JNJK/K/134/10 Untuk diisi oleh pemeriksa

MAKLUMAT SEKOLAH
1. Nama dan Alamat Sekolah:

1

2. Kod Sekolah:
2

MAKLUMAT ASAS GURU DAN KELAS
3. Nama Guru:
7

4. Kategori:
8

Siswazah

=1

Bukan Siswazah = 2

GSTT = 3

5. Opsyen:
9

BM = 1

Lain-lain = 2

6. Pengalaman Mengajar:
10

Tahun

7. Pengalaman Mengajar di Tahap 1
11

Tahun

8. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran BM Sekolah Rendah:
12

Tahun

9. Kursus/Latihan Dalaman LINUS
13

Hadir = 1

Tidak hadir = 2

Ada = 1 10. Modul Pengajaran
14

Tiada = 2

1

JNJK/K/134/10 Untuk diisi oleh pemeriksa

11.

Modul Pembelajaran
15

Ada = 1

Tiada = 2

12.

Jenis Kelas
16

LINUS Tegar = 1 (kelas pemulihan)

LINUS Biasa

=2

13(a). Bilangan murid LINUS yang hadir di kelas yang diperhati:
17

Orang

13(b). Bilangan murid LINUS sebenar di kelas yang diperhati:
18

Orang

14. Purata Peratus Kehadiran :
19

Peratus

15. Nama kelas yang diperhati:

________________________
20

2

JNJK/K/134/10 Untuk diisi oleh pemeriksa

ARAHAN UMUM

PANDUAN MEMBERI SKOR 1. 2. Penilaian dibuat dengan cara membulatkan skor berkenaan. Bagi setiap item pilihan skor ( 0, 1, 2, 3, 4 ) disediakan. Sekiranya idea yang diperihalkan dalam sesuatu item itu langsung tidak wujud/tidak berlaku/tidak dilaksana, maka skor ‘0’ diberikan. Sekiranya idea berkenaan wujud/berlaku/dilaksana, pemeriksa perlu menentukan tahap kewujudan/berlaku/pelaksanaan, dari skor ‘1’ (minimum) sehingga skor ‘4’ (maksimum). Bagi item yang tidak berkenaan tandakan pada ruang “TB” dan dikecualikan daripada pengiraan skor keseluruhan. Skor bagi setiap item ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa.
Aspek PERSEDIAAN GURU No Item 1.1 1.2 1.3 a. b. c. d. 1.4 PERSEDIAAN MURID 1.5 a. b. c. Item
0 1

3.

No Aspek 1.

Skor
2 3 4 4 4 TB 0 0

Catatan

Rancangan pelajaran berpandukan modul LINUS Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) RPH yang disedia: mengandungi objektif atau hasil pembelajaran yang boleh diukur merancang aktiviti yang sesuai dengan kemahiran yang perlu dicapai merancang penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) mencatat refleksi/catatan kendiri Guru memastikan suasana kondusif untuk P&P Murid membuat persediaan awal dari segi: modul pembelajaran /buku bacaan/rujukan buku latihan bertulis peralatan menulis JUMLAH SKOR:

0 0 0 0 0

1 1

2 2

3 3

4 4 4

1 1

2 2

3 3

4 4

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

3

JNJK/K/134/10 Untuk diisi oleh pemeriksa
No Aspek 2. Aspek PENGAJARAN GURU No Item 2.1 2.2 2.3 a. b. c. d. e. f. g. 2.4 2.5 2.6 2.7 Item
0 1 1 1

Skor
2 2 2 3 3 3 4 4 4 TB 0 0

Catatan

Guru melaksanakan set induksi yang menarik perhatian murid Penyampaian guru mengambil kira tahap kebolehan murid LINUS yang berbeza Guru menggunakan teknik berikut: (tandakan 0 jika tiada dan 1 jika ada) teknik bercerita teknik latih tubi teknik tunjuk cara teknik bersoal jawab teknik main peranan teknik nyanyian teknik permainan Guru menggunakan teknik tersebut dengan berkesan Guru memastikan murid memberi tumpuan kepada pengajaran Guru melaksanakan pengajaran secara ansur maju Guru menekankan aspek peneguhan dalam pengajaran seperti kata pujian, ulasan,dan lain-lain secara lisan dan bukan lisan Guru melaksanakan penyerapan nilai-nilai murni Guru memastikan murid terlibat dalam aktiviti pembelajaran Guru memberikan bimbingan tambahan kepada murid yang memerlukan Guru melaksanakan aspek berikut ketika mengajar: menyebut huruf/suku kata/perkataan/ayat dengan tepat dan jelas menunjukkan contoh penggunaan perkataan/ayat yang mudah difahami Guru melaksanakan pengukuhan terhadap kemahiran yang diajar dengan: mengulang sebutan mengulang bacaan bersoal jawab dengan murid penggabungjalinan kemahiran memberi latihan bertulis

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

0

1

2

3

4

2.8 2.9 2.10 2.11 a. b. 2.12 a. b. c. d. e.

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

4

JNJK/K/134/10 Untuk diisi oleh pemeriksa

No Aspek

Aspek

No Item 2.13 2.14 a. b. c. 2.15 a. b. c. 2.16 a. b. c.

Item
0 1 2

Skor
3 4 4 TB 0

Catatan

Guru menegaskan teknik menulis yang betul Guru memberikan latihan dan tugasan:

menekankan prosedur kerja bertulis dengan 0 betul kuantiti yang sesuai berdasarkan potensi murid pelbagai dan mengikut aras/potensi murid Guru memeriksa latihan murid dengan: menunjukkan kesilapan murid. mengikut tempoh yang munasabah Menegaskan kerja pembetulan Guru mempunyai perwatakan yang sesuai dengan: bersikap mesra terhadap murid mengambil berat tentang masalah murid mewujudkan suasana kelas riang dan ceria JUMLAH SKOR Murid berpeluang mengikuti pembelajaran dengan: mendapat bimbingan membaca secara individu mendapat bimbingan menulis secara individu berinteraksi dengan guru dan rakan secara terkawal menjawab soalan dalam bentuk lisan dan bertulis mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif Murid berupaya menguasai kemahiran yang dipelajari apabila boleh: menyebut huruf/suku kata/ perkataan dengan tepat membaca huruf/suku kata/ perkataan/ayat dengan betul membina dan menulis huruf/suku kata/ perkataan/ayat dengan betul Murid mengikuti pembelajaran yang berunsurkan didik-hibur
0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

3.

PEMBELAJARAN MURID

3.1 a. b. c. d. e. 3.2 a. b. c. 3.3

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

T TB tB TB

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5

JNJK/K/134/10 Untuk diisi oleh pemeriksa
No Aspek Aspek No Item 3.4 3.5 4. SUMBER PENDIDIKAN Item
0 1 1 1 2 2 2

Skor
3 3 3 4 4 4 TB 0 0

Catatan

Murid dapat menyempurnakan tugasan yang diberikan dengan lengkap Murid membuat kerja pembetulan secara tekal JUMLAH SKOR Bahan Bantu Mengajar yang digunakan: sesuai dengan tahap keupayaan murid sesuai dengan tajuk pengajaran sesuai dengan aktiviti menarik pelbagai (berkait rapat dengan kehidupan mereka) Guru menggunakan perkakasan teknologi maklumat dan komunikasi yang sesuai JUMLAH SKOR:

4.1 a. b. c. d. e. 4.2

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 TB

PENGIRAAN SKOR
ASPEK PERSEDIAAN GURU PENGAJARAN GURU PEMBELAJARAN MURID SUMBER PENDIDIKAN JUMLAH SKOR PENUH 40 104 44* 24*
85 86

SKOR YANG DIBERI

PENGIRAAN

____ X 100 212*

212*

JULAT SKOR 0 - 49% 50 - 69% 70 - 79% 80 - 89 % 90-100%

INTERPRETASI SKOR TARAF LEMAH SEDERHANA HARAPAN CEMERLANG GEMILANG

TANDAKAN

87

6

JNJK/K/134/10 Untuk diisi oleh pemeriksa

ULASAN PEMANTAU
Kekuatan:

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 88

Kelemahan : _________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
89

Nama Pemeriksa

:
90

Alamat Pejabat

:
91

Tarikh

:

______________________________

92

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful