P. 1
Alister Krouli - CHANOKH

Alister Krouli - CHANOKH

|Views: 430|Likes:
Published by ΑΙΘΗΡ

Alister Krouli - Liber CHANOKH Sub Figura LXXXIVPrimedba priređivača: ne preporučujem pregled fajla direktno sa Scribd-a, ovde dolazi do preklapanja fontova i njihove distorzije. Sačuvajte fajl (Download) na vaš hard drive i odatle čitajte...

Alister Krouli - Liber CHANOKH Sub Figura LXXXIVPrimedba priređivača: ne preporučujem pregled fajla direktno sa Scribd-a, ovde dolazi do preklapanja fontova i njihove distorzije. Sačuvajte fajl (Download) na vaš hard drive i odatle čitajte...

More info:

Published by: ΑΙΘΗΡ on Mar 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

ALEISTER CROWLEY

Ä

LIBER ]wnj

Å

Æ
ΑΙΘΗΡ

Ç

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

LIBER

]wnj
SVB FIGVRÂ LXXXIV

[CHANOKH]
Sažet prikaz simboličnog predstavljanja univerzuma kojeg je dobio Doktor Džon Di kroz vizije Sir Edvarda Kelija

V
A.˙. A.˙. Publikacija u Klasi B

SATURNUS ΑΙΘΗΡ IVAN

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

NAIHCONE
SADRŽAJ

Uvod ..................................................................... 4 Liber Chanokh ...................................................... 6 Enohijanska praksa ............................................. 54 Enohijanski rečnik .............................................. 57

! u c: " u a: Anno IV XVII æræ novæ

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH

enohijanskim alfabetom i anđelima Ætira. verujući da se sveta otkrovenja mogu dobiti pomoću magičke prakse drevnih Hebreja. promeniti političku strukturu Evrope i najaviti dolazak Apokalipse. Džona Dija Kroz Vizije Sir Edvarda Kelija. čiji se brojni rukopisi i danas čuvaju u Britanskom Muzeju. Budući da Di lično nije bio u stanju da vidi prizivane duhove. Džona Dija. 7 i 8.CHANOKH _______________________________________________________________________________ UVOD Enohijanska magika se temelji na magičkim dnevnicima i beleškama Dr. U drevnim knjigama je pomenuto kako je Enoh uživao Božju naklonost i mogao da komunicira sa samim Bogom. koja je delo koje se može uporediti sa najvećim vizionarskim ostvarenjima u istoriji. unapredio taj rad. postavio je temelje modernog sastava enohijanske magike. tj. kojeg su na prelazu XIX i XX veka razradili u najvećoj meri S. do 1589. elementalnih tabela. naročito u pogledu istraživanja Ætira. Jošui. naučnika. gledajući u ogledalo od crnog opsidijana. Kroli je takođe reorganizovao i razradio enohijanske materijale Zlatne Zore. koje je bilo izgubljeno zahvaljujući ljudskoj zlobi i neznanju. tvrdili su oni. da ih poduče.L. one koji gledaju u kristal. ili kraće Liber LXXXIV vel Chanokh. zabeleživši ta iskustva u knjizi Vizija i Glas. koji se bavi strukturom određenih talismana. data su osnovna uputstva za razumevanje načina na koji se imena anđela i njihov hijerarhijski položaj izvode iz tih tabela. U prvom delu. koji je. Dijev i Kelijev "grubi" materijal bio je razrađen u celovit i delotvoran sistem ceremonijalne magike koja je bila podučavana na stepenu Adeptus Minora Zlatne Zore. Jakobu. Izaku. a svedoče o ceremonijama koje je Di izvodio zajedno sa Edvardom Kelijem. proneo je doktrinu jedan korak dalje. astrologa i magičara kraljice Elizabete. Od svih vidovnjaka koje je koristio. Tako se i mi u ovoj knjizi oslanjamo na taj temeljni spis. Niz invokacija. Kroli je. objavivši ga u Equinoxu I. On je osećao da bi kroz praksu magike mogao postati sposoban da naučiti te "radikalne istine". može doneti nadljudske moći njihovom praktičaru. zadobivši osnovno znanje o enohijanskom sistemu u Zlatnoj Zori. vršenih u razdoblju od 1582. Ova su bića. tvrdio da vidi i čuje anđeoska bića. prema Keliju. upute i pripomognu u svetovnim stvarima. pod nazivom: Kratki Prikaz Simboličnog Predstavljanja Univerzuma Dobiven od Dr. kako je poslao dobre anđele Abrahamu. Istinsko magičko umeće. Gideonu i mnogim drugima. Odbacujući nužnost crkve kao posrednika prema Bogu. Liber Chanokh (Enoh) se sastoji od dva dela. Meters i Alister Kroli. i kako je Bog bio blizak sa Mojsijem. želela da ponovo uspostave istinsko umeće Magike. najpogodnijim se pokazao Edvard Keli koji je već pri prvom zajedničkom pokušaju imao viziju anđela u kamenu. prenoseći ga u potpunosti kako je dat u Ekvinoksu. bio je prisiljen koristiti vidovnjake (medijume). tako je i Di žudio za direktnim i uzvišenim istinskim znanjem. _______________________________________________________________________________ 4 . Njihov dalji zajednički rad proizveo je nešto što možemo nazvati najneobičnijom magičkom literaturom onog vremena. sastavivši sažet ali celovit priručnik za enohijansku magiku.

Na primer. Razlog dodavanja ovog rečnika je taj da se svaki praktičar zbliži sa značenjem enohijanskih izraza koje koristi i da može i sam kreirati vlastite inkantacije koje će koristiti u prizivanjima.se dodaje -e. Dakle. a ovde su navedene kao nužan uvod u enohijansku magiku jer.kao u Bet. Na kraju ove knjige nalazi se rečnik enohijanskih reči. Stražarskih Kula Univerzuma) i Ætira. itd. al-achad _______________________________________________________________________________ 5 . slovu -b. slovu -g. Ovo su samo dve od mogućih praktičnih primena enohijanskog sistema. Neposredno iza teksta Liber Chanokh. istraživanja Elementalnih Tabela i Ætira. sa njihovim značenjem i načinom izgovaranja. Metod kojim je dobiven ovaj fonetski oblik sledi pravilo hebrejskog alfabeta.kao u Gimel. opisane su prakse prizivanja. konačnoj sintezi znanja mora prethoditi detaljna i celovita analiza materijala. Pozivi ili Ključevi zapisani su u fonetskom obliku i prosečan praktičar neće imati problema s njihovim izgovaranjem.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ Drugi deo je u potpunosti posvećen Pozivima ili Ključevima kojima se prizivaju anđeli elementalnih tabela (tzv.čita se najčešće kao zod. napokon.se dodaje -a. Uz to su data i Otvaranja Hrama vezana uz pojedine Ključeve. reč "torzu" čitamo "torezodu". enohijansku reč "zamran" čitamo "zodameranu". Slovo -z.kao u Dalet. tj.se dodaje -i. itd. koja predstavljaju jednostavan i delotvoran ceremonijalni uvod za rad sa pojedinim Ključevima. Samoglasnik koji sledi u nazivu hebrejskog slova dodaje se nakon suglasnika. slovu -d.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ SVETA TABELA t u l e i l r o o r l o n l l r l n a o e e o o e z gg lp s a p SLIKA I _______________________________________________________________________________ 6 b i o a e s pm l b b n a a u a o a y n n l b o s o n s s l g e n o e e o o f o d gg n b n a m s r l e r f tio a go e i l r r a b .

4 ______________________________________________________________________________ Ovim talismanima. Ploča pečata je ponovo nacrtana na osnovu opisa u Secundus i na osnovu Klej Holdenove rekonstrukcije: primerak u štampi Ekvinoksa. 4 _______________________________________________________________________________ 7 . Na ostala četiri Pentakla su bile postavljene noge stola. tj. koji je puno puta reprodukovan. Kako je u Čanoku Kroli jednostavno reprodukovao ploče tabela od Kasaubona i nije se time bavio detaljnije. Mars. Mesec. Obratite pažnju međutim da je u Krolijevoj viziji 15-og Ætira u Viziji i Glasu "Sveta Dvanaestrouka Tabela OIT (OIT)" verovatno osmišljena prema Kasaubonovoj štampi. Ben Rouova Enochian Magic Reference i Zalewski (1990).3 izdubljen u vosku. Merkur. koji je bio postavljen na vrh stola. Slova na samoj Svetoj Tabeli su izvedena iz imena Sedmostrukih Kraljeva i Prinčeva. RLU (RLU) i OOE (OOE). četiri slična u dizajnu. 3 Pun opis prijema Sigillvm Dei Æmeth se nalazi u Mysteriorum Liber Secundus.2 Ostale pripadajuće stvari na tom stolu biće opisane kasnije. sadrži značajan broj grešaka. Sedam oznaka i prikaz njihovog prijema se može naći u Mysteriorum Liber Tertius. ali s desna na levo na tabeli koja je rekonstruisana prema uputstvima anđela (postoji dokaz u Dijevom manuskriptu da bi se "Enohijan" trebao pisati s desna na levo). Detalji oznaka nisu vidljivi na grafici Svete Tabele (Ploča 1). Sunce. Oznakama Stvaranja.1 Raspoređeni oko Svete Dvanaestostruke Tabele oni su bili deo nameštaja na Svetom Stolu. trebala su biti zatvorena u "šupljim stvarima. To jest. od Slatkog Drveta" nameštena na kraj svake noge stola.od vrha) Venera. se pripisuju sedam planeta (u pravcu kazaljke na satu . kao što je prikazano na slici 1. ovako O R L O I L R O T U L E 2 1 tako bi se imena OIT (OIT). smatrao sam da bi bilo dobro rekonstruisati figuru. II Ostali Pentakli su dobiveni na sličan način. koji prate verziju štampanu u TFR (najverovatnije rezultat greške gravera).ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ I DEO SIMBOLIČAN OPIS UNIVERZUMA I Vidovnjak je dobio od određenih Anđela seriju od sedam talismana. Saturn. Ovde (Slika II) je glavni. Metod je opisan u Dijevom Libri Mysteriorum Quinti Appendix i u različitim sporednim izvorima kao što su Tarenrove beleške na De Heptarchia Mystica. Jupiter. (LRL (LRL) je palindrom) čitala s leva na desno na tabeli kao što je štampano u Kasaubonu u Ekvonoksu. Većina štampanih izdanja obrće aranžman slova s leva na desno od dizajna opisanog u Dijevim dnevnicima.

S Ab Ath Ized Ekiei Madimi Esemeli S Ab Ath Ized Ekiei Madimi Esemeli _______________________________________________________________________________ 8 . Merkur #. Saturn '.) (3) Filiæ Filiarum Lucis. Jupiter &. Venera $. dobijaju se imena Anđela koji se zovu (1) Filiæ Bonitatis ili Filiolæ Lucis. Mars %. I Ih Ilr Dmal Heeoa Beigia Stimcul I Ih Ilr Dmal Heeoa Beigia Stimcul (Ovi imaju atribucije prema Metalima Planeta ovim redosledom: Sunce !.CHANOKH _______________________________________________________________________________ Uočite prvo Svetu Sedmostruku Tabelu koja sadrži sedam Božjih Imena koja nisu sposobni čak ni Anđeli izgovoriti. S B H D I26 I I A T E E M L H A Z I I E A R I281 K D M G O L E A E O C I281 A M E S E30 N E 30 A B E U N A 281 8 Ta imena se vide upisana izvan heptagrama u heptagonu. Čitajući ova slova dijagonalno. Mesec ". E Me Ese Iana Akele Azdobn Stimcul E Me Ese Iana Akele Azdobn Stimcul (2) Filiæ Lucis.

phil. duh Meseca. Džareahel.. Rafael (Rafael). Gabriel (Gabriel) za sedam klasičnih planeta. ili Semešia. zatim 1 četvrto dijagonalno slovo gde je I (I) sa 28 (što označava EL . Mihael (Mihael)." Korabiel je naveden kao jedan od "Anđela Prvih Nebesa koji vladaju Ponedeljkom" u Heptameronu pseudo-Abanoa.5 To su tek neke od misterija velikog pečata SIGILLVM DEI ÆMETH. zatim dijagonalno od tog slova do slova AB (AB). Ovi Anđeli su Anđeli Sedam Krugova Neba. "Sedam Anđela koji stoje u prisustvu Boga" pomenuti od Agripe (De occ. duh Jupitera Zedekiel.EL). duh Sunca Semeliel.. sledite dijagonalu do ATH (ATH). dobijamo: ZEDEKIEL (ZEDEKIEL) MADIMIEL (MADIMIEL) SEMELIEL (SEMELIEL) NOGAHEL (NOGAHEL) CORABIEL (CORABIEL) LEVANAEL (LEVANAEL) Ova imena se mogu naći u Pentagramu i oko njega. ovako: Z a p h k i e l Z a d k i e l C u m a e l R a p h a e l h a n i e l M i c h a e l G a b r i e l 5 + _______________________________________________________________________________ 9 tada čitajući kolone nadole dobijamo Zaphkiel (Zaphkiel). duh Merkura Kohabiah. ili Levanael. L (El) Aw Ave Liba Iocle Hagone(l) Ilemese L (El) Aw Ave Liba Iocle Hagone(l) Ilemese Uočite sva ova imena u heptagramu velikog pečata. ili Kohabiel. duh Venere Nogahel. duh Marsa. gde se većina ovih imena pojavljuju: ". Videti Agripinu De occulta philosophia tom III naslov XXVIII. Ovi bi trebali biti raspoređeni po redovima. duh Saturna se zove Sabatiel. ______________________________________________________________________________ Većina ovih imena se sastoji od transliteracije hebrejskog za "Sferu Planeta" sa "-el" dodatim na kraj. Kroli izostavlja da pomene imena formirana od slova napisanih uzduž spoljneg heptagona..ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ (4) Filii Filiorum Lucis. Zadkiel (Zadkiel). ali nema naročitih veza sa Merkurom. Madimiel. . Takođe je i Sedam Velikih Anđela oblikovano na ovaj način: Počnite od ugaonog slova S (S). tom II naslov X). sa poslednjim + koje označava Zemlju. Kumael (Kumael). Haniel (Haniel). i tako dobijamo ime SABATHIEL (SABATHIEL) Nastavljajući postupak.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ SIGILLVM DEI ÆMETH a 5 5 a 24 6 w 4 T 9 G 5 o 14h 17 e e l IH A RL l M G Z n 7 9 t h 22 l SA l A I 21 8 21 A8 R EM H E8 i n Sti Dmmcu E s al l e o 10 e e I L A O 21 l l I8 V N El I S a 6 m G 5 l a Z BTZ 22 o e M eoa He Ab An Ile meli me se 2 C 24 O L BIE RA Z 20 a 6 A KAS a I8 1 Z EDE KI AL E 14 14 n n a Azdobnl Stimcu i Madim el Hagon HHEL r 16 OG VA LE NA EL E M C 30 ADIMI EL c Ese Ih At h Ave i A B 6 a i 8 a e 6 I2 a b 10 k SLIKA II _______________________________________________________________________________ 10 n k l 8 7 G h Iana ia g Bei Ized a Lib 13 r E B e C 15 I G e E 30 a M A 11 d D E I M O 30 A m S AEMELIELT H 12 h 21 og N b p h Ake l I lr e E ki e Roc i le H E ID E p 9 a 18 o l u 26 N E n h 30 l i a y 15 i t 11 8 o 21 r e .

čini se da je ovo povoljnost usvojena tokom komunikacije Velike Table (Tabele Stražarskih Kula).uporedi Crni Krst koji razdvaja tabele na Slici III sa Slikom VIII). On je simbolički prikazao Četvoro-Dimenzionalni Univerzum u dve dimenzije kao kvadrat okružen sa 30 koncentričnih krugova (30 Ætira ili Aira) čiji se radijusi povećavaju geometrijskom proporcijom. pošto se naša slova A i V malo razlikuju kada su obrnuto napisana. Šesta kolona se naziva Linea Patris. koji njome upravlja. pošto su slova odmah posle upisana u krst izmeću četiri tableta. MPH. (Primer je uzet iz Vodene Tabele. Slike V. Sedma kolona se naziva Linea Filii. Postoji takođe i "Crni Krst" (ili "središnja tabla" u skladu sa prikazanim uređenjem . Imena se izvode iz velikih Tabela na sledeći način. 180). ARSL. Linea Spiritus Sancti daje Tri Sveta Božanska Imena od 3. ili Crni Krst" (ibid. bio je postavljen na taj sto. opisanih kao "krst jedinstva. a osnovni rezultat ceremonijalnog posećivanja Sir Edvarda Kelija je pridobijanje dijagrama na slikama III do VIII. moguće Sloanovog MS 307. Sedmi red se naziva Linea Spiritus Sancti. VI i VII prikazuju slično za ostale Elemente.. pri čemu je gornji levi ugao Vazdušni deo Vazduha.) Slika IV daje potpune atribucije tabele Vazduha. a preostali ugao je Vatreni deo Vazduha. str. 179) raspored slova od crnog krsta kao tabela pet sa četiri. Stranice kvadrata su četiri velike stražarske kule (slike IV . uređeni izvod iz onoga što je postalo H. 6 _______________________________________________________________________________ 11 . Važnost koju je ovo zauzimalo u Zlatnoj Zori izgleda da je izvedena iz posrednog izvora. kristal za kojeg je Di izjavio da je dobio od Anđela.6 Slika III prikazuje opšti pregled. koje se odnose na elemente.) 1. 4 i 5 slova.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ III Kamen ukazivanja.VII). gornji desni ugao Vodeni deo Vazduha. Taj veliki krst deli Tablu na četiri manje (pod-elementalne) Table. levi donji ugao Zemljani deo Vazduha. Clavicula Tabularum Enochii. GAIOL ______________________________________________________________________________ Mada se u TFR zaista pojavljuje (str. Svaka od ovih manjih Tabela sadrži Kalvarijski Krst od deset kvadrata. (Obrnuto napisana slova koja oblikuju reč PARAOAN (PARAOAN) su napisana na Enohijanskom zbog pogodnosti.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ ____________ ___________ D A 5 ___________ ČETIRI VELIKE STRAŽARSKE KULE I CRNI KRST7 A A D D D D D r DCZ CD i DB l BE a E g f " 1 D D D D D A A A A A A D a DD r DD d DDZ DD a D g i ' 5 3 6 2 4 D C A B E A D D c DD z DD o DD n DD s D g a & 7 D E E E E C A B E A D DT DD o DD i DDT DD t D d x $ 8 D B B B B C A B A E D D A DD i DD g DD a DD s D d o # 9 D C C C C C A B A E D D f DD m DD o DD n DD d D d a " 10 D D D D D A A A A A A A A D A A D A D D c A & B y BE t ED l CD DC a C 1 D C C C C c d %D a d v t i m T A D E DDDCDCCO DBDBEDEd C $ l C ' BCBECEC n CDCDCCC 1 1 ____________ C C A C C A A C C A C C A A A A CD a CD L CD a CD m C 3 6 2 4 B E A D C c r ! D o CDY CD a CDu CD b C 7 C C D C C x a r C E A D B l o ' D CD a CD c CD o CDC C 8 D D D D D C E A A D B l m & D r CD b CD z CD n CD C 9 D E E E E C E A A D B l T % D d CD i CD a CD r CD i C 10 D B B B B A A A A A A ' e a & eo % b z # b " bi ' p A A A A A A A A A A A A C a DC a DC l DC c DC o D d o # l r & C o CC m CC e CC b CC b C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 C C D C A A A B E A D C B E CT DC o DC g DC c DC o D d n " l z % C i CC n CC l CCG CC m C 7 7 C C C C C C E E E E D C A A B E A D C A B E C n DC DC o DC d DC D D a i % i a # C l CC a CC a CC o CC c C 8 8 C C D D D D B B B B D C A A B E A D C A B E C DC a DC t DC A DC x D a i ! i o " CV CC s CC CC s CC ] C 9 9 C C E E E E C C C C D C A A B E A D C A B E C S DC a DC a DC i DC z D a a $ i a ' C r CCVCC r CC o CC i C 10 10 D D D D C C B B B B A A A A A A A A A A A A hm %h !h $ e a ' e r & e s % b l # b g " b a ' ki $ ko # k l " k o $ k r # k o " hi % hb !h A $ e ___________ C o m a m o t i b a T n a n n a n T a b i t o m A A A E E A E E E E E E D b DCO CE a DBZ BE a Ej R & f o ! D DC CE a CB R BE a E 1 1 E E C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A Eu DE N DE n DE a DE x Dj o % f $ E S CE o CE n CE d CE n C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 E E A A A D C A B E D C B E E a DE i DE g DE r DE a Dj n ! f o # E o CE m CE a CE g CEg C 7 7 E E E E E E E E E E A A D C A B E A D C B E E o DE r DE b DE m DE n D g i " c n & E g CE n CE e CE a CE l C 8 8 E E B B B B B B B B A A D C A B E A D C B E E r DE s DEO DE n DE i D g z ' c i % E r CE l CE eCE m CE uC 9 9 E E C C C C C C C C A A D C A B E A D C B E E i DE z DE i DE n DE r D g C & c z ! E i CE a CE M CE CE l C 10 10 E E D D D D D D D D A A A A A A A A A A A A b M # b O " b r ' k d $ ki # k a " hl % h ! hC $ e t ' e G & e a % D D D D D D D D D D D D A A A A D D D D D D D D E c EB N BD a EC b CD a D a v % i i # C x CD g DD a BE z EB d B 1 1 D D E B B E E E B B A A A A A A A A A A A A " D a BD l BDO BD a BD i B D^ ED i ED i ED i ED t E a T ! i 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 D D B C E A A E A C A D D B D [ ED b ED a ED m ED o E a o $ i o ' D a BDC BDu BD c BD a B 7 7 D D D D D D B B B B B C E A A E A C D A D B D N ED a ED o ED c EDO Ej T & f t ! D n BD BD r BD a BDT B 8 8 D C C C C D E E E E B C A E A E A C D A D B D o ED c ED a ED n ED m Ej a % f g $ D o BD t BD r BD o BD i B 9 9 B B B B D D D D D D B C A E A E A C D A D B D S ED EDi ED a ED l Ej r ! f a # D BD m BD z BD o BD x B 10 10 C C D D E E E E C C h C C C C C C C C C C C C C C A C C A A C C A C C E M EB a BC m EC g CD l Dj o & f i ! C n CD L DC i BE r EB x B 1 1 C C B B B B E E E E A A A A A A A A A A A A C o EC l EC a EC a EC D Ej a % f g $ C a BCT BC a BC BC a B 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 C C A A A C D A E B E B C D C EC a EC L EC c EC o Ej i ! f d # C x BC BC a BC c BC n B 7 7 C C B B B B D D D D D A A C D A E B A E B C C n EC d EC a EC z EC N E g z " c i & CU BC a BC a BC s BC a B 8 8 C C E E E E C C C C D A A C D A E B A E B C C i EC i EC d EC EC o E g n ' c s % C d BC A BC s BC BC i B 9 9 C C D D D D B B B B B D A A C D A E B A E C C x EC r EC i EC n EC E g t & c a ! C r BC n BC d BC iBC \ B 10 10 C C C C C C E E E E a m o C h p B B A B B A A B B A B B D d DC o CB n DB BE a E a T % i d # D a DC N CBv CB a BE a E 1 1 B B C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A B DB l DB o DB a DBG D a e ! i o " B o CBB CB A CBv CB a C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 B B A A A D C A B E D C B E BO DB DB a DB m DB n D a o $ i O ' BG CB M CB d CB n CB m C 7 7 B B E E E E E E E E A A D C A B E A D C B E B a DB b DB l DB s DBT Dj e & f d ! B e CB c CB a CB o CB C 8 8 B B B B B B B B B B A A D C A B E A D C B E B s DB c DB m DB i DB a Dj o % f n $ B A CB m CB l CB o CB x C 9 9 B B C C C C C C C C A A D C A B E A D C B E BVDB a DB r DB s DBG Dj d ! f L # B b CB r CB i CB a CB C 10 10 B B D D D D D D D D A A A A A A A A A A A A eo ' ei & e % b t # b e " b a 'k a $k # k D " ho % hc !h e $ ___________ r a x E E E E E E E E E E E E A A A E E A E E E E E E ' E i ED a DE s BC o CB m B E ` EDO DE a EC b CB c B d c $ l 1 1 E E E E E E B B B B A A A A A A A A A A A A E [ EE r EE b EE i EE z E d m # l i & E i BE l BE BE i BE z B 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 E E A A A E D A C B D C B E EO EE EE a EE n EE a E d B " l a % E m BE S BE m BE a BE L B 7 7 E E B B B B B B B B A A E D A C B A D C B E E d EEO EE l EE o EE E a i % i n # E i BE a BE n BE b BE a B 8 8 E E C C C C C C C C A A E D A C B A D C B E E r EE x EE EE a EE o E a c ! i s " E i BE \ BE i BE x BE B 9 9 E E D D D D D D D D A A E D A C B A D C B E E a EE x EE t EE i EE r E aV $ i a ' E s BE t BE r BE i BE m B 10 10 E E E E E E E E E E E B B B B B B A A B B B B E ED s DBu EC a CB c B g n " 1 E E E E B A A A A A A B S EB i EB o EB d EB a E g o ' 5 3 6 2 4 B A B A D C E B d EB a EB l EB t EBT E g d & 7 B B B B B B A A D C E B d EB i EB x EB o EB m E d o $ 8 B C C C C B A A D C E BO EB o EB D EB EB z E d i # 9 B D D D D B A A D C E d B r EB g EB o EB a EB n E! n " 10 E E E E B B B B B B B B A B B c r & EZ ED i DB r BCZ CB a B 1 B B B B B A A A A A A c i % B n BB r BB z BB f BB m B 5 3 6 2 4 B A E D A C B c n ! B a BB d BB i BB r BB e B 7 B B B B B A E D A C B l n ' B s BB i BB o BB s BB B 8 B C C C C A E D A C B l A & B BB a BB n BB l BB i B 9 B D D D D A E D A C B l % B [ BBC BB r BB a BB r B 10 B E E E E B A SLIKA III ______________________________________________________________________________ Prepisao sam ovu tabelu direktno iz verzije iz Ekvinoksa. šta misliš? i rečeno mu je "Tabele su istinite. 188). Kako je ona prenesena od Ave. 7 _______________________________________________________________________________ 12 . Moguće je da sledi "ispravak" Tabela Zlatne Zore. Di upitao Ave "U vezi raznovrsnosti određenih reči u ovim Tabelama i onih o porcijama Zemlje koji su dostavljeni od Nalvagea. ali se slažu sa Velikom Tablom koja se može konstruisati od imena "Delova Zemlje koji su nametnuti od Boga" iz Liber Scientiæ koristeći njihova slova u Tabeli Stražarskih Kula (što se tiče ovog poslednjeg. neka slova se poklapaju sa Velikom Tabelom iz 1584. juna 1584. Izgleda da ne prati direktno nijednu verziju Velike Tabele u Dijevom manuskriptu. neka se poklapaju sa verzijom is 1587 koja je bila reformisana od Rafaela.").. nedelju dana posle originalne predaje Velike Table (TFR str. trebao bih dodati da je u radu 2. to jest. a neka se ne slažu sa obe ove verzije.

ATRIBUT VAZDUHA D Ä A A D D D D r DCZ CD i DB l BE a E g f " D 1 D D D D D A A A A A A D a DD r DD d DDZ DD a D g i ' 5 3 6 2 4 D C A B E A D D c DD z DD o DD n DD s D g a & 7 D E E E E C A B E A D T DD o DD i DDT DD t D d x $ D 8 D B B B B C A B A E D D A DD i DD g DD a DD s D d o # 9 D C C C C C A B A E D D f DD m DD o DD n DD d D d a " 10 D D D D D A A A A A A A A c d %D D A 5 D A D D c A & B y BE t ED l CD DC a C 1 D C C C C A A A A CD a CD L CD a CD m C 3 6 2 4 C E A D B c r ! D o CDY CD a CDu CD b C 7 C C D C C C E A A D B l o ' D CD a CD c CD o CDC C 8 D D D D D C E A A D B l m & D r CD b CD z CD n CD C 9 D E E E E C E A A D B l T % D d CD i CD a CD r CD i C 10 D B B B B A A A A A A ' e a & eo % b z # b " bi ' D A k o $ k r # k o " hi % hb !h A $ e D D D D D D D D D D D D A A A A D D D D D D D D E c EB N BD a EC b CD a D a v % i i # C x CD g DD a BE z EB d B 1 1 D D E E E E B B B B A A A A A A A A A A A A " D a BD l BDO BD a BD i B D^ ED i ED i ED i ED t E a T ! i 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 D D B C E A A E A C A D D B D [ ED b ED a ED m ED o E a o $ i o ' D a BDC BDu BD c BD a B 7 7 D D D D D D B B B B B C E A A E A C D A D B D N ED a ED o ED c EDO Ej T & f t ! D n BD BD r BD a BDT B 8 8 D C C D C C E E E E B C A E A E A C D A D B D o ED c ED a ED n ED m Ej a % f g $ D o BD t BD r BD o BD i B 9 9 B B B B D D D D D D B C A E A E A C D A D B D S ED EDi ED a ED l Ej r ! f a # D BD m BD z BD o BD x B 10 10 C C D D E E E E C C SLIKA IV _______________________________________________________________________________ 13 .ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ VELIKA STRAŽARSKA KULA ISTOKA.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ VELIKA STRAŽARSKA KULA ZAPADA. ATRIBUT VODE C Å C C A C C A A C C A C C a CCO DB A BE d E d v $ l ' B t BE D EC n CD i DC m C DT DC 1 1 C C C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A C a DC a DC l DC c DC o D d o # l r & C o CC m CC e CC b CC b C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 C C D C A A A B E A D C B E CT DC o DC g DC c DC o D d n " l z % C i CC n CC l CCG CC m C 7 7 C C C C C C E E E E D C A A B E A D C A B E C n DC DC o DC d DC D D a i % i a # C l CC a CC a CC o CC c C 8 8 C C D D D D B B B B D C A A B E A D C A B E C DC a DC t DC A DC x D a i ! i o " CV CC s CC CC s CC ] C 9 9 C C E E E E C C C C D C A A B E A D C A B E C S DC a DC a DC i DC z D a a $ i a ' C r CCVCC r CC o CC i C 10 10 D D D D C C B B B B A A A A A A A A A A A A hm %h !h $ e a ' e r & e s % b l # b g " b a ' ki $ ko # k l " C C C C C C C C C C C C C C A C C A A C C A C C E M EB a BC m EC g CD l Dj o & f i ! C n CD L DC i BE r EB x B 1 1 C C B B B B E E E E A A A A A A A A A A A A C o EC l EC a EC a EC D Ej a % f g $ C a BCT BC a BC BC a B 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 C C A A A C D A E B E B C D C EC a EC L EC c EC o Ej i ! f d # C x BC BC a BC c BC n B 7 7 C C B B B B D D D D D A A C D A E B A E B C n EC d EC a EC z EC N E g z " c i & CU BC a BC a BC s BC a B C 8 8 C C E E E E C C C C D A A C D A E B A E B C C i EC i EC d EC EC o E g n ' c s % C d BC A BC s BC BC i B 9 9 C C D D D D B B B B B D A A C D A E B A E C C x EC r EC i EC n EC E g t & c a ! C r BC n BC d BC iBC \ B 10 10 C C C C C C E E E E SLIKA V _______________________________________________________________________________ 14 .

Æ Æ Æ . ATRIBUT ZEMLJE E A A A E E A E E E E E E b DCO CE a DBZ BE a Ej R & f o ! D DC CE a CB R BE a E D 1 1 E E C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A Eu DE N DE n DE a DE x Dj o % f $ E S CE o CE n CE d CE n C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 E E A A A D C A B E D C B E E a DE i DE g DE r DE a Dj n ! f o # E o CE m CE a CE g CEg C 7 7 E E E E E E E E E E A A D C A B E A D C B E E o DE r DE b DE m DE n D g i " c n & E g CE n CE e CE a CE l C 8 8 E E B B B B B B B B A A D C A B E A D C B E E r DE s DEO DE n DE i D g z ' c i % E r CE l CE eCE m CE uC 9 9 E E C C C C C C C C A A D C A B E A D C B E E i DE z DE i DE n DE r D g C & c z ! E i CE a CE M CE CE l C 10 10 E E D D D D D D D D A A A A A A A A A A A A b M # b O " b r ' k d $ ki # k a " hl % h ! hC $ e t ' e G & e a % E E E E E E E E E E E E A A A E E A E E E E E E ' E i ED a DE s BC o CB m B E ` EDO DE a EC b CB c B d c $ l 1 1 E E E E E E B B B B A A A A A A A A A A A A E [ EE r EE b EE i EE z E d m # l i & E i BE l BE BE i BE z B 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 E E A A A E D A C B D C B E EO EE EE a EE n EE a E d B " l a % E m BE S BE m BE a BE L B 7 7 E E B B B B B B B B A A E D A C B A D C B E d EEO EE l EE o EE E a i % i n # E i BE a BE n BE b BE a B E 8 8 E E C C C C C C C C A A E D A C B A D C B E E r EE x EE EE a EE o E a c ! i s " E i BE \ BE i BE x BE B 9 9 E E D D D D D D D D A A E D A C B A D C B E E a EE x EE t EE i EE r E aV $ i a ' E s BE t BE r BE i BE m B 10 10 E E E E E E E E E E SLIKA VI _______________________________________________________________________________ 15 Æ .ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ VELIKA STRAŽARSKA KULA SEVERA.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ VELIKA STRAŽARSKA KULA JUGA. ATRIBUT VATRE B iii iii B B A B B A A B B A B B d DC o CB n DB BE a E a T % i d # D a DC N CBv CB a BE a E D 1 1 B B C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A B DB l DB o DB a DBG D a e ! i o " B o CBB CB A CBv CB a C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 B B A A A D C A B E D C B E BO DB DB a DB m DB n D a o $ i O ' BG CB M CB d CB n CB m C 7 7 B B E E E E E E E E A A D C A B E A D C B E B a DB b DB l DB s DBT Dj e & f d ! B e CB c CB a CB o CB C 8 8 B B B B B B B B B B A A D C A B E A D C B E B s DB c DB m DB i DB a Dj o % f n $ B A CB m CB l CB o CB x C 9 9 B B C C C C C C C C A A D C A B E A D C B E BVDB a DB r DB s DBG Dj d ! f L # B b CB r CB i CB a CB C 10 10 B B D D D D D D D D A A A A A A A A A A A A eo ' ei & e % b t # b e " b a 'k a $k # k D " ho % hc !h e $ iii B A B B B B B B A A B B B B E ED s DBu EC a CB c B g n " 1 E E E E B A A A A A A B S EB i EB o EB d EB a E g o ' 5 3 6 2 4 B A B A D C E B d EB a EB l EB t EBT E g d & 7 B B B B B B A A D C E d EB i EB x EB o EB m E d o $ B 8 B C C C C B A A D C E BO EB o EB D EB EB z E d i # 9 B D D D D B A A D C E d B r EB g EB o EB a EB n E! n " 10 E E E E B SLIKA VII _______________________________________________________________________________ 16 i i iii B B B B B B B A B B c r & EZ ED i DB r BCZ CB a B 1 B B B B B A A A A A A c i % B n BB r BB z BB f BB m B 5 3 6 2 4 B A E D A C B c n ! B a BB d BB i BB r BB e B 7 B B B B B A E D A C B l n ' B s BB i BB o BB s BB B 8 B C C C C A E D A C B l A & B BB a BB n BB l BB i B 9 B D D D D A E D A C B l % B [ BBC BB r BB a BB r B 10 B E E E E .

ATRIBUT DUHA A A A A A A A e DD x DC a DE r DB D A A A A A A A A A A A CDc CCo CE m CB a C A A A A A A A A A A A n ED a EC n EEt EB a E A A A A A A A A A A A b BDi BCt BEo BB m B A A A A A SLIKA VIII _______________________________________________________________________________ 17 .ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ CRNI KRST ILI TABELA UNIJE.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ 2. Vrtlog oko središta Tabele daje ime Velikog Elementalnog Kralja, RAAGIOSL (RAAGIOSL) - slično je za Vazduh BATAIVAH (BATAIVAH), za Zemlju ICZHHCAL (ICZHHCAL), za Vatru EDLPRNAA (EDLPRNAA). 3. Tri linije središnjeg krsta, Oca, Sina i Svetog Duha, daju imena 6 seniora. (Tako 4 tabele sadrže 24 "starešine", kao što je zapisano u Apokalipsi.) Ova se imena sastoje od sedam slova, a svako ime ide od središta pa do stranica tabele.
SAIINOV SOAIZNT LAOAZRP LIGDISA SLGAIOL LSRAHP

(SAIINOV) (SOAIZNT) (LAOAZRP) (LIGDISA) (SLGAIOL) (LSRAHP)

} } }

Linea Patris Linea Filii Linea S.S.

Ova tri para imena vladaju nad celom tabelom, i moraju biti prizvana pre nego što se usmerimo na manje uglove podelemenata. 4. Kalvarijski Krstovi. Ime na krstu koje se čita uspravno je ime koje priziva moći pod-elementalnog ugla.8 (voda vode) CC OLGOTA (OLGOTA) (vazduh vode) DC MALADI (MALADI) (zemlja vode) EC IAAASD (IAAASD) (vatra vode) BC
NELAPR (NELAPR)

Ime na krstu koje se čita vodoravno primorava prizvanu silinu na poslušnost. (voda vode) CC AALCO (AALCO) (vazduh vode) DC OCAAD (OCAAD) (zemlja vode) EC ATAPA (ATAPA) (vatra vode) BC
OMEBB (OMEBB)

5. Iznad prečke Kalvarijskog Krsta preostaju u svakom slučaju četiri kvadrata. Oni su dodeljeni Kerubimima, koji se sledeći moraju prizvati.9

______________________________________________________________________________
Navedeno je (videti, npr. rad 26. juna 1584., TFR str. 180) da ovo ime i naredno trebaju biti obrnuta da bi pozvala i primorala kakodemona (troslovna imena).
8

_______________________________________________________________________________ 18

9

Primeri u ovom i sledeća dva su uzeta iz manjeg Vodenog ugla Vode.

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ To su: TDIM (TDIM) DIMT (DIMT) IMTD (IMTD) MTDI (MTDI) koji su metateze ta četiri slova. Prvo slovo određuje kolonu kojom upravlja; npr. TDIM upravlja kolonom T(o)ILVR (T(o)ILVR). Ovi Anđeli su vrlo moćni i dobronamerni. Njima se upravlja pomoću imena Božanstva oblikovanim sa prefiksom odgovarajućeg slova sa "crnog krsta" uz njihovo vlastito ime. 6. Ispod prečke Kalvarijskog Krsta preostaje 16 kvadrata o kojima do sada nije bilo reči. Ovde, pod predsedništvom Kerubima, vladaju četiri moćna i dobronamerna Anđela INGM (INGM) LAOC (LAOC) VSSN (VSSN) RVOI (RVOI)

7. Troslovna imena demona ili elementala se oblikuju iz tih 16 kvadrata, povezivanjem dva slova na svakoj strani uspravne prečke sa slovom izabranim sa Središnje Tabele ili crnog krsta, u skladu sa pravilima koja će biti data na pravom mestu.10 Tako: GM (GM) IN (IN) OC (OC) LA (LA) itd. oblikuju osnovu za ta troslovna imena. Sledeća pravila objašnjavaju kako se stranice piramida koje oblikuju kvadrate odnose na Sefirote, Planete, Elemente i Zodijačke znakove.11 (1) Veliki Središnji Krst. Sastoji se od 36 kvadrata za dekade Zodijaka. Na levoj strani Piramide, Linea Patris ima Kardinalne znakove, znak samog Elementa na vrhu, prema redosledu Tetragrammatona (B, C, D, E) idući prema gore. B ______________________________________________________________________________
Pravila za prefiksovanje slova u Crnom Krstu na imena izvučena od Kerubskih i Servientnih kvadrata nisu nigde data u Čanoku. Pravilo koje je očigledno koristio Di (videti spisak imena u "Book of Supplications and Invocations" u Slounovom MS: 3191) je bilo da koristi slova iz Crnog Krsta u istom redu opšteg pogleda tableta kao ime sa kojim se radi; tako su samo slova E, X, A, R, P, H, C, O, M, A bila korišćena. Iz razloga da (a) stvore Božanska Imena koja vladaju anđelima četiri kvadrata iznad prečage krsta u svakom od manjih uglova, i (b) stvore imena kakodemona od parova slova ispod prečage krsta. Pravilo Zlatne Zore, per contra (očigledno izvedeno iz Slouna 307), je bilo da pripiše jedno od četiri linija "Tabela Unije" svakoj Stražarskoj Kuli; odatle EXARP (EXARP) je pripisano Vazduhu, HCOMA (HCOMA) vodi, NANTA (NANTA) Zemlji i BITOM (BITOM) Vatri. Prvo slovo svakog reda je prefiksovano imenima izvučenim iz Kerubičkih kvadrata svakog manjeg ugla; drugi, imenima izvučenim iz Servientskih kvadrata Manjeg Ugla Vazduha; treći, imenima izvučenim iz Servientskih kvadrata Manjeg Ugla Vode; četvrti, imenima izvučenim iz Servientskih kvadrata Manjeg Ugla Zemlje; peti, imenima izvučenim iz Servientskih kvadrata Manjeg Ugla Vatre. Kako Kroli ne daje nikakav primer, nije jasno na koji sistem je on mislio.
10

_______________________________________________________________________________ 19

11

Ono što sledi je sve izvedeno iz učenja Zlatne Zore umesto iz Di-jevih manuskripta.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ Linea Filii sadrži Promenljive znakove u istom redosledu. Linea S.S. sadrži Kerubične znakove, znak elementa na levoj strani, u istom redosledu s desna na levo. Ali redosled dekada u svakom znaku je obrnut, tako da planete koje ispunjavaju desnu stranu Piramide u prva dva slučaja idu prema dole, a u trećem s leve na desnu stranu. Sve gornje strane Piramida se odnose na Element Duha A, a sve donje strane na Element same Tabele. Svaki kvadrat se takođe odnosi i na malu kartu Tarota, koje korespondiraju sa Dekanima (vidi 77712). (2) Kalvarijski Krstovi. Svaki od njih se sastoji od 10 kvadrata. Sve gornje strane Piramida su dodeljene Duhu, a sve donje strane Sefirotima prema prikazanom redosledu.13 Sve leve stranice se odnose na element dotične Tabele, a desne stranice na podelement manjeg ugla.14 (3) Kerubični Kvadrati. Gornja strana se odnosi na element Tabele, a donja strana na podelement. Desna i leva strana su u ovom slučaju korespodentne u skladu sa pomalo kompleksnim pravilom koje nije neophodno predstaviti ovde.15 Atribucije Dvorskih Karata Tarota prirodno proizlaze iz ovoga.16 (4) Manji Kvadrati. Gornjom stranom svake piramide upravlja Kerub koji se nalazi na koloni iznad nje. Donjom stranom takođe upravlja Kerub, ali u silaznom redosledu kao što je gore s desna na levo. [Vidi ugao Vazdušnog dela Vode; redosled Keruba je E, B, C, D (sa kvadrata označenog sa D, petog sa leve strane u gornjem redu te Tabele), a dole prema donjim stranama kvadrata označenim sa O, D, E, Z, redosled je E, B, C, D.] ______________________________________________________________________________
12 13

Kolone od CXXXIII do CXXXVI.

Preciznije, svaki kvadrat je pripisan Sefiri izmenjen elementom iz Manjeg Ugla; ili onoj Sefiri u Kabalističkom svetu koji se podudara (odatle B - Acilut, C - Briah, itd.) Regardije daje pozicije od Binaha do Geburaha drugačije; Zalevski (1990) daje ista čitanja kao u Čanoku, navodeći da se ovaj raspored pojavljuje u Vesktotovim Notanda na Z.Z. Enohijanske papire.
14

Dodatno, gornjih šest su pripisani Planetama prema šemi datoj u 777 kolona CXXIV, "Nebeski Heksagrami", i Adutima Tarota koji koresponduju. Videti Regardije (ed.), Zlatna Zora, tom IV.

15 16

_______________________________________________________________________________ 20

Boje karata po elementima manjeg ugla, rangiraju se po elementima kolone; tako su u Manjim Uglovima Vode, kvadrati od leve ka desnoj strani, koji se pripisuju Vatri, atribuirani Vitezovima Pehara.

Invokacije koje posedujemo na tom jeziku slede na odgovarajućem mestu. kao što je dato ranije. u sledećem redosledu s leva na desno: A.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ Leva strana se odnosi na element Tabele.Zvezda Amissio w V .Pustinjak Cauda Draconis c XX . ja sam zamenio naličje na osnovu konačnih.19) ______________________________________________________________________________ Svaki kvadrat je dodatno pripisan jednom od 16 figura Geomantije. E. Većina Enohijanskh slova uopšteno korišćenih ne odražavaju ovo.17 (5) Crni Krst Središnje Tabele. gornjih kalvarijskih krstova.Umetnost Laetitia q XVIII . pošto su ti Anđeli izjavljivali da su razgovarali sa "patrijarhom Enohom" iz jevrejskih priča. Ostalih šest Aduta i Hebrejskih slova su pripisana šest kvadratima. Desna strana se odnosi na element niza u ovom redosledu: D. alfabet kojim je sve to napisano.Kočije Puella l VIII . s obzirom da su Dijevi anđeli snažno insistirali na pravilnoj ortografiji slova.Obešeni Čovek Fortuna Minor a O .Mesec Albus z VI . ovo je nesrećno. 19 18 _______________________________________________________________________________ 21 Videti naročito u Knjizi Enoha. (Taj se jezik takođe zove i Enohijanski. Umesto da reprodukujemo verziju alfabeta kako je data u publikaciji Ekvinoksa.Car Populus j VII .Æon Via m XII . mada se u vreme Di-Kelijevih radova ovo znalo samo po reputaciji u Evropi.Uravnoteženje Carcer u XV .Ðavo Fortuna Minor f XI . Leva strana se odnosi na element kolone. C. C. Gornja i donja strana se podjednako odnose na Duh A.Ljubavnici Conjunctio y IX .Univerzum 17 Zemlja (elementi) a d g j e h k b i l c f B C D ' (E) (Ako koristimo atribucije iz Knjige Tota.Luda Caput Draconis t XXI . crtica u sredini desnog dela slova se pridružuje vertikalnoj liniji. zapazite da je slovo x (X) nacrtano sa malom tačkom unutar ugla da bi ga jasno razlikovali od rotiranog ili reflektovanog e (E).18 To je alfabet Anđeoskog jezika.Strast Rubeus n XIII . i u slovu c (C). i odatle korespondiraju Hebrejsko slovo i Tarot karta: ovako Red Vatra (kardinalni znaci) Voda (fiksni znaci) Vazduh (promenjivi znaci) Kolona Vatra Voda Vazduh Zemlja Vatra Voda Vazduh Zemlja Vatra Voda Vazduh Zemlja Vatra Voda Vazduh Zemlja Atribucije Puer h IV . B. D. E. pravilnih formi slova iz Slouna 3188 (Quinti Libri Mysteriorum Appendix). . ili jednom Znaku Elementa (Saturn zamenjuje Zemlju putem dvostruke atribucije Puta Tau). zamenićemo h i x i zamenićemo nazive Aduta Tarota kako odgovara. a desna strana na podelement manjeg ugla.Smrt Tristesia x XVII . IV Sledi Slika IX. B. "očistio ih" blago.Hijerofant Acquisitio s XIV .

Maja 1584. ovih.) Deo na latinskom koji odmah sledi izgleda da ukazuje da su Anđeli 12 Plemena ti koji su upravljači 91 dela. ali ovo izgleda da zanemaruje Dijevu atribuciju Anđela Plemenima i četvrtima. neki manje. Drugačiji aranžman se pojavljuje kod Zalevskog (1990). kojima takođe upravljaju 7 koji stoje ispred prisustva Boga. tako je i to izostavljeno. PASCOMB 3. rad 21." Krolijeva beleška je zasnovana na tvrđenju u True Relation (spelovanje je modernizovano) da Pozivi Trideset Ætira prizivaju "91 Princa i duhovna Upravitejla. Anđeli Plemena su sledeći: Anđeo Pleme Četvrt Dan Istok Olpaged Aser Istok J-I Gebabal Gad Jug J-I Lavavot Ruven Jug Zirakah Simon Jug J-Z Zurhol Zevulon Zapad J-Z Zingen Juda Zapad Hononol Isahar Zapad S-Z Alpudus Efraim Sever S-Z Arfaolg Manaseh Sever Zarnaah Venijamin Sever S-I Kadaamp Naftali Istok S-I Zarzilg Džejms (1984) daje skup atribucija. i 22. i menjaju prirodu stvari sa promenama svakog trenutka. (ili u verziji u Čanoku). 141-5. Džejms u svojoj tabeli Ætira daje neznatno drugačiji karakter koji daje DIALIOA (DIALIOA). OCCODON LIL 2. koji je zasnovan na beleškama Metersa u predavanju iz Zlatne Zore o astrološkim atribucijama 12 Plemena. LIL 1."). aliqui pauciores partes habent sub sua regimine ex 91 partibus in quas tota terra hic demonstratur esse divisa. DIALIVA21 Broj Sluga 7209 2360 5362 3636 2362 8962 Ukupno 14931 } } 14960 ______________________________________________________________________________ U Liber Scientiæ ova kolona je naslovljena "Delovi Zemlje nametnuti od Boga. Mada se ovaj deo slaže sa TFR i Tarnerovim setom slova za Liber Scientiæ (Džejmsov set slova za Liber Scientiæ daje DIALIOAI (DIALIOAI) što je updaljivo netačno. To je u potpunosti tabelirano u Dijevoj knjizi "Liber Scientiae. kako nisam siguran koji mu je bio izvor za to. 21 20 _______________________________________________________________________________ 22 . od kojih neki imaju mnogo. imena samih Delova. PACASNA 6. jer daje jedno slovo viška) karakter na Velikoj Tabeli daje DIALOIA (DIALOIA) na tabelama iz 1584." (TFR str. Izdanje u Ekvinoksu izostavlja brojeve 91 Dela. kao i pitanje njihovih atribucija sa stranama sveta i plemenima Izraela. ono je ovde izostavljeno. kojima je zemlja predana kao deo. njihove raspodele i Anđeli su kao što sledi (Za sada izostavljamo razmatranje delova Zemlje za koje je izjavljeno da s njima korespondiraju. DOAGNIS 2. međutim pošto su ovi brojevi korišćeni da identifikuju njihova slova u Tabeli Stražarskih Kula (Tablet X) oni su obnovljeni. et Victoriæ Terrestris"): Naziv Ætira Imena Guvernera20 1.139-140. u svojoj vladavini ("Per tota terra distributa sub 12 Principibus Angelis.CHANOKH _______________________________________________________________________________ V Trideset Ætira. Oni donose i smenjuju sve Kraljeve i vlade na Zemlji. ARN ARN 5. VALGARS 4. Auxilii. 12 Tribuum Israel: quorum 12 aliqui plures. Njima uopšteno vladaju 12 anđela od 12 plemena. a ne određenih anđeoskih bića koji su asocirani sa ovim Delovima. i 1587. znacima Zodijaka koji rezultuje prilično neuobičajenim aranžmanom znakova oko kruga četvrti. što sugeriše da su sedmoslovna imena u ovim kolonama. Kojima je proviđenje Večnog Suda već otvoreno. maj 1584 (TFR str. 148-152). Imena Delova su data na 21.

15. ZIP 25. Taj L (L) je jedno od 8 obrnutih slova u četiri Stražarske Kule. 9.22) 7. 43. 14. 34. 13. ZIM ZIM 38. 11. u toku rada na 2. OXO OXO 44. LOE LOE 35. 10. 5. ZOM ZOM SAMAPHA VIROOLI ANDISPI THOTANF AXZIARG POTHNIR LAZDIXI NOCAMAL TIARPAX SAXTOMP VAVAAMP ZIRZIRD OBMACAS GEDANOL ASPIAON ZAMFRES TODNAON PRISTAC ODDIORG CRALPIR DOANZIN LEXARPH COMANAN TABITOM MOLPAND PACASNA DIALOIA TAPAMAL GEDOONS AMBRIAL GECAOND LAPARIN DOCEPAX TEDOOND VIVIPOS OOANAMB TAHANDO NOCIABI TASTOXO 4400 3660 9236 2360 3000 6300 8630 2306 5802 3620 9200 7220 6363 7706 6320 4362 7236 2302 9996 3620 4230 8880 1230 1617 3636 2362 8962 3472 7236 5234 8111 3360 4213 2673 9236 8230 1367 1367 1886 } } } } } } } } } } } } } 17296 11660 16738 20040 20389 13900 17846 11727 15960 15942 15684 20139 4620 ______________________________________________________________________________ "Svako slovo u Paraon (Paraon) je živa vatra. 9. 18. 12. 45. 33." 22 _______________________________________________________________________________ 23 . 40.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ (Primećuješ da ova 3 imena proizlaze iz Crnog Krsta. ZAX ZAX 29. 13. ICH 31. infra. ZID ZID 23. 30. 4. 188). VTA VTA 41." . ICH 32. 8. PAZ PAZ 11. DEO DEO 20. q. Prethodno (str. 37. 15. (TFR str. 7.v. 36. dok ostalih sedam oblikuju reč PARAOAN (PARAOAN). MAZ MAZ 17. 12. ali svako je jednog kvaliteta i jednog nastanka. 16. 28. 39. Ali na N je predato nasilje Uništenja. 10. 19. 3. jul 1584. LIT LIT 14. 176) Ave je dao primedbu u vezi obrnutog 'P' u prvoj Stražarskoj Kuli. prema onom delu koji je vladar Paraon-a. sa dodatkom jednog L. "jer početi tamo napraviće ime rđavog duha. 6. 24. ZIP 26. 21.Ave. 8. 22. 27. 42.

ZIM ZIM 71. 27. "reformisana" Velika Tabela daje CRPANIB (CRPANIB). VTA VTA 74. LEA LEA CUCARPT LAVACON SOCHIAL SIGMORF AYDROPT TOCARZI NABAOMI ZAFASAI YALPAMB TORZOXI ABAIOND OMAGRAP ZILDRON PARZIBA TOTOCAN CHIRSPA TOANTOM VIXPALG OZIDAIA PARAOAN CALZIRG RONOAMB ONIZIMP ZAXANIN 23 ORCAMIR 9920 9230 9240 7623 7132 2634 2346 7689 2634 9996 3620 4230 8880 1230 1617 5536 5635 5658 2232 2326 2367 7320 7262 7333 8200 8360 CHIALPS 8236 SOAGEEL 5632 MIRZIND 6333 OBUAORS 6236 RANGLAM POPHAND 9232 3620 NIGRANA 5637 BAZCHIM 7220 SAZIAMI 7560 MATHVLA 24 7263 ORPANIB } } } } } } } } } } } } 28390 17389 17389 17846 11727 16829 6925 21915 24796 18201 18489 22043 ______________________________________________________________________________ 23 Tako je u izdanju Ekvinoksa. 72. 24. 76. 26.CHANOKH _______________________________________________________________________________ 46. čitanje odgovarajućeg sigila sa tabele date u Tableti III daje ORANCIR (ORANCIR) (kao i Velika Tabela iz 1587. 16. OXO OXO 77. 49. 75. jer ima višak slova. međutim. POP 56. kako je to očigledna štamparska greška. 81. LOE LOE 68. ASP ASP 62. 70. 18. 67. KHR 58. KHR 59. 20. 73. 51. Deo je dat iz Džajmsove vrste slova iz Liber Scientiæ i takođe se podudara sa Tabletom III i Velikom Tabelom iz 1584. POP 55.. 79. 21. 63. 17. 61. 66. 19. 69. 52. Džejmsova vrsta slova u Liber Scientiæ daje ORCANIR (ORCANIR) što je konzistentno sa Velikom Tabelom iz 1584. TAN TAN 50. 25. ZEN ZEN 53. 54. 60. 48. 78.. 23.) 24 _______________________________________________________________________________ 24 Izdanje Ekvinoksa daje ORPAMB (ORPAMB) što je promenjeno. . 22. ICH 65. LEA LEA 80. ICH 64. 57. 47.

27 26 Normalnije dato kao THAHEBYOBEAATANUN (THAHEBYOBEAATANUN) neki od samoglasnika su interpolacije da bi se učinilo izgovorljivijim. _______________________________________________________________________________ 25 Ova imena su izvedena od Zlatne Zore iz perimetra Sigillvm Dei Æmeth pomoću izuzetno složenog procesa koji nije potrebno opisivati ovde. 28 ENOHIJANSKI a A d D I I. i konzistentan je sa Velikom Tabelom iz 1584.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ 28. 84.je ThHBYBATNN (ThHBYBATNN). Reformisana Velika Tabela daje TAAOGBA (TAAOGBA). W SLIKA IX ALFABET b B g G n N s S 25 c C. 90. 88. 87. Tabela u Tabletu III daje TAAOGLA (TAAOGLA). četiri sigila u uglovima Slike X izvan velikog kvadrata su sigili četiri velika Elementalna Kralja: D Tahaoeloj Tahaoeloj. C Thahebyobeeatan Thahebyobeeatan. 91. međutim. TAN 29. ime isprva stvoreno . K h H o O t T e E l L q Q x X f F m M r R z Z ______________________________________________________________________________ Izdanje Ekvinoksa daje TAONGLA (TAONGLA) što je promenjeno kao štamparska greška: deo je dat iz vrste slova iz Liber Scientiæ. Y p P u U. 27 E Thahaaotahe Thahaaotahe B Ohooohaatan Ohooohaatan. 89. 28 . koji oba daju DOXMAEL (DOXMAEL). Uočite da je sigil svakog Guvernera jedinstven. ZEN 30. V.pogledati belešku dole . ovaj deo je konzistentan sa tabelom u Tabletu III. nije konzistentan sa bilo kojim verzijama Velike Tabele u Sloanu 3191. Tako je u izdanju Ekvinoksa. ovaj deo. LABNIXP POCISNI OXLOPAR VASTRIM ODRAXTI GOMZIAM 25 TAONGLA GEMNIMB ADVORPT 26 DOZINAL 2360 7236 8200 9632 4236 7635 4632 9636 7632 5632 } } 18066 21503 } 27532 Slika X prikazuje nam imena ovih Guvernera u četiri Stražarske Kule. 85. TEX TAN ZEN TEX 82. 86. Uporedite je sa Slikom III. 83. Liber Scientiæ (prema Džejmsovoj vrsti slova) daje DOXINAL (DOXINAL).

prema Tarneru (1989) ovo slovo je sigil PARAON (PARAON). strelica kranju tačku. drugi od levo do desno. a treći od gore do dole. Ç iii iii iii Æ Æ . Slovo broj 65 daje ime LAXDIZI (LAXDIZI) koje nije pomenuto u Liber Scientiæ.CHANOKH _______________________________________________________________________________ SIGILI NA TABELI STRAŽARSKIH KULA29 Ä 58 53 51 49 56 44 63 60 46 52 57 62 12 48 30 74 77 76 72 19 33 68 66 70 73 81 16 86 84 78 83 27 25 85 28 21 26 79 82 23 18 71 80 87 29 41 24 40 20 38 36 39 69 67 75 34 35 42 37 30 55 14 9 64 29 31 4 32 65 15 5 45 59 54 61 6 11 43 7 3 8 10 50 47 28 88 1 90 91 Å 89 2 13 17 22 SLIKA X ______________________________________________________________________________ 29 _______________________________________________________________________________ 26 Brojevi koji identifikuju sigile bi mogli biti moderna interpolacija. Tarner i Džejms ih ne daju. Slovo 59 je nacrtano praveći crticu od gore levo do dole desno. Linije preko početka svakog sigila označava početnu tačku. U nekim slovima dupliranje je neophodno. i iii Æ Æ Æ . 65.

mada je u nekim pozivima zapisano kao ç u tim slučajima se izgovara meko. 5. ili suglasnik 'j'. za izgovaranje.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ II DEO ČETRDESETOSAM POZIVA ILI KLJUČEVA Ovo su Najsvečanije Invokacije. Za one Tabele ORO (ORO) u celini i za manji ugao te tabele. "e" posle "b" (bEth). c je ulgavnom izgovarao tvrdo. 2: Koristi se kao invokacija Anđela EHNB (EHNB) skupine koji predstavljaju vladavinu Duha u tabeli Unije. i se može izgovarati kao samoglasnik. 4. druge elemente ovih pravila: Z (Z) je uvek izgovarao prošireno kao 'zod' ili 'zoda'. Koristite ih samo posle ostalih invokacija. koji odgovara samom elemetu. na drugom mestu.Z. itd. "a" posle "d".2 ______________________________________________________________________________ 1 2 Atribucije prvih osamnaest Poziva na Tabletu je ili iz inovacije Zlatne Zore ili je izvedeno iz posredničkog izvora. Drugačija diskusija o izgovoru enohijanskog se može naći u izdanjima u Lajkoku (1978. _______________________________________________________________________________ 27 Ovo je iz pravila Z. a takođe i Anđela 4 zemaljske tabele.1 1: Upravlja uopšteno tabelom Unije u celini. ovako 3: Koristi se za invokacije Anđela slova linije EXARP (EXARP). Tako i za druge Preostalih 12 Ključeva se odnose na preostale manje uglove tabela. A. Zemlja E. takođe prethodi svim invokacijama Anđela Ključne Tabele.K. 'i'. Jezik Elementala (takođe zvan Anđeoski ili Enohijanski) izgovarajte ubacujući sledeći Hebrejski samoglasnik između suglasnika. Koristi prvo taj poziv u svim invokacijama Anđela te tabele. Vatra B. 6: Koriste se u invokacijama Anđela Tabele Unije. bez pomena. npr. "i" posle "g" (gImel). je takođe prihvatio. gde je redosled elemenata Vazduh D. g je izgovarao tvrdo ili meko. ali ne i za ostale 4 tabele. 3.) . Ključna Tabela ima 6 poziva. Ne koristi se u invokacijama ostale 4 tabele. IDOIGO (IDOIGO). npr. 1 je iznad ostalih 5. Voda C.

Znak Zatvaranja Vela. Vas. k. _______________________________________________________________________________ 28 ..I. Lux. Veo Svetišta. Imenom hwchy. Lozinkom I.N.. O Duhovi Tabele Duha. Vas.) (Izvedi Prizivni Pentagram Duha. ja prizivam! Znak ubijenog Ozirisa! Znak žalosti Izide! Znak Apofisa i Tifona! Znak Uzdignutog Ozirisa.CHANOKH _______________________________________________________________________________ OTVARANJE PORTALA GROBNICE ADEPATA t. L.wwww. Svetlost Krsta. (Izvedi ove znakove. p. Kucaj: w .) U imenu tudw hwla hwhy proglašavam da su Duhovi Duha potpuno prizvani.R.) U broju 21. Znak Otvaranja Vela.X. PAROKETH. (Izvedi ove znakove. r. u velikoj reči hyha.V.

jer ja sam Sluga istog vašega Boga. Čija sedla ja ukrasih Vatrom Sabiranja i ulepšah vaše odore divljenjem. lape zodiredo Noco Mada.C. od comemahe ta nobeloha zodien. Kojima ja načinih zakon da upravljate Svetima i dodelih vam Štap i Kovčeg Znanja. Nisam siguran odakle je Kroli dobio sobolo. Engleska transliteracija je bila blago izmenjena od onih u Dijevom MSS. A. čijeg početka nema niti kraja ne može biti. soba tahil ginonupe pereje aladi. a ne postoji dovoljno materijala na ovome jeziku koji bi omogućio davanje opštih pravila. koji sja5 poput plamena u središtu vaših palata i vlada među vama kao ravnoteža pravednosti i istine!**6 Pokrenite se zato. u dodatku osavremenjivanja pisanja. elanusaha caelazod: sobra zod-ol Roray i ta nazodapesad. Priziva celu Tabelu Duha.C. od zodameranu! odo cicale Qaa. 4 3 Tako je u izdanju Ekvinoksa. istinski obožavalac Najvišeg! 86 reči u ovom Enohijanskom Pozivu. "utvara" se pojavljuje na ovom mestu. I još. Hoathahe I A I D A ! Ja vladam nad vama. vi uzdizaste svoje glasove i zakleste poslušnost i veru u Njega koji živi i pobeđuje.Z. ** Ovde čitaj Vooan u invokacijama Palih Duhova. Giraa ta maelpereji. ali Di je obavešten u to vreme od Nalvagea da se: "Vooan izgovara od onih koji padaju.4 U čijim rukama Sunce je poput mača. a Mesec kao prvobitna Vatra. das vaurebes obolehe giresam. i povezujem vas zajedno kao dlanove svojih ruku." 6 . ubacujući samoglasnike gde je neophodno u skladu sa pravilima izgovaranja Z. eca. i jesu slavljeni. A ______________________________________________________________________________ * Upoređivanje različitih rukopisa ovih ključeva nije razjasnilo različit način čitanja. Naredni tekst Ključeva ili Poziva su fonetske izvedbe. u moći uzvišen iznad Nebeskog svoda Besa. i pokažite! Razotkrite misterije svoje kreacije! Prijateljski mi budite. ovde i takođe u Trećem Ključu. 5 _______________________________________________________________________________ 29 Vooan je izvorno primljeno. gohu IAD Balata. Đavoli su izgubili ponos zvuka.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ PRVI KLJUČ*3 OL SONF VORSG GOHO IAD BALT LANSH CALZ VONPHO SOBRA ZOL ROR I TA NAZPSAD OD GRAA TA MALPRG DS HOLQ QAA NOTHOA ZIMZ OD COMMAH TA NOBLOH ZIEN SOBA THIL GNONP PRGE ALDI DS VRBS OBOLEH GRSAM CASARM OHORELA TABA PIR DS ZONRENSG CAB ERM IADNAH PILAH FARZM OD ZNRZA ADNA OD GONO IADPIL DS HOM OD TOH SOBA IAOD IPAM OD UL IPAMIS DS LOHOLO VEP ZOMD POAMAL OD BOGPA AAI TA PIAP BALTOH OD VAOAN ZACAR CA OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA OL sonuf vaoresaji. u Dijevom MSS i mnogim drugim štampanim izdanjima reč vonpho (vonupeho). A. Svi drugi štampani izvori koje sam mogao da konsultujem (osim onih koji su izvedeni iz Čanoka) daju loholo. koji merim vaše Odeće u središtu svojih Odora. Ova omaška je verovatno slučajna. Primetiti da se više krajnjih 'e' izgovara odvojeno. reče Bog Pravednosti. od bogipa aai ta piape Piamoel od Vaoan! Zodacare. zodoreje. Casarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe. das hoel-qo qaa notahoa zodimezod. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadpiel das home-tohe soba ipame lu ipamis: das sobolo vepé zodomeda poamal. ali Vaoan od onih koji su.

Koren Moći Zemlje. N .Koren Moći Vode. E .7 jer ja sam od Njega koji živi zauvek! Priziva Kolonu Duha A u Tabeli Duha. zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od ozodazodame vaurelape. Torezodu! gohe-el. Ustanite. i pokrenite se zato ka njegovim služiteljima! Pokažite se u moći. . ili kao cvetove u njihovoj lepoti za odaju Pravednosti! Snažnija su vaša stopala nego goli kamen. H .Koren Četiri asa (keca). i učinite me moćnim Promatračem stvari. i moćniji vaši glasovi nego višestruki vetrovi! Jer vi postadoste građevina kakve nema osim u Umu Svemoćnog. reče Prvi. lape zodir IOIAD! Mogu li Krila Vetrova razumeti vaše glasove Čuda? O vi! Drugi od Prvih! koje su žarki plamenovi oblikovali u dubini mojih Čeljusti! Koje ja pripremih kao svadbene pehare. B . A Moći Vazduha.Koren Moći Vatre. Dijev MSS daje "snažno Vrenje". ______________________________________________________________________________ 7 _______________________________________________________________________________ 30 Sumnjiv deo.CHANOKH _______________________________________________________________________________ DRUGI KLJUČ ADGT VPAAH ZONG OM FAAIP SALD VIV L SOBAM IALPRG IZAZAS PIADPH CASARMA ABRAMG TA TALHO PARACLEDA Q TA LORSLQ TURBS OOGE BALTOH GIVI CHIS LUSD ORRI OD MICALP CHIS BIA OZONGON LAP NOAN TROF CORS TA GE OQ MANIN IAIDON TORZU GOHEL ZACAR CA CNOQOD ZAMRAN MICALZO OD OZAZM VRELP LAP ZIR IOIAD ADAGITA vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON.

ORO (ORO).www . Duhovi Vazduha obožavajte svoga Stvoritelja! (S oružjem vazduha napravi znak k. obožavajte svoga Stvoritelja! U Imenu yj la ydc. koja su nošena na Barjaku Istoka. (Ponovno uzdigni Bodež.) U Imenima i Slovima Velikog Istočnog Četverougla. Duhovi Vazduha. (Kucaj. obožavajte svoga Stvoritelja. Tvoje Ime neka bude uvek veličano u životu Svih.) U Imenu lapr (Rafael) i u Znaku Čoveka. velikog Kralja Istoka. Duhovi Vazduha obožavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj Krst. obožavajte svoga Stvoritelja.www. U Imenima hwhy i yj la ydc. Duhovi Vazduha. proglašavam da su Duhovi Vazduha pravilno prizvani. (Kucaj: www . alga.) _______________________________________________________________________________ 31 . EXARP.) Obožavajmo Gospoda i Kralja Vazduha! yj la ydc! Svemoćni i Večni.) (Prizivni Pentagram Vazduha s ovim rečima: hwhy. AOZPI (AOZPI).) Amen! (Prizivni Pentagram Aktivnog Duha s ovim rečima: hyha. i dajmo mu vlast nad stvorenjima vazduha.) U Tri Velika Tajna Imena Boga. IBAH (IBAH). (Uzdigni Bodež. Duhovi Vazduha.) I Elohim reče: Načinimo Adama po vlastitom liku. (Znak Šu. yj la ydc.) U Imenu BATAIVAH (BATAIVAH).ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OTVARANJE HRAMA U STEPENU 2˚ = 9˚ Izvedi Znak Šu-a.

Pilada noanu možete delovati u mojoj Moći. istinskih vremenskih doba. neprestano na Zemlju. i (Njegovo) Ime posta Zodacare! Vaunigilaji! od moćno među nama. Dvanaest Kraljevstva stoji. vaunud-el-cahisa a druga su poput oštrih Srpova ta-pu-ime qo-mos-pelehe i Rogova Smrti. Casarameji gohia: cvetaju. kažem! do-o-a-inu noari micaolazoda Pogledajte! Njegove milosti a-ai-om. amiranu! Micama! i Istine. U imenu istog vašeg Yehusozod ca-ca-com. osim u mojih vlastitijeh ruku. D Princ Kočije Vazduha. Siđite! I prionite nama kao učesnicima Njegove Tajne Mudrosti u vašoj Kreaciji. Gigipahe. i Ili e-Ol balazodareji. D Ugao Vazduh D Vazduha. od aala tahilanu-os netaabe: daluga smestih vas u dvanaest sedišta vaomesareji elonusa upravljanja. od Boga. (80 reči u ovom Enohijanskom Pozivu. Norezodacahisa otahila Šest je sedišta životnog daha. dasata beregida od torezodul! spavaju i ustaće! U Prvome ja vas načinih vladarima. Do-o-i-ape MADA: goholore. Tako vi postadoste skutovi Pravednosti gohus. sa od miinoagi de ginetaabe: namerom da iz najviših posuda vaunu na-na-e-el panupire i kutaka vaše vladavine vi malpireji caosaji. uzdignite se. celu Tabelu Vazduha. U kojem im-ua-mar pugo pelapel mi govorimo. Pokrenite se! Ananael Qo-a-an. qui-i-inu toltoregi Zemlje i jesu i nisu. Gde stvorenja telocahe. sipajući vatre života i rasta vaunalahe balata od-vaoan. koji cahisa i cahisji em ozodien. dajući svakome capemi-ali vaoresa cala homila od vas postupnu moć nad 456 cocasabe fafenu izodizodope.CHANOKH _______________________________________________________________________________ TREĆI KLJUČ MICMA GOHO IAD ZIR COMSELH AZIEN BIAB OS LONDOH NORZ CHIS OTHIL GIGIPAH UNDL CHIS TA PUIM Q MOSPLEH TELOCH QUIIN TOLTORG CHIS I CHISGE M OZIEN DS BRGDA OD TORZUL ILI EOL BALZARG OD OD AALA THILN OS NETAAB DLUGA VOMSARG LONSA CAPIMALI VORS CLA HOMIL COCASB FAFEN IZIZOP OD MIINOAG DE GNETAAB VAUN NANAEEL PANPIR MALPIRGI PILD CAOSG NOAN UNALAH BALT OD VOOAN DOOIAP MAD GOHOLOR GOHUS AMIRAN MICMA IEHUSOZ CACACOM OD DOOAIN NOAR MICAOLZ AAIOM CASARMG GOHIA ZACAR UNIGLAG OD IMUAMAR PUGO PLAPLI ANANAEL QAAN MICAMA! goho Pe-IAD! Vidi! vaš Bog reče! Ja sam zodir com-selahe azodien krug na čijim rukama biabe os-lon-dohe.) Priziva EXARP (EXARP). _______________________________________________________________________________ 32 .

Kucaj: w . GAIOL (GAIOL).www .) U tri Velika Tajna Imena Boga MPH (MPH). Velikog Kralja Zapada. koja su nošena na Barjaku Zapada. Duhovi Vode. twabx \yhla. obožavajte svoga Stvoritelja. i dajmo mu vlast nad Ribama Mora! U Imenu l a. Duhovi Vode obožavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj Peharom Sigil Orla.) I Elohim reče: Načinimo Adama po vlastitom liku. Snažnom i Moćnom. alga. U Imenu twabx \yhla. i u Imenu twabx \yhla.) Svim Imenima i slovima Velikog Četvorougla Zapada. _______________________________________________________________________________ 33 . Duhovi Vode. (Iscrtaj Krst Peharom. Duhovi Vode obožavajte svoga Stvoritelja. (Kucaj. HCOMA. obožavajte svoga Stvoritelja! (Uzdigni Pehar. Arhanđela Vode.) (Izvedi Prizivni Pentagram Vode s ovim imenima: l a.) U Imenu larbg (Gabriel). ARSL (ARSL).) Obožavajmo Gospoda i Kralja Vode! twabx \yhla! Elohim Vojske! Neka je slava Ruach Elohimu koji se kretao nad Površinom Voda Stvaranja! Amen! (Izvedi Prizivni Pentagram Pasivnog Duha s ovim imenima: hyha. Duhovi Vode.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OTVARANJE HRAMA U STEPENU 3˚ = 8˚ Izvedi Znak Auramoth. i u znaku Orla. obožavajte svoga Stvoritelja! (Uzdigni Pehar. proglašavam da su Duhovi Vode pravilno prizvani.www.w .) U Imenu RAAGIOSEL (RAAGIOSEL).

koji su takođe u nizu Brojevi Vremena. Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga: Bagile zodir ena-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL. dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o calaa. jer ja sam Gospod. i pogledah oko sebe. koji jeste i živi! U Imenu Stvoritelja. C Kraljica Tronova Voda. zodacare! Zodameranu obelisonugi resat-el aaf nor-mo-lapi! Ja postavih svoja stopala na Jug. koji vladaju u drugome Uglu? Pod koje ja postavih 9639. da slaviti možete Njega među sinovima ljudi! Priziva HCOMA (HCOMA). dasonuf vi-vau-di-vau? Casaremi oeli meapeme sobame agi corempo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji.CHANOKH _______________________________________________________________________________ ČETVRTI KLJUČ OTHIL LASDI BABAGE OD DORPHA GOHOL GCHISGE AVAVAGO CORMP PD DS SONF VIV DIU CASARMI OALI MAPM SOBAM AG CORMPO CRIP L CASARMG CROODZI CHIS OD UGEG DS T CAPIMALI CHIS CAPIMAON OD LONSHIN CHIS TA LO CLA TORZU NOR QUASAHI OD F CAOSGA BAGLE ZIR ENAY IAD DS I OD APILA DOOAIP QAAL ZACAR OD ZAMRAN OBELISONG RESTEL AAI NOR MOLAP OTAHIL elasadi babaje. _______________________________________________________________________________ 34 . nisu li gromovi rasta 33 po broju. C Ugao Vodeni C deo Vode. i njihove moći su kao prvih 456. koje niko još izbrojao nije osim Jednog. u kojem drugi početak je stvari i postaje jači. govoreći. od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coremepe peda. celu tabelu Vode. pokrenite se! I pokažite se kao prijatni predavači. Ustanite! Vi sinovi Užitka! i posetite Zemlju. vaš Bog.

Skiptar i Sjaj: Malkuth. Geburah.) U Imenima i Slovima Velikog Severnog Četvorougla. Velikog arhanđela Zemlje. koja su nošena na Barjaku Severa. DIAL (DIAL). Ruža Šarona i Ljiljan Dolina.) (Napravi Prizivni Pentagram Zemlje s ovim imenima: ]lm ynda) I Elohim reče: Načinimo Čoveka po vlastitom liku. Duhovi Zemlje obožavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj krst. i proglasi: "Hram je pročišćen. U Ime ]lm ynda. Kucaj: wwww .) (Napravi Prizivni Pentagram Pasivnog Duha s ovim imenima: hyha. i nad svakim gmižućim stvorom što gmiže po Zemlji. obožavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj Znak b. Tvoje neka je Kraljevstvo. muško i žensko stvoriše. ]lm ynda.) U Imenu layrwa (Avriel ili Uriel). alga. NANTA.) "Neka Zemlja obožava Adonai-a! (Napravi Prizivni Heksagram Saturna. obožavajte svoga Stvoritelja! U Imenu {rah ynda. Amen! (Posipaj Solju tabelu Zemlje. Duhovi Zemlje. I Elohim stvori ATh-haADAM(a).w.) U tri velika Tajna Imena Boga. i Neveste i Kraljice Kraljevstva. i dajmo mu vlast nad Ribama Mora i Pticama Vazduha. Duhovi Zemlje. Duhovi Zemlje.) Obožavajmo Gospoda i Kralja Zemlje! {rah ynda. Pročisti s Vatrom i Vodom.) U imenu IC-ZOD-HEH-CA (IC-ZOD-HEH-CA). HCTGA (HCTGA). obožavajte svoga Stvoritelja! (Poprskaj Vodom Tabelu Zemlje." (Kucaj. _______________________________________________________________________________ 35 . na sliku Elohima oni ga stvoriše. proglašavam da su Duhovi Zemlje pravilno prizvani. Gedulah.www .ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OTVARANJE HRAMA U STEPENU 1˚ = 10˚ Izvedi Znak Bog SET u borbi. Duhovi Zemlje obožavajte svoga Stvoritelja! (Okadi Tabelu. Velikog Kralja Severa.ww . MOR (MOR).

zašto? Naš Gospod je Sve-Jedan! Priziva NANTA (NANTA). i boraveći u sjaju Nebesa kao stalni Tešitelji. posetite nas u miru i zadovoljstvu. El ta-vi-vau. Kraj i Sadržaj Vremena. soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Dr. i početak njihovih vlastitih sedišta. Za njih ja učvrstih 19 Stubova Radosti. E Princeza Odjekujućih Brda.CHANOKH _______________________________________________________________________________ PETI KLJUČ SAPAH ZIMII D DIV OD NOAS TA QANIS ADROCH DORPHAL CAOSG OD FAONTS PERIPSOL TA BLIOR CASARM AMIPZI NAZ ARTH AF OD DLUGAR ZIZOP ZLIDA CAOSGI TOLTORGI OD ZCHIS ESIASCH L OD VIV OD IAOD THILD DS PERAL HUBAR PEOAL SOBA CORMFA CHIS TA LA ULS OD QCOCASB CA NIIS OD DARBS QAAS F ETHARZI OD BLIOR IAIAL EDNAS CICLES BAGLE IAD I L SAPAHE zodimii du-i-be. i oni su braća Prvih i Drugih. adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripesol ta-be-liore. od zod-cahisa esiasacahe. od iaod tahilada das hubare pe-o-al. Zato dođite vi i poštujte svoje stvaralaštvo. koja su ukrašena sa 69636 večno-plamtećih svetiljki. učinite nas primaocima vaših misterija. Džon Di _______________________________________________________________________________ 36 . od noasa ta qu-a-nis. Casareme A-me-ipezodi na-zodarethe afa. gledajući veselo na Zemlju. i dadoh im sudove da poplave zemlju s njenim stvorenjima. bagile Ge-iad I-el! Moćni zvuci u treći ugao uđoše. od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi. čiji brojevi su kao Početak. celu tabelu Zemlje. E Ugao Zemljanog E dela Zemlje. i postadoše poput maslina na Maslinovoj gori. Lotos Palate Zemlje. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa.

PDOCE (PDOCE). proglašavam da su Duhovi Vatre pravilno prizvani. Duhovi Vatre. velikog Kralja Juga.) U Imenu EDELPERNA (EDELPERNA). obožavajte svoga Stvoritelja! U Imenu twabx hwhy. arhanđela Vatre.) U Imenima i Slovima Velikog Južnog Četvorougla. twabx hwhy. OIP (OIP). obožavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj Krst. obožavajte svoga Stvoritelja! (Spusti i podigni kadilo. alga.www. BITOM) (Izvedi Prizivni Pentagram Vatre s ovim imenima: \yhLa. Duhovi Vatre. Duhovi Vatre.) Obožavajmo Gospoda i Kralja Vatre! Tetragrammaton twabx! Budi blagoslovljen! Vođa Vojski Tvoje je Ime! AMEN! (Izvedi Prizivni Pentagram aktivnog Duha s ovim imenima: hyha. Kucaj: www .ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OTVARANJE HRAMA U STEPENU 4˚ = 7˚ Izvedi Znak Thoum-aesh-neith.w . koja su nošena na Barjaku Juga. _______________________________________________________________________________ 37 .) U tri Velika Tajna Imena Boga. TEAA (TEAA).) (Iscrtaj Znak e kadilom ili drugim pogodnim oružjem) U Imenu lakim (Mihael). obožavajte svoga Stvoritelja! (Podigni kadilo. Duhovi Vatre. (Kucaj.

Ja pričah o vama. dalagare malapereji ar-caosaji od acame canale. _______________________________________________________________________________ 38 . vas čija dela će biti pesma slave i hvalospev Bogu pri vašem Stvaranju! Priziva BITOM (BITOM). sobam El haraji babalonu od obeloce samevelaji. celu Tabelu Vatre. micalazoda Pil-zodinu. sobola zodare fabeliareda caosaji od cahisa aneta-na miame ta Viv od Da. Moj glas zato poslušajte. Moćnih u Svodu Voda. čiji putevi sa utehom posetiše Zemlju. koje Prvi je zasadio kao patnju zlima i kao venac pravednim. Daresare Sol-petahe-bienu. i pokrenuh vas u snazi i prisutnosti. B Ugao Vatrenog B dela Vatre. Be-ri-ta od zodacame ji-mi-calazodo: sob-ha-atahe tariana luia-he od ecarinu MADA Qu-a-a-on! Devet je duhova četvrtog ugla. i u upravljanju su i nastanku kao Drugi i Treći. B Gospodar Plamena i Munje.CHANOKH _______________________________________________________________________________ ŠESTI KLJUČ GAH S DIV CHIS EM MICAOLZ PILZIN SOBAM EL HARG MIR BABALON OD OBLOC SAMVELG DLUGAR MALPRG AR CAOSGI OD ACAM CANAL SOBA ELZAP F BLIARD CAOSG OD CHIS ANETAB OD MIAM TA VIV OD D DARSAR SOLPETH BIEN BRITA OD ZACAM GMICALZO SOBA HAATH TRIAN LUIAHE OD ECRIN MAD QAAON GAHE sa-div cahisa em. dajući im plamene strele da zemlju obrađuju i 7699 stalnih radnika. Kralj Duhova Vatre.

od zodonace u kojima snaga čoveka lucifatianu. snažne kule i mesta Zodacare! Zodameranu! utehe. _______________________________________________________________________________ 39 .ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ SEDMI KLJUČ RAAS I SALMAN PARADIZ OECRIMI AAI IALPIRGAH QUIIN ENAY BUTMON OD INOAS NI PARADIAL CASARMG UGEAR CHIRLAN OD ZONAC LUCIFTIAN CORS TA VAUL ZIRN TOL HAMI SOBA LONDOH OD MIAM CHIS TA D OD ES UMADEA OD PIBLIAR OTHIL RIT OD MIAM CNOQUOL RIT ZACAR ZAMRAN OECRIMI QAADAH OD OMICAOLZ AAIOM BAGLE PAPBOR IDLUGAM LONSHI OD UMPLIF UGEG BIGLIAD RA-ASA isalamanu Istok je kuća Devica koje para-di-zoda oe-cari-mi aao pevaju hvalospeve među iala-pire-gahe Qui-inu. Pokrenite se! Pojavite Bajirele papenore idalugama se! pevajte hvalospeve elonusahi—od umapelifa Stvoritelju. Enai plamenovima prve slave gde butamonu od inoasa ni Gospod je otvorio svoja usta. Čija kraljevstva i od pi-beliare itahile rita od nastavak su kao Treći i miame ca-ni-quola rita! Četvrti. Ugao Vodenog C dela Vazduha D u Tabeli Vazduha. Casa-remeji ujeare one postadoše 28 živih staništa cahirelanu. O vi sluge I-mica-ol-zododa aaiome. D Kraljica Tronova Vazduha. takvima Soba lonudohe od nuame koji deluju čudom na sva cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea stvorenja. i pa-ra-diala. ornamentima sjaja. caresa ta uživaše. i bejahu odeveni vavale-zodirenu tol-hami. Milosti. Jer ovom sećanju je data moć. i naša snaga raste u našem Tešitelju. Sedišta Milosti i Iecarimi Quo-a-dahe od Postojanosti. i moćni budite vau-ge-ji Bijil-IAD! među nama.

NIISO! Kuća ne uruši i Zmaj ne bagile momao siaionu. postaju. od potone? Izađite! jer su mabezoda IAD oi asa-momare Gromovi (rasta)8 progovorili. bio je. das i jednako Udovicinoj žetvi. NIIASA! Zodameranu Izađite! Jer su Krune Hrama i ciaosi caosago od belioerasa Odora Onog koji jeste. podeljene! Dođite! Pojavite se! Na užas Zemlje i naše zadovoljstvo. ali u Četvrtom Ključu je komentarisano sa "gromovi rasta" (suprotstavljeno Coraxo. 8 . i zadovoljstvo onih koji se pripremiše. D Princeza Silovitih Vetrova. Ugao Zemljanog E dela Vazduha D u tabeli Vazduha. i od coresi ta a beramiji. koji jesu. Casaremeji Hijacintovih Stubova. koje pripremih svojoj Soba miame tarianu ta lolacis vlastitoj Pravednosti.CHANOKH _______________________________________________________________________________ OSMI KLJUČ BAZME LO I TA PIRIPSON OLN NAZ AVABH OX CASARMG URAN CHIS UGEG DS ABRAMG BALTOHA GOHO IAD SOBA MIAM TRIAN TA LOLCIS ABAI VOVIN OD AZIAGIER RIOR IRGIL CHIS DA DS PAAOX BUSD CAOSGO DS CHIS OD IPURAN TELOCH CACARG O SALMAN LONCHO OD VOVINA CARBAF NIISO BAGLE AVAVAGO GOHON NIISO BAGLE MOMAO SIAION OD MABZA IADOIASMOMAR POILP NIIS ZAMRAN CIAOFI CAOSGO OD BLIORS OD CORSI TA ABRAMIG BAZODEMELO i ta Podne. u kojem Stariji jači berameji balatoha: goho IAD. i od Vovina carebafe? NIISO! koji neće videti Smrt sve dok se bagile avagao gohon. avavago je komentarisano samo sa "gromovi" u Osmom Ključu. "gromovi presude i gneva" u Desetom Ključu). pa-aox busada Caosago. biće krunisan. Sir Edvard Keli ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 40 U Dijevom MSS. reče varanu cahisa vaugeji asa Gospod. čija Abaivoninu od azodiajiere dugovečna postojanost biće riore. Irejila cahisa da das kao štitovi Spuštajućem Zmaju. Lotos Palate Vazduha. cahisa od ipuranu telocahe Koliko mnogo ih je koji ostaju cacureji o-isalamahe lonucaho u Slavi Zemaljskoj. poilape. prvo je poput trećeg pi-ripesonu olanu Neba načinjeno od 26 Na-zodavabebe ox.

Oni caosago ta iasa olalore ginai prikupiše mahovinu Zemlje limelala. _______________________________________________________________________________ 41 Prevod u fusnoti je prihvatljiviji. Ul ci ninu a sobame im mermerni kamen. 9 . čija krila su cahisa tatanu od tarananu od pelina i od slane srži). a zodumebi canilu. bajile Pravednosti raduje se njima! a-cocasahe icoresaka a uniji Priđite.*9 Sretan ucime. Ozol (ozodola u fonetskoj izvedbi) je verovatno deo od zol. Glave su im pokrivene mireka ozodola cahisa pidiai dijamantima. a nad glavama Colalala. od ističu. alare busada sobolunu postavi svoja stopala na od cahisa hoel-qo ca-no-quodi Zapadu. jer vreme je takvo da Utehu traži. Collal (kolalala) nije drugde potvrđeno. objašnjeno kao "šake" u Prvom Ključu.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ DEVETI KLJUČ MICAOLI BRANSG PURGEL NAPTA IALPOR DS BRIN EFAFAFE P VONPHO OLANI OD OBZA SOBA UPAAH CHIS TATAN OD TRANAN BALYE ALAR LUSDA SOBOLN OD CHIS HO L Q CNOQUODI CIAI UNAL ALDON MOM CAOSGO TA LAS OLLOR GNAY LIMLAL AMMA CHIIS SOBA MADRID ZCHIS OOANOAN CHIS AVINY DRILPI CAOSGI OD BUTMONI PARM ZUMVI CNILA DAZIZ ETHAMZ A CHILDAO OD MIRC OZOL CHIS PIDIAI COLLAL ULCININ A SOBAM UCIM BAGLE IAD BALTOH CHIRLAN PAR NIISO OD IP EFAFAFE BAGLE COCASB I CORS TA UNIG BLIOR MICAOLI beranusaji perejela Moćna straža Vatre sa napeta ialapore. soba-ca upaahe za dva i po puta. Ugao Vatrenog B dela Vazduha D u tabeli Vazduha. beliore. BALATOHE cahirelanu pare! Zašto? Jer Gospod NIISO! od upe ofafafe. nego je objašnjeno sa "sleues" u Dijevom MSS. Vaunesa aladonu mom svojih 9996 poslanika. das barinu dvoseklim plamenim mačevima efafaje Pe vaunupeho olani od (koji imaju osam Sudova besa obezoda. ali ne i vaši Sudovi. D Gospodar Vetrova i Povetarca. Amema cahisa sobra kao bogataš svoje Blago. ______________________________________________________________________________ * "na njihovim rukama su mermerni rukavi". Bajile? IAD je onaj na kojeg se ne mršte. Kralj Duhova Vazduha. Dazodisa iz usta njihovih mora krvi etahamezoda cahisa dao. madarida zod cahisa! Ooa Prokleti su oni čije krivice oni moanu cahisa avini darilapi jesu! U njihovim očima caosajinu: od butamoni pareme mlinovi su veći nego Zemlja. balie. i izmerena bi sa cial.

Nisam siguran o izvoru za ovu "odzvanjajuću" napomenu. i povraća glave salaberoxa cynuxire faboanu.CHANOKH _______________________________________________________________________________ DESETI KLJUČ CORAXO CHIS CORMP OD BLANS LUCAL AZIAZIOR PAEB SOBA LILONON CHIS VIRQ OP EOPHAN OD RACLIR MAASI BAGLE CAOSGI DS IALPON DOSIG OD BASGIM OD OXEX DAZIZ SIATRIS OD SALBROX CINXIR FABOAN UNAL CHIS CONST DS DAOX COCASB OL OANIO YOR EORS MICAOLI OL GIXYAX OD MATB COCASB PLOSI MOLUI DS PAGE LARAG OM DROLN MATORB COCASB EMNA L PATRALX YOLCI MATB NOMIG MONONS OLORA GNAY ANGELARD OHIO OHIO OHIO OHIO OHIO OHIO NOIB OHIO CAOSGON BAGLE MADRID I ZIROP CHISO DRILPA NIISO CRIP IP NIDALI CORAXO cahisi coremepe. tutnje sa stotinu das pajeipe. To su daox cocasa ol Oanio yore gromovi koji 5678 puta u vohima ol jizodyazoda od dvadeset i četvrtom deliću eoresa cocasaji pelosi molui trenutka. od Gromovi Presude i Gneva su belanusa Lucala azodiazodore izbrojani i zaklonjeni na paebe Soba iisononu cahisa Severu. Jao neka je Zemlji. u slici Hrasta čije uirequo ope copehanu od grane su 22 gnezda racalire maasi bajile caosagi. C Princ Kočije Voda.10 Jedna junayo anujelareda. bila ipe nidali! je. emena. i velika će biti. škorpiona i živoga sumpora sa Vaunala cahisa conusata das otrovom izmešanog. od ox ex dazodisa od gori. El pataralaxa yolaci koji ne posustaju. jadikovanja i plača polegnutih das yalaponu dosiji od za zemlju koja danonoćno basajime. jednako ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! kao i srce čoveka njegove ohyo! noibe Ohyo! caosagonu! misli. Dođite! Ali ne i vaši moćni zvuci! Ugao Vazdušnog D dela Vode C u tabeli Vode. Ohyo! stena hiljade donosi. 10 . Jao! Jao! Jao! Jao! Jao! Bajile madarida i zodirope Jao! Da. laraji same moćnih zemljotresa i darolanu matorebe cocasaji mnoštvom od hiljadu udara. cahiso darisapa! NIISO! caripe jer njena iskvarenost jeste. U Sloanu 3191 prevod dela ove rečenice je u margini pre nego unutar teksta. niti ovde matabe nomiji mononusa olora vremena poznaju. ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 42 Mnogo zbrke u ovom odeljku.

Zodacare eca od Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje. i pokažite! Otkrijte misterije svoje Kreacije. istinski poštovalac Najvišeg. NIISA! bagile aberameji nonuçape. Od vabezodire cameliaxa od bahala: NIISO! salamanu telocahe! Casaremanu hoel-qo.)." Odeljak u Čanoku je pogrešan. jer ja sam Sluga istog vašeg Boga. Odlazite11 iz Kuće Smrti! oni se sakupiše zajedno i postadoše12 (oni) od kojih je mereno. Lotus Palate Potopa. 12 11 _______________________________________________________________________________ 43 Prema Džejmsu (1984. Pokrenite se zato. Dođite! Jer ja pripremih mesto za vas. daju "i sakupiše sebe zajedno i postaše. i bi pet Gromova što poleteše ka Istoku. 1998. čiji broj je 31. hoathahe I A I D A! Moćno Sedište zaječi. .) je od aldon od noas (od aladonu od noasa). i to je kao što su Oni. Ugao Zemljanog E dela Vode C u tabeli Vode.). od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo. prevod ima engleske reči bez podudarajućeg anđeoskog (videti belešku dole). Formulisana sugestija (Tison. nedostajuće reči očigledno idu pre "salman teloh" ("Kuća Smrti"). Dening i Filips (1986.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ JEDANAESTI KLJUČ OXIAYAL HOLDO OD ZIROM O CORAXO DS ZILDAR RAASY OD VABZIR CAMLIAX OD BAHAL NIISO OD ALDON SALMAN TELOCH CASARMAN HOLQ OD T I TA ZCHIS SOBA CORMF I GA NIISO BAGLE ABRAMG NONCP ZACAR CA OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA OXIAYALA holado. od ti ta zod cahisa soba coremefa i ga. ______________________________________________________________________________ Postoji očigledna praznina u enohijanskom. C Princeza Voda. I Orao progovori i vikaše glasno. "i sakupiše ih zajedno u" je bilo u marginama Sloana 3191. Prijateljski mi budite. lape zodiredo Noco Mada.

Pokrenite se! kažem. . Prijateljski mi budite. Ugao Vatrenog B dela Vode C u tabeli Vode. trebalo bi biti "vladati". hoathahe I A I D A! O vi koji lutate13 Jugom i koji ste 28 Fenjera Tuge. lape zodiredo Noco Mada.CHANOKH _______________________________________________________________________________ DVANAESTI KLJUČ NONCI DS SONF BABAGE OD CHIS OB HUBARO TIBIBP ALLAR ATRAAH OD EF DRIX FAFEN MIAN AR ENAY OVOF SOBA DOOAIN AAI I VONPHO ZACAR GOHUS OD ZAMRAN ODO CICLEQAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA NONUCI dasonuf Babaje od cahisa ob habaio tibibipe: alalare ataraahe od ef! Dirix fafenu mianu ar Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPEHE. Odo cicale Qaa! Zodoreje. da bi Gospod mogao veličan biti. čije ime među vama je Gnev. Zodacare. ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 44 13 Kao što je dato. C Gospodar Talasa i Voda. vežite svoje pojaseve i posetite nas! dovedite svoju pratnju 3663 sluga. istinski obožavalac Najvišeg. gohusa. Dasonuf (dsonf) je skraćenica od ds (koje) i sonf (vlada). od Zodameranu. i pokažite! Razotkrite misterije svoje Kreacije. jer ja sam Sluga istog vašeg Boga. Kralj Morskih Trupa.

to jest. Odo cicale Qaa! Zodoreje. hoathahe I A I D A. istinski obožavalac Najvišeg. E Princ Kočije Zemlje. Diju je rečeno da jednostavno ponovi istu fomulu.14 jer ja sam Sluga istog vašeg Boga. i Pojavite! Razotkrite misterije svoje Kreacije. ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 45 "budi prijateljski prema meni" nenamerno je zanemareno ovde. Zodacare od Zodameranu. što među vama se naziva gorkom žaokom! Pokrenite se. ali zatvarajuća formula Ključeva 13-18 je identična u originalima. O vi Mačevi Juga. koji imate 42 oka da uzburkate gnev Greha. lape zodiredo Noco Mada. i Njegovu Moć. Ugao Vazdušnog D dela Zemlje E u tabeli Zemlje. čineći pijanima ljude koji su prazni. Pazite na Obećanje Boga. 14 . das ivaumeda aai Jirosabe. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ TRINAESTI KLJUČ NAPEAI BABAGEN DS BRIN VX OOAONA LRING VONPHO DOALIM EOLIS OLLOG ORSBA DS CHIS AFFA MICMA ISRO MAD OD LONSHI TOX DS IVMD AAI GROSB ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA NAPEAI Babajehe das berinu vax ooaona larinuji vonupehe doalime: conisa olalogi oresaha das cahisa afefa.

hoathahe I A I D A.CHANOKH _______________________________________________________________________________ ČETRNAESTI KLJUČ NOROMI BAGIE PASBS OIAD DS TRINT MIRC OL THIL DODS TOL HAMI CAOSGO HOMIN DS BRIN OROCH QUAR MICMA BIAL OIAD AISRO TOX DS IVMD AAI BALTIM ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA NORONI bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca ol tahila dodasa tolahame caosago homida: das berinu orocahe quare: Micama! Bial’ Oiad. obećanje Onog koji je među vama nazvan Besom ili Krajnjom Pravednošću. Pokrenite se i pokažite! Razotkrite misterije svoje Kreacije. E Kraljica Tronova Zemlje. Kćeri Pravednoga! koji sedite na 24 sedišta. koji imate 1636 pod sobom. istinski poštovalac Najvišeg! Ugao Vodenog C dela Zemlje E u tabeli Zemlje. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje. jer ja sam Sluga istog vašeg Boga. lape zodiredo Noco Mada. O vi Sinovi Besa. _______________________________________________________________________________ 46 . prijateljski mi budite. i stvorenja Zemlje uznemirujete starošću. aisaro toxa das ivame aai Balatima. Počujte! glas Božji.

lape zodiredo Noco Mada. das oado caosaji oresacore: das omaxa monasaçi Baeouibe od emetajisa Iaiadix. istinski poštovalac Najvišeg! Ugao Vatrenog B dela Zemlje E u tabeli Zemlje. Pokrenite se i pojavite! Razotkrite misterije svoje Kreacije. koji protkaste Zemlju sušom. Vladaru prvog Plamena. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. O ti. prijateljski mi budite. Kralj Duhova Zemlje. pod čijim krilima su 6739. hoathahe I A I D A. koji poznajete Veliko Ime "Pravednosti" i Pečat Časti.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ PETNAESTI KLJUČ ILS TABAAM L IALPRT CASARMAN VPAAH CHIS DARG DS OADO CAOSGI ORSCOR DS OMAX MONASCI BAEOVIB OD EMETGIS IAIADIX ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA ILASA! tabaanu li-El pereta. E Gospodar Prostrane i Plodne Zemlje. Zodoreje. _______________________________________________________________________________ 47 . jer ja sam Sluga istog vašeg Boga. casaremanu upaahi cahisa dareji.

koji razumeju i stvorenja odvajaju! Veliki ste vi u Bogu koji Korača napred i Pobeđuje. hoathahe I A I D A. Zodacare od Zodameranu. B Princ Kočije Vatre. koji imaš svoj početak u slavi i koji ćeš utešiti pravedne. lape zodiredo Noco Mada. prijateljski mi budite. das acaro odazodi busada. Ugao Vazdušnog D dela Vatre B u tabeli Vatre. _______________________________________________________________________________ 48 . koji hodaš zemljom sa 8763 drugih. Kućo Pravednosti.CHANOKH _______________________________________________________________________________ ŠESNAESTI KLJUČ ILS VIV IALPRT SALMAN BALT DS BRIN ACROODZI BUSD OD BLIORAX BALIT DS INSI CAOSG LUSDAN EMOD DS OM OD TLIOB HAMI DRILPA GEH ILS MADZILODARP ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA ILASA viviala pereta! Salamanu balata. od belioraxa balita: das inusi caosaji lusadanu emoda: das ome od taliobe: darilape iehe ilasa Mada Zodilodarepe. Pokrenite se i pokažite! Otvorite misterije svoje Kreacije. istinski poštovalac Najvišeg. Odo cicale Qaa: zodoreje. jer ja sam Sluga istog vašeg Boga. O ti drugi Plamenu.

_______________________________________________________________________________ 49 . istinski poštovalac Najvišeg. Opašite svoja bedra i prisluhnite! Pokrenite se i pojavite! Otvorite misterije svoje Kreacije.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ SEDAMNAESTI KLJUČ ILS D IALPRT SOBA VPAAH CHIS NANBA ZIXLAY DODSIH OD BRIN FAXS HUBARO TUSTAX YLSI SOBA IAD I VONPOVNPH ALDON DAXIL OD TOATAR ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA ILASA dial pereta! soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta faxisa hubaro tasatax yolasa: soba Iad i Vonupehe o Uonupehe: aladonu dax ila od toatare! Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje. jer ja sam Sluga istog vašeg Boga. Ugao Vodenog C dela Vatre B u tabeli Vatre. prijateljski mi budite. lape zodiredo Noco Mada. čiji Bog je "Bes u Srdžbi". hoathahe I A I D A. B Kraljica Tronova Vatre. i koji imaš 7336 živih svetiljki što kroče pred Tobom. O ti treći Plamenu! čija krila su trnje što potstiče srdžbu.

Zodoreje. koje je nazvano "Radost" u tvome kraljevstvu.CHANOKH _______________________________________________________________________________ OSAMNAESTI KLJUČ ILS MICAOLZ OLPIRT OD IALPRG BLIORS DS ODO BUSDIR OIAD OVOARS CAOSGO CASARMG LAIAD ERAN BRINTS CASASAM DS IVMD ACLONDOH MOZ OD MAOFFAS BOLP COMO BLIORT PAMBT ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA ILASA micalazoda olapireta ialpereji belioresa: das odo Busadire Oiad ouoaresa caosago: casaremeji Laiada eranu berinutasa cafafame das ivemeda aqoso adoho Moz. B Princeza Sjajnog Plamena. Ruža Palate Vatre. Ugao Zemljanog E dela Vatre B u tabeli Vatre. i ne da se izmeriti. istinski poštovalac Najvišeg. hoathahe I A I D A. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. od maof-fasa. jer ja sam Sluga istog tvog Boga. prijateljski mi budi. Bolape como belioeta pamebata. O Ti moćna Svetlosti i gorući Plamenu Utehe! koji razotkrivaš Božju Slavu središtu Zemlje. u kojem 6332 tajne Istine imaju svoje prebivalište. _______________________________________________________________________________ 50 . lape zodiredo Noco Mada. Budi ti prozor utehe meni! Pokreni se i pokaži! Razotkri misterije svoje Kreacije.

jula 1584). 19. . 17.15 Tako je ona za nas broj 0. 13. 8.) Nakon ovog slede pozivi ili ključevi Trideset Ætira ili Aira: koji su u suštini slični. i da pozoveš koliko god poželiš. iako raznoliki s obzirom na imena Ætira. 6. odakle ćeš dobiti znanje da pokreneš svaku Kapiju." (rad od 12. 12. ali za nas prva tabela nema poziv.. 2. 9. 26. ili bi pomislio da je potrebno. 177). 15. 4. Nazivi Trideset Ætira čiji se uticaj širi u sve širim krugovima izvan i preko Stražarskih Kula Univerzuma: (Prvi je najdalji. 24. (Upravo kao što i prvi ključ TAROTA ima broj 0. 7.) 1.. TFR str. ne 49 već 48 (jer Jedan se ne treba otvarati) Kapija Razumevanja.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OBRATI PAŽNJU! Ovih prvih osamnaest poziva su u stvari devetnaest. 27. 22.. LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO 16. 29. Uporedi takođe ovu izjavu od Nalvagea prethodno od primanja Poziva (spelovanje kao u TFR): "Ja sam tako upućen i obaveštavam te. ili poziva: koji su Prirodni Ključevi za otvaranje ovih. 25. i ne može imati poziv pošto je ona od Boga. U 49 glasova. 30. 20. to jest. 5. 10. 14. 28. LEA TAN ZEN POP KHR ASP LIN TOR NIA VTI DES ZAA BAG RII TEX LEA TAN ZEN POP KHR ASP LIN TOR NIA VTI DES ZAA BAG RII TEX ______________________________________________________________________________ 15 _______________________________________________________________________________ 51 Vidi TFR str. Aprila 1584. 199-200 (rad od 11. prema uručenoj Doktrini. a njima broj 1. 11. 21. 23. devetnaest u Nebeskim Redovima. 3. 18. koja se nalazi u 49 Tabela.

Coredazodizoda dodapala od fifalazoda. i ne postoji nikakva naročita veza đu imena izme pojavljuje na vertikalnoj prečagi krsta u pod-kvadratu Vazduh Vazduha. catabela noasami tabejesa leuitahemonuji.CHANOKH _______________________________________________________________________________ POZIV ILI KLJUČ TRIDESET ÆTIRA MADRIAX DS PRAF LIL CHIS MICAOLZ SAANIR CAOSGO OD FISIS BALZIZRAS IAIDA NONCA GOHULIM MICMA ADOIAN MAD IAOD BLIORB SOBA OOAONA CHIS LUCIFTIAN PERIPSOL DS ABRAASSA NONCF NETAAIB CAOSGO OD TILB ADPHAHT DAMPLOZ TOOAT NONCF GMICALZ OM LRASD TOFGLO MARB YARRY IDOIGO OD TORZULP IAODAF GO H O L C A O S GI TABAORD SAANIR OD CHRISTEOS YRPOIL TIOBL BUSDIR TILB NOALN PAID ORSBA OD DODRMNI ZYLNA ELZAP TILB PARMGI PERIPSAX OD TA QURLST BOOAPIS L NIMB OUCHO SYMP OD CHRISTEOS AG TOLTORN MIRC Q TIOBL LEL TOL PAOMBD DILZMO ASPIAN OD CHRISTEOS AG L TOLTORN PARACH ASYMP CORDZIZ DODPAL OD FIFALZ L SMNAD OD FARGT BAMS OMAOAS CONISBRA OD AVAVOX TONUG ORSCA TLB NOASMI TABGES LEVITHMONG UNCHI OM TILB ORS BAGLE MOOOAH OL CORDZIZ L CAPIMAO IXOMAXIP OD CA COCASB GOSAA BAGLEN PI I TIANTA ABABALOND OD FAORGT TELOCVOVIM MADRIIAX. od ta qurelesata booapisa. Caosaga. Nonuça gohulime: Micama adoianu MADA iaoda beliorebe. Ne postoji indikacija u zbornicima ili u TFR da bi ovo ime trebalo zamenjivati IDOIGO (IDOIGO). Postojala je zbrka oko sopštavanja ovog imena. Conisabera od auauotza tonuji oresa. asapeta sibesi butamona das surezodasa Tia balatanu. Tonu paombeda dizodalamo asa pianu. druge štampane verzije Poziva daju moooah (moooah) ovde (poslednje 'e' je samo proizvod Krolijeve fonetske izvedbe). tilable noalanu paida oresaba. Madariiatza. . torezodu! ! ! Oadariatza orocaha aboaperi! Tabaori periazoda aretabasa! Adarepanu coresata dobitza! Yolacame periazodi arecoazodiore. Elazodape tilabe paremeji peripesatza. od faregita bamesa omaoasa. koje se prema Ætiru koji se priziva. od caharisateosa yorepoila tiobela busadire.**16 od torezodulape yaodafe gohola. od Ozodazodama pelapeli IADANAMADA! ______________________________________________________________________________ * Ili neki drugi Ætir. 17 16 _______________________________________________________________________________ 52 Moguća greška sastavljača za moooahe (moooahe). imena Delova koji se sadrže u Prvom Ætiru su svi iscrtani od Vodene Tabele. lasa manada. i Prvom Ætiru. tabaoreda saanire. od quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacore! Umela od peredazodare cacareji Aoiveae coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu. od cacocasabe gosaa. das aberaasasa nonuçafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta damepelozoda. od faoregita teloca uo uime. od dodaremeni zodayolana. ali je ispravljeno kratko posle. Zanemariti Krolijevu fusnotu. Bajilenu pii tianuta a babalonuda. El capimao itzomatzipe. mireca qo tiobela lela. po volji. Vanucahi omepetilabe oresa! Bagile? Moooabe17 OL coredazodizoda. Lanibame oucaho sayomepe. ORZU OADRIAX OROCHA ABOAPRI TABAORI PRIAZ AR TABAORI ADRPAN CORS TA DOBIX YOLCAM PRIAZI AR COAZIOR OD QUASB QTING RIPIR PAAOXT SAGACOR UML OD PRDZAR CACRG AOIVEAE CORMPT TORZU ZACAR OD ZAMRAN ASPT SIBSI BUTMONA DS SURZAS TIA BALTAN ODO CICLE QAA OD OZAZMA PLAPLI IADNAMAD MADARIATZA das perifa LIL* cahisa micaolazoda saanire caosago od fifisa balzodizodarasa Iaida. najpre je trebalo biti IDUIGO (IDUIGO). Odo cicale Qaa. od caharisateosa aji-la-tore-torenu paracahe a sayomepe. od caharisateosa ajitoltorenu. tooata nonuçafe jimicalazodoma larasada tofejilo marebe yareryo IDOIGO. ** Ovaj naziv može biti određen u zavisnosti od Ætira. soba ooaona cahisa luciftias peripesol.

O vi Nebesa.18 Tri Moćna Imena Svemogućeg Boga koja proizlaze iz Trideset Ætira Prvo Ime L A Z o d a P e L a M e D a Z o d a Z O D a Z o d I L a Z o d U O L a T a Z o d a P e K A L a T a N u V a D a Z o d a B e R e T a. Neka ni jedno mesto ne ostane kakvo je bilo.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ O vi Nebesa što boravite u Prvom Ætiru. "opijen i dodijan u sebi" je dato kao "ekstaza i iritacija orgazma"). neka im zaborave Imena. ______________________________________________________________________________ Varijanta prevoda ovog Poziva se pojavljuje u Viziji i Glasu. i Ljudi. Jedna sezona. 18 _______________________________________________________________________________ 53 . vi ste moćni u delovima Zemlje. Završena su 48 Poziva ili Ključeva. a u drugom kao stranac. I R O A I A E I I A K O I T a X E A E O H e S I O I I TE A A I E. govoreći: Zemlja. i neka ne bude nijednog stvora na njoj ili unutar nje koji bi bio isti. LAZodaPeLaMeDaZodaZODaZodILaZodUOLaTaZodaPeKALaTa N u V a D a Z o d a B e R e T a. kojima je on prisegnuo nama u Svojoj Pravednosti. i izvršavate Presudu Najvišeg! Vama je rečeno: Pogledaj Lice svog Boga. ustanite! Niža nebesa pod vama. neka budu nagrđeni! Njegove građevine neka postanu Pećine Poljskih zveri! Pomuti njeno razumevanje tamom! Zašto? to žalosti mene što ja stvorih Čoveka. jer ona je postelja Kurve. neka oni jadikuju i iskorenjuju jedan drugog. opremajući vas snagom razumevanja da razmestite sve stvari u skladu sa Proviđenjem Njega koji sedi na Svetom Prestolu. Delo čovečije i njegov sjaj. uništite iskvareno. Drugi Ætir: ovo uključujuje nekoliko napomena od Krolija kao i neka ponovna tumačenja par fraza (npr. i načinite nas učesnicima NEUPRLJANOG ZNANJA. i poput sluškinje neka im ona služi. Izrodite se sa onima koji se množe. LaNuNuZodaTaZodODaPeXaHEMAOANuNuPeRePeNuRAISAGI X a. orsba od dormni zjlna. neka vas služe! Upravljajte onima koji upravljaju! Zbacite one koji su pali. Ustanite! Pokrenite se! i pojavite se pred Zavetom Njegovih usana. čije oči su svetlost Nebesa. Uvećavajte i smanjujte sve dok zvezde ne budu izbrojane. i neka ne bude nijedno Stvorenje jednako s drugim. Drugo Ime I R O A I A E I I A K O I T a X E A E O H e S I O I I TE A A I E. neka se kreće s Nebesima. Otvorite Misterije svoje Kreacije. i boravište onoga koji je pao. Njezin tok. i uzburkana u njoj samoj. i koji vas oprema za Upravljanje Zemljom. neka njome bude upravljano po njenim delovima. i njenom neizrecivom raznolikošću. U jednom času neka ona bude poznata.. da njena slava može uvek biti ispijana. početka Utehe. i neka Podela bude u njoj. Svi njeni udovi neka se razlikuju po svojim osobinama. Razumna Stvorenja Zemlje. a njihova staništa. i koji ustade na Početku. Treće Ime L a N u N u Z o d a T a Z o d O D a P e X a H E M A O A N u N u P e R e P e N u R A I S A G I X a. neka smenjuje drugu.

Očigledno je da je Kroli podrazumevao u ovoj knjizi da čitalac poseduje osnovno magičko obrazovanje i da je u stanju neke stvari svladati vrlinom vlastite pronicljivosti. Deo II). jer razmišljanje o vizijama drugog magičara na neki način sukobljava i preusmerava vaša vlastita istraživanja. raste i količina materijala koja opisuje iskustva i mišljenja pojedinih praktičara. potreba i mogućnosti. sa četiri noge ispod kojih su bila smeštena četiri pečata (talismana). pri čemu ćemo razmotriti neophodne zahteve i preporučeni pristup praktičnom delu ovog uzvišenog magičkog sistema. Postoji samo vaš univerzum i metoda enohijanske magike pomoću koje istražujete (univerzum). što će ga još više zbližiti sa teorijom i praksom ovog sistema magike. Na zidove možete postaviti Enohijanske Elementalne Tabele. a preko toga je bila prostirka od crvene svile na kojoj se nalazio Kamen ukazivanja. Čista prostorija koja nije prenatrpana. Ovaj deo se sastoji u upotrebi datih informacija za prizivanje anđela Elementalnih Tabela i istraživanje Ætira. student je slobodan eksperimentisati i unapređivati svoj lični pristup ovoj praksi. Potrebno je shvatiti jednostavnu hijerarhiju ovog sistema i pridržavati se koraka i jednostavne procedure koja je ovde iznešena.CHANOKH _______________________________________________________________________________ ENOHIJANSKA PRAKSA PRAKTIČNA RAZMATRANJA Na kraju se moramo pozabaviti i praktičnim pristupom Enohijanskoj Magici. Tradicionalni način je sa stolom (oltarom) u sredini prostorije. ili ih možete razmestiti na Oltaru (vidi sliku Oltara u Knjizi 4. U ovoj je knjizi predstavljen Liber Chanokh (Enoh) kao izvorni materijal i služi kao temelj dalje nadgradnje. Ne postoji enohijanski univerzum. U poslednje vreme. gde se mogu pronaći vrlo razrađena uputstva za praksu. On daje osnovna operativna uputstva. Još jedna napomena pre prakse. potrebno ih je uzimati s rezervom (skepsom). i one se međusobno vrlo razlikuju po pristupu i metodama. _______________________________________________________________________________ 54 . Dija je takve naravi da čini vrlo nejasnom tačnu i određenu operativnu proceduru. koja jedina imaju konkretan značaj za vas. Postoje i druge knjige o Enohijanskoj Magici. Zato se naoružajte minimumom teorije i latite se praktičnog rada magičkog sistema koji zaista deluje! PRIPREMNA RAZMATRANJA Uređivanje Hrama Hram u kojem radite enohijansku praksu može biti vrlo jednostavan ili čak vrlo pažljivo razrađen. U sredini stola se nalazio Veliki Sigil Boga (Sigillvm Dei Æmeth). je sasvim adekvatna. visine dva lakta (oko 90 cm). iako ona nisu uvek i sasvim jasna. Koliko god da su ovakva dela vredan doprinos stalno rastućoj riznici enohijanskog znanja. Sto je bio načinjen od mirisnog drveta. Priroda originalnih materijala Dr. sa porastom broja studenata Enohijane. Iznad ovoga. u zavisnosti od vaših želja. sa oltarom ili stolom u sredini.

Ključevima. što podrazumeva da obučete magičku odoru (najbolje bi bilo belu Tau odoru) i opremite se magičkim oružjem.) Hram je orijentisan prema Istoku. Pri istraživanju Trideset Ætira nije važno na koju ste stranu okrenuti.j. Kroli se služio velikim topazom.a. Manji Terajući Ritual Pentagrama i Manji Terajući Ritual Heksagrama su prakse koje prethode svim magičkim operacijama. imena sa Kalvarijskog Krsta i ime Kerubima koji njime vlada). Izrecitujte odgovarajući Poziv ili Ključ (ili više njih. Izrecitujte Enohijansko Zaklinjanje. Prizivanje anđela Elementalnih Tabela Pre svega potrebno je da odredite hijerarhijski položaj anđela kojeg prizivate. zajedno sa prizivima tj. kao što je navedeno u Liber Chanokh. a razlika među njima je uglavnom u upotrebi različitih medija unutar kojih se vizija oblikuje. koji je za vas najpogodniji. 1. zavisno od toga da li radite sa Elementalnom Tabelom u celini ili sa Pod-elementalnim uglom). ili jednostavno gledanje u prostor ispred zatvorenih očiju. Poželjno je da ove operacije vršite u punoj ceremonijalnoj pripremi. Zemlja na Jugu . Vatra B na Jugu.d). 3. Ol vinu-ta od zodakare. Voda C na Zapadu i Zemlja E na Severu) ili prema zodijaku (Vatra na Istoku . darebesa! Do-o-i-ape **** od **** od **** od **** od **** Ol vinu-ta od zodameta. Počnite sa uobičajenom ceremonijalnom pripremom mesta rada. u zavisnosti da li prizivate Duha ka sebi ili ga posećujete u njegovoj sferi. 2. Gahe (ime anđela). budući da se Ætiri šire u koncentričnim krugovima ravnomerno ka svim stranama. Najčešći mediji su kamen i ogledalo. Gahe (ime anđela) od elanusaha vaoresagi Iaida. Ilasa. gohusa pujo ilasa.g i Voda na Severu . bez obzira koliko jednostavne bile. 4. a vi se služite onim medijem. _______________________________________________________________________________ 55 . Edvard Keli je gledao u ogledalo od crnog opsidijana. sa rasporedom elemenata prema vetrovima (Vazduh D na Istoku. Vrsta medija ne određuje viziju već je samo pomoć da svoju percepciju preusmerite sa fizičkog na duhovni univerzum. Ilasa. Vazduh na Zapadu . Uradite Otvaranje Hrama na odgovarajućem stepenu. Uočite da Otvaranja Hrama podrazumevaju prizivanje Tri Sveta Imena Boga i imena Velikih Elementalnih Kraljeva.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ (Mnoštvo je načina postizanja vizija. dodajući ime dotičnog anđela i imena njemu nadređenih u hijerarhiji (imena šest Seniora. Otvaranja Hrama za rad sa pojedinim Tabelama data su u Liber Chanokh. Ove varijacije nazivamo mikrokosmičkim odnosno makrokosmičkim usmerenjem.

3. sa 30. beležeći i najsitnije detalje kojih se možete setiti. Poželjno je da tokom ovih radova pored sebe imate olovku i papir. Iskustva vezana uz istraživanje Ætira su sasvim lična i jedinstvena za svakog magičara. Na kraju završite sa Terajućim Ritualima Pentagrama i Heksagrama i ne štedite truda u vraćanju svesti u objektivnu realnost. Tada se prepustite postizanju vizije. Ponavljajte zaklinjanje sve dok ne osetite da je prizivana silina prisutna. Počinjete. Ætir. Kada ste ušli u viziju. Ætirom. 5. Nakon što ste se povukli iz vizije. Duše (ime anđela) i bivajući uzvišen nad tobom u moći Najvišeg. Ključ) sve dok ne osetite njegovu prisutnost. i da zapišete iskustvo neposredno nakon završetka prakse. 4. tj. Tada se prepustite postizanju vizije. sa Terajućim Ritualima Pentagrama i Heksagrama. Prizivanje Ætira Ætiri su "nebesa" enohijanskog sistema. od kojeg i počinjemo svoja istraživanja. na uobičajen nivo funkcionisanja. Veliko Delo magičara sastoji se tako u ovladavanju svih 30 Ætira. Pripremite mesto rada kao i pre. Kroz veo ovoga Ætira verovatno prodirete bez većih problema. Recitujte poziv Ætira (19. 2. a to znači sa Terajućim Ritualom Pentagrama i Heksagrama.CHANOKH _______________________________________________________________________________ Ja prizivam te i pokrećem. Najbliži Elementalnoj Sferi je 30. Kod upornih poteškoća i nelagodnosti. Prikazujemo ih kao koncentrične krugove koji okružuju Elementalne Stražarske Kule i šire se u beskraj. _______________________________________________________________________________ 56 . testirajte ga sa Svetim Imenima iz pripadajuće Tabele. Po izlasku iz vizije pažljivo zapišite celokupno iskustvo. Ukoliko u svojoj viziji doživite susret sa duhovnim bićem od kojeg ćete se osećati nelagodno. 1. O ti. O ti. produbljujte je vibriranjem imena Vladara Ætira. ili u slučaju Ætira sa imenima Vladara. 6. stepena njegovog duhovnog razvoja. a njihovo dostizanje zavisi od inicijacijskog nivoa praktičara. što je rad koji može zahtevati i celokupan životni vek. ja ti kažem. ali za prodiranje u naredne Ætire mogu se pojaviti zahtevi postizanja određenih inicijatičkih iskustava. dakle. završite kao što ste i počeli. upotrebite odgovarajući Pentagram (Terajući) i povucite se iz vizije. pokori se! U ime **** i **** i **** i **** i **** Ja prizivam te i zaklinjem. Duše (ime anđela).

opasati.ARN (a-re-nu) 2. ananael . aaiom . Ætir. aglo .ASP (a-sa-pe) 21.ACAM (a-kam) 7 6 9 9.avavox (a-va-vox) Njegov sjaj.ag (a-gi) ništa. ACAM . anetab .ar (a-re) tako da (ar tabas (ta-bas) koji upravlja). aspt .audcal (a-va-da-kal) živa. affa .avavago (a-va-va-go) Gromovi Rasta. audcal . aziazor .aldon (a-la-do-nu) pribrati se. abila .aldi (a-la-di) od sabiranja. af . avavago . aldon . abraassa .as (a-sa) bio (prošlo vreme).atraah (a-te-ra-ah) vaše pojaseve.abila (Apila) (a-bi-la) živeti zauvek.aala (a-a-la) smestiti vas. alar .amiran (a-mi-ra-nu) vas same. adrpan . adoian .abaivonin (a-ba-i-vo-ni-nu) spuštajući Zmaj. adohi . avavox .angelard (a-nu-gi-la-re-da) Njegove misli.amipzi (a-mi-pe-zod-i) učvrstih. niko. adna . angelard .abramg (a-be-ra-me-gi) pripremih.adohi (a-do-hi) kraljevstvo. aai .affa (a-fe-fa) prazan.alar (a-la-re) postaviše. ar . amma . abramg .aboapri (a-bo-a-pe-ri) neka vas oni služe. aala . aviny .ath (a-te-he) radovi. ASP .abraassa (a-be-ra-a-sa-sa) opremljen. aoiveae . allar .aai (aao) (a-a-i) među vama. amis .adrpan (a-da-re-pa-nu) zbačen.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ ENOHIJANSKI REČNIK A-A aaf .adphaht (a-da-pe-ha-he-ta) neizreciv. adroch .aziazor (a-zod-i-a-zod-ore) sličnost.adroch (a-da-ro-ka-he) Maslinova Gora.aviny (a-vi-ni) tocila (žrvnjevi). aboapri .aspt (a-sa-pe-ta) pre. abaivonin .aglo (a-gi-la-o) u Tvom. atraah .adoian (a-do-i-a-nu) lice. ne. adphaht .aaiom (a-a-i-om) među nama. am .adna (a-da-na) poslušnost. Ætir.amma (a-me-ma) proklet.anetab (a-ne-tab) u upravljanju.aoiveae (a-o-i-ve-a-e) zvezde.aziagier (a-zod-i-a-gi-ere) žetva. ath . _______________________________________________________________________________ 57 . amipzi .aaf (a-af) među. adgt . aziagier .adgt (a-da-gi-ta) može. as .ananael (a-na-na-el) Tajna Mudrost. ag . ARN .af (a-f) devetnaest.allar (a-la-lare) svezati. aldi .am (a-me) početak.amis (a-mis) kraj. amiran .

bien (bi-e-nu) moj glas. bams .balzarg (ba-la-zod-ar-gi) uprava. baltoh .bolp (bo-la-pe) budi ti.calz (ka-la-zoda) nebeski svod. B-B babage . balzarg . baltim .c (ka) ka. C-C c . brgow . basgim .bliora (be-li-o-ra) uteha.busd (bu-sa-da) slava.bable(r) (ba-ba-le) jer. bahal .bams (ba-me-sa) neka zaborave.blior (be-li-o-re) stalni tešitelji. butmoni . cacocasp . za.basgim (ba-sa-gi-me) dan. busd .cafafm (ka-fa-fa-me) njihovo stanište.azien (a-zod-i-e-n) na čijim rukama.butmon (bu-ta-mo-nu) njegova usta se otvoriše.brgow (be-ra-go-va) san.baltim (ba-la-tim) krajnja pravednost.blans (be-la-nu-sa) zaklonjen.balit (ba-lit) pravednik.biah (bi-a-he) stajati.babage(n) (ba-ba-ge) jug. brin . balt . bramg .brint (be-ri-nu-ta) imaš.bliors (be-li-o-re-sa) naša uteha. bolp . bransg . butmon .bazm(elo) (ba-zod-em) podne.bliorax (be-li-o-ra-ksa) će tešiti. calz . bia .cab (ka-ba) štap. bable . bogpa .bal-zizras (ba-la Zod-i-zoda-ra-sa) presuda. balit . baltoha . bigliad . Ætir. sa. booapis . bliora . blior .balt(an) (ba-la-ta) pravda.bransg (be-ra-nu-sa-gi) straža. bal-zizras .baghie (ba-gi-hi-e) bes.baeouib (ba-e-o-uibe) pravednost.baltoha (ba-la-to-ha) zbog moje vlastite pravednosti. predsednici. cacacom . bliorax . bliors .babalon(d) (ba-ba-lon) zla (bludnica).CHANOKH _______________________________________________________________________________ azien .bogpa (bo-gi-pa) vladati. baghie .butmoni (bu-ta-mo-ni) njihova usta.bahal (ba-ha-la) glasno vikati. bazm .BAG (ba-gi) 28.bramg (be-ra-me-gi) su pripremljeni.bigliad (big-li-a-da) u našem tešitelju. zbog čega. balye . biah . cafafm .bia(l) (bi-a) glasovi. brint . _______________________________________________________________________________ 58 . baeouib . prema.cacocasp (ka-ko-ka-sa-pe) drugi čas. bien .busdir (bu-sa-di-re) sjaj. babalon . BAG .cacacom (ka-ka-kom) cvetati.balye (ba-li-e) so. busdir . cab . blans .brin (be-ri-nu) imati.booapis (bo-o-apisa) neka im ona služi. zato.baltoh (ba-la-toh) pravednici.

darsar . c-rp . cro-od-zi . crcrg .ceph (ke-pe-he) naziv slova (Z). comselh . DAOX .colis (ko-li-sa) pravljenje.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ cam .cormp(t) (ko-re-me-pe) izbrojani. cormp .caozior (ka-o-zod-i-o-re) porast.canal (ka-na-la) radnik.cocasb (ko-ka-sa-be) vreme. const . D-D d . cri-mi .capimi-ali (ka-pi-mi a-li) postupno. conisbra . ciaosi .ciaosi (ki-a-o-si) užas. collal .casarman (ka-sa-re-ma-nu) pod čijim.cars (cors) (ka-re-sa) takav. damploz . cars . chis .const (ko-nu-sa-ta) gromovi. kojem.c-rp (crip) (ko-re-pe) ali. commah . colis .da (da) tamo.conisbra (ko-ni-sa-be-ra) delo čoveka.d (dial) (da) treći. darbs .cor (ko-re) broj.comselh (ko-me-se-la-he) krug. cial . coraxo .chirlan (ka-hi-re-la-nu) radovati se. takvi.camliax (ka-me-li-aksa) govoriti. chiso .cam(piao) (ka-me) dok. zbog čega.commah (ko-me-ma-he) vezani.cial (ki-a-la) 9 9 9 6. cophan .cordiziz (ko-re-di-zod-i-zod) razumna stvorenja zemlje. capimaon . capimi-ali .cophan (ko-pe-ha-nu) jadikovka. carbaf . ceph .darsar (da-re-sar) zašto. como . chisdao .crcrg (ka-re-ka-re-gi) dokle. cocasb . darr . CHR .cnila (ka-ni-la) krv.caosg(o) (ka-o-sa-gi) zemlja.como (ko-mo) prozor.cla (ki-la) 4 5 6. cla .dax (daks) slabine. ljudi.CHR (ka-ha-re) 20. cnila .chiso (ka-hi-so) biti će. _______________________________________________________________________________ 59 .collal (ko-la-lal) kamenje.DAOX (da-oks) 5 6 7 8.capimaon (ka-pi-ma-o-nu) više puta. Ætir. casarm . redom. chirlan .chis (ili Chris) (ka-hi-sa) su.darr (da-re-re) Kamen Mudraca. cor .carbaf (ka-re-ba-fe) potonuti.cro-od-zi (ka-ro o-da zod-i) drugi početak. dax . DARG .darbs (da-re-be-sa) pokoravati se. camliax . svezani zajedno. još izbrojao.chisdao (ka-hi-sa-dao) dijamanti. casarman . caosg . slušati. da .coraxo (ko-raks-o) gromovi presude.damploz (da-me-pe-lo-zoda) raznolikost. cordiziz . caozior .cri-mi (ka-ri mi) hvalospevi.DARG (da-re-gi) 6 7 3 9.cicle (ki-ka-le) tajne stvaranja. cicle .casarm(g) (ka-sa-re-me) kojima. canal .

el .esiasch (e-si-a-sa-ka-he) braća. esiasch . tako. emna . drun .erm (e-ra-me) arka.eca (e-ka) stoga.DEO (deo) 7.don (do-nu) naziv slova (R). dooain . E-E e . eran . efafage . de .dorpha (do-re-pe-ha) tražiše me. enay . _______________________________________________________________________________ 60 . dlugam .ef (e-fe) posetiti nas. don . ed-nas .el (e-la) isti.etharzi (e-ta-ha-re-zod-i) mir. etharzi . dorphal .drilpi(a) (da-ri-la-pi) velik.dorphal (do-re-pe-hal) promatrati s radošću. DEO . emod .ethamz (e-ta-ha-me-zod) su pokriveni. du-i-b . dodseh . em .do (do) u.e (e) ja. Ætir. droln . drilpi .es (e-sa) četvrti.ed-nas (e-da na-sa) primatelji. dluga .dobix (do-bi-ksa) pad. dobix . DES .dods (do-da-sa) jaditi.dlugam (da-lu-ga-me) dato. dorpha .emod (e-mo-da) 8 7 6 3. ef .elzap (e-la-zod-a-pe) tok.dlugar (da-lu-ga-re) dao im. drix . dlafod .droln (da-ro-la-nu) iko.ecron (e-ka-ro-nu) hvalospev.diu (di-va) ugao. ethamz . ikakav. es . žaliti. ds . dodpal . diu .dazis (da-zod-isa) njihove glave.de (de) od.enay (e-na-i) gospod.dodpal (do-da-pa-la) neka se jadaju.dlafod (da-la-fo-da) sumpor. dlugar .DES (de-sa) 26. doalim .emetgis (e-me-ta-gi-sa) pečat.drun (da-ru-nu) naziv slova (N).emna (e-me-na) u tome. eca . elzap .CHANOKH _______________________________________________________________________________ dazis .dooain (ili p) (do-o-a-i-nu) njegovo ime. ecron .em (e-me) devet.doalim (do-a-li-me) greh. do .efafage (e-fa-fa-ge) bočica za lekove. dods . koji. dosig . erm .eran (e-ra-nu) 6332 (6322).dodseh (do-da-se-he) zadavanje jada.du-i-b (duiv) (du-i-be) u treći ugao. emetgis .eors (e-o-re-sa) hiljadu. Ætir.drix (da-ri-ksa) doneti dole.dosig (do-si-gi) noć.ds (das) ko. eors .dluga (dlagar) (da-lu-ga) davati.

farmz (fa-re-me-zod) vi podigoste svoje glasove.f (također EF) (fe) poseta.graa (gi-ra-a) markize. fam . fafen .fam (fa-me) naziv slova (S).faonts (fa-o-nu-ta-sa) boraviti. farmz .fafen (fa-fe-nu) vaša pratnja. gnonp . ge-Iad . gigipah .graph (gi-ra-pe-he) naziv slova (E). faonts . geobofal . gohe . gizyaz . gono .graa (gi-ra-a) mesec. gnay . givi .gnay (gi-na-i) je.fa-a-ip (fa-a-ipe) vaši glasovi.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ F-F f .fifalz (fi-fa-la-zoda) iskoreniti. ge . gohol .faxs (fa-ksa-sa) 7336.gnetaab (gi-ne-ta-a-be) vaše vlade. _______________________________________________________________________________ 61 .faboan (fa-bo-anu) otrov. fa-a-ip .faod (fa-o-da) početak.goholor (go-ho-lo-re) podići. graa . fifalz . ged . gosao . faod .g (gi) sa.gohulim (go-hu-li-me) rečeno je.grosb (gi-ro-sa-be) žaoka.givi (gi-vi) jači.GA (ga) 31.fargt (fa-re-gi-ta) njihova boravišta. gohia . gon . gohulim . gal .gon (go-nu) naziv slova (I).gohol (go-ho-la) kazivanje. gisa . grosb . goholor . GA . faxs . gah .gono (go-no) vera.ger (ge-re) naziv slova (Q).ge-Iad (ge I-a-da) naš Gospod i Gospodar.gal (ga-la) naziv slova (D). ger .gohus (go-hu-sa) kažem. graph .gizyaz (gi-zod-i-a-zod) moćni zemljotresi. fargt .gohia (go-hi-a) mi rekosmo. gnetaab .ge (gi) nije.fifis (fi-fi-sa) izvršiti.gosao (go-sa-o) stranac. faboan .ged (ge-da) naziv slova (G).gigipah (gi-gi-pa-he) životni dah.faorgt (fa-o-re-gi-ta) boravište.gohe (ili Goho) (go-he) reče.fafeh (fa-fe-he) namera.gnonp (gi-no-nu-pe) ja ukrasih. G-G g . graa .g-chis-ge (gi Ka-hi-sa-ge) nisu. fifis .geobofal (ge-o-bo-fa-la) Veliko Delo. fafeh .gah (ga-he) duhovi.gisa (gi-sa) naziv slova (T). gohus . g-chis-ge . faorgt .

iarry . ia-ial . iaida . _______________________________________________________________________________ 62 .irgil (i-re-gi-la) kako mnogo.ialpirgah (i-a-la-pi-re-ga-he) plamenovi Božije vatre.yor (i-o-re) valjati. ieh .ip (i-pe) ne. kročiš. iad . iadnamad . kotrljati.iaod (of) (i-a-o-da) početak. ils . yor .idoigo (i-do-i-go) Onaj koji Sedi na Svetom Prestolju. yolci .hoath (ho-a-ta-he) obožavalac. iehusoz .iadnamad (i-a-da-na-ma-da) neuprljano znanje. hubai .iisonon (i-i-so-no-nu) grane. tebi. yrpoil . iisonon . insi . yolcam . Najuzvišeniji. ICH . koliko. iadnah . id .ipam (i-pa-me) bez početka. idoigo . irgil .iarry (i-a-re-ri) providnost.im-va-mar (i-me va ma-re) prionite.insi (i-nu-si) ideš.holdo (ho-la-do) glasno jecajući. iadpil . hol-q . ialpon . ialpirgah .yrpoil (i-re-po-i-la) podela.CHANOKH _______________________________________________________________________________ H-H hami .ilsi (i-la-si) tebe.id (i-da) uvek.hom (ho-me) živeti.hubar (hu-ba-re) lampe.iadpil (i-a-da-pi-la) Njega.iaiadix (i-a-i-a-diks) čast.hubai (hu-ba-i) fenjer.i (i) je.iadnah (i-a-da-na-he) znanje. hoath . hom . hubard .iehusoz (i-e-hu-so-zoda) Njegove milosti. iod . ip . Ætir.ial (i-a-la) plamteći. iaiadix . homil . ilsi .ieh (i-e-he) umetnost (jesi.ialpor (i-a-la-po-re) plamsajući.ipuran (i-pu-ra-nu) neće videti. vek. ialpor . iaod . ioiad . homin .iaidon (i-a-i-do-nu) Svemogući.hubard (hu-ba-re-da) svetiljke. I-I i . ial . si). iaidon .ia-ial (ia i-a-la) zaključiti.ipamis (i-pa-mis) bez kraja.iod (i-o-da) njega.yolci (i-o-la-ki) izneti.ialpon (i-a-la-po-nu) plamteti.iaida (i-a-i-da) Najviši. ipam .iad (i-a-da) Bog. hubar .homil (ho-mi-la) istinsko doba.ioiad (i-o-i-a-da) Njega koji živi zauvek.homin (ho-mi-nu) doba.hami (ha-mi) stvorenja. im-va-mar .hol-q (ho-la Ko) izmeriti. holdo . ipuran . harg . ipamis .yolcam (i-o-la-ka-me) rađati.ils (i-la-sa) o Ti.harg (ha-re-gi) posaditi.ICH (i-ka-he) 11.

lonsa . LEA .loholo (sobolo) (lo-ho-lo) sjaj.lrasd (la-ra-sa-da) razmestiti.LIN (li-nu) 22. lonsh . Ætir.ixomaxip (i-kso-ma-ksi-pe) neka bude znana.l (la) prvi. malprg .LIT (li-ta) 5. lel .ma-of-fas (ma o-fa fa-sa) nemerljivo. lusd .isro (i-sa-ro) obećanje. LOE .lonsa (Lonshi) (lo-nu-sa) moć.lap (la-pe) za.lonsh (lo-nu-sa-he) u moći uzvišen. LIL . lon-doh .ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ isro .luciftias (lu-kif-ti-as) sjaj. iza-zaz . Ætir. pobuniti. ma-of-fas . mapm . lring .lon-doh (lo-nu do-he) kraljevstva. lucal . Ætir.lusda (lu-sa-da) njihova stopala. Ætir.loncho (lo-nu-ka-ho) pad. M-M maasi . lonshin .LOE (lo-e) 12. madriiax .maasi (ma-a-si) polegnut.lu (lu) ne ili niti. ixomaxip .lu-ia-he (lu i-a he) pesma počasti. lusdi . Ætir.luciftian (lu-kif-ti-a-nu) ornamenti sjaja.lusd (an) (lu-sa-da) stopala. las .LEA (le-a) 16.lolcis (lo-la-ki-sa) štitovi.madrid (ma-da-ri-da) velike nepravde.lusdi (lu-sa-di) moja stopala.laiad (la-i-a-da) tajne. LIN . lu-ia-he . mad . levithmong . sačiniti.las (la-sa) bogat.lonshin (lo-nu-sa-hi-nu) njihove moći.larag (la-ra-gi) nijedan. izizop .iza-zaz (i-zod-a zod-a-zod) izgraditi. lrasd . luciftias .mapm (ma-pe-me) 9639.mals (ma-la-sa) naziv slova (P). luciftian . loncho .malpirgi (ma-la-pi-re-gi) vatre života i rasta. loholo .lulo (lu-lo) vinski talog. malpirgi . lu . mals . LIT . _______________________________________________________________________________ 63 .lring (la-ri-nu-gi) pokrenuti. lusda .mad (ma-da) vaš Bog. lolcis .lel (le-la) isti. manin .manin (ma-ni-nu) u umu. limlal .malprg (ma-la-pe-re-gi) prodiruća vatra (plamenih strela). larag . lulo .limlal (li-me-la-la) riznica.levithmong (le-vi-ta-he-mo-nu-gi) poljske zveri. lors-l-q .lors-l-q (lo-re-sa el ko) cvetovi. lap . madrid .lucal (lu-ka-la) Sever.izizop (i-zod-i-zod-o-pe) iz najviših posuda.LIL (li-la) 1.madriiax (ma-da-ri-i-aksa) o vi nebesa. laiad . L-L l .

napta .mospleh (mo-sa-pe-le-he) rogovi.micalp (mi-ka-la-pe) moćniji. med .monasci (mo-na-sa-ki) veliko ime.(z)mnad (me-na-da) drugi.nidali (ni-da-li) moćni zvukovi.nibm (ni-be-me) godišnje doba. Ætir. mnad . nazavabb . pljusak.nazps (na-zoda-pe-sa) mač ili grofovi. micaolz . micalp . monasci . nazps .mir (mi-re) bujica. molvi . mir .noco (no-ko) sluga. monons .momao (mo-ma-o) kruna.niiso (ni-i-so) otići.niis (ni-i-sa) dođite vi. miinoag . mom .moz (mo-zod) radost. Ætir.nocod (no-ko-da) tvoje sluge.mom (mo-me) mahovina.na-hath (na ha-ta-he) naziv slova (H).micma (mi-ka-ma) pogledaj.miinoag (mi-i-no-a-gi) ugao. napeai .napta (na-pe-ta) dvosekli mačevi. močvara.molap (mo-la-pe) muškarci.miam (mi-a-me) nastavljanje. NIA . noasmi .molvi (mo-la-vi) veliki talasi. noib . nidali . nazarth . molap . niiso .nazavabb (na-zod-a-va-be-be) hijacintovi stubovi. N-N na . matorb . momao .MAZ (ma-zod) 6.matorb (ma-to-re-be) odjekujući.noib (no-i-be) da! _______________________________________________________________________________ 64 . još jedan. noan .mian (mi-a-nu) 3663.noasmi (no-a-sa-mi) neka oni postanu. miam .CHANOKH _______________________________________________________________________________ marb . nanba .momar (mo-ma-re) krunisan.noaln (no-a-la-nu) može (biti).monons (mo-no-nu-sa) srce. netaab . micalzo .nI (ni) 28. mooab . moz . na-hath .noan (noas) (no-a-nu) vi postadoste. mian .marb (ma-re-be) saglasno.mirc (mi-re-ka) na. nobloh . (i)noar . nibm .nazarth (na-zod-a-re-ta-he) stubovi radosti. momar .nanba (na-nu-ba) trnovi. noco .med (me-da) naziv slova (O). uglovi. noaln .napeai (na-pe-a-i) o vi mačevi. micma .na (na) tvoj.nobloh (no-be-lo-he) dlanovi. nI .nana-e-el (na-na e e-l) moja moć.netaab (ne-ta-a-be) upravljanje. nana-e-el . niis .micalzo (mi-ka-la-zod-o) u moći. nocod . mospleh .moooah (mo-o-a-he) žao mi je.(i)noar (no-a-re) postati.NIA (ni-a) 24.micaolz (mi-ka-o-la-zod) moćan. MAZ . mirc .

obelisong (o-be-li-so-nu-gi) prijatni uručitelji. op . norz . noncp .oiap (o-i-a-pe) isti.ohio (o-hi-o) jao. odzi .odo (o-do) otvoriti.nonig (no-ni-gi) čak. OL . (c)noquol .olpirt (o-la-pi-re-ta) svetlost.norz (no-re-zod) šest.nonci(f) (no-nu-ki) o ti (vi). vidljiva pojava.op (o-pe) 22. o-q .oado (o-a-do) tkati.nor-molap (no-re mo-la-pe) sinovi čoveka. oiad . O-O o . oado .ollor (o-la-lo-re) čovek (muškarac).obza (o-be-zod-a) pola.noquodi (no-ku-o-di) njihovi poslanici.oroch(a) (o-ro-ka-he) pod vama. ooge .ooa (o-o-a) njihov.omoas (o-mo-a-sa) njihova imena.ollora. ollor .nothoa (no-ta-ho-a) u središtu. obza .odzi (o-da-zod-i) početak.o (o) 5. od . omoas . nor .nor-quasahi (no-re ku-a-sa-hi) vi sinovi zadovoljstva.od (o-da) i. ooa .oln (o-la-nu) načiniti.ohorela (o-ho-re-la) ja načinih zakon.oma(p) (o-ma) razumevanje. biti.noromi (no-ro-mi) o vi sinovi! nor-molap .oboleh (o-bo-le-he) vaše odore. oanio . oadriax . om . oroch(a) . olani . vojvode. ohorela .OB (o-be) 28. oiap . oe .ooge (o-o-ge) odaja. oln .OL (o-la) 24.olani (o-la-ni) dvaput. olpirt .nor (no-re) sinovi. oma(p) . ol .om (o-me) znati ili razumeti.ooaona (o-o-a-o-na) oči.oadriax (o-a-da-ri-a-ksa) niža nebesa. ollog .oiad (o-i-a-da) pravednik ili Bog. noromi . pevanje.ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ nonig .(c)noquol (no-ku-o-la) o vi služitelji (sluge).oe (o-e) pevati. omax .nonca (no-nu-ka) tebi. nonca . nonci(f) .oanio (o-a-ni-o) trenutak. oali . ollora. obloc .ol (ol) ja (vas učinih).o-q (o-ko) ali.oi (o-i) ovo (ili ono je). nothoa . noquodi . ohio . nor-quasahi .obloc (o-be-lo-ka) venac. oi . ooaona . OB . _______________________________________________________________________________ 65 . ollog (o-la-lo-ra) isti. obelisong . odo . deo.noncp (no-nu-ka-pe) za tebe.omax (o-ma-ksa) znati. oboleh .oali (o-a-li) ja smestih.

ovcho (o-va-ka-ho) neka pomutnjom osujeti. os .piad (pi-a-da) tvoj Bog.pi-adph (pi a-da-pe-he) dubine mojih čeljusti. ozol . ozozma .piamo-l (pi-a-mo-el) pravednost. page .os (o-sa) dvanaest.ovof (o-vo-f) može biti veličan. venčanje.papnor (pa-pa-no-re) ovo sećanje. P-P p .PAZ (pa-zod) 4. paradial .paradial (pa-ra-di-a-la) živa staništa.paeb (pa-e-be) hrast.pa-aox (t) (pa-aoks) ostati.paombd (pa-o-me-be-da) njeni udovi.OXO (oks-o) 15.paradizod (pa-ra-di-zod-o-da) device.piap (pi-a-pe) ravnoteža. parm . paracleda .ovoars (o-vo-a-ra-sa) središte. ovcho .oxex (o-kse-ksa) ispljunuti. Ætir.orscor (o-re-sa-ko-re) suvoća. OXO .CHANOKH _______________________________________________________________________________ orri . parmg .parach (pa-ra-ka-he) jednak. piap .orsha (orsba) (o-re-sa-ha) pijan. ovoars .ozongon (o-zod-o-nu-go-nu) višestruki vetrovi. ozazm . ozongon . pi-adph . orsca . pambt .pe (pe) naziv slova (B).orri (o-re-ri) goli kamen. oxex . oxiayal .paid (pa-i-da) uvek. ors . orscor . parach . patralx . PEOAL .parmg (pa-re-me-gi) neka potrči.par (pa-re) u njima. Ætir. papnor .pambt (pa-me-be-ta) za mene.pashs (pa-sa-he-sa) deca. piamo-l . pashs . paombd . pa . _______________________________________________________________________________ 66 . panpir .pd (pa-da) trideset i tri. piad . paid . orsha .pa (pa) biti.p (pe) 8. pal .PEOAL (pe-o-a-la) 5 9 6 3 6.oxiayal (o-ksi-a-jal) moćno sedište. pe .orsca (o-re-sa-ka) građevina. othil . par .page (pa-ge) odmor. orth .othil (o-ta-hi-la) ja postavih. pi . pa-aox .ozol (o-zod-o-la) njihove glave.orth (o-re-ta-he) naziv slova (F). pd . paradizod .parm (pa-re-me) trčati. ovof .paracleda (pa-ra-ka-le-da) svadba. meni.ors (o-re-sa) (s tamom).panpir (pa-nu-pi-re) liti dole.ozazm (o-zod-a-zoda-me) načini me.ozozma (o-zod-o-zod-a-ma) i načini nas. ox . paeb .pi (pi) mesta (krevet).pal (pa-la) naziv slova (X).patralx (pa-ta-ra-la-ksa) stena.ox (o-ksa) 26. PAZ .

quasb (ku-a-sa-be) uništiti. qanis .ripson (ri-pe-so-nu) nebo. piripsol . ripson .pidiai (pi-di-a-i) mermer. praf .q (ko) ili.piripsax (pi-ri-pe-saks) s nebesima. gde. roxtan . plapli .raclir (ra-ka-li-re) plakanje. ripir . pugo . rior . Ætir. quasb . qaa .ra-as (y) (ra a-sa) istok. prg . plapli (pe-la-pe-li) učesnici. prdzar .quar (ku-a-re) 1636.ror (ro-re) sunce.pild (pi-la-da) neprestano. Ætir. prt .qanis (ka-ni-sa) masline.roxtan (ro-ksa-ta-nu) vino.quasahi (ku-a-sa-hi) zadovoljstvo. ror . RII . raclir . rlodnr . pii .qaa (ka-a) vaše haljine. quar . pilzin .pir (pi-re) sveti.quaal (quaadah) (ku-a-a-la) stvaratelj. oplakivanje.priaz(i) (pe-ri-a-zod) oni.prgel (pe-re-ge-la) od vatre.qui-i-n (ku-i i nu) u čemu.pugo (pu-go) ka.rit (ri-ta) milost. rit . _______________________________________________________________________________ 67 .qurlst (ku-re-la-sa-ta) kao sluškinja. piripsax . priaz(i) .prdzar (pe-re-da-zod-ar) smanjiti se.ripir (ri-pi-re) nijedno mesto. qting .pii (pi-i) krevet (ili ona je mesto). pild .ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ pidiai . Q-Q q . qaaon(s) .q (cocasb) (ko) količina vremena. rastel . q .prge (pe-re-ge) s vatrom. prgel .rastel (ra-sa-te-la) da bi ti mogao poštovati Njega. R-R r . pu-im .poilp (po-i-la-pe) su podeljeni. POP . qui-i-n . ra-as . pilah . prema.qaaon(s) (ka-a-o-nu) u vašem stvaranju. quaal . poilp .qting (ko-ti-nu-gi) iskvaren. poamal .POP (po-pe) 19.praf (pe-ra-fa) boraviti. truo. za.rlodnr (ri-lo-da-nu-re) živa.pu-im (pu-i-me) oštri srpovi (vitezovi).pilah (pi-la-he) zaista. slabiti. kraljevi. prge .piripsol (pi-ri-pe-sol) nebesa. qurlst . quasahi . pir .plosi (pe-lo-si) onoliko mnogo.poamal (po-a-ma-la) tvoja palata.r (ar).RII (ri-i) 29.prt (pe-re-ta) plamen.pilzin (pi-la-zod-i-nu) svod vode.prg (pe-re-gi) plamenovi.rior (ri-o-re) udovica.

Ætir. Ætir. TEX .thil (n) (te-hi-la) sedišta. _______________________________________________________________________________ 68 . tilb .salbrox (sa-la-be-ro-ksa) sumpor.taba (ta-ba) upravljati. sobam . tia .solpeth (so-la-pe-ta-he) osluhni.saanir (sa-a-ni-re) delovi.tilb (ti-la-be) nju. thil .sision (si-si-o-nu) hram.sa (sa) u.tabaame (ta-ba-a-me) prelati (vladari). S-S s . tal . thild .tia (ti-a) nama.sapah (sa-pa-he) moćni zvukovi.talbo (ta-la-bo) pehari.tastax (ta-sa-ta-ksa) ići pre. sision . tianti . tastax . tiobl .sald (sa-la-da) čudo.samvelg (sa-me-ve-la-gi) za pravedne. saanir . samvelg . talbo .teloch (te-lo-ka-he) smrt. sonuf .salman (sa-la-ma-nu) kuća. salbrox .symp (si-me-pe) drugi. teloch .sobam (so-ba-me) kome. tliob . taba .tibibf (ti-bi-be-fe) tuga. sibsi .ti (ti) ono. njoj.tliob (te-li-o-be) odvojen.tabaord (ta-ba-o-re-da) neka njome bude upravljano.tabaan (ta-ba-a-nu) vladar. so . tabaord . za nas.CHANOKH _______________________________________________________________________________ rsam . solpeth . surzas . tabges .tal (ta-la) naziv slova (M). salman . tabaan .surzas (su-re-zod-a-sa) on se zakleo. sapah . tibibf . još jedan. symp . siatris . sobha .ta (ta) kao.TEX (teks) 30. TAN .siatris (si-a-te-ri-sa) škorpioni. ti .sobra (so-be-ra) u čijim.tatan (ta-ta-nu) pelen. tabaame . ta . sald .sonuf (so-nuf) vladati. teloah .sobha (so-be-ha) čiji.tabaori (ta-ba-o-ri) upravljati.s (es) četvrti. T-T t .tabges (ta-be-ge-sa) pećine. tatan . sobra .tiobl (ti-o-be-la) u njoj.t (te) takođe. sa .sibsi (si-be-si) zavet.teloah (te-lo-a-he) smrt.so (so) u.rsam (ra-sa-me) divljenje. tabaori . teloc .tianti (ti-a-nu-ti) ona je (ili krevet).TAN (ta-nu) 17.teloc (vovim) (te-lo-ka) njega koji je pao.thild (te-hi-la-da) njihova vlastita sedišta.

toatar (to-a-ta-re) počuj.vml (va-me-la) dodati. vi-i-v . vls .virq (vi-re-ko) gnezda.vi (vi) u. rad. vohim . trint .tranan (te-ra-na-nu) jezgra. vml .vnd-l (va-nu-da-la) odmor.vniglag (vau-ni-gi-la-gi) spuštati se. uzvišen).vls (va-la-sa) svršetci.vgear (va-ge-a-re) snaga čoveka. srž. vonsarg . tox . vniglag . vnchi . turbs . toh .vgeg(i) (va-ge-gi) postajati snažan. vcim .ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ toatar .vabzir (va-be-zod-i-re) orao. vaun . vmd .trian (te-ri-a-nu) biti će (biće). vmplif . toibl .turbs (tu-re-be-sa) njihova lepota. ova. vgeg(i) .vaoan (va-o-a-nu) istina (pročišćen.vlcinin (va-la-ki-ni-nu) sretan je on. tranan .vin (vi-nu) prizivati.torzu (to-re-zod-u) ustani.vaul (va-u-la) delo. trof . vaoan .torzulp (to-re-zod-u-la-pe) ustade. vlcinin .vonsarg (vo-nu-sa-re-gi) svako.TOR (to-re) 23. vgear . vnd-l . ljutnja.vnalah (vau-na-la-he) suknja. toglo . torzulp .vonpho (vo-nu-pe-ho) gnev.vnph (vau-nu-pe-he) bes. počinak. silaziti.vcim (va-ka-i-me) oni se ne mršte. vaul . sabrati. torg(i) . v-ma-dea .vi-v (vi-vau) drugi (redni broj).v-ma-dea (va-ma-de-a) snažne kule. vap . vnph .trof (te-ro-fe) građevina. uzdigni se. osujetiti.toh (to-he) trijumfuje.vaun (va-u-nu) vi možete raditi. torzu . vau .toibl (to-i-be-la) unutar nje.torg(i) (to-re-gi) stvorenja zemlje.vap (va-pe) plamen. vonpho . V-V vabzir . vi . Ætir.toglo (to-gi-lo) sve stvari. vnig . vnas .vmplif (va-me-pe-li-fa) naša snaga.tonug (to-nu-gi) neka oni budu nagrđeni. svi. _______________________________________________________________________________ 69 .vmd (va-me-da) pozvan. trian .torzul (to-re-zod-u-la) će ustati.vnchi (va-nu-ka-hi) pobrkati.tooart (to-o-a-re-ta) opremati. vi-v .vau (va-u) naziv slova (U ili V).trint (te-ri-nu-ta) sedeti. tonug . tooart . vnalah . torzul .tox (toksa) od njega.vnig (vau-ni-gi) zahtevati.vi-i-v (vi-i-vau) drugi ugao.veh (ve-he) naziv slova (C ili K). moždina. vin .vnas (vnal) (vau-na-sa) ovi. TOR . veh . ove. virq .vohim (vo-hi-me) stotinu.

zien (zod-i-e-nu) moje ruke. ZAA . zirdo .zacar-e (zod-a-ka-re) pokrenuti se. Ætir.vrbs (vau-re-be-sa) ulepšan. ZID . ZIP . Ætir. _______________________________________________________________________________ 70 .ur (u-re) naziv slova (L).zorge (zod-o-re-ge) prijateljski mi budite. zumbi . zonac . Ætir. zacar-e .zongon (zod-o-nu-go-nu) vetrovi. vrelp .zimz(a) (zod-i-me-zod) moje haljine.zonac (zod-o-na-ka) oni su odeveni.zamran (zod-a-me-ra-nu) pokažite se.zilodarp (zod-i-lo-da-re-pe) osvajanje. VX .vovina (vo-vi-na) zmaj.vorsg (va-o-re-sa-gi) nad vama.zirom (zod-i-ro-me) tamo su bile. Ætir. vrbs .zir (zod-i-re) ja sam. vovina . zomd . zimii .zonrensg (zod-o-nu-re-nu-sa-gi) izručen.ZID (zod-i-da) 8.CHANOKH _______________________________________________________________________________ vooan . Ætir.VX (vau-ksa) 42.zixlay (zod-i-ksa-laj) uznemiriti.VTA (vau-ta) 14. zimz(a) .vrelp (vau-re-la-pe) snažni vidovnjak.vran (vau-ra-nu) stariji. vorsg .vp (va-pe) ne. un .zimii (zod-i-mi-i) ušli su. starešine. ur . zongon . Z-Z z .un (u-nu) naziv slova (A). oslobođen.ZEN (zod-e-nu) 18. zylna .zomd (zod-o-me-da) u središtu. ZIM . zirom . v-pa-ah(i) . ZEN . zar .ZOM (zod-o-me) 3. zilodarp .znrza (zoda-nu-re-zod-a) zakleh se.zizop (zod-i-zod-o-pe) posude. z-ol .zylna (zod-i-la-na) u sebi (samom).ZIM (zod-i-me) 13. zamran .zilda (zod-i-la-da) ka vodi. s onima koji su pali.v-pa-ah(i) (vau-pa-ahe) krila. zixlay .zirn (zod-i-re-nu) čuda.VTI (vau-ti) 25. Ætir. zirop . uran . zilda . vran .zirop (zod-i-ro-pe) beše.zumbi (zod-u-me-bi) mora. ZOM .ZIP (zod-i-pe) 9. zien . VTA . zirn . zir . VTI . zonrensg .vooan (vo-o-a-nu) istina. zizop . Ætir. znrza .zildar (zod-i-la-da-re) leteše.zar (zod-a-re) (tokovi).z (od) (zod) oni.uran (u-ra-nu) videće. zorge . zildar .zirdo (zod-i-re-do) ja sam. Ætir. vp .z-ol (zod-o-la) ruke.ZAA (zod-a-a) 27.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->