P. 1
MAB-teori main nota

MAB-teori main nota

Ratings:
(0)
|Views: 14,622|Likes:
Published by queenthechess112263

More info:

Published by: queenthechess112263 on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • TOPIK 1 : KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK
  • TOPIK 2 : PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK
  • TOPIK 3 : KONSEP AMALAN YANG BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK- KANAK
  • TOPIK 4 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
  • TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH

TOPIK 1

:

KONSEP PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK

1.

Pengenalan

Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Kefahaman asas terhadap kanak-kanak adalah perlu diketahui oleh pendidik yang ingin menceburi dalam bidang awal usia ini. Amalan yang bersesuaian dengan perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak adalah meliputi berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Amalan yang bersesuaian perlu difahami oleh pendidik dan menjadi landasan kepada pelaksanaan program kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kefahaman dan kesedaran tentang pendidikan awal kanak-kanak akan meningkatkan kualiti pengajaran Konsep adalah pendapat atau tanggapan mengenai sesuatu. Konsep-konsep prasekolah bermaksud pendapat atau tanggapan berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yan berumur empat hingga enam tahun. Pengajaran ialah semua yang dipelajari oleh kanak-kanak. Terdapat banyak pendapat berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Antara konsep-konsep penting dalam pendidikan prasekolah dan menjadi prinsip atau hukum dalam mendidik kanak-kanak adalah: • • • • • • Belajar melalui bermain Naluri ingin tahu Perkembangan menyeluruh Penerapan nilai murni Kreativiti Kecerdasan pelbagai

1

2.

Belajar Melalui Bermain

Dalam pendidikan prasekolah, proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal, iaitu belajar melalui bermain. Aktiviti-aktiviti perlu dirancang supaya kanak-kanak dapat merangsang naluri ingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus, menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bergaul, sifat hormat menghormati dan berdisiplin. Belajar melalui bermain ini meninggalkan beberapa faedah:


menggalakkan perkembangan kognitif menggalakkan perkembangan fizikal menggalakkan kestabilan emosi menggalakkan perkembangan dan kemahiran sosial menggalakkan perkembangan bahasa menggalakkan kreativiti memenuhi pelbagai keperluan kanak-kanak


• • • •

3.

Merangsang Naluri Ingin Tahu

Guru dapat merangsang naluri ingi tahu kanak-kanak dengan menarik perhatian mereka sebelum memulakan sesuatu pelajaran. Kanak-kanak tidak dapat berfikir secara abstrak. Mereka perlukan bahan konkrit dan pengalaman sbenar bagi memahami sesuatu perkara. Kanak-kanak belajar melalui pelbagai deria seperti melihat, mendengar, menyentuh merasa dan bau. Guru dapat merangsang naluri ingin tahu kanak-kanak dengan

• • • • •

Memerhati : tarik perhatian kepada pelbagai objek Kasifikasi : galakkan mengumpul dan menyusun objek mengikut kriteria. Eksperimen : kemukakan soalan seperti “Apa akan jadi?” Menjangka : cuba atau teka hasil atau apakah yang akan berlaku. Menyoal : tanyakan soalan terbuka seperti “Mengapa kamu fakir…..”

2

• •

Penyelidikan : tunjuk bagaimana hendak dapatkan maklimat Komunikasi : jelaskan pengalaman

Selain itu, peranan guru membantu kanak-kanak menjelajah dan mencari sendiri sesuatu maklumat dengan cara berikut: • • • • Memberi motivasi kepada kanak-kanak dengan menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan. Mengenal pasti apa yang kanak-kanak tahu dan apa yang ingin tahu,kemudian pilih tajuk dan aktiviti yang sesuai. Melibatkan semua kanak-kanak dengan memilih aktiviti yang mereka dapat lakukan sendiri ataupun dalam kumpulan kecil. Berikan masa dan kebebasan yang diperlukan untuk kanak-kanak menjelajah Hormati perbezaan individu kanak-kanak. Cara kanak-kanak menyelesaikan masalah tidak sama dengan cara orang dewasa. Kanak-kanak belajar dengan kadar yang berbeza-beza. Oleh itu mereka mungkin tidak faham sepenuhnya sesuatu konsep yang diajar. • • • • Tanyaka berbagai soalan terbuka dan terima pelbagai jawapan mereka Kerap berikan maklum balas dan peneguhan kepada kanak-kanak semasa proses pembelajaran. Kembangkan pelajaran dengan membuat lawatan, bercerita, melihat filem atau menjemput penceramah. Tunjukkan model sikap positif dan guru berkongsi minat ataupun semangat dan kekaguman bersama kanak-kanak berkaitan dunia di sekeliling mereka.

4.

Perkembangan Menyeluruh

Pembelajaran bukan terasing, tetapi perlu dihubungkan dan digabungkan dalam semua bidang kurikulum. Pembelajaran perlu difokuskan kepada kanak-kanak secara menyeluruh dengan memenuhi keperluan fizikal, sosial, emosi dan intelektual kanakkanak.

3

Perkembangan menyeluruh bermaksud perkembangan kanak-kanak daripada segi perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau kognitif. Dalam pengajaran dan pembelajaran, semua aspek ini adalah penting dan saling berkaitan. Tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada suatu aspek yang paling penting. Contohnya, seseorang kanak-kanak yang membaca melibatkan fungsi jasmani, emosi, rohani dan intelektual di samping lima aspek lain seperti sosial dan kreatif. Oleh itu, fokus guru adalah pada perkembangan kanak-kanak hendaklah secara menyeluruh. Pengajaran kanak-kanak yang menekankan semua aspek perkembangan sangat penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan tidak terpisah.

5.

Penerapan Nilai Murni

Segala sikap, prinsip, moral dan etika yang baik adalah nilai-nilai murni. Terdapat 16 nilai-nilai untuk Pendidikan Moral dan Kerohanian telah dinyatak dalam Buku Garis Panduan Kurikulum Prasekolah (Kementerian Pendidikan, 1993). Antaranya adalah ketuhanan, baik hati, berdikari, hemah tinggi kerjasama dan sebagainya. Melalui Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah dijelaskan berkenaan pembentukan insan seimbang dan harmonis daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, aspek penting yang difokuskan dalam FPN ialah pembentukan individu berakhlak mulia. Menurut ahli falsafah dan psikologi, masa yang paling baik bagi menerapkan nilainilai murni adalah di peringkat prasekolah kerana pada ketika ini kanak-kanak mudah menerima sesuatu yang diajar, dilhat dan didengar. Ada pendapat mengatakan nilai-nilai tidak dapat diajar kepada kanak-kanak. Ini tidak bermakna nilai-nilai tidak dapat dipupuk dalam diri mereka. Nilai-nilai dapat diperolehi oleh kanak-kanak secara tidak langsung melalui beberapa cara iaitu: • • • melalui mata pelajaran tertentu, seperti Pendidikan Moral dan Kerohanian merentas kurikulum, dalam semua mata pelajaran secara tidak langsung ataupun dikaitkan dengan topik tertentu. melalui aktiviti-aktiviti harian di sekolah.

4

5.

Kreativiti

Kreativiti ialah sesuatu yang dibuat dan dihasilkan dengan menggunakan daya imaginasi dan pemikiran bagi menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna kepada manusia. Terdapat beberapa aspek kreativiti yang perlu diberikan penjelasan iaitu: • Hubungan kreativiti dengan seni kecerdasan a. kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat buntuk merangsangkan kreativiti ialah seni. b. kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak, dapat dibina dan dilatih jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. • Ciri-ciri seseorang kreatif a. kebolehan menghadapi risiko b. berdikari c. berkeyakinan mencuba d. kesanggupan menahan ketegangan 5.1 Peranan guru membina kreativiti

Guru memainkan peranan penting bagi membuna kreativiti kanak-kanak. Memberi motivasi dan mencipta suasana tidak memadai tanpa disertai sikap guru. Sikap guru adalah salah satu faktor yang amat diperlukan bagi merangsangkan kreativiti. Oleh itu guru perlulah bersikap positif seperti: • • • • Menghargai idea dan soalan kanak-kanak. Menggalakkan kanak-kanak bercakap dan bercerita. Memberikan komen yang ikhlas. Memahami kanak-kanak. Memberikan pandangan yang menggembirakan kepada hasil kerja mereka. Mewujudkan suasana menggalakkan.


5

Kecerdasan kanak-kanak dapat dipertingkatkan melalui peluang-peluang pendidikan seperti menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan dan aktiviti yang merangsangkan. iaitu kecerdasan. 5. Setiap kecerdasan perlu dinilai sama rata dan sama berat. Menggalakkan kanak-kanak bekerjasama antara satu sama lain. Kecerdasan Pelbagai Setiap kanak-kanak mempunyai kecerdasan yang berbeza-beza. kecerdasan adalah kebolehan menyelesaikan masalah ataupun mencipta produk yang dihargai oleh sesuatu budaya. Perlulah dikenalpasti kekuatan kanakkanak bagi mempertingkatkan pembelajaran kanak-kanak dalam semua bidang dengan lebih berjaya. dapat dibina jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai.2 • • Merancang aktiviti yang berkualiti dengan menggunakan bahan yang mudah diperolehi dan selamat digunakan. Mendisiplinkan kanak-kanak dengan memberi arahan yang jelas dan betul semasa hendak menggunakan alat-alat. Hubungan kreativiti dengan seni dan kecerdasan Kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat untuk merangsangkan kreativiti ialah seni. Howard Gardner (1983) melalui Theory of Multiple Intelligences menjelaskan. Setiap individu mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kebolehan mental yang berasingan atau bebas. 6 .• • • 5. Sesuatu kecerdasan yang kuat dalam diri kanak-kanak dapat digunakan bagi memperkukuhkan kecerdasan yang lemah. Kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak.3 • • • • Ciri-ciri seorang yang kreatif Kebolehan menghadapi risiko Berdikari Berkeyakinan mencuba kesanggupan menahan ketegangan 6.

Contoh aktiviti: Perbahasan. penyelesaian masalah. generalisasi. Contoh aktiviti: Tarian kreatif.3 Kecerdasan Fizikal . Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. jurnal. perbendaharaan kata. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol.2 Kecerdasan Logik . urutan nombor. Kecerdasan Verbal .Melibatkan pemikiran saintifik. sebab dan akibat (logik). 6.4 Kecerdasan Visual . perhitungan dan pengujian hipotesis. mengkategori. perkaitan sebab dan akibat (logik). ucapan formal. drama. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. termasuk pemikiran secara heuristik. pola abstrak. latihan fizikal.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. induktif dan deduktif.1. jenaka dan bercerita. 6. mengenal pasti pola abstrak.Berikut dijelaskan pelbagai jenis kecerdasan bagi membantu guru-guru mengenal pasti kecerdasan yang ada pada diri kanak-kanak di dalam kelasnya : 6. bacaan. termasuk – keboleban memanipulasikan ayat. keseimbangan dan kelenturan badan. perkaitan. membuat inferens. 6. diari. aktiviti jasmani. rumus. menaakul. pemain sukan dan seni pertahanan diri.Spatial 7 . penulisan kreatif. pengurusan grafik dan pengiraan. puisi.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. main peranan.Matematik Kebolehan menggunakan nombor.

mengecat. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. Contoh aktiviti: melukis. mencipta gambaran mental. 6. proses emosi. motivasi. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. kesedaran terhadap mood dalaman.6 Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. imaginasi aktif. garis rentuk dan ruang. skema warna. peta minda. 8 . nyanyian dan drama lagu. kemarahan.Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. Berkepekaan terhadap warna. kehendak. strategi pemikinm. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. rentuk dan ruang.7 Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. 6.5 Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. 6. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. disiplin diri dan amalan pemusatan. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. bunyi instrumental. bunyi vokal. garis. taakulan tahap tinggi.

kognitif dan sosial. Pendidik perlu mengenal pasti aspek perkembangan dengan peringkat umur sebagai garis panduan amalan yang bersesuaian untuk disesuaikan dengan perancangan kurikulum dan pengajaran. Setiap peringkat perkembangan kanak-kanak memberi gambaran keupayaan kanakkanak dari aspek fizikal. 3. Jadual 1. Jadual 1.Contoh aktiviti: komunikasi antara individu. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama 6. memahami dan mengatur contoh-contoh dalam persekitaran semulajadi. latilhan ernpati.8 Kecerdasan Naturalis Mengenali. Aspek yang disenaraikan adalah garis panduan secara umum mengikut peringkat umur. Keupayaan kanak-kanak adalah berbeza mengikut peringkat umur.1 berikut menunjukkan peringkat perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal. Perancangan kurikulum yang berkualiti perlu bersandarkan kesesuaian umur kanak-kanak sebagai garis panduan untuk menentukan matlamat kurikulum yang akan dicapai. rnernberi maklurn balas. bahasa. Perkembangan Kanak-Kanak dan Pembelajaran Perkembangan kanak-kanak meliputi aspek fizikal. Peringkat umur juga mempengaruhi kesediaan belajar kanak-kanak. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna. Setiap aspek perkembangan dilalui oleh kanak-kanak secara berperingkat-peringkat mengikut umur. kognitif dan sosial. latihan kolaboratif. bahasa. Melibatkan kebolehan memerhati.1: Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 9 . kognitif dan sosial.

komplek.Bermain dengan bahasa dan sering menguji untuk latihan keyakinan diri. Pergerakan terkawal dan suka kepada aktiviti motor halus. berlari Pengimbangan dan kawalan badan meningkat pada motor kasar. Memperlihatkan perkembangan fizikal yang lengkap. berbuai di buaian. 5 tahun 6 tahun Aktiviti motor lebih meyakinkan. tidak melibatkan berkongsi dan bekerjasama Menghadapi masalah bersosial. berdiri. Boleh menyesuaikan perkongsian alat mainan. Boleh memahami tolak ansur dan kebaikan bekerjasama. Berfikiran logik dan bersistematik. boleh mengenalpasti dan menerima pendapat orang lain Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Sosial Kesediaan Pembeiajaran Memulakan kemahiran sosial. menggabungkan tiga patah perkataan atau lebih. Bahasa boleh difahami dan mengandungi ayat yang panjang. duduk. melompat objek. 5 tahun 6 tahun Perbendaharaan kata bertambah banyak. Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Kognitif Kesediaan Pembeiajaran Menggunakan objek untuk mewakili objek lain (contoh kerusi untuk bas) Mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi dan selalu bertanya. Kreatif dan bijak. Menampakkan kecanggihan dan keyakinan berbahasa. Bahasa sebagai alat untuk bersosial dan keperluan kongnitif. kemahiran motor yang cekap. Memerlukan rakan sebaya dan membina persahabatan yang rapat (rakan sebaya jantina yang sama) 10 .Perkembangan Fizikal Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Memegang. bergilir dan main bersama. menggelak halangan semasa berlari. belum memahami giliran dan berkongsi mainan. struktur ayat jelas dan tatabahasanya betul dan sebutan yang baik. P rk m a g nB h sa e e bna a a Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Boleh memahami arahan mudah. menunjuk kebolehan fizikal seperti 'stunt'. tersentuh dengan deria humor Berupaya memahami keupayaannya lebih jelas dan bertindakbalas mengikut kesesuaiannya. Mencipta perkataan di luar bahasa komunikasi. Menguasai pergerakan asas seperti memanjat. Menguasai bahasa dengan baik seperti orang dewasa dan suka menggunakan kemahiran bahasa. motor halus dan aspek keupayaan kendiri.

Semasa di tadika guru hendaklah melihat kanak-kanak belajar dari dua sudut iaitu keadaan kanak-kanak dan pengaruh sosial dan budayanya. Kanak-kanak mempunyai keupayaan yang berbeza. Keadaan ini perlu diberi perhatian oleh pendidik dalam melaksanakan kurikulum di kelas prasekolah. Pengaruh keluarga dan keyakinan dirinya dibawa ke 11 .4. Terdapat kanak-kanak yang kesediaan belajar.kanak sebagai individu. minat dan keperluannya yang tersendiri. Kebanyakan kanak-kanak didorong untuk belajar oleh minat yang tinggi untuk menyatakan deria dunianya yang tersendiri dan meningkatkan kemahiran yang dikehendaki oleh sosial dan budaya. Kadangkala terdapat seseorang kanak-kanak belajar lebih cepat daripada kanak-kanak lain tentang sesuatu perkara yang diminatinya. Latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi gaya pembelajaran kanak-kanak. Pembelajarannya dan pembentukan keyakinan dirinya yang diperolehi menerusi pengalamannya bersama keluarga. minat dan keperluannya. Mereka belajar sepanjang masa walau pun pembelajarannya tidak mengikut seperti yang dinyatakan di dalam kurikulum yang diajar oleh guru. Apabila kanak-kanak meningkat usianya mereka sudah memahami batasan keupayaan dirinya. Minat dan Keperluan Individu Kanak-kanak adalah individu yang berbeza antara satu sama lain. Kelebihan. Amalan yang bersesuaian menghormati perbezaan kanak-kanak sebagai individu yang berbeza antara satu sama lain. Amalan yang bersesuaian hendaklah fleksibel atau anjal terhadap kanak. Perbezaan itu dapat dilihat menerusi kelebihan. Latar keluarga memainkan peranan dalam pendidikan awal yang diterima oleh kanak-kanak sebelum ke tadika. Ketegasan berpegang kepada aturan kronologi mengikut umur dan kumpulan keupayaan kanak-kanak adalah tidak bersesuaian. Perkaitan Sosial dan Budaya Sosial dan budaya merujuk kepada latar belakang keluarga kanak-kanak. Manakala kanak-kanak lain lebih cepat belajar secara berkumpulan. Kebanyakan kanak-kanak mempunyai minat dan keperluan secara individu. Amalan yang tidak membezakan keupayaan kanakberusia 6 tahun mempunyai keupayaan seperti kanak-kanak yang berusia 7 tahun dan 8 tahun dari segi kanak dan memberi masa untuk kanak-kanak meningkatkan keupayaan mengikut rentak dan keselesaannya adalah digalakkan. 5. Setiap kanak-kanak secara individu mempunyai perbezaan kelebihan.

Pengenalan Prinsip adalah hokum atau asas yang menjadi dasar pemikiran ataupn tindakan sesuatu perkara. Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah bermaksud. Terdapat banyak prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Prinsip-Prinsip Perkembangan Kanak-kanak guru perlu mengetahui aspek perkembangan kanak-kanak dan Semestinya menyesuaikan aspek ini dengan konten dan strategi yang digunakan dalam prasekolah. Mereka juga perlu dilayan dengan rasa saling hormat-menghormati. fahammemahami dan percaya pada kemampuan dan kebolehan kanak-kanak untuk berubah. Kanak-kanak merasakan satu penghargaan apabila guru atau pendidik menghormati nilai budaya keluarga.dalam kelas prasekolah. 12 . hukum atau asas dalam mendidik kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. keyakinan dirinya yang dibentuk oleh keluarga dan kemahirannya. Guru perlu mendekati kanak-kanak sebagai individu dan bukannya sebagai satu kumpulan. TOPIK 2 : PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK 1. Sikap terbuka pendidik terhadap gaya pembelajaran kanakkanak berdasarkan sosial dan budaya dapat membantu pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Bagaimanapun prinsip-prinsip asas yang perlu diberi perhatian adalah: • • • Prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak Prinsip-prinsip arah perkembangan pembelajaran kanak-kanak 2.

Berdasarkan prinsip ini. Guru perlu memikirkan bagaimana mata pelajaran yang diajar dapat membantu perkembangan kanak-kanak. fokus guru adalah kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada satu aspek yang paling penting. Peringkat prasekolah adalah masa yang terbaik bagi perkembangan kanakkanak. sosial dan fizikal adalah saling berkait. masalah akan timbul jika satu aspek perkembangan sahaja diberi tumpuan dan mengetepikan perkembangan yang lain. dalam program prasekolah.1 Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh Perkembangan estetik. kognitif. 2. kanak-kanak yang mendapat penjagaan fizikal yang mencukupi di rumah tetapi tidak mendapat perhatian yang cukup aripada segi sosial dan emosi. Oleh itu.1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Aktiviti dan jadual dibentuk supaya mengandungi semua aspek perkembangan kanak-kanak. 2. bahasa. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh tidak terpisah.Antara prinsip perkembangan kanak-kanak adalah: • • • Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh. Contohnya. pengajaran kanak-kanak secara menyeluruh ndalam program prasekolah adalah penting.1. Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan yang standard Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza sama ada dalam • dirinya sendiri (intrapersonal) ataupun antara kanak-kanak lain (intrapersonal). Oleh itu. 13 . • Pengagihan masa dalam sehari perlu difikirkan dan melibatkan semua aspek kerana semua aspek perkembangan kanak-kanak adalah sama penting.

1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Memerhati dan membaca berkenaan kanak-kanak membantu pendidik mengenalpasti pelbagai urutan standard. Kanak-kanak di seluruh dunia menhadapi corak perkembangan yang sama. • Elakkan daripada terlalu mempercepatkan progress kanak-kanak melalui urutan standard tertentu seperti yang berkaitan dengan mengeja. Seseorang kanak-kanak memerlukan sama ada lebih ataupun kurang masa bagi mencapai sesuatu perubahan tingkah laku. mengenal nombor dan menulis. diikuti dengan berjalan dan seterusnya berlari. Kanak-kanak yang lain pula mungkin tidak mengikut urutan sedemikian kerana tidak sesuai dengan keadaannya. 2.• Menggabungkan pengalaman dan bukan memisahkannya adalah mustahak. 2. membentuk saripada satu huruf kepada perkataan dan seterusnya. Urutan standard didapati berkait dengan pergerakan. Pengetahuan berkenaan urutan perkembangan kanak-kanak dapat digunakan bagi menentukan cara yang mencabar kanak-kanak dalam kelas dam ekspektasi yang sesuai untuk individu. sebelum dapat menulis mereka cuba membentuk cakaran. iaitu meliputi semua aspek perkembangan. kemudian duduk. dank e depan semula. 14 . bayin bermula dengan mengakat kepala. Kemudian beralih perlahanlahan kepada pengulangan pergerakan. Bagi kanak-kanak yang mula belajar memeang pensil dan menulis di atas kertas. Perubahan sedemian tidak sama keadaannya. berdiri dengan bantuan.2 Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan standard Perkembangan adalah beruruta dalam perubahan berlaku daripada semasa ke semasa mengikut atruran tertentu. Hal ini melibatkan integrasi aspek perkembangan.2. mata pelajaran dan tanggungjawab. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya. Kanak-kanak mungkin bergerak ke depan atau ke belakang sedikit.

1 • • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Kanak-kanak di adalam kelas prrasekolah mempunyai kebolehan yang jauh berbeza-beza.Kepelbagaian aspek intrapersonal dapat manggambarkan tentang ketidaksamaaan antara kanak-kanak. Kepelbagaian interpersonal juga berlaku. Perbezaan ini dapat ditunjukkan daripada dua aspek. Pemerhatian yang teliti ke atas kanak-kanak mendedahkan corak tingkah laku individu daipada pelbagai aspek perkembangan. peringkat bayi adalah peringkat pembesaran yang paling cepat. Oleh itu kanak-kanak yang sama tarikh lahir mempunyai tingkahlaku dan pemahaman yang berbeza. intrapersonal iaitu dalam dirinya sendiri dan interpersonal iaitu kanak-kanak lain. Hal ini adalah contoh kepada perkembangan intrapersonal.3. Guru atau pendidik menggunakan pengetahuan ini untuk pengajaran individu dan bukan mengajar semua kanak-kanak perkara yang sama dengan menggunakan cara yang sama pada masa yang sama. Bagaimanapun ketidaksamaan dalam perkembangan adalah dalam jangkaan.• kebolehan guru menjelaskan urutan standard dapat membantu mereka memahami dengan jelas berkenaan perkembangan kanak-kanak dan bagaimana amalan dan tujuan di dalam kelas dapat membantu pembelajaran kanak-kanak 2. Pelbagai aspek perkembangan adalah penting pada masa yang berbeza sepanjang peringkat awal kanak-kanak. 2. Pendidik perlu elakkan daripada memberi tumpuan kepada satu perkara sahaja sebagau ukuran pencapaian atau potensi kanak-kanak secara menyeluruh. Setiap kanakkanak tidak sama antara satu sama lain.3 Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza Setiap kanak-kanak berkembang mengikut masa biologikalnya sendiri. Kepelbagaian ini adalah normal dan perbezaan boleh didapati merentasi semua aspek perkembangan. Kecepatan kanak-kanak mengikut urutan standard adalah berbeza. Walaupun perkembangan bahasa agak lambat. perkembangan fizikal agak lambat berbandingh dengan perkembangan penggunaan bahasa yang begitu pesat. 15 . tetapi apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan. Sebagai contoh.

2. iaitu antara struktur dalaman dan fikiran kanak-kanak. Pada ketika ini kanak-kanak lebih mudah menerima pengaruh persekitaran yang positif ataupun negatif berbanding dengan masa-masa lain. Kanak-kanak tidak boleh dilabel sebagai “cepat” ataupun “lambat” berbanding dengan kanak-kanak lain dalam kumpulan. melompat dan berlari. membaling.4 Peringkat prasekolah adalah masa terbaik untuk perkembangan kanakkanak Peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah masa terbaik berlaku perubahanperubahan yang penting. kebanyakan kanak-kanak dapat menerima pengajaran dan sanggup menghabiskan masa dengan aktiviti fizikal yang dapat meningkatkan kemahiran mereka. serta pengalaman mereka dengan persekitaran fizikal dan sosial. agar mereka kekal bermotivasi dan berjaya mencapai potensi. • Standard perkembangan dapa berubah-ubah. Sebagai contoh. • Aktiviti kelas yang meliputi pelbagai objektif pembelajaran berbanding satu objektif memberi banyak peluang kepada kanak-kanak untuk dicabar dan untuk mengalami kejayaan.• Jadual harian yang memberi peluang kepada kanak-kanak menjalankan aktiviti mengikut kemampuannya sendiri dapat membantu kanak-kanak berbanding dengan jadual yang telah ditetapkan lebih awal ataupun kanak-kanak dikehendaki mengikut pusingan daripada datu aktiviti kepada aktiviti yang lain. kanak-kanak prasekolah secara biologi cenderung mengembangkan kemahiran motor asas seperti menangkap. pada tahap ini. Rancangan boleh disesuaikan dan digubah bagi memenuhi keperluan individu dalam kumpulan. Kanak-kanak seharusnya diberi pengalaman yang menggalakkan perkembangan pada ketika ini. Walau bagaimanapun kanak-kanak yang tidak diberi peluang sedemikian menjadi kurang sanggup memulakan pembelajaran dan berlatih kemahiran motor asas pada 16 . Kanakkanak ini akan menggabungkan kemahiran tersebut dengan kemahiran yang lebih kompleks. Perubahan-perubahan ini adalah berkaitan dengan interaksi yang kompleks.

membentuk satu halangan yang menyebabkan kanak-kanak menjauhkan diri daripada terlibat dengan aktiviti fizikal dan permainan. interaksi. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh sifat semula jadi dan pandangan di peringkat awal. Dengan itu. Tindakan ini berkumpul dan selalunya mempunyai kesan sepanjang hayat. iaitu di sekolah rendah. Kanak-kanak belajar melalui semua deria.1 • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Prinsip berkenaan masa yang terbaik bagi perkembangan kanak-kanak menunjukkan program pengajaran mementingkan proses dan kemampuan yang meliputi cara-cara yang menggalakkan perkambangan kanak-kanak. Pada pertengahan sekolah rendah. • • • • • • • • • Prinsip-prinsip Pembelajaran Kanak-kanak Kanak-kanak adalah pelajar yang aktif Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh kesediaan dan kematangan. kanak-kanak belajar melalui pengalaman fizikal. 4. Prinsip-prinsip Arah Perkembangan Pembelajaran Kanakkanak 17 . 3. Kecerdasan pelbagai perlu digalakkan. sikap dan kemahiran asas kanakkanak berkiaitan dengan fizikalnya perlu ditingkatkan. Kekurangan kemahiran dan kesanggpan. 2. Kanak-kanak berbeza latar belakang dan individu. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. sosial dan refleksi.4. • Guru seharusnya berupaya menjelaskan sifat semula jadi yang kritikal untuk tahun-yahun awal kanak-kanak yang berkaitan dengan semua aspek perkembangan. Stail pembelajaran kanak-kanak berbeza. Hal ini membuatkan pendidikan peringkat awal kanak-kanak sebagai masa terbaik untuk kanak-kanak mencapai kecekapan motor.masa akan datang. kanakkanak tersebut dikatakan tidak mempunyai bakat yang diperlukan untuk berjaya.

Perubahan ini mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak sepanjang berada di prasekolah dan sekolah rendah. Bahagian kepala mempunyai otak. iaitu tempat bergantungnya kehidupan dan bahagian yang lebih berkembang daripada bahagian-bahagian yang lain. Begitu juga dengan jantung dan organ-organ dalaman lain yang mempunyai koordinasi sepenuhnya. Tanda arah perkembangan sedemikian adalah jelas dan hal ini penting diketahui oleh para pendidik. Bayi dapat mengawal kepala dan otot leher lebih awal daripada menguasai otot kaki. desakan kepada terkawal. Oleh itu apabila bayi dilahirkan. sedangkan koordinasi tangan dikuasai lebih lambat. Prinsipprinsip arah perkembangan kanak-kanak menunjukkan kemajuan kehadapan ataupun keluar. Terdapat titik permulaan perkembangan dan kemajuan pembelajaran berlaku. proses pembesaran dan kematangan tubuh bayi bergerak daripada atas ke bawah iaitu kepala ke kaki dan daripada tengah ke luar. Contohnya.Perkembangan pembelajaran kanak-kanak bergerak mengikut arah yang dijangka. Arah perkembangan pembelajaran bergerak daripada: • • • • • • • • mudah kepada susah tahu kepada tidak tahu diri sendiri kepada orang lain menyeluruh kepada bahagian konkrit kepada abstrak menyelidik atau menjelajah kepada mempunyai tujuan kurang tepat kepada lebih tepat. kepalanya adalah lebih besar daripada badan. 18 .

Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Perkembangan adalah berterusan Perkembangan adalah berperingkat-peringkat Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Kanak-kanak adalah pelajar aktif Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar 19 . perkembangan diri. PENGENALAN Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) adalah satu amalan dan proses pembelajaran yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. afektif dan psikomotor saling berkait dan mempengaruhi antara satu samalian. • • • • • • • • • Prinsip ABP Perkembangan domain kognitif. kebolehan. bakat dan minat murid. 2.TOPIK 3 : KONSEP AMALAN YANG BERSESUAIAN DENGAN KANAK PERKEMBANGAN KANAK- 1. Perkembangan berlaku mengikut urutan.

kekuatan. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut urutan dengan diikuti oleh kemahiran. Implikasi Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk memupuk kemahiran. Guru harus menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai sengan mereka. personaliti. gaya pembelajaran. pengalaman dan latar belakang keluarga. emosi dan kognitif yang saling berkitan antara satu sama lain. sosial. Implikasi Guru menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka.3 Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Kanak-kanak adalah unik dan berbeza antara satu sama lain dari segi minat.4 Perkembangan adalah berterusan 20 . 2. 2. keperluan. Kanak-kanak berkembang dalam domain fizikal. Perkembangan salah satu domain akan mempengaruhi perkembangan dalam domain lain. Implikasi Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang menggalakkan perkembangan murid secara optimum dan bermakna dalam semua domain. afektif dan psikomoto saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain. emosi.• • 2.2 Perkembangan berlaku mengikut urutan. pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya.1 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan kanak-kanak Perkembangan domain kognitif. 2. pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya.

Perkembangan kanak-kanak berlaku dalam konteks sosio budaya mengikut arah yang lebih komplek.5 Perkembangan adalah berperingkat-peringkat. bermain peranan . Implikasi Guru harus mempelajari dan memahami sosi budaya yang memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran muris tersebut serta menyediakan aktiviti yang dapat menyuburkan potensi kanak-kanak ini ke peringkat optima. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti untuk murid meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman sebenar menggunakan pelbagai media seperti membina.7 Kanak-kanak adalah pelajar aktif Kanak-kanak adalah pelajar aktif dan memahami perekitaran dunia mereka darpada pengalaman di rumah.6 Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran murid iaitu berlaku dalam kontek sosio budaya keluarga yang berbeza. 2. 2. Implikasi Guru harus peka akan pengalaman sedia aada murid. berbual dan melakar. di tadika dan dalam komuniti.Pengalaman di peringkat awal kanak-kanak akan memebri kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. 21 . 2. komuniti dan masyarakat setempat yang saling berkaitan antara satu sama lain. dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran bermakna. melkis.

22 . emosi. Mereka menunjukkan pelbagai gaya pembelajaran seperti visual. Kemahiran-kemahiran yang baru atau menjalankan aktiviti yang kebih mencabar.Implikasi Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami dunia mereka. 2. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan merangsang minda murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. Implikasi Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai aktiviti berasaskan konsep bermain sambil belajar untuk meningkatkan perkembangan ke peringkat yang optimum. rohani. auditori atau kinestetik.10 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Murid boleh menunjukkan pelbagai cara mengenai apa yang mereka tahu daripada pengalaman pembelajaran mereka.9 Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar Proses perkambangan kanak-kanak akan menjadi lebih cepat apabila mereka diberi peluang untuk melatih kemahiran.8 Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Konsep bermain sambil belajar adalah penting sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial. 2. dan kognitif seseorang kanak-kanak. Implikasi Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai. 2.

3.2. dihargai dan keperluan dipenuhi. kesihatan dan keselamatan murid. kekuatan. Implikasi Guru haris memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan. keperluan. bakat dan minat di kalangan murid-murid.11 Penglibatan Komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanakkanak Perkembangan dan pemgalaman pembelajaran murid berlaku dengan baik dalam kontek komuniti di mana mereka berasa selamat. Penutup Pelaksanaan ABP adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. kebolehan. perkembangan diri. 23 .

aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dikelolakan secara teliti an sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bakat dan minat serta latar belakang murid. PENDEKATAN Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah.TOPIK 4 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 1. Oleh itu. keperluan. sama ada secara kelas. Oleh sebab murid merupakan adalah pembelajar yang aktif. kebolehan. guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan diri. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diutamakan iaitu : • Pendekatan Belajar Melalui Bermain 24 . PENGENALAN Dalam pendidikan prasekolah. kummpulan ataupun secara individu 2. guru perlu menyediakan aktiviti dan bahan yang konkrit dan menarik supaya murid boleh melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

• • • Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Penggunaan ICT dalam pembelajaran 2. proses penerimaan sensori atau deria seperti pendengaran. Main bagi 25 . • Tanggapan main pada kanak-kanak adalah belajar. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung semulajadi. suasana yang mengembirakan dan bermakna. kemahiran motor kasar dan motor halus. penglihatan. Naluri kanak-kanak suka bermain dan pada waktu yang sama mereka belajar menerusi main. Pendekatan bermain sambil belajar menekankan ciri-ciri berikut: • • • • • • aktiviti yang menggembirakan penerokaan dan interaksi dengan persekitaran permainan bebas dan terancang kelonggaran masa percubaan idea sendiri peluang memberi tumpuan dan perhatian Semasa melakukan aktiviti bermain. bau. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. Melalui bermain mereka dengan gembiran dan senang hati membuat penerokaan. serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif.1 Belajar Melalui Bermain Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam kn keupayaan kognitif. sentuhan dan rasa akan terangsang dan memberikan satu pengalaman pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akan terbina serta membantu perkembangan ke tahap optimum. Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping meningkatkan kepupayaan kognitif. Tanggapan main antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah berbeza. Pendekatan ini diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak.

1. Main menjadi latihan berimaginasi dan menjadi alat untuk menguasai pengetahuan dari persekitaran serta membantu perkembangan kognitif. • Teori Instinct Alam kanak-kanak merupakan tempoh seseorang menyediakan diri ke arah kedewasaan. • Teori Psikodinamik Bermain akan dapay mengurangkan kebimbangan dan rasa takut dengan membawanya ke peringkat sedar. 2. aktivitimain tidak terhad.orang dewasa ialah untuk beriadah.1. • Teori Perkembangan Kognitif Dilihat dari sudut intelek. • Teori Relaxation Manusia kehabisan tenaga jadi ianya perlu diganti.3 Konsep belajar melalui bermain 26 . Permainan perlu untuk melegakan dan mengganti tenaga. Sekiranya tenaga ini tidk dikeluarkan boleh menyebabkan kanak-kanak berasa tidak selesaa dan boleh mengganggu kesihatan mereka. Kehidupan moden menyebabkan manusia mengalami tekanan. badminton dan golf.2 • Teori-teori main Teori Tenaga Berlebihan Tenaga yang berlebihan perlu dikeluarkan. 2. Ada pula yang menjadikan main sebagai profesion seperti main bola sepak. Dalam tempoh ini pengalaman bermain dan lain-lain merupakan latihan membantu mencapai kematangan. Main pula bagi kanakkanak dua perkara akan bertaku pada perkembangan kanak-kanak iaitu sosial dan kognitif.

Pada masa yang sama main dapat memberi manfaat terhadap perkembangan kanak-kanak dari segi sosial dan kognitif. Hal ini mengundang ramai pendidik awal kanakkanak mengkaji peranan main kepada kanak-kanak. terancang dan selamat.5 Peringkat perkembangan main Kanak-kanak belajar menerusi main. Proses pembelajaran akan berlaku secara tidak langsung semasa bermain. Kanak-kanak yang disuruh untuk melabelkan warna pada lakarannya tidak dianggap bermain. Sebenarnya kanak-kanak bermain tidak memerlukan ganjaran pujian. • • • 2. menyeronokkan dan berorientasikan proses. Peluang untuk memberi tumpuan dan perhatian Membantu mengembangkan pertumbuhan darisegi kognitif dan psikomotor. • Murid dapat meneroka. Kanak-kanak akan membina kefahaman sesuatu konsep menerusi bermain sama ada konsep sosial atau kognitif.• Sesuatu aktiviti yang memberi kegembiraan serta peluang murid-murid melahirkan perasaan. mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatau kemahiran. Ini bermakna aspek di luar masa.1. Kanakkanak yang disuruh menggunakan bongkah berwarna merah sahaja masih dianggap bukan bermain. Terdapat dua pandangan tentang peringkat main kanak-kanak yang telah dikaji iaitu: 27 . Semua berdasarkan deria realiti kanak-kanak.4 Kepentingan main dan permainan Main melibatkan pemilihan aktiviti bebas yang datang daripada motivasi sendiri. penggunaan bahan dan peralatan. wang atau makanan. Di sebaliknya kanak-kanak yang bertanding untuk membina kereta menggunakan bongkah dianggap tidak bermain. peraturan aktiviti bermain dan peranan yang mengambil bahagian yang dibuat semasa kanak-kanak bermain. persekitaran.1. Bebas. Kanak-kanak bermain tanpa mengikut arahan orang dewasa. Mereka bermain kerana sukakannya. 2.

kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan. Pandangan Smilansky yang berbeza dengan Parten dianggap sebagai pelengkap kepada pengkelasan yang telah dibuat oleh Parten. 28 . • • main selari (parallel play) main asosiatif (associative play) . • main tidak sendirian (solitary play) - kanak-kanak bermain sendirian. • main pemerhatian (onlooker play) . Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan. Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. (b) Kategori Main Kognitif Mengikut Sara Smilansky (1968) Manakala Sara Smilansky (1968) melihat main dari aspek kognitif.(a) Kategori Main Sosial mengikut Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari aspek sosial. melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya.kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktivitimain.kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • perlakuan tidak menentu (unoccupied behavior) . Main dapat meningkatkan keupayaan kognitif kanak-kanak iaitu diukur dari segi cara kanakkanak menggunakan bahan atau peralatan mainan itu sendiri.kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. dan • main koperatif (cooperative play) . Beliau melihat aspek main dapat membina perkembangan kognitif kanak-kanak. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanakkanak menerusi main.

Kategori main mengikut Smilansky: • main berfungsi (functional play) . jongkang jongkit.kanak-kanak ini pandangan. mengubahsuai bermain melibatkan penerimaan peraturan dalam permainan.kanak-kanak ini menggunakan objek mainan untuk menggantikan sesuatu imaginasi.kanak-kanak ini bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa yang boleh dibuat dengan objek berkenaan. (d) Permainan luar Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan terkawal. rangka besi dan gelungsur adalah untuk 29 . • main konstruktif (constructive play) . (c) Permainan Bebas Permainan bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan. terowong. Alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. buaian. bekas main air. • main dramatika (dramatic play) . Permainan ini melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. (d) Permainan lakonan atau olok-olok Permainan ini melibatkan interaksi verbal antara kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam permainan tersebut. Dengan itu kanak-kanak tersebut mempelajari dan mengalami banyak pembelajaran semasa menjalankan interaksi dengan rakan sebaya. orang dewasa dan bahan yang disediakan. tidak formal dan tidak berstruktur dalam persekitaran yang kaya dengan bahan dan interaksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan di pusat pembelajaran. Ia juga melibatkan fantasi dan imaginasi kanak-kanak. dan • main dengan peraturan (games with rules) .kanak-kanak ini bermain melibatkan mencipta sesuatu objek.

mengikut giliran. Keadaan ini menyebabkan dia perlu membina persamaan antara gelas kepunyaannya sebelum ini dan gelas yang baru dilihatnya. Terdapat dua jenis persamaan iaitu pengenalan (identity) dan kesetaraan (equivalence). koordinasi tubuh badan. bersikap sederhana dan hormatmenghormati. 30 . 2. Kanak-kanak kerap berhadapan dengan masalah untuk mengenal pasti persamaan antara objek dan peristiwa. Aktiviti permainan luar ini melibatkan perkembangan otot kecil.1. Rajah 1. Dia tentunya akan tertanya-tanya yang manakah gelas miliknya. tolong-menolong. bekerjasama. Manakala kesetaraan melibatkan persamaan dua atau lebih objek. Apabila dia datang semula di meja terdapat dua gelas air sirap. membanding dan membezakan. Contohnya untuk meletakkan sekeping jigsaw puzzle di atas papan jigsaw. interaksi sosial dan kreativiti. Kanak-kanak perlu membina persamaan antara sekeping jigsaw puzzle dan ruang jigsaw puzzle. ayunan serta konsep banyak dan sedikit. kanak-kanak dapat mempelajari beberapa konsep seperti imbangan. otot besar. tinggi dan rendah. Contoh yang lain seorang kanakkanak meletakkan segelas air sirap di atas meja kemudian bermain di sudut pembelajaran.membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. tarikan gravity.3 menunjukkan contoh bagaimana aktiviti pengajaran yang dikendalikan dapat membantu murid-murid membina konsep menerusi pemerhatian dan pengalaman. perkembangan bahasa. Pengenalan melibatkan antara dua penglihatan terhadap objek yang sama. berat dan ringan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu menyediakan main bercorak konstruktif selain dari bersosial. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar. Semasa bermain dengan alatan tersebut. Di dalam kelas tadika untuk kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun kanak-kanak bermain untuk membina konsep. Melalui penerokaan dan membina semula konsep menerusi main dapat mengukuhkan kefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui.6 Main dalam pembelajaran kanak-kanak Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelumnya main adalah proses pembelajaran kanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep.

Setiap perubahan melibatkan tempat permulaan dan tempat berakhir. Dia tidak dapat membezakan gelas miliknya. antara objek yang berbeza atau peristiwa. Berdasarkan pandangan teori yang dikemukakan oleh Piaget main konsruktif dianggap sesuai untuk aktiviti penerokaan dan penemuan. Kesimpulannya persamaan terbina sama ada antara dua penglihatan objek atau peristiwa. tahap fungsi. Peranan guru sebagai pendorong mencetuskan pembinaan pemikiran konstruktif kanak-kanak terhadap sesuatu konsep. tahap penolakan tahap darjah berhati-hati. Kanak-kanak terpaksa membanding beza dua objek untuk disesuaikan. Hal ini penting untuk memahami penemuan oleh kanak-kanak sewaktu percubaannya menyelesaikan masalah.Pengenalan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dengan gelas air minuman. tahap kepelbagaian. Perubahan berlaku di antara tempat permulaan dan tempat berakhir. Piaget telah mengenal pasti enam tahap keupayaan kanak-kanak memikirkan tentang perubahan dari usia 1 hingga 7 tahun. Main di kelas tadika/prasekolah boleh dibahagikan kepada: 31 . Manakala kanak-kanak menyesuaikan kemahiran dan konsep yang perlu dibina menerusi aktiviti main konstruktif. dan tahap dapatan sebenar. Manakala kesetaraan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dan jigsaw puzzle. Secara umum enam aras perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) tahap berbeza sepenuhnya. Mungkin mereka boleh menggunakan kain menapis warna atau pun menambah air ke dalam bekas. Jika kanak-kanak ingin mengubahnya ke rupa asal permulaan mereka perlu tahu sesuatu tentang cara air menjadi merah. Sebagai contoh air (rupa asal permulaan) boleh diubah kepada warna merah (rupa akhir) dengan meletakkan sirap merah (perubahan). Guru menyediakan persekitaran dan bahan/peralatan pembelajaran. Perubahan adalah sesuatu yang kanak-kanak mahukan.

Kesimpulannya main merupakan aspek penting dalam kehidupan kanak-kanak. Meningkatkan keupayaan kognitif. (b) main main terancang . Kanakkanak belajar menerusi main. murid-murid boleh: • • • • Mengukuhkan penguasaan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spasifik. guru perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: • • • • • 2. 2. Biasanya aktiviti ini dijalankan semasa rutin atau sementara menunggu aktiviti pembelajaran bermula. model.8 Hasil pembelajaran yang ingin dicapai perlu ditentukan. dan. benar dan bermakna disediakan Bahan yang digunakan mengalakkan komunikasi dan imaginasi Permainan menarik minat dan menggembirakan murid Faedah pendekatan belajar melalui bermain Melalui main sambil belajar.guru merancang pembelajaran dengan memasukkan unsur dalam aktiviti pembelajaran. Bahan dan peralatan boleh digunakan sebagai alat bantu yang mengukuhkan sesuatu konsep yang dilakukan menerusi main. Kenyataan yang mengatakan 'bermain sambil belajar' atau 'belajar sambil bermain' bermaksud keseluruhan konsep pembelajaran kanak-kanak yang menekankan adanya unsur main dalam pembelajaran kanak-kanak. pendekatan dan aktiviti melibatkan unsur main sebagai intipati keseluruhan pembelajaran kanak-kanak. Setiap program. Germain juga merupakan suatu rangsangan untuk kanakkanak belajar. Bersosialisasi dengan rakan sebaya dan orang dewasa Meningkatkan kemahian emosi 32 .1.guru menyediakan peralatan permainan di sudut- sudut tertentu untuk dipilih oleh murid. Main dalam konteks pembelajaran kanak-kanak adalah suatu proses pembelajaran secara keseluruhan. Bahan perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan murid Bahan konkrit.1.7 Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Sebelum mekasanakan pendekatan ini.(a) main pilihan sendiri .

pendekatan ini memberi peluang kepada murid meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih. Pengalaman guru dan juga pengalaman kanak-kanak perlu dititikberatkan sebelum memulakan pengajaran bertema. tempat. Selain itu. Tema yang dipilh dijadikan sebagai wahana untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur. menulis. berfikir dan emosi serta sosial. Kanak-kanak dapat membina kemahiran dan mempelajari topic-topik tertentu dalam ruang lingkup yang lebih luas. 33 . Tema boleh diangap sebagai rangsangan kearah pembelajaran. membac. minat dan latar belakang murid. asas matematik. Pendekatan ini melibatkan bidang-bidang lain tetapi membincangkan perkaa yang sama. Kemahiran yang berbeza tetapi bukan tujuan untuk mendalami topik.• • • Mengukuhkan perkembangan fizikal Menguasai kemahiran manipulatif Melahir dan menyatakan perasaan 2. Selain itu. Pendekatan pengajaran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangka untuk menyusun aktiviti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum. peluang lebih terbuka untuk kanak-kanak menerokai pelbagai bidan pengalaman melalui penglibatan yang aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. sebagai contoh haiwan sebagai tema.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan masa. Unit-unit perlu dirancang berdasarkan minat kanakkanak dan sesuai dengan latar belakang pengalaman dan tahap perkembangan mereka. Pendekatan bertema melibatkan bidang yang luas tetapi tidak mendalami.

2 • Boleh merentas semua komponen Bersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan murid Bersesuaian dengan situasi.2. masa dan peristiwa Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Guru berminat terhadap tema yang dipilih Pemeringkatan tema dari mudah kepada yang lebih mencabar Kepentingan pendekatan bertema Tema yang dipilih dijadikan sebagai wahanan untuk menghubungjalinkan pengetahuan atau kemahiran daripada beberapa komponen yang berlainan.1 Faktor-faktor pemilhan pendekatan bertema Pemilihan tema perlu menimbangkan aspek-aspek berikut: • • • • • • 2.2.Namakan Bunyi Menyanyikan lagu “cicak” HAIWAN Membilang haiwan di rumah Melukis haiwan di ladang 2. 34 .

Oleh itu pendekatan bersepadu digunakan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu komponen dalam aktiviti pembeajaran. 2.3 Pelaksanaan pendekatan bertema Sebelum melaksanakan pendekatan ini. pendekatan ini melibatkan juga kesepaduan antara: • • • Beberapa kemahiran Kemahiran dan nilai murni Aktiviti dalam kelas dan luar kelas 35 . guru perlu: • • • • • Mengenalpasti tema yang hendak digunakan Menjana idea berkaitan tema Membina peta minda tema yang mengandungi komponen yang berkaitan dengan tema Menyediakan senarai aktiviti kepada setiap komponen yang berkaitan dengan tema merancang iklim dan menyusun persekitaran kelas dan ousat oembelajaran supaya mempunyai suasana yang berkaitan dengan tema. Mereka melihat pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dan tidak memisahkan pembelajaran kepada subjek yang berbeza-beza.2. sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. 2. Selain daripada kesepaduan antara komponen. Dalam kehidupan sebenar.• Pendekatan bertema akan dapat membantu guru merancang. mengurus aktiviti dan menyediakan bahan pengajaan dan pembelajaran secara lebih berfokus dan menyeluruh.3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar.

Kanak-kanak memperoleh ilmu. emosi. kanak-kanak dapat merasakan tekstur pasir seperti kasar. serta memupuk nilai murni seperti bekerjasama. Pendekatan bersepadu boleh menggabungkan beberapa kemahiran mendengar. Ilmu pengetahuan yang dipelajari mesti diamalkan. Topik Komponen Kandungan Hasil Pembelajaran Aktiviti/Peralatan 36 . Semua deria kanak-kanak terlibat secara langsung dalam pelbagai situasi yang dapat merangsang pembelajaran di dalam atau di luar kelas. konsep seperti kering dan basah.• • Aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid Pelbagai kaedah dan teknik Pembelajaran melalui pendekatan bersepadu menyediakan murid peluang : • Memenuhi keperluan mereka yang berbeza-beza dari segi perkembangan. bertutur dan menulis atauoun menggabungkan aspek-aspek perkembangan kanak-kanak seperti jasmani. kemahiran membina timbunan pasir mengikut urutan menaik ataupun menurun. Merujuk jadual di bawah. Guru perlu Pendekatan menggunakan pengalaman harian kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bertolak ansur dan berdisipli. membaca. minat dan kebolehan serta perbezaan dari segi latar belakang. Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti Meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi Meningkatkan nilai murni bersepadu boleh digunakan dalam aktiviti seharian. Contohnya dalam permainan pasir. kemahiran dan nilai murni yang berkaitan antara satu sama lain. Kaedah pendekatan ini menggabungkan sekurang-kurangnya dua kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. konsep. Lebih banyak pilihan dan motivasi untuk menimbulkan kepuasan belajar. Pengajaran dan pembelajaran adalah tidak formal. rohani dan intelek. • • • • • Meneroka sesuatu topik dengan cara yang lebih mendalam. Kanak-kanak terlibat dalam aktiviti secara aktif. hasil pembelajaran adalah kemahiran membaca dan hasil pembelajaran adalah menulis. halus.

Pendekatan ini digunakan untuk : • • • • 2.4 Pendekatan bersepadu melibatkan Kesepaduan antara komponen Kesepaduan kemahiran dan nilai murni Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik Penggunaan ICT dalam pembelajaran Komputer menyediakan peluang pembelajaran yang berkesan kepada murid kerana ianya memberi peluang pengalaman pembelajaran dalam cara dan kadar yang berbeza-beza untuk memenuhi keperluan setiap individu.4 Menulis huruf mengikut cara yang betul Membaca abjad dan abjad.1 • • • • • 2. Poster besar huruf kecil dan huruf menulis 4.1 Mengenal bentuk huruf 3. ICT sebahagaina daripada kehidupan masa kini Boleh dijadikan bahan bantu mengajar 37 .Abjad Bahasa Melayu 3.1 Membina kemahiran menulis 2.3. Murid boleh menggunakan computer secara berpasangan untuk menggalakkan mereka sama-sama meneroka dan memperolehi pembelajaran.3 Mengenal bentuk huruf kecil dan huruf besar 4.2.4.1 • • • Membantu proses pengajaran dan pembelajaran Memperoleh maklumat Berinteraksi dengan bahan untuk bekajar sendiri dan bersama rakan sebaya Memperkayakan pengalaman pembelajaran Kepentingan penggunaan ICT Membantu membentuk persepsi pemikiran murid.1.

2 • • • • • • • • • • • Prinsip-prinsip penggunaan ICT Kesesuaian umur Kepentingan Kawalan kanak-kanak Arahan jelas Penggunaan berdikari Tanpa keganasan Berorientasikan proses model yang sebenar Ciri-ciri teknikal Boleh ditranformasikan Kepelbagaian bahasa 38 . Dapat merangsang kreativiti dan pemikiran Membantu memudahkan murid memahami konsep sebab dan akibat 2.• • • • Boleh diprogramkan dengan perisian khas Dapat merangsang minat murid dan memberi keseronokan.4.

Oleh itu teknik tunjuk cra juga dikenali sebagai demonstrasi. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. 2. Tunjuk cara Tunjuk cara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. 2. teknik pengajaran ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. objektif dan kandungan tunjuk cara terlebih dahulu. b) Alatan hendaklah disediakan dan disusun mengikut langkahlangkah demonstrasi yang ditentukan. Tujuan menggunakan berbagai-bagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik minat murid.TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH 1.1 Prinsip-prinsip tunjuk cara Untuk menghasilkan aktiviti pengajaran melalui tunjuk cara sengan berkesan guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip melaksanakan tunjukcara berikut 2.1. 39 . PENGENALAN Di bawah konteks pendidikan.1 Sebelum demontrasi a) Guru hendaklah menentukan topik.

b) Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka membuat rumusan.2 Semasa demonstrasi a) Guru harus memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi yang dijalankan. c) Aktiviti pengukuhan harus diadakan selepas demonstrasi. menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian semua murid dapat melihat demonstrasi serta d) Pastikan mendengar penerangan guru dengan jelas.2 Langkah-langkah pengajaran melalui tunjuk cara 40 .3 Selepas demonstrasi a) Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demomonstrasi yang penting. guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya. Ini akan memastikan bahawa muridmurid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul. guru hendaklah memberitahu murid tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya tanpa membuat sebarang kesilapan. 2. b) Sekiranya murid menunjukkan kerahuan. d) Pastikan keselamatan sebelum mengunakan alat. e) Jika masa mengizinkan. e) Sebelum memulakan demonstrasi. atau bahan yang meungkin boleh menyebabkan kemalangan. 2.1. c) Guru murid. guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi. 2. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota.1.c) Tempat demonstrasi hendaklah disediakan untuk memastikan semua murid dapat menyaksikannya dengan jelas.

pelaksanaan. b) Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan.3 Latihan a) Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran. 3.1 Perancangan a) Penentuan topik dan objektif. 2. b) Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup.4 Penutup a) Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan. Menyoal semasa pengajaran dan pembelajaran mempunyai beberapa tujuan. c) Penggunaan alat mengikut langkah-lankah yang disediakan. Penyoalan Teknik penyoalan merupakan suatu teknik yang biasa dan kadang-kadang menjadi dominant dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran.2.2. b) Perancangan langkah-langkah demonstrasi c) Persediaan alatan. al 973).2.2 Pelaksanaan a) Penerangan tujuan demonstrasi. b) Guru membetulkan kesilapan murid. 2. antaranya ialah: • • • • Menjadikan murid aktif Membangkitkan minat dan tumpuan murid. d) Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian. Meningkatkan perkembangan daya pemikiran murid. Menilai kefahaman murid berkenaan isi pelajaran serta kemajuan murid. Kajian menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara penyoalan guru dengan pencapaian pelajar (Turney et.Pengajaran mengunakan tunjuk cara melibatkan beberapa langkah utama seperti perancangan. 41 . latihan dan penutup.2. 2. d) Penyusunan tempat demonstrasi 2.

1 Prinsip menyoal a) • darjah. jawapan pelajar seolah-olah guru menjawab soalan sendiri. Dorong dan cungkil jawapan daripada murid yang tidak mampu memberi Elakkan mengulang-ulang soalan. kemudian menyebut nama murid. soalan. Melayan jawapan yang salah dengan baik. 3. Soalan Sesuai dengan peringkat umur dan kebolehan urid dalam bilik b) Cara menyoal • • • • • • • • • • Terbuka kepada semua murid dalam bilik darjah.2 Tujuan menyoal mengikut peringkat dalam pengajaran Paintal (1980) menjelaskan tujuam sseorang guru menyoal mengikut langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut : Peringkat a. Pendek. Elakkan daripada menjawab soalan sendiri atau menyusun semula Elakkan daripada mengulang-ulang jawapan pelajar. Releven dan berkaitan dengan topik yang dibincangkan. tidak berbelit-belit. Elakkan daripada guru bercakap terlampau banyak. Beri masa yang sesuai (3-5 saat) untuk murid memberi respons kepada Kemukakan soalan dahulu. Dikhususkan supaya lebih jelas. • • • • • Betul daripada tatabahasanya supaya maksudnya lebih jelas. respons kepada soalan guru.3. Pelbagaikan aras dan jenis soalan. Pengenalan Tujuan menyoal: • • • membantu set induksi guru mengetahui apa yang murid tahu mengulang pelajaran lepas 42 . Libatkan murid yang diam atau tidak bersedia menjawab.

• mengemukakan masalah yang berkaitan dengan topik pengajaran. Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik. memujuk. b. Penutup • • • mengulang isi utama menguji kefahaman murid mencadangkan masalah dan isu berkaitan 4. memimpin murid membuat pemerhatian dan inferen d. Aplikasi • • • fokus dan penjelasan menghilangkan kesukaran dan membantu individu murid. membimbing. Penyampaian • • • mengekalkan minat dan tumpuan murid menggalakkan penaakulan dan pemikiran logik mengetahui murid. konsep fasilitator merujuk kepada usaha-usaha untuk: • • • • • • • Menjadikan senang Menggalakkan Memudahkan Mempercepatkan Membantu Memajukan Menolong 43 . mengukuh. Secara mudah. memberi bantuan dan menolong kanak-kanak mencapai matlamat yang dirancang melaluisatu proses yang panjang. Pemudahcaraan Pemudahcaraan adalah teknik yang digunakan guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan disusun. setakat mana kefahaman c.

Libatkan lisan seperti ‘ya’. imbas kembali pengalaman. sebutan ‘baik’. • • • • • • • • Penyoalan Bertujuan untuk memperluaskan idea Berfokus daripada soalan umum kepada khusus Mengikut aras pengetahuan Menggalakka pemikiran semula Jelas dari segi aras dan frasa Mempunyai hentian untuk beri masa berfikir Sebaran kepada semua murid-murid Layanan jawapan sama ada memberi pujian atau galakkan 2. Sesuai digunakan apabila melakukan tajuk baru. ‘ha’. tidak menyergah atau mengancam.1 Teknik-teknik pemudahcaraan 1. memahami sesuatu konsep dan pengukuhan. Layan dan damping • • • • • • Memberi perhatian dengan komunikasi mesra Menggunakan bahasa yang memujuk. tepuk tangan.4. tulis jawapan di papan hitam atau mengangkat ibu jari. angguk. • Tidak menghukum salah dan betul/ 3. Renung kembali • • • • Menggalakkan murid merenung. Gerak isyarat seperti senyum. ulang dan kembangkan jawapan murid. hubungan mesra dan yakin kerana dihargai. murid-murid menjadi lebih positif. Sentuhan kepala. Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid lalui. melihat ke depan dan belakang. Dapat meninggalkan kesan semangat ingin belajar. ‘bagus’. 44 . Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid. disiplin kelas terkawal. bahu atau bahagian belakang.

Penyoalan perlu terancang dan mengikut aras. Memperkukuhkan idea murid. Guru mencadangkan idea/petunjuk dan murid buat keputusan. Scaffolding • Scaffolding adalah ciri yang dikemukakan oleh Vigotsky dam Zon of Proximal Development (ZPD). • • • Guru memberi galakan berinteraksi. Memberi bantuan dan solongan dalam bentuk verbal.4. Merangkumi alam fantasi murid-murid menjelaskan sesuatu konsep yang sesuai dengan pengalaman mereka. Melibatkan pengalaman sedia ada dan penerokaan idea. tindakan dan kepercayaan individu. Berkongsi selesaikan masalah. 6. Melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pada sesuatu konsep atau idea. • ZPD merupakan lingkungan di mana kanak-kanak dapat berfikir melebihijangkaan usianya hasil daripada interaksi degan orang dewasa yang kebih kompeten. Memberi pembayang. Kongsi dan bina bersama • • • • • • • Berkongsi bersama guru dan murid dalam mencapai objektif ssuatu aktviti. Dapat mendfinisikan sesuatu. Berkongsi untuk menyelesaikan masalah. memberi motovasi dan memberi dorongan. Menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah/tugasan. Pensrukturan kognitif • • • • • • • Membantu murid memahami konsep dan menggunakan potensi kognitif yang ada. Melibatkan struktur pemikiran. 45 . Guru sebagai pemangkin dalam kumpulan. Pembelajaran berlaku dengan sangat efektif apabila berlakunya interaksi antara kanak-kanak dengan orang dewasa yang kebih kompeten. 5.

Meningkatkan kemahiran bertutur. berbual. bersoal jawab dan galakan bertanya. 9. pembelajaran.2 Kepentingan kemahiran teknik pemudahcaraan a) b) c) Memotivasikan murid supaya sentiasa mempunyai dorongan yang kuat Membantu murid-murid mencari penyelesaian yang dihadapi dalam Membimbing murid-murid dalam menjalankan aktiviti bilik darjah dengan untuk belajar dan bercita-cita memperolehi pencapaian yang baik. baik dan berkesan. 4. 46 . bercerita. Banyak memberi pandu arah supaya sesuatu aktiviti lebih jelas dan tersusun. Memupuk kemahiran bahasa kanak-kanak denga bertutur.7. Memupuk keyakinan diri. beliau telah mewujudkan situasi penerimaan terhadap kanak-kanak dan idea yang disarankan. Pengembangan bahasa dan idea • • • • • Teknik memperkembangkan bahasa dan perbendaharaan kata murid seta meningkatkan kemahiran berfikir. Mendengar • • Guru sebagai pendengar yang aktif. Guru dapat menilai dan mengesan kelemahan murid. Banyak memberi pemujukan . Galak dan saran • • • • Guru lebih banyak membuat pengesyoran sebagai alternatif. Satu siri layanan guru untuk mencapai matlamat dan objektif yang dikehendaki. Murid berasa diri mereka dihargai dan diterima apabila idea mereka didengar oleh orang lain. Memperluaskan perbendaharaan kata. • • • Guru perlu memahami apa yang ingin disampaikan oleh murid dan melayani setiap soalan dan pandangan yang diberikan oleh murid dengan adil. Apabila guru mendengar apa yang ingin disampaikan oleh muridnya. 8.

Menumpukan perhatian . Jangan suka mencelah 47 . dan menyeronokkan bagi mencapai aktiviti pengajaran. tidak menghukum dan mesra.d) e) f) g) h) i) Meneguhkan pembelajaran murid-murid dengan menggunakan ganjaran Menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang lebih mencabar dan Menggunakan pelbagai strategi dan teknik pembelajaran yang berkesan Menyediakan murid-murid untuk mencari dan menambahkan dan pujian. Mendengar apa yang dikatakan dan tidak dikatakan. Bagaimanapun mesti dapat membandingkan antara bergurau dengan serius.1 Fungsi mendengar a) Mendengar untuk belajar memahami orang lain.2 Langkah mendengar a) Menerima • • • • Memberi tumpuan kepada kata dan gerak geri badan. c) Mendengar untuk mempengaruhi agar dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku. tidak terancam. Aktiviti seperti gurau senda. Mendengar Kemahiran mendengar merupakan suatu proses aktiviti komunikasi yang penting dan berkesan. menyeronokkan. Mendengar juga adalah suatu pengiktirafan. Menghindarkan tingkah laku negatif secara terbuka. 5. Melaluinya dapat dorasakan apa yang dirasakan oleh orang lain (empati). penumpuan perhatian. dan sentiasa membiarkan seseorang menghabiskan percakapan sebelum kita pula yang bercakap. b) Mendengar untuk menjalin hubungan dan seterusnya boleh mencipta kasih sayang. d) Mendengar untuk berseronok. e) Mendengar untuk menolong. 5. pengetahuan. diri sendiri dan alam. Meneguhkan tingkah laku positif. 5.

3 Tunjukkan sikap dukungan dan gerak geri mengangguk. b) Cari sesuatu yang lebih baik atau menarik. baru membuat penilaian. Kenalpasti sebarang prasangka e) Memberi respons • • • 5. Memahami apa yang diperkatakan dari sudut pandangan individu yang bertutur. minta penjelasan yang lebih lanjut. b) Memahami • • • • • Mengaitkan apa yang dikata demngan apa yang kita ketahui. 48 .” Langkah kemahiran mendengar yang berkesan a) Gunakan lebih masa untuk mendengar daripada bercakap.• Jangan memperdlikan gangguan semasa mendengar. pendapat peribadi atau andaian sahaja. Meminta lebih banyak pengalaman. Sentiasa bersikap jujur. c) Mengingat • • • Mengenalpasti pekara penting. Mengukangi apa yang dikatakan oleh individu berkenaan dengan menggunakan perkataan sendiri. Apabila tidak setuju. Mengulang nama dan perkara penting d) Menilai • • • • • Elakkan daripada menilai sebelum seseorang itu habis bercakap/ Perlu mengandaokan seseorang itu berniat baik. Meringkaskan apa yang telah diucapkan. tunggu sehingga mereka menghabiskan percakapan. Kenalpasti sama ada ucapan itu adalah fakta. Menunggu sehngga habis percakapan. Jangan mengganggu orang yang sedang bercakap. Gunakan ayat-ayat “saya setuju” dan “saya fakir….

d) Mencelah atau manyampuk e) Fikiran yang merewang f) Tertidur 49 . ia akan membantu untuk menghasilkan sesuatu keputusan.5 Pendengar yang aktif a) Cari perkara yang menarik minat pendengar. 5. c) Medengar secara memilih. tapis dan timbang setiap pendengaran. b) Menilai kandungan ucapan . d) Meredakan perasaan diri. e) Ambil catatan tentang apa yang didengar apabila perlu dan sesuai. bukannya cara penyampaian. h) Sentiasa menolak gangguan 5. c) Mendenar pendapat-pendapat yang dikemukakan dan menjiwai apa yang diperkatakan oleh seseorang. b) Mengkritik percakapan individu lain. g) Bekerja dan memberi tumuan semasa mendengar. Jangan terus membuat Thomas Gordon (1970) menjelaskan bahawa pendengaran yang aktif merupakan kemahiran komunikasi yang dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah. kesimpulan. f) Ambil kedudukan yang sesuai apabila sedang mendengar.4 Pendengar yang berkesan g) Berhati-hati. e) Bersikap fleksibel f) Menyedari maklumat bukan lisan. Apabila wujudnya suasana komunikasi yang terbuka. 5.6 Pendengar yang pasif a) Beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik. d) Dengar dengan teliti kerana kadang-kadang apa yang dicakapkan bukan apa yang dimaksudkan.c) Jangan mengganggu orang yang seang bercakap. Pendengar akan terlibat dengan kehendak penghantar maklumat semasa berkomunikasi. Selain itu. adalah penting untuk mewujudkan penerimaan dan meningkatkan rasa saling mempercayai serta menghargai.

Guru yang mempunyai kemahiran modeling dapat menarik minat murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang. 50 . d) Sibuk memikirkan apa yang ada dalam fikiran sendiri. 6. d) Murid berani mengemukakan pendapat. b) Pura-pura mendengar. Modelling Modelling merupakan suatu proses demonstrasi bagi menggambarkan sessuatu dengan berkesan. f) Tidak minat mendengar. Kemahiran modeling perlu ada pada setiap guru kerana ianya dapat menarik minat murid terhadap isi pelajaran dan membina kemahiran berkomunikasi sesame pelajar dan guru.7 Halangan mendengar a) Hanya mahukan maklumat yang boleh digunakan untuk mengkritik individu itu semula. e) Sibuk bercakap. c) Menggalakkan murid berfikiran kritis.5. d) Menggunakan bahasa yang mudah dan difahami oleh murid. e) Murid dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik. dan bukannya sibuk mendengar.1 Faktor-faktor penggunaan modeling a) Membimbing murid membina identiti. b) Murid akan mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian. e) Menyebut setiap perkataan denga jelas. 6.2 Ciri-ciri modeling yang baik a) Demonstrasi cara menyelesaikan masalah. b) Menunjukkan rasa menghargai murid. c) Membuat penilaian. c) Bersedia untuk membetulkan kesalahan murid. 6.

f) Murid menulis karangan jenis berita di dalam buku masing-masing. 6.3 Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran a) Guru memperdengarkan rakaman berita. g) Guru akan memberi reespon sekiranya ada masalah yang timbuk dari masa ke 7. Melalui kaedah bercerita. guru harus memahami dan mematuhi prinsipprinsip panduan berikut: a) Guru harus memilih cerita yang sesuai dengan minat. terbuka dengan murid. b) Sebelum sesi bercerita.1 Prinsip-prinsip panduan penguasaan kemahiran bercerita Untuk menguasai kemahiran bercerita. kad-kad gambar. guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita itu. guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. e) Guru meminta pendapat murid tentang isi-isi berita yang diperlukan. d) Guru menunjukkan cara menulis berita menggunakan transparensi. b) Murid membaca berita yang sama dan membuat rumusan berita tersebut dalam kumpulan. c) Ketua kumpulan membacakan rumusan yang dibuat dan guru membimbing murid mengenai ciri-ciri berita yang baik. g) Masalah-masalah yang timbul ketika membuat tugasan dibincangkan secara h) Tidak mengganggu murid ketika mereka menunjukkan pemikiran yang rasional. 7. 51 . umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya. c) Alat bantu mengajar seperti kad-kad perkataan. kebolehan.f) Melibatkan semua murid dalam aktiviti dengan menggunakan arahan yang jelas. Bercerita Bercerita merupakan satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui penggunaan teknik bercerita. Soalan-soalan untuk aktiviti susulan juga harus disediakan. semasa. patung atau topeng yang boleh menarik minat dan perhatian murid harus disediakan sebelum sesi bercerita dimulakan.

Cara ini sangat berkesan Pada peringkat ini guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai. guru boleh mengemukakan soalan untuk menggalakkan murid meramal perkembangan cerita selanjutnya.d) Sebelum memulakan sesi bercerita. misalnya aktiviti soal jawab tentang tema dan nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Kemahiran variasi rangsangan harus digunakan untuk mengubah-ubah nada suara dan intonasi guru mengikut watakwatak dan suasana cerita. Tujuan bercerita adalah untuk menyampaikan isinya dan bukan mengajar murid perkataan-perkataan yang sukar. kad gambar atau topenhg-topeng yang perlu digunakan untuk 52 . e) Guru boleh duduk atau berdiri semasa bercerita. h) Pastikan suara jelas dan lantang. Cara ini bukan sahaja dapat menarik perhatian murid tetapi juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka. Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni. 7. aktiviti susulan harus diadakan. selagi semua murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru. Panjang atau pendek crita hendaklah sepada dengan peruntukan masa. guru hendaklah cuba menghafaz dan bercerita secara sendiri. guru perlu menyediakan alat bantu engajar seperti kad perkataan. m) Selepas bercerita.2 Perancangan dan persediaan g) Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir. Di samping itu. Semasa sesi bercerita. l) Isi cerita harus disampaikan kepada murid dengan gerak-geri secara semulajadi. Selepas cerita dipilih. Aktiviti lakonan guru harus dielakkan. i) j) Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas. pastikan semua murid telah bersedia untuk mendengar cerita. Isi cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan oengalaman murid. sekorang-kurangnya sekali. k) Pastikan perkataan dan ayat yang digunakan untuk bercerita boleh difahami oleh murid. f) Mulakan cerita dengan suara yang menarik dengan penuh emosi. Guru juga boleh memberikan topeng-topeng yang disediakan kepada murid untuk menjalankan aktiviti lakonan. untuk melibatkan murid dalam cerita yang disampaikan.

53 . Terdapat pelbagai aktiviti penutup boleh digunakan dalam sesi penutup bercerita ini.4 Penutup Tujuan penutup sesi bercerita ialah membantu murid-murid mengukuhkan nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita. gaya dan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian serta membantu murid-murid memahami isi cerita yang disampaikan. Guru juga boleh melibatkan murid dalam sesi bercerita dengan menggunakan soalansoalan membimbing nereka mengikut perkembangan cerita dari peringkat permulaan sehingga peringkat penutup. Semasa bercerita.murid-murid berlakon selepas bercerita. Di antaranya ialah : a) Menyoal murid-murid tentang isi cerita yang disampaikan. 7. guru boleh menggunakan suara. Beberapa soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid selepas bercerita.3 Sesi bercerita Langkah pelaksanaan sesi bercerita ini hendaklah dimulakan dengan set induksi yang menarik serta ada kaitan dengan cerita yang hendak disampaikan. c) Berbincang dengan nurid-murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita supaya membawa murid-murid ke dalam situasi yang seakan-akan alam cerita itu. 7. Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya semasa guru bercerita. Sebelum mula bercerita. b) Menyuruh murid-murid mengulang isi cerita dengan mengunakan perkataan sendiri. d) Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. guru hendaklah menyusun tempat duduk murid supaya memastikan setiap murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru.

Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan. dan • Main koperatif (cooperative play) – kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. • Main pemerhatian (onlooker play) – kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak permainan. Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam 54 .Main Sosial. • Main sendirian (solitary play) – kanak-kanak bermain sendirian. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak menerusi main. tidak melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya.Teori Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari segi aspek sosial. • Main selari (parallel play) – kanak-kanak bermain permainan yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama dan tidak berkongsi alat permainan yang sama. • Main asosiatif (associative play) – kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktiviti main. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • Perlakuan tidak menentu (unoccupied behaviour) – kanak-kanak bergerak di dalam kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain.

dan urusan jual beli di pasar atau pun pasar raya. mereka bersama-sama berbincang 55 . Untuk bermain dengan jayanya. bahasa. kanak-kanak dapat merasai pengalaman jual beli yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Berikut adalah kegunaan permainan ini dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak.Jean Piaget menyarankan bahawa pembelajaran bermakna memerlukan masa ‘untuk memainkannya’ dengan cara membuat sesuatu menerusi berbagai alternatif. Contohnya dalam permainan ini. (a) Kanak-kanak belajar bagaimana mengadakan perhubungan sosial. apabila mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk mendapatkan barangan yang mereka inginkan.1 Kegunaan permainan tersebut dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak Secara umumnya. fizikal. sosioemosi dan moral. kanak-kanak belajar untuk berurus niaga dengan rakan-rakannya dalam permainan yang berkonsepkan main peranan. Oleh itu kanak-kanak memerlukan masa yang fleksibel dalam aktiviti main untuk mencapai matlamatnya. bersama-sama dengan kumpulan berkolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan nilai wang dan urusan membeli barangan. Contohnya. kanak-kanak perlu berkomunikasi dengan rakan-rakannya dalam cara yang dapat difahami di samping memahami apa yang cuba disampaikan oleh mereka kepadanya. belajar melalui bermain dapat menyumbang kepada pelbagai aspek perkembangan seperti daya kreatif. Kanakkanak akan mendapat pengetahuan baru mengenai cara penggunaan wang. Komunikasi ini melibatkan aktiviti bertutur dan bersoal Mereka jawab juga yang secara tidak langsung ahli dapat merangsang mereka perkembangan komunikasi dan bahasa kanak-kanak. nilai wang. Melalui permainan ini. Dari segi perkembangan sosioemosi kanak-kanak. 2.

(d) Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur. Setiap ahli kumpulan akan memberi nasihat dan mengingatkan rakan-rakan sekumpulannya untuk berjimat cermat dalam penggunaan wang. setiap kanak-kanak perlu bertolak ansur untuk mengeluarkan wang masingmasing untuk mendapatkan barangan yang telah dipersetujui. kumpulan kanak-kanak ini dengan sendiri mereka melantik ketua bagi kumpulan mereka. Perkara ini berlaku apabila mereka perlu berkongsi wang yang diperolehi untuk mendapatkan sesuatu barangan yang hendak dibeli. Dalam permainan ini. Dalam permainan ini. Kanak-kanak akan menggunakan wang yang diperolehi dengan sebaikbaiknya. masing-masing menjalankan peranan masing-masing dengan memainkan watak sebagai penjual dan pembeli. 56 . (e) Kanak-kanak belajar untuk berjimat cermat dan nasihat menasihati. kanak-kanak akan belajar berjimat cermat menggunakan wang yang ada tanpa sebarang pembaziran berlaku. Mungkin mereka akan mengambil keputusan untuk membeli barangan yang lebih murah harganya atau pun melakukan tawar-menawar dengan pihak penjual.untuk mencari jalan penyelesaian. Apabila permainan berlangsung. Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur apabila melakukan urusan jual beli dengan ahli kumpulan mereka. Oleh itu.

Activity (274)

You've already reviewed this. Edit your review.
Siti Fatimah Timoh added this note
TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH
1 thousand reads
redzallica liked this
Ct Zulaikha liked this
Maszenah Alan liked this
Ozlyn Ona Severinus liked this
san83 liked this
Na Zi Rah liked this
NorySalim liked this
shinylove liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->