P. 1
Efectele-investitiilor-straine-directe-asupra-economiei-romanesti

Efectele-investitiilor-straine-directe-asupra-economiei-romanesti

|Views: 282|Likes:
Published by Corina

More info:

Published by: Corina on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE ECONOMIE

PROIECT
REALIZAT SUB COORDONAREA: PREP.UNIV.DRD. GEORGIANA BALABAN DE CATRE: COMAN ANCA STRILCIUC ELENA

Bucuresti
2009

Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUPRINS
INTRODUCERE ……………………………………………………………………………..2 CAPITOLUL 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE ……………………………………………………..3 CAPITOLUL 2 EFECTELE INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE ……………………………………5 2.1 Efectele ISD la nivel macroeconomic …………………………………………………….6 2.1.1 Rolul ISD în susţinerea creşterii economice ……………………………………6 2.1.2 Impactul ISD asupra balanţei de plăţi …………………………………………..7 2.1.3 Influenţa ISD asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare ………………………7 2.1.4 Impactul ISD asupra investitiilor de capital …………………………………….8 2.1.5 Rolul ISD in imbunatatirea standardului de viata ………………………………….8 2.2 Efectele ISD la nivel microeconomic ……………………………………………………...9 2.2.1 Impactul ISD asupra forţei de muncă ……………………………………………...9 2.2.2 Efectele ISD asupra restructurarii ………………………………………………9 2.2.3 Efectele ISD asupra tehnologizării ……………………………………………….10 2.2.4 ISD şi activitatea de cercetare-dezvoltare (C&D) ………………………………...10 2.2.5 Rolul ISD în economia cunoaşterii ………………………………………………..11 CAPITOLUL 3 IMPACTUL INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI ………………………………………………………………11 3.1 Impactul ISD asupra cresterii economice …………………………………………….11 3.2 Impactul ISD asupra investitiilor de Capital ………………………………………...12 3.3 Impactul ISD asupra balantei de plati ……………………………………………..…13 3.4 Impactul ISD asupra cheltuielilor si veniturilor bugetare ..........................................13 3.5 Impactul ISD asupra fortei de munca ...........................................................................14 3.6 Impactul ISD asupra productivitatii, eficientei si competitivitatii economice ……..14 CAPITOLUL 4 IMPACTUL CRIZEI ACTUALE ASUPRA ISD ………………………………………...15 CAPITOLUL 5 ATRACTIVITATEA ROMANIEI IN FATA INVESTITORILOR STRAINI ………...18 BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………23

2

prin stimularea investitiilor autohtone. existând. prin efecte de antrenare. în acest sens. am subliniat ca ISD au influentat semnificativ nivelul de trai al populatiei si au demarat cercetari in nenumarate domenii tocmai pentru a obtine un nivel de cunoastere tot mai inalt. Totodata ne-am propus sa analizam si impactul crizei actuale asupra investitiilor straine. am aratat ca ISD au sustinut cresterea economica atât direct.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Introducere Problematica investitiilor straine directe (ISD) a fost si este intens dezbatuta. În plus. investitiile straine au reprezentat o sursa importanta de finantare a deficitului de cont curent. De asemenea. preocupari atât la nivel national cât si international. incepand cu anul 2007 si pana in prezent. la dezvoltarea activitatilor productive. 3 . indreptandu-ne atentia catre Romania. La nivel macroeconomic. în spiritul unei abordari riguroase au fost utilizate informatii si date statistice furnizate de Institutul National de Statistica. De asemenea. contribuind. dar in lipsa unor date concrete straduinta noastra a avut ca rezultat un material care instiinteaza despre anumite evenimente ce au avut loc in Romania in domeniul investitiilor straine. prin suplimentarea capitalului intern destinat achizitionarii de active fixe cât si indirect. Oficiul National al Registrului Comertului si Banca Nationala a României. Comisia Nationala de Prognoza. efectul financiar net (calculat ca diferenta între intrarile si iesirile de capital) accentuându-se odata cu cresterea intrarilor de capital strain.

agentul economic emitent si agentul economic receptor. ceea ce exclude posibilitatea desfasurarii unor activitati speculative posibile în situatia investitiilor straine de portofoliu. firme private de investitii (private equity firms) si diverse fonduri de investitii financiare (fonduri mutuale si fonduri de risc). în consecinta. Din punct de vedere istoric. printre altele. 4 . de marketing. spre deosebire de investitia straina de portofoliu. 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE Investitiile straine reprezinta acea componenta a fluxurilor internationale care reflecta scopul unei entitati(persoana fizica sau juridica) rezidente intr-o tara. * În acceptiunea UNCTAD. know-how).Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP. investitiile straine de portofoliu preced investitiile straine directe. investitiile straine directe genereaza un flux investitional internalizat care include atât active de capital (tangibile). Spre deosebire de ISP care reprezinta externalizarea unor active financiare (actiuni si obligatiuni). implicarea acestuia se manifesta pe termen lung. Astfel. Investitia internationala presupune existenta a cel putin doi agenti economici. de a obtine un interes (pe termen scurt sau lung) intr-o companie rezidenta in alta tara. cât si active intangibile (cunostinte manageriale. investitia straina directa “presupune transferarea de catre agentul emitent a controlului si deciziei asupra activitatii receptorului”. În functie de raportul stabilit între emitentul si receptorul investitiei se disting doua categorii de investitii internationale: investitiile straine directe (ISD) si investitiile straine de portofoliu (ISP). În cazul investitiilor straine directe interesul investitorului strain si. fondurile de investitii colective (collective investment funds) includ. situati în spatii nationale diferite.

Majoritatea autorilor si organismelor interne si internationale considera ca fluxurile de investitii straine directe se compun din: • actiuni: participarea la capitalul social al unei firme noi sau existente. 1996. • investitorul sa exercite controlul asupra activelor în care s-a realizat investitia. Nivelul de dezvoltare economică influenţează atât volumul cât şi structura fluxurilor de ISD generate şi receptate de o ţară. Investitia straina directa presupune internalizarea unor active tangibile si intangibile în urmatoarele conditii: • agentii economici implicati sa fie situati în spatii nationale diferite. pag. generând fluxuri interne (în cadrul structurilor lor organizatorice) de bunuri. acestea internalizează pieţele externe. în opinia noastră.. În acest sens. tehnologii. sucursale si firme asociate. interesul investitorului să se manifeste pe termen lung. investitorul să exercite controlul asupra activelor în care s-a realizat investiţia. firmele realizează ISD atunci când dispun de “avantaje” ce pot fi valorificate cu rentabilitate mai mare în afara graniţelor naţionale.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O definitie posibila ar fi aceea ca „Investitia straina directa este o categorie a investitiilor internationale care reflecta scopul unei entitati rezidente într-o tara (investitorul direct) de a obtine un interes de durata într-o companie rezidenta într-o alta tara (investitia directa). expertiza manageriala. • interesul investitorului sa se manifeste pe termen lung. Prin investiţiile străine directe realizate. cum ar fi: • Costul marginal al accesului pe o piata straina trebuie sa fie mai mic decat venitul marginal obtinut din aceasta operatiune • Existenta unor conditii ce fac ca productia in strainatate sa fie mai putin costisitoare decat exportul aceluiasi produs • Productia proprie in strainatate este mai profitabila decat exportul sau vanzarea licentelor Concluzii: Sub aspect conceptual. metode de organizare industriala. faptul că s-a atins un anumit nivel de dezvoltare economică al ţărilor sursă.53).. investiţia străină directă presupune internalizarea unor active tangibile şi intangibile în următoarele condiţii: agenţii economici implicaţi să fie situaţi în spaţii naţionale diferite. Investitiile directe depind de o serie de factori. ce permite investitorului sa exercite dreptul de control asupra investitiei”(Negritoiu. decalajele iniţiale existente sub raportul volumului ISD atrase s-au reflectat asupra nivelului 5 . • împrumuturi intracompanie: includ fondurile împrumutate între investitorul direct si filiale. extinderea unei societati sau achizitionarea unei firme deja existente. si anume: investitorul direct (persoana fizica sau juridica) este rezident în tara de origine. firmele urmăresc obţinerea celui mai mare câştig posibil din valorificarea „avantajelor” proprii. Drept urmare. Astfel. analizele efectuate au demonstrat că există o relaţie bidirecţională între nivelul de dezvoltare economică al ţărilor central şi est europene şi volumul fluxurilor de investiţii străine directe receptate de către acestea. servicii. Aşadar. ceea ce presupune crearea. cunostinte de marketing etc.” O alta definitie ar fi: „investitiile straine directe constau în transferul unui pachet industrial în care sunt cuprinse capital. iar investitia directa se regaseste în tara gazda sau tara receptoare. ceea ce implică. • profituri reinvestite: acele venituri pe care le primeste investitorul direct si care nu au fost distribuite ca dividende sau venituri pe care sucursala nu le-a remis investitorului direct. cunoştinţe etc.

Deşi mărimea pieţei şi costul factorilor de producţie sunt principalele motivaţii ale companiilor multinaţionale de a investii în Europa Centrala şi de Est. firmele locale pot dobândi acces la canalele de distribuţie ale investitorului străin. 2 EFECTELE INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE Din punct de vedere conceptual. Ponderea fiecărui factor în stabilirea deciziei de a investi depinde de motivaţia investitorului străin. aceste motivaţii capătă o semnificaţie deosebită. investitorii străini pot contribui nu numai cu resursele financiare necesare privatizării. fapt ce se realizează diferenţiat funcţie de forma pe care o îmbracă investiţia străină directă. locurilor de muncă suplimentare. Susţin creşterea investiţiilor de capital. fie pentru a dobândi calitatea de furnizori ai investitorului străin. în măsura în care efectuează ulterior investiţii în vederea eficientizării rapide a activităţii firmei. dacă investitorul direct produce prioritar pentru export sau în cazul producţiei destinate pieţei interne care substituie importurile. corelaţi cu necesităţile de rentabilitate ale agenţilor economici şi mărimea (intensitatea) riscului aferent operării într-un mediu străin. Stimulează investiţiile interne. caz în care vor fi interesate în creşterea producţiei şi a calităţii bunurilor realizate. în principal. volumul intrărilor de capital străin. prin finanţarea deficitului de cont curent. apariţiei unui nou consumator şi plătitor de taxe. al economiei de piaţă globale. CAP. În contextul actual. Astfel. întrucât producătorii autohtoni vor fi interesaţi în creşterea eficienţei activităţii şi îmbunătăţirea calităţii output-urilor fie pentru a face faţă concurenţei datorate prezenţei investitorilor străini în sectorul de activitate respectiv. de comunicaţii etc).Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------de dezvoltare al ţărilor din CEE care a influenţat. creşterea economică se datorează creării unei noi capacităţi de producţie. în special în cazul firmelor care necesită un volum mare de capital şi capacitatea de a reorganiza şi eficientiza activitatea. nivelului de acces la informaţii şi gradului de dezvoltare al infrastructurii (de transport. la următoarele aspecte: Susţin creşterea economică. sistemului juridic (stabil şi transparent). Sprijină restructurarea şi privatizarea. datorită accesului investitorilor străini la sursele externe de capital. la rândul lui. calităţii instituţiilor guvernamentale. permiţând supravieţuirea pe termen lung a întreprinderii privatizate. efectele pozitive apar în situaţia eficientizării activităţii agentului economic şi creşterii competitivităţii acestuia. În plus. În cazul în care pieţele locale de capital nu dispun de resurse financiare pentru finanţarea unor proiecte importante. Astfel. o importanţă din ce în ce mai mare este acordată mediului economic şi politic (stabil). investiţiile străine pot acoperi acest deficit deoarece reprezintă o sursă directă de capital străin. implicaţiile pozitive la nivel macroeconomic se referă. În cazul unei investiţii „pe loc gol” (greenfield). Generează efecte pozitive asupra balanţei comerciale. în care orice avantaj propriu se poate eroda foarte rapid. În cazul participării la privatizare. aspect care prezintă o importanţă deosebită în cazul statelor central şi est europene. 6 . Decizia de a investi într-o anumită ţară se bazează pe o analiză amănunţită a factorilor locali (avantajele ţării gazdă). pot avea efecte pozitive asupra balanţei de plăţi externe.

nu este exclusă posibilitatea apariţiei unui impact negativ atât la nivel macroeconomic. Pe termen lung.1 Efectele ISD la nivel macroeconomic 2. pag. în măsura în care retehnologizarea activităţii se concretizează în creşterea productivităţii şi competitivităţii. pot genera noi locuri de muncă (prin dezvoltarea unor activităţi aflate în amonte sau în aval). Creşterea şomajului datorită restructurării întreprinderilor privatizate cu scopul eficientizării rapide a activităţii. veniturile bugetare cresc ca urmare a creşterii încasărilor din impozitele pe salarii. Aşadar. Este evident că. social şi politic şi de gradul de pătrundere a capitalului străin.1 Rolul ISD în susţinerea creşterii economice Relaţia bidirecţională dintre investiţiile străine directe şi creşterea economică se datorează pe de o parte. creşterea numărului şomerilor ca urmare a privatizării şi restructurării întreprinderilor de stat generează cheltuieli suplimentare la buget. Deşi investiţiile străine directe pot genera o serie de efecte pozitive la nivelul ţării de implantare. impactul ISD asupra economiei ţării gazdă este diferit de la o ţară la alta. influenţelor pozitive pe care creşterea economică susţinută şi durabilă le are asupra fluxurilor de capital străin receptate. facilităţilor fiscale acordate investitorilor străini (politica de stimulente) care au ca efect imediat reducerea veniturilor bugetare. se poate înregistra o creştere a veniturilor la bugetul statului datorită impozitelor şi taxelor plătite de noii contribuabili (firme şi salariaţi). La nivelul anului 2005. cât şi la nivel sectorial. reflectată negativ asupra soldului balanţei comerciale. fără de care implementarea investiţiei nu ar fi posibilă. valoare situată sub media europeană UE-25 (31.1. perioadele de creştere economică intensă sunt caracterizate prin atragerea unor fluxuri importante de investiţii străine directe (Lipsey. Pe de altă parte. caz în care. Pe termen lung.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Susţin creşterea veniturilor la bugetul statului datorită apariţiei de noi contribuabili în economia ţării gazdă. În opinia noastră. pentru o ţară dată.2% .72). acest dezavantaj este nesemnificativ în situaţia în care întreprinderile restructurate beneficiază de creşterea eficienţei şi competitivităţii activităţii. pe termen scurt. în acest caz. atunci când investitorul străin este orientat preponderent către export sau substituirea importurilor. prin efecte de antrenare. în funcţie de condiţiile concrete existente la nivel economic. se poate înregistra o reducere a numărului locurilor de muncă în întreprinderile privatizate. O parte dintre aceste efecte negative sunt inerente şi se manifestă. se poate înregistra o diminuare a deficitului comercial. ca de exemplu: Creşterea importurilor. pe de o parte. România deşi a cunoscut ritmuri înalte de creştere economică. 7 . Potrivit specialiştilor în domeniu. 2000. în principal. se datorează importului de maşini şi utilaje finanţat de investitorul străin. impactului acestora asupra mediului economic din fiecare ţară şi pe de altă parte. apariţia lor fiind strâns legată de implementarea investiţiei şi/sau eficientizarea acesteia. în general. pe măsură ce investiţiile realizate ajung la maturitate. aceasta nu a fost susţinută în aceeaşi măsură de investiţii străine directe. 2.7%). pe termen lung. Impact negativ asupra bugetului datorat. întrucât forţa de muncă disponibilizată de sectoarele restructurate nu este imediat absorbită de activităţile aflate în dezvoltare. Chiar şi în cazul în care se acordă anumite stimulente fiscale. ponderea stocului de investiţii străine directe în PIB reprezenta 24.

investitorului străin i s-a garantat monopolul pe piaţă pe o durată de 5 ani (1998-2003). cât şi negative. timp în care tarifele au crescut semnificativ. acesta să devină pozitiv. iar ieşirile de capital sub forma dobânzilor. în funcţie de condiţiile concrete existente în fiecare ţară. Analiza impactului ISD asupra balanţei de plăţi trebuie să aibă în vedere atât fluxurile comerciale (balanţa comercială). situaţiile de acest gen nu sunt singulare. utilaje. 2. În acest sens. 8 . dintre care cei mai importanţi sunt: tipul investiţiei. materii prime etc) se înregistrează un efect negativ asupra balanţei comerciale. 2. cel mai bun exemplu îl constituie cazul companiei de telefonie fixă Romtelecom. fiind determinate de o serie de factori. Aceste profituri mai mari obţinute ca urmare a unor tehnici anti-concurenţiale se pot transforma în ieşiri de capital. Efecte pozitive asupra contului curent apar atunci când profiturile obţinute se reinvestesc în ţara gazdă. odată cu dezvoltarea activităţilor şi crearea de noi locuri de muncă. cât şi „posibilele ieşiri semnificative de capital sau deturnarea unor fluxuri potenţiale din partea altor investitori” (Dăianu&Vrânceanu. intrările de capital se înregistrează în contul financiar. respectiv balanţei comerciale sunt diversificate. costurile tranzacţiilor clasice şi intervenţiile ţării gazdă. 2002. Un alt aspect al analizei impactului ISD asupra balanţei de plăţi vizează urmărirea în timp a efectelor generate de proiectele investiţionale. pag. redevenţelor şi cele generate de sistemul preţurilor de transfer administrative nu sunt semnificative. în internaţionalizarea producţiei. într-o măsură mai mare sau mai mică. în principal.2 Impactul ISD asupra balanţei de plăţi Efectele investiţiilor străine directe asupra balanţei de plăţi sunt numeroase şi. care influenţează direct nivelul datoriei private externe. prin finanţarea deficitului de cont curent.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------În consecinţă.188). In faza a treia (maturitatea investiţiei) efectele asupra balanţei de plăţi. În cazul ţărilor în tranziţie la economia de piaţă. contradictorii. uneori. accesul la resurse. constituind un mijloc de echilibrare a balanţei de plăţi.1. În esenţă. dacă avem în vedere concentrarea ISD pe pieţele de tip oligopol. O altă problemă pe care o ridică analiza impactului investiţiilor străine directe este cea a modalităţii de finanţare. sub forma salariilor excesive ale expatriaţilor şi a taxelor de redevenţă ridicate.3 Influenţa ISD asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare Un alt efect agregat al investiţiilor străine directe este cel asupra bugetului. Efectele negative asupra balanţei de plăţi apar în cazul companiilor străine care se împrumută în străinătate şi se concentrează ulterior asupra recuperării rapide a investiţiei prin utilizarea unor tehnici de eludare fiscală (preţuri de transfer sau redevenţe mari). la privatizarea căreia. domeniul de activitate. investiţiile străine susţin creşterea economică. astfel: în prima fază (realizarea investiţiei). influenţând negativ balanţa de plăţi. în faza a doua (implementarea investiţiei) datorită importurilor masive realizate de firmele străine (echipamente. există o multitudine de canale prin care investiţiile străine directe pot afecta pozitiv sau negativ balanţa de plăţi externe a ţării receptoare. în contextul globalizării şi al integrării economice concretizate. eficienţa economică. specialiştii consideră că într-o primă fază impactul asupra bugetului este negativ pentru ca ulterior. impact ce se poate manifesta atât sub forma unor contribuţii pozitive.1. Aşadar.

cât şi de o diversitate mai mare de produse. Cu alte cuvinte. datorită creşterii numărului şomerilor ca urmare a privatizării şi restructurării întreprinderilor de stat Faza ulterioară (de maturitate a investiţiei) • Pot micşora taxele şi impozitele plătite statului gazdă prin utilizarea mecanismului preţurilor de transfer şi a altor mecanisme. din acest punct de vedere. impactul intrărilor de capital străin este mai puternic în cazul investiţiilor de tip „greenfield”. resimţit direct de către consumatorii locali.4 Impactul ISD asupra investitiilor de capital Dimensiunea cantitativă a aportului de capital al influxurilor de investiţii străine directe este exprimată de raportul procentual dintre fluxurile de ISD primite şi formarea brută a capitalului fix (FBCF). efectele sociale şi economice sunt negative datorită creşterii preţului bunului sau serviciului respectiv în vederea obţinerii unor câştiguri suplimentare. ca urmare a accentuării concurenţei . în vedere aspectele mai complexe. creşterea standardului de viaţă ca urmare a investiţiilor străine directe care vizează piaţa locală (market-seeking) are un preţ concretizat. Investiţiile străine suplimentează capitalul intern fie atunci când se realizează „pe loc gol” conducând la dezvoltarea unei noi activităţi. prin realizarea investiţiei străine. de natură socială. îl reprezintă reducerea preţurilor bunurilor şi serviciilor cu impact pozitiv asupra standardului de viaţă al populaţiei autohtone. 2. fie în cazul schimbării formei de proprietate (privatizări sau preluări de firme) dacă firma astfel achiziţionată ar fi fost închisă sau dacă. respectiv efectele directe şi indirecte pe termen lung. În consecinţă. 9 . Contributii pozitive (apar numai in faza de maturitate) • Venituri suplimentare la bugetul statului constând în taxe şi impozite plătite de noi contribuabili (salariaţi şi agenţi economici) 2. Desigur.5 Rolul ISD in imbunatatirea standardului de viata Unul dintre cele mai importante efecte ale ISD. Dacă avem în vedere numai aspectul legat de reducerea preţurilor este evident că standardul de viaţă se îmbunătăţeşte întrucât consumatorii locali vor beneficia atât de noile preţuri. Evident că.1. mai mici. în adâncirea decalajelor dintre membrii societăţii. întrucât pot apărea fenomene nedorite la nivel economic şi social. Prin pătrunderea în economia locală a firmelor străine preţurile scad. însă.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contribuţii pozitive şi negative asupra bugetului: Contribuţii negative Faza iniţială (de implantare a investiţiei) • Reducerea veniturilor bugetare datorită facilităţilor fiscale acordate investitorilor străini (politica de stimulente fiscale) • Cheltuieli suplimentare la buget. Dacă avem. impactul net al ISD asupra standardului de viaţă al populaţiei autohtone este dificil de cuantificat. în esenţă. sunt îmbunătăţite performanţele acesteia. ca urmare a poziţiei de monopol deţinută de investitorul grec şi garantată de statul român pentru o perioadă de 5 ani ( 1998-2003).1. situa ţia se schimbă. în situaţia în care investitorul străin reuşeşte să acapareze piaţa şi să deţină o poziţie de monopol. Un exemplu în acest sens îl constituie privatizarea companiei româneşti de telefonie Romtelecom urmată de creşterea semnificativă a tarifelor.

societăţile financiare etc. constituind principalul avantaj de localizare al ţării gazdă. ca şi în celelalte ţări central şi est europene au fost adoptate ambele strategii . Astfel. cu reduceri dramatice de personal. prin investiţiile de tip „greenfield” se creează noi locuri de muncă cu efecte pozitive asupra ocupării. condiţiile specifice din ţara gazdă. companiile transnaţionale. caracteristicile resursei umane autohtone influenţează semnificativ decizia de a investi. dar atrag numai o mică parte a angajaţilor locali (circa 35%). Strategia firmei investitoare are efecte directe asupra forţei de muncă locale. Acesta este principalul motiv pentru care activităţile de „training” sunt mult mai numeroase în cazul marilor societăţi transnaţionale (ca de exemplu cele de telefonie mobilă. întrucât întreprinderile achiziţionate se confruntă.2 Efectele ISD la nivel microeconomic 2.Astfel. Din punct de vedere calitativ. investiţiile străine directe au un impact cantitativ semnificativ asupra forţei de muncă. comparativ cu investitorii mici şi mijlocii care predomină ca număr. strategia firmelor investitoare. respectiv reţele de distribuţie. în situaţia în care compania multinaţională produce direct în ţara gazdă impactul este cu mult mai semnificativ decât în cazul în care înfiinţează doar filiale (reţele) de distribuţie. de cele mai multe ori. Astfel. Tipul investiţiei.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2 Efectele ISD asupra restructurarii 10 . sub aspect cantitativ. Domeniul de activitate al firmei influenţează atât cantitativ cât şi calitativ forţa de muncă locală. în România.1 Impactul ISD asupra forţei de muncă Efectele investiţiilor străine directe asupra forţei de muncă locale depind substanţial de următorii factori: mărimea şi tipul investiţiilor. Cu toate acestea. respectiv motivaţia acesteia. în general. 2. Situaţia este complet diferită în cazul ISD atrase în procesul de privatizare. să salveze de la faliment compania în cauză. modalitatea de intrare a investitorului străin. mărimea şi forţa financiară a firmei determină măsura în care aceasta se implică în procesul de pregătire şi formare profesională a angajaţilor săi. prin eficientizarea activităţii. Modalitatea de intrare a investitorului străin influenţează cantitativ structura populaţiei active.2. De remarcat că. În acelaşi timp. deşi reduse ca număr (aproximativ 2% din numărul de societăţi cu capital străin) atrag cea mai mare parte a forţei de muncă (peste 60% din angajaţii firmelor cu capital străin). Astfel. societăţile transnaţionale. datorită comportamentului competitiv şi tehnologiilor deţinute generează. în cazul investiţiilor străine motivate de costul scăzut al forţei de muncă (pentru ramurile intensive în muncă) şi/sau calitatea forţei de muncă. efectul înregistrat este benefic.) comparativ cu firmele mici şi mijlocii. domeniul vizat. ca urmare a restructurării activităţii. Sub aspect cantitativ.2. pe termen lung. în funcţie de tipul de produse realizate (intensive în muncă. mai puţine locuri de muncă decât firmele locale de aceeaşi mărime. reprezintă un alt determinant major al impactului ISD asupra resursei umane. Mărimea investiţiei (firmei) afectează forţa de muncă locală atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. în contextul în care investitorul străin reuşeşte. În situaţia în care factorul predominant este munca. în capital sau în cunoştinţe) poate predomina unul dintre factorii de producţie. datorită conservării unor locuri de muncă. cu impact negativ asupra pieţei muncii.producţie directă.

Efectele directe se datorează: introducerii de noi tehnologii şi/sau modernizării celor deja existente. • restructurarea firmei: prin utilizarea unor tehnologii noi. intensive în cunoştinţe şi tehnologie. în acest sens. generatoare de valoare adăugată mare. tendinţa fiind aceea de creştere a ponderii serviciilor în detrimentul agriculturii. universităţile. centrele de pregătire profesională). • stimularea concurenţei şi impulsionarea firmelor autohtone să-şi direcţioneze eforturile pe linia tehnologizării activităţii.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Societăţile transnaţionale susţin restructurarea economică a ţării gazdă atât în mod direct. societăţile transnaţionale care dezvoltă activităţi de C&D în străinătate se înscriu în una din următoarele categorii: 11 . firmele locale sunt interesate să-şi restructureze şi modernizeze activitatea. pentru a putea concura cu producătorii străini. societăţilor transnaţionale. în interes propriu.2. reflectându-se asupra costurilor şi calităţii bunurilor şi serviciilor furnizate. În esenţă. Din punctul de vedere al ţării receptoare. • prin atragerea angajaţilor ST de către firmele locale apare un fenomen de dispersie a practicilor tehnologice şi manageriale. • restructurarea intrasectorială: presupune trecerea. tot mai multe societăţi transnaţionale îşi sporesc permanent cheltuielile de cercetare-dezvoltare pentru a-şi menţine avantajele competitive generate de inovarea tehnologică. literatura de specialitate identifică următoarele tipuri: • restructurare intersectorială: reflectă parţial revoluţia informaţională şi constă în restructurarea tututor sectoarelor de activitate ale economiei. 2. dintre care cele mai importante sunt: • utilizarea unor tehnologii noi. un rol deosebit revenind. In funcţie de nivelul la care se realizează restructurarea.3 Efectele ISD asupra tehnologizării Specialiştii consideră că una dintre cele mai importante contribuţii ale investiţiilor străine directe o reprezintă transferul de tehnologie. stimulării furnizorilor locali în vederea integrării verticale în sistemul corporatist. subcontractori. moderne şi realizarea unor activităţi generatoare de valoare adaugată mare. • dezvoltarea relaţiilor dintre ST şi instituţiile locale (institutele de cercetare. • difuzia de tehnologie. de la activităţi caracterizate prin productivitate scăzută (intensive în muncă) la activităţi înalt productive. 2. cunoştinţe şi capabilităţi se repercutează pozitiv şi asupra agenţilor economici cu care ST intră în relaţii de afaceri (furnizori. Astfel. a căror implementare presupune îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor muncitorilor. prezintă o multitudine de avantaje. urmare a accentuării presiunilor concurenţiale pe plan internaţional şi dezvoltării tehnologice rapide. Impactul indirect este generat de intensificarea concurenţei dintre firmele străine şi cele autohtone. institutele de standardizare şi controlul calităţii. dezvoltării unor activităţi noi. cât şi indirect. în cadrul fiecărui sector.2. firme concurente). transferul tehnologic prin ISD.4 ISD şi activitatea de cercetare-dezvoltare (C&D) Evoluţiile din ultimul deceniu au demonstrat că.

concurenţa acerbă la nivel global a transformat „cunoştinţele” în forţa vitală a economiei. De remarcat faptul ca aceste doua regiuni detin prima si respectiv penultima pozitie în ceea ce priveste ponderea în fluxurile de ISD atrase.4% din fluxurile de ISD. gradul de pătrundere a capitalului străin şi structura influxurilor de ISD. regiunea Nord-Est care detine cea mai scazuta pondere în stocul de ISD receptate la nivel national (1.respectiv Bucuresti-Ilfov care detine peste 19% din PIB. decalajul existent fiind. în funcţie de condiţiile concrete existente la nivel economic.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ST care urmăresc exploatarea activelor (assets exploiting): acestea sunt. la nivelul regiunilor de dezvoltare nu se constata o corelatie directa si puternica între fluxurile de capital strain atrase si nivelul de dezvoltare decât în cazul regiunii Bucuresti-Ilfov . CAP. si anume zona de Sud-Vest care contribuie numai cu 9% la formarea PIB. Efectele investiţiilor străine directe diferă de la o ţară la alta.2. astfel încât pentru a supravieţui. de cele mai multe ori. • 2. si regiunea cea mai putin reprezentativa. în general. însa. Importanţa cunoştinţelor în noua economie mondială a fost recunoscută oficial la nivelul Uniunii Europene odată cu adoptarea Agendei Lisabona care a stabilit ca prioritate pentru statele membre construirea economiei bazate pe cunoştinţe în vederea asigurării creşterii competitivităţii şi a unei dezvoltări economice susţinute. 3 IMPACTUL INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI 3. originare în economiile în curs de dezvoltare şi caută ca prin realizarea de ISD să câştige acces la capabilităţile de cercetare-dezvoltare locale (cu scopul creşterii competitivităţii prin inovare tehnologică) motiv pentru care situează în centrul activităţii lor activităţile de C&D. cu mult mai accentuat. Datele empririce cu privire la contributia fiecarei regiuni de dezvoltare la realizarea PIB evidentiaza existenta unor decalaje. astfel încât situează activităţile de C&D pe un plan secundar.5 Rolul ISD în economia cunoaşterii Construirea economiei cunoaşterii presupune trecerea de la „abordarea industrială” a economiei la „abordarea informaţională” a cărei caracteristică principală o reprezintă viteza schimbărilor.3%) contribuie semnificativ la 12 . social şi politic. Astfel. În consecinţă. societăţile transnaţionale sunt obligate să aloce resurse importante în vederea obţinerii de cunoştinţe.1 Impactul ISD asupra cresterii economice Comparativ cu situatia înregistrata la nivel national. originare în ţările dezvoltate şi îşi internaţionalizează producţia pentru a avea acces la resurse naturale sau la forţă de muncă ieftină.În acelasi timp. regiunea Bucuresti-Ilfov a atras peste 60% din intrarile de capital strain în timp ce zona de Sud-Vest care înregistreaza cel mai scazut nivel de dezvoltare economica a receptat numai 3. în special între zona cu cea mai mare pondere. ST care urmăresc sporirea activelor (augmenting exploiting): sunt.

concretizat în existenta unor decalaje accentuate între diferitele regiuni. inclusiv a celor privind investitiile (straine si autohtone).comparativ cu regiunile de Nord-Est si Sud-Vest defavorizate sub aceste aspecte. dar si de existenta fortei de munca calificate si a infrastructurii fizice necesare dezvoltarii afacerilor. atenuarea decalajelor regionale. dintre care cei mai importanti sunt:existenta fortei de munca calificate si a personalului cunoscator de limbi straine.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------realizarea PIB (12. si anume: 1. existenta unor centre universitare si a unei infrastructuri fizice dezvoltate. sustinerea întreprinderilor mici si mijlocii care constituie coloana vertebrala a economiei românesti. dezvoltarea activitatilor de inovare si C&D.2 Impactul ISD asupra investitiilor de capital 13 . posibilitatea atenuarii acestora prin participarea capitalului strain sub forma investitiilor directe. Dat fiind faptul ca o crestere economica sustinuta si durabila este posibila numai în conditiile unei dezvoltari armonioase. Centru si Nord-Vest desi detin o pondere relativ ridicata în PIB. consideram ca primii pasi ar trebui sa vizeze câteva directii principale. precum si apropierea de furnizori si de clienti. acesti factori în ansamblul lor ar putea explica preferinta investitorilor straini pentru regiunea Bucuresti-Ilfov care beneficiaza nu numai de un nivel de dezvoltare mai ridicat. În acest sens. Asadar. sugerând. zonele de Sud. ar putea contribui la reducerea decalajelor regionale. respectiv sub 7. Alegerea amplasamentului de catre investitorii straini a fost influentata de o multitudine de factori. ar trebui sa reprezinte o prioritate reala afactorilor de decizie. de exemplu. având în vedere aspectele prezentate pe parcursul elaborarii lucrarii. în acelasi timp. 2. În opinia noastra. lipsei proiectelor fezabile de investitii). ceea ce ar genera o dezvoltare a infrastructurii fizice si institutionale cu impact pozitiv asupra fluxurilor de ISD atrase. valoare mai scazuta decât cea înregistrata de regiunea de Sud-Est (8.În consecinta. inclusiv prin participarea capitalului strain. De asemenea.5%). nivelul de dezvoltaredin punctul de vedere al industriei respective. Analizele efectuate au demonstrat importanta infrastructurii fizice si institutionale în atragerea investitorilor straini. cum ar fi:dezvoltarea regionala.3%. Aplicarea mai eficienta a politicii UE în domeniul ajutoarelor de stat (acordate astfel incat sa se evite crearea unor distorsiuni ale mediului concurential. situata la nivelul de peste 12% ca si în cazul regiunii Nord-Est. analizele efectuate au evidentiat dezechilibrul înregistrat în dezvoltarea economiei românesti. în opinia noastra. cresterea nivelului de pregatire a fortei de munca. atrag numai o parte nesemnificativa a intrarilor de ISD. datorita. 3.4%) a carei contributie la formarea PIB este de 11.5%. prin eliminarea ajutoarelor de tip „salvare-restructurare” si directionarea acestora cu prioritate catre obiectivele care vizeaza efectele benefice pe termen lung. datele de mai sus sugereaza faptul ca nivelul de dezvoltare regionala desi influenteaza intrarile de capital strain nu reprezinta singurul criteriu în stabilirea deciziei de a investii într-o anumita zona. în special în zonele defavorizate sub aspectul dezvoltarii economice. motiv pentru care consideram ca esentiala fructificarea oportunitatilor care au aparut în acest sens odata cu integrarea României în Uniunea Europeana. Cresterea semnificativa a gradului de absorbtie a fondurilor europene si utilizarea eficienta si eficace a acestora (în 2007 absorbtia de fonduri europene a fost sub 1%. 3. Implicarea mai activa a agentiilor de dezvoltare si a agentiei pentru investitii straine (ARIS) în promovarea regiunilor tarii ca zone investitionale prin elaborarea unor proiecte concrete si identificarea si abordarea potentialilor investitori straini. aproape de 0% . care sa includa toate zonele tarii. apropierea de un aeroport. Atragerea unor investitori straini prin proiecte punctuale care urmaresc specificul zonei si valorificarea la maximum a potentialul acesteia. se acorda pe sectoarele care au potential de dezvoltare).

Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una dintre caile prin care investitiile straine directe influenteaza indirect cresterea economica este formarea capitalului autohton. directe si indirecte. produse cu un grad de prelucrare scazut. în special începând cu anul 1997 când sau receptat fluxuri mai mari de capital strain. în opinia noastra. datorate. În opinia noastra. în principal. în contextul integrarii României în Uniunea Europeana. prin diminuarea deficitului de cont curent. companiile straine „extrag mai putin decât introduc”. astfel încât impactul intrarilor de capital strain asupra FBCF se manifesta din ce în ce mai puternic. ar putea contribui semnificativ la echilibrarea balantei de plati externe. De asemenea. Prin efecte de antrenare. cât si în stimularea investitiilor autohtone. ceea ce a minimizat impactul pozitiv al intrarilor de capital strain constând în dinamizarea achizitionarii de active fixe. Investitiile straine directe au reprezentat o sursa importanta de finantare a deficitului de cont curent. cu influente favorabile evidente. investitiile straine directe au stimulat investitiile autohtone. atât datorita dinamicii mai accentuate a importurilor firmelor straine decât cea a exporturilor realizate de catre acestea. a caror dinamica a fost superioara comparativ cu cea a fluxurilor de capital strain. Initial. în principal. indirect.fluxurile de ISD au înregistrat niveluri relativ reduse si au fost îndreptate preponderent catre procesul de privatizare. analizele efectuate au demonstrat ca. Asadar. capitalul strain influentând atât direct cât si indirect evolutia acestuia. În acest context. contribuind astfel. Pâna la nivelul anului 14 .3 Impactul ISD asupra balantei de plati Impactul cantitativ si calitativ al investitiilor straine directe asupra balantei comerciale este negativ. impactul fluxurilor de ISD asupra investitiilor de capital se concretizeaza în efecte pozitive reprezentate atât de suplimentarea capitalului intern destinat achizitionarii de active fixe. a celor aflate în amonte sau în aval fata de obiectul de activitate al filialei straine. întrucât ISD au efect multiplicator asupra investitiilor interne. atât preocuparii investitorilor straini pentru modernizarea activitatii si cresterea competitivitatii produselorrealizate pentru a face fata concurentei de pe Piata Unica. pe ansamblul economiei. aceasta evolutie nefavorabila s-a datorat. în consecinta.4 Impactul ISD asupra cheltuielilor si veniturilor bugetare Efectele investitiilor straine directe atrase s-au reflectat asupra deficitului bugetar. astfel. 3. în cea mai mare parte. cuprinse între 23% si aproximativ 32%. la cresterea formarii brute a capitalului fix. Un alt efect pozitiv al influxurilor de capital strain consta în suplimentarea resurselor interne contribuind. efectul financiar net (calculat ca diferenta între intrarile si iesirile de capital) accentuându-se odata cu cresterea influxurilor de ISD. cât si ca urmare a faptului ca s-au importat cu precadere bunuri cu valoare adaugata mare si s-au exportat. la dezvoltarea activitatilor productive. incepând cu anul 2004 se înregistreaza niveluri superioare ale ponderii ISD în FBCF. în participatii si profit reinvestit. la reducerea deficitului între economiile interne si necesarul de investitii si. cât si intensificarii investitiilor straine de tip “greenfield” în vederea consolidarii pozitiei pe piata regionala. se înregistreaza treptat o crestere a ISD atrase concomitent cu o modificare sensibila a structurii acestora în favoarea investitiilor de tip“greenfield”. 3. în principal. unor cauze legate de implementarea investitiilor straine. asupra cresterii economice. orientarea preponderenta catre activitatile de comert si lipsa capabilitatilor autohtone necesare dinamizarii avantajelor comparative prin ISD. apreciem ca intrarile masive de capital strain constând. în defavoarea creditelor externe. Ulterior.

cât si în efecte economice si sociale negative. eficientei si competitivitatii activitatilor economice. prin aplicarea unor masuri care sa vizeze: • îmbunatatirea calitatii resursei umane. întrucât construirea unei societati bazate pe cunoastere nu este posibila în conditiile în care educatia reprezinta numai un obiectiv marginal.6 Impactul ISD asupra productivitatii. demonstreaza ca pe masura ce fluxuri din ce în ce mai mari de ISD vor patrunde în economie.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2002. concretizate în dinamica pozitiva a câstigurilor salariale si îmbunatatirea pregatirii angajatilor. ca urmare a intensificarii preocuparii investitorilor straini pentru dezvoltarea unor activitati „pe teren gol” si atingerii fazei de maturitate în cazul majoritatii investitiilor implementate în perioada anterioara. în principal. • stimularea activitatilor de cercetare-dezvoltare. în detrimentul celor bazate pe cunostinte si tehnologie. de tehnologie si cunostinte. 3. investitiile straine directe au avut o influenta benefica asupra deficitului bugetar concretizata în cresterea veniturilor din taxe si impozite si diminuarea cheltuielilor de natura sociala (crearea de noi locuri de munca cu impact pozitiv asupra ratei somajului). catre activitatile care încorporeaza un continut ridicat de resurse locale si. contributiile pozitive sunt relativ reduse. 3. atât teroria cât si practica economica. ISD îndreptate preponderent catre procesul de privatizare si aflate. inclusiv prin realizarea unor parteneriate între sectorul public si cel privat. impactul acestora asupra mediului economic. aflata în prezent în stadiul doi al ciclului dezvoltarii investitionale. strategia de dezvoltare pe termen lung a României trebuie sa se axeseze cu prioritate pe îmbunatatirea capabilitatilor umane si tehnologice.5 Impactul ISD asupra fortei de munca Apreciem ca impactul investitiilor straine directe asupra calitatii fortei de munca consta atât în contributii benefice. În acest sens. pe termen lung. în sensul dezvoltarii anumitor domenii de activitate din industria prelucratoare (ca de exemplu industria mijloacelor de transport rutier) sau din sectorul serviciilor (comert. 15 . Prin efectele reflectate asupra productivitatii. inclusiv experienta celorlaltor state central si est europene. ar putea favoriza ameliorarea calitatii factorilor de productie existenti si crearea unor factori de productie specializati. patrunderea masiva a capitalului strain orientat. investitiile straine directe au contribuit la restructurarea economiei românesti. social si natural va depinde semnificativ de politicile guvernamentale aplicate. În acest sens. în faza de implementare. asociate investitiilor straine directe. În plus. în cea mai mare parte. datorate cresterii dramatice a numarului cazurilor de îmbolnaviri profesionale. inclusiv a celor care urmaresc formarea continua a fortei de munca. fiind limitate la câteva domenii de activitate din sectorul serviciilor (intermedieri financiare si telecomunicatii). singura optiune viabila în vederea reducerii decalajelor fata de celelalte state membre ale Uniunii Europene. analizele efectuate permit evidentierea urmatoarelor modificari favorabile si nefavorabile. telecomunicatii si intermedieri financiare) concomitent cu restrângerea activitatii în alte domenii industriale (ca de exemplu industria materialelor de constructii). într-o mai mare masura. ca urmare a faptului ca cea mai mare parte a capitalului strain a fost îndreptata catre activitati intensive în munca. eficientei si competitivitatii economice Investitiile straine directe au generat efecte semnificative la nivel microeconomic reflectate asupra productivitatii. prin cresterea investitiilor în educatie. Drept urmare. Romania. eficientei si competitivitatii activitatilor care au beneficiat de intrari mai mari de capital strain. au contribuit la adâncirea deficitului bugetar. Ulterior.

2 100.8 6.0 VALO ARE 13 264 1 838 1 610 1 491 1 388 1 257 745 292 21 885 2005 % 60. • încurajarea firmelor investitoare sa-si dezvolte activitatile generatoare de valoare adaugata mare si sa investeasca în acele activitati care sporesc avantajele comparative ale resurselor autohtone. România are în mod obiectiv nevoie de investitii straine directe care sa completeze si potenteze efortul autohton.3 5.7 7.2 10.7 0.3 7.7 2.orientate catre utilizarea inteligenta a fluxurilor de capital strain ca instrument al strategiei de dezvoltare.0 VALO ARE 27516 2448 3541 2365 2942 1907 1379 672 42770 2007 % 64. • CAP.6 6.5 6. prin reducerea birocratiei si crearea unui cadru administrativ eficient.3 5.2 1.4 6. • stimularea formarii clusterelor bazate pe activitati înrudite. pentru a observa nivelul acestora pe regiuni de dezvoltare nationale.5 4.5 7.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------încurajarea initiativei locale.4 1.4 5. sustinând cresterea competitivitatii si eficientei resurselor.8 6.3 5.6 2.7 8.5 6.9 2. 4 IMPACTUL CRIZEI ACTUALE ASUPRA ISD In cele ce urmeaza vom face o analiza asupra investitiilor straine directe din Romania. În vederea reducerii decalajelor fata de celelalte state europene.9 4.9 7. inclusiv prin implicarea mai activa a administratiei locale în solutionarea problemelor si doleantelor investitorilor (exemplul Ungariei si al Poloniei este relevant în acest sens).5 3.7 8.6 8.2 100.0 2006 VALO ARE 22205 2653 2559 1948 2228 1570 938 411 34512 % 64.2 6.3 8.0 2004 VALOAR E 8426 1752 1038 1093 1273 1035 405 18 15040 % 56.directia Statistica 16 .7 3.7 1.3 100.6 6. milioane euro 2003 VALOAR E BUCUREST I SUD-EST CENTRU VEST SUD NORDVEST SUD-VEST NORD-EST TOTAL 5236 1041 629 744 798 648 355 211 9662 % DIN TOTAL 54.1 100. Având în vedere atât experienta proprie cât si exemplele pozitive ale unor state central europene apreciem ca maximizarea raportului dintre contributiile pozitive si negative ale investitiilor straine directe impune promovarea unor politici guvernamentale adecvate. activelor si capabilitatilor.0 11.0 Sursa: Banca Nationala a Romaniei .4 7. din perioada 2003-2007.6 100.8 3.

In aceste conditii.1%)din investitiile straine directe in 2007. Pentru acest an.3% pana la 7. Fara a lua in calcul suma de 2.3%.9%).6%) deficitul de cont curent din acel an.a investitiilor straine directe. BNR a revizuit in crestere deficitul de cont curent din 2006.9 miliarde euro. diferenta constand in participatiile la capital si profitul reinvestit (45.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Evolutia investitiilor in perioada 2003-2007 50000 40000 30000 totalul investitiilor 20000 10000 9662 0 2003 34512 15040 2004 0 2005 anul 42770 2006 2007 Volumul investitiilor Milioane euro Investitiile straine directe in Romania au scazut anul trecut cu 22.718 miliarde euro. a anuntat banca centrala. nivelul investitiilor straine directe din 2006 se ridica la aproximativ 6.2 miliarde euro platita de Erste Bank pentru actiunile Bancii Comerciale Romane (BCR) in urma preluarii pachetului majoritar din octombrie 2006. de la 9. Gradul de acoperire a deficitului contului curent prin investitii straine directe a scazut usor in decembrie.069 miliarde euro.156 mld euro.9%.5% din PIB in acest an. si au acoperit deficitul balantei de plati in proportie de 41. Agentia de rating Fitch a avansat chiar o estimare de crestere a deficitului de cont curent al Romaniei pana la 17.4% . in timp ce observatorii internationali sunt mka pesimisti. la un PIB calculat de Eurostat la 97. 17 . estimata initial la 10.4% in 2006. a urcat la 10. potrivit BNR. in 2007 se remarca o crestere usoara . de 10.cu 2.97 miliarde euro cat anuntase la inceputul anului trecut. In 2006. banca centrala estimeaza o plafonare a deficitului de cont curent ca pondere in PIB la nivelul anului trecut sau chiar o usoara scadere.1 miliarde euro au acoperit aproape in totalitate (89. Creditele intragrup au reprezentat peste jumatate (54. astfel ca ponderea in PIB a acestuia. investitiile straine directe de 9. de la 43% in primele 11 luni din 2007.

acestea au fost de 9. Compania are o reţea de 93. potrivit Mediafax.2% şi profitul reinvestit 14.5% de aceste intrări de capital. Această strategie a fost modificată pentru a reduce riscurile operaţionale şi financiare. Electrica Banat şi Electrica Muntenia Sud. am obţinut aceste autorizaţii pentru a menţine valoarea terenului. property director al fondului.5 miloane de clienţi şi un număr de aproximativ 5. Potrivit estimărilor oficiale.G.6%. Din totalul de 912 milioane euro investite de nerezidenţi în prima lună a anului. privind scutirea de la impozitare a profiturilor reinvestite”. chiar dacă lucrările de construcţie nu vor fi demarate în acest an. în creştere cu 25% faţă de 2007. un număr de 388. modernizarea staţiilor electrice şi înlocuirea echipamentelor. Această tendinţă va fi sprijinită şi de măsura prevăzută în Programul de guvernare. 2. faţă de nouă miliarde de euro investite în 2008.812 metri pătraţi şi 540 de locuri de parcare. în parteneriat cu firma ungară SCD Group.) Investiţiile străine directe au însumat în luna ianuarie 912 milioane euro. se arată în Programul de convergenţă 2008. La sfârşitul lunii trecute. potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). fondul va dezvolta. participaţiile la capital au reprezentat 49. iar deficitul de cont curent a fost acoperit în proporţie de 53. Estimările privind relansarea economiei arată că pentru 2010 investiţiile străine vor fi de 5.) Compania Enel a anunţat că are în plan pentru următorii cinci ani investiţii de 700 de milioane de euro pentru reţelele de distribuţie a energiei electrice pe care le deţine în România.4 miliarde de euro. se arată într-un comunicat al BNR remis agenţiei MEDIAFAX. Fabian a anunţat amânarea dezvoltării rezidenţiale din Timişoara.G. care va fi trimis la Comisia Europeană.G. fiind cel mai important investitor privat din sectorul energiei electrice din Romania.2% faţă de nivelul înregistrat în luna corespunzătoare din 2008. dacă se ia în considerare că în principal este vorba de distribuirea între dividende şi investiţii a profitului obţinut în anul 2008. Vom analiza condiţiile de pe piaţă la începutul anului viitor şi vom stabili care este cel mai bun moment pentru a iniţia lucrările de construcţie”. în regiunile Muntenia.4 miliarde de euro. respectiv 165 de locuinţe. acestea se vor înjumătăţi în acest an şi vor ajunge la 4. (A. 18 . Cu toate acestea. Lucrările de execuţie pentru acestea două urmau să fie iniţiate în primul trimestru al lui 2009. creditele intra-grup 36. (A.) Fondul britanic de investiţii Fabian România a obţinut autorizaţia de construire pentru proiectul de locuinţe din Timişoara. de 603 milioane euro. Proiectul din Timişoara va fi dezvoltat în două etape în parteneriat cu firma Coltex Construct şi va avea 429 de locuinţe cu un total de 38. pe seama surselor autonome negeneratoare de datorie externă. Enel are o cotă de piaţă de 30% şi deţine fostele companii Electrica Dobrogea.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criza financiară mondială taie din investiţiile străine directe în România. se arată în programul de convergenţă.024 miliarde de euro.2%. Potrivit datelor proprii. cu un total de 900 de unităţi locative. La Oradea şi Satu Mare. „Finanţarea deficitul extern se va realiza într-o proporţie semnificativă. În 2008.7 miliarde de euro. ajungând la finele anului 2011 la circa 65%”. Satu Mare şi Oradea. într-un comunicat. estimând la acea dată că acestea vor fi finalizate în perioada 2011-2012. „Având în vedere condiţiile curente ale pieţei.000 de kilometri. Proiectele de investiţii se referă la introducerea unor tehnologii avansate. pentru a menţine valoarea terenului. pentru perioada 2008 – 2011. (A. Banat şi Dobrogea. „Componenta mai puţin afectată se aşteaptă să fie investiţiile străine din profitul reinvestit. în creştere cu 51. se prevede ca în 2010 investiţiile străine să ajungă la valoarea de 5. a declarat. Mark Owen.500 de angajaţi.

se pare. pentru toate tipurile de venituri obtinute din diferite activitati. fata de restul tarilor UE. Desi s-a constatat ca o rata mai mica de impozitare conduce. In 2005 se inregistrau 21.5% faţă de 2007. De la 1 ianuarie 2005 si in tara noastra. RISCURI) PUNCTE TARI COTA UNICA Cota unica de impozitare presupune acelasi rang de impozitare pentru persoane fizice si companii. Ludovic Orban. Investiţiile străine directe s-au ridicat anul trecut la 9. Romania s-a inscris astfel printre primele PUNCTE SLABE INFRASTRUCTURA Romania are de recuperat un decalaj foarte mare in domeniul infrastructurii.5% deficitul de cont curent. Potrivit ambasadorului Cehiei la Bucureşti. deci un sistem de impozite corelate. a afirmat ministrul transporturilor. De exemplu. singura barieră în dezvoltarea investiţiilor din ţara noastră rămâne infrastructura. Infrastructura feroviara publica prezinta urmatoarele caracteristici generale: lungime retea (km) -11. cu atat este mai eficienta colectarea ei. la sporirea gradului de plata a taxelor respective.380. de nivelul acestei rate: cu cat aceasta este mai mica. şi au acoperit în proporţie de 53.228 de kilometri de cai ferate. la dobanzile bancare (la dobanzile platite de banci clientilor pt depozite la termen). Investitorii isi exprima nemultumirile cu privire la timpul indelungat pe care il petrec in asteptarea unei decizii a autoritatilor. in general. comparativ cu un nivel de 52. la 525 milioane de euro.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BNR a modificat în scădere nivelul investiţiilor străine directe pentru ianuarie 2008. Deficitul de cont curent a scăzut în ianuarie cu 54. cifra publicată anterior fiind de 695 milioane euro. intrucat. cu rata unica de impozitare. situat la 16. În aceste condiţii. la 385 milioane de euro. "Infrastructura feroviara romaneasca poate atinge standardele europene de calitate peste 10 ani. toate impozitele au devenit 16% impozitele pe venitul global. lungime totala a liniilor 19 . în principal ca urmare a reducerii deficitului balanţei comerciale cu 66.4%. Succesul regimului cotei unice de impozitare depinde. dupa stabilizarea apetitului de plata al celor impozitati. Petr Dokládal. în creştere cu 24.1% în luna ianuarie 2008. 5 ATRACTIVITATEA ROMANIEI IN FATA INVESTITORILOR STRAINI ANALIZA SWOT (PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE. CAP.87 miliarde euro.02 miliarde euro. OPORTUNITĂŢI.6% faţă de prima lună din 2008. nu s-au realizat aproape deloc investitii in acest sector". deficitul contului curent al balanţei de plăţi a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România. Lungimea cailor ferate a ramas neschimbata de ani de zile. din reteaua de aproape 80 de mii de kilometri de drumuri. pana acum. doar 20% reprezinta drumuri nationale. castigurile la bursa si castigurile din tranzactiile imobiliare ale firmelor si particularilor. impozitele mai scazute pot conduce. la scaderea veniturilor la Bugetul de stat.

a liniilor electrificate (km) . in general. societăţii. SALARII MICI BIROCRATIA Costurile reduse ale salarizarii si cresterea Fluidizarea mecanismelor birocratice. stabilitate mai multe oportunităţi. poduri (numar) -4.247. prin cresterea oferă nivelului de predictibilitate. Statutul de membru aduce in primul rand un Decalaj între pregătirea oferită de plus de incredere in randul investitorilor şcoală straini.5 ori mai mici. dar care le directe. Insuficienta armonizare a economiilor noii tari membre Aderarea la Uniunea Europeana este sistemului asociata cu cresterea investitiilor straine educaţional postgimnazial cu directe.stabilitate legislativa si nu in pieţei muncii şi dezvoltării viitoare ultimul rand prin reducerea continua a a costului finantarii. ale la negru. productivitatii vor continua sa atraga eradicarea coruptiei si stabilitatea legislativa investitorii straini in Romania. de cresteri ale salarii incurajeaza somajul mascat si munca pietelor financiare si. declara si financiara sunt problemele aduse din nou economistul sef al Bancii Comerciale in discutie de investitorii straini in Romania. iar o Geam de sticla intre om si functionar productivitatea de doar 0. Intrarea in Uniunea Europeana a fost Diferenta mica intre ajutorul de somaj si insotita. lungime totala de impozitare europeana. Lucian Anghel. dar si autohtoni. necesara pentru stabilitatea politica si Cresterea substantiala in ultimii ani a sociala a spatiului in care se desfasoara o numarului de absolventi. Romane. populatia tanara Calitatea de membru al UE benefica si avand o rata descrescatoare in timp. mediul international.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------tari membre UE care au marsat la cota unica de cale ferata (km) . legislativa si nu în ultimul rând prin reducerea continua a costului finantarii.22.prin cresterea nivelului de cerinţele predictibilitate. Asta inseamna ca o Intarzieri si greseli in redactarea Romania este bine pozitionata si ca va documentelor notariale. Vor veni in continuare investitori.5 mai mica fata de o “curse” de la un ghiseu la altul tarile din regiune. media 20 . tuneluri (numar/km) .585. care se focalizeaza din o Slaba dezvoltare a ce ince mai mult pe reducerea costurilor.236. suprasaturarea pietei fortei de munca.8. MEMBRA UE VALORIZARE POPULATIE Potentialul de crestere a productivitatii si SI RESURSE UMANE apartenenta la Uniunea Europeana.211/63. parteneriatului Romania poate deveni in urmatorii ani sursa public-privat. POTENTIAL TURISTIC Ritmul de creştere a investiţiilor străine se CALITATEA VIETII Comparativ cu alte tari europene. Sporul natural este negativ. conduce la (potentiala) afacere. în ultimii ani a tinerilor(si asociata cu cresterea investitiilor straine nu numai) în alte tari. fara exceptie. atrage in continuare investitii straine o Zone de asteptare la diferite institutii directe. o Cozi la ghisee Salariile sunt de 2. cresterii eficientei pentru mariiinvestitori. in conditii greu de suportat dar in dorinta de a deveni competitiv in o Insuficientă transparenţă. şi cerinţele pieţei muncii Aderarea la Uniunea Europeana este Migrarea.

configuratia generala si altitudinala. industria alimentara. constructii. odihna. calitatii vietii in Romania nu este deloc satisfacatoare. atât prin desfasurarea lor. cât si prin pozitia centrala. pentru agrement nautic. -Nivel ridicat al importului de produse de pe Piata Europeana – fenomenul globalizarii SISTEMUL EDUCATIONAL In Romania. Cu aceeasi importanta se înscriu si în activitatea de turism prin bogatia si varietatea potentialului lor turistic. sporturi de iarna. pe fondul crizei. pe circa o treime din suprafata tarii (66.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------va reduce. Aceasta se datoreaza faptului ca familiile din zonele rurale ale tarii au ramas in urma cu ceea ce reprezinta conditii de viata adecvate(ca sa nu mai spunem moderne). foto-safari. constructii de masini -Pozitie geografica buna ca si granita de est a Uniunii Europene 21 . Se vorbeste tot mai mult de o diminuare a numarului de ani de studiu in speranta de a concentra in splanul de invatamant numai acele notiuni extrem necesare. in ultimii ani nivelul sistemului educational a scazut in comparatie cu perioada imediata revolutiei. pentru alpinism si speoturism. cu valori pozitive modeste Remarcăm nivelul deosebit de modest al evaluării gradului de respectare a drepturilor personale Temerile populaţiei aduc în atenţie probleme sociale importante. Infrastructura extrem de scazuta nu atrage investitorii si prin urmare posibilitatea de dezvoltare a calitatii vietii este extrem de scazuta. Se pot practica mai mult de zece forme de turism. se impun ca un component de baza în structura geografica si peisagistica a României. in timp ce mai putin de 20% dintre acestia detin afaceri profitabile. dupa cum urmeaza: drumetie. anunţă Agenţia Română pentru Investiţii Străine. Carpatii Românesti. tratament balnear. proasta sau foarte proasta. de interes stiintific. industria textile. Accesibilitatea învăţământului. Satisfacţia faţă de viaţa politică şi evaluarea conducerii ţării rămân în zona deficitară.303 kmp). Problema grava insa. constructii) -Traditie indelungata in anumite sectoare – prelucrarea lemnului. Mai mult de jumatate din populatia tarii apreciaza locuinta personala ca fiind buna. restul indreptandu-se catre clasificari precum satisfacatoare. Un total de 90% din populatie detine propria locuinta. pentru cunoastere. mai ales cele referitoare la preţuri şi impozite. iar o mare parte dintre ei detin un raport venit-consum subunitar. sporturi de aventura etc. vânatoare si pescuit sportiv. însă România va continua să reprezinte o destinaţie profitabilă pentru investitori. este aceea ca institutiile de invatamant din Romania nu dispun de toate aparaturile necesare studiului elevilor si chiar si in universitati de renume din tara studentii folosesc utilaje demult scoase din uz din -Existenta reservelor de materii prime pentru anumite sectoare economice (prelucrarea lemnului. Peste 70% din populatie nu reuseste sa faca economii.

BENEFICII ADUSE DE IMM-uri Apar anumiti factori cu impact pozitiv generate de integrarea europeana asupra IMM(intreprinderi mici si mijlocii)cum ar fii :-acces mai bun la piete. .Valorificarea superioară a potenţialului turistic . -Scaderea nivelului de trai din Romania datorita lipsei investitiilor in crearea de firme mici si mijlocii care ar reprezenta o oferta de locuri de munca pentru populatia tarii. telefon.Lipsa unei coordonări a acţiunilor de atragere de investitori străini -Pierderea pana si a capitalului roman investit in favoarea investirii lui in tari straine. .Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------domeniul din care provin.Emigrarea forţei de muncă calificată . Prin urmare.Asigurarea utilităţilor (apa.angajeaza “multa” forta de munca . în vederea satisfacerii cerinţelor pieţei . drumuri) în zonele noi in care sunt planificate a se construi noi locuinţe. -Renuntarea agentilor straini de a investi in Romania datorita lipsei infrastructurii. 22 . Restaurarea si reconstructia cailor ferate si de telecomunicatii necesare. -furnizori potentiali mai ieftini si mai buni -cooperarea mai buna spre inovare.Lipsa credibilităţii mediului de afaceri .Dezvoltarea de parteneriate între mediul academic şi mediul de afaceri.sunt flexibile .ajuta la intensificarea concurentei -legislatie si regulamente imbunatatite.Creşterea preţurilor la serviciile de telecomunicaţii şi transport . Aceasta nu conduce decat la o neconcordanta a ceea ce este pe piata si ce invata elevul ca este.Colaborarea şi stabilirea de parteneriate între centrele locale de instruire şi instituţiile similare din UE. mana de lucru a absolventilor unor studii superioare nu mai are randament maxim(cel putin pentru o perioada de acomodare cu noile utilaje). . .Instabilitatea legislativă. judetene si constructia autostrazilor.Stabilirea unor obiective comune şi a unui parteneriat între instituţiile de instruire şi angajatori. -proceduri de achizitie mai corecte. .Corupţia . curent electric.Desfiinţarea multor centre de cercetare . -accesul la fonduri structurale OPORTUNITATI Modernizarea drumurilor nationale. gaz. -acces mai bun la noile tehnologii. pentru a atrage RISCURI . canalizare.

.Creşterea numărului de burse oferite în străinătate pentru studenţii români. consultanţă în afaceri. . . -Slaba dezvoltare a ariilor(zonelor) industriale 23 . .Incurajarea exportului de produse cu valoare adăugată mare.Îmbunătăţirea sistemului educaţional .Crearea de facilităţi pentru investitori . .Atragerea de studenţi din alte ţări . înlocuirea conductelor de gaz şi celor de apă şi canalizare. . .Dezvoltarea antreprenoriatului .Continuarea proceselor de modernizare şi dotare a şcolilor şi liceelor .Dezvoltarea de structuri specializate pentru atragerea de investiţii străine. proiecte etc. în vederea eficientizării procesului de modernizare şi a evitării viitoarelor blocaje şi disfuncţionalităţi. .Dezvoltarea firmelor specializate în studii de piaţă. consultanţă financiară.Preocuparea tot mai accentuată pentru colaborarea cu şcoli şi licee din străinătate în vederea organizării de acţiuni comune -Formarea unei rate a somajului extrem de ridicata care ar duce economia nationala in “faliment”.Dezvoltarea de parteneriate cu universităţi de prestigiu din alte ţări .Asigurarea unei colaborări şi coordonări între regiile de interes public ce asigură repararea şi asfaltarea drumurilor.Cooperarea cu alte ţări în domeniul educaţiei şi formării.Posibilitatea de promovare a produselor şi serviciilor datorită existenţei celor mai variate căi de publicitate şi a firmelor specializate în acest domeniu.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------investitorii in acele locuri.

cu cele mai mari decalaje economice si sociale fata de ceilalti europeni. Atragerea unui volum mare de investitii straine va asigura rapid si direct accesul la management eficient. 146-158. 2.. 24 .Seventh Edition. ASE-Facultatea de Management-Catedra de Eficienta Economica. Ioan Denuta. 27-32. R. Ion Vasilescu. sa fie amplificate. 33-56. Investments.1998. Claudiu Cicea. Investitiile si noua economie-Lucrarile celui de-al optulea simpozion international-“Investitiile si relansarea economica”-Bucuresti 23-24 Mai 2008. productivitatea muncii. Dumitru Pirvu. Editura Economica. Bucuresti 1995. insa in postura de ultima venita. 3. Editura Thomson South-Western 2006. Catalin Dobrea. Bernard J. Editura ASE. Florea Staicu.PIB-ul/locuitor. 5. Au fost deja eliminate sau sunt in curs de eleiminare barierele in calea liberei circulatii a serviciilor si a marfurilor. ci dimpotriva. la tehnologii moderne. 2004. Un cadru legislative comun furnizat de Piata Unica va creste eficienta generala a economiei romanesti prin imbunatatirea alocarii resurselor. Rezultatul va fi pozitiv numai daca procesul integrarii va fii condus intr-o asemenea maniera asa incat sa tina cont de nevoile diferitelor categorii. Reilly. Pag. cresterea gradului de specializare si incurajarea concurentei. Editura Didactica si Pedagogica. Romania este deja o tinta atractiva pentru investitiile straine. BIBLIOGRAFIE 1. Edgar A. Nu exista obiectiv mai important pentru Romania decat dezvoltarea economiei. 135-173. precum si la noi segmente de piata. Investitiile straine directe ( in tarile est si central-europene). Eficienta economica a investitiilor. In conditiile imbunatatirii mediului de afaceri. 129-137. Maria Dumitru. 215-219. bazate pe valorificarea la maximum a oportunitatilor oferite de integrarea in Uniunea Europeana ce face din ea un adevarat “magnet”pentru investitorii straini. De aici deriva o singura concluzie importanta: eforturile pe plan economic ale Romaniei nu trebuie sa scada. Ion Vasilescu. 76-82. La aceasta va contribui in continuare si statutul de economie de piata functionala obtinut de Romania. exportul. Pag. Eficienta si evaluarea investitiilor. Hank. 65-66. Frank K. 5-24. 4. Editura Eficon Press. Pag. imbunatatire care a inceput sa se faca simtita in ceea ce priveste un cadru legislativ mai stabil si existenta unor practice de afaceri mai transparente. Pag. 82-90. Marian Stoian. salariul mediu din Romania sunt printre cele mai scazute din Uniunea Europeana.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concluzii: In prezent Romania este tara membra a Uniunii Europene.A. Aderarea la Uniunea Europeana a adus o imbunatatire a mediului de afaceri romanesc. Norton. Alexandru Gheorghe.intreprinderile industriale care lucreaza in pierdere) vor beneficia mai mult decat altele cum ar fii intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele productive. iar unele categorii (de exemplu intreprinderile mari aflate in proprietatea statului. Impactul integrarii va fi benefic economiei in ansamblu: acesta va fi cel mai probabil distribuit inegal.

arisinvest. site-ul Consiliului Concurentei: www.org 8.onrc.ro 10.htm 7. Baza de date Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor Străine www. Teza de doctorat: Eficienta investitiilor in conditii de risc valutar. Dr.waipa. Baza de date Agenţia Română pentru Investiţii Străine (ARIS).ro.eurostat.insse. Dr.ro 12. Letiţia Zahiu. site-ul UNCTAD: www.int.fic.ro 11.org 9. site-ul Oficiului National al Registrului Comertului: www. 49-70. site-ul de raportari statistice europene: www.htm 17. Marcel Stoica.europa. Alexandru Barbacaru. 2. Revista CAPITAL. sub coordonarea Prof. Autor: Laurenţiu Popa. 8. Lupasc Ioana. 4.Efectele investitiilor straine directe asupra economiei romanesti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag.ro. 6.consiliulconcurentei. Consultanta FONDURI EUROEPENE NERAMBURSABILE.arisinvest. Dan Marius H.12 Martie 2009. sub coordonarea Prof. Baza de date Uniunea Europeană (UE): www. site-ul Agentiei Române pentru Investitii Straine: www.arisinvest. 3.ier. sub coordonarea Prof. Rapoarte despre progrese pe ţări pe calea aderării http://europa.ro * * * Surse Web: 1. dr. Bucuresti 2007.ro 13. univ.worldbank.int/comm/enlargement/report_2003/index. site-ul Institutului European din România: www. ASE-2005.ro 15. 2. Articol: BERD vrea să investească în acest an 300 milioane euro în România.Teza de doctorat: Eficienta investitiilor atrase de intreprinderile mici si mijlocii in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Pagina de internet a Agentiei Romane de Investitii Straine: www. Univ.eu. Articole online.factbook. site-ul Institutului National de Statistica: www.site-ul de rapoarte statistice internationale: www.eu. România: www. * * * Publicatii: 1.europa. Baza de date Consiliul Investitorilor Străini (CIS).htm 6. Bucuresti 2005. Raport de activitate 2004. 15-16. 7.ro 14. site-ul Bancii Nationale a României: www.eu.unctad. 5. Rapoartele de progrese pe tari ale UE: www.ro site-ul Bancii Mondiale: www. Voicilas.int/comm/enlargement/romania/index. Marcel Stoica.bnro.ro 16. România: www.com 25 .org.net/statsmap.undp. site-ul UNDP in România: www. Teza de doctorat-Investitii straine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->