ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE ECONOMIE PROIECT REALIZAT SUB COORDONAREA: PREP.UNIV.DRD.

GEORGIANA BALABAN DE CATRE: COMAN ANCA STRILCIUC ELENA Bucuresti

2009 Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUPRINS INTRODUCERE……………………………………………………………………………..2 CAPITOLUL 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE……………………………………………………..3 CAPITOLUL 2 EFECTELE INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE……………………………………5 2.1 Efectele ISD la nivel macroeconomic…………………………………………………….6 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 Rolul ISD în susţinerea creşterii economice……………………………………6 Impactul ISD asupra balanţei de plăţi…………………………………………..7 Influenţa ISD asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare………………………7 Impactul ISD asupra investitiilor de capital…………………………………….8 Rolul ISD in imbunatatirea standardului de viata………………………………….8

2.2 Efectele ISD la nivel microeconomic……………………………………………………...9 2.2.1 Impactul ISD asupra forţei de muncă ……………………………………………...9 2.2.2 Efectele ISD asupra restructurarii………………………………………………9 2.2.3 Efectele ISD asupra tehnologizării……………………………………………….10 2.2.4 ISD şi activitatea de cercetare-dezvoltare (C&D)………………………………...10 2.2.5 Rolul ISD în economia cunoaşterii ………………………………………………..11 CAPITOLUL 3 IMPACTUL INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI………………………………………………………………11 3.1 Impactul ISD asupra cresterii economice…………………………………………….11 3.2 Impactul ISD asupra investitiilor de Capital………………………………………...12 3.3 Impactul ISD asupra balantei de plati……………………………………………..…13 3.4 Impactul ISD asupra cheltuielilor si veniturilor bugetare..........................................13 3.5 Impactul ISD asupra fortei de munca...........................................................................14 3.6 Impactul ISD asupra productivitatii, eficientei si competitivitatii economice……..14 CAPITOLUL 4

IMPACTUL CRIZEI ACTUALE ASUPRA ISD………………………………………...15 CAPITOLUL 5 ATRACTIVITATEA ROMANIEI IN FATA INVESTITORILOR STRAINI ………...18 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………23 2 Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Introducere Problematica investitiilor straine directe (ISD) a fost si este intens dezbatuta, existând, în acest sens, preocupari atât la nivel national cât si international. La nivel macroeconomic, am aratat ca ISD au sustinut cresterea economica atât direct, prin suplimentarea capitalului intern destinat achizitionarii de active fixe cât si indirect, prin stimularea investitiilor autohtone, contribuind, prin efecte de antrenare, la dezvoltarea activitatilor productive, În plus, investitiile straine au reprezentat o sursa importanta de finantare a deficitului de cont curent, efectul financiar net (calculat ca diferenta între intrarile si iesirile de capital) accentuându-se odata cu cresterea intrarilor de capital strain. De asemenea, am subliniat ca ISD au influentat semnificativ nivelul de trai al populatiei si au demarat cercetari in nenumarate domenii tocmai pentru a obtine un nivel de cunoastere tot mai inalt. Totodata ne-am propus sa analizam si impactul crizei actuale asupra investitiilor straine, indreptandu-ne atentia catre Romania, dar in lipsa unor date concrete straduinta noastra a avut ca rezultat un material care instiinteaza despre anumite evenimente ce au avut loc in Romania in domeniul investitiilor straine, incepand cu anul 2007 si pana in prezent. De asemenea, în spiritul unei abordari riguroase au fost utilizate informatii si date statistice furnizate de Institutul National de Statistica, Comisia Nationala de Prognoza, Oficiul National al Registrului Comertului si Banca Nationala a României. 3

situati în spatii nationale diferite. Astfel. investitia straina directa “presupune transferarea de catre agentul emitent a controlului si deciziei asupra activitatii receptorului”. investitiile straine de portofoliu preced investitiile straine directe. 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE Investitiile straine reprezinta acea componenta a fluxurilor internationale care reflecta scopul unei entitati(persoana fizica sau juridica) rezidente intr-o tara. Investitia internationala presupune existenta a cel putin doi agenti economici. ceea ce exclude posibilitatea desfasurarii unor activitati speculative posibile în situatia investitiilor straine de portofoliu.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAP. în consecinta. de a obtine un interes (pe termen scurt sau lung) intr-o companie rezidenta in alta tara. În functie de raportul stabilit între emitentul si receptorul investitiei se disting doua categorii de investitii internationale: investitiile straine directe (ISD) si investitiile straine de portofoliu (ISP). . implicarea acestuia se manifesta pe termen lung. Din punct de vedere istoric. spre deosebire de investitia straina de portofoliu. agentul economic emitent si agentul economic receptor. În cazul investitiilor straine directe interesul investitorului strain si.

printre altele. ce permite investitorului sa exercite dreptul de control asupra investitiei”(Negritoiu. ceea ce presupune crearea. 4 Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O definitie posibila ar fi aceea ca „Investitia straina directa este o categorie a investitiilor internationale care reflecta scopul unei entitati rezidente într-o tara (investitorul direct) de a obtine un interes de durata într-o companie rezidenta într-o alta tara (investitia directa). si anume: investitorul direct (persoana fizica sau juridica) este rezident în tara de origine. cât si active intangibile (cunostinte manageriale. . cunostinte de marketing etc. investitiile straine directe genereaza un flux investitional internalizat care include atât active de capital (tangibile). sucursale si firme asociate. • investitorul sa exercite controlul asupra activelor în care s-a realizat investitia.. metode de organizare industriala. • interesul investitorului sa se manifeste pe termen lung. iar investitia directa se regaseste în tara gazda sau tara receptoare. pag.Spre deosebire de ISP care reprezinta externalizarea unor active financiare (actiuni si obligatiuni). Investitia straina directa presupune internalizarea unor active tangibile si intangibile în urmatoarele conditii: • agentii economici implicati sa fie situati în spatii nationale diferite. extinderea unei societati sau achizitionarea unei firme deja existente. expertiza manageriala. * În acceptiunea UNCTAD.53).” O alta definitie ar fi: „investitiile straine directe constau în transferul unui pachet industrial în care sunt cuprinse capital. fondurile de investitii colective (collective investment funds) includ. know-how). Majoritatea autorilor si organismelor interne si internationale considera ca fluxurile de investitii straine directe se compun din: • actiuni: participarea la capitalul social al unei firme noi sau existente. de marketing. tehnologii. firme private de investitii (private equity firms) si diverse fonduri de investitii financiare (fonduri mutuale si fonduri de risc). 1996. • împrumuturi intracompanie: includ fondurile împrumutate între investitorul direct si filiale.

generând fluxuri interne (în cadrul structurilor lor organizatorice) de bunuri. Nivelul de dezvoltare economică influenţează atât volumul cât şi structura fluxurilor de ISD generate şi receptate de o ţară. cunoştinţe etc. cum ar fi: • Costul marginal al accesului pe o piata straina trebuie sa fie mai mic decat venitul marginal obtinut din aceasta operatiune • Existenta unor conditii ce fac ca productia in strainatate sa fie mai putin costisitoare decat exportul aceluiasi produs • Productia proprie in strainatate este mai profitabila decat exportul sau vanzarea licentelor Concluzii: Sub aspect conceptual.• profituri reinvestite: acele venituri pe care le primeste investitorul direct si care nu au fost distribuite ca dividende sau venituri pe care sucursala nu le-a remis investitorului direct. în opinia noastră. interesul investitorului să se manifeste pe termen lung. Drept urmare. servicii. acestea internalizează pieţele externe. Astfel. decalajele iniţiale existente sub raportul volumului ISD atrase s-au reflectat asupra nivelului 5 Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Investitiile directe depind de o serie de factori. faptul că s-a atins un anumit nivel de dezvoltare economică al ţărilor sursă. investitorul să exercite controlul asupra activelor în care s-a realizat investiţia. analizele efectuate au demonstrat că există o relaţie bidirecţională între nivelul de dezvoltare economică al ţărilor central şi est europene şi volumul fluxurilor de investiţii străine directe receptate de către acestea. În acest sens. firmele realizează ISD atunci când dispun de “avantaje” ce pot fi valorificate cu rentabilitate mai mare în afara graniţelor naţionale. firmele urmăresc obţinerea celui mai mare câştig posibil din valorificarea „avantajelor” proprii. Prin investiţiile străine directe realizate. investiţia străină directă presupune internalizarea unor active tangibile şi intangibile în următoarele condiţii: agenţii economici implicaţi să fie situaţi în spaţii naţionale diferite. ceea ce implică. Aşadar..

aceste motivaţii capătă o semnificaţie deosebită. volumul intrărilor de capital străin. permiţând supravieţuirea pe termen lung a întreprinderii privatizate. Ponderea fiecărui factor în stabilirea deciziei de a investi depinde de motivaţia investitorului străin. calităţii instituţiilor guvernamentale. sistemului juridic (stabil şi transparent). În cazul unei investiţii „pe loc gol” (greenfield). efectele pozitive apar în situaţia eficientizării activităţii agentului economic şi creşterii competitivităţii acestuia. fapt ce se realizează diferenţiat funcţie de forma pe care o îmbracă investiţia străină directă. la următoarele aspecte: Susţin creşterea economică. 2 EFECTELE INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE Din punct de vedere conceptual.de dezvoltare al ţărilor din CEE care a influenţat. Decizia de a investi într-o anumită ţară se bazează pe o analiză amănunţită a factorilor locali (avantajele ţării gazdă). caz în care vor fi interesate în creşterea producţiei şi a calităţii bunurilor realizate. Deşi mărimea pieţei şi costul factorilor de producţie sunt principalele motivaţii ale companiilor multinaţionale de a investii în Europa Centrala şi de Est. implicaţiile pozitive la nivel macroeconomic se referă. în principal. Stimulează investiţiile interne. locurilor de muncă suplimentare. . În contextul actual. firmele locale pot dobândi acces la canalele de distribuţie ale investitorului străin. În cazul participării la privatizare. apariţiei unui nou consumator şi plătitor de taxe. al economiei de piaţă globale. de comunicaţii etc). în care orice avantaj propriu se poate eroda foarte rapid. CAP. creşterea economică se datorează creării unei noi capacităţi de producţie. la rândul lui. corelaţi cu necesităţile de rentabilitate ale agenţilor economici şi mărimea (intensitatea) riscului aferent operării într-un mediu străin. În plus. o importanţă din ce în ce mai mare este acordată mediului economic şi politic (stabil). nivelului de acces la informaţii şi gradului de dezvoltare al infrastructurii (de transport. întrucât producătorii autohtoni vor fi interesaţi în creşterea eficienţei activităţii şi îmbunătăţirea calităţii output-urilor fie pentru a face faţă concurenţei datorate prezenţei investitorilor străini în sectorul de activitate respectiv. fie pentru a dobândi calitatea de furnizori ai investitorului străin.

în măsura în care efectuează ulterior investiţii în vederea eficientizării rapide a activităţii firmei. în măsura în care retehnologizarea activităţii se concretizează în creşterea productivităţii şi competitivităţii. se poate înregistra o diminuare a deficitului comercial. fără de care implementarea investiţiei nu ar fi posibilă. veniturile bugetare cresc ca urmare a creşterii încasărilor din impozitele pe salarii. dacă investitorul direct produce prioritar pentru export sau în cazul producţiei destinate pieţei interne care substituie importurile. O parte dintre aceste efecte negative sunt inerente şi se manifestă. În cazul în care pieţele locale de capital nu dispun de resurse financiare pentru finanţarea unor proiecte importante. nu este exclusă posibilitatea apariţiei unui impact negativ atât la nivel macroeconomic. 6 Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Susţin creşterea veniturilor la bugetul statului datorită apariţiei de noi contribuabili în economia ţării gazdă. aspect care prezintă o importanţă deosebită în cazul statelor central şi est europene. reflectată negativ asupra soldului balanţei comerciale. apariţia lor fiind strâns legată de implementarea investiţiei şi/sau eficientizarea acesteia. cât şi la nivel sectorial. prin finanţarea deficitului de cont curent. Astfel. pot avea efecte pozitive asupra balanţei de plăţi externe. în general. se datorează importului de maşini şi utilaje finanţat de investitorul străin. Susţin creşterea investiţiilor de capital.Sprijină restructurarea şi privatizarea. Pe termen lung. ca de exemplu: Creşterea importurilor. Generează efecte pozitive asupra balanţei comerciale. în special în cazul firmelor care necesită un volum mare de capital şi capacitatea de a reorganiza şi eficientiza activitatea. Deşi investiţiile străine directe pot genera o serie de efecte pozitive la nivelul ţării de implantare. investiţiile străine pot acoperi acest deficit deoarece reprezintă o sursă directă de capital străin. Astfel. pe termen scurt. investitorii străini pot contribui nu numai cu resursele financiare necesare privatizării. datorită accesului investitorilor străini la sursele externe de capital. în . Chiar şi în cazul în care se acordă anumite stimulente fiscale.

pag.1 Rolul ISD în susţinerea creşterii economice Relaţia bidirecţională dintre investiţiile străine directe şi creşterea economică se datorează pe de o parte. impactul ISD asupra economiei ţării gazdă este diferit de la oţară la alta.7%). în acest caz. Pe termen lung. Potrivit specialiştilor în domeniu. pe măsură ce investiţiile realizate ajung la maturitate. acest dezavantaj este nesemnificativ în situaţia în care întreprinderile restructurate beneficiază de creşterea eficienţei şi competitivităţii activităţii.2% . prin efecte de antrenare. impactului acestora asupra mediului economic din fiecare ţară şi pe de altă parte.1 Efectele ISD la nivel macroeconomic 2. facilităţilor fiscale acordate investitorilor străini (politica de stimulente) care au ca efect imediat reducerea veniturilor bugetare. social şi politic şi de gradul de pătrundere a capitalului străin. La nivelul anului 2005. perioadele de creştere economică intensă sunt caracterizate prin atragerea unor fluxuri importante de investiţii străine directe (Lipsey. ponderea stocului de investiţii străine directe în PIB reprezenta 24.principal. valoare situată sub media europeană UE-25 (31. Aşadar. Pe de altă parte. Creşterea şomajului datorită restructurării întreprinderilor privatizate cu scopul eficientizării rapide a activităţii. 7 . pot genera noi locuri de muncă (prin dezvoltarea unor activităţi aflate în amonte sau în aval). se poate înregistra o reducere a numărului locurilor de muncă în întreprinderile privatizate. Este evident că. aceasta nu a fost susţinută în aceeaşi măsură de investiţii străine directe. se poate înregistra o creştere a veniturilor la bugetul statului datorită impozitelor şi taxelor plătite de noii contribuabili (firme şi salariaţi). 2000. influenţelor pozitive pe care creşterea economică susţinută şi durabilă le are asupra fluxurilor de capital străin receptate. 2. România deşi a cunoscut ritmuri înalte de creştere economică. În opinia noastră. pentru o ţară dată.72). Impact negativ asupra bugetului datorat. caz în care. pe de o parte. atunci când investitorul străin este orientat preponderent către export sau substituirea importurilor. pe termen lung.1. în funcţie de condiţiile concrete existente la nivel economic. întrucât forţa de muncă disponibilizată de sectoarele restructurate nu este imediat absorbită de activităţile aflate în dezvoltare. creşterea numărului şomerilor ca urmare a privatizării şi restructurării întreprinderilor de stat generează cheltuieli suplimentare la buget.

3 IMPACTUL INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI 3. social şi politic.2.1 Impactul ISD asupra cresterii economice . originare în ţările dezvoltate şi îşi internaţionalizează producţia pentru a avea acces la resurse naturale sau la forţă de muncă ieftină.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ST care urmăresc exploatarea activelor (assets exploiting): acestea sunt. În consecinţă. astfel încât pentru a supravieţui. gradul depătrundere a capitalului străin şi structura influxurilor de ISD. în funcţie de condiţiile concrete existente la nivel economic. concurenţa acerbă la nivel global a transformat „cunoştinţele” în forţa vitală a economiei. societăţile transnaţionale sunt obligate să aloce resurse importante în vederea obţinerii de cunoştinţe. astfel încât situează activităţile de C&D pe un plan secundar. în general. originare în economiile în curs de dezvoltare şi caută ca prin realizarea de ISD să câştige acces la capabilităţile de cercetare-dezvoltare locale (cu scopul creşterii competitivităţii prin inovare tehnologică) motiv pentru care situează în centrul activităţii lor activităţile de C&D. • ST care urmăresc sporirea activelor (augmenting exploiting): sunt.5 Rolul ISD în economia cunoaşterii Construirea economiei cunoaşterii presupune trecerea de la „abordarea industrială” a economiei la „abordarea informaţională” a cărei caracteristică principală o reprezintă viteza schimbărilor. Importanţa cunoştinţelor în noua economie mondială a fost recunoscută oficial la nivelul Uniunii Europene odată cu adoptarea Agendei Lisabona care a stabilit ca prioritate pentru statele membre construirea economiei bazate pe cunoştinţe în vederea asigurării creşterii competitivităţii şi a unei dezvoltări economice susţinute. 2. Efectele investiţiilor străine directe diferă de la o ţară la alta. CAP. de cele mai multe ori.

în special între zona cu cea mai mare pondere.respectiv Bucuresti-Ilfov care detine peste 19% din PIB. Astfel. la cresterea formarii brute a capitalului fix. la reducerea deficitului între economiile interne si necesarul de investitii si. a celor aflate în amonte sau în aval fata de obiectul de activitate al filialei straine. datorate. incepând cu anul 2004 se înregistreaza niveluri superioare ale ponderii ISD în FBCF. De remarcat faptul ca aceste doua regiuni detin prima si respectiv penultima pozitie în ceea ce priveste ponderea în fluxurile de ISD atrase. în contextul integrarii României în Uniunea Europeana. astfel. si regiunea cea mai putin reprezentativa. contribuind astfel.În acelasi timp. ceea ce a minimizat impactul pozitiv al intrarilor de capital strain constând în dinamizarea achizitionarii de active fixe. atât preocuparii investitorilor straini pentru modernizarea activitatii si cresterea competitivitatii produselorrealizate pentru a face fata concurentei de pe Piata Unica. se înregistreaza treptat o crestere a ISD atrase concomitent cu o modificare sensibila a structurii acestora în favoarea investitiilor de tip“greenfield”.fluxurile de ISD au înregistrat niveluri relativ reduse si au fost îndreptate preponderent catre procesul de privatizare. a caror dinamica a fost superioara comparativ cu cea a fluxurilor de capital strain.3%) contribuie semnificativ la 12 Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una dintre caile prin care investitiile straine directe influenteaza indirect cresterea economica este formarea capitalului autohton. si anume zona de Sud-Vest care contribuie numai cu 9% la formarea PIB. la dezvoltarea activitatilor productive. în opinia noastra. investitiile straine directe au stimulat investitiile autohtone. la nivelul regiunilor de dezvoltare nu se constata o corelatie directa si puternica între fluxurile de capital strain atrase si nivelul de dezvoltare decât în cazul regiunii Bucuresti-Ilfov . însa. Asadar. regiunea Bucuresti-Ilfov a atras peste 60% din intrarile de capital strain în timp ce zona de Sud-Vest care înregistreaza cel mai scazut nivel de dezvoltare economica a receptat numai 3. impactul fluxurilor de ISD asupra investitiilor de capital se concretizeaza în efecte pozitive reprezentate atât de suplimentarea capitalului intern destinat . în consecinta. cuprinse între 23% si aproximativ 32%. regiunea Nord-Est care detine cea mai scazuta pondere în stocul de ISD receptate la nivel national (1. Prin efecte de antrenare. Un alt efect pozitiv al influxurilor de capital strain consta în suplimentarea resurselor interne contribuind. în principal. cât si intensificarii investitiilor straine de tip “greenfield” în vederea consolidarii pozitiei pe piata regionala. Initial. astfel încât impactul intrarilor de capital strain asupra FBCF se manifesta din ce în ce mai puternic. decalajul existent fiind. indirect.Comparativ cu situatia înregistrata la nivel national. cu mult mai accentuat. întrucât ISD au efect multiplicator asupra investitiilor interne. Ulterior.4% din fluxurile de ISD. Datele empririce cu privire la contributia fiecarei regiuni de dezvoltare la realizarea PIB evidentiaza existenta unor decalaje.

ISD îndreptate preponderent catre procesul de privatizare si aflate. în participatii si profit reinvestit. în cea mai mare parte. apreciem ca intrarile masive de capital strain constând. cu influente favorabile evidente. atât datorita dinamicii mai accentuate a importurilor firmelor straine decât cea a exporturilor realizate de catre acestea. în principal.4 Impactul ISD asupra cheltuielilor si veniturilor bugetare Efectele investitiilor straine directe atrase s-au reflectat asupra deficitului bugetar. De asemenea. în principal. Ulterior. capitalul strain influentând atât direct cât si indirect evolutia acestuia. directe si indirecte. în faza de implementare.achizitionarii de active fixe. Pâna la nivelul anului 14 Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2002. unor cauze legate de implementarea investitiilor straine. 3. în special începând cu anul 1997 când sau receptat fluxuri mai mari de capital strain. orientarea preponderenta catre activitatile de comert si lipsa capabilitatilor autohtone necesare dinamizarii avantajelor comparative prin ISD. efectul financiar net (calculat ca diferenta între intrarile si iesirile de capital) accentuându-se odata cu cresterea influxurilor de ISD. în defavoarea creditelor externe. analizele efectuate au demonstrat ca. au contribuit la adâncirea deficitului bugetar. în cea mai mare parte. prin diminuarea deficitului de cont curent. cât si în stimularea investitiilor autohtone. investitiile straine directe au avut o influenta benefica asupra deficitului bugetar concretizata în cresterea veniturilor din taxe si impozite si diminuarea cheltuielilor de natura sociala (crearea de noi locuri de munca cu impact pozitiv asupra ratei somajului). Investitiile straine directe au reprezentat o sursa importanta de finantare a deficitului de cont curent. 3. ar putea contribui semnificativ la echilibrarea balantei de plati externe. cât si ca urmare a faptului ca s-au importat cu precadere bunuri cu valoare adaugata mare si s-au exportat. pe ansamblul economiei. aceasta evolutie nefavorabila s-a datorat.5 Impactul ISD asupra fortei de munca .3 Impactul ISD asupra balantei de plati Impactul cantitativ si calitativ al investitiilor straine directe asupra balantei comerciale este negativ. În acest context. ca urmare a intensificarii preocuparii investitorilor straini pentru dezvoltarea unor activitati „pe teren gol” si atingerii fazei de maturitate în cazul majoritatii investitiilor implementate în perioada anterioara. 3. produse cu un grad de prelucrare scazut. În opinia noastra. companiile straine „extrag mai putin decât introduc”. asupra cresterii economice.

pe termen lung. eficienteisi competitivitatii economice Investitiile straine directe au generat efecte semnificative la nivel microeconomic reflectate asupra productivitatii. analizele efectuate permit evidentierea urmatoarelor modificari favorabile si nefavorabile. Drept urmare. în sensul dezvoltarii anumitor domenii de activitate din industria prelucratoare (ca de exemplu industria mijloacelor de transport rutier) sau din sectorul serviciilor (comert. eficientei si competitivitatii activitatilor economice. În acest sens. social si natural va depinde semnificativ de politicile guvernamentale aplicate. aflata în prezent în stadiul doi al ciclului dezvoltarii investitionale. ca urmare a faptului ca cea mai mare parte a capitalului strain a fost îndreptata catre activitati intensive în munca. contributiile pozitive sunt relativ reduse. prin cresterea investitiilor în educatie. patrunderea masiva a capitalului strain orientat. demonstreaza ca pe masura ce fluxuri din ce în ce mai mari de ISD vor patrunde în economie. fiind limitate la câteva domenii de activitate din sectorul serviciilor (intermedieri financiare si telecomunicatii). în detrimentul celor bazate pe cunostinte si tehnologie. într-o mai mare masura. inclusiv prin realizarea unor . eficientei si competitivitatii activitatilor care au beneficiat de intrari mai mari de capital strain. Prin efectele reflectate asupra productivitatii. de tehnologie si cunostinte. în principal. strategia de dezvoltare pe termen lung a României trebuie sa se axeseze cu prioritate pe îmbunatatirea capabilitatilor umane si tehnologice. singura optiune viabila în vederea reducerii decalajelor fata de celelalte state membre ale Uniunii Europene. În plus. impactul acestora asupra mediului economic. investitiile straine directe au contribuit la restructurarea economiei românesti. cât si în efecte economice si sociale negative. În acest sens. Romania. întrucât construirea unei societati bazate pe cunoastere nu este posibila în conditiile în care educatia reprezinta numai un obiectiv marginal. inclusiv a celor care urmaresc formarea continua a fortei de munca. catre activitatile care încorporeaza un continut ridicat de resurse locale si. • stimularea activitatilor de cercetare-dezvoltare. ar putea favoriza ameliorarea calitatii factorilor de productie existenti si crearea unor factori de productie specializati. 3. datorate cresterii dramatice a numarului cazurilor de îmbolnaviri profesionale. asociate investitiilor straine directe.Apreciem ca impactul investitiilor straine directe asupra calitatii fortei de munca consta atât în contributii benefice. concretizate în dinamica pozitiva a câstigurilor salariale si îmbunatatirea pregatirii angajatilor. atât teroria cât si practica economica. inclusiv experienta celorlaltor state central si est europene.6 Impactul ISD asupra productivitatii. prin aplicarea unor masuri care sa vizeze: • îmbunatatirea calitatii resursei umane. telecomunicatii si intermedieri financiare) concomitent cu restrângerea activitatii în alte domenii industriale (ca de exemplu industria materialelor de constructii).

parteneriate între sectorul public si cel privat. sustinând cresterea competitivitatii si eficientei resurselor. • încurajarea firmelor investitoare sa-si dezvolte activitatile generatoare de valoare adaugata mare si sa investeasca în acele activitati care sporesc avantajele comparative ale resurselor autohtone. Având în vedere atât experienta proprie cât si . România are în mod obiectiv nevoie de investitii straine directe care sa completeze si potenteze efortul autohton. • stimularea formarii clusterelor bazate pe activitati înrudite. În vederea reducerii decalajelor fata de celelalte state europene. inclusiv prin implicarea mai activa a administratiei locale în solutionarea problemelor si doleantelor investitorilor (exemplul Ungariei si al Poloniei este relevant în acest sens). activelor si capabilitatilor. prin reducerea birocratiei si crearea unui cadru administrativ eficient. 15 Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------• încurajarea initiativei locale.

exemplele pozitive ale unor state central europene apreciem ca maximizarea raportului dintre contributiile pozitive si negative ale investitiilor straine directe impune promovarea unor politici guvernamentale adecvate. din perioada 2003-2007. 4 IMPACTUL CRIZEI ACTUALE ASUPRA ISD In cele ce urmeaza vom face o analiza asupra investitiilor straine directe din Romania.orientate catre utilizarea inteligenta a fluxurilor de capital strain ca instrument al strategiei de dezvoltare. pentru a observa nivelul acestora pe regiuni de dezvoltare nationale. milioane euro 2003 2004 2005 2006 2007 VALOAR E % DIN TOTAL VALOAR E % VALO ARE % VALO ARE % VALO . CAP.

4 2653 7.8 1752 11.7 CENTRU 629 6.0 13 264 60.6 22205 64.2 8426 56.ARE % BUCUREST I 5236 54.7 2448 5.5 .6 1 838 8.3 27516 64.3 SUD-EST 1041 10.

5 .4 2559 7.5 SUD 798 8.2 1273 8.4 3541 8.3 2228 6.3 VEST 744 7.1038 6.9 1 610 7.8 1948 5.6 2365 5.7 1093 7.3 1 491 6.5 1 388 6.

7 1035 6.7 405 2.2 NORD-EST 211 2.2 .6 1907 4.7 1379 3.7 745 3.8 1570 4.9 1 257 5.2942 6.9 NORDVEST 648 6.4 938 2.5 SUD-VEST 355 3.

directia Statistica 16 Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3c84a66cb83d4c .0 21 885 100.18 0.0 15040 100.6 TOTAL 9662 100.1 292 1.3 411 1.0 34512 100.0 42770 100.0 Sursa: Banca Nationala a Romaniei .2 672 1.

Info and Rating Reads: 14.. firmele realizează ISD . servicii. firmele urmăresc obţinerea celui mai mare câştig posibil din valorificarea „avantajelor” proprii. cunoştinţe etc.. Drep. generând fluxuri interne (în cadrul structurilor lor organizatorice) de bunuri. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. (More) Prin investiţiile străine directe realizate.doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it. acestea internalizează pieţele externe. please follow these directions to submit a copyright infringement notice..406 Uploaded: 11/13/2009 Category: Research>Business & Economics Rated: 0 5 false false 0 Copyright: Attribution Non-commercial Prin investiţiile străine directe realizate. Drept urmare. Aşadar. firmele urmăresc obţinerea celui mai mare câştig posibil din valorificarea „avantajelor” proprii.

ceea ce implică. Romania este deja o tinta atractiva pentru investitiile straine. la tehnologii moderne. Atragerea unui volum mare de investitii straine va asigura rapid si direct accesul la management eficient. Un cadru legislative comun furnizat de Piata Unica va creste eficienta generala a economiei romanesti prin imbunatatirea alocarii resurselor. Au fost deja eliminate sau sunt in curs de eleiminare barierele in calea liberei circulatii a serviciilor si a marfurilor. Aderarea la Uniunea Europeana a adus o imbunatatire a mediului de afaceri romanesc. faptul că s-a atins un anumit nivel de dezvoltare economică al ţărilor sursă.atunci când dispun de “avantaje” ce pot fi valorificate cu rentabilitate mai mare în afara graniţelor naţionale. (Less) economie romania capital analiza swot venit eficienta cheltuieli efecte investitii straine (more tags) economie romania capital analiza swot venit eficienta cheltuieli efecte investitii straine . în opinia noastră. imbunatatire care a inceput sa se faca simtita in ceea ce priveste un cadru legislativ mai stabil si existenta unor practice de afaceri mai transparente. cresterea gradului de specializare si incurajarea concurentei. La aceasta va contribui in continuare si statutul de economie de piata functionala obtinut de Romania. precum si la noi segmente de piata. In conditiile imbunatatirii mediului de afaceri.

p.crestere economica balanta de plati forta de munca productivitate (fewer) Follow anelelena Share & Embed Related Documents PreviousNext p. . p.

p.p. p. . p. p.

p. p. p. p. p. .

p. p. p. .p.

p. . p. p. p. p.

p. . p.p. p. p.

p. p.p. p. .

p. p. p. p. . p.

11 p. 9 p. More from this user PreviousNext 7 p. .p.

7 p. . 5 p.4 p. 8 p. 4 p.

20 p. 6 p. 4 p. 7 p.2 p. .

30 p. 18 p.25 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form . 10 p.

com . font-variant: normal. font-style: normal. font-weight: normal. font-size: 14px. line-height: normal.3c84a66cb83d4c Submit Characters: 400 document_comme 4gen Bottom of Form Lacramioara Florianleft a comment <a title="View Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti on Scribd" href="Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti" style="margin: 12px auto 6px auto. 04 / 26 / 2010 Reply rrodditzaleft a comment roditza@yahoo.Sansserif. font-family: Helvetica.Arial. font-size-adjust: none.

eu . Programul de Facturare al Anului www.eu Ai Facturi in 2 minute Pe Viata! Descarca acum.04 / 26 / 2010 Reply Ads by Google Fonduri UE Nerambursabile Cel Mai Bun Ghid Pentru Obtinerea Finantarilor Nerambursabile.Program-Facturi. fonduri-europene2010. FonduriEuropene2011.ro Fonduri UE Nerambursabile Cel Mai Bun Ghid Pentru Obtinerea Finantarilor Nerambursabile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful