TAJUK:FUNGSI BAHASA

BAHASA
KEBANGSAA N

MAKSUD BAHASA KEBANGSAAN BAHASA KEBANGSAAN MERUPAKAN SEBUAH BAHASA YANG MELAMBANGKAN IDENTITI SESUATU BANGSA ATAU NEGARA SECARA UNIK.BAHASA KEBANGSAAN BIASANYA DIGUNAKAN UNTUK WACANA POLITIK DAN UNDANG-UNDANG DAN DITETAPKAN SEBAGAI KERAJAAN NEGARA TERSEBUT .

KRONOLOGI PERKEMBANGAN BAHASA .

KEDUDUKAN DAN TARAF BAHASA KEBANGSAAN TERKANDUNG DALAM: PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN AKTA BAHASA KEBANGSAAN 1963/67 AKTA PENDIDIKAN (ASALNYA AKTA PELAJARAN 1961 ) .

INDONESIA.BAHASA KEBANGSAAN ‡BAHASA MALAYSIA JUGA DIKENALI SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN DAN BAHASA MELAYU ‡PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANMENYEBUT BAHASA MELAYU ADALAH BAHASA KEBANGSAAN DAN BAHASA RASMI MALAYSIA ‡BAHASA KEBANGSAAN BIASANYA SATU BAGI SETIAP NEGARA ‡BAHASA MELAYU IALAH BAHASA KEBANGSAAN MALAYSIA.DAN BRUNEI SERTA SALAH SATU BAHASA RASMI DI SINGAPURA .

KEKITAAN DAN KEBANGSAAN SEBAGAI BAHASA RASMI NEGARA DIJADIKAN BAHASA PENGANTAR DI SEKOLAH .FUNGSI BAHASA KEBANGSAAN MELAHIRKAN SEMANGAT PERPADUAN.

KEPENTINGAN BAHASA KEBANGSAAN DIFAHAMI OLEH SEMUA KAUM MENGERATKAN HUBUNGAN DI ANTARA KAUM DENGAN PENGGUNAAN BAHASA KEBANGSAAN DIGUNAKAN DALAM URUSAN RASMI NEGARA IDENTITI SESEBUAH BANGSA .

OLEH:NURUL HAFIZAH BT JAMIL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful