MANUAL PEPASANGAN HV ABC 33kV

Perak Sentiasa Bersinar

AKSESORI TALIAN ABC 33kV

Perak Sentiasa Bersinar

AKSESORI TALIAN ABC 33KV

HV DEAD END CLAMP

LV DEAD END CLAMP

HV SUSPENSION CLAMP

LV SUSPENSION CLAMP

AKSESORI TALIAN ABC 33KV J HOOK UNIVERSAL BAND TRIANGULAR BREAKET .

AKSESORI TALIAN ABC 33KV

CABLE SLAB CONCRETE (33KV)

TIANG SPUN 10m 5kN

KABEL ABC 33KV 3x150mmp+70mmp - 500m/drum

KAEDAH PENOMBORAN TIANG 10 m TALIAN ABC 33kV

Perak Sentiasa Bersinar

CONTOH PENOMBORAN TIANG ABC 33KV

TIANG SESALUR LURUS / TAMATAN/ SUDUT

TIANG SAMBUNGAN TERUS

LABEL A .putih Tulisan dan logo .DANGER DANGER HV 33kV ‡ ‡ ‡ ‡ Ukuran 15cm x 30cm Latarbelakang .merah Mesti dilekatkan pada semua tiang .

cat Tenaga Red Biru .PR 234 TEL: 15454 Cat Merah Cat Biru ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ukuran 15cm x 30cm Latarbelakang Hitam Tulisan Putih No. Tel . bersiri bermula dari LMT-PR 234 No.LABEL B ± NOMBOR PADA TIANG LMT .cat Tenaga Blue ‡ Lain-lain: Rujuk Edaran Kejuruteraan Bil 61/96 .tulisan Hitam Merah .

tiang bersiri bermula dari LMT-PR 234 No.PR 258 JOINT NO: 1 TEL: 15454 Cat Merah Cat Biru ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ukuran 15cm x 30cm Latarbelakang hitam Tulisan Putih No. Tel tulisan hitam Merah cat Tenaga Red Biru cat Tenaga Blue ‡ Lain-lain: Rujuk Edaran Kejuruteraan Bil 61/96 . Joint bersiri bermula dari LMT-PR 234 No.LABEL C ± TIANG SAMBUNGAN LMT .

KAEDAH MENANAM TIANG 10m 5kN MENGGUNAKAN KREN AUGER Perak Sentiasa Bersinar .

7m TIANG DIANGKUT DAN DITANAM/DITEGAKKAN MENGGUNAKAN KREN AUGER TIANG TELAH SELESAI DITANAM .KAEDAH MENANAM TIANG 10m 5kN MENGGUNAKAN KREN AUGER LUBANG TIANG DIKOREK MENGGUNAKAN KREN AUGER SEDALAM 1.

KAEDAH MENANAM TIANG 10m 5kN MENGGUNAKAN KREN AUGER PERATURAN KESELAMATAN LALULINTAS HENDAKLAH DI PATUHI APABILA KERJAKERJA DILAKUKAN DI TEPI JALAN MENGIKUT PERATURAN KESELAMATAN LALULINTAS OLEH SPESIFIKASI JKR .

SAMBUNGAN TAMATAN KABEL HV ABC Perak Sentiasa Bersinar .

2 SAMBUNGAN TAMATAN KABEL HV ABC INSULATION SLEEVE SHED TERMINAL LUG SAMBUNGAN TAMATAN YANG TELAH SIAP MEGGER 5kV SAMBUNGAN TAMATAN YANG TELAH SIAP SEDANG DIUJI DENGAN 5kV MEGGER (UJIAN PENGENALAN FASA-BACAAN =0 ohm UJIAN PENEBATAN -BACAAN >1000M ohm) .4.

SAMBUNGAN TAMATAN KABEL HV ABC PADA ALATSUIS 33KV Perak Sentiasa Bersinar .

TAMATAN KABEL HV ABC PADA ALATSUIS 33KV TAMATAN KABEL DISAMBUNGKAN PADA ALATSUIS (CIRCUIT) DI DALAM ALATSUIS 33KV LUBANG KABEL MASUK DITUTUP RAPI DI DALAM¶CABLE BOX¶ ALATSUIS 33KV .

TAMATAN KABEL HV ABC PADA ALATSUIS 33KV PANDANGAN DARI BAWAH (CABLE CELLER) .KABEL DITANDAKAN R.B EARTH WIRE DISATUKAN & DIBUMIKAN -TIADA LINK BOX .DITUTUP KEMAS - .Y.

TIANG SPUN 10-5kN Perak Sentiasa Bersinar .

0kN 10.7m DARI PARAS TANAH PANJANG TIANG DARI PARAS ATAS TANAH = 8.3m 1.1 REKABENTUK TIANG SPUN 10m ± 5kN 10m 8.7m JENIS TIANG TAHAN PJG TIANG GARIS PUSAT ATAS TIANG (mm) TEBAL (mm) GARIS PUSAT BAWAH TIANG DITANAM PJG DALAM TANAH (m) BERAT (kg) 10m 195kN 5.5.70 730 1) 2) 3) PANJANG TIANG = 10m TIANG DITANAM PADA KEDALAMAN 1.3m .0 190 42 323 1.

2 PEMASANGAN HV ABC HV ABC LV ABC LV ABC TIANG SPUN 10m-5kN MENAMPUNG PEPASANGAN MAKSIMUN 2 LITAR HV ABC 2 LITAR LV ABC .5.

3& 5. . .4 EARTWIRE DAN PEMBUMIAN EARTHING WIRE DI UAR TIANG UNTUK SAMBUNGAN (EARTH BONDING JOINT) -EARTHWIRE DI DALAM TIANG DISEDIAKAN UNTUK MEMBUMIKAN DAWAI NEUTRAL DAN AKSESORI SISTEM LV ABC SAHAJA -TAMBAHAN EARTHWIRE YANG BERASINGAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBUMIKAN SAMBUNGAN (EARTH BONDING JOINT) SAHAJA.PEMASANGAN EARTH WIRE INI KEPADA HV ABC MESSENGER WIRE ATAU AKSESORI HV ABC ADALAH TIDAK DIBENARKAN.5.

HV DEAD END CLAMP Perak Sentiasa Bersinar .

6.1 REKABENTUK DAN PEMASANGAN HV DEAD END CLAMP PENYANGKUT PENCENGKAM TURNBUCKLE FUNGSI : ± MEMEGANG DAN MENAHAN HUJUNG MESSENGER WIRE DALAM KEADAAN TEGANG DALAM MERENGANG SISTEM TALIAN HV ABC PEMASANGAN PADA : 2) TIANG SUDUT ± MELEBIHI 900 1) TIANG TAMATAN 3) TIANG SAMBUNGAN .

6.2 PEMASANGAN HV DEAD END CLAMP HV DEAD END CLAMP 150mm STUD 13in x 5/8 in DOUBLE DEAD END CLAMP BRACKET PANDANGAN ATAS TIANG SAMBUNGAN NUT 5/8 in PANDANGAN SISI TIANG SAMBUNGAN .

HV SUSPENSION CLAMP SITI RAFIDAH BINTI MUKIAR JURUTERA PEMBINAAN (PERAK) UNIT PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TNB PERAK Perak Sentiasa Bersinar .

1 REKABENTUK DAN PEMASANGAN HV SUSPENSION CLAMP MECHANICAL LINK BOLT WITH A LOCK NUT CLAMP MAIN BODY ± BOLT DAN NUT BAGI MENCENGKAM MESSENGER WIRE SUPAYA TIDAK MENGGELONGSOR .7.BERTEBAT HINGGA KE TAHAP 19kN (1minit) PEMASANGAN PADA : HV SUSPENSION CLAMP TRIANGULAR BRACKET CABLE TIE 1) TIANG SESALUR TERUS 2) TIANG SUDUT ± KURANG 900 .

TRIANGULAR BRACKET Perak Sentiasa Bersinar .

1 REKABENTUK DAN PEMASANGAN TRIANGULAR BRACKET MS FLAT BAR 4Omm x 5mm LUBANG UTK CABLE ROLLER KELENGKAPAN NUT DAN STUD : BAHAN TRIANGULAR BRACKET NUT 5/8´ + WASHER KUANTITI 1 UNIT 4 UNIT 2UNIT C CHANNEL 1 1/2x3x6mm U BOLT STUD 5/8´ x 11 -FUNGSI ± MENGGANTUNG HV SUSPENSION CLAMP PD TIANG .PEMASANGAN 2 LITAR SECARA SELARI PD PARAS SAMA. . .8.BOLEH DIPASANG SECARA MEMBELAKANG SESAMA SENDIRI .BAHAN MELALUI PROSES HOT DIP GALVANISED ± ELAK KARAT TRIANGULAR BRACKET HV SUSPENSION CLAMP CABLE TIE .KADAR BREAKING LOAD MINIMUM 30kN (1minit).

HV CABLE TRAY Perak Sentiasa Bersinar .

1 REKABENTUK HV CABLE TRAY 275mm 450mm LUBANG 275mm 75 100 75 100mm LEBAR = 400m PANJANG = 1000m HV CABLE TRAY ± PANDANGAN BAWAH SAMBUNGAN TERUS HV ABC TAG NAMA IDENTITI SAMBUNGAN CABLE TRAY CABLE TIE HV CABLE TRAY ± PANDANGAN ATAS .CABLE TRAY MEMPUNYAI LUBANG DI BAHAGIAN BAWAH UNTUK MENGELAKKAN AIR BERTAKUNG .13.

48mpa  BERTEBAT = 19kN SETIAP FASA SAMBUNGAN KABEL PERLU DI IKAT SECARA BERASINGAN KEPADA HV CABLE TRAY MENGGUNAKAN CABLE TIE .1 KEBAIKAN HV CABLE TRAY 1) MEMUDAHKAN KERJA PENYAMBUNGAN TERUS PENGALIR FASA HV ABC. 2) SAMBUNGAN BERADA DALAM KEADAAN KEMAS DAN STABIL 3) MENINGKATKAN TAHAP DAYA HARAP SAMBUNGAN KABEL  KETAHANAN BEBAN = 100kg  KETAHANAN KEPANASAN CUACA = 0.13.

KAEDAH PEMASANGAN HV CABLE TRAY Perak Sentiasa Bersinar .

‡Messenger Wire dicantum dan bersambung. ‡Joint Earth Braid Wire dibumikan dengan pembumian asing.75-0. 4 .8m dari paras pengalir. ‡Berkedudukan 0.CABLE JOINT TRAY Untuk ABC Voltan Tinggi Spasifikasi Utama Pemasangan: ‡Dipasang mendatar.

TIADA GELUNG -LITAR KEDUA ATAU TALIAN LV TIDAK MENGGANGGU LITAR SEDIA ADA .SAMBUNGAN KEMAS .13.1 HV CABLE TRAY .MEMENUHI SPESIFIKASI .

TIDAK KEMAS MENGGANGGU SEKIRANYA TERDAPAT LITAR KEDUA ATAU TALIAN LV .SAMBUNGAN TIDAK MENGGUNAKAN CABLE TRAY -SAMBUNGAN TERDEDAH KEPADA DAYA TEGANGAN .1 HV CABLE TRAY .GELUNG YANG TERLALU BESAR .13.TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI .

13.TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI .GELUNG YANG TERLALU BESAR .TERLALU HAMPIR DENGAN TALIAN LV .1 HV CABLE TRAY .MENGGANGGU SEKIRANYA TERDAPAT TALIAN KEDUA ATAU LV BAHAYA KEPADA ANGGOTA KERJA YANG MENGENDALIKAN TALIAN LV ATAU LAMPU JALAN .TIDAK KEMAS .

PERALATAN DAN KAEDAH PEMASANGAN CABLE TRAY Perak Sentiasa Bersinar .

13.2 PEMASANGAN HV CABLE TRAY - PERALATAN

13.2 PEMASANGAN HV CABLE TRAY
DEAD END CLAMP
CROSBY CLIP - Joint earth braid wire

750-800mm
MESSENGER WIRE -50mmp Galvanised steel wire

KERJA PEMASANGAN ABLE TRAY SEDANG DIJALANKAN

13.2 PEMASANGAN HV CABLE TRAY

HV CABLE TRAY PADA PANDANGAN SISI

STAY WIRE 7/8 SWG STAY WIRE AKAN DIPASANG PADA HALF STAY CLIP PADA JARAK O.4M DI BAWAH ´PERAK SENTIASA BERSINAR´ CABLE TRAY HV CABLE TRAY PADA PANDANGAN HADAPAN

2 PEMBUMIAN HV CABLE TRAY EARTHING WIRE DI LUAR TIANG UNTUK SAMBUNGAN (EARTH BONDING JOINT) -TAMBAHAN EARTHWIRE YANG BERASINGAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBUMIKAN SAMBUNGAN (EARTH BONDING JOINT) SAHAJA. .PEMASANGAN CABLE TRAY UNTUK SAMBUNGAN KABEL .13.

JARAK SPAN DAN KELEGAAN Perak Sentiasa Bersinar .

14.1 JARAK SPAN SISTEM HV ABC JARAK SPAN = 30-35 METER JARAK SPAN ANTARA TIANG ADALAH 30-35M UNTUK MENGELAKKAN KEKENDURAN TALIAN ABC 33K .

79 4.88 5.10m KELEGAAN SISTEM HV ABC KE BUMI : KADAR VOLTAN KELEGAAN DARI PARAS TANAH .14.10 5.49 33 kV 11 kV LV KELEGAAN DENGAN BANGUNAN : .18 KAWASAN TIDAK DIMASUKI KENDERAAN (m) 5.BAHU JALAN (m) 6.57 KELEGAAN DARI PARAS TANAH .MESSENGER WIRE TIDAK BERTEBAT ± KELEGAAN MINIMUM = 1 m .10 5.2 KELEGAAN 6.18 4.MELINTASI JALANRAYA (m) 6.49 5.

3 KELEGAAN DARI DAHAN POKOK DAN POKOK-POKOK 1 METER ‡ SEMUA DAHAN POKOK DAN POKOK-POKOK PERLU DICANTAS : 1) 1 METER DI KIRI. 2) SEMUA DAHAN YANG DI ATAS DARI SISTEM HV ABC 1 METER . KANAN DAN BAWAH SISTEM HV ABC.14.

.14.5 MELINTASI TALIAN ATAS VOLTAN TINGGI TIDAK BERTEBAT TALIAN PENGHANTARAN ‡ ‡ KABEL DIBAWAH TANAH TALIAN HV ABC HENDAKLAH DIRENTANG DI BAWAH TANAH APABILA MELINTASI TALIAN VOLTAN TINGGI TIDAK BERTEBAT TERMASUK TALIAN PENGHANTARAN. TALIAN ABC 33KV DIRENTANG DI DALAM PAIP CORRUGATED / PAIP PVC DAN PEPARIT KABEL DIALAS DENGAN PASIR DAN CONCRETE SLAB.

2m .DIALAS DENGAN PASIR DAN CONCRETE SLAB TANAH ASAL SEHINGGA PARAS TANAH 50mm (CONCRETE SLAB 1000x300x50mm) 150mm PASIR 1220mm PAIP CORRUGATED 150mmp KABEL ABC 33k 3X150+50mmp 150mm PASIR 500mm XLPE .SEDALAM 1.14.5 MELINTASI TALIAN ATAS VOLTAN TINGGI TIDAK BERTEBAT PEPARIT KABEL HV ABC SEDANG DIKOREK .

PEPASANGAN UMBANG Perak Sentiasa Bersinar .

14. 0.1 PEPASANGAN UMBANG ‡ ‡ FUNGSI UMBANG CARA PEMASANGAN ELAKKAN BERSENTUH DENGAN MESSENGER WIRE STAY INSULATOR DIGUNAKAN ‡ MENAHAN ARAH DAYA TEGANGAN YANG DIKENAKAN OLEH MESSENGER WIRE PADA TIANG.6 kN) UNIVERSAL BAND FOR 10m-5kN SPUN POLE STAY INSULATOR (BREAKING LOAD = 31kN) TIMBLE FOR STAY WIRE 7/10 SWG BOW AND TIMBLE STAY ROD 2.0m x 16 mm STAY PLATE WITH 17mm DIAMETER HOLE KAYU BAKAU UNTUK TANAH LEMBUT (2 IKAT. TEGANGAN AKIBAT MENGUBAHSUAI KENDURAN TALIAN ‡ - BAHAN-BAHAN PEMBINAAN UMBANG GALVANISED STAY WIRE GRED 700 BERSAIZ 7/10 SWG (BREAKING LOAD 40.6mx75m) .6.

14.6 kN) STAY INSULATOR (BREAKING LOAD = 31kN) BOW AND TIMBLE STAY ROD 2.1 BAHAN-BAHAN PEMBINAAN UMBANG GALVANISED STAY WIRE GRED 700 BERSAIZ 7/10 SWG (BREAKING LOAD 40.6.0m x 16 mm STAY PLATE WITH 7mm DIAMETER HOLE (DITANAM DLM TANAH) UNIVERSAL BAND FOR 10m-5kN SPUN POLE .

6.7 .6.14.6 BILANGAN UMBANG JENIS TIANG BILANGAN UMBANG KEDUDUKAN UNIVERSAL BAND (UKURAN DARI HUJUNG PARAS TIANG) 720mm 1300mm 720mm 720mm TIANG TAMATAN TIANG PEMBAHAGIAN TIANG SUDUT (SUDUT PERALIHAN <300) TIANG SUDUT (SUDUT PERALIHAN >300) 2 2 KIRI DAN 2 KANAN 1 2 GAMBAR ± SILA RUJUK 14.

6.7 LOKASI UMBANG A) TIANG SUDUT = BIL. UMBANG 2 . UMBANG 2 B) TIANG SAMBUNGAN TERUS = BIL.14.

6.14. UMBANG 2 D) TIANG PEMBAHAGIAN = 2 KIRI & 2KANAN .7 LOKASI UMBANG C) TIANG TAMATAN = BIL.

7 LOKASI UMBANG PADA TIANG SUDUT 720m UNIVERSAL BAND STAY WIRE 7/10SWG TIANG SUDUT >300 = BILANGAN UMBANG 2 DEAD END CLAMP CABLE TIE .14.6.

6.7 LOKASI UMBANG PADA TIANG SAMBUNGAN TERUS CABLE TIE 750-800mm 1300 mm UNIVERSAL BAND STAY WIRE 7/10SWG DEAD END CLAMP MESSENGER WIRE .14.

BERGALVANIS . KELENGKAPAN ± 2 TIMBLE UNTUK PEMASANGAN 2 DAWAI UMBANG .BOLT AND NUT : .6.8 UNIVERSAL BAND BLADE A BLADE B D =35 THIMBLE FUNGSI ± PEMASANGAN DAWAI UMBANG PADA TIANG.KETAHANAN 62kN .3 LUBANG BOLEH LARAS = MEMUDAHKAN PEMASANGAN DAWAI UMBANG .14.

15. SPESIFIKASI ± KADAR BREAKING LOAD HV ABC ROLLER > 30kN .BERAT KESELURUHAN HV ABC ROLLER <0.5kN ROLLER ‡ ROLLER DI PASANG PADA TIANG SEMASA MERENTANG KABEL. .4 HV ABC ROLLER PENYANGKUT PENYENDAL RODA FUNGSI ± MEMUDAHKAN PERGERAKAN KABEL HV ABC TANPA MEROSAKKAN PENEBAT KABEL SEMASA MERENTANG DAN MENEGANGKAN SISTEM HV ABC DI TIANG.

KAEDAH MERENTANG KABEL Perak Sentiasa Bersinar .

6 KAEDAH MERENTANG TALIAN HV ABC 33kV HV CABLE ROLLER PEMBAWA DRUM (DRUM JACK) LUM UNTUK MENARIK KABEL PULLY EYE & CABLE STOCKING .15.

15.MEMEGANG DAN MENARIK MESSENGER WIRE CABLE HV ABC SEMASA MERENGGANG TALIAN DRUM KABEL ABC AKAN DILETAKKAN PADA DRUM JACK UNTUK MEMUDAHKAN KABEL ABC DIRENTANG KELUAR DARI DRUM KABEL .6 KAEDAH MERENTANG TALIAN HV ABC 33kV COME ALONG TONG .

15.PENYELIA KHAS UTK MENGAWAL PERGERAKAN KELUAR KABEL. 9m .6 KAEDAH MERENTANG TALIAN HV ABC 33kV KABEL DI TARIK KELUAR DARI DRUM TAYAR DRUM JACK DIHALANG DARI BERGERAK UNTUK MENGELAKKAN DRUM JACK BERGERAK BILA KABEL DITARIK KELUAR .KABEL BERGERAK KELUAR DARI BAHAGIAN ATAS DRUM .DRUM KABEL DI LETAK PD JARAK 8-9m DR TIANG PERTAMA .

.15. . HUJUNG KABEL DIMASUKKAN KE DALAM CABLE STOCKING MENGIKUT SAIZ KABEL DAN DIIKAT PADA KABEL. PASANG PULLY EYE DIHUJUNG CABLE STOCKING. PULLY EYE & CABLE STOCKING LUM .6 KAEDAH MERENTANG TALIAN HV ABC 33kV - ROLLER AKAN DILETAKKAN DI ATAS 14 TIANG BERTURUTAN UNTUK SETIAP KABEL 500m (1DRUM).LUM AKAN MEMASUKI SETIAP ROLLER SEDIA ADA DI ATAS TIANG.LUM DISAMBUNG DIHUJUNG PULLY EYE.

6 KAEDAH MERENTANG TALIAN HV ABC 33kV - KENDERAAN BERAT MENARIK LUM DAN DIIKUTI OLEH KABEL. SETELAH TALIAN TEGANG KABEL AKAN DISANGKUTKAN PADA SUSPENSION CLAMP PADA TRIANGULAR BRACKET. HUJUNG TAMATAN KABEL KABEL TELAH DISANGKUT PADA SUSPENSION CLAMP . KABEL AKAN DIRENTANG MELALUI ROLLER DAN DITARIKH SEHINGGA MENDAPAT KETEGANGAN YANG DIPERLUKAN.15. DRUM KABEL DIBANTU PERGERAKAN IKUT ARAHAN PUSINGAN KABEL KELUAR.

TIANG TAMATAN Perak Sentiasa Bersinar .

1 TIANG TAMATAN TIANG TAMATAN = BIL.16. UMBANG 2 .

TIANG SESALUR TERUS Perak Sentiasa Bersinar .

16.2 TIANG SESALUR TERUS STAY WIRE MESSENGER WIRE FASA HV KABEL TIANG SESALUR TERUS ± PANDANGAN HADAPAN 150mm TRIANGULAR BRACKET HV SUSPENSION CLAMP CABLE TIE TIANG SESALUR TERUS ± PANDANGAN SISI .

TIANG SUDUT > 900 Perak Sentiasa Bersinar .

3 TIANG SUDUT 720m UNIVERSAL BAND STAY WIRE 7/10SWG TIANG SUDUT >300 = BILANGAN UMBANG 2 DEAD END CLAMP CABLE TIE .16.

SAMBUNGAN TERUS HV ABC Perak Sentiasa Bersinar .

PANDANGAN DEPAN DEAD END CLAMP MESSENGER WIRE SAMBUNGAN TERUS HV ABC .PANDANGAN ATAS .16.6 SAMBUNGAN TERUS HV ABC CABLE TIE 750-800m 1300 m UNIVERSAL BAND STAY WIRE 7/10SWG SAMBUNGAN TERUS HV ABC .

6 SAMBUNGAN TERUS HV ABC SAMBUNGAN TERUS HV ABC TAG NAMA IDENTITI SAMBUNGAN CABLE TRAY CABLE TIE SAMBUNGAN TERUS HV ABC ± PANDANGAN ATAS SAMBUNGAN TERUS HV ABC ± IKATAN CABLE TIE .16.

16.6 SAMBUNGAN TERUS HV ABC SAMBUNGAN TERUS HV ABC ± PANDANGAN BELAKANG SAMBUNGAN TERUS HV ABC ± PANDANGAN HADAPAN & SISI .

6 SAMBUNGAN TERUS HV ABC .PEMBUMIAN JOINT EARTH BRAID WIRE UTK DIBUMIKAN SAMBUNGAN DI IKAT MENGGUNAKAN CABLE TIE PADA CABLE TRAY UNTUK MENETAPKAN KEDUDUKAN BERASINGAN SAMBUNGAN TERUS HV ABC ± PANDANGAN BELAKANG PANDANGAN SISI -SETIAP SAMBUNGAN AKAN DIBUMIKAN PADA TIANG TERSEBUT TIDAK BERSENTUH DGN MESSENGER WIRE .16.

6 SAMBUNGAN TERUS HV ABC SAMBUNGAN TERUS HV ABC ± PANDANGAN PENUH STAY WIRE 7/10SWG -UTK PEMBUMIAN SAMBUNGAN TERUS HV ABC PANGKAL TIANG SAMBUNGAN .16.

SCAFOLDING YANG TELAH SIAP DIDIRIKAN DAN BERSEDIA UNTUK DIGUNAKAN SEMASA SAMBUNGAN KABEL DILAKUKAN .SAMBUNGAN TERUS HV ABC DI ATAS SCAFOLDING .SCAFOLDING MUDAH DIBAWA OLEH PASUKAN PENYAMBUNG KABEL -SCAFOLDING BOLEH DIGUNAKAN DI KAWASAN YANG SUKAR DILALUI.

KAEDAH MEMBUAT SAMBUNGAN TERUS Perak Sentiasa Bersinar .

1 KAEDAH MEMBUAT SAMBUNGAN TERUS PAYUNG UNTUK MELINDUNGI DARI PANAS ATAU HUJAN TIANG SAMBUNGAN SCAFTFOLDING PENYAMBUNG KABEL AKAN BERDIRI DI ATAS SCAFTFOLDING UNTUK MEMBUAT KERJA-KERJA SAMBUNGAN TERUS KABEL HV ABC.4. CRIMPING .

KAEDAH MEMBUAT SAMBUNGAN TERUS .

KAEDAH MEMBUAT SAMBUNGAN TERUS .

KAEDAH MEMBUAT SAMBUNGAN TERUS .

KAEDAH MEMBUAT SAMBUNGAN TERUS .

KAEDAH MEMBUAT SAMBUNGAN TERUS .

H-POLE Perak Sentiasa Bersinar .

H-POLE PD PPU/PMU ADALAH UTK PERLINDUNGAN DARI SEBARANG U/G CABLE KEROSAKAN KEPADA ALATSUIS -SEBELUM DAN SELEPAS H-POLE KABEL HENDAKLAH DIRENTANG DI BAWAH TANAH UNTUK MENGELAKKAN BINATANG MUDAH MELOMPAT ATAU MEMANJAT PADA H-POLE -TUJUAN H-POLE DIPERTENGAHAN: 1) UTK MEMBAHAGIKAN SISTEM. TALIAN HV ABC ± KABEL 1TERAS -TIADA EARTHING LINK BOX PADA PMU/PPU. H-POLE .SISTEM HV ABC DAN H-POLE PPU/PMU U/G CABLE -SISTEM HV ABC AKAN DITAMATKAN PADA ALATSUIS DI DLM PMU/PPU. O/H CABLE U/G CABLE H-POLE U/G CABLE O/H CABLE U/G CABLE H-POLE U/G CABLE PPU/PMU . 2) UTK MENJALANKAN UJIAN VLF. 4)KEMUDAHAN MENCARI KEROSAKAN PADA BAHAGIAN TERTENTU. H ±POLE BERFUNGSI SEBAGAI PENGASING BEBAN / SISTEM. 3) PENGASINGAN SISTEM/BEBAN MUDAH DIJALANKAN.

SISTEM HV ABC DAN H-POLE 1 2 5 3 5 4 1 H-POLE 1 1 4 2 5 1) O/H CABLE 2)TIANG TAMATAN SEBELUM H-POLE 4) TIANG TAMATAN SELEPAS H-POLE 5 3 3) H-POLE 1 5) U/G CABLE .

PEMBINAAN TAPAK H-POLE PENYEDIAAN EARTH UTK MEWUJUDKAN VOLTAGE POTENTIAL YANG SAMA PADA KESELURUHAN TAPAK H-POLE TAPAK DISEDIAKAN DENGAN KEMAS SEBELUM DISIMEN.PEMBUMIAN DIPASTIKAN LENGKAP .

PEMBINAAN TAPAK H-POLE KERJA-KERJA PEMBINAAN TAPAK SEDANG DIJALANKAN TAPAK H-POLE TELAH SIAP DIKONKRIT .

PEMASANGAN H-POLE H-POLE ± PADANGAN HADAPAN H-POLE ± PADANGAN SISI H-POLE ± PADANGAN SISI .

LBS = LOAD BREAK SWITCH / ISOLATOR ANTI PANJAT ± PANDANGAN DARI ATAS .PEMASANGAN H-POLE HANDLE LBS ANTI PANJAT ANTI PANJAT DIBINA LENGKAP UNTUK MENGHALANG H-POLE DIPANJAT.

PEMASANGAN H-POLE HANDLE LBS EARTHING WIRE 1) 2) SEMUA EARTHING WIRE DISATUKAN UNTUK MEMASTIKAN ZERO POTENTIAL HANDLE LBS HENDAKLAH PADA KEDUDUKAN BERTENTANGAN DENGAN LBS TAMATAN LIGHTNING ARRESTER 2 SET SETIAP FASA (R.B) TAMATAN KABEL DIPASTIKAN TIDAK TERTONGGENG .Y.

TAMATAN KABEL HV ABC PADA ALATSUIS 33KV C) TIANG TAMATAN D) TIANG PEMBAHAGIAN .

TAMATAN KABEL HV ABC PADA ALATSUIS 33KV C) TIANG TAMATAN D) TIANG PEMBAHAGIAN .

TAMATAN KABEL HV ABC PADA ALATSUIS 33KV C) TIANG TAMATAN D) TIANG PEMBAHAGIAN .

TAMATAN KABEL HV ABC PADA ALATSUIS 33KV C) TIANG TAMATAN D) TIANG PEMBAHAGIAN .

TATACARA Perak Sentiasa Bersinar .

TATACARA PEMBERSIHAN KAWASAN .

TATACARA ± BEKERJA DI TEPI JALAN ATAU KAWASAN BANDAR PERATURAN KESELAMATAN LALULINTAS HENDAKLAH DI PATUHI APABILA KERJAKERJA DILAKUKAN DI TEPI JALAN MENGIKUT PERATURAN KESELAMATAN LALULINTAS OLEH JKR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful