Re ljubav je najdu a molitva Ljubav me ini Bogom, a Tebe, Bo e, ovekom. Gde je jedan, tu nema ljubavi.

Gde je dvoje ujedinjeno, tu je samo prizrak ljubavi. Gde je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Tebi je ime Ljubav zato to Ti je ime Jedinstveno Trojstvo. Da si jedan, Ti ne bi bio ni ljubav ni mr nja. Da si dvojstvo, Ti bi bio naizmeni nost ljubavi i mr nje. Ali Ti si trojstvo, zato si ljubav, i u Tebi nema tame ni naizmeni nosti. Ljubav ne zna za vreme i prostor. Ona je van vremena i van prostora. Za nju je jedan dan kao hiljada godina, i hiljada godina kao jedan dan. Kad sam spojen s Tobom ljubavlju, onda ne postoji nebo i zemlja postoji samo Bog. Niti postoji onda ja i ti postoji samo Bog. Ljubav ima tri ipostasi: devi anstvo, poznanje i svetost. Bez devi anstva ljubav nije milost no zemaljska sebi nost i strast. Bez poznanja ljubav nije mudrost no ludost. Bez svetosti ljubav nije mo no slabost. Kad se ujedine strast, ludost i slabost, onda postaje pakao koji avo naziva svojom ljubavlju. Kad je du a moja pre ista devojka, i svest moja jasnovidna mudrost, i duh moj ivotvorna svest, onda sam ja ljubav koja se poklapa s Tvojom ljubavlju. Kroz ljubav ja vidim Tebe kao sebe, i Ti vidi mene kao Sebe. Kroz ljubav ja ne gledam sebe no samo Tebe. Kroz ljubav Ti ne gleda Sebe no samo mene. Ljubav se rtvuje i ne ose a rtvu kao davanje no kao dobijanje. Deco zemaljska: re ljubav je najdu a molitva. Postoji li zemaljska ljubav, pitaju me susedi. Onoliko isto koliko i zemaljski Bog! Zemaljska ljubav gori i sagori. Nebesna ljubav gori i ne sagoreva. Zemaljska ljubav, kao i sve zemaljsko, samo je san i gatka ljubavi. Koliko idoli li e na Boga, toliko zemaljska ljubav li i na Ljubav. Koliko dim li i na plamen, toliko va a ljubav li i na bo ansku ljubav. Kad razmenite zlatnik u gro eve, vi ne nazivate gro eve zlatnikom no gro evima. Za to onda ljubav bo ansku, usitnjenu i samlevenu u pepeo vremenom i prostorom, nazivate ljubavlju, a ne pepelom? Gospode, udostoj me ljubavi kojom Ti ivi i ivot daje .

Udostoj me ljubavi Tvoje, Gospode, i bi u slobodan od svih zakona. Useli ljubav Tvoju u mene, i ljubav e me useliti u Tebe. Sv. Vladika Nikolaj Velimirovi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful