P. 1
Evidenta_Contabila_Alcaz_DS

Evidenta_Contabila_Alcaz_DS

|Views: 11,761|Likes:
Published by d-fbuser-61375276

More info:

Published by: d-fbuser-61375276 on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

După inventariere listele de inventariere semnate de
preşedinte şi membrii comisiei se transmit în contabilitate în
modul următor: primul exemplar cu borderoul de control şi alte
documente – contabilului-şef al întreprinderii cel, de-al doilea
exemplar – gestionarului contra recipisă pe primul exemplar.
Rezultatele definitive ale inventarierii le constată
contabilitatea întreprinderii, confruntând soldurile efective ale

130

Evidenţa contabilă
mărfurilor şi materialelor, mijloacelor băneşti indicate în liste cu
soldurile conform datelor contabilităţii la momentul efectuării
inventarierii.

La efectuarea inventarierii sunt posibile trei situaţii:
- existenţa efectivă este egală cu datele înregistrate în
contabilitate;
- existenţa efectivă este mai mare decât datele
înregistrate în contabilitate;
- existenţa efectivă este mai mică decât datele
înregistrate în contabilitate.
Pentru determinarea rezultatului definitiv al inventarierii
se întocmeşte balanţa de verificare. Până la determinarea
rezultatelor inventarierii este necesar a verifica corectitudinea
preţurilor, taxării şi calculării totalurilor în liste şi a face o
menţiune pe fiecare pagină. Erorile depistate trebuie să fie
corectate şi stipulate prin semnătura tuturor membrilor comisiei
şi a gestionarilor.

În balanţa de verificare se reflectă rezultatele inventarierii,
adică discordanţele dintre datele contabilităţii şi existenţa faptică
înscrisă în listele de inventar. Discordanţele se evidenţiază după
cantitate şi valoare separat pe fiecare sortiment, calitate, preţ al
materialelor şi mărfurilor, pe ambalaje. Valoarea plusurilor şi
lipsurilor bunurilor materiale în balanţa de verificare se
înregistrează în conformitate cu evaluarea acestora în
contabilitatea curentă.

Diferenţele dintre existenţa efectivă a bunurilor materiale
constatate cu ocazia inventarierii şi datele contabile se
reglementează în conformitate cu art.42 din Legea contabilităţii
în modul următor:

- plusurile de bunuri materiale şi mijloace băneşti se
înregistrează ca majorare a veniturilor;
- lipsurile de bunuri materiale în limitele normelor
stabilite ale perisabilităţii naturale se trec la
consumurile de producţie, cheltuielile perioadei;
- lipsurile de bunuri materiale care depăşesc normele
perisabilităţii naturale stabilite, precum şi pierderile
aferente deteriorării bunurilor materiale se impută

Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate

131
persoanelor vinovate evaluate la preţurile de piaţă la
data depistării lipsurilor;
- în cazul când persoanele vinovate nu sunt identificate
sau justificate de organele juridice, pierderile provenite
din deteriorarea bunurilor materiale sau lipsuri asupra
normelor stabilite se trec la cheltuielile perioadei.
La documentele prezentate pentru înregistrarea decontării
lipsurilor de bunuri şi deteriorării supra normelor perisabilităţii
naturale se anexează deciziile organelor judecătoreşti care
confirmă lipsa persoanelor vinovate sau refuzul de percepere a
prejudiciului, în perioada dintre inventarieri întreprinderile pot
să utilizeze materiale, să vândă mărfuri în ambalaj similar, însă
la preţuri diferite. Asemănarea ambalajului poate duce la re-
sortarea bunurilor materiale, adică la vânzarea unei mărfi la
preţul celeilalte. Ca rezultat, în timpul inventarierii unele mărfuri
sunt în plus, iar la alte mărfuri care se aseamănă după aspectul
exterior se constată lipsuri, în aceste cazuri poate fi admisă
compensarea reciprocă (trecerea în cont).
Compensarea reciprocă a plusurilor şi lipsurilor ca rezultat
al re-sortării poate fi admisă numai ca excepţie pentru una şi
aceeaşi perioadă supusă verificării, la una şi aceeaşi persoană în
ce priveşte bunurile materiale cu aceeaşi denumire şi în cantităţi
identice. Compensarea poate fi admisă pentru una şi aceeaşi
grupă de bunuri materiale, în cazul când bunurile intrate în
componenţa acesteia se aseamănă după aspectul exterior sau
sunt ambalate într-un ambalaj similar (la livrarea fără
despachetarea ambalajului).
În ce priveşte re-sortarea admisă gestionării prezintă

explicaţii detaliate.

În cazul când valoarea bunurilor constatate lipsă este mai
mare decât valoarea bunurilor în plus, diferenţa valorii se impută
persoanelor vinovate.

Rezultatele inventarierii trebuie să fie examinate şi
aprobate de conducătorul întreprinderii. Acestea se reflectă în
contabilitate şi în rapoarte în luna în care a fost terminată
inventarierea, iar pentru inventarierea anuală - în raportul
financiar anual pe perioada de gestiune.

REGISTRE ŞI FORME ALE CONTABILITĂŢII

1. Clasificarea registrelor contabile;
2. Tehnica înregistr
ării contabile;
3. Metode de corectare a gre
şelilor în contabilitate;
4. Esen
ţa formelor contabilităţii;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->