P. 1
andreevski, tufekcievski shotokan majst. kata sochin nepodvizen stav

andreevski, tufekcievski shotokan majst. kata sochin nepodvizen stav

|Views: 39|Likes:
Published by Lubinovich Jan

More info:

Published by: Lubinovich Jan on Mar 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2011

pdf

text

original

Andreevski, B., Tufek~ievski, A.

: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN - Nepodvi`en stav

Pelister 2007, 130-139

SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN - Nepodvi`en stav
Blagoj~e Andreevski, Aleksandar Tufek~ievski Fakultet za fizi~ka kultura - Skopje

VOVED Katata Sochin1ja poka`uva silata i stabilnosta koi proizleguvaat od silen stav koj se koristi vo celata kata Fudo Dachi (vkorenet stav), vsu{nost toj tolku mnogu se koristi vo ovaa kata {to duri go narekuvaat i Sochin Dachi. Vnesuvaj}i suptilno zategnuvawe na muskulite, koe mora da se izveduva smireno i postapno, dvi`ewata treba naizmeni~no da se menuvaat pome|u napnati i eksplozivni. Kombinacija na ovie faktori í dava na katata posebna dlabo~ina. Pri izveduvawe na ovaa kata najva`no e deka nikako ne se potkrevaat tabanite, tuku so niv se grabi po podot {to poblisku i so kolenicite potturnati silno vo nasoka na prstite. Ovaa kata sodr`i 44 elementi i potrebni se okolu 45 sekundi za nejzinoto izveduvawe. Ovaa e zadol`itelna kata pri polagawe Crn pojas 3 Dan, spored programata za majstorski pojasi na Funako{i {otokan karate asocijacijata (FSKA) ~ij osniva~ e Shihan Kenneth Funakoshi 9-ti Dan. Isto taka e zadol`itelen i Bunkai (aplikacija). HEIKO DACHI&YOI Po~etniot stav simbolizira podgotvenost - Yoi za izvr{uvawe kata. Nozete se malku razdvoeni vo {irina na ramewata i zaedno zazemaat stav so paralelni stapala - Heiko Dachi. Racete se ispru`eni vo laktite i pred teloto so stisnati {aki vo tupanici, kade {to gorniot del od {akite e svrten napred, a dolniot del kon teloto. Pogledot e fiksiran pravo, napred. Karatistot treba da izgleda opu{teno i smireno. 1. MIGI FUDO DACHI / HIDARI JODAN UKE&MIGI GEDAN BARAI Levata noga svitkuvaj}i se vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto, istovremeno desnata noga se dvi`i napred svitkuvaj}i se vo

zglobot na kolenoto i zaedno zazemaat desen dijagonalen java~ki stav - Migi Fudo Dachi. Dvete race istovremeno se vkrstuvaaat pred teloto (levata pred desnata). Levata raka so zatvorena {aka vo tupanica svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i napred i gore izveduvaj}i lev blok vo gornata zona - Hidari Jodan Uke. Desnata raka so zatvorena {aka vo tupanica vo prv moment se podignuva napred i gore, a potoa se spu{ta dolu i napred blago svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot izveduvaj}i desen nadolen blok vo dolnata zona - Migi Gedan Barai. Izvedbata e bavna. 2. HIDARI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN TATE SHUTO UKE Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto pritoa rotiraj}i go stapaloto desno, istovremeno levata noga se dvi`i napred svitkana vo zglobot od kolenoto i zaedno zazemaat lev dijagonalen java~ki stav - Hidari Fudo Dachi. Istovremeno dvete race se vkrstuvaat pred teloto (levata vrz desnata). Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot i so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i nazad doa|aj}i na leviot kolk, a istovremeno desnata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot i so otvorena {aka se dvi`i napred so vnatre{niot del, izveduvaj}i desen blok vo srednata zona - Migi Chudan Tate Shuto Uke. Izvedbata e bavna. 3. HIDARI FUDO DACHI / HIDARI CHUDAN ZUKI Nozete ostanuvaat vo istiot lev dijagonalen java~ki stav - Hidari Fudo Dachi. Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i nazad postavuvaj}i se na desniot kolk, istovremeno levata raka ispravaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i napred izveduvaj}i lev direkten udar vo srednata zona - Hidari Chudan Zuki. Izvedbata e brza.

1

Daden e samo sliovit prikaz na glavnite dvi`ewa od predna i zadna strana a slikite od preodnite dvi`ewa se kaj avtorot.

FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA

Racete istovremeno se vkrstuvaat pred teloto (desnata pred levata) so zatvoreni {aki vo tupanici. Istovremeno racete se vkrstuvaat pred teloto (desnata pred levata) so zatvoreni {aki vo tupanici. HIDARI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN GYAKU ZUKI Nozete ostanuvaat vo istiot lev dijagonalen java~ki stav .Migi Gedan Barai. Dvete race istovremeno se vkrstuvaat pred teloto (levata vrz desnata). MIGI KOKUTSU DACHI / MIGI JODAN UCHI UKE&HIDARI GEDAN BARAI Desnata noga svitkana vo zglobot na kolenoto ostanuva na isto mesto. 7.Migi Chudan Tate Shuto Uke. Izvedbata e brza. Izvedbata e bavna. levata raka svitkana vo zglobot od lakotot i so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i nazad doa|aj}i na leviot kolk. 5. Izvedbata e brza.Migi Kokutsu Dachi. Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad i gore izveduvaj}i desen blok vo gornata zona .Hidari Gedan Barai. istovremeno levata raka ispravaj}i se vo zglobot na lakotot go prodol`uva svoeto dvi`ewe napred i dolu izveduvaj}i lev blok vo dolnata zona . 9.: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN . Levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se vra}a nazad postavuvaj}i se na leviot kolk. B. Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i nazad postavuvaj}i se na desniot kolk.Hidari Fudo Dachi. Levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se vra}a nazad postavuvaj}i se na leviot kolk.Andreevski.Migi Kokutsu Dachi. Tufek~ievski. 6.Migi Fudo Dachi. HIDARI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN TATE SHUTO UKE Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto pritoa rotiraj}i go stapaloto desno. Istovremeno levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i napred i gore izveduvaj}i lev blok vo gornata zona . A. MIGI FUDO DACHI / HIDARI JODAN UKE&MIGI GEDAN BARAI Levata noga svitkana vo zglobot na kolenoto ostanuva vo isto mesto rotiraj}i go stapaloto levo.Migi Chudan Gyaku Zuki.Hidari Fudo Dachi.Hidari Gedan Barai. Izvedbata e brza. Izvedbata e brza.Hidari Fudo Dachi.Hidari Jodan Uke. HIDARI FUDO DACHI / HIDARI CHUDAN ZUKI Nozete ostanuvaat vo istiot lev dijagonalen java~ki stav .Migi Jodan Uchi Uke. 130-139 4.Migi Jodan Uchi Uke.Migi Chudan Gyaku Zuki. Izvedbata e brza. HIDARI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN GYAKU ZUKI Nozete ostanuvaat vo istiot lev dijagonalen java~ki stav . Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad i gore izveduvaj}i desen blok vo gornata zona .Hidari Chudan Zuki. Dvete race istovremeno se vkrstuvaat pred teloto (levata pred desna) so zatvoreni {aki vo tupanici. istovremeno levata noga blago svitkana vo zglobot na kolenoto direktno se vra}a nazad za 180° i zaedno zazemaat desen zaden stav . istovremeno levata raka ispravaj}i se vo zglobot na lakotot go prodol`uva svoeto dvi`ewe napred i dolu izveduvaj}i lev blok vo dolnata zona . 10. FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA . istovremeno desnata noga se dvi`i napred svitkana vo zglobot na kolenoto i zaedno zazemaat desen dijagonalen java~ki stav . a desnata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot i so otvorena {aka se dvi`i napred so vnatre{niot del. istovremeno desnata raka ispravaj}i se vo zglobot na lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i napred izveduvaj}i desen direkten udar vo srednata zona . izveduvaj}i desen blok vo srednata zona . istovremeno desnata raka ispravaj}i se vo zglobot na lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i napred izveduvaj}i desen direkten udar vo srednata zona .. Istovremeno levata noga se dvi`i napred svitkana vo zglobot od kolenoto i zazemaat lev dijagonalen java~ki stav . 8. Izvedbata e brza. a levata noga blago svitkana vo zglobot od kolenoto se pomestuva vo leva strana za 90° i zaedno zazemaat desen zaden stav . istovremeno levata raka ispravaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i napred izveduvaj}i lev direkten udar vo srednata zona . Desnata raka ispravaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i napred i dolu izveduvaj}i desen blok vo dolnata zona .Nepodvi`en stav Pelister 2007.Hidari Fudo Dachi. MIGI KOKUTSU DACHI / MIGI JODAN UCHI UKE&HIDARI GEDAN BARAI Desnata noga svitkana vo zglobot na kolenoto ostanuva na isto mesto rotiraj}i go stapaloto levo.

istovremeno levata noga se dvi`i napred svitkana vo zglobot od kolenoto i zaedno zazemaat lev dijagonalen java~ki stav . Izvedbata e brza.Hidari Jodan Uke. Izvedbata e brza.Hidari Chudan Zuki..Migi Koshi Kamae.Nepodvi`en stav Pelister 2007. a desnata raka ispravaj}i se vo zglobot na lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i napred izveduvaj}i desen direkten udar vo srednata zona . Desnata raka ispravaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i napred i dolu izveduvaj}i desen blok vo dolnata zona .Hidari Fudo Dachi.Hidari Fudo Dachi. HIDARI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN GYAKU ZUKI Nozete ostanuvaat vo istiot lev dijagonalen java~ki stav . Izvedbata e brza. FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA .Migi Gedan Barai. MIGI KOSA DACHI / MIGI KOSHI KAMAE&MIGI HIKITE Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto rotiraj}i go stapaloto levo. Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i nazad postavuvaj}i se na desniot kolk.: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN . istovremeno levata raka svitkana vo zglobot na lakotot so nadvore{niot del od tupanicata se postavuva vrz dolniot del od desnata tupanica zazemaj}i podgotvitelna polo`ba za elementot koj sleduva . HIDARI FUDO DACHI / HIDARI CHUDAN ZUKI Nozete ostanuvaat vo istiot lev dijagonalen java~ki stav . Dvete race istovremeno se vkrstuvaat pred teloto (levata vrz desnata). izveduvaj}i desen blok vo srednata zona . HIDARI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN EMPI UCHI Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto.Migi Koshi Kamae&Migi Hikite.Migi Fudo Dachi. 130-139 11. istovremeno levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i napred i gore izveduvaj}i lev blok vo gornata zona . izveduva lev udar so gorniot del od tupanicata vo strana vo gornata zona.Hidari Fudo Dachi. Levata i desnata raka ostanuvaat na desniot kolk . Istovremeno dvete race se vkrstuvaat pred teloto (levata pred desnata) so zatvoreni {aki vo tupanici. Tufek~ievski. A.Migi Chudan Gyaku Zuki.Hidari Fudo Dachi. B.Migi Sagi Ashi Dachi.Andreevski. a levata noga svitkuvaj}i se vo zglobot od kolenoto se podiga napred i gore i zazema podgotvitelna polo`ba za elementot koj sleduva . MIGI SAGI ASHI DACHI / HIDARI CHUDAN YOKO GERI KEKOMI&HIDARI JODAN URAKEN UCHI Desnata noga svitkana vo zglobot na kolenoto ostanuva na isto mesto i zazema desen stav na edna noga .Hidari Jodan Uraken Uchi. 16. Izvedbata e brza. HIDARI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN TATE SHUTO UKE Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto pritoa rotiraj}i go stapaloto desno. Izvedbata e brza. Levata noga ispru`uvaj}i se vo zglobot na kolenoto izveduva strani~en lev udar so nadvore{nata ivica od stapaloto vo srednata zona . Levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se vra}a nazad postavuvaj}i se na leviot kolk. 17.Hidari Chudan Yoko Geri Kekomi.Migi Kosa Dachi. Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot i so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i nazad doa|aj}i na leviot kolk. istovremeno desnata noga se dvi`i napred svitkana vo zglobot na kolenoto i zaedno zazemaat desen dijagonalen java~ki stav . Izvedbata e bavna. Izvedbata e brza.Migi Hikite. 12.Migi Sagi Ashi Dachi. istovremeno levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto se povlekuva do desnata vkrstuvaj}i se i zaedno zazemaat desen zaden kos stav . 15. a levata noga svitkuvaj}i se vo zglobot od kolenoto se spu{ta dolu i napred i zaedno zazemaat lev dijagonalen java~ki stav . 13. Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se vra}a nazad postavuvaj}i se na desniot kolk. a istovremeno levata raka ispravaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i napred izveduvaj}i lev direkten udar vo srednata zona . 18. a desnata raka istovremeno ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot i so otvorena {aka se dvi`i napred so vnatre{niot del. a desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot i so zatvorena {aka vo tupanica ostanuva na desniot kolk . MIGI SAGI ASHI DACHI / MIGI KOSHI KAMAE&MIGI HIKITE Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto i zazema desen stav na edna noga . 14.Migi Chudan Tate Shuto Uke. MIGI FUDO DACHI / HIDARI JODAN UKE&MIGI GEDAN BARAI Levata noga svitkana vo zglobot na kolenoto ostanuva vo isto mesto rotiraj}i go stapaloto levo. Istovremeno levata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot vo pravecot na levata noga.

istovremeno desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot so nadvore{niot del od zatvorenata {aka vo tupanica se postavuva vrz dolniot del od levata tupanica i zaedno zazemaat podgotvitelna polo`ba za elementot {to sleduva .Hidari Koshi Kamae. Izvedbata e brza. MIGI KOKUTSU DACHI / HIDARI CHUDAN SHUTO UKE Desnata noga so svitkano koleno ostanuva na isto mesto. Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so otvorena {aka se pridvi`uva kon teloto. Tufek~ievski. istovremeno levata raka svitkana vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica izveduva lev udar so lakotot vo otvorenata desna {aka vo srednata zona Hidari Chudan Empi Uchi. istovremeno levata raka svitkana vo zglobot od lakotot go prodol`uva svoeto dvi`ewe napred izveduvaj}i lev blok vo srednata zona . istovremeno levata noga blago svitkana vo zglobot od kolenoto se pomestuva za 135° nazad i zaedno zazemaat desen zaden stav . MIGI FUDO DACHI / HIDARI CHUDAN EMPI UCHI Levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto. istovremeno levata raka svitkana vo zglobot od lakotot go prodol`uva svoeto dvi`ewe napred izveduvaj}i blok vo srednata zona . 25. 22.Hidari Chudan Shuto Uke. a levata raka svitkana vo zglobot od lakotot i so zatvorena {aka vo tupanica ostanuva na leviot kolk .Hidari Chudan Shuto Uke. 20. istovremeno desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot go prodol`uva svoeto dvi`ewe napred izveduvaj}i desen blok vo srednata zona . Izvedbata e brza. a desnata noga blago svitkana vo zglobot od kolenoto se pomestuva za 45° levo i zaedno zazemaat lev zaden stav Hidari Kokutsu Dachi.Nepodvi`en stav Pelister 2007.Migi Chudan Yoko Geri Kekomi. Istovremeno racete se vkrstuvaat pred teloto (desnata vrz levata) so FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA .. Izvedbata e brza. 19.Hidari Hikite. Izvedbata e brza.Hidari Sagi Ashi Dachi.Migi Chudan Shuto Uke. Desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad i se postavuva so nadvore{nata ivica od {akata na stomakot. Izvedbata e brza. HIDARI KOKUTSU DACHI / MIGI CHUDAN SHUTO UKE Levata noga ostanuva svitkana vo zglobot od kolenoto rotiraj}i go stapaloto desno. 24.Hidari Sagi Ashi Dachi. MIGI KOKUTSU DACHI / HIDARI CHUDAN SHUTO UKE Desnata noga so svitkano koleno ostanuva na isto mesto rotiraj}i go stapaloto levo.Migi Kokutsu Dachi. Istovremeno desnata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot vo pravecot na levata noga izveduva desen udar so gorniot del od tupanicata vo strana vo gornata zona.Andreevski.Hidari Kokutsu Dachi. a desnata noga svitkuvaj}i se vo zglobot od kolenoto se spu{ta dolu i napred i zaedno zazemaat lev dijagonalen java~ki stav . HIDARI SAGI ASHI DACHI / HIDARI KOSHI KAMAE&HIDARI HIKITE Levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto i zazema lev stav na edna noga . Desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad i se postavuva so nadvore{nata ivica od {akata na stomakot.Migi Chudan Empi Uchi.: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN .Migi Kokutsu Dachi. Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto se pridvi`uva vo strana i gore i zazema podgotvitelna polo`ba za elementot koj sleduva . Desnata noga ispru`uvaj}i se vo zglobot na kolenoto izveduva strani~en desen udar so nadvore{nata ivica od stapaloto vo srednata zona . Racete istovremeno se vkrstuvaat pred teloto (levata vrz desnata) so otvoreni {aki. Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad i se postavuva so nadvore{nata ivica od {akata na stomakot. istovremeno desnata noga blago svitkana vo zglobot od kolenoto se vra}a direktno nazad i zaedno zazemaat lev zaden stav . Racete istovremeno se vkrstuvaat pred teloto (levata vrz desnata) so otvoreni {aki. Izvedbata e brza.Migi Jodan Uraken Uchi. A.Migi Fudo Dachi. 23. Izvedbata e brza. B. Racete istovremeno se vkrstuvaat pred teloto (desnata vrz levata) pri toa otvoraj}i gi {akite. a levata noga blago svitkana vo zglobot od kolenoto se pomestuva za 45° levo i zaedno zazemaat desen zaden stav . HIDARI SAGI ASHI DACHI / MIGI CHUDAN YOKO GERI KEKOMI&MIGI JODAN URAKEN UCHI Levata noga svitkana vo zglobot na kolenoto ostanuva na isto mesto i zazema lev stav na edna noga . 21. istovremeno desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica izveduva desen udar so lakotot vo otvorenata leva {aka vo srednata zona . 130-139 Levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so otvorena {aka se pridvi`uva kon teloto. Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot i so zatvorena {aka vo tupanica se postavuva na leviot kolk. HIDARI KOKUTSU DACHI / MIGI CHUDAN SHUTO UKE Levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto.

Izvedbata e brza. MIGI SAGI ASHI DACHI / HIDARI CHUDAN MAE GERI KEAGE&HIDARI CHUDAN OSAE UKE&MIGI JODAN URA NUKITE&KAMAE Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto vo desen stav na edna noga .Migi Chudan Shuto Uke. 29. 30. Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad i se postavuva so nadvore{nata ivica od {akata na stomakot.Migi Chudan Mae Geri Keage.: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN .Hidari Chudan Shuto Uke.Migi Kokutsu Kumite Dachi. B. istovremeno desnata raka svitkana vo zglobot na lakotot i so otvorena {aka direktno se pridvi`uva napred pri toa izveduvaj}i desen udar vo gornata zona . 32. A. levata noga svitkuvaj}i se vo zglobot od kolenoto odi napred i gore za da go prodol`i potoa svoeto dvi`ewe ispru`uvaj}i se vo zglobot od kolenoto i izveduvaj}i lev direkten udar so predniot del od stapaloto vo srednata zona Hidari Chudan Mae Geri Keage. a levata svitkuvaj}i se vo zglobot od kolenoto se spu{ta dolu i napred blago svitkana vo zglobot od kolenoto i zaedno zazemaat desen zaden borben stav . Racete istovremeno se vkrstuvaat pred teloto (desnata vrz levata) so otvoreni {aki. MIGI KOKUTSU KUMITE DACHI / HIDARI CHUDAN OSAE UKE&MIGI JODAN URA NUKITE&KAMAE Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto. Izvedbata e brza. a istovremeno desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot go prodol`uva svoeto dvi`ewe napred izveduvaj}i desen blok vo srednata zona .Hidari Sagi Ashi Dachi. Tufek~ievski.Nepodvi`en stav Pelister 2007. Desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad i se postavuva so nadvore{nata ivica od {akata na stomakot. Izvedbata e brza. a istovremeno desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot go prodol`uva svoeto dvi`ewe napred izveduvaj}i desen blok vo srednata zona .Hidari Kokutsu Dachi. Izvedbata e brza.Hidari Chudan Osae Uke.. 31. Izvedbata e brza. Racete ostanuvaat vo ista polo`ba od prethodniot element Hidari Chudan Osae Uke&Migi Jodan Ura Nukite&Kamae. HIDARI SAGI ASHI DACHI / MIGI CHUDAN MAE GERI KEAGE&MIGI JODAN NAGASHI UKE&HIDARI JODAN URAKEN UCHI Levata noga blago svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto i zazema lev stav na edna noga . a desnata noga se spu{ta dolu i napred svitkuvaj}i se vo zglobot od kolenoto i zaedno zazemaat desen FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA . 27. 28.Migi Jodan Nagashi Uke. a desnata noga blago svitkana vo zglobot od kolenoto se pomestuva za 45° desno i zaedno zazemaat lev zaden stav .Hidari Chudan Osae Uke&Migi Jodan Ura Nukite&Kamae. Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad i se postavuva so nadvore{nata ivica od {akata na stomakot. 130-139 otvoreni {aki.Migi Chudan Shuto Uke. Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto se pridvi`uva napred i gore pri toa prodol`uvaj}i go dvi`eweto se ispru`uva vo zglobot od kolenoto izveduvaj}i direkten udar so predniot del od stapaloto vo srednata zona .Migi Kokutsu Kumite Dachi&Yori Ashi. Izvedbata e brza. Racete ostanuvaat vo ista polo`ba od prethodniot element . MIGI FUDO DACHI / HIDARI JODAN NAGASHI UKE&MIGI JODAN URAKEN UCHI (KIAI) Levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto.Migi Sagi Ashi Dachi. Istovremeno levata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot i so zatvorena {aka vo tupanica izveduva lev udar so gorniot del od tupanicata napred i dolu vo srednata zona Hidari Jodan Uraken Uchi.Andreevski.Migi Jodan Ura Nukite. Racete istovremeno se vkrstuvaat pred teloto (levata vrz desnata) so otvoreni {aki. Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot i so otvorena {aka se spu{ta so podlakticata nadolu izveduvaj}i lev blok vo srednata zona . HIDARI KOKUTSU DACHI / MIGI CHUDAN SHUTO UKE Levata noga so svitkano koleno ostanuva na isto mesto.Migi Kokutsu Dachi. MIGI KOKUTSU KUMITE DACHI&YORI ASHI / HIDARI CHUDAN OSAE UKE&MIGI JODAN URA NUKITE Levata i desnata noga od prethodniot stav se pridvi`uvaat napred za edno stapalo skratuvaj}i go stavot i doa|aat vo desen zaden borben stav . Izvedbata e brza. MIGI KOKUTSU DACHI / HIDARI CHUDAN SHUTO UKE Desnata noga so svitkano koleno ostanuva na isto mesto pri toa rotiraj}i go stapaloto desno. Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot i so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i gore i nazad pri toa izveduvaj}i desen blok vo gornata zona . istovremeno levata noga blago svitkana vo zglobot od kolenoto se pomestuva direktno napred i zaedno zazemaat desen zaden stav . istovremeno levata raka svitkana vo zglobot od lakotot go prodol`uva svoeto dvi`ewe napred izveduvaj}i blok vo srednata zona . 26.

HIDARI SAGI ASHI DACHI / MIGI JODAN MIKATSUKI GERI Levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto i izveduvaj}i rotacija so stopaloto levo zazema lev stoe~ki stav na edna noga . Izvedbata e brza.: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN . koja prethodno e otvorena i ispru`ena vo zglobot od lakotot i se pridvi`uva polukru`no nazad i gore . Izvedbata na elementot e prosledena so silno izdi{uvawe (Kiai).Hidari Fudo Dachi. 38. B.Hidari Jodan Nagashi Uke. a istovremeno levata raka svitkana vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i napred i izveduva lev blok vo srednata zona . MIGI FUDO DACHI / HIDARI JODAN UKE&MIGI GEDAN BARAI Levata noga ostanuva na isto mesto. Izvedbata e brza.Migi Fudo Dachi..Hidari Chudan Uchi Uke. Izvedbata e brza. Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad pokraj teloto.Hidari Chudan Oi Zuki. 37. Desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i gore vo visina nad ~eloto. MIGI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN OI ZUKI Levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto rotiraj}i go stapaloto levo. postavuvaj}i se na desniot kolk. Tufek~ievski. istovremeno desnata noga se dvi`i napred svitkana vo zglobot od kolenoto i zaedno zazemaat desen dijagonalen java~ki stav . a desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto se pridvi`uva za 90° desno i zaedno zazemaat desen dijagonalen java~ki stav . a desnata noga od prethodnata polo`ba se spu{ta dolu i napred svitkana vo zglobot od kolenoto i zaedno zazemaat desen dijagonalen java~ki stav . Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica direktno se vra}a nazad postavuvaj}i se so tupanicata na leviot kolk. HIDARI FUDO DACHI / HIDARI CHUDAN UCHI UKE Desnata noga ostanuva na isto mesto svitkana vo zglobot od kolenoto i rotiraj}i go stapaloto desno. Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot se dvi`i pokraj teloto nazad. istovremeno levata noga se dvi`i napred svitkana vo zglobot od kolenoto i zaedno zazemaat lev dijagonalen java~ki stav Hidari Fudo Dachi. FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA . Racete se vkrstuvaat pred teloto (levata pred desnata) so zatvoreni {aki vo tupanici. a istovremeno desnata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica izveduva desen direkten udar napred vo srednata zona .Hidari Jodan Uke.Migi Fudo Dachi. istovremeno desnata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot i so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i direktno napred izveduvaj}i desen udar so gorniot del od {akata vo gornata zona . Izvedbata e brza.Migi Jodan Uraken Uchi.Migi Gedan Barai.Migi Chudan Uchi Uke. Izvedbata e brza.Migi Chudan Oi Zuki. Desnata noga blago svitkana vo zglobot od kolenoto polukru`no se dvi`i nazad i gore za 180° i so vnatre{niot del od stapaloto udira vo dolniot del od {akata na levata raka.Migi Jodan Mikatsuki Geri. Levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se pridvi`uva nazad i gore izveduvaj}i lev blok vo gornata zona . Desnata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot go prodol`uva svoeto dvi`ewe napred i dolu izveduvaj}i desen blok vo dolnata zona . istovremeno desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i napred i izveduva desen blok vo srednata zona .Nepodvi`en stav Pelister 2007. Izvedbata e brza. 35. 130-139 dijagonalen java~ki stav .Andreevski. a istovremeno levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i napred i gore izveduvaj}i lev blok vo gornata zona .Hidari Sagi Ashi Dachi. istovremeno levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto se pridvi`uva za 45° levo i zaedno zazemaat lev dijagonalen java~ki stav . 33. 34. postavuvaj}i se na leviot kolk. HIDARI FUDO DACHI / HIDARI CHUDAN OI ZUKI Desnata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto rotiraj}i go stapaloto desno. Racete se vkrstuvaat pred teloto (levata pred desnata) so zatvoreni {aki vo tupanici. MIGI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN UCHI UKE Levata noga ostanuva na isto mesto svitkana vo zglobot od kolenoto.Migi Fudo Dachi. Racete se vkrstuvaat pred teloto (desnata pred levata) so zatvoreni {aki vo tupanici. Izvedbata e brza.Migi Fudo Dachi. Desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica direktno se vra}a nazad postavuvaj}i se so tupanicata na desniot kolk. A. 36. a istovremeno levata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica izveduva lev direkten udar napred vo srednata zona .

(Kiai).Hidari Fudo Dachi. HIDARI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN GYAKU HANMI UCHI UKE Nozete ostanuvaat na isto mesto vo lev dijagonalen java~ki stav . FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA . HIDARI FUDO DACHI / HIDARI CHUDAN ZUKI (KIAI) Nozete ostanuvaat vo istiot lev dijagonalen java~ki stav .Nepodvi`en stav Pelister 2007. 40. a levata noga ispravaj}i se vo zglobot na kolenoto se vra}a nazad postavuvaj}i se paraleno so desnata noga.Andreevski. istovremeno levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i napred i izveduva lev blok vo srednata zona . HIDARI SAGI ASHI DACHI / MIGI CHUDAN MAE GERI KEAGE&MIGI CHUDAN GYAKUHANMI UCHI UKE&KAMAE Levata noga ostanuva na isto mesto i zazema lev stoe~ki stav .Hidari Chudan Yumi Zuki. Levata raka svitkana vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad pokraj teloto i postavuvaj}i se na leviot kolk.: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN . Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se vra}a na desniot kolk. Desnata noga svitkuvaj}i se vo zglobot od kolenoto se dvi`i napred i gore.Migi Chudan Gyaku Zuki.Hidari Chudan Uchi Uke.Hidari Fudo Dachi. HIDARI FUDO DACHI / MIGI CHUDAN GYAKU ZUKI Nozete ostanuvaat vo istiot lev dijagonalen java~ki stav .Heiko Dachi.Hidari Fudo Dachi. 44. prodol`uvaj}i go dvi`eweto se ispru`uva vo zglobot od kolenoto i izveduva desen direkten udar so predniot del od stapaloto vo srednata zona .Migi Chudan Gyaku Hanmi Uchi Uke. Istovremeno levata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica izveduva lev direkten udar vo srednata zona .Hidari Fudo Dachi. Izvedbata e brza.. HIDARI FUDO DACHI / HIDARI CHUDAN UCHI UKE Desnata noga ostanuva na isto mesto svitkana vo zglobot od kolenoto. Izvedbata e brza. Racete ostanuvaat vo istata polo`ba od prethodnoto dvi`ewe . 41. Racete se vkrstuvaat pred teloto (levata pred desnata) so zatvoreni {aki vo tupanici. 43. Desnata noga ostanuva na isto mesto ispru`ena vo zglobot na kolenoto. 130-139 39. Levata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se vra}a na leviot kolk.Hidari Fudo Dachi. postavuvaj}i se na desniot kolk. a istovremeno levata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica izveduva lev direkten udar vo srednata zona . Racete se vkrstuvaat pred teloto (levata vrz desnata) svitkani vo zglobot na laktite so zatvoreni {aki vo tupanici. a istovremeno desnata raka ispru`uvaj}i se vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica izveduva desen direkten udar vo srednata zona . prosleden so silno izdi{uvawe . Izvedbata e bavna. Izvedbata e brza. Racete se vkrstuvaat pred teloto (desnata pred levata) so zatvoreni {aki vo tupanici. Desnata raka so zatvorena {aka vo tupanica svitkuvaj}i se do maksimum vo zglobot od lakotot se vra}a nazad vo visina na gradite gledaj}i so dolniot del od tupanicata kon podot. HIDARI FUDO DACHI / HIDARI CHUDAN YUMI ZUKI Levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto ostanuva na isto mesto. 42. a levata noga svitkana vo zglobot od kolenoto se pridvi`uva za 45° levo i zaedno zazemaat lev dijagonalen java~ki stav .Hidari Chudan Zuki. Izvedbata e bavna. HEIKO DACHI&YOI Teloto brzo se povlekuva nazad. A. a desnata noga svitkuvaj}i se vo zglobot od kolenoto se vra}a nazad i dolu i zaedno zazemaat lev dijagonalen java~ki stav .Hidari Sagi Ashi Dachi. Tufek~ievski. Izvedbata e brza.Migi Chudan Mae Geri Keage. Nozete se malku razdvoeni vo {irina na ramewata i zaedno zazemaat stav so paralelni stapala . B. Izvedbata e brza. a istovremeno desnata raka svitkana vo zglobot od lakotot so zatvorena {aka vo tupanica se dvi`i napred i izveduva desen blok vo srednata zona . prodol`uvaj}i go dvi`eweto zavr{uvaat so ispru`eni race pred teloto Yoi.Migi Chudan Gyaku Hanmi Uchi Uke&Kamae. Desnata raka svitkuvaj}i se vo zglobot od lakotot se dvi`i nazad pokraj teloto.

(1981). V.. Jorga. Best Karate. P. Kanazawa. Heian Three.. Volume 1. Gojushiho Dai. Karate majstorske kate No..Andreevski. M. Heian One. M.2). Best Karate.2. Kanku Sho. (1980). M. Teki 1 i Enpi kata. Modernes Karat. (1985). Okazaki. Nakayama.1). (2002). Stri~evi}. Tokyo.Nijushiho (vol. M. Tokyo. I. Tokyo. Heian Five.Nepodvi`en stav Pelister 2007. 10). Tufek~ievski. Nakayama. (1984). Sportska knjiga. Volume 2. Jorga. H.: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN . Beograd. Tokyo. Shotokan karate international kata (vol. V. Unsu. Tokyo. Sochin. (1982). 11). (1981). Sportska knjiga. M. Hangetsu. Meikyo (vol. 7). Kanazawa. New York.T & Stričević. Jorga. Nakayama. V.M. & Duri}. Tokyo. Kase. H. Chinte (vol. 9). P.. Enpi (vol. Heian Two. 18 kata superieurs karate-do shotokan ryu. Best Karate.. Shotokan karate international kata (vol. A. Basai Sho. (1986). P. B. (1981). FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA . I. Jitte. Nakayama. (1981). Beograd. & Duri}. Gojushiho Sho. 130-139 LITERATURA Jorga. Best Karate. Stricevi}. T. Sportska knjiga. & Duri}. Heian Four.1. New York. (2002). Beograd. Jorga. I. Jorga. Heian Kata: The Pearls of Karate. Karate majstorske kate No. (1981). M... Tokyo. (1981). Heian Kata: The Pearls of Karate.

.Nepodvi`en stav Pelister 2007. Tufek~ievski.: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN . B. A.Andreevski. 130-139 FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA .

. 130-139 FEDERACIJA NA U^ILI[EN SPORT NA MAKEDONIJA . Tufek~ievski.Nepodvi`en stav Pelister 2007.: SHOTOKAN MAJSTORSKA KATA SOCHIN . A. B.Andreevski.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->