P. 1
Martin Baxendale - A Nő működése

Martin Baxendale - A Nő működése

|Views: 721|Likes:
Published by Vicc Elek

More info:

Published by: Vicc Elek on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

"

# #I' #

KEZELESI UTMUT,ATO

I'

FERFIAKNAiK

MARTIN BAXENDALE

A NO MUKODESE

.•• N ...

. A KQVETKEZO TIPUSOKHOZ;

• DRAGAM

: KISClcAM

: S211VEM CSOCSKE

, ELEJEM NAGY SZEREI.h\E

#";P' .~

KEZEL'ESI UTMU'TATO

~

FEiRFIAKNA:K

MART,IN B.AXENDALE

stb ... s[b, ..

Vegezetiil a szerzo meg egyszer ho ngsu ryoz:n i kivaln raJ rnennyire halos Mrs. Bcxendole-nek, crniert sik.ra sz6Ut c felh6 boritoa n :s:z:ex'j sto esfelt'fj ,sovi ni u:to nA n6

m ulkodese - Notulajdonlo50k kezi konyve!l munkad m megv61roztat6sa es a sZOveg 6tdolgoz6sa melileft.

{-I: 'ILlI_" ~ ~ 1'···· A [~f- "-k:.:.J' '" I 1;;9yel.)tt:.en II a szerzo eOZQ, ", "I er ,I m U ,!:,,:I!Uese- CI mm€-

li1'l~ielent muvel"lek to rio I mo ellen M r s, Boxend 0 Ie n em ernelt kifog6st. a mi a rro utel, hogy esc ki s nyornes ervak esetSn avatkozi:k bele cz alkotoi folyamatba.)

'----7 r1oB~~ ...

Marti n Boxendole

iEI neze5.it 0 9 irbegurbo a !6ir6sert, de nern kormyLi beg~ pszelt kezzei i rn i .]

A SOROZATBAN MEG KAPHAT6:

,

A FERFI

,,_ .. ,

MUKODESE

IBEVEZETES I

En nek a b6segesen i Ih!lsztralt, k6,zerlhero forma 00 n ~r6dott utmutotona;k a seglt.segEwel meg a legugye~enebb

ll.!_ rfi j' ~- ." nn . d..i· I '6t't:h ti . b b' " .

lie ... $ ",0. ye II;:"n e.sol .. 1, 0,.0 Oz em erszcn o:s'U

karo5SZeri6v.alforg olrnozoft non emu ,egyseg bizlons6gos kezellesenek es kcrbonto rto scma kfortelya it,

Dekoronv ku'lisovei piccre doboft kezi konyviink ideali 5 o:j 6ndek 02: olyo n teheteilen, remenyuket veszlelt ferf~ felhoszn616k sza rna re, oklknek be Ivc.ny fogolml)k s i ncs o none-mu kesz;u lek. mUSIC ki e.s pszi dlO~6g r nl fele'piteseifol, mUKodeserol1 es ige:nyeiror [ozcz gryakorlatilog m ~rilden ferf:i noszo~ ncl forgalhotj e],

M I ndozek, a kll k "gyelmesen elolvessok es 1geta rtf ok IOltmlutotonk egyszeriJ ~nstrukci6it,r ,GARANT An AIN'" elethosszig tonor :$zex.u6Iison, kiieleg!tO, boldog 'es rokeletesen problema mentes kopcsololben elhetnek b6rmely! egyeni i.:des sZ6rint kfv6la,sztotf rtortemu egY,$.eggell.

'" (Eza ..,.fel~Otlel"l bordog:s6g .... !gorando termes.zate!ren nem fo~~o meg onl gtt6il 02; i.s,N1:n,odIO ferfW r iog6t6t hog)' lovftnotc,tl\oirllul oll'iz,5, F.i9'Ye1me-!1len es on Fei Li ~e-gy&n, 90ndO'~on sz:elzil~!~a parkapcsolata it, elvoditso mogof61 else. ~s u~ols6 h'u~eg'es bOr6tfliojet, $ v¢gUI mogol!)YO$r ,s&n(l$!J ,o99~$"Senykent ~ege~e" olki $~x.mt;lgo:z;in~k..,e,-s ~ fe:IJujh-cd6 '9umino t.orsm;{l:g:aban killt:1 CI hesszu tell esf~lElt.l

5

A nonemu egyse9sel vc 16 megi smerkedes rendkivu~i bvoto$$.Ogot es korUJ'ltekintest igeny~6 miNeletsor. A felkeszuletlenul i smerked6 ferfl feJI ~crszn6.16k )emha noM jelleg UI pro b61koza sni az esetek nogy reszeben ,csufo$. kudarccol vegz8dnek..

Fontos teh6t hogy oz I$merkedes meg k.ezdese elo1l els.aj6tlbunlk ni§liloniY~ a gyakorlatban i6~ 00v61t Fog6st.

X HEL YJELENI

... 110 ., • ..... ..J ~ ~ ...... .• II ~ ./ 1

"'1,.~C.4 .... ~ Vita. fe.~ J "" 1\~ '",0 z,zA. ... Ik

",...,ttll! OL ~4.1' "'e.'ztlt ",,-eel, "0 G :J '0 "~t A.1t. .... ~'z. t.tJMC.J\"'~!

'III; ......

;

D

o

I I ~ l \.0. ... ....-tit ,-.rI"" " .of""

lI'rwr ~IJ"LO ,.." p[II,.["

• .....,.~ Ai'" .....

"" Mt.,-',e, ... e -,:Z ovc.. G

f ( .r: «( ( T4ft,~O"GA' -+ ~, t ,,( ( ( ( «C

6

J HELYESI

B:EINDiT ASI MUVELETSOR:

1. T erernlsen szemkontoktust [ne a ckJjet bomullio).

2" Muto'lko'ZIon be 'udvoriooo n (kozben ne bolosion).

J. Beszeljeno noi egyseghez: rres.z~ vigyort61 mente-sen}. 4" Holigos.so vegig a noieg.yseg v6loszoittcsukl6.s nelkii!I}. 5 .M~nd(lddlg ismetel je·o 3. es 4. lepe-st ,omfg meg nern

szerezte. 0% cdo pvero ismereteket '0 noi egy,$egrot es nem teD szert bizonyos fokG lorto ss6g re ,0 kezele-seben,

6,. A hazasz-6l1ft6shoz ojof1lljo Fel Rolls Royce fipuso

gepltoc:si j6t e.s somrjet. .

A stotI:sztik6k szerinto fenti udvcrics, fi'9Y,elmes es .~ s:z:fiellenud6 nrn6dszer ail kolmoz6so eseren a 51 keres. ismerkedes 9:0 rant6h-

7

# .•

VIGY AZAT! lsrnerkedeskor renkiy.~ I fontes, nagy On

egy szempflh:mt6s o!lott tepes fegyen kiszurni 0

va l:bd ~ nonemu egysOO ek. k6z0 I. a me nap:s6g igelLc $.0 k elrerjedt Ug:yes he m~ sltv6 rwyokat.

Solyos fel reer1:?:sekhez es ki nos. helyzetek sor6noz vezethef, ho On lok.6Iban. kh;bibon vogy barbon ugy probed i srnekedesre alko ~ma 5 noi egyseget lol61n i j

~ogo/ ni ncs ~ szta ban 0 vol6di not a nout6nzott61· rneglkulonoozteto k~JlsO jegyekkel.

NourANZA1:

B

IA KESZULEK KICSOMAG~LASAI

A di'szcsomosoi6s e[lt6voIH6scr~al kapcsololbon a. fe!hoszn616nak eel sz,e.ru bi,zo!J"lyo$ melieku onfegye.lmet tonu slto nio. Kerj uk.1 I@gyern rorelmes~ Kj:lIOla,sztas utafil file okcr]o czonnol klcsomcgclni ,onQij egyseget., ~EI,teriedt oz (1 nez,et, mlszermt eloffe ilfik l€Qol6.bb '0 lIlevet megkeme,zni.).

At. ismere,t[en ncnemiJ elkopkodott I esetleg e roszakos kic:sO" mogol6:sa nogy merN~kben csokken Ii a hosszu ta¥6 kcpcsolct k.i alakul656 no k eselyet.. sot su lyosesetben hosszo. bb.ro"'idebb 1 Jegiyh6z!bo n letoltendo szabads.6gv,esztest 'j s ered m6inyezhet.

r Ou k '

',.t.L J61'z ()%ZA,,,,,

. It~/ 1

.. ~ l«-"r,£, /. I t.t 'AVerA.,

I ((' ,,,a.o, ... l-"&L4,\ -,', .... -- ___

;

\ ,

J HELVES!

X HEL YTELENI

9

[fo TARTOZ'EKOKI

Ker:j ijk, rtogy a kiva 10 sztott nonem U egyses tart6$ mOkodteresenek megk.ezdese: eliOtt szQ !'"Ilion rnem~ ~d6t '0 fo a Iko~reszek meg ismeresere, CJz'Ok szokszeru hasznalatonak elsaj6tiltO;som.

FONTOS FIGYELMEZTETE:S:! Keriuk, krit'iku.san v~;!izonyul~,on 0 nob-ol $.%,616 'n;eps,zeru k&zmond6:iokliloz,1 bobonekhozl Azck t61bbsege ugyanis elovult f.elfogost 'I'ijk!roz,

(A,)

~GY; Kezdo ,es to pcsztc It fel hos.zno 16k egyoront gyokron eik.cvetik. azt a hibot, hogy mesfeledkem~k (2 'n;onemu es'Ysegnek e rr ol ,0 ooepHett k:utoz~k6 rot. Onak

nle tegyek I; Az ,eftMe ke.z:eloi be kleves ugyon i$ rnidal· mas ;ijzem~ boJeseteket okezho! rl6sd a TERD es az, OU.o 0,1 ~atre's.zek leir,Cis6t). iEgyebk.ent a zokkenomel1'te.$ ~'zemelte.teshez. ,o:zt is fudn i keJI, ~y c n6i ogy olyo,s,. mire Is kepesl cmire 0 himnemu uZeemel6 hO$onl6

a lik.atresze, 0 I~egkevesbesem. (La sd: fl-nes,Z, rafineria, hotodik erzek.)

( 1) szA.t En nek 0 noi alkotr'esznek 0 me.g'letero~

. . ,gyokolctillag lehetetlen meg feledkezni. Merere

k6.z:mond6sosan nagy, 50 ez kopacikls6bon is

W krozOd f1k. A. sz6 jon6t kl ara ml6 a ud io-inrorm6- ci6kro egyebkent erdemes odar.gyelfili, mert

gyokl"OfiI k6zelg8 uzemzovort je,leznek. Ezert

,.0 s,za i m u,kades.e kozben soha fie aUtgg ~e vogy L II' ki J. N 't

.lKalB£~9 10 , a nonem 1.1 egyseg&: .

Cc)

(c)

fUl: HibQi,elen~gek ,esilellesekor ez 0 nyjlo$

I :h.....a..:::. &-. t b' to" . fo .. "6k I ~I_' " ,

e: . 'i:;lvs .... ::::!e '._ ~z snt 1!'11 . mac. ~ere&ere 8!!'

d k b .. 1'1'" A.u· .. . ........ ,~ ..

a 010. _ etap a oserc.. not egyseg az "'luSha-

k t• £:od:!" t fog d d . .. loll A

$'0, ,0 1$ a nnen a ... ,0, ,0, .' e V!lgyaZO!I,j .'

para ocso'kot rni ndig mogos s~l ntlu programnye!l. ven fogolrnazzo meg lsemmij ese'ln~= se hCJ5JJn6lja (I kI1.lty606!1 alkalmazoff vezenyszo¥owt)I

'10

1'1' ~

F'O TARTOZ'E'KOK (folytat,6s)':

OtLO': Ez a pr,aktikus ham rt6.si sl.·ersz.am

.J,.. 'h-fL ,', 1 "k' --11.:1..1·· h·

eg.p ... en li~(lIi§: zoeSzUl'I:'~ .S~ rszen

alkalmo§ 02 On oJtOnyeinek el nvokkend8inek felsz'obdo lasa ra

~16$d <::I Tobb nonemu egys89 egyideju ijzeme~tetese e.s (1·2 EI8re.geden/ megunt 'keszulelklecser·elese d m 0 fejezeteket.)

(1))" TERn:: Egyeb k6:z~e~etO elne-ye.zesei: ,

- HERE~ELRENDEZOr ZACSKOPUKKASZTO.

Jelzokes.zu·I.~kt mely uzemzavor eseN!!n

l:!..·'d I de i "I t'" ed

ill I' a rncs, e Igen 'CfSJr.ro'V,eze 0 m . on

fi:gY'elme~tetl e fel'hoszn6~.ot a kezelesj hibokrOL'.

PUHA. KEREK TARTOIEKQK:

!.. t" t" ~

VlGY ALA T, E 1<1 NTESVE.s~El Y'I I5meretlen

nonemu egyseg nel ezen a~1 kOIr·eszek megfapi ni6sa a: csomagol6s elt6volit6sa nslkl.i'l is ,ele1ive.$zelye.s., lsmsrkedien meg 0 nonemuvet e,s/VClgy varja meg I amfg egye;rtelm~ fels.z6Iit6st kop a top1 nte.$-'eszt vegrei-.ajros6 re.

(',,) _.

11

IF'E~~S.zNALHAT6 UZEMANYA'GOK I

A nonemu egysegek mukooteres'ere ez al6bbi ket uz,emanyagcsoport egyar6nt olkclmcs. sOt, 0 flGlp(llszlalatotl)zeri nt 0 n6k t6bbsege el&zerefG'ttel ~ogy'O$Zt~,CI egyidej;uleg ml nd kM tipust.

l' # +t

A,- TI'PUSU UZEMAJNYAGOK:

~ ~ ,.

r,':TIPUSU U,ZEMANY AGOK:

••••

Cla ttd.t,"z err

IF:ONTOSABB KEZELOSZERVEKI

. fIGYELMEZTETES! Az o!o pfeiszerel-tseg u rno nernf modellen a kozel mG 1 than progra m korszeriisitest naitottol veere. A reebt-a esedekes h~rmekfeileszte& kovetkezteben oz ujgenarc-c i6s nonemoek tulnyomo tobbst!:ge· • a hogyom10 nYO$ modellekkel ·elle:nfefbe n • nem h,a:jtja veg re oz al6bbi ufa s ftasokat:

l"A_..,,' ... s, Ser .t~1 LI 'I ~'. ' ......

l'."....;:i ~esyze:s; . emrn He e ire e ossegei nem

v61 1'0 ~unk (I rro OZ esetre, ha a felhaszn616 fele!l{ltlensegbol es/ "logy ostobo s6gb61

-~b'lk tik I"bb- . sok

megpro!o, OZICI.Z a ,CI ...• ' percncsox

haszn6~at6vol r s ennek kovelkezteben 8 nopon ~I gy6gyul6 seriJleseket szenved.]

• E'b'b··· h' b ., . . k .' l'i'J

...• Ii' I : en a . azan en vogYQ oz. ur. \ (

• ~MJre h6lromig s.z6moJok, ke.s.z legyen o VOCSOI'O! II

• .~A5szonynak ho Ugas5C1 nevel II

~ NJepies YO i'to:!l:oto; ,JCsi be te, osszonyl] ~

• c~ Nyom.a S ."iS5Z0 a konyh6 ba I de Wrg.en!"

• "Csak. egy pi cit vedd a szodbq. Nacre I k~rlek!! ["

IJA'I ASOLT TElEPiJESI HELYEKI

X HELYTELEN!

A noi egyseg folyamotos uzemelletese' a konyha be n

,0 o

J HELYES!

o

o

A"· 't_11

nOiegyseg 10 yomCitos

_" 'It u: ,f'· rd " b . b

uzeme e!l:;:$e a _!J , O:Szo 0 ,0 n

A noi egyseg felho~zna~6sa dekoratfves proktikus napoz66gy-borrtokent (mesv-ed i 0 no poz:66gy k6rpit[ 6t 0; k6ro~ UV·s,ugo rz6st.ol)

J HELYES!

."...

r-«:

,~ «(( )

ro-" (J

r .... l 10..11

(C ),.' ..

, ~,\.r: ",-

' .. , ~

1 t

f ELTESZI A LABAT po,ticio

IJAVASOLT MUKODTETES!IHELYZETEK] 'X.,' H:ELYTELEN!

" I~

\' \

.j(OOy.'f

REGGEl TOL ESTI G T ALPorN pozid6

.jHELYESI

LEPIHENO po:dd6

,IOZEMZAVAROK, ERINT~KEZESI HIRAKI

I

FOSTOLGES: A nonemu egyseg h osszos es gyakori tustol9lese a meg h i be-sodas e9Y~ k I"eg biztoso b b ie-Ie.

A H!BA KIKOSZOB'OU~SE:

2. Ha Ugossa mw a nonemut.

~ Ad'.JI~· -. '''''''':1·,··)'· 2 I "t "

..,,}, _. _ 019 ,sme'l;;ll!e oz _. e~ . epe~_I omlg

kl nern deru I, hogy :mi I) prolb~emo.

# ft.... . ,,'.ft "

SZERSZAMKESZLET UZEMZAVAR GYORS :ELHARITASAJHOZ

16

[~rtGd.~4e4 'ot-Le"" b""bo"

#' ~... ~ ~

ME:NSTIUACIO EILO'nIINGERLEKENYSEG (M.E.I)

F!GYHEM!, ElofordulhO!I' hogy On a nonemu

egyseg m i ndennopos mukode,seben to peszrelt

egye'5 rend.ellenes~egeket a me-mtr'UlOcic. el5tti

i ngedekeoys$g! (M, 'E" I") tU nerekent ertekel l. Uyen eselben egyvo II(J rn ire nlog:yon viigy6zzon: solha I sem mi lyen kO!l'ulmenyek koz,oft ne informall fa ;0 ncnern ut

,,~ do '0" I

erroi a lag nozrsoro .

Amen,nyl ben 9 iel ~egz.etes til rtetek

eszlelesekor On i smetel:eten beta pl61ja ta,

O! n8nemueg:yses fUlebe a feJ1lti'_

k6ri~metJ oz 6t.logo,~ ,el'z,ekenyseg u ~' " p .a

model I s:z,i nte hi zroson a kovefkezo. hi bo UJlzeneHel fog roog6ln'i ':

'\\ ,

~'"

c...

1/'

'~

~

NlAGYOBB OZEMZAVAR'OK:

He ,0 niOnernU egryseg hez Hl"z,006 kc pcsokitc s611"os k6 rosodnst szenved t vogy fen nelloz Uzemzarvm veszelye, a be jok eol ~6 rrt6~6 hoz ne hobozzon igenybe ven ni szokerto seglJseget _

1

'. • f

f ((f('

ISZEX O.ZEMM6D~

#' ; .. ~

ATKAPCSOlAS SZEX UZEMMOD'BA;

He no,nem:u egyseget SZEX uzemmod be kivOn io

ko pcsoln Ii 1- eioszo~ i s el kell vege:z:nie egy meg lehetosen hosszcdclmcs e~6keszlto m iJve!le40tt. Ezt a - szcknvelven ELOJATEK.nok nevez,elit - rahangdlo.s.i

d" .IT'..f: [~Il.. 'I' k -'bb.,Ju.. .

prece ureto vern TelflO,S,Zno 0, to '" ;M;;.::l€: Winos

csck hirb6! ismerL

Az ELOJATEK fun kci6 [c nern ma:S,t mint hogy el!Okeszhse a szex uzemm6d koic.$onosen kieleg.to uz.emeleset E m u¥e!efsorf te~6t semm ih~pp sern szobcd tVl kor,Clin ,C]bbchogyn i.

Az ELOJATEK·nok. nincsenek szigori! szob6lyoi/ de tekTntetteJ 0 ferfi felhlaszn6:16k ez rl"orayu 'tapolsztollotlo n~sa96 rn, ez! 0i 601'j uk, hogy elel nte kb. 6- oroval a SZEX uz,em mod beindlUlSonak '!"eNe-zeit idopolnijo. eloH kezdjen hozz:6 peff rag,elkepzeleseinek megvolosrtas6hoz (ennyn ido alaNtalon sikel"ijl megtul61n 10 legolobba klltorl s~.

MEGJlEGYZ'ES: A regebbi t1rPU.sU I hogyo.m6nyos. progr,amozosu nonemu modeUek neme1yik~ne~

!J SZEXi,J;zel'lillillod bel n.dit65o csok ClZ ESKUv6 uzernmOd eloz.s al,kol:momso 'uron I'shetsege$.

<D ~:~Bt.Iti\t.

t:::\ r: ,.....", Ci; I

W cLo J "' .. Jt.I'a. ........ u............. pc.t:c.,

@ SZe.x. ••• JjIJ ••••• JjIJ, :1 ,e-rc, I

@ ~orltO(..4.c e!3Al.ortA'A •• S~A.

.._ ........

@ le.9 ee.~rt."'.H·····1

X HEL YTELEN!

19

" ~ ~

KEZELOSZE'RV:EK A SZEX U,ZEMMODBAN:

A SZEX uzemmOO gyakorlati k~pr6b616$Okor tcposztclni f09ic, hogy oz Orb alitol hO$zn6lt rilonemu egy:seg megJe.pOen nagy s-z,6 m 0 szox-kezelosze rvvel

ima sneven eF'ogen z6novo ~l rendelkezik,

Soi I:"IOS QZ ,6~agos k,epesseg u ferfi felhoszn6lokna'k 0 zon6k pusz:to megker,esese is nogy nehezs€ge-t rele.nl! arrbl pedig vegkepp fogolmuk sines, hogy mit ~e~di~nek. ezekkel pon'tolkkol..

Mi ndolonaita II teny" ihogy 0 ~z.ex-l:.'ezel6- szervek azonosH6 so es szokszerf pe~opcsoleso hote.Kornyabb6 teszloz ElOJATEK-ot~ ~gy elosegi:1j a SZEX·uzemm6d ko.lc:sor1losen k,j elegltO, m ulk6d~ereset.

20

#' ., +'" ~ ...

KllEPE.$ .A SZEX UZEMMODBOL:

A SZEX uzernmod kor,i,i.lteki otb e.$ szokszenl

kl kopc soloso lega!la bb olyo n fontos a ko pcsolct hossru t6vu, zokkenomentes uzemelteresenek. szem pooij6. b6l t mi ot OZ u%emm6d hO.$L':n6IotOl"l;ok gondo5 eI6:kesziU~:se_

X HELYTELI!.N!

X HELYTEIJEN!

.J HELYES!

(TER'HIESSEG UZEMMO.,.I

P6rortionuII izgall'f!os~. $zilr·okomtO uzemrnod, Eg.yeduI8.116ol'11 olkalmas orrc, hogy On eo.s n6nemu egysege e:letiik v9ge~g emilegessek mi nt c$odolatos e5. megiismefe:lhetetieri koz& elmenyt, .

A TER HESSEG ,egyebek k6zolt OZ al6bbi verpen. dit6 kokmdokkal szdlg6 i:

• ReggeU h6nyioger.

• Hormonelis e.rederu hang u foil ngodoz6 sok .• DelutOlni he nyi rlger

• Idult· f6ro:dtsag e.s i n~:erle.kenyseg

• Esfi hany! nger

.' .AUand6 h6ri616sr dcgadt bokcizulet

• C~ikok .1) megn:yullt boron, vbszertogulatt csorno];

• Duzzod6 c:icikUI (De wi er2ekenyek.1 nem s.zobad hozzcjuk nyolnL Bocsl]

1.2

o, C>

C7 '~

Du..._, .

~ = f(

----,-.

A i1'ERHESSIEG OZEN\MOO BEKAPCSOiASA Ten0eg ludn i a karja? lopczzon visszn a SZEX ijzemm6dr61 sz616 reszhez:

A TERH FSSEG PZEMwVlOP BEKAPcsolAsAr MEGGATL6 CElSZERSZAM;

Iszulis UZEMM61)1

P6ratl~nul izgalma'Sl sz6rakoz~t6 ilzernmod. Remeklj~ 0 I kolmos orro t hcgy Ones nOinemlU egysege elelfik v-ege~g emleges~ek rni nt escdelotes es megi:!imetelhete~eln .. , stb/ stb.

Ii: ~b(i_ .... fo ' k rO"D orornn rroso ,:

• AI. un. ,apas SZIU fes ecSieten I 'tonu [o ~eh&t

00 nnok a szivel tnelengetO je,lenetnekt mi kor kedvelSr dnlga n6nemuie 00 msgsz61aJ6sig n:cl'soni6vo ¥cli k egy hClbz6sz6'j u~ ·6:lkorod6

'II IL k· I.'· "ro I

megszcl OHIlOZ, a Ii egy l!i.ozepes mer,etij e e..

fOntot p.r6b61 kl preselni a Fene:k~,".

• V6 rhafja,1 Ihogy megioi~6n, oz oneszteziol6gus.

• 1Jl109 kozhott nog'Y mesfoi Ion cz onesztezio~6gu$.

Mlndek6zben tolbe, el Onr oz a j61es8 erzes, (

, '

hogy mi rllt oz .opalS szijles b6tor ie5z,tvev8~e,

sajot msszu:II'etev'elerot ad 0 .pOrr6nok/ -

oki nem veneH a sZlvere cz On hosszes szenved6set, ezert rgyekszik mi nel

gyorsobbon vi:16grahozn i gryerrne,kuket.

-

23

I .. J:.. '.. "I ES:KUVu UZ:EMMOD

~gyancso k igen iZ9'CI ~mo $ i.i zem mod" ~leted legszebb nopjo :neve.n is ii smart

Az uzern mod €!gyetlen a pro h6tr6 nya I hogy kiss.§: k,6ltsesesl b,jli:onosen ckkcr, ho c Inonemlij egy~" drogo kiegesz~to tortozekokat ~gEmyel Q,Z ESKUVO program rulfatasa hoz, lIyen to rrozekok. lehelne k:

24

(5 ~bb· t"' bbl - il .. k··Ikkr. . 200000 FI,I

ero .. 1,1 sa ,0' . I.". (JII,OgOS osszko ,"'_,;:::.: min .. ,', . ',,'I~

A nonem U egY$eg olopP"'09 rom i01na k n§·szet ikepezQ cutornctlkus (ki}okru:f6 (masftevert

szekl rozo vogy pl szk(16) iizem mod szl nes~.bbe te~z~i a szorke hetkoznopokotr fej leszli Oz On 6lto;IC~ nos m uveltseget, es hozza segfti C,n tegy s-ot ~osznlOS es erdekes b~szseg eJsajatitasahozt u9ym~nt:

ayz. ~ _ ·YPL2i@2 .

• Vecedeszko [el- mo id leila jt6so

• S k' f I' , • h · I

. zen "yes 050 r' , e~1 srnerese as '0 sz no 010

• Szellenles Vii SSZQta rtil 50 z6rt helyj,~egben ~u n. ,~zobatrszfas6gl

'. Bonyol:~lt h6ztorl6sf: gepelk

~porszIv6, mos6g ep r mo~og a to) keze lese

Es, nme,g~sok:-SQk mas, hosznos tudnivclo., ,

25

lilDOSZAKOS SZERVIZELES E,s KARBANTARTAs I

'~

~\

<,

~

A h6:zi I~gos szervizelss es a rendszeres ka rbcmtart6s

'I I C"' d _ I . c . ·"k~_j~ sore 'fel'I"'" tr, szh I z tek-

CI min ennopi mu .0'0'1;'$ scrcn i iepo s "es.:L ey_e

b6~ es 0 hosszu rovu elhasznol6d6 sbol fakad6 problem61k kikuszo!bole~et szolgij liG-

FIGYHEM! A nonlemu egyseg felepr~l"lell fogv,a nero a Ilkalmas. orrc, hogy huzo mosabb ~deigl telhaszn616~ kozrem"ukodtes neillil Ful1tas:mnak

ra~ta .olyolO, nagy magterhelest j€:lenro proqrornokot, mint p6Id6~'li 0 H6ztmunkal a Gye:rekkel

foglal kozos es a Smml6k m iatti agg6das

uzem modok,

-

A fentii uzemrn6dokba n

h uzornoscbb ideig magaro hagyva mulk0d6 nonemO egyseg ,012: o-bran 16thraltoj j61ismert uudiovizuoli 5

hi bcuzenetet kijldl::

" .

26

~ , ~

'EVE,S NAGYJAVITAS:

Az eves na9YrOv~t6,s. kulcssz'erepet toit be a nonemO egys~ zokkenomentes uzemelteresenek es ketteiuk

b~L " k~ [I' k h ' t' 'b' ,~, b

1I;"~e.:s, a peso: eDna, .'. I' osszu . OVU . Imsllusa an.

IEz,eri sziibe9e:~rlek ere.:z:zuk nyomatekosoo fi'gyellmezfetni Ont: semmi eselre 5& feledkezzen el

" ,., d't . 'I

cz eves n09y~Clvlta5allJmaro~,.

; ;

KARBANTARTASRA ES KlSEBB

,J, It

JAVITASOKRA ALKALMAS

57E:RSzA.MiKESZLn:

-

:~

Ed-e.",.

A ' b .. Jt "'1' d . 1"1'

~ ~ plros etu s nepot r;;;.v_roevre gon, osen ~e. 0 Ie

meg napt6r6boln [tH EVFO:RDUL6 kod sz6va~) J 'e$ i6 elore j-elentkezzel1 be 0 feladatro spedcliz616doff szokszervl zek egyikitbe (ette'f'em~, ~y iobb sz61Iock~" stb.).

..I J

~!3 e.f't tJA it" :2(.,' "",,"'O'''A

27

ill' # ..

SZAKEMBER ALTAL ELVEGZENDO

.,,. # .,

KARBANTARTAS ES .JAYllAS·:

A rendszeres hesznelct sorcn test~ es lei ki meqterhelesnek kifett nlOn.em U egyseg

a haziilagos kmoo nfarfas mellett idor61 id6re: szakert6 spec ~al~ sta k beavatkoz6s6t

i s i9,eny~'i, -

28

", ,iI' iI' ,/, ,iI'

NOKARBA.NTART'O ES- JAVITO SZAKEMBERIEK:'

~KIEGESzjT6 TARTOZEKOKI

A n,on,em u tokelef:esiteset. telJesltmefllyenek. foko.z6sat celozzc 0 kereskedelern ben

kc pho;t6 5zam os ki egeszH6 to rtozek:

1)"'49,6.. a'zt,,-ell

29

1108B NON:EMU' EGYSEG :EGYIDEJU OZEMELTETESEI V1G Y ALA'1r! EHEJVESZE LY l A muvelet rendkfvu I kockazctos es

veszelyes volta mlott minden ferf. felhoszn616t 0'1"0 inWnk olt6t

hogy egynel tObb n6 egy~dei u mukodt,etesevel prbooil kozzon,

A nonernu egyseg ek. koz6tti adata rnml6 s sokkel gyonobb es hatekonycbb, mint ozJ cz 6tklg,osferi~ fdhoszno:16k fehetelezik ~b6rm i!yen f'lln:so, a nok besz,elnek 'egymassa:I", 1,

-

-

A fcJpaszkllatok ,sze:ri nt 0 p6 rhuzorncsc n uzemeltetettr_ nonem Gek. ez esetek 9916 %-6bon el6bb vogy r ut6bb ko pcsolcjbo kerijlnek.egyrn6,sso I kiterredt ('I adatc~r-e.hQI6zaru k (jrij6 n" Ez a szo knyelven LE'BUKAS-nak neve-zeit [elen seg a e.syi k vagy nna,si k nonemy robbc n6sszeru rook,r6j6t von ~(l nmogo ijta n. de O.Z is et8ford ulhat,1 h09Y oz er~nfelt nonem Gek. ,akci6csoportba t6m6riilve fordulna k k6,zos uzemeJJtetOj u k ,ellen.

tA, v~z~e~~e .. ![e"...- 0.. ~ ""-I---__"'''';

fe.l ... a,*"O d..o 4L.s.OJ\Ad..f":A.,t C7 \ (

'''';14,,""0' kll~ejc.t%u,e) ~

~~

30

jELORl;GE'DETT l"1Ef;UNT N6NiEMU

'EGY,SEG LEC'SERlELE,SE '

ME'GJEG,yzi:S: A sze"rzOI' Marti n Bcxendc f'e ezen a helyen erede.trleg ugyes h"u kkoket akart [cvoscln I ferti· olvosoino KJ, de, Mrs. Bcxendc fa hathat6.s unszol656 ro veg u I beodta a derek.o,t [plusz h6 rom :bord6 [at nleg az olT"::;$ontI6tj l

- ." dl I . 4- ~-- ·t es lore':e rnesen \!'~ $,.$.zOVOn ,,,;,r rev I ..... nell ,

Ezek helyett' - Mrs. iBaxendo Ie 0 krrv kozremukodese.vel ~ a kovetkez6 to n6.c,$otfoga,j mazta meg ozon ferfiak 5.Z6:m{m)l~ 'CI;ki k. me.gunt nonem iJ egyseguk ~ecsereleset fontolgof~6k:

uNe tegye! Csc k bolondot csi nol mog6b61, koznevetseg t6rgy6v6 v61lik/ ,es 0 'vege.n behuzoH' farokkOll1 meghu·, ntycl:$Zkodva fog vi sszosompolyoqn i CJ n6hozI de o;t

h "th ~,tI ' ' I, ! 11

,,01 .0,0 ton tesz

Mrs. Baxendale a renti j6to nacsot '0 ,k6vefkezo ilzenettel kavonta kiegeszl,teni: He akod olyon Ferfi ~ -0 ki a Hgyelmeztefes, eJJe.oere van olyan dore I es rnegpr6b6i,kozik el6regedett/ meg unt n&nem 0 i~nek lec:sereleseve.ll 8,

Mrs. Boxendc I'e szfvesen e~kUld:i netic fenykepekkel ,illuszlirOH orvosi 16t1'eletet azokr6J 0 ker!emetlen

serulesekr81, melyeket ,a~ze:r.zo, Mart:in Boxe,ndole

01 leg utolso nocserelesi ki$e.rlete olka Imava I szenvedeft.

3]

SOROZA1UNK TOVABBI KIEZEU~SI UTMUTATOI:

T '11_11_11.'

, ovc OUIf.~:~ze:!it igJeny,18

felhaszna 10k sza more ke:zi~ I~k 0 [elen sorozot allobb bennuto·;! .. rr k'" .. '

I. . .• 011, . otetel IS,

A HAZASSiG MUKODESE

I "'(ZILESI 'UJMU.TAT61

32

A KISBABA MUKODESE

I KEZUESJ IUrMUTAiI'O I

100 1 A -, flO MODal lOQ 11 ~ !!.ANy ,MODEll

:FIGYELEMI

Nyomat8kosan figyelrneDetiiik: eszebe ne iu,s,son egy kinnyelmu pillanataban,

hogy, ,8, ke.z, ',leI'si 6" tnt, _, u, ~, ro, ,!:gond, os ,tanulmilnYOzGsG nelklil fosIlon honG Iii

nanemiiegyse,e ~.zel'I'hezF vagy igy foIytassa a regl Imuktidteti.setl

Ha mes,is 'igy'~;n., minc"~n yar:l!cia mB ervenyet veszti, 8slemondha_ a one u

~ge'l val6 boldog, hosuUtUvU :~apcso,la .. 6,1. EzenfelilT kamoly . uzemzavaro,kra" ,sOt, kellemetlen

,Iio .... ..:.. k • , "that

saru.se "re IS SZGllilil, ' •

F.lbecsOlhetetien kUikonYviJ,n,k ~it-

I baitl'··~

,'amn" n mega ~L' " , ," " ,',-

fa rerfi is (a himnem6ek kl ., 105 '_, _ a)

a no~ i~steri ~ezel6i'~ k~pezheri , m,:3- a. I,. e'I,~' ' ,elelre b,lztos,ltva,, , tudhatja

• boI "'r:: b II it __

a Ie 1- 5 >, ' _ , sa" " ',' e, eell 1IIiP a

liik',I:.e,s SzeXUGIS har,mOni6t is.

II'

N:EM 'CSAK NOKNEKJ

Nem art, ha On is uliana nez,. A nok 'az al6bb:i kezelesi Utmu·

" "t it , I II"lLOdt t"k

IaIO ,Iegl, segeve mUiLr1t"",I",

nhirnnemu egy.BgOket":

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->