___________________________________________________________________________________ Ruj : DLM XEA 3101/06/19/01 Tarikh : 2 SEPTEMBER 2008 Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran, Jabatan Pelajaran Sabah

, Tingkat 5,Rumah Persekutuan, 88604 Kota Kinabalu. (U.p:Julia Haris / Unit Pentadbiran Am)

Tuan, Permohonan Kelulusan Tambang Percuma. Sukacita perkara di atas adalah dirujuk. 2. Bersama-sama ini disertakan borang permohonan 4 salinan kelulusan tambang percuma bagi pegawai NAMA : 1. ____________________________________________ 2. ____________________________________________ 3. ____________________________________________ 4. ____________________________________________ 5. ____________________________________________ NO. FAIL : ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

untuk perhatian dan tindakan daripada pihak tuan selanjutnya. Sekian,terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

(NG KIM CHOY) Pengetua, Smk Tungku , Lahad Datu.

SK.Fail

9/91 DAN 7/97 ARAHAN : 01 02 03 Sila baca ARAHAN dan perhatikan butir-butir yang perlu dilengkapkan oleh tuan/puan Sila isikan butir-butir berkenaan dengan lengkap dan teratur. TINGKAT 5. 88604 KOTA KINABALU. Jabatan ini tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kesalahan dalam memberi kelulusan permohonan tuan/puan yang disebabkan oleh fakta yang diberikan tidak betul dan surcaj akan dikenakan kepada tuan/puan. 6.87. RUMAH PERSEKUTUAN. . Tempoh Pegawai Bercuti Tanpa Gaji atau Separuh Gaji tidak boleh diambil kira untuk menentukan kelayakan kemudahan ini. 04 05 06 PENJELASAN : 01 Kemudahan Tambang mengunjungi Wilayah Asal dibayar dari tempat bertugas ke Ibu Kota asal hanya bagi perjalanan yang menggunakan penerbangan sahaja. Tempoh cuti tersebut hendaklah ditambah kepada tempoh perkhidmatan pegawai untuk menentukan kelayakan kemudahan selanjutnya. : 4142 & 4153 PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG PERCUMA DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 02 Kelayakan bagi Kali Kedua dan seterusnya ialah pada bila-bila masa dalam tempoh tiap-tiap Dua ( 2 ) Tahun berulang selepas pertukaran pegawai. Telefon : 088-232277 Samb. Perkiraan kelayakan kemudahan tambang percuma ialah pegawai telah berkhidmat selama 9 bulan terlebih dahulu di Wilayah penempatan adalah bagi kali pertama. Proses meluluskan Permohonan Kemudahan Tambang Percuma adalah berdasarkan semua maklumat-maklumat yang diberikan oleh pemohon mengikut butiran yang dikehendaki dalam borang permohonan tuan/puan. Tuan/puan dinasihatkan supaya membuat permohonan 4 bulan sebelum tarikh tuan/puan layak mendapat kemudahan tersebut. Kelulusan Tambang Percuma diperolehi tertakluk kepada maklumat yang diberikan adalah lengkapdan teratur.SEKTOR PENGURUSAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN JABATAN PENDIDIKAN SABAH.

kad Pengenalan Taraf Kelamin (kahwin /bujang/duda/balu): _______________________________________ Tarikh Berkahwin Jawatan Sekarang Taraf Jawatan Negeri Asal Taraf Bermastautin di Sabah (Sementara/Tetap) : ___________________________________ BAHAGIAN 11: BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN PEMOHON a) b) c) d) e) f) g) h) i) No.Fail Rujukan Jabatan Pendidikan Sabah: ______________________________________ Tempat Latihan Perguruan : ______________________________________________________ Tarikh ditempatkan /diarah bertukar ke Sabah oleh Kementerian Pendidikan : _________________ Rujukan: ___________________________________________________ Tarikh dilantik ke jawatan Tetap (termasuk Jawatan Percubaan): ___________________ (Sila rujuk surat pemberitahuan perlantikan) Ada menerima Elaun Penempatan Khas : Ya/ Tidak Tarikh menikmati kemudahan Tambang Percuma : _________________________________ Tarikh terakhir menikmati kemudahan Tambang Percuma: __________________________ (Sila sertakan salinan kelulusan lepas) Kemudahan Tambang Percuma yang dipohon ialah bagi kali pertama / kedua/ Ketiga dan lain-lain: __________________ *Saya pernah / tidak pernah mengambil Cuti Separuh Gaji / Tanpa Gaji dalam tempoh satu tahun / dua tahun ke belakang dari tarikh permohonan ini dibuat iaitu mula pada __________ hingga ____________ Tarikh melapor diri selepas bercuti : _____________ j) k) l) Saya ada/ tiada memohon bertukar keluar wilayah :Tarikh kuatkuasa pertukaran Dipohon: _______________ Saya pernah bertukar keluar Wilayah Sabah pada:_________________ Tarikh melapor diri semula di Sabah:___________________ .BAHAGIAN 1: BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON a) b) c) d) e) f) g) h) i) Nama Tarikh Lahir : _____________________________________________________________________ : ________________________________________________________ : ________________________________________________________ : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : Sandaran/ Sementara/Tetap: ____________________________ : ________________ Tempat Lahir : ________________________ No.

kad pengenalan: ___________________ (B) ___________________ (L) Pekerjaan Sekarang: ___ _____________________________________________________ Nama Jabatan Dan Alamatnya: ____________ _________________________________ _____________________________________________________________________________ Pernahkah isteri/suami berkhidmat di Sabah: _________________________________ Nama Jabatan dan Alamatnya: _____________________________________________ Negeri Asal : ________________ Tempat Lahir: ________________________________ Jika isteri /suami pernah berkhidmat di Jabatan Pendidikan Sabah: ___________ Sila catatkan No.Rujukan Fail Peribadi: Pernah menikmati kemudahan Tambang Percuma di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil 6/1987:Ada/Tidak: _____________ Taraf bermastautin di Sabah: Ada menerima Elaun Penempatan Khas(EPK) : Ada /Tidak BAHAGIAN 1V : NAMA –NAMA KELUARGA YANG BERSAMA TERMASUK DIRI PEMOHON . ISTERI DAN ANAK-ANAK Bil 1. 4. (Sila sertakan salinan fotostat sijil kahwin dan sijil lahir yang telah disahkan oleh pengetua/Guru Besar) Nama Jantina Tarikh Lahir BAHAGIAN V: BUTIR-BUTIR PERJALANAN a) Tempat Wilayah yang dituju: __________________________________________________ _ ___________________________________________________ Tarikh bertolak Tarikh dijangka kembali : ____________________ : ____________________ b) c) . 2.BAHAGIAN 111: BUTIR-BUTIR SUAMI/ISTERI a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Nama : _____________________________________________________________________ No. 3. 5.

(Pihak tuan diminta memberi perhatian khusus pernyataan 2(1) & (11) Tandatangan:___________________ Nama :___________________ Tarikh :___________________ (Cop Sekolah) BAHAGIAN V111: KELULUSAN JABATAN Diluluskan /Tidak diluluskan: Tandatangan : ___________________________ B.BAHAGIAN V1 : PERAKAUN DIRI PEMOHON Saya mengaku bahawa semua butir-butir yang saya nyatakan di atas adalah benar. Tandatangan Tarikh : : Alamat Sekolah : BAHAGIAN V11: TINDAKAN KETUA BAHAGIAN /UNIT /PENGETUA/GURU BESAR TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Saya telah menyemak catatan di atas dan mengakui serta mengesahkan semuanya benar. Surat Tawaran Perlantikan Ke Jawatan Tetap(Pemberitahuan Perlantikan) ii. Surat Penempatan /Pertukaran iii.p:Pengarah Pendidikan Sabah Tarikh : _____________________ Perhatian: Sila kepilkan dokumen-dokumen seperti berikut setiap kali membuat permohonan: i. Surat Melapor Diri Di sekolah Nota: Sila simpan kelulusan Tambang Percuma tuan/puan untuk tujuan rujukan dan rekod .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful