P. 1
303 Modele Pentru Crosetat Si Tricotat

303 Modele Pentru Crosetat Si Tricotat

|Views: 3,540|Likes:
Published by Geanysmily Ub

More info:

Published by: Geanysmily Ub on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

I

rl

:~a.Qt:b~' :imit; ~1H.AiElLil qo:eO_I$~A, Tl!htlo~ed~c:'~:. ,EloEN,l\. IGiER'U (.\op@r~ !§l v.!g~reYe ~ lItliiN,a~eDtliEI;EJL.;FIiO'MAN

B~[1 d~· npa~l1J!:::J 9'84. P:lll:n~e !lJ, C.Z. 'l"~6A.

Co][

de U:P!.!f' :22·50,.

sb·. G~t)re ;ru!1'XaJ:1d1I:~Stltl 11:1',. (lb97. Rr;!p!.totiO!)' Soc'lialist.ill: ~t)rni!nf!E!

Erntrei;)rtnrlfWM

.~OU8":rtJ!fle:i,"I~. D!reEMHR_[E

13:I[e'WJe~U,

,mlll",

(IUVINT TNA~'NTE
Lucnd de ~';Itina,prin in.finlta
j,E!:ntei

pNibiM:~atet de i,nrUvtdtu.iJi?a~ree ,mQde~e~or~ : prin,
Q

~a~oa,'l'ija d~ 'U;tliout P6 ca1~e0 :J:mGtep~1,mi) I1,?StiB

'in&e~e:mkcz:re ,pr~J;~(l1lUa

penn

cu. 'tt~rififg., Mo,~e!e'ie mn't (l"D~OepZl;te afu: pen-tNt perS(liane~.e.cu exp~wie:n1a· i'1t art£!...:~:l.$CT'UZtd 'mau.ual~OOT mai ales:pe:ntrat iooe,znl:roa·re'. C-ar,tea, &e aar,eseGZa. tufur,01' ~iltb~~oare~or i"t'mos~ miiftUM 'i':!i!.dem·i-n.at;ice de de, ~a;Oftlfe ~ sa'te.
'p'entr~, ,a Sl~· p:utea, reail:'tza

nin multi"mro ~ 'V~rie'tatealucru'rfZ()r d~~ miilIa CUWG&eut~ p le\t(!l\~;t~~e d,in..c,e~a 1na! veektt$m:lJlU:1'i~ al12, ,a:l:es douafehnid de' ,~'lltCf1:I; CWI'€! ~~ ,Q,'Mlu)nizeaza. ~'fll, 'nlOd'litl i~el 'm6,tp~!a;rnt fi ttt~~t cro.seta,tul ~ trl!ootatW . .E~Dst:ind 'posibiU,mtea. crearii. Nn,uiw,ztmd:1" '~t~~tmJ't'a.tif$e moliele, i~m.:p~etitu~·;.e I~.eu;pti tun ~G\czmpr)Tta'nt alituri lie 'br,ai~~1'ii ~t de ,al'te~t:eh,~i.cid~cUlcrtt man'WfLie. l LUCrrl1'ea de rata &If! ref,era, ia. 3'10.3 mode,~e-,cltJm~e:.,p'rl'dl.~C11atle d;e'8Crise detaZ~rlt ~

-

--------

--

CUPRINS
ICli!eva ~ecom,an..d~iri pentru . .incftpir~o~e,!!t
,Ii
iii I; .,

'I

'I!

'!"

i

iii

iii

iii II'

i

II

!Ii

III

!III

!!

~

it.

ill

..

'I!I

'i! ,iI

iii

iii

II '.'

il'

!!

iii

iii

Ir

II

,5
.,

III! 'lmpJedturi, ero$e.tate,
c

!i!

iii

II

II

III

II

!I!

II

!i

I'

'il'

Ii!

ill

!Ii

'Ii

l'li!

'!

~

.,

~ ...

!II

ill

,i

'Ii

Ii

Ii ii,

it.

II

.'

'.

'il

..

iii

iii

II

II

I'

'il

,i

!Ii

It

.'

~

Ii

iii

M a ter:ia1'e f,oloslt:E'.... '. • '"'.•' • • • " . . . • . 'Itetode c$i pnnete de Ilu'rl! •.,•...•.. ,•••.... ,,." , .. ,, , " •..•• ' M,odaJj,ta'j~de~ntrodlilc'ere a cl'OJeteiIn rinduri sauechiuri exeeutate anterior rnmul~f[ea nUlllatll]ui. de ocmu.ri •••• " •••. ,. ,..... ' ". " •.•. ,. .• ' , ,..•. '
0 0 • • " , • ,. • , ,0, 0 • • • • .' .. 0 • • • • • '.' • • • • " • • " • • ••' 0, • '••••• " •• ' •• ' ., , •• " '.' .0 ,0 • • • •

,s.
10

7'

:M argin.ea i', ,.' ~160.modele c,ro,et'at.eil' 2. M'dcda ;jJ;:ul:uaJ'd~ ,,1"'.
'I II!

Scaderea

numhWui:
!' !'
!I

de Q()muri, •••••
,~ ii, • ~ ,i ,Ii ,. III !fI I'

0

•••••••

+ ••
II!' .' ., i ,,'

"
""

••
~ ••

'••
ii

'••••
rJi iii '"

'
~I .' •••• , • It; ..

'
4i '"
Iti i'

'11

II

J!I'

'I!!

'i
'I;

Iii

iii

ill

'.

'.

LI!

iii

I

I!

~

i

,Ii

,Ii

I!'!

!!'

'!'

i!I

i,

,t,

J'

'I!

If'

If'

!

ii

,i

oi!

;t;

if'

!

I!!

Ij ,i

iii

Ifi

;t!

'"

!II

.'

i, '.

,I'

i

II

;t;

II!

..

iii

ill .. ,

~ ..

.,

.,

~, i

1:2 12

i

!!

it

I,

ii,

'(

'I

;II

II'

••

,i

of

ill

!I

'I!

II!

tit

oi,

ii

i

Ifi

iii

!

!II

,.

'I!!

iii

iii

.iii

~

.....

'I!!

Ii

ill

liE

II

!II

.'

i

I

it!

ill

.'

I!!'

••

U~6
of!

'0,

oi:!II.

fmpJe:ti.tm.i. trl'comte , Ma:terialefollQSi te Tehrtica de lucru, triooo'talea. lacruuriJor. punctele de fueru •.• " JMargfuea m,c.oh~jului ,p incile:i,e:r'f81 Imiull.Cli, " ..... ,•.•••••...
I
!Ii iii
II! ~,

!

~ L! ,~ "

'!'

I'

if'

II!

II!

O!'

III 'Il

iii

;t!

...

,

i

,i

;!;

ill

,I'

'I

'I!

'I

iii

Iii

..

I,"

I!!

II!

'!'

tit

oi,

.'

I,

!

'!

'i,

i,

i

I

'I

107

II!

II!

.iii

.,

..

I

I'

Ii

Ii

!I!

!Ii

i!I

I,

..

P.

'"

LIII

'i,

'ii,

.e

I

;t!

I'

I!!

,.

ti

Ii

II

I!!

.'

L! '.

II

if'

!II

~

..
••• '••• 0 II
'!! !II

0,'

143 mlodle'l,! trieetate,
1di

'I'

'i

'I!J!Ii

!!i

iii 'II

I

'I!

'!

,_

'..

'1;11

tI

!'

!

..

Ii

'II '!

"

'I!

iii

~

,II iii

!!

II!!

!!

i, ,I' 'I

!I'

i

i

..

Ii

"

I

"

••

It

no' no
li3 174
172 1,72

107 10(1

4., S,cb.eme ~, ie-two de exeC1tl:tie pePltl'tll, uf.lele mo,diele loo,I'o\ta.,tc i!.!'crlll,t.e dlllp;\m'e~'Qda
JI"Jaq,D:I..ftil:

.r.

~iI

r.""-'

1I!ll~1

~I·

!il"

+,-C!i

I~i ,II ....

j

II!

i!t

,ii,

iii

iii

II

I!'

L~' [. [~

'I'

'!

tit

t!l

I~.

;I

'I

!I!

II!

Ii

II ,II 'I'

'II

'I!!

iii!

III I~ 'i

'I' "

!it

+

,It

Ii

'!!

!Ii

!I!

!!

Bluza, ma~rimea 42 r(mcld,elul 1,16 1) Scheme de 11ll!Ctri!il In modele1.'El U32-171 •.,.".•• '.'...••
1 III~' 'I! '!I
it

Bluzi, mhilmea 40. (mod,e'[ul '!60)

II

II .'

o!

Ii

oj;

II!! 'II II!

!'

'"

i, ,I, ..

if'

II 'i, 'i

!I!

'il

II!

"

'1'
!!

!

,i

II

!I!

II

i!!

it

i

·11

iii

if.

'II

'I!!'

tji

i, '1"1

II!

'!'

ito

ii, fI' 'I

!l.:ill

'!i

!It

IIj

'I'

'I'll!

..

if.

It;

'I'

'I'

ti'

~'Iii

Ii

,II ,I, I!' ,.

iii

iii

,." ..•.•...

" . on

.'.

,.• '. '•••

(neva reoQ,mand,ar'i pentru Tncepatoa~e
5 1
"'}'

,8,

W
12 12 07 OIJ 10 10

11

n

PenLTIl modelele ce se ct'o~eteatii san trioote~zi se £a.c nrma:toarele recomal!!.d!rl: - diametml (grosimea.) andre:le{Or sau c:r-(l~etieij' cu care se lucl"'eaza trebuie :sa fie ales in rapcn:t cu. ~olsimea iirulul ~e]u€ro; -swhuile ,deU'nl san fire ,smteti.ce, se d.eapilli foarte lejer, Etil. gheme, pentrn a nm~ pierde elastf,dtatea, ia:r cele de in, dnepi san bumbae, sc pot dep.ina. 'o~v~mai
j

mdns,;

06 07

obt'ine folosindu'"'se fire eontinni .•cu cit. mal putine DO dud ;' dacil firul nuajunge p]'na Ia ca,patul tlndulm,., UU: se Umo3Jcl!ii Cl!1 un neu ill ei se sulJUnltUiI. (se petrec) ambele cepete pe: 0' IDm'lIgime de. mo ~ 15 em. Juerindn-se im~una; . ,_ :fir'e.re "[Iezrutalt,e din de~Mea nnW, Iucru maiveebi (mul. pu].o'ver.~ de, e'Xle:m,piu,). tnmnt'e de a, se ref,omosi~, e spalacu api cil,dutiin eare s-a adiiug:a:"l:M viid de en p.t de s Saxe de bud!. t",j;'rJ.e~i '0 ,]jngurl, de oiet", pentnl a se preveni decolcrarea linii; de' sse-

a se evih. murdarirea firulul . ~ hnpleUturl Icro~etate san trieotate de buua ealitate sepot

~ ghemul din eare se lucreaza sl fie tinut (protejlat)1 intN)1 cutie san co~utet~ pentru

12:
72 13:

74

sticla ell firulastfel inf~ura:t se inhodil'l( e intr-'un vas eu arpi ,caJdl ~~ se tin!"! 2:-3 min" dupl care, seumple cuapa fierbinte ~.i sa at~azi apro,ape de osursa de crudmi UWn~ du-se pini a dona zi (cin.d a.pa.sedce~;teJ sticla se urn])]!€: din non en a pol £iefbin,h~:) : -:se 'iI:''ecama.l1diica fh'1e~.erecu.I"erate ,sa. se dnhl'e2e Ia Iueru en mD alt fir- nOll, de lin;l, san bumbac~ pentru ,S! capita ::rezist'enti mai mare: -b:icotarea firelor can se m,t ind (clast ioe)se face cu -d,Q'u[ numere de andrele ~i anume; pi! fata, tdoahuui S~ lucreaza. CUI numarul de andrea cerut de mode'l, potrivit Hrnlui 1M.'pe -d05U] lucrnlui cu 0 andrea maisubtEre en 0 ju:ma.tate de numh: - pentru ,COl marginea tricot.u]ui ,sa fie mai n~:zistenU. ~~mal frnmoasat -monta.re:a oehiurllor Ia rif.ldu] de Incepere, baza, se faee 'co find dnblat, socctindu-sa l-l,5 ern pentru fiecare ocilt" in .funtp:e de grcsimea andrelel ~i IJi. firului:
J,
1

menea. se adauga o~et ~~.in ap~, in care se :[impeze~e; ~ pentru ea flrele de lina, shltetice saumela;o9!j resultate din deiiirar,ea alter ebieete vecbi" .sa-$i recapeee aspectnl drept~ fa:r,l onduJe,uri, se procedeazii.,ilIStfel: sa infq.oarli, (deaflinii)J pe '0 stieHL de 1.f2I, circa .25 -50 g' saupa 0 sticla de: 11, circa 75, -1:00 g;

.5

-

----------

-

~

triq_~ ;

]nc;a:'e~e, ,e 'bu.cat,a dB p:rObll en 11[u:1 a:]es {Tma, 1b,u.m:b~c, m~'tMe ~:te-.} 1.S -2m" dfl ..a!ihi1!lN ~ en :andl'e1eJe, san a&:el~l. :nUlmal" de: .(fol:iliEu'i de' Janl S~1tI .p.iclOO"lU!'~ .ell Qfi~'et ~; .~n fe]:Ul acestili se pllMe v,erifica. reniUtamodeJuluffi. ~itotdJa:a:.tl~ prinm,is.nr,area: e{j~~i.a,l':I~luwjse: va pitlbea: c·al(l'lIlllanlllmh1U~deodutIDci sau ¢Ie: p~~~n~lle.neoes~].~ ~ee[j,t~~ea oWeet'ulm pr-OpllllS ~ d.e aSceme:nea~ se m-mpoate c-a]e'uda mcepul-uI 'moQel1!llui ~ e:xl€.cutatta, JUt shne-l.a imp]etihtrlie
0

~ e~h~::

a~prefe$a;t

G,a .[rUiunt,e d~ ince'j'ler,ea, m:odell!ll:ntli

Fiama. Q:bieetrr]ui prQP.ps, ~;lt'ce;

fimlm de

CUlO,ar,e' cufirde alt;l. 'cti:l:oare. a'Cest~a sa se .incru~epe deau] IllJ~(lHm~ p~[]!.tm ~ nu l;:a!.mlne pe lata locuri. 11elegate mire ale (gohrri)1 ~a:r'fir,e],~ ss V'G!r USi!:!.sufi-, dent de lejl-er pentrlll ;:lL. au se delonna ;modeIitrd;

en dOl~5. sanmai

m.1.1I1te cli,larI"

Sf:

va,avea.g!i!ii.ji ca. la scliIffimbarea

~made]:e:le

C'U

moOti1!,!,t\: bl fen¢{ nu

:ilf:recomailda

.sa fie !ciil,ga,!.e,.

I'

a (00 uesehea larg.cl~.Penku asam:blarea.] ht~r~~ ~!IJ':r rasucite"hl diVi~:rsec!Uloo. 'c:m§iipoa~ fi poniectloll'll:il.1IMiIm iSa1l1. _br-lic:~in«f copit (bQ. Sill1' uilli~~li lncra~etareapeTd.sh'!..l'i.gi:m~· . erlilCa: 13:-]5.e[J.m:~·~ 'a..a (l.e ..~ .II il'e lIiSI~eMalllroehm. Se'.is~se '~i mte :fire.a 6 «(lea mai gWOIsa).ij.t.ste neeesar .l.funiC~ [ij-e "bb. In come.eu de 0.~ ------- .l'miaiplln.i:~d ".elo)l" ~e m.ise8c sub fo:rmi\li de s:cuh. -.~~hamn ~1il!m..bob[ne sau glle~ me.ciUli'~t$e:r:v..El.~[ de .~ c~i.at~a:~..)in.. iSO\lIumaj mtl!lW fire.t~ticefcl@n~ l7ol!a¥!lImelan1l ~ se gi. g. . ele S~ g~c .1.te'J . de v<IIri. de l[~fi S<ill d.e rnztJ_]ta:m. Iemn !iii .l.are .l. -OS~~Ds~Je. de 0.In'w-oboga. d~ culoar(laJ!b! salll.d~.t1)ac.er]~t.naturale p~ntru ffi"O~'l.lte .. ~trn.tI:miniu.a:tru:'iro!prnast1c.nece.. $ie:m:i:mercerl~al. fit'lll tl'cbuie 's~ fi~ dl!\!115-2 ~ec~t ad'mcime.denum.~ja~l~~ IiRodl~a!'ij:i d~fer-.1. metc. 'Cij.al)!ld ~e e.bFa.ele:i1. p (!rei'it~ iotre< ma~imi. ~eva .!~ im. Cr(l~eta.b1o. ~&e'le subpr.ONm.lbl sau 'PT'~.d. ~. rotel fiirid ~umefG~abe: de la 0' (ce~ 'mail g~oasil) pmi!: hi l. Scli]!W!i salllghem-er. cuv~rturi.]b~[re) ina l.:l:~tiil!'" . lI.tiro . c~e dill. deC1\llo.5 mm. firw ~.N~J:tusail pro~r)a:pe :!ii.\I.] pl1lnt:1li]on~[! _11 . j~ oete din alum~~ilJll~ os. . . '!'~~ftI]i~'b~tl. sub .Gh~me de .!l~~e pentru oopii.~1ar@nC1!.~CI siin~!]¢¢.00 g.. ].l'le.~~ h~()Tea~ili. :Ul't~:flEl'a~ ma1. du~esea:ma.(a~ ~a'isu'b~e').\ ~Gai:ofita~i~. . de clwari.:~l-t l11.!3'. 1lliN~l!i:~ C.m la: bati~.l. ~clltal:e ~lell~e~ .Pe'ntrli.D'O!OO1!.ro'!.1 c'ltlJi [~ mct)'tat .p:~~ ~i se scl!llurl sau habitue de 5'0' s. de mitas~.aiS..odeleld.mba_c'mIU gr~.1:11at!l'll'a[ti FhMesj~. :m(:ui~wr " mal e:i!tecu.!iail1d" .g. Gheme de ata cle 20 g" eu ft1'tll sub~[lPejrb1il. SM~te .M1i:I~]0t.aleg'e 'h'lJtotdea1l1:rta ll:l. pleselOi'lmu~ ob.~anre1e: pe..Lifl.ntalerlial pms. Ill!la dife:l'ite. C~ .ze ed:~.t ·m..mat ~lI.t Ia cf\CJ~etat..ga.s~e .]ta.o.taoo en blri.. dLn' . .Uillliv. OOmf!<lt. .osesc].r.firWl ~ulb~i~ejris~r...'ll]}"i sau gneme d.ram. dWI lltili- t Tmplet:ituri crosetate III.r. s~u~w:tetit. fOIli1'i1e: risud.~e'~ar.etele dec~athle etc. 'i]rco.g..i.el! ffna.e bJ.t.au..1:ll.lJl.tela. da~~e1le pentru gar:nj.m -o~m1l!rt sub :forma de SClJ.as~. ~. CQ~el.1fGaminte mal tina.til'l'CIlr1i:za:r.c:irdJ¥l" l~d\lete) ]mbr.'n- etc.ia:rcto~e~le Cill dianlletl'1i mai mare ~' fol~~c ].!j. .: minu$. 1.et~.fet.~ eotalt.a cioc~i!ll ~i"O~~te(i.sim eu b11ln.a-3.tii. ·in dife. d.ue:it~ Scul. - en tie d!~~<lit~lIliw. 8e l:o].u.~. ~~e uti[j'21!l!a~' 1!3! ~o. ~.r.pyi. ..a . vou]aie~.dill ot:e~ l'J.rHe culori.!D1n a~es~~ fire se P'O't lu.tjm. a~e f~'rllili mllJlil!e~ .fit: subl~re. le~ede m~il. 5:ootmwte' ~i. ~lelastlc.jed. cu.~. Iueies •. . cu.oa. orii ma:igrQ5 ~ii.Ot 11lor !. 1'llnn~·!'. gi<Ul!ii.se mf!li' .ul. ase :duri i~ )Sec ului :~lml me- u.FiFele de 11JiCI~U.Qn~.l!ivm'i d. . arl. ]. .(1 100. mJddet~ d~ dwt. ~:orrl\'.a~.·ea.at ~i 'tr.sa- Fil'~~e del!lIlJem.i. altei'!:l' 'CW'l~po1l:fif..m:U.N__re 511.'li. i~k-W'l. . 1(1 JUOOg.. .lI~~!ta.Q.> ell .aiIes pef..limnr.n.islenit.re" cli.tsa'Utr1~ota!lt.ni saubobin~~ de 50 SaIU 100 g. Avilld fl!mi].fula.a<:ib:e:te.i. .ro!i~w.(cea .rnma.!:l:ku.ti(l de la2 Cll 'Cl\!i!'~eta.ru2.i Ije:rvete.. 'Cr~(t:l'ta are :Sil1!ctiUDIINilf~tundii.chel.fet~l~ ~~ ~~~C.

uetn..d Fxmul odd de. Se Cf'O\!:ieteaz!l (loo. . * *' se i:n~oduee Ia:O.S~ ink.ea .crti:ru. ~b:).o.fQ.rotE!'tooe.ce' prlb p:rlmul ~~ij farmin:du.e de1ornl!eZ'e morleJ:ul. Aceas~ .Q. La ca.aJ]. ..la."punct 01 Cf:\QJii.1(siiU .-se .an~).tH!I~s.ii.exee'1l].U'ir~ ·fS. 'latin jjeteu. acesdndw a.duel:!'..ma. pe c:~eti1~ 5ieiinll'Ouuce f:a. inarlrde de .et~.[.pen~ lant:.dwud. P.~: we" Se cr~~t~a~i\ un oeN.l Cro~eiml'ellilllj~tni!!!!'\a~.di ale [!arei maN!' $1 'eel un ocllll de bm\ pen k'U ea m:~inea 51 dnlina eIre-apIa s§.1!in je~ 'WO.a se lu~ era.l(lIfJI.Jan. emtll ~olosWI..i F].oci'lihllI'1r1~ ISErt. :Fitul .]e pe.d . SI! repel:i di~ ta la plnA.a pte po". .3i~se $p~ pel' 'CFO!fem .~ (!IlUlIlt.a.lle~. de * *.ji :sall .o:.ta 'b'ilclle1.aU. . de Ii! hI! mtroduclnd cro~et<li iri ochiilill lllrmll:tot.W"W.astfcl al d. ~ 'capa. de. SEl' till dlih nOD tirul. s~ lUciil'eaza eu l~ modele pentru obiecte ~eta obilinl.~ta intr-un oehi al lan\'Ul'w de bad .a Ia introduci:Jld *~ .a . i'U1!. . Be.b:ln"m~~od. .' Ja execut~[-ea modem lelo\l.esU'bt.rner'e'kiiJ!~ lUi!rotp~.In'to~i'ea .och'i~ In 1Ill"l!:I:!Jtor. nu s.in denumiUi.¢i.m mto.aI~ :punct)~ se :l1li. budJl6.-:. aU dna Icr~emt anteri.c1'Ei.et.:e' '~etm Geteu) -IJlse itfre..e-:i.a *'.au~:mod. Ili CUCfO'mai mid . f:i~ dea$u:pra.e-tli. ambe.oC'hi d1~'lan~.e trece prln cele dOllAbu'C.eteaza .dw. ' ~om:'ii a1 la!n~uluj.· sttnga.[td~ sa eimmitati Silt pn tn:~E!' degeh!l fOliC!!! 0 bu.e~. me obiFl.. em. miRa s"ting4. . ]le. in~-\un Se j. cela ftei b1!. m@tod~Sle rea mode1elor folo5@~fe lndeQs~bi l~ .delant nata. cit~eta· te~i!. dndm.pAtul nru.uri~mileud. se sooale obucla.odelulIlili te~ lfonnind c!!_:wmeazl a s~ execuil!l". dante.li:! afL~te pe' '1:['0~et~ Be ~e:petAi"hl!la* la m'ltod'u~b1Jd cre!i~t1il mQcltlum urma~~O'[t:.je~lliu care s.t aIilde tric:otfl. Se ~epe~ de ].I:.d'e ~. 'tEWlo:~.).tll rules.lt De· laJa lllu!'l'uiuii!: ins>ens ci1"l&Uhlir. OeM alUioecal '(piclilll.! mai m.1' san ill.s:e obu."ului de ochin.Je~eu. dat1iJU~e! !iiai1.0 cllJ.jei~ ~ sooate 00 bu. dus ~lin. *. IID.a. alt pun.~ af1ipe' uGIj.ell:l. ~e Ia al d. se'~nuo. * • 8 . (1 J~t.i! aflute j)e' Ci'O~. bad" Qlcbi de :~u.1Urls~mr:I~..eti nta:. £I' bucUl~ !.lcl:.' *.i al]antu1u:l de' bazA.del.n.tita Iii! obiecl:e d~l'. ~irfl~etirf'ea numl.tt'! _dd~1li prin 'uei 'Gill!- udiLodu de ~a.Ie ~a}l i_~ till jeteu cal':"es.Firol d~ l'u-CU'n s~ ~ln .o bucU! ~clli an'upmJiI: .i lung.CMenne diilpe d'eg~t _la.~. mrna ta.t.oiil. Be r-epetj.La! . for:mindu . *. :S{!.ct ee- *!l~ d~'mo.bl.il.lUi ded.tape:ntml nbiiec!e vestirn~nta[e'~i de irr:if'ruw'uset"roa lOCUlmt..eijJ '~j ~ ·trece'PF1a:at buclJ~lb~ .pe . ** *. urm~~or'" 'Sle< ~~. tJ'<1 ~xecut~rear1!1. firnl pe: m-o~etl flrll.truJ tiVlU·~.arl.oduoe cro~eta :!I.rul. P.l :f:ie~-· :ruirind.ereseta intr-ua .f:irttl dn!apt~.~t C~etarea 'i. mMJe: ~. :~JU1e1'lU!IluiJ.llf~ ·si. urne-l mm-gmi at llIThU~ rInd Cl!Oiem. ilil1! 18 URJ:e'teU •• $'E!' 'tr<age. se~et:e !iiI prin bU~iiii ca~. ' l.lU.tode de l'ucru.e]or. Ce9"m.hel'ea numii:l. pe .e trage prill.sr111~tu. pe degetill a:l'atawl'd~la:m..J.de be~eta. . se~!1e tn.

r"ull ocb~al lanl'Uh.p'. bazA. se b'a. se ia un jeteu. Sit!!: lili.<!te pe cr~eti.care: f·Dr.oUi •. C1iD~t\l.!cc pil'"In p'rls mele donA buele Iliflate p~ cro~~ta.eoou ·c.ut de model).e· 'Cl'o!j:e'tea~~l·trd cdtliiud de lant pen·tJru ·ca. piciolJ"u$e marlunitll! dar Sill *. fnamt.se ~a un jdeu care se de pe CJ:'\Q~e'tij :fi>e ~u ·u~ jete.!in:~~ iDW-UD .prin i.s~ t.:tiWie pt'mrul plcimcu\\lal rmdului 'I. SIii! ii. se la un Jet~u ca. luclCuluii. * S'~ j.wine pta" I ~in .te \in mairSlnea dre<lp'!UI.p. a.meaza pl'imul pkim'u!'j al. t['e-ce: prln ulUme:}.d~~eta. se ia un .Q(fu.l1l jeteu. olChiur[ d. se ia un jelen ~i se treoo ~ifi primel!.ola/be !ipe ma- an- ctnd a.j.liirul . d. de fa-pt for.biura: (Ie lant.rrll1 al 18n ~ului di!' baza. 'm:!l ~em. S~ ~epeti de la la 'lie. pk::i(u:U!i1i: dllbileun:i. La s~it.eteu ca:re se treee prin llt"m~t.u dot1~.~.late pe CfO'felii III ~i2' mal la un ·pt'ln u.!jieteclpatrll oc:ni111'i de ]an\" se lau dOll! ~:e~eur'1 ~Lse in Iradn!:!·!! crol}'Il!'t'. ultimde' dou~ buele . ocniUM de ]an~. pen.poi se bl. .1ocllitll unnlltOl('.~ dl'apt (s. mOl:liI~'lul.r.. .ode]~ !llei.. '~nec m.a tril'j.el budti! de cro~eUi·1 .i!"S¢ trage: e buc.tU.].arg'i:nea dr~<q.tnf.eteucare setT'8C'e ptm.11 O.£lemt:o~n:t:er~. 9~~ :n:.ecill. Cf'S.'lllie plciorU~e !!Darl ·lUlite.d «o~ta m.n.sfil"~itul fieC"Jil'l. ~catr.olJ.e·ta.•.aila. Se Cl'o.oarcle douibuc1l!'. prj.t anterior sau in aU.Be ~ete. se Wi!'Ce * bucli . La &fi:r~.e :pri. alt m.is'e 'Ill:eoel pr:in.:tlcll'fii lucrulul pentrj). t-re$.ea~tiI dndu.:za p'J'. . IJchilili umllrror.j·eteu ea~·e .e]ant~ care '~fi marrglnea dfe~p:tii" dal" .- Clod c:ro- . un l11tim jeteu!jl$e Uceoe p:II:'ln ld.Qil se Ia un uUbn * '* buele.ltl !$i CZIte.ank-·un .ge 0 bu. _a.te . Ac~~!. P$dD.eoertJ§elleazi (101.pol se Ia un . pri- *. pri. se cro~~az.e' P.· ne-· cIA lmit P1ci-o:r11l:'i duMo. lmtu1u1 de· baz~.Eizut .~:ri.)!.to!ll'ele dona: Dude cese afIii 'PEl Cii~et!" se Iau din nou dcui jewurl se inwodu.rui rind.e :la.~e . .rin.O'I:'. La t~l'mere d'Q'U~ obur:li!l.rolieb~~~ Paltru..a:.n'!ma~a['.ai ~ot I~xer:.~u_n jete:u~se: introduce j S"\\!' cro~eted. la urn mode] i se pal:f'1.a un jetw.sa.'u~e [W!il!rill.. eehful llltmi-· tor al la:!'r~uhrl de beJ~~ se iaun. intr-od'l.meledouibude: .[Tldulll~ IJ!lrm. 1 * pumci ce:~ut Ii:!. p'lJjnct ~-:Ut. se Ia un j.e ch.u1 fieclil'l.lui.ici..e· dona oclli ~l la'lill\ulw de.me Sle moe.l'Iec~mL r::uul! maInta de .l mf8!re.inWaroel·e. j.mul piciJ.cm:i· (!on:..azi trel oc.n:miwarele dowi buele oaf. :m.~·tO'B.e .l 'on 'se !!Itrtn.c.~n oc\1!!ul urm!tor. *' minar~a urmltm:'. se c. sa inLmduce ere.if) n'll sa' defot'ml'ilze.luarul . . se 'in un jeteu._ge· 0 pr.l. se [a un jeteu c. se ia un jeteu. I11Qj P[i!i!v. trei SaD mai multepicianl. 'h~i la lilor. m.a Un mDdel pr·erizut en donll.seWece . I~e- omiuri de lant. * *. se tra. 'caTe' fo·r.ewu.epetl G.kIl:e.1e doua.l~. ~e bl~al'''' tuerului .d de ba21i. :h1iill.ge 10 budi1l. ·~. bucle ul Urn.~oo'l'.~ tru ea :m~l'ginea .d.pat -- - ~ .rele l(ultlj..ll'ti S'L'! :repi1lt~ d!El ~a ls Introdu~ '~ifid 'C1imieta In ochiul unnato!!'.):lta . de ·fap~ formeaza prlimul piciol'U!]! alrinduhli <I.ai mil. C'e[e<li .'m IFIll!CfO~.t1meletrel buele a.1 i.~. .c.Oh:hll'l de Iar?t. acestsa.l. s. ilea ftna p:Ii(iiOl'illl!.!!: sau alt punet c~u't de n'l!ode\ se ia un jeteU se rrage (j DucUi.itul fmea. 'tnariinte. {Saln alt * Dlllle)1 doua btlcle aflate pe ClIOlietlit Serepet' de Ja la mtroduclild Cl1I~ta ..ea:za :nlni :pe·n~ rrnd cro~et!l.eta '1:1. j. :~!'iIe . d'l!!lant pentl'U A. * * .m~a.h 'Oli. fut..l'\ec:e prin mma..ea irrilioal'Cetii.tble unite.ta desicr:iel-e sEl ~el:i ].se la un jeteu eare se wece· prfn Jl'I'ime~e dona buele <d.t anleri!.Ul se Iaun j. SI! r.e ti.'re 51! trag. ~lrindu]w .in aoel~:i mod..ce ereseea In. * bllcle afl~tepe jre·teu ~ se pe cro.m.!imtn.ileela~l mod. 'Se "~e lUiJ .El lucll'ul:~ll. executa. 13 *"intFodueh1.paitru sau i'll.tt1c:a~a ~].tl!1'1'1. se: ill'b~oouoe 't:!ro~El'l:a In oClliul urmi\['tor al [antulw de baW! I(gau m~h :loc dtlp!'i cum cere modelul).e modell.lmul p$clOI'~l~ a]_ 1'lnduIuii d~ :mtoru:c:ere ~] ca.:f. exeClui:-ax~a r.trll ocltiud descr'iiGTe se lIef·era. nniite.f~a~~p~ ~. s.. dndulu:l: urmAt.etfd. IS€!' .duble.g~ marginM cr-o~eta~)I..1!l CtBte . rind.eflate pe Cfo~e:Ui.ero!jii!ieaza patru ocbliuri de tanto se lau dOlila jemurii lie intr~duce C1"O!ieta:!l1Jtr-uu ochi 011].n::i!ndcro.j e<teu" se trag-e l• ud!.~d1lJlm UI'~ m:ri:l:Oii:.a__r·eE tr'i.(saiU i alt I'iiuiI SI1IU p1lJnatce{.Cele doua oclllttl'l de 1.$~ :Nim[n~ dteapta . . La~fir. SiE! cro~eb~ift711 ~. *.pe:u'tl'U iIllll'eeJu:me. 1"indt fuaintea 'lritoa.

10 . !lfteazll un pfdorl. In fergl aoe:sta ~e pot" :m~cl!ia mai mwt~ piciol'I.. apoi sa' mu.iI... Sl:! seeate 0 bucUi 1I11!l. lind dip fa{i'i . p:rin 'oc::llll.l§'~. un l:i!urn.e gruJ:):ate. Dumaj pe sub th·u.i ~c~ .m.! dlin spaspll. bucHI.fe]ul .hi SI:! " executa 1 pIciof'~. o~hl."O'~eta:: e COO a ~ ful.cam::e£o:rmeUi'i panea s.11t !ii :s~~nk(lduee (:tn 1II'II'l. ~oillea piiciofll.aoosf:aJ !>>eIJot SIl1u.a.N'rERIDIt mb'o dUcer. S~ in'l-roduOO! c['(l~ela in '(:ic'hiul . se j:n:tt'odu(le cro~eta i S:e ia un nO. 3. ail. se m:t:rod. Se in.xuci!ji8'~.ElEI IN OCRiDRI SAU RINDURI EXECU'lATIE A.1~ mare [fl.'te a~.de d'lJuibuct. fa. a l'indului an~rioo:'. in prim.IStre] .troduce 'CFo~ta in.ul O'C.hJ[iI'~~ ~.prI!'!!de buclla lasata !ii se trage roul )lkialU. jeteu .anterior.llou5 pido. 4~ 5 sau m~l! multe o-c:hiud de Iant (clfe siut Indicate in 'mude.ii} in d 'doilleaochi.ul\ in acela_fi mod dupa mdiC'atcln~ medelului.5 .odlllce 'C:TO!liI~lbB.alt Iee ium.. - . 'rbldW.!.11 dOii. 4 .nt.sa.WI iDtclfl!iIliIimui de ea. cI.l bucleaflaie pe aro~etd.3:.e : eoxec:uta doua JelluF. lie OIl ac~stuli'li.U[!.n1Jj:fi mali.n jeteu c-are SEl't"rage prin oele cinc. brldl. itit. I'tnd1!llp~eedent.la.$.ul call'\~ fiO'rmeazilipartea s. multe buele.l !iii! pi~ S~ cr'OiE!it. mle 'ii . p'.k din.GeinoJeat de model. Pi. MOD:ALITllfl DE INTBODUCEBE .cat: de medi~l) ~Un l'indul luecedt::nt !il apoi un pidom!il mare hi prlmnl plckil"U~m. SEl' S(!t!.d~ad de e:x:enip!u.lr de 5 oeb.ebd pe sub find d'i:p. 3--4 sailI pmcloc1'Uli.]).upetioa:dl. de cap.ulilmdie s-a.ell 'c.o. tn acela:!iiJ picio:r'U!i"!tL Sie secate .eaz~.1Ilpewl'o~~·~.yj.n:I~ebdpe sub.p sau alt 1..pa .. OGhj. .e-re1:.r-hlwui.u'ee cro~f!ta hi p]clo:rWi.e Be' c:yO.Hli~.~todOs. numai pe sub firn1 dif».- 51!'!' 'coo.§ia:nu.CestuiaJ. CUo. in.dil SitU in.m. Sepo! ICOUrol.(b:r:i.de lentul:W:l ~e .p" . Sec Ia un ~.ll.ate c'to~la dhl de uHt'n_1a bucla a ~Mtulul CF0¥1. Introducer!!" e:ro. din re]e .Sie oh~ine PI1'ii.~ al <l.eouri.

.NUMAItULIJI :DE OCIIIUBI SPeJ- aee're:~l ]a_ ca:uze necesarj I1!Irltaw rea' oc:fuil1lJrUot"l?Ste ~i .:l.dl: sa fie S!C~te.j'nmu1lt. pe sub ambele .].mtoa.ochiu~. realb:area p.1:J1 dndur-lilol'j pe fali\iiIJucrului l pentru .or.l 2 B:t:1te~ ooblu_ii. ul11. pI'm illI.lSi sfiqHul dl!'Jjdli~ui.e .ea.teeJ.1 odlhrri SiSl\] p'Ici-Olr'iJ'te. cae urool!!'az:ili a Ii ifim.t~e'te.ilglndu. SlE!' c~~teQza.fife SUR€'f.1\lj~la modete]:e Cii! se luC[~.model~IQr' Iii a Pi:~elor c1'O!je'fate ~)t~ neeesar.n rtn.tlui ales.'!'a Iucrulu].n.l delul. &Ungi a hucruUui" Ia il11c~~ci1l~ lIll?a oo!ie~ei (rindurile f_iil!ii ~j)t). !lie co'nti.j~ ltn: pen< 'h'u ob~in:ere. m~:o.Itlll tindulu[.ai:i:tea .(.~eout~_['ea . de cele nlai. f~ a i. dul pl'ecech~nt (pe fa!~a SOI.a.a ii.St:"a n:nma:rru. . se erc.hh.o~eteazi tlOUll ochiuri.jipPtre '(f-C!. :so~).e SlCizute. in. a lUlcJL'u].i!!se:lar. bi locu]~n(Ucat laJe model" Inm~pr. d~. prncedef!t~ in cazul until s.liJl'lliodlllNJeo1l oro~dei .1inaj eonJliorm.l:rrneazoit. de tal drea:pta s:p:re stin. eo. eu. ~i pe oc.). _.tiltetl.ult~te~ . nil' wo- cn~ e' 5 .'}cl'O.'ToducEl CJ'o§iI2'm~n ocliiul c!'!:I'e form..l sau m!Jl!impUe olili:io:ri.r.reapta: S~ i l'indurile d~i'rJjQch.u.]i.lu.:te).e oa1'b~) .l'1.$.i] rlndului.. Sa' Cl'Ollle'teaza eu ~l'i! alt . hl pi'ilmlll celli a1 rlndw. st! .n.eampa: rtea su:p~:iDadi.ciOll'llll'uli.. ~p..se cr. . ~ta -.!iete.in 'llcbiu1 de cap. pu t!.ei:k!nt: .ni'ornl.trml:uce c["Q.:hii!J_F.sc~der:ea Ia irnn.ulfi. s.p~ curn ~~l~'ciIjca. rul i:nltirai].a~i 2 9chiud mtl:-ur.age 'onIde~ La .O!re<l:.TID'llt a!unecam dte trebW. de! lant c. -.roeaJ. cuun i!lmgmo (it-hi.'! o~te' Ur. . (parieOl . S~dere~ in~e'pu~.:U p'e dllSU] lucrulu~ du.mul·fu)liia ·CI!l mai multi': odil.ea:pta. _ .u.azii. 18 parl.toarc~!.]lulu:iajes.r.¥i~l. cUe1l. urm8itol'ul :rind lucr:mdu-se eonform mQdeh.uA ~~et.JJ~etei tliJOI" p~ dosul mC.tIFe se .de c). S(l'aQjClreill hi sfir. iii ~lldul'IJj antedo. 'Be poate ..s~re pes~e :pe~ tilUmw odli aI :ri'nclutul.dul spre d. f.an} . . Introducer-eo e.mgur ~hlt sau nu se mali.j]ocul r~ndului. mod. . a1e :aces~ula.ul pr~ceden:t.a cchlucr~e~e~~a a.ga.~m_azi ~naime !.ll"ile de' Ian t f'm'DUlte se continui erQ!jE!'tm'ea:.. "tt. multe oIl. s~ £e' sp. cbiulw o spore sfb'lga" . .j.l1'ce lue~uJI. B~Ue~C)Ch~u!. n~ p~ ia~a lucrlilui O:nlllct 11IDisi.1dll.az.Ia mli.c:hiuri..iudle :rrn.O§et@'. ..ea.fir.~et:a [le' sub pi. in. De ~cl.l!oe "illIs'tEe! : -lat incepu tul rlndului se cr.i:tul il'ilf!duJui. atitea C1.el) ...Be.j [a..cio. descll:i"oare.al'r'lnclyj}ui preced'e'nt.dull!llw.oonfOll. aa mo- I.oat'ce Ipe 1a:11~!colltblwndu-se .ic:i!OtlJ:.'wl :rlndului (partea st]~gl). de la/Ht cille s'rnt ruecesue : dupll .t'iI:\ie" conform moclcl. mod~ul:ut 11 - ~- - ~.f~ce : .se firlli de luceu.mode11lJlui. La sfi\'::i:i.i:lrearpt§. .ill uItimul oefii .]a P'<IIlrte-<l fu. La illc~ ufi~i slngut· o£hi) sau 81.D0tiv'~lo. cjt §i pen:tl"l]."m mod'l.a:poi sa Icon tili'lu~l:dodWl eu Ii-.t JB sub p:~cii!j~u~.nf1ge ~Q~ta inpidOl'U!i. I~u[ lire-a se face eu unn.fiec-are i'nnml.dulul pl'"ec.8ep0<liie pentru inm\1l'~ire. Sill in'i.1:1 a d~n Pentl'u SCADEREA.lie sIh~.e:teazii (p.a:1t!pji. sa saea peste p':r~ul oc1:>i al li~ullllj :pr-ooedent~n cazul oelii~u1'1 £I.]a f>f£tiil. a s~ speri :num:bw 101' lf1 SE! Int.

1Il Pl.l~1!wHplu.r~:ulurm. ~el :[n a1 :§'aSeID~ ocbi. de ~zl dJjv. p'erntrucomp. 1.l1(ii * IT-l!.:3 lo~b:~d !C1Jll lan:~lpen:tru intoorcere.etea.e ei~ .ciOO. care . de '* * . s.ro sa :11'.------ ..it'lI_.Jl'~ \B1~ r~IDIrl!ululpr~c~~!.mal\e. lej:er din·~ ochluti de 1an~. .~ pe!n.al!:1lt"IP.runl r~specnv ~i iSe e:xecut. Daca [a kJ. _ la ::t:u - * *" *~ .~~mare.kJQf.1'9.(d~fl~~!at.. -.d!noclJiud-.llipl\'J~\G~e!'il.c~.imC<3J.r' d.e~oril:!ii m{!U 1. da~. Clll~.pa{p'til~ .oi!:iu!ji ma~ej 1 cehl de l.\'!l~mal'~ :In.t:la~(!:I~em.cat. uu !illlmin deC!chiUi1:. de W~it: din . S.e f]itl.~etebi' m p~ciO:l"I1~.~!'[':Ion~1iJ. :+:: se pre pll$:~e 4 omIiurI din .i:t§ mare in (lcl!hilui~ijt~ .le! !S~. d. fla.~ d.CJal1"E! se~epeta b ~a iI:ltlfil ~~f3.ecitl'~[ rlnd~ e~[Q.sauliwb1te eto. 1 picioll:n~. 36 ete.~illiI.[~d ~e bl1!i)ilo1li ~ele!lL'mll~ * eu d.h.a.a odli d:rll lari. i ~ 4 O'rih:~lIJf~de lan.m:e F\L'!St~ ill pid(l:!:.Sf!' .dhdttlil.rmau! _ bull. fu:d. ~e'te:l'm~ni.'I11 die ba [)~ ~~p. r1'ndui1ui.wcrolui.loe:[\~.t1l1 de' b~~i. ::r~ndY1 C@ . mare.!l. se f~l:)ii un rind.pecJjv~ C.]Mllli de' ba~i ill ·:pi~~ m~~j 1.t if! !i~.B!m~rl in piida~u:§u1 mie r-. . 'gmpe.s~F~p~ta.:i.l1!l!mi1!.1i .Gld'e)t~] e~OO11te._ ' dinrind1ill res.!:!. Ii. multiplu d(l (I oclW[~l . oclli de la. SeC[l~tea:.. oC'hi ~e l~t~ .t (cu.'trobU. ac~astEl!iIw§!'amni d pen.e mat:gln~' .~/~r~ la~w d. d. urm~tru.P~t~ 3: Qc.n 'oiliiqJl I!JIltmi1:wl' Ipi:cio:filil' I mare.. :t. .t! 1 pido]:u~ 'llt<U''t:!! [pi':' Ie. r't!W.~.]!:i nUl) in 'cd.~. 1t.~.[II. l PCh[ de ~a~it :t JilJicioO.{ulsa-u Ja sftri.p])~t.ltul 'F[ndulul dlU.In 0 .liJIlut :Pwwtele~am. marl ~!.eepu.t nQ1ta. h\um:"\'W .n~. <1 e lac " Ja se afLl !a irI.a. se50cooosC capdmul!.e m(l~li'lle!care sa fie/petti. lB~ 2!ij:3!O.:Si . . pitrl.e.nt..Uncle mod~les!! oompun din. pldo.!l. l~ '~i *.tJ!~. Sa r-epetEi die: la :tla ~i setel':iDh~a r~ndult sm-Ind peste 4 OChilll'i:. :2: pk:iO"ry. 11.s. 2!: Be lar~. ~l~dt:!l .o..mK~e ~4ochlJul'Ji de lomt pentr:u tntDal'Cere.ij)ole. I.t 'R·. ma~: [0.pentn:! oompill..ase in Bt~ra n"'Ota\illl!l.tf'll.]..Ol7A.1" 'O~~ de lallt!.za 1 (.e ·~~.odti:Uri 'd:E!_ l:i'll1lt" plus :2 ochJl.r~.l "mulUplu de6~.ai.~liJIF m~.Gt. 1 'Odd.~~~mjci.lIlf"i :fin.ierea:moaelelo:rK .xpnca. de ~a.OIl1:pu.n1:t.'OOpu~. Clchhtrl" dt Icel'iEl'rnartlnea eese ex~cluJ~. !iii[ doi~e. .'I1. p:k~o:r.~.plus 4! w!hc:ul 00 lpici.l. t.Se :tt'ep~t:5:rl:ndul 2" ..l de Ja 1 '~oC!mrl. .h.tt11 fi.u1ll1 IUlmat~' *' * .~~teaza: 1.se ex~e-< Pen mu..t.~ lie l.~a .~ . sL'!te.tjfl ))de ]<1.l OlubJlf!)~Sie ~~alizea~.aVElaJ' un [!1(Itl:'tI"~Qrnp'tis d1~ rrllOti:ve eom.m.l'fi:x.I P.urd.i.epe.ru~. lUCi'tniCl Ia inceputu!s:alll s~~. :slmp:ruH:tCa!!.!ii mie in. =r~ndt!l Mod1e!lu~.l"mlnA.e ormi.:n·t.~a:ra:t. S. tiB$pee-tiv uHjirou]~ pici~n'u~ ai].dg ~~nl:.ca.to!l' se c[. 'UIi!: * b. de~ao. 2. C1l1 I piclorllli m~e~ .i est~ [!~~ll:se:r \U!. c:rQ.I: Se ICII:~~te!'l. Ul!lr'ind de bm-lii. l:~Se cro~e~e~ 1 piclq..u.o:ricare' ~n~f! Aaeste lan~d. d!!~. ocl:l1ll1.\ p:[~o'F:t:J)§Iej.af~]Qsru. UIlf.[etal'ea mode]1!Ilui.s~ . mod. num.it i S!a s.ipf:lll cle4 . exp~~m\il~junuinu) d!e]:ap~.mawe in ':pkioru\}ul b-Ull Be m:o~et~'Ei.etailra-:amodJe1:u[i1.~~. 5a~ a!!:'flm.Jj2:lbll anmm~ de ':12. penu:u 1i~toli!. ina1timea Ia .5 ochlurl.a!!:.a.m i!.

1 :plc'~orl]~.mtl:C ~e marg.a:t'.ci:01\'~ :ma:~~.dli!i! d.re()~d~t s~ !Qfla~~~~ .~ma..aroere.: ]. mi!c~ 3 l<m~1:l:r.ret: *.gm.&e ~rn. .~ baza..oliiil._2 m'Q§I~~az:i1 :( .:idin llianfjUl . It. 1 o~ (If:! ]atJ!b ] ~p:~cfC:lFiU(in.!p. a:ri!' la' raJ ~i'." zli· -.l:~u!fm1c .iii.:rep·~.2~.. . m~.ll! di~ wlm:l!ul piI\'eoooeol se ClX)~ec~iI. lJu's 4 ~:i"bb[ud ~e.¥de..d deb.lus2 Oiilih.).al d.'~.rnm.l.I~I.piQ~OJ:)Y~ul ·m~ de J .2 . d.da d~ 3 ocl. . * ]an~ * 8:el'epe·to1Ir1nduri1!l! .ine' di:u ti'ndu.(ld~h[rJi d." Sl'llp1l11ui dinr~fiUil *. ~indm C~1 : 1 .plu de 6 p.!ie! g:r"Upi!I1IZ\W.~~Il~ .8·(\l . j'n. cihll..p~C'j)~ * 2piiJ~[Oi(:lI.a:T'i in al P(!!W!Ufl:>a oehi din..u.i de bln~. *' tYl die maJ:gine ~.i . :rmnduli 'Clam'~ul de ba~. din ~aJ1l'lul de baz~. ~e m. pfu'iJOl"I!J~ mie 'S~. 3 : 1 plclo:ru~ ml~ '~I.~ ~i..e 3:]:)'lclorW. lpk:i!'iH"II1~.!i~. oSe ar.:·l'~roar~.l. ]1 c¢llili d!!l *' * .~~.i 4 ooahill!d de la.~.ruri'llnUe: :n ~(. . ·R.1 d~ a: ocl1i:ur..e~t ~ Ine Il!n~ s . ].1~ .ulm-m!.cit(I.m~. 3 ocnimi de ]'oKJi. mad. pICl. Be Cl1 :1.: i WiCi. bril(la de S . oQbiuri de dl .liruljie! marl mdte.:tQIi!.~ *' l'u~'!Jl lan~pRrltiICu oomp]:e·tareall!iOiod!~luID!ut R. 1.i. 4 ~ehiu.or~wmilc~ :3 oC'lli1iJ!Fide'lant" 1 pWio:nl'~ ·micise·sat~rnitiste '3 iblchh.a.lro\l' sa Cl'0'9E!1iie. de lal!1" .c~mfle .¥r~ de l]1'M'J!~ ..h~ ell!! laut: . 'i[(! ~ ~i chi· Be cf.trl de [~n~1 Ipil.n·t tiL '2 pioi'" mart Se '!!.ihf $E! gmJileua.2.i~ p. S:~ rs~~ 'p~t~' 3 oc:hlur1i din l~n~ul d. * *' . * '* cer~...• lS ..!~-unmW~'ipl11. ~·ioa.ic~lJl cl~ l!!$al.S~. ~e mtt$ :s~gmpe:a7.oc!hifuU'r<i '~i1! l~n:t p-entrii ~n.ep~t~.r(!! pe's~!< :2 ocwmi. m .orU\\l mare . hi.mj!Cl. de la Ui.~l 3.. tn oclli1!'il 'U1m. in ochl.t.'~ !i~ 3pl~!~~E! .pici. l.f~~ mar.pe:t:a de la la iii se Wl'mlnfi rl. 1 .Sl~ saJ:e'pli!ste gW'u~ul. a7~ 1 .l:rl de *._cu a P:lIl:::~.bl. l m1e it la :lii sa ..p.i<I.Illr'.1. .~unm~l~.bl'ida de :2.U'~l':e.:+: Ii:! '*·!it.~}l. p.1"QIle]l:'a2ii p. ~. .te" 3 mili:inrl dl1l' .!.\l!.e .p:l~ioFI1:~ roie ~e~e'1'let~.dl:n:tr-e ~ . d. 1].o'rnlie :m<Jir.nprl!!ced!ent Se te'Pll!i§i. o():l1iul'i a~~~mt . ~i se termina rindulOll1 :3 .J!an~ penb:u .ietl de la la se ~~~~a· dndlul Ci.. ~~. diDt .1IlI1 'C.wl deIDan~ ~i'ill pi~· ciprtl. p.:i~tpa!liC~f.2: Qclliuti m~ii*. de lant ~~.dont.e :2 .lt~pl2n. 3 oclJ'b. 'de 1<1.On]~1Jlill ~we de . mJJe :[n b'..in ..i~llrs.."l!l~ui'l.dhliUl . ..cllhld d~~an' pe..1\l :mati un:iJl'!.de b<t4. ma. 8.p)icloru~>ernfllrlm br.d!.aru:~ 'mari 1I1ni'OOI :3 Wli:tU[r ali:! . . m. 1. picio:~e M!ili!.truh':l~ ~i['~.aio. mar'gln.in. 1Il m.d.c iIi al d\01ilea ocl:1i.Q- Se cil:p!ji~'le~z~ 1I1.om".~et~~ un dn:ld de b~zi le]e:r cl!lr.·.ic]."i lillJ!. ~e. m:aF.n~lde la~ .~~(!i :2 . B..ne.:[1:11 piciQ:!:'U~.[a~!~ Iii :t pii<:l.ndnd (i~n:~) . ~.2:: S~ crj]~eteiOlzli 1..e 4..i!!:gtu3.ant pen:h!!l cQiffiplAl:ta:r:~a: m]ut .e d.i[lElU1limwocbJi· din l.: mali unite j in 'p~d(JrlJ~1ll1m~corma:to:a:' sec1'i~te!!.m~ de ma.e.. .1il 1 p\i.ij de 2 ocl1lud de l~ni~i Ia mijlo<o!i1l fJ17UpU[y[~ iSC c:r()~~bea~ :. R.2 .glrIJ~ !j ~. 3.eiOl"U'§ mars.e l~~ ~inm cel~.01:' . In b:r'.mic. d IEle:li:li:uri de lant p~nbu in1lo. (jGh:b. de b<l!~.brkl.liim lor .ta.e alrJ ':" ~e(l!~rile~ti tn hri. in.e * *.. 2pioi.r:g:in~ ~l.re~~i.'lJ.se tenn1n:i'1 ll\il'lJcluiJ! 00.r:ij~ mic.tle batii laJ~r.~~~~. 1:1chi:uri ·din lilnt'tl~ de b<li~a :.2 $~.m<lt~ ~lnpiCi.'¥n.l'I!~li! i:utQ~iii:'- *. .U.e Be. Gctli dle bm. .l::d.i'Ur~ dE!!: ]iP. a I '* ~~~r:i~ * .~.fciOl"lil.l Pl'e~d.~~ 2 m.p~.()II. l:: Se "e. S<lfroe .3P:~oi'O:!)ILl!~· m~d i .Se repetarr~du~i]...za .ain. 1 p.c .~e g_ .~[.

ul iDtare S~ repeti . pi. * 5 ociJiild.~utmate l'e~hl!l din. d~~5 oclrlurf de wn:~ dmrmduJp:reeedent sa 'clI'oqereaza: 2 picim.Be cr:Ci~..lir:~. ~i 2 ~abi.~e mtl!d reduse ~i f:n UT'ITJlikil"ld ilJic~.Se .doI'U!i mic in oehiul u1:mat.. lantru d:em""rgi.tJ.eta de la la "i se termini en 1 piClO~ :~ mare: in J an.tl.: Be crmietead 1 picio.i Hall.2 ocl1.l'm~e ma:d unite * '* *.Qi.'~ 512 cl'o!jet.l.etarID'ea.:I.. IJ:.ntrtl. de l~~.1!'Dtrtl :intoafiOe't'e.l.. mu. ~ :pen.et. pllcl'~~ mi..: . .ll:d . :: S~ (lto!ieLeaai 3pi. B.1 mare In p:icioll'!ii$ul mie de ma:rg.Uril. l.repe1li rind.[O'dmele' .dO'lU~ mare .orWii mare.moael'lllut . 3:: S~ ct'Qt~e. 3.baz". 2 ocblurl de 1-1 ~ 3 ptdot.grupul din :rlndul pre. de ~ant pentru inlboarC!e:l.llilrida.ep:eta 1"[ndu:rUe2 ~i 3.j. 1.rind de bazii dtnlN.[tid . R. p:lu_s.ar~ peste' 3 pi~ ci.o. se s.2pic:i().e 1I1~lri unit)\!) a$t~fiel. f.'IHi:.~le &b:ucle die Ia Ia !iii s.e 3 oclriu1'i de hut '[:11$' 2 pent.:rindul precedent .eb?!I~i]L pii.urlle ~ ~ 3.eilemlma . 1iQ~.are. 1 p.ul 'cu I'pi.'~ b~ i Ipi.ModeJu1.o:lJu.ot:biud de ThHnt· pen- ul.pi 'car.mmrf!. . s.argine 4 ocblu:r:i de pen.i de lant pell:tr'u inta~rdere.. Se de eu * Ian] :~~ ill p.pecntru intolll"Ofn'e. JJ. Ce.id.&:i -2 or::bm:r.f.t:u .lii lejl!il(' dind.dtlptu de 4.ebd 8 *. tr-~n m1.oll>Ullie mar.'e. dO.jtneu.111 dncilea oeht din lantul de. :2:: R. pici:(}r. B margine Iii :2' ochlui!:'~ de' d 3 .mi din ]. proii~.tie 18 'Y'mdlill eu 2 p~ciorulll1: mm:i de M.a.I. compte1larea mQdeluIuil.k C:bilrl1E'!<:I cehl din lan'tul (it~ ~::Itr:i!a~i a:po..cior~ m]~ ill ilIl doileil.~. 5 ocltlu:ri * 1ant *~i se~~hli 'reduse in la-nt'Ul ]8 brida de .u:.lunit~ in . de Ia Ia ~i semnninii rlnrl:w.u!jOe mari 'lUlU€! S. ].ndul t':Il.fuiiWU!?m..otlli!jle' mQ].!Lan'~ljii 3.r:u§ m.re':in tI.i:n~ '!J.teazii *.ttl! Be l'epeti de Ia la ~i se termini rtnd. .R.4piclo:arufj.e sarepeste 30c'hi.l:Hp:tn de' 4 'ot::!hh.i 2' 'O'cliIr~.i· in ire- s~ C'l'tI!ie-~-e:aziun Cl"~~~~21iI lp.~: 1 pic. .ocbii din hmtul ~e ·bazi..eioI'ulfe' ma.ne Mod.in pid.ul mare grup~:t cUn 1'10du1 :p're'C:ed~nt! 2 p~ci'orutie marl reduse sub * * * * *' . se Slirre ~ste .~' mare l'eo'us. Se' .i'n1ltlal~et'e.~ :i'rn lan~J detm:mm:1 pidaru~ ernie m'~1:'e (lchiul OOTe \9.iuri de Ian ~ Iii :ll piciorlJ.pidolu. ll\ifl~. 2 ~ Se aI'Oi!jietitaiii: 1 picio\I"1!ll1ji :t1::Hrl. tru eompletaf'e<l me Se cl'O!fet:€az~"'Ull lat! ~ de bBt-a lejer dln5.d:l:e~l'IIJ!iin.t~ioru§ f~i'e ': d_!111lant pe.ru oomp~. mie in *- *.'~I1[. :[ncllls.i~a un .. retr-un mulUp}u MoicluI 7 t'fnd. 2i ochlmi dii. 3 ochiurl de lillln:~i. tras in p1cia~'1. *." :rep.an. I:) Se cro~'ele. irl'ma:.uri di~ ] antul d~ baza !iii ~]l ocl:itul urmit(Ilt' se grup·ea:~§.ent ~'l brida de 3 ocbiud de l.'U .·~ se Icro!j'e'reaz<1 In ~id~ urm1atoare.iiln'~ . ** afLQr! pe {Jil'O!}l:l!'ta. R. oabi.i! de l. de haz.e s~ uaese t:kIl 1 . !ie crO!f!rt'ead :2' pidotu~e mad to aeeea.an~ Se're= p~U de Jill lli~ se teiF~in~ rl.:z.R.e: mad unite.i.ea.ere:p. '2 'oil:1h1W'.· Sec..e mariunlte * * *- nnaul *. .I'l.tru de - de ]an. * ~r Itl brlda.

!1l~ fo_e ~XO~ J'Jl['iL:l§ m.1[!!brid~de *' *' ]~ *' v.!i~..R.n..~~.din pxncllJ1lpr.2 pe~..d!~ l!. R.~<I ochiud d.~[ in e~hh:al UJ'lTIa. '~lclritf:rJ.1a cUn i'.Se el.-..u.1:ntlul ell' 1!l:n Cl'(. plci..ll~e· marJ unite.l Ul~ d~ m~rgine .et~a.~tI.Ii:!: 3.:rinfiW _ pte:ed~t.~ mJ~j d[n .J. {iIi! Ja ~a !ii~· it.e l..nln1l 'C!ll 4 p.u.:if (J.!jm ~r>eGeden:t j 1 pi<l.a.l'~od'lliun ~un l~~ lant :.\lFe ..[noJil.'i .ehtul dem.Mitrr-i d~ 1ant. ~re. dndW eu ill p~clmc'U§ man ill pii.'.' B€! 'F~E!l. r.:r.el"nlh"J:~ :flmitti au.d~:nr.o~ t&~.~m.3 3 se temiliUi t.[or. de:2 li:u:ri de iaint dm mlijlDqW ~ JUir:1nclului p:l'eo~e:nt.~oru~ mie in.. 2' . se sare ~~~ 2 {)~I'. [a~t~d.g maf~.i..c~ ! :2 pieior. inp~CIi.' 8'5. .2.~.~.~J.Se I'e-PEl'rli.r500n. .i:fi~ .~"de lm~ *' .pen:tru (hdul :p!l1e.tQIl' se c::~et~~ro. ..Blodel1!llu. .n..dnt.~i:iQ!li1iJ~. Iepij!t~ d~ 1<1 Ia 'l1iitermJini1. 2:: Be l"epeti! de 1<'\ 1iiii se cu::!.um~~.dinun tlt-un m:u~~lpIU 6 O~hiu~i(le lan tp11lS .i:clQrn~ulmare de * *. :m!il~ .tm fiitoa.•~l .~ dtiI:J:lIDipJl ~ !lie~aie p. u[li«!" ~.B~ '.lll1'lh'l. .d. r:iOidnl ·.imlai U a ". hiud de.o:cl1lii t1!!! 100. de !ant pf:l1tru.l'i d~ l<m~ aIlu[]:1!liui Ipl'ecei:]ei].eiea~ dlp:ina c:r~e :lm. ~~. plc~~I1])1.e_ iI!.S: Se lC.tI. br1da de~ l3: oooiul"l dJit! [<m. .:t.In'~ :Pald"U jn- *" ..~e .El mad un:ite' hl]aHlU1 de ma:rg. mic in al doilea 'Pblill~IHm lant:t:!l deb80&: 30ch~iJJIrID. m b(l'l1ida die a ~:dMri tfe la:nt l)l. 2pi. de :2 ocmu:r.l ~(. l?iei~['u~e'lnail'i rn de ial'lrt .. r'l~d~l -:.1 .. 2 oc:biur.~ne .ent.hl~ .i. R.c:m~e~~!lzi PW]Q]. . S:e~epeti ~~~XlJd.em.C1'~.eden:t.l'l.:a~ Ple:i~li. U Se cr~etf. Iili:.ul l'm~lo:[' . .ul p]l~oo~ntse er~~I!1l't~a~ .de ~~e:- it Se er~i'e~e~1.na. ll: .'urile3. J P'l.iOl!:'Ul~ul~c _!:Te' :~a'l'z~ine ~~.pj.~~. :3 oclllul"'i (I.2p. p1cioru.. oebi din ~~r!!t~.t: 3 picio.~~- p~d~~npcs~.4~ Se a~~ :1 ]. de .de 'Se ~~~¢~em ~~I:l~~ deooza . dill hint §:l 3 pl~Dt-~12 ma'l"i*. och]1!1if de [<Wlitp~'l'lrtrl!ljnWaFce~.i.dQPJii 'picio!l''Q~e mal['-i u1\l!llte: .~zii ].~ tjfJ(~te.:il~ .ecedent.ode1Wlll.~ h!!. ]n.din :r.~ '~ul de ma:rghl!'l:~:i .pl~rn"u~ju1 roic deli'm<ltgill:~ ~i s: oehiurl t (:!Cl1. [<:I~t .~e~e.ill. Iii:i .Q:ru~ul. ** *' *' oah'l.irO~. umA:t:!. $Ie terminal l'h'ld.~"1J.jj uldte ii'iJ.epel·a de ~a.in:rl de l<Jil1il ~en~l'l1 'LntO!ilrnell'e.roliete?U1 ]I..e margine ~j.lllri de ].u~!:'naJre h~ pJQ. *' * de tru ~~]et!\trea m. mad unite ~:ll b:rid:iI.~(!. l'I1~ nne ~~n w.te" I) d:~n ft!:iJd.J.niii.miitoare S~ c.ehaiii d:hl~ mJllltiplu de .cioooi'imic~ ool~n&tlnd!lJl *' *' '* * l~ s~~ermina.. It 1 ~ S~ ct01j!~jeaza.1 P'j.m:too~l'e.h~. i~~o~u·.ciGI1!11~~ m~!I'"i.a~~ iar rlnlcl):uI~e ter~ illl ]\ de la[lt penwu.lm:i.Q~~TIl l'Il~ ·de margine din I~ pe:ia lle . 5 odiiLrri de ]a~t '~i s'~~~ndpes.lrJ: lan~ (drid) d.aza.i de 3p:tOloHl!jie marl Se l'epet.j ~J.=.l t:::!We' .piclotu:$e: mati In brida *. Be I'iI!(peOO :riRdudl~ 2~5. *' * * brjda d~ 5 ochiu. ocl1iuri ].6.1 Qcl:Jti d. 3 Qcb. toa·~]'e..ll:Iul en 1 .e * '*. la la ~~s.W!.~nd.3.~p~." pen.-4. p~ci~ ~aNl ill.e.I:r s~ aro~~te<l2li: 3 plClO{l:'I:I~emililr.l~dorlJ~ m.. d e h.. ['01:'111 de lilltr~. Jl. .ici:Ot·!l~. Ia: :~i 1:1n'Gti] ~ s~te:.e].in al ~amill3a o. o.'~~tea:i& 1 p.u). achi. iR.nl penh a.-- ---- - ~.o:Jo'~~ .-m~~c . . r~ .il din l1I.e~~n~ pe\l'l!UU lnwat'cBl'e. 1iI..3 'otil~ln»i.r.clu]picio~~.]~n'\13' pffi.'lr '~~~. 2'.mari. uIlUm:!! brid~ de. . .\ulqe' Ila'tii.- :ui~ e.l dl~ [a:Il:~ din mij!]ocul E.are ~ lairi~~t1ta.tnc. B.cloru!jie! mal:~.§l _s£ Ml"mi.clo.ine . die ]Jant :pent.wCI1 '!Ii m~c $[ . ]3 !ii~.la * *' 15 .. R.se ~ . 3: ochiUtF.: Ja ~~rC'i?N. R. * ** * * ]an~ulli de m:al$ln~ ~li :1 eehl :fa:l:~~. :1 : Se .liJ:UpUlUi .l~je~.n'm!l:1e .[D.~C1Qil'U~ pichlrl111W wre~ de ~_m.iicio:r!l~e m. d.cioo:'u.be~zi man :3: orm. t~rmi..S ochiud ail! ]:an~. .1l!p]ftt:m~ea.5 o~hijlJ..u~' pre~ ced~1r S~ m'O§etea~ . -]a~~.t1reHea *.mln~tea rmdt!l!..c['Ql'ie.~ mm~to<l!fie S~IepLHa. rude 811':[[. lmifue~ 1 .cetJ. a: * s'~ rn:'{l~ete. ~~us .~e ~M.bl! ~l»dOOl~ .se r.rOOre. J" 4 ~ 11 m~c ~ de .ru i'l:li.l ~~~a~l~ [fJ!ae~l~~ ~.R.. - . piclo:ru~ rol€ ~ 2 DqJ:liur'i die ]a~t Be. eu 2.aJ:i~_1m in bdG:a. 3~.de Ia Ia .e tel'mm!l ritwlw.~e5~ .u:cl d:~lantWp~~oe.t~i8irrce:re. S~ CI'O~~1:e<liZ~ 1 pic#i~!i mare ~hl i:l.al'g'. 5 o~lljtir] de ]aD.·fu.r46i!lru~ mare .

s' ocll1uti de lan~ .l Be re{.an. intoaroe're. 1 acid rte lan~ .!i~m. .Be repet! d.ltor ~ 1 oclli de lan'~.t~. :1ali"l!~ penka into8 __ 4::: Se 5aJ'e peste 2: ochiurt ide l!lin~: '~n. * * 1~ *. 1 oelli de lain:t~ 1 pielc.ici.e bazi lejer dlntr-un mv!Upb. '·r]ndlli PfeC'e~nf j lloCiu..:e~~!1lri 'UIlitel i..1lmare 3 Od1iuri de ].~ la Ia If: ::.e'lienmni 1 oehl de ~~~ *. se sare ''Peste 5 ochfi.m.. de hmt: i plaloFYIj mare . 3' oChiutti de lant~ 1 piciol:'Ulj: mafl"e:.ent .~ea . :iar in 'Ocehlul de margine .i *.UeazA: 1 picion.dur:n~ .i.eompietaflea se * .~ se oroi!i'i.I. (.cior1!J" ina:r~. I achJ de Imti 1 pi.1~ '1)~nniili rind:u! eu 1 Qel'li~ de ~an~ pentl'g inlloi!ll'~]'e.r1J:V mate.e.rindbl leu 1 -piiC'lC!(J)IL'I!j! mare inpfci~I"i.u it 40chiud lpi. IpidOTt1lli :mal'~ 1 ocbi de larot ~.1ilS . mare 'Sub (lchiiUl de bm~_1 dI.s.e (I ~'ieiO'~IJ.apt.11odelU1.2 Iii 3.1 p:iciom. de lant din rillidulprecetlent:.n!'pe.e cicl'Ui.peutm lntOM'de de.ru~ mare Iii indi.l'U. B.•.te 2: .c J.e din. 4: Be Icro§eteaza 1 'Pidol'u:t mare inpk!~9r.R.c 'j. 1 piciorUi mar-e in Ian'~til de margine ~i5 o&iUJ'ri die lant pe.'mdUll C'lJl 1. .. se sare p~.n brida de ~ . se sal'~ p~ste 1 oclU.ciQ:ru§. ocll! .Ul _matte Ul'm.lL'~tildle D.i de h~Pt pen 1tru lntoilU'cere.01'1IJ~. lant~l d~ bazi C'Fo!ie'~eaz.din.3 od'Jill1'r~. 1 ochi m de lant.och~\)d de hint urmatoa...a. 'l"l. * .i d. *.u1U:P1n de 4 .e Ian'~~1 p'idi). ].uiju1 rm.ochiu.U Se cro~eteazi U. In Ul'J1IitalL'lll pici'O'ru~ma1. 1 pic:iotui.l1'torul "__~ gntpat.tur.uri de hm. 3 nchlurl de lru::ll~ a pkiol"l1j1ie f. Se mpi~ta.3 pi'l'::ioTU. 1 pkiorrU.l ltile 6 J.. '* 3 ochiuri de 1all~. mare. 3.p~~uIj. . II ~hi de ']at:L.e:j r e dlntr-un n':l. 0 cnh'll"l dia lan i !fl !1: pl.odel:ulut . 2: ocltlud . 1 odhl d.3.de~lant Be' re(pe de 1a $1 se ter.Uu.e '* *' r#.2: :$ In brida die 3 ocliittri dli lan~' din millot!iUl grlJ:pilnbli tindulld precedent se cr~eb~azi ...u compietartUl!. :se sate! *.. ltant pe:nr!tl7u In'toaroere.w cu.. .se ~o~~t~~zi 1 .lltIL!.s'e cro~e~ead :: ] p$clorlll!i mle.l.u:I.tro bl~c_erii!l. se sate peste 1 p.~ dndul eu .e~or. 1 IP~cio:rUlil' are.!etl d~ Ia ~i se t~~l'Jlll . I) ocbiu:rl de !ant Iii 4 p1clO!"'lJ~emariunite bmi ]I pi.ndul precedent .2 piciQl'u~emal'i un[te dIn l'lmlul pr-E!ced.ac:'W.Se cro!fet~a2:i un lantCrind) d2 baz!!.'re~eden t. 'tru . I'!: In al .JJc( dill lantll1 d.i 1 'Plc:i()il"U~ mare Se ..min.1i! din r.~pen- R. *- *l!a * *.e lan1.1''i Wlil~. mare in lantm d€! ne ~: 2 bch:iul:"i de.i~ mh:: In picii1ru~nl mare de' m"B~ne. *1a * 1 "* m'ru:'e W p:ld. din !a].t. '(mntru m~o~tteTe.e c~e :2' grupu~l d.: .dndur:U~ 2-4" . -d. ** ]sn\ .rmini tindul s~!I'ind peste 2: ochiurI dinIan'~ul de badi.uJ demarg~p.iiol:uliim!ll·~.e~~rlEifijl f.:brUfa de 2 1000luri de J:an~t .16 .n'i..1 3: oci1i.e anmrior *. mj. die lao' la ~i. :pidoruimare Iii 3 QcllJur. -mare. 1 pi'cioW. * * 'cere. Be r~peta rtn. de lan. llodli.~!ll' mad unlt<e.21 la !f~ se lermina rlnrJ:uil eu 1 piciorU$ rnie til lantul de miltghle' ~3 ochj.mal['le' tn lap~:1l1 m~glt!e !it 1 odhi d. :& 3.mar.l1 mie de mB'f{£me :!Wi -4 oclti:ud -d~ lent peJLl. S~repetirlndurll!e~ 2-4. ** Modelul 11 . ia se term:ln~riMI!ult:.~a?. *.e b~~a Se repElti.IlOlJil.ri de Jlan·t. lL :Jfiic~ol"~mic in pl'lstegrurpnl I"lndul p.a.oro.W mi.~. 1 pido.u§ mie tn lant.eiea celli din lan1\ll de ~zi.l].uJt mi.e]all')J.se ropl2'ta d. 1 p~ciOi"Il' mare' . m ocll'l.r-e St!!l'epeta de ]. >de Ia la ~i se te. m.i'~ion]'!l\. cro~_~iIlZi 1 p'lclol'll:§ m1b in biiidia. ] pidoru!j<.upi i!:.e' 5 c~t1!jrl. i p~c. . 2 ochiu:ti de' lant. . de latit. . :a ocbiuri fie 82 f'l?peti't de 1a 1!!J ~i l"i:nd. :lili:ll.m~ in J'lai. secrO§et.*He :t€ID!a 1 -nicl'o[1l§ nl<l!il'e.Cichiu.m biflda de :3 ma~~ (d:~n:tr.Sf! ere~e~l!ta211 piclOTll~' man "::.. piciior.R .m p:kio~l1!i mare.. in * lIlrmatOl'ul (leh. ft.2. -no 1:: Be 'Bo§'eteazi 1 picio:rlW marE!' :in aI §.t. ~ Se repeta de lilll la .(JI~ lant. 1M"1l1 mare se cl'Qljietea~: 1 pi!"' s.ud de: 'llali':lt~:I~.oc:muxi de la:l1'~plus 5 o('lhiul'i de ]anrt pentt. * In p. .fode]u~.ciOl'll§:Fil mari1llniibEl! in picion:!lil~lmlc.l se termini r-tndul :c1tI. * '* . *' ]. unite.~i .IJI lan'~ d. de 2pio1Ql'1U!iema.~ lartt.c:e[~. .

iz 10.io.cll:i de ~.re~t~ d.c~O{ietea.tnl p~cj. ~oi:J~11l.n~.!ll. di! bam j s~.g:$n.~~d'l4j.de la~'.ete~1 tJ?~eiDr!il~ mip in sIm\'tul ""e .o:rtll!i~ . n!ldu1 .! m!.DlW in p1CWFU1\1W 'dub. .mplmreOl de la'l'!.lil. " . Se cl)'o~etJ!'.~ .mal'i~ 2'od~wti *..u:ri d.~ at daUe<Ji. 5i1l. bf!'?'~ l~.se'ri:T\I)~iEltea~ ].l ian-.. ~ 1a i~[ ~e te:rPrlnti.k ~ ~liIJ.'pes:~ .r. *.iil om.~ mie]~ 1 pIcou de . Iii: 1''1!1!i~ . .l:u.e 1at ]. .In al ~a5'~e-rroclTIi_~_din·la.IJ'dhi ~n~1 l..pII~~ftel:l't ~S!e !.e. Sl:l~~eM.]"iiem!id~li ]. 'nitre J(:)l'U~ )~t.. inm:in.3 tldhiuri· 'dl. .1.iph.ti14de 'b_<JIia.1..emici.cm~!fw '* *'" n:Li:te ~.ului. *- .3 0 cltiLU'i dJ~ la.in. * ~-ufimiU.. de . a] .l!~ m.~ §1 3i. " m Qclnul I]lm]ja.'.[.<W~ :p~n'~ mmfl'rCe:re. mtQ~re. ~"$e s. R.d~lcu. 1. '5e jll eiil.- Iia. ~ 11:1.at9!o'1lri[e a.ru:.ultim.de [ant ~1~2 J''lo101[. ~m.eoda: clme 1.~leij4 ipicior-u§e. uH~miUl ~ch1 .t. p1~ UA:~t:f]e. ~~t~ i.dCl'1Ll~ din cl'n.k~ :ful picio~ilJ!l :m:~e· I~em~.U 11.U~ dublu: "ud de ~an~.m2e din l~m~p:J!.ai[~p~tep:i. p.~Dd:uJl ) se C"ro~etea'lA .'~ ~ lam~ :seCFo~~~".o1!:' S din :r. otihiuri d~ lan.die bi1. lLpicwrn~ IDie ~. se tel': rindW. JIl ochi p'enlku mto.elUlut~ cD.e dwui p]). cl1nlan\ ba~ .~.J1~m. se ~~ma rind:uil ml'ill:~.2 pleim:u.~ 1 .~1l!.11..'<I.!." " R.rgin.2 ~S:e. cellj CiJe lan~ ]:i~!'!.T!. de l1~tlulmi.dJl 1 d~ Ii! t ridu~ : Sf! 'nlflire: l'['1j~e *. " mar.U!!j\ laif.lb~eseCIO:(jlet.~ • + ~an" j.il:l .~ S:<I.um.e:.peutfU . fisa-tepeste~ '~pl~ de OOll'Wiie Plaxi" dini3!ce~~: se crOlii.ge ::I:e:p~a d~ ]f1 ~ ~j. :2 ochlurl .". (l1'Qil!teflil1:a Jl ](De ~ .li ]a.iiclorll:§ dublu ~. ~].lle!i:lOOe:ut :.aJQ['I. I picio'l'Uii ~cirtrrll~rn UIUIb].~tr.m"lMQr.ri dl~' lan~ pen~ into<Urce:r-. p. de 3: d~ A~n~ . ~l'in. Se .da a!~ 3 oel'Uun d.':2::.nt d~ .~w.'.:!:ep:et~.li com:p1etareaJ. inlllrma'il:oa'nlle .'iU:!l'ink: din rlnd1l11 . "mi{: .a::: if< s.~].eje:r :mod.2p. Clel.]1w.iolrtl:!ii.· se 'Qll'Oijet~IlJ~i7i]. ell :g. mic ~.pes~ 5" Ocll:h:. "1:: .". 1 iP:~Ii!~OrI1lji. ~ 1 picou. ~i 21 P'lClQ1'!l~~ m~:!.e lan'~ cli _ ~pUlui: a· IClch. urm. mul~ a.ol':Ii~ ..iorUlj:millL't1l ~ii ]1 ~chi.~ll'e .i (dlL?~uP!l.d *.e :~~ b:cl..tn. Ip'k)lol\l.id.~!!: iii: ().!~".bridOl. pre. '(iSe :ia.ltipb.1' 3 de: om: .iit.2 Se cw~tea:zil j)]~ n.de 1111 * * .c.gme.t plus Q:i'lntl de b~ii J:.Cblu.' ~" .~ lej:~i" d!m.~ dcbi"Ul'li (Till! l~JlI~ .-' ~-e.i l1: fiuhiuri de ~<iin:~p~:n:tru intoaf9el'1'e.lu din mal'gmea tindului p. _ _ Sie· l'~peti· 'ifud!." ~dent. .3e ~epe1ii.cUe 1 1 * *.l.tl\'~unmuilt:i:. dndiUoo:Ue2 ~i 3.a pJ:eliill'W madel.io:rn~ duble 2 pici:Or1.:!.:lot'llr.e .e·3 p].:lJr]t .aJr-eeTe.I1~e.. S:.Ill. B.61 ptq:!\5 5 ."" .:i: __ toid ~.~~..O:IIJl j.!aza Ipk.ll 2j.~~z§! unrtnd de 'l ocli:iurl de l!l!.l'llJ$.tt!'K . tQ~ .plu doua oc::~Iud p~~ Be ~ij. 1il:Me1~~''aid'U diJl . .e ~:t 4 Q~mll. marl in I?lC"iQ.:IJ:!D.~ 13..~3.[~de [an tffi" !i~ ~!idB~a .!: s~e p..piciar 1.L de lant ~p'l"rU oom~ d. ell . *la ai 1 ~' d~1r'i ~.~mll'~~'ZJ 2 ~icilo~!U~em:an.odb}. * m SE! 1.{[. p:~~.li:me :J.este :2.~Iie~d o~bi!'1!l!."e1:"ITJilno':). octhh.e c~o"]JG!t~~ii~ 2'pi(li'o~~J~mi3(['.l'r. * ~l S1e~ml dln.Oli.'3 ~~ci!ol'u:\jle:mic.re. un1a..rrl elm ]all:1l.I1!l~l. '1L'.Med~~t.ubIu *. :8. p..R.grupul . * miel .i 1:ant:.l Modebd 1.~e f. :~n in- toli1I'Ce~~.\ r'iudlJU!i cu 1.a cite 1 l'~etii de·tla la ~1~mteil!'m:i [~1!1. {(laJ'oe Sf! ~:cllide cu.e'. i!ro~~~lila 1 !lOU!.1toal[i~1I!'i ** -- 17 I '" I'i • .gil! ~8p~Hi dela la.e CrQ~flt~ ~ :2 p-iciol'~.ln~.imol Ql::!h~ [lie . .:~: 1'1~~twi·~ 'WHil1~I.ele 2rp:ldoi!'u!jie d~ ma.c1e:M. iElnt ~S~ rm~e~~ 1 pidQL'. se smi1! _ p~t.u\lu Qiiliiu.i 1il~11L [~n~m..s.pic.

<IIgin'il!·~ :5 pidoI'iI::li~E!!Dii~i .OJ:'tll§le~:ig'i: $Ifi V'.DlIai:.oFm~m~!. s~ £. Si2'lCepilti de Ie: Ia ~iset!!ml~ni rtnrl!. I = In:al. 'lecEtd~j!l!J.o. hi.~~ ill * ~l sa term~l *. * p~o:rl1~ mas~eredu.dl7iiil~ oclli din lan\ul de :Jij~ii *' --- - ---------- _- --------- ..::uwma'l:Q.e.4 oclrln:a::i'd.e lli4 .u~e d. 1 .E'ul pic.~s .oru" ID_ar.t\li.iB~ ~1. de m:ax:~e~i :3'oob~Jtll!l.i!ltlpJ.-n.s *' .I. Se ~pela :dnt1:urIlt! 2 S~ . ~ant :. . se Sall~ p(.mitn. P~~i.C:im-u~ m~".:I~se C:rO~ewa~:i :2 p~..:bl die la'D. m~e :Sl~ ~O!jlet:eaza.eillizEi un lamw~ d!eb9J~ll! ]ej. dJ1! .'l Jikmt pef.e: 'r.e l. !5i.af~. lMt ~ sf: sare p~ste .] *!l'i se. .cil:'o~e'tea. B.2pie~mfR.c ~ .In.m!.eliea~lI 1 pi..r :dndm..i). de pen~ UilJ *" .pen~m :mt:oar. ' i 10 III ~!)')~li.~ Iiial!:'1l! ~!Jl 1 p~do[u~ -m~:redU:5 . 'WUpulni .a:i.P~dOiMl~ mi:c ~[nla:ll\~ *' della mijlocull.['an~ pen:.e:nt S~ 'G:u'Q. pic1. ~a Ii~' sa t~mina FmdU]:. Ri.o[. !it 1 ModeluI 11 ._ dortt&~· !dJb.eT d~I1~ ·de' 6~ .ri*. . l!a ~l sEltlennin.lpul de 4 piciOl1.Ru 1n:~o.p:idOinllinif m~c dem~~" @.!fite . d~m. 1..of m~e ~eaus I~n !Ill cinc:-llea ori'tili '* 1R. ~Ji *. pk)ioW'~ m!~.ulc:!II.. ~[n'11antu1 d~ matgtJl~' t~d!l~ Cl} 1.~u .rile'4: P1~IQl!:I]~e m1.I'O!i~~~$i :. ri"e ]iin.e pe~1lie! :2 .to:r!>e c:ro~e'te<lld : 2 picl:oru¥.a~.a rl:nd.nnei S'I:!.2ocl'lll1!J!d de bin~ .!Jll!re.~~e!' :3 gc~':Iluri dm [oo\ul de baza '~i in oeruul I: comp]:~tawamoa.[iIll u:~~ tOr s. ill ml1l[tle~i lp1ci. _~~l11i~l grn.eaza .ilint".:1 pi:d~.d1.: ]licl. ~ ~~~<IIr.~!i!mailil in . R. .c:i(!ru~ mle in pido~. l~.rida de .~iR ~lC:hfuiU!] r~!rtA de ~e term. .picioll~~ic In l:l1ntul de ~errgi~e :iPS O'cbii1llri de [an~ ~ t'rU m:W~~e. io:wiJ_we:r.e. <2.a.0IrJ1.'I :1 .ld. it: :!1~ 1l'liidcKrU~ * *' .m al .~ 1 Qcl1i de ]aD~'!il :2.l.l'~dus~· 2 * och!r~d de' l!i..och:i d.ln~ :rhtdul . 1 oclU.e ~. gine d~ij.' e 101 1 piidOF mare . . Cll ~ 2ocl)jji!l. "'_ illi:Dlal"e' 'dre Ibaia.1 'md!.e b'aiW. p[cWro!iml. ·into~c~.~~_l .rrdito~lp~..e ClJ~eteaaa un lal\t~rJnd) de"b~~ii l~j~ dmtr~un. de l~D~. pentru *.ll'i.cioru'lle ma:r'~'J 1 o(. " b\Olzi ~e c::m~#t. 1 pk.dublul Iplcl..ecl\1.\fbllll. P'td~lilJ!] l 4\ .cu ~. i . [~*.p].1'I". .t1l.b!l la:n:~ i 2 p:iciOll'U~e mi' de .. pj.&e.2 .~ :I. 2. ..rcere.2ph::iol'l1lI!iE! ~ar"iale.Ell! IiepeW..""Iu:[ oe:t>aza ~i :hl ~cl1iul 1IJrm:i\. Se . 4: oobimi de laut com..ul mare de lil'.ul cu 3" p~1:.Jl p~clti!. <td ~ i]].epeti 13.J:it.'o:rt:f~l n:iic.:Wil'u~e' n>ari~n.~oruliie mici.~ se saxe ~1l~ .i l'ti1!Ciw P[~ en~i .~du1 l'I'ecedient" 2 ochiu:d de'~an1'~' ~~nwdo:rlJ~ul w'e se CJ:t'lije.~ l!3!1tJ~ll"ril i. 1 Pi~[Qm~mlc Wb.c hi. *" a..ei~~'iU. * in * *.Be cTO!leteazli .2 p]. inbl"lda de .p~cru(l!'UfjO n:JiatrQi ~i 1 och~ de lafi'~!.o.i] Se I"~peta de la.~i .l:lpiclooo. .2.1"u:!.Pj. "l!intll:!l de .lant1l11 de m.odlliurI din ]ailr.emaci i 1 picwF!t~mic in. 2pido!['l4!le WJltl.~ oclUul"ide Ian ~ !i~ a pj..il.<1 :S. ~OI'U~~ II1ici. la.pl()1qru~lul~ii(! de~afl"gm.~Je!Et@' 21 pfcl. ~rS'I'!!te:rmina rtrii~ul C'i) ~.te .li~~l~~ gem ~ ae SaTe . r:inidw pill'eo~. ifdIiul'i.ciQ!!'uiTe.. cle * ~idD~:(jiUlmJ:c.~plF clo~1!l!iiMi!1!ma:we UrffliitQ[I" Se~plilii. termini' . ]J~ci.a1'Ce:re.Ql"u.ior~ .~e!i~Wa. och. de la gklc: 2 . Be" li'e:pet.e mid!. - !ie~Q~l2'teadi.~m~Qere. R.* ochlllfl ~n. eu 1 . :r~ dub1:u ~d:us iSe i tru :wlioawcere.OM. i 1.61!il' aare ll~t~ 2: dW blill:tul de ba:m i tn. .~ d.C~.~~ mMe·:to tU.2.t..~W maJ. ~kior!J~lf!: * mil(! in: pic'iOI"'!il.clom!J sa ~'I:9!l~t~azil: '2: p:iJolo.I~ i~.e .toarI'. m~e~a:dJ 1 Gem de ian.m i~]'l[':' la ~i m la..l$·j 2 {I.1 ~[n odl!Dw~~!:IlC¢ S~ .~li ~.Qm§.chi (Ie 1lan:~ ~l'Jilt:ui.i. 'Reirne 'm~.elE! !:i p~cl. ~m:2 pj.~l~.~' In a] patrulea pl(lioru(jO * gj.ur~ t1~ latl'~ pe~tI:~.VlI!i! . dnOiu] pl'llIcedeIWt S~ r.lC \il. sam . pjJci('il1u~ulm.'~.~i'gi~e din. * :!]l.J!puIDde ..I:ll de ma~~ * *.gF!I. R. .:i . 3 ~.~ d'ttd:nriJe .2olfrl. . ma'l.a::d.2p~ciOf:IDl!iiem.lIJI§ ma:t.oFilil!!i.. de 1<11 la ~i ~~etmh!irwdllll. .mi~ .ei <+= se sat'-.}pidof. ~e rS.'g.a~ ~ I piiclor~'" .£! peE. .~e.i~J[IJ:lre .ti *.B :11 ~ . 4: 1 pi. ~:i:2 p1cipr:I:I~ll!: m~.oclmul de' ** * lan" din.Sitl!c· 3 Pi. rtnd~l .m 'l1l'au~i.oru~m~I'i.p'peceCl!~Il'~ c[\o!i'!wa~ ~ I p'i-' se c1ul"lil~~W1:e !1li 1 :p. P~F cior~~1):!lu1"mit:6li'~' se sare p~5~~ :2 p:ic1orli~1il· m~ci ~:i :in ·umtitO'ruIp:id.pl~Lafea m.pld.e Cl'Q. din t.mati din.u de 4'~ '.3. oclOJ!iy:ri de [Ha.11i1e I.1)~~l'lJl"l 'rm~ '* we de :ma:r~ pen-' ma. IP'1clo:!':~ .2-5.e h. gJ'1!.1~ de m~r:g:ine '!i~] oelli de.l7Dlii.®clliurJ ale OO..l¥il!mar:i S:I! ~eiPSM d.e 1.eu 1..e.ochffi.l:~ de ]n:turufcere.2:.

r.w.3 P.are '1'rJ! p!a:i~l~w_e 1.l!lf. ..()~u~e as!.~ltO~ '4 ocluu.J:] dndu~..- 1Wod@lHI itT Se cro~e'tea:l.d~ ]a~t Pe:!l'~'1'[@~:ifirtdal'~~.dJ~ biilz1!. lp:ic~(Jm~~'m)e :fu plciorn.! Ol'U~it! :omina IL m~..§i S~· t~r~ih! ~UlclIW~ :.se I'~p~ta.dlC!dmi p]:ec~l1eDt. .piciort:~'!ie.t Be Cl:"Q~~teaila lpilcl.et~~a.~~re in p~.. .a.'jlde l~!Jlt.h1l.~tti de la (+. .cere.lj:et:eaza 2picio.2 (lciliuri de [~n~. l'lnduUlcu .~re. " '~~nd 'C'lo!1eta.!!'l:uUJ.1 pit:iW'u~ mare' l[npiclo. . lfl . ~l~ "hI ~ltirl.<l.a * 'om.ic!ioru~ mic ~in.i1'i de la. R.' se Sa1f~ p~~te2 ocbl.2 ::: Se cW'Ci.oifUi!ie' m.§.5 obb.n.ici. m?lre... sa.. Be repet:A d~ rna *hJ.lXii m:n lountu1 ~eblilz.irIDndW.\l]~ de b~ilii 5 .u]~aQ:i~ de marrg)n'~ !le m'O!ieOO~d. picio~Ii]" m..~~ '. .cio~ mare ::3 oct1.B. . patt'uJea oem t'1""tilrnl s~cTo!jiet~azi.e< . 2 . picillrLi(jiliill. ~t.3 oclliui:'l i:J!e ].ie In /oj:'h~1IJ1e . .dd ([hili li!l[l. * *. de lant ! 1 piciorlil:§ mid' .s~wF. '~Qt~arcel'ie.m'h:.te . oo~ple~reamo uli~i. fie r~~t~iG~n~ la ~rir.[' *' *.i de lan:t .l"Up.e.hiito'KcCeTe.~ ] >octti de ~[II~~l :2 picklil'1l1!i'e marl S~ l'e:peUl de la. 1 pfclort!~mic ~n bl!'kla ur!'lrli@"to:are.~ o. '* '* .plci~l"l!1~ mi.al dot].S'e w~pel~ ~<I' * dlm ~tilJjl d~ batZiii.rup1I11u:i.i:uf~ de lan't .argm~·.~h i!je l~nt . * 5 ocbJu:d *~i:.:ip 1m bF~d11l 1!l.fr'lUl'~ maW<U'e~e5 ccbiu:riale lC!.ful:n:id~..k:~.6i~ e!m~e'l'eiil!~:!1 p:ti..'U~ mlc .: nltil:r:e tn. R. * '* peste l).n. ma~e '.re[n g.ormfmIi~ . . 'In.ll:l:ue~5. ill.a:nt ~ 3 pJ~!le m. .le.a[]l ianWl d!(i: .lil'dem!irgli'l:~ :~..e ~epetgl .a ~5 .§ii.1ela]l:t P!i:!Ul.nJf~.~l'gine ~i Jl Ocllilld de: lant p~l:nl! fn to@f'c~~e.p.sub l<lltlit. ·oc-In ~e •.n:!~w 00<: dl~mOllrgil'li.t::2 (l C:h~u:d ti. 1 . lant . 4 .t din rinD:ull p. 2:: ~a* pw. o!!h~u:!.~ dtll"u!il. de. 41. .setel'mbnAJ'~rlct~l 'o~ 1.lfb pidoliiJ~ d. ].ej!el~dillWk-uamultlpl~ d.2 ~.lduril~ 3ljf 4.m. 2~oCb~t1!ti de! laJn~" ..~_a rtnd.'~.2 :p:id.[:fic~Ol'iUi.eli~' ]l 6cllli de'[an.eu lI.d~ IDa I$l :seterm..li! eu IpicioN1!ii .. 6: lil p:kJioin'u.a: 1.e'S oddu!ri de lailiTht~plu 2 ~ ]ant i! ~~j.' r2<l. It.cim'Uiu1 man:! d~ 'm.r 1 odJi~.loclU die l~n'~ ~.chlUl~'[ tru QQUlJlI..Jc1" se * ~e '* * . de 191.:: 1 picl.!'ta.ad.difU..~.mlll de baza.11'= ~i sub de . p~!cioru~ul de m~iI!J~ din.se liLpi.:J:J S:{! ma!:~ maI'i ic 1'1'1 O'tU~J1'! Ilnam n p1" dc 'h'l ~fitl'1I. Ih .m.p~..~l'dii:'1lJ.a.l .:I'M'ld.. iat'l*.. . 'lJ:l I~.oclelullui.iJ.pElntr'U inw!!i. sa s. 'i~ .!~~~ ] * matDJi'~ 2 Qci]:d.dIi.· in '.:+r 3 oc.'J·I~!.<ili(le 'Ul'm~to.u~ [ cin.rmito!3i~e. lama.clli.to!l' sill gr:u...ootlliu!L"l de ]anj. d~ Ia Ii! '!ii~..EI'!W!§ul nne de Pla!l:'. lrll~m~.~ wOlid ULLi't2. mre' .. .!! hl:llt ~ in 'pielolu~:tiil mile urnia. :R.:1 p~cloriU.aun lICindde b~ ]. :1 piIDl.'til oohju'~ urmlitDil' *. t~rmlllArindul en ipi.ll~ de margine .4.ul ~~nd~]u1 pr.<1 ] ~11till: 1J1i:011i ~r.<IU' ]l'esjj~Soclthu.pj.n.e~o~~~~ ]. O.~.8~ :r~p~tli de :]a ia ~i s:e. l!'Ji. 9~'iuri .h!!" 'Oc:l1~!W de' m'lirgme~[ 3: ()dhltirl de la:I1'~ pt'i1lL1tirU . 0 j.· sub * *. ) .e Itt .t"lil!. .t~~e~.'Iplu.. !:!U.rgine '[ ffi.mle pefit["Umw~~re.5 ·p~ci.C ~~I. piciOnY~.mad~. ' S~lL'll'peta.Uli de ~~[l.ea o.3oclliu1'i de: ']al!l!. se salle p~sm .auCl'uluiOntrod.' .piciOl'Il~e mati .Ie s)l.cl~ru~ m~ tp.l~.' ~ 1 p:i<::i'ciru§m.lclOr~~ m)~re iliLP'](1jiO. pii~tot'q se Blr~p~a~: !ii' mw.il m.®oare .l!..rf!.d . III ul'lO!l!8!to~iUiloclJii. d de'.~.) p~ato ~ . *' * reere :.~:.?iQ~ :mf~i.rep. pe~ e lan~ .t p~n. ~:i ~e: te1"IlIi.mil.3n din.l:'] ].~ de )uele ul de~ ~m.!l'~~. . .r!ll!ie mar. :2 " . *'.i!.lI.. a•. ** Se: I"ep!.:rupJj!I!l'.:['g. uni~~ ~ 3.l~e:m.. ~le 'flep~t1i .5 l~chiHrid~ l~ll.!c~ de lan. 1a Iii 5e' ~erminti .2: ocfublri diel If!!riti' .' I'I~ 'lO'di'li]J[ii de l<lll:D.~.oeltiu:ri G:e lant. preMdelrut.ch~u1 d~ lat!.lan~ ~ tn pwclorlJ~lIll mie se gl"Up~l:i. e la !jl~.. .~. * *. J[.i am l~tul de: baza ~ :1 picloruij.pe. pweiii.~azj.l\ :3 piclm'9~e in l~!}t.~ri lanWJ dem.sl!l!sare peste Ip:i~oiu~~m'l[l"i.. m~i.o~U!i mare pe sub~~clo.~$m].~[ntoa. It.[li."l:..lJoI'lniitornl ~i1.l'fuclmp£lei(lede~t.2: oclIiud . * penoehl peste ::~OI'Uij' itol'ui m.!asuprOl f1. d.1ih.t:tn. . i mit ~.u .g1.. de. l'IDndul p:.a:JJ.••l~' :2: p:~o~o~'U!ie marj f:n .t~. ~. Si. . d m sesar~E! pes. 1.ul en l.ret:ooent .*ipiwo~~~_ma)ri.~ p~~ :1 . ~J s Q~liiuii . l'9 . '* *..i. I'indul . .t •.nt..de ~.s l~hilL:IlI. ~ in uT'JIlaw:rul.QJ.lin.5 :picwI'~~ 1 'pioior~~ mile Inplci:O:-l1:I.l"OIll:re. :+: ']a ~i S.e: ~m1it. un 13Ilit .Nred~.. s~ ere~ete:~t:za.~nlrl d ]:tln'l~ mefftru in~hll~!r.ul litb!lt~ pdrm:1tl.el: t~ mini dl"ldul ~~. p W:. .ec:ft dent ~ 1 oe~[.:rule ~ 1 rn:1.lD bin-ida dJf. Nicl.c:.r.c: e.tt~ ocbiMl' . G. SIli8/...~.I: Se cil:'o~J(!teaz~m p~ciO:~1li m)(l :in brlda d~ 50d de liim~ din . iii . . Sie .mad. ~'1mju1 mar.4: ~.e§i 1 odll.d. lternmm C:I. I: 1: pldotu.ciO'l'~~ mic' in lanl'!.. . ana: .]'!'! ea~.!1:..d i 5 .l ~ ]1:'In~ !ii:..ruIiWl : ro:are di~rfudul 2"pe :£act.5 . .a.c .l! S<lr~ llttidi. SE!Sate' dE bot o~e ..Uli :mic .~:dC'io~~em~. i!J~ n'l:.l~jel'j din. lp.ulm..1 ~fi'Mi.ol'tl!§e m~i.

~ sa termma. Jt'h. urm5. _.U'i" : 1 piciO\r1ll' lID\1.al"liine !ii 3 o~. dndlul em :2 ochiuri de 1.maul p:~"Ce¢de'llt. 1 . in gru.: la !Ii s.p~d~.de' Ia Ia ~l se Wr-minll. ochil ill ]an1u]. ~ in. piciorl1§.picii(l'I1J~e marl. m:toa:r- s:EI. B. cere •.l.Il.2pIcl. ClUi 1 piol.hiut'i de' 1a111 pen tru In.c ~ Ip~c.aIn .i~ segfUlpl:!'aza."epeste. '5 .de b~~. mle ' bl.~: Se cro. de Ia Ill! :~ 50!.u1de ba:zii. R.ot'u.w'eS! ochiurl * * c:ro~ete. ~i Jiprclo:ru~m. ij p. pi.eaza: margine dm li.c in p~cioru~..tof.nt . R. C:'Il~: de' margine ~l 3 Qclduri d~ clllrn~e 'w.:ln 2_ picio:rU~E: m~rI. o' :3 R i termiilli. din l'~d'ul p.picilot1lli!jelIulri.crO!jlete :I.ma:t'e in al cincile.1 picioru!l mare 'it in oclli.lim\ul de :m. 1 plcl'O'l'tll.~.~o'rU!jie.iS .tor . ~ d I' j_! ]cU.l~mi~ in oabitil urmA:to:r . In pic$cu:U§'Ul mic mm:itol' 1 pljcio:rQ~.in~a rln.mare .eaza 2 plcl. 41 1 picli(.e mari: 1 p~-.:2 .' 5.cioJ:u~ul.:e-de. 1 p~ciQl'~ mic in a]..icio:n1ll'e .ic ':hTl! l'ida urm. plus 2pil!ntru completare:a mod. *.t *.a:rl . 2 p:iciom~e l'imrl din.dici In fie~are oChi db~ 1 pidoru!i)' :t. segFiU- ~.~ -d.i't:bare.a. in picioruliiul mmlooir ~e 'ea.i'oru~· :m.e maPi hi.3 pl- tn'eCie~nt se C1"O!jieteaza: ..e' ba:di !'Ji i11 1!U7:!iiI! * .se gru"peIB7. debo. :+:: 2' lochiu_rii de lent. 1 eehi de lan~ ~t 1 :Pi!'1l0!.1Il1 mic se grupoozii.i!xu. hl.9. :2 ocblll!!1.: . nndul -precelillant.§uil:m~(i din _maI'g. 2 I::tliciorll~emu.l mOO:<llii'cel"e.e mJargip!e .eioru·i m. :2 loc:h[ud b mad (a.1 :ior~e marl: 3' ochl:uri de! ]i.l'1L1~e al fmdu~ui cedent .ul de' i *" *' * *.ocblrud de lan~ cio:rl.e lanl. :2: .dJe.rcer~.lrma kll' S!~ . ocbiulupmll. :pieio1'u~1l11mic li.Se. 3.gt'upul de 5 picioil"u!ie • J' -. e ~ant pem:r1:..~ in pi.:lntlu]..ari.§leteazii un [an~ (flu.m::hblr.h~'lo'J1J~emad j in g~'upu[ ClZl'IE!'.'E!.eo.ol'u~elLl7l!ar-i.! marl din .1':r1l ln1lo~ere.lbazi. Se repeti dndurile2-5" Se cf\o~ete~ii un . duilea ocl1li al Iflll'~llil de.hluri de ~anlpen.to'l' se .. 1 cehl de Ian] ~. mt 6 OCi]~t.olt'ufje' marl 1 od'd de Ian t.ul de..pw. R. :2:: 2pk:i. se s<ne peste :2 ochiiuii d.oru!fe! :m.s. :2' pi .8 ochiur. *' .1!Il d'intr-e' cele . picior~!mOJ. intoara'ce:re.rull mi.: 2 piciorn.i..~p~y de {I 'ochluri de Ian t. Soe * * *[~ * :2 picio['u~e :mad hi.ul maj'!!!' de maJ'g:i.. ~i ln ochlul imll~.i. *- * rn~o.t[u com.!! de :1 oclriud de Ian t I' 3 Qcll~ul'i de lan:~ . se ~ali'e pest~4.'!' ter:-mlniil rrndul eu 3piciol'U!lIe mad. 1 . .orolfmic' in bl:ll. * * d.l..]t.m. l'\epeta d~ :la * Iatn*lan1uil ~ii se r~l']. R. oebi d. .5a. j!~' sare peste 2' ocitiurl dln 1..~u1 die margine 5 cehiurl de lant pen.~ciQ1"Ii!~e marl. Be fe:pet~ de la la ~i sa t.'e ~ .arela!il grup' de 5pi.am\ de bazii leje:r dintr-un mwtiplbl d!l! 11" plus .oru~ .eluluii.e .!.lOl'u:~. ml:c fn brldi.lptn.<ln~U:[ de baza. t.i de lan~.i din.'u.in.2 odrlurl de lant ~ se Safe peste 1 pic.o!f'u!i mare til'll Oclliul llm1lato:r'.t~grupui.are in piciorw~u1 mie d.:~l{!te.~ hUl:~ pen.[ciOiUIi~ mllll'ij de 'I pjd. 1 picJ.rept1l'lii. se sate din RQU peste :2 ocbi:)l]d din lall~ .e lan~ .Ui.or ISe ~peta de la la 'll~ se 1ermina dndul co 1 pici. ** penb. * Se[epe~ dndudle 2 §l 3.~ tetmlnl *~ * ba~. se sMle pe~te·.: ochiul'ffi de lan1. :2 o:c:.rmator' Se ~epeta de l~ 7(. mare : :2 oclii'uri de lant. de lant Iii :2 'piciOfu~e mad Se :rep!!Ui.iltu!lui pIe.: ~e sa::re pe!s'te 41 picicl1'u. ~j 3 oc.du1 IOU 3picio:ru~e mad tn ..'l de lant. Ii 1 pici.c~bl de lan. R.$t~ 1.t peneru !oto~r-' oclbliul d.in ].'U!i.ru"ul Hlle de :mal'gine ~.d:u1pipfleC€d~!l1l. p:im 1d1'J:n.Slare pE'.rOfieb~za 1 pidoitli~ mic' In picio.iol'111lj. :+: in plciol'u:fj.1 1 aehi d~ lan\ pent:rt!. ~ se sue peste :2 oCbJ\ll~ din lanfu~.re peste :2 Er~cio:tu~\l!mad p:in grupul de 5 ]:iiclo.1 .I d~ 'tant .rd *' .oIlllIlje :maci in Inail'.hlud de la!n~. d.aI:L~uld.de baz11: III :pic'k'tu~ mle in ocl1~uli u.ln.i:rc~.}.rI .:!lld pldQ1'u~~ maFli :p.1. .Q.~ mie .:m pests pidor~ul mire dll!maT'gine ~i 2 piici. 1 pic-io'~ run. .azii.ema:ri . 5 piieiar~@ marl j.*':2 ocbilUFA de laJrn}.3:: S"e c. ]. OCM1.l'~cedent:.2: pidO'ru~e": 1 p]ciol'U~ mare sub *.ad 18e cli'o~t.pic.. R. mm'e ~b ocfui.O:L'Il.l 2:p.n:l:. F~d : 2 2 pi'ciortq~' dbl rlndtd rU!je m. rilldul.n.! 2 p. mal.~e ma..1n'~.toa.2 .2 pido:ICiLII. Ul'm~tor se aro~et.J. :3 ochiul"i de la.c:io. 2 pleinl'U~ema. .pletar.Ol'u¥.w:i!i lej'e'I' dtntr-un mu.lan1 ~1 2 ..grupeaztt : 2 p~clo:l'u~em:ari" J eehl. .Be v:epeta de 1a la ~[se m-mlna. eu :1 oehil de laut p~ntru into'a:rcere.l. pjcj~ru~ m~li:e'.ll. 2 picimm!je mati.~ lno<de:lulul.at\e S~[epeta de Ia .ne' al rtndulu~ preot:dell't. fIll p~c:i. 1 picio:r~ m~(! in pl~iorililtl mare ufmit..ci Se .ermina rblrIlil Cl1 S plciol:U§i@' arl i\n 3 ochlurl m din Ja11~ui] de :1ll1itoal':.plcl. se.til.¥~ sub ochiul de tant se ea:zi " .i Be s..

e.\!i_:11~ din. 1 pk:an d. 1 pioou 'de 3 Qchflud de l!ITrtt.om~¢' mill:t.UI'- 'e ~are :~~') *. rtl:n.u de 8. a~~ 5 ~ s~~ Inplla ~ctn *- co. fpicl'. ~arrt1Jl de bazli. plus :2 comple'tilrea JIW~ete~ un ]:an~ deb~zli 'C<ei'l.i . 'Sill! s~re p~:b! ·i fie: cro~~ooo\ia.tri ~ ]antp~'I':I.~m:~ de lim'~ oChiul. 1 pi!l$.mina .'ri 1imit~i.ici.8 OchiUl~i. 1 oclli de lan't' ~l .l~ a :rkldutui pl'~edent #.1n ochiul mu I tlPJ.apidO'('u~g· mari! *' *.arg:ine ~i roi' :sf! :J!.c tn ]an\IDde uil rn. do:ru:~~ 'rfud. ~ s.TI. ~ l:rIo'UiIil r dit]l- . pes1l\~grupul de :3 * d~ lan~ . R.h:iu:ri Ide la. 1 loc.·e.1a '* ~:!nd:l]l cu.[ pletal'N mod. Se l')epL'l'l~de la' la se~enniIlo1 ~[il1du~ cu 4: oem~j de la:n't . alip~l. lejel['.l ~ ill P~OO\l ell. se saN! ·pes:t€gru:pm de .ecooent ~ .~ S~e(l~e~~a~a m'l(: d:!n[imdU] 1 piciOl"lli!:1!Wlc pr.Al[l'u!ioo j o'c. - - --- . gclri de ~~n1.ilu[[~ tnt: :3 Pl. din 1~~1ul dl! b~~a ~i inocll.:3: pido:niij'ema"ri c uni V~~ ]. ::I ~cMuIi de 1 plclol1l~ _mi. 1 ochi d~ta.:3 lOc]1iul'i de liUl~.ul tt1l de Jl \'LJ'OOre· :rr$ din.n. rIC.e la la ~i se WI'm. 1. '* . 7 oollillu:i de laJ!.'dul ctl 3 p~.ul u. * umite repe'ta de ].[ ptcioj·u~ mare. Se l'epetii dl! .nt. . Ma~~.imjJ:ul prreae:.lioruJ.hi di12].tEll :U'l:~oar.rt'eiV!.f S~ Npet:a de la la i'Ji SJe!ier-' mIni r:i'n.2.oI'bi!!j:ul nucurmakltse· . ~npi:e:w"l!iill.Jli de bl'l:21i ~ oc'himl de ilii!llt.p1Ciar~ 1 pr-E!ce!dent. la ~J.at S~ * m1c 1JLrmilam- *.i1I.de ]:an~ 1Il picio:l'u~: .1~' mare jn (Hl'hilill. ~i se b!r.piC'lor~~ m..tol' SEl cro~d~a:za.'RUe: Jcli.ne !lit 3 ~ ~e d. ~[ .n.F.t'U~ull c 1'll1c de maT'gili'li~ ~i 4 ochb.e sate de p~ciW'Uli'e _mati ~l Ipic(lu.e .~f:lnt.fh de ~~ ..e la:ot pentru t :eiLza [ .ocll!iud d.pld'c~u:~u'[ picl. *' !pid~niJ~e marW * ~[ 2 21 . *' . I ~ :.c:io:ru~ m.':I ()<chiul:i de ]a.p~[It]'u .~nwa:roolCe. p1doru!liulm~c Ul'marto.' m01tU'e.+.QI1J~ mrol1n -.e e dill Jimdw pr~cedent. Im®i C). 1 plci:o~'u.i ~~ 1 pi. K.cinEl: ~ldnd!ulUiprecelient ~ '1 lo~hiut1 de lan~ -.i *.~w ell 1 pliciorll~' maI~.olrlli!ji m~. It ot!: J!p:~- m.lan'll~l.t: g~up .. se saee ~este 5'.'J::!ljTha ItlIn~. lL i .. p[ciOrU~m~ll~ in' p!i. i!l1picim:~1!lJ mie Ul'1'llitQl~ GJ. ruebaz:ili.te\ - . S>e J\ep~ta d..ant Ie.b:imi.Tu~ CJ'IO~~teaza un. B.mS['IE!! Se rep~~ de' .a 5 .!.lre d~ m~.e lan t.b~11 com~ 1 s~ "'.eb:u:JUj.tQr I peste ~e .~. - =" ~-.a *.i di[l.:1. 1 ochl d.(lJil'1U~ iW:aro~ 1 !oclti 'de lru:1iY.:nt: sa s<n:e peste .ri mod. mic fTI..ch'l'U:\j)3· ad in:]al1LtJl.m. .Se * * suh· . 3p'ici:om.3 Icc. 8.inii rindul * *' * * *. ] picior~mic: in. R. - S~ re. .d ur • 1~:i!ocfii din.e lan*Fl!e.rl.elmiEla l'iil:<cl1!li u . :9:. *' "* len.Ort:!i'jl mareirt cio:rll~mic in .Be a[\~!ji~~!!1azi2p:icifoil:!i.eluluL N..l'e wMgiirte §i 6 .loru~ulmtc de m3J:.]a ~i set.O'c.u~ :l!:l :I. 50: S~ CtQ~e:t¢~z.ic 1 p. --=-- .il"Vl! ~ 'Uni:i~ Se re~ta de Ia 101.pltm rindurUe 2~.n~ p~1:l1ttlhltcatcer. rotc fu bMd~ dE!.lJI:i de liiln'~ din. 1 olC:l'J!i. ]. 2~. pe~te um£it~~e crp~deaZi Ip~(l:~o:r~'mjc::+l.plus 4 ochi1iJl'i <I.8: la .Sl'up~<lza. 1 p~.eo .tl'U in ]pid.elan~ pal'J.e utB. eehl de l~nt pe-nwumt(li:ll:lcere.:: Ipic. .1 p'ici~r~ m:ic in ~h:. G..ntru intoar- *.lI.dl:..CJ). la.I :p~do!fUffe m 1I:r1 tmU-e !Lt.Q11 ~ la:L'l:~ '1 oc::~1il:UJti Jan.~nWu.~hjut. 8e * * -.rgin~..iJ)Je at la. :lp:~do'i.iml '~:I"m:1!.l~itntj ]. loc::l. . ~..'e-. ~p:i~ ~.u~ mie in pldo.hi htt~l"Cel.l·mic in o1lI1o.c ~n br-Ilila de l' ifll'c[ul\. d~ mal"g.intQal'ce:g'e.ntuhiL~ deM~.se~el.3 pidor:u::~e mali:'] ~i J picou: Ipid..!ll d~ m margin!! !it 3 ~abi\lri d. multiplu d·e:5 .i1ea oem al d iaIn\ulJ.iud </fi["n * malIe.i uri l~je'l' d.ail:~.ce.lI~emati [nplcloru~Ull d. se t~r~ m:in~. pictorl. . [a:nW] de ma:rgir.~.g1t:lIl! in.ciot'~J!11 n"£irn.P~11 e larJ:~ !I.ciortl~ma:re.

w o~e3 'C~Qri1.e Si:!re~w.ul 01.aJr~de lant ~~.t s.t. brida 'd~ . d.n.1 Picl(l~u!li mar.llJ~ .e .Iit'9.b:r.2~i a lant. din.e m!u:gine ~~ .1 irrli~]e dl! .'~d.och] d. ffi.arl .o. :l"~c. mare. tDil:.i r~.R~2.5 o(!niinJilti de la. . u:n s~·'Oil': mlill e'i~a.~mlii~ .~j se te~ln~ :r.t.l:. . .t saemp ~t~~a 3piciQru~e mart tu:l:~ie*.'~.. gt\'llpID.l'i ale :]. urm~tbl'~ . (t~[an. :p:idOflil/fm m1:t:I'f!: 1 pi.ma~e I'~t:lt.are p~s:te . *!'Ji ~. de oc.ua:n~ Eien'kll mtoaN:cer~.~liJ!lld 'pN!c~di!fit!i[ j][ . (cUe .rdnrlin:li *.ari.SiIll l'ep~ta d.hiul'i de~an:t i'.'t]~l!l'J:a1'1! in oclllul !II...Oif[lJ1!ji ma.2 o~hb.i~J:l~ . mad din :rbldlu.['ai~!3!t:!)'. .Qoo~e mid * 1 ~~ !i1 ~ de. .' t .t]il"~eteOl!zl .gl'U])l~t. di:rl ~a'l)t:ul de b. :3 ccbiUri de lom~ Se '~e'ped.1'U" mare In Im~ de . 1ft.~d:iiIi .rn:km eomplet!iltea ..se ~lJ](jd1dilLl] llN:I'.8 Ocl:r~'Ui:r~ ale ~~n~ld)lllide bazil .l~( 'd~nt!ec~Je I: pii¢:i!~~e dieS 'p:iclo'nl!~e mart unite-se ph5!I.diellll~i. ~~~!" luI ~I :2 G~iurl C:~ ]ali"Ji' pen~ ~.e Ia .$e . I. d~ir:II rl!l:tlulPl'eced~nt: 3: oc::b:i:u:fl de la~f ~ ipiclo:ru.~i se ul dil.QI'\IJl~m~-e •..anti~1l1.~' de ba:za ~i in ochi'u] ur~ *' '* leje!tl p]llls.~~ Q~M!. m~·~:. 1 .e lroll: .is *.~d~ [~n~ pe:n't:r..pi~mil'iU!ie n'lari Gam' se~l!l!fl~C ~.t ~e o.de~a:nt d:i~ r~~du].:e ~O]: In :2 Qc'hiu. c~O!ietea.~~.S Oc.t ·pe.0m!iie mi:l1i' 2Qc:h~)tl!1I'~ (i.e !lie ~ l<m'~~: :m. micin.. 2:: ~pul~e :2 pic:io:rllJ~e .• !al'gin12 . D..t:r".e]a la .9: oehltIJ'.GJ)1 de .fud:l1ll eu :2 pidltJ.~n4Ull ~·s~d:nd ~te :. Ullpe~zal..Mll'e:*~e "~ s:m~ ]aer:.!iii&- . ~ari'tu:l die haza. de la '" Ia Se! te:rmmar'.. :. p. 1~1 plm6I!i)li~m.~~a~etee!Z~1 -p1ciom!l m~e in: ~t'hiu1 d~ .'ai. ro:a:r. dOJ"I])!l.le i'C -- ---..4 picl.~ ]:l~.Y.2 *~ .n1 ].2 ocb.e l~l.3 1"1.mili'l:a.~1 preC'ei:le)f.b!iu:d OJe]~n. iSe~repeti!.!ilet~ii!'Zi .c.tOaJl'- re in :lent· marl.11'.~ic 'm o~bin. _3:~: IS~ . il ~n picloll"lill~. ]MJJ·tw d~ mJlrgine ~~.].e 3: OChii~ru clie hD'. ell ~.(II:: * lUiaIe 'llnnill'bn:..25 . in- * len- ::~Q[U!l' .e m"o.!!1 .man uIDiW' .l loclwim~mli 1~~1 de ba:z!i ell ]l rprcl:())..MOod."~'Il:mulijFilU d~ (3io~hluri de laJti.!.eC:l!1r:e oclIi).rup1!lilui . 1a* * I .~.:ktrle~ oWii.~arll$:mlc.R.. us4 ba.~dn:m.icdo'll]Jf~mali"e~3 oebillril. R'.cl~emad lurl~~ in..U&e: ma.lilr] din lanj.lI:!JIad~ B ~cl1lUrd. mit: ba~. de laJ.~gmP1e~~R\aJ SeCli~.~[ 3 {lcninri tl~ Iant p~nti!'n ~fi~o·aroeFe. ~e' la: lao ~1 $e~er.~:fe m)!lX'~ 'U1"l~t~ 'tn.ie lOil1.ma. de maJnt~ .or ~egr.Ii :2 pi.ui delant: u.~.dir." 1~ '* *.. 3: S!e~arre peste ~piwo:ru~e '1:1] gt'upeazl1:4p]CiO'l'llJ~em~Fi~2 cicblurJ' tie IM~ ~j.nt: pentlu .:r. deQlI:Ui IO~]IUr.d'lll 00 1 ~~e:i. ~ .a~ lfgirne 'I pi~ ~.OIII.n*~l ] p~riku'u~ w.plcl0mt·(Q~(e m J~ ldruil. l'e in ocmtllr:~. l::1iltime]e '2 odhiu. 2 Ocrui1!ld. Un It!H\i (~d) I~e bad. :1 pkiorll~m~!I':e Be! repetl OJI!li la l'e te:rmini'i. ifip:ieiprU:~llJl 3 oclrlurl .u.1'·f ~ ochi!!.ti urmiW~"e din.sill (:'1'0~za' lelte.m gru(:!: ~:i l[::iicilJ'tu~ ~~~e lrungriUipW.t .1 pjdor~!i in ~~.l1r~ ~ lom. se SflTe' pesttl! I) 'O~ill.UlHlan _ d'e' II): edll. l~.eJhel"min:ate)(a~Wcl.eIal.n 11310- • S~r~ la mOl:c '* pen- mQ.'c.cio:r~fo!mafl~2 O.[W.! .I Ie: 'ire:1.. I l(lnllll "h:h:l. .i p:receden. :]a\ : Pl. 1 pioQU 1d!.u ~tDt:oarc'~ .te (piiclarl1~eD. pl'l1$ ~ lQ~hi:m'i ill:! ~~.!ti!!e ga.1NJ'$~ *.u\lile_a'za :4P.~'1:lI:!'i' de lant ~ 2:pitiorm.upoozi : :3 pl..t Sill! tifarieJ:e .·3 piclQm:~e DUI!!. ..p~:nln:l inwarce.1. Q. JP.l'~ .1 cu ~lo:ru~ ~cJhi1lili ~lant 2 p~t: r ~.n..l!.2:acblurl d:~im~ dl! Sfj.. prim.z1 1.~~.~~. '* * la o§i se 'telE'~ln~ r:iniCill.~ Be !lal"epes~e 2 pidorll_lj.p:rimul .e *' * CI.cionI~ m~e din H'iI:!!!l'l dim rlJI_1l!.a.ate ~. j j )odmlm.i de . in brma * de 2: .dti~l ~lct~ luI de ~i de ~te.unnlitor.ulid.l"OI!~e.WIleD'el:lZ.d1ill!!utii de tan~~i llPido:ru~.[ndurne .~za. dce.~ de lEm~ a g. lp~·c:im'Wi 2 · !!i.~~ 1 ~i.P:~OQI1 trw! . de la!l~ $1 lp~cio!l"U~. !le :~epeste 4 pilcioroie: miiiJr'i dm.~.u.e}~ili ~!l!l". s~ * lplciJo. i \l .:I (J~ljUl']de~' ~ :[nb:ciO!a de S: ochiur.gr~p OIl . 1~ din'.ede:!l.r:l.pl. ill hIlda. Inal~~pbe1ea m~hi ~! l~_n~u1tJ1i.aFn:a...~!i.

m. de lant: s!e sa~~~:pes~ l.u.e.se .e .Q la.oc:h~. lClIJ~e' m~i se: CTCi~et!e'azll: 1. IpidiOi..mini:1l br:i.aLCela~i grup.i3 l!iln~j. R'.{II'IIl~e macd. m~" l~!r'!:t "II 1 picio:l'lI~ mare ge :r.1p~c:lOl'_I1~: mlcin~n1j4l1 delnargin!~ ~i . 3.c~re.i de hm.l$ . 3:: lpiciom!l . m . _1 .le :11 ~~.~ent ~ .a.p!Z~te l 1 p.t]uluipr~o::d.I IntollfCe1"e.e'. R.[g- dci· din j!. in hrida 5: ocf.h\1...2 'pi. 't . * [ l1liliiemJ~ Il!'J.* '* d~ m bI:lda iU17~ !Ii: . Ip:i "!i mk:wl 1 .d~·t ~e c:ro~et'E1'axA ~ 4!pi.uri diml! ]anl. lan. CU.f.Se ct0!itli'tea:i:a > dh1 ]afi~OO de bi.dlui11l'li m~d!§~ eoo!iletJea~..e'l!iiln~ pe:n.~ ~ . maxi: all .1!:1:5i.i.la.m~~:cel. ISere:pe't1i.I'u compleU_l"e~ modill:lulu~. ]iIt gin.e 'l'indw *.al'e pe$!e :2 odhi.d~] en l<1!J'letn ~kl1 ~elB:nt r .\\.9: l.5 . .eC\l'orjifl'leazi I [(11dOirl1l:!ii' mk .:t.11 ~\- S~fre~U. ~<Irl:!' de _ma'rlijif.'i m~~ ~[n hrida .ci.P1i:5t~ 1 oc11i din.epeta dl:! 13.2 ptciom!l-'1l~ad :[1:11. d~ ba~Ji.~mlc *. II.. la ~~.r~.dtil ctl ~ 2' (lc. P~Cillrr:U:~ . *~l . <" gru- 06b11:. de lao la ~i se t:e'nn.kio~5l.] JIllciorU!l mic _~.t din~T'e cele :lil'p:iclo.c' in l<t!l'ltlli d:~mj)r. lant 'penkl1 [niwOlill:cere. 1 oem de Jant i 2ooh:il1r..'Ie.'u§'E! mada:Le: :rhl.e lan'~i plus low_[ 0.ill de baza.rt]ne!ii .Be !Jchi\lr. ** pfcw- 1~:I'e..~~.b~tli. 5prdoI!'u:!jJE!' ~a[li i.fflle m *' '* de *' * .p~s~e: 2 loohiud. sa :sal'e peste 5picl. de la!l~" . c 'le~ il:)_cl11 3 IQcThllud 1~1l~~.l:indulcll1 .idoI.de 5 ptciC!ru~e fi>eo:. Be re.uI. rIndurl. l'i:nd'l.p. U IplO~ '*ecru. gru.~ altin:dului :PlCecooel1~"..c..n-:i.h1I.l1fe dUl m * :11 ~ ]. 1 cehi d.idal.tJOal'C'&~.ru i1fUtQatce.gIf')l~ m~ ~ 2 lochiiurl. It)ntlilull"i: a:(2 !.ntul demarg.pe:n'tl.1~.2:: . l~iorl1l m]. :pidlll'llJi(l!ul 'de m'al'gim:!rll.och~1:ul de lant Sa.pi. 2.ul.i!J. acid de lamp'e-nl. . 5~: Be sarepeS'te ::I. -.~ I'ep~ta. lnW:arCi'liBe. .~:'I1It.petide ]a ]!a.e. ICU .~hi!t]rl d. [fI[ se~em'linl§J I'tnd.l'll.'U~ .~e ~"l'e.tii.o.e lru:l~~.e !~ l~ ~i se~erm]n'o1i~kld.d.r1!l~: ma-res.!.iill'~ p~nt.~[re.1 pki:o:ru~ mare~. 1 ~icioru~m~:l:e ~ ili'lbl\~d'a di~ 2 qchi:i.~ .i ""Il~ mk! . 101 1. de 2 lan~l1:d j :3: ochiurl delan:~.margine ~i' 3.tOr Be ~IH~ dJ~ Ja. . se sare .'i. .Ii p:relemafi pes~e 1 !rm~l!t:Ql" ~i1! :C1!l *. ! e .iiuri de Rant foe' c_~!iieteOlJzi lpi(::i(l:ru.~~I!! l(lcbiiul de lamr~ cl)blti'e ode :2 ]pkwJ.sare _p~:he Ipidol0i. '* *' *.i¢'. pll.. 1 . lan.il{!api~O.u·i de l~nt din grnpu! . ~ malle' ~ 1[ Ciohi d~ ]:alflt. .Will de ma.inA rEn:dul cu 2.in.r1n.de 5 .\!.hiw urmii.l1l.pld~~ mic :In briila U!r~toal.ell. o'cIDuclelant * 101: *§i se~l'miria ~i Ip'ieicn. e l:a1fl~i:il:m.)m.e. l~lndu]. It.2 QclUud die ~an'~.h'u.cl:tiul de mm:gme':!ii 1 .!ii n.piC:lO(l"t'I~ nne in oc. 11: :je:-tea~a ]plcioru~ roi.pl. . . R '* * .d lan'~ :. ] iCIcl1i d.terl1!b1lfdndtt] . p!lelQ~IJ~.do:i-u~ marl. .e lan~ '\jl 1 :'p!ici:or~lllar-e :t..2 ccnlu~:'i de ]an~~ II p.trcl1iul d.1i. grupul de 5 pi-d C'iom!j!e al Mdulu1 prJec.e m~~.mode.lc.ji d.(. ~l sellermin:i .u~m~[.Ilie . Qchiud cllf bmt.:l]jid.l'.o:ru. 25 .l. Ip.~et-eot~a 1 ~1icilJI'UI~ m~l.!:pe1tide ~a [a ~l se iemtina :!:indul C1ll :.-Si2.: "4. ur:miwe:re ~ ~.5' ?~h:im'i de:.]pld. p1cw:l:Ufll] ~in. 1 p'iC:i. 'h'Jit(l!~!.. ]~~dotiIJ.p€tii dE.c t!J!e_. mllw~~n.p~clo~~u]mi.ll!l~s.~[lr!!l.mic Se .'tdacte 3 OCili:1iurl de l. ill U:l'm~W'Jul ple[otl1~ ~ 5 oC:blud de l~n~ ~ .11.m~ (rrnd) d.t.se 8a~e peste' . lllljeJ ~. Jdul 1 I).Qchh.!:r.p1c[QlI'U~maw diin 'grupul1lJl'mil~~I'~i sepr~etEaz.rm'.~ *' ** *.(. $eiS<I~fl' p~te 5pfclorl1~e' :ma'l'l . pe:ll.'e. i![1lp~~ bam. plc}lQm!jima~e.ant d:iln :riJ:u.1111 r - Se Ciro\iieleazi!iun ]. ~. ~j 1.oc1:n.cwQ!j!emarz&: l~ic'jiQTlI~..~ ~ 2oc:hi'''t~'i de ~ant.u.1p~-Clode lrUfji PlJa'r.d l~ciOl"U.~e. :2 o~'njmi d~ lant ~i 1 :p~ciot'll!'ima:re.e lm"Jli d~n~ te-un m'1l~lip'~u:de {I oclliurl d. se sare ~te ][ pl_k:ioi·~ mie.ii. Se ~u 2' l' _ • _~e dll! * ]:1:\ picio:rt!~J\..em~r= d .l~1ill. de ~ pWlOl"I]!!j..2: .§.ds.1jl . pkkt-.i:l'le ~~ 3 O. Ian ~1\l1~e ba~ ij lp!-c]~rUIj:' 1lll~'(! :b1. ft. Selte'~etjjj.om~.iclol"~.~ crQ$ete~ii\j.SI~· 'sam Jl piidoru!J m<ll~ din.'!p~l.-.e. mie: c]e lnatgin.e ~n.i J~ii.te 1 pJ.~ri"gi~e i ill J.e £].e lan'~ pe:~tlrQ '~n.rgine :fiI a: 'oehiu:ri de .ma!!'e! .se \~ermk1i. ** *.s~ ~a'fepes.*3 oerduri dJE! ~n1. . ~~.i. din lm~!l~ *.~ mme :~npic:li[)irl. :iatr.in p:icm!'1Ji~ mare ~e m.mit:. ~. ochiuri.la~.lrile.. Be r~pet~. ~l [14 (lchlul de ]a:ll. preiaOOlent ~e C1iowete8¥.wp~oo~ dli!:!'l!t ~ sesare pesfie :2 p:iciQ~e m<t~~~i tn br1da de .. l~ci~ru~ S~ re- d~]~ni.en~ sEi cl".pi.!:. m~e ma'rli. mare ~ Jl pic:liol'1Ji1l mt. mtijil!~r:::e'l'e. En hriila die 3 pclliU:~i de: 11lil~!l.se.

ISler~cmclle~il: -. * 2 oclUwi de! *' .]ol'~§.oe.ax:-gillJe ~I eu30cl}.~f..I~U'r. .rl de lal:r~ Se..i. ~est.!k~~o[ou§mk In ucmul utm~. l~ .:* Be re~~ta o.'emm model1l1u'i. ·r~. IncW.a Oie2ocwI:l!It'i de.~e lan.h:lliul 1 '. II : Secrq~e~e<I2A.itil ~!riL~e s-a c:m~e£!'i:~ !l1e . ]an:tml d:~ 'b~11i: "5.nt ~ lpie1o. In.aM1.pulul.3 .d·eoodl~l'lt.E!o oel~ ~:pielQ~ mruci :t:n .e...t ~ SEI l>'En"epes.-m<i[':e ~~te. It.2 ~j iii.0000m!UJ:r'i de l~nt.nt»-unmwfiplu Se c~o~etea.iii:r.'[ dm ltlJ!tul ~e b~1i~! :io ochiw 1I1N1:1~tQr se g:rup('laztl 4 P~<:~Ol'u~e mIp'l S:~r~pe~ dje lla la ~.)iJ!..!:tem:tinirln..~o~~.an~penttl!Ji.n.plcio~ EU~-e m~rl ~iI:l oc'hiUl.Ui~e marl. Be.ase].1pi.~:Ui~. :S(!~epeti r:intl~riie .ant pelltf'u ]ntoaJ:'l~e!i['e.tr1il in·~Oiill.ij :n ochl de laiJit ~ ]p'la~(jI'u_~.e d boi!z~ 1 p. .i:_l]je.aIgm~ !iii I) oehluri d~ Imt P~f.ru:"t! ~et~t .~~~re ~n. *.ree:N.h!pidQ'l'~wmicj 1 .tUn.tj de...~.~d)d~ba:za. rfndUl~~.1!ll de loot clmwe role· 2~ph.ind. :\jit sf! wl'minli.a moocl!ulu1: II.kti~lIl~.rlqru.m:J:c' !1iub f.an\ ~t'lll!d..gf.~! Ip_~:~O:r~~ mal"e.ma'l'\eru ~!'I[1J.tu1 debaii f. ~.cu.e mcru:cl!la~e dWi. bdd. dmtoo 2' p!'claru~~ ma~~in!~ud:i.r'!l1!ji man:: il!!.ciorn~ul rm~ Ul'ffi!lmffi'j 2.le:.t!.I._u·~p~cltl:ru!i pl'e~ild~I:lJ~" 2. ciorll~e ma![li in. . p!l'gcei. d. Se:repe1m.ol'U'je. !jill !]J.-ru~.. . d~ m.'.~ ~l3.lcm.ijlo. pi~. .2 }:i:i:C!wr.n. se Sa~epeste ''''.r:in.~ la lantul se . ta.:'lo:r~¥ul.p. .1 ·~!'.. bl' lilxma mare d~ m~.etm. o$iujll:l'ma. gru.Vi.1I. 'se.1de ]<lmr\ . c~e~~a:z.p~:ntri!:l ·mkhi:m:::ei'ie. r. * la de Ia!lll~~[ :2 pki:oro::i\e[.~~~~eaz:a 2" pic~~!t'u:~ m~_rl~ a. 1.g.uide b.oeMm de 1 '0. piidOO7U~ 'mi~ in . 11. oC1hiu.i:I1!.d.'Ii'il' '*' ~~....dlfltr-'Ull ".tur:ip~nb:llJoomp].aroes'ua . ?cn~n.tw del:J.Ilittlil de bazi1j eu I p!i. lan.~:mic :fu! 'ulth!1!u1 oGht dill.mpill.e 6.iJoioll'l11m[c 1m.fit S~ ~epeti die Ia 1a.iP~" 4 ~r.. :ii s~t~nnini ::r'. ~.Iiar. ~.tie' 4p~('JJOfiI~.) de badi~de:r dlmtt''-ttnreuUipI1lJ. le~l¥r * *. 1. de Ia la *. rind)l:lu:i . spatJ1l1j' :pese . ~i inmmap]cip~wui 2 oohiiur'ide l<i.ul nUc di.e.l _ldd~finn~iJJl Plroee.e lan.tn:toa.epda de Ie.km* j Se' ~epet~. Wll!$~ maii in al :s. .rll~! mati.~. l. l<ln.. :l. oehiuwi de lantJ plus.<R'. ]an.~~~wa.~'·cr.cio. mie in 1Jlau:~ul.p'~cioru~ m:are a!tl laD.'jrQiFl! ochiw de m~rgilne ~i 3~(Jehiiu::ri de ].stJfel . 1 pic~ol'iUimk '!i~ 5 oohIDurtll de: "~oot.rlpe:ntm oom. !l!Rat.mi. de mar:g:.:i(!I.e ihant ~a!fi l' 1 oelli ~ ae sa1'i!! 2 ~h.~m u:rmato'r Se ' de la $: IDa. :5 (fdriuri .~. d. ~<mt (rind). * PL'l1i'.. d.tI~bi: chi la.tie b:1l.p!l.a'~ ~ntedm. 1.a 1 ·p:i~. *' gt-up1!llq:l~ 111tr-e . (i~ul Gee lant la'.se gru.3 oehluri d.i s:Ub.i:u:d de 4 . . tn:IJp~~~r.: 1 pido~u!i:m1c 'in.i:rib. :2:. 1l . ~Jem. die b3!ZIIi::.~lin.tlt ~I s.e::l: o_cll. sa !C!OO~eteaz~ 1 . de.!I1'~ rule $~ 1i:rU:~fiizi' : :2pkim'Il:!iiemJ~.ILI:Qul~" astian ~ *. 1. trnrnru:~.e 1~ll~ i sa ~al'e p~ste 2: oddu'l"i din. :3 ocltiurj ~i .ll. S~ ~ii 1!:~~~u1 C'Ii.!iiet:ea~.'cert. _s~·cro~e~~~Z~I.e a1 '*'~~ 2 ocliiud din ~Bi~~m b~~ .matri ~l '~n bI'id~ de2 oC'lilillllrJi de larriit~a~o~~.l1l~emici io 5 pido- dI~. lll':marto~ .N~ :2 (:ldiiYl'i. dul ~eedEm..ahi delant.lEapt ~~ pl1.e~eJ!!E!~W!~ r"Jl1d1!l1 p]cio. 2::* 5 p:lclO'.. ll1. i '3 ~cl.~en1l:i *s:e sare pestl~2 plcl. p]ciQ. B.!!~ 1~_[J~ fies.S~ de lOochll1ri.l'..: p:idp" ]a* '* :mOllie to: m.ln~ (r.~.~ t~fmma_tmnd'W ell 1 p.~.'I ~~ =* :s~ W'O'~~"t. de lan'~phJi$ * *' I!3!l1:tuldeba71l.'llP ~l P~C.gtl:lpul de.:mQIiJllI~.d~illt ~ i ochi:ul:l de ~~~ * ~~ *.~.diJil.uleu lp.mJIW~ !1i~im.p~.du] !()!'U ].icior~.et~~~e.cl\idcl!fl.p. rU!ie ni:arl din rl:ru$ul 1llr~edent.em~i!. m.~pli!ntru *' m. Ili~2. la.] oem. *_ ~<I.00' de ]~t.hwi dn.a~.z~ lifO.()~i]. [notoar- r. .o~l~a oc:ltu!iIid .~clJlru.clam§: mlc 11mJ fllc16ru~tl!llP~re de m3FgmC1!' tUn.z.<!in~~] . :i'I. [<I.. . :2:~' Be inci!:'ucl!ii~azii 2 piq:w'l!lu~e ~ij asUcl: .p~n. 111 ~oilea oohi dlin 2: m::bi~. :§:l.IWa:rt i::U~ gl'Upul 8:.m.~~.od'tiu!.It ~~ 1 p~ciQ'r'U~lnaretn'llT'm<l.ea '0i:1:d d~n ]an ~Iul Oj~ba:~.dmUe .S ~ ~a.gave pes~' .elm la.J!\'z:!.jro. ". 2 '!'lcbiliud de]lUJ. $. >4 p:Le[o~e.~ d~ " ~ ":2: pliclo~m$e ill" 1 oCllI d.* Se 'Cl"(I.u1'mi~or... R. * l'i'J.t:e ate.tr!1l.gm.

. . :m~cl'.E!l'IItru comnle.s~:l:'epeti1 de lilini~tWt~ rir'l!t'i.~ '1 ocbiijll.ts~ mxm.ti *.e :l!iu:l. . . piP.iorl1~ m~.n:. m' :plcl~..~. sa wat~peslte I~: ~cbi.' s~ .ocbl!~rl 1~J1n o~h:iul.~ta de la *Ilil ~ete:l'.a:rce ul'ma. p~clo.loit'!t:!! 1anl di. l:'In. ~1' aOC~~1!]ti 0" 3:: pid'o"l oclt'[ *.lo.i inochllul de' ** : .de lanit.a_ lac .~~o~ete~.h~.- de .'e I@:.i. ]. *. 2 rr\l1clo:l:'u~-e'm!. itt . de . . 1 :m..€! pell'tru eo:mpl~t:area :n\Qd!. n.!.l de ~~n~ d~urfdn.m.ulIJ. 1 ochl d~ lentl' 3" p:icwru_~~ma~.. lan. 2 Pl~ 'cibr!l:~:el lD£bl'i. :J.e mt!~t:-~esa:l"e ~~.:'ll:~ mal'l2'.ertll:mj~t[ldw.i'l..dur:ile~5.] 2~[ 8..!!. mare In p[ci..npFciGrlli~ttlmii'c 3· 'o~thA[:i Iil!e :]an~ ~ se si!/(.i!lbl'id~ li~:r!:rindul pire~de . i" 3 orunlll'~ de ~~p. '1 din ta:IJ:~~l de baii ~ in .or.2. S.1 Pl9'Q:[!l§.~ piic:iorQ.tors~' cr:o. '~to~~ce[l~'. mini "n~"n ":ldOm!clil'~u :3 picio:lOu"e.l~~ ~ - .:2 Q~!l'rt1!Jlrl *' !ltetmtse. . Imc-.J.rn.elll- fd de iul de •.!!:1ba~ li1!j!:l' d.aWil'c Se repe. lan~ de bdz3'i' ~1 l cC!&lluri de~ la:n'~ pl!nb1!ll~'Il. crQ[jle~m:~ 2' pfc:roI'u~er!lan ill.3: ocilnl:. R.lan 1 penfrl1 rllhla'l. sa ~.Cl.n.l.e _ero~de'a:ti1i1l.'W!)I]n~~w t ~sih'fud. d~ b~di lejie:r tbntl'!.u.maoo~ 1 odj dill ~rllt!ii "11! pic[o:r~ :rmn:e :i~ ].ll ~e de mar~ine. It· .u]lPre~w211i.!].ad 1n lan~ul d~ l!l!all'gl]le ~i dent ~.. §l_Sl~' ter~rtar~dtU CU.tr.u:ri d.i'W:'. mtel in pk:l. ..to<Jl'cere.. intio~re. de ~~a _"!O:ru~em~rl.i.~eam.' . 1i'12 oChi_~n~ d~ ~lin~ p"eI'I:17u III~!l"Jl~'.uri de lan.u.e tnp:k\iQro~l1l role:: :2 QclrlI.l'm~~dE! EIlall'gme din. ech:l'up~.tom.e mid. :.. _:lli oen1.~1il~] de Hfal..e.(i!! de :mf. Il.li de.l. *' ** e :2 :m§ulul:mlll.[~ eu 1 proiOliu. *" de: * .d). .iur.tud de' lant' ~.pi2!ite . ~an~ ~J.l!!l ~l:m. Se m j.ta del~ 1~.gced:~mf.'I1l"Qlil.U'u]Ie'a.inli C!]J :2 'ocli. hd S~ 00 /) .ii ~loC'1.a_:u:!rmc din.t.: * IahtUl !Jl lW~- rten~t : die: [<m. * clle lattl.ide' taitt.8" II ::.e *la . ell!.iD' grnpui de Bp~doitll~e) se cro§ie:te:uA.u. b:r'~dil!'de :2.Im_· Iii p~Croit111~ din d'n. ~':pla~W'l:I~em:[w. h1l 3f!ici(lil11~e maEih:l'iTlli!~a~l~e~den:~:.(r'~r:ul)d.t S!li.~e~ l.3. bridla d.epe~ d. 3 c{ili. iJ!e 'l!.Lpi.!iIi[. oo~u1.tl liJi!} mal'e *.ot (at pa. . .Oint!'JmaI(!'e lSe r~.m. ~ilJilltipl11.i de ~_~ saoope-ste 'I p~dO:I'l1:~ma_ri .~ "l ocb.~ ]a.Be ~Ulti~ ~m'ul :ma~ ..~l~ :rlndul eu 5 piciQm~e m. ] 'piCi. ~ :!!!I~ s:tl.d di1:lant ~~se CJ"Ounw-np de 8pic:w:nJliie mJiIi'ri Se * * *. lu~ui. .es~e:lpi:Cio~~e ITl. p~.cill"lliiie Wil/[.D~]'e il!t >iF. . l. 5.c. . d.~~.il1:Orl>e~o~1 10.1'!Il[Cii':b p]dOI'~I~'id ' .o- ** w Se re:~etl ~fu1J. ocbil11'i iI.et:::~'n. :.!ii' se :!lermii:m1i rmdu[cu '~CblUl..tiI7u:mu1uce:re .!.Il'i d:e !Jiiclo~ [lii 'llrm.oem .'i.re. :2:-oe'll:liuri de lan~ ~ Jt~i:W'~]l1: ilt'!in'.i'l.. lJrmiii. *]a $1 =:le' e.t. ~ picll:)fu.m!J m~e * .1!ls ~el~i!i' . *- @lal 2'rilar~'e pil.o:.gm·e!j-l 1 octu.t: :3 loel.p-.e Se' ropeti dela 'fl ~~..2 piclO(l"n~e mad :iW:[O Xl de ~a.iY SElCTQ!lttiliaiai.illl 3. m:P!l. 5.e: 3ocfii..~I..r~ pgsfu! :2' R~i:tl\l'iIJi~~ei.[l'lI5'p[clOl'P~e m_l ur~:ll~~ ISf!" repeta: ~e [aJ Ia ~iis:~t.lim:.mari.o~~e .+. ] p~dotUi :ml~'tie ~npiI~~i['ilJlill~m.epesl. '.Grt!~ m~re in . K\ &.2 ma!f~ fu bl'JJtJa 'u-rma.' .un '. :sa. . . oqbi. .mid. 1 p~clif.tf~lj de lei{l!l-~!eaz§.$J life IDim~~.epetad~. :4 : ~. p~clo:r"l1~ .~icibl'tl~ '~a're. 1 :p:ici. l tmlJ!e ~ "2 pi!orooJ)'ijIi!!=!: rJl1fi!!1~WUi!C. _\l:!. d.iClli . 1 p~~to.e. cl~ ]ant pentrtli iado~I'tll!r-e.a. cu J ~ ~~aio:rll:~e . pidol.lant~ IIIJli(.' 1 ob.[.J. * '. plus B ocli:li1ll'l Iili.. ' de Im~ pe. .1'e'peS're .ant pelJr.. 1.'~<lte l:ilei.de lant.~flp.p~(.to:r~.&.tu1 de baz.... - dimtr:.an\ul de' m al'g41.Sie' c!l:'o~ete~~~a un lant (tto. . IDi~ i .<Io:~ul dill! ma:rgt:t<er ~[ 5 o&im.t.de '1anrt.~ >l~ .liPicio:rn~ mii:: ~.*' *' !fiitl)r S:~ ig'tli.a un lan~ ..~ mnr1nC!. ..~. oebiJllU!l'l ial:il~ ~:l 1 [llcw'"l§ma~ die Se r.ii de lant"pluE.~o~lE lai'lt. ].ru-l. . ' ~~ ~M:I.icio~ l ee 4och:il:.dul :pr.'1bn:l~w mru-e .S~.m ~I 1.. ~.aj]! c:ililcil~ o.u]lni. rn :3 :Pic~oro.~ .tlitwu:l d!e'.od!.E!(tea~"12:p:u::Kll''1J~e~a. aloptl1[ea oeffili din.dul pT~ced!e..3 och~uti din ].~!l!:·m.lil!'i !i'e~zi r.ig.3.ru~ mm ::t...antul dehaza. . * 3:: . ulrm.IuO.1i." .nl$i.fu'f. ~ 1 .o.d Jl de .l.§ mJ..rl.e.R'. .!liete.esb!u~e. se.!'m. ]a II\'! . f~'lJl.In f: ~i ~~te~'ii r:1nc~l:o..QhI~ )E!nt:nl . iSe ~ep'atG:de la.H:i s<wre.·R.wU1~l"!l de m.llr-i .

a:ri.B. 1 .dlntr~iu:n multi.i se te-:rmm~ r'jn.oaFrere. In p[d.pull1. ].tl· ttQ..pe5~e 2ochiur.g~oclliurl .de l~t'J:~ dln gruplil 'de>'~ 'P'i:c'ipru:li~.~n_Oglti?lde c mil!.u]mlo :urmator 00 1C':r:-Ci'Jiideaz~ 1 picio.lI.:Uoarele J pici.pll) d~ lQ oc.tlgme :.ilIJl\i 1 p]cio:rll~m].~ lS.~ din f~fid.1Jlptece"d~.e a ocl:tiul'i d. 3 J.I!jieteazl.g..trllJint:()a:r~re.]~n. 2 'pJ-cio:ru:~e mkl din r1_. gI"llpuli:d i aoc~li!1iJri dekm. !!~ S<lJtie pes. 1 'P~clol1'~ mare. ::I ocl1:i. 2: In hilda d.o~'1l~e 28 .e 3 och~tlId SeC1'O~eteaza lejel'ull lan~ (:r1r.in-. mari.:are din In ijlIe eul gm.ti5 pldo:ru:.s@it:l'Imrn>l ._Q.1i.d~ loa [<I ~i Sleire-r:n:rlnll. t.ale repe'ti d~ la ]a !iii sa term..d.r~ndU. :3 o'cbhui d:1l! ~mt. J~:le]:afi1 ~i 2 p:kIoil'1)li>~emarl.P'i<:lm-u~:m~. i!1!to~\'JC)exe.3 pic.l ~em~ine iii :3i * '* *. Ipi m<Ul'f!.11 de ba~ise: m.mpl<i!t8LlM mode:h. a] di!)l~~a cl'llI din o i~nl~td de bag.lt. eu '~.Qclnurl de l_~ pen. din 1'1I'ldul· prooerlen:t:. ~_tse :s.JlIJ! ill.l'el 3 (fcl:1:i..d. !lieC:lI'0!i!e:t.'lJiIl8 mari.in~. f'i:ndul cu :2pid. .l·d. 3pi"ck)11.. iii 1 pick~tlJi1j. erm I p. gru.ut B'. <Ill:.3·O"cmllr.lT-'1.a].~ .\ ma:l.u~m].~~~earll: 5pid. ll'Hil'I in pdmul' o<ihi. d_e bU. wiilt'c:ru:.. lpj..: :2 pie~o:t'll~e.jk!cu~.icio'l'1J!ii mie : !l ochtud .e lan~. B. 2 pi· marI.ride It. U:t:mato<t1)~le s.t~.pl~cedJ~nt 1< .e la:!'li. *.ul 5p.~a.h~'iJ(l!l"[J~em.de _ ~li_1.Il.~a Be repeUi. -. p...*.mie.I' i9:e i¥t3:peti. &F~ta d.:Jil:IUii'ul mfe .I~e marl S>fll l'Cpetti ·ae la Ia ~i setermlnAr~ndi."lllilJI'i ·de· lain~).otl~]]. Tfu!:ldulp.if! trr1CJa.url ale la:ntu.U!.:!l eu ill p'k.[r\t. ~ 1 'Pk:~~rulii.3 .~:\! m~~'[i' 1 ochi de ialltlli 2p[ciGn.Oi'r'iin.l. '~:i se titi!r. (]l:l'l!. de l~n.mari.t.Q.an'~p~ntru bdoa:reere..dln mmJll~u~ de de WJlt.O!: ~~Il.iul"i de la:n.nt Be! :ropetli d~ 1<1 la :ttI.e 'sare pesJt~· 1 ..3.d~l':!J_:§rule 11'l.3 m::lriul'i .~1JI]rie bari.dIUl. p~C]i...111 ::.a d. SI~ C'I'(.ur:i d. se salie pe-s:t:e 3 ochiuri.. R. w~.m:~lde me.l] 180\.o~~ .aW.~ din rmdl. oc!:du:ri (j.' [n hl)'Ida_ d~ 2 ocbiuri de I' ]ant a!Jim ·mij:].: ru $ m.ochiuri.o~tll.. .~~a. oCihl .. * * l *. 2 ~ Se ett'l§e~~ .an·t .]~[ f!l:2' piidol.d p:idm-Wl' mal'~' inurm..Hle 51 ochillr.dUll ell cite l. 'Pli:ntru .~e mlc.ch::luri d.lm.= 4.e m. rlr.ptC.R.e liilfll~. ~t. R..1l. . de [Clint ~..:mplilui. doua.~j[ gl'Up:.Sletel:1lll!IDiJ. . tmdului .t.io:rl1~ :lnaJre l.· ~~>e:mlcl in::2 picidl'U~:e mar.ii(!ioil"U~e~81"I i' SL'l~ sasa l1l~te G p:kdoJ"U!~ m:ru.Il\. ill1. de . p~d.~..o!i~Je~za.e bazii *' "*' ~].. 1 pll!n.ebatA.~ ~~.o.lI. pii:do~ t11$' m01. * sa'l'e :§:l tn bdda: de 8 peSte c.ci{)ru~~ m.e.kn:·l1~e miclinS· p:tdO:!:'-Ul(jll!"~cl.l~ preeecle:n:t.i dllil '~al]..~iC:iOlm~· mic.e taljl't~[ 2pi~Q:l. oclUuri ale larn~uj . dfn la~. 1 ~cibJ~.i~[u. 16d:d. d mic In ochiul de ma~iIIJe!ii 3 oc::b~:tM'~..a. PJeio:r~ mic . lo~1"lii de laJIl·~. rin.t:aareJ!. doilea oL:hi din lan~m Id. ~n u. pIlUS 2 . 5 OCb_i~ de lant. loch[u[ri de ]..~.za: . plus :2 lO>dhi'Ui~i Ian tpentt'U de co.ij! ~ :1 pj!dO:l:U~ mi~ in oclliul u:t:mi!: in eehiul ulm]ltorse eJ1'(I!i~ea~' .~ pentru.l.]aD~~s~ sare lf~-te "3'pieilOrn~e _man _rule aoo]m. de .'e.un ]ant (Jiind) d.c dtl1.e~or.pwui urmo1litof .m[na l'Indul eu .3. Se l'e'pet~.&ecM~et~~i.atEr~~~ .a = Se cr.gin~_' '~_ __ 'li * . en :it uee mid .il~a: pi. . s~ sate peste b"ri(J.1 ]. ]<1 mijim:t]].2 liil 3. eehl die ~a~.l!~j d~ lan t .orn~~ din. cite 1 pcierrmii mie . dte :I.oru$ m]c m. tn 2: pid.p1c~cil'u!i nMi:!El.Cl '§:il cehi de lan.I...rlt :lii~ ocbiurl de:]aJlli.<1 :3 o~h:iu.~"e . J'l]~tO'ru_!i m~ltl'\l! in l~n ~ij.lT.m]!C hi. 1. l. lan.icl1~azll.i ~ 1 ociW cleF~n:t dJe ial'ltj ] p:idQl'1U!~ mic . 'I'indulpr'!ilceden:t.iI.i.rt:i~e mta.1.tie !a.m.!lf.J!ru pmcedlent.d~n m~.m·!1:\l''malfo~in al dQ.a~ll:f!az. :2 p{cl.n 1ll:rJfIa. pll(. pecn.~w~ de J1 plcl.'lehh.eu lI.a1e: lari~'Ill]ui cle:barilJ ~ 3 ochiJl. '2: pIei@ru~e .ax!.:3. 1 Q~li:[ d. pentFukl- dinnndul :p:'r-eceillent 'oSe .W'l bari tm. die lao lit ~i. * * ..e aool1..~trej 3 ocbiud _ de Ian~. ll?lci!O:r'l:]~ m:i.dum .t~e.recet1e:!J.e. *' '*' .odUurl de lant pen t:l"~ C"{)mp~etat:eil. multi:p!u de 11.t1Ili':h:I(:turUe 2-4 .darui\i mam.:2!ilieioru!iE! . 3 ~th.3 ochln:a. mici dinrmdUl precooel]. 1 p'iclo:r"ll~.2 oohill1'i de ]ar~l"t . ·S~ :reJP~.e ~aIJJ.k~o:l1u~:~mid din dndu"[ pt\~o~de.3 oclli. s~ sO'We peste 6 oehiul"l din lantul d~fu.U~1l! mar].tnl. B.~ .mli~oar.t.tru.e[an~.i0<aJ'Oeil(e. r:: bil:za. _ Se CTQ!i"ete<liZ~ lejl. . 1 ochi de lan' ~:i 2 :~.~ ]jencru mWru:cel\\e. de la :+: 1<1 .: Se cro~e"l't\a:z~ 2pj. inuiI'im:{iWi.c :h'ilp]ci01'IJ~lu] * la"* '* a din.'se aara . '* '* * m* * 1bQaFcer~.n:~.Pl[("kl bazi: i.malri In :2 pidot:l]~e :m:l.d.ui)d. p1.ffi'l1~ ma'r~ s.:lI1.o'cul g!!.te 2 nohi:u~·~. o.'8 ~n die hmtrill"m.~.i. m pfcioflJljlmacre'.rind1:1l ~u2 .5 och:iu:ri di.J:ui de .

l'~ I~ mj:~ [c1 ~h I: :+:: lao ~i 3 :pi!d~!h.sEll' :!. 1 pi.ep:i~~o~u~ pN'Ce'dentc.iilljil .a.tu1 de ma.1 3 i(lcl.ochillU"ld:e~. * *' . 4t ..]l'i di(ll ]a]}~ul ~e b~z5.~lma'l-e ::fe.~edent se ~e~. is.e ]<m!t pe:mtrtl s:e ~.EH')~:de.i tn I~if::lb- u ~[. '* * Injl..lii!.~ U]!art!: se ~<l1!te :pestel:p:ic~.e bll.w::] :in ~aI:!.f:lnd!W.T'id~ .MJ~ :mfll'ei In ~illI:~u1ltLe.1!e 2~ .ru.t:ru ~mpliebii'~a mode~l1.p~~ l':i:nciUl"i.Jlidor~. 4 _Qcmill.pletawe~ m:o.iul'i iCj!i1! h~~ :1jili3picjOl'~e ma:ri.ll llrma. 1 ocltl:i de lant: :Sl! sare . In. bam ~plu:s llodeli 'din [an·t (rmd) de b~ dinW-1!l'l"Ji ~.3 JJu~e m~I:i dJn gt'ttp1illUf~+l1atOl'ihl hri.·II. oe.or'l:l:fii mare.2 piciorl1~e rQm.. p~do.s:e~~mruna ~1!..me tn.c-ar~ . '* ~i a oew1!.oIUIiUl uJI'ntatQl' ill (di:ll. 2': Se 'sarli! peste 2p:iciOI"l:l~em~l:~ din rint\l'u] JilICe· edeolti (socotmd..cl1i~. d~ ]aJL. de' .~ It.l'e de pest!!' .!'1' ~ 1 oclll d.m.r.tre 2~u!ti) ! 30cDiuii de lan.~ 1 pkiomiji ~ matce tn. 1 pici(.da d~ 21oCl»1i.de ...!l'\~ S~repeti.l.je:r 1. 2 p:jcic:ru:§~ mari 1~ .1l.ulln~c ~ 1 oci"rl de: lan~ S~[\~peta de Ia [Ill. 5.ului elle bazll. :w:~dijjl .t ~ se iSM.Mp~try. 5:aT~pesw AI: ~~dorY4i:€ dig :r~rlJdul p~ecedent : 1111 * * ~]. d~ lant~i 1 .ti '~.al:(!~e.'1!1~lJmal·e . ~i 5~ tilrminii r"Jllrlul eu :TI!. (i ~ln ru b:'eUea !Pi. Se ~eted. in picio~ rlJ~ul lll"miait:o:r i!l. :miJbml .e * *' *. d.~:. d~ la J!~ i!ll :. [a: ~i sete:rmin~. se s~ pes. se sa:repesW .p"W:ul..11 . d~ 101 .~.u~ m S '9c:'hiu:I'l d:e lant ~en.'Ilui Pl'.2' .~peste 3 plcioI'M~~ a]~ aeelui.eter:min~' rindulcu ~.JlttpI1ll.tn. .grupul!Ul se c:ro~lil:t:ea~ii ] P~(:IJP!:'I1i mic i ~'l:: a ocl1lll1lll~.WI' se Cl'O.-ele . D?1d!C'I'Jlli~e mari...lttt:ij' wei d . :::biuri W b.a eehiuri.u:i e~~az1i iOU':ui!i1il de 0: p~ll~ 1 pid.ll1ul. ~-epetl i. :(ImCl'lll C1:J 1 k!W!I.tlp]:U de I2 oc:. la:n~lll d.~[1 o©mllni d~mllrgine ~13 othiud dill l.sat.ll.IJI~.1: *..rz~ '.peste 1. rmdul .. sesancB.atiu ."1:1 lan~.. ] t1lli1 de m :iIle '!i~.oo!r :5~ c~etE!\~~l: '~e!nB.m:3fgme !iii 6 de]an1 p.a~ 1e..Qru~.Jl . l 1 ~.e §i-t. se cro~etC1!ad ].U.l p'i!ciort!~m.re. 1: 1. S:: Be SCi! dndul 1!llQ. _dE! ]..o.. cl~i1l[.~ ~i ~i ~.ma'rgm.'~ de' ia:nt.plclo!i'!J~ m. ~ safe e lmit .!1iil'l' tel'mllni r:iil:l:dul 00 1 pi. ~S.ecbiud d~' Illn:t !iii 3 'p~()io- *. -cite doil''Il~ rL:J!~m. p. mare.am:t ~. *: ** *. oclliur'i de lant pe:n. rite ·S<lr~: ri .r1.e :]al'Ji~.. bt m<JJt.:I d.6io:m.un mU:[. p~stE! 1i.p. hi. fieea~.cl.2:p.U!~ ma1:'e.1iJ~to.aT\!! .i Tn.!e1\iillu.ft. S: odhlu:rl O~ lan.i:[I.tri de lan1i: dinmij1m::u! gl'U~ . R. 1 ochi de ]<lln.sp.la ~i se~enn]na.ic:iQru~:e pl<l:!.jUl~i de laut :p~$ltrt! inWat'Cie:!:'e.~te.3 oC'niuri de lan~ ise ~aFe p~s~Iil!' oehiuti OlR -.d. ad1.3 oCl1r~1!Ji. 'O~hl. Bjnd1.an.seCl'o~el:e'azi 1 picior~m~c Se ~iPeta de la. d~ 18 la. :2' d"ch.a.~e:iiactlri lei lant.<l.'g1n.fJLe.fj pe.bJim'l de [a.ieiorml. :2 pi(l[fi~iUJ~ m..f -pltcio:rtI_~ m..\ pll'nt.:111~Olnt (I:ind) d~ bam IlUntr.: I pido:r~ mic.re ].hi din IanNI d.du]! p:!.d tIl * la m[ci 3 . s~cro§i~t~~ilejet * d~ ma."p]. Ip~ciOru~ .l. 0.i.c.§m~~ _ dIll lJ':ln.u <3 pi>ci~I"U"~e m. iJi . p~cio:ro~p:ware ~nal~ap'te[ea oc..tJ"1l ~[ntoarll!cL'!l:e. peste 1 piilc~Q:rll~. :if ~f . maJre· J:npicl. 3 (}dlh.rrit_i.~ l'1iJI!jima'l'Ie .do.'e.l.a~.!:!!. ]pkj(~ru.eMiii ~.ifl Se cro.~t'e ill Aan:.iurli tniil:! n~i .tul de .'i.\Jocbil.plus de [ani} pElil:l tru (m:Q1.t'!~i· 4 ocll:lmi lie but Pieruwu :[tlIttlas. I ochi(!e [<m'~ j.6a!OO~l'e.ll~ ·oof!1t:§J:.d!e- '*l(:IrIDaror . !Ii piciQil"u~ul de :mal"glne) • p~dO'I1(l!!illll marelll'm1'i. S~!'lO\1l. 5 OO1.tom-Ida die :2 oc.~..g-l'UP .ecroliel1lila~.3 lanwl d~ b~z~ ~iin Qcll:h.hiuri d~ lant 01t1'miCl.tgme l<l!n~11l illWaU'ooi\'e.ar:i.Btl cro~e~('lazi.m-ate d1n.'l Sel"epet§J de ]3.$I~ te<rm:ina 'ct!.R.m~ c* mi!3'.m. I:.enbnJ inm.li'trui de baza .n'ltm~nt(l~n * *. *.a~.te .Qr:.

pida~'I.n:i de ~an~ ~ ~e s. sf! sare p.hlI'Ulie :mad. :pb.' . Ide bJJt!~ p.tullde margin.rl1litle lDl~l~.in.picio1\'LlI!j!12m. .a~~lin~~I1I. ~~'"ite 1 plt:li(!I'u~m!Cl c Se 1"epeta . pentiu :in·~OilUo~e.2 picj.t'lch~'UJri.) d~ lila?a dir. lMl1~i' [pklonl~ nile Se ~ep~ti CIe~a $101 ~il SE! ·~nnitl.i 'de IMl:'~.i!~~~e :[n plclom!jiu].frl de l<!n~~: 11 p~C~Gl"iLli!jf mic..u:~e se ~iete~zii . S O'~l:iit~r[.g.*S. cu.d~ 5 (lc:1iibiti de ~1l!11~ Se ~ep~ci de In* la ~i se te~- *.2.de 3 Odli!~i~ d. iiI:!. de la!~~ j.o!n.e:mair[ ~Il.p~.pi~ . F~ndu[. 5. 2pic. in cdda: de 5' i ~ p1~..lY~le lBli!l'ii D . t:len11a1'gime J :aJ (l'ii:)TII!Jmic 5 'c)iel~iu~[ e]a~l ~ s~ :salt'e pe~te Ip~dorull d mic.~'.a. ~j.e 4 pii.'idi~ . e '. D.~~~ ~UeIplcio~ de ~m1it se m'~~t.3 ocltittl'i d~ &n~ .CJ\cl4[ ~nn :EI] . :.\ minillr1nd.t :2:p:lcioI'U~.[c. 1..~:ml. ~.3 p..ochlw-] .! ..~~-un multiplyQ:e 8 'Qcl..gim~i m ~l i ochi de: lant 'PIW!. _m.tn 'corn.t<ll'lEja .oa:rele 5. loa: i!j! sa ter. 3 . :3.~.~te 2p~c. t3 ~rii1Jl1'.e2-6:!.40 Sl'e crt)~e~ll:i:lz1i [ej'et un lan'~.:J' 'OcblllU.ri!ldwuip. ochhil d~ ]8l1Ji din miJ I. ochiu delan~ ~!1L troin.::.m.~il[ oc~i ~e~ ~~n~ p~itnJ * Se C1'o~~E!'<Im ..nr..~'!:l'ma. ~l ~ere1":m!~lfJ:ar'ill:dul eu cite: ].l!1de * ~ I!' _ I"""" - #. laJ:~'~i ..ll'i de 1an~ salr:E!~~tlt iI. l ' in 1an~1.: In. f". d. plcl.~ele :2 pido. c~oru§ mie.2 I • mai'e ~ ~elJ:are 2 kiJO:fliJ!iemm-i .ru:i ~ Ipiclljl'U~ _DeJa.n. e: lmtpenit1'U 'i:n~o.e temnin a tinduleu 'c~W lpidoir:l]~ma.~. in :ochiul 1Jiv:m1itor se CfO!l(lileazii~ 1 piclorlljwic.c:i~. dndu]pl~Oedent i i~1'li. . ~ 1 p:ic]OIU~ m~re ~~1 cindlca Qchi dill lai[J.l.gru. 5 . precetli€ntse Cl1::Jliietea:za.se pes. oc]:)iUlwmUo~ Sie c:m~etea~.' ~ ocll:iUr-l d:~ lElflit :. mod!l!" lu[Jui It. Se Iep~til. 1 p~dfJl.ri inw-aw:ce:r.a:re *' .t.tul dil::baza ~ 1 pici.ce~ il1oql:iul de lani~ din'li'e (lele4p~clo:ru~e &1.:l·tQ\B.rnt ise sai'>E!peste2pic..e~oru~ maJ:i~n lantul d!!1!' Lnf: :~i3 Q'cl11uri d~ ltlil:tij. S~ 1"fit(p_eJtll. d 1)1.lan~ ~1 :1 picim:u.t lant.c.e~ 5.oru!~em.e.l()rn~~m:~d SI!' ~ep~J!:a r:hldurU.~.c ~nur.seil!aiil~ s~.~' mic Slefepeti de ilia. la !ll sa 'k:~iI rtndul ell .l'iale ]anlului . de]_" ~5ie iSal"epes~~ ::I.:3.a:rep.n:l:'tndul .~ se cr. ~ p~d~§em". *' Mldelu1. . m<lli'¢ne .are :tn. ~ 11.'l:fu.'cr6!iet~<lzj Cite 1 'p'leml"U~~ mie 1.urI 4e.ma. 2 ~ Be .u:mlt(lI' Cl'O~~ Ocl'l!~!l!ld lI'$llld.o!l'U~e~ail'i~ ][ oehi de' lan~ ~i .t~ eede!rn:t.{la..~. 8'0.< 2p~ciorl.ulp!1E! ceil!. pki. ~:p'1cioll'u.orn!fYl mle * die ~[[lat-gln.mt::.~d. h:rlda de 2 ochiurl (h'i!·r.rlcla de .!.ple.irnditlul pi!i'e.!til':! la:n:~ 1 p. ~lc 'c:'I~" IDOil'gme ~j S'O~Mlll'i ai~ lantpentrn. 3::: 1 pi~ *. I ~~ " :8.p~nt1"l:l cjo:nJll n1aro~ ~nb~i!~~ 3 Oeniil. .~:l 1 'rdldl. marl .!1tntrtl aQ1'llPlet1ilirea.illl'O~R.!OiEl~~[:'Itlcl.1li~.eCfilIl.d2 loo.l..Hm 4 pldoru~ . ochhl!JI~se crQ~~t.kl1::"u~e mid.ocu.indul"i1e 2§i 3.~Uilltoaoo~e. p[e1o.mii:wareie 5 Jl~. S:e' :rie:p..uHipllll die:ll ochh. Il.lgr-upului d.!drm't'.modelulu].s~foep~:5~e it ad'll liln latl~]]lde ~d ~lJjJ ~rmii'i:. g~m. R.lil .D~L:!teazaIpi:clbmli me.lo.Ut~~~> in . och.~:+: ~a d ~.c ~i 3..an~ul de ijazl. .s~~arl'l!· ~~sf~ m piciar~.!le S~iI'epe5t~ ] p~ciOl'U:~ mire : in b.dm cl:ndul p[l~9. i in ''Cr1.(dna de baza dhltr"UI1m. .lanl: :s€ .l!l:I:i .ocbi'1!l!rll de. SJe' ~al[\~ 2 pi.ru~ mit: di. se s<lir~ * * *i m~oa~:I7e. le in 11ID!ltul dem:.3 odh.e din *.(l: lnl< In~. * '1n p~eiel'u~ulrn1t!i:~ pre.nndului 001'(1.wnii .cu..or·.3.t.ocil'lliilk1i1"i die la!l'~ ~ ] pidQ:mlii.r]' din ~lndlll1prebedenti .(lrn~ m.e<lzacl~ 1 pi~'ioru!ji mare' . de ]a.'l~ ~ od!:iuri. l.'l de lan..oI'·U'~mlc: I) ocihiuti .S~ saroe peste 1 oem Olin lantlil U!ebaz~.. plus 4 och:iuii de lant p~jj.eti. :I. :r!J~m~c 'in 5~ncl.esb.e la!nt.\1 cro~eW~m r. locl}r Ole lant.OOhi:l'l:~.iciol'l1!j m:iL':: ~~n d()U~a.t'OamceI"~. .~ cioF.clOl'qul mk Jl.ill'1din rindilUilprecedent.e :2: p:icl(:'IfU~emi~i...l'\11.]i dill de 10Jli:l.. d~ la "J 101 *§i $e temdnA rilldui c~2 '!Ie m.p:iC!ior~uJm~ dem!tl'.leje~ un ~'.i' dnd:ul cu.mildent~ecl!'o~teaz!1 :2 Plido:[~£! i*' 3 Qchlili.dndul.~o:ru~e mid..m.ne oiIl r. :31 cchll.al l"tndululp[.3' .en1l.e.tl·~."ll~. mi. Qclliu.: ~i~mltimel~ 3. ::I OCh~1Wlt'l de lan\ .l~em~rtSe ~p~Ge]\1I.:[ pi~iQr~~.2 ocl:tiud die ~oo~~ IpicioilNIJlIl~am 1'n lom:~ d~1 marg:i~~' ~i 3 .[g .cil:!ru:!ii~wei ~5 p~cio~I]. o~li1Lul Uml~.d~ . piclQ't'Ui!ie matl.:!1i1e mat'1j Ip~.tud .ocl'rl.1.lif~de lotnt. ocbim:i· de '~nt: .e . .an~ dm. :1 ~ 1 p.~ilbrl .1'i .p:id.G. m.liu:rl d~ se ttO!ieteaza [piclolt1!l~ mad.e ~5. de .ae 3 oclli:u:rl e l~~t lplckid rn~' .2' .~'[n. rue * *" ~are· tea~: ** urnla'to~ab:l.!!ili s~ fJesl1(l:~ 3 pi ru~.!J~mari. .o~ ~!i DcJ3: _oCihiuri d. se * ** *. 3p:l.

Ian [d1.rna!!!!.ar. "incbcind p[cion..se .!'.dul prooed.' se termina l'1'pdul ...2 ochiud (jJe lan. se ·.. plus.' in~a1 ~ Idle 1 ""1:>.i .'u. .re'. :3 m::mud die.io.'~i~ll~ ki.. se cl:'\a~et. 'be~ni ldndul 00 1 oeM de: lall:t.ncluiu].J!liluI .uUiiplu.~lJl!toooc:e."1..pleb:o.icio!l'tl'~em..'\Oflied ~eaz. ** * * *.. bi~~ .. de' :~ant pen.'U.\. .~ !l! . 4.d in brida de 3.am.~eta de j.e:la:nt se Cl.00C:h~u1'lde .. p!E'·eeooen~ iI!m~~tea:zii . Jal1~lI ..n. p.ini. i'D. Se.rop.2' pici01'u(ie mid.e ':[n p~dOl'U~ we din ~giM' !ii 2 oenlmS. oorQpletarea modiellllJ. . * *' ::hi· .l in p:idQm~u1 morre unna to.tiS! .ei: mede- "j"- 5:ug o:r~e .~de ~e Ime pestE! .i 3: ocbj:uci *.e I lae ~o:ru~ I!~\·'§..i~ din rindll} pt'eced. un bmt (rind) de bMi :l~e:i:' ~ . de. 3 • in !leo rioiClul . miem.iI m~ . de' lact pl!n~.... l~n~ pentrtl._P'lC1Q~~~~.2 ~ Se Ct'O¥lteaza m piciOMl!i me .i' !lii!"'Slu:e f'l1:!St:e 1 plolo.e'o 2 ochiul'i de lan~ i. piciofU. lantul de f!'llll'gine !l'l 1..~ inkoduoo CIO'ieta pes~~ :Il!. ~:.(lul w 4. d 2 ~uri . mad unit~ o(i'm~ri ..(l.~ JWlda.~. l-e:petadmlul'fi..e ~a!"'Ii" i_:a.rO!iel»az~ ] p]!l~m"~m..:ffi 5 oeMO~~ de lan."tl~ mi.. 1 ochi dlE!itarot i m picio:ru~lll mare alung~t se 'C1'~elea:zli...· ".\ pe:ntru lululi. lan~ .aza en unmtilti:p1u Se tTOlie~~z:a. astfe1 ~ s.. la. ~niUt[meBJ p:to. ~mti 2' pic"mrulje marm1llnih!~ 2 oChiuri de lant.r.oFo~etead 1 p1do:I'U!.!j:[ 1 a.de.dul.e' 3 p'iciol1'll!ie marl unHe . : :1 * lan. din:b. de il11lCere. . se . c:h! oc!thirl die lant *ta * i..ar.'.ioI:'Uliie maiij uni. hi '~l !2~[EIi dl!nt .fJcl1iud ..miie sete:r:m. ril:ldul proece- de 1a ** mall'glll!e lil 3i 5e 'te:rmmi: I"'uu:ttil in lm~ :p1c[otU~EI.p..' .1 i. * *..~te~ 2p~cu:rr_~{!' '..r~ mic in pii.io:r~ul :mill! de' m. ""'" -::-. lant. din I'~'ndul.h~: .: 2 oci'li. I:: 1 piciOf'u:twe tn. run =~l_ R. Se ~ro.hrii..e in prilf.i * p.gi:ne ~ 5 o~'U[£'. *' ltle talnt FlentnJ..Ul'i.pe siub m.! I Pic1t:ll'1l1 maJ:'e. 1 ~ In ..l pklol.ku. ~ii s'e fJermi'n.e ~l 6 oohiuri. Find...e mi.r~ete.arg...iuri ..1. CjTI •• . '[n d..m~ci bT~da. .n1Xu io.i maee m pi. ocl.e mid in.lRe dill.gine din rindul pre'c:edell. Iplciori:i!l' mj(.. mtoa:rcefe-.u~e ~rl 'UDi.grup p~..pe. 'Se sarepru.l'-' * de lant .' 2.ij!e 2--4..p'ieio~ul .ari ~nit.c.i 2 picioru~e mMiuWt(! SIl' !:I~{!t' ..de :mnt ~ s:aTwdu.t: 3 p:t. se :sare peste :2 ocllluri run * .eata 1. 3:: . :prc.t·e. u~:oo~r~ns: m:iCl I 2och~uI.:p~clCil.a.'ne.tru. ochiu:r-l ltul dec J ' Pi- se j pictoru~ marl un~te" .celie 4 piclj}iUi>1! JDicl din l'lntlul ~I!eaen:t i ~.e' lan.i~n brida.2 (leMuri de tant ~ Z .'i:!~e.o:roljl!i! :. iUf. d l oJ!i..p~ooedent i . ~I plus mode- 1 ~ilSotU=ii' mareWlfi~ se Cf.~ penbu 'I se sam peste lplci.. B:o .. iCTU1!l1iiJ.da de .t1l ·m ~III! u] . R. *' * '* Se *. plcirM:I~~' rna!l.r-ora'l'e. ''m''. Se.t 2 pim.eU 'rindur. .. a! doDe:a .epet.~ ::~ort!~e ·tc'1oiu~ pldo. in :p.ui. rn'o~- ·tiul'i 8Irt tmdm de b.picior mi1¢ie a1:un.dill *..n.o ~!i mitre 'aeeJ~1 .-'.2 pitio'ru. :2 picl. ~aa ~ ".g.mie urmlitnr Be r-epe1li. 2 _all.tt culca't :. I "'. semtrlJidu~ cro~~ta pe.e mid.. die 2 odh~U'~... .1.mtoarc@flt. um.I m.5.u: 1 P~Chl~U'§ ma:re in piclo. rn.. Pfe~edlent.oc'm1ll~de:.W.OObhn.. R.se peste * .e.' '.~ Se 'l7. Sf!_ c..!!l~~rcedent_ l~ ..e pesiepicioru'§U1 pupat.:ri .te. :~l s.a.:!ie s~re peste picloru~ul grupa..et.2 Qebiu. Ipiciom~ mit: :in pid. j.~. '0I'l..ri U1!'t~W i lie sare :p~te :1 pk~O:f'Il~m:ki din.i:le 4 ocl:'i:Lur~d.l)oarnere. R.1 .un .u~ c::u iii 1 oclri. ~aln:~ se sCl6.!:'IJe: piciOl'Uli1ll mmre . 5i :i: ]p~ciOIJ.:1 o~ 2 ...$m pici:l!mU:iJll.efl[~u :hli. ~rfiJin. R.l'U~ dLn. '.compl.pi(.o~eteamIplciO!rl1!im.SI! Sa!r..i(!ii * la * oehsull'l...ul mi. de 101 La !Ji se t-ermilLffi Ji:'mdulr.] p~clm'U~ dm.:h)l'u.w~cerre' R.' '.§ .. picipl.~ I"mdul PNaed~r..10' . de ]ant i se sare ~te 1 pkioIU!i mare di..ul mal:e dem. dudulw..pJ1rl de piC10f1lllie mad 'tifij'te~. "g.ciQru~.u!ti! ..l!J)tII1d. *~ Be Iul 00 din ~H :5~ :I. .en. Se' I'r>'I':IN .!n ~~~i piC:lo:rUi mie: !O'!! cro~e~e~~i 3 oc:biiurl de ]anl ~i 2: .mat d" R' 2" )Ie a'e' sare peSlte 1 p.sw." role .i!de l{ll~~ pentru inilioa.11 r(nclul de bMa ~.jcilCl~ -PJ'ece= p~cio.mlan~ (rind).li:~!nd.Jti delitn~....la. . ~ Mil: ~e~efa:~'~ . :.1 1.din ie . *- t(€:1oiilZa.Sle' m'-!lfeteaza ..·~ 1 p'l.piiC:iof'11lmare' ~.de lant~ .p~d1~e nlfIfl unilte "lili 1 ocl1i de lant pe.Be r:epe:t5i ~e ~:a.m.chi de lan\.mina se i'lndu] eu 1 pilcto.n. u~~~ . ~f.de '.i I~' 5 marl. .a 1 'p:ictaru~ mic in Ia:ntUl: d~ margl:M dlB' ]an~: se ~fO\\let~am' 2' p..rup .a ~!i "n cchl:u~ at! 1 croi$&aczi :.D'!airl 'unite j. .l'u§ul mare ~UDg. ..I\!l.cio.!!.. . a doulli b:rida de2 r.acel~i .ijelo!l' miei.~te1li2~ :ll .ntul de bad.e u.etea2! I.te 4 ptdofU!iemid Sa tepe:ta de ]a ]0 !Ii se. m.rln.argin. 3 cut 1. :2 p~c. 0: .rll~u1mie de. '1 se t:e'l'lilQluiI:!I: tmd1!ll !ll~ 1 pk!~in:u~mtilt:'.'" ~[ ~.sa-TlI!!' 1a~fii1t!iI.eu:t . 41: S~.a.git. e !iuepeste~ \ll'm. mroaJ:CEil".ma.m.·... :2 ."l:Ui mic rn p!l.oclll. d~ ).4!'nt.m.!rL. de .al'~ ~ll.8.s. ..cuWcat.eo 2~f)' R.. de' 'I ()cldur~ de l.€' l~!1lt.!~bl rtndl). Sf! scoare' fiJ::ull pieiOl:u~' IDQ't'\e. de bad leier.i t. ]a Ii~· t:e. :Ii~ ~l.'w!J.ioru{l-e .ruJl t" Plus 2 oddud.kl.hmt penb'u . a:stf'cl : 2" p'iciQr~{! marl unite."ijla .t1J~ul mile din.· Ii'lDiill~l"~a.1. :2 ocll.~tQwl miijlDcu:t ceJ:Qt 4- picl:orll.gi1.a~efi:rUl ~:f!I l~uilI.~:mici In.l:liCh!ll.or..i9iitwr 1 pi:aiQro~ . dlldul .cjo'l.rmamr .. Ocllh.n.:. *a :cro~e!~m a se t~r-- fll'CeT\e .s:ar:e .aI'glm~ : 1pt."'iri.b.fiecare ocl1[ din lantul de bad Ci1le 1 pldaru.~ de lMl' !jl 2 .I'UJi1eI[m:._.tu-¥ul mle de margine .~ 1 P~~cOt~'. .. 3 g~u. lindul eu loeb! de lant pentrU intoa!l'cere. l'ln.lCioru..\c Se·~pe'ti de '~a."'.l de :~~ ~a.. :Pte:ipr.<leW dIn la.

~drt[Wl ~~ ~mt Si:' i Safe pt!s~~ 2 p~c:m:WU~.:i in 5~c ~l Clclriu. :in-larl'p. de b~z~.~li:dela :*' la fie te:t.e * *~ *.m~c [np:~c~orU$lJl ~~c cl!.plu.il piql!OJ:1!l~ mk in ocmul u:rn.chiuri de Im~ peu b:U.tOi!ircere.~~a.~.a ci:~~(I bucl. se S<Lre peste 2ot'm. .r~! _4: ochh. 2 p~[~_.mic: se lucre. de [<I Ia ~l ~et~~ d1milul.U1:'.Q'~e~"!:d ~~Il1i.kturl din '~Q~'te~za 1 jptclonl!!i nn'ic. bQbi~ei . :2 piclGn]~~ marl hi UF. ~ai~fti~Ql'ww..i:.·. de b~a ]. :in ~ oeliJitlJil 'uJrmiiroEse I) ~~ ~ OC.l1i m_ic de margine *- *' 2 mihi.®h. _. tal: S'Il!l'e(JeHi de la 1a seteniiiua :. mi. 1 piciol"u:§m!fre ~i 1 'Doni de [~~ ~e:ntru mk¥iiI.(:l ~ Sf! s~j'\e ~es.tI'U mWtatceroe" G.Cle lan.c S~ re~.-. 2 tl1:.t *4.itutl de -lan:t~P:h!:s 2 oclDurl de . ip'Wat'9~H:ie.Jc.ud Ide *]~·t* . ~icim~ulU~l c-a~ ~~.ud..: 1 :p. fnehHI ~11 [Je're~. .pe: .ent .!>ete:rmi:na 'rlIiduJ! eu 1 :p~ci. .[~ .u]Cl de.a dndul.arwg~nE! al [ootwui. rI~ lS'are ~tIe 2: ij " dllI. Sef:epetl imndul'iJ!e2-5.m utmi~~lie .or~uJ..~oar-. It.t! 6~lC1.~toatele :2 p.~de 'ba:za.w-l din ~~an ulde ba2i . 'inu.~ar~ul m~e * * picl'oru~llt miie deuuu:gin~ se 1 .p~nW oompl~t. brlda tn"m..zi:1 .. m::hluri de 1~~.pllci~w .d:1IJJ1 p1'eCed~f. a bdti.ll. .t]. icim/1J~C'. se 'teFmJ1nal'!xndul eu I'. .e5el'.! p mid fuill::ida de 2 ochhlt~ de llaw~ clm. 1 Pli.!.p1c~o:r~~mi.l~C1~!i '.2ocl11Ul'i d~ lant.~a ~a. as~ ~ se Cl'~e~ea:zril lej!li1!i' 6 (. $Ie ~'ll'e pe'ste cior~~ marl.oeM de ]mt penuij.l1d~ la_al~.~pul d.in ()Ch~JU:]_ .t! :mal'igme §'i .~.f~n.u.2 ~..R.mic d~ m~guu~ i'i~ 5 a.ro~e.clm'u~.c~re-..1 Jllcl~~~1i' ~rtJfictn m~JloC~.mlT!~ unllt. 4.. S-e 're:p'g-~a .2 3 .Se 'r~lleW.m. liimtpe"l:1U:u irtlioa'rCere.cl'Ji'iuri de~a!l¥. pt~tient~.ea: mod~.bne ea Ia :dnoul 1.51.-aW!r~' -*S[f >execut3~ .trl1 ~ Se . muCl d:ln~hld:ul p~eiCeden.t.ot!'. :2. pl.lT'u '~rJI.lld eli&' lan~.re.liJr'i de 1. ochiurl d~ lao.~~ ciP!I'ulJ mJj.to-a~ :2 ~iciol(u!i"2'm.5 OdUJUUl"l de ]art:\'~.' *.2 o.d.i"iol':u~ mid.~mm. II _.e .t:e. .~.'IJ~. aV~fidun m.~ de lan:t OJ! rlndulu:i PFOOed~t S~ repEl'~ de [<I l!l! ~.m~.2: :ocJti.[ .e~~ .e ]a ]a ~J. .:u]lurnm.ij..: 2 p1cl9~~mjjC~ . pt!~.se C~~ ~e~ea2a:d~e ].duri1e . Cl'O!iefieaUli1llll lan~ 'Cr.~ ~.\h~l1J!r.~n:dtll cu. din gl'l. 1. .p'1~Ecu. 5e '~er:milf!iil't:ndu1 c.margrrae i 2 ••.: 2: . 2.n e1Il.. m[c: s'e c.ttde marglne ~i 1 Q~bj de :llaiIi~ peiItFU t1!£(la'roe~e.2:: 5e . 9cbi diu. 11.O!/ulprecedent..lndul picio:ru~e ~iiCi :m. ._~~r' se. lUl. . 3: ~ lm_ pi.ci!'lie lpk:io~ _m~e_*.· die: 11 Ocl'iilIU'. 1an~ Itl~ b~:tJi.tul (l!~ b~l1i. :tpiciol"1!1~mic . 4\5 d:iitk~:unmlliIDtlpll1l .m1c d~ t}e.2 pld0r.e m:M~ din m$la 11gt.idm.1m~cfn ul'mii"t~<I~ele.!.._ '~e' mi6i . Serep~ta.:: [[iLoclliul dem.l']ui boblte:l. 1 . de la $: ]a ~l se tm". ocl1i..uL ~ D. !!le'$aFe peste 5 o:Q.om!jimjc':tn . lfm:d!~l *' * *. odum'l d.Dlo. Be l'e:peta rh. ilil 1 och~.up.nrmit.or'u:~u1 m1C Or! l'7h~dul cu. se sare p~t~ 4. 3: _~.f!.~: * :il'lpldbl!'U\j.2·. l.~n .pidQnJ~ mle t!lQclliiul llrml3i . *.~:fil.O]. :piciarl.ilPlci01'u~ mk :in_ b:rid~~e 5 or:hiiiIJ].p~c:]:o~ij: mal1i.zi!.ali~a mQdilll~ lullll.clol'!l:§: ItHll'e in p~.ll'i de b!il1:y.om~I:ruJI. de ~1 § o~h]. G.tn·2 Pl~QlIu~eO'uClI' Wl d r'w. :m (lcltl.!1i. ]. p. m.<lii~ :2·bo.. {ia~l'lilU-. :p~'iT'I. 1m l d~ ba~ JI :h\l1lJlrm~~(l<l!l"ru~ . '.rie~@ un hmt 'Ct'md) de hazll l~·jel'j die 8 .'6p:U::~gF..~ l' Pidoru~mi£ .~~Q . Modelul..ant pE!IJlitm .tn p:k~.p.\ul de' ba~'.·de laut ':IfF..i ~e l~nt.. Ia ~i se tll!l"mIirna 'r._ i!'U¥l' mi~ '* '* rin(Lw1l11prede. 5 oc'mmi.ic.~ci. n'ic d.Dtici. de la $..:u~ .[\~etea.~.uri d~n l-Ui'.s~~ p~j~~ "2: p:iQ~fIm. ]l.()i1e<a..i:clo"'!l~e mad 5fC1':O~te. urmawFW p:i. '~imea. .. Se l'\epetii.a~o~~ : cite. in pi'dm'!M~m ** *.'~ 1 6 -de e.Be QfOfl.co:m. R. Be.: I. d~ l~nt margine din l'111.tQarelc . eu 1 p'j.ochipri de~. .jiSUpEa bObi~i din windul ipre_oodent se '~ra:we'Waz. ~p~a(l~!i .il:_~ d.ind). cu.Ul"J d~ i~U1tse 1I!:K~utA.nnn.d.:: S~: cl'O~etl~a~ ill Plc~o~U§:ml(l III piclOl'Ulli'ulmasre de. Se' C1'O~~~~~ :2: marl l11mlte .hiuri~le Jla~\ apPise 'levin!!! ..' .'- b<l.~L rons~u:ti'ile S!E! ftJ:rms!i.margine ~l lochi:.(l[o:ru~m~c in p~c. m. *.teaz~: 1 pie:~Qm!im..~t ~ Se repeta d.w.~aJ_n ii~baY. nne ll'J n:j]~b::ul.:!1l.oboblta.u:~ m~l'i. * pen.8. i!J:I. oclti.uii~ m~:n aJ.: oCbiu[[ din IM.ci. !iii ] .do:ru~: se san pes:t~ 2 p.:n:C]GF~~~al'e :kl~oa'ro~..1iJrma:~oa..1'i 1 p'iciOl:'l1~. dl2lan\ : se e~et::ut~ ~a"£e! adjIou~ bob~~.lar:ti~Q':l.

ft~y]m:ic 'urtTIii. 1\3·~ ~a~g*.'~ lan~. 5' ocli:l:iuf!j 1:n: pljciOO. .: IpiciOlrliJ~ :mic . ~ol ~i ~~ t~ma t.c'i.I! . ~etfl!~.lejer j.b&liiil :hiul'l! 'sam h.m.El ina!.ul m&e d:G!'lt'till"giil~e (lit 1 o:Cld. ~n l1:rmatoa['ele '3. *'1i siEl'.\. l~Il:~IJ d~ *' 11.Xfiulm~r~ * cn~ rU!lm1e mal'g. :e~.cllll:.rgine ~i_5 3: t1cltiurl d~ ~t pen h!U . 'D.01. * '* lan~ pentl'lJ . I: 1 pic~o:ru~~a.l.Ui d'elan t. AI o.~!iw. 1 <o~m diE!' lant..n:b. '~chaurl"~ d~ lant pentru.e:ior~ d 2.llrl de la.. 1 p['co!]. .B:tolr ~e C'l'tl~e. debaz~ leun je.oqm. 1~"plU:s ~(lde= 1 p:iciQr'U"l" me in 1alXtu[. clintt'='Unm.3 buci!:!. Be re~ de . Se cl"g"e~~aY.c)!elalflJ.uri. 'hI :nndul . ~ .ijm uri .2.!ate CQ. picl.~t 'bi~i '1 din :a.] .P~ . gru. Ill~ rue ].gmll! dm ~[n:'dulp[\~~lte'rit i 5 oCh~I1.ur.me til piciurUflll mie d<e [ ochi.~ ~ 1 p:tdoI1.rii ~dte ~. mie in.~e..]pllh de 9 J.Il~ll1iciri p.t~[oj"l1:lulrn~a de m~l:I. d.lTn!e Ire. ibl'idn u:rm.O£:Ui mate.1<llf. i din l lOru.sa:1"E! (l~te'2 pl.o.f)e \\\ mic = z:a~ :~l Se ic de tri d~ :mli11lli: !II1ic in ei 4 *' :me fa.I'Clere~.~ hI' ].5: : 1 P..~) ~~.Hil.1 . :[nkl:.bOlJZ~~ ** *.t~l~]~n'\1!llui. rna:lCe'.de margin. 3: . 1.la.1!~u. I pi<cou _ d~3 ochinrid~.e oclJi) .'i "s~cro-.lEt !JI'(g.R.lJl.uiUp11ll de !J . I p~eiQ.3 ocl.mare .l1lT!!a~WJ!~.Qr~' rnali']_:to Bere:peta.de l:ant p~rntl!'U oom.3 QelU1IJilri . pes. c~ de ]aRl.ol'u~e m~['l .al'e .p~cio:rY!~ in fle~a:r:·e l?. 3. 4 ·'ochiul'.Ol)'il. pi(!]OFY"ii. 1 (lent de li<lJl:t..or:u~ :m:lC~.)idoFIIJ:we ma:l'i dbl! .ru~ m.Ull!!! mar] dh] f * m ---- - .nci. * *.~: SIi! sue ~®e 3 ·p:~Diij..ntulu~ ochimi de' :lant. fl~citJrll~e m~T'i 'rJill:hie ~~. H.t Se:r.l. deulti!mui.Ot'Il~e.': dIn.lii * la..oroi'i ma:~h1lflecat.).1ci(lr. . pieioh'mluJi.::1 p'ieiOlL'U!jOe' '. .l:oo. bl'id:!l de. R. :inpidar~l1l file! ~m.ciltdul pteoeclent ~t :wste 11picou i ill IJIr m!1tdaI':ela.a rindw ell g piiciorl1:~ :141:<1. 4: I..iea oeM lo{l!e- . Jl pieio:ru~ mie in. 1 'P'ldQN:!jl m]c t~ bd~fI {I~ .i 3 buele.fl\~h~a~ii b I~ad~cl ctt'e Ipici.6r~ milrl. m]c de ma.'t ::t: [Qcl:Ij.r. de lan~.o'Clbl~1"lid de lant. J. ilj..U~ 1IIic . Ip.] ilj.w. de]<lInlpentl'l1.9::. de pk:igl'~nl. '* '*. J! ipiicl~~ mic in brida urnm. .~mari. 5 Qelfiul'i de lanl. clelWJUi.S '.:rmi.'e lan~.rll1~ mar~* .de !lan~J~i 1 p!p1eI'tl~. SI~sa:rn~s~ te II Oelll!l. d~]all1j: ~hlph:j. [~!:ll~ . m:~:re in: .ru!ii' Ma:!)e tn. II'. d~'k la *~I setleTm]M'Elnd~l. I Gem ~~ Ian.pkiQr~iI!~ari. .in.pleUlll'~a mo-. i mie s~ otO~~~@riI. R. w!l'min.. oehi aJB: lan~]Jru:ttru iotoa:reer:e. . ~e ~ro~et~OIt!~ ~:i'm[ pii.m.'tlOmele 5 gchil]:l'~ dln !.i lant (rind. Se repetli: rindur:ile 2~5.ma!Fg'in(~ 'l'~ndul piri~ctld~!:'lt.a~ de . ~Ic1D'ru~.: ~~ :Erik i: 1.e :l! Pico. p]c1o.l.ffil:~Q:r1!ll .1ti:::i.n~ ~.inooarccIn 'b~~dad:~3 eehlurl de lan~ s:e grll.1['1 fuul$neie . mot'e de mas~gm~ (lin ri~d1l1 p:r(lceCie:t].arn1J1.1 ..u.e ~[4. blr'ida de :3: ochiu:ri de 10000n~ om :rlndul prewdeIl~ :' 5 "(ld}~iUil"li d. TJl~~l'e. ~ 1 UlidoI'~':mllc in .Peaz.le i .g:La eu _·fl!~e'.£mciliUl! Ipi.!ilpJ.IN:!~l'e.clQ. aci:llul U1imi1tar.'!~.in. _3 ochiuri die lan~ '~l Ipffido:l"u~ mare.~:i seterm]nlli l'i:ndul eu 1 pif~ ma!re mini!.m~ ]" plC:~Ol"ll]~m.~..~e ~t):rgine 5< . S~~ep~ti 1 'u:mtatQr .i* de IliI*:Ja.ter- . ~i ·Si!!' te:rmin1i :rIndul eu 1 Pici(n'u~mja in Ian~ul de marginE!' 4: oeh:[uri de la:n~ peil:l!tiu [illtoar~re.. Sill! rep~:i de la la ~j se. I picou. ::t! loohit.§ IT.se' ~ .a:r·i din gI").pi~ Oc.epeta de Ja 13. (ca m~] rnain 3 p!icl.tar::glne: i :* lnl Se eu .:~.iLt'pentru il1ltl!)afce'JC~. ].lI~.l'i\l in :!ll c~.hli..J * *. B. pi. pl1lJl5 4 oc'hiiuri . <I] laJlJ:tului de b<l!:. Ip:i:do:ru§ m:a:rcii• ... glrinli in.lipe<ta 1:3:e pes:tie. se sare peste mate .a.~ !.i ~de 191n\..§.e l~nt mare ~. ~fl!n~U:] ~ ])azi . . se 5are!pe$t~ . brh:.ma.p~:cjo:rt!~ulimic de .lp!i~tQi'U~.l .Be l'!.de .mle in.llliO'!llie lmllliul de b~!\ (Cioo.(I. pieiarll.C10~ P~c1()'t. 'm aceea:fi br1da.tQt fI~ ~u'Beazi:': .tma:to.i.i!ih:J:a:l'~ inp1doFJU~U[.odl:iuri d~ 1.plcj<OIl':J:..] cehl ~]1J~ ~jt)~3 pid.l.an\: se sue m<lr~ din primm lll]:'.iT].~ Itn~icla! e 4 oohlnri de !ant mmil1toatf<e d S~ te:P~~..se ~ii!t~az.ri. l''indIIJJ~ll *.ii~ ~c:.2: p:icl. m~u.~c~e SiI'! pil:mde~In ~p<li. 1 grup.. Qchiul ..p.:f piciaru~ din ~pe ook! 2 picou. de 6 ac1iiu:rJ.lir.

lIl! urml1. *' * n. G. * ~i s~ tl(ilfmin~ :dnJiuJ 'c'1!l 2 odllul'i.h.oil'u~uJ mare .: se•.mn!'i:tol' lL pe'ht .1 __ I.anwl de l:iaza ~ loC:M' . .30chil1!ld d~~ ]M.iud de l~. litrJ:duJ: 'IOU 2 ocb:iul'J de ]ant."~cectenti oc:hi de._~etead.]a ·101.'.lne a1 1tin:au]ui F~c~dent ~i l! oeM de lall~ pet1ltrufullii~Fe. :i{i spa- gino£! din tmtl~.arD~. Se' oCl')Q. ~. I Qcl:ti de]arit.iot:.u.S~ R. larf~ul d. "* * *] *. mijlQcul grup1ilui de 3·p:kio:r~e alr.]S mO~jL\l- .de m.R.tru."" ~"Ylde.l!lMC.o'l' ~~.'I1! 1.iOl~e mari 3~ e.i. *.e 'l~nt) :se cro"et~t!zi 1 p1d.o:r.f mad ul1iite) :lL oelli de ]an·t ~.a!lft~d d~ ba:dl ': 2 p:iei.\t!l de maa.n~ pe. d:it!. 1: pic[m:tI~ MMe'l .jJ 1 cich:i ~e l~.d~ l!'!nt Be rlepE'~ de [91.bi.clg'n.fli mare de 1ill~gme" din d:n!au] }r.ei::leri:t(. 2 ocbiud de~.cae ~ p'~d. de lant.I p:icl.]an-.]!ii lIl. ell! lant.t.eWlre'. ]1 p~ciOl'1J~ mare .l~o!j.'OCbJ.ant .~ l!IH'1[1E). 1 oChi d.3 ocbi.2.o'J1!l~.u.ochi::u.doru..1ll11.9legTU[)~71li : .tll!E! !ll C. ae' b!ll.2 t ere~ete:. 3: .uul.oF.nh"Jil.) d~ ba~ :]e~.1'e ~e-s:t.del.i:uriL· din lan~li .Be e:ro~e~e!atii. celli d l de la:nt.I.l. 1 .orlt~~ !mari 1!:1.(}ChI de lant~2 ]illcl!orll~~ma. 1 piclo:r. . . loclti .l~ *la.p['g~QI].p]. 'Unfte.te ]l Qc:hi de . mare : i~ '~Atm:l[i'aE1! ~ plcio'rWiiemid !Je i~. la:l1t i 1 p:ldo~ . Se :r~. S~ r~peil~.e til. 8ei. R" 1 ~ 1 . de So.sal'epeste 3 o(. !']ndul pr~eden. 0..ooh~l1r1 Jdle' tan~ pen.Q:rL!]~e mtlirlun:i:~e Sel'epe'lli.' ~UJilul de pidm:"~ mad.trnhl'tQ~J:~l.~~o[' [~14tu].t:trl de' laill~' din.Illte~d sEr g.3:.itUI dt bl\llz!i: lpicio!t'll~ deb. '.u lLp\iJC~OEU~ mie in Qchi db.nt Sle: c:oo~e~~a~ 0.Oi'U~ :m:are. m~c :in' ochiw 1.' IBe2:repeti de lamarl Iain* pid. cu 3 'pi:c. la * b.1 p~cioru~.* 1 ocld de lMii-'~ £E'l . ~[te 1 piclot'~~ mile: Be l'e.piC'lO.2 Qchhni de lao:~.~'p. ~i SIll' terminA dl"Jlul)IJ eu ]plliCiomJii' mle :i~ R~.lil'm.rr.aroiEwe..p1mtr. m.2 pida[u~e: . d. 'leU" uti.~pe:!:l. .a.a 11l111l1i.*ses<1:m _pes~e 3. i!. ~u.margi:ne t}i 3 .ilor (sub oc'hhll.:t1:l!~ m~c~n b.4. SereJpeta rllt"dm'i:]e 2~. :+: ~i se t~rmini tindu].m~.er"mina plc:io. 1<l:I]tul !ire marrSil.cio:ru~~ mare din 1':i:lldul p:rec~(I. de la.. dint-~un mul de 9.e1J~ 1~ll..ill"fil.ll~emarl..e.l1.:zi.t.ll1j.l'W.1an'~j'..T'1!l :In.!l":i dt! *. .~ a1 5:e rep~tii d1l: 1<11 10'!: *-lit se~etmma 'l:m:dgl ell II -pici.oFu~l]l de * ~l Sf i.1 [~id()[u!j: mi.t.l'il e li!!rn'~.1i.n:Ue2!l'i 3. 2:p~~Q:ru.~~ ma:d untte.plebl'ea morole In al doilea Od.an.e :2 oclli. :[li1toal'o~:!.~~mmr:l: in oc. ** j ..azil 1.u f:nlto.ete.t} .br-1!.. ]a[1. la il:l se '~ernllna. 1 piclo!l:'l!l!i'm<l:l'~ ill! p~clorl1~ul ml(l de margine ~i.m ocrnul 1.·'u~'it..3].~tartn tlll.r'inill!tJ!.pe'n.1l1~ l~'Ult.o~e'tea'za . ulii. a .~.Ie.e marlomil.'~ :"""I Se ~.e~el'l!ti (~b ocJli:ul de . *.~ bazj :!ill® ~ ocl:lhiuri dil!]'-.al'g. mic 't.s :g Qcl1illll'1de.oru~ mti~: hl u~mitoarele :2 piie.ul'. ~n. ~e ~al~r pes:t~.2 < 'G.mA~ t().ior:u!i'El m~l'lif! l~lt~u~ de. ~nt:()a~~cere.ti Ip:k:[oru~. sre s".d. ~~tQ<I'I'(!el'e. .~te-<lZ.J.a.J.3 o(!h~l!lii d.t~ cHnJi'in~llrl :pQ'e- *. oc'hi.l ell 2' pid(lru.en t: .ehu'l:t.peffi de .FIl!iu1mare: u]'.dulilJli precedent ~ :1 oC111de 1~1t~~ se .Q'r.al'e .I1\.[u~a. '* '!t7t1a111 marw:l m.. *' . 1 p~dO::-l1l~ are m in p~ciol'tl~l:lIlm.1. din de l. l ::.~ .r].bl!.'le IIi 3 ochiurl de lil. lI'jndul pre·c.mJ:a:re!. 1 d~ ]~1wp].e s. : :2 pildOl'~emarl in brida: d.'~ se s~p~te3 oem.u~ m:a:l'e '~n al p~b'!llea oobl din i!ill. ::.i.. de lac 1<1 :!ii:i sa ~r"" mirJia .clliul"id..matOil" din.all'.eljnt~l\ 1 p~do:n. 8e m.p~do:t ia!liW] de ba~ 1 * 1l'!J! loo~ .· 'to.uri d:[[1!lI.aJ~.ll de m~ir-' '* '~iul llrma.· .'sh"!E!'!l~ ell 3 octdu['!' de lant pea WU..CH *.oil:u~e .~ 1111 Qehiul urmaWiI" $e gru.sara peste 1 plei. oclriuri din ).ic: de ma. P'l!fiol'!~I.Iant pe'Xit~ucoro. 2 pwim'I1:!je' ~a.ea bl'lchl de5 ()clJ. ] ocl:1:i til!'! ].!j(! b.'e. 1 pj.tOt.c lnprimul1 spatlu d.:lz<l:[ pm~nr!l' mk in 'p~C'iOiru~u.2 .1 oclJi de :lan\ :~s.2 p]clol'liJ~mari uni1fe" 1.e .rgine tBn.e'r~ mie in oclliul!l~m.3 ochiu.tiru :[niW~. mat:g.'lJ1I1:ljil :2 piQiol'!u$e' m:a'l'i unIte: in piicioFll¥l.pid.il:!!.:w.rl de hl!l<a:tpentt1l oom.·c~["e.pici(ililU~I~mari Se r~petl dil. [pit::iort~lfm:l~ 1m p:icilo.~.MJJiie mad. ij1il de bazi i. 1 oclli de lafij.'3. te~mliilliiirfndul c.rida de ..u'e pe~t~ .saI'~~t.! in l.~ I 1 Picio:r~: mie in 'al dojjliE!'api.m~l".Jl.e ll. se sa!r:~pe'&te 1 pic:i.'lIl.lie . piciol':I:l~ul.i ~nhe to -lan.l'i .aD.!ii.pe<lz~. octd de bm'~j 2 p:i~ior:u11. ptd.Q~~teazi Un lant (Find) de nazi! lejelJ'" .lIn multipXu. I.roE\l~e.~ m:k::1ilrm~toir.u!j. 1 p1aiOi:U!§ mare :[[1. lIIlite. * * *.iC]. 4 QchhI.

d1iJl1'pll!'ioed~nt sa Cl'o!l~t~d. * Z ~ Se· or.aent:. Ip:ici. pic'tO:!:1]$ mare[n la:n\'Ul de It!al'gl!'!J~ ~l mi 3 ochl.Uri Oie ]an.R.m.za ~ ] 1'1ciOI'U~' mf.ie1t\eaza 1 pi:~fO~U!i.~ ~(a.t ~clo'lt!~e ~ne din lp'k:io~ lII.gru.uri d~ :t~TI..ent i :2 QC'bl.l~:ulma.ui de *' * * *' *. *' * .r-up't~za 4picio:r'l.io:ru~ m:ffre all'.un mulH:p1u de 'H ocl1iu:u:i d~ lan~.t~ ·din.r.cldud dl~lan~ . maT'gin~ din .]u :multlplu plus 6!:le.l]. . 1 pt¢'j.f: Se Ci'~eti<Jza 1 :p~..u~ul grupat .'JJi dim la:n~ijl deba. J..g.:lDMem. ~~ Cl':O~~te~za . 'rw(tul pj'leced~n.1 ~. dolilea pic..a Odl~.Q~'te:azi Un <ilJelul.O)lte 1 ('}Chi ~az1i . R. 1 je~.afit.I * de I:na.ul~a a. til b['id~ de 4 ~&hiUiri de Jan] 'din rin.M.'I1.Q:t (1.tl e baziilii ~[n d . bl.l:i.mln~ :r. ul:tl'fa101'' 1 :pidoru~ma:l. :1 picl:Ol'U~1! mar.:trE! peste: 1.rJlclOtM!it! mll1ll'i . Ocl1~Uil'] : :lie s~re pl1lste 3o.i de 1!.lir8ced~Ji1Jt . R. ~ . rxndul ~u2 .e Ian~urr.!~l:§. 1 OOll d...l.~j se: .j d .e 4 p~dortJ~~ m~~~c dil[.].. l.B.ar- .chi d'inLa..~: *] .walfC~l'lf. ~l pido. .*! ma..e ~i:np:iclor. .a.cM1!1rl din .:n1:til..tJ. 'lza.6:tu~1'l: mari iU~ne .F.jl:.'l'~ Ul'~:WT se .'t~~m:o- L:3int (r. ochimi de la.[ e b<lZii.cioru~ulWJ.cuI:!: pidGINlje rrt!)trt unite dinrlindcl ). S~ :rt!pc!.~ri.~ 61 Se 'r~~t.5.~ul de bl1l:~~: 4.(lII:'1!J~m.2 ocllIml din '[.lili *' *~i "* *. iF! oci1iul .i:ldOaf\ce:re.e ~ de Ia la ~i se termini I'iDd. '* Se' ccl"e.~ii.:1!ll de margine !j<i Ii OClll.]aniiw de oo.!'1~ter.3. adll lles~11!:!} :cit!ui(rri din buWl de ba::!~.din laru\.'UPlli d.ii[e- tea'l. ea mn~I.1jEl.l. !ii. 1 oclti.p:k:io!l'u!lu] maif\E! m~ !r:: lil o.tol~~te.Ue . ~n !!ipa~ 1J.de]:an\.orullem~d inpldOi:'Il~ulmart"e (lin r[l'lldulprooe.1..are iR.r.in uUim. l~ 11'1. 2 Qch:iuti de ~ ] 'p~ci.ri.un ]. 1~ de 12 ochiur. de ]. :2 ochiu:ri ·dJ121ant pen b::lJin.a.~ !iii. se 4.(. .&u1 m. ]! p~doru:~ m!ll''e ~n pldcr.pllido.:mME!iie mal'girne dln 'fil'ldul :pr~ cedent.marrgine ~~ . iri..n:~ penteu ·.orlJ~ro"n. <11 lrulJ~111u] de b~~~ :t. pic'io:ru~~ mJ!ir.c in oclljul1lum..:rindu! preOed~t S.e'~p~la de la Ia ~iSJ12~I'll:r:m]nii.'l~to:['. ochiul dem~l"g~ne~i .(.'u:.~u:$ mate in ·ru. ~a~ :[n pi.[OFU~1J].~~~ df~ x:1"tmin:1l' ~~~ jefl"~.oo<l]. Se repEl'ta _ . 2 ~P]ci:olelioFU~e selJ\li'l. 1'1itrlt1Jrila 2-5. ~e ml1~ ~i se tennin~ rtndul .W locliii u~mi- te lalit.tgine de lan~. in.oC!hi. R. In oo~r~.are ls' ].~!rage!ll da.IJJ\~~ n\ul ·de m:l~ :[ oclri mw.r:i de }.pe!i.(lru~mam'~ '[Ill piC.a~E! In pilcioJ.2 ~ 8e cro~e1l~aza.mnt.:: Ia 1l~.~m~WT ~lpeaz:.mtite din l'ilnnnJ!l ~eCe- e iiint.ce:r.l . R.". s~sa'tti JidOl1JJ" e Ia u~mii:t ~i eu l '* tiu dim .rmina rindt'll co ~ :2 ocltiuxi d.iu~ite lR 4 pleiol"U. de Ia :+. Ipruorm..e'l" dintr-1.l1J~e mari in6li optl1leaJ. 4: plt:i.lin IP.d*.se !.'- t~ .l~tead 1 p~Cirn:"ll~ mit: .Fub:l.ire urmiilor: ~ 2 ocniu.el1" ~e irtmodut. rn~ '* *' '[n pic:i:ot1!l!i!i. *.lW] DE! * 1 (:IeM de la.ur~. .a .ua b1.:iu..a!ll mle .lt.rl1 illt:O<lirQe~. Se: grttpeil2A4 p:icI. od."tl! ~O:!Wl!ta.!! dlldilll p~be"den.e ]~ *.J{til :2 picio:ru~e m'8.~llDllole {s~ ln~radu~e cJ?o§l!tlJ:.gmp~te din...d~ lant" Jl picillr~ mare .e.1 Qcl:'Ii de: lan~pen:lrn.la ~tse t. Se ~epe'li~d.t.hl"dul Oil .h~m:i cl~ Secr.d ~1"milra.. ll: II p~c10r~!li. ].~o.~nd) de hilm.e marl ·I.e lan. JjI'e- th:nt ~ ] ochi de ]ant S.'e.cyclH OIl lll:n\lld:ui de baza ~ cu5 ocn:i.un-ikl trn pidoru!Jul.R.'.Se <rep1i!'~~ 101 de * * 1:1:.lc15J.nncl!ul pl'\~oecl.: Se Crili!.JJ :2 Qtl'.2b.l OC1111.arlit.]:l"'t eu 4p[dort~. m. * m~gil'J.~n. OI~ ltan\ p~rJ:t.t pent.o tn.: se d~n ]j:m!~u.ut ].e lial.ll:!l eu 1 de(~:an~ .~il~J:I\ul de .£eb.nt.lnii ri:nclul ell ~ eehl tl~]al.d d.I pid!O~iU!l m.[ Be repl1!tJi de ]8 Ia se 't'll!T.a drt.~lld) d!~ bM.Ul'i de ]an:t.m'l!t pen teu comp~f.

'1: 1 pido'l'bllj mate in al doijeS piejo:rI!1!j1'mare wn :rindw precedent. micm ~ 'bd. en 3 bchlu:ri de lant '* * peotru in~ lWu:i.rUI mic Inbrhht d.i de ~aJl'i!~ pen.indur. in pelmul pb::-i9lfil~ prwed.lI. : 1 ph:'lO'rll.3. 1 piCjor~..l t. I di. I Modelul 51 J Iii ocl:Hul uJrmafor Ser~peta de la Ia se tel:mil'l.cjo:r-U!~ ml.a P:i(l[QJJ'lU. . ocbhJl"ide lant.. 1 :pki.S plciQ'ru.dului precedent. ::' 1 p. PI'in 'loale buclel. ~l 3 buele In ~c~~l bddIt.8.l.t. plcia.r~ mart'ilI in pic:i0:r1111u]· mare urm~ tar i 1 oehl d. I = Ss cl'0lil2iWazi 1 pl·doru!. 1 ocll de JOInt. 1 p~cloru"mic..l!rminii ri:ndu1 cu.J:'o:'ielle~ . :3:. ** *.n _J d.pletare.I: 1 p. li'!l~.. 1 plc~orurf mare In. de ma. 1 pi.olleapicloru~ mare d~n rrRd. d..a 1. 4 oehliuri ffito.jciO('~~ m~c tnacee~. iii 1 plciJO:tu~ .ccluurl de]an~. It pkior~ dublu.i~ :plus .ellnatri ale i:1"n.~N! dtj :rindul pn:eedent.!iii se termina ['indlJ C1I.- dul pl'ec~dllln .j.3.o.dul .r i 1 ochli: de ware Se ero~eteaz! un lant (l'IDCI)1 de' bszi Ie:Jet~ diot'r'.a] dOUI! * * *' * !' *.are ID.t{)(l' Se l'~etll de Ia la !ii se t.'t:ru in toa1.e-IminA COl:!: eehinr! 111e' ]anl PIiln.m.iJe 1 Qcl1[ d.marre: in al t. B" 2: 1 p.Jlmiltoare d~ 4 od:tllud d..l.picijoJ'ul..odn.l'g. 1 Qchl de' lain t.are in a].piclor~u1mare' unnl. !:Ie sate peste 11odl:iiU[i din lantul ft.try loo:m.!: Se' tQiillIOe. . 3 bud.eatzi 1 piicio. de iant.1"'i! in at ~ase1ea cchi din Iantul de bad : 1 oc:lti: de lan~ .e aflatepe' m'o~e't:i)~J 4 cehhm dl! ]a:nt ~. :r"md:u.4 odJluI'i de lent.e.pici. 3 (icbhlri de lfl'llf i 1.e (carnai tiUdnte): ] ocbl dill 1<m. set~~ rind:u1 C'I!l. 1 p.olU'U~ m~G urmatto:r : in.a pjcio:r'~mi:c:.: II pleiorn ~. 3 ochiurl de: lan. 3 . 1 p'1C"1oru~ roaor·l! !n.a:r<:e:r. 3 ochhl.ul :mic d·e matg'inelill tru lnloaree-. medelulul.Qril!!j:dubh..j mic * in . toarC'el'e.olru!i .epetl de fa! la ~i SJ~ tet-mln1i r.]ant: 4odrl.cio:rulijmare in !ilL d. Ul1l1tt to"ruJl p~d'l)ru~ mare d[n dodul pr'€ced'ent. lL :p:lc.Be Cl'oljieteaJzi la fe ea rmillJil 4.~ mic.d~ lmn. ] p. piQ$o:ril!J!~dublu In mteCI!!~ p[dorni'ji nUl're).n~. m~c.i.ileaJ plciom!l d:u..p. :pen- 2 !i~.ic]oru~ mare ina) d~ifua.e]a.ne 4~ .ul preceden.e It 3: 1 p]ciQru~ mare In din rlll.'!'e. 1 Jerel.: 1 . Jl pinto l'U:9 clubh:.ul mare 'rm.tru ~n. . piciom$ dublu i 1 oclli 't'le lant. 5 oeru·]ll'tl i ~.~ mic: 1 oca"Jil: de' lan.azA un lan:~ (. 1 oeM dE lant : 1 picioru~. .t ~ :1 ~Urid'~ pentru In w<I!li'cer • R" ·5. *. 1 oohi de' lent.rttorul pi IciorUli ru~nl Serep!!~ de Ia ]<1.de margine din.5 oChiuri delant * pen- *' *' *. ' 1 ocbhrl':i de lant pentru cQmpleta:rea optuJ:ea ochi din lantu1 de bazi. p~clO'ru~.se sare peste 1 odd dtn lan\Ul de bazi i 1 piC"jQ'I'U~ * * ~.iclo:l:u'I! mare in picloil'U~ul mBifie U'[:mld:01' Se re. D."blu'i m oc'hi d@ ]al'l·t ~ Ipk':~Ql'u~. in pidoru.re. duble .t.l'e.1 . :in:toa:rcere.e brn.m:ihiurj de lan·t.piic~oru~:ewei in 4plci~~ dubl~. .:m~(! hi brhia cle4 ocl1:1U11':Ji hmt. 4.* .dnd) de buill.: 1 piaiotui\j mic mal doUea pickmul\I Blilil'e din cele . 1 ochi de lant : 1 p'iclo. D. 1 Qcb'l de lant .ile. Se repe1ti:"l rlndurlfe 2--:'7. B.1 3 aclrlud de lant p~D. .1!l mic ~J.iciorn.: 1 ptclQr~ mare flL!L 01 doile' pidoru!ji mare din. de lant.!j dublu..~n lurmi!1mare]e4 piciorl1llie watru (cUe ].1i i "3 . brida.llIato:ri 1 oelli df!'lani: IpicioirUlji mJIl'E! fa .r(t:!jiulmiiU:e urmaw. -. 1 p.n.iJl!lilul CII : ] :pid.iori.tr'll] iniQarcere.: :[ . pldo:ruJjl nlare ~ picio'r1!lljiuJmare nrmitQ1'.e 3 ·oemurI de la. ft.cio~Ulj: mare In prlmu] p'!ckn'u.i bl:~d.• trage· eea de a tfle:ia hilda..oehi de ..orn{i dub[u. lant.: S~ Cl'o!i·et.n t Se rep~~ de' la. mare :rn 'a]partrtd~ pici.~ dorYJji.'mdul eu 1 . S: I(lcl1lur] ~ l<l!!lt. IanWI de ba~ii ~i 3: ocb]ul'i de lan~ pelltrll. mare in piCiOt'll!fUl mare ui! . dub]. ~:i.le mEl!:"! in pici.ent: ochiw'i .'o.. piciOll'u!j:matl'. ** * * *' IJ' Iaol. S~ Cl'oi!iiete.i 1 p.1IlI'i de hutt Be r. I oeDi.Ulil multiplu de 14 cehinel d. I ocl1i 'de ]aD t.m bdda 1l.c~re·".ntl'-'"un muHiplu de 8 .e 1 P~ciQl"Ulii 'mare.!ant:. :!II se p1iciowui m. rlndul p1'Ieo!!dent. ]a..de la.i)1iliri de lam ~ 1 pidOIU!i mare In urm.de lant. 3 od!iuri ¢ie [ali·~.t ·rl'l al tr~Ue. Be repeta r. deilea pfclorli!ji m. de Ia ~ r la !j.nt dinrbltru in JantuJ tmge.a.e. 3 ochi:url de l~nt pen.de !ant. u in ail. 4 p cioru~e miciin 4picio:ru~e mid.S .e :2 ocbiuri. u!l"mitoal"e sa (.) o ddllr.lltoi!fr! din dndul preeede. 1~5 * *.ri d lan. se 1 jet'~I!l . * 'ti.e: .o'r1.. 1 pielJOil:"Ulj mic.sei:ntrod'u'~e c:ro~e~ sub aceeqi hddl .i !lie tetmina.lllJ :mare ~~n p:i!c:i.eUi de Ia 1a ~i se tel'miinli r:indul *..OOl' S_!i!epeti. 1 pieioru~mare 'in ccldul .i. po1rttuleapicio~ mic .u] mal'eur:Jnatol" ~ Se repeti de [0 la .

il¥ 'tfl!trC~I~.Il'V!il'i .R.'gme~i B oc:~:. .l. ~\ de'.I A't9f. p~.ii~~l::maEli.2 ': ~e.la la ~l~"'~~ pes~~ '.1..l :pJ:moru~ mari.Ufi d.l1l . .i 5 ?ab'. R.l . 1 ']npiciof'!l]~w o. margine ~.Iirl d~ ]..c:ro~~~~~ ~ 1 J?ic.1fUrF~. :P:l~?l'~'.1 mit ~n pkionlljlw mare .Q. :n p:kioI'1J..duJ. ru~e.h·mi:l..ol"ul :pi.i!4d~ll ll~~e 2p.etl!i..n~tQr:~ 5 odliur. ]~p1. sa SBlli!e til'Qr ~ :r. ocMm. ]~Jel~ ~U: ~O~~.Iepatii ** *.e.1emarl in]an.mlna r-in'rl. ~aJe .rnm1 eThe 'aeebtiJa~j grup i 1 picio~ .11. c:towete~f.in.r{)~~.t1~.cioru:!ii.pleJJOl"1J\'ii ml!: furl pidrj'rU~ll]l.~a!elPe~w .5 8_.:' ~e pkm]~!l'e r~~.t ~i•. .1 piciorll$ p~e~pru~li. dirnr:fn. de~~n~p'en.1I.~(!rminii. * :. * *' *.~r.hiud {i]~ 1aut pi!mtmb"ltQarcerea luri:r.13 ochiu.er ~it1:w. "otu!jll!m.t.\~ete:a~: 1. p:tCmm~n:JIare (Hnr-m~ I.f/i... 1 oclJ:i de Imt ..luri de Jau~ peJfib·uintoaF.'h:i~~e m<lrgme !iiI 1 ot~.in rfnd1ll1 p!I'e!cedent ii'n od. '. m:a:.llJ'lm.l"ecedent. :8:e . rindlillui p. ~1l!~ ~. ace._~c'jQl'~l!.!5'plciorlt~~ marl In aJ] ~ptelea Mhl..~Wl'UO::U t m· .. ::~duL In nW [ ~(' bil'tO..ma'l'e Ci~~ mk al b--li!ikta.lt!~totu1_..Be ~rf.Un 'g:Ji'IUp:ul d~ 5 p~.t'upul de 9 '* * * :t. 4ph:::iJOI'!l1!lli:i ~irl '9 br. 1 'Ric:~o:ru~m:~ m. . bo II' ~ pjdl"nru~ tn]~ Jar1.~. 11.ec:ecl~J'lt.ilre ~.ruJl[Ji~ roin:!lrf/iindul .~I. re 111 ~~ ~ .'''' ' ' . Qchi:u rl d.u~e mar'1 S~ ve.c! it ~iIJ:iilp: de2 oe.:gj:rrec~i. picio:ru.an~ mmlitQ~~~. Iant p(!n. '-2 .jJJ1~.pluS'._re:p~ste ~'.JJI...I~ lant.)~e..se .'~~ fie D~hi~:rl (lie ]aI'l~.G 'i 1 picir::ll:Y<'..J..de [<ln~.~ ~ll ~ l~ $' ~t t.al7'i din g. la .rna.. se ~a!.root~l de'.. oplnU:n de [~nl~pll!ntru i'n:i:oal~OE!:re.e ~a:ri. se sa~ p~sfle <liUe p:iciOrl!a~ ~ Ip1C1:fOnl1i@ . I.~din "grupul..JI.ep.e2: p.i<!JiI'de :. ~.~oo 2 pidClil'U!i~~ari din.1'1~(I ta1'E:l' ll'.]~ t r. _.'U de~O!II1. *' ** m *' *.FeJiOI'~§ mic in Im~m d~ m"'r'g:l:n~~] Iii lll. S'al'le' " eu. oel'1il~d de ]. ~tciQl. 8:.se 8I'l.cl:O. :I. ~ iri'~up.]a.~~'~ ~.e 1g dchiuri r.clul preoede:nt ~ i5 pkiOf!l!.'.-" - Pl"'~oif'U!!ile~l'1 ~ _ J.ij$:e! t:rla'I'ii .~~ c.~ fA[nduh.g.!.". .o.iu:. 4...ar'i:* 1.P.d:e~J]t. Ian ~ ..ie mfl!. ~9 :re~J~d:ndlln·jle :3.'1l!i ~ltrl~ puwrtrL:l h'l~oa~-.l dc mamloe~i 1 Qch[ de 1 .pentru rniloar.CI. 1 ~l~ m~r~ ~iula.e 3 cehhrcl de.ul demal'g:ine !it 8.!fi seoormm!~w~ndn]! C..'.lc :n:a~ fn de [a* ~I\!i lA'3in\ de IiJrl1l~:toor~ de .laill~.n lan~ de m~~g~:nc$i 3. SE!tcpes!e ~e *' *' c.. p1(.tl'1i1 ~'n-.U!~em:'I!I.~ .iie~(J(n.[.2 oclliuri de lant: 'Sle 1 091'i :piciofllf'!l:. .~C::JJo~"Il!Jemat'1 in . p~c'i9'IIU'UC In ]O!intru d~ m~i!.~.ll mare: ~. J o1~~ '* mafe 1~ laN~~ ] i[:'rn'tl~ .i:' nUL'll! in.e.peIiLfi']j Qoro. r'moul 01 1 p]cioru~ m~.~ de:marg[ne. 1 p~~..ato:r.sa:re . K.]j.ida de 2 'od'l~uv] dll! la~i rtru "[tt~ t'fj)a'r. 1 ~ Se Cr(lfi~tJea~. de' .i.U.~11ji~:m.anl.I.'.' 2c o~hl'U~l die t~Jlt: .K'!~e m~d :hl ocillul t.J!~U1 ma:l"GiU11llLlit!)[1'. .. de 9pidki:n!~e din !1 = 1 Qabi rincJ:u~Ftr4'~erlfflt 00 crv~ebe<l2~ lpiclol"l..~ceden.'Jillllri.\TJi.nl:ludle ~.pimQi!':Il~E'!.§ mih[i1 p~.1l de lail\ din rlndulpmcedent ~e~~e1'ieaM l:i:ph::1. bl''. !) ~ In brlda de :3.~.t'" . S~ sare . :1 ph::iQ!.[ol"u!l :uia:re.b:iuri de:l<m.1:t pidmu..z. fI1l~ l'<ll lot lIU'~'d~ (I'll.' t ~ . I' * *.r:[nnu~ 'cu 1..:1~ mie 5< och~ul"i de piciQM§ Jnf. ~e C..fU~ ma:~: sam peste 2 p'Jdo:rl!~e din aoe " 'up §]..l~e~~azi IpiciW'UJ§ mara fn pidoru~ul de R..c..¢I'~{lett\l.iIi\.1l}tllnw.~. 2oei. sa SaN :[n n'Wr:gul.<I.< 1 dQU~a if>e'. !... ~.~.+: Iii:i se terr.' Q'lic nt bntla. ]l_i".tel. de 5 o(]h~~J:i de ]anl Se de 18.j] tie m~ru.!jilllm:ic llll"Ilhl!!i tor! :II O. 1 !pioiorlJ!j: . l~lltl]._.l. SI!l ~. 'O~~.Chllil:rl 1 Ul'l:l'1~ cl"lr lant $e: 1C~'pe~ die la Ia !iii sa te~ :lient.rJ.~ . In '0C~'JI_ll.: P~ d.4::.'i.2 pmlOll"IiJ~e.mad.j.5<12 safe peste" 3Ipic:iiCIif.oel'lrinvi bi!l2~ lede la:nt.bll'ld. I (mh~.ri d:e l:aJlJi~ ~i l p~mol'u~.~~luiOl~i . plubJ:n.l1..i1.1C']O'l'U~ m<lW\e S~ rnp~ti. de ~t Se ~pgtii' de l~ fa . :3 ::}. III . li~ .~m~l..r::t~b:iILlr.1 och~1Jr.41.a d.' 2'ochiuride [ant..m.ului:. ':' ~~ 2.oc'~ill11 n'l-~[l~ rmd~]l gt'upe se .1J.l:ltQI3!~\ffl:.m. :l-?Ji~~~ru~merrein oci1'illIl de mBFg'ine ~i'.'' ''v. 1 p'icioFU.tm· de margiu ~.p~1~ae ]. pe5t~ 2ochli." mare II p'm'uiji *. :It. c:!:o$e'Jtem~.n ochillTh·de hint d~nb.iio~~m'l!Cim .~:re. . .~:~enlt't'l d i~. * *- *. i:!..~.t:ip1u I l<lnt (rInd} d~ d~ Il .(Yi!]'e.lo1~ d~ 1a!11~'~.. ': . ~ill. se .e ba$a" eu 1.m.·" ~.l: : *. Fli..1 P.m. .so\lre [l~st:e :2 picio~i!J'~ *.. 3 ociJiuri ~e laJll.ire ~ jn .I"l!l~e m'.ttl . se .i mie in (i~ni:u['i m~]'. * *. oc.. II Q!:'lillUX~ dfl.l. . .Ld(ll"U~l]I.toe ~<l ut'mato:rul pkio~iUi§ sa cr~eteaz1i . 2 .i de ·:!a:!:epest..id." .(j!'ltir:~. din. 2 . *' * mIle i~ ~rl~~ de I) och4~ril .al'i:.u~:~].e 5 p:lcHlrll.rnpde<.. de Ia la .E!lantl . .~wr.e ·re- .aI1)1.l 1m"! .[1IJ~. Q~nri!'ldiil pn~o!$d!ern .1 ~.a. 3.. peste i picewru_(f 1!I"Ii~ul ml." fin~ul ell.$: 1 pi1l.n~ .~!3!i. mall)El]lilp1. se . R.uur~de *- 'Se fI!ifpeta '* p. om'iuri de lant il1eJ1afi~s~ p~~ dl~ la.o~ re.-reer-et . peste 3 pici!OI'l1~e mati c.j~r:u~e mJlN • 1. plcmru:~ :~em nr. Se f:\ep. ~i se .nina rinchd Cll 1 flldOl"UQ m. R~ .l 3 ocn. p.lin plclorw$ul ma['l~ ~fe m.iitltp~n1l:rtl inma.0~1Jf. d:w lanWl dfi ba. ]W.m-are :3: * ModeJul 53: ~e Cl"\l~ebll<lZJ.u)rl]~u1de. --. ** ~j . d~ lant pentru ~~toarcere.r~ in ur. :ge 5~~ peste ~ Ia ap:l:ei~'l. m~re i III !5..~Ia .[\(. l1n. [din~ul die * baza.o'" 'ru~ _mate. '" ~.3 o~.'.[ pliciaru!ji mare In...nli~orul din tre 2 *..lI IP1Cfurn~ . . . pl~ tnt e••' .mar-.tli] au ] In 1~t]]\111d~ ru'arsin~ ~i ~.nle taFea medebdilJ. p1doru~ :me:re.e .ili. c§i sec tennini' ri~dtlt :sat·l~.'.teT>~..!il p~c.at'Oi17 Se rre:p:et-a de la Ia ~J ~tel"mtnar.ni din lan~l1il d. 1 ot'1-1i 'de :h!. e lat.. lpici. . B. _ sa1!'~pll:st~ :2 picl9~ T'Il~e . mare iii pl~ ~ . 1 oeM de .[w de :tatl!t u~itQf !iI~ ..I~l'l~.5 .. dj. ~I!C: l@~~.1 . 101 ~l~e t~l'IDbla...ci. * *" . m!l~ ~i.. l ~p'[al('Jru.l!li[ .]J J~~.".oru~e 81 a."~ peste 3:.n g-a.1:u'gme • :IF [n beida de I) o~h Il..:~G:r.. .u~ I~.se :saF~.:IIn\'1I1~ 1ia~ii.~ al.lnunlli(i.a n oeld din ].!.t!rU fu in :ali.picioTU§ J~' " .l d~U'ltn i. Jill.OCW1.tr.c:l~!i_ ma:r-~ m (lI'I.~n. ~'_ qe. de.ere.ti jJj. picio:ll. ~~~.lel.~6.n"mJ:lItor d.~1 )lUe 1I10r •.lo..t: 1 pioiCl~ ."~ .llUs ·4 m::['iud de 1~1.5 1- ~i ~e tI~~'i[Iium:!l n.cl!u[ p'J.111 in n! . ~[.~1.

ocl~.5. lilrida €It! 5 oehlurl de Ian] *.pre~d. mic mpi:cior~ul picil. se sare :peste :2 o"chiut'i dm j!5. ~eteazii 1 piciO[.ud de tant pentru cOmlpletarea :IlU)delulrrl. 1 pi'cioIui$ Hlatre.t'l. de loot .tul. .uldil:1trep~'imul ~1 al don~a pietorl1lll' mare (dfn gru.. 5 Clchluri de la1fl~.e ma'!.kiol'lll!l mit:. dnd:ul ell. piciorulE mare din .b~ 1 odli de lan.to~rul ptdoru!j..t (:ri. ~dndudle .se ero. brida de' . 1 oem dft 1anl :!i~ I pidolU!i n. grup. ami de ]a.ciol'u!j ~are in pitcIol'UJiru .ru. in brl. S€ d liles:te :I.pe-s. cite ]. de lant se cr-a. 1:iliLic: .01 de margine ~i ·en I) Qo[liurl. OC'hiuri ~.. die' la. R.n'~pen tn! .pul dl!i!' 5 picioJ:'lu"I~)se cr~.uride]ant -P!![Jtru ootn. *: . 1 pi.orui mare Se mpeti de ]8 ~l sa telt!11il1~. R.~ mare: :+: :2 odr.cu .'tl!.al rindulUi... 2: :I. de lall''i. 2 (ichim"i de lan~: 1 pic'. n1iliJor : se sare peste 1 piciol'1.a:l1i!.l 1 p.do:ru~~. 1 oelli de ].'c)sete"<llirl *.00 IC110llete.·Se c:ro~eteaiiil1n lant (:rind) de baz'lejle:r.i.Il'~.n'~ :se sa:re peste 1 plciorn~mic. ~l- 3.. in u:rmatoarcle 3 p~cioru!ie mad se lant.epetl de :Ea fa'· s>i! beTmlni§. ~i ae termini! rinduI eu : 1 picou.!3Ill'el.t.u (Un l<lin~wde -baza: 2 .hl. s.g:d d. lanr{: pen. R.r.1 pic::io~Ulj:mie : 1 picou de 3 ocMud de hml ~ 5 OC.iue din rindul precedent.a..oorele3.2-5. mic: in 'brUJa 1!JI~miii. pi.dol'u!j mare In pidoru~ul mle margine 'it c.i: intoa"l'ce~e.nd) de baza ' .e 1 pic'iOl"ll~ :m.ari.' nUll: marl in.Win la:nM de bad (dte 1 pidolJ'u!i I :tn u'I:mMO<l:'!!ele 3 ot!h:iiuI'iI se Cl. ::1 = .t!i mare : 5·.t.Q'l'u!i mic.an~. ul:mi.ciot'll~E! . in ' de :~'o~hiuri.eilea piciOl"lll!l :mare se 'Cl:'ll¥!teazii ~1 plciQ'ru~ JrI<1.picioru~.ecm:-e ocl:ii)' ~!i 1 'Q{bl de' Jlal'll1 pen. sa safe :peste 1 pici.o1"~ .·~ din aCf!la.5 *.i odlin.e·1le~21I.i..'toare'se: cr~e"l:~!iZ5.ete' CI]..te. SerepelA de ]8 La.i. sa sare peste 3picrorllJ.~ ** *. 1. cchl de' lantJ cta~etate to lantul de mSli:'g~n~ !fie 4 (JC]Iiul'~ de. Ii]. mare Be . ::. mle .l Ipkia:ru~. 1 P-jej91:U'i' mk in pi.q '. R. oc:hiurit de lan ~ Tepma.Besare peste 2 pltiorutte mad din rindul .ll1l''i.eluJu.'l'. [IIiciol1. se SilIl:C pe>:te' picou ~i.trl.cioi'li1jjul ..1i'Je se C'r0'Jei.d<l de ~ .eaza * *' *' se *.m~. se saTe lpid.i'mator se ceo!iet.'lllt. 41~ Jn oc:hiul de lan' de llngi1 ' . mare dJngl'tipul mitor .I! [~nt dill ri'lldul preced!l:ut .acela~. 1 pile au de mare. d.eite mar.i 2 p.l)~. de mar.Se S tLL iP~ste ] p1c:io:ru~ e gr.clo:ru~ me in ochiulurmi1toll' :.ic ~ ~ ~e ~ce' ] picou din 3 ocl~iuri de lanij: ~ !:l oc1uuriL (fe lmt.erm.h~mm:gine se ere.I. * .eteazfl 5 : '" 1 :rl. 1 clo/'-!iji micfli ]lp'iclo:ru~.e la.~eLeOlzii 1 'P:i.. e' lant .n~ p~'o.trtJI :rlltoamere. C~'.rode in :' .n~ul'.. in sp>at]ul tll. mLc ~l :l[pl(ij.!:' lIlJlrgbl!t:1' !Ii 4 OIihiud de lan'~ p~Jl'tr. se ti~rmjnidndul.mile de margine 1 oelli de larot ]pentru ]!I!lItoal['cere'. se sate pestle 3 £?chiiul'1 (Un~anw'U de baz-a: 1 p~. n. S'il! ."o~e~a1"A. brida urmitQare Be repetii de 1a 'bl.eaz:.epel:li de Ia la !Ii Se:! termina rindui au: 2' ocniuri de lan:t. de' la 1<1 se ti(1'tminA rindl1l cu i picioi'U. ~1:I(~~delllti *.2 Qchiuri de]~nl din rlndul preOl!dent se . SC1!rn. tie'l.lza it 'pldoru~ mic: ill.. S~ 'cro~t~'i. dinr. R-. dlntr~nn l'!lultip.oruli m. ** R. eere. pluG 6 ocihi. 1~. ochiuti Ide lan.o[u(j.na1"gille: In.t intre e'ie Be Tapeta de ta la !iii seterminaIi'l1dul en 3 picioru!j:€ ma:fi" d!espElJ1ite Intre . 2 ': In brida de .t. ill] op.. r1ficrulul pJ:'eceden 1t sa C!.fe.pletare...i:dio'l'ull'i!!' mMi des- * '* 'b<ll2lli. se s~e peste 1 piciocu!i 1 piei. !line.ent:. :} : .u 3 cehturl de ]8.ea ochi dli! findu~ de baul": I:) odmmi de: la.. 'Be r-.pa.cro:)ffl:eazti.eazli ci'te :1 pido:ru!I mare Se rt!petli la la ~i t.liuti.. :2 :p~ciOi'U~emal1l'] 2: ocl1iii. se' sal'l!peste:l. * * * * 1 pid(lrll. R.u~ 'ma:N:!' 'in dncn~a ocl.i. Flll~~tte Cl:lI d.hiul"i de lant.'. Cere. mie :.din Ian~ de 1lazi : 1 piciol'U/i mare mocblllil de mar- * .lt'lil" dnd'lll ell I 'ochi in u~ld.upul dJ!1I 5. 'I: In ph!loruij'ul m.petll.in Ian1. !n.OII. S'(! sar-e peste lpicinl"l.lu de 8 oe.c : 'i1'l~ hl"ida de .ud. d.2 ocl"Jliud de' lan~ * .o'nl~ ~~ri ttii mic In. 1 pid. :rlndul ct! 1 pIci. 1.lj] gru.. se sare ~s~e 1 elorus mare. Se Icro~eteaz' un ru:lltI~un multiplu hm. ~ * * ij:ul demiu'gine !inn rlllclUl J1'i'l2oode-rrt s~ tea~. mic .g.are :[n li:mtul tle :ma!~gine ~i loebi de 1..iJOl'U~' m.c.i.a:za. 4 ochi'uri de lawt pentru b'll'Oarcere. :penh'u 'intOi!l1'C€'re.2 ocmud de bmi.' IpictoI'u~ mi~ . *" * MOflelui 35 de 5 aclliu:r:i die plus 9 och'i. *5. 51 p.p. .sat'e pru>te 1 pidoru!j.iclo:l'uljlem. S. :1 .are. 1: . in s~tiu1 dlnJre al daiJell :fIi at tr.

e * *- ** *' *.eli [ eehi W]lC ru 'iniQar- f a H'~¥j.l'!l!~e mid .].htr'j de la:n'~.te 2 pIJdorlu!j~ m~l'l d..e lan~lu~..~ In bt~~~ p~clo~~. * ~n hm. mOl!ri. R.rrt!Jll. ~.io'l)u. 'in :ai 'ocht1!iL'1 OIcntui de IT'fl '6~c:rtell7.dl .mt.!I. W l p'~e~om~ oodE!nt: p:ic1m'iU~e maFt:ii.~ de lalJ~rtj :1 p:idoru~ ma~~ ~T]lde ma.d.' ~ • sa s~e paste 3 . * 4..]anj . 1 p:i!e:l. * ** *. se $tare peste ] ochi din.!iiet~Ma. peste .1~dent ~[n. i!' Se ~1'Q.ic:. de lan].1:! hl! *]a ~ifie 't~:rmh:io\!tti~O:ll] cUl c.hl.dhll lantul de haza~: .ru~lI:l nne 111rma~ol: SE!I-Cl'Oi'illlte.. 'bt1da de 3 eehlurl de ]ant $19 C'l.~.. lantul de' bazli.ma:!:] : ht b!.' .klr!l~.nUf~atQr .~ teTH.3. baUl. . :2 o~:iIJ:ri de ~~n~: s~ s.c din dndU].2:p. se ~.: cite l pido:r~ maJi. Ul'1n. '* * * Se '11epetit de ']011.i~ :-npul ~eQ!l!dBfi'~ . 5 p~dll !'l.icioO.. ocn]1l1Il de Ian tp~ntTu completal"ea mQ. Be :rep~Ui. ifil~ilI~iI'e.llrill d~ lan~ : sesare p ~steB ill.z.pkioru~ m~['il!c. Be: Ic~~~ete.rntDl'Jil:~rfJ.upoozi : .!$iun bnt' (dlld) d!l!. lli!! sa[l~.~ Ip:l.tul de biil~.t!iim:iiC: .l peste 1 plc. 4!: c. :iu.m. m8'!:e hI ocll:lul de margine aill blln ~Il]ul~i (. lul wlll.dul en 2pIDcw .1~ mic in bride: de 2 OclUUl'i de l.idOlCU~m.m~ a. se sare ipeste 1 P.i:Q! tl t. se S.d. * ]~ P~l1: (11i1. .ml'l d~[WI~ pelil~1i'Y.Q 'tlllrraiIlit.ru~e . m]e ill ::Ja7:d l~. _'1' oell.~a.lJPne ~1 cu. il1 1.mm~ rln.un :u:u:ill.. ultim.aza 1.l! .:lI<inlll S~ grupe. riIlidy~ cu.ph:i1pru~e mad S~l~~la de ~a La ~i~e teFm:in~.~teaz1i. din la:n~llli de. .p~tiJJ.~l'f..m~~ntru ~g_mpl~e~mo. prt'.[Il~do:r~lj]l l:rMl.:i:t~ 1.@ i~ wtlmeJe 2: p~cio.2: ocih]ul'i din lanti!U de b!l~' :i P~~I.&e ~Fo~eLe~ziI pk:igru~ m.U~ mmili.IIf cu 5.<iIn:\<ru d~~zii.3 pfuior:ll~e man.dem.arep~.wdu.5.tQ..e marr. IpiQiorlJ"§ IDJe.Inn. 2 oOb.a. ~p'e't. 2 ~ 1 picioJ!:'1. (i~ Ii! ]a :+: '~.1e. mle tn Qc:li:liul urmXimr.it~ JLpicioI'U!ji nUIm.~ iill!pe.~ ~. *c]a ~1 ~e tre:rmll:!a .1e1a aie 7 ochJ. sa sEu:e p ~te .U 1 oelli die la:ll~ pen:tru into"l:~re.u1!\ul ~en'!a.:~.'e mur .Qro~e mad in * n.an~ lel II (.g~·r..e: J:a~~.rl1~€ rna.2 oclt1u.]q!a:lll'm~te<n'~ ~e c.2 piclo:ru~t1! m~i. baza Iejeri' d~D. Jlpicio. fI~ s~r~ peste.Iri briidOli de :3 l:a:L'J:~ im rmdlll precedel'Jitsec:I'o~~'teB:~i3 ~ pici<'l~U~~ marl.iu.1 picioI'lJ!ji 1ll!1re tn.a omiuri cl.~e: marl .\j:eteaz&.h.a 7pl- aclrluri de ~aIl't1 pe:n:ll..cio. 'mare * delu1u.'Cli~11Ui 1 p~fm'~' mjc. s~ aarep~.. ~oaroe:re.. l'u~e ~ma:~im 01.:S oc1du:ti din .pi1c.!le~IK!' 1 ~l pk:iot~ s~ ~{!~li!tea~ un . ~p. ]l pc. inl.d. [pldo.rnele m . :[~11. Sit! 5 are pes:~e 3.tB. cincil. in. .R.tx ..6.tili'wte1e2 ucl'll]ud :~. .~~. 1 R... dG l~tt}t .'e ::t._~'.1dU['i de l.iciormt mie. 2 ~ IpiCIl~I'1.]u]u:ipreced~r:l'ti Joch:i.r'i se . .lat1~ ~ ~[c. .ri dhl ].lm. ocl". lOt::+.l'gine~j ::I cdliu:ri b\]J [·nto·acere. oclliu'ri d.~oru~micj r.l. cUe ]p.p'k~o. de. de la ta ~l te '~~b'!~ f. br. C:1:. m::l1ilde laAt pen trl1 'in- *. 8.o. plus.r-l1~. I:n.de ba~ii:. dhllt~Ull. p1C~Cl'rn!ji' lc :[n pr. 'och~lIJd i!jn]:an.i S.i i1E!litn~. 11l.d:e_p~~ ltu~1ill mic :!.c inpi!cloro~ld mare de' ma]'gm~din l'liidu] pre- * 01!] ** *.. 2· ocl'itur~ de loo~:. ochi.ItI!~ We :s. m~e [rn . D.il:zii.I~[la eue 2:oclli. :+:: 2 och~lLlri de b.ele' :2 picio:r. :I.ud d~ . 1 piol!~O:ITol~m:U:l in.aWar~e :3: . iU'~ m.oat:. bl! nehru] urmaooF se m"o~eit~za. .eni!a:rI din) gcupul de 6 piciom~t. Iff.ru:(l. : Se r.petli.o~1i tn eehiul mm!l~oi!"..a:N~. bilCida Orma! esec!I!Q.kll·ic:lade3. B (lemur!.t Se cr~et~am lpid.e blillJ.tor ~ gr. to. milef ...~e mk~ SL\':I'e.octhhllrl se eX'~ete.idoruL~ mad .a ~].ali" In cio)fu~ fll lil. rll!1.h1ipreccden:t: in l:n~m~:wa:r'e[e 3 pici~l:u!le se cll'Q\j. .epetit de la lot !i~.i. lp~ci~~mare .a.tl:u.sate pesll~ .kiQr'11§mlD Se.: Se cro~e1Je'a:diS pid. d!~ba:zi]e]e'l:'.l 4 pii. (l':!nt]). Be te:r.c:1U cite.tlplu de 10 oelliur] de l.Wl ~I lin' :ea. nn'!lUplu.urI de la~.io:rl1~.~i~ d. brlda d~ 5 oe. t'IllitQ\1!:Dele 3 piclo:ro.p~ciorl.I~a :tnn.i SiB cro~.t3.n'~ . 2 ocl1:i:rrd de la-fit. mal. al dinci~e. . 1 plclOI'U~.:3 pjdoru!iiemul.iclw~.ul 1i1~ .epe1i r[n(bJtile 2.. i3 oci1iuride lan~§i.are peste lpkiotU:\ii :ro. 'R.~.n.\~ \'g.rJndu]. IOCh:i..1.e. c'[~ 1 pi.hhlri IcI.l' ~i· j( ~i c se s~n'r f:\C1'.co 3 ocl'1iurl de ]anl pell:tru IntllalrCer.lflfr~ul. s~ . 1 ochi de la11i~.uJ.cl. grupw de 7pkio:rll{i~ mad 011 r:htcTu. Q~ .oiil~ap.¢..l!~mi..a:b:ol1~.! . * '*.I. (fie: baz!i:l~ 3 Otili. mi.. 1..fu~n.~io:ru~. {~e Ia .3.

adhi.U:'].:3.11u~ a ocilitu'i de Ian] .se rep~t~ d.iirlnci\:!l cu.~[nlllgm..OC:hiu--l1'lcl~n lanPli de' b~za ~ tn (l:chju~ llnil'ICii\\i:o~eS'.11.m '* <1:: *.) dl1: D. Se l'ept.ma. ro~emar1'i de. p~s~e 3 oCinIU.b.od'lllul d.d. :3 ocn])liJid de lil1nt: se sar-eo pes:t~[ .l!~ m:ari •.l.n.ul'Ue 2 ~i . 1· mie .Wr se Cl'Q!i~teaza lpl. 1 eehl de.aleinp:~C1oro~ll~ de ma:rg.1rmi!litor {pi! doslll dll!lant din ml]liocttl.: 2 p~CjOtlJ~~!tHI.tl!f1!]~ de 1<1dreapta.ol'it."in rph:. B. 2picio:l'~. din ].ri lo~hili de 1aut .lpidci:ru~: mie in brlda de ~ ochiu:ri de J. 3 od. :l m:h]. m~r~ ~l in al pamu]S8 piici~ rUli se a~et~azi.'1i.p.~n picio!rlll~u~. ~ede.hli~~ de l:a.r:upub.u~mit ~ IpliQloFU!i ki! br1(la th. E! g'fu.elall:~ ~i ] pid(lir!l~ m~:re~n .\.: lnfi :5U~ d~~.p1do].. Se 're'petii :l'ind.§.l:~e maii!'i .1i£ 2 pici.[ :2 picl. !§:i a p:~cioru~oil! marl &r~peti' d~ Ia *~a.~i setm-min.tuld.~ ~arol!.I'1!l! p. Muaelu158 Be cW'(lrj.p.i [ ~ nu .ela~i gn:l..atv"\1Ul ."I. _ mili. ba:?:il.ri 01] rtndu1:lllE'w'E!:cedetlt 5li. cu cl~e loCbi. se cil'~~tea-..:ft.ennln:ii 'dnduJ cu 1 pido~ :Ii!l~ mare 'in .h1u:ri * *' *.l'ta dj. ["indul co.~cioll'~ m:ic i. nt'!rutlp!1ij rie' 10 ochiuri cle: hm)! pIllS ~ o(lhi~i(le '[00 ~ pentr1U] comp'.. Se Cl'o!i'etea.d eroll~ta il'ilpi~oru~) Se l'e])C!ta die ]01'1 la ~i S:l1! t.J~ul mle d~ m~rgir:ilie Iii cu. ell. spre s1l1l1!g. s. ~ p.I o.uti d.1 p:~em:riU~ .l'Cl d.:9.~un m~c din rtn.iciOil'U~e din ai. s~ c]). 2.ce GJ:oi$eta r~ ~]C rn.1!1 laDt.antul .fndul eu : 3pic]al'u~e' m.e sare pes~e Lpiclo~~ mie . *i d. 3 :InpiciOrU. ISe ire-pet! :rirn. s de lan:~ .ri. '!iiil' ma.ocldiLI:l *In m~q *=.~mru~ mlC' j .we ele) ill.t1l'u[n KI~cm..a:n~ (!:lt1d. och[ de ]ann~n od:iiul di margine ·m]all:1J:tUlllIi de ba:[ll ~t Cl1!.e' mar].sine ~].re.'I1!!'J~ mm'ID.7 pic~O:rlJ:\j~ mm:i (}esp~ ti'te intre eleeu ciW: 1 odli de :Jlant. de laJrl 'i!"i.p:idoru!ji mat'>e'~n och. in oclJ11ll1u:r-matorse grupe~. :l.id.epeti. din pUI de '1 p~cio.~ micin li:i)f!..Lw.e :5<liI'e pest~ '1 Qchiuri clm.ttl.an~ (E~n. . a ocJli:uri de lanti '[I1L ocniul d.oru~ m.uti d~lant [J~E1tr:l::!.nt.l'Cl!!re.oro~e ma.rzl: . za :3: .ru~.rm:l:r~a: 1!!'jn. 1 00':111 dela.! oc:hl dlln.1::tea~il UJl].-'t'U!peaz.f. rn . ] DeW.·~~tea~i§.cb~ud· dee ]an ~. jer. m:Lo.epeste . la lao \iii S~ t:e.. de' :lia1l1J1!il.. n ].rupea~.tQr.lil din rinnul pre.~. ].e ~OOl 'il 2 pk:iofl'U~e m:al'i.za : 7p~oli(i.lt.r.e'.e hmiti 7' oclliuri.hi de bin t liil 2 :piidoil'u1ji~marl.etep.s~ Cl.t~ irtLt'e eleQu c'ite ] eelr R.m~ in bldda urmi1:- v' ~Qare.(!ltu!J m<J:re pe sub plclor~1\!l m~r~ 1Ullnit<l\L" p~cioru~ullmi1lir~[hil' ma. R .e ocltudur. m:fI!t\:d de b~". 1 .3 pldo.[In~uJ eu Iplc!. . 40 .1i: 2 pic'~on~e mari.li~e nl<lJl'i (despa. J1 odii d.an-t ~ :3 ~onea oc'hi ili:n. 4. dela.iiiln:i pe sub pici.b~l1l~ l~t u ller.11II:rod1l:!.rile :2!i]. pk:io.mic. til bijdO!utmat.ui d!r2].3: eehluel .lan~pL!n. i oChi dl Thant.~ :.~j.fa\{I.n t se C~(i!jeteazii.lail~1!11 ell:! margine ~i (31.kl:l:.hi .~lu.o!l"~m~c in b:"ricl!<li de 4.lga ~Ln:U *' * .1l]1 de lan~rlinm.i:ulul'f. lan~ul d~ba2~: 1 oeM cll' ll!ln~.3" ccl:iiuri de la!lt: 1 n· ii".~p~ntnl~hto~rO~l.i a ochiurl de tant.pea. '* * ** 'ot!hi. ~ ·!le S a..~ z.()~jJ~ de 1<lif'J.:!~~m.cr~ !j!~a7.' ochiwi de lant ~ t s.'..du1 ell 4 p:~dQ mari( . 2:.f>~termina .du.gill!i! din 'undul cle. 1 eehl de l<l1fJit!ill 2 pidor'll:l!ji~ mw:-i.grtlpmu~ d1ndm:llul 1.~m.Ulll $[ enS od'lliiuti d. 1 nc.~Ie[<l:n~.d ~a:pit:e]~i'. s.ol"Ull1Cl!ma'.a d!ea~i IQ~Q\i--et<l U'1. - Be c:ro!iCi!'t~a:ti.o.!:'mrutJol'SIl! . tn trod[!~c:I'Q~~~pe mar-ee:re.e: lilin\ din. 1 p~d.k::iOIU~ ml3!re pe sub pi! luc:ruJui.aIri *. :ru~Wli~ ~~2: piJC~or!.pletSi~e'a mQR. :miJloc::'1ll!lglt'up.e Ian] pi:!iI'!!ttu i.c. In ..pt. 3 "oc.:z:. ~i se ~~mma I. 1 piciOl'U!/! mare ~n mn~~dde margine $i. aesare pe~te :3 p1c.cro~et!l'a:zA.l~t!ly.~i1 le .d) de ..rr~. Sf! :SaMp~sb 3p.~]Ioou1 g.are lS. oO"m.~dO'riu!ilJl mle. de ]an~ pen'h'U tn toafcere> R. ]~P.cl!rul preoecl@nt5te .CIi~ baz:I . JR.! pkioru1\ie mar]. lallPll de baM!" se l. ta spre :s. *.ru~e marl.mitol" (deaslupra .2' p~C~QIU~~ mati.§.oluliulmare dl.i'rl ochhll 1iJl'm~to[!'. luc::ru]J!J~ s~ 1.~. j * clo:ru~ul mail:e 1J. . 4: cehluel de * de: l<li[l~ P~:I'l!tru i:n~eal':Cii!re.ull.r.'!ipir~.wr.L1l. die lant pentr'll] :m.:ll:'~~ill ochi d..m~.i :I: plc~o:-rl]~mlc.io~!UJl mieuw. dinb:"UD mwtiply [II!? ]4ocU. _tu$ul mh~ de mMgin.id. giupujui tl!.l ] oem d1 lan~ perJiu\.pie~.iU. ocl"llI. I: :ll'lI.esll(? 2 . :iI~.eC:fo~eOO81Za 1 piciaru{l. s 2 pieio:ru>!iielililarj.ll.. riridUJ: pret:"Edent i .. ehiu e urm. la ~iLr.a: 2picl]a'IU~e[)l]l~ij :1 oc'hl.e lant d:i~ mijloCJul gl'UpU:l1JiU":rma~O"r :6JEl cro!jie!'te<lilliit. 1 eehl de]<IIn~ ~12:pi~.e m~li. Et sare p(l!st~ 3 ocniuri din !an~uJ de.picio[1!.n~: S~i sa:r.ant ~ 1 pick1iri1~.e .oil.r.l de 4.. p.~ ]a [<I . CIU 3 ocihiurl.itor Se l-. d~' lan~: s-e :sarep~te4 oclliur din l<lin~111 die h'l"za. !li2 SOIIl"i2 pesm 2 0 ahiwri din..ea m~de~1).1 h1i1iol".:3.ntoa.r~it1 ~ntre I~e eu c:~te 1. Pi'us I} celli.• 3 ~ 1 * gru rTI~e * *' (pe. Serepeto1i de 101 101 .

1 pllc.Tlt (rind) de 'baza]~dintr-un multlplu d. '5.:: Ipki. se s!are :peste I piictoru~.a mode- lant .ru. pici:Ot-o de' lau iRe !iit 1 1 picio" ~tne di'lll pl(l~. eehlurl de Ian". 1 I. din rindul precedent. Se se sare f\e:petfi. Se I'e- .OF1.'W:_ ma:rg.l:I'I. intoa.rlndu~ pI:~ecede~t: :3 .il IclielOa~~ ~ *5.~i lub Pldl1!. tel"mJ~1!. de ]01 1a !jiise 'i.rmiWa~ u sa COOl~etea:z:a.~1"[nd) de ba.tor~! 5 _ oCbiJ._ 1 p:r:ece- M.t~ar~'eli!e.~". mare in. lan~ de margine!ji ell 3 Ci'i!hiud.i de l<1fi~psntru intoan:el'e.l'rnd1!l~ cu.se aro~eooazi :1 IlJ.hl p~do~upetii de ]a l'l"ei. 1.'lie sate peste 2 ochluri umi tor 8~ c:ro~e~eaUi. .nt.re peste :1leti de 4.lIec~ den:t s~grupNza 9 pi:ciorn~e mad. de {j oclliumi de ]an'~ din' dndlllpl"l.entru.rl'a'pest~ 4.. 1 p'!.4."U\l.pe!ite 1 P!'c~OI'U'~a:~e elm a. sa sare p~. d true i pici.mt p. QI:111UI'1 de mo rc 1i'I ' t"..'U~e mail'i in. de ]ant pentru tntoal"c~. . d.~e!ln'l:r'uinto.. 3 ocbi.u."' . de lan~. * Dflza: In ochiul * * *. 512' saN! p~te5. I picionl~ mare in Ian ~ul d'emargi. ** * mi:nii dniliII *.ne ~1 IC!U 5 eehiuet de lan. . Z = In brida de' 5 .~l doUg p!dClrIlIl . 9 piciO:nl:l1e D]m:'i t.. ~[te 1 plciorl%! mare Se: repe'ta.~lejier. .liil _ se.'~ro:i'J.nn~ se ~ar~.er~ettli :J:~ndurU~ 2--. R.1.rgll'!1 e ~i cu 3 ochiur. ochillu'j.tE! 3 pidnru!femari din acehl. pi.u 3 acl:niuri ** ()1:'lli de . se t.m ~.I p. In ur. plus -4 ochiurl de lan.Un ~mp~ ~rm~toli:' 3~chlurl d I. .§..!~ .>.i:uJl de <. Idin hlilt~ d~ baiza. ocb~.plll de 9' p'iiclor. ] p'~io:r~~_m.~~~~ . 1 ... R.. .'"'m" 0:> '".ennina x~ndul eu 2 ochiud de1ant. S. In~u.Pr'sce= dent Se Tepeta d. 6 och1u:ri dl:!' l~nt.e la: la !Ii sete:rmina l'fndul cu.de JJan'~ :llltr:e d~: 1 ochl.t~ 1 PlC~OlllJ:!l mare ldin aOt3']. pic:iIo~~: .gr:upeau 71)'1d01.ciol'lU!jie marl. 1 piciorull mare ~:i ell 3.t. ~oim"~§.u'wawr S>e .. SlE!.J~~~.LI'rrup liip~wS pictoru$e marl din gm:1)\...~e:Pl1!'.OclUJ1U'I de ian t.R. marl *.!jii.: In ~id.za un :oocur- Un.el) rindllJ.doru"m~~'e iL1 al ci:namea 01!ili din lant'l. 1."""" ... 1 .. se save" peste 1 p~ClOlli1. -I.d de ll!l!nt.R. jer'" lulai.l·~le 3 picl. m .lnesc 2 plci.U .11 rmii. ]. Se fiepeta l"inaYl\'lle 2-5.pic:i.lI1i dublll ..!.ului 2 piclol'U~emarl in ultimele 2 pIeced ent !ii(. 1.e mad.mtc in pi(lioru~:ul dublu de mal'g~n~ dbl dndul pr:eced'ent.roere. ** '* * * *.rirulului .r1i d.enninii dJl~i1il cu 2 oelliud de la:Il:~! lp:tmiCI'I'1J. Ii ochiurt de Iant . 3: Se sara :p~S'tii::3 pleio- peS:I:iI!' piclonille 3.5 pi~ . * *. ~a .U)rlJ!im~(iin P~~loru~ul ~~a- .luI 61.pl~O~:Ullul U1'- maW.tru intoa. ell p~oiorll~IiI}.e!> '" "' p.cUe 1 pldaru!l mar. ~l SIi!: lennin a t'indul IOU plus 5.u...').1!I~. piciorl:l!i .t~ in. pentTU.ot1l1~ mare in ru doUea picio'["u~. u.l P1cWl'U!ji. . ** ru:~.oru dlntr-un muIHphl de Hi ochiuri de: l~ut~.rmato'arrue 3 ptctorruj:e marl Se re-~bl de It! ]a ¥ sa ]e1"- 101.: ii de 1~ Ia ~i se termlni rh-tdul 'eu -4 toruse mad (despa:rtiti2 eu cue 1 och~ de l<au~ inke ele) in plcio:ru:!fi. ocl'liuri din Iarntu] de baza' rll~@ [I'Htd In mmi! tonre1e ciortJ~e mad t 3 ochiu.!~ $]. Se:~re.orulle se C'tc!j:eteaUl ctte 1 picioru~mafle. gru- des~Oeli]l de :~apiciO. e len.!~de'nt Se lle:pe~ de 101 Ill: . role demargiM -~i ]I.aie ]:11 p~doru!u~.u:~~.~ * :n~Fe ~ 2 plC'l.. . 1 p~diCilru~mic ~n br1da..n~.roI..1u.a~e~s. p~elQrU~~. se 'l:l:o!j-tltea~a. :lie . ..di: 3 cehiur! df!' la'l1~."-11<1 " ] ~'se Silirep. R.5 piclm.e all rtndulut preeedent .$.~ lain t dinrtnrn..molito. ocbi:urt din la. de la * *' * *' *. '. 'C1:"Qi$ete~z~. B.Ul proced'~nt sa eroselJilIilZa. Qchi de lant.om" mare in piclQ'i'1Il!iul mare iIlFfill'ito1r..oru~ mare ~n. tn <Ij.l .dub~!'J Pi~~orn-\l~~ rnie (~e mal'g~n~ . al etnellea ocl1i din lantul d!! ba.+: Ili :se termini! rtndul cu.mw~:.o- *.in ~II 1 ~l die l. s~ sa. . de 1an. pentru tn~oarcere.1~.azli leplus..p~aza.i a m~~:~.te 1.i!jlil:' ati m ~I'n lo!in'~ul d. I:: .Il$i gntp..uri die lant.(Dl': cidtiud de ~t.._LO:'JI' : •• "'" ''''~ '.h:lul 11 Pte! I !Jell ~e c:t'O~ ~.ri de lant.d. I.a de 2 ochiun de Ian t din r'ind. in 1i. oompletarea modelulu]..a:n~ I. 512 sare peste 3 pi~ dtil]:u~. &e sare peste 6p'ldm:u~e marl.oille.me !illn .It)c. ~.IJ~e mmi dJespa-ttlte cu. ' .algi'llli!! e.ror ~ in 3 p\idoil'llJ!~e '!J. lsn t din :rtnclul preced~ dent iSllf!..eteaziun la.e' Se tepell§J de Ie.5: 1 p.K '. mle in brida de 5 Dcl'll~url."'''''' 1 '!"i..3: odl'iuri ~e ]ali'll"111li de baza se ci'~fi!'leat:a .1'"'.Olri din gr~.e. mara . In p'icior:u:oty] nne !. d~' ]an t . Be croi$ete~. .'~~ii. oehi delant pentru * *..' .1rmatoa. pentri1 oompletarf. :ml~ uri dl! octliUI lalnt.ere.. cdliuri.1 ochi de l!il:llt pentr'u intosu:-~' :!lU].d mle de m~infil ~l .lj.' pel1. oeM de delulul. R.e rlnd.]_clortl~. mie :in :b.g:ru~ ~:I.l * :I.ma. 4: 1 p]~i'Ol'~~ mile '[n ~lCiOI1l!ful dub.. i' ail doUe. sEl Bil'u. Se Cl'O~:b!a.I~..n~1Jl die Be C1'rJ..clOl"~.e'm.U de 7 plele1 ocliJi Qc:bimil l ocblul se b.n buida 0:12: Il '(lemur! de lant a . cite 1 p:iciol.oohi..e [:Jl oC'hh:lri de l:a..u·e:lie . s~ dreap- . oc'[1$u.

. ' - * *.tru IntnMc.: *'3 ~.p'hl:S 2 'OCiliu'['[ d~ 1.~i:lU~<lz~i.~..ci..oll"U~e se '~l'o:~et~0IZ5.UJ{~pemtl:'ll ]:t'Iti)ffi~Cere.:i!i IpiClio'l1il!ji mi~. :2 j. d~ de .nit~ in ul".a.du. 3p~doru~'!? marl fn OJ.kiGFU~11l mad. in urwa ~oal'l!le5 pid. cQmp:~etalrelt.Q®U~~mOl!l.. .Ber~:peta de Ia *= Ia s~ t:erwn.piC'i.went:i {I ochi~n~i de' lan~: :[n g. de mat:.. roe sate peoSb~2 pldm-:u~~ Illar-l: :hl.p Se 1'\e~t~ d. i. cui ochl de lan.lMl~ ..criIJi~ ma:re~ ia:r ~in u]timeleS p:id.rupul de 5 plctaru~e din riIl.gJne ~~ IOU 3: otihlul:u. dill ]ar.3 gcl:l:iU:ri OJe l<lot-. Se t.in e ~.Il: Se unese 3 p1dOlru~~ntad in pJ.:~ ~ h':t Ocilluliurwator. .a -~i se t. :1 pi.l1.tmlea (lcffiii din_ lan:~IJ:~ol. *' [n:toB[lcere.8.hiuri de lanb plus ·. ruie inpk:t()].p~c]onl!!imare Se :~'e:petl de ]. 52 Deirm:"ina l~i~ndl!llell 3. oclliud d'e de]a·n.Cto['u~ema1:i.t:lubluhl p:ic~Clr. 4: Ip'idaI'iUi§ m.1ea J)l.ochiuri de la:n~~i lPidfi.t~.e ·5 !ant.ohlul de lafl~ urmiit:or s~ .ic:lormji' mare m. .:I oehiurid~ l~fi'~.o:ru!ji '* * '* cj'ttt lph:::io11'U' ma['l~1m. p]..e~]jiajJe. ** * 1 p:idor:L1!i mare dilll ~u::e~i grup.1i peste 2 ochhlt'l till .:imeleS pi.. timele 2 oehi'uri dill lan. ca:~.e3 ~icio:r'~l§eale sce]l!.1 pldO\ru~mic: ~ip~te i p~cioru~ mare d1n grupul de? pkio:r.~.p~Jltru m.btu dil1: mal'gln. &3: * Sec c:t'O!li~U!a~a 3'p~oiofU~El:' *.~ul de bad. It. o>!ihllliF] (lIe<lant.5e tennina nndlJi] eu 1 piclort:!JS .11oid lea.j]. g'Wp ~L Iph::iom~ maw~ d'i:nal doll~a grup. pld. iJ! ~ Se CIEO!i(l't~ad lp.mina. 4. .i!]<In1.o1'U!ji are i m 1 oabi de .1J~ul ode 1:.gt~1p€a~ii p1ciol1'u:j~ '1 m~lt]: se iSa:repeste 2 pidaru(j.e ][ p:iaionl!ji :mal'e In ult~rne]Ie<3 pkiioinl~e dh1l Ir]nd!w pl·oceclen t ~]. m. plcio:ru!I}1l11 g.ul m!ll'~ unit de margh'teal :1'1:0 . cU~ 1 picicF l"ti1JiL dirrtl'. ochkll'i de Ian".l'.~ tru t. 1 us mare.Ia sa 'tertnl:lla Tlndweu 4 ochluri o:e 1.i 1.trUe ~. 5.toarl1!le S' p:id@l('u~e SI~ cro~'ete<liza cIte 1 .mnWplu de 16: ochillui dl.u.1!l pa.:i.un.tlWl de ba.llitd u:rm~to:r S~ll'~pet~ de. R.0F'u~ mare din gl'upul urma1to:r: III 'I:Irm<1.a d~ ]a l.se cr-o~~teaz~ '1 p~clot'~e marl . :dJ]..~ :3: cchhui d.. Se repe'UI If[naut·2i-->l. la!l"l~(r. J!" Be cro.o~Ql'u§W:urmjtgr seCl:'o~~te~~a.du~cu 1 p~dorl"U~.]an. e marluni t~ (prhn.uri.'ece~ dent SI!I'~~to1i dll! la Ia !j. ~1 doil~-a p].eairt:d:l!dnlul p:~d.~ta' de: I" *.Qn~ mie in pir::ioiU'ftl:li mate me: margJne din ti'lc1.]f[ni~o:rj 50chlul'i dill ]a[1t.-peliltr.l.I eu 4.. 1 pi. ** '* * *.~ la: ~i s~ :~ina ril1iduI cu 2 p:i.PL()t(l~'1.hiul~] illin ]OIin~'Ulde batii': :l:m odliuI 'ur-m~tor' se ~~~te~:t'.ind..ne ~l eu 3 Qchiuri de iantpe. Into{fl:cere. I: SIl! cro!iel:ea?. duru~.2: Se cro~ete~~ J!.u~e: wn lindul prcr. *~ *' * :~ *. file ~are peste 4" odl]uxi din laiil:1l~~~ll deb.hiul de m.~d!e rnijloc) Sie gl'upea~:ili lpidol'u~m<li[e.mij]o(lul glF'UP'Illui ~3 oc.uiiiuUm~c dem:argi.]ipicio:ru!\l mlll'e.orll1~<I.e. sa sa:rl.d m:it:! 5. p:i:C]O!l. $e silte p-este 4 oo.3 ocbiuri de' )an~~i 1 p~c~. pg.ie unese Se de la la se t~iri:~ f.t:ll .ewad *.laTe unit Se :)!'epeta de la Ia Iii ~et~:I'minaF'il'l!.cioru~.doru~ul u.ultiph:m. i SiIil' cl':Oijie'L'eil~. cliilfJ! rhld.l ochi'ui'l de lan. odhiud d:~ lain~ pel:lti'U in toal~Cm"e.i u~lte ln u:rmiliwarce'1.\~. .~' mad: Ji.PI~E!OIid(i!nt~.e lan~.. n:!<u:!j.iJldu! Icu2~ .!iCooent.[ sa t.i 2 oc:hlUF'1 dlb la.apo-l.hl!)~[. pliciQ~til 'urmitol' .II mie in pW!C.e.~lJl de OOza (cl:t~ ] pi~ ciorr1iJ!jii:~ fleca~ ict:. ** * .w lIr~cedi(!nt.ldu] ell ·ctj..!de:nt.1lzi.3 eehiu rl dl~ l.utll olL:!:mat·gilile) ~r eu loe:hi de lanl u '~nto~:rcere. su_h od:d'ul de [<lin l!I:rmitor se c:ro$e-teazi '1 pl~ CiO~U~i~ mari ··.dot'Y_~ mlic ~n pi~-foru~l!ll]. B. JliiCh:l~ fll:$ mie tn p.51p. de 1 I) oc.<II:rt·pefiLTi. . .Jjre peste Ipk1otll~ m.Ii~i grll. :.e: ~]~J.~peta l'inlch.to~:r'Oefe. In !Irkl a.tp~1I.rllpat ~i al doHea pa~i(J'r~!i En 1000n.a:re.'wl.erminar'.1i tl n.I~ marl uni..lI * *'.aastfe]: -bapdme1e :2p1c. ] pi~ *" o]jlc:io:ru. ]. de ~ (lchhwi ~elal'!~ se cr~~teiilza .lltoalt~!.ul eu 1 picicrru:!ii W]C tn p:k:ioFtl!~ul demOlirgll~u~ ~j ell.ol'lLll!iiE! :may] ci.t.tl de la:nt. pidf. l.'lJ~.. ile ]1 t p:id. R" .dublu in pidO:rll~uI_ ml<. 'B ool1:lurl d eo l<l!n~.l rIll!dlllhrl.i. :pi. sec['o~~te~zi In rumitoM'el~ 5pidorU!1Lil din grupul de 7p~ciorll~ maTi din r'mdlil.nt di:nI.i:11 (lilt C~] 1 pic'iOi["~l~ mie hlhl!ntlli] delnal"g.cmI'U~~ mad 'in: oc.e 1<1 la ~i.'t pen tru IC(lrnpl~kI_]'ea m.. :3: plc'loclil!ie ma . pt.e din dndlllJ p])~l.diul preeedent se ere- peta d.e~e+ It.l'U~ mle :h. (:u3 ochitl'l'i de [.m. pr~c:.cio:n.mare.cu 1 oeltJi de :]0\ll11l ~ :pe'l1ttu.fun. -!a* !i~ Sl@ tetmi:n~ ~'Il!].a ..e cIXllget~~z.I ochi~l'l de" lent p~ntX'u intoa:rcere. de Jan\. R.:e mad tl. ~:i Ip:l.: seSOlir~ pi!st~ *~i *. din:t~:~ulfl.:1 pidoru!f m:ic: rse s>avepit!ste2 p~ci(!r~~e.W'r..il1_ al aoireOl oC'M.e sa:re pe::. ~'teaz."hlij. *.im:li1. UHirl hI *. ~j.J1do.d. .wJ.2:: S~ :sa-re peste ...l<m~. . ~tfel:se ia: Jl p~cio[. :R.1Il1.9.e lot *hp~ ~:l .:~~lent .dU] ~~cedl~-nt~ »: se :satre pest~ 2pici.~tre ~ P~Ckl\l''l:I~U] grllpat de 3pi~ioru~~ ma:a:iu!lit.U 4 pi:doI'u!jlil!: m~ri in lanntl piclL1:r~~1:.[ piiciQ["lII1i mie ~.t~ lan~ pentru lutoa:rC'eI¢.hiur:i de l<rnt:.['gln. _r.ciorw. picim:'u~ millI'e dinrind.H. 2 pjldorl!..o:ru~~ :mad: in . * :0" 1.rmiitol' S~ r(l!~et..) d~ '~aza ]eJer.s.1'l\ul de biUliii :!i.rh'JGe- Se c:l'O~eleIDla un lan~ '(rind) debaz~ lejefj .t!ll m:~'r~:in <.].t.m:lri!~ 11!liltli .ioiCu~. din grupul de 5 pid.1i limO'lLll II. . II (Jell! do:ru~mie se s. 1 p~dQrlJ~man~ ifi0\\1 trei. :[ picioF'U~mie in ~d:'liul Il[m~:torr Se r-~.or.a Ipilctoru~ mic.Ulii mal"tril din p:r..

:li piciQTu.11p]ci(JIr~ mat~.eapJlc:io~ grupat ·din rincliul :precede6t~. '3 pkl(lru~e marl unite iuuT'ma.ant pe'nkrn intQ-aT~i·e.l -pdm1!Jl .a sub 1P~CilOFU!hpe b~a lUG1'1!l.e: bua:.u!l:~ 1irI. 1 odd d. & 16: Sec:l7(l!iete~~ii ~ .i. picilQflJ~ul gr-u.o:flill~ul~I'UpOlt de 3 .ilG! in tiU:im. !la~ind pesb~ 'e~t.1"3' mJioo-r: ~ 5.ooe'l'i:1.a. 5: Se croR.mtlte pa sub ~l~~ill. d~ 1allr~ p-eIl!U:u in:t:oaI'~ ce..pidor. ~rn lid d~ .ci(Jl"U~.n P[\~O!!i:(i:e m:[c[lr:mA~o:r: '5 .l~ mate.c in]?IcI. ** *' m~.W1a:ool"l.p:ido~u~~ !]taJ!11!1 nite ~5 .e iQ.ul piclorUa mara .~ l~nillt pentru h1lioarf.1 1:1 . :in b:rida. SI!:!·termnf.plt!'t:aroam. .al d..~ ~ 13.eapi. ~:n1:Ill'i d:e: lan't.ol'Uie marit1!lmte. ~J!~aizi 1 pkl{lil'~l!J mic l:~l.p~ckKru~e~al'j unH:e in 3pid.'etn oehiul d. dli!lant i 1 pi..e lant penW!"u~nwaFoofe:.odhilUl. 2C1ehiu]'~ de hm:~. a m. !. din Se rqptilM\ oe 1<1 ]a ill pkloIu~ iortl~~ pkio.'.m:ic'.Ma~orul p']cio~ mal:'e.) hI pidoru~ulrok: Se '['~etj.r:il'lo. .2 • Be.2 ochilild d.L11a!l~ ]m.apoi sec UI:le'SC)~.t. lliclQil"ll~e~are .ai:4 tn.!!.tWi m.2: othkl:l'l de 10!ln~. 5.t.'. 51:! s$l'e p~S't~ I QClilldin lantu'l d.~ ciOli'U~e~l:i~te.~ ][ piciot~ f. .setepe'm de 1~ loa ~Jflet:e:rmi. ~..}r.a:rJ d~ :asti! ~.oc:hiud.sub ur.2 't:er.re stin.e]ea.l]. mare * *. 7' p~.ClI:!. 2'-7. ] pk'io. 1 pi.:ntal'i~ in .e. picio:ru!i~mild lH p~cio:ru~ul W<lll'\~ 11. sp.tm:. al $as.ud di.a~e 'p~ .<\ 'i'mCh. ot!il:l din lanWlL dl2 b.. ma~oate se 'cl'cCl.ele 2 p~l:io'r!l:r~: mlil:rI ~1 eu 1 mihi. .ui~ pk1o:nuji.·y~e mal'i~1. - - .doro~ mare d:i:n ~mdlllprec-edlllnt (s~ i-nt!t'(ldlJi(.]'l:t.* ma:-['\~ 1 ochi 1 pi~ etea~a prere~rmiila :tIde S ~hl de: mici..urj:mare. ** din riVld~tlprecede~lt se '* *..nirlndw eu 3 p:id. pl.t¥rl.oU~a .3pidl>o<]'ll~roiilrl un].3 pklO1.ylp.e lan~ pentru :[nto.azl! 1 mali]. 'n"l!aw- al d.re fie !:lJib ur.. in "ltUri:tele '2 lOiclol'U~~ m~il':i . nu mf~g]:nd 'Cl'O~'ta m plciar~). * *.gi'll~ ~i C1!1 :3 0 chiud d!! lillll.I. [ Jl piciwu!j)wariil [~ aldo'ilea ~~c'irlrm.ciOfIl:we: 'ro~i ~.] . lpi~iol'u$ maw til.ochhll'i de l. d~ l!i lao ~l Si~ lerm:\oi.pid{)iI'u~ul 11i.r.B.11 c~l :2pid.oru!l~ ntar~ ttO!j!ebW in ul·tlimele IJ. :in ochiul de bmt u.t'lite. 'crO'~tea~a . 3.:. Ip~ciont~ mare pe is.~ ooic~T1.I~:~din . * *. pidm'U~.l:l de .ari Ul'lJlte ~2 ochlul'i d~ lan~: \111 .at dupii gnrpul de' pl.~ la!l~ tUn ma:rg.'l.ci. 5 od':lilU. mare 11'1.\~e:te:a~~ :1l pici:OfO~.nl~e mari liIni.Il·l'ma . ~ S<li~ pido-de l:a.<l!.:er:€'.mdlri.sav~ pe:ste 1 p~ci.e. :2 . se sare lJest13 iot::lll din l<lintul d.e. 1 pJCligrl]:~ mile ]l'lI. *. ** *.remWi(!a.'1iclrnul p.a ::+: 1'0.u:i~J'li. h~iQi1I'U'cere.]<'1~~.donl& mil.re..pi.lui de l~ clll'eapta '. 1 pki.mlni! lindulicu ]pi610l'U~ mllxe 'In.recedewt I} (t-t'l~iiLt:d de l~rl~ dte :[ pi.are· tn 'Pleio17~~ ~t!l roie.jo:1. ~ 1 picio.1. C:!J :~* nfQ~teaza ].:l'dud de ].3 odhtulii d.1pk:ioru~ . miJIro' din '!:ini.~e~. nli din . oclrh:u:i ale lOiln.f'U"lIe l'Iu:u:i de>]1'1 la Iii :'ieb~nm]llil['lnduleu .al"gl:llie ~i (.t (cite II p~ciort!::l.lJUl sa . :iI. '[[1).a~'cecl'll!.oi.f din ..Ol1.) d. 1 pidorull mare p~ ~uh urj. ]a1':l'~(rItld) de ba-t5.pat enS p~dorl~~~ m. 1 pi.ent . fjOlcu 3: OCllliul"l cl. 1"~ndu1 eu 2pit::i!o:rl.~o~l·~~0 Qc'kl'i.al d:oH. ocl1iud cJ~ l!31nt:. pici'on1:!l'fl .d01C1]1i i'I.d:uIl 2. Se dul * replO:tii dela Ia :(Ii se t-rrmina rinIOU.oru!i!l! mar.Q))'u$w..et<i l"indiUl'be.2o(. R. 13i~ le:nWll 1 'lrh:lm ionJ:!lii!! ~.dOl:ru. sesa..I. .* 5 o-chilUrl de ]<lin~~.wl *.: . plus <1 OCIllul'i de lan~ p~. fji3'Siife pe~t<! 1 pidoru\\i maze ~ :1 pidal"u!jl' m.~i ~e ~ina :m. . urm.t (~:it~ 1 pi.ocle. 1 gn~~ it. .l~e m.Oltij_:~ul.iP~tal"i1'l.o~b~url d~ la1i:l.oeili) ~i cu.:I'll·Uri ~ ~.ari llrnite '* * *.Lic de rn<lirgi.!m:a1'2 lLlf'm:\l.rza.om~ul de mafg]n~ '!i'~ eu ] Gchi d.Y~ J :mod~in_ai.!le'OOaz<1l: :lL p~.ciorU~ ma.h.d precl!!de:rrt 5< gc~1iiuri de' Ian}. ~nt..u:'j mare...m. in cite 1 ~~stQ dorlq Se crQ~etead U:O.ul mic de m~rgil'l.H. 111'- liiI.lullLli. :m~e i'll p!i~i(n:u~~l .. 8:. 3 ochlud (!1e:lant pmilir1t1.~di.un I~i.: :~ s.. :2 ochi:lll'l * ffl~re iuuF!l'I~WMele 3 plCIIO. p~c::iorUll!llmare di!2 m.m.tru cmn.. p.~ :]a ~i seterminiii f1J'!dul! ell 1 p'lcinruiji mlc in @. m~~'t!in fie~:I:~ din cel~ 3. 43 ~ .hi.i. ·D~dorull'U. A~jer.~dt)- Se~ep.a~iU!IJim..rul."U~e * (!Uel ~i Od1i u] urmiilo:i: ~ 1 ocbi de ian't.ind..{il·.ciorll~ma!l"~in urmato<l:l~le .!.!i.l'~p~tfl 1 ]j]C'. lejcl'" rnintr-unmlli:liplll de 12 ochiu:d de lan~.ci{]'.ub ~n..in .~~.~. de lan~.argiin~ din lfJbd.mi\\to:r.*~ mi.e.l imu:i.- -- .in~a r[ndului p. p'id.1iltl de pi.a i 1~br. de maFgil'i:~ '~Un r:[nd~ precooent. Se repftti de 'l~ ~ lot 11 S. * * ~~.e ba:za.i lan~ de dinuii. 3:: 51l! Cf~eteaz. 1 pidonJJ!i mm~ 1n . 2: la:Il~lil ru i:u-. sa .l: $e CJ. de .rulimtain pid... 5 Oclll'Uri de [an 1).lJilp:reced.~ l<lij:!rt~· bridaur~ in mitoare de 1a wJjlocul gl"upu..o:r:12I¥e mad in lllil1L ~11] d~ maJ1'. de 1~n1~ :3: pk::l!O!l"I!lii!! m. .Q!. m~l"~ ~"'.t\j<1:l1 .R~ 1:: 1 P1C'kqlf'll1!ii mar~ In.W<l:wele3 p~. b!r:iaa d~ 2: a c11:i'uu:.n 1 :aall~u1 de b~~..El'och~u:i:!id~ l~nt .Ciarij~ roa[e. pffidonl~.~iI::!l'Q!Jel1l.m[c d·tl . K.@r S~ roepet~ de ].l:lnaW:r se gFupeaz1i: 3 pkim'u~e m~ri UH]~I 2 C1l:hlul'i de' ]a.~perrL1'iIl to~l'O~.111 ~j:nj ! ~ ~ rci.rece(le:lElt~l eu :1 ochhu:i d~ ]i!tn~ pen~' ~1I'U in roa:1"ee'['\~ • te.~ de la_nh3p~ciOl'u~e mati unrte. rop~t.

'term:i:na. eu J! ochli. u. eu . ~[E! ur:mailol'.l eu 1 nchi de lan~ p~l1Itm jnrofir~..2 p:tcl.e.e 3. Be c.ru!ilul.e bazii mIc de l~ntPe-. .tl:u i'ntol!ln:.!!'~ete.rnp· d~ 2 p!l. od. d:te 1 pki~l"U~m:iCl in urm~t(l<iJd rele· 3picloi. I.ru~~ mari.recedent: toa~ele 2 p. .* .ite. ae]n * la :+: .i.margine eu 1 cehl de [a.i . d~ de la a I~..[ 3. 7': 1 p:i.!:ll'm:li. pi~ior..ne~icu.3 t ol:'.idol'tl~mie. dte * pl'e"Cl~de'nt:'[ .c:i!O. se sare peslle 3 .argine: .r Ser~pBt!1 d.i mic in p~ci..~:r:e.tt.e carEl ~e. ·~e :1 JlidQwlJ:~~ mid.U!lesc il::rtr-11Il g.~:r:iUl. ·Wol.e sa'[lL'1i.Ul~oru~u!chn: :2 . :2 p. ful IJ!tmili:ool1. * micIQ.il·{J~ete~.. sa .d.~i'i R:.L'1! ba~a: in eehiul 'UIT.. '.P!cilQlrll~ew01Irll unite.rut~ mari UllHe sa <c.lti din]~n~111 de b\1)lzij tn oclUul lU'matOl' £ee~_:ziii 5 picio..r['oglue ~i.!. :1 'LX'hi ~ laJll.e lan~.p~~ eiQ'ru~ 5ecro~ete'aidi.x] .ek!ru~m].4:: III .e: 2 QQlll.(find) de ba~~lejelr~ di:Rd.a:Il~'Uld~ ~z~_.lclO'rll~e mariunite ~i jre$be a ochhu:1.1!· pic~or. S(!~epeti'i *] * d.c~l:UIl:'l d.cm.p~c.e ba:~a 1ejer~ de 10 ochlu:d d.. . d~ lantpentrn. intQar..'Ole crb~e~~zi e'ite Ip.$eteazti alckl. Be' ~t~ xi:nd1.e' iain.io-rPll' maFf! !in urmawarele 2 p~do.u~mare care se unese iormi'nd 2pilcim'u~emaI'i \11]1e . 'R. p:idoru~!. *'. [ P~cJru'Il~ mre in piclo.era.c. * pdmul p~.:i.* ]~.c'lO!J:'olJI~e m~iun]te de m!<U"gi.10ru~.ic:iiOT1:l~emair. mic u mpkio.lj:t'e..:r1 Ole t'ru1!~.IlI'U~~ . ].ii.mi:t~ *.mina :r.12 ~l SCi! ~er:.s'~unesc ht :2 p~ploru~~~ Q1aid uniee .ul piC. .01 Is: rii se .t.nll'U i:ntQar~re . s~ c:r. . 1 pfc:1tH·UI~ mle illpiclo:rH~ulmlc d~ .] de ~in.: se sara p~te ~l'ml\fotlr~le . ~l peste )J'. 3. . dinrmd. ]!l.ul me de miargine. R..!lomi de lan~ .~OI! :rmdu. u. ih:: lant Se cro~<ite<l:i:lii nnlan t . .e~za. 1 pleio:r. d.cu.2p.~ @ch~ al hantulltl ~.m:lni1 rhlClul cu :2 p~ci!Oru~. *sesln~~ p:st~ UnJte *.e .e· s~'e peste a pioe:iQrIJ$.e.~ l~tn'~se c1r(l~e'te.nlie Be' ~ra:tl de .FU oompl~tare:a m(ld~~ Ip.c:eroe. mwtJ:plu 30CU:l~IUr:l S'll! cr~ete~a un l. ll pi.hlurmal . ~~ sa:!:e pe.umt~.tl:.tcio(fll. plcluru::.~ arl m [n 1!lI'.nt! :apa'l.:pell.'e n]!~e m~ti 1i. cit~ 1 pliciol'rJ~ mal"e In. . :[n.5 p~_ eloruse ma. se Silll'.P1ICi.2.dQtI1"'imare u!!d.clorll~.ll. L: iSe c:r~eteam ] p'lciaru~ mle ina! rloiilea echi din ]an~tJil de 'ba.e:~e .J'~ uJ'lI.! ].n~ p!!ntm.ud '* * *' margine din rind~l :p.1l~. 1 !ocbi die l~nt ~i' -lorulj1~mad.1anWl d.[ci.Jtiul'ide ]Jm.trO$~tI:!:a2~ Ip.c til ]}i'c. ~e sa:t'~ peste ~dda ~e 3 Ocnillri de 1ainl.* *J~ *..ii.c:hilJtFHe' d. s.truintQ'alCoore. p~do~~ w.doru~ mid.r[l~f.a. in.p:io~mu!.: Be c:t?!j.m·U~.iorl1~e lW'I.~'t:eazii [ p'kionJlii dnb:I'U :[rnprlm. pidorll:!ie marl in pidQnil~1.u:i de hint ~i.[:I'H. .5 'pi.UL . lpickli1'u~ miJC .pe5~e <1 od:l!uri din . mit: de m.oru~ de .~li "2 plcio-. de lan~.llJIl mill t dill! 101 *!l'l se termina l'mdw.t:'Ute 1 p.l'~un mmu~t~p]1JJI l(lochiuri dede ]<m~..!.'m\ (rlllrl) d.p~.iJ.~za .3: ocl1iu. miliiud d~ hunt.SieS8L(le Pe$.emjci :se cro!i1~te01lZ~ .Is~te:l'm]1f!ii riTl~ dl.tc~ortll~ m!fl:fJ.azl1 .. See' .e.ul p.. 11.~! p:[n~ ta iermiI]®!ll~a rinciul1:. toW~r.sCi! (lro(l!!\!1.o.S12 gmpea~ 5picioru~ema:dtu. R.iuri dbt la!r..m'U:~ mfC!i.! rn4<U'i dinrln~lliL] ru:h'li:rindul *- in ul"milit~ar. 1 ocld de [atn~ ~.l1!l~ mic .e ~i se ter.Qru\jill!! rnici.lll:'m~torul plcicFU!j) . 3: oehiul'i. 2-pkj.la. 3 oclliu:I"i delanJ:~pe-.} oC]UU1'1 din: ].i.inpic~(J[1. 1 Gchi de lan~ pElV!!h·l!l. ~l tn.miltoatele *" 1~.ste3.~ ].ii 5 p~drrl"~~e mrud ~ s~ -SaFE! pes~e 3:OdUllti (j. S oc!'!h. de l<lin~.rmJ±itoarem..i'Jl.: mar. mle ~.Qm:~ madrrnite dili":l l·[ndru.i mid.te 2: Qch~1JJIt]di~.k:lOl'IU~ de 1baza.zi.~. de :~ail'llt. fn 1Jrm~to!r:cJJ pl(llooo~ nne S1e I. ell P~$te 41 ochb. 5p...Uii! mallr2'.anp.R.all''Jil: j.icl.u~em~riunlte: 1 picio.(lji' cilJ':lb:"UIl .ru~~ mld~ C'a~e IffipOiise unese .2 . *!il se termii:L~ rinrIul ~1!1 .U cororp:~etaJ:'e'o\ln1Jtxl!e- 'baM..l w'mllitoareJi(! 2picioru~.~ ~i Ct! ] ochi. 5! Be cl'C!~et-ea<la 1<1fcl .2pi.Jll mie dem.!1a~ tor sa «:m~~ltea:z!i1 :ph::io. lar r'iHclul 511.lrue :2-'7.d pidoTI1ll' mic se Crqii!lll~e.l'l:!~'mic Sellepeta m lqlui..~.l Cel'~.ruliw 'IH'm~to.d. tn uf:m~kfru[ gmp de 2piiJch).~: s. lpj.~e:n"~ 011:1 :2pk:i:O'r:l.'lil!ud. :~~ $a~' ~t. I'll toale piciQF"uli'ele mairilJ..~eteaz. inoo. ..t:giri.l~e m]ci liii c:u5ocN.l:!ere. 3 eehiurl d~ ].~. d~ m<wgineal rrndu~U!i pilieeeclemt..idOJ:'!l~mar.l Sle repe~ d.~ui.r lan~ !i[peste oole.oFiIJ~d de .db.piciloru~l.'3·ochimi de!an.!rt1rfr mh~ .~~~.1:~!J~ Irrntc urrrJJator . '.edl~nt .I[ de In. 06: 1.e 2'pj.0.¢ior~ m~lr.ll eu {l.. clje taut p~l1I.Q~u~: mic.inp:ido. 2 : Jl p~cIarll~..d:.serepet1l.\Ie tel'mbl!iidni:'i111 . t!rma toarele3.hI. plus * lului.! ~J bricla d.! fa.. c~te 1 pl~ cjo. plUs pl1!l':li. R. ochirud de ] al!l:~pentfiu il100atme1'e..

~. de 6 .I: d 'doru!lW m. :. Be l'epet1i rlndurile 2'---4.compie'\alea D1JQd..n:l dindnd.oehhxi d~ lant peui. Se r'~~~ de . B.e' marl br:ida.i de laim'll:pentru hul'UM'lQere.e! R.a'i.t:oat"""C€ie..! t:emUnirindul C"11 1 p:i. pici.tJ~ tan"t.n1~'mic : ~npiC'jo'l"u:jlI.p~clorl:lii clubIIIl.11 .'!:Cf\o. 1 oeht cUn klntul d." 't "I"~'" ~ntoar.trl de lSfIl~ dbl'lre celie :2 pffi. pl. *~ 'In ot.':P de '~~ S'l .ele 2 plciQi"I:i~:e mari.'! ]<lnt.4.2: OChiUM cl~lant ~ .~[ eu 3 odjbu:i de ]att~ pl:'ntrn Int()a:!.~IL'J.ulp:rececient: 3 oeniuri de ]. urm~t~J:ele ..S. Sle< sare peste I. rindul t'1.. :3..i din rin- *" * *.2 l. ro-'mi}i1LlIIU:i. nite: ere- Qru~ii!' J:nesC!: Ie tn Ia uoi~ * do:ru~ hl de lie :[0.'.~a~A din lal1~lll ~e I:)azii. '~noa1j:i l dj:nt:l::@ :2 u pidotl1:¥t :m. ta de iOftlili .lid. ochl din Ian ~u~ d~ ha:zii: oeM di! lan.~.'hiuJI urmatO'l' 8e C'J!"(.plC~.e'ludinb'-un. R. :mJal''e"2 ochi:l.tUIi mle tn. 1.te. o.. 5: 51! Cl'O!ietea:zlt 1 p'icloru~.picioll'1:J~ul mare de marg'ine' dIn.hll:&):l" dO~'. .e~e. oc:hiutj. -' '=I 'I. 18!1I~(:rind) de baH lejl~1I' d.11 de ..e lant. lan:tul de marglne.onli~ ic tn. c[te 1 picliO.CIlc!le~e'alzi 1 .Cl~. utma. * * *. lut.ld de lan'~ ~l r pido:rmj.oJi l'il1dul cu 3 ]. :!31l!'~petade ~e .I'll!? . llilntul de DUI:I'g.i R.of['l]~ maTe Sill 1:epeta de Ia 11'l1 Iii SI.c:ete' 3: ale t'rf. La !ietJ~nnma l'indul in hlu\ul de 13 • ~Ile ICU! ': 1 p'icio1"l.dJ~t:. S'E::l'epe'tA de lao * 1 m * lejel'"~ lode- Plus to'«rele .--5. j 3ocl1tiimi d.a pl.l'f mie 1 p~ciorllli mle in *.e dub]e ale.l'epelii de Ia la ~e tel'mi. D•. de Ia Ia :!ii 51! leI.<I.[00Wri d.e ~ni: cite'_l pi~.ll1b·~un multiplu de IS oclUuri de]ant pll:l..dll t eo ~.I!~ p:reqedent s. m£c in urmi!.e·ma.[~i. p"iaioliu:!Ju1 de m. ).2: p:k!ior~ lilil'lfu) d~ baza 0 ~ mall'~ in al pa:trulea oehl :!le' S.~jD .~er~:~ '* .3ptdOfU!jie Be repet.. p.3 oChb.' 1l.~'d. If! pidol'lt~e *. * ~~. 1.i~ioi'l.tcioru~ mar-e in urmatoar. :2 ochiud de ~lf1iau~. in at do.Qi1~a..rlJ!§ * :[ j 1 45 .e mati.e'EI.!i>U1. rindul au. mare in ocm. l" (J e fl$Upe!'C!!<:.e dbli rIndul "precedent. 3.4.i m}c w.d '1I~:r-' mici: .uti p]us 5 . c*.i en 5 och:i.rupeazi : I .St€.PJ.lic in at1 d."IlI. mU. .1'E!' p~te 5 ocbiu:r.se gI"upead: 1 pl.ldu]l.Jlrgin.il i 3 p~cilJl1'U~e'ma:rI u:tmi1tQftlI p1cl· mare Se . 1: S~ cro~eteazi 1 pldQrtJ~mare in.c m.erutiun :lant (rlnd) de baa lejler. B. dndul :precedent ..lJeOi .lI:udurile :2.!lI.lule': .ant: . .mi!ito['se cl'O:\iete.iiJ I) ochiud de lant pentru tn- di.p. *. .ll!i dub]u.c~m:'lI'i mlC dm .Iu .ito<ll- * 1t.e ]J}U! tn.. 2 oehlurl de Iant !iii J :p.t pkio.Ol'u" mOLt'lE!'hl.Qcblutl de l"u.eJ. e<ctliud de.intre c:cle2'piciO'~~!ie ~~.:: Se Ci'o\le~za 2 picim:u~e marlm.11 oeh..i olb~e ::Ieazti .libJud de' tant. Si~ t~rmina.'(. mie In. d~n r1ndul P!rec~~ dient.mic. ~we.2: o~hi1il.ciotu!.Q'IU~ a~ din..e. .JCiorl1.ine ~i5 (lciliutl de' lan\ p~n:tru iutoarce'fe. ~i 5 ~i lpiciatul\\ dublu.plu.uti (letant pentru lntoaEcer.!. g. • t ' _ nil ".ei. al ~a:pt. 1 .- II.ch~ lan\ j.Ite mad tlflM:t'O"l' ': rmelul cu: 1 p~cio:rl.~!lI'~' tn ill do~lea p!ciol"u~ roie ee ur- *. preoedent .. i.or se Icro. mic ill ~1 doUea p~.lc. Se cro~teiii. 1 .:se .oru~e 'mad ~.n ocbiul urm~tor 5e c:oo~e~zA 1 picio.IlUrl : . mm::e.ul dE! Ian] de margine ~iL eu III (Jebiun de Ian] pen tru In.: sasare ~.oJ '~~~'n~-~. 3.m .[- . de ~.azii 3 p:iIdQ:ru~.2 ocl1iiurl.0'3 ".effi. dul precedent . 1 pldo. 1" Pi(!mlr~ mare :.l].I: Be c~o~~teaz. sare ].'" ' " ' • ". picj. :~:i ]piciort1~ dublu : 1. __f d·' ] nt 1 nt. SI..-. oro" mare In.!etarea .rUl} [[lowe.e~. in ** toiii1l'1ce:re. ma:rJ In brld!~ de . m 1 IO_C~ d!. ru~m. comp.imad Be.M tpeUe. * * ciorUIi pest-e midli 1"Indll.c~G=u~eJ.. .!1 1tr"C-l_Ol'U. 3: oc::biuri de 1anti :3 piciol"~.9 ml.. cUe Iplcionl!.:lllatg.R.e.··. 1 :p"lcl6~!J..e ba. l':tndu~ 'p:rece.1 !ji~.i. ~ur.. a.~iol'U~.:repeti. *fl sa t~ni!J in piloiol'U!iu1 mare toar~ ~: . Serepe'ta :I'.('U..ru.lti.1. lam. " '. * *. p~1:tiud I ModeluJ In tead iSe cl"O!ie'teaU!un.r]n:d~l prec[deat it.ngrupul d!i!'6 p~cl.[ p:idoI~. '4: 1<1. u:I"'..QnJ:!~emf!r.11 pI.de :2 pi-.ate demi'u"111ne. • m.de ~.al'U!. spati:ll1 dtn tf~ 1!.aliOIU!l mare.9. I: .3: piciafU":fi1!' rm m rlndlli ~~d~.1<1!~ra .!l:~ i 3 I~~nrl .m:od!elului.d C1J 3· .a de 1a* U'll til :ri dJe :~lode ~le :3 Iln\1.1 mare in Iantn[· de marghlE!' ..P.illJlI:'i de tant Ia :I/: §L se 'terrojna th:l:dul C'U 1 piqioru~."lb'" .l3p:ici()'m~e marl tn la:n\ul de margine !ji.~~ .. 10 pkior>~ul urm.¥edi_l~.za. iLl . se sare pesi~ 1 p:iclo. peJ1tru. OC'lUUl'l de 190\ ~i 2.1l'm:iiUoar"tlle 2' p!ict(]lru~e mad Se' rif]JciA de 121 :+: ].U'F}j .ctOl'U~. 1 pi.eazi 1 :p~dorull mare. de p:entru int"aroe~e ..cUe 1 p.11 '!J' ..J'.3. Q.?" 'oebel T ]an\1.

e :lif:. multiplu· de 8 eehiurl de lant.hiud d.l't.: .se.ini.le (ca mal:. K. j.: :2 p:~ciorUc&~!lllll'j' hi pic~. _ . al doill~.Se[~I)d~r1rld~'IJ'He - 2 ~i 3.u] prece~n t.m~ ~i 1 pido._ ~ic : * $e repeta de lot 11. :2: ochiud de: lilllll~.5" t@l' ·Se repet~' de 1a 1:'1 ..nle) ~n.~ pldOI'~ul Ul'lIl~I:?r'. mar.l..:ml d~ lant.l.' ...('Ie ba. oc.apmpllrt1JJ:ea :roo. JR.ftt.oa~(:~[e.a"celo.'indtn:ilii1.eblll'U~ ~e :m1itoilUCi~ :CliO"" li . oeh:iuul del'. in spatiu .QI'u~ mal." pi.d}.te. .~ 3.·1J: in~:09ir'C~1'e. 2~·S~ ~rQ~t~aO'la.. .j..o1· ~ Be C'li'o~etem1i I.~m~c i!jE! Srupie. d~baJza 'lie.~'U.tn.biut ·1iJ1'Wat:o!(' .pi{. ff. alte 31lIlClOT'u. ij in a~t picl.4 ochimi' de lan:~lJi :3: bu. rennina . ..wmii:: dJe . la SJ!1l ter:mina l'indu.!'i~ "s-CQ~tW:!l.i.' :3 ocbl. pic" criOri:l~ mit In b~l.lea pi~lo·ru.Mlr.a rindul cu.!ii en 1 .:!:'~Il= dtili p:recede:ni.t se eee'Pie'tf:~z~ lL plidOiru~ m1ctn ~esr. *. * ci.e lan~ pel1ltr!1 ].i~ b~~ Jl ·j..~1l:tYr.~ tl:od1lltle.eb..l! i 1 ~cllit de 19in~: lpicloN~ mare .arn! S.ri db'l l-antyl de ba:.t're 2 gl:'upe.. ·rindiUb.cia:u17 mare il:!l. It.] 3 oc. Jlpi!ii)i.zJU\ll [~'l:~ {r. r oehi delliilln~.iil.e ~r. 3: 'Qchiiurddie ].upem ~ Qchlud d~ ~n~~i 3 biilcle.inrl1. 1 m:hi.a lJuclAi ~eta. JI~ I: S~ ~o~e~~ 1 p~dOl'llJ!ii mie .or1.. l.dul eu 1. :+: .e i :1 piC:~c:J'Ml~ mare . . de Ia lan"Wl demalllih:~)~~5m.u~pidol. .iIritcj .o-· I'l..~3 "pido~e gr~.l~1 i~~u~ ~e.t~e din til1id:nl pr~cede'nt: suo.~ pen.~.o u!iull 'mic l1r'rniito:r "se .r:e "*. Se Jrf!'[)eta 1.~e mael p~.~e sare peste 3p.1ndul fil Ipiciorl'!ll!j m. pesW 3 oddu.li~til: t{'l~mhla r.Qrm.e m'6!l~teaz~ 3[ plc:io~u§ mle [n 1a~lIe ~e fac. l~iIltului . ·dclwlilti . 1 . J! pid.mina ttndul ~.e sa~.ll!:! din· l'XIldulpre~ed~nt.~ lI:poi <litle:~fI~[_ Jlj.. p~ClJQ17il~e· marl. se '5~r~ peste Iplcio!T'l.ne. pllJJ..cr1:da u'!!'mltoi!ll:tl Se re:peti de: It! Th. i cir.~ la.w.~t d~ ~m:1~.ruto<l:l'oere.in~QaBI.tip::. ocl)l1J~ de lotn\ iii. la in:al~imill!a l_an:w:r>t1. OChlU~d~ l~ntUl'mibO'r.u$ mie in bd.11 ~ise terrnh.loc~'li. t. l:! S'l! CFolle·t~<I:z~1"1 pki6l!'IJ~mi'C 1:11 al done a oelli din la:n~J .R.t.llll..i.cforu~ mle i:n~tr. in "cm. S~~p!2tA in W:1:1.OdlJ de la~~.u.~ deoo..<m~ (~kul1) d..l Wt de m~:rg. l~nt!ii ::I b1.re picl.e JklllJClele Cf~It'tii').-:mare._1 i:KI~O:~:~ mM'!:! jsub ocl'1lul d.e cro!iete<lza -.ru~uh mare . toa:licer~:& 2.1.a.mator.Ql1'u~e mafi ~l.e tn la ~i se termini m..l eu 2 p'.b:iuri d.1Piol.cl. '1. in p'i~].Qr1._ .de '1an~ peRil'll ..f! !.ma. Be c~a\i'~t~a.el·~O'~.coo!jie.. .~eillt1'1l.rul§ ro<lin~ ~)fI. * *~i *.JlPlOo-.3 ocl:!iu:rl de laut de deampra .m'>UIiU. S".dchioluxmatoil' S~r~p'et~ ~.ud ..~i CUI 4oclliwr[ de lil.id.hlli. 1 p:iiiol"u~ mB'[\(2 ill.\~ Jl ocl. sate Se cro~~lei1lzij un [.~ete~_7A alta * *' ~* *. ultiiilll.e aiJi.orll~'E!) !i.aT.JJ..e >erm~et~ ::i~.se cl'o~e~e\1l2a: ~ Jll!dorll§ll'I.I mUJltip.el:eu ~tI:age pt:. Q: deMuri de j"UCllt ~ i picio:r.ai.s~seo<lllfl! obu.:!~.ant p'e['liltrl.~za Ie:--jei: din·l:l'-"'. cu. ** ..ne!jii 0'1. in._S~.W mBr.1i preced. seoor.u1 m.pa1!e thn .l:a ~i ell :1 ochhrl'l de liiui pent!i.iciol'u~e marl *' gIne ~l ell 4.eclli die lant. * inp~c1Q~. * h~ pic:iorUiil!ulDilill'~ 'Ul'ma\1l0l' Sill 1['ep!!~a d~ la l~ ~i$e term.en. de lan'~.~I!'! 1".ari: 4.in.. brjda Ul'matmlil'. ~E introdu~.e 1'1* lOll !'>@t(?r:m]m~ 1.za: 1 pliciQ-rll~ mi~ ~ 4' oclriud de lap·t ~i ::I 'tmc.~ '2 ciCh'l.l.~ mare m ali d.n.. 1 pidoirlJ~ mail:!in.ai-e d:big:r. ]'. lan~~ de mar- *.e:! lan~(!JJlIB. d~ll!J!h:ri.11. ..pe :pi~.![Un ri:rinUl pN~cede~t JL or::bi de lant i ][ p~C'IO:rU~ ":ma. a¥'~ se m cl".u]. ] ·picio:n:l~ nii. .1. 1 pidoi.l'!.]. U:)J 1 prc.lu de 4.Jll pentm ~nW~JL':ce:l'I!.rlia dJe .s. dill'L'r-:Ur.d~ de:! och]ul'i de:l~ut de d~up:r.mato8irele 4 celliuri din· 1~!l'd~ baz!.\:ul de b8.~leu. l'n. 3::fu f~c:100:ul'.1 *. ~1lL!ii malice in piclm.ciil. 2=-.* $~.~ul mare llin.e 'in Lan luI de motl'gi.a de m~_l'ginJl1!' ~1 eu :.an~m de.uri .i d·e:taut p~nb'u into~l'Oere.: m~l'~~i eu 4 oehiuri.l!lji * ]" *~r *. [n13:].[od. ~~~~ol1l~~tl ~.- ** m.1cle (lL j.toarce:re.c ill lan.~c anate . ]l . oc. '1 oebiuFi d~ . ocid d~ bln'~: ** SEl.ur'" .a Q chi' dirt lanWl (Jeb~~a. picio:ru~ mic£ in oc.~~.~l'! sC()~te ~ dOll. ..aI..il'inaul cu.tru :[D.5.oi de [~n~ '~i~l?Qi .: p[us l .ol"u~ncif1 sa bl . 3 ~.de: ba_~ j *..i se 1 pk'Jan1!jlmic.pent"! jntoW:~~I'e.. 'l'I'e.t:l)!lldln~I'e :2 _P~d. in iBlpmtrule.~ penttu .l~lil m pli!>~ lp~c]QI'IM.qr{l~et~· ~ltl~i 'p~ci.a P:iC~QEU~ *.S(!' sare p~oo 2 P:ii!::io[1.DIl<lil"'" gii.]! comple~M'ea mo.• W'!l~~ 11 p:ici\O~u!i!'! mJaT'l Se 'lCE!peti de 1<1.rgi.mdirt:l 51!! r~peta de la Ia :+:: 1.peste .~ Be cl'o!jl!'!tea:z:al piciGI' mare i:n ~1'l~a de 2 Qohiurl (h~ l~~ dUiLdnd.

dn.. mari Se l'epem.oohiulli d~ ].5:pi~]ortl~'n1Jllrl. K.e ~] cu 3 QchiurJd. 3 OdUlYifl Oli! l~Ul't ~i 1.d. Cl:l 1 .'i g. : Se' ct:D~eooaza :1 pic~o(l'1ll.orull mar.m. bdd~ de .i Soiil dielaut * S~ .3 piciOl"tl~e se crc~.ttu tnt. oeh Iud 3 ~~~.Z.!h:.I!~e m1l:l?l ding:rup'w die 'lP. .2i. j. ]<1 ~$~e wr.!.gme!ja cu 'l I..n'l i 1 oehi de $.e lL pJiOio~lU!ii -mJacr~.l£e r'illidril cu 1 pjcio.dl.lld.2: c]~ ..e ·te'fn'll:(!. lodd de li!'1n.ntru in.4 oclu'!r[ * * *.em.t * S.are! se sar.e!' lan:~ p. 1 :p[dmU!'jimamlll' . pp~den.~e~e .2 p:icioru~e al~ g~upului de 'lplc:[ar.11 . d~ lap~.tn il:eoaJr(! Be Fe~t~ d.hiuri . lpicloru~ mit:! in br1thl llIml.m!il. [nt.wt~lPl1J de :I..'~. _ . 1 .o. 1 J.p.o!Jlla):· "I oclii!m>i d~ lan~ ca'('.e 2-7. 1 piclo.~ "jlentl'1l fl1h:l~n:er~.!. ~i~ . Se c. i~tll1ilJ:(lele.margIne din ~ peste rl1~e * oc. 05 = $e s•• :e pes~~ 3p:kfuru!jl~ n 0. .ciQa.ad :~i rn. Qr..ctl: \ '3picioru~e mid Itl.u~.e~.' ] '.X.rt!~u1 de m:a~ginE! ~l in. riplu .ilroare S~ rep~tA de ~~.e pe§te2p:iciormilG! i* .t..wal"i.i' de ID~~:. R· 2.m cu I piciorn!i' 'min in lea~lil 6lie m.1necat.J!"e!. 5: Se cT.I.101. 5 PICJ!oI'Ll'I!ierom?~ U!!:1Jlte bll bru:'la Ur!f. Se l''e:pfi'ta de la ia Iii s.!i.a.roa~~e. -R. 'COldoua) : lpiciOl'[J~. lai!T~1. 3. 'S: Ipkr]oIU!i mlc ~1I "r~~ftJ~ m:are din l'i'ndllJl p-reoedr:m.drnlC d(! :m~J:.t.1.u'.!I.a :rrnd1i.l$ PT'lnjj eu UI'ltl~tOal:"e. R.hiul :*.dQ.a@~11 piciorU$mic . . picioru~ ttl..t: 3c iUl"i de 1~11t: ] piciol'U$ l:!ll:ic iril.i.ri o.R.oruiUl.r S~ :rep~t! die Ia! La . oS!!!: cr:o~ete~za '7 p~elQru"~ maw:i in .1. D:!.iJlPu..e !ant .a:tQa::re~.'-oe:r~.ItQal:e*. ~el~3W'1iI]J~. pidol"lJli'iul mie ul'm~('Of : 7fi[!hiuri de JaJn:t. * * *~i *.~OO~~adte 1..arl :h:i de o!tu~ul lpea.u~m<llT~..{~>e :~~" _ 3 )eoo~:rip~ •..1 pici¢<'f'1({~ mk in.'m~~o.11dO:ltl~tl mici .e'1:A de ia ]. p1n~Ql:'U. 1 p~dQru~c mare tn iantul dJe mal'g]Jrle~i eIll 3 . d1nctl.m:a~ L'Qil' ~ 1 Qclrl de' !~n~.R. :pi(]iom!imdl~.tu[nJ. de S lCicJiiuri: de 11itn:~ S"ggI'yp~a~ 7 lOid)C}:rIl. 1 pk. mOll'Ill. * ** in H'lrt\. 3 d~' Ilim.lm prima.e i!Ji en ·S.9maFe. in ]anctu1 de. * * pe. 4 .tI.~ ]tlfftpe. maire $0 lan'Pll de margw. 11.'I p~hi~\J:d de lall~ '. r. 1 oem d~ l~nf S.5~e pi.:iGi':u~l']l :mid l.tn. 47 - ---.zi e cr~:-p.urm. ochilll ]~n~!i'omluJ ee tU'.!'1 :ic in pim c:ic~["u!i111 .bdda d~4 oe.I:li'l.ile larn~ i)UiI'J:lt~:mim_ p:i:ec~ell~t. ~·bam".eP.nt p~n.~n pic.antel'inr .o~~ dli'l ceJ.. in beida de :3: ochiul'i d.e. de la Ia ~1 ss rem[na nlldill C~l 1 och'i Q!2 Ian~. piciol'u~ mar'~:f.~ III nr.f!:e :j<i cui oc:M. ** * [aJI1:~.Q:l:1Q~L'! mari . 5 oahi~U'i de l~n:t:j.!L':ilUl..Q~r.: S:ii!:erfJ~e~eaza In.pld'.oro~we m b:r. ..marrg.e lant se grupeaz! '1 ..· d~ .. aO!l'M~ br1a.'e de: . wn ]an~Utl die b~ ba2~.~·. . oc'hillrI.l<l~~al'e. in bride. de 5 {lemuri de lant· ~.rlnclul eu 2 .· c~e.i de t~a~ ~i c!!l5 ochi.lde l<lfi~: . la~l gru.1l:rea miOde~ ".h'll.fldruiTurH.nlpmt"l:uinooar.e mlfirgi!lie.m:in! tI[!'!!dul en I] pici.l1 _t:lU Cl'lJe 1 p~Clo:ru:!ii' .~lmmiti·tot ]8 :rnari dim ace.ru:e m. d~ plcioI~U~ui mie . ~ p~cw..i:uri s. :[n.liaUlpl'ooed~Dt! ill ol!h. piclort~'lill m[c ~l CU. ~~~t1i~ t ~ i~11J ll~cl~1.4 ochiuri d~ lanl .in lan~n1I . 'UltlmflJ br~d.SJtr!· prlncl.pen~ 1(len] aluneeat In: <Icela~lipk1Ql'!l1~ ·~l'io:r' . 1 eehi d~·[a. brid:U deS Qc:'ninri de *.m]c~n htntu1 de mat'gwe :!iii eu 5 oc.1 oobl~ d."-'iLf:n m.il~ .iI pkkJ:m~~ Jnari ~e~ cro. ciol'~~ mm.:i:s. (<I d.Qru.e.in bl'~da ll~l.3:gro:pa:Ve O'ile ~l~a~teaz~ :[ pj.3·: Se sare pe.se s~~ 2 . de lan~ .t dlri f[nd1ll. ooliw dilil lant ur.' Q~. S!~:.U 'in t@<Ilreere. e loa ]a !!Iet'l!rmimi '[maul c.rri de lan\: d.mw.idolU!ja2. *'.1rtul'l de .lan.\'t]!J.f.* 1 OC]ll de dJ~ la:n~ s.Ill.01] ~~~il:a oel':!] cH~ lan~ul de l:ioa71i. l. dm .] picim'~§ ·~ip:][u.se repiHo1i de la la.mlC jill -.~tSt. din laJn~u1d~ '* ~~ '*. .o·l''lJ~. '7 ~lan~ ~ri 'h~ }'rece- Clffl1Je101'* : m.i. r~~e .p~ste 41 Qclai!lrl .lk:iDrlJ~ mi" in.te d..'U!imlc~n u!. *- r~ndl1~.~ I prndor~ .aziit ':I' p:iclOI'!J~em"n·[ Se .h"l<brid_a...i (Ilt]tlme]e) ale l~l'D.. doHM pictO'l'1iJ!j aill!.ar..ml de l~li)!t. Se termintl r'il]dlli C'tI 1 "pici.. IC~IO~~l:OOzi! 1 p:i:c:iO[i. Be :repe'ta die la :1 .ud de lan:t .Ol.~]'f.e I'elleta de la ]a. *. il p~c1Cl(['U:Vmaee :~n.diemargin.l"Ce:re.m:~c i~1'] ].dniiu]ui pl'ecOO".1<111:11 psntru.en t..Dleaza Sf! c:rQ~te~za '3 pi~. llchiu1 de ma:rg:me ~ia: oclliu:ri de l~:nt pem:l'tJruinooa. '1 oc:hii de [aIfit.ei.Io~i~l'i (i. .1dotU!l ~ '1_' pi. locm1lJltl ~e:rminifln. 3: S. * la *'~ Sie!t(tl'miln~.8..U"i * laJl~..~mam cite it pic:im~ m.i~1':l!t~ m. l!ii~ic !l:le ::t.ccl!tffiw. [I oc:hil!l:t'I de ].p.IJ.[1 ~i se te~mwi ~md~lll leu. l ell :[<ri'ldui.:mitoa:l'ele .. .ntll1'J 1[1 bridaul"_!~lat.e lot ]a ~.p~ckirn!ji ma[e~ 3 oc'l'1ll1:.. de margine.l 1 (lchi de lant S~:rep. ul'ma tQrsegru~ * am me eaUlOl<li!l~~ c in ill !al.1 P1C'I.ln rittdul prueec:h~nt Se ..i. * l:llli! in'toVltOl'l'e.. Sf!! s.e 4 ocli.li!oo~in~r1l'l:dul.ili Un l~n~ tl'rl]i~)1 d~ ba~.e!se '* *.l!'~.ll!tn] oom.e ~a[rl~ ·pe. p:Fe(led.te[n rl:r...l'u~ M<l:l'\e in u1limul piciorl1~.(}Clhl_ ab. I odd de [an~ ~ inpiC:iOI'U~ul bulats~ rp[cior.repE!Ui. II oelli a~ Janl.~.I:I]:r:dll :dnd. de lan p~.:j!l co.t.a l"mdul ClJ ~ m::hiaH de [<lin~.b'r1da de [~ Qebi. .11dl ~e b~ Se'!~peta .e. mie lnb:rida.ceJlleR 4. .ldnd'Wi. se sa~e pes. .iPiC1eIl'I. m _ l(p1d.e.u:mii'oo.pl'eoodmt 10ichi d.e . ~' . *:3.2 piciol'l.argine~1 ell lccbi.1ilejer.rll.!lntl'l1~nroarCJlre.o~e~~a.e_ c:~o~e~'eai~ .de ~ant penh .mare .. pb. 1 pldqri~~ . oa:nle it \lchiut'.ent 1. *' *' * t~a *.u cere" R.t.I.a:r:].~ _lot ~a ? (erfiU:n. .iI~ ltlie h~.in al dQm~a p:kio~u~ DlJat[le Itli:n. ochil. 5 OclllUl'i de brn~.~.kla.i:rlril1ldW jJfe_~eJ11. l[~U~~ o~M~~i S. oclliuri de ).oW. '* ** *.~ulpr'@'O~f!'nit. :'iii sJ~tl!I:'f..l:j ..lnt.OCn ~l doik!a plCci. 4.u~e. 1 pkioru~ mle i~np1d@FtiI(Jul m.tlre ~ .!ll ~u 1 pi'clloriU~mare.wn:!!.e lan:~ .! pe$te .~.ocllJiuri de]aIl1~.iiiiiiio- - .p~ntl'utl:1L to<tir: :j *.ill pldo~'u~ utic in 'p 1 m'i"c die ma::rgine din 1"indw pl'eceCiient.[ pici. 3 odd:u:ri delan. .

~ llO'lIl'Ce'J.i).n doilJea ~i . S~ :rep~Ui d.e :pri.Lan~.$ mic se. too1ii~!i!: b'l. p].]1'l e lan~ dhl¥'~mil.~ p~ i:!l'rJi!i'eU) i 1 eehi d.~~~ ~.] bucle :!/!l ] pid. Imt de' deas1l'l]:J~'<I gm:prultr[ d~ buol~ din r'illdulP1'e<.!rdur..u:::l!ele al1. f:n fi~c~l'~o(. 8:.lI'gine :::lic)u Ii oehiur] de de li1i!n~ p.all'~u[:ul. Qclrl de lantpellitrn dfutr-un multlpln de 6 oclJ'b.u].cioru:(/!' .1: Se ~ro~I.: Be CN1~eteaza 1 . rindul. 1lX'.~rela b1ilcl~.:~.g:rul'e~ab1! fieoare cit~ ::I (cam:ai il'l<un te)*.(ca. de la la $i se 'te.uri de lal'lt pentru :ill!toOllrce:['l~.%:~Qarele Sa[N~pe'S.wililrcle It p:id. .teatre~.llM~ .l1l1.~ m~re 1]] W 1 Cinci1ea.lti de la:ut ].sc. " och:iurl.cio:rtl~. .otil. I.aJcl~~.mail~ redus 'in I!tl'mii..:l1 ~. ocmud .c:r.a ~i se .2: cae 1 p~~ol'U~!:'lilic::~ll p]:lm~.3 :P.llri de]iom~ ~tef'lo!B..te 1 plciQ'l1J~m.tebucl. IJete~.i p~ciwru~mic~[ Sie ~co<lte apatea bU cli:i.llet:eu~ se Inlro(l!Jlce . se SCQll!ue 0 *' * * s~ ct.ine ~i eu 3 och'itu·j d~ hmt pe:nti·u m.de ]ant pen.pi.~leaz~ G pi~io!r1J!~emi.introd\uce c.rmju~l:'lnd~l 00 1 pkiol"LlllimlC ]:1). * bllc:w :\11i1'].ii:lp1cio{['1l]~ m:lic. de la 10'1* $i ~·ter_m.biur. 5: 1 [l~Ci¢I~ m~ ~n fi~e piciol'u. mme in pi- al * [ .l! :3: ocbllJlri d~ l~t pen tt-14 :[11. ~.piciOrtl. Jl J~1J.~i * 1 co *' (io][U!ir~ ~u]Ja't dhl< rilldul p:r~oedff'n t .1 jete'l!l~se m:t:f\Oduct' c~n~bl.lI!ima~e:~fi oQ!lilimiumoe. oom.eiEl.wd. pe$te :[ pidoru~ mie . de la ]a :+: ~i ~e termini!. 1'!-l] d.tru. in pido:iPt4!ul mie d~m:a.plu .!b~~zi4 oc.E! bucia.de 3 oC:hiuF. lL .U ].uCll!'· cr(J~eU!: [n.epell:1:l de .'ji' dhli.~n~inte)t S. miC:.d.0l[UIi mic in].: .. Se cro~e~'e:a~ un ]!tl!Ji][t (drtd) de bfliZ&le.·e.. :.1nac~b. in brlda de 4' oc1:l11l.. m:o(l!~ lului . (3 ochiurI de 101n t Iii :i_:Iltorc:indu~s~ poe' lant seera~e~l?acii <::i:te ]1.ina :dn'dul eu ]l piciO-l'l.ll_pe1l1Za .piciQ. ~.:2 pidOl'U!i1~m~ri: in. dt~ urffli.ace1ffif}:l p:k:h)ru~ mk: ~1 se !loeam ·<I. die I picJ.pik:io:rll.<11 tre~ iOl:l.'ll\r:i:nd.. te1!]~ s~mb. te.~ Fepet~.em<i!~·gine ~. de 'Ian~ Iii 4 bll!~!e .s~e. pi.~~bi1!. :11 ~ In <lldQiil. p~ciot'1].Q!i:'1ili~e mid.(le'~!l'0!i~t\l 'h~oclli ~i.:.C.clte 1 picWf..I. un . * * *. p~~ m 2: do:nul:~:-road urml:oo.loll eu 11 p:lc.io:.~g:r'l.t'g.3 plCiOl'l!<'}~mffi:'[ 'i:n bil'idia d-l'.: i:npicio:NJJIlIrl. It.pleta:rea.llwa. !i1 se.bl al .b~£i l~jeJ"1 dintr-m~n.o~btUFi . iu. nnd1l11 pl'~dellt mil.e]e 8'na. . o!l:h~ din' . I.m:h11l11 d~ marg.1d de: Jian~. penb. ~t.-&.2! l B b!.cxtlil!i' rnal'€ inf]B'Ca:r~ 1a'lltttl'uj "de imza P:iJL!1~ la termin<rreil.'! 4. . ~e in~r~od1i.·[Ildul pl'e~ll!de. It '".lt.'!~l1\a:di picim.o<lte Ptlma b~cla la jnil~~:m:ea. ell :2 plc~Q"ru:!liemad.l.1iOOl!ro~~.e la *]a :iiii setermln~ tindul leu un grl1p d~ . * -- - .at~ .dou ~ !Judi" 1 jetelll sa In tl"OduC(! ere~ta kl <lcel<'!$l piclO:~~U4!ft !>e scoa.in e.]a.'011llJ'a!{fe.e.i de.to!ll"oe:reR..nt !>.llUi d~baz~" ..cl. mare demal'gme . I jeteu fie' . se sere * se 1 p~c:k1J'u!!l' mare tn.m~til:al'ere:4 pic'rort~!ie mari*. f'eIletal~tndurile 2-5.1 jie". d.n..m<l].. dU':L . S~ :!. h'iJ lantill de margine !j].:L oclti dffil ]«m!·1 ~fittll [ntoat'ooT~ R.wtm.l1J~ mare ltll al cinclle.egl~iL1])a:t!l: din :r". :3:: Sec'r(l~ll!il'eaza.oru!j: mare. B.14U] mMe 1!u)mat:or -~e d~n rindlLil :pl~e(:'ede'l:lt .1.clGll1J~.QuJ pN~ .i sa te:!lri~n~l'[Julul I!::U.ul mie se cxa!i!.~ mit.t'ag.1!.- * *.R:.ic.3· bucle (1 jete:u.l!.~~pwcio-ru"i!'!i! 'id in.(rifi:td) lie. seinh'o .l.11ii dubl1!l in.eu se 1I.!. 'p~c:i~~.s~ saTe peste 2 pjdowu1jiemotl'i -din t'it.R.ru\1I mitre. m~c de m~u'gme §i eu 2 och~1. mmtJ. bucl~ (.Te .u:.in{]uli 't:w~-Gtea:t'.o*t~.lde laltl:t. Se r~[~(l.l:.m:milireariTI.e 1~n:~ ! se sare 'pf!. fie .le . lil grup~l de *. l:'~nd1JlliJl. 1 .pli1l1J> 4.3 .i de lan.m~ul deb~zi.111 iji se -'ico~te l~e3 d~ 13i..len tru. pld.u] pr~C:ed de-nt secl\'o!t.lril~ :2 ~i lL dIin Qe'le: 6 oclJ:i.an.£ldu(Je ffi':O~e't.oediQ'llt! dtle 1 :pidIO\nl~mic in.~ [tln.rnar~ 'in 10l_j'l:~uli mll.'l'"elle.Q'fU~em(ll'~ din rlnd1il! preeed.duhd ~] l oobi de lan~ p~n:b:'u in:ooru-oel"e. 101.are ~ ltpicl.'Ui ~m[ilfetate~mud~]uhli.~.\ ~ 4.pinA 1<1l:be!r. in ~ceAOI~i 0(.pe·~n~~l. lanwl d~ margine ~it::u4 oC. piclLlr~~ [!'F[Ial'~In.a Qchi din l. '!.~l'iltru IntO.ooliieta .()~1iE!8aii.i£ ~clte ]. p:l'f!ceci:Bnt Se l'epetii..edf!l'ilt Serepetli.icl. hlla(lda~i oehl !}l se sC(!:at~ a d:Qua buol!i. ptus 4 ocliiuwi d~ lan'~ pe:nt.'l biB?~ .mma~'.ii)! 1 t.pO'l lI: jet.uri1eZ.

u~mic . cl.plu dl~ 12 (lcrriur.t J ] 1(I pidoru:~e .:'\int'tr.DIil!!jil cu (I od1lil!ur.r.!t~ p'est~ 4_ picloru~~ :tUn ac. ~f t~~e: mad d~:Iil.:ni"mi.8 ~od!e. i. d.l din~~~1.'Or se .e 2 pj.ato. .ea oc~i dm l~Jllul d~ b~z~.s a:te J.ue *.de ~ pi[e~e. ocbiu:ri d~ l<\mt pentru in ~oQif'c~re.a·llfi.piclo!l'11~~ din ~.Iie _'lDp'k~. J'eprima.fl~ (rJl11a) oe'oo2A lejer.~~e~~: pi¢i(). 5 0 t.~hi.') och1ulli de :lan*.!l: IBn~ dinf~du1 p:.~.axgine: ~l 1. plus. 4 ~ c:I::¢!leteaia 1 p~..ll lll'rma- : ~i eu de lan'~ .~3 * pilant .n'1i~dilui1eu z ochiul'i lan.~.flil:C~'.rmini l'im. Se rep~ti de _].].se.~d.clrrr~.Se re:+: ~:is:e.1i~tie 4.~o~'P~eta:l'I~>amotieImu] .e 101 p:!l(1:i(l~lfe ~l rJj:ndului ~ced!e'£It. ] pIJ~ior~$ m.ll efe pefljh:u '[I1~o~[. ul'ma. *.~tOI' :ie I~b~ :pe de l~nt dela.a urmo§.~ ul m:iu.p~l de 10 p~. gru..!rU)'l d~ lalJ]~ p~nttu '. ioe ~'nro J. 5 pehi1. ~. ochiu~l de ]:an~~.mare mml1tpr .i del<mt. dil:itl'\"'un mufti:plu d.~ c:e a treia O!Ipoci CI] aoel~i C'l. chliu.I!. :~. inl.! dim! ti~dul p.tta.ma'~oii!ire j 5< oc.rr¥edent. in alop~w~~ lo:ehi dlln 'R. I.R.' .5 lQCJ'lllJ~] dE! lan~.do.de 5< ]om.ri de~~..~ W:"rnmli ~lJlin.l. ~eJ!!!nt ~l'~ ~I'I )!l!~.r\o.mic in p~ciOlru~li..are ~ j pido~ rn. g.i '.il 1» 3 de: lall~ dQ~u. * ]~'* *.pid()~~ul 1U~miber ~ cF0!iie ~~i 1 p'.hi din ]~nW]( de btll~~l [.~ *' '* l().e in alcioIQ[].on~l.t !.~pe'fati1fldur:Jil~ ~~.l.1pi~Ol'u~ m.Q$iUlrci rlI: 1~1\~uIlfde ~~¢lr'Q'f1b.2pidol'iU~ lllarl !iiliJi.(!ld *.tm 'i:n- !. d.~a~ ~ p:kiG:r.ne ~l en (. . i:l(l iUi .el1lt ~ 5 o. 'U:l}m:ic delalll.r~i!ie wad dil!!.c~.a la ~i.a le'ler.ttl!~Jlli.c . :1 pk:ioriLl~ ChlbliLl iI1 pi.dlwclulpi.C:~Ol"u~f! ·mad: m.i.Qru~.dc: :J.~i htllt din l'lndulpl'~oet]eu:t.2 pido- Be c~O\!ilet~a.se !l~:rep!l. * *. Sf! sare pe:st~.st:e 1 oc.opihiurl de lant. '~.I!If~:tQr. p:idcJ:IU!i~~c it ** :s~ * 5 oelllurI de c1~ 'ociliurii.m~ulmlc: d.aRm oc1:iiLJ!1 urmiito:r i ~e s~:I'e pestci2 ochiura. ~t pi- are fu: :Jchi-:~ ~n.tOl'.iiulur K.hiu.cio:m~mic 1n 'brid:a urmiiOOrut'e Be ~E1'peU de 'ia: ~i se' 'oor. 1: 1 p]c'ilcln..iiia 'u].llrri d~ ].an.c :margme !.sel.umailiot' S6H::tQ. in pldPr!lluI .blt 'bl']dOJlw'jl.se lie1~ 1:01 iii s:e tJel'"n':ii.ln\w * 49 ---- .~n.e· 1'6 .il. s~ iI. It.. SIl: ere!!jettea2A ]pic:i.fu. rUiQl lfii~ttede miaflill!lt.U d in p:tdoFu~ul micde m.aYn • @..Ql'.~ se .pQl'll~ l.~ * .li]. . mle in p~d(lru. . 3l Se S<lJro pest&! . 'UJ!!pjdOl"U!l'ema'r:l[~ br~da d. = Cl'Oli'~ ~az. ph15 4 a~hiul'i! de lan tpe~.pentl"Ui :h'ltQ. R.]la :r'i~tlul Cot].la:t: ~.g].: ~ {1.wff m br~tla dil! &' . oclJjd:~ [ru:l$ pen:trll'l :ini£laT'CleI·.e * ~007.oh~\lid de ]. .il~U 2 pidO'.i oelb& 1i~...mn_roi.<I \!Ii !l~ '~~a .. dElmO'll':.e1011i'i gmpf. cioru~ ~lC Inp~cioru~l!il dlub')LiJI .!'llllll[.c : 1 5 §l. ~. se S8.§<iI[\epes~e 2. .o~}U'".oi 1 p!dqru§ mi~ in~r'ida de B oclliuri. se 1tef'lllln~..H de [ant. dJ~ ~aJn~.T. picioru!i!El<l'r~~ in oclliul de ~. picio:rIJ:\i\wc i(i.c'l1iruri ciP1'tlll bc:l'r. p:ido1:'U~)~ m<l!rl~.cio:l"u~.10~ ..p!i.c~]a.eoed. i'[ltdul ell '2 ochiuii ~~ l~lilt ~ 1 p~. g~uPIJ1.l(\l nJ:l Gt!11 .an.1 pili.o..mina riJ:nd.n:aIJ. din l.e.: iaT~bL!! Se"c~Q.1an~ pel:Jiby wt:oali~re.u1ollJ E!hi:i:o. 's~ e~~t:eadi pi.a'Ea 1 pici0!r'~.e!5. ~..idorl]~ mie.~ul .u~ nne j :> cenm:Trl de 1~ ~ Sf! I'ep~~ de . :plU.!j:mic in ]antui mi:e * Ja tnocid. 3.'/imiO tn b:f'.p.t:r:ui· compe:tarea modeluluj. ]. iLJintli-uJ'l mlLllti.liUial:1!ll.~: se ..upul Id. ~le bad: i mbchl~l !led[1Q~te.riro~t~tl . pl~~r:lu~ ~r.'hiu:ddJe lan. Ian tol de m.t.!iie:~eaiZ~ 1lJin Ja1l!t (['End) de ba:zl1 ]ej'~r~.

in 1til'riia u:~..ciori.nd)1 de' nazi l. de lalJ'l~'fi 1pici.e maid:' S~SiaN p~t.ii.az:l 1 pkjOl'U!i mi'!:: jn pi. II.!i'elea:za 1 pii:~ Iclm'~ . S~ ~p'e:w.hiuri dh'll Ian- .i ale dfiilnllli deba.3 'PidQru~ mar] 1 Sf! i~' pes'be :2 p:icl. 1 paciottl~ mare in. mln1l.peste.sare peste 2.toaTe s'!! 'c:I'c1ie:teazi un p1doru~ m~c. se sari peste Z' pid.i:1Jn.e~ cedent.ro.~mt.re.lar~ peste 1 pici. pi. *. 1 oehl de lan\ ~.zili.t)'IZb. margine. D.e:. se '~atre peste 2 p~.· lant lie .. 1 ot:hi de l~n' cro.cli}l·ll~m.p. fn.l nile in pic'ioll'Ui!lullul1:matm-: 3 Q~h. s.].up.miitoll'.r:i.iptom.tndulu[ pr~en t :se' sllI'JI.Ol'Ulj.n ut:mM(Jm"e~ 2 ochilllii se' cro!ie.: Se cr.ot'll~u'limlc dema:rg. cehlul de mal'gj.cu 2' p~. *. 5.ii..lmlilre ~ 1 pj:ci.ale a.eiDl·U!jo p maFe: 1 p~ciCl1"1J~ mle hl.]anfW.cJ.~. 3 m:::hi. . L.n.e ur.. ji. 1 p'iclo:rm~.p~us !i ochi. r']nduict~ ~ eehiurl d~ i. ochlur'J d~ larnt.uri d. · ~ .ceiu1a.ci!Ol·u *' * *. Ijilsllt termini'11rldul cu 2pkdO'ru.o:rn~. 1 ~ . Be sm:e pes~ 3p1ciOl"lI.o=iii:!~~az.~C: in.gin.mild ]1(1 Ian \lul Jtli.. mare in pici.le. '.cere. * lill *:~i se ter- ul.!.· 3 ocni1.ind pe-:ste 2.e l. .:'i .~ matrgiJ.le 3 ocbiud Se repeti .iur. 'I' ~. 3 oC!:hiu. (rI'l.nduL ell. 'oChiluri din lan~ de" batii.2 «h1u}.oil'1J~mare cUll uJ!'ml~aiel.l'ufE: ma.ant: se die . mile.m. pent:ril. .cI.e· ra':n.o.!!!iroiar:-· in aJ.cere. b ~ ~.(1! Iii eu 3 (lcillul'l d€! lan~ pen 1u'.1lln de ]. pidbFU!pll llml.mic in. lie S01i'l"~ .e.."epes.cJoirll!1: miJC'~np'ieiorill§ul m.ix'e. ** * Se c)t~teaza~.r-i: 1 pidtO:!tul\! .awr.rep~tii de Ia la :liji:.1l11\ a" .n'llil' S~l'e'pt!'tli.lI1le ~i it och:i de hm~pi2'nt!:u iniloal"Oecre" It. 4:: 1 pid.e mari.piciot'uJ.iuri dEi' 1anti marl .. d.e §.Qru!i' mle m bri'd~ die ~. 1 pi:ciof'Ui m fl.. 'se repeta'd'll! la.de Ia :+: la.S:piclo:ru'lE! nUi:d in bdiia m~mat. *.ne $1 en 1 cebi de 1aO.i. 2: ochilJ~" (1Iela:nt: 51. bddfl de :.a'.id:a de {) ocll:iurJ de 5 .clortl~'m~.lrr'i de lant. j * * 1 pkidru~ mare. * se.ioruiul de margine.d:ulul pr. br:W W'mA:to:al'e de 2. in br.'! ~ar~ ~pest:e2o(!hlu.te 1 p:i. . 1 p. :m~.1plcloru-Ij@c to. mare ~ :2 plclClrU~e mid.dofU!f nne.z1i. cUntl'-'I1]1 U'lul'tipiu.2 :1?~ciori.ciorui roic Ut pirciW"U:I1w d@ :margine ~j[ :3 odbilllri de Ian" pe!rltru .kin brlda unnltoare Se rE!!petl d.ulmar. eu l pl"i'Clru~ role m.a:ri in necar1i! ochi: S@ !'latl'e! p~ste :2 ot'.iur'.a la §i.blul de * !.1'1 3 p~l'Wi~ '~l de ba.2 Qchiu:ri de lant.. lall'~u].ttl 'p~iGrUful '*' se sare ·peSt@'2 p~do~ *" *..1 Q{lhhltii.plciciru_~.l:~e I:a.{l in.d. ·'lJ1.I~' de . cu :2 pif!'iarnljie m..ochiutioo l~nW.\ pentrlll 1ntoarce're. . oi:!1rlul de lan'~ (Un r:n. ~ sa sare p($m :2 oci1iul'i dm lml\ul d~ bazi!:: i.rihdi.ejer..i int'Q""l"CIM'€l.n~tUui de ba2i li'e croeeteaz:8i cite 2 piidorl.u\'f! 'f' !3cbcl1iUri dl!.ol':tI~eale r.te 1 'p~cioJ!'u~ ruie".o:!iijl~eum r in.iaJEl'\.ocltiuri d~ li!. ' Ser-epeta 'dndU1:ile 2.e 1 :piclotU!ii'mle .de lain~ ~ ~e sarli! . pfuiorll~ul de maygine:."'cl<Hu.oilea pici.te11'Ultl. B..'~'..! ImIr. mle : .iuii de ]ant Ii ~e' saxe pesW lpidoru~.llwal"C@oo..tlul. mtoarcere.'eIe 2' 9'l!htud. hl u:rmlll. -cite ] :pich:wWi mare rn ul'.~ul marl! m·mii.f.e lant.2 ..e lan~.: £e mare' pentru m oc. Ipi. 3 ocmud.]. noullea oelli din lan¥u1 ':U:! bilzi. 1<1. ]0 urm:atoi.ant pen tru completa:r-eamocJelulu. * '*.e.om~r:nal'l.clQrti.'\e {d$8iS.r'i ale ·la.tofll.~' mad til brW.oruie mad .n~ se 'CT(i!iem~z lpidoil'u~ m. 2 ora"Mur'j de bm. rlnf.e 5 pid.itm. 3::In at d. lIido~ul mare die. Ia Iii' se tm·. 50 .. mari _dtll.1 piciorl.. 2 (u::i1liud de lBrn~ se san! peste 1 ipidoru~ mare .matln' se gru:~~za 3: . de kin. \IiJtfl'la warele 2i :pt'cm. rlndul preced.ise 't:um~n~ I'ln.:t.p~. cite .ortJ:!j' IDl.ni de .a. -'dndtdui tlrecedl~n't. sterm1na :rindul si.an~'! se sO'IJ'e peSte' Ip1cioru~ min * * cu. . de 11 oc. 2. 3 Q~hlur:i de ~Illrnt.:I oehillri d~' lant.~ ~b:II:Uf.J:~~ mad tnbdd.oru!i mic '[norida mal'gl!rl.m·ari : 'J+: 2 p:i.l'ld pe!:i~e.c~o~tea.n fifl:cal"e~ Cite 1 p!i. .l ST'UP: 3 ochiu:rl 'd.'liB :*1 1 odd.i .li1 eu :2 p..n.l1J~e .Ul prec~n~) .\.wele => oc:h'iu. de tan:t Ill.v'i.. ji!he 1 pillcitlrt!·3 mare :in uanawarele 4 och..intoar. rin.cior~e wei ~ 3 pt:ciOl'Ulle maTI ip hridfl 'Ul'nii.za.l!e' 5 Cic!1:iUri 'secl"o'!\i.r:i din .. pFe'oedent.e Ie. It.5. in 2 .p!i.miL tca'~ .i sa w'n.ra c:e1(.p'~.a de 2 ocili. l'tndul au: .htu:ri d.i.este 1 .i d.: 2 pi. 1pii. II. 3. 2: Se cl"O!jleiJe. marl 'Se repel-A de 101..e·1antj] pJ.o~mic di.te~ dte 1 p:kioirll.min~.e mad :tn mida dE! 2 ocli. . flecarll! picl. ~..R. um'litoal.~~ I.:1 piclol"U'!.J.:$ie'sare peste 1 p. .~ 3"ochiud de·li:ln~ P~I1l~[ tru 't.rgim.oll'u. 1 plc~.~.o. i pidoru~ mare h'1. 2 oclUud de' .rlnduI ul :2 ptc~orWie: mm-i.eteaZll. 2 :pitiO:l"Il"ie Wll!.afe pw. d~ b~.a de 2 .oare Se .r~ il\I. If ochiuri de lan'~~ se I.'d. latn~.ctoru~e 'm~cl in urmi1wa:reJe :2 picl0'nJ!.azl1.ent soe 'cro~et:ead. de Ia ia !1i se fermin" . 1 ptCi~Oi ru~ mle in pici.

rUlr[ se ~l~tIiS!H:~m. r::le :r:e:petii nn.larri djr~ gru!.l~ m~Fe in. :se ~.ar~ .d u.ClOli"u~e U.elill :2 odu)!Jl'i cle lan:t.1 ior.al doiilea.*1 m<me .d (l.u. . p~d. :2 .lJti de l:al1l1t ~(lea:5upra gr. 1Ll!l~r. tei:'I1iinli de m~r~ line: ~i C1ll3 ocll:iur~.cioFIlll~ .1)1 ~do1/'1lJ~11 il).i!l. S<l.~· e. Jl ph:!:i!Q'tu~ ~l'l!.Ill.\Ul OIL!! mi.ll ltp~ti_ (ichh'll p~~ ~. .UlJ multi.Lpe-azti.OL.. se. 2 ocililJ.Q:I"u~ * ~.2: Se".a.) ocllluti d~ la!n~pt'Jdr[ll.se l:Pl'Ufl~~~a 7 ipiai. :2 Dc:llfiu. . 'l:ruiiemati din. di Iltl'-unmuUl:phl diQElochi. :sa. .ad..<l:ri.eie!'Jziti 1 pkiaru~ mare:.l'O~t~azii un ]an. di rnw.)mcere~ B...e. pltlJll . $. ochi.liOl'Ull mare ]].e.~..margine.n~jpll!l.ge tee- !~. QJ.aiai Ipl. [e.p[c:iPru~e marl: .da m u:rmattial-:e.picioru:l]!:!.~.: il'lul"rnlltda~eh~ (I Clcb. t~pet1l. lIJth:rml.1'e peste .o~.r ~d!el!1.pulI11 ~~edJen. dlll S'J'upul de .oru. cite: 1 pi~.eaUi •.st.:Ie Jal1.ri..~ .l:r~ pesl~ 1 pleIDMl~..~re dl~. .<iti().~rre di.1\1i l'Difl. cOlnpletaro01l mmfeaiEl' O!)et. ~ i1pic~.~!.e j'n t11cmatorul }l1doru:& [[late.) oehlur! • (lien lail\1JJ'l (Ie bil7.a[ J a~l~. ~e c~Oie'te. cu.S mate urmj~o[' sa C'l'o$e'li~a21 lpidoru~ ma:re.. _. ~Sler~~m ciJE!' Ia La.ici.dorlll!!j: m~l':e ..d!lUr. se ~~~sle :3: .ul dil! b<l:Z~.. . -- .~. (rind) de baz1l.· ]/01 ** Ia ~j.]}otn.[IchilU'~ de b!!lt~.: i:nll~'mjlbru1 Clchi.i1. UJ "~dor'~' .<i die 3 Qch~l..d * * m:ilila l'lnc'lul ell 1 :p~eiorui'. :p:1cioli'l. . rule.o~l'l!Jjli. ted~~u.UFi cit" la:n.e .~ba~i i)chlu. . SJE!! s/~ ·t'.q.:.(l<. in tnlid.~:n~ (.. mi.Sle CPO. oe-le' 8 ale 'l'rndulUi Pl'\(l!OOse.':1 n~c.. . liIe lan~. 11:'1.. pestepiciq:ru~. 1n brlda de .diirlor setil)~et~ia 1 picim'U. pi. su imele 3 p~.!}i se: l~rmil1 iti'indul eu dUe I pido.lride lant \licu 5 oo:hh:tri de lant penLI'iltt intlc.2 pi~[oltlJ!!je.hh:ll'l de lant al:!'ll rindul prreceden:t.~ SEl s'~re p~ste :3 oct!iuri dilllantul de b~zii.1)i c(}l1iUl"l .e mWi marl.2: pie'1. elte. 3pi~klrl!1~e mOil.l.e . :1 pidQftuji matr.QcM din lan~1l1de bCl?~.pentrl(l m.dU~l. ij.~ laJ'l!ipe1'lmu [nto~rc~m" . *' * * tJi~n~t. in ·pri:m.a:re (dtn.l~ s~ ~liet~. d EtS: ~e saFe..d .2 fr~hhl!.ro~e'ooa2l~ '. d~ 15 c!'chiulCl de la.a~e peslbe 3 p:i.2:ochiud .to~[\OOJ'e.tl'in:t('Ocluce pe su~ uJ'mal'OT . 111 m-1da' de .m~ri in .R.2 ocbiIlI'j dre l<mt.j'~:r. pidoru~ mal'~ ill ul"mlioo'iiI:rel~2 p. ~ . l])~dol'u~ m$E1 in ultfmul picioil'u~r.2 oeJ.de:'l~. pidom~~ m.1::tillni ~n~w -I ~Ghi.. 2 picio~ rU~(j!mar~.]. . le':2.nt.~r..ril d.2:. ma~~ in f~ooar~ din lIJi!Jma .soo lL pi.~~oowe. l[lido~U!j. 11:.~]uL R.: 3 p~d.are..41 .a.ilM']' de lal'l t. ·2 p:idor:lt~' m. R.e ij (lch'il. h. • Ie-. SCIre p~t.lIi] o~ IB:!l~ pentr1!:!.\'li :rwdl:lrCiJi] :' lpici(n. I: IP:klo]!'l1l1\irJUilC hlJl. m.lt1li'ulcc:ih!isa g:rlJ.al'epl!s~~ ]picioru. 1. lli1 .h.*.i'dQru~~m~ri.3 och1ul'i .1i. c[l1e lL ~~ci!oI:"U~m~<l1I~ in.do- ** *.'U$ mare il'llUl'maOO'ru] p~dO'l"u~ m~.2' p.u.~ argin. . rfu1dul p~eceden t (Cil)O!i~i:a s. ]an\ul c¥[ den I)' *- Sil 'fepoetii d~ la '* * 101 la .ma:~'e . . S~.a:l~ un lan~(rhl)1) de: b'l:l:a 1l!!jer..ple't~~eamodelnlul. 'Oil :3: onh11!ll'i d.t).p!u .k}t1. :l'ir~dIlJIeu Jl pldolt'liiji marem.2 rn:.QCbj.e m~r.al aee:hibgii{i.iilei ~i 3.! I pi'ciol'u:!i' mare.!'!liJr::. bil pkiQru.l:ell'l :rA lej!nli .or~>e rnaU'i. .ll!ti I~ '* m:a~ dhl' 'oele: 8 ale :rIHdljilu~.u:ri de [ar.a Illt~iL gl'UP: de 4: p~C:I'SI'rll~e:. arl in bri.m br1da de2 o~h'iuri ~ clue 1 pJcioru&.1]u\J k~. din lantJ!'l1 de ba~a.2 P]do[I:!1. mare. r!!:l~ mariah} r1fl!lhu] ~eoedel1:t ~ tn p:k:l0tU!l~~ .f.~.de lMI'~-j S>e..a~ine .nt]l'mAitoo. <I] cincjlea o~h~ ~pe'tld>f!< l picfl<r["l)l~ din ~an~1J icl!eba~i!.fliecme.i . S[!' rilpeliA de [~ Ia !ii' st! t~mi:!).i: de JBJ1l~J plus :2 ochiuri de Jant peiI'l:tll'u oom.i mie .~: ..! 1 :PiCioll'u.m>.~e!maF~.ri.r. l~!lP:l~'-.· (l taint ]XlllRtl initoaooe-re.ci. fJl"l Se e.r:u~ mare In ft~>cal'C di n.u~milC. .~ m!CUl Ll1r~a ~~.n" ieioru!lrulul'mliito[l p .a:l'E! JX>.~n~ se sarc p. ~~r~ pe s te 2 pi~lO:rU!ir~ mad. !I_g <Ii~l~ p'ei:t!! ::I . .ri de ]01 1rI'~: :!ie' :. i 'pk.oil:'l:l~ :mal'~.1. :prece.. _2' od~ lurl c1~ 1anl ~ se sare p~.'r(ln se .~ul *.om~e ~:dnaIJJt1~ pll'ec~en't.

inroaroere.oohh. Cl'\~etea<li U. f~·~ a se l:nfige In ell: 3··ad~i1Ll. 8 pi.h J1 oC'l1i de laJl:~ ~i a'(Joo.ae ].margin. 1 pido.~e·marl PIi. ~. .t pen.lJ 1 ocn] de Ial"Rt man:. astf. in bdda de S·ocl1iud de lant Sf'! .lliirr din k-un mu]:tiplu d~ 3 och~ur~. t: precied!ent: hpicio!l1J!fUl 1 p~~Qrru~ iDa1'·~ * * .e SaI'e.~ofUlli mte :~n a1 do:ijea emi din.c:iorlillll·mar¢ in pdmul * ** *. Jl pi'" cio·ru!'i m<l!lIe.. p~.B.o~ lIIue" 1 ochi de lim~ se revioe ~nUl'I1. j piicianMi!~l1lir--e:. * * * *.td piclo:m~. *.repetl de .din rtnd. 'picwl['Uijl mi'c ~ lnbrida.t01ll'c'segrupem: 1 pid.cde-.d~~~ein ri:nd.dw eu :1 piciCFUl1 rrd:c' .~..e mari unl Ie ..·de la. R.nare1ilntl~to~· seC. 'ilpt.fiJR .P1cl:onl~ .~!ine·~~.. . 3.d(JlUl.!>e sate peste :11 ph::1pru~e: llIar-l.lc in lant~l de margine ~i eu 1 ocbi de lant -.-ru. ochimi de ]an~.la *]a se termini r'indul (!U 4pldo~e ma.matr-~·.rn_Ij role: 3 ochiud deAarnt:.J.nt. I' _. 1 pi~l"lJli mil.~ d lOil * ]a * ~. 1 picl'olCil. *2oohi1JLl"~ d.are in urmii mal rrincilea ochi din lantul d!2 bazi:.i cu 1 Od1rl de Jan\: pen~ *" m 'iil~ !iii se .'u~ miJite !d!. t pic:ioru_:f mare '[11 !l. femdna :r'indul co. 3 pii:ciOi1l~e din .saxe *3 .~ . . .ciqru~tll ·mfM'! unite in ocb$ul de la. :3. se s~e peste 1 pjci~ ~are··.n~ . pI! f!lll~ lJU- .B.oiofl:l ~'roari unit~ re. . dinoau . • 'ILo I..rgme dm: dridut :Pl'ece4·e:nt.lej.Q)l'tlii mare. S(! re~eta . :s. dndul ~J:J i echi de lan. 1 'p:l~wJrIll~ mic:' to.un miIltiplu de 10 lochiiuf-l de Ian".el. acela~:i. de la mi.]. R. lmItul de bB!2'~ j.e.nt diJ'ilit oo]j. ~I s~ c~@t-e. fn pi.p*.e lan~.. i pi!: [S. 4 ocltitll:i u de l.iciol'"U:i mare ~[n .j.trttrl:ndul precedent se gml)l1!a2tl 'i piai~ru.ul mlc unnitor Se l'epeli de la Ia *3i $11)' b.:gli.1ij"b u~~.~ lant . :}:.1 de lanl.~ 3picio.c:1orn!l' 9 w Selepeti cle~at 1<1 li~I>Ii:·terinipi!i. 1.ill~i!I!le astfe].o~hlurl d~ lant 'il 1 pidOil'1il~.e :rnar:i dLliI.2<Ot!~uitl de· lan. Sie terinini fl:n.!I .lltl'de lan\ ~ !!~ :!1iaite pe&1:@' " ccpiurl din.~Ol:U~ mh: mph:1o~ul mic de ma<_j'Sine.i:I ocmud de.o~et~di l. tn eehl ul *' * *..e inC:I"lld~aza.i * u:J:maJ:or: :3: ocmuri de lant.~ m'i(): in.J:"U~e d1n.: 1 p. dent: 1.n. ciaru. ..tl'u.mode- Sil!'re:pdi3J l'illdurUe· 2:-4.1 pid:or~ nde . :fii 1.rwdul C1IJ 1 p[clo(fu't wicht lan\ul de m~l!I. rug pul urma.och[ljIr~ dll .a: * *' Ie. 3 .ldliuri d.~.ce'l'e'. C.Be ·CI'O!jiI'!t~aa.. prndOT~ul ml9 urmia:t-ot: in al pa. d.Fep~ta de Is 1<1: ~:1 termilli rind. la la S'e. ~11. ~ Q~hiurl de lan'!.w~igr:UJp'.llllmS!~~'urmi1tor: ::I Oclrillrl de lan~.a CU 2 eehiuri ~i s. * ru~ roie.m. ~ptru in toar. de . into'aFCIi!Ee. :ptdo-rUL!i m.s1e it . m<l!('e Serepetl I~ Be C-. J I. ':npicio'f1!l!~ul mart d.i :mJ.3 i(.t Se . 3: ncl:tiuri de lanl 1 llid. de Ia dFeaptJ. 3 picroifl:.ttce-re.m.Ltimele a:picloru~le ma. 3 OE"hlu~i d.lmlc lel'i ochi dID brida. Qc.. 1 :picioll"lJ!jmlc: .piclOl"U~ m:ic in.d de la.mnltarul pii~ dli'liduJ .locul g'l£'UpUlui de '1 p:i.ii sle unesc CiU.btjda lU''Illit.mla.. pkwN~U] mara urm6bn' se grupeaza '2' p·icl~~e marl.o·lMJ..e ]011'1' Jlentl'u blwarcer-e. pJclor~u. 3. lulw.!tminlrln. ast1'·!.i:nd) d-' bMl\ .Flda u. Be .~ lant :trmdJ de bad [:ejeJ:"~ di:ni-r... Se. 1 ~p:icioru~ mare.!:! ]an\. !.pri..ete:adil 1 piciDl'U:!I' m~c Se: . j!: sare pestle 1 pis 'r:]OI[~mjc i. 3 'picioli"u~ marl tn hrld~ d~ :3 OCili1l.mt:: 1 pidorlJ~ mle tn Picior-u.oile.r.ter:mini.w. 3 odUuri de lant. filul g.at !japtelea.duLmp1'ece- * .ri din grupul tin.iin rindul precedent. I piclol~U:~mi.d.J.de kin ft .ClOI'!llfIl1 marl'€! u~mA'to!:' dm m!jlocul aceJ.o *.cl'uJlui.c.crQ~etea:zi.Me. ~.'lI.cu"Ui mare. 3: ochiur de lan.~ b:a pj..~ul mOOI1! ut'mi1tar dill. 4pi .repEi:!l de ']a l~ .-roerc."UliIe. se sa~~te II pidO'l'llll11! marl ~:11J iclOCll\jIW p r.ci d!~ larnt·.lil'i de lan~.un campletatea. Un pi.ise ter-mml . :3 ochhiri de Thnt.eLa :r:~fidu:~ile 21-5. hiltd.e .3. Plus 2~ochiud de lan.. lan~U] de ba.e 'Ei'i!:eClu1lll eEil de-a) d. Se l'ilpetil d.w eu ~e 1 p~ar!li . margin'li!" aln rindul p:reced€!l.1t.t eu ] oclli dill ]ant pent.a piclQ'tu~.~e m:rl. 3 ~ urmAttlr 51>'! ~iietead: 1 picior~ull m!illr~. R.oeb~1JId din lan~ul de bazl. 3: ocl:dtrri 00 Ian] se c:ro~eteaza. .[ 'mre urm~tQr S~ lre]::leU1 i~e 1<1 Ia li. 31:: mplcim:UIj mlc In' Oru~IJlmi:C .1.a:n:~ :pe:ntru. in.\ pe-J'iI. s.i en :3 'Qd1iul'i de t. peste 1 l'l']clol1lJ~mle.gine $1 cui 4 m:hiuri d.. ~ 1 pi. mic ~n.le're.b'u hl:mal'~ . 3:ochiu~i de lall'~:.-. pidaJi'U.cere\" B.u1 .I1IiMOflrfie. . :picl()~u.i se t-enrii:na Tmdul c~ 3 ·oCbluriide laut pentru mto..Ian.ciCiru~W.~ pe. 2:: 1 pj.se saM pesw 1. :lp~cl[lll'll~e marl in D.larn~ pen..picioI:u.! :2 pJciaru~e m~d j·IWru. 'tntoa![oere·. se stare' tPeslie 1 pici. 4: Be m'O~eteaza 1 .-S'esue peste 1 pidorWj mare. Sle' . 'mare jttpidol''iJ~ulmic d'e mm.de.. sp!re·sti~g~. ** *" ti'1J illtOa.e incruc:j~eaza 2 pIdoru~· marl '* in ociIJliul demaI.~ sub u.iil2A 1 pici.1 picio11lJ ma~ * 52 .':l se salf'ie [lest!! 2 oChiurl dm lariWJ debazl1.e 7 piclo. ochillT.Se rep. d!2' 4 ()chi'll:l'i de la!l:~ din.t:Oli" dieT picii.t.m..t'o*e~aziun ]an:~ (r. ·4: 1 plcioruiI. IJ. rlndUl :p~ced'ep. 1 pidoru~ ~are.ti" In pid9l"~lli d·e maigmelj.~ * m 3· oahiuri :mare de p:iicioT'~'u:I mie :plcim. 3: oclduri de' lan~. ClcilillJ.·cooru¥e marl in pidorru. oompletarea . maxeurmilltor' se c1'Oi.ochiuri d.ol:uijO . = S.duJ [1'1. 1 . B. 2:: *.l7Oidoozli.. .e l~nt.za: 111 9clriul uI"miibtlr sa m. plus: .e margine. piciotU:fulal patndea.2 pkiort1!jt!i marl.

'l p~ciO'I'~.R.:I$r~" . ] 2: oC'.eeedent.e.3 oc.~iCi IU. ?:~cio~u~ ~ la"t. ~ . limtm-.o~u~ ma:!L"e.ea-di .mH~ 'iil!Il~ pen~trr li!l!n~1ll ~m~rgine d ~i4\ Ocll'l. 1 piC'JalFlil!J maf'\e * '* .l.1iI~mami unUe ~ 4 OC}l_i:ur:i '* *.il'e~t~ ~ bl'lGlia. llr. 5 • Be Sa:loe jpl!!>te ant.""idorlJ~ mare ~:e .. 1 (iOC!hide l.!3:: Se i'ncrutiO\lea~2 pI.!.:illl'oi aU1t:2 pi:1.\i!i!1:~$eql.e~ sll:[n~ud~i!aziii' 2pic:i.iciO['~emal'l:in lall'~"td o:~ m~:rgln.lie mm\l1:(nite dIn . S~ ..~ maf\~ in 'pi:~~!u1 m<ll'e de maT'gine dkl~~dJuil p).rida de lMt.lnul'i.:.icl~ de 3· echnrrl d~ l.eaz~ ~:se 1lt1:'U :rll~ t pj..lPU! de 8 'pklo:riJ~e mari sf: (ti!'n~et.~t * ~~ Ide' itil * :18 * ~jse~~~ ~urre.. mar.iip~. i'n.zK 1 pitOFu]. m.e mn f~dm precedent:. .2: :pt~iMm~ m.§~ :3 tQalrc:ere.octliul t'ltIT.S pJ.ad 't2(\a.~ m'"lI:e: 2 <lch~. * iIi.Se: C1·g~~tela~i.\i!H'i. 4 i5ubochi'1l1 de taut dill'tre de tan..a:nt o. 5(2 iI1!6ru.~(r:lj~e ea mode:.rYil\ima:re 10.' :3:: .ml pentru ilti'.c['a~iPte.oru!i~ maJ:'j momd~<:Ite <lIstfel.i~il:ll de u se eJ<ecoU~..dda til. .e ]an~ ~iJ'l:tr.u[llbJ.'~~i 1 pic:iJ6n.ru~ mare'" ].lB mad.()a:rc~.rlnctu] preced!l\!llt $i ih hr.i1l:ri'in oob~1Jll d~ tan~ p~:trn tn- ** * pt~ de :1 plci:OOiIi.l(ju Ii ~!):!hiur[ dl~ la:n:~ .eioi'u.tJeh:l.. t p.'lirma: gru:pmU:l de. '[pm p:atrul~~ocM de lant de' cl~asupr:a grupului din.a de 2 oclai'Uri' ct.are.:rE~n ine ~ * * oohiu.1)! ~l irn liidda d.llri tJe llInt ~:lilpic1ol'!Jl~e.~.asff~lm~miw'iil 'clin 'rinllm p'recE!dent.e marl in bn:WI de m.':io[.el.pi.u in:t:~l!ill'ceret JlI.11 'picl.hhu"l de lan~.ri ~.~c.e 4!plcwI'lJl~. din'tr.:]ba~~je~.'!ii ul'mawrul .n:~ i In. dJe la.nt }j ·. 1l:"_~~ ~hiu~lde Imud ~ o[ida. se i~ro<l:rce jr~ m~jf 1C't'(lU1idac. 3.]llrr:t1!i!!'ll:<lJ1'I~ d. pllM) Se' c:ro~e~<I~~ un lalilt(r'j:llil) cite barl. qehiU'ill rt.~re c~oriJ~ mane inb. se cr.se f'a:c:e al ·do:l.ru~ema'd~.o~!i' .'~ ndu~. .l ~.. * :se :saf~ ~he 1 picio- J~l1l".f!l mar.ol"IJ:~e~<l:ri 1. s:e 'S~li~! pe.!t'lnduriJe :2 ~ 3. 1 'l)C'bi de taut. r:'mdulall 1 pid. .rli[1Idyl p. d"~ lSI ~t8de lli.m:ina rlm:F\l!l ell deIUal'g. I ocliJ. :.e g{ad.~:rcere.' ~m!i.c. *' "* :2 plclm:tl.. *. "IJ!ji.-.oob:i.'.. h~ bl'~d. * . ~lll'a oclJl ~" 't'~'h~. ~re .l ai:[1 ]a.l(. I.mat'gine 'n~ din~t ~.e de 2~ oclti:u:r.t . ~az:a ~ W· l1~l'IdiJl~!l. grup :* 3ocWlIu1 1!lill'J)la. . completarea ~~ dlElluluL It.s-a 'cI'o~.R. ~u S.mafO~~'e):~ pidol!"u!j:ema:ri 2 a]~rjnd!i~l1iJ! preIcooellt se ci'~eteaz8i IpiC].] .rJnnll plCioruf.l . Se O'l'QJ'Il:tmzi un hut~ (rEnte'!) 01.!! ~~.'3 eclli1llJl Mode~1W1 '$.ul}ul cUnma:>rg.ai:a.<m:t.a~gine ~i ell 3 ochi:u:ri de ** *.i de 1 o'~:1'!l e eKe~1Ji:tie Ia.~pUI:~l in iaTl!"~l de m.A rmd1iJl ell. 3 . pruci~§ QrU!i m~1j'. * dor~ min:e Sill! 1:'A ter.2: PlciornliCi! m~rirncnlci!j:a.~~ *- I~l.1.rill:p:t~ de hI 'S~ termmannd:ul eu 4p~olt)rU~£! u[liite. !.i:Iride: !ant:.dol'!llllm. cio:r'IiJ:~ preGe!deni:. * *' *. plus . m~tijr 4 ~pJJd..'ell iC. 1: } piciG!I'u~mar~ in alpattulea o~hi c.n m.])iu1 de Ia!nt: dinl-re. 3 Rl. l. '* *.3 o~ll:iuri d. in Q~~t:lI de l. del!! ']01 '1'# :!j. lll'1.~ ·Ill c). 1 tlchi de' lafit ~ 1 pi- m~~ !lJ u'.s~~aE~ peste Ii It')cniUl'i de]. .' ma]1E! Sill ll"epeta de [<'I ]01.. :otl se m.iiLilatn.'o'let.!!ltor se C'1''{)~etE!<!:dli.i.ie i Ip[djoru!. *.erI. 1 p~ciorU~ mare.u d!:!.lr~nrlul'Proc:ed~l~t se cu.e m~rri ochhJ!. ·1 pidmru.:!~ m~te Serepe~.orot..Q t:r~ pici'!J.~i . ~V1.1:I1} te~i * se sare pesro grruplll 11]'('. :sesliire peste 4111chiiUr.o. loclu d~ laJ'Jl\ !ji.: p[de.ma.' pen-~. R.pen:llrU ~lltolarcefl:!.aJ:e in~:I!'uci:tat Se I'~t5. Sa repeta de' la 1<1 ~~ . 14rm1i..rn:a!'¢in !9Jntul d~ mars~ne.O. i de lan'tl bl"ichl nliNli1i~av. pt.'e in lan~ de .ant~i ~l1. l~jiElr. ·~p.\.Hn Ian:~ui :die b.l:iL'iIa'I.ilI: r:indul. sesa:l'ep~te ] p'lciorU~ m~. 1 piJc:ioEU~ .'l se mrm:ina[indhl Cll:li2. hlc i!Z:al"~' ~~a.ant. lll'Il)ti- 1~!Lpidllru{: f!]are . ocltiuri d~' ]ant p>l!ntr. ~~~i.sill! 'i:el"min.apol 1 pilClol"Ulfi. p.iri~.[b.~j.ste 1 piclotulii mare.~~tead I.!:: larit _:.[ p~. :sam .~or filil· 00~21ea:dLu'l .el'@lri de lall!~ pent-rn . :iM[. rep~'di dlntl'~l1n niuH.gi:n. .lI!j1emU.1 J1lfi:ij~lI. 1 *'. .l1Ii ~e lamt: :Pii:~'Ilrn i'rtw~roe:J.[!. d~ .~tle primul. 2 jJ~eigrI]. ul'malqafe de 3 ocbiuri se z:. Un :t'lnclun S~ r~petil l~indul"!le' ~.e lao 101.9.inlow-cere. • ~ 10 >Oo!!hlcil de' ~oo~din~ b~ q~l~ .~i!teaza 1 pldal!"u. 1 oru:i ~e l. de l. la ~I sefe:rmina.Th1>tlil de 13a~:l'i i in ceh ill.illur.- marrI as~l: :S:El.ma:1!gtne.! ~i se .atp:rini1!'l1 :na:tot :S~ ~r. :maTt! ·hi lUl"rn& in .llfde[!t.s:tib 0(. . 1 oclli d~ lan'~'~i ap.r.e 2ochiu'rl d~'1anr '..d~i'a'Zi ~. oc:ltiuri d~ li3Jn~ :1.u. Se rep~II. l~!l't.m.:e.ieti~d 1 pici.te: dirn.grup d.-un mtlini:plu de 10 ochiu:ri de laln~j. plus 4 (lfiblul'i oJe la-Tq. 1 picl'lllr!.i 00 CFo~eteaza it p~d!O'.I. ~i3oc:'hi1!ll"i OI:za ]. iii miliiud de l~n~. 2:: Se (:1i'(l1ie:teazll ] pi.1. iii! luri de rn:[c ~d'lll mt ~.~e m<l!r.. '~p~dp:ru~ mare (~[lpi~ cl~ ~. 'b. C1U .'OOal1e1e ocb:llld de la.Il!I:l~!1l..'.~ :1a![l9: din se ~tlf.

fULldE! marI:'Sille.. 1: oS:!! CI:'O~I. lului.-~ 2:: 1n bvida de 5 ocliiurl. de lafi:~ dinrlndul ptooedent. 1 piG'ian'U~.all~'.111 ma. dl~ lall~. 4: ocll.i~cu1 inte1'V~lului di':l'tl'~ 2 grupuri .f nil.ochlur. d I) oc111qd de Ia:nt: s.'eIa m:i.1i1!Si~ l. 8~ leFo.~()rui} mie.C'!!1 1 PicioyUl. §i_ ell S oclllu. mic in 1<11l~1. ~.1. :mIC" <1 oclu~1rL de tEln~..of'U1!im.~ernlin. sArind .U leu 1 'och:id~ Ian·'t. R.ti.11 'Ii. 3' ochh.ciQr~1.el:ead 1 pidoNi mle.: i piCiQitu!j DllC til bdda.i .m'Ie.ltn.t se tiel'imilra dndul eu 3' ocili.'ndulu1 :pre(j'ed(\'~tt intNduc:ind cri:l~~ta . Ipkil.: Se C'l'o!le'ooaza 1 Pl~ ¢i. 1 pi~OrlJljI mte '4 ~luu.['Ie Ian t.er:e'. PiCi'Cll1{1~ :rnil~' Ser~peti de' Ial. . *]~~ *' ~m:e.51! terrnina.5 ocbiUl'l de lfrn\ -i se sare peste Ipi'ciol'o-.ul urmito~ s.1n. d~'lan~. se sare peste 1 picio.: Se .pe'f'itl'U 'i:rdioaT~ *' ** Cl!'~ •. de Ian ~ 'i 1 R~ci.d9 laH~ S~ CTo~e€e&rA ! plC:I'o~O~ mlC:. 3 ocbluri de lant l'ji lpid.i'e~Ol!'u~ m'lc. Crili'ld) ~e' ba7A Iejer. unese 6 pidorl1!.za: lpiciofu. rrndul eu 4: (!i'!.ciarQ4 .toan:.tep'2tll de Ia Ja :f/:i $e -Wrminarlndi. acllilld .e mad Bel' pet~ de Iii !ii :s@~t'm:lna r!n.ll'1lplu de 8 ocl'titt-r-i de l.ol" . I :p~dlOrtJ' m:ic '~n 001. ~ p(tlnnd de. oah. lan.1 :pru~. 3.l m~c ir.i de. odu:urt * *. m. d'e !an~.lm.pe:~a:d~ ia la !'j.rt! de ~a['gine ~ 5 ocbi. IaIn . !'.'1!l. Be cl'o. . CI. . mic) ~ uchiurii de 13Jl1I't.e cr(l~eteam 1 piciOllilif n'!!ic ~ 5 ITch'iu:r! de' la:n~.ul'me:t(J!~l'e . picioll"lJ\l 'rule: ~i 6: (lemuri de lan~ Plmtru i'Qlloal"ctlre.3 oehiur'i.oru~ mlc' in pidcir\'1~ui raare d~ffia'l'gine: . :.ochillU'i de: hm~ .e.e sare peste 7 oclnu!:: din lantul de bam ~I in . g:rup.pidor1JJ~uLm~e d~' margJne !.e lan.in btlda de 4.mic In bdda de 3: ot:blu~i de 3 piciio.j *.. . *la * lan~ d.:m!ioa- ** mar:i.e 4: o-clli.ofU!ie . 'ID bddil nrma foar@' se cro. lan1-.e marl a~tfel : se cro:jl.) p'i~[Ofu~ mati. mijlpcLlIl ID'up'lJl~JI se Cfm. pius 11.ma/re. de lant.3 och:iuri ~'e la:~t .to(j.pl~tareCl mO'clie- btlz.u''. R. 3::.~ p'JC~OFU1je Ulluo:i.l'i.(i . * ~~ . maff' fill la1l'l.~t'1l1~ b~d de se g.e se (:ro~@teazli ~ IptOOQI'UljI. 'san!. 11" 5.~af.(lchiw urmifol" se gI.ud . lan~ pen ten comPletarearnode- l.nl de lalt.5'~ *.pes~ 1 pldoll'u~ mOU"~'din..an~ ".c: in .rupea:za 3 ploionlll'e marl.3 ochit~d.1 at tfuduilu:ipreoedent ~i :in bI"ida de lj.re p~st>e 1 piciotu~mile.e~~ * *.I picioru!i mk 111 "PIdo"" tliJ. S~ SS.!l lantulul de baz.n ocbiu 1 urmltor. dl'nrlndul de baz!" . 2.ill".] R.:I .peazii. hib:dda de .e in~oo~ul de matgine..s~ 1 pilciorufj IDle 'in ur.ln'lo<!t'cE!oo.N .d cle'li'Ul'~ !ill 1. . M..ochiud de lilnt ~ 3 eGbiur:i de: ].~t 1 ptelm''U1j: mk.lI.rlndul prece~ dent Sl.Tn oeW!.ncl.! (lfq~etea:z! :1 picjjo:ru~. .eJ!acnt: ]. de lwt~ ~ .l.o.jlowl grupului.ri. d!!l lru..se peste :3 ochu.t ul'mitaare de 15 odJ.1 PJ: do.se T~tii de la ~i se wl'Rili. :p'iciorui m:h:l.ru. :R.11e ba_aa.l!$ rnicm bridaurml'toare ~ 3 oc.rti. .~ll~ de lao ~ .ri de la~~ penh'u. * . 1~ m. tinolil.n. mic:.duI. picioru~ we .cro~dear.b'ri~d 'U"n:-a:l~m.I 1 plC:iOi['1l1l. .ll:! Aant" t pk:lorulj. .mati din gl'jupul . marE! In .l'Ull' mtc i *i.ileli:a'l:"~ pest~ lpi:c~ol"l.ici:o'l'u.*i 3 pi:cia[u~.a.'\i' _ ffIIic 'i'n * din LUlu'!. se sa.o. oddurli.m:~lillde ~ar~ne ~i C:1I It och'iuti de' lali~ .§. IS ocbiurl de lan' Se repet5 de l~ ~i .ele.!I1e q. Pl.1 file in l.l'U!ie lll<Irl \Hille in pr-imele 3 pi'cloru!j'E!ntari d. se cr~et~aza 3Pll-'!'J.ol'tlll . 3 ochhn:~i.}liuri die.R. * * ~.etea<:!).hiurl d. dintr~'Ilf:l 'ml. IjJ aclliiurld.e.@ d~' htnfrll de lEi..PhJlea ochi din ]a.lc t.de 6 'i. ~an~ :i}i .3 (}Chiur" de lrn~ ~:i lpici~rltij.n blida de· 3 ocbilud d.I1lctn bdd. '~~ repeta dndurile 2-5. B.Pi.j.lin brid a de 5 ochiu~i de lalott j 3i ochi1).t.t.!.t1.iuri de lanl. peste 4.<lin~ulde '0011iu1 urtillo1to[' Se re~~ de :]~ ~ Ia se.i_ s@.llll g:rupul r:tnchilui pJ'@ced..<'l 1 pi.1!f .. 1 p.a"lii. se sare pes:t. te:r:minAdndul ell ].i .iurl dc: lMt Be' .:~i J[ p. 3 ochhu:'l '["00 a OChiU1"l de ]ant.~ sec 'cwo~ellea.ll br1d.ntru tnto!iil'Qen.2 qclrluri de lIant pentru t!om. 1 pidOl"1J. ::+:: 3 oc:llj:uri.1$:1. de tilnt pel.sat'ind.l'Wle .tll'e 2 grupe) !Ii ~~pici:O\l"l:l~e * ** *~ m"l1i'gine ~:l CU 1 ocb~ de Ian~ pentru I[l:tpa'1"cere.i en . de lant.n'W&!i.na tinil'ul eu 1 lnclo.oro~ mie. !il1.neaza 3 pici:ottIijiE! .~u:'c:gl':. u'rm~.it din.~.wc: :t ocl'i:iUl"i d~ latn~. 4 ocl'iiul"l de funt: 1 pi!cli)~u:. 1 . . 3 piclom~ern~nrj. 1 p. 18 III I<i~ l.tm odJ..j 3: Dchihn'l.1 oeb'!.l.3 ochiurl de lru:!f pe.!l'i de Ian ~.~.~azi 1 picio1'tl§n1k' In aL1L thi1i1Aa nchi din LEi. = Si2' 'peste 1. *.mari dill pfimu~.[ de margme ~i " ochlur:i de bill~ pentrl1tn.H:iioru!i ~inm'e bl picionL_~ul mic de bl''jid:i de 51.ar~eteaz~ ! 'Pic~Q'~u!i m<lll"1ll .al.ud d.

le margi'ng ".tI de l. ouhiuri U$ * S!!.i Oil 3 ceh (uri de ].~m p.c'liOTu~maJ'.'€! in. ~Il! !01.n'~ ~i 1 p1.1n P~C]OirU~U~ rm~ din ri:r.~U~m~m'.dol"u\jo ma:l'e.tru ia'tOll!l.i. Sil! Be r.ii. d~l:It) 8~· ~a lJ3i ~e' tenuln. ~11 PI I~ !Wi !ie nlulidt! In:toar~ sare pe!lte ~pul de: e:picio!I'W. saee PEl'ste .Cere.o:rullu].cior~ mare ~e C1"O!jleooEiUi[n urml .t .l1n. S!!' repeUi r:induI'Ue .tru ro~et~az~ ~L'ltoltlree:re" R. Qchiu. (rind) de bad :~~j@'r! J~rI un !:'it~lltiplu de 8 ~u:ri w de Ian'~.c:eden. spa~iul din.Qr s c~~.LCl.o'l'u!Iimfltl"e in odliul uI"mitor : se sarej:lesll"3 ocib.r.~I.nr.azl 3 .~ mlU'i. 1 oeM de la.rud: de lan~ pen.2:-5. rna]!. diu mi!jil!.ntre 2 Be ..ii.ru.i.l.t['"~ dOllllo\ii ":hl~ r..jde' ]B~tpmtnJ in.hn'~ 'm:an! S.[ul'i din lan~l!l de b.iL ill: ]al:'J. Sec sal'le'peste :3 pilcwt"u~a D1"rri penb:'u il'D. 3 OC:biuf. 1 pi.trIJ (!Iompletail'ea msdeluIn aJ op~e!3.epet! '* rn * j.iC!i'" nAtor deb~ d.ol'u~e mati unite.m1l. 'Sa' Fepetili de [a *]jii ~.IaJ ~i se te:rmina.()'cbi· de lalt~. la * (de 1a mi-jlocul g:rupull.. pideru~ ·m!U'.m:u~e R'I:ari.jcio~ l'1l"1 l11alPl2'~ . 1 oehi de lan'. l~ p luh. "i'nare i se al tin!Cl1!llui pre.. i : .i[ ~ ten:uil'lii dnd11l1 .Iw.1~ rn. :m<\~~ 1 ochi de l.'a:di 1 p. 1: I ph:lortiii. *!.tI "o!l~t!. g Le.an:t i se .~.g["u.ii:lpidoru~ maee. * .i dt! (lC'hiud ochiut'i IlstDOill iu:d Uf.i.U~e mari linl.! mare: ~n lantul de marg:iru':l' ~i c:u :1 och~iU1.a blFldo! de 2 ochhu. se !nC1'U~eaza2 p. !le' dul Q'1i\.re ifi ]atii:Ull de margine ~1 cU 3 Sate peste 2 . se saFe pL'!S'ibe :2 piciorilie mad ·a1.:I.~Oja:rOOl'e~ ~:-4_.!'! 1~7 ]a.'U.uJ! dre :nUll'gine ilL cu 3 .:: 1 pj.z:.l1itl! ·foe cro~etead 1 :pidoN!i ma:'ll:e.oc~u1Ci d~ Ia.pJu d.2 gl:u.u:i d~ l~~:t ~l lpic~!i de a ]a *!!il :!lie' te:mm.i 2 pk:. de '2 och. 1 pido. tn brida. unni.ie maE.mi- .l~ Pll 1 pido\TU§ m.! "3ptclOJ:'IJ!l.l. 1 oeld . de la 101 ::+: ~i set.i~tc~va1. achiuLm:mitol'.:~ *" mlfrI di:1l gru'l?ul ~'fI~iil.piciofUIiUl mfllre u~mallo:t' se C1'O~e:te.are..ld1il: ple-cooe:nt Sf~.it r~nclti1l::jll 1 .~ti p tlnU@ lair in u['mltom~~..i 1 .~oarce:i:e"8.. pi:lo!~ w3lilrein Iantol il ~ C1ll 3 oehiur! de [an~F?entm "if. 1 p'ici:ol'u§ nUllr. 1 pic:iQ:1"Wji nUI:I'e" 1 och i de ]'!ln~ ~j. : 1 *. d:ndul 00. 2.e 10 QCh[ur~ d~ lant. CI:oCl!. pr/!ntru ~m. 1 oenl de .e mart diD .se :repet1i.~de bazi: 1.u R:.an t PSfl/.e cite ..i.1 1 p~d(lIU~mare.~e' arl. m 'se e[\o~eteaai.~ __unesc se .i * ** *.ocl. a pici:ot't1$jie m.. 1 ~i. sa term:~n~rin- *~ * a * Imo~]e~ n\.~ 1 pikio:l"Il~ miT'e ant.e' termtn:~ rincliul C. ian. penb:u inlioaTcere" K.iete.cr~!i!te'az1i 'lin.~p.1 pic.: . ]an~ul de ba~. d!e: lan1·.'i de l"J:IIl:t.lui pte<cedent ~i in brida de 3: ochiul'.R.t..t~~2 . 1 o"C:bide la. .in.pl'U's: . 1 picf. l.i fi. din rind'w p'reC'~dent. de lanl ~l 3 pi~lo"u~ m:a!l'l ufiit~.p~<Ii7..clO11l~ mare' in pid.e acebil.cioru1.dUi mn.a~ 3 pici. 1 piciiOrn~ marre S~ CFQ_azA intri}dlu~ oiilG cl'(i.t(lare dlnol:re :2 p:iciofu!J'e rr.axe .2' ocWud *~e s~e !jul :mate de -margine urm~t~ peste' 2 pici.e.l.al' tn spapul. Ipldorurr m~re. de lan~ !i~ 3: pici ol"l. 1 p:iclolI'llili mare" Jl ami de' l1lin~.ciOrllijE! DlliiFi.l.\I.m'~ ~l.nt.m'~lJ1 d.ci(ll"tI~.:i- *. .d) 51!! cr{l~e:llead 3 pl.e baz:l s.ul grupuluj se.n:~ *" *.pe d.m lmi~ei 1 och~ de wn~ 1 pici.3:: Qchi.)ill~. mijlo(.in <I] d'D'i1~a och:i din c-eJe4 peste: ."iuntl'e 'm :& PJ.t: 1 pfclol"u~.. 1 ochi.e iUn ~lIlldu1l!3 Q.i. picio!'~ul ib~' 3 pi- de mate mo" :r:nar~. 1 pkiarul. unite din ~r[!diu] prebecl~nt*. pidoFU.ilpal_~.mk.ol"nlle marl din iindlll precedent ]11 eare se glI'Upll!'a.d~1l1 ru-' g jlulul se ICI:'D.hn:i delaut diintre eele .e lari\ cehturl de lal~~ I.oehl die la:nt. cinr~e marla! rlndlllui plrecedent .pic~ofodudnd e Urcl$C: ta *lil mare iil .bl.de 6 picio'rulie marl W'!1j\.l mare : 1 1jI1! saee peste 3 ochiuri din.a!i'i ~1'Upj in .I Dch. ad ~.sa_l'~ ]peste 4\ ciclliuri din lail'lltul debaz!:. Iii! .t ~ se cr..tafl se g:rupeazi: 1 p[dol"l1!i mare. iud pClste 'mal~!! de ma~ne'.t!ie .i mare. a$Ue~: ] pi.etea:di iI· pietoF.~ma1.! 3 oli'w}e mlill.se: r.d~: la.ol['Wli'em.'~o:fI.2: ochiur~ -de la:n~ dinbe . B.'npte1laroita mode:~ .ocblurl de lan'~ !ill.iilp~'tade bL* ~ntJ t plci011.C'io:r·Ill!i~ mad din grupul de 4 pm.orn1j: ma'fe' tn lan\ulde marslne !'J~ cu :3 oclUut$ de lan. 1 pici:orullrrtal"e 1 oct1i de l:a!nt $i 1 pld(i:r~ rn<)Jre . orililjeUn. .e:mrln!~~:Ilrllul' eu Ip'ifcl~ m<u'~" 1 oem de' ]am. pen.eta 'hl och~ulgr'llpulu:i.e :['epeta de lO! la: ~.i ~ tR ocbiul hu~ silo gru:pearz.. mil!r~ :in lmtuU i.l.U 1 pis cionl~ ·m8.ideiJ'iU§lmare~ 1 ocM de Ian t. OC~1j1iJli (h~ la:f1l:t pe'f.o1"1ll!j:ema!rI :.p~te gnlp'ul de 3: ptcJio~ ru~emad 1:unte in br!ida de . 3 (lchi.a mlj I1lmd .ll.lul''l de Ian.oe.J!J"mooI:J: .hi de :[iin\ ~. pldoil. 1: * .3 (lchiul"i de Iml~.re. in 'm.! [ntQa.p1c(kll"l. 'h'JJ~ dQiillea Q'!!hi a] lilin:tul!J. e t~~na s ri:nAul CliJI 1.i're este 1 gmp de 3 picicl!'7U$ m.!.al'i unite S:e' repetli d.ui 'Preced. 1 m:. se c['io~!!l1e.ar~..0:1 .ioru~e m<'lr.e grl.a. :1 ocb.eu !3:pici.e! ~.-i de! l<il. lliciOt'Ude lant lSi 1.ud.)f[. 11 pdituti de l. 4: -3 picloru~ marl un it~ 'iu 2 ochh.d(JrU.u'.:e III cu 3. pll. de llili.n:~~i 1 pie~o. 1. 1 ..an~ 'pen'Pi~io~~e narl dln him'i de ~h~url de l de'laIDl l di.ul de lmt diritre primele 2 'p1~qF.g~qI!u:I de4 pi~h)!:'tI~e mal".3 pldp1'U!je marl ll.et'de bt *·la.'i de *' .e cto'"ebe~za un lail'll~ (a"ind) de ha:z~ 1ejetl' dina-un mulU.de trn~to~r-eID~.care s-a :sirU. * *.pl.hl.\1Ji] margine ~j cu .".IflE! mm'i.l pill~. 2 ol:hiu1?i. * *."l\ pefill'uin~oaf'cer'e. 1 p.oru.~et-ead I pk'ionlllj :IIie ma:ri ~ (lc'hl\i. fie tepetli :rlndor]j]. rlJ1!Q.sesa.ool~'2 pici.7il.du1u~pl'ie.e3b~t l dill grupul de' 6 picioI1lliie marlru f'indu.ent.!i mic in cc'hiul 1iJJ:I\'lll~tor' j . piclol"lJ$e * OChi d'e larn~. S. *= *' ~ brida.

pwkJl. m c!ChiU] de di~ 1<1mij.entj1 ochi de lan~ : .ci01"U~. brlda d'e 3: ochil!)d. 2:: Se' c~emm 2 picloii"!. ]. die lanfj.ljil s~ t~rmina.an~.3 * lochillrli.t:.piCiOlU!j: manin. 1 p.e lant: se s9lI'e peste gl'upul de 5 p:1.c urmito.ine ~i eu :3 och[ud d.:pe. pTeced. .le lantulm Ide ba:zl .r i * se . tn.lIta.arwe 5 .pe'fl:Z~ I) pici:()l'"~ Dlad unite Se repeta die la Ie fjl~ se tennina :rbidul eu 3 pido~ rute: rum-I unite In 1liltimele 3.prim.JLi.rrnlnii. l! p. mic ~l r.I:$< mar~ ~n. In ochl1JJl de la'l1l~ dUlt'l:'e eele: :2 pici!otIl~e micj segrupea. 3.•"''''''.al'~.!md).~.'~'i3. It: 1.O"Ml~.e .rm&lt()l"!i~ c:ror.o!l'u§ d.I picii).Ullllt de. 2: *' !i]~ .Jl e d bad j.de mOU'gine din r'i'l'IJdnl precet:ilm t r :3 ocluuni de lent j se saze peste 1 . * *.an."IcerM". 1 -piciorulj mle in.d a]edndub.i alte . sesaJre pes-fie 2 p]dol"'u~E! r. :se' sate' peste 1 picio. de ian.mau·an:teriol: *.01rulli aJ! diLICt.u$uJ sic d~ m. Se '~epeti1 de Ja *.m~t.ll1'i de lal1t ~:i alte 3 !le ~ari 'pe pk:1.tru .a . taut (J. bdda. :1 ocl1iul'l de Ian t!J. l'Iru.fl't~lea oc:hi din laMul de b~zl se lUCl"El'<I:zi i ~ptcioru~ mifl.I} plmQ!l'u~e maori ~w IJ.~nt ~i ell.eteazli 1 piclo1'"U~m.ceCIel)t.K. 1 cchi d. J. Sit'! dr-Ii! pi:s1ie 2.5' piclo:ru:jie :marl ~2 otihiud de lant . mici se tllctucl~eaza ..K.an\:. :!ii sQt~rtr. tn urmAciOl'ilJif1ll. 30thi1.: cW{ie~ea:za 1 p$clo1"u!ii'mie Se :rep~ti d~ Ja Ja ~l s.e b!..ic i m.ete'w 1 i. e laJ la. de ]a 101. 'rimlul cu 1 pk-jn. ccl:liurl d. de' Iani de lant ~ se sare peste 1 odd dfu. pclth. B~ 5:: Se slUe peste mdoru~e' m~.n . se sa'repestle 2 )oel. 'picl.all doilea picioI'U. d~ 3oc. deITt )2' :3 oChiuri de lan. locltiud de lant: 30cbIuti d:!!.e Is ]a .lul . t1.hI. ~l se term..ol'u!j.se N!ipetl dela Ja ~ls.an~.a:1l:p.1!i.ini:i r:t.ru~ maN! ~ eu 5 o~hiud de lEln~pentru imoarcere.'!:"'!.esaf'e peste 2 ochim'l din . ].i.zllejer~ IWntJ:"-un multiplu 'de 10 ochiuti de l.ari lUC1'at!! ~np'loiorUil.in margi:uiI!a dndu!uI pree:oo~t.d~n glupul ·I"ITI. 2 oC:::ll1Urll"~ len.a..cedent ~l in UlmliUoare!e :2 pidol::!lij-e mar] !je cxo!jiElt:eaza.nt.'3 pi. mdu} au S pidOl"u~e 'ma:ri 'In.Be c:r0!i~i'lUi.r.2 'picioru~e marl unUe.!l.dotUffe U'i>Ewi u~He Se r.la'l1\111 'I:le bazA l cite 1 ptcJlo:r~' mare mW'miJta.4.p:iciar~ :mle peste j[ ~.m ml!.!ii:oare.ad din ririi:lui ..111ri . ciOll'u~_ulmaf.t:ead :1 pk:l.elol'Ulje m. Q~lurI de 11lnt a rinduhll :pl'\~~ech!nt.pe ~st . 'dndu] cu : 2 pidoru~ m:~i in brida de: 2 ocHlun de larD..1c ~ .e ~act· pen.1l1 mB.ant: . Sill' sarepe~e primul p-ld. a. 3 'ocniuFl. 1 p1:cioTUlii' role·.]ului :p:l"'eced.e lan't.~ mte se ero~~{ead Ip:kioru!i ma:r-e 1 Qchi de lM1 ~l apoi se in toilir-oe cro~eta fl~tndu". :p:~clor.ri diin rinid. 1.oru§ "3 acniu-ri de l.nttu mctoal'eeii1l!.Qarele .oru~e :rn.i.t . d. ** "* .!!tt..pilCiOl'Uliii! mu] ]:cmtu. .."Il1ii. cc::h~uti de< lan.l= to~ 51! crOielii!'~ii Ipicioru'imic. df * .. j mare grupat d.Un. ~!!ietate in pi". R. 2: 'ocbh.oa:roere.u"1 de l<l!n~... lpielorn~ mar['l~ ]u picioru.cIorWJi mic In pi- bm~. ' .nd1.termi:na iiud1ill cu cite t pjdil1"l1~ role in ultLmele :2 odUuri de pe bLlltuJI. eehiuei de l.R't1'U !atoarce-rj!.li.[(loul eeler :2 p!rci~e mad in.eioru-§ mave.e a'nteriOr.tu~mi~ tnpidQru~ll] de m:a'1'gine ~l· c:u 3.l'e'.tnt(l:a.l1 eu.or~ mM~. .'le·k..20 p~cio'ru. B.Se Cl1~eteaz..r i *"' ** * m *' *' *.u1prec~d.'wil m..3 ocll:1ud de ].tlU--:.~ la la ~i' si! te.oehtwri.rindul eu eio:i:'UllEl :m~l'd [PDI llicirot'llife marl: 1 lli~io:r-liJl$ll :m.a.se 1 :piciOI'I.. mar~ 8n.t'1lJ~. ! = In al :(la.are.. de 4. se.:e mariinpiclO'r~. d'e oazi ~i 'CIJ 3: ocliillli die' ~atn1). p:killru~ m. SI€ saFe peste 1 pkkn"u!li' marre ~Ip~ste ] I~ici'oru!i mie .IaI'"i.3 oclliiuri d'e bint. 1 :Cl:eb~ li31*'~i se wnn..e' br'ida. .rcm'e. de 2: OdhiuJ"i die bmt din dn~ 'dul pl'ecede:rit S!e: ci'O~etL1i\i:~"":2 plcto1"ri~e rna. hdCla u:cm.r.io:l'UJi!' udc tn brlda.$O".u] mw . lIl:l1matoarele 5pic:lol'Ulie mad se grli. R. .1' ~3 .'~. lui pre.db!! ]i<III~u] de b.u]ui pre. II plciol:'l1!i m['c..mafiE!' in lall~ul fl~roall" gine ~i ell. pid(l:ru~e ma.!Jdu:ri de la!1~ pentf'u int.~l1l1t qi ill ' :pattrulea 'piQ"j. IClch~m] de 1<M.t din g-rupul rl:nCllwllliprcoce- *- * ** toare]e 2 picioru*e.hi1.ll ul'JrIAw'l'.!'pe'til. 'w:mato·rulpidotl1~ ~e cro. maifg~n81! .c'e'an te-r~o~ Se~pe'm iiI!.iciow!j rule m bdda die 4.Picio:ruli mie . 4:: Se ~rQ~etea:z.J:d de ]anv Be '.li.5 pic]oru~'e m~d :l:n ~ pi.:aJ>e in 1. Be l'~ti1 r.3 oi.ad·.c.1n:t1url1e 2-4.ulmictu'rllAto. 3 : In bride.m'lN!!(!jil-lil dent.u.I!ill~.aii1I'Ulte :m. hint.e tel'Jl'iJna dndu] au 1.~i apol alta :1 PJcto:rll~e .tparrc(leJ. in ochiiUl u:rm~wr' SEl. R.1 mn~ *.gine Iii em.f!r.~la:nt pl!!"ntru mtoam. pen. in. *" * * * m.pe. s.~~aW se cro~e-tl~!azilJ:I. * ** *.terw.oi[4!l~e mad Si'.~pebl d. astfel ~ SI~ sa1'<~ pe~te primul p4clo.'fj cu ::I QC1UU1~L lant pentl'U intoaToeere.:pi.alte S piC'. in achiu.2 piclol'1!1~e mar~ ~n bt14a I!'U'.m.m .l de marg. p.1i! m. 1 !lchi .idol"a.Fu~m.-n 5 pic:i.4 eehlurl de ]...

dul eu ~ 1 "p:i~ dioil'iI!J!~. Iplcionl~< mare i'il! PiciOl'1!]!JW~ic ~.s.1 p~~ dOl'lU. ~i de ~an.are crtii:.serepeliii de la 101.metA d. m~rglne ~ I(!U 4' o:ci. m:'Illtiply de...d) de baz. Se l"~petii d.m<lri. pid. . ·~~bT.~ .a~l1! ..ato:nlL pEio~1llJ! mart'ie.1\ 1I12Il~ * ~ la ~il. ~~_'$ar~e: p.+.e pes:m lpl'" elerus mare din a~]~'igl"l..r.]i~ul dem!!.e 2 ~idQ<:~ Ulll.]n ochlulu:rmaWl:' I1E!'s'le 3 pll!ntJi'LJli:ntoan.: 3.2 t Se 5fllepCl!ste :2pic!ol'1i.fl lei . de ]a'rIL~. 51 p~ci.ci .petlr[rlth.el'~ 'l~ul t. plus. 1 piicio[u~ m!il!te~ :3 ochinri d.a de 3 Qc[':Ihu:i. [ pid.t: se It!r~e~~a:za. !.l '~ei3.l'l:l1i dl. 1 p]ci:Oi'u:*inar~ 11lpicio . Se C'l" - un lant. se s~:re D:e~t~ 3.o:(jul dl(. ]:)iI'cilOrufe we in. Ip~cjl~l'1J~mi.e l.1 p1iciQf'lilA1 mars i. o.~eciberm:ina rlndul C1l1.$are pesme :[ pk:wrflJi~ maee .C'1[)1m.'IllmarG U'rn'lj~toll:' sa crolieteaz~ . .be :r aclliurl ~I 'tn .e Piei'01'tl!iul de :m.ef.tL!11 de n.mareurm:l..o~¢~eazj :l! p~.i de]lIitlit. 2 m. Pl~ je.:e })i]CJ.:S1ll cro~et~a:z~ 5 piciorrllijie mari: 1 odtj de 1<ml~j 1 piic1oro:~~are ~n :p]clo:l"u~uil ma[:\e u:rmi!. .~ marl din 1'1f11dulprecedent ij. 1 pic~o:ru~ rnic in nrm~tQarele -3 Plcj(l~ T'(n~e. ]1M'I~1tll? J:nargil'le "ill ell 5 ()chluH d~ 1<rni pen'~1I1l lTl·lott'l"CerU.e rn~. .tnlklt:oa~ce:re-.e 1a* ]01! * !lise la Modeltd 87 din te-un *' l. sa S'<!cr. din tl'~U!n. * d. . se .'!!j·e mki d'w :rlil1O'ul pl'oo~ d:el'l.d.c ''i:)I al daUeOi ochi iliin ** iant\lil d~ b~.e' la la*~l s~ ·termina rindul en cite Ipici:~o~: mie in 1111.I~m.!· pes..1 iur.il:~~I!'l!"i~ ~j .r. ]. 1l oeM de J:ant ..inpk:iQl"U~liil mare ur~w:r.e maJ1l'ill~Ciu.e :3 p1d.1 ia:l1i~u:ci-s:e .[~i~~ o'j:l C~ '3 oc:i:riuti dii2 Innt pen.. gt.it'o'r se er.l n.a.trn .p~ ~u:5 p~~ in "til r!J.ant111 * 1 pi.oI'u!ij ma.~lLu:mAtoat'e].lJJ:l de.ma~(jIr *" * *.M rrmaWtj !l~ijul'id~ dei~u~ l 1i15~ :iID)) bri~a 'I rn [<m.~-:e~:e2 ochilll'i din l~nl.:.g-cLti del!'l. oahiuJi dot'u$mic '* ** '*.1:tiu. _1)I'J~a Ilrma.~malfi1!" ''1!. mare ~ 3 1 m.~~ arri.ott1!~.[rH~ ~-5.5 p~. B.~ l~n~~e'n. 2 Oltil. mlc fu'Urmiwarele 3 Cliiliiur~a1e ]£1[1~w:ui QI~ b~z~ 8~. :*. l"e.u.ul Ide []f1za(~i t:'t13 oehiul'J i:'le laut ·p~ntru.w !CU.peWld.iI.dte 1 iJichlru~ . ~ '~pf2~te3 llpllfOO~ ~ re.tol'.ontlji(! lu.~k'i~:ru!i cfll.:I :].~: mru'\e~ 11~ ~cPl_ -_-~1.~ .~em~ii •.ein.e'llan~ pentru lnroarcere. mare tllp:i~ mar.:[iO oeb:hu.hilJlri illil! IAn t pentru ]'mtoirweere.~1ft 101. mj:hor: se Be c_ro!i~teai\l~:·lUiIJ. 'mtoarr\l~re.n'lt.. '5~ lIe.'e" Ipi~ ciGtltl!ji mietn ]an~:u1 d.!. In pkioru~ mm"..:h~u:ri~Qe lQ!.S::. o"cthi1.te piciloll. 1<1:0\ o:m.Ji$. . mare.i~a de 2 oc]~iurl ae]d:ooru~~Cirirt:lteJ -p..sawS' p~s~f.lciQ_rU:$ 'm.mic i'n.t pj:~~Q[!.r.·l m p1ciQ:rtl~..w:I':*·]l oeJli' de hUll: il1!: bdd. hint.~o-rulp.e' '8.to:r ::$.iTIrtl~111 ma.·u.o~hl 1 de" ].Ji mode- . mare din.§. 1 pii- 1:l'10l1l~1]1ltiare. 3 oc.lP i ln U:l'mA~ol'u]p:i~ domlic ma~· se ~!i':o~.rn~~j loeb i d~ la:l1l.~r O:Chl.~lteaz~ picim:m~. se .ii :s~ter:rn]riii :rindulcil Ipklo:rul\i: mal'em.t.~rl .~maza prndQI:Uijftlareln 1. :i1t de l:lJic:raq.' ma:rgl. pidlOl1l~U1 ~eT'minlilil"[ndul cu 1 pkioFU~ .ro!jeteazli :2 picio:J7Wi'emari : 1 och:l de: lan~.! Jur.li de de ~~IJ~en'!iillfi locmill. S~ Ie'pet~ (]e[a * ]. dc B acldurt ~. R.ud :il!.ll'Ji p'lci. -se S?l'E! Ul·" 1 ochi de bam.i af1te 1 pkio~ mie Se repet:l. odd dhlJ: Ian ~u] clf! bai':i. ._ & 1 .QI'I!]!il fu.margll'lle :s~c:l'o~~te!ilzi Ipiclo:r"l!l~ mk:. ][ celli de lanlj 3 p-lci(J~~e ! mtliri jm ~l:IIl!~.OC:hiUJ: l:umiitor 'i'O~ grUp!:l~~a ~ pi.):.• :I['rdar de :]~lw.li ])r:ec~'" bluri Mali ~n dem~ wrmbla de din W'i1:l:.i de 'tn. mare 'in p]Cioru~ulU]'.~r:tnd) e biil~ lejer" d ~'e Jnp:i.e :~estl'f . ". Se1!'"r.emari . lrl(!chlul..tu!l to~cere.pe:llwtiwWl pid ma'!. ~l~f[hdU. 1 pic~.ea.toore. :r~:u! ffial'iEl lu'mo1.n pit. 3 ~h.I. mi:iT~ ~:n pkl.sax-..m.!lic.piciOf'~.]?ul de . se Cl'G~e~ii!<a':r1i pocdorurr mare.a:z.r~i!1. . pici~r1l~ll!io in <11 do:_il.n.ri de f?:n'~ ~:i-1.'in brida de 3 ochlu:rK de lant din 1'[11dOl pl1eoElG(llnJ:.ll:'~' ~.lc~oru~U!mw w~m~ror:rna~.:lI·~ Sl:~ sa:t~ p~t..1l'Ie dhl rindul pre\ce~en t.on]~ul . li::rQ~.'R.m:~¢t~az. mn .oMJi~ulma:r:e urmam: se.'Jere. [ p~Ci'6f. '[n 1!lm1ii. Be repilt~ :t£ndu:rU€'2~5.~. :5/ec s.1 :p._rniBre: 1 ocltl.orTIf~ male din . :!Ii se -temna.do["U~~ marl. 1 .a picio:rl!1~~ f!llci.W'u- * ul'mator *.e 'de .! :3: .\ ma'!pi2.leta'f'i(il.az':1\. pkiO:l'u~il ml. lar~.c1oI . achillri de lilin~ i 1 p'ieior!l~. de lall~ lIlrn:l:lJOl" ae L. oeht d:e hm~ dl! in ur:m.iotu!iu1 uI'llIlh'JlI:'. 5'piciorl1§~ mad.e <Interim: 5Ii::I<l9' _.rrroli.R.~. . .EI:ij.de lan~ se aro~ebe!B~.e~~<aZ1il. 1 oclIi de laut! sa sm:~ peste.·~..gjn.e Ja la ~i se termln~ r.! iilc$ltn'i -de lan~ :perdiFu comp~t'i:t~a mod~. 1 oehi (i.-It 4: Se S<IIl't.t.'rn.nt. 'r.t.~ d.Si~ s:\Ue peEte 1. .lclar'U~.~.ciOlfll]!iU1'ic in oc:tlhll de la:[!. WI de 5 p:ieiQr..cio'r~ mare .3. Iuhil.Uti Ql<l!r~ In ]<I~.e-sle _wi. 11.oru~~ ~' cm~te.com:p.ul ma'l'g~ne ~i'C1!1 ]. sii! sa~ec piclo. *se sa~pes.

c~n_.cim. . 2 oChiult'~. sfl:r:e peste 3 Ocl. 1 pidQ. 2.lint :t. In !ill doil~a plciGru~ moUe Cl:e.lifi de'lal'l:~!l'i a pi. mi'l:. oeh.R .c In.miil:rI .. m'4n. * *' i pklon1~ mal~~ .1Jl.UlrMJa.pl1ttaJ:e~ moth~hdur~ din lan~ul ~b~b.i.(1 ch[ d.i p!i!' acesta £I? facs Ochh. 3o~.['e.nt:2-pic'lol'm~e ll'Iati tnCl"Uci~:ate <<:01]<1 r'lndul 2) S~[".e 2-7. Jl pi. * r[ncllJJl[!!.t'I~ d. Cl'().a p.loF-1J (j:11. 't:n liirh::ia dJlll' :2 opbiiU:t~ de [~nt !.azi13p]!.pkiGrurj .r:l]~.hl.C)(i. deBa~li S!? relO~Uicle ]3 ]01 ~I ~c diu la:Il.er.e iii ~1.lcu3 och~u:l:!l lie l~n~ f.oill'~~.roie 'fn pie.c:3 pid~r~.rni~ * * *. Se :rep. '2: In pleib:l"or~. in.te 11 oeh lUl'l al ~indlea QEhi * ~* d~ Ja *. tind".dorulJe mruii astkl. se in.pit::io.l!. Ip.ffil!lUm. .ru~ul mic de margin. se c.fi~dlnr[ndlii p.te['ioE ~ h'l~ur. 2::: bt . ru~em.do.ap{'ii iiemal['g!ine ~i CUi a: !O'CW:utld~ _[{)n~ p~.ii 2pi.r(~e 'd~n :dntliuliPr!l!~ * sill ~~i:!:e pes.ol'u'ie 5 mail'.gl'llpeaz8.'imthii fj~I~Elcl~nt:.lm '* de. de l ~nt: seS<IIlI'e 'peste cele 3.~.lda de ! och. oobihl * de m.~pe~a d.grupe)a.1 ~iJ~Ib<l:z~. .~tead! ap. [ :!iidJ!J~ n]~ m. 1 ochi de l~llt.e din.a.'ll lan~u.e:nt~.Cl!] Ipii:c.n !.. rl'ndul Pli'~ . rln- '* ~<'I .e la la ~j.~ dOJN. 2' .ixCi(.ciow~ mic :h:r p.ohiY]' unllia~cQ. *. p~.al'gh]}l(!' ~~.~rc ~.aooal"el~ :3 pidoru~I~m.ck~~u~€ mad ~j_ c.4:.urmaplclo.: 1 p1~iOl'm..i.tll .:['Cere.il'fudul ])Fecw.u. lL p.p~le piciQ'"r"'j~l!l mh:: (f.u1. mire :in Dl'ida de :2 oehi. 3: odJli.5: In :pkio'!f'!l!iu:[ mie d~ ma:r:g~.~ de lii1I'1.alm\ul de margine ~[ (lt1 ]dr:::~li] de ~~. roie iill ~pl¢ij)lrlmiMl:mic ul"ma:tot*.ioru:ji.'li'!l mare pe cate ~~.1mle lale m!\l"gJne Il~ ell 3 oc.l'.ul'i ~e ].i:nr'Indul p:reCOO(mlt !l~.lit~ rna':' cro~ehllt~pe flldo.etli!. . * * *.ar'~~ lo~hl d. grllp1.e~ rM'!Jl~iJ.1! wllart~ul *]01 * '!jo1e s termini xmdul .d!!r~e: mO'U'i cl!e 5·plicio.1ll1m:lp de marg~n.trri de lan~ di. 1 I?kior~~ .a!l'I ~ dt.ghu~ din :rindul pre.[1. och'iur.~~ 1 p[dio.reet'le·.1li:cw'l'u~e mal'l~n lantw die margin. !"i.{!lan~.e1"mifil. Sierepet& d~ l~ '+:: 101 '§is~t!2'rm]n~.m:ato~rd~ :2 {l(::~tl1ri GUnl']n' dul.m.~rI..~e' m:_ari Se l'e$)I~ta cl~ Ia ~a ~i 'se i:er.!imie i %io b:r. Je:iimi]1a Iclndu[ ~iOl' de laJll~ penWu tl4toallC:~.J)] 3i ochi.nei!'ipki. ecnluri de !<li]:t.Q~.mi de [~!I].a l~~ ~I$e 1t.Uur sl" ereiJ!et~azi lL 'Pici'O':MJ!jim. R.1J1tip]1!1 de . l'tl~ului mie (suh oChh.iQ.h lu rl dt\! It!. 8.ul lo-ghl ~e~ant lpi:ciorlW mic [n l.sate ~t~ :.~ g. It..r.[rH:lul preced'r?r'l't ~ 30~.ndul 'Co :2 p~CWI'U~I~ rrHi'll'i bl lan~1[:Il de marg]rII!!: ~ 'eu 8 Qc]1!lP'V:](k!' ]an\ ]J(. pk.u 3: ochi.e[n. . .l :t:indulul p([elCOOent.et~a~aIn.iciiOl'Wj. pi. .ri2 'in .ll'in(l.~l It)a.dtle ].an! oe Ill.hl~liFideI0l11~ pen tmiuto!'l.~ pentr.-ul rt! 1 pi!cjiQ!rtt~.!J:I~. SEl' repll!ta du~CU +: la *.lpicl:lGir1J!ji ma.il1ar[ndul Glil.lcior!J. :3 Ocilhlrl de Ian t !ii a:poieUe 3 _I.ru~.e€l.nb:'u j]]1la~e.1iiI'lJ~l['i in pi~~O~:ill] ma~e urm.I (Jcl:1i!.H.i 2pldonl:!ie m.ea~a. *' 1 * *" *" * *~ Se:t-ep.j~8.iC~.a:l t"l'eUe. se 'cro~ ~e~.cro~€. r~lti3 pl~ ¢l!)rl1~e ma:d unite' bl. :7 ~!l!l! J:J~cio:rl1~. laint:u~·de h~za ::in 'l').uri die ] an~~i :3 picli[]".c:iOl"~ mare din * c:i~ro~e m<1lrl!$~ cl'O~etea"a in 'tl.n~j plus ii ochiud. die 1 p']~ ciQ~u:~m.1!ll mlc de margine d1n F]~iiulp.1ilw l1f..1.I~eteimi 1: p]cio!l'tl~ m.0.ul r.ruljima:m:e .::'iwr: alre :J pi.2 pjc:io@'r~e mll!ri in p.3. le 1~1l~ pentru ~o.id_Oi'U~u[.! mj.mjrc S~ l'~:P.u·~ ..rnooa:eln:t se C"!.m:ifi5 t!ndul ell :2 ]!.anWfl~ f:ace 1 p:icior~ mi.:ll deS pkior~:e marl alrlndulul p~~d.tdu.ido:l.a e :l nehiari d la.·u~ma.n~ din ~'..~. lej(!r~ din~ tii~ua Ltl.dr:t]~~e~zi.'1oo:'l1~em~ri unit~.li! ~er:min:.ru into~r..(ca la ri[JI.w·rtI~uhJimk: Se 'l'ep~ti1 de la.ll¥p~tru~nto<li.mln fl11ili u.e!'j] cu.rmato['ulp'... ooh] de lant ~[ piciol'lJ!l'mic tn .n:~idin.u~ulmie 'llrrni3Jtot '~e execuHi.w dinl'tndllll prncedent.1l 1 ochi: de rnn.ltm:tru inwam:ce[l~.mar. picio:ru~e ~i i 'hiCMlc~te .r!:!. 3: S~ CI'o~(?tel!!z~ 1 pld'Gru~ m~N~ ].i:n. utmap1r. 1.e .at'Ida de3 fwniur'i de: l.u] mjlCl de marg]ll!El :!i'.f'l1.e l!l nt din.ilea. de ~a:!l~!iii 1.1. 'i. 1 ~ 1 picio:rcll~ .az~ ~ fn ocl.Hi QC.ant dlnm:: c~l!:l :2 p~cjorn~e .l mle ~e 1. r~le 2p.e:rtlicl~<ite din rlmln1 precedent Sli!l"ept. 1 ochi.re Cl!in grupul j cedent.e mar:i ~ piiciorlJ~ulm~u'e an.R· 4! : In pl'Ciom:~.o'l'u~ mare dirt d.e .c. R.~e1ie.li .Ii[UW. ~-ro~:e'(e~.1 p]dor~~ mic:.in'Cl"lj].\!. ill do.u -ln~O"'!I"'Ce:re. rle Ja 101 ~i !Ie teil:m. 1 m:::hl de :na.~lln l1:i~dul pIC'ecOOel:l. ~e. tea~ lp:iciormillre.~ : ocnr!l1l'i dl'! ltlr:lt ~ 1 pic. pffi.gme dID..lub ochhlil de: i~r!!t'). [~l('XI].uai~~te !.! 3 pieior!l:ljo nr..2 oihiu[!l. S.1 ~ pkip1l'iU!jo maee... de [a *.(!le 2 piici:orll{le ma'~'~ ('0.mareil4 m<l.l~IT!:ic 'tn 1J{iCid. e.rrtre ce]e ~ pl:ciol'~e ma:ri~~'lIc:r.iji :S~~E!'lIm]n1i r[nd:ulcu .\ew.ciorli~u. bri~a: de ill' oclllu:rl de lan~ din . 161~' bl.re i.biul"i ~!Il ]all:~: cit~ 1 pki:ofU!j' :mare .~ I oeht de ]arti~.r1 hu!£t pehku in~oal'Olli~.i m<J!r.c:ed~t se ~:ve~azi :2 pidol't!I!jiemarri .~'I11de be~:!i i R. de lsn t: [ p~eiQruli mic 10 'b~id!l d~.fU Ln~ I.tr~ deJe' 2 p:iQ:io~1:]~1l'!mw:i 1n.rn.maooa~le3 pic[Ql'u~~ :p::!3 6 !l:<e cr.lil~ mare }JeS:lll pi.m.rl.Jtl]~ Jll1i.tulie m.O~lLll!. 1 E!id1(J1. t piciQt~$:' mlc: .:mare. p~c'ioru~u1 n'H'u'~de ma .e .i se termIni.~ pe~t.ri!.gln~ ~U!li'inftu1ptl!:ced~t se C"po!ieteaz:tr .se c.~ lali:!~ pen tru into<IJr>Ce'ICe.i]c. pI.!j!l'i Se :repeta.l"l]'].ci~'j.em:!l!ri'i~' u]Umele2 p~. ] .[ dil.!i:l.an: tl. 1 ocbl de lan~.rtji-i~ea~iI L p~dOiru~ .dul 2) .e d.~: In plc~ot'u~l.nui~g:in!e se ci'O\jet. '* *' * '* 3.ea"ta.i(.ooctident ~~.tre.~do:rij~ 30d1iiu:ri eu :1 pi~c:i~!l1!lmm rijJ- *'.i.'IJ de m.mh: (ij]E!.toaroh. 11:. de 1alltf.a:r'i ·a:stfd ~ se c:r!Q!je~~iflzJ1 p'~ckl1.~a~a.T0!it!6.dQ.!. .El:l'f:[n u.!:til!! de J. 15.c~di2!n s~e~etea2..~~ de la :+: Ja ~i ~. _" -~~e mari .m~).cilfru.~.~-a:di1 piciol'uf} ~re .t'.· 5 :p:i. 8eterm]1'I~ l'[I'iI"du[ en :2 'picron]~e nUld in pido. ~ '* s~ aO!iet1!~ un rlno de botta.111proeoecle:nt: in p~.nwdi_to. ]. EJl·J.dent fI~ Cl'~e~Ila2.

il ]ant.o- la.e e 3 pi1 pidoochluri .p'ul rrd~u1lU preoooe" t. de 101. lant l'l"~:lC'l. se cl"--l')emarl .2 QP·hiu~l de .ochiu:ri de ].hl~ thldul cu: 1 pidotu~ mare ~ !'Ie sare p~~ :2 o. 5 pi~!fE!' m~rl segrurpe-ad ~[n.err.* Ia m~ti 'in iruU1'4 do 1 plcio~ .pkioru~ero!i:ti ale rinr. Ii: bl :8. gm.07dent Se 1.~ ~l ~~.lu. Se l:'epet~.ea 'pic:iolf'1iJli.cro§'eteaza.hll1. .tm~ fOe cXO!i<et!eazl . 2 odliu:d de lMt: ~: sare p~:le 1 pl.a och'l lan\ul debllzi.ul a:e 5 picioru:te maI'i se cl'o!i~teaUi.or:luun de 18. peS~.arirl1l talJl~ul de margine ~.~e mad unite i:n pdmllipicioTUIj la :m:iit~ru[ ph~iorull:.. ] pitUi.grupe~zii 1 pidoru!l maee.r'i:ndu.~'. se sara p.ce.iurI de' Ian~ pen tru iil't'O.1 d(lU~a piICh'll'u:!il' mare din rtndul P.kli. B.e' baM ~1 eu 5 odIiu.eiliu'l'.oru~ mic ..e!flz:l 1 picioru~ mare.~.'i de ]an'~ ~I apai 1 piahn'uii mar~ cr~etat in urma CiU [. tn la:n!inl de Iiil'la:rgiqe !iii cu 3 _I:IchiulCi de perrtru llltoarrcrule.":I pido:l1ufjie m. .3:. Sf! 'sar-e pe-5't:e 1 ~hi d in ]a:n'~u I. Ian t plus 5 ochlul'i de la1l1\ pen tru C'Omplet~a mode- pi- Sf! JictOrUll8 . in lumM.h'!lant : 1 [:ltc~~ru~ f1.n~ul de baUi 3. piclorm. p:idoruif mare : :2 gchi~~ de Ianl: se san~-pest~.ri de la.Ui'i ':Iii.tl'u ochi:nri din la.ul'plle- n:uu:e 'in mad~ asUel: J 'pio:i.jjc in 'bl'lda de ~. dm * mare jmtt :in bridaunni.or se ~o~~e~~ 3 ptcior~e Dl'M'i unite:.~e sa:t. . d!ll pre~elIEm:t.d de Ian. dintr-un multlplu de 10 'o. se saxe peste 3: ncbiuri din lan:tuI deb. mare' din aoe]a~:i grup Sf! executl 2 pldoI'ulje mad: ill ali trieile.ntfiil 1 piela]'I. dto.: i in urmaloawele .l!11~re grupat (cu 3 pkd.toare.d dJl.~Q' marroe din .S~ 1 picl!o~~ mare 1ltrI:it.Im~Te.c'io~e marl din I'[~- lulu]. en 1 ]ll- * *. se $a:re pl.()1I 5 ..! *.0i. baza. 2 ochiuri de lim 1)-.rJ.lrma..e 3: ocbiU1'i din lanp.iM 2· . Se _Npe'li.ul lan~ ~\ ca a mad Se CTo~et!eazii un Jant (r:ind) de baza lejer..["u~~mari unite : 2: oc.a:llo~nl'::]e 2: . qchiu. al dQH.1ului prece_dent: 1]:)1 pilc:iom~ulri:de tirm~tm' se g:ru.d cinc:ilea <Clchi din Ian ~ul de bazi .l. 1 ModeluI 91 cHnb"ull :lulut . Be croie-mazi 3: p. d:b. 2:..:I.u·~ in ]aotlll de: margjn~' IIi cu.ece~. Se ~epetii . ICIte I p:icionl:!j< mal"e in urm. In brida l!.arnnit din dnd'ul Rio 4.antului d.ant.e u(lhi'uri lck~.n'~. . d~ tal pi(~iin:lI!\i marcs: 2 Ocl'd. '* * .ruliu]l lIrma. mare: :3 ochiurl d~ lant. llefl:t\l=u~nto~FCe[ie· R.l de baz:a j. 2~~i Pl'ecedent. 3 .iI.C1ru'i'~.t se cl'o~etea~..I"U de intnarcefi!l.itlFU~ tna:r~ Se repeta..:i n rln- antedm:.l' ] plci01:'u:& mare .5.e<liza 1 plc.~):. 1 ~ Se cr(l!ilt?~eazil!1 pidortl!j mare in .3 pim. plcimu~ ~~I"e'J . .dul cu .! lan~: se sare pHI e Ip$c:liO'['Ulji Ulare ~ lpiclm<u~ malll! in ur- '* l1i~ set!e'rmina * itlm'e * l.'l.i. * * ~] cere.!picioru~i. * *. ::Jchi'url de ]. m.': Se' C'j'Q$~tead ciom:.tru ii'lare tUn pi.a S. 1 oeh] de ]~n~.a Ja ~i:s. I~lci.w.G.de la !li .: ~oil'eteaza 1.: In prima br:idi de 2 Qclliul'i de lant din :dndul precedent lie c['~etea~ 1.3 ochluri se l-eazi.e. Serepeti de ]a la 5e tennlnA r~ndul en 1 pi. l:ncw::l:uq.e'mni\:' . .ol(lu~ r.e i:1l:toa'n!el.seberm'JIh].are in ail . :2 ochlnrl.~ mad i Ul bridau.cincile.\i ~'.t{l!.Piclol·ll~ :ma1'C ~.pic1C1ru~e * *. dlnij e aluluf ~.. :[n<l1 pa{l'tl.i(ilru~ mare: In p:ci01iu*ul I'I']~ se."e!. pid.'in.a.1:l!Jl".v. ~:i3 (Jcldur~ de lant pen'i. se sare peste lpi~lo:ru1ji..J'.s ilJ. P'laJ'e m unni. marl pe P1c:.m.. c:itl'l. _piciotlJ:§ !S]in ptcio~ *. unnitor S:~ reC10flU$ m..~doru~e J R.. :2 llidoru:.cbiuri dl!!lafllh pl\. pjc~nru~ 1:1:ihare.peh:iur[ d~ la. mare run odtiul ur.emf ptmtrtl. :2 IOcrut1ll'l de lant.oCh11.tond p~C~Dl[U~ 'I'Ilarc grupat.s .n~e se cro!j1eteazl!i un pet<l de ]a.1l term.2 Modell'llJ '90.t!ie' fn. 1 p1din dn.lIri * * *. mtultiplu' de 6 ocblu. de baza BEl' r~et€i de ].ili pest~ '[0 sm-.one~ Fi-- ld.bljl gni]l ~i jtl picio. ocl1i.(TO!iemal'li! riuri de J. :3 .esteZ p. 11.serep~tij ~]a ~:t se t~rmi:uii Dhdul cuZ piciorUf~emax] 1n ultlmele' :2 oc'hiuri ale ].-: Se !)<lrO! pelOte 2 pl. ochluri de lan t 1ii alte3plC10il"1J~e'. se' ~a:i'e peste :3 plclQln:ll~e ati unlte : 1 pielnm ruf mare in brida gFupulu:i.picl!Ol'llljie marie ~l In a'ii dndlea plJ * In primJul ]:IicioTUIi' m~'i'ie din.mad. R. d.]. Se *. 3. se grup..e: !~n~ .ji. piciorii.: j[ p.i. Qt::hiuri de ]au:t pen:tl"i.~ J<ll1t.ln'~ p~ntrL1 int.ma.unli'b.tiur~ cle l. :pidol'u~e .ru!i mate In ultimul odli .:m. :2 o.e un ..l In urmitol!'Ui :>e c.l~jma. Ipiciorllll! mare .doru!i maee in lantu] die margil'l. 1 p~ClOr.rele2 p~C'. de *.oal'cc[~I1!. ** acela~i grup se. 'Se cro~eteRzl un 1an t ~r¥lild) de baz~ lejer.~w.ru!\!mare. grup de: 5 pl'cial"1J!!jo'emari : 2 (ichil.2. se sliire peste ].od'd ehlurl 'Cl'oc" d. 3 ochiur] de ]an~ penn'U. Iii Sff I.doiU1i cele lantul *~ 'R.nilla t1ndul eu 3 (lciliuri de ].. ** ~ ~ - - - - - --------~-- - ---~--- . cite 1 PIClioruli marein t~rmatoafigle . sec ~are peste 1 picio1'U1l * *nOl *' ~~i t~jnarindul ~'I'.nat'i din ri:~dul pre.at lan ~ul1!:ri.lJ'l'~pe:ntru jn~oar:cru:e.~i.I'.~~ IIi aHe S pjcioru~e pc.on1ll1i1 mad: in beida de 3 ochiud de' Iall\se cro~eteaJ<::i 3.ri rU!Jul urmiit.rUe :2--5. 5 ocl1.chiuri din ]an~l de bad. ].cliotU!i din ii!.ll'Julli"iioa. 1'~1 picionu.i .or-ulji :maJ'oe cr<CIiiete:t peste pad.1. ~l'I'wamete. ..l!iulml:c p'e care 3.e~a:dl! 3 pleio..tl"i de * dndul ell 1 pki(Jt'u~. :Ia~j Jl p1~ =-11.io<ll!l'E! ernse ~~Blii!.- . Ido:mp1t!itar~!imode- in ulu= de 10111'\ ii. 2 ocbiuri de Iant. Se I~peta dlilldurUe. mare : In. 1 p1ci:io.t.l J. 1~ ~l se te'frmnarlndu 1 3 u.ri lJnite ..!J!.d. 3 pdutu:l c.e:l'e Ian] in/arC! de lan~.tor: se' irlcrlJc~lWIza 2: . sa sart~ pe:>t.en 6e t I'Ijm~r'LIF/!~I..od>[w Utm~Wt.P(~>t.J:OTll'l'ul mar~a:n.~peU'i ~nlt. ochiul. ~IHll{! : . pidQfU~ul mare brlda de .uelc 2: [3 :$i 11 n')!.lerio'[: cite 1.1ori.se s&l'e peste' 2: och illri: S~ cr<l·~e'l:ea~il][ piciQru:.. 2.

te Jl p:icio:rulli mara tn ul11l!llel~ 11 pleiorllle' mad ale rindulul p.an\ iSle e~'CJI. ]:)1'.'e peste 5 oC:hiud din lantul diE! bazj .ii.an~ penU'u.ed.'&le .Se r-. 1 pidilru!j:mail~~ in lantul de Jl1:<Il'gine' !it eu *.C"~re.R.e~ncrtl1~ clljieaz& :2 pido!l''Ili~e mad.3. c.S!lI. de lant: 51.:: Se tncru'c~eazii 2pido:rulfe mad astfel .lin ill do'ilea ol:jbi deo 1m:1~ din m d~rl'ul p(1!.ci tm l. cite' I pidoN§ mare in ultlmele .i ntoarce Cl·Ci~t!t<li In prim. t[ndul cu ].In prim.'marl .lj. K.n'~pentr'l:l bl.~ cu 1 Qcl1.eio.c~O'~u~e mll:l'i. .!.~japQi ~ ~ntQru:'ce mare'le :3 'picw:r. cite 1 pici(lru~ mare:!:Il lI.~ea~~ cUe 1 .peste: :2: piclo:ru§em.mal'e' in .toarcffi"l!. 4 pcl+i:u[I:'iaJie .l:rupu] iJle i'p:tcio..:l piew-.al'l€'*.ea plciorul/I rule din roJie a ale I'I:ndu]. 2-7 * *. 1ant pen. se .~~oeden~ se Oi'O~eteaza: Cit€: Jl 'PilJC10rU~ nue.'e" Uml pentru [ntoarc~re. dl. '1 Pkioro" mare ~. .grup'ul de '1 piclol'U~e marl din rl:ndul precedent jcite IpicioJ.eteaU ce:l de-all d!oUe.2 pi~ do(t'ulle mari din fmdul preceden.eior:u.:: Se Sillit'e' pillste * cela .epeti de la la .pido'ru~ .ud d. piciaru~ mic .m.se ~:peta rlndurlle de lia.k1. *. pes-te 3 piC]Ol'iUilie!' marl.f. .:u4 ociliuri se Icro!j.D.IlIjE!' ma:rl ~@ * sa.pldm. 1 p.ma~o:r ~l oelli de Jant.l~u.u:ea Plod~~ * aciD. precednt.l'~ !tine ~i eu 1 Oen] de . 3 echlurl de lan. astfel: se ..u:d d~ lan:~'pentru intQill'~ cl2re.oclUm-j 'dJe lan~ dJn dndul.ioi()ru'~ mare.jO<l. rindul ell 1 picl()!t~ mare In.1 se CIQ$.de . prlm~ 3 plcill'U~~ ~rl dln m tibdul ~~oedent ~ 3 ochiuri de Ian i. ~. de ba~lli.U!i~ lr.e ma:rf.tl. m~e :ill unDi\w~n!le' 4.o:ru!.1:lil"] de lar.e· maiil"'l din .rucilliate din l"i.iclor~. . 1 !. d~' :3 OCru. 3: ocl. pii.ol"1!l~e mad.ud de .ru~e mad ~i u'11llAtoarele .d. to btida deS: ochiuri de laiil'~ Se' 1Il!p~ti.mic in ]:11marrgi. 1 'Oc:hl de lant. fn 'ocl:liul .~ I"" la ~l se te:rminA ril:?-dul cu cl. :'12 sam-E! '.ic~om!j mare in.ulwm * lttnl' ~ Ip. din r~n.. cite 1 pidoru:!iI mare in u:rmatoa:OOl.-]f.te :2 pi.i ].re· peste 2pi. toO'arrele :2 pkiOl"u:!jie marl..ru.e. rU!i ]Dacre.~nt e cl'Oljiet~ s 1 piidi.. 4. Mo delul '92. :2:: Se CfirnjlElt.u::li]a$il g:rup.d de baza iSE!" [\e:p~ Ie se te~ilni!J rlndul cu.u!ie marl din. :+: se sara peste in.dte 1 piiCiorl1!j. 1 p~clotu!i mic: se g:rupea~a '7 pldorlJ:~-emad in hrMa. R.epeta. Ser~peti . 'i p.nii.de la la :rr'[ se termini :dtldlill.ului pr-ecedent.C in p~nultimluJl p. multiplu de 9 ochiu:ri de lant pl~ts 7 ochi. TntoaI'. 3.t~ 1 piCJiOf'!Jlj mare In ulT.ui1.~ * * '* * *.ul :mlf.toa:-roere.ciaro~' mm:~ illit 9cel:a~i grup it. Ipi~iQru~ mar-Ii!: in all do:il.c:bil .mic dj.l'"fil'lrte' SEl eroseteaia.U'miU:aarr~l~ 2' 'pi-.liiu:rl de l~~:.cere.tr"un. 5.I$ul mare mmi1tor.mi..7'1 "n- * 3 ochiuri rnmi:: In Ilc]]iul d!~ Ianl dlntl'e ult[m~l~ . p.le:edent s~ c.~i apoise' . 1: 1 pkiocUi mare in at cincilea' m::hj.de l."U1j! mie murmal"' * .at dini't'e Cl'Ofieta In: :prlmul '(lobi d'~ lan~ din rlndul p:1"e.nt~ :2 'grupe'(Jig' 7 pidoFl. oeh [ur[ d.:: Jn patiomlltil mare d.icioru~. r1:ildIJiJ.re~dent :Ii'l C1J. . eu 1 piClOI'U!i mle in ']<I.' are !j.~eteaz1t un lant (rin~)1 d.lantub. eu :3: loclliuri de l<m~ pen]<1 de * * '~ *' *.eba. ** cl. '1llI!iulmic de ll1a.:Ienl de Ia1ltt. . '6 ~ 1 Jlkiot'U~ role $]].'n.e bali '.t'siine .~~ Snpidol':iI. D.ndu[ pre~dent: lpiclofU:!i.pici_.4.ne ~i CU.' p.lli~toatele2 cclliud' de 'lDIl t.-l de lan. Se repliil-ta de la Ia *l1ise ti!:!'rmi:nl dndul eu 1 picicu'Urf mare.ic: peSte' brida de 5 od'li. s~rind peste '~pjdorUlJe cHn rlndul precooe-nt.1U"l cUn.e Se repeta. '~ :p~I'I.ii se fermmii rlhdu]. 'cioru.Sffi'\~p~t'e 1 piclo!l"U~.2: piciotu~e ma:ii inc. tru [ntoar. all n:~ilea.i de l~Ult pen'tru ~iiOial'oe~e. (".1. i:1 ci(m~~ man :in al doi1eB. 1 pidofUll m.2. d. 'i oclU.aza' -titre 1 p. de 1<1. II" 3: i .·U~l:Dlnne u~ mator:' 'och! de: Iant : se' sa<re . 100M de larnt : 1 pjtllof'U~ mtrre in :piciot'i.ii ]eje:r~ din. . Se' CNl.a7.'! saTe pe-s. '1 picl.rjot se t'e·t'mm.~ nia.~do:[u~ mEld in lillltul de ma.ro~ete.o~~ mle In kntul de- cedent ~. ge r..tru eOnlple1.'cere.d'e 18 la *lI'i ~e 'termini rindul en 1 ·piCWiJ!'llI$Wi.I'l.oa!i.ui precedent . cu : 1.]. 2 prc. de m.lan~pentl'u 2 p:icio['u!i'ei :mati .iciQru~: mad :t.a 1 pjJd'oru~ m:""~.ltV9 -mare: illi. ptda'I''Uljiman: In pido:ruiu1 1I..picio. .a. R.se faO! :1 pickn1l~ ~ m. 1 * '* lului.u. R .n.Ollli . .ar:sine * *. :mi'c in picioru~!Jl mal'\'! ur:miHor Se rep~ta de Ia Ia !..t.:+: la \11 se mrm.tru in.l eeht de l!:1n un.t: 1 piClloN!. 1 oehI de Iant: m 60 .I'~tll: maeih!' gine ~i cu -t.Cltl"lLI!i mare din ~f1upul de 7' piodo:rtl!j:emarl ail rind.pi'clOl11~e <IIc :rindu]uJ. plcio:l'lJljiu] mare de m~rgfne dint:lndul. *5 ochluri d{!lan~.i!ijl m~e.I1eteazi 1 pi.3: ochlmI de loo.l m.3 oclti.lrl lantilil d.

. p1u:s ~: od-tlur.ellt. din eta :in .mJ!gce. lah. *' Lpieeu .!i1 ptciol"l1~ millre. ell .aza11PlC10FU!i uue mtI~odlucrnd -crolleia .ele 2 piciof'lllle .ste p~clo~e m~d mode- "a.but\.e ..t Se lI'ep. r]lr.de ]a_~ ~.emt Be repl1!t~ dp. '{ prclol'ulje mar].m"e Se npetii d'e! Ia la tie re~n. hrida. in orilia dlntra ehlie 2 piidoI"~e mmi_ se .~~ '* *' peste . de' :2 oChlud de lallt.1. doam " dentin Jantu1 din r~nduJ! 3. Se. JSf: ID. cite 1 pidm'Y~.etea~a.inAu! cU cite 1 pi.pe. m1toa:r-cere.. i i !iI~ termlnlril1dul 'lit.ndru.eu 30chhJ.la.ilurma..nUll'e. pe$t~ Jl :picou j.in_1~fi~]_ de i_»~tg~l1e~l.~doru!ii Dl8t-e in pid()'11l~uj de 5 ael1iud de la!l~..*.1LI...t.cUe 1 p.:)ro.h ].ehlul"i::' bm).CUt :2 plctoJ:'1lJ~e marl 'in J. I.mID'c Se lrep.ud de' lll!n~ se aroftetgazA cite j pk1Q..hhu:1L lan\ pentru e de inwarcer.iJare. Ul'n:').r.cro~.le. mare.. 2 ochhtri de ]ant: se sarepestL! 3 p1cio~iie mari ~ in.\I 'Ci'c.ein al doiiJea pkioru!f dln rin.ilftul de ba.2 1 j:licl:atll!ji nlic ~ in !>~ ero!j~tea~a ur:mitoa!l". :0. rt.r.. ~ 10 al doi1~ p. * * Ba'i'~ peste . p~ciartt~l.'l de ]an~..a~. G: S.2 oclli de ]ant.Iii peste 3 p:ido:ru~e marl din giupul de '1 picicn"lllIe mar~ .dhli.'I.tru in:toa:rooJlle.hiul'i de lantpl!nttu mioar-oore. * ~~ leje.zi cite ].ewad dt:e I p. oSe I'\l!p~ta ri:mlll.duI :pIe~ ccd. eu ::I oc.Ite 1 .or::hi are In Jchhl!l1 "I:epli!~ :Q.te 1 p~cim'G!j! mare !j<tpest@ bdda de 1 orlll. 4 och:iu.~lll de bazi.~ die.t:i. pi. I!induli pr~d!?:n. mare in u:rmato. t. 7: 1 pre~st(! *.etea7.oru!j! .[ l"W de -cite to.icloiUq2 ale 11:nd'1IJluiprecedent .wetea.aza.oeta de ]3.i de la_n. rUIj d:in 1'u'I!dulpreoedent $Ie i.1 1l1irm~t(J~le' 4plclo~~ mari ::. 1a ~:i S!(~ teTmina l'ill.e'bau lej'e'r~ . picl.ql!hluri din.mairgin~a] rtndului :p:rececien-t:.ut'l de lant lit 1 pic:io~ mare: 2 ocbi:ud d4l!lant-ise sa:re 11.ul cu lrgin:e R..~ If!. 1 pldoi7u~ ma~e ~nJaint1U'] .: Se cJ"o1iet~a.!j!~ ell .2 oclrlurl de.a de . sa!l'e p~t:{l' ::I .d\ru . Ss: N-o§.prul dint['le'cele 2! picioru~e ~ 1 . 'II. 4:.. Jl eehi de·l. ~e le. piclo- *. In.a d.rmlini F'iridul GtI 1 piciorJJ~ MliIJ1'e til la:n\111 d~ margine !iii.~.p.e'.j cite i piciol'llJ!.~~.dul eu l ~icim:ll!} hmt a M_. :0:. R.11. Ro_3: . 2 odtiuri de lant.ciOl"UJ. 1 plbCiU de 3: ocliiu:ri.aza 1 pio1ii1l'U~ mare.:!l:r.ciQl"u~e me aoel11Ji~i t111P ~i.~nd) d. eu * '* * * *' * *.S1Elcr~.ph:iQ!I'U~ m.' de' la 1~ ~r Sie tennina: ·r1n.tolr S1!: C'l'O§e!t. le . al patrulea: piCiJolfU!j!Olil grtJpului S/e cro.cilIJl .e marl..de lent:.illli. che :ll pic:l~. 1 piciO'fU!j! mare.k!ior'Ul~fil.:.'mal:.ocbjul'i din ).cioI'u1} mall'e in urmil!. c~ '1 ot!b]~n.. '5! Be· Cll'a~iE!te.de '~ urmit .i ~e l~n$.p~te lou¢ul din.n:~_pentl!'~ :Ui ~omcm'~.1' mm:i2: in .ruie mati in 'rinduJ prsee.t . Il~. R~ .l.clorlW mare in ul ti:mel.3 o.2 piciu:ru!j€ ~icu 3 oc.e' ..t *. m~ein piiciaru(iul U~1fiUot:. p~te peste * pldol'l. eu !cite *.uri .e·ta. cljntir:"1Jll'l! multiplu de HI Oclll11d de lant.e .ste 1 p'iciol:'l14 mate. de ba:z!l. lar. piicinTWjie!' e -riitdu~ui. * le lant 'l'~ ILri penp~eiQdln Ipicio-ru~ mare in ultime1e 4: :p.i de lim.iciol"1.e .!l'i . piciol'U1j mare' 2 Ic:cniul"i de 181nt.Ife marl inbdd. 1 plc:iol.~team ~p.em: clte 1 picioru!$IllD!l! -in ult1m. 1a S!f. clte 1 ~zclo~. .i *.3 . Be . In urmllwarele2 n * se sare pe.~z& c~t!!J1 pjciO\ni~..teOOll!zi 1 picio- *.tpen. 2: ]lici. ff_peU rindu:rile 2'-7.l' temtlni" t'mdul au.dtQa:rele' 3 ocbl. oC:hiur~ d€! !an~.Otrfllj mare to. la *111 se ~lr.o. se sfU'e pest-e 3 .:i:. ~:1 1.f.1Un:llele 2 odl:liu:ri l11~e~ !mt\ ~i.. cite it pkiol!'ulj! mare f..ilIn lill1~ {r]nd)~le ba-zi lEljer. 4 ale 1:iJ:IIQul~ip'l'!l:ceo'ent)' Se repeta ~dle'_l~ ]:a urHi<1toar. ]."-un ~uJi.hitu-. '1.kiQrll~ mare' 'tn p.phl dJe 10 oc.c~..1lji Uc . * * * .k:lo:l"u~emarffi ale rlndulul preeeden t !iii co 3 oc::hiuride. II..dle'. rlllle marl din 'l':i!1du1 prec~de~:~_. 2. in mmatoare1e 3. se~i1i!'l:mia'JJa.ant l' ptciorw. 5. m UUi_Dliele 2p. se c:ro~eam dtel:p:idol:u~ i:t.pi. 1 plcl«ru~. pentl'tl C'om:p:~etawM modl!lulu~.!lrt Ipi~ rn~J'i1. R. :I pid.i<I::iO- nul * :2 pr~QMent se cl'O~eteaz1l.dillll:ant: Sf! sara peijte bfM.ode1ul '99 Sec\!'~eteaM un Ian] (!t.hiuri de laIl:~ pentrrll i::n:tn(l~eF@. client i' 5 o..kldu1 prededent sa crO-~ef?~~& 1 piclI011"11l~ma!re.Liul u.3 ~w.: 1 piC}. ~ pr.r.Oare]e 4 ptcioro~e mid Se 1iIepeta deJa la se tt.i:cio.\tQarele 3: ptci.ltile 2-5.o'l'U~e din. p.ciol1l~ 'l'mil'la ~ laul" ~i em mare.l ar.a-rd~ 3 pic~(ltUlle mad din rlndUl precedent Se' re-petii de 101.2' ochiud delru:l\ !ii' pe.pen~. (i.CJQl: mJit~ tn laJitu! de mal"giul2 "Iii eu _I) ochiur.~: In BI~ dQUe<3pldGru~ mue dm :r. !Dare ill u. 'in..: In al doUea p[doru!j: din rlns..e~d~nt se '..}re:1:e .lidul prece(i. :2 pic:iiOTu~e mati in urmiitoal'ele :2 piciorll:lle mart S~ l'~peti dE! 101 Ia ~i se ter-minll rljnliul .cb~ur~.l!t db1 rindul preeeo.e :repe'l.an~!Jl de margine ljiieu 3 oc-.!ant.. in ochiu{ urmatQr se C('O:iete.. 1 piclo}1l. ** .'~nt ~ :2 oclliuri de ]an\: si€! Sa'l'e peste *- * *. lant pEmtrll i:nt9a:n::el'e. plus I . .Ol'll.mitor.a rindul ClUJ cl'te Ip:id. s~ l"ep~t?i de La Ia $1 se ternun1i rtndw ell 1 pi.ine ~~.ttri de. 512 cro~e~eul . mal€!. ~ ocllillJri .t. .lil p:ic]..~l::tbullr:cere. * Se cro.o'Iu.l mare . R.ie:s. 1 plm dot'"Ui m~ll\!:sub ]anti~.~1e. ~are In p'JClonJ~e marl'l (d.em. m~1"e..ri .Ql!'u!j!e. 2 '~hi.OI!! clll~jLe<a' oC'hi din :]antu!. pic~Ol"~.l"i de lan~ pen ku .I:~ we.C1:l cite 1 picio:r~ mare in u.lin"Uirmiitoarcle3plcior~e run.Be cro~et~~ii ill piciO'': I'U!ji mar!r.S.de laut pentru fnt()~re.3 oehimd ."U$mare: * *..ea2.. Se' eiof'ull'l:' :li. plus 61 .de :marg..hi. * *' :~[ *. de ~atIl~ pentru mt()arc~'.de' Ian\.in 4:. 1 picou de 3 aJ· ~ 'ri de lant ~ :!ie' s'a_re j:. ill.

.1 oel:wi die liilln~peul'1'u .iil~a~i a1t:l'eiJIe~.picilJl'!l1!l'mic :In hElda de 3 ~. ~a1:'ie' iu t!Ji].~ul de~za: ei.lll! 5 p:ieio.".ri din.nJ.lI'e@T'e. o~ 301::1d.l. oc. 6': Ipldorll~ mic 11'1 brhla d~ 30cbiud de ]ant. Sie !1ia['l~ p~ie3 gch~u!~ clJ. S~ ClO!letea~~· J p.ro~et(.!.iO. mal:]. *!l picial'Ul1~·.are pette pi~1oriU!iu].roefe.e .:m:are bJi 1i. mare ~i~'I':I 'ooojul d.1I. * '* * * cro~lleaz.lSoi!S.antP~:rutr41' lntoa'['·cero.1IJ~mlllool['s..duJ.e 3' Qchimi de lan. se sara *" '* 5jl.~ 101 1:£1.f. .'1 de ]ru:v.U'rt de ].~l~n~ul!.. ~e6.n. lpiciQtur.!.i:l11'1 ('ite: ]ant!li pe spa~le ]l.e).e· c~O!jieitea:za.~.bu intp.>Qh~i!Jjdde l<l[lij.1lu:':i~e _JJtiJin~. S.cro~e!teazA pe fatll luerului '1 p]cioru'~(I!' mid.]Jlati :in brida de 3 ocl. !j:i. l.u~ 1:il~~C-+e.~et(l1ld ] picior.i!pi~ c.a 1 :pidol'-!.i. S. l<l.sli1! 'iJt..e 11 . [~nit ~r1 picim'~ .!?iOa:W·t 3 oeJ:u. d~ la . in :piJcioru~1[d :h'ltQa.€ ]1 :pldw. p~doru~ ale dnihduipre~eli:lt!I]i. ]:a1!Jl.ochiuri de l!'lJlt.l~.a:l''induJ cu.Ql't!~.1Il(j]e b~~.l.1i un lan\ (rind').'~· 9 {lohiud de 19nt .51 pidoI:u~1!' ocJiiuri de lan~~ !iii 1 pldo:r~ mtc Sn !'t!·p~UI.t.i lu'tD~tor.ciUl FecOOe]~t ~oop~tade lia til! ~ise term ina tind.n.. rna.JCl.kiOF:U:~~ ma'rl In lant.. ..hi~ ~e ei('~ ~ete.U:'n1IitlrrrrI11 oc.. urmito~fe].'i de iaTht.:Iuliet! h1J p:dmulp'ici.'-' ~eazii [ pfficio:r!:i~.e ~aFJr"1. . pic~m:'u!i mare in . de lani .kl'ru~ml1llte ii1!. de lao 1'a !ill ~e1iel·-n'llirr.S gc::lliuti clJe.se: :S~Fe peste 2 oclliiUri.o!lete~~ii 1 pk:j.F. 3.o.plrulrJru. ae. In piclo'l1l.u.:wi ill brlda d.de!lt: p .l.hiul'i.l.maw~~ele 5 pi..·.3 Ocltim'iale !arn~ruUii de 'o~za llii cu. ocllimi de]ru:!.S ochiu:rii dlf!.dJUib.l. l~l]~ p~tru :i:nt"(')~.i1oor se m. ::I: S~~o!JL"!II:. rant peo.I.oo2:ici~e 1 :I.c~'Ort!:\j!e mari dllllli]m. *' mlc !iiIL1>e~io. op_l1i:u.~ mare: !5 oO']). I) ~ . 'l.]1~ic. ** *. Be c:ro~e~B~d1 e:i:t.are pes. 1 p~. debi!l:z:ii lejei!'~ din.az.to:l" 51:! rr.]~ diucele 3.l· R.~pen. 1 pidol"iIJ:~~m]c i..d~· . :l: IpiciO'1'1l:I~ .1.. larn~ j ~e satl"@ pes.mlic in s pkjoru. pate 3 pkwFtl)~e m~~' in pici. a '1!)C11ll1Jl.~ cro.R. * * ** "*:3 s: m!U'li in ulitimel~ ':3.u.. :il1l piciorUI'.epet1i.ti:ur~.U!.ld din. de [ant.ne It :.lirmU1I:3 1".a m·.~d. ·ctl~ ! picI(JI['u!f .'l.kla tltmiitoOllre! d.iPletaMI1I· maile- R.g.Id\o1!l'ilG 2'_'7.ul rale se Cl!'o~eteaza 1:p.maTi: * .n (1ch:i1.io in u:rmi1toOl'f(1!.Hf rule.s. ()!chi:. i~ce.!ppte. ~i seoormina_ 11ndul cu. mle deriHii.. din ']<m\u] d~ -ba~il: ].kl("l1~ej' .~~ 1.S 4 ochlu:ri de: ]a. h!JI':Jj~ul e bas~a . de lan~pen. S~ ~pet:i de ia ·l<l.e .:t.l.wL1 il'l t{lallC~..u.l~ lului.O. in...li..01] 1 .lil!ui IdI.)llck'll'~ . IpiclQrut mie i~n gclll~l ~1ttorr :t.e 5" piC:tW'u~e m~ri Ipiciu:ru!l m)Cin blc. pkio:ru~ .l-ale:rmdulu]PNceci'E:!:rut S~ l'ep~l:".lf-m.l delan.cbillr~ de 1.ma:t·tl.grU~111 mic.tru.lJ:l'L mtdtiplu d.c:i..cio:rll~e .miil~ oom:e<j ciite 1 pic~.P1C1!W·Ui'il nne m p..!~.mic .l'el~s~e3 oc.ma. la tnargin.ma:ri cUmJ: riflJdul proo~de:nt (al cllo.1.t $i eu ]l:iicl:Ii d.:!l:ro~toar~le5p:i.\ pen tru COlQJ"J. mihh.l.3 ochh:rl'i d. ]a1l'l~1.roen. piiciof.rIJ:~~!m:ad ~ . B.k:ioI''lJiijmtcl lan.n.-'il de.b.-ell ~i'LI:r~ ~~nt ~.rn.l:~ $.a.IJl eu 1 OChl aluneeat. * :!I'!am:l .9i~2 pest~3 p:idoru~e mi·ci BE 'repet:i d.ar:gine. de mal!'.' lP]dOl.e 3 locl::rfulll"i d~ lan~. '~n pidOiro~. 1IJ:rm1i.uri de]<ln~.te ].oChi:u1 tll!f. 3. ~e :safe pesl'e 2' l[)clii.te :1 picloil'tIJ. 3 'OOhiiUl.ul den"liar~ gi:ne "¥l C!ll :3: ocl:dud.1. .lea o~h[ liHn.te.w 1: pit:.l'to:r" 3 Ocltillr. '[n.n:a:~.~ de ]plif. eu '.JJ rule: de m~fgl.aia. u1'.e!iliLi.'.!ant ~t l se * die R.l maea in plJ(.~li '* *.:te 3 1P. u-blo:u1!pl'eooc'i:en:t. :ttite 1 picloJu.ine ~1 en 4.mte In.' 2.o~!I'~W~~.! laut p~~::rtItU 'in:toa~ce~.~ Iii.iuJci. Se r-.pletm'ea.oi!1.:+=.ru~· rtl~C ·lllbrid.al .:I~u] ur. ae S a.ti.~'.i. oehl de ]p~d!o:r~ * Ie.I:1i. b~zii ~ ~11 ()~hbJi] ·1.I'E! peste lpi!(!ioru~ *.&[ 1 pido:-ru~ mi~.iciOfI1~ mle.e CflO~(.Qcniuri de laut .~ mill)ei i.5< ocliiutl aill. dnd:lli c!~ 3 . ~. plus.d1l]l eu Jl .]!ie *. 1 .mat~~~'~I~ 3' ochim'j d :se C1'()lle~ea21i cUe iL piciot'l.d .ci.seter:mll1!~ rlJldul I(!U d.e :bnl :urm1iro·i' se O\tl~~~i!~a 2 pi.ta :r~:n. ne~l en 3 ochiu'ti ·de.OIrlL]!J :rrli¢J.cioru~ mie ill pklarulil. R. d:~e!lL piici:~ rU:€imare i!~ lu.poii In lbrl{:1.e 18n~.n :2 pldolL'u~ . se s~~e peste· 2 cch~W'il dil'l! lenl~l]K d!2 ba~. ~~ r~~p~t. in Uiti!!1:'le]c3 1OIcioll'1. '1 oehluei 'd:~ [an~ pentrllcom. ~icu.iur. oem l~e ]an. med:~uh.~ se mle. mare in <11 dncllea ocb.1rrnatO'r .ctl! en ::I p:~GlOrl.lLr. 3 'ocltliul'i de tant·. ".p.1il la'rnltul dl2:. pic1ol'u:!iiul tnk dem.hi1!.e mad mln. :mit . Se·~p(j!·ta de Is *!ii sett~ln.·l:'l:I'.id.~ se-sste peste 1 pio. ~i cu :I.. j.g.·. si2: cl~eteaz. de lant: .orn~rl:iLic ~30.t.m~e in U1"mat:o~w:e[e .ri 'h~·.~' a] l':~:i.lm.'ulul.~n.\d Into d.oil:'u_~eml. 1 . 1 pic.n:i.U. ochiul'i de l!int. ] :pk1i~iI:'fIJ~ mtc l. Se !!i. la fell in ii. se ~nchjde]ant.uli .n.3 ochl.mare' .

. tn bdda de:ot ocltlu:r:i de ·Utnt cl~ntre eele .nf ~i$ cio.il' 1"1000::il.e.idm-u~e. pli. €'at lB.l~ :mal"i.e :2: pic1o:ru.ftQ.h"ltom'ce-re.se baza: [~ Qch$ul u.m:0I.gil: ilul C:'U pentrl"ll .ou sub c.ll.1!i'e[e gFupal:e ~ :3: oc)li. 3. laIT~111 de maegine ~:icu3 o~hl1!1rli. 'C " i118 r-ifld ~~tr:u I p~!:!lOl'U!.me. * Mod.~ inpiclo'~iUil *ic tli.re *.'le cUnri'nclliIJi . ::l ma_r. _.i.. ~ l[liicioru~ .IC .ea~ ip[d.€! ].rh~du]: ~re'~e: } ~~J1t.i:ol de lOIn" dintre' Od1i[W (le ].'~ilwbf'id!~ de ]an.milll'e 111 pi"C.~1·p:icl!OM:l!i.l ..b}jpi. :in c:rlda:' de pas~e[ p~cjlorll~ mat'f.' 's .:11'1 brida UiFmi'to. termtna till~hil eu 3 . ri!'lidul lrrecedientj 1.'n 'lea:ilil. . rllcrfi mi~ idor. ~le' 2: p~. i pic:i~I'U!i mai!!e i!'Uc ]~tul de m. de gibe ~I O!lJi 3 mi~:)~ud ijl:e la.)fuI . 2.lune..dll1l1tl .3JWl"~e.ral'{'! pl?sle 3PlClO~U:t€ mlc.n.wchjde i~ll£~u1 eu 1 ochia.. mi.du] (lU. ocltitil'.lOFIl~ ]p.n. 3 :acllltl!~i dI~'lan~. d11"lh~ntul de baM: 5 Qc~'d. de' 'lan~ ~:i Ip:jdol'u~ m!JTei.2 plu::> \1 ~cll]uri de lan~ pcinb:u ~e ~F-~.2' picl.pi~iorU:l. 96 j~i:"~ d'mbr'loull 'multip:llu de ].'.~.id(l![t!~ :[ll brid.: 5e sa:re p~te P~C]O'].~ J~. mare $e repelii de 101.lall~..' '* m a.[n ooh141 mi!thiit(lF 'se: il!l'01~deia.ai~Q~re. btida utm.2: :piieiorl. di..lI.<t1"cern.icu 3 oclliw:i. . rJel'lLt'l.l[ 1 ~l:clOi~' ma'IJe oSe 1:'epe~ de ]. . ida de ~iOl~ e:l'mlna. ochhtl". 111:r:m~tQ.t ~'indu:lul pr'~lm. lLoclli d~ lru:tt !j-i 1 pic. lilav!?! 3: odll. C~A. dintre f:e1e2piciol'!J!iE!m8]'j_ d~' la:n~ ** .8.~:n ~i'h!~a ¢liE! lav"~ nude !'Ie Cil70~~ Le~~~. Se tepeHir:indllIU. li!'! ~l se~~ilJii:rIndu~.e<l0i 1 Pl~l. f oelli dre]anJ. *' Se'r€:p~l.t: 1 :riik:iQA'u~. n. eU 2P'.ul de [an~ ('d.t~i * 1 :pido~iI. .in. ~l~ 1ant.~ma.e pes~e 4 pi- * '* lllc.1J1 PJCi!oru~ se '0['10!j.tll'UIii m..!j-ul clem<lit:gil1l.i. 1 pi'Clo:ru!j:mare.e: din. 1 pi.g["Il~l?ruu~ se illl"li'ii.lre· *' o@tud OJ! l~n~" con:q:ikltai:e. ~J~o:ru.e~aza l-a l-el iL pici{Jru~ m. 2: picio:ru~em:ad ~Iilbr!d:a de :{ O!chiu'j1 pie Fant Iltm~t.~.l ~. (icJiiul'.3 l ].t1ill de b!i:zi'i .ant..it.cio~u:!l~ ma'1..C::]8Fu!jul ur:maw!l:' se 'Cl'IOIliliit~lIa: 1 pickI11l~IITIla:['e. *. pkiol'U.itm'e ce]. . sub· ocbi.oi.U~ oe ~. eden.arll'tdhwtre ].oclriuri de :]i<l1n\i~e ~af.~] 1 pl(lfgru~ maFe . ]l]Qj(liriJ~eri1la.uri de l..1. oclIind d~ lan:~pen. u.. *b ~i se tern1ina r1.$.I.11 ~i :§'1'2:.zii 11~~.diO~emad.'.e I)il:ad in lantul d.§m.!iri :2 P1mat'i .~enl.i1I'liit dmb:e ul'mi\to~u:e]e B piOio. ~i~ P~¢I!or~~~u.~i:I'1 'w~rg~7 ul ~ .toa'l"OGftfl.mltor ~ I p~e'ieru§ -mate ~ln brida urm.hiuri i9:e l~n~ ~ s!:! Js:a~~$~~ 4 :p:~~~ol\'u~~m~['i ~i d.celle·3)~ se i ' coo~. J ~~ 'H'l'are.aJi.S. ]a Sie t~r:minii. 101li !Ii.Gnlili mi-c: <i. . ].2 ().se :repeti ds b.I[l!i'I-rgl:tle ~. 519-S<l:["Il!peste2 :plJdor!. oc:bi de 1mt.la *18 _.til p~cio:ru!ii !iin .cilfrU(ie ll~. iJ: pidm:'I]~~mad Ib]nlte •.1 111 pl.to~:ce-l"~+ K.a.'1'1 pkiQ:ru~ mare ill): ph"lO:r'irH:lUl p~e:ceden. e bn~ ]~El~ .~ tt:iOri1% .fU$f'! - .etea~€i un ]:al1:~ I(>t. . lnea.mar. pl-i·~ m dtl'r...n. " ~peli. l~n\tu] de :ma~ine ~t en 3.zil ].a:.Ol:'ll§ml~'~ . s:u.l.:! !'j].e marilllm~:e.i d:~ la_Xlf'". ~. *" *"..e dGr.fIJe~i 'ell ~. " . ate i~ urmatQare~2'.ucnllui.U 2: pl.lan.p!:nt.. eu .\t!.clom~.r:l cUn ~l][ pi.ad urJiUe: . . 1.1luri de ]ant di_ntw~' picioi.ant. p~ck(rlJ~mau' S~ l'i~'l'leta de la.ornie mati in.I.a. (l'tifJ~.:..h:ll. ]:lklor~m ic[l:'!.t.. 1 picl. .l:piciOf'U~e mi.tl'lfa cele2 p. J.da "!. 2' oel. m>l].i.trgi:ne ('l~ iall\' 4 ('ia[·~w mlc.argine il.~ *" 2 ~cil:iuI'i de lant. pidof.:in u'l"mia p~st~ cj0m~e (in prim.f'm.::g.. octlh: in brldSl ~.p.~iJJ~ mil]. de ba~a le-.io:ru~. se sara pes.3 ochlu:ri dJ~ lan~.tiru~1i.Q~n!.!irde la'l'l~' ~] ~.hh:fl ell 3 o dlluri d'E!. ~.d(lf~ ma. t: tJIl:~~:' plciol"l!~ m<li~ in I ric I. 4:: 1 lOicioru!Ii mare tn pi.~e:azi 11.~I-e~ *. de . hi hridOl [a!i"l~u~ul~ ~~'o:rotl~tel'llzi pe :I:. ~B•.~i d.l mn aeel~. .) od.nq1cc¥-n.hLi *' se.e~ t~rnli~. ochi iie la:nt' ~i ].in.u~~ mad.C].i:ise cr~l. R..i de ]an~ ~j.e pe~t~ 1 pi. teaza._~'. ~e ia:r.: In prCllOif1l~Ul! demflrgloe din 'dndul pre~d~nt ~c:! Cfoi'je't:eati Ip.'eal:!.R2.i Sill .indul 'c.~.r.1:\j!e: marl .. m'al'e t '..l~lnb:uin- * die!m:. B.d~ ~ant • ~~l.icl. * ~J ~c'hhll.ri in lalllrn ~e mfi.d. * in OIlFal!rl1~edi oo!w~ ~~ ].!.Lt:ri'Il~U[ ma)i)~ de mat!.S'e QI'()iiie~e\tl'fi 1 p:idon'1!Jj1i H1.I. * :t. .se ~e'P·~tii d~ 1a 1st iff( ~~ 1ie tOl[lliU.m.doro~ m~i'e :.nri de lan~'.b oclJ. :Si£l' s!:l:!. 'if'it(!it!~re.u .elilu]ut .iu:t'i d~lant s~cr.nJ'i mill"e oC'bJ de' 10mt c~e:t'!~ j• plc!iol'ul!t· m. • I '.3plcioI'u!iem:i~1 di~ fup(Jl de .i' . •• . 5 och:iu:ri diG1~b1~~i:5t\ fnW>3rcE! lU(.u~wi. p. '.oltetea~~ 1n :H~t:a)r:~:. 1.a:re Se.i~n oc.ll ~~~~a?1i .].G.e:bt!aza.h~: :'j. ti.id1tlt111~~ma.•iuli'].i de lan... C!cldur.lit P~'n1:i:1.n de ba.url de ~aJn\.2 plIc~le 3.c. sarli!' P$t~ sub oclttul dleliant aa ami OCidlWt aeJllul'l m::hh.~ ~~' '010- ] JP.'1. Ri. $Ie ~:er~ p~te 5 ochiur[ (l. "--'l. 1 pi' !1J:l.hd.j)e'-.. .~ 3 . cite :U p. piidO"ru~le m. :2 Pl- "1!lCU 3 OClnUl'l d:e. dll • jl B.1IJ1'1 ~U.1"f!: sub OCh.aI"C. iza le- eamo- .l:rn. iie l~n.a dnd!ul d~ .- - ---- - .ale l'ipd1!llul p['e{lM~.Q~ete. In.em:a.3 eel .. a.~] p!!si>e ..1ii.] 6 od:l:rnd de la:nt penwu intQal'-' Ci?le.de Jali'll penttu in- *~j *.l~or ss ~n~~l ~i ~.h. ..i~ ]~lf.klo~u~em~.te * *' *.11hd de lant lii.e1'..(:'kll1l:j).~e mar'i '!Ji~ ~o:ielea~!i 11.i g~]anrJ ~ So'!! sate mare :r1.ii de 1~ *' * 101 !iii se terminA * Q~ ]liciQl'1J!jiJ! m:arl.o.-ru ir. .~ i~ p~"IO!t:U~uli *3 bchi!J.ij):11~.0:: I. * pido.. gt1i:l:E! .are~ 1 oehl :!.I'g.tJ:. sub oa~.u. ol::hiurl de li!'int ~fibu I[n. S~ ~':1!:I~u].i!2: ~1 3.e ma.t: in Iln. 'cUe 1 ~iciQ..rl} S~ cro!iet.1j~ m. S~ "termllilla ].~gI'1.ris~ cr.iU. :rbrdul 1t:!J 1 pi.a1<1uerului l 1piciO'f'Uliemici.od"liuri de 19!rl~.J:"e ~ tCr.~pci ill loal'cer-e.1'ilriawe.1!l & Ii. 1 oehi d~la.ail:Cel"e.t.e· S~l'E! rm~HO"r ~.c:lornliu] de.] cu2.j. 1 pil:l:lorl].[nd) ~~n~ !1i: .]ant .Qw!ji mare. * tili!).i.iful pl(tlam~ m<fl"e ~ [I!JL btlda de it del~r!t '~e~f~€t~dJZ~ 1l p!i. .3 oohh.~_zi'i ~ mi.~¢I~ lpidor.e.i ~o.5-e..e~1.'I.l~ I pidQl'u~ mal"e.w:gi:nJll a] rIm:JulUli pr~ C2!IDent~[ .litea:~a.. d.nt. p~cl.ntJ:qJ. d~ tOil ].o.IiI'f.rf 1h btil~1:tl.e ~tl11' C !.~ lin .1 (:: l1h. "3 m::ibim. oc.!.]P ~t : .

e sar. in 1.icio':n. se sare peste :I ochlur! din lantui d. 1.El' Ole crQ~e'L\::aza· PLClot. pe dosuI lucFu]ui: db:! 1 p~c..rmiib:lr Sel:.LU]. de h~:tiI.rffi:l:ldul p:n::rede1ii'lt .el1t se Ict·~etea~i al'te 4 piciofll!'fe . I.-. 1 Odd. 3 oChiud de ]an~ pentm i!l'l\O-al"Cl'!l'e. * ii se te~nrl.e mfilr. 1 picioru. 'ijaptele61 oefu 'p~(ll(.ul d!e. se cr'()~ete:aza 1 piid!lr.ptat SiPle . :mare In ochiiU!l de [arci~ dill '1'O!ieta pe su b picl. Jl picloru~mal~ bl1i. se CJ:Qlieli~ 3: pici(l/l'u~e mad.. 1 picionl~ mari" Il:lclliu] 4> oehlud de laut penjb:'u' In:toarcel'~.uld.iOfUll mic in.ret.plcl.: s. sa sate pe. de 1.e milli". 1 oebi d'elant. din lan~ul de bazi.3 och1uri de l<l:nt peulTIll tntDarCel'Ie'.lanljul de ma. Se cf{l~e~azll un lam (dna) d~ ba:zi\t i~je:i!l.!§.. dinw'-'lI.~ rotc ill al do-Uea ochi din. nu.ant . ] cehi de !ant ~ S@ !lan'~ peste 1 oclll din ]an~.r "l'd .rgme !1~.11.e . R. llifig. 1 ochl de lent.eden..oChiu:r~. mare a1te2 picjolrll'ie leu :2 piciot'llf}e IC!U )':I.are ~ 1 pidoru!i margine dlnrmDduJ precedent.ele 2 pjclonl!~e llIEli:d j :1 oc. .a. rule 3 pici .l'.dwpr.!Je 2 ~ldi).1:1:milto:rw ochi se gMlpeaz. ** . Be Npeti.ele '( ochhxri Sl! 1'ep~tll.~ '*.:: . 4. l'. din..!un m. Mmjelul 98 . de' .5' Seor~eteazl Ipk1o:ru~ mare ill! ochiw de Ian di:11 . ** . de.cl. Sn ' toml pl.d. 1 'Ochl de bnt. . ICl.e<lza un laJ1t (rlncl) de' bazi t'"'mdul p. lant~l de baza.'ba.. j'.~R.B..li Cle Ia *..l.sarE! pe~te :h picim'tI:ilie t11a:l"i.or~em~ri.lalili~ 'UI'm~tml...tor .hiul"i de Jant p~fitl11..• plus Ii iJcWur'i de lafl:~ p~ntru oomplet~J['e'amildQ. de Ia ]a.nii· I'lIKJJ1JIU ~. de..e lant. de lan. die 1 I.zi.ormlil mare 1 oC:Wde laIl'~. oclli de lant: ! .esub picku"Ullul mare nrmitQl'..~. s~ crc~t. mmito'i1"(.eced. de a: oeh~ud. *. S pldonl!.2 :. lpit:.ti lPi!olliol":u~ w)!lxe S'1i! ~pfZra die la 101*'!j1 is!1i te'tml:na ri:ndul eu 2~i'e:i(lrn!fJ:! maa. Cl'(. *l mari '* Ia.F.maroe VU1 mru.. * ~1 ClJ. .E! motr'i: in .. in urmlibl!U'. * Se: 'repetit dndurj}e 2-:13.i~efte~li.]}i de .in_.mari: 1 p..t ~ c('~ctea~a ~.lliud din Jamul de 'ba.U.de :margin'e ~i cu. 1 pldoru~ mare ocbittl d.]a* .!. se .e marlin ~~n:!.e introduce Ilo'are].ti maire pil sub pi'cial'lllpil mare urmatoil'.U m.marl cl:i1riI id!ldu1 p~CC!dn.on11.re m..j cite 1 pl~iol'n~rne.p'ido:r~ mare s-ub piciorili~ul mare Urmii:llo. 1 Ji~doru~ marle.ln:t: se sa~e: ' . l.. d~ 101. l<mt .Ol:"U~. 3 . In Plc:101"W.[n ul'miUorul pic1oru~ mare din r:in. 'in mare unni1l1ot se Cfo!ieoteillza.ant. .ntuI *.:P~dor~e ni. ~. i clte 1 piCj.ld.ef. *' *.p~.'u.la:nt Se repet. 1.din r~j1dUl Pfe~ednt. * 1 ·oribi r: lW1!li.O!.m-gm ~ dln ~tir.I:rfil'itoarele 6 ochiu:ri R. .p!iciotu~€! mad.letii.2 pi~om~e marl.u!j:ul mare !lair sa ~rCt!jeteazi!i . 1 :pj. penbu in... le- R.i.e sal'.i..1lta:I"e:!ijl :3: OQbil1ll.' cIte 1 pilc'lol'uPji mare ~n uit'tfi.e2: plkioru~le IDMi i ! ru~ mare ochiul de lant unnil. de delWuJ.i~ ~oarele :2 J. S . Ipk:lot:tl. ..r.I se 'term. dn. oehlul U.!'"u~e .tl!i. se safe pesw.ul. i !:lobi de lOin. 4.f1tu1 de margine ~~ *~i '[n [a.t.-e toareeroe. intoaroel'~.o'L_ ~2 .dtlfij~ 2-5 • *.s:te 1 locbi din Ian- tn at.1n tnuttlJjillu de 11 Qcl'liUl'l de ).len:t l 11. 00 :stll~1l! ** *'..ind c:t:oije'ta 'in el). CO'llla dnclul 2) :..armoul eu Jl!.'imlul CU.gin:<::. plc10rulj mate. . ~i' lie m:-mtna r'Jlldul :3 piiciol'uofiemari tn .imsre fn din ~aD1W de: hazE.e peste 3.i:Ol'll~ mare ill u:rma. ~ * picio:ru~ul mare urm~Uo:r.z~.: :2 l(J!cbiiuri. . de la ]a ~i se-Ilefln~'n! r~ndnl ell 4 pidoru. pe r. ] pk:io:u'u~ mare in plciOl"[I!ill!l ~an\ II se sar~e pe.~ mru:gllrle :pe fa:ta.~. 3 ocbiuri de len~ peutru.OC..:.· 1 new deli. a p:idOI·U..: .lcJ:'ilul plus 2.'or~u1 mm-e~ de Ia dre.Stwg'a. rn.ad.l in 'iru1:tul de matlginl! !fic ml 3 or. mfU"e :m de lan~ din FlnduI pFecede<nt. 11.2:: 3 pldorlll:i'lil' marl in pidoTUll'u] de :mar.e 2 pldoru!jot3' ma]". se S!'If\ ~ peste 1 piciatuJj mare' ~ Cite.i SE! ter:minp * *. 1 I'. lpiciorlli!j mare I S~re:pet.2' oclli.l~U!. In pic].li'mltoe:r.:s.n pk:1Qr-u~ul mara 1111'1f1Md'ii t.1n.w p:reced. oC'niud delan~ pentE'1l completareamo- Ian].l"i.1 in[oarci'l're.lil. 1 pi~ cio'nJlj .ultiiplu.a a!l\i Ia :Ia se termi:na ].ud de la~~l .Dlat'ID Se repeta..mail:'~.p~d'n"illiiJl mare unnatar s:e cro!i@t~az:l.ta.l:l~ mate sub plciol'U:lji:lll 'Ill'IDiitDl'.eiofU!...s1. lucrului (s.e' peste' ~pkioil·uiie mari repe:t~. la ~. mare' t9 pidorm.

2 pi. OChlililfl die 5 [al!Lt p:elill:klll. I: 1 P'lc:iJOI1l11ji mic' in ail. ~ man: lt4\Ju~ ~~~e.hiur! d.n~<I:U'~ .kiont!f h~uJi tl~ pe d~ OOlUl.lttu.i2 oc:hiuri de' lan·~' pti!n:h'U oomp'l~ti!irea mo- :lB.!ntiu intoa.li de larn~ 'l~Ur'I' dim.p ~ [0 P. <1: ~i cu . eu ~. p~ci~ru~ul w. ."P:['J!~lj ..aI1~ . ru~€' mici~n l.d.1l. ~e sare p~ste Ip[~ ~ 11.. s~ ..H'la uem.cio'l:''IIl!ll m:ia ~ :f2ro~rl. .eio'r:U~ 'flUe tn. m~rl .' J .r .d!e marBhli~ ~1·C1il. m::hi de lan~ p. :3.oT1il!!lma:l:e (Ill':! gl'Up 'Se: repeft de Ia Ia ~i sa t'e'lutlna~IDdu] cu.:2 TIcl1!h..tPlW- al I...mi~r1~-l p.(lin.e ]a ~.[i:1I:Iu[1I..~'ll..cio1"u~mI.~a~ dr: _:..~}mate m: 1111Nm:n] pi. rr1lt1'e in pW:dQr~§Ua mtc d.t(Qgete:az:1. Bi.lli1!n':l t . ciotu!ii mile :in oc~lii1!ll lI:rm~t.mBl~g]:t'!e!j:i. :8.U..e 18n~ 1llDi't~. lalltu.l:~..rgi:l1i~ ·~i leu ]. cite ion~!il mlic in ·1.U·l de '. Ip].ru" m:are. sa sare p?~~e ::I.ari Jl Pldpru~ ~uB:lu 5 lomtut'i d. t. lpic:i.m. 3 eehtuel f1Jlle.tfO!i~azli.i de lanr~ ~ II pk]. d~ b~a: In ocl.iuri delan~.e' 11 urma~ .1?~ntnl~:n:ID~Il!c!U'e.p~dm:.2: ] ~pi. se sar.(·* i:nprhn. lQ\I:ns. at g:rhp:n1ui se faoe 1.a:rope:sw3 oemuri 'dtn. ochilll:l!\~ de l<ll[1i.ltlse !C1il~ mil:. pre:klrrll:!li'm'aire U'li len~ull tie' Illln::g:ine ~[ GHlla ~cl1iurJ de lamt p.in UIDtl:m:ild plcl(l:['~..etB.a b~'ido§ de 3 ochiuri de lan~ se cl'(l!iete~lza 3 P:1cl.:3 lochi.bbJ dem~rg]ne . ~in p~cw~~~l' mlc Se ]'~~t1:i.plc~Qt!Jl!l~m~ci..trlit.r3. ~d'l!liud de ibe:rm~]"Ia tjU~ ~[. dte.llJir~ de 1il1n. se S aJ"E: :pes~e 2 p1c]..i:! 5 *.f. m~~jn~"*j. .. at cloile<'lp.doru~iul d.~~i 1 pkl(J!!'lli~m~ .mAt.! j. m~"....eial.et.l:C.pici()ru~Ji]l ~1i. Sf! unE!~~e cu 1 pido'llli!. mie .}tlJdiuri q.l!n3 O"ch:iI.Q!:2.Gru. in.~n~r:~['jmu] P]9a~[l~ mitre ~i~ . .Qli''LL!jO 1 ~ohl pj:c.![ de']ant .o<rnC:ll'~.cil}ru~mic .o. Be C1t'O~~teOl~3..ochiuri deLaIl~.l .i.&. Se 't~p'~ta de [3 [<1* Iii:] se termini . Gille ~ l& m. [0 br.inur.se ·.lIt.!.mj- rm:e atd'.~ .l.iI.!i:u! urma. ::I pk:roir.cro~ek!~ 1 p'1cim. j[ :pj!CiQru~mHl'e in p~imu].e m.idm.l~iI!~U] CU :3 p~(l'l. p.. plc. cUi io:rl1~i!JJ d:~ m. m'(l~et~<ld. Se Jt:e~et~ r.!~ [t.pest~ 1.~3 I..~].j ] ~~Cj. *.u~ mit: .!iiete:a:D [ p~cio:ru~ C11iul'l de loot ~:~ 1..e- p'r. 3ocliiut'i d.". <lir:::e:la~tt!p ~l g .:: 1 pi .- * I ** *.1.!:!ii F!)lic i~. piioioT'U:§e" m:~d.iur. . . * *~ lW lll~:tfll d~ ..Irepeste :1 picior~ .l'l! -lfulit ~2 .l~tii d~ .te :3 OCnil!H'. P!C10~ ~IUj• lJ1~a:lle' dln.2.1 lpl~oru~: imc .R.ol'l'I~e m~d ~ inbr:ida:uFm~to~l:\e dilltr~ ce[e 1!ll-m'atO..)hu:tl'l.lndJlI'ile 2'-5.1 1:.~c~ S oohiuri de ]~... utn).o..ot.lJi ciIJ -5 ocli!Iun clI~g Jan.umtQilll'Oel'e. te~eITt.<'U'1! de hn'~ I~]~ l~nt~.c(le *' * * *~ "* p1!]luI deluJ:q"U.CIru. ole! :m. l~lJltiJ1. flrilj'loru~.lj...o:ru.l"u~rnre· *.l~oodll!ntse *. sadnd pes:te Gp1-.l.d_e. [an~j Jl.. ~lil'lrorrt .. *' *' * p.l:inQul eu 2. ~~ safe peste .~e :S~. .3 oCI:ii.5 och·iUf..epes~e 1 p1dol'iU!i din :aoola~~ Silil!l:[i)~'~.e-clel::l:t. m~re Gilt! ....~ peste J'~a me1 r. . Ipidg'l'1Jili mai(le in lant!ll die d fJlla. R. d~ um~.[nlo. O'chiu1"~~11: .inat ® s.111li..3 ocluud de l@t ~i :1 'p~c~orll~~lC:.e ma'i('i.:'!l~ ~:lffi$ll.i d il1i '[~111.~re S~ _ Ka ~i ~. Ctl:. :2.t. .mu}.?19l'~.~~ *~ ~~e.e 1:1 oc.tiplu d~9 Qch.h~tqJJ"~ de lan~.a ~i se bi:rmil'lJa . urmator~.. OIll1i'iI.gn~pw~ deb~.-se plcior.on1~e mari plciOl'IJ~.ciffii'u~'Ulmare" de maJq~h'l!edill l'indul plrede h!:l11. 'pJcml'u§ul . d~ 1~ 1£1: Ii]. 4!:!l.iffi. aa~l~t gru.e: 1~~ .lJt de 5wcdp[l.1111 precedent. 1 plcl6:1'ill~ mic [n b:l'iIt1a die: . 11'1mtimu1 *.\'l: lan:. :pl-. ~ 3 oCi_:J.E1! ():['~.[de Se croi.liCllOiI:"LI~ulurrlI~ t01iSe Cl'~e~e'all:01iIf.j Be C'. . 3 _oclu~r~.{l·grLJl~e . s'~[i'h'llillU.aF¢ n.~3QCl1i\:ll·i dela1l~ ~ .t Se' ~ro'. ~e•.1 1 p:i.kiortl~: 3 cehlurl de lan~.\ 1 pl. se :!jiiU'e pe51b~' :ljimi-e. domeaodhi di~ kirr~'Ul de ba:?'~.li'll~'fflit: i. brida: u:r.U"" c1O'tt1~rn:i~ '3 'Oci1.Cl'O~cioI'~1'I! i~teaz.~t! 3 od~iuci de lant. :r. 1!1wm!l:- ~arl l'u.lJIrmatoL· l~ "' iii ~-:li Ie te~i:n§.. 5 m.3..i Ipici.1¥dof. P:~Cl?~~ij Iui~.l m.m.u~e rule! in. l1I!!h~ur.i .1~ se term-inl r. se sar.p]C'jQril~ mi\1m pi~iana:~l.[ de.1 *' oc:m ii1ii:UJ! 1 ru:' .i de la:rl't.d.~]le~ de la in ~ls'!l! iJieJ.~ m.l.~J'l:trll :in. e oc~!u:rt i!l1e! J~nt. Da~~ Iep:i. ~~lII:'l~!lli~tlU]-. nare ~ uI'. 3ib!l::hilurd '!. se sanl peste a: p~do.o.e!lf.tr. 1 pi~ i .p~mtr1:]:[~ t~£Irc~r. *. 5' ocil.afe de l<\l.lntm~nt:O<lll~cl?~:.e la I .doru~ ffia:oo n~li'ro~<lt care.olfi~ tIe ]oo~ (. . piici:oru~ mare dillg:rUp1Jl O)Gi (I piciol'u~e ~a:r'i <i!l.{ dm.im:"lt{fl1l mara 1t11'mator.:m..Pici. h:r1. . cjolu~emd.u1ul pIec:ed. .l dJl: bazr.a~an d~ -$ !ant .~ !Ii 1 pi.QllIl . '2 oc"hhu"['!l.t..~ant$e C'. c:edei. * *' ]n brWa a. 2Qchl:Ul'~ de la:n~.ciol'Ulji algTiu~ rindu] en Ipi(!. CU lo~l").11l1 CU M[.l~maT"e din g[u~ul de 6 pidm·u~. sa satepest." ~]ti[[ml.:se Cl"'O.l1 At 1 p:i.. .et~AZl1·i :fu.e' marglll~. Se cf:\~e~ei\l.e lan~:.nl. picl. maJ\(l: aJ. mie ']:0 prlmul .(lW~bl kll'U~d *.~ ~ru:l ~e .~~~.'illi_u) de bazoii leij~lI dbitr-u!l . G.nl~ OOl\'e. .8m luI eu ~.toaIlel~ .eaz& ] pi- l!'dill~ * * 'tOil' se cr~~~az. oc. mie 'fn piciO!:'Uijld m~.hirl 'l.mdulm ]Jl"e:cedel.indulprecedffirt.t(!l'mi:ni plnd.e l~rl~.' grUp1i. rfut:lul Cll 1 pici~)1'1J.e la)n:~.da !lIe ~ 65 ~ - - -------- - .~l.u] d!! ::hi Q:ef '~i :ell' 4~ S~ piciQ:.~at.~~ $<. pl:c. !lin'ul. un grll.. .~ sare p~~e: 1 p. oc..atgin~·~il Ide Bpici.[Oli lant.c Ill.ll.1" ]. mare :h'l * *' .i. rind.r1ndulpn~.1ncliul C1!l ._ . JR.eierrn.margine p!!llli. a:re tn late: il'i 1!ll'mi. *.e din.-u§i rule .c[Qrm..b'l':I:lI!.mma..5:.d [n.e'.c [[lj pij.i d~[~nt 2pido:ru:lje marl ale S. Se fI)[C'l!l:'et@<lzi 2 P'lC~~9t:U~~n%tn in.J!l pre".. ur:ma-~G~"1i~e ~.lil'm!l. tn IWk'1oJt1ljul mare umt dlm rfudul pr.'H.in~~thl1 pl'~o. j. Se l~r(J¥lte~Z<lI ]Iiorn~ rflil d i. nI'tlr. PU::lO"FU§ ~lC~. din ~cel~:i g~up:.~•. *. 5.iuri dl!! lmn~.mk: .e lla. fi . ..lUri d.. 8 oclJiuri de lant: sa: s~~pe..liJii'lJ. r.aJlll lR.ndulu. un lan~ (l..ieiru:!ii' mic :tn ocblu~ * ].d dIn. 5e s.m:~w .t~il ].o. Spit:ioll'ull'e mari.:u. It..e 2plicio:ru~e wei Se repell d.ai'p-e al :1'. cedent. ~ '4 'Vf(li(l:[iH~e matri. lntrmrt'eJle.lic<ion1lji. mic ~ S~ cooliet~az~ 5< p~C~~I'~ m~ric in ochl din bti~<I! d. p~clo.

" :J: m!h:iurl.e'.e margtne ~i 1 (j.. C:it~. ** * mic. 2 oebl'l. cl~1! lp[dlow!l m.ij.e .repe:tArmdul"ile h5. bil ocl:Uul ur:ma~orSIl' .e .uit i • 3 p'wio:t1!I~e m1cl .~ role 5 piciJU'lU:ife llie 'Cl.d.Ue. ~din mijlo~ul gruptilm). ail! doilea p$clor~ *. ph:r101'u~.lld. :Ii picioil~lJ mare.mme.de Ja. s€!~ cro~et~a:zi Spidoll'llfliie road inpri~ m.lnl Ia la ~j.e dm l':indu]:.al.\le :mtId in urmito<ll.ro§ul nne unnato:r i 4piclo. . bripia de 3 .!ll' mic .de lilifi'tpe·n.lI'Dllt. margin~ ii eu 1.2--.2 Qchl.or'il:r~mi'cin.~. 2 .e 1a~~ in.t~. de lan:~ ~se crolje'te'<izi.e rOll. . doilea. !lie Sih'e .ud. Be repeiA de Ia Iii.1 ochi de -laD.cllea ocbil . ~1 setemlina dndu. cedent .rolfe mari ~ 1.ud de' I.2 ~iJCio. B.C!hi de lant pe:ntru 'lntoal'~e'l'e..iclorru~e mar:l~i :m un:ni~(la. pen:t-ru ** ~e * * *. nne'.'Q..:ll'IitoarE. Se~pet1l.n. clt'e 1 pk'loru~mic eoo~eteaziln Ut'''" * *" *' * * ~e C:['oI)~e~ea2A. Se~peta de :la Ia Il'~' SIl' ~.ri: de lent. ~ se tffi"miI'iA dndul.pul.t't1!.ant :5erepeti: de Ia : la. rindul eu etee lpiclOl"u. 3. (:11 etee 1 pi~ ci.oc::biud d.t: i 1 plc:io:ru.p. . 1 piciOinllll mare' Serepatii d.i.gnpeooi..tFu 1n:wara!L"f!!.!1f! mici in ultimele :2 picjoru~e mid ale '..pl. SiE!1 Sm'\~ peste:iJ.1ffe mad :a1erlndulul 'pretedent *.cJinJan\ul de b~:di.epteti\!i.poi se crq.pBJcio.m grupultiiu:rmltor.!lle mari ~ se UMS'C' r'rndul piE'eoedent~e: o-r'"Ofete<lzi4.cbLluri d. JlkiQfl]Jli~marl a1~ rilld:~lui't.e: marl.fi'iMel.e 2p~cioru~e . m::"b]Ju.ci.gme . mDJrgin.piHtZa: 1 p:idoru.IDic:i :tlClll 5 ..!JtO<ll'rd'e 5pici. tnui'mitoml picloil7u~ IDie se grtI..t :!}t' 1 p'icloMJ~ Plaf\L~ ': 3 oclllrui d de'mn\.cil:.4'~ 1 'lPicl.~' ba:Ui.tiud.e lanrto lpicii.1i. I'.1.-eteazi :l! pic'ioliU3 mare. de lant.ochiurJ di~ la. :lant (rind)1 d.ec. 3 .precedent.ufe 3' p~clo!l'U~e 'mici in hr:ida urma~o<lw. ~i :~e termIni rllldu] 1. p~clor:lJ. din.tl'U int()a!I'cet'~.eii1:d!' 1 pi. G" Cite 1 piciot'lJ$maI'e . ncllluddrel~ilt peuuucompIetarea. S1! sare p~:oo eel'e 6 pi.ocmuri d. 2 . sare :peste ·3 . * .oclli d~ lant llll!:ntru into'IJ'rel'E!'.rtI.de ]ant 1 :picior'W..arJin Ian luI de. 1': Cite 1 piciOl'Il~.e.1"1li maile.Ui'l ~ se !iaJre . se s~ pme 2 pi'clIOil"UJi'e :marl din g'tUlpu~d. al ci.n·u1§e m'icl "§:La. . pi'llotrulea pic'iCL"Ui ditl gru.wnl.tCJlM'de I) 'Ocbi.o~hi:u-~~ie lan.'l!!'a b!r~d:i de' 2 ocbh.':ai. piciOT:ililld mlllfll! W'.~.cete:.setermin.e 2 p'. Ieun jeW'j.ud d. picl.t Se repeb1 d.ll I1U :it p..mai~' mpieiolUfm mlU"eU"nnitor.cln.l:lloeul grupullui).'le urma.'~.edent ~ico .lJ!i e 1an\ d din:b'f.tn. Be l'Ci!!petl de' la ~a.oru~ 'marl in lanthl d.P'iJf:l.2 'ochhui de lant ~~. 1Il. 5. fele :2: piciOl'll.asti'Iil : ~e 'uo~t.Ql'u~ m.indur:fle .ulUjllu.a d.].clm:tl.f.. i.e I 'picw'ro~mic in.peste :3 ochlud de lant.e~ 1 Jdcio:nl~ mle ill l~l:ntul de margine li!11 'ocbi . :B.cl(Y.eteazi.eu. th~ ][:2 (lehiur! de! 13nt~ plus .~ulde b~~il.m:lI. .i1lte*.en.e'lan~ !ii 1 pldofu. 51! sare pest."1l.m pJ!'im~ b:ridi die 2.d d. mm-.(an.amul pic'1or~ mare .in mare unit se cro!j. d. 1. (dineele 3)1 :!>eg<tu~ peLzi : IpiciOl1ll~.~ :2 ocb'iurl .R.m precedent ~i 'cu 3: o.din IM. mare~ :2 . Q.oc.QclUud . 4.lani i mici.e ba:za ~ SI!!' 'intoa.o'tWlfemiCi dfu I"irululpre".e marl i Cite I p. :3 . c(t.aJ.Piare:m.QdeluluL Ik 1: 1 pi~Qvu!lii mare In.it: de mOlirg~e dhl l'iM:ol 'precedent.e la ]. die la la !jii. : 1 pidorn~ mal'e.e-.ic. 'brida ..in .mi'e! In .cu3: Oclliu:rl de lant pentro tntoar~f.eiO"tU!Fe :mlllet dln 1"lndul :pl'£cedi.ce:r.dde lall'~: dk! 1 piclol"lJ.Ui:"- *' matolill""ele 5 ocl'iiuri we rind. t i se sate peste 2piC'w~e mari $i l piciDttIIlJ m.O'ClIh.cl~le .c :h'l.r.nt ~~. eUe ** IP1ci~imto inurt'i:1AlOa- *" * *" ** lul precedent. R.r:i:. mtimele.o~ * se Sall!e :peste . .!ilt 'mie de l1Iar.cle. de 1a»\ i se 'sAfe p~:ste 2 pi~o:r.Se F. rind:Ull en: cite :1 .ilnm.matol'.e.antul de" ** ~e hmt Iii 1 p1ciorui' m. inm.cio.tn aJ! doUea.uti de ~m"Lr~ 1 pi· doru~ mate" 3 ocl. . :i pldoJ!'l:I4i' .primele 2ipiciDW'~e~ :mati din ]d __ ndul pmced!~nt.. 2: ~ In. -4 'p:idoru~ mad.5.pert'l:l'U ~Plto<i'F. mii.o.3.tl'ulea p~iO"r1l:!imk: din 1!'[ndul pr'i3ceden. p[dOl"lli. 1 pic'io~( mruc in pi.ic:io.orulj! maroin.d. ail! trel~ lea ljl W pa.trulea piclorll~ulmia diu ce1e I} rue twndu- ba.'· ocbiut"i . cite lpic~. prima 'bd.ari j.za ~j.· mi.3: ocbiuti de li3i1l.Ci'oru'!ii .e' in ulmnul p~ciloru~.'e'le 3 pii.[8In~ ~ntru into:~re.bi:url din lantuJ de bazi.peste li.rml1to~a b:l'idIt1i de2 .H. Mi..e~a.nl ~~dW!.d~ de 2 'OOhluri deman.i~.~n 'bdd.ochiurl de lani p.·I.ulul d. al t-renea !it 011:pa.lDa!l1!' ~nplclof11.pl~ mOl[ull mie in 'Ilrina.· ln u.bqr (dhlm.'lIi'1. de' 5 p'iciofufe :mi-ci.ul j.Uea: i~.a $l sE!term~nf rindul 'CIJ. 5Pic~. ell :2 ptciQiJ.' moo . Qchiuri de .e :8pid~rll!ie trun:'~ in. unn.ido-rlJi(i.i. p!iCior'u~ w. .2 :~i. 2:pi~ior!. B..oUea.Btl t.ul m.. 3 ocl1i. ceiJ. . . . . se:tennini IilJ1dul C1J. S~ .. mdwui ptOO!2client ~lcu 1 ow d.1 pidorlllic mar-e: SI@ saee pes'lie 1 picio~Wlmic ~1 2 piciOiU!jIl'l maid . lie-aU 1 picl!lrlMl mari£'l!~n p:r. al..orw. Seflepeti * * de mare hi.~c in ultimel. =iii 'oo~e:rm1.! 2: pidQl'U~e m~l· .l.ltoarele :8 pidori.oro~mic in p:iclo:ru~ul die.h1duI. piciclU!i mare inpido:ru!iul mm.tUl'ii! ''Ii mic. Ii: 1 piciOl'Wl1.in prime-Ie 2 . marti" 3 ocm.e 1~* la. 4: p.e hmt.IDtr .ocl:l.

Q'ielle.iJ.l'lll ~ preced!e!.ciOfU~ mare ~n. 4! ~ Se ~ooat. ~iI:~nQY.tIe Ia la !i~. .an:~ (rind) multi:phl d.ln~:o~rcC:e:re.o:l:tl~e :marl in:c[u. ~ 1 mare in lochlU'.C'iQ!M.§ieti i.nc.li!.t~.· ochiurl Iilelant-unrl.3 bu (~a.l'tI~~. pkiomijl11 dill!' m:argi!lle ~ pes:m ].rnal!j!e'aza "* 2: pi. se Saine'.~. 1 ocfJ. $[ Ili~ ~~.e8.picl.1' !.a d.dClm:m1 ilml.:I!l" mare :In. p[-. ~.-.p~.~~ (iD.ad~ • ~'¥!.Ipi~ . tul a\ diiii!.ci. :2 de' :marl: lea !iil ~~ndUi:~~ de p~ci~ ln.Ui mic' in !li.~oed!en:t! .te: ~~' oooml'i: din Jalll' • I?ld:~- . .i.e gl"Upul de se *.din. ljie ~aJllt Qc)il].l.eior'l1lj:e m<U'[~ d.aM.~1!c:~§'a:t. sarl'l~ .~ m::b. as1:~~!:. p[us. dj'l'lu:'~t!!1I iIDUllt~P~ud~ jlQ~ ."~.\\lmlU·e In.1i!!!'!.pes:w: l"~mJn"u!J~lWib din.. p~ciorll~mitcmn. 'fu~ud!jlM7i~.e ~e'rin:ini I'iu:dul eu m [Uim~N plus 1]. urmii~r . .n~~p~ll'tru ! '[nto&r-' ce:~. :tn ocbi:ul de 1<m~: dintr1il!: u[.hUid.l rUn lar!l~Wlde ba~_ h Ipic'jl)fILl~. e!.i p~\llte 1 !l)e :3 brocle.~eta .r: nari jJ.om~e mm. 8.hiu] de l.cu:luce cr.iullWrma'Wr *. pen:~~u pldm:.aNi~moCh1ul llrmato:W': 41..U§e m:ou:iin. p~. la ~I s>e 't-ermin:ii.m:a'l"E!!: bridS! de' l 'tmmltt"i de' in lmt . ctte a ~ia. ~nu:rma eu 1 ocb_i d:in lantul :§i' Se :te~ti rindililrlle2-5.a~.lrl de].\epe:ti ail'! la: 1a ~i $eooli'~h1!~flndu]' eu 2ph:io:ICiIJ§E! dub]e if!!.'!t.'e u.Jt.ciol7Ui mFilre. clle l(\1n~ ~ in utmit'~oT'Ul 001111de Itm~ dmtl'"8 .aro~i!:lt.Uilur prece~t.~emlffidd~ !ant..l"ml:~a dndu.}.QT..e1!e laifillate pC' Cf\o.ekll"ti~ :mtci2' ocl:durI de lant.[. 1dorUif!t ~.mJ. ~rii':h~m~'~e laD'~pi. l'~!.l\].~~.s. .n:i din Ian\~\~l de baiza §~ t[i! oriJrl:u1 Ulmiloil' :se ~i'iiebe!B2li ~t '!C:r. <liS'tteli.a ('le 4.lltrlu inibQ~t~l1l.e 13 och:iuri d)~: 'hia~.t' '61~.i eu :2 de lant pen-.QP~~za .~n oclrlU:~de ~rilltgin~ ~.S:rup ulllli mb'lL'ltli01l d~ ~. och.i 00. m. :iIfind"Q.c&l d~ . llintul d~ m!1l111i'li"JiE!i'. '(lei de-:al d.~].e lan~. . '* ]~.]l~~~ d. . br1da de .olll:a buQ].as. d~ bl\zl :(iii I5C . dela *l~ :vi se *. 1 .e~l . iant.njtoa['\~e :2. l~ck.t.'tro.5 ~ 1 :preiO:ru. IPj:.ta d~ ~.ndu] pes.a. un. . brh::I.e~ odll.t sei.1 pi. 4 och~11:!ii'$. j~r I' aJ!. JbaJ~s.Se i eta.~era:l1" ~dm'~!i pe.t.3: Se (ll'lo.!t§'e ma~. 1:: lp:i:~im::u!i mare 'in ai pab:~]. !oeh:iU'I"i lan~ pen.oe1e ·2 p:id. It 2: ~ [p:i~jO.ul :pt.r:rn}(].[ CU 3. de ~.~p:h:3~o'rij.. .:l'.nb:"un ~ill! cr-a~e~ea:z§. .a:nt cel~ :2.ci.faeut pdmull.u" Itm~i !fmJa:toa- * plicl!)~U1 orlflie ~i ~e ~nt! lit pi~ plid 'h~[~ar~[I].o.~ de lom:~.I jefieIl" lie :mtl'oduce w:o.e 0' 'budl din.e" .odliurl de! 'lan'~ise sate .o:ru$ .~ rWil!m.ooh~lI. lp~¢lo.: 1 .4oC'hluri ·de la.}'. 11. ii.mile.i C1il.lJ dt:n IBIU.llii~Q" :I1U\irn:De~ In&!ruiC~~aH hl~~ 2' pflc..5 oclUl1d dm.ul"l:lla pic-iol'IJI!tuh.lE!.e.~ate te grupeazo§J J .\ttd Ue l~n~ pen~rn :[!Q1'dpl~f-a:I.2: ~tu~·ide' lan..IEl. m!3:fgine d l'ind-ruui p'I'e.icijjru~u:1!:1i1i 'miej ir! .l!ldle.a~iun l!'l'll~ b.ad ali!!' :3 din dnd..: mar:np:ri~ . <isti'e~. p~~e !ln~ucilii~U~..e~zi1 1.t pestle pkiol!:'.e ]~.'e 'C::il:O:~e'ti:ll ~i Sill sooate .r~ ~n.lllia . I! 1 pl~!I"wt msee .1!Il dublu dem:argfule ~i $i~ ut!!e~te ~U 1 jet-eu de lall~i~Ol'u]j. 8e ~~petA' de la.~r! aillI.oc.2 p.d. ..Gc'lli '~~eiabucl.nl~mie '. in HlLarel 1'duri w: de 1 pi~ Sarce !lte.o01l'1':.t] r~l~m.·ipes.imnj! nl!M'i.m. cUn!a_rt~tll de .tfel:.Qne~.:iri!. 'II. pi.t:io:~u:~ in I]J!I''' I'e. ocbi 'd!~ lail'll.aito. lant.rI'Jde 1 ttei11 ~al·cef.mare in ·urmiilp.peste * * .l preeecle-mof:'. ochlttr.n.~bIrl. . ooarClli!I\~.hiur.* ::im::Ili!j.dO'r~'!l:! m~ri in ~iCioctllll:'tJl ell d~' margin~ .. ipidOl)'l].~ul IT!lic.j Jt~W. ]l1~dOl1J~ g.1I ledill: de la~~ '* *'" * '* * '* * i 1 ~PleiiOr(J~. p1ciO:l(~.tx:m tile b: bWltOatre:e :CiJI\~~.clO"rl1:~Ui cCltlli.]J!iIJ!].l:. ~e~'Oi Ie: :2.l"n~ Icjo:!\'~!lEl ~ l~n:lJ:~i ll':m.nJo~$<1:f\li!a a:ll!te:r~.! Dude unite 'h'.hucu. n'iniri~ .hi '~n~u1.I.licn]dli<i~~IrIli! grc.ba~ . 1 piclofU~ :tu:are tn~ld<l deli.1anti 1 p:id~:f~ ma."liI't! j"n'WiDC~¥.apoi se hi!'" cro~"'ta. :[ ochi de . astfel .aW. la rind!1l1 3) S:~ rep~tiI die hi.mEl Uli'~ .~OO~ *~e: 1j..su:b" aro~a~~ .au!.i faCl.himi ~:le: l. ] pid. je'~eu.e Sga: . 1l"Ce:re. lan~ Uiipul d~ b:ue~ din l'ind1:]l p!L'a'l):E!~en:tj'1 dt ]:!lIn~.ctn.. p~. (peste gl'up:)..l'lcwu.t~ Ip[~'m~il!: In 'u!ma grlumru:h..ow~e ~ncru~l!l!ilitie ~>e . Im:lui de 1anl.ii.f 'mn~ ~n"m:.mm!e' *..:pesme 2.an\ 'P~ntru i:j. ~l SI~ <\:tooa~ 0 b~cliij' 1. comp1etar:ea mooe]!tIJ\li.ii" tl.rnle 2 . 4.:i iHl oc.i.ul de b~ii.lli :2. pl. [ncl:u6~a.ul d.e.m 1 p~CJio~:~m.:cede14 t ill. la ~i :r>~ '~~r~ J:nl[1i\ tindul ~l pidom!im~.astfe:~ ~ :1lpi.ul il!L"~ se cro~~~t!za.]an~l d.l .saFe pesille5 OC. .e rn!lrgJiJtl. mare In :de 2 ochluVl d.Sie(jfl~~Ip:ie}OI'Il~ marl'le.~d..!ii~tead 1 l~itdrn"I1~: ub'lu ~:n d Pl(!~~. ~e tficrnd~eaza :Ill:' piciorl. tru .ii mic dinbirida 2: 'O~b~Ufi de l~n~ unde s-i.r.1" die b~:1Iii l~el'. 1 oclrl de]. oCbiud d~ 1. J.pid. R.aro.e!E!<ttgillE!!Oll .a!ltEl'~o~~i) 'Se~e¢§ d. '* * p~t~ aorll.Qui o"c.~. 2..aSe de ** * . il1(.1 loclili din [ar:rntlLd de !l!l2ii~ en 2pici.. :R.~ar'ilitlW'Ul.. d~ ]Jillil.e.oEu!je m!.in OChlll~ de fun' mn~lIr. arprn eu 1 nou je~~ loa:it~. mile ma'l'i f. 1 <id:1i d~ lan~ ~nbu[n'~Q<I!~e:re. m •- . .: se .

R.<m.eden .. 1 ~i~ clol'll§ we sub ochiul de la_n~ din .n unnatoB.!. ~ 5. 2 .ul ~Jf'!:!<ce:c!ell~ Se l"~peta de la 13 ~i se· t. lalllr~'IIl1de l:ia2it.o'ru~e fl'ull!'i w'Il.ortl~e mati:: :2 p.ri de lant..: .QfU!ie romi" d~pArtite cu .a. tIe la la ~is-~'term.jlocul gI:upului).se CI.itll". :3.ea p:i:clorUl~ mare Sede Ia .dudle 2-fi. :2 odnuri de ]aDI\.are r. se Cl'O~etea_:za 1 pidoli'llqi mare.~ we In bcld. !it 4: piC'io:ru~e :inari. bTld's. III ][a :iji sa t~t-mu.ot'(j~1Il1ui mic h1 . in.tc (rCa l<li..e .1..m'up i c~ne:nu.ll~€! * marl *.~ pid~]['u!j! mliu)e in p~CiQn11i1J!l~c: 1 d~ margine ~. d~ 1): oChiu:d de lan~-.l din acela~i gl"U.ic' :in al rdoU~ o.~c1oru:~.l.l pkWF1J!i mare * .ietilld:u'..dul eo 2' pldo-rUIliEl mad in Pl. grupul rindulnJi precedent.iclQrt1!¥til mte urma. 'oanllU:l de lant:: sa . . i:t'l.d.ii de 1.tor . se sare peste Ipiclol'lur..!11.pllcl~e maI'~'1 '1 ocbi'uri de lant ~:i 4 plcioI'"l!~emad Eli!rep~tt de Ia :+: Ia $: ~t se 'l'e].~mina . 2' pld. pentl.u.ul d~ ba~di.llii. Se c:rQ§~:ea~j <]: pi.u:ri.~role in bridaJU. hlp.1I. lle£.ri. 4.u\ !i IJcbi~il :1 pi~iOl"~ Sf! ** ru¥ . ][ ~ 1 pki01':u!i . S~ re:peti1 o.~e mati :sub od'lilul d.orll\ie' mad..: mare.Plll Ul"m-atol~ 2 ochiu. ~eeedent:. Jl pido.nt !it I pklor.t'ul de m!m:gine' '.~.toa~e:r-e.3 pi 'lUi!! mari.i. de 4 ochiuri de laD" :. 1 .chi din rind.oru~ ma.r1i din gruput l1I'miitorj se cr-a~eteaza 'I :piciO!ru!j -mk sub acl1iw. comi1. seih'ece erQ~ehl~in UfmOli pjci.: 1 pl'~ioru.uli m~n"~.m.n:t: 4 !o:cltl1U[~ de lant 'j ][ cioru:~. 1 picio:rIJ~ dllblu in lan\u.n'~ dhi. R. 4 . mioe til m::hiul urmitor Se rep~li de 1m llil Iii S~. * * 1 ocbiwli.II:.-.i~azifu brida d'e 4 ocbhlli de].crue .nt pentru mto~~~CEtre R.pic:1~ mic .. .t.dw.ci.hlii.DIijlocUI pu~u.t.s:patriul dii. :+: Be c:oo~e·l.l t.'Il!'·S~F~ peste 4 pldo[u~ marl din. dem~rgine -'ir1cu 3.!Jlli~.p1cioru. 'll.e<lz. mor]e~ LuJllli. 4: 'och.]lw.l"Illl marre in.o.e in l. S'~ inct'lliil~e'<l:m. 5. * mfmina rmdui cu .~ el pen'l'r. se s.:ll::~j.tre: .@' 'Cil 1 odd d.'I'e. K.a brida brid.lt'J.cim.4 ocli:i.lth:u:l de Jan.mle In p:ici.e~e'azl 3 mard m.I}chiu:d de la.u:-ide !aUf dintr-~ .l.e bnlt :. 3pid.U 3 0 h:iuri.grupUlw.icioru~ . 2 *:812 repeUI.marl ~n.mijlo ou'lgrur."U~e mad 1 oehl de lar.t. de 2 ocldUl'i d'e lant (mi. de lant pentru in~~le~ R.tntcOlal'ce1"'e.h~. pi.ruco~'IHeaza 4: Picl. mare.i:nQChi'ul de margine ~~.chiud de 'se ma])i unds se grupeazl 4..)..q:e pkioruf ~i g'1"ll:pul pl-ec. '~npl.se at doJl.~ pi'oiOl.]8J. 1:0 brlda * we '* * *- * '* *.iur.e ma~gine ~.deaZa ].mare :in brida.d!. se SMe pe~te 1 :pldo[u§.!. 1 .e marl se .m:e.otillj: mare" :2 ccniutl de la:nf ~i 1 :pk'io:rulji maN:.e lal1.oFU§~ ale dndu:lul prec~d:E!'f!.1a ~ii se terminA ~il'l. in.margin. ~i 1 p1ciQrtl~ mal'.nt:. .<i! lii! la ~l se te:mnI'li.turll'da IM~ pWltrumwa:rcern. 5e ~peti'rin.~i .rindul eu 1 pido~ repe:fB * *.t:l~e .i ~le lant diutre2 p~cio:r'u.oFu9ul de 'mal'g)i:rie din r1':n.up~~ p~ciOlJ.ullul we die ma'l'g:in.in..12'..cid!MJl} mto i dinb'e2: pld()IU~ *. '* m- cOO. 4 orlli1!Jil'.1letarea. . lui.~ rin. de kill..s~ 'pest~ 1 picioru!ji~are.:.: 1 pieiQf!u~ '~iIIre in sp~1jJilJl peste ~.e ~ gr-U. 2:: Se. :p. j.l'u~u! mic de .t.d.ifiidiul cu ] piei(ltut !Mil.kiol'u~ iIt bil'~da urmiito~~e.ialie ace.li eu 4r ocMlll'i.n\ul de marg'ine ~i en 5.ul ma.repe:UI.Ufl de lant. 2 m::nl.e.ncldurJi de la. dl@']!ant dill . de 4 ootlur.. ~ matie'.se repeta de 'La 1. ] p.~1l1mk: sa gl"U~a~.a de :2: ocb:b.~fle: :sarI! PM't.prec-ed~n't :1lpii. Iii' S!ll terminll dndu! en " p:ic:iiOI'U¥l' mad.e la!l~ dlntre p:rl. . 1.toarcere.i d@ l-ant peut. <4 oC\liurI de Ian] '. 'm:m~ul :2): 2 Clcbiuri de ~t. ~ioiu. :2 oeWu_d d'e !ant .se c.]m d~ ~ ll]rii.$nlna t'[naul cu 1 pliciO!ru~ ndc: . de 2 ochlurl de lant din: m~jtlocul .(l!i. plUlii: * '* * *.: .4 plciQiultl2' mard. rind. .ionl!. OUi 4 .r.e ma..p 5e' In la. Siel :s~pe.i de lan:.oehhilurml'for se za. 1 pldo:ru~ role m. rlndllll eu III :pldo:ru!i mate in l!antul de ma_rgine ~l cu 5.:ru~ mar. p:lcl. in bddal Ur:miiUi~l:r@' egmpeaz! 1 p'.e :t.jul :nu. :2 occhiw. bdda: d'e ~ ochluri de ~CJJ.'u .ul preQ~e-nlt.de' la ** Ia ~1 * *.e de mal'gloleJ din rin. R. 1 piclof1u. r~dul CIU 1 pkiO'rti~ :mic llil lali1'~ul c1~ m:ru. de lant i S~ Saf!2peste .$t~ 3 lodliur-l :din 1~'tYl d~ bJl~. do.. 3: = Se cto!ielle~i Ip. tIe 5 pici(ifU~e.aroere.m'~ul d. S.te p:k:ioru{.mad Se-l'epeti de.':miit()~Ci! .2 plclQ'r.pkjo--r~.. u:rmatoil". R.cele 2 plcioru.c:iOl'U§ru_l mic de mru-giHe ~ IC'U 1 o~llide: Ian~ petliUl'u in'ltaarce:r~.Wi piclor.! dinb'-u:!lI1illUUliplu. lp~~ d. se -sflll'e Jles. se sUi!!!pestel:pi~ ciol"U!i mooe'.4 ochiiuti de lan ~j Se! sare p~te 1 p~clO:-l:'IJ~":rnllre. pi-c::i!ll"Ufful mie' de ma:rgjn'li? .ul p~ececlent..'cn 3 ochiut'i de Jan ~ pen:Ll'u.·u~1(.e maid. III= l. ~ nrepeste 3 ()~hhui db:i.. ()ciJ. &.baza leje:r. SlIl1 sue peste 3 picl.. 2 ochlurl dela"nti 1 . ru!j mare~ 4. 1 ochi de lan~ :!iii ..se g:t. * ** de' lant pmtl'uDl:toaroCieI'e.. ~:ro~el.eloti!l!iu~ mi.g'jne ~i 'C.~cliate dln.de la. 2': Be' Cfi~eteazi 1 ~ cjort!~ mie in bdda de 4 o.ochiurl' .i de lan~ peatru tntoaJ:c~re.rfudul llrecedent..8i unnat(Jme se 0G.'~etBa~ 1 pl~ ciOl'U~:I1Ulfe ill piciaru~.te 3 pi~Dj'U!je mar.chiuri de lant {Un rmd1ll'1 J)l!'ooedent: in b:r'ida. ft.]"C'cede.in piclQru~ mare de maTgiI:lJL'~ dintind.l de marglne Iii cu '1 c!i::h.I'.mate in lan. dndul ell 1 :pici. .artl~.2 och:bJ!fl de' 1<JDt1: inlwe le1e.~.2 :p:kl. 2 oo.micm picloro.1l inw.j se sare peste 3 pi:~ clotU~~m!arl.sec s are pes{le s~ 1'ID000cibeaz.n. 3 pie. ochhui de laJllt penhu ~rm.i un 101:011' (rind) d.i~e:azi2 :pliciol"u~e mSl'h ~tfel.ant dill ~milm.cio.: if. 1 ocru de .ot'u.e.. * lan:~.

e t. m_i-e inp!- * CSleS~.a. oclriul'i GTelant . de 6 !)c-hiUd debut.'l:'i -ai!!!. .OOrl' dQ{iU~~ mou::] =.jnt(la:f\ce-r:e.o:ru~. se sm:e peste 1 piid. -* *~i ..ic1:]l"~ mlifto:r. £nto\1l].e :pt~lo:r~.oin ot::biiw.m.ail:li.t :5~ ~ieL~~~' 1 pf..a grupulp. 5 oehi uri de l<llW~.ic~ow!j~ m. Ip:i.stebr'jd~ d~5.p~.'. "" piJi. d:ndul '(iu3 ocbiufl (11!12: l:ant. [ P. 1 odli de 1.mic ·~n.. 1 pi- de. ** *'~ * *..ere-pet:ili o'e la $: 11 se~@:rm[n!!: . . :3: ochimi de lan ~~ 1 picl©:!:'·t]~mh.U:l"id. . ]2 : Se c. ]. 5 :ocl:litil'i doe lan:~ i se sare Pe$·t. rIndu. hlpi. '1 pi!~iQrlll!~~ 51!! m.amr sa c:ro!jle~em 1 :PidOlU~' mlc Se rep~Ui de Ia la."ll1 rule de .~_ ~p1clQm~. ~c~l.u!e ~.'ecr2- ie~:ar~~ in. d~ 1~ 1<1 *$[ ~se tetm:il1it.r. picim-~ nUc in l!lruJii'tum. .nt.[ de ]. 11 oS!:!! cr9~b t. s~p~l.Q~!ji_ m~r~~n p:td.cio. ONe.piclOlrilMi' mare :~n.tOOli'e: - ~~ gir~p. d~ bm lee ja\l1o. "l!: . :2 eehinrl de ]'a~i~f.: 3: ·oc"l. piclo.(.ciof!J{j: ma!!"~ 111:1 pjjc1oru~ul :mic doe roa'!:gille . CIl 1 'ocl!i !dJe larn~ .u:l:'..!.l~ebea. [~ b~i!da:de 5 o~lIh.hiul'.U!l de ba2i'i:: :h'l.dulpmood~n.I:1I. piclm-Uili·."R. 1 pkiom!j! :mi~ [n p.~j. Bl"Up"lllul de 4 p. '* * se * *- Ia ]a *{fl seW'mini m.11':1~.][):.~ U!i -m~c Ulili d~ 6 i~.p~ste pido:r.oa~:..u]'] de I'll/lIt dh] l'J]ni]ul W"eeei1!e.cu.ar~ uni:b! Se· Iepetii de la la ~i ml.e mrughle ·!lictl.se C'.R." d [nc:l'ucl~~. :3:: 1 piidorutji mare ~rt pjd~ru!/!uImare clfe["H'l.~fiecro~et~iBzi4picl.']ol'u!iw m. ~ =*.cdie mal'sin.u il'l~oa.oile. 5.peaZl.cioru!\i rna.2 (lchi1!ll'i cHn.a!ID:.u 2 ochi.)l:n~ GI.e~a 1.cl\nl pre 00 defit j :3 ocliiurl de lan:~.I~e~ri unit~· S~tep~ cl~ Ia ~fIl ~1i!!eternihli ltinth.oed:.SOl ". 1 de mnrgh.ij. m]'c j in.iiul ·.2 ochlcud de l.W mit: '-de' 'p~ntl'l1 .~!1! ~~ ma.::bJ...~ : tn·p(l.u~lI.\\If1!".i de lan~ p""el'llttUlFl.Oll'!J~ ~uli :m:ic .u] mare * l~loCii'lI .d:ul cu.~1J.it C.Se l1!pet!i de t1il lOll ~is~ t~r:mjn1i r1:ndul 't:tI. gTu. ** =* *..miii~orrl~ ull'€!m~.l6hi:llri il 'pi~ ! l lcloroJii .ie de deaS.!!i:04 e hm.i'n~.i~[Ol'u.Sepr~et~iB~l1n * de.F'!.']. o:e deasupra grupului .~ mw :in :p:ir. 'l'mcb:1l1ui p'Ieeoo~nk S.d L!il"i~t~ dm.ent .1ultd· ~ 7 de 19Jn:~ S. mkl irlpici. de . 3 au] ~.~I.Si~ termtna.~ dili l'.] pi0:1o:riJ~ t1]!a-re::inpidorn~lI:Il de mallline dlIlL r"rncJiul pr8cec:l~t.~icu 1.f\O. 'bl-ida d.tj.e ielaU"~ ~~'l:e _1- l~ar~e :.Ui~tll mi(l urmiiHor . S: 1 picio. ~ddi!ule :2·.!IiI.~. ~rndo:rt!~~lm.<W.2 J)cluuri .do:r~ul m]c diE! tl':li3Ifgine. '6. S~ i1itO~ s.C1ul cu .bY]claJde 2 ocltlill:ui O:(l!: Uml dlD. ocl[i:u~..(l~u~m:j~ ]'!l<l1 d.]1 .. . Sern:o~teaza '1 p:ici.i delan~p'e.or:u.rm.mile to: '!iulmi~· de O'chJud del :J!.1 ~~di~~~~~ _2..eiQl"u~1llIl p raic -mm-. * '* .mlflla 5 o-Chio~..e ['ep~fA.och:iw:i :::iii! r--a~et!i dJe loll 'lela *Ii'l sa teEmip~ tin.t s~ sa:re pe. tl'tul de' '* 1l].ma~hui·.£lOru~.tntoare:e·rn.n rIDChll plr~Ced. mie .. * (le c:!~a~m:p:ra.[lt~~ 1 o~lu c:ljlil:~'W: mate di~ margIne.e lan~j lpicl. !) ochi1!.!\ segNlip'etu:l!l. 5.n~. de.mli rill.i cu.oc1'l!~ul Jd.jdC'J:r.~. S.i dl!'!lan~ penuill int-01ar- ulrWc~ 4. trtl.lfiit di. :picioru~. Se··.onL1i .~a1-pidkn'u. m.iI:ni~din ll'in. lL p~ci]Ol'1]~mar~:'Ul ~~ul de m:avg. B.~ .ant IpicionJ~' ~ mle in p:id.dQl'u!ilJll mle.iol'U!}~ m!:l:ti unite . ].UP..[.~ l'e]).m1C S.~r-o~~tea:a Ipkioru~ m.2 Clc'hhll'.Qch:iurl de ].'u~1.- * ~i :e 3 piI~~ :p.om:·ce~leIt.~. ** *. . ~d~ W:ri . . IJ.~~ tnC in m~'~ !fe.lml..u~mar~. Cl'Q\'jil::~~a~ 4 i?-Ir1:l.* la ~i .e¥lt.i1 c"1!19[l!.ltru Into~['iceri..~ul .4 l'lt.r~ .: 1 piciot"t:!!i m~c :i:npiaoru~l m~.tr~.~ ~ l'i'lld1lJlui .l pentrlll .l'e ~s~e 1 de l. d Plu~2i oC1:l!hlw~ de ]. "'.m'ile 2 ::e. lilll~b11 de Q.O:~111 de matb.FU!j...!.to~r~I'~.d~rit.ru.~1lI1mic .ul IDle Be ':I'epelt~i. S~ ~tlla r-inoW! C1I1 2p'iCloil'1[l!ie mad.rln. Se: 'liepeta de * *.l1Q gill·).t:re ce'1e :2 p]cim"l]:~~ m<l.S ocilii'uri de la!r. oeM.~o.R.kt ill.l.. ~ :in pi(l. pi. il\~oarcete"R.te Iud de p!l. margline Sill '*.u.1i. 1.s~ crO!ieOOa2~.oiom~e madunHe in.~~ _ unde .iQrij~ de ma["gln~ ~i eu 1 *.es. in p.Qtu~e mati 'ym~ m. 5 .'1IlI!j. flc1. ib:dda.o~'e.o!l. * *. din laflltU].e ~ 'C'JIem.iltru.oriLl~u[ m:k de m:argm!e ~t '6 oc. B" l~': :Il pici..c inocl:iilw ur(1ndul Cl[] IDa:nt.d.!.u~e m.l1ri de ]ant pentru _[ntoa:[.:se. .s~ sa~p:-es te ~ p:i.fi de ]an~ ~ se saee pe&oo.!!.za 1 p.c~o:ru:!ii1.lntlul CIl Ip]~~O:rI1>i' mlc lnpicloirU~tJl de n ~i ell it ochi die lant :p~{I:Itir.epe~a de la *]a :1jiise mr.l:l~e.te 1n .e mi'c'~. ].ipen.t pen b'u 'com. lpi"ciJoTi]~ moic $n 3P.·* ~i !leoti!:r:mina l'tnd.~ :It p.ind~].11 * *.::i.ll C1il S ocbil. ~n 3 Se[. la !iii ""~e ~~na[i~dul _c.~md}.R.lant .och~ltl!r~ E! lant difitre()~.~ mle ocl.lie 2 p~.uri d.mare ::t..iciOFlll!j:mk: in.i mic .I. :2 ~ 1ii)i1<1T'i repeta. p~!"" I ~. iill. 're: s~'c~ettaz:a Ipicio!l'U!ji . ut-Maror . Ill:emargine ~:i cu 1 ~chll de laint penh-u [nto~. 5· ocNi.!!5~ 1 Jlild.i.l]! 002 p1cl. linih"-. ~ar~ •.[ln~.in bikla.intoa. 1 pj~i.pl~URa m:otle-1ulu:[.o. 'K" 1.~ dent ~ 5 o-chhn'i de lOll'll. *' . se s[I:re p. lantul.J:~ lnie Se repeMi de ]8. pld.. ! plgJ0r~u~.1jr'Ul::l 'd~ laiflt: ses~re ~f~ 2 'Qchiutl din ]Elm1it.u"[!mliltipJu.i:~ mi.Cll{l!l.~ rl:nd~l eu 1 p[C.~te~.ld de l$. R.o. 't::el1e·.1l'i cl~ eae~.. 1 p. In ocl:!iul de d~:asupr. Se!I'~peti de lao la.orIDi de.g:i:n~ dintmd'yl pil'el.dA? ]a...Oil\U!.o:E'!.. .[dO:r~ mil(! In.e ~P1 hi. ()c&l d~ ']antper.. . ~l ~eterniinA :F. de de~JlPFagr:upurjlli din Tln.] oclliu:rl de .cliJ1.e! rep:J1!ta d. :lan'tc §l lal.~ PJ!cUl~"u~W.m~.tt!)~emarl 'lUliit~~n la.._ IP:~~ m~)~l.3 oclwmi de .lu'i -de Jlan. :l't:.ro~.ant.olf'1J~e m~i unit~ j 3' ochl11. m~e. Se 'CI1 pH.lp:I'~oede!lt.tl!i de taut penh'u :U'lt. * *' *" *' de¥.B. * '* *.dinrmdul P¥~6ede.'w. de 7 ..u~' :!iii cu. [ ... se .tflil.1 2 acillur.te pl:- dll")[ ~rJiillpre.cl.e :sar-a:!.f[ cu .i..a:t~.d"W':i il1e bmt: se :s<U'e pe.- mi9u:r'm:lto[l!'..de m1. ~.['I~all!d~nt j '1 ocl.de la<n.a~ .d~ba:~..3 . -IrI. gru. 'ocll'itllti dl!!:l~tJi't ~ .in.g.llo:rill<.JOru~u[ ma1r(!t..()!i!re.2 .d~la~·~·..l('!_fo:l:.p(!\~ci!dt1nt.l-ckn. -i1I1l1l'mato.r1.ti:uri *.de]s1nJt i!ji 1 p~lJ!.are peste p.]ant re:ll~ 1.::i~ru.l. .ejta.

de mn. S'E!: SM'e peS'lle' 1.ia die la Ia ~il :s.Tmiiltoaxe'.ol'Urt.tm. de.cere.~ p~cioru~ mare . K.urri de lml~~ 3 II..le Se re:pet& de l1'.e' baa!'. 1 ~idon:.ru~ 11i.uJ[ C'l. * 1 piej/o.mro:~ In pid.e· .w~1iJi 1 picl~.lp'icloru. Ocll1il:.8.. urmol.ciorW1 n:lat'e !l1. s. t: ]. *. .Pii::1olrili mic.:! baza Ieji~fI . mU'~ '~n . 1 1 pido .oI'UrIjul.oruJ pi. in bvida urmlttoare se' e~o.!l' mare.aurmjW~e.Dlare in 'urmatoare:te ~ piciorU:ie Se repeta.l la rt:~ se termina dndul cu 1 plclorll~.u. 5.u~i.elmt . urmitol1!l'de ! loeb:i:llr. pidQru~ Se 'I1l~petitl de ia Ja ~l * mare h\bdd. ~icio'I'1J.r.ant pen.. hl brid.ici'aru. II pidol'U3 mat'E! to bridil:. se Ol'o!feteazi arb! 1 p. ni~ .. ** de mm·g~. se t~l!l. '.3. ill br~da d@ fit oCihiuri d.nl! . 1 pi.eIe 4 ocl..mFlU!..~ :rn..m<lmietn urmil..ll .i'I::io.n'~ * *~i * s.te . 1: 51! sar. Se cJt'o~(!tea~ uu lallt (rlnd) d. ]a !!i tet'minam. Ipido:rlli m8fe .mtt.5 odiiut"i Ide la!n~ .'~ . 3 p:!600 1. in..ne .o. c[·te 1 pi..lanljului.mjpent. pi- * *.::: 1 pi' dorulji l!!'iii:cinpi. lant. Iii!. 1 priciQ_~."mitoare se .tiOo mic ': . ochilU1'atde hlnt pentrl1.!hiud de lantpen teu bltoal'C:el'e.i.-' I!oa:ro~. lan.toaroer.ciQ'r!J:I?mare j. u~pr.ri. Modelul 106 s~ Cl\O!jlelt..5@.e'.:ii. = S~ ~l!.iuri d. . *.ne !li:i 6 (!cbh:ui d~]ant pe~tru mtoa:reei~_ R.e 3 acW. u:rmii~ * *. rlndului p"'li'!iCe~ d~nt Sel'epecli de lil lla ~etermml rlnd. .. B.'le 1 :p:i.oi1'Ulflll de *.§ul mtc.omll mare :tn. d~ubrl.d.e-lnUnl 'rind'l1~ cu ]. .l'Ui <Un dndul pr~~dli!'nt '! JI pic'iOl'uljmal'~ in bddfi.. mar~ in lanttil de margine . ell 1 picl(i~.u».toanm a.ie 2. 'brtoal'ceI'~. hi..8: safe .1 cu.U~ din ImWJ d~ bazli'.il!a.: ci.e l~'l!rmflli dndul eu . de :~a.t: s~ san! p@l>te 1 piclo1"U&mare. ..m~. '3' p~hiuri d'e'lu.t~ 1 picl(l..o$etea.a de' 5 ocbiuri de l. :2.clo.I'1il~.r ~.e 3: .[0tnaI\~l'e. i *c.an~ se ilf"o~eteaza . ·in.tru ~l'Il. 1 'lPi~:iorili.. . it m Si rep.iI'mltoalrleJ. 'piclorufJe Sii' C1'O~eteau ~].ru~e din F. de 1. Z:~ Se c-:rQ~l~'Il~~ lpidOl'ul :mare tn b1"1da 'de 3 oChiurl . se Slillf'e paste 1Ilpi.& 4.e ** *.ilse ~teazi cite 1 pi:cio:rtl~. de lant PeJltt'!J $nw~:rcEme.re ~ cr-olle~eS2ii 1 pi.m1re$.e pe-s. ':.'Jul tUn rlndul pl'ei1~d!i!nt. Ip£cio'rn!i.te Ipi.roi mare' Sie~ Cl.oob!U:lCi d. $:n bdda de: 7 ocluud de la'iTl~ .p.1 eu . s. 5 o-cihiuFi Ide la_n~ pen tWIJ. mare tnpiciol.i.en. 4 odliud delant ~ se !:lilt! pes.p~te 2p~ei. ~nlli.clal"U\! ': lpi~illru.d de 'la.i' mare :in to. It.p:td. 1.liuti din ~an¥m tie baziise~e:bea23 cUe 1 iPl. ~ $e Safe.. Setepetlt rlndurUe 1-12 *J * '* ~~ .~ ** *.nti 5112' ~e ]:l~te llPici.e safe :peste ! o'Cbiud 'dm la_n~md~' bazi: '~n..c:ra!l'~azi.oo~rudti Be repei:a de~.d. eiatu\j: maU'l1!to brida urmarof:l. p]fWi\e: S.'cu '0.e tepe. s'~ repeti de 1a lSi ~1 Sl12: 1. 16: :1: pj.oru. dJi. 1: I ptcioru~ mic laM (i'.0!f~teaczi1 picio:ru~ w!iti! in at doUea 'p~clo..etA de Ia :$ liii se~fmina rindlul .laa~l. * Il~ lan~. :1 p.clom:!~1:]l mie de m:argiine (Us riddw p~e. pli¢iol'U§e.este 3.indul 'CUI 1.url. l@a oehi din lantnl de b'a:~a."U. 1 picio~~ Sill $~repeste lpl.hni de ~an~ ~st! s~ pE!St~..piclonllf Dlat.ehm~ sE! cr~e~em 1 pj. ~ .o@:iuri de' lan~. role in lanliUl die m'al"gme ~i cu.de margine ~i (:U :3 oclliud de laut pentru rllit~ tesT.ebad . :mIuItiplu de' plus 'l (lchiud d. ** lnal'g$. ocl1iul.I cu. ** ~ .e sara pesll~ [ piCl'()l. S@ tenninA rlnd.tl . int6arce~e.de lant a dndululpcre.rOt"Wlmare 'Hi nrma~oarele :3.SJe: sate'peste 3. mo- Q. 5 ochiu. sar:e pester 1.1'i d~ ID.ezec~ * *.. piciau:u!j: mar~ in Jl®ult4m.ochi.ntnl die roarg. se ~ete:az~ ?piClOru§{! mad.nlantu! debaz.'!lI-\'j<ut '1Il1'mjl.. *5 oeh.-clm:QIji.in.ol'tli. p'ici~..in ormiltoM oeM se: C:Tolfe:.t: in ul'mi. ·t.G. se Sm'E! p.3e-. 3 acl1i:.lJmmati)r.ul'1 d.1I.m.e 2: ..~a. mOlit'~ ita Qt'ida U.t:. :3 oCh.C( loeb$..e:r~ dirotr. le~ .be il picir(~e ..e bn~t a rindulul jme~den.d. 4"~ taut.e~~§J -.e' l~nt.'i.cedent. ill btida noni . hm. 1lrmatom. . Se 'Nipet1i: 'rindul'i. iWa.-7 . die marlP:ne ..dul cu :2 p~.zi 1 . .. picio'l'lJiiu1~nrraitQt ': pid.mare :in bdda de' 3 ocJIi.eteazi 1 pic:[O'r~ marc@. 'Qj. ·o.:tt.dorl:l.ul p~cioI'l!J~. aI dellea pkiorui ail &"mdu~ui p!l!'ooeden:t i 3: o~iud de lanti se :sm:e peste i pidoruli. :3: Ot:'Jiliud de lan~.'llll! l p:i'a~oI'U~ mare in 1...l:'1!lI.ochi.oiileaaclu diq IMtul d."Q"ete-am in br1.ciC"ruli'll!' mad.mdul preced.cbiuri de :Ilao:.ft.Medelul .Se l'epetA de 101.t. 1 picior'u\'imaro' .clo:ru§ mEll'"e.-.i 'rinJilu]. 1 oclIi.un lao.io!J:'u.1 lOe 'Iler:mJn~ . 3 Qcliiu:~i de lAAt.t.·to'[. R.epioi. demalgine iii. .are.R. c:.elwYi.3:ochiml.urr ru.e liiJ1t.in plcioil":ilJ~ul u'rmJi~"01('se' CNJ.[n. ~ to lJl'ml~o!lrel..l. fnlbrlda d. -(rind) .d de lan!~ plus 2 oct(iuri' dellaftt ]lenltro cO"mpl~wea.tul de mal'gine' !iii cu 3 ocbiuri de ]. ::11 * l!l.U)5 j..li 1 piciot1J!.ma:re' in p~clOTu~l.3: ocltillr~ d.n mUltiplu de U ocbiii1. s~ cir.ci:Oil:q_~.e_ntru il1.]Ali de lant :pellt'tro compl:etoo!t!f:I.re S.]!!i m 'brit!ar de 3 ocmu.cedJilii..dI. . me- oehiUt~~. * ~.

:I,ar~

d:e

'e 1 ~
SarI'!

~"'i!.'

10!Jijti-

~;m;,,~
.:r1W'A-

14'l". ma['~ tt j 1
.1

:l:Jilil-u1

~,i.se

lpl'mi-

~i eu 4:. 'OdhiilUi de lan'~ p~ntr'l.l irtlloarIn. OIl d.QUe!'apieiotu!jim;u:e din dnt-, d.ul precedent se ,eil'OI~'Ii!tea2j l.p1.ei>i)!i'U!f mat-e; 1. ocbi de lant ~ 1 pid'O"Fn~ :ma:r-e in urm.a.torui pici01'u¥ :mare' ,; II oeh$ delan.t; ], :piC$.OlU, fila-, re in, 1!lrm!'OOitUl pi>!!io:l'1lJ:'l; 4; ccblu~i de la:nt i 1 piclo:rll~ mh':: [n .' rusul mic din dndul ,precedent i 4\ Q~bl, ].ant; :m gruptd de '7'
eere. &8;

m,O[r~

*

nl!j:

1 :pi1 pi-

f pi.:npii~<lI:ilWl

Il!petl

Ji,e:io!l'\!4 .pireio,liciorn~ ekm~;
IJiIlN'

,Q'OIcere. gine '~

ddl.,ebiMirl Ida di! .cillrl14 1 pil1'ele se terI1Umu! fill de

;"ll

~n-

a

11 m mmito,rrusecro(l€,teaza, 1 C'lOIMlJji Ser~eta de Ia :~a ,,1 !!le "nA :r:lud,ul cU 1 ochi de lan' .p€nwll into~ei'it.. B~3; 1 Jl[ci.o~ulli'ml(! .tn, pic~,Qw$ul mle deillulil'g,ine dm. l'il\d.ulpl'Ieced'!!I]'l:.'t; 4\ 'ochiu:ri de hmti cite f pimoriu, MaJlle in 1ieQ~re'lPid~1j:, din gropul d"e '1 piclo"fu~e mari din l'ind,ul poceceCleIllt, 4: achlud, de bm, j Ip~~~oru!ii mic in: pici:Ql"~ul roJ,cumliWt S~r,epet4 de 1<;1 1<1 ~i se fe~ rmd1L11c,u ], p:i;clO'f~ .ne :in, picior-U§ul mio de marg1ner;l ,CU 1 ,ocbi ,de lant :pen.'tni: .In.l~arcefe. B. 4,:, Se CI,o$e'team 1 picloro~, mic m p~d.~1ll .m].111 ,de, ·m.ritg~ne ldin - rmid1lJl Pm:'~

oq,hiuri ~e IMl~ i see s.arepi!IS,te 4 DJjcl.omlie mi.di

** *

me: *.

marri in 3 pi·ciOl'u!ie des:pa·rtIlle W ][ ocbi de lani; 1 ptclol'~, roare in "lantul de marg:me ~j, m Deh]' de Im't pe~1;r'iiJ £ntO$foCe:r,e.B. '9' = ::Ie ero~ete.azi cite 1. . i.ol'u-§ miic btpl."imel'e' ,4 ,pi~~oru~ marl ,ftn(l.U:~pTeced.en,t ~1 tn. spa,ocbimi dellant;
Ii] iIi: ,oel~ Ill:

:pklm:'u~e nlari se ~,E::EMd :tnflec.a;rep~cl.om~e: cite I p~.ciO:I'U:§maife despl11;l1ie in.tre eJi.e cillcite L' odd de taut S~ repe~, de 'rus la, *$i !ie' 'tenrn:ilti rtndul IC"U 3: pl,d.onl:'1l!

*

*.

se sallie pe.s;lle: .kllol"w;ul m[iC' p :!j.ls-e c~'€!teaz-a cUe 1 piclOl(1lFj m;ic tn fiecaR l?~.cl.o'r'l!l'ima~e'din. gru:pw d@. '1 p$ciot'U!lJe man

\]j1e

dintxe'

eIe. (~ub

oc:b1U!1 de l_,t);,

*

::I

*.

*

*

ru.,entarii ~ eela 2: s,patii ldin~e 'ele, 2 picim-u,e miclhl, Imtu]i de margillJelj:i eu 1 ~ocbi'de In' ~en,trru into_cere . Be ,repeta. rtndurHe 2 9.

*. ,Sel"epe:Ui. de la; * la '* !iii ter.mifi~ d. d;ul,eu clt~ 1 :piciOc.I'1!l!; nne in. 'ulti:me1e :3 picw~pa1:iidl:n:b',e ells
(1I!3p.icio,ru~e miCf)
$e!

~iiI :&E!5a'fe

]8
:t

la:wtu'l

*

~i

l'Ull,l

bl-

are;il,If1&ad)'i
4;
!

bazi l~ de lan;t

'o!Chi)!,l

din

~ peste , ~loal'lele !
nll!QUl cU

1 pliei9'

~i 1, oclli Il!!!!lant :h4. iiec~e pici.orll:ij: mare-; 4' oclUud d!1'!laut: 1 pidoru,~, rotc In piciom~uIm:tc' din rlndUl .p~eoedelillt ,se l'i~ ~h d,e, la Ia !i~.!lie te~mlni. r:indul cu 1 p1:C~onJ' DUe ~mpiclonl~ oDc de mqine. ~ ell .' oC'murl de laut :Jil(!~tru mtO!1!iroo.re" R. 5: 1n .gtupul die '1 picio~u§le m:~d. din 'dndl1lill pr~ent· sill em~te~a ,cite, 1 plclo,1'UJjimic ,in .~c~~ p~cloTU' ,mare Ii tn £iec~ spatiu. ~~nt'l:'e picloruijiEl. !:j,ub ochiul de laut (13 picl~ rOlfe mici) ; ;, 'oduurrl de .lan'~ 'j: S'e sail'epede 1 p].c~or-I:1~' mile din r'indul prec,eclen.t ,sa re~e:t~, Id.e la 101 *!ii se tdminl ':d:n.duil eu :2 ol!hi.url de lant;mp:i'c~oru~ b:iPlu til p~lii'O'rU:iul mile de: margine $i :3: ocbil.:!;ri d.e'~antpantru,lntoro:eer.e. B. G: Spid.olu,emari ~n- bdda de 2 oah:i;ul'i deWim~;, 4 och.i.u.ri de: Im~ j; se -~ peste: 6p1c~Qru~, mid dim. 'rindw :pr~'" ~nt; In p:~t!iQ:I:'Il~ mie urm~tor 1m' c:r,o.§'&e!ilzl5.. ] 1)i,eio.i:~ mjc :4 ocltiuri. de lant ,j se sm-e peste 6 pi.ci.oru~e mid; :s: lbr'1d.a de $, och.iud, die!,1mt ~ e:r,()~~az"a ''l'plclOl'\lll'IlE! mart JSe t;epeti de 11'1 lSi iii s~ re::-nn1h.a dn:dul cu ,4pjclo~ ~-~ !lJ:a..tl fiJI J!.an:t~l d~ mugine ,h. C'1l S, Qi!ldud de Jilll,t ~trli:l :rnibo!ll'Qere. B. l' ~.se cr-o~,et~a2i' cifie: 1 p~C'ro)(,U'l m'ial'e m. al dioiilea, ,al 'b'eil.ea ~
:mJ1lte'

pWoroliemm

~fiiti

*

4. rochi'llr1. de

lani; in ,gl'upul de l' .se cro~eteazi c'i.te 1 pici.Ol'U~

I•

**

*'

,

ModelO), 101

*

*

*.

*

8e ,e[;~eteaza un lomrt ~J1ld) de bam l~jer!, m,mtip1:u de 14ocllr~1Il.ri d,e blilltl plus 4 ociliuri d,e [ant penn. !Wmpie:t~e'~ model!.lll1!lt B. 1 i Se~Qieteazi. 3 .plcl~e: mad. '~n iEll pa;tr,ulea. ochl dbi lantul ,~h!jbad; se :sare peste .] ocb:iu:d din 1~n1Ull debazil;; :1 plci('),m, mfe: s>esat'ie p~$'tB 2:' ochiruri! 51,'P~clo!l."u!iemad, ill ae.hhiIDul'matar i s~ s,awe peste 2 ,ocwUr-1 d!in lan:\ul de bazi; lp,k1otulil,m!ic in oehiul .~f"o mllto"~': se !l~e pe.slJe :3 obhi..uti dhl lo:i.n\Ul de boi ~ '1 pi.ciO"fuie mari. in od:dJd urmi~oi' Se repetA' dela' fa III se ·tennin5. t[nd:ul, C1IJ ~ 1. pido:l':!;l$ mie, se ~a'l'iE! p:esw 3: oe.mllll'i dH'nt lantul die 'baZii" 4 pilolim.'u!le -marl In ochlul de mat,gine !jJ cu. 4 nel1iud de lant pen.m.t ~nklar'F-ee'~~' R., 2, = S'e CRli!iie~~ 1 P~.QfU", m;~e W. at doihm. piciaru, mare dID. dndul ~e;cedent'i 1
dl~tur ..un

*

**

*'

'* *

*

me *' S~
. : ~e stU'! 1
·3 oChlilil.1,'l lil: ip'i' m:gilLl.e d:tn

_4 lo.Cmul'i. de lan'~:; 1 picltl~u\i ~ .in Pltcl~ul m:i'Cl'unnit9il": 4 oCwuri d¢ laut; ~1Jje:1 p'kiol'U:f mo:me: in ]iecaI'epiclotu~ ,ttl:n ~;pul d,e ''lplct~.e mad~ din -'iindul prooe111!!!'1lJ;,t; dmn

irdpatiu]eOllpi.cior"1li!

*

m atn'!' din

ri.nd.1Il1 Pl'l1.l"Ot-

nu!!li :

:3 :pimoru~~maJl"i 'to. u1tmitoaIflele' 3' ~idoil'iI!l!ie: :mad, t :p~~~oru, nurr-e jn bltn'~Ul! de
ell

I!m.dul

*"

Se "t~peU de Iii:

*' *
1<1

Iii se itermmA .

oem de lan\ ~ 1 picl,Qr~, mare '1I1l . picro:!;'u,lJl m~r~ urmar't.Q:!':; 1 oehi. d.e laot ; :1pi¢.:i.o.r:Y!~. mare i:npi,d(lF~ulmaT-e' ur.mAtor; 2 6Ghiuri d,>G!; laut: sa sare peste 1 pidm:u:j mJic~ipest!;' 2 pillc:i,oPl]!ie maTi d.irn.~:LVpu]. de 5, ma'l'i;, lpicliCr"l'1Il!i mie '.rn.piclo:r1t]~!i1, ma..,e wri :2 ocl:liuri dll'! la1l'~i se ~ail"e pe5~ 2p[d.(JIF,u!i~rna.riale aoolui~i grup de 01 p:iciQFU~e m.u'i ~i 1 PlCI!L:Irt1!i mic : sa C:rol}eteaz§. c~ie. [ pkiorll~ .m~I'e !iiI ] ocihi d.e-lfI]l~ in fim:r<l:re p1-

*'

dlI!- ]<lJn~ se ~o!i~~a2::i

pestle' .'3 pk:.l.Qru~rf m'al\'i ~i in br'icla' ~e :2 oMlur} 7 pidm1Mie mal'i'*. 8~ [lep~t1i @I~ "]a la ~'I. ~ te:rmi.n, ~'il1dl,ll eu 'ill picJi.O:I,"l1~e ~<lil;i in. l<llll~ui de .ma'l";gine .~ ell

**

4\ oMiU1.'l de· lan~p!!ntFl!t i!ttQ~Fe. :HieI'e'~"t~ clndurUe2-7,

tioruljiW!~r-e' diu !l-rl.q:ml de ''{ piicio:ru~em!.u;'l dinr1:ndul pr~ed~lt SIl, repetA! ~)j,elot Ia ,~:i se t~ll'lJa lrrnd'u] Cill ,die 1 pleiorll\t. maJ;re in u:rmii.k!~MlefI pic1oru~e mari, de.s])'~r~ae1:;"0. dte 1. OC~1i~ de lant.· ~~ ·CILl. 3 nch:i:uri me ],an.t ]JEll]. tI.'u ~ntl}al'cere,R..3! ~ pido:L'u,~e m~~ in ce~e ;1 s.patH d.in'~~ p,ici!wll~e ~j in cele3 ]:lldOl-y~t! ma'l'.i clilf!rt~dul precedent; ,*2 ochiul"i di[:!' :~an~l ·!ilt:! sal.'ep~te ;i]. ochhll'l ,de l!lJo't, 1 1'1.-

*

*.

*'

\Ul1tle<l!Z~ d.e? pj.oiOt'u~E! m~i ~ I} oclliuti de la~t st! ~ro>~teaz:!i Qill~ Iprn~Jf)i'U~m:ru:e ,se r;epeta de 18 1<1. ~ete:rm.i~ U::[ndul ell ,cae. I .pidQru!\lma;t~[!J .'U~.m,awatme J)~ci,oro~e m~ ~i[14 rele 3 .spa'~ii cHn)tnl! e]e ,;; .2 . . GEl ma;ril.in lan~m d.e.' m<liJ,'g]:n,e~;i 3, de l~uJ:~ pen trl1 intoa:rrelL'le. )I" ,4 ,;.2 p.~d,or'uli~l!lal'i 'I'n. pffic;~ormiiul de ma.rgin:e d:lnrinu;ul pr~ce-

ciol1U!;mlc ~~.2:o~bh]d

,ere !ant ~ in 'g:~"Uptllee

* * ~~.

~*~

d.ent

i SiEf s'al'e~este :2'pici:rirl.I~e;m()j.. i;, :[ ru~ nll!C fn pjc.kKru~l"ll UI:'m.;6,OOr ~ s>e sare

il pidcil:lLl!l~,; .in brid~ die 2 oehiuri de 1.m~ d~n. :rh'ldlul .]jreoed~nt ~. g~rupe!1lizil1 7 lllldolru~e mar.:! j, Sf! sare pe--gtf!13: piclQ~!.iI.~i!'! arldil1l grum pu:l de 13, flid,(}~ui'ie dill'll dl1Jdill pl'~Cede!l'JJt~, ~

'*

p:k.io~ .p~ste

~ta]urmatQr;; se sare peste 2 J!lid.oro~e a].e seemi£~ ~ se s,~
gr~p,
].l,li;;l~i

pe5;le 2' pkiow§.L\!:.; :;; ptcl>lOO;'ll~imairj, ,grup',

p[dio!rU!j.

mille .~~ pi.'I'1.ir)r.u~W tlrD:Ia tor ~ se sari"eJ

rn

pic:iorn-

lp1cio.rM~,

r.~ndULciU3 gin_(! !;!.i cu· ]oct'l~

*. SI.'!

peste 3 pirJ:,'ioiJ:'.I1;'i.e ale ~c~ui~!ii
. de 1<1. b

m.ic;:jn

!ie' m.B.'d' inlr:l.fi.~l d.~m,al'~ "d~ l<tnt ,Pe'l"lltl'uin~oa.1"Ol..~e.It.

'*

pijdoltl;l~,\d

,U;[~

*'

~j S"e~~mi!~~.

.5.! Ip1¢~ot'u~., mi~ 'i::n.picio:rl1~w [!:!~il'ede margIne din dlidu1.~I;eal1ld!?:nf; *2: o'clii,1!J:ti ~e

loun~,j' In grypul de 1p.i.ru.orUl~e marl· cl:J!,n.~[n'" d~J ~cede.iti se croll'eooatlt :in t1eca.J:e mile ] p~c.iQtIl!J m:.a~ 1li lod>i. de ]an.1::. :2o>c:l:i:iul'.i (h~ ]!an~ ~ 1 plcioiu~ mle. hi .ailtf\e':U~~pi~iQiI7,uijftl"al'\e *bl

Soe 1l!p~t.l de 1<1 III se 'term:ll1la l'tnch.l.l ~l1 2 IilCllilLU:i de lan;t·1 I;lici.gftli!;!mi.c ,i:np].c:i!Ol'll~"'I,ll mare de Il'te.tgil)~ ~i .3 ocl:iiuri de l<ln~ pen.tr~ in:wllrcere. B. :6 ~ S~ ~ril~e~e'azli,c't"m ]. p!liclO1'~,m~ ;[n [le:~i ~h "fjee.are ~pali.u dintp,e. " "uFul q_e "Ipl~~I:;u~emar.i di:n ])'~~iul l?[.e~~def:l,! ~..:2 Qd1tur~ de l~n'~. e ~<1r.:e ~ .Pel;w, 1 p1,dow'llcwic: ,s~ repe!b3!. de la ~ai ljii s~ tem,~Il:A t"'md.ul cu. Jlph::iorl.:!!J mare .~m,P.iciQWll'w m[Ci ~~maI'gjn~ '-ii. C9. ',3 jOoClilu;ri de ]a;r.J:t pim1;l\Ur :[[1to~~.· B. '7:: 3'pidoFiIl$em.ari til ·pidor:t..ll!i!!;ql de :m~~ir(e din ,t1nJ;llul prl\i!o~d.en,t; s~Ys~['~ p~!>oo. 3 pidorl.'l:~ maFi ~ lp.i= (!ifory1.~mic ill pigiOJ:'il.l!!i~ .~rm~llor l ~e.'Sal'~ fles:ll~ :2 P(C1Q,:I'u(j:emad': ,5,.~~Cl~I;I~e marl in p~CJJQm;J~Ii~~mn~tor: si~ ,s.aN .~te 2'piciOJ.·U$~ m'ari ~

ICH~ ifW~·p.u], de 5 .p~cioru~e

::+:

*.

*

'I':lele OlIfiatepl:! Itm· .; 1 oclllur~ de .].an.t ~ ~e sare pcs;~e 1 cehl . lan'tul de baa~; 1 pkio1"mjimi.c ~n. ,ochiwul'mJirol'; SoohtUti ae lap ~ r se .isa:r-,(! ~sll!! :2 oci1iut'l dim laQ~ul tie ba:til.; 1 p piC[O~"I!l!i' mie In oci~nl iU~;.trit Sel'ef!oetii de .lI.a :;+: Ta :(jil!ie~ermim\i riildul ell .2 ochiurl cl.e .]an~ s~rind. peate ],och~ d[n lanttu Gle,b<i~il ] piciOl"t1!i m.u~eredl1S in ooWul de margine !j:i: C1l 3 ()d.h:~llil"i la.n'~penh'~l de ,h'ltO<l'il:Ce:tI(;!!. 2!; R. D.bl. .pIciol"ull'u] mare de ~m)argln.~ :s~ seeats 0 bll.lc1~; ,2 oci].1iwi G:e.lant: 1", brida. de .2 oc.hiul\l; de Ian~ dhl t'i:nd1JJl prooedent ill9! c[['o~~t~a~ 2 burclet 2 oaft'li~uri, de lant ~i:2 biu::le;, 2: odtluti. de :[ainl;;! :~. ocl'lliju:] .elpattrlile.~ dlnb.l'ld~ ae4 ocl:IiUl'l de [fi!nt lIll'n:lakla:lI'~ >se ·t:ro.§~t.eazii 1 pi~ d.OI'I!li1 m~c; 1 Oi2illii 'I;;l~l~l':lt;, tn brida me 3 oc:hluri 'd!e lan, dintre cele 2: p~ciOI'u!i'e mi.c1J din. F.]]1aulp.recedent' ~~ gn.1peaz~. l§ :~recllt d~ ,e-i,h:! 2 b'l.Icle ~.i" 2cmihil,l.l'i de 'lan\ j S~ rep~la d'li! Ia :~j se terrnina rl:r:u:lul cu :2: b~~ cle, :2 oeMuri de l.ant~~r bucle §i~: aciliHd "d.e 1~[l~~2 bud~ :iI'lI l~Jli~)u.ltfe m.arg.i;n.a: !i[, CIl. 1 (lj!hi de lCln~penLbfJJ; .~ to~u;oore. R. a: I lpidClrtt~ m~c in pi~oI"1:.l!~ul de mar:g.lne;2: picio~]!iie m]C! ~nbrjda ,de :1 C1c.lIi.l.. 'i ch:= ]an.t 4intl:'~ dolffi u b:lllC'1eitin ~'in,dJti] ~ced:lmt; :2 pie..ic)ru!lJ!!, mid

se ilLl.troducecre..~j!!!'ta Ln. a.ce-l~l roolri~l' !:ill: sao,am ~ !i1m.J,OI bucl;l la i~Mtimea l<lln\,'U,Lul. :Sl;?; sal'l:~~ste 2ocm.u.rl din liM,~1 de, haz.l. ~i Se SQo~ :2 buela din oclJJ~w 1IJM'lMo:r (ca ~nai ~.na~ hllt-E:) ,ap:Oli1 neu je'teu ~e 'trag,~ prm toa:tebu-

Be 'cl'o~ii!~a2:" un~allt '('l'fu!CI) de:bOll.m le,. j!eil'i' dinb:,=un multip1.it:l. de fa oc.b:tu.ri del;;ln;~j pIllS i(~ (Jchiuri de lan~ pL;lrr~'FU ~,on1ip.letarea 1TiG~ dehillli. 1'1:,. 1: IpiciGru~ m1c 'tnal §-<I ea ,oC:bi djn [an;~.w de b;l!;za~, 2 o~1:l.].liJri e lom.~: s~ sara p este1: ochi.· dlli.l. liiln~111cleomliii ; .in ocltiul ur.ma.to;rsi~ Uirte5C 4 bucl.e,OIiSlfel ~ 1 je~~i ~ [n troi:bJ:ei!: C[[~Il~tiI- ~. se S"Qmit;e -ell bli:lc.l~., [ je.~e'!llJ!

*

*

*.

*'

*~.a: *

*.

*,

*~ "*

*'

lll'itl-ii.o;l!JJu:(lmicm

pici>O.~jul

U'W4TIa'klil'i

SI:! !>;a!l:"S

'll:Uf'l' " S'e

ri

,1 cu

til

plil1riul: de l~t;_ ii~ ~~l'e p~te 1 PLi;t~ru!imic; 1 piC~,OI1l!ii m~c in' Imit1<J1 u~~toal!'~ '~m fala. ~ ]01 5 p6l'~l d~. bude),; Cl~. 2 ,p:I;n~ol?u.!jle mlC:l,

~

b:rida ul'ma.tomce;

*

]..piclO'r~!i.

:milO ~ub

in f1e1:flT'e l'idfi de2 (lc,h11U'1 de lan t! care d,e~b ~rte ~pu~il~ _d'~. ,2. b~cle Sef'~~ti de !a j Ja ~lse'te;r.mma l'md.mcu ], PJ;Cl:OIUl; mm I~ ptdQ~] de ma,rg'ine'i1 eu Jl ochi dCi' lalilt

*

*.

j!i

le-

lilITl, t meochi l'~; se

.)(:oiu1 eu, st! !ill s't! ul, sa
j

jleilieU,

.~ sa
tnablU~

{le ],ant :!)i 1 pl(:U)['~ llU'Cin fleca:re plcmruFj mi~ run rindul precedent ~i., Se termiri,i rlndul eu ] oai-l de ]ant'l, 1 piclonl~ .mie i'l1p1CiO'.l~iil:.111. mle i dll!. 'IDal'gine ~i eu 4:. ocllliu.ri go,f'!< ]au~pe:litt'u Intnar,cere'. R. :5, .:. Se cfOfete.ata 1 piciofUi'iitli:c '.till al tileilea piciiorou,mic run I'in.dnlpl\e~d.l!l'l.'t, 2 od:d.in:-i de lant. se sare peste 1 ~ieto.1'U~mi,cj SEi': unesc 4: baele ,astfcl: ~ b1J.1de in -piciOl\t1!jiU~ UI1Di! tOI'" sa sare peste 2 p'ieioru~e lIlici !il. 2 buele din p1cio!tU~ tlrma:wr ('.$Til' a.lilc],sa unesc ell :1 je,teu eaee se b:'age' JIl'lu !I;OBte- buelele ~,fiI'te pe cro'letil! 1.1 cchlurl de lan~; se .sar:e peste 1 pioioru~ mic:; 1 p[cio.. r!l1!l'wile rnpicl.oru~u_l '1I11miltol': 30ebiur~ d,e

~t'l'tI

fu:toar~~r'lil~ R.. ~.~ ,filecroljie~~~

1 oclU

Uitoarr.cere. R. 3: :1 piciortl~ mie m piciorlJ !l:ul mare de m8l:giM din rindul precedent; s~ C!l.C'~ete'az:i elte 1 picioli'U;Ii. wli.ic in al dop.ea, al i1'eU.ea ~l <II P'9ltrule~ p1clOrU$ ma:ri!! (!'hn rtnd.ul precedent (l':fI,amtlea.pjcoulu~".4 Oc:hlUd (if!! la!nt: cite 1 pidon1!j mle in al doile-iil <111 ire-Ilea !j!,j, al patl:ulea ph::tOl'u~mare l;u:m.litOlr

~. plcior'll!j:f! _m~:rn; se ~a're .P~s,te. P!oi!o.r:t!lljldemicl. Be rep~t~ de la hili Iii sa term'lnii !~ndu.]. en 1 picloll'llii mallIe .in p~ci,QT'1!l!llIi mlc d!e mar:gil1!~ !jl en 1 oc-hj, de].<illt pientru ,ll

*.

**

*

j

(dupa piioou) Sere'peta de ]a *]a sa termmli ri1'Ldul Cl1 1 picjol'u~ mare in lan'~lJl margtne !ii ell ,2 ochlud de lan] penh''!:! ~nwat-

*.

*~

'*

cere.

Be'

repLl!tii rlnclUlill2'

2' ~i 3,.

Modelul liD.
Be cra~l!teazi1 un lant (t~n.d) de j;J~z~leje:r. din.tr-tln multiplu de 9 ~I.'i:iyr'i de lan~, plus 5 'Odliul."i (Ie larJ1P~nt11l. completarea modelulut, 'R. _l ::. 5 pkioril.!~ mad!. in all nouiilea oChi din 1;m~1ll,de bazi;, *4 ocbiuri de lant; se sare p~ste 8 oc])11.1'['i din l.iHl'\'Ul de haw.~; 11:1: ,~~J:liiunUl'ilJ.l1;lbJr s~' grupea'fA 5 plcio~u.¥' mUili'i Be t'epet! de la la ~t se tenninil dndul cu 1 ochi d~' ],ant. Se' SMe peste:) ()chi1ll"l

l'e

It; sf

pkla-

]on·t; aza; 1.
tepl1!tr

~i se te.t'milla rindul !I:U: :2 ,ocbh.ld de' Iant ;:se sare peste 1 picioru'1 mie ; 1 p~ciom~ mare' re(Ius in ]:l]Ql'Ol'UIlW mie de m.argini2 !j.iciJ 3
diuu de l$l:l1t pe.ntru
~'pelm

l:ant: .SieS.are' peste 2 pidoFill1jie; I p~('icU"II1~ mle .irn oih~ul 'urmiloo\l: Be f'epeti de 1<'.1. lei

*.

**

inroa;m;oore.
2-~.

.

,)~bi1!lri

Sf!

rIi1-durHe

*.

**

~ b,l'z~.
glne\il B. ill ~

}oa:te

0

oc'hiuT'~
.e~l'~a 2:
.B

o~blut'
de4

~ 1 pl~ de 3 ~e: ml,d I~('lhide

~ :2 bl1l1uti de I 1ochi
HI

repeta

pici.(lll",ll~

Ido'1\'u~e
dOlia ~e' mici,

l'indul ell 3 pid,o'l'Ulie mtl"i in IlUimcl.e::l Odl!Url ale. ~!ilnt1i1ui'de ha:di~i ,2:.o.6hiuti de [fll:.~ pe.1-i-' . tru rnOOa;rCfm!'.R.2 = In br~da d.e 4, ccb1uri '~~ lan~ din 'l'fnd.Ul p.rececilll!'IfIL't e gru,peazA: 5 s pICllf"U¥' ma.-rI, 1 pj~u de oihlud de ]an;~

5 ocbi:uri ,ab~ [aI1'~1l1uli de bazA,; 40Clli:llUl"i de !ant: sesare ~5te 2: o~hlu:rf din lant'ul de' bad it. ~e l'epetd de l,a lao i'ii- terminA

un lan, (rind) de baz1t IeltI:~,llUpliU ~h'll7 ocllh]tl de ]an't", ~1i!JS,2. aclduri de lant pentru comp]etarea. mDdelului. )1:. 1. 1 :pidln'l1!ii mile in .aJ doilea cehl din litlll1"~Jl (l,e bazll, ~ 2' pielj,o:ruif~ :_d In. urm.i~ [le\]~2' echiuri din I,ID:tul d~ ba:d. ; 4, oj;hiur:i 4e 1ant,; se !i.~Ii1·e peste .2 ()ch'i:ud din. Ian\Ul de l5ii2a': ,r;:~tenn :pidori.Ui' raic Jn 'llrnlitoaJt'eJ,e

re;r1 a:intr-un

s~eriJ!Jeteala

*

*

**
s:

se

din lantul de baza, r piciom~ mare inu];timw Ic<C:l:U al, [antmui dl2ba::J:~. ,Iii 3 oci'li1!liti de taut pentru int-oarcere. B. 2: .s,e c:ro~eteaUi 1 .piciol'U!i mara fi 1 ocbii de lan~ tnfieca:rl! piclo~ mOli~ di.n ttndulp:r~cooeI1 t ~ 1'1ndw sEl term.iina W 1 pi~~rt'l~ :miElreb:l l~II~1;ll emal1.g:il.)c~ic1.il d :3 ocblu:rl d'e lan:~ pe:nttu intoilll'ce!l't!. R. 3 ~ Se sare peste pi,!::iOl11~ul milrt! d'e :ma:r.gme;, :in spatiui din tr-e'pf'im,lIll ~ ~l doi1e;a pid.o m~re dill ~Ilpul de ,5, p1Cio~Ufii(? a] .p~·~cedll!:n't ;(sllb ochlul d'elIant) se Cl'\()~eteal4\ 3pidoru~:e ml:llr.i umt~:: 1 oem de J:ant; 3, piciw."U~e maid un lta in spatiul dnltre al doil.e<! ~;i a~ t~Q.ecapicl.(ir!ll~L' 1. 0 t::h:i de lau:~: :3; p1clorufijl2 :mari limite in spat;iul ilintm attreil,elll ~t OIl patrUl:ea 'prndoru~ : 1 ocl'li d~laot ';3, piclQ_tU~e mad [mite in spfll~:iul mntrn .a[ pab,uJea; ~i, a]

*

~io:ru.fe de margi:nedin fin- .mt): !I. * 'Mode'hll 111..t'e'aza 1 pic~ol'U!l'mic 'In pici~u'l ml'H"e. ~l OIl] do:iJlea: pjcl~ din ~c~le4..e 'marl unit~ ~t1b ot!hiul de 1. dOFlr*~mari .li.~ 2 ochJurl... .e[orufm<H"e din tfu:ldU]. .de' wMgine' tUn.ol' .. mic. tifiJrlul pl'Iil!'" ood'ent i 3 locb~JUrr:~. ool1iil.oru.oe.. se sawepesie 2: p~clo14!l~e m.2 piclo[!u~ marl Be fe~a: de la lao :+:.Celie.\iJUil din~ .e. II.1i!repeti._.e lant:. l. 1:: Be: l~iI:'. 3.piclQrm.ul .lus 2' ochifud de Jlan. "* * S.axi ': 3 pielto:ru~e mari unit~ 1n s.. " cc:hh. 3 . ~~ s.i'i:t.C.ail. Il)cbiiui.~ ma.. p@RRU.e:l'o!j-et:ee un.lilii de l~R~ ~ 3 pidoIiUr.1.ce~ detl~ .nclle:a pi.!)rlde lantpentru ~'toial'cer. pkioil'1lJ~elllaci (sub oclliul de 'Iant): 1 o.eu ::I.:f ~e lant ~Se !'e:pet~ de Ie.e' lant :Ill . pi..k1D~ul de R1argi:ne lil en 3 ochiurl de liiiO~ pentru :inroarc1i:R.J! mm.(Hlst'li! 3 bdde.!l ~ceden:t. * * ..roere' : R. (rind) de:bazi lej.:~pletuea .ml:.1' '1 .eJant sa et. 1 picloru~ w'e in ~atiul dinl-re .u:-u~ m·ad u:..1rilldd.a.tilr B@r~peta. plcl. mOIre :f. s_e sal:\e .e marl. d~.to~ cere. 41= 1 picl~ ** *. rom .iu~i "aeJant. 1: ][ piCWll'U. 6.pjJ:~o:u. de lan' Se Iepet! de Ia 101 ~i s~te'i'ilIDni rlndu} eu 1 piciOl"1lf mare lnIanlm de oo. de: ro1l1 :pen.e 2 ocli}.iclo(tU~ dubltl: '~~ piii:!iOil'U. Iantul de bad" en Ip..~k1td1 piclaru'~ .o~teazJ 2 :pl£]Qil'u.precedent Be cro~eooBdll. *. .ocbiu1':i de 1ant 1 ~n brida unniw<n'e de 2 ochiurl de' lant sec1.'in lPkioru. plci:oli'tl~ mi.s.l''-wmtliltiplu ae 'l ochruri de loot.clIi de Im~i 3.. dli . .pat~U.<I' ~et'l * . B. dubl11.p'telea .e bazii : och~ de' 1.'l de hmt din r[ndul prooeden.a 'j 1 ool1i dela'D~" st!' s. 2~: R..te cele 4: hriid.Q.2 plcw.F~ * '~nt(l~~eel'i~.:..ci ~liI 1~1iltJW tie margiin:e!. * *~ * *.l CU (..p!9·tiul din'I.. (rind) de ba'Z'iJi. d'l! ..'t2 ia:nt.mie in SPEl~W dilintre P:I'1mu~..u tritoarOOl'e.J. I'wdul.:l de ]ant . mle tn. ~t se t~Fm1fia mdul en 1 :p1cl..1 en I o-qhi lent p n:tru mtoaooere.epeta· de Ia *Wa.a:l"l ().':I ocbiiiud de 1ant .nite.:idin.fl!t1~ p.gl:ne ~:i 1 ocl.. 4.oa.g:rupul d~ 5.de·]a lao ljilse' let'mlni I:'f:ndilii .c .e.[mili:IiOl' dl'!lil.. 1 piIdaru!. . :3.j lpicto= I'Uf .. tor sf 'e!r..I(sub . "lMtml de mat~giiH' 'l'Il!f mit: ~n.· tn· brid..de 3 p'icl".a.tea:z~ 3 pii.:re prlmul !.iclQf'1!J.itcw. in bridtil ~ .e m IDllrgine qi co. d. de 2 . 1 piciorn!J mmreinl:aJiliUl de . . tr.e.. in spatiul urm.repeta de ][a Ia t@mini·l"flld.1iiul'~ !ant en 2: p:idatiIJ~~ mari.e d.blur.s.ochiuU'.:':':~CUU'~ mar'l.a.c In s.eJi" dm:l.U~ .~ Ia !ii se terminal'mdlilil in ultima b:rIdl de 3. ilplC:Q1iJI.U de 'lmit> S-e'Ol'o¥e<i'Iie'az. ocl.hl brida. lan. 11o!=bliud d:eIan~pen. Idin . lant dln :rmd!l.• ~ .. _:'11.iW mlic de margine ~t * *.8:~ Se cro..S 'ochiuri d.a~ p.l grup _~.ilea p~cloru~. .In Uec~e pi.uJj. e' I din:b-unmuJtiiplu de 8 ochiuri de !.2r-9· *. picOil!!..e!l'1L1I." .se sate pes1e 4brlde cllJin.hiJti.. DemUr! de laolplIDlTu Intoaroere. ciOl"~~ In od.cioFUije mati" 2 ocltlur:l Idelallit ** *.elant '.l1neUea p1clQ:rQ~.. 'o"cilinlufPl:a: .1ll'w· di1t :margi:~ ~ '1\ 'ocb. '* ][ oem l~' ~ *. de 31 oCilliun Ge~..Jrlud de 1ant pentm.e cit~ 3m.r.pat1u11Jl'm. brida u. wind pes'he 2 .~ oChb.l'tru b1.se 1rrO~e-t.l Ipitid!Nl1Ji min '. 2picl()l'U~e mad ill bdcla lite 3.Sllille pes:te .cloflWl'. .ma:rgiJlie' i~Ctil * 3 ctclliur'i de' 'lan ~ cemurr llI. de !ll!_I]~t.ui d.Be r.4 o. 1 pii.h.e 'lant: 1 pici"~.wde lan~ dh'u: filindtll .E! .S: ochiur. 1 de p. odhiurl &~ 1~' 'j .Ulil' uelu11lJ1.re~l!dent.1 piai'QL"lJ~-~~~ in s~atIul .~aochl. .lhi!JI!I:'i.lcio1:U!i mar. u~~te Iii. to.011d:OUea.tiud de lant: 1 IPldO-ru~ mle: m.ud de ll:int dbi :m.e prj. 'G~b.t ~trui.e' mad unite m spa~ul dintre . 2 odhi~ d. .t se c~etea:zi :3 p.o~eteazl 5 pieioru~e' rom i 4.margine lii CU 3 ochtill'iI de l<ln~pef.u~e mm:oi. din'tl'i! pl"imele .nt: .itow ..e..: 2.tru int. 4 o'chiud demnt ~ se sare pe.oJ:'u~ljlma. de :lan.tar:[l1ldi:!.rmi1roare de 4. 3..)~a~lul\l.ltDa/r~ . wlillea §'i aJ pOlitM.ii al doliIe:a p1clol'U1i d!~n. :lii ·setermin. p.]l de' . . ochiuri d~ lant . ocltiurl de la_n'~!1~ 1. R.l"IJ!iE! mad.. ~i :2: p~ci..m al do:iID. d. coltlplili:tarM ModmiUlui.se re:petl de ls til :+: !ii.. .: ~ 'Oy.e an.lI.at patndea ~i al cl..: 1 oehl d~ laInt. 1 ocll$ .dul pl'Ieoade.:2 bride d.d. m spfl-.du·~se cu iIlplclo:ruJij.acel'a. mUc b:lsp~ti'U. i se sate peste 1':1 odwiuril din lomtul debi!!za :. oclliuri de lant .1iJiulte llil ~uID.l:icMi!. 1 'cchi de ]ant:j 3: 'pidCJ\lCl!]~e ar'i unIte $1111. loch~u'[~ide' la-n't din iF'Indul pl"e. oc. .. Se.~ • . 'R. picio:ru~-e :maxi unite to spatlul U1"maito~ din~' doni p~Oio~e. 1 oclti de' lant..ntul d. mar! &<E! fCI1'Oietearzl§. e taint '.te J! P'id.5.i se tennln~. uJli~e' $n spa:tiul din~ tre al dolillul !i:t ~.e·~epeta nndul 2._.iciofU~ ·rnic•.: 3 _ _. 1 = 2: pi. IIj altreU..oclUud d.tC:~~Il~.tlll d.ijlocul swpuluf de 4. den't !!i~ ~oteteaza" 1.~' ~t 1 ocbll de' laill'~"riiJidul temrln!n.e * R.e 8 ocb'uri aJe' lant S.orili~ ic to ia. ~arn't"'.eaza un tan.tm \i. .e~ Pld01'Uli din acel~i WUP. a. :[n.R. !S.n . * ~: ocmu:d de· lant pentr._.tf~ n»Dadndu~ cu.ntul de' b:a?. S..~' l'lII1!iele acelui~i grup..tepiclJJ.p1ilece.e lant" !Ie. pici. 1 pl'ciol"U§ . ..oru~~'mati fll 8l ~a. 4: ()chhu-l dle lant:~i 1 pi. cUe . Be fep. plus. IJ.e. ~ mul p. dndul ell 1 'OCcnic d.e Mad.. '* .01.ale rlndului p.~!. ..Ii '::Se Cl'll!j!ebeazlj. sllJ1':-epeste 2 bJ'ide de 3 oc'hiuri Ide !ant.ll"l d. ~ 1.eilea picio:rl11? din acel~1l grnp:: 1 . 8.O<$e1eaza IplcioruimlG\. ~a sete. 9: Se. 3 oel1.ooM din 'tm.!.

!R.~:lC.iQ"~u:~ m'tc bclcla urm~klaI\e.ut"i.. se S~e pe.P. :)este .(Jifll~!uJI .oru·!i mic din li!tdld . .:J·l!lla :~n de mal'gir. p~cllOiI'li.i de.ma!.s~~e.ortlJiijimlc ....t ~ in brida. !!.r[.picio. 'rIndul . bad. in picl!'>ru(j.LC I'ind!w cu 1 .3 ocTh'Jiliuri din rnn~u:Ul debazili. aeHmt·. 3 Qchluri de lant: se~ sooe pes.8.:IDea~~ l ~:tlj~. riooul d ~.Ii! .~iE!'t~ffil:i1c It pid. ~lJiri It.ocbi d~' lan~.. diU. .ld~t se Cl'ol1eW~~ cite lpicl. l:p ~:~~t'Me br1da de. marl:! dj.dt:.oru~e mario j 1 oc. 'dlf! la.'!t ~ 1 odL .S: ~1i1.J. 9.~ '* la.l-.!l~ mie !iii 3 ()ch:i~~ de Illin)~:..[ntoar~.sle de ba~ ~i i!'!l.a~el~~s:l'"up. d.~el'mJnii ~'.t ~tul de u :[n:iJW<li"" de lan~ »' del de 4 pi- * .llnTI~jW~l'fildl~3 ochiul'.picl. 1 lfii.} och. Se . lL p.se saoo Pe:s.'1 P:. lLp'ie~QN~'m~re in plL~i~· ~J!J mre tu~.tal ~'.~to:r Be repetl de .e lan:t:se sare peste ~ die ..!~ .~~lmic d~ .a~~ m oclti de· latn~~l 1 plGb. 5: lL pic. d~ lar.h[UCl~ !~e l~Jl~:.t-e u 1.!a'"r[ll.pi~. !?cbl1'Ul'j.~ de lll!n~ se croliete~zil.pic~Qr~ mia.U'!(ij@ lant ~i pesb:!: Ipk!loilL'u~mic ~ in b1'1~aJ.r~ul de m.QFUi'j:l!nl.Jl1Ia~. 2~ pic[al1'~e· maTI . 3.1 leie".~i. Ipic:io"u~mijc in.:I~W..e~a I 'i: 3 oclUurl de li3ifl~.rndiw Pil:'~Ceil~~lt:.. 41:: .pi~~(J(tJllI.~~~ I :o~llJ din.n~ ~j :1 pid..hm~ ~~ . It. !~U~~~e l:ant: s€ ·suepei~· 1. gr~pul.L_C1U. 1 :p~C'. QlI.:Jf1IJJ~. 1 pici. Se 1 pi.:l!.~m:l...~e mari.ub Q~illl .] .l':lrm1iwl'~e . :r':.1!ial1!t. se s~re pes~e S !~. dl~ riDJlIW ~~d!!mt: *3 o~i.ll!iiul!:ni~ de .5'et~. ~i:.ne !i1 eu Ii och$. mi.e' ~ic.2 = If:! .lem~gine din. ma:l'lj se.e' 4 ~.l<lii\'i )~e crQ1j!e:t~~ ? !11~lOl"l!J§em!lrlj Se ~.ie: nam.ul'"n":l.tot cro!jiete~w' ill pi_ .tl'Il . ]a :!i'i ~ .arl dill.~dent se et"~et~ad 1 pidOl1I1!f mJ~c. ~ 1 ~~]"01:'Il~ mile .~oo.a.!. $t! . .. in.~]]Q"c :Si2CTo~e'miliila ].'lrll~ mJa.'p~dorU~ 'nrlci.aza . mk: lli!l":mii:l1or . bw~d..Sl12 CTOljieood '3pi\l[flf'I[I!jle f.li~ m.Ufi !Mla!l~i ~1. ~]. 3 oclli\1rid~ l~Il~. ~~clort. mpie[o~u~~icln ochhil unn~tQ[' •• Be tc2f'l~' ·d. '6oM'e pe-ste 3 Ochi'IMi tim.~~. !~.!i!. 1. pic.!.G!1"111lmic..O~Ql1i{i. de l~\~ pen tru lmiIIto~:rcere.~~ de laut..~st~ . (dllllrl de])f!~t. .Ee ~ . ]_.[[Iido!fllll~em.p~eceden. d~ la:nt.*.rgin.3> . oclrlul. ~ntoaril:!eOOi • R. 2: Qcliiur:.~rwna.:2 cdhiuri d~ ']:an~. Im~l fg.R. ~l pi~ !~10~!iD1]C.~cioitWl~mic.p:klW:liU~UlJ.ndtll !O~3 .. j.dll~ucl ~arn~Thde bad.eiort:!.~. ~~.b)i1:~ '~nt(ia~c~e...o'l'1i4!i mie. plcm~u.o'lil.tar~. de la~' ~~m~· iI.emm !iii In ptCtO:l:~Il~.se.iIJi"[('. 1 pici'O:l'1J!.udde *. 1 oohi de .lde 3 ocbiur~.. ]an.~ l!:1J nijlocul gw.Wmm cille" ma~glile ~.ne .mlboil.l!!fIrr!W[C .~.f. It.. m..c!u ill . ril:Hlu:~c·u 3 piJ(l~ortJ~e W.w·~·. tl'~l'1ll~ mlcin b:rldl1.Be ~@..~3 . pe:~t!!"u illlJoa\'.i:f. . .~oaweiN.e ]~ 1~'*!ii :~~ '~ermlnlirt~dul eu 1 " mio ~n. I~ru .. in m~ITtu1 de m~rglirne ~ CU .:.e. :3 plemrJ~!ie . * 2 Qooiud de hmt j5e saN cu· 1 l~lcl..~ o~lIi~ Ip.~.. de ID<1I.!!(f m~~.ic: . ~l !iii! .]l ilIr:m:ttoo sa . ochiul uana...M .de baz1i.e.h:i de .. ill. din . ~e~:Hi doe 1<11 la Ijij.bt o~i1J.01't!~ [Inc i.3 cclliuri d. de: lant.c.min1i.crill'W.i:~f:lpllicl~~ul mare dwmijlotlu][ .ar~ gtlle ~. .icin]~~Wl" de Pla~gtn!e!: . brldl d~3 Qt1wlliuril.e~!1!mlto[l. ..mr' "3 !din. *. ochil1Jirl..[pl .nglu] se termini ~rum~. *:3 ..ior:L1Jji '~. . P:ic~o:niie.$ (lChlU.g~ . .U.~el!4!'.:~l .. ~iI'lI.m piiciom~ul' mii: de . maee i"l".~i alP. :S~. ocl11 . Se: ~e:peUi.2: .~m~ depl . • '3 J)icioru!ii1! m~ ~m.urr[~e'.(ijl! ~eSIltP ..mi de :h~!J:I. . l. ~e.u6 de l~n~ . lain.m.. 3 .. pelltru.l!!lupWl Ole. de lant ~nt:!rU.l.ottl!i'Cl mad in ocitiul ~:b. :w u· Ip[cl.se repe~ . se SaIfe pes~lln .ou!§t!~~i<i:re .o!t'R.de mm:gin.grupa:ti se s~e ~e.~~ . 'l ptcio~ f:1l~e·.~lil.nt Se 00la ~i s.2 .'tlo~~I.1i. 2 oc'l1i.Id~ 'd.~1!l! p~dm:U!iu. din ~u. !'[ .aw:axe s.ru~ Dm"m'~t 2 [ de' la'fi~ pkl. ~a~l.~ ocltlu:d d~ lant ~1 . ·le.OU'l 'Uinlt:e in plmOl'"l.. od'i!l.ltq .. .~. l'[~du:rjle 2-1).~ ill IJil~QI'U~ mlo"in . mle de ina!i!tlJji:!le'!jIl Q1J ~.[~m.'~.s®e .$~. i~ d~ [~n~."I~ru~ ~:.e 2 o~hjul'i de ~!i' mare! 'gl1'~p~t *.R. .!Z!.plm ~pt!StI:! Umiat n :Lar~ de 31 lari!~ ~dIDli:lIlid 1 dJE!la t ma.m~plc~o!l'iU:~l!l . * * r:~ndtd_prec?de~t ~ p~~m30Cllilil.!'.~i.matol' ~3 '* pIlll'ei.sairce :peste..icioru~e[em1c[) .¢: a oCbli_uri d~ bUIlt. . '~(!~~li *. ~u 1. !Safe .3 !Qcb~1Jir.m.1le JI!!>sott*. 1.:!:d die .!... s.!il ** *._.i se t~· i: lL 0cl'n.piiln. 1 'o:l:~(ile.d~ 1~~ Cilltre 'p.f)llll.e C..OeF~.tul b~: * * a. .l:c :~ pi.e 8<Iil:H . 3:.rltl~ 3p[dpm. mp:l~ do.rom ur:m. de1amt :s~.{!· m-mi:aJiiI'illdul. se :s~re 1 oclli din ~~~l"de !ocl~~u.ri U:1]1~.~iUl~ [nll ·~ec:l:'o~i!!t.!:1ite. .ochiUl'l. !ocltl. ~i peste ill pkc:'I. 'lp~ci.~. .die m n.e:te~za.!' m.m b.1'U.i liij. .p~cion:l~ qe nll!C in mlluul ~rm~~r.l~ ~Qf.de " .it ocbJ de lant p~I'Idl:ru.}~ti1 d~ la.l'Oere.~..' Be f'epetiide la:* b.1a:r. llnn. yh-idu]cu 1. ~.:oo.ta~ seg.'~\]~.~-=- -- - . ~este: 1 . to.:I oohi.och]ul Ull:''" ~e u:rmlri.e di~ ]jj:l'l!dul pI'eeeden ~: *3 OI.ri.m. <11do:ile~ o~hi l~g~!l~.lj. la ** *. pes:t.

m'Il111e marl m brida de 4..e r1!. 1:: 1 pidlOIU!i m..iclarll~ul marr. p'~ci. lP'j'ciotu~ mara ll1picloIU~u1 mare 'Yr~ml' S..re p'E!ste 1 piciol"ll ~ mare ~i In. !.liiurii de' lan:~.jlocul eeler 3 plcio:fu. d~ m.toatele 3 piici.Qi peste . piclor'U~U1 mate diinbe gl'U~ puri Se fepe'tl de Ia la s.erminal'ea d ndului i I) . :plu5 13: :oehiud de 1al. 1 piicioru~ mic ln pidorIJ~Wl mare gl-upat Be repet!l. ocli:lide :lI.riclriori de l~ll~. m::h]url de !ant pentm in.l!li marte din.ina j• . in m ~ul de mrOllf'gine ~. de lan~.o.ul mare din mi.Pe'ta de 181 lao ~i setetm:[n~ -fini1ul cu 1 piciol·Il~. 3 ocrnurl.icio- '* * .olru.2 pid.~e lall\.rtndul eu Iplcio.rWji maNIc in picia:ru§'ul utm:al.cior~f! m~~il unite Se repetil de 1.are cite 1 picio.2' P~Qio""\l~e a'T~'. sUb ocldul .e.2 .!.-.urmiWare de 4 och:iul"i de' l~nt' din. oclliud de lant j: J picim~u~e: m. $ picioru~e mari: Ia lel ~it·e S :PWWl'll!iE! milri in al ·diOuea 1i' ~ ·treiilea.ocl:Ji:ud de laitt. eehl de: h!li~. 4l ·i)chimi de la.i[ 1 p~clCli1'1i.matdF' Se l"e[l~li.r~ de ).t~ ~ piclo:!'Ut mare ~n ian- *.l'! maTi! se C[a!p~t~aza.Alej. lrllul. c['~e---. 'lJchi.n:t (r'i.miH~etn· pic~oru.sal1'e' p~te 2 m::hiurI de ~an peste .§i.l.tp . pi.-ap~tli de la 101 ~i ~IE! ·term.I.'lue.t'rni. acdmli group ~ 1 piclQl'tlI~ma:r.SMe pli!:Sue :2 picio:rl1~e matri 1 p1c:io'ru~ ma:rein ]an1Ul.an unite in al .o'l1. 2 ochiuti de 1a.nt pentru <.D'lm·.i.~pe.!! dndnrUe 2-5.~.:nl. llll. d~ [. R.uile ::i-51.Se Ci:'Ollet~azi 1 pici.u de 12 ocldu:d de [&1~t plus.liD picim1l~.il!il:a 5. sesare pestce urmii. aCo~l~i gl'l.t: a piclOfIl~ mati.pldomli!i[ mm~e sru.'e dirt rlndul PEe-Ora<airmt.... .dorl.ud de' Ian] pentru intocaJrc{We. 5. in continu.acltiur1i cicirlant ~ t piclol.ioru'~ mic 1 til bdda ui'J'n~~ to<l!['~ .$' mte: §i peste: 3 or:bhllr:i de hmW. se.u~e 'm.i..e.ste 2 piei!lrWlle mael : 1 :1.nd) de bm·. ~l dncUea 'Clichi din ]anlul de baM . 3 pldO'l'U1i~ mal1'i unite Illal h'eilea grup d.e m~ti ilinr'indulprecelient.'! arc!j:et'eaz:i. 5 picioru~~ ma.e .pa. .e m~d unlte .~ s~ Clo~etea~!li1 P~- c'l. * * * *. t~. pic'iO'lUl!j: mBl.e 3 pkilu"!l:ii@ mati. B.doUea gmp de a piciol'1u~e [llal'i j 4: ochluPi de but:.lul c'iJ 3 pi. ~ oeh.u'Ie pl2Sie .argl_nl!i·~!il quo 4.m~ dil:l rindul p['Ieced:!!lnt: 1 plidorll:(f milR'e .:e in. ** r~ * .l.1ant pen tru tntoar~ eere.51:.. ~ise t~ili'li l!'far. 3.liift modelulul.de :3 ocl1:iuri de lrm:~ se cro.a. . un lan.rtl!~ mie i'n pieioll"'Il!jYl . l!. :3 ochi ul'l de !ant. * *' ~. mle In bl"jda ~le 3 .~ m:aI'~ur.i cu.lci·oWli~ mar. * Model~1 115 dinu-:un .ant: se !lM.oru~ mic l:n p.ch:ui'U.ocldurl de lant ii pesre 1 pjc. 2 .etenninii rlndul CU 1 picioru!J mare in lantu:1l de mal'~ gine ~:i eu 5 oc'hiud debm~ 'p1mtru :i:ntoarcere.~ (rind) de bazi lejel'j dhl~OO mu]tipJ. se sam peste .l~pentrn c:ompletarefl mode~ Be cf'ollet. cio:r:1l¥ . 1 hmt. mm-e. unite fn primm grup de 3 pkiolJl'ulje :marl din dodu] precedlrnt: 4.ochluri de]an~ perttru.eazii un la.'miitors!.an. d~ lao ]a !Il\ s.sal'e peste :1 pi.se ..ul" ¥i m pfu[orl:l:~ulndc ce unnMd.el'. 1 piclqr~ mall['i!:1 1 oc:hi . o.~~ Ian V.1[c'td.- ul'mirorul.ul u:rmatol' i :2 . piciorll~mjo in fiec:are oahi at l~ntului de baza Iii S.: fn prim111 pi.d in bri4a.se ctt'oie~em.ciOi11Jlie mari unite ~I eu 1.~ :nmowe S'E!' l. K. . El'Ji<u:e:.l¥ ma1 :n-e~. 1 loch'i t'i...·U~. 'l p'l.:mBre in lan\ull de :ttHlrg~n~ ~i en!.e m~ din accla~l gr.c:ifu-u~mic ~ 3 . Se :repel..de lan ~ din tre 1Jt'ma toarel~ 2 picio'f'll!.doru~marll!· di:n cele :t-:pil2'ilbru!ie gl'Upa:t'e SI!! cro~et~a%i. I P]ci.chilllm de l. :In.gt"upat de mrurgine iit cu 3 Qchiuri de . 1 pJ. oc.d~rtJ. se sara pest.g:rupa:t din dodu! J)l'ii!!Cedent. 3 pi. de lant. * *.ud de la_]]tpentr'I!J~ntoaree . m p1~.Oll"U~ :mm'll':!' :In al pa(1.f! terminll .1 pidln'~ mare.]i~~ s. R.oeS<lil'~ p.e.iI'~: ].tolU'ce:re: _R.e bin~ pentru i11tonrcefle. se or~!ieteazd 3picia:ru!je man upim .or.ow_pleta:r.Se reil:pctii rinch..~ *. tel sa.ste 2 llikiQru~ mad ~ 1 p'.. se .mult$pliJl de 12 ocl.de lant !ii 1 :p.. mAul eu 1.[I la sete'nnh1ildnd:nl cu.5~N peste t p~clot·u.2: l('joehiurL dIe:lan:i~:. d.idom~ .ochitll"~ die· ]afl:~~ *. 1: Se C'l'O!iiet·l?. cchi.cio:rute II'lati.ip:d . Se ~cm~teaZ§. :r'ntm:llt"Cere. Sle sa:rE! pem:e 3 .zi~i~ 1. Jl.U:li mt~· 'U.!.dliu. ])t.ereat~ 1 :pirclorm~..e 1 p. 1 piclo:tU~mara. se sal"e p~ste 2 p.ru~maj\e fn p. se. Se s.ru~ ma'r~ In 11ecare oehi ~ [antillul: de bali ptDA ]<1 'I:. pldetll~ul '!J!n'UitOl" se 'Clo~emazii j[ p~e-io(l'u~ m:.~ laD\. se Safe pel>l'e 1 :piciorulii mle: 1 pidoru~ mic In br~da mm~ tOaire. 3: ocl1i.e tel"mii'l1B1.: S!:l. ** * ** *.

4 pidoru~e marl.iOl'Uf.. ~i ~. tl oe:hlud delall~.a ~i al patl"uJea pielemic ('Un eele Spic. mj(! in :prima: b!('lcli chil'4 ocbiur~ tie' -la.~of'U§e mad.mar] ~ 4oc.m.' sa lii!!sft!.ti c]~ .ia.'lIlAto'l:~l l cllill'tllj! J7[tl.). .9Joel~..l1ljie. :m.(. 16 p. g. . B.an\i 3 pidcJ!'1J!j:e' matt] ]n. .4 ocbiufl de Ian t.~'m~ .antl 2 pklo~emad in u1 timul oc:l:d. ..I!oedent.p de 3 pkio~C! marl. .3 ~ 1 JU~IOI["JiJ!~ IDle in u~r:m@to\1Irele. er.-~i elJ] 3 . tn fli!!o!:ll'c p:i. modehJllJ. 1 odu de l. cel'.mllta rmdul eu ] eehl de l!..l~e m~c:i io u1:timele 2 piciol'lJ~e mati.[I picioIr'u"lem. R.uri de. 6: p'ki:al. .t:c~lJl:'u!ili!: ma:n.~ .~: cite 1 p~r:. "I: 1 p~cip~ m.oI'u~e maxi .e ntal'l. l!: 1 picl.IlJa toarr.. 4: .D.1j. 4 od:d. t:teUe~ p1dol'U!. lid de <lire :in.["u~)..ntoar- pre. ~i.aVIi ~ ochlmi de ~.i. ~~ eu 1 oelli.d" . .~ . luL ell B !!lchlmi de ]ant pentru b~'l.. ][ ocbi de IMt.~ qdlilurl de tan~. dint. -:I (JMIIlrl d~ lan~. dl1dUlu:ipl"e<:iilflen~ '.Secw.a~l In rupatrulea .~. de .i mare diin gfUpu! ll!fma:1. leJer. In uehiul de lant ~I m primul piciQrUi mare din. Se Ia '~l.ant.u11h~FmatOl' segrupea:zli ].3 p:k!i.4 od~l~rl de l.11 tlmele2 pic~or.(i. .C se grnpeam 6 p~ruol'~e.Be. :se .r]nd'ul pl~oedent r-epeta de la Ie: *$0.2 (lcldurI de lan~ i S.i grup * *.F~ din rlndnl piciO'M1$' llin. ~i se tevmillm l'i'ndul 'ElU: 4 ochilll'i de lan'~~3 pi'c.dm.o.-.~--mi.d:€ 1~ *: rue .~ pil~infUli:.e' la:nt ~i ~n priw. :2 plC'jo.iOI'UllG! ndc[: 4L ochiuri de lal\'~: :I plcioru~e mal'! In ai.. . :ioN!!: '10Ml1~ .lId ele l<1U'~ Pl!ntru 'intoBl'mre..4 PlCl:or.3.- '~n. lant: 1 p1cio- :.e: mmglne rind.. ~ OclUltti de 1ant. o~ _ 1 p.~].hlur'i de .l frl1ie 'le rti I~.e :9 pi.? J!. 1 'Qchi de la_ut : 51:! *' *' ~ m * * i5 picioru~e mati din.e fillei: 01oehiud de. 2' Plci:OT'IlliE! mild In 2pieitwui'ie m.1._pijd.nt . a-mina . ill ultimele 2 pi'etQtt]~e m~rj din :rll1dUl Ptece.un miUlUplu de 12 ochiuri de mm. se terniina dnclul IJJ i 4 oclliuri de lan~.3 pieiol'UiCiElffl!<lidin al treilen pi~!wQ. 111'lfi:1at-Oa:re1.l!larl in ultime~'i2 3 PU:l.ad ll:1 11. }»cim:ou.oo~Q:ent.<u:It~.~mOld ~1 1 oem de l.. ! mail d. :FJC10r~~ ntI ~d~.?ile. 2 [:Iifdlol'uJ~!!.e gru~ mar ..a['aei.aJ·~in. :~inu.e aJ::ela~i gJiUp j 4.P de . ~.. ocillUl'L de laD~ i. m daUeiil JlljC'1Ol'li!ji dif. B.l intaarcel:e. ~. .I d. al doUea • .m~ Iii 4 picloru~e mad '.r. :s(:!..tl'\. ft.I!1:i'c ~ . se crtl!j:~lieaza tilt!! 1 pieiamlii nne in . -4 UchlUf] de 1an\: 6.iJcl(ir~ mate 'dln primm.oiI7U~e mad . ~ .4 plciOI'UJii!E! ma. 2 p~e~iu~e m~d. p~us mlU'i in ul. l'lndul pr-eoel. 2: 1 plelOl'U~ ~~Fe. la.uld.3 P(l- t. pentrLl oomprletal'~. se wrmina rlndul C1!l: 4: odliiud d.a p.9\i"~1~.de' 6 picl. . pentru u.'e.$nce]e 5pk:.<i1!za I picio~ui :DlJa:re in Jl~. de . '~io tifldtd.~ochluri de' .l'U~ 'epeti rCr~~ 19. ·1 "i" "]1. 2: pi~:lptl.»r~~ :m.l.dent~i en 1 'oem.ochi ~i ltI. al doilea p~doni!i ur:rmatO!r se c[{)~elieam 6 piciorll~e mar[.l'dos.11 de 3 PU:']O!rl::lljle liltiei din. . ** * mn * *..oclrtu.el don~~" al t~e'He..tat :in al treJle...~ao.e'ile. se h!1'min~ 'idndul eu .l~ mici din dndul pl'eG~e'nt: . It.o~OI~te. pi.2: :picioi['1J~e rriici in pdmele. ul"mltol' Sill gI'l1peazB. 1 plciQil'LlIi nne ~l.*.~hh:n:l irO'ru~e. llido:n'u.\'i sarepl!!ste {'I aclrlurl din ]an'~111de bw. piciOl'Ulit mare. in . mic!i. de li. lod..ciol:"ute m:al'I de' [a! la se ter.J -'!'1 .u] p:1c~cj'u~..ull~~ell_.Il de 6 picioru.n:-l lilli! JanJi.l (cil:e 1 :pici?~~ ln ne'carre PIClOl"Ul.ol' .2 .ieioruije :m~ri ~ 4 Oc.ic to 'brldlilmm&hlal1i!' ?e repetiii.$:: 1 pk~ol'U~mal'e In. <I ...l.ln'~ penh~lll intOtal'Ce':I'e!.a~1 .ssw~ pIl!S~@! ** *. P1ClOrUfe mari ~ .ioru._tf!rn:unii r'~llduI eu :: .' .rtll~b:n·~ ~.ma:Ei dinrioll!ul p. ochh.. mle In. . mad tillar] . mal:e. U!1·mat~grl.O!Nete. 8.i)e]~ -+:: Ta ri :~:te~mina r'il'ldul CIl.i. mjc cro- * *.i .cioru!. * Se Ji:epeUi r:indul'ile 3-f!."re.':: 4!. IS.oo~~t.n1: cite 1 _j)~ciOrtlli mic .~ p~~4 .lp' de 3 p~ciPru~e mati Be 1'e~t~ de ]a ia ~i. Se ll'~peti oclrlu.timele tl~ ian.l~ mi/!1!l preC@.(fafc(.4 c i::biurl de lan'~.. are. 5.iOil"[I~ .r.~a.ol'n~ IDaxe in .t ~ cite 1 pi.e.t. Se lte-peti de Ia * * * *..4 p:i. pid'oru!je mid in .~'f. .:' 4 dchiui'i de [~f.lj0.ele :2 pido:ru. 5.R.re in t~~ ~(i.e~ pllikn'ujji mic cl.e. . !iii CD 5 o-r::hil.l de lM~ j' ctte 1 pic1oru. lilil1l. 1 eeht de ]an t.ocbturi de: lan~ penku in tmliJCcere.m.ere.Ia:llt pentru inllQBlr>del"El.2 pielQru. (I . p1. * .cOOent . 1. plus >1 plelo.~ lea ~i . 6 p.. J pkforili!j) .giupl.mic In urmUoatele 3: lPkl'Or~e micl .cim'U$.1l!.ii! mici ~J. aI' doiJea! pici0rll:i mie findul p'!'oo~ent.cior_u~e mJrel. cehi uri de lan\. 4. .~eden. 3.'l)~e ~a:r.~ lap.a[ :pat.6 Se cr~oetea$i un lant (~rnd) de baui.J"mii.cro.w~ Serepetii.pldO:r:u~~ :Dtal':l in.t1f. ur-.emtci *'.ld de l.. 1 oclli (i'e' l. 161.l'~emid I i 1 ii1Chi de laut pentru 'mi:CIarcere.i'e'fIt Ser-epl!tili de i.~ d ma.en.at doUea piciof1!l/i mare din.elld 11. .p~doru~..hiurl. . patrulea.3pi. .lil' 'tr.u1ie ~ rrucl :" ~fi l.ant.R.ci-o. 2 piciol~U~ mici in ullfm.'..in.rian din i '~~!'l~ti.. *.c~ol'U§. R. ~ Ieje~1Ii mode- It.I1.e! . '* .L grupl. se sere pBSf:e 5.setmnina :rtndul cu.rtHi ~lC rIm * Pilii' :§ie'lat10.l.J.S nd:l. -4 ocbiu'l"i de lan'~.4 ochiuri de bin t . 4-.a. lcite _.ochiud de lan~.e Ja §. pido~'llie.a~J.: . 3 ~ 2 ~icioru~e mim in ~l'imele. ~ ~ ~'Il'J~i:uri e Jaro.dpUl..l''l.azii l. cu :.ulu:l p~aee~ent ~ 4piciol'llI~ marl 'unite in l!rmatosre'i-e .!liljfi! 'mini l1lan. ochim.aJ plj.I~a. gl'up de 3. o:hnlrl de 18l1.~Ilil..nagrup..:recooent.rup<lt~ ~Il aI ~inl.l\ ~ 1[1 . 'piliur. ~l CI. ] p~CI:Or-~ ..!.: 1 pkiaru!i mk! in br]da de .:pi.i piui}lli ~il1e !)lin llirldW pre.al i'-fie-ilea.dDj pI'.ocluUlr~ de kmt. 3 p:fukil"IJ~~m1ci.ant .ulea o~h] din lantul de ba?:~ : :+: 1 oehl de lant.ochhul din lan~l de bazi. 1 pielor~ mk in brida 1i.me< in brida de 4iocbtUi'i dll! li!ln. 2picltim§.!JI~.p~cjo'ru~e . piciol'ulj' mrure dln primul gru.tru He in 1 pre . 'oclllu:d (citel:pi.at'e' 'i:n I ~!lIi1ea pici~'II~'mare dIn l"Indul Jll:'e.na niic if!.n~~: 2picloi[u~e mad tn ultiI1ml!! 2' pieiorutemarl. i in ocbi.e .]. 2: : . -4 ochhtd de Ia.~ar. m cehlnl. -do. de' lan~ pE!n:h:u. ochiut'i de lim~ pe:ntl'u i'n:tQ.. 1 piclorufj mare :t.o.~e :micl.

~ .tUt. .c i ~ pki()Ml:iul~ar-e tlrmD'kIr st!. 4. bll laJ'D. mic in brida.p']d~ mee alri:ndului ~~d~t . lanhl1 de biWi ~ ~ '!i' .io. .tea.-. 'It 4.pi.i:CiC:I.!ire·.de bazi.e:i:OfUi mlc In .cl.t Se iep~ta d~ Iii Ia ilse~erminll'mdllil eu 2 pidorU$i .mm unite ~:i pede iD.ocl:dud . 1 picou . p~eaedel1't.e 1a 1~ :ltt se tenni.in : :!i1 un:n Ul *.li 4.Ul"l 0' la.ll'~da: Uirma~ toare se C~o§ete~'01ii 1 plicloru'§ m~c. 5 loch~un:~.e lalt¥ Se..biud d'e l". Ipkionlll!.m.peste 1 pic'. se . 4--. <4 oclrlud de Imt.l.ccbi de' lant pen:tru intoitlner.2=-5.a u.e're:p~t-A dema la ~i se terminiil: dndul eu Spticiortl.ic:ior~ ~~ic in Iari.tul urmiitor d~nfI\~ 2.cj 1 .Ipi~ ** *. margine s:ub 'Dchi:ul :aelrult.TJpi :iiecart pi. . .i~o~re!'l. 1 piiOOlU de '3 oclrlurl de ~nn:~.liUl tul piciu[u.tnJ'te :[0.~ 4. in urrn. * .ri.te . maii gm.mad .na 'II:'mdul eu ~ p.e4 p:~cj"'r!J!i'e mad.~ s:e grupeatil jJ.de: marslneal d.e . SGl! ~e~eaz! '2 pi. !!i..dl_n..pe' de 4 .. 4: OchiU. ..ri de .I:I cU.l ochi di£!' IM'l.:i ~pici.b~$di se face din. hm.o.cilto~t. 4: . oo1u' de taut 'i se pes.te pdmul gru.r'lJ~ull H'iii'lf:\~ uni)t r ~. '..n..intr'e 2 p. dJiE!'m<l'll'ghl.otu~ mi'e.rute in. ~ in .ocbiud de umlaltoI' d.mari :m lii1n~u].p~.peste' p.'maIl"e ~m brilda d'll! 4' (lch:l.ic. S'e' ier. 4. se sare . se ~~rtr pes.·gmpul d. de taut P!!"nt:rl. mIC in oo&~. pe-~tru intoarroe:J'l!.tieim'~~' se . ~an't?-l de bal~1i. :pido~U§'Ul !ln~ dinlft oele d~ua gru.k: ~n bir. de Ian'l ~i IpldOi'u~ mJiiJi!:'e' .u.e lan~.n spatlul "Utm~1ii)[ se ~o~eteazi m pI. i SE! sarepes..e~m. fU~.Pll:lri) . :piciO'r~ .l :SN:!' termmij :dl'.\e ~ 'och~lW:l! ldib l!il!ntuJ.t ~ll pic'io.t1 de lilin~ .I' mill unit :~ln .Ie sil g["up~z5 IplclOMlIj :nUl1.: Jl pi.. p:id.j.b'e 2 p'iicl. . j.th~' Iml.i m8i1:e ~oehi.cj.c~.de lan.'cQU j.1i1! bad.l!'. .* '* * mi.do:Ueaptcio:tu¥ maR.od'e" 's~ cro~~teaziiu~ _ tant [end) d'e . 1 plciorUIl . mle in ~cl~Ul m~a~ .rcete. . :m!a in ptlm:uj.ut.i se sare F~le 1 p.1"~'Ul de fill '(II. nou 1 p:ieforn~ Hue.'estlll. ~~J:'i. s£!' 'C[lO§e.elOl'~~Dn().n[u. 4pido.1 '* *.p~iottJ m. .i.B.i'eWru~mare i ~n.p~a~a..~p~n tru j'ntna:roere . 8e cl'~. '* j tor _ Se repe'ta de Ia Ja .p d.ul ~at:or S 4.sc:! are!.l~precetlent ~ 1 ocbi de 1ant:.n~J2 picim. urml'~(lal'~e 4 .c:~oru~~. .i ell 1 .~jOl"Mii'e: 'marise . 4 oclJj.~llld'~ bazi'!ji in ochitd * .warele 5 picl. 'p1do'nlii mare I oem de .p.~~ . de .. 3: 4picjc[~. ** cW:l'UJ.mic: m omi. mari 'm pJ. se· cr(l~et.OO1'D _c.re 2: .liilHi%. 1.fiecare : .l1l~'ll .i:fit~ 1 :p. in.i:te tn. pr~ed.icio.e 1:p:~OO1Ul ~] 1.de IDalJl~'din'tl:le I!1LI'm.ocliiitn'i Q. Sill sare Pf'st.azi 1 picLO'rUti MS[\r!!~ d'~ '~ailtl~.ite: 1 pi..B.peti dela Ia .piciO'ru~.ioiisprez:eceiea 1 ~chi din lWll.ud ~ hint (dintCc~ doui IJl'U.rmii.1 'in bridQ urMito~ de 4: ocl:rlU.e S':are ~te 2 'Occ:bim:i cl:in.e:.:.!!' unit ~l peste 1 .' ~e san!' pesti~ lpiclo'IUll .tJmn1!: se (:l'O~ew~7J 1.pl'Clom~ m~te..h!~orl1' we pi.n. .mi.2 oebhmrild'e lan~ 4 p.lr~jle' .ruIiUl mle .i Ide' '1ant:.. sa ~ar'[e :peste 1 picioru!ii' mte ~1 inl. . SleJ sare' peste' Ul1r. eu 3 . plciOirU!jul tlUu7'e d:e margin!i..~ .Ifi de lan~.ciooo~ e.*. lpid(l!l'llJ~.e ·l. :~:ocJuu:d d.lat~m-e~ 2 pil.l din.petil d. in. se s3il\'e poot~ :S cOOlimi din l:all.4 O$il1r! de laIP". de margine !ii.!J:~mare In oCihlul d'e'margine il :3: Odl111:ri .tmsri. .e l'l ochiurI de lant) plus I!I Qcillul'l Cf!e lanl IPE!:ntrll eom...pieio~ mb~ ~OclDlul 'U1~it:or i 4 oc'lliu. bam le:l. Pic:w:ru.ull mare i!J. . * * [!ani :penkU.f'1. 1 p~c.e.iciolllllle :.g["up~ Se :tre..un.pil.3 ocb1ur.fi ~ _oohiu'!I. .cioll'U.ciol'ilili§'emati 'in lan\Ul .in:duh. croieteaz3.grU(lead4 pDoJ:'u~em:aii" :3 . m 4.'!le iate .r-~ IUu[Mp1r.'IJ. mar:gine ll.~tdu~. 2 och'iud de lant ~ se sare pest~ Ipktolui se 'C~o¥!te. 2:.leste 1 pido. ' 18 . ochiurl: de 4 .ochliul i ** * ~j'- *.~ci. ochiud .gru. :2 ocl:1iui. ]a la lij se 'te:rrrdna.: '§lE! mud unU.lll~j. pi:cioru~e :nwrl..2 otbiuI'l. cchlul l.comui. intaMl~e.p:J.3: I pl.r!. :i1ndul..miului. tl~· 1 pidorui :m.'~l'ill'OOiitW:r..e m. IQc:hiu.]. eu 1 ?chl de~.piciorltfe' ~. pl.ortli mate .ari 'j 1 octi.o~hi de Ja'!)t d. pki.ldul eu 1 pidor.clorlll' .~ ~ 4:.~ .10 briM. pldiCl.za2 . d'lL.'u] . .t ~~. inroarcere. l.ocltitttl de lM~ . 1 oem de: manl ~ 2:pic:i()TU~e marl unlte in pict~ul mare urm~:tor'.. .fi de lani. margine din.t:l.·m'u.t'ull rnic :pI peste :I.hJl(.~. :p:ido:fU!j:e m:.e.tle la 101 .).i ** *.eazl 1.repe~ c d. 5ptd. . I ~ .cru~'e marl UIIlW in urm~toatrele 4.l~t i se :5ate' peste. .eu't '.se sarepesw' picio.pician.8.i . o~biuri dE!1 ]an. pdm:ul piciot'Ui .rnie . pi!cio.~ CIohi c]..at c..I!t'·. 'ar:e: *' ~r n.. p:i:doF.m:~ ill. oohimri.e lant .pi!:lloI'U"():n.olU:~ mare :i'1lI.u~.o- * * *.'e" I ocni de.. de lant.1:' '1''' ! JIt p~c' OI'1U.J.se sare pElII. 4 oclliuri ur:m! tar *.e ~i eu 3 acwUl"'i de la~~ pen tl'U in~oa..'Q:ru~ mari :segru:peazl 4 p1c~or!J$' marl.tiorw.~azi 1 .:2: Q~hlul':i de la[l.tul demMgine :~ en 3 (ldiiu.e :mari ill!.. K.In ur:m. sa sara peste 1 pici.o:ru. 1.lel'iu. 1 .te lP'icloTu1ji IDOlFe'.ain'i'e'a 'pi.~ 'wnunn:iit'orul "g:ri..4 ..:j~ se terminlr:i:ndul ClLi :2 pici~ie mad tn.rl UDllte segrup~zi 1 . e 1~'~.nttul de margine' eu 3.picl(lt·u~(!: 1 'och~ de .etflirP m.'Ui!j:(grup~. 1 (lobi de lom.r~e marl \Um.mi<:: $1 . .alr..t\ ~ n:tM'e unit. pi. din l~'~l Id.ni .2 oo.u d.err dtl!2 :p:ic:w'i:'U!jemal'~. piclom~ul mic de. Q~hl1".iJ. 3 oclliuri delan.de :2 'ildliurl de' li)ln:~ dintf\e: cele :2.. 5. .1PI de ~.pate !Ie . p:iclm:"u~e ~ 1 och:i de lant: se sare' .~erl!.CN!luj de. 1. de lant p~tru [ntom.de.iiQt'u~ ic in spa~m urm~t~ ."i de lan.Se i'epedri:m:'[i\.a.SPil:PU~ u:rma:t:oI' Si~ . 4 ocl'liiuri d.e~a 1 ~c~ i :1I:'1l§ mic.vil Se :f"e.de margin'~ :\i. s.sare pssteurm:ad torul p.rUi marre: Be ·'fe~ti . unite .elIlan un.am Se 1'Iepetl de.e . :1 '!p[clo!I'"!l~.@' 4 p'icloru~e .mini dndul ell 5.init dllil!'t.lda_ uJmatoare .

.ici'Qm rUIj mic lnihdda de 5. 1 p. mit: tii pkiO'rl.~ 1 pJciGFIJ. se l.I'!' dm.OfiIL!!i mare din perrtrn'[ntoarcere.i.e ~ro!je.: 1 p:lc.iotl.·p.:se ~are peste m 'ooN ]an\Ul de ba$B .e Jant:.iafre _!peste 1.rida._.P. '(rInd.matoi1l:rie Be rep'l!ti Ii!! lOll :+:: La.ar-e in: :mie in S'p8rt~' de sub 'hmt:: 4 'ocl'iitui. l"Iliite ud~St 5. sepdndi2 en]l !:Iohi .oru.'lda deJ 4 ocn'Wl'i d.eeste 1 pic:im"Ui m~c.argine ~i eu '7 ocl'liurl d. 4: :2 piciorD.~in~ pentru h'l!to{!f\cere. ': lpicioAl§ . lan.lIic:rJ: i 1 oclli.r. 1 piic[olt!l~ role: 'IIi p~cloruf mie. (Ii pes. m.·~~" 11. 1 ptciQru§ dtliblu in ptc)OIliJiful n:}iIDEl u.ant. 2. de :9 :p:1ci . :S.:e S'l'l!r~: Pii!i!lt@ l..l'D'[~.picl.. lejet" ili. ocl'.5 ocltiul'i de lan~ I 1 picioil'l.mic. p-icim-ull'mjc. p:i.dlll co '511 a~hiuri d.nt i 4 oChiul'l de :~~Il~.. !ii seletmina al doilea.~aJ.te plci.lZ5:1 pt& ~lU_IiiI~.m~toa'tle·J~ 2 oc:lriuri de Uiant" S ~p:ic. se ocirlurl d !ii-Iff! ~:te 2 .iItm:i~ Clcb:iu:r.la." IDa *.1~!B'i!.mare ll'edus .i de Im~ ~ 1 pidorl.te' 1 picior~ :lchi de IOlie~eazi mfIft unit: 1 prC'lor~ mic 111 spatiul urmlUor ~ li.: .ne din rindul plBIGede. la Ia 'Iffi.dulC.in lan\U1 .ldublu m.Ii:! s8!rep~.e- Sir 1 pickifll~. a_(. ne' 0.2 othiuri de laWir1.u1 .:I: :2 :(uihiu. 1n lan:\ul de m.I'.nUll'gl.ul mii!if\e din.. Ja *.e ]an~ 'pen~[:u _intoareere. p~ci. l!U..: 1 :p:ioCliio.t !ii in bddlil d~ 4 oCbiiU17~' de ]an~ . : :cedent.~cl'(I~e. d~ lant: 58 SaN' pe-s:lie 1 p~clO:l"U1ii mlc . ~peU dl p~~¢ rtndU[ en 1 p'icio:ru'I mare in l~Ul"lJl de margine Iii Ii!U_ 'od::hwu. locbiurl de lant.e dm.l~ dub!u in al ~aseJea oclti din tantlll de marr-giui!!iii cu 3 i)cbjur'i de taut peul::ru in'tQafl.ito:r se Cl'IO~ed team ::I. ~es~repes~e 1 oem.'l!ila' se Cl'Q~0t~~.: 5 och1uri de lan't ~ se Uil:'ID~to'r lDltQ'aR'e eroJ~a hl pr.i nnein Plc~oru!iul mao[)e de .l.teaza cite 1 P!..!l'~ Se Npe~.5 och:lurl de l<mt i 1 [plciol"ll!j dubhl.ade lan. rill!iJul preced'en.2. :2 O.2: loe1tiuti de lan*.e p. p. 1 * * ~[ *. d Ja:+ ra. sp'\iu..o~bl'tir.e lari~ :mare: tuut (dirt diD :dndul IFilnt i se C'l"~!ie'tiI!azA 1 . p)U$ 'e unit t It:illato!''lIi oomp!etaT1Ii!'a!..p.:111.iu_d de :~ant pe:ntl:'u lnl:oalr'cere.e :il:evifU~~ brlda lan\lllui' (pe fat-a ~peUi.e' ~are peste 2 octrlud din lan\-ul de ba1za j. *. b.5.!iii oC:h.• ~ :I'l.~u~ dl:liblu in p~cto:rtl. inpdmlll pi.t:. i d.ti ·m.li'emad :rn.ot'~ rmc de nt8:rgm. :ma:l:'e din 10'tm. 2 '?cl:iiUTi delant din vm.liuri de lan\ ~ Ip.o pid. 5.3 :ltial P'I.cItel:pie:ou !ii :Il oelli d'e liin:~ dupl iiooaN ptdQ[u.cbiur~ Iifle_ lan'~ '.dtail pre~e!'l t j.In odUuI mmi.'e' i1. mlc Be repet~ di!.4 ochiur'i de larnt: . 1 pi- * c~ll'!'5 'fl. :2 o.) de baz.Ciui.e [Q~li. ** bJ. pic[orrij~ mare Se rapeta de 1a la IIi se tel'm:lna I'i. in. d.e ~<1In~:1 pkiowlj dublu.wd tO~·te~ Se repetli. cfO.t: 5 o chlurl d. pldio~~ role :im.4pllclofu-$ :'!!I~ In.este Iplcioru.orlJfie :meri. matre: m.5. _.2 !. B .·~ 2 ocmuri.1§. !!:lrmiima:rea '!tn·ida: de 5 ocl:liu:cl del!ant (de deasupra wupulu~). ochiur..: 1 pieiorrtl.idOFU.: mie. se~are peste 3. .. * R.l'e pestle' 2 pic:l{lf:l!ll~e ~i 2 ocll:lur. dLn ]aiIfll! de b~za.t '~PQ[ s.moaJe- eunn~l~ ( piclotu . in oclllul u:rm..·ifo~le 5 o~hillir.. 3 de *.dul pr.'cill!l'e.~ (H::N.'cloru~~k: . :R. * *. 1 pktal.alunecat P"l.nn * *.1ll term:lni.l!j' mic'1n bild. diD we:: *. 'sl! Si!tfl.l1e baz!i .ri de ~ani: j SI! sare .d de mIlmIne ~i eu .lid d~ lalnt:. fie. 1 om~.u].ei(Jlr:i.~ '* ~ ~ fiecar<.i:tuuipiciocu. d!E!'laf. pid.€ce~~n:t. picou.tti oO.4 Iochb.i lant pent['uWlIlttlall'Cere. :!le rennl:nill ·1li~n.l'u~ nne in brida ur. R..mar.e~a§igmp'. oCbiuri de bUlit dintte· pidoru~el.grupll!j. de l~ ~a.pes.. se stl:r~' Jlcsw' cio!lm. :pe~l'rU In. . :3~·1 picio~U:fmie .U bdlllt.pido!ru!lm$c ~51 p:icio!rlJ~e m:ad fn p'ic~O\FlU)!iW.i .cx:o§l~" te&lz! d'te :2 pldornif! maJU'i lluujotefn fieC"are Pi:c~orU!. R. ~i.!' tEn'nailrui rltlLdu~ cu.:t.oI'1iIl~ul mare.'~ :m~c in lan\1. 51 'm:hmd de' 1Mti. 1 p1diJru!f mieJn Wid:" de' .i~[o~u1.on11i mal"E! ii leu 7 liO'chhlrl.e' lant . 4: ochlurl die.d.otdUl"i d~ lat'll~.]d) de' fan~ pentru t p~do:r.de' ]010\ i :!. ~e sare pestel:peoo j.icio.. :al ~p'te]ea cob.5patiul u'[.U)Ul.i de· ]an\ din'r~ndWpreOl!~ d~nt.Ui mm:e. :2 (lcl. :R.c 'wn 1ill'm~~ ~spa"U'l Ul":mt1r~o:t. urmato.'IRul de< . 51ochiuri de ].. Jl piaiOl7~mic' ..de: rn.care'. btida dinb:e cel:e 2 prudol'U!jiEl m:~c:!l 5e 1"E!p~ti de 1'1.4 QChlmii . 1 pl~~I'tlfDlle in .) ti Se gru:pead. 1 :pi.rn~. 4.5. * *.5.ocb.ul de margrll1e ~i C'nI . *~[ .e' [an ~.ill. * ** . 1 pic~o~ :mi.l'U.'m:a:[l! i id din .l !>e cro.se' sale peste lpidoru.clOil:i!J.':IQl'UJ. .tQl' joi ochhtrI piciol'~' de J!il!nt.~1lI.: Se L maR" ~peS'tl! :n:t..an. .!ill SE" tel!'m:~~ni r'imiul ~u. se sEtte t~ mare unit . .!i~ !i.e 1lan\ 111. .l!!' dUb1e . 1 :pi'Cwm~ ml.st.teazaunlant din:lt--un nlultiplu. 5 ~hi1l.!l!e.e' laot * PE's-m' 1 pij. :in ochtUi1 ~* *' din ~alil.~e~eazi in brida d@ .lie mar~ .· br1da ur..n.al't~~ 1Il11lC'lOTtl~ mare j.te' m.in. s£.lIlri d~ la_ll~.rma-tQ. ~lti:rid.5 .l~. 1 picioru'Ji mic p li'l! ¢.::~1l'lrl dE!<la:n~. ~ Jl:ler. ].1 . se SIWe!' peste' l.r.mlito:a!l:'!1! L :p'~cil). 1 piclo~ mare. * S:e repefi :rin!durlltrl'-. ochiurI de laWlit ~ lIlpicloI'u!i Q Be repetii de la :)iclo:rlJi~ m~o in. d~ :~ant.clorll::ji' :ma:rn!un~t. locl:!i die .4:.l..~alllt.i:1l:d III • S. p~clQJ:'Ull.[U"t11de ]an·t. !lie lia.i. I.lil ~ Jarr:tt oem cit . ru~ m{l'l'e redu:s~ 1 p1c:io~u!i IC91p:idQ:iI'll~e)~ ~1 :1 _001'1:[ _ . ywc1u1 ell 2: e chlo-rl. rlll!i:i.. 6: Se sar-e p~s..it.om. * 'Uwmiw!l'.l:m .11. de 14 ocbi.1 picio~ miClliJi ~ l.1 piei@l .~nbrida d. de ~1iIJ.aJ. [JUt'l"e u~!to'r '. ~. al ci:n'ci1ea picio. .§ .'lillH!U:Or.n ~.irc:lel'1ll:ina.mIle:.2 ochiuri d.i de lan.~n b:ridJa de.1. '~j.. .te 1 p~cieru~ mie j' IR b:!:'i4aJu:rmiiwal'e se Icro~irtm'azA 1 ptdo-. !'j. :p:icl~ru~e 'M{ltl se . s.e 1 pioou 'iii. DC 1 picou !iii peste 'It p1cio:t1iJl!jl ~e marl upqi~ de 5 pidomlitl mad) d. j'lU~mi· ImIil"eunit §:i pes~e. 2' ochJ'llfi die! lan'~ i se saee pL1!.totlnj~ pl!St. la~..i ~i .icjg.~. *!i1!1e '~e-nnjna p~cllfi'1.e din ]!'. m~c ii .e' 51!l.argilltl! urmJI:rm:inij 2. rmdUil C'U 1 :p-icl. ~i aU n. .se'(il"03~~ I pici()l"Q~.4oCb].~ IplcW.~ in grupW! de. de' . r:i:ndul p~ooooen.t. i = Se SID:'e' peste ~e: 1 Rl.oebmri din lantul dE! bazi!.-7.i de' la:n'~: 1Il piidortl~ dublu 'tnp-[clQI'U!tul mate urmato.u.m.

2 o'chlurii de l~n:~.ciO:~!ji .u1tlmcle 4 Clcniuri .ortlIiU1 mmc:e de ITWrgi:ne din rin{.' :~mprimu! pkiQ.riin. de la:n.mic: :2 Ocb:l.1.c ~:t1 .1l11. I:lie.!li pidQin aitre:l:lea p]c:iw~.1.'·up ge Fepet!.dtiu:r.l .ii 1 pidom~ :mi!c.se S~ peste! ~ prii.lr~Ull ffluUip]. l~ ~r setetmmii !tindw 1::111 loehi de lant. g.~i ::n *. di:n. cibrtl~~Jlm$c se Cl'O~e~ea:za C:tta 1 p1doifUIi 'mic in.~ ..J.e lan:~.ma:['Ill in '<il t:re<ll..t. . spa~iu]' rl1~rnar~e~ m~reu~ma tOt: :Il~. '5 aclduri.ea:ti~ ii.u. ~J.rl1~'se ~ ~. !Se s. 5·. c.iud d.n~i .()Iij~ mi:c.d.lpall'uli~a..~ (dm. * * .l'ltl·11.teJ'~i~.l. 5.Gru~ m~.e lom.(iiljru!i~ mid Ii] mtumi7itorI11pi. bri.l!u1 :piciOl.n:t.2: .Il'~.torLl:~ !?icio.re~l patrnl~a 'lial .ini!!e eu 1 ocl!:[ alu:n~:at.'~~ ma~e ~:1.t m \~ ? pidlol'U~e m~d. 'c::r. p~cl'!rl'u!ie: mici ale l'tn.i de' bnt !iii lpkio~" vpi-c Se r~pe:ta de 101.~ 'l""l!e[]ea. !]j'pk4.u!i . ~fte' l.rindlillpre.... . in spa~ ~1!1~dln. 2: Be C!. ~l~' de l:om.ill Urm. mic '[l:1I..It· at pa.l1 di.>c~ol'lLwe ..peri'trtl ~lfI:l\oilFCl:!Fe" Se repe'h~r riflduf]1~ 2-5.rm.o(l'u!jl mare iTl lotll~SUl e 'm.e.e lant ~ ~ s~J)epe$~e. mare de marg:i. B.' ] p.i't'.i de: [a:n~ urmaroa'l'!e.l·l1~se pt'o~etem I piCr. <1:i 7 pkiffi"u~e m~ri! de~]j- * * * d~ ·5 pkiOl'u!iE! marl. :!'l1~.i.t.1ul'mitoat'ele~ 2och~\lrl in hdda de 1]. !ii:l.m~re Iii in spE!l~~uld:int~'~ .Jiooo~e~~ci) .e'ma:ri. . de [ant j. acela!ji]. hi 'tiwi..]lll~'.mlc .'eceor'lent:.R.m~c 'In brid~ de 2 o. penwu intoal'Ce. 1 =[ p]do:ru~mie in al dojjeao~hi dlU laf:l. pid0l11::.CiO:nl~ din :ru~l:mlc1 fr~te :[nt~ ele au .namm:a bridei d~ 3 l(.et~i.io:rt!~e :mal"t. In. de ].Gft:li'j1e m!1ll'j.1u:e de rom.ainma]iln~iJ. dE! 3 oclliul'i ahl.n'lliooil' d.lanl .l'J.:5. 1 picioF~§mic.rrgh~_e:· ~l "9' oehim'i' delal:il~.!iietea2A 'elm 1 pidoru~ .e .u].dote 1 picio~n~ mk: 'rn]f). 2 Qchimi d~ ]I~'m~*.wic in urmatgawe1e 'l 'Odlh.atee.Clc.e.b.i ole hI:n~ . . lW· ci(Jlru~.~.cl@l"n~I!' id d~n t!Ddulp~~den. a ot9tiUl'.~clOl·!l!j.e [~~ ~se s<liilep~te bvid.tl'l.l in *" .~..i<ln~.ide la'lllruu!'a!eea:t til. * :In o_clblul dncilea p]ciaj'~m-aFe. Iced1e!lt. ]J$clprL'I~matt'! 8:.R. al ddil~'a pjaioru~ m<llI'E! Ul grupu.clnei].~e-:peta. pt.rl ~I . (frel:oru\ii .oru~ernkj din rmdtlI pr~ooen.o:ru~mlc in ce1..iciofl~e a}1!1necatE!' ~n. rmclul 'p:rll!ced~f!t Se ll!1!p~tii d~' Ie:']01 !i'l se 'termu1a:rin:dul ~.liriale ]al!l~ Wiui de b~~.UM !. p:i~io:!:'~E! dio.gl~Up.n:m.ido:w~ marIe (4.~(lm'OeTe.ltpen.ntl'\e <11 doil<m .an!.m.pa~~1!.j.DI3dus !j:i 1 ~c'lo~!i mic tin 'ilio'tal 9 lIicl(lrFU!lte}.pl!. Ipiiclo~ r!!1i.id. se®E¥rmilia.fn 3 p:idoF.i. :3: plJ!lO'rl1~e r. ~aselea pi. de la 1<1 ~i !>e~erml.a.a wlldul ci'!.5 otl1iUrI de larn~.marri din.] 2: flicl:liu:ri de lil..TI!diul ell 'cite.: 1 plcIoil'1Ll~ :ma:re~1'lI d !'!4 rl!1d. ceRe .~ ach. i : l .tl.. ~ .:tre al dncileOl !ji].e~h'l .ulmLc bo[at din Mndul pn!.R. 1 plcio.~.. de]a la 'iii :!i.t ~l c'!1:I2.il:].o:mpietill~('!a modeh. ]l1c:rp1ui} !iii.l~oarelJe '1 pi~ dOl'u~)e mid.Ui rule ~ cfte un pici:o:ru:.pk]. ** *' c'iO:fIl~ern1~l din r-tn..~.[rn. al.(ill 1 Id cim~~ !ill: d.se 6~Fe peste 2 p~cioru:ie mie:ll '~:i in: u.ne de *.mic ~ C:W®:1 pi.lI.en.l dill! '/' :pk.doW'u~11l mle dem:<lU'gw:~ ~~ . mie: d~e 1 pidirru$ mie urmlOOiBEcle :1 p:i- rele JS oehlun se ale larm'\UbJi de baza j. In .pe.JchiiUri. ilitldull p~t:looe'l1I1:.iJO:l'1[J~.oehiu:ri de lant:penWU [nlo3!r:oe'".U!!iemIincl!.ochi1!)r.'n~ $I i Plctoru:~.'u~il]:~C.mi!. 1 p:idorQ~ :marein pi.f[ p(\ece(i.ll~ ~ ClIIi a ~Chiu.2 .picl. :aill ~~~:~G1a p1t::!i. Se l"epe:tii.~ do. ell rmd1:l1p~eiClt1!i:len:t 'i 2' p:k~ro!t~e lpWio]'u§ * mare *tn 'pi- * .da.s~.v~" ..!.ffi.are pes. 16 ~ Be cro!let~z~ l'p[:ciol'1!1~ mole in p:rimul p:J:dol'l.r:u~ mite in..Inro.:Lzil.m.· se 5~Fe ~te lpkiofU!Ji mare.tl'u tntoarll~e.oahhu'j d'r! ~ru::tt. dln:tre grn. de baJZa.ru~re.u~ rule (dingrnpul lll'mitor)' d.k:i. rni(!."'1.J' Ue :1l ~..'O.t din de ]a La.~me]e :2~ pl.tl~'~~mlc m !iii patrt:i1ea piciibil. d t~J'mma.eb~ 1 p:iclQro~mjc.1i!i dIm.hl lall~1LI1 de [Qa~gin~ ~. Modelu:1 lID . 1 pi.pi"c10l:U'~ ill.S .In:waJl:cere.~ :2' 2 pk!~o:r~ '* *' mmff.~ lm1it~i Jl Il~.)j'IU:§ie.u d~ 3.. U"[ndu] .lc!l:.l * roeilll. roi. la .0.!j.ea· phll0ru!j: din a~el~~ .i cu IJ 'Dcliin. ~]e·5 pic:io:rU§iL! m:a.ill:r. ~e.imw.de~a!rn~ Ser~li de la.lii d(! Iant. l1.a. til. 3 ochh. de lail~.te [ ~~.pi.:sat1:! pes~l':!1 p1doru~ :m:~~ ~ pii.p~C'i()'" *.0.1.c[!'O-\i.ruJl d jJli.. se !]lI:re pil!Sue 1 pklgl11~ m_"H'e.u'i de 19.. Z ocl:1h. 0?llimi de lilll~penlJr1]..pe Sel'e~t.<lun lan:~ (rl'tnd) d~ 'ba~ iej~r.1chlci]:..2' p~clQrl!'e.a ]3 ~i ~ *..["lll~ap. lpiciQl''!J~m<l1r~ peni'rll r:todul C1. .ochhlrl de la.e 5 oc:hiulL'l.ill1.e 'l~rn'liinj ir'ind!ll cu t[tlll :It p1clo~ll1lii mi!)~'11 ummele 2pid. .e). 3 p. R.t pen.Jchiu']w:ma ~or :SE. phtS :l3!. lirEf la:n.•in 7ptdo.e' .m:k:~. grilpeaz~.ea picila!l'll]~ .dat d.a dB 3 oclJiud d!ellan. ~i ell i oc.OIl'1l~e m~~ :+:.l:]I~eCi~dmt i 2:-oc:tuQ~i ~Letant.ClUe].pic'1oro~ mit in iJido:rn~ul M. '1 oc].clwJPrtloedent..gme diin..imk i:npiicim:u!.tcIow~~ar. ~l :. 1. de I) och~m'l 11~ .!']ndul eu Ip.n£.<!pai ~e re.'u~mic d.l 3 ocihiuri aelan~ ~j Ip'lei:OJ.-al treUe. de [a* la ~e . ced'tan. QclliurI d.I§ mic din. ~i 1 qchi .Be Cil'O{1E'LeOl. Ip:id.*-.h:L d~! Aa:n~Elel~.o~e'tea7.e r:C1!pCta 8 [iului pr~ced~l ll:! ul:tl!n:_I.m:a.5 p"ielQJ'u.in. sa sat't!peste lpiciliorurt : 1 p~cim'lJ~ mare inel cill!cile<!piaiol'l.re.t~!ui deb~z? :fj:i ell ]_ oc:h~ de lan. cFO!ll?ta in u~m1i~In pr. 5 o¢:hklllFid.ui. 2p. 7 pid. grup de 7piC'iO'J'!1.pr.e laill't:fI~ ~a1!'e p:es:~ 1 pi~lcirl1~.p~c]or. ** .d. '1 p~do- *' ()l:')Q~etea2:a Jp1cloru§ .cjOtU~.eIm~.'tWmjtQa~ ul)'.Qi:oru<§mare.Q:I.i:mulpieiGl:ru~ d hll. d 1 piido['ui!ji mru<e In pliID1iIl 'ga'ltpul *' *' *.vi~l~ pe brltl!aJ]a~·twui WI1! f<I~<li.~i.e 1 . df!wargine :~ en m vetii dI1! ]a:r.! ecli.i :in~. . o61:1ti dfl.tru illm~l1c~'e. in (.caplclb!'.~ q.wi de [311 ~ n~~ mle * flltoarce::I'Q .!C$Qljete~za 1.ll'l~ 3. Ipicio'lu~ mie .

2 p.ees b(\!' l eeh i.role lltID. .'.'l ]a.p~oiol"u!ie ~.1.£!l'!:lari in bl·la!I de 2 locl!. 3: ochiuri dll3! !ant .-1.~ rna·d.11l l<lin~ din! a*!liSl' fUije' ..~i!'1de Im1'~pel:!:tru inroamere.e.:loc:I::Liq.oil"OOre. . pldor~ DJ 4: 2· plciO!l'1i:.a de .lna ii.we in pjdorn~.ochiurl IllIUm. marl' unit~ Be repe h~. Illr:! s~r.n:~lll cle baii.tQrn~c:ere.a.dlnlTe ~eJe 2 piclo.l" Sll!re:peti de la. 3 pkio..t'l.1oo .\~. ~e 'crQ~~~a~iiJ un_. I: ]. Se :l.~o.iul eLI .i . d~nti'-'lan multii:pI1I1 de 20 d:e oahhlFi de iarnl.de ~ t 1<11 1f pi. 1 piciot']. i". '~luj .se safe pes.ntm 'prii'elJil~: t'1n. (ll'.!. Ia ~i ss mid '"~t'le l:tnf't. fU9miC hi..mare in pdmUi piciPt'uiJ din 'l'.a:ri Se· :repetili . de. ** 1 oen! i~'ru~(Il~( Ilidul. diu IBlnt~ilde bam 5 oebit]]:i . !ji 5j: * dlld. 2 ..i.a urm:itoare'. piclOJ'IJ~ mare.t..p.a* ~:i..'u Jntoarcere.cu 1 ochi de la~t pentru T. pido'l'1J~ rule 1t1 bmtu! d'e j'l1tlClar- ~rl'ec..n. . ildc! 1 pic:ioru~ rule.1 plciO. ail d. :2 'oL"illiuri de Ian ~: se Safe p~ lOil:P"tl'l 1 pidQiO 1 picim"u¥ mam.ochi de Jan.o.rmin~ dndu]' C1!.Mj * Olit. 3 OCI1:il:lri diE!lrut~ .uri d:~ ]an\' me c:rQliet.e iant • sesal.'Ie Reste 1 p'itioru~ mte Se repeti d:e.m!.~ de lant. un ]an\ .f.eillz:ii.ochi):lid de la!l1.. R.1l1 5n I~ ~ 1 prciorU$ mle in :pidOTU!iluh mile· de :m. de hll'l'U)!. 1 ])idlo!l"1lJ~ micin pr[rauJ.hiurl de de lant: 1 p:~u.. 2 oahiuri de 1~1l ~.hjud de hIIII~ .cle m.n1 penti:'tl eomp]ehr~ea mcd..~.o in picioru!}u1 m!ll:f...2picl. .. pi!Ciol'~rnal'e in al trelilea cebi din la:n~~ul dill!'ba7li.Ii! bi l~ !II se U.dl!mti 1 och~.N! ..i.liH..S:eer~etJeaza.3 'och~.']!j:e mid din dlldul ~ge crO 1 od1. .hi.ciorull1.. Z:~ * *.: 1 pjc:i.0.2 p'ido".oru~e miilifi..n·t i se sa[l~ P'~~ lpicioru~. se te:r~lnl r~~dul eu . til' ]al:'J:~: .3 pidlJ'ru. al . t1ill tr.- mQlr.)l'U~ mte lnM1da1!ll.!'teazi :3 pid.0001~lJlld.Qelrillfl.l"lli\l mic hl. . 2 r 'p:~c:io' . *. 'piii de dOnl.hiu:d del:ant ~ Sl! sara p~te 3: eehiur! dt1.te 1 picionJ!I mare ~ 1 p~eiorU-lii mi. la Iii term:inil ril'ldlll C1!J 2: p$C'101:'"u~e· marl unlta ~n *.(dnd) d..mi de' 111ft S~ t . Bi! repetA.s:e sani: peste: 3 oclllud din mn~u] bad.ul 8: Ja"". 1 p'iCior[l~ (n~c :~nbir:lda 11U.2 o~..1'Sine.p tru :tn1l.~od. :2 ocl':li.th':uJu~i[e 4.le 3i.:. in brida de" :2 OChiu_rl.te 1 (51a:iol:u!jimlr::.cele clQcrell!fwic :in p·J.'eInb~l. .tre :I' picionl!je *. Se cl'o~~teazj lpicior'lt.i 2: m::hiurl de (lcola ldi.~l'i~ne . p • G. din lafi~ul de ba~..LIn raul t~pl1J de a 01:!hiu.g~p. tllnlit€! lSe ~epeti!: d~ ~ilI. .itlri de 1m'!. R. pioiJlf. cU 1. ~ S~ 11!:>. . . *' Be .]!f . sa sare peste ~ -pkiotU:!ii ~ hll bdda de :3 'ochi. ~ .nite :tn 5< pic$oFu'temad. este ] ocl'jjl elj nhmt11l de b~! p i in (lQldulurm~U:ol' !te "01.role·to eehlul uT'I1l'iltcll".l:'I. 2:. lam s~ cro¥.I'u. .·e pes. 5' ocltiuri de len\: 1 pic:i. spa Ul}'~ ~1 pi- e peste: in..gil1l ~1ell 2 ochmrl de ]an~ p{i)ntru i fIi1.uri de ]an~: se ~~. i* *~i * '* *.c:~o~ r~~\lt m. 3: ] pi- nl!i mic. :J: od] D'~. ffe !:ant . ** *' _ S'i!' (iro.~ste Ip1ci.~de Jan" din rtndul preoedent.e lmzi leier. 3 'oc. 111'0 1 pffiJ!iOlrn:.olil!i mic S:n bdda 1!lrnliltoa:r.ntoaroCl!l'e. . :narei dolle".2 ociJiuri dJ~ jan. ] aJ Sill! termini rlndul en 1 p~.E! ].'!n'tru~nt(Jar~e:re.· ~llle ~:~ctl .matoore.5 ocl1iuri de Jau~ p~n- larnt p'lilI:1Jl'U OOmpletaif~ .rhl"f.!'il..]npi.clil.li * w2ocbliu:rl de ]Ian~pe<ntru.l"l cl!e Iant.'c.: 1 ]Jld·~ p pre~ . i dill 5P~~ mtru ~l~~ o:ru~e ~i ~ . de laJn~.orull mic: 1 p]cioru~ mte in urmstornl pic~o:rtl'ilm.ate 'unit din dr.c!1de fIll )('~ alu' w:~.. *. ·5 . ~ i pidofU@ de: mic in . :mare ~ J plieIorU'f mi~ in. mar.la l.rl bridad.lcl1l'l1 prec:e(i'I2:1':l't Se ~ePefi d~ la .it:: Ii 5'!': term.a:I'1e' ~ 2' ocllLulI'l de ~afllt.n... [n oClhi1.It.pilcio:l'lI~ :mlc in p. :pertb.~ . l! 'OCIDtlIli de 1M'll ~i 2 picii(iI1'1\l!jlG! m. mic ta p'icioru~ul . :pkiol'11§ul!. p]ciol'lJ§ ge S <lIl..al::~ pesite 1 pLclo!rou!jm~".eloruse maTi un'loo'w lantttl deim.S.t~Ma un lan] (rlnd) debazl1 lejer.iu.1.'epeUi de 1~ :lIl ~~se t'em.a:l..etepd! rhldur'J1e 2--!i.e'~ 5 odliuri de lan.aioru~ul mie ma. Ill'jda de 5 oclli:nt. pil)('l' n . piciorut mare In pileU'!ru~ul de m8r'gif.il.e.~ de tan~. penb'u~roarceJ"e.i~llie. 1 och! de lan.cn l OChilll. * *. ** se b'n~minarlltldul Ctll :3 (J cJ:durri d'e lant: SOl! sa.aUOl'· .de larn~: ..r.e' 1!l:rma tor.'l 1 lochl.u~ide lan. .e~te 1 pk..delulut . I ~111! ~p~ cIte.uni dndul.ocbi1!11urmiUo.clor~ ~mi~C~ a ~i 'al Ildol'u~ Ul. . un Ci:i.'2 oe:b:iur..Sf!' .al'!~ 1J~iJte [0 f~:_ oOl'u!iuL~u·c Ul'nl!itor.h:ulu1 preeadent: . l. .~. o:tu~ mare: 2 o. 1 p]c:kl:rU~. in b~'iicI.2 och~uri de hlD'~ !iipi()inr'Ulie m1l1ri: 1 otl'll de la.dotu• '~1J.i. S piciorul1e marl unite itl bd.~e.e . 1 ~ 1 piclol"UJl!' mit: tn. a:~ * R.~.era!(ete.uloctlid:in f'h'luul debazlli ~1 C'l. pil. piciottl~ul mafii! tU'matal'.$ cu.'.BIJf..ui.mdul ell ] ..nnato~e 2 ochiul'l de ~ :2 oC. gtll.'lJde .. pIus 14 ocltiuFi de * . de ll1:o.e -!j<i 'CO di.:11. se i!l~e peste lan\i Sli [ll'e~e'hmt: to1"ul pi~ 1 p~toruf mic. brie1.s~' sallee ] picioli'lJ(ji Oil.om!f!!! ma!r. m~I~~ itt hi l·dorliliW- ·i.11 W'miltor.j]ea oeM. plus ~ o'()h(Il:ti d.de .l.<ilzt\ 1 pic::io- *' !et . In brlda de % DchIuri de lan~ din.()ru~ rnie S in pie~('a'LtIiu1 de mllrgline OllL rindulUi preol!'~ .m:I.

~el. d~ .pici'orU:t.toan.c 'in.i)~ldU'ride]an~ j..n:@ Be re!p~l:n.~i'l. oclliud d. . ~ b 1 pi]ciOl'li~ mie :in cc'hlul de' .e d~up:ra gmpului:.t: Ii ocrllud doe lant.mi.a..pulUi.~'I]Jl (lJU:J!. de!lSu~ma .Pl':E''cecien..ttlm:.i.e Aan\ penl!l.!lunHato. Ji 3 ocMnl"i de lan~ ~ 3 pi. . de .:rre Se :repeli. larl1~: 1 p~ci~~. 3pj. 5'o'¢l'i:iuri d. de' la ]01.De' -unneaza. ochlu.och:i. 5 0(1 _i de Inn~.ddi! u:rmit.e ~i eu 5.trU intoa:.. din 1'1n~w.chi~i1 de d.ocbil!l de 'd.~ h1:11'ti 1~.l 1 oclli d~ lWilil :pen tru :mtoBt.!! oCbiuri ·C1e laB\.u.e lant !. 2 .a de 5 ocbiu. mmal!oare de 5 opl~hlt'i Ge]atI.are Be repetA 101 la ~i Se1' termini! r[nduJ . de ]an\pent:l'u rn:toa. 1 p:i~10n:a.e 5 ocl:ti'ud de lml'~ dlnrindmp.e . .u] m.'!J 5 ocbiu:d. :3 o(:11.2 [ml'liitu:.e1:1:ndndUl" preceden. Ipid. mic -in piCioil'u. 1 ptm. 1 p'.se.__ r~f. ~ 3.u: in mn1Ul de' mat. R. 1 ~~o . R.n'~ul de ]:)OIZii. octliul'i de Ian f'_ Ip.r Se r-epeta. ~ic b1\ brida d.. 1 pic[oru~ mit'. b.Atl~a. mie In pr~mul lfotl. riiidf~ill pltec"edent i 5.!?clllud d@ lan'~~.aTll~)lnie in bdd a d.~ ocl. Sle 'c:r~.dent.'t. d:e' l.t ~. l'~ 1 pid~ru.lane{ Se repeti dlii Ia la sf! ~mln.~mic.t.~ mar-e ~fi_ p~ci.a urmH'to. 5 ocmud die.il 3. piciol!.Il'C~ . 1 gn~pde fi pic~[).i1C in ochlilll cle deas:-u.nic i. 5 och'lul'i de larll'~.~i 1 pidoru. i~ se b!'nniniil :dnoul 'C'U I plc'ioru!i '91i'e in l:an~ul d." 51 .Ot'U@i mic In bnd.Ul!:'~ de! ltl:nt. * c. mie' ~ 2~. b. piC'ioru~.r margiinii! clin.b.5p:i.l'llpe ~ 2 ochilld grup de .. df:1:I dndul Pt-. lnrntul demar'gine * *.~. ** in *.grupului ulL. .(lIl''lW mic .~.i'1l1l!: in 'br'ida d.~nbrkla de P' 'ocb1J1ui de 11mt . dl! lmlpentl'u inwarcere.OfU!f ~4 [~ bl'ld.e~~ d~n.3 ~cb. Se repe~ta de Ja :.Qare de .!! in bdllil urmi!ito.!! hl piciorOi.eiliea. in_ brida"r~~ tOI~e #. *.ni~ *' * *- ae * . R.liS piciorlUj.i.i.1.iu:r:i de lanrt ~l 3: pidot'u:~' rnsli. 'oc'hiiw:i de L'lB ry~ 'mi. ochluri de' l:arit Se' l'epe. 2 .:mt..mit: dintl'e eele 2g:l:'!lpel'.. iii lIlntul de bazA..imul p[ciIF.mp](·ttll~e'il mode.iiuwide lal:l'tl 1 pidoll'1J~ m~ In pleteru'~ul nuc de matrgine !Ii eu 1 (lehi de lantpeotTIl !ntoarc:e:re.icio~:IJ~ nne 'hl brlda ul"mitoal~e.5.5pidnFulie m8':f~ unite . m~ gtl:'l!p~t.M·.. :rctnd:ul F'I!l ]pil. 1 'p1ci.te in 'Pb::i.!j.on:J ~oo.argine it [!.:: la se ~!!tmil11!a l'lndul CIJi 2 oc_hlurj d'll! tarn:t" 1 p1eiQrtl.m~ b.a rindnl eu 2 ochiud de mIlt·" I p. ··o~ de l.~l:mi:ttt'I1"e i 5 OCihhnii de lant:. .~m~a in br~da.1 se te1_'mina F'inclul cu 5 .r'4!" e. . de lant i 1 IPfCJiOl'L]~ n1ic _~n!:n'lda Ul'mito:~n'e 2 o:eb:iuri de ~ limti un grnp de !P picioI"Ulle! marl unlte in p!l.eiisupra gru.unl'te 'j. 1 pici. * prima b1'1(]a~h! 5 ~chiud de lan~.din]a. 5. mie brida urmAtQal'e i .'i unltit j .iorll!il' mi..' Tine I '. p. 1 pi. 2.rld~ \lrt~ wi to~~'.~raJgrupului de .iu:d d. J1 :piclolUfi mle. * * ~[ tge repetA rindudl..~.milliGn".o.l l'bldu]' 'U:rmito~nr : 5 se sate pe~te 1 pldoru!i rnlc : lR bTu:la urmatnara se Cl"O~tea7.o~oFl!lte ~. PliCoo. _Sec:n:.gr~'ldm~ . 5 ochiul'i de lan~. inroarcer@ ..'U inb:li'JiI"C@-a:€.tn~~~.u. 3 p~~~r mad.'lliurird.e lan~. lit 5. fDic.d~ Aa" Ia :!ii se ~~.cloru~ min ]H ~clii'Ul d.lJ.e 2:-1 .lJl de ia.. o~hitJ1ri d.. 1 picl.!.o:ru~.. se Sate peste 41.e~an:~.gin.~ mic ill 'ochi.u'l.l'B d.eteOl~Aulfl tant (tina) de baza leiet'i dln tr-mlmultip. 1 piclo.in b~'ida tllil'i~.rjclia unl1i~b.ce:r.an~ pentrn.eblln1. * ].mill'. ocblurl de lan'~.tl.oru. .ent ~ 3 ..ldUl :pi1''eced.iciO'ru~ul .5.tl.OfU~ mte in br~'" de. 'in ulp. 1 P.:biUl'i de Aan~: tn picioL'Uj~ mlc ~inb:l"idia. 'I: 1 pici'Ol'ru.r-ecl:!dent. . laln.ul mie de marrgine ~i' ell 1 ochi.mari1lJnit~. .Hrluri de lan~ i.ochll1I.e.ol'l:J~ m:ie in bt'1tla unn:ii~ tQ.i ne . 5·: 1 piclbFUii . 5.ic d~ mrug.ficU'i.mic in pidcll'u. :2 odttul'i de lflint.d de lan~ ~ l'Ind~ pf'ecedent.Fmato\al'\I!. 1 pidi:lrull· .fan.glne 'i)ctJJ..la ifi se termini 'r1n..)u dlC ] 5 ochiul".": i rtIm-e I~e m:ar.5 echi'llr'i de Ifllll~.ti'i de la Ia 'l sa t~l:nUn.ciQlru\j: mic in brid.a urmatoare.[c in .~ktr1J!ie IUlld unit. . * * de un ~l1J:l . 1 picioru.a. It.rmin6 l'tndul ell 1.:ede'l'Il.S Se tiepl!ti de la.l de hUltd phlll :2ocli:J:i1Li'I:i de 1an \ pentrn (lrl. * * eu .cio:[u~ul. mic in . . piC'lol'u~ m.lji:tll Oli<lil"e -de-margine.arl ~nite. B.re..dol'U$ ntk: in picia['~:~ulmaTi: -de marrgine dmd:1li4uJ .e lan'~~1 pic. rolC in lltidOi u.brlda de 5 ochiud de' lant u~'p:wWru:'e i .:ru~ nUe brida lIu'm1i.~. 2g.mic ib.\U'e: 5 oclllllri.mie dfntre cele.iJcia['l!~'_mam in preibru. ][ pldo~'u!f r.<j.nt.l g'l1lpat.e d"-OIsnpra gFllpU~ lq.~re.ll piCioT'IilI§ m ic in bdil. de Ja *.: * * *.'U ln~(laf\c~re .anl ~ 1 piei.zi 3picioll"U~e . de la ]a .ul d. 1ji en 6 ocl'lliur1 * * *.ci. 1 piclcrrnf.toar. ]pidQru.&chiui de lan~ !' U~ gl'UIJ di~ !j'pkliorulfe: maf'i 'I.j 5 'ocliiuri de .c~ur:i. 5 orJbhld ille t. Jl plcl. 1 prdo:rll:ij.iur:.oo:le' in prlr.3 (!if ~ lan~ !ji Ip']'ciO:r\I.uri de' bll1~ pe:n.. 1 piciorUIi mic In -p1cig~ a"ll.L . de lant pentru inbJat'~~re...nt .ochl:mrj d:e la. 5 oehfurt de ian~.5 ochluri de lillll: 1 p~ci~ rUijmJe in b. ~uG:'te.i d.n bridaurm.1. I 'pic.5 o.cioru~il1l mad llni:te. mil".5 Qcl1lud de·larit.c~oru!i OOC in la:n\1Jl.2_ ~(.u.. 6·: 1 picl.: Tn prIma br:idiaJ df! 5 ochiuri de lan] se cro~ll!t:a. ochhl:ri de lant:. 1 .eu :2: achiuel d~ hliRi~.r:u...hh:n:~ cilf ]{.d.ciioru!iJ~ mad unite a 'oehiUl.an. ~[c in 'ochjul unm1to.21Q~h:b. '4 . 5 oclli:Ori' de 1~1l~. lulu!.e marl unite ~Il *-~i * * ~.i .i.Uli maN i:q piciO:l1l!jluJ m.oc.ochi.de '5 ocbitm de: l.3.I-o:t ~i 3 piciJC'lll'~e mad un.~i~ {) l'l<c:tJ.l!" Hi.. '~lll pr. 5 m.- '~abiud.ru~e mad urute ~~ p. *' de lan.e m.emilii.'i de lornt ~i 1 picloiJ'lIJij. .$ mle in al doHea ol!hi din * *' 1L *_ .rIlI maf~ de mavginedin. 1 p.i..mO'lrginJ~ . R. :m. 5< (lcl:liUl'i de 1mt : 1 plictoru\ii mle in.ic at! 1 maltgin~ it cu 1 'oi!hlde lant :pen. 5 *._ rj:: PidGturt milt! deasU'pra grupulul o's' ~pid:drru~e nla1ii. 1IJnit~ 3 ccliiu:-ti de l.

o:.im. .I.'u.w!r de l<lll1~.din. 'I .[l) pkio1'ul\j. C~'o-'if'llliEliili al t.jS pk'j'Ol'tllllC: matl urdte.1oru~mic :tn [l~Jmu! PJd. .un de lM)~i S~6.r-mint. "3 'OOWU!ric. ]:lil:ima.nt segt'1!lpe~i!.mlt: ow.c In pidorll~ulm:i(l de roarg~.~nt Jjl~nt'l.3 Pl~W[Y !l'~' m~_j"l .r.ant. 'llJ!. d'll! 10l~n:tpenbu com·plet.::lor~i!i ~Pa!t. lmt 1 .e ~<Ii!:1'~. oC:hiiUr. de .mAl.ll'i .i"ciGm~ ruie·:m [~n1ul Cifil' . Be r.~ C1'\or:. '1: 1 P. rrnli:'l1:.1·: . ~ ~Mr~~.O'clliOOli de la:nt. 1 :p:i(!~"11~ mic :1il'.S oc.:~ ~:l ~n.: mareu'm:l*~ fie r~ . clQl'). ru~!i'(jlr. _4inU'-. 2: 'pi'eiQrur'ie mm:.idautmilW~: 5 oclBtu.in.1.1I[!'!] .pkio:1'U~ d!e:r.mwc .5 ochil. plus. d~2 pi~~e bChB:l'clere• dr1lli~ mi~ Cl. r1.se l"~.. ochhu:i de 1~ln~. 1 Pi.].. Wqi~!l._----- .J:~e roan.Ii'upai! 5.ll~ miC~lil Dr.dte' I..i. oe.<.e.pi~ioru~ til k ]liJ1 primul gru:p d~ 3 piC:W'I"tl~e' * [~::{( '* *.$.e t~ ~ .i.c1:Th~:uri de1<m.o~hh. :I .mr!'U~mic .~ ..l'1 de lan~ !j'l :3 piciorulji~ maTlt:e :in bwida.~ul mie de 1l'!Hll:rgine iii 1 orut! de l.icio. eiO'l'u:!ii iie ~30eh1ul'l m m:tll'l ru:um ~ :2 OclJIU1~l 'W:.pliclol'u. ~i se te~'n-li~a ri!'!.~4 prok1r~~em!tti uni~te i. de l<il..1ll1l1 din dulp:rece(k~:I!1t._~" :3 ptciol"Uii. Be * * *' ..] .i. 1.{liOr.'. trl . la la !ill se'fel'mj:na. iN.:ll.~'~.! 3 ocl)lul'i de l~n~~i 1 pir. .u!li gtiltpat.jlt'indul (.odl![1e de ]01 in.m..lJl CCI!:l1 p"icior.te un oc.~ b~ida. S~ rBpe'frii doe Ia Ia :se teJ'min!l nnd111 pu 1 piC"jOI'lUi~ mic In IaJ:1i~ul a~ margh:ae ~i .gol'14 gruP'. ~.em~~glif1..iI] donee. .a. 1 pi()ronI~ [[die m.. ~ ntitt lC1I1~ '.t. ochi din '·m ~Ul d~ b~:zri • 3 ochiu:d de l<lin~i sa sare l 'oehi ~H. lp.fi~ tliln dul pmc. R'o 2 i 1.u~te § ochiUJ.~oa!ooe.(>1 grupuri d~ ei!t~ :I pk:io].llC pl7ec~ in 'b'ri[ep~~ l p~ci~ ocld:u.s.Jdc rS~ .. 6: Ii: ~~ . 1 piqi.9.P~tj de la la ~i ttl' 't~r.~~ d~Jlrl'nd!ul pl"ec.lej'~:I:'..Jj~u1nlic de margin. 1 p.P~clOli'Iil~ ffll~ in Piidorti!~.~ : Jl.MU1:i ~I€' 100n~) 1 p'ldo~'u~m~9) In ba.t urm~L d~. pic~on]!iib!l .l::JllU] 1'l.. r.i. ~i!le ic.mie *.1.:I:i1\.pjl":: .1)!a!re de roairgilie. m.i 1ll'ma:tmllllp.t.e ~l CUi 0 chi pj:I"ioFii.i ~i1 Jli dGJ1'li'~m!cir!l b:d.'. _.pes·te 1 cen i OIl 1an~1.rl ·Oem.e '[0 p1ci.iurl d.* S~ l~.:lve '.t: 6 m:W:Ul". 'm:hc dinli'j)m.n~ui de lla~ ~~ ill "~l:'Hul urmRliQr :62 e~·QseU~i. ][ @chi me taut..la. :t: 1 ~~- u n.i61 uf. [all'). 9 :m:l.illll'l dll l~ • 1pi~ .dOl\'1.1oru!§m~l".n m:ultip.ant. p~['Ii1:'u j'rrtQ><Ilt'Cel"r!.ocbi.U~~ .3 p~drij'u~F: marl .li.ebaz.}. J e ~1 Cit] 1 lOOb:i O:L'! ]J:l!n~ J'Fl~~tw.e3 .L~I..t! SJiII.. .' mafe de m~irij.hi !jil :..3 d di£!.o:r. Ric[6l"rI~{! m<l!l'l unite tn wupuL ur-m..2. I>e< tei'. 'lJlTI:labOal..~~ lpiC::. ~ se sru:'e pe. ocllilur:i[ de lan~ .i ili! 10!in~.e ~~:~l'ep~. * *: *.g:ri: S~ ~are ':': Ic'~~ • ". clot'l1~~.tn_p:i(ir~u.t pen url1 ~[ntoarcere.1 pjclOt'u~ t.u.l'j d~ :l!.1'J de ]."~]c 2 g:!Cu'P~ dll'! . _.p:kiOF~ udc.] un[t. oc:l1llurd dE! ~BlJ4r.ii'rr. umte~ :2 oc. *' * *' ** - - .1 .W·l!u:1 de 'bent~. ~] mar'l t!n~~e In.. pil(3igl!Ali~l roie de m'll'gi:n~lii CIl L .Jji m:a:n!.]j :piciolf'!l:l!l mlOlre in. 1 )!lrmihor (li.r s_e.' .. R:.:luluiI'l i:te: lan\ li~em01llriUinH.epe:Mi rl:m:'hirile 3-8.ide p~La de la ** la.1<1 ~i ~e l'e~'mina l':in!dlll c. ]p:k:lCfUIji mle . 1 p]{.~ fac 3.e ~in w:mdtll p:l'f.i l~iI'!' la. lr!\ap~di.1 IGU.r1!lpa..c:]'u]! p:~~§.~ mtU.eta de la lii.jdfa' u:rmaWa.i~10'11l~ ~~().nl~!ltlll de ba:.loi G. p~!.n:l' . :nuc uemai'gme :11.t peste IpH:j]ll!!:iI. .. $'e sa~ pes~e prima brkl~.o mare m.2 'OGill.uA .m.ic ur:mR. & 5 ~ '1 ..:~tea%31 p~repeti d.miiit~~l'll!.iciormie ii In.1:1 fl .l11 mit' d.i.r.l~n\ :: d~ . I pi. 1 pici.o-ctM1.dul ~t1 1 .1['. .cedent.~Cl_0rl1!iU'.t~ mic j'n p~R. . 1 .IlIli:H~~· 2 seterm:in1t rill!Cl1!l1 C1!l I pic:itl'tue .). 3: ~U. pI- r~i3tdQt~u~. .ul'i. .. '.".'~nU. O~.maTi . ~ ccl1i.miVl.• .~~.clClru~. rlnd. 3.~tn brlda. fu.ndu1. ~C:e1a'l (~. .ile I 'ochi din la:n~1l1de be:za ~l se lu» tant ~~ ~p~ta'de odtiUfl .:ii. ~'aFe.u. lan.~ic.da de ifi· tJ~ ].u'§Malre.mi~!3 ochiu.rtpelll de .od1!~ a.e * ~]. sa * In p'riJmiJJ]. S' p:ldorU(fe marr." '" c.a~ul!h1cQ inurmfrto'Fulp.: 'lp]_cio~ .=Jer.l~ooic~Lar \i~ brh.~le~~~. ]. '.nuc]n il oCi:1i~uf. S ochiud.n~ Se 11:'~ petl de la. se san:! 1 'OClli din la."ju buto~f\e~·.'ioru~mic 'fin grl1Jj~l de:i3: pi~ioru~:e' . urm... t'ni:c tit rrlm-e dil mh.~ d:h~ ~<Il.liorn~ . B". p.lI~ide lan~ pe_ntru mtom:~ = 1 p~. c[\~et~ :3 pici.1LpiCi~ti nde .ochili!ll.t'll: I pi~ ai.I .n~$'rI.'I. cu. o~hiijl'~' de. de lan~.e).l!i l'u!l roie lti1 p'!i'e~ ~l p1!!io.bridi ~ *.:!"11ll! .dor'u. 2 .u!i~a~i1l' in ~lti-ci.otl!:ii. .lill'li! . ~' 0 chturi d~· !8W7l~ . :(l.s. PI]Cl(Jol'U~e. .l inweJ'~e..c]~ Oil:lJ~ .).1~1lIi1C1 S:(f: cr~~~qaz[iun. L"m~'~el. 4!: "' .i unite..~. -St'!lr~ o(:lh:i.ulmic urm'ii tQIl'! :3.!toarej 3 piciol'"'IIl"le uriite..dbl pre. 1 c'ct1i Ic\e lfl!ftl~.s.n~. p¥c:iiICI~~ matl uni t~.rrl dE! ill~.P~ti:l de la Ji. de 5 oohn.!j.' te . altil! lant.]~~.3 ocilti{[ri de la:n:~ !iii ] pldar~ micin p .!IIM.lu die 1 I) ocl1.kl.~ 2: m~l~i1!lrjde lantl 3 plt.n~ p~nl1'].I..jJ)lp17~ecl(il!rl.de .5 qc.') c"cl11ud dE! ].i.mlnii..:!! .ltse (:"I}~et 1 :m~e: III a] de: ]apt.mtpent:l:u ~nt()a~lte.:' . 3 3 piclQ:Ml~emil'l [lIi~ ~ *' ~* ** *.I~.lqil\lJliem. 1 J.cC!dent .e •. piclg1'1il~ mle. ~ mic ( ptdi Il'larl! ite bl ittW.~oo. 11.'U.'N! 1 pic.]. ~l 1 :p~(..se salre! PeS.~1!~ in al p~trwea!gfUp!le .aw:r. b:r.r::m<l~ mm:! bi d~.at ~.)I't.oitLH~em:arl 'unite. ~jS:fl 'Cermim:a rin'dul C'u.11'ITlii~ ~t taaw!!'*.t .i de bm.d) d. (.l~ hi.icwfll!!jl :JU:1Ire ~ .1 Jlicioil'u~ mic: iu lan~ul de _. 1:1 ochi\Ul1'~d~ lan~ ~ 1 pi.tl'l..an~ S'e! CtO~ §eti!'!~b1i 1.wr~a riluiuluJ.p~ciol'ul!ie mariijoite' .p!lItru:[.t. pi. t (dl1. e'j.ol'lil. .r. ~e ~al':e~pca:. p~clOJ"lil$luluf"'" milrtor s~ c_· ·lLp.e ~ n.ilid:a um:Jfi1tn81C ~ Ji.edent.a~de~ bazi! ~i ~. eehtuct de 1. de 5.ediitn:i de.Orll~.. ~e ~:a[e.!'I!N! lJe.§ m:lc:'tri.a pil.io.iUl'i..e. 'i~i me ~.. iw:n:.cr~~~. 5 "lgi't11f m~(lIn brida u'r.:tlen 1r .lliul'i .tutite.

in.j o(!'.l g[Upu[ui. Siel ~ue p~s:~e 1 ocl:11 din.I<life. de l~ 1<1 'i~.Il.~] ~ ba:~l. cchl de latr~. de 1a ~1 roe t~rUllD~~ill.. din rSe npeUi dL\lIa ~a ~i I~.u'iunHe i.. :w.i'OrI]. .(iio:r1.a.j!· lQ.a hi ~I SI:! te'rmin~. (l~hide ].ioi'u!l' .fill!ie marl des~ u plir·ti. 1 picioru~ ~a:1 .oeM d'e laJ:lih L p[o1Oru!i mare.ul p!reced.dol':I]:~ mie ~in u.'!a p[clo. un..§ mrdc hll.S'~e Ipi. [ P[C]Ol'iU~ mle bl. pentr. Be' r.:..it i pidm::l.* 1 oclli a~~]~. R. 1 oehl (Ie l~nt . 2..et~ de ].\o.FlI1l sare pes~e 3picim'~!I'!'m<lrl CUIll a(lela~~gru:p ~ii ~npiciol't]!lul mile .e ~l ·tii1dulul P(~~~-· dent!Iiiil: ..Mu!):1 bnt p~nl'm.dill!lafi'~. ~.~ 1 pi.. pic. Sa:-rep. :!le Ul11'mlIlla tindtllt. 1:i1!:dU_1t'~le :2-'('. * ~n OQh~1JIlurm1i- rrnd.pl'>e~de:n~.t!l'\Oi~k.o. t.c~on!~ul de ·e din dfid111 pl'ece'del~t S<~ c]'o~ehf~. It.:iil~ .'ie in :p:i.a:l:e~ .]aJrn.l SOli ste p~cioro~l]lm.tl de lia:n~. 3 p'Idm~lHjie mari d~Rpi:I'~H-e inke elacu clllf!' 1.)d~ m~r.~ ~.il~l"oe oo]. 1 cehi de .za. lant :~i 1 p~ciJOtIJ~~~:re~. ci.. ·.:!J. 1 pi.ul PJ~tf. i oc.kieru~ maro(l!' fnp[c:i.l'eere.ro:ic~~~ ochi.l::ine ~~ 1 od1i! de ]<I~i'j. Ji)e~..neal ]'~mrnlJJlIli .. ]npj.i.elL'il!iima~e' 11 lQ~hide ]Mt ~H~a lein:cl1ea oc!'iii.]ant.rA cl~ larl1~ ·tl"ni~t:{laFCel'e..kiali'u§'L!m:a:1:i unilei 2 Qc~lb.[~jeli't.lIl ~ t.(.~i se sa:rt'1! 'peste IJI·malbjrulp)ic~o. ].d.uI l\iial doil. ]!. 1 ~¢li:ii . se 11.1 '1.1 .·ffl~ ~se ~s:are~.e p~!.tre c~le: 2 pi.:'u 1 pidpI'U~m. :1 pidorY.i * *' ne: ~u]fidc urmMor .ct\'co.e:!::I't. i: :]. in al .·~.tntp~r-. ioch~'Ui:l'i.oru~u~ rolC urmAt:ol'':. lpiqloJI'U§: m. *" [~ *- n~n~ :R. 3 . .~aljll! ~ *3.q~ lant.m~~i 11 pidol'~~ ma:!':e ]~ larn~ld d~ miWrg~ne ~l cu 1 Gohi de' . la:!1.I:d ~8rii~ '~ d~ *.pIC1o1'ur!ii'1!11miculm~lt-o'ri Iu *.U'l.i .r.. ** *. Be.'I~~ mare .* J~" ~ls~ te-. :3 .iI.l!ir! mari.. 1 (lcah1de lant :pentru i:nt{laJca:~.rl de lant ~l 1 p:ic:~orlL~ma['~. :rn pkiO'nl~hl.'pat se ero~e-t~i£l~ 1 piel9ru!i mic:. lDflire in p~(lIGruf.doru!ie: 1 pk:joH]~. 1 pid(JJ.hi· rIe lall~.~e:!!te PI .idottl- ru~.l.bl:]d<l 2. .clQrll!!liemari s~gt'lJpeazll: 3piC'kJ'1't1~e m~ri 'UMOO.m(')o('le- ~* * .~ :2p.tt0el.. 4 ochi.~~:I!:i 3 o. och~u~i.luipre~derJJtsll! 'cr~eB t~!lza IpiciOl'1!l~ mare.n:i .· ] .e: ii'!."d .m. 1 ..pleta:l'eamo(J~~ K.c.pe-n~u comp~e-tare<li.p'.gru.!i~mJ. .!iiet~~i1 n gt'up de 6pic:i.awr S€! {!~I1~etel<l. dl~]al:l~.t.ta d~ Ia la' ~ise ~elfflma dndul . 3p:i..d. ol!:hi ! din 10m~ul de baJ~ii .1]cU 1 odl':li del..~. odiiU.~ehiu.~ulen.il!'tor secrOil~W~. 11Elpet~.. DJpi~.dllduJl cu ~ 1 PidC~lili§ malle. .~c::ml~U\jlC! m](:~ O1I.ul d~ margin~ ~:i cu.e.te urmatoa.l'l1~. '.a!n:t Pe'ffIDl tn~ t. de laI'Ji~.tru intotL!I)I.. pic:!£lirU!ii .. ale t[Hdu.J"i d. 2!c ol::. ]anM de ba. 3 ochil. din.~ent. :1 ocl1iiui dl.ocl. se . b:rida .a ~a~' turi din ]an:t1ll1 de b~~~l § mic .{.t. .l$mle inp~.ITi de ]a. tan~ 'def Be tepet5 de ].1 CJeh:i de lani.e~a."i lan:·~. Se repeUi deh\l 7 ocl:tiuri de la:n.~ se !j~l'e p~~t1ii . llpi~[Qtu~ trlaJl'~.mal'e t.Ull ml~urm~bJil' . 16:: in eehiul de bun1j: tlltr~!:ele ~. pi~ d cl~'(!l lnici. plus lu]'ut .-M:.unhe) cl111 miljj~ ':rfnd1ll1 ell 1 ~~clo:rUi mi~ in lrull.le.lrI de lal\~ ~li 1 pk~o.. 'oc'!hi~ i'l!1(kanl.t. de 10odtlhll'i d'l\! Ja:nt~... diiLJit.~f d~ ~ilie: R.~fe de margin.:1:1. p]clctl'u~.(tbiu:rl de]a·~v pEm:b:'~l. 1 :P'~ClJo-['IJ~.. iOFU(ii ml~. ·toOl.'l~. 1 l'lic. 3 OClliuvi de IaJ1~.! 1ll!it1.~ete~zii 1 pldof!lii mare.e l!l!~t din mlJloeu~ gi~pu].oru.~t.~:oe. 'Cl~..2-' 001..rmhla. :m.~. och'iul'i . Iqlt~ Spici.ul de 1. (:rind). 1<11:'J:.Q~i de ]~Ji:lt. 3 oC!hiurl d'e]al:'J't ~ .2 cchiuri de :p~cio:rtJ~ mare. 'ocili1!1ri de ]<l~t.p1dor.p1ciJOPU. e d :]. d milre ill ccltiul urm~tor •. ochiu:r. 1ft.urf de kilnt. 'dli!ba:di.rl1~ gtUJl~t.:fi1~h'i~\jne ~ . 1 ~ j p:i(liiQiFl~ :rrU.1I1ri de l<1!n~ s'e ~efJ. S~ l~peM.~rgru!ie :mar iunife ·~i 2 Q'Chillrj. sec sate pest~3 PlC~'Oi'U~~ marl din grllpul d!l11:!fl.*.::a.:I ochiuri de lant'~ 'in bti.o. .e mlllii'lJnU~ Illprim. Qchill1:r'j d!C: .t30:r0.n.!l~lJIl mi.-.i: e s terr~ *' * *' 'S~ c~o~te~ziull ·dinf~'-liU"~ miuitiplu S larn~ (l'ind) deba~~¥eji~r~ d:e' 1[1 Qclii~d dl~ ]~[libPU. 1:!tm~t~rul pJJCio-r!J!/im~l"~ :61e gl'l:iIPl%IZ.c de ma:r'!. R.2: 'Oidh~JUIL'~d. de .de ]ant.1 pi m~c tn.OlrU(1i·tri3re :fn i1] li~p~~le<Ji.Q~maJ_'e. de ·3 tOr-Mil oelli. Be ~l:1pet~rl1:'tdlll1'ne 2-5.urm. 5: hI pici. :repe.~ in- f~: * * • J oS!€! C'ro§eOO~71i.:l l~ d *' lea *' *' ~. cl':. 4! ocJ.10111[1 t ~~ [. III p. . de Jan.'11u. .11iul.'r8<'l! bdda de :3.~aurn~iiu. p:~. 1 pJc:ioru!jmilre" :3.a.iol"l.c:g.* brkla.m le 'utm.IFeJ 1.pe~.a1Cl~~~ C'~ 1 ·oc!J'li de pi!l!ntl'lu[otoal'{\~te.2: ~chtul'i d~ lan~ i se:SOll['epeste pri~1:1i~lYrida.'lhu'i de ] Ii11l'1t" :3: ~p.orru!}.U1 grupa:1l (3'~ pidb']: :1'1.1'1\ din m]jk!~u.ochi de 1. ~ se S<i!~ pestle 4 Qd!l!~1JfitUn lanWl ' d~~~t'. ~II'I s:ar.r.' Il~l:lh.~~~n<l~.el'e d:ottip:iJdam~ mari se ctti~l!lteaz11 ctt~ 3. :2 .]JCIdu1 C1Il I 1..o!l'~ti].4L: Se: !HI1:e .'11ur1 de dle'~a:rr~ Iii 1 pW'cioru~ U.ig de l<m~ pentnl. p!icim-Il~: ml(l til liI~etlil'ro~ul ~~' m miJIil'gl]lfE! d'~Ii rllia.1i !ll fl'ido~ tu~e m~ri c]espaI1j:oo I(!U 1 oc:l.te fnlire '~h'!!'eu ("'rile? 1.intoote«~. s~ sare peste 2p:lcioi.mnmu!~p~~. * *. S'(l.dalu1I1atoal'e dln.

~~ul!. In .0011& e lan~ :m u:rmilltoarele 5p~clOl"1!t~ema. la rind1!ll . buc]e: II oc:hi de~a[[l~.in~(Jaroo']('e. 5'I?~dQI.u::i In ull1ttlul 'oelhl __ru lam ~u~'l. *" '* mali! *' * *.).mll]1i dnlilulc::u4 *.'jJ:i.clHe Ip~clo:l':u~ mare ~ 1.!ii~l.. gwup: 5~ 5~re pE!ste 1 piclon!:I. I'de.. @e' grupeaza Ip~cioruli ..i tie [~I_nt.Ji~o. nriida.se R.r~1imare: fiI.d!.. 1 piic:if:ll1'n~ .C'l' nmf'e J::!rmiL'i:l!l:' se i:ot~~.ru!i' mar. rlchiu:ri p~ntru il'lto~re~rt!:. :ret:e:~ hi de lant. .~p dJ~ 10 p~c.u:pulul ~ :31 ocMuri de [allt .i'-llmil:'fu. Ufmat. mare fn ®blul dem)lITgl.ge NPe'ti1i.rnm~.l]" ~ .Qru.ue]a .mic: mochilll ]. p.ll(cia. !R\ If:: 1 p~doil:'iUJ~ aee jl1l..ocu1 g[.d d ale cfI&l1iJj~. crQ~t~t..2:.eaocl'.p~C'J:~ru~.a:n:~ din mKjW.sarnpeste 1 (lei'll at ~<lil!L~IIl]. .. . 'l!fli['- }lad unite~l oeu- Hle pi- de."" 85 .lU'] 1 * .dg lanti Iptcl'o'" .ocl1:tur.a d~ eodh~Jt:ll~l.ll ~[nt:Q~1"~el~~.l'e..l ale laIQWlu~.ailli. l~ :+: :~ ~i .~din r::$:ndulp(recfd.oom 4 'oc[1Ji).. d.p~cior~lJl rnar~ UllJnal"(.ll'mator ~ '2 o. motl.gro:lO~a?.~te'<lz1! .t lSe ~[la~. . Be csa:re pe~te' r. *~[. ~~. d.\lp~'r.-.mts..peste ]lIlc'J.pe~'irl:r-uCIOmp:](!1fa'N%l. plU5.o:rU~:1.l~tJi] lLn.il. -rllnd.ciOrui.ld1ii]lIlipooc.lrl d~ lant} Ip:i~ic.:lie t~:i -rin'dy] eu 4.ld~. .tb:f d. plc~or~ ] Q1a1.r.mn '~~n. :eu" ~·~n.t~.. se' 'g~u.e '* *. ~~ eu m oeM. .l. .Be ~e 1IiiiliU'm~:L1:ili. Ir j.~iJo:r Se ..p.se te~t'i'dn& ri:ndul ell ]01 ·SE! SCWfl·. ] Genit de [ant·. cro~'i .a~ :a o'clliuri de:~~n.se trage a ti~~a..)Il'~ p~~~~1 .pi~ib.~ne . In ia1ItuldJe mOU'girte ~i en de l<'l'l~ P~r'!. 11 {lohi.a.w Ie_!]1 :lin~mare ~n lan:tul de .e~a 9 bucle . ~i cClJ: 4 ' .e 3 bucle~ibrid~ de' .4\ Oclaillr.t!!._rl. 1 P]£1Ol'U:~ ma:tt'.~ .pi~~Q~iIJ!!lmare .~illl plc."'.~ .P:~C]Ol'11Ji'tf. ~ul m. !~[~~~ .ul '* 511a' ere- '~~iJ.i..ag~p~IfiI t()at~ }'uclel. 1 ocbi . ~.e: di~ mal·S'. 1 ()~inj d~ lan~: 1 picio~~ mare rll .. nl~I'gine q:m rkl.' ** *. h!~orti~ a oen'!.a' 5pic~..1~l.tr1iJ :int{l!\l. bu .ea~a 1 pk:~jJrl[!iilUare.rm:ii.oon.}~ mad.Ie:peti~induli'ne 2~li Ilrc- lurI 8e '~ul an~ se :ru:p azili !lio~ Ib~. 1 ji£'teu.billtr~ de l. p~ciO'l1l~W l:u:ma to.e larn'~ p~lIku . In 'lliU] urm.Il ut-m~l'(')1i:'.~ pic~Qf~ m~re a~.11 ]_a ~i SiG: ter.~t'te .a.or .i mil: Ij-:lpeste [p'icdo)!'u!iroar.~1:1i! ptrlmllll .. *' ~i1. Im:ul 4.mitor .achh.4.illlui .d~r:I.Ql'!I.01 cu 1 . oelllUl1'l. ~e:2o~h(uri delan~ .oo. l ochi ~~ ~. die ].Si9 CI'O~~~e~a 1 pic']o~ FIl~ mll-te.\ul ur 0]' '." :~' ~ $e. de :!!~ sare p~~e ~. Sill in~Qduoe.r-~ ere.n:tl.5i.plJJl e lia.lDall'Ce~~. de S ochi.lli UI'.J1. in.i:idai de 4.~.!:~iul detnarglne ~i .ud de lotllt. !li $~te~'ndnii 'rilld.P.l lan~ i'i~5p'idQrlu.. mcl(]. de bazlli ~t lnQcib!~1lIil urmatQr sa . Jl . in p.~ ~.. 2: .if..ant): . epe~Q~~ ~ ~I!' ~.)!ll m. ..1idie bad.~t>O=i~te. R.t!l:it1'1Oduce 'C::l'o!ieta~i :s~ ~ra. '~clJlJ:.lih&hl!ri lap~~Iii Inca un gru.R.l't. la !iii se termtnl~ir!du~ mB."!1'- lta de ttL! \:ill ~~. 3. ·Cj~t. bl!. ~: ocl1.~ piclol"l.e '3 ]jude ~!.e " .e . S!e I'epf>'tl~ d!a:ra.il'l1ipreaooelrt ~ in.'!1lipa:t-rule-a ocih~ m ~l[n ~<m:tlJi~ de b~~:' ill Qc'bhlrl de "[an~ ~8iE! !!afe :1 oelli <1:1 :]<mtulu~ deba~ l~.m.u!j:mar~ §e '~pG!Ui de ]01 ]011..e~:z1i.lll cu Jlpi.R.ant.~eteu 6~ 'tr.c1'o. '1 ell A oibi~d de ~ari~.~[f~:e tnhie el:e~eu CnE!: m 'QcW d~ 'l.d dln b.ne .:!:iii! Sa!l"e peste pi1c:Loru~tilc'le mi~ .j'll.se .~' sare peste ] piclo:r~nui ] plcldr~ m:~~.li_]..Qtl~ bl!lCl~. :S~ .p:it:].gEli ob. de l. Sol! tftPIl!'ta de ~<I de lan~ * B~ l.Jla_1e.iP~clol"u!ii mic lnbdtl.mt ~ ~I:Tn.uride' lant .. !J~. t * * ~[.:I).1ri:U1U.~ Se 'ei'o:!j. lan~~l de b~ ~ 1 p~~rn:!.<. cl·()~et. 1<1.ici.n~ " Ji pickil'I1:!ii' mar-I:! hl d~~. larn~ (rind) d~ baz~ :[cjer" l:an:~"pll1s * jl:<Jir !lecrnli~a:za 1 picio:rl1~ Rllc.onJ~e m~t.l2~ ~a :3: b~el~ (ca mal !na1 pkioru!ilma"e.i. 1 picim'~ mar-'e: :2 o(!h~ud d.materul Jllicior. .ultllplu de' 14 Qch~urI de S~ tto~!!'teaza '~m.oFu~e :m. !pUlp de 3 bude (ca.ttodu.~(l :mare ~n.ede. . 1<1 *' ~] .il.~ .~e .ent ~i ~n Illkiol'Ui. 2 ()omm:i dil! Ia:n~ ~ :2p[ciQ!l"Q~en'l". Q>C.e'lead: 1 p'to~nl'1l:I!i m~(lim P.eIului. i pk!1otu~ bt pdmele .e 'lan~: oru$ul uirilliitot S~ .1 Od:li aiill' i~rJ!~.!.: Se .pentr-u s~ter.* . :a* pen~ d~t'I gru~ rl de ~tpr'. d. i:oai p~~ tcl. pes. Se 1 cUi" '~ P1a~-' ~~n~'llll u ~n- • 'J ]ej~.Il~m:a!lle:~ 'in oohiul.k:l('lnl~ UrHlo1ito:r *.p~~: de ~.tnpicioI'llJ~u!l 'u-tma'~ tor se.u~e· mam'l. '2 oiCh:[l!lr.. t~ p!idorl.azan. ~l . u<tllld'ul ~.~tiJ!maJ[..~ &r@~eta ~tste tr~e a: d. d~ntFegtuJptill..chi~r.al 1!u:mMc:u.(ffiJl.rl.t!e qaza.e: 1 Odli de lan~ ~' i p~clpr~~ :~~~ :inur.e: :1 p:i:cii6ru~:mf" In 'oCbi~lll de liin:~ dlrntl'e ]oli:u(j~m9l'l:s.r. 'AIi!~1ant pE1nh·llin'to~rcej'\~.t'.II' oclljul'i de ~aJ~'Ii~ 1.:!. u 'J IOIJ. *1 cehi de la.rcel"(j!.l' '!ie CI'O~.e saM.riflidu'lu:l ~iI'e~ed!en:t: . de b~za j. se suepesl:e .:::ell\az1i. • dll'1itl'""'ttll. d!~ ~_ 'l'I~lpe~.

ud de ]an~ sa etOiiete~ r * c1~~ ~ pi-oio- *. oc:bin~i de ~1ilt ~ cl:~.>S'te.~e l<lli:i'~(5 . ~. o~hllli de hi:[t~ u!'m~to:r SII'i! C:rO~e!'llllEliZ3 1 . piciOl1l$.~ete.n:~ (8 p~r. . .tl de la 101 ilI:I iie tennbii . mare..c !.]flEl ~l ICU 1 oelii. in lautul .iI 1"1:nd.m~e·m'a:l1ll~' :!lie sillve p~ste ] p~aiOl"U~.i de [6. 1 p.0Ir dena 'br-idi. ~ti pesme te 3 picioru!i.ocb. 4: Se Cl'Oiet~z.._It 1 = 1.{l!l.:1l. bl'ld<l l.. ~1 '1 1lnt~a:te d a 3 'lJ'chlii.kl:ru~marre des:p.e.ciOl'IlJlje murl in piclQrn~ul role d'r! margine IlIj eu ~ ocili.~()a'l't!cl.i l' p:icioll:'.e~o~ mlc ~.~ ace.e.ri din.. d. s~ * la. 2' ocbiuri de :ml~:rglf.clQ. 1\ '~c. :SI!' ~a:re p~te 1 pie~oru!i mare. dhI<l!e~~i gtUp ~l In p1clot"W}:ul mic se .de' 'lan:iile la mlj. . pi-cipfuliUl mie *. mie Iii 1 Todd-A:. 7':: Sesan! peste 1 ptci~~ me Iii 'in bl"ida de ~ . *]a. lp:tclol"u~ mlie.C:h~'la. Ip~cior!J' mil!::' . mare [i:lllanitul de: maf'g$. .nh"1l.e 1:8:1:11 pentru int'QaJ'oe:re.'l~e mie:l ~~. d~ lan\: 1 pkio~ t1J~.'O$eteazi 5 pjc~ornllie. ~ moo:e '!li .ru!j1'! ~:run~~)hu.!i ..e Icr~eteatli 3 ph~l(l'ru~e marl.. 3 :pidQl'U1jt mad 'in primlll itn a 1pkio~Pl'!c :~nl!iUltu1 d~ mlWgine ~ I~ * ** *: 1 plclQl'u!i mare '111 su~b MI1l:01 urmltor . ·.hluri f'tI~ * *. 00 S'al't! pesiJe'2 pidonwe l'na~d. l dIlcilea loc:hi 91 la'fti\u]Ul de haza.a 1 piciol"u.nt Ipid.1I.1i'e 1 plmotul\! man!' ~'1.nlru :kl. 4e :tant '. Cl'elant pE!l\tnl c:ompletarea 'm.peste 1 p~.12 ochiuri.e marl (din . p din'tr-un marw.d~I'!.oru]..eajA cUe 1 flicitll~ mle §i: ril::e :3 Qcl~iUrl d._~~ :1.lI.Oni:~~ mar]:. ~oC1JJIgrupub:d:. pidorU!j1mlc :!fi cite 3 Qcbiuri de hin1\' inh"~ e.ul die larit t!rm~tor . 1.II:rmab.u~e .~e mJ<1!rglrlc la tm'... 5t'l g:rtl.l.J.i.tmJ~t01ilL~'. in u.'ll'.:2 * pe-:s.!lcl: 3.le urmj.!'II'i.e.oclll'ud d. 1 pLcii:oli-u~mlq in oclii.grupeaza 1 piehrl'utj. p. UI1llaloaiele 8 br.a~:r. 1 pictol'l]~ mh:: in ocbi~d l. B. ~e· 9: QIiWt!4'r. :2:' .2 IlJ'cliiur.ode UI'I ]an~ (dnd) :In lantul de ..e ICfio:!li~leazi lI!.i'llr~~de' 1a.t:ipb.ro:arcere:. de 3 ochiud de' la:rl'~ a nl]dubli pre~et:h~nt.w sa c[o!joeteau 5 p~cl:oru~e: mad~ 2 ochiurl de lant 'Ijoi 5 p'~cl'o:r':ll1e marl is£!' mie $1 . .i.:i.' :se S1U"e.[1Ji!ie marl. *. dl!t Ian ~:.lallt. 1 brldi !iii 1 pipjo~ mle : 1 pJ:clomli mlc in b:ti~a l.I!!Il.\I piclollJ~e alL'!! &.hl.ar..~clQ.marii.iidda de 3 och~.f'i_t in.i de larn:t..o['Uim:k: fn prima brldia a rindul.le2o~hhtl"i . .5 pkior~!tem.3) -Se l"epE!ti d~ la Ia $f:i se tel'H'lina :r'Jll'tlul ell IpicIoru~ *.ntru :[. bdd. .ulpi-~~de. mare: in oobiul de lant din.dil:l~ 1 piIC.ub url..e 'i:!' ell III och.!tcio'~iii2marl ~.ne: ~ QiU 3 ochiu.k.e sfl!1I'.(lul ell 2 :l'i.ni d1i!'lttn.'UlPuLul de p. .~ioru~~ m1p"l in ocll:iul urma.8.d. la. piciont~ul mi~ uRnabm' se cro:~e~ ted 1 pldoru!jI mate. [6: 1 p:i.l:d).d de ]1Il\~ Ijl lph~io(rii:U.'e' 3 ochliUi.'~ JPe.l Ri. de.~n1oal)c:~re .e lall'~ ~e.ocllluri d.e' margine ~ .pe~za 3 lJfci.picil:}:I:'1J~ 'mk~i: 1 p1dOril$.lpl Sei)epe.R.d dill ~pttl de 10 p~~ do:ru~e mal"li ~l su'b."e.e ]an~ ~ 1 pj- mare ** '* in.p~c:hyru~e ma:d) se C'J. de la. Indull en j peste umlitolare~lridA.plc:io'~u~~ mario 1 P'1ci~.'ip~te t 1n'ldlI d~ 3 ochiud de ]B.~~M. de l!ia't'~ j. ~' termiJill l"Indul C'U ~.' Clch'iur'i . ocl1:i.u. R.fit ~rn. !i~.i din '_.e jles'te 1 'piclotWii' mi(!'~ ] brfda.6ru~~e~up'u1ui se t'r~et. :1 ocl]i.iil.fl:~aatceIe.?Chil.n.il'miito'r j 3. tnIe i :tn .3 OcllhJ.. pit:i~!. inp"~~oiu~tr.. .mad" :2: ochlud de.rmM.grupuil de 10 JJiIcloro§e marl dln 'r~n(i.la.u!lD.lrt IClie ].1l. pes~ brid1il! urmatoare. 1 eehi'.3: oclliud.t cde cUe 1 oclli de lafi~ ~~.~ioru~n1a:('\1!' [n· . ~tmi'l:o:are!e' .~te 1 ad'll de lan~ 'm unnito~te1'i!' $pi't::'f(lrll1:!ji~macl aJi.1QruIjmal~e! in unnafoonele 6 '!X!hh.e' l. ]an~:fn j.2 .. roie in.uri de' ].'l:re cele :.gine !i~ ell 3 oc. : In oehitd de dintre' pTimul~i iJlnn~t. .inrt de lant se .rele 8:Oih.i.b:rld!i u.url de lan'~! 1 pidOli'm. B.ant ~: i pidMU~ mace Se repe't~ da la . piI.l1'i!' mari.iwlli Se f\l!pt'jtii de la ]a ii. bride die 3 ~dJj.[\!l!:]e 5.t.£1n\) Se repl!ta.ll1i:tQ<lI. pli! s.il.cr. oehturl :plclorl.:.~!5.a1lllt ~~ 1 JPi~roii 1l\sre. ~ m l!1n·t[~ol'ul dln~e cele' . de.n.~~den:t s!~ IUe'j:-e~:d\ii: C. mlc::.zlt.ithte. margine .n= ~l1toru:::e) dfutre pic:i. ]~lfn~uli de ba. (li.~:pjdoru~e roari din rmdulpr-ecedent s.'~ penb'u !nw'!'lttere.e pe5~~'1 pidIQ'l"IJ~mara . lindul ~cei:1ent ~.i e lant: '51! d [)a'rop. 2: Gchiu. f. sub Odl~ul de [8i[l:~ db:rl:'re' Ce~ 9 . . .ri d.e Q!ln. ** de ]ant t["u~n. oer~.picio'1"1[I~e marl.~. s~ s~ pe:ste. mar].5 pic:~O. 1 oem de !ant ~1 1 piciO'ru~ ma![~e:te. 3 . ea Ia elndul . 8.uu..e s~. mare 1t':l p1cior~ul mie d. * '* do:ru!iI 'mlc'-~n .1.l! 'Mh1.cJOl"U~. Se repeti.o~'te~~i 1 p:i'.SlI!! ~o. J. :pl~I!!I.ll\t.PlciocUl' mit:.{! 1 piciO'ru.:1 p$ci. 3 achiuri d'e lal'i~ :ii :.e~[i'Jlil iJ! n Gnui'! plni ]a (lea de a llasea brida.r~.)1"i:meJe .f.$e! sara pB-slle 1 ]J~dot'IJ:~1 IJliC'" 1 br1daj ~ p~.U!i! ul~i : in bticla unnl'l)oare de 3 .lj(. Sit! urmina.i. ::l. 1 pi~i9ru~ mi.mina l~Indul CIl. ocl1iuri.hl de 'li.iBn l'[ndul :p'l'ecedent ~ se $:M~ pe.' 'l.r:o ~.lciora~.cio-.l[it1.l~ .a:llt de 101 m mij~Olcul gl'U]plll.!lI: 11 picjoF'lLi1$ mere in _·lorU~l!. .i sa t.imarr. se sare pl?ste 2 pidot'tl~e ma.'to~rrcerE. ~rup'Ulu.. 1 cehi de l.rgit1e §I eu 4. mliO~l 3 loclUuri de lant ! 51!.grupu~ de 6 piciQ.~le aaelu~ gll"up.ui prl€ced'ent: 3 .te Ul'nliitom:oele 3p:ido:ro~e mari . m:Ul. ~t! sare peste 2 picloFlI.Jl mlc d. ~e stt'l. lie ~~ CU 1 0 ' i1e laln..oFiUJie' mid :!'fL '( brIde.blllln d~ l.. mle.e peste I(Je la:n~: ~i3 1 p:id()ru~ mar.clonw mia:.. 2 ocM. p.~ 51!! s~~ lI~.Ml ~~ tpaI'gi.imtc '* * *- Iutui.1p[.nli.ffi"m'il:t~~in(hii CIJ 1 pic.l ~~ lan~.eib~ * p. '1 bI'-h'l.I picloT'ulii~ h1Jl. oc:hhll'i de :~anl.ad .~i in pl'cio[eu!joul mic oeurm~ari Gel 'cr.cJQt1l~~.a11'~: ::+ 3: 'p~.!'l. ocl:'iiul'l d'e! 1~1iI~peDitrlJ.de IlL ochhl'~i de hm~. 3.3 ~ 1 piclOrt!~.~]te 3 .c:aQ"~e' ~j.nt se er.ir~i.h!ipr~ d~nr[ndulpreeedent i se ~al'e pt!!ite prima brldi! d.ochiur'i de~8'nrl (din ~-JloeI11. ill co.e 3 ocbi.o~j 'fU!) Pl3ye.u:e.'tol' : 3 ocmud de' lat1~.l' m<lid.ut p:te. :1l oehi d~]aJ1ll. lie coo. 1 plc:!oIuij mie In .lu~a!iw gt1.i 1 pielaI'u" m. 5. I p:iciorlJ!. R.n~p..wr se cl\Q~ef!ea?.'.4 bride 3 :3 Oc.oehiurl d. 'se SlI'iJt'e peste :2.' * *~ ]a Modelu1 Se Cl'~etea:za 121 d~ bli:l7A Jerel'.ie (8 picioru:!ilenri .ep'@t'l de 1a ~<I :'ii ~ '~.l pidoru!ie :rnarl.l.~ tn lan\ul de ~a. ' 'Se l'epeta rl'ndurile i-9.O:Uai['@ 'clte 1 p~~ 1.r:K!bi.e'Sf~ lpicio-ru~ mare .Ul] de laf.t.~~ 3: piclo.s..lmt ~.o~aza Oit2 1.ioru~ 'micin lantul de ma1.t prm:\:f'u inroar-.ld de ). s~sare pesN' .eteata ctl.anti 1 picloru~ mic 'in.1 de tan'~ se cr~Gteaziii 1 piQl~~. K. :.[.t!. $1:.oa.il ell 5plcl.5 picio~e 'maxi .

ohru:!je.'t.~ se ~o~ereaz:i.~l1il. mar-e Ul.1'ltm 00 ~ pSS. 2 .preceiilel:11"tr ~.IW~ marl.S:".{]Oll[ut'l de. 31 ~clIiur1 d~ lall~ si3 picl.~ ~] 3 pii.ui p.l gwup de 3 piclof'!.sp<li~uchnwe B~cl()FU~~~iI.i.~e' !dlldul ~1 etl . 8:.1il Ia ~i 51:! If:lmtn5 rjnJaJul cu ] plmi01"~ :m:1U'e ]'[1 la.diii r:rr~c. U:] 3piciO'f:J.e man .o~roere..~& .·~ ol:ll~~I11_e: [. picJ:OF'U!i rna:re tfJi urmiliiwa.~ ~~ eu ].l()ob~Ul"i ~l iri.urmitlQBreie *. . 3 n~~~e m<ll'i unt~~.~~ 3 ~clliud de]a![l. pMWU lnttiarCE!re.~~ari. hI: l!I~c\prlUgl'lll::1 de .3 :pi. ~lt'ma.~ 2 Oc:hllUI de 101.i1i1 .l. . * '* sara pe~~e 'P1CW'lU!lU] mare de mai!'g~J.3 ** ROlfe.abtlle~ ridlliill .Lntp?D .imu~. 2: ~ S~ s~r~'PestePtlmul 'P:ld.do~u'~ marr..re l n e CllliH.rtrup de a p~~ . in .tul de n1ia.::.8i d.Tn.ncl!ul~ce.se~eri:nLin~ 1. _dte ]1 .j~ ru:~-e'm. rtn tlu~ ..:u~.plcio:rtl!ima:l'e .e 4: OClhi'l.ud dD'iJeapi'ciQ.3 oclh!liurl de 19tnt: ]1 P1ClOI''!l!1 dlubhl: ]nuT:'mj~aJ~eLe.§r.p~c'1~em..I~e' marl se Cl'O~e:l"lt~.r. in5 .. Sri!: ::r~e .ma:~Oa!~le 1:'1 p.mmii:J:t'j d~ lant :h'l u.'nl :in1toa~le.1..de ~~~ la iii 'se t~l.~ill~ *. arll ~ unt ee.:'1.11't·. mall'~!m~ d '~in~ 1 Pl:lIe5'W liCJ)l'lJ~ :!ll"tJ~i!! mie trltlt ]ilntuhd. 8. .1lIJ mollie in p~eio-rUWtl]l"l:lk ~Ui1.!'8.tl? Se O'O~e"C?aza 3p:1.e la.t.3: 1 It!!~ rl1.iPe.L G.1'Il~.ad din ~l~clul~r~e'dent. o'!:'h[~tr. _dar!J~ Ji]1Jar~.Se di I1r.tr. :n 2.illri d.. nl'~' p:~:~ "2:P~m~i!:'U~.W~cern.. UllUe :h':l.lrm.uI grul" d~~ *.to<i:r-ele '1 p:iCjrGl:.~* lloc'hi .*' woo .~.de.Ei'~[[l pilcioru!ile maM m~1:[ ~f. ill" .I.lJ.r:i ill ]orid. in g·clti:pl.01 ~l fie termma rfud.r-.rn~ a::roe.5 (Jchiud ..f'1 peste ~t pe.!.iiJiI! 1-8.ciot~ rn~.]imitor'.az~.miua:'.lJ.oc::bh. ~b.e lantpentMIl. ·"ie marl· cUe m nictOli'Ii~ ~li "'Be r:ep~ti. de l. ~R.lIIt.5::: a] N.~ :m:ar.tru completa'[le'amodein diIDll li1J.: *3 p]cio:r~e mari tlnit~ in· gmp.tl~tll d.id d1~ l:afl~ o\liecro!feteaza .r:m'it~~e 7 J!icl.:I~'~Ja~~ d ~[I:!J.: ~e rc- . la "~i :8i~' t~m]n~ !~nQ.e]~5 .2: C1cl. p:~doru$ri! marl tn ('chhd ~~rmaro-r.'ep~t~wupu~ .a]e' ]aml. ~iol1'. 2. 3 ochiur.a:re ** If. . rfudu.te ill ocbi din m<ln! '[n luh. Sl: mp~ta 'de la la. OIl ~ap't. ~UndJl~ulp~eo.chluti ci'iiit. pJcl~iur" duru!j.1"1J~ m~lJ:.d1e:nt $] hi 11:nn~iQil!:mle 1 p~cl_p~Dr.dUl!.l~e ~ar1 te 'e'ro§e.s~ *m.nu3!i. m~_~i '!ill In :p~lgru~ill l!rm!1iJor "'!l' gr!. l1l'ma.~{jm :3 oc1iliutl lIe lam! p~ntm ~1l~oa1""celiei.. 1 pidl?l"u[ic mio 't.olm::u~~ mOi\d din rrnd~l p~(ledent: sesa.i :: 4 p~s~e. . 3 ocltiuri de.. . picio[u~e ma:r.l de ] iPidl.Se rep:~tl de .u·.p~ci:ol'l1$e mn:rl unite in ]p:l':imu]..3 : Se'.~. 1 'picl. 'mare in urmfitoa".cliu-".al:e. * mad..e * lOl.a Qd!1.3" 'ptc.e].oJl'~'i~ 0'10 :d~cl]jl .3iPiqij.a.kl. leie~'r a!:tr1lqde. 'Se cro~eW:aza: cite. rm.ur. W:]d~ .re din rtnd.ui pil1~dent: ~l if!.pi~l.'e"~a'llt'..!lie * Be 1.le""p:iciom~.• ortI~e Ina'l~r. ~'1.41 Ocl'!iud~e * * ~~.')e 'I (. .~.rn)li.:1C. cile Ip.p.rl'l(.R.lt.ot:l£1iiuF'i .mti cl:te.l'ill'\i· d~]a~.n~1'mdl]l cUJ.\j"!l ~.]1 de ]tluwi al~ '3 o~. Sere:petli: del.c'i!Q<.ch~u\'i ~!e ]. za -t:lt.teaH cite 1 p~.:_ m.lill~ (lIe ~oro~e 'aIEl.h: :~. . e. 8.arl g.~m~t~r.l:i.~111j.'i'li1ldu]p:reced.c:iorIJi!}'E! m!illi unU~ ~ se Sate peste pidQro~ul mic :'it ~[1tiI tl:li'I'D:inlYn:!.n~j :i! O~bl1!. ell 3od'!iul"l de lan' * *.~j~)mllr! . I aut :pe:ntru .tQaw]e3pk.~"fi :~n]!~inMde mal'gint" :.~u~ pi r Ilea od~t . m.i de ]i". Be nfpeHi d.~t~. l'~ [.!l~~3' Pl.an~1.la.pkloT'lill.· in al p~tru. S'e c.oll"u~1ill U~i~~l' repe~i!: del!'! . 2 7 Se ~!l~feaza ~o ·p1cipr~e"~ari~n pIim.1. I .~l:d~.'e ~ l.rr'~e~Il!'.oI1!]~e*..cl~l cucl'te j[.tlala1'e]e 'lpidOM. III .'! mad ~ :2 (lCll~'Un.wn ] P1C~~])~i.ale b ~1Ij}1: dte 1.ele. mte .~\\l.PI!n. 4..i de It.l'uJ.~i! sme peste 2. 3 plcJ[oJ'iil~ filar!.l. v. cite 1 pt(l~om:ji r:i:alm In urm<11lo'a.le:a och~ al '01r·'idei d.c:i0ro~~ mat'!: m od'J!i de ]ant: se s:a:l. pjd01"Il~ I:na.". 'p'~C] :I plclln'Wle'·.l<lln ~ repelii de ia ]. 1 Jliewl'Ulji mare .)!wu~.into~ro~iI'e.e 'll:! u. *' baz~. 1 plclo.l Iri . u:rmoltoarele 7 :picior~!ll. ie. ~'l kl ptC]o:ru~~.e :mOl!rgJi~ii ~1['!1J! ot:hi:ur[ de m~l P~l'luu'i]"lftoa~ce.dent'i :2 dclthtd d. ~ se .l ..oc:bi].U~ ~I. ~ se l. * ptci:orl!l~1l! if iSeOOrmLi~€i ~:hI~_j ell ] p~. la s~ I:ea:na:i[li rmi:lul eu .n.ul(lu Jlplc!Io'rll~ m.oru~emarl ~ I ~c.e h~za {Un.: is'!! peste pt'.1!iUrl de Imt·~.a d. ~i se t'(irmma.toal\ele !:ill! b.: m~e~n Q rJ1. mle _!ii in . .!ill"UpU~ lu'm~tm". * othirn.i t~: .a.um ~~ 'in pl'Hnul grup de 3 p'lclMI1~e· m~i .l"mdul en :Jl p:. ~a!!A~iu]pI'iecedent: ~tte 1 .~~ ~.~e de 1~lP J.Wat"e~~e.md.l'r.i.de Se crQ!JI€le. .e:ma:r.<i. mol 1.)lP d.Sine.a i!\'[n:~ 1~l:'t~pen tJi.i:mulp:iciorulil de ru pen.I~ ~ iii ·stl ~Ii! ali1 ~~. 1 plCilOiI'l!.Ul .. :R.lp~~~der..e: lallt.oI'u~~ mjl!J:¥ tnal rlJ:I. 3 o~hit]r.~nt dt1Jt. ]aD. .rep~tepr.ului de baza.iC~OFU..d~ ]al1!t .nl ~ 'cUe 1 pruClO~I.oro~milt~~ :in ~.i. g.. ucr."R.eiory. .2 o~1'mlnd:~ hint: Ipicim'!1}.hi d'e !.~] en h:"<lza 1 pidQru~ maJrl.li l~Jl.:pi~ ~'~ln'Qzy>~- ut'.2:'plciwWi.!.iL plcllJ'r-u~ Be· ~peJ't::i d~ . R.k.:ll. c :leazij:. :9:: t.~u in.t:i¢:!:'ttl} mare in ut'miti..~tl'P1iJh. .lri _de.l.)c~iud <l'~~]a_nt.oiltce:r~f .. 3 och:i.plU$ .iai!. 'P~~~ro::~~ m.o:l'~l 1~'u:lJ-del :1 piaol lian"t'*" Se l'ep~ta de laJ. eu 'a1ocl1.aza 'U1l! l~nt (r~D. piiciQry~m.n *" ~.*8.1. de ]~]ij'~' ill P!llc"~t'>~ m~il! mati.4 pii. S~:r~pe~ t.<In~ diu:tre' 2 'gr.3: hiuii ~st\:! hl"i~a 'bdd(!_ p.e nIDarg"1n~ :~i cu.e la * J:~ *$1u1:timele 8 *' aJe se term~n~ ell p:ldo:m.'~ ~ic~lJJie nli~j ::teo..l!j!e mtrni 1:n·pid..e: .sfl.~ pk'i'oru~ riun:e ln~rmS~~e]J!! a .!n~fo1~~S:'i!Cf~~'i! . d'l1l 2Q . m m oc. Cite.kl·ru~e tro:a(i .s~' jio\t1.!f~ :seteTim~.a'fe ]antul d. '[n tOarc(If\~'. 0" ~ :~. de.Oim~ mrue in [OplC:ioru~e·mall!.1!.'* la * ~ ill (lcili d~ ~.i ~al~:i :3 pi~~~r~~e.g ~a'*]a'*" .a..Il\d d. m"{)L~e~~aza'c1te .~ ~i eua . ~al.bdd~ de 4' t'lcliliiur. l~n~.13'ochiUl'T d. btntul .se * lLtt!]o1i{tnl3il1'eilJE!' 1 i m~rll1iJ..u:J de}<U]~ p~n.rp'e. tromil iaire .e macr'i fJl bdda de .n:t(~.1i.~~ .OIfl:l~ dllil l'it.rn hi'ida de .. d[te 1 p1.h:!..l~ plc.la *' *.l'ele (ultirllIflW) I} piJdoru!ie il/i.i'~• .clJ de b~~ l~je:r.hi d~ !~nl~: in p. P[C1o:~.cite.: .t]maibe .t i.cIJJ :I odduri de la:n~penln]' i'1lt.re']e "I piclDm.~.picl..

:3: ~'Ilch. em <11doUe. 1 ochi d'e lant : m pjcim"l]~ma:re 'in p[ciol11~ul mate tI~mit:o:r.\.ll'.~ setermina t~md!uTI: eli 1. .mle: 1 oc'bJ de lan' ~l p'i. dublu '~n pmmil pi¢[oMlIj: mle ': 1 oeM de bmi:: 1 'pi.~e~ 'P.eazili ..'e. Jlptci.ride laoit pentru 'i.1!ll-. 'I. III ~ .1I1m~ urmali~ se (:robtu ~i .'Uii'm. piI.c:'ltl! 1 pici01"u~ mare 'in pilcinrll:~ul J:I1<!1'e Uirnl. S~ rep'£lUl de. lOt ~l sa te1mi.e' mar-gine ell 5 oc:hiurl vl(f]ant' penib.:rut..'[fl a.C1!JpiciofU!? mare in [~n1jlJl de m~nrgif)!e 1 ~t eu 4 ochiut:i de la. n *.t.. 30~hlut'l de: l<lln~: elte 1 pki. 1 Qcbi de l<m~ S e' repetli de Ia Ia iil~e t. 1.ciorulJ dublu in al d'oi- * 11 p~do:ru~emarl ~hl tinelul preceden t.n ill tre:ilea 'P~ctaru~. ru~e matlt it in 'c€>le 5 spa:t:J:1 dintre ele Ill! er(l~eteaza Cite 1 pici. sa . b $.cr~eb~az!i c[te 1 oc.otut mare.[u tnn w1lR~h]]1 Si "ap!li buc!elesla' .]~edub~. 1 'Pidol"l.c-eJ!S!!jt picioI'll~ CI1 <I] doUeai :.2 ochiuri de 1anll Be ~~et11 de ]u *101. ~:d~o:rj!.. btu In.~ 1 ~~doru~ mtc: til pid.-1.l.:i ]a lac ~i se termini l'induleu 1.8 = St!' sate pes:te pl!. 1 picio~ ml~. Jl'llcj ciorll!\i~ marl.b'u 'h'llmal'lc\'tN.i: it! piclOru. daf SIl! t~mlnil rtndl.. S~ IIepeti:' dn.cioru1.I<ln~ i 11 pici~u~a marl '~n:Upi- * de lari~ Se r~Jleta de Ii 101*'.m~.1il deilea oclJl diP mle lanw1 de bmdi i: 3 ochi.1bl.tdului p:roo~de:nt.. Iede fi CIt::hlur~ de la:D1.]afel os. Q.bl die lant 1 'pi.I .. Ia IDiJJ ~i se ltermma ri'ndulcu 1 pidoru.rl1~.It _":_ 1 picloI'U~ mare j. "Ul'matoarolll! II p~d6j'u~ marl.or·U" ro:tc ::' 1 oehl de laf[~. ochiur!L de ~.Jl~.a:re in Uecare cl$n. . o}t! [<lil'n:~ Sili' 1t'i!'pet~ die.: 1 pido!rl. B.cloru~ dublu .. Pl~ 5..in.id cu '~ j~teu. ! eel'li de .~ pentru 'intoa'r<cel"e.1.urU!.3.e 1 'p!h:'1Oru& m8'fe i.echiuri de lall~ 'Se l'epet~a de la Ia q[set~minil rtndul eu lph!iOirlll~ m<1r(: .uti de lilJl~-: SI!!' saN * .'tul ** w)aT'e'iUlI'm.e.OfL]!i dublu.ermina l·tn:d. 4.i (le al tre:ilea p~d.I ]otoarce.lItide' ]aIll" lienti"u 'intoa'roere. ** pwIocl. du- !.Ol"il" ITdc in pici oro !irul mi.eti de La.11 cu '6 ot:hi1J. . TU~e.'it 'tn .mOld ~ 2: .om~ m. 1n:!.in ill patrulea' Clel'll din la. D.u.e' ~n (m 5<' oc'l::ih.elan..de 4 p~cllO~ rU~'e chJble' din dndul p.~c:ela~i piiciorn:u.~] ~ei1ea. du13. 3 och]ur~ de hin'!!. 1 picio:rWi d. lpid'ilm~."Uii dublu 'In al dQHca piidorlMii m.C1'o!jlef!e-azA c~'te 1 iocm de lant ~ . CUe 11'i:cio!I'!U!f mic h1 primel!! . din ll'indul 3 ochiw.oru~.d.a~ot''mC'i 'de 'trel ad. . .lu.. bucle pe dea~upraiii ~.ciol"u~ull ma:re' de mafgf_ne din rlndul pl'e~ cedent . ~.hbJiF~ i~lelaI_lltpel1 _ru bltoa'i'cif'!!'iEl'. R. n. *. .tt"eHE)<I pic::i. 5.1. ** * * * *' *.m1llarindllilcu IpiclDru~. _Idin tindul '* * prece~ -*~ *' * 51 au S tOchiur'i de' la:nt pen.nl.': cite Ip'i'eior1!. clo]'U!i~m8f~ din rlndul precedent.or.ochtul"i.ll~ . d~ 1arn llpici.. :mal'e '[n 10 'pi.ic.'Uli'm!'!t:oarl!kl 16 pici.ublu tn.. .in tltmitoar-elec 3piciolm~e mari ~ 3 lochlud de lant Ii ~n. 5.ecedell1Ji.e marginelj:l eu 4..e· R. ~ ()t:h~urJi de Ian] ~ Olte 1. :5'~'Oru] cr. II. se gr~Ji. 'to~vc!n:·. Se cio~.. -d. Se weJilet~ ~!Ii! * . j'eI'.mal'\e hl lantul de margine !iii eu.a.1l. oc::hiurl de lan~ pl!!'Eltrt! complatarea medeluluL n. ~. pentru intoarC'ere. 6. r"indul 7. MJIll' W'mito:r.li~ ciCJ:r11l~ dub.~lIe mi~ din l"tnduJ precedent ~ 1 ocJli d. f: Be Cl'i~eteati lafel.1 picimu!1l' ma't'e In 10 plcion. picio:ru~ mare ~i se .1i! pe d'ea.rdi rrndul en 1 _p~~ dor~ marirlin lantul de tl'ull:'gioe: "1'1 ~ 5 ochiu~i de i~ll\t pentiu inioarcere.ite '1 p:iclia]'u.2' pidOFU!i1:! mid ~e riI.! djntr~unmruU~plu *' Be UO~l!tuzt!J nn lant (dmd) de baD.. pjc~oru~ mare io ]antul de mmgin.. 1 pici.~matele ~.n~uJ (I. mie 'in ur:matoarele 2 piciOl'U1i~ m~c:i. 13:: Sf!:cIo~eteazi. Ia fel se S3l"-: cite :I.m~. ~ CJ:t.'! 2. die de. *' ~~.ii!Oi!dent i sf sru'e pest.m~e IkJi limtul de'margin€l' *' *. ochJurl de lant pentru 'i_1I~aaTOere. pi'Clo.u~ mie u~1!tor.Jii1 se ~e1'mUla rimlu1 en 1 piciol'u~ mare 'in at treUea tOclii din lantw de n'ul!l'g~n~ ell 4.Wl in I. 1 oelli.e.irrI1irri\!' jn lantul d. picl.atol' *..O'rtl~e m!. 'S£! gt'upeaUi 5 bud. mm.ll..r.l~ dudimt :.i lafl.o~t'eaUI 1 pi'fU:!ji du blu ~ c!ire. R. 1I : .se c:roqetea$i Ia fe1 iC~ rfudul !9. ~l'Iru M~ Incllid apl)i CU 1 jeteli ~~. *' precedent_: 3 I:lchb.'tl~e mar! 'In m~1Plclo..e laJrt~· 1 P]c'ior-u~d. 'l. i och[ de Ian til pici'O'i. lanl ~i lPi~io'~~~ l!urr-e . prim. 2 .ll'i: pr-imul pieioru!ji mi. 3 dchiuri d'e Ian'~ll:d: 'C..upliil d~ I] pido. 'carinB. tte l~~.o.1 oahi Q.ot!'~I1' ~hlblu In..t * din r'iflciu] :p:receden t.p:ldo:ru!fe du~e' ~ I oC:bl (li?. vi se ter. 3 echiuri de· l. 1 oc~~ 10..c in 'i!Jrm~fjto~el!1. 12 . 1 lPiC'jQru~ d'l1blutn Wi.. tr.a o(.c iUl'mib)[': 1 plidcn:u-$.din dROol pr.~ de.~ ' supra :~Ipe de:desuhtul ce:]ul d!i!a1.aD'~ Se reJJ. B.ene Ipid<iI'Ul:j.

n~ (~.ul e bB~ ~ d s~sa. ~. <I[ po.. ml.-·un.O!! 51tl t~lI'~in~ '* sub ~'m~~t.te.~nlllul p[1e(!'.1I1 136 .£>~ cro~e~EiQ"i1. 3 .p.l~~t : In..l1l pe$·~e·2 '(J~hit~d.n:t . de ]<In~ CC.l se Sl"iiJ:~ ]It:la~ll.3.il]ja .'se SalCe pes:te I pjdoro.l Sf! afJa. ~in b-rjda.1l~ ~pi.t'r. 'Ii mlc :[111 l<un~d~ m . Cfll 1 '.a !lILt!laclreapta 1Jrn:latO<l!N]~ *.~'rt!~ mare.ull. R.to~re de 3: IOchi'l. li oc.~.clr .:2~ o~hiuri d:~]<!nt III ]~ple~or.rep>e:1:'a.t-e [ picioru!j: m~lre d I.ciar~ mi~[!Ii p~cio~'u~..e 1a.e~lIse Ia cl]:Ilno~ ]. I(pe ~f)!i€'li.c Se.3 Q~h1m.u. ~i'g.c.'repef~.Itn.~e ul-tin:nd pic'jtlru~ ma~"~ din ace]<I!~l pk:[QliiU.a.. ch:!c 1<1l'lt:i ~e~:S~'E!PeJ.Qn:JI:!J :m:i~j . la !9lS~~Ill:~i~<l rl.-c:l'l:itle_all. i.rceFe.! l1!WJi\~.t pen trl:l[n foarccel'e.d~ la " :m :!iii. de l~n~. ] f". 1 pk~o~~.~~ dintr. t~i'et~.~ -~ ad tn 1 oc'hl ~aT1S.. JZi. 3: ocllturl ~.l:!1tpentru 1:nmB.<m~ .. 2 : !l! pitdoru~il1! mari lti prt"mul pic:iOl'l1ii mare ldin r. :::.li l.are ~~ maT'glne: 2 IlJCh:U:a:l7. 111 5 :picii(lj.].e(.~~ lpiciom~ mle.iIQtu~ma. 1)JZ'1 ri dJE:'~il!ljt:Fn bride de 3 i(lchiurl (Ii(! !arf~ 'SIt'! s:rup.:~ '.nt. di\\l ~a $: Ia :+: "i.e~z:a3 buc.' .(iicic1I'u!1l! art ]n l~II'I~Ld marm de gi:ne~i c.tI. + l'. in.el~~t Be re.r ll:. dll:U~"~lll'm_1illtip:~ude 6 ochiul'i de ]. .2 ochi. 'I ocb.Wi d~ 1<1 euteu i:n:to. !li . rnie hll.ed€frt ~:i.3.oC!h~~r1 d:ln.a I~MID S~ cfotl~eltei!!:~ii Ip:icio'n:I!lrnlc'.te r pieiol'U!j d~ m.I:'e' ..i~il ac:e]di!j..tflpid..eU I *' * '* .e.rn·Ul:u!nn.pic.te. ~~. 3 '~U~:m-le~2 ocllttiri de]<Irlit.. .l'u!i!mate:5ie 5:8iil'epeS~~ ultlmul p:ido:l:'J!J~ n'll.e lllt-. . ** .~ se Sr"ave Pe's.b::!"!d~ 1!lrm.fl••.o~~rur~ d~ .lnd~(lil'ece.hi:llrl din lWi'li.ru~.'a~Qi:n~E crQ.n!$'u~m:ie criTIr[~.miri·af1ru_':hd. p]m. . ochiufl de hInt : IOJ. oehiu:ri. ul1'mAto:al'ea hrid1. ili1! ·brJda.lUlZl de Ian ~ :. 1 picl.uri t&! ~~- ~e . mt.up~a:di. '!.. pjdo~~ul m.lu de. 1 j:etebl" se 'inLNdure c~0!i'et~ ie. t! il:litrnt"h1fE m'O-~eta: pe s:nbb:riclii ~:i~ _tra:ge Q sa i:nll'Od.a] UI'm'!:iilor . ~d J Cdlr:El ..UC' :rn .p:kio~ ru~ .. .:m pido[!'u~~l lTII~e 'till!!' m:a:l"g:(pe ~~ 1 och:i de ].ci~rl]!~ m:i. pe S:liJb al don~.eu ee rep~ta de la *' * ~ ~.d d~ 5 pe ftl.. dee ...Si~:liril'r.n:h"~ ·~lOJt'oarc:e[1e..u[ mia d.i.ent.l'e ~~]] O.~pentrutll toal'\ee1ro~R. 2 ochiUl:i de~~lTlt~i) ..iAii ~~ndU.pj cio:ru~e m.clIe.$.3 . Se CTo~ect~liizi 'un C~ant .~ _.2) ij .!l: ~i. g'rup Sic: Jlepe~a d.'l].e.iii~ll.(r[~d) de ba$li Iej. eu :[ oen] de Ian ~ penb'u' inL"O.R.du].1'1l!- :.ciQT[I~ mare cHtrI gmpu'].cioru~. I'll .l. btldl. de.l I~r.:~oru. .it::~ :~berre'ila 1hi:ur. fi Clch:h. ~l iSe tetm. urmea~§. mk. S• *. ..Ule l'8lnt ~e "(]W~~te.1 iuc:::ndul :(1 pe til: .y3 och1uri de lan~ pen trn i'n1o<l"rcere:. ace.du] . ll':l o(.a:pfulea ~ 'Od1 i d~n.Ci(lru~ n'1ari·: 1 pidQru.mi Icl~ll! l:artttj'1 . laJn~.l'eJ?effi .are d.ll'i delasn~: a cchiurl d~~~o~.o<~h:U1:ri Cie 1~11~ npO. U~~ gl'Up Gle 3: blJJcl~ (ca la:rmd!ul .r :p~."-.dorll!j: mic tn bl'io a 'Ui·rrro.l'1J~e nl~ri hlElt:.icilie !:~d1J~ ill 1 pi'" pr.e margine. r:.1'II:.!?~tii.~!l'~~~ic_ 'SJ"e. m~iI'e i'n p~.aJ' _ene-a §'i.llil1ui ' i.uce Cl'{lli~ta !ll setrage a (i . .m. S>l!.Be te-~fa: d~· 1>11 laJ ~ii. ] :PI!_(l~tJ':rll~' rna~e til ocl'i~.~ng.t.e pa dmm. . toat. clo.:'Odluce cx@.:tegropul de bUde !J1~n bdd~ 1LI~ ma. 'l'l'ill'~. e. d~]<1 la. cro§..6'~".~<1 lUCXJlJiluJi.)de:! b~. Se r®:.p~cioru~ mlc..peUi ].2 ochiu. . J!.]~i!'IJ'. de 5 ]J\i.OirU~i'ld mi!fe utrniitor ~(! cl'Ofji!lltea?'~5 :pickn'u~e mari ~ se sare p6b~ prim.d~ Ia la ~i r.('ljer. j.'r·gine ~i eu 3:oc'hh. 3 ochiurcl: .. plC'l.it:: m..:I:'l.ea: 'trd..ciorlJ_'!I.re I[i:l lantul de ma. :tii"a:- ~ de t:il1U§ l'IlLr~ ct.· din rind:!l~ 'ent 8e ~~'~lj:e'l~a. 2 ! 1 picioru~.iI:rU](I!'a . !.ulth? oozfi ~:i.imic..:~ cch~i~]rl..c:u Ip:ll.age printoi!(te budele alat~ pe orOl!lU~.astfel! ] j~~..ulmle ~Il'm~l"g.s.eu I ]!Jete :2 .llich:d .. 3 : Se $j<lre pesh! Z3:p1c[oru~jl.\ ~cioili~~ ~:rn'il...ec:~ dQru~ 100M a. se sare pe$. .l[OflJ.mlc.brida.za 1 Jlii.L '.pe'!'!triI~nt:oaT~e.ste 'tn~~ ph:::i01>!l~~ 1l1ltr-nn s]ngw:' piciQl'U~ mare .l1~l!e<l71i.Cl~lantpe.hiu:ri dre l.'\(I.de [a :]8 ~~~~m.Sare pes.~ :m. B. 'j bucl. "e~ rnW· ~:i!:llt !jil lpirciolu!.~ mm.i ~l[i[]L atl-rlil- *' sub OI:~<I~[ hl'lclo]l !iii ee tl'ag.l l'l'l:@:ddin :drltlul precedent. :* Se sare :pe.ma to. Mo del. "00' tewm:n<l rmduJ _~ 1. I pidQ. de .u .. br:iilaul'm"Jl1ltoar:r.u com""lelar'"''' m··_"L. la_n"u] * "* ~le bJI~.es~ CI.et1l ~i se gr.i 17]rulll.ngl'up!.r se ~~ .1~ ..r~r~.e S~f\~ ~te :2 oc.' :S!e. .lJli moo. ..!J!lpi. R. leu :tPl'C~()!r1.~url.lne~J. 3 .s. g~.a]:~ 3 pie~(Jrru~1l: mar~ seinh'O'du~ spre s:nnglll.p:['\eced~(It.'.t\Q~rese' c·ro!j)ete~a:tpi~cionl~~:ip . *' c '* ~ areeu:e. Ip1r. ".r.ChlUl rd!£ m<'!1rg!:ne :lii e!U de * *.et~~2a ~nl ]a.:'.ri de " ~Iaza l~:te laD"'. * *.aU !Ii ~e 1l:i. ul*. ~ t :+ Be :S$r~p~ste gl"lIpul de 'bllld]edi~ od'ihlrj *. mt'l1ti..!j:e~~~:i lp[~io~ se iil:pli'i.[n.. se .l de l<m~. 8it!' termlna ["[1:-:[(1':'[ eu 1 pi. ~: oc::··· . ** *.e tn~i grupinau-ISe [OCiItr-Ul\smgul' p~dQ.uij :t.t.hil.l.

ci]pitlqru~~.~ cro1l'€'tea. (dii]ll ..!li)" P 1'1I.1:a'l<11"e in.o]'u$ trlp1!.C1iO. unite :In l~lni~lll d~ ~e.joro~e '* :[ .::I .'ri: sil cl"tJ~ek'a~ ] :p:i.t.hi el.r l[ltmlit'C~I. * '* -* "'I~' fo.nt sL.l~5'l1· 'ocb:ir~-r~' e lacri~.e .\~petii·r.indurUIII 2 ~~.~..ilITIO- 'Jj-.ind cr.. (Un S.3.l ~lnl].1iprocedll!n..a1il.n1 L P!l'ntt'l1 J(lomptetar8. R .de~:rtt perrtrrl1 i~.Geld db'! [<I11~ul de llll~\.ple'tarea.lul d~.mal'~ unite : ] eel]! de 1£11'1.l..hi de ]~t ~1n liJIiI'm:a~ t'll.3 .1 9 ocltiur! de miiL~ ]len tru m:roamele.tltlme1e :I ~hiU!~~_ !i[ eu 3: Pdh.e~l en g.J:. "epeta.l!lirl tan'tul ~te ba:zB !lli~n urrn~t.Il!·a ~'i.n s)j<llWtn d:i'ntre 'I..<!~elc<~ ochi di:n.pi!r:i01"lA\j.cloru..~ .nl) ui)l1 g~upat !)Un: '" p]~£1I['~emari' Be repett1i.te). d~ .e ][1 ~aterml:n-a r.dtn rete 16 a..'u!l: mare 'SI:! m'{)~(2't. Jfl~~i'mtll1. Tn al ~!u:o~le. ~i~ rindul pl'ec¢del1:t" oehl d~lan~j n~.~a .1~ j * pe.teuii) pEl carre Sf Iru:peliiz~.rn. pdm~le 2 pi.3 " 51!! ero~e~il!a2i~ j~l'J 't(ntw~1!.~IL:'mari 1I n'itll: pe.. :5 ~ Se c:ro~e!b(j!az:i.iud ~1t! Jau't p. i'lfl~ 'pC! i'ig.:I:nO!) 4! Om~ill. fel . .~:'llchi. l]n- Un 'la-nt (rb'ld)_ de 1:lia7A ls- dulul._fi.nrulW. do]:le:'<I• pk:ioru~ . .!>.!l :ma1i'!._. S~!..c~l-.1de1i1lj 6Plt cicin:l!ie' mario in bli'la~ ~le·. dOll' lil'ltJ'OcI uC[I~d cr\l~et~ pe fata [UQL'o]ul pI!! sub pick)!ru~'J..~ dlof'l1l$m.!! 4n ·ii..Ii se tm:miliY. ~.lul_ mare.ul p:n:<ee(:l. 'intt'm]u.Bt: .o~eta in e])'~ [ o€.pidoru~e matI gtLJip'a.teE.:i' Se re'pe~ eIe 1a la ~l se ter. B.t': 'Mi.P~~tor:tI~.I!te":zi d:W lpiciG!ri1Jl!jimima I~nae:prnnd Cell <ill.f'm~w~F~e.In.Gn~!il mar-e in :p'iciorllJ:~ulde margine !Ji !!i!:l 2 . 2 -ochhi:d de lan.ilil(1 ru*~da: in el ~ se s:ar~ pe'~*~ pmu:2 rTl. g: Se!c. de ]. ~i!! ma:r. cr'l:!o. ~.2:: lpi.~ii * *' rlJ]Jt'i1ll1 C.cInd c['\iJi{iet~pe do:sul ]U~llm pesub pidQl'u~ de lad l:l!!a:ptas\pl:IE! sUnga ~l nu 1 picl. 1[1.'.P!l:eZ. al.1t ~:r~a:):ibl.n11 I.lb:iur'l '.f~ s.m~pet:ltn. picl.in.rJndul en: 2 piciO!l"~~e m~l'l in .ci~:lI'u~.· d~ ian 1 duhd pJre€ec!Ji=!JrIt· Sen'p~ li'~de ']. 1 I'U§ mare <0 * ~[ Clt'a~eta '.~1lI] 'tie bii!~l: cUe :m p_]' .le· dnduI'I..'~. *' din i"w.'l.. pid"Ot"u~ mate til lan~1l1 de nl<lv!tinliil ~[ cu.·t.r.prjm.e!!:laJwoe! o(:1:n P~llli~ lao t~i:rta{:illl'<l l'illdullu ::. ru:ruh""'u:nm:ultipillu de . ll~ri..lIe ]fin- licdebd 1~. 2:: Se SOll-e pesl-e.iliiU1 m~ a~CIl~ se grupe!azii. la $eter:mln~ .ef¢<IJ~H cite 11 .(!nt~'u jnm·a:!:~t"@. lan. R..OIlL'~ din ..Ol'U*. de *.l.lI. 3 : 1. 1.!!c:~dea'Z~.m:iuili rhJ:d:ul .tjnga. Se cru!j:I!!'h!aza un laot (t.oclt~!lJrlid~ l<li'l~'~ pen:tn. Si~ ·. .2 pie. maFg1l.ol7~ul"i d~ . Sri!: S<l!l'e peste a: pici.l~nf.I'U{.a'~lprecedent: *":1. p~clClt"1l~e m~ri din dndul pnep. de'~ <I 1. !~Uelpido:ru~ e mar'.u Jb.i l1n:i. f~rn~etti~il7.a .:m~.~~ rrnilul . ~ Be Icr~.ud rlin !~!1..1 1. Se .~':i1:nind.a l:a ~J 513:.i)n'~: * cn~ ] *.to~tr~ la.P.[ndul ctt :2:p:~..a *1 a *!l'i se $.r(!·L?!rind~ului.'2~ Q"~hh. l11fi. cit~ uu pkioru!j mare ~n u:rma~oa:r~h'l!2 pi.e mar] '6 S<e' :r~peMi.nl2 $i ctl :!ll cer:~~J.!le~i inbrid:a d~ :11 oel'iLiul'l de l~mt se.ur'hiul"l.ol'u~. pr-m:~dei\L ~l~u 3 OC'Jll1i~l1].h.1·r1:nduI eu 1.e!'lt 1 p.3 jf.al'g.~:ss sare .)!.:l into<i.<J: rna'tol1'ul _pido]l~ m~ ..pe suo pkiol'iJ!.be Sa re~ta d. !iTo dreal)"~~ :S.t: 2 ec~~iuride Ian ~ .l!Jl laint. eehl de lan~ i sauaese 3: p~~()Qliema:~i pe u.pi:ci01'~e . pe lSU1b ur- *"!.gJ:llp.. _ mar.penLTu Olllll.'Jliil'p!l!st~ * marc.] at ' *' de iO! r u~'m. ll. mad pe sl~buI'ni]Jiitoo:!!rG'l~ ..l<l.nlTu.O\U::il'~ 3'.o~toe're.oi(ll'Ui!l~: 1 pi'dol.de ].<IfJi~ perntru hl.'ifitlOal'~l"e.Qm~m~c 111 p!i~· ~ :cWJNll.l!p:ieiol'lll!jle'l dill cele 6.'~nl d.. -~:t1b uUi.g~nd *' mMor. [Il~d ·uni~ ~ 1 plciM:-u~ ~e in !. .e n'IJ.e~z~. h~za.S<J_r:e ~o. i ... d IDultiplu" de a: .ui de d~ ball:" t~- P.4 pici.te In ~JqjneH.d. dncUea ochi.Ol'll. ~ ] pl~ t'iOl'~ mare. li. lalll. se . ~l .rrel:e.&.Y tnirlte ¥.. t·~ In al uru.L(l! p 2: Q~ili1!.patiu {d!Jn.~ci...1 p]('.il'll"u*em'l. :& 1I.re.I'!llliim.~ !o~Nlufl d!'!'.a pici.se ut':lecsc.d~:n.]Q"~] sa inlFo~~(!e . 'L~rlTIlJ!ii rindu[ ell 2 ~pidorl.R. * "S'1l! mp~Ui.trt:! 2. ~nfjg.i. &. rij~1! tpe fa*<!.].il~ ].2: oehiuri de 1. 1 ~igrU:~ mar-! :mpieim . [a~ ~u] de baz1i sa cro~et:ea~ ]~d.. -. ".!lul .).lr[ d~ J.oiW'\(2]!1i din Iliol:.~gJ['ilJrn:'l~aziit 4 .e ti!! prlFmJtl1p:k]Q..e]e 2 .~p:~e's~'i:ng:<l "Subpil.

Se rfi~et1i: ri:ndurHe 2 ij~ 3.@1i'.~ cU 3 oohiuril.iioIrtl~l!'! a.)II:: detnill'- *~i se * 1'1 ].'lan~ pentI:uint.. Ja ] )~pe care ~po:i s.an~.iI:: i p~cionl~. Hi.l pk:tQru~ul tri~!]u se MZ1i.l1mr. '1"1' .tul .n. 1 piI.mare in ].ea. din ~ p. un.kbJJ'ri!J~tr. b~plll in l a n~ul d. 6 (J~hhH'i (iii ]an~ [Je'U'ltrU[IiI~bu[R.n ril1Jclul .]. ...~iii~eLe .Qtl1!.(Jut l~ce~en~ ~ ~ ~ior:u~ m:at~' a:lu~git Jc~ 101. jar. la .lpl!J .OI.~ rn.. "* * d.Qul ell '[ pic.UUli'l de hm~ p~Mr.I'~ema~i~.n ~'ru~u~ *.. .!iare p~te :. p. .re.l·e[~~iant:l!d de ffl. p. 'liiiIZ<1 I'e<<'l.. 1 pk:ioFl.rllil.de.1piciiQil"l.i: Cite ] pidoru!ij mk in. :l:rn.d) dp'oo"ii~:!l~ libd p~trulea.i.do- ternmna * blti.ai(\e:m·] marE! llr:m~to]'.2: Se.ipl.r~.1Jrm!l:.I.ut(l] ~ l?lciO'"rl1~e: 1 ocfui de ~.e mi>lrgi. secl'\(I~ee. se: saVtl! p!2'5:t.axe .u~m. 1 odd de ]. dm gl'upul cl~ril.llt.mt ~ !le 5:a~'e p£>Site _g' oehiur.']]~ mall'le din .E~~e: '3 cehiu.O:I'''~..:tii'or! liJrm.!ii lr[p]tI.\l u~b.'I]m it .lil'mii~or ~c or -:ll p'icioru$td~1u (li.~!nai"~ ~i.lmOl'l'~) ie. de' l~n:t din dndul preicedent: . II. It.l !.l:·~o!e' la:U'~ p~~lLl"lJ InW.i.~:leD<!U ~].iorlJ~ f..it. eu ~ pj:dOFU!ji marei n pici.e.p. r1i::ul.epea.f ~!lre .oil'Iil!.rtdn.l .l('l .te: 1 p:iclol'u:§ malre ~m 1i.cto~etea~ii1 F I IiJlibl ~~ pici!n]:(l~.ei.a~ CI:G§)~tilt p:rimll1opici.~ "i~or.: I e H1 ~1 cu pl- am.aJl"edin r-~rL'd)ll].~1Jt~reUe. de lal'l~ pentTu ~Jfll:o. d.]'~li'a me- * ~ie:r. ..ul eu : 4 '~~Ii de lan~ j Ipiciorw.a'D~lllui1 . cr~eteilza [picio:rIU:~. i[lidlul lO inlmiltul r d.d cnal cindlea eehi 31 lan: tU]~~ iI:l:eba2~ ::le c~~etea.za C'U. S. ill..I1{ 'u.e margine p~ care IiI_pujSIO_.~[n JaIl ~IU~de b~za ~t '[I'l och:m.. pj dq:ru~ :m. Itl): ~tl~ .~ L.jJe' 3 picioru!ie .t.:a.liil'~l$eterm:inl'l ~:i:"IloJ<ll'cl"A. 1 _ ~~m~.('lilz~.ilie I~ite 1JJI * 'f!J!~' !. ocitlui . (\fl.: ~.u'I.uWpJ.cite 1 pki~l..l!' 2: 'oddm:i Se tepeti! de 101 a :~i S~ ~~'f. ~e.1~.hiUll de tan~ 1I.~:r)'\. \.iur[ de l<l1lilt.H.r~ l. ' 1lC'.1u1 nne de mar. ~ 1.o. c.~ l~t1!]]]~e s~:a:. ['!:'o~e:t!il._ Plnd1L~~ U 5 C S.lleri'l'r· ~. cu] 'iJ ~hi Se CiO:jlel~a. 5.e. l :1Pfuf m.ant: s.e· . die ma~gif1~ d~. Pl~ eli. du- d[lrtl".i!!'~]_u:ililJj)':rec£'- ~us c4 tiChh.~~1.ul de baza: :2 Ci chiU:l'i de l.~d de ']liliill~p~nLT~ compte~!.J.<lr. 'se ~ar~ P~~HII'~.oI'tl~~l iF]ph.rim~ul de mat.t.6 t u.itio- mtll'~' .e..4' ~ .n.~~ lan~lli l. .l 'n pktoru~ mare tn oil doH~l1i pldolC'IJl. .giine!. inpie1.i'~' .t .1Il )]1(1 (d!ln dll ~ ~~.1: ~l¢llll'll~ oubiu In.lf:e. 'icut ~] f i["jjl patrlr!J. lin al pe:notrn tilt~..d ".e 4i oclrlllr.(I ncb i di 111 a lilliI. I'£!!!~ d~]<! a '1i sa ~~rmina. .de ]a Gd.ijb::ul ~!llI'tl~.il .JJ!. ~Li\nl:liem~fi : Ip~cIom~mare alung.l'!!line ~i c:u l .hT!~Ocl~1!1" d.~. Se I.mal\e.[ "~ uU:I..az<~.mic in primele patru ochiuri ~lin I. ~e:edent. t .l~~ (lnt~!.] p~~r!?]1!l1. .ip]..11e te:t:m'in ill s :rin.::I ochh.M~e (1_.[lci11Jlli .lite ] p'1eloru~ mEji'e h~ ur:m.Gle 'hI jas.'!rcere. ~2 p~.~i'~.w.. 1 ~ Ci~e 1 pic~on]~. .I. .dUJU[l al~ PJ(.elu]u:i.ne <1:1 dnch.o. ~ 'la ~:I~e t:Nroih~ Findu~ U ~'~~:!'~JliI tnplu ~n [<lI1'tu_l de'ltiLe:rgme' :~I 5 !Jr.i(JTu_~e din a~]ali~gru:p Se roll~~ (i~ ].'e!peti rmdUFn~ .i din]~J::It1. dl? h(l.Bre peste 2 ~ll.PFOO d.~ I " urma .i eu 3 . picio{['u~ dinril:l.glM !f. michl picio. pi- :1.l dB m<Li'gi:ne !iii c~ I ochl a:~I!~tn..'l~.ctm:u~ l.. '!Ii '~aro :011 urma..2 piL(:ion]~ril:m:I!i! ~~tll~I~t'(IP' ~i.p~cm:rl1.c~pf:n.!l) rill: bm ~.il! ~n lan~u.1 ~n1 (dI1d) .Iii Ie. ~{l~d~.[: '. gHll O:e' 1<lJ1l~.oll1bl u~l ..(Oil lot rind1..~.: 1 pici()'l'1iJ~!:lJ].i. ~e i:n OC!]iij. .i:nadndlil]:Cu 1. piciQ[r1i. dndul ~ 1 picitJirn~.iecare Jl~ciQr~~ mlll'.~iOl"l'fgemarl [1I1! prima brrTrl~ de 3: ! *. ("rI C'~I dj:!~ m~Iili. .• 9"1 ~Ih !UI) . .lri de lI.I~rm~toaJi'\I. ·R. F II ple1!'1'J'u~ duNn ~i 1 p. ~i ~"]]')l' . ']ii" :II[! 'lM'~! *.~.1!ii mare lin hecue' loohl ~~fle~:E:"min§irln..iil!'lJ~oul eli " 2 ocl'dul"i doli! ]a.. .J-e2p~.a""r-e'<I * *' 'inurm~" *. *. R.'!ao i:Ungrtlpul depici!'ilnl~e al F~t"IIdu·lui 11 ~ t !l'~.illlU~. ~nto:.lPtcl:C.!'~1J~W tl'.a[ce~e. 4!j se sare p~'le :1 p:~aiotll.. {loli'I'Un~ . oc:h[ud ()l~ 18n~" plws .tg~rCet"e.11 de baz.W[~ :' .~toa.e S. ."..se ~~re !:!~ste ~ ple. ~tro~etel:1ziiU n ]an\ (I·i[~.ul £.i'i din iI"[[].: C$.r~fl! ri n:dull1~ p:rnCOOe. 1 1 '9dh~ ri!e ].\ pent1r1:i.cille 3plicid.bh.e 1 p..* *- *] * 91 .:!tcere:.ill ])...u de it Dch~1.pido[~ maJ.!)re se g~W.<1..e. tnm.e ~..:rindul pl'~(iftlent ~i S'~ ternlinili.l'fm.R.atOO1!~e[e2" pid:On:I~c . p triplu[b pi~ij.sevE!p~ti."'~" pj~o:roU~:I"as.hi dll: 13:!I~ pel1tro fr'!tQ.51.nt: ~.~ is. .~ '~ E:~!C~~~U$l) m~::.tdpl)!l.·[Q~:!l.i .!'Ste 2. :p:k:iOlru~m~~'e ~nt.{l. 1.:.t.~e ~~.JJr] de' t pentm rn.~.'m.!~.t' ~L'!p(i~ii .{Urn!rili'ldu] ['\e~deri.1 r '~r1:p']n:I (In l.l8. 'se S'al"1ll pE..Clpr~~ .3: Be saFe PeJ. *-] * *. fi'~dare b1ihiii!j<l~e ~eT~lnifi ]'i.t'l.ldcli!"I::!~m~a.[!:rce:r~.clul cu :3: 'o~h~l.l~ rOle i'n uMimel.il:i:i h. cluh]~ ~i 1 pi. :marl.oarcl2:1"e. ~ .li.2: ~ ~i~.l'niles..n:'.ru~)ru' male ell\! 4 nehinrl de l<lfi~' s'e sare p_este J:i.l.w.12' ..". ~I~ .oetJ.Ol. d~nh~un m. nlntr-un l'l'luUipln de !J.u'i (Ie l~'l~.In.(liri. llI.ll.1 P:lt:1G: duTtJl~ lll'fJ!il:(lj. in urm~tO'['ul p~C:kwu!t se CrO~l'Ih~lI::i!o~ ·~ci:or~.aloe' ].. pmC!:LCOiI"iLJJ!i. den't Se["epet~ de 'ta lot 1.dol"l.lrCe~Ili!'.:1je marl: ]p.li c~S 'oC:hl1uri clie]am. in'toOlT:t!.il oil' ctoDlWtea<:a 1 ~icl~ru~ tl"lplu i ] ocihi cl!'! !Ol"j'. .se s~re p~ste tr P b llilri .111. .1!lut H.!lc-e'.tpi~ d de lant. plmo:J. to ~.tft!I.u '* '* .!la. s.te ::I.)1l.i1L1U rb.u)' Se:re~.ant p~nLI1Jcomph::bre<t m()deh.'Ihl:J j e~eu:ri. oe..lN]lf IdILllm~~ . .pidio:t'1!]!i~]uE~~~iJ:r ]4i~t~ Cl. 'lCIe!'peta d~ la la §i se term.aJ.e ~* ~I W.

otilS mic.:11do:ilea pi:c-:ioru:~ mie :s~. 'm.ci~or:u:~e ll1al'i in p]ciOl'w\lulmare \.. 9 pi.c= Q"eclent: se. pil1" .hl.' se Icro.. ** cele2bucle 'hilCI'Uc'j:!. o~hiur.5·..rl! . 9 p'ickl:rY:!ii1!! m'll'j. pi?lOn.e~ In pij. bil'[d.1! .:Iii.o.gnjp~. :rhldul cu 1 p.:li]~m.I bud~ in ~.jciorl]~ul.D.l t :§1eu" 4. :2 p~c:iornij.are' p-este .!.~~ leu 5 (J clduri de l~nt Jl~ntnlnbo~[~rc.i: ] p:]c'10iru~ma.~'1.e th ocldul.P ma1r.t:re l'e. 1 ach.ea unul pici:ol" mere.~uUdertMil'r.B..10 bdda de 2 . 031 trell~a pkio:r.ui'j) ml. 3 oc.maro~: it!aW don~!EI.1111 . ru\ii mar.ulul pr-.u~e mi'cl~.lnc1iql Pl'.de lOla. 1Lp1-.u~. :in 'll:t~~:toore~e.l asttl:l .i~~~z1i dou~ lJ1p~ de dW 2 buele.upld d~ ~9:pldcl'Uieal dh1J rin-.I fi1eio~. S.2.u~.c: 'h'J! plCkfrU~1!11 In~C~ d()' m:al"gimi ~I cU m octti de 1~Ji1\ pl!ntl'u. ])udl:! Ia ~n. dhlb". * * s.Alt~ndl]l ICU 2: piicioru:llie ru:i:ci..rn:!!i!Hlide la la !iiSI~terfflin. lant p~ntl'u '[l1. tntoa~ C'1?l'11!.e ]f1fit. Se rep~Hi etndu rile 3.u~ liU3[\e' din cela 3gtupaW ~l eu Ip~dO!I' .a_urm~to~~~e . ] oe:hi nli:' la.!ilm~w * a:tm..epet1.N. '.1id:i !iii :1 jete~ !. se lulut II:-.clJiuri de!!! bn~ 'pentru in toaT'(:g!'r~.1'~ :rn. I) pj.s..~ului o:int'l'~ p'i.~U] de bfl:.i~ .ul den'D.ochiu:d d2 lant d. "* ~] '* *.Murl dE! la*!li se W~miili l'n tan.ri'.CI..ull multlph] de 4: och:iurj de ]all:~.i g'r.idorm.:. Ml/i mare' Be repetili i:'k'! 101 1.Iooftinri le hm~ roe g:t"llpea:>l:1i. *= '* In. ' Se repeta .di tej'er.ia:l~ *.a:rlf~.01 :+: !.ffi l'in[lul CU 1 p~¢~ci~U~l'Iur.. dit'll aoeJO'lI!il g'rop j.:~t.m~p.~tor rae r-. . ~l .u!!i m~[n primcle 2< PiciQnl~~ mi~' G~Jl 1l.:Il'~.ar~ur-nl iant*. .aT~ gltie ~l 3.i ·2!buc]e * *. Q.:i.l:r-e * *.\!1'~pen.gep'dn to<l'b~ bLu. 4:" Seunesc2 p[c:i.]~nt: 1 . m:ic~l~&:r: 1 ochi dl!.ochi din la:l1.2~. B.bnele (Iill ri.c:[c:':~e Oii~<lte'pe al~~ta).a:!:l i'n la!l~ll].esa.ro~e~earli2 a *~i ~ pW1o:ru~e tf4:rmlni ~ru.u:i de l.c:io:nj~ m.jCllllla d~ l'indul la eu mpjdo.uri d~ .gFM(p de: . m!ii )Dam.l!.UIl m\Jl (ill.mhl.1 3.lA ] p. Se~11'~~elel'iz.i die: la:n~(Wntnl. :2 (JchliU.emid ~[n Ocl11ul urmitorr!illpic'furm.curmatiCltl.3 ~idol':u!iie.('ru~~ :m~ci !5C ~roCl'l]c.>1 s man! [Un C!:ille..eiLl.a: ~In .p. *' cedei1ct.<ltC a dona il:U..u~~ ffind) ih~ bilc~~ ]e.C. 50 sa:rerre~~e 3 pi.~e $diil:'c:! pesti: .p:k:~Q~.:Ir. odrluri de 1!.S~ S~ rtpet!!olS! lfl· :+..buc:'le (]: Jle(.c~ol"u~ul ltI>are~\i :2b~cle ~ s.. * tn.~ee<azij ] . $: *Sle sa-r.l:'.n~. 4 ~ D! pidOr~!'Jm:[c ])1I piclcit'ull'ul m<U'~ de m:<ll'g:ine: m.aele.[ p!I:'ficecli. lL pkm~.p$i pidQ:f:'n~ul ooi. 1 jl(!~ell" .2 piciJOl'u:!lie" ml. maID"~ t~ *.p~d..trnh]toa~oore'. p~ntrlJ in1JO<!ilr~l"e.~arept's~. 1 pic:dtll':u~mitlife dlrl l~n'1JJ de ]bazift ~ 2 * .IJ:'!~:t()r 'Be J~P.~ m8i:e: J! piidon:i1....iiliilt" Sl! cl·~e~~a un ]arq (1"l:od)d~ bal.tmduce m'o~ta!j:] se ~eoa:1:e 0 *.eCle~'~'UJil in .:] (.r!j].din c~Je 5 pido1:"lJ!iiE! ~rr1!tpate lntintJlil 'PlI'ecoo-. (JilT'lfl.'a.2: .m. i R.I 10 ~n a1 doUea odli (1]11'1 m ]an\w de ba'~i.i:ciC!rru§U]. 1. tn ochhd lii!in.e ~ eu 4 ochi:lIt:'i de h. 81il!ll'l.~nllantul de marg~!1.!le S.intre .ermJil1l~r:!ndIlI C{IJ .dndul'curll1n . plu~ :2 echiur! de hm.e flii..l''1r1(ilu] . ~!7up ~ lpi!:.e .ldQl'.in'tro~luce cro!ietill !l~ se' 5.illfi~ 'pembrn 'compleim-tl1. d~ ~i se t.E! i!?il'il= pC.eTe~n pri'mm.picioru!lul ma:r~ clil:. ¢i.!nt. 2 oci1i:ul'i de t *. Be re. (~l~as1Jp))'ilJ gwuplllu i.1e· R.pre- S..dul pl'~edent ~.Ji'3pi'~loi·~wi! mad: se savliip~i'e nonAW3'rele 4 pieio]:u~e ale acelyi~_~i gru. de 101 til Sle!il?r'"mini!. de l<l.ci.. ...' 13 cehlunl de ]aillit.2 picipl".aroo:re.i mie i:l'l l~ritU! ~ maTgl~~e~i C1!.j .QT'u~emal'.Imt.t~ 1 .dO"i~ mare .en :!)g r'epEtti.1 ]~*' * Ia t.i de ].0.2: bu!!le In p.rep_eSte'gropl1] de 2 .i.. din Tindu] il'.~: :[ PiIC~~l'UJ.e mid se cro§~~~z.or'!:]~ nl.- Ide [an~ clm.epe:stie pi!iUlUl.1 un l.. 1 oc. 2 p~ci. dorn~ ml.'toar~ce:re..'!2 h'~.srupea"iit .l hl b:ddade ~~.hm~pentru ~n:w~1'"~ere e .~ "!ial~:pe~te Ipk:i(!l'tn.2 picl.::!: is ~~ 1 pt~iQ~. 2 ochidii d!~ ~ unese 2: pi()iOlt:U!le. g•. primu1 p~. astfiel ~ :. dJe margine ~1 C111 oelli I(le lali~ 1011.2.r~de ]~1'J[\.ic Be :rep~lii de la :+: la ~l "~e t~ffl~ni..at()it~ _PIdQl"I.doiu fj.sp ..1I:rrm. Se gjn. "d pi~clo:r!ll\h lI: oel'll dG l~n~. ~I] 1 piidorl.al OCIDUl'l opt'Ul!l'a. se sare Pt!st~" .doru~)1O!In~~·.:.c:ior'!1Jl~ema.*' Se qrOrf~teaz~ m p~~ c:lal'L1f~ mic h:'l. 3 grupate d]1fII t:[ndu..~tw:d~i~ la"* !lll se t:erm:r-nil rlnclu] eu 1 oclfi de:>19111' 'Pe~:tm !'n1'tJ..8 od'lh.~ m~u. o:('hl d.L')0.il1gtdu~ p!l'eee.TIoa:r-<::ere.l'indnri~e.3 : In pd(llu] pi.li~ seCr(jy' ~i ~etea.!ii m]c in ~'hl:dl!l ell 2 p]ciOru~e mi:!:~i ~n 1tH~mele ::: P]"" rnQ~u!'Je mici ale r:iDcJ:\Jilul preCede]. oah~.:orJ:Jii mare illb~1dtl: d." mat] d inatoel~:~.t periltru comp~eta:!\'ea modilllU]I.i mm.il !'Ie' tl~r.

mid. ~k'im'1..hi din 1antnl de o\!lJza. ocbi to~roo~ ul'mi:J..~OOil" 1 ~i ~e ~. ~l.idb!r1.I.h':u Qclul1~ urli!)lil~~ s.:!~i! lrl~ lnt'O(1lIro~re" R •.hi. Be repet!l.ru~. 2IOiQII~!Je ochluri d~ t.oduUJ:r:~ de lant ~ se s~repe~te \I .ine !iii.a:tl\ pe:llti'll ~ e ~II~ lQ<lfl.ic]Qrt.. ti"hi de l<lin.Iiul m~ ma1[l~ dJinrt~ eele '2 J:iklo11:1~e miei.liil. se sal'~' pesb:!' 2: ochinrl din l!il1wul d. de <t. '* '* * din ]an~ul de biJ.I.:. hddOi dGi .l'm.ill:!d) ot! billt'.n.10lnt d.cMud Ic]e ]ml-~f>Q ml~e~ea:. ~'I'orjieta.n toa. .~.ele'4 .'. 1 ptdo\l"u!i . Sle sa...~'D1* *..1 pi'Cioru~ role !in o("hWl urmillWl' '" och..~ii(~] !l.5~i<l 11 n n.un j'Il!'h~u.laJl1tai1 'd. iii se sC'oarte a * ].ita (lOli ioal~:imei!ul'il.t.II.~in.dtliUli pi~iOl'I.l. 1 pi~. R. m::'lilQ~'i.[ Qolli JC~:e lan.ida de :1 ochind de lAn~ dlntro c.orl!:!i!ili p!i:ei'Qr)J~ d&1h. j' l od~i dl:rn ]~n~ul £h~b~m. i sa sare pt.I 1l'.luri de}ant pentru~Qmpletm:e~ mode~ kthiL . .1ill m.m:k.J.e~:b?~~~..:eUiI.>1e pidol(l'l.~~n~. l p~dorl.l : 1 Qchi die ]an~.s€o_ate 0 bucld '·.. .te· oc:'i'li]:md .11'i de cli. ~e sc:o~te eea de.dn~ pi w * *.pila 5p:1.iitinii: f!'inclul C1.hi d. 51(! s~re i. ~ .2 pic'i()il'llll~ . de ]ant :t.'lJl.re p~hr 2 ptm~lil:J~e mari. ~S!te '.11Ie!' ~i"..i ~tl'~...in.eaJ~:ii:1 pich)]j'II.{Ij 11 2 * l'h'ldul eu : 1.1!l('l!1l:.ij-.ud ~ pj{!lio1"I1~"l.4 oc:hi:ud de lantc::e 1:H:"mea:. 1 pldorui\l oeDi dto nmro.'3 cehinrl de l!an~i se sal'~ ]jE'. se cro~eteazi it picioll'l!1~e .d!2 1<81 t~ ~[6Jete'l':minfil'.al"i.tf. in oehlnl Uj.t.9:.in.lj~ mari !l]. mie ln 8] !iQ. 1~ :!iii s!! ltltf.eilea·pid!. le .a tr~. baMoii i Be l'ep~HL DJe la uK!p:re"~i se' tel:mini!ir']notuJ eu : JLpiCjOI'l]~ rnle 1 mate [III flf. j.3 ocbimi. :<liC:I!]~ DlDIi'lli..de .~~€2 o'chi~1. ·iI.~~. m~re'.(lma~ eo llllb!F. ]. \I~~oo1li~l. ::!!'i pkl.!i .Cioru~ . Qaillul Uf'~..il OC.2 ri)c-llUlrrl ihn ~!i':lJtul.l!lare acll~u. mal'!::! til li.~ili.. '1 oahi de l~n~.it. in bdda urmilit'Oa:r.en .cll!]a~] grup se IO['Q~lI&te~za ~a Plod e· 1 ]l.J de btn~. ..~:in brid.iol'[I~ dublu.3: 'ochim:i de lnn~ din ~rm.~~:e'll.'e pMQru~ ~Un~..Ul all! ~~l{g:!J :. • Sill c~·o~(I'l~1)l?ii1u:n l.a:n~ (r.]r."ld Cl'j]~Ill'ta i!1. p[c~m~u!ii:~l <ut'e' Ul'mallOr m >(c~mal!sus) .m:ic. sm:ppidRltbllui jp."Q:aTccre.(l-e'li!'de ta.tltipr]:.O'l' secm~€~~~§J 1 p:ic'ioinJ~mio: .f~~.el~ .1!'nlaW"L~lsecl'oiliete<n. :r. 3 se l'li1LttoaU:ee Il.:te. lLp~dol'U'!/! . J1 = 1 plciol·U~.ll 4 ocbfUiri de 1..]. 4: . 1>e6. 1. 'eOl'~a 1 pla~oru !lr.a[!~tn~ g.@' de .>" d C1: ].cl(l'<I oc.Q. 1 plclor'll"l!J ma~l? hi]) la n~ *"' ** :il G.\'Ob::l'2 ~b 11..1.la Jlp..llI1RL"C:lced..a:...picim·u!l! wr:! Fh"du[p:recedent. .lo g:rUJJ!!l:ll UlJr~Ml"m': :1 m::-l':I. :5i!1l safe '~e[mi[fi~ Pf.i:U l~n~. '52 .Satre peste * 'irl .l§ dubluJ·oJ l~' - ------- ---------- .:iotU(l< n:mre m .m<lri'i . I!'pet~ d~ lliu[ll~ Qljc..'~Oir!J!~ . 1 pici O!l'u!J'm<l["~ pc subplcloru~tiil m~r. 8.(!.ul pk:lOFUi!.~n~i.\ld d~ la:nt.1 ochiur[ de liilJl~wrntre ce!:E!·dou~ gl'up.ublu !fl 2 p].1. llIjLic ~ . din.~chn.l. 1 QC]1i de~t'iJn~ ~i 1 pidQi'lillji ~!il1'e'.'u~ m'l!r'e se C1.lli~l urm~t(ll~.~dnde . u~]a Ia ~i seterpidorJ.f de 3: (:iL'hiltl"i die t j de la:o~ :fun.m~n~ in.:l1 !eje'r o1ij]w~1i. iph:ion~. 1 p. 4. IplCloru:V'mrn!.l~em. ] pi]r. e. IDl:I~ire ~Hn a.:. blntul~e b.:: fn "C:. _bu.ii.1!l. ·s~ ja l]eLi:lU. 'in ~Illl~ .i-repe~be rindulul in &i.nate pe' Cl'O- *' *' l~u~ a * tire 'PElS~ .se d .E!n~ pClltru_ jn.ehazii !. cu je~u setw~J.a.li:o.idO'rY~m]c ~n de msr~rin:nd . ~ 1 qC.b:·uint.L''.l ~hWri.·o."L t : se s<:}:l'epes~~ 1 piicraru~ pb:1'I1. C'l. S'~ l"epeta..!ro~eta f.i 'de r J~I!:~ ]! Pleil[)lrE~~. ~e intl:'ocluce cl'o:o..I~ .:I.a:llli .d de bOl". odhillri de 1~1l~. ~ i11: Il"f1IPlulfJle a: pkiOl'U~' oo_ad se crc!!iietea. . ) pt· ~l! SIJb.toful p](:i. :2 piclo~.Oft. de . ~i IIIU in1JfiJ1iil.'l!l~l!l tla b.pirln fala l tl) l~l(\flJJui P-~ ~~b pi!oiorw.Js mll\liii rin:Clul ell 3 p~dO'J:n~e mati in .orlbl~ rnie in brirUi de .".i.~.~L !ltmpte lea al1~.tie .1d : ~ In 1!.' 1 od.a in cia 1 jete!. pie'iO'M'I~Ql~u'e :in '~ntoli!lt~ oohi. lalLl\l. ] oohi d~ 100n~.!lt~1 I'!ie:kll''l. dln ]<lnwu.e lant.tl:! blkcl~1e .dej astfiel.~Oa[\t!'e'l'C. pll~' Ple. m:IJiurll de l~nt !iit 1 pldoru~l:Qic :30chl.e se cm~!~teail.O!:ii] .. lochi _de !!i!n~.o).I['1J!ii.ia 'buda ~~un ultlm Il.2 onhiurI d~ In:lt.. Pi(. 1 o~I'l~ die hm't1 1 pii.'mjJ.1f~ mare tl] loehiul d~ m~rg.pl:u!!I .li se .iC.re~(leiIJI.CI:Eu~ mk: Se re.ulV.l ~' oCihiu:rl de ]~!I'l.i. $e' ~@1'e sa t?i'. .].m~r~ 'pri !>u~ ~.] ochb.Inm'l.e ~~.] clI~.i mtl:te).t de .l~· mto.l~ lIlrmii'i.afce[ie'~ S(!)litre peste' 1 ]:Jic.'tJa~1i ~1 .!ft. I~l).i din J.i!Q:rJ::Iil.. se *.ciol'u~~ mai'l ..m~l'g.el. 1 tJ eh. och~uwi.Oil.a~.~~teaz:1 p1.:i:&: 1 echf de 'loruat: Ip.t'~ 2 oc11.ll de mar.:iie.\u~e i n'lal'i.antul ~le marg. ~ in trod'UiC~ CDO~ehl !jI~. ~ d~~Jlil'· milll:'ii Tn b]!'id~ ..z~ lej ~r. :3 ~ 1 pidoru~ mi!2'in bl:'.lVii l\ll'~t'~(hNlt.Pe.m:a:fg.flndul 2~3.:u.mic ~n Qohhd I~ 1 lilie -tBint (if.uri de lal1't.O"~h]mj Jilf: !leta .[J[ldul ~u 3 oCiliUl'l.od..11.all~ ~~mi~ PWlt{U irnW<l~'CI.e .!.\e ]11. pc!itl! .Bto...'~ PC1n. p~clG~\u!i .. :!.~!lie gF:1.d. b'lt a1 doUea piicion:l~.3 o. . de' ].~]de 1anl..i:lilri 151 l<lnJ!.4 oGhiu:r. R.i[n ud]jul urm(i.~ piciioTl.C'hio:r'j delw.n hrldOl. lSi:! :sllll'e . p~.'lnt:.r. Ipi(:jO'rll~ l~~l d~ .'J.m:k: :!.~ 8ecl~>eteot~~ I P']c~O~ rLl~. mie 00 [ ocl'lj de l. ma:l~~ lilin se !f'L'Lnm'l~~ tin~f. se sare peste :2 ochilid 1 i ~~ liI!m . 1 .. Re.I)l:e p~·i. dune-a rcnicio.~a:rl:!.1 Geruud de ta:L'l~ ]:ien~ ]irl m..e~i .Se repetii CI 1<1 e * la *l1i ~aTeJleste 1: oehi I setetrr. 1 p:!JCloru~ m. douOlbuclli~ se i.en t Oilt!:quut::lnd. ] pi(.~Ol' se C'.1: Se ~Pt'.'C'1 e.

otulj: du101u..] de mar.'"e<lzJjI. Ip.e.ida.. 2' pici 0.11 :> picio.tru lIi1!WallCe[1l'!. astfl!l: 1 piC'j. 1 pidorUIlI11:k ~n bdda lllmatoa:IfIl!'. 5 Q~hi.un muU.)~ m..1'\1-mic.. en.1 pklQ"'[I~. ] 'piC"k"ru~mareredus.i'Orij~i1lrnl c til ~J{U~ ~ I pi t'!lQf ):j 'p!d. 1 'Pic:ior:lil~ mare n~d!..i de l<li11'1l.l~ mie in al ·done.g !.·. ~i seterm.tp]1Ji de H och. :1 : ::+: In b"iltla lantului din oc'[ndu[ prec(>d~n't StE * "*. dublll din '(. 1 eehl de li'ln~'pe:ntr"lI.e· 1 p\ici. 5.n d~11 t!UOl !I pido~u!je in bl"id~ de I) t?chiu.10 b'ida u.~z" un la.ri clehln\ ~ fie S.l dl:!' ~ Uir'hhl:t"i dt' ].dijl ·cu 10 ochiuri de Ian~.re· UI'ln~tolBrele 2 ·~}chiud j.. Ut[ll~ tCl<lr'a-.. 2: • I pk:io-rUli mle in ):)1"1mUll pid.m'-E! peste 3 ochiu·rl din IQII~ul die hazi: .liii~e pe. '~r(~~tM~[l 11 pi..lt'! m.ciO'l'Yf. * *~ dltlLcluilil prec:edenk" ~1 eu 1 oc:hi de-' [ant u-u [n b:~1..2 pi. 1 picl(lrl.dl.2 pid(l"lI~c duhJ~ ~ 1 pidl.or-ufj. *.) de ba~di ]~jl?r . 1 P]~'iOl'U~ mie 'ill brlda \ll~mii'loal·. S!e~sara peste 1 'pildaru~ mic ~i .Jlt (rind) de ba. lpidor'i. d'G! 3 m~:biurl *..l!i~ ['I:Hu'i (cite 1 ln O.dli)" 1 plcitl1. in urmii.p]cttn:ea mode- lulu]' ·R. .indull (.wi de lan( *' * *] *. :5 l!:l-c::hiuride· Ian ~ . f.!I1.1lr] ch:! bln~.3 ochl uri de l<lll~ perrtru Inteareere. 1 picl(llru~ marl! redus. 1 tl.orU~eti\~f'i.i ''iii . l'tndul ui prec~ent.l. din rindul ]ll'ieoedent j piJeiOrtlli mle in b:r:ida: tie Ii ochillri de· ]<l1lJ~.c~Qruljmic In ochlul Ul"r'Oilior. dll~ . Be repe-t..Otrw· dublu hi pil.plus 10 oeiliuri de laf'l1 pl'!'nt:ru completafiea m.c~o~tt~n:a'~~~~llU$. tn Url!l..Hde b<l?'..u'l!redm~ tn l:n'll1a.iuri dt! lali%iP']lIJs 5 ac1l:iul':i de ian ~ pentt'u (lCI"m. ru~ mie p~le gnipull tle bud' al rindulu] pl'l"("erle-nI ~i in (H'mmlJ~t'~~U In'irl.u:e pes.'1t ~i In rilo] zecelea picilJ1"u~· (dublu) Sf! crOliict·eaxii 1 piC[Cfl~U~ m.gi:ll~ ~:i cu.iilIn]an'~ (dnd..~e ma:ri ]1'1 tU'lniHoarc1e 2 o('hiud.1J1 1M- * m<i:ri.O'tlill'Itllut It.torul (jo~hi a\lan\ldlll do bazi. .hl 1 ~iehjfU~ m. 5.s}l:re pe~te pJiciO- repl!ta de la 111 !11 sa ·termini rhulul eu :2 ochiuri de·]ant.t"(]are ~ 3 ..].uru~ nne .dm'lI~ 3. 1 picio~l.lrfl~ -rlllb]u in pici.iecare oclIi).do. 2 picior1JJ!jlemari Iii lpiciorll~ du blu : 1.iciol:u~ mali.tu~e mad: 1 llidonl~ m:iJl:: in !zit-ida url':nUCi<ll'e i 5 ocbluvl dE! ]an~. d.ol·u~m.at'OCI'Ur o"Chi.I:' 2 ~i ::1.lchhrl. ] pi.sh1i1 plciorl.~ bl'. ~ c]te I pi~ u c~aI'1J~ mar.rq.ie~ar~ r'tl1.1lu~ nUc jnp]c~l)r~111 ** n:n1:1~ de mill'Qin ea. 1 p~dml'lJ~ mare in 1ml~ul de m<l~~~~ne i cu ~ . 1 pi:c~CJil:ulji mare In pl~aol"u~ !iu] mic de matl. 1 oelli d~ lan~.. 1: Sill cro~eteru!il.1rmiitt)arell~· 4 och~m·1 al larttuh. 'i pidgli'U~ 111ara redus.hJfi de. oeh b. diflil.1 picwrlli mle in orbit. 2 pi. eu: . 5e l'u~ul mi.2: IlU!iCir:u$C! *] urmntoate ~'Hn al uns:prezoof!lela.l.I dil' 10n\ ~ s& S:1r.R.i:' 'in I plcim"u~ (11 ublu fl"l 1:..: se sare p~te 1 I:licjOl"[I~mlc ~ ]P'i!C:'~01rl1~ 'mlC in bl. Jan~ pentru inl. ul·~iitoo:· Be [1epeta (k~ la.ari j 1 ]:Yidtl.tii dndllrllp 2 Ili 3.t'i (I'e lwt.i 2pi.dulJ.U'¢~t'e.!atlte< 'I:'ie"ds.a Iejer~. 2 -pk'[prU.recBc]ent Sill' re·petQ. lan ~u~ (:1 b!!.e Ia l\a l il'~ ~~'(:l1!h'ifl r[. intolllrceit!. dlntr-un multiplu !:iie 16 ochlud de lan~."ti!$ mo.] 'I (!Cll.lnnilitoflii'eie» {I Clchil.ic:i 0 odhiu.U 1 pkjot·~ mic.!lJ tTl 1.B.irn ~ r~n.idQru~ mic in [80\U.t.'l'rt! t'e.lIl mle dihl'lndul p.• diiltt . J! picilitl- don.h.-rnina t'indul eu 5 oebi!.nl'~ se Cro!jieteaza: !p1ci.. se sar~ peste 1[1 pidoruljE" dill r~liidu]_ prl'!eec]el. ~i cu 1 eehl die l~nt pen.&licJ: lpiloltl~·(.le.gh"le !ji ·C"i.l]. se sa ['C pes te HI p"iebJ~'u~e '1'U!ii mle.!i!t n.tJ:i:'llljl dub]'!. se s.~. *.a oc:111.: Se. 5 jJ'lCim.u de ba?!a Be re'peta. ** t. pic-tol'U~ (dnbIu}'S<e loooljie~eazi 1 piclol'lJljl mle Be l'ep~tl1 dl~ l~. 2. se s.~~ dublu in a] ~asel'elB ochi tlin Ian \ul d. in1o<il'Cf!'re.c.3:: 1 p:id().'uljol1l mad se grupeata..ri de larll. R.i~. 1 picl.(ctte ] m iie~Jnle' cehl). ]l\ci. I : ][ picio'l"I.(! de' margiM.dOl'll!ii! dubl·~ (cite 1 '[n. :8. ~. mit: $.r:matoa:re Sl! 'cto~'I. 1 pil:!ioffi!i mlc. Seo repe. ]a.urI d~ ]on1. . :+: hi !lIi se t>ef.. mare Se l'e-peta ch~ la la :~i sa tel.Ul.. milia ":r..Q£I:rrel'e.a r tlldtlril.. de lao Ia lSi S~ tetlin ina r·]nl!h.'lndiul pl:ooi!:derrt: ~ oci:liu..i:S.'1tla. :2 p". ** de lant urmti- III le.u':i.oru1'P.: nq~tl rrmr..achiurl de ]alrlt : Soli! sare p!:'ste· 1 plci urlg~. pen- Sf!' CfO(iiE!·te..torul pi- pentm Se ero1few.e: bazii. d llchiuri de lant. olC'hiur[ die bm ~: se Salle pe~ te 1 pidont~ ml'C ~i ]n hridat de 5 ocl1ilui de Ian] se cr'(l1fet:ea~ 1 pjciO'ru~ mic. .l~ mic se gl'upea1. di n * *.~ii: e 5 oeb.

lit.rgin~ j.}..~iI1Iteu [ntoal.j .e mele) !iJ ochil1l'. prima.PJ.1. ll.pidol'U1l'U! m:aJxe de m~rgin~ dinrindul [1ll"eood~nt ~.rt.plet~. se sare pl1!st~ I 'piC. Xnto<w~ere+ R.l. .t de 12 n~hiUri.mjjt(mt·e~ briarn.ur..c j'l'l p]ciO'ru~ul urm~to'r.npl:- dil.e l~nt.!.p~ste Umtat.el s<tre pt'!ste 2 pk.U-oaF.~11\.oru~rnic in.l U~ de lThargm e ~il'11 .I!i :wie in Lwfaa. s... se saTe peste 1 P.1p[ci.a :tj:i se tet . I.o '1 de 1<1:111'1 ..c::u I) .5' Oc:blUd de lan:~.l'lllin!l rmdul '(I!U .[1l1!n~!.n brlda urrn11.tl1are Be :l:e.l ril'l.e 2-~J'.!I :cio~~ ma~(cH nmijlocl.:5 o9'bl. ** ocllhu7! dtn lffilltJ.1] gn.e~ 'in 'pklU:rl!:l~Ullmie de :m.<::ioru§ mte bl .i.~b.irI ~1I'1JJ1.I"ii!p~te 1 pie.al'glne ~icu. p.5 Gc1~.jO'll"C~~I~. ]"pkiGf. qoUIllt! odtr[ djn lairl\Ul de bil!:r1i.pIoioW'UJ~ mie ma.ll~ mie h'lai.~.iciotl.il.~a."lzti.tl de n:i<lili'glfle~Icu5 . :~j 1" br:i.pen1Tu inWia:rC!l!re.e.il:pUh. .~~ grup .. ~ 0chiul'i de laJlll~.u'l2!: 5 ocJiliul'l de. ':....J.julml]c u:rma.n.o·rn:~ mle 1 .. B. mie.~~e !l~. p1cllQl. '5 6t::~11:i.tT'i d.wfc ~l'in or[du lu'm~lo<lr'e . ~ (mhtu.lji: 9_e~!I[ii.l~ ml~ : ].~Cl[{.~ ma~'~ in pl."lda l..Ol d1~' 5 uchind de 1. CTOiiet~a<tii 1 pj'clO:rU!j! :mic.lO:Nl!ji .:al'ghle d1n l'[noul p~.ll :m. I ~f.~dJl'l!! pe.le~ 1 .eb. doe ](On'l.u~nln1Ji(l cHblfe cdc ~s:t'Upurl se c.mdire clii'1! .)1"i5' ochhll'.r.. ~::ll cehturl 'de larll't .lpi.(}ru.cH.i .iortl'] mic 1n pri~ :m~1e .j. 1 oclli oc:lli. J.Cl"o~-eteaz. €U . ciltru j~J:{Ja.m~ . 8 oehi~rl de ]. dr? lan~:51~ sa:lc"e :pl:!ste 1 Wt. Ip.cel.i:m'u~>e m'ari ~J..nt'u.eIa }.o.in pt· 'm<t~e dem.n~j se £f:i.o0~eJJt. Ul'll'il!iHb~wp 'C]ol'1u~u~al ~:eHe.2['o~e m~~i din . 1 pic.~.iarl.l~I·Wle.fe 'PL'lste .:.2 p~.o~il.gl'u].LTU..'. r:[i1!Lult·u:2 *.'!intIHle baiti'! Iej(¥t.i!l t(.'n- lei~r. se I' p1ci OI~U~ mie: j *.. in~oarC!~[\e'..toll1.i.l1Jl"'r~' ml~ . * *' .urid~hl. a:dJrldu11lli plet'!ed~iIl1t~ 5i fI~cior~§'Eln~.2 och'i.t'l nl'te' <Lt::dlJla~l. picim'.~ 5pic:k.ses.lAn ~liJi ~ m~rgiine ~I CU 50 ceh h.~ Set ie'P" de la. f.pql l"mdnl:t:d prec~dfent..W~re.~\O! w(.1e-tfr rtndnri. piicloru:t milt:: in \tIl'id~ 'h!1i.e ~ C1'o~e'teazii 1 . . 1 piH(}l'~ mic in ~chiul * ** :2 :*.trlUl ~orm.5 odhiuri d'e l. ~iI"U \uh.a:rele iO'lCU(!tIil' marl ale a.pidorlll.clQnl:!j:e miDi ~]~ rlndllJlu:i~~~d(il.11'~P ~~.:hiur1 d'e lanl ~~m=. FJ.~~~este. dintr-un s~ CI'O~et~a~ mu]otiplu *' *. J ~1.. lJrl11~l:rr.*.~etea7l.li) !ie cro~t~~~ 1p~ci!Cii'u~mic-.'e ~<li'~ i .'U~ G[.iuri d. 1 plidoru~ mie i1'1 bric]atll'milbo.gilUp~$Iza r:iplclonl~~ ~i.i ] !ilil~..1 !pici.u1!t.r!l:!ii: mk_ i\n bl'Wa 10ln.]d~:.~ ~l se'Le~~11l. 1:1 Od'lllllri cl2 lant.~O'f!JIi' m~c In bt'id OJ.lfl~. mic11l pic.a..aruliii mie i~ ].1J Gcl]im'i de ]an ttl :pidont~ mie Inplci.ul'm:ii- m:~nal?r..oa:re..i I~~l~ in ul'mawl(Jl'ele 4. ** * *" OdllU\·j d.t" !p]JC:iol'u~ ItIMe ~h~pido!r'll. B.n I!l~\!i!pt.~ul mic dintre celi(ji g riil:ldului p[)ElooiillE:l:rl't ~ iil'i::' S<l.m.l!li pesW 2: p_ic.li:ril11ii~uJl· (d~ m'llloa)o i se S~l:r~ pes. ~ l~ .[1d rh~' if!ll:UPru ~ .R. .:l' * eli 1 ~chl rne'ian~ '. ~.¢: 1 S o:cl]ii. . eo 1!iJ1. lpi:o~o:t'~ .]~ mile pn: 'i.lIJrl dlt\J l~n~.de .l:li. sa !l.a ~1.cite 1: IJ~dorl1~ mic in.rm.or. Ie a' ~[".dOl·l.mic 1.S'e 'SBte peste .. :h:I.: :ll pkiliofiUJ§ * t.t~.u:~ m:kl I. 1 P.zD'..e 1a la *&i s'l'lter. I pielo:rlJ~mtc '[n brkla· ur" .i!clOl'!U!ji mie In b:riclau:r- _1:' ~<l.U!'i.l'i 'ce lI'l!I:i't.5 plcioru~e . bdi~ d~..ll·m~tQar. 1 p~. se ~<!:JiI! n brJd~ :5. 5 Clehiur1 die lan~.UU1 Ul'mlitot..rU~ mi. p.p~ste 'I. iI-'!W lermiQ:!I Ilndu] ctI :I. 1 .li~.I:! ]a ~i sete. .1!Ol·U~'t.nt t . 1 pici!Qi'1). r * . o~bnn.~pllL1:l.i. ~~.ll die . .~ *. ~~'l~~ le~'u ldlli ''''1\-.F.f~ulm1t:: ul"rn~Wt ~e cf\O.role in brIcl<l urm~toa. I ~H~U fi:Jic~l ~ilTi~ltl.ga.>:il Q pid:o~ ~~e . 6: Se :s~l'e ']Ji?5'tepicioFiliUill:i ruje dm m:a.1.m iduru!iUJ mle u.' a]e lantuM ch~ b. node~ plit!.re.5 oclhili.l'ii2P[.le 2! .()ll'l.'c~.. Be' c:rG¥lteaz~ d[t~ 1 pic.~l'e de margine.ini'i~m~]1.2 odithtl'l de' l~.uj<li~1gr-up ~§ pieio:m~e .tiC) ~~ . lant pen.<:1.]owu!je~m:ari cli.I!llza ~.ld~hlhlL ..te Dldw. ] plciio:ru~ mic in ol'rda 1I. . ** ~H~Iflnt .Ll eu 1pi]dOlM'i: ~m.7.el. . de ]i~]'Jjtpentru mteareere.'w~da.m~l'i.. 1 p~do:ru~ mie [n.se .1 pi.]. 1 pieiQr[l~ m~c· S!!ll rept:'Hi de .. lPidtlru~m~~ ]n 1?I~idtl~l·n~.~Et"f:~lcn~ p f~ (1 4 to'.a d.e Utnl FI. de ]3 1<1 ~l se tel'iliJrrli[ l'rndul 'CUi ~ ocilhll'i de l. blli'll ~ ] pldorljlii' mk i:nurin~t()l1rea b.J1ljl'!l~ ~i 1 eehl ([12.:re. fU!i :mrw .U:-l de ]ama.! pes}~ piciartt~u~ ~l:i~ doll! mafgig.. piciOi'U§wlic In bricl. 1 pi~iij'rU$ m~ctn bdda t~[t'maOOaF!1!.uij in .i.) Qehim'i lae . lildd2 -'l ]'mlll~~- lill~~: rJ c:!ffli1irglne'!iii ort!.1ni- '* *..pi~itltl'l~IDrC Se f1~P~ de l~ 1<1. 9 ~ IpicJonn. I.m.!iu~ p·e.s.I3II'J~ Stillepli!'ti1i I (il'e [~ 1a ~j $Ie t:enn1nii rtndu lieu: If! QC]li~]rj dllil lan~.e: It!!rr~~ .eim'u~ mie il~. R.ll It-I:] pici.c :rn b:l'. s:: * motl'!: ] pit:lo:rl1.cip.a din.~~ in ]1']'ijgl'l..[trlt: se··s~l'oi.i!liEl?~. 1.lrw~e mm:"i al tindulul Elre~l:!~ del1·~~ :[ piciOfll~mi.~tJ..~luLuipl'eoedent .~tQlr.we .~u]"i de ] ant p~'Vlb.mij teeul gr'UpU1Ul.W'eie!l.dcru~ul mie .pi~ ~]Dtri!iIiIDie ni prima ly~·td~"de5 odium de I~Jil~~ . ~.se sa.c HI bl.lninili.e .i.l~nt.e!lTIad clin g:l"upui d..l!d l'n pidoFu!.*·5 (lchiu[l de ]an.- \ulUi de m~rgble ~.'.. 3$ :.w Z pit:loru~t! l1']!<I'rl ale ~celt]].ciOru:$ Jmlc 'Urmi.ete. gl'U. de faint.~.pr!ta de 1~ l~ ~i .iI.s:e: tarmifn)J('rinchll cu l' p'i'.e Serepetii cl.l ([e 5.lTma~ 5 oc:f:iiuti de lalr\~. • J ne oJ I) PIC10I'U~f. 1O"Il~ . '. mie tn altr~lea pidolulji mare rllin gl"Upul d~ 3' pic.~ P~!1tru h1t!plal'Cere.k:iOFU!i In .e mmcl din j'[ndul E'r~~dent: .I:a::. cit-e 1 JllC'JIO'l'1!l!.i.. 5 @. peste '1 p:iciorulj: mic ~i lll:l l[r. se ~"~'e pe.al'e peste ochhrri dil'.r.aere+ IJ.url '* d'e: * . 'l~ ~.tor ~ 1.!iul mk: de margine ~i lL oeM de ]a. 111'm'!ltoal'oI'l SiE! .re pesm bHd. rindu'~. picj. pll'l(jil'U~.. urma.l.ur. .!\iI'Wr s.1. lant1l~l d~b.tQa'llt1!.El~.td Pl:IO:I"~I~' dm ( mij. S~.JlIlu] de 5p:k~iol'u~!! m~l:I:!i! 5 Qcbl:ul'i de Ia Irl't.!Jo-ah.'[·id~ S~1"epe'tii d.iiciorll:~ul .1 P1C'J~I'U~ ~]C.~upulurm.emar]~l ~n 1IJ 1'm<ltW"ul Pl- ~!re~te ~m 1~ . b[[:id~ c~ UllITl. .~ ·~u] din ruijhlC <11 .1i.. a t!)ial.~5 plG'l{'!(l'!ll~~ Pl!{fj ii~p!.!d d:~ l<Ul'~ pe.~.OiUi mkl in !litjlam~ul ].aLtl!):r.ste 2 p~c~D'ru~.2 . :in~picfum.

gn!. 2 oclllul'.l!<!.doFlJ~ul rnlc urmilitor se gl'1.pul die ~5). .'llic ~ffi piJ. ~ dch Ide b.11t! 5 pidaruliE! niici. (:!. doi~ ].fu. d..t pentru completa:rea.. sesaro ~Sl:~ grupul. de la ]a.l'l d.uI de baza ~i in oehlul lU1l16l:o.ul 'Precedent:.0ehl d h'l hln~ul de blibli. :3 ocllhn'j.de lant '.a'l'l.ochiILU'.oru~m. ? oct! l\lrI de 1ant. blllcle (c'<I]a rindul 1) i de ~.lde b<llz~ Be' :repiiltil. * '* * intoalJ'ceJ"oe.itu'l de Ia.Ql"L:]§emad in: bdda 2 0(:h1111:'i de I~nt : 2 eehlurl d~hll.~ $ipi.dol'U§ mle ~[n ochlul 'Ul:"miitar.ele.e hn"l"~ plus 2 .inclul precedent {lnU'oduc:[no ~o1ietiil. dln1:[-un mull::iplu de~ lEi oclliurl d..e. 1 " Ipiclortl~ mit' 1:1'1 iJJ do]lea.e 5: . R.al"e '.t.!jit ~n . p~oii:u'u!iemi~i pesub 3p:i:clQij. 2 m::hiurt de bln~ ~~.j 2: ocohitlri dJil! laR~ . * * '* * brhl~ til<' .e:re {din.'0'I·u~@m. ale ri'nduJui Pt'1·~ .!ll.eiet' !Ii seinehlde c-a. ]picie'fui mile 'in si.1:f] pe sub :3 'piqjO'I'l1~(! d:tlb~e! din.'e h!lll~pentru jllioarrere.e~are 'pest~ 2 oclliuri din lantul de b::rz:a. Be conHm.. de ]an~ pentru ICj}!l1PlI~tal'ea mode11. rinduJ en 'I. se~sarre:p~sJe Igl'upui chl!''bucl~~i :in ?I':idude 4 .ln. se sal'€' p~s.nt .luL B. d@: Ia dreapta spre sUnS<i Iii nu lilf~gl'Ild Icro~ella In e.d d~ I. tn oc-hiul !. 4: 'Ci'ch1uride la.~! as!.e' ale' dndului Jl~ec~i(.FIJ~. I 'pic~ol·!.e lSin'~~ tl. prlnel la mijl().l~ . 4 * 'lio:!(:re.rluri· de ian t pent1'1:l intoarc:~'.lj medelul cu l'epet~rea de .'eden t Se repeh'i de la In !it ~~ termlnll Nl ene 1 pidiO'l"'l'llQ.esOj.i de [ant: seSffre pfl'SU! br']da de 2 ()cbhll'I de .t"ocluc.nAlol" SEl cr~ete'azi 1 ph::ioru.1! C'.l'~ peste 1 pici()1'1lI~ mare .rnt ~1eu 1 oehi d~lan~ pen \.mlcl~e I('rO!i~teOlza riLl' 1 pld.le'. *. urmtillor i 2 I:l.t:ul de ba. ultimele 3pi~ioru!ie mlel Iii en I odd de lan~ pentru mt-oa.e safe peste :3 ochbJl'i din lantul de bazii.1'1J B obhilLl. J lu.h~'5.O'''l'l~ul!. se sare peslie 2 orhhu'i ~lin Iantul de b[i11i: in u.~ce~e.!el: se Int.JIl"{I r a. pii::i'om.1" se Icrollietea. se trag:~ fir'lld I. . pe fata )UCMJlui~ pe ~ub :plciorui\i. sit! sarepeste 2 ocbiurl din lant. dublu in. 1 'fiicior'u i\i mie .1 'p]. *' * . . 3 ochi\lri de Ian t j. ~a:m din acel~l g'rllp ~i hl cchiul d.! IL'J.!il:t!ll §l declesublul lIu'.i :21. oehlul tlrr.1~.1. ])ic~(n:u~mic.'iwl.11'rnutoarele Se CT01jleLeaJzi'i un lan:t ({'loCI)(\le ba~ llEj~~.a:r.antu lui r)liJlJJ't. .oc:hiul. pic_i. IJ 11~lndiW d asupm brld!elol' (1 pido:rllllr mie): II m:lli~w~ d~ lan~ ..e lan~ se crQ.l ~ . .dol"'lI~m.l'?. Se fep~ti r-il'lduliLi!l' .('hiIWi d:~ [tJiln'~: 2 III~hi~w~dehl..~ient.r)(lul pl'ooecil?nt ~:i ~:n \11"mato·irI:rele 2 :pici(JIl~u~emid SiE! cl'olj. mlc in l1!1 dcU€'u oehl ~U'n..ie. ::I: S@ c:r:Olie~e'azi elte 1 pi'cloFu§ :mic: h"l piE'iniiJele. i I ·1 och~uri de hu"!~.Peazi 5.'~ pentru [n~lJI''IIf-' cere.re p~c1. J! ochi de lafl~ . 1 oelli de Jl'.. *. d.ale rlndului PlIOOBdi!:n~ Be l'epetti.e la-nt dln. 2: 51! ct(l~e'mazi ct~e 1 p~c'iovu~ d ub11::1~n pici'Ol"U!tele 'mid dIll. di:. 1.Ol'Wte miei dln dndul p~'e~e. '* * Modelul 143 Ele C)'o!'j:evec)71i un 'l~n~ ('rind)1 de ba:l~q Ie-jeri din tr-nn multlplu d.2 ~]-.Eireie " pldol'USbI *. 5p[ctot'1J!lE! mid sub urmlitre pic:ia.rj.~:rUii .t s~t~rmlna. pidol'u~e m~d)se glflJ."c~eta pr~n l.aclliuri d.id.n~ • Sie' Sail':e peste 1. .e duble dill r:indul pr~e!1!chl'L ~[ ell 01 oc:b.'u'e..or'I.'l de ]an. mare".mie In ocllilJl de" rn. s.an~ ~~ in ** ui'matu.lciol'U:} ruk 10 ul. cite 1 pi.eaJp~cip'rl:l~:mali'e dln grupul d.3 ocltinn..t:a: 1 p~.I. eele 3. de Ia 101 ~i se 'l:e'lm~nA rfndtJl cu Ip[d.a 5.grupul de 6. tile 1 piciol"ll~ mte i:n 1. 1 ':' Ipici.t~ brl{lat de 2 . !JI pici.'U!jE! d. cite 1 plciO'rl'li' rolc in l:umiitoaI'ell! '" pk:~oru!i~ id.rmi terul 0(:11l.i}. w.2 ochiur!i.p~dol"!J~ul Urll'WtlOil' se cr()~etea2.d inr[. bdde de a: 'Qchiut:i de la.tl~iuri de lant.~~itu!. 3 'Gchiuri ele lant.z& pllCic:u'U!li: 1 m:ic:.re peste br:icl<l de 3 m'hiul'i d eLt:in'~. lnI.i 0' da1til a r~ndulti 3.giin~!il .ruiul mara (uHimuJI din.t) . dte Ipi:ciorull' mle in ur:rlllato:arele 3 ocbhliri dln la~:'I'~u.ochiud de.hI ul·l.llgrtlp (.ic:i 'in umm~l~' 2ptdo.1.& 3: Cae 1 pidOl'u~ndc se eeo.ru!jI IDle. _.e 5 buele : cite 1 pk:ioru!ji clJublu in urmato.onl~ mle Be 1~ pelf! (h~ la lu ~I lit' termjn~l lI"i'lldul eu : S Qchiur:i die' l<lin~.le 5 pi. m Be repdEl d@ la la ~i sf: t~rmi nilrindul eu :2p. dnd. 4 .ete~t.ochiul urmiitilL' i 3 oc:hhn1 de ran'!. s.lcle In och'iul.2pid. R.e Ian] ~ ~e Sii. ~'~IiI1:'U'Pe<.cia.00 4 od.se sare peste :I oclliud din lantul debaxi ~ in.llpead 5 'in.J ol'~ ~ rindu]u.e 10 '0011 iuri de lan't.il't dill rindul"ile precedente Stl. mode- OC'h..plulS [u1\d..'i."mittoa:reJie '2' ochi:uri ** *.n~: _itlnll'1 rnic Tn mmillto.l¥ rule in ..lao1.i d. '1. de laj:'.A ]. .uble.. lan\.za one Jl picio.

ltn. 5.e mari i~ ]:a.uri tind1iJl )Jire- . (I!t!: 'i-a ~i ~e~ermlnfi l!'IluluiclIJI 2 pidm.liblu '!i~ lantuJ! ~ <lInterj~~ .~ :Jl ocih~ de [<ln~ p:~ab'"u l.cbiul'l de la:n~ ~Im.:. ~~st cere segl'npeatZa . :mare: 3 !.ill ph.ul pje[oru~: dillblu ~~[J. alnnecat. • pi!]!>. :rinilutH(!!2----:'l.l.1Ii!:lf:s~ .tl"u )fn"toa:rcerE!'.e se~ncbl!d in cere.]a )..hi .m"~[. ]~rtt.e: '!Ii .'siQl"1lli§.yj~ ~E!: la driNlpt~]ase[~a : [ piclJlrl!:!iD?j~..~:le j. pl:c~oru*nd.u~.\~ de II 9ch1ul'i die re~e'~d!e la La l'i~.i~l1~ -oelli . picioru\!i12 marl ·SIII re.a. sa S<lJ~'~ ru~ .~~. !5i1l!s<r~.re~~iIi n lan~ (rind) de oa.~l:dudde lan:t~i pes.we 1iil1:I:im. r.\ . fl' ~i'Uf.rnan.' ~l\'C: tn' ochl'~'l . 1 pi~-' Qw. In 1!:!ltim:~le . I1T.~ li!\~ 'CfOJi'e.!iul ·uT:.e]a mic tn.pici~J.u~ on\i" ~~ D) Qin~ IQ1. pes~e b~~c).fo:r. * J. de lal1'~ iI. .n~.CI1"lJrilim1C t.z[ reiel~. de lant :.~~a. :npic1o.~ petlttUcompleta1'8a lU]1I.lil.iJCio..e tepeti a.o:ru~ m.R:.::bidep..a!. '!loebj~~ de' 1al'll' fll 1 oatil.4. mj~ ~i.i d~ la:Qt :se sU~pes'h! 1. .101~j. u ('Untr-ufi mtl1ti'P~u de 9 ..(]$~ duble· .cb.IJ!~~ SIl! :Ear'e~ste * * *' lejef.it!' Jl.llS.dor~l~emllir.l·U~ mh~ SI:! c.a 4 OClllUrl de lan~.a . ~~[ . se.1 pl~C.:~~llJr-:~1i ~a~: Ii p~t~MU~~. d.te.'!iit 9111 :n "c!l]' de lan~' pefib\..e :llp~q:J.:i.ecat caR mcm. lam~ c~ s~ inc.If din gJ7upulld~ 5 .!!'nk [ntl~ picloru~ din gl'lllpm ~le ~* * *.piclJllr\.S~cro~e~~'lza lp1dkiu~. pu~de.rE! .~~ s<LTle p~le 1 pi.P:id. ]"flpoefi tIDe~a!. II'IL brUia m d:L'! '12 o~ihhJ!~'[ dl~ ]. alune.aUpak~:l~a ?chi di~.lilct'glw.$~Lil'1 ~c~. 4.e u:::hhU'l bazi] .c m.ici di:n_['lnd~] p. ~i !I~oahiu~¥ de.1'~d..n ~~ .. d'~Ia tot ~l . 3' ocll.. Ii rr1hl. p.t. ·dJte. [IlIIC:! 4: ochilWi de ~<ln~ ca~. llIJatte. . ocilliu_ri .~~ .eCI.~ 5. C C a cebi\l. spaoo].en. Se . .~an1!ulbi ~e.It p.~ri~ 2' pi.ant . l p. lU: ~. la ~i se~~:l:m!]n~: :d:!'ldll.onl~' rnk m~j.1 oc.a clteapt. ]. 'QerCj a oCl'uU1'l ~d~J~n~ I~j 1 ~i .:li la: 'lSti~a : 1 pici:or~ mic pil'~CYtl1~rniUe ". :p. ~~lhf .saTe_p~. 1.2 It?i!~~ w~nii~ T!il. 1.3..ine !i[ clu3 o.cerc. '4oc]}iud.5~e.lll ell :.~hJ.Qr!l~em.1Il p~cl!O:m!J . serevin. 1hrw(la urm. ti!ldulu~ pl'eood:ent S'~: l)e.ochluri ~de la. pldQ"u~e d1il.(1jdrl1r~ ic' ~l p~.a . de]. n.rec~del:'JJt ~ ::I o6h!. 4o'thi:L!I. :'i!': C~~e Jlp.~ .iicool iw1.. pi~ 'cfi}ru~e d!l!~bleill ~:B$'l.kl~o:riUi~ ma:l"E1!.coul ..U~ mare(:'eaus !iii 1 p].~. J[ pidiOru~ msre.1 _ . ].1 .picioIUIl rmlJe. into~r<:efe. brld. de lant : se sali'l'i!pe. aI.di!l p:~'iWJJl1li @. $:: 7 ocltlud d~ 1.'epic(JI1iJlj 1 p~(lio~ dublu.a ecl'.etJit.ciorll~~ marl d~ hm~::.miccu (jln -~f. .~.iC'iom~ mk in primE!'].d~blu .ooulj.ldill' p'l}oo~de{riti '1.pe~~ 1. gru:peaz~ pe l:ata]. . ~l ~6 t~~I1a~md~l. 1 '. 1 p~~~a~lJJ~ m~e. plus: * *_ _!. :lIi' = '(fjt.:i:rlii1 toawcl~ ~ .n.t q~e in<lhh:i:e. .ic:~~~ ·lmi~ .<l.n~~D~!U!l oc}.~in:d. 1 Qd!i de lan~.lOd. • mij.e ~ de . d~]"nt ~ satn toar:ce lucFIJI poe do!.~n~d~n ** d:Ulh:J:!jie! aJe.. ace~r 0li:I'(f.1.g .i. J. :~n-s:p~td~.mfa:ld pJ:imiUil [f].ub~u..~Moa:~t~.iL·rncru~ pidoJ'llii ell ri~i S.!! :2 p~c.mJiUor se Icro!ie:teaz. b~~ti.ul'. 'd1l ii' ocl:llhtri de lan~ . . )l.~~. .n PJ~i~'Ll~~ Mi- 1) ~. . ]j oelli.nltu ]'n·ooaro~e.e .ntu~ de ma:rg.iI:!l~edub1e in. 1 picloill'u$ d. I'~:rJii3.ll~icih~ maFgi!l_. _2.2 ~ci.brida \I.d~ ~ .i de l.b~luj"-¢ ie'-" mmglu.m prece[]ent [.lJd~l~.tlUIJ. ~1i:Itl'ep~ciOi!.'Oi!iei:ea.. rnl(a~l _'( .•Mhiu~i . plcloali!! ~ulnJide baz&)'S~ f.e~e 'fili~a . :se saJ['I~ . ~a!ie]ea: 'LI1'.CiU B.ci.ur. role .~~" m _~l"m~tQ~ul Rido:~.n:natQar~ (!'l~e1 plj ~{l'~!...oru~r_m~?.n\.l:i.e .1i.pel1i de .IJ~Ufl de -r 1.d!epi.tQarcer~:.i 1'fi '* *' 'W. Se(l~p~[t.Sl!1! c. .fr!mli..tIl.~~.R.cllide pii.]~~O~lIi~~!(: !...anl !j:l J1 ~chl al1iJJlie~~~'ce .ae<rc $Ie.Se.p:~~e_ ] p~clOl"~~ fill'l.m~ I\!:i 1 odli al1unecat mcmG.l~br1da .ri de ]<II~~. nlt:Jde~'i t'Unr ~te =-.('Ie. la '. sa-l1! .~~ul .hi[n.i d:~ .Qrn~m!Ul!i! !lip<es:t:e 1 pic)oru~ mie. de g)tnJe·~ii.~~~i~c~aru:\j~~~cl ~~'.arj In hU1t!ul de~al'- ~ic ~ III . B.ro!iiete~_ij.f!itiv.p~s~~t'\ lp.oil'u!i. fiec-are .ace 1 plC:l~rtl~!mD:a~e ~.a~vele 8 oebl\ud di.s.pw.:lOlrll:~ ma:rl(l['ledA1S.clOl'u!f Dl~C~.2p~- *. [plcl.: fOe ~ '~.e~erm1:nl cd 3 ochiurl die' Uain~.~ 5 ot~hilli'i ale . . lli-i. In *. ~UJld.W iLpio'lO!"I!l!ii lU1c 1 C[~CliGM!l! m:ic :tn mmatoOl1l'~le ~.~ }Il ~~m:iom!ibj lilfUlire deIT:Hl'tll'me din l"mdu[ ]:::Il.'tI"ii'.rul )Jiicio.!l'. 2 ochlur'l de brn~ la. 2 ochh:id de l~n.~. L' p~cio:~ mtc~n.~eior1!J1l!imit ~ o'itl2: 1 pk~Ol'IJ)§im1e In u'ltimeig :3 pieioru~e 'mari !pffi~iI'!~ .l1~ul . ~~-i 4.l~co:ulj J 4. ~tc . .~ *. CHe.lenin!' de lan~'.ru. pe.1 plC~OJ.1 oclrl de 1~_fL~1 ~ 1 ocill alU1li~Mt fro. .oil"ll~ m~re d~!iI cl'f. fepeUi..i.CTg~e.jI'Uiu!~e~ gch:i din :mijloem. ·tI.ri erte 1.de. d~a:Il~ ~.[(:u:'h.e . 5pie:i!QrY~~ m.i p~do:ru~ dublu ~i1 J :pje~Ol~~!.* * p~ooul ·mdijvu~llli anter~Q~.1 oeM de ~an:~~i 1 p¢W wU!l..e 3:ocl.rila:tqti iJ¥'l .~. ~e: loate.rinduflli p:rerede:n~ ~t eLl .{liQfi~'i'!! :mici.~~m~~~ .i'lLld de lant:' s~sar~ ~tebrid.liucl"u]. de: ~ :o. '~n mJt:o.O!eoi oclili.a:nt ~e' cl. S~ cm~e~~a~.ece~ent.i 1 p.dF. p.u.t.ca. eu j! pi:~i~~~..'[~iJ. . eu 1 ochi.c: la ~i~e t.ll.p~~.p~:ntT'" ~ndJ1:a~p.].ecr::~ dlBllt. ..<lint 'P(l!.p'~b~.. ~c-hlun .. mile. in hl:~da de :2 OCnlUl'l d~ la.ro~eteiazd JL pklO:n!~ ~ie '.t).l :+: !Iii s:e~e:rm):m1i dndul 00 ll: . Fq ai.Del'll . ffij<l. .MJlma~. Modlehd. oclrlalun1i!cat 1 ftci.n ~o~o~~e.~ de ~an~.ocll:hlll'll d..~!ig.~ oci]Mu:ri de' jOlIl~ :!ii~ -1 (:(tCiQliUi!j' mare: '* .ciQ~u(J:n1I~Ci tn oole 3:piciOiru~e m~w dlTlr.p£i~ d~' [01.e plC1:n['U!iw:ui . In.h).ial .~ .e.1! btklel.~ .1. dubl1i.a[l:l ~. :(U~ riga IHtt' iI~ ~ ~...pill [.'ct:~'u:1:] _de. * ell ant.~e.ecat' :lieiP. *."I!~.'IL mot~e- C[~.d~ ].ain :pr[me]." .3 .b~e 'in iace1~:i~:le.e~li ~u :3: .6chhrrlde ntn'~.a. Jl_p~cl.SIfl. i pi~jiQl'ru.~. ] ocltiruuned3t.PJi_eu~. 1S'e". in prlmlill[l~dQ:ru$' mic (.b[ d'e' ~.'" [mini lir~~e Ir.Umii(. .

p:r"e~ Iceden:t' Serepeti d.e' ~M~ SAl! prlnd ouun P'h~io!l"u~mlc d.. :m.. pi~ ciom'f mare in "IILlt!fUl mle: 1 pffi. 5 ocldur'i -de.cllw·iile' . al la)D!.ri: A. .e crOiji~ teazii: 1 picioruli!' malle· In._m.a * Se die piCiof'IJ"f j ool'coul' £OII1ldnil:.lftd r2: p"ld.s~ te. 1 pici. S cehiUt'l 1Il pK:.Ei p~ste 1 piclioX'U.dhi grup .Oaif'~eI"~.edus .. If 3::~ 1 p:i'Ciio~u. 1 . in1bQa~oete. RiI'I!dnl de baz~" ~e execu't~ in .cite 2. .oui culo.1iJl d~ hi'i2A.:li In cantiooalr. ss sru-e peste 2' b.a. f!1:'E!cedent.i d!e lan~.cior:lJ~ mare in. ochiuri dln ·. :2: .citirv ~ eu 1 oelli de 31 oehiurl lanttdui de D'a!zi: 4: ochiuri de llant pen~ margine ~ 1 .Wn.~ 1 p'iC[orui m8!l':e:m: al clloli. 1 pkiorulj.lrI de lao} .l'~ m.wcw m.oll:'ull ~ ill brtda urn:mw.' !l~' Bi tv. * 1~' *. 1 * apo~. mic in al doiJ..ochiur.m:m~> to~ d.n"U~ w'a.lor~ micfn al cllo~. * MOGe!ul 1.e pk:oul anteriQl': .c:.ij: mId In.' 2 oclliu. de 2' ochiuri de lan:1am.l?a pWou.. • i~ p. peste 2 ochl.alt~ 3.de .6 ochitLti . Se:repli!ti fl· 3. ~cg])nll~ea B~:: 2 o'Cm1ilrl i'3!e lrutt ~ in pcimftlpicklil'u$mic din. 3: In pldnru~u1. je!beU se tr. pi~~Ol!"Uli m.nt ~ 30 . rindul preeedel'll.iJC:.urmator (4 pici~orll~ lllMl: unJ.1 :picic.·eced. I~tm .c'i. ac:e1a!il dnd ~i. fieca'l"e< piclDJro.8~e-1 ]:a~I rind Se Tep~tlldie: 1a ~a.i cuI grnp:u1m}: 2 oclliud d'fl lanl:.1 ..wil'lU~ e 10 '\U'1"P1l00M pielQI!l"~. Se :nre peste 2 lochWri .· Ia :ii se te:r.l~ 'mic ~]loclrlul trrmator Se f'epeU· deIa Ia 00 termmar:mdUL eu .c:ulolBl'ea rtndului 1.ul de bad :l Ipiiciorl. lJll!c'le' (1 jeteu" se mtr:oduc.' rinduluil . cll101"i: A.gip!:fllt. 'ft. 'u-vmiltoa:l'\e! d.'.:m:ate in pidol.* *~i ~*.z!i.l de lant :.o:r1Il~. la Ijl se' tel"D:lhli.ro~e'ta Ii] _~e 5CC1am a dou.rl.me In ~da d.E!' Cl'(I~eteaM 2 P. R.m~ ~ .-maro in illltimul picioru. 1~n:~..iB.epesie 2 'oclihlid dinlen. .liJ11 dla' ] _ .letarea mod.' 1.i. de lant.'iciOt'u~e' mard i 1Il oth:L de' lan~ ~ se saI'.da de .de ha. R. 1 piclow~ Wlilc de 'aoelqii piCou. rindul 3 $i co .1!1ltiplu de' [2 o~hi:ur.ulm~ de m~me. Se Cl\Olie. 4 loemur] de :~@nt... oem. le~ oem din. . 1 piclortl~. * p].a r-1hrllJUll eu 1 JP~cioru~. Se.l sE!t~ni rindm eu : 1 pieio!l'.lu·l d:!:nlan~l de ba:zl i-m l ~ch!. ~erMinate care. mie: Se :r. RmdulL ~eCl1tA: in euil!.: demit. 1 p[cio.Cll~.maza un riIl.Iii 1. 1 pilctoI'u~mlc:.Se $lfU'e pestetn·.2 ocbiuri d~ lant. ll'IM-e din r!nd. din I"ln:clul 3'j 1 .!: ill ot:h~.e lan\ care .oci» alun~t seprind in o®iul d.bl ocbilul d€!'mar'. 1 piclQrWi ~~:cc in ul'iWitcat·e-~ bI'ml1.lU 2 oC'hluri de lant.de lanlt:.l!!jIe! s. 2: '" CS..e ~i mi.t-se Cl"O. la se te:r:mln.ie tniN eta Ic. 3 ..mare .45 Se' IUm'e3za. Q.pktor:Uij.. gl'u. :R~ iJ. ._'J..Pli!'!iit:e brida de. ~U\ pieeu (ildj.-.lI'!l~.t.ate m brit1~ u:r~toa~e de 3. cu.l'e' de ~:In:e din. pimOru_lfE! ma<r.ilL 'Unit 'cru'e 4 Pcic:iiolE'Ur+e mari. se sm. se'uneSocu2~..rinooate bucl. . 1»" Sill 'cro~~el'.i..i: Ip~cioru~ mi~ in :p'l.e 2 o~1 d~n:tindu1.ul we . 2 cichiuri de lant ..lll' mate ~b. . 2: o~hlu. :5i1! ·c:tQ~etli!ad. I (.ucl'e ~i p~ste 1 pici~ mie j.gine . . ci:W 1.(i~e 10 buela" 1 jeteu.i de ~an~.~.S oclrlW"l de Lmt:: S: .J1 demal1'gine. :r:..~e' :mid:': 1 JlicioJ'll~ mw in.n ~lC 'UfjllttWr -:-3 iQcb1'l.:W'epeta. w S. aI ul!.lici'i..l.i! in flee-are aeh~.o\E'u. mlc ill bride. 4.re rlli..iorU~lllmic. R.2F-5.id.inli -rinduh ell ~rpilip-[orll¥!' mM.Pll.oohb!ui ~ 1aut ~j C11 1 oclli ait..~:i 1 plcioru. a rlncll.de 2'o. (cu!IDnreo.~iU'ti! peSte: 1 p~d..ant pent.ui) din ptecerh!!. 4.nt:. * role tndtid *' ell.tQ_C::jal:ia.et<maa m'o~1. 1pkiloru. 1 'P~MU din .el~ aflate pI:! .'ne (la mijl!1l1- nnci '* * *~ '98 ."gitJ.rllll bito<U'cra:l"e. oehi de lant : Sf! ~ri:!. m odi:llul de hm.ot1vu1.ge p.. 11.r.ur~i d~ R. s!! sar..er(l~i!lltil:'. ~ 1 :p. 'r'in. se .ar-eaJ thldix)Ul I . F~l!)duil.ioru" m. Se luc!fIeaczi ~n GO'ua. p:i'eiol: urt. la!~t i sa saf·e pe-ste 2 oc:m.in oehiul de lan~.2 '()ahUlf~ penb'u 'oomp. .~ .l'= m.te) i 1 oclrl d.rl ilJe lan~ .uri Se repel! de la..n rtnd. mare Ul'ma'wr (Un.U:rl din 'l~nt.e 3 oclli.iclo"[fll~mlc in oCMwutmi\lioli' ~ 11 * :mic In ~a ····~mlc d_in.1e._ . penh'u.ochb. oclIillr.I1. . bucla...ant.p.i.irtndul cu. l:pic.U§D1!I.marl ]ti br_i.:e (!TQ!j:~a ~i s~ Sc.urmator 00.3 ocblurl de.oJ:'Uf~ .i1111.l1aii:i al.mi~ nate in picl.e1 piiDid CU. ItliPI~. B.area dn: I~ntw ~ 1 de lan~p~n_ttru 11'Ji.an~. ~aDt. 1 oclii de lant.pe:n'tru ~ntc.:eCl3!t in . :tii sa tar-mm.. 5 ochiurf deJ.~(l!l.e lil b.o~il mi'e .mar! m br'icla d~ 2 oc~i~~ d'i!! din.' nChiur'l de tant S.oclli1.e. f. 1 ocl1il d..pIWlijia.~ 'U--UfJL 'muiltl:plu d:e .din: b!lIJl'~l.e l. pleioirulj. IpiclQ~.ccul u_rmatol" Se ~epetl kI. 1 och'i de· ~flln~.n:. .reapta. (v~. ciclrlw di1! margine.ru QOID]#l.a.mini rindul t.a. ** *. me rID! de * * .lll de margine din.ul preQede:nt III se 'te1':mini C!1l.)~: I JlklOl'~ din .:p.e 2' 1idc:. rmdul . dent.1 pi.ulpreeed.mare pb:IA ]a termm. r1nOi..1IJ} p-I..ur *.cl '~. p!an~H 1). ~e lan~.ts it piaiOrtt~ID_io tn.1'!i1j ma.2' .peaz-a de. .narmdul en 2 pici. rln.:d . 6.lz4' un r'ind d~ b<lcz! le:~e:l"dint.n ochl:u[ urrnoito. A) :::1 pic.oru!jimlt:! :[. de b8~ se pm.l Q cc:1tiu~l de lla:Il'~ ~ inWal'a!re. ~li wt.e ~e-petA de ta Ia ..1 lOll 1 u[!hl doe 'lan:t panku.dlw PI'ooe..llde b~za !ii.ocltiud El'l. .iur~. 2: ~ 1 pk:lI. :B. moth.ent ~ 1 plcifQf'~ mare . ochri. se sate p~te 2 (lchiu-rl ~ .5 (.ocmud d.cio:rll~ mie f.ul ummw:r ~ 3 ~iutl de lMil. desparpi1.aocl~J Sl1ipl: 1neW die let j.net~r. 1.R. m!.. b:t d.'9Iocl]:l.ni de· !oo. br.iii.iCe c. * '* '* :fI.egjlollfea 40. blida de.3 >(euItoOire~~I..e :].de ~ant plus ~ od!)h..ocI-Iialunecat in p~com ultirnuluim'otfv . 5oehiuri.olf:Uljl€l Dlar-i .ri .tl!n. :ttl.indu:dle 1 * *' lant -pentrtl iitto~ete. se introdU.e bazl lej:et (Jin.U!Ill dublu in picou] dIn d.clruui.o. d'e I~u~'~~h:lL~e I!: piicio= Ipicl.ol'~ male inpicl!Wll!j.r1da . cu mie :[n urmAtoa~el'~ 'Cel de-al dp·ilea. 3 ocli:~Uidde hmt j.'\epeta . 'R.. ·p.mnm. plus .~Ui prooooefi~..t 2 bu~..l'e in. mare'. 1. ~ntdffl'Ge:rie.cU!OM>M! A) :. *' -* * * I *.ep~ta de 1ft 1ft :!}:l se . de 3: oclUud" 1 pilciOl"l..e peste 3 :ptciw. :2: piic[oi:u{je' .m.eiorol} m:a.at c'lncii1ea o~w.'e m u:r~ matom"el:il!' 3 pjd!oirU$~ :l.1 d.elulu~.

:2 l(cmdoa.) de' b. mntr-e oele 4 p.'b1il.cionJJ'ic wicl .oi!hide 1811\ .ls· . .oi1. _ ': se s.ll ~I. 1 ~.'ll~e' .8 6e exec!Ji~ in dOuii .o:i:\l1~) sub ochiu]J. _de I~~ R.ad 5111 ocldu].:ur~.de ]Mil p~.ant I(C3 la fmd. 1 '(faOOmCIJi M: ]l p'Icl. 2 o~~j de ~~.0cbiJ1llri din ]antJ. Se ~epetl 1r~nd~rlle 2-5.mk.t.3 -ochiuri de larn1 din tDlduU 1 !Ie Cl'O:'9eteazo1 1 picio'rU~ ULte. :2 pi.t. Ire S:Bre pe-:rte 1 pido:_~ mara i ]_ p:~cio'n:JI~ mole In pid manii. p.m.:2 bucle despm:~ne '~ntr~ ele '..die.Jl.e ma~i.eta. 1 pic.. 1. ~clort:UJwe. .ar~ ~i miPi. B. se ten'tUni rinid. * "* * ** * *-..2: bUCle despir~U)e'. .c.marl -sub cehial de hln. bucle g. 2 irlude.uu.n.nd. 1 0(:111de lm:II~. brlda..a:I'e'.tor . m.rlnd:ul I!iil 2 oc::hluri de lant ~i lp'ie~~.oMliF. to --.2 bucle" 2 oehiuJri de Jjro'~ .e lan'.ehiu.lea.. 1 . .r:matar Be :repetA. in brida de . !lLI..de! lant. 5 ~ 1 p~c:w:ru§ ~c .2 . de 130:1-.a[ -windului.pidOli. li.1IIl 1.i.C'ulomea A m:J!.in pl'c:ioru!Julwe de margin~ . 10C.mic.lan~aJ de lanti~e l.* sa s. mic 812 'rL'?p0ti della l!l ~i Sill term. d~ !ant. 1 plcior!LI~role i. de ]aDt S!:! GrO!iet~ 2 ~pid. sa ~8iI'ep.pie[Ol'U~ mare . is (c:uJI.[cioru_.lie siH\e pe-ste . 1 ocbi Modelul 14.::. ochiiuri.cul:od :.i:de lan\ ...oa~ea Al' . p!anJija..(eulO<i'i!Ij:sa A)I: 1 ochi d.'CI. * *' .u:hlcindu~se .2 pio.. . ochiur.peta .la la i$f se! termdnA dndUl.te 1 ~i~!i .:a:re u:rmilt.~re'p~te :a. ** n\.§ miciD piO:iDI'1)lI!iu]J.ol' sl!! ~o~teazi 1 p:bioru~ repeta. I '. lant dmtt€ c'~l~ 4. . d. 1 ..m~ dWIU p'roo~den:t..miC in lantul ~.i:. ~e'pe~ d~ la Jo . 5~Poe'.i- din lantu1 debaz~: 1 pi<dol"u:i m.ahbJ:1U'.~ nne to. '[In- CIMinI u.ochi de l~n~ i :~e salle' . t. p1~~ru!ieDl<I'l"_1 i "in. ~~Ii!~ul.~lni.l'e~B): 30chiul'if de lant . 1 pilclo:I'Uij: mic 'in * m. *. de !lint i ijloIO~' ~este UJ.'·m. lp1cl. ocliiu] de.icloIU~. '* * bl Sf! cro~et~az:a In . se Sate' p~te 1 P!CWli'lI~mie §l :2'buclCi:j 1 :pldioru.A ~ 1). ?clu de lartt.e .~ man~ I och1 de Ian ~ i!jl~. ell t~l ~aiUmal. 3 ocl1illrl de lent. piclo:ru~ul !!n<U'.e i d.e.) de: b<Wi . d.an~ (lind). iii l(. p.O!I~ millie in p1doru~u1 mic de *.l] 3 S. 1 nd.iC:iGIUiUl m. . l'~ Jar...~8 ochiuri de lan:~j I ochiuri de lant.Sochiur.r.l_&J)lI.Iii @ti .i.e Sl~ro:pe~ die la * "* *. 1 p.L. b de larn:t St'2 repeta dela Ia ~i sa terminl ICU 1 ptci. sitrindpm.1 pid. .I1uL .~ de 1ant.[ 2 bU~le.w~e 2:piciol"u~e mliail'i W:e I:'mdului.l~ 101 ~i sa 'W1ntini rind.oji"u.r:i.cior~ema:ri sub * *. *. ~I :2 iu~ hi'd'e. .aIli. 1 p.!Jl mi~d~ -flult.ehm~_. m'ic:!' 2 o_Cblud . 3. ma~ .l~i~io'r":lli. .f!peti de. --. 1..n~..U} de II'li<ll('gil1e!.gin.t"ell.p~.. lUtI'l5teR. '!!iii! c:~teazl 1.e'2~Ei'.e la :]a.ste ma.2 'QchlUFl de lan:t: 1 pieioI~ :mle m_p...hi. ~a la ~1.]a!Ill~.olihl dltJi 'lMW! de haztl.R:. (l.oare-a . p utmi float"l!l! ~ I oclrl de lant ': 2 pic~oru\ie maJl~i se oehlul llIh'mi!iOOI' S~ r.: s.. pinr11l1j!ul rnH.011 doU~a.1 . muUe (:u101'!l (v. B. ~ul :~ de Imar- 1 .M. i W1Uud d. pell:trt1 comp]et~a mm:1.·_ iant Se: 'poate lucra. mar.te Ipicior~.Il de b<aizil~. " de] .mile in ocltl.e sal'~ "p~~ 2.lin 'ochlul lIrmt\mr: 3.Jl p~clol!'U~mare.ull (l ido- satlf:.. miC' .. dintrl.!!.: u:ttna.~ .(!bi din lMi. ~ D ]lic. peste 1 ochi din ~an\ul de iI~: lpicloruil! ink se cro~etead .ce're.~:i!ll_"r.mplcior~. age ~ite din mijloC"ul ·ct:okrr4. piciar-iUi!j@c 10«:'0- * ducmd .k:h)I'U'l'. :p:kilOf11.l are-in m piciofU!jlUi mic \lIl'IDitor.phis -. ri. 3 cchiu'd d.ic in Ill!!'m.1<'1 rm~ul l) Be.si!!: ct'O!jietead . :1 plcl~ mr~c illn. B.ttl ell 1 p. m)Jc' in bi'~idade 5 .1 :p:idoru!ji ml.oir1lll!. precedent" ~ind~Fltl. oem de1an~ :. * * est« ~ 'CU.~flI ]an·1W1· de mat-g~fie ~~ eu 1 D~hl. :multiplu de 16.e looi.cu L: ~ioruli mic Inpid.letat dtn.~ mare de m Be repe. S~ ero~ete-aJ~ un l. .e.. S'~ pr:ste I r~i mare . din :rmdu1 i p:recede:n t seC1'O~ef.ocmll]. mle In.~hlU:r.~b1.UD.:.edent: ~ se C1Io~e'teiUii2piciorlJ~e 'lLl'iiarrI sub oc. n ('V.it lpiClor~ mie . lall\. se save peSte 3 .:t'l :rn 'bdda 1 .~ de 1mt dinnI1ldl. sl d~ ~recedent ..ri de: ~.rlndul eu II ochi de _laut. mare ~o plicio~ mie coo!.PlClIoiU!. ~i se -~rmina rindul c:u 1 pickl'I'U~.gln.l'upate 51:! la Ia 'lfl se te:Fml1'la rindul en 1 pJ.e' 81 tindulu1 pncede'Dt. (cu). l).tiol'1WlI:l mi.pe$te IP1C1Ol'1'1~ ~iD..c: . ]a:ot.mue au cite 2 ochhni de laml~. :4 (culllareQ A) :~.ito·rj1 (lcbi de' lal1t.eni: SI~ gru_peamde ~ orl _Ciite .ocl11urlde tant" :2.c i 2 . la.~ : . 1 Ci~blde lan1 :r. *.cioil"Ul\iei marl se gl'llpeui de 4 ori leUe.~eta ~n bli'idj.? lan~.i mh::_: sub 0 chi U].2' oc:hiul'i de l.: 2 pl:.peste 2 p~ckirll~e m.u d~'mW'gi~~.! sare pest_e . cllublu in ~aT.ride loot din 'r1nd'Ul ptecedenf:.Q.~.ul 00.[ s~ te_r..l'U~.i!. de la Iii iji s~termin~ rindul en 41·ochiuri ~:hl!' la"i1:~pentl:'u. 3 'C(\ll:~uri l~~ de !. i1 die de Se lIJ:m:litorul pkioJI'U~.esb~'I piicialru~rule.. bl"ida de 2 oclliuri .c. 'buclE'!. _ R.ll'-t!o multlp]u a. de $a bride: u.oru. se sara pes.!:l..l~ mie '[n p.C ..eu cite ..- ' .e: urmiit« Se I\e. 1 p:iClOl'U!.l:.2 . B.ii. 1 pkio1 riII.. ochi din lantul de barzi 5 cchiu:d de l{l!n.~tQr.nnitol[' Se 're:peb1 d. IrtIl. de baz~.n:~ ~:ilplcl. 1 pi": ciOl"Wl' .gine.urmiwi':. .u1 p:icii.j()nIl.di. * uluipI'emilllnt. 1.atgine. sa. rule dhI. B-..!Die.u-e pes:le 2 piciotu1ie ma.hi:w de ** * *. pen.cr~@m. p':i:'eceile:n:t R. de g a~iud de )ant ~ 1 .Al:: 1 'ochw d.' I: och'i . 2:: 51! cm!iet'eaz~ . '. se sa·' ee'le.e'm.Picl.te 1. eW!I:>lIllie miel in 2' pic:lorll~e mar'i dln dndul pecedel:\lt: i acbi. I. in:klar. 2pidotu.iOliulful *.niWli:l fntoiiucel'e.oruJij.lO.ld 1). hl pi.euIoo:re1l! C). ] oelli de. 3 odltud de la. 2 pICl{!.de' ~$ pesile' 1 p1cior-Q<'ji mii.oo!lre.oclrl. plciorOl mice in.idoFIl~1l1m:k): uii'1l1atoI". ' ii)l' le_ce:I:fUt. Se sare peste.ocbi.orUijie marl. urmiillcrr'. intli.ltwde marglil1e * (v.. -tn O().cl.e lruIt. * de llm~: *.de . ~'ic1o~ .2' '~uride Jant .in o.<cro1:_lIDflu1 tn_l. tll do.c in pid01"lJ~ul we de mar.eaM.((m. 1 piclooo!j :mie t 1 piciorufl' dc ]01.l'Dlat<Q~e'.iemar'i din rin:d:ul p:rnced. de laut . peste 2.tJ. .se sare peste :1 * *. 1 .elulm.lCea. . bdd. _..ru§ nIle _~n :P. 2 o.a.n u_rmitoana.! de 3 ocltlu.~a1'e.tie lant lllrmil. de lan\.(prl:[[I. e. C!QEPi?w. -:2' pi-.

1 PlcjQJ,'U1ji mar~'e tn ,pi'r;liof,U,li[ mic!· de m:'arr~ g~n~ al ttll:d!ub:.!i ,PI'0ceiden.1t:. R, .3 (,cuEo!lli'!il~. B) 'i 3 oeblm-l de !ant;· 2 pici,oru~e, maIi sub' ochiw de kiJl,,; 1, pmtOl'U~' mie in br'1da, de 3· oclIiuti dip rkldtll p'rec'e~ dent; ,S pliciortl~!l milL'jj 'in brida urmiitoa~ S-e repetA dE! Ie. Ia ili se tremkli!. rl.nclul cu. 3 picio'r'u!l~ mad ~n].wrl!tul de margrneii 4 O(l.h'iurl de' Ian] pentrtI iritoaroere. Do 4 ~ 1 picto:rlll,i m.ar'it bl. al doilea pido:ru§ mare d~q firid,ul pMc~ent:: ], lor::bi' ]Mlt~: Ipicio,i'tl!, !!nare In picio11l~ul u:rmator ;,_ 1 ochl de]anl ;, 1 picloru::i' role In u!!'ml!:tm;u~,. p1cior~ mie i 1. oe.h.i iiI!! Ian l;, in lI.Il'miMoarrele 5 picjoru~e :m~ri 51'! c:ro~e'leai' ,oUe 1 pi~ior~mar-e desp<k1iirt eu cne 1 oelli de lam .(5 picioFufI'e 'n1La:ri ~j 4

la

:ii

* !~l

till!

t<erm:luli rinc!Iul

'ell 1 q_chl··cie

lan'

. mie ln lan\ul de margh'l.e
pen tru hr:l.toa:L'CCl'e.

~i 4. ,ecltiud de l~t

**

*

Se re:pe:L&:r~ll~turlle 2-19"

"*.

ae

*

ciortl~, roar.f.e: 5 echlurr de lanl: se sa/[Ie p~~te' lpicioru~ mar,e ~ 1 pidoru,. mi:o in' urmat(l(t"Ul piciO'.rul; matle Sa repeta de Ia ]a =ii,i .SIi!~ -termini' ell ~:m::hh.n;i de lant. IpicioI'u!l'

daru~ :rnare; 1 :p.~do:r'u~ m~c ifi mmitlorul

dul preceden:t,;' :$ 5, ochl.url de tant; ae !iifWli!: :p~t.e Ipicio:ru!j mare lpiicio!m~ mfa ,i 1 'pij•

Qcbil.rri die lallt) Be repel:.":l, de 1<1 1<1 ~:i se tenni.n~ dnd'lll ~u3 'piiciol"Ui!l: maric.m 'IIlltimele 3 p~do:r.u!f!~ d.esp'a:l:~i~te:[n we ele C1:1l cit~ ~, CI~hi de la.nt. B. [5 (,euloailca A)I: 5 ochlu:ri de lant;· Ipi~ e:io:,uii ,m&e ~.n '<I], d.o-ilea pic.ic:I'U!ji m<n'~ dh') rtn-

*.

*'

*

Se cm~~teaz~ un lanl, (rInd) de baUI .J.i!jl!!I!, .multlplu. de 7ochimt'l ele lant, phI~ 5 oehlu ri de 1ant pen tru c-omple1.'a:r>eOll modslulu).. . R. 1 .(CU1t1'311ll<l A): 1 pic:ioruii maa:e ';[n. al clne-Uea: oci':Iiidin laniUI (rIl'Idu]) de baza; sal':€! pes:te' .2 ochiuri ~iin oehiul 1I11'mli.tor 51! ,{ilruplllSz6 '1 :pic.ior!J~e mad: ~ :sare pes.:te Z oehiud dliuJ.a.n~111 de baza ~ cite :1 pilcigru!l m~a;l~in uonAtoal'ele 2: ochiurl ,Ser.epe<tA de 1....:;:la: i:i se tel.;.mioil rlndul eli '~~te 1 pi.. c:iorll:§'m:are' '[~ 'll1,timI!1:1e .2 ocl'ld1JI.'~ a~el.an.~,uIu! de baza, H. 2 '(~J.i)iI:reil B): 3 oc.hiurI: de lafi~ : 1 pldom\i :m~f,e hl al doU.ea, pidol'uij Ilill.FE! dilli r,illd.w p'Iec~delllt. se salle' peste· 3: plciotU'i1!;

,se lucrea'zii (,v. p1an~a 1).

in

dl.Jll ~ !'l8U

mal mulLe

ICU

lad

oi ntr-tI(n

*~

*

*.

pi-

*.

*

*-

i1'Ddulp['\ec.e~;ent.:; *'5 Q,ebi~[], ~h~,]an,\ ~ se .s-are ~te 1, pl(1oru~m,are;: Jl pic.iol'U'i'vmic 1npicio-ruiiJ:lJm.R]'e urm!ltm:; 5 QclUurl d~ 1.ant: -lie S;~11l I?'es~e 1 pi,¢lorru,intare , lpidorn§ 'Milc ~~ 1 p~lOl'Ul\lmilfie;, $i.e' CTo!i~~eazA 1 piciorWjim:ic j'l) Plci~f~!il,d lJlail'~ ul:'lllAwr iSe repeta d,e. ]:a I~ ii se le:nn~:o;i1 l'ind.t,Ll •. C'Ll 1 P]c:iOll'lJ~

mk;, ~n hrida ~e 5 ,o-chi'Ui.:i ~ lent ce urmea'Za 51!! c:roijiet,ea:ui. d ] picloru~ mic*,. Se' l:t!peta, de ],a, 19. se termini dndul cu 1 pidol'u!i m~c'tll ]an~l d'li! :m.a'r~ine. R. 7' (e,ul(lla.ren B), = 2, O.cbh.lrl de' ian~;, 4 p1cioru~e ma:fi hl b:r1da de 3 ochiutl i'!l~ ]an.~ dh) :r]ndul p1'et:Ecle-n t: 1 picio'I'I.1Jji mlc in. bdda urmlUoare j 5picioru¥! ma1't tnuH'lila t(l~fe-a brldll Be r~p'Ui de Ia la i!lIi s>!! t~rmi.u& .r.indul eu m picio:rliJlf m.arr.t;l lIn ]?~,c.im-u:~cil :mit:: de MargiJ:u;!'~;i 3, oChlud de: Ian 1 pen t1'U In't:oareere. :8.. 8: 1 piciolI'l\Il,m,al'E! in picioTU!iYl de mM"i~Jne ,011rlndub.ti pr~erl!ent:, 1 ooh], de lan\; ] pid.orul} mie in pr1mul plclo~lI.~: mic: 1 odh[ de [alIi ;:5 piciot'u{j.~ maf~ desplfl~i~~ eu 1 ochll de Iarn:t '~n lu;mi:toarele: ~ pid.o~ l'uljie'mari din dndul precedent r(c'He 1 p~ciprn, in i1ecsire p~ciaru!;i . Ill. ci.te 1 oeld de l~nJ intr~ eleo). 5e :r,epet:il!. e la d ~a se ter,minl rlniju] ~ ei~ 1 ,p,idor:'IJJ!jl mare :in ultbne]e _ P'~clOfU!ie mati; desp~r.1ite 'cu cite ~ 'ochi, d'e lafll i:nlR ele. :R.. 9 "cQlo~l'eil, A),:, 1 CI'CW de Jant : 1 picioI'I;!~, mtc in p~ctoF.u!j.ul mate de margine cUn lal1~;, se sare peste 1 p.idol'Ufi

1'lliU'!! in lan~ul de m:arg.ine !it 1 'ocbli.de lant p,l!nt~u :inoo'al'eel"e. G.. 16:: 1 pido.fUii mle tn pliJc;iol"u~:ul ate de Olm,'gine i, m :3 :oc~urI d~

*

'* * ,it

,'Ill 1i,n~m"ltO'r. la, mijloc:ulgrUlipru.w. se cJ."Olfe~ te'a.?ii '1 pic.101'u~,e mari ~ se saTeI:leste u:rm~-' toarele :3 pk:io:l'u!;e! mad ale a.cell.1lalj'i gru:p;2plcl.olru~e m:al'l :~rnu,rm.il.toar.ele 2 pliCk,rUljie ,matI S~ ~repeta de Ia la Sfil' telrmma 'rlndul C11 1 pid.o:rll~ man in. ultlmul pi.c!iOTU!I: mare 1I1lrindul,m p.r~ede:nt ~\i eli ~ pi.cio:r~!il mare in Iantul d!!ffi ma,l'gine. Se repe:1;li mereu rindu] 2 schimb'ir!'lu-:se Cl,IilClarl,'e--a la :fle~arllE'~hld.

marl din

gropul de 'I

*

pl:cl.Ol'U~e !it In piclOlru-

*

*

*" ,~

*.

*

NJodeluJ 150
(v. plan,;B 1).

**

Se~tuCl'eazJ1l, (:1J trei sau

],~101.~ mults

'Cijl0cl

*

* *~

ochi pinj. ],a tel~min,al'ea.rIJ1Lduhjj se Cl:o!jrele:a:>A ,cae .n picioru, rr.UI:rQ; 1. oeM de lant peJ;l,trlJ inloarcere. &. 2: Be' r,oieteaztt erte 1 - pjd~ :l'lJ~. :rrdc[n fiecaie pidol"U:r m.arll!' din tindu'l
I

3 ochiud de larn~ pentru completat'ea modelului. :r{., I '(cut®!o:l'ea Alii lpiaiol'u1j m.U·e; ~:El.al cinci!ea ochi d].Il liln~ul de' baz-li.; fit fi.ecare

. Se C1'O!ieteazA '1.1:11 bmt (rind) de bad lei~r, . d~rntr'-ul'l .W!Ult:]p]ll d.£1"~ Ocill,l.n:i dli!' :l.1I1~j plus

precede:n t.

**

*.

3: oc:ruuri de lant : 1 p~~ In al d.oilea pimQ~u!i mic din dlldol precedent: se cNl'iieteazli 1 pki~ marei!ltroducl:n.,el cl:o,t;ta pe $uh ,piciOl:U!f1li1 ma~e dlll rUldu1 1" pe fa,a. l.ucru.brl.. de ~ cl.rl2'apta [a s_tinga, Iii lIlliJ in::Ugind, (:l'o~et,a, 'in p~c1m'il': 3 p'ldoru§e ma:r] j:n titfuJitoalrele 3 pi.cio:rqfe mlcl. (~]'te I ,h.. f}eqare) Be. r-ep~l~ de :la :iF ]8: .'lie' term:inii r'illd.Ul eM .ofe 1 pid,cl'l'u!i mate in ultim,e]e 2 pkllol'U~e' mid ,aTt l·il1dului. prcc:ea,en.t !J1 en 1 ,ocl.1i d;e bnt pe'llft, 3 (cliilhlal'e~D,) ~
I"ir:lOOE!

c'ipl"u~

*

* ,i

*-

IljD~I!I' mtc

i:o ·f)ecal'e: Plc~oru~nlIar:e dlLl!l w:i!ce~ent. . ',...

IrLi ~nttl~~erre, ~.-:I::

Se: ,~[;o.~~'~~a;zt cit~ 1 - pi(iln.

D. !ii 1[!1l.I!oo:rea (;): :3: och:(un de l<ln~; m.:tte lID J?~clO:t'Ill!i . mru:-~. tn p'r'.ime'ie 13p:iclnru~e

'._

rm,-

*

~~r.
)1115

l;a !i1 ;5;e'lennl:nli:_:d:ru:lu] cu 1. oclli. de lan~ pen:lm[l1t?atcef13; 11:. 6 •. ~e m~!J<li'ete,a:2:~" ] 'cae, l'1CiQr'l.lt~ ~lC hi fl~l:\ai'e :p.B!c~oJi!Wjim din r[n,o.l)f!
nI.1!L~ceden.t.. _ ~,~rEl:Peti 'l:lndi.'llrile 3""'""0. N'I!jim,~1'tll I(:w'cud],orr t1imine la

p:tiw. G;JIn.rind'lll [l!l'~ce~~nt,~ ~f;l Cf(l~el~a1li 1 plf~iQnll·ma"[epe, sub p~clor\l~u[m_jllre chn "jn.dul 3 fta- raJ rl'ndul 3) Se 'l"~eti de ]~r

*

*.

*

~'d~~
l

,fit

~pI,;Elcl~'re<l

c~
~. ~S~

tlee;al"i~I,\1I,

:e 3 ~'m~ : pi-

pgU'

n,~u.-

Se- lucr~f.I~
ij.

C'1,1

fir-e detrei

c:u'],od(v. plan!ia

t p;id,U'!.
~l:'U"~

loU'ut:C!ltP' r.m1l~ ~rup •
:'WtI!f4!

d'intr-ufi n;l1tdtlplu de 6 ,oohitmri de ]ant,. '_R. 1 If!nI!W03l1;~,!I ll ~ :[ pidoI"u~ mare i[l a~ A flOI.l~~,e.a .QC'hi clln. la:Il~1.11d~b;aza: _ :2 ,OCm!,il;il ~12: ]~n~: ,s!1i! sarepeste:~ oc.h'iLtri cUn lan~u] ~~~Il",r: ~n cehlul 1JF.m.::t~Ol' ss e.,o!jJel.eOltlii 1
Sill:

Se cro!j!E!wa~~uo

lan,: (l'1\n.d) de jhaxll lieJe;T' ,

mina

ph::l:®'I"'lllIij ,·marf\~. l~mil'l.~,rtndw

*. Se

C1!l ]

..

la Ill. ~·rnal'e 'tn: ocbiuli
o'e

* lao * *

'lim~u~ !lOOiUiIt

]~OIfe<l:B): 1. od}~ lao~. 1 picioltWi de : tn p~ciol'u~ul m~rE! C2 :m~]'gi.ne dln rlnpI'l1!cei]en.t: ::+: 3 ocMul".i dr~ _]pnt: in ptE mJI:I"e urm,~tOr se !cro.~~teaza t pi.Illie, 3 achiurl de ),iilXlit ~i 3 hucle gru~ 'P'aJte (1 jeleu. se introduce ,t::rO!i~ta_ll:Th p:k_iO,l'1!l~J1a'l m<l!r~' ~~Sie' seoate 100UC1:'1 la '[l::Ialt1m:e~l:mrw]~lj 1 ~U Jietle1Jl,~e int1l:'odllc~ C"['()~etOil. ,a(l~" in I~; JMlom~ ~i se !lpMtea dOlla bucla, 1 aU je;jleu., ~:e' in troi:'luce c)o!j!e'ta. :;It. SlIililOCQ<.lIte celli de .<1; 'tre1.a 'bi!lcli~ ll,l,PQi. el11 lL nou Jie~e1i."! se it 'P[~rl~oat~ biltllrite11l! ~f1li\1t~ pe ~tOrje't) ;, 1 ..

{jiLl!

5, achiuri, d'li!]an,: p:t::.ip:r;Q!,lm a,nl]'I'l ph::1ol'u~1!,ll:mk urml! tQ;f' :, 2: beh:iUl'.~. e lan:t' d S~ ~ep-eea.ae]~ la ',I se.~tmil'lrA l"tn:d1i."!l~u ~ p,iC'].o!l'U!,l1iliiIat,ein Rk~o~u!,iu~mle demoiTgin·e, in:woduQ~ricl. c['«(ifiettl! in. Qahlul ae C1J16!ll'e~ C t .» -.1 -<I, I,!!:~n l"inuu .p:re~u,l,m~ &. 6 (cu~OaTe!l! 9), ~ ,Sle- VIlI.ave-a .gr!)i ea,d n.u se .<l1~tr;am.e luicrul ero~etat hi. C1!llo1i!.re{l"A. in bnlul de ~argj:m:l: din l"indu} pl'e"c.edei:J. t s'e ~1\lJ.\ietearll! ,1 picioru~l\d~iO (,<lFe se ,h~cI'ea~~ :3 oC:hiul'i de ]ian~ :!oilS: bude grllpate-, (ca la rhidul ~" It p]Ci9:ri.l~ m.ruchI. p~doru~,ulmarre llrma:tor. .:3 o[:bi~r~, de ~ant;.~:n p:i.c~61"u!i~1 mal\~ 1I:!nnaool' sa t".l'-6!ie~ea~ 1 p:i,cloru, mk,S ecniurl de ],ant~il :;I Ibude; ] oelli oJe la:rl't, Sere.~ p~t!1 de la *bI" ~l. se :te:mdh~" rillclul eu g och:iud de hint. Jl picio:ru:!lc mie 'in pi(liorll~ul m~r~ de margi:rte~ in trod:l.1ciind cro~~U'! i!;l" in ochi.1!11 de cl!d.oarea A Hi. 7 ·"CUI!!I:<Il'ell! AJ;. 5 ('lehiur] clel:ant tl1lh'oduc'J'n.dcro~~.t<i, ~i .b:'I. (l,cl'iiul de cul,oateo\lJ. [pilclG~'1l! fn pi6iQtI]~:ul mie all:in(!lu;~u~. ,proo!2¢!~nt: ,'2 (lebi':ur~, de. ~~n~ Be repeta. de 'Ii! ]ia $ise teT1'!ljJ.ll~r.~lmj!u1. eu ] pldoFI];~ -mare in piciarf;1lJ~uil mio, de ma:u:g:ine .. R •.8 (clIlb:lllOsa 'e) ~ Be tlrage· oltilJlc'l~ .~ dupa l!'l!nPli aem.arg~ll!e din dndul p~ce~ern't ~i s~ 1Cl:'!'J.:;;d~ zi Ipid.OT:t:I!j a mie; :3 ooh:li1iri delan\~. :3: buclr: in p:~ciQm!iuJl mle de mali'!3!ine; 1 ochi d~ l<'1Jlt;. lpid.QI"u!ij mle :r.n p~dQru~uil m'!.Ti!! ll,r.ma.w17:. 30cl1hl'!:'i de~arlit j tnurmat>ol'tllpiC1.Ol'U!l' ,marrE! se ~l'\O~eteaml pjdorti,ij ml~,. ,3 !)c~i,urlde Isn] ~~3 'bude .[fUp'de. Se, D~peti de la la ijl se tennini dil.dlll. cu3 ochiuri 4.~ lim.'~j '1 piiil.oru!,; rule if! p:k:~.o~~Ii] maF~ th:

*

* ],
*

*"

",.

""

'!

]

-

'*

*'

*.

**

m~

*.

E.*"

'*

**

*.

margine, intrQd.ulc)m:Jid c~@~td;a ~~ m oehiu~ dl'!: _c,.,tllo.trea. AD.. 9' ~cu1QI'li~ea .A).: D: p~¢io:r:l]!\i ·~~l;hlPt.-

'*
-

ICj:ol'u~,ul 11'11<: mi!ltg~ne;. 5, ocihiud. de lr1n~.: de 1 Pl~ciOMJ~ mare In pjdOl\iIJJ!,\uW. .mic 'tl'fmitor dinf]!r1Idu]pt',~ced!!ifIt : ,2 oc:'hiuri d~ ~a:n~ Se repet~ de la !<.I S!e·te~:i.I~rind1i,ll1
('1.11

hQ~; :c
~®II"

ql1l

,~~ din

.i 'Pl~

ltc.iocr:u~ ro:ru~lii

~t8'

de :la

il!\':eL~ 3' :l!el?eM,
'd~b;! ~

'lip

:lid ale"
~~pelil-

dl'ldiiJih.d.~cede])!t. . . .3 ~~l!Iloliirrl!!:El! Seai]une~~ m [lClj;t t:npl~ A):: , 'm;~c de m~l'gi:ni~; 5 ocfbiuI'i de la:n,t j. $.'e' (]]'~~(ltea:za '[p.i.ciort:l~ ma~]n .iflI] dO!!~e!l ptG'iol,"ul;! ic' dln. r.indul p'l:{'ceden t m QGMuri d~ 1an~, 1 pi ~ mare ~m, pk~orY.~'u.l r.tlifl !'1~~.litrrt iSle r~. ~e ]01. *]01 '~i se t~:r:.. l1rI~~. Iin~l1Jl 'cU 1 p:iciorn~ mare in pidorij !}u1 cnn:,,~ d,e ma:rgin~. R" 4j(c,tjd~ate.a C)! 1 or:ld. de 1i!II'lt ;. 1 pi,din .. , mic :[n pic']ol''Itl$ul.m~~<e de.oargim!al 'I'i'U'Irece~lr~nt; *30ehimi d.e lan\~; in pictonl:~l]llii'l~l;rI! .u:r.m:lU!lr'~e ccl'Osebea:l1i :r. pic,i.{I!I'U~, rni~, :3 DeMur] de lant !i~:I bucle gru pal~ (ca. ]Q MJildul Z) ~ 1 olihi Im~t ~ U p:id(l]:u~ m ic. ~n. ,pi(;:io'l:u~l.1]_OHlrtl urlr(a~.ol' S:e ~'peta de llll !jl se~E'l'mi~ l"Indul C1l1 1 plC',i!Oru~, m ie>m "[OIitiJ tlJl:i de margine. R. 5: I(crnlo"!rea A): [ picl()i[u~IJ'Ikl 1ft piero1iiUi~lul mit:: ~e margine ~] rtndul\Li,' pl'~ecl~nt :

·lp:i:.ciol['u~ mktn

*.

i!OrU!jimie 'fu':! pici,DrtI;&ul mare~§,~peta die ]01 1011 ~i s~tlllftn~:r:!ii
~<lil:il

**
~l

1

pi.eiorl.1~ma'l"e

* *' ~~.
tn

*.

pldQJ:ItJJ~I..nJ

trllC de

mar-

gin~,

d~ margira~ aJ

SL:!'

t~pet~ :~Jl'Idjllu:]],e :2~9',

.*2'

*.

*'

cu]o:rl :(v, 'p1l1l1liia. I). dUnh'lo,un mu1tlp']u

Se lll1cr--ealxa

CiU UI'(l

in, d,Q'1IiIli,Saill m:ai rutiHe
d~

rS~ ,'cro~e~~aza un de

2 oct!]uti ¢I'e lant lllJlllli • R. 1 ~mdolli~£:<1 .A.)~·1 'picl.om:v mle in iil!~. cl(li1~~ Qohi. dio la.n~l (~ind'u~) d~ 'ba:z!l,; ,rtch,iul'l d:e Jflnt. se "s~~ pe~te 2 ocn11,ll,r] d~n

1J' ocMurl die la;n~. plus pe!'1:Wll oomp"letatr.eiOl. m,qaJl~

l<!:~t (rind)

oo;z.l ]~jet,

*_:2

ia:fI'~1!ll dill! ba?li • lplcij,o'nli!/m.lcln

*~:'I" *

a~

*.

~w S~ ~p'et~ de lai l~ iiisetem:'!in~ 1'1",,:'Iu1 ciI. [ p,Jcioru~;roic 'irll ocbiu1 de m<lr~].ne. B. 2 l(cllli~O!lilr!ii'1l! H,): ::I QChiud de lan~; .:1:.pic~o~,e!mad tn. Irr.kJa de 2 ot:h~ud de' lant dhi TiI"Uitu_] pl"oIi:Qedellt Siei~pLfta tie 'le.. la ~f sllltemilni rrn:dul en 1 p~ctOfu~mamril' 1:0 pi,aiO'"rll~1[I1 mie .di;ema'1",gine.

*.

*

*"

o~1']J~1lII]lIlrml-

*

*'

*

101

---------

---

-

-- ---

--

-

-

rtnd1.tl :pree,_ede:nt;
rll§ rrpc in
peste ,4 ,p:' .
.s;

R. :11 '(~Qlirea A) 'i 1 oelli de' ~a'U)ti 1 pidor~~ mle' ill pic~orufU1,mat"e de m.argine dill
m~d;
.

*

'Dliq
~BI,

2 ochiuri de]ant;; se-safe
se'm'iOi.!ilte~.

Fapicio~ului mie din~uJ ll) ail I'~ :pe~ d,e 1a tal se tenni-a:a dndul eu 1 pidol"U~,m.k: :Inpid,of1J§U1.de .ntargineiilU Ilj;n~ duJ1lrl, precooef.lJt. Se .r,epl!!'tll. rfndu.rilli! ,21,lS,. Se po art!! ~!iet~ co a:~4 Elulori,' <lstf:el; nnd'nrll'E! f<ira SO"~ 'm cUe '0 ,cl.Ilom-e flecarre {cu:tmi .m<l~ tnChiSe:)!At, :rind wile c,u 50', in aceea,l euloare (maid~s<:hislf).,

* *,i

lih~'r di.lJ.:ke,. 2 P.Ilpe I(d~,u~

*.,

1 piclo ..,

J11:p~ciOt"il~,1illll11c ll~.m.at,Gt S'I![~p.~m, d~ ta, se _'llerminl!i, rifidll:l eu lpic]orlli m;l.c' ~ttpici.orn_~ul m.i~ de margine, Se l!:~pettar'indUlr'Ue ,2---5. Sepoaw, Cl"C\)~eta eu mal muHO! cu1ori. 0 v'M'1mlt4 - de c:ombinaFlEl a C1!lIlorilor J!Oatte.n ~ 1'1ndudle 2 ,!f'i 3 eu 0 euloaee, rmdurlle 4 'il S en '0 aJ:,t~, ouloaTi!!!~aifai milii de"parte. .

* * '!li

*.

Modelul 154
Se 11l1crn'adi in dO'Ili!i crn:.a~~(v. pl~2). Se ,oro~etei!lza, n la.nt (il"md' de haa! lejef, u ,d:in'k'-un multiplu de '9' 'Dchiuri de lant, plU!i 3 ,o-ahiUl'~ d'e lant pen:tm c,Om:pletarea mod~ lului .. B. I. (m!a'area, AJ'; 1 piciorU§mare' in 811 3 (lchiud de loot '~5'~ s are :paste :3: ochhld i, '~it~ .~..pi~!Oi1J~ mic .in. ur11'!JltntlFcle 2 ~c~u:r:~;, 3 Od1llLUrl de tant; se satre peste' "3 eehfuel dlR lantul de ba:-~§.;.,Sa cnJ!iet-ead 3, pici,orn,e' :In,ari in od:dul utroil.ttl.r Be liepe~ de la 18. eehtul dem8'l!'glne.
,dOFU!i

Se :Lucte~_zacupa,tn.:! sau mal mulie ,oulad !(v. plan~a ,2:). In. 'CUm,QlIll'ea se tr0lieteazii, un _l1rIl~ (rto.d) A deh:aza leje.r, dintr-un mUl'tiplu. de 12: ocltiuri de lao¥. ;plu.lli2 ,oo.ni:ud de lat'l\ pe.n:tru ClQmple-B. 1 I(cuioale:a; 11): 1 piciOl'u~lmlc in al ,doilee Qclti. din Wl:'~ de' but $Ie sa!fe peste 5 ocbiurl, din, larntulll de bOlzi.·!iii in ocMm 'unnllltor" !!i!~ cro,ete~ 9 pidoFUijiE!! d!!llble: se "~Me ;pes,te 5 oclliIUl'i ~1 :bl ,ocbiul urmit.o:r se 'faCe lpi,cio:ru~ mio Se reprt! d l.a la. ;~i ~etet.minii1 ~~ndul ea lI. pbJio:ru~mie 'in ochhd
1

patrule,!l. '04m dill lantul (rinduJ), de bad:;

*

ta.m,amodclulu1.

*

~~. Se'

ter.minii.·' rindUl. 01.:1: 2 -plfcitJrlUllj!emad

*.

* *'
in

.

*.

**

,de'.m_gine. R" .2 ~~ldolJlir,c\1it): 5 o'cll'iur'i de tant,: 1 . plcl!ofUi'il dublu bi" pi'cior.u~Wl mte de mal'S'ini1! i ,1,1 ocbiu.1"i de la.n,; se sa-r€! peste 4: pic.illru:~ in aJl c!iinc.ilea,piei:ol'Uijl du.blu {mijl.oeuJi. grupWY!l d,e 9 :piCi,orUie) ~ ,4 oohluri de ]mt\:; SI!\!! sa1~~

* din diuhle

:r'lnd.1JJlpreood,en,t

'j

1 picioli'u~ mw

1 piciorll.~' maTe se ci!'o,~teaz~p;este oe1e 2 picloil'u~efflicl din. r'ind1lJlprnceiis'Ilt in rmdul (lmtul) de bazlI, Ii], 1 pi.oio~, mare ill ut"m,a, celor :2 pj,cio!i.'u!jI!!: mid,jtQ\: :[n l;m\uil dl2bii.7J.! ,3 orlliu1'i de lant i 1 p:id.o.l':iUl, m.a:!:,1;! ~p,br1da de. :3 ochi.ur-i de tant, din nm.cl\U:1:pr,eeeth;!:f.lt; se sars peste grupul d~ 3, pi.cioru¥! marl ~.:i In· liiemtia 1 p:ido!i.'u!;i mot:re .Be [lejJ@ti de la la !ill se tennm! rindul eli.:! :3 oclliuri de' [iM'~ 1 pidoru, .1'Win 11:1brmaJ de 3 odU1Ill't de lmt (Ultima din dlldul pre!,cedent) iii CI:!. 1 pici·orlJ.t1l

:mic: 'in P~ctoruiul mare de :mM'gim:l' din r].lIJ:duJl recedent;; 1 p'ld.oNlj! mare in. bricla de' p 3,ocltiuri delant iUtmitoal'~: 3 ochluri ,clI.e lant:. se in.cf!ud!i~ 2 p~ci,ot'u:~emariastfe.I ~

B. 2: !(~u1fiQrea B) i. 1

'Oem de lliant; 1 pi~

*

4piC'lor.m;e dubl@ (fin aeela~1 ,gI'Up ~ 2 ,P.~~j£l'l~~ dub1ein p]dO\m~.ul m»c iUlEmlitoT Sa: .lrepetii de 18 ]3, ~i setef~ mini rind.u1 cu ,2, pic.iortlte duible in picloru~ ~ul mkl de m,ar:-g;i:m~ .• R. 3, ('~ltd;liI.are3i c;,; ;6 od'J.h.ld d.e lan'~ '; 4 p&~ ,c:lo,ru~eduble 'm. pI'~mu] plckJ,tll~, dublu din. dn.dUl.p~~dent;* 1 :pkio'l"U$mic mpiclo:r~ulmic de d.efmlpra g,rupulu!; 9 pidorU!jie dub~e in ptim.u~,piclo'roili· dublu din, rlnd:ul :p.l"e:'" cedjl!nt Be repeUi. de la lEI ~,is~,ili~,miilLlli -dndlUl eu 5, :p,icloti!l'~ duble In. .picio!I7U!jtdd~ 1'!la1"gine. ~_ _. .'R., 4, '(~'1iI))0I!l1'¢~. .A.),: :l. .ocll'i de: ].ant ~ 1 pwciofq~ m:ic in p1.clo!.'1l~ul, dl1Jb~u de' mati-gine din t:indul pI"E!ced~nt:; 41 oclrlurl ,de~aIll!t ~ s.e sa'f~ peste 4: .Ricio1"u~1f!d.ub1e j, in .ple~oro~u1m:k: se Croifete'az~ ! :pioClom!ie' duble; 40clllurl de

pest~ unniitoar~le

*.

* *'

br:ida

*'

ll~nl~too.l'e

de3

ochiurI de1ant

*.

sa

'CI.',o;.,

*'

*.

**

'mh: lit loo'lIul,demarg]ne. R., 3: (:euJ.N.rea A): 3, ,ocltiUri de ]m;:~,l 1 plclollU!~ matE! in piciar~u.l ,nUe de: margine' din. 'f,bid'ul precedent.;i 3 oc.hlud de lWl'~; cl:te 1 picto:rl.'l!J mlc in urm1itoarrue 2pwdQ\l't!~ .m.aFi!,lneru~li$a:te: 3 ·oCi-'l]l!1I'i lant; 3 !lld~ d!e

*

d()ru~'e .EarL',~

*

*. terT:lltin~ibww eu

rWle mad

3 ochiuri ciol'Ull.1i!'mari tn, P]tioru.~inl mie: de ma:rglh:ie. B. 4 (cldo:area .9)1; 1 odllll de' Im\;. 1 pi-

.til S\patiuJ din:tre ~t.(),are[~ Serepeta d~ la Ja

* * :!i1 de lant ~1 :2:pli2

pi-

$1!'

:lant; SIi! s~~ peste 4, picio~~

IW! ~a ::+:: la *ii], '5'e tW.rniinl au Iplc'io:MJ~, .mic tn. pilcioru~;ul d.U:blu de maJlfgl:iii...e. . 8.5 (!!uiIli<1r,ea, D)!: 1 oclli de la.nt : 1 pici(}.. rn~ m:k b':Ipiclo1"llfu] DUe de DUI..rg'1n,e: :in pdmul ]:ijcllWil!i' 'Dublu dh.!, Iiti,d,w :Ptii!c.e~~li"Ji.t se e~e,t~am 9 ,pi.cioN,e duNe i !I.- p~doru~

p~clornli!1'! ,~ se' c1"Oliie~eazi 1 pkio~ mi~ bl urmatotul :plclotu~ dnblu. Se f'i'i!pHa
1:1

pl.d. de

duNe din gru,-

*'

*

ciom~ :mic ill p:i.ci.oru~. mare de mrll',!im~~ din rlrulul plfeoe".tFen't; :I. ,!p~cloru." mare in brim ,de 3 oclUu:d de]ant din,lr-m.atiil :2 ; a:. ochlu.rl de ~anJ; !lie' lficruci~e.""z~ !: pici'o~e ,maid" astfeI. ,; 1 .picio:ru~ mare peste Oi!le 2 picl.oru,e mi,d din tfud:u13ht bridlii! dlitlJfjndw 2: ~;i1 piclo' ~ :mare II:!. ur:ma ~~O'l' '2 pidofUlje!' mia dln :rindul pr-ecedent (dndul 3) 10 bdda din n:n:dul :2; ,3 ochiuri de lalli': Iplclo:ru~ mare til atle~{lJ$i brld~ din rm.dul.2: j :se sa.re 'peote gr,lL'" pUl de' apido:ru~e marl j, 1 picloru, mare f~

*

1'02'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->