BORANG PRI

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar : Kursus : Pengkhususan/Major : Praktikum Nama Sekolah Mata Pelajaran Tahun/Kelas No. K.P : Ambilan : IPG Asal : IPSAH / Praktikum 1 Praktikum 2

BORANG

Minor/Elektif :

: Fasa 1 / Fasa 11 / Praktikum : : :

Praktikum 3

Tarikh :

Tajuk Masa

: :

Penyeliaan Ke :

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Petunjuk Tahap : ( Sila bulatkan angka yang berkenaan ) : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian. : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan. : Baik dalam banyak aspek. : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek.

KOMP.
PERANCANGAN

ASPEK
a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran c. Strategi P & P d. Sumber P & P e. Penerapan nilai f. Unsur Kemahiran Berfikir a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran

A

c. Pengurusan bilik darjah d. Komunikasi e. Kualiti pembelajaran f. Penutup g. Pencapaian hasil pembelajaran h. Aplikasi nilai a. Pemikiran reflektif b. Catatan reflektif c. Pembinaan Portfolio a. Penampilan diri b. Keprihatinan c. Pekerti d. Sifat Profesional

B

C D

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TAHAP 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4

ULASAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ULASAN KESELURUHAN:

............................................................................................. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: )

SIKAP DAN SAHSIAH

AMALAN REFLEKSI

PELAKSANAAN

……………………………… Tandatangan Pelajar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful