P. 1
SURUHANJAYA

SURUHANJAYA

|Views: 1,016|Likes:
Published by Mat Senyap

More info:

Published by: Mat Senyap on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

SURUHANJAY A

Malaysia mempunyai empat jenis suruhanjaya iaitu:
a)Suruhanjaya Pilihan Raya b)Suruhanjaya Perkidmatan c)Suruhanjaya Hak Asasi Manusia(SUHAKAM) d)Suruhanjaya Khas

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
Melalui Perkara 114,Perlembagaan Persekutuan

memberikan kuasa kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menyelaraskan hal-hal pilihan raya denga adil dan saksama tanpa pengaruh politik Ahli-ahli SPR dilantik oleh Yang Dipertuan Agong(YDPA) atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Pemecatan ahli-ahlinya dilakukan oleh satu tribunal yang ditubuhkan untuk menyiasat kesalahan ahli berkenaan. Ahli SPR terdiri daripada Pengerusi,Naib Pengerusi dan tiga orang ahli lain.

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN • Suruhanjaya Perkhidmatan bersifat tetap dan terdiri daripada suruhanjaya yang berikut: – Suruhanjaya Perkhidmatan Awam – Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang – Suruhanjaya Pasukan Polis – Majlis Angkatan Tentera • .

 .cuma bidang kuasa setiap suruhanjaya adalah khusus dalam bidangnya yang tersendiri. Semua ahli Suruhanjaya Perkhidmatan dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja.Ditubuhkan untuk memastikan kesaksamaan dalam hal ehwal pentadbiran awam tanpa pengaruh politik. Fungsi kelima-lima Suruhanjaya Perkhidmatan adalah sama.

SPA dipertanggungjawabkan untuk: – – – – mengendalikan perlantikan pengesahan jawatan kenaikan pangkat pertukaran dan tindakan tatatertib anggota perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri • .SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM (SPA) • Perkara 139.Perlembagaan Persekutuan.

K E A H LI N S U R U H A N J YA A A P E R K H I M A TA N A W A M D Ahli-ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi Antara empat hingga 30 orang ahli lain •  .

Perlembagaan Persekutuan.tatatertib para pendidik tertakluk kepada kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan.selaras dengan matlamat Dasar Pembangunan Nasional amnya dan Dasar Pendidikan Kebangsaan khasnya.SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP) vPerkara 141A. vAhli-ahli SPP terdiri daripada: ØPengerusi ØNaib Pengerusi ØAntara empat hingga lapan orang ahli lain. . vBertujuan memberikan perkhidmatan yang adil dan berkesan bagi membantu melahirkan guru dan anggota perkhidmatan pendidikan.

Peranan SPP ialah: Melantik guru dalam perkhidmatan pendidikan Mengesahkan jawatan guru dalam perkhidmatan pendidikan Meletakkan guru dan anggota perkhidmatan pendidikan pada taraf pencen bagi mereka yang memilih untuk bersara Menukarkan guru-guru ke daerah dan negeri mengikut keperluan Memastikan para guru dan anggota perkhidmatan pendidikan mematuhi peraturan tatatertib dalam perkhidmatan pendidikan  .

• Ahli suruhanjaya ini terdiri daripada: • • • • • Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG • Perkara 138. Pendakwa Raya atau Peguam Negara Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan awam Beberapa orang ahli atau bekas hakim dalam bidang kehakiman dan undang-undang .Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada suruhanjaya ini untuk mengawal tatatertib ahli-ahli dalam perkhidmatan undang-undang.

Perlembagaan Persekutuan.SURUHANJAYA PASUKAN POLIS qKuasa Suruhanjaya Pasukan Polis diperuntukkan di bawah Perkara 140. qAhli-ahli Suruhanjaya pPasukan Polis terdiri daripada: § Pengerusi yang merupakan Menteri Keselamatan Dalam Negeri § Pegawaipolis sebagai pemerintah umum pasukan polis § Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri § Wakil suruhanjaya Perkhidmatan Awam § Dua hingga enam orang ahli lain .

kenaikan pangkat dan pertukaran ahli-ahli pasukan polis vMengesahkan jawatan pegawai polis dan memasukkan mereka ke jawatan tetap vMengawal tatatertib dan kelakuan pasukan polis  .Jawatan Ketua Polis Negara dan Timbalannya dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri. Tugas Suruhan Pasukan Polis adalah: vMencadangkan perlantikan.

tatatertib dan pentadbiran perkara-perkara berhubung dengan Angkatan Tentera Malaysia.Perlembagaan Persekutuan memperuntukan bahawa Majlis Angkatan Tentera harus bertanggungjawab atas perintah.MAJLIS ANGKATAN TENTERA ØPerkara137. .

KEAHLIAN MAJLIS ANGKATAN TENTERA Ahli-ahli Majlis Angkatan Tentera adalah: ØMenteri Pertahanan selaku Pengerusi ØWakil YDPA yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja ØPanglima Angkatan Tentera Malaysia ØDua orang pegawai kanan Angkatan Tentera Persekutuan ØSeorang pegawai kanan Tentera Laut Diraja Malaysia ØDuan orang ahli lain   .

P E R A N A N M A J S A N G K A TA N LI TEN TER A • • • Majlis Angkatan Tentera berperanan: • • Mengawasi tatatertib angkatan tentera Mengawasi pentadbiran angkatan tentera • • .

• SUHAKAM merupakan badan bebas yang ditubuhkan oleh Parlimen dengan kuasakuasa melindungi dan memperjuangkan hak asasi rakyat Malaysia dari aspek yang berikut: – Melindungi rakyat daripada pencabulan hak asasi manusia – Memajukan rakyat dari segi ekonomi – Mewujudkan alam sekitar yang sihat • .SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) • SUHAKAM ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999 bertujuan memupuk kesedaran tentang hak asasi manusia.

FUNGSI SUHAKAM SUHAKAM berfungsi seperti berikut: o Menasihati kerajaan berhubung dengan perundangan arahan dan tatacara pentadbiran serta mengesyorkan tindakantindakan untuk mengatasinya o Mengesyorkan kerajaan menyertai triti antarabangsa tentang isu hak asasi manusia o Memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan tentang hak asasi manusia untuk masyarakat o Menyiasat aduan berhubung dengan perlanggaran hak asasi manusia .

Bidang Kuasa SUHAKAM Menasihati kerajaan dan pihak berkuasa tentang aduan dan mengesyorkan tindakan yang harus diambil Mengkaji dan menentukan kesalahan perlanggaran hak asasi manusia menurut peruntukan akta Mengeluarkan peryataan awam tentang hak asasi manusia apabila perlu Melakukan penyelidikan dan mengedarkan hasil penyelidikan untuk memupuk kesedaran masyarakat Memastikan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan hak asasi manusia mematuhi undangundang bertulis yang berkuat kuasa .

§ Anggota mesti terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. .§ § § Keanggotaan SUHAKAM adalah tidak kurang daripada 20 anggota yang dilantik oleh YDPA atas syor Perdana Menteri. § Pengerusi SUHAKAM dilantik oleh YDPA § Naib Pengerusi dipilih dari kalangan anggota suruhanjaya sendiri § Suruhanjaya boleh melantik setiausaha dan pegawaipegawai lain untuk membantu pelaksanaan suruhanjaya ini. § Anggota SUHAKAM boleh memegang jawatan selama dua tahun dan boleh dilantik semula.

Ahli-ahli Suruhanjaya Khas terdiri daripada Pengerusi dan dua orang ahli lain.SURUHANJAYA KHAS Suruhanjaya Khas diwujudkan secara sementara (ad hoc) untuk membincangkan dan mengkaji masalah-masalah yang timbul serta mencari jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut. .

1973  .Suruhanjaya Khas yang pernah diwujudkan adalah seperti yang berikut: § Suruhanjaya Gaji Aziz § Suruhanjaya Gaji Harun § Suruhanjaya Diraja tentang Gaji dan Syaratsyarat Perkhidmatan bagi Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Perbadanan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->