NOSILCI FOTOVOLTAIČNIH MODULOV

KATALOG 2010

G R O U P

CONNECTING CABLES

Connecting cables vsebuje širok in kompleten program kabelskih končnikov, konektorjev, velik izbor klešč in preš za gnetenje, ki omogočajo različne izvedbe spajanja vodnikov tudi v najtežjih delovnih pogojih. Program zaključuje še velik izbor vrstnih sponk, uvodnic, vezic in termokrčljivih cevi.

BM uvaja na trg novo, napredno linijo delovnih oblačil z inovativnim dizajnom, ki izhaja iz poglobljenega preučevanja modelov in prefinjene izbire osnovnih materialov. WORK LINE

Cargo je nov program izdelkov namenjenih za opremo tovornih in poltovornih vozil za instalaterje. Je inovativen program izdelkov visoke kvalitete. Izdelki BM cargo so projektirani tako, da je montaža enostavna in hitra, po meri, na dosegu vseh. CAR G O

FIX LINE

Fix line je program elementov za pritrjevanje namenjen elektro instalaterjem. Stalne raziskave in razvoj, tehnološko napredni procesi proizvodnje, pozornost pri izboru vgrajenih surovin ter stalni nadzor kvalitete omogočajo programu fix line, da dosega varnost in zanesljivost pritrjevanja. Širok in kompleten program omogoča zadovoljitev potreb na različnih področjih uporabe.

2

POSTAVITEV FOTOVOLTAIČNIH MODULOV Pridobivanje električne energije z fotovoltaičnimi solarnimi moduli predstavlja danes pomembno področje, ki je v polnem razvojnem razmahu. Veliko je govora o modulih in njihovih lastnostih, manj pogosto pa se omenjajo težave pri nameščanju. Modul se namreč pritrdi na steno ali streho. Podjetje BM je zahvaljujoč svojim dolgoletnim izkušnjam, ki jih je razvilo z dinamičnostjo in aktivnostjo svojega „Raziskovanja & Razvoja“, oblikovalo vrsto izdelkov z namenom kvalitetnega in enostavnega pritrjevanja fotovoltaičnih solarnih modulov. Pri iskanju najboljših rešitev, smo sodelovali z Politehniko iz Milana, oddelek gradbeno inženirstvo. IZDELKI V SKLADU S STANDARDI Izdelki SUN LINE so v skladu z parametri, določenimi v Eurocode 0 - EN 1990 Basis of structural design, Eurocode 9 Design of aluminium structures -Part 1-1: General rules – General rules and rules for building in Eurocode 1 – EN 1991-1, 3, 4. Projektant in monter lahko mirno spita: vsaka komponenta je bila računsko načrtovana z upoštevanjem zahtev končnih izdelkov, pri čemer je projektni izračun upošteval obremenitve v skladu z italijanskim D.M. 14-1-2008 „Tehnični normativi za konstrukcije – Stalne obtežbe: teža ogrodja, teža naključnih obremenitev; naključna bremena: teža snega, sila vetra“. KAKOVOST MATERIALOV Materiala elementov sta nerjavno jeklo X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2 in aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2. ENOSTAVNOST POSTAVITVE Postavitev je enostavna zaradi: -sestavljenih izdelkov, -sestavljivosti profilov, -samovarovalnih matic, -nastavljivih nosilcev za zagotovitev prezračevanja. PONUDBA SUN LINE V katalogu so na razpolago: sistemi za pritrjevanje fotovoltaičnih modulov, tako za ravne kot poševne strehe, montažni profili in sponke, povezovalni kosi za profile, nastavki za pozicioniranje in dodatna oprema. Namen podjetja BM je pomagati izvajalcu tudi pri samem delu z orodjem, gradbenimi pripomočki ter varovalno opremo, katera ščiti izvajalca pred padci z višine. Postavite panel: ostalo je že narejeno.

3

Pritrjevalni sistem za fotovoltaične module
Fixing system for photovoltaic modules

SISTEM SUN LINE - SUN LINE SYSTEM
SUN LINE je inovativen sistem pritrjevanja fotovoltaičnih modulov, ki je hitro sestavljiv in enostaven za montažo na poševni in ravni strehi.
SUN LINE is an innovative fixing system for photovoltaic modules, stackable in an easy and simple way for various typologies of pitched and flat roofs.

RAVNA STREHA - FLAT ROOF

Nastavitev stojala Enostavnost nastavitve sestavljenega stojala, s standardnim nagibom z regulacijo med 30º in 35º. Stojalo je možno nastaviti na nagib 25º s pomočjo že predvidenih predelav na izdelku.

Bracket adjustment
Easiness of preassembled bracket installation with a standard 30° or 35° slop. Possibility to adapt bracket to a 25° slop with working references already reported on piece.

Pritrjevanje prečne (vetrne) ojačitve Predstavlja napenjalno vez med dvema vzporednima trikotnima okvirjema, ki predstavljata nosilno ogrodje stojala.

Frame bracing fixing
Linking-up as a tie-rod between two triangular adjacent brackets in order to create a bearing structure.

Montaža profilov Enostavna montaža sestavnih profilov SL-P s pomočjo vijakov s kladivasto glavo in samovarovalnih matic, ki so priložene.

Profiles installation
Easy fixing of mounting profile SL-P through hammer-headed screws and self-blocking flanged nuts (supplied).

4

Pritrjevalni sistem za fotovoltaične module
Fixing system for photovoltaic modules

POŠEVNA STREHA - PITCHED ROOF
Namestitev nosilnega ogrodja Sestavljivost ogrodnih delov s pomočjo prilagodljivih nosilcev, za ploske kot za koritaste strešnike. Široka ploskev nosilcev za pritrjevanje na nosilne površine (npr. leseni tramovi, beton, ...). Nezahtevno in natančno pozicioniranje modulov z univerzalnim nosilcem. Enostavno pritrjevanje s pomočjo vijaka M8 in samovarovalne matice.

Installation of backing structures
Stackability of structural elements with adjustable hooks either for tile or roof tile. Wide fixing plate on bearing surfaces (ex. wooden beam, concrete,…). Easy and precise modulus’ positioning thanks to reusable and versatile support. Easy fixing with M8 screw and self-blocking flenged nut.

Pritrditev fotovoltaičnega modula Enostavno pritrjevanje modula s pomočjo sestavljenih sponk SL-M, ki ne potrebujejo dodatnih pritrjevalnih elementov (npr. matice, vijaki,...).

Fixing of photovoltaic module
Easy fixing of photovoltaic module thanks to preassembled clamps SL-M which do not need any additional fixing elements (ex: nuts, screw-bolts,…).

Dodatna oprema za profile Priročnost dodatne opreme, kot je zaključni čep SL-TT in povezovalni kos za profile SL-C, nam omogočajo sestavljanje ogrodja v želenih dimenzijah.

Profile accessories
Availability of accessories such as terminal cap SL-TT and profiles connection SL-C to help setting up a bracket in the desired dimensions.

Prekritje spoja med moduli Hitra namestitev, s pritiskom prekrivne strešne letve SL-TC, ki ščiti pred nabiranjem nesnage, listja, med dvema bližnjima moduloma.

Finish of junction between modules
Fast pressure mounting of covering roof SL-TC in order to avoid dirt and leaves build-up between 2 adjacent modules.

5

Pritrjevalni sistem za fotovoltaične module
Fixing system for photovoltaic modules

PREDNOSTI SISTEMA - SYSTEM ADVANTAGES

Izbor materialov Linija SUN LINE je nastala v sodelovanju z Oddelkom za gradbeno inženirstvo Politehnike iz Milana. Sestavljena je iz izdelkov visoke kakovosti pri katerih je upoštevan visok koeficient varnostni. Izdelavna materiala sta nerjavno jeklo X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2 in aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2.

Statično preverjanje Statika sestavljene konstrukcije zagotavlja, v vseh pogojih uporabe, odlično mehansko vzdržljivost ob obremenitvah, v skladu z odgovarjajočimi evropskimi standardi. Mehanska in statična trdnost pritrjevalnih delov fotovoltaičnih modulov je zagotovljena zaradi njihovega načrtovanja, v skladu z standardom (FEA). Kakovost in varnost sta certificirani s pomočjo laboratorijskih testov in preskusov trdnosti.

Enostavna postavitev Kot pomoč monterjem so izdelki v prodaji že sestavljeni. Nosilci so prilagodljivi za postavitev na strehe z različnimi kritinami s čemer je zmanjšan čas postavitve.

Optimizirane rešitve Linija SUN LINE se razlikuje tudi zaradi uporabe samovarovalnih pritrjevalnih matic s prirobnico iz nerjavnega jekla, kot tudi zaradi nastavljivih nosilcev za ravne ali koritaste strešnike. Nastavljivi nosilci zagotavljajo nastavitev višine modula nad strešnikom ter tako enostavno zagotovimo primerno prezračevanje s čemer povečamo učinkovitost fotovoltaičnih modulov.

6

Pritrjevalni sistem za fotovoltaične module
Fixing system for photovoltaic modules

Structural reliability
SUN LINE is designed in collaboration with Structural Engineering Department of Politecnico di Milano and it is composed of very high-quality products and top structural reliability (security coefficient widely conservatory). Backing materials are in stainless steel X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2 and in aluminium 6060 T5 UNI EN 755/2.

Structural check
Static analysis of assembled structure guarantees, in all conditions of use, an optimal mechanical load resistance, according to European Norms. Moreover, mechanical and structural resistance of fixing components for photovoltaic modules is assured from planning according to modern systems of finished elements calculation (FEA). Quality and security are certified through laboratory test reports and resistance evidence.

Simplicity of installation
In order to meet installer’s requirements, products are sold preassembled and with profiles suitable for any installation typology, so that installation times are reduced and warehouse management is optimized.

Streamlined solutions
SUN LINE also differs not only for the self-blocking and flanged screw-bolts in stainless steel, but also for stirrups aimed for adjustable tile and roof tile, which guarantee air re-circling also for high performances of photovoltaic modules.

7

Montažni profil SL-P Installation profile SL-P
Profil SL-P je ključni element za sestavo nosilnih ogrodij fotovoltaičnih modulov z okvirjem. To je univerzalna rešitev za vse načine montaže. Pritrditev ogrodja se izvede s pomočjo standardnih vijakov M8. Oblika je bila načrtovana tako, da omogoča hitro namestitev sestavljenih sponk SL-M in pritrditev modulov.

The SL-P profile is the base element for the construction of backing brackets for framed photovoltaic modules. It is the universal solution to any fixing systems. Fixing bracket can be easily done with standard M8 screws. Geometry has been studied to guarantee, through few simple operation, the insertion of preassembled SL-M clamps and modules fixing.

Material: aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2 Strižna sila Rm = 160 N/mm Meja elastičnosti Rp0,2 = 120 N/mm2 Presek S = 394,5 mm2 Vztrajnostni moment Ix = 78921 mm4 Minimalni odpornostni moment Wx = 3710 mm3 Vztrajnostni moment Iy = 68000 mm4 Odpornostni moment Wy = 3487 mm3
2

Material: aluminium 6060 T5 UNI EN 755/2 Ultimate strength Rm = 160 N/mm 2 Elastic breaking point Rp0,2 = 120 N/mm 2 Section S = 394,5 mm2 4 Second moment of area Ix = 78921 mm Minimum Section modulus Wx = 3710 mm 3 Second moment of area Iy = 68000 mm4 Section modulus Wy = 3487 mm3

MONTAŽA - INSTALLATION

ALUMINIJASTI PROFIL - ALUMINIUM PROFILE

Artikel Type

* BM F4001 1 * BM F40011

Opis Description SL-P-4 SL-P-6

Dolžina Length 4m 6m

Teža Weight 4264 g 6396 g

* Za izdelek BM F40011 je minimalno naročilo 80 kosov – podatke za dobavo je potrebno navesti na naročilu. Druge dolžine so na razpolago na posebno zahtevo, za nestandardne projekte. *Minimum order quantity for type BM F40011 : 80 pcs - delivery terms defined by order confirmation. Additional length available on request, for non-standard realization.

8

Montažni profil SL-HR Installation prole SL-HR

Profil SL-HR je primeren za postavitev fotovoltaičnih modulov z okvirjem, tako na poševnih, kot na ravnih strehah. Zaradi njegove majhne višine je še posebej primeren za namestitve z moduli, ki prekrivajo streho po vsej površini. Idealen je za trapezne pločevinaste strehe vseh vrst: njegova široka naslonska površina dopušča neposredno pritrjevanje s samoreznimi vijaki. Oblika profila SL-HR je bila načrtovana tako, da omogoča hitro namestitev sestavljenih sponk SL-M in pritrditev modulov.
The SL-HR profile is suitable for backing framed photovoltaic modules, either on skewed and flat roofs. Thanks to its shortened height, it is particularly indicated for installations with modules parallel to roof. Ideal for trapeze plated roofs of any type: its large support base helps direct fixing on roof with self-drilling screws. Geometry has been studied in order to guarantee, through few and simple operations, the insertion of preassembled SL-M clamps and modules’ fixing.

Material: aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2 Strižna sila Rm = 160 N/mm2 Meja elastičnosti Rp0,2 = 120 N/mm2 Presek S = 277 mm2 Vztrajnostni moment Ix = 15049 mm4 Minimalni odpornostni moment Wx = 1184 mm3 Vztrajnostni moment Iy = 118734 mm4 Odpornostni moment Wy = 2954 mm3

Material: aluminium 6060 T5 UNI EN 755/2 Ultimate strength Rm = 160 N/mm Elastic breaking point Rp 0,2 = 120 N/mm2 Section S = 277 mm2 Second moment of area Ix = 15049 mm4 3 Minimum Section modulus Wx = 1184 mm Second moment of area Iy = 118734 mm4 3 Section modulus Wy = 2954 mm
2

MONTAŽA - INSTALLATION

ALUMINIJASTI PROFIL - ALUMINIUM PROFILE

Artikel Type

* BM F4101 2 * BM F41012

Opis Description SL-HR-4 SL-HR-6

Dolžina Length 4m 6m

Teža Weight 2984 g 4476 g

* Za izdelek BM F41012 je minimalno naročilo 120 kosov – podatke za dobavo je potrebno navesti na naročilu. Druge dolžine so na razpolago na posebno zahtevo, za nestandardne projekte. *Minimum order quantity for type BM F40012 : 120 pcs - delivery terms defined by order confirmation. Additional length available on request, for non-standard realization.

9

Montažni profil SL-HI Installation profile SL-HI
Profil SL-HI je dimenzioniran za montaže konstrukcij, pri katerih se pričakujejo velike obremenitve. Kjer je potrebno, dopušča izdelavo nosilnih konstrukcij (npr. na strehah, ki niso pohodne). Posebno je primeren za osnovo pri nameščanju trikotne konstrukcije SL-ST.
SL-HI profile has been designed for installations which need a high carrying capacity. Where necessary, it is possible to create bearing surfaces (ex. unstomping roofs). Is it particularly appropriate as for base for installations of SL-ST triangular structures.

Material: aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2 Strižna sila Rm = 160 N/mm2 Meja elastičnosti Rp0,2 = 120 N/mm2 Presek S = 856 mm2 Vztrajnostni moment Ix = 283510 mm4 Minimalni odpornostni moment Wx = 9758 mm3 Vztrajnostni moment Iy = 268950 mm4 Odpornostni moment Wy = 10547 mm3

Material: aluminium 6060 T5 UNI EN 755/2 Ultimate strength Rm = 160 N/mm2 Elastic breaking point Rp0,2 = 120 N/mm2 Section S = 856 mm 2 Second moment of area Ix = 283510 mm4 Minimum Section modulus Wx = 9758 mm3 Second moment of area Iy = 268950 mm4 Section modulus Wy = 10547 mm3

MONTAŽA - INSTALLATION

ALUMINIJASTI PROFIL - ALUMINIUM PROFILE

Artikel Type

Opis Description

Dolžina Length

Teža Weight

BM F4102

SL-HI-4

4m

9240 g

Druge dolžine so na razpolago na posebno zahtevo, za nestandardne projekte. Additional length available on request, for non-standard realization.

10

Sestavljena spojka SL-M Preassembled clamps SL-M

Za pritrditev fotovoltaičnih modulov z okvirjem na profile SL-P in SL-HR. Skrajša čas montaže: ne potrebuje drugih pritrjevalnih elementov (npr. matice, vijaki). Enostavna namestitev na profile. Lahka in hitra namestitev zaradi vzmeti in zadrževalne podložke. Visoka kvaliteta pritrjevanja. Materiali spojka: aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2 vijak, matica, vzmet, podložka: nerjavno jeklo A2 Pritrditev Navoj: M8 Ključ inbus: 6 mm Navor: 15 Nm

For fixing photovoltaic framed modules on SL-P and SL-HR profiles. Reduce installation time: do not need any additional fixing elements (ex: nuts, screw-bolt) Easy mounting system on profiles. Easy and accurate positioning thanks to the preloading spring and supporting washer. Large clamping capacity. Materials Clamp: aluminium 6060 T5 UNI EN 755/2 Screw, nut, spring, washer: stainless steel A2 Screwing up Thread: M8 Hexagonal wrench: 6 mm Torque: 15 Nm

VMESNA SPOJKA - MIDDLE CLAMP

Artikel Type

Opis Description

Debelina modula Module thickness

A

BM F4011 BM F4012 BM F4013 BM F4014

SL-MC 3 4 -3 7 SL-MC 3 8 -4 2 SL-MC 4 3 -4 7 SL-MC 4 8 -5 0

34 ÷ 37 38 ÷ 42 43 ÷ 47 48 ÷ 50

3 7 ,5 ÷ 4 0 ,5 4 1 ,5 ÷ 4 5 ,5 4 6 ,5 ÷ 5 0 ,5 5 1 ,5 ÷ 5 3 ,5

KONČNA SPOJKA - FINAL CLAMP

Artikel Type

BM F4021 BM F4022 BM F4023 BM F4024 BM F4025 BM F4026 BM F40265 BM F4027 BM F4028 BM F4029

Opis Description SL-MF 3 4 SL-MF 3 5 SL-MF 3 6 SL-MF 3 8 SL-MF 4 0 SL-MF 4 2 SL-MF 4 5 SL-MF 4 6 SL-MF 4 8 SL-MF 50

Debelina modula Module thickness 34 35 36 38 40 42 45 46 48 50

A

3 7 ,5 3 8 ,5 3 9 ,5 4 1 ,5 4 3 ,5 4 5 ,5 4 8 ,5 4 9 ,5 5 1 ,5 53,5

VAROVALNA KROGLICA - ANTI-BREAKING BALL FOR CLAMPS
Material: bron Material: bronze
S Ř6,35

Kroglico nastavimo na glavo inbus vijaka in jo z kladivom potolčemo v njo, tako zaščitimo vijak proti odvijačenju.

Artikel Type

BM F4308

Opis Description SL-SAE

11

Nosilci za poševne strehe SL-G Pitched roof hooks SL-G

Nosilci za pritrjevanje profilov na poševne strehe. Lahko se pritrdijo na vse nosilne površine (npr. lesene gredi, beton) z vijaki Ø 8 mm. Profil SL-P je pritrjen na nosilec z vijakom M8 in priloženo samovarovalno matico. Nosilca SL-GT in SL-GC dopuščata dvojno nastavitev, pod in nad streho z vijaki M8 A2. Pritrditev in nastavitev se izvede le s pomočjo viličastega ključa 13 mm. Material: nerjavno jeklo X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2
Frameworks to fix SL-P profile on pitched roof. Can be fixed on all bearing surfaces (ex: wooden beam, concrete) with Ø 8 mm screws. SL-P profile is fixed on support with the M8 screw and the self-blocking flanged nut (supplied). SL-GT and SL-GC hooks allow a double adjustment: up and down the roof, with M8 A2 bolts. Only one 13 mm ended wrench needed for fixing and adjustment. Material: stainless steel X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2

NASTAVLJIVI NOSILEC ZA PLOŠČATE STREŠNIKE - ADJUSTABLE HOOK FOR TILE

Artikel Type

BM F4401

Opis Description SL-GT

Plošča Plate 150x 55x 5

Teža Weight 840 g

Skupaj z vijaki M8 x 20 in samovarovalnimi maticami za pritrditev profila SL-P. Complete with M8x20 screw and self-blocking flanged nut for SL-P profile fixing

NASTAVLJIVI NOSILEC ZA KORITASTE STREŠNIKE - ADJUSTABLE HOOK FOR ROOF TILE

Artikel Type

BM F4402

Opis Description SL-GC

Plošča Plate 50x 200x 5

Teža Weight 900 g

Skupaj z vijaki M8 x 20 in samovarovalnimi maticami za pritrditev profila SL-P. Complete with M8x20 screws and self-blocking flanged nut for SL-P profile fixing

12

Nosilci za poševne strehe SL-G
Pitched roof hooks SL-G

NOSILEC ZA STREŠNIKE „TEGOLA PORTUGESE

- HOOK FOR PORTUGUESE TILE

Fi g 1 .

Fi g 2 .

Artikel Type

Opis Description

Plošča Plate

Teža Weight

BM F4421 BM F4411

SL-GTP SL-GTPS

1 2

120x 50x 5 -

550 g 405 g

Skupaj z vijaki M8 x 20 in samovarovalnimi maticami za pritrditev profila SL-P. Complete with M8x20 screw and self-blocking flanged nut for SL-P profile fixing

NOSILEC ZA STREŠNIKE „TEGOLA MARSIGLIESE“ - HOOK FOR “MARSEILLAISE” TILE

Artikel Type

BM F4422

Opis Description SL-GTM

Plošča Plate 120x 50x 5

Teža Weight 520 g

Skupaj z vijaki M8 x 20 in samovarovalnimi maticami za pritrditev profila SL-P. Complete with M8x20 screw and self-blocking flanged nut for SL-P profile fixing

NOSILEC ZA STREŠNIKE „TEGOLA ROMANA“ - HOOK FOR ROMAN TILE

Artikel Type

Opis Description

Plošča Plate

Teža Weight

BM F4423

SL-GTR

120x 50x 5

700 g

Skupaj z vijaki M8 x 20 in samovarovalnimi maticami za pritrditev profila SL-P. Complete with M8x20 screws and self-blocking flanged nut for SL-P profile fixing

13

Trikotni okvirji SL-ST
T riangular structure SL-ST

Namenjeni so za pritrditev profila SP-L na ravne strehe ali ravne podlage. Sestavljeni trikotni okvir SL-ST 30º-35º se lahko namesti na vsako nosilno površino (npr. pode ali obtežbe) z vijaki Ø 8 mm. Kot konstrukcije (30º-35º) se izbere v fazi montaže ter se pritrdi z vijaki M8. Profil SL-P je pritrjen na okvir SL-ST 30º-35º z vijaki s kladivasto glavo M8 in priloženimi samovarovalnimi maticami s prirobnico. Pritrditev in nastavitev se izvede le s pomočjo viličastega ključa 13 mm. Prečna vetrna ojačitev SL-CV se namesti kot povezovalni element med dvema sosednjima, trikotnima okvirjema; pritrjena je z ustreznimi samoreznimi vijaki s šestrobno glavo BM F4303. Material: aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2 (okvir in prečna vetrna ojačitev), nerjavno jeklo A2 (vijačni spoj).
To fix SL-P profile on flat surfaces or bases. The SL-ST 30°-35° triangular preassembled bracket can be fix on all types of bearing surfaces (ex. bases or ballast) with Ø 8 mm screws. Installation’s slop (30° o 35°) has to be selected during mounting phase and be done with M8 bolt. SL-P profile is fixed on SL-ST 30°-35° bracket with M8 hammer-headed screws and self-blocking flanged nuts (supplied). Only one 13 mm ended wrench needed for fixing and adjustment. SL-CV frame bracing has to be connected as a tie-rod between 2 triangular adjacent brackets; and to be fixed with BM F4303 self-tapping hexagonal head screws. Materials: aluminium 6060 T5 UNI EN 755/2 (bracket and frame bracing), stainless steel A2 (bolts)

Strižna sila Rm = 160 N/mm2 Meja elastičnosti Rp0,2 = 120 N/mm2
Prečka in osnova: 2 Presek S = 282 mm Vztrajnostni moment Ix = 70124 mm4 3 Minimalni odpornostni moment Wx = 1948 mm 4 Vztrajnostni moment Iy = 26061 mm Odpornostni moment Wy = 1109 mm3 Gred: 2 Presek S = 200 mm 4 Vztrajnostni moment Ix = 20729 mm Minimalni odpornostni moment Wx = 1382 mm3 4 Vztrajnostni moment Iy = 6354 mm Odpornostni moment Wy = 847 mm3

Ultimate strengh Rm = 160 N/mm2 Elastic breaking point Rp 0,2 = 120 N/mm2 Traverse and base: Section S = 282 mm2 4 Second moment of area Ix = 70124 mm 3 Section modulus Wx = 1948 mm 4 Second moment of area Iy = 26061 mm Section modulus Wy = 1109 mm3 Points: Section S = 200 mm2 Second moment of area Ix = 20729 mm4 Section modulus Wx = 11382 mm3 4 Second moment of area Iy = 6354 mm Section modulus Wy = 847 mm3

SESTAVLJENI TRIKOTNI OKVIR

- PREASSEMBLED TRIANGULAR BRACKET

Artikel Type

Opis Description

Standardni naklon * Standard Lean*

Teža Weight

BM F4301

SL-ST 3 0 °-3 5 °

30 - 35°

2650 g

Skupaj s 4 vijaki M8 x 20 in 4 samovarovalnimi maticami za pritrditev profila SL-P. Complete with n° 4 M8x20 screws and n° 4 self-blocking flanged nuts for SL-P profile fixing * možna prireditev tudi za naklon 25º
* Fitting for 25° lean

PREČNA (VETRNA) OJAČITEV

- FRAME BRACING

Artikel Type

BM F4302

Opis Description SL-CV

Dolžina Length 4m

Teža Weight 840 g

14

Pritrjevalni elementi za profil SL-P
Fixings for prole SL-P

NOSILEC Z DVOVIJAČNIKOM
Material: nerjavno jeklo A2 Material: A2 stainless steel

- DOUBLE THREAD FIXING

Artikel Type

BM F4601 BM F4602 BM F4603

Opis Description SL-DF M10x200 SL-DF M10x250 SL-DF M12x300

A

B

C

D

E

110 110 150

70 80 100

200 250 300

M10 M10 M12

7 7 9

VIJAK DVOVIJAČNIK
Material: nerjavno jeklo A2 Material: A2 stainless steel

- DOUBLE THREAD SCREW

Artikel Type

BM F4621 BM F4622 BM F4623

Opis Description SL-VDF M10x200 SL-VDF M10x250 SL-VDF M12x300

A 110 110 150

B 70 80 100

C 200 250 300

D M10 M10 M12

E 7 7 9

PRITRJEVALNO STREME
Material: nerjavno jeklo A2 Material: A2 stainless steel

- FIXING STIRRUP

Articolo Type

BM F4631 BM F4632

Descrizione Description SL-SF 1 0 SL-SF 1 2

A

11 13

TESNILO - GASKET
Material: EPDM Material: EPDM

Artikel Type

BM F4641 BM F4642

Opis Description SL-G M1 0 SL-G M1 2

A

7 ,5 9 ,5

15

Pritrjevalni elementi za profil SL-P
Fixings for prole SL-P

SPOJKA ZA OBROBLJENE PLOČEVINASTE STREHE - CLAMP FOR CRIMPED PLATES
Material: nerjavno jeklo X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2 Material: stainless steel X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2

Artikel Type

BM F4501

Opis Description SL-MLA

Teža Weight 320 g

Skupaj z vijaki M8 x 20 in samovarovalno matico za pritrditev profila SL-P. Complete with M8x20 screws and self-blocking flanged nut for SL-P profile fixing

STRANSKO PRITRJEVALNO STREME - LATERAL FIXING STIRRUP
Material: aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2 Material: aluminium 6005 T6 UNI EN 755/2

Slika 1

Slika 2

Artikel Type

BM F4002 BM F4009

Opis Description SL-FL komplet SL-FL

Slika 1 2

Pritrditev SL-P SL-P Fixing stransko/ lateral križno/ crossing

Komplet SL-KFL je sestavljen iz stremena SL-FL in sestavljenega vijačnega spoja s kladivasto glavo, iz nerjavnega jekla A2. SL-KFL kit is made up with SL-FL stirrup and preassembled hammer-headed bolts in A2 stainless steel

SPOJKA ZA PROFILE SL-P in SL-HI
Material: aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2 Material: aluminium 6060 T5 UNI EN 755/2

- CONNECTION FOR PROFILES SL-P AND SL-HI

Artikel Type

BM F4003

Opis Description SL-C

Teža Weight 80 g

Skupaj s 4 vijaki TCEI M8 x 12 A2 Complete with n° 4 TCEI M8x12 A2

SPOJKA ZA PROFILE SL-HR
Material: nerjavno jeklo X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2 Material: stainless steel X5CrNi 18-10 UNI EN 10088-2

- CONNECTION FOR PROFILES SL-HR

Artikel Type

BM F4010

Opis Description SL-CR

Teža Weight 45 g

Skupaj s 4 samoreznimi vijaki TE 4,8 x 32 A2. Complete with n° 4 self-tapping hex screws 4,8x32 A2

16

Dodatna oprema
Accessories

NASTAVEK ZA POZICIJONIRANJE MODULOV NA PROFIL SL-P - POSITIONING SUPPORT FOR PROFILE SL-P
Material: aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2 Material: aluminium 6060 T5 UNI EN 755/2
ANO NTIR PATE NTED PATE

Artikel Type

Opis Description

Teža Weight

BM F4110

SL-SP

66 g

PREKRIVNA LETEV - COVERING ROOF
Material: aluminij 6060 T5 UNI EN 755/2 Material: aluminium 6060 T5 UNI EN 755/2

Artikel Type

Opis Description

Dolžina Length

Teža Weight

BM F4100

SL-TC

4m

1320 g

ZAKLJUČNI ČEP ZA PROFIL SL-P - TERMINAL CAP FOR PROFILE SL-P
Material: Naylon 66, sive barve RAL 7035 Material: Nylon 66 grey color RAL 7035

Artikel Type

Opis Description

BM F4008

SL-T T

17

Dodatna oprema za pritrjevanje Fixing accessories
VIJAKI IN MATICE
Material: nerjavno jeklo A2 Material: A2 stainless steel

- SCREWS AND NUTS

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Artikel Ty p e

BM F4004 BM F4006 BM F4005 BM F4041 BM F4040

Opis Descr i p t i o n Vijak z kladivasto glavo M8x20/ Hammer-headed screw M8x20 Vijak s šest robno glavo TE M8x20/ Hexagonal head screw M8x20 Samovarovalna matica M8/ Self-blocking flanged nut M8 Vijak s kladivasto glavo M8x30 za profil SL-HI Hammer-headed screw M8x30 for SL-HI profile Matica s kladivasto glavo M8 za profil SL-HI Hammer-headed nut M8 for SL-HI profile

Slika
1 2 3 4 5

SAMOREZNI VIJAKI - SELF-TAPPING SCREWS
Material: nerjavno jeklo A2 Material: A2 stainless steel

Slika 1

Slika 2

Artikel Ty p e

BM F4303 BM F4304

Opis Slika Descr i p t i o n Samorezni vijak s šest robno glavo TE 4,8x32/ Self-tapping hex screw 4,8x32 1 Samorezni vijak TE 5,5x33 s tesnilom 2 Self-tapping hex screw 5,5x33 with gasket

VIJAKI ZA LES
Material: nerjavno jeklo A2 Material: A2 stainless steel

- WOOD SCREWS

Artikel Ty p e

BM F4305 BM F4306 BM F4307

Opis Descr i p t i o n Vijak za les 8x80/ Wood screw 8x80 Vijak za les 8x100/Wood screw 8x100 Vijak za les 8x120/Wood screw 8x120

NAVOJNA PALICA - THREADED RODS
Material: nerjavno jeklo A2 Material: A2 stainless steel

Artikel Type

Opis Description Navojna palica M10x1000/ Threaded rod M10x1000 Navojna palica M12x1000/ Threaded rod M12x1000

BM F4611 BM F4612

18

Pogoji načrtovanja
Dimensional standards

Sistemi za postavitev fotovoltaičnih modulov podjetja BM so načrtovani z namenom zagotoviti postavitev, ki bo vredna največjega zaupanja, v njihovem celotnem obdobju uporabe, ob upoštevanju glavnih nacionalnih in mednarodnih normativov na tem področju. Načrtovanje sistema je bilo v celoti izvedeno ob upoštevanju zahtev gradbene tehnike, ki so določene v Evrokodu 0 „Eurocode 0 - EN 1990 - Basis of structural design in Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules – General rules and rules for building. Vsaka komponenta je bila načrtovana v skladu z modernimi načini izračunov zaključenih elementov (FEA). Izdelana je bila statična presoja celotne, sestavljene konstrukcije, da bi se zagotovila pri vseh možnih pogojih uporabe najboljša možna mehanska trdnost pri max. obremenitvah v skladu z glavnimi predpisanimi zahtevami: „italijanski Ministrski dekret 14 januar 2008 - Tehnični normativi za konstrukcije (NTC2008)“: -Stalne obtežbe: teža ogrodja, teža fotovoltaičnih modulov; -Teža naključnih obremenitev: teža snega, sila sunkov vetra. Določitev naključnih obremenitev je bila izbrana ob upoštevanju računskih metodologij, ki so navedene v Evrokodu 1: -„Eurocode 1 – EN 1991-1 – Actions on structures – Part 1.1 General actions – Densities, self-weight, imposed loads for buildings“ -„Eurocode 1 – EN 1991-1- 3 – Actions on structures – Part 1.3: General actions – Snow loads“ -„Eurocode 1 – EN 1991-1- 4 – Actions on structures – General actions – Part 1.4: Wind actions“.

Bm photovoltaic module installation systems are designed to ensure the maximum structural reliability during all useful time life of the system in compliance with all main national and international rules. System design and calculation have been entirely carried out following structural design indications prescribed from Eurocode 0 “Eurocode 0 - EN 1990 - Basis of structural design” and Eurocode 9 “Eurocode 9 - EN 1991-1-1 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules - General rules and rules for buildings”. Each component has been designed using modern systems of finished elements calculations (FEA). A static analysis of assembled structure has been done in order to guarantee, in all its terms of use, the best mechanical load resistance, in compliance with general indication expressed in: “D.M January 14th 2009: technical norms for construction (TNM 2008)”: - Permanent loads: structures weight, photovoltaic modules weight, - Random loads: snow load, wind action. Random loads have been determined referring to calculation methodology indicated in Eurocode 1: - “Eurocode 1 - EN1991-1-1 - Actions on structures - Part 1.1 General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings” - “Eurocode 1 - EN 1991-1-3 - Actions on structures - Part 1.3: General actions - Snow loads” - “Eurocode 1 - EN 1991-1-4 - Actions on structures - General actions - Part 1.4: Wind actions”.

PRIMER STATIČNE PRESOJE ZA PROFIL BM F4001
Podatki Dimenzije modulov: Število modulov: Površina modulov: Dolžina profila: Stalna obremenitem: Naključna obremenitev: Skupna obremenitev:

(teža modulov) (sila vetra) (sila vetra+teža modulov)

Shema porazdelitve bremen

Strižna obremenitev (kN)

Strig (kN)

Dolžina profila (mm)

Upogibni moment (kNm)

Moment

Dolžina profila (mm)

Preizkus
Dovoljena tlačna obremenitev (σAMM) Varnostni koeficient = 2

= 100 N/mm2

Preverjanje upogiba
Razdalja na dvotirnem nosilcu (mm) Upogibna obremenitev (N/mm2)

rofilu

Izračunan varnostni koeficient (N/mm2)

Zaključna ugotovitev

Ustrezno Ustrezno Ustrezno Ustrezno Ustrezno Ustrezno Ustrezno Ustrezno Ustrezno

19

BM-ELEKTRO SPOJNI ELEMENTI d.o.o.
Industrijska cesta 2c, 6310 Izola - Slovenija Tel.:(+386)5 640 41 81, (+386)5 640 61 82, Fax: (+386)5 641 82 17 E-mail: bm-slo@siol.net www.bm-slo.net Gsm: (+386)31 632 893

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful