P. 1
DictionarContabil_GerRom

DictionarContabil_GerRom

|Views: 173|Likes:
Published by Sabo Doru-Cosmin

More info:

Published by: Sabo Doru-Cosmin on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

GERMANĂ Abgabe, f. Abgabenbefreiung, f. abgabenfrei Abgang, m. Abgänge, pl. abgenutzt Abgrenzungskonto, n. Abgrenzungsrechnung, f. abheben ablösen abnehmen Abnutzung, f.

abrechnen Abrechnung, f. Abrechnungsperiode, f. Absatzmarkt, m. Abschlag, m. Abschlaglieferung, f. Abschlagsanleihe, f. Abschlagskauf, m. Abschlagsverkauf, m. Abschlagszahlung, f. Abschlagzahlung, f. abschließen Abschließen, n. der Konten Abschlußtabelle, f. abschreiben Abschreibung (auf Anlagen) f., Abschreibung, f. Abschreibungsbetrag, m. Abschreibungsnorm, f. Abschreibungsperiode, f. Abschreibungsplan, m. Abschreibungsquote, f. Abschreibungswert, m. absteigen Abstieg, m. Abteil, m. abtreten Abwertung, f abziehen Abzug, m. abzugsfähig Akkreditiv, n. Aktie, f. Aktiengesellschaft, f. (A.G.) Aktionär, m. Aktiva, pl., Aktivseite, f., aktiv Aktivität, f., Aktivposten, m. Aktivtausch, m. Akzise, f. Amortisation, f., Amortisierung, f., amortisieren Analyse, f anbieten Anbieter, m. Änderung, f. Angebot, m. Angestellte, m. Anhang, m. Ankauf, m. ankaufen Ankäufer, m. Ankaufspreis, m. Anlage, f. Anlageproduktion, f. Page 1 of 17

ROMÂNĂ taxă scutire de taxe scutit de taxe descărcarea din gestiune rulaj creditor uzat cont de delimitare (de regularizare) operaŃie de regularizare ridica a amortiza (un imprumut) scădea uzură deconta decontare; gestiune perioadă de gestiune piaŃă de desfacere rată (la vânzări/cumpărări în rate) livrare în rate împrumut rambursabil în rate cumpărare în rate vânzare cu plata în rate avans la o plată în rate plată a ratelor închide conturile ( a calcula un sold) închidere de conturi balanŃă de verificare a deconta, aamortiza (pentru imobilizările amortizabile) amortizare (pentru imobilizările amortizabile) decont, decontare amortisment normă de amortizare perioadă de amortizare plan de amortizare (pt. imobilizările amortizabile) cotă de amortizare amortisment scădea diminuare, micşorare, reducere, scădere departament (contabil) ceda depreciere, devalorizare deduce deducere deductibil acreditiv acŃiune societate pe acŃiuni (S.A.) acŃionar activ activitate post de activ modificări în structura activelor acciză amortizare (a unui împrumut) a amortiza (un imprumut) analiză (financiară, economică, contabilă) oferi ofertant modificare ofertă angajat, salariat anexă, note anexe achiziŃie, cumpărare achiziŃiona cumpărător cost de achiziŃie plasament producŃie de imobilizări

pl. aufstapeln Aufstellung. f. n. f. pl. f. n. m. anschaffen Anschaffung. Page 2 of 17 ROMÂNĂ titluri de plasament imobilizare active imobilizate a plasa. Ausbeutungserträge. f. Auftrag. Anteilhaber. Ausbeutungsergebnis. f. m. f. m. anlegen Anleger. (prescurtat) Arbeitslosenversicherung.. estimare contabilă a creşte. ausarbeiten Ausarbeitung. m. m.. m. Anteilgesellschaft. pl. Ausbeutung. aufwenden Aufwendungen. Arbeitslosenversicherungszuschuß. ansteigen anstellen. f. f. pl. Äquilibriumgleichung. Anlagevermögen. Ausbeutungstätigkeit. m. f. m. Ausbeutungsaufwendungen. a spori angaja (a se angaja) angajare ( la un loc de muncă) creştere. Arbeitslosenhilfe. f. n. pl. Auflösungswert. n. n Auflösung. f. f. Anlagepapiere. Anschlag. lichidare (~ a unei întreprinderi) valoare de lichidare stoca întocmire dispoziŃie cheltuială (cu sensul la pl. arbeiten Arbeitgeber. Arbeitslose. f. m. pl. majorare asociat titluri de participare deŃinute la societăŃi din afara grupului titluri de participare deŃinute la filiale din cadrul grupului societate în participaŃie asociat anticipa a creşte. Arbeit. pl. f. – cheltuieli) cheltui cheltuieli (ca şi clasă de conturi) elabora elaborare exploatare cheltuieli de exploatare rezultatul exploatării venituri din exploatare activitate de exploatare . f. Arbeitslosenrate. Arbeitslosengeld.. f. Anleihekapital. a investi (bani) investitor împrumut (primit) capital împrumutat (străin) anuitate estimare (contabila) achiziŃiona achiziŃie antecalculaŃie. Annuität. pl. m. aufgestappelte Produktion. sporire. f. Arbeitsgesetzbuch. m. Anteile an nichtverbundenen Unternehmen. Arbeitslosenversicherung. a spori avans indica indicator ecuaŃie de echilibru lucrare lucra angajator angajat codul muncii şomer ajutor de şomaj ajutor de şomaj rată a şomajului fond de şomaj contribuŃia la fondul de şomaj asimilat cumpăra în rate livra în rate vinde în rate a produce pe stoc cumpăra pe credit custodie (a lua în ~ ) custodie concepŃie producŃie stocată venit. Arbeitnehmer.GERMANĂ Anlagescheine. Aufwand. Auffassung. (sich anstellen). Anlagevermögen. Anstieg. încasare dizolvare. Arbeitslosenversicherungsbeitrag. m. f. Anteile an verbundenen Unternehmen (Tochtergesellschaften). anzeigen Anzeiger. m. Aufkommen. m. Ansatz. Anstellung. Anteilbesitzer. f. f. Anleihe. n. antizipieren anwachsen Anzahlung. m. assimiliert auf Abschlag kaufen auf Abschlag liefern auf Abschlag verkaufen (geben) auf Halde produzieren auf Kredit kaufen aufbewahren Aufbewahrung.

împrumut (acordat) excepŃional calcula rebut produs rezidual cheltuieli excepŃionale rezultatul excepŃional venituri excepŃionale activitate excepŃională emite ( a ~ o factură) emitent emitere (de documente) distribui valoare de emisiune bancă ordin de plată extras de cont comision bancar disponibilul din bancă (din cont) cont bancar credit bancar comision bancar bancrută. n. f. außerordentliche Erträge. m. Bankauftrag. n. f.. beeinflussen Befehl. Wertpapieren usw) Ausgeber. Bankdiskont. m. titluri de valoare. f. f. m. pl. pl. beschließen Beschluß. Bericht. außerordentliche Tätigkeit. m. distribuire. m. m. f. befreien Befreiung. belohnen Belohnung. austeilen Auszahlungsbetrag. Ausschußprodukt. f. Ausfuhrgenehmigung. f. m. a solda lichida (o obligaŃie) achitare. Ausgabewert. datorii etc. f. Bankauszug. berechnen Bereich. Ausnahmsausrechnen Ausschuß. Bank. beschleunigte Abschreibung. m. Ausgabeprämie. f. Bargeld. m. Ausgleich. Bankrott. a plăti. Beitrag. n. f. außerordentliche Erfolg. f. Ausgabe. lichidare (~ a unei facturi. Ausstellung. pl. beanstanden Beanstandung. ausgleichen ausleihen Ausleihung. bescheinigen Bescheinigung. faliment virament bancar baracament numerar reclama reclamaŃie influenŃa ordin scuti scutire a achita.GERMANĂ ausborgen Ausfuhr. a distribui emite (a ~ acŃiuni. begleichen begleichen (einen Schuldschein) Begleichung. Bankprovision. Beratung. m. Behörden. m. ausführen Ausführer. außerordentliche Aufwendungen. m. m. m. plată. etc) emitent compensare compensa împrumuta creanŃă. n. m. f. Ausgabekurs ausgeben ausgeben (von Aktien. Page 3 of 17 ROMÂNĂ împrumuta (a da cu împrumut) export exporta exportator autorizaŃie de export cheltuială. f. Banküberweisung. f.. außerordentliche Ergebnis. f. f. Bankkredit. m. m. ausstellen (eine Rechnung ~) Aussteller. n. n. belasten Beleg. Barackenlager. m. f.. n. Bankkonto. m. f. confirmare amortizare accelerată decide decizie . emisiune (de titluri) primă de emisiune valoare de emisiune a cheltui. Belegstück. Bankguthaben.) autorităŃi contribuŃie debita document justificativ remunera remuneraŃie consultanŃă calcula sector (de activitate) raport raporta operaŃie de regularizare confirma certificat. berichten Berichtigungsrechnung.

Buchführung. n. f. a poseda deŃinător. buchhalterische Richtliniein. f. f.GERMANĂ Beschwerde erheben Beschwerde. Buchbeleg. m. Anteilpapiere. Bruttogehalt. monedă scripturală profit scriptic contabil politici contabile . posedare a deŃine. Buchführungssystem. participare titluri de participare deŃinute la societăŃi din afara grupului titluri de participare societate în participaŃie sumă. Bilanzposten. determina (a cauza) achita. f.. Bestandsdifferenzen. valoare afecta contabilitate de gestiune patron durată normală de utilizare (DNU) balanŃă de verificare mişcare evalua evaluare (evaluarea patrimoniului) procedee (metode) de evaluare. bestätigen Bestätigung. m. Buchbestand. betriebliche Rechnungswesen. m. f. f. f. f. pl. plăti achitare bilanŃ post de bilanŃ termen pentru finalizarea bilanŃului creştere (valorică) a bilanŃului împrumuta adaos comercial salar brut registru notă contabilă scripticul înregistra rezultat scriptic rezultat scriptic explicaŃie contabilă contabil contabilitate . Buchgeld. pl. f. n. Betrag. f. sold rulaj creditor diferenŃe de inventariere conturi bilanŃiere (de bilanŃ) producŃie stocată rulaj debitor confirma confirmare comanda comandă impozita impozitare afecta afectare destinaŃie amenda participaŃie. pl. Bestandskonten. Buchführungsanalyse. f. Page 4 of 17 ROMÂNĂ reclama reclamaŃie deŃinere. bestimmen Bestimmung. Beteiligungen. f. Betriebsübersicht. f. m... m.. betreffen Betriebsbuchhaltung. Anteile. Bestandsproduktion. Betriebsführer. pl. Bilanz. pl. n. f. Buchergebnis. buchen Bucherfolg. pl. Buchführungsmethode. pl. f. Bestandsabgänge. Buchführer. m. Bilanzstichtag. bestrafen Beteiligung. m. Buchführungsobjekt. f. m. f. m. betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Bilanzverlängerung. Buchgewinn. Bewegung. n. bewerten Bewertung. m. Bestand. Bestandszugänge. pl. f. f. bestellen Bestellung. f. bewirken bezahlen Bezahlung. Besitz. pl. Buchhalter. stoc. n Bucherläuterung. Anteilscheine. Buchführungsprinzipien. Beteiligungsgesellschaft. besteuern Besteuerung. Beteiligungen.. m. m. Ńinerea contabilităŃii analiză contabilă control financiar metodă de contabilitate monografie contabilă obiectul contbilităŃii principiile contabilităŃii sistem contabil bani scripturali. m. m. pl. f. besitzen Besitzer. n. pl. m. Buch. borgen Bruttoaufschlag. Buchführungskontrolle. Buchführungsmonographie. Bewertungsverfahren. m. f. Bestimmungsort. pl.

Darlehensabschlag. f.. Distribution. Distributionsgesellschaft. doppelte Buchung. m. Dienstreise. m. f. diskontieren Diskontierung. f. f. m. m. m. f. f. n. n. dauernd degressive Abschreibung. Bußgeld. Buchungstext. m. Buchwert. n. n. Buchhaltungsbilanz. f. m. Buchungsnummer. Buchungssatz. Dritte. f. serviciu deplasare (în interes de serviciu) angajament costuri directe primă de rambursare (a unei obligaŃiuni) scont sconta scontare taxă de scont distribuire distribuitor dividende impozit pe dividende document dubla determinare (a rezultatelor) contabilitate dublă (în partidă dublă) dubla înregistrare dubla reprezentare (a patrimoniului) dubla partidă terŃ efectua efectuare efect efecte comerciale. f. Buchungswert. Diskont. pl. m. Budget. m. f. doppelte Bestimmung. (des Vermögens) doppelte Partie. m. f. Dienstvertrag. Dienstleistung.. f. m. m. Effekt. Buchung auf den Konten Buchung auf der Habenseite Buchung auf der Sollseite Buchung und Gegenbuchung (expresie) Buchung. f. Buchsachverständiger. f. m. m. Buchprüfer. Diskontsatz. durchführen Durchführung. Buchhaltung. Buchpreis. hârtie de valoare . des Habens des Solls Devisen. (se pronunŃă Bügee) Büro. Buchungsbeleg. Dauerhaftigkeit. Buchungsartikel. Buchungsanweisung. Buchungspreis. m. m. m. m. Buchprüfung. Dividendensteuer. (der Ergebnisse) doppelte Buchführung. m. Page 5 of 17 ROMÂNĂ artificiu contabil artificiu contabil contabilitate . dauerhaft dauerhafte Verwendungen. n. Darlehen. Dividende. pl. f. f. Darlehensvertrag. n. valoare de înregistrare buget birou (de contabilitate) amendă primă de rambursare (a unei obligaŃiuni) împrumut (primit) primă de rambursare (a unei obligaŃiuni) contract de împrumut reprezenta reprezentare dată (calendaristică) durabil utilizări durabile durabilitate permanent amortizare degresivă rulaj debitor rulaj creditor devize. direkte Kosten Disagio. f. buchhalterischer Kunstgriff. f. f. pl.GERMANĂ buchhalterischer Kniff. f. m. f. darstellen Darstellung. serviciu de contabilitate departament (contabil) bilanŃ contabil preŃ de înregistrare expert contabil expertiză contabilă expert contabil înregistrare în conturi creditare (a unui cont) debitare (~ a unui cont) corespondenŃa conturilor înregistrare (contabilă) analiză contabilă contare articol contabil notă contabilă eroare contabilă număr de înregistrare preŃ de înregistrare formulă contabilă explicaŃie descriptivă valoare de înregistrare valoare contabilă. f. Datum. Effekten. m. Buchungsfehler. n. valută prestare de servicii. pl. Document. Damnum. m. Buchungsanalyse. doppelte Darstellung. Buchhaltungsabteil.

m. Empfang. Erfolg. ein Risiko eingehen einbeziehen Einbringungsprämie. pl. Einlage. einschließen einschreiben Einschreibung auf der Habenseite Einschreibung auf der Sollseite Einschreibung. entlohnen entrichten Entrichtung Entrichtung. einführen Einführer. n. Einnahme. a vărsa vărsământ dispoziŃie de plată ordin de plată emisiune (de titluri) recepŃie recepŃiona recepŃioner notă de intrare recepŃie (NIR) remunera a achita. f. m. aport (la capitalul social) aporta depunător iniŃia (o acŃiune. empfangen Empfänger. Emission. instalare cheltuieli de instalare angajare (a unei cheltuieli) include înregistra creditare (a unui cont) debitare (~ a unui cont) înregistrare angaja (a ~ o cheltuială) clasifica clasificare încorpora încorporare a plăti. einzahlen Einzahlung. einnehmen einrichten Einrichtung. Einzahlungsbefehl. n. Einkassierungsauftrag.GERMANĂ Eigenkapital. f. f. pl. Empfangsbescheinigung. vărsământ. f. eingefordert eingefordertes gezeichnetes Kapital. Einkommensteuer. f. f. m. m Einkommen. f. einfacher Buchungssatz. einlegen Einleger. m. Einzahlungsauftrag. Eingangswert. Page 6 of 17 ROMÂNĂ capital propriu risca include primă de aport tranzacŃiona contabilitate simplă formulă contabilă simplă influenŃă vărsa import importa importator autorizaŃie de import notă de intrare recepŃie (NIR) valoare de intrare vărsat capital subscris vărsat vărsat încasa încasare dispoziŃie de încasare buget de venituri şi cheltuieli venit impozit pe venit depunere (~ la bancă). venit dispoziŃie de încasare registru jurnal de încasări şi plăŃi încasa instala amenajare (provizorie). f. a lichida (o obligaŃie) răscumpărare încasare. rezultatul exerciŃiului determinarea rezultatului conturi de rezultate . m. a livra a plăti.und Ausgabenbudget. a răscumpăra. f. f. einfordern Einfuhr. m. m. f. m. f. Eingangsbescheinigung. Erfolgsermittlung. einleiten einliefern einlösen Einlösen. Einfuhrgenehmigung. m. f. n. n. m. Erfolgskonten. a plăti plată achitare decide decizie rezultat.und Ausgabenbuch. Einnahmen. f. m. eingezahlt einkassieren Einkassierung. Einsatz. f einsetzen einteilen Einteilung. f. un proces) a furniza. f. entscheiden Entscheidung. m. Einrichtungskosten. f. n. einverleiben Einverleibung. m. n. Einnahmeauftrag. Einfluß. Einkommen. eine Transaktion durchführen einfache Buchführung.

f. m. f. f. erlangen Erlaß. Erwerbslosenrate. Fehler. a determina. (FIBU) Finanzbuchhaltung. f. fertiges Produkt. exportieren Fabrik. pl. Exploitation. Ergebnisrechnung. Erläuterung. a stabili determinare. f. constatare filială financiar imobilizare financiară investiŃii financiare cheltuieli financiare program de contabilitate contabilitate financiară rezultatul financiar venituri financiare concepŃie financiară . ersparen Ersparnis. f. f. Expertise. m. erzielen Erzielung. anulare a anula. Finanzanlagen. Ertragsteuer. scutire. m. f. f. m. a produce. m. m. m. fertiges Erzeugnis. Filiale. m. Finanzbuchführungs-Programm. a scuti a emite (a ~ o lege. sporire credita (a înregistra în creditul unui cont) declara declaraŃie obŃine ordin. ordonanŃă. Erlös. terminată produs finit a constata. ordonanŃă). n. feststellen Feststellung. n. m. a stabili determinare. f. exigibilitate deficit eroare producŃie stocată.. n. scadent scadenŃă. ermitteln Ermittlung. Finanzaufwendungen. Experte. f. f. stabilire. f. f. Page 7 of 17 ROMÂNĂ rezultat. pl. Eröffnungsbilanzkonto. producător a obŃine. erzeugen Erzeuger. f. pl. fallen fällig Fälligkeit. a genera fabricant. f. FinanzFinanzanlage.. Evidenz. erkennen erklären Erklärung. f. f. m. Evaluation. erhalten erhöhen Erhöhung. f. f. Erträge. n. rezultatul exerciŃiului contul de profit şi pierdere (CPP) obŃine majora creştere. Evasion. f. Ertrag. Exporteur. ermäßigter Satz. m. finanzielle Auffassung. a realiza obŃinere evaluare (evaluarea patrimoniului) evaziune (fiscală) evidenŃă expert expertiză exploatare export exportator exporta fabrică factura facturare scădea exigibil. f. fakturieren Fakturierung. promulgare explicaŃie descriptivă încasare cotă redusă determina determinare deschide (un cont) bilanŃ de deschidere piesă de schimb valoare de înlocuire economisi economie venit venituri (ca şi clasă de conturi) impozit pe profit repartizarea profitului şomer rată a şomajului a fabrica. erlassen erlassen Erlassung. Ersatzwert. f. f. Finanzerträge. Ersatzteil. Export. Finanzergebnis. fertige Produktion. pl. a determina. m. stabilire a constata. Fehlbetrag. eröffnen (ein Konto ~) Eröffnungsbilanz. m. f. festlegen Festlegung. Ertragsverteilung. a promulga emitere (de acte normative). ordin. n. f. a fixa.GERMANĂ Ergebnis. m. Erwerbslose. f.

n.B. Geschäftsvorfall. finanzieren Finanzierung. Geschäftsjahr. f. (GuV). Genehmigung. m Gegenwert. Finanztätigkeit. societate comercială lege cod (culegere de legi) legislaŃie reglementare legală rezervă legală cerere contribuŃia la asigurările sociale de sănătate (CASS) acorda (ceva cuiva) impozit pe profit contul de profit şi pierdere (CPP) profit repartizare din profit. f. Gewinnrücklage. rezervă din profit profit (rezultat) reportat . Gehaktsvorschuß. generieren geringwertiger Vermögensgegenstand.. n. Fiskus. Gesuch.m. n. f. Gewinnvortrag Page 8 of 17 ROMÂNĂ autonomie financiară finanŃator finanŃa finanŃare situaŃie financiară activitate financiară fond comercial profit fiscal an fiscal fisc fix costuri fixe capital fix disponibilităŃi lichiditate fond creanŃă creanŃe legate de interese de participare cercetare-dezvoltare scutire răscumpăra capital împrumutat (străin) scadenŃă fuziune fuziona garanŃie impozit pe clădiri util cumpăra la termen cont corespondent obiect de studiu contravaloare avans chenzinal salar disponibilităŃi disponibilităŃi flux de trezorerie autoriza bilanŃ aprobat autorizaŃie genera obiect de inventar (în Germania) patrimoniu afacere contabilitate financiară an fiscal. Geschäftswert. gewähren Gewerbeertragsteuer.und Verlustrechnung. Geldbestände.R. Firmenwert. fix fixe Kosten Fixkapital. f. m. gesetzliche Rücklage. m. Gehalt. Gelder. m. gebräuchlich gegen Ziel kaufen Gegenkonto. f. n. f. m. f. m.. Gesundheitsversicherungsbeitrag.. f. Gesetz. Geschäft. f. m. f. Gesamtvermögen. n. f. f. fusionieren Garantie. Finanzstand.) companie. Gesetzbuch. pl.. Fristigkeit. Gegenstand. Finanzier. n. (G. f. Geschäftsbuchhaltung. f. Fiskaljahr. exerciŃiu financiar operaŃiune economică fond comercial societate cu răspundere limitată (S. m. Geldstrom. m. n. Gewinn. m.H.L. gesetzliche Regelung.und Verlustkonto. m. f. m. pl. freikaufen Fremdkapital. flüssige Mittel. Gesellschaft mit Beschränkter Haftung. Forderung. f. m. n. fiskalische Gewinn. f. genehmigen genehmigte Bilanz. (prescurtat) Gesundheitsversicherung. Gesetzgebung. n. Gewinn. Fonds. n. f. Fusion. n. Gesundheitsversicherungszuschuß. f. Gebäudesteuer. f. m.GERMANĂ finanzielle Unabhängigkeit. Gewinn. f. m. Flüssigkeit. m. m. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forschung und Entwicklung Freiheit. pl. f.) Gesellschaft.

n.. f. ordin. n. f. Grundlage. m. Guthabensaldo. f. Gut.) der Aktionäre herausgeben Herausgeber. Hauptabschlußübersicht. f. Hauptversammlung (f. n. f. m. f. Giralgeld. întemeia capital social (pt. Index. pl. f. inkorporieren Inkorporierung. m. Grundstück. Hauptbuch.. haften Haftung. din punctul de vedere al bancii) creditare (termen bancar.termen bancar. n. intern. m. n. provenienŃă resursă material auxiliar fraudă. pl. m. f. m. f.A. f. Guthaber. f. pt. Immaterieller Vermögensgegenstand. f. indirekte Kosten Inflation. înfiinŃare. întemeiere (a unei societăŃi) bun bunuri şi servicii credit cont curent sold creditor creditor (creditor divers) a acorda (ceva cuiva). Güter und Dienstleistungen. S. ordonanŃă) emitent emitere (de acte normative) sursă. ceva) garantare. n. f. n. Habenbuchung. m. Herkunft. n. m. Hinterziehung. n. răspundere semifabricat durabil durabilitate comerŃ societate comercială balanŃă de verificare cartea mare adunarea generală a acŃionarilor/asociaŃilor (AGA) a emite (a ~ o lege. f. n. a credita . gründen Grundkapital. Grundbuch. Hypothek. gutschreiben Gutschreibung. n. f. m. Guthaben. f. Inhabung. f. de ceva. f. Gutschrift. Gleichheit. Grundstoff.-uri) bază materie primă teren şi amenajări de teren constituire. f. Grundeinrichtung. m. f. Hilfsstoff. Import. Information. posesor deŃinere. Handelsgesellschaft. Importeur. Gleichgewichtgleichung.GERMANĂ gezeichnetes Kapital. a inregistra (contul de disponibil a unui client al bancii . m. f. m. Handel. deŃinător. a poseda patron. Hilfsquelle. haltbar Haltbarkeit. sustragere cost istoric ipotecă imobilizare necorporală import importator importa da în consum dare în funcŃiune indice costuri indirecte inflaŃie informaŃie sistem informaŃional a deŃine. Inbetriebsetzung. Girokonto. Herausgebung. Gleichgewicht. n. Page 9 of 17 ROMÂNĂ capital (social) subscris bani scripturali cont curent echilibru ecuaŃie de echilibru egalitate stoc normal (de bază) registru jurnal amenajare de teren a fonda. posedare încorpora încorporare intern . a răspunde (de cineva. Grundbestand. halbfertiges Produkt. n. n. a înfiinŃa. f. inhaben Inhaber. f. historische Kosten. f. m. importieren in den Verbrauch bringen Inbetriebnahme. Gründung. n. Informationssystem. Haben. vezi „a credita“) credit credit (debit şi credit = Soll und Haben) creditare (a unui cont) sold creditor sume creditoare (total sume creditoare) a garanta. historische Kostenpreis. fondare. Habensaldo. Guthabenkonto. Habensumme.

Kontengruppe. Kontenabschluß. m. f. f. f. Investor. Kontenruf. juristische Person. klarstellen.) contare cont extras de cont control controla sistem de control conversie (diferenŃă de conversie) concesiona Page 10 of 17 . f. Kauf. Kapitalumschichtungen. komerzieller Kredit. a achiziŃiona cumpărător putere de cumpărare preŃ de achiziŃie indicator clarifica clarificare (în curs) clasifica clasificare clauză societate în comandită pe acŃiuni (S. m. contract de ~ formulă contabilă complexă închidere de conturi cont sintetic (de gradul I. Inventur. Kapitalgesellschaften. Kontenunterart. f. Kontenart. (laufende Klarstellung. juridische Auffassung. kaufen. m. f. f. Inventarwert.. Kontenklasse. n. Konto. Karteikarte. f. m. Kontierung. pl. f. f.) grupă de conturi clasă de conturi corespondenŃa conturilor plan de conturi cadru conceptual (contabil) corespondenŃa conturilor sistem de conturi cont sintetic (de gradul II. n. Kommissionsgeschäft. Jahreskonten. Kaufkraft. Kapitalseite. n. m. f. n. n. klären. f. m. Inventurprotokoll. Kommissionshandel.C. Kapitaländerungen. f. Kapitalgüter. Kassenbuch. Komanditengesellschaft. m. n. Kapital. f. (nu este folosit în Germania) Jahresüberschuß. ankaufen Käufer. m. Klärung.C. f. Kassenzettel. pl.. f. Investment. Kapitalkonten. f. Klausel. cumpărare a cumpăra. m. f. Kommissionsgebühr. Kontensystem.. f. f. klarieren. Investition. m. pl. Jahresabschluß. klarlegen Klarstellung. Kontenkorrespondenz. f. Kaufpreis. m. Konzession erteilen ROMÂNĂ control financiar intern inventar inventaria obiect de inventar valoare de inventar inventariere diferenŃe de inventariere proces verbal de inventariere investiŃie investiŃie investitor fapticul închidere anuală (a conturilor) conturi anuale profit concepŃie juridică persoană juridică capital modificare în volumul pasivelor societăŃi de capital active imobilizat capitaluri (conturi de capitaluri) rezervă pasiv modificări în structura pasivelor fişă casa (numerar) bani în casă (situaŃia banilor din casă) registru de casă bon de casă achiziŃie. f. Konversion. Komanditengesellschaft auf Aktien. komplexer Buchungssatz. m. f. Klarierung. pl. Inventar. m. pl. f.) klassifizieren Klassifizierung. Inventurdifferenzen. m.. n. Kontenrahmen. Kassenbestand. m. f. Kasse.) credit comercial comision afacere în consignatie. m. Kontrolle.GERMANĂ interne Buchführungskontrolle. n.. f. m. Istbestand.A. comerŃ de ~. Kommissionsvertrag. f. pl. pl. m.S. kontrollieren Kontrollsystem. Kontoauszug. n. inventarisieren Inventarobjekt. Kontenplan. Kapitalrücklage. m.) societate în comandită simplă (S. f. Kennziffer. f. n. Klarlegung.

m. Kreditinstitution. kostenlos Kosten-Nutzen-Analyse. m. Lagerkartei. Maschine. mieten Mieter. Kostenanschlag. m.. Kreditkauf. f. m. f.. f. leisten Leistung. m. (KNA) Kostenpreis.GERMANĂ Konzession. m. Kostenüberschlag. Maßeinheit. m. mittelfristig ROMÂNĂ concesiune costa cost antecalculaŃie (a costurilor) gratuit analiza costuri-profit preŃ de cost calculaŃia costurilor purtător de cheltuială (de costuri) repartizare a cheltuielilor (costurilor) deviz credit instituŃie de credit cumpărare pe credit client declara declaraŃie pe termen scurt investiŃii financiare pe termen scurt investiŃii financiare pe termen scurt raport de gestiune fişă a mărfurilor în stoc zăcământ pe termen lung debit latent în curs costuri curente scadenŃă a presta (un serviciu). m. micşorare. randament executare (a unei lucrări) leu. Lohn. Kostenansatz. pl. Kostenrechnung. (Mw. f. f. Mietvertrag. m. Kostenvoranschlag. a livra livrare dispoziŃie de livrare amortizare liniară lichiditate salar stat de salarii cheltuieli patronale impozit pe salarii avans chenzinal piaŃă valoare de piaŃă maşină unitate de măsură material consumabil bon de consum (de ieşire) imobilizare corporală creştere. m. m. Kostenkalkulation. m. materielle Anlage f. f. m. Lei Lieferant.. f. f..St. f. Lohnnebenkosten. f. kosten Kosten.. kurzfristige Wertpapieranlagen (im Umlaufvermögen). m. Lohnliste. sporire. f. Lohnvorschuß. Mitarbeit. f. Mehrung. kurzfristig kurzfristige Finanzanlagen im Umlaufvermögen. lei furnizor a furniza. f. f... m. Lieferungsauftrag. Kostenansatz. Kostenanschlag. Materialentnahmeschein. f. f. n. Minderung. Kostenvoranschlag. liniare Abschreibung. Lagebericht. Kunde. liefern Lieferung. pl. f. m. Markt. scădere colaborare colabora colaborator pe termen mediu Page 11 of 17 . f. Kredit. Kostenverteilung. m. Miete. Liquidität. langfristig Lastschrift. m. pl. f. f. f. Materialien. Kostenträger. m. Marktwert. Leistung. Material. Lagerstätte. pl. kundgeben Kundgebung. f. majorare cotă de TVA taxă pe valoarea adăugată (TVA) metodă chirie închiria (a lua cu chirie) chiriaş contract de închiriere diminuare. Kostenpreis. Lohnsteuer.) Methode. m. m. f. f. m. f. pl. (einer Arbeit) Leu. Mehrwertssteuersatz. m.. Mehrwertsteuer. a executa (o lucrare) performanŃă. m. latent laufend laufende Kosten Laufzeit. m. f. reducere. mitarbeiten Mitarbeiter.

Prozeß. f. m. Gegenstand.. n. Patentenurkunde. f. Prinzip der doppelten Buchung. regieren ROMÂNĂ ofertă dată ulterioară persoană fizică capital social rezultat net rezultat net salar net profit net neexigibil nivel capital subscris nevărsat valoare nominală util obiect obligaŃiune (titlu de împrumut) prime privind rambursarea obligaŃiunilor societate în nume colectiv (S. Nettoergebnis. Passivseite. f. n. Organisationsform. Produktion. nachträgliches Datum. Personengesellschaften. administrator reactiva reactivat reactivare raport de gestiune calcula factură fiscală circuit contabil contabilitate reglementa reglementare guverna Page 12 of 17 . öffentliche Rechnungswesen. n. f. nicht fällig Niveau. Produktionskosten. f. f.N. natürliche Person. und Angebot. nützlich Objekt. m. Provision.C. rechnen Rechnung. Nettoerfolg. pl. reaktivieren reaktiviert Reaktivierung. f. n. Posten. pl. Ordnung. f. f. m. Prinzip. m. Quelle. pl.. passiv Passivposten. Organisationsplan. (Rechnungskreislauf.GERMANĂ Nachfrage. m. Personalaufwendungen. permanent Personal. Ratsmitglied. Obligationenabschlag. Nennkapital. m. m. m. Pleite. f. f. Patent. Produktionsbereich. n. m. Nettogewinn.) contabilitate publică evidenŃă organizare formă de organizare organigramă organiza aviz de expediŃie pasiv post de pasiv modificări în structura pasivelor brevet permanent personal cheltuieli cu personalul societăŃi de persoane plan bancrută poştă post primă preŃ calculaŃia preŃurilor principiul dublei înregistrări principiu producŃie secŃie (de producŃie) cost de producŃie fabricant fabrica factură proformă proces verbal comision proces sursă chitanŃă cotă rabat rată (ca şi indicator) administrator. n. offene Handelsgesellschaft.. m. pl. Rechenschaftsbericht. produzieren Proformarechnung. Preiskalkulation. f. f. Produzent. regeln Regelung. organisieren Packliste.. Rechnungskreis. Nettogehalt. f. Obligation. f. Passivtausch. Passiva. f.. f. m. n. Plan. Rate. Quote. n. n. m. n.. f. m. f. n. f. f. Rechenschaftslegung.) Rechnungswesen. f. f. m. n. m. f. noch nicht eingefordertes gezeichnetes Kapital. Quittung. Preis. m. m. f. n. m. Protokoll. n. Rabatt. Organisation. Post. n. Nominalwert. Prämie. m.

f. Senkung. Rückbuchung. f. f. sich beteiligen sich erhöhen sich vermindern sich verringern sinken Solawechsel. m. Schuldablösung. Solidaritätszuschlag. f. m.. n. m. f. f. m. Reihenfolge. m. patrimoniu net cheltuieli de deplasare. f. m. riscuri şi cheltuieli provizion constituire (~ a unui provizion) valoare de rambursare (a unei obligaŃiuni) mijloc fix.) Schuldschein. Rohgewinn. (Drittschuldner. tezaur bon de tezaur a estima. m. m. Reklame. Schuldverschreibungsinhaber. n. reducere. rückständig Rückstellung für Entwertungen. m. m. Schatzhaus. roh Rohbetrag.GERMANĂ Regierung. scădere participa spori scădea scădea scădea bilet la ordin contribuŃia la fondul de solidaritate cu persoanele handicapate Page 13 of 17 . Solidaritätsbeitrag. Restbetrag. pl. a evalua evaluator trezorerie contabilitate de trezorerie estimare.. n. Schaden. Reisespesen. m. f. n. Reinergebnis. Selbstfinanzierung. Schlußbilanz. Schlußbilanzkonto. m. Rückgabe. f. schätzen Schätzer. Schuldverschreibung. Schatzanweisung. rezervă arierate restant provizion pt. Schätzwert. Rückstände. n. obligaŃie amortizare (a unui împrumut) datora serviciu al datoriei anulare (~ a datoriilor) debitor (debitori diverşi) titlu de creanŃă obligaŃiune (titlu de împrumut) obligatar autofinanŃare diminuare. Schuldenstreichung. ROMÂNĂ guvern ordine rezultat net profit net activ net. Scheckaussteller. f. f. n. Schatzhausbuchhaltung. Schätzung. diurnă reclamă reclama reprezentare reprezenta resursă restanŃă direcŃie risc brut valoare brută rezultat brut rezultat brut profit brut materie primă cheltuieli de transport stornare restituire primă. m. Rohergebnis. f.. Reingewinn. m. m. Rückstellungsbildung.. Schuldner. Schuld. f. depreciere provizion pt. schulden Schuldendienst. Rücklage. m. Richtung. f. m. m. m. repräsentieren Ressource. Rückzahlungsbetrag. micşorare. Roherfolg. f. m. f. Schrottwert. f. m. reklamieren Reppräsentation. m. f. Rohstoff. Schuldtitel. pl. Risiko. Rollgeld. Schuldurkunde. n. f. Schatz. imobilizare corporală închide conturile ( a calcula un sold) sold cotă rezervă statutară pagubă avere. satzungsmäßige Rücklage. f. evaluare (evaluarea patrimoniului) valoare estimativă (sau estimată) cec trăgător (emitent) al unui cec bilanŃ de închidere valoare reziduală datorie. f. Rückstellung für Risiken und Aufwendungen. f Rückstellung. f. saldieren Saldo. f. f. Reinvermögen. m. m. Satz. Sachanlage. f. m. patrimoniu. Scheck.

sozial soziala Kosten Sozialhilfe. f. Steuerrückstellung. Sollsaldo. m. f. f. f. f. f. steuerliche Abschreibung. Tilgungsrate. m. Stand der Eigenkapitalveränderungen. lichidare (a unui împrumut) plan de amortizare (pt. f. Steuerbetrug. m. m. Sollbuchung. Sozialversicherungshaus. m. exploatare) sumă sinteză sistem activitate (de baza) schimb schimb instalaŃie tehnică costuri tehnologice termen a amortiza (un imprumut). staatliche Behörde.. f. m. Tätigkeit. Sollbestand. Steuerklasse. Tauschvorgang. Sozialschutz. Spanne.GERMANĂ Soll. f. und Wasser n. Stammkapital. m. f. tilgen Tilgung. f. Steuerhinterziehung. m. m. Summe. Tochtergesellschaft. S. Subvention. Speditionsgebühr. f. Transaktion. m. stapelfähig stapeln Stapelung. f. n. f. f. investiŃii. (prescurtat) Sozialversicherung. Struktur. (Haupttätigkeit) Tausch. f. rambursa rambursare. f. Synthese. Steuerberatung. Spedition. n. f. f. Strom.L. pt. Steuerevasion. Steuer. f.R. steuerfähig Steuerflucht. f. sucursală tranzacŃie Page 14 of 17 . Staatshaushalt. amortizare. steuerbar Steuerberater. f. impozit impozabil consultant fiscal consultanŃă fiscală evaziune (fiscală) evaziune (fiscală) impozabil evaziune (fiscală) sustragere de la plata impozitelor clasă de impozitare amortizare fiscală provizion reglementat (≈ provizion pt. Tilgungsplan. f. m. f. f Steuerumgehung. Stammeinlage. f. m. f. speicherfähig speichern Speicherung. Sozialversicherungszuschlag. f. f.. m. Sozialversicherungsbeitrag. Tilgungswert. m. Stornierung. Strafe. impozite) evaziune (fiscală) stornare stornare amendă flux energie şi apă structură studiu subvenŃie (pt.. m Technische Anlage. Speditionskosten. System. f. n. Statistik. Stand.. f.-uri) situaŃia modificării capitalului propriu situaŃia fluxurilor de trezorerie situaŃie stocabil stoca stocare statistică taxă. împrumuturi) rată de amortizare (de rambursare) valoare de răscumpărare filială. pl.. f. ROMÂNĂ debit scripticul debitare (~ a unui cont) sold debitor sume debitoare (total sume debitoare) social costuri sociale ajutor social protecŃie socială contribuŃia la asigurările sociale (CAS) casa asigurărilor sociale adaos comercial transport cheltuieli de transport stocabil stoca stocare organism public buget de stat parte socială capital social (pt. Studie. n. technologische Termin. Stornobuchung. f. Sollsumme. f. m. m. Stand der Geldströme. f. m. Strom.

n. a înstrăina cedare. Verband. überprüfen Überprüfung. Verkauf. unfertiges Erzeugnis. veräußern Veräußerung. f. n. f.. înregistrare contabilă procedeu falsifica urmări urmărire restitui rambursare. Valuteneinnahmeerklärung. unitate economică agent economic. Ususfruktus. dare în consum a cheltui. Umsatzsteuer. f. Verbrauchsnorm. f. unfertiges Anlagevermögen. Transportkosten. (termenul este mai mult folosit pentru TVA) Umsatzsteuersatz. întreprindere. m. Umlaufvermögen. verbuchen Verbuchung..GERMANĂ Transfer. transferieren Transport. origine. Unternehmer. Verbrauchsteuer. Vergütung. verleihen Verlust. m. f. pl. f. n. m. f. verbrauchen verbrauchen. überweisen Überweisung. întreprinzător subscrie sursă. Überprüfungsbilanz. f. înstrăinare asociaŃie datorie. f. Verhältnis. zum Verbraucher. unfertiges Produkt. überlassen Überlassung. pl. Verbrauch. a împrumuta (a da cu împrumut) pierdere pierdere reportată Page 15 of 17 . n. f. a remite (bani) virament. f. f. n. f. m. m. variable Kosten verändern Veränderung. umschichten Umschichtung. înregistrare. m. vergüten. f. a consuma a da în consum consumator material consumabil normă de consum impozit pe consum a contabiliza. verfälschen verfolgen Verfolgung. unterzeichnen Ursprung. provenienŃă uzufruct valută declaraŃie de încasare valutară costuri variabile modifica mişcare (uneori) prelucrare a ceda. Übersicht. pl. n. Verarbeitung. Verkaufserlöse. f. n. Valuta. m. Verkehrszahl. m. transfer (de bani într-un cont) capital circulant active circulant cifră de afaceri taxă pe valoarea adăugată (TVA). f. n Unterkonto. Verbrauchsmaterial. verkaufen Verkäufer. n. m. Verbindlichkeit. unternehmen Unternehmen. Umlaufkapital. impozit pe cifra de afaceri – termen folosit în Germania cotă de TVA modifica (o structura) modificare (~ a unei structuri) gratuit producŃie în curs de execuŃie imobilizare în curs de execuŃie produs neterminat cont analitic întreprinde firmă. ROMÂNĂ transfer transfera transport cheltuieli de transport ceda cedare verifica verificare balanŃă de verificare profit evidenŃă a vira. f. obligaŃie consumare. Valuteneinnahmekundgebung. m. m. m. Verfahren. a înregistra contabilizare. umsonst unfertige Produktion. Überschuß. f. m. Verlustvortrag. m. f. m. Umsatz. f. f. restituire raport vânzare vinde vânzător încasări din vânzări rulaj a acorda (ceva cuiva).

n. Vermögensstruktur. verteilen Verteiler. verschmelzen Verschmelzung. f. Verpflichtungsbuchhaltung. Vermögensinventar. Versicherungsaufwendungen. pl. f. vorsehen Vortrag. Wartung. verpacken Verpackung. înregistrare contabilă vămui vămuire antecalculaŃie. Wachstum. n. f. Voranschlag. a diminua diminuare. m. m. Vermögensstand. Vermögen. obligaŃie contabilitate de angajament a micşora. vertreiben. Vermögensseite.. verpflichten (sich). f. m. f. desfacere. f. al averii activ/obiect patrimonial inventar al patrimoniului. administrator control administrativ utilizare a consemna. Verpflichtung. Verteilung. Vermögensaufstellung. veröffentlichen Veröffentlichung. (şi cu sensul de închiriere) vermindern Verminderung. n. Wechselbezogene. f. scădere avere. Wachsen. m. verzollen Verzollung. pl. m. m. verringern Verringerung. Vermögensgegenstand. reducere. n. Verwaltungskontrolle. reducere. m. Vermögenslage. Vermögen. a reduce diminuare. micşorare uzură fuziona fuziune asigura asigurare cheltuieli cu asigurările impozita impozitare a distribui. a-şi lua un angajament) angajament. ROMÂNĂ majora închiria (a da cu chirie) locaŃie de gestiune a micşora. pl. m. Vermögensumschichtungen. vortragen vorübergehend vorzeitige Erträge. versteuern Versteuerung. f. m. f. scădere. versichern Versicherung. f. in den Handel bringen vertreten (jemand ~) Vertrieb. repartiŃie a contracta contract reprezentare (a cuiva) comercializa reprezenta (pe cineva) comercializare. pl. Verträtung. Verwendung. Verzeichnung. trate) curs valutar Page 16 of 17 . înregistrare. vânzare determina (a cauza) custodie (a lua în ~ ) custodie gestiona gestionar. Vertrag abschließen Vertrag. m. a înregistra registru consemnare. estimare stoc afecta report reporta temporar venituri înregistrate în avans creştere. f. micşorare. f. f. f. f. a reduce. m. Wechselkurs. sporire majorare marfă întreŃinere cambie. al averii situaŃie patrimonială structură patrimonială modificări în structura activelor publica publicare ambala ambalaj angaja (a se ~. Vorrat. Wechselaussteller. f. f. patrimoniu activ modificare în volumul activelor inventar al patrimoniului. trată trăgător al unei cambii. verwalten Verwalter. f. Vermögensänderungen. m. n. verzeichnen Verzeichnis. Wechsel. m. n. a repartiza distribuitor distribuire.. Verschleiß.GERMANĂ vermehren vermieten Vermietung. trate tras (al unei cambii. f. f. verursachen verwahren Verwahrung. Ware. f.. m. f. f.

Wirtschaftsjahr. n. n zeitliche Reihenfolge. Zoll. m. Zuschuß. f. Wiederaufwertung. Zweikreissystembuchhaltung. Wertpapieranlagen. f. zahlungsfähig Zahlungsfähigkeit. m. Wirtschaftsprüfung. sporire a creşte.. zunehmen zur Verwahrung bringen Zurückkaufen. Zollgut. Wiederbewertungsdifferenz. Werbung. zeichnen Zeichnen.. Zahlung. Zeichnung. n. f. n. f. Zins. Zettel. wirtschaftlicher Vorgang. pl. Wirtschaftsrecht. f. f. f. Zulage. f. zurückzahlen Zurückzahlung. pl. f. subscripŃie capital subscris ordine cronologică temporar resurse temporare bancă centrală fişă cumpărare la termen dobândă vamă. zahlungsunfähig Zahlungsunfähigkeit. f. f. n. Zollgesetzgebung. wert sein Wert. f. m. n. Zollgüter. ROMÂNĂ diferenŃă de curs valutar publicitate valora valoare expresie valorică hârtie de valoare titluri de plasament imobilizări financiare sub forma de interese de participare reevaluare valoare de înlocuire diferenŃă din reevaluare economie economic concepŃie economică operaŃiune economică bun economic exerciŃiu financiar circuit economic criză economică expert contabil Camera ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România (CECCAR) expertiză contabilă drept comercial activitate economică plăti plătitor plată solvabil solvabilitate insolvabil insolvabilitate subscrie subscriere subscriere. Zollerklärung. f. f. m. taxă vamală declaraŃie vamală (de import) zonă liberă taxă vamală cod vamal legislaŃie vamală mărfuri în regim vamal sustragere de la plata taxelor vamale amenda rulaj debitor primă majorare. creştere. Zollgesetzbuch. Zolldeklaration. Wiederbewertung. f. Wirtschaftsprüferkammer.. Wertausdruck. f. Zollfreigebiet. pl. m. f. f. m. zu einer Geldstrafe verurteilen Zugänge. m. n. Zollgebühren. pl. Wirtschaftsgut. f. zusammengesetzter Buchungssatz. f. wirtschaftlich wirtschaftliche Auffassung. n. Zeichnungskapital. Wirtschaftstätigkeit. Wertpapier. Zielkauf. f. f. zyklische Verwendungen. pl. m. Wirtschaftsprüfer. f. f. zahlen Zahler. Zunahme. m. n. Zollhinterziehung. f.. f. m. pl. pl. n. Zentralbank. Zusammensetzung. zeitweilig zeitweilige Ressourcen. Wirtschaftskreislauf. Wirtschaft. m.GERMANĂ Wechselkursdifferenz. Wertpapiere des Finanzanlagevermögens.. m. a spori custodie (a da în ~) răscumpărare rambursa rambursare formulă contabilă compusă structură contribuŃie contabilitatea în dublu circuit utilizări ciclice Mmuresan Page 17 of 17 . Wiederbeschaffungswert. Wirtschaftskride. m.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->