Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Su Dung GspVit5.0

Huong Dan Su Dung GspVit5.0

Ratings:
(0)
|Views: 2,052|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2015

pdf

text

original

 
 
Biên so
n : Hà Qu
c V
ă
nTHPT NGUY
N HU
 
 
Hướng dẫn sử dụng Geometer's Sketchpad
Trang 2
CH
ƯƠ 
NG 1. M
Ở 
 
ĐẦ
U
1.1. Gi
ớ 
i thi
u......................................................................................................................................................... 41.2. B
t
Đầ
u Làm Quen V
ớ 
i GSP. ......................................................................................................................... 51.2.1. Giao di
n ng
ườ 
i dùng............................................................................................................................... 51.2.2 Các công c
c
ơ 
b
n:................................................................................................................................... 51.2.2. Kh
o Sát Các Menu.................................................................................................................................. 7Menu T
p........................................................................................................................................................ 7Menu Hi
u ch
nh............................................................................................................................................ 8Menu Hi
n th
............................................................................................................................................... 11Menu D
ng hình........................................................................................................................................... 11Menu Bi
ế
n hình............................................................................................................................................ 12Menu Phép
đ
o............................................................................................................................................... 12Menu S
........................................................................................................................................................ 13Menu
Đồ
th
.................................................................................................................................................. 13CH
ƯƠ
NG 2. CÁC
ĐỐ
I T
ƯỢ
NG HÌNH H
C C
Ơ
B
N CH
Ứ 
C N
Ă
NG VÀ QUAN H
GI
Ữ 
A CHÚNG2.1. Các
Đố
i T
ượ 
ng Hình H
c C
ơ 
B
n Và Ch
c N
ă
ng C
a Chúng.................................................................... 142.1.1.
Đ
i
m....................................................................................................................................................... 142.1.2.
Đườ 
ng tròn ............................................................................................................................................. 152.1.3.
Đ
o
n th
ng,
đườ 
ng th
ng tia............................................................................................................. 152.1.4. Vi
ế
t ch
.................................................................................................................................................. 162.2. Quan H
Gi
a Các
Đố
i T
ượ 
ng Hình H
c..................................................................................................... 162.3.
Đố
i t
ượ 
ng
độ
ng.............................................................................................................................................. 17CH
ƯƠ
NG 3. D
Ự 
NG HÌNH VÀ QU
TÍCH3.1. Các Công C
D
ng Hình C
ơ 
B
n................................................................................................................. 183.1.1. D
ng m
t
đ
i
m trên
đố
i t
ượ 
ng............................................................................................................... 183.1.2. D
ng trung
đ
i
m c
a m
t
đ
o
n th
ng.................................................................................................... 183.1.3. D
ng giao
đ
i
m c
a 2
đố
i t
ượ 
ng............................................................................................................ 183.1.4. D
ng
đ
o
n th
ng, tia,
đườ 
ng th
ng........................................................................................................ 183.1.5. D
ng
đườ 
ng th
ng
đ
i qua m
t
đ
i
m và song song v
ớ 
i
đườ 
ng th
ng cho tr
ướ 
c..................................... 183.1.6. D
ng
đườ 
ng th
ng vuông góc v
ớ 
i
đườ 
ng th
ng cho tr
ướ 
c .................................................................... 183.1.7. D
ng
đườ 
ng phân giác c
a m
t góc cho tr
ướ 
c ...................................................................................... 183.1.8. D
ng
đườ 
ng tròn bi
ế
t tâm và m
t
đ
i
m thu
c
đườ 
ng tròn..................................................................... 183.1.9. D
ng
đườ 
ng tròn khi bi
ế
t bán kính tâm............................................................................................. 193.1.10. D
ng cung trên
đườ 
ng tròn .................................................................................................................. 193.1.11. D
ng cung tròn
đ
i qua 3
đ
i
m.............................................................................................................. 193.1.12. D
ng mi
n trong c
a m
t
đố
i t
ượ 
ng.................................................................................................... 193.2. Q
ũ
y Tích C
a M
t
Đ
i
m Hay
Đố
i T
ượ 
ng .................................................................................................... 193.3. Bài T
p Áp D
ng........................................................................................................................................... 21CH
ƯƠ
NG 4. PHÉP BI
N HÌNH4.1. Các Công C
Bi
ế
n Hình C
ơ 
B
n................................................................................................................... 244.1.1. Phép t
nh ti
ế
n.......................................................................................................................................... 24T
nh ti
ế
n theo vector
đ
ã ch
n tr
ướ 
c.............................................................................................................. 244.1.2. Phép quay............................................................................................................................................... 244.1.3. Phép v
t
................................................................................................................................................ 25T
s
v
t
 
đ
u
ợ 
c nh
p t
h
p tho
i................................................................................................................ 254.1.4. Phép
đố
i x
ng tr
c.................................................................................................................................. 264.2. Bài T
p Áp D
ng........................................................................................................................................... 27CH
ƯƠ
NG 5.
Đ
O
ĐẠ
C VÀ TÍNH TOÁN5.1. Các Công C
 
Đ
o
Đạ
c C
ơ 
B
n....................................................................................................................... 285.1.1. Tính chi
u dài và kho
ng cách............................................................................................................... 28Tính chi
u dài (Lenght)................................................................................................................................ 28Tính kho
ng cách (Distance)........................................................................................................................ 285.1.2. Tính chu vi.............................................................................................................................................. 28Chu vi
đ
a giác (Perimeter)............................................................................................................................ 28Chu vi
đườ 
ng tròn (Circumference)............................................................................................................. 28
C L
C
 
Hướng dẫn sử dụng Geometer's Sketchpad
Trang 3
5.1.3. Tính góc và di
n tích.............................................................................................................................. 28Tính góc(Angle) ........................................................................................................................................... 28Tính di
n tích(Area)..................................................................................................................................... 295.1.4. Tính s
 
đ
o cung và
độ
dài cung.............................................................................................................. 295.1.5. Tính bán và t
s
..................................................................................................................................... 29Bán kính(Radius).......................................................................................................................................... 29Tính t
s
gi
a 2
đ
o
n th
ng (Ratio)............................................................................................................. 295.1.6. Máy tính (Calculator)............................................................................................................................. 295.1.7. T
a
độ
..................................................................................................................................................... 30Tính hoành
độ
c
a
đ
i
m (x).......................................................................................................................... 30Tính tung
độ
c
a
đ
i
m (y)............................................................................................................................ 30Tính kho
ng cách theo t
a
độ
Coordinate Distance..................................................................................... 305.1.8. H
s
góc và ph
ươ 
ng trình ..................................................................................................................... 30Tính h
s
góc (Slope).................................................................................................................................. 30Xem ph
ươ 
ng trình c
a
đố
i t
ượ 
ng (Equation) ............................................................................................... 305.2. Bài T
p Áp D
ng........................................................................................................................................... 31CH
ƯƠ
NG 6.
ĐỒ
TH
VÀ H
T
A
ĐỘ
 6.1.
Đồ
Th
(Graphic)........................................................................................................................................... 326.1.1. Xác
đị
nh h
tr
c t
a
độ
cho h
th
ng..................................................................................................... 326.1.2.
Đ
ánh d
u h
tr
c t
a
độ
cho h
th
ng.................................................................................................... 326.1.3. Các l
ướ 
i t
a
độ
hi
n th
.......................................................................................................................... 326.1.4.
n ho
c hi
n h
t
a
độ
và xác
đị
nh
đ
i
m có t
a
độ
nguyên................................................................. 336.1.5. D
ng
đ
i
m khi bi
ế
t t
a
độ
c
a .......................................................................................................... 336.1.6. T
o ra tham s
m
ớ 
i................................................................................................................................. 336.1.7. T
o ra m
t hàm s
m
ớ 
i........................................................................................................................... 346.1.8. V
 
đồ
th
hàm s
..................................................................................................................................... 346.1.9.
Đạ
o hàm và ti
ế
p tuy
ế
n
đườ 
ng cong........................................................................................................ 35
Đạ
o hàm........................................................................................................................................................ 35Ti
ế
p tuy
ế
n
đườ 
ng cong................................................................................................................................. 356.1.10. L
p b
ng giá tr
t
ươ 
ng
ng................................................................................................................... 366.2. Các H
Tr
c T
a
Độ
...................................................................................................................................... 376.2.1. H
t
a
độ
c
c.......................................................................................................................................... 376.2.2. T
a
độ
Descartes và t
a
độ
ch
nh
t...................................................................................................... 386.3. V
 
Đồ
Th
Hàm S
Cho B
ở 
i Ph
ươ 
ng Trình Có Ch
a Tham S
................................................................... 386.3.1.
Đườ 
ng th
ng........................................................................................................................................... 386.3.2.
Đườ 
ng tròn: ............................................................................................................................................ 406.3.3.
Đườ 
ng Elip............................................................................................................................................. 406.4. Bài T
p Áp D
ng....................................................................................................................................... 41CH
ƯƠ
NG 7. CÔNG C
NG
ƯỜ
I DÙNG VÀ HÌNH H
C FRACTAL7.1. Công C
Tùy Bi
ế
n......................................................................................................................................... 427.2. Hình H
c Fractal ........................................................................................................................................... 437.2.1. Th
m Sierpinski...................................................................................................................................... 437.2.2.
Đườ 
ng Von Koch ................................................................................................................................... 447.2.3. Cây Pitago .............................................................................................................................................. 45M
t s
l
ư
u ý khi s
d
ng phép l
p trong Menu Bi
ế
n hình........................................................................... 45CH
ƯƠ
NG 8. D
Ự 
NG CÁC
ĐƯỜ
NG CONIC8.1. Parabol........................................................................................................................................................... 478.1.1. Parabol Cho B
ở 
i
Đườ 
ng Chu
n Và Tiêu
Đ
i
m...................................................................................... 478.1.2. Parabol Qua Hai
Đ
i
m Và Bi
ế
t Tiêu
Đ
i
m............................................................................................ 478.2. Elip ................................................................................................................................................................ 478.3. Hypebol ......................................................................................................................................................... 488.4. Elip Ho
c Hypebol Khi Có Tâm Sai Và Tiêu
Đ
i
m..................................................................................... 488.5. Conic Qua N
ă
m
Đ
i
m................................................................................................................................... 48 CH
ƯƠ
NG 9. L
I K
T

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
GiacatSugia liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nguyễn Bình Nam liked this
Nhy Nguyễn liked this
Linh Vũ liked this
Sơn Minh liked this
Hoàng My liked this
Hoàng My liked this
Hoàng My liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->