PENGURUSAN BILIK DARJAH ( AUTISTIK

)

PERSEKITARAN( FIZIKAL) Tempat duduk bebas daripada bahan yang digunakan oleh murid tersebut untuk mengelakkan bahaya. . Tempatkan murid autistik di depan kelas supaya mereka boleh membaca perkataan yang ditulis di papan tulis.

.PSIKOSOSIAL Menggalakkan murid terlibat dalam pementasan drama atau aktiviti berkumpulan serta membuat sistem mentor bagi meningkatkan keyakinan dan kemahiran berkawan. Guru menyediakan murid-murid lain untuk terima kehadiran murid autistik.

RUTIN Tulis arahan dalam bentuk nota dan susnnya mengikut susunan yang sesuai. .

PERSEKITARAN FIZIKAL Susunan &reka bentuk fizikal di BD Sumber bahan P&P Ruang/ sudut pembelajaran Ruang pada dinding .

PERSEKITARAN PSIKOSIAL Suasana selesa & mesra Bebas daripada ancaman & bahaya fizikal Sensitif dan peka terhadap perbezaan individu Suasana yang merangsang pembelajaran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful