FORMAREA

AUTONOMIEI

PERSONALE

NOTA DE PREZENTARE

Numeroasele eforturi intreprinse de factorii institutionali interesati in protectia , recuperarea , integrarea scolara , sociala si profesionala a copiilor cu cerinte educative speciale , se concretizeaza in documente diverse dar convergente in ideile privitoare la normalizarea conditiilor de viata si invatatura , la pregatirea lor pentru o existenta comuna , alaturi si cu ceilalti , indiferent de nivelul realizarilor performantiale . Procesul de invatamant reprezinta un amplu complex de activitati didactice , care au ca scop , modelarea fizica si psihica a copilului ; acest proces de predare - invatare - evaluare se desfasoara intr-un spatiu si in ambianta adecvata , utilizandu-se continuturi stiintifice practice si artistice , ca si metode specifice . Invatamantul special , parte integranta a invatamantului preuniversitar, are drept obiectiv major , pregatirea copilului pentru viata sociala si profesionala , pentru integrarea lui activa in societate . Devine astfel esentiala realizarea autonomiei personale si sociale , construita pe baza unor structuri de cunostinte , norme , priceperi , deprinderi , abilitati , modalitati de expresie si actiune , toate constituind performante , daca le raportam la stadiul anterior de dezvoltare al copilului si daca ele se definesc prin nivele diferentiate de reusita , corespunzator particularitatilor individuale . Se remarca astfel , necesitatea elaborarii unor programe educationale complexe , care sa asigure formarea si dezvoltarea autonomiei personale in paralel cu procesul de recuperare si reabilitare psiho-sociala . Aceste programe de interventie vor fi concepute ca structuri interdisciplinare cu continut specific , astfel incat sa raspunda cerintelor individuale de dezvoltare , dar si dezideratului general , de dezvo;tare al unei personalitati armonioase , apta de a participa activ la viata in familie , grup profesional si social . In scopul atingerii acestui deziderat major , este necesara cunoasterea propriei persoane , a mediului si a normelor de compatibilizare cu acesta , structurarea abilitatilor de ordin psihomotric ce il sustin ca membru activ al acestor grupuri , cunoasterea si respectarea regulilor de existenta independenta conditionata de maturizarea emotionala si atitudinala prin responsabilizarea lui fata de activitate si fata de ceilalti .

CICLUL PRIMAR 1. Invatarea conduitelor de orientare , cunoastere , adaptare in mediul ambiant Obiective de referinţă Activităţi de învăţare - dezvoltarea capacitatii de executare a ex. pe diferite suporturi materiale gesturilor de baza - ex. combinate - dezvoltarea capacitatii motrice - ex.simple si combinate de miscare , complexe manevrare, cu sau fara control vizual - ex.de echilibru si coordonare - ex.de insusire si utilizare a semnelor si gesturilor semnificativ-umane 2. Stimularea şi dezvoltarea disponibilitatilor

psihoindividuale, cu formarea unor comportamente independente Obiective de referinţă Activităţi de învăţare - cunoasterea corpului omenesc -ex. de discriminare si identificare a cu structurarea schemei partilor componente ale corpului corporale si a lateralitatii - identificarea corecta a denu -mirilor-ex. de recunoastere si reproducere a senzatiilor de baza diferitelor pozitii si de constientizare a dominantei - cunoasterea corpului omenesc -ex. de recunoastere si identificare a cu structurarea schemei cuplurilor morfo-functionale corporale si a lateralitatii - identificarea corecta a denu -mirilor-ex. de stabilire a directiei,pozitiei senzatiilor de baza - dezvoltarea conduitelor -ex. de ordonare ,seriere,pe baza de perceptiv-motrice spatiale criterii diverse

3.

Formarea si educarea unor abilitati manuale si a unor

deprinderi de munca

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare - dezvoltarea deprinderilor de igiena - ex. de numire si utilizare corecta a personala salii de baie, a obiectelor de toaleta - dezvoltarea deprinderilor de - ex. de utilizare a denumirilor obiecigiena vestimentara şi a incălţămintei telor vestimentare, de alegere a lor in functie de momentul zilei - dezvoltarea deprinderilor de - ex. de curatare si depozitare a lor igiena incaltamintei - dezvoltarea deprinderilor de - ex. de numire, alegere, asortare, igiena alimentara intretinere si pastrare a lor - ex. de familiarizare cu sala, mobilierul si utilitatile bucatariei - ex. practice de aranjare si utilizare a veselei si tacâmurilor - ex. de recunoastere a celor mai importante alimente - ex. de insusire si utilizare corecta a - dezvoltarea deprinderilor de denumirii spatiilor de locuit si depen intretinere si igienizare a dintelor locuintei - ex. de identificare si utilizare corecta a pieselor de mobilier 4. social Obiective de referinţă - dezvoltarea deprinderilor de existenta activa in mediul familial - dezvoltarea deprinderilor de orientare in mediul social ( scolar ) Activităţi de învăţare - ex. de identificare a membrilor unei familii - ex. de reproducere a datelor perso – nale importante - actiuni de prezentare si recunoastere a zonelor invecinate -actiuni de deplasare pietonala, in zone proxime , de interes - actiuni de recunoastere si utilizare asistata a mijloacelor de transport utilizate de la si catre casa Exersarea conduitei independente pentru integrarea in plan

CICLUL SECUNDAR
1.

Învăţarea conduitelor de orientare , cunoastere ,

adaptare in mediul ambiant

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare - dezv.capacitatii motrice complexe -ex. simple si combinate de miscare, manevrare, cu sau fara control vizual -ex. de echilibru si coordonare -ex. de insusire si utilizare a semnelor si gesturilor semnificativ-umane 2. Stimularea şi dezvoltarea disponibilitatilor

psihoindividuale, cu formarea unor comportamente independente Obiective de referinţă - cunoasterea corpului omenesc cu structurarea schemei corporale si a lateralitatii - identificarea si utilizarea co – recta a denumirilor senzatiilor de baza - dezvoltarea conduitelor perceptiv-motrice spatiale
3.

Activităţi de învăţare -ex. de recunoastere si reproducere a diferitelor pozitii si de constientizare a a dominantei -ex. de recunoastere si identificare a cuplurilor morfo-functionale -ex. de ordonare ,seriere,pe baza de criterii diverse -ex. de reproducere si utilizare a notiunior spatiale

Formarea si educarea unor abilitati manuale si a unor

deprinderi de munca Obiective de referinţă Activităţi de învăţare - dezvoltarea deprinderilor de igiena -ex.de,utilizare si intretinere corecta personala a salii de baie, a obiectelor de toaleta - ex.de identificare a reperelor orare ale vietii familiale si scolare (regimul zilnic ) -ex. de recunoastere a unor semne de boala,cu masuri de prim ajutor - dezvoltarea deprinderilor de -ex. de alegere si asortare a obiectelor igiena vestimentara vestimentare, in functie de varsta, sex si momentul zilei -ex. de intretinere, curatare si depo -zitare - dezvoltarea deprinderilor de sezoniera a lor igiena incaltamintei -ex. de alegere, asortare, intretinere si

- dezvoltarea deprinderilor de igiena alimentara

- dezvoltarea deprinderilor de intretinere si igienizare a locuintei

pastrare a lor -ex. de familiarizare cu mobilierul, dotarile si utilitatile bucatariei -ex. practice de identificare si utili – zare a aparatelor electrocasnice -ex. practice de aranjare si utilizare a veselei si tacamurilor, pentru eveni – mente festive -ex. de utilizare si depozitare a celor mai importante alimente -ex. de pregatire,combinare, tratare termica a alimentelor in vederea obtinerii unor preparate -ex. de utilizare corecta a denumirii spatiilor de locuit si dependintelor -ex. de utilizare corecta a pieselor de mobilier; intretinerea lor -actiuni practice de intretinere si igienizare a spatiilor de locuit

4. social

Exersarea conduitei independente pentru integrarea in plan

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare - dezvoltarea deprinderilor de existenta-ex.de identificare a membrilor unei activa in mediul familii,cu stabilirea gradului de familial rudenie -ex.de reproducere a datelor perso – nale importante pentru membrii familiei -ex.de asociere intre notiuni defini – torii pentru viata de familie (iubire, ajutor, respect,iertare )si comporta – mentele corespunzatoare , cu moti – varea lor - dezvoltarea deprinderilor de -actiuni de prezentare si recunoastere a orientare,deplasare si relationare zonelor invecinate in mediul social ( scolar ) -actiuni de identificare a institutiilor apropiate mai importante -actiuni de deplasare in zone de interes, familiarizarea cu mijloacele de transport si respectarea regulilor de

circulatie

CONTINUTURI
cl.I – IV
1. Organizarea si dezvoltarea motorie generala

- gesturile de baza ( fundamentale ) - capacitati fizice generale( forta, viteza, amplitudine ,precizie ) - capacitati motrice complexe : coordonarea statica si dinamica , cu si fara control vizual - comunicarea gestuala ( gesturile semnificative ) 2. Cunoasterea corpului omenesc - corpul si partile componente - schema corporala si lateralitatea - senzatiile de baza - conduite perceptiv-motrice 3. Igiena personala - sala de baie - obiectele de toaleta - actiuni practice 4. Igiena imbracamintei si a incaltamintei - depozitarea - intretinerea - manipularea 5. Igiena alimentara - bucataria si sala de mese ( sufrageria ) - alimente - servirea mesei si igiena spatiilor alimentare 6. Casa - tipuri delocuinte - spatiile locuintei si utilitatea lor - mobilierul - actiuni gospodaresti 7. Cunoasterea si existenta activa in mediul - familial : ∙ date personale

∙ relatii de familie ∙ conduite dezirabile - social : ∙ strada ∙ cartierul ∙ mijloace de transport

Exemple de modalităţi şi procedee de lucru
-

modelaje tematice trasee labirint tintiri la punct fix identificari pe planse,schite jocuri cu mingea constructii copieri dupa sablon schite grafice jocuri tematice exercitii aplicative pe diferite suporturi didactice vizite si plimbari instructive

-

CONTINUTURI
cl. V – VIII ( IX – X )
1. Organizarea si dezvoltarea motorie generala - capacitati fizice generale( forta, viteza, amplitudine ,precizie )

- capacitati motrice complexe : coordonarea statica si dinamica , cu si fara control vizual - manipularea obiectelor , cu sau fara ajutorul instrumentelor ,la comanda verbala sau dupa model - comunicarea gestuala ( gesturile semnificative ) 2. Cunoasterea corpului omenesc - schema corporala si lateralitatea - senzatiile de baza - conduite perceptiv-motrice 3. Igiena personala - sala de baie - obiectele de toaleta - actiuni practice 4. Igiena imbracamintei si a incaltamintei - depozitarea - intretinerea - manipularea 5. Igiena alimentara - bucataria si sala de mese ( sufrageria ) - alimente - operatii de pastrare, curatare, preparare a alimentelor - servirea mesei si igiena spatiilor alimentare 6. Casa - tipuri de locuinte - spatiile locuintei si utilitatea lor - mobilierul - actiuni gospodaresti 7. Cunoasterea si existenta activa in mediul

- familial : ∙ date personale ∙ relatii de familie ∙ conduite dezirabile - social : ∙ strada ∙ cartierul ∙ mijloace de transport

Exemple de modalităţi şi procedee de lucru
-

schite grafice identificari pe planse,schite jocuri cu mingea jocuri tematice exercitii aplicative pe diferite suporturi didactice vizite si plimbari instructive actiuni practic-aplicative de autoservire actiuni practic-aplicative in plan casnic -gospodaresc

-

-

GHID DE EVALUARE
cl. I – IV

1.

Invatarea conduitelor de orientare , cunoastere , adaptare in mediul ambiant

executa corect gesturile de baza ( izolate , combinate sau structurate in actiuni ) ⋅ isi poate controla capacitatile fizice in cadrul unor actiuni simple sau complexe ⋅ isi poate coordona ( static sau dinamic ), membrele superioare ,cele inferioare , combinate cu privirea , etc. ⋅ manevreaza corect obiecte pe care le asambleaza in structuri , pe baza de model sau din imaginatie ⋅ efectueaza operatii concrete cu obiectele , sau cu simbolurile lor : serieri , ordonari ⋅ poate receptiona si transmite mesaje simple prin gesturi semnificativ umane, cu formarea unor comportamente independente

2. ⋅ ⋅

Stimularea , dezvoltarea disponibilitatilor psihoindividuale diferentiaza segmentele corpului omenesc utilizeaza corect aceste notiuni , pe care le asociaza corect cu

functiile corespunzatoare ⋅ recunoaste si reda grafic segmentele sale principale ⋅ recunoaste directia si executa comenzi de raportare la aceasta , cu privire la sine sau la obiectele din jur ⋅ cunoaste casa , scoala , strada , cartierul ⋅ se orienteaza corect in casa , scoala ; cunoaste functionalitatile celor mai importante sali ⋅ cunoaste vesela , tacamurile si modul corect de folosire a lor ⋅ cunoaste alimentele si regulile obligatorii ale igienei alimentare ⋅ isi cunoaste obiectele de imbracaminte si de incaltaminte

3.

Formarea si educarea unor abilitati manuale si a unor deprinderi de munca

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

utilizeaza corect sala de baie cu instalatiile sale se spala singur utilizeaza corect bucataria si sala de mese se serveste singur la masa , cu tacamuri si vesela adecvate se imbraca si se incalta singur

⋅ respecta regulile igienei alimentare si vestimentare ⋅ participa la actiuni simple de igienizare in locuinta si inclasa

4.
social

Exersarea conduitei independente pentru integrarea in plan

⋅ ⋅ ⋅

⋅ isi cunoaste si utilizeaza corect adresa , datele de identitate cunoaste numele si adresa scolii stie si aplica regulile de comportare civilizata in grup cunoaste si utilizeaza insotit mijloacele de transport

GHID DE EVALUARE
cl. V – VIII ( X )

1. Invatarea conduitelor de orientare , cunoastere , adaptare in mediul ambiant isi poate controla mişcările in cadrul unor actiuni simple sau complexe ⋅ isi poate coordona ( static sau dinamic ), membrele superioare ,cele inferioare , combinate cu privirea , etc. ⋅ manevreaza corect obiecte pe care le asambleaza in structuri , pe baza de model sau din imaginatie ⋅ efectueaza operatii concrete cu obiectele , sau cu simbolurile lor : serieri , ordonari , clasificari . ⋅ poate receptiona si transmite mesaje simple prin gesturi semnificativ umane, cu formarea unor comportamente independente

2. Stimularea , dezvoltarea disponibilitatilor psihoindividuale

⋅ ⋅

diferentiaza segmentele corpului omenesc utilizeaza corect aceste notiuni , pe care le asociaza corect cu

functiile corespunzatoare ⋅ recunoaste si reda grafic segmentele sale principale ⋅ cunoaste senzatiile de baza si le asociaza cu obiectele-stimul care le declanseaza ⋅ recunoaste si utilizeaza corect notiunile spatiale si temporale ⋅ cunoaste casa , scoala , strada , cartierul ⋅ se orienteaza corect in casa , scoala ; cunoaste functionalitatile celor mai importante sali ⋅ cunoaste vesela , tacamurile si modul corect de folosire a lor ⋅ identifica alimentele de baza , le incadreaza in categorii ⋅ cunoaste si regulile obligatorii ale igienei alimentare ⋅ cunoaste regimul zilei cu cele mai importante momente , le descrie corect si le asociaza cu reperele orare corespunzatoare ⋅ isi cunoaste obiectele de imbracaminte si de incaltaminte

3. Formarea si educarea unor abilitati manuale si a unor deprinderi de munca

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

utilizeaza corect sala de baie cu instalatiile sale se spala singur utilizeaza corect bucataria si sala de mese se serveste singur la masa , cu tacamuri si vesela adecvate se imbraca si se incalta singur ⋅ isi intretine aceste obiecte ⋅ respecta regulile igienei alimentare si vestimentare ⋅ participa la actiuni de igienizare in locuinta si inclasa 4. Exersarea conduitei independente pentru integrarea in plan social

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ isi cunoaste si utilizeaza corect adresa , datele de identitate cunoaste numele si adresa scolii stie si aplica regulile de comportare civilizata in grup cunoaste si utilizeaza mijloacele de transport cunoaste si aplica regulile elementare ale circulatiei pietonale identifica si cunoaste importanata celor mai apropiate institutii ale autoritatii locale

BIBLIOGRAFIE

- Arcan P., Ciumageanu D. „ Copilul deficient mintal ”- Ed. Facla Timisoara 1980 -

Ausubel P.D. „ Invatarea in scoala ” – EDP Bucuresti 1986 Beniuc M.,Chircev A. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei” Ed.ASSP 1980 Cretu E. „ Psihopedagogia scolara pentru invatamantul primar ”-Ed. Aramis Bucuresti 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale ” Paris 1986 Paunescu C. Musu I. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Ed. Med.Bucuresti 1990 Păunescu C. „ Deficienta mintala si procesul invatarii ”- EDP Păunescu C. „ Deficienta mintala si organizarea personalitatii”- EDP Paunescu C. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului Radu T.I. „ Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului ”Stanica I. „ Psihopedagogie speciala . Deficiente senzoriale ” –Ed Zazzo R. „ Debilitatile mintale ”- EDP Bucuresti 1979

Bucuresti 1977
-

Bucuresti 1977
-

inadaptat ”- EDP Bucuresti 1984
-

EDP Bucuresti 1983 -

Pro- Humanitas – Bucuresti 1997

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful