P. 1
MAB-teori main nota

MAB-teori main nota

|Views: 14,685|Likes:
Published by queenthechess112263

More info:

Published by: queenthechess112263 on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • TOPIK 1 : KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK
  • TOPIK 2 : PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK
  • TOPIK 3 : KONSEP AMALAN YANG BERSESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN KANAK- KANAK
  • TOPIK 4 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
  • TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH

TOPIK 1

:

KONSEP PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK

1.

Pengenalan

Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Kefahaman asas terhadap kanak-kanak adalah perlu diketahui oleh pendidik yang ingin menceburi dalam bidang awal usia ini. Amalan yang bersesuaian dengan perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak adalah meliputi berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Amalan yang bersesuaian perlu difahami oleh pendidik dan menjadi landasan kepada pelaksanaan program kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kefahaman dan kesedaran tentang pendidikan awal kanak-kanak akan meningkatkan kualiti pengajaran Konsep adalah pendapat atau tanggapan mengenai sesuatu. Konsep-konsep prasekolah bermaksud pendapat atau tanggapan berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yan berumur empat hingga enam tahun. Pengajaran ialah semua yang dipelajari oleh kanak-kanak. Terdapat banyak pendapat berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Antara konsep-konsep penting dalam pendidikan prasekolah dan menjadi prinsip atau hukum dalam mendidik kanak-kanak adalah: • • • • • • Belajar melalui bermain Naluri ingin tahu Perkembangan menyeluruh Penerapan nilai murni Kreativiti Kecerdasan pelbagai

1

2.

Belajar Melalui Bermain

Dalam pendidikan prasekolah, proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal, iaitu belajar melalui bermain. Aktiviti-aktiviti perlu dirancang supaya kanak-kanak dapat merangsang naluri ingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus, menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bergaul, sifat hormat menghormati dan berdisiplin. Belajar melalui bermain ini meninggalkan beberapa faedah:


menggalakkan perkembangan kognitif menggalakkan perkembangan fizikal menggalakkan kestabilan emosi menggalakkan perkembangan dan kemahiran sosial menggalakkan perkembangan bahasa menggalakkan kreativiti memenuhi pelbagai keperluan kanak-kanak


• • • •

3.

Merangsang Naluri Ingin Tahu

Guru dapat merangsang naluri ingi tahu kanak-kanak dengan menarik perhatian mereka sebelum memulakan sesuatu pelajaran. Kanak-kanak tidak dapat berfikir secara abstrak. Mereka perlukan bahan konkrit dan pengalaman sbenar bagi memahami sesuatu perkara. Kanak-kanak belajar melalui pelbagai deria seperti melihat, mendengar, menyentuh merasa dan bau. Guru dapat merangsang naluri ingin tahu kanak-kanak dengan

• • • • •

Memerhati : tarik perhatian kepada pelbagai objek Kasifikasi : galakkan mengumpul dan menyusun objek mengikut kriteria. Eksperimen : kemukakan soalan seperti “Apa akan jadi?” Menjangka : cuba atau teka hasil atau apakah yang akan berlaku. Menyoal : tanyakan soalan terbuka seperti “Mengapa kamu fakir…..”

2

• •

Penyelidikan : tunjuk bagaimana hendak dapatkan maklimat Komunikasi : jelaskan pengalaman

Selain itu, peranan guru membantu kanak-kanak menjelajah dan mencari sendiri sesuatu maklumat dengan cara berikut: • • • • Memberi motivasi kepada kanak-kanak dengan menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan. Mengenal pasti apa yang kanak-kanak tahu dan apa yang ingin tahu,kemudian pilih tajuk dan aktiviti yang sesuai. Melibatkan semua kanak-kanak dengan memilih aktiviti yang mereka dapat lakukan sendiri ataupun dalam kumpulan kecil. Berikan masa dan kebebasan yang diperlukan untuk kanak-kanak menjelajah Hormati perbezaan individu kanak-kanak. Cara kanak-kanak menyelesaikan masalah tidak sama dengan cara orang dewasa. Kanak-kanak belajar dengan kadar yang berbeza-beza. Oleh itu mereka mungkin tidak faham sepenuhnya sesuatu konsep yang diajar. • • • • Tanyaka berbagai soalan terbuka dan terima pelbagai jawapan mereka Kerap berikan maklum balas dan peneguhan kepada kanak-kanak semasa proses pembelajaran. Kembangkan pelajaran dengan membuat lawatan, bercerita, melihat filem atau menjemput penceramah. Tunjukkan model sikap positif dan guru berkongsi minat ataupun semangat dan kekaguman bersama kanak-kanak berkaitan dunia di sekeliling mereka.

4.

Perkembangan Menyeluruh

Pembelajaran bukan terasing, tetapi perlu dihubungkan dan digabungkan dalam semua bidang kurikulum. Pembelajaran perlu difokuskan kepada kanak-kanak secara menyeluruh dengan memenuhi keperluan fizikal, sosial, emosi dan intelektual kanakkanak.

3

Perkembangan menyeluruh bermaksud perkembangan kanak-kanak daripada segi perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau kognitif. Dalam pengajaran dan pembelajaran, semua aspek ini adalah penting dan saling berkaitan. Tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada suatu aspek yang paling penting. Contohnya, seseorang kanak-kanak yang membaca melibatkan fungsi jasmani, emosi, rohani dan intelektual di samping lima aspek lain seperti sosial dan kreatif. Oleh itu, fokus guru adalah pada perkembangan kanak-kanak hendaklah secara menyeluruh. Pengajaran kanak-kanak yang menekankan semua aspek perkembangan sangat penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan tidak terpisah.

5.

Penerapan Nilai Murni

Segala sikap, prinsip, moral dan etika yang baik adalah nilai-nilai murni. Terdapat 16 nilai-nilai untuk Pendidikan Moral dan Kerohanian telah dinyatak dalam Buku Garis Panduan Kurikulum Prasekolah (Kementerian Pendidikan, 1993). Antaranya adalah ketuhanan, baik hati, berdikari, hemah tinggi kerjasama dan sebagainya. Melalui Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah dijelaskan berkenaan pembentukan insan seimbang dan harmonis daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, aspek penting yang difokuskan dalam FPN ialah pembentukan individu berakhlak mulia. Menurut ahli falsafah dan psikologi, masa yang paling baik bagi menerapkan nilainilai murni adalah di peringkat prasekolah kerana pada ketika ini kanak-kanak mudah menerima sesuatu yang diajar, dilhat dan didengar. Ada pendapat mengatakan nilai-nilai tidak dapat diajar kepada kanak-kanak. Ini tidak bermakna nilai-nilai tidak dapat dipupuk dalam diri mereka. Nilai-nilai dapat diperolehi oleh kanak-kanak secara tidak langsung melalui beberapa cara iaitu: • • • melalui mata pelajaran tertentu, seperti Pendidikan Moral dan Kerohanian merentas kurikulum, dalam semua mata pelajaran secara tidak langsung ataupun dikaitkan dengan topik tertentu. melalui aktiviti-aktiviti harian di sekolah.

4

5.

Kreativiti

Kreativiti ialah sesuatu yang dibuat dan dihasilkan dengan menggunakan daya imaginasi dan pemikiran bagi menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna kepada manusia. Terdapat beberapa aspek kreativiti yang perlu diberikan penjelasan iaitu: • Hubungan kreativiti dengan seni kecerdasan a. kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat buntuk merangsangkan kreativiti ialah seni. b. kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak, dapat dibina dan dilatih jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. • Ciri-ciri seseorang kreatif a. kebolehan menghadapi risiko b. berdikari c. berkeyakinan mencuba d. kesanggupan menahan ketegangan 5.1 Peranan guru membina kreativiti

Guru memainkan peranan penting bagi membuna kreativiti kanak-kanak. Memberi motivasi dan mencipta suasana tidak memadai tanpa disertai sikap guru. Sikap guru adalah salah satu faktor yang amat diperlukan bagi merangsangkan kreativiti. Oleh itu guru perlulah bersikap positif seperti: • • • • Menghargai idea dan soalan kanak-kanak. Menggalakkan kanak-kanak bercakap dan bercerita. Memberikan komen yang ikhlas. Memahami kanak-kanak. Memberikan pandangan yang menggembirakan kepada hasil kerja mereka. Mewujudkan suasana menggalakkan.


5

2 • • Merancang aktiviti yang berkualiti dengan menggunakan bahan yang mudah diperolehi dan selamat digunakan. Howard Gardner (1983) melalui Theory of Multiple Intelligences menjelaskan.3 • • • • Ciri-ciri seorang yang kreatif Kebolehan menghadapi risiko Berdikari Berkeyakinan mencuba kesanggupan menahan ketegangan 6. Menggalakkan kanak-kanak bekerjasama antara satu sama lain. dapat dibina jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. Setiap individu mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kebolehan mental yang berasingan atau bebas. iaitu kecerdasan.• • • 5. Perlulah dikenalpasti kekuatan kanakkanak bagi mempertingkatkan pembelajaran kanak-kanak dalam semua bidang dengan lebih berjaya. 6 . Setiap kecerdasan perlu dinilai sama rata dan sama berat. Kecerdasan kanak-kanak dapat dipertingkatkan melalui peluang-peluang pendidikan seperti menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan dan aktiviti yang merangsangkan. Sesuatu kecerdasan yang kuat dalam diri kanak-kanak dapat digunakan bagi memperkukuhkan kecerdasan yang lemah. kecerdasan adalah kebolehan menyelesaikan masalah ataupun mencipta produk yang dihargai oleh sesuatu budaya. 5. Hubungan kreativiti dengan seni dan kecerdasan Kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat untuk merangsangkan kreativiti ialah seni. Kecerdasan Pelbagai Setiap kanak-kanak mempunyai kecerdasan yang berbeza-beza. Kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak. Mendisiplinkan kanak-kanak dengan memberi arahan yang jelas dan betul semasa hendak menggunakan alat-alat.

termasuk – keboleban memanipulasikan ayat. membuat inferens. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. ucapan formal. mengenal pasti pola abstrak. bacaan. Kecerdasan Verbal . perhitungan dan pengujian hipotesis. perkaitan sebab dan akibat (logik). sebab dan akibat (logik). mengkategori. generalisasi. termasuk pemikiran secara heuristik. rumus.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan.Melibatkan pemikiran saintifik. keseimbangan dan kelenturan badan. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol.Matematik Kebolehan menggunakan nombor.3 Kecerdasan Fizikal .Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. Contoh aktiviti: Perbahasan.2 Kecerdasan Logik . penyelesaian masalah. perbendaharaan kata. drama. 6. perkaitan. 6. pemain sukan dan seni pertahanan diri. puisi. menaakul. pengurusan grafik dan pengiraan. penulisan kreatif.Spatial 7 . diari.1. 6. main peranan. induktif dan deduktif. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. urutan nombor. pola abstrak. aktiviti jasmani. jurnal. jenaka dan bercerita.Berikut dijelaskan pelbagai jenis kecerdasan bagi membantu guru-guru mengenal pasti kecerdasan yang ada pada diri kanak-kanak di dalam kelasnya : 6. latihan fizikal.4 Kecerdasan Visual .

Berkepekaan terhadap warna. disiplin diri dan amalan pemusatan. taakulan tahap tinggi.7 Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. garis rentuk dan ruang. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. proses emosi. kesedaran terhadap mood dalaman. bunyi vokal.6 Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. 6. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. garis. Contoh aktiviti: melukis. mengecat. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. bunyi instrumental. nyanyian dan drama lagu. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. rentuk dan ruang. kemarahan. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. 6. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. strategi pemikinm. peta minda. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. mencipta gambaran mental. skema warna. 8 . kehendak. imaginasi aktif.Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual.5 Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. 6. motivasi.

3. kognitif dan sosial. Aspek yang disenaraikan adalah garis panduan secara umum mengikut peringkat umur. Perancangan kurikulum yang berkualiti perlu bersandarkan kesesuaian umur kanak-kanak sebagai garis panduan untuk menentukan matlamat kurikulum yang akan dicapai. Perkembangan Kanak-Kanak dan Pembelajaran Perkembangan kanak-kanak meliputi aspek fizikal. Melibatkan kebolehan memerhati. kognitif dan sosial. bahasa. Setiap aspek perkembangan dilalui oleh kanak-kanak secara berperingkat-peringkat mengikut umur. bahasa. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna. rnernberi maklurn balas. memahami dan mengatur contoh-contoh dalam persekitaran semulajadi.8 Kecerdasan Naturalis Mengenali.1 berikut menunjukkan peringkat perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal. latilhan ernpati. latihan kolaboratif.Contoh aktiviti: komunikasi antara individu.1: Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 9 . Setiap peringkat perkembangan kanak-kanak memberi gambaran keupayaan kanakkanak dari aspek fizikal. Jadual 1. Pendidik perlu mengenal pasti aspek perkembangan dengan peringkat umur sebagai garis panduan amalan yang bersesuaian untuk disesuaikan dengan perancangan kurikulum dan pengajaran. kognitif dan sosial. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama 6. Keupayaan kanak-kanak adalah berbeza mengikut peringkat umur. Jadual 1. Peringkat umur juga mempengaruhi kesediaan belajar kanak-kanak.

Menguasai pergerakan asas seperti memanjat. menunjuk kebolehan fizikal seperti 'stunt'. Kreatif dan bijak.Perkembangan Fizikal Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Memegang. P rk m a g nB h sa e e bna a a Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Boleh memahami arahan mudah. Menguasai bahasa dengan baik seperti orang dewasa dan suka menggunakan kemahiran bahasa. Memperlihatkan perkembangan fizikal yang lengkap. Menampakkan kecanggihan dan keyakinan berbahasa. kemahiran motor yang cekap. motor halus dan aspek keupayaan kendiri. Pergerakan terkawal dan suka kepada aktiviti motor halus. komplek. Bahasa sebagai alat untuk bersosial dan keperluan kongnitif. Memerlukan rakan sebaya dan membina persahabatan yang rapat (rakan sebaya jantina yang sama) 10 . Bahasa boleh difahami dan mengandungi ayat yang panjang. belum memahami giliran dan berkongsi mainan. Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Kognitif Kesediaan Pembeiajaran Menggunakan objek untuk mewakili objek lain (contoh kerusi untuk bas) Mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi dan selalu bertanya. Berfikiran logik dan bersistematik.Bermain dengan bahasa dan sering menguji untuk latihan keyakinan diri. berbuai di buaian. tidak melibatkan berkongsi dan bekerjasama Menghadapi masalah bersosial. bergilir dan main bersama. 5 tahun 6 tahun Aktiviti motor lebih meyakinkan. berdiri. duduk. tersentuh dengan deria humor Berupaya memahami keupayaannya lebih jelas dan bertindakbalas mengikut kesesuaiannya. melompat objek. 5 tahun 6 tahun Perbendaharaan kata bertambah banyak. berlari Pengimbangan dan kawalan badan meningkat pada motor kasar. Boleh memahami tolak ansur dan kebaikan bekerjasama. menggelak halangan semasa berlari. menggabungkan tiga patah perkataan atau lebih. boleh mengenalpasti dan menerima pendapat orang lain Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Sosial Kesediaan Pembeiajaran Memulakan kemahiran sosial. Mencipta perkataan di luar bahasa komunikasi. Boleh menyesuaikan perkongsian alat mainan. struktur ayat jelas dan tatabahasanya betul dan sebutan yang baik.

Pengaruh keluarga dan keyakinan dirinya dibawa ke 11 . Pembelajarannya dan pembentukan keyakinan dirinya yang diperolehi menerusi pengalamannya bersama keluarga. Mereka belajar sepanjang masa walau pun pembelajarannya tidak mengikut seperti yang dinyatakan di dalam kurikulum yang diajar oleh guru. Kebanyakan kanak-kanak didorong untuk belajar oleh minat yang tinggi untuk menyatakan deria dunianya yang tersendiri dan meningkatkan kemahiran yang dikehendaki oleh sosial dan budaya. Ketegasan berpegang kepada aturan kronologi mengikut umur dan kumpulan keupayaan kanak-kanak adalah tidak bersesuaian. Perkaitan Sosial dan Budaya Sosial dan budaya merujuk kepada latar belakang keluarga kanak-kanak. Apabila kanak-kanak meningkat usianya mereka sudah memahami batasan keupayaan dirinya. Amalan yang bersesuaian menghormati perbezaan kanak-kanak sebagai individu yang berbeza antara satu sama lain. Terdapat kanak-kanak yang kesediaan belajar. Minat dan Keperluan Individu Kanak-kanak adalah individu yang berbeza antara satu sama lain. Kebanyakan kanak-kanak mempunyai minat dan keperluan secara individu. Kanak-kanak mempunyai keupayaan yang berbeza. Latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi gaya pembelajaran kanak-kanak. minat dan keperluannya. Semasa di tadika guru hendaklah melihat kanak-kanak belajar dari dua sudut iaitu keadaan kanak-kanak dan pengaruh sosial dan budayanya. Kelebihan. Kadangkala terdapat seseorang kanak-kanak belajar lebih cepat daripada kanak-kanak lain tentang sesuatu perkara yang diminatinya. Latar keluarga memainkan peranan dalam pendidikan awal yang diterima oleh kanak-kanak sebelum ke tadika.kanak sebagai individu. Keadaan ini perlu diberi perhatian oleh pendidik dalam melaksanakan kurikulum di kelas prasekolah. Amalan yang tidak membezakan keupayaan kanakberusia 6 tahun mempunyai keupayaan seperti kanak-kanak yang berusia 7 tahun dan 8 tahun dari segi kanak dan memberi masa untuk kanak-kanak meningkatkan keupayaan mengikut rentak dan keselesaannya adalah digalakkan.4. Amalan yang bersesuaian hendaklah fleksibel atau anjal terhadap kanak. 5. Perbezaan itu dapat dilihat menerusi kelebihan. Setiap kanak-kanak secara individu mempunyai perbezaan kelebihan. Manakala kanak-kanak lain lebih cepat belajar secara berkumpulan. minat dan keperluannya yang tersendiri.

Mereka juga perlu dilayan dengan rasa saling hormat-menghormati. Bagaimanapun prinsip-prinsip asas yang perlu diberi perhatian adalah: • • • Prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak Prinsip-prinsip arah perkembangan pembelajaran kanak-kanak 2. Terdapat banyak prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Prinsip-Prinsip Perkembangan Kanak-kanak guru perlu mengetahui aspek perkembangan kanak-kanak dan Semestinya menyesuaikan aspek ini dengan konten dan strategi yang digunakan dalam prasekolah. 12 . Guru perlu mendekati kanak-kanak sebagai individu dan bukannya sebagai satu kumpulan. Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah bermaksud. Pengenalan Prinsip adalah hokum atau asas yang menjadi dasar pemikiran ataupn tindakan sesuatu perkara. Sikap terbuka pendidik terhadap gaya pembelajaran kanakkanak berdasarkan sosial dan budaya dapat membantu pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak merasakan satu penghargaan apabila guru atau pendidik menghormati nilai budaya keluarga. fahammemahami dan percaya pada kemampuan dan kebolehan kanak-kanak untuk berubah.dalam kelas prasekolah. TOPIK 2 : PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK 1. hukum atau asas dalam mendidik kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. keyakinan dirinya yang dibentuk oleh keluarga dan kemahirannya.

Oleh itu.1 Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh Perkembangan estetik. Contohnya. 2. bahasa. masalah akan timbul jika satu aspek perkembangan sahaja diberi tumpuan dan mengetepikan perkembangan yang lain. tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada satu aspek yang paling penting. 2. Berdasarkan prinsip ini. Guru perlu memikirkan bagaimana mata pelajaran yang diajar dapat membantu perkembangan kanak-kanak.1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Aktiviti dan jadual dibentuk supaya mengandungi semua aspek perkembangan kanak-kanak. pengajaran kanak-kanak secara menyeluruh ndalam program prasekolah adalah penting.1. dalam program prasekolah. sosial dan fizikal adalah saling berkait.Antara prinsip perkembangan kanak-kanak adalah: • • • Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh. kognitif. Oleh itu. kanak-kanak yang mendapat penjagaan fizikal yang mencukupi di rumah tetapi tidak mendapat perhatian yang cukup aripada segi sosial dan emosi. Peringkat prasekolah adalah masa yang terbaik bagi perkembangan kanakkanak. 13 . • Pengagihan masa dalam sehari perlu difikirkan dan melibatkan semua aspek kerana semua aspek perkembangan kanak-kanak adalah sama penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh tidak terpisah. Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan yang standard Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza sama ada dalam • dirinya sendiri (intrapersonal) ataupun antara kanak-kanak lain (intrapersonal). fokus guru adalah kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh.

mengenal nombor dan menulis.• Menggabungkan pengalaman dan bukan memisahkannya adalah mustahak. Kanak-kanak yang lain pula mungkin tidak mengikut urutan sedemikian kerana tidak sesuai dengan keadaannya. 2. 2. Bagi kanak-kanak yang mula belajar memeang pensil dan menulis di atas kertas. Seseorang kanak-kanak memerlukan sama ada lebih ataupun kurang masa bagi mencapai sesuatu perubahan tingkah laku. Contohnya. dank e depan semula. mata pelajaran dan tanggungjawab. iaitu meliputi semua aspek perkembangan. Kanak-kanak di seluruh dunia menhadapi corak perkembangan yang sama. berdiri dengan bantuan.1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Memerhati dan membaca berkenaan kanak-kanak membantu pendidik mengenalpasti pelbagai urutan standard. Kemudian beralih perlahanlahan kepada pengulangan pergerakan. diikuti dengan berjalan dan seterusnya berlari. kemudian duduk. Kanak-kanak mungkin bergerak ke depan atau ke belakang sedikit. Urutan standard didapati berkait dengan pergerakan. membentuk saripada satu huruf kepada perkataan dan seterusnya.2 Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan standard Perkembangan adalah beruruta dalam perubahan berlaku daripada semasa ke semasa mengikut atruran tertentu. bayin bermula dengan mengakat kepala. Hal ini melibatkan integrasi aspek perkembangan. sebelum dapat menulis mereka cuba membentuk cakaran. Perubahan sedemian tidak sama keadaannya. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Pengetahuan berkenaan urutan perkembangan kanak-kanak dapat digunakan bagi menentukan cara yang mencabar kanak-kanak dalam kelas dam ekspektasi yang sesuai untuk individu. • Elakkan daripada terlalu mempercepatkan progress kanak-kanak melalui urutan standard tertentu seperti yang berkaitan dengan mengeja. 14 .2.

peringkat bayi adalah peringkat pembesaran yang paling cepat. Kecepatan kanak-kanak mengikut urutan standard adalah berbeza. 2.1 • • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Kanak-kanak di adalam kelas prrasekolah mempunyai kebolehan yang jauh berbeza-beza. Kepelbagaian interpersonal juga berlaku. tetapi apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan. Guru atau pendidik menggunakan pengetahuan ini untuk pengajaran individu dan bukan mengajar semua kanak-kanak perkara yang sama dengan menggunakan cara yang sama pada masa yang sama. Pelbagai aspek perkembangan adalah penting pada masa yang berbeza sepanjang peringkat awal kanak-kanak.3. Pendidik perlu elakkan daripada memberi tumpuan kepada satu perkara sahaja sebagau ukuran pencapaian atau potensi kanak-kanak secara menyeluruh. Oleh itu kanak-kanak yang sama tarikh lahir mempunyai tingkahlaku dan pemahaman yang berbeza.Kepelbagaian aspek intrapersonal dapat manggambarkan tentang ketidaksamaaan antara kanak-kanak. Kepelbagaian ini adalah normal dan perbezaan boleh didapati merentasi semua aspek perkembangan. Bagaimanapun ketidaksamaan dalam perkembangan adalah dalam jangkaan. intrapersonal iaitu dalam dirinya sendiri dan interpersonal iaitu kanak-kanak lain. perkembangan fizikal agak lambat berbandingh dengan perkembangan penggunaan bahasa yang begitu pesat.3 Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza Setiap kanak-kanak berkembang mengikut masa biologikalnya sendiri. Setiap kanakkanak tidak sama antara satu sama lain. 15 . Pemerhatian yang teliti ke atas kanak-kanak mendedahkan corak tingkah laku individu daipada pelbagai aspek perkembangan. Perbezaan ini dapat ditunjukkan daripada dua aspek. Sebagai contoh.• kebolehan guru menjelaskan urutan standard dapat membantu mereka memahami dengan jelas berkenaan perkembangan kanak-kanak dan bagaimana amalan dan tujuan di dalam kelas dapat membantu pembelajaran kanak-kanak 2. Walaupun perkembangan bahasa agak lambat. Hal ini adalah contoh kepada perkembangan intrapersonal.

Perubahan-perubahan ini adalah berkaitan dengan interaksi yang kompleks. • Aktiviti kelas yang meliputi pelbagai objektif pembelajaran berbanding satu objektif memberi banyak peluang kepada kanak-kanak untuk dicabar dan untuk mengalami kejayaan. Pada ketika ini kanak-kanak lebih mudah menerima pengaruh persekitaran yang positif ataupun negatif berbanding dengan masa-masa lain. Kanak-kanak tidak boleh dilabel sebagai “cepat” ataupun “lambat” berbanding dengan kanak-kanak lain dalam kumpulan. 2. • Standard perkembangan dapa berubah-ubah. Kanakkanak ini akan menggabungkan kemahiran tersebut dengan kemahiran yang lebih kompleks. serta pengalaman mereka dengan persekitaran fizikal dan sosial.4 Peringkat prasekolah adalah masa terbaik untuk perkembangan kanakkanak Peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah masa terbaik berlaku perubahanperubahan yang penting. iaitu antara struktur dalaman dan fikiran kanak-kanak. Rancangan boleh disesuaikan dan digubah bagi memenuhi keperluan individu dalam kumpulan. agar mereka kekal bermotivasi dan berjaya mencapai potensi. pada tahap ini. kanak-kanak prasekolah secara biologi cenderung mengembangkan kemahiran motor asas seperti menangkap. membaling.• Jadual harian yang memberi peluang kepada kanak-kanak menjalankan aktiviti mengikut kemampuannya sendiri dapat membantu kanak-kanak berbanding dengan jadual yang telah ditetapkan lebih awal ataupun kanak-kanak dikehendaki mengikut pusingan daripada datu aktiviti kepada aktiviti yang lain. melompat dan berlari. Walau bagaimanapun kanak-kanak yang tidak diberi peluang sedemikian menjadi kurang sanggup memulakan pembelajaran dan berlatih kemahiran motor asas pada 16 . Kanak-kanak seharusnya diberi pengalaman yang menggalakkan perkembangan pada ketika ini. Sebagai contoh. kebanyakan kanak-kanak dapat menerima pengajaran dan sanggup menghabiskan masa dengan aktiviti fizikal yang dapat meningkatkan kemahiran mereka.

membentuk satu halangan yang menyebabkan kanak-kanak menjauhkan diri daripada terlibat dengan aktiviti fizikal dan permainan. Kecerdasan pelbagai perlu digalakkan. • • • • • • • • • Prinsip-prinsip Pembelajaran Kanak-kanak Kanak-kanak adalah pelajar yang aktif Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh kesediaan dan kematangan. interaksi. Kekurangan kemahiran dan kesanggpan.masa akan datang. Kanak-kanak belajar melalui semua deria. 3. • Guru seharusnya berupaya menjelaskan sifat semula jadi yang kritikal untuk tahun-yahun awal kanak-kanak yang berkaitan dengan semua aspek perkembangan. Kanak-kanak berbeza latar belakang dan individu. Pada pertengahan sekolah rendah. kanak-kanak belajar melalui pengalaman fizikal. sikap dan kemahiran asas kanakkanak berkiaitan dengan fizikalnya perlu ditingkatkan. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh sifat semula jadi dan pandangan di peringkat awal. Dengan itu. Prinsip-prinsip Arah Perkembangan Pembelajaran Kanakkanak 17 . Tindakan ini berkumpul dan selalunya mempunyai kesan sepanjang hayat. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran.4. Hal ini membuatkan pendidikan peringkat awal kanak-kanak sebagai masa terbaik untuk kanak-kanak mencapai kecekapan motor. 4. iaitu di sekolah rendah. 2. Stail pembelajaran kanak-kanak berbeza.1 • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Prinsip berkenaan masa yang terbaik bagi perkembangan kanak-kanak menunjukkan program pengajaran mementingkan proses dan kemampuan yang meliputi cara-cara yang menggalakkan perkambangan kanak-kanak. sosial dan refleksi. kanakkanak tersebut dikatakan tidak mempunyai bakat yang diperlukan untuk berjaya.

Perubahan ini mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak sepanjang berada di prasekolah dan sekolah rendah. Prinsipprinsip arah perkembangan kanak-kanak menunjukkan kemajuan kehadapan ataupun keluar. kepalanya adalah lebih besar daripada badan. Terdapat titik permulaan perkembangan dan kemajuan pembelajaran berlaku. Arah perkembangan pembelajaran bergerak daripada: • • • • • • • • mudah kepada susah tahu kepada tidak tahu diri sendiri kepada orang lain menyeluruh kepada bahagian konkrit kepada abstrak menyelidik atau menjelajah kepada mempunyai tujuan kurang tepat kepada lebih tepat. desakan kepada terkawal. Begitu juga dengan jantung dan organ-organ dalaman lain yang mempunyai koordinasi sepenuhnya. sedangkan koordinasi tangan dikuasai lebih lambat. Oleh itu apabila bayi dilahirkan. Tanda arah perkembangan sedemikian adalah jelas dan hal ini penting diketahui oleh para pendidik. proses pembesaran dan kematangan tubuh bayi bergerak daripada atas ke bawah iaitu kepala ke kaki dan daripada tengah ke luar. Contohnya. 18 . iaitu tempat bergantungnya kehidupan dan bahagian yang lebih berkembang daripada bahagian-bahagian yang lain. Bahagian kepala mempunyai otak.Perkembangan pembelajaran kanak-kanak bergerak mengikut arah yang dijangka. Bayi dapat mengawal kepala dan otot leher lebih awal daripada menguasai otot kaki.

PENGENALAN Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) adalah satu amalan dan proses pembelajaran yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Perkembangan adalah berterusan Perkembangan adalah berperingkat-peringkat Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Kanak-kanak adalah pelajar aktif Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar 19 . kebolehan. Perkembangan berlaku mengikut urutan. bakat dan minat murid. • • • • • • • • • Prinsip ABP Perkembangan domain kognitif. perkembangan diri. 2. afektif dan psikomotor saling berkait dan mempengaruhi antara satu samalian.TOPIK 3 : KONSEP AMALAN YANG BERSESUAIAN DENGAN KANAK PERKEMBANGAN KANAK- 1.

pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya. Kanak-kanak berkembang dalam domain fizikal. Implikasi Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk memupuk kemahiran. sosial. 2.2 Perkembangan berlaku mengikut urutan. pengalaman dan latar belakang keluarga. 2. emosi dan kognitif yang saling berkitan antara satu sama lain. keperluan. 2. pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya. Implikasi Guru menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka. Implikasi Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang menggalakkan perkembangan murid secara optimum dan bermakna dalam semua domain. Perkembangan salah satu domain akan mempengaruhi perkembangan dalam domain lain.3 Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Kanak-kanak adalah unik dan berbeza antara satu sama lain dari segi minat.• • 2. personaliti. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut urutan dengan diikuti oleh kemahiran. afektif dan psikomoto saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain. kekuatan. emosi.1 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan kanak-kanak Perkembangan domain kognitif.4 Perkembangan adalah berterusan 20 . gaya pembelajaran. Guru harus menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai sengan mereka.

melkis. bermain peranan . 2. 21 . berbual dan melakar. Implikasi Guru harus peka akan pengalaman sedia aada murid. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti untuk murid meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman sebenar menggunakan pelbagai media seperti membina.Pengalaman di peringkat awal kanak-kanak akan memebri kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran bermakna. 2. Implikasi Guru harus mempelajari dan memahami sosi budaya yang memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran muris tersebut serta menyediakan aktiviti yang dapat menyuburkan potensi kanak-kanak ini ke peringkat optima.6 Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran murid iaitu berlaku dalam kontek sosio budaya keluarga yang berbeza. komuniti dan masyarakat setempat yang saling berkaitan antara satu sama lain. di tadika dan dalam komuniti.7 Kanak-kanak adalah pelajar aktif Kanak-kanak adalah pelajar aktif dan memahami perekitaran dunia mereka darpada pengalaman di rumah. 2. Perkembangan kanak-kanak berlaku dalam konteks sosio budaya mengikut arah yang lebih komplek.5 Perkembangan adalah berperingkat-peringkat.

Implikasi Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai aktiviti berasaskan konsep bermain sambil belajar untuk meningkatkan perkembangan ke peringkat yang optimum. Mereka menunjukkan pelbagai gaya pembelajaran seperti visual.9 Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar Proses perkambangan kanak-kanak akan menjadi lebih cepat apabila mereka diberi peluang untuk melatih kemahiran. 22 .8 Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Konsep bermain sambil belajar adalah penting sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial.Implikasi Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami dunia mereka. dan kognitif seseorang kanak-kanak. emosi. 2. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan merangsang minda murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. Kemahiran-kemahiran yang baru atau menjalankan aktiviti yang kebih mencabar.10 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Murid boleh menunjukkan pelbagai cara mengenai apa yang mereka tahu daripada pengalaman pembelajaran mereka. auditori atau kinestetik. 2. rohani. Implikasi Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai. 2.

keperluan.11 Penglibatan Komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanakkanak Perkembangan dan pemgalaman pembelajaran murid berlaku dengan baik dalam kontek komuniti di mana mereka berasa selamat. kebolehan. Penutup Pelaksanaan ABP adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur.2. 23 . Implikasi Guru haris memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan. dihargai dan keperluan dipenuhi. bakat dan minat di kalangan murid-murid. kesihatan dan keselamatan murid. 3. perkembangan diri. kekuatan.

sama ada secara kelas. bakat dan minat serta latar belakang murid. PENGENALAN Dalam pendidikan prasekolah. PENDEKATAN Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dikelolakan secara teliti an sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh sebab murid merupakan adalah pembelajar yang aktif. guru perlu menyediakan aktiviti dan bahan yang konkrit dan menarik supaya murid boleh melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diutamakan iaitu : • Pendekatan Belajar Melalui Bermain 24 . kummpulan ataupun secara individu 2. Oleh itu. keperluan. kebolehan. guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan diri.TOPIK 4 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 1.

serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. Pendekatan ini diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. • Tanggapan main pada kanak-kanak adalah belajar. sentuhan dan rasa akan terangsang dan memberikan satu pengalaman pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akan terbina serta membantu perkembangan ke tahap optimum. Naluri kanak-kanak suka bermain dan pada waktu yang sama mereka belajar menerusi main. Main bagi 25 .1 Belajar Melalui Bermain Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam kn keupayaan kognitif. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung semulajadi. Pendekatan bermain sambil belajar menekankan ciri-ciri berikut: • • • • • • aktiviti yang menggembirakan penerokaan dan interaksi dengan persekitaran permainan bebas dan terancang kelonggaran masa percubaan idea sendiri peluang memberi tumpuan dan perhatian Semasa melakukan aktiviti bermain. bau.• • • Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Penggunaan ICT dalam pembelajaran 2. Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping meningkatkan kepupayaan kognitif. penglihatan. Tanggapan main antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah berbeza. kemahiran motor kasar dan motor halus. suasana yang mengembirakan dan bermakna. Melalui bermain mereka dengan gembiran dan senang hati membuat penerokaan. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. proses penerimaan sensori atau deria seperti pendengaran.

Dalam tempoh ini pengalaman bermain dan lain-lain merupakan latihan membantu mencapai kematangan.2 • Teori-teori main Teori Tenaga Berlebihan Tenaga yang berlebihan perlu dikeluarkan. Sekiranya tenaga ini tidk dikeluarkan boleh menyebabkan kanak-kanak berasa tidak selesaa dan boleh mengganggu kesihatan mereka.3 Konsep belajar melalui bermain 26 . • Teori Relaxation Manusia kehabisan tenaga jadi ianya perlu diganti. Main menjadi latihan berimaginasi dan menjadi alat untuk menguasai pengetahuan dari persekitaran serta membantu perkembangan kognitif.1. Ada pula yang menjadikan main sebagai profesion seperti main bola sepak.1. • Teori Perkembangan Kognitif Dilihat dari sudut intelek. 2. aktivitimain tidak terhad. 2. Main pula bagi kanakkanak dua perkara akan bertaku pada perkembangan kanak-kanak iaitu sosial dan kognitif. Kehidupan moden menyebabkan manusia mengalami tekanan. • Teori Instinct Alam kanak-kanak merupakan tempoh seseorang menyediakan diri ke arah kedewasaan.orang dewasa ialah untuk beriadah. • Teori Psikodinamik Bermain akan dapay mengurangkan kebimbangan dan rasa takut dengan membawanya ke peringkat sedar. Permainan perlu untuk melegakan dan mengganti tenaga. badminton dan golf.

Mereka bermain kerana sukakannya. Terdapat dua pandangan tentang peringkat main kanak-kanak yang telah dikaji iaitu: 27 . penggunaan bahan dan peralatan. 2. Kanak-kanak bermain tanpa mengikut arahan orang dewasa.• Sesuatu aktiviti yang memberi kegembiraan serta peluang murid-murid melahirkan perasaan. mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatau kemahiran. Hal ini mengundang ramai pendidik awal kanakkanak mengkaji peranan main kepada kanak-kanak.1. Sebenarnya kanak-kanak bermain tidak memerlukan ganjaran pujian. peraturan aktiviti bermain dan peranan yang mengambil bahagian yang dibuat semasa kanak-kanak bermain.5 Peringkat perkembangan main Kanak-kanak belajar menerusi main. • • • 2. Pada masa yang sama main dapat memberi manfaat terhadap perkembangan kanak-kanak dari segi sosial dan kognitif. menyeronokkan dan berorientasikan proses. Kanak-kanak akan membina kefahaman sesuatu konsep menerusi bermain sama ada konsep sosial atau kognitif. Bebas. Di sebaliknya kanak-kanak yang bertanding untuk membina kereta menggunakan bongkah dianggap tidak bermain.1. persekitaran. wang atau makanan. • Murid dapat meneroka. Proses pembelajaran akan berlaku secara tidak langsung semasa bermain. Ini bermakna aspek di luar masa. Kanak-kanak yang disuruh untuk melabelkan warna pada lakarannya tidak dianggap bermain. terancang dan selamat. Peluang untuk memberi tumpuan dan perhatian Membantu mengembangkan pertumbuhan darisegi kognitif dan psikomotor. Kanakkanak yang disuruh menggunakan bongkah berwarna merah sahaja masih dianggap bukan bermain. Semua berdasarkan deria realiti kanak-kanak.4 Kepentingan main dan permainan Main melibatkan pemilihan aktiviti bebas yang datang daripada motivasi sendiri.

kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktivitimain. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanakkanak menerusi main. • • main selari (parallel play) main asosiatif (associative play) .kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. (b) Kategori Main Kognitif Mengikut Sara Smilansky (1968) Manakala Sara Smilansky (1968) melihat main dari aspek kognitif.(a) Kategori Main Sosial mengikut Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari aspek sosial. Beliau melihat aspek main dapat membina perkembangan kognitif kanak-kanak. • main tidak sendirian (solitary play) - kanak-kanak bermain sendirian.kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • perlakuan tidak menentu (unoccupied behavior) . • main pemerhatian (onlooker play) . 28 . melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya. Pandangan Smilansky yang berbeza dengan Parten dianggap sebagai pelengkap kepada pengkelasan yang telah dibuat oleh Parten. Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. dan • main koperatif (cooperative play) . Main dapat meningkatkan keupayaan kognitif kanak-kanak iaitu diukur dari segi cara kanakkanak menggunakan bahan atau peralatan mainan itu sendiri.kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan.

orang dewasa dan bahan yang disediakan. rangka besi dan gelungsur adalah untuk 29 . (d) Permainan luar Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan terkawal. (d) Permainan lakonan atau olok-olok Permainan ini melibatkan interaksi verbal antara kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam permainan tersebut.Kategori main mengikut Smilansky: • main berfungsi (functional play) .kanak-kanak ini bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa yang boleh dibuat dengan objek berkenaan. bekas main air. Bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan di pusat pembelajaran. Permainan ini melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. Ia juga melibatkan fantasi dan imaginasi kanak-kanak. (c) Permainan Bebas Permainan bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan. terowong. tidak formal dan tidak berstruktur dalam persekitaran yang kaya dengan bahan dan interaksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa. • main dramatika (dramatic play) . Dengan itu kanak-kanak tersebut mempelajari dan mengalami banyak pembelajaran semasa menjalankan interaksi dengan rakan sebaya. mengubahsuai bermain melibatkan penerimaan peraturan dalam permainan. dan • main dengan peraturan (games with rules) . Alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. • main konstruktif (constructive play) . buaian.kanak-kanak ini bermain melibatkan mencipta sesuatu objek.kanak-kanak ini menggunakan objek mainan untuk menggantikan sesuatu imaginasi. jongkang jongkit.kanak-kanak ini pandangan.

tolong-menolong. 30 . Apabila dia datang semula di meja terdapat dua gelas air sirap. Di dalam kelas tadika untuk kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun kanak-kanak bermain untuk membina konsep. Dia tentunya akan tertanya-tanya yang manakah gelas miliknya.membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. Contoh yang lain seorang kanakkanak meletakkan segelas air sirap di atas meja kemudian bermain di sudut pembelajaran.3 menunjukkan contoh bagaimana aktiviti pengajaran yang dikendalikan dapat membantu murid-murid membina konsep menerusi pemerhatian dan pengalaman. tarikan gravity. Aktiviti permainan luar ini melibatkan perkembangan otot kecil. perkembangan bahasa. bersikap sederhana dan hormatmenghormati. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar. ayunan serta konsep banyak dan sedikit. Manakala kesetaraan melibatkan persamaan dua atau lebih objek. Semasa bermain dengan alatan tersebut. Keadaan ini menyebabkan dia perlu membina persamaan antara gelas kepunyaannya sebelum ini dan gelas yang baru dilihatnya. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu menyediakan main bercorak konstruktif selain dari bersosial. mengikut giliran. Contohnya untuk meletakkan sekeping jigsaw puzzle di atas papan jigsaw. berat dan ringan. kanak-kanak dapat mempelajari beberapa konsep seperti imbangan.1. Kanak-kanak kerap berhadapan dengan masalah untuk mengenal pasti persamaan antara objek dan peristiwa. koordinasi tubuh badan. Terdapat dua jenis persamaan iaitu pengenalan (identity) dan kesetaraan (equivalence). Kanak-kanak perlu membina persamaan antara sekeping jigsaw puzzle dan ruang jigsaw puzzle. 2. Melalui penerokaan dan membina semula konsep menerusi main dapat mengukuhkan kefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui. Pengenalan melibatkan antara dua penglihatan terhadap objek yang sama. interaksi sosial dan kreativiti. bekerjasama.6 Main dalam pembelajaran kanak-kanak Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelumnya main adalah proses pembelajaran kanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep. otot besar. tinggi dan rendah. membanding dan membezakan. Rajah 1.

Hal ini penting untuk memahami penemuan oleh kanak-kanak sewaktu percubaannya menyelesaikan masalah. Piaget telah mengenal pasti enam tahap keupayaan kanak-kanak memikirkan tentang perubahan dari usia 1 hingga 7 tahun. Setiap perubahan melibatkan tempat permulaan dan tempat berakhir. Main di kelas tadika/prasekolah boleh dibahagikan kepada: 31 . Jika kanak-kanak ingin mengubahnya ke rupa asal permulaan mereka perlu tahu sesuatu tentang cara air menjadi merah. Perubahan adalah sesuatu yang kanak-kanak mahukan. antara objek yang berbeza atau peristiwa. Berdasarkan pandangan teori yang dikemukakan oleh Piaget main konsruktif dianggap sesuai untuk aktiviti penerokaan dan penemuan. Secara umum enam aras perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) tahap berbeza sepenuhnya. Peranan guru sebagai pendorong mencetuskan pembinaan pemikiran konstruktif kanak-kanak terhadap sesuatu konsep. Dia tidak dapat membezakan gelas miliknya. Perubahan berlaku di antara tempat permulaan dan tempat berakhir. Sebagai contoh air (rupa asal permulaan) boleh diubah kepada warna merah (rupa akhir) dengan meletakkan sirap merah (perubahan). Manakala kesetaraan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dan jigsaw puzzle. tahap kepelbagaian. tahap fungsi. tahap penolakan tahap darjah berhati-hati.Pengenalan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dengan gelas air minuman. Manakala kanak-kanak menyesuaikan kemahiran dan konsep yang perlu dibina menerusi aktiviti main konstruktif. Guru menyediakan persekitaran dan bahan/peralatan pembelajaran. Mungkin mereka boleh menggunakan kain menapis warna atau pun menambah air ke dalam bekas. Kesimpulannya persamaan terbina sama ada antara dua penglihatan objek atau peristiwa. Kanak-kanak terpaksa membanding beza dua objek untuk disesuaikan. dan tahap dapatan sebenar.

murid-murid boleh: • • • • Mengukuhkan penguasaan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spasifik. Bersosialisasi dengan rakan sebaya dan orang dewasa Meningkatkan kemahian emosi 32 . Bahan perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan murid Bahan konkrit.guru merancang pembelajaran dengan memasukkan unsur dalam aktiviti pembelajaran.1. guru perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: • • • • • 2. Meningkatkan keupayaan kognitif. Kenyataan yang mengatakan 'bermain sambil belajar' atau 'belajar sambil bermain' bermaksud keseluruhan konsep pembelajaran kanak-kanak yang menekankan adanya unsur main dalam pembelajaran kanak-kanak.(a) main pilihan sendiri . benar dan bermakna disediakan Bahan yang digunakan mengalakkan komunikasi dan imaginasi Permainan menarik minat dan menggembirakan murid Faedah pendekatan belajar melalui bermain Melalui main sambil belajar. Setiap program. (b) main main terancang . Bahan dan peralatan boleh digunakan sebagai alat bantu yang mengukuhkan sesuatu konsep yang dilakukan menerusi main. pendekatan dan aktiviti melibatkan unsur main sebagai intipati keseluruhan pembelajaran kanak-kanak. dan. Main dalam konteks pembelajaran kanak-kanak adalah suatu proses pembelajaran secara keseluruhan.guru menyediakan peralatan permainan di sudut- sudut tertentu untuk dipilih oleh murid. 2. Germain juga merupakan suatu rangsangan untuk kanakkanak belajar.7 Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Sebelum mekasanakan pendekatan ini.1. Kesimpulannya main merupakan aspek penting dalam kehidupan kanak-kanak. Biasanya aktiviti ini dijalankan semasa rutin atau sementara menunggu aktiviti pembelajaran bermula. Kanakkanak belajar menerusi main.8 Hasil pembelajaran yang ingin dicapai perlu ditentukan. model.

Pendekatan ini melibatkan bidang-bidang lain tetapi membincangkan perkaa yang sama. Tema yang dipilh dijadikan sebagai wahana untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur. Unit-unit perlu dirancang berdasarkan minat kanakkanak dan sesuai dengan latar belakang pengalaman dan tahap perkembangan mereka. Pendekatan pengajaran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangka untuk menyusun aktiviti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum. pendekatan ini memberi peluang kepada murid meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih.• • • Mengukuhkan perkembangan fizikal Menguasai kemahiran manipulatif Melahir dan menyatakan perasaan 2. Tema boleh diangap sebagai rangsangan kearah pembelajaran. Selain itu. Pengalaman guru dan juga pengalaman kanak-kanak perlu dititikberatkan sebelum memulakan pengajaran bertema. minat dan latar belakang murid. tempat. Pendekatan bertema melibatkan bidang yang luas tetapi tidak mendalami. Selain itu. berfikir dan emosi serta sosial. 33 . membac. peluang lebih terbuka untuk kanak-kanak menerokai pelbagai bidan pengalaman melalui penglibatan yang aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. asas matematik. menulis. Kanak-kanak dapat membina kemahiran dan mempelajari topic-topik tertentu dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemahiran yang berbeza tetapi bukan tujuan untuk mendalami topik.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan masa. sebagai contoh haiwan sebagai tema.

2. masa dan peristiwa Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Guru berminat terhadap tema yang dipilih Pemeringkatan tema dari mudah kepada yang lebih mencabar Kepentingan pendekatan bertema Tema yang dipilih dijadikan sebagai wahanan untuk menghubungjalinkan pengetahuan atau kemahiran daripada beberapa komponen yang berlainan. 34 .2.1 Faktor-faktor pemilhan pendekatan bertema Pemilihan tema perlu menimbangkan aspek-aspek berikut: • • • • • • 2.2 • Boleh merentas semua komponen Bersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan murid Bersesuaian dengan situasi.Namakan Bunyi Menyanyikan lagu “cicak” HAIWAN Membilang haiwan di rumah Melukis haiwan di ladang 2.

Selain daripada kesepaduan antara komponen.3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar.2. mengurus aktiviti dan menyediakan bahan pengajaan dan pembelajaran secara lebih berfokus dan menyeluruh. Mereka melihat pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dan tidak memisahkan pembelajaran kepada subjek yang berbeza-beza. 2. Oleh itu pendekatan bersepadu digunakan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu komponen dalam aktiviti pembeajaran. 2. Dalam kehidupan sebenar.• Pendekatan bertema akan dapat membantu guru merancang.3 Pelaksanaan pendekatan bertema Sebelum melaksanakan pendekatan ini. pendekatan ini melibatkan juga kesepaduan antara: • • • Beberapa kemahiran Kemahiran dan nilai murni Aktiviti dalam kelas dan luar kelas 35 . sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. guru perlu: • • • • • Mengenalpasti tema yang hendak digunakan Menjana idea berkaitan tema Membina peta minda tema yang mengandungi komponen yang berkaitan dengan tema Menyediakan senarai aktiviti kepada setiap komponen yang berkaitan dengan tema merancang iklim dan menyusun persekitaran kelas dan ousat oembelajaran supaya mempunyai suasana yang berkaitan dengan tema.

Pengajaran dan pembelajaran adalah tidak formal. bertutur dan menulis atauoun menggabungkan aspek-aspek perkembangan kanak-kanak seperti jasmani.• • Aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid Pelbagai kaedah dan teknik Pembelajaran melalui pendekatan bersepadu menyediakan murid peluang : • Memenuhi keperluan mereka yang berbeza-beza dari segi perkembangan. membaca. kemahiran membina timbunan pasir mengikut urutan menaik ataupun menurun. minat dan kebolehan serta perbezaan dari segi latar belakang. Merujuk jadual di bawah. Ilmu pengetahuan yang dipelajari mesti diamalkan. Topik Komponen Kandungan Hasil Pembelajaran Aktiviti/Peralatan 36 . bertolak ansur dan berdisipli. Pendekatan bersepadu boleh menggabungkan beberapa kemahiran mendengar. konsep. emosi. halus. rohani dan intelek. kanak-kanak dapat merasakan tekstur pasir seperti kasar. • • • • • Meneroka sesuatu topik dengan cara yang lebih mendalam. Contohnya dalam permainan pasir. konsep seperti kering dan basah. hasil pembelajaran adalah kemahiran membaca dan hasil pembelajaran adalah menulis. Kanak-kanak memperoleh ilmu. Semua deria kanak-kanak terlibat secara langsung dalam pelbagai situasi yang dapat merangsang pembelajaran di dalam atau di luar kelas. serta memupuk nilai murni seperti bekerjasama. Kaedah pendekatan ini menggabungkan sekurang-kurangnya dua kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti Meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi Meningkatkan nilai murni bersepadu boleh digunakan dalam aktiviti seharian. kemahiran dan nilai murni yang berkaitan antara satu sama lain. Kanak-kanak terlibat dalam aktiviti secara aktif. Guru perlu Pendekatan menggunakan pengalaman harian kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Lebih banyak pilihan dan motivasi untuk menimbulkan kepuasan belajar.

1 Membina kemahiran menulis 2. Murid boleh menggunakan computer secara berpasangan untuk menggalakkan mereka sama-sama meneroka dan memperolehi pembelajaran.1 Mengenal bentuk huruf 3. ICT sebahagaina daripada kehidupan masa kini Boleh dijadikan bahan bantu mengajar 37 .1. Poster besar huruf kecil dan huruf menulis 4.3.4 Pendekatan bersepadu melibatkan Kesepaduan antara komponen Kesepaduan kemahiran dan nilai murni Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik Penggunaan ICT dalam pembelajaran Komputer menyediakan peluang pembelajaran yang berkesan kepada murid kerana ianya memberi peluang pengalaman pembelajaran dalam cara dan kadar yang berbeza-beza untuk memenuhi keperluan setiap individu.3 Mengenal bentuk huruf kecil dan huruf besar 4.1 • • • Membantu proses pengajaran dan pembelajaran Memperoleh maklumat Berinteraksi dengan bahan untuk bekajar sendiri dan bersama rakan sebaya Memperkayakan pengalaman pembelajaran Kepentingan penggunaan ICT Membantu membentuk persepsi pemikiran murid.4.1 • • • • • 2.4 Menulis huruf mengikut cara yang betul Membaca abjad dan abjad. Pendekatan ini digunakan untuk : • • • • 2.Abjad Bahasa Melayu 3.2.

4.• • • • Boleh diprogramkan dengan perisian khas Dapat merangsang minat murid dan memberi keseronokan.2 • • • • • • • • • • • Prinsip-prinsip penggunaan ICT Kesesuaian umur Kepentingan Kawalan kanak-kanak Arahan jelas Penggunaan berdikari Tanpa keganasan Berorientasikan proses model yang sebenar Ciri-ciri teknikal Boleh ditranformasikan Kepelbagaian bahasa 38 . Dapat merangsang kreativiti dan pemikiran Membantu memudahkan murid memahami konsep sebab dan akibat 2.

PENGENALAN Di bawah konteks pendidikan. Tunjuk cara Tunjuk cara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid.1. 2. Oleh itu teknik tunjuk cra juga dikenali sebagai demonstrasi. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. objektif dan kandungan tunjuk cara terlebih dahulu.1 Prinsip-prinsip tunjuk cara Untuk menghasilkan aktiviti pengajaran melalui tunjuk cara sengan berkesan guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip melaksanakan tunjukcara berikut 2. 39 . Tujuan menggunakan berbagai-bagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik minat murid. 2.TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH 1. b) Alatan hendaklah disediakan dan disusun mengikut langkahlangkah demonstrasi yang ditentukan.1 Sebelum demontrasi a) Guru hendaklah menentukan topik. teknik pengajaran ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

c) Tempat demonstrasi hendaklah disediakan untuk memastikan semua murid dapat menyaksikannya dengan jelas. c) Aktiviti pengukuhan harus diadakan selepas demonstrasi.1.2 Semasa demonstrasi a) Guru harus memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi yang dijalankan. Ini akan memastikan bahawa muridmurid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul. e) Jika masa mengizinkan. guru hendaklah memberitahu murid tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya tanpa membuat sebarang kesilapan. 2. menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian semua murid dapat melihat demonstrasi serta d) Pastikan mendengar penerangan guru dengan jelas. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota. atau bahan yang meungkin boleh menyebabkan kemalangan. 2.2 Langkah-langkah pengajaran melalui tunjuk cara 40 . 2. guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya.3 Selepas demonstrasi a) Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demomonstrasi yang penting. e) Sebelum memulakan demonstrasi. c) Guru murid. d) Pastikan keselamatan sebelum mengunakan alat. b) Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka membuat rumusan. guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi. b) Sekiranya murid menunjukkan kerahuan.1.

b) Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup. latihan dan penutup. d) Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian.1 Perancangan a) Penentuan topik dan objektif. b) Perancangan langkah-langkah demonstrasi c) Persediaan alatan. d) Penyusunan tempat demonstrasi 2.2.2. b) Guru membetulkan kesilapan murid.4 Penutup a) Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan. 2. 2.Pengajaran mengunakan tunjuk cara melibatkan beberapa langkah utama seperti perancangan.3 Latihan a) Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran.2 Pelaksanaan a) Penerangan tujuan demonstrasi. Menyoal semasa pengajaran dan pembelajaran mempunyai beberapa tujuan. antaranya ialah: • • • • Menjadikan murid aktif Membangkitkan minat dan tumpuan murid. Menilai kefahaman murid berkenaan isi pelajaran serta kemajuan murid. c) Penggunaan alat mengikut langkah-lankah yang disediakan. Meningkatkan perkembangan daya pemikiran murid. 3. Kajian menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara penyoalan guru dengan pencapaian pelajar (Turney et. b) Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan. 2. Penyoalan Teknik penyoalan merupakan suatu teknik yang biasa dan kadang-kadang menjadi dominant dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran.2. al 973).2. pelaksanaan. 41 .

Releven dan berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Pengenalan Tujuan menyoal: • • • membantu set induksi guru mengetahui apa yang murid tahu mengulang pelajaran lepas 42 .1 Prinsip menyoal a) • darjah. Libatkan murid yang diam atau tidak bersedia menjawab. Soalan Sesuai dengan peringkat umur dan kebolehan urid dalam bilik b) Cara menyoal • • • • • • • • • • Terbuka kepada semua murid dalam bilik darjah.2 Tujuan menyoal mengikut peringkat dalam pengajaran Paintal (1980) menjelaskan tujuam sseorang guru menyoal mengikut langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut : Peringkat a. • • • • • Betul daripada tatabahasanya supaya maksudnya lebih jelas. respons kepada soalan guru. soalan. Beri masa yang sesuai (3-5 saat) untuk murid memberi respons kepada Kemukakan soalan dahulu.3. jawapan pelajar seolah-olah guru menjawab soalan sendiri. Elakkan daripada guru bercakap terlampau banyak. tidak berbelit-belit. Dikhususkan supaya lebih jelas. kemudian menyebut nama murid. Pendek. Pelbagaikan aras dan jenis soalan. Melayan jawapan yang salah dengan baik. 3. Dorong dan cungkil jawapan daripada murid yang tidak mampu memberi Elakkan mengulang-ulang soalan. Elakkan daripada menjawab soalan sendiri atau menyusun semula Elakkan daripada mengulang-ulang jawapan pelajar.

Pemudahcaraan Pemudahcaraan adalah teknik yang digunakan guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan disusun. Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik. konsep fasilitator merujuk kepada usaha-usaha untuk: • • • • • • • Menjadikan senang Menggalakkan Memudahkan Mempercepatkan Membantu Memajukan Menolong 43 .• mengemukakan masalah yang berkaitan dengan topik pengajaran. Penyampaian • • • mengekalkan minat dan tumpuan murid menggalakkan penaakulan dan pemikiran logik mengetahui murid. membimbing. memberi bantuan dan menolong kanak-kanak mencapai matlamat yang dirancang melaluisatu proses yang panjang. memujuk. Penutup • • • mengulang isi utama menguji kefahaman murid mencadangkan masalah dan isu berkaitan 4. Secara mudah. b. Aplikasi • • • fokus dan penjelasan menghilangkan kesukaran dan membantu individu murid. memimpin murid membuat pemerhatian dan inferen d. mengukuh. setakat mana kefahaman c.

‘bagus’. ulang dan kembangkan jawapan murid. ‘ha’. 44 . Gerak isyarat seperti senyum. • • • • • • • • Penyoalan Bertujuan untuk memperluaskan idea Berfokus daripada soalan umum kepada khusus Mengikut aras pengetahuan Menggalakka pemikiran semula Jelas dari segi aras dan frasa Mempunyai hentian untuk beri masa berfikir Sebaran kepada semua murid-murid Layanan jawapan sama ada memberi pujian atau galakkan 2. memahami sesuatu konsep dan pengukuhan. Dapat meninggalkan kesan semangat ingin belajar. murid-murid menjadi lebih positif. bahu atau bahagian belakang. Layan dan damping • • • • • • Memberi perhatian dengan komunikasi mesra Menggunakan bahasa yang memujuk. Libatkan lisan seperti ‘ya’. hubungan mesra dan yakin kerana dihargai. Sesuai digunakan apabila melakukan tajuk baru. angguk. tulis jawapan di papan hitam atau mengangkat ibu jari. disiplin kelas terkawal. Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid lalui. sebutan ‘baik’. imbas kembali pengalaman. tidak menyergah atau mengancam. • Tidak menghukum salah dan betul/ 3. Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid. tepuk tangan. Renung kembali • • • • Menggalakkan murid merenung. Sentuhan kepala.4. melihat ke depan dan belakang.1 Teknik-teknik pemudahcaraan 1.

Memperkukuhkan idea murid. tindakan dan kepercayaan individu. Scaffolding • Scaffolding adalah ciri yang dikemukakan oleh Vigotsky dam Zon of Proximal Development (ZPD). Berkongsi selesaikan masalah.4. 6. • • • Guru memberi galakan berinteraksi. Kongsi dan bina bersama • • • • • • • Berkongsi bersama guru dan murid dalam mencapai objektif ssuatu aktviti. Merangkumi alam fantasi murid-murid menjelaskan sesuatu konsep yang sesuai dengan pengalaman mereka. Melibatkan pengalaman sedia ada dan penerokaan idea. Dapat mendfinisikan sesuatu. 45 . Pembelajaran berlaku dengan sangat efektif apabila berlakunya interaksi antara kanak-kanak dengan orang dewasa yang kebih kompeten. Menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah/tugasan. Guru mencadangkan idea/petunjuk dan murid buat keputusan. Memberi pembayang. memberi motovasi dan memberi dorongan. Pensrukturan kognitif • • • • • • • Membantu murid memahami konsep dan menggunakan potensi kognitif yang ada. Berkongsi untuk menyelesaikan masalah. Memberi bantuan dan solongan dalam bentuk verbal. • ZPD merupakan lingkungan di mana kanak-kanak dapat berfikir melebihijangkaan usianya hasil daripada interaksi degan orang dewasa yang kebih kompeten. Penyoalan perlu terancang dan mengikut aras. Melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pada sesuatu konsep atau idea. Melibatkan struktur pemikiran. 5. Guru sebagai pemangkin dalam kumpulan.

• • • Guru perlu memahami apa yang ingin disampaikan oleh murid dan melayani setiap soalan dan pandangan yang diberikan oleh murid dengan adil. Banyak memberi pandu arah supaya sesuatu aktiviti lebih jelas dan tersusun. 9. 4. beliau telah mewujudkan situasi penerimaan terhadap kanak-kanak dan idea yang disarankan. Murid berasa diri mereka dihargai dan diterima apabila idea mereka didengar oleh orang lain. Satu siri layanan guru untuk mencapai matlamat dan objektif yang dikehendaki. 8. Mendengar • • Guru sebagai pendengar yang aktif. Pengembangan bahasa dan idea • • • • • Teknik memperkembangkan bahasa dan perbendaharaan kata murid seta meningkatkan kemahiran berfikir. bersoal jawab dan galakan bertanya.7. Apabila guru mendengar apa yang ingin disampaikan oleh muridnya. Galak dan saran • • • • Guru lebih banyak membuat pengesyoran sebagai alternatif. Memperluaskan perbendaharaan kata. bercerita. Memupuk kemahiran bahasa kanak-kanak denga bertutur.2 Kepentingan kemahiran teknik pemudahcaraan a) b) c) Memotivasikan murid supaya sentiasa mempunyai dorongan yang kuat Membantu murid-murid mencari penyelesaian yang dihadapi dalam Membimbing murid-murid dalam menjalankan aktiviti bilik darjah dengan untuk belajar dan bercita-cita memperolehi pencapaian yang baik. berbual. Guru dapat menilai dan mengesan kelemahan murid. Banyak memberi pemujukan . baik dan berkesan. pembelajaran. 46 . Memupuk keyakinan diri. Meningkatkan kemahiran bertutur.

Jangan suka mencelah 47 . c) Mendengar untuk mempengaruhi agar dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku. tidak terancam. Mendengar juga adalah suatu pengiktirafan. 5.2 Langkah mendengar a) Menerima • • • • Memberi tumpuan kepada kata dan gerak geri badan.1 Fungsi mendengar a) Mendengar untuk belajar memahami orang lain. tidak menghukum dan mesra. pengetahuan. Mendengar apa yang dikatakan dan tidak dikatakan. Bagaimanapun mesti dapat membandingkan antara bergurau dengan serius. menyeronokkan. 5. Melaluinya dapat dorasakan apa yang dirasakan oleh orang lain (empati). 5. penumpuan perhatian.d) e) f) g) h) i) Meneguhkan pembelajaran murid-murid dengan menggunakan ganjaran Menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang lebih mencabar dan Menggunakan pelbagai strategi dan teknik pembelajaran yang berkesan Menyediakan murid-murid untuk mencari dan menambahkan dan pujian. dan menyeronokkan bagi mencapai aktiviti pengajaran. Menumpukan perhatian . Aktiviti seperti gurau senda. d) Mendengar untuk berseronok. b) Mendengar untuk menjalin hubungan dan seterusnya boleh mencipta kasih sayang. Meneguhkan tingkah laku positif. dan sentiasa membiarkan seseorang menghabiskan percakapan sebelum kita pula yang bercakap. e) Mendengar untuk menolong. Menghindarkan tingkah laku negatif secara terbuka. Mendengar Kemahiran mendengar merupakan suatu proses aktiviti komunikasi yang penting dan berkesan. diri sendiri dan alam.

Jangan mengganggu orang yang sedang bercakap. Meminta lebih banyak pengalaman. pendapat peribadi atau andaian sahaja. baru membuat penilaian. tunggu sehingga mereka menghabiskan percakapan.• Jangan memperdlikan gangguan semasa mendengar.3 Tunjukkan sikap dukungan dan gerak geri mengangguk. Kenalpasti sebarang prasangka e) Memberi respons • • • 5.” Langkah kemahiran mendengar yang berkesan a) Gunakan lebih masa untuk mendengar daripada bercakap. Sentiasa bersikap jujur. Memahami apa yang diperkatakan dari sudut pandangan individu yang bertutur. 48 . Kenalpasti sama ada ucapan itu adalah fakta. Mengulang nama dan perkara penting d) Menilai • • • • • Elakkan daripada menilai sebelum seseorang itu habis bercakap/ Perlu mengandaokan seseorang itu berniat baik. Menunggu sehngga habis percakapan. minta penjelasan yang lebih lanjut. c) Mengingat • • • Mengenalpasti pekara penting. Apabila tidak setuju. b) Memahami • • • • • Mengaitkan apa yang dikata demngan apa yang kita ketahui. Gunakan ayat-ayat “saya setuju” dan “saya fakir…. Meringkaskan apa yang telah diucapkan. Mengukangi apa yang dikatakan oleh individu berkenaan dengan menggunakan perkataan sendiri. b) Cari sesuatu yang lebih baik atau menarik.

5. Pendengar akan terlibat dengan kehendak penghantar maklumat semasa berkomunikasi.6 Pendengar yang pasif a) Beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik. 5. b) Mengkritik percakapan individu lain. d) Meredakan perasaan diri. bukannya cara penyampaian. g) Bekerja dan memberi tumuan semasa mendengar.c) Jangan mengganggu orang yang seang bercakap. e) Bersikap fleksibel f) Menyedari maklumat bukan lisan. tapis dan timbang setiap pendengaran. Apabila wujudnya suasana komunikasi yang terbuka. Jangan terus membuat Thomas Gordon (1970) menjelaskan bahawa pendengaran yang aktif merupakan kemahiran komunikasi yang dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah. f) Ambil kedudukan yang sesuai apabila sedang mendengar. ia akan membantu untuk menghasilkan sesuatu keputusan. c) Medengar secara memilih. kesimpulan. c) Mendenar pendapat-pendapat yang dikemukakan dan menjiwai apa yang diperkatakan oleh seseorang. Selain itu. d) Mencelah atau manyampuk e) Fikiran yang merewang f) Tertidur 49 .5 Pendengar yang aktif a) Cari perkara yang menarik minat pendengar. e) Ambil catatan tentang apa yang didengar apabila perlu dan sesuai. b) Menilai kandungan ucapan . adalah penting untuk mewujudkan penerimaan dan meningkatkan rasa saling mempercayai serta menghargai.4 Pendengar yang berkesan g) Berhati-hati. h) Sentiasa menolak gangguan 5. d) Dengar dengan teliti kerana kadang-kadang apa yang dicakapkan bukan apa yang dimaksudkan.

e) Murid dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik. d) Menggunakan bahasa yang mudah dan difahami oleh murid. dan bukannya sibuk mendengar. c) Bersedia untuk membetulkan kesalahan murid. f) Tidak minat mendengar. 6. Modelling Modelling merupakan suatu proses demonstrasi bagi menggambarkan sessuatu dengan berkesan.2 Ciri-ciri modeling yang baik a) Demonstrasi cara menyelesaikan masalah. d) Murid berani mengemukakan pendapat. d) Sibuk memikirkan apa yang ada dalam fikiran sendiri. b) Murid akan mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian. e) Sibuk bercakap. Guru yang mempunyai kemahiran modeling dapat menarik minat murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang. c) Membuat penilaian.7 Halangan mendengar a) Hanya mahukan maklumat yang boleh digunakan untuk mengkritik individu itu semula. 50 . 6. Kemahiran modeling perlu ada pada setiap guru kerana ianya dapat menarik minat murid terhadap isi pelajaran dan membina kemahiran berkomunikasi sesame pelajar dan guru. b) Pura-pura mendengar.5. c) Menggalakkan murid berfikiran kritis. b) Menunjukkan rasa menghargai murid. e) Menyebut setiap perkataan denga jelas. 6.1 Faktor-faktor penggunaan modeling a) Membimbing murid membina identiti.

semasa. kad-kad gambar. c) Alat bantu mengajar seperti kad-kad perkataan. guru harus memahami dan mematuhi prinsipprinsip panduan berikut: a) Guru harus memilih cerita yang sesuai dengan minat. 6. guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. d) Guru menunjukkan cara menulis berita menggunakan transparensi. terbuka dengan murid. g) Masalah-masalah yang timbul ketika membuat tugasan dibincangkan secara h) Tidak mengganggu murid ketika mereka menunjukkan pemikiran yang rasional. b) Sebelum sesi bercerita. Melalui kaedah bercerita. umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya. kebolehan. guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita itu. f) Murid menulis karangan jenis berita di dalam buku masing-masing. e) Guru meminta pendapat murid tentang isi-isi berita yang diperlukan. patung atau topeng yang boleh menarik minat dan perhatian murid harus disediakan sebelum sesi bercerita dimulakan. 51 .3 Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran a) Guru memperdengarkan rakaman berita.f) Melibatkan semua murid dalam aktiviti dengan menggunakan arahan yang jelas. g) Guru akan memberi reespon sekiranya ada masalah yang timbuk dari masa ke 7.1 Prinsip-prinsip panduan penguasaan kemahiran bercerita Untuk menguasai kemahiran bercerita. Soalan-soalan untuk aktiviti susulan juga harus disediakan. b) Murid membaca berita yang sama dan membuat rumusan berita tersebut dalam kumpulan. c) Ketua kumpulan membacakan rumusan yang dibuat dan guru membimbing murid mengenai ciri-ciri berita yang baik. Bercerita Bercerita merupakan satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui penggunaan teknik bercerita. 7.

Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni. l) Isi cerita harus disampaikan kepada murid dengan gerak-geri secara semulajadi. Cara ini bukan sahaja dapat menarik perhatian murid tetapi juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka. misalnya aktiviti soal jawab tentang tema dan nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. aktiviti susulan harus diadakan. Cara ini sangat berkesan Pada peringkat ini guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai. m) Selepas bercerita. sekorang-kurangnya sekali. Panjang atau pendek crita hendaklah sepada dengan peruntukan masa. Isi cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan oengalaman murid. i) j) Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas. guru perlu menyediakan alat bantu engajar seperti kad perkataan.2 Perancangan dan persediaan g) Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir. Tujuan bercerita adalah untuk menyampaikan isinya dan bukan mengajar murid perkataan-perkataan yang sukar. f) Mulakan cerita dengan suara yang menarik dengan penuh emosi. guru hendaklah cuba menghafaz dan bercerita secara sendiri.d) Sebelum memulakan sesi bercerita. selagi semua murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru. pastikan semua murid telah bersedia untuk mendengar cerita. h) Pastikan suara jelas dan lantang. Guru juga boleh memberikan topeng-topeng yang disediakan kepada murid untuk menjalankan aktiviti lakonan. guru boleh mengemukakan soalan untuk menggalakkan murid meramal perkembangan cerita selanjutnya. Kemahiran variasi rangsangan harus digunakan untuk mengubah-ubah nada suara dan intonasi guru mengikut watakwatak dan suasana cerita. Di samping itu. e) Guru boleh duduk atau berdiri semasa bercerita. Selepas cerita dipilih. Semasa sesi bercerita. kad gambar atau topenhg-topeng yang perlu digunakan untuk 52 . untuk melibatkan murid dalam cerita yang disampaikan. Aktiviti lakonan guru harus dielakkan. 7. k) Pastikan perkataan dan ayat yang digunakan untuk bercerita boleh difahami oleh murid.

Guru juga boleh melibatkan murid dalam sesi bercerita dengan menggunakan soalansoalan membimbing nereka mengikut perkembangan cerita dari peringkat permulaan sehingga peringkat penutup. Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita supaya membawa murid-murid ke dalam situasi yang seakan-akan alam cerita itu. guru hendaklah menyusun tempat duduk murid supaya memastikan setiap murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru. Sebelum mula bercerita. 7. 53 . Terdapat pelbagai aktiviti penutup boleh digunakan dalam sesi penutup bercerita ini.4 Penutup Tujuan penutup sesi bercerita ialah membantu murid-murid mengukuhkan nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita.murid-murid berlakon selepas bercerita. Di antaranya ialah : a) Menyoal murid-murid tentang isi cerita yang disampaikan. Beberapa soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid selepas bercerita. b) Menyuruh murid-murid mengulang isi cerita dengan mengunakan perkataan sendiri. c) Berbincang dengan nurid-murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. d) Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. Semasa bercerita.3 Sesi bercerita Langkah pelaksanaan sesi bercerita ini hendaklah dimulakan dengan set induksi yang menarik serta ada kaitan dengan cerita yang hendak disampaikan. guru boleh menggunakan suara. Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya semasa guru bercerita. gaya dan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian serta membantu murid-murid memahami isi cerita yang disampaikan. 7.

Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • Perlakuan tidak menentu (unoccupied behaviour) – kanak-kanak bergerak di dalam kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. • Main selari (parallel play) – kanak-kanak bermain permainan yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama dan tidak berkongsi alat permainan yang sama. • Main asosiatif (associative play) – kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktiviti main. lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam 54 . dan • Main koperatif (cooperative play) – kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. tidak melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya.Teori Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari segi aspek sosial. • Main pemerhatian (onlooker play) – kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak permainan.Main Sosial. • Main sendirian (solitary play) – kanak-kanak bermain sendirian. Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak menerusi main.

Melalui permainan ini. Untuk bermain dengan jayanya. Oleh itu kanak-kanak memerlukan masa yang fleksibel dalam aktiviti main untuk mencapai matlamatnya. kanak-kanak perlu berkomunikasi dengan rakan-rakannya dalam cara yang dapat difahami di samping memahami apa yang cuba disampaikan oleh mereka kepadanya.1 Kegunaan permainan tersebut dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak Secara umumnya. sosioemosi dan moral.Jean Piaget menyarankan bahawa pembelajaran bermakna memerlukan masa ‘untuk memainkannya’ dengan cara membuat sesuatu menerusi berbagai alternatif. bersama-sama dengan kumpulan berkolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan nilai wang dan urusan membeli barangan. kanak-kanak dapat merasai pengalaman jual beli yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. mereka bersama-sama berbincang 55 . kanak-kanak belajar untuk berurus niaga dengan rakan-rakannya dalam permainan yang berkonsepkan main peranan. apabila mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk mendapatkan barangan yang mereka inginkan. Kanakkanak akan mendapat pengetahuan baru mengenai cara penggunaan wang. 2. belajar melalui bermain dapat menyumbang kepada pelbagai aspek perkembangan seperti daya kreatif. Contohnya. bahasa. Komunikasi ini melibatkan aktiviti bertutur dan bersoal Mereka jawab juga yang secara tidak langsung ahli dapat merangsang mereka perkembangan komunikasi dan bahasa kanak-kanak. Contohnya dalam permainan ini. dan urusan jual beli di pasar atau pun pasar raya. nilai wang. Dari segi perkembangan sosioemosi kanak-kanak. fizikal. (a) Kanak-kanak belajar bagaimana mengadakan perhubungan sosial. Berikut adalah kegunaan permainan ini dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak.

Perkara ini berlaku apabila mereka perlu berkongsi wang yang diperolehi untuk mendapatkan sesuatu barangan yang hendak dibeli. (e) Kanak-kanak belajar untuk berjimat cermat dan nasihat menasihati. masing-masing menjalankan peranan masing-masing dengan memainkan watak sebagai penjual dan pembeli. Dalam permainan ini. kanak-kanak akan belajar berjimat cermat menggunakan wang yang ada tanpa sebarang pembaziran berlaku. 56 . (d) Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur. kumpulan kanak-kanak ini dengan sendiri mereka melantik ketua bagi kumpulan mereka. Mungkin mereka akan mengambil keputusan untuk membeli barangan yang lebih murah harganya atau pun melakukan tawar-menawar dengan pihak penjual. Oleh itu. Apabila permainan berlangsung. setiap kanak-kanak perlu bertolak ansur untuk mengeluarkan wang masingmasing untuk mendapatkan barangan yang telah dipersetujui.untuk mencari jalan penyelesaian. Kanak-kanak akan menggunakan wang yang diperolehi dengan sebaikbaiknya. Dalam permainan ini. Setiap ahli kumpulan akan memberi nasihat dan mengingatkan rakan-rakan sekumpulannya untuk berjimat cermat dalam penggunaan wang. Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur apabila melakukan urusan jual beli dengan ahli kumpulan mereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->