Esei isi kandungan yang terdapat dalam bidang Membuat Corak dan Rekaan cara menghasilkan karya membuat

corak teknik titisan dan teknik tiupan Kemahiran tunjukcara/demonstrasi dalam pengajaran Pendidikan Seni Visualdapat membantu murid memahami proses dan menghasilkan kerja seni dengan lebih baik. 5 tunjukcara/demonstrasi mengikut urutan yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual. tajuk membuat corak 5 langkah dalam menghasilkan teknik `pualaman’ dalam tidak terancang.. bincangkan tentang aplikasi alat dan bahan untuk menghasilkan kraf batik tulis. 5 cadangan beserta contoh bagi meningkatkan populariti batik tulis ke arah kraf dimensi baru. struktur 3 jenis aktiviti yang boleh dijalankan bagi bidang Membentuk dan Membuat Binaan . Bagi setiap aktiviti cadangkan dua bahan yang sesuai digunakan Mobail bermaksud hasil kerja berupa bentuk-bentuk yang mudah digantung. bergerak dalam ruang apabila

Nyatakan empat perkara yang perlu diberikan perhatian dalam aktiviti membuat mobail.

Penggunaan alat dan bahan amat penting dalam menentukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Nyatakan dua ciri bagi setiap bahan yang dinyatakan di bawah Pensil warna Warna poster Cat akrilik 4 aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual kaedah kumpulan. Nyatakan 2 teknik dalam aktiviti bidang Membuat Corak dan Rekaan Terangkan 3 teknik corak tidak terancang. Motif-motif ukiran kayu tradisional banyak diilhamkan dari hidupan haiwan dan tumbuhan alam sekeliling. Huraikan3 motif ukiran kayu berunsurkan flora yang terdapat pada seni bina rumah Melayu tradisional. Bincangkankan 2 fungsi penggunaan kraf ukiran kayu pada seni bina bangunan istana, rumah dan masjid. Objektif 1.maksud anyaman ghadas dalam kraf seni anyaman 2. Berikan fungsi lilin dalam teknik resis 3. pilih teknik yang tepat untuk menghasilkan asemblaj. 4. senang sangat 5 senang sangat 6. yang paling sesuai digunakan dalam seni tekat 7 konsep 5P 8 senang. Tak payah fakir! 9. Teknik Impasto ? 10 fikir sendiri.