P. 1
MAB-teori main nota

MAB-teori main nota

|Views: 14,685|Likes:
Published by queenthechess112263

More info:

Published by: queenthechess112263 on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • TOPIK 1 : KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK
  • TOPIK 2 : PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK
  • TOPIK 3 : KONSEP AMALAN YANG BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK- KANAK
  • TOPIK 4 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
  • TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH

TOPIK 1

:

KONSEP PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK

1.

Pengenalan

Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Kefahaman asas terhadap kanak-kanak adalah perlu diketahui oleh pendidik yang ingin menceburi dalam bidang awal usia ini. Amalan yang bersesuaian dengan perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak adalah meliputi berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Amalan yang bersesuaian perlu difahami oleh pendidik dan menjadi landasan kepada pelaksanaan program kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kefahaman dan kesedaran tentang pendidikan awal kanak-kanak akan meningkatkan kualiti pengajaran Konsep adalah pendapat atau tanggapan mengenai sesuatu. Konsep-konsep prasekolah bermaksud pendapat atau tanggapan berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yan berumur empat hingga enam tahun. Pengajaran ialah semua yang dipelajari oleh kanak-kanak. Terdapat banyak pendapat berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Antara konsep-konsep penting dalam pendidikan prasekolah dan menjadi prinsip atau hukum dalam mendidik kanak-kanak adalah: • • • • • • Belajar melalui bermain Naluri ingin tahu Perkembangan menyeluruh Penerapan nilai murni Kreativiti Kecerdasan pelbagai

1

2.

Belajar Melalui Bermain

Dalam pendidikan prasekolah, proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal, iaitu belajar melalui bermain. Aktiviti-aktiviti perlu dirancang supaya kanak-kanak dapat merangsang naluri ingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus, menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bergaul, sifat hormat menghormati dan berdisiplin. Belajar melalui bermain ini meninggalkan beberapa faedah:


menggalakkan perkembangan kognitif menggalakkan perkembangan fizikal menggalakkan kestabilan emosi menggalakkan perkembangan dan kemahiran sosial menggalakkan perkembangan bahasa menggalakkan kreativiti memenuhi pelbagai keperluan kanak-kanak


• • • •

3.

Merangsang Naluri Ingin Tahu

Guru dapat merangsang naluri ingi tahu kanak-kanak dengan menarik perhatian mereka sebelum memulakan sesuatu pelajaran. Kanak-kanak tidak dapat berfikir secara abstrak. Mereka perlukan bahan konkrit dan pengalaman sbenar bagi memahami sesuatu perkara. Kanak-kanak belajar melalui pelbagai deria seperti melihat, mendengar, menyentuh merasa dan bau. Guru dapat merangsang naluri ingin tahu kanak-kanak dengan

• • • • •

Memerhati : tarik perhatian kepada pelbagai objek Kasifikasi : galakkan mengumpul dan menyusun objek mengikut kriteria. Eksperimen : kemukakan soalan seperti “Apa akan jadi?” Menjangka : cuba atau teka hasil atau apakah yang akan berlaku. Menyoal : tanyakan soalan terbuka seperti “Mengapa kamu fakir…..”

2

• •

Penyelidikan : tunjuk bagaimana hendak dapatkan maklimat Komunikasi : jelaskan pengalaman

Selain itu, peranan guru membantu kanak-kanak menjelajah dan mencari sendiri sesuatu maklumat dengan cara berikut: • • • • Memberi motivasi kepada kanak-kanak dengan menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan. Mengenal pasti apa yang kanak-kanak tahu dan apa yang ingin tahu,kemudian pilih tajuk dan aktiviti yang sesuai. Melibatkan semua kanak-kanak dengan memilih aktiviti yang mereka dapat lakukan sendiri ataupun dalam kumpulan kecil. Berikan masa dan kebebasan yang diperlukan untuk kanak-kanak menjelajah Hormati perbezaan individu kanak-kanak. Cara kanak-kanak menyelesaikan masalah tidak sama dengan cara orang dewasa. Kanak-kanak belajar dengan kadar yang berbeza-beza. Oleh itu mereka mungkin tidak faham sepenuhnya sesuatu konsep yang diajar. • • • • Tanyaka berbagai soalan terbuka dan terima pelbagai jawapan mereka Kerap berikan maklum balas dan peneguhan kepada kanak-kanak semasa proses pembelajaran. Kembangkan pelajaran dengan membuat lawatan, bercerita, melihat filem atau menjemput penceramah. Tunjukkan model sikap positif dan guru berkongsi minat ataupun semangat dan kekaguman bersama kanak-kanak berkaitan dunia di sekeliling mereka.

4.

Perkembangan Menyeluruh

Pembelajaran bukan terasing, tetapi perlu dihubungkan dan digabungkan dalam semua bidang kurikulum. Pembelajaran perlu difokuskan kepada kanak-kanak secara menyeluruh dengan memenuhi keperluan fizikal, sosial, emosi dan intelektual kanakkanak.

3

Perkembangan menyeluruh bermaksud perkembangan kanak-kanak daripada segi perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau kognitif. Dalam pengajaran dan pembelajaran, semua aspek ini adalah penting dan saling berkaitan. Tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada suatu aspek yang paling penting. Contohnya, seseorang kanak-kanak yang membaca melibatkan fungsi jasmani, emosi, rohani dan intelektual di samping lima aspek lain seperti sosial dan kreatif. Oleh itu, fokus guru adalah pada perkembangan kanak-kanak hendaklah secara menyeluruh. Pengajaran kanak-kanak yang menekankan semua aspek perkembangan sangat penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan tidak terpisah.

5.

Penerapan Nilai Murni

Segala sikap, prinsip, moral dan etika yang baik adalah nilai-nilai murni. Terdapat 16 nilai-nilai untuk Pendidikan Moral dan Kerohanian telah dinyatak dalam Buku Garis Panduan Kurikulum Prasekolah (Kementerian Pendidikan, 1993). Antaranya adalah ketuhanan, baik hati, berdikari, hemah tinggi kerjasama dan sebagainya. Melalui Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah dijelaskan berkenaan pembentukan insan seimbang dan harmonis daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, aspek penting yang difokuskan dalam FPN ialah pembentukan individu berakhlak mulia. Menurut ahli falsafah dan psikologi, masa yang paling baik bagi menerapkan nilainilai murni adalah di peringkat prasekolah kerana pada ketika ini kanak-kanak mudah menerima sesuatu yang diajar, dilhat dan didengar. Ada pendapat mengatakan nilai-nilai tidak dapat diajar kepada kanak-kanak. Ini tidak bermakna nilai-nilai tidak dapat dipupuk dalam diri mereka. Nilai-nilai dapat diperolehi oleh kanak-kanak secara tidak langsung melalui beberapa cara iaitu: • • • melalui mata pelajaran tertentu, seperti Pendidikan Moral dan Kerohanian merentas kurikulum, dalam semua mata pelajaran secara tidak langsung ataupun dikaitkan dengan topik tertentu. melalui aktiviti-aktiviti harian di sekolah.

4

5.

Kreativiti

Kreativiti ialah sesuatu yang dibuat dan dihasilkan dengan menggunakan daya imaginasi dan pemikiran bagi menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna kepada manusia. Terdapat beberapa aspek kreativiti yang perlu diberikan penjelasan iaitu: • Hubungan kreativiti dengan seni kecerdasan a. kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat buntuk merangsangkan kreativiti ialah seni. b. kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak, dapat dibina dan dilatih jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. • Ciri-ciri seseorang kreatif a. kebolehan menghadapi risiko b. berdikari c. berkeyakinan mencuba d. kesanggupan menahan ketegangan 5.1 Peranan guru membina kreativiti

Guru memainkan peranan penting bagi membuna kreativiti kanak-kanak. Memberi motivasi dan mencipta suasana tidak memadai tanpa disertai sikap guru. Sikap guru adalah salah satu faktor yang amat diperlukan bagi merangsangkan kreativiti. Oleh itu guru perlulah bersikap positif seperti: • • • • Menghargai idea dan soalan kanak-kanak. Menggalakkan kanak-kanak bercakap dan bercerita. Memberikan komen yang ikhlas. Memahami kanak-kanak. Memberikan pandangan yang menggembirakan kepada hasil kerja mereka. Mewujudkan suasana menggalakkan.


5

Kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak. 6 . Kecerdasan Pelbagai Setiap kanak-kanak mempunyai kecerdasan yang berbeza-beza. Perlulah dikenalpasti kekuatan kanakkanak bagi mempertingkatkan pembelajaran kanak-kanak dalam semua bidang dengan lebih berjaya. Kecerdasan kanak-kanak dapat dipertingkatkan melalui peluang-peluang pendidikan seperti menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan dan aktiviti yang merangsangkan.3 • • • • Ciri-ciri seorang yang kreatif Kebolehan menghadapi risiko Berdikari Berkeyakinan mencuba kesanggupan menahan ketegangan 6. 5. Sesuatu kecerdasan yang kuat dalam diri kanak-kanak dapat digunakan bagi memperkukuhkan kecerdasan yang lemah. Howard Gardner (1983) melalui Theory of Multiple Intelligences menjelaskan.• • • 5. Mendisiplinkan kanak-kanak dengan memberi arahan yang jelas dan betul semasa hendak menggunakan alat-alat. kecerdasan adalah kebolehan menyelesaikan masalah ataupun mencipta produk yang dihargai oleh sesuatu budaya. Setiap kecerdasan perlu dinilai sama rata dan sama berat. Setiap individu mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kebolehan mental yang berasingan atau bebas. Hubungan kreativiti dengan seni dan kecerdasan Kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat untuk merangsangkan kreativiti ialah seni. Menggalakkan kanak-kanak bekerjasama antara satu sama lain. dapat dibina jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai.2 • • Merancang aktiviti yang berkualiti dengan menggunakan bahan yang mudah diperolehi dan selamat digunakan. iaitu kecerdasan.

mengenal pasti pola abstrak. perbendaharaan kata. termasuk – keboleban memanipulasikan ayat.3 Kecerdasan Fizikal . menaakul. penulisan kreatif. induktif dan deduktif. aktiviti jasmani. Kecerdasan Verbal . puisi.Berikut dijelaskan pelbagai jenis kecerdasan bagi membantu guru-guru mengenal pasti kecerdasan yang ada pada diri kanak-kanak di dalam kelasnya : 6. 6. penyelesaian masalah. sebab dan akibat (logik).Matematik Kebolehan menggunakan nombor. termasuk pemikiran secara heuristik. main peranan. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. latihan fizikal.Melibatkan pemikiran saintifik. pemain sukan dan seni pertahanan diri. perhitungan dan pengujian hipotesis. mengkategori. 6. rumus. 6. membuat inferens. ucapan formal. perkaitan. generalisasi. diari. urutan nombor.1. keseimbangan dan kelenturan badan. Contoh aktiviti: Perbahasan. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. pola abstrak. perkaitan sebab dan akibat (logik).2 Kecerdasan Logik . drama.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan.Spatial 7 .4 Kecerdasan Visual . pengurusan grafik dan pengiraan. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. bacaan.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. jurnal. jenaka dan bercerita.

Contoh aktiviti: Persembahan muzik. taakulan tahap tinggi. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. mencipta gambaran mental. kehendak. garis rentuk dan ruang. strategi pemikinm. 8 . Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. proses emosi.6 Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. rentuk dan ruang. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. kemarahan.Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. nyanyian dan drama lagu. Contoh aktiviti: melukis. bunyi instrumental. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik.5 Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. 6. skema warna. peta minda. 6. imaginasi aktif. Berkepekaan terhadap warna. mengecat. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. bunyi vokal. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. disiplin diri dan amalan pemusatan. 6. kesedaran terhadap mood dalaman.7 Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. garis. motivasi.

menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna. Keupayaan kanak-kanak adalah berbeza mengikut peringkat umur. Melibatkan kebolehan memerhati. Setiap aspek perkembangan dilalui oleh kanak-kanak secara berperingkat-peringkat mengikut umur. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama 6. kognitif dan sosial. Aspek yang disenaraikan adalah garis panduan secara umum mengikut peringkat umur. Jadual 1.Contoh aktiviti: komunikasi antara individu. latihan kolaboratif.1 berikut menunjukkan peringkat perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal.8 Kecerdasan Naturalis Mengenali. Peringkat umur juga mempengaruhi kesediaan belajar kanak-kanak. bahasa. Setiap peringkat perkembangan kanak-kanak memberi gambaran keupayaan kanakkanak dari aspek fizikal. Perkembangan Kanak-Kanak dan Pembelajaran Perkembangan kanak-kanak meliputi aspek fizikal. Perancangan kurikulum yang berkualiti perlu bersandarkan kesesuaian umur kanak-kanak sebagai garis panduan untuk menentukan matlamat kurikulum yang akan dicapai. kognitif dan sosial. kognitif dan sosial. 3. Jadual 1. Pendidik perlu mengenal pasti aspek perkembangan dengan peringkat umur sebagai garis panduan amalan yang bersesuaian untuk disesuaikan dengan perancangan kurikulum dan pengajaran.1: Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 9 . latilhan ernpati. memahami dan mengatur contoh-contoh dalam persekitaran semulajadi. rnernberi maklurn balas. bahasa.

Pergerakan terkawal dan suka kepada aktiviti motor halus. menunjuk kebolehan fizikal seperti 'stunt'. Memperlihatkan perkembangan fizikal yang lengkap. motor halus dan aspek keupayaan kendiri. Memerlukan rakan sebaya dan membina persahabatan yang rapat (rakan sebaya jantina yang sama) 10 . Berfikiran logik dan bersistematik. Bahasa boleh difahami dan mengandungi ayat yang panjang. P rk m a g nB h sa e e bna a a Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Boleh memahami arahan mudah. struktur ayat jelas dan tatabahasanya betul dan sebutan yang baik. berlari Pengimbangan dan kawalan badan meningkat pada motor kasar. Kreatif dan bijak. Boleh memahami tolak ansur dan kebaikan bekerjasama. Boleh menyesuaikan perkongsian alat mainan. berbuai di buaian. 5 tahun 6 tahun Aktiviti motor lebih meyakinkan. menggabungkan tiga patah perkataan atau lebih. Menguasai pergerakan asas seperti memanjat. 5 tahun 6 tahun Perbendaharaan kata bertambah banyak. melompat objek.Bermain dengan bahasa dan sering menguji untuk latihan keyakinan diri. belum memahami giliran dan berkongsi mainan. tidak melibatkan berkongsi dan bekerjasama Menghadapi masalah bersosial. Bahasa sebagai alat untuk bersosial dan keperluan kongnitif. kemahiran motor yang cekap. Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Kognitif Kesediaan Pembeiajaran Menggunakan objek untuk mewakili objek lain (contoh kerusi untuk bas) Mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi dan selalu bertanya. Menguasai bahasa dengan baik seperti orang dewasa dan suka menggunakan kemahiran bahasa. komplek. duduk. bergilir dan main bersama. tersentuh dengan deria humor Berupaya memahami keupayaannya lebih jelas dan bertindakbalas mengikut kesesuaiannya. menggelak halangan semasa berlari. boleh mengenalpasti dan menerima pendapat orang lain Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Sosial Kesediaan Pembeiajaran Memulakan kemahiran sosial. Mencipta perkataan di luar bahasa komunikasi.Perkembangan Fizikal Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Memegang. berdiri. Menampakkan kecanggihan dan keyakinan berbahasa.

4. minat dan keperluannya. Kelebihan. Kebanyakan kanak-kanak mempunyai minat dan keperluan secara individu. Pengaruh keluarga dan keyakinan dirinya dibawa ke 11 . Latar keluarga memainkan peranan dalam pendidikan awal yang diterima oleh kanak-kanak sebelum ke tadika. Amalan yang tidak membezakan keupayaan kanakberusia 6 tahun mempunyai keupayaan seperti kanak-kanak yang berusia 7 tahun dan 8 tahun dari segi kanak dan memberi masa untuk kanak-kanak meningkatkan keupayaan mengikut rentak dan keselesaannya adalah digalakkan. Amalan yang bersesuaian hendaklah fleksibel atau anjal terhadap kanak. Semasa di tadika guru hendaklah melihat kanak-kanak belajar dari dua sudut iaitu keadaan kanak-kanak dan pengaruh sosial dan budayanya. Minat dan Keperluan Individu Kanak-kanak adalah individu yang berbeza antara satu sama lain. Keadaan ini perlu diberi perhatian oleh pendidik dalam melaksanakan kurikulum di kelas prasekolah. Mereka belajar sepanjang masa walau pun pembelajarannya tidak mengikut seperti yang dinyatakan di dalam kurikulum yang diajar oleh guru. Setiap kanak-kanak secara individu mempunyai perbezaan kelebihan. Terdapat kanak-kanak yang kesediaan belajar. Pembelajarannya dan pembentukan keyakinan dirinya yang diperolehi menerusi pengalamannya bersama keluarga. Perkaitan Sosial dan Budaya Sosial dan budaya merujuk kepada latar belakang keluarga kanak-kanak. Perbezaan itu dapat dilihat menerusi kelebihan. Kebanyakan kanak-kanak didorong untuk belajar oleh minat yang tinggi untuk menyatakan deria dunianya yang tersendiri dan meningkatkan kemahiran yang dikehendaki oleh sosial dan budaya. Kanak-kanak mempunyai keupayaan yang berbeza. Kadangkala terdapat seseorang kanak-kanak belajar lebih cepat daripada kanak-kanak lain tentang sesuatu perkara yang diminatinya. 5.kanak sebagai individu. Amalan yang bersesuaian menghormati perbezaan kanak-kanak sebagai individu yang berbeza antara satu sama lain. Latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi gaya pembelajaran kanak-kanak. Ketegasan berpegang kepada aturan kronologi mengikut umur dan kumpulan keupayaan kanak-kanak adalah tidak bersesuaian. minat dan keperluannya yang tersendiri. Apabila kanak-kanak meningkat usianya mereka sudah memahami batasan keupayaan dirinya. Manakala kanak-kanak lain lebih cepat belajar secara berkumpulan.

Guru perlu mendekati kanak-kanak sebagai individu dan bukannya sebagai satu kumpulan. Terdapat banyak prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Bagaimanapun prinsip-prinsip asas yang perlu diberi perhatian adalah: • • • Prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak Prinsip-prinsip arah perkembangan pembelajaran kanak-kanak 2. Mereka juga perlu dilayan dengan rasa saling hormat-menghormati. 12 . TOPIK 2 : PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK 1. Prinsip-Prinsip Perkembangan Kanak-kanak guru perlu mengetahui aspek perkembangan kanak-kanak dan Semestinya menyesuaikan aspek ini dengan konten dan strategi yang digunakan dalam prasekolah. fahammemahami dan percaya pada kemampuan dan kebolehan kanak-kanak untuk berubah. keyakinan dirinya yang dibentuk oleh keluarga dan kemahirannya. Kanak-kanak merasakan satu penghargaan apabila guru atau pendidik menghormati nilai budaya keluarga.dalam kelas prasekolah. Sikap terbuka pendidik terhadap gaya pembelajaran kanakkanak berdasarkan sosial dan budaya dapat membantu pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Pengenalan Prinsip adalah hokum atau asas yang menjadi dasar pemikiran ataupn tindakan sesuatu perkara. hukum atau asas dalam mendidik kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah bermaksud.

kanak-kanak yang mendapat penjagaan fizikal yang mencukupi di rumah tetapi tidak mendapat perhatian yang cukup aripada segi sosial dan emosi.Antara prinsip perkembangan kanak-kanak adalah: • • • Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh. kognitif. 2. 2. Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan yang standard Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza sama ada dalam • dirinya sendiri (intrapersonal) ataupun antara kanak-kanak lain (intrapersonal). Oleh itu. bahasa.1.1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Aktiviti dan jadual dibentuk supaya mengandungi semua aspek perkembangan kanak-kanak. Guru perlu memikirkan bagaimana mata pelajaran yang diajar dapat membantu perkembangan kanak-kanak.1 Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh Perkembangan estetik. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh tidak terpisah. tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada satu aspek yang paling penting. Contohnya. masalah akan timbul jika satu aspek perkembangan sahaja diberi tumpuan dan mengetepikan perkembangan yang lain. Peringkat prasekolah adalah masa yang terbaik bagi perkembangan kanakkanak. Oleh itu. 13 . fokus guru adalah kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. • Pengagihan masa dalam sehari perlu difikirkan dan melibatkan semua aspek kerana semua aspek perkembangan kanak-kanak adalah sama penting. pengajaran kanak-kanak secara menyeluruh ndalam program prasekolah adalah penting. sosial dan fizikal adalah saling berkait. dalam program prasekolah. Berdasarkan prinsip ini.

Perubahan sedemian tidak sama keadaannya. sebelum dapat menulis mereka cuba membentuk cakaran. Contohnya. Kanak-kanak yang lain pula mungkin tidak mengikut urutan sedemikian kerana tidak sesuai dengan keadaannya. mengenal nombor dan menulis.1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Memerhati dan membaca berkenaan kanak-kanak membantu pendidik mengenalpasti pelbagai urutan standard. bayin bermula dengan mengakat kepala. kemudian duduk. Urutan standard didapati berkait dengan pergerakan. Kanak-kanak di seluruh dunia menhadapi corak perkembangan yang sama. iaitu meliputi semua aspek perkembangan. Kemudian beralih perlahanlahan kepada pengulangan pergerakan. mata pelajaran dan tanggungjawab. Bagi kanak-kanak yang mula belajar memeang pensil dan menulis di atas kertas.2 Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan standard Perkembangan adalah beruruta dalam perubahan berlaku daripada semasa ke semasa mengikut atruran tertentu. 14 .2. diikuti dengan berjalan dan seterusnya berlari. Kanak-kanak mungkin bergerak ke depan atau ke belakang sedikit. Hal ini melibatkan integrasi aspek perkembangan. • Elakkan daripada terlalu mempercepatkan progress kanak-kanak melalui urutan standard tertentu seperti yang berkaitan dengan mengeja. membentuk saripada satu huruf kepada perkataan dan seterusnya. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. 2. berdiri dengan bantuan. dank e depan semula.• Menggabungkan pengalaman dan bukan memisahkannya adalah mustahak. Seseorang kanak-kanak memerlukan sama ada lebih ataupun kurang masa bagi mencapai sesuatu perubahan tingkah laku. Pengetahuan berkenaan urutan perkembangan kanak-kanak dapat digunakan bagi menentukan cara yang mencabar kanak-kanak dalam kelas dam ekspektasi yang sesuai untuk individu. 2.

1 • • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Kanak-kanak di adalam kelas prrasekolah mempunyai kebolehan yang jauh berbeza-beza. Kecepatan kanak-kanak mengikut urutan standard adalah berbeza. perkembangan fizikal agak lambat berbandingh dengan perkembangan penggunaan bahasa yang begitu pesat. 15 . Perbezaan ini dapat ditunjukkan daripada dua aspek. Pelbagai aspek perkembangan adalah penting pada masa yang berbeza sepanjang peringkat awal kanak-kanak. Pendidik perlu elakkan daripada memberi tumpuan kepada satu perkara sahaja sebagau ukuran pencapaian atau potensi kanak-kanak secara menyeluruh. Pemerhatian yang teliti ke atas kanak-kanak mendedahkan corak tingkah laku individu daipada pelbagai aspek perkembangan. Walaupun perkembangan bahasa agak lambat. Kepelbagaian interpersonal juga berlaku. Sebagai contoh.Kepelbagaian aspek intrapersonal dapat manggambarkan tentang ketidaksamaaan antara kanak-kanak. 2. peringkat bayi adalah peringkat pembesaran yang paling cepat. Setiap kanakkanak tidak sama antara satu sama lain. Guru atau pendidik menggunakan pengetahuan ini untuk pengajaran individu dan bukan mengajar semua kanak-kanak perkara yang sama dengan menggunakan cara yang sama pada masa yang sama.3 Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza Setiap kanak-kanak berkembang mengikut masa biologikalnya sendiri. tetapi apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan. Bagaimanapun ketidaksamaan dalam perkembangan adalah dalam jangkaan. Oleh itu kanak-kanak yang sama tarikh lahir mempunyai tingkahlaku dan pemahaman yang berbeza. Kepelbagaian ini adalah normal dan perbezaan boleh didapati merentasi semua aspek perkembangan. intrapersonal iaitu dalam dirinya sendiri dan interpersonal iaitu kanak-kanak lain.3. Hal ini adalah contoh kepada perkembangan intrapersonal.• kebolehan guru menjelaskan urutan standard dapat membantu mereka memahami dengan jelas berkenaan perkembangan kanak-kanak dan bagaimana amalan dan tujuan di dalam kelas dapat membantu pembelajaran kanak-kanak 2.

4 Peringkat prasekolah adalah masa terbaik untuk perkembangan kanakkanak Peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah masa terbaik berlaku perubahanperubahan yang penting. Walau bagaimanapun kanak-kanak yang tidak diberi peluang sedemikian menjadi kurang sanggup memulakan pembelajaran dan berlatih kemahiran motor asas pada 16 .• Jadual harian yang memberi peluang kepada kanak-kanak menjalankan aktiviti mengikut kemampuannya sendiri dapat membantu kanak-kanak berbanding dengan jadual yang telah ditetapkan lebih awal ataupun kanak-kanak dikehendaki mengikut pusingan daripada datu aktiviti kepada aktiviti yang lain. Kanak-kanak seharusnya diberi pengalaman yang menggalakkan perkembangan pada ketika ini. Pada ketika ini kanak-kanak lebih mudah menerima pengaruh persekitaran yang positif ataupun negatif berbanding dengan masa-masa lain. kebanyakan kanak-kanak dapat menerima pengajaran dan sanggup menghabiskan masa dengan aktiviti fizikal yang dapat meningkatkan kemahiran mereka. Kanak-kanak tidak boleh dilabel sebagai “cepat” ataupun “lambat” berbanding dengan kanak-kanak lain dalam kumpulan. Kanakkanak ini akan menggabungkan kemahiran tersebut dengan kemahiran yang lebih kompleks. • Standard perkembangan dapa berubah-ubah. kanak-kanak prasekolah secara biologi cenderung mengembangkan kemahiran motor asas seperti menangkap. membaling. serta pengalaman mereka dengan persekitaran fizikal dan sosial. Sebagai contoh. melompat dan berlari. agar mereka kekal bermotivasi dan berjaya mencapai potensi. Perubahan-perubahan ini adalah berkaitan dengan interaksi yang kompleks. 2. • Aktiviti kelas yang meliputi pelbagai objektif pembelajaran berbanding satu objektif memberi banyak peluang kepada kanak-kanak untuk dicabar dan untuk mengalami kejayaan. pada tahap ini. Rancangan boleh disesuaikan dan digubah bagi memenuhi keperluan individu dalam kumpulan. iaitu antara struktur dalaman dan fikiran kanak-kanak.

4.1 • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Prinsip berkenaan masa yang terbaik bagi perkembangan kanak-kanak menunjukkan program pengajaran mementingkan proses dan kemampuan yang meliputi cara-cara yang menggalakkan perkambangan kanak-kanak. sosial dan refleksi. iaitu di sekolah rendah. 3. 4. Kekurangan kemahiran dan kesanggpan. Pada pertengahan sekolah rendah. • Guru seharusnya berupaya menjelaskan sifat semula jadi yang kritikal untuk tahun-yahun awal kanak-kanak yang berkaitan dengan semua aspek perkembangan. Dengan itu. Stail pembelajaran kanak-kanak berbeza.masa akan datang. membentuk satu halangan yang menyebabkan kanak-kanak menjauhkan diri daripada terlibat dengan aktiviti fizikal dan permainan. sikap dan kemahiran asas kanakkanak berkiaitan dengan fizikalnya perlu ditingkatkan. interaksi. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh sifat semula jadi dan pandangan di peringkat awal. • • • • • • • • • Prinsip-prinsip Pembelajaran Kanak-kanak Kanak-kanak adalah pelajar yang aktif Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh kesediaan dan kematangan. kanak-kanak belajar melalui pengalaman fizikal. Prinsip-prinsip Arah Perkembangan Pembelajaran Kanakkanak 17 . Kanak-kanak berbeza latar belakang dan individu. Kanak-kanak belajar melalui semua deria. Hal ini membuatkan pendidikan peringkat awal kanak-kanak sebagai masa terbaik untuk kanak-kanak mencapai kecekapan motor. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Tindakan ini berkumpul dan selalunya mempunyai kesan sepanjang hayat. 2. Kecerdasan pelbagai perlu digalakkan. kanakkanak tersebut dikatakan tidak mempunyai bakat yang diperlukan untuk berjaya.

Prinsipprinsip arah perkembangan kanak-kanak menunjukkan kemajuan kehadapan ataupun keluar. Bayi dapat mengawal kepala dan otot leher lebih awal daripada menguasai otot kaki. Arah perkembangan pembelajaran bergerak daripada: • • • • • • • • mudah kepada susah tahu kepada tidak tahu diri sendiri kepada orang lain menyeluruh kepada bahagian konkrit kepada abstrak menyelidik atau menjelajah kepada mempunyai tujuan kurang tepat kepada lebih tepat. iaitu tempat bergantungnya kehidupan dan bahagian yang lebih berkembang daripada bahagian-bahagian yang lain. Perubahan ini mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak sepanjang berada di prasekolah dan sekolah rendah. Terdapat titik permulaan perkembangan dan kemajuan pembelajaran berlaku. sedangkan koordinasi tangan dikuasai lebih lambat. 18 . kepalanya adalah lebih besar daripada badan. desakan kepada terkawal. Tanda arah perkembangan sedemikian adalah jelas dan hal ini penting diketahui oleh para pendidik. Oleh itu apabila bayi dilahirkan. proses pembesaran dan kematangan tubuh bayi bergerak daripada atas ke bawah iaitu kepala ke kaki dan daripada tengah ke luar. Bahagian kepala mempunyai otak.Perkembangan pembelajaran kanak-kanak bergerak mengikut arah yang dijangka. Begitu juga dengan jantung dan organ-organ dalaman lain yang mempunyai koordinasi sepenuhnya. Contohnya.

bakat dan minat murid. PENGENALAN Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) adalah satu amalan dan proses pembelajaran yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. Perkembangan berlaku mengikut urutan. perkembangan diri. kebolehan. 2. afektif dan psikomotor saling berkait dan mempengaruhi antara satu samalian. • • • • • • • • • Prinsip ABP Perkembangan domain kognitif.TOPIK 3 : KONSEP AMALAN YANG BERSESUAIAN DENGAN KANAK PERKEMBANGAN KANAK- 1. Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Perkembangan adalah berterusan Perkembangan adalah berperingkat-peringkat Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Kanak-kanak adalah pelajar aktif Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar 19 .

Kanak-kanak berkembang dalam domain fizikal. pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya. sosial.4 Perkembangan adalah berterusan 20 . 2. Perkembangan salah satu domain akan mempengaruhi perkembangan dalam domain lain. 2. emosi. kekuatan. Implikasi Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk memupuk kemahiran.3 Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Kanak-kanak adalah unik dan berbeza antara satu sama lain dari segi minat.1 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan kanak-kanak Perkembangan domain kognitif. pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya. gaya pembelajaran. Guru harus menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai sengan mereka. keperluan. Implikasi Guru menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka. emosi dan kognitif yang saling berkitan antara satu sama lain.• • 2. pengalaman dan latar belakang keluarga.2 Perkembangan berlaku mengikut urutan. personaliti. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut urutan dengan diikuti oleh kemahiran. afektif dan psikomoto saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain. Implikasi Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang menggalakkan perkembangan murid secara optimum dan bermakna dalam semua domain. 2.

melkis. komuniti dan masyarakat setempat yang saling berkaitan antara satu sama lain.6 Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran murid iaitu berlaku dalam kontek sosio budaya keluarga yang berbeza.Pengalaman di peringkat awal kanak-kanak akan memebri kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. 2. Implikasi Guru harus peka akan pengalaman sedia aada murid. di tadika dan dalam komuniti. dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran bermakna. berbual dan melakar. 21 . 2. Perkembangan kanak-kanak berlaku dalam konteks sosio budaya mengikut arah yang lebih komplek.5 Perkembangan adalah berperingkat-peringkat. bermain peranan .7 Kanak-kanak adalah pelajar aktif Kanak-kanak adalah pelajar aktif dan memahami perekitaran dunia mereka darpada pengalaman di rumah. 2. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti untuk murid meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman sebenar menggunakan pelbagai media seperti membina. Implikasi Guru harus mempelajari dan memahami sosi budaya yang memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran muris tersebut serta menyediakan aktiviti yang dapat menyuburkan potensi kanak-kanak ini ke peringkat optima.

8 Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Konsep bermain sambil belajar adalah penting sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial. 2. 22 .9 Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar Proses perkambangan kanak-kanak akan menjadi lebih cepat apabila mereka diberi peluang untuk melatih kemahiran.10 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Murid boleh menunjukkan pelbagai cara mengenai apa yang mereka tahu daripada pengalaman pembelajaran mereka. Implikasi Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai. rohani. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan merangsang minda murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. emosi. 2. 2. auditori atau kinestetik. dan kognitif seseorang kanak-kanak. Kemahiran-kemahiran yang baru atau menjalankan aktiviti yang kebih mencabar.Implikasi Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami dunia mereka. Mereka menunjukkan pelbagai gaya pembelajaran seperti visual. Implikasi Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai aktiviti berasaskan konsep bermain sambil belajar untuk meningkatkan perkembangan ke peringkat yang optimum.

keperluan.2. dihargai dan keperluan dipenuhi. kekuatan. 3. kesihatan dan keselamatan murid.11 Penglibatan Komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanakkanak Perkembangan dan pemgalaman pembelajaran murid berlaku dengan baik dalam kontek komuniti di mana mereka berasa selamat. bakat dan minat di kalangan murid-murid. 23 . Implikasi Guru haris memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan. Penutup Pelaksanaan ABP adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. perkembangan diri. kebolehan.

keperluan.TOPIK 4 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 1. PENDEKATAN Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. kebolehan. guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan diri. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diutamakan iaitu : • Pendekatan Belajar Melalui Bermain 24 . guru perlu menyediakan aktiviti dan bahan yang konkrit dan menarik supaya murid boleh melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sama ada secara kelas. aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dikelolakan secara teliti an sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PENGENALAN Dalam pendidikan prasekolah. bakat dan minat serta latar belakang murid. kummpulan ataupun secara individu 2. Oleh itu. Oleh sebab murid merupakan adalah pembelajar yang aktif.

penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung semulajadi. Main bagi 25 . Tanggapan main antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah berbeza.• • • Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Penggunaan ICT dalam pembelajaran 2. Pendekatan bermain sambil belajar menekankan ciri-ciri berikut: • • • • • • aktiviti yang menggembirakan penerokaan dan interaksi dengan persekitaran permainan bebas dan terancang kelonggaran masa percubaan idea sendiri peluang memberi tumpuan dan perhatian Semasa melakukan aktiviti bermain. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. penglihatan. bau.1 Belajar Melalui Bermain Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam kn keupayaan kognitif. Pendekatan ini diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping meningkatkan kepupayaan kognitif. suasana yang mengembirakan dan bermakna. Naluri kanak-kanak suka bermain dan pada waktu yang sama mereka belajar menerusi main. sentuhan dan rasa akan terangsang dan memberikan satu pengalaman pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akan terbina serta membantu perkembangan ke tahap optimum. Melalui bermain mereka dengan gembiran dan senang hati membuat penerokaan. proses penerimaan sensori atau deria seperti pendengaran. • Tanggapan main pada kanak-kanak adalah belajar. serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. kemahiran motor kasar dan motor halus.

2 • Teori-teori main Teori Tenaga Berlebihan Tenaga yang berlebihan perlu dikeluarkan. Permainan perlu untuk melegakan dan mengganti tenaga.3 Konsep belajar melalui bermain 26 . • Teori Perkembangan Kognitif Dilihat dari sudut intelek. badminton dan golf. Ada pula yang menjadikan main sebagai profesion seperti main bola sepak. • Teori Relaxation Manusia kehabisan tenaga jadi ianya perlu diganti. • Teori Psikodinamik Bermain akan dapay mengurangkan kebimbangan dan rasa takut dengan membawanya ke peringkat sedar. 2. aktivitimain tidak terhad. 2. Dalam tempoh ini pengalaman bermain dan lain-lain merupakan latihan membantu mencapai kematangan.1. Kehidupan moden menyebabkan manusia mengalami tekanan.orang dewasa ialah untuk beriadah. Main menjadi latihan berimaginasi dan menjadi alat untuk menguasai pengetahuan dari persekitaran serta membantu perkembangan kognitif. Sekiranya tenaga ini tidk dikeluarkan boleh menyebabkan kanak-kanak berasa tidak selesaa dan boleh mengganggu kesihatan mereka. • Teori Instinct Alam kanak-kanak merupakan tempoh seseorang menyediakan diri ke arah kedewasaan. Main pula bagi kanakkanak dua perkara akan bertaku pada perkembangan kanak-kanak iaitu sosial dan kognitif.1.

Peluang untuk memberi tumpuan dan perhatian Membantu mengembangkan pertumbuhan darisegi kognitif dan psikomotor. Sebenarnya kanak-kanak bermain tidak memerlukan ganjaran pujian. Semua berdasarkan deria realiti kanak-kanak. Kanakkanak yang disuruh menggunakan bongkah berwarna merah sahaja masih dianggap bukan bermain. • • • 2. Terdapat dua pandangan tentang peringkat main kanak-kanak yang telah dikaji iaitu: 27 . Hal ini mengundang ramai pendidik awal kanakkanak mengkaji peranan main kepada kanak-kanak.• Sesuatu aktiviti yang memberi kegembiraan serta peluang murid-murid melahirkan perasaan. terancang dan selamat. Kanak-kanak bermain tanpa mengikut arahan orang dewasa. penggunaan bahan dan peralatan. Pada masa yang sama main dapat memberi manfaat terhadap perkembangan kanak-kanak dari segi sosial dan kognitif. Kanak-kanak akan membina kefahaman sesuatu konsep menerusi bermain sama ada konsep sosial atau kognitif.1. 2. Ini bermakna aspek di luar masa. mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatau kemahiran. wang atau makanan. persekitaran.4 Kepentingan main dan permainan Main melibatkan pemilihan aktiviti bebas yang datang daripada motivasi sendiri. Proses pembelajaran akan berlaku secara tidak langsung semasa bermain.1. Kanak-kanak yang disuruh untuk melabelkan warna pada lakarannya tidak dianggap bermain. Di sebaliknya kanak-kanak yang bertanding untuk membina kereta menggunakan bongkah dianggap tidak bermain.5 Peringkat perkembangan main Kanak-kanak belajar menerusi main. peraturan aktiviti bermain dan peranan yang mengambil bahagian yang dibuat semasa kanak-kanak bermain. • Murid dapat meneroka. menyeronokkan dan berorientasikan proses. Mereka bermain kerana sukakannya. Bebas.

melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya. Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan.kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. Main dapat meningkatkan keupayaan kognitif kanak-kanak iaitu diukur dari segi cara kanakkanak menggunakan bahan atau peralatan mainan itu sendiri. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanakkanak menerusi main. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • perlakuan tidak menentu (unoccupied behavior) .kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan. Pandangan Smilansky yang berbeza dengan Parten dianggap sebagai pelengkap kepada pengkelasan yang telah dibuat oleh Parten.kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktivitimain. 28 .(a) Kategori Main Sosial mengikut Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari aspek sosial. • • main selari (parallel play) main asosiatif (associative play) . • main pemerhatian (onlooker play) . • main tidak sendirian (solitary play) - kanak-kanak bermain sendirian. (b) Kategori Main Kognitif Mengikut Sara Smilansky (1968) Manakala Sara Smilansky (1968) melihat main dari aspek kognitif. dan • main koperatif (cooperative play) . Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. Beliau melihat aspek main dapat membina perkembangan kognitif kanak-kanak.kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti.

kanak-kanak ini pandangan. • main dramatika (dramatic play) . • main konstruktif (constructive play) .kanak-kanak ini menggunakan objek mainan untuk menggantikan sesuatu imaginasi. bekas main air. Alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. dan • main dengan peraturan (games with rules) .Kategori main mengikut Smilansky: • main berfungsi (functional play) . tidak formal dan tidak berstruktur dalam persekitaran yang kaya dengan bahan dan interaksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa.kanak-kanak ini bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa yang boleh dibuat dengan objek berkenaan. Permainan ini melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. (d) Permainan lakonan atau olok-olok Permainan ini melibatkan interaksi verbal antara kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam permainan tersebut. Bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan di pusat pembelajaran. buaian. mengubahsuai bermain melibatkan penerimaan peraturan dalam permainan. terowong. Dengan itu kanak-kanak tersebut mempelajari dan mengalami banyak pembelajaran semasa menjalankan interaksi dengan rakan sebaya. rangka besi dan gelungsur adalah untuk 29 . Ia juga melibatkan fantasi dan imaginasi kanak-kanak.kanak-kanak ini bermain melibatkan mencipta sesuatu objek. (c) Permainan Bebas Permainan bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan. jongkang jongkit. (d) Permainan luar Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan terkawal. orang dewasa dan bahan yang disediakan.

Terdapat dua jenis persamaan iaitu pengenalan (identity) dan kesetaraan (equivalence). 30 . tolong-menolong. Di dalam kelas tadika untuk kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun kanak-kanak bermain untuk membina konsep. bersikap sederhana dan hormatmenghormati. 2.1. tarikan gravity. koordinasi tubuh badan. Melalui penerokaan dan membina semula konsep menerusi main dapat mengukuhkan kefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui.6 Main dalam pembelajaran kanak-kanak Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelumnya main adalah proses pembelajaran kanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep. Dia tentunya akan tertanya-tanya yang manakah gelas miliknya. perkembangan bahasa. Aktiviti permainan luar ini melibatkan perkembangan otot kecil. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu menyediakan main bercorak konstruktif selain dari bersosial. Kanak-kanak perlu membina persamaan antara sekeping jigsaw puzzle dan ruang jigsaw puzzle. ayunan serta konsep banyak dan sedikit. Manakala kesetaraan melibatkan persamaan dua atau lebih objek. bekerjasama.3 menunjukkan contoh bagaimana aktiviti pengajaran yang dikendalikan dapat membantu murid-murid membina konsep menerusi pemerhatian dan pengalaman. Contohnya untuk meletakkan sekeping jigsaw puzzle di atas papan jigsaw. berat dan ringan. Pengenalan melibatkan antara dua penglihatan terhadap objek yang sama. Keadaan ini menyebabkan dia perlu membina persamaan antara gelas kepunyaannya sebelum ini dan gelas yang baru dilihatnya.membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. Apabila dia datang semula di meja terdapat dua gelas air sirap. interaksi sosial dan kreativiti. tinggi dan rendah. mengikut giliran. membanding dan membezakan. Contoh yang lain seorang kanakkanak meletakkan segelas air sirap di atas meja kemudian bermain di sudut pembelajaran. kanak-kanak dapat mempelajari beberapa konsep seperti imbangan. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar. Semasa bermain dengan alatan tersebut. otot besar. Rajah 1. Kanak-kanak kerap berhadapan dengan masalah untuk mengenal pasti persamaan antara objek dan peristiwa.

antara objek yang berbeza atau peristiwa. Peranan guru sebagai pendorong mencetuskan pembinaan pemikiran konstruktif kanak-kanak terhadap sesuatu konsep. Mungkin mereka boleh menggunakan kain menapis warna atau pun menambah air ke dalam bekas. Berdasarkan pandangan teori yang dikemukakan oleh Piaget main konsruktif dianggap sesuai untuk aktiviti penerokaan dan penemuan. tahap kepelbagaian. tahap fungsi. Secara umum enam aras perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) tahap berbeza sepenuhnya. Piaget telah mengenal pasti enam tahap keupayaan kanak-kanak memikirkan tentang perubahan dari usia 1 hingga 7 tahun. Guru menyediakan persekitaran dan bahan/peralatan pembelajaran. Setiap perubahan melibatkan tempat permulaan dan tempat berakhir. tahap penolakan tahap darjah berhati-hati. Dia tidak dapat membezakan gelas miliknya. Hal ini penting untuk memahami penemuan oleh kanak-kanak sewaktu percubaannya menyelesaikan masalah. Sebagai contoh air (rupa asal permulaan) boleh diubah kepada warna merah (rupa akhir) dengan meletakkan sirap merah (perubahan). Perubahan berlaku di antara tempat permulaan dan tempat berakhir. dan tahap dapatan sebenar. Kanak-kanak terpaksa membanding beza dua objek untuk disesuaikan. Manakala kesetaraan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dan jigsaw puzzle. Kesimpulannya persamaan terbina sama ada antara dua penglihatan objek atau peristiwa. Manakala kanak-kanak menyesuaikan kemahiran dan konsep yang perlu dibina menerusi aktiviti main konstruktif.Pengenalan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dengan gelas air minuman. Jika kanak-kanak ingin mengubahnya ke rupa asal permulaan mereka perlu tahu sesuatu tentang cara air menjadi merah. Perubahan adalah sesuatu yang kanak-kanak mahukan. Main di kelas tadika/prasekolah boleh dibahagikan kepada: 31 .

guru perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: • • • • • 2.(a) main pilihan sendiri . Bahan perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan murid Bahan konkrit. Kenyataan yang mengatakan 'bermain sambil belajar' atau 'belajar sambil bermain' bermaksud keseluruhan konsep pembelajaran kanak-kanak yang menekankan adanya unsur main dalam pembelajaran kanak-kanak. pendekatan dan aktiviti melibatkan unsur main sebagai intipati keseluruhan pembelajaran kanak-kanak.1. Bersosialisasi dengan rakan sebaya dan orang dewasa Meningkatkan kemahian emosi 32 . Kanakkanak belajar menerusi main. dan. Setiap program. Kesimpulannya main merupakan aspek penting dalam kehidupan kanak-kanak.1. Bahan dan peralatan boleh digunakan sebagai alat bantu yang mengukuhkan sesuatu konsep yang dilakukan menerusi main. 2.guru menyediakan peralatan permainan di sudut- sudut tertentu untuk dipilih oleh murid. benar dan bermakna disediakan Bahan yang digunakan mengalakkan komunikasi dan imaginasi Permainan menarik minat dan menggembirakan murid Faedah pendekatan belajar melalui bermain Melalui main sambil belajar. (b) main main terancang . Germain juga merupakan suatu rangsangan untuk kanakkanak belajar. Meningkatkan keupayaan kognitif. Biasanya aktiviti ini dijalankan semasa rutin atau sementara menunggu aktiviti pembelajaran bermula.7 Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Sebelum mekasanakan pendekatan ini.guru merancang pembelajaran dengan memasukkan unsur dalam aktiviti pembelajaran. model. murid-murid boleh: • • • • Mengukuhkan penguasaan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spasifik.8 Hasil pembelajaran yang ingin dicapai perlu ditentukan. Main dalam konteks pembelajaran kanak-kanak adalah suatu proses pembelajaran secara keseluruhan.

menulis. asas matematik. Tema boleh diangap sebagai rangsangan kearah pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan bidang-bidang lain tetapi membincangkan perkaa yang sama. Selain itu. berfikir dan emosi serta sosial. pendekatan ini memberi peluang kepada murid meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih. tempat.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan masa. Unit-unit perlu dirancang berdasarkan minat kanakkanak dan sesuai dengan latar belakang pengalaman dan tahap perkembangan mereka.• • • Mengukuhkan perkembangan fizikal Menguasai kemahiran manipulatif Melahir dan menyatakan perasaan 2. Tema yang dipilh dijadikan sebagai wahana untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur. peluang lebih terbuka untuk kanak-kanak menerokai pelbagai bidan pengalaman melalui penglibatan yang aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. membac. Kanak-kanak dapat membina kemahiran dan mempelajari topic-topik tertentu dalam ruang lingkup yang lebih luas. 33 . Pengalaman guru dan juga pengalaman kanak-kanak perlu dititikberatkan sebelum memulakan pengajaran bertema. Pendekatan pengajaran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangka untuk menyusun aktiviti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum. sebagai contoh haiwan sebagai tema. minat dan latar belakang murid. Pendekatan bertema melibatkan bidang yang luas tetapi tidak mendalami. Selain itu. Kemahiran yang berbeza tetapi bukan tujuan untuk mendalami topik.

2 • Boleh merentas semua komponen Bersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan murid Bersesuaian dengan situasi.2. 34 .1 Faktor-faktor pemilhan pendekatan bertema Pemilihan tema perlu menimbangkan aspek-aspek berikut: • • • • • • 2.Namakan Bunyi Menyanyikan lagu “cicak” HAIWAN Membilang haiwan di rumah Melukis haiwan di ladang 2.2. masa dan peristiwa Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Guru berminat terhadap tema yang dipilih Pemeringkatan tema dari mudah kepada yang lebih mencabar Kepentingan pendekatan bertema Tema yang dipilih dijadikan sebagai wahanan untuk menghubungjalinkan pengetahuan atau kemahiran daripada beberapa komponen yang berlainan.

Selain daripada kesepaduan antara komponen. sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. pendekatan ini melibatkan juga kesepaduan antara: • • • Beberapa kemahiran Kemahiran dan nilai murni Aktiviti dalam kelas dan luar kelas 35 .3 Pelaksanaan pendekatan bertema Sebelum melaksanakan pendekatan ini.• Pendekatan bertema akan dapat membantu guru merancang. guru perlu: • • • • • Mengenalpasti tema yang hendak digunakan Menjana idea berkaitan tema Membina peta minda tema yang mengandungi komponen yang berkaitan dengan tema Menyediakan senarai aktiviti kepada setiap komponen yang berkaitan dengan tema merancang iklim dan menyusun persekitaran kelas dan ousat oembelajaran supaya mempunyai suasana yang berkaitan dengan tema. 2. Oleh itu pendekatan bersepadu digunakan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu komponen dalam aktiviti pembeajaran. Mereka melihat pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dan tidak memisahkan pembelajaran kepada subjek yang berbeza-beza. mengurus aktiviti dan menyediakan bahan pengajaan dan pembelajaran secara lebih berfokus dan menyeluruh. 2.3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Dalam kehidupan sebenar.2.

rohani dan intelek. • • • • • Meneroka sesuatu topik dengan cara yang lebih mendalam. serta memupuk nilai murni seperti bekerjasama. konsep. Lebih banyak pilihan dan motivasi untuk menimbulkan kepuasan belajar. Contohnya dalam permainan pasir. konsep seperti kering dan basah. membaca. Topik Komponen Kandungan Hasil Pembelajaran Aktiviti/Peralatan 36 . Ilmu pengetahuan yang dipelajari mesti diamalkan. emosi. Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti Meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi Meningkatkan nilai murni bersepadu boleh digunakan dalam aktiviti seharian.• • Aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid Pelbagai kaedah dan teknik Pembelajaran melalui pendekatan bersepadu menyediakan murid peluang : • Memenuhi keperluan mereka yang berbeza-beza dari segi perkembangan. Merujuk jadual di bawah. minat dan kebolehan serta perbezaan dari segi latar belakang. Kanak-kanak terlibat dalam aktiviti secara aktif. halus. bertolak ansur dan berdisipli. kemahiran dan nilai murni yang berkaitan antara satu sama lain. Semua deria kanak-kanak terlibat secara langsung dalam pelbagai situasi yang dapat merangsang pembelajaran di dalam atau di luar kelas. bertutur dan menulis atauoun menggabungkan aspek-aspek perkembangan kanak-kanak seperti jasmani. Pengajaran dan pembelajaran adalah tidak formal. kemahiran membina timbunan pasir mengikut urutan menaik ataupun menurun. Pendekatan bersepadu boleh menggabungkan beberapa kemahiran mendengar. Guru perlu Pendekatan menggunakan pengalaman harian kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak memperoleh ilmu. kanak-kanak dapat merasakan tekstur pasir seperti kasar. hasil pembelajaran adalah kemahiran membaca dan hasil pembelajaran adalah menulis. Kaedah pendekatan ini menggabungkan sekurang-kurangnya dua kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid.

Murid boleh menggunakan computer secara berpasangan untuk menggalakkan mereka sama-sama meneroka dan memperolehi pembelajaran. ICT sebahagaina daripada kehidupan masa kini Boleh dijadikan bahan bantu mengajar 37 .Abjad Bahasa Melayu 3.4 Menulis huruf mengikut cara yang betul Membaca abjad dan abjad.1 • • • • • 2.1 • • • Membantu proses pengajaran dan pembelajaran Memperoleh maklumat Berinteraksi dengan bahan untuk bekajar sendiri dan bersama rakan sebaya Memperkayakan pengalaman pembelajaran Kepentingan penggunaan ICT Membantu membentuk persepsi pemikiran murid.2.1 Membina kemahiran menulis 2. Poster besar huruf kecil dan huruf menulis 4.1 Mengenal bentuk huruf 3.3.4.1.3 Mengenal bentuk huruf kecil dan huruf besar 4.4 Pendekatan bersepadu melibatkan Kesepaduan antara komponen Kesepaduan kemahiran dan nilai murni Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik Penggunaan ICT dalam pembelajaran Komputer menyediakan peluang pembelajaran yang berkesan kepada murid kerana ianya memberi peluang pengalaman pembelajaran dalam cara dan kadar yang berbeza-beza untuk memenuhi keperluan setiap individu. Pendekatan ini digunakan untuk : • • • • 2.

4. Dapat merangsang kreativiti dan pemikiran Membantu memudahkan murid memahami konsep sebab dan akibat 2.2 • • • • • • • • • • • Prinsip-prinsip penggunaan ICT Kesesuaian umur Kepentingan Kawalan kanak-kanak Arahan jelas Penggunaan berdikari Tanpa keganasan Berorientasikan proses model yang sebenar Ciri-ciri teknikal Boleh ditranformasikan Kepelbagaian bahasa 38 .• • • • Boleh diprogramkan dengan perisian khas Dapat merangsang minat murid dan memberi keseronokan.

39 . Tujuan menggunakan berbagai-bagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik minat murid.TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH 1.1 Sebelum demontrasi a) Guru hendaklah menentukan topik. objektif dan kandungan tunjuk cara terlebih dahulu. 2. b) Alatan hendaklah disediakan dan disusun mengikut langkahlangkah demonstrasi yang ditentukan.1 Prinsip-prinsip tunjuk cara Untuk menghasilkan aktiviti pengajaran melalui tunjuk cara sengan berkesan guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip melaksanakan tunjukcara berikut 2. 2. teknik pengajaran ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tunjuk cara Tunjuk cara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. PENGENALAN Di bawah konteks pendidikan. Oleh itu teknik tunjuk cra juga dikenali sebagai demonstrasi. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.1.

2. e) Sebelum memulakan demonstrasi.2 Semasa demonstrasi a) Guru harus memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi yang dijalankan. b) Sekiranya murid menunjukkan kerahuan. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota. e) Jika masa mengizinkan. d) Pastikan keselamatan sebelum mengunakan alat. guru hendaklah memberitahu murid tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya tanpa membuat sebarang kesilapan.c) Tempat demonstrasi hendaklah disediakan untuk memastikan semua murid dapat menyaksikannya dengan jelas.1.3 Selepas demonstrasi a) Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demomonstrasi yang penting. Ini akan memastikan bahawa muridmurid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul. guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi.2 Langkah-langkah pengajaran melalui tunjuk cara 40 . b) Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka membuat rumusan. atau bahan yang meungkin boleh menyebabkan kemalangan.1. c) Guru murid. guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya. 2. c) Aktiviti pengukuhan harus diadakan selepas demonstrasi. 2. menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian semua murid dapat melihat demonstrasi serta d) Pastikan mendengar penerangan guru dengan jelas.

Kajian menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara penyoalan guru dengan pencapaian pelajar (Turney et. 2. d) Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian. b) Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup. Menilai kefahaman murid berkenaan isi pelajaran serta kemajuan murid.2. al 973). Menyoal semasa pengajaran dan pembelajaran mempunyai beberapa tujuan. Meningkatkan perkembangan daya pemikiran murid.2. c) Penggunaan alat mengikut langkah-lankah yang disediakan. d) Penyusunan tempat demonstrasi 2. Penyoalan Teknik penyoalan merupakan suatu teknik yang biasa dan kadang-kadang menjadi dominant dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. 3.1 Perancangan a) Penentuan topik dan objektif. 2.2.2. latihan dan penutup.4 Penutup a) Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan. antaranya ialah: • • • • Menjadikan murid aktif Membangkitkan minat dan tumpuan murid. b) Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan.3 Latihan a) Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran.2 Pelaksanaan a) Penerangan tujuan demonstrasi. pelaksanaan. b) Guru membetulkan kesilapan murid. 41 . 2.Pengajaran mengunakan tunjuk cara melibatkan beberapa langkah utama seperti perancangan. b) Perancangan langkah-langkah demonstrasi c) Persediaan alatan.

jawapan pelajar seolah-olah guru menjawab soalan sendiri. soalan. kemudian menyebut nama murid.3. Pendek. Elakkan daripada guru bercakap terlampau banyak. Libatkan murid yang diam atau tidak bersedia menjawab. Dorong dan cungkil jawapan daripada murid yang tidak mampu memberi Elakkan mengulang-ulang soalan. • • • • • Betul daripada tatabahasanya supaya maksudnya lebih jelas. Soalan Sesuai dengan peringkat umur dan kebolehan urid dalam bilik b) Cara menyoal • • • • • • • • • • Terbuka kepada semua murid dalam bilik darjah.2 Tujuan menyoal mengikut peringkat dalam pengajaran Paintal (1980) menjelaskan tujuam sseorang guru menyoal mengikut langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut : Peringkat a. Elakkan daripada menjawab soalan sendiri atau menyusun semula Elakkan daripada mengulang-ulang jawapan pelajar. 3. Dikhususkan supaya lebih jelas. Pengenalan Tujuan menyoal: • • • membantu set induksi guru mengetahui apa yang murid tahu mengulang pelajaran lepas 42 . Pelbagaikan aras dan jenis soalan. Melayan jawapan yang salah dengan baik.1 Prinsip menyoal a) • darjah. Beri masa yang sesuai (3-5 saat) untuk murid memberi respons kepada Kemukakan soalan dahulu. respons kepada soalan guru. tidak berbelit-belit. Releven dan berkaitan dengan topik yang dibincangkan.

memberi bantuan dan menolong kanak-kanak mencapai matlamat yang dirancang melaluisatu proses yang panjang. Penutup • • • mengulang isi utama menguji kefahaman murid mencadangkan masalah dan isu berkaitan 4. Penyampaian • • • mengekalkan minat dan tumpuan murid menggalakkan penaakulan dan pemikiran logik mengetahui murid. membimbing. Secara mudah. mengukuh. setakat mana kefahaman c. b. memujuk. Aplikasi • • • fokus dan penjelasan menghilangkan kesukaran dan membantu individu murid. konsep fasilitator merujuk kepada usaha-usaha untuk: • • • • • • • Menjadikan senang Menggalakkan Memudahkan Mempercepatkan Membantu Memajukan Menolong 43 . Pemudahcaraan Pemudahcaraan adalah teknik yang digunakan guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan disusun.• mengemukakan masalah yang berkaitan dengan topik pengajaran. memimpin murid membuat pemerhatian dan inferen d. Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik.

• Tidak menghukum salah dan betul/ 3. hubungan mesra dan yakin kerana dihargai. Sentuhan kepala. Renung kembali • • • • Menggalakkan murid merenung. disiplin kelas terkawal. Gerak isyarat seperti senyum. • • • • • • • • Penyoalan Bertujuan untuk memperluaskan idea Berfokus daripada soalan umum kepada khusus Mengikut aras pengetahuan Menggalakka pemikiran semula Jelas dari segi aras dan frasa Mempunyai hentian untuk beri masa berfikir Sebaran kepada semua murid-murid Layanan jawapan sama ada memberi pujian atau galakkan 2. sebutan ‘baik’. memahami sesuatu konsep dan pengukuhan. ‘ha’. tulis jawapan di papan hitam atau mengangkat ibu jari. murid-murid menjadi lebih positif. Libatkan lisan seperti ‘ya’. angguk. ulang dan kembangkan jawapan murid. imbas kembali pengalaman. melihat ke depan dan belakang. ‘bagus’. tepuk tangan. bahu atau bahagian belakang. Dapat meninggalkan kesan semangat ingin belajar. Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid lalui. tidak menyergah atau mengancam.1 Teknik-teknik pemudahcaraan 1. Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid. Sesuai digunakan apabila melakukan tajuk baru.4. Layan dan damping • • • • • • Memberi perhatian dengan komunikasi mesra Menggunakan bahasa yang memujuk. 44 .

Pensrukturan kognitif • • • • • • • Membantu murid memahami konsep dan menggunakan potensi kognitif yang ada. Dapat mendfinisikan sesuatu. Pembelajaran berlaku dengan sangat efektif apabila berlakunya interaksi antara kanak-kanak dengan orang dewasa yang kebih kompeten. Melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pada sesuatu konsep atau idea. Kongsi dan bina bersama • • • • • • • Berkongsi bersama guru dan murid dalam mencapai objektif ssuatu aktviti. Memperkukuhkan idea murid. Memberi bantuan dan solongan dalam bentuk verbal. memberi motovasi dan memberi dorongan. 45 . • • • Guru memberi galakan berinteraksi. Penyoalan perlu terancang dan mengikut aras. • ZPD merupakan lingkungan di mana kanak-kanak dapat berfikir melebihijangkaan usianya hasil daripada interaksi degan orang dewasa yang kebih kompeten. Guru sebagai pemangkin dalam kumpulan. Scaffolding • Scaffolding adalah ciri yang dikemukakan oleh Vigotsky dam Zon of Proximal Development (ZPD). tindakan dan kepercayaan individu.4. Melibatkan pengalaman sedia ada dan penerokaan idea. Memberi pembayang. Melibatkan struktur pemikiran. Merangkumi alam fantasi murid-murid menjelaskan sesuatu konsep yang sesuai dengan pengalaman mereka. Berkongsi selesaikan masalah. 6. Berkongsi untuk menyelesaikan masalah. Guru mencadangkan idea/petunjuk dan murid buat keputusan. 5. Menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah/tugasan.

4. • • • Guru perlu memahami apa yang ingin disampaikan oleh murid dan melayani setiap soalan dan pandangan yang diberikan oleh murid dengan adil. Satu siri layanan guru untuk mencapai matlamat dan objektif yang dikehendaki. 9. 46 . Galak dan saran • • • • Guru lebih banyak membuat pengesyoran sebagai alternatif. berbual. bersoal jawab dan galakan bertanya. beliau telah mewujudkan situasi penerimaan terhadap kanak-kanak dan idea yang disarankan. Apabila guru mendengar apa yang ingin disampaikan oleh muridnya. Murid berasa diri mereka dihargai dan diterima apabila idea mereka didengar oleh orang lain. baik dan berkesan. Guru dapat menilai dan mengesan kelemahan murid. Memupuk kemahiran bahasa kanak-kanak denga bertutur. Mendengar • • Guru sebagai pendengar yang aktif. 8. Banyak memberi pandu arah supaya sesuatu aktiviti lebih jelas dan tersusun. pembelajaran. Meningkatkan kemahiran bertutur. Banyak memberi pemujukan . Memupuk keyakinan diri.7. bercerita. Pengembangan bahasa dan idea • • • • • Teknik memperkembangkan bahasa dan perbendaharaan kata murid seta meningkatkan kemahiran berfikir.2 Kepentingan kemahiran teknik pemudahcaraan a) b) c) Memotivasikan murid supaya sentiasa mempunyai dorongan yang kuat Membantu murid-murid mencari penyelesaian yang dihadapi dalam Membimbing murid-murid dalam menjalankan aktiviti bilik darjah dengan untuk belajar dan bercita-cita memperolehi pencapaian yang baik. Memperluaskan perbendaharaan kata.

c) Mendengar untuk mempengaruhi agar dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku. 5. Menghindarkan tingkah laku negatif secara terbuka. 5. Bagaimanapun mesti dapat membandingkan antara bergurau dengan serius. Jangan suka mencelah 47 . e) Mendengar untuk menolong. Melaluinya dapat dorasakan apa yang dirasakan oleh orang lain (empati).d) e) f) g) h) i) Meneguhkan pembelajaran murid-murid dengan menggunakan ganjaran Menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang lebih mencabar dan Menggunakan pelbagai strategi dan teknik pembelajaran yang berkesan Menyediakan murid-murid untuk mencari dan menambahkan dan pujian. diri sendiri dan alam. Mendengar apa yang dikatakan dan tidak dikatakan. pengetahuan. tidak menghukum dan mesra. 5.1 Fungsi mendengar a) Mendengar untuk belajar memahami orang lain. Mendengar juga adalah suatu pengiktirafan.2 Langkah mendengar a) Menerima • • • • Memberi tumpuan kepada kata dan gerak geri badan. dan sentiasa membiarkan seseorang menghabiskan percakapan sebelum kita pula yang bercakap. penumpuan perhatian. Mendengar Kemahiran mendengar merupakan suatu proses aktiviti komunikasi yang penting dan berkesan. Menumpukan perhatian . tidak terancam. menyeronokkan. Aktiviti seperti gurau senda. dan menyeronokkan bagi mencapai aktiviti pengajaran. d) Mendengar untuk berseronok. Meneguhkan tingkah laku positif. b) Mendengar untuk menjalin hubungan dan seterusnya boleh mencipta kasih sayang.

pendapat peribadi atau andaian sahaja. Gunakan ayat-ayat “saya setuju” dan “saya fakir…. Kenalpasti sama ada ucapan itu adalah fakta. tunggu sehingga mereka menghabiskan percakapan. c) Mengingat • • • Mengenalpasti pekara penting. baru membuat penilaian. 48 . Kenalpasti sebarang prasangka e) Memberi respons • • • 5. Meminta lebih banyak pengalaman.” Langkah kemahiran mendengar yang berkesan a) Gunakan lebih masa untuk mendengar daripada bercakap. minta penjelasan yang lebih lanjut. Apabila tidak setuju. b) Cari sesuatu yang lebih baik atau menarik. Menunggu sehngga habis percakapan. Memahami apa yang diperkatakan dari sudut pandangan individu yang bertutur. Jangan mengganggu orang yang sedang bercakap. Meringkaskan apa yang telah diucapkan. Mengukangi apa yang dikatakan oleh individu berkenaan dengan menggunakan perkataan sendiri.3 Tunjukkan sikap dukungan dan gerak geri mengangguk. Sentiasa bersikap jujur. Mengulang nama dan perkara penting d) Menilai • • • • • Elakkan daripada menilai sebelum seseorang itu habis bercakap/ Perlu mengandaokan seseorang itu berniat baik. b) Memahami • • • • • Mengaitkan apa yang dikata demngan apa yang kita ketahui.• Jangan memperdlikan gangguan semasa mendengar.

e) Bersikap fleksibel f) Menyedari maklumat bukan lisan. f) Ambil kedudukan yang sesuai apabila sedang mendengar. kesimpulan.4 Pendengar yang berkesan g) Berhati-hati. bukannya cara penyampaian.5 Pendengar yang aktif a) Cari perkara yang menarik minat pendengar. b) Mengkritik percakapan individu lain. d) Mencelah atau manyampuk e) Fikiran yang merewang f) Tertidur 49 . 5. Pendengar akan terlibat dengan kehendak penghantar maklumat semasa berkomunikasi. h) Sentiasa menolak gangguan 5. ia akan membantu untuk menghasilkan sesuatu keputusan.c) Jangan mengganggu orang yang seang bercakap. tapis dan timbang setiap pendengaran. 5. Selain itu. adalah penting untuk mewujudkan penerimaan dan meningkatkan rasa saling mempercayai serta menghargai.6 Pendengar yang pasif a) Beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik. c) Medengar secara memilih. e) Ambil catatan tentang apa yang didengar apabila perlu dan sesuai. Apabila wujudnya suasana komunikasi yang terbuka. d) Dengar dengan teliti kerana kadang-kadang apa yang dicakapkan bukan apa yang dimaksudkan. Jangan terus membuat Thomas Gordon (1970) menjelaskan bahawa pendengaran yang aktif merupakan kemahiran komunikasi yang dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah. b) Menilai kandungan ucapan . c) Mendenar pendapat-pendapat yang dikemukakan dan menjiwai apa yang diperkatakan oleh seseorang. d) Meredakan perasaan diri. g) Bekerja dan memberi tumuan semasa mendengar.

7 Halangan mendengar a) Hanya mahukan maklumat yang boleh digunakan untuk mengkritik individu itu semula. 50 . b) Pura-pura mendengar. e) Sibuk bercakap. dan bukannya sibuk mendengar. Modelling Modelling merupakan suatu proses demonstrasi bagi menggambarkan sessuatu dengan berkesan. c) Membuat penilaian. 6. d) Murid berani mengemukakan pendapat. e) Murid dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik.1 Faktor-faktor penggunaan modeling a) Membimbing murid membina identiti.5. 6. c) Menggalakkan murid berfikiran kritis. d) Menggunakan bahasa yang mudah dan difahami oleh murid. b) Menunjukkan rasa menghargai murid. Kemahiran modeling perlu ada pada setiap guru kerana ianya dapat menarik minat murid terhadap isi pelajaran dan membina kemahiran berkomunikasi sesame pelajar dan guru. Guru yang mempunyai kemahiran modeling dapat menarik minat murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang. f) Tidak minat mendengar. 6. d) Sibuk memikirkan apa yang ada dalam fikiran sendiri.2 Ciri-ciri modeling yang baik a) Demonstrasi cara menyelesaikan masalah. c) Bersedia untuk membetulkan kesalahan murid. e) Menyebut setiap perkataan denga jelas. b) Murid akan mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian.

semasa. f) Murid menulis karangan jenis berita di dalam buku masing-masing. umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya. kad-kad gambar. Melalui kaedah bercerita. guru harus memahami dan mematuhi prinsipprinsip panduan berikut: a) Guru harus memilih cerita yang sesuai dengan minat. Bercerita Bercerita merupakan satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui penggunaan teknik bercerita.f) Melibatkan semua murid dalam aktiviti dengan menggunakan arahan yang jelas. 7. g) Masalah-masalah yang timbul ketika membuat tugasan dibincangkan secara h) Tidak mengganggu murid ketika mereka menunjukkan pemikiran yang rasional. guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. patung atau topeng yang boleh menarik minat dan perhatian murid harus disediakan sebelum sesi bercerita dimulakan. b) Sebelum sesi bercerita. d) Guru menunjukkan cara menulis berita menggunakan transparensi.3 Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran a) Guru memperdengarkan rakaman berita. Soalan-soalan untuk aktiviti susulan juga harus disediakan. kebolehan. 6. terbuka dengan murid.1 Prinsip-prinsip panduan penguasaan kemahiran bercerita Untuk menguasai kemahiran bercerita. b) Murid membaca berita yang sama dan membuat rumusan berita tersebut dalam kumpulan. c) Ketua kumpulan membacakan rumusan yang dibuat dan guru membimbing murid mengenai ciri-ciri berita yang baik. c) Alat bantu mengajar seperti kad-kad perkataan. g) Guru akan memberi reespon sekiranya ada masalah yang timbuk dari masa ke 7. guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita itu. 51 . e) Guru meminta pendapat murid tentang isi-isi berita yang diperlukan.

pastikan semua murid telah bersedia untuk mendengar cerita. f) Mulakan cerita dengan suara yang menarik dengan penuh emosi. untuk melibatkan murid dalam cerita yang disampaikan. Cara ini sangat berkesan Pada peringkat ini guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai. e) Guru boleh duduk atau berdiri semasa bercerita. kad gambar atau topenhg-topeng yang perlu digunakan untuk 52 . Cara ini bukan sahaja dapat menarik perhatian murid tetapi juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka. Selepas cerita dipilih. misalnya aktiviti soal jawab tentang tema dan nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Aktiviti lakonan guru harus dielakkan. sekorang-kurangnya sekali. l) Isi cerita harus disampaikan kepada murid dengan gerak-geri secara semulajadi.2 Perancangan dan persediaan g) Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir. Di samping itu. Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni. m) Selepas bercerita. Guru juga boleh memberikan topeng-topeng yang disediakan kepada murid untuk menjalankan aktiviti lakonan. Semasa sesi bercerita. 7. aktiviti susulan harus diadakan. h) Pastikan suara jelas dan lantang. guru boleh mengemukakan soalan untuk menggalakkan murid meramal perkembangan cerita selanjutnya. guru hendaklah cuba menghafaz dan bercerita secara sendiri. guru perlu menyediakan alat bantu engajar seperti kad perkataan. Panjang atau pendek crita hendaklah sepada dengan peruntukan masa. selagi semua murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru. Tujuan bercerita adalah untuk menyampaikan isinya dan bukan mengajar murid perkataan-perkataan yang sukar. k) Pastikan perkataan dan ayat yang digunakan untuk bercerita boleh difahami oleh murid. i) j) Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas. Kemahiran variasi rangsangan harus digunakan untuk mengubah-ubah nada suara dan intonasi guru mengikut watakwatak dan suasana cerita. Isi cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan oengalaman murid.d) Sebelum memulakan sesi bercerita.

7. c) Berbincang dengan nurid-murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita supaya membawa murid-murid ke dalam situasi yang seakan-akan alam cerita itu. gaya dan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian serta membantu murid-murid memahami isi cerita yang disampaikan. d) Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya semasa guru bercerita. Beberapa soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid selepas bercerita.3 Sesi bercerita Langkah pelaksanaan sesi bercerita ini hendaklah dimulakan dengan set induksi yang menarik serta ada kaitan dengan cerita yang hendak disampaikan.4 Penutup Tujuan penutup sesi bercerita ialah membantu murid-murid mengukuhkan nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita. guru hendaklah menyusun tempat duduk murid supaya memastikan setiap murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru. Sebelum mula bercerita. Semasa bercerita. guru boleh menggunakan suara. Terdapat pelbagai aktiviti penutup boleh digunakan dalam sesi penutup bercerita ini.murid-murid berlakon selepas bercerita. b) Menyuruh murid-murid mengulang isi cerita dengan mengunakan perkataan sendiri. Guru juga boleh melibatkan murid dalam sesi bercerita dengan menggunakan soalansoalan membimbing nereka mengikut perkembangan cerita dari peringkat permulaan sehingga peringkat penutup. 7. Di antaranya ialah : a) Menyoal murid-murid tentang isi cerita yang disampaikan. 53 .

Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak menerusi main. • Main sendirian (solitary play) – kanak-kanak bermain sendirian. tidak melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya. • Main asosiatif (associative play) – kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktiviti main. lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam 54 . dan • Main koperatif (cooperative play) – kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti.Main Sosial. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • Perlakuan tidak menentu (unoccupied behaviour) – kanak-kanak bergerak di dalam kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. • Main pemerhatian (onlooker play) – kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak permainan. Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. • Main selari (parallel play) – kanak-kanak bermain permainan yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama dan tidak berkongsi alat permainan yang sama.Teori Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari segi aspek sosial. Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan.

fizikal. 2. Melalui permainan ini. Komunikasi ini melibatkan aktiviti bertutur dan bersoal Mereka jawab juga yang secara tidak langsung ahli dapat merangsang mereka perkembangan komunikasi dan bahasa kanak-kanak. Kanakkanak akan mendapat pengetahuan baru mengenai cara penggunaan wang. kanak-kanak perlu berkomunikasi dengan rakan-rakannya dalam cara yang dapat difahami di samping memahami apa yang cuba disampaikan oleh mereka kepadanya.Jean Piaget menyarankan bahawa pembelajaran bermakna memerlukan masa ‘untuk memainkannya’ dengan cara membuat sesuatu menerusi berbagai alternatif.1 Kegunaan permainan tersebut dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak Secara umumnya. kanak-kanak dapat merasai pengalaman jual beli yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. mereka bersama-sama berbincang 55 . bahasa. Untuk bermain dengan jayanya. apabila mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk mendapatkan barangan yang mereka inginkan. Contohnya. bersama-sama dengan kumpulan berkolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan nilai wang dan urusan membeli barangan. Berikut adalah kegunaan permainan ini dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak. nilai wang. Dari segi perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Oleh itu kanak-kanak memerlukan masa yang fleksibel dalam aktiviti main untuk mencapai matlamatnya. kanak-kanak belajar untuk berurus niaga dengan rakan-rakannya dalam permainan yang berkonsepkan main peranan. dan urusan jual beli di pasar atau pun pasar raya. sosioemosi dan moral. belajar melalui bermain dapat menyumbang kepada pelbagai aspek perkembangan seperti daya kreatif. (a) Kanak-kanak belajar bagaimana mengadakan perhubungan sosial. Contohnya dalam permainan ini.

untuk mencari jalan penyelesaian. Dalam permainan ini. 56 . (d) Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur. Kanak-kanak akan menggunakan wang yang diperolehi dengan sebaikbaiknya. masing-masing menjalankan peranan masing-masing dengan memainkan watak sebagai penjual dan pembeli. Dalam permainan ini. setiap kanak-kanak perlu bertolak ansur untuk mengeluarkan wang masingmasing untuk mendapatkan barangan yang telah dipersetujui. Apabila permainan berlangsung. Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur apabila melakukan urusan jual beli dengan ahli kumpulan mereka. Setiap ahli kumpulan akan memberi nasihat dan mengingatkan rakan-rakan sekumpulannya untuk berjimat cermat dalam penggunaan wang. Oleh itu. kumpulan kanak-kanak ini dengan sendiri mereka melantik ketua bagi kumpulan mereka. Mungkin mereka akan mengambil keputusan untuk membeli barangan yang lebih murah harganya atau pun melakukan tawar-menawar dengan pihak penjual. (e) Kanak-kanak belajar untuk berjimat cermat dan nasihat menasihati. Perkara ini berlaku apabila mereka perlu berkongsi wang yang diperolehi untuk mendapatkan sesuatu barangan yang hendak dibeli. kanak-kanak akan belajar berjimat cermat menggunakan wang yang ada tanpa sebarang pembaziran berlaku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->