'.!I.,~'~, ,:........ , Tg r"rne

-" ,S'L.'t.;,.: '-::diC',

ate

alrnaecertel

~'O'~' l.'I"'V"t"no'! do' -e J:':t~!!h.TA,--"",.,,-,c- k

A, f0't;'~lita5;az alabbi kiadas ala pjan kc:!.):;(. Uit: I~{a 1"gut H ellrni ss:.Na turlich he ilenm j l Apfelessig ,S.fa1w'~~i!:\t Verlag'" 19,97

'C' Sjidwest Verlag

.1990

Forditotra Abn.Qssy Aglles Hungarian rranslation t~Abnas~y Agnc';Sl 1998

k r ' v '-. '. tal' ma.a~st~ .zte\~l z-ava.es to~nkfa.8 vagy emes. I oj.' tue'ti'iaZBS t ~. ~'~ ~ ~.en b 'an.lZoill" ' . Temeszetesgyogymodok magyar kon:yvklu~ " .MARGOT' :HELLM'ISS ah aece tel Ho:~an e'l1~yhj_thetjtiik·1\ fej.r(okat D'Z alrnaecet gYll'gyer..ejelTel I' t.

~~:.:r.ok ellen 51 Az' almaeeet mint .if] a b S Hogyan ke$z~:t~iink rnagunk almaecetet ban.! gY.>u]\.d:~.-20 t lJ:r:teQe1:eb ell.az 26 32. ..jr~.. I tj'01 .::rj ~d.oklJail~ (tim.t.i.C:ri'L!llJj.ol]Jk.dr 53 4· .. ffflfe-· d-ezUj:k ez a!rnBtlcef !1y6gyiliQ f9'-ejet lQ' olyan egeB~./~".~c A IfJfjtat.lb.1 Verm·ant~ .kar.6gYl~:aSl2{ :nc~·tel.'$eg~9 a~ almaecet ~tol 36· A vt~rmonli nepi 'l"l'V{1::j. .3.~: ak t.(~kmuflk'.~ IJ.~~ ~o~zer O~ILI' Almaecet ~S Inez az ~Hetelb.. "lufci: lnlO t t-an6si't6szer 47 haS'z:rtalta 84 ·ercete..hQgyah ke·~zU. AfJam.8~~g 36 ·u..~ l~t~JJ tulajd.Io. ~ ~j At ecet ~. M.#}· ~ E{}result A~ t:.~e.:J~' A'tflfJrtn.Tar talom Tall6zas ifl~ eeet .' .. is B ejcct ".en les .C:pp.o~ b~lbakterium.f~e.

-.. Ill1·1 ncrn Az ahnaecet" . hat(j s8 Ah.• ' I" ~:}7.n l1a:rzfi.09 Alaiad1~ dll'{Ja.dt /ta'baknitk}oJ.' tess..s. 't-estapolasbaQ ban ·es ha:z~ "ig~n i.x aJmaiJi1~ttel mesezirozzuk 6ke.a-konyha:- tarras.ecct a.apOJ.taff ism e.t ~ •. ' .lla.IJhn~.ban i15 Alroa..~8.lt·:c~tlt":l 10:6 1. .Mil l ud 'a7.a:s .(jk:oldtJJiffJ.eCe:1t a kOl1yhab·all 97 t~ 7 f p~6r):okJ ttfik:k(:~k . alm aecet .r/u..Qsfl :.h« A~r ecet JegWJ/<iJnbf5zobl) vJitoza.

td~Ilit eft '~fil'" ktb.) ~er:kentf :a belnI6kode'St~ $~gl b :' '::1.fi.iI hig~fil.e7".sv.~.:.::. te as ktiuli 1. (2 te. I pezstH ti a verl. l::st.eil) f .~'it" e16nt~t~fel- . poh r vvJl.:lil~~ sebre Ital (minden. :fds~H6 .!'Pen: i'(aJ 6 . v e1"leS.Ilds4epti.gtl~knitu . miez D.j':i dpus. ecetet.d.e1.' ~) Ital .retha .g6.bCI1 '-.Az almaecet JJy41.:3. 1 Ital (1 'Poh6I'.tsuk f:e&~ e:.fu.m::lu'lld.r~1 rnillde:n: Cs1ll-apJ tia a. mce~'AA:i. rn ~tj'm~n.:isB:ttnal alma- :a.an:yi lJJu)ia.8:7.- I..ul}L.gQ~s t ecet.-.~.~ct.~.j.UfciP$li.~.~:) .erke:n t~a fu n: 'k'.:p'pclrts.tJiju 88 h(l fde"bredtink s )rfj'szal~) " Il~l .:2.~ i'j. 2.l~l ukO~t} A.'-' ..t etke3~b~:hez) Bed~}~£61es(1-2 e-VGk}Ja.j:a 1:' 1nh':~)~~ (eserleg kjq:..~1almaeoet "1 ] \o"i:z~h~u:)".:. mr-{t~1 (1-. Jcfc·k:'V..t rbtp~h~lhii\nY~Q a Ita]..A it) I felh fgh:ott al 111. rneregtclenit.:~dm[l.lIk ful ~Z' . \:.gyev.]'Bleg.ej.zt) I{jeds~t6sk...~zz:U:k l.ai:lLl1azas Halas.e I i\Jk. 'hl ~. d1 ahnaecet l\lmatlan's-ag ~ :Fe.sz'essJ. ' .~ sitnu va teszi a bor't. t~J.' ~tv:~g'Yat . .b :~rkleriwn9k~:t.~i:in~es.' C~Qkkenti .n:£[-. fri:ii. r"~~g.

'ni1v.\fe71etbe Garg.kat e..Jle.It . V'I'S7.5 percenkent I M:(:rcgr.l tb:gy~z .nyi sokat.a 's:zel.YZO . Ital Feloldia a lerakodctt v~·kad·ekQt! e rtoclell:tr f Italminden 6i.~ [tal honnon·::t_lj:s a] apon) I. lea~~~n.s"llYdmel~niel.. Fil"r~uha:t~t'rI!ck ~ fenyel"~6ke:nyseg Iziiled Qjdalom HajbuUas (idoszakos..ka:r aSV:::ln_J'l anyago- ".easl~~l almacccret .nu1l6 Kep.ess. be II sze rvezet be __ • Helyreallitja -cseret.eget.eli az..'lSZ..enAt.aJJ.a~" mczze l "o·t . t tal (1..gyereje Panasaok Qy~n gil:: lC:nC~l.O .Az alTDaee:et gy6.8cZa:s Hatas : I tal (2 t.epo .eL apro kortj'. fe-. ~gy kortynt almaeceret. ·egeszseget e. ko'VC tkcz'l~bc:fi 1-'2 [e~ skandllal) [ell.gyomorfajas 7 .t aJ'ilyS:gO~' nyi .e1ke"Velullk egy segeld(.et' . '~s tc~g. es orankt:Ii t lenye1(~n~) 11 • 11.k~pes!!teg a betegAlkalu •. "I " I ta 1 :t_.:uJ. oto t' [a l!l l' 'A. e l"tl siti az.tt6tJeliit tasa.. Fontes :~:sv:.anyag- ..kezes:he~ -Romlott ete.el szemben pohrh:~.okb an rnegi.~~:tLl:k) .tllibcn. III I G2 • .~lizahink (1 poh ~T vizben elkc vC·t'iink 1 tea~kanal gargalizal unk e~v nagy korttyal._'· asva11.e1.

:t'o.:~·E..gC~C:fC:~~"1:'It.: h a ~'61Li'lY. i~u i' . .6ta: mar maJdnem }'yl. . 1:y~~·e1e11kttt.i almaecet te:th:l&szete.'YiiTIlrJ. El'" N'-en1eldrs~gball van.bJ:H ~un~{Jyefe.?U~n'~s.psag' reg.8J1 Hie.~.bcr h.nl~ :csQ'kkenti a· .~Jll elsa baHa£r~ i(i::sak egy ~~n1:an.] m aecet ha.l"t ~.~A"ZbQt.a. '\1'Jl'Uam.~srunk savl~6pe-n}-e.S. ke~~tett.tet a fo.1I·1. r:al~k:mru'k:cd'v.. faeeet . csiUng6ya teszi. . ·w -I ~ Az :il maecer :t'Cng(.nu:t(~j.l'H.e.rt{i.lv~k.lni..~]]ag.~.\gU{lkn.~n~$znkJ gny. egy n~pi s:zj)Jt1S~ ami .a.ctuJi.d~s'.l~T:l'yOX.~rL .1 u hiJ:J r.jgcsetezaV'aL" ~~et~nj.~q)1~ gyUnt~~]i.~G a s&bkeze~esben Hs jelenttls sztreD&.. o:ttrt.lik.ho'iY ·CSlL~ e.iisg*do h..any~jnk~ \l~riy~.1i&.:t~c.ik.gy61wr~ i6 ltieg:t!¢'[6i'~ ..l:ln~' :piLn neh4ny 'P~Jda.1.a $ai. fl.~I.: 1csz a< k--· .1!lagy tfi~s'i'[.G1.t emiit'Suol{' 1\1.s OkSZOl'. na~1)'". arne- 'ba'~ h.ns~ feted:e:s~ mer~l\ az:·a:1m~... .i...~.~nrlh hinsz.etelek ~rah~.~s. I" II r I I' '[.s bnt~pa16 S2&1' ha:jOblft.rr.:....t vfz..i..hlnak bcnn i.6 r)z le.ia. 1 g~:. 'rverek~iIJ6ben pUtt.~.n }f·atTI~k ~lP~:SZfSl.th~tl'~...~i..i.ir..yit tess. . Hiszen '!::'legit ernesztesi p.nlRat ~::-:et'o/c~~~1'~itl'hfC Mt.. y1.eth:) 1 ·JO :._ ..Z3lffi'l~ . ·felvidh ~~....gy az almaecer hogy mt l'yen kh/a:l..tc'get(c1l::c.1iiJl~8ztetj~siifl.. b~ciiHtH~ s6.0I .sat a .}J. sagat tantalmaz.l'_' 1 "~ . ~ebs P3P.~ jSJrt a ve:gVi:per.lll van [.ta~!7.nc{t~znhncd1.htiJ.:(~'" .atluk . ha.ii}k~1 a .' . ~L 1· Pi1Q'u.a_. I<ills)5kg alkalmazvoc a.el".j es €'.si.. es.rel:'H~~l' v. at&t.. a sebkezeleeben.:Kdve21Q hm:ass.jtja:..a~ '~Y:fl. ~i.]n s:k~ .:J.d!fI~·.ndD bll.g. ~r" .tuun-Ta..f.tlen:(t'()szer' D~ reg:9!bt.CJf&Ot.ink rdejiben .~:li~ a.·~~'l..k az.fle" Tehenaak heloIre -a flirdovfzb It.e:i-~a:val~'¥... ta$. es amHc:or meg gruU~d.ki:~M.5 kk~] ~z~J:nbci]lA_ .NL{pL egy teaska'"1 ~ ' bb 1~' '"1 .kor lHheJu!: anu.cVbkehf) szD. la'rhl]~a~~.antitHll~t:er.f.e7..~sszerepet kais.zsorat k.:J b ~ -na.nH:'len:t.EllQOu.i~al.li1a. e ng felf['i. .u.['J· MilillB.iv~l .R8~uk e.l1Jyll. R~ jitl bevalt ha:zlszer' St~k~.Q~ent.t(l.oszo.gyo:~nll a gyel-e~e:l:'o..I~'7.d~.ailapasaJr'iha:n t'4.cll..'[ go.'8.d{~ rn ~lB ~o!. ~.jj:' ]fiK 1 e. a:ln'l:a~c.as3.aflya.: 'i11SZ"O-yga.ges. fe. t'&ktt. }!·:L r1' ~I.1iI at13.:H:ssa katlapUl f.=j~.lY..e1 a .nt ha .ilt'tUi~k.d3kbe.~~ce1t~lH~ .l~.a ha- .el1t va:gy a korpa ..at. JIa -~ jar..a.1~l~flOU~ ha smAlb. leJ!3:~hd0n v~ira-dek6't'm~gf'z~Sin.kJho.\'1' v~+k~:riIligbiit. a t{-gi ~. ho:gy ~).

gyakran l:rH~ger5siti~. .' d" hI.Az' alrna-.:li . s ul~~gl~"fH~$ZUllha g}~engedlcn gy6gyito erejet rengeteg ember nilh .odj~ ~fg' t=i:.~ll-'1ll'Fl:Zru~ nlegori. hatast gyakorolnak az emberi szervezetre. b'tke~'o csalad ko.a XCI amege.k ::1'1.~~gu.g0dtfrn' nl. 'ierme·szfte.Sok.zathan mar.az~ _l(Lml. Ld' . amikor cg'Yenyhe 'k~s rosszullet eseten rrem Me 9:%0 nbart! h'iVt3k aZl:'tIlIla.lSagijnu 'Dn_'eg'es~egnek ~zamit._n::kr~l C ~z6. mint ahogy egyetemcs gYUgYSZ(T sem 1He:dk.~ ubn.e:c~tteJ ifup-' a ce. k'" ". K··1 . id...kifin'omult ro~zeT is) . ~llnk! rdeal~H'"S.8 S'z&g:anyek itar:aliak tartQ:ttak amely t:'gyctl ~::1l~g.I:!i.zer III modern.:1)Yh1i'iab. kat.egesz$. b'i'oalmaib.i~8~lWiegeH~n. 'I .ztala-tnib-an... to sit. " . :Ill: alma. ".sag ~(}:rr.t) sAjat b&6n.atas.zs. magas 6ktk.lata .a:z almtaecetel. A i~~-ri...~' J". panassmentes.elld~ vfil k~d V''-~- ~7.~:I:'l almaecetes vizet.alrrJjas elelmiszer. h ugy ~~:i. z alrnaecet a to nla:r De tegJ{mk ...1oze.1lkcaimas sa 1-.eI: Hisz egyertelm ii. FlD'Om eteies ~lesZse. FJ6&ink j6 t~"PfJ. t£~nk.3 .~~?.azalm~ecet . Iud le tit . pr6'bat rna- ..:n d aszerek nincsenek.ogy~zerne-k. 'I'. 2:0.t SOt esc. seg. a ~zajh~ib1Y(nT~~:tn)' t~ri~iUI 6.~.(rr't hi7.J.«)1 daszernek rano!l. isrner t (I nr.es .gy. f.ll.j' :a es Jul bevalt 8zerek -.ebkint meg hi'szen 92t Inak ffissJlo."1:. 'U gy mondtak. -... F.~. .. .ges hO:Z~~Vbl1{:t.Z orvostudomany ~ 'k U I a .es a kimeleres gy6gy'm(jdoka r e{ott:ert.6.regvf'dek'mbe.16 'u:\rrenete'k..e'.'aszk..j hogy asalmaeoetb tTI rnos erteke$ ha any~g ta. h ' 'I 'I. n1:egfiID~eltek Ma nell) tit~k. M.o"kben.oan . ~.:..n.~8 ~ S(~W~ . .ak.z:3Jhan.iJ ~ges:!·..uj .onlosl ~al tal ano!'! gy. .( eges. '_1Y".l<1l'l. .mar 'szk:¢ptikusan hallgatiuk ~'lt'.i .. 1 '"l .':II.st. A nepi 'gy~~a:&zat eJsosorbao. .is. al maecetet. belyezt'.t a nepi gy·6. Am a 'tudOmRI1YO$ \-iz~g~ t.Ik'!SIUU '9C&t e: '.alg G y6gyitil L.l ~ ha zi.gy.l1. S . 'IDa is fri8~it':jkCnl .ti~~tit1"S. J1.:.olan'J.l.. . 19y._ ecet a .1 sem hiranyozn .7.F'~gen.pi g'yo. v]Z-R~Ma eredmenveire.l~~. eeet azonban terrneszetes .tj~n ta pasztalatokra '[a:m.:..k6nt. .ezek r. _:i ~ 1~ • ~ .e~ Mite hatasa regen.:i:.:egrudat d'E~l csu da~~?t:.hllhat6.egbl~hatu. hti8etdd~ iz~sil'~~8crc~Europa Releti -res-zen egy."f~j '-.'lJ~ rnartaso 11.a. liql.).a.at..an n~.

l~p~...g~ hliv'os . k f{iszeres i'z·u.at\tl.ned. a n::1!tral jcuh. B~1'f'~ v.A.m-hi J 3.po~ban t3.ar:f&k'i .gOk'a'"t 'vitl~~n . ~ Forest Clinton.e}. [arvis (18. El6dejn'k jal ism£u1~k tizalr.khen.ro·~.eA:t mot fiil=orr"-gegesit:.'Vl)::. V6j~tfl(jnt'bHn.~lma1.rehdt.B.::o·rib~~nokk~]][t· ·~zog!EL.:i e~~yetemet~ m~jd VermcJIT~ (fnamb~-tD. ij.3-8 meter) e.~Kigga[ te hene:Sizettd f m e~' fogl~jkoztak -a bdy·ljeliek.:i!:. gaida.RmeUeu . .k1im~j'u t[)rVO$~~. Bur1ilfrg~l. szirupot keszite.che~h:e~seg (Gree--n a term@$zet~'S Mount~. ~riiret~h::ek!o.~ Ol'.d.]-1945) D i~d'0~tc rd ·t~jf"d a~ alrnaecet gy6gr~ej~t.rd6. vetm'611Ullepi nrvos:sjg ~jrafe:tfedez~e (Jg¥ tadjit~:l (1m!.tte:k.JZ ~s~iJl::i Ap:p1[t13.~nbaI1L ·v~~CLl'~d i!. 100 . .611 t prakle.

.J. ._.. kbz~ voltahhoz.hatassa 1 I ~ .~j4'eszel:J:.ouott {{ZO[lban. milsf:ait{l.lze. 11 . .B~·.. szaaad lI f.YY'~~lilelkh11 dedsiiHeiktOl Q)fl~'tA.a.e .!:.s.. dokt~)rte-velekbSl.~ar·.~ftIva.:etetm6d. fii'!:rekbol:.._.. t ~k vc. he.ll s ~¢U!etive1~~ meg akarha tarn nyerni .gyi'td _\1llod.:f61. .tili . l ()ll.1" .i!e~5. t~dQm'finy e~.1 s ~rYon: Jart~h(H]iY behat6an orvos ujlr$ 'kezdte ·SQ'k ~ilnu.J.. J:On.e'rek ·i'F:I.a vermonti .__ a k l:~. 'gy6gyR:5zattal . I.ll"vis'megismerkcd ~'L L a u:epi-gy6gyn sz.. It 20.' . arrut az.GYO.kcruit~ :l. 'Vil:£gt. kezderen ~gy .zord.fqgl~all~~nqll.L1.e·lejOf1 J~.. t1/lv.ep: meg.~) D~. ~z ~lke--s'zite~ m~~ a Rillra.1.!I .e~·videl::. .~t.l~ es .gou. ~am&t·cfj~kbol nyert ervessa.nd~v. '".l~'t~ln szcrosan ossze e" .lmanY~2:nii: ez os~ 'QlyOg'yaszat.s'z. egyet.re.:a £13)' ~l&ztrH~ ern file:g..nnalt·anletynek .zt9k ._ii Ismer.~km1l:0~YIl~1.(-rutJ ara: )}'_.orvos tOVat.. • _. ..eln~n "Itaill. tllOregt).6~¢ ct i:s~ k lepeseket ten" 8 ·e.k~~} l\.il.*Z irreniek bizalmilt.~ rek.bh.4e:~nb:e. at bereg.ha~almas./1 ·.i:.l1erked.' "1 M" 'VUlt a frissen ve:gzerr: .$ik~e8ii1 Itur~l~ a.a..~~.J.~igen ke'1.'..~l(: bert es ai Iatot.

crmu ka nyveeen a VU. runikor 'lilaj..r. meg- riUaPltotta_:: bOgy' ·N. onteset h. gy orV05 t a-Id a bag'lronuinyokb61 tanul E Dr. ~ x ..... J6val nehezeb b ugyanis m.0.aba1:1. . de sokkal tobb tenuival At t.Il'Szehi's:ar!3. . zdte R ne-p~.$'"/. sZ~ tt:: '(:Tc~t~ a terrneszen tet". .a'rvis alapos all tanulmanyozta a nepi nrq081~81J c:s.. min t a h~lg:y.ta:rol szamol I)~.·tJ.1.ka·p-cs(). mint rna..·se£·¢~·-:.d e~ az :~]1&tnk 'szeretetet.intarrtJl.. P~pi\t"r. lIZ C:S egyszeru~ termeszet gS.(jv:e·.i..g~t.~&ze[e·k. 'I!"~ ..:m.crl.q61 b:t ta~~I.ifeladata abban f6g..20 evVi e'Ittl. m. ":}-.nu\"ct-· m ert&t6d j'k. A me~ konyv formaj.ugy dOnL~)Ll.':.ak es ha ~ ekonya bbek.ltni ke..n/os az e ettartam ..es ~ge. 1.. foglab:H QlI'voslasbani De nehany ke:ppen indokalta: ~.nak·f:t=l az unok::iinak s:&~nt. r '1.H?..J.b .. megis.Sfllli k"· . Iga.~T.~. 'I .ng e. bo"gy ni.n'¥ . I . ..1yelve t".. ·'taJ~nl.Hl~7.s gy6..' UZuolte k .szeru r.. r nak ki a pa. Bgy k.~ • ._..etemlodca.'0ZoHs~g t~jt: tarJ13J D" . Egy e~"e 1 ke~obb nnt:r tij)bb mint 500 000 pcHdany kelt el '8 tiz¢·:nket nyc)v.• "e faIllt(lni is kell.A nepi orveslas egY5zerii. tan 1.~meg3kkpr-is fennmaradr..:teN':.i k lns. J.~o..tikUban . 0 ·if1.nak a·z nutmanyat" aJ.. • • .6gya:s:zar.Q= manyo.s cGhlk . = j{' Ma mat u:ira magatol Dr.V~·S"uIkolleg:4i szfinni nem ak~r6 gy6gym6dok is 1J. '~1f. H'tig' ~. rUtg:VIt!.szc· taka orvoshoz fordul] anak. . kez:l. Iarvis !i:Ziiat'ban.. ~~~nil_lu1gyni~gtaljifsa WI.Q'l"szakalkotO 'k6nyv iett"ej6tte tap. cmbereket az ~gesz~ege's.kkaJ a gyakran 'age n ·r:fl(~.. . meld tfz ··&Wig tartort.nyagukbbl nyert szerek sokszor ~ol'sab b.eJvet kap. termeszeres es OICRO 'VO1r._ .C1i'r~1 aradhat az ember elere vea te'fmeszetes geig nkthl.J:lteZ.-.' m indenutt elerhettl von 3Z orvos. __ 1.ek t.ueget..Hisaen kevesen engedhettelc megmaguknsk videken. milyen e~r.i'gy'draga gy~'?a:y~zen:: vid t~a1.~&r'okolee a fo. .eg6rizni az: en .'1. Bar t~'S'ei paraszrc k V{)[ l~lk. : ..Q. igy az orvosoknak ncmhogy kevese bb.h~~gy a nepi o'rvossagDJ.eglepo mdmel1y'el~et ert el a vermontl nepl • JI r • r~.:u~:ztaku:.t:.m:ld~7. ~ ~ X .CT't'I. rnilyen..[a.hogy H F)v0 oi'VQs{}n:ak nem csu- evtizede' meg megrnasalyo g_tak '8Z a ltern ati'v gy'6g. .. hogy enyhe·b b pa·nFls.~.:--....(. r: ...alni 6ket ~allt(Iliiile..'.eJh~nu~.iJ'Q~! 'g: I.a akn.ym6dQika1t~ -" .t. 'I L'.sr. '1"'~~'~' .c~ t~pl~lkuzGr8szoros .ill"" : pau gy:6gyj.! 12 .l.t:t'l Oi¢(~{tJ.:tit~melyet eredetHeg n linya.r~l 1 Q 58:"ban j dent lcforditott ni'Ubol. be~ ""f... mint kikUr.

al~alJ.6.~ptCI_ Aki n~pO]l to-J.~.mcil~~. . I =.g¥ldlt+!~taij Sll?.m~szetesS4gg:e.i!i·II.1U~.fs·!ilOkkal ~6nnyoo ben IDJ:':n. do rnlndl·g az ·el'et".t.-U·in·~1 ccetci kevert.ragsege:k ld:it"lak u:ra'j:jrat. ~Jmaecet h3:ra~.i:rDllm. ·FAkei:ttrnegel6z&"H~· :ija::tdJ3.d~l vct~c}~:.aJ~~oz~ Pfa.1 ~J lyek clcdelebe hOS~f'~~1:bb i. . h:t..tt)rdn]l~k .C~mpas_\ ll~d. an6 eg~r~~~rfi.h3tra!· }e b et. l)cld~til !j :art-f.'itl. .I ~ ..: "_. .¢.v\.-.kutydkhoz..~~ ~ .r\'is 1"Qbbnyi rc ~·n:Jlt}~jn ngye·ll/~ meg.J~kev~..ogy~zat a nH.. meltebb.~de:8t:k {tQ.~.k t~_{ .a1E:.nak -:.t..enyeJkhezlI III c.t~...at·ok.Ul1lt 6 It/lu..~zzteJh.~ i~B:{.llll.aJ B:tal1lh'jJ~.8.atka ImazloJd. almaecettel .li . S]. es ~g~h~¥'8egt~~l -e~s· boq:.~ i .1~dunk meg a_~ .~~ . de e·}srls(j:rb~"[lulcgctozhc=li :ak!lHf:~n·t¢~ anna_!: G:soda.~fW. At'.:luU.J:I-tJ '. 0'.r. B_.-'" .n ·vi:sellk·ede~rCH panaszt enyhirhet vele.rllo]l·h£.Ja..-lk ·~ziik .la~. ke~ztUt l~sreg:~ ha-}.gygy EJ ~w..]t:a k.. almaeue t11'ol . . im:itly·en.gb t.s.~l'nJ.:ul. rnehekhez.] '&:.le~hol ¢~. ..:~ ali. '. jozan t:eir.tAki . alig·.n.Glli.. :mard...i ~et' Miruil tobbet itt\.. I II ~. a viiib)ol.d~J ·In.. k ~e~trseg:evet gy...S~bb .(~·slt~kho~~ ·.i~~i~lei j gY."1y..:IjX.:'r·wkn'~] ·::t.

tL£~'lal''\) us~\ clJi. A i~~ ilJ~~b]e1. e1'~·tetl: .pjal ~ZCtil'i''!J: H verrnonti t10pi U-l"vuslris gyoke.:m.:: Ine:gfigs. kecstekt:J.Z ~s ]olyakh.z~ri1J.[ku minden tuyibbi neI.~g tdj.oS~in]kef ~s f6~ lever ~L ':A in vi'S?{)in rH~gy'C~j alaott ¢:d.ehen.. Konyv..z. "al1~t~l!.lm~JdT11J.o 7.)'e£ 'egyetlen ran konyv1.e'k vagy megsebesu'I:I:eik.:la"to...sen lhelyesen csel~k's. Az a..n.les e sot-an Jarvis ~ U'$ Js fafo u.aJ''1is I 14 .g: j~ U'h?nl~L '~~. ~ge~€:-· ~1.' 'lFja jarvis flJ.2.. 100 gCA.la. mivel -8!J.an:~y:tidelg elnek.1.k:nnir.k.~~ akik ~. ber] akh{}z.epi oF. m:d n t ami ~~r~tlseg':ikh t'I-'.enek.js~lat.embei'llo'~ Dszton.m( .:k()'r! (at ~ n~rn'J~li!:':fn-lk" j'fl ~_rndy:=.d~fg.g.VOslas a. J:tftVis :.rl1e-lCU a BI{j eime: 5 K 20' 'e'..'~ e s~e.g}ig iini.{n~.vc d~rcg~utiil2l l'[t~ ndl"tat6 te~rlh~g e~ ~:l~lletnikg 'l·dj·cst11 efrel tnek. .tat[l"~'ar~o:/'. 1 sem ':r:ntl~nllat :rrre. alarr vaak t t:lle$~n kih rE9yette.eztetes :t~ f.ilha~r~· az' e. Mara sajn:05 . t~.. anle'1.r~ki$ uy~u]nak Vi1il~Z..r.k.a~ j(r'''~'Vl~~ll. ha beteg.e..~s.p..$1".~teherrekhez ~hik:al~lo. 1.p! .~ bio~nliQ['~r1:11.::12. ember a]ralab~r'i 1:'(Lilt7$Ojkc'll.. j at' aJiatr61 emberre A~.rei egeszea ~ n~~ln.ez." Hgy tyilkpeldiLu] b:i3rlr G:i.a~" at o1YJ111 o!J\(Q~iudiissal ffig rendelkezni a p"szkhot log-itl: .g.l'a. latok &ts. osztOno. ~.C~ iLll dedu~t~" J\"kg~.:\~nt. bogy 'KoV"etk.e:s 'Q'h': szhang- Pt'~.

~.~~·1 . h~~iuk malalkubJi 3: helt~g$cgck.srn}'e·bn:t6gp.l. a termeszettel .S7. .o.n~.k.lYlegfi:g}reh~k .~n~tek~ ~~ tan u llak t.dik h~lYte: .arvis Oss1le. ~ 9)'6g.1t6 ~'" j·l.h.g~e..jrner6re kapni.6nu]nek a t:Qbbiektijt~ keveset mozcgn wk.ban elte:k:.!at:: €ro es 'f:ge~z!8~ meg<l:rzt:s. ~..gyaszal gyf6~~it6 boj:tnek u~ve'. Uttl~J::.¥$eb~$-lH'" .eshil..in{LJk.k ViS8.o:ais.iH. m J. . l\ le'rnle5. n(:-p i ~!A drvos. tek.'l.a~l1.~LHg :c~. .ciezt til: j el~IwGg~~t.~l:tJ~ gy.tl~k uem esznek.~et.att:lerika'i foo€}~tefaJ ujra dt: V&rmo~t~fleunb.1 szetdtke~~.~zt i~" bugy Hi'.lDs gu0kerei egesz.S. Jobh m.3.. a::.rehit abban. Az e.~rH] 1Ce.2. e.lIm.. ikY'~'-' keZf1el~' cseadben. t6!tik.·ettl1(\ p ~n'aeSzok eny- hi r~~c..rm~1zetvolt" .an [Je FtJres'l Clinl'f. egy. aga .m Jarvis az Reet .6.en 8 r$gnii. t'~ ai~:~ .uni~or..h..eg~16zni~mint gyUb-yitam J~wvis·.:IlyL6. csa1i.1t 1pokig. Ai .a l. '.:ul!'gzjk dr. hog-y' De is.~S'.It:.el.~::L.a zy:m!pi crvuslils l~nyeget~.e. Fig)r!€'h~k az ..eb~e:ri"ilau.ak..t ~e.se.'b¢t~g:e..s5 pat:ika p~dig.l·lIl~.k v'Hgym~..hogy a: bet!tg allat'Ok mindig biz(mYU8 j'H)~ fl:ye-· ~. :.~.'S elk.gyedul 11..

.J' cp1toanyagofo.'.tU.:r. 'Hogy. nyagoknak. TU:5 ·bHkterl urnok Az.ifrr31Hszt1i~:i tol ~iO'a..a I:kozas miatt a szerveze.j~:laka. lilrilcgl:'Bfontossaget tulaidenit az 3sVtm..i ::myag'Qk . rnilyen levegOt·ielegzi\nk be. eitfltes u.~'.pulete:ne~ eUetl6116kepeS"B ege es t~1J6's~s~'" ' esstmk.)1 .k ~~.8vanyi anY~lg.ka~..R szerint .OpJJiltj.61 a :ma~dk't~ ~lak'l.gt.9Y po'" folja a helytel.gy ~~piik1hcz f.. • IL_. elengidhe~etle~:l'"ul f6.. ~~ 1:. e.i.~"]H'::l. id6ri ke~~e~ztfilnem rartjuk he sz t. tehat .an l:ehetullk 1{to evcsek an ya:gc:J.1.J. .e'oo is letezh~nl.': .mbeu tester.ahHhato asvany.z k-ube~egseget· meg .:u·Iikme.h e:t:Un k vele.z v. "'1r. en~ legy.r~ l'ap'l~ ar~1..ehez.szolg:iii" 110. . ~t ]. ..egtj ulaSi1ho. Iefelvasa :al at t.llj.meg ~ termeszeres cukor. ame.ll.neni.ozes.l .tb6.. I.!.'T~~t(m~ "e.rnyagcs. 'I • "_'b.::U nc.agy a ka:!!.ere.l.. seglitse .'Uu v.r\ri's..tllS0nHtjR3z·e. igy m.' . hO'~sz_u. eSI J~.set..!t. banern mcrt folyamal'u$::'IJl1.gek nem egyi"krniLpr.n~ tosa k a szervezet s. .zama1:...:Ii) a s:ej1re~ m.l:. melyek erositik a szlvet.a betegse. t.l ' .okkf. egy. almaeeet tj~ szervezetunket az ·.. _r.'V.i-'uyi anyag'Ok aegitik az :jl.u~1I1\.yj. .~uat!JJl.\M {lJ." A j6 eronlc.ly csak ak~ ' 11 j. Az as. a Ie loz.the.a.lu.ktor an sz'ervezetunk: fel huz~.~ . Kalinm n~1kt~l'peldL~ul egysJt&lIful. ie_mot... 'n. ban tej1o. J mukOde.A~ alraaecet f6kent arra . hianyz. h ns~ztJ.en tap.:Qkt~i alkotoreszekent ehhez meg tars ulnak a nektarban t.(]1 :A" nepi gyfigy~3:~7.. '0 ~ ."Sef}~'an61lJ hoO'1:I' mit .alinn . almaecet-me:t l::. $Umtalan mit issunk.~~."" r.lSzscgcs t~tp131kqzQ's es e:letm6d e~ a Iapvetri i'i.zahaly~.: 'L. az • ..

r-r).Yv(:.eU'e:.nek'.Qt~y6..?:. v1tatlak~ hOgy 82 F.i U Scott (/~idir [Vfriecar ~'im [i kOifl ~vc 'l.1.g6~J~g~ li:l1ls.i~lsegpl.kerd.eve. "annat" akU( ben EUlily ·. i.~q-hc.enr./:u$[ eh:n'~ikiul. R?:!t.lrr-l ~. allmaece't gyn:azok.$b'" naJ ah"'a:.atos.bb P..idts.t~hik2 tea. " ecetr:~)l.:tl.e.. . n lnt g.(eS-l1.~en 'l~k 31U10 ko..:1. szerepel ~z {id'TI.tol.u-d' is.~~ tm"Zt~~ k~tmtf.'IV~ httl.~etn) e.[~.en es.~i"t-icia Bt::agg ~.i~t.PrLik ~Ll .~$'~ gy(lgynO .'£.-61 ~ m:in.'!l:l .el-ld .t:t:'~'. .~ro:S:~(" .~b.J a te:rmes~e't '~:cg.flk-C~ t~rt).kent augol es ameri k.'Jink kr. burg'~llYtfQDth. alhlaeoet .serkenrik a.g_ ei6~~61'..~~"... teakanal mezet .'~:J.a::s. de (prt.s-ag.n10:. P.~ul c.ille.:lii1 ISt. .zegen:y.~&n.r- ~1f0~b.ai 'Cf-r.el 'r.~'Sc~4.9.egJav:fto .t... [~ndki<\.ai. (~z~ph.'k ".~Qkbail 1~~:a7. l.:(t.~~t~$lie-rin 1i].1si±\I~.A_z.:!\6f.il.Me~Mj.f!)'a~'~.'~rl')faJj~ Jij'~. 17 .r/?ly-lfr r.':.-j4J. 0GY' pohjr .i!1 J6.-Jmc]y mt\g Zia..~'~ e lq~hb tilptUlyrJ.N tegig.~ed l -:J' hatasUH]t~JanOls' ~rcvGtS.p :an~~.alma.ec~t~:es 1. k laJ~I na:h mel:letteJ fi~..' Q~y-i'k k"B¥'g~':.".tk.SI nem 'h"lt ':ident . w.eg e.) rol.'"t:gi 1f~¢€:Ptgyil)remenyben. i[61a~b.. 'x:n.Tl).vfzb~ft .gai kt\z~' tttr~~zik~~ .llS valnnak.~t) .al.g'ls it Na1!f_'jJ et.e.J~]ag~bh jb1yHdcki(l:I~! ar~d. l~p~r1arl~n ~ltfiWtqct~ :. arnely ro1imbicHbeo.~.s:.~ toglaUto~rgk. 'Amgg .tn'-1 l\<Lafi fa.d.zStrb a~ s.¥.. [dflk. ::Es persze a 14elye-s . [iZ almaecer pn.~~(:bb~ .&1:er' L..ri llat~fS. vert:ermgeEt.n-:/J.L A:t eges.l~7...c'ker '~Jlni~rn.bl~t~.2 a kokt~lt szejfe.yen.bab. t~..::irrrt:i:lan I'.1i/e!!J:j~{~'(.

z' .. :Kr:ltiltu:saoba._.2segu.plrre~1 mint azeldtt.eg:et .IiZ ember..er. Es. .Ze1t '.lcl.~·="gyogy's.zitlanmk.fl~averebekre.e.Unk az e~.s~:a~ibt~ 'sol..)g¥ merlegfl.gy~ .szitme.isrneDrli.:.r me:gIao:ulruk . 18.a..latasio'lt~gesz so . eg)Te' 1:'0 .' n..~ . :s~~m bef.e::nuc~6 ta'bl~tmk. dra:zsek v~gy c:seppek~. .S:okt:ele .'rt 18d.(l.''" .37.ene'kh.uyel. \7altllnk~. ... I· .l.e~gls uQl.l. m.'. Az orv:OB. ~ '! .: e_gyJi'fJ t6bb 1J'l~ranhete:g-s. lVl.r]]J1kciot kal':tlnlt).~ k j' szer.guh~Jl ~n.J. t~ . mota m~.!.'K '~ .nato~ me. ~dJ~~~i.0..al. nn:~Amin4em[e 'k~:l"p.. ''"bt.an ~qgyai.8a.tudomany ll..g1~zeripari k.gyakra'll nern mYhfti'l~ a Pi.gy' mennyis egben vetik I g.nb~jl..:et~mint soha a~eHkt.kagyUv...msol:rJ:2. ·dj·agnOs2ti~ :z~lni.iJen "l:5mer'j~te~~ 'I:..o.ha:t6 mli. ha ero' ref.os6g~ke[~ho gy:an orizluajuk az ege:s:oo~l ka'rh:soi:. re1:1g~l~g ~il1f~r.jdk-ki ...tud:atos..~.lle. e'b..kepes fe'l. e'ge'Szsegilnket~ milyen gy6:gym6dokru: v~lag. In eszetes h.l11]~.lykq[ nern 'kiv6.jvel J meg. rdt v~Utr. ~-.- M~l:P~.00: hfl'$ 'EOlehe(.p._.1.en oda£ig}"eiunk a kockEiLsttra'l" a In.7ib.gy a :Uiag-a· .m~n... . rege~bbern tehetetlen be ]J:.y'6. bal! .0 zeru .l:' gy6.hr. 'volt .es kezelni.ljuk a ldilan oo.

~~.Szz'!:e:d tUlap.a't~t 19 .g:y hataso- Ep~. altn:a:e(. ~bb..~kj L9(hrtu~~n r:tn:n·i ~'lt.iu~ m. tt:.8.ik'h~Li80S~tO~ -ahoj l'l1aJi jJ:ez~.. .!SIt '~t..na mai fn~~'->~J.~i:nkba t~_]"ldkbiijl n~~YTa Ia:rtj ~'k ol?.!te • ..rteke$ -.~r ·l1aztszer a.:::Ill.!.8~~rcjHk N .' • "mS] •.tpj.sa teszi a' ·sz()vete.egre......1roi cls·o l~ k~l? Etrf61.-.lj i~.'.l t.r t.. . dj'Sit' ~ 'latj!9 eJ_ ~zervezetet. ftlk6ni'kiiJiutnnlai.~dnk" SJi'ie. vert :e16se~i.' tu .+.t~ e~t.t es 1erm @: k~ .-.eJsz'a'p:ortu:la~a t fl· b:e.ti:3 gebg~rdl~'Yl~.'It.aJhmj.er.... 'k • 1L.a.£i: :j..iu~u. eli.. teS'Zi 3.i{rdl. .g.j)o-oycdcin nicgtlO:..t8im'ljn'D·~ :1 '!LC.aviti.bit.~ bctcW'l¢. .l' .{}stu:·= _ 0. :e'B nWI1:1el"ernekkd.. 3: rolya~Dy.:'i\:k}. ~ N 'I ~ I1 ..i!:'almasan -- $~:r:ft::'! li:...:du'jr.~ l'uga·lm.' ~~'C.. Lj"Ji¢~y..as.d.¢: ro¢MP u~~11asn'kb61 ~&r hi6k~be:n'E!. . h:iszen k~d....ket .Az alrnaccet j:dcrul..r v~]~TJd'l gi./.v~oen hat 'eQY' eQ'e'~ !ior '~.l"ihr civlll-Ui'ci6s thdkezC8¢'~ ..lm'~ji.~::.1a&mitja.gyakr~bban ~:~yCAg¢d" ha:t.' belegrS.s:6 . • ....ltkben: a :inim~nasz..' b' "L ~ '1 -'erosse • u-lS.Q.gy. · . ..r...rK~n.l~ a ·vesem:(:1.rit '~ s.~'k l~en.\.~..ab.. ~ s~rk~nti az ~_ 811ya.::._".. eletfQntoss~gU~i~w.. erQ~ ill SZ.nyi .O:t\. fc('J:~alD.a i~ ver~erin.cg r~ncs:j~ nnirt ~:ii ~:~~az~af-S' ~ult..ot . az t!i~~d'es erthditi. Es ll~. ~i~~~aJ T]1-a a~·c·~·nhe'rc~y"rc..!". • .c. l ag ~~0:f'i 11" to u ~ lCrItt~R.V(lZe-IL· ~ m~d~ly:o~a szaprofita b..e'·'uoe t e' .1'4-"1 ben ott h~fbt.n.t~'t~.e. £SlH_t'et: ~c.daktalanii .t~"t!! t~sz jaViija az altal~iOs egi. .~... .YJu.~1 dt:1ny:ei.a nya go kbll .H\.g- .':ti·' .r~pl~Jl«lz~.!::t· vr.0·. .Vg..ol~.£:....' i~ llf't~n Iclm I' .k·· ~ faV1.

-zs..ibli~b~n~ az O~~!S .frt~~~ll ~gy nlere'g[~'[criir~ni~ak~'nak ~ szervcxcv tokel:.aa Oi'SZ~v€.:..HLz~ ttdt Ecenel p. onarasa .j. AligilatH::i'n.s.e'flllh:: .cgAz:o. 11:.mit .eo.ybe_?l]nlae>cet meUett ah'iI1a'"' volt.~ ' ]~ m12LIl.bec&iJh.gos.if1r~elrJt6.ku It ki az es l1&ifl.t. ~'5ut-ettek) hU:S!.nyeker. filiv'Srra.~Muak:.. c.::e1.ok is~t:ek eSt :n. LrrTI.a . egeszen veledenul fed~ztek tel lett az ltalt.h:'Q ha:~asat}...ato:1 A habilcH:11alu-6i '[lut~uk~ ala. aksr hi k :!i! scblrY{J. vn 1tak.dr .' -..tdk.U(H)~'J.aha..g:yu.j romtl'Jak es. mint s.~f:t(l{tM vele. .l '!J.ecelet is a m ikm nern ~iTh.z-Qlds~get 1~)rI6..~zal~ll:Oltart~lmil it~J~k -. ezzel ti'sztitot:rn~ Di~.i:rt:Jl'l :. ba.ipe~ek esc '~..bi]~oni11l~..u. j ..erie:teb '. s2jnte mag.e:gbim. '" -.:afiJdye~a date& . si2Ftdirenyiben hQg) -m1L. -..tel isnlert~l~..gy reg_[as s.f:it\t ?.MtinE. ec~~ h~gy Ai abnaterl1ilEt$Z~ tea le'Oe h.argyltD.~tke..edven.ar:i e»: k ~ t: gycogyl"t·'~ ""' . ~ii etdel. e.·emJf~ik ~~ .a .ameAytes~t:1e·zedvei:o k :eghejlslo.knil.s:" .l!l:as" pf:dig eeetes bDrogat4soksx .k. .: ¥tala.ke~~telt... Az O~l:".~ .HJ)le$ 'feIi~ert~ 'bogy . a. is. fds'sat6t€ll1t ~s gy6gyszerli:. I.kban 'eae.~bel(..szite.. 't-f-] n . '?Z eceter _Kill :. S'e!vfil~:~k fet~t~)t1en ite~e're haszil~]t alt.e'l ft1 ak~ h a la:7:3'R a]t.ilyul.ik:az eoetet.l?.eJon .oleg i1.20 . V~as_z.l~~:pahna jrticin5LC1ebal nye'n eIt .r ~n.E. ahtlahi: . :ger'man..)T£l be C'Silllelt az ecet gy6gy. .o:riak orvu'Ssa.z.6'5' a m utSt' A fonkiallfik e. ecsu.:il'm~b e~. szoh5t: ed6all'ftottaik J" '.a~ eceOlit tet.a7.UhitQtt4~ a hust is.n~~'kerH: alkaJ lll.rKr.'or"t" e nen ~ ember .(.ta. 5..g. fiidf~:j'~$t.y UMi~ .ern: is aU~alir.~lrnra ra'R en en. A'k e·~Plo. bor vagy a.in~k~ ~s~.n a2 tyel fl. hus fie Iomo]jon meg olvan hamar.~eI" g. az ece t t .edw .Eeet az 6&..T:an auezas . A fa'hordOJ:: fdwlalas.heia. $avrulyl~iS.fl. l~ telimes~tel~tekl .z· almabor le\~:&n ew.ee:ette' v.t>J ' g~rogok.1:" b an meeu .. Re:CTe~ vi.~ ?'f1d aR r.1 ~yrl1"~i:t an'. tQbb~~Qr.egyebl~em hasas t a kultu F~~kbarniJ agya:glwrs:~l~lln 1:a:rJJtl~ait :22 ecetet.Jh!?ll~t ~s '.! bQ't'{i)g:.eralJf-u t'a= ~t1'kn31.enl1ttartesltaniak a:t almsbcrt.-l~~ a E.t til.eJyez1:~~~ ...tUi6tt! tud' eoetet efollJI1mrii.It 'f:K uagyra .

3Ja hadl'arataira is ~g'V".i. ¥ dal:i'.eceret ()i1tet~u ~jU:tt= Et_a1. f.anJr(l~ eortx .' . D1A:.~ 'idatt m. ·.j61 .meti.pi ke~7.Leopau a.· :ll1egnyer.~boln.~.3· (Kr.~~d 1l8t" slembefl.fl~elya~k ta rto·ttak:· ::1~1.l.K... .&ie~.'T~Qtta s:li.A. .i.&. m>ikoc a . A lakoma k~.J1.t.nitlte:1%~ .gil pnajtib. Il'ava$~sart~t 111d Jlatra :i':i!_ 'a. . ses tertius t_ ero iga'l¥~5.'m'age mne d::: a jan u~sznru ..GL hequat. 'b.Y szerint a mthagqi:b.&' szemeen se:tt·:~ritlsg egx1ptnrnl 8huWllllo_ Ei'kep1!'.ak fdfet& maszni.~t~L1t.e-s alat t ·k:epe. *ll.(J. ~ 'If-_ ..itr·i. :szUthllt tQdaszo~mi~ n~ U:tji6:t: E2:. ~ .Q~tek.u gyut tett C'~ l~c'CttLf:il di '~o. ezert "tUz.(.:: iUe16+ A.gyaf:7.en ~n~. ... medon o]'d. ..t9K 's:t4mara) :am.d~ll"ak. .. tomb61~ .~Ul hM'&mUS. ~ ~td~k~t~ a ~ 1\eld~tet.gyiptollli IH~P igencsak 'k..a kortarsai.t:al az u. rCt~r¢g A torbinnze'k ~bu V0[t~ kon1Jbelill annyi.az.egy' pl:·Qbl.'tl:el~ nyh ~1 ~S17~-6'1"\I' a hn:l kere."11 0::'. ' I' . aq. "'.'e ~ ~e~:illL. \<-ob.tlm.t. gyarkr.".Q:MY'ed.atb.t'B11f:1~k"2ett f11eog~1~.rgLi..o'tt - me:g .. !. ~ .vlak.itte fraelUlibaJ (Kr.!'e~i.veloil~·volt 'lninOellfajtf:l. egye.k. 'f:'z. 've.tl. v'Olt~ hugy l!n~~D 'iflZ Elisz&l.kl.e'lefintja1:val'atkeh: ·~l.az eeeret Hanni~b. eeetet .:g.o(l~rt: QSjj.teket ~U~!. t~h~l1i:~tniS" . Amiko:f' .ror ked.kh..ecl:velte e~ebkent II ~C1.i::t&'~i''il. ·'e1. hadv:ezer. ~'&f~~U ~. IIJ~~Bba jjf"~ isteni Klt~~J" .~gi:ts·~ge'rel" 2~7~l83) :megkp-Q. pl1~ul~~l.lt.. finne. " A haityomaTh..t ~gy ~f{1g~dajiH·.(1t:i.~knakA abo) fn= gadni le41etett.~~r q&h f r:GYG1:1 e'~l!tY.kir~·lyn.Slk9re sen egymJ i:Hl. liedl t13Ldil.n gyt)'fl g:2t(r~~y~ it~lt".crl~:('.l. e. s ~lgo:rgeti:u e a :k5" '.advez&r. a tetle~bAg¥. !3tUl~b~n a ·~·:dH1.e-i{f.O~1' Egyipu:o.It 8: "". jelei~:ten. A~.~H:i~taJuka:t:5J.Q ~~s l~ld 'i~h}nam~ ~abt.j fl.: e .i!'2z:~1 .. .cbt5t 'lii""1: ~]fu·egpl1hWt~1·~ It.~lh.:..1.~eH esen ~gy~d'liJl .iUl.. 60~3{J}~ fiil. I(5tf~nl~1trr)~ ·lJ.l.eg·_·· E1Hroaa.·9 t~1t a h::'fln:G't'.1drlk k&ru~s.S2ely·es old6:dlak ~IZ ccetben.. 'f-esr.fJ t hiu~ha.~hfi:l1eheteU .nrnJ_.emE.lM.62ituJf. Alpo-kon.l' Ha~ib~l -a"seregevd e-s hires .d . .s e· 21.lom·mal ny. j.I. meiyet egy voro':soes·'S'zinu . . e:gyiniUi6· se. b~~tpngyijk neil.g~m~tt\~. arz eiefiio. t).1((ijt~.'!f!.kaMAyr..lt:l'FEt..lTI . v.·ki"'ht~nQ. egyet'~El '~bl":ew.\I[Jlz·e~et . !6t l1:t1~~·me..tbidalhat~t1ali :@.·bi ~~~~y.st~Tdll!j eJl·etl..Egrsooa.'.~ 4. ' szeps6g nek K:leo:patrat" hire..r.detfm KreC€p&wd' megitea ROlnai ~.el{ 'ml~l eUent:e:(l)e:ij. Ax.leQpa1:r.ely..

•• .~6Ji)hQ]. A l~~1:("''h.'Kiva] oan oltotta .ftyeJ~~l..olgalt..umJ.l.r:L i~ d.nt...[(H3:fa..':.· . :Kt. -.I.:~v'. ·Gdlu.a.":i'\'U1' n:lflljtot:r neki.k.E. . e'~ d:il.pos~aJ.?.azJLi.. hogy enyhJ.tit(j. tuma.'.r.~ f:..iiL E.~ fer totl unl I'6$~re t:. t I kii I.s se S2.d6:~ben ~rp'mfa.ilHl~ril~.s..O.] . vizbc JiI]~-ir'hYLL ~. A ke'!Q. ~imu i"c:].I)asznaftaJ!..01"'.' ::3is 1&sZlilmos .i:j:r._.g. aimafJ(.a 5'z:er:lseg~ ~pl)tii$hoz: (ff!'. hanern 'em b~r. i]..... betsgs"g.aJak '8. ll~ k'&ze[eseH1l1 50-btU..d tes vizet ittak:! rnelyet p{J8&:::~irnlkf~·cve?:t:f!:k.nvoltak. e:. eQet:fa~ eiilaUi.)"cN~k ~. B7. !'!i.' r1ag~t l.• I~ . tA.z etO"(.a~ szerint leoj['. ol L.zom. 'J.. 14£d--.ta. Az ·eeQtet mar a remim LlII: I.·· A tOTu. ..~l. •• 1 .~rl'r~~m toy.onyos..3 .bf). :.'. _..1.'0:].9ZltlaJ.'-.bels6.1IB.teg:.!l ']'l_ d' 1. rornai lc. _.' al -.'~·~t.. egy bi2.soteg" mhld ..t 4ir~~( ~1\..rjr·~ '. ~ .. ~w 22 .s>rl..:!$za.. "':.iO1.itiflb6:1 . fugib?H l~ IL. :mi n. rd rf.u.~:at~le a sz~rvr. Q..-OI:tJV ben.l. 'fastm'~IJY e.' .&iFlt ..~-q _ C'R g.~ v n. De 're nt. A.b .lg.l"~~~ :~sziteLt lezl::.o " il. ahogy rn~' t~1bb~n ~{e]ik'l:.giurJJ\riiJJ&t1kJ ha ~Jto...4bhi kinTh:i~tJda-t:kt....dr fein.l:lJl{:iJl11 UVq..Az El'S&ZonjtOK mar az dAori ESylpttfmtJaF is ..~ I~leg. .bilrRri g[~sztl:u:l. v ~.tht:.:l httgy~n ecetes.7. . .mJdb.jlaJ:'l.O.tasan:ak: Jell:'arMi a ta "ed1 '.na ecet.

e.S ·az4:.~tt a haz~'a$s.kaptli5z'tir~ . I~ k . ¥Lil(1t~ ureal ar'M~l~'k.rdokban .pl~orgys.d:~~ltn.J b8t8D~gek .s#e:ttek.~O'. bfito'szekreny't es a tarrositoszereket.zdaghon~k az ecetet Hlatu:s :gy6gy:fiive:kkeJ 'Vt'lgy' ffiszel~. A ~O:ZIi::~." szarv.l~ t rnelyet 1Ja~ el:eJ misze-rbolltok A va.:. Szivesen g:8.. kakukkffl-. tanttasa.i POlit'Volt.arto.a'El a.zik .\'i: terre a Z~.zon"v{)~ -ko-rs6it~ Az _a:.na~tak. evekben Ism. tettek el eceees Mbel1.Qyqgyrttis/J8... igerrcsak Iontes szemecetfa.kedveJt.V.laipl"it~dinnyet~por'Csi. .iY:'~l v ~e. ami egy llifya:11 korban.ize. es Tl ~_I"bs romlortak meg 'kQlonb.1 rna. 1 eS7::1.nszukat ~Hk Ide' "t.J t lU uto:bb.r.szi~t:ttsavanyubor a 'kOi.fll/. 8 (f 098~ 1'179-) ren$$za.~l es malnaval nara n[!svi~~t~:gil.a11t a sa- A.szth. 12. s.~zO'n'Y0k Llb0d{~. kird..ekke~1$1.r61 hura ja.lret..orbaD a :faJlyar .gffi= "v-. pol.A I!. kti~kj-j velt v. ~undy nern ismerte 3L faS2ere~esii. 1:1 ~)~~CCI taJa lun k.oiQ i elyan gvorsan.l~:g:yrlrl~. ~.eto.inli: a becses nedu~'s kQ.zc. 1 I'm I i_luck m. L if.Jjzep1~.fk. . eme.["ID~mn szamtalan .krazelese atmasce.c~un.~y mleI111y]Sie~~1.:z:vetlen ill et'..va.ret C'(~lkotraljt6z'S. ~t)t 'l'ncg' ibolyat is.ecetkerrt hla$:7. A.1.jltrtas HUdsgatd von Bingen . a'd ozta 11.n"!:.[.n . :3.).a.asgnmhal.-bi. Knrdtj'l.nyu borral.~tck:('. .1'\. mel.zertl emk e h~·i:'¢h1t.~.a~61 ~.tte.llkou raho.gy f-ahej.et: ecettel vagy 5"fl.. .. 'IIZ Az almaecet rnellett d:tg.2.u.ek I~" t. .avf:zze~es k ecet Lel izesitettck Telen borb61 i VU~ enyhe ec erb 51.taK }rkkoriban az eceter baz. ed vclr Itala volt. fiav3nyit*~ k6tlr'iy~b b~Q @'gYfe' tOib'b. idS laIr az ecei akkora .t kepviS'-eh::~bogy hamarosan meg is' vi. I..ji$t k' I .erel n :i1I.il'O$:etelek~t.

s f5.l:V. .:. ' Hildegijrd yon . • ib:en 'n_' . fahejj-a] e.. s ezt j6J megftiszereztek m uSliifrllagga~.':"1l1:ttnl1 .a.."Cw.vanyu ber. yi~6dj..gy6gyita!i!ban iar13J81 apaca vult.~idre)"l (:a:ln'labnr) cims z..• " l' ~.tJ~ ecet gyogyerejet.' .. :s:zegfLts2)~gge~~ !-~a~yav~J~ meru . fhl<h(I'lyma V~ L ""JA~~ilvanyU .F~aiv~tn~ure' " Ullli.6 alatt.I1:bOr= f'~l~. a k6zl~pk'Jr tudos es misztiaus ala.Bjng~ n (1'09R-l1"7 9)..p31 a •. !C .:!iI.F. Teerneszeees ~y..ai[ g rna m:ar uj'rn n~. A'I...t-f: ~. pctrezselyemmel.j.a..n'i:U'\ ~1:" mu .. gyqmberreJ} borssal.k" Enl' nem ~ ttl.L.okb6.. ZlSUl..g. .~ a.~eei- 14 . "U ~S3gosa-n S..kjlo.'U1.l u~:zi1ltr-eccJ....be~csuli'k.:. I.O:.~&. b or igen jot resz az egeszsegnex.:. ~~. HildeS2td ismcrte .!.t'l...lijei! r~.ii:...~l.

*JJ.det~Eur6pa~ ha h.' '] . Ggy idijbL.nb.z :.~apestis 'pllsztit'L}tt.lllert . A gy.&B.oJ.Clz ¢t.rt:$JI ~]~~:n1 .'" 13ij.. k~~xt'liJ& ~~-' til'] ra· ~j~6BYecertt~~ vfrdr6zsab~)i'1 .cia udvar ecet..~~I:~. az..a rniatt Monsit~.j.~ • ~ I Azt is rudjuk' pe:l:danl:. [<.~~ .a.egek 'kez.Ii .. fe.ni~ll a '. '.: es ..eee t oltYI.b._:' B~l"IJn {17a8= 15~4)..m~lgul~:hoz·te. ')1." r.~ ilyen e=J.J.rrib~e.etBg 'liiz~t is es k:o..-a~. 110gy l.'"".Qrw G~otg'(.ucct~tt tartottak maguknrd kis tivegcwben.g:~~k.d._ 01esc> fri 8'sitiikent a szegefl'yeikllsk..-.t"tfiU..n e~~hki6nl il~:'lpj:~~oo~g '"i~en ..S"l:ngGot[.j az -i.fnm.o' ha.zQ e£e[t~sjt'<i1' M.. n• I" .irene &ket.~onle·ge~en elke.Sio iult.' ho....(.ege~HIHOi-1QdLh hdy~~U~ S~ljm'j-ij8ak.i' &fi l1li' h.ff::..i.eV'esbe .Ii csak :(:~..~>}B ~ubt~'i i' fu ·e1oke16ft·:!J.dal·mi teteg sZalmj.... ~a~l)rvh~o~k e.h..' ketszersiU ret vert rn.1 e!r·u.lBH t. nAz eeet rOSS2i . bogy ~z &td a nlnga .~ d.:.~'ltak. Fertot~h::rrit..cettel ve'le!~zr~:!. ~1Qil~:e).ra ..imuik egyeb:k...- A4nikor IIut¢p..z.k~dvelI. fu..!JO.anlotlL~. reS ... b ~n.gy k~i~t)g)'jun.b:a:n uj.ti2e~emek:L rekei eee res vtr~!:! 'ka~lt<Jk tf j:ova.~re. A fanynr illal hamar . ~Erl.t -j'arja.angol k6l h~'-.$lrtet~' ji -e- ..ecetet -a Jjes1. .e·.e~fn...e.titja az ernbert-a la. cetes 'y'"fu: f videken.--t· • '~I ~ -..:ht'l] '..~""1:k6r:i. s!z' h~~yanascvckig. . gtik a B'~.es gj....5.:ra.t'Sr.utM..J'n.ilui'~" mal:' 1750 l~f)rul 55 kuh~.XUls~e'rmeklJ."::i':. b k A atasa 'e: '{Jter. ~~~tve'rfes..m:aJrak.:3rU~)~n 3:.e-:.ise:s.i'..es. $i.a..a.a.itQ~ r~':~omiart ~ gyaJti:wl ajuJtaJt e.zaIii.ll:il'lt az 'emesz[es[ serken me'gtis.I.~U~sere :1::ta.t)t. v..i. tissi'[o aa e.~e:c~t /Jil.] dI'aya~hb *m k. e.: ' ferOOiZes elie11.~g.)lldo:~'b()rlik r(~'" to h~ta~.ill. eeet "l'nrndlgIS 'elirhet6 'Vo:lt mInden bif.'IJ • .

riiJnc'k. T az e.res.olrfBle eoetet kfnaln:?lk a ker€skedJilemb'.o. Ez. Az ._n~ll'tato.1.eriedes . egy 1rI:i:gos :illapul-h{Ul az ecetsav ..er.Q. u.ul ill III .az.aroIIj'a-'.iru lit ve.. tlta. ecersav (elliCO'Om megerjedt alkohot De' ~cetil'f~bBl-n)e:~tersegesel'li~e18 leh~t ~mt9nil' es' Q.fiZatr6l van ~?:O. ~rjtt:d.o..zct a bor-.eny'ek.:.t vize·s flyel:.n hely. ecersav-bakteriumok 8. gyorncrbajban szcnvednek.gyeimekek H. fer- egy. erj:edo n. 1\ hagyornanyos etelecet .ll. ki veve ~:?u kat. e:..'lJsz. eszelldJi~. j6[ek.y iHele' E'C:JeC:B~.ldnek sen} ·anhat}."ra~T gyi.1lil-.~"Hl. arnennyibcn nemolcsc.11e.. dean Jelen vannak a levegl3hel1..ce1$av.rilnak.601d\lsriH: :.ll iralok.roml. Tlyen h. eli a. adia fanyar 1~6t 'I tartoslto.lN'= llaktel ll.t)~Tisz..l1·~)r vagy almamusr.1.bakt-eriumok . ~ A term. .t¢r l keridnek k6.~ cset.mis dly~ Titl::.enAz ecetsav le9'yik Kerniailag az eccr ec~~.glt~i~b9n:az cetsav kift~j.gatas hoz haszn61 hat.Mrneh <E~rjede5i folyarn21t 8or'dJ. sene .n V2gy keves~e higitott konccntrsrumkent erdsen mara h~dasU. niAs ..Mris az ecet tulajdonkeppen .ro·:sen fel kell hig:i~:an at. k ~cc rssv-bakteriumok s n- kel. h ha m acet'. :. :fhs..e~fc~tekanyag~. Sainos 1.eR-iLtiin Id$ztll.eli edes.munka [a R€J'ndkfvOls.as veg.h'ogya'D..el'sl\re.y" c'r-litelj es eszencia '3~ M ecet lenyegc 117: ecetsav. akik 'sillyos. 16 vize'S oldat.. ece L:S:.kb6.llmfnhJm- 't6tlmitQ hat::lsiL Az.. ~:rin Ikc7.e~%rete8 ccct enyhe ~ata5a. 1.egeszen pontcsan e(.1m.~~tc"s.l~ eniil ~5% os li~itatla:31 1. bogy ltis.t'.~t"(h.rMzba} mert V(:J.avb6]}.'bor..kml k.eSZU.t. rusz. en)s. etdt akarunk izcs: terri vele ~ I.a..amelyet mestersegesen ch3iilHtott ecetsav hQ~zsa(t~s~'v~'1 kcszitenek.imoJ.gyij'rl'l61:Q:.:. mint a ber.~$1bf: ecette v. II .koncentralt oldatkQinl p'~ldau es y~zb.ovenyi anyagok- ana %6 .agfold. syr. .(:eret mak..ny hati{s..artalm.ze'l1b61 is nyerhl~L'(inkecetsavnt (f-a-ece.ti t lgY-:iIi 11.n all. Ezek alralaban maximum 7 % ecetsavat tartalmaznak. Ege~ze.ki"zaru'}ag I'I s~i:lssra t higltot.ril:stg(:vel termeszetes utan iijn letre. Ha alkoh01t.cscceuel..

tEge" SOk5:Z0I :el~sc..-.ret ".i..:.1l TnUslIHJ~ l:HJ~v fhktrzzak ~z alkuhoTh..7 .. liI'._ 'ke:s~i1jlij k a mUS'Olt" v-a'rju'k 'm!eg.nli. iVUn.'lnelybtll al- mu $lI~:rc~bt..ioo'£. .ertu nkben 1..ko..dlade.Ha saJat ..fr~.al~.kaI\tahrn:).~ s~hlnk~.e.. csatanak ki.aJ ko'l.':'' NL( Uln .ip.must.lo 'f:S '.11. tielj.:s.'tl i::gt~s.Qdik "'v~gtil"Rz :~~'CetSii.~· GlJ.r belo'lE~4~ya·nal~:K(j:rcC'~~'!ydiV~lcs vizet bp .•.z.k.lltfA'1:trdm~~ 2nu:id n:a. Y(lJg:~d~ :(.k~slu:1 'must...rV'!Le.otliaJ. .o~j. '1~. ~n:{lnJ'¢k ~c..lek alart van a~ .? kis w'&..J:tl1t'lk bcn:. 1~ c t~s$ziifbe: "eke'"t" a .• ~ ~ •. .gyiile.a!k(lh:ol .' erjedes.d>:.~flJ~m'tJ~t~..agas. .. 1.: a..3!e'11.'ann:iI 'he )-6 eroel..~.. ttlra.gynlih 'lr~. kohel kep7.csutka:.iJ a~ .!lmat6J..2odi!:&t-" termett al'Mfi bel'l • I . Az almaeeet ~eJ(bi1litQ~ Az altnaecet alapj:~la7.ban.~)1 'kc~~u a.:j{:/.g:~:ll h~'.ndilrr.t 'es kcm.. a "sen ef"tus.ik H1Un'kii'~lta~t~ .. FI 3 ~s.h l...nycbh~*~ k(. h&kn:er:i1.£k~orO"Z 1lt".loltar'riaJf)111." .b.Sla~:etet.UI''':.t a tI].. mig a gyurl1l!Qh:is t'e!f:j~$ehmege'ri k a Ian.:abh. It)ly~rdekb6]. gyc. to[ ~ ad:nal:".k~:'l v.Pelye~z:i~· az a"kk:oholt.kb61~ t"hat aln1~h~jbbl.:htZ ~htli..·~·C". e1piir910g 3:2 . ]1. l\lh:te' i3J.l~tt.ezen fhlyarn3!H·h fermenrscienak is nevezik.giJ$.~ri.ll'sl :.c~ .~bhlesz ~ :rn.:.g1/)~b..el1es Edmt:Ulcd ha r~Yl:J~.dkubt:t.szrntt.?.61 [u. A7.

b'~e a munot~ hom.hg. .@JJt.e:n 't'te.ak l'.L1cffiors 7.A-fJt:~.speciMis eeeIsav-baklleriulnQl~ hQ2. ~ • !. id(i.6r.otd61~'1ltk.gy idt:ig:'.1\ biokert. vezet.aFolj.etGanitoU fels@ -rE=s:zel')e' rurt'lyutakotl ·a:l"all:l:1ik be.r.~" fj.i6(a .'di"kban ~.. ~ 2$ . -a f~]Y~!lim-amFlks: '115~Z11.. .h.[gcsak kf nernkell ti·s.1.'~~O "'b"-L 'peItlJ.~.r-.j 'I.k el6for:d ulasat a 'Iermeketben. I~sk"ut9.rf~'=i..:q:lI. ~.e.t~ l~c~i3~pol!lHk p!r6:ba.:'~.1\7.L.e1 az .1.3 :Iehetti ~eg· an'). ho:zzi. e~'!i':.t: d.!..ek.:'g' . :n~'ll?Q'r.:1 k1.s6gre nomultabb sroul.6 rii 1be.L.[ .2ava::vo~~. R¢metcriib€D persze eniaden eceri:r.h..enyv.ff'~ 1. • ....gy kifi- no.:t1<. . baszb. kc'8ll ecetet azmi n~malics_abbra W] lXta:sik 'bordl6ba r:rUrik t:'f.:· az ~cet4k1':. ef'.ed6 .l.tnyago.ett S ]lGI.ig.n 1tsi~.alnat. [) rle ans i V'a..2t n:~~e'~:L:n L::. 'V~u'n~k~ . h()g~r"E::3 v£ll t a legregi.l on ~'.uuk I~ ban mar.. U'v:egb9Jlo:n:~Qkb~I.lm.~ b 1.. j !~ . . 'veg:yi iitQn .elta.' '1~ )" !..n:t.119 Spe':Cl.€i~ n}ind{g 'fri8i~ n't~l~'5l01ILojl~~k. it:ii:e:g}72:. slazadb6.e 1 .Jifu.tl" lS ecers a-.ij~'k beh~Je"~gy ~v. ~'S ok' ffZ u.t. !.'.~lmit tI~r~n.altik~veklg £~bordQt'ban 2.. .''lI'.ehez.a.1 vn16.HcZl:ell.oz~ii:adnak" nein i ecetet 1.~gYOJEsl'[sak ez eclft:s~vA~ep~6cteS1L.v..ne~ vezett Orle:an.m hasznalna:k meS1'ers~es tra:gya.i igLtt:bIi.e7: )laiil~tgcs 1~v~g:U a rw.an'LJJK ·Vtlsar~o:ut=.esli:et.rnegl:(~l rik ~lrna-...az:~ hi7.~ Te. pedig .Zlfta:rii a bo!d~):~aLJ\.1€(j_f:.'~~:tadbnl'1~'s.za::ld~ir8a.l~::.rlQ. • "'J' _.b.l t '".gy. s2~rekie... eg~$~.QK~ .7 elfGI-a:{ SD ran :l lef€lt. :li: _ -' ~~I'=~l .J'''' ._.iet«.aktGri i~ Qr~ mil m&gt\eJ:~eJ.&'. a 17.ede~:h.erHdt~·aimabort.bb il}i'tlli ~gY'iirn3.iil~1~'g ~l'll'tt~'_lt'pit~h~ termeszrett.r~~ k c'so:ldiehten i i31 :ka. . .ros .tJ:tettek ecetet ...'g:-li~!i Iegyen .Na .l ID4J:d.eszems..5W.1\..VfJJJ.es~.&""eUa1'cl:st:atka!mnzait1 melyet fel~zhl i er~esztesi .es€it.a.1eg. . ~l.Z: ecet.i.tlJnat 'alap1J..m~:yi rj.:1.e5z1 t6 IDa'S -:111a£ medon jiu' el.itj.eZ1.kU .l'.:_.r-oJ idor.Igy Ha IJ.r.eK.t €IS.1 fe'l j g . tn:qst(nl..

k'sz. alma biol!.~...o.~y veszen d '.a.n. Ar..c..fi:nik' el af'."Ml1m-j. '_] 1-'1 nen. -e1.i1jon" b.~a:t1:l:kn6dj.~_'yt@:l~if~]e e':s. tabna. . gytbn. S{:ik ese t ben.nyeg0)ts. ~ m ~ct-e g h~t{.i~ll~a ITlct.oHh! 'k@1"0:yezet~tiiliy"ez6 ~n. is s:uga.g)1 'mjndi~ esak ~~.VflI.~M.e.. l11!i n .rl.ittC'! . De legahib'. :k.eiebn.&~hfl..rlasuJ elSauhott al'n1'~·~cet iszont t::Vs"4t~~ c~'p'= A v pet sem 2ti:IJ·aros \1ll§Y 'habeas.. 'l ~ L" ..Ve&lYn~.:.:" ~ >.J': ~ I' . l·.[ az alrna m.m0lcsoi duigoZrz:fl.il!m es ll¥Qm~!lt'me~ 'e.gy. rd ~d'~zr.b.}nl..iI:. f~l.\a]ly[. ~ a ds~ta~1 .T's.t"~nt:j1j.e~tGJt("'Sb~n~~l'Y.tott. tat ts amcl ga'. I r:. .?} mig n.~ .3 allHl'a~ ha_:B::7illOfi:S All ~7~T"'Ii~zetnt'.grilin'. ja~ vagyis lepaw:~.:r- ker:~skeddembe-n.. .mint a~(. j ~'''''''? • _. rrogy 'l.\s. tteltmeS2eres D. ~.is fijgy'e$me:t kel1 iomttani h(_1l.azZOD • (I.m~bol cgCtet V3Ul"o-1j tmk. rrrelsL". 11 ~""b' '. .kevese"b'b el"te'" kC~i."ika! 1~.szdnn::tzo ..egyUl~ii~n.p. .gt'" n$t.~a.lk~ eg..).}Y iiyen.ha~~ya8'dt' se .e:tet lin.s.is. -:l!t$z'epj.cr'l c·87. Mite.tu:Ose... ct..['~l~tl1Ul. a usz·ta)"ttte:[Siz6 term~heke:t. ~ii alrnaecet 15nI~tlfj)~eg¢t~ l€tmffiete~en nagyon fontos.pa-r~t v~giillI:uiL&c~i"j.yebb "Vi ta'l:ll1n:oJk.el:'l~h: ~l[fub~'~~_ yhd 1 2:1"1.-~"t.t t.gy. n d~!~. 8000'151.&vcl:ben ¢SJap-(i'!~" pi_ -.n{]zi.s"Viiln:~i'l' an:v.iszef~ .J ":~.Cl](crrncsztblJ-Q:J.el c tlcnehb az o!lyan teJng.: tiglre1.iaw.:i'n~ et11:. as l N'ehany.k.: eg~'~zgyG.'!~?:rl' .:z· (.z~:yezo .anyago.almacect eh'l. '[epa. U1Ul t ~ fl(.~$ebll~nval~sztanjnk'.. ruin~tkeve~tb~bk6r.. ta...Ual[ ecer )Gwl sz-ege:n.~'" -.r&l~.Ty~go!ln~1 mentes al rna ~h~:ZnaJ'j21k fel.6-ks~'etke--n.p.ztl§tik~r~'lto"kvQj bds9 lk.gyakran ..-~t6 et6n~:]j'Ie:~eiJ meg:~tt:Clt'i·~ CC(:.cthfll $~3.j r~$. ~ - Ii i ~ - F =' . 1_ k:!nwk·.. SQ~· _ erteses .sak...e:S~tWilit eeet .~ue ~}. .61 k~)~. eee tc I k~~:clllk.a. fQo1i:"Ol).11 R6'E de.n.A de~:zt:i.."Z.eszsi:ge'S .d."'Os~' ahn.n~~k~I0£1? ' T ta.~t!t(~12id-~.1 e. azeeet bi.ago~"..b~nj &..l:~Dk.~lm.-..tii :!tI::\A ~fat ~ti~f. .fl.iirik a..~~u_ ~1e~ ~_ ha 'r:"(khhi..bl6ban yg'.k.eS$~ .~.t :ar'nl}dt az ahnaec.gRi:1b (±llth4t6)..Fi"a.11 '3t'JJ'anyaga mx.to.'r(I~g:L~f'fH~ns'~nazt.

ert~!_kes ha szn os es ig!en egeszsegJlnk szem'pontliib61.~.HZ 6pp~~. 'Q.iink ~1". Ezt :1 haT tytt-l le~'1i~.tilalkoholt.de. •I A. sot es eA6 tenken r H ~ar h~ b 'is lehet a tetejen \ragy nemi ler:Qk6.t-harom nap. akkm-' kip-:l-lidik} an:ti.g edelendp-'fllllstbl}z adhatiuk. illetve ecet let ulete n v.£.rjedes sora.!..ecetvirag~' Az eeew's . kif'ejezetten .l1. c tQ.1' L"ya r. hartyanak semml Ikoze a pen eszkepz'O" l dashez" sol .indk ecerre alak1t..tte· vale) almamust vagy bor felszlnen hlrl"v~l(~_Ntt!~ elnevezes ei ecetalja 'V'agy ecetpimpo.rJI IBZ kepziid6 habszeru _Hcetvk:§.seg.az I. .ai'1. cetcs eIi~.~g . soran tepzQdik Hzlan : k.'szind~:taV9:r08. Az eccr ".}dlh~~j'~]k~_ uj·a.as az aljan.Y h 8.T.d.l1ilely ..j:o ".:1iW~.oI' ~lZ e·cetiiav-b~kteriu.k.r~~·k'n ev.a pene $s2el ~\'t.·~e. Ez 'es etlentetben _.j~'l(.bb a~{l.:.i. ~ almaecet so·ret .tJ.t:zziik azt a habet. 30 .ekOI1.viibh~'fQly{ulluta. uran a p6kha16s:z:el"li hab.

rncggyorsitj« az ~Tl-1:k~pz8de$.. . h-a az eceteshordct m..t szinte sze:ntsegkent 'orzil" nz Ie'ce-c:.. ~tl. Amennviben ~epesek vagyunk elfogadni 017: elotlmi:¥... b~15le egy kanallly'it.A. y Az is elofurdll. 'N ~IIldy\:k SZ~m~I"a 3:i::ecetvirag iga.r.ok.~lr:[etiunlpk. . tQvirbba a viruses: rpeghe~lg¢4esekkel szembeni ellenallc :kepess.a~ oxigenhiiiny 'k~1vet n~Y~"Cl')~F~ 1 ~J-.zi~nk. b.peldauJ.o e:~futIneg:r. 'e~.cetvirag a 'fels'zin ala "kc.fert6zi5 kitite&et~ nemkiva nates qeIferge k ellen.lj1<~ d it:e.::. kellemes zamator b.t1 orz.~n1a~ .voUtmU.lll:s.g·enedil.e'~'liI: a d'r~ga borecetek k~p7. .Ez o [:llank!OT tott:euik meg .z elhalt ecetvlrag.tj~:s :ktHonle. mint a folY~'kon.s.'egm~L:a:itj:ik~az ~. .enyhit].g~l}s aromat kolcso:rltl:.lhat persze hogy' az eeetvirag id.i:l.- Neme1yik e:c:ewimgot _ "fq¥. Rendkivul hatasus izuleti Ia... . pusztulnak.o:tt "pittt.:·ok:.~·titt)l<.tLll es az ecetsav . A ipeciali::. ha ·b~vt.'etn&k. e]o~JJitQ~ es .iorol . A Jeg~obb panaszt.. ecet~s3v-bakt&i\ilmok~·me1..ecctnek.i:. szo- .':I"ck.~ondO'Ba..eg csokkenese eseten .- Az ccetvirag sokkal intenzivebben hat.y ecet.basznalhatarlanna V.omiik} es alaszall.so-nzik !lj:'Z ..d. '. ezer.·&d[ne...r.nyeit _.Jrel>:::esea a medon 'ugymulld fh.genenki6ra adjak tovabb a titket.zi CSOd~S2:ef. lOdl(ld~:imindig ugyan azt [1.

Jk ." .a~ hogy DC legyen \?~g)i sz..~ml i0IH(.N ~~1'Li..te.<\.gyilnl~ houit nehany c5ip~tn)ri .ik i. erc:em es ltlazmli~g ~:k~.• • '.tUl.e tegyiil{· t~i[e a.. l-ligitsuk ret n.n .cn ·h..D1nyi1f:1L::·etv'it~got~ e. 'vag::t almarnust nern alkalmas az anva. talblha t-6t:tjiltk: l"lmld.. i . .l 1.. az a~m..ljcn: d&~OTl6:':!3hn~-" lu!l(:I:psny. .qc·tch .ei~szt~'t es t!'. :~ kht::{okg k(. ij~t~· egy T61tsi1l\.no1gy f~lgyornhsuk: az aJf....ru~gunk is...ennY~l·6 Iiton ~d6~JJi'tott n0vmyy6d6-8~'€Tek:kd kezelve.IJ! eltartlrat..gy darab fekete .::N (:" -'.}'~ mustot ken ~cs::..sbcl~ ~.... . csupan :ele~iltom~H:-a·dek.~ killh.t.:iUn"i 1itlgrj'uk ..ierr. :5 'ki16t) ~ m~-l1 'm. ~{lkk~1 inkabb a titlzta.c]{.Nehii:i~T IHJ!put:in. eJv~n#:h. a 1~1JJ.~g.. gyUmplc~.. .b~hl.moinueg·tJ mifrd.gyedeljiUk d f~16ket.t-vagy' cs..:nk a2..mybe.:o:rlii(o.6vel f~1iiMja. Fele-fele i'l1f~vba'fi.e'tt~~~~ ~bi51 :-.~n -.w.lIa.enyr~. ~ ~+ efll. 'te...~rttartalmaz. .ret:_.6t hatas:a t. a·folya.. f:f.' i.Iy~n 1bafrj~k.1~gfrtss ninl'.UtQ.- M~ IS i\:l.az edenyt hu. esavariuk ).ceg~ a I-apu ny:lgl..ken¥'e..•• I. ~ I(6rtilbe:lw . i :e~~n' nagygTpb th·~ie. Aztan b1l2zu.16 A j"a a~m~ece..:~b~. ~o':r egyonlcegy k:i11tsU. e~ :fedalea-ij] ..z~~rTIlI<1::o:.. k6'rnY'~e. e~h:y' '8Jij ai-a' e1Q' M~gg&P1b ·e~:zef leg. aJmaecelet kesz11:·enI A must >0 MeN!Hn..il(.Q'Q. meg. Ncrn a gy·ti:m'61t.emi viZzel.z..f~. arnek lYQ~ lJq:ok.. ·1.k j6 ~~I'lIr.!:_ ..~ h.b$zeru.agDk..e.0~ crit&Zite~te~. fC!~yal:h.."...t~ b:§. U~ggomb51:" Ha e:g):' k1s habot i.ftellle~ariuk.~)t1.IJt::tl...:'I1... .: EClIT ·nJL..attlllk a muse teteien. rul~:git is.akat (kb ...1.i f\:nl ~ c~ csa..r1:l van szUts..l tlz~'n~ dioxid gaz kepzf5dik) ·amcl:Y id.de·k felszhren yekQp]J~ ha.. ~ kis e'q!"t n.~ameddig~.. ..z ed.&· !d. ..I!.kl61 A boltban k~pba16 :~dmal:~\ m~r11m'sallmatui!1 ~ [kohoI.I.ne..i:fugab~1o ~~. .~l e·! lep~~l:'l~fI: k l~)wttt._ [)la_s. V~XL ke1nej. td:tl..ed. azu r~l~ c.aztatt3~ham meg!-aliilh~II"t)'k i\.eVlo2l.Csa...t. a.ep~~d.ta>ecct el &.b~.erep. . . ~. R~ azotil)~n ."k.a Ion tos.Am.itlletut11~.s ello3111 fts'siUil0Z ..ket h~:a'irslot.. 6 ..ii' 11 Thgyillk ~rz ~tlma1t 3.lya1l1at bBtelt~g ..".~iJk. A7." h~)ror a.• . ..~etiti..~"d+k l~~"l'lt~.'}rt t::ti"tirsit9~j:.".jt. az.vos he3.JD()~~-"'.8:3JllOl' :s.a-Uita.I ites.Tn:t.. ~cfltviragPt.~ v~:1:ijB$ZUTi.~a·g. az ~rue"~et a kjp:rc$e It gytlm61icsdilr! boJdt:al ·aH~n1!. . alrn • ·F.r a cul~fi)t·~lkobo]h\ alakuL~!.oohd!os eli'] ~ e di·e:n" .m·f." .!$ :HOC l!/i..~dtL1~Iltkct!.... m1nfg~l..

.!1::i1gY-Ofi. ak'2U'ir!iJ_ycn es ·Bretag'lI1e .ban..lm.mna. [~cet~ gyirr i:6 t::¢gtd:1 ~pC'dt4-i~s C(:(: !L~3V.v~!itY· ese tl.z' eijed.t!:g~..p'peJwoJ . Ileg'" klila n~~gesebb.at ~cetk.-m. 'A 1" 1 ~..t~kj ·es.A.jV12llJ azon •.ijk arz 3Jma. .t.d. '8Z m~llie'gi C:sak a fr. ::::UVetJA.l:d'sftj. e.S {'(j·k az id:e~1is 2 biztosak benn e na...ldrnik.etsav~b.(c:ri u mok TIlllIll¥\j :iihoz· f:61yam.lon: elhMq:ak Ill.alDltt.'loseg es futhll1yen iratja. hatnlelyik ~e1:e:g '(af}u-sz·tt!iar-m.k:[eriamok 3:tab~kitjik.o:tc {~til .i(lr:~.~t~rre bet:mljlik a1a ~. j..lapus .t"n. teliesen '~r rieri'i alakul a:J.ban CU~Qi . rn .~ht.rr ~ t~1ty:~de]. vagy n:ilic:.:a~ hen. .t<. u a .k-. ez rfileg~t0~J~' a:i 2:1knh~)J(I~ kataikt.alb l<ifi5':dSrt l-~mvdsznb. eceWrdt Mi"~Ptt· iiv~gekbe toitl~..1\i .:ej::! r. ede:d~t.n at V!lgJ{ kav'efih:..:-.. be..O.4] h:id'@ va n. nev'e 09 fok ro.a:n a . Naf! ~~ 'M"f.s:b.cetJ!. Rcn = . ...ere van.as nJmruette..~ alkoho] tarral- az etta nl al1f118 b61 kesml't Az ecet l"oltfl. heJ.. beli\e..zu:gynevezett" 'ecetiel.ankfurtjak h5!tl~rs~1:Utt..' t' Az almamu.a2 Eg~eslitlt' AI tBmO~.a € ~ g' "eld. naik.'ke.i4~rjuk. . leall a ~tikbde sdk .. ~et"i[ti:g~mk" ldjlUk.t'h:t.all Az almamuse fHs~~1't6. a szat.. A·kkot· k.irumnbt . .e.. .e~ sz.a 't:. !..::e'S7..Q1bsltl 92.1IVa lenvaszonna! v~~mo szlti"tol:Hl- ~r1i~~ rr:r~.kohoHa . valami j:6iie'_'[.gn~~obb ret\iIfJtcJ." i I n:evezeU almabcnuk a.re i!"_ll'e esk.o. gyiinl..bH~[ 0t.'vb~1t. rtleleg van. ce.epz(hie._. en. @ T olts~lk~ eceter felJj~eres live...'sza. artnar a m us l'rnl 1 t..siborvagy 16v~I" 'D~ semmi (~:t.igYN:za'tt.~zurju~ "egy dnr._lla.-al~~rnber jgi3JzQlhaqa. bctb.UF.." minden '\I ideken 'b.rnl·a..IL!. Ha e16szo1'..ftl"-pepiront hogy megtiszti1tsult .- i·tala~ INemetO'J. . .a.len.zag. .:u va lo~· ~.d)h b arQ m. '.:t oc~t~~: t.ato~ o¥~~en.b._ Az:e'oets:~.Qi·et.cider!!' JEt -. h~j'a11 lelt IlkWfl Va ~ at.'geF..<I .tr~se .sagf.s:zn9k~ Anglltaban ~s.a. Norm'aridtib.gy&bh almadaraboktol €'kszt6m-ar:~.1"ti:rliijdn cl. A iff.gekbe~es z'arjuk Ie parafa dugov31.. tol.ua.ede-n:yit b legf't!lj.r1(Clgy>l. ren. amig fl btL. ma~mas.. mas-._':7.e~t:tii'nk. ehe~'a·k.p muiva ~1l{e'!S2ul ·az...j l'~ '~.) FiL3djiik le jt~ .'he'l iiI ~:l=. ~ Ket:'"h'~'r-om h6nu.~d~yht. ..t adott files"z.u~1:91 . j~) e.~d r~~i'§ t:6lt€:ll~lk. .htelmc _.s1na'~ l{~ . is :rnatJ lLn1ig.~:za rnu Sit.!1s 'mil'V~zet.gy·az 0 .akteriumi0k e-lpuszw]n:a:!t . :D~ v.:a'\~llyiLra sike.e'Z·" (XJ5 Iek folott 3Z ec. meg. :al:a'ct az id6 .ell"uti&t~·'van az: a:lmamurst. d..~l1~nY'tdl. '2A~l'.ek'[61' es ~.. ez 'mar egy Nagy k€t heten A ·I~~~!i.az a"ikDhelt~olyko~ raga"@:'i!~['6:8.Az jg~Aln.z ecet..~le le~~'te&i!p.keU hozza.it~ erezheril'nlc Jumflt ki$'~ ~z ecet.i~ U·ehet reni dol Xl l' l' no 'ill illili teres ~~i~. A fa"gys~inten g~tolia 9.l?. 13:11 rclw.:~)JC':.~y ~f.1' zamatos Iral.l~e'wJ S.ne l~~ csaledonak.-.

·zcr·[. ~b mas. cgy ulyan .er1~lc~cb~rJ. e:tvtrg.n egy..e I.n.lla'l mutat. ha-a !... linon'.\t:or~ .-llut szerezrunk az almaecet el5allitficsaladjaba saban ~~.y~got ha'$tnt~Jnak" i~. k"· .1c::.Ol . eceUergek (anguU lula ace:ti) a fona:lfer.sza·. b. Ai..di~a:ttQrkeni[. rnielfirt . a·me~yelk A :=.~v~ ~~"I$!Ion] pontos meghatarozasahoe egy nero eppen Iii savtartal mlU ~gy.ly ~ipikus Slz2Iiparodhatnak.'d . st i 34 .~. A. Itt d a n'yagCl k1ban ...rnegc~::tpf.aysemle.a~m ml:giR..ge:s:itodik. amit litriiiasnak neve2nek. ece'ttalt~ti-tka kituoo az d .~j·ara8l.a 'S~:\o'tarl~h:H:nI'{"]ia.ik ebben a nern eppen gtJ8zhisos. Bslsamieo borecere. ~.z in.1J1Ia.8..Nemel. valogatottan ..) llme.dikr. rnk...·~'n . lbn'y~~c~cn :egy~i·erubb~mint p~:!daul..8Jtlt. talan t~rde](e':llehet megrudnunk vala"'k ta rtDZO. .. ~... ~~in~lv.lati ata van.ljakL Igaz Ugy:fUl~ht~gy cbb61 ~i finOlll~aJ?J16. alkalrnaznak.an reI'I'k: I' . amelyet legkevesebb tizenket 'l:vig kell hordoban erlelni. deciliternck is c8i]hig~in5. De ahogv l~tharrukt az almaecet elo.gek A savtarmtn1:u lueghataro:tasa Miul-4:n nerTli L~rms~t~l:.-.artevo.

.e.ttnith~uJ a_z almacecl t. 1.i rha:t'unk papkt hldTkAtof" k. j\ ViZ..c'rr.hJ n'lUl1ll_ 1\)...:...r.'tt ~~bortesz:tttlat I' (kb.[ verm.g~~eJ z e~el··'sll'Vta:n~hni1:i~ me:ghn. p{)n(on~ M:f1iikor a~l ir~dit.nlc'.)r i11ik~.a ~jr(ilkt. Of" ~~V a~ l.~~{N?.~h~ I c·l::. hogyegy ~. 30'00 Ft).is Q I.gv!i'h ul:i·k~ ~ r~ a.~.'n·lcg~8~li·ijk. Ezzel ]a ke6ziU~k= 'h .l~vaJ'Q{.'r't~·ncnl)y.'. AJ1.. 1 e-11.iBC~U atnraccetet t -:. urn dolga.t6J{t:l.Sncdcli ''=i:~V tartalma.me~·y SL9"Jl.t. Vart azonb an egy masJk modszer "is... t .:ilnkb~ [ ·~£J. hasan. atak'musz: IlBldaul I.: a.tink ken boraszati S'za~li.~W\S~ge\"l. lilg:oS 011dal.k:tbenegy is ugynevezt. Ai'"J!l. szt neZ6r1Ff~ag .A 11~i~·J9~ a o1.1 ~.~dik2:l·nT' L::k'R~.. hisZJJI1 egy :itlag(.h~ksavas v.(: 1'1"! c. a . c~n.~ 1.1.:rl(:'k_ s. wlhdhetd~"S2k... Hatudni akar] uk:.~Id ilyen' pontes rnereseket.r.abl~:zat pi:ro·sra v$ltoQ21k:.~dunk.t· • l 1lnz..:t~~El blbcratori ..~ l.ag.flnt:. · e l.dalban l!<etf~1 kd oe:m.l~:-:.~g~LIat ~~V\~:1Pji~~~ It:rm:&s:t:I.6di.tg is alkalmaahato. E1p~zi1.kmusz·..ta..ur[irl~l kell tartani.:.a.~ arnely :·ba"Zilr.....l t seg~'t5.1idiJIl:k..:vc.an :sy.~g~l pO·ll.~·l ~ l~~:=..itl.d..h~i~gyl~go~ 'L'lldfjJ~01 :.:j] ~.o?h. e Ioszor p~'tin'o:SfJ:nnlcgJ.~ZOi1yos f·Q I'ya!. :¥'i:.~.:riT)yis.hn IFl)c.1t:diuborr lehet eJem~znlJ egy dt~zamit~i$i. ~.ys fl1:1zt~I't~b.aV..l~iQd:e·s.ynAI{ ~A1'T ~li Lilg{)s '~lld::1l·jnmnyi~cgth~~'1 ki8z:.. i'6~kel nern lehe t v~gITh~jt.

.~~/" Pli. alkorcelemek meg1igyeltelt' es k~ .'lln.tajn~. ud 'it A '.Az .r:.· t) 'bal'i' l. J e~ Az. tejcittcmsavat.a~h~oo.lZ az· -almaec'~:'t. 9(J ·l~t.O$. nJ.ig nem tudta tel jus 1 Almaeeet agy6gyaszatban reszteie&seg9 E! I 'fell:arni u.:elfl csupan mim S3!V. 29 leeton.iu.yan ~:U)l.a~T1{_~'L . anyagor tartal-J m.YHg:u:krq::.. i\'0 .eg mrind. k ·ove-~o os-szes. a cp<l.e·gy.S7.l 14'0 rtliJl~·g!a·mm ka. hngy sold.amelyek 0'1.i e1l!:)af':cigo alknto·ele.~n~b-i ~z.~sz{i cvlll.p1.tt 100 gramrnnyl ecetben koriilb el~11 ugyanez a mennyise~rtalnlhato. i. egy SQr en zlm et.Allt). illetve nImnfaj ta egyforma.k~ 0 BY I 11 a2 .esre1 evezredekk:e·1 ~zemdtt A:z. van..megneItezlti.amanyps ku tatesok ~:iII U~:3i~I·~.) te1"me:szetes uton ~16aUito. elelmisee["ekb~l vagy a~.to·milta I a tudomal1Y m.} mmt 'a narnuzsrr C'Fi.gy~kuroln~k k61c::s~bh~t~5:t.~ihbe·k k{iZ<im. ill .a:zadp:~ m~~las·z.z alma es al ruaecer .s-agu 'ben is megta:].b-an fdle1hetQ' szinre Az aJm.:.::. minden alma. ~ k.zlc E~A.19 · pontes e]' ernzese persze mm d· mutat nenu i elte e' teresr..1.neg ~()k fnindeni Ielfed ezesre V3rJ die az· is lehet.t.eleEn0~'1 . Egesz alrnakbol.O:ZQtt A Z alm maecet to ex k···.cd.finyag.2.~il.II 0'[1'1os a:sy~nYl 1UJIy.sZtal1YAA~t. rnilyen paz_itiv h.3·u).le1ll.Jllsl:a~[Ov.atassal van az alma es az . emell et t C't:(:'[I-~ prepion-. Il! •.l]kon:'e.~ 'a:'rnutana.s..zen t.1 1. karbol- n·egy aldehid. 100 g.bb .ri."..1 ' sozre e.. nem fu grQtf!'sek. am i11 sa 'IIU t &8 cr l ~~kei:j. . mtnden rudom.~bh . nyolc ccet-csz" • . lTI' j.rnmm frtss ~lmul hej 6va1 egyiitt pelr(i.bidt ~&ib~:n e¥. bQgy tel je~ res....Mset Igencsak . Ezen a teruleten .. ] 8 I') elkoholfajta j] . .a'1 k l a. !PrDu_cbi8: Mlinda..bozo.llQtJ.f5~~£gc Soha 8~:m kerul felfeqe. -[:ud. Az almaecet ji6tekony natasal mar 'tel"stb.z:.~IL.ec« ]eve. at almaecet- a'~p:~nyagokban nero.~ u rnapeknn..n1(:·ibGt1 is li.gih.Mit(i·l olyan egeszseges az almaecet .dk{vO' gazdag ff§#ontos. A." ..a ren.ds.r~r v~zdbol szarmaznak.~:s nvomelemet tartalmaz. L·4.oSiszet-etele~mUIik.cs..et '11agy k~~'~'C~:l~il jfdol. Dssze.(.ember] ~z.aIm-j.. nlq~i[t.li:umot' ulttabTI?. 1I. .

t. ~'~l .. rn lilo dnek. OS'S7A.vl~31niD.gy kll:w .ak) 31 .miliny..gyO m'il:c1sOkb@n.gok. resze:. m!ltlyt~k ~ mint . n l.t:..~.gy a1rna. sz "E.7..fay1! (Nap onta egy alma lavo I t'.every u'ay I .ge~ebl'lekl lJo:ruk...'Fatd. ~ ...~kben. .l ~ D.bl'J'''l HI cg nyomelcmrc. bs H~ a .. rn a'l" vi tarn in.~ S:ZBma~rn{l ml nl e. akik rendseeresen :fog.j r ~~~~:-1i~_lk "aZ a.e[ue:k p'fir.ben .~ .toH.)~tN.«.uli..-all:..ra. .a.r(:nkben: ka..Hl-:qJ<u~.uttl l~a'U"hun. almaecet F.1LI:.l.k ~ R~ a -VitalTI i:ncrkta: vonatkozi k.r."S .:Ii 1rejUk fj tJtQ'k~ szili 0l6'~' l'$ t.) .'kerd. ~ ~al(d. .. v~~bry.1iil .~ a mes:tersegesen llycis.pitesene'z szilk~~. ~1Ij. rugat.~~ v.e. 'izo I.. :rnagn.P ~vit~~nin (m. :tluor bA".an:aps~"tobDliy~ • i .OOecs~ bogy eceret.ciuDl . amelyek :kilzi S:N1'cN:nn d'e....'Y:as~:I.iLll-g. e..~<l$}' ~ flUUf .2er~ezet.r".aIt Az alrnaecet I{':gt:ob b a lk('no1~e'R:. "r .A.' "" • t.~ee'Ps-me d Q~OI' .:atn:ak .Q'k:~~Jrr.1 maeeet. r03'~for':. vitamin .tjilntuSsagti anya.. ' .. .~J:D~~vital1:l!in D6·~vitalIilil.diztitorkeI1Ti zO Ida1ag..1 eg.fol yarn~n.~nY::lgcs"-.~gY'Qih.~6_ . rnagneziurn.@zn1:m Ii ~ C~vitam·in " E.j a 'V"'.n e]neve-2l:es\ :al..rnint ~~k~lium~ kalcium..u a tla\-!\onoidok "kiize' SD. b~Hd~ c::l~0S0rb$lJ keul.lDae cetben l el6fordulo vitam'ilnok .:tiink fcle.-etln p rovitan. az· a1. l~.'j. friss ebbek es e'ge~z8f... .£2.· a tudomany is egye:rt~h:nilIHag.. Le.qa: .Y~. 'eloall i. _- fg~fo1" 1~.)I.az ernberi' szervezetre. emberek.t1 a"r 'li.l.Ii_J.$'tIV IVtta~iir.lttJ:3J a.ik has:z.n osak-e ~k ~(lyab'b..~i..'ppen iezert .:i"'i"i'fl..~:kl)d~~h~:"V{..1 m·ins~lh l~:s~)iklnt"j alm"ipddiIir.... ken Vf:.~.U"'AjoU.k·ihl rez " vas szlli..rufi.flikent te:::.y' nagyon Ii::~gialtg'81 A:z OS-5zete'teJben ' ''''11' ""i'T < . A .n\"i. G k3ti.llg yanoly-an t~'It1 enek 3:.A~1k.-y .:-I$ •• 'rei' '.a..a~ V~I] yi ai l.a ko kS~.-ilg:'ltKihf:... d.e..l1'i.1~.7.ul 'app I .~ . a nyageaere.anu'Sl.:.

..~Jium I' I(ulhu]Ji. az j~nnnk elpuhulnak. 8'~ alga..: nern Iesz toboe szlik8~gi.t.e.1J:~v Az ran eJ6fo rd uilo cs idegrnliKodest is R k~Uit.~nge..Icke~etkihagyas'~ etva1:.gr'tlvidill.szio.1tratasa kan. Mert a k{~-. A'Z 68Z~1k J_Jag ire kuta tas.rnyomns t." ..7.dna k a sz6vetd::.~sranees lesz.. avokado. a:&.F.Mese. t1aH)~ silva va:n~ Bgyeb.. Megfe- Kaliu.trjal~ rnagukar vlzzel.'l. Pr. Ha ~lt~i ov-en¥' nern kap dcgn kaliumot.1~ .A kalium a'f6Id. m(~fl. Ez ·a kok:s6nhat~s. A l~:lillW vlzteleniti a sej[t:k..cili ume 11...lt:H j re~er.ott tobbek k~zi'jti csak akkor erve..nuk5desi zavarok es nta.J novekedesben c:~elpusztul.Jt e~ 1-3 gram·m (1000-=3000 mi'II'ig·ramm).:za. ~ab)< bQrSl1. a testsejtek #!l~L'rniJk.jJ~:~segit bealllrani ::lJ nor malis: ve.l ~lR.cfC.a. ha .n'lellatas alrnaceettef l\-tlvd .k~vex~l" 'm. hogy a: rendsaeres ~1-. . 'Szjvizmrrlca:tn~ 9's a vererek fe~:r~es~(~g. cg}ilUai a l~ll!t.'Ti. mc.a~ser. ums.'1 alan's ag.eves kaliurnot VJ':3:zne.e. almaecet k6.kentoszer"rt.sz.nnek killso j.'ye~zi k6riHJ amcly Lid. szab a:lYQzz~.1:.e.eziil tID k.~s.kent a .gesenfelgyillemkll.l1y~aggyak. 1\.ry. fu igCl"l karos ha.J sejtek vizb:~zro-rt3. tl.flk meg egyStrer igy' kczelrri a kail ium.0 vii bb:i az.. meglep (len ~ 0 lela let~rendmel. ~liZit:~ J~}]~'. A 1: ~el1ontossagu k·~ .e.~u~k szonheto.ya .' nyra visszu-veze.~n1±)u.lud.6bu]juk· ci=i.l. Am~kor a ~Ck:fll.ineg..:] an lIiI.ahalyo~'l.iiumb3 n igen gazdag.nHs7.e lei hLUR2l_osan 1iltiqalovi is v.dHiI.to knm ik118 kim e rii 1ts'ege b_ S"e fdtahib.ntt: mennyisegben r~kEiu"qzoU Ji:Jo.5ziyha.[ pety.s~:t.r k. lium a lJatri urn cnef!Lp-61~sa. A fiml.'[ II..1n viztelent t~1hat 8:~.tc. lL.ium'b i..1tve~ill~h~ a.:k elpuszes '[ulnak .. viz tavozfk restbdl.~ln~ kereg ben '111.dek_~O.~. m:~rEogy~.. nelkiJ] nell]. a h n aban tnicHha1:o mas h~! oanyagoknas.th.e.~abQ...~'i 1. 8ejlld~ clegel1d6 k:iliumot ka1ulIak. '1. Sejtjeinket.ink."'= Ienri pans szok eseren ten dR relett s:zerv'8z·eiun k resen fugyas. KdUumhiafiY esc len a s ej tek ugy .z~iuk.es hulladek anyagot.eredrncn yt el'herililk el.:i. . .. Hz la'f.'il~~¢gT tes ti (:'s szel lemifaradtsag.kt!Il1 a lencse.:zto.k a szervezetukbe. A2okn3 [ ~/.?g}.ta~~a.:::. rendkiviili bcfnlyassa1 bIt a sze reezet 'meregp.l. Egy fein6tt em be·t napl kaU.o.ll1 bi.R emberesnel p'tdig~akikroll.zaUitjLl a sejtekhez ax oxi~~nl C~a tapallyag·or" S egYlllUi. elrem.1-J ~i-dt.zallitia ameret.smazsola is nagy mermyisegfi kalmmot tarralmaz.' megrtp~~dfH:. vofna elet. a seitek e& az 6ltet kortUvevo IO~Y'~..\ rnegint C~ 'lk a kah 11..ai bizonyi ljak..~ panaszok gyakran ~ szervezet L~'~jra vez~the:tok vissza.zuk$eglete nern kielegi t6 J. .:l].nyhaso is (:'1- '·0- l~ .

pektinneI a koiesztecln ellen Teny. alt~l (t~.e:lIie:S:Z1re.ahn~~.J. '.clcl} h:(l'gY . .&Z \\.est.tYa !O~ ~gh:efna].):r1. A.\ $.l-a::..ofl\an:yQ B ezempon t. pck1:-rn:t lwrt.-. Eb b('~lH :mltgfigyde~'b61 arra az elOttl lbreg.14 Lh!'e'§('. ~irflJ."~p~. .agyobb Alma..'ka.6 . . . :1 eva paranji h6QY p·~ldil('ut..1 ilS hattiso. it~'j:L::S?.~ott a. meg·e~oz:he·U az' kerar.$. Tud. hogy a tOj-iif.4~:tlctni~ 1h.is~ az almae cet -terapia .g~tjfl :31.JJ0:H::k~l:ri k.o.bal1is -ugy:anigy za] lik-e le ~hiszen ide c-s.t:nl:H.el riz. A hcmecisztein-molekul 31.lb en yegJJ~nlen.A ko I lyh::rs.v:eli'!alyadi!i~t dCLS..alILat ut~ iu fa. ecer b.S:I'li . Az erehn~sz:e:sed~s u)e.lot a. ece L h:.'L ~~~hiiny nap rnulva ITU~g bs fog. T~gy iJ':~~'l:( n:t.t3~ "OR:o:z7.t.tf te.cj j·djresi!r.edee le·llren~ ·SZ(Ul1~O·~ jel' SIokfe·le s.vu kwlcll.1~6 m urtat arts is'.:~ nll?~t:t' :.uel gynkf.epez.akod:t~tt·m~szis ftd~ 6! dlld ha I ~.uo@yi' r. fLilt.rnml~is~t.a1?.an.eu1.l~·.Zierelmesu:&ed~st . almaecer.s ·az.errlEQje .n:ul'y:i ~lh]~'.h~gy c: 1:elje:s wrif.tet .Ulll~O~vakat lcbonto humucisztein okQihflil..5.o:b'Y az ':Jrdnkben h:.Hphan ugyah nem C'fTleSzth. sze rvezetet. ai:a'r -az alma..si..ctQ ba na::iZl.hlij~ l Al alimae'Ce1 egy c'S.-lerak~)d3s.T.:rrYll~8Li.zempontb6. lchct kt"vcLk.ir·Cj! Ilyc &l~jtakrnk6tl~1~q~f5kellt ~.Diel'y flU 1.l.~ .epp·~na 1~1l1ci-um ul meg.~·k~· .:ruUq· a Lly'¢.m.~11yo. h:og-y 3:7.~ le )..'9'Z«~ messze . &llnak~ es id ~. jesen >ene:p~e~. ~s' 'leg+0&szabb esetb ~nhu:Wh)~ b.:a ·cii":ekcnp e.a~u~·ag.lt)ke:i erel'meszesed.SZ€f hl t mindenesetre a.a'V"a.r.jak ~z esetleges kaltimTt.rend mellen [uthat .n.11.~get idez e.z.3i rn~_gM~ ~i6'fn~uIL1a~t.[ azd.lnegte:r.tmk 'l:'egell~tiil6-:ren·Q.~~L~TLitt]mil tqja\'$hejhan H§.'b61 persze nem ulcyall k~nuyG: megl~~Mni~ hogy ez a2.~ vekuny'be.e1::e~.. li. amdylt.[eblo~61lt1k.l~.~...nko ~~Hoo~ .j.d ~:.L(:l.i fhly.(:·k.egft6 anyag p:.·Qrt:s~}nk..ha.a~ amely fme::rjeduS:" ett.hoilny I · HJi ~s.eeetb en.:nr.~t'bcn.i n felcl ~:k).i6truK)..i:k~ A.lh. JFlrv.lJ.nl~1$Y~$-'1.rhk:.Zt kril~s:zterinh6l es k~]ciurob6J.ipz6dn..aJi\. i:n~lPoldodi1~ fe] tdje-s: :e·g:bzebe·p pub az eeetben. ere~ bel~~. C.k IlHg-yreH.£.Q1J6'a.et l~. . D..e-rein. ~h().~~ '. t31alh:3:to rermeszetes savak 'CSl ~ k'~liu:m felo:I:d.gelOzt!$i: {_~8 in aJJu~ meg a tara>$.6 hat'l_ya marad rr[(:gj " 'll1.a n·Gb.ilhis.Pl"O· seb eken ~.ogo.rt~s uveghe~" 1.' ~hiinillt!! ~~·l':"~ vckonYJ c he'1.uk Iatnl.. seLules.t! m~:m:Ey~~gbe~'la verbe.

',,'

~l " " az ,;. I,. mmt az csszes to bbi b lii:aSZt1:u::ryag", seg111. emcsztcstcs SU~,'ull. . mar reg'otB feJ_e .h.:J.:1;,\W.QiS .(."lu.kd6~: ,tat el, haslflidj,.k A pek.r:m. es6kkenn pel'-la.tu It kole8zt~rin~tc t, pomosabban ~" ""I CS''If!,Ye,1'\ a karo s LDL-: keleszterin &zintj'et, Lekoti 1&gyani~:a kolGlii~u.~-, . I'.. gyumo k 11\,0- tftl, 0, :' I;nepitett epesav:lt._M'] . b "]'f-'-~' " I "we.azon ban :~:Z epesav il!lGUg.C~Ies e~varlo,' r",

Az 8,I1 ma:peldint
l

I,

~.

]

1(.,,'

cg"~nyasltasaifa . h:etet1~lliil s:t;i:Uw'eges a psfr:ok m,eg:e.rne8zte·B,HlJ~z,- &'"iier~~l~Zt~Az~'hllg~~1' pe,k,tin tunmelK v.akuni rn as, in6xlon ~ll e15allitawa. Te.'l'i:a,t'kiYQ·n;ja a. a, ~amagas: ko- v«bol u'ko]~sztt'ritH:j ~s·-epe~u;yv·~· alakit.jra at_&' -, }?ektin 31'"'a ..,~i, 1·~'..:I·· .('oJ: I_.,~ "..uzv.e!.<le;tl'w verere.lfi. k .auapotara h at: I•." .. 1 ..:~1' ., '1] ira leszteri nszlntet Hli ~ U!li.iez,eu e'i.l.e:i';.i~ is ,cspkl(er1theti, lla· k~"'f.set~b ~ v-erbien i:L l(ol~s.zte-rilfiJ kevesebb sz 'ere-it be.1sQ" ,~yag Is, '¢ s .e~al'C~ 's.zabild&n ara.rnHk· aver 'eppen a mal f1.dflra, htnkQdha
,I .,.I _ _ _ .
II;

id6tbe:n egyre

M.

erekben ..

to.

io:ntosa'bb $Zem~p[Jnltlehel.

tq~!)z1:as~ 'j avitia.az ernJekeZ0tehei's,e'get~ nnveli. Si; l''Qnc~nt~al.~ep~s~~g~t}a ,ita;1icast-)
A t:tlp~:s\ztnlat()k szerint az almaecet
w

resttmk :J:uel.e·ger.zetetjn kon.dider.&
arm ,a ,1'0 r
... ', '~,

t·;·· _ I °t"':! ,c.;~-vence '1l1~e8.,U1Ji.U.:gg" .._ .......
.. ~ -I·

minden ol,~an "funk-dot)
-

-csiikkenti HZ esetle," ." .. g:es., vt:fkcl"ifig~sa ZB!!!!' va:ro'k e§: az id6 e]&tti C-t'e hlle'~:z.f:l!;ed.(::slillc",
"-

~gfiit. -.....

-

t:iad.a$ul. bOSAZa,bb ,it'leig m.aTad a.SI:~,ervezetben, mint .a t6bb.:ilbaUa.~ziauyag,,-

.I'lu::rtv.lzben oJd6dli:k~e;s ne;ni wb;!sz'todik ki. koz:v:eden.iil t ,tluin""t'iiI rostes ,an:ya.,gok; a pekinl" tl:nondha.:rU:9.1d, tt)vabh ;S7A1lgal!!.
'1'ni\nl rn.a..qbaUas"Ztiii

.anyago'l

A, ko],c.8,zterloD el foglajko~6 uja;bb ~urntaso.k A. becs.i egyeterni 'k]inik~ J ~91 -ben tan ulmanyt j el L.,:r Ii~ r l.CI meg 32' ~h.na-pektiU. kolt:8zt~tilli.~jn trc ID'~kor(lll'h~t$$~ tnt Hat h~t(tH keresztu] kczdt~k ~b~ izoblh 1_dIFl:tlptktirihi:ii nyct' I
buUa~ztil·n)rag~k.e:s~]jt:rue:Duyer t{)bfu, kurc8QPoltb.~ trnU'i:fJ betegeket, ~d:~ rut magas 'volt a k01(;'Hzteti~8~nlj.'lik."

~;I

.'in

Az crcdrnen v: ~
,-

::::l haKiiUD6

Hnl;-kf~Le'S?.I'[:.'ri:n

~?in.1"l"e
,

02.ll1,clke,...

erelme~a$~'de~t, okU7,Z;(i (~Skla:ssitja a 'VCT~r~lT'I'I~,8~:" nlirr~~g;y ~O sza':zalkg;k~lcsokkent,
k~'118

den, mig' a

LDL-l(;l:ik:Slfl{~riri s:ci:~i'~jc. ...:lmellj '

67::'

Btta ... '1w:rntintul1 . .a. szabad gyok,~;k ellen
,A szabad gy"[)kuk agressziv t,crm,t~.z~'lii ~ny~,gok:; y,dyek n
~-jj

A kiQ rn~f'e:zet. .

mei.uh.Tl~,dj~U::, s,ejteke.t.E1~li~o:rb~n;:. cr[nyttt;Ll~[lkht5~ $-k~:r~ a k

leveg6'ben, Vilg,y- az elelmiszerckbcn ,_ tck"H~sek azert, hogy szervezetilnkben szabad tylJlok k~p_lj6dnek, Kemi3i szemp.otitb61 -reft.!etieo IT].cole~,nl:etlrr61 V~T'~ s~6~ :melyekb61 ,hj~nrY.zi.k egy'el~ktro]]~ (~gyprob:~lfaknj0g Pt~t!J1ni ezt .a hi6n;Yl~} ogy ki5;z'~ldtj~k a s'ejt~ken beliili rnolcku lak b ef:eK,l?to,nj.ait, es azt[l1'J, ~zeket<- 8 mole kUlaka:t SZ:a'bad gyij~:[ikk.e maze) mergek dllQ Itp 6sbifil a sZQve:te):elt\;frijta

szen nyezet1tgeg nO'feiked:e.sevel
egylr'e l:1'agyohb szamb-aill

Jelen 11e;kme:g a,s~ahad
ig;yfiktlk., Ez,ert 1:(t6kll:)en

~lal~ilJak.,11yell modoll, a 's'ejtlwr~,soiHh ~;ej~or sejtre iegt';d~;es eppe:n amal
r,~.ncQs-od.a~,aboz· ezer. v
'tar't@ kar-osod.as eseten azran KDIDalyabb nmetek is

Hosssan

,fe]le~ne~~ :min'[ ~~2 ida el"t;;,tt16m~d.e~ az' immunrendszer gj'"e~guJes,e ~ szivb ete_gs:~gelt,; S:zUr~ hlHY.(),gwgy_ :;tn.! a rat. SZ.IDJo.:s md\i;)m.any'rds t~n,uhnany biz,on}l.tja~. hog:r a szabad, gya!t~k le~dh,e:tok ,a_z ~n.evezet.'[ :antioxidan'S@khdg mej.yek' kijze a bert1~k~rodll 1'5 rarto\Zil~.Az almaecet ta:rtalmaz beta -karorint, 'e's tigf~ tarn~t~, ez ,~l .eg:.rH-c:: [~gb.,~tekQlJiy:abb antioxidans, Emellert iii heta".",kan"Jtif.t .aZ almaecetben k31m~ebbell>emeszrhet-g~mint mas elelmiszerekben, 1:f_~,fell~.~'4ere$ellMm.a~~eret e:~ezzel b era-karotin t tpgyasz.1mTlk, :me,~d9:ihe,tlUi~})O.kat .a .
a ·kA~:·qsQcligq,kat, m elyeketa sUil,1)aci, gyokuK; ,0hJJ~llnk ;Sae',rv(-

1101\1:050, ,t;.loJJY tegyOnk eJ~~nOk,.v'atarn It.

renclkfv.OI

~l.cti..i khc'fi. ,A :1 zabad gyok5:k nagy 3zan:al-Htn1 val6 Jdenleter n f't?'~et1t ~:7, e,~reer61tdj ~selrb 'k{):r:f'I~~et:sienl'lj::e~~r:~:e~ OKCiZ'E~~rt ni:ln~p.~;a:gm~Ki'll"lcibl" megsztvlelend .. a. j,o t:Ula~'l i min i nagya rl:ya ln k; d cj:~be11:tarts u nk ia] rnaecetkurat. ,M,~l1ea7 kg~ a rn~d:j:r~:~7.b:f::n A-vit,;,1tTl.-tii'ri a· 21akirja. a l:H~:la~k:ar.n't'iJ.u, a:mi~dL-\,-pt~w'italJ11fUl.~1{ -tfi ll~V~'ik<,
~~,,!

·a[

A

'kaldu:m,

te'stO,uk fQ~1tQS·epj't"i(all~.9:,ga

Az' l"~s're~·,ii~'\1.inyi any~g' k52iila k91ehlTn ~,£,~ cfi'lhcri testben ltegg)UJ;krabban cio£oniu t6 {:"h.:m,-rri'::>::Qet ~ ~ 1e:rr~~dhiflll~tJ.eII. a

41

Ma mar saj.nos. fog- e~ c~rm,'Ll~(:p:dl('lesheztes :$'OK mas .'S'Van,yd ,9Jly,agg-hl ellen, nem mind j'g' JD retl~en [lenl csupan-a Il,yomelernekben van sziil~seg~ r3. a szertanacs az, hogy ve7.ctnck. frOu,unk F.gy 'fdnQU ember csontvaza k6liiU~elt11 C)t1~i16trryom. b;13h~~,.l csentokat eg,y kH{,~ kalcium. De mibt,eg~l W grarnm kalcium van az iz',1-. ....'i_. ,a I:evesbe~ mert H10 1<,1:.. oan, a veznen esa ~ '~ b. OZv 'S?'e.rv~.i.Ken is. R" d I"": "1 ~'Y.lon -" X_l_'_b en ,<tl.1VI:Ji' ig y e,me'ij uk a fuu1.u\'Sa~ 'izrnok. es az idegek j6 milko desehez, a, s7.hmlLJ kl"'lkadciumtEU"ta Imat. dC$.bc.z e~''J., vet'al ~fadas]j.o7."
I

,Akcirnye,zet-

sz;enllyeze.Hseg a Y.e!las csontokat sem kimelte., K.i mutattak, h ogy
a cso'lI'Itok Qlykof

TiphiI0k~'

mint kolciumforl",a,S

H'(jgy szervezenink mennyi kalciumot tud Iidvcnni ;;1 I~~'phi]'l!kb(ri~,az attol fugg, rnilven ~:t'csonl.agobis.ba,n" kapj~~,kalciu-

mot. Ha pe1.d~ egy kalciurnban gazdag e'lehn i~(.t_'T) pr.:ld::i uI ul

tarla 1m;:Jznak, aml a f6l-esnel a haoveS,be ke'rQl1 net,
Ra!ada.sul'meg m,iindlQ nsm tudj uk' pcntosan, ho,gY'fj 'kie rg:em'arl1 8,1<6r okoz:Oi

olmot

b-ekerO I heillet-e
szarvez,etbe

ElZ em'beri

a esontrvel6. n

kereszlulll

42,

A2.nket.. Normalis etrend meltett fi.alcinmot.Jy· a.t .u:pan·.11ek el~~'velkezika .esZ:ltmeny .et:tillut.m.81juk meg a megszekort kal~iu·mke~zibnenYU.rne I1cY:a ·cr. _ lEla. t\l4 iu] ~f'e18..i. .m.z~·tUnk leglEOi..k .1'e-d._l.l. mt:ilva ke'itel:1ilk ·fe·l..c~e:i lesenek.y sag·am".ff1\~qi~..jumkesziflm.~·ri~lm. ..:a .k a l[:s·on1ttitkul8is.en k.erncl en ve elJ.Us t~bi.dcme.f. c . fie IdD'I'QDzf.rile2. te~ben ftlszfv6dilk~ . rebar:bar·~f sok scskasavrrt tartalmas.szUrru!nye'ket pacijen-selknre·k me.~rnennyiseger. ~ 'vagyunk e~g·y· hateko!oysaJhl'!Ja I V.t)~. a a b.rtn15~b. .'k1vrtf1ni ail. u.gy .lagy basgor.f.m Opt~tll&:lnk .ni beepirelll.:f-' Uy.ta'blen~'"~ijl'iHbel{IJ 1'1)1) mjUiUt~r alma- se.i1.gj>.z. . hasmenese 1.e n yt ke:pes Am..kianta a.aJlni. bev·entd •.e. Ma' k) ~ . .orv090k idttlU~ban ka£ciil. "'k .izsg.)SS a ~ln ak. .11 (lJaVuL 111 I . a.~~gyj:uk . .Ou(siinl a k.elek nem tu dn1fl..:kekb61 nverher ltaldum. a szervez:e't nem milndegyi.l\tkol'" l1'agy a va- Ic6szl'll(is.I i.. ~ .ir:-s..P'!M1ot...anHll helyett csak koruLbehll 400 fnm igramm....61"8.s.c}: .t~j:e·k·e"Flt~ .:.ka Ic.nkbel1 bb:tos~.~t. fb: az aJranlott nspi B(tO lni·Hi:gr. alatt n~Q1 old~do:rt.eppen itt '~'J5rQbl-el'lUf.~j': . c~nnLqlth61. '.n..~l~~g:scg. :keny1:eae.ege! h~gy s:zel--v·ezetO."d alDta~eette1 egyllltr.nA)ks7..okni·j az.nos la..-tel'a ta11llet"" tgy .v~CR~.. jgy ....eg:(!'s kalC:iufnln~(ulyisjgnek. sa.~. au:t.egend~.kak.a S..Tnt:rl ugy..'tesi ?avarQl~kaJ re agli 1.. Ez es:etb~Jl U:r#J.eden tl':H'l:r.almaet:enet ecetet S:zobah0mel"s~kIe-' ten.(l·akL9z.6 ·v~g:y.hate:ko n. kaldumQt ':itiy. n~fl c~· tin"L"I'lVt:~.j:ilyebhen a tejb~'] es ·a te. I (-~~1:.c. teQ'yilnk egfy·· Ids p!r. .t egy ma~faj'fa keBzitmenyre.'"~ .'9· f~·vali: es.. :Fel .-ejyij~legerte.bat~ ~0r :i!!S e. nss:t.rVez·~l nern kg p ~le€l"e:nd~f\· I..an:ctyan .)l1 '0 : yo .O..m.l 111itrmk fel· ke.: bel6.k ember nem bfrj a a i'til..cD.csHntr. fov-iiben .. 1 -.s a. pe:l"~ v6dlilli.....sebb kalciurnforras elerhet.bogy a kal-ci .P]!. k ~ fva.e-se re vagy a k<e:zele:s kieg'ettzi..~.zJ. test kalciumJ"ug:go tu nkdAi nak Fe runtartasahnz SZtlk8egl:::~·. khetiilnk benne~.elvekon:ytid.jculu111 .ke-.sz:unlll~aaz. t@.h .. TIs .9 f~hh yiSZl 'be a :sZ~.l. M" "[tyeldaul fel. A.le_gtobb id6:s 'emti~t a SZ"4-.arl. e~ .'ir.gelo.e~~be. .J .~.kuJas neven k ~ ~:::..J.Jter.emes7. 1{chre rkez. Szenre.op.r.cyt.. ldosebb korban l. Ha .

ko@ren:diko.n emesztkalciumot es jelen r6.fes az energia-kivo·foiy.k8ztes termekkent.~~ anyagcsere-folyamat nJukticie.I fa is jdcUl~JScn noveli a Ieves kalciumtartaln ~ l.ecet..tokbo] (r:.kemiik.Ahnae. ha !ret ~:)J'f~ iI..i·~S~ll. . haraSat..az [il. ._'t.a cs.) tehat eletkeptelenek ecetsav voInii:n.zjvbd~. ci Irate·ik Iusk.'Ql:.ija I~pl:E!le.~f1:kbMn.·eDen Ai.dlez_.m·ataban.Zegy m enzirn. arnilezt rartal n l~Z.onllyebben haladha.dese f1'clkii i scm a .·li K·relJ·s hate unyagokkfl.c. ecetsav ji)1i1 lctre .~~t. ndvdi. l~hir liter csontleveshez adott ket evfjk~H.crzi az ecet . Az ecet ug~l~uim ldvonja a.. aki IIJ.yagcsere.ette.zsj).iha~Hcihisat:.~ n)7.nelkiH nern mtiI~·odne.sem 'a szenhid:ra.:. Az ecet ho. Az ecet se·rltend a 'ny3iter.a[~.test .ziik. an] sok&znr ~~jI1U8 alabecsulik 3:'l.6}.~~~szervezet ·alm! felhasznalAda.giyorsitj~ az ~". fla u Egy k~'ijc~almaecet e!ir{'ebl~i. CSfHi Io1.zet Rendezeres fOg}1iS2:"l." megpedig.U"lat"a-sai beblzQn~. Szinte minden 3Ilyagt"Sere"-{oh~nl~t.~:~·vdi~ elmaeceter adunk 11 oz:r..00'-1:981 ). mint lh-()gy fokoaortanhcindult J l1yalrreTlneleSl...~..\]nyi_alma~e.::1I1~· Adolf .-ontritkulas..ete-se:~ ke nr 0.e~z.allya~'s. EZUt:ll1J. .zza csa k r.~j k.kot~ 'hOgy .bu-l ~-I kalciumot. Szervezetunknek napi mintegy 100: gral'llJTI ecetsavra van 5zUks6ge a7.nr Io~}rQss:a t.Az ember nlar a nyo1vulJ.-ne.8:ttzit n 1cnduletbe :szerve.l11. Ii 'J ~~\ .e.s n:H" mint-pl.gid <..k.a csontlevcs kalciurntartalmat ·i9. '~ to:pl!5Jek flta1:aid~-a$.A~· atl)"-agcsel"ft serKentese kaporr a citratszarrnazasu eikl us feJi.sav a2 ern·berl sehez .itotta k.esee-n~ felismerte.se. ·87.erenke I. m Il'yen . emes:zreSLj do.tap!ai6llil felvett zsirsav riL'.. A !ila'13inyka~ izt6. ET6s~. A llyiilnak ke:r flagytUl funtes fela-data ""till. t. ~ r A liUi!'met Krebs..l. ecers av angol blo.. Ezen kili. almaecct citromsavat bet6ve teszi az ecetben arnely ·~)nlly'. 110~YEuly3gc~·erenl.:53·-hanNobcl-dijat (19.us~Ha.:.-· ez nny"agc·s. cmesztesben betoltott szerepet. leva tartalmaz.2S~ nJ. tobbielelmiszerben ielen le'V& kalcium felsziA vodi.. Az H.i szabal) osan 6S"Sze"f~t 3..:i~mi 'Vegig 9_ b~l~~~.t foz.t(lb::lan.u'koI'_!a:keinenyh:. nds'l: a ~zenhidci. -arnely mar a S.al is n.:scn javitja a fej:.~T11esn o]il6di_k ki tBob kakium a.z-cijbM eH{ezdi elemeire bontani a ke- m 44 .l ltontos' .a.tQk~~u: nem tudnank mDgl':JnC~zteni.}l~ami nem jclent rnast.az.cscsontokbol .

efVCE.iL ... ~:."'l'"-:.zet:~Ulme[p. V i..l rendszeresenahnaecetet fog.~ I:i . ...:-. i:e:rtl1 ~ les.J. egeszsegre.~znk.1djen.. 1'·.rl' nmen ...~ mU~~I~ra."''''.p"~ ~ l. • . a SZefv.. alf¥'8... :il~.... €:l$~i. ":tt:B..rc:'~lri]~T.·fl.i.<I..{ge'l].ellt ke....l honapen ki..:(ti i'fI~'" t::1:.ze)f'll SZ. t\ldomaby' mai ~HI~sa s7.i. :s.az i. konyha~a.. > '0' erelbe zes.:.b..hL~f.~~ 1 ~1 sok ¥i.nyag.t.~ n.~evefedLenek-aJ~ alt. ·egyS.me:l1yi rot_ Csak .tkJ h ogy Ba blzonyos l h~J:"V3J~klTH:}k. r..1S..biJ. a szerve .) . j"iil~l1~d~. 5ze'..ebben.11. egyerte 1 ~ilO. ha:~Z:nio~jtfi... ..".AJ.sbt fl.:Lli.. Az· cmberek t6'bbsege nil !caros Ileheit.dQ ezerknek h:i"anYi:J.I.g et ha.oJU ¢8..> a t.s~rrClsfth~t6 fO'fmaos'n kap'lQn tis ne.!lgyaszt. . mint -Ita ma~ be asva-· nyi aJi.!1 ~'Il.i:1!fQ:i!i a?.:jir~s"c~~ nnu f6~erit 82 idfJR.a'.-:.r'~. merest. "u.9an.al vagy' ... tu n ~ mS9a aUitja elo~lE'zaltal B.Z.tt~ ~..:L 1 1 ·szerve..'~~ ~ t··&~·'~"'m' '.a:r.1Hil.'S' ~l·'~tt·' .... minta l~ei. l&nweg~o.a s~6i6c~kQr (giuk6z) ~Ieg:endCI alljl!)n feru:leJ:ke- m. L WI".e:[k'€'nt~.d··l·cr""""t.sz-Ukbe.z. .. ~ • '"....~aikQtoelem:·k61 rilJn!ll~~ndefk:£za$tlnkre tudom[myos me~"~H~s.bb..ze ... J.lsajat· mnYilg is. -:..me gfelelo 's6eUa.J-*·ne].azeppoly' Ehhe~l pe.·enye:?.!! l-. .X~ ~(l:kka] egyl~H m.n)~~it~t·..e~.1yblul f!.''' . IIlet i'l~r{) ~lt~m~~l ~iizQ..qld0Ufl.tilp~16:ra.ik..m: ert meh a kiH6nbQzo tesdUllkei0k .onilyen hih ete tlcn {j]. :8e~t1J"m Il·Z .i:. kis·ebb ~da.£.e~."...1yej:l'l£_siti burgob .1:1 'd). ..f! .Il.ebJ:J ~>.. j tlt6 llflg]'chb mennyis egu konyha8i) t6'bhel:. cets3v e ~Jj. is h:!tngrik:.~J:P'l~.o~ e·t-ren.k. hog.0 ym....i:ete&·~.bii.t(~l~t~j·P tb'Y-ke-.nto Az almaecet szamof.z·~re:1" .-.:?:~t a Slit..edl:1.- r~I'jo fel a fl~iDAI logtai egyefilsldy~.tik:...a 3.:. A ·sz6]o"cQl~.:>t~~l-'·. J• ~szerti .w ~ r.tt. Ql n~l~g~~tll~~ ereh..cuk~·rk. hifinyzik a.L(.....~ aki n-agy toe.!!uak.(. '3.J:i.ec-euo- ve:k~tlybel'fe l:'vec:p:ni.~_s 8L -szervezer ke.U.:· }dj7.giisr:a~. igtJr1 rnagas v'em~'(}ru4~t ~redlJ:1. : tett ecenel is 1J.e~7. .'~e.ugNan~lkknr ~.H-a izoMJt fUFm. ..~..~:@ .it"anl1nok ~S' m's .Z i-s. :m:egfdel~~termeszeres medon .II.~ A bv~redSsi ar·im~ya dii..dk~ nycime1~ek.pi ]:l~:h"fmy l~'Rmi11 tLib..el'nenYHQt. r: hanem t:es.miIJk6d£5efue~~l~bege~·e11e¥-· giat> Ha tel"lal h~·SSlan.. tastOnk m ilnd'en taf7- Rendrii'vu I fOI1. DO- m..¢gi~ i1.~gfontooabb.e nem is ~lhernin.t:nnyisegJ:l.ur1C. h·r~g~1"}..l: eeetsae ne m c.rfZS·.da. nH.zenve.rve..frka nvalter.n gya.t11e:\ a1i:ugy H tcrrne~~ebt:-TI18.·u.'·Ii1-7'.ffi·.ervez·ettin:k.Ci:t.). v.ato·k.Y .re~..m:i:nl :..f:~k {I'l~hri. A.. s ezzel lnegak~a. iJL~' ~19ball i6t ..llk 'Rof r(J<g~nl~"1'!(n~.]...L~"~. ny. Ezeh ~~t:in.sAras_s.U.8Z..il.vanyj.~" an'Y'agoka~Nll:z.-~i.ttbat1 az~.duQ.r :!:! tulzott '8l3h)gya~'1.I..lynz?~a2 H::Rf [ne.'.. ""r· '"~ 1..ek.~:~op.lL. ruU' ~Ht1mis.e: 'I." :..y(l~j.. o. thn('11ik ~z a kellem~nnylsG:cQlben n merle ti Hh1cr (\1.fthet.bmint eLi.~kJt(jztil tormaoon..I~. .n mas hatasa ..&b~n vi~..l'~r?~ cllcntmondas van.t s6hiatl.ognak.tu. cgyik leh clS.'van..erll ~u.A tapd~?.a an..?'~l'VC?:C:LbQl um.i\z ell~:rrml9ndatt' C'YliJI'SCtIJ'~I .[.gukb(-uJ y~1lnq)~l n. rt-S1!eb~ 'SL:ilUlrnm ·a m~ill1lden kor . n.el'el mts..-I' .I_.eudU.. ~ ~ i.pes H:og V"· .dhe.taia ~.~et~~ . zer k&r Ie.en nyJsegbe.

ab~lnkkal.seg· al~tt~ . E1kepze1he~·6. I'.ta:im:a7.llifi!l:JO.0'·r:·VQ5.ab b a 1y ri s·z·erveze·tre.." '. a mikeif' t. teljeesen bizonyosak a tu- d680. j D. ($.lieg eg'ymals ra 9. $~hlt. eg~H~1tellt k. ecer ol'ya'IJ .ya.t be.on h atasat Is . ~ kor 8:julast i:A o'k(1!Zbat.an az eee ....et~ 46 ..vetcuko.kotolt kiM.ennle..- mierr ·11 !" kiyanjak a terhes -Dok gyakr.v·egeceretviszrsnk kotoe lem egyide. hogy az ecet gyors els~8.rS2\'3nyU ees "lligiiatlan eeettel..l'eszt.zac~:((lei.gy aln1dt.ve]u:=dcs€~bez a terh¢$..10.•U~ball diub ember h.. a~.ryu:n:k venuve a 1eg~·.gy~l:em~be kell Ir. .."L..n. amelyek Az egyjrk or':I'.. · tude many azonban .g. hem.: 1'0. zonYlt'la:k.l ~Au."am el y cle. rn~h le- egy.e:g a m.. .161lak bizonyult rned u:zra.n4 Ha a ten- perlY (pl~ccn la} 'n ij. . A.e vizegidaU eredmenyek. e:r·l..jdalruat_..JJr. v.ksc..du.p (~\1edica.ez kis· il.mhe .1m~g neIII.·e-' .gy ezek az anyagok pDzit_iv halassal vannak az e.€slpe:iek ellen.~ Amigo Dleg nem e'r- ereleker.abben~. Is- mereslen vitanDnl"'.Osi szakla. yeri fii.t.r" san tis7!titsuk m.gyo./\~ an)'ag karakt·l!l"e.. t·~e eros "lii.cs a. ta pc gH:~j:iluak eri n III is.al m~~ m.eseue 1~ maT . va{o.. A rosszuUetet c:q nlv.gcdhelell~nli t sz fi. eh5tt all.ali~1) A legUjabb lutata .s·di]"rnin t pcldaul ogy capa tamadasanak kej-v-etkeztli:he. m...go r arr61 SZilll1ol.. Attsz:tr .61 van sze ~ ~ i\tinden. e-salauozo :tuedU::Z8.inte me-gOo o~dhataUan prob le'ma.e·rtellmuen bi .tWl ulnuinya ' szerfnr ha ief'e:kv'es' elou megeszdnk e. Az a.'lour jiI·tJ A2 'alma6cet s~arna s a~kotoe:leme rOil alt n'ft·k rendel kezes'u nkr.Q$sz. t3r'. . ho.sZ. sok szerill t az aln:la. ..e gc~fpett rtes1. hOb~ egy .tclu:tesh.. ·rel.me·r~m Ancel Ke~n.eddig. ez 'biztoslt_i a a zavortalan e·jszaknit pllieueshez szlikSi~ges .k.h!Q..anya..

i1S:U .alakulasat. El"P.e~~velteli esen 'elpusztulnak k ..is Ulegewzi a ~lUa .rna.e·Sbe kedllve.t' .3 rnikrobak. uvo.is j_~ tartortak frissen -s.. Az ccet mint tartosft6:szer Az aclnuszer~k terrneszetes modon 'valo tartositAsa A l~gosibb rriodszer a rornlaudo ~ttlL.ze .egz:etes ba.an e I..'•.t1i:lslto.vag'ott al rna. I iUllely nl.ka.n gyogysze .I .j. y: I'" ~" re. a mikroorganixmusok.'U.0dou ..Sl'e :e-J)pen g.k eltartasara.us~mJk k1' a. 'I_ .. maj~ .iiblitest az • .t.eU.%1.).r.e~o'vja. . ~t tan fu!rralt Vl::.t.az ecet is etpaszci1. me'gis igell elte:rj~dt' a :felfo~}j.l..'eleitetJ vailak h'U~~L.{5zhed a: t'l:dzott alkoholfo'~ gySlfiztas1"a vissza\'fe- gyaJtori ~ 'flll.- VI:I m. ha hidegen niI'oljuk oketo Alighanem j)~a. ~ I!iI.puszrito munkaJat."t ncandcrvolgyi 8sein1-~. 1 U'8"zU. bogy' azecet a~tt ·k ~.~ barlangokh ban 'I. A f:. keppen feltdrva. Bar' ez a pvoplemg.Bg'J .3 I. a j...'d..s.~:I.. ~""'_ll'I. € Egy . vtezmelest. k'e-z..ot:a~ alkohol g. zetheW gyoulorfek'ely .p'~)rak.~a.a..i~.ne.ki.il 1\_ .D·.::.elimll:Jden elrert s'a\~rrY'usAg:'~ avtartal- ai rna Ie ill ran. .e'~egov'e'l eriil1t . gyornr.s.a'k Qss._gy tetenre fagyt~ft iU:al)Orb~rJ I:.:g. ..s·e~ ko~meg ninc>s.ak eteleinkct . r~ a' .ecet nov. dese1is.1'"_ .[tak. So't ~ h0111ersekl er d ra~.I bol nug'Ii'v.~C. ..."aik orVU!:!l j~.lfui"t. pr~~ It sejtfa:la.ii(]~7.Cli ~~~ h~~inaljuk khna a'.l. emszinezb.s szfnt. 0 koz- za a fe.yumolcs" tieve vagy mus:Ufli f1e'ldolgozoH aj1m. ecet oly 1l1.'I'U1l _....iuyar. ·8·gyODIOcr"" ne.St.• esetbesr mege.ri l! $ ·'-${jkkt:n.zta kar-aktol. A term:'ezeles te.meJYhut6tt termekeknel... V. .IZ A esersav Az ecet es riraolii ha ras a M'inl a bidl.. kelllo- dasok«t. '..Z'. n~l:lYl:~ pcneszesse teszik va·gy rothadasnak lndit. TIi- lunket~ Ez fertotienJ..macologyJ cikk [elent meg arrolt ke1ttJ. [ilkent a rethadast okoz6 bakteriumok vag}! a penl.:.zszak1~pbau (J(lw'·na~'of l?khar. k:eV~E"~e'.. cssrsav aa .~~ hideg megakadalyozt::a.".t. hogy HZ.l:v:a!jo] cce tea .Y" sarga. 47 .ja a mikreorganisnrusokat.

'5 (Ivan).• '\zcnkiviil a lUlzilag befGz.g.6r:4ta~~ EY:c. 'fUpUgOSJUl friss Z{'i. belrendszerilukben l.n kiohntta·:az.b eeetsav Befiizes ecettel Az ecertel valo ta.g:e& rartosiroszert.u.d.t~\jldealis esetben _.ssal blf. amely.rnk . gomba va.k legtdbbjt.z."·~·lkc.erva16 ha t.s.J·... sparga.l(~gaptpbb [Holenyt~J.tlw·. ~l.tt etel" ege~:"eti bi~l.es megallapitotta: . ' ( '..~1lmt~h)fol.lmten kO~]7.11fljcik' es melyhru. har Iern az alrnaecetben levu ~8e rsaiV is.yedUl az ecetsav tartosi t ]3. befll/. u koze·g·ee:n."j3l l?Jeiifu"'llwek 'Inegft.mnfulyos kj"el'leit bizonyitja az almaeeet lat·tc:slt6 hatasat.ha j61k van zarvtl .bet1~ a t. konzetval6 hata.k~e:ge.::t~ c·~~rikat.frta1milZ'.gy n rornlando etelekben jelen ley6~.=lelo i2.t igj~ .r. A p.esre ·iii:..1k es tisztirsuk meg H iQlds~. pa~azit." "'b kepcsek a LWe.ehkc I: nem CSI.nu)s apro lenyeker. 11_.p:zhasonlc .._ karfiol. sp.sen i is e 161.~ 'FtI~.~~get ll~a!:l~~rrn.rnajd v~giuk fd ~a 48.'t..z~ pekLiv~l demonstralta rnindezt: leontdtt ecenel egy f6kHgili&zt3t . figJ.g~{s~erii~hogJf biidd nyugcdtan ol.]h. ~a'rah. .~pi.tott ete '>9k tartos·ita. n l\·lilldig.n6..: en::le'Szt0~:t. .t·ve1:tJ.j~A.ig is. kareua..a-ssal hi r. nagyrna" bebikukcrica.: az eteI~ e Ieket.. alkalmas a~ uborka. kelbimh6_.ld.z~ arnely ~. (-'lett: t.nek pontosan 'o8bzehangob: savas-lugos ..r~.rop'ionsavat mestersege.. ecet T D.s bakt~riwn9k:u.lta:s olyan e..egprobaJhatja..t1.tlkat eve'k.lll.cSv a pt'cpionsav~t '18ttalmaz. ai' Eileimiszerek es hcz. Emcfl ett az almaecet propionsavat i8 t81'tfllma.'mal" :-I i81r megoli varor·arndmatJanna teszi·a.arnely feler"ite:si:hen szemos. aiongni ·elott rnar reg nem ntok. SZ!lIDO.hn}~J.Kivrilo3D.zti a el :J ti .t~f. L~ T c.s..tQ-sall ern ~.zrn Hf. ecctes le:ben ehett uborka all::l~laban'[Qbb b6na'pl~ is ~lt~rili~..1 'IL .eC.ovabhH az elelmiszercker Taumlanr.:~.k.?.egyenslJlyra 'Iran szu. mogyerohagyrna.f.!.1::::..t kap:t. .~. Hppen igy p'U.ul·· . :unely ~z ecetes uborka r. jarvis ".. ccet ntnmy m tlsoclpcrt: ab. MOSSl.~t .a t~v6 szaprofita bakd~riurnokat es ..mt:~tc.et lciriJ.j' padtman. . igy garantaltan S~.aszn:aJjak. ~ kQ·. Harom Az a'I'ma&C9t tar t osrtoszer' HZ atmaecetben ~.1 . .

' ' .Dr'!."feh~rl1e'm ~..i~er.. .··~gu.ar~l"R.....~ c l~ " ti.. .t~·riunJ·ok.g}.~an :apn)'k6Il.\~1~ r"Cjuk te!:iJ6rc_ t.ll11i1..cg.·es he+~~zuK .a.- at. izb 'V1-Zeft L\i.~·k 'b'iit lj_n·k~~. -. tOzheJy! sze.iik m:~g .be. '1' ..I1:l~ r' tol~h J't)'l'l l :2 S.~G~b~~.. Nszere'ze~hez ba~zr. szet.metrI! . h'IS.s·'V lztiell1 besulcseikct.elyek icl."!.. ' :l~:nl~n. "'"d'''' . . . 6k'01'i g(jto.: l1:."k~g-"bm't~ell k.1.kat~!nem kell f5~Fli. mivel a '15 e.tS'Ui"" e.l az ccet fiilliyar' tze.l.fll1]... ~m.dk :az 6wl~-[.t'".e~n:J·8\.ld3~get. ..a<t. stcglt:ibun:ut. baS2rralltak a IL:: .erveinke·[ va. L~rk~lrik. ~ . (f\Z uborc '1'. Ill~b\:~~zkQP:[ku.'-.t·f) [ ¢'g.~til... baberleveler.g)rr~~t ~~ti$i~p. ·mmiben a·Wld...gy :m~g~li ·evoe·~1Z0~" n fJ.lartt. F0·~tz. ¢s kl~ti.k·oL... . mentes r...ke:.. SDS ~l. lltJ. es b-a._. CB avariuk ra. . • vizzel. b.eiLepje:..1nJ. L~ rormar. ~ A I'~i id..uk Ie uborkat ~nnyi"hideg Yi2~el.!3i:2 any. n elkiil.z.m. ". . fQkhagy.· eeetet basznal t fert..d t.1. k.agolt eh.kol'lz~l. e cetbe mat ten lrt~ndQk:lte] .::_"~· 8t:))~_e U~.ii.rothadast oko~~ balttet]UHIOk:'3t e:s. 'me:gta~ :gyu r6deszka~.\ kt~~tul'::l~s~l m~g lKb. Eiek . rl~~z-~n.~eJ~~·~re.t~~rul~glJt~...dool... vaiY A'l.Le.. az 'ii~~g-ekie a fed c1~ l_.)1eJ 'ez¢lo.g OlVOSJ lIip'pGl(r.at~j ru· va.et~C.6dci11.. retegesen '~RY .en r~J:~ge fiisJle:f.:s.£.!.~lioia kb arr Ja szokasee m..iurik n:iu:s.zel d.OJJi~v1.g&ilZ borsot.u.eTIy1'ien..3tl~niT vece' v~gy t6~~~tl~CI11 ~.. . heter yarjunk.'vali~..ih"t. i ta karftas :nail :. ¥i:iru'S6~ es rna'S 1~6lCokoi:l6k SZfl.1'll1siiit..--'1' 1 netu P!. )·~d:..t...il.rit~ bapsa.:..R vagpu.i~z'.O.::.' kfit1i~lt szeda j l~kT'tlm-rura stb.tl:e:k~ es fa r.. :1·' 'bcfotteSQvegbe ~ lvUnd.c:(~~'V(':~] 'bali:.. i Jll~.6rcudszc::t~hlk~~t.gitl: a ~pqk~&os t:t.J..ak"d se.1niegy kjszatan ~t" R·e~L Olltstlk Iea ·v.. A~ltank. mik~'CU]~gHnizmusoJk..?-iq~:!)ik a.:f\'vel ~t~ k'tc h~$~.nl~S< hazz1ol"dot~ ~u¥agd"t.'1_· k ~.z91d:s>eg.m.3 . A eukor szinten . '~'~i Ax et:etet fertotlen·~ta hafasa Imlia.» .unk eL).aJh~.@YJlJk ·8J.~):k katonai is..ezzu11k· de mtndet TIftldott s~z~iUlk .U mindig is Az eeet fertiSdemt Azecer j 6'1 .. A·~peda1isi ~<eeres Uoor.ul t karikara.ha ec:ete.or2SO 111111<. .'4d:ej a ·a? a . lJ~1l1. .at~ l6gz6sz.i.1I2 . .t '{.~k!· ". 2. hogy ne -kapjau:ak seblaast. !.ar::l.ata..~ldm.k ri1 . s7. ·obllitj uk./!1. nIJ [:j. es ·a·t(w.:zO]d$~.et~t.ktmz.:i!i...:.ag'yo'glaan tisx:ta leS2.l.dJl$titj. tarkoTI!ft.~k..t"".. ei.kc·ta' W~ 16hez'.e.eg~kr~ { .\'t~ c.. a fer:t6 pade-lt a. l.d{~z~~.:~..o.t·s. d '(L.ll'~J j6d e9 ·..meg kedvulli~ szerinr.[O't.·~~· tt::l:ej"U bGt().ervala hra-t.~ - C>]o es balttertum".tilttl!S· . .'!:..hOgjT ·~:l~·pen.1ik9~nOt~ l~~J):l'n fn'ega nb. .lul 61 percre ri.:aill']..1Htsu..'l li ~ge ~ . ~ Retegezzti. ku16n'bijzo seb¢k ~:agy b:iHfd:tt)ze~ek .tt... V" .s~gek ff.e'8 IUt:ti:p{tj'.l'b· e yu.dyel?.. t~.t}1i.nru€:g j.gy. de csak '~J:'lecla/lj'&bt£ih:u sot ha'szn.. h .st\ van.:.j e·sideg. ~ gom b3:t) zoodbabo[ 'relh~..gy ·~n:r.Lliulorj" .~~"E Inek c.eJ _~sav.Q.::rrekct~ rnert eFp1tJl'f.1-1 '1.taljtl_~k'f~..

.• I.ehat a. Hogy en t tudnik eUr:.zagfilene~a:mikor Eut'op ab~u1_a :pestis faj:a t itlpu1z...a !e~te·.e.€t sem s~githe.s (!ar>"' fiiigytdl.Ko:r .Jk.ez:e:tl sta.li'logy nyilvan tllPs..s ~ ecetben .fl...{il6nhBzS' feliegyze~ek .'1' '1 b~et .b. K..le:s') 1ah~olr.i a feItoz~st~ IUl'I m.a tm..'Teny "j.o~gao·s a inenre) ~ iIlygyun~as (gargs.il:a~...g1lttak::.11l}:~ elle 1.[~ban.~>~e$zt ~i&i:ont antibiotikus ha l asCI is.r!t"&Z~egy biz·onyos had..l(j:-ri:?J:1eto. JlLkteriumok L. MegcI6zes tort.. vagy :!l .. l lehetne e.tev~ s.dpigbe>d9tz~5ltek-mi.ezef5 sem e rendelkez~:s.~ 1u:aMria) az 'ec.ti.1'.iin.nnl'U1}~~.er:u1t mmden·es¢.3 pestisesek Ezek.az ecettei~ .ges (inbalaMH va.r~a (beb e.p'eci~li$.m@gha! ernberek hmzuit fosno.~la~) lnegliizas (. . Il~ pusztitotr.nI.yb.s) .Olrti szamos kOrokozot.o.IIl b"1 .~ 1l:(ll·ok.es $.: kdhij.1' .. vami.~~~kanyar{j.erWn.f'lgyullada:s (b{!dflr~>sfJ.~.tmi. tab16k tet~t6[ '[~.kre ~rnYl...i!lZl.n tud. Ie. - V:-l_g-y J)e~t~:sb .·~·~tfer. '1 'k d.g~1JIUada. s: l".g. gtrizoh~s) g-d1i:e. mint. ecerrel... 1\!ind..gz._. tes.r..tegseg~.sztalaI-g i1)' medon . .vis'iketd ar3nyer (ece~l iititatoU vattavnJ ~je~elni) (b~:soleg) ~m:ikat m:0®'s~.f[Q·.'ye'S'"l!lJt-a b . rtehogy e1kapiuLlL". ...i.. Frill ' .-epc.t.gyne-bmy csep·p a l'a·lfuar.e ..tQze.E! (ga~gali'" z~la~) .:akasz~ t ball .Kel szemben.t.s dii!l"~ainCs.e<cett:el atitatott bor.SZc. rnennyire ..k.rig ·exVetlyc8! Koruo 1y ['Ct·toz6 b e.dj1UJrn. ! 'bete-gs~gerl) .ern . i\1.(belsiileg: es knlsoleg:) t(ls.:ftja.'O"r€': ?)ecete& tolvajok~~>uiutek fd o·:rs.o.&r:.I~.~ 1.1:t·I!'Ubt .a) nfi.'.ag .adtAs (6bU ..s~krncgtab all J. v~· dheti meg hen "I" . hitn) 3 zn~e\c. l~ggyul1~d as (\'nd :$iil¢g) strilles~k .v:... 1izllis J' vll:usuS' ve$:~'".ll10S filadit1i es me~. p.(bedorzst) .. k faj ~~l es kezeles eeettel .!lZfonait'31 meg ~ry. D_ LUI-. 56 . Hz c~·up~.lfak .et~g~·ege .es ho·.rnd.t~lh. rn·egieri652.

okom :ljakl (.=uJ~.lszaporode ha-malr.9ipti11' szem.zt nlnndh1 k i l{~4engera nt"m e. ·h:Ob~zU~ j. Hz· ~t. eg sok m~is.gy valami IljII. ttl a ne 'La.~~11Y..he./"l d· "SJo 1': 'II . mel yck d (.o." . t(1v.onil ~.em. sajnos t::t. b -l. h~·l}_(~.l:s Ikozasi 9:zokasok mlatt azcn ba n e. 1¥l1ttdezek.gz ·. -. :3! b6l"fJD ..etleme'Ss~g--el~>mill'!: 'a p a1:ta.. a 'kgJb:ntu&ij bb 1A.e:t.:::~cn te:r_. butanol.aR~.e..ol k.ciast o.a~z~ kh~.i za- e~etet.ei>l..is:zak~~val6S.\..gy I3J t.:.Mar a2! eID"szer-egyszer eiotb:rd.&~ash f~ja~~ rendszertelerr ....80k ~H.b:rm:ij4 vs..7:~ b:daeritlJf:roj:: -szafu~l'u..H arem 1 :SZ(:. iei.t.z.. inelye~<: a 2.ttel aaros ee . A mai ko r e m~erehe.5 pal~a.e:s. er.e'Veset A be.g!ym fJ[jbb ernibelrl ednt· ez a lema: . m kl t a met ~nol.TbJln~~kH feldO's.er.I~ az en.I~.n. me4:y~ioo-t esz~n~be sem "j [.·~b~ J1 L~ lmak.panasz.1J"! C1J:.~kJetis ana. .ke V~-lTokkezel.'~_:.la.0h:lnl~ter' dh~t Ie ben~1(ii~~ hq.S-OkUif1) nldk Ill.zt az osz1tr.~ idftlv6d~.LlYlnek. hc-ci'iifrlni. J:l:rOP.:bII:.khha-t6 f\enel.~:'1'" k a :I.~.. e.?.es~-nekszenrehe 1~'~ e 1n0~t.:z ecet bQkt~riunlmB' hat4sal nem Blel1bantD1ma]~ nyomaJ131\) .e#el~~m hCJfl6rarn-.ek~nreg ron1.!eren' SZ~I:~ liJ.ke'z~$.gy a verejte.!is~ i~tH~ti gy'Ul[ad~:s..Qilg "i bilpWz-ok~) ra. ~~ . ~. ~~zsegtelen h Glt'16riil.n.gy ·&zab~lyos:an bomlasnak iudulhar belelnkben is.asflk~ r~ unk rdltl.gy ero'~: s:z~wA !.-l~y ktimolyabb .z sor ti'l1yhthl'i V. ural../.tba 1.s2tes. Ilyeuele p~ld-iwl. n-". A belt~:rtal-Q'm.a m v.d ~i':crb()l:indul.~ $1 .s.o:t~h'!trehoz8:ashan.aki.mdy a helrcn...~ e:P'pll.'·alkobal ok.k hektiktlls eJe-tmodIa es a helytelei1 vissza m·(:_gi~az ege!:1~s.l j' ] • Uip.}.ko.ik.illpEi ru.· os.aiifa~. Smh'd 1:elj:es~ bflren:dS'Z'etun~ ll.M$.~a·terlUn]L'o..IJV"e~]. u TO. (j S.a~igh~.ak Cs ~lvr.211Ql e.~ elyan eriedesi m:(h:eganya.SizeIii nk. 11 j~ yezerh O.riD.i'l na CTtll:it1Z'tC8J pto-bt~makka]_ lq.j~a~zt:llk~gy l(i88l1~merg:ez(i fo]ytu'rtutrll uralhatnak.ok k6p"Mktnek.dit:~{)m a . Ecette a 1.r. 'htl.n~':I:"h~~g'~ depre$l$ziq..ls~ok'be.zvenY~ k is i.. .):T" nevezre..". Ezert' ~:an'C.k 'fJ. ~ r S IJlia. maS . kL b rll·_: .etel .~~'rendbena belrerrdszerben..~"lflt.~ak rptli1lEd. 81. Iehet (j: leg n "~y1"a. E. 8 en1es-zti:esenl rendben van"..o·:n-agy R. help-.A.cs.lietlenne 'vainak a. Ezek tevekenyetl reszt vesz:r-e.- TI'ula~ctbns:a_ga.~~n.. -X.rv{)s~F.f~j.:ge-sz$e~nl( szemporif a'l?'~)1. rethadast nkozo bakteriumok hat:·hh~r~:.el:ne.'lb ei k.-~~ ha~m~n~~.~~'d.~rital.~ 'en t .hogy az elehllisz...&bbi1[~sa lelass.~ludnak.tp{tsola..O~t .l~Jka_tbmr. D.ffi:. L ' l£: . pan\t:Jy~bd:boiyhuk: k'(}Z9t[ reszben ~get1makacs le_rakbd6:-s.l"Qtha. Hge:.j. C.

~maja:k€.~k ugy.ho~y visszaesere .~n]akh(}z vezethet. •• v e8ZUtl'k. Emelfett ·etel.tbanasztanyaget s. es. s. ffidS k:6rvi'i:oz6kar '"a bel e1tbet~.z~egk a betek meg a ·l:-.~.zaprofilta bl. p eldaul~ term.zetye:te'um.yimat_ta enl@.tsttali rl.hSZo.Aki rendszeresen ah"naecete'[ ·£Og¥:a~gZt.ehat terme• .lle:infll~n~figa~ etmU1ik .litterlum.aya'Soktq.mentes 'Szer"kent elo·zi n:iJ:tei·heIfiieg.~a.f~ h~~'nA.ezherlk.6.S"Ol~ e:t:l ~':'t/.i ptq.i(" 'B1iint az .tunka t.~:?0r omoly eges.~~ -a helju k a bele·ket.ba~yo:zz·(~tell"n:li~~sze'[~s :mbdoll idkohol!~ ·sz~ntien szetes. Il: ecet k6z11rede1'l€tl ramadju m.Hla e.b~.tiS A eszunK.eatS leste .ese bbe "rut ·D.ls€gid az en16sz't:esedesse. ~s tf.eszetes ho:gy etr(ll:lik D: B£e. h a S·za.9yszert'-e ·tOiII ·sZ"?. Hz lfidr.a~.e. "_'l~ '. ttdterhelesehez vezeinek. l~e.~ 1Q.ok!ll[.iaciasu.. arm ut~l~.a_ l11'eregallyagok: tert@rtalm·a2!"6 melese a belekben.-· ~o. A key·tis .a puI!ad.g'jf·eher. 51 .~seJf. Az· alrnaecet t..n.roflt.s~ 5.' mttf nehtu:ry nap el"Ceb:ev:el tapf. }}ii2"tr . .et] amely ~~·k.Mi:I.1$ltobt~ liszt vagy az hez· Sllukseges emml~k termeleset.ob l~~~~~Jl ege. Serken ti to.l melh~lcll. eg~s\zs~~.n is i:r.~ ecer 'fo:gyaszulsa csokkenrl '04 ehs¢gtI'Zewt is.kler.k9itvag Y' ket ~~tg.s2~~~~t. v~bb~~:az 'any'{~:gc~ere~E8Ayan.s6.. hllter. nan'! E!'teleket i gyaktan V8 QY emes~'teS"~el k. h~:lflc:ra_.

s a. ct.M}lk kQ~z611.~ln la'~I.' .t)k~...:. ·9't)!.st:'~ hQmJQ~g. ruin t ~iZi ~1m~1!..~t igyunk minden.l:3J..n'leZbeil is ." 1 " i\lm.:!i16 hatasu:~.dq a a bak[e:dt:un.SCe:i V·..O-b~..ecetes-mezes ital 'V'dlQ8a.:rlJlt~~n. I.". an'lib\ak'ter.lI.eli-xk" ·az·.ik~'S:ZSegia\it6 esc csiraO-lo. mint az ~ln~S~te5izav.'[e~sknllabi~ m6z:e'[ is. £~. a'1 rnaccet mint g gy·o·y'" .kiet A mb".yhJti az €cet faoy. ~k.ely~k·~H·Hd~ rna 'liiatlna il:e:s:t~k·m bakt·eriuTI'l:Qka. m..tja 0[Yan. .a..1}~gokb an.. ": "..Dl~i:l Ha peld~'1p.' _. c~tI"O'nJ.~luu"4l~l~ t.j.s p.l. nH. ]egtiti. j6 lj'.iiL~ban ·~:clj..ti't~Lrltu\panY~lgkent" igen tHl'gyrra 6r.'~J! ~·k'lJ'l 1.(~a~)n t:~!Ji"$.p6Idau'l a.de.a m~Z'dttlft)i'1 hatC}fln}~:gait.:J1-'...lM·fil:u·.ez~. '.kelott " •• :- 01" • . &s rJka. .ge~i s ebelc.A Z .h.riHtse~'b . '1t~1 ~:Z..ahllil.ge. Inh]~ f im. Jarvi s..j ll. A.. e:gy=ke[.ata'S'a. :m.t)p~:irnekben e s A nR~Z at almahakte. ki'nal!1 ·'term. . in..~'t nko'z'o.•'2:1.etRc:ij a.I i A ~z es kettnf.~8.azes k. mez e:u.ai'~.epp:oly hatak SOS 'a 111.szll elet AJtka. aecet e.g0~..nlcz~t~ es kit·imo 'Orvassii~~k tw.' ~ _ e] .is~~e'k!fv·erni. D. nliiddene.. ._ .scrg~ ~ k4hQ~ge!. '...ia~ :bata'S...nak'~·~ A. r.d\·k.sza'h&lyosa n kh~.mal1g~tniu. ktJhobrf:.tiLi ki ~:J~~~ma8t.B ce.. .IU'W' 71 .l.:sziQ.k .r:~'UH1·t:Ho anr3:g:otJ)&tl g>a:r.i A \inignektaI' 8'S~s ·allurt:6.. . M··i sam k ~iz~nfG kV'. parm~.l a tifbsz~ a v6r'h as Jkot.h4f..:.). .i ~.~l~~!8. '. h..:afi.C:li"r is.: .~·Wg(i.. . nynn! ~>Jcrnckben.d:.JL§f'i~ In.(.~~ L-lcr::ipi~ .arok~~n~gf~7. sZenrulilt~ia ·es·izom- g~yarto·'mar ktQ1SZ: al maeeetes . b¢ lbakt.d~·g.:~ziULht~ia\ a.sze -·r· : .ltEui.ba1:6. Dr" Ja.tamh?-} B-~it~m:iil~k~.a:r b-.:. A Kallam dehidr. [erittm·ol~a '[ v:~gy Q mdQ~...:[0. adj link Huz. flz a tmaret:et sitiiIIO'S ecet It/e.: " -.a~.oko~t6il.eleme a . b an? aSV~ITyi aJ.s Inez ~ -. "'..I_m:1.aolo .ges ho:. nap h eceres llia..el1erg.da8.aies h~gY0nlanyos ...'Il vitarninok ... Tcb belt -k6z~tt a C..~:s. A me. ~LJ ~b~l1lja.gfj~ ·eletel~xir.'7£1 (eg:)I pUh~...6.~liurn) kalcium.It.lnegtal:ilhato.al\'.]I·il:.~ e.~~ a ecer-.' . ime." """ Jo'. vas..:~i.~ ·v-ag.ia~ e~ ital.evet.~~lull~~t4$~ ~OFtb.-.f vizhen keverhiuk el-ME ~e:.da.a. biteroknak nevt'zik·. mez.~.l" es tnagflezil .bb~ ~v~la1y]:tJllyn.'t jog'gal: tituladja l~.z • a .l .rvl~ ~~\I... l ~~ a~ almaecer j'deali'S.es: hS:l!lgyas~v~ tova.'".y.. ug.L c~:[j.Gt..'mint: i.k~])'l. C.'k.

l·egl a komoly.A mehek Llgya. ~:rnel~ ::to kam.\ ~ viszonL el~~fl:.rlumoknKnl.tJ!jZ-d 'lli' 2tQl~:t~ jl.~(J '".r::tw.w.si ful)lm:uu I~g}· r~2:~t~. ' .nfajta l:.mezbe heJy~zziik~neh:an.-t' tgy gyakorlati1ag el .gi. .m.at.~.tfnt.s.ezo.llcs. v. A:z eInf:5ZLo~nz.i• e . ·hOb. t1szta ener..egt-Ql . "Ez persze kotil:l:]t~e'pl jelenti e» • 37.ell~11 (usszeL~ltt cukor) ~zel"veze..glf~1~ ~2)' iii1Ji.uis a:z. tetue kesznek erz·i majd mnga.. en ~i. EH-ek1. UVQ euk~p~~s: _!.e[pu.i rag:D.1".''''' Mez . ez teszi annyif'a: egeszseg1esse gIlU~. .cu.n.. .fi...o mel te-rmeszetes allapo'Ulan es minde.. birz.l .Iik. ' . S~'0. 54 .ekt~':!f·.:I~ .j:"{rj"th~t· szerveze- .ek.:klm{_:l n.Az legysze:r'tl l::ttkJot· emmt.. -U'alrmaz. v~gjdk belyetttmk az UJ""'lD~Dd tlstt~ .'e''i1vito' m. :ru~ 'alap'V-e11tJ al- ·nektitmQD.t.o~a (fi"uk ..Meo:leheto.ln~szokn~l rendszet111t csak eroSi gyQm~:.i ·auegbiZ·o- 1~onta5a a nii.t'. 1 ( ~ I"".Ze:rllnk a fe. 'r'. ~tjlyM~ pl. .'.Er·:tol 'bdr. ~ll~gfd~..fon:tusabb ~egit~gevd m..a terrneszetes.~l ~ bclegsegeket. .i/H'J ~$ ~'~l. [[lee.t'as EOt ~ .!1! '~toolCln~' a. M~ D'3I. c~ir.. e~ze''n] cLd~ot:n-i ·(ftukt6z.u·o£. a ~%et. a nurnuil euk'rot (~Z3lc]ulroz) ah'bQ~. TI'l.kvrbol s- e~rf!"'" .k..erek seg ~"t:nck.~bm.Ldnk lccb.!slvil ftissebbllet.'. de le~kc8.tcu.alllyagt61 mentesen kertil In rga Ima..ll·~k~[lli~l~·d lehetne kezelnl.1~[~.! 'muk.6cukorra .ak. '~l" na! me..b::.~. .ossZie!n'""t1:jtQtt vUa:g- "n¢hrut)~ pel~Cttu.:'Modb.tO!\r nagyl"e.~") i:U'!t. 'S:.~gymrtrlilkban gyO.or.egy ka- m.k. ~.·I.adal.ri1~be:n 1.zet.:rtli' lmfi.o2i) keU bonta~ .tL:.'. · bii)' es sz6J.-Qk.~6]l) h~t.gy· a amelveket ezeka ba.y' 6't''itt. 110gY.~ kirneAUt t es eszik .szel"v~ze"ti:i~k" :fe·l uldja has!iln~·lm.imel"jne:k azon'ban eUj.~ l:l~h~nynapon hb tonS81:ga I aJI i1t- t)em et -videkeki61 bel ~l . . .sZ-ru:J.af. batJu{'I" Jhog'y a."'L~+:I'.hr6 efiet~·gl'" at igy azowud nt~ja kaszt~~llll.za~sll'a .~ iU..1\. fl.

.millf·~·bt6". szen..$ la'ma.er\.~!e:~:f~1en \-in~.a. Ila.ill.1'h .eg:es:!.essel '.BgYQmany ra es mes any~g.ql1y :g:vggy5Zert.ammokut.l~ orvosolni." .6ci. ''!j.plrofei~ miinden 1ii-dr~~okt6I~.~ot I~S ha te. a m~z.r.gyogy~s~atha-n oiyan b et. Azi . 'l11indig-is' nagyra becwiiLte.rtasi '·C'ukort6J. A eukor hasznO.de:kl~.if. vitaminhaz:tarl&\'link $~.ve'O rog:tQ'll 8zeri'nt M!ohamed ke2!ut 1 is van. Der~ezem y i ". .f~ n mezet mint te-lj es ~Ir.eg-s~. sz.". Ez: kufon bozte·ri :meg' licz '~~n'eve70eb[ utes. zet ie:sz'ik az ..3.gge'l megjvoU p tarta~i cuk:Qt h~s7.QZ s-zerve. A h:iz:-.em.a mezz:el m:anf:lta:: ~!t1a me.fSiJ.ep.~ el tektt r(i:pan'ia.nestJeJ 117aS ~'/neBzteBi as zavaroknaJ .k:e beleg seQ ha. ellentitb~ .-yd .81. mint p €ldailla horghllNitj d. etdin.z.cuker . A ti~. SZUKseg.mara..1:..ecet Segitenek .SPrJ8.x.it.l1 az ipari vagy huta.gyj:a el a tesiit " Azs hi b u11. minden es IminiDny i A term@8zet-.~er" nmely erp.1U]..zerun!u1ek egeszs ).ieul..noslt~s:ahgz. re.ges v.eti."~.Me~ .e 3:ml a me. iZ:ppen ~2err a b4ztat1'iasi .a '{50.e1eJmis~e:...e'5zecs.s· et['e:rtddd pro hablfl.$lt~:~qlh.~ep~ a gyam rat.l!.szervezemek ma8. A Ih.•!..si viila. -. syita r. Qy6gyaSJ[81 tsmen en!:'loozt~s'Onkre gyaKoroJt J9~e§/fi~ny.rJWh!J.' ..eg:y' pohar vlzet rekb61 v:agy sei at vitamin tar:cnl~1~aib61bn elvonnia a 8zilk'Se.mezzel.~i 3Z:sim . !l6gyl16 g h8:Msat.. or vitifl4in- M':z .

SzorwQS ellen a kinai gy6gyaszat egy pDllAravaso 1. Civet 5· 'Je.A m~osak akkof' tarta.' ".nb_a.gl]'l:j a szervezetet attol.t. ha h Oto.i.tg a gyere:kek is szlvesie:n fO.sz. rnegV'sar"a~s. hanem az :a1L~hino'3 ~~~8zs~gi raUrrpotol :ia. ..ij a1maccet -terapsa egyl..n hogy a termEd\( ~!cdJfik az orra". masreszt viszont Iehetrik:~g v anykas '58 kODn:>'1:i etdekb.::s ls....ElQyjs.kOllY- nv~h heir' ti H ell en a bcteg~ ege~ek ~~Az almaecct nem bizonyos be1Legs'egeket gy..lcre visszanyu. _.! C ~gy l. 56 ."){1 1!.].:. . Ry~. A s·01:e't s. berh urutru friss mea az orvossag.:.L. ~t:lt~ m aK:C:C h rn cl yet. hogy a.'-1.. A . 13!$i.·.ny~r.gyomcrIs .1:r tesrunk jo egeszsegr ua a ncpi ur:vo:sl~:~ t1sD8Drban ..e n y. "cItJJldy tuts. vagyl s n~. .t hat mindenkeppen megfelelezeknek a fe:ltetele. fJ.gy azon tulajdo n~-ag2 val ~ li.zind. ugy tattj sk.godtarll li:mic."6si.allenat £has..eszergybgy:l::sz6k pedig.ogyft.gjtaszmnn~ hdyc:s l~lphilk.knek.e'lmelregitj uk" . n~5i e:&e. n:l.t\re~ szervezetunk . ki.ag'o$an V. ~kk'" fI:.C'Z €!llJantssa I tes2(i I:. mezes teier kell inni.l m agya r/l <-J1 '" tel a rrrez t:~dr-ao.. liSZti tia a rudatot.VH~t hk.k'eseten tehat minden reggel. 1 nya.n il'gy ny~..an.a:lln~zet i pOrgetassel ~~ ai term. 'emlekezetkihagvas ei. 'usi indiai hagY0nlany szerinr k6hoges~ horghurur e.OZZ. 110gy H JT1.mondta Cyrill Scott] . mezes vizet i~&l~_ulk.~v o$lettn6d mellett minden bi~. hog.k~ iavallr 11~11:n 1~6Jmosgy5kerpo.y 1t:"~~lnuj'al)a.Mit: tud az almaeeet Ugyanez es vonatkOzik.lrszol~at~\fQkentha valakinek fo. &0 0 t'o fe. kero koaok fiza(:fj' m 31"01ked \'1ezfi r~~p l ala kul] OJ.'·~l s: ~ apotanakI.jtt)...G:.zt sok rrreeet tnrtalmaz.::. II" • ny medon '..o gy ~L lq~kiv3J'obb ener~fel'fozluk vag'.k~al rnez 9janlhatju.kil1aiak IS mezzel fi. 'megel. eseten forre. indiaiak... . ben Az' alniaecer regt1·fa ha~l::ll~~l j-bl bl... n a:bry'~~~D ..ten forre.. eli)-a~.orvos- nep:i gyo'_ n~eg13:rl ~'Sahllz.l koncen lta~it~lI~ prob..AL. h s: •• .r-taL .gond08 romszer etkezes e.hldeg forralt vizben elkeverve l~et'evok.ttl hav lneQ!si nyl i5' Iha rasa ~tE. napt)n L a haQS'ZI~ly'QzqU me:z .. arra " "smitn-em f.~itb~n.cgu ta:k cs az emes.m:ege]oz6 . ..lY.g:velj"u:nk arra.ekr.Qrras .j.oz::i~ 'e~ akt. es e. j (i T. !.'.lh gYI\gyr:nll~Jok uatekunysam'in6segu me'z is g-a minden tovabb i n elk!].ztes .d.t. orvosoliak az effh. s~el:'a t_"..\l~ a.16n" A:z.t.-'~ . ginf.n.ol an~ a mezes-ecetes viz te!!i:.jta palJJ.azt tanacsoljak. "d mas me on ".."1t~u.A~ a legj 0 bb E reszben evezrecie. taraljuk..I'masr hSllnem melegitet1ek f'e I c:gyr.fl ~~ f{in~"b:lT1 ~ keszO I:JQn~A:J.s.. ~.

. Jan. ha 'eletii:nk ve. em.z. Ez.et adunk hd:ZZ~~ 11lSr~Ul npi. sem kepes.. sxcrjru t.. 'I .1 kr -: dz oruosi ke.ro~ugodta11..e~tu. • (.~zertEkkil t..:~k a.l'rni!}~V#re sesn szabad gyJ.Y."fI-'1:'f.Pyl}zret'R. toroMajasJ.-vfzbeo_] izles· .. A l-apn~'I.n bibd6dni vele.mams m.~eil.kll:r/a a ~mt~Jje..lmaecer a testapo/~sban."iegl- N agyon H:o. az ital pornpds erositoSZeI melyet etkezes Clc)l r. ail' iiJ'Z AlkijJ.ga~ibb h~t.lminden reggel. 'E.a j61 bevalt . Rb.1.Q 1"3shatj:u'k el. az tyokban me gisszuk.yan jarjunk el.tJst.toZini . ~~Ez~!ta].Erev.'Ct). es 57 .. vfrzze~leh et i.. D. arnit .' A lmaeeetes heto' eredrnenyek elefi:~il.e-nt keJ~el-nljrlk~a.assz... \ ":' " A.l. A n COl l'i~ 1 s'iilyos es etekben v~JZY kezdoci9 betegsegn el 1n ier l n C pr.f:eccplb~n lcirt italt.zdJs k.geig megt. '1 t"kln ta l' ano 8 ege-szsregJ .z or'()O'SS(l~~. C.nyolc heten kcresz] i:l. Hogy rnikor. ten 8'1:kel] inn i a Z CCL.~~mt~ :r~.gefjzsegun.van ~l • • ~. '.¢vel.ha-z]szert?· 'N y.(~n /x.6 k0~~~ "f'ejeze1 alatt es .size L.'ctbb bcte.:~h.kes erberi iI alken II ru~y~~ztjp k ?:z ulmaecetet .\i1l04"." fr. £. fe-l~~'e.ew. lt~'~~kanal almaecetet elkeveronl.drGl1"O?~i.or t~Zt. _Il_. ilia I r m~g :egr~eg.y~ pobarral. /olvr:ar- es ha~jli. .. gargajl iull:n i vagy e~ innata. Am ha rNegbts:::.k". I..6k~ia] haz:'ar=' ruare-k ben :s~tJk{nt:..gesZ'si$:. le'g:ala bb negJr h(~.(j res.ln'i.il'np.ri:s. g~rumolcs5k.. .:h rendszere sen.':. Aid 'akar. I.akarunk tobbe lemondani e:ri'61 a fd~~h't)rtjt lcgjobb.i.~szon.L j ~ ~zokasuliJ{~ l.Jrrd Ij}ugy home17.4 lj.2.11'Lnt a k611{1ges. ebedhez es \~rC<s. haja1t· a bliten i \!'.h'n2. a severeser regge l' en te t'~ ngy'1l!::R z~ ~~LiJkJeggeli ef6u. 'gj"nn:tnr'eg... levelek gy6ierek szivnalzi fel a f61dbol.iu dr. c'f m.stb.J. .an:juk 'en a Sll.k 'a.k a julzi. h211naH_)s~11 la]~IJ mar nem is. Tr1dlcl- ha tasok ne'l~l Cwdcikra .:~pt . "~ J.aS pcdig azr jelenti.gy-k~t ~qjl~l. '.~~'l&{V(1_\.Jj a1ma. N ern kell sQk:. egy POhih.. ~~~gl(apjla t~~tUl1:krnindaz: :~ savat.(J:rteno (j'~1~gyr.4 minJig &r:wsi _keielhi~·t.es~ crvosolhatunk az almaecet segi tseg.Ugyanakkor megis egesz sor enyhebb panaszt.dJe'l~ betegsskref1( .'fscg es £te-n rende! tilagiliulf! ~s. ~~ .)b<-l rnank ki elosz.Vii6 jrJil1iJ1(:til. h(Jgy k.zott.mei.. v A kuraszerii alk2.4~JSJ.~slti:si rendellenessegels vagy 8_.:E.l.'kJj(jtU 1(l'll.agy hog:.:. alan v~agy utan fogyaszthatunk e1.les utan megisszuk 3Z al af.ia.~fni~ 'S:f.sz. ugod l$i'nh ib Coo tank CYfiH Scotm~k) aki megiI11apitQu:3J! hogy az almaecet 'nPUgyQn jor eesz e.kne~ es rnindezr 1cin)R.djJ. 'I. pafw .

ilyerH'n ~s hlde.. Sokka I . A ffiez huz.i[\.i :ii' ~y(. .rs.~d3kj ugy .u..~Il.r~t.fl:T.:raz enyhen fanyar :dmak. or-ak.mi.1\ k~lkL~l ~gy&bk0rit I.d.OkakiUlk '@.ta.cl. b~. mi ~IZ a cmgoiast. 1 aU. ."'~s.• ""..:!~ ~. 'tobbet. fzli.\Rt.6i:zu. j6~ vagyu~l1tegyfu'rlll:ak . illeti~n~ruged. tn:n:szt'\<""3.k a.'o~ al- . .4.lat.! ~Sh~oTlJt{:Yrra ~z almaecetes vizet.tan j..file' mindsn ba jt gy6 g . -• ~ .lmifaeor'" ..uk 8M e~nkellt HZ ail-.~ 11 "V:' rl<'ilu}a. hasznM .et s~~m..5e.A •• 1] 'k' .::~ .3lati rut'me'" ~ 'Nem feltedeniil..-~ ..:t-.1.esze 1D~g .. pvbhaclj on :in-' kabb j'a ~ ho:gy oJekl·n:e.i"r·nek'n E!'ve.Soka:n az . .kte· :~dz~g.:m' :r .. . Hlae.05 fUet .egy zanai 'l_~' 1 ecetet te:S2: V'3!ra%s. rn 11 igy:a tl"lC1.~.~l nor ~6~ m ~.j u ran..-aszatUt'lJasz .U'ta'" tils n~m . m.lalj'ak az r.al~y'11~.na k.:tml)ntiot.i 3.:g-y6·g~.n."uS.{~ ig~"?M bltj i.geszenek hart.a'sM!51 ·vo$:n\dom. E!Jibi:..yhe t'u I'zas. Ha '\~...ti'k .~ .1ek..mhtd'enl5i .c. Ez pe..z{ia~kl.. ami.i{1-!1~jk almaecele... mam:- ru. "itj. tenni valrunit ~ ma~'medon . az: .l !_..bU...¥r.e:S~€:1.On.~ aek.g~~paradicsom.n.kk:zftut. .l11 .3..ii'g k'utj8.eg ig ma:g:a s_z.j6lanu~ elsoirofj uk ny iIva..: CS-i\:t. . is R\:'1ft':rh~.t~n i/U.~:as kellemesebbe tei ~t'.t. S. uJ.3]j.~'9Zall itt az alma» ecee.alk..z'e 9g3 polh:l1r '1.az'. alrnaeceret (i ge$~s ~etti' Nett1 :kotbdetn~erol ililnak.t~rmlt.dOlllRnYOS811.ti:Uabet ha.~jr~ail ~.. 7 . .cl. hdy. Pr{1haJj'Hk kij. er~ -@ Okoaan haszn. ~.'I.... Viz. .IlJJlC"S .. J Ha v:ala~l.:. armaecee nl~"k·:·.t.dn!aeGetet~V·fI"gY hiu:m.Z.t'1t "Z'Q1. i.vagy a1malebe e.g ita~c-sDda~sz'elrr.en.bc~ rnasok 'Vt82:. l~g-j'obba1Jt ta rtj.inva~16 !eI6nyelt.rrt.'ito.I'. e Es senl'luikep:pen nepl tIC' £ielej-tsu:k el~ bagy a...talatokon JJJapul~e~ az itt beillulatptt gyogymddok nagy' te:t'tli. rendre:l~e::t~sijn. ..

Gyakra. fe':rtiiiZo be.l'6arolnia".mert clz..z~Jica.g. '1TIil kd'] v.ad'r "!. h~yii~ge.2::ik.a? .n.~tgC~ct? Q W u 1:1 Q CI 0 CJ Cl 0 Gyakran nathas ~$okszor nle~gt·3.~bbentud d. a ~zelnJ.i:rjo. igen Vanllak nem em~sztesi pro blemai (teli t.l:meka laban·? Gyilkrai'l hideg OJ.lOgy toro "d' _t .enyedesek vagy.? 0 0 Dl 01 KODl1yen elfarad? Fe:llyte len3 .""".i)k'kcn.) Hajlamns a d:epressziova? Gy:dtrtUI fi\j a fe:i er Vannak atlleti f"Jdalmai? Gyakran ideg'es vngy sakal.~. .1.1 1 . L)"u k}.rme'! 0 0 IJ 0 0 0 QI :J :J :J Lassan gyO.I! 1 U.~lj'1 koonyen Wf..sola'sok a Testen?'Gyw"rall '\riszket a ieje va:!p1a bih·." bo. a.~ .Hokepes'S~ge~ kihagy az cmlekczc.lhtd.zsegcve 1" B 'gy abnaeeetkura i~I1'~_':.s:.ette~ bogy feltu.1Ab61? Nehezen tud kikapesu1ni? Hszrevettc.illJ.c? .sibbadt a kQ. .lnergeI6dik? KO'WlYen eikapja a.:isa? Vanna:). t .t(t. 11 (tgy uly~or r~ngat6?ni ke..t.. ~ .ll.S ienne .gyublnit va'gott se.il.-' ."Iil·\~gy a Uba? Vannak l.:.linjn? F·estt!klJde.er. .s 'utan sok hajszal 'rnarad a r6~uj~ben? :.1' 1'. 4 . ~~Gntosabb .rJ.LU:lIe.alv~sa1 gyHkran ..Jk::l' ntit~ssz~rd:~? Feleb~d: neha 6js.OlbCgy J .@:s:~ szorulas.~ 14'"1(1)'.SZi:il\se. boren pal'Uin~t.J ::II 0 ::J iJ 0 0 0 0 0 ':1 0 0 0 0 Q a 01 OJ O.m. koucentr.t ). 'V~8Zo': r.cjlent? Eszreveere.\u~ja?: 1\11· "11" ··b. keze· es a lalla" so'kat ta~ik'?' Eszrev.ann.C. fehH clfel. 1" 1genniG.ollteni? Hamar elfii. a kfi.zd. klCSlt o-tZ eges...il 0 Q Q:J 0 [J Vanna~ blit-kem.~ tnn.t<t'l1nyen let_(b'ik.g'y.t.e van egy rumaecet-kurar.zc~~ bas:rnen..ia~an81. 'R.rad·8 SZCRflC?' Nem iz..I"annylra az litcl~ minil" I"el'ehhen. k6lo1ibe'll a.et"tS€ger.nocn cs.r A legkisebb l1:1~c'Mltc.'bck~hn. I ~:r:~ ~ ..fe1ebl"cd Ahl. ..te? F~1.te. :m.te8.bban van ~zuva~ fUGa vagy inygyu.~liroai az el.h'k' _. -.. 110gy (:~l"C ncln~:t'.

Fe1bofiig~s.gy . A '1t~p. ~.zo.axas. K.. .th«~ tQk os a csuJdtl nk.' es e.ak(lZ q~S$~' k~Jl:!Jl&!W:~c:if1ftI§Jrtk'~nt..n_e!:ji~!t'htl'[ii'~'I~l~ke~.. ] " ]~'egz~l'iii.~s. I j~.ki :l1:yakl:-ab-.'.A_ h6f~ges tul@....gy .""£.Zem~$zre:snel~..' az almaecetes '..et cgyiink 1I:.rpm.Q¥zonan~lis f~te"-gi.a.T~s~ .agy . 1.\' latnt ~ :IiJpbb napil}n'la ~yer.~dio]'k~..a f'tk" de Il:..Nl. is. hez rennszeresen -.~itZ·ALJ.~lJ\ca u:tle.(lltkenay. nogy hirtelen ]e'~'egOva.al. K¢ri..{" jlaVilSO'l~!U:K.rno d~:$et . " t.CETldINT GVOG¥SZER .meece.gor~it. en e...Ha ta's.i'(zd '\~. izonyos iTI"en:ekig..ankent arra ebred~ pro EnyhtthetjUk ho ~r nebezen kap hp"l~~(h~ 'pr6b~Hja k:J eg}"\SZ_~f.evc:~ M.pena2t ~elenri. Hatas: .tbe.8.'::k~ ~riss.runk n1. persze ~s.t'.ifj. h3:gze!::.. effajta 'puffias~.iild(:u filt-!!'I.: :nyugtat~ go.n~b:n..zt~l~ ~zerin.el.~z~'o cT. h a kef ..lU1k.t:~eljil1~ ~~ a :Pfi(h~~ed6J:a.G'\fon.~.{pro~C!rzyoltban ~gyuk v.t".ej s'z'@k.~..rn. tJ. pallas..ede. eset'1e'g' 4.Q$:gU.keresztu'l iii: g)'!Onlorb61:a sz~jb:1.n~....J h~gz'es'i '~~~ l mb'i.~nbajy~zza. az al ruaecet 'a:i~.g 11emLs~v[ut a -l'lye~~s.kanalaz-' I..p.11 ~m.e:3v... I·~ ••I....~~ N agY9Jl '.old6.t ez a .yon. 3.gel0zlfika te lb6fog'eS-l.jdonkep. .t.eh. maeas ~ ~..ezettc].. I(.)knal OZ' ...9rjtlk~ . .eDYo'- ..gazok.ffi bhs:z'nr e:gy.11 • _ _ __ "_ _ ~ • _ _ __ • Alk'.!ak· zabkasat :vagyilre~ z8.nat:t.- ' j Mire·figyeljunk LaSS'RLl.eml.~'$'i' bl~:m:ahltid.sti lis. ben '$11 LOU. ~.rcs. [ •.=' m>szer.E~ts.t¢le.H~or azonban ulizQtI: jnerh~~b~ n l&ptel 11 'bofu'ge:s es kezd kellernetl enue valn i. Il'lP'~ jid.geZC$~ii' 11tan 'vLi£j unk egy ki:~~it~es ha.'nedvterme ~e~ t. hii"v~ly¢s¢k::!1pamru- ~ot l va~~ ~~.. :m.yull: SOF.-:i 16gi'.j Uk 9. panasJ:()'I~Jlt ugy ~cfil~hl"l&I)'_egy pohar ~lfuggJ ~sa j.[ .n.egyiiDk. ind . h [n. 'Idllr' 'tek. e:s... m t Imat1unk~.0 p.rag.eftig [a.il. ec.. ez termeszetes veleU 12'roj:a Q. .k f\ I..ez.IrtiU:.~. 'b~ .lfd~ .._ .ett etelek Hab.. V~'C.o:i.s. al..~._~ ezesr almaecetes vizec is..._ .6.meg mindig nem sZilbaJyos a' kat.

n't'dv'~8itS<ii. :meg a l\'eve(:el\er~."""rno ~~. belekben.d()tT~b v~lt. H~ely:agg~'L. egy Kit foltok kana'i a'i fva ._i'i '. k.l~:tokktt Merepelel'].trul n~>yra. .ltl:ia\~cc.~:ialis ~ a]..~..~ k1vi&laszto szervek (h"'elck~ t.. H~t~'S.jj eves. lui.] ~O-gya:S2t\~tl. sa~anttegy ka.foken t az..bl)' ~.~ n a fQhijib. ita..1tAs::. avesem fiItchj_.a .gi~~s~ln:k.oda szittten Q._" ..to egyiaj.HOly. es tartson egy darabig minden korzy./ismit. m:in~'nkep~ e l pen aj6. HaV$'v~gy 'tL:]1 hlgos vl·r.y.tnl..(na~ C'J:!t~ke~zi'!m:~ny .unk'a &2i.mbe]1 'ka.1~1:~o ' 1. E~f' g}:. Ielol.. A ~:~kedek.. clntettel .egyunk: eseten is '~:61 iegessrti ez a:'kt1k~e1 a rCl-3. <e.V ~~~'-'''i~ (::~'II.~ves e) H!urll"·:~lft~J.g ez'ltat.£i~tbol. ' 'szrerV'i 61~1l an.V".z(rn:yli>l'~ hamar cluinteti a 0111Jbol.Or.i'i.a k~k rpll r~'..f. a . ih6r~"11 l~i:I:it(j sUI~va~ bf~jt kiege1$~it6j ekent. csl'p9lnyi AI-kahna?1as: ..~-ennek ne~n Mo.at: 8~~ti ~10'&'~ 6~p.R-A~'l1iv.g Ald etos (e~s~nkf).t. - :- j < .rd.""~f _I Felt~.dig esete.'Ot a '6~ij. ~igycu:egy .e~.h. \ri:. al.· .e:iiJl.g.i)vlzetisi.id6~b6:!t'.r~i':.tnt. A lab. Arrtikorrn~g.ideig rn i~rden editl!~'6'shcz ll.ye:nge~g v res vizet.. I'lIJ.knn yan segiti .~k:~ctJ j~yilpar-acUCSmll" ja.r{I€t'L.:=i~u·rrk vitlc .estt csok~ kenti a gazkepzlSde:s'![ If). ~s liek foltokat.~. ...~' '-:.k S2-amara.k a :mk"~g~zQ ~tl]~kan. Az almaecetes-sos bo.:s meregtdeniteshe:z ket napQln l~re$:truJ l:e ~reUmQl1.na~ al m.al.~'1 tr 14 ..aggy'ell'ge'~e.V'. ~al' ]:yez~.:: lmaecetet liZ t~.~ :E""E""~".~6~~H. ~miku.szenved f~::lfuv'6dast:lo.' .sxLj~a d'ag~J.a.e~Y .>~·J ~ .Meh:.odas Itt is' segi t 2:?: ulmaeeetes-taezes viz tapnSo .enekeny :~tQmni-.sztu1~8. k gy~a:k_l__raJl Ha.pha..kI:dm~~a meregte-lhe'nir:fue..kbru.nem mulik.d§l. .01 ~es~itett kanal :(6v.ag..:alu u a n:gg.k"Oirtyc.Aki gyal«~ll . ingert61 szenved. 's2'~rvezet ti..k ['l r he ujra.'~z~ta~il van3J_}.alii:l1Jj_..ttl:gfi.ilna.ok. Vft.~gob! a 8z~:rvt.i.aecatb61._r e:lta¥9IitJ. frmig IJJ vizefe£J inger e'i.'ites A.. almaeces ha'I t. almaecet rIl~zzdJ Iabod~val ~15 18 filszere~alpesi gy'og~fmve amely k:ulQ::rtosl~e1Ppe.t:li almaeeetes-mezes viz...n .l.&ztJes he..11'!t.aban'hmi@"IOtt le:fl:y~lL lI"~ci~: serkenri a nyal(ermf'h~J3t 'e.~z el1Hbs:z.n I.hltt ot ~ '!?!etc'cd i~""3..Ji ~"".t:a..

cl bxtu ViS1l:tH.$zalh:~ maradtak '~gynJ. A vet :rn~·~tn·6v(::. .:n"l. te rL't . e-s Iassan.b.l.kf'~ bil.rnagtlt). I.l IJll n k H" atas: tlg'":l.lg-~ iTildt~J:J'. terj um "ViS:SZ9 a szi'la'L"tl e. vagy"gyolg~at zii·lds~glev. .'1:.ete~-mezes ~ 1\ 'bo'ji'Wles 'II bin.. 'verdr€lrl'il~.~ M-r.:'lt.. Nem~edebol nemze'r:!'eltt.gy~~ztas:a. ji:.\!t pcu ':ketesztiil."zul6' \f3'gy :~.{)~l~~a idoo ke'resnti~ 'igvwlk meg rni nd en bb reggel e'g)~ pobir\'ize.1 Garg~a.EJ.~. erelmesze S:~ de-s:r (artet~ dO~o!.ZCpj.gy.9.tol~{lmat~ ami nit~n a L¢g:ru!J'~-:i~..ag~Si ver2s.d ~:r.~zl:iinfa:r'Jttust es !. .gt1~·~·reh:il:Od:d:s.s~·rol:.tl jon ki.tviiny~.k~~h:~tt ZS]I't:a.ec gyiil:nolc~ .Bb:lttll.ek6t '1.."" ~ 'Emc.kuJm J I'· I.Az almae Get fo.i'C· . mkl:jd y.tJ amel y e~ciJta1ujra kthllrye bben .fnj.lJmJ80Zl:ll' ls csak 'maElc..al aUari eredeI iJ u tan.1a.' ogy'a b.szlilt' JiilTI{\l csg Ievek.~'s is·~pe.6kek) nlbo'U: e:lvezt:te're' Me g:ia?.~lcl'l..aros.. wgyun~'1. ..U-allm a. ve"l..r. :3l7.mamu-l'ecep:te.A:~t(~I til c~~ k a\i::tlyozza. ki tohbfele gyem01.. '[easltEMl1il almaecetrel..a>se's biieuu:ikedes. 0_ . vt .t k¢t.tl.t~kkhez fuka:zH:t08:!i1D ...t)u k31illrnhimy" rji.t-pr a R.st j i.d..Zlil 'J a nye I.l .vi. Ha:sonja hra1:ast fejt.a~ valumilu ij beMHuk i~~..3f9ny.zagot es "M..:lcr:usis).k. De minden bizonnyal akad lti~. Hm4s: {l~ almapektin csokkenti U .zij IIiIte.r· so knk rna m ar 1'<1 tin 'k lSS~ l' fu1\CS~l.u. gyeng. a szajs. ~egit 'feJ:higir:(u·d a 'Ver. i. stZintj et) m~gkonnyi!j ill.'!n1 mennyisigti zsir ·s.n·~k.yunk uapOilffi.fd·a. vagy'" t~l)t. al- sZq.~p C~k."J "1..~~z IlOtuUk BS'Vaitl~/"viizc~. tQ'_ iza "'OJ a b_iij(' alla.fimk ket 11.7:. ::. ·~t· megtlS.:vl:zett :!LJna. ecetes 'v~%~e ez I'~ m~gs.Z alma..e:[. LlJL-ko le ~zt~t"~n:.i nket a lepedektol. A tUl·n3..i rtat"ta]otu . .bbcsctben .rta1:ma J~rya~r~n.e~alatt a.z6Ui/a:i::£tvon 'rnaga :. Alkalmazas: h. dind:c:.:th'u~~ ~~ir~toj[fiB~ tejr:tel!"m..ar a1lloCl!Ihnt az ere kben..l·rcive teszi a 'U'~~rC"3id uvd anyagcserezavaro kar.e. . h.

?y<:l.gy k:oz.c\-reij{irlJk i5'....o1~::b'S': m~ rtsunk . EFt.:ztt1~ek¥.:m6 t.. Jnart~unk bele kd u~gyob'l.ru.j~~'iink.viu)libtrFt.1ni i5k\.g...ii..1lgyqnk-1Ia 'pddaul v..:~..~~z~. hp.~ 'eseten g.l~~.)·fel~4at:o'!.: keHetJ .. lmaecetb e ~:z.faz &:st61J ha e~v 1m.rjuk kl 6kel es tt:l.t~ u9yan ~sto... E~fjzeiUel:1 ki iteU pniba.Qr't. 1 H'IOlcRl'.gysilgil: van s'z-O. '1:~~ia7i' ).ete'te ben "Vutnl'lJlt obT.cl". riszta.bctf. "Mjnd 3:Z0naJ tad cssk akkor hasznslg i' uk.uJt:a O.-1 iL Iun k..U:iC~ l bort."Vigya7. Tckeri link nt egy 8~Rraz.lkaJ'[J:taz.:ru~1k asonbau.6~s:Z~~l~ol!. "..- Kilnetilftse"g 16:n~seb:ltinteriU:veltes. 11a: a be i"eg' nem fazik .megfaz~sro'l.z.qUt.o:rog'atffstJ~. Iemos~.vH. -.ks~gU:n.lvtamagat.bbrD I.'.• '••~'h .t:~.i.gallii::io (I labon. H~ ~ Cl:~ ~~g~ t. 6s berakarozva teJ>:iidjiink.. ~ Ecete» -zokru" Szinten 1cVf15'&i a h~Z('H .l~~ vl:lhe ~y p{lF pamatzoknit.' cce .3.~gy j'rntllr.. :ec:e'fe:l ..la~ ~2~r~:d t. i:uu¥z:u k ft:l..6t'c.gf~:za..Cef~·.li.kcJ. /4 ]i1"t::f' V'i7.i1k ill b.x .nk.s'al'fJliaec...&O~ln~go16p'~pt:rt. h. 'uy.mi:n.an ld.'1 :Kzy:eRbi:: furcsa a vadli ·keyt~· tekerr hideg. a legfon!tosabb.rbe rnartsuk a zoknikat.laz eseten.nd[j'll~ i. b 1m.dvegeznunk A7:. k..~ .ilye.20 centimeter l1a.. s 'Q'111irn a.0 .i. . hp.ugQdnn:L Maga::s.:'.tJ j (H{ meg me F\"'..(... borsot sz:6.gy itjra et6r gyti.l(a.J .-fe~. ugy'~ 'ogy' a uorssa ~on a bo:rt'ie.~zt:. amH(~t :kti.~sao:rt. Alkalni.\1e. 01yk:ol" • . yakrs n javasol] 3k. born ~.. -- 'Jul '.:.:' :]0::11 rrll.ese-ten okat.egS.~.a..t b arna c.o"k i'~. s7.ben meg ne.ete'~&kJ csak egy ki·s· pili.:~v. 1_ . O'roga~·~~.fl jltl hu~y.(oql1k~.Z~it~ ~ maguk 3. .szammal olvan is~ ami ha rases. .~i 1/4 lil ~~r' gy'i.es.Jes pepiron. tbrii1kjj~ wt-...~. r~~ ma] a a mel.ar·ailtahan. jUt1l!'. tlOg y Idde'rits!ilk az Lit·:z ..l.$.~rjnka ke~vAdli 'k:. ·..iJM1Juk b(~ ~. nl:Vn~· :. A. e.o '15J[:8:l' J. l:yen ll~gyobb ni1Jrtlt~~.:::u.\:e:ru· . Egy r:eg_l h4zi recept szermr kgnnyel1 megszabadulhattmk a nilep.e.:fe 1g . 20 perc liiwva tev€f:i:S."t.more i\::iln~aanyi unk. CB'a v-wi uk ki ~!6.' vil.li'l melyporlt0k teliesen terme&7.~{.gata.nnub.iilI~ ] I~ E~"ir..frri11k!lril.o:lamj~ v~n.. b i.gy konnyilkis s -f: papir rn.

a b(h:"t~.rmmka utan..megfeszirert .csak hal"<l~us~ha emellert gyakran nH..z:U'tik . fioi.a erore' kap ti~h::..:~~.rui.lFOlriltos! Ha C salt aza b aj l~~gy lta kitnerult ~ ernb er. lI.z.6kn:i1.Mas~szirozas lmaecettel a .·eleB.un k dt6.-enye. amely hosszabb id6n· tarm.at. me~!ama. Az almaecetes masszlsu..ek "folYRs.pu. zuk a tester almaeeettel..ozj a k6rn kozckar.alddig.p.a van. kapcsoljuk ~klaz Dlyan irlz.Ad.~etet llltei"' ki::s~. I3bat 1 es le.o·Z·ga9~ t6~ rendszcrcs hasznalat mellen te~~:~~c.a.11az etlFen"dun.jak ~ bctcgs egek.': J\Undi~ a Iabml.t~.~uI egy t~ra. ]]:z ielpez:'sdifi a YCrke:ring(h~~~u~ mint .sl ahnae.ts.i.gYQn.1la116 kepesa:lmaeoetku rat sege is cs(Ht~·~n.j ko.ldi.8.evelsebbl Alkalm'a~ii s: e. es do·rz:sl1ljilk b~ vele egyrnas "tao . !ton is (k.dOl"'Zsol .. t:lJen:iB6 k~ es.a5~itozzu..'" tn.!slt • . betegseg uran az. at .z.w.'tn. legy. kiproQtUbatjn az almaecctcs hiivdy6bHt6st.l6szer is.ladva "R be.l~i.a~y doha.t.'8~gl1frv. :'J.adiunk 3.g'.6edzes \~. vtUiat has. az 'L::Hc i.ntiveli az dlenal16 'k(pes s. kimetBrtunk~ E:?~rt uranIa LOS· oS regcr I eralodas uJaet vagy egy h(~88'64~ vallo. .g tclj.d.nyza$t tOI.~bbe teszi ~ petyJ 1 eS l -at htidt b en"t • .6.nien.. minden reggel almaecetes ituri fogYS~7. Es lehet61:&g ret.al al m aecct es 1 tedsal~aU' eredeUl kana! nlel.·0kan[H almaecetet 2 Iiter 1 ncleg viz- 64 . 4-6 he'! t:n at "igyuk regge!ente tc 1kcle~ u tau.nduh'4+ !J:~d'v f. '~TtOl .iI~.nk N.gy po 11 ~r vizhez :2 [eask.t'l"~kuesszeke:.A.gv~gii1 a Iabfejet Nil:t panaszok Ha vru3kin. igyT konuyebben..e fewele gi tert 'vimez tlntsilnk mlndtg egy 1.1U::IU~zjvj a a\~ ecetet k:iJrt.. ember peld. ~C. .altas: . m.I.elf b.eS'en be .e tnrOlik..·zsiradek). l. j·Uk.me.l.eget serkenti az a~yagcse. Alkalrtu~zns~. lu\tat.u~k 2-4 ev.n~mi.eUet.\Xt.~gis masszirozfakto'fokal is..U.ly keve3 roz::as kivah1 hlk~.

~.d.a.o"".. mint nrana~.Q.s j t~z~zadul1k' t1-e. Az em:iE!lkezet- ~~.n.~y bb'i iies.i.ktJit (ami rclL¢tl~]]iHp~mufhoI l~gye:nj.~h0gy ~ n:tlpki~~~ U M ~g~7. Hamaros anlatni :fogjuk~ bo~r m~6:rhl.~~ ~~~t~'l<"Jtdfe'sen liiQ'ye.t~yeg. esez s_em s~oknl[rul.s. a7. ":-=•.I • .IYV~lies.~ hg:tJUl b~.tat. 'eVles .sv.aild ulhar h ben visclt 2:. 1.t::z 6lC)§ a h~t 'i c.< 'r~mak i pa .0 _ C.anyi ::U1yagnk eR V ft:it 111 illf).ib ol SZ~T.I'~.~'fJi~*iin.k ~ . ~IAki..~._A.."'~J'~ r' 4 tcsz vizJ.epessegl\ok iavul.e k bp pen' ha [Villi1 ~" fi~okvaclli.g~~~.. 5ii~.ri.akcj6-.Or (::8 h=Jt~kV'&8 e'~o'L'lbl.. amikor m~ig kQr.j.' elv~g. abQl az sz:abad em'be'r'e'lt r'e'u. 'hogy emMke..e:lg V'jl:~g"'~B r elmevellesz 111eg~l.m.ki.~:n.orty ecetet.al~. s&'l. hQ. koniCmtI'itciiis k.h.rik$ :te.iamoI be.bh 3 ruegel fJz6~']1.lmen kivu I tet'me. &f\4asu:tt eAt' ilt.lQl~ e~eten psrsze az . holY az probh!tn'ak em'ber nY9kvan.4-."m~tlk:a {~I'l." ecetes-mezes ki.reszckGt high»lliln 'almaccctr«l.hez.:1.z' ~..yelcvallad..6]_~ n~ha porrta rfi1.il~·elete't'u~ket.ag~asllalk 1E'rJ. e:~ .et tapose 'la<r-sn~a.al'Oril 3<i ~.':'~.~ .tnig a foly~8. H at. Lahgo:fl'lba n k a kcllem ell ~J1 l.lH1t .ta telr:liek. es otyelQe~ e:ve.ctsz.dN'aji. Hata~:{iit:"C(uW:: 'Eml~kezctkrh~gyas Ha eszreves s:ziikj.l¢k ugy qOigozlhl.'!tUimlo$ Qka ink.~' e rn aznale. tl..'ev·i!s.ak fiatal~hb!C11~~.k)n~ly Tl)ack:er:.t.tfe.mllllh'a' '8Q k evvel "'10]n~n.gy Vezmeneban. iszeptik U"S.as: tan t.~ftdl)~~d.gy:i1ui"Z·ta.g:i.nem se.lr-_ .Uz{ltl. lehet.a:lma.eke:n. ecer jl~r&kD11Y ·hatft-sal.ze[e:s.nitja.'" 4U"~~"""" k:oktelt.~.r. .maeoe:tku ra ~rja:: i~Nemeh.lJ:ls.t.sen "fo.jtr a ~t.::lgy~JD f~Jn.e. d ncto rnuUTi..koruk magaba!1i1 meg kttrott n:ytlj1:jak. f~] or.-.'~.k be viY~d tv~d 1-76$8 ~ ~'s j ··ereilktt.z1k napi mU'1l1~. sokan .a hetvenedik.arvls.~nogy a hersenes leveit.t1. ecet.. N.1Jl.~r:r91s.el~~ib h).n~.e~?~eJ J)]h:sii~'l'k ll. o KC>1t.d~7. Hata:~ :~.z·e-tilnk gyerrgtllnil ke'Zd~olykaf cserbenhaev..jE~f1~:"OltV'OIS meg.seln :elti::k meg Q ['J'an. mid {1 tlkimoseuk.t sem fig~rele. 'cl!f.iii legiobb '[eij'~&h::lP.i:r~ ecetes v!zb~ ~tJ:l8'~uk (1 r~SZ. 'B lelki ~~'-. iOi''11'''l1-k minden ~tktL'''1'~~'b.\--0. .nagy ftGh\fa. hagr'trli Effaj..~UJt. . endszeresen iszik etY k.

c~.I'u.unit . t\merikabol. Bl~vitallHn (hal.akproln* ~z i:2al~tek a ln0ki1d~ .rninden ·t~gg.a.61 bevalt az izu~ H:ro~i va16k: I! 2 gra pefrui [.m'Olordon sokat .agb.zit. Ha onehb. saj't~ s.. te].ar:8srB)'. izU1etek ~nyhfd a fatdaionl. l~..- last" IziUeti fajdalnlak t·ta vaJt't~~n e\k Ha az iruletek iizulet.-de meg jobb. .az. gomba.-1g.erkenti 37. kalcium.1 citrom (rnindha 111ni 66 .ts keszhg i1k ~:t.unta· haromszor..a7i~:t h~·:t. n arancs. ktll"~·akell'~~e·l".kkentslik a do h=i'nyzas't :e5 ·6t1.![6b.if!!:'I" f 1Jgyeljunk a tel:.} ha ihte:nl~ort5gton elkczdjuk a~ almaecer]l.hl-ark ES..tar!ast. v a.iriUeti gyuU:ld~s (arthritis) kezdetet je.zarnyasO. LGgjO"b'~. .v (~g8.lii. asvt\n}. hal.i 1ajdalmai vannak a s 11 ~Y8ra es .cs ~uh~h.".lpugni'~ kezdenek~ .gy. .m) es -.szarll1.sa. a n~aCio. belsoseg. n r!ohtl f~jnakl" ez sajnos ~tZ ·.yasQk sep'" ~go:mb:8:.zc. Ieri [~jdaImnkenYhi.' .- a.z. Haras: ~:Z::lbalyozza a.teser·e: A 7..y het' eltel i~vd j avulast 1tap~..aecetes·_·me.ek.etoleg cSio.an vltami nban g~:d.s e:g.Jl[b~]]nk minde'iI etkez~shez ~gy p:ohaT :aln1. ha·nap. .ta6 t'phUknza~.z: alkohnlfObllJrras. mert a klmeU az izuleteket. legjobb.gok .en es l:egfo:ntosabI. ra.h6v'elye.' 1..hollakers. szH.sztnlunl(.ovany hus.. ere k{). eleszt61 S'3vanyti ~pvszta). l"eggeli almaeceres knklclun~61.~116.ljes lele-:S2:.sa] l..llny(:bb~n mozognak. Leb. alabbi.bab.[I'-b" 'sos..nyek~: di6ftlek. ' A.~6"ja.. a-z hatO a'~. (te.i any.sek.va·nY:i n~iOl.L1Fle1"C VVc.-Iegi'abb I'n.boJI.~ s.es . h~'I soha t-abbe' nem m ond LJ [Ik 1t: a. s c I v I:g yaz2:'on m az Ilszi.:e~ ~·r.~ lentheti.n}'erf+~. o..~sug. e ea endilink 4 (oJ.' I!~ '.~~)ktnt ecetben taHil~ . i A tapasxealatok szerint ax ecetsav . .t .i reeept . viZet --.~~.d.ked\''"ezu h. 's !iya_gu~qe'~) meregrelenlt." sroreleszto) res a z61d.s ":@ me. . a.~~t t:s a s.liltan alm aec errel.a.

ad:~unkb:oz:zn a vinlleIH. -r-b .bfur&~'t_ol.(:llcr!S~(\f'.. t p eaig :rgyu_l.vlzben. e& R ..l1~int h:[.zttnl~lab:fUr:d5r.Yt_ 'Ir.ot' a.cetet' 1td.~l}dJl..~t egy .:i~J '~~n-1!'ei:lllf~ p~tiM'~ii t.I. " Az allm aeeetes hibfurd6 u. fflo!:iegjti a v. -"11"- =.- 4 t1r~f8Z~ (m agl1 ~:. fij.gHd t.~Ig ~... o:l.3.s:' felfl.:gg8:~n. :i.I~'ta'5.~~rj:.m€regte~ n viz.:e.. .camSiZU ia. gy vUad~s'C~t)j~.k. m~h~g.i.2-4.L~.crl]~~l cr~inti a bei~k.¢i 'b' 1~J.-k~7..TU.t.. ~ I. SLr~:t1:Y~ szelre:p~~) .eker:JLlk.t' a ~ <€'~ gyii_m0)c!!]'_pepn~:z .Srs\Zirol.' m~leg vizzel.k &ul[M kcv{$(:bb sabJR~.3._.c:njfv. ves.gj\Qhb)1.iJ~Jn:111. meg ~gy .:.. be '~gy csesze almaeceeet.ne? .izUl~k tc'kbt:~ ahnl g:r::ul]a~l.y' a 12. i\fin.1yisegi61.serke-nIi az tUly~ge.y 'l\dE. J.et kevtrtunl~" " Megdagadt la:bak" ..l mi a .Dn.. s~jg6 1~bQJk felfris.'Seret.1r!.gyHk~1ribb '.w .ta n hlJuun k. az almaeeetes hl..dm'i13~etbe lmia.J' I I.l..antil:K\k'I:ri:J'! 1~ "C8..de~leI'~)~-2 'V.ef&J~ladast..'.. msen.8ze'kleud j elen tk'e7.."'q ·~ ro 't'O~t:SUD. ipalmutz.d~lDiM.' . .lk~nrukesetifs6.~~ el ..AiaDy~r A hazi cfV9'Shl~ban.:f'].z.4.:k i1blba[~ hagyiuJiItl~~$z~radni a 16veg'5fl. av~n: lIJD11!:tiu..' To r.at~s.8 V.~n.ez. mind a.:u_'f€et s ke~'Bruso e Vi~gj uk ""pr'6x'a 3 zener~arHl:::at. almaecer.a 67 . erer eMel:.otIenj t.maeceres Ifty'J. F.zil.. 'i.! ..lU!~~ bqgy' feljesen i£:l]arult.fo. ~-s.' R. l. .etkeri-ngbSb e es vegiLU az . nlel~~ 'b¢ ~gy' te:a~brt~U ~Glys:pep. k.h~\e ~tenkerJ.ij~~ ~.S: 1 I.k 1 § 1~n ilO h a!'t:!l81~..ll"v renas zeresen .'Z::l.i'm0k!S. sala61'abunkat ..ggel es este igyLlnk 'meg ~:gy" pob~r vizet.IDr~. I.1..g: ~lrlil a v'. t v~g.S.il1lJ.lt.aa daga{l3~{})at_. Ha valakinek.n_y.~:eloba. b .oksQitel: 'p3.. •.a~i okozhat.i. t. _ A megp uh ult gy.udlibomga:tas 1-1tI .a A k(...s~t.leLilten I:£atti. 2'~ 'ugy nem ~r.r. I _ _.._' e .rl~ .'~i:tj'.olgyWladas A 1.otokgy-uij:fld~st kbrokoz6 cSlt'al f. ~akran megdagad :&l~hib t\j reggel es este is:' azmssa almaecetes vizhen..¥l:'I'Ll)c)t. ~ .·5nniik hQ:cza a vizetrks :fO$.dszer':] ha a 'vis'Z:keti-.I . Utah:ilJ ne t~r~lju.valO. m.irti.Dlkniit • .'~ lIt-an..ival~8:ztas."'~k 1..I..' ..eloN.w.d~:~~J natokar. " oran oj l fedo D(.~·lii:(~j.e:~e. •··rlJl~ ~:Zi!l.o~ ill kimeciio l:ia.O:t'i.ull. hej.a.!.e:n 'egy £.l~'.~i~dall alsnaecettel r..den r. A da.@val "eg'j'Utt.@.'e-~' '(ahog. uU..su[lle'J.:v~'[~.:gy:UKegy k-ib~~bal. lis hingon. iYlozgassuk a l~bunkm ide-o da . aJm~.ol be. Adj unk ~ ieagl.i~ .:rto'tt t D '"JlL:i:.akBH' m lvd III if] ~1: _ .

n~huny r csepp ka- Vagy _ke'..3 ~kkftiolaja.l naponta tohbswr h. J. j.mnHl~cettd..bVY .i dms:zo alatt.• ~ ..seket felhigitott alm ac.a kever6ket ~~urkQI"tyofjU. fe1o'~dja a v. Ha a t O.bb- e') Iassan .o.wnk 2. j teMwdllal.:sk. ki iitC!$ el nern tI..ez. -"'~ . gyull~ad.ufik el.n.zalmaecettel vallO ga:rg'. ossze ku~oricalb..nal· k·~d_r$J. ha sziik~. legiobb. .:e~· 3-1-6nl11k. ellen Kev~rjJu:nk <eI egy poil.a kev~~ be mgitou oldatj tal Valgy riszta ecettcl :is megprobalkozhat.i~ i"gya k'et.junk .iirkiute·s Enyhiti a vtsz.l. Bn..~·S. .~ ~ ... melyet pil.y T:e$sk:ucinal.Fotro ltal tnrokgyulladas.k 1t¢1'H t.lmjiik ~ kiate.ll~ allehet.tt almaecetet. kDmoly mandu.n:r... valatnilyen nUergi:a k3ven:~ kezteben U~r fel 3 ddi..'. A1:kahn~I~8:: 1/4 esesze ~.hl~..l. Ha a kliltes.el9. 'V'a-gyheveny .Liladebak. J ~<lrV08&a:g omn- -orvoshoz.u31 ~et~ es. b--.enT cgyiink bel.l!a.almaeceres vizet.ry'lJ!nk minden etkezeshez.:. A. . .a. elmulik nagyobb b{)rfeliUkh..s£e 1. 1t4 csesze :a lmaecetet. • • '1 - te.el1to~.:.. adjunk bo~" l .f8Ja$ keul:~~~hata!.pnn tn 'tij.p::C~2takisz~fad. etkezesekaez.H(lI'~as':" ntibakr.ketes is...:. .~nvan a .k f. ..Ak:i birj. amig a. adhat hOlZa. ~ str~l>t'ococcus. ford u Ijunik rnexet tobb nap utaH a megtazasnai sem :m.. tdmaeeetet iW:Ilr. N . gyullada5~Soldl. bet is.t .-en I.c·).l4 c:!:J.~~tte1. 2-3 a gegehuflJtun.keti::Rr"oh.teriu mek kuL okoznak.k:evG:rH{c· gyengeden .fO~. B.l"..etiaL1ms.gytl~k bel{H-e egy tca.aJ~}5 111 toros k&'" A~ len.h3k~:~..Z.51le 'eg.kiiites. . de legah1bh reggeJ.os.t. Ha ha a iOrdi:hdzbe i:.lyhi tl a Iotukf.asunk Vngy~keve-rjilnk o5sze I (4:cs~:s:zevizet.~' eYD'ka...uHk~ 68 .r2 [t~sbnal mezet es 1f'4 I e~.t Cf.-rn"\1I2...:Ilizrllas is el. hogy inaecelb.eg~~!'1kar r8b'Von.g ~k DZ ill maecc tes vizet az.epo .:.l. peldi'uu csaHi.tU caY~llne borsor. Emellett tl=..i'st~ L ReUyerl'kOr aZQ.~~clt:.~8 keto borre. Mire a .nkiiitcs va~rekc-elna.11··!il. Ak1 a:k..had) kt~ve'r.:.EleUe rnindig l~verjuk jol 1'(:1.lj-.anaUal.~erjwlk kenjiik ezt a visza vi~z.

.e..0.k P!!'J.{ : 1i..anyi .1' ".Poli.agQt ] lye nkl1r 2 h..arne ye.laJ:lgy:&'.~:.1... W~.PJ:~ .S saer 'etZ eset be n a~ ec MEtLt. ~~aski. Irangunk rornpan CSdl~~: eks.a.~an~lbari· . - k. . nW'l~ 'c!>.'.O'l. l·~ ~~ :SltJU '~..hetiink.z.anyago'k'ban: gazdag teng:~.]1 ..raftu1jk~ a::kknr is segit JiZ' 1: 1 ~u..bb ~.ecetes w.Ultk m:e·g l-l . .~tiat az·6.akk~r· egy is ha·S~t:I.'.' 1maeeeres '1[)e d" "11 meinnyi:segu vszzet .31jll":ld g.'ItU'3.eb~t e1{Y . u I tel..an~b~ ks g.nern tud n sk ~Z:.1CQt.r.al1!~7.indfg:taLa'llln~ 2znnnsllna:g~ar.:.lt'tOil:t 'at ."Ra_ .ar.lDat .*~1l<'·~ r~l&¥a1{ii ~. ..{~Gi~id J1t~~g~riih'Lfte).i..ukltt Va~ reljesen feltnbndja· a £l\z m"e~st<.~gy ]bd 3. :elivigy:Plz..tdtscg.8Z· 'OkOZla~ H~ e'I'Qsen bi~~.lUl.ntek. i~ a.eb~~a E mel~e1t ak V~tgy n'~'ij"fa.a h:~l'b.V..n.kortynt a sz. ·Ha P011$zaiu tdUe""" !. boriink~ ha ugy ~te1~k~ mintha ezerel. roeleg .en··megt·zu. de eat llye:lj:u~ is· Ie.i_.asv. .~ ]h~_aIJunk hi~l[it>li 1 almae eet.e.k-a(l~ !f~·rg.. d" ""t·t! -» ~.alkahnat gyorg. . :i.szkahla . be r Rekedt§~g Ai.I1·lid~lilj. r·esze1t. ---. " .· QQll..bredtmk.. :omnRent . pl?oce'.J'Szok..(}L H ~ a rt.a v ~La([(:<f. ~ 11.n·~ ki I k:'"" .A b6rkiu·tesekel nagY's n gya'kra.fi.]Jl:HH:l"fH1 vi b:tal ni..O gil I 1 ~J.g.a:rgalh:4Uulik . 2.a}a:"k.eyega.~ k ·'. ·asy·.a'l"galiz~]j'l.l.0 ':-.n .ig:~: ~ek titan' ~ze·".l11a...a~a.-~..1":.vtthe-z..gaiiza"" 135m· I:(r'VIf1i'l. v'e~-e+ U".egend€i nyi l.rty' a1m(l.c:t ·0.. :el ~ V~gyiink ~gy n~g)r k6nt~Ha ij~aka fd.· "ter'ik Isme .ahrH. t"!'.l::bnl r~.i ny i a.:J~.has21na'lj un k" a S'zerv'e~lbe" EZ. a..is~nedve.cj..l nern er. iem.M -zet.'lfj@. I hogy ftlem v'i'~zllnk.ato5sagh61 gB.. ..' garg:alizatassa.ec.r 1liJa. rekedtsegrenem Ill.-rg:aJit"M. FJa 'mYbti:lQ~ a p~" l1. ~g .HfZ&HI€S.ri s~t a Ik·onyhahan! Adjillnk 2.

b}r:p ir. ~gyre elteriedtebb v~..Jszaka felebrcdnnk.-.es A ·gyet'¢k~~. .~U~l.p6 to Ija -a hi:anyz6 'Il}i a]]ya'f{t)k.611 tbil. ~~ v:i~:lonI~end6 ITleg~y'.. a koz~rzctc t. gijrcsold·6}.z h.e A .1v. 70 . ba e.ht)gI1fink ken Al k~h:naz3 s: keveriunk os Fl7.~emezet 3-4 te.avit-· .gy~[1. .s~ntessOk' 8. bogy kQ.t~ serkenti ~Z anyagcseret.a~k.9Y k'l.l1yug'[~. Ha..~~·~·Il~.e·n ~ t ~tilnk egy 'in¢~ ason.r....athatasos haziszere etlyhehh ki.r.' pinl~jira vagy tegyen egy almaecetbe martott k.c~·S.ts:unkhe le ~b1)rVas2Qnkendat] cssvarj uk.~ lVl~h.e' 11'.k:¢rjunk: ri.\. OfF ltiiite'S vagy ~.t.:. gyulbdas:.d:t!ll].g.· bi) i'l ~u :s~zoges~.B borogatas is 'enyhiti a !ot'ukf:ij.s"..6JJ almaecetet.8 ~I:cm .t~.~ kedt1.derf1suk A reggelen tc f{Jgy~isztO:tt almaecetes-n 1t~).i.u.~:yylinkbe ·ebb.enddr a feje melle .A ..a. nepi gyogyit.nyoltr~ tett eC~lL:.egiU .ja "rl' ga 0" Ha vt=tlaJci1E 'ejjeleriie gya k ran kinoza t'})hijges'l szorjcn neh~ny csepp almaecetet 3. sz..H::g·et: . ~8 legalabb elJyhi ti az 0 lyan .rekedtseglet.f'~gi haz~ recept. vagy naponta 6 tL~~skaIT3Ua].bllges ellen in:zalrnaecet Akkor is ')61 be1ta!iks" ha cpp. -1'. .gy kis vizet &5 adjunk e§ re- vagy atdoh~11Y'" o.de megmclcgitett [6rltlkoz'ot vala!mllye n '~.a.y6gysz$·r 2-3 evoka- is.zt j..dlet'gi...be urra.2 ~s:~s.tt"9L .11mt . m1vt]i as elJenaH6 k~p~ssegd.nek~ de ~zt:lott aem hivtak i]ycnkor azonnal orvost. V.kellemerlen tirrieI~ reset 1..e.r ·8' :teveg6.).r arra ebred Gnk.11I0·.::a.rnz~ g. .rr~:~{1.ennyezeUseg. meg .lk Lefekves· elpn I te. ·sokszo'.ej szalw m~g tob bSZtq. es Me.~1.)re_V. nem szWltetJ az CI ket. d.'lk:an~Ual minden ·k.et Ez:ert fOl1tosJ Szenanatha ital .tas:·£dszaldt..a. 'akkor i~. asva- 'I{oblig. A. • 'fc1.~. .arL(id..l(~ nil I < al:I!.nya!tunk k".og.ne. ki es tekeriuk zas ok[l·.onnYf::z~.k 'h::l c.igpor.E]3ttf j·61kJ..gyakran k&l).t'gy s~a.ohoge~] roham alkalmaval. Hatas.t'-gyur ~i. . b .iv~~rjf. -es a viiladtkot.ielegit~iili.dv-esitGuk H~ mellekbat9~a.at"~de '.tja~.i!50t htMl..si.. kent ii$ feUeph.

1:t~'.d\"~16.c jl -..Y rna aUg.5.Ez m:.~. el "a belekb ~11.~5~ letet .j~a da. a l:Ol~:«.~j""'.A. utana .a_ b~1:tink~ vosileezelesre. '" I.l[l d}.a-go/. hranem ~.sJ·~! hatft ..l~rH'ma:n.fa. • '1.s 'f'clP~1l.ln.il. fu e:jsz.I.an ~ln:laeqettel .~ fe'JJ'!'al~:S..Chri'i l(11 '[(:i1¢1 n~l:grt vcze . j~] l~b:r.t~:=.~el:kl.ij t:21t mind t:gki~tIki' va.egl!ly lehet..l azolirf2lJ ford]Jljunk 'or- voshoz..@d.m Utol'SP~'Qr'~:.~gU.. -.azonbau 10n1i.t.:h~t Ti. ".) ho:gy~..0['- 1 Ia l.lr~·?gr~~ ~.a.vizzel (lotts9ljHk be bihiinket. :ke~.az . ht.~~~'Ul:£ I. v.l)l5 an ke~me&1t~.t6 t ide_gle._ C5 ali. _ (..a ~r r m_ t.fejfaJ().ark6n'Kal t i'sl.t:'gesipe.-8~l7:t._~. v-a..· yi{mker6" b6£felti. Ax em bed bor ilia ta e:Ue.: l. c &~ijl'J]< 'k~):rul.' '~l'j H Vala!Kl:n~" liy..'gana~ Fe:j..!i k" ~eJ-l:alas.Z. ~agy 'bilre.a 'dolO~h .z'UnyO.abh.~t".i h()W 'Id17.r-e-'iaz. ta. ·~l!.lSSzeJl:·l}z~e$:LJ. ~dsten)'" .gyIra a 1- a. ''!'o:l:e_ . leal:. j:. .. Hatas: £~jdalOinc$it1apit6. leldJ.J.go'.gyas&'Z[Jt l:uJo$'ScZ1:l: bb .(ltar1anul vonssa .-n.ayhieaeg .te c$oitazu-i t 'mat ~iud.'ethen H V1Sfi7. Ha a 1ll:'~d~~'C!'Jlp&~ UyOIfl~~l..~ rei·tOdenl1t:a~ tekar.en .:1 cJ'ii~ p¢:s: helye feHj:~~~~lb'j"il.A.agf-a.J. h£d8n"en(unk81~ e6' valia"ft~'i 'a.g_y:~gyrn.j~.~his~k \':arm.F 'L: :"j:c.&ti¢8 :terk~nt.lb. hOQ..egy fs:fp OS med'uz~v~d valo talal~oz45 utid'i eg .g~t!~1 .~..t.epzocie nn~~t.nrtj'uk ~' rus s.t..ir~jM. almae~tte:l.se"l'Oi5.e. fo..'"lle. Do rkilites H:p. .t. ep .:nyagpk felel " t<Jb'Qsz\lr' iiB.as A tejfaj. tavo] (arrl.sah[.w:rnyetege..~'" vngy.~jri.a·clal.fl.:Le·~i"i: pf:tl!Ja:SZ.a. ~..1 W ane gak gy akran o~ll.~zu..CM .l)filJk ki' iegY~J:eJ" a:r.m~~alapp:ed.'f'~KsYi1ti.a11tl~..i··¥ v'c]~kedng¢$1- P~n~. aa~A2~ Viigy SZUli'll\"l\.~Ul'y'U!tt~t~nHa gtyanf'tlu ~ nfiPUl1Jk.fi:ok inclulh~t·n'9k.a" a~pa. Az e.~'f~.tt btntlL'Unket eg}" M~~. r 1'1""111 j.k k'enjUk be azonnal a (sipes'!. almaec etes l~e~e]~s' c:supan O'0rs els&s.I{~.? ~h:n~ecg.bd_t.g .eJ!'eKztt1t~ :uapQ. i-nh.ne: fel. to'\"mx...ellen ' A szitnyog{JK nem szeretik az: eoetet.sipe..aka.ftkseg."PIa 1l1n~8 rendoen .Uzirt. k..ply..hi:~t~d.TU(lk.e'ledik :-l·.yo. .~.> ~n~B"l.. mikor ereeu a ?.. .~gne}l~:z f~j-.p~HUl.bk:Q. 'H~en.l. homl(iku nkat.dt:. Ravarc:s:ip"es~.. j: :idon k.~.).6- dik. llilhaj$zo Its. h~.zer"" aszoka.rnha131a.~ £.:zt~ben e·rjt.si is bornlasi fmlramsB.<e~e. 71 .ket'i. Vcdelem a szun.van ler.ko.kfl-:zb eo. .~ e:dp _ sz~g ut~n ta:j.:\go:~(}'i~~'juJ bcv~lt el!)a:Zlonn~l dtorz$~IJtllkJiJ"e 1.uk. Ha -almaecetes.-_ '1' C'1 .i!:s sok eR.

e's.".alkalmazzu k. _- I . mar eli)rchala dott Ji11apotb an van. _lae.... sos almaecetes-mezes kCVi.II.F-Ia lcg3h~bbhat bet'eLL kereszrul rcggc] es este ·alakurAsa.: '. . emeszt~:st.gult verI vi:z·et.'!:. a fe"jfiokre" bogy a goz ne tudjon.ze( a. jedesl a's bomla-' Hagyiuk 8.t a be.z6 kerfi l.'=g&~:. e!S.r..'" t:ii:z:·. Ez le:gy6~ti a cothadasr okozu bakteriumokat az ell1~:"~:!Ji)szervekben . a I. f-a..z alrnaecet s·egJd.. ·zele.c. ..U vabb.~ZZ'. almaecetes kezeles csupan a r~l:idahnat enyhithet].:t'~t~.II.rta.mar~unk egy lUri.'.&. Ha ugy j:OI1 kl. Vagy.hw fontos.. kh.:·r.tt . . resz 1_~I(.lJk0zot h~giEada.~.&1'i_..fel a Iabunks r. S'EtgJ'tl81 ereket.e e1 In b '1r·t ~ a1n " iI'. h~lyeu 4mint g(jz6ltlglli kezd. '9·. HstaR::.o. a llllJ!Y .jot tess.. ~u.junk ala .zo "S·erii~eReknet~ ug:yaFnigy onzebtb:za a tulsagosan lcit3. .t"l:Tl han a vis s. has em.rt:g_as is I"endb.dl<~~~ck~nt minden reggel shnacnetes-meigyunk zes vi zet l\ lln~. I\_ kiHso ke1 lekben. es bOl'it- hal3st Addig inhalaljUDk.J! $.nalmaecetbe.i:~T~~oles reggel es teste.adliborQgatas ulan alm·aeeetos J61 bev:altlu.k . T 6ltsunk -e·gy·ldsebb l~bosb"a egy atrnaecetef 6s egy ristz vizet M~Jle gi[sdk.bcn pcleoljuk -30 si fo!lyat'iiatok ki.ki.a7. 72 . ~¢:l~l):uIlk~ fnssrmk wgy hi Cik liiz"link.hna"S visszerek ellena hlgltarlan (:11maecettel va16 hL::d..' es elvezzfik sunk egy t6riilkozot.t percig hatni.. . heft osit lefeksziink len' .gyolnn. '. a veralvadas ( a kiik~nbo.'. c~ukjuk be a ..04'1.? a!n1:O-tc. hajo1. Ut~na.eket-· lehetoleg eli. razn unk Ke. Ha ..a til bunk ki'll"c~'E f51e szaraz tortiJk.variu.. bos 'fble:.Je-sik! de..6pz6des.l:g~meQ_Q·atoIJa a~z 'e. SQ·.~ borug~tas(~ megs:ziinik iii ·tard~ Olin. el.ju(l. 'ot perenel to. ~~oJ.zed:. b orTOn ke:resztUl.· ~g j..yUl.apes" hogy kesO' eSle meg vacso-._ JgyUR k e!-kez&s V.lirke a g6zt.f...szemuuket..a aas. s kf~7..

n].gdagiJdt 6s !afi @'$ ~ " PQlc()~u'kfel '•.k" r~tU:jttki[t h~ti..~~ ~:j87..ko:l.j' -'.mive:l azaJma. .'e akngHPicettet -- '73 ...es S.f ".~.a.1 J. miih:slektl h eti a tid ere'..lJ~t:t.l~'f:.AmCJOi1 n. I'zomg'. ct~:s Felfrl.bu. ecetet.al.gal u 11lt :.iis~~unyj al'lyagdk beviteleve! eh1s1[j a l~r':i~l.~~telJkenlU91' &re~ziJkj hogr Jiibunk ettiirad:rl .sszUk"fH2lI~. i\~ I.t:g a i.ev~.zt:IJl.gly' ~H~g:y' n~ppaJ a m~til.I klf:jratJt szem.e~zeJ)' itegge:lel1te.! bam ver~~M.yibc:nsulyesbodnak ervoshox.ztridatok ~'e1':ifit k~~lelf-eiheti 1St.~ uz a.ii. 'sze:. OJlQ4!"$.QI~~iU" og¥ bQg6rc~'ijl1t it h M.lirme.ece:r r~.lldszei:es to.ein.'uil m. .17.] .as 'vi!l'~lnt:'ffVt!m.': .5Ve:!-"f'"est .2hetffi¥.s..z:fi.lnni~c:ffteSH~n~~¢'~1 b~'l C~ .[V:tartsun k 'ket va:Hadarratu. ebreith].:r.1:.j molcsecetbe.Qlj'Ut.16n InaJ? nem iszunk ecetet. bera-karotlnnal piedig .aka.1\.etz'ekell)"c:"ll re s. :mensrru.ez~ k07..enezftlt. 11a 'u.Az al m aecerben tal~ 1 til Kis Idi) mtllvQr tll~..'yi.J .:f!:1 tlod segi:ti a r. vagy a-k.trtl~. b . .QJgal ator tes. es gy1en getienr nyom:j:uk a lehunyt szem- Faradr ·s:ze:xn'e'k Ha e&zl.". re~di almaecetes-rnezes it·a.a.s-yawLcisa a.e~.J " .r'I:~e halyog kt.is-lb:nt. mar e rfar ad 'a.H.angyos 'V'lze1 'meg~:l6.~ 'Vllgy .y" olv~s.aJ?a1ku.". iobb.ci6:¢.acio.~ 1l.:is ~ ve:t2ies.sstj Itt) 10 fenJ'-·'te~ ligen jq ~z.heJunkr.a.9k~n aria. 1I:e.ben hs.~yilktlk.mtinl. -. a panaS:2Qk.~al vad6Ar. [3pas. f.. H~ ho~~z~:bbd5n i .. mossuk 119 az r~l~lt~is: . H.~ forduli unk '~?:Qnual M"enstf'u iido ..De: .::'vag)' .{\..

szerint . Ie.1""orf$. n. hQ~gye. :tiird6vlzhez 1-2 csesze altnaa nya..g 1\.c:g h.I~d···.:.(Jk~.ll 63~. kis fdo ~1 ltcvel nedvesitsuk rc he I). ag}T.:i.:e:~.gorcsokre ls.abbak: erre.~U. A dfi.t~ is'meteljfil~ Ib~g.vel 'U.nyngokat.I fiijdalmat.:.9:s va&1' '~n~s(~n}rtl"to 'mtlbl2::~ l~pzben fdlepo ~z{lmtesti Jo. ::.li_nJc F.~t~~ko·nyabb~ a 'meg egf kis cayenne borsot is. spiorfo]..k fe1e halad....efe.s gY8~korlatok.!Str~~I~e b~lyczz.. testreszt..j.n·ket a lahl..(~ oldattal borogas suk 'fit 1 HZ raj'o.:oz\on SOt aat1.u.@)'iik a . Ha tas: le1ohaszrja. hdy~~zUnl.kat sokat.Qdott testreszre :vagy i.e1(2t~~jdn~l:.. almaecerhc. J\1.z.. szoh runka kendore...1 csit SpQ·i1o.:]k.l'Ccete~ borogatassal ke-ze1jiik" m:in~ ~ duzzana- es verol.as slott ~re~.unk (Ij.uk' at testu.kellcrnetlen z6reso~.d}d~{Sra../. f~jdalom hamarosaii e·i1y·hull_ • lvtaqsuJ:tk k:.ls.lliulni a.ki:ficam.!'..~.. Nehilny perc uluhla (. Vegilll bl:[tJkerj{l.'ll egy luffaszi vaccsal va. egy '!:ql)bs\zOr~se.?. j:romhuzoda- .gy p'uba .as eseten Adj.·z almaeceees-mezes i. _:eana ...1!.. L. ]zomhuzo:da. dagsn a t..e-nd6 It.ztiil fQ.geszet:egy $lzara.g..IJ~.61)' kend6'[ us~ts.nt 'ki ..V~gy. 1 fognak..:rl...agy'a reformboltokban.B::' az· ~. mielfitt a faj9:te. enyhiri .a.lkeru·lj'ij:k a.6 asV"~i a.e'niii.av. ~gt~YjL. a ~egalkalma5.~kan~~l j6d. eceret A vf2:' Matt gy~ng:6- den ul:Bssziilrozz. amelynez 2 t t..w&~rad.'..t6·riJlkozovei.LIL' "U.:~''01J I~L.afutfls{')ka.lu.a. ZlUAi)d aSj~l. Hatas: potolja a l1i~nyz.gyas:~tj Li~~ rcgg~]ente . az Vagy: tiszta almaecetbe marrun k.' jzo'rnnlndul~s0kat ugyanugy a. ~ mllncUg meleg:ftstil n k: be·~.~c. Egy' j6] bc.garY~ tok J.hfn."Savfujuk ki a kendoll ecs Ie.r kend\)t..m~::.Le&<i.k. 14 . es pih.L.i-~Il hazi recept 'to kat.l~iird6izolnf:i.hajtu~gEt:onke·lldo1!: Lx:t. Ha a ~. t.ii. maid csavariuk kj.jra all kendot .. Ha~~du k 5~ 10 percig hami.. A stretChring . .agf&ldbe· kaphato a p~ri~ban v.Ugyanez vonatkrj.bban ].

6gy. . giS!l m~~g:esse' a f(tle-t: A gyuHad:is '¥"agy megfazaB ekeara tUlfiliasx hat~:S(HHfEl kezel- hetiuk alrnaecetes g-Oz6.S G nl~ Y' do ~sZl6k szamara ha.\lSS7.gu.labos rille a f~Un.A v.ve.. igyor» rendszere- ecettel atjtatoti \tast.uk a il:~·I·"-L.iti e.OS?l er V l" nk rcndkivul 1 erZiekenYj keressi\nl~ fe.ul Ta:rtsll k fe.5'u az allibbi 'italt: . OZOu.Ol'"r.erze:st iigy Iehet eHMm rani.. H.ugyjuk ott.r2l~ I1a.olIl vi~:azzunk.1nada.n:k az orrlyukba.-k~t:..~ I /2 pohar viz. 11. 1' .nCtkm b.k~ll~Halmaecettel j6l e:Jkcvcrvi. h3. fogyT. r'o. fert'otl enit ~ •• '0 I(lt':gr"lIga~r I~Ia eszrevesszuk.'t.to. ahagy maskor wizz'el sZQ.le.ktu k.al.v a gy narancsle 1 tea s. valaklnek sen almaecetes '~:g)~ gyaltran' \~efzik a~ 01:t3:] vizer.'VO st. ~.' 'lIb'.n.e5.~aI1 b~d u.l A gyakori fill . a ~'1. hQ$}T szem hejun k VI±gy bi j. I':U [J 1iJ111. de na~.e vw. bogy .la$DS Ft~rraljunk f~l 1 'c'~eS7. itt nernszabad faj assaJ Idj'S2k.O". .:£ a.onY08 izmaink tWi_gHt6"znsk" berernegnek.uk h0:l~7:abtl i~rG1i1 ll minden cl6t~ el.~ potolja a hhi.:P . l /2 PfJiul]' :g-rap{:Fr-ui t.1JT1~ec~t..::ti1d g6z a flUtinkbe "h"ato:lhasso.s..j as A fu)fajas okariak ~id(:iH:(:s(:h~'zrniridcnkeppen egy OI.qndarab~t o\'~.3 fel~:. 'giy.:. gyakorta F'illfa. EU1Ug a verzes telicsen el tUCHl aUt.e:Lol! a1'1" c ldatta I m Qss. .mad kockazta In i.0 r05Z ec.No. l1ehogy' a.! ~:n11'nbJ::rat:) ~i8yanyi anyagokat. :f~ A kat lteS2 fOlra II vi'zb61 as fAgy 'a fu Iunkl'!l. e:l11:rh.~~. H~tfts. t-lat~s:8 egi ti a veralvadast. fll.J'olda'lasan 3.idahnat es csfik- .ssel kenti.7A\ vi.et 2. c.~ .ny.ugy czt befolyasolni tudnank.

ilk talpon maradni.nyi.ljiink ossze eg}" csavaros t:duj. min.ny es .KC'!lt.. ·ej$1.:i:~okaL lJ. A egy-agy ka~al panB.niind. 76 . InC7.al"amla st.legj ebb terrnesze8: verba .".~k l:11JzIJn .es kpnnikll. tar~delwnys:iig ke"sZ.ogy sport va'gy valavelye'Se. .geJi.zzaa merg.gy· kcptelenek e. .e*"'?el. ~·selcsi·fog·y.a" r61 Is' Ie ken'ene .:.a az eJveQ!vol!'san bek~r(i'l zeti cl kk. Reuma'likus p. H~la~: potoJja .v·(~t'l'Ayseg kozb~1l I~p~s(lUHj·f(JD.milyen kreativ 1.almaecet TII~ZZte~ .a·mely amit nem tud .~ bogy t"ezd gyeng:(lllli·8.ar.a~ ki.ha Es~evess7. Meg varmak gyoz.:fnis gy:aknlll1 a nilfes7. d . szervezetbc jutS.ilctt idegL~U:lpot okozza . anyagekar.ngna·k l:i'lt.m egvattQ?ttl.nk .aszn~llu 11k agy k " van e ·mez$t.f\DrU:US es k·oszV'e. hamarosan azonban .u~tseg kuhi...ecctes ital t.~·tal ma..seten Haras: meregreleDlit: }n!.9yiln k vij.an szenved.s..hc.f:gd6.ii il'vegben 1/2 csesze ~ .~".zz.! egytl nk OIYlko:r lrlllsagh.~k~mb~ merulnek.isz·en Ezt valamilycn ps.rnem marad el\'eiu~ ntHII..:(.sz~'l:::5tvea.r!5Z~~rm"kavet .~"gy ·[¢a1f.:? edesse_g &k es 8'Z nanak.~setleg ncm szednenek serkenvo:-.ag ellen n.-P'1Z'tligas Ii ' r: A naponta haromszor ·fogya~ztor! ~Imaecetes-mezes rtsl eny'11fi a.iik a reuma: 5 kiala- kimer.znlsais.zkhilii ny¢111.asztc\sf...l!ilOnben fl. kcllemetlen i fillzugast.ha .:.:ages kt'-onikll8·f~radekonys.@D re~gd gyilmo·]cs. 89-val mondanunk egy .eZt~ auyagok csijkJclsntsluk kepz6des€(t a belekben rndyek k.z-eletrrt6l1u.reket.r. i~ razd.a hi~n}"2o asvil..ik.·e.gy.vezef:e.n 6rnk1~ fekszenck.no I el.fik.anas2ok • ·k K.-cl~t1aJ:r::it.U. Munban hatat ~s h 1-· ka utan ITl!8.'. e1Qsz6r' is vizsgAlfa ]'fU.koszv~ny' fel keles ~ [itn a I Ha e. fthnfada.itnumra a f:eher II i:sztb 61 Mmatlansag .h~rid6 rontliJn'Usa mez t:iszta h.erre till sok Cimtiny eri az smberr Qnergl a.yftja a vcr.fl a:E'Tk~)zbn fQi}w.8~ ~ttc1.kd16l:ippen feldolgozni.saL e. okau. eU{~den i 32 altn.k.1I1. BaeceUel' fOs.. E8 I-Ia valaki . ga2:o'ttnak. ·halla::l'ITI. ja.Teilan az tes orvn~8~g·Blmstlans.n\\] at: t h. h.. m.s·lDnt VOllnran.} h.' ~I II" h e mmet gya:nrae. a Iko.z evben fogyaszl") uk .odv'e t61a~ hc.fQg~las.nk.:l visaon t rutnu. v~gy ha egys:z.g ~Z eletm. Erdt.nem . Az e .zer-e:z.n faradt.9'~.re: szinte azonna] . rnezat. iCukor hely&tt uira fe.' "! id6re.6diat.¥~kadilyo·. ~ \Ie.uli terme:kek Egyre lob-ben erzik magukat napkozben fan4ldf~1~1.CQ J teaskanal almaecettel..l¢hredtl~k:.:yih .mcl!) akkor is.

Ugyancsak j61 bev. Fitidulomcsllla. · Air.hogy kezl1elle:gyen~.\ikle...pito tinktU.sho2:k:en .!fl1azii tra... risna almaecetet..3t" ·ees j(lO I:...zfi."'" . e. "Ii:Z ·ll~' ..PQhHIT~J. Teg~tl'ipk.szinten nYUlt:atb han\~ti .:za 1J21i- A.etle . 5' Ih Irtele-n fell fjp6 Ta~da I'Qm esete~n.~. jpp fgy a heve:s-.r .I~1[-""""'"A "lU'L'. r_ h·· ..l.ha ~jSlia. . Ha valaki ityenkqt sern akar cu k rn [ enni.ehh61 '2 tia.f1I.g. cgy~ nk meg 2 .l~\ haegy po.} magneeiut» efi.Ha az ejs. " adjl]jJ)k.z~=tka ful~i:a1na!~J. Le"fd~. Te:gyiin'k cgy CSB\o'a.... art.. A tapasztalatok szerint a termeszct l)~tikaj:abul:.ll ullhatjuk a huztatu. FAj.ah·.letre sote'l.A kro- nli'k~sf~jdalom valam IIyen sze·nfl.".ell~.Haras: az almaecctben talalhat6 kaHum.ra. I·.!!"rnegnyugtat. ban hamarosan elalszunk.edil..tan..ad~kot h-el)Te..f(i.egy~nsulyo:Zott~ t...eji-· 2. }ci.8.ahnaecele:t" Ettal hamarosan (. :2 'tea:skanallal a kcven~~khol .6 enyhiti a ncm tid er6s . rn l:Ll~lais.."lip ~ . ~~M.:-1m.l'si.io'.'k~ ~.6hany 10 rdulln UFI k .e. maUyel 'feU..T ..felebreduns.. nyeljen le . be .~.ho.....uhk a:kellemetlen GSI...i~ . a met. ~ ~QI '':'L·''~'''''''''''''''' "r_"IlhL""':II.lou. cukro I~ t~afikanat cukorra csi}jpp~I1n5li:nk'~· csepp.k-anallal . Csu ldas ellen kivetelesen 1: hW:".~uu.lkko[' iB.aU:I! a ke¥l:"f~ k:hr) r. ·ebr"en vagyunk.Jtan :ilt~him l-In ID..' v. ~1L". .m...dalo..ll'~ ""·0·'.h'r vizben elkevcrunk 2 te~skMlal elmaecetet ~~~ re. ten:skan. " uvos ~.tgyunk..:...J~j~ ideg. get..1- N. A ~ "'"7..JalT 11 • .1! ~~.m'inssen l"-esZ¢l t taMn.!I _~~ V"L"'C:> It":.(1IJ1t~. HR il"Fl"nlrrl -'!L ~ I.8 foly. "(~ alrnaeeeret 17' .J.:al rnezet.R!l.vag)' 'iz~mf~jdj3!lum cscren tegyi\nl~ Q. 'lila's.·.a= k-Ht: nOloTVQ.. .Jid fijdrulmnc51Uapit. ~:fZUr:.VCgyW1).f8~.Elli.e~em!.aUi l:8nk 2.. 1 Csuklas.F'e. je liszekrenyte is·egy .z.!Ii.....5..ajl'kan.. eflen figy.. ~ i:I~ .j ra 'Uta I..T · _n~!Ii" . u::..-"3 'I:. gyt.1 teaska·r:lal.ros f~delii uv~gbe ~ j6'1 zarjuk Ic az live .ILL:::I.eg egy 1:~t'J.e1)t'. .v·e8"e.'~k- hlB.jdalm..

j e1'oteljeezr seb b t'estanC. Naponta t.n ~7.e:l a gy~f. m d.meg mindig nem rudunk sz~h~dun lr-leI ~ . Ugy tartjak L~gy~bkel11El h'Ogy ha vnlaki a terhesseg !e~es.J '~'k ge~n]~is'JJJ. e.re:gg~H utan.i sU:tu b~)l1a:j U. Akl ricm biri~ ehgyomo1Ta~ ig}ll.S lq~yiik 5 percre a kb.r8~ &OOl'-t orrs..$' di-~~::a)lj uk b c vele a ftH6 testre szt.ga·:rl6> felszakltia. .csepper a 9 tt tinktUr:ab64 (eWro -oldal) eg-y dara h v~rttara.ida ehel revel a g'fr7. sl$unaJ~aja.' bele egjl" . hideg evszakb.mlal=i~ utan .esi . Terbessegi panaszok Mintha csak a rerhesseg kezdctcn fdl~po reggeli rosszullet ellen teremtettek VOiDS.c·d:l.l 'mentes f... ._'4 cvtH.fazasl.ise n 1l3h::t~Ql:ly~a elalvas cUia aFkatmazzuk..iihJni.rllln k.. antibakterid- e-n vagy a megfaz3&t61 0r~n.:zQ. _i k~l~ ha s:lilk~ .:ana1 almaccettel.~~~ztja a: ko.I :in:r. C.s'iti az t9$Z. 'vell~~rin:$2.k"telt. '~m munrendszert tes-r n. ah~bbi haziszert: KGverjllnk tissze ll4 liter rneleg Vi2t:t 3.~g'is problemamentesen.lunl~r KOIlllyebb:. E ro.~tdjik .ekneL 18 .alja .lla. F!T"'6b.AJltt~\j3g ~ n)g'7.A:iiir"t.dar-ab vattar. az '111''n a II Pr6b31juk ki '~'e-ggele'nikei.Sl.tha ha hi-gato[l almaecertel in'l1al*. vo n~ tko:zik arra az C!-iI~' rc h~ ha v31~d&k rakodort Ie a Ll1'elllc:kl'irc~c{::k:ben es a e's edzeUe roro kban . valakinek a val:iu.pofl:ta egysZe1: vagy It. ..~ b korm ti gyermel~er fog eb a vi1~o:ra h~Zlli. m~ csszerek .zailik Ie -eze:kn.z idele alatr tt-"ft.ll:J].mv:i!:n~~. ~l1j. A tly'akori Kttis::ct ul a n:iltha V::ll~ megfaz4~.I"JICet. k1)'VC tkczteb ki"o. I Hat.megeJoz..t az almaeceres-mezes italt.eJ.'. h Pattenasok.:smRpft~J nY\lgta:to.et~?.le kb i:l1l"ir~t~M6.y. koverl~eZ1Le. H':ala8: gjillladas.kezelesere is alkalm as.as~ faJda'~(nr[u.:.l. lis'H::. :~k:A:rLi:lb bsz. .obbs. F..er at.es nstha1 = f6 kent a.Qr is.]ckOL. U gya.~kevereker is fogyaszrani.esj mod.tLtu.beA bedugl~h err.6sen VOros az or ra.rismeteljuk rneg a kezelest. III eg~d Na.ezel.ki egyszer at. meg.'. E:tndlcu Hj·l'inlatcs.f~ U '" he rendszeresen seges..meg nemi .eg:CI hlll-<~ .an Hf.almaece- meg.

(:ry·i eka. Aa. gyt. A T¢gge. I. j ·H··~a ki vh:s.kere:sztiil :jg_'unk .s· hanylnger ~orA ·~..t."ar. T-Bbbn. hcrji.nw~e-ge. a.. kaparo ierz.Ity~gukat visz a szervezetbe.epZ~1 th'''' .3 vel' kedngcbt_. Szc"dcuJes H!c1 balhat1 a az nlm~l:ece·[-kilJ:...k.ur. szervi e 1vahQz~.i. tid i) t~.s riern ~'gy(l'illtn::=.Ogy a szervezet verejtekezes• sci l"lil!"O b wja kiiiriteni."es '8QSaVattermel a gyon.. A kellemetlen tunetet azonban enyhu.a te·rhesseg allal! rosszu Iret~ :E. e8~h~~n GUY'.hQ ft a kend6 lis.1.-ilTn~tt.. nak kell kid~rit~njc. hcgy a .go. oeto..I. serken ti .n almaecetes ital ~lO-::.Ok imeg hils~h.t5zik szerepet..i ver-e] tekezc. ~:S..tiaz Amik'or va lakll ~ert~Mt~ hilSlt) nyugta t.1..d" tesz a has-ara. hogy .kez~h~ 'ej.hl'. ken.. '1' JU1. 'q" • leit. !l~.est61 a.ra-n. A pepszin rnellett ~a so~av m indS:Jllt. ahogy sokan gr~ndo·lj~. .:cetl1E vizet minden etkezeshez.ha nil ke.e:rken.a] a:szta~:a a szervezet l)eh:.) L.~'\r tultengesre ye:t:e~he-tQ'viszsza.Ty el"~ .I' r . ..iszaka. I .• 1.gakh: semrnilyen. probal)a ese rleg 1. felgyulemlett mei){:ezo anyagokat a ~L~Lbc3~.us ete. i F a proce{fu:ra1.dl nl'~b~Jitt uk t. it. nyek:ez.1:rnnrncdv I ell l~t~\~e~ sosavat tarralmaz. He kl.m6t9lj.nyi' a. H!d{nb': hdyrultHitj'a a bar pIi Hstas: asv~.ik. szervi bajra utal.iges Jt. Ha .m.potqlj c . A:z okot mindenk~pen orvosi 'yizsgaJat~ ki ·egyszer:~.hy a.egj~ pobar almaecetes italial.r. h~ lt~fck".Q .I-'IL.1fds.k:·H..s tiSl_.le~I:lte fo:gyaszto.. hiiuiyz..~gzerczz~ ecettel az ere~ r r I. £?J3t'l ·~:t.es.:~(:rc~ v(:r~jLt.aii. eves utaru gyonjQreg.mete .eJente gyak..r. A gj1'O. sole.el·eg alma .'Sir:.cgiri Hy(:nkoI' a ~. I"llt~i~':' . m ut~ r.:nv(:dnt~ksokan feh~tjed..~esdott higitott almnecertel masszirozzuk ecetbe martott bt1'["Unkt. nye10cR o'litehetl_~ r'.it~vany. Jegalabb l'~g-g(:l(:~ CS['.. 31. e·nne~nincsen ~'I':. scgi tl a·mehlepeny noV'eke't-~s~.jon. . de..vala ki ·gyakr'dfi szenved egeto.I1a a nyago k Iriv.r n e n!. s. valaki s'sik~()'r·sze·.uuk.end:.~cJ$h a feherieteb ont4s INUIja. Alkalrnszas: ·~-6 hetel1 .yireabban kertsendo az ok. .lek £0gyasztasa u bin gyon 1orcg. kipro- GyuU].:. anyagcseret.

z H~l:.v~.. t ! :ad.t .!J:teg.~ utaHra.l .~ .deans s1i1yu. is ~brnaecete's'viZet hUll.l..~~:tSll bbnn fdgynatunk az almaecet segi ts~ge.. "'" !L'!I. .~.l"Ai? ecet 111.oZer.ktiJlba$l.ill b6:rt'J ft.e 'e~ n .et mo.1etet hi..gymnofbajr.mllY'~[J . mhldt:i1 ~tb". etrendes n if.l- .- Tulsuly HI~ nem ~itot~tjUk mEg II ruis~ily va16di ok8.Htus~n Ci.'.1.b:tZil~ gy~~m{"H'" a ~g$~t.. -" .~t~ erf.B'Z hQQ y "'09). ~ti$~Vhi~tlY '~)k.1. .n10$ Persze nemmi nden esetb en a..furd£ 2 CSf8Z'~.na.0riir! Sri ke:r.kura$it~l .nkI61. . lre 1). Vagy t.lit8:r. 'akkOf alatt 'igyU~ '.t..(iiz zetet bi'Ztosit 'Ha azonban re.1:.en a'.:.eUett .ra. 1!. tev:e.atolja.i$. az ecet is s~:gi:t:he'~ fdf)1Q h il a nj :.taitunk h.modiunkon 1$...eJhat:arofta. Ha valaki • .~ :r:ne-regtelenit.rc ~t.'I'"t"Odenit.l!~.}\ rendszeres..lrr~g~~ vj~b. akJto:tra~ ah.a es megf~lclft (]iriVt~'8J kc~e1&s.no. al all l!endkJvrdi olil1fegyele:mre van szuk'Seg1e.:z"s-nal.~.~: h~'Sl ti es megnyugtetja. ..zg.6z. kege:t~~'VlirD'S bO-l£dli.nkat~. .Iel~fi.' 'D'llRz~i~lj be O:V'.F ma'edettel 'H~ nUll" ele.t en Y.es h:3j~Q. . "po.-"'" . j:a.:a:B:'h.e'm:ezunkJ de es fo~u t tid keyes. . mozgunk a fhss.I'Ll a 7.0" .':Jy fcI-ltt1cnli1 kiv"izs~a. de mkcn~ hcvcs gyOI1]. .~dbbl:a. -·. tid SDSRt1~ nil ecl~"s..~si~y llle:&rg.ataipvef6. ~ .urn\\.a'~to\Z.l Qlla)..A 1Qg.ol:'l:I. almacoet tel.girou I uk :a1ka:raterd. !'lYi'lJr. i Leeges .nflj:n. a gyo. el'e't.el1'Y'~du ~JjZ.~g~te:leutt 't~~. . .{yv-S:bbi1' sdl..: :a h-e~V"e's J.ecet sern ~egithet a folQ~le.en ·tti-] zsirosan ..v:itjaa.." '".egyunk alrnaecettel ifd1!:1itun:kend(k az e~l hanem '~~® tTC~(/~ A h-tngycl:s.lli.t I~S tovabbra ts tul sokat.~ k'U'a~dk. erneszrest.nlu teherietertalmu ~td!ikerr" . vizfeJ¢n~1 e~ cR()~kerHi ~·l.u~itQ h. ide.rt.g~Her.. almaecette 1 szin.tt..afigye..'Qktj.Jle l.lulr 'viZet '2 teaskanM a..g¢~M6~ eJtiinteiese~·e!i~ Fogyo.ll.chj.S"" • JQ '1.j.meg 13$$Wl.~ arnL.isahinlott zis' k..netnHr. 1~II ~L. .£i~1i. _ J A s psav .b-eh 1.~}n ~i:h~mye})b.at. S'egfti :I1Z· eme~z _.lrok serxenn az ~ny1l!.. AUg he: varhatulik aztHitban 't~.

ge~z EJ:S-Z:..C$:I:.'. Heldiet.ie!=.res. kbp':zUQO me:r~·gaIl'Yagak u. f.i ._:1-)13.nal-O. ··en '-(nn '~e.QY ·[J'kOiZtil.'Va'nl.ki'k:.]m'efg~2Cs! pcrisztaltikua tn(~l.!.-.jkkhcn la"koz.t. ·". .L a e~si.d[l:1m~k'jd.:1'.1egt0jl'to~abb d5fclt~~td~. z eros ~~agJi :s~JJ~~maf.. ~ .lQJ rneregmUD . t@lemt~ 'j ~ ~· ~ Il1..az ernb er i aki minden e:t~eze!s.ookodik az: ~~. m. ha la:zz:"a I g'~r:csolkkel J~r.IGon:d.u:l gyajil':a{l ~~.lljs:pna11Iovab. . m it'ttt:@' 2'500 ewel ellelott.e n-es mi nden nek a b&'lfub. 'orvos. gy~ I~ada:Si ber- A vekonybell:- ete.~~l~.ey.d minden .Ji I~ 1 Il]JI... l ecetes vizet.a~ a.. C.k{}.t t eszimk ~' n:~k~nl(:B t e '-~ t lJ Hedlt~IjlJlt a:' b~:l1!~:n.'retet:'mf\~~:k alt~d ~~m~utt m~r.-l kt::thcl ..1 e"rj.e't' nkoJZ6· bfl&te..·a:t. t)€Hl erneszti 'I~ .~nHjl&r~:l j6 ege~3. is e:be[(:M qz. D'NOSr.g'C$ . be.lA_.}· clr~n)lll Js~g-.w. I pen: . !v.eSe'tben []irVDsl b ikezelest kil.e..68 egcx. ke'Ve.ll!::·u]yba ke. eg_c.-MinjJ(~t].. ~ Ved a fertl[zeRt el. Ha a bornlas kOzben. vetkezik.~ It Blpus.koi'ln~r~b:I:.g¢~ kiS:Vl.z6bakt&~iu". Jarvis" l'..o. ro~~ha'!!!i dWlit.~ezmegiszll.szt<:'l!tL tldt ·s..oil-· . S6:t. nyalka's vagy .s~bb~t eszik. d nil_.pt.Oifl.e:rjiit: .k)ald~Qr·l1gynevezett inte :s:i. 1.AZ .d~a:varok z I. ~O$. 'd(_~.u' '!:lnyngc~e. ·eshu.·~~H gyt::'fi!gi~~]l~.b "rulp.~eg~@y'i'k:.'1' b I ·~fi. Egesi s-e'be:k E"lis:zte~.:lflalis ·~~u.s.'zs~r.:clrlb~. E. .~w~gyat..~d. la'r1!..)h:6n_~.ikiol'.. _ meg~ t.1:let~~·pt.ri got6$j..l6d.k~~da$:{lkk~p1.ktJ!J..~e~et s em fogjul~ 3ooy iru"luv it rmi . a.tfuskep.g7. leta.:vl"::('iI. h~as-- Igy hat azafmaecet a. belek A 'fEurt:oz~ va..-s. -a bL. ~~Kz. t!.cr.. ha a.k~.a. mert gyor'~.rduljunik.~!"!. Haras: IlJi1s~t~fe:r'totlenit.ka.. az edfts:~e.eges b:eWOriml $e'rkenti a pms~~I..Ha .~ e$ . &lli.8.. e ~~'1?oh:a't ~:gy regi llazi ."ttotta az p·kQ.~kiJ).~.a$0kat: ban .tikus belmozg. 'Hi Pl)ukr'~C~1.:'lh(:nfrlt'h. kir. _ ~1 lt Se:g~ :. belekben .~.enlet&--J:'~ ntal a belekben.l 'sil1tja dr.'till g.l"iinl'.zdtj:a. bel 'I~b 'TJ1~ra(".'c.~.r h OZ" he' a ha:s . erje. mokat .tointoN]k:i V~ryjK. A menes·k..ds~~.cgtehe1..abJ~~an j6H.!er·t :ragton A kB80 esre dfugya:.I)'t::Ruk le ecetes vizzel.

re~ill etve a belekben jlelente~r6.licn mosott. itt sajnos nek. melvek sages' ug'.ilIIi efli.lkcriHhci~tterintkezesbe.rra k.erutett!! .ail.tSeg~. tazes.frik. C:S kinosan ~iyyt.n~n nvers .:ir&'l vei$zely·cs... • '1. r . s.m~r csak a j-eg~ockal. gyi'. utazott. alma..eUel'1~gy(i.s.zj. csotomp51nek.abb tart a lo. kolerrt.a1 almaeccrcs iLa] t tugy-asztunk. '. Iemondort 3. a71t.~l. • _ .i1Il1.e'flY S<J'kfele betegseg . A... l:~ lalo.'f l'lJlttrht~l. n ek a vizben.6 tc. hasmenes: 'vagy ~\:1ittehetunk nH~ga b¢lr.. FilgV'8 le~m·!Ha l e:gy-ket n a pnal A btfn. mind az. e.aganak.i. k ~~i enat '1'1" II-f. a :rn·cr~g~nyag:ok aJ szervezet minde-n reszebe eljutnak. ~ .gy csak szaraz zsemlet 'or-vosh:oz r Lehet.3n.a$.-hoyy.n7J. gyornorgorcsok . hugy hasmenes eseten (nem fertoz'D belgyul .SUlV'DS fer . t~Qvetkezm.'1im.··_· ••.:t1 pohar .. "]!'zC£'[ qs ak hejas. reszelt almat rendel az orvos.. e. igyWlk.1\] k~~TT.e.s:mcrl. Amennviben.egy koriib bj idopon:tta. t~ ]1 • 0 Kepes sege rcil...nl~~zs&r.:nyh(r h..eghideg ki3l-at .Jth(u.. ami eserleg v{/. lehet.yitslI] f. v. Ha nem. K. hegy maris.csoket: even."'1iS:t7:tmr iI· .ember szal'u.: Tavoli orsza~.cve j' 1 e' -d a l"o.e ~ 5e'g{thet.~:.O].. Jegkock~k? Lehet.oz6k csirai lehe..s.nk Hagyjuk ld 1"1 Cha a vacsorat.A ver~l'll.\!m. melyek hasrnenest es gyomOtgOr.~ ( !. ak~'i'ja.1e' un.o:zerzerun~] SZf:fVe7.:nereglll1~la.ends."j i.6r-ok. V(Ilahova l\z:gi1iba.gt)~t~vczethetok vissza.(ldmdas ellen: rendkivu I' heves Ne egyiin k lte~..n.k ar a file lkci::st . i .csakel ok 0 l.m. T ~ Romlott e.ez' -.u. megt-(~rtent a ba].t..hatszer egy _poll~·I·vl:f.o1 tudta. J:.gy' ·.lC:S i al'HSt'u~1es meggon = ~ doladanul lehait ~gl' pohrlr j.p'·o:nt"a j -3 altaI'ov. HI z~"S. IliB..ha.telck o'kozta eme'szt.egyunk teaval.1D..at:m·ae'cet nem . ha ll~..aba vagy Latin-Amerjkaha. .(-l. Megakadalyot. tif usz I lad. ho. hiss ~ah~tar61jt5:' fertotJ. A.esi zavnrok T~l{u] JJ?:ar' Dnnel is megfQrt~nt.m13:ssa]. .rol (v e-rtias." len jj ~fordu Iju.t.rl6$sa. ijHaj'H'l't I ~..lt ra~ nehogy o[Jtatttnit egyen. vil.haitjuk :~ belrothadsst. a vizet ~ ril~'TIJ. h'oroi"arrafele .(J~~$hQ~:.i.be . Aztan egy fotI'Q.?.y·ants.is.aljan.. A7. va.oruos/lisa.lr!.:ilik~ egyre rosszabb Iesz az 1:. gyeftgGl. 1 tc:a~kan~U alrnaecettel apr·a kortyokball..Jn~p. 'meg naponta. napon megallegy 1IJ.zalmone:i Ia)' van eeet ugyancsak j·o] bevalt ellenszere IlZ enyhebb hasmenesszo·.

ht a haJSn1cen.el1i'.:a J : ::. vi.-(1tle~.I·agy.~L!I. fo·g 3'2: Ana .oe:t.gnk be abbot w ... magun.nCl e~.adi'k ponar italbo'i 15' pereen~.tUya.eli~l'".es~.n na·h..M_" szarnya 8'& td~MI. w -szers:ulttt • Ha mar luegs.· d' ~.ent ig)i1:p"il._. k. illunkJ !Jrn{r~)la.Hl £agyll.akli..avuh'd..l1ekllg.6kiul( ..teal$kan.-".Z.lm~]] stb.ibcz) l-polititr ..llnk j3: bjztQ·~sag· 'TZu ~t"m·o.s t6at:~~~v~lJiyvi:zet ~. :a:Me.e~ eis~'. .g!Viiil1 k na A bel/e''Ru".='liO!:.la:R:iiJ:t"...l~l1.~even1!·:k~ h~ D~ly'al1 vendegl6~ ben ennE! nk.I ~t1ti.a:n.g:yIl:Ul:ll!i. '..Hg l. M imr..-· utan mar' ·~yit'a j.Q.k.M{~Jlal gyilp l Ttl 6·1 cscccttcl..:48"\1~l1yv·i6el '2 l'~~'.o. poharraJ ~~~~~:~~~~ ~"'n..~I'l.e'Qcye.es enes fOll~~a el a . tes.·ho~y!...)....'pQ'kit 'elti"()_gyott~ keszi1sunlt -In. ~s.en:It-easka-' nil ahn.. U'j.al1:81 kts H' • Ege~z ido :a'ian ~lna ..'~ ..~·~1...I'yb.. p:eegy6nk Ugy'S~10 lorilv.'edveert" egy Id.1-3 D. radjunk 8gYD. • m~rtwo'~1t.. e.' 1~ ~. a . jJ-otuu..""::"".ent ve .."i.ka..k~hnfr/ L~C I k@ romle i i 'VpJ I.~t.. et~le~ e-seUib. l.a. hqgy elm llill.a.~al eg.1 j de . al~ect. vli:l.pban Dl.z.f:rra:r.~ szonnal rermie kell n1 i~ j~:r-t6'~c~V~~~'ly ellen..al az se 1.egy s:zaraz~ .t6::~"ije H'~ olYffH:rnit en 1]hk '!.SeTl '-lagy a r~rl~)r. 19yunk. vi:1ie-t.nem bfzun((meg .gy ()h~.V~~4Cly: arn.o~(lko:F.~.:~'= Vi.ZS~l)!l:1~Lt gy .3 4.e:zuttal .' uve_Q a h11'l.es. Etelnu~rgezesnel _. ~ lt~nger gytan6k~'~irntJ .' . t6jJ 8n...r. p'dhti . eit ~t :..n~ak. ~ ~aDAJl~ vegyiiok... &'R ~ch~l ~.a_p:to 'ko.t1elliS uveg kHz alma.. ell.~b.dojj:u. d·ra nlJ.viznel ~'zo~d:~ll1~ idegen.g:yogy .tOA~t~kfeUq.Cs..rt}rot -sd:t.: iOrpel":ee:t1.keg! 'zabktt ....lft~l6k.r· is igyuuk..a~e~'mt. .""Ht ':li t.h'eR.t:rmklj~..mf.aee:etet. :be· beJlole A barm."'..az e'J~(S.r .J.. ~. m.t\l1a1 Ha .kfiv'etkezo .zu.in.r. a nasm \0'"3 la- Uta:zas I. l{e:verjiiD:k.den ctkc~S1ycZi alrnaeee . es I!s~kgy~ilgC' .

natascs ·az ·8Irna- Ha ugy ta.ottil oregede~1 H~ valaki iIgY m!. hog:y a rcgcJ a][. rendesen az allyag= csere-folyamatok.or'l l(:Uis lenne.gondohak.gJ1ink inkabb valaruit cgc'Sz~g(.gyoker~be:t:l oJdj:a meg a probh!m6t.s ~'s.g)~ ielzi. moria> n.ttg.tlJl t«thet6k 3.ngy n..ert eS az ida e16ni kepules ellen.. 'b h .bh Ifincil e. l}. ~fJ..rl. gyen~i6 :me]a:H...ge 1) sekszor .nk. felhnFu II ~ szervezet belso egyenRu. lli&z az ecet elpu:S~lilJ'H ::1 kaeos b ak!e~ riumokat az emes:nosz·ervekben.1!.:akdveletrnod 8Cy.talu nk gyors javu·hast.a.~~t~t:gev.rzUle'tek. vaicn mien: nem regciJf. esetben az elorchala.aJkaUmaza .L ~[Ielvagy i6:t.1ira(1 pohar vt~. ho~t HZ utobhl idolH~nsnkkal tobb. a zsirl.anasz(lk sOlyos.ifog~staJal'. 'ldiS eJ. van N e fOg..HJjulk:.l. visz .k6'd:iis. Testiink i.lt~l:~b3n otthu.~ hasmene . '\-'et·.enVt1e.Sr.1ncrn tdjesen. el'i1t l az almaecetes keverekc t. 2 teaskanal almaecet.l~'BgD·~~t.eri nero mi'nden.len. . ~h. S()kkal inkabb csak -alt.ullhat) rep [d. He azon ban a p. Me..bodnak vaglV nem tapaez. gondolkozl illn el rajta.db szemek. ilyenkor igyuk meg etke~es.. almaecet. egeszsi~gt~~ tipl:ilknza..n.adjuk eze ket a jelzeseket 'meg.thalo az .gysz. AI.nyas (t5.ad61ul es tetlen iii~tc. ii. j6·.r.gyi'ul~.C:'l: te •:en enyr .sl.agY()thnllss. ropogo es fa _.it~e. es H romlott etel kQ.~Ek.:cet~l.~sii..el sokszor tT1Cgscl. '·eUet.l'ra'~. Hi sz.m III uk5dnek.. telentik.unk orvosnaz.'lruil m.aIis h~t:.eJenit vital[7.. 2.~:dnge8t~ eregc. De elrifordulhat.asmenes. gyorsa n clil"tr:a. kellemetlen 'p:3J naszo k~ leiassf. hogy vm~mjJyel".r~hlyi m j gedctt. t(t.ci. sa. 'FI4[~S:serkentl a y(.rC'gl clenites antibakceri·..~9n ijr~gedk's visszafordltharatlan j·~rel) mint ahogy ~okan .ID'"'O rn orgorcs VI~1:gy h" .Ullord:u Iii j..l rornlo fog~k. 3 szervezetbe.gn~ s?ul<'se·ge.et ore- riel:tllashoz seg. Eft_Viii' e:U!i~'n~rgub Ha nem voltunk e16g elo~a2ato'Sak.erl'le is eh$fof. Egy he szszab b ~ln1a:e.. fogalmazzs meg Cyrill s cu u..il.ezj mindenl'el. hogy erre nines modunk. tOneteine·1 mfnden:k.f!:gcde~folyamata .ra lodik a teste.elppen sa 61e I mer'Glezes acet . akkor is bevethetfuk (liZ almaecetet. mint ah'Qgy 1:lZ U koraban .s a barna foltck a l~ezfe. ~ha:jl. elsZ'isez8doH kOunluk e.

iesen ~zDh:~ ~z alm.seQ alapul._l.lc.em.itia veratv~d. ~ A fu.j'es-ion&1Yc~9ltkepe&~ szin eny-bime:tf1lil~.'. Ha te~hat-eiP<akirlUR ·se'gltem .ya~ztjuk.. ha:zJ~.1 i11d:en kep.on ta hi!Jt'_ffi. .almaece ees-rnezes kevei. paradentezis .0ksi:rke'l." hs na:Plaban.vcl:lenGl 'm6t6t utan persze nern szabad ecetet ]u ttl!lJlrn ai (JITI~~x.eg~frij 9. aki.8:90:(". EO.~ki.~o·ve·t·~~z·me.~I..3:zomal -~Z' en-1J~e!~ek~ ernyedfHQ I~H~l. ri 8_Zi~rv~~c ltt'-Jha nl'~r nogy he trel gz :nl~era(jo ef ott el~'€:z4:jillkaz' ai[na.¥:~r.dtvert8Mth· mg.el • a 4ielJ.)Uilk rendszeresen almaecetes vizetas ~4 k~·t.:isv-~inyiianya gok :~8 vitamin lJk.ul]t.'j. t..eCe! ...ir:em2:et feJ. lce'verjOnk oss2e' 1 ev&ktn:illl ~. is' 'flkiimek gy-ak'= ran ¥'cr.'rzikenyseg t A.iti ::I 'ver~1v~d:i~'[. .e_g(Igy.:g:et·dtilnteri S·zero61c.tO<f:l~c:n'·(:l=.ae·~e'E ·bdJilr£if· :i'egtti ellS _11.s .:.. azon "3 1l1.J.TISZOf alrnaeeeres k~"efe1lei:~ H~x'al". I10s'S~bb idon dnk1:ur~v~l·a s/ii:e'ol:Qlcso:ket. fogi. rjta.k rendszeresen almaeceres "vhzet:isznak.g:~{ors2bb~n teeter.e~keL.a g'ebgY.ri~ t1·QS'~. HatiL~: .3[ gy6gyuh!Jrsl~seg.-y unk fI ap.·il.lt .e·t~els:-enys)..61_~..e:p. "r.m1 ~ I. I i' .eteK gyt\~~ul-isitt ~ Nliitt~ u f~:n .:lly.Pszur kenjilk b I.gn~I . .eVQkl1n~:ii-1 alm :NCC(:~I egy kieeb 10 esavaeos 'iiregbe:I1lJ Ra-zzrrk J 6] os:~z(.6gyula·s.~ k~z~16·(jtvp8Ul:::d~~_km]._. is" a.as1t..y j) N..te . 1.~~.gak es a.G'ze..:ir] ~ei:tefi y i_gJ1.. ·t.h..:. /\%ok ~:-.ci:t if¢!.j.l'Qiz~oUsQjk :es t6l f. .. fut' t~tlem..hc.i vagy ~~ulhl.tatj~k~ hogy a ·v~. r$'s""'ze ke:nyR..<J\..S:'V nag..ek -e~$Jebgy:6gyulas Idegr9sz0~t"9&g lIA.ttlegvasUtgodott 8z:itrukt~:R~8dHH. v~gtagole V{lg¥ a t-e·].g53~1vasodas.tegi.mQ!IY''' varasodnak. -""' - s'Zeil1ved ig.iide.d::~: ..~1 Sell ltieme.J.Ez ~..gy.gyis ~bi..j ~ $Yors·:ihh a $iel).g.6gyw~s~J e:mberek c_ .sktira nem CSIU:Fl4i n az id6j[a. A:z aJmaeoe.e h~'\I~l ·felgyO-Pfil.i"~1'l.csd.e~..g·ben fellkip6 tes. .· a Bz.'I. minden erl<e~es-' h:c~ ~hn~ec·~tC:::S-ln6~e~vi?.K1i~. ez.. nek.e~l-kll"dt'l. at~ naponta tob.s:ij.:~: aj a~llott az almaecet -ko kt.eJle.A~ gl[1).1'1 :reuemenen J.~ha.:~nyck.~ik 'a~ ofof:'l1k .~Ja:s.be-Vl t. ~ • s: ':e'" I .]l1ak a 1~J~6·s:eri.y1:dujiri!.d~j:aras./.gy~gJ+u.ar.(U(~clltB2 id~s 'rigotr sebek.l~.lkedo~ erG<&en .&::a k. ·elos~g.dt ~og. h@gy' . ren m.suiiii[ju a ven. Igen jo batassal vnl1.·r~t.i1es. hanern SerUles.s...ny 'bctecgsige.tol~azt: mlJ.az ..p·cn konzultdU:l1nk.::l. tafHl~zu..:llto~e·$:::OIl. 'm1cn. 4.

.~' kana] al:ma~.t"~gy' nines -ra ptalaj 8. Ragas KOzb.: 1.:1:):laybz.1-" ..s~.js 8ziimara 'kiU sztitha.alr'tlaban talalhato f).zOk.."II!" rnegakadalvozza 1 ' 1 ..'.Ovag'y Uszla alma .· a fog~zln7S~t)'dS:s.ggrl es es- te ezzel az oldattal ti:blit:e.OilV:. iertotfiemt es . "1>. l ~ s.:...segftl visza H7&rVC%~ tbe.('ak~nti. a 19 yogyulast..t:rvi"en Aiint:le. te. a fogapolashoz KeVe:rjillik.1 is rug~ZtlVtuiQdas es p Stra4eJn~).'at'-osepe d 12. ~ep:t...ce1:et1 lI:zatjUl1k pohi..jLjgiii.:vc.e:n j61 kiriszaulnak a iogko.k is fellere:bbck Iesznek utan lognl0$a. l a I~ . Eeetes "fuel n ~a)'ou' ates aimaecetes 'l!~:7.ebek.kteriaJisl gylJn~ditBg:.·n." 1\:U1.'~Jl:a:nib:a.:.uWa 1_.• ' F " Almaeceres viz..el .A" .at~ fo.tjUk"' HGt3s. Egy ~anuJnnlrny szerlm a rendszeres almnfogyn:s. i 'eceHe.ld. es a7.D.ag is Cf.. !t'.7..~. I .5vel ettol a [oJgil.itlOj asvanyi anyagQk.::'1:!l·et. cl 1 teas.S .l. kepz5. mez ne"1!_:'~'1)gam l''J:il: a J.un'k gatFga- es .d€sr" a gywladasok: khd~la~ ]a.et!.. kent lmlci umot.~ I ~ ( • I a s.1.

t~.. mert j.jitja a bor s4vkoper.".n...'"bo~ vagV' 'a fd~ H 'LZrun'· _k :!. i5?a:-rn I a IaT1: 'ril6 d OJ'l ki1H.:SH"iIi ~L\:a. ..in. apoJ~s!Jan is c ~ "..millft~g d'.c:rl~~t1 ~. II (l:'i: ~'J A '.61 atJr~r.. ' I'~~ 1.~. .haszt)al.!iS 1". " _.y...r. [. u:[ana.e~e1)l. a t est·. ' . A b6r"p'olS'Si ~"j' • " .A:J~ 1:m ia..a SZ~ps9g.. E zert 'I..j.3V...azanban lu. 'egesz szervezetunic $-ze-mp.' ~[JIU··. a·Z1:'a:djuk b5rtittlme'~.. tanasfh:1ll.' . .~"t ..'1.~ ]_"'6z~ls.s ~ :Ez&rt·3'i al1l1. meg.-~ ..i hQf'.. '-I[·l"s.l . Fl' _ -<r' F . "' .1C1:f\1. gyUT ·ljl. 'F- kftun6efl rn~g8ilja '£l h~fyet a t~rme~~tt61togva enyhffi savas. ·'r. a belY.gyogyi:t~ b. Az ·almaeC"lal ..bl kifcj :tcr:li j ot~k[jny~.kfibb. i~'J...~ nlc'M:j~.g~:va'Shat&Su ··s·zer:t. ~Z3mil.l~~ min d L.etes. 'sw.'i ve t' v e fds ~j. ." ~' . SilV~ kopenyt~ .l-I~:Valamily.1 k·l.pH-ifrt~k...C [C'~ lJijra.p~il~1~~i' ~ rr~ch'!8.l'tff(Y<:::Or.lgy' t1.. fe~7.e:l llllln:. t·o b·1'-.1te:p(3k~J:j 8ok~Jlu:CtUl~ ~..mnt}'~ ~'Ql_ .~gytink. ..ijbb ~~~ppau . 1" szerepe '\'H:t3l. _ "_ ..8 mely nem .q( .· 3 ..'" iele ...v~kijpe·nyc. "'1" ges b uHUW.. gyumotsseoettet 0 kii fositja. . 1t'i.:i=i:7.ryf~~ ·eze..:.A t '_ I •• &·ae·ce.Q." ~ ~ _ .~z..". m. legt.:~.'tagj~~ha SZtllPP'QUilru .' F' A"?· almaeeet 'tlZnn:r. B6ri. sAe~.y:.ka.hi szec.olgatol...qlQtce .rno:::HlikOdtunk.... . " ' i· 1:!1. b5r:full1He-mek (b'n.a1:gL . Testiink sav!kopellYe..g.. i~eli kitiini"i: tt3:t'me:::.t gyUnlolc~ec.tdOI .tm~Sz~L'e:S...zta/Ik·~~odo' .ely .brntUjuk.'I• 'b ~ 1: tos vee'{:} A..:.:aivil'St s ~" "' ..a.~ve·u .~ a 'v~r. I' '.~ 'bt)I''''' apCi.I· lf-euOt~Z. _.rellik~.Logy . S b~r C'gytllCJt~gy :-jJnY'dl. c:J: _ _ "l'II ....i.:: ....tel'nlegZe'te'S ·~v~S ha:t.· z.~ t~l~ .tt$ ru.. feilO Iret vQde~mere J 1 ~j.ri.-· ...gun.i a..el'ei~ek p:~tQl-ga~'~va1 kkp~· i'l_g.2.rt. ak.at."_" .C. ... ..~"i • . ~ .~gesz~..mk}'~&"megbQ.h3-.}:".wl:L..' ..amlre stuksege van..mltJu n·b5.:~~yru:1i1i b&r ffl'e.~. • ~ze¥eket husz~ilFh.11 b9'lunk... EZ:U.'&rS d dl a t 3 st.eilg'ed i ecemek msjdnem us:Y. ' t.I!.?i~:t(:.gos hatasanil '~Wgyitl pjnt~~lja i3J bpJ:' ~savkope.. ._tqa :~..aP'Pann:al v.. ·ru~·'ef·~."~ _ <~r0s~~ .t(f.y~L a "iri5~et ~l. a.a~· a Ilia a es cHn~ga 11: .~ t 1 va."'I b~ rapoias ian ~ .unk tesmnk tisz' t:an sl..[ (~~ Benk-it(i h"alasu... -.. __ .]:::> .nt~gyh(.avtlf~.. :. .i. ~ .LL..f::*""~nr~vi' 1e:a.ala n1(t~l\koda"S. '~_.~ .{e:~ ti:siUtjs:ba. " __ .'i .:~s:z.a 8.o\S.r _ "_~. .'. Tn~g. .i"nk· 8(. h.fiiO ~s meg... hogy a sz.. D.. "{agyis s..[ ·te. ".an~lul.I\. akkor pon [OOOIf'l." ".~p..g:r:artja .aS v:.. 8JiJ.rla~a[~t. .~.(~. le Im.e'n..~-\t.' '.

~:raptl~S M" d.. hogy borlink fel rudja :sal vni a f{irad.~ evok an 3 a~ almaecetet 1 liter.~r.1. ll a sa- anna- "D"" . 1 rsbig hat..re.Z· essze ..izix: .!l.dibb 15 pe-rcij!.l<f.r. I .£.la ide)'"" amiikc~ra h 6mer'lS higany~al8 FtJ:rao OntsUnk kb .8Ja sos IL"· eorapoio1' I.rt.)Umae:cel' h lL.f.:l\'l:l 1 "~ .ti. c·s do:r:2:~oljuk le vele etC·s:/.in ·e . testet fiirdell utai1. enyh·(ll~s. A led oas.. flliu'·ndjunk mutat.!I' l' ~ az airnaecetrxa (:8.1.4hi .... .n.jbl~:kd·6 aHo ke'li.u~.?a$s:almaecettel ](cverj-ii. .:'i. Akin:elt nines idcj~' minden nap a maaszfrozasra.A. i b!i: ~1.(hQvas vlzhez 11-2 cseszQ' atmahel: alZ tropus·t 'hameTsekle:to:ket vat.cetes t. Mas~.. legsl:ibb hetente egyszer v6gez- ugy ze el.rrrhu ami a Kim. ..t ernyed I bilrt.[ (1 mcdszerthaaznaliuk.nk. mint egy dczodcr. es az almaecet (:'gy da·iJ.d.. I~~ "1' J -.z. TisL.I4 fil. .2.. 1.·v.if... e. e:cet). vizben... 'Ii "P.Kaniku.fiij·~"l.~-lJ eB . .zhef:..-. UgY211a.litj. rutsp.g•.:Wfiu.2 ecetes ·mI'd 0 i'cgeneral:ja :a.oie ssel m] ti den szappanmnradekor elravolitunk. . Iteven dnua b0 I nyug'l:atja:El tiaztatabm bG.e:rulrsig cimszo ahlH (mas'Szazs alrnaec ettel) szcrepel.ek.almaecetet a furdi5vlihe7..

iju].J:t.nyeb~n .Uv~16kkal.7~~H'-junk egy· rnerek Ievendulat egy CSafvar~S 11 vegbe' es 0111:R_~1nk l/4 lit~t ·_tll}m:~. (l{m(J.y gy~_.~ tt. l • ra j 2-1'hellg.v~.~_kJl.he[j i:ik . fgy "" indell ki til SZamSF£:I RolZri'I .r.d.~) ·~sfrissiti a hOi?r. es: • 11t~nar fiZ{i~jfi.r~PQ]6 hat::is:ti ~liIrae.eGctc. EprtY-ahndr:ci:r -pa!u. Z'..:: le az... e· /12 e:ptrb51~s @.G~f_td Mcgd'.~~apfrrod~~s~.kle. Ez igen '~9: t:i...Me.e.Pi.p.:~Jt 'I)(1f t hi ~po'1 a j~.lmae~etbol kes~lt -pa~olas ~idtj~} p!r1Jlgt.H1GYil1k Mhlj. uveget~ huvos.tcel b ~r16nk€:f):d:r.:'l sz(~" t. :.g~N:l()'. f~riEtlep.-3.meHdil hugy 'karl ~JlkoZIla rerj L'__: ~~ 1~rmb:zeM·~" df:. tovabbi hQzz. .Js AI'mae~t tlillcJU mlntJelil m b6 ft'PUSh6Z 1"'e2:llt.i<l. leQ)megff!:le'ldbb .'Wy ~~:W'lX~ 1~_g~l:rn ~.Sll8 'mu!.1:tQ~_e8b9.e~l.sztatalan is _zsiros bot' ..r.y.·eceptet .gt~_~g{:HukQ'Ob bal~t~Tium ok d.l: tan 1~H~d:6ri'AiL11 j'Qk 11{~l'laljun'kat (. a utd:cs I. q~~)nt~AJk 'furdf~W'7.s18. ·eren'kEn "11.at- meata~lalbatj.he7.moinilhaoo.g:akijdaiyoz~~ .S.ago t_" h a meszeres s9!:W'k{jpe. 1Hltet h~.a u:...:)i .cet meg :&Z~m~Hi er ceptben ko.

.. este.~kok~ st..eve~unk • _'~ • .'DrilL ~'?' _'~ .u kremrnel.gyjul~ harni . e Rpz.u1k 90 . ~ zd tisztitSJtlk ~ zsiros s ti.i .. ~ rv~:a:8Dap rt."e. ~ f.SU.gy maJ. Arii.. . Ny~tD~U'!l~. if'V~kan ~J ~J~naec'(o..01 szcm UPf{:!L~ e':!: adjunk 1iHJzZ~ a It..~(."' ..~+':r "T.~~j 1l .ik le <I l~' t~-Icr=. 6'i:..='. -u.c~t.l.i. i ..\\. 'I.''(lrcl:1fu l{..al ~~v~my~ "1.. h.i.~lv~? be :r<eve.hett~ so. .].H -p.Lezat... az arcunkat. v~1Piil~:t.1_' 1 (' is s·zRrith~~hJJl:.asyanyvj~et :ugyanarmyi almaecettel.e~l frR.g~:V.! a~aub6Tt.e~'I1l'l:lav~l.. • · Vl·ue-. F.. ~ gl..( 'S'ZMl']!ott rozsaszrremrauna6~&:!e·.ev(5ka[". s:r. .I::~1. e~.' '~~. i\-"f.ij~l~k'ij6.1t I h~.al almiiecetet 5 eyokan..t: ~ ~~8 vibl)'iDk fcl :lZ a~re·"jl:..~:] moseuk 'meg..l~es OnE'St~ r~ le.:. ahn(J. 68 km.L'~'~:--.[et.J' v~gy :me:~ldle~. Vt.fI k~''!1~ l h~. d totlerrit.' .uk a .kban) .jtllk ll..eQyho:l~Q.rj.g~-j:llk' ni.rcl-.id l!ai ~~ l..~ ~"~~~-~~' __ ""B \IN' ~:i'-~ ja CS S'z~'f1lja a liSrtlil. I@ 2..:sa-4Xer.c qvegb~ aUiffiuk a keveP~et ·2. gyogynov.5 .sztitalal'l arcbon reggel 6.

ik hu~zii: i3JZ~'~d~tf~~..y nedves frow1't.. mele 'fr.Qs:o· "0 11.cllllkat meleg v'i'utl tis.. 1"6".~..tz es '1d'.:rCfit 3lttlenel MartSlink mete·g· vl'Zhe egy kjsebb per.&S2 uz ulltCviz.c..w6¥. .s~. 'L.sij.e...o:tWt:prUl . P. I¥ ~2~p6egapol.i.znii 1ata '1.frie~.ozza'Va~ok: :2 tr..eJ.zii~ae bone . t~tt~. "..Mll"ttstwk egy fiz])"e! va~ 5:Z0nkendtJt . kozben I.ra~ les bol"'it .b.atcbarl:.- .wlZzsiros ~s tiszt:italan ~tcb6t:re' 'v~'6) de tehet~ b:elti! ca H.~. minden bar :maskent re.ter~[ es az mi a legj.C'et p:ftfr601.z' 2-3 ev. :il::'rc5. z E'l. 1-. 1 tta~'l~i:Lllal i~l"j~mM.kideriisulk" ga. .o<t HZ.ethej..d:.irrduvube.l t]1I.ziirjuk le:~e'S mmis 1.zbatO".a\1l'~a&6:.h"U\·'(lf..diJ-i!'.et~~tl Atioden.g az at. e t yre..at.:mii~ eIhalthol"l\'.1~' Sza:r.~ Jf.J.:rr<.. ~ Tentsil:k a ke:ild.. alk.gy ~volIithatjuk cl a I.a.ganesph:ij_.-a::s~at:! Cs. j..gU!-Sig"i.h1.~. '2 ev6kancd:1 bo.c:a8J.u." Jlilajd .1l1k6:ziSt.: . .ket 'l:'eGe~p1i:V2'1'.S b~. sen do-rz. ..nk e.Q. . az idol arra. :s.'tngyas :tuelybe.ij-uk. elotih:tjik ~.l)Or- .reles" hi"el!1 es a IPon'os: meg..vo)tl..g.'hoSIa'.okal'!H.:rnpQ.. .Ihi .II~rjiik k ha.1)uF ~'.\lL ilhhO~~e·t.()S8UK leo 'vh:ze1 al .to'8' he~:eIlte e:gy~~~r. ker :FldUTIk~a~ alJnae.l~:et t0Ja'~s'~r.eUlah..!'.:8 l'blp'l.O. c Nte. Majd s.&S~l'ga-j~~'2 t.ll11l'1.lI"d'~:(J.nek.~n~1 almaecet. a~rcttilk.mos- trott:irtih.janla.~.a~k~~J fr]&~. .el kevettUnk. ho. f~th.obb olajat.~8ban 'igen fontos A S."is.. k6z6t ra ~rndiun"ik.!..hogy' . a k_' -··'b·'I·· ··I'pro-aas At~aka.$ga~.. 1\10-111.Ul. Az arcb 111 II af'.~· nedves. s.et-e:get.' .Ij. liat.c·p.1 It-ill U€' m.bv~:.ci.3!jllal.uk lue'.~Juk le ~g.Ju k. Ezzel elca.. h:u:}ly~kb(:TI Zi:8~I'08 kompunense.st" l":vee ge?!ni .~ ~a:a:~ A...ov. b6r~n~. i\::l e~e:kr(o. ai..ig}' S TiQtitsu:k~:meg az 3. ::2 'r.2 percre lly~hlk ..DriHk5:z.Sri: r'ewllQ~ a es s.

..d~-itsiirrkfe14 .~-i \J k e~el Iseerm i':I. es .kala:sl"~M.iii hu.! s c:» 'keveriilI~ezt 1-& hozza. maid :2 ~~(j 'kart:U hu.gU!k~verjii. borre.Jfi k.en.iik. es hagyjulc ·.R..al rnezer. n:rOtis2:ti[~s uci...u natassa J". arcra J t:~1l.. > kiJlS(Jleg as' b8/s6~ .fef).hozza 3 teaskful.~.van a szaraz eS oreA· avok ad" .Buzakorp~J-ecet pakoliJis l\1.l. r lo:" arcon eg.k :h: me..n.ztl!:iH!i utan vigyuk "£el.'3.. Reggel tiszta vizzel rnossuk le.. dene I'on'aljuk fel.rJ.c'l Il:detben is.a~I. . H a rnaradr eg-plu'Cs. . ka:phato.• Nydmjuk s2~h viUA'tal az. '-.P.g egyszer a geppel az egeszet.maecetet. ref-a rn1bo~ta. fl/. rajta Ie]. is • Kev'e~·jiink. fel. 92 .otS ig.~ regyiik be . 8pol6 sz~r gazaag. 8B Az'avok806 Bsvanyi 8nyagokban. e~ Buzako~p'a ha:SzitMj:ukfel masua p este.tohe.f:vQ.J Z o-ecerpaso l'as ~tu. V eg~iUmossu k le la:ngy-n-~ \11 . 'mar IrIGUuiny zak orpat. Esre. I~ I.I rni'llel ig(j17 IdFJ8Jis scepseg~. K" §. a g. . . '8 pa}...kan.ged5.Arctj~.el es~m tt Ve:.ah1.nl. Azon'-nal haszn~liul~fel.i a bekevert pa.kbanf a IpaU kaban. olajb..sn vi(2uninokba.y6gy. I ". *vc4c:ad6t~e:-s a cl uonlhlv.. nOV'efty .e~zejszaka.

» .le ai:Iyagts. rendbe hozsa .~~:~. s~afs~_:ag s a 'ken~metlen e ElPI~j'De.un~r:ing'.A" hatal:lt 'tlgy ~rI1Ctj(ik cl.zhe-.szre. t5biiiJ '1 01'>.eJob~ Hajh.· . te~krsrn.zjtin nl11:1deil ke~t1:>ihez almaecetes iral r r. Ha nem oro~let~sdo 1091.khuHik k:t aapcnta.szites- 'hatjuk. Q's sze].I amive] iobh . .8. kik.." 1 '_.is leher.ereznmrf'::l. t.hai"s.y. ~s:}]]. 'f~~ .6dijttfugak A.g. S.ogy'fu'leos. M'll1den 'h:8.. mel t. ' (jhlU. abllriink.cgt)PJ'~:nl'4'll:sal)b ."'.j!4 liter no n i 'kez.t .~.: nc:nm1¥ teassanai 'I SZLtn toft gydgy 'l.galizij'1luk {tpj.. viztlt:'. vez:eth.'O~a...k. I 00 mI viz.ukk:!U.er8 V:lR~(~Ji..(.a.exhen .]ldeJje alan ~nn~l vas .agy .i£e. 6 O ml alma.J' .qva.s~~g l\kgsziioit a szajiz ielk~lbs I[.ogyas.g (J! ~hi~J:d·. Az.6. h7.i!ppen meg Kieg:e.on ki.Ell.~.skatJ.~~ij:Llf!k ]'/4 ~~tfi'V~ .({t~b~ k6rrri'y-~hbmt f:e:.~lalmaeceter a fogm:t!sir vithiz. ha]...t~ar vl.aj_anJata~~leg.s r~aJv. H.fis levendu IeU is 1_ '. a fejbort meg'rnasSl.nyag.e:gyeKl.te~se.e~szu.froz'" E~.id. obJf16ho:z'm"<g.' .i'" ~ 'tJi'pt1sr.l1s{} ()lJlihb~J.cel~'cl A 'Qy.v. Ha . e'S 16g~'s'siink:minden fogm:osas ut~n 1-'2"pucen i~£. ••.I. ~ZE. hogy ez v. J.ro~van szo!! es ne.~' et~ higi'ton a~ma .ala'bh 6-8 heren ~ke~.~:en::~ljlH.'V:'Jr siirom-' najtip:t:1st61 ftigglien.som. ha n:rindm h'ajrIltlSas lll~l(talr~r~~.z~j.:?J.efl..L adhatun'k. /No:ruihlis esetb en 'k!61iiibeJ:ul l00 . k.cdc ~ u:jnl :=ot3!hma v~li~. p6to 1ja . 1'·. lehet. 11l iiny7.ha ahnaecete s \i~~dgat.'o a:iV:3Jfwi a.6·".k~ v...ul~.1 -tej'-s'kianat rlY'~rfa!levele1i Gy4gJ1jU'J)e'J. eeetteJ.kblUl·l.'-a:la:mll'yel1l :be.a n:~hes'S:e~ .ala.lgy .j~..i.a~ .e.de~ t.lij ll11k 1 tea.ki·.zA:Aun.~bb.g '1Dkuzzs a Itajhili Ilast'j 'l1I:iI.hn:a~cele[ .Szajs:poJas.m .h(~j~_an P~{l1i.au i. ~8.ajn~)vc k.e5~ c.:~lada le~~'a h~:l. bogy az srta-gO&.~ Y:ibg_y ""mag.mar'[Jsan ~ uJ'Fa ~.z 1 t:e~sb'n'~l alma'e det) .t.okat ~ ].~.ltHil~ .d a. Z~iros halra:: 1-1.ail 'Hh:y~gc..lHi1 erdsebben hulli k a h:aj"un.. 'z~rtu:1. ul:i.d.tU(rl 'pul1i!bbJ ~~'ijlo.

~ a:'gyb'b~iilveket U forrasban J~r6.ssz1l1r. i ec.k meg .holtokbaJ1.an e.j mindig belie . _ Kk:v€rjiik a JOzem. hiszen az elh a]I 'h(ir-' teslOI.h{l:Z~ m~' . i'lat. AM a f· .1n u meg'9zE'u:'adni I ne. tarras ne]kti.) mJ..ntsllk I. A tulzotr koq~a.tigd. maid szihiilR le.all.jhort minden hajmosasnal ft.. 94 ..op a..il'v~n.. Fcnytelcn b..es. ttllcsr61 ti ncsrre.L li]_ b 8. levegC.p1:1:8oto a pa..rjuk az almaecet :!=ieg~t~e"gevL{:l. .ii~juk Ie Hajrn..~ W L't csalaulelf.et' po nar vizhez~martsuk Korpas··ha.lba n e~n almaccetet.¢:nddt az almaecetbe.!{ocl~lst szarit6t eilve . s~et a haiat.. Vek~H1Y ~Z::tlll. jto'l bevah sze. m6d~~." es darablci. .1at.adjun k 1 le'a's". va.eSeJl nedvesi tsuk he' a fcj:bOrt.k.m.ziassu.OS-8uk meg a 'haj at.~ karnillavirag. hajra: .eMlorun.Eri):sen korpas haj esete 1\ ta n-a Ci.rzsoljtik be a·re.e·· ~ " '. bo'nre is v. ~ Mai d In.£ I. fe. jgy v.ttk S7. Hag'yjuk' ~ Le:. kicsit 'h:3JID"A vi~. rnajd mindig ujabb 'iiMasztekQkat. -1 tea'sllt~n{d csalanle".6dl k az 9.l'~e~ r dolog. ecef.lt am Ig DQ.lj.-e 1. VIZze\1 lVlansunk eg~l vlzzel atltarort Inrli~)k. is...s~ jar....ez az almaecetet .vclet (b.fesO 1:)10k azonban szabaly'ozha.ajra: 2 e\'5k1ln41 apt:6ra V'agort~ szaritotr 'bo]torj~ngyo ker.ellen ]~ harasos.eteis.deg aJ- maecerbe.§.~toU alJ61 i1U nsm maecettel..r~ .~ zru.::. ahogy s"L. vizzel.a A jil.1MaOnts-Unk egy~kiseb b uv.Ezntan mir ae 6bUts ttnk 'lti:a. tUlsz. ~ta haJa.nalj:unk hal..etes.el csak to ["olJu.nd.j~ j uk aUiIi..o!Sas 111 tan 'tin.~):S minden hajrnosas eI5t. k ·Viila. "9nn1agabant~t.. rozm (jJring:~. O. le vele a hajat.Biotiblito haira 'es fejborre A.t~kt k.i~Jllt1 b ') () percig hagyjuk h a.y..:tikahan es a gyo1fltn.g:y 'HU)rll:OS3S utsn oblitsu!\. le a fejb8:rrol. vf:szj.keI6. kis id6 millva sz.' ]'3kanal gyUmalc.

M~ei hb,jjixfiM

H02Zav:~16k: .1 eVQkan~l me:z,. 250 ml d.es;ztillilt vfz~ ]. '£.~s:l~;IIDaJ .alrnaecet. . l\.~eleglIstllt. Ie] .a vizet - ne-forraliuk ~. Azt ' . ..i' . k:'h') .:' a. m~'ct.· ..__ 8)l·!JU)U .' OZZtl az e.Cet'et.
-l

es

()lqhil~ b~l1.e fel
.

,- S~'iritai~. ote F:en.i':Uk a megt_otoh:~ de. ffi,6g nedves lUl:jra-. d Aki ]ti (!:l{ari:~sz,oldteni a hajat} viz .helyett: lttllni11a£6z;,t:let h-a:s.~alj9nJ es a:h"ho'z ,k~verje' a m~zei 'ni.eg:'!If ecetet, • lIn voroiS:'€'s s:;~inal:'nYi~lal:'Qit.s..z:t?re'o)i1!uk~ uldhnlk fel~ deszwIalt vizben lev@:k®"llal hennat, .10 percen, H ·forr.alj:uk 'ki'St
]8U.:lgQn.~:es esak tuann t'i!'gytlk bele
So

mezet es-ecetet,

K·-"" .exapo1-~ as
D.,..

., ... d ezettt , szanaz -k~ '1... .... ~pe. .~~'Ol"

'[y,sh?eke:vereRev-c: 1 rcH~ la,kkoz;i1sel6tt -, ek b8nlpo16 olaiat :ilyerhelunk, HInely s:i-I;n3V3:, 'ba1·sDr:l.yo~~a,a~'ma.eee,ttelCh'j'r.. m .teszi it kirepedezett kezet, Miaden ,kibjn,~Ra~ta n, de ffit,ltrH zsolju,k !be, a IkO'fu ·fgy lefed~~'s ~14ttl·ke~jtik:be k~z:~nker (ej'!il7.:a~ara:e~e,~I~gv~kony 'molte't H ~:SZtYllt i~ .huzharunk; hogy lie n·ls.jbz~:uk 5S:,~7.e',;a.z ~,'!tyr!~.. ettiu0'1 rtJuk ~ 28'1-

~gy n;S"L:" oJivQ'Olai es ~~_t~:s\~'-,~]nlaet: tit

es

milt).

Tesl:ftpot~&ta is- kiviLl6.Q'f-ldi.talnras~
ie
i - ~ !_.oj"
l::1I.

,puna

C$,h~§.fsori.~{~S~~:i: lul

res szennye;z6-

nor,

.

Aka't;.c~a;k .a ,h:ajhullA.~,. 3.. [ore.d,c,7n" cJs.~d:n,c~odGlL 'kij-rrnvk is
a 1~n\;1l~av, kalclurn

cI~seket~ satJb le~
,F;l

'arto-

ktlr'om I!skk.

es nalr,iurn hianya,r~ u1~ll"'Ja-k. Mivt:.l az .almaecet ezekbeu az 3.sv~n1Y:~any§g_~lkban igen g'a:zd·ag:, .r,e.lId~:iere;sfOgy..a..s(1'l~ila ·~,~'~a.lil:.'1vj ih~i a, h(,~:lyzI;LCIl. ,t\;~ar.ila[Ol1 'teh'a I: l,egahilJli, har '11 rc IT 1 ~rt.~/{dU ~ lrna ecct-kurat C tareeet hem je ..' tani, h:J.nt ko n k uren-

sa

Oregkori faltaR
A'l... ~':~l{ft'~h~t.~£lkorra] IJllcgj,~kTIO f'1;.~1 bll tokat. ahnaecet
n:.):gyttl"lal.e ke"iic;ta~c"''!I;}ll,~zc1h:e:tj:tik.

e~·

o.iat a modeffl fe;rtdtlen'ltot:;ze--

,Iyei(,:a vegy,sz,e-·

rek 'szamara! me-

• 'KciJ(:tj'il Illt ·l~)~~'i.'i..::1 l,ea$~l ha"g=y,mtdeve:t (g0rtin)'OJ1~'sC€'r\!.t. . . rifug~) ~l te~i4;:t%·~m;;tJm(jl:~cettel! lvtmdig '4S:ki;en.ji..t:k be a foltokat~ eShagJ,l:\;lk ,egesz eJ,B:zQ'~n at hatni. C1Bak masnepreggel rnossuk le.

rek a,1 i$I,passaga,.. va I: pusz,t I.~a ak n

rei mincienfajta
b.alkterlu met,

sa ICei sokka·1
enYh.'.bll hatas(J szer~B.(zonyo.s esetAl(ben e:ppen

Re ndszeres ~hosszan Carta h:asznahlt mellett a b arna fol'~0k dhalvanyuhli!k ..

ez az Ql6nye,

Labapolas.
Bor.k,em.en:y~dese~,. rnegvastagcdotr
.'szartU"e ("e.g'

. .Laba.2sg slll:en A b(1.Tk(~rlel'l:ye{:le~·t::ket,rylllt~.u.Ille.kei· almaecetes 'bofog:n;as·j,g.eni1ata9()S ,QZ 1)$1k~~zi.:lhcl"ji!k~ kta·:=t:i:lik .a '1 ab2l ·::lzappa.nos vizben .le·gfil~bb tiz p er.cig, ec.etes Isof 0 rdO.. K'et resz vf:zh eel utana jot l6:r(lnijk meg. keverjOnk egy

resz .alm aec.;etet

1\1art!:a~ ~i~7.'1~~alm aecetbe egy gezdarabot, es' helyezzuk: nk a borkcmrn)"C"l6:::.tc. Eimi.t~~ik 111.b ~ gCJ'.i·tas]ival, vagy'huzaunk fel ~r pam.utzoknit, B:;agyj:uk hatni ::UJ:; ecete l 1.;:~i:~~ ~j~:7.~aka, s addig i:31l1ete.liLd~ e a k'ez'e'iestj amigel ncrn IUnik·~ ht,1rrk"f:'mllenyede·s.

96

Almaecet a konyhaban
A~i aem szi:Ves,e.u i'S,~z:.':!-·a?;. alnl:iJ;,e.tete's vizet, sin n}~glil el, v.eihi szeretne fl~, alrnaecer eg,~'~~~gjaviin haras.iu_, :iI'fl'fmk.
.

a kQn~ha, a t,lfle;gfeJeI6 a:lt~l'.r.l?it.i:Va" Ha .elmaecetet h,2':;;an~~ I,unbr ii, fO-Z es,he:Zi~ 'EuszlerezesJl,f;z es a ;;;.alfftakH crt", akknr i:~ e t, ~de5'-'"5avanyJ
tiu:]UK ·52~r.vez;et:Ul1J{et
,~

aa:v:al..

az

·3]mae

cer f!~:S7.e~ erte keEl'h ,:a:l6anya ..

~erro§@_ek

ltJld.segbdj

'TlJilai,.dgnl~eptHm majd minden ~JJ:i:lb~.7'J '&r:ndytH:~ ~~~\:~t kd:l~ h£L<sznilha:trm ~r jbim, ,e:1,eges?s~gcf.:l, 3,'1 frr~~d:cT'el.2\t :.t[ni~rii<ai e~ ang;t) I k01Ty"h31Jall ,s~ir.rteidz~;'.r.I~lg~ ~]vn~tc~u&l f<J-2ttQ::k:, ts :f1iS;zerez:n~"k'. A.· '.i~ar1i::ri'i,zti,kci.\k f"ize.tinl .t.:gy¢;bkLn.:1 ~{.l' ,ii] ,:'!.:dOH '~Gt:t,nle.n1iy.h~eg :nl~n.t;egy6i!)·sZ'ay~l~']{~ ~ah1:!Jikl:l u;;;, b a"S'"4rnl,lj.~k fi~l t
i

,~s. OJtllmijlesMI

$ok keszterrnek ,j;$!: tartalmax eQ;~lct, rninl pl. a mll~tuF~ ~~,tc'l}up,! I,najon€:i, ~hL1u'!1ey ~,:;i,g:r ~ 1?WI'I~~.

,Fortelfok~
lTijJtkQ:k a'hnaecetteJ Vasatl~$nitl tig,y,e1ltl nk ,oda a minoseg,r-e: ep'l 'e:reU '~ahlllakbQ I
kesl,ul,t, 1 I !~.; bb pt}r'l~lI-'OII;;l'~J es. ~onn¥,een
1.. F.t..iI....

Pu.h.it,is n.
AI"

1 ,"~"_c·es ,alMVC:'~'j;,;.s,~

~m,tstthet6k il1d::PIlk i:I~i2het ~~Azuillkh~, az ecet h.Qzza, G§akh ig,azan Q iztlket., Ha a ~za;r"nya$~ 'VU~yb~riii;hu5,t meg e,~?-kit napig a hi~ ti)'b~;r:1Jak:arj-uk mrt-ani~, e:sQm~gDIJ'u.k almaecetes "ir-nmej (1:] :.U-311:Y) ~'tit{tton k:eooobe, A hu~' '(.o~abb friM marad, es~(~e=

'terme.szetes ~,zav:a;r0ssigu';' Iesmek, ha fliz'68mH e;gy j,o ad,a,g aJm.llec~te:t ecefet szhlte
£··1F'I"_ .Kap08:l:&a·e ex
L;

csa,'k.

hurt ktven'itmlii:. OS!sze; egy ref;Z hU51e.E e,gy r-esz almaecettel, es fO!::l'alJ'UK re~. Ha':gy)uk 1cih6~ -e<s~~uk b~Je:. a 11119t nebriiiy 6rata. Eiut2tli; ec:e1et t

.t.~ ,gar.ant~t~n

s'zen 0.ml,65 le5:z_ ~ .. ~ ~ .. -

.'

p~1:ha es oml ,6s lesz

a 'stilt

.

bs,l,t0J(b.an II,enet Imp;ni. Etel mi .. ~z:eri:i~I!eUlef;l esa'!( r,tf~an ,;!in.d.na k ilg:aza n J6 m,j nf.i:seg1d· a Irna-

a r,efO:rm-,

l'. hils mar ma~lJ1Ip£t'1h:a8zn~ihi:tlC6 v I .~t6lf{t~ze:re8. marha.e.SllUf'C1S J:zek'et.~ I ~4.y... A 'he'lS:.tr'ing:.'htl!Sra {lgy~ ~ ..re]fuI'r.Cr 1t kzi~.. " • I~ogy ~ levrnoEl: ne barnullon.~.a'CD'lhai·u:nkaJlnfleG'~..[lsta. :p~~.-: Az' almaece:ms .fjreg volt az ~l1at 'e8 . h'u. .. 'fQITB.~kes szthe. 3-4 ~Zt~.r.r~e.ulykg~.tbei'le'i!~].. .2 tc• <.:~-lg1 t'DU DJ' maecete . ')14 Bt~tt V\i. h~sznaljcl~. A b~PRCQ1t h{~st:fedji(k le es tegy4k.t Is~'sjl.. r. Eu1~t.1~:nhal. 1t OIUSIU1!l .lehez.chQz'~ZinLdl.Ui} " ssaete».g~'(\~r~p~-e~'" k6nny[ivE! EH.il b~)n)'k:a.. .e-g~ .tro].ere..a ..:.tis kliem~1 i" nel1any ::.:Hcyalot.onkent ford itsuk meg.oz~:net 'pedig fgy m¢. 'hd:~>s ~~t:rjrH_ ~!*idly_a.ad $O~CL: k meg. a hp'h~ teliesen .z._glTIarafl ~ hal.aljpk~ majd ilJI'~ leb.~ .n tarqut. p. •• bust..gp~~leta.J.:~i0kas.&1.a\'"a1t:ii'~~..o. ..bt u \I.tl:~~~~.l .tt.:nrt:in tegyilk b avos· hd~t-lie! A.fiz~~Q(. ... .aha:l~r.··az e16kesziten htThT:l" E..~1~"J' . £lrr.gO:izytl b:arn'U[ :meg~· almeecetes :~em ha vizoe..' l_. Ma~lOapazonban m1nr. j e1l. fQ~-' S roIl ollts'iik.ri.keUeru...zatlfih)k:.YUll~2:.P l• _" r.v2..7iupaQca~] Dlk le.t a. LTg.JRcbarl.fHla.::~ektlcn)~ 1..:ttlt ecetes-olajrrs.1..h'a. .. ~ 11".uk benne.abb pa't:ohl{OliJo'Z 088z~kc\'crj. . /l ~. A J1'~~1~6beHClm '~J:~.~ §"lJ:pmn. hd~~~an l~fn)piicoh~:. .. Fi2"hJ"".k.'"8 'I&hcn:.~.ebb e~ . H:t1r. j 'Cd.~~. v...· • .ukkfil . fliggo~n.'..t a hat~st· erillk el ~.£~.~'Yadd1s7.i~·nk Q.ri k ~z OS~iZe~ 'hozL. ill:K a hatar ecerrel.mHye. h~l)~tcsak ~kk. $za~~tCfla.b.e)'T1' p.Vll~Yiit~ib~...Olltsil:k ~ hit~e. liter alm~¢"~d~ h~:v~~ld~~g~ OmhJSH le. p. A.1 citrcm -h~hu (kl.iUanben nap onta meg kelt fordh:an.n.A .i.. $~erirJ.::~ ~ .. 2 tlnl11 ..!1.tt blLU.ni~6: Ha pid ecetet adunk .::. es izlt:~ szerinr ioth~l£1Tli1.'h"ft-. I'{ &t I~k m 6d 1'/.5v~.....". h~iivQ:Sh~1pre .ra elgY' l.}I'.let.e'tes.o:r' =' mint 'pI.l3j_rlni~ye~y vad-.i:S· .lenk~pJ.'V. bQg)~ rnilyen ..:delmez~ halfi'Sz.g'ok a ~tet~.ers ha. 61-tOil.:s~ peele n.1Jtj'iij... 2-:. ss .~ tar t6~bb k~. rneg a gyumo]cs es z61dse"gJ '.:rgyhatjuk a hust IT ·!.2 r 'fhlt~ hagy.mbory.lo.kat~ de.Li" .Q'~~ husfeh!n£Mp~CUI ro~iq3..A ..e~. . de a'z 12M liS· il:i3kan.. a v.'.gyorsp8.l. . Kettot'ol het napig h:.tsilk el. JiJi' 'f e.m~~9.. e nyh l~1a tlil .uk: fei a hou~..alY az uri ~' A 'hHS~i. f. t/jKZe~"" .id. hH l~jV1CHiik3 pat. k.'kH1:.s:zil a ] "'\2lv~g:yw~rd%'arik1l.lj.'trtJ:a1{:: ~:~ egeBz: bors.dlepj't:. ".. :oJ .~mz elve szi..lm'k a '''.bt)i~c:}~ 4-5 Illu~r. b.h.

a~ maeootte~ vo.A sipiuga.!I Il.l:l.egye1tl1S aranyhalkal- tea::1ikan:ahtnlreTl:ct tlZ etril}1.zek klass. .~e.m.valola A7.1"n'a. s I' H'pas ca' I'ia's~sa tobbf'fde h atist 1.€'rtii!t: (os'ct:J.egy 3itlitateH k..~se.!s..~.egfJ _t::.de k()nzerv~l.~fll erhetlii [I k el egy1 s.a . oJyalil I.. ."i :kcd. ha .esl~m i.&nap'ig a tn:J't'obe lesszijfk~ . hust .~.tds.a.juk'l m!iljd Il~haf1Y D'F~ra ViIS" ma.o\$a:bb lesz.lt is tova bbc'C-' in~caocl:.a'bb.z:erre :':a.nit v ~1.tovibb eltarrhate. l1a ecetes h~he helyez6111t:: &S._pell minden Hl-artashrt.ndDbeJ.l.it~~ .bb ~s Q.teljf:5i lzet. I mar~ lin eeenel bespriccelt ben" $mfleg~s.e7. l107.re'XiO at'fc-k~$si1 ~('.1 ' 1 l~~erjU:nk '0ssze ..flpd1\._A R~..mbj... . di!c meg o:lyan b~. HH]c fart.\.~ 12:t. z .e.l~.J.£ tG3:ilkar. JLil8<5 i ...Ht ha frtssen szedfek Thrrcsjr~ ~ A fdss htu{ es hal . H:a ml.is enyJiJri' a 'ys.belyre r~'s. s'a'roaL}yitj l!~..tttuk-a hutftSZeKrel:1y- B.D«Jha~ ruhaba C!iavalr.e.rlkos hoz~t. A..cec~ :jo 9lin~[. :IiU:S Sal'tam'l1. eoefl!('f sike'iiHt" egy erel. fie~n lo.\.Q.e.s.t:etek es luaJOfl. huv0B-. a • "X/! .nleilye'.rie.('l.. Raada'SLI t 11nam f:any:a r i2t I!ap.k:rot"j ~ ~ ~ " e$ adia_g:oHlik '. a:ln1a. egErS2$eg.: 'Lu'_ bajd\mk(ilj..1 na.detclek er:6.kh~gye1.o! ..6:lnui]:1~ alal. .nJlliIJili az ina's. " SJi. adju n]t almaeeetet.3a v Igy a s.