RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK&KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TAHUN:2011

8.Menghuraikan ciri-cir kecemerlangan diri.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.Berinteraksi dengan orang secara hormat dan sopan. 4. 5.06/JAN A I 2011   ¤ TEMA 1: PENCAPAIAN KEN IRI ¥ 1A-Ilmu untuk Kemajuan Diri 1B-Hormat dan Sopan UNIT1: Kecemerlangan Diri 1. 2-Main Peranan 1D-Berbudi Bahasa.Menyatakan kepentinganya hormat dan sopan untuk membina masyarakat yang bahagia. 1-Menulis dialog berdasarkan Tema yang dipilih. 02.Menyatakan kepentingan ilmu pengetahuan untuk kemajuan.Memengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.Berbangga dengan ilmu penggetahuan(Hasil pembelajaran khusus-Rujuk Buku Teks muka surat 5 dan 8) (Rujuk buku teks ms 11) 1A 1-Menulis diari kejayaan Individu 2-Menghasilkan garisan hidup (KMD) 3-Menghasilkan peta minda 4-Forum dan Perbincangan.Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 7. 1B 1. 9. 2.Menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji.MINGG MA/ AJ ¡ ISI PELAJA AN ¤ HASIL PEMBELAJA AN ¤ CA ANGAN A IVITI ¥ £   ¡ ¢   £ 1. 2-Simulasi / Main Peranan. ¦ 1C-Sikap Tanggungjawab dan Akauntabiliti Saya 1C 1-Menyenaraikan ciri-ciri Tanggungjawab dan Akauntabiliti. 6.Simulasi berdasarkan Petikan.(Teori Penyelesaian Masalah) 2 09 13 /JAN ARI 2011. 3.Budaya Kita (Rujuk buku teks ms 14) 1D ¡ .

Lakonan. 2B. ii-Kad ucapan Selamat Hari Lahir Ibu iii. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga.Selamat Hari Lahir Ibu. . Main peranan. 5. Menjalinkan kasih sayang antara keluarga. 2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. ii. 4. 6. (Rujuk buku teks ms 22) 2B i..Menulis dialog berdasarkan tema yang dipilih. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga. 2A Kejayaan Saya Kebanggaan Keluarga 1. (Rujuk buku teks ms 18 & 20) 1D i.Menyenaraikan sumbangan ahli keluarga. 4 23 27 /JAN 2011. . Menghormati dan menghargai anggota keluarga. 3.MINGG TEMA/TAJ K § ISI PELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CA ANGAN AKTIVITI ¨ § 3 16 20 /JAN ARI 2011 § TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN U NIT 2 : Perpaduan Dalam Keluarga. Menjalinkan hubungan erat antara keluarga.

6 TOV 2011 6 10 /2 FEB 2011 . iv Lakonan.Membuat kad ucapan dll.5 30 03 /JAN 2011./ main peranan. 2D iii Menyenaraikan aktiviti-aktiviti keluarga. ii -Memberi komen individu. 2C Kasih sayang sesama keluarga 2DTanggungjawab hidup berkeluarga. ( Rujuk buku teks ms 24 ) 2C i.

2F Hormati dan hargai keluarga.Main peranan .7 13 17/FEB 2011 2E Menyelesaikan konflik ( Rujuk buku teks ms 30 ) 2E iiiiiiKenalpasti konflik Simulasi Teori penyelesaian masalah.Menulis esei bertemakan Keluarga Saya . ii. ( Rujuk buku teks ms 32 ) 2F i-Menyenaraikan sikap / nilai yang terdapat dalam dialog. 8 20 24/FEB 2011. iii.

3B i-Kerja kumpulan folio / kumpulan bahan berkaitan. Menerangkan unsurunsur pemupukan semangat kekitaan. Menyenaraikan cara menghormati amalan pelbagaii agensi di malaysia. 4. 5. Menghormati hak orang lain. 6. 1. 3A.Perbincangan. 7. 10 06 10 /MAC 2011 3C Saya mahu menyanyi (Rujuk buku teks ms 43 ) 3C i-Lakonan/Main Peranan.Permainan kad situasi. Peka terhadap perbezaan individu.9 27 03/MAC 2011 TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT Unit 3 : Hormati Hak Orang Lain.38 dan 41 ) 3A i. . Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain. 3. 3B Kebebasan Beragama . Peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. 2. ( Rujuk buku teks ms 36. ii. Mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakat.Saya Menghormati kepentingan menghormati hak orang lain.

Lakonan /main peranan ikut situasi.CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 11-19 MAC 2011 11 20 -24 /MAC 2011 12 27 31/MAC 2011 Unit 4 : Pemupukan Semangat Perpaduan.Menyenaraikan tingkahlaku murni. 3D Bebas memberi pendapat ( Rujuk buku teks ms 45) 3D i.Simulasi mesyuarat /Lakonan ii. 4A Bersama Warga Emas ( Hasil Pembelajaran khusus rujuk buku teks ms 31 ) 4A iMengumpulkan keratan akhbar berkenaan warga emas. ii- 13 03 07/ APRIL 2011 UJIAN BULANAN .

15 17 21 APRIL 2011 4C. 17 01-05 MEI 2011 4E Program rukun tetangga (Rujuk buku teks ms 57 ) 4E i-Menyenaraikan faedah penubuhan Rukun Tetangga.14 10 -14/ APRIL 2011 4B Tamanku Indah (Rujuk buku teks ms 51 ) 4BiiiiiiMenyenaraikan aktiviti untuk mengindahkan taman. Melakar pelan Taman Indah Mencipta Slogan yang kreatif.Yang susah dibantu yang kurang di beri (Rujuk buku teks ms 53) 4C i.banjir kilat dsbnya.dan cara menangani masalah alam sekitar.kesan.Mengumpul bahan akhbar. ii-Menyenaraikan cara-cara membantu OKU 16 24 28 APRIL 2011 4D Masalah Alam Sekitar (Rujuk buku teks ms 55) 4D i-Menulis slogan atau bahan kempen ii. Cth : Pencemaran udara. ii-Simulasi mesyuarat AJK Rukun Tetangga .air masalah sampah.Menghasilkan satu peta minda mengenai punca.

18 08.12 MEI 2011 4F.Menulis surat resmi ii-Mencipta poster iii-Mencipta slogan yang kreatif. 19 15-19 MEI 2011 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 20 22-26 MEI 2011 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 21 27 MEI-11 JUN 2011 CUTI PERTENGAHAN TAHUN .Bersama Bergotong Royong (Rujuk buku teks ms 59 ) 4F i.

Mencipta puisi Cth : Sajak /Pantun .Membuat folio/buku skrap hasil kesenian secara berkumpulan.Permaianan tradisional Muzik Kraftangan Seni tampak/lukis ii.22 12-16 JUN 2011 TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA Unit 5 : warisan Kesenian Pelbagai Kaum 5A : Koleksi Warisan Kesenian i- ii- iii- iv- v- vi- vii- Menerangkan jenis-jenis warisan kesenian pelbagai kaum Menyenaraikan kepelbagaian warisan kesenian negara Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum Berbangga dengan kekayaan warisan budaya malaysia Menerima dan menghormati warisan warisan kesenian pelbagai kaum Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia. (Hasil pembelajaran khusus rujuk buku teks ms 44 & 46 ) 5A. Cth : i .

Mari Bertanding 5C Permainan Tradisional (Rujuk buku teks ms 71) ( Rujuk buku teks ms 73 ) 5B i-Mencipta lagu Tradisional ii.Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara.dam haji. 7. 5C i-Menyenaraikan jenis-jenis permainan tradisional.Menjelaskan proses demokrasi berparlimen di Malaysia. 4.my) 5E Muzium mini warisan kesenian negara ( Rujuk buku teks ms 77 ) 25 03-07 JULAI 2011 TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT Unit 6: sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia 6A-Pemilihan Ketua Kelas 6B-Mari Mengundi 1.Persembahan lagu.batu seremban .istanabudaya.Taat setia kepada raja dan negara.Menghargai peranan kerajaan dalam Pemgunan negara.Menerangkan peranan pemimpin negara.gov.Memberi sumbangan kepada negara. (Rujuk buku teks ms 83 & 85) 6A i -Membuat poster pemilihan ketua tingkatan/pengawas. 2. 6.Menerangkan peranan dan tanggungjawab warganegara. .Menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara.congkak. 3. 8. 24 26-30 JUN 2011 5D Istana Budaya ( Rujuk buku teks ms 75 ) 5D i Menghasilkan buku skrap berkumpulan 5E ii Pertandingan kesenian ivMencipta poster vLawatan ke muzium viMelayari laman WEB ( http:www.23 19-22 JUN 2011 5B. 6B ii-Simulasi pilihan raya.catur cina. ii-Indoor game. 5.

my) . 7C-Raja Kita Yang di-Pertua Agong (Rujuk buku teks ms 98) 29 31 JULAI04 OGOS 2011 7D-Pertabalan Yang di-Pertua Agong 7E-Alat Kebesaran Di Raja (Rujuk buku teks ms 100) 7D-i-Menyenaraikan raja-raja yang ditabalkan sebagaiDYMM Yang Dipertua Agung mangikut turutan. iii-Membuat kajian tentang pertabalan raja di Negeri yang dipilih. ii-Mencipta logo. -ii-Melayari laman web (http://www. 27 17-21 JULAI 2011 Unit 7: Raja Berpelembagaan 7A-Raja Payung Negara 1.Menghuraikan sistem raja berperlembagaan di Malaysia.Menjaga dan memelihara sistem raja berperlembagaan.istanabudaya.Bangga dan taat setia kepada raja dan negara (Rujuk buku teks ms 96) 7A i-Kerja kumpulan. 2. -ii-Membuat poster. 3.gov. 7C-i-Menyatakan tarikh pertabalan dan keputeraan Raja setiap negeri. -iii-Mencipta seni kata lagu. (Rujuk buku teks ms 102) 7E-i-Mengumpulkan gambar dan melabelkan alat-alat Kebesaran diraja. 28 24-28 JULAI 2011 7B-Setia Kepada Raja dan Negara 7B-i-Menyanyikan lagu patriotik.Mengamalkan tatalaku yang sesuai dalam majlis di raja. 6D-Pemimpin Kita (Rujuk buku teks ms 89) 6D-i-Mencipta kata hikmat -ii-mengumpul maklumat dan gambar tokoh.26 10-14 JULAI 2011 6C-Ahli Parlimen Muda (Rujuk buku teks ms 87) 6C i-Pertandingan bahas ala parlimen mengenai sesuatu isu. 4.

Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warga negara. ii-Melafazkan ikrar Rukun Negara. 8C-Tokoh Sanjungan Saya (Rujuk buku teks ms 110) 32 21-25 0GOS 2011 8D-Menangani masalah mengikut saluran yang betul 8E-Bakti dan Pegorbanan untuk Negara 8F-Negaraku Kebanggaanku (Rujuk buku teks ms 112) 8D-i-Lakonkan semula (ms 113).30 07-11 OGOS 2011 Unit8: Tugas dan Tanggungjawab Warganegara dalam Kerajaan Demokrasi 8A-Rakyat dan Kerajaan Bermuafakat 1. 3. 2. (Rujuk buku teks ms 108) 8A-i-Menyenaraikan tanggungjawab pelajar kepada Negara.Menyertai program pembangunan negara. ii-Teori menyelesaian masalah (TOC). 4. . 31 14-18 OGOS 2011 8B-Patuhi UndangUndang Negara 8B i-Mengenal pasti simbol undang-undang jalanraya ii-Menyenaraikan kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna jalanraya. ii-Senaraikan kejayaan tokoh yang diminati.Menyatakan kepentingan melibatkan diri dalam pembangunan negara. 8C-i-Buku skrap berkaitan tokoh.Menghargai peranan kerajaan membangunkan negara. (Rujuk buku teks ms 114 & 116) 8E-i-Menyenaraikan tema-tema hari Kebangsaan 8F-i-Menghasilkan puisi yang bertemakan cintakan Malaysia 26 OGOS03 SEPT 2011 CUTIPERTENGAHAN PENGGAL KE DUA.

5. (Hasil pembelajaran khusus rujuk buku teks ms 120. 9D i-Mengumpul gambar yang menunjukkan negara menunjukkan negara yang berkonflik. 3.Bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah.Berbangga dengan pentadbiran negara.Bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan.Menjelaskan kepentingan mengekalakan keamanan negara dan dunia. ii-Menemuramah guru idola.Menerangkan peranan jentera pentadbiran dalam mencapai wawasan negara. ii-Memberi pendapat/komen mengenai gambar yang dipamerkan. iii-Melukis poster. (Rujuk Buku teks 128 ) . 4.33 04-08 SEPT 2011 TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN Unit 9:Kestabilan dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara 9A-Pentadbiran Negara Cemerlang 9B-Jayakan wawasan 2020 34 11-15 SEPT 2011 9C-Pemimpin yang Saya Hormati 9D-Negara Aman Rakyat Sejahtera 1. y Cth:Negara Aman Rakyat Sejahtera. 9C i-Mencari keratan gambar pemimpin. 9B ii-Mengadakan forum membincangkan peranan pelajar dalam menjayakan Wawasan 2020. 2.122 & 124) (Rujuk buku teks ms 126) 9A i-Menghasilkan kad ucapan terima kasih kepadaPentadbir sekolah.Menghargai keamanan negara dan dunia. 6.

( Rujuk buku teks ms 130. 2. 10 A.133 & 135 ) 10 A . 4. Menyumbang usaha kearah perpaduan negara Menghargai kerjasama yang wujud antara negara serantau. 5. 1. 3.Perpaduan Penentu kesejahteraan Negara.Soal jawab kuiz perpaduan. .Forum kerjasama serantau 10 B.35 18-22 SEPT 2011 Unit 10 :Bekerjasama dan Bersatu Padu Menghadapi Pelbagai Cabaran. Menyokong usaha kerjasama antara negara serantau untuk menjamin kesejahteraan negara. 36 25-29 SEPT 2011 10 CMalaysiaPengaman Dunia 10 D. Menghuraikan kepentingan kerjasama antara negara serantau Menyenaraikan kepentingan perpaduan.Hargai Keamanan (Rujuk buku teks ms 137 ) 10 C Peta minda Malaysia sebagai pengaman dunia (Rujuk buku teks ms 139 ) 10 D Melukis poster bertemakan keamanan sejagat.Kerjasama Antara Neg ara 10 B. 6. Menghargai perpaduan dan kesejahteraan negara.

Projek kenali jiran tetangga 6. Perancangan Kerja Amali Refleksi Komen dan Cadangan Penghargaan Gambar. 2 2. Catatan :1. 4. 6. Membersihkan kawasan sekolah 3. Mengaplikasikan pengetahuan. 1. 3. Projek mengindahkan kawasan tempat tinggal. HASIL PEMBELAJARAN/MATLAMAT ITEM LAPORAN 1. Menjadi warganegara yang patriotik .CADANGAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN PROGRAM KHIMAT MASYARAKAT (Dilaksanakan sekurang-kurang 10 jam setahun) TEMA 2 : HIDUP BERMASYARAKAT Aktiviti yang di cadangkan . Projek membantu warga tua di rumah kebajikan. Projek job week 7. Projek rekreasi tempat tinggal 5. Rujukan Lampiran. 9. Projek Khidmat Masyarakat hendaklah di jalankan di luar waktu persekolahan. 3. 10. Projek ini boleh dilaksanakan semasa atau selepas sesuatu tema yang dipilih.prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 4. Memberi sumbangan masyarakat dan negara. Cadangan meningkatkan kemudahan awam untuk golongan kurang upaya. 8. . 5. 12. Projek khidmat sukarela di rumah anak yatim/kanak-kanak istimewa. Projek membersihkan rumah ibadat/ orang tua 9. Sekolah dalam taman 2. 7. 2. 8. 11. Tema Nama Projek Tarikh/Tempat Pelaksanaan. 10. Ahli kumpulan Guru Penasihat Objektif Pelaksanaan. 1. 2.kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful