CATEDRA DE LIMBI MODERNE ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI PROGRAMA ANALITICǍ

An universitar 2010-2011
Anul III – sem. 5 Comunicare în afaceri, limba 1, englezǎ, francezǎ, germanǎ, italianǎ, spaniolǎ. 1 orǎ curs, 2 ore seminar 1. Comunicarea profesionala 1.1 Tipuri si stiluri de comunicare : verbalǎ – nonverbalǎ – scrisǎ 1.2 Ascultarea eficientă / adaptarea la auditoriu 1.3 Stiluri de comunicare: formal/informal 1.4 Evitarea discriminării în comunicare Comunicarea în recrutarea personalului Corespondenţă de afaceri 3.1 Corespondenţa în interiorul firmei: nota de serviciu, proces verbal, rapoarte 3.2 Corespondenţa cu partenerii: cerere de ofertă, scrisori de comandă, reclamaţii etc. Rapoarte de afaceri 4.1 Tipuri de rapoarte 4.2 Datele statistice în rapoarte

2. 3.

4.

Anul III – sem. 6 Comunicare în afaceri, limba 1, englezǎ, francezǎ, germanǎ, italianǎ, spaniolǎ. 1 orǎ curs, 2 ore seminar 1 Prezentǎrile în domeniul afacerilor 1.1 Componentele unei prezentări de afaceri 1.2 Elaborarea unei prezentări 1.3 Tehnici şi strategii 1.4 Aspecte interculturale 2 Întâlnirile de afaceri 2.1 Planificare şi etape 2.2 Tehnici de conducere şi coordonare 2.3 Tehnici de participare 3 Negocierile în afaceri 3.1. Planificare şi etape 3.2. Tehnici de conducere şi coordonare

(1993). Grammaire du sens et de l’expression. C. . R. et Nishimata. J. et Nishimata-Imbert. Commerce/Affaires: niveau intermédiaire. Paris: Clé International. Affaires à faire: Pratique de la négociation d’affaires en français. Tehnici de participare NOTA.Limba franceză Baciu. M. Bibliografie opţională -Limba franceză Charaudeau. et Sanchez. et Penfornis. M. Paris: Bordas. Gramatica limbii franceze. Fayet. (1985). M. 5. Descotes-Genon. H. La Messagerie: pratique de la communication commerciale en français. În elaborarea si predarea acestui curs se insista pe limbajul Comunicarii în afaceri. A. M. Cluj: Echinox. Faire des affaires en français.. et Laganne. E. Paris: Clé International. Grevisse. limba 1. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble. Paris: Clé International. et Szillagyi. P. Paris: Presses Pocket. (1995). et Morel. Danilo. (1998). Le français commercial. Bibliografie Anul III – sem. (1993). Paris: Les Editions d’Organisation. Y. Sanchez-Macagno. Fontenay.. Savoir rédiger le courrier d’entreprise: exercices et corrigés. Challes. M.3. Paris: Hachette. A. La bonne correspondance personnelle.3. Danilo. Rolle-Harold. E.-O. Paris: Larousse. francezǎ Bibliografie obligatorie . I. M. commerciale et officielle. (1988). (1993). Gembloux: Éditions J. (1993). La nouvelle grammaire du français. Duculot. (1990). Précis de grammaire française. S. (1992). O. Pou. Paris: Nathan. Fayet. Le français de la communication professionnelle. (1996). Szilagyi.-L. P. (1990). R. Paris: Hachette. Dubois. (1997). M. G.6 Comunicare în afaceri. Le français commercial: correspondance et communication commerciales.

Şef de catedrǎ Conf. et Dénommée.A. Lascu. (1999) Bien communiquer aujourd’hui. (1965).. Economie: niveau intermédiaire. Gh. Paris: Nathan-Clé International Pradez. (1994). D. R. Arad: Gutenberg. E. Delia Marga .dr.univ. O. Istrate. Cluj: Echinox. G. Ybert. Dicţionar de sensuri secundare. A. Verbele limbii franceze. Exerciţii de traducere (română-franceză). Toma. E. Messager. M. Paris: Payot. et Sanchez. (1997). (1999). (2001). Paris: Larousse. Revăzute de Henri Wilhelm. Iaşi: Polirom. Pou. Dictionnaire des gallicismes.