Prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar

KARANGAN

Langkah-langkah sebelum mengajar karangan
y Pastikan murid-murid sudah menguasai kemahiran

tulisan mekanis y Aspek itu ialah kemahiran menulis huruf, suku kata dan perkataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagaibagai sudut. Antaranya termasuklah ketepatan bentuk, jarak, tekanan, kecondongan, kekemasan dan kepantasan. Aspek mekanis yang lain ialah kemahiran menggunakan huruf kecil, huruf besar dan tanda baca.

y Jika murid masih tidak dapat menguasai tulisa mekanis. Dapatan penyelidikan dan analisis data pasti membantu cikgu membuat keputusan sama ada murid-murid itu masih perlu menjalani pemulihan tulisan mekanis atau tidak.pastikan murid menjalani pemulihan dan diberi latihan membina ayat dan karagan mudah sebelum diajar karangan yang lebih kompleks .y mengendalikan pemulihan ringan. iaitu pemulihan dalam bilik darjah biasa.

Mulakan latihan menulis karangan dengan membina ayat mudah untuk menghasilkan cerita. y Mengenalpasti jenis karangan yang ingin diajarkan. y Mengajarkan dan menjelaskan format karangan kepada murid-murid .y Memastikan murid sudah mampu menguasai pembinaan ayat.

Contoh: Ali-terjatuh-cedera-tidak boleh bergerak. 3. Latih murid menghasilkan peta minda untuk isi2 penting. . 2.karangan dibuat berdasarkan gambar ataupun isi-isi penting. Sebagai permulaaan .Langkah2 mengajar karangan 1. Ajar murid menghasilkan satu ayat lengkap dari isi2 penting atau gambar.

fahamkan murid akan kehendak soalan supaya tidak tersasar dan melencong dari tajuk. Pendekatan konstektual-Karangan berdasarkan pengalaman murid. Peringkat mencari isi penting. 6.lakukan brainstorming. . Beri arahan dan soalan yang jelas . 5.Langkah-langkah mengajar karangan 4.

.

rendahkan tahap kesukaran dengan memberi soalan karangan menyambung ayat untuk memberi klu memulakan karangan. .y Bagi murid yang lemah.

di mana dan waktu supaya penulisan lebih jelas y · Perlu meneliti seluruh gambar dengan mendalam . Pastikan apa yang berlaku. Karangan Jenis Bergambar y Karangan Bergambar Tunggal y · Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan gambar yang tel ah disediakan. apa yang dikerjakan. y · Setiap gambar perlu dipastikan bila . .Jenis-jenis karangan y Jenis-jenis karangan 1.

. tetapi tidak menjadi kemestian. · Boleh menyertakan tajuk .y · Sewaktu menulis . · Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan peristiwa -peristiwa yang terdapat di dalam gambar-gambar tersebut mengikut urutan atau susunan. y y y y y y y y y bukan sebagai pencerita dari luar atau dijadikan karangan penerangan. pastikan diri terlibat di dalam di dalam gambar. Karangan Bergambar Bersiri · Karangan hendak berpandukan gambar -gambar yang telah disediakan. · Ceritakan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut dalam bentuk karangan. · Sebaik-baiknya jadikan diri kamu terlibat sama dengan cerita yang hendak ditulis. · Setiap perenggan berdasarkan sekeping gambar .

di mana dipamerkan bertukar milik · proses penggunaan dengan tuan baru .proses pembuatan .sedih atau gembira 5. boleh ditulis dalam bentuk cerita atau penerangan / rencana 4. 3.dibungkus · perjalanan dari kilang hingga ke tempat pameran .akhir hayat · perasaan . 6. bukan dengan manusia. boleh gunakan dialog untuk bercakap sesama rakan . Aturan membina karangan · tempat asal .Karangan jenis autobiografi y Karangan Jenis Autobiografi y 1. 2.2. paparkan nilai-nilai murni .dilahirkan dimana . Ada yang mengisahkan riwayat hidup penulis sendiri dari awal hingga akhir. Karangan jenis ini biasanya memerlukan kamu membayangkan diri y y y y y y y y y y anda sebagai sesuatu benda secara terperinci.nama .

.

Karangan Jenis Biografi y Karangan jenis ini mengisahkan perihal riwayat hidup orang lain y y y y y y y y y dari mula hingga ke akhir antaranya : · tokoh-tokoh sejarah · pemimpin tanahair · tokoh sukan · dan lain-lain Dalam menulis karangan jenis ini. riwayat hidup. . sumbangan. pendidikan. Kamu tidak digalakkan menulis perkara-perkara yang sensitif sehingga boleh menimbulkan keaiban atau menjatuhkan maruah orang yang ditulis.3. Anda harus tahu benar tentang watak yang hendak ditulis itu dari awal hingga ke akhir. kejayaan dan jasa-jasa seseorang itu diambilkira sebagai isi karangan. aspek latar belakang.

4. Karangan Jenis Dialog / Temu Ramah / Perbualan / Wawancara y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y · terbahagi kepada dua jenis i. dialog dan perbualan ( lebih berkisar kepada persoalan biasa seperti bertanya khaba r dan perbualan menerusi telefon. Lihat contoh : Abu diminta oleh guru kelas menemu ramah Guru Besar sebe lum beliau bersara. pertanyaan kepada orang yang lebih dihormati . wawancara dan temu ramah ( lebih kepada perbualan rasmi. · Format karangan ini nama watak ditulis selari di sebelah kiri selepas nama watak dibubuh tanda titik bertindih ( : ) juga dalam keadaan selari contoh : Nama A : Assalamualaikum. Berikut merupakan hasil temu ramah tersebut. Makcik. Nama B : Waalaikummussalam Nama A : Apa khabar Makcik ? Nama B : · Mulakan perbualan . Hasil temu ramah itu akan dimuatkan di dalam majalah sekolah.) ii. atau ingin tahu tahu sesuatu perkara ) · seperti jenis karangan lain. karangan jenis ini juga mempunyai tajuk / topik yang utama · setiap karangan ini mempunyai sekurang-kurangnya dua watak atau lebih · sebelum memulakan karangan boleh disertakan keterangan tetapi janganlah terlalu panjang.

Karangan jenis Catatan Diari .5.

. atau perbualan.Karangan Jenis Cereka / Pengalaman / Keperihalan / Gambaran / Situasi y memerlukan kekuatan imaginasi dan daya kreatif yang tinggi. pembacaan.6. Sesuatu yang ditulis itu mungkin berdasarkan pengalaman .

atau lawatan ke sesuatu tempat. · Untuk laporan lawatan pula . · Kamu perlu memastikan jenis laporan. perayaan.7. dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran. · Penulisan mengikut perkembangan peristiwa. yang dahulu didahulukan. Pelapor mesti berjawatan setiausaha. kamu hendaklah menggunakan butir -butir yang munasabah atau lojik. jumlah ahli. sama ada laporan aktiviti persatuan. tulis apa yang dilihat. sambutan. sejarah penubuhan. Karangan Jenis Laporan. dan aktiviti sepanjang tahun. perasmian. y · Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang y y y y y y y y y y y didengar atau dilihat. · Gunakan bahasa yang ringkas dan padat . dirasa. · Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa. · Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami. · Dalam membuat karangan berbentuk laporan .

Karangan Jenis Melengkapkan Cerita y 9. y 8. Surat tak rasmi y 13.Lain2. Ucapan y 14.Syarahan . Surat Rasmi y 12. Karangan Jenis Fakta / Rencana y 10. Karangan Jenis Perbincangan y 11.

. Sediakan gambar untuk memandu karangan -Gambar bersiri -Gambar tunggal .Penyediaan bahan pengajaran 1.

.

.

.

2. Video ucapan/syarahan 6.Permainan menyambung cerita . Powerpoint untuk memaparkan contoh karangan atau format 3. Keratan akhbar 4. Kad ayat[untuk disusun menjadi sebuah cerita] 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful