P. 1
Riscuri si Amenintari la Adresa Romaniei - Contributia Romaniei la Lupta Impotriva Terorismului

Riscuri si Amenintari la Adresa Romaniei - Contributia Romaniei la Lupta Impotriva Terorismului

|Views: 2,051|Likes:
Published by elenaminibalena

More info:

Published by: elenaminibalena on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Prognoza si gestionarea situatiilor de criza si de conflicte internationale

Riscuri si amenintari la adresa Romaniei Contributia Romaniei la lupta impotriva terorismului

Master Integrare si Afaceri Europene

Prof.univ.dr Sf. Glavan

1

CUPRINS
1. SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ SI IMPACTUL

TERORISMULUI ASUPRA SECURITATII
1.1. Conceptul de securitate internaţională 1.2. Terorismul international

2. STRATEGIA DE SECURITATE NATIONALA A ROMANIEI
Introducere 2.1. Interesele nationale de securitate ale Romaniei 2.2 Obiectivele politicii de securitate naţională 2.3. Mediul internaţional de securitate 2.4. Obiectivele politicii de securitate naţională 2.4.1. Principalii factori de risc la adresa securităţii naţionale 2.4.2. Noile provocări - riscuri asimetrice nonclasice 2.4.3. Vulnerabilităţi în situaţia internă 2.5. Directii de actiune in politica de securitate nationala 2.5.1. In domeniul politico-administrativ 2.5.2. In domeniul economic 2.5.3. In domeniul social 2.5.4. In domeniul educatiei, cercetarii si culturii 2.5.5. In domeniul sigurantei nationale si ordinii publice 2.5.6. In domeniul apararii nationale 2.5.7. In domeniul politicii externe

3. RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII ROMÂNIEI
3.1. Aspecte de ordin general 3.2. Tipuri de ameninţări 2

4. ROLUL ROMANIEI IN COMBATEREA TERORISMULUI
4.1. Doctrina naţională privind prevenirea şi combaterea terorismului 4.2. Cadrul legal în materie antiteroristă 4.3. Rolul Direcţiei Generale Prevenire şi Combatere a Terorismului (DGPCT)

5. BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

3

SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ SI IMPACTUL TERORISMULUI ASUPRA SECURITATII
1.Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de mutaţiile care se produc pe toate planurile – politic, economic, social. Toate aceste uriaşe transformări imprimă, la rîndul lor, caracteristici specifice vieţii internaţionale, relaţiilor dintre state, prin aducerea în prim plan a unor fenomene, tendinţe şi evenimente ce trebuie descifrate spre a li se găsi soluţii corespunzătoare pentru ca pacea omenirii, securitatea şi progresul popoarelor să fie asigurate. Ideea de securitate şi-a lărgit sfera de cuprindere. Dacă, în mod tradiţional, tratatele privind securitatea internaţională şi menţinerea păcii cuprindeau prevederi de limitare a potenţialului militar, ne utilizarea armamentului de un anumit tip, limitarea recurgerii la forţă etc., sfârşitul secolului XX aduce un element de noutate în cadrul conceptului de securitate, şi anume acela al securităţii mediului. Tot în sfera ideii de securitate internaţională, în ultimul secol, a fost inclusă şi aceea conform căreia ameninţările la adresa securităţii internaţionale nu au ca sursă numai conflictele internaţionale, ci şi conflictele interne. Ideea de securitate este stipulată şi în Carta ONU, prin care se interzice utilizarea forţei ca modalitate de agresiune împotriva unui stat suveran pentru a se evita punerea în pericol a securităţii internaţionale1. Totodată, secolul XX pare să fi scos, mai mult decât oricând, în evidenţă legătura dintre securitatea internaţională şi aspectele economice. Securitatea internaţională este esenţială pentru asigurarea creşterii şi prosperităţii economice, iar forţa economică este cheia pentru asigurarea potenţialului militar, văzut ca garanţie a securităţii. În prezent, pacea şi securitatea mondială sunt ameninţate, în cea mai mare măsură, de conflictele care au loc mai degrabă în interiorul ţărilor, decât conflictele între state. Se vorbeşte foarte mult despre „pacea democratică”2, menţionându-se că societăţile democratice nu pornesc la război una împotriva alteia (ele pot lupta, dar împotriva statelor nedemocratice). Transparenţa şi răspunderea, care au atins un nivel mai ridicat în societăţile democratice, pot îngreuna declanşarea războiului de către guverne, gîndirea şi politicile acestora fiind supuse scrutinului. După cum a arătat războiul din Golf, democraţia este pentru pace o condiţie
1 2

I.M.Anghel, „Globalizare şi probleme globale”,Bucureşti, 2001, pag.34. Lester Brown, „Starea lumii 1999”, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2000, p.25

4

pericolele nonmilitare ale securităţii au trecut în prim plan a preocupărilor globale. nu suficientă.105 5 .Recent. Dezarmarea ar putea spori securitatea atît în mod direct cît şi indirect. Procesul dezarmării care asigură securitatea prin scăderea progresivă a gradului de dotare cu armament. şi ca rezultat sporirea ei în ansamblu. 3 „Disarmament forum. p. Printed at United Nations. Geneva. fiind „uitate” anumite amănunte cum ar fi: poziţia Rusiei. economice. UNIDIR/DF/2003/1. dacă acestea sunt sau nu justificate. între Grecia şi Turcia.11 septembrie 1987 au adoptat o definiţie a securităţii. drepturi umane şi ecologice”3. s-a stabilit: „Securitatea este o prioritate de bază a tuturor naţiunilor. Making Space for Security?”. dar şi politice. Absenţa temerilor subiective. p.necesară. Editor in Chief Kerstin Viguard. Securitatea are 2 aspecte: 1. iar pe de alta parte poate asigura mediul şi încredere cu scopul unei ulterioare dezvoltări. A Systems Approach”. Modalităţile şi mijloacele de asigurare a securităţii pot fi definite în termini naţionali. Printed in Great Britain at the University Press. in New York în perioada 24 august . interguvenamentali.15 4 „Nonmilitary Aspects of Security. Editor Dietrich Fischer. Procesul de dezvoltare. între Israel şi Siria. În documentul final. UNUDIR 1993. Absenţa unor pericole obiective. astfel că ei pot urma în mod liber dezvoltarea şi progresul ţării lor”4. Securitatea internaţională este un obiectiv care nu a fost realizat decît în linii generale. 2. au folosit următoarea definiţie a securităţii:„Securitate este starea în care statul consideră că nu există nici un pericol de atac militar. ea este de asemenea fundamentală atît în ceea ce priveşte dezarmarea cît şi dezvoltarea. care a fost adoptat printr-un consens a reprezentanţilor a 150 de ţări participante. Conferinţa Internaţionala a relaţiilor dintre dezvoltare şi dezarmare convenită de Adunarea Generala a ONU. între Coreea de Nord şi cea de Sud. pe de o parte crea condiţii favorabile dezarmării. presiune politică şi economică. nonguvernamentali şi globali. posibile conflicte între India şi Pakistan. poate permite alocarea resurselor adiţionale pentru aspectele nonmilitare ale securităţii. poate spori securitatea şi astfel sa promoveze reducerea numărului de arme prin dezarmare. între Nigeria şi Camerun. Cambridge. printre altele. chiar dacă acestea sunt sau nu recunoscute. sociale. Securitatea sporita poate. neîmpăcată cu gîndul că a pierdut controlul asupra statelor baltice şi a altor state componente ale fostului spaţiu sovietic. în mai 1990. Întîlnirea unui grup de experţi în aspectele nonmilitare ale securităţii în Taşkent. prin depăşirea pericolelor nonmilitare a securităţii şi contribuind la formarea unui sistem internaţional mult mai stabil şi durabil. Securitatea constă nu numai din aspecte militare.

Securitatea naţională este strîns legată de însăşi securitatea sistemului social – politic al ţării date. Box 12. aceasta nu înseamnă că ţara în cauză nu se confruntă cu nici un pericol. libertăţii şi proprietăţii lor împotriva atentatelor din partea unor oameni. Securitatea naţională a devenit o derivată a securităţii internaţionale. bunăstarea cetăţenilor. etc. depinzînd de aşa factori ca: potenţialul economic. În condiţiile actuale. Totuşi. Lippman a fost primul care a formulat concepţia securităţii naţionale: „naţiunea se află în stare de securitate atunci cînd ea nu este nevoită să-şi sacrifice interesele sale legitime cu scopul de a evita războaiele şi cînd ea este în stare să apere. expune ţara la un pericol real5. De exemplu: dacă un stat neagă existenţa unui pericol cum ar fi efectul de seră.107 J.1 Notions of “security”. crearea unor condiţii ce ar exclude perturbarea păcii generale sau declanşarea de acţiuni ce ar expune pericolului securitatea popoarelor sub orice formă ar fi ele. Aceasta se explică prin faptul. 5 6 Ibdem. Nici reclamarea unui pericol de agresiune ne-existent.Baylis. Securitatea. p.Care dintre aceste doua este mai importantă? Ambele aspecte pot fi argumentate. calitatea sistemului de învăţămînt.255 6 . în diferite locuri. stările lor de spirit. Ignorarea sau negarea pericolului nu asigură securitatea. Deseori este foarte dificil să definim dimensiunile reale ale securităţii naţionale. organizaţii sau din partea statului. p. industria competitivă. apărarea vieţii. au impus în special căutarea unor noi modele de comportament şi conveţuire a naţiunilor europene. depinzînd de faptul care popor trebuie protejat şi natura pericolului şi ameninţărilor. uneori inventat deliberativ (sau cel puţin exagerat) pentru a motiva cheltuielile militare. de grija de securitate. condiţionate de prăbuşirea sistemului bipolar. în caz de necesitate. aceste interse pe calea războiului”6. W. legate în primul rînd. Securitatea este sinonimă cu asigurarea supraveţuirii statului. chiar dacă acestea sunt sub-sau supraestimate. Modificările profunde de pe continentul european din anii’90. “International and global security”. Printre scopurile prioritare ale statutului pe arena internaţională pe primul loc se află asigurarea securităţii ţării sau a securităţii naţionale sub toate formele şi manifestările ei. a securităţii întregii comunităţi mondiale. sau de armonizarea intereselor naţionale. că securitatea inevitabil semnifică diferite lucruri în diferit timp. unul din scopurile principale ale comunităţii mondiale este asigurarea şi menţinerea securităţii internaţionale. ceea ce determină politicile statelor este modul lor de percepere a pericolelor şi ameninţărilor. în acest caz. înseamnă asigurarea cetăţenilor statului cu condiţii normale pentru autorelizare.

evident este mult mai preocupată de securitatea graniţelor ţării sale.Carter. Din ce în ce mai des a fost recunoscut. că în lumea noastră interdependentă este imposibil pentru un stat să-şi asigure securitatea la nivelul cheltuielilor pentru securitate a altor state. Deoarece România este membru activ al coaliţiei antiteroriste este de presupus că. este nevoie de a lua masuri cooperative atît la nivel regional cît şi la nivel global. Ideea de bază a acestui concept este aceea de a preveni şi nu de a trata. 2. W.119 9 Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (abreviat NATO în engleză şi OTAN în franceză) este o alianţă politico-militară stabilită în 1949. decît o ţară care a fost ocolită de acest necaz.Perry. securitate comună : toate statele sau indivizii dintr-o regiune trebuie să se simtă în siguranţă şi să nu fie ameninţaţi. Acestă securitate nu este posibilă în absenţa cooperării şi nu poate fi realizată prin eforturile unui singur stat. prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat în Washington la 4 aprilie 1949. din acest punct de vedere. Palme Commission Report. va continua să se manifeste. Brookings. Concepţia securităţii naţionale avea o orientare externă şi. Israelul sau NATO9.Terorismul international Este promovat în special de unele organizaţii islamiste. securitate cooperativă : „obiectivul central este acela de a preveni războiul şi posibilitatea de constituire a mijloacelor necesare pentru iniţierea şi desfăşurarea unei agresiuni”8. platforma politico – militară şi asigurarea ei militară de forţă. 7 . 1982 A. „A New Concept of Cooperative Security”. practica diplomatică. chiar dacă unele dintre sursele acestuia vor fi eliminate. Ideea de securitate comună implică ideea de securitate completă. având în vedere orientarea pe direcţia acţiunilor teroriste spre ţinte care ţin de aceste state şi organizaţii.Istoria unei naţiuni este un determinant important a ceea ce este considerat pericol al securităţii acesteia. p. Pentru a obţine o securitate comună. O ţară care a fost invadată în mod repetat de armate străine.Un nivel de risc mai ridicat îl vor avea obiectivele care au legătură cu SUA. în mod direct proporţional va creşte şi gradul de risc legat de posibilitatea unor acţiuni teroriste vizând obiective de pe teritoriul naţional dar şi din străinătate. 1992. Această idee a dus la reconsiderarea conceptului de securitate şi la apariţia unor noi concepte: securitate colectivă : membrii alianţei se obligă să se abţină de a utiliza forţa unii împotriva altora şi să se „ajute” reciproc în cazul cînd unul din ei este atacat de un stat membru al grupării rivale7. 7 8 “Comunion Secutity: a Blue Prin for Survival”. principalii ei piloni erau strategia politicii externe.

S-a valorificat astfel experienta acumulata in ultimii ani. O asemenea structura a Strategiei de securitate nationala a Romaniei a fost stabilita in aceeasi lege privind planificarea apararii nationale a Romaniei si cuprinde. definirea intereselor nationale de securitate. Pentru a fundamenta in mod unitar si coerent actiunile sectoriale si reglementarile specifice ale institutiilor statului de drept si factorilor constitutionali de putere care au responsabilitati in realizarea. 8 . precizarea obiectivelor care conduc la protejarea si afirmarea acestor interese. protejarea si afirmarea intereselor fundamentale ale Romaniei. 5. STRATEGIA DE SECURITATE NATIONALA A ROMANIEI Introducere Legea romana care instituie obligativitatea elaborarii Strategiei de securitate nationala a Romaniei defineste prezenta reglementare ca fiind "documentul de baza care fundamenteaza planificarea apararii la nivel national".De asemenea pe teritoriul României terorismul internaţional ar putea cunoaşte şi alte forme mai subtile de manifestare aşa cum ar fi obţinerea de fonduri financiare şi susţinere logistică utilizându-se diverse aranjamente financiare şi firme. in stricta conformitate cu prevederile existente ale legii in materie. precizeaza definitii si coreleaza directii de actiune pentru toate componentele implicate in asigurarea securitatii tarii. 3. 4. evaluarea mediului international de securitate. strategia sintetizeaza obiective. strategia constituind astfel expresia politica de referinta a atributelor fundamentale ale statului roman in acest domeniu. asadar. prezenta Strategie de securitate nationala a Romaniei asigura in mod necesar continuitatea conferita de lege in abordarea succesiva de catre documentele similare precedente a problematicii securitatii statului roman. in ordine: 1. în contextul unei legislaţii insuficient adaptate pentru evitarea unor astfel de situaţii. Elaborata. identificarea factorilor de risc din mediul intern si international. 2. directiile de actiune si principalele mijloace pentru asigurarea securitatii nationale a Romaniei.

a fenomenului globalizarii. precum si a celui de valori spirituale. Largirea spectrului de riscuri neconventionale. precum si de perspectivele previzibile pe termen scurt si mediu ale vietii interne si internationale. Pe plan international lumea traverseaza o situatie fara precedent. caruia statul roman i se asociaza fara nici o ezitare. diversificarea tipologiei crizelor si conflictelor 9 . de realitatile din societatea romaneasca si din lume. financiari. in conditiile cresterii complexitatii si diversitatii aspectelor care au capatat relevanta pentru acest domeniu. care se produc in lume impun strategiei proprii de securitate cerinta unei mai mari capacitati de perceptie. In acelasi timp. actuala Strategie de securitate nationala a Romaniei este profund marcata de actualitate. pentru integrarea Romaniei in Alianta Nord-Atlantica si in Uniunea Europeana. In acest sens. in timp. evaluare si abordare a tuturor acestor fenomene si mutatii. novatoare a problematicii securitatii este o chestiune si de necesitate. fiind profund marcata de actiunile irationale ale unor forte ce promoveaza terorismul ca mijloc de divizare a comunitatii internationale si de slabire a stabilitatii mondiale in general.care au influentat climatul de siguranta a statului si cetatenilor. adesea neasteptate. pe care se intemeiaza civilizatia identitatii noastre nationale. religiosi.Pe plan intern starea de securitate a Romaniei de azi este caracterizata inca de suficiente vulnerabilitati. astfel incat raspunsurile si reactiile sistemului national de securitate sa fie intotdeauna adecvate realitatilor si totodata in permanenta subordonate intereselor fundamentale ale tarii. constituind deja un imperativ de lupta si atitudine al tuturor democratiilor. material. culturali. conducand la fragilizarea suportului moral. biologici. sociali. a) Sub aspectul necesitatii unei noi abordari se constata ca dinamica fenomenelor din realitatea economica si sociala a tarii. demografici. militari si de alta natura . precum si ale mediului natural de existenta a societatii romanesti. dar neasteptata si cel mai putin dorita. noutatea Strategiei de securitate nationala a Romaniei o reprezinta deschiderea mai larga a acestei problematici si abordarea mai cuprinzatoare a conceptului de securitate nationala. si de posibilitate. in mai toate domeniile de manifestare ale mediului economic si social. economici. a unor factori multipli .Analizele institutionale si de specialitate care au fundamentat elaborarea strategiei au condus la concluzia ca o asemenea abordare innoita. precum si mutatiile. Caracterul global al luptei impotriva terorismului a devenit componenta necesara.asigurandu-se totodata si coerenta necesara cu programele specifice adoptate anterior.politici. Aceasta situatie s-a produs ca urmare a presiunii cumulative.

militara. a proteja si a afirma interesele fundamentale ale Romaniei. Interesele nationale de securitate ale Romaniei 10 .genereaza provocari multiple. In acest fel comunitatea romaneasca. Dar complexitatea aspectelor ce influenteaza acest domeniu impune ca. 1. b) Abordarea mai larga a problematicii securitatii a devenit si posibila in conditiile actuale. care au rolul de a realiza. financiara.Sistemul securitatii nationale se defineste prin ansamblul mijloacelor. reglementarilor si institutiilor statului roman. pe langa elementele de continuitate si cele oarecum traditionale ale domeniului. celelalte institutii ale statului .politica. social. bazate pe mobilitate. desigur. Raspunderea fundamentala pentru securitatea tarii o poarta. in cresterea gradului de cooperare institutionala si de coordonare a eforturilor in directia solidarizarii sociale si nationale. Guvernul. civil si militar. Prin urmare. fiind expresia politica si de reglementare cea mai inalta a statului roman si totodata instrumentul de fundamentare si orientare a actiunilor din intregul sistem al securitatii nationale. civica. economica. dar vor capata. care sa includa o organizare rigida si o atitudine ermetica a institutiilor si competentelor in acest domeniu. si toti cetatenii tarii nu numai ca vor avea asigurat dreptul de a beneficia de protectie sub multiple planuri. deopotriva. Presedintele tarii. Strategia reprezinta documentul de baza care defineste aceste interese. prin identificarea unor noi resurse interne de securitate.Aceasta conceptie se va regasi in modul de reglementare specifica a diferitelor domenii economico-sociale. caracteristica noii Strategii de securitate nationala a Romaniei consta in faptul ca Romania nu mai abordeaza modelul propriu de securitate printr-o viziune strict tehnicista a problematicii securitatii.potrivit prerogativelor constitutionale ale fiecareia. precum si obiectivele pentru realizarea lor. cu un continut schematizat. Parlamentul. diversitate. cat si in cel international.care reprezinta instrumentul prin care se operationalizeaza Strategia de securitate nationala a Romaniei . in ansamblul ei. neguvernamentale. sociala. in sistemul securitatii nationale .ale starii de securitate si siguranta nationala. academice si comerciale. coerenta si complementaritate. care au rezultat din corelarea mai atenta si punerea in valoare a tuturor dimensiunilor .economic. atat in spatiul intern. posibilitatea si obligatia de a participa la asigurarea acesteia. care necesita reactii multidirectionale. in maniera de gestionare a resurselor publice destinate securitatii. care detin tehnologii si informatii conexe cu securitatea nationala si care pot contribui la formarea si echilibrul mediului intern .sa fie atrase structuri civice. ecologica .

fundamentale. asigurarea bunăstării. −perfecţionarea sistemului politic şi dezvoltarea modalităţilor de realizare a solidarităţii sociale. singurele în măsură să-i garanteze interesele fundamentale. suveranităţii şi independenţei statului român. a drepturilor şi îndatoririlor constituţionale. suveranităţii. a resurselor naturale. unităţii şi integrităţii teritoriale a statului român în condiţiile specifice aderării la NATO şi integrării în UE. stabilitatea şi continuitatea statului (Interesul = stimulentul fundamental al activităţii omen).10 −dezvoltarea economică şi socială a ţării în pas cu dezvoltarea contemporană. 10 Art. −garantarea drepturilor şi libertăţilor democraţice. Strategia de securitate naţională fixează următoarele obiective: −păstrarea independenţei. Interesele naţionale pe termen mediu sunt: −menţinerea integrităţii.Obiectivele politicii de securitate naţională Acestea stabilesc orientarea efectivă şi reprezintă reperele de bază ale acţiunii practice. . protecţia şi securitatea membrilor ei. −afirmarea identităţii naţionale şi promovarea acesteia ca parte a comunităţii de valori democratice. astfel încât îndeplinirea lor coerentă. prin: −asigurarea libertăţilor democratice ale cetăţenilor.Interesele naţionale sunt acele stări şi procese. 2. Reducerea susţinută a marilor decalaje care despart România de ţările dezvoltate europene. unităţii. valorificarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural naţional şi a capacităţii de creaţie a poporului român. prin care se asigură prosperitatea.20. −realizarea condiţiilor pentru integrarea României ca membru al NATO şi UE.corelată şi interdependentă să garanteze şi să conducă la realizarea scopului securităţii naţionale realizarea şi afirmarea intereselor fundamentale ale ţării. −protecţia mediului înconjurător. Constituţia României 11 . a calităţii factorilor de mediu. bazate pe valorile asumate şi promovate de societatea românească. a egalităţii şanselor. la nivelul standardelor internaţionale. −garantarea ordinii constituţionale. consolidarea statului de drept şi a mecanismelor democratice de funcţionare a societăţii româneşti. sectoriale a diferitelor instituţii ale statului. siguranţei şi protecţiei cetăţenilor.

−acţiuni diplomatice şi o politică externă creativă. integrarea interculturală şi subsidiarităţii în actul de guvernare. −diversificarea şi strângerea legăturilor cu românii care trăiesc în afara garanţiilor ţării. consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legii. bazată pe respectarea tratatelor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. −îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi protecţia copilului.Mediul internaţional de securitate Începutul secolului al XXI-lea este marcat de transformări profunde ale mediului de securitate în care fenomenul globalizării se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil. 3. −implicarea societăţii civile în realizarea obiectivelor strategiei de securitate. −modernizarea instituţiilor de apărare a ordinii publice. garantarea siguranţei cetăţeanului. a obiectivelor şi principiilor Cartei ONU11. combaterea sărăciei şi a şomajului. −reforma administraţiei publice şi dezvoltarea regională în corelaţie cu practicile şi reglementările europene. cercetare şi cultură. pentru consolidarea stabilităţii şi reglementarea crizelor. −îmbunătăţirea capacităţii de participare la acţiunile internaţionale pentru combaterea terorismului şi crimei organizate (Afganistan). perfecţionarea mecanismelor de piaţă şi a disciplinei financiare. −asigurarea stabilităţii sistemului financiar-bancar şi a echilibrului social. dinamică şi pragmatică. −dezvoltarea societăţii civile şi a clasei de mijloc.−aprofundarea reformei în justiţie. −relansarea economiei naţionale. 11 Carta Natiunilor Unite a fost semnata la San Francisco la 26 iunie 1945 12 . −participarea activă la acţiunile de cooperare internaţională pentru combaterea terorismului şi a crimei organizate transfrontaliere. −optimizarea capacităţii de apărare naţională în conformitate cu standardele NATO. −asigurarea securităţii ecologice. dezvoltarea instituţiilor de educaţie. −dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate şi a unei conduite participative pe plan regional. −întărirea autorităţii instituţiilor statului. participarea socială. −armonizarea relaţiilor interetnice şi edificarea statului civic multicultural. având drept garanţii ale securităţii.

valorilor si libertatilor democratice fundamentale. fiind incurajat de virulenta curentelor fundamentaliste care se sprijina pe starea de frustrare si saracire extrema a unor zone largi ale planetei. necesita inca eforturi costisitoare. suspiciune si solutii unilaterale.necesitatea unor asemenea noi forme de solidaritate internationala. economice si sociale in lume. prin efectele sale emotionale asupra opiniei publice terorismul poate genera riposte care sa destabilizeze comunitatea internationala. NATO. in special a saraciei extreme.inclusiv pentru securitatea tarii . instabilitatea politică a unor zone. Romania a parcurs o etapa dificila dupa Revolutia din decembrie 1989 . Atacurile teroriste savarsite asupra Statelor Unite ale Americii.si constau in aceea ca societatea romaneasca este organizata si functioneaza pe baza principiilor. substanţe radioactive şi fiinţe umane. indreptata spre eradicarea radacinilor si cauzelor profunde.Caracteristici-Tendinţe: -Crearea unui cadrul organizaţional activ şi adaptabil în măsură să asigure pacea şi securitatea internaţională: ONU. ideologice si culturale. echilibrata si perseverenta. istorice si ireversibile. a institutiilor si mecanismelor democratice. UE. prin declansarea reformelor necesare pentru trecerea de la economia de comanda la economia de piata.prin construirea statului de drept. -Democraţia este o sursă importantă a mediului intern de securitate. Terorismul constituie insa unul dintre cele mai periculoase fenomene. precum si celelalte provocari sau riscuri nonmilitare ale lumii de astazi vor putea fi eliminate numai prin cooperare deschisa. precum si amenintarile ulterioare evidentiaza cu atat mai mult . multilaterala. -Identificarea unor noi forme de solidaritate capabile să gestioneze un spectru larg de tensiuni şi riscuri. Acesta este un lucru de referinta si de necontestat in orice caracterizare ce s-ar face Romaniei de astazi. traficul de droguri. Sfidarea virulenta a terorismului. a deosebirilor politice. Prin imprevizibilitatea sa. Dar.dar in imprejurari tragice . in pofida neajunsurilor si neimplinirilor care mai persista. prin sfidarea normelor si ratiunii vietii civilizate. reîmpărţirea unor zone de influenţă. sa deturneze omenirea spre izolare. precum: tensiunile etnice. -Europa este într-o continuă schimbare fiind dominată de procesul integrării în UE. a 12 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 13 . Finalizarea acestor procese. criminalitatea organizată. Acceptarea pluralismului politic. ci si dezvoltarea unor modalitati adecvate de constructie a stabilitatii politice. OSCE12. care sa permita nu numai prevenirea si contracararea acestor tipuri de actiuni. rezultatele de pana acum sunt de natura esentiala .

care a condus la diminuarea autoritatii si eficientei institutiilor statului si a afectat coeziunea civica si echilibrul social. capabila sa elimine starea de incertitudine si insecuritate la nivel social.diversitatii etnice. Pe baza experientei acumulate sunt necesare identificarea si lichidarea blocajelor si adoptarea neintarziata a solutiilor care permit o relansare reala. inegalitatile sociale. in derularea reformei au determinat diminuarea in timp a resurselor alocate pentru modernizarea societatii si reducerea potentialului de asteptare al cetateanului confruntat cu un proces de pauperizare accelerata.toate acestea constituie realitati ale societatii democratice romanesti si totodata importante resurse pentru solutionarea problemelor tarii. In acelasi timp adaptarea lenta a sistemului ordinii publice si sigurantei nationale la noile forme ale criminalitatii din ce in ce mai agresive. privatizarea si reasezarea drepturilor de proprietate cunosc multe inertii. care modeleaza activitatea institutiilor statului de drept in eliminarea oricaror forme de marginalizare pe criterii etnice. scaderea calitatii vietii. precum si unele deficiente in administrarea justitiei au generat scaderea inacceptabila a nivelului de siguranta a cetateanului. reteaua de transport si comunicatii nedezvoltata. Relansarea economica trebuie consolidata prin crearea unui mediu de afaceri atractiv si stabil si prin racordarea adecvata la marile fluxuri economico-financiare. afecteaza solidaritatea sociala. respectarea drepturilor omului. inclusiv in ceea ce priveste starea de sanatate. Serviciile publice sunt birocratizate. Este nevoie de o abordare coerenta. favorizeaza populismul. stabilitatea politica incontestabila si experienta pilduitoare a alternantei pasnice. la guvernare . asistenta sanitara este precara. inca insuficient de concludente. -Principalele probleme de securitate a României sunt cele de natură economică. restructurarea si modernizarea industriei se desfasoara cu mari dificultati. agricultura a cunoscut un regres dramatic. avand efecte dintre cele mai grave asupra institutiilor si mecanismelor de functionare a statului. Rezultatele. pot alimenta manifestarile radicale si extremiste. sa canalizeze resursele acesteia in directia construirii unei economii performante. cresterea numarului celor care traiesc sub pragul saraciei. Dificultatile tranzitiei economice prelungite. infrastructura teritoriala insuficient dezvoltata. toate acestea pot produce intoleranta. religioase. sociale. democratice.Societatea romaneasca este inca marcata de consecintele managementului defectuos al procesului tranzitiei economice si sociale. educatia si calitatea mediului. care sa reuneasca energiile societatii. pentru tratarea securitatii nationale pe baze mai solide si mai eficiente.S-a inregistrat degradarea nivelului de viata al majoritatii populatiei. tehnologice si 14 . de sex sau orientare politica.

situaţii sau condiţii. social si ecologic. au provocat Romaniei pierderi financiare grele. In eforturile de promovare a reformei economice s-au concretizat destul de greu si aleatoriu formule de incadrare si racordare la structurile economice si financiare din sistemul economic occidental. Crizele si violentele care s-au manifestat in vecinatate au dus la pierderea unor legaturi economice traditionale. Cresterea increderii cetatenilor in institutiile statului este posibila numai in conditiile promovarii consecvente a principiilor statului de drept. au constituit o stavila in incurajarea investitorilor straini. la adresa securitatii sale nationale. 4. financiar. Pe termen lung acestea vor aduce prosperitate si vor spori credibilitatea Romaniei in eforturile de consolidare a securitatii europene.Factorii de risc la adresa securităţii României Factorii de risc constau în acele elemente. Dificultatile intampinate de Romania sunt si probleme din unele zone ale Europei. Mentinerea unui climat de instabilitate in plan subregional. care pot afecta.comerciale. manifestandu-se in special in domeniile economic. nu teama de amenintari. au impiedicat elaborarea si promovarea unor strategii de dezvoltare pe termen lung. de tip militar clasic. Prin urmare. ce fac obiectul unor mai largi preocupari internationale. securitatea ţării. de a-si intari vocatia de pilon al stabilitatii in zona si de aparator al valorilor democratiei si pacii motiveaza optiunea Romaniei pentru integrare europeana si euroatlantica. Indeplinirea obligatiilor asumate de Romania in procesul de integrare in structurile europene si euroatlantice constituie o etapa decisiva pentru modernizarea societatii romanesti si consolidarea tendintelor de crestere economica. cu impact negativ asupra mediului economic. in general i-au accentuat dificultatile.Romania nu este si nu se va afla in viitorul apropiat in fata vreunei amenintari majore. procese sau fenomene din viaţa internă care diminuează capacitatea de reacţie la riscurile existente ori potenţiale sau care favorizează apariţia şi dezvoltarea acestora. Perpetuarea si conjugarea unor 15 . interne sau externe. prin natura lor. a accentuat incapacitatea Romaniei de a angaja decizii in masura sa o apropie de sistemul economico-financiar caracteristic lumii democratice occidentale. generând efecte contrare sau de atingere a intereselor noastre fundamentale. ci dorinta de a asigura stabilitatea si de a construi un viitor mai bun.Vulnerabilităţile sunt definite ca stări de lucru. a drepturilor fundamentale ale cetateanului. Accelerarea cresterii economice vizeaza in primul rand asigurarea prosperitatii cetatenilor si sprijinirea procesului democratic intern. Se poate estima ca in perioada actuala riscurile la adresa securitatii sunt preponderent de natura nemilitara si mai ales interna.

4. inclusiv sub formele sale biologice si informatice. • 13 Agentia Nationala a Medicamentului. Intre riscurile de acest tip se pot enumera: • terorismul politic transnational si international. separatism sau xenofobie care pot afecta statul român şi promovarea valorilor democratice. armamente şi muniţie. importante pentru realizarea intereselor naţionale.vulnerabilitati existente in aceste domenii pot afecta insa securitatea tarii. −proliferarea şi dezvoltarea reţelelor teroriste.ro/html/istoric. a tehnologiilor şi materialelor nucleare.html 16 . multidirectionale. ce pot consta in actiuni armate si nonarmate deliberate. avand ca obiectiv afectarea securitatii nationale prin provocarea de consecinte directe ori indirecte asupra vietii economico-sociale a tarii. −migraţia clandestină şi apariţia unor fluxuri masive de refugiaţi. difuze. −proliferarea ANM13. Noile provocări . generand efecte interdependente. −limitarea accesului statului român la unele resurse şi oportunităţi regionale.1. care impun modalitati de prevenire si de actiune adecvate si flexibile. a traficului ilegal de persoane. a armamentelor şi mijloacelor letale neconvenţionale. amplificarea ori acumularea necontrolata a acestor vulnerabilitati poate sa creeze instabilitate si sa conduca la transformarea lor in riscuri la adresa securitatii.riscuri asimetrice nonclasice: O noua categorie de riscuri sunt cele asimetrice nonclasice. −acţiunile de incitare la extremism. droguri. Principalii factori de risc la adresa securităţii naţionale sunt: −posibile evoluţii negative în plan subregional în domeniul democratizării.anm. respectării drepturilor omului şi dezvoltării economice care ar putea genera crize acute cu efecte destabilizatoare pe o arie extinsă.2. http://www. −decalaje între nivelurile de asigurare a securităţii şi gradului de stabilitate ale statelor din proximitatea României. a crimei organizate transnaţionale. Neglijarea. actiuni ce pot atenta la siguranta sistemelor de transport intern si international. 4. materiale radioactive şi strategice. intoleranţă.

• • agresiunea economico-financiara. cu efecte asupra credibilitatii si seriozitatii in indeplinirea angajamentelor asumate.sub diferite forme si in imprejurari variate .Romania isi reafirma disponibilitatea de a participa. −menţinerea unor surse şi cauze de potenţiale conflicte sociale cu efecte asupra stării de linişte a populaţiei. sub cerinta asigurarii operative si eficiente a participarii tarii noastre la eforturile internationale de combatere a acestei amenintari. In contextul in care constatam o crestere a gradului de complexitate si de impredictibilitate al terorismului international. −reacţiile ineficiente ale instituţiilor statului în faţa nerespectării legislaţiei. −nerespectarea normelor ecologice. −slăbiciuni în îndeplinirea angajamentelor asumate. actiunile destinate in mod premeditat afectarii .a imaginii Romaniei in plan international. la lupta impotriva terorismului international si va dispune in permanenta constituirea mijloacelor adecvate pentru combaterea acestuia. −persistenţa problemelor de natură economică. pot avea un impact si asupra securitatii nationale. −scăderea nivelului de încredere a cetăţenilor în instituţiile statului.• • actiuni individuale sau colective de accesare ilegala a sistemelor informatice. 4. −menţinerea unor decalaje de dezvoltare între regiunile ţării. 17 . −nivelul scăzut al infrastructurii informaţionale. Dintre cele de mai sus terorismul international se manifesta intr-o forma acuta fara precedent. financiară şi socială. Vulnerabilităţi în situaţia internă: In paralel cu prevenirea sau contracararea punctuala a interventiei acestor posibili factori de risc Romania este preocupata sa diminueze vulnerabilitatile interne care se manifesta in diferite domenii si care. −accentuarea fenomenelor de corupţie şi de administraţie deficitară a resurselor publice care produc adâncirea inechităţilor sociale şi proliferarea economiei subterane. va trebui ca masurile interne de management al crizelor sa fie mai bine coordonate.3. prefigurand efecte multiple asupra securitatii statelor si stabilitatii internationale in general. provocarea deliberata de catastrofe ecologice. in anumite circumstante. alaturi de comunitatea internationala.

stabilitate legislativa si simplificarea cadrului juridic. prin masuri adoptate in mod democratic. intregul sistem politic se va perfectiona pentru a se deschide catre cetatean si pentru a completa democratia reprezentativa cu virtutile democratiei participative. exercitarea puterii politice va asigura participarea si controlul cetateanului asupra institutiilor si procesului de luare a deciziilor. Este necesara. in spiritul si litera Constitutiei. cu sistemul de reglementari propriu Uniunii Europene.−deficienţa în protecţia informaţiilor clasificate.Aplicarea stricta si severa a legilor fata de toti cetatenii si in toate imprejurarile. adaptarea mai explicita a cadrului legislativ la cerintele de combatere a terorismului si crimei organizate. In domeniul economic Tranzitia spre economia de piata functionala presupune un efort conjugat si coordonat de 18 . de asemenea. constituie o cerinta majora pentru toate institutiile statului. prin respectarea normelor si regulilor democratice.2. care sa respecte principiul separarii puterilor si sa asigure reforma institutionala si administrativa. Realizarea obiectivelor de securitate nationala solicita dezvoltarea capacitatii normative a statului roman. debirocratizata. precum si la cerintele care decurg din necesitatea participarii fortelor din sistemul de aparare la operatiuni si misiuni comune. increderea cetatenilor in autoritatile publice. trebuie sa devina o institutie supla si eficienta. Statul. afirmarea justitiei ca institutie a cinstei si profesionalismului. pe teritoriul national si in afara acestuia. Activitatea de legiferare trebuie sa aiba in vedere un cadru conceptual unitar si coerent. fenomen ce afectează potenţialul de dezvoltare al societăţii româneşti. de indeplinirea careia depind decisiv coeziunea sociala. in concordanta cu prevederile Constitutiei. 5. aflata in slujba cetateanului.1. Directii de actiune in politica de securitate nationala 5. −emigrarea specialiştilor din diferite domenii de vârf. 5. cu principiile acquisului comunitar. ca organizator al coeziunii nationale si sociale. solidaritatea nationala. In domeniul politico-administrativ Modernizarea societatii romanesti presupune actiuni ferme pentru intarirea functiei de reglementare a statului si a autoritatii institutiilor sale. impreuna cu fortele altor state. De aceea se impun: asigurarea corectitudinii actului administrativ si de justitie. prin urmare. pe deplin compatibil cu legislatia europeana.

dezvoltarea cooperarii economice internationale prin forme noi. prin reglementari eficiente si sub diferite forme. dezvoltarea turismului si consolidarea cadrului institutional si legislativ referitor la mediul inconjurator si calitatea mediului. reglementari favorizante pentru investitii si pentru mentinerea cresterii economice prin productie performanta ceruta de piata. in paralel cu masuri de optimizare a cadrului normativ in domeniu. continuarea privatizarii. cu accent pe dinamizarea domeniilor industriale si productive care au potential. de comert exterior. acceptata de Uniunea Europeana. restructurarii si modernizarii. • imbunatatirea mediului de afaceri. Relansarea economiei constituie o prioritate a politicii de securitate. mai active si stimulative. • • promovarea unor politici industriale functionale. consolidarea sectorului bancar si de asigurari. in conditiile programelor sectoriale de aderare la Uniunea Europeana ori convenite cu organismele financiare internationale. Directiile de actiune in acest domeniu sunt: • consolidarea stabilitatii macroeconomice. disciplinarea pietelor de capital in care sunt implicate categorii largi de populatie. o politica monetara si a cursului de schimb adecvata. reforma impozitelor.realizare a obiectivelor asumate de Romania prin Strategia de dezvoltare pe termen mediu. relansarea agriculturii si dezvoltarea silviculturii. amenajarea teritoriului si reabilitarea infrastructurii de transport. diminuarea birocratiei. adoptarea unor politici fiscale coerente. • • • • • • 19 . reducerea cheltuielilor interne si restructurarea marilor companii si societati ale statului. • stimularea. prin reglementari simplificate si stimulative. a intreprinderilor mici si mijlocii. corespunzatoare nevoilor sociale si adaptabile cerintelor pietei. promovarea noilor tehnologii eficiente si trecerea efectiva la realizarea functionalitatilor unei societati informationale.

• reforma sistemului de securitate sociala si diminuarea deficitului de finantare a protectiei sociale. elaborarea. la emigratia tineretului instruit si superdotat. ca factor de echilibru. ce va asigura coerenta actiunilor pe piata muncii. pe toate componentele. indeosebi din spatiul european si euroatlantic. inclusiv prin reglementari ale administratiei publice locale privind stimularea productiei si pietelor locale. cu accent pe combaterea saraciei. • dezvoltarea activitatilor de comert interior. la declinul demografic si fragilizarea starii de sanatate a populatiei.3. Ca urmare. asigurarea protectiei consumatorilor. • • 5. descentralizarea deciziei administrative in domeniul raporturilor de munca. in cooperare cu partenerii sociali. a protectiei sociale. garantarea unui sistem concurential liber si onest. eforturile institutiilor cu atributii in domeniu vor avea in vedere: • promovarea dialogului si coeziunii sociale prin implicarea statului. la insuficienta consacrare. • • 20 . intre altele. a societatii civile si la absenta unei clase de mijloc puternice. a interesului pentru munca. in contracararea efectelor negative ale procesului de tranzitie si evolutiilor economiei de piata. In domeniul social Problemele securitatii sociale se refera. a egalitatii de sanse in privinta accesului la educatie si pregatire. consolidarea dialogului si a solidaritatii sociale si alinierea la normele europene in domeniul ocuparii fortei de munca. Principalele fenomene sociale care altereaza coeziunea societatii romanesti si accentueaza vulnerabilitatea acesteia la crize si conflicte sociale sunt determinate de evolutii negative la nivel macroeconomic si de incoerenta cadrului legislativ. a Planului national de actiune in domeniul ocuparii fortei de munca. ca sursa a motivatiei pentru includerea Romaniei in sistemele de securitate respective. Politica in domeniul securitatii sociale vizeaza toate aceste aspecte. a egalitatii dintre barbati si femei.In acest sens strategia stabileste necesitatea realizarii unor modalitati de stimulare a solidaritatii nationale si responsabilitatii civice.• orientarea pentru atragerea de investitii straine. la starea de insecuritate individuala.

ca prioritate nationala. prin cresterea gradului de ocupare a populatiei active.4. realizarea reformei pensiilor. 5. cercetarii si culturii Problemele de fond ale acestui domeniu .care ar putea fi numite ale unei securitati culturale. Spiritul comunitar. incurajarea si reglementarea productiei interne a medicamentelor de baza. In domeniul educatiei. desfasurate in perioada disponibilizarii. al eliminarii inechitatilor si cresterii in termeni reali a pensiilor. diminuarea saraciei. ca fundament al politicilor in domeniul resurselor umane. respectul pentru elite si promovarea lor se afla inca in stadii insuficiente de dezvoltare. si reglementarea sistemului de adoptii. • • • • • • • dezvoltarea civismului. in scopul diversificarii resurselor de asigurare. ceruta in mod implicit de procesul integrarii europene si euroatlantice. perfectionarea sistemului de asistenta sociala. a solidaritatii sociale si a dialogului intercultural. inclusiv prin atragerea si implicarea acestora in activitati de utilitate publica. in sens larg . elaborata de Uniunea Europeana. continuarea reformei sistemului de invatamant. • 21 .• ocuparea fortei de munca in concordanta cu orientarile UE. diminuarea somajului si asigurarea unei protectii sociale reale a somerilor. ameliorarea conditiilor de viata ale persoanelor si familiilor lipsite de venituri sau cu venituri mici. • instituirea unor politici salariale corespunzatoare performantelor si importantei domeniului.sunt in mod direct legate de nevoia afirmarii unor noi mentalitati si atitudini care sa contribuie la configurarea dimensiunii culturale si civilizatorii a reformelor.De aceea punerea in valoare si dezvoltarea potentialului cultural. prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. sprijinirea si intarirea familiei ca entitate sociala fundamentala. stiintific si uman de care dispune Romania constituie o componenta si o resursa esentiala a securitatii nationale si a modernizarii societatii romanesti. asigurarea protectiei copilului. Principalele directii de actiune in acest domeniu sunt: • promovarea societatii educationale in cooperare cu societatea civila si in conformitate cu Carta alba a educatiei si formarii. in conformitate cu Strategia de aplicare a Conventiei ONU. atitudinea fata de performanta. solidaritatea nationala. cultura comunicationala. imbunatatirea starii de sanatate a populatiei.

imbunatatirea cadrului juridic si institutional in domeniul relatiilor interetnice. Directiile de actiune in acest domeniu sunt: • armonizarea legislatiei si a procedurilor specifice cu reglementarile internationale si cu standardele UE privind fortele si serviciile de ordine publica. revigorarea politicilor in domeniul tineretului. cresterea calitatii invatamantului preuniversitar. a proprietatii private si publice si a infrastructurii de interes strategic. Actiunile specifice in domeniul mentinerii ordinii publice si sigurantei nationale vor viza prevenirea si combaterea fenomenului infractional. promovarea culturii ca fundament al dezvoltarii durabile a natiunii si ca nucleu al identitatii nationale. precum si dezvoltarea legaturilor cu cele apartinand altor state. civile si militare la misiuni internationale. protejarea. a dialogului cu reprezentantii vietii religioase. protejarea cetatenilor. conservarea si restaurarea patrimoniului national si promovarea sa ca parte a patrimoniului cultural universal. imbunatatirea cadrului legislativ si institutional pentru cercetare-dezvoltare. a sistemului national de cercetare capabil sa contribuie in mod real la modernizarea societatii romanesti. revigorarea. pregatirea populatiei pentru impactul cultural al integrarii europene si euroatlantice. protejarea diversitatii culturale si religioase. promovarea multiculturalismului si multiconfesionalismului. consolidarea relatiilor de parteneriat cu structuri similare din statele membre NATO si UE.• • • • • asigurarea educatiei de baza. dezvoltarea si promovarea tehnologiei informatiei si cresterea numarului de specialisti in acest domeniu. racordarea invatamantului superior la cerintele sociale si economice. continuarea participarii fortelor de ordine publica. promovarea in sistemul educational a cerintelor societatii informationale. sprijinirea consolidarii si dezvoltarii identitatii etnice. pe baze competitive. • • • • • • • 5. In domeniul sigurantei nationale si ordinii publice Prin situarea sa la confluenta apararii intereselor statului si ale cetateanului acest domeniu reprezinta o componenta importanta a politicii de securitate a Romaniei.5. • 22 .

securizarea frontierei de stat in concordanta cu interesele nationale si exigentele aderarii la Uniunea Europeana. combaterea eficace a terorismului. politie. • • • • • • • • • construirea parteneriatului cu societatea civila. la propria imagine si la corecta informare a cetateanului. protectia dreptului la intimitate. In domeniul apararii nationale Obiectivul: optimizarea sistemului naţional de apărare în concordanţă cu scopul politicomilitar al războiului şi cu standardele NATO. minister public. constituirea sistemului national de gestionare a crizelor pe principiul managementului integrat al riscurilor si conectarea acestuia la organismele existente in NATO si UE.in eradicarea abuzurilor si ilegalitatilor. inclusiv prin asigurarea unui echilibru intre dreptul la libera informare si necesitatea protejarii informatiilor clasificate.6.• reglementarea raspunderii Ministerului de Interne si a Ministerului Justitiei . imbunatatirea colaborarii dintre autoritatile din sistemul de aparare si justitie si a acestora cu societatea civila. restructurarea sistemului institutional al ordinii publice prin descentralizarea serviciilor din domeniul ordinii publice si demilitarizarea in mare masura a acestora. Direcţii de acţiune: −îndeplinirea obiectivelor asumate prin Planul Anual pentru Integrare în NATO şi asigurarea interoperabilităţii cu forţele Alianţei.care sa faca posibila aplicarea ferma a legii. coruptiei si crimei organizate.servicii de informatii. consolidarea sistemului institutional de actiune . concomitent cu modernizarea procedurilor de control la frontiera. inclusiv prin diverse forme de cooperare regionala si subregionala.a structurilor acestora . dezvoltarea permanenta a controlului civil asupra institutiilor din domeniul sigurantei nationale si implicarea societatii civile in apararea ordinii publice. • • 5. asigurarea functionarii la standarde comunitare a institutiilor care au atributii pe linia migratiei si azilului. 23 . −participarea intensificată la Parteneriatul pentru Pace şi dezvoltarea cooperării militare bilaterale şi multilaterale în vederea realizării obiectivelor de parteneriat asumate de România. justitie . intarirea actiunilor de prevenire si control pentru limitarea si stoparea criminalitatii.

îndeosebi modernizarea structurală a forţelor. • • aprofundarea Parteneriatului strategic intensificat cu S. −operaţionalizarea forţelor destinate participării la misiuni ale UE. In domeniul politicii externe Politica externa a Romaniei reprezinta principalul mijloc de promovare a valorilor si intereselor nationale in plan international. −adaptarea la condiţiile contemporane a sistemului de mobilizare şi planificare integrată a apărării şi asigurarea concordanţei dintre obiectivele propuse şi resursele alocate.. 24 . pe urmatoarele directii: • promovarea candidaturii Romaniei pentru aderarea la Alianta Nord-Atlantica si crearea conditiilor necesare pentru aceasta. intensificarea negocierilor si accelerarea pregatirii pentru integrarea in Uniunea Europeana. 5. −planificarea coerentă a activităţii de înzestrare şi achiziţii prin coordonate cu politicile din domeniul economic. restructurare şi modernizare. tehnică. −îmbunătăţirea colaborării între serviciile de specialitate pe linia schimbului operativ de informaţii. sistemelor de instruire şi continuarea armonizării cadrului legislativ naţional din domeniul apărării cu cel existent în ţările membre NATO şi UE.7. −restructurarea şi modernizarea Armatei României. dezvoltarea relatiilor bilaterale privilegiate cu tarile NATO si UE. Politica externa va fi sustinuta printr-un efort intern de asigurare a coerentei interinstitutionale si a sprijinului opiniei publice si va continua sa fie orientata. inclusiv implicarea in procesul de realizare a politicii europene de securitate si aparare. NATO. ONU şi iniţiativelor regionale. muniţii şi materiale.U. −managementul eficient al resurselor umane şi restructurarea forţelor concomitent cu profesionalizarea armatei şi modernizarea învăţământului militar. achiziţionarea de noi echipamente. interoperabile cu cele NATO. −asigurarea stocurilor de echipament. −întărirea controlului parlamentar asupra organismului militar. in mod prioritar.−constituirea şi consolidarea capabilităţilor necesare pentru îndeplinirea performantă a obligaţiilor asumate de România. −redimensionarea corpului de comandă la nivelul forţelor în proces de reducere.A.

• consolidarea relatiilor cu statele membre ale Uniunii Europene . consolidarea rolului OSCE. transfrontaliera si in cadrul euroregiunilor. si dezvoltarea capacitatii de actiune pentru prevenirea conflictelor. inclusiv prin participarea la proiecte de cooperare regionala. • • promovarea unei politici active in plan bilateral sau intr-un cadru international pentru asigurarea securitatii si stabilitatii in Europa de Sud-Est. pe baze pragmatice. din diverse foruri.in plan bi. pe aceasta tema. respectarea stricta a angajamentelor internationale in domeniul neproliferarii si controlului armamentelor. subregionala. dezvoltarea. ca si in Caucazul de Sud si in intreaga regiune a Dunarii si Marii Negre. culturale si spirituale si identificarea potentialului de suport al acestora pentru realizarea obiectivelor diplomatiei romanesti. • • • • sustinerea diplomatica a participarii la operatiunile de pace ale ONU si la alte actiuni vizand asigurarea stabilitatii si intarirea increderii la nivel regional si global.si multilateral -. gestionarea crizelor si reconstructia postconflict. exporturilor de produse strategice si de tehnologie cu dubla utilizare. a relatiilor privilegiate cu Republica Moldova. • preocuparea constanta pentru imbunatatirea statutului juridic si a tratamentului minoritatilor romanesti din alte state. ca forum de dialog in domeniul securitatii. precum si participarea activa la dezbaterile. RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII ROMÂNIEI 25 . cu tarile vecine si cu statele cu care Romania are relatii traditionale. conform normelor internationale privind drepturile persoanelor apartinand minoritatilor si angajamentelor asumate prin intelegeri si tratate bilaterale. • sprijinirea comunitatilor romanesti din afara granitelor pentru pastrarea identitatii nationale. dezvoltarea cooperarii cu statele din regiune.

a) AMENINŢAREA. El este urmare a unei disfuncţii. c) VULNERABILITATEA constituie punctul slab. situaţii sau condiţii interne sau externe care pot afecta securitatea naţională prin lezarea intereselor fundamentale. vulnerabilităţilor. vulnerabilitatea este o disfuncţie şi anume o disfuncţie pasivă.poziţia geostrategică precară .onis” cu sensul actual.forma şi natura graniţelor . RISC) Domeniul riscurilor.structura etnică şi religioasă a populaţiei etc. Legând aceste noţiuni între ele se poate spune că: a) În vreme ce vulnerabilităţile sunt stări de fapt obiective. sensibil al cuiva sau ceva. având ca origine o multitudine de probleme cu care s-a confruntat omenirea în ultimul secol şi la începutul acestui secol.Factorii de risc la adresa securităţii naţionale reprezintă acele elemente.. Ca şi pericolul.relaţiile cu vecinii .potenţialul demografic. obiectiv şi o ţintă. al degradării sau dereglării unui sistem. de stare.dimensiunea teritoriului . 26 . a) RISCUL poate fi definit ca posibilitatea de a avea de înfruntat un pericol şi trebuie asumat conştientizat. VULNERABILITĂŢI. un posibil eveniment cu urmări grave. PERICOLE. Pericolul căruia i se asociază un vector devine ameninţare iar ameninţarea poate avea diferite grade de periculozitate. militar şi economic scăzut . proces etc. Vulnerabilităţile unui stat sunt date de o serie de factori precum: . Cuvântul vine din latină “minatio. Ea are autor. pericolelor şi ameninţărilor cuprinde o arie extinsă.DEFINIŢII (AMENINŢĂRI. ameninţările reprezintă efecte ale unor acţiuni sau potenţiale efecte ale unor potenţiale acţiuni. Ameninţarea este un pericol potenţial. scop.subdezvoltarea economică . Cu alte cuvinte vulnerabilitatea se constituie din anumite stări de lucruri. b) PERICOLUL reprezintă o primejdie. exprimat prin cuvinte sau gesturi. procese sau fenomene din viaţa internă a ţării care diminuează capacitatea de reacţie la riscurile existente sau potenţiale sau care favorizează apariţia şi dezvoltarea acestora.instabilitate politică .

comunitatea de origine. precum SUA. iar ameninţarea. diminuată sau chiar eliminată.acestea nu pot compensa pe termen lung lipsa unor resurse mai largi. pericolul alertează şi pregăteşte sistemul pentru a reacţiona. care poate acoperi întreaga arie de interes şi responsabilitate a membrilor săi. fie că sunt sau nu puteri slabe. acţionându-se asupra surselor de ameninţări. Franţa. Gestionarea cea mai eficientă a riscurilor. socială. Aspecte de ordin general Insecuritatea reprezintă o combinaţie dintre ameninţări şi vulnerabilităţi între care nu există o separaţie într-un mod raţional. Vulnerabilităţile sunt în strânsă legătură atât cu statele. fie prin prevenirea ori micşorarea ameninţărilor14 .b) Pe de altă parte. militară). căutând să reducă ameninţarea externă. priceperea. de obicei. Slăbiciunea statelor depinde de capacitatea de care dispun celelalte state din sistem. 1.Cu alte cuvinte. natura (politică. economică. indirect). 27 . 1978. Israelul .exemplu Olanda. sunt prost organizate şi gestionate. structura etnică şi religioasă a populaţiei. pune sistemul într-o stare de ripostă majoră. cât şi cu puterile slabe. prin specializarea economiilor lor. Acestea sunt: originea (internă-externă). Statele slabe. au mai puţine vulnerabilităţi datorită structurilor lor politice interne care sunt capabile să respingă amestecul în treburile interne. politica de securitate naţională se poate concentra spre interior încercând să se reducă vulnerabilităţile statului însuşi sau spre exterior. 14 Kyell Goldmann. sunt vulnerabile în funcţie de interesul pe care-l prezintă pentru alte state mai puternice. Bogăţia. este cuantificabil. subdezvoltare economică. Aceste 4 noţiuni au caracteristici cale le apropie conceptual. lucru care poate produce prin definiţie un complex de vulnerabilităţi provenite din dependenţa comercială. limbă şi destin etc.Securitatea naţională se poate asigura fie prin diminuarea vulnerabilităţii. urmărit şi eventual eliminat. pericolelor şi ameninţărilor la adresa unui stat se poate face în cadrul alianţei. vulnerabilitatea poate fi controlată. forma şi natura graniţelor.Puterile slabe pot prospera. în vreme ce riscul există. Vulnerabilităţile sunt date de o serie de factori precum dimensiunea teritoriului. Stokholm. în special vecinii şi marile puteri ale zilei şi provine din faptul că au o mărime mică. Det Internationelle Systemet. Japonia. vulnerabilităţilor. Statele mai puternice. Aldres. poziţia geostrategică. coeziunea socio-politică şi voinţa politică pot compensa într-o oarecare măsură misiunea lor . caracter (direct.

favorizarea secesionismului şi distrugerea structurii politice a statului.dar pot deveni. ameninţările sunt greu de sesizat şi controlat. Ţinta ameninţărilor politice o constituie identitatea naţională a statului. prin natura organizării sociale. Aprecierea greşită a acestor ameninţări poate conduce la risipă de resurse şi la distorsiuni grave ale vieţii politice interne.Scopul propus se poate realiza prin: presiuni asupra guvernului în favoarea unei anumite politici. războiul ideologic (Războiul Rece15). care s-a dezvoltat după Al Doilea Război Mondial între două grupuri de state care aveau ideologii şi sisteme politice diametral opuse. islamice s-au contrazis unele pe altele ca şi cele republicane şi monarhiste care le-au precedat. ideile politice liberal. Crearea de antiideologii nu a fost. izolarea politică. ideologia organizatoare şi instituţiile care-l exprimă. statul poate fi perceput ca o sursă de insecuritate pentru alţi actori internaţionali. Ameninţările reale. comuniste.democratice. terorismul etc.Dacă vulnerabilităţile sunt destul de concrete. Ameninţările politice provin din marea diversitate de idei şi tradiţii care justifică anarhia internaţională. restructurarea guvernului. întotdeauna. pe care ar trebui să le apere ca în cazul maccarthysmului în SUA sau al stalinismului în Uniunea Sovietică. după ce sunt greu de măsurat. 2. care au condus la agravarea relaţiilor dintre state şi crearea unui nou tip de război. este dificil de a deosebi ameninţările destul de serioase la adresa securităţii naţionale. În privinţa ideologiilor organizatoare.Tipuri de ameninţări Politice Ameninţările politice vizează stabilitatea organizaţională a statului. în caz contrar. până la drastic şi fără precedent. vulnerabile la ameninţări asimetrice . statele de o anumită ideologie se pot simţi ameninţate de cele de alte ideologii.Competiţia dintre ideologii este mult mai complexă fiind 15 Războiul Rece (1947-1991) a fost o confruntare deschisă. De asemenea. iar ameninţările să se agraveze. pot să nu fie nici percepute. La fel ameninţările care domină percepţia pot să nu aibă multă substanţă reală. Diferenţa dintre provocările normale şi ameninţările la adresa securităţii naţionale se manifestă într-un spectru de ameninţări care se întinde de la obişnuit şi rutinar.crima organizată. Aprecierea ameninţărilor asupra securităţii naţionale trebuie făcută în contextul evoluţiei fenomenului securităţii pe plan internaţional. suspendarea sau excluderea din structurile de securitate etc. benefică deoarece preţul acestora a fost prea mare: cultivarea valorilor negative ar putea începe să le depăşească pe cele pozitive. de cele care apar ca nişte consecinţe ale acţiunii proprii în mediul competitiv internaţional care sunt definite ca riscuri.nonmilitară (deşi a cauzat cursa înarmării) şi limitată. fasciste. Contradicţiile dintre aceste ideologii fiind de fond. 28 .

−sprijinul multilateral acordat unor grupări politice antistatale. −crearea de instituţii statale subsidiare celor supranaţionale. teama este dezmembrarea teritorială. ostile statului naţional.greu de definit ce anume trebuie considerat ca o ameninţare politică serioasă ce ar putea justifica măsuri de contracarare circumscrise securităţii naţionale. La nivelul relaţiilor dintre state. −impunerea unui sistem de norme comune. −crearea de grupări interne. −nerecunoaşterea diplomatică a statului respectiv. −intervenţiile politice specifice din partea unui stat în afacerile interne ale altui stat. Ameninţările politice pot avea caracter ideologic sau naţional şi pot fi intenţionale şi structurale. −suspendarea sau excluderea din diferite organisme de securitate. pregătirea terenului pentru anexarea de către statul vecin a unor teritorii.Ameninţările structurale pot avea la bază incompatibilităţile între diferite structuri supranaţionale şi statele naţionale de adaptare şi între statele naţionale însăşi. federalizarea forţată ca etapă premergătoare distrugerii statului vizat. încurajarea secesionismului. Dacă ameninţarea structurală este ideologică aşa cum a fost până în 1990 între Europa de Est şi Europa de Vest. Ameninţările structurale derivă din evoluţia sistemului social global în care anumite entităţi pot deveni anacronice în ansamblul relaţiilor internaţionale sau în relaţiile bilaterale. ameninţările de ordin structural pot viza: −suveranitatea asupra unor teritorii. incompatibil cu cel specific naţional. Ameninţările la adresa identităţii naţionale implică încercările de a întări identităţile etno-culturale separate ale grupurilor din statele vizate. În situaţia în care ameninţarea are o bază naţionalistă ca între Pachistan şi India sau cele două Corei. Ele apar atunci când principiile de organizare ale două state se contrazic între ele într-un context în care nu-şi pot ignora existenţa reciprocă. −propaganda ostilă. Din categoria ameninţărilor intenţionale se disting: −generate de natura regimului politic (dictatorial. de un conflict deschis. fundamentalist). există posibilitatea ca legitimitatea instituţiilor de guvernământ să se erodeze. −influenţarea elaborării unor recomandări şi rezoluţii ale unor organisme internaţionale defavorabile pentru statul vizat. Integrarea în anumite structuri de securitate comportă riscuri de genul: −transferul de suveranitate către structura integrată. 29 . Scopul propus ar putea fi realizat prin: sporirea dificultăţilor guvernului statului – ţintă de a guverna.

inovaţiei şi creşterii economice. iar efectele ar putea fi pozitive doar pe termen scurt sau dăunătoare pe termen mediu sau lung. competiţia generând nesiguranţă. Premisa de la care se pleacă în abordarea securităţii economice este condiţia normală a actorilor într-o economie de piaţă de risc. bunăstare. distribuţiei. de competiţie agresivă şi de nesiguranţă. Economice Ameninţările economice sunt cele mai înşelătoare şi greu de definit în ansamblul ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. Stadiul în momentul unde spectrul ameninţărilor economice se transformă în mod legitim într-o problemă de securitate naţională este greu de stabilit şi constituie o chestiune politică în care statul ar interveni în economie. Intervenţia statului în economie se poate justifica doar în condiţii de criză economică. Actorii. deficitele comerciale. Economia naţională face parte din baza fizică a statului şi este conectată la ideologia organizatoare şi la instituţiile componente ale statului. chiar. restricţiile impuse importatorilor proprii. −extrateritorialitate legislativă. Într-un sistem de piaţă există un număr şi o varietate uriaşe de ameninţări economice care nu pot fi considerate ameninţări la adresa securităţii naţionale.Asupra economiei naţionale pot avea efecte acţiuni precum: competiţia acerbă în importurile din străinătate. care aparţin economiei de piaţă. Piaţa.În interiorul sectorului economic aceste riscuri şi ameninţări sunt acceptate ca normale. cu toate instabilităţile şi imperfecţiunile sale. intrând în sfera politică sau militară pot apărea chestiuni care privesc securitatea naţională. precum în domeniul politic sau militar. dar atunci când consecinţele ameninţărilor economice ajung dincolo de sectorul strict economic. valută şi rata dobânzilor. trebuie să fie competitivi. falimente. ceea ce ar putea afecta rolul şi funcţiile pieţei. manipulările legate de preţ. valoarea monedei de schimb şi. este cel mai eficient mecanism prin care se pot obţine niveluri acceptabile ale producţiei. reducerea venitului naţional. Ea se constituie ambiguă pentru ameninţări decât alte elemente mai concrete precum teritoriul sau instituţiile guvernamentale. Incapacitatea de a concura sau de adaptare reprezintă un risc în economia de piaţă. trecerea de la un sistem economic la altul şi în situaţii de război. neplata datoriilor. bogăţie pentru societate în general şi pentru actorii economici în particular. distrugerea unor ramuri economice.−subordonarea unor partide organizate pe criterii etnice de pe teritoriul altor state. În condiţii normale. dificultăţile în obţinerea creditelor. Influenţele acestora pot viza balanţa de plăţi. într-o economie de piaţă. 30 . iar competenţele sale în acest domeniu nu sunt clar definite.Statul este doar unul din actorii economici. intervenţia statului în economie ar aduce avantaje unor actori pe alte criterii decât cele ale pieţei.

Determinările sunt cele dintre capacităţile economice. op. cât şi de pieţele de desfacere. Pentru statele mai puţin dezvoltate. stabilitatea politică internă poate fi subminată de tulburările din sistemul economic în ansamblu. preocuparea este aceea că. Toată istoria înregistrată este un catalog interminabil de puteri în creştere şi descreştere16 . pentru a susţine structurile sociale create special pe baza prosperităţii generale. Pentru statele dezvoltate. 1982. Relaţia de dependenţă a capacităţii militare de cea economică decurge din legile şi principiile luptei armate şi presupune existenţa unei economii care să susţină efortul de război. O altă dimensiune a preocupărilor mai recente este dată de ameninţările economice ale stabilităţii interne în condiţiile în care statele urmăresc strategii economice bazate pe maximizarea bogăţiei printr-un comerţ extins. The Rise of the West. expansiunea economică relativă a unei puteri rivale poate fi percepută ca o ameninţare la adresa securităţii naţionale. puterea şi stabilitatea socio-politică. Aceste politici. situaţie care poate afecta securitatea naţională. University of Chicago Press. Vulnerabilităţile pot apărea din monopolul asupra unor resurse. Legătura dintre economie şi stabilitatea economică generează un set de probleme foarte diverse cu privire la dezvoltare care pot să afecteze securitatea naţională. 17 31 .McNeill. capacitatea militară. Atunci când materiile prime strategice depind de import. altele devin centre industriale şi depind atât de aprovizionarea cu materii prime.cit. pe de o parte. Declinul economic se poate datora atât unei cauze interne precum incompetenţa managerială. Unele ţări se specializează pe vânzarea de materii prime şi sunt dependente de vânzarea acestora. Puterea politică este dependentă de baza economică a statului şi influenţează sistemul de relaţii ale statului cu alte state. Chicago. Prin implicaţiile politice şi militare. Paul Kennedy. cât şi unor cauze externe. Paul Kennedy considera: creşterea cheltuielilor militare pentru a contracara puterea în curs de apariţie a unui rival n-ar face decât să mărească viteza cu care ar avea loc propriul declin economic17 . în timp duc la niveluri înalte ale dependenţei de comerţ. ameninţarea securităţii aprovizionării poate fi clasificată drept o problemă a securităţii naţionale în care statul se implică. pe de altă parte. deoarece structurile socio-politice au ajuns să depindă de reţele înalte ale creşterii şi ale specializării funcţionale. precum apariţia unor noi puteri economice rivale. problemele sunt mult mai complexe şi vizează intrarea într-un cerc vicios al sărăciei şi subdezvoltării cu repercusiuni asupra nivelului de trai 16 William H.

cauzele insucceselor trebuie căutate în politicile economice interne în ideologiile organizatoare şi în modul de implementare a acestora. încercările de a pune anumite chestiuni economice pe agenda securităţii naţionale trebuie tratate cu suspiciune.Ameninţările militare au diferite niveluri de manifestare de la hărţuirea mijloacelor de transport internaţionale (maşini. presiuni asupra diferitelor instituţii ale statului şi chiar prejudicii substanţiale asupra sănătăţii şi longevităţii populaţiei. riscurile ecologice pot aduce prejudicii bazei fizice a statului în măsură să-i ameninţe ideologia şi instituţiile. aeronave. comunicaţii etc. Ameninţările militare pot fi şi indirecte prin ameninţarea alianţilor. prin mijloacele folosite şi obiectivele propuse supune baza fizică la presiuni. Ameninţările economice pot fi considerate ca un atac la adresa statului în condiţiile în care acţiunea externă conştient condusă de alţii duce la pierderi materiale. Lawrence 32 .) la raiduri de pedepsire.al populaţiei. De aceea. care are implicaţii deosebite atât pentru statele agresoare. Acţiunea militară. Comportamentul agresiv în afacerile economice este normal. Militare Pericolele. Punând în pericol statul. blocarea accesului la resursele energetice şi informaţionale etc. În domeniul economic. prin acţiuni militare se loveşte în însăşi esenţa funcţiilor de protecţie de bază ale statului şi ameninţă să distrugă bazele de interese sociale şi individuale care stau la baza statului. ameninţările şi riscurile militare au avut o pondere privilegiată în ansamblul preocupărilor specialiştilor din domeniul securităţii. prejudiciere şi dezmembrare şi poate pune în pericol ecosistemul.Trager. Acţiunea militară poate distruge acumulările materiale şi spirituale de secole ale statului ţintă care pot fi greu sau imposibil de refăcut. Folosirea forţei conduce la răsturnarea puterii politice. Pentru acest motiv. Calamităţi 18 Klaus Knorr şi Frank N. de la blocadă şi bombardamente la invazia şi ocuparea teritorială a statului ţintă. Economic Issues and National Security. ca o problemă de rutină18 . Testarea în modificarea ideologiilor organizatoare sunt probleme esenţialmente interne care sunt la îndemâna statelor naţionale. cât şi pentru cele agresate. iar riscurile de pierderi fac parte din preţul care este plătit pentru a obţine din nou accesul la oportunităţile de câştig. ameninţărilor militare li se acordă prioritate în ansamblul preocupărilor de securitate naţională. vase comerciale. Ecologice În ansamblul ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

ciocnirea cu diferiţi meteoriţi. securitatea naţională nu poate fi privită decât ca parte a securităţii globale. 6. unele din aceste pericole şi riscuri le pot afecta mai mult sau mai puţin. Printre acestea pot fi enumerate: . De aici derivă trecerea de la abordarea îngustă militară a Studiilor Strategice la cea mai largă a Studiilor de Securitate Internaţională. 8. dezechilibrele ecologice etc. 5. inundaţiile. încălzirea (răcirea) atmosferei. . Odată cu exponenţiala creştere a diversităţii şi vitezei activităţii umane în decursul ultimelor secole şi cu expansiunea rapidă a cunoştinţelor despre ecosistemul planetar. Pericolele. mediul nu mai este un factor de fundal. Cunoaşterea relaţiilor cauză-efect aduce chestiunile ecologice tot mai mult în sfera umană. privind evenimentele din lumea întreagă asupra aspectelor de ordin economic.catastrofele naturale: cutremurele. uraganele. situaţie în care le putem numi riscuri sau în mod natural. 4. poluarea excesivă). Ele au fost văzute ca o parte a luptei oamenilor împotriva naturii. inundaţiile. indiferent de voinţa omului. distrugerea florei. alunecările de teren. mediul a fost un factor de fundal relativ constant. molimele. decât o problemă de sine. În funcţie de vulnerabilităţile statelor. 2 accidentele nucleare. Lărgirea spectrului cunoaşterii ştiinţifice face evenimentele să pară mai puţin întâmplătoare şi le determină mai uşor cauzele specifice. seceta. ecologic. subţierea stratului de ozon. 33 .precum cutremurele.. bacteriologice. Odată cu paralizia nucleară impusă asupra folosirii raţionale a forţei în rândul marilor puteri. Ansamblul de ameninţări politice. ameninţările şi riscurile au implicaţii globale şi. mutaţiile genetice. chimice. deşertificarea.riscurile: 1.Pe parcursul istoriei societăţii omeneşti. seceta. respectiv în cea politică. perturbaţii în sistemul solar etc. Atâta timp cât politica internaţională va fi structurată în mod anarhic. social.Pericolele şi riscurile din domeniul ecologic pot avea loc în urma unor acţiuni umane. economice şi ecologice nu constituie o agendă statică a securităţii naţionale. radiaţiile. fiind considerate pericole. continentelor şi chiar cel global. chestiunile de securitate politică şi socială au ajuns tot mai mult pe primul plan. incendiile. poluarea mediului. epidemiile pot produce unui stat pierderi care le pot egala sau depăşi pe cele ale unui război. epuizarea surselor de apă şi de hrană. Preocupările din sfera domeniului militar s-au transferat în conştiinţa generală. în timp ce chestiunile de securitate naţională ţin mai mult de lupta oamenilor între ei. de aceea. În anumite condiţii aceste ameninţări pot deveni cauze ale unor confruntări militare (distribuţia apei. ameninţările militare vor păstra un primat teoretic în gândirea despre securitate. ele influenţând mediul aparţinând zonelor. 3. Pericolele şi riscurile ecologice nu mai pot fi reduse la nivelul local.

a premiselor de apariţie/manifestare a unei ameninţări de natură teroristă.I. este constituitǎ Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă (U. ca unitate centrală de specialitate. Cadrul legal în materie antiteroristă Până în anul 1989. 19 La data de 15 decembrie 1977.Strategia naţională de prevenire şi combatere a terorismului (aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.R.). Legii 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea S. ale ordinelor Directorului Serviciului Român de Informaţii. responsabilităţile în domeniu au revenit Unităţii Speciale de Luptă Antiteroristă (USLA)19. este reprezentat de prevenirea materializării unei ameninţări la adresa securităţii naţionale. Domeniul de acţiune şi de competenţă a Serviciului Român de Informaţii. ale Legii 51/1991 privind siguranţa naţională a României. subordonatǎ Ministerului de Interne 34 .A. combaterea factorilor de risc generaţi de evoluţia fenomenului terorist internaţional şi de influenţele acestuia asupra stării de securitate a ţării noastre fiind un obiectiv esenţial. terorismul este inclus printre principalele ameninţări la adresa securităţii naţionale. prin disruperea intenţiilor sau capacităţilor unei entităţi teroriste şi prin eliminarea vulnerabilităţilor.L. factorilor de risc sau stărilor de pericol. pe fondul unor vulnerabilităţi. formă de manifestare şi ţintă. precum şi a celorlalte acte normative aplicabile în materia securităţii naţionale. factori de risc sau stări de pericol. desfăşurându-şi activitatea ulterioară în conformitate cu prevederile Constituţiei. indiferent de origine.ROLUL ROMANIEI IN COMBATEREA TERORISMULUI 1. care. se poate materializa într-o infracţiune de securitate naţională. Doctrina naţională privind prevenirea şi combaterea terorismului În Strategia de Securitate Naţională a României. în aprilie 2002) este documentul doctrinar fundamental care valorifică solidar interesele şi necesităţile de securitate internă a societăţii româneşti. Activitatea naţională antiteroristă este axată pe concepţia de prevenire şi impune caracterul prioritar şi imperativ al identificării anticipate.. 2.Conjugarea intenţiei şi a capacităţii logistice a unei entităţi teroriste (persoană sau organizaţie) determină existenţa unei ameninţări.S. prin culegere de informaţii.În anul 1990. respectiv al structurii sale antiteroriste. prin consolidarea mecanismelor sale de autoprotecţie faţă de fenomenul terorist. USLA ia denumirea de Brigada Antiteroristă şi devine unitate informativ-operativă centrală în structura Serviciului Român de Informaţii. pe baza unor norme interne.

prin care Serviciul Român de Informaţii exercită coordonarea tehnică a Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului.presidency.A.structură din cadrul Direcţiei Generale Prevenirea şi Combaterea Terorismului. 2007 – Strategia de comunicare şi desfăşurare a informării pentru prevenirea şi limitarea unei situaţii de risc terorist/criză teroristă.Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea terorismului.T21.. iar Legea 14/1992 a atribuit Serviciului Român de Informaţii responsabilitatea prevenirii şi combaterii terorismului. Evenimentele din 11 septembrie 2001 şi evoluţiile ulterioare ale fenomenului terorist internaţional au impus o reevaluare activităţii naţionale antiteroriste şi o dezvoltare a cadrului legal. 2002 .P. pentru prima dată în sistemul juridic românesc.ro/ 35 . Operaţionalizarea deplină a S.) .N.Serviciul Român de Informaţii este desemnat ca autoritate naţională în domeniul antiterorist.A. a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Coordonare Operativă Antiteroristă (C.Legea 51/1991 a abordat. astfel: • 2001 .Protocolul general de organizare şi funcţionare a Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (S. • • 2006 .C.C. conceptul de terorism ca ameninţare la adresa securităţii naţionale. în acord cu evaluările furnizate de sursele secrete şi implementarea măsurilor celor mai pertinente pentru asigurarea funcţionării – în timp real – a mecanismului Informaţie <-> Decizie + Coordonare <20 21 http://www. Demersurile naţionale în domeniul antiterorism urmăresc constant identificarea unui echilibru dinamic şi realist al dimensiunilor/raporturilor dintre componentele informativ-operative şi de intervenţie antiteroristă/contrateroristă (ambele pregnant acţionale).Sistemul Naţional de Alertă Teroristă. 2005 . de către C.T.snpct.O. 2002 .Metodologia de organizare şi executare a intervenţiei contrateroriste.T20).Legea nr.P. s-a încheiat în anul 2005. 2004 .org Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Coordonare Operativă Antiteroristă.C. • • • • • 2004 . 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.N. prin adoptarea.S. http://csat.

3. se acţionează consecvent pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională în domeniu.Brigada Antiteroristă asigură şi realizează protecţia şi intervenţia antiteroristă/contrateroristă în scopul prevenirii. care este integrat funcţional în mecanismul de gestionare a 36 . precum şi a Centrului de Coordonare Operativă Antiteroristă. a unei concepţii integrate asupra problematicii abordate şi a măsurilor angajate ori necesar a fi derulate. asigurând: • coexistenţa indisolubilă în configuraţia DGPCT a componentei informative. contracarare şi înlăturare a factorilor de risc şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. în baza statutului egal al structurilor componente. ce vizează pregătirea. aplicarea. începând cu 1 iulie 2008. • dirijarea simultană a eforturilor depuse pe cele două paliere interactive. în timp util.Brigada Antiteroristă .Pe ambele componente de activitate ale DGPCT. În situaţii de criză teroristă. neutralizării şi anihilării acţiunilor teroriste pe teritoriul României.prin culegere de informaţii . Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă din cadrul DGPCT asigură suportul logistic şi operaţional pentru funcţionarea operativă a Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă (CNAAT). • • stabilirea de strategii de etapă.a acelor evoluţii purtătoare de riscuri şi ameninţări care ar putea periclita securitatea naţională a României. Componenta informativă asigură cadrul specializat de menţinere sub control . descoperire. Rolul Direcţiei Generale Prevenire şi Combatere a Terorismului (DGPCT) În procesul de modernizare a Serviciului Român de Informaţii. a intrat în funcţiune Direcţia Generală Prevenirea şi Combaterea Terorismului . menite să prevină/diminueze/înlăture. a celei de protecţie/intervenţie . care răspunde de planificarea. a activităţilor de prevenire. în corelaţie cu dinamica formelor de manifestare a terorismului internaţional. iniţierea sau săvârşirea de acte teroriste ori constituie vulnerabilităţi ce pot genera sau favoriza asemenea acte. pe specificul celor două structuri. orice forme de manifestare teroristă pe teritoriul naţional.unitate informativ-operativă centrală. într-o concepţie unitară. în scopul eliminării oricăror sincope în articularea unei reacţii ferme de răspuns antiterorist. simultan.>Intervenţie. de către cele două componente. organizarea şi executarea.DGPCT are rolul de integrator şi coordonator al activităţii naţionale antiteroriste. la nivel central şi teritorial.

Acţiunea globală împotriva terorismului impune măsuri care să dizolve grupurile implicate în activităţi teroriste. schimbul de experienţă şi cooperarea între state reprezintă priorităţi în lupta împotriva terorismului. Dialogul. regionale şi subregionale pentru întărirea solidarităţii internaţionale împotriva terorismului. Pentru combaterea ameninţărilor şi riscurilor provocate de fenomenul terorismului internaţional la adresa securităţii globale. Este prima Rezoluţie a Consiliului de Securitate care conectează proliferarea armelor de distrugere în masă de fenomenul terorismului internaţional. care are ca obiectiv monitorizarea implementării de către state a Rezoluţie 1540. Lupta împotriva terorismului trebuie să fie coordonată şi să asigure în acelaşi timp respectul pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Ameninţarea terorismului internaţional impune măsuri bazate pe consensul multilateral al statelor. şi cooperează pe plan bilateral pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen. din iunie 2004. consultare. România deţine. Marea Britanie. alături de SUA. constituind un răspuns concret la preocupările actuale pe plan internaţional. în conformitate cu dreptul internaţional. România. mandatul de preşedinte al Comitetului 1540 al CS-ONU. Contracararea terorismului trebuie să cuprindă inclusiv factorii sociali şi politici precum şi creşterea toleranţei şi cunoaşterea opiniilor a tuturor actorilor. România a co-autorat. este necesară promovarea unui multilateralism eficient. Antiterorismul este un domeniu unde puterea stă în numărul partenerilor. comunitatea internaţională are nevoie de mai multă coordonare.În prevenirea şi combaterea terorismului. prin întărirea sistematică a cooperării internaţionale. Nici un stat nu-şi poate asigura securitatea fără aliaţi. Rezoluţia 1540 a Consiliului de Securitate al ONU privind proliferarea armelor de distrugere în masă şi a rachetelor balistice. Federaţia Rusă. România susţine eforturile depuse în cadrul organizaţiilor internaţionale.crizelor şi organizat conform legii. având ca fundament prevederile dreptului internaţional în domeniu. Franţa şi Spania. a sprijinit în mod activ şi adoptarea/ implementarea altor măsuri vizând o o 37 . Pe plan internaţional/ în cadrul organizaţiilor internaţionale: În cadrul ONU: o România este parte la cele 13 Convenţii ale ONU privind combaterea terorismului şi promovează universalizarea acestora. precum şi de o strânsă cooperare. în calitate de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU.

Printre sarcinile militarilor se numără: misiuni de patrulare. la misiuni ce vizează eliminarea ultimelor puncte de rezistenţă ale organizaţiei teroriste Al-Qaida. trei ofiţeri de legătură şi nouă ofiţeri de stat major. La data de 30 aprilie 2002.combaterea terorismului: Rezoluţia 1566 care condamnă terorismul internaţional şi Rezoluţia 1373 care constituie Comitetul Anti-Terorism. protecţie demnitari.eu 38 . participarea la ISAF. control antitero şi transporturi speciale. în calitate de observator activ. consolidarea cooperării în domeniul aplicării legii şi asigurarea securităţii şi transporturilor. cu două echipaje şi personal de întreţinere (20 de militari).Militarii români participă alături de trupele americane. Romania a semnat un acord de cooperare cu EUROPOL22.. Parlamentul nostru a aprobat participarea unui contingent românesc la operaţia de combatere a terorismului „Enduring Freedom“ tot din Afganistan. Alături de celelalte state participante la această misiune. un avion de transport C-130. trebuie să preia sarcinile poliţiei naţionale din fiecare stat al Europei. control trafic.http://www. România întreprinde măsuri interne pentru implementarea Planului UE de acţiune împotriva terorismului. România contribuia. o România sprijină adoptarea unor prevederi de substanţă cu privire la combaterea terorismului în cadrul Summit-ului ONU care va avea loc în septembrie 2005. Parlamentul României a aprobat. În 2003. la 21 decembrie 2001. având sediul la Haga (Olanda). la Grupul de lucru al Consiliului UE privind terorismul.europa. În cadrul UE: o România are o strânsă cooperare cu instituţiile europene implicate în combaterea criminalităţii. în caz că activitatea criminală. acesta are ca principale obiective: prevenirea şi combaterea finanţării terorismului. depăşeşte limita graniţelor naţionale. Adoptat în 2004. creată în baza prevederilor Rezoluţiei 1386 a Consiliului de Securitate al ONU. o În cadrul NATO: România sprijină activ masurile împotriva terorismului luate de NATO la summit-ul de la Praga şi incluse în Planul Parteneriatului pentru lupta împotriva terorismului. o În prezent.europol. Dislocarea forţei în teatrul de operaţii – 405 militari şi 6 ofiţeri de stat major – a avut loc în prima jumătate a lunii iulie. 22 Europol este o organizaţie de combatere a criminalităţii la nivel european. începând cu 3 februarie 2002 cu un pluton de poliţie militară. Această organizaţie. România participă.

Bucureşti. şefii de state şi guverne din ţările membre au adoptat decizia pentru un nou „val“ de extindere. noua calitate permiţându-i să ia parte la elaborarea şi adaptarea deciziilor comune în domeniu. UE OSCE şi/sau sub mandat ONU. Văduva. pentru aceste ţări. la stabilizarea situaţiei şi prevenirea constituirii unor reţele sau grupuri teroriste în zone conflictuale (Transnistria. pe un front care porneşte din Algeria. invitând la negocierile de aderare: România. în noul concept geopolitic. în cadrul NATO. viitorul războiului. cu ţările care fac parte din SEEBRIG şi ţările din BACKSEAFOR.. să-şi consolideze capacitatea de a proiecta stabilitate înăuntru şi în afara spaţiului euroatlantic.Naţionale de Apărare. include Orientul Mijlociu. Războiul viitorului. ca şi faptul că a pus în aplicare. M. trecand prin bazinul caucazian23– astfel a promovat o serie de iniţiative privind cooperarea ţărilor din sudestul Europei în lupta împotriva terorismului. – intensificarea acţiunilor de prevenire şi combatere a terorismului intern24(la 25 noiembrie 2004 Parlamentul României a adoptat Legea 535 privind prevenirea şi combaterea erorismului prin care se înfiinţează Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă. Bucureşti. de iniţiere a elaborării unui compendiu cuprinzând măsurile de combatere a terorismului întreprinse de ţările acestei zone. G. Letonia şi Slovacia. si se termina in Afganistan. La Summit-ul NATO de la Praga. Un exemplu este activitatea României din SEEGROUP (care funcţionează din iniţiativa NATO pentru sud-estul Europei) a cărui preşedinţie au deţinut-o în 2002. Bulgaria. îndeosebi pe axa Caucaz.481-482. Aria posibilelor misiuni împotriva terorismului ar putea să cuprindă: -participarea la descoperirea şi anihilarea reţelelor teroriste. din postura de stat membru NATO. 2004. 24 39 . în acelaşi an. prin acţiuni directe sau în cooperare cu statele NATO. din perioada 21-22 noiembrie 2002. o strategie naţională de prevenire şi combatere a terorismului şi s-a racordat prin structuri specifice la campania antiteroristă internaţională. Ed. -combaterea terorismului din aceste zone. Această decizie de a începe negocierile de aderare la NATO. -participarea. Estonia. cu Israelul si vecinii sai. Univ. viitorul apropiat conţine ameninţările fundamentalismului islamic. Lituania. Europa Centrală şi în teatrele de operaţii în care avem forţe. pp. pentru că. Marea Neagră. prin intermediul căruia se asigură coordonarea tehnică a Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a erorismului – SNPCT).România a avut şi iniţiative regionale.. 2003 Mureşan. Aportul României în combaterea terorismului va fi mai consistent pe viitor. este un eveniment de 23 Broşură – „Casa NATO“. Balcani).

importanţă majoră.Avem oportunitatea deosebită de a ne promova interesele naţionale în cadrul unui sistem de apărare colectivă.ro 40 . drumul în cadrul NATO. ca stat membru al NATO. România a încheiat o etapă. de acum. Europa de Est. bazate pe democraţie. pe de-o parte. acestea au intrat într-o nouă etapă istorică. beneficiind de cele mai solide garanţii de securitate din istoria României. România a fost şi va continua să fie un avocat ferm şi activ al consolidării parteneriatului cu Republica Moldova. au fost analizate toate aspectele adaptării Alianţei la schimbările mediului de securitate globală. răspund intereselor naţionale ale ţării şi se pot defini astfel25: 1. în sprijinul evoluţiei democratice şi 25 www. Participarea pentru prima dată la un Summit NATO (Istambul) ca membru cu drepturi depline a demonstrat că ţara noastră este. libertate şi securitate nu trebuie să se oprească la frontiera estică a României.Summit-ul de la Praga va rămâne cu siguranţă în istoria Alianţei NordAtlantice ca un moment cu o semnificaţie deosebită. parte a procesului transatlantic de luare a deciziilor în domeniul securităţii. precum şi evoluţiile democratice şi aspiraţiile europene ale statelor sud-caucaziene. ca stat aliat. Consolidarea parteneriatului NATO cu statele din Balcani. Muntenegrului şi Bosniei-Herţegovina în Parteneriatul pentru Pace cât mai curând posibil va reprezenta un important pas înainte spre o nouă paradigmă a Balcanilor de Vest: stabilizare prin reconciliere. iar pe de altă parte. România va contribui la dezvoltarea modalităţilor prin care NATO poate susţine eforturile statelor Mării Negre de consolidare a securităţii regionale.mae.Noul mediu de securitate implică. – În estul Alianţei. – Parte a Europei şi punte către Asia Centrală şi Afganistan. Caucaz şi Asia Centrală. regiunea Mării Negre este importantă pentru stabilitatea euroatlantică. bazat pe valori democratice.Câteva dintre obiectivele României. în sprijinul stabilităţii şi dezvoltării lor democratice – România consideră că frontiera comunităţii euroatlantice. Practic.La 29 martie 2004. consolidare democratică şi integrare în comunitatea euroatlantică. drumul spre NATO şi a păşit pe un drum nou. – Integrarea Serbiei. Praga a însemnat transformarea Alianţei. redefinirea capacităţilor pe care statele membre le pot oferi pentru realizarea noilor misiuni. – România sprijină integrarea Albaniei. Croaţiei şi Macedoniei în NATO şi este gata să împărtăşească propria experienţă pentru susţinerea reformelor interne şi a pregătirilor acestor state pentru aderarea la NATO. misiuni noi pentru Alianţă. aspect reflectat distinct în cadrul comunicatului final de la Istambul.

– În Afganistan s-a demonstrat noul tip de operaţiuni pe care NATO trebuie să le gestioneze. Un aliat activ şi valoros în combaterea terorismului – România s-a implicat activ în acţiunile Alianţei în domeniul combaterii terorismului încă din perioada de preaderare. în vederea sporirii contribuţiei Alianţei la efortul comunităţii internaţionale de combatere a ameninţărilor teroriste prin promovarea unei abordări cuprinzătoare şi adaptate fiecărei situaţii în parte. Prin preluarea echipelor de reconstrucţie provincială din afara Kabulului. – România este alături de Ucraina în susţinerea evoluţiilor emocratice şi progreselor interne necesare pentru adâncirea în continuare a cooperării cu NATO şi pentru împlinirea aspiraţiilor sale euroatlantice. extrem de solicitante şi foarte diferite de operaţiunile pentru care Alianţa fusese pregătită în trecut. – Pachetul de măsuri împotriva terorismului. menit să ofere Alianţei capacităţi flexibile. prevede dezvoltarea unor capacităţi destinate apărării civililor şi militarilor împotriva 26 http://www. proliferarea armelor de distrugere în masă). Am contribuit deja la generarea forţelor pentru NRF şi vom asigura un sprijin consistent pentru crearea batalionului CBRN (chimic.vocaţiei sale europene. – România participă la toate misiunile Alianţei. prin angajamentul de a sprijini procesul electoral. Succesul procesului de transformare al NATO şi a misiunilor Alianţei – Vom continua să contribuim la procesul de transformare a NATO. – Prezenţa românească cu peste 540 de militari în cadrul Forţei Internaţionale de Asistenţă şi Stabilizare din Afganistan. Alianţa a demonstrat că este pregătită să-şi sporească rolul de proiectare a securităţii şi stabilităţii şi în afara teritoriului său. biologic.summitbucharest. adoptat la 2 aprilie 2004. având convingerea importanţei cooperării şi eforturilor comune ale aliaţilor şi partenerilor de luptă împotriva acestui flagel. adesea departe de casă. inclusiv la cele din afara spaţiului euroatlantic.ro 41 . 2. în operaţiunea „Enduring Freedom“26 şi în procesul de instruire a Armatei Naţionale Afgane. capabile să se desfăşoare rapid şi să răspundă noilor tipuri de ameninţări (terorism. România doreşte să aducă o contribuţie substanţială la promovarea şi diversificarea acestei relaţii. – Parteneriatul NATO-Rusia contribuie la consolidarea securităţii euroatlantice. 3. adoptat în cadrul Summit-ului de la Istambul. – Am sprijinit îmbunătăţirea pachetului de măsuri. radioactiv şi nuclear). printr-un efort coordonat cu alte organizaţii internaţionale cu relevanţă (ONU).

– Aceste măsuri noi adoptate au rezultat din analiza experienţei desfăşurate de Alianţă prin intermediul operaţiunilor sale. Proiectarea stabilităţii şi încurajarea democraţiei şi economiei de piaţă în ţările din Caucaz şi din nordul Mării Negre este o misiune responsabilă şi pe de-a întregul lăudabilă. inclusiv de patrulare în Marea Mediterană. ţările deja considerate dezvoltate au datoria morală să ajute şi să asiste ţările din Est. – detectarea minelor.atacurilor teroriste. MAE îşi va îndeplini rolul specific pentru a asigura participarea activă a României la procesul de transformare a Alianţei. Totuşi. operaţiuni împotriva grupurilor teroriste afiliate reţelei Al-Qaida în Balcani.negre“ în cordoane de securitate induce prea pregnant ideea „cetăţii asediate de barbarii din est“. Prin integrarea în NATO a ţărilor din ultimul val au fost câştigate noi teritorii pentru implementarea democraţiei şi civilizaţiei. Susţinem procesele de eficientizare şi adaptare a NATO la cerinţele generate de evoluţiile din ce în ce mai complexe ale mediului internaţional de securitate. România va participa în continuare la misiunile internaţionale ale Alianţei. implicare activă a tuturor palierelor societăţii (structuri guvernamentale. înseamnă şi cooperare.Calitatea de membru al Alianţei consolidează capacităţile României de protejare a securităţii sale..Dimpotrivă. valori comune. tocmai pentru că succesul NATO înseamnă şi succesul României. transformarea Estului în simbolul relelor şi transformarea ţărilor de la frontierele zonei . Transformarea NATO şi realizarea de progrese în asigurarea unui cadru eficient de cooperare între NATO şi UE pentru realizarea unei arhitecturi stabile de 42 . societatea civilă). dar capabile să înţeleagă procesele prin care recent au trecut şi să „filtreze“ tot ceea ce vine dinspre „Asia Lărgită“. precum şi din cooperarea cu partenerii. aşa cum au primit şi ele sprijin la rândul lor. Încercarea unei infuzii de securitate şi claritate sporită nu este deloc condamnabilă. angajamentele din Afganistan rămânând cruciale pentru evoluţia NATO şi securitatea internaţională. într-un mediu în care securitatea naţională înseamnă mai mult decât putere militară sau apărare. NATO rămâne pilonul politicii de securitate şi apărare a României. – protecţia elicopterelor împotriva ameninţărilor terestre. precum şi împărtăşirea experienţei occidentale şi a lecţiilor învăţate de pe urma tranziţiei şi a reformelor politice şi economice. inclusiv la elaborarea noului Concept Strategic al NATO. Acestea includ: – apărarea împotriva armelor de distrugere în masă. Ele sunt un fel de zonă intermediară. – protecţia porturilor şi a flotelor civile şi militare. nu încă suficient integrate euroatlantic. capacităţi noi. – protecţia aparatelor de zbor împotriva rachetelor.

România va creşte atenţia acordată consolidării unei prezenţe civile care să contribuie la reconstrucţia post-conflict a statului irakian.Participarea României în Afganistan reprezintă unul din cele mai importante angajamente asumate de ţara noastră în privinţa combaterii terorismului şi promovării principiilor comunităţii democratice la nivel internaţional. Preşedintele României a semnat Convenţia asupra 43 . în special terorismul. În cadrul Consiliului Europei: România a adoptat în totalitate concluziile Consiliului Europei privind combaterea terorismului precum şi înfinţarea poziţiei de Coordonator Anti-terorism. Va rămâne constantă angajarea politicii externe în cooperarea în domeniul neproliferării. În acelaşi timp. să-şi îndeplinească angajamentele luate în privinţa eforturilor internaţionale de combatere a terorismului. impun acordarea unei atenţii speciale acestei problematici. Reluarea dialogului NATO – Federaţia Rusă la 5 martie 2009 va deschide noi perspective de dialog cu efecte pozitive pentru realizarea de proiecte comune pe baza principiilor şi valorilor asumate. Concomitent. implicaţiile asupra securităţii internaţionale şi progresele în procesul de pace rămân de interes major pentru comunitatea internaţională..România încurajează. România susţine demersurile comunităţii internaţionale vizând clarificarea detaliilor legate de dosarul nuclear iranian. România îşi va menţine prezenţa în Irak. Prin urmare. în conformitate cu dreptul internaţional şi cu regimul instituit prin Tratatul de non-proliferare. care să asigure acestui stat tranziţia către democratizare. de asemenea. Noile provocări la adresa securităţii internaţionale.securitate europeană sunt două obiective conexe pentru România. alături de dezvoltarea relaţiilor NATO cu statele din regiune. potrivit aspiraţiilor fiecăruia dintre acestea. în corelare cu evoluţiile din regiune. ceea ce va ghida şi în 2009 demersurile noastre în cadrul NATO şi UE. Situaţia din Orientul Mijlociu. România susţine eforturile UE în această regiune şi va analiza posibilităţile de asistenţă şi de implicare în eventuale misiuni UE. menţinerea unei politici NATO a „uşilor deschise” în relaţia cu Georgia şi Ucraina. depunând toate eforturile pentru consolidarea unui climat intern stabil. România îşi va concentra eforturile în direcţia susţinerii procesului de consolidare statală a Afganistanului. în luna mai a acestui an. în funcţie de solicitările partenerilor din regiune şi în consonanţă cu direcţiile trasate de comunitatea internaţională prin intermediul Cvartetului. de asemenea. va continua să acorde atenţie posibilităţilor de acţiune pe plan bilateral. România va continua. În conformitate cu acordul încheiat cu autorităţile irakiene.

a terorismului. cu sprijin american. Convenţia împotriva traficului cu fiinţe umane şi Convenţia revizuită privind spălarea. • România are încheiate.com 44 . participă la BSBSI: România. adoptate în cadrul Organizaţiei. Ucraina. • România a lansat în 2004. precum şi dezvoltarea unor mecanisme concrete care să permită contracarea proliferării armelor de distrugere în masă. • România este un contributor principal al Iniţiativei de Cooperare Sud-Est Europene (SECI).prevenirii terorismului. a traficului ilegal de droguri. descoperirea. inclusiv prin iniţierea unor activităţi concrete de în domeniul securităţii la Marea Neagră.BSBSI27). precum şi Carta pentru prevenirea şi combaterea terorismului. 27 www. o activitate concretă cu caracter operaţional. care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a terorismului. Pe plan bilateral • În relaţiile cu partenerii strategici: România are o cooperare foarte strânsă cu SUA în domeniul combaterii terorismului. în calitate de coordonator al Task-force-ului pentru combaterea criminalităţii din cadrul Organizaţiei pentru cooperare economică la Marea Neagă (OCEMN). Georgia şi Bulgaria.bsbsi. Iniţativa privind securitatea la Marea Neagră (Black Sea Border Security Initiative . În prezent. a condus negocierile pentru definitivarea Protocolului privind lupta împotriva terorismului. Republica Moldova. peste 50 de acorduri de cooperare în domeniul combaterii criminalităţii organizate. în plan bilateral. sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului. Ţara noastră a aderat din 2004 la principiile de interdicţie ale “Proliferation Security Initiative" – iniţiativă americană destinată combaterii proliferării armelor de distrugere în masă prin blocarea transferurilor ilicite pe toate căile de transport. având ca obiectiv creşterea securităţii la Marea Neagră prin promovarea cooperării şi încrederii între statele riverane. În cadrul OSCE: România sprijină în mod activ Planul de acţiune pentru combaterea terorismului. Pe plan regional • România.

2000. Pe plan intern • A fost adoptată. Ed.precum şi altor infracţiuni grave. • Strategia naţională de prevenire şi combatere a terorismului are ca obiective: identificarea şi monitorizarea permanenta a ameninţărilor teroriste. Bucureşti. prevenirea funcţionării celulelor teroriste pe teritoriul României. cu o serie de state europene şi de pe continentul american. BIBILIOGRAFIE SELECTIVA „Globalizare şi probleme globale”.Anghel „Starea lumii 1999”.34. Legea privind prevenirea şi combaterea terorismului.M.Lester Brown 45 . pag..25. participarea la eforturile internaţionale în domeniu. Tehnică. care prevede că reprimarea acestui fenomen are loc în conformitate cu prevederile instrumentelor naţionale la care România este parte. protejarea teritoriului naţional şi cetăţenilor români.Bucureşti. la 25 noiembrie 2004. pag. 2001.I.

2004. Chicago.ro/strategiasecuritate/strategsecuritmediul www.mapn.ro www.15 „Nonmilitary Aspects of Security. 1982.481-482.Trager „Casa NATO“.255. Making Space for Security?”.presidency. Bucureşti. Stokholm.Perry Art. 1992. pp. Printed at United Nations.apid. 2003.Klaus Knorr.ro http://csat.snspa. Brookings.-Mureşan.snpct.org www.119. Lawrence. Constituţia României “Det Internationelle Systemet”.Carter. Box 12.ro www.europa. M. Războiul viitorului. A Systems Approach”.1 Notions of “security”.Kyell Goldmann “The Rise of the West”. Frank N. 1978.terorism. Geneva. Cambridge-Editor Dietrich Fischer..org www. Ed.J. p.eu www. 1982 „A New Concept of Cooperative Security”.ro 46 .Baylis “Comunion Secutity: a Blue Prin for Survival”.. UNUDIR 1993. Univ.wikipedia. Palme Commission Report. University of Chicago Press.A. pag. p.105 “International and global security”.20.William H.Naţionale de Apărare. viitorul războiului” Bucureşti. pag.ro/html/istoric.McNeill “Economic Issues and National Security”.europol.html www.„Disarmament forum. Printed in Great Britain at the University Press.anm.mae. W. Aldres.Broşură . UNIDIR/DF/2003/1-Editor in Chief Kerstin Viguard. Văduva G www.

com 47 .ro www.www.bsbsi.summitbucharest.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->