Autor: Dascalu Adina

Albert Einstein: „Totul în viaţă este vibraţie”.

Efecte biologice ale campului electromagnetic de inalta frecventa
Undele electromagnetice constau dintr-un câmp electric şi unul magneticcare se generează unul pe altul pe măsura propagării acestora în spaţiu. Viteza de propagare este de c=300000 km/s, iar în alte medii depinde de permitivitateaşi permeabilitatea acestora. Una din caracteristicile de bază ale undelor electromagnetice este frecvenţa sau lungimea de undă. Spectrul radiaţiei electromagnetice este împărţit în mai multe domenii, începând cu frecvenţe joase şi terminând cu cele înalte: unde radio, radiaţii infraroşii, radiaţii luminoase, radiaţii ultraviolete, raze Xşi Gamma. Undele electromagnetice au fost teoretic prezise de savantul Maxwell (1865) şi apoi descoperite experimental de germanul Hertz (1888). Radiaţiaelectromagnetică are o natură dublă: pe de oparte ea deţine proprietăţi de undă, iar pe de altăparte se comportă în anumite procese precum fotonii. Energia unui foton care aparţine unei undemilimetrice de frecvenţă ύ este exprimată de relaţia E = h ύ în care h este constanta lui Plank. Rezultatele experimentale prezentate în aceasta teza se situeaza în contextul stiintific foarte actival studiilor asupra posibilelor riscuri biologice si medicale ale expunerii la câmpurile electromagneticemodulate, câmpuri larg utilizate în sistemul de telecomunicatii. Aceste rezultate au fost obtinute în urmaunei activitati experimentale cu un pregnant caracter fundamental, fara a se limita la normelestandardizate de expunere electromagnetica. S-au studiat efectele pulsurilor electromagneticecaracteristice semnalului de telefonie mobila de tip GSM (Global System for Mobile communications) (900 MHz, 217 Hz, 576 μs), cu un SAR (Rata Specifica de Absorbtie) de pâna la 4.6 W/kg asupra a douaprocese celulare esentiale: endocitoza în faza fluida si mitoza.

Câmpurile statice utilizate în medicină (IRM), sistemele de sudură şi transport alimentate prin current continuu; frecvenţele extrem de joase (ELF) (0 - 300 Hz) utilizate de aparatele casnice; frecvenţele intermediare (IF) (300 Hz — 100 kHz) utilizate de

ecranele video, dispozitivele antifurt, cititoarele de carduri, detectoarele de metale şi în electrochirurgie; radiofrecvenţe (RF) (100 kHz - 300 GHz) utilizate în comunicaţii fără fir precum GSM, UMTS, Wireless LAN şi RFID pentru aparate mobile şi staţii de bază, echipamente medicale, emisii radio-TV. a) câmpuri electromagnetice - câmpuri magnetice statice şi câmpuri electrice, magnetice şi electromagnetice care variază în timp cu frecvenţe până la 300 GHz; b) valori limită de expunere - limitele de expunere la câmpuri electromagnetice care se bazează direct pe efectele cunoscute asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice; respectarea acestor limite asigură protecţia la câmpuri electromagnetice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătăţii; c) valori de declanşare a acţiunii - nivelul parametrilor direct măsurabili, exprimaţi în termini de intensitate a câmpului electric (E), de intensitate a câmpului magnetic (H), de inducţie magnetică (B) şi de densitate a puterii (S), începând de la care trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri prevăzute; respectarea valorilor de declanşare a acţiunii asigură respectarea valorilor limită de expunere relevante.

Clasificarea frecventelor:

- foarte scazute (vlf), în plaja 3 - 30 kHz , utilizari: semnale orare, frecvente standard; - scazute (lf), 30- 300 kHz, transmisii fixe, transport maritim, sisteme de navigatie, transmisii radio; - medii (mf), 300 - 3000 kHz, transport maritim si de uscat, transmisii radio; - înalte (hf), numite si unde scurte, 3 - 30 MHz, transmisii fixe si mobile, transporturi marine, aeronautice, radioamatori, transmisii radio; - foarte înalte (vhf), 30-300 MHz, transmisii fixe si mobile, transporturi marine, aeronautice, radioamatori, transmisii radio si TV, navigatie radio; - ultra înalte (uhf), 300-3000 MHz, transmisii fixe si mobile, transporturi marine, aeronautice, radioamatori, transmisii radio si TV, navigatie si localizare radio, meteorologie, comunicatii spatiale; - super înalte (shf), 3-30 GHz, transmisii fixe si mobile, navigatie si localizare radio, comunicatii spatiale si prin satelit; - extrem de înalte, 30 - 300 GHz, radioamatori, comunicatii prin satelit, explorarea spatiului si a planetei Pamânt. Radiofrecventele sunt considerate radiatiile electromagnetice non-ionizante cu frecventa cuprinsa între 30 kHz si 300 GHz (lungime de unda l între 10 km si 1 mm respectiv). Dintre acestea microundele sau hiperfrecventele de la 300 MHz la 300 GHz ( l între 1 m et 1 mm respectiv) sunt mai cunoscute datorita multiplelor utilizari industriale, stiintifice si medicale dar si ca unda purtatoare de informatie în telecomunicatii .

Fig. Spectrul de radiofrecvente divizat în bande, pe decade de frecvente (F = frequency, L = low, H =high, M = medium, V = very, U = ultra, S = super, E = extremely (în galben banda de frecvente continând frecventa de 900 MHz utilizata în prezentul studiu experimental).

Avantajele majore ale undelor electromagnetice legate de propagarea fara suport material, deplasarea cu viteza luminii, posibilitatea de a fi modulate în frecventa si în intensitate si astfel de a transmite cantitati enorme de informatie, la care se adauga mobilitatea aparatelor receptoare sunt larg exploatate în sistemele actuale de telefonie mobila. În Europa sunt larg utilizate sistemele de telefonie de tip GSM (Global System for Mobile communication) centrate pe frecventa de 900 (872 - 976) MHz.

Fig. Reprezentare grafica a semnalului electromagnetic folosit în prezentul studiu experimental (frecventa purtatoare 900 MHz, frecventa de anvelopa 217 Hz, 576 μs durata impulsului).

Pentru a se putea compara efectele biologice ale undelor electromagnetice se foloseste drept parametru general de cuantificare a interactiunii undei cu sistemele biologice, Rata Specifica de Absorbtie (SAR) (Specific Absorption Rate). SAR- ul se defineste ca derivata temporala a incrementului de energie absorbita sau disipata în unit atea de masa de tesut iradiat, caracterizat de o densitate data si se exprima în watt per kilogram [W/kg]. În contextul expunerii la microunde, când absorbtia energiei electromagnetice se realizeaza preponderent prin efect Joule, urmatoarele doua formule de evaluare a SARului, ce leaga SAR-ul de componenta electrica a câmpului sau de variatia de temperatura din tesutul iradiat, sunt larg utilizate : unde s este conductivitatea tesutului [S/m], r este densitatea tesutului [kg/m3], Ec [V/m] este valoarea de vârf a câmpului electric, c este coeficientul de caldura specifica a tesutului [J/kg K] si delta T este variatia de temperatura [K] determinata de o expune t [s]. La nivel national si international o serie de norme de expunere la radiatia electromagnetica au fost stabilite pentru a minimiza riscurile expunerii profesionale sau a populatiei în general. Aceste norme se bazeaza pe valoarea SAR de prag termic de 4 W/kg pentru care în 6 minute de expunere a unui obiect de1 kg acesta se încalzeste cu 1°C. Astfel limitele de expunere (SAR întreg corp) au fost fixate la 0.4 W/kg în mediul profesional si la 0.08 W/kg pentru publicul larg. Dar considerari dozimetrice si biologice au aratat ca pentru o expunere sub limita impusa pentru corpul întreg, anumite parti ale organismului absorb local mai multa energie. În consecinta s-au stabilit si limite locale de expunere, astfel SAR- ul local nu trebuie sa depaseasca 2 W/kg pentru cap si trunchi si 4 W/kg pentru zonele periferice (SAR local evaluat pe 10 g de tesut). În literatura de specialitate numeroase studii pe subiecti umani, studii animale sau celulare au fost efectuate despre efectele biologice ale radiofrecventelor- microunde, mai ales a celor emise de telefoanele portabile si antenele releu. Interpretarea efectelor

Componenta reactiva se refera la energia înmagazinata în regiunea din apropierea sursei si este responsabila de efectele asupra omului. iar conductivitatea tesuturilor este diferita. . SAR este rata cu care energia undei este absorbita într-un tesut de masa m si se masoara în watti /kg (W/kg). a rezultatelor contradictorii obtinute de diferitele laboratoare. 1/6m~2m si se mai numeste si regiunea câmpului apropiat.publicate este însa dificila din cauza varietatii modelelor biologice utilizate si protocoalelor de expunere si. complementaritatea acestor categorii de experimente este mai mult decât evidenta. Un câmp electromagnetic (radiatie sau unda electromagnetica) este format dintr-un câmp electric (E) si un camp magnetic (H) perpendiculare între ele si perpendiculare pe directia de propagare care oscileaza sinusoidal între valorile pozitive si cele negative cu o frecventa f. în care predomina componenta radiativa. marime invers proportionala cu frecventa f. Chiar daca extrapolarea la oameni a rezultatelor obtinute pe animale si pe culturi este dificila. masurarea puterii sau a altor caracteristici ale câmpurilor electromagnetice (intensitatea câmpului electric sau magnetic) în conditii standardizate de laborator sau în conditii variabile de teren. deoarece face suficienta masurarea unei singure componente a câmpului. în care unda electromagnetica poate fi descrisa ca o unda plana.Câmpul poate fi împartit în doua componente principale – componenta reactiva si cearadiativa. deoarece chiar introducerea sondei pentru masurare poate modifica substantial câmpul. Distanta dintre doua valori maxime pozitive (sau negative) se numeste lungime de unda ( ). Deoarece lungimea de unda este invers proportionala cu frecventa. Masuratorile în câmp apropiat sunt dificile. raportul dintre intensitatea câmpului electric si cea a câmpului magnetic fiind constant.Componenta radiativa se gaseste la distante mai mari de o lungime de unda. pâna la o distanta de aprox. Pentru evaluarea expunerii la frecvente mai mici de 100 kHz se recomanda utilizarea intensitatii câmpului electric din tesuturi deoarece aceasta marime fizica se coreleaza cu efectele biologice si este la rândul ei corelata cu densitatea de curent. Aceasta marime fizica variaza punctual în corp. aceste regiuni variaza. Aceasta caracteristica este importanta. Efectele si riscurile pentru sanatatea umana ale expunerii la radiofrecventemicrounde evidentiate în unele din studiile epidemiologice si pe voluntari au obligat extinderea studiilor pe modele animale si pe culturi celulare mai ales în necesitatea unor date experimentale concludente cu privire la mecanismele de interactiune. nu de putine ori. Pentru evaluarea expunerii la radiatiile electromagnetice (EMF) neionizante din banda microunde si radiofrecventa. literatura de specialitate recomanda doua tipuri de abordari: 1. deoarece câmpul electric se modifica odata cu pozitia corpului. Între cele doua regiuni mai exista o zona de tranzitie. Pentru frecvente mai mari se utilizeaza rata de absorbtie specifica a energiei SAR (Specific Absorbtion Rate) care se coreleaza cu patratul intensitatii câmpului electric din tesut. Aceasta regiune se gaseste în jurul sursei. cea electrica sau cea magnetica. aceasta regiune numindu-se si regiunea câmpului îndepartat. Densitatea de putere (se masoara în watti/ m2 ) este produsul dintre intensitatea câmpului electric si a câmpului magnetic (puterea undei) raportat la suprafata prin care se propaga unda.

reteaua stie unde se gaseste telefonul atunci cand soseste un apel. au analizat un numar mare de studii de cercetare anul trecut. si un purtator de cuvant a declarat ca au fost gasite dovezi ca efectele non-termale exista. Scuturile care ar trebui sa blocheze radiatia nu ofera de asemenea nici o protectie. Dealurile si copacii blocheaza semnalele radio.” The Royal Society din Canada (RSC). deoarece caracteristicile câmpurilor electromagnetice depind sensibil de prezenta omului în aproprierea surselor de radiatii se recomanda evaluarea expunerii prin dozimetrie computationala sau prin dozimetrie bazata pe fantome. de cele mai multe ori configuratii ale capului uman construite din materiale cu rezistenta electrica asemanatoare cu cea a tesuturilor biologice). Astfel. Estimam ca in jur de 10% din populatie este expusa riscului de dureri de cap si pierderi de memorie. Receptorul din interiorul telefonului primeste semnalele de la pilon. firul din dispozitivul hands-free care se gaseste langa ureche functioneaza ca un transmitator (aerial) si transmite de 3 ori mai multa radiatie catre cap. Expunerea la nivele inalte poate provoca cresterea temperaturii. folosind un transmitator si un receptor. Undele radio emise de telefon in apropierea capului. Hands-free-urile telefoanelor mobile pe care le-am testat noi tripleaza radiatia care patrunde in cap.Avantajul principal al acestui tip de dozimetrie îl reprezinta posibilitatea masurarii puterii câmpului electric si magnetic din interiorul corpului într-o situatie data. Cand se vorbeste la telefon. ceea ce face ca inima sa lucreze mai greu si poate duce la dureri de cap. Daca folositi kit-uri hands-free pentru a va proteja de radiatiile emise de telefoanele mobile – testele au aratat ca nivelul radiatiei in interiorul capului este mai ridicat decat daca am tine telefonul langa ureche. Telefonul comunica cu un pilon. numite ―campul apropiat‖ sunt responsabile de catre efectele asupra sanatatii care pot aparea. ceea ce afecteaza alegerea locului pentru un pilon. spunandu-i sa-si mareasca capacitatea. daca acestea exista. chiar daca nu este folosit telefonul. Acel pilon are propriul camp indepartat si apropiat. purtatorul ajunge la marginea unei celule sau intra intr-o cladire.pilonul transmite semnale telefonului mobil.2. Transmitatorul transmite semnale sub forma de unde radio pilonului cu regularitate. desi cei mai multi oameni nu se apropie niciodata de campul lor apropiat. stare de rau si ameteala. ―Campul indepartat‖ este acea parte a undelor radio care trebuie sa fie primita de catre pilon pentru ca o persoana sa poata efectua un apel. Daca nu functioneaza la nivelul optim – pentru ca. o structura binecunoscuta de cercetatori. Opinia firmelor de telefonie Nokia a declarat ca a efectuat teste independente si ca kit-urile lor hands-free reduc nivelul radiatiilor. ca si zona pe care o acopera. Ericsson si Panasonic au . dar nu au fost de acord sa arate rezultatele. Ultimul tip de dozimetrie se bazeaza pe caracteristicile câmpului masurat si pe un model anatomic (fantomele reprezinta structuri ale corpului. Pilonii de telefoane mobile acopera o zona numita celula – poate fi de 100 m intr-un oras. pilonul verifica in mod constant daca teledonul functioneaza la nivelul optim. si o distanta de pana la 5 km in afara oraselor. de exemplu. dezavantajul major fiind reprezentat de dificultatile de calculare ale puterii câmpului electromagnetic în timpul numeroaselor miscari ale corpului uman. In realitate. ―Oricine foloseste un telefon mobil se expune la riscul unor efecte adverse de sanatate.

Aceste fapte demonstreaza aceste griji. Am masurat de asemenea semnalul transmis antenei retelei – campul indepartat – folosind o sonda mai indepartata. Altele sunt disponibile prin comanda prin internet sau posta. nici un studio nu a aratat efecte adverse asuprasanatatii la expunerea la nivele scazute asa cum prevede ghidul international de limite. Am testat doua kit-uri hands-free. am folosit un laborator cu o reputatie internationala in ceea ce priveste testele pentru telefoane mobile. Pentru a masura nivelul radiatiilor. Datorita numarului imens de utilizatori de telefoane mobile. doua atasamente. Efectele sanatatii: Campurile RF penetreaza tesuturile expuse in functie de frecventa – aproape un centimetru la frecventele folosite ce catre telefoanele mobile. si chiar cand scuturile mai reduc din nivelul de radiatie. au sugerat de asemenea ca Guvernul ar trebui sa stabileasca o zona tampon intre case si antene si sa incurajeze impartirea locurilor intre operatorii de retele. si trei scuturi. Sistemele actuale de telefoane mobile opereaza la frecvente intre 800 si 1800 Mhz. Laboratorul le-a transmis un semnal constant telefoanelor mobile intr-o camera cu pereti care absorb undele radio – astfel. Energia RF este absorbita in corp si produce caldura. telefonul poate sasi mareasca capacitatea si deci nivelul de radiatii emis. Multi oameni au instrumente care sa tina radiatia departe de capul lor – kit-uri hands-free. altfel. . scuturi si alte atasamente. Pentru a masura radiatia din interiorul capului – campul apropiat –laboratorul a folosit o sonda introdusa in capul unui manechin umplut cu un material care sa simuleze proprietatile corpului uman.declarat ca telefoanele lor si kit-urile hands-free sunt in concordanta cu standardele – dar nu au declarat si daca kit-urile maresc sau reduc radiatiile care ajung la cap. pentru a fi siguri de consistenta rezultatelor. atasamentele nu functioneaza. chiar si micile efecte adverse asupra sanatatii ar putea avea implicatii publice majore asupra sanatatii. dar procesul de termoreglare al corpului face ca aceasta caldura sa dispara. rezultatele nu au fost modificate din cauza unor transmitatori din exterior. Oamenii care locuiesc si lucreaza langa pilonii antenelor ar putea sa aiba griji indreptatite cu privire la sanatatea lor. Unele dintre acestea sunt vandute in Marea Britanie de catre distribuitori sau sunt impachetate la un loc cu telefonul. Toate efectele asupra sanatatii stabilite cauzate de expunerea RF sunt clar legate de incalzire. Una este frecventa aplicarii. Am testat si scuturile si kit-urile hands-free la doua telefoane mobile diferite. Kit-urile hands-free emit mai multe radiatii catre cap.Intr-o investigatie care a fost predata Camerei Comunelor vara trecuta. ceea ce ne poate situa intr-o pozitie si mai dificila. transmitatorul ar inregistra doar un semnal slab si i-ar da instructiuni telefonului sa-si mareasca capacitatea. Acest lucru ar face ca undele radio sa creasca si in campul apropiat. o coalitie formata din mai mult de 70 de grupuri din comunitate. Pentru ca un produs sa fie de folos trebuie sa reduca campul apropiat fara sa afecteze campul indepartat. In timp ce energia RF poate interactiona cu tesuturile corpului la nivele prea joase pentru a cauza o incalzire importanta. Familiile din Irlanda de Nord impotriva Plasarii de Antene de Telecomunicatii (NIFATT). Dar cele pe care le-am testat au un lucru in comun – nu functioneaza. Cateva consideratii importante trebuie luate in seama cand se evalueaza efectele posibile ale campurilor Rf asupra sanatatii.

Interesul si obiectivele activitatii experimentale Realizarile tehnologice ale zilelor noastre expun sistemele vii la multiple surse artificiale de iradiere electromagnetica de tip non-ionizant. mai puternice si mai numeroase decât sursele naturale. de tip tumori cerebrale sau leucemii . in timp ce alti patru sunt diagnosticati cu cancer. atat datorita telefoniei mobile. odata cu un altul ce apartine companiei Vodafone. Atat Organizatia Mondiala a Sanatatii cat si alte agentii au afirmat ca nu exista niciun risc de radiatie de la astfel de turnuri de antene. un adevarat "tun de microunde". WiMax. non-stop. Vodafone nu are de gand sa renunte la turnul sau. dar si noilor tehnologii WiFi. De atunci. Trei dintre locatari au murit de cancer. astfel incat companiile nu au niciun fel de obligatie de a renunta la ele. Tunul de microunde 3G ―This is London" din 6 august 2007 anunta ca Orange a acceptat sa renunte la turnul de antene montat pe acoperisul unei cladiri de 5 etaje din Londra. si alte probleme de sanatate care sunt cauzate de radiatia cu microunde a turnului. Orange a acceptat sa isi ia turnul de pe cladire si sa-l mute intro alta zona locuita. In august 2007. migrenele. in apropierea unei biblioteci publice si a unei scoli. prin utilizarea sistemelor de telefonie mobila. semnele cancerului au aparut pe parcursul celor 8 ani de la constructia turnului si pana la prima actiune legala. În consecinta este justificata îngrijorarea generala legata de eventualele efecte asupra sanatatii umane sau legata în general de efecte biologice ale expunerii electromagnetice la radiatii nonionizante. dupa ce sapte din locatarii blocului au fost diagnosticati cu cancer. a vârstei din ce în ce mai tinere a utilizatorilor etc. a numeroaselor statii de baza necesare pentru acoperirea unor teritorii vaste.Unele dintre acestea sunt sistemele de telecomunicatii care au cunoscut o dezvoltare si o extindere de tip exponential în ultimele doua decenii. etc. sunt controversate. Aceste emisii de unde radio s-au intensificat in ultimii ani in mod exponential. a fost montat in anul 1994. Pentru majoritatea oamenilor. BlueTooth. Rata de imbolnavire cu cancer in randul locatarilor de la ultimul etaj al cladirii este de 20 % (de 10 ori mai mult decat nivelul national de 2 % din Marea Britanie). cu unde radio sau microunde care poarta informatie "negativa" ce submineaza functionarea optima a corpului tau". ele nu sunt imediate. stricaciunile datorate acestei expuneri non-stop la undele radio vor apare dupa ani sau chiar zeci de ani. Întrebarile ramân deschise dezbaterii deoarece rezultatele stiintifice publicate acoperind o plaja larga de frecvente. si chiar perfecteaza un nou acord de lunga durata cu locatarii blocului! "Cu exceptia cazului in care locuiesti intro zona incredibil de indepartata. . Turnul de antene. afirma dr. sansele sunt foarte mari pentru ca si tu sa fii bombardat zilnic. Îngrijorarea este justificata în conditiile proximitatii antenei aparatului cu tesuturile. rezidetii din cladire se lupta cu cancerul. In cazul expus. Unele studii epidemiologice au asociat expunerea la câmpurile electromagnetice de joasa frecventa (precum retelele de înalta tensiune) sau de înalta frecventa (în domeniul microundelor) cu o incidenta crescuta a diferite patologii mergând de la simpla durere de cap pâna la foarte grave . cresterii duratei de utilizare a telefo nului. Mercola. dupa o lunga "batalie" prin tribunale. de frecventa înalta.

George Carlo. conform CTIA (Asociatia Internationala pentru Industria Telecomunicatiilor fara fir) De ce astfel de turnuri sunt periculoase? Toata lumea este ingrijorata de efectele radiatiilor de microunde emise de astfel de dispozitive. ceea ce a descoperit nu era deloc ceea ce asteptau sa gaseasca cei care l-au platit. insomnie si oboseala. Astfel de constructii pot arata ca atare. pentru ca astfel de simptome sunt adesea atribuite altor cauze. Situatia existenta este deosebit de ingrijoratoare pentru ca. Numai in SUA exista peste 175. Aceste frecvente au un nivel al semnalului foarte mic. senilitate si dementa. dar acest numar este preconizat sa creasca cu 48 % pana in 2010. sau pot fi camuflate sub o aparenta de copac. A primit o oferta de 1 milion de dolari pe an ca sa taca. daca nu cumva locuiesti intro zona indepartata de "civilizatie".Probabil ca nici nu realizezi ca locuiesti in apropierea unui astfel de turn. Carlo a primit o bursa de 28 de milioane de dolari de la industria de telefonie mobila pentru a "inchide gura" celor care afirmau ca telefoanele mobile dauneaza sanatatii. boala Parkinson. Chiar si asa. pentru ca ar fi nevoie de nivele foarte mari. autism. Telefoanele mobile dauneaza foarte mult sanatatii. case sau chiar in parcuri. Frecventele "de lucru" ale oricarui organism viu pot fi detectate in conditii de laborator cu o aparatura performanta de specialitate. Daca privesti atent. ca in cazul cuptoarelor cu microunde. Ceea ce am aflat ma face sa spun ca sistemul telefoniei mobile este cu mult mai periculos decat fumatul. Numeroase studii au aratat legatura dintre expunerea la radiatiile electromagnetice si probleme de sanatate.000 de astfel de turnuri. orice emisie venita din exterior perturba foarte usor si duce la o functionare defectuoasa a intregului sistem biologic. Acum ma auzi? Adevarul pe care industria de telefonie mobila nu vrea sa-l stii Unul dintre expertii incontestabili in siguranta telefoanelor mobile este Dr. indiferent daca folosesti sau nu un telefon mobil. vei gasi astfel de turnuri pe scoli. blocuri. lipsa de concentrare si o proasta orientare spatiala. slabirea memoriei. In afara de cancer si tumori pe creier. Ceea ce nu se spune este insa ca NU radiatia in sine afecteaza corpul uman. emisiile de unde radio pot provoca: boala Alzheimer. migrene. Aceste frecvente "straine" de corpul uman interfereaza cu cele proprii (biologice) si stimuleaza suplimentar celulele vii cauzand o intreaga gama de efecte patologice care culmineaza cu oboseala. fie ca sunt telefoane mobile sau instalatii de antene. abia detectabil. anxietate si cancer. si prin urmare. este foarte posibil sa nu-ti dai seama ca simptomele de care suferi sunt in legatura cu undele radio. esti expus la astfel de unde electromagnetice nonstop. Din pacate. dar el a refuzat si a pus bazele . Aproape toate efectele distructive observate asupra bilogicului provin de la INFORMATIA care este transmisa avand ca suport semnalele radio sau de microunde. Expertii sustin insa ca efectele termice generate de nivelele actuale de emisie sunt absolut neglijabile. Aceste modulatii ale undelor electromagnetice rezoneaza cu cele produse de corpul uman. sau chiar nu exista. In anii 1990 dr.

Frogs. Incercand sa anunte publicul in legatura cu efectele negative asupra sanatatii cauzate de undele radio. pentru ca telefonul dispune de un semnal mai slab si este nevoit sa creasca puterea de emisie a microundelor. Cu toate acestea. nu exista nicio limita sigura dincolo de care undele radio devin periculoase. dr. Asa cum albinele si pasarile au inceput sa dispara. Fara sa exagerez. si cu precadere in spatii deschise. contrar a ceea ce se spune. Foloseste telefonul mobil pe functia de difuzor. Doar un iresponsabil se asteapta ca altcineva sa vina si sa-i rezolve problemele.le si stai cat mai departe de ele. impotriva intregii vieti de pe aceasta planeta se petrece o crima inimaginabila prin folosirea tehnologiei telefoniei mobile. Cu toate astea. daca nimeni nu le-ar mai folosi. astfel incat il vei putea tine cat mai departe de cap. ingamfarea si egoismul la nivel de masa a celor care sunt atat de dependenti de mica lor "arma de distrugere in masa" (telefonul mobil) incat refuza sa se descotoroseasca de ea. 2. interzice. Chiar trebuie sa scapam de aceste dispozitive ale mortii. cititorule. 7. s-au difuzat numai patru secunde. Astfel incat nu le poti evita 100 %. Limiteaza convorbirile in interiorul cladirilor. nici noi nu mai avem mult pana o luam pe urma lor. Gandeste-te daca nimeni nu ar mai cumpara telefoane mobile. 5. and Birds? And . Foloseste telefonul doar atunci cand e nevoie. Carlo a participat la un interviu care s-a materializat in 20 de minute de inregistrare in care arata evidentele fara niciun dubiu. Localizeaza. Daca tot iti place sa afli informatii interesante de pe internet. Limiteaza timpul petrecut la telefonul mobil sau la cel fara fir (de tip DECT). daca nu facem nimic. 6. foloseste Google pentru a cauta articolul cu titlul "Are The Microwaves Killing the Insects. ce ar face companiile gen Orange sau Vodafone? Tu trebuie sa faci acest pas.le folosirea telefonului mobil. Sfaturi pentru a limita distrugerea sanatatii cauzata de undele radio Fara ocolisuri. Dispozitivele BlueTooth trebuie evitate cu orice pret. pana cand se vor gasi solutii mai sigure care nu ne afecteaza sanatatea. schimbarea trebuie sa vina chiar de la tine. poti sa faci ceva: 1.safewireless. 3. Limiteaza-ti expunerea in vecinatatea dispozitivelor WiFi. ce facem? Viata pe aceasta planeta a evoluat in milioane de ani. 4. Fiecare suntem responsabili de situatia creata. Singura solutie reala este sa renuntam la aceste jucarii electromagnetice si sa cerem demolarea turnurilor de antene. Asadar. Daca dorim o viata mai buna. Limiteaza folosirea telefonului de catre copii si adolescenti. Viziteaza http://www. Insa depinde de nivelul de constienta al populatiei daca aceasta se va produce sau nu.unui institut non-profit numit "Safe Wireless Initiative" pentru a informa oamenii asupra pericolului demonstrat.org pentru a te convinge. cum ar fi comunicatiile pe fibra optica. si acestea scoase din context si cenzurand complet probele. De cealalta parte avem prostia. iar acum este amenintata datorita inconstientei "in masa"! Pe de-o parte avem lacomia celor extrem de bogati si puternici din industria telefoniei mobile. sau (si mai bine).

Toate evaluarile s-au desfasurat fara lumina ambientala. Dezamagitor. aceste efecte au aparut dupa numai 8 ore! Concluzia este evidenta: expunerea la radiatiile de microunde generate in sistemul de telefonie mobila 3G (UMTS) determina alterari genetice (genotoxicitate) in celulele fibroblaste umane. Rezultatele arata ca expunerea celulelor umane la radiatii UMTS a deteriorat starea acestora. Sistemul universal de telecomunicatii mobile (UMTS) a fost recent introdus ca standard in Europa cu numele comercial "3G". dar nu in limfocite (16 februarie 2008).Are We Next?" (traducere: Microundele chiar ucid albinele. fara niciun test sau cercetare asupra efectelor biologice si genotoxice a acestor emisii electromagnetice de inalta frecventa. La o valoare SAR mai mare. Undele scurte Curentul de inalta frecventa cu lungimi de unda cuprinse intre 10 si 100 m si frecventa cuprinsa intre 10 MHz – 100 MHz reprezinta undele scurte.1 W/Kg. citandu-l pe britanicul John Bowis. a spus ca "prevenirea si diagnosticarea precoce a cancerului sunt elementele esentiale in strategia de lupta cu aceasta boala". La o valoare SAR de 0. . conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii". .com anunta ca nivelul de cancer european a atins cote epidemice. la distante foarte mari unde electromagnetice de aceeasi frecventa cu a curentului care le-a generat.produc importante fenomene capacitive si inductive.95 GHz (in gama de microunde) la nivele aflate sub limita oficiala de absorbtie SAR de 2 W/Kg.produc energie calorica (utilizata in terapie). s-au masurat efectele genotoxice prin testul micronucleului si cel alcalin. The parliament.05 W/kg primele semne genotoxice au aparut dupa 24 de ore. Efectele fiziologice ale curentilor de inalta frecventa: nu au actiune electrolitica si . in conditii de laborator. 1950 MHz) induce efecte genotoxice in vitro in fibroblastele umane. Proprietati ale curentilor de inalta frecventa. de 0. Cate cinci sute de celule din fiecare lamela de observatie au fost evaluate vizual la testul alcalin. europarlamentar grec. . . are efecte genotoxice demonstrate.incalzesc puternic corpurile metalice si solutiile electrolitice. Se mai numesc unde decametrice. Acesta s-a pronuntat pentru alocarea de fonduri suplimentare in bugetele tarilor UE pentru prevenirea cancerului. Antonios Trakatellis. afirmand ca "o treime din cancere pot fi prevenite.frecventa foarte mare. Ca metodologie. . pentru ca standardul precedent GSM (aflat inca in functiune in multe tari).transmit in mediul inconjurator. broastele si pasarile? si noi urmam?) Campul electromagnetic de radiofrecventa 3G (UMTS. Celule fibroblaste de provenienta umana recoltate de la 3 donatori diferiti au fost expuse la radiatii tip UMTS (3G) de 1. Deputatul englez afirma ca "un milion de cetateni europeni mor anual de cancer". atat in testul alcalin cat si in testul micronucleului. iar cate o mie de celule au fost evaluate in testul micronucleului.

. colici nefretice. procese neoplazice. sechelele pleureziilor netuberculoase. sterilitati secundare. . Modalitati de aplicare: metoda in câmp condensator si metoda in câmp inductor Indicatii generale: . . .efecte musculare: scade tonusul muscular pe musculatura hipertona.stomatologie: – dureri postextractii dentare. sechele dupa poliomielita. laringite. pareze si paralizii. diskinezii biliare. gingivite. Contraindicatii: procese inflamatorii acute cu supuratii.creste capacitatea imunologica a organismului. . .dermatologie: – furuncule. epididinite. nu provoaca excitatie neuromusculara. reumatism abarticular. . faringite. . sechele posttraumatice . constipatii cronice.reumatologie: – reumatism degenerativ.endocrinologie: – dereglari ale hipofizei. afectiuni cu tendinte la hemoragii. unele mastite. parametrite cronice.efecte asupra sistemului nervos: – SNC – efect sedativ . tulburari ale circulatiei venoase periferice ale membrelor.neurologie: – SN periferic – nevralgii. miorelaxant – antispastic.ORL: – sinuzite. abcese ale glandelor sudoripare (hidrosadenite) . mielite si meningite. efecte metabolice: creste necesarul de O2 si de substrat nutritiv tisular. rinite cronice. panaritii. .aparat cardiovascular: – angine pectorale fara forma de afectare miocardica sau insuficienta cardiaca. efecte calorice de profunzime fara a produce leziuni cutanate. manifestari acute ale afectiunilor reumatice. unele nefrite acute cu anurie. unele nevrite. reumatism inflamator cronic.SNC – unele cazuri de scleroza in placi. analgetic. pleurite. tiroidei. .oftalmologie: – orgelet. intestinale cu caracter functional. creste catabolismul. ciclu menstrual si sarcini . activarea metabolismului.aparat urogenital: – hipertrofii de prostata. . catarul oto – tubular. efecte asupra circulatiei: hiperemie activa.ginecologie: – metroanexite.aparat digestiv: – spasme esofagiene. implant de pace-maker cardiac. .efect terapeutic deviat din actiunea caldurii: – hiperemizant. . neuromialgii. prezenta pieselor metalice intratisulare. . iridociclite.SN periferic – excitabilitate crescuta. astm bronsic intre crize.aparat respirator: – bronsite cornice. otite externe. scaderea tensiunii arteriale. vasodilatatie generala. gastroduodenale. suprarenalei.electrochimica (nu produc fenomene de polarizare.

Un exemplu inedit in acest sens este prezentat in continuare. Pentru evitarea posibiltatii de a fi actionat in justitie pentru poluarea electromagnetica M. la nord de capitala italiana. procesul a fost reluat. seful uneia dintre cele mai importante organizatii de mediu din Italia.Surse de campuri electromagnetice din viata de zi cu zi In majoritatea cazurilor poligoanele de trageri sunt in apropierea centrelor urbane iar campul tactic include adesea zone populate. a precizat imediat dupa pronuntarea sentintei Roberto Della Seta. In cele din urma. In prezent. astazi am inregistrat un success extraordinar in lupta noastra pentru apararea oamenilor impotriva poluarii electromagnetice". care acuza uriasele emitatoare ca ar cauza leucemie si grave tulburari de sanatate. Anchetele Ministerului Mediului au descoperit in 11 din cele 14 zone verificate campuri magnetice mult superioare limitei acceptate de sase volti pe metru.Ap. mai ales ca un raport al agentiei de sanatate publica din regiunea Romei a subliniat ca in regiunea Cesano s-a constatat o rata a mortalitatii infantile din cauza leucemiei de trei ori mai mare decat media.N. Regiunea Santa Maria di Galeria este foarte populata. Radio Vatican numara 58 de antene. trebuie sa impuna autoritatilor locale necesitatea obtinerii unor avize speciale pentru constructiile in zonele de responsabilitate. dintre care unele emit pe unde radio de mare putere. Procesul intentat postului de radio a fost intrerupt in 2002. ci a Vaticanului. Rezolvarea acestei probleme va reprezenta unul din primele dosare ale pontificatului lui Benedict al XVI-lea. Probleme legate de campul electromagnetic Efectele asupra factorilor de mediu ale campurilor electromagnetice din vecinatatea instalatiilor de inalta tensiune pot di analizate sistematizand dupa cum urmeaza: solicitarea de camp electric . Justitia italiana a fost sesizata in 2001 de o plangere a locuitorilor din Cesano. in urma deciziei unui magistrate care preciza ca acest caz nu tine de competenta Italiei. "Dupa atatea amanari si o imensa pierdere de vreme.

H.o banda lunga. Zgomotul acustic al instalatiilor de inalta tensiune. Tonul pur. de distanta fata de faza laterala a liniei. In tabelele urmatoare se dau valorile admisibile ale nivelului de zgomot al instalatiilor de inalta tensiune la limita zonelor functionale din mediul urban si in interiorul zonelor . El depinde de domeniul de frecventa. aceasta contine o gama larga de frecvente. Descarcarea corona nu produce o vibratie sinusoidala a particulelor de aer. perturbatii radioelectric .. recunoscute international.si a altor aspecte.―hum” .posibilitatea de reducere a campului electromagnetic .afectarea factorilor de mediu .solicitarea de camp magnetic -efecte ale descarcarii corona.: . Zgomotul acustic al LEA este datorat aparitieii descarcarii corona pe conductoare si in spatiul din jurul conductoarelor active. intrucat sensibilitatea urechii umane variaza cu frecventa si cu amplitudinea tonului pur.Frecventa se intinde de la sute de Hz la domeniul ultrasunetelor. pentru o linie aflata sub tensiunea de 50Hz. Liniile electrice aeriene isi manifesta prezenta in spatiul inconjurator si in domeniul freceventelor audio(zgomotul acustic).C siD.zgomotul acustic corona Fiecare dintre aceste aspecte disturbante trebuie discutate ca elemente ale politicii de management.B. numit si ―hum‖.eventuale metode de reducere a efectelor campurilor E. intreg domeniul de frecventa a fost impartit in patru zone:A. este auzit in special pe timp de ploaie. care da zgomotul special mentionat mai sus. Acest spectru contine doua componente: . S-a convenit ca nivelul de zgomot care caracterizeaza o linie electrice sa fie masurat pe scara A. de aceea. ci produce un numar mare de frecvente care se combina intr-un mod aleator si ea determina spectrul de frecventa al nivelului de zgomot acustic.- . de tensiunea nominala a liniei.un ton pur care este dat de 100 Hz si multiplii sai. Zgomotul de banda larga este produs de strimerii descarcarii corona de polaritate pozitiva si.

3. restaurante in aer liber. restaurante in aer liber Nivelul de zgomot echivalent . 5. Incinta industriala Parcaje auto Parcaje auto cu statii service subterane Zone feroviarexx Aeroporturi xxx Nivelul de zgomot [dB] 45 echivalent Lech 1. Tabel. spatii de joaca pentru copii. Nr crt Spatiul considerat Parcuri . Piete. cinematografe in aer liber. spatii comerciale. Piete. zone de tratament balneoclimatic Incinte de scoli. 4. 8. 2. 9 75 90x 65 65x 90 70 70 90 este Timpul care se ia in consideratie la determinarea nivelului de zgomot echivalent cel real corespunzator duratei de serviciu.functionale din mediul urban care trebuie comparate cu limitele conform prevederilor STAS 10009-88. Parcuri Zone de recreere si odihna. Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor functionale din mediul urban. zone de tratament medical si balneo-climatic Incinte de scoli. crese.crt Spatiul considerat 1. Limita zonei feroviare se considera la o distanta de 25 m de axa liniei ferate celei mai apropiate de punctul de masurare. 7. spatii de joaca pentru copii. gradinite. crese. 6. In functie de aceste valori se fixeaza valorile admisibile de zgomot acustic in interiorul diferitelor spatii . zone de recreere si odihna. Lech [db] 60 45 85 70 . Stadioane. gradinite. 3. Nr. spstii comerciale. 2. conform prevederilor STAS 10009-88. 4.

5 Parcaje auto 90 Din motivele enumerate mai sus in unele tari. efectele nocive variaza de la fenomene neglijabile la iritarea nervoasa si poate ajunge pana la pierderea temporara. undele carepătrund în atmosfera Pământului sunt practic totalmente absorbite. pe timpul noptii. la prima vedereputem trage concluzia că materia vie s-a dezvoltat în absenţa undelor milimetrice. zona de percepere si durata lui. pe timpul noptii. sau pe termen lung a auzului. Însă la sfârşitul . in dBA recomandate in publicatiileISO din diferite tari. mici industrii. duce la perturbarea ritmului circadian.s-au adoptat valorile maxime in dBA. Una din particularităţile importante ale undelor milimetrice este absorbţia acestora de către vaporiide apă şi oxigen molecular. birouri Zona predominant industriala (industrii grele) Zona industriala 3550 4055 4560 45 45 45 45 45 50 50 50 50 55 55 55 50 70 55 55 In functie de intensitatea zgomotului. Prin urmare. circulatie rutiera redusa 2040 3045 35 40 35 40 35 40 40 45 35 40 45 2035 30 30 35 35 30 35 Zona rezidentiala urbana Zona rezidentiala urbana cu cateva ateliere sau centre de afaceri. in conformitate cu standardele europene ISO . Domeniul ISO Australia Franta Germania Marea RI Britanie 996 Olanda Elvetia Zona rezidentiala Rurala Zona de spitale Zona de destindere Zona rezidentiala suburbana. sau cu drumuri cu circulatie mare Orase –Activitati comerciale. Expunerea la câmpuri electromagnetice generate de diferite dispozitive şi de liniile de înaltă tensiune. Valorile maxime de zgomot. Astfel.

Efectele asupra sanatatii: Campurile RF penetreaza tesuturile expuse in functie de frecventa – aproape un centimetru la frecventele folosite ce catre telefoanele mobile. numite ―campul apropiat‖ sunt responsabile de efectele nocive asupra sanatatii. Acel pilon are propriul camp indepartat si apropiat. Datorita numarului imens de utilizatori de telefoane mobile. pilonul transmite semnale telefonului mobil. si purtatorul de cuvant al acesteia a declarat ca au fost gasite dovezi ca efectele non-termale GSM exista. ―Campul indepartat‖ este acea parte a undelor radio care trebuie sa fie primita de catre pilon pentru ca o persoana sa poata efectua un apel. reteaua stie unde se gaseste telefonul atunci cand soseste un apel. Astfel. Daca nu functioneaza la nivelul optim – pentru ca. folosind un transmitator si un receptor. Pilonii de telefoane mobile acopera o zona numita celula – poate fi de 150 m intr-un oras. laureat al Premiului Nobel.Prin urmare. Ulterior s-a demonstrat că celulele vii„comunică‖. Frohlich. desi cei mai multi oameni nu se apropie niciodata de campul lor apropiat. au solicitat Guvernului sa stabileasca o zona tampon intre case si antene si sa incurajeze impartirea locurilor intre operatorii de retele. ca si zona pe care o acopera. Dealurile si copacii blocheaza semnalele radio. dar procesul de termoreglare al corpului face ca aceasta caldura sa dispara. indreptatite cu privire la sanatatea lor. pilonul verifica in mod constant daca teledonul functioneaza la nivelul optim. Una este frecventa aplicarii. chiar daca nu este folosit telefonul. Receptorul din interiorul telefonului primeste semnale de la pilon. Telefonul comunica cu un pilon. spunandu-i sa-si mareasca capacitatea. Energia RF este absorbita in corp si produce caldura. cauzate de expunerea RF sunt clar .o bombã ecologicã IATA CATEVA ASPECTE PRIVIND PROBLEMATICA EXPUNERII POPULAŢIEI GENERALE LA CÂMPURI ELECTROMAGNETICE (CEM) Traduceri ale unor articole aparute in reviste prestigioase din UE The Royal Society din Canada (RSC). Cateva consideratii importante trebuie luate in seama cand se evalueaza efectele posibile ale campurilor Rf asupra sanatatii. a emis ipotezapotrivit căreiamembrana celulară genereazăunde electromagnetice de frecvenţă extrem de înaltă. Oamenii care locuiesc si lucreaza langa pilonii antenelor au mari griji. Familiile din Irlanda de Nord impotriva Plasarii de Antene de Telecomunicatii (NIFATT). Undele radio emise de telefon in apropierea capului. Sistemele actuale de telefoane mobile opereaza la frecvente intre 800 si 1800 Mhz. de exemplu. Transmitatorul transmite semnale sub forma de unde radio pilonului cu regularitate. Aceste fapte demonstreaza aceste griji. transmit una alteia informaţia prin intermediulacestor unde. ceea ce ingreuneaza alegerea locului pentru un pilon. o coalitie formata din mai mult de 70 de grupuri din comunitate. a analizat un numar mare de studii realizate anul trecut. Telefonia mobilã. Cand se vorbeste la telefon. Toate efectele asupra sanatatii stabilite. purtatorul ajunge la marginea unei celule sau intra intr-o cladire. si o distanta de pana la 5 km in afara oraselor. o organizatie prestigioasa.anilor60 ai secolului trecut renumitul savant englezH. Intr-o investigatie care a fost predata Camerei Comunelor vara trecuta. undele milimetrice sunt generate deobiecte vii. chiar si micile efecte adverse asupra sanatatii ar putea avea implicatii publice majore asupra sanatatii.

Normele de protectie pentru cei care intretin sau monteaza astfel de echipamente specifica clar sa nu se intervina la un BS fara a fi total oprit. Pentru expuneri de durată. iar in spatele lor la minim 1. a explicat Irma Csiki. cat si antenele din preajma copiilor. nu trebuie să fie depăşite valori de 0. Cancer : O evidenta stiintifica curenta indica ca expunerea la campurile RF. Pentru ca in Romania nu sunt reglementari in privinta amplasamentului antenelor GSM. insa nu stie sa lupte cu temperaturile locale. din pacate induce sau provoaca cancer: Cernobal-ul de pe bloc Interesandu-ne despre aceasta situatie. neionizante. pentru ca efectiv acestea sunt un mic Cernobal pentru fiecare locatar. ca cele emise de telefoanele mobile si statiile lor baza. Dupa frecventele planificate. Lebrecht de la Klitzing (Lubeck) care a făcut cercetări asupra afectării creierului prin radiaţia pulsatorie de înaltă frecvenţă. de spitale. valoarea de 1mW/m2 pentru expuneri de durată scurtă.5 m. unde se folosesc de regula maxim trei frecvente (respectiv trei transceivere). Adica nu mai poate repara ADN-ul si exista posibilitatea producerii celulelor malformate. a mai adaugat cercetatorul stiintific. a femeilor insarcinate si a batranilor. Organismul are mecanismele prin care isi reface echilibrul termic. pentru ca se doreste o acoperire foarte mare si de obicei se folosesc si antene combinate. In timp ce energia RF poate interactiona cu tesuturile corpului la nivele foarte joase pentru a cauza o incalzire importanta. indică ca valoare de jos a pragului de influenţare. Acestea transporta energie. Experimentele pe animale au aratat ca incalzirea locala este de cam un grad Celsius". care penetreaza in tesutul uman la diferite adancimi. ca de exemplu staţii de bază care emit continuu frecvenţe înalte pulsatorii. Pe sosele. care are rolul de a repara defectele ADN si deci respectiva proteina previne cancerul. am aflat cateva date de-a dreptul ingrijoratoare pentru sanatatea populatiei afectate. "Aceasta incalzire produce o inhibare a unei proteine (P53).Detectorempfanger HFR-1 (Bedienungsanleitung) D-l dr. adica transceiverul se afla montat in antena. dar aceasta distanta este pur speculativa fiindca aria de acoperire reala a campurilor periculoase este mult mai intinsa! Spectrul mortii este de la 450MHz la 2 GHz "Antenele GSM produc radiatii elecromagnetice.01mW/m2 . -Fauser Elektrotechnik. . Cand ele sunt in functiune nu se sta sub nici o forma in fata antenelor. cate una pe fiecare din cele trei zone sectoriale (de 120 de grade) in care se imparte campul geometric de 360 grade. nici un studiu nu a aratat efecte adverse asupra sanatatii la expunerea la nivele scazute asa cum prevede ghidul international de limite. si nu se amplaseaza pe blocuri de locuinte etc) companiile de telefonie mobila de pe piata romaneasca liciteaza cu administratorii de bloc si contra unor chirii susbstantiale permit amplasarea unor BS-uri (unitati compuse din mai multe antene de receptie si emisie a microundelor) in detrimentul tuturor locatarilor. puterea ajunge pana la 500 W pe frecventa. un BS poate sa aiba de la un singur transceiver (partea de amplificare pentru o singura frecventa) pana la 16 astfel de frecvente.legate de incalzire. De aceia trebuie sa se evite atat mobilele. care in timp duc la cancer". ca in tarile civilizate (distanta minima de 150 m de scoli. Deorece pot afecta celulele. Energia pe care o cedeaza este sub forma de caldura. iar celula inhibatã nu-si mai realizeaza efectul pozitiv.

Această acţiune ar putea fi în relaţie cu crizele de migrene la persoanele predispuse. Mondiale a Sănătăţii la Praga. blocarea substanţelor potenţial nocive pentru celulele nervoase şi transportul către creier a elementelor nutritive indispensabile cum este glucoza. Aceste efecte ar pute apare de la 0.În Suedia.S. la Praga. creşterea riscului tumorilor temporale sau occipitale pentru utilizatorii de telefoane celulare este reală . de presă al . aceste simptome sunt asemănătoare de cele descrise în maladia radiofrecvenţelor sau simptomele microundelor. efecte asupra presiunii arteriale. diferite lucrări au arătat o acţiune de permeabilizare la doze foarte slabe.experinţa suedeză‖. 26-27 oct. netermice. migrene şi ultimele lucrări arată creşterea maladiei neurodegenerative : maladia Alzheimer. din anul 2000 (cca. a fost acceptată a fi prezentată (în poster) la seminarul Org. senzaţie de căldură asupra urechii.4V/m. Conform unui studiu epidemiologic. oboseală. Consecinţele se măsoară în termeni de creştere a durerilor de cap. etc . Santini menţionează efectele constatate asupra şoarecilor şi evocă o creştere semnificativă a riscurilor anumitor cancere la militarii expuşi la hiperfrecvenţe. autismul. hipotalamusul şi antrenează o creştere a temperaturii cerebrale de ordinul a 1°C. -Comunicat -Avis du CSIF-CEM sur les effets des radiofrequences sur LA BARRIERE HEMATO. 2000. Rezultatele ştiinţifice sugerează că undele GSM-900 ar putea acţiona asupra endoteliumului vascular şi să dea naştere unui proces inflamatoriu localizat. nervul optic. BHE este limita între sânge şi celulele nervoase ale creierului . Această lucrare publicată în engleză. 2004.voturi şi mărturii privind electro-hipersensibilitatea. privind riscurile cancerigene. prof. în banda de radiofrecvenţe.-Editorial du professeur SANTINI.ENCEFPHALIQUE Aceasta revistă de publicaţii în. Alte efecte sunt raportate cu ocazia experienţelor asupra voluntarilor utilizatori de telefoane portabile : perturbarea activităţii electrice cerebrale şi a calităţii somnului paradoxal . mai mult de 400 persoane electrosensibile din Suedia au prezentat experienţa lor prin cartea „Negru pe Alb. Asociaţiei Suedeze a Electrosensibililor (E. « Danger des telephones cellulaires et de leurs stations relais » Energia electromagnetică generată este absorbită de craniu în mare parte (7080%) unde ea pătrunde câţiva centimetri atingând meningele. Institut national des sciences appliquees. Mondiale a Sănătăţii.) -Praga. utilizatorii de telefoane portabile se plâng de simptome ca cefalee. 25-27 oct. în particular în dura-mater. referitor la efectele câmpurilor electromagnetice (CEM). 2004 Cu ocazia Seminarului Org. Raportul redactat de Agenţia Britanică de Protecţie a Sănătăţii (Health Protection Agency) arată că din ce în ce mai multe persoane suferă de acest sindrom şi în Marea Britanie.000 de suedezi suferă de electrosensibilitate). electrosensibilitatea este recunoscută ca un handicap fizic.H. 300. asupra barierei hemato-encefalice (BHE) arată că după evidenţele efectelor termice. observate în anii 60 asupra lucrătorilor sau militarilor expuşi la micro-unde.

cu un buget de 12 mil. Constatările au reaprins o mai veche dispută între oamenii de ştiinţă şi producătorii de telefoane celulare cu privire la securitatea acestora. . "Nivelele de radiaţie pe care le-au folosit par mult prea mici pentru a produce tipul de efecte pretinse de ei". sar putea produce deficite mentale măsurabile pe termen lung. Multe din sutele de studii efectuate în ultimul deceniu sugerează că utilizarea telefoanelor celulare ar putea produce o mulţime de efecte adverse inclusiv dureri de cap şi pierderi de memorie.6 watt/ kg). este de asemenea sceptic. Cu cât nivelul radiaţiei a fost mai mare cu atât răul era mai evident. pe subiectul siguranţei telefoanelor celulare dar va dura cel puţin 5 ani până când se va finaliza. -Comentarii la studiul neurochirurgului suedez Leif Salford Securitatea telefoanelor mobile a fost din nou adusă în discuţie. Prin contrast. Între timp. Cercetătorii au prins telefoanele pe lateralele cuştilor cobailor folosind cabluri coaxiale . cercetătorii se agită să dea o replică la rezultatele surprinzătoare ale lui Salford. În prezent se află în desfăşurare o foarte amplă investigaţie federală. datele ar putea avea implicaţii grave asupra miliardului de utilizatori de telefoane mobile. director ştiinţific la Programul Motorola pentru energie electromagnetică. Echipa lui a expus 22 de cobai timp de 2 ore la radiaţia de la un telefoane mobile în reţeaua GSM. permiţând astfel o expunere directă intermitentă. "O cercetare la nivel de experţi a cercetărilor efectuate în ultimii 30 de ani nu a găsit nici un motiv care să ne facă să credem că există riscuri pentru sănătate" spune Mays Swicord. preşedinte al Comitetului "Omul şi radiaţia" al Institutului de inginerie electrică şi electronică. Radiofrecvenţele pulsatorii sunt responsabile de modificările vizibile ale EEG. De data aceasta comunitatea ştiinţifică acordă o mare atenţie acestei probleme. iar intensitatea radiaţiei la Buletinul ACER nr. la grupul de control s-au observat modificări foarte mici sau ele nu au existat. La 50 de zile după expunerea de 2 ore creierul cobailor a început să prezinte o pierdere semnificativă a vaselor sangvine cât şi regiuni cu neuroni afectaţi. Până acum industria telefoanelor celulare s-a grăbit să respingă aceste date spunând că emisiile de la actualele telefoane mobile sunt mult sub nivelele pe care Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC.Marvin Ziskin. Cu toate acestea alte studii nu au arătat astfel de efecte şi nu există un consens ştiinţific în privinţa efectului pe termen lung al radiaţiei în domeniul microundelor asupra creierului sau altor organe.9/2002 16 fiecare grup cercetat a fost variată pentru a reflecta domeniul de expunere la care ar putea fi supusă o persoană care foloseşte un telefon mobil aceiaşi perioadă de timp. spune Salford. Dr. Dacă rezultatele lui Salford sunt confirmate de studiile ulterioare efectuate la unităţi de cercetare din lumea întreagă.$. inclusiv la cele ale forţelor aeriene ale SUA.Federal Communications Commission) le consideră sigure (rată de absorbţie sub 1.Consecinţa imediată este formarea de edeme şi de necroze hemoragice cerebrale. Vara trecută neurochirurgul Leif Salford şi colegii săi de la Universitatea Lund din Suedia a publicat nişte date care arată pentru prima dată fără dubiu legătura dintre radiaţia în domeniul microundelor emisă de telefoanele mobile GSM (cel mai utilizat tip în întreaga lume) şi afecţiunile cerebrale la cobai. Dacă creierul uman este afectat în mod similar.

Klitzing .un anumit timp a fost întreruptă funcţionarea mai multor antene –relee în Spania ca urmare a unei legături nete între expunerea de lungă durată şi indicele de leucemie la copii. numite deasemenea efecte atermice sau efecte specifice. Efectele non termice. sunt relatate de publicaţii din ce în ce mai numeroase. provenind în principal din multiplicarea staţiilor de bază şi antenelor GSM instalate în mediul locuit.Position scientifique du phisicien. Alte efecte nu vor apărea decât pe termen lung şi în urma unei expuneri cronice permanentă sau de lungă durată. de tip micro-unde. cefalee. Aceste radiaţii electromagnetice exercită o influenţă asupra celei mai mari părţi a sistemelor biologice ale corpului uman şi pot antrena efecte nefaste asupra sănătăţii cum ar fi o degradare importantă a calităţii vieţii (oboseală. 1. ne vom referi la o listă non exhaustivă de rapoarte şi avize provenind de la oameni de ştiinţă din diverse ţări şi vom da o scurtă privire generală asupra conţinutului lor. Ei au adaptat o .28 Oct. aici nu se cunoaşte efectele biologice în domeniul atermic. ca urmare: „Trebuie semnalat cu tărie faptul absolut incontestabil că un sistem imunitar deranjat în timpul fazei pubertare. perturbarea somnului.la copii şi adolescenţi s-a constatat. Aceste efecte biologice pot apare pentru intensităţi de expunere net mai mici decât limita ce antrenează efecte termice. nu va reacţiona decât într-o manieră atenuată pe timpul întregii vieţi ulterioare. etc. 1998. Un simpozion intitulat « Mobile Phones and Health » s-a tinut la Viena în 25. Studii realizate O parte din ce în ce mai importantă a populaţiei este expusă la o radiaţie electromagnetică de foarte înaltă frecvenţă. probleme cutanate. Şi acest lucru este ireversibil !!!” . lumea ştiinţifică ia în calcul din ce în ce mai mult existenţa efectelor non termice care se produc la intensităţi de expunere foarte slabe şi ei definesc în consecinţă niveluri limită de expunere care permit protejarea sănătăţii împotriva acestor efecte non termice. . Pentru a evoca efectele undelor electromagnetice asupra sănătăţii. Aceste efecte non termice se pot manifesta la scurt timp şi în acest caz ele au un impact semnificativ asupra calităţii vieţii persoanelor expuse. Unele din aceste documente sunt reluate integral pe site. o slabire a sistemului imunitar.) Efectele biologice se produc la diferite niveluri ale intensităţii de expunere şi depind în egală masură de durata acestei expuneri. Vienna EMF-Resolution – October 25-28.valorile limită au fost stabilite în funcţie de câmpurile de înaltă frecvenţă continue. Totuşi. 1998. prin studii importante realizate actual. le Dr. Oameni de ştiinţă din diverse ţări au discutat despre efecte biologice şi sanitare potenţiale ale câmpurilor electromagnetice RF (radiofrecvenţe). Lebrecht v.

printr-o intensitate de expunere de 0. Hocking (1996 – Sydney.4W/kg. ceea ce corespunde unui câmp electric de la 2. sau de 0. sunt ştiinţific stabilite. sau între 0. Dolk (1997 – Marea Britanie) creşterea indicelui de leucemie la adulţi legat de expunerea la undele emiţatorilor radio şi TV. Noi relevăm mai ales studiile următoare : Von Klitzing (1995).6V/m. Vom cita mai ales studiile următoare : .Resolution. asupra deteriorării sistemului nervos (Dumanski 1974).75V/m la 6.87V/m şi 5. sau 0. căruia îi dăm mai departe conţinutul intervenţiei sale la Colocviul Parlamentului European. pentru corpul uman. Trei puncte ale acestei rezoluţii trebuie să fie subliniate: Participantii semnatari admit că efectele biologice rezultând din expunerea la slabă intensitate. SAR-ul se exprimă în Waţi pe kilogram (W/kg) şi nu este măsurabil la om . sau între 2. au fost puse în evidenţă efectele biologice rezultate dintr-o expunere la radiaţii de micro-unde. privind efectele biologice ale radiaţiilor electromagnetice în radiofrecvenţe. la o densitate de putere de ordinul de 0. au arătat efectele unei expuneri la radiaţii în hiperfrecvenţă asupra transferului de ioni în celule (D'Inzeo 1988). o listă de studii relatând efectele biologice rezultând din expunerile la radiaţii electromagnetice în hiperfrecvenţă sau radiofrecvenţă. « Sage associates ».3 şi 5. 2.2V/m şi 4. a stabilit în 2000. Un anumit număr de studii mai puţin recente. el este admis o densitate de putere de 1mW/cm2 (miliwat pe centimetru patrat) care corespunde unei densităţi de putere absorbită (SAR) de 0.78V/m. la niveluri de intensitate de departe inferioară celor la care se produc efectele termice. consultanţi în materie de mediu din SUA. din 29 iunie 2000. asupra timpilor de reacţie vizuală şi asupra funcţiei memorie a copiilor (Chiang 1989).8V/m la 63V/m. pentru intensitate de expunere între0. Australia) – creşterea semnificativă a cazurilor de leucemie infantilă şi a deceselor de leucemie. » O a doua listă de studii este prezentată în ordinea crescătoare a Debitului de Absorţie Specifică (DAS sau SAR în engleză) pentru care. O primă listă de studii este prezentată in ordine crescătoare a densităţii de putere a expunerii având pus în evidenţă anumite efecte.053µW/cm².2 şi 8µW/cm². la densităţi de putere cuprinse între 1. Aceste efecte au fost puse în evidenţă pentru densităţi de putere mergând de la 2µW/cm² la 10µW/cm².7µW/cm².rezoluţie. Liste d'études de Sage Associates. Magras (1997) – studiu asupra şoarecilor: punerea în evidenţă a scăderii fertilităţii şi schimbarea în dezvoltarea prenatală indusă prin radiaţii RF la niveluri de 0.168 la 1.1µW/cm² (microwatt pe centimetru patrat). a pus in evidenţă alterarea undelor cerebrale a encefalogramei (EEG) prin expunerea la un semnal a unui telefon celular (câmpuri electromagnetice hiperfrecvenţe pulsate in joasă frecvenţă).614V/m. sau 0.14V/m. Viena EMF.5V/m. Kolodynski (1996) – funcţia motrice. legată de expunerea la radiaţiile emiţătorilor TV. memoria şi atenţia afectate la copii de şcoală.16µW/cm².

Dr. 3. sau de 12. în 29 iunie 20000.0021 W/kg. căci ei sunt mai vulnerabili> Pe de altă parte toate persoanele nu sunt la fel de sensibile. 4. Dr G.0004W/kg. Radiatia asupra Funcţiilor Creierului‖. profesor deasemenea la Institutul Internaţional de Biofizică din Neuss-Holzheim din Germania.43V/m şi 4. « intensităţile de expunere ar trebui reduse la niveluri situate sub cele la care nici un efect vătămător nu a fost găsit în mod empiric printre populaţia expusă ».94V/m). (1989) au pus în evidenţă o creştere a fluxului de calciu indus prin expunerea la radiaţii de radiofrecvenţe pentru un SAR de 0.9V/m la 21. el recomandă reducerea nivelurilor de expunere la 10 nanowatt/cm² (= 0.J. Dr. El a comunicat avizul său şi comentariile sale într-un document intitulat „ Potential advers al Telefoniei Mobile.05µW/cm² et 5µW/cm² (sau între 0. Dutta et al. Acest document face referire la 40 de studii şi rapoarte şi la experienţele personale.3V/m). este modulat prin pulsaţii periodice de joasă frecvenţă m( mai ales 217Hz). Salford (1997) a pus în evidenţă modificarea permeabilităţii barierei hematoencefalice care protejează creerul contra toxinelor şi substantelor chimice nocive care se pot găsi în sânge. de la Departamentul de Cercetări Clinice al Universităţii din Luebeck. Hyland că experimentări au indicat praguri non termice de ordinul de mărime de microwaţi pe cm2 şi că în consecinţă.005 până la 0. Acest semnal modulat influenţează semnalele . În ceea ce privesc efectele biologice datorate câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvenţă. Dr Lebrecht von Klitzing. frecvenţa purtătoare care este o frecvenţă înaltă (900 sau 1800MHz-1MHz= un milion de cicluri pe secundă). Hyland pune în exergă faptul că copii preadolescenţi se pot expune la mai multe riscuri decât adulţii.000021 şi 0. Pentru telefonul portabil.- - - Kwee (1997) – schimbările în ciclul celular şi proliferarea celulelor rezultate la o expunere la un semnal al unui telefon celular cu 960MHz cu un SAR cuprins între 0. El menţionează aici ca are numeroase referiri la efectele biologice care se produc la foarte joase nivele energetice care nu corespund „modelului uman curent‖ cu ajutorul căruia s-au calculat limitele efectelor termice. Texte du professeur Von Klitzing. modulată în frecvenţă joasă‖. această valoare asigurând un factor de securitate de 10.05W/kg. efecte care se produc la intensităţi net inferioare celor necesare pentru a provoca o încălzire. Hyland de la Universitatea din Warwick din Anglia.01µW/cm²). G.5 la 125µW/cm² (sau de 6. pentru un SAR până la 0. Rapport du Dr G. sau 1µW/cm² (soit 1. Hyland explică aici influenţele non termice a radiaţiilor asupra sistemelor vii. la Parlamentul European într-un document intitulat: „Despre biorelevanţa emiţătorilor de frecvenţă înaltă.J. Acesta se situează între 0. Hyland. Dr. cu creşterea temperaturii în ţesuturi. a rezumat intervenţia sa la Colocviul din 29 iunie 2000. În concluzie. Deoarece există rapoarte care relatează efectele vătămătoare pentru sănătate la câteva zecimi de microwaţi pe cm2 . a participat la Colocviul organizat la Parlamentul European.7V/m). document ce a fost tradus in franceză. există reacţii ale sistemelor biologice care nu se pot explica numai prin transformarea de energie în energie termică.

Pentru Dr-ul von Klitzing. Normele de securitate nu iau în considerare decât faza violentă a reacţiei sistemului biologic şi nu ceea ce se produce în timpul expunerilor continue de lungă durată suferite în jurul staţiilor de transmisie a sistemelor GSM sau a sistemelor DECT. de a se răspândi în tesutul cerebral şi de a se concentra în neuroni. Aceste studii au pus în evidenţă că expunerea la radiaţii electromagnetice în radiofrecvenţe este cauza unei creşteri semnificative a trecerii albuminei serice la traversarea barierei hemato-encefalice la şobolanii expuşi în raport cu şobolanii neexpuşi. în sânge. Textes du professeur R. dar se ştie că utilizatorii de portabile cad bolnavi. Dr. la niveluri energetice de un ordin de mărime de 10. ci caracteristicilor modulaţiei (unda pulsată în joasă frecvenţă).194V/m). trecerea albuminei este mai pronunţată pentru valori a Coeficientului de Absorbţie Specifică (TAS sau SAT în Engleză) inferioare unui 1mW/kg (1 miliwat perkg) decât pentru valori mai ridicate a Sar-ului.001µW/cm²). permiţând moleculelor nedorite şi chiar toxice. a furnizat un rezumat a intervenţiei sale la Colocviul Parlamentului European. Santini.01 microwat/cm2 sau la un câmp electric de0. de la departamentul de neurochirurgie a Universităţii din Lund In Suedia. nu se poate exclude că aceasta poate favoriza dezvoltarea maladiilor auto-imune şi neurodegenerative. 5. o astfel de expunere continuă (la 3V/m) poate prezenta un pericol pentru sănătate. este clar că periodicitatea la joasă frecvenţă are o influenţă asupra sistemelor biologice.biologice ale activităţii cerebrale.5µW/cm² (microwatt par cm²) sau de ordinul de 3V/m în câmp electric. Aceste rezultate arată în mod clar că un mediu a unei radiaţii permanente de ordinul de 3V/m nu constitie un mediu sănătos. . După Dr-ul Salford. Un TAS sau SAR de 1mW/kg corespunde unei densităţi de putere a undei incidente de 2. Copii mici sunt foarte sensibili la aceşti emiţători până la densităţi de câmp de 10microwaţi/m2 (sau 0. Dr Leif G. în într-un document intitulat „Comunicarea şi bariera sânge-creier‖ El a coordonat studii asupra efectelor câmpurilor electromagnetice în radiofrecvenţe asupra Barierei hematoencefalice (bariera sânge-créier) care protejează creierul contra substanţelor nocive care ar putea fi prezente în sânge. Există fenomene de reacţii fiziologice fără ca să se cunoască astăzi importanţa lor biologică.000 de ori inferior celui a normelor de securitate. Salford. 6. Rezultatele experimentale demonstrează că au un efect asupra EEG-ului. Anumite persoane devin bolnave la densităti de putere inferioare la 100 microwaţi/m2 (notă : aceasta corespunde la 0. Durata de iradiere neîntreruptă este un alt factor care influenţează rezultatele. din cauza acestui efect de deschidere a barierei hemato-encefalice. În plus. ceea ce a fost detectat relevând electroencefalograma (EEG). Salford. efectul nu este datorat undei purtătoare (HF). Texte du Dr Leif G. Von Klitzing a efectuat experienţe pentru testarea influenţei câmpurilor electromagnetice pulsate la joasă frecvenţă.

Sindromul microundelor a fost descris din anii 1960 de către cercetători din ţările de Est. au fost rezumate în acest document redactat pentru l'asbl TESLABEL Coordination. efecte asupra presiunii arteriale şi riscurile cancerigene. de maniera de a se proteja riveranii.1 microwatt/cm². El afirmă că în mediul staţiilor relee. un document intitulat „Pericolul telefoanelor celulare şi a staţiilor relee ale lor‖. sunt trecute în revistă . a unor publicaţii asupra efectelor biologice a undelor electromagnetice. etc. că există efecte în mod serios dăunătoare pentru sănătate ca urmare a expunerilor la microunde a căror nivel mediu se situează sub 0. tahicardie.J. miros). în iunie 1999. sunt total inadecvate şi filozofia care susţine formularea lor este fundamental defectuoasă. în plus efectele citate mai sus.1µW/cm² (ceea ce corespunde la 0. Intervenţiile Dr. pentru membrii Parlamentului Regatului –Unit. hiper sau hipotensiune. Etude "L'Irradiation Hertzienne" réalisée pour l'asbl TESLABEL Coordination en 1997.J. În concluzie. sunt menţionate prin dificultăţile de concentrare. este cercetător la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lion.Profesorul Roger santini. Un colocviu s-a ţinut la Londra. doctor în ştiinţe. Hyland conclude că normele de securitate actuale nu sunt în mod absolut în măsură de a aduce o oarecare protecţie contra efectelor subtile dar nefaste pe care le-a . în Editiile ştiinţifice şi medicale Elsevier SAS. cunoscute de mai mult de 40 de ani. EL este expert farmacolog-toxicolog şi este autorul de prin 1979.). Hyland şi ale profesorului Henry Lai de la Universitatea din Washington la Seatle. Hyland : „Normele de securitate existente regizând expunerea publicului radiaţiilor utilizate în telefonia mobilă. Document "Ondes hertziennes: la menace se précise" réalisé pour Teslabel en 1999. efectele sindromului de microunde. El mentionează principalele efecte biologice a hiperfrecvenţelor sau microundelor raportate de mai multe zeci de ani. manifestări cutanate (alergii. 7. riveranii nu ar trebui să fie expuşi la o densitate de putere medie anuală superioară la 0. USA. etc. perturbări ale electroencefalogramei şi atingerea organelor de simţ (vedere. Într-un document intitulat « Trebuie aplicat principiul precauţiei vis-a-vis de staţiile relee a telefoniei mobile » publicat în martie 2001 în Revista practicienilormedicină generală. G. Autorul menţionează că anumite ţări au adaptat deja limite de expunere foarte mici şi că în Franţa. modificări ale formulei sanguine ( indice ridicat de limfocite). greaţă. El a publicat mai ales în 2000. privind instalaţiile staţiilor de bază pe balcoanele imobilelor HLM. eczeme.” Dr. anorexie. profesorul Santini recomandă a se aplica principiul precauţiei pentru staţiile relee de telefonie mobilă. 8. iritabilitate. cefalee. psoriazis). auz. secretarul de Stat al locuinţei a luat o poziţie mergând în sensul aplicării principiului precauţiei. G. Ele provin atât din cercetarea asupra funcţionării creierului cât din studiile epidemiologice. insomnii. Sunt evocate de asemenea efecte ca perturbări ale activităţii electrice cerebrale şi calitatea somnului paradoxal. somnolenţă. puiblicate şi verificabile prin comunitatea ştiinţifică internaţională. la care pot fi asociate efecte cardiovasculare (bradicardie. Această maladie a radiofrecvenţelor se caracterizează prin diferite simptome ca şi oboseală. Dr Neil Cherry spune mai ales : „Există probe clare.614V/m). Pentru Dr.

614V/m. 3. Aceste norme nu sunt capabile „de a lua în calcul faptul cel mai semnificativ dintre toate: caracterul viu al organismului iradiat‖ Textul intervenţiei profesorului Henry Lai este sprijinit pe o lungă listă bibliografică de studii şi de rapoarte. de ştiut o densitate de putere limită de 0. Cum se arată în tabloul normelor şi recomandărilor‖. Anumite ţări ca Italia. Printre toate efectele biologice recenzate. sunt pentru a limita expunerea permanentă a populaţiei la o densitate de putere inferioară la 0. au adoptat limite mai restrictive decât limita efectelor termice şi trebuie notat că cantonul Salzburg din Austria a ales limita recomandată de oamenii de ştiinţă. Toate mecanismele fiziologice ce conduc la aceste efecte. Aceste recomandări pot fi puse în operă fără a pune în pericol functionarea retelelor de telefonie celulară. de ordinul a o sutime de microwat pe cm2 . Elveţia şi Luxemburgul. IV. Conclusions.1 microwat/cm2 ). Les limites d'exposition pour la protection de la santé. Mai mulţi oameni de ştiinţă recomandă limite de densitate de putere de 10 ori mai scăzute. care ţin cont de efectele nocive rezultate din expunerea la slabă intensitate a undelor. oameni de ştiinţă de renume internaţional au stabilit recomandările pentru protecţia populaţiei contra efectelor nefaste ale radiaţiilor electromagnetice de slabă intensitate.evocat. nici mai ales pentru a afirma că se aplică astfel Principiul Precauţiei. reţelele GSM pot functiona până la niveluri ale câmpului electric (V/m) de 20. În funcţie de studiile şi cunoştinţele ştiinţifice existente. pune în evidenţă că efecte biologice potenţial nocive pentru sănătate sunt constatate prin studii ştiinţifice pentru niveluri de expunere inferioare la 2V/m şi până la 0. 5. oamenii de ştiinţă au elaborat recomandări de limite de expunere a fiinţei umane. Capitolul consacrat efectelor biologice a radiaţiilor de înaltă frecvenţă. 4. nu sunt justificări plauzibile pentru alegerea şi menţinerea valorii de 3V/m ca normă limită de protecţie pentru sănătatea umană.001W/m² sau 0.001W/m2 (sau 0. nu sunt perfect stabilite şi nivelul cel mai jos de expunere sub care nu mai sunt efecte nu este fixat de manieră definitivă.6V/m. sau anumite regiuni ca Wallonia. reluate mai jos în „tabelul normelor şi recomandărilor‖. Iată realitatea pe care trebuie avut curajul de a o privi în faţă.000 ori mai mici. Efectele biologice ce rezultă de la expunerea la radiaţii electromagnetice de joasă intensitate sunt ştiinţific stabilite. . III. Deci. 2. 1. un anumit număr dintre ele sunt nocive pentru sănătate. Pe baza acestor cunoştinţe ştiinţifice. Aplicarea corectă a Principiului Precauţiei nu se poate concepe decât luând în calcul intensităţile de expunere cele mai mici pentru care efectele biologice şi efectele vătămătoare au fost puse în evidenţă. Aceste recomandări.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. (la care Romania a aderat?) ―Fiecare are dreptul la un standard de viaţă conform sănătăţii. hainele. grijile medicale şi serviciile sociale necesare. fără privilegii şi fără discriminări. (4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative si gratuite. boală. pentru el însuşi şi pentru familia sa.SUSŢINERE ACUZE Declaraţia NAŢIUNILOR UNITE privind Drepturile Omului. 3: „Fiecare individ are dreptul la viaţă. ARTICOLUL 22 Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica (1) Dreptul la viata. (2) Nimeni nu este mai presus de lege ARTICOLUL 21 Accesul liber la justiţie (1) Orice persoana se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor. (2) Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sănătăţii publice. (3) Părţile au dreptul la un proces echitabil si la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. îmbătrânire sau alte accidente legate de subzistenţa sa în circumstanţe scăpate de sub controlul său‖. . asta incluzând hrana. a libertăţilor si a intereselor sale legitime. ARTICOLUL 34 Dreptul la ocrotirea sănătăţii (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. De asemenea are dreptul la securitate în caz de şomaj. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului Art. la libertate şi la siguranţa persoanei sale‖ CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ARTICOLUL 16 Egalitatea în drepturi (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. locuinţa. precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate. infirmitate. văduvie. stării de bine.

La aceste mărimi ale puteriiradiaţiei milimetrice încălzirea integrală a suprafeţeiexpuse nu depăşeşte valoarea de 0. accesibile publicului. Temerile publice în legătură cu expunerea mediului la câmpurile electromagnetice au abordat diferite subiecte. • Efectul biologic depinde de locaţia site-ului de expunere. începând de la pretinsele reduceri ale producţiei de lapte pentru vacile care păşteau sub liniile de înaltă tensiune şi până la aşa zisele ―îmbolnăviri‖ ale copacilor din imediata apropiere a radarelor de mare putere. De exemplu.. precum şiutilizarea acestora în medicină ne relatau contrariul. în parte relaţionate cu temerile despre potenţialele efecte ale EMF asupra păsărilor migratoare. a fost blocată din motive ecologice. ce urma să fie utilizat de Voice of America în Israel (ar fi devenit cea mai mare staţie radio din lume). Aceste cabluri conduc.ARTICOLUL 35 Dreptul la mediu sănătos (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos si echilibrat ecologic. Anume din aceasta cauză efectul undelor milimetrice asupraorganismelor vii este unulinformaţional. Însă rezultatele experimentale le investigaţiilor biologice. în cazul expunerii umane de ICNIRP (International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection). toate acestea conduceau laneînţelegereamecanismelor de apariţie a efectelor biologice sub acţiunea radiaţiei milimetrice. Acestea sunt puterimici sau extrem de mici de iradiere şi au fost numiteputeri non-termice. Aceste locaţii nu sunt.a.Ţinândcont că şi energia cuantei undelor milimetriceeste mult maimicădecât energia termică a mediilor biologice. Pentru majoritatea acestor surse. câmpuri electromagnetice substanţiale există doar în imediata apropiere a sursei. Efectele biologice ale undelor electromagnetice S-a constatat că efectele biologice sunt generate în cazul în care intensitatea câmpului electromagnetic milimetric depăşeşte un anumit prag al ordinului unităţilor sau zecilor de miliwati pe centimetru pătrat. atingând 1000 de amperi sau chiar depăşind această cifră. pentru transferul puterii electrice.Liniile de tensiune de pe fundul mărilor: astfel de cabluri sunt utilizate în Europa (în special în Scandinavia şi Grecia). fiind înconjurate de către fauna acelei zone sau de . Noua Zeelandă şi Filipine. Experienţele efectuate pe zeci şi sute de mii de animale au evidenţiat următoarele efecte: • Efectul biologic depinde de fl uxul densităţii de putere folosit. • Efectul biologic are un prag temporar după care expunerea obiectului biologic la iradiere nu conduce la mărirea efectului biologic s. unde ar putea depăşi limitele internaţionale stabilite. în 1988. construcţia unui transmiţător radio de mare frecvenţă. Liniile de tensiune de mare putere: liniile de tensiune livrează electricitate (în general la 50 dau 60 Hz) şi pot acoperi sute de kilometri. • Efectul biologic depinde de lungimea de undă folosită. curent de intensitate foarte mare. (2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Canada. în general. de obicei. Japonia.1 C. . (3) Persoanele fizice si juridice au îndatorirea de a proteja si a ameliora mediul înconjurător.

cu atât este mai scăzut nivelul iradierii telefonului mobil.0.SAR 0. câmpurile descresc rapid (pătratic) în intensitate. Oricum însă. Telefoanele din standardul NMT-450 se caracterizează printr-o putere mai mare (puterea nominală este de circa 1W). Puterea maximă se situează în intervalul 0. poate varia de cвteva ori. Conductorii neizolaţi. Este necesar să menţionăm că în natură mărimea densităţii fluxului este foarte mică constituind doar 10-15 mW/cm2.1. atunci când stupuri confecţionate din materiale conducătoare de energie electrică au fost plasate direct sub liniile de înaltă tensiune.standardul GSM-900 (0. ce ne îndepărtăm de aceste surse. SAR (Specific Absorption Rate – Rata Specifică de Absorbţie) este exprimată la o unitate din greutatea corpului sau ţesutului.2 . adică cu cât este mai ridicat nivelul semnalului staţiei la locul de recepţie. Odată. Sunt necesare echipamente speciale şi „fantome‖. însă efecte importante sau descoperit doar în cazul albinelor. In conformitate cu limitele existente temporar admisibile ale nivelului de iradiere electromagnetică.125-1W. fără împământare. care este de obicei indicată în instrucţiuni.5 W/kg 3 Capacitate de iradiere medie . măsurat în cadrul diferitor centre.125W). transmisia se realizează într-un diapazon de 453 – 1800 MHz.5 . In funcţie de standardul telefonului. Până nu demult limita superioară a mărimii SAR оn Europa era de 2 W/kg. La nivel mondial încă nu există o metodologie unitară de măsurare a SAR. puterea de iradiaţie a telefoanelor mobile este măsurată în unităţi SAR. În unităţi internaţionale. Numai . una mai redusă . densitatea fluxului (DF) asupra utilizatorilor telefoanelor mobile nu trebuie să depăşească 100 microwaţi/cm2.2 W/kg 2 Capacitate de iradiere redusă . Nu confundaţi acest indicator cu puterea de emisie a telefonului mobil. de aceea datele cu privire la acest indicator. adică imitatori ai ţesuturilor organismului uman. Efectele telefoniei mobile asupra sistemelor biologice Telefonul mobil este un aparat de emisie-recepţie de dimensiuni reduse. se ştie că performanţele în zbor ale insectelor pot fi afectate în câmpuri electrice de peste 1kV/m.0 W/kg Este foarte greu de schimbat mărimea SAR. păsărilor şi insectelor.0 W/kg 4 Capacitate de iradiere ridicată . Puterea de iradiere este o mărime variabilă care depinde în mare măsură de starea canalului de comunicaţie. însă. SAR se exprimă în watt pe 1 kg (W/kg).SAR > 1.25W) şi cea mai redusă – telefoanele din standardul GSM-1800 (0. calculul capacităţii lui de iradiere ce decurge din puterea aparatului. care sunt plasaţi într-un câmp electric.SAR 0. ―telefonul mobil este staţia de bază‖. Cea mai aproape de adevăr este măsurarea densităţii fluxului (DF) iradierii electromagnetice a telefonului mobil.amenajări speciale.SAR < 0. cu mult sub limitele stabilite de ICNIRP. In conformitate cu normele internaţionale. Este general acceptată următoarea gradaţie a telefoanelor mobile: 1 Capacitate de iradiere mică . se pot încărca şi pot cauza răni sau pot tulbura activitatea animalelor.

Dacă puterea nominală a telefonului mobil . care vor reacţiona prin diverse disfuncţionalităţi. Aproximativ acelaşi efect îl are şi iradierea produsă de telefonul mobil. acest lucru influenţând acuitatea vederii. În ce constă pericolul telefoanelor mobile asupra sănătăţii umane? Acţiunea oricărei iradieri electromagnetice se analizează prin prisma a 2 efecte: 1 Termic 2 Non-termic sau informaţional. Trebuie să mai ţineţi cont şi de faptul că antena. Un bloc este constituit din 8 impulsuri. temperatura ţesutului unui individ adult sănătos creşte cu 1 grad Celsius. care este supus acţiunii telefonului mobil este cristalinul ochiului. Puteţi să-l observaţi dacă veţi pune o găină în cuptorul cu microunde. Telefoanele mobile de standard GSM realizează transferul de informaţie prin impulsuri care sunt grupate în blocuri (vezi fig. de mai jos). Datorită îndeplinirii de către acesta a unor funcţii foarte importante. Alt organ. care au fost şi vor fi puse în discuţie se bazează doar pe efectul termic. S-a calculat că la o valoare SAR de 4 W/kg pe o durată de 30 de minute. asupra căruia de fapt acţionează câmpul electromagnetic. După o discuţie mai lungă putem observa acest efect prin creşterea temperaturii şi la nivelul urechii. Acest lucru este uşor de observat prin vizualizarea computerizată a cвmpului electromagnetic. Fiecare utilizator are la dispoziţie doar unul din cele opt impulsuri. cea mai importantă sursă de iradiere a telefonului mobil.6 Hz sau rotunjit 217 Hz. el este slab alimentat cu sвnge şi din această cauză este mai sensibil la iradierea electromagnetică.616 ms=216. iar peste ceva timp veţi scoate mвncarea gata. Aceasta are un efect nefast asupra tuturor organelor. Toate normele referitoare la iradierea prin microunde a telefonului mobil. Bineînţeles că temperatura anumitor zone ale creierului creşte. O dată cu generarea fiecăruia al optulea impuls are loc o degajare de energie proporţională. Durata unui bloc-GSM constituie 4. cea de asigurare a transparenţei şi cea de acomodare. Efectul termic Nu este cazul să explicăm sensul acestuia.616 milisecunde (ms) şi prin urmare frecvenţa impulsurilor telefonului mobil este de 1/4. Restul celor şapte aparţin altor abonaţi care în acelaşi moment pot să desfăşoare convorbiri telefonice pe frecvenţa dată.conducвndu-vă după aceşti indicatori puteţi să evaluaţi gradul de siguranţă al mobilului Dvs. se află la o distanţă de 3-5 centimetri de creier. Efectul informaţional sau non-termal.

Prin urmare.35Hz – cu ritmul alfa. Trebuie să ţinem cont că în condiţii de ecranare (automobilul. . Copiii sunt cei mai sensibili faţă de radiaţia de frecvenţă înaltă a telefonului mobil. din afară (din apropierea nemijlocită) în creierul uman sunt transmise semnale care sunt capabile să interacţioneze cu activitatea bioelectrică proprie a creierului (de exemplu prin intermediul rezonanţei) şi prin aceasta să-i deregleze funcţiile. proprii creierului uman. Este oare real impactul negativ al acţiunii surselor pulsatile de energie asupra organismului uman? Medicii cunosc cazuri оn care acţiunea unei lumini pulsatile cu o frecvenţă de 15 Hz asupra unei persoane care are o formă ascunsă de epilepsie conducea la apariţia crizei epileptice. Astfel. 8. Problema este că frecvenţele aparatelor de telefonie mobilă amintite mai sus coincid cu frecvenţele activităţii bioelectrice naturale. care se înregistrează pe encefalogramă (EEG). Studiul a arătat că persoanele care foloseau celularul mai puţin de 20 de minute pe zi acuzau o stare de disconfort şi efecte secundare. Prin urmare. Tinerii sunt supuşi unui risc şi mai mare. frecvenţa de 217 Hz coincide cu aşa numitul ritm gamma al creierului. La cererea Norwegian Radiation Protection Board. Problemele de sănătate cresc pe măsură ce telefonul este utilizat mai mult. Cei care nu au incă 30 de ani sunt de 3-4 ori mai expuşi efectelor secundare. Institutul naţional de ―Protejarea a Vieţii‖ (Suedia). unele tipuri de telefoane mobile care funcţionează în regim de economisire a energiei electrice (DTX) sunt capabile să genereze o a treia frecvenţă. оn jurul urechii. a doua frecvenţă care este emisă de telefonul mobil este frecvenţa de 217/26= 8. Telefonul mobil mai puţin de 2 minute pe zi Ce aţi spune acum despre obişnuinţa unora de a-şi pune telefonul mobil la capul patului pe post de deşteptător. O jumătate din abonaţii cercetaţi au declarat că în cazul folosirii telefoanelor mobile au simţit o încălzire neplăcută оn zona capului.000 de utilizatori de telefonie mobilă care a demonstrat efectul nociv asupra sănătăţii. Telefonul mobil nu „doarme‖ noaptea. atunci puterea degajată la fiecare impuls va fi de 2/8=0. Este foarte important de menţionat că anume undele alfa se aflв in legătură directă cu activitatea intelectuală a individului şi se consideră că reflectă scanarea imaginilor interioare ale conştiinţei.35 HZ. Astfel de modificări se pot observa pe encefalogramă şi ele nu dispar o perioadă îndelungată de timp după terminarea convorbirii telefonice. ci funcţionează permanent. cea de 2 Hz. chiar şi оn starea de standbuy se află într-un regim pulsatil. Anume оn această combinaţie de radiaţii de frecvenţe joase rezidă încă un pericol al telefoniei mobile. iar 2 Hz – cu ritmul delta. Blocurile impulsurilor dintre telefoanele mobile şi staţia de bază sunt grupate оn multiblocuri. iar în starea de activitate a omului – undele gamma. constituite din 26 de repetări. Gandirea abstractă depinde de ritmul alfa. precum şi a SINTEF Unimed (Norvegia) a fost făcută o cercetare asupra 11.25W. în timpul somnului predomină ritmul delta. Mai mult ca atat.conform instrucţiunilor este egală cu 2W.

în 2005. 50% dintre copii aveau deja telefoane mobile. a transmis faptul că autorităţile coreene plănuiesc să transmită o serie de reguli prin care să interzică folosirea telefoanelor mobile în şcolile primare şi secundare. Riscul . La nivelul Statelor Unite. Cele mai periculoase consecinţe ale radiaţiei microundelor telefoanelor mobile sunt tumorile de la nivelul creierului (de obicei pe partea care este expusă în convorbirile telefonice). riscurile pe care le prezintă folosirea telefoanelor mobile de către copii au fost semnalate de mai multe state. Un studiu israelian atrage atenţia că riscul de a se îmbolnăvi creşte în sens invers cu vârsta copilului expus. publicaţia Koreean Times. publicitatea pentru telefoane destinate copiilor sub 12 ar putea fi interzisă. pe 9 iulie 2009. Totodată. În cercetare se mai arată că Guvernul francez a fost primul care a anunţat public o propunere de a limita folosirea telefoanelor mobile din cauza riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătate. pentru copii sub cinci ani riscul crescut de dezvoltare a unei astfel de boli ajunge la 356%. 4 Depresii. 6 Înrăutăţirea progresivă a vederii. Dezvoltarea tumorilor de la nivelul creierului cauzate de radiaţiile electromagnetice are o perioadă latentă de 3-10 ani. Dacă la copiii cu vârste de peste 10 ani riscul de tumoare cerebrală este cu 47% mai mare. Labilitatea tensiunii arteriale şi a pulsului (s-a demonstrat că după o convorbire cu telefonul mobil. vârsta de expunere nu afectează timpul de latenţă. De altfel. 3 Stări permanente de oboseală. Pericolul creste mai ales in cazul copiilor Cercetările mai arată că riscul semnalat creşte cu cât utilizatorul este de vârstă mai mică. citată în document. Franţa solicită producătorilor de telefoane mobile să dezvolte un nou tip de telefoane care să permită numai trimiterea de mesaje scrise (SMS. 5 Dureri şi înţepături la nivelul ochilor. Conform acesteia. tensiunea arterială poate să crească cu 5-10 gradaţii).clădirile din beton armat) densitatea fluxului radiaţiei electromagnetice ce acţionează asupra omului se măreşte de câteva ori. 2 Probleme de memorie şi concentrare.) Iar Franţa nu este singura ţară care a semnalat astfel de probleme. Totuşi. Simptomele de bază ale efectului negativ al telefonului mobil asupra stării de sănătate sunt următoarele: 1 Dureri de cap. n. iar până în prezent procentajul s-a mărit. uscarea şi lăcrimarea. aproximativ 30 de ani. iar vânzarea de telefoane pentru copii sub 6 ani ar urma să fie interzisă.r. timpul dintre prima expunere şi cel al punerii diagnosticului rămâne acelaşi.

s-a stabilit publicarea unui raport anual de către Uniunea Europeană în care să se arate nivelul radiaţiilor electromagnetice. există un risc cu 280% mai mare de a dezvolta o astfel de afecţiune. iar acest lucru оnseamnă ceva! Nivelul maxim admisibil al acestui indicator este de 100 mcW/cm2. "Mai multe ministere s-au aliat cu companiile de telefonie si cheltuiesc bani publici pentru campanii de montare a lor. Costel Stanciu. Conform raţionamentului prezentat. Cum să ne protejăm? 1 La cumpărarea unui telefon mobil suntem atenţi la mărimea SAR. în aprilie 2009. riscul de a dezvolta o tumoare creşte cu 5%. De asemenea. sustine presedintele Asociatia Protectiei Consumatorilor. pentru fiecare an de folosire a telefonului riscul creşte cu 8%. pentru fiecare 100 de ore de folosire a telefonului mobil. finanţarea unei campanii de creştere a conştientizării efectelor generate de folosirea telefoanelor de către persoanele tinere. 2 Nu trebuie să folosim mobilul dacă acest lucru nu este absolut necesar. Lennart Hardell. din Suedia. dar şi excluderea din cercetare a subiecţilor de vârste mici şi a persoanelor care au dezvoltat deja o tumoare cerebrală şi nu pot participa la cercetare. deseori.tumorilor neuroepiteliale creşte de 2 ori. Potrivit unui studiu independent condus de profesorul de oncologie şi epidemiologia bolii canceroase în cadrul Universităţii Orebro. În documentul prezentat se precizează faptul că efectele negative ale folosirii telefonului au ajuns şi în atenţia instituţiilor europene. până nu demult acest indicator nu trebuia să depăşească 2 W/kg. Astfel. Conform acestora. Nici in Romania. excluderea din cercetare a efectelor telefoanelor când acestea nu sunt folosite. la 10 ani sau mai mult de folosire a telefonului mobil. Despre potenţialul pericol al telefoanelor mobile vorbeşte şi tendinţa permanentă de a reduce SAR. Firmele de telefonie mobila profita de naivitatea si de necunoasterea oamenilor reusind sa-i convinga. Astfel. este de parere Asociatia Protectiei Consumatorilor. desi acestea afecteaza sanatatea oamenilor". După cum am menţionat mai sus. considerarea "efectelor biologice în cercetarea impactului radiaţiilor electromagnetice asupra sănătăţii". . La persoanele care au folosit telefonul mobil mai mult de 6 ani frecvenţa dezvoltării tumorilor a crescut cu 50%.8 W/kg. 3 Acasă şi la serviciu trebuie să folosim telefoane obişnuite cu cablu. mizând pe ideea că influenţează numai transmiterea undelor radioactive. Motivele semnalate de specialişti pentru a neglija aceste aspecte în studiile de specialitate comandate de industrie sunt erorile de realizare a cercetărilor. În urma studiilor cercetătorilor suedezi realizate оn standardul TCO-01 (aceste standarde sunt indicate aproape pe toate monitoarele) mărimea SAR a fost scăzută până la 0. Parlamentul European a votat o serie de schimbări în baza "preocupărilor de sănătate asociate cu câmpurile electromagnetice". se atrage atenţia că există un risc mare de a dezvolta tumori cerebrale de la folosirea telefonului timp de 10 ani sau mai mult. de faptul ca antenele GSM nu produc efecte secundare daunatoare organismului. nu s-a ocolit aceasta problema reala. s-a cerut revizuirea bazelor ştiinţifice şi a adecvării limitelor de expunere la câmpurile electromagnetice. la nivel al organismelor statului.

ce reuneste cercetatori de la Universitatile Tehnice din Cluj si Iasi. crampele musculare si stresul. Contractul stabilit intre partenerii ieseni si clujeni vizeaza studierea si cercetarea emisiilor de radiatii electrice si electromagnetice datorate echipamentelor autoturismelor. E. inginerie si bioinginerie. E. este de a construi un automobil ecologic. Cercetarile in domeniu au aratat ca daca se folosesc generatoare care sa produca un camp de 7. cat si habitaclul masinii. Proiectul cercetatorilor romani se deruleaza pe o perioada de cativa ani si reuneste specialisti din diverse domenii: fizica. Nu trebuie să vorbim la mobil în interiorul maşinii. dorinta unui colectiv. masina urmand a fi dotata cu un generator electromagnetic programat pe frecventa rezonantei Schuman. din U. produce o frecventa benefica. El a fost supus tuturor testărilor posibile ale tehnologiilor comunicaţionale mobile şi prin urmare oferă protecţie maximă.4 Să nu vorbim continuu mai mult de 3-4 minute. Testele efectuate cu ajutorul EEG au aratat ca induce o veritabila stare de relaxare si un confort psihic deosebit. Aceasta frecventa este atat de importanta incat atunci cand primii astronauti s-au intors din spatiu. Pastrarea frecventei originale a rezonantei Schuman face sa dispara nervozitatea.83 Hz in toate navetele spatiale pentru a crea un mediu electromagnetic sanatos si natural. deci implicit pe cea a biocampului conducatorului auto. mai exact un automobil care sa nu polueze electric si electromagnetic. ei au avut probleme de sanatate foarte serioase.S. precum si modalitatile de eliminare. Pe celelalte. datorita modulului ecologic al inventatorului Danut Staicu) la mare trecere sunt casele ecologice. au fost identificate deja cateva. Solutii exista. a facut precizari intr-un raport inaintat Pentagonului. cercetatorii de la Iasi si Cluj cred ca prototipul construit va revolutiona confortul psihic al conducatorului auto. cel putin partiala a acestora. reface biocampul si creste amplitudinea campului energetic al subiectului aflat in raza sa de actiune". dupa testarea unui astfel de generator pentru realizarea unei analize spectrale a electroencefalogramei unor subiecti. Byrd: "Acest generator pare sa blocheze semnalele potential nocive pentru organism. Protectia pe care cercetatorii romani doresc sa o realizeze vizeaza atat mediul inconjurator. unele chiar spectaculoase. raul de calatorie. 5 Să folosim mai des serviciile SMS. cu o anumita forma de unda si cu o amplitudine adecvata. Ei si-au propus. Army. Insa trebuie verificate in practica. Daca in Germania si Elvetia (mai nou si in Romania. datorita izolarii de campul magnetic terestru. specialisti in . Byrd. Cea mai eficientă protecţie la ora actuala reprezintă generatorul torsionic de protectie bioinformationala TORSER. 6 Copiii nu trebuie să folosească telefoanele mobile. migrena. În automobil folosiţi telefonul mobil cu antenă externă pe care să o amplasaţi în centrul geometric al acoperişului. cercetatorii le vor cauta. Importanta instalarii unui astfel de generator pe automobile si rolul benefic pe care il va avea asupra conducatorului auto reiese si din faptul ca Dr. NASA a instalat generatoare pe 7. se obtin rezultate uluitoare.83 Hz. specialist in studiul efectelor biologice ale campurilor de inalta frecventa. sa construiasca prototipul primului automobil din lume protejat electromagnetic. Mai mult. si sunt siguri ca vor reusi. astfel incat ulterior. Dr.

în domeniul 5-16 Hz exercită un puternic efect negativ la oameni şi animale .e. .întregul corp poate avea frecvenţa lui proprie de rezonanţă: de la celula vie la întregul organism. de înaltă frecvenţă . Reacţia acestora trebuie evaluată cu precizie în considerarea riscurilor expunerii populaţiei la radiaţii electromagnetice. Efectele câmpurilor electromagnetice asupra organismului uman Acţiunea c. în timp ce bătrânii şi persoanele cu afecţiuni au sensibilitate maxima ce poate duce chiar la moarte. mediatorul chimic al glandei pineale este sintetizată şi secretată astfel ca nivelul acesteia să fie crescut noaptea şi scăzut în timpul zilei. .m. endocrin şi reproductiv.prin influenţa lor foarte mare asupra sistemului imunitar şi hormonal.e.în momentul diviziunii celulare.e. . . c.modulaţiile de intrafrecvenţă.telecomunicatii.m.m. . care va revolutiona constructia de automobile ar putea fi Dacia Renault. a tranziţiilor conformaţionale în enzime . Un câmp rezonant extern poate induce exprimarea unor gene conectate cu cancerul sau schimbari în programul dezvoltării celulei.combinate cu alţi factori nocivi. imunitar.manifestarea câmpurilor de înaltă frecvenţă depind de condiiţiile de sănătate şi vârstă: adulţii sănătoşi au sensibilitate minimă.absorţia c. cum ar fi radiaţiile ionizante. . anomalii geomagnetice. de înaltă frecvenţă datorită mobilităţii mult mai mari a cromozomilor. . celor de ADN şi ARN.e. Beneficiarul primelor prototipuri ale acestuiautoturism. corpul nu este capabil să facă o recuperare. informaţia genetică devine mult mai vulnerabilă influenţei c.frecvenţele de la 109 la 1. Se ştie că melatonina. . de înaltă frecvenţă acţionează negativ asupra mecanismelor de apărare şi autoreglare a organismului amplificând astfel dereglările de alta natură .ceea ce dă posibilitatea absorţiei prin rezonanţă a undelor e. .m. a inimii sau a altor organe interne au o acţiune crescută. de înaltă frecvenţă poate avea urmatoarele efecte principale: .e.m.012 Hz sunt similare frecvenţelor de oscilaţie a moleculelor proteice.acumulările de anomalii în activitatea celulelor în timpul iradierii cronice sau periodice duce la dereglarea bioritmului.e. . iar această energie influenţează organele interne şi corpul ca întreg . sociologi.m. aceste efecte cresc considerabil. stress. modulate la frecvenţe joase. Studiile făcute în ultimii 15 ani au relevat că expunerea experimentală a animalelor la . Aceste sisteme ale organismului sunt de o importanţă critică. Acest hormon are printre alte funcţii şi pe aceea de neutralizare a radicalilor liberi. a membranelor şi ale altor părţi ale celulei. specialisti in siguranta traficului rutier etc. psihologi. în punctele biologice active este de multe ori mai eficientă decât în alte zone de pe piele. substanţele toxice. apropiate de ritmul creierului. face posibilă definirea celor mai sensibile sisteme ale corpului uman: nervos. somn neregulat şi agitaţie.m. scăderea capacităţii de concentrere. Numeroasele cercetări în domeniul efectelor biologice ale c.este posibilă chiar apariţia unei dependenţe de tip narcotic datorită stimulării producţiei de endorfine la expuneri regulate de c.câmpurile de foarte înaltă frecvenţă.

metoda tratării cu unde milimetrice şi-a găsit confi rmare în peste 60 de clinici renumite din fosta URSS. conduce la creşterea hidratăriimoleculelor de proteină. realizează un micro-masaj termic. Beneficii Atractivitatea şi efi cienţa radiaţiei electromagnetice în medicină până în a doua jumătate a anilor 70 aisecolului trecut era preponderent determinată de încălzireaţesuturilor vii situate în adâncimea corpului uman (animal). A fostevidenţiată efi cacitatea înaltă a terapiei milimetriceîn patologii cardiovasculare.R. A fost adoptatn program de aprobare clinică pentru utilizarea undelormilimetrice în tratareadiferitor maladii. ce ating 765 kV. cu frecvenţe terapeuticeprincipale 40-43 GHz (lungimea de undă – 7. Dupămulţi ani de cercetări cu caracter secret. Studiile efectuate asupra plantelor. O bună perioadă de timp s-a considerat că undelemilimetrice nu pot fi aplicate în practică deoareceacestea nu aveau generatoare şi nici sisteme derecepţie. reţele decomunicare. nu au relevat efecte negative în cazul nivelelor normale ale EMF regăsite în natură.S. înspecial în radiolocaţie. Însă. stimuleazăsinteza de ATP din celulele frunzelor. La începutul anilor 60 ai secolului trecutsituaţia se schimbă radical. sporeşte viabilitatea culturilor agricole. inclusiv cele cosmice ş.ginecologice.. Studii asupra vegetaţiei. Încălzirea locală în interiorul corpuluipermite distrugerea celulelor canceroase caresunt mai puţin stabile la creşterea temperaturii decâtcele sănătoase.9 mm).În acelaşi timp. radiospectroscopie. pe perioade scurte (15 minute) sau lungi (42 zile) reduce nivelul maxim nocturn al melatoninei din sânge. oncologice şi multe altele. Datorită investigaţiiloreoretice şi experimentale realizate de specialişti demarcă din întreaga lume undele milimetrice au începuta fi utilizate în domeniul tehnic şi militar. neurologice.a.6 mm).conduce lamodifi carea metabolismului. coroana unui copac fiind afectată la vârful frunzelor. 57-63GHz (lungimea de undă – 4.câmpuri electrice şi magnetice (sinusoidale sau statice).Numai în Federaţia Rusă cu undele milimetriceau fost trataţi peste un milion de bolnavi. şi anume că radiaţiamilimetrică este puternic absorbită de apă şi soluţiileapoase. la 50-60 Hz. Motivul principal pentru care acest efect al câmpurilor electrice şi magnetice este de mare interes decurge din faptul ca nivelul redus de malatonină se poate corela cu incidenţa crescută a cancerelor raportată la o expunere mai mare decât cea normală ambientală. . 52-57 (lungimea de undă – 5. Asemenea efecte ale câmpuri electrice se copacilor plasaţi sub liniile de înaltă tensiune.S. ea incită producţia de substanţe biologicactive prin intermediul celulelor imunocompetente.1 mm). se ştiu deja problemele copacilor care apar în cazul generării unor câmpuri electrice ce depăşesc limitele impuse de ICNIRP. urologice. este aprobată utilizarea undelor milimetrice de către MinisterulSănătăţii al U. stomatologice. exercită oscilaţiiacusto-electriceîn membranele plasmatice etc. Practica medicala În urma investigaţiilor teoretice şi experimentales-au mai relevat câteva efecte. nici chiar în cazul celor aflate sub linii de mare intensitate. excită receptoriisistemului nervos central. modifi că proprietăţile reologice ale capilarelor sangvine.

dar care au fost puse în evidenţă prin diferite experimente (camera Kirlian). care se bazează pe sistemul informaţional al organismului cât şi pe caracteristicele de frecvenţă ale fiecărei structuri în parte. Fiecare model holografic . poartă o informaţie unică prin natura sa în ceea ce priveşte caracteristicele . organism reprezintă sisteme fizice mai mult sau mai puţin complexe. Dacă materia are calităţi asemănătoare luminii. care compune substanţa gândurilor şi sentimentelor umane.În afară de acesta există şi alte corpuri de lumină. cu anumite proprietăţi (greutate. Cu cât este mai înaltă această frecvenţă . respectiv domeniul de frecvenţe. a fost denumită „interfaţa fizico-eterică‖. componenţă structurală şi spectrală) proprii doar sistemului dat. organ. Ca o concluzie la cele afirmate până acum. Toate aceste descoperiri au servit drept un impuls enorm în dezvoltarea şi utilizarea metodelor biofizicii şi fizicii cuantice în tehnologii medicale de cea mai înaltă performanţă. că reprezintă de fapt un conglomerat de particule fizice . Orice atom. dezvoltării şi reparării corpului fizic. Cea mai cunoscută componentă a acestei interfeţe pare a fi sistemul de meridiane de acupunctură. privind corpul uman ca pe o „maşinărie‖ extrem de complexă şi sofisticată. Rezultatul aplicării paradigmei einsteiniene în noua tendinţă a medicinii este faptul ca omul este văzut ca un sistem de reţele formate din câmpuri complexe de energie care interferează cu sistemul celular sau fizic.Practica medicală alopată se bazează pe modelul newtonian în ceea ce priveşte înţelegerea realităţii. Ecuaţia lui Einstein sugerează că materia şi energia sunt reciproc convertibile şi interconectate. moleculă. Literatura ezoterică descrie existenţa unor vehicule suplimentare de frecvenţă superioară corpurile mintal şi cauzal care la rândul lor distribuie energie corpului fizic. Biorezonanta Una dintre aceste noi metode este diagnosticul şi terapia prin biorezonanţă. celulă . ştim despre corpul fizic. cu atât materia este mai puţin densă şi mai subtilă. atunci rezultă că are şi caracteristici de frecvenţă. deoarece au proprietăţi de undă (informaţie) şi de particulă (masă şi energie). Întrepătrunderea corpului fizic cu aceste sisteme energetice superioare. Corpul eteric (aura) este compus dintr-o materie cu o frecvenţă superioară materiei fizice.putem spune că datorită fizicii cuantice. principiile homeopatice şi acupuncturale cu cele mai noi şi mai spectaculoase descoperiri ştiinţifice. culoare. În aşa zisul „univers fizic‖materia este o substanţă care vibrează la frecvenţe joase.din materie mai subtilă . Descoperirile biologiei celulare au demonstrat că orice celulă conţine o copie a structurii ADN matriceale. care dau posibilitatea stabilirii prin metode neinvazive a unui diagnostic de o mare acurateţe şi noi posibilităţi de terapie care îmbină în mod fericit. Acest fapt oglindeşte principiul holografic potrivit căruia orice parte conţine informaţia întregului. . cât şi caracteristici informaţionale – purtătorul cărora sunt oscilaţiile electromagnetice.materiale care sunt ele însele puncte de lumină condensată.Acesta reprezintă de fapt un câmp holografic de energie sau o matrice care poartă informaţia destinată creşterii . definit de o frecvenţă proprie . prin care poate fi recreat în întregime un duplicat al acelui corp. care nu pot fi percepute cu ochiul fizic. Mai subtil ca domeniu de frecvenţe este corpul astral. Cuantele sunt purtători de energie şi informaţie. Anumite tipuri de materie fizică sau eterică subtilă par a atrage boli specifice în corpul fizic.

Practic. Pornind de la aceste descoperiri ştiinţifice. Primele cercetări le găsim în studiile lui N.rezonantă. Cel mai important emiţător şi receptor din celulă . totul se bazează pe faptul că fiecare celulă sau structură emite o frecvenţă care poate fi detectată şi măsurată de aparat. Pflaum. viaţa nu poate exista. Noţiunea de SAR . medicul german H.Experimentele efectuate au demonstrat că între celulele vii există o interacţiune energo-informaţională în spectru 126 ultraviolet. funcţionează după principiul oscilatorilor (generatori de oscilaţii). Metoda presupune compararea parametrilor câmpului electromagnetic exterior. dar şi de tratament. Tesla încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi au fost continuate în anii 1930 de doctorul Royal R. Acţiunea îndelungată a undelor oricărei game de frecvenţe este distrugătoare pentru celulele vii. toate procesele care se realizează întrun sistem viu. caracteristici ondulatorii). Aparatul IMEDIS-BRT prin metoda diagnosticării şi terapiei cu biorezonanţă prezintă un spectru larg de posibilităţi. pe bazele metodei de diagnosticare prin electropunctură după R. un nivel scăzut al câmpului electromagnetic produce dereglarea proceselor. care conţine informaţia. Astfel. care detectează şi analizează frecvenţele acestor matrice. cercetătorii au dezvoltat noi metode şi tehnologii de investigare şi tratament . Nucleele atomilor intră în rezonanţă la frecvenţe de 7-9Hz . aducând un aport important în rezolvarea unor situaţii pentru care medicina alopată nu are înca soluţii . nivelul adecvat este necesar pentru activitatea normală a organismului . sistemele vii fiind studiate ca lasere naturale cu emisie a razei de o intensitate scăzută şi cu o coerenţă extrem de ridicată. aceste tehnologii fiind complementare şi nu excluzând metodele medicinii clasice. sub îndrumarea academicianului I. Dezvoltarea ulterioară a acestei metode a fost continuată de savanţii ruşi . De fapt. O importanţă deosebită o au şi parametrii legăturilor chimice (lungime. bacteriilor. este principala sursă a câmpului magnetic uman. procese urmate de degajări şi absorbţii de energie. În 1994.Voll şi diagnosticarea funcţională bioelectronică după V. tipul legăturii. Complexul eximer de ADN al moleculei bipolare. cu cei ai câmpului intern .Moleculele prezintă diferite spectre de emisie şi absorbţie a undelor electro. astfel realizându-se schimbul de informaţie. Smith prin analiză spectrală a descoperit că fiecărei structuri moleculare îi corespunde o matrice.W. Rife. este considerat spirala dublă de ADN . Toate aceste descoperiri au fost coroborate şi au stat la baza conceperii unor dispozitive care vor revoluţiona medicina . care este caracteristică sistemului biologic dat. Ultimele cercetări ale savanţilor optează pentru natura ondulatorie a genomului . care are la bază frecvenţe rezonante. fungilor şi a experimentat frecvenţe speciale pentru a le distruge. paraziţilor .Schimmel a elaborat metoda de testare vegeto. Diapazonul razelor X şi Gama influenţează în special aparatul genetic. s-a dezvoltat şi tehnologia RIFE .magnetice. iar în lipsa lui. compusă din spectrul undelor electromagnetice emanate. Toate sistemele de reglare în organismele biologice . Pe acest principiu . complexe de aparate-programe computerizate.Gotovski. care în principiu reprezintă modelul oricărui sistem biologic şi care este puternic influenţat de sistemele de joasă frecvenţă. care să vină în sprijinul medicinii alopate. în 1978. Schmidt şi H. acest principiu stă la baza dezvoltării tehnologiilor prin biorezonanţă . care a studiat vibraţia virusurilor. deschizând astfel noi posibilităţi de diagnosticare. C. care au creat în cadrul Institutului IMEDIS din Moscova. rezumându-se de fapt la ruperea unor legături chimice şi formarea altora noi .

în cadrul unui standard referitor la protecţia la expunere la radiaţie.SAR se exprimă în unităţi de waţi / kg .30 kV m-1. cu scopul de a preveni efectele asupra funcţiilor sistemului nervos central. fiind în general de 6÷7 ori mai mari dacă omul este neizolat. iar E intensitatea câmpului electric în kV m – 1. σ este conductivitatea dielectrică a ţesutului [Siemens/m]. Protectie Din măsurătorile efectuate se constată că prezenţa omului modifică câmpul în funcţie de modul în care este izolat faţă de pământ şi valoarea câmpului existent în absenţa sa. E reprezintă valoarea rădăcină medie patratică a intensităţii câmpului electric indus [V/m] în ţesut. Pentru caracterizarea obiectivă a echipamentelor de telefonie mobilă din punctul de vedere al expunerii este necesară existenţa unei proceduri de testare dozimetrică bazată pe determinarea directă a SAR. . pentru un interval de timp al expunerii. scurt. Aceste valori cresc în funcţie de izolaţia omului faţă de pământ. Durata expunerii în câmp electric cu intensităţi cuprinse între 10 kV m-1 şi 30 kV m-1 se calculează cu relaţia t ≤ 80 E –1. se prevăd valori limită de expunere cu privire la SAR. Se constată că echipamentul de protecţie reduce în medie la jumătate câmpul electric existent în partea superioară a corpului uman. de asemenea. Sunt menţionate valorile maxime admise prin Normele generale de protecţie a muncii din 1996 [2] . pentru a preveni efectele asupra sistemului cardiovascular şi a sistemului nervos central. se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent. unde t reprezintă durata zilei de lucru. .Conceptul de raport normalizat la masă a ratei de absorbţie a energiei produse de către o sursă de microunde a fort introdus la sfârşitul anilor '60 şi începutul anilor '70 ai secolului trecut.500 μT/ schimb de lucru .5 mT. de densitate cunoscută (ρ) . ANSI a fost priam organizaţie care a considerat SAR ca un parametru fundamental în dozimetrie. pentru a preveni stresul termic al întregului corp şi o încălzire excesivă localizată a ţesuturilor. Este.10 kV m-1 / schimb de lucru . . b) între 1 Hz şi 10 MHz.ρ este densitatea ţesutului. pentru un interval scurt al expunerii extremităţilor corpului. Relaţiile care se stabilesc în cazul echipamentelor mobile sunt complexe. . se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent pentru câmpurile variabile în timp. În 1981 Consiliul Naţional pentru Protecţia la Radiaţie şi Măsurători a introdus oficial termenul de rată specifică de absorbţie. În funcţie de frecvenţă. pentru expuneri mai mici de 2 ore . dependent de compoziţia ţesutului precum şi de alţi factori. pentru a defini valorile limită de expunere pentru câmpurile electromagnetice se folosesc următoarele mărimi fizice: a) până la 1 Hz. SAR este puternic dependent atât de frecvenţă şi distanţă cât şi de câmpul H şi de puterea echipamentului supus testării. SAR este formal definit ca derivata în timp a energiei incrementale (dW) absorbite (şi disipate) într-o masă incrementală (dm) conţinută într-un volum (dV). c) între 100 kHz şi 10 GHz.25 mT. SAR. fiind în general nelineare. exprimată în [kg/m2]. Institutul Naţional American pentru Standarde. .

de asemenea. valori mai mari putând apare în anumite zone din cauza rezonanţelor. nivelul maxim al expunerii profesionale este stabilit prin standarde sau reglementări internaţionale la 0. • expunerea datorită telefoanelor celulare În zona de acces din vecinătatea staţiilor de bază expunerea publicului este mult sub limitele acceptate de standarde (conform „Medical College of Wiscnsin Electromagnetic Fields and Human Health – 2 Ianuarie 2002 se dau următoarele valori de expunere a populaţiei: valoare tipică = 0.6 apartamentelor deasupra cărora sunt amplasate acestea. faţă de limitele FCC. Conform FCC. • peste 10 GHz. Limitele de expunere locale (pentru părţi ale corpului) sunt deduse. de experimentări şi de analize. cât şi la SAR. şi de alţi factori de mediu sau de sensibilitatea sporită a unor grupuri populaţionale. în principal. Spre exemplu în cazul amplasării antenelor staţiilor de bază în apropierea şcolilor sau a spitalelor. ţinând cont. mediată pentru întreg corpul. Rezultatele experimentale şi studiile teoretice realizate până în prezent pe plan internaţional au pus în evidenţă faptul că efectele biologice adverse ale expunerii la câmpuri de microunde sunt de natură termică . Ţinând cont de faptul că populaţia poate fi expusă permanent şi acceptând implicit un efect cumulativ al expunerii la microunde. 0. pe baza unor criterii termice.4 W/kg. absorbţia de energie descreşte rapid cu frecvenţa. Din punctul de vedere al absorbţiei de energie de către corpul omului câmpurile electromagnetice uniforme pot fi clasificate /3/ în patru categorii.08 W/kg. apar absorbţii semnificative locale. pentru întreg corpul. pentru întreg corpul. ţinând cont de domeniul de frecvenţă al acestora: • 100 kHz – 20 MHz. adică este de 0. limita ratei absorbţiei specifice de energie (SAR) pentru expunere localizată este ≤ 8 W/kg. Expunerea la radiaţiile echipamentelor mobile celulare şi posibilele efecte ale acesteia reprezintă în continuare un subiect de discuţie. la suprafaţa corpului. Faţă de acest prag. precum şi în cazurile unor persoane mai sensibile. d) între 10 GHz şi 300 GHz.În domeniul de frecvenţe cuprinse între 100 kHz şi 10 MHz. în cazul expunerii profesionale şi ≤ 1. în scopul de a preveni o încălzire excesivă a ţesuturilor la suprafaţa corpului sau în apropierea acestei suprafeţe.0002mW/cm2. se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de putere. Expunerea populaţiei la câmpuri de microunde produse de sisteme de comunicaţii mobile celulare prezintă două aspecte : • expunerea datorită staţiilor de bază. dat fiind folosirea terminalelor mobile în imediata apropiere a corpului uman în momentul emisiei. spre exemplu pentru locatarii1.6 W/kg în cazul expunerii populaţiei. • 20 MHz – 300 MHz. dar o absorbţie semnificativă poate apare în zona gâtului şi membre. acestea se manifestă dacă absorbţia de putere în ţesuturi este mai mare de 4 W/kg. se manifestă o absorbţie relativ pronunţată în tot corpul. Se pun în discuţie totuşi probleme referitoare la efectele manifestate în imediata apropiere faţă de antenele staţiilor de bază. absorbţia de energie se manifestă. • 300 MHz – 10 GHz. se prevăd valori limită de expunere referitoare atât la densitatea de curent. limita de expunere a populaţiei a fost redusă de standardele internaţionale în raportul 1/5 faţă de limita expunerii profesionale.5 mW/cm2 la 900 MHz şi 1 mW/cm2 la 2000 MHz). valoare maximă = 0. . de asemenea.01mW/cm2.

Protocol for measurement of electric and magnetic fields near overheand power lines. draft. pg.Ionescu-Tirgovişte.ziare. • Efectele asupra sănătăţii în cazul expunerii la RF a copiilor. Vol.29. CIGRE TF C4. Nr.25. SCENIHR a recomandat continuarea cercetării. Culegere de articole şi teze ştiinţifice prezentate in cadrul congresului.Analizele se realizează în funcţie de categorii de populaţie (tineri. V.1-2. C. 89-90. C. V. 11-13 iunie 1998. rev. Low-frequency Magnetic Fields on VDUs and Human Health. Ca urmare a incertitudinilor şi lipsei de informaţii ştiinţifice privind expunerea la CEM pe termen lung şi la nivel scăzut. Nutriţie şi Boli Metabolice cu participare internaţională. Ala Bondarciuc. Al XI-lea Congres Roman de Acupunctură.. Congresul II Naţional de Acupunctură cu participare Internaţională. Anul VII. vârstnici. IEC TS 61000-6-5/2001.Ionescu-Tirgovişte. 8-11 octombrie 1998. corp . Utilizarea undelor milimetrice de ultrainaltă frecvenţă in tratamentul proceselor inflamatorii externe şi interne.2000.. Revista Romana de Acupunctura.de obicei în zona ficatului) precum şi de parametrii funcţionali ai terminalului mobil.curierulnational. copii etc. Chişinău. Bibliografie MELATONINA– DELAMOLECULĂ. în special: . Iaşi. 2004. Utilizarea undelor milimetrice de ultra inaltă frecvenţă in tratamentul proceselor inflamatorii de diverse etiologii. Ala Bondarciuc. Measurement procedures of electric and magnetic field levels generated by AC power system with regard to human exposure. Bucureşti.www. 1997.Part 6-5 Generic standards. CEI 61786. V.2. Acta Diabetologica Romana.pentru câmpuri RF • Un studiu de cohortă prospectiv pe termen lung.ro CEI 62110/2006 (CD). King. 1998. Lupuşor . Lacusta.107. .. V. LACLINICĂ Ioana Cristina Amihăesei1. C. Lupuşor . de zona din corp în apropierea căreia funcţionează terminalul mobil (cap. Intern. • Distribuţia expunerii în rândul populaţiei. 24. sep. Studiul eficienţei undelor milimetrice in terapia sindromului algic.com . Measurement of low frequency procedures magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings – Special requirements for instruments and guidance for measurements.Ionescu-Tirgovişte. Lacusta. Lacusta.Immunity for power station and substation environments. V..www. Electromagnetic Compatibility (EMC).I. May-June. Al XXIV -lea Congres Naţional de Diabet. Nr. Product Compliance for Electrical and Electronic Products (IPC).1. Ala Bondarciuc.). Eleconferinta academician Anatoly PAVLENKO .03.

1-2.\Antenele mortii stau chiar pe blocul tau « Faratelefon’s Weblog.Oradea_Net. 1998.mht .mht www.mht www:\Aplicatiile moderne ale acupuncturii .FamousWhy. www. 130-131.\Antenele mortii stau infipte pe blocul din Centrul Civic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful