You are on page 1of 15

MATERIAL de PROMOCIÓ MATERIAL de PROMOCIÓ de la LACTÀNCIA MATERNA de la LACTÀNCIA MATERNA

LACTÀNCIA MATERNA LACTÀNCIA MATERNA

Tríptics Edició de 150.000 exemplars

27 de setembre de 2006

Pòsters Edició de 4.000 exemplars

WEB WEB

LACTÀNCIA MATERNA LACTÀNCIA MATERNA

ENQUESTA de LACTÀNCIA MATERNA 2005 ENQUESTA de LACTÀNCIA MATERNA 2005

• Font d’informació: Registre de naixements del Programa de • Font d’informació: Registre de naixements del Programa de Salut Maternoinfantil de la Direcció General de Salut Pública. Salut Maternoinfantil de la Direcció General de Salut Pública. Mostreig aleatori estratificat per regions sanitàries de forma Mostreig aleatori estratificat per regions sanitàries de forma proporcional. proporcional. Mostra: 1.206 mares. Mostra: 1.206 mares. Entrevista telefònica des dels serveis de Sanitat Respon. Entrevista telefònica des dels serveis de Sanitat Respon.

PREVALENÇA DE LA LACTÀNCIA MATERNA A L’INICI. PREVALENÇA DE LA LACTÀNCIA MATERNA A L’INICI. CATALUNYA, 2005 CATALUNYA, 2005

100% 90% 80% 70% 60% % 50% 40% 30% 20% 10% 0%

81,1% 66,8%

18,9%

Lactància materna total (exclusiva i complementada)

Lactància materna exclusiva (LME)

Lactància artificial exclusiva

Font: Registre de naixements del PSMI de la DGSP

EVOLUCIÓ DE LA LACTÀNCIA MATERNA DURANT EL EVOLUCIÓ DE LA LACTÀNCIA MATERNA DURANT EL PRIMER ANY DE VIDA DEL NADÓ. CATALUNYA, 2005 (I) PRIMER ANY DE VIDA DEL NADÓ. CATALUNYA, 2005 (I)
TEMPS Al 1r mes Al 2n mes Al 3r mes Al 4t mes Al 5è mes Al 6è mes Al 7è mes Al 8è mes La 9è mes Al 10è mes A 11è mes Al 12è mes PREVALENÇA 74,2% 72,0% 61,9% 48,3% 40,7% 31,3% 25,0% 21,2% 17,0% 15,2% 13,7% 11,5%

EVOLUCIÓ DE LA LACTÀNCIA MATERNA DURANT EL EVOLUCIÓ DE LA LACTÀNCIA MATERNA DURANT EL PRIMER ANY DE VIDA DEL NADÓ. CATALUNYA, 2005 (II) PRIMER ANY DE VIDA DEL NADÓ. CATALUNYA, 2005 (II)
90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% A l'inici Als 3 mesos Als 6 mesos Als 9 mesos Als 12 mesos 1989 1999 2005

COMPARACIÓ AMB ALTRES ESTUDIS COMPARACIÓ AMB ALTRES ESTUDIS PREVIS A CATALUNYA PREVIS A CATALUNYA 1989 A l’inici Als 3 mesos Als 6 mesos Als 9 mesos Als 12 mesos 1999 2005

(*)

(+)

(*)

72 % 39,2 % 6,3 % -

81,1 % 55,6 % 21,4 % -

81,1 % 61,9 % 31,3 % 17,0 % 11,5 %

EVOLUCIÓ DE LA LACTÀNCIA MATERNA EXCLUSIVA. EVOLUCIÓ DE LA LACTÀNCIA MATERNA EXCLUSIVA. CATALUNYA, 2005 CATALUNYA, 2005

A l’inici 66,8 %

Als 3 mesos 39,9 %

Als 6 mesos 13,8 %

Als 9 mesos 3,8 %

Als 12 mesos 0%

PREVALENÇA DE LA LACTÀNCIA MATERNA SEGONS PREVALENÇA DE LA LACTÀNCIA MATERNA SEGONS L’EDAT MATERNA. CATALUNYA, 2005 L’EDAT MATERNA. CATALUNYA, 2005
100% 80% 60%
%

80,0%

82,0%

78,7%

81,1%

40% 20% 0% < 20 a 20-34 a >35 a Total

PREVALENÇA DE LA LACTÀNCIA MATERNA SEGONS PREVALENÇA DE LA LACTÀNCIA MATERNA SEGONS L’EDAT GESTACIONAL. CATALUNYA, 2005 L’EDAT GESTACIONAL. CATALUNYA, 2005
100% 82,1% 80% 60% 40% 20% 0% < 37 s 37-42 s >42 s Total 66,7% 84,2% 76,6%

PREVALENÇA DE LA LACTÀNCIA MATERNA SEGONS PREVALENÇA DE LA LACTÀNCIA MATERNA SEGONS LA NACIONALITAT DE LA MARE. CATALUNYA, 2005 LA NACIONALITAT DE LA MARE. CATALUNYA, 2005

LME

74,30% 65,7%

LMT

95,10%
79,0%

0%

20%

40% espanyoles

60% estrangeres

80%

100%

LACTÀNCIA MATERNA SEGONS LA NACIONALITAT LACTÀNCIA MATERNA SEGONS LA NACIONALITAT DE LA MARE (2003) DE LA MARE (2003) nombre Espanyola CE-PPDD Resta d’Europa Magrib-Vall del Nil Resta d’Àfrica Amèrica Central i del Sud Àsia Filipines Resta d’Oceania Total 43.408 822 799 3.126 549 3.714 449 110 1 52.978 % 80,49 85,45 89,27 93,29 90,89 91,07 60,92 81,48 50,00 81,89

CONCLUSIONS CONCLUSIONS

• Es manté un alt percentatge de la LM a l’inici • Hi ha un augment important de la durada de la LM • El percentatge de la LM a l’inici és més alt en la població immigrada • En els nadons prematurs i amb baix pes el % de LM és més baix