P. 1
Mittag_-_Gradjevinske_konstrukcije

Mittag_-_Gradjevinske_konstrukcije

|Views: 1,276|Likes:
Published by mivuk77

More info:

Published by: mivuk77 on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2015

pdf

text

original

Martin Mittag

r

-In
n

-IJ
Prtrucnl« za graditelja
0

18. potpuno preradeno izdanje

konstruktivnim sistemima, gradevinskim elementima i necintme gradnje
Sa nemeckim normama i tehnickim gradevinskim odredbama

IZDAVAC: GRADEVINSKA KNJIGA AD Trg Nikole Pasica 81Il 11000 BEOGRAD ZA IZDA VACA: Perica Obradovic, vd direktora Dubravka Jurela Kovacevic, odgovomi urednik Redaktor-prevodilac: prof. arh. Ranko Trbojevic Prevodioci: Verka Jovanovic arh. Jovan Jovanovic Milojka Stanisic Graficka obrada: Interklima-grafika, Stampa: Interklima-grafika, Tirai: 1000
CIP - KaTaJIOrH3a~Hja y I1y6J1HKa~HjH Haponna 6H6JlHOTeKa Cponje, Beorpan 624.011.04(035) 69(035) 721(035) MHTAr, MaPTHH Gradevinske konstrukcije: prirucnik za graditelja 0 konstruktivnim sistemima, gradevinskim elementima i nacinima gradnje : sa nemackim nonnama i tehnickim gradevinskim odredbama: 580 stranica sa 9065 crteza i 840 tabela / Martin Mittag; [redaktor-prevodilac prof. arh. Ranko Trbojevic; prevodioci Verka Jovanovic, arh. Jovan Jovanovic, Milojka Stanisic]. - 18. potpuno preradeno izd. Beograd: Gradevinska knjiga, 2003. (Vrnjacka Banja: Interklima-grafika). 586 str. : ilustr. ; 28 em NasI. izvornika: Baukonstruktionslehre Martin Mittag. - Tiraz 1 000.Bibliografija: str. 573-574. - Registar. ISBN 86-395-0376-1 a) Tpahesaucxe KOHCTpYK~Hje Ilpapynaana 6) 3rpail.e - Ilpojexrosaise - Ilpapy-raana COBISS.SR-ID 106741516 /

Vmjacka Banja Vrnjacka Banja

I. Izdanje - 14. Izdanje Edicija. K. Bertelsman, Giterslo 15. Izdanje - 17. Izdanje Instituta za gradevinsko planiranje, Detmold 18. potpuno preradeno izdanje 2000. Sva prava zadrzana © Friedr. Fiveg & Sin Izdavacko preduzece sa ogranicenim jemstvom, Braunsvajg/Vicsbaden, 2000.

vleweg

Izdavac Fivegje

preduzece strucne izdavacke grope Bertelsman Springer Autorsko delo ukljucujuci sve njegove delove je zasticeno autorskim pravorn. Svaka prodaja van strogih granica autorskog prava je nedozvoljeno i kaznjivo bez odobrenja izdavaca. Ovo narocito vazi za umnozavanje, prevode, snimanje rnikrofilrnova i rnernorisanje i obradu u elektronskim sistemima.

http://www.vieweg.de

PREDGOVOR

uz prvo

izdanje

(izvod)

Ovaj udzbenik i prirucnik ima za svrhu da graditelju pruzi pregled obimne oblasti grazevinskih konstrukcija. Ovaj pregled se ne ogranicava na nekritican skup konstrukcija koje se ne nalaze u praksi. Suprostavljanjem primera tipa POGRESNO - MOGUCE - ISPRA VNO prikazano je kako se gradi solidno i ispravno primenjuje materijal. Vanredno velika raznolikost grubih gradevinskih i zanatskoh radova prisiljava na strogu podelu knjige uz odustajanje od opsirnog teksta. Zato je vise korisceno prikazivanje crtezima i sazimanje u tabele, koje je tehnicaru razumljivo bez mnogo reci. Izbor primeraje uraden nakon opsimog uvida u novija domaca i inostrana izdanja. Opsiran popis literature se nalazi na stranama 573 do 576 ove knige. Delomje navodenje izvora vrseno i u tekstovima uz crteze .. Prilikom obrade knjige imao sam ljubaznu podrsku velikog .broja kolega, strucnog udruzenja i tinnie kod stamparsko-tehnicke obrade i korekture mi je pomogla moja supruga, Brigita Mitag. Svima njima upucujem moju najvecu zahvalnost. Martin Mittag

Predgovor uz 18. potpuno preradeno izdanje
Od izlazenja prvog izdanja je proslo blizu 50 godina. Nauka 0 gradevinskim konstrukcijama se od tada razvila u standardno delo sa ukupnim tirazom koji prelazi 200.000. primeraka i dodatnim izdanjima na vise stranih jezika. Razvoj gradevinskih konstrukcija i tehnickih gradevinskih propisa su zahtevali znatno prosirenje obima poglavlja gradevinskih konstrukcija i zastite gradevina za ca 300 stranica i prebacivanje poglavlja tehnickih uredaja u drugi tom .. Oblast gradevinskih.materijala i gradevinskih proizvoda je rasclanjena i preuzeta u aktuelni dopunski tom sa CD-ROM-om. Nauka 0 gradevinskim konstrukcijama sa standardnim detaljima kao i dopunski tom sa CDROM-om su medusobno umrezeni. Ovim prosirenjem sa ca. 6.000 opsirnih infonnacija 0 proizvodima ca. 500 finni nastala je mreza koja omogucava usku povezanost nauke i prakse. Sastav sadrzaja je usledio u saglasnosti sa troskovnim grupama prema DIN 276. Obrada 18. izdanja je uradena uz sadelovanje Instituta za dokumentaciju i infonnaciju u planiranju, tehnici i ekonomiji gradevine na Tehnickom Univerzitetu Prag, Fakultet za gradevinarstvo, sa timom autora pod vodstvom prof. Dr J. Vicanija. Standardne detalje su obradili gospoda dipl. ing. Vilhar i dipl. ing. Rihar. DIP-odeljak je obradila gospoda Helga Gerersdorfer. Svim saradnicima se duboko zahvaljujem. Lektorsku obradu i korekturu je opet preuzela moja supruga, Brigita Mitag, posebno prebacivanje na nova pravila 2000 nemackog pravopisa. Na njenom neumomom doprinosu se posebno zahvaljujem.

Marija Rajn, februar 2000.

Martin Mittag

5

Sadrzaj prema trcskovnlm grupama DIN 216
300 Gradevlna - konstrukcija zgrade
320 Fundiranja 320.01 Pregled fundiranja Raspodela prltiska u Ilu pod lemeijima Vrste lemelja Razdelnice i dilatacione spojnice Gradevinsko tlo prema DIN 1054 Vrste gradevinskog tla - opterecenla Plitka fundiranja prema DIN 1054 Duboka fundiranja prema DIN 1054 Fundiranja sipovima - uousent sipovi prema DIN 4014 laptivanja zgrada prema DIN 18195 Materijali za gradevinska zaptivanja - oblasti primene laptivanja laptivanje laplivanja laplivanje prirodnim asfaltom (asfaltmiks) protiv podzemnih i vode pod pritiskom zgrada protiv podzemne vlage prema DIN 18195, dec 4 zgrada protiv procedne vode prema DIN 18195, dec 5 ponaiianje gradevinskog tla Strana Strana Strana Strana 11 11 11 11

321.01 322.01 323.01 326.01 326.02 326.03 326.04 326.05 326.06 326.07 326.08 326.09 330

Strana 12 Strana 12 Strana 13 Strana 17 Strana 18 Strana 20 Sirana20 Strana 22 Strana22 Strana 23 Strana 25 Strana27 Strana 29 Sirana 30 Strana 31 Strana 32 Strana33

laptivanje zgrada protiv pritiska vode spolja prema DIN 18195, dec 6 Izvodenje zaptivanja proliv pritiska vode iznutra prema DIN 18195, deo 7 Gradevinska zaptivanja iznad razdelnica prema DIN 18195, dec 8 Gradevinska zaptivanja, prodiranja, zavrseci prema DIN 18195, dec 9 Gradevinska zaptivanja, zastimi slojevi i mere zastlte prema DIN 18195, dec 10 Gradevinska zaptivanja, standardni detalji

SpolJni zidoYi, ekologija 330.01 330.10 330.20 330.21 330.22 330.23 330.30 331 331.01.01 331.02.02 331.01.03 331.01.04 331.01.06 331.01.07 331.01.07 331.01.08 331.01.09 331.01.12 331.01.13 331.01.14 331,01.15 331.01.16 331.02 331.03 331.04 331.05 331.06 331.07 331.10 331.11.01 331.11.02 331.11.03 331.11.05 331.11.06 331.11.07 331.20.01 331.20.03 331.20.04 331.20.07 331.20.08 331.21 331.22 331.30 331.30.01 331.30.02 331.30.03 331.30.04 331.31.01 331.31.02 331.32 Nacini gradnje zidova prema ekolosklm aspeklima Toplotni mostovi prema DIN 4108, prilog 2 Klasifikovani zidovi prema DIN 4102, deo 4 (zaslila od pozara), od betona, zidani zidovi Klasifikovani zidovi prema DIN 4102, dec 4 (zastita od pozara), od drvenih gradevinskih delova Klasifikovani nosael i stupci prema DIN 4102 (zastlta od pozara), celicni gradevinski delovi Klasifikovani posebni gradevinski delovi (prozori, vrata) prema DIN 4102, dec 4 (zastita od pozara) lvucna izolacija prema DIN 4109, podlistak 1 Noseei spoljni zidovi lidani zidovi prema DIN 1053, stabilnost Proracun Pravila slaganja opeka, mere zasnte Ukrucenje i dufina izvijanja zidova Dimenzionisanje prema uproscenorn poslupku Prevezi za sipove posebnog oblika Slojni zidovi lidovi, precizniji postupak obracunavanja Zidovi, gradevinski delovi i konstrukcioni detalji lidovi, izvodenje Jednoslojni zid od fasadnih opeka - standardni detalji Dvoslojni zid od fasadnih opeka sa vazdusnlm slojem - slandardni detalji Konstruklivno oblikovanje dvoslojnog zida sa vazdusnirn slojem - standardni detalji Olvori prozora kod fasadnog zida od vidljive opeke - standardni detalji lid od prirodnog kamena prema DIN 1053 Meiloviti zidovi Oblaganje obradenim kamenom Kameni okviri Armirani zid prema DIN 1053, deo 3 lid od poroznog betona - standardni detalji lidovi od livenog betona prema DIN 1045 lidovi od lakog betona prema DIN 4232 Nosaci od gotovih betonskih delova Konstrukcija vezaea Krovni nosae vezae Ploee za krovne tavanice Podvlaka lavanice 19rade - stubovi Celicna Celicna Celicna Celicna Celicna gradnja, gradnja, gradnja, gradnja, gradnja, gradevinski sislemi hale zidne konstrukcije standardni detalji standardni detalji fasadnih konstrukcija za celicne zgrade Sirana42 Strana 44 Strana 50 Strana 57 Strana 65 Strana 71 Strana 72 Strana 75 Strana 75 Strana 76 Strana 77 Strana 78 Strana 80 Sirana 81 Strana 81 Strana82 Strana 83 Sirana 86 Strana 87 Sirana 88 Sirana 89 Strana 90 Strana 92 Sirana 94 Strana 96 Strana 98 Strana 100 Sirana 102 Strana 108 Strana 108 Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana 109 109 111 112 114 115 116 118 119 122 123

Ispuna celicnih nosaea zidnim ploeama od poroznog betona Celicna konstrukcija, obloga sa plocarna od poroznog betona, standardni detalji Drvene zgrade Brvnara od oblovine Brvnare od cetvrtasle gradnje Gradenje kontinualnim slubovima od rezane grade Gradenje u skeletu (bondruku) rezanom gradom Drvene zgrade, standardni delalji, spoljni zidovi Drvene zgrade, standardni detalji, krovovi Drvene zgrade, nisko energetske, standardni detalji

Sirana 124 Strana 126 Strana Strana Strana Strana Strana 129 129 130 131 132

Strana 133 Strana 134 Sirana 136

7

Sadrzaj prema troskovnlm grupama DIN 276
300 Gradevina - gradevinska konstrukcqa
332 332.01.01 332.01.02 332.01.03 332.D1.04 332.01.05 332.D1.05 332.01.06 332.01.09 332.01.11 332.01.12 332.01.16 332.02 332.03 334 334.01 334.02 334.03 334.04 334.05 334.05 334.06 334.07 334.08 334.09 335 335.01.01 335.01.03 335.02 338 338.01 338.02 338.03 338.04 338.05 339 339.01 Nenoseci spoljni zidovi Nenoseci spoljni zidovi, nacini gradnje, stafiekl zahtevi Nenoseci spoljni zidovi, toplotna zastita Nenoseci spoljni zidovi, zvutna zastita Nenoseci spoljni zidovi, osvetljenje dnevnom svenoscu Nenoseei spoljni zidovi, protivpozarna zastita Noseci sistemi od pretki Ispune za konstrukeiju od pretki Ceone veze Kotvijenje Osnovne vrste nenosecih spoljnih zidova, zidovi zavese Zastakljeni spoljni zidovi Aluminijumske Aluminijumske fasadne konstrukeije, fasadne konstrukeije, fasada od stakla nacin gradnje stupei - precage Strana 140 Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana Strana 140 141 141 143 144 144 145 148 150 151 155

Strana 156 Strana 158 Strana 163

Prozorl, spoljna vrata Prozori i zidovi od staklenih opeka, zvutna Drveni profill za prozore i prozorska Protiv-provalni zastita prema DIN 4109

Strana 164 Strana 165 Strana 169 Strana 170 Strana 176 Strana 176

vrata prema DIN 68121, dec 1

prozori prema DIN 18054 detalji

Drveni prozori, standardni

Metalni prozori prema DIN 18360 Prozori-zidovi prema DIN 18056 Aluminijumske Aluminijumske Protivpozarna Zastakljenja konstrukeije konstrukeije, za prozore i vrata, standardni provalozaprecne detalji

Strana 177 Strana 186 Strana 187 Strana 191 Strana 194 Strana 194 Strana 196 Strana 197 Strana 198

prema DIN V 18103 profila

vrata i protlvpozarnl

zidovi od aluminijumskih

prozora prema DIN 18545

Obloge spoljnih zidova Obloge spoljnih zidova prema DIN 18515, 18516 Zaptivanje spojnica spoljnih zidova prema DIN 18540 Zidne obloge od vlaknasto-eementnih Zastlta od sunea Rolo-zatvaranje, Drvene roletne Saloni Zaluzije Markize, makazaste Spoljna vrata Zatvaranja velikih prostora i rolo resafke uredaji za zastitu od sunca i zatamnjivanje prema DIN 18073 talasastih ploea

Strana 198 Strana 200 Strana201 Strana 202 Strana205 Strana206 Strana 206

340

Unutrasnji ziclovi
340.01 340.30 340.30.01 340.30.02 340.30.03 340.30.06 340.30.08 342.02 342.03 342.04 342.05 342.06 Natini gradenja zidova sa ekoloskoq gledista Strana 208 Strana210 Strana 210 Strana 211 Strana 212 Strana 215 Strana 217 Strana 226 ploca prema DIN 18183 Strana 227 Strana229 Strana 231 Strana 232 detalji Strana237 Strana243 Strana243 Strana 245 Strana 246 Strana247 Strana 248 Strana 250 Strana 251 Strana252 Strana253 Strana 254 Strana 255 Strana 256 zidove Strana 257 Strana257 Strana 260 Unutraso] zidovi, zvutna zastita prema DIN 4109 Jednoslojni zidovi kruti na savijanje Tavanice kao podeoni gradevinski delovi Uticaj bocnih gradevinskih delova Prigusenje zvuka prema DIN 4109 Prigusivanje vazdusnoq zvuka Nenosscl unutrasnii zidovi DIN 4103 od gips-kartona

Montai:ni zidovi u plotama Nenosscl unutrasn] Nenosecl unutrasnii

zidovi, standardni

detalji za drvenu gradnju u drvetu zgrade

zidovi, standardni unutrasn]

detalji za niskoenergetske

zidovi, sistemi zidova sa stubovima zidovi, pregradni zidovi, standardni

342.D7
344 344.01 344.02 344.03 344.04 344.05 344.06 344.07 344.08 344.09 344.10 344.11 344.12 345 345.01 345.02

Nenoseei unutrasnil unutrasnia vrata

Vrata i kapije, naclni izrade, velicine Unutrasnia Unutrasnia vrata od drveta prema DIN 18100 vrata od drveta, sperovana krila

Provalozapretna Drvena unutrasnia Celitni

vrata prema DIN V 18103 vrata, standardni detalji

okviri, zaptivka vrata

Okovi vrata Brave na vratima, kvaka Klizna vrata, primeri izvodenja Drvena obrtna vrata, primeri i izvodenja Klizna potpuno staklena vrata, primeri i izvodenja Celitna vrata i kapije

Obloge za unutrasnie Sistemi malterisanja Malterski zidovi

8

Sadrzaj prema troskovnhn grupama DIN 276
300 Gradevina - konstrukcija zgrade
350 Tavanice 350.01 350.20 350.21 350.22 350.23 351 351.01 351.02 351.03 351.04 351.05 351.06 352 352.01.01 352.01.02 352.01.03 352.01.04 352.01.05 352.02.01 352.02.02 353 353.01 353.02 353.03 355 355.01.01 355.01.03 355.02.01 355.02.04 355.02.05 355.02.07 355.02.08 355.03.01 355.03.02 355.03.03 355.04.01 355.04.02 355.04.03 355.05 358 358.01 358.02 360 Krovovi 360.01 360.10 360.20 360.21 361 361.01.01 361.01.02 361.01.03 361.01.04 361.01.05 361.01.07 361.02.01 361.03 361.03.02 361.03.06 361.04.01 361.04.05 361.04.08 361.05 361.06.01 361.06.04 361.06.05 361.06.07 361.07 361.08.D1 361.08.03 361.08.04
~.

Naeini izgradnje tavanica sa ekoloskoq Klasifikovane Klasifikovane Klasifikovane Klasifikovane Konstrukcije armirno-betonske armirno-betonske

gledista

Strana 263 Strana 265 Strana 274 prema prema DIN 4102 (pozama zastita) Strana 278 Strana 281 Strana 284

tavanice prema DIN 4102 (pozarna zastita) grede prema DIN 4102 (pozarna zastita) betona sa podlogama

tavanice od eelienih nosaca iii armiranog

drvene tavanice prema DIN 4102 (pozarna zastita) tavanica tavaniee, armirano-betonske tavanice, sa supljim blokovima balkonske ploce

Masivne tavaniee,betonske Masivne tavaniee, standardni Lukovi i svodovi Tavanice

Strana 284 Strana 286 Strana 293

detalji konzole tavanica, ploee podesta, ploce stepeniea,

sa eelienim nosacirna

i telima za ispunu

Strana 295 Strana 296 Strana 297 Strana 298 Strana Strana Strana Strana Strana 298 299 300 301 302

Drvene tavaniee Drvene tavaniee za punu toplotnu zastltu Podloge, namazi Podloga poda, kosuliica Namazi preko razdeonog sloja Visokonapregnuti namazi prema DIN 18560 Izrada poda Knauf - teeni namazi Standardni detalji podne podloge Parket, poplocavanie Drvena kaldrma Lake plafonske Vesalice Tavaniee sa malterom Standardni Stepeniee, preko rabie mreze pod loge obloge drvetom, rendisane daske

Strana 304 Strana 305 Strana 306 Strana 306 Strana 307 Strana 308 Strana 310 Strana 310 Strana 312 Strana Strana Strana Strana Strana kamena iii betona 313 316 317 319 320

detalji, tavanlcne podesti

Vrste stepenista, mere stepenista Rektifikacija stepena Masivne stepenice, unutrasnje stepeniee, spoljne stepeniee Stepenice od gotovih armirano-betonskih del ova Masivne stepeniee, primeri izvodenia Oblici stepenica, profili stepenica, obloge stepena Standardni detalji, stepenisni podesti Stepenice od eelienih nosaca sa stepenima od obradenop Geliene stepenice . Spiralne eeliene stepenice, primeri i izvodenja Drvene stepenice, nacin graaenja Spiralne drvene stepenice, primeri i izvodenja Drvene stepenice, obrazine, rukohvati Ograde stepenica, Balkoni, terase Terase i balkoni, konstrukciona Standardni detalji, balkonski uputstva rukohvati

Strana 321 Strana 322 Strana 323 Strana 324 Strana 325 Strana 326 Strana 328 Strana 329 Strana 329 Strana 330

prikljueak

Nacin gradnje krovova sa ekoloskoq

gledista

Strana 334 Strana 337 Strana 339 Strana 341 Strana 343 Strana Strana Strana Strana Strana Strana 343 344 345 346 347 349 (pozarna zastita)

Slojevi toplotne izolacije za rayne krovove Klasifikovani drveni krovovi prema 01N 4102 (pozarna zastita)

Prodori kroz krovove prema DIN V 18234-3 Krovne konstrukcije

Klasicnl sistemi kosih krovova Konstrukcioni principi odqovaralucih tesarskih konstrukcija Krovovi, spreg protiv vetra Krovovi sa rogovima, krovovi sa rozniacama, primeri Krov sa roznjacarna, cetvorovodnt krov, mansardni krov Kucni krovovi od drveta, graaevinski provereno lzvodenie Drveni krovovi za potpunu toplotnu zasntu Sistemi krovnih vezaea, konstrukcioni Linijski sistemi graaenja Sistemi oslonaea Savremene krovne konstrukcije od drveta, puni vezael, resetkaste Drveni resetkasti vszaci, standardni detalji Siobodno noseci krovni vezaci, primeri Punozidni Gelieni Gelieni Gelieni Celieni resetkasti sistemi, cvorne taeke konstrukcije, okvirni vezael principi

Strana 353 Strana 355 Strana 356 Strana 360 Strana 361 Strana 365 Strana 368 Strana 370 Strana Strana Strana Strana 381 384 385 387

krovni vezaci krovovi, standardni detalji vezaci, pregled sistema i primeri eelienih sed krovova vezaci primeri za ramovske i lucne vezace vezaci, cvorista

Gelieni resetkasti

Strana 388 Strana 390 Strana 392 Strana 393 Strana 396

Betonski krovni vezacl Armirano-betonske hale, osnovni oblici, standardne hale Tipske hale od armirano-betonskih prefabrikovanih delova KrovovT od okvirnih vezaca

361.09

9

Sadrzaj prerna troskovnlrn grl.lpama DIN 276
300 Gradevina - gradevinska konstrukclja
361.10 361.11.01 361.11.02 361.11.04 361.11.05 361.11.07 361.11.08 361.12.01 361.12.02 361.13 361.14.01 361.14.02 361.14.06 361.14.07 361.15 36116.01 361.16.03 361.17 361.18.01 361.18.02 361.18.03 362 362.01 363 363.01 363.02 363.03 363.04 363.04.14 363.04.16 363.05 363.06 363.07 363.08 363.09 363.10 363.11 361.12.01 363.12.03 368 368.Q1 368.02 380 Dimnjaci, 381 381.01.01 381.01.06 381.02 382 382.01.01 382.02.01 Sistern lucnih krovova Sistemi stapnih konstrukclla Oblici ravnih resetki nosaca Strukturisani svodovi Strukturisane kupole Geometrijski oblici pritisnutih Prostorne resetke Strana 398 Strana Strana Strana Strana Strana Strana 402 403 405 406 408 409

lukova i kupola

Stapovi, cvorista, lezista strukturisanih konstrukcija Stapovi i prikljucci za drvene konstrukcije Kablovske konstrukcije i obesene krovne konstrukcije

Strana 410 Strana 411 Strana 414 Strana Strana Strana Strana 417 418 422 423

Povrsinske nosece konstrukcije Ljuske Nabrane konstrukeije Kupole Membranske nosece konstrukcije

Strana 425 Strana 428 Strana 430 Strana 435 Strana 439 Strana 440 Strana 441 Strana 443

Zategnute konstrukeije bez prednaprezanja Prednapregnute konstrukcije opterecene na zatezanje Kotvljenje zatezanja u gradevinskom tlu

Masivne podkrovne tavanice prema DIN 18530 Odvodenje padavina sa ravnih krovova Dilatacione razdelnice u masivnim krovovima Krovni otvori Ugradnja kupola-svetlarnika, standardni detalji

Strana 443 Strana 448

Krovni pokrivaci Pokrivanje krovova strukturisanih sistema

Strana 448 Strana 449 Strana 457 Strana 467 Strana 480 Strana 482 Strana 483 Strana 486 Strana 488 Strana 493 Strana 496 talasaste ploce Strana 499 Strana 500 Strana 502 Strana 504 Strana 507

Krovni pokrlvaci za rayne krovove, krovne izolacije prema DIN 18531 Standardni detalji krovnih pokrivaea za ravne krovove

Pokrivanje erepom, betonski erep Krovne badze Krovni prozori u krovnom pokrivacu Pokrivanje Pokrivanje Pokrivanje Pokrivanje Pokrivanje Pokrivanje Ppokrivanje

od crepa

skriljcorn (prirodni skrillac) vlaknasto-cementnim sa vlaknasto-eementnim metalom drvenom sind rom bitumenskom sindrorn, bitumenske krovnim plocarna talasastim plocarna

slamom i trskom

Ozelenjavanje krovova Standardni detalji uz ozelenjavanje Odvodnjavaje krova kisne cevi detalji Krovni oluei i odvodne Odvodnjavanje sahtovl, kana Ii

Strana 507 Strana 510

krova, standardni

Kucni dimnjaci Zahtevi koji se postavljaju pred kucne dimnjake Pravila za prevez dimjnaka Glava dimnjaka, Ventilacioni standardni detalji prema DIN 18150, dec 1 Strana 512 Strana 517 Strana 518

sahtovi i kanali Strana 519 Strana 520

Sabirna okna i kanali, zvucna zastita prema DIN 4109, prilozenl list Okna za provetravanje odqovarajuce DIN 18017, dec 1

Prilog A 001 A 002 A 003 A 004 A 005 Podaci

Zastita

gradevina, zastita od vlage od pozara od buke svetlost, spisak

gradevinska

fizika

Strana 521 Strana 523 Strana 558 Strana 561 Strana 563

Toplotna Zalltita Zastita Zalltita Dnevna
0

osuneanost literature

Strana 571 Strana 573 Strana 576

lzvorlma,

NormallYni Popis firm! Registar

list - normi standardnih detalja

Strana 577 Strana 579

pojmoya

10

Fundiranja
Pregled
Fundiranja,opllte: Zdravica, koja se pri 1.5 do 3 kg/em' Raspoclela opterecenja ne sleze za vise od 3-4 mm, ozpriliska u tlu ispod lemelja (prema liter. 64)

320.01.01

nacava se kao srednje do dobro gra<1evinsko zernljiste. Pritisak na gradevinsko tlo S9 pri sve veco] dubini rasporeduje

na vece povrsine --+

1 do 3. Uticaj susednih temelja mote u dubljrn slojevima da se prekolopi (zakosenie opterecene povrsinel) Kod stambenih zgrada s 2 puna sprata kod srednjeg qradevinskoq tla dovoljni su jednostavni trakasf ternelil spratnih stambenih zgrada (posebno sa tankim zidovirna) (tzv. banketi). vodlti racuna
0

Kod visedovoljnoj

siriru i dubini temelja! Pretpostavke za pribhzan proracun -'> tabela 1 Fundiranje mora da se vrsl u uslovima bez mraza (0,8 do 1,5 m dubine). da pomeranja gradevinskog zemljista zbog smrzavanja i ponovnog otapanja ne bi prouzrokavala naprsline (kod tistog sljunkovitog zernljista ne postoji opasnost od zarnrzavanjal}, Kod veorna tesklh ostecerua I nepovoljnog tla uobicajeni su rostil]! -'> 12. obrnuti svodovi

-'> 13, bunari --lo 14. temeljne ploce --+ 9 iii fundiranje

na slpovirna

--+

10.

Temelji ne mogu da sprees sleganje zgrade. oni treba da obezbede ravnomerno sleganje i da sprece stvaranje naprslina. Jednako sleganje razlicitih velicina jedne gradevine jedinici postlze povrsina se samo ako vece povrsine od onih manjih. Kod tamelja teskih dobiju manje opterecen]e delova zgrada po razlicito rasporediti

1 Raspodela pritiska na tlo, 2, 3 Siroki temelji kod jednakog vecirn dodatnim naponima nego uski temelji. Vrsta lemelja (prema liter. 64)

pritiska

stops rezultiraju

r a z d v 0 j n ice --+ 16 do 24. U temelju postavljene spojnice moraju da prolaze kroz celu gradevinu dodatne razdelnice smeju da se rasporede sarno na vislrn spratovima.

Pokretljivost ne sme da se smanji na pojedlnacnlrn

spratovima.

'rebera 1. Potrebne sirine i duiine temelja za vissspratne slambene gradevine ked prosecnog gradevinskog lIa (dopusten pritisak lIa 2 kg/em'), orijentacione vrednosti
1)

Broj punih spratova Nosed s p o l j n i z i d: Dna osnovnog tela zgrade, sirina Osnovno telo, visina Nosed s red n i i z i d: Dno osnovnog tela zgrade, sirina Osnovno tela, vis ina Odstupanja prema specifitnoj mm mm mm mm

2
400 400 500 500

3
500 500 625 625

4 600 600 750 750

5 700 700 875 875

6 600 800 1000 1000

tezini zida! Potreban statitki dokaz.

a-:::nepmpusUjivi c,;;podloga !I ,...

b=pesak. 20 em c=boton, 10 em

slnj

ud karrmna

e~!iazduj;ni sloj,1 0 em f =izolacmna plol:a

r:t"~~~'"

s:

~ ~=~~~a~~on1
pctcetosntc

prorez

15 Osnov stuba, nearmirani nabijeni beton

16 Osnov stuba, ploca od armiranog betona

17 Fundiranje mbenih prostora

bez mraza

sta-

bez podruma

9
Temelji na razdvojnim

i isteznim

razdelnicama

(prema

liter. 62, 64)

4 Fundiranje, na temeljnoj ploci, 5,6 Fundiranje rostiljern sa sipovima, 7 Pojedinacni ternelji za zgrade bez podruma, 8 Trakasti temelji (najcesei nacln fundiranja), 9 PloCasti temelj, 10 Rostilj sa slpovirna, 11 Tonuci bunar

Osnove

21 Temelji odvojeni poqresno

22 Temelji spojeni

23 lzvoden]e pri podeljenoj ploti stope

24 T emelji pored postojece zgrade

12 Fundiranje od pragova

na rostilju

13 Fundiranje tim sucovirna

na obrnu- 14 Fundiranje na tonucim bunarima

18 Razdvojene

razdelnice

kod razlicitlh delova zgrade

11

Fundiranje
Gradevinsko zemljiste
Gradevlnsko tto prema DIN 1054 U teoretskom, qranlcnorn slucaju nepopustljvost donjeg tla temelj se naginje bez prethodnog menjanja oblika i lama tla oko svoje ivice, eim je rezultiraiuca sila prekoraci (n ak re t a nj e). Kod prejakog nagiba rezultirejuce prema vertikalnoj sili, usled prevladavanja otpora izmedu stope i tta, dolazi do k liz ani a 2.3.1 Sieganja Kao posledica opterecerua nastaju pri dovoljnoj sigurnosti od lama zemliista, sleganja pretezno stiskanjem sloieva zernlllsta. I vodoravna opteretenja mogu da prouzrokuju sleganja. Ravnomerna sleganja uglavnom ne ublaiavaju stabilnost i koriscenje gradevine i takode ne dovode do steta ad sleganja. Ali one mogu da nastanu prilikom neravnomernih sleganja delova qradevina. kOje se mogu ocekivali pri preopteretenju napona kod neravnomernog sastava tla, razlicite gustine i neravnomernag stvaranja slojeva kao i kod neredovnih oblika temelja, razlicitih dubina fundiranja, razlicitoq i neuravnoteienog opterecenja. 2.3.1.1 pasusu Sleganja 2111 kod n e v e z a nih tl a prema Objasnenja uz pasus 2.3.3

321.01.01

2.1 Vrste gradevlnskog

Iia

Gradevinsko 110 se po razlicitorn ponasanju kod opterecenia gradevina u svrhe ovog normiranja deli na zdravicu (trosna stena), na stene (cvrsto stenje)"1 na nasuta tie.

2.1.1 Zdravica
Tlo se smatra zdravicorn ako je nastato zavrsenlm, geo-islorijskim procesom. Razlikujemo sledece glavne grupe: 2.1.1.1 Nevezana tla su pesak, sljunak, kamenje i njihove mesavme, kada teiinski udeo sastavnih delova sa granulacijom ispod 0,06 mm ne prelazi 15%._ Ovome odgovaraju grubo zrnasta Iia (GE. GW. GI. SE. SW. SI) kao i rnesanozrnasta tla (GU. GT. SUI prema DIN IBl96.labela 1 2.1.1.2 Vezana tla su gline, glinasta prasmasta ilovaca i prasmasta ilovaca kao i njihove rnesavine sa nevezanim tlorn (mesanozrnasta tla sa vecirn udelom finoce), kada je vecinski udeo vezanih sastavnih delova sa granulacijama ispod 0,06 mm veei ad 15% (npr. peskovita glina, peskovlta prasmasta ilovaca, ilovaca, laporac} 2.1_1.3 Organska tla su treset iii istruleli mulj i anoqranska Iia (grupa navedenih u pasusirna 2.1.1.1 i 2.1.1.2) sa organskim primesama iivolinjskog iii biljnog porekla, kada njihov teiinski udeo ked nevezanih tla iznosl vise ad 3%, kod vezanih vise ad 5% (npr. humusnl pesak, istruleli rnul]. iii pesak koji sadrf Ireset, organska prasinasta llovaca iii glina, ilovaea), 2.1.2 Slene U okviru ovog normativa se sve cvrste stene oznacavaju zbirnim pojmom "stene" 2.1.3 Nasulo zemljiste Zemljisle se smatra nasutlm. kada je nastalo nasipanjem iii ispiranjem. Pri tome razlikujemo: 2.1.3.1 Rastresiti nasipi bilo kakvog sastava 2_1.3_2 Zbijeni nasipi ad nevezanih iii vezanih vrsta tla iii ad anorganskih nasutih materijala (npr. gradevinski sut, sljaka, ostact ruda) kaca su nasipi dovoljno sabijeni (vidi pasus 4.2.3).

Dokaz sigurnosti ad prevrtanja preko odnosa momenta od ekscemrlcnth vertiklanln opteretenja nije jasan. Sem toga kod fundiranja dolazi do zakazivanja - drugacije nego kod krutih tela - zbog progresivne plastifikacije tla ispod najvi~e opterecenoq dela povrslna stope. Kao jednostavno pravilo za praksu u fundiranju se ad 1940. pokazao dokaz 0 "fugi koja zjapi" u sprezi sa oqranicaniern napona stope u delu povrslns stope koji je najvise opterecen. Na ovoj vrsti dokaza se u principu i dalje ostaie. Ternejji sa rasclarqenorn povrstnorn stope (slika 1 a, b, c): kod ovih povrsina stope tezlste pnnsne povrslns se nalazi dalje ad ose simetrije neg a sto je to slucaj kod zatvorenog cetvorouqla. Kada se npr odnos b -oznacava kao ,.sigurnost na prevrtanje 11k " 2e ne moze se navesti nikakav odnos nezavlstan od geometrijskog oblika povrsine stope izmedu zjapljenja fuge i 1"'- (eekscentrtcnosn rezultanti)

Zrnasta struktura se, vec prema postojetoj gustini taloienja. sabija zbog preraspodele del ita tla. Zato dolazi do skoro polpunog sleganja prilikom opteretivanja, t/. za vreme qradnje. vccmom su manja nego ked vezanlh tla, Zbog dinami6kih uticaja iii podizanja poctzemnih voda moze znatno da se umanji unutrasnjim trenjem uslovljen otpor tla prema premestaoiu zmaca. Objasnjenja uz pasus 2.3.1.1

Poseban slui:aj sleganja moza da nastupi kod peska koji se nasipa u stanju vlaznosli zemlje. Ono se stvara usled privtdne kohezije gruboporozne zrnaste strukture, kola se prilikom potapanja vodom urusava, Besprekorno i prema jasnim pravilirna zemljanih radova sabijen nasip kod preplavljivanja sleganje nete vise biti vredno pomena. Kod prirodnih slabo vezanih vrsta tla pravi les irna u tom srnislu labilnu zrnastu strukturu. Posebno osetljiva na dinarnlcke sile su rastresito taloiena nevezana tla. I kod slabo vezanih Iia kao sto su praslnaste ilovacs sa brojem plasticnostl Ip < 10 , dinamlcke sile mogu da izazovu sleganja. Kod jednokratnih, kratkovremenih opterecenja na udar moze se samo u labavo lagerovanom nevezanom t1u da ocekuie preraspodela zrna. Siabe vezana tla - izuzev lesa - pri lome uglavnom ne pokazuiu nikakvu reakciju sleganja. 2.3.1.2 Sleganje 2 I 1.2 kod vezanih Iia prema pasusu

o

b

c

Slika E 1: Zone pritisaka kod rasclanjenih oblika osnove plocastihtemelja 2. Poiedinacnl lemelji lakih gradevina tornieva (slika E 2): Stabilnost temelja nije jednaka stabilnosti gradevine, koja ne spada u predmet ovog normatlva. Blok - temelji gradevina sa isturenim masama iii gradevina koje su oselljive na promene horizontalnih sila (slika E 3 a. b)

3.

2.2 Opterecenje Gradevinsko 110je opteredeno stalnim cpterecenjima kao i pokretnim opterecenitrna. U stalna opterecerua se ubrajaju izmedu ostalog i sopstveno opterecene gradevine, stalno delujuci pritisci zemlje, opteretenie zemlje j pritisci vade (npr i pritisak podzemnih vodotokova). U pokretna opterecenia se ubrajaju izmedu ostalog opterecenla prema DIN 1055 dec 3 i DIN 1072. promenljivi prilisei zemlje i vade kao i pritisci leda. Opterecenia, kOja nastaju promenama okoline gradevine, npr zbog gradevinskih mera, zbog izmena u optereeeniirna iii zbog opadanja podzemnih voda, ubrajaju se vec prema njihovom trajanju u stalna opterecenja iii u pokretna opterecenja. pri cemu su merodavni verovatnoea njihovog pojavljivanja u punoj racunskoj velicini kao i trajanje i ucestalost njihovog uzroka: Sem toga; u izn;mnim slul:ajevima Slucaj opterecenja 1 Stalna opteretenja i pokretna opterecenja, kOja redovno nastupaju (i vetar). Slu¢aj opleretenja 2. Sem opteretenja slucaja 1 i istovremeno, ali ne redovno nastupajuca opteretenja; opterecenja kOja nastaju samo za vreme gradnje. Slui:aj opterecenja 3 Sem optereeenja slucaja 2 istovremeno su moguca neplanska opteretenja (npr. zbog kvara pogonskih i sigurnosnih uredaja iii zbog opteretenja usled nesrete).

Razmera sleganja zavisi od sposobnosti menjanja oblika zrnaste strukture. Tok sleganja se odlaze vee prema vremenu koje je potrebno za istiskanje vade u porama (konsolidacija) i maze vee prema propusnosti lIa da traje cuze od samog vremena gradnje. Pri tome nastaje prekomerni pritisak vade u porama, eije je nestajanje istovremeno odavanje vade u porarna mera za konsolidaciju tla. Dinarnieka sile uzrokuju u vezanim tlima utoliko manja sleganja. ukoliko su vece brojke konzistencije i brojka plasticnosti, kao i brzina opteretenja. Njihov uticaj na sleganje zbog toga uplavnom ne mora da se uzme u razmatranje, ali ne i uticaj elasticnosti gradevinskog tla na njihanja dimnjaka i tornjeva. 2.3.2

Slika E 2: Gradevina osetIjiva na prevrtanje na plilkom lundamentu otpornom na iskretanje

Slika E 3: Primer; za plitko fundiranje osetljivo na lzvrtanie

Stabilnost temelja zavisi ext pouzdanog odredivanja delujutih slla i svrsishodno se vrednuje sracunavanjern dodatnih sila ,jV. ,jH. koje mogu da dovedu do prevrlanja. 2.3.4 Ktizanje Gradevina kliz; kada je vodoravna komponenta rezultirajuce sile koja dejstvuje u povrsini preseka stope iii u povrsini preseka koji se nalazi ispod nje, veta ad protivdelujuce sile smicanja. Opasnost ad klizanja se umanjuje krajnjim otporom ispred gradevine. Objasnjenja uz pasus 2.3.4 Definicija ne ogranicava pojam klizanja na slutaj kada se prekoraei sila smicanja u granicnom sloju B - C na stopi temelja (slika E 4 a). 1slucaj pradslavljen na sliei E 4 b. kod koga te se kritiena spojnica ispod B - C u sloju E - D zaustaviti zbog male sile smicanja, moze takode da se uvrsti u ovo. Ovaj slucai zaista predstavlja prelaz na poseban oblik lama zemljista sa povrsinom lama C - E - D - A. Posta uobicajeni proracun lama zemljista prema DIN 4017 deo 2 ne maze da se prim en; na ovaj poseban slucaj, i za ovaj nacin zakazivanja mora da se ispita opasnost klizanja, pri cemu, otpor zemlje dobija utoliko veci relativan znacaj kao sila reakcije, ukoliko D - E leii dublje ispod

lom zemljisla

Opasnost ad lorna zemljista raste sa smanenjem sirine i dubine optereeenja temelja, sa smanjenom cvrstoCom na smicanje tla kao i sa rastutom ekscentricnoscu i nagibom opterecenja. Ona raste sa povetanim nivoom podzemnih voda i smanjenom specificnom tezinom tla. Opasnost ad lama zemljista se kod vezanih tla sa visokim stepenom zasicenosti vodom povecava i zbog toga sto cvrstota na smicanje kod brzog opterecenjatemelja usled viska pritiska vode iz pora ima rast koji nije u skladu sa rastom sila pritisaka. Kod gradevina na uzdignulom lerenu odn. u iii na kosini, 10m zemljista maze da se polavi kao t ere n ski, odn. 10m kosine

2.3.3 Prevrlanje Iskretanje temelja se izbegava utvrdivanjima ekscentrienosti opteretenja prema pasusu 4.1.3.1 i zahtevanom sigurnoscu ad lama zemljista, aka se svi uticaji odgovarajute uzmu u obzir. Pod tim prelpostavkama, npr. kod temelja sa zatvorenom povr~inom stopa koji imaju dvostruko simetricni poprecni presek, nije potreban nikakav dodatni dokaz. Sigurnost od prevrtanja celokupne gradevine iii gradevinskih delova koji se nalaze lznad temelja se time ne ugrozava. Kod tela gradevine, kod kojih relativno mala izmena opteretenia maze znatno da uveta eksentricnost rezultirajuce sile. potrebna su posebna ispitivanja. Kod tela gradev;ne velike vilkosti iii sa gradevinskim delovima koji se prote.tu daleko van povrsine stope, prvobitno postojeta sigurnost ad prevrtanja maze da bude smanjena pomeranjem tezista gradevina usled neravnomernog slegan;a.

8-C.
Cist proces klizanja je mogut samo u retkim slucajevima - pri malo; dubin; uvez;vanja u gradevinsko tlo i glatkom dnu temelja. Otpor u spojnici A - 8 extn. A -D moie da se stavi u racun kao otpor zemlje uz postovanje ogranieenja prema'pasusu 4.1.2.

2.3 Ponas..nje

gradevinskog

Iia

Gradevinsko tlo menja oblik usled sila izazvanih opteretenjem gradevine odgovarajuCe Syojoj stisljivosti i cvrstoti na smicanje. Vertikalna opteretenja temelja prouzrokuju pre svega vertikalna pomeranja (sleganja). Sa poraslom opterecenja, tlo se poliskuje boeno. dok temelj konacno ne utone u tlo dostizanjem opterecenja kod sloma, pri eemu mo.te i da se izmakne boeno (10m z e m I j i sl a). Ukoliko tacka u kojoj rezultanta spoljnih sila pogodi stopu lemelia izvan jezgra (vidi sliku 1), onda nastaje "razdelnica koja zjapi" i brzo narastajuci napon stope u oblasti pritiska. koji maze da dovede do lama zemljista.

~~
a
Slika E4:

.....

B

C
Primeri uz definiciju klizanja Spojnica B - C moze da bude ; zakosena

12

Fundiranja
Plitka fundiranja
4 Povrsinska
fundiranja (Izvod iz DIN 1054) 4.1.2 Pretpostavke

322.01.01

opterecenja
pritiska na tlo usled 2.2 pretpostaviti na Ugao trenja zida

Plitkim lundiranjima se oznacavaju lundiranja koja u povrsln: stope prenose vertikalne, kose, centratne i ekscentricne sile. i to kako kod plitkih tako i kod dubokih tunoiranja. Dozvoljeno opteretenje gradevinskog tla plitkim fundiranjem je kod vertikalnog opteretenja ograniteno sleganjima koja su podnosliiva za gradevinu, odn. razlikama sleganja kao i sigurnosti na 10m zernljista uz postovania ekscentncnosti i nagiba rezultante kao i brzine opterecivanja. Kod kosog opterecenia mora sem toga da postoji dovoljna sigurnost od klizanja. U normal nom slucaju dozvoljeno optsrecen]e gradevinskog tla plitkim fundiranjem maze da se tzracuna uz pomoe vrednosti rz tabele prema pasusu 4.2., pri temu otpada proracun loma tla. Proracun sleganja postaje samo onda potreba, kada treba uzeti u obzir uticaj susednih temeIja. Ako nisu date pretpostavke prema pasusu 4.2. iii treba da se prekoracs vrednosti za oozvoliena pritiskanja tla prema pasusu 4.2., potreban je tacan dokaz prema pasusu 4.3. Na sadasnjern nivou tehnike lundiranja nema jasne gran 1ce izmedu plitkog i lundiranja sipovirna, Zato se u plitka fundiranja racuna] svi elementi lundiranja koji svojom stopom sem normal nih sila uvode i momente u gradevinsko tlo. Posto ekscentricnost normalne sile usled otpora zemIje i njegovog dejstva naprezanja opada sa dubinom, bunar npr. moze da deluje statieki kao plitko fundiranje (bunar se u gradevinskom tlu okrece kao kruto telo) II kao sip (bunari napregnutl kao elasticna tela u gradevinskom tlu). Ukoliko vucne sile treba preneti lundiranjem, one se moraju preuzeti iii putem sopstvenog opteretenja, dodatnog opterecenia (plitko fundiranje) iii putem sila smicanja, koje se mobilisu u gradevinskom tlu (fundiranja sipovirna i zate-

Kod projekta temelja treba raspodelu opteretenja navedenih pod pasusom sledeti nacin: a)

(op "-

0)

bi se promenio

samo pri

obr-

b) c)

prilikom dokazivanja dozvoljenog pritiska na tlo prema pasusu 4.2 kao i kod dokazivanja lorna tla, kao ravnomerno raspodeljene; prilikom proracunavanja sila u preseku kao i prilikom dokazivanja sleganja, kao pravolinijski raspodeljene; prilikom dimenzionisanja savitljivih temeljnih ploca i greda fundiranja prema DIN 4018

tanju 3 podnozja zida i pri pretezno statickorn opteretenju: dinamicke smetnje naponskog stanja mogu da umanje smicucl

napon na zidu.
Prilikom sracunavanja otpora zemlje pre pojedinacnih temelja ne treba privremeno primeniti nikakvu sadejstvujutu

smnu, [er za to ima veoma malo sigurnih iskustava.
Kada se otpor zemlje uvede u razmatranje ravnotete, tlo ispred temelja mora da se sabije pre svega ako je nasuto. Posto aktivne sile koje spadaju u otpor tla ne deluju statno, moguCe su naknadne graC!evinske intervencije (npr. postavljanje vodova, poduhvatanje) unutar tla koje zahteva otpor zemlje i uz odqovarajuci dokaz. Kod duboko vezuiucih plitkih tundlranja otpor zemlje raste linearno sarno u gornjoj zoni istiskivan]a, a u dubljlm zonama u skladu sa teorijama elastltnog ukljestenia. (Slika 7).

Broj udara I koeficijenti oscilacija treba da se uracunaju u saobracajna opteretenja samo kod sracunavania sile u preseku neposredno saobracaiu izlozenih temelja. Kod odredivanja rezultirajute se uzme u obzir i vertikalna zemlje. site u stopi temelja rnoze da komponenta aktivnog pritiska

Otpor zemlje sme da se uzme u obzir kao reakciona sila vodoravnih sila iii obrtnog momenta samo onda kada temelj rnoze bez opasnosti da pretrpi pomeranje koje je dovoljno da pobudi potreban otpor zemlje. Humusno zernfjs te koje je angaiovano za mobilizaciju otpora zemlje mora da ima barem srednju gustinu slojeva iii krutu konzistenciju. Za nasuta tla u tom smislu vaie zahtevi za pasus 4.2.3. Tlo ne sme ni privremeno ni trajno da se otkloni sve dok dejstvuju uzroene sile.

¢
b

Obj a s nj e nj e uz 4.1.2
Pojednostavljenje u stvarnosti neravnomerne raspodele pritiska stope jednom pravom, je prema iskustvu dopusteno kod krutih tela temelja. Stvarna raspodela je u prvom redu zavisna od sigurnosti tla na 10m: kod vel ike sigurnosti, dakle malog opteretenja temelja, u blizini ivica temelja dolazi do maksimuma napona. Sa rastutim opteretenjem puni se naponska kriva stope i asimptotski se priblizava raspodeli sa maksimalnom vrednoscu u sredini temelja (slika5). Pravolinijska raspodela pritiska stope leti u pogledu di-

c
SJika

7:

Ukljestenjs u gradevinskom krutosti tela fundiranja

tlu pri smanjenoj

4.1.3 Stablinosl 4.1.3.1
Sila koja rezultira iz konstantnih ten j a mora da sece povrsinu stope u jezgru. dode do .razdelnice koja zjapi", opteretaka da ne

gel·
Normalni slucajevi su opisani putem pretpostavki nabrojanim u pasusu 4.2. Pri tome opasnost loma tla iii kosine u datom slucaju treba unapred da se ispita i iskljuci. Zbog naizmenitnog uticaja sleganja zabranjeno je, primera radi, da se lundiranje visoke zgrade neposredno pored zgrada nize gradevinske visine iii plitko lundiranje gradevine koja je osetijiva na sleganje pored fundiranja sipovirna smatra pravilom.

za nosivost gradevinskog

menzionisanja temelja na malam nesigurnim osnovama, a tla je bez prakticnoq znacaia.

<Iy"
<11',)-

'

1,<,<.<,
?

Sila koja rezultira iz ukupnog opteretenja rnoze u ogranitenom obimu da prouzrokuje zjapljenje fuge, i to najvise do teziste povrsine stope. Kod temelja Cija osnova ima pravougaoni iii kruzni puni presek, mora da sece stopu unutar jedne oblasti koja je ogranitena sledetim: a) za pravougaoni puni presek (vidi sliku)

(2)\ (~)'0_1__
b,
b)
fe

4.1

Oplite

by

9

4.1.1 Polozaji

I oblikovanje

stope

temelia smrzavanja, ali najSlika

dIVgJ----5:

za kruzni puni presek

Dno stope mora da bude van zone manje 0,8 m ispod nivoa tla. U a)

-00.59
Sematski prikaz razvoja pritiska u tlu pri rastucern opteretenju jednog plitkog temelja

sladecirn slucajevima od ovoga sme da se odstupi:
kod gradevina sa podredenim zunacajern (npr. pojadinacne qaraze, jednospratne supe, gradevine u prlvremene svrhe i sl.) i malog povrsinskoq opteretenja kod fundiranja na cvrsto, steni u ravnomernom slojevitom prevezu. od ispiranja vode. gradnje iii

b)

Kod temelja iii temeljnih ploca sa velikim prepustima (slika 6 a) iii se razapinje preko vise oslonaca (slika 6 b), napon stope se prernesta na oslonce. Ova tendencija se jos po[acava u datom slucaju skupljanjem betona plitkih temelja.

e, i ey ekscentricitet sile u pravcu osa temelja x i y sa krajnje dopustenlrn vrednostima xe i Yeo b~ i b sirine
Ovde su temelja koje idu uz to,

r je

radijus kod kruznih temel{a.

Gradevinsko tlo mora da bude zasnceno smanjenja gustine slojeva ad strane tekute Vezivo tlo mora da bude zasticano

za vreme

ad

orneksavanja iii smrzavanja. Oblas
nj e nj a uz 4.1

Minimalni zahtev u pogledu dubine lundiranja bez smrzavanja (razmak do povrslne izlozene smrzavanju) mora u datom slucaju da se prekoraci prema lokalnom iskustvu. Kod vrednosti koje su ispod ovog nivoa mora za gradevinsko tlo koje je izlozeno smrzavanju da se racuna sa lomovirna usled sleganja i uzdizanja i odredenim vitoperenjima, ali koji i ne moraju da ugroze koriscerue gradevine. Izuzete gradevina podredenog znacaja iz inace obaveznag zahteva, ne znaci da takve gradevine ne bi bile na isti nacm ugroiene od smrzavanja. Ali ne postoji ni jedan razlog da S9 investitoru zabrani preuzimanje ovog rizika. Fundiranja u privredne svrhe (skele, demontazni objekti) koje ne prezimljuju, mogu takode da se postave plitko na povrsinu. Zahtev za sigurnostu vezivog tla se ogranitava na vreme gradnje, tj. vreme do predavanja gradevina investitoru, jer time zavrsava javno-pravna odgovornos1. Moguce je da i drugi nestatitki aspekti odrede polozaj st~· pe temelja: na primer sklonost ka skupljanju tla do vetih dubina pored gradevine u duzim susnim periodima iii du· boko korenje dlVeta koje maze da da povod za jednostrano odvodenje vode ispod stope temelja i time za neravnomerno sleganle. Tekute podzemne vode ugrozavaju nosivost gradevinskog tla samo onda kada pritisak toka ugrozava stabilnost neke kosine na kojoj se fundira, iii kada rastute podzemne vode pored nekog temelja smanjuju sigurnost od hidraulicnog lorna tla.

Slika 6:

Primeri za raspodelu pritiska vih povrsinskih temelja

u tlu ispod savitlji· Osnova pravougaonog skog oivicenja temelja; oznake kod dvoosovin-

Odustajanje od uracunavania dinamickth koeficijenata po pravilu polazi od razmisfjanja, da se amplitude dinarnickih udela spoljnih sila na putu od mesta kazivaca do temelja jako prigusuju. Izuzetke predstavljaju plitko lund irani, neposredno izlozeni saobracaju, banketi iii ploce (fabricke hale, saobracajni objekti) iii rnasinski temelji. Ukoliko se kod potpornih zidova racuna sa aktivnim pritiskom zemlje, onda se smanjuje momenat pritiska zemlje koji se odnosi na spojnicu temeljne stope uz uzimanje u obzir ugla trenja zida. Smicuci naponi izmedu zida i tla se iskljucuju malim nagibom. Obrtni ugao koji je potreban za aktivan pritisak zemlje je veoma mali i trebalo bi da se krece u, prema do sada poznatim merenjima za pesak, vet prema gustini slojeva zadnjeg nasipa velicinama od 10' do 10". Pri tome pritisak zemlje pada sa pritiskom mirova· nja vet samim elasticnim smanjenjem napona tla na aktivni pritisak zemlje. Pomeranja koja su potrebna za mobilizaciju punog otpora zemlje leze - npr. kod peska vet, prema gustini slojeva - u podrucju od santimetra do decimetra. Delovanje polovine otpora zemlje. kako je utvrdeno u pasusu 4.1.3.3, ukazuje da se pomeranje dri:i na niskom nivou i ne predstavlja nikakav dodatni zahtev sigurnosti.

o bj

as nje nj e uz 4.1.3.1

Zahtev u prvom pasusu treba da osigura da stabilnost potpornih zidova (pritisak zemlje kao konstantno opterecenje) ne bude ugrozena pucanjem gradevinskog tla; nezavisno od dokaza loma tla i sleganja postoji opasnost da grade· Yinsko tlo izmite u stranu pod stalno visokim opterete-

njem iviea temelja. Zahtev

S9

ogranicava na konstantna

opteretenja slutaja opteretenja 1 i uglavnom se moze konstruktivno lako ispuniti. Pri tome treba voditi racuna 0 tome da jedan dec sirine temelja ostane staticki posteden. Navedena formula a) za dozvoljenu ekscentricnost ukup· nog opteretenja je priblizna, a maksimalno 6% je pouzdana. (Formula b) je tacna. Za kruzne popretne preseke glasi odgovarajuti uslov:

1_,'3

gde je r'o

r,_ odnos unutrasnjeg prema spoljasnjem
f,

radijusu.

13

2 loma tla je naveden normalna sila koja deluje u stopi temelja kriticnog preseka (v8d8 pasus 2.. Uz rastueu dubinu ukopavanja znatno se povecava dozvoljeni prltisak na tlo zbog vece boone protivteze tla (vidi tabele 1 do 6). 0 cesto prisutnim tipicnirn vrstama tla.3. ukazuje se na objasnjanja nim pravcima. Pretpostavka za ovo je doduse to.3.3. kada su ispunjeni uslovi u pasusu 4. Otporni Sadrtaj Visina momenat povrsine stope temelja tezista gradevine iznad spojniee uz 4. temelj nije pretezno iii po pravilu dinamicki angalovan. je kod temelja kod koiih sem vertiklanih optere6enja V deluju i vodoravna opterecenja (HN tang 0s). Oni mogu da se primene uglavnom neposredno. Kada rezultirajuca horizontalna sila napada ekscentricno.elimo u potpunosti da iskoristimo uvecanu nosivost koja se time dobija prema pasusu 4. a za sluca] opterecanja = 1. a kod pada opterecenja 3 za 0. jedna sigurnost od "p toji jOs sigurnost od 'I. GU.3.3.5.i sredenjestepenovanim I Pad op~:e¢enja I 3 1.1 1. h. a povrsina izgradenog terena i graniea sloja teku priblizno vodoravno.1. Dopunski dokaza u DIN 4017 dec 1 i pri cernu je A povrsina koja treba da prenosi oplerecenie. da klizna povrsina koja izaziva 10m tla rnoze da dopre do te dubine i da su dodatni naponi koji se sa temelja prenose na gradevinsko tlo dovoljno oslabili (na otprilike 10% kod pOjedinaenih temelja. GT prema DIN 18(96). koja nije bocno paralelna. on mora da se odnosi na isti pravae sile. pasus 3.8 m 14 . <is = d) merodavni nivo podzemnih melia a najmanja dubina odn. Ob j as nje nja Postupak dec 2. i da je utvrden merodavni nivo podzemnih voda. Za ove normalne slucaleve su dozvoljeni pritisei na tlo stavljeni u tabele 1 do 6.4) a spoljne normalne sile nakon odbitka reiz viska pritiska vode u porarna: kao "~f stope c. rnoquce je samo relativno nisko povecan]e dozvoljenog tiskanja tla za Llps £11 u kN/m' (Llt dubina ukopavanja u metrima koja prelazi preko 2 mi. pritisak vode tla).2. dubina ukopavanja t < 1. Kod pritisaka na tlo koji su navedeni u tabelama nije posebno uzet u obzir eventualni utieaj opterecenih susednih temelja. =A b~1 W A h.3 Kada se ukljuci potisak zemlje za prijem horizontalne sile.poseban proracun sleganja radi obuhvatanja uzajamnih utieaja. GU.05 Pri tome se polazi od toga da se ova sigurnost bazira samo na dejstvu sopstvenih opterecenja iznad stope temelja (vidi DIN 1055 DEO 1). SI.1. U konsolidovanom stanju kod dokaza sigurnosti na klizanje nije dozvoljenja primena efektivne kohezije posto se ona zbog neizbeznih porerneceja dna gradevinske jame. Minimalna dubina t = 2b sa ravnomernim uslovima gradevinskog zernljista navedena pod a) uzima u obzir cinjenieu. radi 0 trakastim i pojedi- nacnirn temeljima sa oqranleenlm i cesto prisutnim premeu dva ravanjima l. Orijentaeione vrednosti za to magu da se uzmu iz DIN t 055 dec 2. Kod pravougaonih temelja su duzine bocnih stranica ove delirnlcne pcvrsine paralelne stranama temelja i nasuprot duzmarna bocnlh strana ternelja umanjene za duplu velieinu laste x eentrieiteta.3.3 usko stepenovanim grubozrnastim tlom (grupa tla SE i GE prema DIN 18(96) sa stepenom neravnomernosti U s 3 kao i rnesanozrnastorn tlu sa malim udelom finog zrna.: tang VI pri cernu V' iii u povrsini dobija se iz zultante sile pod a).2. eiie ie teliste tacka u kojoj deluje opterecenje. na primer analogno dokazu loma zemljista kod ekscenfricnoq opterecenja (vidi DIN 4017 dec 2). U datom slucaju za neslrnetricnu povrsinu stope treba izvesti na taj nacin da se odrede odqovaraluca tezlsta i glavne ose lenjivosti. c. Kod osnova pokazanih na sliei E 9 merodavne su spoljne dimenzije.1. GW. ne deluju pritisci vode u porama (tlo konsolidovano. elementa mora da bude minimalna: Merodavna dubina ukopavanja: I za sve razudenosti povrsine stope unutar stabilnog klina tla ABC i pripadajuce merodavne sirine b (q! unutar ugla trenja dreniranog tla). Slika nom neravnomernosti zrna U> 3. Dokaz za ovo prema lokalnom iskustvu treba napraviti putem sondiranja iii uzimanja proba i laboratorijskim testovi- rna.1. Ob j as nj e nje uz 4. 4.1 1. onda se rnoze uprosceno postupiti. vidi sliku 10. kada a) su uslovi gradevinskog zernliista prlbnzno ravnomerni sve do dubine ispod dna fundiranja kOja odgovara dvostrukoj sirini temelja.1 Dozyoljenl prltisak 9raCievinskog zemljisla Podaei vale pri a) za nevezana na tlo kod nevezanog koja je prisutna tla pri nosivosti Potreban je dokaz za obe kombinaeije b b1 i 11 kao i b2 i 12.5 1. mora da se vodi racena 0 tome da obe sile svoju najvecu vrednost dostizu pri pomeranjima razlicitih velieina.3.3. treba postupati prema pasusu 4. kod povrsina prefabrikovanih betonskih temelja sme koristiti 2 °Sl = ~' 3 c.1. s druge strane.2. pri tome ne sme da se uzme u obzir kohezlja W gradevine sa tang a = -za slutaj opterecenia 1 postoj jos 2 pos- b) kada u tlu u kome dolazi do klizanja deluju pritisei vode u porarna (tlo nekonsolidovano.2.1.1. Uz uzimanje u obzir bocne reakeije tla u podovima opterecenja 1 i 2 mora da se dokaze povecana sigurnost za 0. Pod b) navedena dinarnicka naprezanja su pre svega od znacaia kod ne gusto lagerovanih nevezanih tla. a) Kod prstenastih temelja je sirina odredivanje sigurnosti na 10m tla. SW. GE. Povrslnska fundiranja sa preteznim iii redovnim dlnamickirn naprezanjima treba medutim i u svim ostalim vrstama tla planirati prema drugacijim aspektima nego sto su normalni slucajevi obradeni u pasusu 4 sa pretezno statickim naprezanjem.2 i sliku E 8. slroko.vanja t1a za 110'· maine slucajeve uz pomo': 'ebelarnih vrednostl Ukoliko osobine tla mogu pouzdano da se proeene na osnovu informaeija 0 gradevinskom zernljistu prema pasusu 3.divanje clozvoljenog prilisk. rnoze se odustati ako se s jedne strane. parametar smicanja nedreniranog tla pri punom DIN 18137 dec 1 nadpritisku vode iz pora prema se ukazuju na sledeca posebna pitanja. iii sa pretetno vodoravnim naprezanjem tela temelja treba dokazati da kod kosog polozaja pri cemu je 0. I I 1. cvrstoce na smieanje.3. a I kao mero- Na poprecnirn preseeima prikazanim d) treba upotrebiti b kao merodavnu davnu dubinu ukopavanja. vee su pritisei na tlo tako odabrani da kod uobicajeno zastupljenih razmaka izmedu temelja i opteretenja temelja ne treba zazirati od primetnog utieaja sleganja.01.) rezultanti H horizontal nih sila akcije: Ob j a s nj e nj e uz4.1 ugao trenja stope temelja u granienom slucaju.2.06 mm (grupa tta SU. Odqovarajucl tome onda za V treba primeniti istovremeno moguee najmanje vertikalne sile koje deluju na ovaj dec povrslne. iii H. =.3. na kome dolazi do klizanja.3 prstena merodavna za H.45 u usko-. tj. A = 1. t< b voda lezi vise od dna teukopavanja je I < 0. Ako ne :.3. da u oblasn utieaja gradevine nema vezanih tla jako sklonih sleganjima. gustini lagerovanja D ~ 0.1 =~' (~' prema DIN 18137 Deo I). Ugao trenja stope se odnosi na parametar smicanja (unutrasnji ugao trenja) ~.3. temelja je odnos rezultante hrizontalnih sila reakeije (otpora stope temelja H. sa do 15 tez.2.. temeljenja na u z 90 n D. sa stepe- 4. i 4. Ukollko se potisak tla i trenje stope zajedno obracunavaju.3.ukoliko uopste treba pridavati znacaja velicini sleganja . GT prema DIN 18(96).02 4. na sliei E 8 pod a) do slrlnu. Kod vrste gradevina opisane u odeljku 2. GI prema DIN 18(96) sa U> 3 kao i rnesanozrnastorn tlu sa niskim udelom finih zrna. a potom povrsma konvertuje u cotvorougao istih povrsina sa istim polozajern tetista i istim glav- 322. ukoiiko se ne radi 0 stenlu. b) Slika E 9: Merodavne sirine za dokaz loma tla kod perlo- riranih osnova temelja Ukoliko je dubina ukopavanja svih delova temelja veta od 2m. sa stepenom neravnomernosti zrna u~ b 3' b) gustini lagerovanja grubozrnastim tlom (grupa tla SE. onda pritisak na tlo sme da se poveea za napon koji rezultira iz optereeenja u skladu sa veeom dubinom. treba uzeti sledece: kad u tlu. posto za to nema priznatih iskustava. H" -"= V· tang 8s1 Kod osnove temelja sa perforiranom povrsinorn stope merodavne su spoljne dimenzije dokle god zbir usteda ne iznosi vise od 20% ukupne povrsine stope u okviru date konture (orijentaeiona vrednost). trapez iii slicno).4 Sigurnost '1. pre ugradivanja betona za temelje cesto gubi. Uz pojam dubine ukopavanja uz pasus 4.2. onda mogu da se odrede dozvoljem pritisci tla prema pasusima 4. nema pritiska vode dna).3 Sigurnost na klizanje ". Kod ekscentncnoq opterecenia povrsinu temelja treba smanjiti na deiimicnu povrsinu A'. pod a) doc). jer u njima veoma mali dodatni naponi mogu da prouzrokuju sleganja i time pitanje uzajamnog utieaja ponasarua sleganja pojedinih temelja (preterano naslojavanje napona) rnozs dobiti na znacaju. Dozvoljeno optsrecenle dna temelja treba tada da se odnosi na manju od redueiranih cuzina straniea b' Dozvoljeno 4.-% zrnlma ~ 0. rnoze se kod izracunavanja sile smieanja stope temelja u racun staviti samo onu dellmlcnu povrsmu stope temelja kroz eije teziste prolazi dejstvo sile H. kod dubina ukopavanja iznad 2m. dokle god zbir isecanih povrsina ne cini vise od oko 20% ukupne povrsine kontura stope (orijentaeiona vrednost).3_2 Sigurnost mora da bude: Pad op:recenja na 10m tla ryp jednog temelja Ukoliko horizontalno smieanje H deluje istovremeno pravca x i y onda se uzima da je H=~ Za kao vsliclna sile. Ovi takozvani normalni slucajevi su plitka fundiranja koja raspotazu premeravanjima nave denim u tabelama 1 do 6 i koji se izvode na tlplcnirn vrstama tla navedenim u tim tabelama. Pri ovome su: Hs ::. i u datom slucaju jedan dec E" otpora zemlje E. 0. za koga se kod temelja od betona livenog na lieu mesta 0.15. Vrednosti tabele 1 i 2 vaze nadalje samo za temelje opterecene vertiklanim opterecanlern. kada: e) optereeenje tla treba odrediti prema pasusu E 8: Merodavne duzine za dokaz dnakih oblika temelja loma tla kod neje- 4.2 "g = _!!s_+_~~ H Od prineipijelnog zahteva da se dozvoljeno opterecenje povrsmsklh fundiranja do kate u svakorn pojedinacnorn slucaju proraeunavanjern sigurnosti od loma tla kao i vrednosti pretpostavljenih sleganja i razlika u sleganju.4 b tang (b sirina temelja). 4. I za nekonsolidovano stanje se tu naaze podaei za vrednost c.1 i c. sa do 15 tszinsko procentnim zrnima s 0.Fundiranja Plitka fundiranja Preporutuje se da se ne blraju neslrnetricni oblici povrsina stopa (trougao. a u datom slutaju uzirnajucl u obzir redukeije prema pesusu 4. U tom smislu vazi pasus 4.2 IJIV. ti. Ukoliko nisu dati preduslovi a) I b). i 30% kod trakastih temelja).06 mm (grupa tla SU.1. Zato je samo kod neuobicajeno malog razmaka izmedu temelja i veCih pritisaka na tlo potrebno . poslednja receniea.

1. Ako je kod ekscentrienoq opterecenia manja reducirana boena duzlna b' < 0. Proktor gustine zahteva zbog osetljivosti na greske postupaka uvek paralelna merenja i zato je shodno tome komplikovan. Objasnjenja uz4. L. osim ako se iskopaju soncazne jame koje idu u dubinu van neposrdne oblasti temelja. Kod jedne gustine laqerovania D uskostepsnovana. talozenja iz klizista iii sl.5 m. iii kod kojih su neravnomerna sleganja sterna iii ugrozavaju koriscenje.2.1. kod gustine naslaga D > 0.5 1 1.ne Najmanja dubina ukopavaola lemelja m 0. liniji a. Dokaz nosivosti putem odredivanja gustine tla nasuprot tome po pravilu mora da se oqranlcl na dno fundiranja.GU GT SE.5 1 1. Sondiranjima se mogu dokazivati dovoljne nosivosti po pravilu bez poteskoca sve do dubine zahtevane u pasusu 4. sto prema svim iskustvima i za gradevine koje su osetljive na sleganja. Vrednosti tabele 2 i vrednosti u prve dve kolone tabele 1 smeju da se povecavaju samo onda. i 3. kod sirih temelja meru od ca.1 Brojka Gustina Stepen zqusnjavanja Dp.5 1 Nevezano oselljiya na gradevinsko sleganje i graaeYina 1) >3 > 0.5 m iii dubine ukopavanja t z 0. oc sklopa zrna. i u datom slutaju ih treba sabrati. U homogenom Kod istovremene pojave razlicitih sirina temelja ispod gradevina ostaju dakle razlike u sleganjima koja se pojavljuju u rasporedu veiicina od 0.2.3 Pove canje a) . b'od 0. Ovako dobijene vrednosti za poveeanja i umanjenja vaze kao vrednosti iz tabele.3 m 1 kN/n7 Dozvofjena reakcija temeljnog tla u kN/m I) ked traksatih temelja sa sirinama boon. koloni.06 mm.2.3 iii smanjenja prema pasusu 4.) iii ukoliko dno fundiranja lezi unutar ranije oblasti delovanja coveka (stare otpadne jame.e. ukoliko se takvi temelji dodatno mere uz pornoc vrednosti iz tabele. ne predstavlja opasnost i ne dovodi do steta od sleganja.30 odn 0. 4 rnrn. Kod dubine ukopavanja od t> 0. pouzdano i u primerenom obimu dokazana nosivost tla. kada je gustina naslage D> 0. Primedba: Odluka 0 ovome usledice putem sondiranja iii dokazivanjem na posebnim probama.01.1.3 m i sa slrinama temelja b cd 0.1 gradevine Dozvoljena osetljive reakcija temeljnog tla za na sleganje (vidi tabelu 1) Vrednosti prema tabeli 2 smeju da se koriste za trakaste temelje. npr. na slici 13. Prema b) moguce uvecanje dozvoljene reakcije temeljnog tla prema tabelama 1 i 2 do maksimalno 50% vodi racuna o znatno boljoj nosivosti gusto lagerovanih nevezanih tia.8 m kod "prostornog pada" je nosivost nasuprot "ujedna- Za velieine sUa se prema DIN 1301 koristi jedinica kN (KIIoNjutn)1 kN • 10'N (1 kN· 100019. dobijen iz Proktor testa.5m 250 270 290 310 3m 220 240 260 280 kod gracevna sadubinama fundiranja t od 0.1.5 m celi~na sipka precnika • 20 mm. tj. zdepastiji. GE SU.5 m.1 Objasnjenja Dva principejelna zahteva za dovoljnom sigurnoscu na 10m zemljista i pridrzavanje dozvoljenog sleganja su sematski prikazana na slici 13. Navedeni postupak daje pri tom iii suvise povoljne rezultate iii se ne rnoze vise primeniti. odn.ni naslage radi pnrnene tabela.3 dozvoljava povecanie vrednosti iz tabele.i u nevezanom tlu takode uvek ogranieeno . velieine zrna no und nd. jarkovi iii gradevinske jame.1 i kao sto se vidi na slid 11 Ali ovo relativno veliko uvecanje pretpostavlja da ispitivanja koja su izvffiena kao dokaz guste nasi age daju besprekoran rezultat koji moze da bude ugrozen kontroverznim vrednostima testova.3 m i sa sirinama temeija bad 0.3 ~95'% 7. koja rnoze da se dokaza razlicltirn postupcima. 1 em. ako rezultati mogu proverom nasumice da se kontrolisu na lieu mesta. reakeije Za sirine temelja izmedu 3 m i 5 m..5 za tla prema pasusu 4.2. osiguravaju pojavljivanje samo malih razlika sleganja. U tom slucaju je dakle kod proveravanja odnosa naslage svrsishodno da se urnesto naslage D postavi stepen zgusnjavanja Dp.5 rn. Kada je kod skscentricnoq opterecenia manja redueirana bocna duzina b' < 0. Kod manje gustine naslage nos.1 i 4.03 o op ter ec en je ".1 Nosivosl kod nevezanih tla veoma zavisi od gustine naslage. a jednake dvostrukoj sirini temelja.5 m da dovedu do sleganja od ca.1. Navedene reakeije temeljnog tla mogu da dovedu do sleganja koja kod sirina temelja od 1.3 b). SE. sa velikim dozvoljenim reakcijama temeljnog tla pod sirokim temeljima. na vrednosti iz tabela koje su za to izvedene za veee sirine temelja. Minimalna nosivost koja je zahtevana za primenu tabela 1 i 2 normativa.5 2 kOOgradevina sa dubinama fundiranja t ad 0. One se uvek odnose samo na vrednosti u tabelama 1 i 2. vee su potrebna stalna ispitiva- nja na razlicitim mestima u osnovi gra<1evine. pasus 4.1.010 kplcn7 Obj a s nj e nj a uz 4. iz tabele A navedenog pridodavanja izmedu gustine naslage D i stepena zqusnjavanja Dp.--"'Sirina lemeij'~"b-- Sllka 13: Sematski prikaz statickih zahteva a) prema dovoljnoj sigurnosti od loma temeljnog tla i b) pri pridrzavanlu dozvoljenog sleganja. koje nisu dozvoljene bez posebnog dokazivanja neskodliivosti za odredenu konstrukciju. 1 kN ~ 100 kp odn.. Nasuprot ovome su opterecenja temelja gradevina osetljivih na sleganja ogranicena linijom b na sliei 13. pretpostavlja mesna iskustva.GE 53 > 0. 4. Dokaz nosivosti preko odredivanja stepena gustine u vezi sa analizama veucma zrna i granieama gustine nasi age odn. 2 em. 2 em.Fundiranja Plitka fundiranja o oj a s nie n ie uz 4. nosivost moze da se proeeni i kod mesanozrnastih tla sa malim udelom finih zrna. Tabela A: Pretpostavke za primenu dozvoljene temeljnog tla prema pasusu 4.2 odnosno u tabelama 1 i 2.s: .1.5m 2m 200 270 340 400 300 370 440 500 150 400 470 540 600 500 570 640 700 flI 0. krateri od bombi i sl).2. b) U tabelama 1 i 2 navedene vrednosti smeju da se uvecavaju do 50% kada je ispitivanjima do dubine koja odgovara dvostrukoj duzini manje strane ternsIja. ali ne manje od 2 m ispod dna fundiranja.1 . Zato kod sirokoslepenovanih tla moraju da se postave visi zahtevi gusl.SW SI.2.2.2. Preporucujs se oprez kada se oCekuje rastresita naslaga peska usled njegovog porekla nastajanja (pesak dina.2. Sondiranja pobijanjem mogu da se izvrse samo kod tla sa najvecirn zrnom do ca.. Posto su odnosi nevezanih naslaga lIa usled proeesa sedimentaeije retko jedinstveni.2 Dozvoljeno vine n e o se tljive na naprezanje sleganja tla 9 za grade(vidi tabelu 2) 4. Povecarua vrednosti tabela su dozvoljena samo za sirine temelja b > 0. Dokaz zahtevane minimalne nosivosti putem pobijenih sondi. Ovom saznanju odgovara odvojeno utvdivanje dozvOljene reakcije temeljnog tla za oba ova slucaja u pasusima 4. mogu da se planiraju samo prema teoriji loma zemljista (linija a na slici 13). koja su veoma retko prisutno u prirodi.5m 200 270 340 400 1m 300 370 440 500 1.2. stambene i poslovne zgrade. i to utoliko vise sto je temelj odnos strana.2. a) odn. Nevezana tla. 1 kN/m2 :: 0. Kod znatnog uzajamnog utlcaja susednih temelja sleganja mogu da se povecaiu.5m 1m 1. koloni i propisi u poslednjoj recenici ovog pasusa odgovaraju liniji b.2 a) i pasusu 4.1. Kod vetih susu 4. na gradevlnsko slegenje 110 i greaey.2. Meduvrednosti smeju da se ukljuce pravolinijski.5 m ne prelaze meru od ca.1. prema DIN 18127 Kod tla sa vise od 5% finog zrna ispod 0.5m 330 360 390 420 2m 280 310 340 360 2.struke sirine temelja b odn.3 Prama a) dozvoljeno uvecanje srednje reakcije temeljnog lIa kod zdepastih temelja samaea uzima u obzir prostorni efekat nosivosti takvih temelja nasuprot odnosa "i ujednacenog pada" koji postoji kod trakastog temelja iii kod izduienih pojedinacnih temelja.2 vaze kao vrednosti iz tabele za uvecanja prema pasusu 4.2. sa razudenim gabaritima i uobicajenim razmacima zidova iii stubova od najmanje 4 do 5 m. Tabela slrina temelja od 5 m treba postupati zemljisle prema pa- Grupa tla prema DIN 18196 neravnomernosti U naslage D Otpor na vrhu pritisnute sonde 4. vee koje u svom conasanlu sleganja trpe naizrnenlcan utieaj nadogradnjom (statickl neocredeno postavljene konstrukcije. dokaz na samo jednom mestu nije ni u kom slucaju dovoljan. Pri tome rnoze da se pode od. vrednosti iz poslednje kolone tabele 1 moraju da se umanje za 10% po metnu dod atne siline temelja. Vrednosti za sinnu temelja 2 m smeju da se primene i kod vecih sirina. kod sirih temelja do znatno vecih sleganja. cenom padu" prema novijim istrazvanjima uvek veca.2. iii na gustinu Proktora !'p. odnosi se iii na graniee gustine lagerovanja prema DIN 18126. tj. stambene i poslovne zgrade). Cije je sleganje neskodljivo za konstrukciju gradevine. moraju da utvrde gustine naslaga D od 0. Minimal"a nosivost tla koja je potrebna za primenu vrednosti tabela je prisutna kada se pritisnutom sondom prema DIN 4094 dec 1.6 .2 U tabeli 2 navedene reakeije temeljnog tla odgovaraju liniji a na slid 13. srednje gustoj naslagi. dokaz za guste naslage treba dati i "u primerenom obimu".3.2.01 0 kplcm~ uz 4. 15 . sto je manji njegov Sllka!!: Zavisnost moguceg optereeenja temelja od gustine nasi age nevezanog gradevinskog zemljista U tabeli 1 odgovaraju dozvoljene reakcije temeljnog tla koje su navedene u 2. Brojke neravnomemosti kod 1ipitnih nevezanih ua nasutom lIu je primenjivo odredivanje speclficne tezine sa izotopskom sondom.5 2 Dozvoijena reakcija temeljnog tla u kN/m2 kod trakastih temelja sa sirinama bodn.2. temelji gradevina kod kojih sleganje koje nastupa . Do zv olj en 322.f]. do 7. su sa sigurnoscu rastresite naslage. b'od 0. a time i gustina naslage D mozs se tehnickim ispitivanjem sve teze iii se ne rnoze vise uopste utvrditi.1. tj. onda vrednosti iz tabele smeju da se ekstrapoliraju pravolnijski. kao sto je obradeno u objasnjenjima uz pasus 4.2.1.5 do 1 em.65 za tla prema pasusu 4. za trakaste temelje treba koristiti dozvoljene reakeije temeljnog tla prema tabeli 1 Meduvrednosti smeju da se ukljuce pravolinijski u tabelu. Slicno kao kod nevezanih tla. na dubini od 2 m ispod povrsine izgradenog lerena izmeri pritisak na vrhu ~ 7. dok vrednosti navedene u 4. ali.: vast nevezanog tla rnoze npr da padne na 1/6 nosivosn gustih naslaga (vidi sliku 11). Navedene rakeije temeljnog tla mogu kod sirina temelja od 1. jednakozrnasta tla pokazuju veeu nosivost nego slrokostepsnovana neravnomerno sastavljena tla (vidi sliku 12). zatrpani stariji lokaliteti.1. data je pri ca.45 >98 % ~ 7.5 MN/m2. u koja bez napora moze da se utisne u dubinu od 0.1. pri csmu vee prema raspodeli velicine zrna. Za guste do veoma gustih naslaga nevezana tla. Dobro meri!o za nosivost daje otpor na vrhu pritisnute sonde.80665kp.4. Prema iskustvu naslage peskovte iii sljunkovne zdravice zbog prirodnog procesa sedimentacije poseduju uglavnom ovu gustinu naslaga. Suva gustina tla do koje se doslo prema DIN 18125 dec 2.3m 1) 150 Slika 10: Pad reakcije temeljnog tla ispod pojedinacnog temelja vrednosti tabela 1i2 Kod pravougaonih temelja sa bocnlrn odnosom pod 2 i kod kruznih temelja vrednosti tabela 1 i 2 smeju da se povecavaiu za 20%.45 naveden u normativnom tekstu. Vrednosti do kojih se doslo prema pasusu 4. Prema ovome. kada dubina ukopavanja iznosi najmanje 0. b'. tj.2.moze bez razmisljanja da se prihvati. Tabela 2: Nevezano neoselljlve Kod gradevina eiji temelji ne mogu da se slegnu nezavisno jedan od drugog. zbog zavisnosti otpora na pobijanje od raspodele velicins zrna i oblika zrna.1.5 Najmanja dubina ukopavanja temelja m 0. b). onda vrednosti iz tabele mogu za ovaj slucaj da se ekstrapoliraju pravolnijski. Pod razlicitlm sirinama iii razllcito duboko fundiranim temeljima su ove reakeije temelja tla povezane sa delom veoma velikim razlikama sleganja.

2. da barem u u oblasli upolrebnih opterecenja. Ukoliko oba povecanja prema pasusu 4. za gustinu naslaga kod ravnomernih odn.75 < Ie < 1.0 m. Za sirine temelja izmedu 2 iSm vrednosti tabela 3 do 6 moraju da se umanje za ca.1). Medutim. kada je tvrsta konzisteneija dokazana veclrn brojem proba. 4. dozvoljene reakcije temeljnog tla koje su dobijene iz zahteva za dovoljnom sigurnoseu od loma zernliista iz tabele 2 treba urnanlif za 40% (pri d I b ~ 0) iii odgovarajuee odnosu d I b. GE SUo GU GT SE. a koji ne sme da bude ispod 3. onda reakcije temeIjnog Iia kod povrsinskih temelja smeju da dostignu vrednosti navedene u tabeli 7. Za ekscentricna opterecenja va~i sve reeeno uz pasus 4. b' od 0. odn. Ukoliko se radi 0 pravom (primarno natalozenom) lesu.2. Ukoliko je nivo podzemnih voda na razmaku ispod dna fundiranja. sastavljanje tabela je oqraniceno na konzisleneije .3. Kao dopuna uz tabele 3 do 6 za manje gradevine (vidi pasus 4. jednostavno proeenjivanje (nisu redovni slutajevi).1. Kod vodostaja podzemnih voda iznad dna lundiranja pri malo] dubini ukopavanja ternetla ugrozava se sigurnost od 10ma zernljista.2.2.3. treba da se bazira na vecirn reakeijama temeljnog tla od onih navedenih u tabeli 7 kada ne npr kod strucan institut se takode mora uvek konsultovali rnoze da se iskljuci opasnost od 10ma zernfjlsta. vet se samo lomi. ali takode i vrednosti navedene u kolonama 2 iii 3 labele I.010 kp/cm' 7: Stenje Tabela Stanje kamene mase D~~~~i~kg9rr~~~i~~~~i~I~~i~~ stena ne lomi se nlje Iii lomi se iii sa jasnim sameje malo vrem~~~~?~i.0 m iii 3. Smeju da se ukljuce nlrn iskustvirna. Obj as nj e n] e uz 4. Dp. Odustalo se od navodenja dozvoljene reakcije temeljnog tla za veziva tla mekse konzisteneije. b'od 0. onda vrednosli iz labele. Zato se za ove slucajevs tra~i dokaz prema pasusu 4.1 c).3. Pol u e v r s I 0 je one tlo koje se kod pokusaja da se izvalja u 3 mm debele rolnice dod use mrvi i kida. ali je jos uvek dovoljno vlazno da bi moglo ponovo da se oblikuje u grudvu. bez da se kida iii mrvi.GT SUo GU U Slepen zgusnjavanja Dp. Primedba: Sianja vezivog Iia mogu na terenu da se pojave u sledecem obliku. U tabelama 3 do 6 navedene reakeije temeljnog tla kod centralno opterecernh temelja mogu da dovedu do sleganja reda vellcina od 2 do 4.2. oplili su pokazali.1 i na delirnicnu povrsinu A'. Meduvradnosti (d/b izmedu 0 i 1) treba ukljuciti pravolinijski.8 i sem loga veta od pirine temelja b b) Ukoliko na lemelj sem vertikalnih sila V utieu i vodorayne sile H. leoretski laklori prema DIN 4017 dec 2 izazivaju suvise velika reduciranja. onda smanjenje oplerecenja 1Ia usled uzgona u dubljim slojevima moze da se zanemari i da se racuna sa nesmanjenim dozvoljenim reakcijama lemeljnog tla kao vla~na zemlja. a) i b) treba 4.2.3 i uz uzimanje u obzir pojave viska pritiska vode iz pora.5 2 2) Tabela Dozvoljena reakcija temelino~ tla u kN/m' 2) kod trakastih temelia sa slrlnama b odn.2. onda ih treba sabirati. da bi se sleganja odr~ala u navedenim granicama. kod brzeg opterecenja moze da dode do viska pritiska vode iz pora. je povrsma stenja nagnuta vise od 30".5 1 1. K r u 10 je one 110kOje se da lesko mesiti. je stenje u raspadanju. eiji iznos po potrebi mora da se dokaze. Vrednosti u tabelama 3 do 6 se nadalje ne mogu primeniti na vrste 1Ia kod kojih treba zazirati od iznenadnog sloma skeleta zrnaste strukture.010 kp/cm' 16 .1. onda cozvoIjenu reakciju temeljnog 1Ia treba odrediti prema pasusu 4.5 1 1.1) Irakasti temelji sa slrinama b : 0.0. kOje kod stiskanja u saci izlazi izmedu prsitju.3 Odgovara grupi UL prema DIN 18196 1 kN/m' ~ 0.2 U tabelama 3 do 6 navode se kao redovni slutajevi dozvoljenog opterecenja vezivog gradevinskog zernliista. ispitivanjima iii lokalnim iskustvima mora da se doka~e da ne moze da dode do iznenadnog sloma skeleta zrnaste strukture zbog vode koja prodire iii opterecenja temelja. neravnomernih tla.2. kOje ne sme da se ugrozi gradevinskim meramao Pri lome odnos H Vne sme da bude veci od 1 4.. Vrednosti prema tabeli 1 mogu da se korlste neizmenjene.3. onda treba umanjili vrednosti tabeIe 2.1.5 do 2 m i sledece konzistencije kruta polucvrsta cvrsta 150 180 220 250 220 280 330 370 330 380 440 500 2 Najmanja dubina ukopavanja lemelja m 0. vaze vrednosti za d ~ 0.nskog zemllisla Iia kod vezivog Vrednosli iz tabela 3 do 6 vaze za Irakaste temelje ne vezivom tlu krutog (0. poluevrslog (Ie > 1) iii tvrstog stanja.5 2 I) 2) Odgovara grupama tla SU. Vrednosti tabela 3 do 6 vaze samo za temelje sa centralnim opteretenjem. prema jednoglasnom lokalnom iskustvu nisu dovele ni do kakvih iii podnosliivih steta sleganja. Vrednosti navedene u tabelama 3 do 6 vaie neumanjeno i za kosa opterecenja. Ukoliko treba da se dimenzionisu siri temelji koji se poklapaju sa tabelama. Kod ekscentricnoq opteretenja treba smanjiti povrsinu temelja kao u pasusu 4.5 2 1) Dozvoljena reakcija temeljnoQ tla U kNlm kod trakastih lemelja sa sirinama b odn.1.2. (1 _!!". ? Otporna vrhu prltisnute sonde M~Jm' ~15 <3 0. Stenje u ravnomemo cvrstoj povezanosti e) ~~~~. Ukoliko H deluje' paralelno sa duzorn staranorn onda rnozs da se mnozl sa taktororn umanjenja. Za guste naslage vaze vrednosti tabele B.010 kp/cm' 4: Mesanozrnasto 110. 4. b'.1. Take za npr. Uvecanja dozvoljene reakcije temelja tla za zdepaste temelje odgovara einjeniei da ovi temelji pri jednakom naponu dna i jednakoj manjoj sirini imaju manje sleganje. izuzetak je einila samo tabela 3 za prasinastu ilovaeu. b' od 0. Obj a s n j e nj e uz4.4 Smanjenje vrednosti tabele 2 a) Ako je razmak d izmedu merodavnog nivoa podzemnih voda i dna fundiranja manji od merodavne sirine temelja b odn. takode u pegledu rnoqucnostl ispitivanja. a ne mogu da se smatraju redovnim slucajevima. iii gline.5-struke sirine temelja.5 m rnoze da sa racuna sa dozvoljenom srednjom reakeijom temeljnog 1Ia od 80 kN/m' I) Najmanja dubina ukopavanja temelja m 0. . koje sadr!1 vel.1 odn. Kod ekscsntricno opterecenih temelia dolazi do olvlcenja.Fundtranja Plitka funciiranja Tabela B: Prelpostavke eije temeljnog Cifra neravnomernosti za povecanle dozvoljene 118 prema 4. Me k 0 je one 110koje se da lako mesili. GT prema DIN 18196 1 kN/m2 ~ 0.2 m i dubinama ukopavanja t> 0. Kod dobijanja ovih vrednosti iz tabela za vezivo gradevinsko zernliiste je skoro iskliucivo bio merodavan proces sleganja. 4. i to za 40%. ali moze u ruci da se izvafja u 3 mm debele rolnice. vidi objasnjenja uz pasus 4. jer ti slucalevi ne poIpadaju pod uopsteno. Kod vodostaja podzemnih voda izmedu dna lundiranja i razmaka d ~ b ispod dna lundiranja.. Umanjenja prema b) uzimaju u obzir kako leorelsku tako i opilima dokazanu cinjenicu da naginjanje opleretenja umanjuje optrecenje loma Ila. ST. Ne da se vise mesiti. lundiranja na ivicama stenja. Vrednosti tabela 3 do 6 su primenjive kod sirina temelja izmedu D. TL i TM prema DIN 18196 1 kN/m' ~ 0. onda smeju da se upotrebe vrednosti prema tabelama 1 do 6 prilikom premeravanja temelja koji treba da se grade na takvom tlu. onda vrednosti moraju da se umanje za ca. Kod malih dubina ukopavanja. su geoloski odnosi nejasni. Dozvoljeno opterecenje treba onda primeniti na manju od reduciranih bocnih duzlna.2. eije je teziste tacka delovanja opterecenia. eije stanje odgovara uslovima u gradevinskom zemljistu.1 Jos jed nom se ukazuje na postovanje pretpostavki navedenih u pasusu 4.~mena ostecena 4000 1500 ~t~i~ .2. Pomenute vrste vezivog 1Ia se obeleiavaju prema DIN 4022 dec 1 Ako nazivi iii dobijena konzisteneija leze izmedu podataka iz tabela 3 do 6. Kod eetvorougaonih temelja sa odnosom strana ispod 2 i kod kruznih temelja vrednosti tabela 3 do 6. GE GW.2. vrednosti iz tabela koje su dobijene za vece sirine temelja. Kod jako nagnutih opterecanja Irebalo bi sem ovega da se slalno vodi raeuna 0 dovoljnoj dubini ukopavanja.jedva da trpe uticaj horizontalne sile.0).010 kp/em' 6: Masna glina I) 2 Tabela Najmanja dubina ukopavanja temelja m 0. Ukoliko se lemelj u veoma kratkorn roku u potpunosti optereti iii je konzistencija tla manja od krute. Kod znatnog obostranog uticaja susednih temelja rnoze da dode do vecih vrednosti sleganja. dokle god nisu vece od umanjenih vrednosti tabele 2.2 Dozvoljene reakcije lemeljnog gradev. prema pasusu 4. polreban je proratun 10ma Ila.kruto". GU. C v r s I 0 (tvrdo) je on~ 110koje se sasusilo i lada najeesee izgleda svetlije. Vrednosti tabela nisu primenjive za ona vremena gradenja kod kojih se za manje od 15 dana dostigne maksimalno opterecenje (nije "redovan slueaj"). koje je isto iii vace od sirine temelja. Ukoliko vee koriscene rekeije temeljnog tla. jako glinastu prasinastu llovacu sa krulom do polutvroorn konzistencijom vazi vrednost za krutu glinu koja je navedena u tabeli 6."ine zrna od gllne sve do velleine peska. posto srednja sleganja lemelja dokle god je obezbedena sigurnosl od klizanja prema pasusu 4.3 . ukoliko se ovakvi temelji dodatno mere prema vrednsotima ovih tabela.5 98% >3 > 0.S i 2. treba pomnoziti sa taktororn umanjenja Kod podloge krute konzistencije upolreba vrednosti iz tabele pretpostavlja samo postepeni rast opterecenia temeIja.5 do 2 m i sleoeca konzistencije kruta 120 140 160 180 polucvrsta 170 210 250 280 evrsla 280 320 360 400 Odgovaragrupama tla UM.1.2.5 2 I) 2) Naimania cuotna Dozvoljena reakcija temeljn~ na u kN/m2 2) kod trakastih temelia sa irinama b odn. sljunka iii kamena (npr.)2 V treba multiplicirati lemelja.polucvrsto" i "cvrsto" Vrednosti tabela koje su navedene za "cvrsto" gradevinsko zernljiste smeju same onda da se korista. kod koje pri malim sirinama temelja proees loma tla vodi do manjih reakcija lemeljnog tla.3 b) Gustina naslage D ? 322. Posto se plitka fundiranja na mekanoj podlozi ne izvode cesto. Kod izracunavanja sleganja za reakcije temeljnog tla navedena u tabelama 3 do 6 pretpostavljen je ne suvise uzak razmak pojedinacnih temelja. llovaea)" Dezvoljena reakcija temeljno~ tta U kNlm kod trakastih temelja sa irinama b odn.4 Pod a) propisano smanjenje dozvoljene reakcije lemeljnog Iia pri visokom vodostaiu podzemnih voda uzima priblizno u obzir utica] uzgona na sigurnosl od 10ma zernljista.5 do 2 m j krute do polucvrsta konzistencije 130 180 220 250 _!!_ ) V ukoliko je odnos strana veei od 2.5 1 1.04 reak- Grupa tla prema DIN 18196 SE. smeju da 4_2_4 Dozvoljene fundiranja reakcije na steni lemeljnog 118 kod pliikog Ukoliko se gracievinsko zernfjste sastoji od jednoobraznog postojaneg stenja dovoljne masivnosti.65 ? 100% ? 15 U pogledu zahtevanih razlicitih vrednosti D odnosno. ako nivo podzemnih voda dotice temelj (d ~ 0).2 i ako za veziva tla postoji Proktorska gustina od 100% prema DIN 18127. ST.010 kp/em2 5: Gllnasls prasmasto uovasta tla ) ' 2) Tabela ukopavanja temelia m 0. horizonlalnih sila bez uzimanja u Ovde je H zbir delujuCih obzir potiska zemlje. Kod veclh sirina temelja treba postupati prema pasusu 4.SW 51.1. ( 1_ Vrednosti koje su uzavisnosti od dubine ukopavanja navedene u tabelama 3 do 6 megu na drugim dubinama ukopavanja da se dopune pravolinijski ukljutenim meduvrednostima.5 1 1. ukoliko stenje pokazuje prikazane karakteristike. Dozvoljene reakclje lemeljnog tis kod nasulog zemlJlsta Ako nasipi ispunjavaju pretpostavke navedene u pasusima 4. a) b) c) d) K a s a s t 0 je one tlo. Tabela 3: Clsla les I) se uvecaju za 20%. koje takode poclvaju na potrebnoj sigurnosti od 10ma tla (vidi objasnlen]a uz pasus 4.1 Nadalje treba voditi raeuna 0 tome da u vezanim tlima same krute konzisteneije. Za kasasta i meka veziva tla ne mogu ovde da se navedu opste obavezuiuce vrednosti. b' od 0. ukoliko je obezbedeno besprekorno odvodenje opterecenia u dublje slojeve i ukoliko je iskliuceno poqorsao]e karakteristika stenja usled gradevinskih mera.2. onda iz njih treba uzeti uvek nepovotjniju vrednost. meduvrednosti odqovarajuce utvrditi tokalu sag- Dozvoljene reakeije temeljnog tla treba lasnosti sa strucnlrn institutom kada: a) b) c) d) e) I) je nejasno da Ii se gradevinsko zemljiste rnoze ucvrstiti u stene. Ponovno valjanje pojedinacnih delova vise nije moguee. 10% po metru dodatne sirina temelja. U protivnom su ovi poslednji merodavni. utoliko se sa ovom praksom ne kose odredbe u DIN 1054. Uoliko nivo podzemnih voda le~i iznad dna fundiranja.5 do 2 m i sredece konzistencije kruta 90 110 130 150 poluc:vrsta 140 180 210 230 cvrsta 200 240 270 300 2\ 21 Odgovara grupi tla TA prema DIN 18196 1 kNlm' = 0.01.l 0% po metru dodatne sirine temeIja. Za dimenziniranje temelja na lesu mogu da se koriste vrednosti tabele 3. dokle god je dubina lundiranja t veta od 0.1 . na stranama nagiba brdskih slojeva i raselina odstupa samo malo od terena. nanosi peska.3 da se koriste.7~ ~~~~tinama I) StenJe u naiz- 2000 1000 1 kN/m' .2.

5) prauzima momenle savijanja i da pradaje tlu poprecne sila. ono meslo na kome plilka kriva nakon prelazne oblasti sa znalno raslutim sleganjima odn. U dalom slueaju lakode treba voditi racuna i 0 ulicajima vremena. oblika sipa i povrsine poprecnog preseka. Primedba: Sipovi za sabijanje koji treba da zbiju rastresito gradevinsko zamljisla koja moze da se zbije. 5.5 Sipove za fundiranje Ireba napragnuli pretezno u pro avcu njihove osovine. ako su manje podlozni pritisku.2.4.1 Fundiranja ~ipovima treba uopsteno lako dimenzionisati. Oni prenose optrecenjs pretezno putern Iranja ornotaca sipa na nosive slojeve.4. noslvost sipova 5. od prednapregnutog betona. onda dublji sipovi treba da se ubace pre plicih sipova.4 Uvodenjem dlnarnlckln sila kao sto su udari IIi oscilacije kod nevezanih iii slabo vezanih tla mogu da se izazovu slpova Prema vrsti ugradnje i postupka proizvodnje 5. armirano-betonske. ispiraju. pod odredenim okolnostima dodeljenu spoljnu silu prenose pre savijanjem nego pulem normalnih sila. ne lznosi vise od 3% u slucaju optrecenja 1 i 5% veretiklane sile u slucaiu opleretenja 2.2 Kod sila koje deluju kratkorocno cak i ploca glave sipa ce rnoci da prenese neposredno na gradevinsko zemhiste jedan deo opteretenja koje se na nju prenosi sa gradevine. ako takve sile na drugi nacin dospeju u tlo.4. Pritianuti sipovi uobicajenoq nacina gradnje treba da budu najmanje 20 cm debeli.01.3.1. Potresanja prili· kom korlscenja gradevinskih uredaj su lokalno oqranicena i mogu iskustveno da se zanemare kod fundiranja sipovi- rna.4 Utica. bocnom optereeenju povrsina i dinamickom naprezanju.2. Uz "Iundiranje lebdetim sipovima" vidi objasnjenja uz pasus 5. 5. Nasuprot tome. Obj a s n j e nj a uz5. oslonci hale tundirane na sipovima.2.4 Pod a) navedeni kriterijumi za cvrtsocu nosivog sloja odgovaraju zahtevima DIN 4026 i DIN 4014 deo 1. Povrsina na kojoj Ireba da se bazira uporedenje.1. Ovakva dubinska fundiranja predstavljaju prelaz ka fundiranju na bunarima i fundiranju na stupovima. 5. Mogu da se primene ako popustljivi slojevi na vecirn dubinama polako postaju cvrsei .2 Prema nacinu na koji se optarecenja uvoda u gradevinsko zernljiste. 5. da: sipova. prema iskustvima severno nemackog prosza odnosnu razvijenu povrsinu omotaca sipa. linija opleretenja od sleganja odn.2. razlikujemo: P r iIi s nut i ~ i P 0 v i Oni prenose opteretenja sipa uqlavnom pritiskom vrha sipa na gradevinsko zemljiste.4. 5.2. koja mogu da daju povoda za dodatno sleganje sipova. presuju. kao i formiranjem krutih sipova.1. utiskivanjem cevastih sipova i vibriranjem.4 Dozvoijeno optrecenje slpova iz probnog cenja (dobijanje granicnog optereeenja) optere- Probna optsrecen]a pritisnutih uporedni rezultali optere6enja. Oni S8 na lieu mesta ugraduju u supljini pripremlieno] na tlu. sa U c 3 0.8Sipovi istog smera moraju da imaju toliki razmak osovina. da S8 5ile iz gradevine sarno sipovima prenose na gradevinsko zamlji~le. kod nabijenlh sipova oplerecenje pri konslantnom sleganju SOl od 0.2 peska moze da se raeuna sa 20 kN/m2 5. Ukoliko horizontalna sila koja dejstvuje na vertikalni sip iii ro~tilj na sipovima.1. kotvane ploce iii kOlveni zidovi. da se preuzmu i plitko lezetim konslrukcijama za ankarovanja. na savijanje iii na oba nacina opterecene sipove. odn. kada se slezu gornji slojevi tla. da kod uvodenja ne rnoze da nastupi ststno povratno dejstvo na susedne sipove. nacina gradnje sipa i postupka uqradivanja. rnoze uglavnom da se odustane od posebnog dokazivanja. nosivo gradevinsko zernljlste nema dovoljnu jacinu: se prilikom uvodenja sipova na predvidenu dubinu fundiranja pojave dileme u vezi rnopucnosti opteretenja slpova odn. isporucuju i pobijaju u dubio nu tla. prema trenutnom stanju tehnickoq saznanja nije rnoquc. uvetanim vrednostlma ". kod kojih se opterecenie gradevine slpovirna prenose na nosive slojeve tla koji leze dublje. F r i k c ion i ~ i P 0 vi. a u konsolidovanom slanju onaj napon smicanja koji se dobija iz vertikal· nog napona u tlu.4.2.2 kod plilkih fundiranja Kod nevezanih noseeih slojeva gustina fundiranja sipovima mora da bude veta no povrsinsko fundiranje.2. I jacina i cvrslina povrsinskih slojeva su od znaeaja.1.2. Samo ako 10k linije oplere6enja-sleganja ne daje jasan rezuital 0 slanju granicne vrednosti Q9' kao granicna vrednosl kod ubusenih sipova prema DIN 4014 deo 1 moze da se odredi opteretenje pri ukupnom sleganju S od oko 2 cm (vidi DIN 4014 deo 1) .1 Prilikom fundiranja sipovima.treba uvek dokazati pro- bnim opterecenjima. Me s ovi I i Sl povi. Odnos duzlne prama precniku je kod sipa uglavnom toliko valiki. cesto je svrsishodno zameniti ih plitkim tundiranjrna. Kod velikih ubusenih sipova prema DIN 4014 deo 2 sme da se poslupa prema pasusu 5. Objasnjenja tora.3 Prema vrsti materijala sipa razlikujemo: belonske. 0 kom udelu se pri tome u pojedinacnorn slucaju radi.2. modula zastora.1. Sip moze dodatno jos da se optereti negativnim Irenjem omotaca. lako da mogu da se ocekuju manja sleganja nego kod plilkog fundiranja. naslagana opterecenia postavljena neposredno na gradevinsko zemljists). kada se pomnozi sa koeficijentom staticnog priliska KO i langensom paramelra smicanja (unulrasnjeg ugla trenja) tang 1" odvodnjenog tla.10 Kod sipova koji slobodno stoje treba ispitati si5.7 Sipovi Ireba da stoje dovoljno duboko u nosivom zernliistu.3. Kod prvi pUI opleretenih vezanih tla u nekonsolidovanom stanju mora da se priimeni kohezija Cu. 3 lahtev za priblizno poluevrslom konzislencijom vezanog gradevinskog zemllista odgovara onom iz pasusa 4. Ovo vazi narocito kod statlcki neodredenih sistema sipova. duzlne i materijala imaju pribllzno isle karakteristike pri deformacijama i sleganju. Ovo pravilo vazi shodno tome i za koso razuprte sipove. prasinaslo ilovicastim i glinenim tlima moze da rasle jos duze vreme nakon pobijanja. Granicno optrecenje je ono opleretenje pod kojim pritisnuli sip primelno uranja. Treba dokazati prenos sila sa gra· devine na SipOV8.2. Ukoliko ne rnoze da se izbegne razlika u dubinama susednih sipova.2.55 za lIa sa U2:.1 5. i stope.1. dok Irenje ornotaca ne igra neku bilnu ulogu. 5.2.1. kotvama i osloncima iii potiskom zernlje.1 ovog normaliva. Kao smernica. odnosa podzemnih voda.2 u slucaju opteretenja 3. 5. Kosi sipovi se u ovo ukljucuju samo uloliko.01 opterecenla Fundiranja s t oje c im slp ovi rn a su fundiranja 5ipovima. onda zbog velike sposobnosti amortizovanja gradevinskog zern'jista dolazi do neznalnih potresanja u slojevima koji nose sipove (izuzev zemljotresa i slienih udarnih talasa). ukoliko ne postoje treba uvek onda izvoditi ka- a) Obj a s nj e nje uz5. prenosenje sila pritisaka iii zatezanja) treba koristiti slpova koji na osnovu svog nacina proizvodnje.3.3.2. nosivosti gradevinskog zernljista.2.4 Fundiranje lebdecirn ~ipovima treba prema rnoqucnosti izbegavatl. vremena Nosivosl pobijenih sipova.1. Sipovi kozliei). Nosivosl zategnulih sipova i kotvenih sipova . Obj a s nje nj a uz 5. Dejstvo negativnog Irenja omotaca na gradevinu moze da se smanji od· govarajutim postavljanjem ~ipova i izborom vetih razma· ka izmedu sipova. u povrsini dna slope sipa se pod odredenim okotnstirna prenose i momenti. zalegnuti Sip izranja prilikom probnog optera6enja. Time izazvana prernestanja zrna vade do sabijanja tla. 5.2 Negallvno trenje omotaca D~ { 0. Ukoliko se nasuprot tome sipovi u vezanom lIu podvrgnu statickim naizmenicnirn opterecenjirna. kod kojih Irenje omolaca ima odlucujuci udeo u kapacitetu nosivosli.2. Pri tome Ireba vodili racuna da kosi sipovi pri strrnorn polozalu. Pomeranja kao i obrtanja onda mogu da budu veta nego sto rezultiraju iz proracuna kosog sipa otpornog na savijanja i zatezao]a.6 Dabljina sipova za fundiranje zavisi od njihove duzine i od zeljene nosivosli.3.2.025 precnika sipa d (prema DIN 4026). 5. mogu da se izazovu horizontalna krelanja mekog tla. tj. 17 . uvrcu iii se postavljaju u unapred pnpremljene.3. Nosivost sipa zavisi od vrsla tla i njihovih karakteristika. nabija· njem betona livenog na licu mesta.2. 5. koji celom duzinorn sto]i u tlu. 5. Ali odredivanje ne iskljucuje da se razdelnicama razdvojeni delovi gradevine fundiraju plitko (npr. Pouzdan dokaz. (Pobijeni sipovi vidi DIN 4026. . Pri lome tre· ba vodili racuna da se slaganje konslrukcije koja se podupire sipovima sasloji od sleganja plitkog fundiranja i sleganja pojedinacnog sipa. "Jumbo" sipova iii kod b) c) sipovi treba vise da se oplerete nego sto 10 dozvoljavaju odredbe 0 dozvoljenom opleretenju pobijenih sipova (prema DIN 4026) iii ubusenih sipova (prema DIN 4014 deo 1 i DIN 4014 deo 2). materijala sipa. razlikujemo slpove sa naiz- Sila uzgona jednog gradevinskog tela koja se preuzima zategnutim sipovlrna iii drugim zateqnutirn elemenlima. 3 m. Posebna ispilivanja su polrebna.2 Opsle uz projekat 5.Fundiranja Duboka fundiranja Fundlranje 5.1. kotveni sipovi. 5.2 Kod izracunavanja sila koje deluju na pojadine si· pove jednog staticki neodredenog rostilja na sipovima tre· ba voditi racuna 0 ulicaju promena oblika sipova i gradevinskog zemljista.4. jer ovde dolazi do znalnog povecanja modula knutosti odn. 1 . a sto odgovara srednjem raslojanju vertiklanih sipova. opterecenia gradavina se uvode u sipove i od njih se pradaju nosivim slojavima gradevinskog zernliista.4. 5.1 do 5. mora da se dokaze prema.Fundiranje stojecim sipovima" ja kod primena sipova reo dovan slucaj. uzdizanjima prelazi u slrmu silaznu pravu (vidi sliku 2).1 zlikujemo: ra- G otove si pove.6 Prema dejstvu na okolno 110 razlikujemo slpove kod kojih tlo radnim postupkorn moze biti iii sabijeno. Obj a s n j e nj a uz 5. Sipovi se pri lome dodatno naprezu na savijanje 5. Izvode se busenjern (vidi DIN 4014 deo 1 i DIN 4014 deo 2).3Kod grupa sipova zbir sila pritiska ne sma da napregne gradevinsko zamljiste u sredini vise nego SID bi bi10 dozvoljeno prema pasusu 4.2.) Sipovi izvedeni na lieu mesta. Kod velikih precnika sipova kao npr. negativnom trenju omotaca.3. 5.izuzev slucajeva neznalnog optsrecenja . onda izrnedu ostalog mora da se racuna sa znalnim poqorsaniern konzistencije oko sipova kao i reakcijom zastora.1 Sigurnosl jednog sipa odnosi se na granieno opteretenje Dg.4. Oni se u celoj svojoj duzini iii delimic· nim duzinama proizvode odn. Fundiranja lebdetim (p uv aj uc im ) s i p o vi rn a su fundiranja sipovirna kod kojih se opteretenje gradevine ne prenosi neposredno na nosivo gradevinsko zemljiste koje lezi dublje vee na slojeve koji mogu jako da se sabiju. ne spadaju u fundiranja sipovirna koja ovde obradujerno. gustini naslage sipova sa velikim prosirenlern slope. U jednostavnim slucajevima mogu da se primene i pogodna priblizne metode.4 rnenicnirn Prema oblikovanju formiranjem trupa gurnost na izvijanje. 5. kada ovakve sile putem samih sipova budu uvedene u podlogu. posebno u fino-peskovitim. u pasusu 4. lnatni udeli horizonlalnih sila mogu. 5. npr. Prema ovome je nevezano gradevinsko zernljlsts dovoljne nosivosti kada je. dinamickih naprezanja srnan]e- Znatne oscilacije iii potresanja mogu da izazovu nje nosivosli sipova ocn.9 Unutar jednog fundiranja sipovirna za isti staticki zadatak (npr.5 Sigurnosl od uzgona 5. busene rupe.1 Utica.1 Pojmovi Vrste lundiranja sipovima sipovima prema DIN 1054 5. sa oznakama u pasusu 4.1. ceh~na i drvene sipove.5 Prema vrsti naprezanja razlikujemo: aksijalne.3.3. prj eemu treba voditi racuna 0 tome da se pravilno procene duzine izvljanja i uslovi opterecivanja. treba ogranicili linijom koja ide oko lroslrukog precnika trupa sipa van osovina ivicnih sipova. To na iskljucuje da Irup sipa u ograniceno] meri (vidi objasnjenja uz pas use 5. 5. na koje onda mogu svrsishodno da sa primene odredbe pasusa 4 kao i Dna pasusa 5. Horizontlne sile Ireba prihvalati iii kosim sipovima. kod nasipa uz 5. istisnuto iii rastreseno.3 za plitka fundiranja u dubini koje je merodavno za prijem sila pritiska. sam putam kosog polozaja sipova (kosi sipovi. Pri lome treba uzeti u obzir moguca horizonlalna pomeranja.2. npr.3 Utlcaj boeno povrillnskog 323. ukoliko iz drugih razloga nije potrebna veta dubina ukopavanja iii ukoliko je u veoma nosivom lIu dovoljna iii preporucljiva manja dubina ukopavan]a. uzdizanja obelezava granicno oplereeenje. duzine ukopavanja u nosive slojeve i njihove jacine. da sa sip staticki rnoze smatrati zglobnim staporn. 5. ukoliko njihovi vrhovi nisu vise udaljeni na spolja od vrhova vertikalnih ivicnih sipova. vibriraju. Oni se sklapaju na licu mesta proizvedenih delova. Treba tezlti po rnoqucstvu ravnomernoj dubini fundiranja. od prefabrikovanih sipova i unutrasnji naponi.4 za II. polozaja sipa i razmaka izmedu sipova kao i nacina ukopavanja u 110.1.2.1 i 5.1 Krllerijumi oplerecenja za ulvrdivanje naslaga u slutaju nego za uobieaje- dozvoljenog probu pa- Kod izracunavanja dozvoljenog opteretenja putem nog opleretenja Ireba uzeti u obzir uslove navedene susima 5.4 u slucajevirna opteretenja 1 i 2 kao i = 5.3 Merodavni utlcaji na '" = 1 . sastava povrsine omolaca i izgradnje stope sipa. u sljunkovitom i peskovitom zemliistu uglavnom ca.2 Vrste Ukoliko se pored fundiranja sipovlrna na mekom sloju tla iznad nosivog gradevinskog zernljista postavlja izduzeno povrsinsko optere6enje (otprilike u obliku naslpa). U vezanom tlu su opterecanja oscilacijam i potresom sipova uglavnom bez znacaia. Cak i kasasti slojevi lIa sprecavaju izvijanje. kao otprilike kod fundiranja rnasina. povetanje sleqanja.

5 do 0. Najbolje je za to koristiti sondu vrsnog pritiska prema DIN 4094. Dozvoljeno optreeenje ovih sipova se dokazuje samo retko nepos red no pomotu probnih opterecenja: oblcno se izracunava vrednovanjem rezultata drugih probnih opterecenja putem uporeoivanja. T abela 1 7 Izracunavanje zanom i vezivom 7. 5.25 4. cije izracunavanje po pravilu zahteva laboratorijske probe.0 J 25 1. senih sipova sa prosirenjem stope treba smanjiti na 75%. sto ima znacaia pre svega kod sipcva sa velikom slobodnom duiinom izvijanja.05 1.2 zahtevana sigurnost "jednog sipa od popustania na pritisak iii zatezanje mora da poseduje barem vrednosti navedene u tabeli 8. pasus 2.75 1.4.4. Kod ubusenlh slpova sa proslreniern stope treba smanjiti vrednosti na 75%.4. sipova se preporucuie d uzme srednja vrednost da se za merodavni iz precnika stope i optereeenle sipova Vrsta sipa prema procesu Sa odredbom da granicno opterecenie treba da rezultira iz ponovljenog probnog opterecenia dozvoljava se da dokazani rast nosivosti sipa sme komercijalno da se iskorlsti.1 za potrebnu jacinu nosivog sloja ispod ubusenog sipa. sipova proracunsklm posne sme da se iz- '1 Og i dostignuto opterecenja-slsqanja: granicno optsnajvecs optereeenje 5.3 Dozvoljeno sleganja Kod gradevina koje se grade na rasedu zernljista iii kosini.5 0.3 Trenje omotaca noslima 4 i 5 pojedinacnog sipa prema vred· -) Meduvrednosti smeju da se interpoliraju linearno.4.1.4. koje treba dckazati. ~ 10 MN/m' u onoj dubinskoj oblasti.3 Ovim odredbama treba da se ukaze na to da probno opterecenie ne treba da se proceni samo prema granicnom opterecersu vee i prema sleganju sipa pod upotrebnim opterecenjem.5 Ked ubuvrednosti J 7:1.Fundiranja Dubinska fundiranja Ob j a s nj e nj a uz5.4. 5. cvrstoca).4.35 0. Dozvoljeno opterecenje iii sipova uglavnom raeunava empirijskim stattcklm proracunlrna tla. Fini do srednji pesak iii lako prasjnastoilovitasti pesak Tabela 2: Olpor vrha sipa OS glave sipa siD odn. Kod nevezanih tla prema DIN 1054. racunski potisei na povrsinama sipova smeju do 100% da prekorace vrednosti tabele 7 u pasusu 4.4 1.75 1.7 Siabilnosl gralievina sedu zemljista lundlranlh sipovima na ra- Obj a s n j e nj e uz5A.75 1. S/DF koje se odnosi na precnik slpa (stope) i srednjeg 01· pora vrha sondiranja u nevezanom tlu Olpor vrha sip. Odredivanje se posebo odnosi na velike ubusene sipove za koje je merodavan DIN 4014 dec 2.1. < 80 % (vidi DIN 18122 deo 1). pod uporednim okolnostima.1 opste ponasarqa nosivosti u neve- Otpor vrha slpa Us U MNlm2 u zavlsnostl od sleganja glave slpa siD odn. 5. koja ugrozavaju konstrukeiju iii koriscen]e gradevine. 3: Faklorl preracunavanja sondiranja lis u MN/m2 broja udara /11:30(udara dlranja) kod slandardnog Vrsta tla izrnedu otpora vrha pritisnule sonde I na po 30 em prolesta penetraeije. Kao ulazna vrednost prema tabeli 2 se koristi kohezija u nedreniranom stanju Cu vezivnog tla.75 1.8 3.4.6 Dozvoljeno tupelrna oplerei:nje 5.4. 4 i 5 prema pasusu 7.3 1.1 . vazi kao granicna vrednost.35 3.5 Dozvoljena aplerei:enje 323.7 0. sa kojom treba da se dokaze otpor vrha sondiranja q. Ukoliko takva iskustva ne postoje i ne vrse se probna opterecenja.10 =_"g_ 0.1. ani ne zavise od broja opterecenja i rastsrecenja ispod granicnog opterecenia. onda primenieno naivece opterecenie Om".0 Tabela "*) Meduvrednosti smeju da se interpoliraju lineamo.2). Kod zategnutih sipova. Za preracunavanje rezultirajucih vrednosti vidi tabelu 3.4. Pritisnuti ~jpovi Zalegnti sipovi pod nagibom do 2 1 1) Zateqnuti sipovi RQd nagibom od 1 1 1) SipOVi sa veclm naizmenlcnlm opterecenjem (zatezanje i pritisak) 1) 1 >2 1 >2 >2 2 1.02 0.1. koji stoje u grupama jedan blizu drugog.02 I pntisnutih "ipava iz iskustvenih vrednosti Kod jednostavnih odnosa tla i cesto koriscenin vrsta sipova vaze opterecenja sacinjena u DIN 4014 dec 1 za ubusene sipove. Kao jednostavni odnosi tla prema DIN 1054 se ovde delinisu oni za koje rnoze dovoljno tacna da S8 utvrdi cvrstoca u nevezanom tlu putem otpora vrha sondiranja qs. Kod fundiranja sipavima na stenju.4. ana rnoze takode da se utvrdi i na bazi iskustava sa drugim.2. ukoliko u prethodno navedenim normativima nije drugacije navedeno.1.3) merodavno sleganje za oqranicenie dozvoljene sile sipa. u DIN 4014 deo 2 za velike ubusens slpove i u DIN 4026 za pobijene sipove. Linija otpora na sleganje za pritisnute sipove treba da se sracuna na osnovu probnih opterecenia (vidi DIN 1054). Navedeni pornocni moqucnosti za odredivanje 5.4 treba obazrivije prirnenif vrednosl koelieijenta sigurnosti iii ga utvrditi u saradnji sa priznatim strucnjacirna iii gradevinskim institutima.4.8do 1. U protivnom treba primeniti 1.0 0.2. pobijene sonde moze da utlce trenje sipki. J Vrednost loma trenja omota6a za pojedniacni Sip Ireba pretpostaviti prema tabelama 4 i 5. u zavisnosti od ugla nagiba.9 2.02 0.5 obj a s nje nj a uz 5. 5. prelpostavka je da se probna opterecenia vrse na istim sipovima i pod istim uslovima gradevinskog zernljista (sled slojeva. Pretpostavlja se da jacina nosivog sloja ispod dna sipa lznosi tri precnika stope sipa.1 1. 5.5 1.2. Kod slpova vecih precnika kod kojih je prema iskustvu (vidi pasus 5.8 stanju 0. precnik sipa (stope) Odnos sleganja glave sipa slDodn. Kod sipova gracievina koji su predvideni za probna opterecanja treba voditi raeuna 0 tome da se sipovi dimenzioniSU dovohno za preuzimanje ocoklvanoq iii dokaznog granicnog opterecenja.5 11.9 1.4.4.03 0.4. treba voditi racuna 0 preklapanju mase zemlje na koju utice zatezanje sipa i shod no tome treba smanjiti dozvoljeno opterecenje. onda linija otpora na sleganje pojedinaenog sipa uz postojanje jednostavnih odnosa tla sme da se sraeuna sa vrednostima prema tabelama 1.1 U pasusu 5.1.10=sg 0. ali najmanje 1.1. Ukoliko se probno opterecenje pasle nekog vremena ponovi i pri tom rezultira visorn granicnom vrednoscu. 2. Njihova jedinstvena primena medutim olaksava uporedno vrednovanje rezuttata probnih opterecenia.2. Kao granieno optere6enje srne da se uzme srednja vrednost iz probnih opterecen]a. 18 (. koje odgovara cetvorostrukom sleganju u upotrebnom stanju.4.2 otpor vrha pojedinacnog sipa u zavisnos!i od sleganja prema labelama 1 i2 Podaci vaze za normativno proizvedene ubusene sipave. onda vaii to opterecenie. uzdizanja) iii do razlika u sleganju.01. 1 20 1 1.0 u zavisnosti od sleganja s/DF koje se odnosi na u vezanim tlima stpa os MNlm2 . koji se ukopavaju najmanje 2. koja je navedena u pasusu 7.1.6 0. probno opterecenje cesto ne mote da se poveca do onog opterecenja koje rnozs da se smatra granicnim opterecenjern u smislu pasusa 5.2 Sigurnost »prerna tabeli 8 za zategnute sipovs va· zi samo za samostojece sipove.1.5m.2 sracunato dozvoljeno opterecenje ne sme dadovede do sleganja (odn.l Definicilorn i grafikonom granicnog opterecenja jasno je da je ukliucena prelazna oblast linije sleganja opterecerua prilikom odredivanja grani6nog opterecenja.2-struku najmanju vrednost.1.5 do 1. kada su na osnovu lokalnih iskustava iii po tacno utvrdenim pretpostavkama priznati iii na osnovu probnih opterecenja dokazani kao pouzdani.75 Kod zategnutih slpova sa nagibima izmedu 2 1 i 1 1 sigurnost treba interpolirati pravolinijski izmedu vrednosti redaka 4 i 5. izvrsenirn probnim opterecenjima.2 0.2 sraeunato dozvoljeno opte- recenie ne sme da dovede do prekomernog naprezanaJ materijala sipa.45 0.2 Sigurnosl Slika 2: Dijagram recenje Qmax Ukoliko prilikom opita ne moze da se dostigne granicno optere6enje.4.4 Prema pasusu 5. 5.75 2 2 1. bez da se pri tome zahteva vee broj nepoznatih.nosl ~ Broj probnih opterecenla lzvrsenlh pod istim uslovima Sigurnost u slucaiu opterecenia Kod lebdecih precnik sipa trupa.3 Prema pasusu 5A. preporucu]e se koriscenie standardne sonde SPT prema DIN 4094.1.1. Do vrednosti loma trenja omotaca koja je dostignuta prilikom sleganja s'o prema jednacini (7) treba raeunati sa linearnim lokom otpora omotaea sipa (vidi sliku 3). Vrednosti tabela ne vate za oblasti trupa sipa koje su zasticene caurama i preko vi sine stope sipa.5 2 1. lorna kosine (vidi DIN 4084 deo 1 ideo 2) i cele gradevine. otpor prttlsnutih slpova odnosno sleganje glave stoa siD odn. >2 1. Tabela 8. Ubuseni sipovi prerna DIN 4014 (Izvod) spoljneg lIu.03 0. 7.) Pesak iii pesak sa nesto sljunka Sircko gradirani pesak Peskoviti sljunak iii sljunak Otpor vrha pri kohezji u nedreniranom Cu MN/m2 0.5 1. treba dokazati ovaj uslov pomoeu sondiranja.1.0 otporu vrha sondiranja 'lsMNlm2 15 1 I Ukoliko na rezultate sondiranja teske. slOF os MNlm2 .3 do 0.3 5.75 2.l. . Za dobijanje Cu u tabeli 5 vaii pasus 7. Sigu. 5. Sem toga treba dokazati da tlo koje lezi ispod toga ne uqrozava proces sleganja. s/OF 0.75 1.2. kriterijumi predstavljaju jednostavne granicnog opterecenia.3 U slucaJevima navedenim u pasusu 5. a u vezanom tlu putem kohezije u nedreniranom stanju Cu.1.2 Dozvoljeno opterecen]e sipa dobija se kada se qranicno opterecenje 00 podeli sa koefieijentom sigurnosti "(prema pasusu 5.1.) Pretpostavka za primenu otpora vrha sipa navedenog u tabeli 2 je pokretna granica Wt.1 0. ukoliko najmanja i najveca vrednost ne odstupaju vise od 30% od srednje vrednosti.5m u nosiv sloj. Ako se ode ispod navedenih vrednosti treba uraditi dokaz protiv probijanja.1 U lakvim slu6ajevima probno opterecenie treba izvesti samo do onog sleganja glave sipa. uklju6ujuCi rostilj sipova.l. fundiranjem sipovima treba dokazati stabilnost od loma zernliista odn. pri srednjem 10 0. Kod primene sigurnosti umanjene za vise od jednog probnog opterecenja.3. Empirijski postupei se smeju dozvoliti samo onda.1 Aksijalni 7.

01.4. 0" i O.03 4: Vrednost 10m. up- Posto kod merenja savijanja poduine krutosti ubusenih iiipova (otpor sipa/sleganje glave slpa) mogu da imaju znatan utica]. 4 i 5 za vrednost loma trenja omotaca prema pasusu 7.1.1. 1. Kod vertikalno optere6enih zidova uousenih slpova trsba postupatl prornisfjeno. Faktoru umanjenja "< za jedan ubuseni sip u grupi odpovaraju sledeca umanjenja modula zastora: a) Kod modula zastora koji se povecava linearno sa dubinom z (priblizno primenjivo kod ubusenih slpova u normalno konsolidovanim i nevezanim vrstama tla). 2.3 vaie i ubuseni sip od do 4:1 nagnutih vazi sledece: Sg = = 0. kod nekruznlh ubusenlh slpova (zljebljeni zic!ni elernentij zaIIL?4: IlL.04 0.3 prema sliei 3 treba izracunati liniju otpora na sleganje 0(5).1. 4:Faktor umanjenja UL za odnos odstojanja ose sipa aL u smeru sile prema precniku trupa sipa D: pri uLID < 2 treba staviti "L O. rnoze se da se zanemari sopstve- ks (z) = flhE ..4.0 i----~:-::::"""'" O. On moie i da se utvrdi na osnovu iskustava sa drugim. na sleqania uz korisb) E I Otpor na savijanje ubusenih sipova Modul zastora pojedinacnog sipa nadubini Z= D modul zastora pojedinacnog slpa u grupi na cubini z= D duiina ubusenoq sipa 7.ml 1 'm!) o Slika . Meduvrednosti smeju da se interpoliraju linearno 7.2 Jednacine (11) do (19) vale za sipove zglobno prikljucene na plocu glave sipa i za sipove delirnicno iii eele uvezane u jednu plocu glave sipa.ako odstupajuci od DIN 1054 nema probnih opterecenia .10pste Odredbe koje su sadriane za dejstva poprecna na kosih sipova. *) Meduvrednosti smeju da se interpoliraju hneamc 5: Dobijanje linlje otpora na izdizanje za vucne slpove Tabela Vrednost 10ma 'inl trenja omotaca u vezanom tlu Vrednost lorna fmf trenja ornotaca MN/m2') Cvrstoca veznog tla prt koheziji u nedreniranom stanju cu MN/m2 Linija otpora na izdizanje za zategnute sipove sme . 7. koriste njihove rezervne vrednosti 50 i S'g odn. a kao povrsinu ornotaca obavijajucu povrsinu. = 0. Kod grupa .2 *) 0. DIN 4085) Qrg(S) == AF u.Fundtranja Dubinska fundiranja Tabela 323. 7.g (u MN) + 0.5 ~ 3 em + O. pri cernu kao osnovnu povrSinu treba uvesti zbir povrslna stopa sipova.2 Pojediancn. Og.m' 'mi(S) (8) 7. Kod otpora vrha sipa treba umanjiti vrednosti tabelama 1 i 2 sa faktorima umanjenja v prema tabeli 6 koji Kod modula zastora konstantnog celom dubinom (kao gornja granica za slpove u prekomerno konsolidovanirn veznim vrstarna tla) Pri tome sracunati Cj = Holyo (21) ks (z) = kg = eonst slpa i rnodu- gde je He horizontal no dejstvo na glavu sipa (proizvo'jno) su zavisni ad odnosa strana.!s) Povrslna stope sipa Otpor vrha sipa u zavisnosti sipa s glave sipa Trenje omotaca u zavisnosti sipa 5 Broj zernlllsnoq sloja pri od sleganja glave cernu je "< = at. Opste odredbe prema pasusu 7.08 0. sa elasticnom duzinom L poiedinacnoq 10m zastora pojedinacnog sipa ksE vazi Yo Pomeranje glave sipa (17) Uzimajuci u obzir uslove vitoperenja na glavi sipa sa modulom zastora prema [ednaclnarna (15) i (16) odn.(s) (7) Otpor sipa na horizontalna pomeranja treba da se utvrdi na osnovu horizontal nih probnih opterecsnja. 0. zlD sa (13) elasticnorn duiinom L pojedinacnog sipa vali Slika (14) 6:Faktori senoq sioa unutar grupe. tmi(S) Kod ovog izracunavanja no opterecen]e slpova.5 O.1 Dodn.~--~-----~3-~~IO na igrupu sipova se lzracunava sa: (11) 5:Faktori umanjenja "QA i UQZ za odnos odstojanja ose sipa aQ poprecno na smer sile prema preseku trupa sipa D: pri aaiD -c 2 vaze uslovi [ednoq kontinualnog zida (vidi npr. pojedini ubuseni si· povi ucestvuju u razlicito] meri u prijemu horizontalnog ds]stva HG koje utice na grupu sipova.4 Dobijanje linije vrednostima lz tabela otpora na slaganja prema 7. (9) pri cemu 5" treba izracunatl prema jednacinl (7).3 Dejstvo grupe kod dejstva u aksijalnom pravcu Naizrnenicno dejstvo izme6u pojedinacnih slpova u grupama sipova kod dejstva u aksijalnom praveu treba uzeti u obzir prema DIN 1054.1.(5) znaci: Otpor stope sipa u zavisnosti od sleqanja glave sipa 5 Otpor ornotaca sipa u zavisnosti od sleganja glave sipa 5 L A.5 Faktorl umanjenja za ubusene slpcve nekruznog obilka (zljebljeni zidni elementi) Za trenje ornotaca su merodavne vrednosti prema tabelama 4 i 5.(s) + l: A. Vrednost 10ma trenja omotaca sme da se pretpostavi pri 5" prema jednacinl (9).4. Za otpor vrha sipa Sg Horizontalna dejstva no vertikalne sipove Slik.da se racuna sa vrednostima koje su za pritisnute sipove riavedene u tabelama. preporucuje se da se izracunavanje sile u preseku vrsl i pornocu gornjih i donjih granicnih vrednosti. t vaie ovde smisleno tome.4. umanjenja "i u zavisnosti od polozaja ubu- (15) Kod grupa iiipova varajutu sa neravnomerno rasporedenim ubuse- (16) nim sipovima ai-vrednosti smeju da se izra6unaju UZodqoprimenu slika 4 i 5.. Kod dvostruko sirnetricnih grupa od jednakih ubusenih sipova rasodela dejstva Ovde 0. 4 i 5.06 ".1. 0.9}---"""f'"--:' 0. 19 .1 DF (6) sa D Precnik trupa sipa sa DF Precnik sipa Za trenje ornotaca vaii sledecs: 5" = 0.2 i 7. v za otpor vrha sip. ao (t2) Ami Povrsina ornotaca sipa u zavisnasti ad sleganja od sleganja glave Faktori <1L I "<l zavise od rastojanja sipova <1L u smeru sile i "<l poprecno na smer sile kao i polozaja ubusenoq sipa u grupi (vidi sliku 6).(5) 0.4.75f----t' O(s) = Os(s) = AF o. U sluca'u uvezanih glava sipova ne mora da se imitira rezanje kod probnih opterecenja.3 Grupe slpova U grupama sipova kod kojih svi ubusenl sipovi pokazuju priblizno ista horizontalna pomeranja. vidi sliku 3..ipova sa razlicitim otporom na saviianjs uousenih sipova raspodela I{.12 7.1 ~ 0. znace Ovde oznake nhE nhi Slika 3: Konstrukeija linije otpora cenje tabela 1.025 0.025 0.04 0. 2: vrednosti 4 > IIL>2 smeju da se interpoliraju (18) (19) linearno. Sipovl u pasusima 7.4 Na temelju podataka iz tabele prema pasusima 7.1. Tmt trenja omotaca u nevezanom tlu Vrednost lorna l"mf trenja ornotaca MN/m2 ") Tabela 6: Faktor umanlenj. pod istim uporedivim okolnostima izvrserurn probnirn opterecsnllrna. 7. na poledinacne slpovs sme da se izracuna priblizno sa u-vrednostima prema slikama 4 i 5 sa: Hi Ci (20) Vrednosti 4 > IlL > 2 magu da se interpoliraju lineamo. (18) i (19). cvrstoca nevezanog tla pri srednjem atporu vrha sonde os MN/m2 0 5 10 ~ 15 0 0.2 i 7. Pri tome se umesto vrednosti lorna ~ und 0.g od kojih daIje linije otpora na sleganje idu vertikalno.

0090 3. Traka 1 Bakarna 2 3 Aluminijumska traka traka Skracena oznaka SI-Cu AI 99. Besprekorne konsfrukciie krovnog pokrlvaca su tesko izvodljive. 5 raeaa omekveziv- Tacka crneksavanja nog sredstva " cvrste materije "C "C odnosi se na 100% mineralne materije % % Asfaltni masliks 1 ("spahlel~-masa 13(16) Asfaltni mastiks 2 (. 13 "" ~ . Mana: Spojevi podloge ad sljunka i tucanika mogu vremenom da utanu u blato.2 0. 1 2 3 MaterijaJ 4 6 7 Zatezna cvrstcca neprcnnsane trake N/mm' Gradevina je dobro osigurana.1 0.. obloga Odvodenje vodene pare ~ ta mocuee.3 200 do 260 60 do 90 500 do 600 .4401 DINBroj DIN 170B DIN 1712 deo 3 DIN 17440 0.. Odvodenje vodene pare putem poroznih qradevinskih materiiala i provetravanje Prednost: Jednostavno odvodenle vodene pare. Za biturnensku emulziju prema DIN 52041 12 Prednost: Mana: Zaptivanje protiv podzemne vlage. - -- "' . obradive na hladno 1 2 Tal:ka gorenja "C > 21 3 Udeo mase rastvorljlvog vezivnag materijala % 4 1 Rastvor bilumena Emulzija bitumena 25 do 70 >35 DIN 1996 deo 6 Udeo mase materijala punioca u nerastvoru. 14 20 . savanja Stedi se na krovnorn prostoru. sleganja itd. 3) Vrsta minerainih punionica: kamena brasna koja ne bubre i/ili mineralni vlaknasti materijali Sredstva Iinainog premazivanja.. % <65 <40 DIN 1996 deo 6 5 Tacka cmeksavania cvrste materlje 'C >90 ~ 90 DIN 5201111 W'YM"Y"I 11 Prednost: Odvodenie orenaze podzemne vlaqe putern ~i»M!i 1 2 - DIN 53213 dec 1 3 lspitivanje prema .e3 sa vet rom 1"11111+' Zaptivanje podrurna protiv vlage iz zemlje rivoq vezivnog sredstva % ~~~:~j~ni~ V!:ie~~~:~!~~a. obrade na vruee. obradlv na vruee 2 Udec mase rastvorljivog vezivnog sredstva% Udeo mase punioca Udeo mase peska ~. Trake ad vestaekih materijala. Udeo mase punrcca ne sme da prekoracl udeo vezivnog Stepen euvoce 1 sa 300 g/m~ Za bitumensku emulziju i dalje prema DIN 52041 sredstva.01 prema DIN 18195 dec 2 i 3 4 Vreme susenja do 5 Udeo mase na evrstom telu 2 Vreme tecenja) 5 curenja (stepen 3 Tacka sagorevanja 6 Ta{:ka orneksavama ·C 7 Udeo mase pepela U odnosu na evrstu rnaterliu % s5 $5 DIN 52005 Zaptivanja stite gradevinu ad vlage. Mana: Kod visokog procenta vlage i kisnog vrernena moie da bude prekoracena sposobnost zida da upija vodu i da se pooorsa toptotna zastita. Zaptivne gradevinske delove nazivamo n eprapustljivim slojevima. ! ~! i j 1 3. za aluminijumsku traku iz DIN 1784 i za traku od plemenitog metala iz DIN 17440. U posebnim 2) 4 Traka cd plemenitog metala 5CrNiMo iero slutajevima i nepsrofilisano Kad proflrisanlh llmova debllinu neprolilsane trake Ireba odredlti preko mase povrslne. Nus prostorija mora ca se ev. velicina zrna 0. "Spahtel"-mase. Ugra<. ravno i pravo zvuceno. podzemnih i voda pod pritiskorn Jednostavan nacln zaptivanja moze da se pri!agodi svim potrebama.2 0.Odo2.01. lIRaterijal za zasl. Trake i profilisane sipke. I ~~.lne slojeve Sin a od PVC-a postojana. Kod dugolrajne kise postepeno vlaienje zidova. Odyodenje vodene pare --+ 13 nije moquce. 2J Stepenovan pc zmlma.5 1.. spaljna mallerisanje.05 do 0. odvodenje vodene pare ~ 13 rnoquce.materijala tvorljivog punioca u vezivnoq nerastvor.. toplotnag zracenja iii buke.8 Kalolama lzolueene melalne trake '1 Opsti zahtevi: bez pora i pukctlna.0255 1. ~ . \t! '" ! / . % % ~ 55 30 do 50 ~30 DIN 1996 dec 6 II!! skuplje jj L 7 3 4 1 Bilumenski rastvcr emulzija nepunjen punjen > > > 70 70 70 21 21 ~3 <3 ~5 DIN 53150 25 do 40 s20 DIN 1996 dec 6 od0 1) bitumena DIN 53213 dec 1 Ispilivanje prema DIN ISO 2431 7 Mana: Vodoodvodni pokrivac.~ij:2) >45 1 Rastvor bitumena > 15 >15 DIN ISO 2431 materna >21 54do 727> 2 3 1 Emulzija bitumena Ispitivanje prema se cvrsta DIN 53213 Deo 1 prema DIN 53150 DIN 52011 " Stepen suvoce 1 na staktu sa 250 g/m2 lztacunata DIN 21 Ispituje 53215. leplJlve 3) sa tntumenskcm emulzfjom prema DIN 52041. Poqorsanje 10plaine zastite.Zaptivanja zgrada Pojmovi i materijali Materijali za gradev. agresivnih voda. Prilikom potresa. abradive na vrucs i hladno. 100 mm 5 Debljina neprafilisane trake 21 mm sirine.. Pretpostavka: Drugacije regucisana ventiJacija iii regulacija klime prostorije.0 do 1. Mana: Ukoliko su pretpostavke poqresene rnoze da dode do teskih ostecenja zbog vlage. Odvod vodene pare ~ 13 nije rnogue.. materijala orq.Odo2. Izgradnja teska i skupa. posebno kod opasnosti od naprslina.09 do 2 mm ukljutujuci vlaknasti materijal 3) Hacunato na ekstrahovanom vezivnom sredstvu 11 3 Ispitivanje prema Apsolutno zaptivanje zida.1eniCellcni delo\li su ugrozeni ad rde.. 10 Prednost: Mana: Zaptivajuca obloga zida.5 1. Nepropustljivost vodene pare gradeyinskim materijalima sa velikom paronepropustliivoccu.~t~ "C 54 do BO 54 do BO BOdo125 BOdo 125 DIN 52011 nepunjen punjen > 99 >50 z 99 >50 DIN 1996 dec 6 nepunjen punjen Ispitivanje prema 2) Kod punjenih masa racunato na ekstrahovanom vezivnom sredstvu.5 X Broj rnaterfjala 2. org. Potreban kosi krovni prostor koji bi medutim mogao da se iskorisli za nus prostorije.Jipahtel"-masa lB122) 1\ 13do 16 1) >25 <75 45 do 80 B5 do 120 9 Mana: Obloga zida kaja advodi vodu. ugradena lila od prodiranja kise pod vet rom zas- Prednast: lBdo22 >25 S 75 45 bls 80 ~90 DIN 1996 deo 15 DIN 1996 DIN 1996 DIN 1996 DIN 52011 dec 14 dec 6 ceo 14 Vrsta bitumena: destilacioni bitumen prema DIN 1995. kod bakame Irake do max. Nacin isporuke: 600 mm slroke roloe. Prednost: Klima prostorije moie tacno da se podesava. zid postaje regulator kisne vlage.. Pretpostavka: Odvodnjavanie treba ornoqucltl olicanje. krovni 8 Mana: Zaptiven pokrlvac krovni Prednost: 1l 2\ 3. a iiolaciane gradevinske delave izolacionim s l oj e v irn a p. min.nska zaptlvarua Bitumensko sredstvo predpremaza 1 326. Prednost: Aslalln. Nju treba uzeti za bakarnu traku jz DIN 1791. napravl na posebnom spratu.065 Visina ka!ote I. osetljivo na naprsline. t mm debljine. potrebno za gradnju u celicnom skeletu. 2 Udeo mase rastvo- 1 ·C 54do BO >60 BOdo 125 >90 DIN 52011 Zaptivanja kise krova protiv 2 Zaptivanje zida protiv ki:§.. mastlks. Norma a duvanom bitumenu Ie u pnpremi. . a) b) c} Malerijal za popunjavanje luga u zastitnlm slojevlma mase za ispunu od bitumena.~~~stf ·C h % S3 S5 3D do 50 > 3D DIN 53215 m.~. obradiva na hladno 1 2 Vreme lsticanja Zaptivanj~ podruma prouv podzemmh i vade podpritiska 7 Tacka orneksanja cvrste matene ·C 54 do 72 >60 >60 DIN §fOl1 It t I' 5 3 Tacka gorenja 4 Vreme susenia do prasinaslE21 suvoce h 5 6 UnutraSnja zaptivna obloga protiv unutrasnjeg prttiska 6 Zaptiyanje protiv vocene pare (stepen teenostlj 5 ·C > > Udeo mase Udeo mase ras. Nasuprot izolacijama koje stite gradevinu ad gubitka toplote. mase I sredstva za flnalnl premaz.

PVC-rastvora. 7 Bilumenske lrake 8_3 Labavo treba obradi8. Postupak ugradnje treba izvrSiti smisleno kao u pasusu 7.5 ne sme da se primeni kod golih bitumenskih traka.1 mm bakarne trake sa 16 debe lim u'oskom csoncern na ad - DlfIIS~'3' ptasttene zaptivne trake 2 Traka prema DIN 16935 POliuzobutilen-(PIB-) PVC mekani 2 (polivinilhlond olporna traka 7. Primedba: Kao ucvrsCivaci za plastleno-zaptivne trake pogodne su npr. i sueeonl spojevl 6. 6. Za sirinu vara vazi tabela 3. rayne trake iii tanjiri drzaei od metala. Prekrivanje sava pri tome treba da iznosi najmanje 100 mm.3.6 zalepiti jedne za druge celom povrsinorn. 8.4 Varenje grejnim elementima Kod varenja grejnim elementima ciste spojne povrsine treba plastificlrati grejnim klinom i neposredno nakon toga spojiti pritiskom. 8 Plasticne-zaplivne trake 3 Bitumensko sredstvo predpremaza i flnalno sredstvo prernazivanja. 21 . min.4 treba naknadno obraditi kako sledi: Zaptivanja T-sucellavarua sa PI&-. 50 g/m'. metala prevucenih plastikom iii od plastike.2 Labavo poslavljanje sa oplerei:enjem Plastlcno-zaptlvne trake iii iz njih zanatsko prefabrikovane table treba postaviti labavo na podlogu i opremiti trajnim opterecenjern.1 D AI 0. a visak treba da bude istisnut na bocnirn stranama bitumenske trake.01. Ekspanzivno Kod ekspanzivnog varenja ciste spojne povrsine treba blago rastvoriti nekim podesnim sredstvom za rastvaranje (sredstvo ekspanzivnog varenja) iii rnesavinorn rastvaraca i nepos red no nakon toga spojiti pritiskom. Na vertikalnim i jako nagnutim gradevinskim povrslnarna.4. Tabela 3: Materijal1t Postupak Jednostavan sirinu.4.6 Ispitivanje Savne i suceone spojeve koji su uradeni na gradevini prerna pasusu 8. Postupak varenja prema pasusu 7. 3..2 X X X X X X Malerijali za razdvajanje slojeva Naziv. pa se cvrsto namotana bitumenska staza u tome razmotava. Obrada malerijala prema DIN 18195 deo 3 X varenje prema DIN 7728 deo 1. Za pravljenje tabli i fazonskih delova od mekog PVC-a u radioniei sme pored toga da se koristl I vlsokofrekventno varenje (HF-varenje). Ukoliko se savni i suceonl spojevi ne lepe sa bitumenom treba obezbediti da delovi plasticno-zaptivnih traka koje preticu budu slobodni od lepljive mase. Za sirinu staze kod vertlkalnih Iii jako nagnutih gradevinskih povrsina vazi pasus 7. 7_3 Postupak livenja Kod postupka livenja bitumenske trake se uvaljaju u izlivenu lepljivu masu.----.4. Za sirinu vara vazi tabela 3.Savne i suceone spojeve treba napraviti prema pasusu B.4. ali zanatski prefabrikovane trake od plastienih zaptivnih traka sarno prema pasusu 8.:.5 Postupak paljenja Kod postupka paljenja se lepljlva masa koja se na podlozi nalazi u dovoljnoj kolisini rastapa dovodom toplote. 7. lrake I Traka I Gala bitumenska Bltumenska Krovna Zaptivna Zaptivna Zaptlvna Zaplivna Zaptivna Krovna Krovna traka traka traka traka traka traka zaplivna zaptivna traka traka traka traka traka R 500 N 326.03D J300DD 7 8 9 1O 7. Za ovo sme da se koristi samo punjena lepljiva masa.. finalna sredstva premazivanja. sav mm Dupli sav po pojedinaenom Savu mm Ekspanzivno varenje PIB PVCmekano 30 30 20 30 20 30 15 20 15 15 4 "Spahtel"-mase obradive na hladno Hladno obradive spahtel-mase treba nanositi mistrijom. Sirina vara mora tada da iznosi najmanje 5 mm.iii PVC mekanim -zaptivnim trakama treba naknadno obraditi injektiranjem PI&-odn.10psle Za propevodnlu savnih I suceonih spojeva na gradevini. provetre. min. medutim bitumenske trake koje treba da se lepe treba namotati zategnuto na osovinu i prilikom odmotavanja tvrsto uvaljati u lepljivu masu. vijcima iii klinovima. 8. Upotrebljena vrsta bitumena temperatura obrade u·C n Prema DIN 1995 Prema tabelama analiza bitumenske industrije " kod pripreme treba izbegavati temperature preko 240 ·C. Primedba: Vrednosti temperature koje su za to potrebne u zavisnosti od upotrebljene vrste bitumena nalaze se u tabeli t Tabela 1: B 25 " 150 do 160 85/252) 180 100/25" 190 do 200 105/152) preko 200 do 210 " Skracenica prema DIN 7728 deo 1. Tolotno-plinsko varenje PVCmekano ECB Varenje grejnim elementima PVCmekano ECB 5 Lepljive mase . Kao pornoc u mcntaz: prilikom obrade smeju da se korlste i hladni lepkovi koji podnose plastiku. Za sirinu vara vaZi tabela 3. Pre nego sto se na njih nanesu sledeci iii drugi slojevi.4. Primedba: Ukoliko se plastitno-zaptivne trake lepe celom povrslnorn sa bltumenom. kao i profili za ubetoniranje od plastike iii metala prevueenog plastikom. DIN 16937 na bitumen PVC mekani 3 (polivinilhlorld neotpoma mekani)-traka. Za "irinu traka kod vertikatnih iii jako nagnutih povrsina vazi pasus 7. medusobno 70 do 100 mm. Bitumenske i metalne trake treba ugraditi smaknuto jednu naspram druge i po pravilu u istom smeru. da ona prilikom odmotavanja potpuno ulegne u lepljivu masu. Bitumensku traku potom treba pre polaganja neposredno uvaljati u lepljivu masu.4 Savn.2 i 8. cocuse Plastlcno-zaptivne trake iii iz njih zanatski prefabrikovane trake treba postaviti labavo na podlogu i msstlrnlcno povezati sa podlogom mehanleklrn ucvrscivacirna. Ivice nalepljenih bitumenskih traka treba upeglati. Ali. smeju da se korlste postupci prema tabeli 2.3. 60 do 100 g/m'. Postupak lepljenja plamenom prema pasusu 7. min. 8_2 Postavljanje sa vruce obradlvom lepljivom masom Za postavljanje sa vrucorn plasticnorn masom smeju da se koriste samo piastlcno-zaptvne trake koje podnose bitumen. Istisnutu bitumensku masu treba odrnah raspodeliti po povrsini. odn.2 Na vertikalnim iii jako nagnutim gradevinskim povrsinarna Bitumenske trake treba zalepiti za podlogu i medusobno sa dva premaza lepljivom masom celom povrsmorn. lopaticom iii ravnalicorn.4 treba ispitati na njihovu nepropusnost. da su prlikom nalepljivanja bitumenske trake oba premaza dovoljno tecna da bi se obezbedilo besprekorno lepljenje. Na vertukalnim i jako nagutim gradevinsklm povrsinarna treba koristiti samo bitumenske trake sirine do 0.02 malerijall 6 Aslaltnl mastlks.2 iii u postupku paljenja prema pasusu 7. polozaj i bro] ucvrscivaca treba podesiti prema vrsti pod loge i vrsti plasticno zaptivnih traka kao i prema ocekivanim opterecenjirna.4.4. moraju dovoljno da se prosuse. Za ovo treba koristiti nepunjene lepIjive mase. nanoseniern valjkom iii prskanjem. obradivo na hladno Bitumensko sredstvo predpremaza i finalna sredstva premazivanja koja se obracuju na hladno treba nanositi npr.3. Nadalje bi savove PVG-mekanih zaptivnih traka nakon ekspanzivno ill toplotno plinskog varenja trebalo obraditi premazivanjem spojenih ivica savova sa PVC rastvorom. lepljivu masu treba uliti u klinasti prostor izrnedu podloge i pritisnute trube bitumenske trake. 7_6 Poslupak va. Kod lepljenja bitumenom ciste spojne povrsine treba celom povrsinorn spojiti sa vruca obradivom bitumenskom lepljivom masom. 8. Pri odmotavanju trake celom njenom sirlnorn. mazanjem. Ukoliko kasiranja iii druge vrste slojeva sprecavaju izradu spojeva. Plasticno-zaptivne trake treba lepiti premazivanjem cetkom prema pasusu 7.2. Vrstu.4 Finalna sredstva premazivanja treba po pravilu nanositi mazanjem. Kod obrade bitumenskih-zaptivnih traka u postupku paljenja u oblasti prekrivanja traka treba naneti dodatnu lepljivu masu. 8.4. obradive na vruee Vruce obradive lepljive mase i finalna sredstva prernazivanja treba zagrejati toliko da njihov viskozitet odgovara stepenu obrde.2 do pasusa 7.::_----------------- Zaptivanja zgrada Oblasti primene. Pre nego sto se na njega nanesu drugi iii sledeci slojevl. obradiv na vruee Asfaltni mastiks.4. koji se za podlogu ucvrscuju nitnama. treba ih uklonlti.2 do pasusa 8.4. Kod plasticnozaptivnih traka debljine iznad 1.1 Opsle Bitumenske trake treba prema jed nom od postupaka navedenih u pasusima 7. Nalepljene bitumenske trake treba upeglati od sredine trake prema ivicama. 150 glm'.2_1 mazanja cetkom iii slabo nagnutim gradevinskim po- G 20000 Na vodoravnim tt 12 13 14 15 Bltumenska Bitumenska Bitumenska Bitumenska Bitumenska Bitumenska varena varena varena varena varena varena J J 300 S 4 300 S 5 vrstnarna Bitumenske staze treba medusobno zalepiti namazom lepljive mase celom povrsinorn. povrsinska masa i ostali zahtevi: a) Uljani papir. Bitumenska masa trake mora pri tome da bude toliko rastopljena da prilikom odmotavanja bitumenske trake ide celom sirinom ispred trube bitumena i da bitumenska masa izlazi na ivicama odmotane trake. Broj perforacija: 120 do 140 kom. e) Bitumenizirana traka od staklenih vlakana jednostrano grubo peskarena. osim u slueaju da rnasinski postupak obrade dozvoljava veeu mekanfj-traka. u zavisnosti od materijala plasticno-zaptivnih traka.!m2. Tabela 2: Postupak Ekspanzivno Materijal plasucno-zapflvntn PIB PVC mekani traka'' ECB 7_2 Postupak 7. 140 do 180 glm2. treba da prethodi valjkasta lepljiva masa. koji se obraduie na vruce. lepljivom masom sme da se premaZe samo toliko povrsine.4.2 do 7. Za pravljenje spojeva spojne povrsine moraju da budu suve I bez nscistoca. c) Staklena vlakna od hemijskih vlakana. Izmedu plasticno-zaptivnih traka i opterecenja treba rasporediti zastitne trake.4 Postupak livenja i uvaijanja Kod postupka livenja i uvaljanja bitumenske trake se uvaIjaju u izlivenu lepljivu masu.4.5. 8. treka G 200 S 4 traka G 200 S 5 traka V 60 S 4 traka sa 0. Istisnutu lepljivu masu treba odmah razvue: po povrsini. DIN 16938 na bitumen DIN 16729 Etilakopclimerlzat-tiltumen varenje X (ECB)-traka Toplotno-plinsko varenje Varenje grejnim elementima Lepljenje bitumenom " skracenca 8.5 mm u oblasti T -suceljavanja treba rnehanlckl iii termicki zakositi ivice donjih plasticno-zaptivnih traka. Za ovo po pravili treba primeniti kombinaclju nize navedenlh postupaka ispitivanja.enja Kod postupka varenja treba stranu koja je okrenuta ka podlozi cvrsto namotane trake kao i samu podlogu dovoljno zagrejatl u cilju besprekornog povezlvanja.7 m. vati mistrijom. provetre. Lepljive mase treba nanositi zajedno sa bitumenskim trakama koje treba lepiti prema jednom od postupaka utvrdenim u pasusu 7. Prilikom svakog radnog postupka treba naneti konzistentan slo]. tako da se po rnoqucstvu zalepi bez supljina. 10paticom.6 sme da se primeni sarno za varene trake.1 njem Labavo postavljanje postavljanje sa Bilumenske 2 prema DIN 52129 DIN 52128 DIN 52143 DIN 18190 dec 2 DIN 18190deo3 DIN 18190deo4 DIN 1S190deo DIN 18190deo DIN 52130 DIN 52130 DIN 52131 DIN 52131 DIN 52131 DIN 52131 DIN 52131 4 5 menanteklm prii:vrsciva- i metalne trake 2 3 4 5 6 krovna traka R 500 V 13 J 3000 G220D Cu 0.2 i pasusu B. Pri tome pred namotanu bitumensku traku treba naneti lepljivu masu u dovoljnoj kolicini. treba eventualno odgovarajuCim Ispltivanjem proverlti medusobnu podnoslilYost upotrebljenih materijala. d) Polietilenska-{PE-)folija.3 Toplotno-pllnsko varenje Kod toplotno-plinskog varenja eiste spojne povrsoe treba plastificirati dejstvom toplog plina (vruc vazduh) i neposredno nakon toga spojiti pritiskom.3.5 Lepljenje bitumenorn 8_1 Opsle Plastlcne zaptivne trake treba obraditl po postupku urvrdenom prema pasusu B. Na vodoravnim i slabo nagnutim gradevinskim povrsinarna lepljivu masu treba izlivati iz izlivnog suda na podlogu pred umotanu bitumensku traku tako.4.4. Raspored perforacija: postavljene su po duznom pravcu trake razmak izrnedu perforacija: u poduznorn pravcu trake 90 do 120 rnrn. 8_4_7 Naknadna obrada Spojeve savova koji su uradeni prema pasusima 8. 7. moraju dovoljno da se prosuse odn. ravnalicom premazivanjem iii prskanjem. 150 g/m2. Precnika supljina: 16 do 20 mm. Metalne trake treba u principu obradivati po postupku livenja i valjanja prema pasusu 7. Pri tome na donju stranu bitumenske trake koja se lepi treba naneti jedan premaz.2 0 PETPO. One ne smeju vremenom ni hemijski ni mehanieki da ostete plastitno-zaptivne trake. b) Staklena vlakna od sirovog stakla prema DIN 52141.

tnl zld pa tek onda prikljuci noseci zid Uljana hartfja Zaprecnl sloj ® Na vee izvedeni ncseci zid postavlja se zaprecni sloj zajedno sa zasnt. mastiksom debljine 10 do 12 mm umesto kod drvenih podova. i. del. 11). Place ad nabijenog astalta 25 mm debljine Podloga maltera debjjme ad cementnog mm Zaplivanja protiv podzemne i vode pod prlliskom 15-20 Izvodenje zaprecnih slojeva. asfaltnl mastiks 3.zapttvenla zgrada Zaptival1ja protlv vlage. tecan prethonl premaz utice na bolje prlljubljivanje asfaltnog sloja na zidove. ocI mastiksa deb. vertikalnih I horizontalnih delova podruma od podzemne I Potpuno zaprecavanje vlage iz zernhista. Hladan. oronv vlage nanose se u [ednorn iii eva sloja ukupne debljine io-rsmm. na rastojanju 2 em od zida koji se zaptlva. dobija se pobol[sana zastita od vlage.iee 0. a protiv podzemne i vode pod pritiskom u dva Iii tri sloja. To je najcesce sluca] kod vecih zaptivanja od podzemne i vode pod pritiskorn (~ 15.om sa tackasto varenom zicom (deb. Uglove i prelaze treba ojacati (~ 12 do 14). vrste zaptlvanla. Oblast prirnene Zaptivanja od prirodnog asfalta su naroclto pogodna za qradevme koje stoje u podzernno] vodi. Vazno je za ekonomlcnost ave vrste zaptivanja da su povrsme koje treba izolovati velike. Oval nacin nije dozvoljen od asfaltnog mastiksa kod zgrada bez podruma. ukupne debljine 15-20 em. 15 mm 16 Izometrijski prikaz jednog zaptivanja protiv vode pod prltiskorn. Ako Ie opasnost od pukotlna veca treba zastiti slo] (vidi dole) ojacati jednom metalnom mrei. zaprecnl slo] je prekinut vazcusnim slojevrn. Ako zaptivni sloj podleze rnehanlckirn naprezanjima. pa se istovremeno sa zidanjem zaliva vrelim prirodnlm asfaltom. 2 Postavljanje zaprecnih slojeva l.5 mrn. sirina okea 12.4 mm) Viskokovredno zaptivanje koje izdrzava pritisak vode rnoze se izvesti ako se ozlda zastitni zid od tvrdo petene opeke iii klinkera (otpornih na kiseline) debljlne 1/2 opeke. Tarno gde postoji opasnost od pueanja (npr u oblastlma gde zernljiste klizi) treba na suve zldove i tlo postaviti jedan sloj natopIjene hartue be. izvadenje Zaptivanja od pnrodnog asfalta. Ako donja povrsina betonske pod loge leli na zemlji. od astaltnoq mastiksa u korltastom izvodenju ' 22 . kako bl S8 isplatila upotreba kazana za kuvanje. 16%) bitumen a (B 45 DIN 1995). 333.7 Ako se kontinualno provuce jedan horizontalnl 10 do 15 mm debljine zaprecni slo] asfalt rnastiksa. dela prlrodnog asfaltnog mastiksa + 1 tel'. all se ne zahteva prema AlB. plata c= lvrdi liven I asfall 15 Potpuno zaprecavanje vode pod pritiskom.4 Kod zidanja duplih zidova.4. korisno je odvojiti vertikalni zid od betonske pod loge pornocu vertikalnog sloja asfaltnog rnastiksa. Primenjuje se ako se lzvodi drveni pod u zgradama bez podruma.02. 1. 16) tada je rnoquce i jednostavnija zaptivanja na gradevlni izvesti od asfaltnog mastiksa (~ 5. Prirodni aslait mora da se zaqreje do 180aC I da se kuva (vreme kuvanja za kazan od 300/4 do 5 cas). potrebni su zastitnl slojevi.01 dadski cist asfalt. ako se prvo izvede zast. horizontalnih i vertlkalnih delova podruma od penjuce i bocne --. Prl nanoseniu na povrsinu koja se zaptiva izbegavati jastuke od pare).e. Primer jedne unutrasn]e izolacije sa zastitnrrn zidom zalivenim za zid i pod. a "" astattni rnasttks b= armirano bet. 20 ) 20 do 50 do ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ES~~~/~ 50 Postavljanje zaprecnih slojeva od asfal!nog mastiksa na zgradama sa podrumom Pobaljsana zasliia od penjuce podzemna vlage Zaptivanja protiv podzemne j vade pod prlttskorn 6.ezisna spojnica izvodi se sa asfaltnim malterom. podzemne vode i vode pod pnnskom Zaplivanja prirodnim astaltom (astaltmastlks) Malerijali Aslaltni brasna) mastiks je rnesavina mlevenog asfaltnog kamena (del. deo minerala (1/3 peska + 1/310mljenog kamena 1 do 3 mm + 1/3 lomljenog kamena 3 do 5 mm). zidom. 8) Ako podzemna voda sadrzi klseline ne treba upotrebitl nernacki prirodnl asfal! prema AlB. a sem toga i za unutrasrua zaptivanja rezervoara za vodu itd. se dodaje i trini- 326. Tom prilikom asfalt prodlre i u spojniee zastitnoq zida I zacepljule ih (~ 10.rnicno i cistog kamenog i 22 tel % (rede 12%. Za inzinjerske radove trazi se prema AlB ledan zastitnl sloj debljine 25 mm I to do 2 tel.

izolacija od podzemne vlage. laptivanja spoljnih zaptivanja zldnlh povrsma treba naneti predpremaz od bitumenske podloge koja sadrii raz- Izolaciju treba fzvestt jednoslojno. adhezivna veda.1. 5.3 Sa ovim opterecenjern vlage sme da se racuna samo kada se gradevinsko zernlpste do dovoljne dubine ispod stope temelja. 2 Silk. oznake" Izolacija podnlh povrslna 326.1 laplivanje zgrada gradevina i gradevinskih delova sa bitumenskim materijalima i plast. varenim bitumenskim .2 Nadalje treba sve spoljne povrsine spoljnih zidova koji doticu tlo zastiti od prodiranja vlage. Zaptivanje na dole mora da dosete do prosirenia temelja.2. 5. a podzemne gradevinske de love prema pasusu 1. GP L. Ona moraju da budu neosetIjiva na prirodne vode iii vode ko]e su nastale rastvaranjima iz betona iii maltera.1 Zgrade Ijima zgrada sa podrumom od opeke sa zidovima na trakastim teme- 5 Poslavljanje Princip struenoq zaptivanja 5.Y __ -.1. Ukoliko ova izvedba nije moguca jer pod treba postavitl u visini povrsins zernliista (vidi sliku 4). Nasip treba po rnoqucstvu postaviti u visini vodoravnog zidnog zaptivanja.2 Sve spoljne povrsine spoljnjeg treba zastiti od bocne vlage prema slike 5 i 6).pojmovi. u visini povsine zernljista.4 ~.01 5.2.. trakama v 60 84 Za sve sotalo vazt DIN 18195-4 .2.2 (vidi no Noseci pod vtdr casus: 5. 30 em iznad zerntjista. 5. Pri tome pod treba zastiti zaptivanjem pema 6.". .Bhumenske zavarene trake . onda nije potrebno posebno zaptivanje poda.1 Kod zgrada bez podruma spoljnje i unutrasn]e 1.4 okolne prema pasusu zidnog poda.cnirn zaptivnim trakama protiv vode koja se nalazi u tlu. 5. '" ~ 2 StS Silk.01. ali to vaii u istom smislu i za druge gradevine.Zaptivanja zgrada Zaptivanja protlv podzemne vlage Izvodenje Vodoravna zaptivanja zaplivanja protlv podzemne vlage prema DIN 18336 (VOB/C) Izolaciju treba izvesti [ecnoslojno.: ~ 1 . GP zemljiSta "\ . 3 Sli~. U tom slucaju pod treba zastiti grubozrnastim nsasipom koji preseea kapilare sa najmanje 15 em debljine protiv prodiranja vlage.~'''--' Silk. zahtevi" Zaptivanje Na podlogu redivac. Ukoliko je prdviden dublje postavljeni pod.1 Kod zgrada sa zidanim podrumskim zidovima u spoljnim zidovima treba predvideti najrnanjs dva vodoravna zaplivanja.. folijom pre nego sto se nanese na 'I lahtevi Zaptivanja od podzemne vlage moraju da stite gradevine i gradevinske delove od spolia deluiuce podzemne vlage.5 Zgrade kod kojih se ne stedi mnogo na prostoru zaptivan.03.1 Ova norma vaii za zaptivanje bez podrurna zidove treba zastiti od vodoravnim zaptivanjem protiv podizanja vlage. Treba je izvesti varenim bitumenskim prema DIN 52131._ r-'. sifonska voda.. oznake. Kod ovog natina izvodenja unutrasn]s povrsins zidova moraju da ostanu nemalterisane od patosa sve do vodoravnog zaptivanja.11 vldj paws: s:5 S 11. 2 Pojmovi 3 Materijali vidi 326.01 vidi 326. U tom slucaju donja povrsina konstrukeije poda mora da bude postavljena najmanje 5 em iznad vodoravnog zidnog zaptivanja.1.pojrnovi ._'J.01 u zldovlrna trakama V 60 84 prema DIN 52131 Zaptivanje treba izvesti jednoslojno sa labavo postavljenim bitu menskim krovnim zaptiv nim trakama G 200 DD prema DIN 52130 . Preklapanje traka treba zavarif rnedusobno. 8 Slika 5 Sli •• 5 Silk. onda zaptivanje treba lzvrsiti sliei 2.01. kapilarno vezana. koja se kapilarnim silama dalje razvodi i protiv sile teze (podzemna vlaga.1 i od nsustavljene procedne vode.3 Ukoliko se pod izvodi sa provetrenim meduprostorom iznad zemlje (vidi sliku 1). 7 vidi pasus.1.1.:-2'1 'i?q vidr pasus: u • Ploea :emelja GP poca podruma ~'/1. ~ .jzolacija zgrada . dejstvo presecanja kapilara nasipa. vldl pasus ~.2 Ona vazi nadalje protiv vode koja potlce od padavina i nezajaiene vode (filtraciona voda) kod vertikalnih i nizih zidnih gradevinskih delova . sliunak."_ ')lU :I. :: . Donje zaptivanjs treba da se postavi ca. onda se prihvata odredeno vlazenje zidova ispod vodoravnog zaptivanja kao i samog patosa. pesak. kao i materijal ispune radnih prostorija sastoje od nevezanih tla. 1. Kod spoljnih zidova zaptivanje treba da se postavi sa ca. protiv podzemne vlage na zgradama je prikazan u slede6im pasusima. zom'j'iSta'~'. Iznad zemljista mote i da izostane ukoliko zidovi u dovoljnoj meri odvode vodu. da bi ovo zaptivanje bilo zasticeno od ostecenia kod izrade konstrukeije poda. 1. kapilarna voda).4 koje mora da doseze do dodatnog vodoravnog zaptivanja. Kod unutrasnjih ztdova rnoze da se izostavi gornje zaptivanje.:r .1.2 laplivanje 5.Bitumensks krovne zaptivne trake . u protivnom treba zaptivanje podici iznad obloge podnozja. npr.e sme da se izvrsi i prema sliei 3 iii slici 4. S 1£.mliitla ~~~~·""77' vldl pasus: 5111 () GP Ptoca temefja GP poda 't ~~.' . 1 Silk.1. 30 cm iznad okolnog zernliista. Da se ne bi ugrozilo treba ga npr prekriti beton poda. a na gore do vodoravnog zaptivanja prema pasusu 5.- poorurna Silk.1. 10 em iznad povrsins poda podruma a gornje ca. zida koje dodiruju pasusu 5.1 (vidi slike 1 do 4). dlrnenzionisanje i izvod'enje" zqrada protiv podzemne vi age prerna DIN 18195. 5.-~.1.. deo 4 1 Oblast primene i svrna 5. otprilike postavljenog u visini zaptivanja 5.mr r /'1 ''. 9 23 .

0 1. zaobliti. 5. radi zastite od podizanja vlage su u pojedinacnom slucaju potrebne posebne mere (vidi sliku 9).1. a kod ECB ---a toplim gasom iii grejnim elementom.4.2..Spahtei~maS3" obradlva na hladno do 4.3. Trake moraju na ~avovima.2. i 0.2 Radi upijanja zaptivnih premaza povrsine zidanih zidova treba ispuniti spojniee potpuno i ravno: betonske povrsine moraju da imaju ravnu i glatku povrsinu. suoceni spojevi i prikljucci moraju da se preklapaju za 5 em kada se yare ekspanzionim varilacklrn sredstvom. Kolieine treba naneti prema broju radnih procesa koji su navedeni u koloni 5.3.2. Ukoliko tavanlca podruma treba da lezi nize. DIN 18195 dec 8 za izvodenje zaptivanja preko spoinica.2. Da se ne bi ugrozilo dejstvo presecanja kapllara.0 0. preklapanja kod PIB·a treba zavariti ekspanzivnim varilackirn sredstvom..3 I Plasticne zaptivne trake prema DIN 16938 smeju da se koriste kada se ostale zaptivke ne sastoje od bitumenskih materijala. ECB trake prema DIN 16729 i PVC mekane trake koje po· dnose bitumen prema DIN 16937 smeju da se lepe.4.3. praslna iii slienih slobodnih cestica. postavlianje vodoravnih zaptivanja u tim zidovima. pre nego sto se nanese poda.3 do 2. U tom slucaju mora doduse da se izvede donje vodoravno zaptivanje spoljnih zidova (vidi sliku 8).5.2 do 0. da se stvori vodoravna povrsina bez neravnina.. 11. Trake moraju da se preklapaju za 10 cm na savcvirna.3 1.2. 5.1 do 1. koje bi mogle da probiju trake. npr zastitnirn slojevima prema DIN 18195 dec 10. i. Na gradevini izvedeni savovi. Prema nacinu popune radnog prostora iskopa i izabranog zaptivanja. od npr.ckih potreba. ukoliko je to potrebno.1. a preklapanja moraju da budu potpuno zalepljena. kako lepljivom masom. treba naneti hladno .2. da se zaptivanje ne osteti.5 Zgrade kod kojih se malo koriste podrumske prostorije zastita pod a podruma sme da se izvede i postavlianjem grubozrnastog nasipa kao u pasusu 5. povrsins treba poravnati i istrljati malterom grupe II iii III prema DIN 1053 dec 1 Pre nanosenja premaza.3 Tavaniee podruma treba postaviti sa njihovom donjom povrsinom najmanje 5 em iznad gorn.0 do I 1.1 Opsle 6.3. nanose lopaticom Potrebne minimalne kolicine za zaptivne materijale koji mogu da se premazuju i nanose lopatieom su navedene u sladeco] tabeli. malter iii beton moraju dovoljno da se stvrdnu.4.2 i pripremiti ih sa hladno - tecnim predprernazorn.8 I I 9 do 13 I 24 . tr- Trake moraju da se preklapaju za 5 em na savovima.4 Zaptivanja bltumenskim trakama 6.. ukoliko se ne koriste premazna sredstva pogodna za vlaznu podlogu. a koje se lepe lepljivom masorn. i. Zaptivanja moraju da se sastoje od najmanje jednog sloja.2 Zgrade eama sa zldovima od opeka na temeljnim plo- 6.2.4. Trake iii table treba postaviti slobodno.3.2 Vodoravna zaptlvanja zaptivanja u zidovima u zidovima treba iskoristiti Za vodoravna Bitumenske Zaptivne krovne trake prema DIN 52128. Savovi. 6. upotrebu zaptlvnih materijala kojt mog" da se premazuju odn.4 Podove podruma treba zasnti prema sliei 5. Trake treba labavo iii tackasto iii celom povrslnorn zalepiti na podlogu. preklapanja moraju da budu sirine 10 em. sui prikljutcima. tako i labavim mehanickim ucvrscivanjem. Bridove i zlebove treba.2.1 do 1.2 Zaptivanja sa zaptivnim premazlma Zaptivanje zidova podruma treba predvideti prema pasusu 5.1 Opste 6.0 do 1.7 em na podlozi prema pasusu 6. prelaza i prikljucaka.2.1.3 Zgrade sa zldovima od betona Zaptivanje povrslna spoljnjih zidova treba predvideti prema pasusu 5. sueeonim eima da se preklapaju za 5 em. koji se cvrsto drzi na podlozi. 5. plasticne zaptivne trake iii astaltrnastiks.1.3 na htedno 1. Pod treba zastiti u zavisnosti od zahteva koriscanja podnumskih prostorija prema pasusu 5.2 Zaplivanja sa bitumenskim Ira kama Za zaptivanje bitumens kim trakama smeju da se koriste sve bitumenske trake navedene u DIN 18195 dec 2. Kolicine evrstih tela vaze za srednje radne temperature i za srednju debljinu sloja od 0.1. protiv prodiranja vi age. Nacin mehanickog ucvrscivanja se izvodi prema gradevinskim uslovima .3 do 1. 1. suoceni spojevi i prikljucci smeju da se zalepe i bitumenom. "Spahtel . obradiv na vruce 2. Kada je iz konstruktivnih ra~ zloga to potrebno.3. za zaptivene zidne povrsine treba predvideti zastitne mere iii zastitne slojeve. Zaptivanja treba izvesti najmanje u jed nom slo]u.02 povrslna 6. 5. PVC mekane trake koje ne podnose bitumen prema DIN 16938 treba labavo ugraditi rnehanickim ucvrscivanjsm: ne smeju da dodu u dodir sa bitumenom.2 do 0. ukoliko treba da se nalepe trake koje podnose bitumen. Kod popune treba paziti na to. pri kolicine prema 6 Izvodenje 6. Podloga mora da bude suva.0 t:. broj Sredstvo predprsmaza rastvor 1 Bttumenski I I 1. suocenirn spojevima I prilkljuccirna. i mora da dopire do donjeg vodoravnog zaptivania zidova. reo 6. kod koriscenja mekanog PVC-a otpornog na bitumen sme da se zalepi na podlogu. 10 em na savovima. 6.5 Zaplivanja sa plasticnim . peska. Kod upotrebe golih bitumenskih traka prema DIN 52129 takode treba predvideti finalni premaz. trake prema DIN 52130. ako su preklopi siroki 10 em. tako da ne mogu da nastanu vlaini mostovi (malterski mostovi). Posta zbog monolitnog sastava betona. Za zaptivarue spoljnjih zidnih povrsina mogu da se koriste svi zaptivni materijali navedeni u DIN 18195 dec 2 uz uvazavan]e gradevinskih i zaptvno-tehn.3 do 2.2.3 Zgrade kod kojih se malo koriste podrumske prostorije pod podrurna sme da se zastiti i grubozrnastim nasipom. Zaptivanja PIB~stazama treba prekriti razdvojnim slojem ad odqovarajuclh materijala prema DIN 18195 dec 2.2.1. Premaze koji se nanose treba spraviti od jednog hladnotecnoq predpremaza i najmanje dva vruca iii tri hladno tecna finalna premaza.zaptivnim trakama Zaptivni materijal trake prema DIN 18190 dec 2 do dec 5. Gotova zaptivanja treba zastiti od mehanickih ostecenja. Gole bitumenske trake prema DIN 52129 moraju sa svoje donje strane da imaju po eeloj povrslni vruc sloj lepljive mase i da se zastite pokrivnim premazom. spojevima i prikljuc- cvrstoq Gustina tria kg/dm Kolicina potrosn~e kg/dm Kclicina tvrstog t¥la kg/dm Radni procesi.3 ZaptivanJa spoljnih zidnil! 326.5 (vidi sliku 6). treba pokriti npr folijom.1 Opste Za zaptivanje podnih povrsina srneju da se koriste bitumenske trake. 6.03. 5. DIN 18195 dec 10 za zastitne slojeve i zastitne me- Za zaptivanje bitumenskim trakama smeju da se koriste sve bitumenske trake navedene u DIN 18195 deo 2.2. odn. pritiska zemlje. kod poroznih gradevinskih materijala. Kod zaptivanja sa PIB trakama prema DIN 16935 na zidne povrsine treba naneti premaz lepljive mase i trake zalepiti postupkorn paljenja. 6. zaptivanja u zidovima treba izvesti ste~ penasto.3.4 Zaptivanja sa plastienm zaplivnim Ira kama od mekanog PVC-a Zaptivanja treba izvesti od najmanje jednog sloja iii zanatski prefabrikovanih tabli.5 . onda treba predvideti trees vodoravno zaptivanje spoljnjih zidova najmanje 5 em ispod donje povrsine tavamce podruma (vidi sllku 6). kamena sitnez iii drobina. DIN 18195 dec 9 za izvodenje proboja.4.4 Zaplivanja podnlh povrslna 6. Za zaptivanja sa plasticnim . Stoga.1 pri cernu donje vodoravno zaptivanje maze da otpadne.2.. Bitumenske varene trake prema DIN 52131 smeju da se nanose i postupkom varenja. Za taj slucaj zidne povrsme treba pripremiti kao u pasusu 6.0 6 Bitumenski raslvor iii emulzija As1altmastiks 7 Asfaltmastiks 1. prema DIN 16936.zaptivnim trakama zidne povrsine treba pripremiti kao u pasusu 6.3 Pokrivni premaz. Kao podloga za zaptivan]a je potreban sloj betona iii jednakovredna stabilna podloga.3 Zaplivanja hladnim "spahlel- masama" 6. da bi mogle da se prenose vodoravne sile. za 3 em moraju da se preklapaju kada se Yare toplim gasom. Trake eba postaviti slobodno iii nalepiti na podlogu. Zaptivanja moraju celom svojom duiinom da se spoje sa vodoravnim zaptivanjima prema pasusu 6.0do 1.6 11.1 Kod zgrada na temeljnim plocarna pod podruma treba zastitl zaptivanjem prema pasusu 6.2.4.mase" treba po pravilu naneti cernu moraju da se ispostuiu minimalne pasusu 7 u dva slo]a. Ukoliko je potrebno npr. Trake ne smeju da se nalepljuju.5 Zaptivanja sa aslalmasliksom Zaptivanja od asfaltmastiksa treba izvesti u minimalnoj bljini od 0.eg vodoravnog zaptivanja spoljnih zidova. 5.2. Treba otkloniti zaprljane povrsine koje treba da se prernazu.7 cm kod asfalmastiksa.3. Povrsine postavljanja traka treba poravnati sa malterom grupe maltera II iii III prema DIN 1053 dec 1 u takvoj deb~ Ijini.2. koji preseea kapilare sa najmanje 15 em debljine. treba se prldrzavati minimalnih kolielna koje se nanose prema pasusu 7 ocenim spojevima 6.1.4. Trake treba zalepiti u jednom sloju lepljivom masom. KOd mekanih PVC traka koje pod nose bitumen.6 Bitumenski Bitumenska emulzija rastvor I 1.3 Zaptlvanja PIB·a iii ECB-8 sa plasticnim zaplivnim trakama od Zaptivanja treba izvesti ad najmanje jednog sloja. Mesta suee· Ijavanja smeju da se prelepe.tecni predpremaz.4 po eelokupnoj temeljnoj ploci. protiv vlage koja se podize zaptivanjem prema pasusu 6. naneti hladno-tetni predpremaz. po pravilu nije moouce.1 obradiv 0.4 iii pasusu 5. kod zavarenih traka potpuno zavarena. Kod ovog naoma izvodenja treba pogodnim merama sprecitl bocno pomeranje zida cigli zbog dejstva horizontalnih sila. Zap~ a~ja Pit tome :16 smeju da S9 piekidaju. suo7 Minimalne kolclne za ugradnju odn. posto se nadoknaduje zaptivanjem temeljne place (vidi sliku 7). DIN krovne zaptivne Plasticne zaptivne trake 16937 iii DIN 16729. Na mestima sueeljavanja moraju da se prekrivaju za najmanje 20 em. 2 Brturnenska emulzija Pokrivni 3 4 premaz. neposredno na zaptivene zidne povrSine ne smeju da se nasipaju gra~ devinski sut.2. kod hladno-tecnih premaza sledeCi sme da se nanese tek nakon susenja prethodnog Premazi moraju da stvore konzistentni i pokrivajuci sloj.1 em kod masa koje se rade na vruce. Da bi prihvatile hladnu spahtelmasu zidne povrsine treba pripremiti kao u pasusu 6.2. nasip beton 5. Trake moraju da se preklapaju cenlrn spojevima i prlklluccirna.Zaptivanja zqrada Zaptival'lja protlv podzernne vlage 5. Kod vruca=tecnih premaza sledeci premaz treba spraviti odmah nakon hladenja prethodnog.1 de~ Kod izvodenja zaptivanja protiv podzemne vlage vaie: DIN 18195 dec 3 za obradu materijala. npr.

Zaptivanja zgrada Zaptivanja protlv procedne vode Izvodenje . -t a do -+ 18. odredivanjem nagiba.4 Gradevinsko .. ne pod nose bitumen . promena temperature iii sleganja. 10 (jo:20 rrm f. sa jednim slojem G 200 DD.. a pomeranje ivica naprslina na razini zaptivanja na naivise 1 mm.. a koje nastaju npr.01. preduzeti mere prema DIN 4095. metalnim trakama i plasttcntm zaptivnim trakama protiv neizdanskih voda. potreban radi dOvrnjnog pritiska na zld ( -+ osncvro praviJo 4)- e~~~~~~=~~~~=~~~~ I~ 4t. 4. 5. bel da se prlUskivanje Zerrilje smanjllll uklne us!ed prttiska zamlia.. ploee kolovoznih traka mostova. moraju da budu nih naprslina i grebena bovi i bridovi moraju da IjenL Ispravno na koje treba da se nanese zapcvrste. protiv veda u obliku kapljanja i curenja npr. b '" re_sti1r. 5. 5.OO r_+-. Ne smeju da vrse negativan uticaj na zaplivanje i moraju da budu podesni kao podloga za zaptivanje i njegovo pastavljanje.ne.vtsetak zidne zaptivke.Ij&born . . 18 D. ravne bez gnezda. 14. mora da abuhvata iii pokriva gradevinu iii gradevinski dec koj mora da stiti u ugroienoj oblasti i da spree: prodiranje vode .5 Povrsine gradevine tivanje." DIN 18195·5 .IDt:.2 Nastajanje naprslina u gradevini koje ne mogu da se premoste zaptivanjem (vidi pasus 4.-'!-_.. najmanje debljine 1. Zaplivanje zgrada protiv procedne 1 Oblast primene i svrha vade prema DiN 18195 dec 5 4. S do 10 . npr. tezlne 300 glm2 teskih traka od sintetickih vlakana.ft1 tB$!(j·j(Wjee [) pH rmtlirr~r\C . Plastitne zaptivne trake varenim trakama 4 prema zaptivnih traka.. Zaptivku treba izvesti sa zaptivnim trakama od sintetiGkih materijala PVC·P·NB prema DIN 16938. 24 em debljir-. Nastavk" ilV9s!l2. Podaei koji su za ovo potrebni moraju da budu zastephenl kod projektovanja zaptivanja gradevine.. koji pripadaju javnim ulicama..1 Ova norma vazi za zaptivanje gradevina i gradevinskih del ova sa bitumenskim materijalima. Kort vellkog plitiska stoba izvestl korltasto udubl)en)e -t 14. sredstva koje saG 200 S Na zaptivnu podlogu treba naneti predpremaz saorz: rastvarac.te . drzati u dozvoljenim nim merama granieama odqovarajucirn konstruktiv- 4.2 Zaptivanje 1. npr. dovoljnom toplotnom izolacijom iii razde!nicama.3 w:penke {j -rnatte~. 19 2a~i!ni zld ('SIOpu) ilVesti tsxo. da zaptivka mo:!:e ca sledi ave ookrete gradev. b = zid.J = ne manjo oo 0. $.01 Umereno opteretenje Bitumenske trake Na podlogu treba naneti predpremaz drii razrsdivac. Armiran i protiv uzgon!l {zbog aKumulirane vode) gor· nj. d = zaiititini zid i stops.04. 5 do 7 txbegavaH uglove u zaotlvnorn Koritu! a = mrsavi beton.2 mm debljine i sa zastitnim slojem traka najmanje 2 mm debljine i najmanje 300 glm' tezne ad sintetickih vlakana.aplivanja protiv procedne vade premo DIN 18336 (VOBIC) Visoki zahtevi Bitumenske od bitumenskog predpremaznog trake koji 326. voda padavina.spored zaplivki koje zadriavaju vodu (prema Iii. Konstruktivnim merama treba ipak obezbediti da ovakve naprsline u momentu nastajanja ne budu sire od 0.o @ -t t ::: I Q. = vleina izmadu stope 1gradevillSk og zernljista t. 25 ."'-t:::.01 vidi 326.. 61) 5. c ~ zaptivka.!::':f.ljno plcta) .$J ).o:lsmni $:101 f I1m aOCi zld (tern.tehnitkim merama. otvorei ne smeju da budu mokre.Gradevinska zaptivanja protiv vode bez pritiska.2 Ova norma ne vaii za zaptivanje 2 Pojmovi 3 Malerijali 4 Zahlev. proracun i Zaptivku treba potpuno zalepiti sa eva sloja bitumenskih Zaptivanje treba izvesti jednaslojna sa plasticnirn zaptivnim trakama PVC·P·NB prema DIN 16938 . na koje nepasredno treba da sa postave zaptivanja.kod vodonepropusne ispune !mad GP gladevinskog lern~iS(a. minimalno raslOjanj9 lzrrecu oiJjekala koji zadr~avajll pritisak zemlJe... izmedu zastitnih siojeva najmanje debljine 2 mm i min.. r. Zaptivanja treba izvesti jednoslojno sa bitumenskim DIN 52131 zalepljene celom povrsinom. tj.-?ltd {stopa) c "" t~. ukoliko je to potrebno. ispod ovih slojeva treba ugraditi parnu branu i u datom slucaiu i slojeve izravnanja.4) treba spreciti konstruktivnim merama..zahtevi su: najmanje t . Raspodelaza~!I!nogzlcia na polja.3 Slojevi. prema DIN 52130 i jednim slojem PV 200 DD prema DIN 52t 30.OfI. --4 . . uputstvo: Ova norma vazi za zaptivanje koriscenlh krovnih povrsina. koja na zaptivanje ne vrsi nikakav iii sarno prolazno minimalan hldrostatski pritisak.. zbog oscilaeija. Kod zaptivanja gradevina iii gradevinskih delova u zemlji treba.Ptasticne zaptivne trake sa polivinilhloridom koji sadzi omekslvac (PVC·Pj..litpbrka.~ eeo !. 1. liltraeiona voda iii industrijska vada. 11 Gomji za.1 vidi 326. zbog skupljanja. Pri tome treba uzeti u obzir nalzrnenicno dejstvo izmedu zaptivanja i gradevine i u datom slucaiu naprezanje zaptivanja 5.4 Zaptivanje 5 Gradev. Ukoliko je patrebno. R..J snaru temeijne pleCel krutirn cue -. Zljebudu u pravcu toka vode i zaob- Pogresno Ispravno Premaz Nall/iti "'va podzomnih veda Dljagram opterecenja nlje u razmer.1 Kod planiranja gradevine koja se zaptiva iii delova gradevina koj se zaptivaju moraju da se stvore pretpostavke za strucno polaganje i izvodenje zaptivania.S· 10mdutlna..70 4 Osnovni oOJICi zaplivnog korira -t 15 do 11 minimaln' pritisak OObijon nasipan}em zem!.01 mora da bude u rnoqucnosti da premosti naprsline u gradevini koja se zaptiva. treba se pobrinuti za trajno deluiuee odvodenje voda koje uticu na zaptivanje. kod vOCIopropusne ispuna ispod OP gradevln'lkog lemljiSt"l-. . npr. skok napona u stopt -+ 12 izjednaci\i ob!lkovanjem !emeline plote -.0t .e. cdn. Za astalo vaii izvodenjs.!" .::r=::3It"" 600 n.:tt ~. Treba sve zastiti jednim pokrivnim slojem. 4. Za zaptivanje nekoriscenlh krovnih povrsina vaii DIN 18531. '9~ _ datoj v~!O:mio " = zaplivena gradev1na· b = sirma is!<'opa. moraju da budu podesru za odgovarajute koriscenie.J -..5 mm..nski zahtevl Zaptivanja prema ovo] normi moraju da stite qradevine iii gradevinske delove od procednih voda i moraju da budu neoseUjiva na prirodne vode iii vode koje su nastale rastvorom iz betona iii maltera.. 19 Iii u!oSc'ma. rasporedom armature.3 Zaptivanje ne sme da izgubi svoje zastitno dejstvo pri pokretima gradevinskih delova koji se ocekuiu. ~~~-----'II>--- iepe" ka -+ priHsak vcde ~ 1~dnos!avl1a zastile oc vlage-t oo voda pod pritiskom 2 pobo!iSana zaztita od vlage -t 3 zastita 12 do 14 izoogallllti utiskillll!1je stcce. 13. i to sa strane okrenute vodi.5 mm i da zbog eventual nih daljih pokretanja sinna naprslina ostane oqranicena na najvise 2 mm..

Prl tome se treba prldriavati mi· nlmalnih ugradnih kollclna za lepljene slojeve i sloj zavrs· nog premaza prema tabelL Bltumenske trake moraju na Savovlma. pre postavljanja zaptivania. U pro· tivnom treba preduzeti zastltne mere protiv ostecivanja prema DIN 18195 deo 10.zaptivnih traka.zaptlvne trake i krovne zaptlvne trake treba opremiti zavrsnlrn premazom.zaptivne trake treba ugradltl premazom cetkom III paljenjem. Dvoslojni asfaltmastlks mora da bude u proseku ukupne debljlne 15 mm. Plasticne . Ovde se ubrajaju u principu sve vodoravne I kose povrslne spolja I u zemljL 7 Izvodenje 7. npr.Q1 MN/m2 Donje strane bltumensklh traka prvog sloja treba premazati celom povrslnom lepljivom masom. suceorurn spojevlma I prikliucclrna kod ekspanzionog varenja da se prekrivaju za 5 em. ako se poloz! dodatni gore opisani.5.5 mm kod ECB-a 2.1.zaplivnim trakama od PIB-a iii EC8·a Zaptlvanje treba lzvesti od jednog sloja piasticnih .zaptlvne trake moraju da se prekrivaju na savovima. ('I . Kod PVC mekanih .zaptivrnh traka.2.2 do 7.zastitni sloj od cisto bltumenskih staza sa lepljeno zavrsnim premazom.04. a moraju da se vare sa PIB ekspanzionlm varilackim sredstvom i kod ECB·a toplirn gasom Iii grejnlm elementom. suceonirn spojevlma I prikljucelma od ekspanzivnog varenja za 5 em. Zastltni sloj od Ilvenog asfalta kod jednoslojnog tiksa mora da bude najmanje 20 mm debljine. 7.zaptivne staze moraju na savovirna.3.8.5 7.6 Kod dokazlvanja stabitnostl gradevlne III gradevlnskog dela ko]i treba da se zastitl. 7. Treba posebno obratiti paZnju na odredbe u DIN 18195 deo 10 pasus 3. treba podl61 najamnje 20 Plasticne .2. Za prekrlvanje savova.3.1 Opste 7.S.3. Iznad povrslns zastltnog iii nasutog sloja (vidi DIN 18195 deo 9). U svemu ostalom vail smisleno za preradu metal nih traka pasus 7.2.3.3. kOje treba postaviti slobodno III sa pogodnlm lepkom.2 i pasus 3.1. kod PIB-a ih treba zavaritl ekspanzionirn sredstvom za varenje I kod ECB-a toplim gasom III grejnim elementom.3 Na podlozi od pojedinacnih elemenata.3 Zaptivanja zs v'soka opterecenja asfalmas- 7.02 7.zaptivnim trakama od mekanog PVC·a koje ne podnose bitumen Zaptlvanje treba izvestl od najmanje jednog sloja min. onda ih i na donjim stranama treba celom povrslnom prema· zatl lepljlvom masom. 7. treba preduzeti podesne mere prernoscivanja spojniea ploca. t 6 Vrste cpterecenja 6. npr.i/ili -Varenim trakama Zaptlvanje treba Izvesti od najmanje dva sloja traka sa tkanlm . nalivanjem ill paljenjem.zaptivnih traka.zaptivnim trakama od mekanog PVC-a Zaptlvanje treba izvssti od najmanje jednog sloja rnlnlmalno 1. moraju trajno da odvodnjavaju kako povrsinu gradevlna III gradevlnskog deia.1 Zaptlvanje sa cisto bitumensklm trakama i/ill trakama cd staklene vuna .1 Ukoliko je potrebno.1 Vee prema veliclnl opterecenja koje deluje na zaptivanje usled saobracaja.3.3. Lepljlve mase treba nanoslti postupelma premazivanja cetkom. onda njlhove savove I suo ceone spojeve treba zavariti. Temperatura na zaptlvanju mora da ostane najmanje za 300C ispod tacks orneksavanja prema metodi prstena i kugli (vidi DIN 52011) za lepljive mase i finalna premazna sredstva od bitumena.9 Za dozvoljeno optereeenje na pritisak pojedinih vrsta zaptivanja vaZe odgovarajuee vrednosti DIN 18195 deo 6. Ovo zaptivanje sme da se primeni samo onda kod velikih opterecenja.1. koje treba lepljivom masom Izmedu dva sloja cisto bltumensklh staza zaleplti celom povrsinom. Na kraju zaptivke tavaniee zasutlh gradevlna.zaptivnih staza -lIod PIB·a najmanje 1. zaptivku treba podvu6i najmanje 20 em pod spojnieu izmedu zastora i zidova i eventualno povezati sa zaptivkom zida. Bltumenske . vima i prlkljucelma da se prekrlvaju za t 7. Preko zaptlvke treba predvidetl razdvojni sloj koji u dovoljnoj meri prekriva sav I sucsono spajanje. Za kollclne mase I prekrivanle Zaptlvanje treba formlratl od jednog sloja asfalmastlksa (.zaptivnih traka koje pod nose bitumen i leplji· vom masom.krov- Zaptlvanje treba lzvesti od najmanje eva sloja. ploca.spahtel" .3. osim ukoliko stetna dejstva mogu sa sigurnoMu da se sprees posebnim preventivnim merama.3 Zaptivanje komblnacijom bltumensko nih traka. trakama vaz: pasus 7. Ukoliko posebnim slucajevima to ne moie da se Izbegne. treba izvesti po moguestvu nepos red no posle zavrsetka zaptivanja. koje treba lepljivom masom naneti postupkom premazlvanja cetkom III paljenja. gotovih Zaptivanje treba lzvesti od jednog sloja najmanje 1. 7. 26 . ukollko je potrebno. Plasticno .staza koje podnose bitumen zastimi sloj sme da se sasto] od cisto bitumensklh traka sa dovoljnim prekrlvanjem sava I suceonoq spoja I lepljlvim I flnalnlm premazom. Ukoliko je pot rebno. kao i DIN 18195 dec 10 za zasntne slojeve i zastltne mere.7 Zaptivanje aslaltom metalnim trakama u sprezl sa Ilvenlm Zaptlvanje treba Izvestl od najmanje jednog sloja kalotama Izolucenlh metalnlh traka od bakra iii plemenltog celika I od jednog zastltnog sloja od bltumensklh traka ojacanih staklenom vunom Iii clstih bltumensklh traka. Kod vodoravnlh i slabo nagnutlh povrsina gornjl sloj cisto bitumensklh staza sme da se zameni pogodnim zastitnirn slojem sa razdvojnom funkeljom.2 mm debljlne sme da se korisf sa· mo ekspanzlono varenje.1 Zaptivanje sa cistim bitumenskim stazama Zaptivanje treba formiratl od najmanje trl sloja. kotvi I armature iii drugim konstruktivnim merama mora da se obezbedl da gradevlnskl delovl ne kllze I da se ne savijaju na zaptlvanju. Ono sme samo tamo da se prlmenl gde je obezbedeno utisklvanje zaptlvke povrsinsklm prltiskom od najmanje 0. temperature I vode razllkujemo umereno I jako opterecena zaptlvanja. polutvrdlm III najmanje 2 mm debellm i najmanje 300 g/m2 tesklm trakama od slntetlckog vlakna. nalivanjem Iii postupkom nalivanja . Variranje temperature na zaptlvanju ne zrosi viSe od 40 K.. a em. Izmedu zaptivanja i podloge treba predvideti razdvojni slo]. npr.2. Je opterecenje vodom malo I nlje stalno 6. Posebno treba obratiti paznju na opterecenie zaptlvanja na lzolacionirn slojevlma zbog saobracajnog opterecerua: radi Izbegavanja ostecenia zbog deformaelja treba birati izolaclone materljale kojl zadovaoljavaju staticka I dinarnicka opterecenia. 6. vee prema podlozi i nacinu zaptivanja prvog sloja treba potpuno zalepiti. 7. U tom sluca'u moze da se promenl I postupak nalivanja. ukoliko se za drugl sloj koriste cisto bitumenske staze U svemu ostalom vaze u skladu sa upotrebljenlm pasusi 7. 1.3.5 mm debelih plasticnlh . podlogu treba opremiti prednama· zom.6 Zaptivanja vodoravnlh ill malo nagnutih povrsina treba podici uz prikljucne vertikalne povrsina po pravilu za t 5 em.bltumena Zaptivanje treba izvesti sa najmanje dva sloja. Zaptivku treba premazatl zavrsnirn premazom.3 Zaptivanje plastlenfm zaptivnim trakama od PIB· a III ECB-a Zaptivanje treba izvesti najmanje od jednog sloja minimalno 1. 2. Bitumen.8 Zaptivanje nlm aslaltom sa aslaltmastiksom u sprezl sa live- Postu~k mazanJ~. od sirove staklene vune.1. Mogu da se lepe sa bitumenom. Bltumenske zavarene trake treba ugradltl zavarlvanjme bez koriscenia dodatne lepljene mase ill nalivanjem.5 Zaptivanje sa ptastlcno .k v~~!~ 1. Ako se gornjl zastitnl sloj od meka· nih PVC traka polutvrdih traka.zaptivne trake moraju na savovirna. kod zavarivanja sa toplirn gasom Iii grejnlm elementom za 3 em. I Lepljeni ~~~It Minimalne Bitumen.zaptivne trake treba ugradltl nanoseniern premaza cetkorn Iii paljenjem za obradu cisto bitumensklh staza vazi pasus 7.5) tUJX!. sueeonlh spojeva I prlkljucaka zap· tlvnlh slojeva vail pasus 7. pri eernu najmanje jedan sloj mora da se sasto] od uloska od tkanine Iii od metalnih traka koje treba postaviti na stranl vode. ali povrsinski prltisak ne sme da bude manjl nego sto je naveden u pasusu 7. Bltumenske .3. ali nl na jed nom mestu ne sme da bude Ispod 12 mm iii preko 20 mm.7 Zaptivanje zidnih povrsina em iznad mesta dopiranja vode.zaptlvnim mekanog PVC-a koje pod nose bitumen trakama od 7.2.3.3. Ukoliko se za prvi sloj koriste bitumenske staze.4 Zaptivanja.1. slobodno postavljene polietilenske folije III razdvojno .zaptivne staze moraju na savovirna. 7.7 Sllvnlcl.4 Zaptivanje plastic no .1. koje treba postaviti slobodno Iii naneti pogodnlm lepkom .a kod plasticnih . DIN 18195 dec 8 za formlranje zaptlvanja iznad pokretnlh fuga.3.3. 7.3.7 i za preradu bitumenskih traka pasus 7.5 Zaptivanje sa asfaltamastiksom Zaptivanje treba izvesti od sloja asfaltmastlksa (spahtel masa 13/16) sa nepos red nom na to polozenim zastimirn slojem od livenog asfalta Iii dva sloja asfaltmastiksa. Bltumenske .zaptivnim trakama. prelazl I zavrseel izvedenl od drugih bitumensklh materijala ill materljala kojl pod nose bitumene odgovaraju6e pasusima 7. 7.valjanja. koja treba medusobno povezati lepljivom masom I flnalnim premazom. podlogu treba premazati prednamazom a ispod metalnih traka treba ugradlti razdvojni .1. -lIrovnih zaptlvki iii varenih traka rna ojacsnih staklenom vunom bitumenskim nim trakama iii cisto bitumenskim stazama .6 Zaptlvanle plasticnim . na podlogu treba naneti premaz. DIN 18195 deo 9 za resavanie prodlranja.Iii palje· njem.2 Zaptivanja sa bitumenskim .masa 13/16) sa neposredno na to stavljenlm zastltnlm slojem i u svemu ostalom prema pasusu 7. Za koliclne masa I prekrlvanje traka 326. U tom slucaju sme da se promeni postupak Ilvenja.0 mm debljlne. naleganjima i nastavcima.85 mm debelih plasticno .4 Zaptivanje sa plasticnim .zaptivnim trakama. 7.2.2. npr zbog delova grejnih uredaja.1.5 mm debellh plasticnih .3 Pos- I nalivanja i Izavr~ni Postupak premaz valjanja slojevi kotitine za ugraaivanje 1. napunjen punjer. rasporedlvanjem ostonaca.1 Treba se pridrzavatl minirnalnih ugradnih kollcina za lepljene slojeve i zavrsni premaz shoo dno tabelL Plasticne .zaptlvsa traka.1. suceonim spoje- 7.2 Zaptlvanja smeju da se formiraju samo u rneteoroloskim povoljnim uslovima. tako I ravan zaptlvanja. Ukoliko je potrebno na podlogu treba nanetl predpremaz.1 Kod Izvodenja zaptlvanja od vode bez pritiska DIN 18195 deo 3 za obradu materljala. suceonirn spojevima I prikljucnleama da se prekrlvaju za 5 em. kad su prodiranja. Ovakve zastltne slojeve.utiskivanja valjkom.3. 7. Zaptlvanje treba premazatl zavrsnirn premazom.zaptivnlh traka iii -lIrovnih zaptlvnih traka treba premazatl zavrsnim pre· mazom.3 Zaptlvanja su jako opterscena kada jedno III vise opteracenja prekoracuju gran Ice koje su navedene u pasusu 6.8 Zaptivanja po pravllu treba obezbediti sa zastltnim slojevlma prema DIN 18195 deo 10. 7. zaptlvanju ne sme da se poverl preriosen]e planiranih sila paralelnlh sa njenom povrsinorn. U posebnim slu6ajevima zaptivka sme da se sastoji od najmanje 0. najmanje t mm debellm mekanlm PVC trakama.5 mm debellh plasticnih . Vrsta lepljive i mase za zavr!ni premaz 7.5 I I I u kg/m 1.2 Zaptlvanja su umereno opterscena kada Saobracajna opterecenja prstezno mlruju prema DIN 1055 dec 3 I kada zaptlvanja ne leze ispod saobracajnih povrsina. suceonirn spojevima i prikljuccirna da se prikrivaju sa 5 em. ill najmanje 2 mm debele i najmanje 300 glm2 teske trake od sintetlckoq vlakna. Lepljlve mase treba naneti premazivanjem cetkom. Tabela. 7.2.Iii uloskom od metalnlh traka.3. a kod varenja sa toplim gasom iii grejnim elementom za 3 em.2 Zaptivanja kod umerenih optereeenia 7. Kod koriscenja plasticnih .1. t_ Ukollko je potrebno. prelaza I zavrsetka.3. ko] prolaze kroz zaptivanje. treba uzeti u obzir prilikom planiranja. Savove treba Ispltati prema DIN 18195 dec 3. Krovnim zaptlvnlm . 7. trajne. Zaptlvku treba uqraditl izmedu zastltnlh slojeva od podesnlh staza. Gornje slojeve bizumensklh .zaptivnih traka ispod 1. zastitnl sloj i ispod zaptivanja. Ovo zaptlvanje sme da se korlsti samo na vodoravnlm Iii slabo nagnutlm povrsinarna. koje treba medusobno povezatl lepljivom masom i premazati zavrsnlm premazom.3. Prl tome se treba driatl mlnlmalnlh koliclna za lepljene slojeve i flnalni premaz prema tabelL Staze moraju da se prekrivaju za 10 em na savovlma. Jednoslojnl asfalmastlks mora u proseku da bude debljlne 10 mm ali ni na jed nom mestu ne sme da bude ispod 7 mm iii preko t 5 mm.zaptlvne trake I krovne zaptlvne trake treba naneti premazivanjem eetkom. krovne zaptivke iii zavarene trake ZaptlvanJe treba izvesti sa najmanje jednim slojem traka sa uloscirna od tkanlne Iii metala.5 Ocekivana temperatura opterecenja zaptivanja. Plastlcns . Za ugradlvanje cisto bitumensklh traka vail pas us 7.zaptivnih traka.zaptlv· ne trake i -lIrovne zaptivne trake treba ulepitl lepljivom masom nanosenjem lepka cetkom -. Smeju takode da se zalepe bitumenom kad se prekrivaju za to em. 5. nalivanjem iii postupkom nalivanja . ako se prekrivaju za po 10 em.3.zaptlvnih traka koje treba celom povrslnorn zalepiti lepjlvom masom Izmedu dva sloja clsto bitumensklh traka. bltumenske varene staze treba ugradlti postupkom varenja bez kori5eenja dodatne lepljlve mase Iii postupkom livenja.2 Zaptlvanle bitumensklm . 7. 7. Kod koriseenja cisto bltumenskih traka zaptivanje mora da se utisne.5 traka VaZl pasus 7. Preko zaptivke treba postaviti zastitnl sloj od odqovaraiucih traka npr najmanje 1 mm debele PVC mekane trake.1 Minirnalne ugradne kolicine za lepljene slojeve I zavrsni premaz treba ispostovati shodno tabelL Plasticne .1 i 7.5.Gradevinska zaptlvanla Zaptivanja od nelzdanske vode 5. kojl se nanose na gotovu zaptivku.i sloj za Izjednacenje prltlska pare. livenjem .2. tackasto zaleplti iii slobodno postaviti. 1.2.2 mm debelih plasticno . kada se neposredno na· kon izvedenog zaptivanja nanosi zastitni sloj.

najmanje 1.eno _. pOfj:t8"Vl:ani~ kartcnaalh UaKa '(od 2'slolnog zapttVanja. Tamo gde je rnoquce izvadenje prema 15 do 17. deo 6 izo- 1 Oblast primene i svrha Ova norma vaz! za zaptivanje gradevina sa bitumenskim materijalirna.01 vidi 326.2 Kod dokazivanja stabilnosti za gra<1evinu koju treba zassila paralelnih njenaj 4. i ne smeju da budu mokre.01 vode pod pritiskom . 31 Od ukotvljenja rnozs da se odustane ako se zaptivanje stope konst: kao klizni ~IOj.J. DaduSe. @ laP!!v.4 U pasusu 6 navedeni su dazvaljeni tikalno na ravan zaptivanja za pojedine prilisni naponi vernacine zaptivanja. spolja kod ugradnje zaptivke iznutra -+ 44. 61) 4. @ Kod vertiklanih stepenika zaplivku izdasno pritisnuti. Izvodenje S!epSn1K9 zai<oslti vododrzivih oer p~itf$ka zaptivanja eocc 30:~C. Zljebovi i iviee moraju da budu u pravoj liniji i zaobIjen sa poluprecnlkorn od 40 mm.pb¢a stope. 22.Jpljena (><cd rezer- 'e..k.1 Kod planiranja gradevine kaja treba da se zaptiva ireba stvoriti pretpostavke za strucno rasporedivanje i izvodenje zaptivanja. -+ 43. 5. kotvi.. Kod ugradnje izmedu dva postojeca zida leva usidrenje je pot..01.laf. na koje treba da se postavi zaptivka. na deane Prltfskivania zaptivanja kod grejnih kanala itd. zantevr izvesti livenjem i premazati ga zavrsnirn premazom. varua na postojecl lid." zaptivanja .zaptivanja protiv pritis- Kod zaplivanja ad cisto bitumenskih traka R 500 N prema DIN 52129 sa bakarnim lucenlrn trakarna. 4. . desno pritisklvanje nastajs ad sopstvene tezine kanala usled koriS6enja zaptivke stope kod kliznog sloja. Raspored zaptivanja i armature a w zaptlvM. m visine P:ocedna veda. veda Years) pod prit .2 Zaptivku po pravilu treba postaviti na stranl gradevine koja je akrenuta vodi.tavaniea uoblcajen je suceoru SPO] prema -+ 40.NB vise ad 1:1 nagnutim povrslnarna sredstva koje sadrii razredivac. 4 Zahlevi vidi 326. 3 Materljali../ I)8llovo ~ / e Kli2ni mOjo prltiSaiI: C... 4.3 Gradevinske povrsine. dugacki nagibi stopa mogu da skliznu. potrebno. 10 em e '"" cerneotna KO.:J ~ Pos1avlfa_njs ksrtDl"lSxih traka Kod 3--sI0jnOQ zaPliVonJ8... Ugradivanje zaptivke zida iznutra -+ 42. I_L ..ma veda WH kartzy~ il soot xseton 333·! karton ~ 'eY Visinske razlike u stopi fundiranja: razlicitu debljnu stope ne premostiti vertikalna. apteretenja zaptivke drzati odgovarajutim merama u dozvoljenim granicama.: 30 Usidrenje zastitnoq sloja kod dogradi. kod sleqanja ispune se rastereeuje. otvorenih naprslina iii grebena.8 ~ :.titl"'la GIDna.01 Najvisi niva padzemnih vada treba proeeniti po magutstvu dugagadisnjim pasmatranjima. 26 -+ 29. metalnirn trakama i plasticnirn zaptivnim trakama protiv pritiska vode spolja tj.05.7 "Gradevinska ka vade iznutra. Zaptivanje treba kod nevezivog tla voditi najmanje 300 mm iznad najviseg nivoa podzemnih vada. 20 do 26 zastitn] zid mora usidrenjem da se _pnteg~e uz noseci lid. treba 5 Gradevinski zahtevi 5. rebno. all nakan vezivanja betona se pritisak na vertikalno zaptivanje potpuno ukida. zato primeniti stepe· novanje sa kontra padovlma-s 21.a od 1 co 4ScC '2 rn visine de . mora da bude u mogutnosti da premosti naprsline koje nastaju npr.Q b = znstltru lid C ". sem toga gra· devinu treba zastiti od valznosti zemlje prema DIN 18195 dec 4 iii od vode koja ne vrsi prilisak prema DIN 18195 dec 5. Iza zida ispuna prema -+ 23. Broj Sio]6vQ "Zavi. titi. prativ vode koja na zaptivku vrsl hidrostatski pritisak sa spoljne strane. Kad prelaza zid .zaptivanja protiv spolj- Zaptivanje treba izvesti viseslojno od najmanje 3 sloja sa cisto bitumenskim trakama R 500 N prema DIN 52129 "Cisto bitumenske trake -Pojam.J. dec AB. prema -+ 24 se rasterecanje doduse izbegava.6 Kod promene velicina sila kaje deluju na zaptivku treba izbe6i stvaranje naprslina uslovljenih opterecenjern gradevinske konstrukeije. 5. voce. - f] @ suceone spajeve i prikljucke izvesti uzajamnim p~ekrivanjem zidnih i temeljnih traka -+ 37.dimenzianisanje i izvodenjs.6 .3 Zaptivanje ne sme da izgubi svaje zasntno dejstva kad ocekivamh pakreta gradevinskih delova usled skuplianja..S em f . temperaturnih promena i sleganja. Kad gradevina u ablastima visokih voda je merodavan najvisi nivo visokih voda. rayne i slobodne od gnez· da.1 Zaptivanja kaja su otporna na pritisak moraju da stite gradevine ad pritiska vade spolja koja hidrostatski deluje na spaljne strane i mora da bude otparna na prirodne vode iii one koje nastaju rastvaranlern betona iii maltera. Pri tome treba uzeti u obzir medusobno dejstvo izmedu zaptivke i gradevine i u dodatnom slucaju 5. moraju da budu evrste. Kad vezivog tla zaptivanja treba voditi najmanje 300 mm iznad planirane povrSine gradevinskag zemljista.5 mm i da usled eventualnih daljih pokreta sirina naprsline ostane ograniilena na naivise 5 rnrn.oOj . Z8plivanje protiv prltlska vode 326. Sastav zaptlvanja otpornih na vodu (prema lit.su1jlca. treba naneti premaz ad bitumenskog Zaptivanje tzreba izvesti jednoslojno sa plasticnim prema DIN 16938. U svernu ostalom vazi DIN 18195 . U oblasti k?slna prlrnenttl povratru suceonl spaj -+ 39." "ON. -po. Na vertikalnirn predpremaznog j lznutra zaptivnim trakama PVC P . Ukoliko ovo u posebnim sluGajevima ne moze da se izbegne.Gradevinska zaptivanja nih vo~a pod pritiskam . oznacavanje. zaptivei se sme poveriti prenosenje konstruktivnim 5.o o priTlsak . Podaei koji su za ova potrebni maraju da budu prisutni prilikom gradevin· skog zaptivanja.. Vezana kapiia. voda kern. iloseti zid d =.rmli 00 pritiska vade . 26. ona mora da bude u abliku zatvorene kade iii mora da obuhvata gradevinu sa svih strana. konstruktivnim merama se mora obezbediti da ovakve naprsline u momentu nastajanja nisu sire ad 0. a premestanie iviea naprsline u ravni zaptivanja naivise 2 mm. 2 Pojmovi. Kod zaptivanja gradevine iznutra prekrivanje prema -+ 41. veda. Zaptivanje zqrada protiv priliska vode spolja prerna DIN 18195.5 mm debljine. nisu rnoquca resenja kao -+ 25. vee kosinama ispod 30° -+ 20.01. armatura iii konstruktivnim merama da se obezbedi da gradevinski delovi ne klize i da se ne izvijaju na zaptivei. mora rasporedivanjme upornjaka.. povrsini. skupljanjern. dimenzianisanje i izvoden]e.. po patrebl armirana o. te trake treba ugraditi livenjem i valjanjem. - codesmaa zajezene na. kada priboj zadrzava pritisak zemlje na zasntm lid -+ 28 ili ako zbog eevovoda itd.5 Ispade i ulegnuta povrsina koje treba zaptivati ograniciti na neophodno potreban broj.Gradevinska zaptlvanla Zaptivanje protiv 'lode pod prltlskem Izvodenje Zaptlvanje zaptivanja protlv protlv vode pod pritiskom spolia prema DIN 18336 (VOB/C) U svemu ostalom vazl DIN 18195 .4 Zaptivanje 5. 38 . Ovo je npr. Ispravno je -+ 25. 32. Minimalno rastojanje armature 27 .

7 Konstruktivnim merama treba iskljuciti nenamerno advajanje zaptivke od njene podloge.2 Zaptivanja smeju da se izvode samo u rneteoroloskim uslovima koja ne deluju nepovoljno na njih.0 3 4 Broj slojeva. ukoliko je potrebno. zaptivki iznad pokretnih prodora.6. ukoliko se ekspanziono vare sa tetrahidrofuranom (THF). pritisno optereeenje vaii tabela 9.3. Dozvoljeno optereeenje 6.3 PVC mekane trake treba izvesti nanosenjem kom iii paljenjem. Bitumenske .6.2 Pritisak na zaptivku nije potreban. Prema metodi prstena i kugle. tisno opterel:enje vazi tabela 6.5. su prema postupku ugradnje navedene u tabelama 2 i 7 28 . koje treba ulepiti menskih traka sa bitumenskom nje treba premazati zavrsnim rebno. 6.7. Za dozvoljeno pri- Tabela 1: Brol slojeva kod zaptivanJa prema pasusu 2 6.05.2.Ira kama 5. suceonirn spojevima i prlkljuccirna da se preklapaju za najmanje 5 em.2 Ako se u zaptivanju sa cistim bitumenskim trakama prema pasusu 6.valjanja. 6.8. suceonirn spojevima i prikljuccima da se prekrivaju za najmanje 5 em.6 MNfm Kod vecih opterecenja zaptivanja treba izvesti iii prema pasusu 6.4 Kolicine mase lepljivih treba da odgovaraju tabeli 7 slojeva i zavrSnog premaza 2 do 4 preko 4 do 9 preko 9 MNlm~ max.7_ Zaptivanja od cisto bitum~nskih traka !j!lleju prema taoen 1 da se opterete sa najvise 0. na suCeonim spojevima 6. Za dozvoljeno 4 preko 9 I I I 3 3 3 Tabela 4: Broj slojeva kod zaplivanja prema 2 Dubina uranjanja pasusu 6. a metalne trake na savovima sa to em. i cislo bllu- 2 0 do 4 preko Q 4 do 9 6.0 MNlm2. Ukoliko je potrebno. kao i DIN 18t95 dec zaptivanja koja su otporna koje se obraduju u ovom normativu. Dozvoljeno no opterecenje iznosi najvise t . slojeva.6. 6.4 Kolieini mase lepljivih slojeva treba da odgovaraju tabeli 2.6 Trake pojedinih slojeva moraju da se prekrivaju na savovima.4 Kolicine masa. pritis- 6.3.4 Zaptivanje i prikljuceima sa 20 em. od jednog sloja PVC mekaminimalnoj debljini navedeizrnedu dva sloja cisto bitulepljivom masom. 6. 6.2. 6.2.1.1 Zaptivanje treba izvesti od jednog sloja PIB-traka u minimalnoj debljini navedenoj u tabeli 8.5 PVC mekane trake moraju na savovima. napunjen Bitumen. Za dozvoljeno nanosenra cetkorn Postupkom hvanja Postupkcm Zavrsnorn livenja i valjanja premazu Minimalne 2 Bitum~n. konstrukeija treba 5.2 Zaptivka mora u prineipu da bude pritisnuta. Zaptivanje treba premazati zavrsnirn premazom. na podlogu treba naneti predpremaz.2 polazu dva sloja od 0. koje lepljeni slojevi i zavrsru premaz moraju najmanje da sadrze.1 Kod izvodenia DIN 18195 dec DIN 18t95 dec spojniea. Ugradene kolicine se ravnaju prema tabeli 1 i pasusu 6. Posto slojeve metalnih traka treba u prineipu ugraditi izmedu slojeva od bitumenskih traka. 6. i ako su bitumenske trake ugra<1ene postupkom nano.5. Zaptivku treba premazati zastltnlrn premazom.10 Za delove gradevine na padinama treba preduzeti konstruktivne mere protiv klizanja.9 Prilikom planiranja treba uzeti u obzir temperatumo optereCenje zaptivke koje treba ocekivati.1 Ukoliko se kod zaptivanja sa cisto bitumenskim stazama prema pasusu 6.2.7.3 Trake treba ugraditi kom livenja . da se preklapaju za najmanje kao i cisto bitumen10 em.02 6. su vee prema postupku ugradnje navedene u tabelama 2 i 7 koje se ne yare na toplo sa toplim gasuceonirn spojevima i prikljuceima da se preklapaju za najmanje 5 em. na podlogu trsba naneti jedan predpremaz.Gradevinska zapttvanja ZapUvanje protiv vade pod prltiskcm 5. i zavrsnoq premaza 6. moraju na savovirna. zaptivka mora da se polofi najmanje celom povrsinorn. suceonirn savovirna i prikljuccirna sa 10 em preklopa.5 Bra.3. mm debelih ECB . 5.1 mm debelih bakarnih traka iii od 0.2. nalivanjem iii postupkom nalivanja-valjanjem. a treba ih zavariti ekspanzivnim varilackirn sredstvom prema DIN 16935.2.2 Nije potrebno pritisnuti zaptivku. za sve vrs- 6. vazi pasus 6.4 Kolicine masa koje moraju minimal no da sadrze lepljeni slojevi i zavrsni premaz navedeni su vee prema pcstupku ugradnje u tabelama 2 i 7 PIB-trake. DIN 18195 dec vrsetaka. koje moraju ekspanziono da se Yare.8 Kod staticki neodrsdenih nosel:ih uzeti u obzir utieaj sabijanja zaptivke.7. koje lepljeni slojevi i zavrsni premaz moraju minimalno da sadrze.12 Zid uz zaptivku mora da se zida iii betonira Ijina. Tabela 2: Ugra(!ene kolicine kod zaptivanja prema pasusu 6. PIB-trake koje se lepe bitumenom.Ot MNfm2 Ukoliko kod zaptivanja na vertikalnim povrsinarna u blizini povrsine graaevinskog zernliista ova vrednost ne rnoze da se postigne.3. Metalnu traku treba ugraditi kao drugi sloj.5 Zaptivanje sa bilumenskim-zaplivnim trakama sam.5 6. 6..8. moraju na savovima. osim ukoliko stetna dejstva mogu sa siqurnoscu da se sprece posebnim merama opreza.2 3 Postupak na~ no~enjatetkom iii livenjem Postupak livenja i valjanje 6. 6.enja cetkom iii livenjem. 6.2. Temperatura na zaptivei treba da ostane najmanje 30·C ispod tacke omeksavanja lepljivih masa i zavrsnih premaza (vidi DIN 520tt). koje se nanose na gotove zaptivke.3 iii treba dokazati dejstvo opterecenia na zaptivku.6 Bra.1. Zaptivapremazom. 6. ukoliko je potpredpremaz.6. Zaptivanjs treba premazati zavrsnim premazom. bitumenom li0.5 MNfm2.11 Kod delovanja pritiska vazduha.5.varene trake treba naneti varenjem i spojiti rnedusobno.2 pclaie jedan sloj od 0. U suprotnom treba preduzeti zastitne mere protiv ostecenja prema DIN 18195 dec 10. a cisto bitumenske staze pcstupkom nosenja cetkom iii livenjem.2 Pritiskivanje zaptivke nije pctrebno.8. koje treba rnedusobno povezati bitumenskom lepIjivom masom. Ovo vazi neoqramcsno te zaptivanja 6 jzvodenje 6.3 Smeju da se koriste ECB -trake slrine do 1m. na podlogu naneti predpremaz.1 Zaptivanje treba izvesti od sloja najmanje 2.8 Zaplivanje Irakama sa ECB .5 Ukoliko se zaptivanje lzvodi punjenim venjem i valjanjem.05 mm debelih traka od plemenitog 6elika. livenjem. 5. 6.5. Za dozvoljeno pritis- 6. 5. Kod proracuna pritiska ne sme da se uzme u obzir hidrostatski pritisak vode koja deluje. 6. koje treba izmedu dva sloja cistih bitumenskih staza zalepiti bitumemenskom masom. npr tormiranjem ispupcenja.8. zaptivku treba podesiti merama osigurati od odvajanja od podloge.3 Nad podsecenim povrsinarna kao i u gornjoj i b06noj strani svoda zaptivanja uvek treba izvesti prema redovima 4 iii 5 tabele 5.5 Ukoliko se koriste punjene mase sa drugom brute gustinom od one navedene u tabeli 2.2 Postupak dozvofjeno optere- Postupak livenja i ceue nanosenja cetkom ili llveniem vatjanja paljenjem iii postupDubina uranjanja 6. na podlogu treba naneti trakama 6. Zaptivanje treba premazati zavrSnim premazom. nije potreban minimalan pritisak traien u pasusu 6.2 Zaplivanja sa cislo bilumenskim stazarna R 500 N 6.3 Zaptivke treba opremiti i zastitnirn slojevima prema DIN 18t95 dec 10.m spojevima i prikljuccirna za 10 em.4. kao i clsto bitumenske trake moraju na savovlrna. na podlogu treba naneti predpremaz.2 Pritisak na zaptivku nije potreban.3 6. na podlogu treba naneti jedan predpremaz. suceonirn spojevima i pri- 10 za zastitne slojeve i zastitne mere.3 do 6. Primedba: Zaptivanja sa bitumens kim . Posebno su nedozvoljena gnezda u betonu bez supna strani i cislo bilumenskim prekrivaju na savovirna.traka. Prvi sloj mora na donjoj strani celom povrsinorn da se prernaze lepljivom masom. 1.6.6 stazarna Zaplivanje sa PIB-stazama i cislo bllumenskim 2 Vrsta mase za lepljenje j prernazlvanje Postupkcm I 3 Lepljeni slojevi 6. pri cemu povrsinski pritisak ko]i na njega deluje mora da iznosi najmanje O.1.6 Trake pojedinih slojeva moraju na savovirna. u tom slucaiu je ipak potrebno ugraditi najmanje 4 sloja.1 Zaptivanje treba izvesti sa najmanje onoliko slojeva koliko je navedeno u tabeli 5. prelaza i za- ECB-trake kljuceima koje se lepe bitumenom.2 i pasusu 6. I kod vodoravnog polozaia stope gradevine moraju da se preduzmu mere koje iskliucuju pomeranje gradevine zbog sila koje bi mogle da se aktiviraju nastavkom gradnje. 6.5. koje treba bitumenskom lepljivom masom ulepiti izrnedu dva sloja cisto bitumenskih traka. sucson.8. ukoliko je potrebno.aplivanja prema 1 Dubina uranjanja 2 pasusu 6. t mm debe Ie bakarne trake iii od 0. slojeva. 6.1 3 Pcstupak 4 Pcstupak Dozvoljeno cpterecenje 1 nancsenja cetkom iii livenjem najmanie livenja i vallanja m MN/m! max.3 Zaplivanje sa etsto i melalnim Ira kama bilumensklm stazama R 500 N Tabela 3: Bro.1 Zaptivanje treba izvesti nih staza prema DIN 16937 u noj u tabeli 9. 6. ske trake moraju na savovlrna. najmanje 6. 3 1. . cetnado4 preko 4 do9 preko 9 MNfm max. 1.2. Kod zaptivanja koja se sastoje iskljucivo od bitumenskih rnateriiala. slojeva kod .2. 3 punjen (. a ukoliko je potrebno. 6. Ovakve zastitne slojeve.2. onda tezina lepljive mase koja treba da se ugradi po m2 mora da se sracuna odgovarajuce odnosu bruto gustina. suceorurn spojevima j priklju~eima da se prekrivaju za 10 em. no opterel:enje vazi tabela 5. treba sem toga ulepiti metalne trake.4.3 Slojeve lepljive mase za zaptivanje treba naneti cotkom.3 uqradene kg/m~ kcliclne u 1. Cisto bitumenske trake rnoraju na savovima.5 6.3 Bitumenske trake pojedinih slojeva moraju da se 326.1 Opste 6. koje treba rnedusobno spojiti bitumenskom lepljivom masom. Zaptivanja Kojima nije pctrebno da budu pritisnuta obraduju pasusi 6.05 mm debele trake od pie menitog celika. 6. 6.5 1.7. 6.varenim stazama se pretazno primenjuju kod radova na dubinama iznad g!ave i sa podsecenirn povrsinarna.5.4.5 2.2 Pritisak zaptivke nije potreban.5. pritisno optereceoje vazi tabela 8. suceonirn spojevima i pritiseima da se preklapaju najmanje 10 em.1 Zaptivanje treba izvesti najmanje sa slojevima navedenim u tabeli 6. najmanje I I 6. treba izvesti po rnoqucstvu neposredno nakon zavrsetka zaptivanja.5 ECB-trake zaptivke nasuprot vodi. ukoliko je potrebno.4 Kolicine masa.4 Trake pojedinih slojeva moraju na savovirna. Moraju da se prekriju sa najmanje 3 em ako se vare na toplo sa top lim gasom. Metalnu traku treba nalepiti punjenim bitumenom pcstupkom livenja i valjanja.8.3 PIB-trake treba ugraditi nanoseniern cetkorn iii paIjenjem a cisto bitumenske staze nanossnjem cetkorn iii Ii· venjem.4. 6. Potreban ukupan broj slojeva i dozvoljeno pritisno opterecenje za ovako zaptivenu zgradu ravna se prema tabeli 3. 6. Potreban ukupan bro] se ravna prema tabeli 4. zaptivanje sme da se optereti do 1.2.5.7 Zaptlvanje sa PVC mekanim menskim Ira kama 6.7. Treba ih ugraditi nanosenjarn cetkom iii paljenjem.varenim Ira kama bilumenskim 6. na pritisak vade vaze: 3 za preradu 8 ponasan]e 9 za izvodenje materijala.1 Zaptivanje treba izvesti sa slojevima navedenim u tabeli 1. 6. suceonim spojevima i prikliuccirna da se preklapaju za 10 em. gledajuei sa strane vode.5) 1. suceonim spojevima i prikljuceima da se prekrivaju za 10 em. a bitumenske trake postupkom nanosenia cetkorn iii livenjem. 6.3.

punjen (y = 1. poiedinacno vaze pravila prema DIN 5. 6.0 Minimalne ugradene kchcine u kg/m2 2 3 Bitumen. nepunjen Bitumen.Ulozak do 4 2 trake Ked utofaka staklene ad 2 _ ulcfak iii ulozak iii PETP - od tkanine ad bakarne trake 2 do4 preko 1. Za izvodenje zaptivki 18195 dec 6. metalnim trakama i plasticnirn zaptivnm trakama protiv pritiska vade iznutra tj.1 Kod planiranja gradevine koja se zaptiva treba obezbediti pretpostavke za strueno postavljanje i izvodenje zaptivanja.05.5) 1 .1 Opste 6. 6. sleganjima. 5 Gradevinski zahtevi 4. bazena za pllvanje. npr.1. Broj slojeva. Sredstva za ucvrscivan]e moraju da budu otporna na koroziju. Kod vertikalnih iii jako nagnutih povrsina visina preko 4 m Ireba takode predvideti meduucvrscsnja.1 Zaptivke protiv pritiska vode iznutra (zaptivke rezevoara) moraju da sprece nenamerno isticanje vode iz rezervoara i da stite gradevinu od vode.0 2. kasirane plastikom iii plasticne profile koji se postavljaju na podlogu zaptivke i na koju se navaruju plasticne trake.ina PVC .2 Zaptivanja smeju da se izvode samo u vremenskim uslovima koji ne bi stetrnno delovalli na njih sem ukoliko bi sterna dejstva posebnim merama mogla sa siqurnoseu da se sprees.3 Prilikom projektovanja treba uzeti u obzir ocekivan temperaturna opterecenja zaptivke.ulozak od bakarne trake - - 2. 5.do9 pnteno opterecenje MN/m2 max. sldara.lgih 1- PETP-uloi:ak Tabela 9: Debl. 5. treba i spolja zaptivati prema DIN 18195 dec 4. Cisto bilumenskim trakama DIN 52129 .5 - 1. m 1 .3 Siobodno 6. u daljem tekstu nazvani rezervoari.R 500 N. Eventualno mora rasporedom upornjaka.Gradevinska zaptlvanla Zaptivanja protlv veda pod prlttskorn Tabela 5: Broj slojeva kod zapllvanja prema 326.ulozak 00 tkanine 1 . i vrsta uloska bitumenskih zaptivnih traka Dubina uranjanja dazvoljeno pritisno opteracenje MN/m2 max PIS .5 mm ida eventualnim daljim pokretima slrina naprslina ostane oqranicena najvise na 5 mm a prernestanje iviea naprslina sa najvise 2 mm. Prema vodi koju primaju treba da se odnose neutralno i da budu otporne. b) Bitumenskim zaptivnim trakama prema DIN 18190 dec 2 do dec 5 iii bitumenskim krovnim zaptivnim trakarna prema DIN 52130.trake Najmanja debljina mm 2 do 4 Kod ulozaka ad jutene tkanine: 2 . treba postaviti razdvajajuci iii zastitni sloj izmedu zastitnoq sloja i zaptivke (vidi pasus 6.R 500 N i c) trakama prema nabrojanom u tacki b). dec 7 6. onda moraju da se prekriju sa materijalom za trake koji treba zavarili sa zaptivkom kao spoj sava Irake. ukoliko se podlivanje zaptivke ne spreci na drugi nacin. zaptivke Ireba tako izvesli da kod pustanja u pogon zaptivene gradevine (punjenog rezervoara) vazduh koji je zatvoren izrnedu zaptivke i njene podloge rnoze da izade.2 lepljena zaptivanja Lepljena zaptivanja treba izvoditi na jedan od sledecih naetna: Clsto bitumenskim trakama DIN 52129 .7 traka Tabela 7: Kolicine za ugradivanje kod zaptivki prema pasusu 6.5 1.01 vidi 326.mekanih kod zap!ivanja prerna pasusu 6.Uloiak lkanine 3 . treba postaviti na strani gradevine koja je okrenuta vodi.PETP-ulozak 1. iii ECB-trakam prema DIN 16729 i cisto bitumenskim g) trakama DIN 52129 .Ulozak Ikanine 2 .3.3 Zaptivanje treba na gornjoj iviei i po pravilu na prevojima ivieama i rubovima pricvrstiti rnehanicki za podlogu. poslednji slav).R 500 N.2 Zaptivanje 6. zaptivke izvesti od po 5.6 Ukoliko se uz zaptivku izvede bez supljina.03 pasusu 6. armatura iii drugim konstruktivnim merama da se obezbedi da delovi zgrade ne klize iii se savijaju po zaptivei.8 tkanine: ad tkanine Kod svih dn. 6 Izvo4enje 6.01. ivieama i rubovima ojacati odqovaraiucirn priborom iii podloscirna od materijala za trake koje treba zavariti sa zaptivnirn slojem.1. da se dobro pod nose sa materijalom zaplivanja i da budu tako izvedena da je iskljuceno ostecenje zaplivanja.trakarna prema DIN 16935 i golim bitumenskim trakama DIN 52129 . Treba planski uzeti u obzir eventualno stvaranje kondenzaeije na strani koja je otklonjena od vode. Ovaj normaliv ne vazi za zaptivanjezemljanih skih radova i za zaptivanja u hemijskoj zastiti. c) PVC-P-trake prema DIN 16734. sakupljanjem. ne sme da izgubi svoja zastitno dejstvo zbog ocekivanih pomeranja gradevinskih delova.6 2 Dubina uranjanja ootereceo]e MN/m2 max. Konstruktivnim merama treba ipak obezbediti da ovakve naprsline u rnornentu nastajanja ne budu sire od 0.01.2 Zaptivanje treba na prevojima.2 Ukoliko na rezervoar deluje sem vode iznutra.Ulozak 1 -lJloi:ak tkanine ad bakarne tkanine preko 9 3 trake preko 9 0.6 2. 4 Zahtevi vidi 326. Kod lepljenih zaptivki temperatura mora da ostane za najmanje 30 K ispod tacke orneksavanja po metodi prstena i kugle prema DIN 52011 upotrebljenih bitumenski materijala. Ukoliko je potrebno. npr. kod rezervoara pijace vode.Uloiak + 1 -utozak Staklena Ikanina: 2 . metalne profile.5 Kada na zaptivku treba da se postav! zastitni sloj onda predvideti cvrst zastitnl sloj prema DIN 18195 dec 10. L__ preko 4 4_ . otvorenih naprslina iii grebena.1 4. npr. kod bazena za plivanje.5 Povrslne gradevina na koje treba da se nanese zaptivka moraju da su bez gnezda. d) PVC-P-trake prema DIN 16937 iii e) PVC-P-traka prema DIN 16938 2 Pojmovi 3 Materijali.3. 4. npr. zida iii betonira. f) PVC-P-trakama prema DIN 16937 i clsto bitumenskim trakama DIN 52129 . Kod lepljenih zaplivki previjanja moraju da budu zaobljena sa poiuprecrukorn od najmanje 40 mm a iviee moraju da budu obuhvaeene najmanje 30 mm x 30 rnrn. Ukoliko se za ucvrsclvanje zaptivki koriste sredstva za uevrscivanje koja prodiru kroz zaptivku. skupljanjem. d) Bitumenskim varenim trakama prema DIN 52131.ulozak 2 . 29 . a preko toga najmanje 2 rnrn. Pri tome treba uzeti u obzir uzajamno delovanje izmedu zaptivke i gradevine i eventualno opterscen]e zaptivke drzati u dozvoljenim granieama odqovarajuci konstruktivnim merama. 6.0 f-- 1. Ona mora da bude u obliku zatvorene kade i po pravilu mora da se izdigne najmanje 300 mm iznad najviseg nivoa vode i da se osigura od podlivanja.5 utozaka: 1.4 2 Dozvotleno i vrsta ulozaka Tabela 6: Broi slojeva kod zaptivanja prema i vrsta ulo~aka pasusu 6.R 500 N.3. 5. temperaturnim promenama.3.ulaiak od bakarne ad tkanine od bakarne trake trake Postupkom llvenja i livenja pafjenja valjanja _ preko9 2- uiofak 2 do4 oreko 4 do 9 preka 9 1. protiv voda koje iznutra vrse hidrostatski pritisak na zaptivku. onda zaptivku treba izvesti na razdvojnom iii zastitnorn sloju. bazena za akumulaeiju vode.3 Zaptivanje Kod izvodenja zaptivanja protiv unulrasnjih voda pod pritiskom za preradu materijala vaii DIN 18195 deo 3. sloieva min.3. na fileu od hemijskih vlakana. dec 5 iii dec 6. i voda spolia.4 Gornje ucvrscenje 6. Ako mora da se racuna sa stetnirn uticajern iz podloge pod zaptivkom.5 1 .01 Trake moraju za dubinu vode da budu debele najmanje 1.5 (dubina uranjanja) do 9 m rnrn. b) PVC-P-trake prema DIN 16730.5 2 Tabela 8: Tabela PIB-traka kod zaptlvanja prema pasusu 6. Za uevrscivanje treba koristiti limove kasirane plastikom.5 do ulofak 4 9 0.5 2.0 peke 4 do 9 1 .4 Zaptivanje mora da premosti naprsline u gradevini koje nastaju npr.0 1. punjenjem iii prazojenjem.8 od bakarne 0.1.0 2 3 . rezervoara za skupljanje kisnice.. gradevin- 5. 3 PVC-mekane trake Najmanja debljina 2 3 I slojevi 4 5 zavrsnr premaz f-5 Vrsta mase za 1 lepljenja i premazivanja Pcstup korn I Lepljeni POSI~p~om . to mora da se Siobodno postavljenu zaptivku treba jednog sloja: a) ECB-trake prema DIN 16729. Prilikom planiranja gradevinskog zaptivanja moraju da budu prisutni podaei 0 velieini i vrsti pokreta koji treba da se apsorbuju.1 postavljene 1 Oblast primene Ovaj normativ vazi za zaptivanje gradevina sa bitumenskim materijalima. 4. e) PIB . neravnina. Nadalje ne smeju da sadrze stetne materije koje bi mogle da ugroze funkciju zaptivanja.3 1.5 - Izvodenje zaptivanja protiv pritiska vode Iznutra prema DIN 18195.R 500 N i a) metalnim trakarna. Bro.ulozak 00 tkanine dozvofjeno Dubina uranjanja .4 Prilikom projektovanja ne sme da se optereti zaptivka silama paralelnim sa ravni zaptivanja.3. min i vrsta uloska bttumensk'h varenih traka Dubina uranjanja m Dazvoljena opterecenle MN/m2 max. 6.'.

i sa vrstom.biturnenskih zavar~· nih traka PYE-PV 200 55 prema DIN 52133.5.2 III 3.4.06.3.3 Kod zaptivanja protiv voda be. deblJlne nairnarue 0.5 mm iii Bitumenskih traka sa uloskorn od poliestervlakana. 5. pravcem i veliclnorn pokreta koje treba da prim I.7 Materijali za ispunu razdelnice moraju da se podnose sa predvidenim materijalima zaptivanja. sirine najmanje 30 em.1 U slede6em tekstu dati su podaei za izvodenje ptivanja iznad razdelniea. .5.2 Nepritiskuju6a voda Unutrasnie vode pod pritiskom prema pasusu 3. Bakarne izolucene trake na njihovim spljnim stranama treba zastiti dodacima bitumenskih traka R 500 N prema DIN 52129. Ugao preseeanja razdelnice medusobno i sa ugla. npr pomeranja sleganja iii duiinskih promena zbog qodlsnjlh temepraturnih promena. Od ovog pravila sme da se odstupi samo kod dilataeionih razdelniea. Povrsinsko zaptivanje prema pasusu 3.2 smeju takode da se koriste.3. kod kojih mera od: za- Ukupna 30 .3.2 mm.1 Potrebni podaei 0 ocekivanirn optere6enjima zaptivke iznad razdelnice moraju da budu prisutni kod projektovanja gradevinskih zaptivanja. debljine najmanje 3. 6. . Povrsinsko zaptivanje prema pasusima 3.5. 100 50 do 80 6 Izvodenje 6. Trake od nerdajueag ealika. pri cernu trake u podrucju razdelniea treba podupreti. tj. na koje treba vodonepropusno prikliuciti kako povrsinsko zaptivanje tako i povezujuci zaptivni profil.1... 3.bitumenske zavarene trake . Trake ojacavanja treba tako rasporediti da su uvek medusobno odvojene zaptivnim slojem iii dodatnim slojem (dodatkom).3 3.8 "Gradevinska zaptivanja . npr slobodnim i pricvrscenlrn konstrukeijama prirubniea prema DIN 18195 dec 9. debljine najmanje 1. iii uz pornoc spolja postavljenih prolilisanih traka koje treba ubstonirati.3.2 mm sirokih plastikom prevucenih limova. 40 mm kod pomeranja iskljucivo vertikalno na ravan zaptivanja. Ovo podupiranje treba preduzeti uz pornoc ca. Povrsinsko zaptivanje prema pasusima 3. 6.. rasporedeno aksijalno iznad razdelniee.2.2 treba nice treba prekriti sa jedne strane pncvrscenim.3.3 nalaze 4 Zahlevi 4.5. 3 lim. Kod povrsinskih zaptivanja sa plastitnim zaptivnim trakama zaptivanja treba prevu6i preko razdelniee bez daljih olacarua.5.1 Vode pod pritiskom 5poljne vode pod pritiskom . .1 Flazdelniee tipa i Povrsinsko zaptivanje treba prevuci preko razdelniee i ojacati sa najmanje 2. npr.Polimer . Trake za ojacanje tips I Kombinova no pomeranje ravni i prostor za razdelnlee Trake Z8 Prostor za spojnicu I Pcmeranje prema zaptlvanja lskuuclvo verti kalno para- ojacanje u vodoravnirn stabc nagnutim povrstnarna 8roj Slrlna mm Sirina1) Dubina lelno 10 20 30 10 15 20 25 sirina uklju¢ujuci mm 10 20 30 40 1) mm ~ 300 > 500 > 500 > 500 sirinu razdetnice.2 Za zaptivanja iznad spojniea sa pomeranjem 3. vode koje vode poreklo iz koriscenja gradevine. . 10 mm vaii: 3. pre toga raz~ellirnorn.1 Fiazdelnice tipa I Kod povrsinsklh zaptivanja od bitumenskih materijala zaptivanja preko razdelniea treba provuci ravno i ojacati sa najmanje eva.5 mm debljine. • .2 mm.2 Fiazdelnlee lips II Uzimanjem u obzir velicine i ucestalosti pomeranja razdelniea kao i nacina opterecenia vodom treba utvrditi nacin zaptivanja u svakom pojedinacnorn slucaju. najmanje 300 mm siroke trake koje mogu da se sastoje od Bakarne trake. bakarni kartonskim uloscirna (a).adevinski zahtevi Zaptivanja iznad razdelnica cija pomeranja ne prekoracuju mere prema pasusu 6. 3. 30 mm kod pomeranja iskljucivo paralelno na ravan zaptivanja 25 mm kod kombinaeije obe vrste pomeranja. 6. Povrsinsko zaptivanje prema pasusu 3. Voda bez pritiska prema DIN 18195 dec 5 i 5poljnih veda pod pritiskom prema DIN 18195 dec 6 za zaptivanje iznad dilataeionih razdelniea gradevlna (u daljem tekstu kratko razdelniea).1 Vlaga tla .4.5 mm i sirine najmanje 20 em. odn.2 treba izvesti iznad razdelnlca: obe strane zaptivke treba ojacatl sa po jednim slojem polimer . Ukoliko se metalne trake rasporede na spoljnim stranama zaptivke onda ih uvek treba zastiti jos jednim dodatkom. rasporedeno aksijalno iznad razdelnice. 0.5.. ispod povrslne tla. Plasticnih zaptlvnih traka. temperaturnih promena i eventualno pritiska vode protlv pritlska vode spolja 5 G. debljine najmanje 0.2 Razdelnice tipa II Zaptivanje iznad razdelnica treba u prineipu izvesti posebnim konstrukeijama. . npr.2 Kod zaplivanja protiv vlage tla 5.1 treba izvesti iznad razdelnica.1 Opste 6.2 treba tzvesti znac razdelnica. rasporedeno aksijalno iznad spojruce.5 mm debelih i ca.1 po pravilu treba tormirati uz pornoc slobodnih i cvrstih konstrukcija prirubniea prema DIN 18195 dec 9.01.1 Zaptivanja iznad razdelniea rnoraju da sprece prodiranje vlage tla odn. oznake. Njihova debljina mora da odgovara plastlcnirn trakam koje se koriste za povrsinsko zaptivanje u zavisnosti od dubine uranjanja prema DIN 18195 dec 6.2 Zaptivanja moraju da budu otporna na prirodne vode i vode nastale rastvorima iz betona iii maltera. Za ravna ojacanja je u tabeli naveden potreban broj traka za ojacavan]e j njihova sirina U zavisncsti ad pomeranja razdelniee kao i velicine potrebnog prostora za razdelniee.1. zastitnim slojevima. moraju da budu rasporedene na Spoljnoj strani zaptivke i moraju da budu zasttcene dodatkom od bitumenskih traka.5.2. 6. u slucaju potrebe u dvostrukoj izvedbi.56 Podupiranje razdelniee armiranom podloznorn plocorn Gradevinska zaptlvanja lznad razdelnlea prema DIN 18195. 51 do 54 Razliclite vrste zaptivanja sa dodatnim mm (b). sirina najmanje 50 em. velitine i raspored ojacanja kao i komore razdelni· ea vazi pasus 6.1. d~ se formiraju na istom mestu kao i u gradevinskom delu koji se zaptiva. olovni lim.0 mm.0 rnrn. 6. 3.. Pri tome na obe strane razdelniee treba rasporedti slobodnu i cvrstu konstrukeiju prirubniee.4 Zaptivanje zgrade treba sa obe strane razdelniee da leii u istoj ravni. Za broj. deo 8 Kod povrsinskih zaptivki od slobodno postavljejnih plastic' nih zaptivnih traka zaptivku treba prevuci preko razdelnice. Dalje trake za ojatanje smeju da se sastoje od plasticnih zaptivnih traka.05 mm debIjine. od clsto 55. koje u slucaju potrebe smeju na donjoj strani razdelniee da se pritvrste na podlozi zaptivke.01 Razdelnlce tips I su razdelniee za spora i jednokratna iii retko ponovljena pomeranja. 6. Razmak razdelniea od paralelnih prevoia i ivica kao i prodiranja mora da iznosl najmanje pola sirine traka ojacana (vidi tabelu) uz dodavanje slrine prikljuciva· nja potrebne za zaptivanja povrsine. Ukoliko ovo u pojedinom slucaju kod zaptivanja protiv vode bez pritiska ne rnoze da se ispostuie.1. npr potporni limovL 5.2. Elastomer trake. npr prekidanjem povrsinskoq zaptivanja i rasporedom u obliku petlji pogodnih zaptivnih materijala iii uz pornoc slobodnih i evrstih konstrukeija prirubniea.biturnenskih zavarenih traka PYE-PV 200 55 prema DIN 52133 . pre toga razdelniee treba prekriti sa jedne strane ucvrscenim.5 mm I sm- .1 iii 3. obe strane zaptivanja treba ojacati bakarnim izolutenim trakama. oblikovanjem prostora razdelniee. 5.5. ne najmanje 20 em. 0. slrine najmanje 30 em. naimarue 1. Izvodenja prema pasusu 6. 62) 3.3 Razdelniee moraju po mogu6stvu da idu prvolinijski i bez ispada.3. 6.pojrnovr.3. ne sme da se preskoci.2 mm debljine. 6. 61. najmanje 0. .5 Razdelniee moraju i u gradevinskim delovima sa kojirna se granice.2 Treba razlikovati razdelniee tipa I i 2 Pojmovi vidi 326. sirine najmanje 30 em. Tabela.2 Fiazdelniee tlpa I sa pomeranjima preko 5 mm .1 Ukoliko se ugraduju samo 2 trake za oiacanie onda rnoraju uvek da se sastoje od metalnih traka.2. debljine najmanje 0. pritiska prevojima i ivicama ne sme bitno da odstupa ad pravog 6.01 pre rna DIN 18336 (VOB/C) od max.6 Delormacija zaptivanja koja proizilazi iz njegovog mehanitkog optere6enja mora da se uzme u obzir kod formiranja zaptivnih i susednih gradevinskih delova. Ove razdelniee se po pravilu iznad povrsins gradevinskog zemljista. koje mogu da se sastoje od Bakarne trake.4 Kod zaptivanja 1 Oblast primene i svrha Ova norma vaii u vezi sa zaptivanjima protiv Vlage tla prerna DIN 18195 dec 4. npr.1.1 Fiazdelniee Ilpa I sa pomeranjima do 5 mm Kod povrsinskih zaptivanja od bitumenskih materijala razdel nice treba zaptivati sa najmanje 1 slojem bitumenskih zaptivnih iii varenih traka sirine 500 mm.2. plastikorn prevucenim 11mom. 5. razdelniea koje moraju da prime iskljucivo pomeranja paralelno na ravan zaptivanja. pomeranja zbog naizrnenicnih opterecenja saobracaia iii duzinske promene zbog dnevnih ternperaturnih promena.01 II 3 Mate'ijali vidi 326. (c). zahtevi". obe strane zaptivanja treba ojacati sa po jednim slojem polirner .3.2 Plasticne zaptivne trake.3. Trake od nerdajuceg celika.3. potrebne su posebne konstrukeije.. 3.3. 5. 4.05 mm. .4. debljine najmanje 0. vode kroz razdelniee u gradevinu.1 Bitumenske trake .4 U svemu ostalom vazl DIN 18195 . 5.2. 6. oblozen plastikom.2 mm. . 6. Alcuta-Izoluceni lim 0.1 treba izvesti lznad razdelnica.2 Izvodenje razdelniea u gradevinskoj konstrukeiji mora da bude podeseno sa sistemom zaptivanja kao. debljine najmanje 1.Gradevinska zaptlvanle Zaptillanjeprotlv vode pod prltlskcm izvoaenje zaptivanja iznad razdelniea 326. •. i najmanje 300 mm siroke trake. debljine 0. po potrebi u dvostrukoj izvedbi. Plasticnih zaptivnih traka.01. Ove razdelniee se po pravilu nalaze iznad povrsine gradevinskog zernliista. najmanje od 0.zaptivanja iznad razdelniea" Zap!ivanje razdelniea (prema lit. Povrslnsko zaptivanje izvesti iznad razdelnica. 1 mm (d). Nadalje moraju bez ostecenia da prime optere6enja nastala pomeranjem razdelniea. sa uloscirna od tkanine iii metalnih traka. razdetnlce tlpa II Zaptivanja iznad razdelniea treba izvesti prema pasusu 6.1. Fiazdelniee tipa II su razdelniee za brza iii cesto ponovtena pomeranja.

prelaza.5 m i mora da bude izabrana taka da rnoze da se ugradl bez ostecerqa zavrtnja.: cvrsta prirubnica. Siobodne prirubnice moraju da budu napravljene kao napasovani komadl sa dugackim rupama. prevucerurn pla45 do 47 slobodnlh I cvrstlh priruna zaspre- 3.2 Lepljena prlrubnica. prl cernu u simetrall ugla treba rasporeditl jedan zavrtanj.2 Kod zaptlvanja 4.3 Vade pod pritiskom Prlkljucke na prodlranjlma I prelaze treba Izvestl konstrukcljama bnica: zaptivanje treba ravnomerno utegnuti. Madu· prostor izmedu dve slobodne prlnubnice ne sme po pravilu da lznosi vise od 4 mm. . . Kod Ispusta sa slobodnom i cvrstom prirubnicom. 3. razmak ad kraja slobodne pnrubnice ') ~ 75 ~ 75 ~ 75 prirubnica Cvrsla pnrubnlca Prilezne sine za zaptivanja protiv voda bez pritiska u oblasti umerenog opterecenja i za zaptivanja protiv umerene vlage tla moraju da poka~u takav olpar na savijanje da je obezbeeJena besprekorna zastita zaptivanj8. u slobodnoj i cvrsto] konstrukci[i. zavrsetaka prema 0111118336 Zaplivanje eevl (prema lit.2 Vode 3. u pojedinlm zaptlvnim slojevlma moraju probojcem da se utlsnu nupe za provlaeenje zavrtnjeva. ~ tl ch ~8 >12 ~ 20 vara kod zavrtnja sa navojem 7 sirina 51 8 visina 52 rupe srafova odn. Ukoliko se na prlkljucnoj povsini zavrsava vise slojeva. Moraju da budu cisti. navarena prirubnica I rnanzetna treba da budu tako rasporadeni da su njihove Ivice udaljne najmanje 150 mm od gradevlnskih Ivica I prevoja kao I najmanje 500 mm od gradevinskih razdelnlca. navarenom prirubrucorn.Gradevinska zaptivanla Zaptivanja protlv vode pod prltlskom Izvodenje zaptlvanja u oblasti prodiranja.01 5.3.01 prelazl. voda bez pritiska prema DIN 18195 deo 5 I spoljnjlh veda pod prltlskom prema DIN 18195 deo 6 za prodlranja. ani saml kao i njlhov prikljutak na prodirucs gradevinske delove moraju da budu vodootpomi. vazi DIN zaptivke 18195 . navarena prirubnlca. Ivlce ugradnlh delova koje su okrenute zaptivcl ne smeju da budu nabrane. e "" cvrsta prirubnica. Dullnu zavrtnja pre pritezaria trebe tako pomerlti da nakon stavIjanja matice zavrtnja zaptivke. prelazi i zavrseci moraju tako da se rasporede da gradevlnsko zaptivanje mote strucno da se prikljuci. manzet- Prodlranja.1 Kod zaptivanja protiv vada bez pritiska Prlkljutke na prodlranja treba Izvestl lepljenom prirubnicom. rz. Konstnukcije slobodnlh I cvstlh prinubnlca treba tako rasporedlti da su njlhove spoljne Ivlce udaljene najmanje 300 mm od gradevinsklh ivica I prevoja kao I najmanje 500 mm od gradevinskih razdelnica. 326. Prelaze treba tormirati. Zavrsetke na vertikalnim delovima zgrade treba osigurati tako sto se Ivlca uvlaci u Zljeb iii se stavljaju pritezne sine iii se konstruktivno pokriju. rasporedlvanje konstnukcija ovojnih cevi sa caurama-zatvaracrna za sprovodenje cevi i kablova. minimalne mere Slika 4: Prirubnica kod promene pravca ravni zaptivanja. da odgovaraju upotrebIjenlm zaptlvnlm materijallma I odredenom optereeenju vode. Kod zaptlvanja sa bitumenskim trakama III sa nalepljenim visokopolimemim trakama prikljucne povrsine moraju da budu naimanje 100 mm siroke. c = abujmlca za ukjestenja kabla. rnanzetnama sa obujmicom iii konstrukcijama slobodnlh I cvrstih prlrubnica . onda ih na tim mestlma treba Izvestl sa radijusom od najmanje 200 mm.z:z~~~~ZZ2ZE£l 31 Silks 3: Dvostruka prirubnica za preiaze u slobodnoj i tvrstaj kanstrukciji . ~tl ~60 ~ 150 > 10 . Za zavrtnje treba koristfti navarene zavrtnje sa navojem iIi provucene i navarene zavrtnje sa sestougaonom glavom. Prelazi izmedu zaptivnih sistema od materljala koji se podnose mogu da se Izvedu I bez ugradnih delova.4 U svemu ostalom lazi. a cvrste prinubnlce tako ugraditi da njihove povrsine budu u istoj ravni sa povrsinom kOja se zaptiva.j ~10 ~ 14 d. d.2. prlteznim sinarna Iii konstrukcljama slobodnih i cvrstih prirubnica. DIN 18195 dec 9 i svrha Ova norma vall u kontekstu sa zaptivanjirna protiv vlage tla prema DIN 18195 dec 4.6. delove zgrade treba Izvestl prlteznlm smarna. e zaptivna masa. Lepljena prirubnlca. 9 = prsten sa navojem. navarenlh prinubnica i rnanzetni I ne smeju da se povijaju Ivice.6. ostanu slobodna najmanje dva hoda navoja na kraju zavrtnja.3 Kod zaptivanja ne Lepljena prlrubnica.2 ~ 70 ~6. > 2 Pojmav! 3 Zahtevi vldl 326. Ova norma ne vazi kod krovnlh zaptlvanja I kod zaptivania kojl prlpadaju javnlm putevlma (vldl I DIN 18195 dec 1).6. zavrtnja 9 precnik dl prosirenje kod zavrtnja 10 sa navajem precnik d~ Say .2. lepljenom prirubnicom. ad vlage tla Prlkljucke na prodiranja premazima i namaznlm masama bitumena treba izvesti ad materljala koji mogu da se nanose lopatlcom Iii koristiti rnanzetne. navarenorn prirubnicom iii manzetnom i obujrnicom. Njena dutina ne sme da prade vise od 1. Ceone spojeve cvrste prinubnice treba zavariti celom povrsinom I na povrSinl zaptivanja ravno Ispollrati. d ~ eaura zatvarae.2. uvlaceniern u iljeb ili rasporedivanjem priteznih sina. poduzni presek snka Tabela. I kod ocekivanih pomeranja gradevlnsklh delova ne smeju da Izgube svoju funkclju. slobodna prirubnica 1 slrina 81 2 debljina tl 3 obuhvatanje ivica f cvrsta prirubnica ~50 5da 7 ·1 ~6 . Zavrsetke zaptivanja sa materijalima u obliku traka treba izvesti sa zastitorn ivica traka npr.01.podtoske (vidi sllku 4). 1 Oblast primene (~:4t.07. zavrseci".5 . Prelaze treba fornmlratl sa konstrukcljama cvrstih I slobodnih prlrubnica koje kod povezivanja razlicltih sistema zaptl· vanja treba izvestl kao dvostruku prirubnicu sa razdelnom trakom (vidl sllku 3). c ::::stobodna prtrubnlca. Sl0b0dna Slika 2: Prirubntca ad ravnih i ugaonih gvoida u slobodno] i cvrsto] konstrukciji 5: Tanjirasto sioro za bitumenska zaptivanja. onda njih treba prikljuCiti stepenasto. Zaptivanja treba na prikljuecima po potrebi ojatati. u svorn poloZaju dovoljno oslgurani I. navarenom prirubnicom. 49 Ked vecih precnika cevi i ocekivanih pomeranja cevi prikljutak sa ovojnom cevi i caurorn _ zatvaracern: a ::::ovojna cev. f "" savovi vara.1 Vlaga tla Prlkljutke na prodiranjima 3.9 . b . prot.2 4. Zavrsetke treba Izvesti kao u pasusu 4. T reba Ih usdritl u gradevinu. 50 Zaplivanje ulaza kablova: a = kabl.~ kolovoznlh ptoca mostova 48. Potrebne sueeone spojeve i Savove zaptlvnih slojeva u oblastlma prinubnica treba sueelitl i rasporedlti u smaknutom poretku.. npr. Uobicajene mere za pritezne slobodnlh i cvrslih prlrubnlca Prilezne sine Vrsta mere (vidi sliku 1 do 4) vode bez pritiska sine i konstrukcije Konslrukcije slobodnih cvrstih prirubnica zaptlvanja protlv i Za gradevinska vade bez pritiska spoljnlh voda pod priuskom 2 Prilezna sina odn. npr. I I prelaze treba Izvestl lepljenjem prlrubnlcama. da Imaju predpremaz. Siobodna prinubnl· ca ne sme da bude izvedena kruce od Cvrste prinubnice. k :: vodootporm savovi vara. 3. kod spoliasnie ugradnje zaptivanja sa prlteznlm sinama. Zavrsetke kod unutrasnie ugradnje zaptivkl treba izvesti prernestenjern titnl slo] zida. Kod navarenih zavnrqeva sa navojem treba u slutaju potrebe statlCkI proveriti say vara. na gradevlnske delove kojl Idu u vlslnu treba Izvestl Ilmovlma oozno zaptivanje cevi 3.6.0 a::n 5 Izvodenje I rasporedivanje ugradnih delova prirubn~ ~l pnrubnica ~~____.1 Prlkljutke Prlkljucke bez prliiska trake na prodlranlma na vertlkalne Bitumenske . 4 Izvodenje 4. h = zaptivna masa..tlskom Prlkljucke na prodlranja treba Izvestl sa konstrukcijama slobodnih I cvrstih prirubnlca. b = ojacani kabl.2. f ::::slabodna prirubnica. 75 do 150 5. 61) (VOB/C) 3. Zaptivanje po pr· avilu treba voditi u vis najmanje 150 mm iznad povrslne obloge koja leli preko zaptlvanja. Ispusti kao ugradni delovl kod zaptlvanja protlv voda bez pritlska moraju da odgovaraju DIN 19599. U principu kod Izbora materijala za ugradne delove treba voditi racuna 0 opasnostl od korozije. prelaze I zavrsetke. navarena prinubnica i mantetne moraju vee prema vrsti zaptivanja da se sastoje od pogodnih metala. zavrsecl i pre laze treba izvestl sa lepljenjem prlrubnicama.0 .6.Gradevlnska zavrsecl prema zaptlvanja . Zaptlvne trake treba po pravllu prlkljuclti sa lepljenOm prirub· nicom. U slucaju potrebe treba koristitl nerdaju6e materljale iii primeniti pogodne mere zastite od korozi· je.2 . maltera kao I da se podnose sa zaptivnlm materljalima koji treba da se prlkljuce.5. Gradev!nska zaptivanja. prelazl I zavrsec moraju po potrebl I uz pornoc ugradnlh delova tako da da se fomnlraju. Iznad mesta naleganja cvrste-prinubnice treba da nalegnu i slobodne prlnubnce.prodlranja. Svi savovi vara kojl treba da prekinu put vode moraju da budu vodootpoml i po moguestvu izvedeni u dva sloja. slobodna prirubnlca mora da bude sa navojem radl prlkljucenja zaptlvke.2 4 sirina B2 5 debljina t2 6 Zavrtanj precnik ~ 160 :! 10. Zaptivanja moraju da zavrsavaju na prikfjucnirn povsinama lepljenih prirubnlca. ukollko je potrebno. plastike ill plastikom prevucenih metala. prirubnicarna. i = zaptivna kapa od vezova i uvojnica.v voda pod pr. Ukoliko se naglbi ravnl zaptlvanja u odnosu na duznl pravac konstrukcija slobodnih i cvrstih priruonica promene za vise od 45'. Ukollko je potrebno za to treba preouzetl posebne mere.6. + 2 s. ~~~C'ffi" '-~_M"~~J~ 11 razmak zavrtnja od drugog jedan 150 do 200 75 do 150 Slika 1: Prlrubnlca ad pljosleg gvolda u slobadnoj i evrsloj konstrukciji Siobodna razmak zavrtnja od kraja priteznih sina 12 odn.6 Prodiranje. usled elek· trolltskih procesa. Prodiranja. Povrslne prirubnlca kOje su okrenute zaptlvanju treba neposredno pre ugradnje ocistiti i po potrebl nanetl predpremaz. d = ovojna cev. +2 ~22 s. Kod kortscenja navarenih prirubnica u kontekstu sa zaptivanjlma od visokopolimernlh traka treba se pridrzavati sirlne savova vara prema DIN 18195 deo 3.2 Plasticne zaptlvne trake Prikljucke na prodiranjima i prelaze treba izvesti navarenim Prlkljucke stikom. Radl ugradnje zaptlvkl u konstnukcijl slobodnlh i evrstih prlnubnica. prodiranja.1 Ops!e Ugradni delovl moraju da budu neosetljivi na prirodne iflli vode kOja se procedi iz betona odn. Zbog ovalnlh rupa pri pritezanju treba korlstiti ploce .

Razdelniee treba izvesti ravno povrslnom betona malterom grupe III prema DIN 1053 dec 1. Ukoliko se koriste tanjiraste kotve sa odstupajuclrn oblieima i merama.5 Zaptivke treba nadalje za vreme utieaja stetnih materija. ipak rnoraju da odgovaraju sledecirn zahtevima.3. livenjem iii livenjem i valjanjem.4 Razdelniee u vodoravnim iii malo nagnutim zastitnim slojevima moraju da budu zatvorene. kod prelaza sa malo na jako nagnute povrsine.5 Konstrukclje slobodnlh i cvrstlh prlrubnica Konstrukeije slobodnih i cvrstih prirubniea moraju po pravilu da budu od celika koji rnoze da se vari i njihove mere moraju da odgovaraju vrednostima tabele. moraju nepomerljivo da se izvedu za vreme gradnje. 3.3. slojev. a zastitni slojevi zahtevima pasusa 3. Vertikalne zastitne slojeve treba od vodoravnih iii nagnutih odvojiti razdelnieama sa uloscirna.1 ivieu na dnu zida treba zaobliti sa ca.6 Tanjirasta kotva prirubnice i vrsti zaptivanja. Razdelniee u sluoaju potrebe treba ispuniti nalivnom masom.2.1 3. Kod bitumenskih zaptivki treba na slobodnom kraju oqraniciti curenje bitumenske mase. 33 %).3. Siobodne i utvrdene ploce tanjirastih kotvi treba uglavnom izvesti U okruglom obliku sa istim precnlkom. vrslnarna. sluzs privremenoj zastiti zaptivanja za vreme gradevinskih radova. u tvrstim zastitntm slona istom mestu: za po- 3. eve· ntualno poslednji put pre ubetoniranja iii uzidivanja konstrukeije.2 Siobodni zastitni slojevi.2 Zidani zastitn. 4. kao ploce umesto kuka. Zasntne slojeve od maltera treba u slucaju potrebe osigurati od savijanja.1.3. da bi se izbegla opasnost od klizanja. Materijal ispune bi trebalo na razmaku 50 em od zastltnoq sloja da se sastoji od peska sa velicinorn zrna do 0/4 mm. zbog kopanja zernljista. Povrsinska voda ne sme da odie pi zaptivanje od njegove pod loge.3. stranama gradevine. ali debljine koja ne sme da iznosi vise od 30 em. Pojedinacne duzine priteznih sina ne smeju da prekorace 2. iz· vesti od najnil:e tacke prema gore i u takvim pojedinatnim razmaeima da ne mogu da se klizaju. rastvarate iii ulja opiate.tni sloievi od livenog asfal1a njl armature. 3. U pojedinaenim slutajevima mogu da predstavljaju korisne slojeve gradevine. gotovih betonskih delova velikog formata. 4. 4. Ova norma vazi za zastitne slojeve na gradevinskim zaptivanjima protiv vlage tla prema DIN 18195 dec 4. u tom slucaju na ivicama i prodorima kroz zaptivku u zastitnorn sloju moraju da se obezbede dovoljno stroke razdelniee.3. ea.1 Zasntne mere. rama nego na slici 5.4 Pritezne sine Mere priteznih slna i sestougaonih zavrtnja koji su potrebni za njihovo ucvrscvarue rnoraju da odqovaralu vrsdnostima tabele.2.01. ne smeju da se treba prethodno ZaStitni slojevi od betonskih ploca na vodoravnim iii slabo nagnutim zaptivanjima moraju da se izvode uz ko· riscenje maltera grupe II iii III prema DIN 1053 dec 1 Plo· ce treba celom povrsinom pololiti u posteljieu od maltera.3. npr suncevih zraka. katenjem eirada iii polivanjem vode.3. iii na povrslnarna koje su nagnute vise od 18" (ca.1 Materijali Materijali za zastitne slojeve moraju da budu kompatibilni sa gradevinskim zaptivkama i da budu otporni na opteretenja mehanieke.3. a sem toga rnoraju da budu podesni za posebna opterecenja svakog pojedinacnoq slucaja.3. Nadalje.2. 3.2.7.5. 3%) smeju da se poloze beton· ske ploCe i u najmanje 3 em nevezanu posteljieu od sljunka velitine zrna 4/8 mm. od bitumenskih zaptivnlh traka 3.1. npr sredstava goriva. 4.1 Zidane zastitne slojeve treba izvesti u debljini 11 .2. slojevl od ostalih materijala Ukoliko trebaju da se izvedu zastitni slojevi od drugih materijala nego onih iz pasusa 3.3. 4. 3.3. Prema ovim optretenjima se biraju i vrste plota koje treba koristiti.1.1 Zastitni slojevi moraju trajno da stlte gradevinske zaptivke od stetnih utieaja staticke. pasusu 3. Ukoliko se zastitni sloj postavlja na cistim metalnim trakama iii na zaptivkama od asfaltmastiksa. U cvrstlrn zasntnim slojevima treba nadalje rasporediti razdelnice u oblasti promena nagiba.3 Zastitne slojeve na nagnutim zaptivkama treba. Ukupna debljina zastitnog sloja mora da iznosi najmanje 5 em.2. od betona Zastitni slojevi od betona moraju da se vode ria]manje u kvalitetu betona B 10.2 Na nezasticenirn zaptivkama ne smeju da se skladiste nikakvi tereti.3. on· da njihovo tisto odstojanje od zaptivke mora da iznosi naj· manje 5 em.1 Zastitne slojeve od livenog asfalta treba izvoditi u debljini od najmanje 2 em.3 Povrsinu zida koja je okrenuta zaptivei treba omalterisati glatko obradenim pe II prema DIN 18550. Zavrtnji moraju do postavljanja rnatica da se zastite od pro Ijanja i ostecenia. 3.50 m. pri cernu se zaptivne iviee vodootporno uglave izmedu priteznih sina i gradevinske povrslne.5. odeljak 2. Vertikalni zas· nih slojeva sa za zaptivanje terasa i slicnih povrsina sa nagibem od 2" stepena (ca. od maltera Zastitni slojevi od maltera smeju da se torrniraju samo na povrsinarna po kojima se hoda iii ne vozi. Za ovo je potrebno postaviti celicnu traku (vidi sliku 1). onda nije potreban razdelni sloj.7.5.1 Zastitrii slojevi od bet 0 n ski h P lot a.2. kada ti zastitni slojevi mogu da se opterete slajevi i ako su za dati slutaj osigurani.3 4 lastitne mere 4. ukoliko se ne sastoje od bitumenskih zaptivnih traka. Zastitne slojeve koji se nanose na gotove zaptivke po moguestvu treba izvesti od· mah nakon zavrsetka zaptivanja. uzajamno ne ometaju. kojima ne trebaju nikakvi zastitni slojevi.7.3.3.01 slojevl 3. a po rnoqucstvu vertikalnim. voda bez pritiska prema DIN 18195 dec spoljnjih voda pod pritiskom prema DIN kao i za zastitne mere koje treba predvideti devinska zaptivanja zastitila od osetcenja 5i 18195 dec 6 da bi se grado zavrsetka prlmene skarna.6. npr.2. 5. 3. treba podesnim merama oSigurati da se zastitni sloj zaptivanja ne pomera iii ostecuje. odn.3.3.01 5. Ova zastita i za to eventualno potrebna ojatanja smeju da se uklone tek neposredno pre nastavka zaptivnih radova.4 Zastitnl slojev.3. Kod ugradnje slobodnog usidrenja njegov navoj mora najmanje za velitinu precnika zavrtnja da se usraf u cauru navoja. Matiee treba zavrnuti nekoliko puta. Moraju da budu podesene prema trajanju merodavnog stanja gradnje.08.4 Vertikalni zastitni slojevi. Neizbezni drzati odstojanja ne smeju Stetno da se utisnu u zaptivku.5 em uz koriscenje maltera grupe I iii II prema DIN 1053 dec 1 Pri tome vertikalne zastitne slojeve treba odvojiti od vo· 3. tako da povrsine zastitnih slojeva okrenute zaptivei tine neprekinut ravan oslonae zaptivanja. npr.Gradevinska zaptlvanla Zastitni slojevl Ovo vazi i za dodatna zaptivanja kod plasticnih zaptivki.3 Posle izvodenja Kod vertikalnih zastitnih slojeva koji se izvode nakon izrade zaptivke treba predvideti po pravilu 4 em siroku razdelnieu izmeClu zaptivke i zida.9 Vertikalne i jako nagnute zaptivke treba zastiti od to· plotnog dejstva.3. gradnje zastititi od za podmazivanje i 3.2. Nadalje. zastitne slojeve treba podeliti vertikalnim raz· u razmaku najvise 7 m i odvojiti od ivitnih ob· Ukoliko se zaslitni sloj od livenog asfalta izvodi preko zaptivke od bitumenskih materijala. odeljak 4.6 Zast.3 Izvodenje 3.3.7 Ukoliko se na strani vertikalne zaptivke koja je okre· nuta suprotno od vode postavi konstruktivni zid. 3. 2 Pajmovi 3 Zaslitni vidi 326. 3. Ulosci vertikalnih razdelniea prema moraju da obuhvate i zaobljeni deo. 4. Na gradevin· skim ivieama i prevojima pritezne sine treba tako prekinuti da one jedna drugu. 3. I svrha last.2 3. koji se izvode pre izrade zaptivke i koji sluze kao oslonae zaptivei. onda izmeClu njih treba rasporediti pogodan razdelni sloj od materijala prema DIN 18195 dec 2. Njihovi oblici moraju u zavisnosti od svog rasporeda da odgovaraju slikama od t do 4. kod rasporedivanja arrnature najmanje u B 15 prema DIN 1045.1. Zastitns slojeve za gradevinske zaptivke prema DIN 18195 dec 5 u slucaju potrebe treba odvojti od zaptivki i razdvojiti uz pomoc razdelniea. posteljiea od maltera najmanje 2 em.2 3.5 em debelim i 24 em sirokirn podlozernljista i samo tamo gde su iskljutena naknadna ostecenja. npr otpronost na hemi)ska dejstva iii haba· nje. npr. npr premazom ee· mentnog mleka. dec 10 se ojacaju najvise 12.3.3. 3. 3.1 zastitnoq sloja od bitumenskih zaptivnih traka mora da se popuni gradevinska jama iii radni prostor u slojevima tija debljina zavisi od vrste ispune.3. ukoliko se rasporeduju na povrsinarna sa vecirn uq10m nagiba od 18" (ca. na njih sme da se stupa samo kada je to nuzno neophodno i samo u podesnoj obuci. prekidu radova. Pomeranja i deformaeije zastitnih slojeva ne smeju da ostete zaptivke. npr. koju treba popuniti malterom bez supljina prema pasusu 3. 33 %). Kod zastit- 3.3. nasuprot zastitnlrn slojevima.4 3. 3. smeju da 3. Ukoliko je to potrebno za ugradnju. 4.1.5. U protivnom treba preduze· ti zastitne mere protiv ostetenja prema pasusu 4. koji se izvode pre izvode· nja zaptivke i koji sluze kao oslonae zaptivei.iii ploca od k a men a moraju da budu pogodni za odredena posebna opteretenja. Pritezanje treba u zavisnosti od upotrebljenih zaptivnih materijala tako dimenzionisati da se ne razdvoji zaptivka.tnl 3. 3.3. ukoliko su nagibi duzi ad 2 m.1 Zastitni slojevi od bitumenskih zaptivnih traka smeju da se rasporede samo na vertikalnim povrSinama na dubinama preko 3 m ispod povrsine gradevinskog 32 .1 3. 3.6. postave ar· maturni ulosei ukljucuju¢i montatno i podelno gvo"'e. 5. 3.2. Sastav livenog asfalta mora da odgovara opteretenju zastitnog sloja.3 Kod gradevinskih razdelniea jevima treba rasporediti razdelniee jedinosti vali DIN 18195 dec 8. 4 em velikim precnikom. Oblik kotve za slobodne i utvrdene plote treba izvesti odqovaraiuce pojadinacntrn konstruktivnim potrebama.3 Zast.2 doravnih iii nagnutih povrsina razdelnieama iii uloseima. 3. Zaptivke od bitumenskih materijala treba pre ugradnje ar· matura premazati slojem eementnog mleka da bi mogla da se prepoznaju mehanicka ostecenja zaptivki pri ugrad· 3. npr od plasticnih iii penastih plasticnih materijala.7 Zastitni slojev.3. onda dul:ine njihovih iviea moraju da budu najmanje 10 mm vece od precnika slobodnih ploca. Njihove povrsine pritezanja moraju da imaju slrinu od najmanje 25 mm.3. slojevi .2 Trake moraju na poduznirn i popretnim da se preklapaju za najmanje 5 em.tn. slojevi od ploca 3.1. pri istezanjima uslovljenim promena- Tanjiraste kotve koje se koriste kod bitumenskih zaptivki moraju po pravilu po obliku i minimalnim merama da od govaraju slici 5.3. Za koriscenje ked plastitnih zaptivanja treba upotrebiti tao njiraste kotve u posebnoj izvedbi sa uglavnom manjim me- rna temperature.3.8 lasti1ni 3. onda iz· medu zaptivke i zida treba ostaviti meduprostor sirine 4 em. malterske posteljiee i ispuna razdelniea.3.8 Kod izgradnje oivitavanja gradevinskih jama.3.1 Opste Vrstu zastitnog sloja treba odabrati u zavisnosti ad oCekivanih opterecenja i lokalnih uslova. Gradevinska 1 Oblast zaptlvanja. koji se izvode pre izvode· nja zap!ivke i koji s!uze kao oslonae zaptivkama. moraju u svakom momentu gradnje da budu stabilni.3.4 Zaptivke treba do zavrsetka gradevine zastititi od rnoquclh stetruh opterecenja zbog podzemnih. Kao agregat sme da se koristi samo sljunak sa velitinom zrna do 8 mm. koja se izvode nanosenjern tetkom.3 Zastitini slojevi od keram titni slojevi koji se naknadno izvode moraju u razmaeima da se popunjavaju ispunama iii da se podupiru. Treba ih izvesti od zaptivnih traka za graClevinska zaptivanja prema DIN 18190 dec 4. 1 em debelim malterom qruSve uglove i iviee treba zaobliti.6 Ukoliko se ispred vertikalnih iii jako nagnutih zaptiva· nja. za razdelniee iznad gradevinskih razdelniea zato treba predvideti uloske i/ili naliv. Kod prelaza zaptivke sa nepodudarnim materijalima treba predvideti razdelne trake (vidi sliku 3). Pritezne sine treba sestouqaonim sratovirna ucvrstiti za rnozdanike na dovoljno ravnim gradevinskim po- 326.5 Na vodoravne iii slabo nagnute zastitne slojeve smeju da se nanose tereti iii rastresite mase sarno onda. akumuliranih iii povrsinskih veda.3. Ukoliko se koriste tvrste ploCe kvadratnog oblika.2 Zastitnl slojevi treba da budu najmanje 5 em de· beli.3.5 Zast. treba ih po pravilu arm irati.3. Treba ih podeliti vertikalnim razdelnieama u razrnaku od najvise 7 m i odvojiti od ugaonih podrucja. npr graClevinski materijali iii aparati. mere zastite DIN 18195. Cauru navoja cvrstoq sidra treba zastlti od prljanja i oznatiti polozaj za ugradnju slobodnog usidrenja. Za savove vara tanjirastih kotvi vazl pasus 5. mogu da budu i visedelne.2 do pasusa 3. 3. Moraju da budu debljine najmanje 2 em ida se sastoje od grupe maltera II ill III prema DIN 1053 dec 1 Ukoliko se armiraju litanom mrezorn treba koristiti grupu maltera III. 4. Vertikalne delnieama lasti. Pritisak rnatica treba podesiti prema konstrukeiji 5.3 Zaptivne prikljucke treba za vreme gradnje zastititi podesnim merama od ostecenja i stetnoq upijanja vode.2 Kod formiranja zastitnih slojeva ostete zaptivke: necistocu na zaptivkama brizljivo odstraniti. koji prilikom zidanja sa malterom grupe III prema DIN 1053 dec 1 treba popuniti i brizljivo nabiti nabijatima.1.tn. itkih . ti materijali rnoraju da odgovaraju zahtevirna pasusa 3.2 Zahtevi 3. Armatura mora da pokrije beton prema ovoj normi. odeljak 3. Pri tome posebno treba voditi racuna 0 tome da je u svakom momentu gradnje prisutno dovoljno oSiguranje od uzgona.3 Obujmice Obujmiee po pravilu mora da su od metala i da mogu vise puta da se pntazu. dinarnicke i tsrrnleke vrste.2. termiCke i hemijske vrste koje na njih deluju.

s.fleksibilne PVC-drenaine cevi. standardni detalji Spoljni zid podruma .BTS .bilna PVC-drenaina cev.09.tiefboard.Hydrolan-SMO.Cowap/ast .01 Jednoslojni spoljni zid podruma od opeka Zaptivanje povrslne spoljnjeg zida podruma protiv vlage tla sa 2-l<.Heidelberger Oiimmsysteme -mehanicki sistem Frigolit FM.njackog pescereKSL.Epp/e.Ijunka Podnoini malter kao sistem malterisanja spoljnjeg zida . HLz A.3 mm Horizontalna brana protiv penjute vlage .Koch MARMDRIT .pol. --- -.biokov! krei'. 0.vna masa Razdelni slo] . 1.II.PC 190 fini malter PICD sistem malterisanja unutrasnjih tavanicaKoch MARMDRIT . 6 Proizvodni podecl Bohm Kunststoffe GmbH BTS Baukeramik GmbH & Co.Ijunka Podnoini malter kao sistem malterisanja spoljnjeg zida .tumenska zapt.AGRDFLEX-F.ca .GED . debljine 120 mm 19-- 18--- "3 " 1 ---H 678910 11 -·----10 --8 ----------- 16 6 -. posteljica krupnog .OOzaltin . filterskim slojem od geotekstila i fleksibilne drenaine cevi od PVC-U-a Toplotno-izolacioni element kao toplotno-izolaciono povezivanje izmedu spoljnjeg zida podruma i prizemlja 12345Nasip sljunka. ON 125 Filter-sloj od sljunkovitog peska Betonski blok travnjaka .zidarska folija Cowadi BM 20. Heidelberger Darnmsysteme GmbH HUESKER Synthetic GmbH & Co.stopa 326.Cowaplast .Schock .SchOck . debljina zida 49 cm Sistem malterisanja unutrasnjeq zida . Holding KG Cowaplast Coswig GmbH Veit Dennert KG Dow Deutschland Inc.DEL TA .Epple .omponentnompolimerbitumenskom zaptivnom masom Odvodnjavanje orsnaznlrn slojem spojenih elemenata i fleksibilne drenaze cevi od PVC-U-a Element toplotne izolacije kao toplotno-izolaciono povezivanje izmedu spoljnjeg zida podruma i prizemlja 12345Nasip .sprezni sistem .Dow . 6x20 cm Nasip grubog .. i!irine 50 cm Noseti spoljni zid podruma .5cm 19---- 678910 11 12 13 14 15 16 - ---.por-opeka HLz W. fleks.--1 .Drossbach .B6hm .ISDMUR tip 8-24 Sloj toplotne izolacije .PC 190 fini maiterPICD Noseta konstrukcija ploce tavanlce Element toplotne izolacije .Cowaplast-zidarska fol. Holding KG Cowaplast Coswig GmbH Deitermann Chemiewerk GmbH + Co.5xll.krecno-cementni masinski malterMK Noseei spoljni podrumski zid .Hydrolan-SOM. 2-komponentna-plasticna-bitumenska masa Perimetarska brana .Cowaplast .DRAIN Drenaina cev .2 mm.ja Cowedi BM 20. debljine 100 mm Zidana obloga sa vazdusnirn slojem .Superflex-2000 W.Huesker .un.Koch MARMDRIT . PS-15-B I.Cowaplast .- 1----' 1.Dajterman .5 ~: lil( 12 17 18 19 - Prolzvodnl podaci Basaltin GmbH BTS Baukeramik GmbH & Co.r. ad PVC-V-a. posteljica grubog sliunka 20 cm Armirano-betonska podna ploea.9 -.izolac.2komponentna-polimerbitumenska zeptivne masa Drenaini sloj od spregnutog elementa .teska opeka.2 mm.kreiJno-cementno -mai!inski malter MK Sistem malterisanja unutrasnjh tavanica .ona placa jezgra. sirine 80 cm Razdelni sloj .folija coweoi B 11. 15 cm Zaptivanje podnih povrsina-Dajterman .BTS .stopa Jednoslojni spoljni zid podruma od toplotno-izolacionih opeka sa perimetarskom i drenainom ptoeorn od ekstrudiranog polistirola Zaptivanje povrsine spoljnjeg zida podruma protiv vlage tla sa 2-komponentnomplastienorn bitumenskom masom Odvodnjavanje sa drenaznorn plocorn od ekstrudiranog polistirola.Heidelberger Diimmsysteme .3 mm Horizontalna brana protiv penjuCe vlage .PC 190 fini malter PICD Drenaina cev .Gradevinska zaptlvania Gradevinska zaptivanja. 1. WS-B2. KG Heidelberger Damrnsysterne GmbH Schock Bauteile GmbH Kodllrme BASALTIN BTS COWAPLAS DEITERM DROSSBAC DOERKEN EPPLE HEIDELD SCHOECK Toplotnolzolacionl spoljni zid podruma . Koch MARMORIT GmbH Schock Bauteile GmbH Kodlirme BOEHM BTS COWAPLAS DENNERT DOW_DEU HEIDELD HUESKER KOCH SCHOECK 33 . 15 cm Zaptivanje podnih povrsina . 12 13 14 15 - 16 -------6 --.2 mm.Hydrolan . sirine 30 em Sistem malterisanja unutrasnjeq zida . KG Ewald Darken AG KARL EPPLE Trockenmortel GmbH & Co.merb.Hydrolan .kreiJno-cementno -masinski malterMK Konstrukcija ploce tavanice Element toplotne izolacije . 60 mm Filter-sloj.Ijunka.Cowaplast . ON 125 Filter-sloj od sljunkastog peska Zaptivanje povrsina spoljnjeg zida .Dennert .Ijunka 20 cm Gelicno-betonska podna pioca. 0. KG Max Drossbach GmbH & Co.ne 60 cm Razdelni sloj.zidarska folija Cowadi BM 20. 7 17 18 19 20 21 - . 1. 1.Epple.ISDMVR tip 8-24 Toplotno izolacioni .HaTe®-Gewebe Betonski ivicnjak Nasip grubog .Perimate 01 branske i drenaine place.kosuljica-folija Cowadi B II.darska folija Cowed! BM 20.Darken . vertikalni . --.z.koSulj. debljina zida 30 cm Zaptivka povrstne spoljnjeg zida .2-komponentna. 2-komponentnaplasticna-bitumenska-zaptivna masa Razdelni sloj .2 mm.superflex-2000 W. ad PVC-V-a.

4. WD-2013 14 15 16 17 Bl.Heidelberger izolacioni sistemitankos/ojni sistem Frigolit MP.Filter-sloj.Filter-sloj od sljunkovitog peska 13 . vodenasti rastvor organosilikata i alklid silikata 5 .Drenazni sloj.DRAIN-perkoacione Filter-sloj.Naseta konstrukcija tavanice 20 .Zaptivanje povrSina spaljnjeg zida protiv voda bez pritiska .spregnuti sistem .gips-kret-fini malter FP 200 8 .Franz Carl NOdiing .KLEWA-zidna zaptivna traka.Noseei spoljasnji zid podruma .on.Dow . 50 mm 9 . nalivna masa razdelnica od termoplasticnog rastvor organosilikata kaucuka Heydi ' Kiesey vodenasti i alklid silikata 6 .koritasti blok 15 .02 Jednoslojni spoljni zid podruma od lakag betona (agregat od ekspandirane gline.Deutsche Hey'di .KLEWABIT G 200 54.zolacioni spoljni zid podruma .Drenazna cev.0 mm 8 .Dennert . 65 mm PVC-drenatna cev. filter-slajem od geotekstila i drenainom cevi od PVC-U-a 1 2 3 4 - Nasip sljunka. lilter-slojem od geotekstila i lIeksibilnam drenainam cevi od PVC-U-a t .Deutsche sistem zaptivanja Vertikalni drenaini sloj .AGROFLEX-F.KLEWABIT G 20054. fleksibilna PVC-U-a.debelo nasipanje 2K.visoka rupicasta opeka HLz W.Horizontalna brana prativ penjuCe vlage .Zaptivanje povrslna spaljnjeg zida protiv vlage tlaKiewa . ON 125 12 .Perimate IN5izolacioneplote. debljina specijalni 10 11 zida 30 cm Hey'di (zaptivni mulj. 10 cm Zaptivanje odnih povrsina .VIABORD udubljen iviCni kamen 16 .Gradevinska zaptlvanla Gradevinsi<a zaptlvanla. KG Heidelberger Diimmsysteme GmbH HUESKER Synthetic GmbH & Co.Malter podnozja kao sistem malterisanja spoljnjeg zida 18 . spoljnl zid podrurna 326. vertikalni . 10 cm 3 . vertiklani. WD-Bl. KG Veit Dennert KG KARL EPPLE Trockenm6rtel GmbH & Co.Epple .Zaptivanje pod nih povrsina . standardnl detalji Topiotno izolac.Toplotnoizolacioni .stopa Jednoslojni zid podruma od opeke.supy'i blok-od lakog betona.VW5.Perimate DI drenaine plote.09.Deutsche Heyai .Zaptivanje razdelnica.Nasip grubog sljunka 17 . 50 mm 10 . od geotekstila 12 .Sistem malterisanja unutrasnjeq zida .IsoBouw .isolir-tecen) plote.Konstrukcija ploCe tavanice 19 - tavanica .sistem rnalterisanja unutrasnjeq zida 6 .Dow . posteljica grubog sljunka 20 cm Armirano betanska podna ploca.kret-cement-masinski cement MK 18 . DN 125 Filter-sloj od . WD-Bl.Kiewa .Drossbach . HBL 2. 4.Deutsche 7 . KG Deutsche Heydi GmbH.Ijunkastog peska Ivicnjak ad betona .visokiiviCni kamen.Franz Carl NOdling .gips-kret-fini Kod firme DROSSBAC DENNERT EPPLE HEYDI ISOBOUW SCHWENKB malter FP 200 Proizvodni podaci Max Drassbach GmbH & Co.Nasip .Huesker . WS-B2. debljine 120 mm Proizvodni podaci Dow Deutschland Inc.puder-ex .0 mm Horizontalna brana protiv penjute vlage. vertikalni .Epple . sirine 70cm 5 .. toplotna-izolacioni sa obimnom izolacijom ad ekstrudiranog polistirola Zaptivanje povrsine spoljnih zidava podruma protiv vlage tla sa bitumenskimvarenim stazama Odvadnjavanje sa drenaznom plocorn ad ekstrudiranog palistirola. 15x25xl00 cm Nasip grubog sljunka Padnoina traka ad obradenag kamena Sistem rnalterisanja spoljnjeg zida . 20 DF.Horizontalna brana protiv penjute vlage .Deutsche Hey'di' SK-Coating. pasteljica grubog sljunka 20 em Armirano betonska podna plata.Sistem malterisanja unutrasnjih tavanica 19 .Girnghuber debljina zida 30 cm . od 9 . 7 .Obimna izalacija .Zljeb za odvodnjavanje od prefabrikovanih betanskih elemenata . toplotno-lzolovan izolacionom i drenaznom plocorn ad polistirol-zrnaste pene Zaptivanje povrsina spaljnih zidova podruma protiv nepritiskajucih vada sa specijalnim sistemom zaptivanja na bazi cementa i alkalid-silikatnom raslvaru Odvadnjavanje drenai:nom plocorn od polistirala. KG Toplolno-.100mm sistem malterisaja unutrasnjih 20 . KLEWA DachbaustoHe Kod lirme DOW_DEU FCN GIMA HEIDELD HUESKER KLEWA 34 .Drenai:na cev .Kiewa .HaTe®-vlakna ispregnuti materijali 11 . 20 mm 14 .fasadne izolacione plote W.5chwenk . Schwenk Betantechnik GmbH & Co.Perimate IN5 izolacione plote. FRANZ CARL NODLING Girnghuber GmbH & Co.IsoBouw .Spoljni nosecl zid podruma . Chemische Baustoffe IsoBauw Diimmtechnik GmbH E.Kiesey.Zastitnl sloj-Dow .Ivicnjak ad betona. dvo2komponentna-bitumenska-emulzija 4 .Epple .Ijunka.Toplotno-izalacioni sloj .

03 Jednoslojni spoljnji zio podruma od lakog betona (agregat od ekspandirane gline beton). od PVC-U. toptotno-izolacioni sa poHstirola Oblozni zid od pregradnog betona Zaptivanje povrsine spoljnjeg zida podruma i povrsme obloznog zida ad vlage tla sa samolepljivom plasticnom-bitumenskom zaptivnorn trakom Odvodnjavanje obodnom izolacijom od ekstrudiranog polistirola. vertikalni. 100 mm Armirano-betonski lid.WAVIN KG. B2. KG Isofoam S. toplotno-izolovan sa izolacionom ploeorn od ekstrudiranog polistirola Proboj u spoljnjem zidu podruma ad PVC-U-a.Nasip .09. od geotekstila Drenaina cev.zaobljeni ivicnjak. 40x12 cm Spregnuta eementna ko. 240xl15xl0 mm Sistem malterisanja unutrasnjih tavaniea Konstrukeija tavanice Sistem malterisanja spoljnjeg zida.AGROSIL 1000. 1. na postojeCim zicanim kotvama sa vazdusnim slojem Gimghuber . 15x22xl00 em Fasadni oblozni zid. debljina zida 30 em Zaptivanje protiv voda bez pritiska .IsoBouw . 15xl2xl6 89 10 11 12 - 13 - em 14 15 16 - 17 18 - 19 20 - Nasip grubog sljunka Podnozna traka od prirodnog klesanog kamena . WD-30-bl.Dow . 2komponentna-bitumenska zaptivna masa Obimna izolaeija. samolepljiva plasticnalbitumenska zeptivne traka. KG WavinGmbH Ked firme BGI DEITERM DENNERT DOW_DEU ISOBOUW QUANDT SCHWENKB WAVIN Toplolno-izolacioni spoljni zid podrurna .FINA-X 31. WO+WS-BI. posteljiea grubog illjunka 20 em Armirano betonska podna ploca. WO-BI.5 mm Obimna izolaeija-Isofoam .A Koster Bauchemie GmbH W.uljiea Vodoravno zaptivanjs protiv vlage tla . 20 mm Filter-sloj. KMz. filter-sloj od geotekstila 12i fleksibilnom drenainom eevi od PVC-U-a 34567- Nasip sljunka. pravougaoni formati 240xl15x71 mm Razdelni slo] . 20 mm Zaptivanje povrsina spoljnih zidova ad vlage tla . 2 OF (240x115x113 em) Sistem malterisana] unutrasnjep zlda Sistem malterisanja unutrasnlih tavaniea Noseca konstrukeija tavaniee.Gradevinska zaptivanja Gradevinska zaptivallja. 240x115x25 mm Nasip grubog .IOOmm Odvodenje vode sa nasadnim mufom . IsoBouw Diimmteehnik GmbH W.fasadne izolaeione plaCe W. DN 125 Filter sloj od sljunkovitog peska Ivicni blok od betona .Ijunka i fleksibilnom drenaznorn cevi od PVC-U-a Jednoslojni spoljnji zid podruma lzotaclonorn ptocorn ad ekstrudiranog 1 .Ijunka Ivicni blok od betona . ON 100 Filter sloj ad sljunkastog peska Podnozje oo klinker ploca.Koster .kvalitet R 500 Armirano-betonsko ucvrscenie.Perimate OS drenaine ptoce.0 mm Horizontalna brana protiv peniuce vlage . filter-sloj od sljunkastog peska i nasipa od grubog .Dow . Schwenk Betonteehnik GmbH & Co. samolepljiva plastiCnaibitumenska zapffvna traka.Orossbach .Sehwenk-BINAB-iviCnjak. 16 em Zaptivanje pod nih povrsina+ Quandt-kvalitet PV 200 DO.Ijunka. visoki profil Bi I.Quandt .plastikol-UDM 2 S. glazirane KERASYSTEM.Ijunka.klinker. standardnl detalji Toplo1no-izolacioni spoljni zid podruma . HBL 2.suplji blok od lakog betona. 1.Perimate INS izolaeione ploee. Schwenk Betonteehnik GmbH & Co.Boizenburg Gaillnaxkombi-kolor-kamene pioCe. vertikalni . PVC-eev u obliku tunela od PVCU-a. 12 em klinkerom .Dennett . posteljiea grubog sljunka 20 em 2- 3 .Fabrik E. 4. za odvodenie vode DN 125 Zaptivanje povrstne spoljnjeg zida podruma protiv vode bez pritiska sa 2komonentnom bitumenskom zaptivnom masom Odvodnjavanje sa drenaznom plocorn od ekstrudiranog polistirola. KG Veit Dennert KG Dow Deutschland Inc.Deitermann .FINA-X R.VWS.Gimghuber .Quandt . Quandt Daehbahnen . 20 OF. 24 em Drenazna eev .stopa 326. KG Girnghuber GmbH & Co.5 mm armirano-betonski zid kao pregradni beton. grebani malter Toplotno-izolacioni sloj . 20 em Toplctno-lzolacton! sloj-Isofoam . WD-20BI. 60 mm Drenazni sloj.kvalitet R 500 Sistem malterisanja unutrasnjeg zida Noseci spoljnji zid podruma .stopa od armiranog betona.klinker obloina opeka.Koster .Poplocavanje 4 5 6 7 - 8910 11 12 - 13 14 15 16 - 17 18 19 20 21 - Nosecl sloj od . KG Kod firme DROSSBAC GIMA ISOFOAM KOESTER QUANDT SCHWENKB 35 .Wavin . od PVC-U-a. 18 em Prolzvodnl pedaci Max Drossbaeh GmbH & Co.KSK-BIKUPLAN SY 15. Quandt Daehbahnen . ON 125mm Preizvodnl podaci Boizenburg Gail Inax AG Deitermann Chemiewerk GmbH + Co.KSK-BIKUPLAN SY 15.Fabrik E.

MEAOUR .artoflex kaleit malter K 123- Proizvodni podac.Dow .Drenaini sloj.strugani malter R Proizvodni podaci AlgoStat GmbH & Co.ALLIGATOR .preklopni prozor.Drenazna cev . PYP PV 200 S 4. zid podruma sa svetiarnikom .09.Meindl.unutrasnji plemeniti malter Spoljni noseci zid podruma . PYP PV 200 S 4.EUROFLEX.Omm 4 .AlgoOrain tho 50 mm 10 . 50 mm Filter-sloj.2 mm.Huesker .UNICOR .Zicana resetka sa kvadratnim petljama .Mauerziegel Pfleiderer Damrnstofttechnik GmbH & Co.Meindl .Pfleiderer .UNICOR .AlgoTile.Artoflex kaleit maffer K 12 .MEA Meisinger . 4. vertikalni .Sistem malterisanja unutrasnjih tavaniea. WD-Bl. 4.Omm Horizontalna brana protiv psnjuce vlage .Nasip grubog sljunka 16 . flexibilna PVC-drenaina eev.0 mm. WS+WO-BI.KG MEA Meisinger Josef Meindl GmbH .Ijunka. 50 mm 9 .4. 12 em Zaptivanje podnln povrslna .original kebu poliflex.presovana iiCana resetka petlje 30x10 mm. ad poliuretana.Filter-sloj od sljunkovitog peska 14 .presovana resetka.EUROFLEX.ALLIGATOR .URSA-fasadna izolaciona plota FOP IN. zid podruma sa svettarntkom . sirine 30 em Sistem malterisanja unutrasnjin tavaniea .Malter podnozja kao sistem malterisanja spoljnjeg zida .MEA OUR . sinne 80 em 5 .ALLIGA TOR . KG.Konstrukeija tavaniee t 9 .Ijunka 20 em Armirano betonska podna ploca. filter-sloj od geotekstila fleksibilnom drenaznorn cevi od PVC-U-a Podrumski preklopni prozor od PVC-U-a sa podrumskim svetlarnikom kao betonski polufabrikal od lakog betona sa resetkorn 123- i 4- ----" 5- 6- III II 7- 89 10 11 12 13 14 15 - ---" 16 17 18 19 20 21 - Nasip sljunka.ALLIGATOR-unutrasnji karara malterRK 18 .AlgoStat .stope 326.bitumenska varena staza Bitufix G 200 S 4.original kebu poliflex. UNICOR Rohrsysteme GmbH Kodllrme ALGOSTAT ALLIGATO GLASER HUESKER MEA_MEl MEINDl_M PFLEIDER UNICOR 36 . 12 em Zaptivanje podnih povrsina . 1200x500 mm toplotna izolaeija za oplatu spoljnjeg zida .AlgoTile.Obimna izolaeija .Podrumski svetlarnik od na lieu mesta livenog betona.Filter-sioi.ALLIGA TOR . vertikalni Drenaina cev .. 4. debljina zida 36.Thermopor R N+F.5 em 7 .KG ALLIGATOR Farbwerke Ewald Dorken AG Kebulin Gesellsehaft Kettler & Co. UNICOR Rohrsysteme GmbH Kod firme ALGOSTAT ALLIGATO DOERKEN KEBULIN MEA_MEl MEINDL_M PFLEIDER UNICOR Toplotno-lzoleclonl spoljnj.bitumenska varena staza Bitufix G 200 S 4.Glaser .AlgoOrain bit. filter-sloj od geotekstila i fleksibilnom drenaznorn eevi od PVC-U-a Podrumski preklopni prozor od poliuretana sa podrumskim svetlarnikom od betona sa resetkom Nasip .ALLIGA TOR . dubine 1200 mm 15 .KG ALLIGATOR Farbwerke Jakob Glaser GmbH & Co.Glaser . AlgoStat GmbH & Co. debljine 100 mm Sistem malterisanja spoljnjeg zida . sirine 70 em sistem maiterisanja unutrasnleq zida . WS+WO-BI. ON 125 Filter sloj od sljunkastog peska Zastitni sloj . petlje 30x30 mm.04 Jednoslojni toplomo-izotacioni spoljni zid podruma od izolaeionih opeka sa obodnom izolaeijom od polistirola Zaptivanje povrsina spoljnih zidova protiv voda bez pritiska sa polimer- bitumenskim-varenim trakama Odvodnjavanje sa orenaznom piocom od polistirola.OOrken . 1.stopa Jednoslojni spoljnji zid podruma od izolaeionih opeka sa obodnom izolacijom polistirola zaptivanje povrslna spoljnjih zidova protiv voda bez pritiska sa bitumenskim- od varenim trakama odvodnjavanje sa drenainom plocorn od polistirola.Gradevinska zapttvanja Gradevinska zaptivanja.Horizontalna brana protiv peniuce vlage . 50 mm Drenazni slo]. debljina zida 30 em Zaptivanje protiv voda bel pritlska . debljine 100 mm 21 .0 mm.Kebulin . 20 mm Nasip grubog sljunka Podrumski prozor .MEA Meisinger .Podrumski prczor .Glaser .MEA Meisinger .4. ON 125 13 .Zaptivanje protiv voda bez pritiska .PVC-zapreeni sloj u zidu.AlgoStat . posteljiea grubog . flexibilna PVC-drenaina eev. PYP PV 200 S 4. standardnl cietalji 'roptotno-fzotectcnt spoljn..Toplotna izolaeija za oplatu spoljnjeg zida .original kebu poliflex.Mauerziegel Pfleiderer Dammstofftechnik GmbH & Co.bitumenska varena staza Bitufix G200S4.Pfleiderer-URSA-fasadna kasetirana izolaeiona plota FKP. 1200x500 mm 20 .termopor R.Sistem malterisanja spoljnjeg zida . 1200x500 mm.obrtno-preklopni prozor u drvenoj oplati. od poliuretana 990x790 mm Razdelni sloj . HUESKER Synthetic GmbH & Co.DELTA .HaTe®-vlakna i spregnuti materijali 11 .sistem malterisanja unutrasnjeq zida-ALLIGATOR-unutrasnji Karara malter RK 6 . 4. 990x790 mm 17 .Perimate INS izolaeione ploce.0 mm Obimna izolaeija-AlgoStat .Zid noseceq spoljnjeg zida podruma .Kebulin . vertikalni . vertikalni .Kebulin .Omm 8 .AlgoStat . MEA Meisinger Josef Meindl GmbH . posteljiea grubog sljunka 20 em Armirano betonska podna ploca.plemeniti unutrasnji malter Konstrukeija tavaniee Zieana resstka sa kvadratnim petijamaMEA Meisinger .

Zieana resetka sa kvadratnim petljama. od pofiestera. 15 em Zaptivanja protiv voda bez pritiska .Stockel .EPS-GI fasadna izolaclja.Zaptivanje protiv neizdanskih voda .0 mm. od PUR-a.0 mm 9 . . 12 cm 3 .INSET-podrumski prozor. slrine 70 cm 5 .Maksi-svetfamik. 1200x500 1500 mm 15 . debljine zida 30 cm 8 .Miirker.Obimna izolacija.quick-mix . Stockel GmbH UNICOR Rohrsysteme GmbH Ziegelwerke Gleinstiitten GesmbH. Marker Zementwerk GmbH Schock Bauteile GmbH Unidek Vertriebsgeselischaft mbH Kod firma BOEHM DEITERM DOERKEN GIMA HUESKER MAERKER SCHOECK UNIDEK 37 . mm. standardnl detalji Toplolno-izplacioni spoijnjl zid podruma sa svetlarnikom .Armirano betonska podna ploca. za ugradnju u tersse 18 .Grumbach .DEL TA ..kree-cement-masinski maiterMK4 20 .Malter podnoija kao sistem malterisanja spoljnjeg zida .Heraklith fasadni izolacioni sistem.POROTON 30 K. 4.Toplotna izolacija za oplatu spoljnjeg zida .Sistem malterisanja unutrasnje tavanice .Nasip sljunka. filter-sloja od geotekstila i drenaznom eevi od PVC-a Podrumski obrtno-preklopni prozor od plastike. toptotno-izplacionl sa obimnom izolaeijom od polistirola Zaptivanje povrslna spoljnih zlcova protiv voda bez pritiska sa bitumenskimvarenim trakama Odvodnjavanje sa obimnom izolaeionom plocorn od polistrola. sirine 30 cm 6 .GFK resetka.09. ~'r .Ijunka 20 em Razdelni sloj .Plastikol-UDM 2 S. vertikalni od geotekstila Podrumski svetlarnik od betona livenog na licu mesta. f/exibifna PVC-drenaina Nasip grubog sljunka Filter-sloj.delimiCno upijajuea cev. petlje 30x30 mm. na pero i iljeb.Spoljni zid.Jumbo koia slona V 60 S5.Gimghuber .cementni metter ZP 2 malter podnoija 18 . WS-BI. vertikalni . KG HUESKER Synthetic GmbH & Co. debljina zida 30 cm 8 .2 mm.stopa Kodflrme FIBROLUX GRUMBACH HERAKLIT QUICK_M QUANDT STOECKEL UNICOR ZGW_GLE Jednoslojni spoljnji zid podruma od toplotno-izolacionih opeka. debljine 100 - mm. 4. 2-komponentna- 4- Horizontalna brana protiv peniuce vlage. 65 mm Filter-sloj.Podrumski svetlarnik .Sistem malterisanja unutrasnjeq zida .Fibrolux .Jumbo koia slona V 60 S4.stopa 326.KG Deutsche Heraklith AG quick .Quandt . posteljiea grubog .0 ''(:~. 1. 1200x600 mm 16 .struktumilosnovni Proizvodnl podacl Bohm Kunststoffe GmbH Deitermann Chemiewerk GmbH + Co.Sistem malterisanja unutrasnje tavanice .quick-mix .Unidek EPS-DR drenaina piece.SCHOCK . 'llt_~ \ 5 .Hazdelnl sloj .Jumbo koia slona V 60 S4.Konstrukcija tavanice Prolzvodni podacl Fibrolux GmbH Karl Grumbach GmbH & Co.Malter podnozja kao sistem malterisanja spoljnjeg zida .PVC -zapreeni sloj u zidu. sa podrumskim svetiarnikom od betona livenog na lieu mesta sa resetkorn od GFK-a i odvodom od PUR-a sa stepenastom gradnjom 1 2 3 4 Nasip . sirine 70 em 6 .Konstrukcija tavanice 17 . noseci zid podruma .pritezna prirubnica-Gul/y.Fabrik G.Plastikol-UDM bitumenska zaptivna masa 2 S. sa podrumskim svetlarnikom od poliestera sa resetkorn 1 .UNICOR . KG Ewald Dorken AG Girnghuber GmbH & Co.mix Gruppe GmbH & Co.Qualitekt R 500 Armirano podna ploca.D6rken .Quandt . Quandt Dachbahnen . od plastike. od plastike.Sistem malterisanja unutrasrueq zida .kreecement-masinski malter MK 4 cev.Sistem malterisanja spoljnjeg zida . od PVC-U-a.0 mm 0. debljine plus 100 mm malter SP 2 19 .quick-mix . 1500x1500 mm 15 . laka opeka sa vertiklanim supljinama HLz.Gradevinska zaptlvanla Gradevinska zaptivanla. 4. KG Toplolno-izolacioni spoljnl zid podruma sa svellarnikom . posteljica grubog sljunka 20 cm 2 .opeke Gleinstatten .krec-gips-masinski malter 9 10 11 12 13 MP-F komponentna-bitumenka zaptivna masa 16 . toplotno-izolacioni sa obimnom izolacijom od polistirola Zaptivanje povrsina spoljnjih zidova protiv voda bez pritiska sa 2-komponentnom bitumenskom masom Odvodnjavanje drenaznorn piocorn od polistirola.klimaton@ST. 1000xBOO mm 19 . 5. 60 mm 10 .Deitermann . I OOx 100 em 14 .Unidek .Marker .Zaptivanja protiv voda bez pritiska . 2Drenazni slo].EUROFLEX.Marker .kree-gips-masinski metterMP-F 7 .Ijunka. ON 100 11 12 13 14 Drenaina cev .Deitermann .Tektalan- mm 17 - Dvorisni slivnik od plastike .05 Jednoslojni spoljni zid podruma od opeke. vertikalni-HueskerHaTe@-vlaknaispreinimaterijali Drenazna cev . I~. dubine presovana.Podrumski prozor ..Unidek .TWINSTEP jednokrilni obrtno-preklopni prozor sa smaknutim oovrsireme. ON 100. filter-sloj od geotekstila i fleksibilnom drenainom cevi od PVC-U-a Podrumski obrtno-preklopni prozor od plastike. obrtno-preklopni.& Co.Zaptivanje podnih povrsina .MtJrker .Horizontalna brana protiv penjuce vlage .Quandt .Nosecl spoljni zid podruma .kree-cement-masinski mafterMK4 7 . ON 150 Filter-sloj od sljunkastog peska Podrumski prozor -SCHOCK .Bohm . bitumen-varena traka V 60 S 4.Toplotno-izolacioni spregnuti sistem za spoljnje zidove . KG W.Quandt .

kre(.Raab .delimicno upijajuca cev.4. serija Europa. 4.& Co.Omm Razdelni sloj -A..0 mm Drenatna eev. W. debijine 80 mm Armirano-betonski-pregradni zid. od betonskih prefabrikata . Andernaeh· ELASTITEKTGKV 10(1 S4.0 mm Horizontalna brana protiv penjuce vlage . od PVC-a. KG Ziegelwerke GleinstiiUen GesmbH.0 mm.4. sirine 80 em Sistem malterisanja unutrasnjsq zida . WD-20·Bl.Correc1a .Deilermann .5 em T oplotna izolacija za oplatu spoljnjeg zida . 15 em Zaptivanje podnih povrsma . na postojecirn kotvama sa slojem vazduhaDennertkretnjaeki pescanik .superfleks2000 W.a zida 36. 4. posteljica grubog . 240x115x25 mm Zljeb za odvodnjavanje. Andernach .. 20 cm Sistem malterisanja unutrasnje tavanice .Schwenk .univerzalni plemeniti malter Konstrukcija tavanice Poplocavanje plocarna .DOrken . fasadne izolaeione plote sa malterom. L --15 l__ IS - 5- 678910 11 12 13 14 - 15 16 - Nasip .DELTA-PVC-ZAPRECNI SLOJ U ZIDU.stops 326. KG Kod firrme BOEHM CORRECTA DEITERM DOERKEN KEBULIN RAAB SCHWNKB ZGW_GLE 38 . Andernaeh ELASTITEKT GKV 100 S 4. odvodnjavanje unutra sa iljebom od betonskog prefabrikata. 16 em Zaptivanje protivvoda bez pritiska-A. sa oblikovanim mufom.njeg zida . Schwenk Betontechnik GmbH & Co. ANDERNACH DachbaustoHe Veit Denner! KG. Rygol KG Kod firma AWA DENNERT QUICK_M RYGOL Toplolno-izolacioni spolin.B6hm .mix Gruppe GmbH & Co. KG Ewald Dorken AG Kebulin Gesellschaf! Kettler & Co.laki ERGO-blokovi kre(. 40x12x50em Nasip grubog sljunka Drenaina cev . toplotno-izolaeioni sa izolacionorn pioeom od polistirola Oblozni zid od pregradnog betona Poptporni zid od betona I.Kebulin . od PVC-U·a.2 6- 78- 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - mm.OPEKA SA VERTIKALNIM 5UPLJINAMA 30. DN 150 Potporni zid od betona livenog na lieu mesta Fasadni oblozni zid.venog na licu mesta u kontaktu sa spoljnim zidom podruma Zaptivanje povrslna spoljnih zidova protiv voda bez prttiska sa bitumenskim- varenim trakama Fasadni oblotni vazduha 1 2 3 4 zid od krecnjackog pescara na postojei:im kotvama sa slojem .fasadne izolaeione plote (sistem ooeeene fasade).original kebu polimer GW4.KG Joseph Raab GmbH & Cie.UEP . original kebu polimer GW4.Ijunka. toplotno-izolaeioni sa izolacionom plocorn od polistirola Zaptivanje podrumskog poda od vlage tla sa polimer-bitumenskim-varenim trakama vazcusna drenaia od armirano-betonskog zida (beton liven na lieu mesta) sa probojima za vodu. KG RYGOL-Di!mmstoffwerk W. debljine zida 25 em Proizvodni podaci B6hm Kunststolfe GmbH Correcta GmbH Deitermann Chemiewerk GmbH + Co.W.plote za terase.0 mm.4.kret·eement-masinski maiterMK4 Nosed spoljni zid podruma .OPEKA SA VERTlKLANIM 5UPLJINAMA 25. debijine zida 30 em Pod od klinker ploca. 2 DF (240x115x113 em) Sistem malterisanja unutrasnje tavanice .A.eiglana Gleinstiitten . 4.stopa Jednoslojni spoljni zid podruma od opeke.W.09. oblik F. Andernach .eiglana Gleinstatten .A.06 Jednoslojni spoljni zid podruma od kre~njackog peseara.Ijunka 20 em Razdelni slo] od cisto bitumenskih traka R 500 N Armirano padna ploca. 50x50 em Razdelni slo] .ELASTITEKT GKV 100 S 4. 2·komponentna-polimer-bitumenska zaptivna masa Armirano betonski zid. od PVC-a.Schwenk . 1.UEP .Poresta®-fasada.Gradevinska zaptlvania Gradevinska zaptlvania.quick-mL" .Omm Horizontalna brana protiv perjuce vlage .quick-mix . W.Rygol .univerzalni plemeniti metter Noseci spolnji zid podruma . zastlcena sa 2-komponentnom-polimer-bitumenskom zaptivnom masom. W.Kebulin .Raab . debijine 85 mm Zidani noseci spoljni zid .ELASTITEKT GKV 100 S4. posteljiea grubog sljunka 20 cm Razdelni sloj . KG E.awa GKV 100 Armirano betonska podna ploca.A. Baustoffbetriebe quick .njackog pescara. DN 150 Zaptivanje povrsina spoljnih zidova protiv vlage tla . sirine 50 em Toplotno-izolacioni spretni sistem . zid podruma sa vazdusnom drenazom .-cement·masinski ma/lerMK4 Konstrukeija tavaniee Proizvodni podacl A. standardnl detalji Toplotno-izolacloni spoljnl zid podrum a sa polpornim zidom .Dennert . Andernaeh . 14 em Zaptivanje protiv voda bez pritiska .KS. W. sirine 70 em Sistem malterisanja unutra..koritasti blok. deblj'lf. pokrivena sa plocarna za pokrivanje terasa od betona 1 2 3 4 5 Nasip sljunka.

klizna vrata Eurodut® SF2.86hm .Iso8ouw . I ----2 r -.oizvodnl podaci Bohrn Kunststoffe GmbH Dow Deutschland Inc. od drveta Podne klinker piece (olporne na mraz) .Dow .Combiflex-C2. PVC-P-a. KARL EPPLE Troekenm6rtel GmbH & Co. 50mm Malter podnoija kao sistem malterisanja spoljnjeg ztda Razdelni sloj. KG JUMA Natursteinwerke Gebr.a cev. P.Morall . Wilhelm MOssig GmbH Kodfirme BOEHM DICO_I DOERKEN DOEREN GIMA HAURATON ISOBOUW KALKSAND MORALT MUESSIG Toplotno-jzolaeionl spolin.Schomburg . 50 mm Drenaina eev. 14 em Zaptivanje podnih povrsina .2mm.WMS 140101 spoljna ograda odcelika Zid nenosece ispune armirano-betonskog skeleta od krecnja6kog pescara Obimna izolacija .Darken . z.AOUAFIN-2K fleksibilni zaptivni mulj Horizontalna brana protiv peniuce vlage . KG HAURATON GmbH & Co. fleksibilni zaptivni mulj Sistem malterisanja unutrasnjih zidova .Schomburg .Morall puna iverica V57.DELTA-PVC-ZAPRECNI SLOJ U ZIDU.Mauerziegel Schomburg Systembaustoffe GmbH Kod firme BOEHM DOW_DEU EPPLE JUMA KOEMMERL KUENSTLE MEINDL_M SCHOMBUR 39 . 57158 mm. od tvrdog PVC-a 67B9 10 11 12 13 14 - oa - ~~~====-~f=1 --~~~~-===i _-_ ----9 B ---------- 15 16 17 1B 19 20 - --~~~--.KS-vidljivi zidni nadvratnik Noseci spoljni zid .klinker elementi (240x115x25 mm) Zljebnjak za odvodnjavanje klase A . toplotno-izolaeioni 326. od PVC-U-a. debljine 20 cm Ograda sa ispunimaMussig . toplotno-izolaeioni sa obirnnom izolacijorn od ekstrudiranog polistirola Zaptivanje povrSine spoljnih zidova od voda bez pritiska sa 2-komponentnim bitumenskim debe lim slojem Odvodnjavanje sa drenainom ploCom ad ekstrudiranog polistirola. 14 em Zaptivanje podnih povrsina . Nasip .AOUAFIN-2K.Girnghuber .FASERFIX standardni iljebnjaei od betona sa staklenim vlaknima.Darken .gips-kree-fini malter FP 200 Noseci spoljni zid podruma .86hm-fleksibilna PVC-drenaina cev. DN 125 Nasip grubog sljunka Beton liven na licu mesta. Kemmerling Kunststoffwerke GmbH Eisenwerk Kunstler GmbH Josef Meindl GmbH . 2-komponentno bitumensko debelo oslojavanje Sistem malterisanja unutrasnjh tavanica .Hauraton .TOP STAR Karo-re:letka.Gradevinska zaptivanja Gradevinska zaptivanja.portir-podne ploee 30x30x3 cm Blok-stepenik od prirodnog tesanika.Kunstler .Dieo izolacioni materijal- 16 17 1B 19 20 21 22 23 - varena traka V 60 S 4 Spoljna vrata . 10 DF. posteljiea grubog sljunka 20 em Razdelni sloj . standardni detalji toplolno.sirine50em Topotno-izolaeioni sto] -lso8ouwfasadne izolacione ploee W-VWS. vertikalni . 1. vertikalni . 2komponentno bitumensko debelo oslojavanje Drenaini sloj. filter-sloj od nasipa sljunka i fleksibilnom drenaiom eevi od PVC-U-a Zavrsetak spoljnjeg zida podrurna vrh zida sa pokretnim prozoromlvratima od plastike i resetkom od poeinkovanog eelika.Combiflex-C2.Perimate DI drenaine ploee. WS+WD-30-81. od celika pocinkovana.visoka rupiCasta cigla HLz.delimicna upijaju(.Dieo izolacioni materijalbitumenska Armirano betonska ploca.alima Jednoslojni spoljni zid podrurna od opeke.vrh zida --------20 r----' 1 2 3 4 5 Jednoslojni spoljni zid podruma od cigala.09. sloj za izravnjavanje 10 em Filter-sloj ad sljunkastog peska Podna obloga od kamenih ptoca (na terasama preko postojecep betona)JUMA .DEL TA-GEO-DRAIN sistem Zid stepenista ad betona live nag na licu mesta. posteljiea grubog sljunka 20 cm Razdelni sloj od cisto bitumenskih traka R 500 N Armirano betonska podna ploea.stopa . debljina zida 30cm Malter unutrasnje tavanice Konstrukcija tavanice oa Proizvodni podacl Biihm Kunststolfe GmbH dieo isolierstoff industrie GmbH Ewald Dorken AG Dorentrup Klinkerplatten GmbH Girnghuber GmbH & Co. rebrastom resetkom Nasip grubog sljunka Orenazna eev .Meindl . a ulazna vrata su od drveta Odvodnjavanje je ispred ulaska u podrum sa iljebom za odvodnjavanje od betonskog prefabrikata pokriven rebrastom resetkom 1 2 3 4 Nasip sljunka.d podruma . sa.Epple .Schomburg . WD-2081.D6rentrup . deb/jine 100 mm Sistem malterisanja spoljnjeg zida Prekrivanje otvora-kreeniacki pescar . PVC-U-a.Epple . KG IsoBouw Diimmteehnik GmbH Kalksandstein Bauberatung Dresden GmbH MORALT Fertigelemente GmbH & Co.07 sa obimnom izolaeijom od polistirola Zaptivanje podrumskog poda od vlage tla sa bitumenskim-varenim trakama Ulaz u podrum preko armiranbo betonskih stepenlca. kao leiiste resetke Resetka sa kvadratnim petljama . 1000x500 mm Zaptivanje povrsina spoljnjih zidova ad vlage tla . Kommerling .lzolacloni spoljnl zid podruma sa ulaznlm v..DieD izolacioni materijal60S4 Horizontlana brana protiv penjuce traka R 500 bitumenska varena traka V bitumenska 567B9 10 11 12 13 14 15 - vlage .obimni sistem izolacije W-PER.Ijunka. deb/jina zida 30 cm Zaptivanje protiv vode bez prltiska-« Schomburg . DN 125 Drenaini sloj.gips-kree-fini malter FP 200 Konstrukeija tavaniee Vrata-prozor-Gebr. petlje 30x30 mm.Marktheidenfelder opeka sa vertikalnim :lupljinama. 5 DF. WS-82.

debljine 75 mm 24 . debljine zida 24 em 19 . kao leziste resetke 11 ..AGROFLEX-F.Dico izolacioni materijal.Dico izolacioni materijal.Heratekta-FP.-iF sa livenom resetkom 11 .Portlr 703 Minhenski grubi malter PV 200 19 .Nasip grubog . sirine 25 em Nossci spoljni zid. pad 1:4 14 .09.Rolo-vrata DIN 18073 . horizontalni puni 13 stspov! 17 18 - Podna obloga ad betonskih blokova na terasama preko postoieceq betonaRinn .. ---:=. petlja 30x10 mm. PS-20-Bl.delimiCno obimna cev.Endal-saeasta izolaciona ploea.Ograda sa ispunima .Nasip grubog sljunka 10 .ulaz u garazu Jednoslojni spoljni zid podruma ad opeke.Poriir .Cementna kosuljiea 7 .Poriir 703 Minhenski grubi malter Kodlirme DROSSBAC HERAKLIT HIT MUESSIG KLEWA MEA_MEl PORPHYR RINN Proizvodni podaci Max Drossbaeh GmbH & Co. 9 .q::=~ 1 2 3 4 Jednoslojni spoljni zld podruma ad opeke.BOhm . 3 em 14 . debljina 20 em.Hauraton .Toplotno-izolaeioni sloj . posteljiea grubog sljunka 20 em Razdelni sloj .bitumenska varena traka V 60 S 4 12 .Kiewa . fleksibilna PVC-drenaina cev. debljine 50 mm 20 . ON 150 9 . 40x40 em.Sistem malterisanja spoljnjeg zida ..vodnl podaci Bohrn Kunststoffe GmbH dieo isolierstoff industrie GmbH Endele Kunststoff GmbH HAURATON GmbH & Co.MarkerMP-F kree-gips-masinski malter Konstrukcija tavaniee Razdelni sloj. debijine 6 em 16 . debljine 4. od ON 125 8 .8 em Malter podnozia kao sistem malterisanja spoljnjeg zida . standardni detalji Toplotno-izolac. 1200x500 mm 12 .strukturnilosnovni Prol.MEA Meisinger . zidana brana. toplotno-izolaeioni sa obimnom izolaeijom Zaptivanje podrumskog poda od vlage tla sa bitumenskim-varenim trakama Garazna vrata kao pomicna preklopna vrata od celika.stu ad peska Odvodnjavanje isprad ulaza u qarazu sa orenazom od grubog ~Ijunka i resetkorn 1 2 3 4 5 6 Filter-slo].Zaptivanje povrsine spoljnjeg zida od vlage tla .Obimna izolacija.Rinn .Resetka sa kvadratnim petijama .Toplotno-izolacioni sloj za spoljnje zidove.KLEWA-brana u zidu.DMW Schwarze . toplotno-izolaciona Asfaltna rampa na nosecern sloju sa bituminoznim vezivima i odvodniavaniem ispred ulaza u garazu sa Zljebom za odvodnjavanje ad betonskih pretabrjkata. toplotno-izolaciona ~ ~-=-=-- 8 . sirine 100cm Noseci sloj bez sredstava vezivanja (ostar pesak-droblna-soder-mesavlna). sa elektro-pogonom-rampa na nosecern sloju bez bitumenskih sredstava sa navoznim slojem teraea od prirodnog kamena u lei.Ji.bitumenska traka R 500 Armirano betonska podna ploca. WD-B2. debljine 20 em. - sa elektro-pogonom .Endele . ad PVC-P-a.MOSSIG G 140 spoljna.bitumenska traka R 500 6 . Alu-dupli zid.KG Wilhelm Mussig GmbH Marker Zementwerk GmbH DMW Schwarze GmbH & Co. pod 1:3 13 . KG Deutsche Heraklith AG Hit Industrie Torbau GmbH Wilhelm Mussig GmbH KLEWA Daehbaustoffe MEA Meisinger Porphyr .FASERFIX standardni iljeb.Kiewa .Noseci sloj sa bituminoznim sredstvima vezivanja. betona od staklenih vlakana.Heraklith .__ . debljine zida 100mm 20 .Marker .Dieo izolacioni materijal. visina 200 em.Poriir 700 grebani malter 22 .Gradevinska zaptivanja Gradevinska zaptivanja.Eurotux-pkxe fino brusene.Kiewa . 20 em Zaptivanje podnih povrsina .Poriir . profIJ R 110. 5.MOssig . KG 40 .2 mm.tip Exakt 15 16 17 18 - Sistem malterisanja unutrasnje tavaniee . pokriveno sa livenom resetkorn Nasip ~Ijunka. Kod firme BOEHM DICO_I ENDELE HAURATON MUESSIG MAERKER SCHWARZE malter SP 2 Toplotno-lzelaclonl spoljnl zid podruma . posteljiea grubog ..rolo-vrata. 16 em Zaptivanje podnih povrsma .Horizontlana brana protiv penjuce vlage Dico-izolaeioni materijal.balkonska ograda BG 90 "MODULAR" . opeka sa vertikalnim supljinama HLz.Omm 21 - Sistem malterisanja unutrasn]e tavanice .Poriir .Color PIlaster La Casa.Horizontalna brana protiv peniuce vlage .Zljeb za odvodnjavanje klase A .MOssig .0 mm Kosuljica ad livenog asfalta 7 .Ograda od celicnih preckl .bitumenska varena V 60 S 4 traka U:t JL_JJ: --1 111!i I Ij I I il! -------=-~1 5 .Pokriveni sloj ad live nag astalta TV bit 6175.Razdelni sloj . Naturstein GmbH & Co.Okvirna vrata za jednostruko zastakljivanje . horizontal an od filter-vlakana Nasjp sljunka.ulaz u garazu 326. toplotno-izolaeioni sa obimnom izolacijom Zaptivanje padrumskog poda ad vlage tla sa bitumenskim-varenim trakama Zaptivanje poda podruma od vlage tla sa biturnensklrn varenim trakama Garazna rolo-vrata od aluminiiurna.Konstrukcija tavaniee 23 .Drena1na eev.KLEWABIT S5.KLEWA-STD vlakno od rupiCastog stakla Hromirano betonska podna ptoca.Sistem malterisanja spoljnjeg zida .08 I~ I.Ijunka 10 . 14x25 em.u.Drena1na cev .Hit Industrie Torbau .Monotherm-50FST pomiCna preklopna vrata. 1.Krupno poplocavan]e ..presovana resetka.Blok-stepenik od prirodnoq tesanika.Werke GmbH RINN Beton.Drossbach PVC-U-a.5. od PVC-U-a. -T=--C--:--:C~=:=-_::=C=_C---:I "'.Kiewa .KLEWABIT PV 200 S5.Noseci sloj bez vezivnih sredstava (pescana posteljiea) 15 .Ijunka 20 em Razdeni sloj .oni spoljni zid podruma .

debijine 5 cm Malter podnoija kao sistem malterisanja spoljnjeg zlda Obimna izolacija .Bazaltin . WS+WD-30-B1.od clstih bitumenskih traka R 500 N 3 . od aluminijumskih supijih proma. sa elektro-pogonom Rampa na nosacem sloju bez vezivnih sredstava sa pokrivanjem navozne staze teraeom od prirodnog kamena u lezistu od peska sa vezivnim sredstvom Odvod vode ispred ulaza u garazu sa drenainim nasipom od grubog sljunka i resetkorn 1 . toplotno-izolaeiona sa elektro-pogonom Rampa na nosecern sloju bez vezivnih sredstava sa pokrivacern navozne staze od betonskih blokova u lezistu od peska 123Nasip sljunka. pellje.fasadne izolaeione ploee W.Liapor zidni suplji blok (Hbl) od lakog belona. debljine 2 em Malter podnozja (kao sistem malterisanja spoljnjeg zida) .K6mmerling .MEARIN .Gradevinska zaptlvarua 32EW9.Urieo@-teraco. tHrine 80 em Zljeb odvodnjavanja klase C .Kebulln . KG Kodfi.Schwenkploee lerasa.Heidelberger sislemi izolaeije . DN 100 Nasip grubog sljunka Krupni teraeo .sandroplasl SANDROCK SANDROPLAST 2000 zidni zastitni premaz Sistem malterisanja unutrasnje tavaniee Konstrukeija tavaniee Nosecl spolin! zid.original kebu GV 4. 60mm Sistem rnaltensanja unutrasn]e tavanieeMarker-kree-gips-masinski mlaler MP-F Konstrukeija tavaniee Zaptivanje povrslna spoljnih zidova protiv vlage tla . debljine 20 em. pad 1:4 NoseCi sloj bez vezivnih sredstava (Ieziste oo peska) Ograda sa ispunima .eementni malter ZP 2 mailer podnoija Obimna izolacijaIsoBouw-obimnisislem izolaeije W-PER. protivpoiarna Noseci slo] bez vezivnih sredstava (seder).Hit industrifska gradnja vrata .me BOEHM FCN HEIDELD KOEMMERL MEA_MEl NORMSTAHL SANDROPL SCHWENKB 41 . 24x16 em. debijine 50 mm Zaptivanje povrsina spoljnih zidova protiv vlage lIa . visina 200 mm Drenaina eev .MEA Meisinger .MEA . 4. fleksibilna PVC-drenaina cev.MEA Meisinger . lip 07. vertiklano klizna. debljine 8 em Horizontalna brana protiv penjuce vlage . Kemmerling Kunststoffwerke GmbH MEA Meisinger NORMSTAHL-Werk E. V 60 S 4. visedelna vrete. ispunjena poliuretanskom penom. debijine 7 cm Ograda sa ispunima . na postojscern betonu 30x30 em.MODULAR" .Armirano betonska podna ploca. pad 1:4 Hidraulicno vezani nosscl sloj Krupni teraeo . 1.original kebu GV 4.obimna izolaciona ploea. 40x40 em.ulaz u garszu Jednoslojni spoljni zid podruma od supljih betonskih blokova toplotno-izolacioni sa oblmnom izolaeijom Zaptivanje povrsina spoljnjeg zida protiv vlage tla sa bitumenskim-varenim trakama Zaptivanje podrumskog poda od vlage lIa sa bitumenskim-varenim trakama Garazna visedelna vrata od celika. DN 150 Nasip grubog sljunka Ivitnjaei od betona . sa eleklro-pogonom.tip Faceffe Podna obloga od betonskih blokova za pokrivanje terasa. 14x21 em.UNICOR . od PVC-U-a.garaina resetke.iljeb za odvodnjavanje 100. posteljiea grubog sljunka 20 em 2Razdelni sloj . debljina zida 24 em T oplotno-izolaeioni sloj . lip kamena. debijina 80 mm Prolzvodnl podaci Behm Kunststoffe GmbH FRANZ CARL NODLING Heidelberger Oarnrnsysterne GmbH Gebr. V 60 S 4. oa celiCnog panela.- -" --'" 18 45- 678910 11 12 - 13 14 15 16 - 17 18 - 19 20 21 22 23 - Proizvodni podacl Basaltin GmbH Hit Industrie Torbau GmbH IsoBouw Darnrntechnik GmbH Kebulin Gesellsehaft Kettler & Co. 2000x200 mm Horizontalna brana protiv penjuce vlage .KG MEA Meisinger Wilhelm MOssig GmbH Marker Zementwerk GmbH UNICOR Rohrsysteme GmbH Kodfirme BASALTIN HIT ISOBOUW KEBULIN MEA MEl MUESSIG MAERKER UNICOR od supljih betonskih blokova. Schwenk Betonteehnik GmbH & Co.B6hm .od cisto bitumenskih traka R 500 N Armirano betonska podna ploca.EUROFLEX. Doring GmbH sandroplast SANDROCK GmbH E. 30x30 mm. sa elektro-pogonom Drenaina eev .0 mm Cementna kosufjica Visedelna vrata . resetka sa petljems 30x10 poeinkovana.VWS. FRANZ CARL NUDLING .Heidelberger sistemi izolaeijemineralni debeloslojni sistem. WD-20B1.4. visokoiviCni profil Bi t 15x12x16em Resetke od kvadratnih pettji .Marker . visina 200 mm. toplotno-izolacioni Toplotno-lzolaclonl spoljnl zid podruma ~Iaz u garazu Jednoslojni spoljni zid podrurna sa obimnom izolacijom Zaptivanje povrsine spoljnjeg zida protiv vlage tla sa bitumenskim finalnim premazom Zaptivanje podnumskog poda od vlage tta sa bitumenskim izolaeionim premazom Visedelna qarazna vrata.CARTAGO-eetvorougaoni pokrivac.Schwenk .sandroplasl SANDROCK SANDROPLAST bilUmenski-izolaeioni premaz Noseci sloj bez vezivnih sredstava (ostar pesak-droblna-mesavina).80mm Sistem rnaltensania spoljnjeg zida.MOssig -balkonska ograda BG 90 .SANDROPLAST bitumenski-izolaeioni premaz Kosuljiea od livenog asfalta DIN 18560 Visedelna vrata .delimicna drenaina eev.Zaptivanje podnih povrsina . debijina zida 24 em Toplotno-izolaeioni sistem povezivanja .BINAB-iviCnjak.Nasip sljunka. standardnl detalji Toplotno-izolacioni spoljni zid podruma .Omm Nosecl spoljni zid. posteljiea grubog sljunka 20 em Razdelni slo] .IsoBouw . 4.original kebu GV 4.0 mm.09 Gradelfinska zaptlvanla.boeno-klizna. V60S4.sandroplasl 5- 678910 11 - I 12 - I ---· 1 13 14 - 1----· ---4 ---3 2 1 15 16 - 17 18 - 19 20 21 22 23 - SANDROCK . 15 em Zaptivanje podnih povrSina . opeka sa vertikalnim supljinama HLz.Schwenk . na postojecern betonu .visedelna vrata HIT.NORMSTAHL .Marker-slruklurnolosnovni maffer SP 2 plus --------22 r---1g .sistem balkona Komaborcl plus. horizontalno-klizna vrata od telika. ispuna stakla Podni oblog od betonskog bloka za terase. debljina 20 em. serija Europa. 18 em 4 .Kebulin .Kebulin .

01 9 9 664 23 741 71 1537 0. 01 d e 7.38 0.4 203.5 521 .7 3.39 0. Mali troskovi odriavanja. Mali troskovi odrzavanja. I prodozni malter MG II 9 konveneionalni unutrasnji malter ukupno 841 2.12 3.23 8.5 eelik niskolegirani vuna A.0 3.12 1. III 12.31 0.0 286 masa tzolacile R~ [dB) [Wlm2K) 0.65 0. " Tehnickl podaci vune. Veliki poteneijal stete kod nebriiljive lzveobe.' / I .39 k-vrednost Mera zvuene [Wlm2K) izolaclie R~ [dB) 0.= 0.19 0.8 61.43 0. 029) Spoljnjl zidoY. Malo okiseljavanje. .lm2 a) 0.25 > 60 ~IS ~ ~ ". Mali poteneijal ostecenja kod nebrifljivog detaljnog planiranja.2 0. Veliko okiseljavanje.21 1. skriljae debljina [em) masa [kg/m2) 16.4 4. Mali poteneijal stete kod nebriiljive izvedbs. ekologija Nacini gradnje ztdova prerna ekoloskim aspektlma (prema lit. Kod dobrog tehnickog oblikovanja dug zivotnl vek spoljnih povrsma.0 57.28 > 52 daske Ileive staklena produini Ekoloska opsta procena Mali elekat staklene baste.33 0.7 12.0 1.54 0.34 6. I kod dobrog tehnickog oblikovanja kratak iivotni vek spoljnih povrsina.2 202. Srednji poteneijal ostecenja kod nebrizljivog detaljnog planiranja.lm2 a) 0. ispod terena (u odnosu na zemljiste) 330.0 25. Ekoloska opsta procena 1471 vreme koriStenja [a) 30 35 35 80 80 40 elekat sta)~~ne baste [g CO m2 a) 141 37 155 194 109 47 683 vreme koriseenja [a) 80 80 80 80 80 80 40 elekat st~~ne baste [g CO m2 a) 159 148 4 94 194 127 116 Tehn. Mali poteneijal stete kod nebriiljive lzveobe.0 0.0 52.5 235 izolaciiom C02n debljina [em) 2.0 7.19 2.27 7.28 okiseljavanje [9 SO.53 Zid od opeke sa spoljnjom izolacijorn od kamene sindra od vlaknasto eementnih ploea a c vlaknasto-eementni daske Iletve alu-lim kamena produini vuna C02n b e d ' / r .65 0.53 0.0 48.ck. drvena oplata a b e d e I .~0. daske I letve C02n vuna A.0 15.0 0. podaei k-vrednost Mera zvucne oc Zid od krecnog peseara sa spoljnjom staklene vune.Spoljni ztdov].66 0.35WlmK pescara lid od krecnoq .79 0. Kod dobrog tehniekoq oblikovanja dug iivotni vek spoljnih povrsma. Malo okiseljavanje. " .5 vreme koriseenja [a] 40 40 40 40 80 80 40 elekat staklene baste [g CO. Veliki poteneijal ostecenia kod nebrizljivog detaljnog planiranja.7 12. 9 konvencionalni unutraSnji matter ukupno Veliki stekat staklene baste.5 22.I "1~4 ".Q7 4.13 0.02 0.89 . [kg/m2) 15. dvoljuskasti sa kamenom vunom masa [kg/m2) 167.0 15.76 1.34 71 26 1929 0.0 15.6 1.2 137.0 malter MG Tehnilki podacf k-vrednost Mera zvucne izolacile IWlm'KI Neomalterisani lid od krecnoq pescara.28 > 55 JI A~ 0.71 0.035 WlmK II e lid od opeke malter MG .036 WlmK pescara malter MG zid od krecnoq krecni malter II ukupno debljina [em) psscara 12.01.2 7. -.22 0.39 0.29 okiseljavanje [9 SO. 42 ed a b c lid od krecnog cementni staklena Ekoloska opsta procena Mali elekat staklene baste.lm2 a) 466 22 207 188 386 101 102 okiseljavanje [g SOjm2 a) 1. Mali troskovl odriavanja.1 R~ IdB) 0.

3 34.36 ispuna od meke ilovace rezano drvo C02n malter od ilovacs C02n ukupno Drveni okvlr sa ispunom od cerplca.05 zid od opeke produlni kamena produzrn jednoslojni malter MG II vuna A= 0.9 0.D mekano vlakno vezano bitumenom..0 279 .96 TeMick.Spoljni ztdovl.69 0.00 0.0 2.5 190. oel g 9 zavrsnt malter od ilovace ukupno 1""5. Drveni okvir sa ispunom od lake llovace i plocorn od trske a b e d e malter od ilovace C02n ~loCe od trscanih cevi 0.48 3.27 > 52 vuna A = 0.0 58.036 WlmK .10 okise~.. Mali poteneijal stete kod nebrilljive izvedbe.0 9... Mali troskovi odrtavanja.S:tai:.8 0.3 154 a daskelletve b c d e daskelletve C02n C02n 2..0 183 vreme koriscenia [a] 35 80 80 40 elekat staklene baste [g CO.5 4.t.5 21.0 330. Prisutni ekolosko I tokslkolosko relevantni elementi.7 4.06 0.0 10..08 0.87 0.23 0.46 Tehnicki podacl k-vrednost Mera zvucne izolacije [Wlm'K] 0.5 ukupno Drveni okvir sa spoljnom izolacijom od staklene vune.23 5..27 > 35 R~ [dB] I. spoljna izolacija od kamene vune debljina 1.. Mali troskovi odriavanja.0 30.D Ekoioska opSta procena Veliki elekat staklene baste.7 940 vreme koriscenja [a] 30 35 35 80 80 80 elekat stakiene baste [g CO!m' a] 137 37 174 7 211 9 574 vremekoriscenja [a] 40 40 80 80 80 35 35 elekat stakiene baste [g CO/m' a] 363 11 52 86 10 16 182 719 vreme koriscenja [a] 25 25 80 80 40 114 5 40 106 435 vreme kori~tenja [a] 30 30 35 80 80 80 40 657 41 214 40 240 23 Ekoloska opsta procena Srednji elekat staklene baste.0 12.= 0.:k..2 ploee C02n 2.01 2. ploCe od vlaknastog cementa velikolormatne a b c ploce od vlaknastog daskelletve C02n 2.ite'------I~~.0 59.0 62.0 0.j.8 4.59 0.12 0.40 0.5 10.23 4.0 130. Veliki poteneijal stete kod nebriiljive izvedbe.0 1.0 420 zid od opeke I.77 0.0 258 9 produzn! malter MG II gipsani malter " I.16 2.3 17.06 Wlm' K masa [kglm'] 34. drvena oplata a daske-Ietve C02n C02n 12.---------~--~--~----~~~~~~--~----~~+-~~~~~~~~~~~~ R~ [Wlm'K] [dB) 0. ~1I~1 iii.6 6._j!i.27 > 35 .5 7. Kod dobrog tehnickog oblikovanja dug iivotni vek spoljnih povrslna..11 0.09 0.Srednji potencijal stete kod nebriiljive izvedbe.4 > 57 Ekoloskaopslaprocena Srednji elekat staklene baste.3 95.43 2. Mali troskovi odrzavanja. I kant-drvo ukupno Drveni okvir sa izolaeijom od celuloznog vlakna.06 0.. Malo okiseljavanje.05 0.0 11. podaci izolaeije k-vrednost Mera zvucne kamena vuna terpic C02n = 0. // konvencionalan file od vestackoq celik niskolegirani kamena lepak zid od opeke jednoslojni spoljni vlakna Tehnicki podacl k-vrednost Mera zvucne izolaeije [Wlm'K] R~ [dB] 0.3 2.0 2.0 6.21 1.. Mali poteneijal ostecenia kod nebrizljivog detaljnog planiranja.38 1.24 > 59 12. Veliki potencijal stete kod nebriiljive izvedbe.28 okise~i~anje [gSO m'a) 0. Srednje okiseljavanje. d e tvrda ploca vlaknatila (MDF) C02n Ekoloska opsta procena Mali elekat staklene baste. Mali troskovl odrtavanja.7 WlmK 12.a. Kod dobrog tehnickog oblikovanja srednji iivetni vek spoljnih povrsina . ~!/. zldovi Iznad lerena (iznad zemljisla) vunom unutra debljina [em] 15.lm' a] 125 723 38 56 Tehnickl podaci k-vrednost Mera zvucne izolacije R'w [W Im2KJ [dB] 0.2 cementa debljina [cm] 45 masa [kglm'] 19.37 0. Mali troskovi odrzavanja. Srednji potencijal ostecenja kod nebrizljivog detaljnog planiranja .0 77 debljina [em] 2.17 1.89 [ern] masa [kglm'] 10. Kod dobrog tehnickoq oblikovanja dug iivotni vek spoljnih povrsina.11 0.-Odiakeiiov. posteljica jednoslojni gipsani batona debljina [em] 2.. 029) Spoljn.5 b daske-Ietve PEFolija C02n debljina [cm] 2.3 ko[a] elekat st)~~ne baste [g CO m' a] 113 41 35 521 47 443 121 26 1348 i.as~rvi9riief~r~~~~~~[oi~ijiiV~~ I' ~~-=~-=~~----. Malo okiseljavanje.5 12. ukupno I S1: Zid od bloka od poroznog omalterisan a b c d konveneionalni porozni beton tanak malter.34 0. Mali potencijal ostecenja kod nebriiljivog detaljnog planiranja.5 R'w staklena vuna A= 0.0 7.02 omalterisan Zid od opeke dvoslojni sa kamenom a b c d e I 9 rnasa [kglm') 148.70 0.30 > 50 spoljni malter .16 0. Srednje okiseljavanje. C02n rezano drvo C02n celulozne WlmK pahulje A = 0.04 WlmK 12. Srednji potencijal stete kod nebriiljive izvedbe.12 1.5 masa [kglm'] 24.5 16.18 0.0 C02n 5. Kod dobrog tehnickoq oblikovanja srednji iivotni vek spoljnih povrsina.2 18.7 10.0 3.2 masa [kglm'] 15.7 3.035 WlmK malter MG II gipsani malter eelik niskolegirani Tehnlckl podaci k-vrednost Mera zvucne izolacije R~ [dB) [Wlm'K) 0.0 157. e .2 133. 43 .04 " 1 toe d e de III I PE .01.21 0.2 11..46 0.52 0.3 0.Folija 9 gipsano-kartonske ukupno Ekoloska opste procena Mali elekat staklene baste. Malo okiseljavanje.8 0. Zid od opeke sa spoljnom omalterisan izolaeijom a b e d e I h od kamene vune malter debljina [em] 0.8 24.18 okiseljavanje [g SO!m'a] 0.32 0.0 7. Mali potencijal ostecenja kod nebriiljivog detaljnog planiranja. Visok poteneijal stete kod nebriiljive izvedbe.2 14.39 0. Kod dobrog tehnlckoq oblikovanja dug zivotni vek spoljnih povrsma..!~je [gSO m'a] 1. Tehnicki podaci k-vrednost Mera zvucne izolaeije [Wlm'K] [dB] 0.27 0. Veliki poteneijal ostecerua kod nebriZljivog detaljnog planiranja.0 0.5 0.21 1.5 vreme koriscsnja [a) 80 80 80 80 80 80 40 123 18 94 375 131 26 1184 vreme ristenja 25 25 25 25 25 80 80 40 0.. Malo okiseljavanje.0 4.32 okise~i~anje [g SO m' a] 0.035 rezano drvo C02n I malter od iiovace C02n . ~' malter 1. ce masa [kglm'] 15.. ekologija Nacini gradnje zldova prema ekolosklm aspsktlma (prema lit.5 32. Srednji troskovi odriavanja.D Ekoloska ukupna procena Srednji elekat staklene baste.0 15. Veliki poteneijal ostecerua kod nebriZljivog detaljnog planiranja.0 0.00 3.0 18. Kod dobrog tehnickoq oblikovanja srednji zivotni vek spoljnih povrsina.

41 Slika 8.6 Slika 8.9 Slika slika B. npr. Sllka B. a povezano sa pripadajutom temperaturom spoljne povrsine. pobalkonskih vrata I~I ~I 14 Slika B. obetezeni su u ovoj matrici.1 do A.12 i slika 8. 8.1: pregled 1 330. B. B. atike.26 Slika B. ucvrscivanja.50 II II Slika 8. Pod listak prikazuje detalje toplotnih mostova visoke gradnje.24 Slika 8. Na slikama 8.35 i Slika B. B.18 Silk.48 III III III 3.42 10 Silk.28 Sllka B. Stete od kondenzacije zato nastaju najpre u oblasti toplotnih mostova. a iz toga se dobija potrebna debljina izolacionog sloja. Radi olaksanoq pronalazenja pojedinacnin detalja uneti su brojevi slika prikljucaka. B.31 Silk. Iz razloga komfora pozeljno vnomerne temperature unutrasnjih Slika 8.01 je odrzavati po rnoqucstvu rapovrsma. toplotna zastlta Toplotnl mostovl prema DIN 4108.10.46 Tabela A.30 Slika 8. podrumskom spoljnjem zidu sa izolacijom tog zida. Vrednosti merenja koeficijenata gubitka toplotnih mostova i vrednosti minimalnih temperatura spoljnih povrsina mogu da se ocitaju iz kataloga toplotnih mostova iii da se obracunaju prema E DIN EN ISO 10211.2 Spoljni gradevinskl delovi Posmatrani spoljni gradevinski delovi predstavljaju trenutno uobicajene konstrukcije. Prikljucni detalji koji nisu navedeni u ovorn prilogu. Izvo(Jenja 3. B. B.39 i Silk. ali ne i konstrukcione prlrnera za zgrade sa unutrasojorn temperaturom ispod 19°C. tehnika prlkazivanja U ovom prilogu navedeni primeri odnose se na vrste izvodenja formiranja prikljucaka. Tabela 2: Objallnjenja kljuca za oblikovanje prikljucaka I~I ~I Slika 8.17 i Kondenzacija nastaje uvek tame gde je lokalna temperatura povrsine niza od kondenzacione temperature odredsnog pritiska vodene pare. 1 Oblast primene Slika B.Spoljni zldovl.2 Sitka 8.36 Slika 8.43 Slika 8.51 17 Jue¢j Kratka broj oznaka Gradevmskl delovl Prikljucna veza ~-::--::-::--:-r--:--::-:-:---::--:--::--1 Prikljutni gradevinski dec Podna plata Podna Podna ploca pioca Ai A2 lzolovani zid Spolia rzclovani nd Monolitni zid Monolilni zid Spolja lzclovan lzolcvan armirani arnuranl beton beton M1 M2 S1 82 Podna ploca Podna ploca Podna plata Spolja 44 . Pri tome SU toplotni mostovi slabe taeke posto na njima nastajo najnize temperature povrSina unutrasnjeg prostora. vezivni sistem toplotne izolacije na spoljnjem zidu.4 Odslupajuca izvodenja Kod pridriavanja prikazanih konstruktivnih principa i koeficijenata prolaza toplote spoljnih gradevinskih delova vale i druga jednako vredna izvodenja.1 do 8. Stvaranje plesni rnoze da usledi vet kod vllage vazduha koja jos nema za posledicu kondenzaciju.14 S!ika 8. Prikazane mere su pribli~ni podaci koji u pojedinacnim slucajevirna mogu da variraju.19 Silk. tokom kapilarne kondenzacije rnoze da se primi vlaga i uz odgovarajute trajanje to rnoze da dovede do stvaranja plesni.38 Silk.2: p'egled 2 I~I ~I Slika 8. dlaganja za nagaznu cvrstocu u oblasti itd.3 kao piktogrami.23 Slika 8.l0 i B.37 3 Primer. Dalji gradevinski zahtevi koji se postavljaju pred konstruk- erje nlsu navedeni u prikazanim primerima.32 Opiiti primeri pianiranja za smanjenje toplotnih mostova su: Izbegavanje izrazito razudenih qradevinskih tela.44 3. nosete konzole.15 stika B.27 Silk. razlicitih prik- 8alkonske piece se u ovom prilogu obraduju samo kao toplotno-tehnickl razdvojene konstnukcije. B.29 2 Primeri planiranja Silk.22 Silk. 11 Slika 8.20 StikaB.45 Slika B. B.80 %. Druga izvodenja idu u mnogim slucajevima lspod minimalnih zahteva prema DIN 4108-2.l1 Slika 8.6 navedena debljina sloja izolacije u oblasti podne ploca sa d = 60 mm vaze samo za oblast ivica (rastojanje od ivice ~ 5 m). nisu detaljno prikazana. Kod detalja prikljucka prozora zaptivanja.49 Slika 8.1 i slika B.25 Ova] prilog uz DIN 4108 sadrf primere planiranja i izvodenja radi smanjenja dejstva toplotnih rnostova. prilog 2 Tabela A. Kontinualna ravan izolacionog materijala. itd) od susednog gradevinskog tela. 8. Posto upotrebljeni materijali pokazuju razlicite toplotne provodljivosti i posto su moguca mala odstupanja debljina slojeva.33 I Slika 8. a cije je izvodenje u principu slicno. ne daju se nikakvi podaci uz koeficijente prolaza toplote. Slika B.1 Sklop . B.52 3. Slika 8.40 Slika 8. Vet prema povrsinskorn materijalu kod reiativnih vlaznosn vazduha iznad ca.34 Slika B. Kod veeih rastojanja od ivice koeficijent prolaza toplote podne ploee se obracunava shodno odgovarajutoj norrni prema prenosu toplote iznad nivoa tla. Formiranja prikljucaka su prikazana kao pregledne matrice na slikama tabela A.3 Uputstva za prlkljucke gradevinskih delovs Dodatak 8 daje primere za nacine izvodsnja Ijucaka gra(Jevinskih delova.3 slika 8. Toplotno-tehnlcko razdvajanje gradevinskih isturenih delova (balkonske ploce.21 Silk.4 i Slika 8.5 i slika B.7 i slika B.47 II Silk.

lid U jezgru izclovani zid Monolilni zld Meduspratna tavanica Meduspralna tavanica Met1uspratna tavanlca Meduspratna tavenca Krov na roznjate Krov na rofnjace Krov na rasplnjace Krov na raspinjace Zavr~elak zaosta Zavrsetak zabata > 1.21 A2 Ml M2 A H K Ml M2 10 10 K M K M K M K M K M M A K DZ DZ IW Zid ad opeka 0. H. sa izgradenim potkrovljem Krov na raspiniace. Fraunhofer IRB Verlag 1996. Brunner. Schulze.monolitni zid(1/M2J snka 8. Slika B. C.U. TeubnerVerlag. ZOrich. sa izqradenlrn polkrovljem Krov na raspmace. Bauverlag Wiesbaden 1990.l: eoca poda . Stuttgart (1986).1. J. Krov na roinjate.2: Plata poda . SIA-Dokumentation 99. J. H. C. Altbaudetails. H. 3.: W~rmebrOckenatlas fOr den Mauerwerk· sbau. sa izgradenim potkrovljem Ravan krov Ravan krov MonoHtn. H. lid U jezgru izolovani zid Monolitn.: warmeeracken-Auas fOr den HoJzbau. Bauverlag Wiesbaden 1992. Mainka. ZOrich 1985. priiog 2 Tabela Prikljul:ak .54 ~~I II Stika 8. i Nanni.55 Spclla izolovani zid Spolja izclovani zid Orvena gradnja Orvena gradnja Drvena gradnja U jezgru izotovani ozid U jezgru izojovani II! - A2 HI H2 H3 K1 K2 K3 Ml M2 M3 A H K M 4 A H K M A H K M A M A1 podruma Tavanlca podruma Tavanica podruma Tavanica podruma Tavamca podruma Tavanlca podruma Tavanlca podruma Tavanica podruma Tavanlca podruma Prozorski parapet Prozorski parapet Prczorski ozid U jezgru izolovanl ozid Monolitni zid Monolitni zid Monolitni zid Spolja tzolovan zid Drvena gradnja U jezqru lzolovaru zid Monolitni zid spolia izofcvani lid Drvena gradnja U jezgru izolovani ozid Monolitni lid Spolia lzolovani lid Drvena qradnja U jezgru lzolovani zid Monolitni lid Spolja lzolovani lid U jezgru lzolovani zid MonoHtni zid Spolia Izolovanl zici Spolja izolovanl lid Monolitni zid MonoHtni zid parapet Prozorski parapet Uloiina prozora UJoiina prozora Ulofjna 20 Slika prozora Ulozina prozora Natprozornik Natprozornik Natprozornik Natprozornik Kutija roletne Crtani prikaz Materijal Kutija roletne Toplotna izolacija < Kutija roletne Terasa Terasa Terasa Terasa Balkonska p'oca 0. i Nanni. i Sliegel. J.. sa U jezgru izolovanl zid izgradenlm potkrovJjem Krov na ro1:njate. Neubaudetails.: WarmebnJckenkatalog 3. G. i Paschen. durchgesehene AufJage 1997.W.alika 2: Objal:njenje kljuea za cbtlkcvanje 330. Hauser. G. i Stteqel.10.21 -c }-R -c 1.: warmebrackenkata'oq. i Nanni.0 Ko~uliica 11 " lverica 12 12 14 14 Drvo 16 16 18 Malter 18 18 19 Tlo 20 21 Prllog C (izvod) Literature: 1 Brunner.: WarmebrOckenkalalog 2. C. Hauser.53 Slika 8. Brunner. toplotna zastlta Toplotni mcstovl prema DIN 4108. G.02 priklfueaka A1 Tavanica podruma Tavanlca podruma Tavanica 18 • ~ Broi elementa slike I~I ~I Sllka 6. zid MonoHtni zid Spolja izolovam zid U jezgru izolovani zid Ravan krov Krovni prozor Prikljueak mansardnog prozora Krov Unutra~nji zid 7 4 Hauser.: Anschlussdetails von Niedrigenergieha. SIA-Dokumentalion 0 078.: WarmebrOckenkatalog.U.monotltnl zid (11M1) Slika B.3: Plota poda-spolja izolcvanl zid(1/A1) 45 .usem. ZOrich 1993.Spoljni zleovl.: Stiegel.U. Verbesserte Neubaudetalls. H. SIA-Dokumentation 00107. PrtiogB Prlmeri za nselne izvodenja pr!kljuenih detalja sa toplotnom provooipcostl na kojoj se ba~~aju prikazani su u tabell 8.0 Spolia izolovani ztd Drvena gradnja U jezgru izolovani zid Monolitni zid Monolitni lid U [ezqru lzclovani zid Monolilni zid U jezgru lzolovanl zfd Monolitn. G.

15: Tavanica podruma -drvena grada (2/Hl) 1 f..I 60 Slika B. prilog 2 330.spolja lzclovani armirani baton (1/51) Slika B. toptotna zastita Toplotnl mostovi prema DIN 4108.10: Tavaruca W 60 podruma-spolja izclovartl zld (2IA1) Sllka B..8: Tavanica podruma .9: Tavanica podruma .7: Tavamca podruma .16 Tavanica podrumadrvena grat1a(21H2) Sllka B.spolja izclovani zid(1/A2) Slika 8.4: Podna plata .11: Tavanlca podruma .moncutni zid (2JM3) Slika 8.17: Tavanlca podrumadrvena gracJa(2JH3) HH 40 100 ::I- e " + ::Ie - S 1--1 60 Slika 8.14 Tavanica podruma .Spoljni zldovt.13: Tavanica podruma .10.60 _j 365 Slika B.monolilni zid (2JM1) Slika B.spolja izolovam armirani teton (1/52) HH HH \.monclltni zid (21M2) 100 100 W 60 Slika B.5: Podna plata .u [ezqru izclovani zid (2JK3) Slika 8.6: Podna ploca .u jezgru izolovani zid (2IK2) Slika 8.spolia lzolovanl zid (2JA2) 46 .03 H 60 Slika 8..

19: Prozorski parapet .20: Prozorski parapet .34: Terasa .04 -"I Silka B.21: 100 parapet Slika 8.25: Uloiina prazora . 36. prilog 2 100 330.u jezgru lzolovanl Hf.10.monolitni zid (71M2) 47 .12 Tavanica ~ podruma ~ -u iezqru izolovani zid (2/K1) Slib B.monolitnl zid (31M) SUU B.u jezgru lzolovanl zid (5/Kl 365 ::r.drvena grada(4/H) Sliu 8.24: Ulafina prozora .28: Natprozornik .23: uonoe prozora-spolja tzclovanl zid (4/A) Stika 8.monount zid (5/M) Slika 8.monolitnt zid (4/M) drvena grada (3tH) 30 8 7 Stika 8.33: rereee-morcamt zid (71M1) 36. toptotna zastlta Toplotni mostovl prema DIN 4108.spolja izolovani zid (3/A) ~100 Varijanta1 Slika 8.Spoljni zldov'.22: Prozorski Varijanta2 zid (3/K) Uloztna prozcra . Slika B.26: Natprozornik . ::r~ 0 W II l' .-. Slika 8.U Jszgru izolovanl zid (4/K) Sitka 8.I '" Slika B.18: Prozorski parapet .

4O: Meduspratna tavamca .35: Terasa .spolia izclovanl zid{7/A 1) Slika B.drvena gradnja (9/H) 48 .39: Meduspralna tavanlca .monolitni zid (9/M1) SlUm B.05 i-j 80 i--------I 100 Siika B.36: Terasa .u jezgru izclovani zid (9/K) Slika B.monolitni zid (91M2) HH 40 lao Silks B.32: Kutija roletne .29: Natprozomik .30: Kulija roletne .42: Meduspratna tavanca .spolja izolovani zid (S/A) 100 HH 40 100 H :ilI SlUm 8.spolia izolovani zid (7/A2) 365 Slika B.41: Meauspratna tavanica .10.mcnolitni zid (S/M) Silks 8.u [ezqru 100 izolovani zid 1-1 60 (elK) S!ika 8.spolja lzclovani zid (S/A) SUits 8.37: Balkonska plata .Spoljnji zldovl Toplotni mostovl prema DIN 4108.31: Kulija roletne -spolja izolovani zid (S/A) i-------l---I 90 60 Sllka 8.38: Meduspratna tavanica . prilog 2 330.drvena gradnja (5/H) Sliks 8.

.spolja izolovan zid (la/A) 1 • 1 Slitta B.44: Krov oa rozniate .53: Ravan krav-monolitni zid (181M) I~ Silks B.----.43: Krov na roznjace .----..10.monolitni zid (1 DIM) !.j 100 Slika B.46: Krov na rasplniace .55: Ravan krovu jezgru izolovani zid (lB/K) r------i 120 1-----1 100 Slika 8. toplotna zasttta Toplotni mostovl prema DIN 4108.56: Krovni prozor (19/DZ) !.45: Krov na rasplnlace -.u jezgru Izolovani zid (1 O/K) 365 1---.51: Krov na rasoinlaee -monolitni zid (161M) Slika 8.54: Ravan krov . prilog 2 330. rnonofitni zid 365 Sllka 8.1 100 Silks 8.j 100 Slika 8.52: Krov na respnlace .u jezgru Izolovani zid (111M) (11/K) Slika B.06 1 teo SUka 8.S8: Prlkljutak unutrasnjeq zida u krovu (21I1W) Silica 8.57: Prikljueak mansardnog prozora (2010Z) 49 .Spoljni zldovl.u jezgru izolovani zid (l6/K) Silks 8.

4. npr opterecenja tavaniee. prevezi itd.1. vlslne zidova 4.4 Kada u zldove kojl zatvaraju prostorlje sa odredsnom klasom otpornostl na vatru treba da se ugrade zastakljlvanja III odredeni vatrozastitnl delovl sa odredenom klasom otpornostl na vatru.8 Natprozornicl. 4.Jtenje !Ijebom A-A 4. ukollko nlje drugatije navedeno. 4.tavanlca dova.1 Oblast primene iarom. kao zld u prevezu III na suteljavanje sa malternom razdelnl· com bez kotve) Iii prema podaclma sa slike 17 odn. rnoqucnosti Izvodenja 1 I 2 P.5.3ZadlmenzionisanjepoZamlhzldovavidipasUS4.1. 4. deo 4 (zastita od poiara) od betona.1. kada zidoyl Podael prema tabeli 45 za dvoslojne pozarne zldove se ne odnose na otpornost na vatru jednog pojedinaenog zldnog sloja. Razdelniee sa izolaelonim slojem od mlneralnlh vis kana moraju da odgovaraju podaelma sa sllke 21.1.1.. zidovi u izlazima za sluca] nuzde. DIN 4103 delovl 1 do 4 I DIN 18183. potrebni su I drugl dokazi podesnostl. rnoqucnosti Izvodenja 1 I 2.e prema static~ kt'TI petrebama zldovi su pretezno na pritisak napregnuti delovi za preuzimanje vertikalnih opterecenja.2. npr. u pogledu zastlte od pozara treba ih posrnatrati kao i nosece zidove.ikljo. perne brane Kod zidova klasllikovanlh u pasusu 4 je dozvoljeno postavljanje dodatnlh obloga .5.. ako se preostall popreeni presek otvora u potpunostl zatvorl malterom prema DIN 18550 deo 2 III betonom prema DIN 1045.13.1. krova.6. kutije prekldata.0 m.koje su navedene u pasusu 4..1.1.1.sklea za Izvodenje 50 .1.1.2. plocastl gradevinski = lid 0 viz auk rue e n j e su plocasti gradevinski delovi za ukrucivanjs zgrade iii ojacavanje na savijanje napreqnutih zidova. prl eernu je d zastitno-pozarno tehnlckl potrebna debljlna prema tabell 35. eventualno kod koriscanja grade· vlnsklh materljala klase B treba abratiti pazniu na zahteve gradevlnskog nadzora. ~~~~f'e. odn.1. i?llNillzolacloni 4.5 Noseel zldovl kojl ne zatvaraiu prostor su nosecl zidovi koje pozar opterecujs sa dve strane . grede. Parne brane ne uticu na nazive klasa otpornostl .0 m. potrebnl su I drugl dokazi podesnosti .2. a spoljnji sloj nenoseci.4.2.1.20.zld nenosecl maslvnl zldovi (primer zldana opeka.3 Prikljueke nos eel h maslvnlh zldova treba Izve· stl prema DIN 1045 Iii DIN 1053 deo 1 (npr.6 nenosecih maslvnlh zi- i Inslalaeije 4.5 Dvoslojni sloj prarna pasusu 4.2. 4. rnoqucnosti lzvodenja 1 do 3) Kotva od nerdajuCeg pljOOteg telika 4.. Izoiacioni slOj ad mineral nih vlakana prema pasusu 4.2. Kod zarubljivanja > 3 em za minim ainu debljlnu zlda treba odrnerlti od krajnjlh tacaka zarubljivanja.2 Prikljucke n e nos eel h masivnlh zidova prema DIN 1045.3. 4. Kod razdelnlea na pero I tljeb prema slici 21.rnoze biti opterecen sa tri iii cetlrl strane.1.1..3 Kroz u pasusu 4 klaslflkovane zldove kojl zatvaraju prostorije smeju pojedinacno da se provedu elektnenl vodovl. Kod nosecih zldova svakl sloj za sebe je od slueaja do slueaja oslonae tavaniee odn. kao i horizontalnih opterecenia.7 2·slojnl kllenl podeonl zidoy.1.2.4 klase otpornosti na vatru sledecih klasilikovanih zidova se uvek odnose na zldove bez ugradenih elemenata.1 Podaei pasusa 4. razdelne kutlje ltd.02.6 1 do 3 b) / Slika 21: lldne razdelnlee (~ema .. fli'im Izoiscioni slo] prerna pasusu 4.40 m odn.Zidovi. zldanih zidova ill zldanlh gradevinsklh ploca sa ukupnom deblji· nom < 60 mm smeju da se korlste samo nazldne kutije. kao zld u pre· vezu) Iii prema podaelma sa sllke 19 odn. deo 4. da dubio na maltera III betona odgovara minlmalnoj debljlnl zlda prema tabell 35. Ovakve zldove treba dlmenzlonlsatl kao potpore prema pasusu 3. nosecih 4.1. Izuzete iz ovoga su u pasuslma 8. anda Ispltlvanjlma treba dokazatl klasu otpornosti na vatru. razudene zldove od armlranog betona prema pasusu 4.4 Zidov. 4. razdelnice na zldan< zid Belonili 4. smlsleno vazl pasus 3. Oni slute za sprecavarue prenosenja pozara iz jedne prostorije u drugu. Izvedba 3 a) ill 3 b). kojl se rasporeduju izmecu slojeva dvoslojnlh zldova treba dlmenzionisatl same za se· be. 4. 140 mm. ploce zidova iii tavaniea. podvlake itd. opterecenja vetra. Izvedba 2. dovoljno je malterlsatl razdelnleu u spoljnlm tre6lnama zl· da. red 1.2 da Is· pune us love navedene u tabelama 35 i 36.2 Klase otpornosll na vatru betonskih beionsklh zldova od normalnog betona ! / iii armlrano- Slika 19: Suceljavanje zldana opeka zld - zid nosecih zldova.6 4. kod zldova k o j i zatvaraju prostoriju ne smeju da se ugrade neosredno jedna preko puta druge. uporedl DIN 1053 deo 1. npr. tada treba da cdqovaraiuco] klasi vatrootpornosti.2.4 spregnute konstrukelje za tlju ugradnju treba ispostovati jednoobrazne odredbe norml i dozvola.10 m i sirina S 1. stambeni pedeoni zidovi i pozarnl zidovi.1.2. koiva razdelnice 4.2 Kod nos eel h zldova podacl doduse ne vaze za zidove sa s irln orn b< 0.6. Izvedba 1.1.2. DIN 1053 delovi 1 do 4.~~:'pomerljiva 4. DIN 1053 dao 1 und DIN 4103 deo 1 (npr.10 m Kao zldanl deloyl kojl ne zalVaraju profior smatraju se poprecni preseei tija je povrsina z 0.1.1.2 vaze za betonske I armiranobetonske zldove od normalnog betona prema DIN 1045. iznad zidnlh otvora treba dimenzionisati za .2.3 Obloge.2..2 Utiene kutlje.2 Makslmalne vislne zldova rezultlraju Iz norm I DIN 1045.6. kao I zldove kojl zatvaraju I koji ne zatvaraju prostor.1.2.03.1.6 - pozar Slika 20: Kllze6e sucellavanje zida (potprore) zldova. zavrsm zldo· vi zgrade sa iii bez izolaclonog sloja odn. Kao zidovi koji zatvaraju prostor nadalje vaze s pol j nih z i d 0 va> 1. Zakosavanje I zavrteel izolaelonlh slojeva od mlneralnlh vlakana mogu da se zatvore zaptlvnlm materijallma za ra· zdelnlee prema DIN EN 26927 m !z.1. Primedba: Ukoliko se zldovl kojl zatvaraju prostoriju pricvrscuju na npr. Klasifikaeije pripadaju 4.1.52. onda podesnost tih ugradnjl treba dokazatl u vezl sa zldom prema DIN 4102 deo 5 odn. Primedba: Za sprovodenje snopa elektrlcnlh vodova potrebne su pregrade elju klasu otpornosti na vatru treba dokazati Ispltlvanjima prema DIN 4102 deo 9.1 Navodl iz pas usa 4 vaze za zldove kojl se razapinju od neobradene tavanlee do neobradene tavamce. koji zatvaralu proster su npr. npr.2.01 4.2 do 4. zastita ad pozara Klasifikovsni zidovi prema DIN 4102.sem obloge od eellcnog lima npr maltera III obloge.1.2 Nenoseci zidoy.2 Razdelniee izrnedu gotovih delova moraju prema sllci 21. da budu tako Ispunjeni rnalterorn prema DIN 1053 deo 1 Iii betonom prema DIN 1045.1. 4. podtavaniee iii se postavljaju na duple po· dove.4 Pr.6. 4. 4. 4. U svemu ostalom ovakve kutlje mogu da se rasporede na bilo kom mestu. Zarubljene Ivlee mogu da se ne uzmu u obzlr ako zarubljivanja ostane s 3 em. DIN 1052 deo 1 Ideo 2. kod zldova od betona.01 zldova. deo 13.6 2·slojni spoljni zidovi sa iii bez izolaeionog sloja iii vazdusnog sloja su oni zidovi koji su povezani kotvama iii eiji je unutrasn] sloj noseci.2.a u slucaju delimltno iii potpuno slobodno stojeceq zida .2. 4. u okvlru davanja opste gra· devlnsko-nadzorne dozvole.2 Sporedn' uslov.2 do 8.npr u okvlru davanja opste graaevlnsko·nadzorne dozvole. zidan! zidov! UpulslYO: Prema DIN 4102. Kod rnontaznlh zldova III gradenja prefabrlkovanlm plocama potrebni pozarno-zastltno tehnltki Izolaeionl slojevl mogu oko takvih kutlja da se stlsnu na 30 mm. sllke 20. pi 0 ce prostor P.3 koje su nize navedene vale samo onda. ali moraju da prenesu opterecenia vetra koja deluju na njihovu povrslnu na nosece gradevin· ske delove. zidovi stepenista. < 5 d.lkljueenje ma~erlsanjem (samo u obi8911 ugradnje I prema DIN 4103 1) ceo Prlkljueenje sa kotvama Kotva oct nerdaju~ nenoseci zidovi ukrucuju delove gradevine. sllke 18. lidovl kojl zatvaraju mogu da budu noseci i nenoseci zidovi. klasifieirane stepenlee --> 351. Klaslflelranl krovovl .2. preeke.1 Sem izuzetaka prema pasuslma 4.. uvek na neoblozenu debIjlnu zlda III na neoblozenl sloj.1 Betonski I armirano-betonskl zidovl od normalnog betona moraju uz postovanje uslova Iz pasusa 4. Nose':i cog rav"'ll "ai"s: vl$insko odsto1en_i.2.1.1 4. 4. .1 Nlze navedene minimalne debljlne d odnose se.1. su plocastl gradevlnskl delovi koji su I u slucaju pozara ootarecenl pretelno samo svojom sopstvenom tezinorn i koji ne sluze ukrucenju na savijanje noseclh zidova.kljllccl.4.1.1. Njih pozar opterecu]e samo sa jedne strane. vazdusnoq sloja su zidovi koji nisu povezani rnedusobno pa nemaju kotve.1. Kao stupcl iii kratki zldanl zldovl smatraju se poprecni preseei koji se sastoje od manje od dva nepod~ljena bloka iii eija je povrslna popresnoq preseka < 0.6. vee na otpornost na vatru ukupnog dvoslojnog zlda Oslonel.olacioni sial prema pasusu 4.1.01.1. 361.1.1. 4.5.1 Osnove Vrste za premeravanje zldova zidova tavanlee i 330.1 Sa stanovista zastite od pozara razllkujemo neno· ssce i nosece zldove.6. primer 4.2.1. 4. Sllka 17: Prlkljucci zld . ovo og· ranltenje ne vall za zidove ad betona III zldane zldove sa ukupnom debljlnom mlnimalna debljina + debljlna opiate . U pogledu taktora Iskoriseenja a. funkcije 4.13 odn.2 Debljine zldova. trostrano opterecen]a po- Slika lB: Prikljueci zld (stu pac I potpora) .8.4.6 Ugradnje 4.

Armaturu 2 2.. zidani zidovi Tabala 35: l\Iose611 nenoseet.294 kN .2 2.2." Poprecna I //' 4. 1. u svakom slu- Faktora iskoriscenosti 1.2 prema pasusima zida = 3.3.863 -1446 -2021 -2601 kN kN kN kN kN I" 12 iii I. t delova zida koji su sa svih strana izloienl vatrl prams 90 mln_ ugroZenosti poZerom prama DiN 4102 deo 2 Sistemska duzina 2.3 1.0 Minimatni osovinski razmaci u u mm otvora sa svetlom rnerorn s 2.1.1 1. pravolinijska interpolaeija je dozvoljena.0 za 5 %.1 Podaei iz pasusa 4. 4.6.1 Rasclanjeni arrnlrano-betonskl zldovi Oblast primene (l-strano ugrozeni vatrom) Konstrukeione Red karakteristike Oznaka klase vatrootpornosti ~ ~~~ Poprecna ~ armatura .4.2.2 Sporedni uslovl Faktor lskorlscenostt 1.4 Kod nosecln i nenosecih zidova prema podaeima tabela 35 i 36 odredene navedene minimalne debljine zidova smeju da smanje na sledeCi nacin: klasa bruto gustine 2.o doz.4.3.2 i 4.2. za zidove klase sprataldebljina zida = hs Id 80 '1 1.2 1.1 2.3 1} razmaei U poduzne armature kao i razmaci osovina U i Us u oblastima zidova iznad otvora prema br.3.6.1 1.3.1 Pasusi 4.3 Ukoliko se u zidne elemente uvode normalne vrednosti sa planskom krajnjom ekscentncnoseu.2 Sporedni uslovi ali minimalna 2.0 razmaci u mm = 0.02 Klasifikovani zidovi prema DIN 4102.3. 4.50 m .20.2.smanjenja prema tabeli 2 su 4.2.5 Minimalni razrnak osovina armature prema ma 35 i 36 sma da se smanji na sledeCi nacin: klasa brute gusline 2.1 1.680 . navedenog kao uceo mase. strana iznad iii ispod odredenog visinu od ~ 3 d.3.Zidovi.1 1. = 0.1 1.3 i 1. ali minimalna debljina nenosecih zidova nosech zidova Osovinski podaeima zida du mm kod DozvolJeno opterecenje 2.5 120 120 140 10 10 10 120 140 170 10 10 25 140 160 220 10 25 35 170 200 300 35 45 55 doz.2.4.2 1.412 .3 1.0 m i Us u mm u oblaslima zidova 10 10 15 25 25 35 35 45 55 65 4. sirina. = 1.1. karakteristike Oznaka Red 't::I ~~~ Poprecna I armatura . redovi 1 iii 2.3. = 0.2. razmaci U 80'1 100'1 120 mm 4.1 Nemalterisani zidovi Dozvoljena vltkost-vlsina Minimalna nenosscih debljina 4.3.3 Najmanje jedna duiine L i dimenzije prese- poduzne armature kod 10 nose6ih zidova pri opterecenju Faktora Faktora lskoriscenosti iskoriscenosf a.3.0 a.4.1 Zidove treba prikljucivali uvek celom povrsinorn na spratne tavaniee.1. a.2 1.3 vale za nosece zidove od armiranog betona prema DIN 1045 sa otvorima za vrata i prozore. sistemska cuzina zida: 4. 1.3.526 kN -1389 kN -2243 kN -3086kN -3928 kN .299 .2 1.7) kao i zidova sa veoma armaturom (razmaei sipki < 100 mm) debljina zida mora da tznos: najmanje 120 mrn.0 za 20 %.5 malterisanjem prema pasusima 3.3.5 = prema DIN 1045 10 10 10 U otvora mora da poseduje caju ~ 50 em.3. smanjenja debljina u prema tabeli 2 nisu prema pasusu 4.2.o doz.790 kN -1281 kN -1773kN 195 kN 595 kN 986 kN 123 kN 292kN 460 kN .1.1. Tabela 36: Noseci betonski i armirano-betonski ugroienost vatrom) Konstrukeione zidovi od normalnog betona koji ne zatvaraju prostore (v i s e sir a n a klase vatrootpornosti 4.4.5 Faktor lskorlscenostl a.3 60 80 4.6 smeju tabela- . smanjenja prema labeli 2 nisu rnoguca: ali u i Us nisu manji od 10 mm gustom Kod sadrzala vlage u betonu.3 Podaei vatrootpornosti iz pasusa 4.4.2 vale pasusa 4.587 kN .1 U zavlsnosf od sistemske duiine i dimenzija preseka mogu da se preuzmu centralne sile pritiska navedene u tabeli 37 rnoquca.3. klasa bruto gusline 1. Ne. 4.2128 -2760 kN kN kN kN kN Slika 22: .o znaei slsdece: dozvoljeno centricno optere6enje prema DIN 1045 dozvoljeno ekscentricno opterecenie prema DIN 1045 centncno optereeenje koje maze da se primi nakon 90 min-nag dejstva pozara prema tab. Faklor iskoriStenosti Minimalni osovinski lskorlscenostl a.2 2 2.t iskorlscenostl a. da se interpoliraju linearno.3. onda ekscentricno opterscenje koje moie da se primi treba da se izracuna prema jednacini (8): zul " / /' armatura F3Q-A F 60-A F 90-A F 12Q-A F18Q-A Ovde zul Ne Ne.1 1.2 Osovinski daeima rnoquca: Debljina zida d prema br 1.0 za 5 %.3.2.0 m slojem maltera Zidovi sa obostranim do 3. Ovde doduse ne sme da se ide ispod minimalne zida od 150 rnrn. tabela 10. zasnta od POi81'S 330.3 1.1 a.4. pravolinijska interpolaeija je dozvoljena.4. Tabeta 37: Centralno optereesnje koje mo:!e ds se primi dozy. = 1.1.1.1 80 4.1 vlslna sprataldebljina hs !d u" Debljina zida prema br.888 kN -1179kN -1534 kN - 117kN 291 kN 450 kN 581 kN 731 kN 83kN 203 kN 330 kN 450 kN 52kN 162kN 255 kN 27kN 62kN 98 kN Slika 23: Sematski prikaz dimenzija debljina. 4.50 m .1 i 4.2 Mecluvrednosti smeju Ekstrapolaeija niie dozvoljena. 51 .980 -1257 kN kN kN kN kN 4. klasa brute gusline 1. pasus 13.3.1i 37 ekscentricnc optere6enje koje rnoze da se primi nakon 90 min-nog dejstva pozara 1 1.408 -1097 -1613 . tako da nije rnogucs slobodno pomeranje u oblasti zavrsetaka zidova. Nc. 6. t = -~~ 0 zul Nco I (8) Poprecna zul Nc. 3. ne manji od 10 mm.3 vaze samo F 90 (oznaka F 90-A).3.216 kN .1.1 1.5 Dozvoljena vitkost = obtastima zldova iznad 10 10 15 25 25 35 prema DIN 1045 35 45 55 65 U tabeli 37 se izvodenje zidova bazira na betonu 8 treba slicno stupcima voditi iznad ukupne visine zidova sa 7.3. 4.3. smanjenja prema tabeli 2 su moquca.386 kN 608 kN 854 kN 97kN 292kN 475 kN 58kN 127 kN 200 kN - 152 kN - ne sme da se ide ispod slede6ih vre- - - - - - - - - Minimalni osovinski razmaei nosece pocuzne armature elemenata zida sa svih strana ugroienih pozarorn radi svrstavanja u klasu vatrootpornosti F 90 prema DIN 4102 deo 2 = 30 DIN 4219 dec 2 mm na Kod noseelh zidova koji ne zatvaraju proslore ne da se smanjuju ni debljina zidova ni razmak osoviarmature prema postojeclrn pravilima.5 em'!m po stranl 8St 500 S iii M i razmaka osovina nosece poduzne armature od 25 mm prema sliei 23.2 Zidovi vaze kao noseCi zidovi koji ne zatvaraju prostor koje treba najpre dimenzionisati prema labeli 36.3.4. armatura F 3Q-A I F 60-A I F 9Q-A I F 120-A I F180-A prema DIN 1045 90 '1 90 110" 130 10 10 10 10 II 1 1.0 m svellom merom> 2. Kod ovog smanjenja dnosti: F 3D-A: min uvidi ~ F 60-A: min u 4. = 0.4.50m .1.3.3 U daljem tekstu klasifikovani zidovi smeju da se ugrade samo onda kada odgovaraju uslovi okoline DIN 1045.1 2.1 a.0 em'!m po strani 8S1420 S odn.3 4. razmaei i i Us Us u oblastima zidova iznad otvora prema po- br. Nclt zul Ne.1. betonskl l armlrano-betonskl zldovl od normalnog betona koji zatvaraju pros!Orije 4.4 45. dec 4 (zastita od pozara) od betona.4.2 1.4 1.2.2.1 1.2.6.Ne.2.2.0 m merom> 2.4 vaze samo za d u mm podulne armature kao i razmaci osovina ali u u neoblozene zidove.6.2 1.2.2.1.3 1.0 Faktor iskoriseenosli u poduzns armature koc 10 10 10 Minimalni razmaei osovina iznad otvora sa svetlom svetlom merom S 2.0 za 20 %.2 zida d u mm kod 100 '1 100'1 120 140 10 10 20 25 120 120 150 160 10 10 25 35 150 150 180 210 35 35 45 55 zidova noseCih zldova Faktor tskoriscenostl 4. 4.1 a = 0.5 a. >4% (vidi pasus 3.2.1 1. debljine bid em 20/20 40/20 60120 80/20 100/20 20/18 40/18 55/18 70/18 90/18 20/16 40/16 60/16 80/16 20/14 45/14 70/14 20/12 40112 60/12 1. 1.2. samo delove zidova izmedu otvora treba dimenzronisati prema tabeli 37 4.2.2 1.6.4 Klass vatrootpcrnostl zidova od lakog betona sa kompaktnim sklopom prema DIN 4219 dec 1 Ideo 2 samo pod sporednim uslovima Zidovi sa obostranim do 3.2.3 Faktor iskortscenosti Minimalni osovinski nenosscih zidova = 0.3.2 1.3.2 i 1.1 a.2. = 1.2.162 . = 0.3 1.2 Pripadajuce sistemske ka treba videti iz slike 22.3.1 Nemallerisani Minimalna Faktor Faktor faktora zidovi 120 120 120 u debljina zida d u mm lskorlscenostl 'I = 0.

pasus 2. Oblast .. zidan! zidovi Tabela 38: Mlnimalna debljina d neneseetn zldanlh zldeva od iii zidnih gradevinsklh ploca koji zatvaraju proslor (t-strana ugrozenosl poiarom) Vrednosti ( ) vaze za zidove sa obostranim Konstrukeione Red malterom prema pasusu 4 5 2 10 karakteristike Minimalna debljina d u mm za oznaku klase vatrootpornosti 330.10 Kao malteri za poboljsanje trajanja mogu da se koriste malteri grupe P IV prema DIN 18550 dec 2 iii laki malteri prema DIN 18550 dec 4. Pretpostavka za pofamo-zastrtno-tehntcko dovoljno prianjanje za maltersku podlogu.5. da poseo duju tacku topljenja .6 kg/dmJ mm 115 (115) 80 115 (115) 80 165 (140) 80 d ~ 75 d~ 70 165 (140) 100 mm mm (115) 60 6 lidne gradevinske ploee od gipsa prema DIN 18163 za brute gustine tanka posteljice: 4. '" 175 (1401 240 (140) 240 (175) 4.7 Malteri od vestacke smole (disperzioni ter) koji se koriste za spajanje gotovih delova zisnih spojniea u debljini od ..0 I ~uplji 150 (115) 200 (175) 240 (200) cnostl dl6 < konstruktivno.2 Podaei iz pasusa 4. delotvornost je Ona se obezbezahteve prema Laka opeka Faktor Faktor Faktor sa vertikalnim iskoriscenja iskori~cenja lskoriseenia ~ '" 0. obracun i izvodenje. = 0.2 0.0 4) Nepropusni slojevi protiv vlage uticu na klasu vatrootpornosti i oznaku. = 1.~I . zastlta od pozara Klasifikovani zldovl prema DIN 4102.1000 C prema DIN 4102 deo 17.5.e.1 3.2.9 Oiacavajuce Zidna opeka supliinama Supljine Faktor Faktor Faktor prema DIN 105 dec 2 Laka suplja opeka sa vertikalnim . 4.5.39: Minimaln.2.5.2. Kada sa na spoljnjim zidovima postavlja toplotna izolaeija.ploce od mlneralnih vlakana iii panasteg stakla) on sme da se tretira kao malter.5.Zidovi.1.0 Nlmm2 .5 sadrZe sem toga odredbe za dimenzionisanje ma smernicama dvoja.6 115 (115) 115 (115) 115 (115) Gradnja prefabrikovanim elementima ad opeka ~ '" 1 .1 Zidovi i stupei od opeke i gradevinskih zidnih ploca moraju da imaju mininalne debljine navedene u tabelama 38 do 41 uz uvazavanjs sledecih pasusa.1 Obtast primene 4_5.?:O. debljina d u mm za oznaku klase vatrootpornasti Za dimenzionisanje prema DIN 1053 dec 2 kod planski ekscentrlcno pritisnutih stubaca odn..3.4. onda se u pojedinacnom slucaju proeenjuje prema DIN 4102.1 3. 1. 1. pasusi 1. 2e do 8.2 Faktor lskoriscenja zanja prema dozvoljenom dec 1 (postoj.1 1.1 Zidna opeka prema DIN 105 dea 1 puna i vlscka visoke opeka. onda kod koriscenja .h . 2b.2. da pripadaju klasi materijala A.2..5.1 3.30 kg/m3. debljina d nosetih zldan.crl dozv.2 ~ '" 0.pr. podeoni zidovi ad gipsanih zidnih gradevinskih ploca Ukoliko se dirnenzlonlse na osnovu ispitivanju kvaliteta prema DIN 1053 dec 2.3 4 AiB najmanje istoj klasi klasu vatrootpornosti iii 7 (115) (115) (115) (115) (115) (115) 1115) (140) (175) (1151 (115) (115) 1140) (175) (2401 (115) (115) (140) (175) (300) (300) (140) (140) (175) (2401 (300) (365) precke i stupei moraju da pripadaju vatrootpornosti kao i zidovi: njihovu treba dokazatl prema pasusima 3. 4. deo 4 (zastita ad pozare) ad betona.1 4.3 mm.0 (115) (115) (115) Kretno-pestana DIN DIN DIN opeka prema Puni-. "Giter"-blokavi i suplji blokovi (trenutno u nacrtu) purn-..2.2.2 4.izolacionog sloja od materijala klase B on ne sma da se tretira kao malter.1.2.. U2 0:: = 1.2 Zidna opeka prema taka opeka sa horizontalnim DIN 105 deo 5 115 (70) 70 suplji blokovi 115 (70) 11561 (70) 140 (115) 115 (100) 175 (140) 115 (115) 190 (175) 175 (140) lake opekarske ploce sa harizontalnim 4. 4. kola se penje ne 4.5 4.2 3. ne utieu rootpornosti i oznaku.1. pasusi 6 do 8 DIN 1053 dec 3 zidani zid: armirani zid: obra eun i izvodenje.04 4. '" 0.8.5.5..2.2. treba u pojedinacnorn slucaju dokazati procenom prema DIN 4102 dec 2.i ravnog bloka. Vrednosli Red ~ Blokovi ad poroznog DIN 4165 betona wa~1 .8 1. eventualno postojeee supljine moraju dobro da se zapuse.1.6 115 (115) 115 (115) 150 (115) 115 (115) 150 (115) 175 (150) 115 (115) 175 (150) 200 (175) o. supljine: Mz..1 Sledeei podaci vaze za zidove i stupee od opeke i gradevinskih zidnih ploca prema siedeclrn normama: DIN 1053 dec 1 zidani zid. dokazi DIN 4103 dec 2 nenoseel unutrasnj podeoni zidovi.0 supunama W 4. ali vidi izuzetak u pasusu 4. obloge (50) 4.2 3.0 115 (115) 140 (115) 175 (140) sa 115 (115) 140 (115) 175 (140) 115 (115) 175 (115) 175 (140) 140 (115) 175 (140) 190 (175) 140 (115) 190 (175) 240 (190) lzolaclonl slojevi u prikljucnim spojnieama koji se rasporeduju iz zvucno-tehnickih iii drugih razlega.1 3.5. prema receptu DIN 1053 deo 2 zidani zid: prema ispitivanju kvaliteta.1. F3G-A F6O-A F9O-A F 12t}-A F18O-A 4.3 Za odredivanje 1053 dec 1 odn. pasus 2a i 2e. lepljivi malu oblasti lena klasu vat- Zldna opeka prema DIN 105 dec 1 puna i opeka HlzA.2. 115 (115) 115 (1151 115 (115) 115 (115) 115 (115) 115 (1151 115 (115) 140 (115) 175 (115) 115 (115) 175 (115) 240 (140) o.1.8uz kariMenje I) 3) Klasa bruto gustine 3. blokovi i ravne plate fasadni 1)2) 106 dec 1 106 deo 1 A1 106deo 2 suplji btckcvl i fasadne obloge uz kori~cenJe 4.20.2.3 3.6 vertikalrurn supljinama. zahtevi. moraju da se sastoje od mineralnih vlakana prema DIN 18165 dec 2.2 ~ = 0. prilozi DIN 1053 dec 4 zidani zid: ad prefabrikovanih elemenata od opeke DIN 4103 dec 1 nenosaci unutrasn] podeoni zidovi.3 3 3.5.3 3.1.6 ~ c:.5. naprezanja na pritisak a vazi DIN 1 i ravnl blokovi ad poroznog betona prema 4. Normalni malter Maller tanke posteljice 31 Laki malter Kod 3.HlzB uz koriscanje 1) Faktor Faktor Faktor lskoriscenla iskoriscenia iskonscenja ~ '" 0. .2. supljinama.3 Za dimenzionisanje 4. "Giter"-blokovi..2.2.: uz D'~ 4.a) a" je odnos naprezanju postojeceq napreprema DIN 1053 1) Normalni matter 2) Malter tanke pcsteglca 3) Lagani malter 4) Kod upotraba maltera d ~ 50 5) kod upotrebe 6) Kod upotrebe maltera tanka posteljice: maltera tanka posteljice: Tabel. 6 iskortscema lskcrtscema iskoriscenja o.3 5 '1 21 Faktcr Faktor Faktor Zidani iskoriscenla iskortscenja iskori~cenia a.2. ~~~~~~~~j~prema 0l~ ~)etona 2. zatvaralu prostor ( ) vaze za zidove sa obos1ranim maltarom prerna pasusu 4.04) DIN 1053 dec 4 115 (115) 115 (115) 115 (115) 165 (115) 115 (115) 115 (115) 115 (115) 165 (165) 115 (115) 140 (115) 200 (140) 190 (165) 175 (140) 200 (140) 240 (175) 240 (190) same za zid zid prema 115 (115) 41 Malter rnoze da sa nadomesti dodatnim slojem zida iii fasadnom oblogom od opeka.2 a. i da imaju brute gustinu ad . Kod ekseentri- e s d/3 uvodenje opterecenja treba eentrirati zidnih ploea ne Supljine blokova iii gradevinskih smeju da idu okomito na ravan zida. izmedu ostalog za nadvoje preza dimenzionisanje j izvodenje ravnih na- 4 Krecno-pescene DIN DIN DIN opeke prama 106deo 1 106 deo 1 A1 106deo2 4 puni-. = 0.6 e. "Giter't-blckovi (trenutno u nacrtu) i ravne ploce tasadni blokovi i suplji blokovl puni-.dova od opeka i zidnlh gradevinskih ploea uldjllclljll"i stupce I nadvoje 4.5.5 Klase valroolpornosli .gradevinske ploCe i porozni beton ravne graCJevinske pIo¢e prema DIN 4166 Suplje zidne plate od lakog F 6O-A 75 (75) F9O-A 10051 (75) F 12GA 115 (75) F18GA 150 (115) 754) (50) betona prema DIN 18148 Suplji blokovi Punt blokovi Zidna opeka ad lakog betona prema DIN 18151 prema DIN 18152 i puni blokovi od lakog betcna DIN 18153 od betona plate prema 50 (50) 70 (50) 95 (70) 115 (95) 140 (115) Zidne qradevinske od lakog betona prema DIN 18162 3 3.2.2 2.2 3.1 3.2.5.6 ~ = 1. zaptivni materijali spojniea u smislu DIN-a EN 26927 na spoljnjoj strani izolaeionih slojeva ne uticu na klasu vatrootpornosti i oznaku.ne izmedu slojeva.5.2 3.2 o.6 Podaei tabela 38 do 41 pokrivaju ekscentricnosti DIN 1053 dec 1 ideo 2 do e ~ dl6.izolacionog sloja ad materijala klase A (n.3 2 Faktor Faktor Faktor iskoriscenja Iskoriscenja lskcriscenia ~ '= 0.2." Zidovi sa malterom F3O-A 1 2 Biokovi ad poroznog betona i ravni bk>kovi od poroznog betona prema DIN 4165 Poroan beton. klasa bruto gustine oe= 0. i fasadne Sporedn! uslovi 5 lid prema DIN 1053 deo 115 Gradnja prefabrikavanim elementima od opeke .arrnlranoq zida" prema DIN 1053 dec 3.11 Vradnosti tabela 38 do 41 i 45 vazs za sva izvocenja suceonih spojnica prama DIN 1053 dec 1.deo 2.2 1. 115 (70) i klinker 115 (70) 115 (100) 140 (115) 175 (140) DIN 105 dec 21aka opaka DIN 105 deo 3 cpeka sa vertikalnim evrstoce DIN 105 deo 4 keramitki klinker 3. "Giter"-blokovi. nadvoja.O.5 N/mm2 vefe vrednasti od punog-.5.2.10 Konstrukclone karakteristlke (t-strsna Minimalna ugroZenosl pomrom). dujs kada malterska podloga ispunjava DIN 18550 dec 2. supljinama supljlnama ~ W. 2d." Zidov." 1)2)3) .delova zidova koji ne zatvaraju prostor treba za adredivanje peel ad konstantne ekscentrlcnostl iznad visine zida prema DIN 1053 deo a.2. 52 .2 Faktor Faktcr Faktor iskoriscenia iskoriStenja iskoriscenja ~ = 0.1.2.bloka-..5. viscke evrstoce.4 1) 2) Klasa bruto gustine:!!:: 0.2.2 pozarnlh zidova vidi pasus 4. 4.5 uz kortscenje prema 115 (115) 115 (1151 115 (115) DIN 18152 ~ 0." .5.1.2 blokcvl od lakog betona prema DIN 18151 Puni blokovi i puni blokovi od lakoq betona prema DIN 18153. '" 0. Kod 2-slojnih podeonih zidova potreban je malter uvek samo na spoljnjim stranama sloja .1 2.6 1.dow ko!.2.

7 4.armiranonobetonski nadvoji sa i bez U-oplate.2 Faktor iskcrlscenja G1'" 4.8.HlzS uz kcrlscenie 1) Faktor lskcrisceola c.1 Poiarni zidovi moraju u pogledu vitkosti.8.3 Kod obostrano nanetog maltera prema DIN 18550 dec 2 vaie vrednosti ( ) navedene u istom redu kao i sporedni uslovi iz pasusa 4. 4.1 Podaci iz pasusa 4.U 3. Faklor lskortsceoia ~ Faktcr lskortscenla c.2.ojacavajuci poprecni zidovi. u tabeli su navedene takode vredsa rnalterorn. U pogledu betonskog pokrova c armature nadvoja vaze sporedni uslovi tabele 42. 2d i 2e.2.6.. 4. 4.1 Kod raspore<livanja armature prema pasusu 2a debljina sloja maltera moie da se racuna u pokrivanje malterom.0. = = 0.2.2 da ispune uslove navedene u tabeli 44.0 I~uplii blokOvi.6 ~:::: 1.!~j~ 01~ ~)etona prema DIN 18153. 20 i 24.f~l.nadvoja moraju da poseduju isto debljinu kao i zidovi. u daljem tekstu nenavedene opste zahteve.4.2 Sporednlllslov.2.2. treba voditi racuna 0 tame navedenim uslovlrna.0.4.7. i celicnih nadvoja (dis- 2.2.vidi pasuse L3.5 Nadvoje treba izvesti prema odqovaralueim podacima iz pasusa 4.1. "Giter"-blokovi i suplji blokovi DIN 106deD 1 DIN 106 deo 1 A1 (trenutno u nacrtu) puni-.1 Zidovi od armiranog poroznog betona moraju uz postovanjs pasusa 4.1.1 22 2.6. bondruk. 4.5.5.5 Ravni nadvoj prema smernicama za dimenzionisanje i izvo<1enje ravnih nadvoja (slabo armiranih).7. pasusi 6 do 8. Za prikljucke na ugaone stupce vaie podaci sa slike 26. Primedba: 4.7. stupei iii okviri . 4. Pretpostavka za tehnicku delotvornost zastite od pozara je dovoljno prianjanje na maltersku podloqu. 53 . "Giter"·blokovi. moraju sem toga da ispunjavaju sporedne uslove navedene na slikama 27 do 29.0 Lake opeka sa vertlkalnlm ~upljinama W Faktor iskoriseenja ~:::: 0. koji su postavljeni neposredno ispred poiarnog zida.' ------------Zidovi.1 4.2.3 Nadvoji 4.2 Oblasti zidova odn.7. Ukoliko se u praksi ne izvodi bez maltera.6 Klase vatrootpornosf! zldova od betona sa gllsllm pcroznlm saslavom 4.7.5 uz koriS¢enje U Faktcr lskortscenja a Faktor iskoriscenla ~ 2 "'- 0. Prlmedba:.6 115 (115) 115 (115) 115 (1151 115 (115) 115 (115) 115 (115) 175 (115) 175 (115) 240 (1151 240 (115) 240 (115) 365 (175) 240 (175) 300 (2001 490 (240) = 1.1 32. npr.4 Stupei odn.iz razlofizike. HllA.8.7. odn.ano-beionsklm a2 vaii smisleno nenosecih zidnih gl8<ievinskim ploca sa susadnlm delovlma ar- 4. Ovi podaci vaie samo do k1ase vatrootpomosti F90.2 Za dimenzionisanje zidova vaze uslovi opstih gra<1evinsko-nadzornih odobrenja. Za dimenzionisanje armirano-betonskih vaie odredbe pasusa 4.5 Spoj".2.5.dova kojl ne zatvaraju prostore (vlAestrana pozarom) Vrednosti ( ) vaze za zidove sa obostranim malterom prema pasusu 4.3.1. nadvoj od betonirane U-oplate i nadvoj od poroznog betona treba dimenzionirati prema podacima iz tabele 42.8.2.2 U pogledu pasus 3.2.bloka-.L3 Faktor iskorlscerua Faktor iskcriscenia Faktcr ekorlscenla c. u odnosu na presek betona.2 0.moraju da odgovaraju najmanje klasi vatroolpornosti F90.3 Razmaei osovina U i Us armature nadvoja moraju kod armiranobetonskih nadvoja da odgovaraju najmanje podaeima iz tabele 35.6 115 (1151 150 (1151 175 (150) 150 (1151 175 (1501 175 (150) 150 (1151 175 (1501 240 (175) 150 (1151 175 (1501 300 (240) 175 (1151 240 (175) 300 (240) Prlmedba: Zidovi od porozno-betonskih zidnih ploca podleiu trenutno opsto] gra<1evinsko-nadzornoj dozvoli. iii nadvoji od betona livenog na lieu mesta u oblasti serklaia iii podvlaka. U vezi dimenzionisanja pozarruh zidova vidi pasus L2 L3 2 = Faktor lskcriscenla u2 = 1.2.2 Sporedn! uslovl 4. 4.1 kao i 4.2 do 4. 4.3 3. prlmene 0. treba voditi 0 tamo navedenim uslovima. red 1.2 3. redovi 3 do 3.7 4.2.1 Spojevi nenosecm zidnih ploca od armiranog betona prema DIN 1045 iii armiranog poroznog betona na susedne-arrnlrano-betonske oslonce iii zidne ploCe mogu da se izvode npr.0.tabsll 31 (vidi sluca] 2d.2 sa susednlm Spo] na gradillslu IIvenih betonsklh masivnlm grallevinskim I zidanih delovlma zi- 4.2 Betonski zastltni sloj armature.5. umesto jednog nadvoja smeju da se upotrebe i nadvoji postavljeni jedan pored drugog. 4.0.-'''"'.5. mora da odgovara najmanje podacima smerniea za dimenzionisanje i izvo<1enje ravnih nadvoja (vidi slucaj 2b).2.2.1 .pr.20.3.1 Podaci iz pasusa poroznog betona.2 10 Konstrukcione Red 330.2 ~dna ooeka prema DIN 105 deo 2 Laka suplja opeka sa vertlkalnlm supljinama Klasa brute gustine ~0.7.6 115 (115) 115 (1151 115 (1151 115 (115) 115 (115) 115 (115) 115 (115) 140 (115) 140 (1151 140 (1151 175 (115) 200 (175) 175 (140) 200 (175) 240 (1901 G2'" 0 5 ll:! '" 1.U 3. zasiita od pozara Klasifikovani zidovi prema DIN 4102.6. treba voditi racuna 0 tamo navedenim uslovima.5.6 115 (115) 140 (115) 175 (140) 140 (115) 175 (140) 175 (175) 140 (115) 190 (175) 240 (1751 140 (115) 240 (190) 300 (240) 175 (115) 240 (240) 300 (2401 o. moraju najmanje da odgovaraju vrednostima iz tabela 39 i 40.3 Dozvoljena vltkost.5.i ravnog bloka . Kod nadvoja od lakog fabrickog betona sa gustim poroznim sastavom u pogledu rastojanja osovina u i Us armature nadvoja vaie u tabeli 6 ponovo date minimalne vrednosti za armiranobetonske grede.2 Sirina nadvoja od armiranog betona iii armiranog poroznog betona mora da odgovara zahtevanoj minimalnoj debljini zida.2 navedene debljine malnu sirinu stubaca b.5. ukoliko su dozvoljeni prema gradevinsko-nadzornim odredbama. 4.2.3. pasusi 2b. 3.5 Kod koriscenja maltera od vestacke smole perzivni lepljivi malter) smisleno vaii pasus 4.3 Kao malter za poboljsanjs trajnosti vatrootpornosti mogu da se upotrebe malteri iz grupe maltera P IV prema DIN 18550 dec 2 iii laki malteri prema DIN 18550 dec 4.04) 32 3. 4.!.13.zidne ploce od lakog fabrickog sa gustim poroznim sastavom moraju da poseduju nje u tabeli 43.2.0 Zidna cpeka prema DIN 105 deo 1 puna i cpeka sa vertikalnirn supljinama: supljine: Mz.v.3.2.0.1 Nadvoji u zidanim zidovima su iii prefabrikovani nadvoji. 4.5.10.2 0.1 Zidovi od lakog fabrickog spojevi (spojevi koji treba da prihvate suprema DIN 4102 dec 3) na susedne masivne gradevinske delove moraju kod zidova od armiranog betona iii zidanog zida da se izvedu sa punim spojnicam a malterom prema DIN 1053 dec 1 iii betonom prema DIN 1045 odnDIN 4232 iii prema podacima sa slika 19. 4. opstern raeuna nadvoji od armiranog betona podleiu trenutno gra<1evinsko-nadzornom odobrenju.5. moraju tako<1e da odgovaraju najmanje klasi vatrootpornosti F90 .2 Faktor iskcnscenla Faktor iskoriscenja o.8 vaze za zidove od a) normalnog betona prema DIN 1045. zidani zidlOlli Tabela 40: Minimalna debljina d noseelh zldanih z.2.7.1 3. pasusi 2a i 2c. 4.6 vaie za zidove i stupce od lakog fabriCkog betona sa gustim poroznim sastavom ma DIN 4232 sa klasama bruto gustine ~ 0. Klase bruto gustine ~ 0.2. ceono naprezanje StatiCki potrebni Statiekl potrebni spojevi mogu da se izvode prema podacima sa slika 17 i 1R 4.8 uz koristenje 1) 3) Supfjine A i B Faktor lskoriscenja ~:::: 0.4 Oblasti zidova iznad otvora odn.1 Ojacanja pozarnih zidova . koji ispunjavaju zahteve postavljene pred poiarne zidove prema DIN 4102 dec 3.6. mlnimalnl razmak osovina Zidani 115 (115) 165 (1151 165 (165) 190 (1651 240 (190) I) 2) Normalni malter Malter tanke posteljice p Laki maltsr Kod 3.pr. moraju da odgovaraju vrednostima prema tabelama 39 do 41.4.2 Obloge malnih debljina gradnja zidova ga gra<1evinske nosti za zidove 4.7.4 Armiranl zld betona sa gustim poroznim sastavom moraju prema tabeli 43 kod nenosecih zidova da poseduju najmanje u redu 1 i kod nosecm zidova najmanje u redu 2 do 2.1 Klase vatroolpornosti poroznog betona Oblast .6." primene 4J vaie za zidove od armiranog F3O-A F6O-A F9O-A F 12O-A F18O-A blokovi ad poroznog betona prema 1) 2) 4.2. 4.5.8. = = 0.2 0.3. 4.6. njih treba videti u gra<1evinsko-nadzornim odredbama pojedinih zemalia.2. n.3. kao ideo 2.n. b) armiranog poroznog betona i c) blokova prema DIN 1053 deo 1.0 n.2.0 Nlmm2 < uz crS 4.2 0.0.2.2 0.1 3.04 ~ Bloknvi ad poroznoq betona DIN 4165 i ravnl Zidovi 1 -~ karakteristike ugro!enosl Minimalna debljina d u mm za oznaku klase vatrootpcmosn 4. u svemu ostalom vidi pasus 4.5.1 Debljina armiranih zidanih zidova prema DIN 1053 dec 3.5 Nlmm2 vaza vrednosti same za zid ad punog-. celieni nadvoji koja se razapinju kao nosaci.8. zidne ptoee od armiranog poroznog betona mogu da se prikljuce i prema datim mogucnostima izvodenja 2. Zidovi od porozno-betonskih zidnih ptoca trenutno podleiu opstern gradevinsko-nadzornom odobrenju. i dimenzionisati pre- Za dimenzionisanje uslovi po~mih zidova vidi pasus 4.2.3 Poiarni zidovi moraju da zadovoljavaju.8. stupci i bondruei od celika.arrniranl normalni iii lakobetonski nadvoji.nadvoja iznad otvora. Mogucnosti izvo<1enja 1.edu faktora lskoriscenja ILl vaii smisleno pasus 4.2 4.0.3 (175) (175) (240) (175) (175) (240) (175) (240) (240) (175) (2401 (3001 (240) (300) (365) 4 Kretno-pesectna opeka ptema Puni-.7.6. 4. 4. ideo 4.2 Sporedn! 4.1 Oblast primene prelakog labrickog mlnlmalna debljlna podutne armature zldova i 4.4 Celicne nadvoje treba obloiiti ma podacima iz pasusa 6. 2e). deo 4 (zastila IOdpozara) od betona.2.1.2.L2 3.6.3.3 Debljina anmiranih zidanih zidova prema DIN 1053 deo 3.5.2. od lakog betona prams DIN 18151 Punl blokovt I punt blckovi ad lakog betona prerna DIN 18152 ~~d~~~~.3. suplji blckovi i ravne ptoce fasadni blckovi i 1asadne obloge DIN 106 oeo 2 1)2) Uz koriscenle Faktar iskcrlscenia Faktor iskoriscenja Faktor lskortscenja zld prema DIN 1053 ceo 4 G2'" Podaei iz pasusa 4.1. tavaniee. npr. '" 0. 4 i 5.0 4) Gradnja pretabrikovantm elementima od opeka 4. betona najmad i mini- 4. faktora iskonscanja 4.6. debljine zidova i razmaka osovina poduine armature da ispunjavaju uslove navedene u tabeli 45. prekrivanje malterom mora da iznosi uvek najmanje >50 rnm.5.3 3 3.6 4.8 (1151 (115) (1151 (115) (1151 (115) (115) (115) (115) (115) (115) (175) (175) (200) (2401 Pozarnl zldov. 4. klasa bruto gustine ~ 0. mi.3.1 Oblast Faktor lskcrlscenja G~ = 1.1.3 navedene minimalne debljine zidova.5. 4. a.7 4. = 1.4.L2 3. ~.6 4. Ono je obezbedeno ako malterska podloga ispunjava zahteve prema DIN 18550 dec 2. 4. b) lakog fabrickog betona sa gustim poroznim sastavom prema DIN 4232.6A i 4.4 dove ne smeju da dovedu do smanjenja minizidova navedenih u tabeli 45.5.!dova od armiranog . 4.prerna podaeima sa slike 25.5.

1.1.6 115 175 240 300 (365) (240) (175) (175) (490) (240) (175) (175) (490) (240) (175) (175) (615) (240) (175) (175) (615) (240) (175) (175) (730) (365) (240) (200) (730) (300) (240) (175) -') (365) (240) (240) -') (300) (240) -" -') Faktor lskcrlscenla ~:::z 1.2. kao i 28.1 3.2 Kod kori~eenja zidnih ptoca od armiranog betona spoj sme da se izvede i odgovaraju6e podacirna pasusa 4.S 12 1.i §uplji blokovi DIN 106 dec 1 Al (trenutno nacrtu) Pum-.1.6.2 Vertikalne spojn.Betonska pokrivka 6elicnih veziea mora u ugradenom stanju da bude sa svlh strana ~50 mm. 4.3 3. vrednosti zid ad punih blokova.delovima podnoija i temelja mogu da se izvedu n. kod spojeva na ugaone oslonee vaze podaei sa slike 28.0 prema §uplji-.4 3.2.3 1.3. oznacene povrsine treba ozidati iii lzbetonirati izmedu prirubniea.~4.2.ee izmedu stoje6ih zidnih ploca od armiranog betona moraju da se izvedu prema podaeima sa slike 31.2.8.2 2.6.1 Horizontalne spojniee izmedu lete6ih zidnih plata od armiranog betona moraju da se izvode prema podaclma sa slike 31. u 240 300 365 240 300 365 (240) (175) (175) (240) (240) (240) (240) (175) (175) (240) (240) (240) (240) (175) (175) (3001 (240) (240) (240) (240) (240) -') (240) (240) _81 (240) (240) Faktor lskortscenla a" -" -') (240) Kre~no-pe~~ani DIN 106 dec 1 blokovi Puni-. 4. izvodenje 1.5.zidanih prosloriju (v. 4.6 175 240 300 175 240 300 240 175 190 365 240 240 365 240 240 490 300 240 490 300 240 -') 365 300 -') -') 490 365 -') -') 490 Faktor iskcrlscenla a.2. 4. izvodenje 3.2. mogu6nosti izvodenja 1 i 2.6 Faktor iskoriMenja porozno-betonski ravni blokovi = 1.3 KOO horizontalnih .2.8.1 4. §uplji i ravni Blok 4.8.1.1 3.3 3.2.2 vats i za red 3.7 Spojev. HLz A.0 N/mm2.4 3. z.sastrana ugrozenost pozarorn) Vrednosti ( ) vaze za stu pee malterisane sa svih strana prema pasusu 4. iii slike 30.:: 240 mm.7. Vertikalne spojnice izrnedu stojeclh zidnih ploca od armiranog poroznog betona mogu da se izvedu prema podaeima sa slike 30 (izometrij· ski prlkaz).8.prema podaeima sa slike 30.3.1 (1) Zid·Zid ® Zld·lavanlCa © r» Zld·zld sa izvedu prema podaeima SUka 24: ~i~t~~~~r~rdn~.1.1.5.1.2.4 Faktor 4.5.04) 115 175 240 300 -') 99051 615 490 _81 -') -') -') susednim gradevlne nenoseclh.8.4 Spoievi ploca mogu da sa slika 25 do 28 i 30.1.5 Armiranobetonske stupee i zidne ploee treba izvesti prema podaeima iz pasusa 4.1 3.8. = 0.betonskim delovima m:m 54 zgrade (primerl) 4.3.10 Malter rnoze sa j .8.1 3.betoniranja da se upotrebi i limen a obtoga prema sliei 29.13 OOn.1.6.2 3.2.2. minimalna §irina le b>1.. kotvene veziee pri tome treba privariti na celicnim gradevinskim delovima.5.5 ~ '" 0.3.3 iii 6.1 3.8 1) 3) sa vertikalnim ~upljinama DIN 105 deo 2 Klasa brute gustine u uz kori~cenje 3. Povrh toga na sliei 29. izvodenje 1 (pero i zljeb) iii izvodenje 2 (ravna spojnica sa poveznim eepom). BI ~~lio~iic~~j~m:a:r~U!~~ =p~:~euic~:. mogu6nosti izvodenja 1.8.8. = 0.5 N/mm2 vaze.3.2.2. Stupei odn.1. prostor prema tabeli 39-ina~ kao za zjd koji ne zatvara prostor prema tabeli 40. Vrednosti ( ) prema redu 3. Zakosenja mogu da se zatvore zaptivnim rnasama za spojniee prema DIN EN 26927 4. vertikalnih spojniea rnoze urnesto maltera da se upotrebi i malter od vestacke smole (di· sparzivni lepljivi malter) za spajanje u oblasti spojniea u debljini od " 3 mm.8.8.20dn.8.7. izvodenje 1 4.3.6 = 1.8. III sa vise strana da bude zamenjen fasadnom oblogom.20.8.5 2 175 200 240 300 365 365 240 240 240 240 490 365 300 240 240 365 365 240 240 240 490 490 490 300 240 490 365 300 240 240 -') -') 615 490 365 490 490 365 300 240 615 615 615 490 365 _8) -') 730 615 615 4.kod ugaonih stupaea dvostrano z za F90. zlda'li zidolfi Tabela 41: Mininalna debljina d i mlnlmalna sirina b noseelh stupaca odn.1 2.2 3.2 3. Pun! blokovi Zidni blokovi uz i puni blokovl ad lakog baton a prema DIN 18152 betona 1) 3) prema DIN 18153.0 115 175 240 300 (365) (300) -" Zidna 3.2 Kod koriscenja zidnih ploca od armiranog spoj sme da usledi i u skladu sa podaeima pasusa celicne veziee treba zavariti za celicne stupee.2 trostrano za " F90.) Opeka Supljlne: sa vertikalnirn §upljinama Mz.6.3 Celicne stupee treba oblozit: prema podaeima pasusa 6. 4. blokovi-. izvodenja 5 do 7.250 mm prema podacima sa suka 27.3 4 Faktor iskori~tenja a" = 0.2 4.1.4 1.0 4) 115 175 240 6) 7) samo za ') 3~36?~) 240 3007) 240 -') 4.8.2. 2 iii 3.1.pr. 4.2.2 Faktor lskorlscenia a.5.6 od korlscenle 2.2. Suplji blokovl od lakog betona prema DIN 18151. lezeell! susedne celiene i spojne stu pee zidnll! ploca za Faktor isknriscenla rL. pri tome krajeve uzengija treba navariti na prirubnieu oslonca na strani zida iii ukotviti savijanjem izmedu prirubnica.zidne ploce treba u svemu ostalom dimenzionisati prema pasusima 3.2.1 4.4 Zakosene ivice sa kosinom " 3 em ne uticu na klasifikaciju.1.2 2.6 Spojev.3 Armiranobetonske precke moraju da poseduju minimalnu sirinu od b = 240 mm.1..8.1 2.2 3.3 I) 2) 3) blokovi DIN 106 deo 2 uz kortscenje 1) 2) Faktor iskori§cenja fasadni blokovi j fasadne opeke 115 175 240 365 240 175 (365) 240 175 490 240 175 (490) 240 175 (615) 240 175 (990) 240 175 a" '" 0. HLz B 4.1.1.3 3.2 1.1 3.1 3.2 4.6 115 175 240 300 6155) 490 200 200 9905) 615 365 300 7305) 615 240 200 9905) 730 490 365 9905) 7305) 300 240 9905) 365 365 -') -') 490 490 -') -') _81 .1.1 Spojevi nenose6ih.8 sa vertikalnim ~upljinama DIN 105 dec 2 Klasa bruto gustine uz kori§tenje 1) 3) W 3. da IzoIoc)onlsloJ p'omo pa""su 4.2.3.3 Armirano betonski stupei moraju da poseduju minimalnu debljinu 00 d = 240 mm.1 1.2.8. mm 1 F 31}-A F61l--A F 91}-A F 121}-A F181l--A Blckovi ad poroznog betona prema DIN 4165 Klasa brute gustine C!: 0. Celicne veziee treba ukotviti unutar preseka zidnih ploca duzinorn I ~400 mm u oblasti izmedu obostrano postavljenje zidne armature.! "" 1. Norrnalni 41 51 malter Malter tanke posteljice Lak malter Pri 3. Povrh toga povrsine sa strane prostorije treba ozidati iii izbetonirati izmedu prirubniea. zastlta od pozara Klasiflkolfani zidolfi prerna DIN 4102.2.4 U.8.2. §uplji-. blokovl.3 3.3.0 -" 365 300 -') 365 Zidna opeka DIN 105 dec prema 1 .2.3.8.5 moraju da imaju debljinu obloge za <: F 90.3.1.2.3.8.2 4.tiova koji 330.5.9 Armlranje zitinih ploce 011 poroznog batona Armiranje zidnih ploca od poroznog betona mora odgovara podacima sa slike 32.1.. htld~ 15 i post as 3. lezeclrn zidnim piocarna 00 armiranog betona prema DIN 1045 iii armiranog poroznog betona na susedne eelicne iii vezivne oslo nee mogu da se konstrulsu n.8.2 3. Obloge treba osigurati uzengijama.8.1.4.1.) Faktor lskonscenja Ul = 1. blckova i ravnih blokova Samo kod kori§cenja punih opeka.1. = 1.1.1 3.2. 4. sme da bude b.1 3.1 Faktor iskorlscerqa u2 = 0.1.2.2.8.Zidov!.2.3 2.6. alternativno sme u smislu toga umesto zida odn.1 4. Celieni stupei sa oblogom od gipsano·kartonskih ploca prema pasusu 6.4 trostrano .1 1.0 175 200 240 300 365 _81 730 490 490 -') 4.3 4.1.1. deo 4 (zastita od pozara) od betona.2. klasa bruto qustlne z 0. Razmake osovina armature precki treba dimenzionisati prema podaeima lz tabele 6 za ~ F90. betona 4.7. dimenzionisanje spoljnjih zidova j~ zat~ kao za zid koji zatvara.1 11.3 3.8.1. zidne ploce (sirina zidne ploee b > 5 d prema DIN 1045) treba da su minimalne debljine d 170 mm.2.4 Celicne prstke treba obloziti prema podaeima lz pasusa 6. mogu6nosti lzvocenja 1 do 4.2 za <: F9D.0 N/mm2<post.1.2 3.2. nenoseejh.8. Spojevi odpovarajrcih zidnih ploca sa susednim celicnim pre6kama iii tavanicama treba izvesti smisleno tome.7.pr.6 -') 365 300 -') 490 365 Faktor lskorlscenja a~ = 1.2 1.05 ne zalvaraju Red Konstrukcione karakteristike ~~~ I i Minimalna debljina d Minimalna stnna b u mm za vatrootpomosti oznaku ktase 4.2. 4.3.3 1.5.f~iie~~~~ ranog betona sa susednim armirano .2 Kod kori~cenja zidnih ploca od armiranog betona spoj rnoze da se izvede i zavarivanjem celicnih vezica ~5x20.1.2.2 3.8.3 3 3.8.8. a celicne stupee prema podaeima iz pasusa 4.3 opeka prema laka opeka 2: 0. uz kori~cenje 3.2 3.4 3.6 .2.1 2.2 3. i povrh toga da ispunajvaju sporedne uslove sa slike 29.8.prema podacima sa slike 27.8 Formiranje spojnica izmedu zldnil! ploee iskoriscenia a. precnika ~ 5 mm u razmaeima a . slojeeill zldnlh ploea sa armiranobelonskim i eelienim delovlma -') Zldna opeka prema taka ~uplia opeka Supljine A i B '2 0. rnoqucnostl izvodenja 1 .2. 4.2 2.2. stoje6ih zidnih ploca od armiranog betona prema DIN 1045 iii armiranog poroznog betona sa susednim armiranobetonskim preekama i plocarna tavaniea odn.7.0m.1.2.1 Spojevi sa nenose6im.4. 4. Horizontalne spojniee izmedu lete6ih zidnih ptoca od armiranog poroznog betona treba ivzesti prema podaeima sa slike 31.3.

4 Krecno-peStana opeka prema Laki beton DIN 106 cleo 1 i cleo 2 - 71 113 71 113 - - lzbamnirane U-oplate ad poroznog betona Laki beton Opeka krecno-pescaotn opeka 240 240 240 240 - - - cD m .e zavrtnjima 0 ~ 12 (coprecnt presek na mestu povesa 8'::. zesnta ad pozara Klasiflkovanl zidovi prams DIN 4102.ne noseclh'l i nenoseelh zldova kao i nosecih stupaca od lakog betona poroznog sastava Vrednosti ( ) vale za zidove sa obostrano mallerisanjem prema pasusu 4 .5 Podaci veze kako za nosaee zidove ko]! zatvaraju prostor taka i za nosece koji ne zatvaraju prostor.lIa iii III.3 2.91 pasus 2. Treba voditi recuna 0 minimalnoj Podaci vaie i za zidove od stojecih zidnih plcea armiranobetonskih supljih hodnika od lakog betona poroznog sastava prema DIN 4028.. Faktor Faktor iskoristenja iskoriseenja d/b u mm/mm 240/24021 240/24021 24021/300 300/365 24021/365 365/365 300/365 365/365 3651365 365/365 a.Zidavi.ptivoi 500jnica mavijal Malter grUPe 1I. Tabela 44: Nosecl'l i nenoseel zidovi od anmiranog poroznog betona Vrednosti () vaze za zidove obostrana malterisane prema pasusu 4.06 ravnih nadvoja.10.: 1. '" 0.1 1.-A I F120-A I Fl8O--A 125 (100) 150 (125) 1 1.1 3. Kotvenaomta 0> 6 BS1420S U svakoj spcjnlcl - 1.ua iii III DIN 1053deo 1 ~ Kontmualna armatura 0> 6 BSt 420S -.3 3 3.j)OA MOA 1'-120 A F-180 A beton ]~T"~ fciBcfoJ zalivanl'e malterom grupe I .0 Minimalne dimenzije preseka nosecih stupaca adn. na iii lit pro"".3. leze6ih Minimalni razmak osovina u poduine Faktor iskoriMenja a..2 tskcrfscenia lskonscenla -e F3O-A (60)21 11521 (115)21 150 (115)21 175 (150) 7521 Malter grupe 1.2 'I 21 31 Minimalna debljina d u mm nenosecln zidova 3) zroova 1) uz ekserima spaj prema slic! 25 2 sa ~ 3 uqaonlm Slika 26: Mogu6nosti izvodenja prikljucka nenosecih.2 2. DIN 1053 deo 1 Popreena armatura F3().1 2. e.5 Faktor iskori~cenja a 4.5 a 3'" Faktor lskcriscenja 1.3 2 2. na donjoj strani nadvoja kod ugradivanja ~elicnih iii drvenih dovratnika.S.5 Faktor iskori§oenja a.3A. Slika 28: 21 Podaci vai:e kako za noseee zidove kaji zatvaraju prostor taka i za nose6e koji ne zatvaraju prostor.5 D Vrednosti od maltera 330.sina h prelabrlkovanih porozno-belonskih nadvoja prema pasusu 4. od betonske u-eptate I Ugaonik e 60 x 5 celom duzinom Kod prikJjutenja zidnih ploca Maze da se adustane od ( ) vaze za nadvaje sa 3-stranim malterisanjem prema pasusu 4.2 2. 8~ )0 125x125xl0 Oznaka klase vatrootpornosti sventualno izvodenje F6O-A 75<1 (75)21 150 (115)21 175 (150) 200 (175) F9O-A 100 (100) 150 (115)21 200 (175) 240 (175) F 12O-A 125 (100) 150 (115)21 240 (200) 300 (200) F18O-A 150 (125) 175 (125)21 240 (200) 300 (240) 1 2 2.2.2 3. -zidne ptoce: delovi izvodenja zidnim plocarna od poroznog betona.0 masi prema DIN 4232.7. 0..3.1 ~ Prefabrikovan Zidna opeka ravan nadvoj prema DIN Mineralna vlakna prema DIN 18165 dec 1. .2 Zidovi od nenosacih zidnih ploca Dozvoljena vilkost : visina sprala1debljina Minimalna debljina zida d u mm Zidovi od nosecih Dozvoljena tabli 2) zida : hid 75 (75) zida : hid 150 (125) 175 (150) 175 (150) 200 (175) 75 (75) prema odobrenju 100 (100) prema odobrenju 2 2. = 0.3 2.3 'I Nadvoj ad poroznog 10 20 30 240 240 240 175 (175) 175 (175) 175 (175) 240 (200) 240 (200) 175 (175) 300 1 (240) 200 (175) - - - - - Sllka 25: Mogucnosti izvodenja 1 do 5 spojeva cih. Del?vi prema prostoriji izme5u nozlce SlJcell zazidani iii izbetonirani 1.1 2.300 mm u moManicima iii zivanja z 3xl0) sa ~ 6 ugaonih Minimalna sirina b u mm za oznaku klase vatrootpornosf Visina h mm Red Konstrukcione karakterislike betonska prekrivka mm Zidani zid ill F-30 A F. lezecih zidnih ploca na armiranobetonske ugaone stupce (prikaz sa zidnim plocarna od poroznog betona).1 2.3. zldani zldovi Tabela 42: Minimalna 41rln8 b I minima Ina v.2. Minimalna ~~~:~~~di~~~~i~: ~o02WOm ~~~ :~~~ s~~~a~ £~O ~p~~n~cix ~ Uev~civan.2 1. ~~ Minimalni ..2 1) Minimalna debljina zida d u mm uz Faktor iskoriscenja a.2. 10 52 Konstrukcione karakterislike Red f!1~~ Minimalna lakier Faktor debljina d u mm nosecih ~ '" 0. leze6ih zidnih ploca sa celicnim i vezivnim ugaonirn slupcima. ~~~a:~~k~ s: nk~S~O~ a~ao ~~U.2 2.: 0.1 2.tv~~:~r~~a ~e2~~~~c~i~li' 1 1.1 3.2 2.3 Red Poprecna armatura ~1:X: : ~ Konstrukcione karakteristike 11 zidnih Oznaka ktase vatrootpornosti Z.1 vitkos1 : visina sprataldebljina 2..20. Minimalne debljine zidova vafe i za nearmirane zidne table.-A I FSO-A I F9().3. dec izvodenja 1 je prikazan sa zidnim plocarna od poraznog betona." broj armiranih betona ~ipki n == 3 3 3. Prema D!N 1053 dec 1 Cep sa navojem 0~10 ajmanje po jednoj spojnici iii po sredini ploes Pritisna ploea .0 Slika 27: cih. Moguonosti izvodenia 1 i 2 spojeva nenosecih. deo 4 (zastita cd pezare) od betona.3 odn. Klas<)gradeO ~~~~~o~lj!~~a~ kglm~ t 05 deo 1 do deo 5 - 71 113 (115) 115 115 115 115 115 175 175 115 115 (115) 115 115 115 115 115 175 175 115 115 (115) 175 (115) 175 115 175 115 175 175 175 175 (175) (175) - -.0 = armature u mm uz 10 10 10 20 20 30 30 40 50 60 Magucnosli izvodenja 1 do 4 spojeva nenosezidnih ploca sa celicnim i vezivnim stupcima. a. Izdanje 07. lezecih zidnih ploca na armiranabetanske odn.5.. 55 .2.2.5. 200 (175) 225 (200) 225 (200) 250 (225) 240 (225) 300 (250) Oblaganje prema pasusu 6. = 1.. nenoseoslonce 1 do 4 prikazani su sa Minimalni broj sipki n= 4 Tabela 43: Minlmalna debljina i mlnimalne iiir.

1 1..2 3.na d u mm Red 1 1... S·kukama oen. deo 4 (zastita od pozara) od bstona.1 Zidovi ad prefabrikovanih prema DIN 1053 deo 4 ploca ad pecene gllne "C . 175 prema 2 zidne ploca klase cvrstoce ~ Klasa bruto gustine ~ 0.:_ .1 5.Zidovi. 330.2 2 lidovi od normalnog betona prema DIN 1045 Nearmirani Nenoseci Noseci Zidovi ad lakog betona sa poroznirn skloporn prema DIN 4232 klase bruto gustine beton Armirani beton dvosloinoq jednoslojnog Izvodenja 200 120 140 2 x 180 2 x 100 2 x 120 ') I Minimalni razmak osovine _IJ'~ uumm prema DIN 1045 prema DIN 1045 25 ~' . 30 kg/m' Tacka lopljenja . 8. U pogledu razmaka oba sloja ne postoje nikakvi zahtevi Kod koriseenja maltera tanke posteljice i ravnih blokova sa perom i 2fjebom sarno = Popracni Q) presek Popretni presek Duzni presek spojnica na pera i 11jeb IZI glatka spojnica sa cepovima 12! 20.4. 300 iii sa vijcima sa cekcestom glavom precnlka ?__ 10 sa e-s 300 mm u kotvenu traku z 28115 iii zalivanje malterom grupe II. Kod koriscenja maltera tanke posteljice i ravnih blokova: d 150 mm. Klasa gradevinskog rnaterfjala A.2.8 .2. ~Jternatjva: uklje~tenje u sanducasf temelj. stojel:ih zidnih ptoca sa armirano-betonskom preeagom.20.IkoSI.8 x 175 20 ~100 9rupe 3.4 5.07 \:::l c=-=~~ .2 1.4. 0 ?__ 12 sa e ~ .3 5.?.2..3.p . Rasponi plata 1010 2010 3010 4010 5010 8010 do do do do do do 2000 3000 4000 5000 6000 7500 Fe- r..5 mm.2 5 prema DIN 1053 deo 1 ideo 2 maltera grupe II.lld Slika 29: Oplata (serna) celicnih stupaca 3) i celicnih precki (izvodenje Dimenzionisanje 2.3. Deo 231 240 300 (240) 3656) (300) 6) 2 x 175 2 x 200 (2 x 175) 2x 240 (2 x 175) otpada Spoj sa kontinuiranam trakorn 100x6 iii kod armirano-betonskih plata sa klinovima prema suer 31. Kod koriscenja maltera tanke posteljice prema tab eli 35 niau zahtevane prema tabef 44 nisu zahtevane otpada 31 4.Ubaton (izvodenje 4 do 7) 1 do Dimenzionisanje prema DIN 1045 Dimenzionisanje prema DIN 1045 25 L~J ~"-~id.1 22 3 3..8 Deo 13). 500 mm ~ Podnoije iii temelj iii pricvrscenje ptvaiuccm Kontinualna armatura DIN 105 deo 2 klase bruto gustine 5.9 ~ . zastlta cd pozara Klasifikovani zidovi prema DiN 4102. stolsce zidne table Klase cvrstoce 4. Dimenzionisanje prema DIN 1053 ~ ~ N Ugaonik ~ 60x5 celom cuzfnorn iii u komadima sa (?_ 300 mm i razmakam uciova s 200 mm.2 1) z) Blokovi prema DIN 4165 klase bruto gustine ~ 0. dublna ukllestenja . Izdanje 07.. .1 5.7 b -c pero 4 4. minimalna tlebljina zida i mlnimaln.3 5. kada pressk celika po m i strani ostane istL Izvodenje Izvodenje 1: armiranobetonske 2: armiranobetonske iii poraznobetonske zidne ploce zidne ploCe AusfOhrung Slika 32: Armatura zidnih ploca ad poroznog betona za pozarne zidove Slika 31: Dutne spojnice izrnedu zidnih ploca 56 . Iia iii normalnog m.6 ~ Ukoliko usled visokog faktora iskoriseenia Ukoliko usled visokog faktora iskoriscenja Ekscentricnost e s &3.6 ~ ~ 300 240 300 240 (175) 300 (240) vece vrednosti vete vrednosti Blokovi prema DIN 18151. razmak osovlna jedn<>-i dvoslojnih "ozari -strana ugroZenosl pozarom) Vrednosti ( ) vaze za zidove sa malterom prema pasusu Sematska skica za zidane zidove necmalterisane malterlsane ~ . pas~Ja2 /" .1 Blokovi prema DIN 105 deo 1 klase bruto gustine ~ ~1..1 1. 1) malter debljine ~1mm tBj._] // ". i sa malterom tanke posteljice. Oplata prema .3. iii zljeb Zalivanje malterom odn.6.4. nih ztdeva 45210 Dozvoliena v.. kosufjicom 0 6 BSt 2201340 2x1759) 2x 175 2 x 200 (2x 175) 2x 240 (2x 175) 2 x 240 2x 175 2 x 240 2 x 175 (2 x 175) 2x 240 (2x 175) otpada otpada .7 prema DIN 4232 250 300 2 x 200 2 x 200 otpada Spoj prema slici 25.2 Blokovi prema DIN 106 deo 1 ideo 1 A 1 4) (trenutno u nacrtu) kao ideo 2 klase bruto gustine ~ ~ 0.6 cvrstoce 3. Silks 30: Mogucnosti Kod koriseenla maltera tanke posteljice: Faktor lskorlscenia '" S 0. ked malterisanja sueeonih i oslonac':kihspojnica. DIN 18152..0 ~0.. lIaili III DIN 1053 dea 1 Mineralna vlakna prema DIN 18165 deo 1. Mogucnost izvodenja 2 ~0. Kod kori$eenja rnaltera tanke posteljice i ravnih blokova sa malterisanjem spoja prikljueaka nenosecih.1 Zidovi ad armiranog Nenosece poroznog betona 4. delovi su prikazani sa zidnirn ptocarna od poroznog betona 101 "1 Dalii podaci vidi npr.?..3. 5) 61 7) 8) 9) i ravnih blokova d = 175 rnrn.4.lepfjenja Zalivanje malterom II.. as 1500 ~'Eii Betonskc-celicna mreze sa uzengijama.3 Nenosece zidne ploCe.. ~ " / / W%~ "I Dizvoljena vitkost h Jd Minimalna B3 10) Poprecna armatura Pcpreena armature deblj. Klasa bruto gustine ~ 0.91 pasus 2. klase Klasa bruto gustine ~ 0. odobreniu200 200" 2 x 200 2x200" 30 20 ') o Nosece. ~40'8jem ~508jem ~608jem ~70 8je m ~808jem ~908jem '1 Umesto pracnika 8 mm smeju da se koriste i sipke sa precnlkcm 7. zidsnog zlds Tabela 45. ua iii III pre ma DIN 1053 deat Utvr~civanje zavrtnjima mm sa mofdanicirna 5. DIN 18153 klase bnuto gustine ~ 0. 1000 C Table sa vertikalnim supljinama i ope kama za ispunu dodirnih spojnica malterorn prema DIN 1053deo4 Vezne table sa dva sloja opeke lidani zldovl uz koriscenje lila 81 25 25 165 240 2 x 165 2 x 165 prema DIN 1053 Deo4 4.n.B Kontinualna armatura ~ 0 6 SSt 220/340 300 5. [5].?.0..:. deo 23) 71 .:. leiisnih spojnica..2 5.. Sematska skica za armirane zidove .0.8 = '" 24051 240 300 (300) Dimenzionisanje prema DIN 1053 deo 131.

x d. DIN 1102iDIN 1052deol 4.5 " -e..''l:~ ./.5 1.5 mm iii GKB-plocama sa d z 18 mm iii d ~ 2 x 9. Umesto 15 mm debellh GKF·ploca smeju da se upotrebe 112. " -e '/%0 /It. nabrajanja f) do I).12 vaze i za 2-slojne zidne konstrukcije prema tabeli 49.5 2. Kod nenosecih zidova rebra smeju da budu i od ploca iveriee prema DIN 68763 sa bruto gustinom ~ 600 kg/m'..5 2.3..12.1 Sledece sme da se upotrebljava: 1 Oplate/oblaganja a) lepljeniea prema DIN 68705 deo 3 il. e) ploCe od drvenih vtakana prema DIN 68754. ~ 18 15 ') 12.11.21.izolacionog sloja ne postoje nikakvi uslovi.5 12.1.:trano zamenljivo oplatom od dasaka prema pasusu 4.12.1 Podaci pasusa 4.12.3.. Opiate i oblaganja rebara se sastoje od ploea ad drvenog materijala.5 mm. 40x80') 2.11. Slika 38: skiea) Primeri nastavaka oplata I oblaganja (serna- 4.1).5 1.. .11.-{.53) F3O-B 4. Kod nenoseclh zldova bb x d1 mora da bude 2: 40 mm x 40 mm. minimalna dozvoljena MF= ploee iii asura Masa prema pasusu 4.5 mm debelih GKF-plo~a smeju da se upotrebe I GKB-plo~e sa d > 18 mm ill d ~ 2 x 9.1.12.vidi pasus 4.5 7) 7) 40 30 25 ~~ -:. U svemu ostalom vale odredbe DIN-a 1052 deo 1 ideo 3. sa debljinom prema slici 39 od ~ ~ 22 mm.2 Minimalne tabela 50 do 54.2. b) iverica prema DIN 68763.i ne zatvaraju proster u gradnjl drvenlm !ablama Drvena rebra Red minimalne mere Konstrukcione karakteristike prema pasusu 4.12.. Umesto 12.11. mm D mm kg/m' 30 50 100 H.12. pri cernu udeo pritiska iz optere6enja savijanja ne mora da se uzme u obzir. mm 25 iii 2x 16 165) b1 x d1 mmxmm 1 2 3 4 5 6 7 8 //.4. funkelje zidova") u pasusu 4.5 0.12.12. /. debljine. jedne ispune iii bondrucnih polja i najmanje jedne jednoslrane obloge.3 Dozvoljenl naponi u drvenim rebrima prostcr 1) gr.12.12.5 2.5 2.12.~101\"i!1 . mm d" d. Zata u pogledu vrste.1. 7) 7) ~ ~ - 15 e) 15 15 B) BJ 60 100 50 100 75 F9O-B E2ZI Oplata 'Eii!iI OplalaI obIaganj8 =>I Drugs i prekri.2 Sladeci podaei vale samo za zidove klase vatroolpornosti F30 (oznaka F30-B). ..12.5 dozvoljeno naprezanje Opla6ivanje(a) loblaganje(a) minimalne debljine od Pl06a od drvenog materijala p Plota od glps kartona (GKF) 4. 57 .vidi pasus 4.denim Drvena rebra drvenim tablarna Izolacioni sloj Minimalnadeblj.2 Bondruk Siubovi. zasttta ad pozara Klasifikovani zidovi prema DIN 4102. . Izuzetak od ovoga cine uvek gusto nastavljene poduzne ivice uzljebljenih ill dasaka sa iljebom kao i poduzne iviee lakih gradevinsklh ploca od drvene vune sa malterom. navoderua f) do I).2 prema pasusu 4.3 dozy. 4. od drvenlh gradevinskih detova 4.4.vrste zidova.5 0.4. ~ -e ~ .1. mm 133) 13 ') 8 ') 133) 8" 2 x 164) 2 x 164) 195) 195) 2 x 196) 2 x 196) 0 0 13 8 13 8 2 x 164) 19 19 d. onda on mora da pripada najmanje klasi gradevinskih matenjalaB2. .5') 18 ') 12. i) daske sa perom i lljebom od Cetlnarskog drveta prema DIN 4072 i k) lake gradevinske ploee od drvene vune prema DIN 1101 4. mm 4.5 mm.2 Napon prema pasusu 4.1.3 sadrzani Podaei 0 zidovima su u pasusu 4. e ~ retve oc drvetam drvenih materilala bl ""- 3) 4) 5) Bi 71 8) U vezi nosecih zidova koji ne zatvaraju prostar vidl tabelu 50 (vidi takode . sa debljinom prema slici 39 od ~ 22 em.1.5 22 15 12. Kod viseslojnih oplata ill oblaganja nastavke treba izmestati. eksenrna iii stegama.1. g) daske za oplatu sa zakosenorn ivieom ad cetinar skog drveta prema DIN 68123.12.1 Podaci iz pas usa 4.1. "" N/mm2 2. stupci i ostall drveni delovi Ie vrste moraju da imaju dimenzije preseka od najmanje 100 mm x 100 mm kod t-strane ugroienosli pozarom odn.r"ii• ).25 2..2. Primeri za Izvodenje nastavaka su prikazani na sllel38 .5 12.5 12. utvrscivanja itd. -s- 4.12.5.4 Plcee ad mineral.12.12.5 mm iii oplatom od dasaka prema pasusu 4.. mere b.11.11.1. precke. 4.'ievinskim ploeama 0 govarajuCe fusnoti 3.25 1. funkcije zidova" u pasusu 4.5 2. 4.5 mrn debelim GKB.12.5 1. Oblaganja e) place vlakanasto eementne.12. Jednostrano zamenjivo KF-plocama sa d ~ 12.3 Prema pasusu 4. odn. oblaganja stavljen je kod zidova koji zatvaraju prostor izolacioni sloj .5 0. kada su nastavei pokriveni Rabie rnrezom iii slicnirn. t F3O-B 25 50 ~ 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1l 2J W.1.11 Klase vateootpcmosf njenim bondrukom 4. podaci za lzolacionl sloj prema tabeli 49 odn.1 Rebra moraju da budu od rezane drvene prema DIN 1052 dec 3.5 12.4.01 lspu- 4.2 Podaei 0 nenoseern zidovlma sa drvenim rebrima i oplatama od gips-karton-gradevlnskih ploca su sadrzant i u pasusu 4.4 Oplala 4. 40 x 80 2) 0.25 "" d.12.5 D mm 80 40 60 p HWl :: lake gradevinske oloce ad drvene vune b1 x a. treba uzeti iz podataka cetinarskog Primedba: U zidovirna gradenim drvenim tablama prema podacima iz tabele 50 pozamo-zastitnc-tehntcki nije potreban izolacioni slo].25 0.5 2.12. 2. 12. debtj Oznaka Optaclvanieta) daskama oglaganje{a) Minimalna debljina Pjoea oo drvenih preradevine (min.1 U vezi nosecih ill nenosecih zldova kojl zatvaraju prostor vldl tabele 51 do 54 (vidi i .DIN 4074 dec 1 F6O-B .1. dec " d) gips-karton gra<ievinske ploce GKB i GKF prema DIN 18180.54) 9. tabell 51 i debljine oplata prema tabeli 51 4.5 2.5 ') 8 13 12. DIN 18550de02.> ~.4. Klasifikovani zidovi smeju oa se izvoce sa i bez izolacionog sloia.od najmanje 120 mm x 120 mm kod 2-slrane uqrozenosf vatrom.t . deo 4 (za~tita od pozara). dasaka.11.5 2. prostor nije potrebna oplata 4..4.11.od drveta.5 mm debelih GKF-ploca smeju da se koriste I GKB-ploce sa a» 15 mm iii d> 2x9.4. .5.!Jl 7) 7) 60 80 50 100 50 50 F6O-B "' -. kada su opiate takode ad ploca iveriee i kada su ulepljene sa rebrima prema DIN 1052 deo 1.npr na stubovima (stupcima) i preckama.. Sloj koji je prema prostoriji sme da se zameni vairo-zastltnrn gips-karton plocama (GKF) sa d ::! 18 mrn.5 2.12 vaze za jednoslojne nosece i nenossce zidove u vrstl gradnje drvenim plocarna.4 Oplate/oblaganja 4.3 Podaci iz pas usa 4..4.12. 50 x80 100 x 100 40 x80 50 x 80 100xl00 40 x80 40 x 80 40 x80 40 x 80 50 x 80 ~ // -e '1::1 :>i'»-'0.2.3 Ispuna bondruka Boncrucna polja moraju potpuno da budu ispunjena zamesenorn ilovacorn.Zidovi. precaqa.1.4 = 600 Oznaka materijala (mlnlmalna) klase otpornosti kg/m') prema pasusu d.2. gradenim drvenim tablama 4.25 80 60 80 100 30 50 100 50 100 75 F9O-B F3O-B F6O-B ~ W H'. Ukoliko se postavlja izolacioni slo].10. iii a) sa ~ 12.2 Za ucvrScivanje obloge vale norme kao sto su DIN 18181. bruto gust. stupaca ild.12. 4.2 Drvena rebra gra<ie 9 10 I) ') 3) ~ . 4.5 mm debelim pozarno-zastltnlm gipskarton plocarna (GKF) DIN 18180 iii b) sa ~ 18 mm debellm glps-karton gra<ievlnsklm plocarna (GKB) DIN 18180 iii e) sa ~ 15 mm debelim malterom prema DIN 18550 deo z iii d) sa ~ 25 mm debelim lakim gra<ievlnskim piocama od drvene vune prema DIN 1101 sa malterom prema DIN 18550 dec 2 iii e) sa ~ 16 mm debelim plocarna od drvenlh preradevina sa bruto gustinom ad ~ 600 kg/m' iii f) oplatom od dasaka (uiljebljena iii sa perom i lljebom prema sliei 39 sa dw ~ 22 mm)./ .12 Klase vatroolpornostl venim plocama 4. pasus 11. Jednostrano zamenjivo GKF-plocama sa d ~ 18 rnrn. 4. fWrYYvY "1 -e 1 .1 Oblast primene bondrucnlh z. dec 5.10.11 vale za nosece i nenosece zidove odgovarajuce DIN 1052 dec 1 i DIN 4103 dec 1 od povezanih stubova.>.1). Umesto GKF-plo~a smeju da se koriste i GKB-plo~e. gips-karton gradevinskih ploca iii drugih gradevinskih ploea .11.5 1.locama.11.25 2.5 12.5 1. f) daske sa zakoSenom ivleom od cetinarskog drve ta prema DIN 68122. Umesto 15 mm debellh GKF-ploca smeju da se korlste I GKB-plo~e sa d> 18 mm. ~(.2 Spojeve ploca i dasaka treba cvrsto sabiti preko drvenog skeleta .25 0.3 Gips-karton gradevinske place treba pricvrstiti prema DIN 18181 sa zavrtnjlma za brzu ugradnju.5 mm debele GKF-plo~e povezane sa > 9.4.12. gradnje dr- Tabela 5D: Nose':l 'J .. mmx mm 1 2 3 4 5 N/mm2 2. Tabsla 51: Zidovi koll zalvaraju Red Konstrukcione karakteristike Skracenice: 4.5 2.3 Kod koriscenja listopadnog umesto drveta u tom smislu vali pasus 5.12. h) profilisane daske sa Zljebom koji baea senku pre ma DIN 68126 deo 1.dovs sa 330. uporedi pasus 4.5 2. Oznaka pai:arno zastltruh plata ~r~~o~u~~i/~~ (GKF) Kod nossclh zidova naponi Ob navedeni u tabelama 50 do 54 ne smeju da se prekorace: Ob je postojece naprezanje na pritisak u drvenlm rebrima.5 1. u svemu ostalom za dimenzionisanje vaii DIN 1052 dec 1 Kod zidova koji ne zatvaraju prema pasusu 4. nih vlakana iii asure Oznaka klase vatrootocr- nasti Prema pasusu 4. lakim gradevinskim plocarna od drvene vune prema DIN 1101 iii zidom prema DIN 1053 deo 1 4_11. Sloj koji je prema prostoriji moie da se zameni gips-karton grac.4 .5') 9. Umesto 12. 4.1 Oblast prlmene zldova u vrs!. Izmedu oplata odn./" /.1 Najmanje jednu stranu zida treba pokriti zatvorenom oplatom.5 0.Vrste ztdova. ukoliko su ispostovanl preseei stupaea iii rebara.idovl ko.

.2 i 4..12.5.55) 9. - o.1 navedene brane i mini· slojeva ~6~':ri~ 80mmS) 16 16 rw~~~ 40 40 ~6~':ri~ 80mmS) co. radi izbegavanja progorevanja iznad gar· njeg rebra (okvira).12.5') 10 10 10 12.5 12.5 ad Plote od oplata prema pasusu iii 4.55) 9.>kbr?~~nr~:s\~~:~~O~ida prema DIN 1053 deo 1 sa d> 115 mm mogu da se koriste i p)oce od drvenog materijala sa d.5 12. Postojeci napon u drvenim rebrima mora da bude 0.5 12. 1 em . Moraju da se sastoje od izolaeionih materijala od mineralnih vlakana prema DIN 18165 dec 1.. dec 4 (zattita od pozara). 12. -e spolja. mm 13 13 12.5 9.5 12.12. X dl dozy.12.5 " 12.takode i delovi 3 I---4 5 ') " 'J 'J " 58 ~gl~~g.5 12. mm 132) 132) 13" 132.7.3 nlh~na I'' ' .12.2 Drvena rebra moraju da imaju presek od b x d ~ 40 mm x 80 mm. bruto gustina rno3 ra da iznosi p ~ 30 kglm • Izolaeioni sloj mora u svemu ostalom da odgovara podaeima iz pasusa 4. ~ 4 mm Kod oblaganja daskama vidi sliku 39.5 13 12. Izolaeioni slojevl u obliku asura moraju da imaju preklopljene spojniee ~ 10 em.. Tabela 55: Minimalne debljine nosecih zidova od bryana koji zatvaraju i zidova kojl ne zatvaraju prcstor oznake klase Yalroolpornosli F 30-S prema slikama 44 i 45 Opterecenjedozv.4 ad .1 Kod svih zidova koji zatvaraju prostor potrebni su izolaeioni slojevi radi postizanja vatrootpornosti.12./. treba konstruisati prema podaeima sa slike 43 i tabelama 54. ~ 13 mm (vidi sliku 39) sme da se izabere d.12.5') 12. pasus 2.2 Spojeve sa susednim drvenim tablama treba izvesti tesno spojene prema podacima sa slike 42.:. 4.55) 9. u mm kod razmaka oja· eanih gradevinskih delova od .12. 153) 153' 153) 153) 153) 153) 153) 153) izmedu eva otvora .5 12. Ukoliko treba da se uzobzir pobohsanje vatrootpornosti potrebna su ispitiprema DIN 4102 dec 2. kod profilisanih dasaka 4.12.12.4 Minimalnu debljinu (nominalnu debljinu) malnu bruto gustinu (nominalnu meru) izolaeionih treba uzeti iz podataka tabela 50 do 54."".5.02 rebra prema odeljku 4. zidovl zgrada (F 30-8) + (F 90-B) od drvane vune mm 4.5') 12.55) 40 80 40 50 25 30 50 80 80 100 50 100 50 80 30 50 25 80 30 50 25 132) 132) 13 ' 6 6 6 6 15 153) 153) 153) 153) 153) 2 80 40 30 50 25 80 40 30 50 25 80 30 50 25 100 50 100 50 15 153) 153) 153) 153) 153) 6 6 25 slol 4.12.5 unutra 12.3.12. maher mora da odgovara DIN 18550 dec 2.J 50 100 50 100 50 80 40 80 40 80 80 30 50 25 30 50 25 100 50 100 50 /'//.. 4. 2. mm od Malterna lakim pccerne Posta de se me u vanja je pobolisan]e uglavnom neznatno. Zastitno-pozarno-tehnicki su najpovoljniji nenastavljeni iii dvoslojni ugradeni izolaeioni slojevi sa izmestenlm nastaveima..12.5 12. Izolaeionl slojevi od mineralnih vlakana u obliku asura smeju da se koriste kada su prisivene na iieanu mreiu.12. 4.12. da pripadaju klasi gradevinskog materijala A I da imaju tatku lopljenja ~ 1000"C prema DIN 4102 deo 17. od Spoljnja cplata iii oplata prema pasusu 4.25. rJ. treba rasporediti tesno prikliucene poprecne grede .cd_ Gips-kartonske (najmanja zapreminska gustina) vatrozu1itne ~ote Izolacioni prema pasusu 4.12.12.5 9. Kod oplate sa d.5 12.2.7.5 ~5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .Om 80 " 100 140 180 50 kg/m3 100 100 12..5 0 mm 80 80 80 0 mm 50 4.5 22 22 22 12.izmedu rebara. 4.8.55) 9.6.8 Zav.7 Parne 4..1 Zavrsne zidove zgrada.5 12.""ni prema drvenim pasusu tablama F 60-8 sloj 4. " 80mm5) o. Izolaeione slojeve od lakih gradevinskih ploca ad drvene vune treba na svim ivieama rebara prievrstiti drvenim letvama ~ 25 mm x 25 mm -vidi sliku 40. gustina P p ·600 kg/m3 V"'""'~ """"""" ""'" d.5 12.5 9. debljini i izvedbi poboljSavaju vatrootpornost klasilikovanih zidova.5') 80 II iF .4. Zidna konsrukcija premaslici I s6. cisl razmak izrnedu rebara mora da bude ~ 625 rnrn.5 12.".5 12..5 Nlmm 2 i provelrene fasade na klase vatrootpornosti Parne brane ne uticu u pasusu 4. Tabela Red 53' Spoljnji zldovi Kcnstruktivne t koji zatvaraju Drvena reora pe. 6 6 6 6 153) 153) d. :s.5 9.5 12.3.sn. koji prema gradevinsko· nadzornim zahtevima moraju da pokaiu vatrootpornost od (F 30·8) + (F 90·8).2 Izolaeione slojeve ad mineralnih vlakana u obliku ploea treba osigurati od ispadanja tesnim uCepljivanjem nabijanjem do ca.1 Spojeve sa susednim masivnim delovima gradevine treba izvssti tesno zbijene prema podacima sa slike 41.5 9. 4. 4.2.12. .=~ 1. koji prema grade· vinskim nadzornim propisima moraju da zatvaraju prostor..21.12.55) 30 8 8 12.12.5 19 19 15 15 ~bX:rJ. Umesto ovakvih izolaeionih slojeva ad mlneralnih vlakana mogu da se upotrebe i lake graaevinske ploce ad drvene vune prema DIN 1101 4.4 ovene vune p~ee Oaskei!i cvene prera(Jevine vune p·600 kg/ml Minimalna debljina debljina najrnanja zapr.5. = .5 12.5 od Plole ill asureod minera!nih Ylakana Skracenlce: MF = Plafe ad mineral nih via kana Ii asure HWL = Lake ploce od drvene 4.5 9.5 12. rJ.5.4 4.5 12.5 Nlmm2 .12.sa Red " .5..12.5 12.5" 12. zastita od pozara Klasifikovani zidovi prema DIN 4102.5 12. '"' ~ 65 mm.. //. d4 = minimalna debljina maltera.. mm b.3 Izolaeioni sloj mora da se sastoji od mineralnih vlakana i da ima debljinu od 0 ~ 80 mm.12.12. ~u da sa koriste i GKB·ploce." U pogledu nosecih SPOljn/ih zidova koji ne zatvaraju prostor (spoljnji zldovi .2 . Nlmm 22 22 12.12. unUl_ra .6 m 1 2 44 10 20 30 35 45 15 70 ) ' 90 120 140 .Om IfiI\.5 12.5Izolaclonl d.5 9. koju ekserima (razmak eksera ~ 100 mm) treba pricvrstitl na drvena rebra.3 Spojnice tupo nastavljenih izolaeionih slojeva rnoraju da budu tesno zbijene.5 9.5 12. d ~ 25 debljina Minimalna debljina d.4.55) 9.55) 9.2..8.vidi sliku 42 izvedbe 3 i 4... od drvenih gradevinskih detova Tabela 52: " Spoljnji zidovi koji zatYaraju Drvena I karakterislike 330.8.na pasoeu prostor gr.2 Provetrene lasade (ispred postavijenog sloja) vee prema vrsti..6.Zidovi.12.5 'I 80 40 80 15 ') 15 ') 13 13 13 12. karakteristike Unutrasnje oblaganje (A) 4.. J. provetrene rasadoduse ne uzimaju u obzir.5 12.12. 1 2 3 U. 4. x mora da bude ~ 40 mm x 40 mm.5 12.6 Spojevi 4. lTD mm 22 22 d" d2 mm d3 mm 12. IIIIiIiIII::§ . ti.5 12. Kod profllisanih dasaka je dw prema sllei 39. K nenosetih zidova b.4 Mlnimalne iz podataka tabela merodavna debljlna od ili proce ad drvenih .Om kNim i yisini zida . CiJ ~MM <>i" spoija " . Ukoliko zidovi u nacinu gradnje drvenih ploca.5') 9.h prera~ellina Najmanjs zapremin skegusline Gipskartonske vatrozastitne ploee (GKF) Plol:e ad mineralnih vlakana ill asure Lake gra~e\linske ploee od drvene vune Oaske preradevina sa p·600 kg/m3 Vlak· nastocementne pjoce Matter prako laklh drvenih plata ad drvene p·600 kg/m3) vune Najmanja '" lake ploce qradevlnska od drvene vune d2:25 mm Slika III 39: Merodavna debljlna debljlne oplata I oblaganja treba videti 50 do 54.3 Izolacioni sloj prema pasusu 4.q d. treba da se spoje sa kontinualnim tavanicama gradene drvenim plocarna.

5. kao I za bukvu.1 k" s 1 .4 od Red Spoljnle opiate iii oblaganja prema pasusu 4.0 i 2. otvor! za cepove i zavrtnje ne vaie za supljine.4 Sledaci podaei vaze za l-slojne (vidi sllku 44) i 2-slojne (vidl sliku 45) nosece i nenosece zidove od brvana od punog orveta.13.0 161 143 154 126 146 110 138 91 127 80 113 3. sa odnosom stranlca Tabela 75: Minimalna sir. grede i stupcl prema DIN 4102.4 oblagan.0 rr: rr rs i-T' rs rg7 ~ JJ 3·strano B 0.5 Klase valroOlpornosli drvenlh greds 5.2 a 0 0. 5. zldovi zgrada koji z8tvaraju proslor (F 3O-B) 330.0 151 135 144 120 135 104 125 87 113 80 96 3.5 5.na b u mm kod odnosa stranica hlb 1.0 190 157 173 132 154 110 137 88 125 80 114 6.3.0 139 124 132 110 124 95 114 80 102 80 84 3.~ \ dNena table 6 a~ 1) '7 ~J Poiarna optereeenost a 0. nabij<>no AsU(e na titaoo} mret!.13.0 4·strano 0.1 Oblasl primene.pr.nG prema pesueu 4. sve vrednosti tabela 74 do 83 mogu da se rnnoze sa 0.prer.0 0.3 Podaci vaze sem toga samo za grede bez supijina. n.0 169 146 157 119 146 100 131 80 116 80 100 6.o '11 1) o 0.8 0.0 i 2.5. dlVelom. pre-rna DiN 1101 gips.03 + (F 90-B) Unutrasnje opiate iii oblaganja prema pasusu 4. .0 169 149 159 130 147 110 134 88 118 80 103 4. u m 6.0.0 10 11 dozy u"s -1.oblogama od drveta iii drvenih preradevina prema pasusima 5.8 0.1 kR dozvu~sa 122 80 109 a 1.0 i razmakom stupaca s ad.0 181 159 171 136 160 117 148 93 133 80 114 4.0 203 171 188 143 171 117 153 93 135 80 114 i razmakom stupaca s savijanja .1 od pIoI.5.12.0 202 170 187 142 169 116 152 92 138 84 128 Prifisak Savijanje _<L ~ dozy 0.. 59 .2 1.0.5.1 k.1 kR s 1.zo:acioni l(~W1t.2 Posebna mera: Poprecne grede iii pregrada vlakana (Izolacioni sloj prema pasusu 4.4 0 0.ozenosli b neoblozenlh pozarom StatlCka naprezanja stupaca i greda ad punog drveta celinara za F 3O-B hlb = Minimalna sir.8 0.ill dvostrukim uzljebljenjem (primeri vidi slike 44 i 45) treba da Imaju mlnlmalne debljine date u tabeli 55.6 0.4 0.mmldmm 18 Lake gradevinske ploce od drvene vune prema DIN 1101 d.0 a ke dczv ~ sa 1.0 229 196 217 161 204 133 190 105 175 86 160 6.13 Zidovi It A f 90-8 ~ . Slika 40: Ucvrseenja izolaeionog sloja (sama-skica) 5.2 Brvna od punog drveta Brvna od punog drveta sa jedno.0 187 164 182 143 177 123 172 102 166 86 160 3.0 Slika 44: Noseci zid od brvana ad punog drveta koji zatvara prostor (primer sa jednostavnim ilje· bom.0 202 170 187 142 169 116 152 92 135 82 123 6. S 1.6 0.1 Oblast prlmene "4 '5 a 0. minimal.mm 13 ) ' Gips karton ptoea pozarno-zastitne (GKF) ct.1.8 0. sa odnosom stranica Spolsa vijaka lidom sa ill bez " : Zidaf'Jizid iii tieton Sllka 41: Spojevi sa masivnlm ma-skiea) graaevinskim delovima (se- 1.0 169 146 157 119 146 100 131 80 116 80 100 5.5.0 158 134 147 110 131 95 116 80 108 80 100 6.0 i 3·strane 74: Minimalna slrlna ug. ugrol:enosl pol:arom 5.1. I 2. MS 10 prerna DIN 4074 deo 1 Razllkujemo maksimalno 3-stranu i 4-stranu ugroienost poi:arom.1) Slika 42: Spoj sa drvenim skiea) PQ!l.4 od Ploca od drv. celinar. slobodno leieee drvene grade opterecene savfjanjem iii savijanjem sa poouznorn silom sa pravougaonim presekom prema DIN 1052 deo 1.2 1.4 Iii c] lavanicama od drvenih tabli prema labeli 56 uvek najrnanje trai:ene klase vatroolpornosti.6 a 0..2 a a 0.2 a a 0.0 219 189 209 161 198 133 186 105 174 86 160 5.0 158 134 147 110 131 95 116 80 102 80 90 4.0 193 167 180 142 167 116 152 92 134 80 118 5. zekucaee Ploea od drv.5.2 a 0.2 1.bruto gustine p ~ 600 kg/m3 d. r(1£:a. tabela 1.'"! (v~d: pt4necjbu Ui \abelO50} a 0.2 odn. presekom ivice I podui:nim presekom iljeba grade) '2'~ 1 1. 5fmOlricno od mineralnih graaevinskim delovima (serna- '5 a 0.cbno.0 i 3-strane "grozen0511 pol!arom za F 30·8 StaMka naprezanja Red stranl- Minimalna slrma b u mm ked odnosa stranica hlb 1.0 179 158 170 137 159 116 147 92 132 80 113 4. red 1.5. dec 4 (zastita od pozara) ad drvenlh gradevinskih delova Tabela 54: lavrsn.. I) F 30-8 od brvana od punog ~ ~3 1.karton plocama (GKF) prema DIN 18180.0 I 4·slranoj ugrolienosli poiarom za F 30-8 Statleka naprezanja Rod hlb = Minimalna sirina b u mm kod odnosa stranica hlb 1.1 Podaci pasusa 5. Poiarna opterecrnost Prltlsak _5__ dozv 0.5 mm debelim pozarno-zastltnlm I I '~7 ONene IeT'IIic.21.0 158 134 147 110 131 95 116 80 104 80 95 5.2.0 185 157 173 132 154 110 139 88 128 83 120 I 2.8.0 Slika 43: Zavrsnl zidovi zgrade (Primer sa oznakama) 4. kod lislopadnog drveca (sem bukve) sa bruto gustinom p > 600 kg/m3 prema redu 3 Isle tabele.1.0 204 179 197 155 189 131 180 105 171 86 160 4.0 206 171 188 143 171 117 153 93 135 83 114 2. duiinom 5.12.0 i razmakom stupaca s ad.0 194 168 182 143 168 117 153 93 135 80 114 ad. duzinom savijanja ~ u m 2. d (F 30·8) + (F 90-8) drvela dozv"'. dozy 1) u""a 2.2 4.1.e- / lake gradevins'<e plate . drvenim preradevinama iii plastikom ponekad manjih debljina od datih Spoj na tavanicu &lavttc.i. Savijanje _<L cozv I) a*B I 2.0 i 2.lma 5.4 0. U pogledu supljina (otvora) vidi pasus 5.na b neoblozenih stupaca i greda od punog drvela 1. s- '7 '"a ~ ~ r--.1 dozy IT"" -1.0 148 132 141 116 134 100 125 80 115 80 100 3.Zasfita ad pozera Klasifikovani zidovi.mm 18 35 15 Malter grupe malterall prema DIN 18550 d do d mm lzolaci()r1i s~ 00 mlnsrelnin vlake. od slojevitih dasaka od celinars sa odnosom Tabela 76: Minlmalna sirlna b neoblo!enih stupaca i greda ca h/b = 1.a. b) oplalama odn. Tabeia 4·strana ugroi:enost vatrom postoji kada je gornja strana greda otkrivena iii drugacije pokrivena.2 Postoji maksimalno s-sirana ugroi:enost poi:arom kada [e gornja strana greda pokrivena a) betonsklm gradevinsklm delovima prerna pasusima 3.6 poze-rc-zusutro- sIDi 00 rn'rletalnlh tehniek' Nje polreba.0 163 144 155 127 148 110 139 91 128 80 114 3.4 Podaci vale za eetinarska drveca pram a DiN 1052 deo 1.5 vaze za staMki odrecJeno iii neodredena osionjene.6 a 0.0 SpojsalidOl11 Spoj sa taV!inlcom 7" ~ ~ s-strero 0.0 Red Poi:arna opterscenost Prttisak Savijanje _<L ~ dozv 1 1.0 169 146 157 119 146 100 131 83 116 83 100 2. ne zatvara prostor ad brvana ad punog drveta (primer sa dvostrukim Zljebom) 1l dozy u" -1.2.8 0.5. dluiinom savijanja Sk U m 2.0.0 158 134 147 110 131 95 116 83 111 83 105 I.5.5.prer.0 237 196 222 161 205 133 190 105 175 87 160 2.12.0 182 157 168 132 154 110 137 88 5. najmanja sortlrne klase S 10 odn.4 0.0 a kR dozv ~sa Slika 45: Noseci zid koje zatvara odn.12. minimal-bruta gustine p ~ 600 kg/m3 d mm Gips karton ploca pozamo-zastltne (GKF) d mm 1 2 1) 13 ) ' 16 +9.6 0.0 168 146 157 119 146 100 131 80 116 80 100 4.5 Zamenjivo sa "12.4 iii 3. 4.1 1.telikom.4.8 0.

25 a i ~ h1.0 202 164 190 139 173 112 162 90 151 83 140 2.21.~ ugrazenosti od pozara: (101 (11) Kod 3. Tabela 79: Minimalna sir. hd s 0. ---'L dozy 0"·6 11 0 0 0.1 n.4 0.2.0 Pritisak Savijanje ~ dozy 0.B od slojevilih dasaka odqovarajuce vrednasli mogu da se uzmu iz labela 80 do 83.8. mora da se ispostule [ednacina uslovljavanja (9): ~ ~ '"'4 rr t-s r-. a kod klase vatrootpornosti F 60" 80 mm._ dozv e".0 306 258 284 219 252 184 226 149 197 127 176 I 2.0.0 188 164 180 139 171 112 162 90 151 80 140 4. du21nom savijanja .5.na /) neoblozenih slupaca . 5.a sa odnosom stranlca hi/) = 4. 11 0 0 0. red 1.0 0. kod dimenzionisanja napana guranja odn.sa 1.0 230 207 224 187 217 167 210 145 201 120 189 3. ~ 1.8 0.2 0 0.1 k•.0 4·strano 0.8. 5. Ojacanja treba postaviti od gradevinske lepljenice od bukavag drveta prema DIN 68705 dec 5 BFU.0 151 126 143 106 132 91 124 80 119 80 115 4.2. u suprotnorn odnos strana hIb mora da bude . deo 4 (zastita od pozara) od drvenih gradevinskih delova Tabela n: Minimalna skina /) neoblozenih stupaca i greda od slojevitlh dasaka cellnara sa odnosom slranica hlb = 4.0 153 128 142 107 130 92 126 80 123 80 120 6.5. O"""a ali najmanje 40 mm.2 1. duzinom savijanja . ~ 0. ---'L dozy 17*11 1J 0 0 0." 1.8 0.0 i 2.5.5.4· 'a)' b (13) Minimalna sirina b u mm kod odnosa sirarnca hlb 4.B mogu u zavisnosti ad iskoriscenja napona kod koriscanja punog orveta cetlnara da sa u labelama 74 i 75 vide navedene dimenzije mini.4 0 0.0 157 134 146 110 133 95 125 80 119 80 114 5.6 0 0. ~ 0.6 0 0.0 153 128 142 107 128 92 117 80 109 80 102 4. s 220 mm Slika 48: Dimenzije atvora sa ojacanjirna 5.0 154 130 145 108 145 93 146 83 147 83 148 Poi:arna opterecenost Prijisak Savijanje ~ dozy 1 1.3 Dubina naleganja gneda na beton iii na zid mora kod klase vatrootpornostl F 30 da bude " 40 rnrn.1 k.10. 'jjSH = 0.0 5. u pogledu gerberovog zgloba Ireba uzef u abzir sporedne uslove iz pas usa 5.0.2.0 139 124 131 110 123 95 114 80 105 80 95 3...0 i 4-slrane ugrozenosli pozarom za F 30-8 naprezanja Red --"---1.0 157 134 146 110 133 95 121 80 112 4.4 h. du21nom savijanja .0 151 126 143 106 139 91 139 80 138 80 138 6.5.6 0.0 154 130 145 108 135 93 127 80 121 80 117 4.7 mmfmin) i trajania vatrootpornosti ~ 2" 3"" """4 "'5 "'il "7 f-a rg~ 1) r-.2 1.2.0 168 145 157 118 145 100 130 I 2.BU 100 sa pogodnim uredajima za presovanje iii lepljenje. u m 2.25 hd i ~ 0.5 pri cernu SU ~ b·h s 1.2.1 0.5.2 0 0. du!inom savljanja . 5.0 B.~ h(~)=h-2u.4 0. 3-strane ugrofenosti pozareen za F 60-B Statlcka naprezanja Red Minimalna sirina b u mm kod odnosa stranica h/b 1.5.8 0.3 u vezi dlrnenzlonlsanja ukrucenja iskrelanja vidi tabela 74 do 83. I 6.0. ukucavanjem eksera sa presavanjem.2 0 0. u m 5..0 202 164 190 139 173 112 162 90 151 80 140 i razmakom stupaca s ad. dazv".Slrana 17*9 0.3 h.0 151 126 143 106 135 91 132 80 130 80 128 5. mal nag preseka.o 1) '7 r-s rg- '11 dozy IJ O"·B"" 80 116 80 111 83 130 83 129 83 145 83 146 1. DIN 1052 dec 1 i b(~).2 0 0. h.0 243 220 232 199 221 176 206 149 188 120 158 4.5.0 157 134 146 110 134 95 129 80 126 80 123 6.0 259 233 249 209 239 184 226 155 211 120 189 4.2.smicanja merodavan nasuprol dokaza na savijanje iii savijanje sa poduznorn si10m. 5..D opterecenost ~ dazv 1 1.0 2.4 0.8 0. Minimalne dubine naleganja na drvene gradevinske delove kao i minimalne zahleve spajanja Ireba uzeti iz podataka prema pasusu 5.2 330.5.0 135 121 127 107 119 92 111 80 102 80 92 3.0 0.1 sa 1.4 Kod greda kad kojih je prema DIN 1052 dea 1..0 136 122 130 108 123 93 116 80 109 80 103 3. hro i hru ~O.6 0 0.2 1.0 ---'L dozv 1J 0 0 0.0 154 130 145 108 137 93 134 80 132 80 130 5.3.0 2.1 k.5 Sparedni uslovi tabela 76 i 83 vaze i za grede do narmalnog udela sile od 20% sa otvorima (probojima).0 i 4-strane ugrozenosli poiarom ZlI F 30-B Staticka naprezanja Red 5.5.2 Ukrucenje od iskrelanja greda mora da se izvede odqovarajuce trazeno] klasi vatrootpornosn.0 269 242 255 214 239 184 220 149 196 121 164 5.4.0 147 131 140 116 133 100 125 80 114 80 3.i- 1 1.0 202 164 190 139 173 112 162 90 151 80 140 6.4 0 0.2 1.sa k.0 151 126 143 106 142 91 143 I 6.4 0 0.0 167 145 157 118 145 100 130 80 115 80 99 4.malna sir. . s 1. dozv ~sa Tabela 80: Min.1 navedene debljine ablaganja.0 i razmakom stupaca s od.· dozv ".0 168 145 157 118 145 100 130 80 115 80 103 5. ~ 1.1 Pozarna opterecenost 3-strano 93 141 80 140 80 140 80 105 dozy a"'s k.0 (9) Stalicka Minimalna sirina b u mm kod adnasa stranica hlb b(~) h(~) Poi:arna Prilisak Savijanje I. ra one navedene u labelama 76 do 79.0 ~ stepen smicanja iskoriscenja prema napana guranja odn.0 1.slrane b(~)=b-2u. u m 5. u pagledu povezivanja rnozdanika ne Ire' ba uzirnati u obzir nikakve sparedne uslove. 60 . Tabela 78: Mlnlmalna sirina /) neoblozenih stupaca i greda od slojevllih dasaka celinara sa odnosom slranica hi/) = 1.0 284 255 272 226 258 195 241 156 220 120 189 i razmakom stupaca 5 od.2 0 0. grede i stupel prema DIN 4102..8.0 168 145 157 118 145 100 130 80 116 80 108 6.2 0 b(~) i h(~) su kod 4.8 mmfmin.0 154 130 145 108 142 6. greda od slojevilih dasaka cetlnara sa odnosom stranica hlb = 1 0 i 2 0 .IJ(~) sirina odn.8 0.0 324 282 305 236 281 195 251 156 223 121 189 2. u m 5.5.0 153 128 142 107 128 92 121 i razmakom stupaca s ad. Za nsoblozane gr' ede F 60.15 + 0.6 0.0 2.0 3'slrano 0.Zastita od pozara Klasifikovani zidovi.0 169 148 164 130 158 112 153 90 147 80 140 3.0 i 6.8 0.1 Oblozene grede maraju nezavisno ad iskoriscenja napona i vrste drveta da poseduju u tabeli 84.0 134 120 127 106 121 91 114 80 107 80 101 3.2 0 kR• dozy C7B r-s f-t" ~ 6 ""9 10 1} )J Obloiene grede ""'i1 dozy e".0 157 134 146 110 137 95 135 83 133 83 131 2. kada se Ispostuju sporedni uslovi prema sliei 48.8 0.0 307 272 291 236 272 195 251 156 223 120 189 6.6 Za ukupan poprecni presek cetvorougaonih greda od punog drveta sa usecsmrn mozdamcima vaze podaci labela 74 do 75. uparedi pasus 5.6 0.0 i 3-strane ugrozenosti pozarom ZlI F 30-8 naprezanja Red S1alicka Minimalna sirfna b u mm kod odnasa stranlca hlb 4.2.. rr ~ ~ "'5 6 6 T ""9 10 1) ""'i1 IJ = 1.slrane uqrozenosti od pozara b(~) vidi jednaclnu (10) h(~) = ti-: U· ~ = vazt: (12) 83 119 83 112 99 -1.4 0.1 Za neoblozene grede F 30.04 Neoblozene grede Pozarna opterecsnost Pritisak Savijanje ~ dozv 1 1. Ukupna debljina ajacanja t u mm (po stranl U2) mora u zavlsnosti ad napana guranja koji je zaslupljen u sredini probaja u MN/m2 i sirini nosaca b u mm da iznosi '0 u MNfm' t~ (0. visina preoslalog preseka u zavisnosti od brzine sagorevanja ("'0111)0" = 0.2.6 0 0. 5. a kod koriscenja slajevilih dasaka celina.o dozy IJ 4.na /) neoblozenih stupaca i greda od slojevilih dasaka celina. 5.2 0 1.4 0 0.8 0.3 "2 ~ f-.6 0.0 5.0 214 194 206 177 198 159 188 139 176 120 156 3.1 k..1 k.0 i 6.0 153 128 142 107 134 92 132 2.0 290 257 273 219 252 184 226 149 196 124 170 6.0. __.1.7 Za grede sa gerberovim zglabovima vaze podaci labela 74 do 79.

5.1 kB -dozv Tabela hlb = 82: Minimalna Air. u drvene zidove ugradeni stupei ad slojevitih drvenih dasaka.na b neoblozenlh stupaca i greda 1.0 i 6.8 0.2 1.6.0 262 236 248 209 233 179 216 146 199 130 181 5.5.1.6.0.1.1) mogu odqovarajuce da se upolrebe i ploce od drvenog materijala iii uiljebljene daske (vidi tabelu 84.0 234 213 225 193 215 171 205 145 195 132 184 4.0 4·strano 0.6.1 k.0 300 252 283 214 263 178 248 147 238 148 230 Red Pozarna opterscenost Pritisak Savijanje ~ dozv ~ 1 1.2).0 3-strano 0.0 305 271 289 235 271 195 250 156 222 128 188 6.8 0.5.dozy 1.3.6 0.0.5 Stupel (sematska skica izvodenja 3) ked koristenja zidnih gracjevinskih ploca 00 gipsa sa bruto gustlnom 00 ~ 0.12 do 1._ dozy ~ Savijanje __<>. Kod dvoslojnog oblaganja trsba izmestitl nastavke.1. cija je eetvrta strana take pakrivena .2. b) neobloieni slupei od punog drveta F 30-B (vidi pasus 5_6.6 kg/dm3 materijala klase gradevinskog materijala B 1 minimalna mm debljina 50 1) Ked ploCa ad drvenog 5. s-strano ugrozeni stupci.1 1._ dozy I) 0'''6 I 6.7.0 362 317 347 267 330 221 312 176 291 146 267 2._ dozva.0 298 250 273 212 247 179 228 146 213 139 201 2.1A 1.1.0 i 2.1 za neoblozene stupce mogu u zavisnosli od iskoriseenja napona kod koriscenja slojevitih drvenih dasaka od celinara da se uzmu dimenzije minimalnog preseka navedene u tabelama 76 do 83. duzinom sa.1.0 280 248 266 209 251 177 237 145 224 143 214 6.t-s I) I 6.0 i razmakom stupaca s 00. kao i 2-strano ugroleni.2 Podaei vaie za stupee bez supljlna.0 5.4 0.1.1 1. drvenih zategnutih poz. Obloieni stupcl moraju nezavisno ad iskoriscenja napona i vrste drveta da se izvedu prema padaeima pasusa 5.2. u pasusu 5_8.4 0 0.1.0 242 220 232 198 220 176 207 149 192 127 175 4.0 236 215 225 194 213 172 201 146 186 125 170 4.sa 1.. 5.0. Preseci mogu da se oblikuju i lepljenjem pod pntiskom-ukucavanjem ekssra.2 1.0 i 4-strane ugrozenosti poz. 5.3.0 __<>.1. " a 0.05 hlb = 4.1.6 Klase vatrootpornosti primene. 5.3.0 228 206 222 186 216 166 208 144 199 120 188 3.0 I 4-strane 83: Minimalna strlna b neoblotenlh ugrozenostl potarom Staticka naprezanja stupaca i greda za F 60-9 od slojeyitlh dasaka cetlnara sa odnosom stranlea Minimalna sirina b u mm kod odnosa stranica hlb 4.Zastita od pozera Klasifikovani zidovi.li_nia "" u m 2.5). obloziti sa gips-karton pozarno-zastitrnrn plocarna (GKF) prema DIN 18180 prema padacima crteia za izvodenje u labeli 84.0 i 3-strane 81: Minlmalna Airlna b neobloZenlh stupaca i greda ugroZenosti pozarom za F 60-9 Staticka naprezanja od slojeyltlh dasaka cetinara sa odnosom stranlca Minimalna sirina b u mm kOOodnosa stranica /JIb 4.sal. grede i stupcl prema DiN 4102. stupaea poiarom 5. stupe.re~~. naslavljanja.8 0. duZinom savllanja "" u m 2. u pogledu dimenzionisanja detalja ovakve vrste.0 285 252 270 214 256 178 242 147 228 145 217 6.3 U pogledu koriscenja eennara odn.5) ~~~b) t. vidi minimalne zahleve koji se postavliaiu pred spojeve u pasusu 5.0 259 234 248 208 236 177 223 145 211 138 200 5.7 Klase zamenjeni presek sa krstastim iii I-presekom. 5.2) i c) oblozenl stupei (vidi pasus 5.f-s ~ ~ 7 f-. 2 x 12.~) Q '-'" Oznaka klase vatrootpornosti F3O-B F6O-B mo zastitne place poza- .8 0.3 Umeslo oblaganja gips. 5.5..5.. deloy.6.3 Neoblozene stupee od slojevitih drvenih dasaka sa krstastim iii l-prssekorn.2 Minimalna debljlna b oblaganja kad Greda.2 1.0 "3 """"2 r-.1 Oblsst prlmene. iseeanja.7 vaie za 3. ~ O'''a = f-. 330. minimalnu debljinu oblaganja lreba uzeli iz labele 84.4 5.4 0 0.2 a a 0.2 Kod stupaea od kojih je prema DIN 1052 dec 1 kod dimenzionisanja napon guranja odn. spojeva itd.4 0. za dimenzionisanje ovakvih izvodenja vldi minimalne zahteve koji se pastavljaju kod pavezivanja.0 323 280 303 235 279 195 250 156 222 131 192 Red Poiarna optereeenost Pritisak ___52.6 0.0 207 189 199 173 190 156 180 137 170 120 158 3. ugrozenost 5.6.1 Neoblozeni zalegnuti delovi moraju u zavisnosti od iskorisCenja napona da imaju u tabeli 85 dale minimalne sirine.5. odn.2.6.2 a 0.8 0. dozv a"l1= 1. dr- 1.0 205 187 198 171 190 155 183 136 176 125 168 3.2 do 5.3 1.o a 0.4 ploearna (vidi tabelu 84.T 1) I-g r-. dubina ukopavanja sredstava za ucyrseivanje mora da odgovara najmanje 6 dn.0 320 284 311 250 302 217 292 176 281 146 267 5.1.'0 -.6 7 '"T 7 1) f-g f-.6.7.2 Neoblozeni zategnuli deloyi 5. naslayljanja ild.2 do 1.2 7 If-s a a 0. iseeanja.1 Oblest a . 0.5 19 15 19 24 50 sme da se smanji za 10%.zldorn " da su stupei sarno 3.6 vazs za drvene stupes prema DIN 1052 dec 1 najmanje sortirne klase S 10 odn..arna opterecenost Pritisak ___52.1.8 0.strano uqrozenl pozarorn (oblaganje zato mora da ima takvu lrajnost vatrootpornostl kOja odqovara najmanje klasi vatrootpornostl stupaea).0 268 241 255 214 239 184 223 149 205 132 186 5.4 Pasusi 5.1 Podaei pasusa 5.1 kB ·dozv.s1<anog oblaganja) l-slojno oblaganje kod BSH. 5._ dozy cr·" I) I 2.smieanja rnsrodavan nasuprot dokaza na pritisak sa savijanjem.0 i razmakom stupaca s od.8.0 kR~ 1.0 257 232 248 208 237 184 225 155 210 120 188 4.2 Podaci vaze za zategnute delove bez supljina.0 264 237 252 211 240 181 227 147 215 140 202 5.0 238 216 229 195 219 173 209 147 199 133 188 4.3).5 1.pr.MS 10 prema DIN 4074 dec 1.0 209 190 202 174 194 157 187 137 179 126 171 3. T -.5.rom islih povrsina 2·slojno oblaganje vatrootpornosti deloya 5.1 kB_~1.0 rr 1 4 1.listopadnog veta vaii u istom smislu pasus 5. Krajevi stupaca moraju svojom celom povrsinorn preseka da se prikljuce u praveu sile.2 Grede treba patpuno.6 a 0.7.2 2""4 "5 6 "7 8 a a 0.2_6 vaie drvenlh ugroZenost smisleno ovome.2. Cetvorougaoni zamenjen presek iste powsma hlb = 4.21. Razlikujemo slsdece 4-strano ugroieni stupei a) neobloieni stupci od slojevitih drvenih dasaka F 30-B i F 60-B (vidi pasus 5.1 5. MS 10 prema DIN 4074 dec 1 5.0 a stupe.7. 61 ._ dozy ~ Savijanje __<>.2 0 0. du:tlnom saviJanja "" u m 2.5.0 .0 i razmakom stupaca s od. I I Slika 49: Celvorougaoni Slupaca (izvadenje kOO4. redovi 1.0 213 194 206 176 197 159 187 139 176 121 164 3.2 U pogledu koriili:enja cetinara odn.2.4.listopadnog vela vazl u istom smislu pasus 5.2 1.-.1.·dozv.2 Neobloteni stupe.0 kB~ 1.n.6.rom za F 60-9 Staticka naprezanja od slojeyitih dasaka cetlnara sa odnosom stranlca Minimalna strina b u mm kOOodnosa stranica /JIb 1.0 306 258 285 219 257 184 236 149 219 141 206 2.7.6 0. red 1.0 295 248 275 209 257 177 244 145 235 146 228 Red Poi.5.karton pozarno zastttnlm _2_ 3 1.o 13 4-strano 84: Oblozene grede. 5. minimalnu debljinu oblaganja lreba uzeti iz labele 84.7.3. Ova oblaganja treba uevrstitt vijeima iii ekserima. sa izuzetkom povrsina nalegan)a. 5.0 269 238 268 211 268 186 268 159 267 146 267 3.1 Podaei pasusa 5.4.3 Oblotenl zateqnutl deloy! Obloieni zategnuti delovi moraju nezavisno od iskoriscenja napana i vrsle drveta da se formiraju prema podacima pasusa 5.2. siupaca i zategnutih delova (sernatske skiee izvodenja 1 i 2) kod koristenja Gips-karton pozarno-zastltne place (GKF) prema DIN 18180 Lepljenica prema DIN 68705 deo 3 I) Lepljenica prema DIN 68705 deo 5 Iverica prema DIN 68763 I) Uiljebljenlh I) mm mm mm mm mm dasaka ad celinara prema DIN 4072 12..4 0.0 342 302 330 264 318 221 303 176 287 146 267 6.3. za cetyorougaoni presek mogu u zavisnosli od tskoriscenja napona da se izracunaju minimalne sirine navedene u tabelama 76 do 83. dec 4 (zastita od pozara) od drvenih gratievinskih delova Tabel. 6.0 296 262 291 232 285 204 280 172 274 146 267 4. i zategnut..0 283 254 271 225 257 195 240 156 219 124 188 5.1..l Tabela a 5.1.5. iii cetvorostrano uqrozene drvene zalegnule delove prema DIN 1052 dec 1 sa zategnutim delovima najmanje sortirne klase S 10. Kod cstvoroetranag oblaganja gornju stranu lreba obloiiti odgovarajui:e donjoj strani..sa 1.1.6 a 0.stupaea 5.0 282 250 265 212 247 179 225 146 206 135 191 6.7.1) !J 0' .6. 5.2 a 0.6. stupaca i zateqnutih delova (izvodenje kOO3-s1ranog oblaganja) Red CD "t> 7 t-sojno oblaoanie glps karton nom oovrsoom (red 1 1 1) Pla~e ad drvenlh preradevina III daske (redov! 1. dr- oozv = 1. slojeyitlh drvenlh dasaka Tabela Konstrukcione karakteristike ked Greda. 5.. PloCe od drvenog rnateniala mogu i da se nalepe. a kod koriscanja punog drveta od cetinara one navedene u tabelama 74 i 75.2.3 Oblozen. U svemu ostatom za ucvrStivanje kao I za glalko ispunjavanje spajnica vaii DIN 18181..0 290 257 272 219 254 164 234 149 213 137 196 6. od punog drveta . moze da zameni celvorougaoni presek iste povrsine koju lreba odrediti prema sliei 49. mora da se ispostuie uslovna jednacina prema pasusu 5.6.

razmak ivica (I! iii .3.5 dazv. 5. = 30 mm za F 60 Za cspove i zavrtnje sa precnikorn ~ 20 mm davoljan je za F 30 razmak iviea prema DIN 1052 dec 2 i za F 60 povecan je za 20 m m..1. dozv u"'s 11 t 1.B. mm 5. DIN 1052 dea 1 2. neoblozenlh Konstrukciane zglobova F 30-B min a ked eksera Slika 51: Razmak od ivice (e) i debljine bocnoq drvela (a) prema pasusu 5.2 Opsta 5. b) e. sestougaonim zavrtnjima iii sestougaonim drvenim zavrtnjima kod spojeva klase vatrootpornosti F 30: a) Sa dooatnlm posebnim ekserima Nije potrebno smanjenje opterecsnla ukoliko se drzi uslova iz pasusa 5.0 dazv .pr.0 2.8.8.8.8. kod jednog cepa su doduse potrebna najmanje 4 eksera i kod dva cepa najmanje 6 eksera.1 b) ~I = - ) .1 (primeri za izvoden]e 1 i 2).8..8.2 2. ad drvenih gradevinsklh delava Tabela 85: Minimalna Sialicka naprezanja lilrina 330.21.0 2.2.0 1.4 1.8.8.1 pravila.3 Zljebovi sa zavrtnjima odn. . + znace: C.06 b neoblozenih zategnutih puno drvo F3O-B delova Cetinari ~ Red Zalezanje I@] Minimalna Ugroi:enost slojevite drvene daske F3O-B slnna b u mm pozarom F6O-B Slika 50: Simetrlcno povezivanje okomito na pravae sile.0 1. Debljina bocnoq drveta: min as. Za razmake ivica veznih sredslava koje treba zastiti vaz: pasus 5.1 5. cepova odn.-+-+. labele 4. kad spajeva klase vatrootpornosti F 30: Nije potrebna smanjenje optsrecenla kada posebni ekseri imaju cubinu ukucavanja u srednje drvo ad najmanje 8 do 5.1 Zljebovi ciji je polozaj asiguran nezastlcenlm posebnim ekserima.3 kad spoja klase vatrootpornasti F 30 iii F 60: Ne mora se dr~ali uslova pasusa 5.1 uslovi Tabela 86: Sporedn. j) Kod rasporedivanje priteznih zavrtnjeva prema DIN 1052 dec 2.25 dozy o-DIN 18800 dea 1 Razmak iviea vezivnih 5.8.1 Podaei iz pasusa 5. zastita ad pozara Klasifikovan! zldevl.8 Klase de02 5.4 0.1 1.0 1.3. ukoliko ne treba zadrzati vece sirine prema padacima tabela 74 do 79.2.6 Kod povezivanja radi asiguranja polozaja.4 120 55 30 35 140 65 30 35 Sllka za povezivanje 6 6 .1 10 dozv a O'·'l:. 5.ne za t-secna povezivanja) -vidi sliku 50. Za ivice kaje su zasticene od delavanja mac.2 do 5.1 i prema DIN 1052 dea 2.3 1.0.1 Oblast 1052 5.8.5 Dubina zabijanja eksera za pricvrMivanje pokrivnih podveza mora da iznosi najmanje 6 Na svakih 150 em' pokrivnih podveza mora da se predvidi sredstvo za ucvrstivanje. dozy N f (min as + c rninirnalna debljina beenag drveta prema pasusu 5.8 0.1 (bez obzira na upotrebljeni cep). vaze samo za spojeve kod kojih se sile prenose slrnetricno (n.0 1. I I okomito (jab na vtakno)». mm (15) pozara vaze raz- er.0 dozv o-DIN 18800dea 1 0.2. f = er.8.s.0 1. prikazivanje dugih drvenih cepova bez nadvisenia ~ Savijanje ___!1_ dozy 0'. anda radi zastite spaja treba postaviti drvenu postavu prema sllci 53. pasus 4.1 62 . Minimalna sirina naleganja b1 Minimalna debljina podveze d Minimalni razrnael eksera e1 i e2 Minimalan broj eksera podveze n po strani podveze Dozvoijeni naponi u N/mm2 Maksimalni napon smicarqa 't u drvetu Maksimalno naprezanje na pritisak (gnjecenje Punog drveta a) b) e) lepljene drvene ploce lepljeni cepovl prethodno prikueana pokrivna (prekrivanje) 52: Zastita sredstava podveza 1.2 1.3.2. Gradevinske delove koji Ireba da se prikljuce treba dimenzionisati prema pasusima 5.2 ~3 ~ 4 6 a a 0.pozara). dec 4 (zastita od.2. spojevl sa zljebovlma posebne izrade cernu ie min ~.3 2. grede i stupcl prema DIN 4102.1 sredstava koja sluze za ucmora da iznosi najmanje Ct . = min a + c. zatezanje iii srnicanjs.kod naleganja i kantaktnog sueeljavanja klase vatrootpornosti F 30 i F 60.8. podveze.0 80 80 84 80 89 80 93 80 96 80 100 80 80 85 80 92 80 97 80 101 80 105 96 87 107 80 117 80 125 80 132 80 140 80 80 90 80 98 80 103 80 108 80 112 I 3-strana 4~strano Odnos stranica hlb 1. treba se drzati sledeCih dimenzija drveta .3.25· dozy N· as I min "s.3 Uzljebljen. dimenzlje drveta Ukoliko u pasusu 5. za bocno drvo treba se dodatno jas pridrzavati slececeq: min a.8.7 Ukolika kad kljegla kaja su uqrozena savijanjem ne maze ca se izbegne iskretanje iii savijanje kljesta konstruktivnim merama (n. onda debljina ploca.1 2.8. = 10 mm za F 30 c.2 1. I \ • 6"n (~ Slojevilih drvenih dasaka Dimenzije minimalnih preseka u mm i minimalan broj eksera Minimalna sirina grede b.1.2.8.8 0. F 30 i pasusu 5.7 5.2.N. minimalne debljine bocnoq drveta mogu da se sracunaju uz uzimanje u obzir debljine ploce odn.8.ukucanirn lalpama iii rasporedivanjem priteznih zavrtnjeva).3 u prineipu sme da se postavi N = 0.8. Podaei vaze sama za oblast spajanja.8.1. treba sam a sracunaf dirnenzqe drveta prema pasusu 5.4 '"7 ~9 ~ 1\ a 0.Zidavi.8.6 a 0. prlkljucivanja iii nastavljanja.r.0 149 135 158 123 167 120 175 120 182 121 189 134 123 151 120 159 120 166 120 171 127 176 188 168 208 149 225 134 240 120 254 146 267 149 134 163 122 173 120 180 120 186 131 192 I a 0. smalraju se zastitno-pozarno-tehnlckl dovoljno oblozenlrn (vidi i pasus 5.2 Podaei vaze za spojeve I<oji su optereteni na pritisak.8.0 0.5 ' dozv. Slika 53: Spoj kljesta (primer sa drvenom postavorn).8.pr..' = 100 mm za F 60 Za spojeve za koje je prema DIN 1052 dec 1 data minimaIna debljina drveta (min a).2 Zljebovi sa nezasticenlrn zavrtnjima odn.N prema DIN 190532 dea 1 i kod povezivanja sa zavrtnjima i posebnim ekserima. 5.1.2.-.-t.2. 1.0 2.2 vrscivan]e poknvnih podveza. dodatno rasporedi.0 1.8.3 Ukolika se sredstva povezivanja zasticuju lepljenim drvenim plocarna. Paslavljena drva nije potrebna kod opterecenia manje ad 0.vidi sliku 51 Razmaei iviea sredslava neopterecene iviee: min Ovde povezivanja od opteretene odn.0 89 81 96 80 102 80 106 80 110 80 114 80 80 97 80 105 80 111 80 116 81 120 kRs 1.pr. \ . kazivanje drvenih cepova bez nadvisenia (ekseri:glatki seri) priek- 5.' (16) sa.8.L na pravac sile) prema DIN 1052 dec 2 c.pocveza mora da iznosi najmanje Ct prema pasusu 5.sestaugaonim zavrtnuma iii sestougaonim drvenim zavrtnjima sa zastitorn zavrtnjeva prema pasusu 5. n. k .2.8. gerberovih karakteristike 110 99 123 89 133 80 143 80 151 87 160 88 80 103 80 112 80 118 80 124 84 128 I Serrano 4·strano Odnos stranica hlb 2.3. prema pasusu 5.2.0 2.3.6 0.2.8.8.2.5 2.1 5.1 i se najmanje polovina eksera koji bi bili potrebru za spajanje prema pasusu 5. prikazivanje drvenih cepova bez nadvisenja Red Minimalni zahtevi u kariMenju .8 vale za mehanicka spajanja izmedu drvenih gradevinskih delava prema DIN 1052 dec 2.2 3-strano 4-strano Odnos straniea hlb 1.8.\ Maksimalni napon savijanja u celicnoj prirubnici Maksimalno naprezanje na zatezanje u ceuencm varenja 0""" vatroolpornosti primene spojeva prema DIN rebru i savovima 5.2 nisu dati nikakvi dodatni podaci.2. Podaei ne vale za spojeve kod kojih su srsdstva povezivanja opteretena u aksijalnom pravcu. 6 i 7 dozvoljena opterecsnie po cepu.: 50 mm za F 30 min as.8. (14) 5.4 Ukoliko se unutar spoja spojni prlbor od celika i od celicnog lima prekriva drvetam debljine Ct prema pasusu 5. 5..7).0 2. prema DIN 1052 dec 2.2.4 Kod uiljebljenih greda klasa vatrootpornasli 60 treba se samo drzati dimenzija drveta prema 5.2.2. dozy N pri a.1.3. cepovima iii pokrivnim podvezama prema sliei 52. Bez dodatnih posebnih eksera Za opterecenje N po iljebu treba dokazati da je Ns 0.dozvO'~sal.8. za nosece spojeve i spojeve za osiguranje poloiaja.

8.O. i Armiranobetonski oslonae iii zid Za posebne eksere je dovoljno sarno da se ispoStuje uslov dubina ukueavanja ~ 8 do 5.7.8.1 a.ezlste mm (primer) g dS! I as pri cernu je i!: min (ds.8.25 uzirna u obzir razliciti nivo sigurnosti kod pozarno-zastitno-tehnickog dimenzionisanja nasuprot dimenzionisanju prema DIN 1052 dec 1 Nije potrebno (dalje) smanjenje opterecenja. kod spoja / tepovi radi osiguranja poloiaja Calicna papuca debljine lima.2. iii spojevi za koje je prema pasusu 5. ukoliko se postulu sledeti uslovi: je = je = pri cemuje min(dolas)=O.I a.8.6 Za spajanje klinovima za podesavanje sme da se primeni same maksimalno 25% odgovarajuceg dozvoljenog opterecenja prema jednaclnama (17) i (20). kod kojih je drvo prepusteno iii ulepljenim drvenim letvicama prema sliei 55 c) odn. a kod eva cepa najmanje 6 eksera b) Bez dodatnih posebnih eksera Za optereceoje N po cepu treba dokazati da je.1 povrsl- <~ 5. treba se driati sledeceg prekrivanja drvetom.3 zasticeni drveni cepovi spoja klase vatrootpornosti F 30 i F 60: a) b) kod a) uslovi prema pasusima 5. dimenzije drveta prema pasusu 5.2.8. ispostovat' sledece uslove: dubina ukueavanja ~ 8 do dnI as 2: min (dn I as)' I'rlmedba: kod spojeva sa ugradenim celicnim llmovirna dozvoljena optereeenla smeju da se povecaju za 10% prerna DIN 1052 dec 2.pterecenje po drvenom cepu treba srnanjtl u odnosu (d"I a.' da je (24) dozy F 0.8.1 ne ispostuju. U pogledu znakova nacini (25) vidi pasus 5.4 a 5. zasttta ad pozara Klasifikovani spojevi drvenil1 gradevinskih delova prema DIN 4102.(a.5. pasus 5 5.8.8. ukoliko se postuju uslovi prema pasusima 5.4.6.25· dozy 0.3 Za d .tf.4.4.4..8.25·dozV"l(a. Nije potrebno d" n.7 Za opterecenje N po drvenom cepu treba dokazati NS1. as) min (d"I a.8.)lmin (d" I a.S. sa (1 + [-j ) (1--) I~.6 treba se drzati dubine ukueavanja od 8 do.4. ~f1~~ Objasnjenja: a) b) e) d) Silks 55: Rasporedivanje celicnih .1..1 5_8.5.25 " da je ) (17) 330. + "m ~ 120 mm (drveni eep bez nadvisenja) ~ = 2· a.6.1 bl cl dl ~ .8.npr u okviru davanja opsteg gradevinsko-nadzornog ugao izmedu napada sile i pravea vlakna srednjeg iii bocnog drveta i (as 90 0C) i = I.-30 v) 5..8. mogu da se izvode bez postave.1 DIN 1052 dec 2.?.) I min (do I a.2.8_7..8.8 F 30: 0 = 200 mm 5. postoju (dalje) smanjenje sledeci uslovi: opterecenja ukoliko se is- za ueepljenje sa pokrivnim podvezom prema slid 57b).4. sa najmanje 3 formule u jed- d.8.2. tada je drvo prepusteno sa strane: F 30: .8. uslovi prema pasusima 5.4_5 Kod uiljebljenih greda klase vatrootpornosti F 30 i F 60 treba lspostovatl same dimenzije drveta prema pasusu 5.bez celicnih limova: Za klase vatro- F60: 0=440 mm optereeenje N po drvenom cepu treba dokazati da je Ns 1.8.sa ugradenim Celienim limovima: Treba 5. 5_8.8. T reba dokazati F~ a. npr. koji prema sliei 55 b) ne izlaze na ivieu drveta.07 5.) =0.1 5.Zidavi.2 Neza~tieeni drveni cepovl kod spoja otpornosti F 30 .3 ne moraju da S9 ispostuju.6 Spajanje 6.21.8.1).4 Spojevi sa slobodno leiecim. (~.0 za uc:epljenje sa pokrivnim stranama prema sliei 57 c. kod spojeva klase vatrootpornosti F 30 .(1-3:0 ) (20) F 30: 0 = 120 mm F 60: 0= 280 mm 5. Iviee limova se smatraju zasticenirn ukoliko se kod iirnova do 3 mm debljine.8.8. treba dati i druge dokaze pogodnosti . podvezama na svirn (b-2v~)lb (25) duiina drvenog cepa I = 2· a.9 Spojevi drvo-drvo Klasa vatrootpornosti F 30 i F 60 (vidi sliku 57) air" kao u pasusu 5. 5.8. pri cemu je mm na kraju drvenog cepa ne vazi Poloiaj ucepljenja mora da bude osiguran sredstva uevrscivanja.bez calicnih limova: (18) Treba druge oznake u formulama vidi DIN 1052 dec 2..1 Ukoliko celieni delovi postavljeni spolja sluze sarno za osiguranje poloiaja.6.5.. 5.1 a.4.6 I" (drveni cep sa nadvisenjem) odobrenja.) "=-'-"~"---~ min (d" I a.1 Kod limova sa nezastlcenim ivicama ne sme da se ide ispod sledece mere lima prema sliei 54: sa celicnom stopom debljine lirna z 10 Primedba: Upotrebljivost grednih papuca (celiene papuce debljine lima < 10 mm) ne moie da se proceni sarno prerna DIN 4102 dec 2..) prema pasusu 5.2 Ukoliko je nszastleena je leie jedna nasuprot druge.4 Za povezivanja ekserima radi osiguranja polozaja. dovoljno je da se za klase vatrootpornosti F 30 i F 60 ispostuj. 360 sledece: prema pasusu 1. pri cernu je ~ statlekl potrebna dubina ucepljenja.7 potrebna postava.8_5_2 Prema pasusu 5.1 i se upotrebi najmanje polovina eksera koja bi bila potrebna kod spajanja sarno sa posebnim ekserima.4 Prema pasusu 5. dopunski uz pasus 5. .2.8.?~').) min (d.8. F 30: <IS~ 10 mm F60: <IS~30 mm 5_8.1 a. paPokrivne podveze kod spojeva klase vatrootpor- a) Sa dodatnim posebnim ekserima Nije potrebno smanjenje opterecenia ukoliko se ispostuje uslov iz pasusa 5.8.7 ekserima prama uslovi pasusa 5.3 zasticeni klinovi kod spoja klase vatrootpomosti F 30 i F 60: Ne moraju da budu ispostovani 5_8.8.2.8.2. ~min (d.4. pasusl 5.6.4.8.).8. < min (do I aj dozvoljeno optereeenie treba umanjiti u odnosu (do I a.2.1 Nezasticeni ekseri kod spoja klase vatrootpornosti F 30 . spolja sa celicnim delovima ko.5.4.1 Neza~tieeni drveni cepovi.5 mm na kraju drvenog kao nadvisenje.v~) (b-2 v~) I t b) za nezasncena ucepijenja prema sllci 57 a).vanja Ijen. sarno sledaea mera lima: samo jedna ivica iii dve koonda mora da se ispostuje pri cemu je dozy. 110 4 a (21) 360 5.1 Slika 56: l..m limovima (::2 mm) kod spois klasa vatrootpornostl F 30 i F 60 5.4 Veze drvenim eepovlma . dec 4 (zastita ad pozera) 5.25 ' dozy N N prema DIN 1052 dec 2.B.5.8. Dalji faktor od 1.4.8.) za nezastlceni drveni cap dozvoljeno . moraju da se zaStite iviee limova.2 Letista od celicnih paouea debljine lima ~ 10 mm mogu da se uvrste u klasu vatrootpornosti F 3D.8_5_1 Nezasticsnl nosti F 30: klinovlma klinovi prems DIN 1052 deo Slika <? cenlrn ivieama 54: Mera lima 0 kod koriscenja limova sa nszastib) teono ueepljenje sa pokrivnom podvezom 2.7.16-1 amla. prikueanim pokrivnlrn podvezama prema sliei 55 d).) Za 5. pasus 5.8.8_5 Povezivanja sus 5 5.2.7_3 Ukoliko se mere limova prema pasusu 5. 10 mm duzlna drvenog eepa 2· as + am > 120 mm o (drveni cep bez nadvisenja) 2· as + am + 2 0> 200 mm (drveni eep sa nadvirenjem) cepa ne vaii wdP~~~~~~ ~ . ako su prema podaeima sa sflke 56 prikljucena na armirano-betonski oslonae iii zid.5.7 Uslovi za celiene limove kod povezivanja sa ugradenlm celien. kod naleganja i suceonlh kontakata klase vatrootpornosti F 30 i F 60.10. nezasticenlm nama limova nisu pokriveni ovim pravllima.2 Nezasticeni ekseri kod spojeva sti F 30 -.3 Prema pasusu 5.4. su postav- (1 __ 5.2. pasus 5...8.iS~ 20 mm F60: <IS~60 mm kod limova uopste.la.4. < min (d" I a.8.. kod jednog cepa su doduse potrebna najmanje 4 eksera.8.3 zastlceni ekseri klase vatrootpomosti F 30 i F 60: Ne moraju da se ispostuju odn. 5. Nezasticeno caono uCepljenje ~} POkrivne~~veze ~ / Q.0 ispostovatl sledece uslove: duzina eksera In ~ 90 mm za limove vidi pasus 5.2. treba da se prikljuci DIN 1052 dec 1 i F dozvoljena sila kosnika iii slieno koji kod dimenzionisanja ueepljenja prema (znak formule vidi pasus 5. pasus 5.7 klase vatrootporno- brzina sagorevanja (d.8. sa dozy.8. + "m + 2· ~200 mm (drveni cap sa nadvisenjarn) s20 mm a a Zakosenje od max.7.6. (drveni cep bez nadviiienja) odn. sa pokrivnim podvezama radi na svirn ucvrsi:ivanja Ceonih ueepljenja za klasu u jednoj ravni.1 odn.8.:520 mm Zakosen]e od max.05( 1 +[--]) 10 110 4 (23) po ekseru Za do I a.8. N s 0.3.) = 0.1 odn.- \~/ • :\' Q.8. . 1. sto znaci nezasticeno povuceno sa ivice i time zasneeno sa lepljenim drvenim letvicama i time zasticeno sa prikueanim pokrivnim podvezama i time zastlceno limova povueenm sa ivi- c) teono ueepljenje stranama (Uvek najmanje 3 sredstva osiguranja polozaja) Silks 57: Minimalne dimenzije vatrootpornosti F 30 i F 60. (22) ee 63 .-30 Ovde znaci v) d" 1.5 kao nadvisenje.8 Povez. kllnovlma za pcdesavanje prema DIN 1052 deo 2.sa ugrallenim eelienim limovlma: Za celicne llrnove vaii pasus 5.08 ( 1 + sa [-j ) 110 4 '~I (19) 5.8.

10.6. 5.1 (primer). c. dimenzije prema slikama 60 do 63. Manje uobicajeni spojevi F60 330. = Slika 63: Minimalne dimenzije za povezivanja drvenim ceo povima bez eelicnih limova kod spojeva klase vatrootpornosti F 60 prema pasusu 5.10.3.4 (primer) Slika 64: Minimalne dimenzije za povezivanja ekserima sa ugradenim eelicnim limovima kod spojeva klase vatrootpomosn F 30 prema pasusu 5.4 (primer) kod zastlte podveza eksera drvenim } ~min a podvezama C.3 (primer) dabljina bocnog drvala a" mm 60 80 100 120 140 160 180 200 40 10 10 60 12 12 16 16 debljina srednjeg drvela mm 80 100 120 140 ii dJj I N:S02SdozvN _'_':so:S.9.8.1 do 5.8. N.ulepljena drvena drvena ploea iii pfropfen letvica prema slid SSe) letvlca prema suer 52 Slika It.2 (primer). Potrebni precnici drvenog cepa dSI preferencijalne mere) u zavisnosti od debljina drveta as i am za IX =< 90 kod kojih nije potrebno smanjen]e maksimalno dozvoljenog opterecenla dozy.08 5.8.4.8.11 Primeri dimenzije kad zglabova u slemenu F 30 i F 60.1 do 5. .3 (primer) Ol: as 100 mm .11. .8.Zidovi.lW il1 d npr.8. " \ ~ n.2 (primer) za povezivanja ekserom klase vatrootpornosti F 30 r so t drvenog 8 10 12 16 20 tepa mm dozvN NS~ .I I 140 minimalna velicina eksera dn x I 46 x 130 55 x 140 60 x 180 70 x 210 i 160 'l 180 200 I C.11. 30 mm Slika 67: Minimalne dimenzije za povezivanja ekserima bez eelicnih limova kod spojeva klase vatrootpomosf F 60 prema pasusu 5.8.4.8. kada su izvedeni prema podacima sa slike 58..6.. aka se izvode prema padacima iz tao bele 86.4 Za povezivanja susu 5.9 dobijaju se dimenzije date u pasusu 5.8.' e b i min a kao i dozy N prema D N 1052 deo 2. drvena plata iii ptrooten prema slici 52 = ec A-A ~ i A ~! a" C.8.8.pokrivanje drvetom prema sfici 55 b) F30 A 2: 1 as cf In '\ am ~50mm ~mina+cf ~2mm =10mm ~90 mm "~I ~100mm 2mm 30mm 60mm c 61: Minimalne dimenzije za pavezivanja drvenim cepovirna sa ugradenim eelicnim limovima za spojeve klase vatrootpomosti F30 fN:SdOZVN F 60 prema pasusu 5. 5. .6. papa- ~ 50mm ~ 10mm ~ 120 mm u zavisnosf ad a" i am prema ni!e dato] labeli am Prikucana pokrivna podveza prema suet 55d) 180 200 mm _ debljna veziee } kod zastite ~ min a eksera ~ 2 mm pornocu c.11. 6 i 7 Slika 59: Minimalne dimenzije i dozvoljeno opterecenje za povezivanja sa cepovima posebne gradnje kod spojeva klase vatrootpornosti F 30 prema pasusu 5.2 b) (primer) debljina bocnog drveta as mm 60 80 100 40 8 8 60 10 10 10 12 debljina srednjeg drvela mm 80 100 120 140 am 160 180 200 >mina+(f " 12 12 12 16 16 12 16 16 16 16 20 20 16 16 16 20 20 20 16 16 20 20 20 24 16 20 20 20 24 24 20 20 20 24 24 24 20 20 24 24 24 28 as as C.pr.3 Za povezivanja cepovlrna dobijaju se prema susu 5. prikaz drvenag cepa bez nadvlsenja.11.8. as C.I.6 dimenzije F30 ekserima dobijaju se prema prema slikama 64 do 67.3. 0.8.21.8. • 30 mm drvenih petlji Slika 65: Minimalene dimenzije za povezivanja ekserima sa ugradenim celienim limovima kod spojeva klase vatrootpornosf '" 60 prema pasusu 5. 5. zastita od pozara Klasifikovani spojevl drvenih gradevinskih delova prema DIN 4102. tabela 4.2 b).8.8.8. 88 x 260 ~ lrina lima za spoj greda u ravrn prema ~ 50mm d!: 2mm ~ lOmm ~ 120 mm prema sledecoj labeli Debljina boCnog drveta mm 60 i 80 100 t20i 140 160i 180 200 i 220 pretnik ~Q_~ti ~d$lll't t~:i~doZV N suer 55a) Slika 62: Minimalne dimenzije za povezivanja drvenim povima bez celicnih limova kod spojeva klase vatrooipornosti F 30 prema pasusu 5.8. N.8. I .11. dn FlO 120 ~50mm ~mina+c.6. ~100mm 30 mm De~jne bocn~ drveta as i odgovarajuci precnik drvenog eepa ! uzimajuci u obzir preferencijalne mere za N s: dozy N Slika 60: Minimalne dimenzije za povezivanja drvenim ceo povima sa ugraclenim eelicnim limovima kod spojeva klase vatrootpomosti F 30 prema pasusu 5. I" d" 5.1 Zglabavi u slemenu magu da se klasifikuju u klase vatrootpornosti F 30 i F 60. .2 Gerberavi zglabovi magu da se klasifikuju u klasu vatraatparnasti F 30.4.10.=10mm ed . l.8. = 10mm prema niie datoj tabeli Dubina ukucavanja: 8 dn aSmm 60 80 100 120 160 . 0..4.8. Kod drugih povezivanja minimalne dimenzije treba lzraeunati prema pasusima 5. dimenzije prema slici 59.8. prikaz drvenih cepova 5. cleo 4 (zastita od pozara) 5.8.1 Prema kriterijumima pasusa 5.2 Za povezivanja cepovima posebne gradnje dobijaju se prema pasusu 5. .rjOZYN 1fIUl4+Cr 160 a" ~ 100 16 16 16 20 20 20 20 20 24 24 24 20 20 24 24 24 28 20 24 24 28 28 28 24 28 28 28 32 24 28 28 32 32 28 28 32 32 36 am } F30 iN~drJl'iN Potrebni precnici drvenog cepa dSI (preferencijalne mere) u zavisnosti ad debljina drveta ~ i am za IX = 0 kad kojih nije potrebno smanjenje maksimalno dozvoljenog opterecer[a dozy. prikaz drvenih eepova bez nadvlsenia ce- Oebljine bocnoo drveta a" i pripadajul:e minimalne velieine eksera uz uzimanje u obzir prioritetnih mera za N ~ dovz N Slika 66: Minimalne dimenzije bez eelicnih limava kod spojeva prema pasusu 5.8.debljina A = } 64 .1 (primer) F60 Slika 58: Minimalne klasa vatraatparnosti bez nadviserua 5.4.8.

kod klasa vatrootpornosti F 30 i F 60. malterom opisana u pasusima 6.1.22.01 6. oblaganja malterom koja su popotrebna i koja nisu nosena nosacima maltera na gradevinskom delu (rebrasti razvuceru metal. Za lzvodenje (vrsta i raspored prlcvrscivanja kao i minimalna debljina maltera) vaze podaei prema pasusu 6.k U jednacini (26) ~ prema krlvini na sliei 68.na mestima provodenja kroz polja reSetke taka uevrstiti poljima resetki polaganjem vesanjsrn ilili konstrukeionim delovima klase gradevinskih materijala A. deformaeije iii da potpuno zakaiu.1. 6. vidi pasus 6.pr.4 za oblaganja stupaea..1. Ugaonik 4-strano ---1 2b+ 2h to' A 200 (20·C). 15 Nosac 3-strano 200 U principu se noiiea koja je okrenuta vatri odn. Primedba: Upotrebljivost 13 Nosac ill iF ~~ a-strano - 2b+ 2h A - 10' 4-strano 2b+ 2h - stupac to' (28) A visinu i sirinu preseka. hit u em 6.4 Da bi se postiglo da se celieni gradevinski kod ugrozenosti vatrom zagreju samo do temperature celika ad < erit T uopste.18 "j 012 1.4 Kod trostrane izloienosti obliku kutlje je 2 ti+ b UIA'--~ A plamenu i oblaganja u t Pliost.1.dd u mm kod oblaganja prema pasusu 6.2 i 6. -~- Ad-vrednosli prema redovima 1 i 2 smeju da se primene i kod oblaganja malterom stupaca prema pasusu 6. pcvrsina Nosaei Razvijena A iliStupci 6.1.1.1.1.1 Kriliena temperatura celika T.2. grade- 6.4.n.1. kablovi iii trase kabplamenu i oblagalava . Beton iIi I u ern' -- 200 1 200 t 4-5lrano .pr.26 kod opterecenja na savljanje 0 1.-1 200 (30) 330. onda su za klasifikaeiju protrebna ispitivanja prema DU 4102 deo 2.u rebrima l-nosaca .2 Ob.1.1.1.5 Oblaganja 14 UlA· (29) A vee objasnjene F Atm.1.1 Ukoliko se na nose6e iii ojacavajuce celicne gradevinske delove sa odredenom klasom vatrootpornosti Celicnim gradevinskim delovima koji ne moraju da pripadaju nijednoj klasi vatrootpornosti.SUplj.3.2 za klase vatrootpornosti F 30 do F 180 i kod stupaea koji su optere6eni na pritisak prema podacima pasusa 6.3 Iviee ispusta .1 Kritiena temperatura Konstrukcionekarakteristike b. .4. iicano tkanje i sl. Za sracunavanie minimalne debljine oblaganja treba koristiti ve6u UIA-vrednost koja rezultira iz jednacma (29) i (30).1.3 kao i 6.pr. za A UtA-obracunavanja Ugrozenost a-snano V/A m-' erit T eelika je ana temperatura na kojoj graniea istezanja eelika padne na napon celika koji postoji u gradevinskom delu.2.2.C) receniern na savijanje dimenzionisanja slucaievirna je ~ .5 Kod jednoslrane izlozenosti plamenu .moraju da se zastite u istoj debljini kao i ostali delovi profila. 4-strano -t tOO Kod svih niie navedenih klasifikovanih skih del ova UlA-vrednost je ogranicena b) Ukoliko calicne gradevuske delove treba proceniti sa U/Avrednostima >300 rrr". onda kroz trajnost njihove vatrootpornosti treba obezbediti da ti vodovi ne ostets obloge ked ugrozenosti vatrom.vade kroz supljue iii kroz polja resetkastih nosaca.50 @ 1.4. zavrtnji i HV -zavrtnji moraju da se obloie u istoj debljui kao prikljueeni profili.1.1.3. celienih cril gracievlnski!1 (UIA)mod .4.2.1. pia menu n. 1 U tabeli 89 su sem toga sernatskl prikazani obrisl oblaganja.1.70 prsma podaclma pasusa 6.1.n. Oblaganja malterom bez ovakvih nosaca maltera nisu dozvoljena bez posebnog dokazivanja upotrebljivosti.1.1 Kod celvorostrane izloienosti nja cele konture proflla je razvijena UIAA kada je A povrslna preseka profila.b i oblaganja 6. izlolenosti povrslna plamenu L RSlV.acunavanje u m-1 i oblaga- u zavisnosti ad UlA-vrednosti koji treba da se prikljuCe.3. iieano tkanje i sl.eevi.14 Klasa vatrootpornosti []1:1 1.2 Ukoliko se ked dimenzionisanja deo 1 do deo 4 izaberu dozvoljenih. kod kojih se zagrevaju samo spoljnje povrSine nonca .4 Konslrukcioni prucipl 9 Nosaci 6. t i ovde Ugaonik 4-strano ---- 1" k (1) 6. 6.1. protili 8 Stupe. 6. --A ccvrsme to' 4-strano mil (27) 6. deo 4 (2a5ma cd pozera). Njegovo dimenzionisanje se ravna prema vrednosti odnosa UtA u m-'.§UB odnosne graniee rasprostiranja vinskih calika u zavisnosti ad temperature.1. da ne pretrpe nepogode. celicni gradevinski delov! 6 Klasifikovani celieni graClevinski delov.j.2 Sredstva povezivanja kao sto su zakivei.1. deo profila koji je okrenut vatri najbrie zagreva.2. 6.1. t.- b 10' to' s-seano -A iIi 112' Pri cemu b i A predstavljaju ne vrednostl. potrebno je oblaganje. and a prikljucke i susedne celione delove treba obloliti po jednoj duzini.4.5 5 5 5 5 - 2h + b A 10' 6. treba odrediti opitima toplotnog istezanja u zavisnosti ad stepena iskoriscenja.3 Kriticnu temperaturu gradevinskih celika koji nisu obuhva6eni slikom 68. na primer pornocu opste gradevinsko nadzorne dozvole.).5 se drZe na graaevinskom delu pornocu nosaca maltera kao sto su rebrasti razvuceni metal.4 Ukoliko se vodovi .1strano - 100 t /Y.2.3 Kod troslrane izloienosti cele konture profila rezultira razvijena povrsina .2 16 Nosac s-srrero 2h+ b ---A 10 2 Tabela 88: lznos umanjenia za crit LlT= 100 K dna debljuu oblaganja d kod oblag311ja malterom 17 Nceac 3-strano . onda erit T ris6enja eelika prema DU 18800 manja iskoris6enja ad maksimalno sme u zavisnosti ad stepena isko- 6. 12 Nosac Hi stupac -- 200 t 6. za klase vatrootpornosti a) b) iii Stupe.prema odnosu obima plamena prema povrsini preseka koji se greje.l-pro- Ncsac 6..4.1. da se odredi pojednostavljeno (26) aka je znace: ad temperature zavisna graniea istezanja celika prema momentu otkazivanja graniea istezanja celika na 20'C sobne temperature faktor oblika prema tabeli 87 faktor oblika vazi samo za profile sa opteprema teoriji elastieiteta.3 Ogranlcanje vrednosli odnosa UIA celicnih gradevinsa s 300 rrr" 6 Dvostruki ugaonik 4-strano --A 2b+ 2h to' ~ 7 $upljiprotili Kod izracunavanja kritiene temperature prema jednaeini (26) minimalna debljina oblaganja kod maltera sme a) kod nosaca kojl su optereceni na savijanje prema podaeima pasusa 6.2 za oblaganja nosaca i pasusu 6. vrsta cellka t je debljina dela profila a kame se radi u em.2.1.1. U svim drugim u em. k (20 . U Kod visina nosaca >600 mm bude merodavno i 200 t ~ ~ 'I F 30 do F 90 'I 2 F120doF180 4 < 90 90 do 300 < 90 90 do 300 0 5 5 5 moie oa -~ A .je 100 UtA'-1 (32) debljina dela profila a kame se radi (nozice) Nofica . racunato ad iviee celicnog gradevinskog dela koji treba da se zastiti. karakterfstlc- -I. 65 . 6.4 za klase vatrootpornosti F 30 i F 60 za navedeni iznos Ad uvek navedenim u ta- Stupe.27 ~ 1. Vodove zato treba u oblasti supllua odn. Kolaps ukupnog profila uglavnom usleduje na osnovu usijanja jednog takvog dela profila. treba posebno dokazati.1.2. telik 2 (31) Noiica metara. Kritiena temperatura kod gradevinskih delova koji su klasifikovani u daljem tekstu ad St 37 i St 52 prema DU EN 10025 kod dimenzionisanja prema DU 18800 deo 1 do deo 4 zavisi ad razlicitih para- 6.ova je prakticno slueaj kod uzidanih iii ubetoniranih l-nosaca.6.2.1.Zidovi.2 Merodavna je veca vrednosl.2. 6.1 osnove za dimenzlonisanje delav" Slika 68: Opadanje Fabela 89: Primerl Red POV.2Ii kod koriscenja Red UtA prema pasusu m :' maltera prema DU 18550 deo 2 grupe maltera P II iii P IVc 0 0 0 5 P IVa iii P IVb vermikulit iii perlit malter prema pasusu 3. zastlta od pozara Klasifikovani nosaci i stupel prema DIN 4102.6 Primeri za UlA-sracunavanje tabeli 89. Za deo profila koji se najbrie zagreva treba sracunatl modifikovanu UlA-vrednost: Tabela zamo-zastitno-tehnlckt --A 2h+ b 10' 87: Faktor obllka za razlicile profile Profil ~ I 1. mogu da se vide u /Y.2 Kod eetvorostrene nja u obliku kulije je 2h+2b UIA'--A kada h i b predstavljaju fila. 4-strano - 4b to' A da se umanji beli 88. vrednosli odnosa UtA delovi 6. (1) z. 4-strano -- 2b+ 2h 10' A 10 Ncsaciiii Stupei 4-strano 2b+ 2h -~to' A F 30 do F 90 ad najmanje 30 em i F 120 do F 180 ad najmanje 60 em celicnih gradevinskih del ova 11 6.

Kod visokih nosaca mogu iz razloga stabUnosti da budu potrebne eventualna vece debljine.6. ugrozenoscu vatrom sa tn strane.tj.1 F 3(}-A armiranog betona prema DIN 1045 iii armiranog betona prema DIN 4223 poroznog 50 (30) Oznaka klase vatrootpornosti F 6(}-A F 9(}-A F 12(}-A 50 (30) 50 (40) 60 (50) F 18(}-A 75 (60) 6. ugrozenost vatrern 6. obujmiee i sl.30 U~vrsc.2 Podaei vaie i za celicne stupee sa konzolama.1 Podaei pas usa 6.3 Klase vatrootpornostl ukljucujuci kon.2 330. Umesto uzengija koje drze odstojanje smeju da se upotrebe i odqovarajuce delotvorne skobe nosaca.ole 6.sa stegama iii zavrtnjima iii kod cetvorostranoq oblaganja obaviti ih aka donjeg poiasa na isti naein kao aka gornjeg.2.2 6.1 Oblast primene. 6.4 spojevi pasusu 6. kada su nosacl oblozent ~etvorostrano u skladu sa opisanom vrstom oblaganja.2 Vale za staticki odredeno iii neodredeno oslonjene.2. Za sve oblozene nos ace se pretpostavlja Tabela 91: Minimalna debljina d.3 vaze za obloiene celi~ne stupee prema DIN 18800 deo 1 ideo 2 sa .3.'---------------- A"'¥l Zidovi. evornt limovi itd. 6. Obloga stupaea zidanog zida iii gradevinskih zidnih ploea prema DIN 1053 deo 1 adn.1 oblozenlh celicnih stupaca Oznaka klase vatrootpornosti Oblsst primene.1. I ( )-vrednosti vaze za stupee ad supljih profila. Presek otvora mora po paru otvora da iznosi ~ 6 em2 otvori zacepljeni betonom iii malterom moraju pre oblaganja stupaca da se pan avo potpuno olvore. Sirina raspona ploea .5 Kod klasifikovanih nosaca je dozvoljeno postavljanje dodatnih oblaganja . oblozene eeli~ne nosace prema DIN 18800 dec 1 sa maks. 6. uslov.2.1 Padaci pasusa 6.22.2. limeni profiti. 66 .izuzev oblaganja eeli~nim limom. u mm zidane Ispune celicnih nosaea.zidnih gradevinskih ploca ad lakog betona prema DU 18151. Izuzeti iz ovoga su spojevi koji su potrebni samo za vreme rnontaze.1. 6. drveta iii plastike . Oblaganja gips-karlonskim pioeama Tabela 92: Minlmalna debljina d u mm oblaganls celienlh nosaca sa UIA. F 12(}-A i F 18(}-A.s.5 F 60 5 5 5 5 F 90 15 15 15 25 F 120 15 25 25 25 F 180 25 Oznake uvek glase F 3(}-A.1.3 Podaei pasusa 6. . Tabella 93: Minlmalna debljina oblaganja d u mm celicnih stupaca sa UIA 300 mnr zida ill ploca .2 UlA prema Minimalna debljina rnattera 2) d u mm preko drzaca maltera (rebrasti razvuceni metal iii iicano tkanje) prema susednoj serni-skici .2. da su i protiv preturanja i ostala staticki potrebna uevrscenja obloiena uz uvaiavanje UIA-vrednosti odgovarajute opisanoj vrsti oblaganja.3. ugrozenost vatrom 6. Spojniee viseslojnih obloga treba izrnestati za ~ 400 mm. F 9(}-A.1.2. razmaei stupaea ad celicnih profila .1. koji su potpuno izbetontrani.2 6.npr.2.stupee treba i u tavaniei obloiiti odqovarajuce zahtevanoj klasi vatrootpornosti.2 Podaei pasusa 6. zastlta od pozara Klasifikovani I'losaci i stupcl prema DIN 4102.2 Celicni stupei zalvorenog preseka sa betonskom IIi malterskom ispunom moraju u razmaku ad najvise 5 m kako u gornjem taka i u donjem delu stupea da imaju uvek najmanje po dva otvora.2.kod konscanja mallera II ad tt m? « 90 9Odol19 120 do 179 180 do 300 II 2) Grupa maltera P II iii P IVe prama DU 18550 deo 2 F 30 5 5 5 5 F 60 15 15 15 15 F 90 F 120 F 180 5 5 5 5 Grupa mat1era P IVa iii P IVb prema DU 18550 deo 2 F 30 F 60 5 5 15 15 F90 15 15 15 25 F 120 15 25 25 F 180 25 F 30 5 5 5 5 vermikuht iii perUt ma'ter prema pasusu 3.6 Utvrscenje stegom 2. DU 18152.2. Svaki sloj obloge treba pojedina~no ucvrstitl za donju konstruki:iju i premazati. ad celika.1.a kod podova koji se delimicno iii potpuno sastoje ad gra"evinskih materijala klase S.02 Klase vatrootpornosli oblozenih celicnih nosada 6.3. 6.3 50 (50) 60 (60) 50 (50) 60 160) 70 (50) 80 (60) 70 (70) 100 (80) 115 (70) 120 (100) mora na svim mestima da ima otvore istlh velicina. razvueenoq metala iii zicanog tkanja moraju da poseduju drzaee rastojanja navedene u sematskim skieama tabele 90. 6. sa oblaganjem malterom donjih notica 11 Oblaganja manerom Red Minimalna debljina d 2) 3) zida za oznacavanie klase v~rootPOrnQsti 6.3 21 31 Za minimalne debljine maltera diD za donje notiee lreba videti padatake prema tabeli 90.2 treba Sporedn. 6.2 vaze uz uvazavanja UlA-vrednosli i za odqovarajuce nosaee sa eetvorostranom ugro~enoscu vatrom.. u datom slu~aju kod koriscenja gradevinskih materijala klase S treba lpak ispostovaf gradevinsko-nadzorne zahteve.2. ad gornje ivice neobradene tavanice .4 do 3. 6.1. Ona postoji kada je gornja strana nosaca potpuno prekrivena plocama iii supljim talpama prema podaeima pasusa 3.2 2. deo 4 (zastita od pozara).mora da bude " 400 mm. U svemu ostalom za ucvrscivanje i spahtlovanie spojniea vaii DIN 18181 6. celicl'li gradevil'lski delovl Tabela 90: Minimalne clebljine maltera obloienlh celienih noeaea bez zlda Plate Hi suplje talpa prema pasusfma 3. Nesagorivi nosacl maltera ad rebrastog razvucenoq metala.1 Oblaganja malterom nosaca bez ispune zidom prostora izmedu nozlca moraju da poseduju minimalne debljine maltera navedene u tabeli 90. kod kojih su povrSine izmedu nozica potpuno izbetonirane. da bi malter mogao da prodre kroz drzac maltera ~1 0 rnrn.ukupna debljina maltera 0 ~ d + 10 mm . 6.6 uvek najmanje trazene klase vatrootpornosti . Ovaj zahtev treba ispuniti i onda kada se postavlja plafon sa odredenim trajanjem vatrootpornosli .tj. kao profilima. Minimalna debljina zida rezultira iz podataka tabele 91. DIN 18153 i DIN 18162 zidnih opeka prema DIN 105 dec 1 iii krecnjacko-peManih blokova prema DIN 106 deo 1 ideo 2 zidnih gradevinskih poea ad gipsa prema DIN 18163 50 (50) 50 (50) 50 (50) 50 (50) 70 (50) 2.enjez~vrtnjem: \\ min. zidnih gradevinskih ploea ad lakog betona prema DIN 18151. doouse minimalne debljine maltera prema tabeli 90 moraju da se ispostuju samo u oblasti donjeg pojasa.3.2 vaze i za resetkaste nosace kada su pojedini stapovl. ukoliko su konzole odqovaraluce oblozene uz uvaiavanje UIA-vrednosti.2.uz uvazavan]a UIAvrednosti obtozenl u skladu sa opisanom vrstom oblaganja.1.3. F 6(}-A. cetvorostranom ugroienoscu vatrom.2. Red 1 2 2. na savijanje napregnute.1. 2do3 lid prema DU 1053 deo 1 iii oblaganje ploeama prema DU 4103 deo 2 ad F 3(}-A porozno-betonskih blokova ill gradevinskih ploca prema DIN 4166 iii supljih blokova iii punih opeka adn. 3 zavrtnje/m 6. I z~ stu pee sa otvoremm III zidane. Ukoliko nije moquce pozarno-zastitnc-tetmeko dimenzionisanje.DIN 4103 deo 1 uz upotrebu porozno-betonskih blokova iii gradevinskih ploca prema DIN 4165 i DIN 4166 iii supljih blokova iii punih opeka adn.300 mm-I sa oblogom od gips-kartonskih pozarno-zastitnlh ploca (GKF) prema DIN 18180 sa zatvorenom povrslnom Oblaganja gips-kartonskim plocarna moraju u pogledu rasporeda ploca i rninimalne debljine da ispune uslove navedene u tabeli 92.3. koji ne smeju oba da budu na isto] strani preseka.4 do 3.1.da se postave eelom duzlnorn stupea do donje iviee neobradene tavaniee.2. . DU 18153 i DU 18162 2 lidne opeke prema DIN 105 deo 1 iii krecnJackopescane opel<e prema DIN 106 deo 1 lidn.2.>IN 18152.2.2.2 Za oblaganja malterom nosaca sa zidanom ispunom izmedu noiiea vaze smisleno podaci pasusa 6.. 11 F 6(}-A 50 F 9(}-A 50 F 12(}-A 50 F 18(}-A 75 50 50 60 50 60 50 60 70 60 115 60 gradevinske place ad gipsa prema DIN 18163 Nosace maltera treba izdasno ukotviti n. odnosni slucajevi su oznacenl sa" -~.3.vidi sernatske skiee u tabelama 90 do 92. Cetvorstrana ugroienost vatrom posto] kada gornje strana nosaca dobije druga prekrivanja . zamaltensane Obklgeod sa oblogom od betona. I.iii lezi slobodna.3 Pritisnute stapove u resetkastlrn nosaCima dimenzionisati prema podaeima pasusa 6.pr. Otvori na opekama ne smeju da se pruzaju okomito na rebro nosaca.. Spojniee jednoslojnih obloga treba postaviti gips-kartonskim trakama.1 Sva obloge moraju ad gornje iviee poda .1.

betonom iii zidom.2.6 270/0.0 240/0.4 I) za pripadajuce za prlpadajuce za pripadajuCe za pripadaluce Ukoliko visine protna vlslne profila visine profila visine profila h ~ 0.0 70/0.1 s. zastlta ad pozara Klasifikovani nossei i stupe! prams DIN 4102. Celienl nosse. 6.4 190/0.4 bu mm/potrebna armatura u odnosu (As / AFL. 300 m·'.0 .6 350/1.2 3.4 Klase vatrcctpcrnosn celie nih za tega i prekritl uga- 3 dimenzije Minimalna ~irina min b u mm/potrebne visini noiice I AFL) (A.ca sa plafonima kao i za krovove koji se neposredno postavljaju.od ugroienosti vatrom sa strane plalona.7.0 7010. b je sirina profila iii betona komore: merodavna je manja vrednost.5 + 9. smeju dodatno obilno da se obloze radi pozamo-zastltno-tehnlekl potrebnog oblaganja.2 sa ~_ M. Uslov: "s :vidi bIS:i!::18.0 15010.7 200/0.0 24010.00lpornosti cell~nlh tavanica sa plalonima primene.Zidovi.0 150/0.3 190/0. Betonsko oblaganje sme da naleze neposredno na celik.0 18010.7 8010.2 Gips-kartonske graaevinske ploce treba prievrstltl na pod-konstrukeiju od celienih limenih sina sa razmakom od < 400 mm.0 38010.2 26010. 6.0 180/0.' 30010.3..9 .0 mu b mub mu b dimenzionisanje. = 0. armatura sem toga nije potrebna kod upotrebe zidnih graaevinsklh ploca od gipsa prema DIN 18163.5 vaie sa niie opisanim karakteristikama za odozdo (donja strana plalona) ill za odozgo (gornja strana nosece tavaniee) optereeene celiene nosace lavan.5 3 x 15 ' Zarnerjjvo sa >18 mm gips-karton gradevlnskim plocarna (GKBI prema DIN 18180.0 h ~ 3.2.0 200/0.0 22010.2 3.3.ganj.2 2.5 28010.".2 Za dobijanje odredene klase vatrootpornosti 6elicne zatege moraju da imaju oblog i u datom slucaju odredene dimenzije poprecnih preseka.0 armature .tj.3 25010. merodavna je manja vrednost.4 190/0. U pasusu 3.2. Svaki sloj obloge treba odvojeno ucvrstin na pod-konstrukciji I spojniee izravnati gipsom.5. b je slnna profila iii betona komore.3 Oblaganja razwcem metal . zldom iii ploeama F30 < 90 90do119 120do179 180 do 300 2} Grupe maltera P II iii P IVe prema DU 18550 dec 2 F60 F90 F120 F180 25 25 25 25 45 45 45 55 45 55 55 55 65 65 65 65 F30 10 10 10 10 Grupe maltera P IVa iii P IVb prema DU 18550 dec 2 F60 F90 F120 F180 10 20 20 20 35 35 45 45 35 45 45 60 45 60 60 60 vermikuliHIi-perlit ma'tsr prema pasusu 3.4 200/0. mub h ~ 3. = 0. U takvim slucajevima svaki sloj obloge treba celienim trakama iii upredenom zlcom driati na razmaku od $400 mm.6 20010.3. 6. 30010.1 1.9 .3.1.erit Tsa s > 10 %.5 do 4. 2.5.8 30010.2 Minimalna debljina rnanera d u mm preko nosaca maltera (rebrasti rezvucenl metal. betonski eellk BSt 500 S Ked kori~cenja ceiicnih pro1ila kvaliteta telika St 37 potrebna armatura sme da se reducira na 70% navedenih vrednosti.5 ') F30 10 10 10 10 F60 10 20 20 20 F90 35 35 35 45 F120 35 45 45 45 F180 45 55 55 55 6.3 27010. Oblaganja treba armirati eelicnim uzengijama sa preenikom " 5 mm najmanjeg razmaka od 250 rnrn.5 mub h::! 2.lne debl.1 sa oblogom pozamlh za!\titnih ploea (GKF) prams DIN 18180 sa zatvorenom povrstnom od gips-karton Tabela 95: Konstrukcione karakteristike Oznake klase vatrootpornosti F 3D--A 1) 12.5 Oblaganla 6.3 30011. Kod viseslojnih obloga ovo ucvrs6enje na sloju okrenutom ka prostoriji sme da se zameni ucvrsclvanisrn prema DIN 18181.1 Oblaganja malterom stupaea minimalne debljine maltera navedene d~ 15 em Red odnos armature betona komore s: 0. 6. U svemu ostalom u vezi ucvrsclvanja i gipsiranja spojnlca vaii DIN 18181 6.3.5.22.3 za pripadajuce za pripadajuce za pripadajuce Minimalne h ~ 0.1 3.2 270/0. debljina tlss:2 ploca d':! 12 em Red odnos armature berona kcmcre s: 0. resetkastih nosaea iii i od mrezastih nosaes.3 3. Minimalne Minimalna Visini noiiee dimenzije sirina min preseka Us prema slici 69 F 3O--A F 6O--A F 9O--A F 12O--A ked izabranog taktcra lskonscenla prema 7010. podesnost spojniea.0 10010.0 8010.0 F 18O--A as - 0. 3. Supljine u blokovima ne smeju da idu okomito na poduznu osovinu stu pea.05 kvalitet betona ~ B 25 u.lie poprecnog preseka i potrebni odnosi dodatne armature uz povrstnu donjag pojasa za spregnuti nosal:: sa izbetonlranim komorama prema "smernicama zs spregnute celicne nc.5 320/1.2 30010.5 h ~ 2.3.3 2.3 Alternativno za pricvrMivanje prema pasusu 6.3. prema DIN 18800 dec 1 leze u prostoru izmedu plalona i prekrivke.4. beton > B25. u sredin.' 300/0. 1.0 10010.3.2. pasus 7.let cellka: St 52-3.1 2.6 30010.5 zahtevani 5 mm debeli yermikulit odn.6 270/0. Plalon prema DIN 18168 dec 1 stiti celiene nosace od ugrozenosti vatrom sa strane prostorije.2 1.3 2.5 rnu b h ~ 2.2 smeju gips-kartonske graaevinske ploce da se postave i neposredno na stupce. betonom iii zldom.4 za pripadajuce za pripadajuCe za pripadaju~e za pripadajuCe Ukoliko visine profila visine profila visine profila visine profila h~ h::! h~ 0.2.1 Oblaganja seduju minimalne gips-kartonskim plocama F 3O--A F 6O--A Minimalne dimenzije preseka za izabrani faktor lskorlscenia u odnosu F 9O--A F 12O--A F 18O--A as ~ 0..0 6010. dec 4 (zastita od petars).4 za pnpadajuce za pnpadajuce za prjpadajuce za prlpadajuee Minimalne vrsine profila visine proflla vislne profila visine protila preseka h ~ 0.0 15010.0 8010.3.2 Oblaganja ozidom iii plocama moraju da se izvedu spregnuto I moraju da poseduju minimalne debljine navedene u tabeli 93.0 12010.3.0 faktora iskoris~enja prema 170/0. u odnosu 6.2 2.5· h~ 2.5 24010..5 ) 12.4 24010.2 20010.0 70/0.7 30010. kval.0 . one sa prekrivkom cioe noseeu tavanieu i smeju da se sastoje od nosaca punih zidova. odnosni slutajevi 8010. 300/0.9 i ako su delovi zida koji se vode pored stupaea minimalne debljine navedene u tabeli 93 spregnuti sa susednlm delovima zida. Celicne trake i upredene iice treba takode prekriti.3 dimenzije kod izabranog «.7 30010.0· h ~ 3. da on kod ugroienosti vatrom odozdo i sam pripada klasi vatrootpornostl -vidi pas us 6. debljina tlss:2 plata 6.2 Postavljanje i ucvrseivanje nosaca maltera od rnaterijala klase graaevinskih materljala A.0 80/0.5 .F 6O--A. Oblaganje sme da naleie neposredno na celik. poduzna i poprecna suceljavanja treba uplesti i smaknuto rasporediti.0 26010.smemiearna za spregnute celicne ncsaee".4 Za zastitu uglova treba uvek postaviti one zasthne sine. 6. ugrozenost nosaea I armlrano- Kod koriscerjja eelienih prolila kvaliteta eelika St 37 potrebna armatura sme da se reducira na 70% navedenih vrecnostr. Klasilikaeija se bazlra uglavnom na stanju lorna (T . razvuceni metal iii lieana tkanje) prema navedenoj ~ematskoj skid kod kcnseenja ma'tera" ad 6.3 3. mu b za pripadajuCe za pripadajuce Minimalne visine profila vlslne profila preseka gips-kartonskim plocarna moraju da podebljine navedene u tabell 95.5 Klase belonsklh V81.0 fakiora iskori~cenja prema 80/0.3 Itt.F 9O--A.ine maltera oblozen.1 Klase vatrootpornosti eelicnih zatega ukljueujucl njlhove prikljueke treba izraeunati na osnovu ispitivanja prerna DIN 4102 dec 2. - 1.0 100/0.0 .8 30010.iicanotkanje iii belonom.3.4 prema 1.4 3 za pripadajute za pripadajuCe za pripadajuCe za pripadajuce Minimalne visine profila visine profila visine profila visine profila preseka h ~ 0.8 nije mocuce pozamo-zastitno-tehnkko Tabe!a 104: Mlnimalne dimenzije preseka I polrebni odnos! dodatne armature uz pom.3 220/0.8 nije moguce pOZarno-za~titno-tehnieko 67 . 6. Sve spojnice treba smicati i izravnati gipsom.0 7010.0 h:i!:: 3.1.0 6010.0 25010.0 120/0. h::! 1.0 Minimalna sirina min b u mm/potrebna Visini noiiee (As / AFL) armatura u odnosu 1) 3.0 15010.3.0 6010.0 6. 6. I I F6Q-A I I F 9D--A I I F 12D--A 4x 15 I I F 18D--A 5x 15 Tabe!a 103: Tabsla 103: Mlnimalne dimen. mu b mub mub mub 6.3 Minimalna sirina min b u mm/potrebna armatura visinl noiiee (As I AFL) za prcadajuce visine profila h ~ 0. kod kojih povrsms izmedu nozica nisu potpuno ispunjene malterom. saee".1 Obloge od betona moraju da budu konstruktlvno armirane i moraju da poseduju mlnimalne debljine navedene u tabeli 93.2.4.0 mub kod izabranog armatura u odnosu 200/0.0 su obeieieni 270/0.1 3.0 35010.F 12O--Ai F 18O--A.0 7010. beton ~B25.7 10010.6 Minimalna ~irina min b u mm/potrebne vlslnl nonce (As / AFL) armature U odnosu 2. zastitnih ugaonika i zicanog tkanja koje leii blizu gornje povrsine obloge rnoraju da odgovaraju podaelma sernatskih skiea tabele 94.05 kvaiitete betona ~ B 25 Oznaka klase vatrootoornosf 1) u.4 30010. odnosni slucajevl ·mub . Sam plaion moze tako da bude izveden.5..1 Oblest valrom dimenzije Minimalna ~irina min b u mm/potrebna Vismi nooiee (As 1 AFL) 2.3. Cls: vidi pasus 7.0 20010. 6. belonski celik BSt 500 uz uvazavanie konstruktivnih mera prems pasusu 7.3. mora da se dokazs Ispitivanjima prema DIN 4102 dec 2. ukoliko nosaei i mreze iii resetke prema pasusu 6. Us prema Oznaka klase vatrootpornosti 1) slici 69 6. Celieni stupei sa otvorenim presekom.4.3 200/0. Nosace maltera i iieano tkanje treba brliljivo ucvrstiti uvezivanjem.0 100/0. Ukoliko se koriste prelabrikovanl delovi za oblaganja.0 30010.0 60/0.0 su obeleieni 30010. ne smeju da se obloze sa dodatnlm limenim oblaganjem.1.03 UlA prerrra pasusu 6.) visine profila visine profila visine profila preseka 1.0 ·mub kod izabranog faktora iskori~~enja prema ~ . eelien! gradevinski delov! Tabela 94: Minim.3 poseduju u/Avrednost od . obloge.4. kvalitel celike: St 52-3. dobijene minimalne vrednosti moraju da se uvecaiu.1. III Minimalna debliina obl.3 170/0.5.1.). 300/0..6.2 sa ".5.0 120/0.0 17010.9 h ~ 1.2 1.9 .2.0 150/0.0 25010.' 30010.5 mub h~ 2.0 150/0. Sve spojniee treba smaknuti.3.3 280/0.1 2.perlit gornji malter srne da se zameni malterom prema DIN 18550 deo 2.h celicnih stupaca 330.0 mub kod izabranog taktora iskori~Cenja prama 7010.0 18010.0 18010.4 21010.1 1. d u mm celicnih stupsca sa UIA ~OO mm .0 10010.3.5. Ova armatura nije potrebna ukoliko se stupci ugrade u celo] visini zidova prema pasusirna 4.0 60/0.0 80/0.3 Celienl stupel sa otvorenlm presekom kod kojih su povrsine izrnedu nozica potpuno ispunjeni malterom.4 Oblaganja mallerom moraju da poseduju u tabeli 94. Uslovi bls~18.2 180/0.0 70/0. 15 15 15 15 1) Oznake glase uvek F 3O--A.2 17010.9 h ~ 1.3.0 60/0. mu b h ::! 1 .1 Podaei pasusa 6.3 240/0.3 Klase vatrootpornosti celicnih zatega u resetkasnm nosaclrna treba odredit: prema podacirna pasusa 6.0 30010.5.2. spojeva i sredstava za povezivanja. 6. Ukoliko istezanje treba da se oqranicl.6. odozdo .4.1.5 24010. 80/0.nu donjeg pOiasa za spregnute nosaee sa izbeloniranim komorama prerna .9 ·mu b h ~ 1 .0 dimenzije «. 6.7 300/0. mub mub mub mub dimenzionisanje.

1. 278 uvek sa plalonom DU 4159. dimenzionisanje plalona mote u odredenim slucajevima da usledi sa manjim dimenzijama .. postavljanje vesalica je doZVOljeno samo ako su preduzele dovoljne mere protiv prekoracenja maksimalno dozvoljenog povecanja temperature na strani okrenutoj ka vatri..1 b je betonska sirina profila iii komore: manja vrednost je merodavna. ukoliko se preostali presek otvora potpuno zatvori gispom i.5 Kroz klasilikovane tavanice smeju da se provode pojedini elektricni vOdov.5 vale samo za neopteretene plafone • t.2 2.1 do 1.5 preseka pri izabranom 1.0 % i maksimalne duzine stupes od 7.2 3. kovanje plalona kod uqrozenosti vaze vatklasifi- F 3(}-A 150 40 20 F 6(}-A 180 50 30 200 40 F 9(}-A 220 50 30 250 40 20 F 12(}-A 300 75 40 350 50 30 F 18(}-A 350 75 50 400 60 40 delovima 1.lie minimalnih preseka za spregnute stupce od celitnlh profile sa izbetoniranim bocnim prams DIN 18806 dao 1 (I odn.7).3.7 u mm sit 160 40 0.2 2 .7 F9D-A 300 50 0.2 1.l08: Tabela 108: Dimen.3 razmak osovina u poduzne rebrainoiice 40 0. sa izuzetkom delova koji pripadaju konstrukciji plalona.3 3.5. prekrivanja plalona odn.7 as =.6.6..4O mmj). 500 S DU 18806 deo 1 q. armatura ad 8St-. pczamc-zastmo tehnieko dtmennonisanle.6 300 40 0. Oimenzije minimalnih minimalni Minimalne Pripadajuti Minimalni Minimalne Pripadajuci debljine d i b u mm i4 cJ faktoru iskori~Cenja armature u mm Gi.6 160 u mm 40 0.. sa strane prostorije iii iz medutavanicnog prostora.sl.2 1. vidi pasuse 4. kablovl i cevi -.1 3.lma prerna DIN 18806 dec 1 (Iodn. Prlmedba: Za provodenje snopova elektricnih vodova potrebna su oblaganja Ciju klasu vatrootpornosti treba dokazati ispitivanjima prema DIN 4102 dec 9. Pripadajuci minimami razmak osovna u poduine armature u mm Pripadajuci mmimalnl odnos debljine rebralnoiice Minimalne debljine d i b u mm Pripadajuci minimalni razmak osovma u podofne armature u mm Pripadajuci minirnelnl ocnos debljine rebra/nofice sit Dimenzije minimal nih preseka prl izabranom faktoru lskorlscerna Minimalne debljine d i b u mm Pripadajuei mintmalnl razmak osovina u podutne armature u mm Pripadaluct minimalni odnos debljine reera/oonce sit Ukolika nije moguce pozamo-zastltno Dimenzije mimmalnlh preseka pri izabrancm laktoru iskoriseenja ~ '" 0.Dls~2S) vrsta celika supijeg profila SI 37.1 3.2.1 3. klima-tennicki ure(!aji iii drugi gra(!evinski delovi. vodovi.. za svetiljke .moraju da se dakle lako ucvrste na nossco] tavanici (neobradenoj tavanici) gradevinskim materijalima klase A. 68 ..1 1. PripadajuCe minimalno betonsko prekrivanje c celi~nog profila u mm minimalni u poduine armature u mm 1..kog betcna (vrsta gradnje I) i od norm. Klasu vat· rootpornosti u tim slucajevima treba dokazati ispitivanjima prema DIN 4102 dec 2.4 260 0 2) opisane Dimenzije minimalnih presaka prj izabranom laktoru iskaris¢enja ~ .8 I!s Red f____.. 6.22.1. 6. ubetoniranih celifnlh prolila prema Za dimenzionisanje pasusi 3.1.7 F 18{}-A 400 60 0. 6.vidi pasuse 6.tj.3 Dimenzije minimalnih preseka pri izabranom faktoru iskori~¢enja ~ '" 0.5.3 2. treba dokazati pogodnost platona ispitivanjem prema DIN 4102 dec 2.ih proflta prema DIN 18806 deo 1 (dlsodn.5 vale samo za zatvorene plafone koJI se gran sa masivnim zidovima. sa delovima me(!ugradnje od lakog betona iii opeke prema DU 4028 i DU 4223.0 40 400 6.0 50 400 6.5 odnos sit debljine IIi alternativno: debljine d i b u mm minimalni razmak. po mogutstvu ravnomerno raspodeljena i iznosi :5 7kW Pripadajuee rninirnalno minimalni debljine lf alternativno: u poduine armature u mm d i b u mm razmak osovina him' Ukoliko su zastupljeni snopovi kablova.3 3.2..1.4 1.ili u slucaju neobradene tavanice betonom prema DIN 1045. celicni gradevinski delovl Tabela 105: Dlmenzije minimalnih preseka za spregnule stepce od betonom punjenih supl.0 25 Pripadajuci mfnimalni razmak osovlna u podu!ne armature u mm Betonsko prekrlvanje vidl DIN 18808 dea 1.2 do 6..3 2) Tabela Minimalne debljine d i b cdn-preenjk Du mm mlnimalni mimmalni odnos armature ~ / (As'" '\) u 160 % 0 2) 200 1. Prekrivanje utlce na ponasan]e plalona 10kom pozara.ije minimal nih preseka za spregnute stupce od cellcnih proflla sa izbetoniranim bocnim delo..sem sopstvene tezine nize opisani plaloni ne smeju ni u slucaju poiara da se opterete.0 " tehnleko rflmenzlcnisanie..11.2 3...40 mm)).5.2 1.1 2.0 40 550 6. ostale instalacije itd.5. _ _ 330.7 240 50 0.2.s .7 za ugrozenost zato ne vaze i za vatrom odozgo... ste. Razlikujemo: a) b) Pokrivka Pokrivka od I.npr. 6..s i___L__l F 3O--A F 6<>-A F 9<>-A F 12(}--A F 18O-A Dimenzije mlnlmalnlh preseka pn izabranom faktoru iskoriscenja ~ _ 0.5.lnog betons (vrsta gradnje II).3.3 20 Tabala 107: Dlmen.1 2.1 1.6 Klasilikacija neobradenih tavanica sa plalonima (vrsta gradnje I do III) se ne gubi ako se kroz plalone provode vesalice . Konstrukcione karakterlstike Oznaka klase vatrootpornosti Red F3D-A 1 1.u okvlru dodeljivanja op~teg gradevinsko·nadzornog odobrenja.min (dI10.4 Podaci iz pasusa 6. = 0.(.1 2.0.nosecih tavanica vaze karakteristike Za dimenzionisanje Oznaka klase vale pasusi 6. Sem toga kada su u pitanju izolacije kablova iii gradevin· ski materijali.3 2..6 250 30 0.1 2.6 200 35 0.4 Minimalne debljine d i b odn.1 i 7.1 1. da se opisani plaloni ne opterete u vremenskom periodu predvidenom klasilikacijom.6 U tavanicnorn msduprostoru postavljeni vodovi . Red ~ ~. beton ~ 825m armatura od BSI-il500S Kod koriscenja St 52 dozvoljeno optereeenie sme da se izraeuna samo sa = 240 N/mm' . odnosni slucajevl su obeleteni sa / 106: Dimenzije minimalnih preseka DIN 18806 deo 1.2 2.3. 6. odnos sit debljine IIi alternalivno: Minimalne Pripadajuci Minimalni debljine d i b u mm minimalni razmak osovina u poduzne armature rebralnoiice odnos sIt debljine Ukoliko se plaloni gran ice sa lakim podeonim zidovima iii ukoliko treba laki podeoni zidovi da se prikljuce odozdo iii odozgo .6 240 40 0. Kod plalona koji ugrozeni vatrom samo odozdo pripadaju nekoj klasi vatrootpornosti (vid.0 60 Odgovarajuce postupku ispitivanja prema DIN 4102 deo 2 vale klase vatrootpornosn tavanica sa celicnim gredama i plalonima sa prekrivanjem lakim betonom i za armiranobetonske i tavanice odn.: vidi pasuse7.2. ~.1.ciji su sastavni delovi klase gradevinskih materijala B sa ugrolenosti vatrom > 7 kW him' iii ukojko platen kod ugrolenosti vatrom odozgo treba da pripada nekoj klasi vatrootpornosti.5.1.4 belon ~B25m.2 do 6.5 vale samo za plalone bez ugradnji.. Red ~J .s ~ min (dl10.1.5 300 50 0.3 2 2. - Oznaka klase vatrootpornosti F 3O--A 0..50 m za q.5 i 7. ukoliko je time nastala ugroienost vatrorn.2 i 7.5 lee Minimaln.3. ciji su spojevi dobro zaptiveni. : vidi pasuse 7.3 Podaci iz pas usa 6. Ugradnje kao npr ugradne svetiljke. 500 S .5.5.7 F 12D-A 300 60 0.0 50 450 6. Konstrukcione karakteristike (A.1 1. treba dokazati podesnost plalona i spojeva ispitivanjima prema DIN 4102. _". vrste." Tabel.1.2 i 7. pasusi 4.2 1.. 6.6 280 50 0. Zbog povoljnijeg ponasanla u slucaju vatre armiranobetonskih tavanica naspram tavanica sa celicnim gredama.. armatum od eSt-.4 Minimalne debljine dib 1) F 6D-A 260 40 0.4 140 40 0. Oznaka ktase vatrootpcmosn 1) .2..5 300 40 0.3. pas us 6.4 do 3...j.3 3 3.0 40 260 6. odnasni slucajevi su cbelezeni sa ~.5.7 Podaci iz pasusa 6. krovove od prednapregnutog betona I normalnog betona sa i bez delova medugradnje od normalnog betona (vrsta gradnje III) uvek sa tavanicom opisane Yr.0 60 500 6.2 2.5 30 260 3.5.5. pri odnosu minlmalne arrnatere od As I Ab) = 3.2. osovina u poduzne armature u mm rebralnoi:ice 40 0. Dozvoljeno je i provodenje cevi za prskalice. beton ~ 825m.0 40 450 6.0 30 220 3.5 ne rom medulavanicnog prostora.1. n..1.krovove od prednapregnutog betona. potrebni su i dalji dokazi podesnosti.7 150 F 6O--A 180 F9O-A 220 50 0.3 Minimalne Pripadajuci Minimalne Pripadajuci d i b u mm betonsko prekrivanje c eelitnog prolila u mm razmak osovina Podaci zato pretpostavljaju da se u rnedutavantcnom prostoru izmedu neobradene tavanice i plalona ne nalaze sagorivi sastavni delovi. : vidi pasus 7 3.npr.2.pr._j • Prlpadajuci fIlJ • Konstrukcione karakteristike Prekriv. beton ~ B25m Konstrukcione za spregnute stupee ad potpuno armatura od BSt-a 500 S Odgovarajuce postupku ispitivanja vale klase vatrootpornosti tavanice sa celicnim gredama i plalonima sa prekrivanjem normalnlm betonom i za armirano-betonske i tavanice odn.1 b je betonska sirina profila iii komore: manja vrednost je merodavna.5.2.---·-----------Zidovi. izolacije cevi. zastlte od pozara Klasifikovani nosacl i stupei prerna DIN 4102.2 3. deo 4 (zastlta od pozars).04 .3 2. DIN 4028 iii DIN 4223 je najmanje 5 cm debelo i ~titi celicni nosac od ugrOlenosti vatrom odozgo..i presek za provodenje vesalice na plalonu nije znatno veci od preseka vesalice.-preemk D u mm Pripadajuci minimalni odnos armature As I (As Ukoliko nije rnoquce "t- 260 Ab) u % 3. . 7. Dimenzije minimalnih debljine preseka " vatrootpornosti 6.7 200 40 0.2 Podaci pas usa 6. izolacioni slojevi itd.nje prema DIN 1045. koji su uqradeni u platon I dele ga iii ponlstavaju pozarno-zastitno tehnicko dejstvo plalona. DU 4158 i DU 4160 i DU PripadaJuci razmak osovina u podutne armature u mm Dimenzije minimal nih preseka pri izabranom taktoru iskoriscenja Minimalne debljine d i b odn-precntk D u mm Pripadajuci mlruma'nl ocnos armature -\ I (As + At» u % Pripadajucj mlnimaml razmak osovlna u poduine armature u mm "a '" 0.5.2 2.

22.pr.3.tabeli 104 navedene minimalne sirine i potrebnu anmaturu betonske ispune u odnosu na povrsinu prirubnice u zavisnosti od faktora iskonscenja cr.papirne bljine . Za oblast negativnih momenata treba sprovesti dokaz ispitivanjima prema normama reda DIN 4102.0116 i 1. Kod koriteenja spregnutih tavanica nosac mora da bude zasticen odozgo ad direktnog napada vatre.3 6.moraju da budu de- 250 300 u..zastita ad POiCIIl'8 330.smernicama za dimenzionisanje i izvodenjs celienih spregnutih nosaca" kod 3-strane uqrozsnostl pozarorn nezavisno ad stepena spregnutosti u spoju.1. 1.8 Klasifikacije vaze sarno za plafone koji nisu dodatno oblozen!. plaiona mogu da uticu na trajnost vatrootpornosti sledecm klasifikovanih tavanica.1 A-A A A-A 7.9 Klasifikacije se ne uqrozavsju uoblcajenim premazim a iii oblogama kao . Kod debljih slojeva rnoze da se izostavi po- a) Nevanvanje uzengija na rebro profila prema DIN 4099 b) Usadne kuke provuti krczc) otvcre u c) rebru profila i pritvrsti\i na uzengiji zamo-zasntno tehnieki plafon.3 gradevinsk. armaturu potrebnu za preuzimanje poprecnog savijanja treba zaraeunan na 40% armature smicanja. Kod istovremene pojave smicanja pioca i poprecnoq savijanja u ploei tavanice.4 iii spregnutim tavanicama prema opttim gradevinsko-nadzornim adobrenjima. 1.3d.2 da poseduju u tabeli 103 odn . pasus 12.n. Kod spregnutih tavanica bez armature savijanja treba gore rasporediti potrebnu armaturu skupljanja.2.2.2.2.adeljak 12. tavanice od prednapregnutog betona vrste gradnje I do III prema podacima pasusa 6.sle gradnje I do iii sa visecim zlean. :eO. odn. pasus 3.2.posebno oblaganje limom . izmedu tavanice . Pri tome nagib pritisnih kosnika treba pretpostaviti prema DIN 4227 dec 1. celieni gradevinski delovi 6.1 Osnove za dimenzionisanje skih dalova spregnulih Uputstva za izvodenje pasusa 7 prihvataju upotrebu trgovaeko uobieajenih valjanih profila od vrsti eelika tabrickih brojeva 1. Beton mora da ispunjava najmanje zahteve za normalni beton klase evrstoce B 25 prema DIN 1045.2. 7. Silks 70: Konstruktivne mere radi osiguranja betona ispune u visini profila 400 mm izmedu nozica pasus 7.onl slojev. odeIjak 12.1.4 smicanje ploe.3. Oblaganja eelienih nosaca prema pasusu 6. krovova dozvoljena bez daljih dokazivanja. 3. deloy.zastltno tehnieki. a) evor sa skriven. 0.3.2. Dadatnim oblaganjem plafona .rnoze da se izostavi pozamo-zastnno tehnieko dejstvo ni~e opisanih plafona. zato razlikujemo a) b) tavanice tavanica b e z izolacionog sloja i sa izolacionim slojem..4.1 Spregnuti nosaci moraju uz uvazavanje podataka iz pasusa 7. Za minimalnu armaturu ploea pojasa vazi DIN 4227 dec 1. Slika 71 :Razmaci sredstava za kotvljenje radi osiguranja betona ispune kod profilnih visina izmedu prirubnica >400mm (usadna kukica iii zavrtanj sa glavom) prema pasusu 7. parnlm branama do ca. 69 .1 Sledeei podaci vaze za spregnute nosaca sa ispunom od betona bez pradnaprezanja prema .5 z cm b) c c v Scm c) NavanvanJe cep-zavrtnja sa 91avom na rebro pronla mm debljine.5. Razdelne trake .2 Klase valroolpornosti nom od betona spregnutih nosaee sa lspu- A .m malterlsanim iavanicama prema DIN 4121 Gelieno-noseee tavanice i eelicno-betonske odn. 7 Klaslilkovani spregnull trake .4d. 6_5_2 Tavanice Smna profita mm 170 • Mlnima/ni razmak oscvina Klasa vatroofpcrnostt mm u u u u u u u F 60 100 45 60 40 60 35 40 25 F90 120 60 100 55 75 50 50 45 F 120 F 180 120 60 90 60 70 60 120 60 90 60 - Slika 69: Minimalni razmaci osovina za dodatnu armaturu spregnutih nosaca kod koriscenja tabsls 103 odn.2 StatiCki odredeno oslonjene spregnute ba dimenzionisati prema pasusu 7. pasus 5.1 Oblest primene. treba uvek potpuno prekriti armaturom u preseku ploca I-I prema slici 69.2 i polaganje podnih obloga iii krovova na gornjoj strani nosecih tavanica odn. Ovo je obezbedeno kada je 90% povrslna gornjeg pojasa efektno zastieeno pozarno.5.3. Kod primene tabele 104 treba za dimenzionisanje armature za ploce napregnute na smicanje dodatno ispostovati stedeea pravila prema smernici za eeliene spregnute no- sace: 1.2.. 0. nosaes tre- 7.0037.05 KlasiflkoVCll1il'Iosaci i stupcl prema DIN 4102.ju kad upotrebe gradevinskih materijala klase B trsba ipak ispostovatl gradevinsko-nadzorne zahteve.2 Sporedni usio..5 mm. Slika 73: Primeri za podesne ubetonirani valjani profil prikljueke na potpuno Slika 74: Primeri za podesne celienog profila sa betonskom prikljueke na spragnuti stupac ad ispunom boenih delova Odstupajuee ad DIN-a 4227 dec 1.1 uvek sa visecirn l:ieanim malterisanim tavanicama prema DIN 4121 moraju da ispunjavaju uslove navedene u tabeli 96. grallevin- 7.1.5. pasus 6.7."il:.5_1. B-8 8-B 2. 6. tabele 104 200 - ". u datom slue.1.2. ugrozenost vatrom B-B B-B 7_2._ ·A-A Zalivni otvor A !- A-A 7_2.m ukotvljenjem pomocu zavrtnja sa glavom Slika 72: Primeri za podesne prikljueke kad stupaca b) provucena limena petlja punjenih tupljih profila od betonom 7.1.3 Staticki neodredeno oslonjene spregnute nosace treba u oblasti pozitivnih momenata takode dimenzionisati prema pasusu 7. ver UzengiJa06 e-zs cm sa ugaonim §pkama 08 iii mrezauzengije 0>4 a) a.2. uvek sa minimalno zahtevanom klasom vatrootpornosti.2. ukoliko se ispostuju sporedni uslovi navedeni u tabelama 103 do 108 (npr minimalne dimenzije preseka). deo 4 (zastita od pozara].3. Postoji 3-strana ugrozenost vatrom kada je gornja strana eelienih nosaea prekrivena arm irano-betonskim ploeama od normalnog betona bez supljina prema pasusu 3.0570 prema DIN EN 10025 i varenih profila.10 Izolac.. krovova su kod sledeclh klasifikovanih tavanica odn.4. 7.

2 Treba uVaZavati konstruktivne zahteve 18806 dec 1 Ne postavljaju se zahtevi koji idu preko ovoga. U pogledu potrebnih minimalnih razmaka osovina armature ploca vaze podaei u pasusu 3.2. 7. + A.2.prema podacima slika 72 do 74. pripadajucl minimalni razmaei osovina duine armature i pripadaju6e vrednosti minimal nih odnosa debljine rebrolnoiiea prema tabeli 108.no spracena rotaclia.3. a debljina donjeg pojasa nosaca ne veca od dvostruke debljine rebra.2. 1. ako se ouzlna izvijanja na sobnoj temperaturi udvostruci radi zaraeunavanja faktora iskoriscenja "'.4 Potrebna dodatna armatura betonske ispune prema tabeli 103 odn.4.. deo 4 (zaslita cd pozara).3. sredstva kotvljenja treba rasporediti 2.3 Konstrukeioni prine. kod drugih uslova naleganja treba postupati u istom srnlslu.2..2. vidi slike 70 i 71.3. tabele su lzracunate za celicne profile kvaliteta celika St 52.0-struko opterecerue u proracunu sa dozvoljenim opterecenjem (1Iy-struko racunsko optere- 7.0 mm i velicinom okca izmec1u 150 mm x 150 mm i 500 mm x 500 mm. spregnutih nosaca treba postojece sracunato opterecenje staviti u odnos (a.4 Konslruke. za spregnute stupce od betonom IspunJenih supljih prolils 1.p.3. Njihovo rastojanje ne sme da bude vece duz osovine nosaca od 40 em. nosate treba na pogodan natin vezati za stupce iii prikljucne nosace.2.3 Da bi se beton komora osigurao odn. smeju da se prlrnene. Razmaei osovina poouzne armature su propisani kao mini maine vrednosti i ne smeju se smanjiti.. 7. 330. ukoliko su krajevi stupaea. kvalitet betona . Ukoliko jedan stu pac ide kroz vise spratova. sluca] tereta HZ (y= 1.2 iii 1.iii vlseredno.4 Vrednosti iz tabela vaze za spregnute stu pee od betonom ispunjenih supljih profila prema DIN 18806 dec 1 sa vrednostima odnosa dis odn.2.egnu!e stu pee od potpuno ubetonlranih celicnlh prolila preseka kao i pripadajuca minimalna betonska prekrivanja celienih profila i pripadajuce minimalne razmake osovina poduine armature spregnutih stupaea od potpuno ubetoniranih telicnih profila bez umanjenja dozvoljenog optereeenja.3. sa centricnlm iii ekscentrtcnirn opterecenjem).2 Sporednl uslovi 7. provoc1enje kroz rebro profila) sme da se zaracuna za kotvljenje betona komore potrebno u slucaiu pozara.3.struki racunski noseci teret) prema .4.3.3.p. .smsrncama za eelicne spregnute nosace".1 Spregnuti stupei moraju uz uvazavanie pasusa 7. vidi smisleno slike 70 i 71 7.tabele 105 do 108 samo onda. mora da bude povezan sa rebrom profila.Dls .4 7.5 Kod faktora lskorlscenja koji odstupaju od vrednosti tabela sme linearno da se interpolira prema povrsin! donjeg pojasa izmedu minimalnih sirina i odnosa potrebne armature. Potrebnu armaturu smieanja treba voditi sve do iviee oblasti sadejstvujuce ~irine ploca koje su izabrane pozarno-zastimo tehruckorn proverorn.2 Za odredivanje faktora iskorlscenja '" za stupce treba postaviti u odnos 1.5 (min. oslonjeni tako da je sprecena rotaeija (vidi slike 72 do 74). za b treba primeniti reduciranu sirinu nozics.2. + A.3 Klase vatroctpornosn spregnutih stupaca 1. Ukoliko se krajevi stupaea konstruktivno formiraju kao zglob (n.pi za spregnuts nosaee sa betonsklm tspunama 7. 7.3.4 Potrebnu poduznu armaturu u betonskim ispunama treba voditi celom cuzmorn nosaca do najmanje 5 em ispred kraja nosaca. minimalni razrnaci osovina. minimalno betonsko pokrivanje.3 Za odrec1ivanje faktora iskoriscenja a.3. kada odgovaraju podaeima pasusa 3. ug.3. za b treba primeniti reduciranu ~irinu nozlce.3. Iz razloga zastite od pozara potrebna je povrsinska armatura koja u tom slucaju mora da se postavi prema DIN 18806 dec 1 7. kada nema drugog proracuna.Uzengije u slucaju pozara nemaju staticku funkeiju.0-B 25 i armatura BSt 500 S.2.2..3. 7.3. da debljina rebra ne bude veta od 1118 ~irine nosaca.3.2. 100 mrn.2 Zidove supljih profila treba opremiti rupama prema pasusu 6.3.1.5 Poduina tonskog 7 . ZSI sp. onda je u slucaju pozara na njegovom krajnjem preseku uspg.iii vi~eredno.2.5. ali je ona najmanje tolika kao duzina stupaea izmedu dye tacke naleganja (visina sprata). pornocu zastitna armature blizu povrsine sa precnikorn sipke d.2.4 Ouzina izvijanja stupaea za odredivanje dozvoljenog opterscenja prema pasusu 7. 1.1 navedene konstruktivne mere za armaturu ploce tavanice. Alternativno mogu da se upotrebe i korpe uzengija od zavarenih rnreza betonskog celika (bez dodatnih ivicnih sipki).pr. ispusti u spregnutim nosaeima sa betonskim ispunama. I (A. tabela 12.1 Tabela 107 daje debljine minimalnih presska kao i pripadaju6e minimalne razmake osovina poduine armature i prlpadajuca minimalne odnose debljine rebrolnoliea spregnutih stupaea od celicnih profila sa betonskim ispunirna.l betonske ispune ne sme da prekoraci 5%..3.2.3. Kod profila sa cistlrn razmakom unutrasnjh iviea nozlce vecirn od 40 em. Beton komore treba ukotviti i onda kada se prema DIN 18806 dec 1. protiv ispadanja.) = 3 % Vale potrebne debljine minimalnih preseka.0438). (Kod upotrebe St 52 dozvoljeno optere6enje sme da se tzracuna samo sa Bs = 240 Nlmm' 7.------------------------------------'-----"-----'---Zidovi.1 Tabela potrebne 103 daje dimenzije odnose dodatne armature minimalnih preseka i pema povrslnl nozice.. 1.3 Tabele 105 do 108 su primenjive kod krutih zgrada. Mogu da se upotrebe i alternativna sredstva kotvljsnja.2 Vrednosti 7.1 Tabela 105 daje debljinu preseka kao i odnos rninimalne armature i minimalne razmake osovina poduine armature spregnutih stupaea od betonom ispunjenih supIjih proflla.2 odgovara dUlini lzvijanja na sobnoj temperaturi. 7.3.3.1 Tabela 106 daje debljine minimalnih 7. Kod kori~eenja celicnih profila kvaliteta celika St 37 potrebna armatura sme da se redueira na 70% navedenih vrednosti.3. vrsta telika supIjeg profila St 37.3.2.3.3. I A"L: 7.naleqanje na trake za eentriranja). pasus 7.3..3).8 mm.3 Armirana betonska jezgra treba tako povezati uzengijama da sipke za vreme postupka betoniranja budu fiksirane u svom pololaju. Povrslnu preseka armature koja treba da se odredi iz navedenog odnosa minimalnih armatura treba raspodeliti na najmanje cetiri slpke podulne armature. 7.3. 1.. opteretenja koji odstupaju od vrednosti tabela.2. Ne sme da se razmeste na vece rastojanje dul: osovine stupea od 500 mm.6 Kod faktora iskoris6enja Tabela 104 dale dimenzije minimalnih preseka i potrebne odnose dodatne armature pema povrsini nozice.5.3 da poseduju u labelama 105 do 108 navedene dimenzije minimalnih preseka (minimalna debljina.3. n. Za ovo treba zavariti uzengiju za rebro profila iii kroz izbusane rupe provuci ih kroz rebro iii provesti usadne kukiee busenjern u rebru i povezati sa armaturom iii navariti glavu zavrtnja za rebro. U podrucju evorova razmake sredstava za kotvljenje treba umanjiti sa duzine od 500 mm na ca. kvalitetu be- 7.b vidi tabelu 103. slucaj tereta II (y=1 .22.tz cm kod primene tabele 104.oni prine.3.2.ozenos! vatrom Sledeci podaci vaze za spregnute stupee prema 18806 dec 1 sa 4-stranom uqrozanoscu vatrom.0-25. uz pretpostavku obostranog zglobnog lelista (Euler-sluca] 2). Kod odredivanja dozvoljenog opterecenia odabrana sadejstvuju6a sirina spregnute tavanlcne ploce sme da iznosi najvise 5 m pri sobnoj temperaturi.5 Mogu da se zanemare 7. vidi slike 70 i 71 Beton ispune treba osigurati. 7. Pri tome . cak i kada se ne stavi dodatna cuzna armatura.2. Uevrs6enje uzengija koje je potrebno prema DIN 18806 dec 1 za optere6enje na sobnoj temperaturi (navarivanje 7.50 m sa armaturom od najmanje As I(A.2 Beton ispune treba vezati prema sliei 70 odn. Za to treba zavariti uzengiju za rebro profila iii buseniern provesti kroz rebro iii usadne kukiee provesti busenjern kroz rebro i povezati sa armaturom ili zavariti glavu zavrtnja na rebro.6 Spregnute 7.2.3. minimalni odnos debljine rebralnotiee) u zavisnosti od faktora iskori~cenjaa" DIN 7.3 Konstrukeioni prine.2. kao i dodatnim lvicnlm sipkama d. 7. Kod povueenoq betona komore ne smeju da se uzmu u obzir delovi notice koji nisu obtozen! i kod odredivanja faktora iskorlscenja a.3.4.1 Oblasl prlmene. kao sto je uobicajeno u praksi.pr.5 Kod profila sa cistim razmakom unutrasnjih ivica nozice vecs od 400 mm sredstva za kotvljenje treba rasporediti 2.3 Mogu da se upotrebe alternativno i sredstva za kotvljenje. 7.2 Za preseke stupaca kod dUllne stupaea s 7.0-4.pi za spregnule stupes od celicnih prollis sa belonsklm ispunom (komorama) 1.2.3.5. 7.3. DIN-a 70 . celicni gradevinski delovi 4. Pri tome treba uz odredeni faktor lskoriscenja da se lzracunaju pripadaju6e debljine minimalnih preseka i pripadajuci odnos minimalne armature.2.3. tabeli 104 je pozarno-zastitna mera i ne sme da se zaracuna kod odrec1ivanja faktora iskoriscenja a.2 odustaje od uzimanja u obzir proracuna poduzns armature.06 7. Kod povutenog betona ispune ne smeju da se uzmu u obzir delovi nozice koji nisu pokriveni za odredivanje faktora lskortscenja a. redovi 1. Profili moraju da budu tako oblikovani za primenu tabela. .2.2. armatura mora da odgovara eelika BSt 500 S (1.2. Odnos armature A. kada se ispostuju u pasusu 7. Debljina ploee mora da iznosi najmanje 15 em ocn.3.2. sme linearno da se interpolira izmedu debljina minimalnih preseka i odnosa minimalnih armiranja.7).uz odrec1eni faktor iskcriscsnia treba da se izracuna pripadajuca minimalna sirina i pnpadajuci odnos A.5 Konstrukelonl prlne.5).5. cenie prema DIN 18806 dec 1.5.slici 71 za rebro nosaca.2. zastlta ad pozara Klasifikovani nosae! i stupcl prema DIN 4102.2. 7.=postojeci MI(p/ MIy)sa dozvoljenim opterecenjem (1Iy.

ma 8. i kecelje 8.4.4.npr.3 8.4. ali ne isijavanja toplote. lastakljivanje sme po izba· ru da se izvede u vertikalnom iii horizotnalnom obliku. 30 mm.2 Dozvoljene mere zastakljivanja iznose 80 em x 200 cm (spoljnje mere okvira). 8.4. ca.4. pasus 20.2.2 Parapet.2.350 mm. nenoseCe zidove klase vatrootpornosti F 30 do F 180 (oznake F .1 spoijnjl zidovi koJI zatvarsju prostor NenoseCi spoljnji zidovi koji zatvaraju prostor a koje prema DIN 4102 dec 3 treba klasifikovati u klase vatrootpornosti W 30 do W 180 (oznake W .4.4.4.4. 7 mm debljine (nominalna debljina): slrlna okca po sredini postavljenog i. brana u zidovima S8· htova za liltove klase F 90 i zastakljivanja klasa vatrootpornosti FiG smeju da ugraduju samo u zidove odredenih vrsta gradnje sa odredenim rnlnlmalnim debljinama i cvrstocama kao i uz uvaiavanje odredenih konstruktivnih detalja. treba nezavisno od njihove vlslne dimenzionisati kao zidove koji zatvaraju prostor odn. vidi i [2J i [3J. 8.2 Klase vatroolpomosli brana za zaslilu od pozera 8.3 i od jednog okvira sastavljenog od eelienih profila prema pasusu 8.6. 8..medba: Prema gradevinsko·nadzornim propisima G· zastakljivanja smeju da se ugraduju sarno na onim mesti· rna na kojima u pogledu zastite od pozara nema nedoumi· ca (npr za svetlosne otvore u zidovlma hodnlka kada je donja ivica G·zastakljivanja postavljena najmanje 1. taka da su ivicne trake uvek prekrivene. b) me<1uprostor izme<1u ivicnih traka treba po celom obimu ispuniti sa z 30 mm debelim plocama od mineralnih vlaka klase gradevinskih materijala A.3 2·sl0jna okomita zastakljivanja prema pasusu 8. horizontalna i vertikalna klizna vrata prema DIN 18091 i vertikalna klizna vrata prema DIN 18092.5 mm x 12.5 mm iii 0.4.6 Iznad zastakljivanja mora da se dlrnenzionlse staticki i pozarno-zasntno tehnieki taka.4 sprecavaju prolaz plamena i gasova sagorevanja. 8.6 mm.. klasa gradevinskog materijala A..1. armatura 2.3 pripadaju uz uzimanje u obzir sledece tacke klase vatrootpornosti G 120: a) ctst razmak izmedu pojedinih slojeva mora da iznosi .5 mm.4.t Sledeci podaci vaze za zastakljivanja staklenirn prizmama prema DIN 18175 mera Ix b x h 190 mm x 190 mm x 80 mm.4.4..5.8 Okvir treba na svim stranama povezati sa zidom celienim zavrtnjima M 8 x 80 i opste gradevinsko·nadzor· no dozvoljenim metalnim rascepnim klinovima. tako da stvaraju 12 mm ~iroki zljeb koji ide celom duzlnorn za prihvatanje stakla i sa abe strane nalepljene.B 15.3.4. '2) 8. od pozara..npr.4. prema DIN 18175 Dilataciona spajnica.1.4.6. Primedba: upotrebljivost nenormiranih vrsta gradnje brana u zidovima sahtova za liltove klase vatrootpornosti F 90 ne rnoze da se proceni sarno rezultatima ispitlvanja prema DIN 4102 dec 5.1. nenosete zidove klase vatrootpornosti F 30 do F 180 (oznake F . ca.kao i kecelje i parapets u kombinaciji sa keceljama treba ispitati radi cokaza klase vatrootpornosti prema DIN 4102 dec 3.4. klasa grac1evinskog materijala A Slika 76: lastakljivanje zieanim staklom zicanim staklom klase va- 8.4.2 lidani stubovi iii stupei od betona izmedu Ijenja moraju da budu najmanje 240 mm sirokl. 8. Brane u zldovima sahtova za liftove smeju da se ugrade sarno uz uvaiavanje zahteva postavljenih kabinama liftova i samo u provetravanim sahtovtma. treba nezavisne od njihove ~irine uvrstiti u "dove koji zatvaraju prostor odn. Oba okvira moraju da budu ugradeni jedan u drugi..2 Parapete koji ne odgovaraju pasusu 8.. a pokrivni okvir ad eelicnih protila L 40 mm x 40 mm x 4 mm.4.4. betonskih stakala prema DIN 4243 I za zastakljivanja iieanim staklom (Iiveno staklo iii staklo za ogledala). tazkasto vareno Zaptlvejuce trake od keramitkih vlakana.8 m iznad povrsine gotovog patosa (OFF)). precnik 6 mm.4.4. ·B).3 U svlm horizontalnim i vertikalnim spojnicama treba nalzrnenicno rasporediti po 1 slpku armature.5 m'.4 Klase vatrootpornosn G·zaslaklJivanja primene G) 8. 8.5. 8.. u okviru dodeljivanja opsteq gra<1evinsko·nadzornog odobrenja.6.6. u okviru dodeljivanja opsteq gra<1evinsko·nadzornog odobrenja. Ulaz stakla u okvir mora dut svih ivica da iznosi najmanje 35 mm (vidi sliku 76).4.4. 8. ·AB i W .01 a Klas.. NoseCi okvir mora da se sastoji od celicnih profila L 45 mm x 45 mm x 5 rnrn.. Pr.2 Sporedni uslovi za zastakljivanje redanlm staklenlm blokov.5 mm iii 0. 8.3..1 Dozvoljena velicina zastakljivanja iznosi maksirnalno 3. ·AB u F . eija deb· iznosi 7 mm (nominalna debljina prema DIN Veliclna okca tackasto zavarene i centricno polozene rnreze mora da iznosi ca. ·B) prema pasusu 4. pasusu 8..2 lidanje staklenih blokova mora da se obavl cernentnim malterom koji se sastoji ad o~trog peska (granulacl· ja: 0 mm do 3 mm) I Portland cementa (Pl 35 F) u odnosu mesavine 1:4 (shod no prostornim delovima).2.3 la nadvoje iznad zastakljenja vaii pasus 8.3.5 Dilataciona spojnica izmedu ivienih traka i sused· nag zida iii susednog betonskog zida mora da se sastoji ad ca. ·B).. 8. Pojedinasti videti lz normi i adabrenja. klasa gradevinskog materijala A 10 Mineralna vuna. klasa gradevinskog materijala A: 2 komada na conjoj ivici.. 71 .3.4.4..4.4.Zidovi..4. Zaptivanje zastakljivanja mora da se izvede zaptivnim materijalom na bazi silikona.2 pripadaju klasi vatrootpornosti G 30.3 Stakla eanog stakla Ijina mora da 1249 deo 4). ·A.5. 8. Nose6i okvir. ca. zastak- 8. dec 4 (zastita ad pozara) 330.8 lidani stubovi iii stupei ad betona izmedu zastaklji· vanja.4.4.. za zastakljivanje moraju da se sastoje od zl(liveno staklo iii staklo za ogledala). ·AS u F .4. 8.4. koji moraju da budu medusobno povezani uz porno': eelicnih sratova M 8 x 20 u razmacima ad ca. 35 mm slroke i 3 mm debele zaptivne trake. (vidi sliku 75).. = 8.4.2 t-slojna okomita zastakljivanja prema 8.350 mm Ploca od mineralnih vlakana. BSt 420/500 RU Spojnice od cementnag maltera.. od betonskog okruglog eelika (vidi sliku 75). staklom 12) uslovl za okomlta zaslakljenja zicanim Normirane iii opste gradevinsko-nadzomo odobrene vrste gradnje brana za zasttn. precnlka 6 mm.3 pripadaju klasi vatrootpornosti G 60.5 mrn: preenik fice 0. vrata) prema DIN 4102. grupa maltera III Armatura spojnica 1..icanog umetka ""12.. 8. razmaci ".3.. precnika 6 mm (vidi sllku 75). zasttta od pozara Klasifikollani posebni gradellinski delovl (prozort. W . 0 8.4.6 Okomito trootpornosll zastakljivanje G 30 8. 8.1 Kao staklene blokove stakla prema DIN 4243. po izboru poredano u poduinom formatu iii vi· sini formata. celicni prolil40x40x4 Zatvaranja para zaptivnim materijabm na bazi silikona Celieni zavrtanj M 8 x 80 i metalni moroanik koji se siri. nalepljene lepilom klase gradevinskog materijala A Noseci podmetati od kalcijurn-silikata 25 x 7 x 5.1 Klase valroolpomosli nenoseelh spoljnjih 8. F .'2) 8. place od mineralnih vlakana (klasa DIN 4102·A) Ivicne trake ad cementnog maltera.3.4. razrnaci ". arrniranog betona prema DIN 1045 sa betonom najmanje ktase cvrstoce B 10 odn.4.3. c) zbag dvoslojnosti debljina zida iii betona mora da iznosi najmanje 365 mm..4.9 lvicna traka zastakljivanja mora da bude 40 mm duboko prekrlvena zidanim iii betonskim zljebom (vidi sliku 75). ·AB i W .1.60 mm visoke.5 Sporedn.3.6.4.12.23.1 Oblast 8.12 mm.likovani posebnl gradev. koji moraju na uglovima okvlra da budu me<1usobno sucsono zavareni (vidi sliku 76). 8.3 Klase valrootpornosti brana u zidovima Sahtova za liflove ktase valroolpornosti F 90 Kao brane u zidovima sahtova za liltove klase vatrootpornosti F 90 prema DIN 4102 dec 5 vaie: vrata sa krilima i preklopna vrata prema DIN 18090.9 Spojnice izmedu okvira i susednog zida treba popuniti mineral nom vunom klase gradevinskog materijala A sa taekorn topljenja .7 Pokrivni okvir treba zasrafiti za nosed okvir.2 Podaci ne vaze za zastakljivanja sa drugim rnerarna iii drugim staklenim prizmama odn.1 Parapete koji potpuno leze na celieno·betonskoj konstrukciji i koji treba da se klasifikuju prema DIN 4102 dec 3 u klase vatrootpornosti W 30 do W 180 (oznake W .3 Sporedn.npr delimieno su iii potpuno istureni parapeti .1.zi DIN 1045..6.4 Klase opeka valroolpornosti zaslakljlvanJa od staklenih Z1cano staklo (Iiveno staklo iii staklo za ogledala). 8. 8. 8. treba ispostaviti dalje dokaze podesnosti .6. ·B) prema pasusu 4.4.4.6 3 mm debele zaptivne trake moraju da se sastoje od mineralnih vlakana klase gradevinskog materijala A i da budu povezane sa staklom uz pornoc lepila klase gra· devinskog materijala A.5 Staklo treba postaviti na dva 5 mm visoka I 25 mm duqacka noseca podrnetaca od kalcilum-sillkata klase gra· devinskog materijala A.6.6.15 mm. grupa maltera Ill.2.1 lastakljivanje mora da se sastoji od jednog stakla prema pasusu 8..4 U svim horizontalnim i vertikalnim ivicnim trakama treba rasporediti po 2 sipke armature.350 mm (vidi sliku 76). 8. 8.4. 8.3 G·zastakljivanja prema podacima iz pasusa 8.3.4. 8. F . da zastakljlvanje sem sopstvene tezine nema dodatno vertikalno opterecenje.. t. armiranog betona prema DIN 1045 betonom najrnanje klase cvrstoce B 10 odn.7 Susedni zid mora da se sastoji od najmanje 240 mm debe log zida prema DIN 1053 deo 1 sa blokovima najmanje klase cvrstoco 12 i malterom najmanje grupe mattera II iii od najmanje 240 mm debelog betona odn.1 Vodoravno pruiena zastakljivanja 8.1 .3.staklima kao ni za nagnutu iii vodoravnu ugradnju sa izuzetkom zastakliivanja navedenih u pasusu 8.4 Okvir zastakljivanja mora da se sastoji ad jed nag noseceq i jednog pokrivnog okvira.nski delcvl zldova 8. W .6. ·A. prema pasusu 8. danim slaklenim uslovl za zastakljivanje blokovima okomlto pore- Kao brane za zastitu od pozara sa odre<1enom klasom va· trootpornosti prema DIN 4102 dec 5 vaze celiena vrata prema DIN 18082 dec 1 (vrsta gradnje A) i DIN 18082 dec 2 (vrsta gradnje B) Primedba: upotrebljivost nenormiranih vrsta gradnje brana za zastitu od poiara ne rnoze da se proceni sarno rezultatima ispitivanja prema DIN 4102 dec 5 ideo 18.15 mm debelih ploca ad mineralnih vlakana klase gradevinskih materijala A.6.2 treba vodoravno upotrebiti pe- ® Slika 75: lastakljivanje Stakleni blokovi. 8.4.1.1 lidovi koji se gran ice sa zastakljenjem moraju da se sastoje od najmanje 115 mm debe log zida prema DIN 1053 dec 1 sa blokovima najmanje klase cvrstoce 12 i malterom najmanje grupe II iii od 100 mm debelog betona odn. 8.. a precnici pojedinaenih iica moraju ca iznose 0. moraju da imaju velicinu preseka ad najmanje 240 mm x240 mm.6. na razrnacima od ca.1000 C prema DN·u 4102 dec 17 Okvir treba omalterisati sa abe strane iii ga prekrlti drugim gradevinskim materijallma klase A.1. ·A.2. 8.4. treba ispostaviti dalje dokaze podesnosti .350 mm Gelicni zavrtanj M 8 x 20. 190 mrn x 190 mm x 80 mm. BSt 420/500 RU Zidani zid iii beton blokova od staklenih betonska Za dimenzionisanje zastakljivanja ad vodoravno poredanih staklenih blokova (betonskih stakala) va.2. precnik 6 mm. 8.6 mm. ·A. tako da bude pritisnut uz staklo koje je stavljeno u zaptivnu naku.B 15. celicni prom 45 x 45 x 5 Pokrivni okvir.4.

~ B1V \ ~lyVl)~i . sa d ~3mm 8 Krovna pokrivanje na drvenim letvama i u slucaju potrebe kantra-Ietvama 8 a Kao 8. iii 18 mm oplata daskama na pera i zljeb 3 Iveriee. Sa ~agOvi 8 35 45 00 19 .:. s/rn" Iveriee prema DIN 68763.. potrebna samo ked oplacivania daskama 10 Meduletve 11 Vlaknaste cementne ploce.~ ~ 2a~ 5 I' . rnehanicko . Kad dvoslajnag zida sa vazdusnlm slajem prema DIN 1053 dea 1 utvrdena mera zvucns izolacije rnoze da se izracuna iz zbira masa koje se odnose na povrsinu slaja . zastita od buke Zvucna izolacjja prema DIN 4109. Aka masa kaja se ad nasi na pavrsinu podeonih zidava kaji nalezu na ununasn] slaj spaljnjeg zida iznosi vise ad 50% mase kaja se ad nasi na pcvrsinu unutrasnjsq sloja spaljnjeg zida.600 ~~ 71:<l 13 3 1 5 2 3 13 12 ....1 Spoljnji zidov. 72 .pr. m' > 8 kg/m' 5 Spoljni sloj.2.. 45 6 ra8 !::. m'. gipskartanske place prema DIN 18180 sa m' > 8 kg/m' 2 a Kao 2.AdB 3 11 .. ~ 63 Lw 2 4 12 4/ l'lN~~ ~ :.01 38: (raeunske vrednosti) 1 Prlmeri izvodenja p.. podlistak 1 III Spoljnji gradevinski delovi 10..600 .. otpor na strujanje. "' • (11 r~ ~ I :. Farmiranje krava Vezivna sredstvc Potrebno naslpanjesK mm dB R~.R Za gradevinsko-akusti~ne jednaslojne spaljnje zidove. tip primene WD iii WS i W D 2 Iverice iii gips-kartanske place 2 a Iverice iii gips-kartonske place bez/sa meduletvama 2 b Oblaganje neobradenim daskama sa perom i zljebom.r ~ ! P '~-------------------"""-----------_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_'~l!l Spoljnl zidovl. " Ii . gradevinska lepljenica. i po zelji I - 35 ~Y: m~ iiI j . ali sa medulelvama 2 b iverice. otpor na strujanje koji se odnosi na duzinu :=: ~ 5 kN . kod dvaslajnog ablaganja akrenutog ka prostariji parna brana rnoze da se postavi i izmedu ablaganja 6 Suplji prostor provetren/neprovetren 7 Traka iverice iii slieno. ravan crep adn. ked dvosloinog oblaganja okrenutog ka prostoriji pama brana maze da se pastavi i izmedu obloga 8 Suplji prostor. 45 2b tlNlJ~ a:600 1. betonski crep prema DIN 1115.~ 2 ~2. 1 V!aknasti izolacioni materijal prema DIN 18165 dec 1. • 42 'I) Primeri izvodenJa za provetrene i neprovetrene.pr.30 40 37: vrednostf) Kalona Red Primer. gipskartanske place prema DIN 18180 oplata daskama na pera i iljeb 2 a Kao 2. -2 Pri tame sme pracenjena mera A zvucns izalacije da se poveca za 5 dB.30 45 2I2a 1 . nepravetren 9 Folija koja propusta vodenu paru.2. f 10 do 19 ~. ivericom iii qlps-kartonsklm plocarna sa m' 2! 6 kg/m2 4 Meduletve 5 Pama bran a. gips-kartan place. oplata daskama na perc i zlieb 3 Iverice.A zvucna izalacije sme da se poveca za 8 dB. atpor na strujanje koji se odnosi na duzinu :=: z 5 kN .kao kad jednoslajnih zidava krutih na savijanje .!± 20400 2000 i~ 1 35 4- (YYVI 3 00600 11 ~ ~f 2/2.prema pasusu 2. krovovi Tabela merenja Kolona Red I 330.\fii1 nl ~~oa 1 1 35 4 !~ 6 5 . tavanice .:600 20~40 no ~f so 42 13 do 19 Oblasnlenla uz tabelu 38.1 Dokaz bez gra(levinsko-akusllcnih 10. s 8. gradevinske lepljenice prema DIN 68705 deo 3 idea 5." I----rogovi ~ ~I 8 40 ~-~-~ " 2 z. ali sa zahtevima za zaptivanje (n. d't! 4 mm 12 Lake gradevinske plate ad drvene vune prema DIN 1101 13 Mineralni spoljnji maher prema DIN 18550 deo 1 ideo 2 14 Spoljni postavljeni zldnl slo] 1 L__6QO_ _J ~ ~ Objasnjenja uz tabelu 39: 1 Vlaknasti izolacioni materijal prema DIN 18165 dea 1. Tabela R:' 1 2/2~ !~ 6 5 1 z400 .30. iii 18 mm oplata daskama na pera i zljeb 4 Obloge. oplata daskama sa m'~ 8 kg/m2 4 Suplji prastar pravetren/nepravelren 5 Kravna zapttvanie 6 Nasipanje sljunkom 7 Parna brana Tabela 39: Koiona Red 5 4 ~jy flAAjJ~ !~ :l!:60Q ". li 6 5 2b mehanieko . 48 !~ 8..vlaknaste cementne place na grubim daskama 2: 20 mm.A oba .. izvodenja za spoljnje zldove gradene drvelom (racunske (mereumm) 1 Formiranje 3a~ 9 1 iii 2 krava R~.tvrde place ad drvenih vlakana prema DIN 68754 deo 1.. iljebni crep prema DIN 456 adn. (raeunska vrednosli) (mere u mm) 1 Formiranje krova kose drvene krovove 2 Prekrlvaree krova premacifri 3 R'wR dB ?q 19 ~! 2~1t°Si!1 1 8 5 5 !~ Wy0l~~ 10 2 4 _e_~ 't +r !~ 5 2.koji se adnosi na cuzinu :=: ~ 5 kN sfm4 1 a Plooo od tvrde pene prema DIN 18164 dea 1. I---rogovi mi ~1 8. onda mera R:'. crep u Jezistu od mallera). 10 kg/m' 6 Plcce ad tvrde pene sa tankim i debelim malterom 7 Parna brana..Azvucne izolacije rnoze u zavisnosti ad masa koje se odnose na povrsinu da se vide iz pasusa 2. 24 mm 3 Dodatno oblaganje drvetom. gra6evinske lepljenice sa m'» 8 kg/m 3a Kao 3... Kad izracunavanja mase kaja se odnosi na povrsinu jed nag krova moza da se uzme u obzir i tezina nasipa sljunka.ovetranlh iii neprovetrenlh (mere u mm) 2 ravnih 3 drvenih krovova 4 R'w. n. ~~ 2 4 ~ ~vl~l 3 do ~600 4 1 6---- 19 ~! I~ 5 4 \A _]_' 14 ___ ~1 il~ _ 2/ "'00 -"r ' 7 1~ 2 4 3~ " 52 5 ~ 0 . gradevinska lepljeniea prema DIN 68705 deo 3 ideo 5.! ~ 8 37 ~~i rogavi ~1 Objasnierja uz tabelu 37. 1 Vlaknasti izolaciani materijal prema DIN 18165 dec 1.. tavaniee i kravove utvrdena mera R'w. . s/m4 Iverice prema DIN 68763..30 50 3.

R. ~ 8 mm + 6/12/4 2100 mm )~~ ~.za prozore.R.37dB 1 potrebno 210mm 26 mm + 6/1214 R" R ~40 mm 1 potrabno ~40 mm 1 potrebno - ~8 mm bzw. ako njihova izvodenja odgovaraju tabeli 40. ali treba smanjiti za 2 dB utvrdenu meru R zvucne izolacije prema tabeli 40.pr.r"C . Kod drvenih prozora se ukazuje na DIN 68121 deo 1 ideo 2.'. n. ako njihova izvodenje odgovara primerima izvodenja navedenim u tabelama 37 do 39..R.. 35 37 vidi KG vove. i . na kame se bazlra certifikat ispitivanja prema DIN 52210 dec 3.r.' 3 32 pcvrsina utvrdena vrednosl) i-tog elementa gradevinskog mera Hog zvucne elementa dela izolacije (racunska gradevinskog deja 212mm 232 dB 1 petrebno > 8mm 2 8mm 230 mm 1 potrebno - . Da bi se obezbedio po rnoqucstvu ravnomeran i visok pritisak u spoju krila i doprozornika mora da postoji dovoljan broj mesta zabravljivanja (zbog zahteva koji se postavljaju prozoru vidi i DIN 18055). 1 obicnim izolacionim staklom i1 sa izolacomm zastakljivanjem 2) sa 2 obicna stakla sa 1 obicnirn j 1 izolacionim staklom Red ':rl 25 Konslrukctone karakteristtke ~ ~6mm ~8mm ~27 dB nije potrebno ~ ~6mm nema nije potrebno ~~ nema nema nije potrebno ~ nije potrebno 11 S..zld sa vratima iii prozorom Za srednju meru R:". Prozori zato rnoraju da imaju zaptivke (vidi tabelu 40.1. R". ~ 4 mm + 4/1214 2100 mm - 1 potrebno 6 40 Zaslakljivanje: Ukupne debljine stakla Meduproslor stakala m zastakljivanje Zaptivanje: R" R 242 dB 1+ 2 4J potrebno - 214mm ~50 mm 1+2 28 mm + 6/12144) 250 mm 1+2 - 4) polrebno - ~8 mm bzw.2 Prozorll zldovl od slsklenih 330.05. 4 konstrukcije I 5 6 Red izvodenja prozori 1) razliCitih vrsta prozora krilima 1) Tabela 40 vaii sam a za jednokrilne prozore iii visekrilne prozore I) sa cvrstim srednjim delom. Kod prozora sa staklenim povrsmama :> 3 m' (najvece pojedinacno staklo) smeju tabele takode da se primene. iz koje moi:e da se vidi utvrdena mera ~ R zvuene izolacije i fabrika proizvodaca. .R zvucne izolacije za pojedine vrste gradnje prozora se zadrzavaju samo onda kada prozori celom duzlnorn evrsto zaptivaju.R 4 35 R" R ~ 10 mm 216mm 235dB 1 potrebno 2 8mm 240 mm - 26 mm + 4/1214 240 mm - 1 potrebno 1 potrebno 1 potrebno Ukoliko je za oznacavanje zvucne izolacije jednog elementa gradevinskog del a data utvrciena normirana razlika zvucnog pritiska. kod metalnih i plasticnih prozora najmanje dva naslona.res zvucne izolaclje vaii pojednostavIjeni odnos: s. Fl.2 iz masa koje se odnose na povrslnu oba sloja uz odbijanje 2 dB. a koji ne sme da bude stariji ad 5 godina..4 mm + 4/1214 230mm - 1 potrebno 1 potrebno - Primedba: prema postojecern rezultatu merenja za pojedini element moie da se upotrebi iii R.R zvuene izolacije od 25 dB do 45 dB (racunske vrednosti) 2 3 lahtevi Jednostruki prozora sa ut- Kalona 1 . tabela 8. vrata iii prozor u jed nom zidu) -~ :) 45 ~10121520 ~4Cl50 1XI lzotaclle na srednju gradevinskog dela 31 1) 4) vaze sarno ako nisu poduzete nikakve dodalne mere za provetravanje meduprostora stakala.1 Tabela 3 vidi KG 331. onda za ovaj element treba najpre izracunati utvrdenu meru zvucne izolacije prerna jednaclm (14). tusnota 1. Vrednosli koja upija zvuk ima smisla posto moze delimlcno da izravna neravnine spojnica koje nastaju usled slarenja zap- ') Sliks 20: Uticaj povrsina male zvucne izolaciju ad vazdusnop zvuka jednog (npr.pr. moie da bude potrebno da se kod vrednovanja prema jednacinl (15) umesto utvrcienih mera Rw zvucne izolacije upotrebe mere R zvucne izolacije odn.60 1+2 4) R" R - - 4) potrebno - rnm ~ 12 mm bzw._-- Soas (iD (16) rs 4) polrebno 1+2 4) potrebno - trz 4) potrebno 8 45 Zastakljivanje: Ukupne debljine stakla Meduproslor stakala m zastakljivanje Zaplivanje: - 218mm 260 mm 1+2 28 mm + 8/1214 . Potrebna zaplivanja moraju da budu postavljena celom duzlnorn.za zvucno izolovani otvor za provetravanje (vidi DIN 52210 deo 3). Uz svaku isporuku mora da bude prilozeno fabricko svedocanstvo prema DIN 50049. normiranim razlikama zvuenog pritiska Do w p U pojedinacnim slutajevima.f-7' - polrebno 1+2 4) potrebno J ..R . 73 . zastlta ad buke ZVl. n.ednja mera R·w. strana 1 10_1.res zvucne 1 izolacije ~i 1 Zastakljivanje: Ukupne debljine stakla MedlJprostor stakala m zastakljivanje Zaptivanje: vazi: R" R - - R. R:"RteS 7 42 Zaslakljivanje: Ukupne debljine stakla Meduprostor stakala m zastakljivanje Zaplivanje: R" R 1+ 2 245 dB 4) potrebno - ~16mm 250 mm 1+2 28 mm + 8/1214 250mm - - 210 mm bzw. za srednju meru R~.pr.lcna izolacija prema DIN 4109.R 5 37 Zaslakljivanje: Ukupne debljine stakla Meduproslor stakala m zastakljivanje Zaptivanje: .R. okretnih i obrtno-okretnlh prozora (vrata) i zaslakljivanja merama Rw.'. 1 -101g [1 .pr.pr.. Isto vaii i za uporedive provetrene kroSpoljnji gradevinski delovi od savitljivih slojeva vaze kao podesni bez posebnog dokazivanja potrebe za vazdusnom zvucnorn izolacijom prema pasusu 2..R zvuene izolacije rezultira prema pasusu 2. Kod spoljnjih zidova sa oblaganjem spoljnjih zidova prema DIN 18516 dec 1 iii fasadnog oblaganja prema DIN 18515 uzlrna se U obzir samo masa koja se odnosi na povrsinu unutrasnjeg zida.. Izolacioni staklo mora da irna trajnu oznaku koja je prepoznatljiva u ugradenom stanju. R'w Tabela 40: Primer.R - 4) potrebno 1+2 4} potrebno Ukoliko se gracievinski deo sastoji ad sam a dva elementa. U tabeli 40 odredene utvrdene mere Rw. R".Spoljnji zidovi. otporna na starenje i lako zamenljiva.02 blokova Prozori do 3 m' staklene povrsine (naiveee pojedinacno staklo) vaie kao podesne bez posebnog dokazivanja u smislu potrebne izolacije ad vazdusnoq zvuka prema DIN 4109. Prozori sa spojenim Prozori sa kutijom 1) 3) sa 2 obicna odn.normirane razlike Do zvucnoq prltiska po terci. Zidovi ad staklenih blokova prema DIN 4242 sa debljinom zida ~ 80 mm od staklenih blokova prema DIN 18175 vaze kao podesne bez posebnog dokazivanja da ispune zahteve potr. sa izuzetkom prozora prema redu 1) ida poseduju dovoljnu krutost. °1 9 'I 248 Opste vazect podaci nisu moquci: dokaz samo preko ispilivanja prema DIN 52210 podesnosti Sva krila moraju kod drvenih prozora da imaju duple sastavne i:ljebove za spoj sa doprozornikom. res zvuene izolacije gradevinskog dela kojl se sastojl od elemenata sa razlicilom zvuenom izolacijom. Izmedu okvira prozora i spoljnjeg zida postoisce spojnice moraju da budu zaptivene prema tehniekirn rnoqocnosnma.ukoliko treba uzeti u 'obzlr izrazana prodiranja rezonance u zvueno] izolaciji. vrdenlm Izvodenja obrtnlh. = ~R . Fl.05. Uloiina livke. moraju da budu meko gipka..=-10Ig(-SgsS LS. 1 n 10 )dB (15) 2 30 Zastakljivanje: Ukupne debljine stakla Meduprostor stakala m Rw R zaslakljivanje Zaptivanje: Zaslakljivanje: Ukupne debljine stekla Meduprostor stakala m Rw R zastakljivanje Zaptivanje:: Zastakljivanje: Ukupne debljine stakla Meduprostor stakala m zastakljivanje Zaptivanje: Ovde 2 6mm 212mm 230 dB 1 potrebno 2 6mm 230 mm 1 potrebno nema . R'w .5. 26 mm + 4/1214 2100 mm Po pravilu vrednovanje maze da se izvrsi prema jednatini (15) sa utvrdenom merom zvucne izolacije odn. zvuene izolacije prema tabef 40 za visekrllne prozore bez c:vrstog srednjeg dela umanjiti za 2 dB. n.30.. Do dcnosenja sigurnih rezultata ispitivanja treba utvrdenu meru R ..R (n.za zidovel iii (n. podltstak 1 Kod sendvie-elemenata od betona sa izolacionim slojem od tvrdo-penastih materijala prema DIN 18164 dec 1 utvrdena mera R'w.30 mm 1 potrebno znace: povrslna ukupnog gradevinskog dela - - nije potrebno - - S.8 mm + 4/12/4 2100 mm 1+2 . vrata). tralno elasticna. bez prekidanja. Prlmedba: Zvucno-zastitni spoljnji zidovi sa tabelom 331.

3. bruto gustina blokova 700 kglm (materiial blokova.res 1 R' w. debljine ~ 10 mm..R to''')] R.24%. onda se racunska vrednost izraeunava kako sledi: Ovde Primer 1: lid sa vratima zid 8.23%.. izolaciji prozora.R. R~. ') 3) ') 12 Primer za primenu DIN-a 4109. • "Glter" opeka Supljl biokovi od lakog betona R' R' (zld) in dB (prozor) u dB 22 38. Povecanjem razmaka izmedu roletne i staklene povrsine doprinosi kod spustenih povrsina da se Boravisna prostorija jednog stana: Poloza] u oblasti zvucnog pritiska IV. zaplivajuCim Irakama 4 Donji vodoravni zavrsetak iii poklopac kutije roletne (D) 1.6 dB R:"".idom (F): Zljeb adn.prostonie u prenoclsnma.~ F ~r~ R~R.5 m Korekturna vrednost prema DIN 4109.10 Ig [ (0.res=-101Q[-[(100-X)'10 '00 Iz ovoga rezultiraju vrednostl u tabeli 42... od vazduSi10g zwka spoljnjih 3 gradevinskih delova (ne vail za avionsku 5 buku) Vrste prosterija sobe u Boravisne prostorije u slanovima.. Tabela = Dnwp-l0 " Ig---2dB A" Sp".A.1 .B I D (samo kad varijante sistema II) kutlje ne postavljaju se nlkakvi posebnl zahtevi.2 3 iii 4 vidi iusnotu " 2 ill 3 vidi iusnotu 'I 611i7sa8 6i117sa8 2. sklonistirna. • 44 dB.. 211i3 4 illS 4 Iii 5 2. 1 .78) Ig 3. Materijall za kolone 3 do 5: Unulrasnja 1 2 3 4 kecelja (C) ill poklopac kulije role!ne (D) Sinteticke-dvostruke rebraste ploce iii ploce ad drvenih preradevina. Tabela9 -2dB 50 32 lahtev izolaeije od prema DIN 4109. Iz dijagrama ocitano: Iz toga proizlazi: RWR 1.. 269 kglm2. 50'dB 2 3 4 5 Srednja mera zvucne zastite se obracunava prema jednacini (15). prema povr~ini Sz prozora iii vrata ~ Razlika tzrnecu ocreeene mere zvucne ciie zida Rw R 1 i odreciene mere zvucne ciie vrata iii prozora ~..R. Kancelarijske prostorije 1) i slitno 48 dB.R(Zid) -R'w Rlprozor) 10 Ne poslavljaju se nikakvi zahtevi spoljnjlm grad.2 Iii 3 1. Ukoliko se za kutije roletni kao karakterlsticna velicina zvucns izolacije navede utvrdena normirana razlika Dn.'" .2 ~38 48 32 23 38.000038 10~+2 ~ 330. po izboru laki "Giter" blokovi prema DIN 105 dec 2. (14) 41: Primer. 10 mm..R 1.2 izotaizola- 2 3 4 R. sa poveeanom unutrasniorn izolacijom Nosai:i maltera (n.Giter' opeka i ~upljih blokova od lakog betona udeo prozarske betonskih blokova udeo prozorske povrsine sme da iznosi max. onda jednacina za obe delimicne povr~ine zidiprozar glasi kako sledi: 1 -R~.R.res =-1019[-(20 22 1 = . = 50 dB R.reszida 'sa vratima i prozorom Pred A.pr. • 44 ca. ::>irinaproreza za prolaz roletne (E) sa smanjenjem debljlne okova mora da bude . gas-belon blokovi prema DIN 4165) Bruto gustina zida prema tabeli 3 Masa koja se odnosi na povrslnu.R:res = R~.8 Vanja"la slstema I Varijanla sistema II Pojedinost E Poklopac kutije roletne Poklopae kutije roletne " unutra spolja A spoljnja kecelja" D donji vadoravni zavrsetak iii poklopac kutije roletne " B gornjl dec kutlje" E prorez za prolaz roletne 2) C unutrasnla kecelja. suplji blokovi ad lakog betona prema DIN 18151. debljine >10 mm Kao 1. 50-35 2 . sme da iznosi max.R" .-------------------------------------------Spoljnji zldovl. = 50-10 Ig [1 +-( 22 -10 " -1)] =50-10 1 Ig [1 +-(10 11 Ig (1 + 2.R" R.1 ~38 24 38.R..R'w.9 < vazdusnoq zvuka 40 dB -2 dB = 38 dB povr~ina prozora u % 4 22 38.R..R zvucne izolacije u tabeli 41. e ~ F 0 'F A- E Q ~ 3 R~. 4il1 5 ~. debljine G" 20 mm).A. vrednosll) sa utvrdenim merama Rw.wop zvucnoq pritiska. n. Dubina prostorije od ca. Tabele 8 i 9 roletni vaeo] zvutnoj Tabela Kalona Red 1 2 42... = 2 m' R' w.0 24 37.r~ in dB 38 povrsine Kod .03 .R.res Razlika izmedu odredene mere zvucne lzolacije samog zida ~ Ali srednje mere zvutne izolacije R:. Merodavan pritisak spoljnje buke 66 db(A) do 70 db(A) Visina prostorije od ca.=100% a udeo prozorske povrsine x %.dela u dB 30 30 35 40 45 50 30 30 35 40 45 50 '\'t.iverice prema DIN 68763.zolacije ~ 25 dB do '~ .'R·2· " 35 dB R.3.R. R' spoljnjeg grad.. Kolona R. profilima. ali sa limenom oblogom sa m'~ 8 kglm' Ploce od drvenih preradevina.30..5 m. • 20 m' vrata 8. Ako je ukupna povrslna 8".R . zastita od buka lvucna izolacija prema DIN 4109.R.. mereno u stanju ispitivanja odnosna-apsorpciona povrsina 10m' cista povrsma. kod gas- Konstrukcija zida: 30 cm debeo~ sa abe strane malter PII.50 mm III m' ~ 30 kglm2 R~.1..g. malter . DIN 4109 labela 8: Zahlevl Kolona Red Oblast zvucnoq pritiska izolaclje 2 ~Merodavan pritisak spoljne buke" dB(A) 1 do 55 55 do 60 III IV V VI VII... 44 dB 5 Zaplivanje _poia sa . Izvodenia ~ 40 dB (ra¢unske za kulije roleln.. 61 do 65 66 do 70 71 do 75 76 do 80 >80 35 35 40 45 50 Bolasnieke bolnicama jumima.R". ') Zahleve treba utvrdili na osnovu lokalnih ustova. R. ked prozora povrsina prozora ukljucujuCl okvir) Odredena mera zvucne izolacije (racunska vrednost) samog zida Odredena mera zvucne izolacije (racunska vrednost) vrata iii prozora Odnos ukupne povrsine zida S ea = 51 +52 ukljucujuci pnvrginu vrafa iii prozora.R'wres = 6 dB.R zvucne .3 Kullja za rolelne Za kutije roletni vaze utvrdene mere Rw.pero celom duzinorn 6 7 8 Ovde znaee: ~es=Sl+S2 Uklopne ili unene veze sa naleganjem na delu glave Dodatne zaptivanje svih prikljucnih spojnica sa zaptivajucim zaptivajucim materijalima 1 2 Varijanta sistema 3) 1111 1111 I II I II Red 1 8. Za kutije roletni sa Rw R ~ 45 dB ne mogu da se navedu opste vaieci primeri izvodenja. podlistak 1 10.pr. gas. i sanatori.0 Rw.R znace: racunska vrednost utvrdene mere zvucne izolaeije u dB utvrdena normirana razlika zvucnog pritiska prema DIN 52210 dec 4 u dB. uklj. prostonie uciontca i slitno potr.' Sges R.2 ill 3 4 illS 1. ploce ad mlneralnih vlakana.0002 + 0.RdB 25 30 35 40 ') Unutrasnja kecelja oblaganje iii rnontazni poklopac (C) 1. debljine . koja je potrebna predmetu ispitivanja u zidu koji se ispituje da bi se obavilo ispitivanje u skladu sa odredbama Daloje: Trazeno je: R~ R .4 ill 5 Povrsina zida sa vratima iii prozorom Povrsma zida Povrsina vrata iii prozora (kod vrata clsta povr~ina prolaza. 5 mm Ploce ad betona.res =.3 23 38.00063) ] 22 =-10 Ig 0.78 -"-1)] = 50-10 = 50-10 = 50-5. 74 .4. labela 8 Kod kutija roletni sa utvrdenom merom zvucne izolacije G" 40 dB Ireba na jednoj iii vise unutra~niih postavi zvucno-apsorbuluci malerijal (npr.2i1i3 ill ked utvrscenih delova sa 5 Prikljucna spojniea (F) 6 iii 7 6 7 iii 6 sa 8 8 .delovima prostorija kad kojih pradiruCa spoljnja buka zbog delatnosti koji se advijaju u prostoniarna daju samo podrecieni deprinos zvucnorn pritisku unulr~njeg prostora.malter Mera R'w R zvucne izolacije Prema tabeli 1 za opeku i blokove od plovueca za gas-beton 730 kglm2..R"".lake gradevinske place od drvene vune prema DIN 1101).R. opeke iii ad plovui:ca.. debljine > 50 mm. Zahteve toplotne izolaclje treba posebno Ispunitl (vldi DIN 4108 deo 2).betona. obloga iii montai:ni F prikljuena sponica poklopac (Potrebna toplotna izolaci'a ni'e sacrzana u ovim primerima lzvodenlai.

.18152. treba ugraditi prstenaste kotve.+ b.razmak 50 cm ad zida koji treba da se uknuti -> 10. 75 . -> Vrata u ukrucuiucirn poprecnirn zidovima moraju da imaju min. dalji zidovi unutar stana ne podlezu vise nikakvim oqraniceniirna mera i mogu da se izvode kao laki razdvojni zidovi -> 9. Kod obostranog ukrucenia zida sme da se izvede ozubljenje bez kotvaovanja -> 11. Slieevi nisu dozvoljeni u .i optareceni spoljnji zld.24 em debeli.Ii > 0.. komentar u slikama Stabilnosl zidova Komentar u slikama 331.i' ~ 19A c. Posto je ovaj propis nastao zbog opterecenia vetrom. kod jednostranog ozubljenja nikako iii samo sa kotvljenjem -> 12.q e- 28 I~ 11' b. U 24 cm debelim zidovima smeju da se rasporede samo . Aka kotva celicnog betona de..34. ROlnjaee krovova kotviti sa kalkanom samo onda.C. I kod tipova poprecnih zidova su potrebna ukru<':enja 5 4. 43. 3 Zid sa vazdusnim slojem celom duzinorn.61 1 it f] ----.. Aka su i optere<':eni zidovi .4(65) sa vise ad 2 puna sprata -> 26 iii> 18 m dUline -> 27. Kod samo 11..Zidovi Zidovi prema DiN 1053. Maksimalni razmaci ukrucujucih poprecnih zidova -> B.if 29 -1 D" 30 31 32 b.22 imh'! Kotve rasporediti samo ispod punog zida -> 19. . SerklaZi moraju i -e 38 A ne rnoze da se izve- Posebno treba voditi racuna a kolvljenju zidova i tavanica -> 13 do 18. 36 ne zahtevaju dodatnu toplotnu izolaciju dodatnu toplotnu izolaciju..5 em debelih opterecenih unutrasnjih zidova nisu dovoljni opsezi stepenista i razdelni zidovi stanova kao ukru<':enje srednjeg zida -> 6.17. kada nedostaje ukrucenle zida -> 21 do 23. 24 do 27 rasporedivanje prstenastih kotvi: ukoliko se izvode vise ad 2 puna sprata sa 24 em debljine spoljnjih zidova -> 24. 3 em duboki okomiti slicevi -> 40. 37 Prekrivno sucehavan]e za armaturu ad okruglog cenka da se provedu kroz steperuste.01. kod opterecenih unutrasnjih zidova maze da se odustane ad toga (vrata stanova pored srednjeg zida!). 2 Ispuna resetkaste konstrukeije. 0 12 -e 38. + bd' b. 1 ~ 193 ISPRAVNO !OORESNO 1 e 6~r61 '~·123 n-. Podvezama kotvljene i iznad srednjeg zida suceliene grede evrsto na zatezanje povezati medusobno ->20.01 V/. Serklazi ad armiranog zida -> 35.. Kosi..+1>. >0.5 cm debelim zidovima -> 39. Serklaii od teskog betona su hladni rnostovi i zahtevaju 33.5 m razmaka -> 7 if. serklazi mogu da se rasporede ujedinjeni sa slapistern -> 30 ispod tavaniee -> 31 iii da se izvedu kao ivicne grede masivnin tavanica -> 32. 25 i gradevine od cigl ad lakog betona (DIN 18151. 5 Spoljnji zid cije slaganje ne pripada nosecern poprecnorn preseku.. . 42. \12 eigle debelo sa slojem toptotne izolacije. 4 Spoljnji zid sa oblaganjem koje zbog vodoravnog povezivanja pripada nosecern poprecnom preseku. 1 Zidar. + b.+ 1>. vodoravni i >3 cm duboki okomiti slicevi su dozvoljeni samo u debljinama zidova > 24 em -> 41.41 Kod svakog sprata potreban serxtaz Serklazi su potrebni i kod posebno sirokih -> 28 i posebno visokih prozara -> 29. ugraditi poteznu kotvu -> 38 B.

. prorezima i supljinama. dovoljno krute serklazne grede i ako u cuzinskorn i poprecnorn pravcu zgrade postoji ocigledno dovoljan broj dovoljno dugih krutih zidova koji su bez veeih slabih mesta i bez pukotina voc!eni sve do temelja. sirina oslonea nalegajutih tavanica I s 6.4.7 Sve ostale sile oslonca smeju da se obracunaju bez uzimanja u obzir dejstva kontinuiteta uz pretpostavku da su nosece konstrukcije suceljene preko svih unutrasnjih oslonaca i postavljene bez ukljestanja.4.2.kratki zidovi" vaze zidovi iii stubovi cije su povrsine preseka manje od 1 000 cm' lidani preseci manji od 400 cm' nisu dozvoljeni kao noseci. moraju sigurno da se advode dalje u gradevinsko zernlpste.3. One su u tabeli 4a i 4b utvrdene u zavisnosti od klasa evrstoce blokova.nisu dozvoljeni za svodove zidove izlozene vremenskim di i 8. Kod sracunavanja preseka oslonaekih sila koje se pre nose sa jednoosovinski razapetih ploca i rebrastih tavanica kao i sa greda i ploca ojacanih greda na zid. Ukoliko je visina zgrade veta od 20 m.9. DIN 398.01.1 na ravan zida sme po pravilu da se zanemari kod dokaza naprezanja pod uslovlma pojednostavljenog postupka. treba opteretiti trakom tavaniee prime rene sirine. poslupak sracunavanja 6_10ps!e Dokaz stabilnosti sme da se izvodi uproscenlrn postupkom za razliku od pasusa 7 kada su ispunjene sledece i u tabelil sacrzane pretpostavke: visina zgrade iznad zemlji~ta ne vise od 20 m. opterecenje zbog iskosenoq polozala zgrade. a u tabeli 4c u zavisnosti od nominalne cvrstoce zida prema DIN 1053-2.0 mm (zahtevi ravnih opeka). DIN 1057-t. zidov.4 Malteri tankih lezista (DM) . Kod izbora gradevinskih delova treba Ispostovan i funkcije zidova u pogledu zastite od toplote.1 i 9.. Ovaj dokaz rnoze da izostane ako okomiti kruti gradevinski delovi za ukrucen]e u posmatranom smeru ispunjavaju uslove sledece jednaeine: . 2_7 Serklazne grede Serklazne grede su horizontalni gradevinski deloyi koji leze u ravni zida koji sem zatezanja moraju da preuzmu i momente izvijanja usled optsrecenja koja deluju upravno na ravan zida..uticaj vetra na spoljnje zidove itd.2. ---' 76 .3.nije dozvoljen za zid EM b) Grupe maltera II ilia: .centrlrajucirn lajsnama.pr.ako postoje statlckl dokazane.2 i 8. 5. pojedini gradevinski delovi smeju da se premeravaju prema preciznom postupku.nije dozvoljen za vise od dva puna sprata i za debljine zidova manje od 240 mm. tako da je uzeto u obzir moguce odvodenje tereta u poprecnom pravcu. Kod jednospratnih nekog otvora garala i slitnih gradevina koje nisu predvidene za stalni bcravak je i d ~115 mm. koje idu paralelno sa pravcem razapinjanja tavaniea. 2_5 6.2 Zid prema ispilivanju podesnosli (EM) lid prema ispitivanju podesnosti je zid cije se osnovne vrednosti dozvoljenog pritiska 0.02 I nom scenorn postupku 4 Olpornost na pritisak zilla Otpornost na pritisak se koo sracunavania karakterlse prema uproscenorn postupku prema 6. Nezavisno od toga treba obezbediti prostornu krutost zgrade.:. npr.9 osnovnim vrednostima 0. Kao takvi vale npr.Zido"i Zidovi prema DIN 1053 prema ovoj normi sme da se sracunava iii prema upro(pretpostavke vidi 6. dozvoljeno d flo :s.nije dozvoljen za svodove i podrumske zidove. opterecenjs krova.0 m ukoliko se momenti izvijanja ugla zakretanja tavaniee ograniee konstruktivnim merama. sa izuzetkom popravke starih zidova koji su zidani malterom grupe I. vrstama maltera i grupama maltera.momenti savijanja kod zategnutih tavanica. iii ukoliko pretpostavke koje su navedene u ovom pasusu ne odgovaraju. Cesto su to i nosecl zidovi. dozvoljenih pritisaka. kod dvoosovinski zategnutih tavanica za I treba primeniti kracu od dve sirine oslonca . pomerljivim lezistima 6_4Prostorna krutost Sve horizontalne sile n. Nenoseci zidovi su gradevinski 2_6 Serklazi Ssrklazl su horizontalni gradevinski delovi koji leze u ravni zida za preuzimanje zatezanja koje mogu da nastanu u zldovima usled spoljnjih opterecenia iii usled deformacija. onda racunske vrednosti a" otpornosti na pritisak zida treba sracunati prema jednacinl (10).pr. vrsta maltera i grupa maltera prema tabelama 4a i 4b. n.75m <12· d 1751) <240 :?:: <5 . izradi i vrsti zida (RM iii EM) brute gustini i otpornosti na pritisak blokova koji treba da se upotrebe. utvrduju u zavisnosti od klasa cvrstoce blokova..240 noseci sloj dvoslojn ih spoljnjih i dvoslojn ih podelni zidovi zgrade :?:: <. iii ako treba da se dokaze stabilnost gradevine iii pojedinih gradevinskih delova. U zidovima koji sluze kao jednostrani krajnji oslonac tavanica ne moraju da se dokazuju momenti savijanja usled ugla okretanja naleganja pod uslovima uproscenoq postupka. Za ivice temelja.pr. Ako kod jedne gradevine nisu od pocetka prepoznatljivo osigurani krutost i stabilnost.2 Izracunavanje velleins preseka reeenja U odnosu na opte- 5 Grac!evinski malerijali 5. :s2. a kod ostalih unutrasnjlh oslonaca onda kada je odnos susednih razmaka oslonaca manji od 0.2 0.da. flo treba uzeti visinu zgrade u m iznad gornje flo '240 [ednostcml spaljni zidovr s2.nije dozvoljen za zazidivanje spoljnjeg zida prema 8. Kao .4. grupi maltera. DIN t8152 i DIN 18153. n. opterecenja vetra. dejstvo kontinuiteta treba kod prvog unutrasnjeg oslonca stalno uzimati u obzir.3_2 Normalni malteri (NM) a) Grupa maltera I: .3 Nosee. c) Gnupe maltera III i lila: . 6. dozvoIjenog pritiska rezultiraju u zavisnosti od klase kvaliteta zida. potreban je racunski dokaz stabilnosti vodoravnih i uspravnih gradevinskih delova. zidovl Noseci zidovi su uglavnom na pritisak optereceni gradevinski delovi u obliku ploca za preuzimanje vertikalnih opterecema. kao i horizontalnih opterecenia.2_3. odreduju na osnovu ispitivanja podesnosti prema DIN 1053-2 i prema tabeli 4c. pozara i vlage.nije dozvoljen za zazidivanje spoljnjeg sloja prema 8.3. armiranju zida. .nisu dozvoljeni za svodove i za opeke sa odstupanjima mera visine za vise od 1. spratova je maksimalno dva puna sprata uz izgradeno potkrovlje: uxrucujuci poorecnl zidovi na razmaku :s"4. 6_2_1 Sile naleganja iz tavanlca Velieine preseka treba sracunan za merodavne slucajeve opterecerua koji nastaju za vreme montiranja i tokom koriseenja.2.2 lid 331. Nosece zidove ispod jednoosovinski razapetih tavanica. pri tome je kao debljina zida kod dvoslojnih spoljnjih zidova merodavna debljina unutrasnjep sloja. 4 (2) 0. za ukrueenje lidovi za ukrucen]e su gradevinski delovi u obliku ploca za ukrucenjs zgrade iii za ukrucenje na izvijanje nosecih zidova. evrstoce kamena i grupe maltera iz tabele 14. 2_4 Zidov. onda dokaz stabilnosti treba voditi prema pasusu 7 2 Pojmovi 2_1 Zid prema reeeptu (RM) lid prema receptu je zid cije se osnovne vrednosti dozvoIjenih pritisaka 0.4. npr.2 Oslonacki momenli U zidovima koji sluze kao meduoslonci delovi u obliku ploca koji su pretezno optsreceni samo svojom sopstvenom tezinorn i ne koriste se za ukrucenje zgrade iii ukrucenje na izvijanje nosecih zidova. kotvljenju zidova. Kao vis ina zgrade kod kosih krovova rnoze da vazi sredina visine slemena i strehe. Kod uproscenoq postupka ne treba da se dokazuju odredena naprezanja. i nemalterisane neprilikama (vi- tavanica ne moraju da se dokazuju momenti savijanja usled ugla okretanja naleganja tavanica pod uslovima uproscenoq postupka.. .6 EI + za n. 5_2 Z.2.1) iii prema precizpostupku (vidi pasus 7). .240 1) 2) S 12 'judi. posto je taj uticaj ispostovan u faktoru k3 prema 6. 5.2.10peke Smeju da se koriste sarno one opeke koje odgovaraju DIN 105-1 do DIN 105-5.:z:::id::o:::ve::. Nenosee.1 n za s n < 4 3) Ukljueuju¢i dodatak Z8 nenoseCe unutr~:::n~Je. serktazirna i serklaznirn gredama.ivicni razmak :s" 2. Ako se sracunava prema preciznijem postupku prema paSUSu 7. 2. DIN 106-1 i DIN 106-2. 6. sme do t 5% izracunatog horizontalnog udela sile jednog zida da se rasporedi na druge zidove. la zid od prirodnog kamena osnovne vrsdnosti 0. 2. i ako je racunskl razapeta paralelno ka zidu na jednoj iii obe strane zida. U pogledu ozidivanja sa iii bez malterisanja dodirnih spojnica vidi 9.7Sm Pokretno opterecenje p kN/m2 100" jednaCina. ukrucujuclrn gradevinskim delovima.nema ogranieenja. DIN 4165. lzracunavanje oslonackih sila iz dvoosovinski tavanica razapetih u dva pravca sme da se vrsi prema DIN 1045.0 m. jer se nalaze u zoni dozvoljenih opterecenja iii su uzeta u obzir konstruktivnim pravilima i oqrantcenjma. Unutar gradevine koja se obracunava prema uproscenorn postupku.3 Vetar Uticaj opterecenla vetra upravnog la procenjivanje ko] dokumentaciji 0: a) b) c) d) e) f) g) h) i izvodenje zida je u gradevinsko-tehnicpotrebno najmanje dati sledece podatke 6 Uproseen. Pri tome treba uzeti u obzir i okomita odstupanja sistema zbog dejstva horizontalnih sila koje rezultiraju racunskirn kosim polozaiern zgrade za ugao meren u tucno] merL 1 (1) Tabela 1: Pretposlavke za primenu uproseenog postupka Uslovr Gradevinskr dec Oebljina zida Ceta visina zida mm unutrasnii zidovl :i!:: 115 -c 240 d h. Bro. 11521 17521 175 240 :s2. DIN 18151.75m s 3~) <5 :?:: < Kod gradevina koje na osnovu svog statickoq sistema dozvoljavaju prebacivanje sila.3 Laki malteri (LM) .raz::::de:::)::ne:.cpterecenje vetrom.3). Odstupajuce od ovoga MG III sme da se konsti za naknadno fugovanje i za one oblasti spoljnjih slojeva koji se izvode kao armirani zid prema DIN t 053-3. ako su dovoljno horizontalno prlcvrscenl. YE:a. Kao meduoslonci u tom smislu vaze: a) unutrasn]i oslonac kontinualnih tavanica b) obostrani krajnji oslonci tavanica c) unutrasnii oslonci masivnih tavanica sa gornjom konstruktivnom armaturom u oblasti naleganja. tavanice ploce iii staticki serklazns grede na razmaku dozvoljenih spratnih visina prema tabeli 1.S0m cdn. Kod velike savitljivosti gradevinskih delova za ukrucenjs moraju sem toga da se uzmu u obztr izmene oblika kod izraeunavanja velieine preseka.skl malleri 5_2. vrsti maltera. buke. Od racunskoq dokazivanja prostorne krutosti sme da se odustane ako su spratne tavanice formirane kao krute ploce odn.

75 26 32. 61. 45..5 51 63. 100 blokova predzida.5 67.01.s~nosa cementnm 65 Mere zida prema DIN 4172 "Mera u visokogradnji" -~~~. 11. Blokovi manjih cvrsnna su dozvoljeni sarno od > 50 em iznad visine terena. Osnovna pravila 0 slaganju opeka vaze i dalje nepromenjena.25 ltd. . slikovni 331.5 74 80 86..5 101 113. rae.J 59.03 Raspodela naprezanja na zidu naleganja sme da se primi pod 60·~ 44.75 99 105.Zidovi Zidovi prema DIN 1053.5 Sirine stupova su kod gradevinskih materijala sa > 50 kg/em' cvrstocs blokova vezane sarno za statlcke zahteve ~ 57 Kod evrstoce blokova s 50 kg/em' minimalna razmaka 50 em kod blokova celom duzinorn ~ 56. 7.5 70 76 82.25 63.r-------. tacno 61/4 121/2 183/4 25 31 1/4 371/2 rae.25 13. Mera ctvora Zidni ispust 100-.25 11. Pravila zidova a zavrsavaniu 5101vezaca zavrsava se sa jednim parom Sloj i ~:(.5 19.5 itd. rae. 76 88.5 45 51 57.. 75 em kod stupova zidanih u vezi ~ 55.5 26 38. 3. upu- ~" <!?<t><-l:> ~ III RESNO 61 Oczacl.5 42.25 86. Dodima spojnica u sloju duinjaka udaljena Ie 1/4 odn.5 69.5 95 101 107. taenc 5.5 49 55 61.5 92.100 kg/em' (druge vrste blokova). 13.5 101 113.---.12511/4opeke Izraeunavanje stepena vitkosti kod pravougaonih stupova ~ 51.25 ltd.5 44.63. tacnc 7. 11. U prineipu treba zidati punim spojnieama stati spojniee sarno tamo gde je predvideno oblikom bloka ~ 2. . najvise za duzlnu jedne opeke (vidi prilozene slike). 54.5 74 86.~~1:~~:~a evrsroca . .5 92. nise itd.5 17.5 17. Sarno pravilo .25 ltd.5 76 88.25 36.5 49 61.5 88. 48 do 50 Ukoliko se ne uzima u obzir ukrucenje zida. r I.5 itd.5 63.5 24 30 36.75 101 107.sf I 1~1r r .5 itd. 60 Zid podruma sme da se formira sarno sa blokovima cvrstoce " 50 kg/em' (blokovi od lakog betona) odn.5 94.n 12:5+1 ----I Mere otvcra. 46 Pravita 0 dadirnim spojnicama Pravila za sJaganje opeka sa tricetvrtkama Dodirna spojnica unutrasnie ivies od kraja zfda.·~·I:::I·~"' ~~.ne smeju da oslabe pozarne zidove na vise od 24 em ~ 60.. '. (100) kg/cm2 . Dnduna spojnica u sloju vezaca udaljena [e 1/4 odn.5 99 111.5 26 38. pocinje za celu sloju i udaljena vezaca pocinje ad je za celu opeku 44. 46. iii ma'ter.5 99 105 ltd.s: Dodirne spojniee mogu se preklapati u unutrasnjosf zida mereno u jed nom pravcu.S [+ r .5 itd.65 74 80. 1 do 3 Polaganje blokova u malter.75 24 30..zolacioni sloj I na malteru r--.5 99 111.:(. 433/4 50 56114 621/2 683/4 75 81 1/4 871/2 933/4 1061/4 itd.5 67.5 20 26 32. rae.25 38.! kg/cm2 : I ---+-. -- unutrasrne . kod stupova sa slobodnim krajevima ~ 52.25 61. 5 11.75 76 82.napon zida na naleganju.5 38. rnoquc je prelaz na zid vece cvrstoce ~ I1IIL 60· kornentar Pravila za slaganje opeka dopusta se malo preklapanje za koji vaze sledeca pravila: spojniea.(~t kao do sada sa 2 pa- vezaea zavrsava se sa cetim veracem cetvrtkcm vezaca koji leii lza njega.5 24 36.5 74 86. onda odqovarajuce delove zida treba tretirati kao stubove i to dozvoljeni sarno u vitkostima do 5 20 uz smanjenje dozvoljenog pritiska.5 51 63. 3/4 opeke od unutrasnje ivlce i od kraja zida.75 51 57. Prema tome rnoze Pored sloga sa tricetvrtkarna se izvesti slog sa cetvrtkama 45 . 66 Medusobno uklapanje novih formata blokova za zidanje.5 42.t~i~:~~~~~. Ukoliko nije dovoljan dozv. Mera stupca n12S-mere gradnje -- mere prostora Orijentacione grube Mera stupca -" .75 49 55. U Pravila za slaganje opeka sa tricetvrtkarna Dodima spojnica U sloju duinjaka ad unutrasnie lvice i udaljena je opeku od kraja zida. Cista visina stupova prozora sme se sarno onda primeniti kada se parapet i obrub izvode u punoj debljini zidova ~ 53.Nikada spojniea spojnice" se zamenjuje sledeclm pravilom 0 preklapanju spojniea (dozvoljeno preklapanje dodirnih spojniea): 47 Izracunavanje Pravilo 0 preklapanju spojnlca stepena vitkosti.25 88. ~ 1.5 13. = 1--«1 I.5 24 36. Celieni gradevinski delovi moraju da budu vatrostalno oblozenl kada ulaze u pozarne zidove ~ 62. 3/4 opeke od unutrasnje ivice i ad kraja zida.5 49 61. 1/2 bloka Duflna zidnog ispusta Skok mere 1/4 bloka 1/2opeke Skok mere tacno 13. •• d 77 _ .-~ maltercm '!ii~~:!i'i1!lii'i'i1i!i!l.

vrstu maltera i grupu maltera na Kojima se bazira obracun.5 8do 12 7do 9 "" "" "" "" "" 3000 do 4000 4000 do 5500 "" "" "" 6500 do 8500 2000 do 3000 . b' > 15 d kod trostranog drianja.80 m 115 debljina zida 175 240 300 6. EkoD Istezanje krajnjeg tetenja.ja za puzanje. Ukoliko se ne racuna sadejstvujuta slrlna sme obostrano da se pretpostavi sa po % visine iznad posmatranog sastavljenog presekat ali ne vise ad postojece sirine preseka.4.3 + 0. / -_/' \ .2 5 O. Treba uzeli u obzir slabljenja preseka usled proreza. Ukoliko je zid u vislni srednje trecine oslabljen vertikalnim prorezima iii nlsarna. Zidovi za ukru6enje moraju da imaju najmanje jednu deloIvornu duiinu od 1/5 eiste visine sprata h.10 3.90 za debljinu zida 175 mm < d s 250 mm a = 1. Ne mora da se primeni taktor koji je nepovoljniji od onoga ked dvostrano drzanoq zida. koji se istovremeno zidaju u prevezu sa istirn malterom i kod kojih se ne ocekuie kidanje na mestu preseka usled jako razlicitop deIormlsanja. = 13 • h. k80 rlnna1knm glinnm 78 .p8nrlir::lnnm ul E ca.65 0. visine i cvrstoce. a za dokaz sigurnosti na izvijanje prema 7.85 0.75 0.25 2..dovoljna toplotna izolacija. va~i pojed- ~ ~5 I - . kada ne deluju horizontalna opterecenja upravno na zidove od veeih planiranih opterecenja vetra i kada su date sledece minimalne dubine naleganja a na zidovima debljine d: d ~240 mm d c 240 mm Slika 1: Minimalna 1 duzina zida koji treba ukrutiti Zidovi za ukrucenje i .6 Osnove za .85 0.1 do-0. izracunatl kako sledi: h.30 4.7. \ I 6.65 b m 2.60 0.80 5. Produzenje (hemijsko bubrenje): predznak plus "" tkoo!ScI.05 1.3 2 0 -0.35 0. cervorostranc dri:ani zld Trostrano drzani zid debljina zida 240 175 115 b' m 0. Ukoliko se u normama za blokove trali dokaz drugih granicnih vrednosti oblasti vrednosti.60 1.Zido.7. Nosivost na smicanje sastavljenog preseka treba dokazati prema 7.5 -0.c:.0 1. Zidovi parapeta i nadprozornika ne smeju da se uracunaju u sadejstvujucu sirfnu.80 3. vazs one. Konstruktivnirn merama (n.7.5 2. rednosti mm/m Rarnnska vredoost 4 1.I cetvorostrano drianih zidova u zavisnosti od rastojanja b zidova za ukrueenje.95 1.5 6 6 8 10 851 10 8 7 9 12 3500· 3000 5000 7500 2500 Blokovi od lakog betona Betonski blokovi Opeke od poroznog betona 1) 2) 1. Kod prozora vail cista visina prozora kao hi odn.5 do 2.t::j I a = 0. koji mogu da izazovu prernestarqa napona i stete u zidu.zvijanja h. Ona u iznimnim slucajevirna rnoze da bude i veca. Za obracunavanie ivicnog izduienja prema slici 3 kao i oslonackoq momenta 7.-- ~ \ a~ 175 mm a=d I 6.60m b' ~3.55 0.90 6.04 6. Obostrano rasporedene poprecne zidove eije su srednje ravni jedna prema drugoj pomerene za vise od trostruke debljine zida ko] treba ukrutiti.5 Naprezanja Iz krutog za slaganje opeka gradevinskih materijala razlieitog pcnasanja pri deformisanju mogu da nastanu znatna naprezanja usled skupljanja..zracunavanje izmene oblika Kao racunske vrednosti za deformacione osobine zidova od vestackih blokova smeju da se prihvate vrednosti navedene u tabeli 2.0do2. Ovako pojednostavljeno dobijeno smanjenje duzine izvijanja je samo onda dozvoljeno.5. i debljinu od 1/3 debljine zida koji treba da se ukruti. iii kada je veza na zatezanje i pritisak osigurana drugim merama. I I : a a a .2.5 1.) uz uvalavanje 6. lemperalurne promene kao i module elasticnosti Koeficijent prolaza Modul elasticnosti toplate Vrsta zidarske opeke Krajnja vrednost prolaza vlage (skupljanje.40 bs 7.75 za debljinu zida d ~ 175 mm a = 0.i cetvorosnano orzane kao i slobodno stojecs zidove.40 0.40 b's '--1. prikliucci oslobodeni naprezanja.4 -0.60 8.7 lIkrucenje 1duzlna izvijanja zldova 6. a) dvostrano drzaru zidovi: Uglavnom vazt od ciste visine sprata Zid ko] treba ukrutiti N Ef -.50 0..40 b~ 3.7. Kod zidova debljine d sa cistern visinom sprata h.5 Oblast vrednosti Ratunska vrednost 8 I MN/m2 Oblast vrednosti 9 10---8/K 3 +O.ob:")_ _ bib' _jJ_ Silks 2: Prikaz veilcina - Tabela 3: faktor 13 za odredivanje duzlne . onda za d treba primeniti debljinu preostalog zida iii treba pretpostaviti slobodnu ivicu.1 do-O.20 b· ~2. onda duiina zida izmedu otvora mora da bude najmanje velika kao na slid 1. ne smaknutih poprecnih zidova rnoze da se odustane od istovremenog zidanja oba zida u vezu.. h2• Kod obostrano rasporedenih. pogodan izbor graaevinskog materijala. Kod jednostrano rasporedenih poprecnih zidova moze da se pretpostavi nepornicno drlanje zida koji treba da se ukruti same onda kada se zid i poprecni zid od gradevinskih materijala skoro istog delormacionog ponasania zidaju istovremeno u prevezu i kada se ne ocekuie rusenie zidova usled jako razlicitih deformacija. onda delove zida izmeclu otvora zida i zida za ukrucenje treba smatrati trostrano orzanlm.2 Duzine izvijanja Duzlnu h.3 Otvorl u zldovima Aka zidovi imaju otvore cija je cista visina veca ad 1/4 visine sprata iii cija je cista razmaka veta ad 1/4 sirine zida iii eija je ukupna povrslna veca od 1/10 povrsine zida.15 1.1 Opsle pretpostavke za ukrucenje zldova Vee prema broju zidova koji su upravni na ravan zida razlikujemo dvo-. Nezavisno od toga treba gradevinu ukrutiti kao celinu prema 6.75 0.45 3. ~ 3.0do 2. razdelnice itd.45 0. Sadejslvujuea sirina sme da se izracuna prema teoriji etasncnostl. Deformaeione osobine zidova mogu da budu jako difuzne. kada je debljina preostalog zida manja od polovine debljine zida iii manja od 115 rnrn.<:..! Zidovi prema DIN 1053 Ovde znace: hG Visina zgrade iznad gornje ivice temelja Zbir svih okomitih naprezanja zgrade Zbir cvrstoce na izvijanje svih okomitih ukrucuiucih gr1u1evinskih delova u stanju prema teoriji elasticnosti u posmatranom smeru (za E vidi 6.50 2. onda treba navesti vrstu i klasu cvrstocs blokova..0 1. Nezavisno od polozaja vertikalnog proreza iii nlse na njenom mestu treba pretpostaviti otvor.2.01.75 m 0. Ako je b > 30 d kod eetvorostranog drzanja odn.2 do-0.~ ! ~ f. delormac. 6."a·h.2 -0. b' kod trostranog drianja razmak izmedu sredine zida za ukrucenje i slobodne iviee (vidi sliku 2).0 1.~ pretA7nO Ak<. debljine d zida kojt Ireba da se ukruti. Eel == 3) 4) 5) E Modul elasticnosti iz ukupnog istezanja kod Vazi i za blokove od zgure 78 18ki bAtnn ..20 m 2. a delove zida izmeclu otvora zida kao dvostrano nosene.80 4.as m 2.00 2.00 za debljinu zida d > 250 mm. tecenja i temperaturnih promena. aka svaki ad oba poprscna zida zadovoljava gore navedene uslove za ukru6enje zidova. ali najmanje 115 rnrn.2 -0. Ukoliko ne sledi tacan dokaz za nostavljeno: a prema 7.. Kod ploca i drugih ravno postavljenih masivnih tavanica ukllesten]e zida i tavanice sme da se uzme u obzir srnanjenjem duzine izvijanja na t >lh' I ". Kao ravno postavljene masivne tavanice U ovom smislu vale i tavanice od telieno-betonskih greda i rebraste tavanice prema DIN 1045 sa medu-gradevinskim delovima kod kojih oslonac usleduje pornocu ivienih greda.5dol.2. Velieina b znacl kod eetvorostranog drianja srednji razmak zidova za ukrucenje.80 bs9.25 a 0. ao osnovna vrednost prema tabelama 4a..85 o s s.50 m sme da se pretpostavi prema tabeli 3 u zavisnosti od bib' ukoliko ne sledi tacan dokaz za prerna 7.3 -0. Ukoliko rnoraju da se uzmu U obzir deformacije.6) 8roj spratova 331. treba tretirati kao jednostrano rasporedene poprecne zidove.9. Kao nepornicno driane smeju da se smatraju horizontalno noSene place tavanica i ukrucujuci poprecni zidovi iii drugi dovoljno kruti gradevinski delovi.2 -0.2 mogu pojednostavljeno da se uzmu vrednosti deformacija koje su tu navedene. Oblast difuznosti je data u tabeli 2 kao oblast vrednosti. 6.3do-O. To isto vali kod razllcitih sleganja.60m 0..7." .0 1. Iro.70 0. onda zidove treba tretirati kao dvostrano nosene. odn.pr. b) tro-i cetvorostrano drzani zidovi: Za duzine izvijanja vazi '" = a· h. slrina sastavljenlh popreentn preseka Kao sastavljeni vazs samo oni preseci eiji se delovi sastoje od blokova slicne vrste.1 do-0. tro. 4b i 4c. zidova treba u zavisnosti h.8 SadejstvuJuca r-- 1. hemijsko bubrenje) I) Krajnja brojka puzanja Bloo 2) 0-00 2) ar Rarunska vrednost Oblast vrednosti 7 5do 7do Bdo E3) Ratunska vreclnost 1 Zidna opeka Krecno-pescane opeke 4) Oblast . ivicnog razmaka b'. 1/3 cvrstoce zida na pritisak.. "" 2500 do 4000 Skratenje ~o := (skupljanje): predznak minus.2. skupljanje..60 1.6 treba obezbediti da gore navedena delovanja ne ugroze nedozvoljeno stabilnost i upotrebljivost graclevinskog terena. U ovom slueaju treba posebno voditi raeuna 0 konsekvencama zbog razliCitih delormacija i gradevinsko-fizickih zahteva. Ukoliko je zid za ukrucenle prekinut otvonrna.00 m Tabela 2: Specilicne vrednosl.9.

01. za slog do 81 84 78 76 64 prema 72.Tannenberg"-spomenicasti prevez 75 76 77 78 82 75 (glava)-prevez 128 79 Gotski prevez 80 Medasti prevez Krstasti slog 96 Obican slog 96 81 . Komentar I" It 331.05 1.! 94 I 18=86 Prevez-suplji zid Nacin gradnje Delta 19=87 Prevez-suplji zid Nacin gradnje Wahl 20=88 lid od duqacke suplje cigle.i®t?U h~.1 ~LJ' Pogled odozgo 67=21 Duinjatki sloj slikama 1'111111111 II. prava ivica zidanja (Ievo).f9i"F. 29=91 Prevezi sa cetvrtkarna (ekonomicnije se lome iz transportnog loma).Zidovi Zidovi prsma DIN 1053. odbojnici 1 Jllll~~ l vrata i prozora 79 .I <JZ?$l 111111111111 [[]J]]Il] 69=23 Nasaticni sloj I! am t I! lit! 71=25 Tvrdavski sloj 5=89 Debljine zidova prema modularnim debljine zidova starih formata) 68=22 Vezacki slo] 70=24 Rampasti slo] = 6=72 Centricni duinjacki prevez za supije bokove 7=73 Naslonjeni duinjacki prevez za suplje blokove 8=74 Duznjacki prevez ad 175+ 115 mm sirokih cigala merama zidarskih blakova (mere u zagradama 9=75 Vezackl prevez (resetkasta cigla 24011751113 mm) 10=76 Krstasti prevez 11 =77 Blok-prevez Ugaoni prevezl za zldove od punlh b!okova I vlsokih rupteasnh blokova 12=78 Holandski prevez 13=79 Gotski prevez 14=80 Medasti prevez 111111 ~ II1I ~iOj 16=82 Fasadni zid sa Qzubljenjem 17=83 Fasadni zid sa zieanom kotvom 28=90 Prevezi sa tricetvrtkama lome iz celih blokova) (neekonornlcno. posto cetvrtinski blokovi mogu da 83 84 85 Ivice zidanja f:@~1§#g~(DmJtCm (Dtz0:: ~ ~I 93 LIb[ I lID !2:IT I Tl4 ~ gJ.Tannenoerq-spomenicasti prevez Holandski slog 108 72 Duznjacki prevez Broj polrebnih obloznlh komada 1m' kod formata opeka 2401115152 mm. nacin gradnje Ludowici 91 do 94 prevez (desno) zidanja (sredina.. nego 90. posto trlcetvrtinske opeke moraju da se 15=81 .

6 1.2 1.0 II MN/m2 0.8 1..9.9 1.5 Doka. mora da se obezbedi priJem slrenja sila. kao duzinu izvijanja prema 6.2 3.5.0 2: 25-h.=lza 1<4. 2) prema DIN 105 dec 1 do dec 4 vaii O"a '" Tabela 5: Dozvoljena smanjena evrstoea smicanje a.3 <T1Jm (6b) A maxe 0.4.5 5.9 0.20 80 . ad opeka navedenih u fusnoti 4) vaz! O"c.5.33..9 1.15 0. k" mania vrednost je merodavna. 12 20 28 36 48 60 1) I MN/m2 0.0 prltiska Nominalna cvrstoca 8M 1) u N/mm2 Tabela 6: Maksimalne vrednosti max napona na savijanja i latezan]. Reda.0 i 13.0 3./d .anje i izvijanie sa lalezanjem Naponi na zatezanje i izvijanje sa zatezanjem upravno na lelisnu spojnicu ne smeju da se stave u racun u nosec. 4b iii 4e..0 3.0 1.8 . onda treba dokazati sigurnosti na izvljanje prema 7.9 0. vldi tabelu 5 srednji prlpadajuCi pritisak upravan na lei is· nu spojnicu u nerascepljenom preseku A 0.9.9 Dimenzionisanje prerna uproscenom postupku .2 1.01 0.0. Ukoliko je potreban dokaz smicanja. 12 0.. Faktor umanjenja: zidovi kao meduoslonci: k = k. koji se sastoje od jedne ill vise nerazdvojenih blokova iii razdvojenih blokova sa udelom otvora manjlh od 35% i kojl nlsu oslabljenl prorezima iii supljinama. osloncirna itd.2 1. k.0 m poprecna sila previse pritisnuta povrslna preseka faktor za uzlmanje u obzir raspodele t preko preseka. sme da se pretpostavi ravnomerno rasporedeni oslonacki prinsak od 1 .2 Doka. Ovaj dokaz rnoze da izostane kada se uzima u obzir jednaCina (12).09 na adheziono 3) 6. Treba voditi raeuna 0 6..7 0. '" Ovde znace: Q + 0. dozvoljenog 1) 2} 0. jednacina (6).0 0. 4b iii 4c. Pritiskanja delirnicnih povrsina upravno na ravan zida ne smeju da prekorace vrednost 1.20 m < 1<6..8 Iia MN/m2 0.: 20 ~28 treba zaokruziti na 0. a. Osnovne vrednosti prema tabelama 4a. na izvijanje Faktor k. izmedu sme da se interpollra linearno.8 1.3 0. Modul elasticnosti za zid ovde sme da se pretpostavi na E 3000 "0 Kod dvostrano vitkostima -drtanih zidova sa d -c 175 mm i sa zidova < . = b uri Duzina ploce-spreqa lvienipritisak prot Iv vetra ivlce u merodavnom slucaju kod .. Ukoliko se smanjenje optsrecenja usled obrtnog ugla tavanice izbegne konstruktivnim merama.8 za sve ostale . za suplje blokove 0. dozvoljenog kvaliteta (EM) 11.1 1..00 m sa 1 kao slrinorn oslanjanja tavaniee u m prema 6./d<25 6.3 . I 0.3 0..4 Naponi opterecenja racunsko spustanje Silks 3: Dozvoljeno racunsko Ivicno izduzenje ploca t . 6.II MN/m~ NMlIa LM21 LM 36 0.0 1. Za zid ') Za zid sa dodirnim spojnicama neispunjenih ma1terom treba vrednosn O"o"s prepcovltl. Za zid sa opekama 0. onda nezavisno od sirine oslonca tavanice vazi k3 = 1 Ukoliko treba vrsiti dokazivanje za ekscentricno opterecenje.010 B.9 1. H znaci ukupnu visinu.35 I J. NMIII DM NMWa <I) 0.4 MN/m2..Zidovi Zidovi prema DIN 1053 S. prema 6. sigurnosti Vrsta maltera Grupa rnaltera NMI NMII O"~ '" 0..1 Dokaz napona kod cenlricnog prltiska Za primenu treba na osnovu linearne raspodele uz iskljutenie zatezanja dokazati. Prl tome je pretpostavljeno da na pclovini visine sprata nastupaju samo rnomenti izvijanja iz cvornih momenta prema 6.012 B.4 3.= t. 0.20m k.7 MNim' Tabela 4c: csnovne vrednostl za zid prema ispilu 1.02 0.9.5" 0. ako se dodatno dokaze da napon zida na pola visine zida ne prelazl vrednost dozy.9 i za opeke prema DIN 105 dec 1 do deo 4 vaf O"~ =0.5 4. npr trakarna za podesavan]e.0 za . Vitkosti h.. dozy .~~r~~~~iLM 21 MN/m2 0.5 0.3 Osionacki prltlsak Ukoliko zidove optereeuju pojedinacna .2 3. onda se spojnice smeju otvoriti raeunski najviSe do telista preseka kako kod centricnostl u praveu ravni zida (opterecenie tanke ploce) tako i upravno (opterecen]e plotel.9.1 uzima u obzir u uproscenorn postupku nezeljenu ekscsntrlcnost I deformaciju prema teoriji II. da se dozvoljeni formula aD '" k· ~ nisu prekoraceni.2.0 vail c = 1.9 2.> 25 nisu dozvoliene.01 0.0 116.=--:. la ovaj sluca] naprezanja dozvoljeni naponi smeju da se povetaju za faktor 1. prema tabelama 4a.05 0.5 m za sve vrednosti od I. = "0 a""s max tTz dozvoljeni napan na zatezanje sa izvijanjem paralelno na lszisnu spojnieu prlpadajuti pritisak upravan na lezisnu spojnicu dozvoljenu smanjenu adheziono srnicucu tvrstocu prema tabeli 5 maksimalnu vrednost dozvoljenog napona na zatezanje sa izvljanjem prema tabeli 6./d<tO k.0 4.30 BM prema Klasa tvrstote bloka max 0". Vrednosti vaze za pune blokove. za zidove sa HlL s 1.2. gredama. na zate.4 0.: 1.3 0.kratkih zidova" k.5 4. = 1.9. Ukoliko deluju veca horizontalna optsrecenja iii ukoliko se uvode vertikalna opterecenia sa vecorn planiranom ekscentricnoscu.4 1. 4b iii 4e. d treba dokazatl uticaj neielJenog.zUlt c· MNlm2 kod spoljnjih povetanje ne vail za dokaz zroova sa debljinama oslonackoq pritlska 300 mm. Faktor za uzimanje u obzlr razlicitih uzgrednih koe· fieijenata sigurnosti kod zidova i .5 1 ' III MN/m2 ilia MN/m2 0.1 a Primena same kod porozno-betonskih ravnih blokova prema DIN 4165 i kod krecno-pescanlh ravnih blokova. 331. Kod meduspratnlh tavaniea: cuo::: 0. Kod "giter" i supljih blokova treba n. dozvoljenih napona na prltlsak za lid sa normaln!m malterom Osnovne vrednosti 00 za normalni Grupa maltera matter Ovde znace: dozy. Pri tome su ovde racunsk: pretpostavljene otvorene lelisne spojniee. paralelno sa lezlsnom spojnicom u smeru zida smeju da se uzrnu u obzir do sledecih maksimalnih vrednosti: (4) Tabela 4a: Osnovne vrednosll 0. iii k = k. Za krecno-pescsne suplJe blokove i krecno-pescane suplje btokove prerna DIN 106 dao 1 vaze odgovarajuce vrednosti tabele 4a kod grupe maltera III do klase cvrstcce blokova 20. Kao ispunjena malterom u ovom smistu vazi dodirna spojnca kola je za pola debljine zida iii vise zamalterisana.podlolnim plocarna obezbediti.O za h. /Jw..1 1.. podvlakama. prema 6. ekscentricnog napona prltlsci (3) Pod pojeoinacnirn opterecenpma. prema jednacini (3).5 1. 0 "" > 12 i razmakama 2. da se sila prltiska prenese na najmanje dva podrnetaca. nlsu dozvoljeni kao noseci delovi. Ovde znace "0 k k.11 0. 0. Faktor za uzimanje U obzir smanjenja opterecenja us led obrtnog ugla tavaniea kod krajnjeg naleganja na unutraSnjim ill spoljnjim zidovima.2.1 Kod tavaniea iznad najvlseg sprata.0 za zidove k.8 2... mozs po pravllu da otpadne i dokaz smlcanja za ukrueujuce zidove. koje deluje na polovini visine sprata i koje sme ravnomerno da se rasporedi preko sirine zida. kada presek debljeg noseceq zlda opasuje presek tanjeg nose6eg zida.6 1./d k'=--1-5- zal0< h.HS i.06 6. Kod smlcanja ploca vazi c= 1.3. 0.. horizontalnog pojedinacnog naprezanja H = 0.2 i iz opterecsnla usled vetra. k. L duzinu zida.8 0.7 0. = 0. za pune blokove bez otvora III rupa za hvatanje nominalna vrednost cvrstoce blokova na pritisak (klasa evrstoce bloka) Malter tanke le.1 1. Smicanje sajbni: t '" O"dlS Tabela + 0. Prarnestanje osovina zlda usled promene debljine zida ne vazi kao veca ekscentricnost.9.kratke zidove" lidanl poprecni preseei tije su povrsine rnanje od 400 em'. Faktor za uzimanje u obzlr smanjenja noseceq opterecenla kod opasnosti od izvijanja prema 6. dOlvoljenog priliska za zid sa lak!m mallerom i maltsrom tanke lezisne spojnice Osncvne vrednosti ploca: (ToilS c.7-1/6 za4.01. Klasa cvrstoce bloka k. sa h.6 0. prema tabelama 4a.7. u MNlm' ~ 0"0 ') DIN 1053-2 0. npr.7" 0.10 0.9. Ovo mOle da se pretpostavi kao dato kod brilljivo izvedenog sloga zida_Sirenje pritiska pod pojedinacnim optereeenjima sme onda unutar zida da se usvoji ispod 60 Vise optereeena oblast zida sme da se izvede vete cvrstoee zida.. S. posebno kod krovnih tavanica: k.5 MNlm'. Za visoke zidove sa HIL ~ 2 vall c = 1.0 12 20 28 1) 2.2. za suplje blokove I blokova sa otvorima iii rupama za hvatanje 0.pr. zidovi kao jednostrani krajnjl oslonae: k = k.0 0.6 1. k.0 do 9.32 /Jw.7 0.04 0. oc Naponl na zatezanje i izvijanje sa zatezanjem 0. I do 25. Q (5) A Smicanje dozv.6 MN/m2 kod spoljnjih zidova sa debljinama ? 300 mm.5.9 Laki mailer LM36 MN/m2 0. '" 0.3 0.014 8".0 4.6 avo k..5 2.13 5) Za krscno-pescane blokove prema DIN 106 dec 1 klase brute qustine z 0.0 1.2 a[Jm:S: 4b: max r (Sa) Klasa cvrstoce btoka Osnovne vrednostl 0.01 MNlm2 0.04 0.5 kN. Kod pojedinacnih opterecenja F ~ 3 kN treba dodatno dokazati napon smicanja u lezisnirn spojnicama opterscenih opeka prema 6.m zidovima.3.. avo pcvecanle ne vaii za slueaj fusncte 2) i ne za ookaz oslonackoq prltlska prema 6.5. smicanja Ukoliko nlje potreban dokaz prostorne krutosti prema 6.5 ~ 0.9. sme za pravougaone preseke (nesastavljeni preseci) da se primeni sledeCi uproscenl postupak: k.9.9.5 0. Ukoliko treba zidove racunski dokazati kao ploce protiv vetra.9 3. Pri tome treba uzeti u obzir proreze i supljlne. onda kod preseka sa otvorenom spojnicom usled naprezanja ploce treba dodatno dokazatl da je racunsko ivicno izduzenje od opterecenia ploce na strani gde je otvorena ne prelazl vrednost BR = 1(}-4.kratke zidove" prema 2.9.

11 i kalkanskom zidu --+ 12. 14. zadnje poslavljanje Prevez. za slpova posebnog oblika 331./.5 em.01.0"""' S ""~c I Duiina kotve-. ~9===== Prevez! slpova za zld od punih blokova I vlsokih rupicastih blokova 1 Poloiaj vazdusnoq sloja i kotve.. 112 blokova 96 Prednje poslavljanje zida.65 em. 9 Uobieajeni razmaei kotvi. da se okomiti razmaei kotvi kod velikoformatinih blokova poveca na 37. 20 em Pocinl<ovana liea 0 3 mm 5 do B Uobicajene vrste izvedbi .Zidovi Zidovj prema DIN 1()53.. 3 Dvospratna gradnja sa osloneem tavanice na poprecnirn zidovima (Skotska vrsta gradnje). 2 Jednospratna gradnja sa osloneem tavaniee na unutrasn]i sloj. 1/2 blokova 122 do 124 Prevez odre6'uju prevez sa trocetvrtkarna upotrebijene formirane biokove. •5 ~ 6 _~1. 105 do 109 Prevezi sa trocetvrtinskirn blokovima. Raspored i velicina otvora za provetravanje i odvodenje vazduha u zidu u strehi . Vazdusni sloj m 0 r a u ovom slueaju da se provetrava iznad svakog patosa sprata i ispod s v a k e tavaniee da se odvodi vazduh .. 81 . Ne bi smele da postoje nikakve sumnje u to.-:"_ '.~ A ~~. po pravilu se upotrebljava Mee.-t 10>- I:)oo--t [~_[]l r---------. 115 do 121 Ovi prevezi za nosecl zid! nisu dovoljni za pravilo 0 preklapanju spojniea i nisu dozvoljeni 10 Raspored i velieina otvora za provetravanje i odvodenje vazduha za vascusnl sloj. zidovi 101 Prikljueak upravno zida. Prebacivanje preveza -+ 114... vodoravni razmak kotvi se onda smanjuje na ea. ukrStanja r ~ I 98 pravougaona iviea zida 99 ostrouqaona iviea zida 100 tupougaona ivica zida 125 do 129 Prevezi mnogougaonih i okruglih sipova Slojn. 114 blokova 97 Prednje poslavljanje zida.07 [J]II IddJi t ® 95 Zadnje postavnanje zida. 104 Ukrstanje koso zida. ~l1i"~7e'i:I1.. 103 Ukrstan]e upravno zida.ieanih i kotvi od ravnog eelika za slojevite zidove.. Na mestima dodirivanja unutrasnie i spoljnje Ijuske treba ugraditi izolacione slojeve prema spolja --+ 13. 4 Dvospratna gradnja sa osloncem tavanice na unutrasn]l i spolja"nji sloj. 102 Prikljueak koso zida. 110 do 114 Prevezi sa eetvrtinskim blokovima. Prebacivanje preveza -+ 109. Komentar u sllkama Prednje poslavljanje.

7..5. i /._It. kada su debljine zidova d> 240 mm. razmak sredine zidova za Kao kod dvostrano drzanih zidova zida za ukruee- ukrucen]e Ako je b> 30 d kod eetvorostrano drianih zldova.8 Samoseea sirina Vaii 6_B_ = = 7. . susedne sirine oslonea tavaniee.kratke zidove" (slpovs) prema 2.9.9 Olmenzionlsanje se i /2 prema 7.2.7. koji rnoze pojednostavljeno da se bazira na eelovitim preseeima i elastienorn ponasanju materijala.vetra iii pritiska zemlje. sme da se smanji duzlna izvijanja zbog ukljestenja zidova u tavanicama prema tabeli 7. pritiska (10) prema er. osnovna tabelama (9b) B. Poduzne sile No od opterecenja iz gornjih spratova mogu da se primene centricno (vidi i sliku 4)..1 Sile na osloncima 7.1 7..6 Osnove za proracun promena oblika Vaii 6. formiranjem razdelniea. Ovo rnozs da usledi i proraeunorn evora zid-tavaniea..O.7 Ukrueenje 7. Ako je zid u oblasti srednje trecine oslabljen vertikalnim prorezima iii nisama. B" rezultira iz Ovde cetvorostrano drzani zidovi: Kod tavanica razapetih u dva pravea sa odnosom raspona do 1 2 smeju kao raspon za dobijanje ekseentriciteta da se primene 2/3 krace strane.9. treba sem toga dokazati najmanje 1.Reda: 331. ~ (9a) ez 7.33 B".2.3. Kod krovnih tavanica momenat MD AD treba ceo predati vrhu zida.7.1 Nos.5 Zldnl moment.3 Vetar Momenti od opterecenia vetrom upravno na ravan zida smeju po pravilu da se zanemare do visine od 20 m iznad zemljista. Neieljena ekscentricnost sme kod dvostrano drzanih zidova da se pretpostavi u obliku sinusa visine sprata sa maksimalnom vrednoscu . Ovde je d debljina drianog zida.05/.Zidovi Zidovi prema DIN 1053 7 Preciznlji poslupak obracunavanja Kod ravno oslonjenih tavaniea.. i i skretanje stapa 12 prema Teoriji II. 7. odn. pri cemu e rnoze 7. 4b iii 4e.9.4 Prostoma Vaii 6. zidova vazi 1 d ~ d 1. koji se sastoje od jedne iii viSe nerazdvojenih blokova iii iz razdvojenih blokova sa udelom otvora za manje od 35% i koji nemaju Supljine iii proreze. npr masivnih tavaniea. preclznijim postupkom = eo 1><:----B h.2).2 Ouzine izvlJanJa Duzina izvijanja "" zidova treba u zavisnosti ne sprata II.. Pri tome sme da se primeni polovina pokretnog opterecenja kao stalno opterecenje i da se pretpostavi modul elastlcnosti za zid na E= 3000.5 Naprezanja Vazi 6. odn. pojedinaene spratove iii eitave gradevine.sa odqovarajucorn izradom spoljnje obloge.9. Kod preseka koji odstupaju od pravougaonika.2. a eiste visine spratova h.6 odn.3.cama. onda njih treba tretirati kao dvostrano nosene.4. I.0 za zidove i za .2. stopi zida veca od 1/3 debljine zida d.2 Momenli u evoru Treba uzeti u obzir utieaj ugla obrtanja u leiistu tavaniea na centricnost opterecenia zldova. krulost s: b: I>< : ----1+ 1 B.5.08 I 7. Zidani preseci sa povrsinarna manjim ad 400 em' su nedozvoljeni kao noseci delovi. onda treba uvek postaviti B=1 e) trostrano drzani kalnom ivieom): 1 zidovi (sa jednom slobodnom verti- 1) Ovo znac! cemricnost bez uzimanja U obzir 11 eventual no i usled vetra. b) dvostrano dri:ani zidovi: Uglavnom vaii 41(8a) Slika 4: Pojednostavljene 1><:11.01. s 3.betona prema DIN taPlanirana na pcioviot 300 2 ~-d 3 1) opterecema Reducirana (za sve debljine vanice momenat ravni 2. vrednost dozvoljenog 4a.stepena zida odn. ivienim iljebom itd.4 Ogranicenje ~v()fn. pod Ulna sila na stopi zida. Ukoliko je racunski ekscentricltet u evoru prema 7.pr. n. 7.. Kod ekscentricnog opterecania ne sme u stanju loma ivieni pritisak da prekoraci vrednost 1.7. npr. Za sve ostale .2 Ookaz sigurnosli na Izvijanje Kod dobijanja napona treba sem planske ekscentrknosti e uzeti u obzir i neieljenu centricnost . 7. onda sme da se pretpostavi na 1/3. 1+ ( --) 3b d) za h. po pravilu na pola spratne visine. duzine prelpostavke izvijanja zidova zldov .m lavan. Vaii 6. 2) Smeju pravolinijski da 7. za ukrueenje 7.1 Opste Preeizniji postupak obracunavanja sme da se primeni na pojedinaene gradevinske delove. ukoliko se ne odreduje okvirnim racunorn prema Teoriji II.kratke zidove" vazl Tp : 2.1 od lavanica od tavanica Tabela 7: Reduciranje duzine Izvljanja dvoslrano drianih zidova sa ravno oslonjenim mas. pri tome treba uzeti u obzir ogranieenje spojnice prema 7. da se proraeuna kako sledi: a) slobodno stojeCi zidovi: od eiste visi- 1><:2. kod meduspratnih tavaniea treba po polovinu momenta Mz : Az predati vrhu i stopi susednog zlda. 1100 a. odn. onda za d treba primeniti preostalu debljinu zlda iii treba prihvatiti slobodnu ivicu.. Pri tome je B" raeunska vrednost evrstoce na pritisak zida sa teoretskom vnkoscu nula. ~k~·~~~~~~~-~J~z I pretpostavke la sraeunavanje momenta evora i zida I I i No No poduina sila na vrhu zida.1 Opsle Vaii 6.. kada pokretno optereeenie nije vece od 5 kN/m': Obrtni ugao u leiistu tavanice utlce na to da osionaeka slla tavaniee A deluje sa centricnoscu e.00 hs proracun momenta u cvoru Proraeun evora zid-tavanica sme da se zameni sledeeim orijentaeionim raeunom.7..2) racunskt najvise do teli"ta ukupnog preseka.h. Kod dokazivanja sigurnosti na izvijanja vazi idealni modul sekante I E. prerna 7.vn.betonske kod spoljnjih centrteocsr e vlslne sprata zidova) htc.7. Ovde znace: ~O~~dUI zida prema 6. kada su lspostovaru uslovi te tabele. hs " ( --) b zahs>b: (ge) Ovde b B znace: Razmak slobodne iviee od sredine nje. ukoliko je preostala debljina zida manja od polovine debljine zida iii manja od 115 mm.. Nezavisno ad polozaja vertikalnog proreza iii nlse treba na njegovom mestu prihvatiti slobodnu ivicu.67 znael: "'.. smeju da se premeste uz pridrzanje ravnoteie izmedu granienih slucajeva ukljestenog i zglobnog oslonea. h.yost kod centricnog i ekscenlricnog opterecania priliskom Na osnovu linearnog rasporeda napona i istih preseka treba dokazatl.4).3 OlVor.6.0 m.5-struku sigurnost na iskretanje. Pod optereeenjem smeju da nastanu otvorene spojniee usled planirane ekscentnenosti e (bez /. kada je u ravni zida treba uzeti u obzir opterecerua vetrom (vidi 7.4 veca od 1/3 debljine zida.3 Uprosceni da se primeni do 5% razlike susednih raspona tavaniee.9. b > 15 d kod trostrano drlanih zldova. trakama za eentriranje.. da r struko optereeenje rnoze bez sadejstva zida na zatezanje da se prihvati u stanju loma. Ovako dobijeni momenti u evoru smeju da se smanje na 2/3 njihove vrednosti. Tok momenta visinom zid usled vertikalnih naprezanja rezultira iz odgovarajueeg dela zidnih momenata koji su dobijeni proracunorn evora (vidi sliku 4).= sastavljenih poprecnlll preseka I>< 300 (hK duzina izvijanja prema 7. u zldoYima Sigurnosni koelieijent je Yw: 2.2. Potrebna dufina naleganja a tavanice na zidu < 240 d B= 1-0. Momenti usled horizontalnih opterecenia.h momenata Ukoliko je racunski ekscentricitet opterscenla iz tavanica i gornjih spratova usled momenta u evoru na glavi. 82 .. a srednji napon vrednost B". Medutim.7.75.15 __§.Reda. Kod preseka optsrecenlh plocarna i za otvorene spojnice treba dodatno dokazati da racunsko ivieno izduzenia od naprezanja ploca na strani gde je otvorena za dato opterecenje ne prekoracuie vrednost SR : 1()-4 (vidi sliku 3). la proraeun evornih momenata sme pojednostavljeno da se pretpostavi E-modul E 3000 . 7.2. ali ukljute meduvredncsti.1 Sile na osloncima Vazi 6.1 . (__2_+__2_) "~ ~0. 2) dufina rzvijanja -=0. U tom slucaju treba preduprediti ostecerua usled pukotina u zidu i malteru konstruktivnim merama.__ E. od debljina zida ~ 175 mm sme bez dokaza da se stavi B 0. Prooraeun evora zid-tavaniea rnoze da se uradi na rezervnom sistemu uz proeenjivanje nultih tacaka momenata u zidovima. 7..2.2.75 (8b) ~240 s300 :> 7..2. 7.--rOvde znaee: 3 (7) _llb_.:2. Pri tome vrednost f3 sme da se pretpostavi prema [ednaeinl (Bb). 7. kod spoljnjih zidova do 5% raspona susedne tavaniee. 7.

onda treba voditi raeuna 0 dovoljnoj krutosti konstrukcije koja to prihvata.60 m. ·d.09 = "0' (B r dozy. 175 mm x 240 mm.5 minNsa minN ('3) (17) 8. zemljista se ne uspinje.1 Opste lidovi koji moraju da nose vise od sopstvene lei:ine iz jednog sprata moraju se uvek srnatrati nosecirn zidovima.9.Om 1. Vitkosti a > 25 nisu dozvoljene. zidova ulaza u podrum.2 lidovi za ukrutenje Treba ispostovati 8.5 koeficijent Irenja 0. Racunska vrednost cvrstoce bloke.. . kao npr. Momente zida prema 7. armiranjem iii betonskim konstrukcijama.3.033 !J. + .0 45 30 25 '5 m 2.c: minN: No :?:: minNo inlerpolirati.na B" B" Hacunska vrednost srnanienoq koelicijenta trenja. onda treba konstruklivno obezbediti prijem zatezanja.1 zida 20d znace: razmak dela povrsine od sledece ivice zida u poduzsmeru nom smeru I. __ I.0 m treba dodatno dokazati da pod uticajem nezeljenog.-T i zateza- Stika 6: Oblast nosivosti kod smicanja tankih ploca Ovde l znace: I>. Ukoliko je prijem sila zatezanja konstruktivno obezbeden.5 kN sigurnosl r iznosi najmanje 1. kada su ispunjeni sledeci uslovi: 8. Vazi '0. prema teoriji tankih ploCa za homogeni materijal.. onda donje granicne vrednosti No i N.. parapeli. la sve grupe maltera sme da se stavi p = 0. pri cemu sem planske ekscentricnostl e na ovom mestu Ireba primenili siedecu dodatnu ekscentncnost /> /. Za sve vrste rnaltera sme da se pretpostavi ~ = 0.9.5.S1 za suplie blokove '0.. sme da se optereti sledetim pritiskom dela povrsine e. Sllka 5: Pritisci dela povrsine Pritisci dela povrsine upravno na ravan zida ne smeju da prekoracs vrednost 0. prostiranie opterecenja I delimlcnl prilisci pov. a ekscentricnost tezista dela povrslne d B.~ oJ (16a) 1 + 018"'1 (1Gb) Oebljina zida d sO. II Pojedinacns naprezanja.1 t. vidi tabeli 4a.2.:t-minNo 2 2 b:?:: (19) (20) 2hs: N.2.6.5. mogu da se umanje kako sledi: 1 e. min No prema taoeu 8 U. kada je H ls20-1000 (12) Ovde znate: B.040 8. s 2 (j'.c: u. (povrsina prenosenja) preseka zida optereti pritiskom centncno iii ekscentricno. duzlnu izvijanja u m = -- 6e d h odnosnu plansku ekscentricnost sprata cvrstoce na smicanje prema 7.!+--!3 a.. Ovde znace dozy. T prema 7. drugi i poslednji pasus.s.5 treba sa njihovim vrednostima na pol a visine sprata uzeti u obzir kao planske ekscentricnosti."i '------'------------'---l.2 Nosec. Blokovi koji ostaju nepos red no izloieni vremenskim uslovima moraju da budu otporni na mraz. zidovi Kod podrumskih zidova rnoze se izostaviti proracun tisak zemlje. Kod sastavlienih preseka sem toga treba izvestl dokaz na zaseku dela preseka.=~( t Ovde 8. Od ovoga sme da se odustane kada je izabrana debljina zida ocigledno dovolma. 7. Ukoliko to u posebnim slueajevirna nije mogute. Kod "giter" i supljih blokova treba npr.1 Vrsle zidova. e<-- bude: 6 8 Gradevinskl delovl i konslrukclonl delalji d) Cista visina podrumskog zida hs S 2. podloznim plocarna obezbedili da se pritisna sila prenosi na najmanje 2 rebra. dozvoljeno naprezanja na savijanje nie paralelno na leiisnu spojnlcu a: pritisak upravan na lezisnu spoinlcu /.3 MN/m2 (15) 2. Vai:i 8<1}1s '" 2 aoHS sa O"oIlS Posebno se ukazuje na potrebnu obradu blokova i radnih spojnica odqovarajuee 9. sme da se primeni raspodela pritiska od koncentrisanih opterecenia unutar zida ispod 60° Vise opteretena oblast zida sme da se izvodi u vaco] cvrstoci zida. HHS + 11" a D)- ('4) h 1" e. glave dimnjaka.9. horizontalnog poledinacnoq naprezanja H = 0. :S: --:. paralelno na leiisnu spojnicu u smeru zida smeju do sledecih maksimalnih vrednosti u upolrebnom stanju da se racunaju: bshs: N. 0:. Ovde znacl: presek zida b A 7. onda A. Merodavna je manja vrednost. Ukoliko normaliv za malerijal u pogledu otpornostl na mraz predvida razlicite klase..0. 8. IT. da voda ne rnoze da prodre u zid.6 mera prevezivanja prema 9_3 visina bloka koelicijent sigurnosti prema pasusu 7. Odstupajuci od tabele 2 ovo vaii za sve vrste zidova Ei 1100 Umeslo preciznog racuna sigurnosl na izvijanje sme da se dokaze dimenzionisanjem zida na pola visine sprata. S B""". Sile zatezanja je rnoquce primiti evrstocorn preveza zida na zatezanje..". Ukoliko se samo jedan dec povrSine A. Poduina sila zida N.4.5 Proracun smlcanja Napone smicanja treba raeunan prema teoriji izvijanja odn.pr. (T (IGc) sme ravnomerno da se rasporedi na postojetoj sirini zioa b.l. koji postoje pod korisnim optereceniern i pripadajuti normalni napon e-u leiisnoj spoinici moraju da ispune sieoece uslove: Smicanje tankih ploca: Slika 7: Prijem naprezanja Tabela za podrumske zidove 8: Min No za podrumske zldove bez raeunskog dokaza min No u kNJm pri vlslnl nasipanja he od 1. 4b iii 4c Ukoliko je podrumski zid koji je izlozen pritisku zemlje ukrucen u razmaku b poprecnirn zidovima iii statidcl dokazanim gra"evinskim delovima. Me"uvrednosli trsba pravolinijski 83 . jako struktunranorn zidu i slienim oblastima primene koristiti blokove sa naivetom otpornoscu na mraz. U oblasti ulicaja pritiska zemlje na zidove podruma pokretno opterecenje na povrsini gra"evinskog zemIjista ne iznosi vise 00 5 kNlm2. 3T Ovde i na slici 7 sledecs znaci: h.. 0.S1 Kod pravougaonih preseka dovoljno ie sracunati napon za mesto maksimalnog napona smicanja.9.45 d· U.~ Hacunska A flr. tako da rnoze da dode do dvoosovinskog prenosenja naprezanja u zidu. 5: - 331. polpornih zidova i bastensklh zidova. B.. vrednosl 490 Meduvrednosti treba interpcliratl. debljine zidova s 1. onda kod glava dimnjaka.1. 1 +0. Treba se pridriavati minimal nih debljina zidova koje su ulvrdene u sledecim pasusima.. krune zidova.9.5m r Kod dvostrano drzanih zidova prema 6. Sa smanjenjem se uzirna u obzir raspodela napona u lszlsno] spojnici dui bloka.2.+ p-' aB. Naponi smicanja .2_1. a visina nasipanja h. --?!N1. ~-minN.1..2.Zidovi Zidovi prema 1053 Odnos naprezanja i izduienja treba obuhvatiti idealnim modulom sekante E. Umesto jednacine (17) sme da se dokaze da stalno dodatno opterecenje No podrumskog zida ispod lavanice podruma leli unutar sledeclh granica: ('8) sa max No' 0.9.3 Podrumski na pri- a) b) c) !J. zldovl 8. pri temu ne smeju da se racunaju oblasli preseka u kojima su spojnice po proracunu olvorene. povrsina grad.4 sa vitkostima l > 12 i i razmakama zidova < 2. 0.1_2. horizontalne i lako nagnute vidljive povrsins fasadnog zida. Ovaj dokaz rnoze da izostane. brJlo guslina nasipanja 8".45 ploca: mm 240 300 365 2.S1 za "gite~' blokove i blokove sa otvorom za hvatanje iii rupama za hvatanje i . Nosete zidove treba postaviti neposredno na lemelje. Ukoliko zidove opterecuju pojecmacna opterecenla.5 Kod pojedinacnih opterecenja F ~ 3 kN treba dodalno dokazatl napon smicanja u leiisnim spojnicama opterecemh pojedinacnih blokova prema pasusu 7.025 !J. d vitkost zida zida na pola visine B FlO1S racunska vrednost smanjene sigurnosti prija- =- B~ p I>.5 vrednost cvrstocs na zatazarue bloka prema pasusu 7.10pste Treba dokazati staticki potrebnu debljinu zida. Naprezanja na zalezanje i savijanje <T. :S ~HS+ p.1 Raeunska vrednost koelicijenta trenja. Tavanica podruma deluje kao ploca i moie da primi sile koje nastaju od pritiska zemlje.5 m 75 50 40 30 20 '5 '0 pravolinijski r ..1. unutar jednog sprata Ireba radi pojednoslavljenja izvodenja i nadziranja po rnoqucstvu oqraniciti smenjivanje vrsta blokova i grupa maltera (vidi i 5.3 I' smanjene prianjajute cvrstoce na smicanje. Horizontalnu silu H treba primeniti na pola visine zida i Smicanje . lidovi koji sluze preuzimanju horizonlalnih sila upravno na ravan zida mogu bili formirani i kao nenoseci zidovi prema8.1 ~) I.9.prekrivanjem) tako tormiratt. Neposredno vremenskim prilikama izlozena.3). No. Nosece unutrasn]s i spoljasnje zidove Ireba izvodili su debljini od najmanje 115 mm. nije veea od visine zida 11. Debljina zida d:?! 240 mm. na zatezanje. d duzinu dela povrslne u poduznorn debljinu zida koelicijenl sigurnosti prema 7. ' ukoliko je dec povrsine A. od stalnog naprezanja na pola visine nasipanja lezi unutar sledecih granica: d· flr. Ireba ih podesnim merama (n. ukoliko iz razloga poiame sigurnosti.01.4 Naprezanja no zatezanle I sallijanie Naprezanja na zatezanje i savijanje upravno na lelisnu spojnicu ne smeju da se uzimaju u racun kod nosecih zidova.9..9. Treba vodili raeuna 0 7. 7. za pune blokove bez otvora za hvatanje iii rupa za hvatanje Nominalna vrednost cvrsloce bloka na pritisak (klasa evrstoce bloka na pritisak) koeficijenl sigurnosti prema pasusu 7.5. gradevinske fizike iii poiarne zaslile nisu potrebne veee debljine. 1+ m I>" (11) 1800 U dozy.9.1.1 raeunska njaiute = U jednacini (11) je u pribliinom obliku obuhvacen utica] puzanja. cista visina podrumskog he visina nasipanja d deb»ina zida p.1.1 Minimalne mere noseclh sipova iznose 115 mm x 365 mm odn..

I visina odn. 20 mm debela (vidi sliku 8). 8. treba dejstvo serklaia obezbediti na drugi na8.4. proreza ~ 115 <260 <385 <385 <385 stranl zida. 12 17 U sve spoljnje zidove i poprecne -zidove koji kao vertikalne ploce sluie za odvodenje horizontalnih opterecenja (npr. najmanje grupe maltera Iia iii malter tanke malterske posteljice iii laki malter LM 36. 8. Pri tome mora da se isuzirna u obzir debljina preostalog zida prema tabeli 10.2 Nenosecl spoljnji zidovi Kod zidova ispuna resetkastih... 5 i 7 (h.. -''- 12 vrednosti ovog reda smeju da S8 .10 8. b) su ispunjeni uslovi prema tabeli 9 i c) se koriste normalni malter.0 12 20 36 50 1. zupcastirn ve· zom. Ked koriscenja atata smeju zldovlma :2 240 mm da S8 izvedu prorezi iedan nasuprot drugog sa po lC da S8 poveea za 10 mm.5 m. iii da zahvataju u popretna rebra.0 82:2. Suceljavanja treba izvesti prema DIN 1045 i po mogutnosti smaknuti ih medusobno. ne u oblastima parapeta.25 m dugat.?. 8. 8. 331. 8. ali u iznimnim siucajevlma ne sme da prede 4 m.2 Veza zateznom 8...1 Serklazi Tabela 9: nenoseelh spoljni.h bez racunskog NaJve6e dozvoljene vrednosti zldova dokaza pav.4. zidovl Serklaie treba postaviti u svakom sloju tavanice iii neposredno ispod toga.4. onda ih tu treba rnedusobno cvrsto povezati na zatezanje.0 8 20dol00m 8~2. 7 ne sme na DO 2 m duiine dB.I vetar).2 Neomalterisani jednoslojni spoljnji zidovi (jednoslojni obloini zid) Ukoliko kod jednoslojnih spoljnjih zidova zid na spoljnjoj strani ostaje vidljiv.1.1.01. od stececeq < 100 < 100 < 150 <200 <200 tavanice.. Mogu da budu formirani od armiranog betona. Kod man-ih dutlna 84 . sa slojem vazduha i toplotnom izolacijom. U zgradama u kojima serklaz ne moie celom duzinorn da se izvede. 8. Kod zidova koji idu paralelno na pravac napona tavarnce zidne kotve moraju da obuhvate najmanje jednu 1 m siroku traku tavanice i najmanje dva rebra tavanice iii dve grede.3.3 Nenosee.. posebno onda. cisto lzqrsbane i naknadno zanatski ispunjene i izvu6ene..1.1.tavanice naivise 0. Sve ostale proreze i otvore treba uzeti u obzir kod premeravanja zida. 8. kolona S.2 Serklazl 8. U tabeli 9. onda svaki sloj zida mora da pokaie najmanje dva reda blokova iste visina.3.4 m iznad iii ispad grube horizontalnog precizno sa kojim mofe kao i uvek na jednoj dozvolleni iu ked ~ 175 ~240 ~upljih blokova.4 Prikljucak kciju zidova na tavaruce i krovnu konstru- Sllka 8: Presek kroz 375 mm debeli jednoslojni zid (principijelna skica) spoljnji zidovi lasadni 8. proreza 2:~irina prcraza u podufnom dvostruke du. ako se korlsf alat da se adredi dublna. i minimalni razmak prema koloni 9. da mogu daje za to Zatezne kotve (kod tavanica sa drvenim gredama kotva sa civijama) treba rasporediti u optere6enim oblastirna zldova. Serklaz od anmiranog betona treba ojacatl sa najmanje dve sipke celom duiinom (n. skeletnih i pregradnih slstema sme da se odustane od statickoq dokaza kada: a) su zidovi cstvorosfrano drzani (npr.0 Bdo20m 82:2. vidi DIN 4103·1. Razmak zateznih kotvi treba uglavnom da bude 2 m. ukoliko se ne povezuju po bitnim silama sa krovnom konstrukcijom.4. kod tavanica sa drvenim gredama tri grede.. smeju koloni 5 i koloni da se izvcde kod debljina zida do 80 mm dubine i 120 mm !iirine.1 Nacin konstruisanja kotvorn 8.10pSte Spoljnji zidovi treba da budu tako konstituisani da izdrie opterecenja olujnih kisa. • je odnos vece prema manjoj strani povrsine ispuna. Kod svih zidova koji su izloteni prittsku zemlje mora da postoji izolacioni sloj od posebnog peskarenog kartona iii od materijala sa odqovrajucirn ponasanjem trenja protiv vlage koja se penje.0 smeju 14 25 33 naivece dozvoljene 13 23 35 vrednosti pcwslne ispuna povecequ I serklazne grede 16 23 da se interpoliraju 16 25 pravolinliski. ukoliko leii u tavanici iii nadprozorniku.0 smeju da se udvostrucs vrednosti tabele 9. Za ove se· rklaze rnozs da se dodatno uracuna armatura u punom preseku.1 zldov.2. sa slojem maltera. zida z 240 mm 1 m iznad poda. '- kori~cenja blokovaevrstoceklase .1.2 Jednoslojni spoljn.1 Opste Obimni zidovi moraju da budu povezani zateznom kotvom iii trenjem.:.Zidovi Zic!ovi prema DIN 1053 Jednacine (17) do (20) pretpostavljaju racunski olvorene spojnice. udaljena od sredine zida odn.4. 8. Kod di· menzionisanja serklaia ispod kliznih leiista treba osim toga uzeti u obzir zatezne sile koje odgovaraju preostalim silama trenja.pr. csllka iii drveta i pod upotrebnim opterecenjem treba da prihvate zateznu silu od 30 kN.!ine proreza.3.2._. smicanjem iii kotvom).1.1 Opste Nenoseci zidovi moraju da prenesu naprezanja koja deluju na njihovu povrsinu na nosece graaevinske delove. Kod nedostajuceg dodatnog opterscenja treba u slucaju potrebe predvideti prstenaste kotve.3 Nenoseci unutrasn] podeoni zidovi Za nenosece unutrasrqe podeone zidove koji nisu optereceni vetrom koji deluje na njihovu povrslnu. 8.. onda treba obezbediti horizontalno ukrucsn]e zidova pornocu serklaza iii stati6ki istovrednim merama. 8. 7 sman'iti proporcionalno prema dulini zida.3 Dvoslojni sa tavanicom iii 8.0 = 1. duzina povrsine ispuna).dve ~ipke sa precnikom od najmanje 10 mm). treba postaviti serklaie. kada zbir razmaka otvora prelazi 60% duiine zida iii kod razmaka prozora sa vise od 2/3 visine sprata 40% duzine zida. 1/3._ za .O 8 kot100 mm 1152) 175 240 ~300 1) Kod odnosa Kod strana 2) = 1.3 Prikljucak prianjanjem i trenjem Kod masivnih tavanica nisu potrebni posebne zatezne ve. sa izolacijom jezgra.sine ispuna I Debljina Naivete I dozvoljene vrednosti 1l povr~ine ispuna i znad zemljista u m" pr! I visini ad zlda d adoBm e = 1. onda spojnice vidljivih povrsi· na moraju da budu najmanje 15 mm duboko.. Kalkanske zidove treba izdasno ojacaf poprecnirn zidovi· ma iii postavljanjem stubaca. kolona 3.. armiranog zida. takvog Nisu :2 !iirina 2 struka adn. Za dozvoljeno opterecen]e je merodavna u preseku upotrebljena najniia klasa cvrstlns bloka. 8.3 Prorezl i otvori Prorezi i otvori kod kojih se postuju granicne vrednosti prema tabeli 10.3. izmedu kojih ide poduina spojnica celom duzinom. Ukoliko se zid ne rnalterise.2 Serklazne grede Ukoliko se koriste tavanice bez sadejstva ploee iii ukoliko su zbog izmene oblika krovne tavanice predvidena klizna lezista. Minimalna debljina zida iznosi 310 mm. Sve spojnice rnoraju da budu potpuno ispunjene malterom..4 Spoll".1 zlclovl i opsts odredbe za izvodenje Prema sklopu zida razlikujemo izmedu dvoslojnih spoljnjih zidova zidove sa slojem vazduha.2.1 Omalterisani jednoslojni spoljnji zidovi Kod spoljnjih zidova od blokova otpornih na mraz treba naneti spoljnji malter koji ispunjava zahteve prema DIN 18550-1 iii treba predvideti zaStitu od vremenskih nepogoda.ko dubina Sirina pojedinatnog otvara 5) razmak prorezal supliina proreza Oebljina preostaloq zida <t 115 2: 115 ad otvora rnedusobnc dubina proreza 3) ~ 115 ~ 175 ~240 ~300 >365 1j 2) 3) 4) 5) Horlzontalni Minimalni Dubina Prorezi Ukupna mm dubne. zidova ad 2 m treba vradnosti u kolon. Tabela 10: Bez proracuna dozvoljeni prorezi i supljine u noseclrn zidovima 10 Oebljina zida Horizontalno naknadno i kosi prorazl 11 Vertikalnj prorezt i supljlne Vertikalni prorezi i ~upljine napravljeni Dutnna 2) proreza proreza 4) naknadno napravljeni u zidnom prevezu Razmak i ~upljine Minimalni Razmaka ororeza 6) nunna proreza neoqranlceno S 1._. Dr8kora~i mere kalona 7. kojr dopiru razmaka makslmalno proreza prema sme razmak ad ctvcra s 15 < 20 s 25 < 25 < 30 < 30 su dozvoiient pravcu samo ctvcre u oblasti < 20 < 10 s 30 s 30 s 30 s 30 s 490 mm.4. tanke ploce zidova iii tavanica. zamalterisana bez supljina.4..__ --' __ ..2. 2: 240 i kosi prorezi ~ 0. kada slabljenje preseka u odnosu na duiinu zida od 1 m ne iznosi vise od 6% i kada se zid racuna kao tro. Ukoliko se sa obimnim zidovima suceljavaju ukotvljene gr· ede iznad unutrasnjeq zida. npr.::.4. Vertikalni prorezi i otvori su i onda dozvoljeni bez dokaza.:. mogu da se izzidaju bez uzimanja u obzir kod dimenzionisanja zida..1.iii eetvorostrano ukrucen. kada najmanje jedan od sledeclh kriterijuma odgovara: a) kod gradevina koji imaju vise od dva puna sprata iii su duie od 18 m. c) kada to zahtevaju uslovi gradevinskog zernliista.. DIN 4108-3 uputslva.0 -c 8 -c 2. b) kod zidova sa mnogim i posebno velikim otvorima. Kod koriscenja blokova klase cvrstocs 2 20 i istovremeno kod odnosa stranica E = h/I2 2. obloga spada u nosecl presek. cin. Serklaie i njihove spojeve sa zidovima za ukrutenje treba di· menzionisatii za horizontalno opteretenje od 111 00 vernkalnog opteretenja zidova i eventual no od vetra..4.. po slojevima smaknuta. Kod jednoslojnog opekom obloienog zida.1.. kada dubina naleganja tavanice iznosi najmanje mm. 8.

Ukoliko debljina vazdusnoq sloja bude manja od toga. moie da se odustane od sloja rnaltera na spoIjnjoj slrani unutrasnjsq sloja.4.4.3. 8. Druge vrste kotvljenja iicanih kotvi su dozvoljene kada se ispitnim rezultatima dokaie da ovaj nacln kotvljenja rnoze da primi zatezanje i pritisak od najmanje 1 kN pri 1. Zieane kotve moraju po obliku i merama da odgovaraju sliei 9. onda treba odgovarajui:e pove6ati broj iicanih kotvi.prikljueci prozora i vrata) razdvojiti vodonepropusnim izolacionim slojem.4401 iii 1.50 m). npr. Nju treba postaviti sve do prednje ivice spoljnjeg sloja. Kod veceg rastojanja treba odabrati kotvljenje drugim vrstama kotvi prema 8. da se trajno spreci prodor vode na rnestlrna suceljavanja.4. Visina strele mora da bude najmanje 1/10 sirine oslonea kape. Kod zidanja treba ga zastiti od maltera koji pada prekrivanjem iii drugim podesnim merama.3. da ne mogu da vode vlagu od spoljnjeg ka unutrasniern sloju (npr navlatenje plastienog kotura. lukovi j dejstvo svodeva sa zaptivnom masom bez rastvaraca.7500 mm' e) vazdusnt sloj sme da poeinje tek 100 mm iznad ravni zemlje i mora odatle odn. Izolaeione rnateriiale od mineralnih vlakana u obliku ptoca i zastora treba tako cvsto sucehtl. ako se malter spo]nice sastruza najmanje na jednoj strani supljine. Ovo vaii za nadprozornike i nadvratnike kao i za podprozornike.4.pr. Na svim slobodnim ivieama (otvara. U spoljnjim slojevima smeju da se koriste gledosani blokevi iii blokovi sa slojem povrslnske obrade samo onda kada je njihova otpornost na mraz ispitana uz povscano opterePlaSlicni kotur 331. Kod zgrada do visine dva puna sprata sme da se izvede kalkanski trougao do 4 m vi sine bez dodatnog prihvatanja.4. Povrsina pod loge mora da bude tako izvedena da spoljnji sloj ne klize po njoj. Vertikalni razmak iicanih kotvi treba da iznosi najvise 500 mm. Za izvodenje spojnica vidnih povrsina fasadnih sloejva vidi 8. Spoljnji sloj treba da bude tako cvrsto napravljen ispred izolaeionog sloja koliko je to kod zidanja moguCe (prst razmaka).6 m. otvorene dodirne spojniee). nabrajanje e). e) Slojeve zida treba povezati zieanim kotvama od nerdajuceg celika pod brojem materijala 1..nije ravnomerno ukotvljena. kao i na lieu mesta livene pene. Minimalna duzina zidanih stubaca u Spoljnem sloju koji moraju da nose samo opterscenja iz spoljnjeg sloja. raspored i broj kotvi uzimajuci u obzir deformaeije. granulat mineralnih vlakana. Smieanje svoda treba primiti podesnim merama.pr.2 Dvoslojni spoljnji zidovi sa vazousnlm slojem Kod dvoslojnih spoljnjih zidova sa vazdusrum slojem treba voditi raeuna 0 sledecern: a) Vazdusru slo] treba da bude najmanje 60 mm a i kod upotrebe zieanih kotvi prema tabeli 11 sme da bude najvise 150 mm debeo.3.1. Kod primene uproscenoo postupka treba voditi raeuna 0 6. Spoljnji sloj treba da bude oslonjen svojom celom duzinorn i punom povrsinorn. vrsti gra(fevinskih materijala i boji spoljnje zidne povrsine. Ovi spoljnji slojevi smeju da vire maksimalno 15 mm preko svog naleganja. Prvi red kotvi treba rasporediti sto je rnoquce dublje.1. Konstrukeije za prihvatanja.5 Dvoslojni spoljnji zidovi sa slojem maltera Na spoljnjoj strani unutrasnjeg sloja treba naneli neprekinuti sloj maltera.4. e) 1) 8. punim obzidivanjem iii lzdasnorn visinom nasipanja i sa preteino stalnim optereceniern smeju da se ispilaju prema postupku oslonaekih linija. ploCe od ptasticnih pena tako oblikovati i postaviti (stepenasti taIe. U pogledu otvora za odvodnjavanja vaii smisleno 8. Svodovi i lukovi vece slrine oslonca i jako promenljivog optereeenja treba racunati prema teoriji elaslicnosli. Slojeve zida treba na njihovim mestima spajanja (n. Tanje spoljnje obloge su obloge eije je izvodenje regulisano u DIN 18515.2.2 voditi racuna i 0 sledei:em: a) Kod koriscenja zieanih kotvi prema tabeli 11 eisti razmak Ijuski zida ne sme da prede 150 mm.5. Taj visak treba uzeti u obzir kod dokazivanja pritiska naleganja. pri cemu donji otvori sluze i za odvodnjavanje. Sem toga mora da se obezbedi i slobodna pokretljiYost spoljnjeg sloja i u vertikalnom smeru. laptivna traka za donji izolaeioni sloj mora da odgovara DIN 18195-4. nabrajanje e)) do krova odn. Zieane kotve treba obzirom na njihovu staticku delotvarnost tako izvesti. ukoliko nisu merodavni redovl 2 i 3 Oblast zida veta ad 12 m iznad zernliista iii razmak slcjeva zida iznad 70 do 120 mm Razmak slojeva zida iznad 120do 150 mm iliS cenje. zastori.4 Dvoslojni spoljnji zidovi sa izolaeijom jezgra Dodatno uz 8. nabrajanje b). Otvori za odvodnjavanje na donjem delu spoljnjeg sloja treba na 20 m' zidne povrsme (uracunati prozori i vrata) da imaju povrsinu od najmanje 5000 mm' Kao gradevinski materijal za toplotnu izolaeiju smeju da se koriste npr. lukovl Svodovi i lukovi treba da se oblikuju prema oslonackoj liniji za stalna opterecenia. Dilatacione spojniee treba trajno i potpuno zatvoriti sa podesnim materijalom. takode i drugi svodovi i lukovi sa manjim razmakama oslonea. 85 .4. b) Debljina vazcusnoq sloja od najmanje 40 mm ne sme da se suzi neravninama sloja toplotne izolaeije.4.4571 prema DIN 17440 (vidi tabelu 11). Na lieu mesta livena pena kao izolaeija jezgra mora kod punjenja penom potpuno da ispuni supljinu izmedu spoljnjeg i unulrasnjeg sloja.).3. U spoljnjem sloju treba rasporediti vertikalne dilataeione spojniee. u samo linearno iii sarno u visinu tavaniee. Kod prekinutog naleganja (n.2.2.1.4. Dozvoljeni su drugi obliei kotvi (npr kotva od ravnog i:elika) i moidanika u zidu. treba dokazati njenu stabilnost.na konzolama) moraju u ravni prihvatanja svi blokovi da nalezu sa obe strane.2. Ukoliko se umesto lasadnog sloja rasporedi malterisani spoljni sloj. krecno-pescani 8. ako se koriste materijali za toplotnu izolaeiju koji su normirani za ovu oblast koriscenja iii eija je upotrebljivost dokazana prema gradevinsko nadzornim propisima.01.3. 8. Otvori za odvodnjavanje na dnu zida moraju da ostanu u lunkeiji. Mesta gde se izbija materijal kod ploea od tvrde pene (npr kod probijanja iieanih kotvi) treba zatvorili 8.5 Svodovl. b) Spoljnje slojeve treba dole i gore opremiti otvorirna za provetravanje (npr. nije polreban slatieki dokaz. Treba na pogodan nacin spreeiti osipanje izolacionog materijala (npr nerdaju60m rupieaslom resetkom). Supljina izmedu slojeva zida sme da se ispuni bez preostalog vazdusnoq sloja. Ako se iicane kotve rasporede u posteljieu od lakog maltera prema sliei 9. moraju da budu trajno zasticene od korozije.5.1i svoja svojstva. Debljina vazdusnoq sloja sme da se smanji sve do 40 mm. n. ploce. Smeju da vire do 25 mm preko naleganja.3. Pena mora 10kom vramena da zadr.3. na ivicama zgrada. kada je dokazana njihova upotrebljivost prema gradevinsko nadzornim propisima. Vazdusnl sloj ne sme da se prekida malterskim rnostovima.3 Dvoslojni spoljnji zidovi sa vazdusntrn slojem i toplotnom izolacijom Kod rasporedivanja dodatnog toplotnog izolaeionog sloja u obliku zastora iii ploee na spoljnoj strani unutrasnieq sloja treba dodatno uz 8. nabrajanje h). e) Spoljnji slojevi debljine 115 mm treba da budu prihvaceni u visinskim razmaeima od ea. 4. d) Spoljnji slojevi sa debljinom manjom od 115 mm ne smeju da se zidaju vise od 20 m iznad zernliista i moraju da budu prlhvaceni u visinskim razmaeima od ca.4. vazi 8.2.pasus. Sto se tiee dilataeionih spojniea vazl 8. laptivanje treba izvesti u rneduprostoru sa padom ka spolja. Spojniee vidnih povrsina ovih fasadnih slojeva treba da S8 izvedu u ravni zida. a ispod spoljnjeg sloja horizontalno. Otvori za provetravanje treba uvek na 20 m' zidne povrsine (raeunato i vrata i prozore) da imaju povrsinu od ea.2 vazi i sledece: Cist razrnak slojeva zida ne sme da prekoraci 150 mm.0 mm klizanja po iieanoj kotvi.1 Svodovl . f) 8. Svodovi i lukovi sa povoljnim odnosom strele.1 b) Minimalna debljina spoljnjeg sloja iznosi 90 mm.pr. i to kod izvodenja vrata i prozora.11 Sllka 9: Zieana kotva za dvoslojni zid za spoljnje zidove donie maltensanje / Slika 10: Izvodenje donjeg dela kod dvoslojnog zida (prineipijelna skica) fasadnog Tab . Sme da se odustane od gornjih otvora za provelravanje.Zidovi Zidovi prema DIN 1053 Kad se postavi nenoseci spoljnji sloj (oblo~ni sloj iii mallerisani sloj obloge) ispred noseceq unutrasrueq sloja (Slralnji sloj zida) treba voditi racuna 0 stedecern: a) Kod sracunavania treba kao debljinu zida pretpostaviti samo debljinu noseceq unutrasnjeg sloja vidi 8. Kod izvoden ja vazi narocno: a) Izolaeione materijale od mineralnih vlakana u obliku ploca i zastora kao i ploi:e od plastienih pena i staklene pene kao izolaeiju jezgra treba pricvrstif na unutrasojo] Ijusei tako da je obezbedena ravnomerna debljina sloja.3.4.1} Treba posebno obratiti painju na zidanje punim spojnieama lasadnog sloja i odqovarajuce izvlacenje spojnica vidIjivih povrsina.4. c) U pogledu karakteristika i izvodenja sloja toplotne izolaeije treba u tom smislu voditi raeuna 0 8. Za odvodnjavanje vaii nabrajanje kao pod b). Zljeb i opruga iii prernasteni slojevi). Za iieane kotve prema 8. iznosi 240 mm. delici polistirol-penastih materijala.4.4. koje nakon ugradnje nije vise moguce kontrolisati.3. Njihovi razmaei se ravnaju prema klimatskim zahtevima (temperatura.1.ne zicanlh kotvl po Lleana kotva Minimalan bro] Preenik Najmanje. npr opstirn gradevinsko nadzornim odobrenjem. Treba naroeito voditi raeuna 0 razliCitim delormaeijama spoljnjeg i unutrasnjeg sloja kod zgrada sa spoljnjim slojem koji ide preko nekoliko spratova. Ispred njega Ireba izvesli spoljni sloj (obloznl sloj) sa punim spojnieama i toliko blizu (prst proreza) koliko to dozvoljava zidanje. dui razdelniea i na gornjim ivieama spoljnjih slojeva) treba dodatno prema tabeli 11 rasporediti tri iicane kotve po metru ivicne duzinebatraqen. nabrajanje e). Minimalna debljina kapa iznosi 115 mm.1. voditi je uvis do unutrasnjeq sloja i uevrstltl je.4.putem opsteg gradevinsko nadzornog odobrenja.12 m. do donje ivice prihvatne konstrukeije da se vodi u vis bez prekidanja. 8. horizontalni razmak najvise 750 mm. Ako povrslna spoljnjeg sloja . ekspanzioni perl it) Ireba voditi raeuna 0 lome da izolaeioni materijal poipu no ispunjava supljinu izmedu spoljnjeg i unutrasnjeg sloja. vlaga itd. Ukoliko se ne postigne jedna od ovih vrednosti. granulati i nasipi od izolaeionih materijala koji su trajno vodootporni. Ovo vaii i za oblasti parapeta spoljnjeg sloja.3. Mora da se zida u prevezu (baevasti svod iii lastin rep). Kod zakrivljenih slojeva zida treba utvrditi vrstu. onda je za to potreban LM 36. Zieane kotve u lakom malteru LM 21 zahtevaju drugi naein kotvljenja. dovoljna je debljina od 3 mm.4. vidi sliku 9). onda sme da viri do jedne trecine svoje debljine preko naleganja.od gornje iviee prihvatne konstrukeije (vidi 8.2 zasyodene kape Izmedu nosaea Kod pretezno mirujuceg pokretnog opterecenja prema DIN 1055-3 za kape eija je debljina iskustveno dovoljna (razmak nosaea do ea. b) Kod rastresitih nasutih materijala toplotne izolaeije (npr.3.1. lidarska opeka prema blokovi prema DIN 106-2 DIN 52252-1.3.3. nabrajanje a). Ako 115 mm debeli spoljni sloj nije visi od dva sprata iii ako se prihvata na svaka dva sprata.la 1 j: Minimalan bro] i precnlk m2 zlclne pavrs. g) h) unutrasrue slojeve i spratne tavanice treba zastiti od vlage na dnu meduprostora zidnih slojeva (vidi sliku 10).

i kod normalnih maltera grupa II. toplotne zastlte. spojnice rncqucnoscu zadrzavanja vade. Kod svih maltera treba uvek na po 3 prizme iz 3 razlicite rnesavine dokazati prltisnu cvrstocu maltera prema DIN 18555-3.2. zastits ad buke kao i pozarne zastite.4. zastt- 11_2 Zid prema ispitivanju pogodnostl (EM) Slika 12c: Zidanje blokovima spojniea (principijelna skica) 11_2_1 List 0 gradaciji. ~ 45 mm. Svei zid treba blagovremeno zastiti ad mraza. E: I~ ii"O. Kod koriseenja maltera spravljenog na gradilistu treba za ""115 vreme izvodenja radova redovno proveravatl da Ii se uzima u obzir odnos rnesavme prema listu gradaeije. mallera Pre pocatka svake faze rada. povezati ih staticki jednako Slika 11 a: Opterecenje tavaniee zidnih otvora kod utieaja svoda iznad vrednim merama. a blokovi i malter imaju najmanje istu cvrstocu kao i kod ostalog zida. 86 . Kod vitkijih krajnjih polja treba kotve voditi najmanje preko dva polja. koordinacionoj meri. trajnim dodatnim optereceniern. Krajnja polja kao celina moraju da imaju bocna leiista koja su u moqucnosti da prime horizontalno smicanje srednjih polja i onda kada su krajnja polja neoptereeena. poslednji pasus). npr.5.4 prilikom ispitivanja kvaliteta. bez maltera u spojnicama adn. Kod sirina dodirnih spojnica > 5 mm spojnice kad zidanja rnoraju da budu sa abe strane zatvorene malterom na gornjoj povrsini zida. dokaz 0 pogodnosl. gradillstu mora da stoji na raspolaganju list a gradaciji i eventualno dokaz 0 pogodnosti maltera (vidi DIN 1053-2. Kod nadvoja iii podvlaka ispod zidova treba kao opterecenie da se primeni samo sopstveno optereeenje onog dela zida koji je obuhvacen ravnokrakim trouglom iznad nosaca. a najmanje po spratu. Za pojedinacna opterecenja. Mera prevezivanja Ii (vidi sliku 13) mora da bude ~ 0. Spoj blokova moze biti zarubljen. koja leii 250 mm iznad vrha trougla. n. vidljivi cvrstoca na pritisak opeka prema listu gradaeije.. ona pri tome mora da ispunjava zahteve evrstoee na pritisak prema prilogu A.. 11_2_2 Zida.:1. t. a najmanje na po 20 m maltera. kada je njena razmaka najmanje jedna treclna njene duiine. dodirne i poduine spojnice slojeva koji leie jedan iznad drugog moraju da budu smaknute.ski blokov. kotvljenjem iii drugim podesnim 9_2_3 Spojnice Kod svodova 20mm.4M:45 Dodat na le-~'"" a) Dodirne spojnice (Izgled zieia) b) Poduzre spojnice lpopreeni presek zida) 11_2_3 Malte.~. a) b) korisceniern naknadnom maltera obradom sa pobolisanom zida.25 rn). Po pravilu dodirne spojnice treba da su 10 mm debele. 240 mm debeli i najvise 6 m jedan od drugog udaljeni poprecni zidovi. rnoquce. Primeri za vrste zidanja i formiranje spojnica navedeni su u slikama 12a do t 2c_ Debljinu spojnica treba izabrati tako da visina bloka i spojnice odgovara gradevinskoj odn. i da je na to data saglasnost. ali najmanje na po 10m3 maltera. A. pri cerno ad ovoga moze da se odustane kod najgornja tri sprata.Zido'll Zidovi prema DIN 1053 Krajnja polja susednih svodova kapa moraju da sadrze za- 331. 9_2 Letlsne-. da horizontalno smicanje kapa do 1 . kao i da Ii se aznaka vrste i fabrika lsporucilac slazu sa porudibinom. tabela A. Krajnje polje sme samo onda da se smatra dovoljnim osloncem (kruta ploca) za prlrnanje horizontalnog smicanja srednjih polja. Nisu dozvoljena sredstva za zastitu ad mraza. Kod fabrickog maltera treba prekontrolisati otpremnieu iii starnpanl listie pakovanja u pogledu toga da Ii se podaci 0 vrsti i grupi maltera slazu sa gradevinsko tehnickom dokumentacijom. Uz svaku isporuku opeka treba prllaiiti listie 0 pakovanju iz koga su. Dodirne spojnice treba u zavisnosti od oblika btoka i formata bloka taka popuniti odn. Ravnomerno rasporedena opterecanja tavanica iznad trougla opterecenia ostaju zanemarana kod proracuna nosaca. toplotne zastite. pored oznake norme opeka ukljucujuci EM-oznaku.:>=--. dakle da tu ne postoje otvori koji smetaju i da rnoze da se primi smicanje svoda. ':[]ID~ c=lc=J c) Izravnanje Slika visina na krajevlma 13: Mera prevezivanja OD. Iznad podruma zgrada sa preteino miruiueim saobracajnim opterecenjem od maksimalno 2 kNfm sme bez statickog dokaza da se pode od toga.6. 11_1_2 Zidarski Kod koriscenia malter maltera spravljenog na gradilistu treba za Slika 12a: Zidanje blokavima sa malterskim kod neposrednog spajanja (prlncipijelna skiea) " dzepovlrna 9lzvo<1enje 9_10pSle Kod jako upijaju¢ih blokova ifili nepovoljnih uslova okoline treba oqranicitl prevremeno i preveliko upijanje vade iz maltera prethodnim kvaseniern blokova iii drugim podes- vreme izvodenja gradevinskih radova redovno proveravati da Ii je ispostovan odnos mesavine prema prilogu A.zidova i nadvojima poduzne spojnice i dodatne !a cc buke kao i pczarnc zastite. lakog iii maltera sa tankim le~istem treba da se odustane ad malterisanja dadirnih spojniea. Nije dozvoljena upotreba soli za otapanje. kalona 3.6. Ove kontrole treba preduzimati uvek na po 10m3 obradenog maltera. Ako su sirine dodirne spojnice >5 mm spojnice moraju kod zidanja da budu zatvorene malterom obastrano na gornjoj povrsln' zida. da mogu da se ispune zahtevi koji se postavljaju pred zid u pogledu zastite od grada. Kod tabrickoq maltera treba otpremnicu prekontrolisati u pogledu toga da Ii podaei 0 vrsti i grupi maltera. pri cemu je h visina opeke (nominalna mara). . Njih treba rasporediti najmanje u trecinskirn tackarna i na krajevima nosaca. U svemu ostalom vazi DIN 18200 u vezi sa odqovarajucirn narmama za blokove. Sirtna raspona Slika 11 b: Pojedinacno opterecenie zidnih otvora kod utieaja svoda iznad 10 Ispitivanja pogodn0511 Ispitivanja pogodnosti su potrebna samo onda za malter. 9_2_2 Zidanje bez malterisanla dodirnih spojnica Ukoliko kod koriscenia normalnog. ne smeju da se koriste zamrznuti gradevinski materijali. onda opeke moraju u pogledu svag oblika i mera da budu podesne za ova. Blokovi su usuvo postavljeni kada se gradi bez maltera i polazu tik jedan uz drugi. sme da se prihvati raspodela opterecenja ad 60 Ukoliko pojedinacna opterecenja leze izvan trougla opterscenla. poslednji pasus. a lezisne 12 mm. prekrivanjem.3 i A. koji su ostacenl mrazom iii drugim stetnirn uticajima.1 Zidarski blokovi Gradevinski preduzimac treba da kontrotise da Ii se podaci na otpremnici iii belesci a pakovanju slazu sa gradevinsko tehnickorn dokumentacijom. Odstupajuce od ovoga sirina blokova visine 175 i 240 mm mora da iznosi najmanje 115 mm. Na ledima svodova ne smeju da budu deblje ad u svodovima spojnice treba drzati tanka koliko god je to 9_3 Prevez Mora da se zida u prevezu. vertikalno nazubljenje.01. Kod ove vrste zidanja treba posebno voditi racuna 0 potrebnim merama za ispunjenje zahteva koji se postavljaju pred gradevinske delove u pogledu zastite ad grada. odn. vrsta maltera i grupa.]. bez iljeba. Cfj . U slojevima sa poduznirn spojnieama visina sa kojom blok leii ne sme da bude veca od sirine blokova.podvlake koje leze unutar iii u blizini trougla opterecenja. p=O -e bez malterisanja dodirnih ~. Iia i III kao i kod lakih i maltera tankag lezlsta. Kada se gradi blokovima sa malterskim diepovima treba blokove postavljati usuvo. dodirne i poduzne 9_2_1 Zidanje sa Ispunom dodtrnlh spojnica Kod zidanja treba na leiisne spojnice naneti malter punom povrsinorn. Opeke jednog sloja treba da imaju istu visinu. Preduzece koje izvodi gradevinske radove treba da kontrollse da Ii se podaci sa otpremniee i listica pakovanja poklapaju sa gradevinsko tehnickorn dokumentaeijom i da odgovaraju podaeima na listu gradaeije. Za meru prevezivanja vaii pasus 2. Na krajevima zidova i ispod nadvoja dozvoljena je dodatna lezisna spojniea u svakom drugom sloju radi izjednacenja duiine i visine prema sliei 13c). Opterecenia tavanica koja u okviru trougla optereeenja deluju kao ravnomerno rasporedeno opterecenjs na zid (npr kod ploca i tavanica sa gredama sa razmacima greda ~ 1. ukoliko se primenjuje sa rupama. onoliko blisko koliko neravnine blokova u dodirnim spojnicama. Kod svih maltera grupe Ilia treba uvek na po tri prizme iz tri razlicite rnesavine po spratu. to dozvoljavaju. ukoliko je povrsina kojom blok leii najmanje 115 mm duqacka. Naleganja smeju da budu osigurana obzidivanjem. A..4 h odn. Kod zidanja blokovima malterom sa tankim lezisnim spojnicama debljina i lezisnih spojniea mora da iznosi 1 do 3 mm. Ona pri tome treba da ispunjava zahteve cvrstoce na pritisak prema tabelama A. medusobno ucepljeni (vidi sliku 12c). uzima se u proracun samo onaj dec koji lezi unutar trougla (vidi sliku 11 a). kao npr. 11 Kontroie i ispitivanja kvaliteta na gradevini 11_1 Zid prema receptu (RM) 11_1.l . dokazati cvrstocu na pritisak maltera prema DIN 18555-3. U svemu ostalom vaii DIN 18200 u vezi sa odqovarajucirn normama za blokove. Kod koriseenia zamenjenog maltera treba postupati odgovarajuce prema DIN 1053-2.3 m sirine oslonca preuzimaju najmanje 2 m duqacki. tabeli A. treba ukloniti pre dalje gradnje. merama.f" ~ Silks 12b: nanosenjem na skiea) Zidanje blokovlma sa malterskim maltera na boene strane blokova diepovima (principijel- nim merama. Ne sme da se zida dalje na zamrznutom zidu. onda mogu da se uzmu u obzir samo onda kada deluju jos unutar slrine raspona i ispod horizontale. uslovljene proizvodnjom. sa perom i zleborn. Razmak izmedu blokova ne treba uglavnom da bude vecl od 5 mm. praizvodnoj fabrici i oznaei vrste odgovaraju podaeima u listu gradaeije. 0 9_4 Zidanje na mrazu Na mrazu sme zid da se radi sam a uz posebne zastitne mere. koje pri tome istovremeno treba zidati u prevezu sa zidovima naleganja krajnjih polja (po pravilu spoljnji zidovi) iii. a poduine spojnice treba bogato ispuniti odn. 8_5_3 Dejstvo svoda iznad zldnlh olvora Preoesiov za primenu ovog pas usa je da se pored i iznad nosaca i povrsme opterecenja rnoze form irati dejstvo svoda.pr.12 tezne kotve ciji su razmaci najvise isf razmaku nosaca krajnjeg polja. klasa cvrstoce zida. kada je to trazeno prema prilogu A.4. iii prema ispitivanju podesnosti. Pasusi 1 i 3 vaze smisleno i za stu pee i za kratke zidove.2. a diepovi ispune malterom (vidi sliku 12a) iii malter nanosi na bocne strane blokova (vidi sliku 12b). br lista gradaeije i ispitno mesto izdavanja lista. Delove zida. Ovakvim pojedinacnim opterecenpma treba dadati sopstveno opterecenjs na slici 11b horizontalno srafiranoq zida. kod tankih lezisnih spojnica malter naneti punom povrslnorn. Kod zgrada sa vise ad sest zidanih punih sprat ova treba izvesti 3 spratno ispitivanje. Merodavna je veca vrednos!.kod tankih leiisnih spojnica naneti malter punom povrsinom.

.rFoi Primer 4 Detalj zida sa fasadnom opekom i ugradnjom roletne Kutija roletne .Izvodenje pri nominalno 30 em debljine zida . PrimerS Naleganje tavaniee.-3~ _ 11- 3_ -r I ~-.Zidovi Zid od vidljive opeke 331. zid u fasadnoj opeci Fasadni zid neprekinut . nlsorn za grejno tela i kutijom za roletnu lid parapeta u duinjatkom prevezu. povucen sa fasade zgrade PrimerS Detalj zida sa fasadnom opekom.horizontalni presek uz primerS 87 .zaptivne trake za sprecavanie prolaska vlage u oslabljenoj oblasti zida Primer 9 Parapet i ntsa grejnog tela u zidu od fasadne opeke Horizontalni presek uz primer 5 Primer 10 Parapet i nisa grejnog tela u zidu ad fasadne opeke Parapet u dutnjatkom prevezu .prefabrikovan deo kao izgubljena oplata parapet prozora celom debljinom zloa Primer 5 Detalj zida sa fasadnom opekom.zbog razlititog toplotnog istezanja betona i zida treba razdelniee u traei fasadnog betona zatvoriti etasttcnim gitom Legenda uz primere 1 Potpuna zamalterisana unutrasnja spojnica 2 Vodoravno zaptivanje 3 Izolaeioni sloj 4 Prefabrikovan deo 5 Elasticna spojnica S Beton 7 Metal otporan na koroziju 8 Okornlto zaptivanje 9 Drenaini nasip 10 Drenazna cev 11 Nepropustljivi malter Preklapanja na zaptivnim trakama treba zalepiti.lel:i~tetavaniee zasticeno zaptivanjem protiv delovanja oblasti oslabljenog preseka zida vlage 11 _ . Primer 7 Oslonac tavanice kod zida ad fasadne opeke sa vidljivim betonom lid u fasadnoj opeci prekinut prefabrikovanim elementom .zaptivanje u na .pokrivanje nise za grejno telo sa pljostimiee postavljenim opekama 3 3__ _ e.13 Primer 1 Podnozje zida sa fasadnom opekom Deo zgrade bez podruma .01.sa parapetom i nisorn za grejno tela Prefabrikovani element u vidljivom betonu kao lel:iste za parapeta u sloqu duinjaka .zaptivanje zida prema DIN 4117 Primer 2 Primer 3 Podnoije zida sa fasadnom opekom Leii~te tavaniee obzidano fasadnom opekom Dec zgrade sa okomitim zaptivanjemi drenaiom ispod tere.

ime.3 Podnozje zida sa fasadnom opekom Tavanica podruma ispod lerena 2 3_ 11 _.~. -----------------------------------. izolacionl sloj Iroslrano kasiran 14 I~ -_.iznad otvora poduhvacena celom duzinorn zidna oblogaprimer za oblikovanje jedne nise Primer e Otvor u zidu sa fasadnom opekom Prikljucak prozora sa ugradnjom ralelneoblozen noseci nadvoj Izolacioni sloj ispred betona tavaruce dvostrano kaslran 88 ..l.---.~ ._Hq 8...-----. 12 ----jr----tftV 13 ---l~!I"""':~:-:-=- Primer 4 Podnozje zida sa fasadnom opekom Tavanica podruma u visini terena Legenda uz primere 1 Fasada 2 Spojnica izmedu slojeva 3 Zid od opeke 4 Vodoravno zaplivanje 5 Malter za izjednacavanje 6 Okomito zaptivanje 7 Otvorena spojnica izmedu slojeva 8 Izolacioni sloj 9 Beton 10 Otvorene dodirne spojnice 11 Razdeljni nadvoj od opeka iii bstonskl nadvoj 12 Melal otporan na koroziju 13 Elaslicna spojnica 14 Nosao mallera 15 Ugaoni profil otporan na koroziju 16 Drenazna cev 17 Grubi sljunak 18 Fini sljunak 19 Nepropustljivi malter Primer 5 Podnozje zida sa fasadnom opekom Tavanica podruma iznad lerena PrimerS Otvor u zidu sa fasadnom opekom Prikljucak prozora .'!..------------------------- Zidovi Zid ad viclljille opeke 331.-------~-----~.....noseci nadvoj u fasadi Obloga. --t-='-=t-t'lI Primer 7 oivor u zidu sa fasadnom opekom Prikljucak prozora ..rl!~~..01... 19 ..14 ID Primer 1 Prikljucak ravnog krova na zid sa fasadnom copekom Staviti kap-Iajsnu kod zidanja i zalepili vodoravnim zaplivanjem Primer 2 Podnozie zida sa fasadnom opekom Deo zgrade nepolpokan podrumom P.

15 B 1 // 5 7 .standardnl delalji Savetovalisteza gradenje opekarske 4 opekom industrije Saveznog (prema Lit._ ==r= .-==r= 12 10 3 4 PrimerS Doprozornik sa zubom iza fasadne obloge Izvodenje sa izolacionim slojem za roletne Spratno naleganje ugaonog profila sloja na konzolu Doprozornik sa zubom iza fasadne obloge Izvodenje bez izolacionog sloja Primer 13 Prikljucak fasadnog sloja na ravan krov Provetravanje preko otvorenih spojnica Legenda uz prlmere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 :-~ :-!rr Primer 9 Doprozornik sa zubom iza fasadne obloge Horizontalni presek uz primer 6 Primer 10 Doprozornik sa zubom iza fasadne obloge Izvodenje bez izolacionog sloja 1 3 12 13 Primer 14 Formiranje zavrsetka zabata uz primer 9 89 .> Primer'! Medunaleganje fasadnog sloja na prefabrikovane betonske trakaste konzole Prefabrikovani dec cbiozen tankim opekama.prefabrikovanje kecelje 11 10 5 B 5_ 4 Primer 7 Primer 3 Izrada prozora sa prefabrikovanim fasadnog nadvojem kao kecelja od :]11 _ :nl ~.Zidovi Zid od vidljive opeke Konslruklivno obllkOllsnje dvoslojnog zida sa vazdusnlm slojem . i sa prorezima za vazdusni sloj 10 6 4 Primeri lzvodenje podnozja Zadnji lid sa dodatnim izolacionim slojem 2 5 12 4 3_ 9 4 1_ 6 Primer 11 Zavrsetak strehe sa prekrivenim olukom Traka neobradenog betona izvucena ispred fasadnog platna 8 6_ 11 10 3 4_ PrimerS Medunaleganje fasadnog sloja na prefabrikovani element od neobradenog betona Ostavljen vazcusni sloj u oblasti prefabrikovanog dela - Primer 2 Prihvatanje fasadnog sloja konzolarna ad plemenitog metala Zadnji zid sa dodatnim izolacionim slojem naleganje fasadnog sloja po spratovima 7 5_ 13 10 __ 9 __ 1L 6 8 9 Primer 12 Streha okapnice sa prepustom krova Ulivanje vazdusnoq sloja u meduprostor rogova Primer 6 Izrada prozora sa keceljom roletne Oblaganje kecelje roletne sa tankim opekamaev.01.31) udruzenja Nernacke 331.

velikog raspona rn[E .:__D- ]118·~ .. rn ~. Celiene uzengije koje su kotvljene u armirani beton ulaze u vertikalne spojnice zidanog nadvoja.01.. velikog raspona Kod Otvori vrata i prozora u zidu se presvoduju starom zanatskom tehnikom ravnim lucima. obliku klina. mall raspon Jednoslojni zid od vidljlve opeke bez zuea..~ -... Kod fasadnog zida opeke U-oblika za nadvoj mogu da se dobiju u istoj boji i strukturi kao i upotrebljene opeke obloge iii kao klinker Jednoslojni zid sa zubem.JODDCil njihovu stabilnost. tako izvesti da ne mogu da provode vlagu od spoljnje ka unutrasnlo] strani (npr navlaceniem plasticnog kotura). rrfr'rIff"1'lllC.1 Otvori za vrata i prozore do raspona od max.~.._ " Fi b:S c"::jJL ...16 ad vldljlve opeke . po pravcu iii samo u visini tavanica. npr. Pri tome spojnica ne sme da bude manja od 5 mm i ne veca od 20 mm. i... FWI---i Primer 1 Dvoslojni zid sa vazdusnirn Primer 2 Dvoslojni zid bez vazdusnoq slojem... Kod neravnog dokazati kotvljenja spoljnjeg sloia. treba ""JOr:-':'J:_::[ . 18 Zidovi Zid od vidljille opeke Olvorl prozora kod lasadnog zlds 331. __ . JI.._jl~ ---''--' 'iDOL: I . r.. sa nadvojem od eelicnog ugaonika sloja sa nadvojem od neobradenoq betona 90 .... Iz opticklh razloga bidonja ivica ravnog luka trebalo da buds podignuta za 1/50 sirine raspona. Na svim slobodnim ivicama gornjim krajevima spoljnjih (otvora. onda treba spojnicu zidanim formirati iii u veCih raspona zidna obloga mora eelicnim uzengijama da se poveze sa samonoseclm nadvojem od armiranog betona.. slojeva) na uglovima zgrada... Oblozeni fasadni zid od vidljive opeke rnoze da se koristi kao oplata za armiranobetonski navoj iii rnoze na njemu naknadno da se dozida.. Zicane kotve treba vodeci raeuna 0 njihovom statlckom delovanju.31) Jednoslojnl zid bez zube.250 cm mogu da se prekriju armiranim nadvojem od plitkih opeka.. tjl..:===! _jl .. Savetovalists za graaenje opekom Saveznog udruzenia Nernacke opekarske industrije (prema Lit..------------------- .. duz dilatacionih spojnica i na treba dodatno rasporediti tri iiCane kotve po m duinom ivice...JL __ _j1 __ Il_.standardnl detalj. Ako se ne koriste opeke u obliku klina. i treba ih brizljivo ispuniti malterom MG III.

Zidovi
Zid ad vidljivih opeka
Prozorski otvon u zidovima od vldljive apeke - standardnl del.lji Savetovaliste za gradenje opekom Saveznog
'::::::"-_;":i'('::':::'::'::':';:~"

331.01.17

udruienja

Nernacke opekarske

industrije

(prema

Lit.31)

__--'i__

I

,u11,

0

-"lr--'1 ...... ~

... JL_~,~_.~ .

L

r

--li-

-Celiene uzengije u dodimim spojnicama

Primer 3
Dvoslojni zid bez vazousnoq sloja i sa betoniranim nadprozornikom

Primer 4
Dvoslojni
_JL

zid sa vazdusnirn

slojem i sa betoniranim

nadprozornikom

N~~;~~~;i~~11" p;efabrlkovano~ atmiranoq

-__j_,

r

--

Otvorena dodirna spojnica za provetravanje

~:t~~;'i~~ ~~ ~~~no

j;

it~

----i (-=

_j:=::-l~:-,,·.... j r Pretabrlkovani 11
{

"

M

--.

pa~:e.~.I::::::-:::-·---:'_---=1L
____ ._ .._..._~.......

----lr--··-----------.. 1f""-'~~ _. ." ..~. ._.H. __....._. zid sa vazdusnim

.... l_

H

!: EI~ti~no-plasticna
.. -_

~~h._.~._~h,:: .. ~P.QLnlca

1I .-_

PrimerS
Dvoslojni zid bez vazdusnoq sloja, prefabrikovana betonska kutija za roletne

Primer 6
Dvoslojni slojem, sa nadprozornikom od neobradenog betona

_._~_, Primer 7
Dvoslojni zid sa vazdusnlm slojem, sa nadprozornikom od celicnog ugaonika

,.L

PrimerS
Dvoslojni zid sa vazousnrn slojem, sa prefabrikovanim nadprozornikom od tankih opeka

91

Zldovl
Zid ad prirodnag kamena prema DIN 1053
12 Zid od prlrodnog
kamena Debljina sloja sme da se smenjuje ad najvise unutar jednog sloja i u na

331.02.01

12.10pSle Prirodni kamen za zidanje mora da je zdravog sastava. lid koji je nezastlcen lzlozen vremenskim promenama
mora da bude izdasno menskih promena. Kamen Leii"ne otporan na takva dejstva vre-

razlicitim slojevima. ali zid treba po njegovoj celoj debljini u smer sile.
razmacima 1,50 m da se poravna upravno

treba slagati u zidu onako kako je u prirodi lezao. spojnice treba da leie upravno na dejstvo sile. a ne smeju da idu ispod visine kamena.

Duzlne kamena ne smeju da prekorace eetiri- do petostruko visine kamena, 12.2 Slog 12.2.1 Opsle Kod zida od cistog prirodnog kamena mora u celom preseku da bude zanatski ispravan. to znacl a) na prednjoj i zadnjoj povrsini ne smeju nigde da se suceliavaju vise od tri spojnice, b) nijedna dodirna spojnica ne sme da prolazi kroz vise od dva sloja, c) na dva du~njaka ide najmanje jedan vezac iii se slojevi duznjaka i vezaca smenjuju, d) debljina (dubina) vezaca iznosi ca. 1 V, struko vi sine sloja, ali najmanje 300 mm, e) debljina (dubina) duznjaka je ca.ista visini sloja, f) preklapanje dodirnih spojnica kod slojevitog zida lznosi najmanje 100 mm, a kod zida ad tesanika najmanje 150 mm i g) na uglovima se ugraduje najvece kamenje (eventualno u visini dva sloja) prema sliei 17 i slici 18. Ukoliko ne mogu da se izbegnu supliine u unutrasniosti zida. onda ih treba ispuniti komadem kamenja i dobro obaviti malterom, tako da se ne pojave malterska gnezda. Na slican nacin treba obraditi siroke spojnice na prednjo] i zadnjoj strani kiklopskih zidova ad lomljenog i doteranog kamena.Ukoliko se spojnice ne ispune ravno sa povrsinom zida, treba vidljivu povrsinu obraditi naknadno izvlacenjem spojnica (fugovanjem). Ukoliko su povrsine iztozene vremenskim neprilikama, onda fugovanje mora da bude besprekorno i da ima dubinu najmanje jednaku debljini spojnica. Vrsta obrade kamena na vidljivoj povrsini nije merodavna za dozvoljeno opterecenie na pritisak i zato nije ovde obradena. 12.2.2 Zidanje usuvo (vidi sliku 14) Lomljeni kamen treba bez upotrebe maltera uz minimalnu obradu tako slagati zajedno u pravilnom slogu, tako da ostanu po rnoqucstvu uske spojnice i male supljine. Supljine izmedu kamena moraju da budu popunjene manjim kamenjem tako da nastane napon izmedu kamenova. Suvi zid sme da se koristi sarno za zidove velike teiine (potporni zidovi). Za obracunsku tezinu ovakvog zida treba pretpostaviti polovinu brute gustine upotrebljenog kamena. 12.2.3 Kiklopskl zld (vidi sliku 15) i zid od lomljenog kamena (vidi sliku 16) U celom zidu treba slaze se malo obraden lomljeni kamen u prevezu i u malter lid od lomljenog kamena treba u njegovoj celoj debljini i u razmacima od najvise 1 ,50 m izravnati upravno na smer sile. 12.2.4 Slojeviti zid od doteranog kamena (vidi sliku 17) Kamen s lica zida ima do najmanje 120 mm dubine obradene leiisne i dodirne spojnice, koje stoje otprilike upravno jedna naspram druge.

12.2.5 Zid od nepravilnih slojeva (vidi sliku 18) Kamenje s lica zida dobija na najmanje 150 mm dubine obradene leli.ne i dodirne spojnice koje stoje upravno jedna naspram druge i prema povrsinl. Spojnice na licu zida ne smeju da budu deblje od 30 mm. Visina sloja sme da se menja u umerenim granicama unutar jednog sloja i u razlicitirn slojevima, ali zid treba po njegovoj cslo] debljini u razmacima od najvise 1,50 m da se poravna upravno na smer sile. slojevit zid (vidi sliku 19) pravila prema pasusu 12.2.5. Sem toga unutar jednog sloja ne sme da se menja visina kamenja; svaki sloj treba poravnati upravno na smer sile. Kod svodova, kupola i slicno moraju dodirne spojnice da pro laze celom debljinom svoda. Kamenje slojeva lreba zato obraditi po njihovoj celoj dubini leii.nih spojnica, dok je kod dodirnih spojnica dovoljna obrada do 150 mm dubine. 12.2.6 Pravilan

Iskustvene vrednosti za minimalnu cvrstocu na pritisak nekih vrsta kamenja su navedene u tabeli 12. Kao malter sme da se upotrebi samo normalni malter lid od prirodnog kamena prema svorn izvodenju (narocito prema obliku kamena, slogu i izvodenju spojnica) treba klasifikovati u klase kvaliteta Nl do N4. Fabela 13 i slika 21 daju polaznu tacku za gradaciju. Tu navedene polazne vrednosti visina spojnica/duZina kamena, nagib leZisne spojnice i faktor prenosa treba smatrati srednjim vreonostima. Faktor prenosa je odnos povrsina preklapanja blokova prema popreenom preseku zida u tlocrtu. Osnovna gradacija prema tabeli 13 zasniva se na ucbicaierum izvodenjima. Minimalna debljina noseteg zida od prirodnoq kamena iznosi 240 mm, minimalni pcpreeni presek 0,1 m 12.3.2 Ook ople,etenia Osnovne rodnog

Vaie utvrdena

az napona
na prillsak
"0

kod

centr;cnog

i ekscentricnog zida od pri-

vrednosti kamena

dozvoljenih

napona

rezultiraju

u zavisnosti

od klase kvaliteta,

cvrstoce kamena i grupe maltera prema tabeli 14.
U tabeli 14 8s1 karakteristicnu cvrstotu na pritisak prirodnog kamena (5% kvantila pri 90% iskazne verovatnoce), ispitanu prema DIN 52105. lidovi vitkosti

(vidi sliku 20) Blokova treba obraditi prema navedenim merama. Lezisne i dodirne spojnice moraju da budu obradene po celoj dublnl. 12.2.8

12.2.7 Zid od tesanika

hK I d > 10 su dozvoljeni

samo u klasi kvanapone

liteta N43 i N4. Vitkosti hK I d > 20 su nedozvoljene. Kod vitkosti hK I d ~ 10 treba kao dozvoljene primeniti

Oblozni zid (mesovltl zid) Mesoviti zid sme uz sledece uslove da se racuna u nosecl

osnovne vrednosti " prema tabeli 14. Kod vitkosti hK I d > 10 treba umanjiti osnovne vrednosti a prema tabeli 14 sa faktoromr

presek: a) rnesoviti zid mora ca se zida istovremeno sa zadnjim zidom u prevezu, b) mora sa zadnjim zidom da bude zupcasto sa min.30% kamena vezaca, c) kamen vezac mora da bude min.240 mm visok (dubine) i da zadire min. 100 mm u zadnji zid, d) debljina ploca mora da bude ista iii veca od 1/3 svoje visine i da bude min.115 mm, e) kod zadnjeg zida od vestackih blokova (rnasoviti zid) sme sem toga svaki treei slo] prirodnog kamena da se sastoji samo od vezaca, Ukoliko se zadnji dec zida sastoji od betona, onda smisleno vaie gornji uslovi. Kod stubaca oblaganja plocarna ne sme da se racuna u noseci presek. Za izracunavanje dovzoljenog naprezanja gradevinskog dela merodavan je materijal (zid, beton) sa najniiim dozvoljenim optere6enjem. Oblozni zid koji ne ispunjava uslove nabrojane od a) do e) ne sme da se racuna u noseci presek. Slogovi kamena srneju onda da se zidaju nezavisnim leZisnim spojnicama kada paralelno slojevima poseduju minimalnu evrstocu na pritisak od 20 MN/m' Nenoseti oblozni zid treba kotviti prema pasusu 8.4.3.1 nabrajanje e) i treba ga prihvatiti prema nabrajanju d) istog pasusa. 12.3 Oozvoljeno

25- hKI d
15 12.3.3 Naponl na zatezanje Naponi na zatezanje nisu po pravilu dozvoljeni u zidu prirodnim kamenom klase kvaliteta Nl N2 i N3. Kod klase kvaliteta 1'j,4vazi pasus 7.2.4 smisleno sa max o"z 0,20 MN/m

=

12.3.4 Napon; smicanja Za dokaz napona s!"icanja vazi 6.9.5 sa najvecorn vred· noscu T = 0,3 MN/m Tabela 12: Minimalne cvrsloee na pritlsak vrsta kamenj_

Vrste kamenja

Mimmalna

cvrstoca na pritisak
MN/m2

Krecnjak, travertin. vulkanski
Meki pescanici (sa glinastim sredstvom) i slicno

tuf vezivnim (uklj.

20 30 50 80 120

Gusti (cvrstl) krecnjaci i dolomiti mermer), bazaltna lava i slicno

Kvarcni pescanici (sa sliunkastirn vezivnim sredstvom), grauvaka i slicno Granit, sijenit, diorit, kvarcporfir, diabaz i slicno Tabela 13: Pocelne vrednosti liteta zlda od p,;rodnog kamen. Klasa kvaliteta melafir,

optereeenje
kamenja koje se koristi za nosete

12.3.1 Opste cvrstoea na pritisak
gradevinske Odstupajute od kamenja MN/m' tabeli treclne.

za

gradaciju

klasa

kva-

delove mora da iznosi najmanje 20 MN/m' od ovoga dozvoljen je zid klase kvaliteta N4 sa minimalnom evrstocorn na pritisak od 5 osnovne vrednosti
2 0"0

Osnovna gradacija

kada su angazovane 14 za cvrstocu kamena

prema Nl N2 N3 N4 Zid
ad

8s1 = 20 MN/m'

sarno do pre po-

Visina spojnlce/ duiina kamena hli ,; 0.25 S 0.20 SO.13 SO,07

Nagib lezisne spojnice tan a ,; 0.30 S 0.15 SO.10 SO.05

Faktor prenosa

"
;00.5 ;00.65 ;00,75 >0.85 LA, a· b

Kod cvrstoce kamena od 10 MN/m loviti osnovne vrednosti ao.

lamljenog kamena

treba

Slojevil zid ad pritesanog lomljenog kamena Slojevit zid Zid ad tesanika

"=
a) Izgled
b)

Osnova

preseka

zida

Tabela 14: Osnovne vrednostl na pritisak za zid od pr;rodnog malterom Slika 14: lidanje usuvo Silks 15: Kiklopski zid Slika 16: lid od lomljenog kamena cvrstoca kamena
keit

'" dozvoljenog napona kamena sa normalnim

Klasa
kvalaeta

Osnovne I MN/m

vrednosti

11'01)

Grupa maltera
II

fl~ MNlm ;, 20 ;, 50 ;, 20 ;, 50 ;, 20

MN/m 0.5 0.6 0.9 1.1 1.5 2.0 2.5 2.0 3.5 4.5

,

lIa MN/m< 0,8 0.9 1.4 1.6 2.0 2.5 3,0 2.5 4.0 5.5

MN/m~ 1.2 1.4 1.8 2,0 2.5 3.5 4.0 3.0 5.0 7.0

III

Nl

0.2 0,3 0,4 0,6 D,S 0,7 1,0 1.2 2.0 3.0

N2

N3

;, 50 ;, 100
;,

20 50

N4 Slika 17: Slojev~ zid ad pritesanog kamena Slika 18: lid sa nepravilnim slojevima kamena Slika 19: lid slojevima sa pravilnim
1l

;,

;, 100

Kod debljina spoimca preko 40 mm treba umenlnt osnovne vrednostl aD za 20 %.

92

Zidovi
Zid od prirodnog kamena DIN 1053, Komentar u slikama
Yrsle kamena Ob,ada v;dljivih poy,sins

331.02.02

Kamen duznjak a=ed05e b - c s; 2e

Kamen vezac
a-e

s 2e

a -b

Plotasti

kamen

b - 1 ,5e " 30 em

a -e
b"

Kiklopski 1,5e

"

kamen

namene
on"ini,"",mo ....

29.

gij
zida. Zakosene uglove

Kamenje treba slagati u zidu gradevine onako kako je u prirodi lezao.Lszlsne spojnlce treba da leze upravno na dejstvo sile. Duiine kamena ne treba da prekorace cetvorodo petostruku visinu kamena, i da ne idu ispod visine kamena .... 1 do 4. Velieine kamena i.M. 45

x

22

x

18 em; debljine

zidova 45,50,60,70,80

em.

30 bubnjasta obrada

31 brazdasto ozrnjavanje

32 okljueavanje

33 zaravnjivanje

Potreban gradevinski

materijal 45 1,20 0,35 50 1,15 0,35 60 1,10 0,30 70 1,05 0,30 80 1,00 0,30

cna
m3

m

37 brusenje

IT]
.

.

.

.

Slog

Obrada vidljivih povrslna prema konstruktivnim gledistima .... 26 do 29 i formalnim gledistima .... 30 do 37_ Jakim rnehanickim opterecenlima izloieni kamen bosira se (obija) prema vrsti i svrsi zida. Oblaganja fasada zahtevaju mala bosiranja .... 26. na zidovima osloneima i ispune bosiranja mogu ca budu i nesto veta .... 27_ lid za ogradivanje potoka, sipove mostova itd.treba po rnoqucstvu da ima grubu povrsinu i da bude grubo bosiran .... 28_ Olvor;, n"dyoj ; vrala,

i polprozornik:

pravilna

izvodenja

38 do 51

51SPRAVNO
5,6 Tloert

81SPRAVNO 91SPRAVNO
7 do 11 Presek

P,ozo,;

n a dyoj ; potprozornlk

I kod debelih zidova treba zadrzati kontinualan prevez kamena celom duiinom .... 5! Poqresno je postaviti iv;cno kamenje i ispuniti bez preveza .... 6, Izbegavati pritisnute spojniee i spojniee koje klize ka spolja .... 7. Po rnoqucstvu uzidati paralelno kamenje u prevezu .... 8 iii ako je kamen nepravilnog oblika uzidati ga sa kosinama upravljenim ka unutra i dobra iscivijati -+ 9.

10 Dodirne spajniee dovoljno prekriti, izbegavati ukrSetne spojrucel Najmanje svaki 3.kamen mora da bude vezacl Bolji su slojevi vezaca duznjaka koji se smenjuju! i

38 Prozorski otvor u zidu ad neobradenog kamena samea

39 Prozorski kamena

otvor u zidu ad poligonalnog

Menjati slojeve sa dcdlrrurn spojnicama koje se provlace celom duzlnorn voljena i izgleda lose, Obrtanje visina slojeva pornocu prelaznog kamena bolje nego bez prelaznog kamena .... 15. Dobro izgleda i izmena slojeva ubacenirn kamenom .... 16, Y,ste z'danja

13 nije doz14 izgleda sa prelaznim

17 17 do 20 lid

18
sa dva liea, 21 lid

19
sa jednim lieem.

20

21

~:w~m;~~
42 Uokvirivanje vrata i prozora u zidu ad nepravilnih slojeva kamena sa ranim lukom

Razlikuju se zid sa jednim i sa dva liea. Kod zida sa jednim lieem povrslna okrenuta zemlji je zupcasta .... 17 do 20. Ukoliko zid treba da se ornalterise, postaviti sto je manje mocuce glatkog kamenja na liee zida. Vete cviklovane malterske spojniee poboljsavaju prianjanje maltera .... 21. Pozadinu treba popuniti otpaeima kamena I sljunka, bez maltera, da bi se odbila voda od zida. Podnozje

Horizontalni luk za rasterecenia iznad drvenog okvira .... 44. Dobro oslonjena ploca nadvoja kod malog raspona .... 45. Drveni okviri moraju da stoje slobodno i moraju da budu zapliveni prema zidu katranom i gilom .... 46, 47_

Podnozje: Treba voditi racuna 0 tome da se ispravnom podelom slojeva izbegnu previsoke 22 iii pritisnute malterske spojniee. I spojnica ispod praga ne sme da bude predebela 23. Ni u kom shicaju ne sme ugao izmedu najgornjeg sloja kamena i praga da se prernaze malterom! Radom drveta ova iviea maltera puea iii postaje propustljiva i prolazi voda (opasnost od truljenja!) .... 24. Kod pravilnog izvodenja je spojniea ispod praga uklj.nepropusni sloj debela 10 do 20 mm .... 25,

Cislo izradena iviea potprozornlka sa jakim padom .... 48_ Isturen pctprozornik okapnieom i bocno uzdiqnutlrn stranarna (najbolja izvedba!) .... 49_ Kod prozora okvirima voditl racuna 0 tome, da ne prodre voda unutra ..... 50, 51_

sa sa

93

Zidovi
Mesolliti zidovl
Vrsle zldova,

331.03.01

slog

Mesoviti zidovi, Delinlcija
Razlikuju

izvoZenje ; proracun

se meso viti zidovi sa licem od obradenog,

a zalede od neobradenog

kamena

-+ 1, rnesoviti zid sa licem od prirodnog kamena i zaledem od vestackih blokova (npr. opeke, blokove od kreta i peska) -+ 2 i zidovi od vestackih blokova jednovremeno zidani sa oblogom tesanicima (kamen plocasto obraden z 115 mm debljine) -+ 3. Kod
sve tri vrste zida obloga i zalede su povezani Ako se ploce postave i sve se racuna kao nosecl presek. zida iii konstrukcije radi se
0

bez veze ispod nossceq

oblaqanju

plocarna -+ 4. (upor. str. 92, 93). Presek plota ne uracunava se tada u nosaci presek. Noseci presek zida treba da je u stanju da primi i tezinu ploea.

Me§oviti zid od prirodnog

kamena

2 lid od prirodnog
zaledem

kamena od opeke

sa

Materijali
Kamen §kriljastih poledinu Cementni cement. rnozdanici kamenom, bakar premazi treba da je otporan prskotina, na vremenske gnezda prilike i da upijenu iii ovlaiene gline, vodu opet ispusti. utisnutog uglja, Treba listanja, bi na

da je bez

preloma,

lucenja i sl, Za tanje ploce ne treba da se upotrebljavaju ploce naneti jedan vodonepropustljiv
malteri Hazlicite mogu se upotrebiti krecnjake sloj.

one vrste kamena trebalo

koje imaju velike otvore, rupe i iile. Ako se ipak primenjuju

(npr. travertin),

samo za one vrste kamena stene Preporutuje (opasnost mleka se izolacija Po

koje nisu osetljive krscnjaka) strane. zadnje

na

i pescarske cement!

(npr. ploce od jurskog oblaganja i oplacivanja

mogu Kotve i

da dobiju mrlje ako se upotrebi koji se primenjuju Ako samo bitumena olovom.

za spotiacnia gvoide

sa higroskopnim pocinkovati i pijavice od tvrdeg i po

ne treba da su od gvoida selaka, zaliti iii cementnog Solidno

od rdanja!). sprecavaju

rnoqucstvu upotrebiti
Kotve

i bronzu.

stoji na raspoloienju su se pokazali

mora se dobra rzanje. moidanici

mogudstvu

drveta u vidu laslinog

repa, a kod manjih radova i

oo

impregnirani koske. hartije.

3 lid od opeke sa karnenorn oblogom

4 Oblaganje
betona

zida

p'ocarna od
R~plcasia opeka Obloga Obloga Rtlpicasia opeka

Podloine

ploce treba da su od cinka, olova iii terisane

t1S, mm 2.0 mm lS mOl rnm

Povrsinska

obrada u grubom krunarom, prelomu,okljucavaju zaravnjavaju, se, ozrnjuju, brazdaju, glacaju iii poliraju. iljebe,

Tvrde stene se ostavljaju Meke stene se obraduju

cepaju,

razbijaju,

zupcaju i sitno ozrnjuju.
KO(1 ligacnir
-to

I(omada

' u duii!'HJ i eve-rt. lscac

podnozJ8

5, poloza] podloznih plocica -+ 6, dimenzije kamena i spojnice u izgledu i

NF -= norrnatni fo!'mm visok 71 frtf'! 2 LZ LZ mpib,\sta opcka, iii 113 mrn vtsine 3 NF 2 NF 1 LZ 1
::0

4 LZ iii 6 NF

Mere
Oblaganje modularnom 2,5-3 tesanicima:

vlsma kamena
za debljinu

115, 156, 240, 323, 365, 490 mm (u skladu lezisnih spojnica od 10 mm); duzina

sa

c!r--.lb~_' @- ~s ....@....s >
:::: II.U~ ~"".i 6 do 13 Odredivanje visine kamena prema zidu u zaledu

"

1

_....J..,., ~

'r _1Zl~

koordinacijom

kamena

struka visina kamena;

dubina vezivanja: 115 135 178 198 240 260 365 385 zahtevima 428mm 448mm zgrade. odatle

Kada je malter isturen Podnoije je istureno za 2 em lidne

KoMle"ie
$-7

fIoi (; .,
i_zoo

n

-@lW@
.0-1 ...

l))~

,m

ptoce (oblaganje
maksimalne

plocarna) debljine
siroki velicine

20, 25, 30 mm prema 1 m, visoki

(Blokovi
_J

koji se seku su po pravilu

1 m, 1,5 do 2,5 m duzlne:

proizilaze

ploca 1 x 1,5 do 2,5 mi. Pokrivne ploce debljine 50 do

730

100 mm, duzina ploca prema potrebi: Debljina zida §irina 240 300 365 365 425 490 490mm 550mm 615mm (predvideti se kventovi

ptoce bez zidnog malterisanja
sa zidnim malterisanjem i kventovi: unutrasn]i spoljni potprozornici

pip:lVica tH poclr-kovano .::a:jvnna otovom cernemnim matterom)

sirina plote Podprozornici okapnicu!);

3D, 40, 60, 100 mm debeli preporucuju

podprozornik

20, 25, 30 mm debljine;

~~)
VlIluskas!a kctva

135 x 135 rnm.

v~r~

~_j @

Ugradlvanje
Kamenje dodirne Ireba pri ugradivanju sa ostrim krecnjaka, ivicama, granita, spojnice da po mogudstvu paralelnim dobije svoj prirodni i pod pravim krupnozrnih malterom ivice, poloiaj. uglom. Treba da Leii§ne i

Pijavice za odredivanje susednih kamenova -+ 14; rnozdanik za povezivanje kamenova po visini -+ 15; Viljuskasta kotva kojom se kotvi obloga za zalede -+ 16, 17; lzvodacld primer-s 18.

je obradeno skoljkastog a odatie popravljati investitora

stranama

treba da su jednake, bazalta, spojnice

kod IInog pescara, porfira i drugih ispunjavanja ivice kamena manjih

da nisu deblje od 5 mm, a kod stena da nisu deblje uske, plocice

od 10 mm. Dodirne treba stavljati

treba da su do dubine od 50 mm od lica ravnomerno radi lak§eg Kod

se malo prosiruju umetanjem

-+ 5. Podloine
kamenje

min. 10 mm iza spoljnje komada.

-+ 6. Okrnjeno

ne sme se

ostecenja

moie

se uz saglasnast

pazljivo izvrsitl kitovanje.

Slog
Zalede od opeka sa vertikalnim rupama Unutra~nje metterteaUnutraSnje malterisa· nje na rnref od raznje na izolacionoj ploci vueenoq lima a :: obloga od kamena, b = opeka sa vertikalnim rupama, C = opeka sa horizontalnim ruparna, d "" nabijeni beton, e = zalede od prirodnog kamena, f 24 mm vazduh, 9 = mrei:a od razvutenog lima na pocinkovanim drzacima. h = lake place od drvene vune na letvama 24/48 mm, i grub; malter, k unuuasnle malterisanje Zalede od opeka sa horizontalnim rupama Noseca obloga prema sa najmanje plocarna treci slo] prirodnog

-+ 1 treba da je zipcasto povezana
Ako je zalede od ve§tatkih da bude sastavljen od vezaca.

sa zadnjim prema

zidom iii betonom

30% vezaca, kamena

blokova

-+ 2 mora svaki
sa nosedim

Kod oblaganja

=

-+ 3 ove treba da su iste debljine iii vece ad 1/3 njihove visine iii min. 115 mm.
i da ulaze bar 100 mm u zadnji zid.

Vezaci treba da su min. 240 mm debeli (duboki)

=

=

94

Zidovi
Mesoviti zidovi

331.03.02

Debljinu obloge i zida treba medusobno tako podesiti da su deljlvi sa sirinom opeke. Visina komada obloge i zidanog zaleda treba da je tako podesena, da zajednicke lezisne spojniee preseeaju celu debljinu zida u istoj ravni. Visina komada obloge prolzllazi prema tome iz vislne komada od kojih je zidano zalede (upor. "mere") -+ 7 do

13.

23 do 26 izolovanje hladnih mostova, a = abradeni prema toplmno-tehnickirn zahtevtrna, d =- mailer. Podnotje

kamen, b "" zld,

C ::: izolacione

ploce debljine Kolvljenje Mesoviti zid, osim maltera nije drugacije kotvljen. Pijavicama, rnozdanicima iii kotvama treba osigurati samo one kamenje, koje je narocito iztozeno pomeranju (npr ugaono kamenje, kventovi, venci, podnozno kamenje). Oblici kotvi koje se upotrebljavaju -+ 14 do 17. Postavljanje kotvi -+ lB.

-ACN-

DopuStena 27 do

naprezaeja

30 Prikljucak podnozja na malter fasade
Obloga se rnoze uracunati prema -+ 1 do 3 u noseci presek samo ako je jednovremeno zidana sa zaledem u pravilnom slogu. Za dopustenl napon vazi najmanja pripadajuca vrednost upotrebljenog kamena (noseceq zida iii obloqe).

Ugiovi venca

/

)..------,

lL __ ®.__

~irs:;::==
II

11

II

Toplotna zaslila
Prirodni kamen pruza relativno slabu toplotnu zastitu. Kod malih debljina zidova (" 45 em) potrebna je posebna toplotna zastlta, Ona se rnoze postici dozidivanjem zida od lakih (ali cvrstih) blokova (npr opeka sa vertikalnim rupama -+ 19 iii opeka sa horizontalnim rupama -+ 20, pornocu nosaca za malter ispred vazdusnoq sloja -+ 21 iii stavljanjem izolacionih ploca (npr. lake ploce od drvene vune) na unutrasnlu stranu zida -+ 22 Obradeno kamenje u tan kim zidovima su hladni mostovi i zahtevaju narocite izolacione mere -+ 23 do 26.

It

Ispad ugla ..... 31; upad ugl8 ..... 32; ubijanje ..... 33; spustanie profila ..... 34.

Specijaln;

delovi

gradev;na da je uradeno od sto je moguce vrsta jedrijih, vodonepropustljivih potreban i tvrdih sloj

Podnozje.treba

vrsta kamena (npr. granit). od penjuce vlage.

Kod higroskopskih

kamena

je zaprecni

904)$-

43,45 ; poqresno izvedena ..... 44, 46. Ukrasne lrake

~ ~
Astragali ..... 47, 48; klima ..... 49; jajasti stap ..... 50.

Najpovoljnije je uvuceno podnoz]e -+ 27, koje omogucuje kapljanje kise sto se sliva niz fasadu. Ako iz oblikovanih razloga ne dolazi u obzir podvuceno podnoz]e, rnoze se izvesti ravno -+ 28 iii istureno -+ 29, 30 Ispad ne treba da je veci od 50 mm. Ako se iznad podnozja predvizalu materijali koji upijaju vodu (npr malter, mekani pescar, zid od opeke) treba tvrdi kamen podnozja podici nekoliko em iznad ispada -+ 3D, kako zaostala kisnica i voda nan eta prskanjem ne bi dosla do upiiajuclh materijala. Podeone trake i venci treba da sprece slivanje vode niz celu fasadu (sluze kao okapnici) a i opticki da podele zid. Razlikuje se venae podnozja, pojasni venae (u visini tavanice), potprozorni venci i glavni venci. Nazivi uglova venca -+ 31 do 34. Profili se sastavljaju iz osnovnih oblika prema -+ 35 do 42. Jednostavni pravi profili imaju dan as prednost u oblikovanju gradevina. vazno je da venci imaju dovoljno veliku i pravilno oblikovanu Ukrasne trake okapnicu

<
Zupci ..... 51, 52; konzolni venae ..... 53.

-+ 43 do 46.
Istorijski oblici su astragali (ponegde)

ozivljavaju

vence.

jajasti stap

-+ 50 Tzv. zupci se jos i danas primenjuju

-+ 47, 48, kim a -+ 49 i -+ 51 do 53.

~

54 do 57 Jednostavni

@~

glavni venei (iyvedeni primeri)

Glavni venci su zavrsetci krovnog pokrivaca (krovne ploce) na strehi iii zabatu, treba da zastite spoljnje zidove od kvasenja odozqo. Svojim ispadom stlte spoljnje zidove u izvesnoj meri od pljuska a prozore od suncevih (podnevnih zrakova). Danas se daje prednost jednostavnim vencima od obradenog kamena -+ 54 do 57, Moguce je oziveti ih malo pornocu zubaca -+ 51, 52 iii konzola -+ 53, 58 Dok se danas voda sa krova odvodi pornocu oluka i odvednih cevi, ranije (narocito u juinim zemljama) oluk se cesto izradivao u glavnom vencu-s 59 do 61 na ko]i su se prikljutivale lule -+ 61. Kod jako isturenih venaca, teziste venaca leii izvan zida ..... 62. Zbog toga treba predvideti dovoljan kontrateret i kotve

-+ 63, 64.

Po k lop n e pi 0 Ce stite parapete i slobodno stojece zidove od vlaienja odozgo. Izvode se na jednu -+ 65, 66 iii eve vode -+ 67,68 Ked visokih zidova dovoljno ih isturiti i izgraditi okapnicu -+ 66 do 68. Kod niskih zidova dovoljna je okapna ivica -+ 65, eesto se izvodi i bez ispada -+ 67 (npr za nazidke ravnih krovova). Ispod poklopne piece staviti zaprecni sloj!

_.II~.
Radionicki 64 Kotvljenje glavnog venca Pokr;vanje a ::: abradeni kamen, b '" zid, c ::: zapeceni sloj, d "" pokrov ad cinkanog lima

plan (crtez rezanja) kamena) u koji je

Klesaru je potreban za njegov rad naroclti radionicki srtez (rezanje ucrtan svaki pojedinacnl kamen i obeleien broiem-s 60,

95

--

Zidovi
Oblagal1je obradenlm kamenom
Radlonickl plan (crtez rezanja)

331.04.01

Presek EF

Podorozornik
80 lzvodacki primeri radionickog izostavljene zbog preglednosti. 69 do 75 Istorisjki izvodackl primeri za glavne venee i perapete izvedenim gradevinama (prema literaturi 32, 33) 76 do 79 Zaptivanje spojniea na pokrivci. oblaganje Kotvljenje kamenim ploca plocama (prirodni kamen, vestackl ad tesanog kamena na plana mesovlto zidanog zida (prema

~~J

1om90W

t

lit. 34). Mere su

Objasnjenje uz 69 do 75: Konzolne vence po mogudstvu tako duboko vezati da leziste ostane u zidu ..... 69, 70, 72; inace su potrebne jake, duboko u zid ugradene kotve ..... 71,73 (proracunatii). Nikako ne koristiti krovnu stolicu da bi se venac drzao u ravnotef ..... 73, 74. Parapete zasfiti od vlage ..... 75.

kamen, vel ike gipsane

place) Oellnicija, malerijall, povrsinska obrada: Ucvrsivanje obloge od ploca: Ploce se vezuju za nosedi zid sa kotvama. Pornocu kotvi i vodlca treba tezinu ploce preneti na zid. Rastojanje lzmedu zida i place 15 do 30 mm.

·W... ?/ b •...... " ...•........ •. . " a :.
1 do 4 nacinl kotvljenja. a ploca, b malterl), d Kotva, e vodiea kotve,

=

=

=

:22

r
=
malterska spojniea, noseci zid. e

=
f

= malterski

odbojnik

(krecni

Kod zidnih povrsina < 5 m2 mogu se place zaliti produznirn malterom ..... 1, 2 (Paznjal Cement napada neke vrste stena!) Kod vedih povrsina maze se upotrebiti kao drzac razrnaka odbojnik ad krecnoq maltera ..... 3, ipak je bolje imati nezaliven, provetren meduprostor ..... 4. Kao kotve i drzaci razmaka upotrebljavaju se savijene kuke ..... 5, 6. Tezina place prenosi se na metalne ugaonike ..... 7, 8, 10. Pogodni su celicni profili, ubetonirani u zid sa ubacenorn sponom ..... 9 (ubieajene u SAD). Ploce kod kojih su dodime i lezisne spojniee kontinualne, treba smaknuti. Debljina spojniea 2 do 4 mm, donje povrslne tavanica, venaea itd. plaCe se vesaju, Kotve se pornocu izuvijane zice ..... 11, 12, 15, zavrtnja ..... 13, 14 iii metalnih ugaonika sa viljuskom za kotvljenje ..... 16. Vidljivi zavrtnji ..... 14 treba da su dobra zaptivenil Na strehi ..... 17 i podnozju ..... 18 do 20 potreban je kontinualan prorez za vetrenje. Donji zavrsetak pomocu plostlh kotvi ..... 18, bolje pornocu ugaonika ..... 19, 20. Kod resenia prema 19 moguee je normal no vetrenje kroz nupe na oslo nom ugaoniku. Spoj na u91u 21 do 26; prikljucak prozora i vrata ..... 27 do 32.

ObJaganje

slubova

..... 33 do 51; vencl ..... 52 do 64.

Spoj na uglu rnoze se izvesti kosim zaseeanjem smaknuto ..... 24 iii sa umetkom ..... 26.

lido

16 Veretikalno

vezivanje

ploca (obesene

piece)

Prikljueak postave izvodi se najceace suceijavanjern svrhe ako se srnice ..... 29 iii stavlja umetak ..... 31,32.

D••• _111
..... 21, 22, ravnim spojem ..... 27 do 32_ Izrada profila ..... 33 iii suceljavanjem

..... 23, 25,

ima

i
17 Prikljucak strehe; 18 do 20 prikljueak i leziate podnozja

I.

i_J

t

Oblaganje stubova maze se izvesti kosim zasecanjem 37. Profiliranje pomocu smieanja ..... 36, 37.

..... 34 do

96

Zidovi
Oblaganje obradenlm kamenom
Obiaganje betonskih stubaea u spoljnjem zidu Oblaganje celicnih stubova

331.04.02

u spoljnjem

zidu

Istureni stub (upor. i str. 81). Oblaganje posebnim komadima -+ 38, suceljavanjem -+ 38 do 42, sa iljebom

39 iii sa jed nom poklopnom plocom -+ 40 do 45 -+ 48 iii ubetonirano -+ 44, 45.

Oblaganje velikih profila pojedinacnim komadima -+ 46 do 4S, jed nom poklopnom plocorn -+ 49 sa ravnim spojern iii iljebljeno. Oblaganje plocama, Izvodacki primer

50, 51; kod malih profila

"II

iI
II

a = obloga ad pl06e 30 mm debljine
b"'20mm c "" korve ad bronze pocinkovanog pljOOlog gvoMa

i'

izolaClona place 0 25 mm lakog oetona e "" cementni mailer b f = !lOOOCl zid 9 ~-arrmrenobetonski d
=

II

Bakama

kUka

neoprozorns

Padprolornik laedenim lJjebOm

sa

K ad obIagatlja ploCama IlIije
po!rebno .mlcati dad'rne spojnlee

SlUIJae

Glavni venei

-+ 52, 53;

opsivanje

prozora

-+ 54

do

57

Venae na nastresnicarna

npr. kod kucnih ulaza

-+

58, 59

o

Venae na podnoiju Oblaganje plocama,

--+ 60

do

63; pojasni venac-s 64.
primer

izvodacki

L II

r
Ziatno eickslrars praf;1 oc lakog metala

___ 66 Ravna fasada od obradenog kamena jedne banke u Njujorku (prema lit. 33) 67 Fasada od obradenog (prema lit. 36). kamena

Ziaino elok.irane

trake I lime", ad Iakog metata DOsseldor1

jedne trqovaeke

kuce (Hanemann-Haus),

'itx,'t'J!i'_...

97

_

Zidovi
Kameni okviri
Kameni okv;r; kod zidanja vidllom opekom Kamen; prozerskl okviri u malterlsanlm zgradama

331.05.01

i sa kamenom

oblogom

_ .... _ _..---~~[----------J[l
-

1 Kameni okvir sa
kamenim prozorskim je krstom, nadprozornik rasterecsn lukorn Kamen; okvlr;

2 Kameni okvir sa vezacima. nadprozornik je
lucan sa kamenom

3 Snazno prof iii ran kameni
okvir, nadprozornik Je rastereeen lukom od opeka 4 Jednostavan kameni okvir Nadprozornik je rasterecen lukorn od opeke 5 Fazonski kerarnicki delovi sastavljeni u okvir. Rasterecenost pomocu betonskog nadprozornika 6 Prozorski okvir od kamenih ploca

zavrscern,
I mailerlsanom

za vrata u zic!u od vic!ne opeke

~. ~p
-.... =-:j---------l.:~

zic!u

Naroella Prozorski

uputstva okviri

za izvodenje i postave zahtevaju dobro kotvljenje i zaptivanje sa zidom. Ako se

upotrebe vezaci (-.. " 2, 27, 28) nisu potrebne nikakve narocite kotve. Kod debelih preseka kamena i lakih zidova, mora se iznutra izjednacltl koeficijent toplotne provodljivosti pornocu izolacionih ploca -.. 24 do 26, Podprozornike, kod visokih prozora i nadprozora snabdeti okapnicom. Dovoljnim isturanjem se obezbediti ad curenja okapne vode niz zid. Leiiste vertikalnog okvira dovoljno prepustiti preko podprozornika da ne bi voda usia u spojnicu.-.. 51, 52, 57. Klinker obllkovan za podprozornike (modeli SchOtte - AG)

=-_._qt ~t--j

--..
7 Snaino nadvratnom profilisani plocorn B Okvir sa lucnlm nadvratnikom od pojedinih komada vezanih vezaclrna za zid podprozornika

kameni okvir sa ravnom

9 Jednostavni okvir za vrata od kamenih ploca, rasterecen]e pornocu betonskih nadvratnika

.. -_ ..
ot

!~~
-(2.00)240

a

~O;!"

POjedinosti,

prikljucak

10 Ploea od klinkera sa

11 Klinker za podprozornik

12 Ugaoni klinker za podprozornik

okapnicorn
Izvlacenje spojnice kod ablezenlh zidova

13 do 17 Pokrivanje Plocice se polaiu prionjivost ploclca

podprozornika u cementni

keramickim malter

plocicarna. na donjoj strani, (b) povecava]u

(a): iljebovi

Ked poroznlh blokova (obloina opeka) treba izvucl spojnice sa poroznim malterom (kretni rnalter, malterska grupa I). Dodavanjem boje iii stavljanjem neupotrebljivog peska dobija se malter slabog kvaliteta koga ubrzo ispere kisa. Treba voditi raeuna kada se upotrebljava slnterovano kamenje (klinker, gradevinska keramika): 1) Oblogu i zid zidatl malterom grupe II 2) 3) 4) 5) Zid zastititl od vlage: zidne ispade, pokrivke itd. izvesti tako da odbijaju kisu (okapnice!). Spojnice izgrebati do dubine 2-3 mm, iscetka!;' Spojnice izvuci cementnim malterom 1:3 (po rnoqucstvu dodati neko ispitano zaptivno sredstvo). Maiter utisnuti u dva sloja, dubina svakog sloja 10-15 mm, smaknuti krajeve spojeva. Iznutra prvo izvuci dodirne spojnice pa leiisnea dodirne. Malter za spojnice utisnuti ravno u sve neravnine klinkera. spolia prvo lezi~ne pa

18 do 20 Podprozorici od vestackoq kamena (prema Rettig) Okviri sa okaprucorn su povoljniji nego okviri koji ostaju u ravni -.. 19,20. a =spoljnji podprozornik, b = unutrasn]i podprozornik, c = lzolaclona ploca, d = zapnvac

-..,8

$)

21 do 23 Podprozornik od prirodnog kamena (prema uglednim listovima za obradu kamena).a = podprozornik od obradenog kamena (mere -.. tekat) , b = unutrasn] podprozornik, c = cementn malter, d = zaptivni kit Pojedlnosli, prikljucak bocnog naslona uglednim listovima za obradu kamena)

24 do 26 Podprozornik od obradenog prirodnog kamena sa nisorn za grejno teio ispod prozorske daske (prema uglednim listovima za obradu kamena prema lit. 37) a = podprozornik; b = izolaciona ploca: c = zaptivni kit.

i nadvoja

(-..

tekst)

(za

sada

prema

27 do 3D Duboki okviri za prozore
upotrebe vszaa, nije potrebno

i vrata sa sirokim celom od punih profila. Ako se kotvljenje. Kod neprekinutog okvira vpotrebne su kotve.

31 do 34 Duboki okviri za prozore i vrata sa uzanim celom od profilisasnih Kotvljenje za zid je potrebno i to pomoCu cementnog maltera i pijavica.

ploca.

35 do 38 Plitki okviri za vrata i prozore sa slroktrn Celom od kamenih ploca -.. 35, klinker ploca -.. 38 i keramitkih profila -.. 36, 37, Potrebno je kotvljenje pornocu pijavica,

39 do 42 Plitki okviri za vrata i prozore sa uskim kamenih ptoca, spolja i iznutra. Ploce treba ukolViti.

celom

izvedeni

kao postava

od

98

Zido'll!
Kameni okviri
I""odacki primer; za prozorske okvlre od Qradevlnske keramike
""9

331.05.02

I
I

77~

--, --.,

a ~ obloga obra<lenim kamenom b zuf pozarf C ".. gradevinska keramfke

=

a -lid
b = cementni maher (malter grupa 111) » postava d - podprazomi kamen

c

43 Prozorski okvir od gradevinske keramike
(prema lit. 38)

44 Prozorski okvir ad gradevinske keramike
(prema lit. 39)

d I<olvljsnje e ~ zaprecrn sloJ (prolly v!age) f "'" nepokretoo zaslakljivanje 9 ~ okapnica h = lui< za rastere6vanje u zidu

=

a zid b .:::; cernentru maher
>

e f"'"

= podprozornik • nadprozorrske
ugaoni kamen ugaoni Kamen

(mailer ",up. c = postava d ~ podprozomi k.amen

110

9 ~ prozorskl okvlr h = izolacija

45 Prozorski okvir od gradevinske keramike
(prema lit. 39)

46 Prozorski okvir od gradevinske
keramike (prema lit. 40)

4B do 50 Poloza] kapaka u odnosu na okvir lopnim zljebom -i> 50 a = haka
b
la

Po pravilu

se izvodi sa tupim spojem

-i>

48, zljabljeno-i>

49 iii sa prek-

51 Povezivanje

kamenog

podprozornika

sa okvirom

= okapnics
vrauma

naslon OS traka

c = met.lna

d = ;wlacija

52 do 56 Donji prikljutak 53 do 55 sa zaptivanjem

Il!
,\ ~

~b
Kotvaod pljoStlh \!Volda

V:!!:;:I

!;;

0

~

. SUpl;a spojnica 52, sda izolacijom na donjem naslonu-e-

vrata jednostavan-e u podu -i> 56

57 Siobodne stepenice od obradenog

kamena

(isturene

stepen!ce)

sa prikljutkom

vrata

99

Zidovi
Armirani zid prema DIN 1053, deo 3
1 Oblasl primene Ova norma vaii za nosece gradevinske delave ad armiranog zida, kod koga se armatura staticki izracunava, Treba ispostovan zahteve u pogledu toplotne zastite, zastite od buke, pozara i vi age. Primedba: Smernice za Dimenztonlsan]e i izvodenje ravnih nadvoja smeju i dalje da se primenjuju unutar njihove oblasti primene. armature Razlikujemo sledece vrste postavljanja armature u zidu, koje mogu i da se kombinuju: a) horizontalna armatura u leiisnim-spojnicama (vidi sliku 1) b) horizontalna armatura u za to oblikovanim blokovima (vidi sliku 2 i 3) c) vertikalna anmatura u blokovima sa malim supljinama (vidi sliku 4) d) vertikalna armatura u blokovima sa velikim supljinama (vidi sliku 5) e) armatura u obzidanim supljinama (vidi slike 6 i 7) 4.3.3 Racunske vreenostl tvrsloce zlda

331.06.01

4.4.3 Smicanje

plota

Kao racunsku vrednost lJ" treba za pune i suplie blokove kod pritiska u pravcu rupe primeniti lJ" prema DIN 1053 deo 1 odn.deo 2.Kod pritiska poprecno na pravac rupe treba lJ" smanjiti na polovinu kod .Giter" i kod supljih blokova. Ukoliko koo preseka sa ispunjenim supljinama racunska vrednost cvrstoce betona iii maltera leii ispod racunske vrednosti cvrstoco zida, onda je za ukupan presek merodavna racunska vrednost cvrstoce materijala ispune. Ukoliko se ispuna vrsi sa malterom onda kao racunsku vrednost za malter grupe III treba primenrti 4,5 MN/m2, a za maher grupe Ilia 10,5 MN/m2 Za raeunske vrednosti betona vazi DIN 1045. 4.3.4 Dokaz olpornosli na izvijanje

Dimenzionisanje iz izvijanja ploca u odnosu na poprecnu silu treba vrsiti prema DIN 1045. Ali odstupcajuce od toga za granice osnovnih vrednosti napona smicanja vazi 'tOll = 0,015 lJ" sa lJ" prema DIN 1053 dec 1 odn.deo 2. Ova granicna vrednost vazl i kod .Glter' i §upljih blokova nezavisno od pravca opterecen]a. Navedene granicne vrednosti 'tOll vaza za armaturu koja ne prihvata savijanja i oblast smicanja 1 bez armature smicanja. Naslagana armatura savijanje-zatezanje nije dozvoljena. Dejstvo anmature smicanja ne sme da se upo-

2 Postavljanje

trebi.

4.5 Sadejslvo

zida

i betona

Kod pritisnutih clan aka sa umerenom vitkoscu (.I ~ 20) sme da se pribliZno obuhvatl uticaj neieljene skscentrlcnostl i skretanja usled sabijanja prema Teoriji II.Reda Dimenzionisanjem u srednjoj treeini duZine izvijanja uz uvaiavanje dodatne ekscentrlcnosti f prema [ednacini (1). "" f=--46 d 8 (I)

Sadejstvo zida i betona sme da se pretpostavi samo ako se ne ocekuju ekstremna naprezanja zbog razucttih ponasanja deformacija. Mora da se betonira uz neomalterisani zld. Ukupan presek sme onda da se dimenzionira je sastavljen od materijala manje cvrstoce, tako, kao da

Ako se na spoju ocekuju veci naponi smicanja od 'O" prema pasusu 4.4.3, onda sile smicanja treba potpuno pokriti armaturom. Ako prevagne dimenzionira 1045, betonski presek onda i on sam sme da se kao presek eelienog betona prema DIN

3 Graclevinski 3.1 Zidarski

malerijali blokovi

Ovde znace: "" duzina izvijanja d debljina poprecnoq

preseka

u pravcu izvijanja

Smeju da se koriste samo blokovi prema DIN 105 dec 1 do dec 5, DIN 106 dec 1 ideo 2. DIN 398. DIN 4165, DIN 18151, DIN 18152, DIN 18153 i namenski oblikovani (formirani) blokovi. Dodatno vaze zahtevi prema prilogu A. pasus A.l Udeo otvora i cvrstoca na pritisak formiranih blokova treba izraeunatl prema prilogu A, pasus A.2.2. Kod formiranih blokova za vertikalnu armaturu razlikujemo izmedu .rnalih" i "velikih" supljina. Male supljine (vidi sliku 4) moraju u svakorn pravcu da prikazu minimalnu meru od 60 mm, veliki ispusti (vidi sliku 5) u svakom pravcu minimalnu meru od 135 mm. Kod formiranih blokova za horizontalnu armaturu sme visina supljina da se umanji na 45 mm (vidi slike 2 i 3) zbog dodatnog maltera. Kod serklaza prema DIN 1053 dec 1 sme da se odustane od zahteva postavljenih blokovima prema prilogu A, pasus A.l 3.2 Maller za zldanJe

vitkost

= hx/d.
5 Pravila 5,10psle Na armiranje gradevinskih delova iii delova zida treba smisleno primeniti pravila za celicni beton prema DIN 1045. Armaturu polja treba doduse voditl u jed nom redu preko pune sirine oslonca. 5,2 M;nimalna armalura armlranja

Kod pritisnutih elanaka sa velikom vitkoscu (l > 20) treba uraditi tacan proracun prema DIN 1045, Vitkosti

l> 25 nisu dozvoljene. za popreenu silu

4.4 Dlmenzlonisanje

4.4.1 Opsle
Kod dimenzionisanja za poprecnu silu treba razlikovati naprezanje zida na smicanje od opterecenia paralelno sa ravni zida (smicanje tankih ploca) i upravno na ravan zida (smicanje ploca),

4.4,2 Smicanje

lankih

ploca

Sme da se koristi samo malter za zidanje prema DIN 1053 dec 1 sa izuzetkom normalnog maltera grupe maltera I. Armatura sme da se postavi samo u normalnom maltenu grupa maltera III i lila prema DIN 1053 dec 1 Dodatak mora da ima gust sastav i da odgovara DIN 4226 dec 1 3.3 Belon za popunjavanje supljina sa

Dokaz smicanja sme da se izvrsi na razmaku 0,5 h (h korisna visina nosaca) od ivice naleganja. Kod previss pritisnutih preseka pravougaonika je dovoljno da se ispita mesto maksimalnog napona smicanja. Kod razudenih preseka dokaz sme da se vi'Si u visini nulte linije u stanju II. Na ovom mestu primenjiv raeunski normalni napon CT u ravni lel'isne spojnice sme pOjednostavljeno da se proceni iz siIe u lazistu FA, i to na

Radi izbegavanja sirokih pukotina moraju da se tspostuju minimalne vrednosti stepena armiranja. Minimalne vrednosti za clsto opteretenje teretom date su u tabeli 1 Ako naprezanja nezavisno od opteretenja pokazu rnoqucnost veoma sirokih pukotina, preporueuje se sadrza] armature od min.0,2 % ukupnog preseka u samom iii priblizno u pravcu naprezanja. Ako prevagne betonski presek, za minimalnu armaturu betonskog preseka vazl DIN 1045. Vrednosti tabele vaze za SSt 420 S i SSt 500 S. 5.3 Razmaci sipki skim delovima u piocaslo napregnulim gracev;n·

2 FA
(2) b .( Ovde znace: b sirina preseka nosaea ( sirina raspona nosaca kod konzolnih nosaca,

nezastieenom

armaturom
Za popunjavanje treba upotrebiti beton najmanje klase cvrstoce S 15 prema DIN 1045, ukoliko za zastitu od korozije armature nije potrebna veta klasa cvrstoce. Najvete zrno ne sme da prede 8 mm. 3.4 Belonski koristiti celik rebrasti betonski eelik prema DIN 488 dec

odn.dvostnuka

duzina

konzole

cece:

Treba dokazati da naponi smicanja sadrzs vrednosti koje se mogu prihvatiti prema DIN 1053 deo 2, pasus 7.5. Dopunski uz to za racunske vrednosti kohezije lJ". vazi sleMalter grupe II: Laki rnalter: Malter tankog leiista:

Za minimalni razmak izmedu sipki armature vaii DIN 1045, Maksimalna vrednost razmaka sipki sme kod glavne armature da iznosi 250 mm, a kod popreene armature 375 mm. Ako se armatura rasporedi prema slici 5, onda je treba opremiti uzengijama prema DIN-i 1045. U tom slucaju centralni osovinski armaturnih korpi ne sme da prede 750 mm. 5.4 Kolvljenje sipki armature

Treba

1

&.. ~ 0,08 MN/m2 &.. = 0,18 MN/m2 &.. = 0,22 MN/m2

Kotvljenje sipki armature treba sracunatl prema DIN 1045. Za armaturu u malteru treba, odstupejucl od ovoga, dozvoljene osnovne vrednosti naprezanja na spoju uzeti iz tabele2.

Tabala 4 Ilimenzionisanje 4.1 Opsle DIN

3: Zahtevi i oqranicenja

kod izvodenja Vertikalna armatura u specijalnom bloku sa malom supljinom premaslici 15 4 u specijalnom bloku sa velikom supljinom iii u obzidanim supljinama prema slikama

Horizontalna armatura u lezisnoj spojnici premaslici 1 Materijal ispune Ispunjavanje vertikalnih supljina maksimalni precnik sipke mailer grupe III iii lila u posebno oblikovanom (specijalnom bloku) prema slikama 2 iii 3 malter grupe III iii III.
Beton ~ B

Dimenzionisanje armiranih preseka treba vrsiti prema 1045 uz uvazavan]e sledeclh odstupanja. 4_2 Uvoclenje cptereeerqa

5, 6 iii 7
Beton ~ 815

Leiisne sile armiranog zida treba da se uvedu direktnim lagerovanjem na pritisak. Ukoliko to nije mogute moraju sile u leiistu da se preuzmu dovoljno ukotvljenom armaturom. Kod greda i nosaca slienih zidovima koji sem sopstvenog opteretenja moraju da nose i druga opterecenja. moraju ta opteretenja da se unesu u zonu pritiska na savijanje iii iznad toga, ako nije prisutna dovoljna armatura vesanja za prenosenje tih optereeenja do visine zone pritiska na savijanja. 4.3 Dimenzlonisanje na savijanje, nom sUom i samu duznu silu 4.3.1 Ogranicavanje v;lkosli savijanje sa podul'

malter grupe III iii malter grupe III lila iii Ilia u svakom sloju blokova

8

najmanje na svaki metar visine zida '4 prema DIN

14
sa svih strana najmanje 2·struko precnika sipke. prema pov~ini zida> 30 zahteva

1045 deo 1
prema DIN 1045

Prekrivanje

prema povrsini zida> 30 kod trajno suve klime u prostoriji u svim drugim slucajevima

prema DIN 1045

sa svih strana 2·struko pretnik. sipke, prema povr~ini zida ~ 30

izvijanja Zastita ad korozije

Vitkost na savijanje lid gradevinskih delova koji su optereceni savijanjem ne sme da bude veca od 20. Kod nosaea slienih zidovima staticka korisna visina da se primeni samo do polovine sirine raspona (,

bez posebnih

bez posebnih

zahteva

h sme

pocinkovanje plamenom iii druge trajne mere 1)

prama DIN 1045

pocinkovanje plamenom iii druge trajne mere 1)

premo 1045

DIN

4.3.2 Dimenzionisani presek Dimenzionisani presek je noseci zid. ~upljine koje su popunjene sa malterom iii betonom ubrajaju se u dimenzioni· sani presek.

Minimalna debljina armiranag zida
1)

'15
treba dokazati n.pr.opstim gradevinsko-nadzornim odobrenjem

Upotrebljivost

100

lido,,!
Armirani zld prema DIN 1053, deo 3
od korozlJe 7.3 Spojnice

331.06.02

6. zastlta armature
6.1 lIIezasticena

u zidnom rnalteru Nezasticena armatura sma da se polozl u zidni malter samo kod onih gradevinskih delova koji su izloieni trajno suvoj klimi prostorije (uslovi zivotne okoline prema DIN 1045. tabela 10, red 1), npr.u unutrasniirn zidovima.
armatura

l.ezisne spojniee treba uvek zidati punom spojnicorn. Dodime spojniee treba kod horizontalnog smera napona i vodenja armature takode izvoditi punom fugom. Kod vertikalnog smera napona i vodenja armature dozvoljeni su suvo sucelieni blokovi sa nezamalterisanom dodirnom fugom. Spojniee sa arrnaturorn prema sliei 1 smeju da budu debeIe do 20 mm; kao smerniea za debljinu spojniee vazi evestruki precnik sipke,

Tabela 2: Dozvoljene osnovne vrednostl napona preveza dozv .• 1 za rebrastl betonski celik prema DIN 488 dec 1 Osnovne Grupa mallera U lei.isnoj spojnici
MN/m2

vrednosti

dOZV.!1

6_2 lIIezaslicena
Ijinama

armatura

u betonom

ispunjenim

supu betozahtevi

u specijalnim blokovima 1) i supljinama MN/m2 1,0
I,'

Nezastice·na armatura sme da se upotrebi samo nom ispunjenim supliinarna kada su lspostovani prema pasusima 7.4 i 7.5. 6.3 Zastii:ena armatura

7.4 A,malura
Armaturu treba poloiiti u malter tako da je on obavije sa svih strana. U supljinama sa nezasticenom armaturom prema slikama 2. 3, 5, 6 iii 7 mora crzacrna rastoiania iii drugim merama da se obezbedi da armatura leii plan ski i da je sa svih strana obi ozena betonom. U spojniee prema sliei 1 smeju da se poloze najvise 8 mm debele sipke iii elementi armature, ali u supljinama same do precnika stapa ad 14 mm. Stapovi sa precnikom veeirn od 14 mm su dozvoljeni same u betonom ispunjenim supljinama. Kod izvodenja prema sliei 7 treba slojeve zida u svakom slucaju povezati kotvom, n.pr.zicanirn kotvama prema DIN 1053 dec 1 Tabela 1: Minimalna armature Minimalna armatura u odnosu na ukupan popracnl presek Poprecna armatura min}.lQ
11

III

0,35 0.70 vidi pasus 7.5

Ilia U vezl prekrivanja

Ako nisu zastupljeni slutajevi kao u pasusima 6.1 i 6.2 onda treba armaturu zastititi posebnim merama protiv korozije [npr. poeinkovanje plamenom iii oblaganje plastikom), tija je upotrebljivost dokazana n.pr.opstlrn gradevinskonadzornim odobrenjem. 6.4 Dejslvo korozlvnih sredstava

7.5 Prekrivanje
Kod nezastlcene armature u betonom ispunjenim supljinama prema slikama 2. 3, 5. 6 iii 7 treba lspostovatt minimalne vrednosti prekrivanja prema DIN 1045. Ne uracunavaju se zidarski blokovi. Razmak izmedu manje 30 mm.

povrslne cellka i zida mora da iznosi najsa si-

Kod upotrebe plamenom poeinkovane armature treba u malteru i zidarskim blokovima ograniMi sadrza] na eink agresivno ceiujucih elemenata, posebno sulfata i hlorida. Pesak mora da odgovara zahtevima prema DIN 4226 dec 1. Za dodatne materijale i dodatna sredstva u malteru vazi DIN 1053 dec 1, prilog A, pasusi A.2.3 odA2.4. Za dodatne materijale i dodatna sredstva u betonu ispune vazi DIN 1045, pasus 6.3. Za hidraulicnlm malterom vezani zid i blokove treba ograniciti sadriaj sulfata i hlorida prema DIN 4226 dec 1 ideo 2. Kod spoljasnjeg delovanja agresivnih sredstava kao sto su sulfati i hloridi nije dozvoljena plamenom poeinkovana arrnatura. Armaturu treba zastititi drugim merama. 71zvodenje 7.1 Opste Za izvodenje vaz! DIN 1053 dec 1, ukoliko u sledecem drugatije utvrdeno. Tabela 3 daje pregled postovati. 7.2 Minimalna Armirani debljina 115 mm debeo. zahteva i oqranlcenja nije

Prekrivanje malterom u speeijalnim blokovima mora svih strana da odgovara najmanje dvostrukom precniku pke. 7.6 Ispunjavanje

Potoza] glavne armature

supljina

Glavna armatura min ~H Horizontalno u lei:i~- najmanje cetiri nim spojnicama iii slpke sa precrnsupljinama slpke pre- kom od6 mm po m ma slikama 1 do 3

ukoliko J.lH < 0,5 %:

Specijalni blokovi sa malom supljinom prema sliei 4 smeju da se ispune samo malterom grupe III iii Ilia u svakom sloju blokova. Velike supliine za preuzimanje vertikalne armature moraju najmanje nakon svakog metra visine zida da se ispune i nabiju.

8 Kontrole l provere

kvaliteta

na gradevini

Vertikalno u supljinarna ill posebnirn slogovirna prema slikama 4 do 6 0,1 %

""" °

koje treba is-

MeO'uvrednosti ravcllniiski interpol irati ukoliko ~lH >0,6 % ,"", 0,2 "H 0,2 J.lH

Svakoj isporuei zidarskih blokova treba prilozitl otpremnieu iii listie 0 pakovanju, iz kOjih se pored oznake norme zidarskog bloka i dodatne oznake 8M vidi da zidarski blokovi ispunjavaju zahteve za armirani zid (8M). lzvodac gradevinskih radova mora da prekontrolise da Ii se podaei na otpremniei iii listi6u pakovanja podudaraju sa gradevinskotehnickorn dokumentaeijom. U svemu ostalom vazi DIN 18200 u vezi sa odqovarajuclm normama za zidarske blokove.

zid mora da bude najmanje

U celom cuzinorn obzidanim supliinarna prema slid 7

0.1 %

Postavljanje

armature

prema

2 a do 2 e

Armirani

zid

Slika 1: Horizontalna arrnatura u leiisnoj spojnici (principijelna skica)

Slika 2: Horizontalna armatura u specijalnim blokovima(principijelna skica)

Slika 3: Horizontalna

armatura u specijalnim blokovima u obfiku levka (principijelna skiea)

1 do 4 Oblasti primene

armiranog

zida

Visina blOkov8 mm 71

5 do 7 Polo~aj i raspored

armature

u spojnieama

Slika 4: Vertikalna armatura u specijalnim blokovima sa matorn §;upljinom (principijeIna skiea)

Slika 5: Venikalna armatura u specijalnim blokovima sa velikim supljinama (principljelna skica)

8 do 10 Polotaj

..Giter" blokova za armaturu.

Slika 6: Armatura u zidanim §;upljinama (prtncipfjelna skica)

Slika 7: Armatura u zidanim supljinama lom duzinom (prineipijelna skica)

ce13 do 16 Nadvoji vrata i prozora od armiranog zida

101
• .,;,'1::i}lI> . _

armirane iii eternenrl Place tavamca Nadprozornik (nose6i) 16 20 21 22 23 Malterpodnoija 25 26 27 29 56 24 Vazcusntsloj 4 .69) Flavn! blekov] omalterlsanl Konstrukcioni sklop (od unutra ka spolja) Glatani malter Ravni blokovi Spoljnji malter WA.. (prema Ut. zaptivanja protiv vlage. SpoljnimaherWA. '0 .Noseci spoljnl zidovl Zid od poreznoq betona Standardn. Padnozje omalterisano.07. Podrumski zid ad ravnlh blokova.0 iii VMz 1.4 Jednoslajni .fini Vazdusnl slaj (razmak prsta) KSVm 2. Podrumski zid od ravnih blokova.0 iii VMz 1.6 em Zidnakotva Izravnanje maltera Otvorena dodirna spojnica Serklai lOa Maller premaDIN 18550 (samokod zidaod blokova) 8 9 10 Dodatna izolacija Suzeni blok ispred tavanice Zaptivanje protiv "Iage Kosuljica Podnaobloga Obloini sloj Izolacija ad strukturnog zvuka 56a Betonskapoenaploca Fasadni nadprozornik Armirano-betonska tavanica Drenaza ukoliko je potrebna Podrumski prozorski saht Spoljn.1 zldovi od ravnth blokava od poroznoq betons.01 Zid od ravnlh blokova sa fasadnom oblogom I vazdusnim slojem Konstrukcioni sklop (od unutra ka spolja) Glaeani malter Ravni blokovi Vazdusn: sloj (ca." Zapllvanja protiv vlage. Podrumskl zid od zidnih ploca iii elemenata. Zapllvanja protiv vlage.struktura Glacani matter Ugaona zastltna sina Zavrsna srna podnozta Podnozje obloieno. detalj.lojnl spolj"j.blokova 11· Prozorskl saht. dvos.blokovi Zidne place..h tabllrelemenata od paroznog betona 80 81 Blok za provetravanje (piasticnlodn. zaptivanja protlv viage.zapllvanja protlv vlage. blokova od poroznog betona i zldn. 1a 2 3 7 Aavni blokovi odn. I. 8 -·~·-·-F1-1 2. podnozje maiterlsano Podrumski zid od ravnih blokova odn.4 331. spoIjnjim malterom Konstrukcioni sklop (od unutra ka spolia) Glacani malter Ravni blokovi Spoljnji mailer WA.6 em) KSVm 2.struktura Zid ad ravnih blokova sa lasadnom oblogom .betonskiprefabrikovan deo) 102 . Formlranje nadprozornika Podrumski zid od ravnih blokova 11 13 14 15 19 Prozcrskl saM. zidovi 11 1 26 2522 27 23 '5 7 9 18 . - 16 -- 10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->