You are on page 1of 59

Henkilöstökoulutus | 18.3.

2011
Helsinki|Järvenpää|Mäntsälä|Nurmijärvi|Porvoo

oppimisen tukena

Juhana Mykrä
Helsingin työväenopisto
Adobe Connect Pro | http://connect.edu.hel.fi/somedi
Ilmari Turbo
Second Life avatar

Juhana Mykrä, KM, IT-suunnittelija

juhana.mykra@gmail.com
http://facebook.com/juhana.mykra
SkypeID: juhana.mykra
Hallinto- ja kehittämisosasto .

Second Life avatar: Ilmari Turbo


Tietoyhteiskuntahankkeet 1997 – 2010
Helsingin työväenopisto | http://www.hel.fi/tyovaenopisto

• Työväenopisto tietoyhteiskuntaan
-hanke 1997 – 2000 (OPM:n osarahoitus)
• Hiiren kesytyksestä verkkojen kokemiseen
-jatkohanke 2005 – 2007 (OPH:n osarahoitus)
• Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen
-hanke 2008 – 2009 (OPH:n osarahoitus)
• Somedi – Sosiaalinen media ja ikäihmiset
-hanke 2008 – 2009 (OPH:n osarahoitus)
• Somedi 2.0 – Sosiaalinen media ja ikäihmiset
-jatkohanke 2009 – 2010 (OPH:n osarahoitus)

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Helsingin työväenopiston tukipalvelut
Avoimia palveluja (itse)opiskelijoille ja henkilöstölle

• Aino – Avoin oppimiskeskus • Verkko-opiskelu


• Mikrotuvat IT-luokissa – Fronter-verkkoympäristö
• Työväenopiston kirjasto – Sosiaalimediat
 Blogit
• Ohjattu harjoittelu IT-luokissa  Facebook
• Kannettavan tietokoneen ensiapu  Second Life
 Skype & Connect Pro
• Tiedonhaun ohjaus
• Tietoiskut ja yleisluennot
• Avoin aula
• Avoin digikielistudio
• Video- ja dokumenttiryhmä
• Vertaisohjaus
.
Somedi – Sosiaalinen media ja ikäihmiset | http://somedi.blogspot.com

Tavoitteita / Selvityskohteita Yhteistyökumpp. 2008-10


• Avataan sosiaalista mediaa erit. ikäihmisille • Opetushallitus (osarahoitus)
• Miten sosiaalisen median palvelut ja välineet • Helsingin yliopiston Koulutus-
tukevat & parantavat ikäihmisten elämänlaatua ja kehittämiskeskus Palmenia
• Tutkitaan yhteisöllisiä toimintatapoja • HY:n Opetusteknologiakeskus
oppimisessa ja verkostokumppanien kesken • Kaukametsän opisto (Kainuu, Kajaani)
sosiaalimedian välineitä käyttäen
• Sastamalan opisto (Pirkanmaa)
• Toteutetaan opetusta, johon osallistujia
on etäyhteydellä muista opistoista • Vantaan aikuisopisto (Uusimaa)
• Vuokrataan Second Life -alue, rakennetaan • Sofia-opisto (Costa del Sol, Fuengirola)
sinne avoin oppimisympäristö, jonka käyttöä
pilotoidaan verkostokumppaneiden kesken Etäluennot, kurssit, tuki, …
• Kannustetaan vapaan sivistystyön toimijoita • Yleisluentosarjat etäyhteydellä
käyttökokeiluihin, tarjotaan siihen tukea,
jaetaan kokemuksia • Näyttely- & konserttitoiminta
• Viritetään vertaisohjaustoimintaa • Pilottikurssit ikäihmisille & vertaisohj.
verkostokumppanien toiminta-alueella • Oppimisen tukipalvelut, virtuaalituutori

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi-hanke 2008–10 | http://somedi.blogspot.com

Hankkeessa käytettyjä työkaluja


• Tiedottaminen: Blogit, Facebook, Google Kalenteri, Gmail

• Jakaminen: YouTube, Scribd.com, GoogleDocs > upotus blogiin

• Yhteydenpito: Skype, Mikogo, Gmail, Second Life (SL)

• Yhteistoiminta: ACP, SL, Etherpad, Wetpaint-wiki

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi 2.0 – Sosiaalinen media ja ikäihmiset | http://somedi.blogspot.com

Paviljonki: Paviljonki: Aula


Terassi & Kellarigalleria

Puutarha Taivastaso: Taikametsä


Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi 2.0 – Sosiaalinen media ja ikäihmiset | http://somedi.blogspot.com

Somedi-tapahtumia SL:ssa
http://tinyurl.com/somedi-slurl
Näyttelyt & Konsertit & Tuutorointi
Tietoiskut & Hanke-esittelyt
• Tietoiskut avoin oppimiskeskus Ainossa
• HY:n Sulautuva opetus -seminaari
• HY:n Lärmiljöpiloten -koulutus, Aleksandria
• KTOL:n Tammiseminaari
• Vantaan sivistystoimen johto & rehtorit
• Helsingin työväenopiston johtok. seminaari
• Opettajainkokoukset, Opistot (Hki, Vantaa, Espoo)
• Sastamalan opiston Mikroseminaari
• Social Media Education for Adults -seminaari
• Helsingin Palvelualojen oppilaitoksen henkilöstö
• YLEn Machinima-seminaari (YLE Areena > Webinaarit) Etäluennot & Luentosarjat
• ActiveICT-hankehenkilöstön kv-seminaari
• Yli 25 eri teemoista alkaen 2008 syksy
• Kansalaisfoorumi ry:n koulutustilaisuus
• Turun yliopiston täyd.koul.keskus, kurssi opettajille • Maksuttomia ja avoimia kaikille
• Interaktiiv. tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssi • Välitetty etänä eri foorumeille (SL & ACP)

Hallinto- ja kehittämisosasto .
Somedi-ryhmä Facebookissa
http://facebook.com >
Somedi - Sosiaalinen media ja ikäihmiset
oppimisen tukena
Mikä Facebook on? | Tunnuslukuja
Facebookin ominaisuuksia
Käyttökohteita ja -tapoja;
yksityishenkilöt/ryhmät/organisaatiot
FB oppimisen/opetuksen tukena | Keissit
Yksityisyys ja muita eettismoraalisia haasteita

Miten Facebookiin pääsee? | Lisätietoja FB:sta

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


http://www.youtube.com/watch?v=mCUCZCBso_w

| Yksityishenkilön näkökulma?

“The story of a man


told through the
facebook's interface”

Julkaistu
9.11.2010
child: "dad, how did you meet mum?“
dad: "allstarted with a facebook poke"
Lähde | http://fi.wikipedia.org/wiki/Facebook

| Ominaisuuksia

• Maailman suurin verkostoyhteisö:


yli 600 milj. rekisteröitynyttä käyttäjää
• Internetissä toimiva yhteisöpalvelu, jossa
mahdollisuus kuvallisen käyttäjäprofiilin ja blogin
luomiseen, sekä yhteydenpitoon ystävien kanssa
• Mahdollisuus liittyä ryhmiin ja saada tietoa
tapahtumista
• Facebookissa ihmiset esiintyvät yleensä oikealla
nimellään
• Käyttäjillä on oma seinä, johon kaverit voivat
kirjoittaa viestejä ja jossa voi kertoa omia
tapahtumia (status).
• Facebookin etusivu näyttää uutisvirran, joka
toimii yhteenvetona uusimmista tapahtumista
Lähde | http://fi.wikipedia.org/wiki/Facebook

| Ominaisuuksia

• Käytössä on yksinkertainen chat


(reaaliaikainen tekstuaalinen keskustelu)
• Mahdollisuus lisätä kuvagallerioita.
Kuvia voi kommentoida.
• Mahdollisuus perustaa ryhmiä liittyen
harrastuksiin tai mihin tahansa muuhun
yhdistävään tekijään. Ryhmissä voi keskustella
ja saada tietoa tulevista tapahtumista.
• Henkilö voi hallita julkaisemiensa
sisältöjen näkyvyyttä. Eri osa-alueita voi
rajoittaa näkymään vain itselle, kavereille,
kavereiden kavereille tai kaikille.

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


Juhana Mykrä | http://facebook.com/juhana.mykra

| Oman etusivun rakenne

Uutisvirta

OnLine
| Yksityishenkilön(?) seinä
http://www.facebook.com/jyrki.kasvi
| Etuja

• Helppokäyttöisyys
• Käyttöliittymä suomenkielinen
• Melko matala kynnys osallistua
• Apuna verkostoitumisessa
• Kansainvälisyys >kielitaito kohentuu
• Mediaseksikkyys >lisää kiinnostusta
• Sosiaalisuus >yhteisöllisyys
• Tavoittaa valtavan määrän hlöitä
• Valtavan laaja substanssi
• Auttaa pysymään ajanhermolla
• Ekologisuus ja ekonomisuus (?)

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


| Haasteita & Ongelmia
| Haasteita & Ongelmia

Intimiteetti
• Säilyykö yksityisyyteni vai onko kaikki julkista/avointa?
• Facebookin taustalla on pyrkimys saattaa sisällöit
julkiseksi/avoimeksi. Esim. oletuksena oma Facebook-
seinä on ”melko” julkinen.
• Yksityisyyteen liittyviä setuksia voi säätää;
myös ”lennossa” yksittäisten viestien/postausten osalta.
Identiteetti
• Roolit: ammatillinen vs. yksityinen
• Keiden henkilöiden ystäväkutsut hyväksyn?
• Verkkoidentiteetti voi olla hyvä pitää erossa reaalisesta
Addiktiot
• Synnyttääkö Facebook/Internet riippuvuussuhteen?
• Vai onko taustalla jo olemassa oleva riippuvuus, jolloin
Facebook/Internet ovatkin vain välineitä, joilla näitä
riippuvuuden kohteita voi helpommin saavuttaa?

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


| Haasteita & Ongelmia
Facebook: Seinäviestit & Yksityisyys
http://www.facebook.com/help/?page=419

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


Facebook: Kaverilistat = Käyttäjätili > Muokkaa kavereita
http://www.facebook.com/help/?page=768

Hallinto ja kehittämisosasto | JM .
Facebook: Yksityisyys
http://www.facebook.com/help/?page=419

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


| Haasteita & Ongelmia

Reaaliaikaisuus & Päivityssykli


• Pitääkö sisältöä tuottaa/seurata jatkuvasti?
• Miksi säännöllisyys/aktiivisuus on hyväksi?
• Vaatii suunnittelu- ja ylläpitoresursseja

Luotettavuus
• Lähdekrittisyys. Kuka tiedon julkaisee?
Mikä on alkuperäislähde? Maalaisjärjellisyys
• Sisällön integrointi muualta netistä: harhauttaa

Immateriaalioikeudet
• Facebookin julkisilla sivuilla julkaistaan valtavia
määriä sellaista sisältöä, joka rikkoo tekijänoikeuksia.
• Yhteisön (= oppilaitos / kurssiryhmä) hyvä tiedostaa
tekijänoikeudelliset seikat ja suosia esim. Creative
Commons -lisenssin alaista materiaalia

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


Lähde | http://creativecommons.org

| Ratkaisu tekijänoikeuksiin
| Haasteita & Ongelmia

Synkroninen ryhmäopetus
• Vuorovaikutuksen keinot erilaiset kuin IRL
• Ei sovellu reaaliaikaiseen ryhmäopetukseen kursseilla
• Ei voida käyttää ainoana työkaluna
• Voidaan käyttää osana monimuoto-opetusta
• Voidaan käyttää esim. itseohjautuvasti ryhmien
etäfoorumina: keskustelu jatkuu kurssin jälkeen
• Voidaan käyttää kursseilla tiedottamisen ja
dokumentoimisen tukena: oppiminen tulee näkyväksi
Toimintojen runsaus
• Voi aluksi hämmentää
• Toisaalta moni osaa jo FB:n perustoiminnot

Hyödyllisten resurssien löytäminen


• FB:ssa on olemassa oppimisen tueksi tarkoitettua
sisältöä ja erityisesti ryhmiä, mutta eri tavoitteisiin
soveltuvien löytäminen voi olla hankalaa

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


| Ominaisuuksia

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


| Haasteita & Ongelmia

Tuhannet turhat sovellukset


• FB:n sisällä valtaisasti erilaisia pikku ohjelmia, joita voi
kytkeä omaan FB-profiiliin
• Hyvä pohtia, tarvitsenko todella tätä ja mitä tietoja ko.
sovellus välittää eteenpäin: mahd. tietoturva-aukko
Roskaviestit
• Ei sovellu reaaliaikaiseen ryhmäopetukseen kursseilla
• Ei voida käyttää ainoana työkaluna
• Voidaan käyttää osana monimuoto-opetusta
• Voidaan käyttää esim. itseohjautuvasti ryhmien
etäfoorumina: keskustelu jatkuu kurssin jälkeen
• Voidaan käyttää kursseilla tiedottamisen ja
dokumentoimisen tukena: oppiminen tulee näkyväksi
Tietojen kalastelu eli ’Phishing’
• Huomiohakuinen seinäviesti > Linkki ulkoiselle sivulle
• Mitä tahansa ei kannata klikata
• Maalaisjärki käteen

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


| Haasteita & Ongelmia
Facebook: Virtuaalikaveruus
http://www.facebook.com/jyrki.kasvi
| Haasteita & Ongelmia
| Yhteisö- & julkkissivut
http://www.facebook.com/jyrki.kasvi
| Organisaatio FB:ssa
http://on.fb.me/g8PC6y
| Organisaatio FB:ssa

http://on.fb.me/i4lrgJ

Hae hakusanalla
| Organisaatio FB:ssa
http://on.fb.me/faiOMg
Tykkää
http://www.facebook.com | Mobiili: http://m.facebook.com

| Mitä tarkoitusta varten?

Yhteisökäytössä
• Tapahtumatiedotteet
• Tapahtumakutsut kontakteille
• Toiminnan esittely & dokumentointi
• Verkostoituminen & Yhteisöllisyys
• Voi saavuttaa uusia kohderyhmiä
• Näkyvyys & Trendikkyys
• Uutisvirta pitää ajantasalla

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


| Yhteisösivun luominen
http://www.facebook.com/pages/create.php

Organisaation virallinen sivu


edellyttää hyväksynnän
| Yhteisösivun luominen
http://www.facebook.com/help/?page=904
| Opistojen sivuja
http://on.fb.me/fqkllo
| Opistojen ryhmiä

http://on.fb.me/fqkllo
Hgin työväenopiston musiiki -sivu
http://facebook.com >
Helsingin työväenopiston musiikki
Helsinginkadun Filharmonikot
http://facebook.com >
Helsinginkadun Filharmonikot
Helsinginkadun Filharmonikot
http://facebook.com >
Helsinginkadun Filharmonikot
Tapahtumatiedotteet
ja -kutsut
Avoin talo -tapahtuman tiedotus
Tapahtumatiedotteet
ja -kutsut

http://facebook.com >
Avoin talo – Open House
Linkitä opistosi Facebookkiin! | Oulu – Kaamosseminaari 11.11.2010 | Juhana Mykrä
Avoin talo -tapahtuman tiedotus
http://facebook.com >
Avoin talo – Open House
Facebook: Sivumerkit nettisivuilla
| Sivumerkit eli Badge(s)

http://www.facebook.com/badges/
| Sivumerkit eli Badge(s)
Facebook: Kuvat
http://www.facebook.com/help/?page=412
Facebook: Keskustelu
http://www.facebook.com/help/?page=824

Henkilöstökoulutus 18.3.2011Hallinto
| Juhana Mykrä | JM .
ja kehittämisosasto
http://www.facebook.com | Mobiili: http://m.facebook.com

| Mitä tarkoitusta varten?

Yhteisökäytössä
• Tapahtumatiedotteet
• Tapahtumakutsut kontakteille
• Toiminnan esittely & dokumentointi
• Verkostoituminen & Yhteisöllisyys
• Voi saavuttaa uusia kohderyhmiä
• Näkyvyys & Trendikkyys
• Uutisvirta pitää ajantasalla

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


http://www.facebook.com | Mobiili: http://m.facebook.com

| Yhteisön päätettävä

• Kuka/ketkä perustavat/ylläpitävät?
• Perustaako Sivu vai Ryhmä?
• Minkä niminen? Virall. vs. trendikäs?
• Keskitetty vs. hajautettu moderointi
• Kuka/ketkä tuottavat sisältöä?
• Vastuullinen nimetty päätoimittaja
• Fokusryhmät: Segmentoitu tiedottaminen
• Miten markkinoidaan/tiedotetaan?
• FB-strategia mukaan yhteisön viestintäsuunnitelmaan
http://www.youtube.com/watch?v=2b-fJxzpK7s
http://www.youtube.com/watch?v=kFKHaFJzUb4

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


Porinatuokio
1. Mitkä ovat FB:lle tunnusomaisia piirteitä?
Miten se eroaa muista nettisivuista?
2. FB:n parhaimmat ja turhimmat ominaisuudet?
3. Soveltuuko FB opetuksen/oppimisen välineeksi?
4. Miten voisin käyttää tai soveltaa Facebookia
yksilön/ryhmän opetuksessa/oppimisessa?

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


http://www.facebook.com | Mobiili: http://m.facebook.com

| Miten Facebookiin?
http://www.facebook.com | Mobiili: http://m.facebook.com

| Miten Facebookiin?

1. Rekisteröi itsellesi FB-profiili = Luo maksuton käyttäjätili


• http://www.facebook.com | Ks. Ohjevideo: http://bit.ly/h3OEg6
2. Aktivoi käyttäjätili
• Aktivointilinkki tulee sähköpostiviestin mukana
3. Täytä haluamasi profiilitiedot
• http://www.facebook.com/editprofile.php
4. Määrittele yksityisyysasetukset
• http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy
5. Etsi tuttuja henkilöitä ja yhteisösivuja & Liity
• esim. kollegat, sukulaiset, ”vanhat” koulukaverit, organisaatiot
6. Tutustu Ohje- ja tukikeskuksen neuvoihin
• http://www.facebook.com/help/

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


http://www.youtube.com > hakusanat: Facebook Tutorial

| Tutoriaalit YouTubessa
| Lisätietoja & Vinkkejä

Facebook ja yksityisyys (Mynetx .net - 11.6.2010)


http://bit.ly/i0ZSEp
FB:n viestintä- ja työkäytön puolia (Norman - 30.4.2010)
http://bit.ly/ghhTHO
Tiesitkö nämä Facebookin hienosäädöt (MTV3 - 13.2.2011)
http://bit.ly/i2hq4f
Miten poistaa FB-tili pysyvästi (Kauppalehti.fi – 27.7.2010)
http://bit.ly/fbJjyQ
Kirjastonhoitajan FB-ohjeita (Suomen kirjastoseura – 22.9.2009)
http://bit.ly/ghTWmr
Facebook- ja Skype-ohjeita (ET – 27.5.2010)
http://bit.ly/eYo2M4
The Truth about Facebook (YouTube-klippi - 6.9.2007)
http://www.youtube.com/watch?v=B37wW9CGWyY
Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä
| Lisätietoja & Vinkkejä

Facebook Song (YouTube-klippi – 12.3.2007)


http://www.youtube.com/watch?v=rSnXE2791yg
What Facebook is for? (YouTube-klippi – 23.2.2009)
http://www.youtube.com/watch?v=kFKHaFJzUb4
Facebook Manners And You (YouTube-klippi – 15.4.2009)
http://www.youtube.com/watch?v=iROYzrm5SBM
The Social Network Official Trailer (YouTube-klippi – 16.7.2010)
http://www.youtube.com/watch?v=lB95KLmpLR4
Facebook Messages (YouTube-klippi – 15.11.2010)
http://www.youtube.com/watch?v=bdzuFG6q63k
What is Facebook? (Videoklippi – 14.8.2008)
http://www.youtube.com/watch?v=M5gtN16gOr8

Henkilöstökoulutus | 18.3.2011 | Juhana Mykrä


NBE2011 conference | Salla 20.-22.6.2011
The Social Media in the Middle of Nowhere http://bit.ly/fROItf

Themes and Topics


Topics are related to the theme of the conference:
Social Media in the Middle of Nowhere
1. ICT and Mobile Technologies in Teaching and Learning
2. Moving Images in Teaching and Learning
3. Virtual and Simulation-Based Learning
4. Play and Game-Based Learning / Games in Education
5. Computer Supported Collaborative Learning (CSCL)
6. Pedagogical Models
7. Internet and Social Media for Inclusion
8. Personal Learning Environments
9. Mobile Technologies in Travel, Tourism and Education
Searching and Developing
Mr Juhana Mykrä new tools and facilities
Training
M.Ed., ICT Designer students and staff in special courses
Tutoring and Guiding
Helsinki City self-directed students and staff
individually and as duty officer
Adult Education Centre in the Open Learning Centre Aino
At the moment interested
in searching suitable social media
juhana.mykra@gmail.com and web 2.0 tools and services
that can be used in adult education
facebook.com/juhana.mykra to improve interaction and collaboration
SkypeID: juhana.mykra between colleagues and co-students
SL-avatar: Ilmari Turbo Project Manager for
U.N.I.C. (Grundtvig) & Somedi 2.0

Unit for Management & Development