ACTE ÎNSCRIERE - ADMITERE 2007

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
1. DIPLOMA DE BACALAUREAT SAU DIPLOMA ACEASTA, ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ; ECHIVALENTĂ CU

PENTRU CANDIDAŢII CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN SESIUNEA IUNIE – IULIE 2007 SE ACCEPTĂ ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE LICEU, ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ; 2. FOAIA MATRICOLĂ – CLASELE IX – XII (XIII – SERAL) ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ ; 3. BULETINUL /CARTEA DE IDENTITATE ÎN COPIE NELEGALIZATĂ; 4. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN COPIE NELEGALIZATĂ ; 5. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ÎN COPIE NELEGALIZATĂ, PENTRU CANDIDAŢII CARE ŞI-AU SCHIMBAT NUMELE PRIN CĂSĂTORIE; 6. 3 (TREI) FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE; 7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, ELIBERATĂ, DUPĂ CAZ, DE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE, DE MEDICUL DE FAMILIE SAU DE MEDICUL DE LA ÎNTREPRINDEREA LA CARE ESTE ANGAJAT CANDIDATUL SI CARE TREBUIE SĂ ATESTE APTITUDINEA CANDIDATULUI PENTRU ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ŞI PROFESIONALE ALE DOMENIULUI PENTRU CARE OPTEAZĂ; ADEVERINŢA MEDICALĂ TREBUIE ÎNSOŢITĂ DE REZULTATELE EXAMENULUI RADIOLOGIC LA PLĂMÂNI ŞI ANALIZA SÂNGELUI; 8. DOSAR PLIC. CANDIDAŢII DIN CADRUL ETNIEI RROMILOR VOR PREZENTA O DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE, DATĂ ÎN FAŢA UNUI NOTAR, SAU O ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA LOCALITĂŢII DE DOMICILIU, CARE SĂ ATESTE APARTENENŢA LA ACEASTĂ ETNIE. ABSOLVENŢII CARE DORESC SĂ URMEZE A DOUA SPECIALIZARE VOR PREZENTA ÎN PLUS DIPLOMA DE LICENŢĂ/ ABSOLVIRE/ INGINER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ ŞI ANEXA ACESTEIA (FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMA).

ACTE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2007

STUDII DE MASTERAT
STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE
PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 10 1.

- 17 septembrie 2007

DIPLOMA DE BACALAUREAT ŞI DIPLOMA DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LUNGĂ DURATĂ, ÎNSOŢITĂ DE ANEXA ACESTEIA (FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ), ÎN ORIGINAL SAU ÎN COPII LEGALIZATE; BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE, ÎN XEROCOPIE ; CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ÎN XEROCOPIE; CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, ÎN XEROCOPIE, PENTRU CANDIDAŢII CARE ŞI-AU SCHIMBAT NUMELE PRIN CĂSĂTORIE ; ADEVERINŢA MEDICALĂ TIP MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ELIBERATĂ, DUPĂ CAZ, DE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE, DE MEDICUL DE FAMILIE SAU DE MEDICUL DE LA ÎNTREPRINDEREA LA CARE ESTE ANGAJAT CANDIDATUL ŞI CARE TREBUIE SĂ ATESTE APTITUDINEA CANDIDATULUI PENTRU ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ŞI PROFESIONALE ALE DOMENIULUI / SPECIALIZĂRII PENTRU CARE OPTEAZĂ; ADEVERINŢA MEDICALĂ TREBUIE ÎNSOŢITĂ DE REZULTATELE EXAMENULUI RADIOLOGIC LA PLĂMÂNI ŞI ANALIZA SÂNGELUI; 3 (TREI) FOTOGRAFII IDENTITATE; UN DOSAR PLIC. TIP BULETIN/CARTE DE

2. 3. 4.

5.

6. 7.

ACTE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2007
CONTINUARE DE STUDII
PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 10 1. 2.

- 17 septembrie 2007

DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL; DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE SCURTĂ DURATĂ, ÎNSOŢITĂ DE FOAIA MATRICOLĂ, AMBELE ÎN ORIGINAL ; BULETINUL /CARTEA DE IDENTITATE, ÎN XEROCOPIE ; CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN XEROCOPIE ; CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ÎN XEROCOPIE, PENTRU CANDIDAŢII CARE ŞI-AU SCHIMBAT NUMELE PRIN CĂSĂTORIE ; ADEVERINŢA MEDICALĂ TIP MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ELIBERATĂ, DUPĂ CAZ, DE CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE, DE MEDICUL DE FAMILIE SAU DE MEDICUL DE LA ÎNTREPRINDEREA LA CARE ESTE ANGAJAT CANDIDATUL ŞI CARE TREBUIE SĂ ATESTE APTITUDINEA CANDIDATULUI PENTRU ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ŞI PROFESIONALE ALE DOMENIULUI / SPECIALIZĂRII PENTRU CARE OPTEAZĂ; ADEVERINŢA MEDICALĂ TREBUIE ÎNSOŢITĂ DE REZULTATELE EXAMENULUI RADIOLOGIC LA PLĂMÂNI ŞI ANALIZA SÂNGELUI ; 3 (TREI) FOTOGRAFII IDENTITATE ; UN DOSAR PLIC. TIP BULETIN/CARTE DE

3. 4. 5.

6.

7. 8.

TAXE DE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2007
Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, taxa de înscriere este de 70 LEI pentru toate domeniile şi formele de învăţământ din cadrul universităţii. Candidaţii care se înscriu la două sau mai multe domenii în cadrul aceleiaşi facultăţi vor achita taxele de înscriere astfel: pentru primul domeniu – 70 LEI; pentru al doilea domeniu şi următoarele - câte 35 LEI.

TAXE DE STUDII
AN UNIVERSITAR 2007 – 2008

TAXA ANUALĂ DE STUDII PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI PE LOCURILE CU TAXĂ LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI / ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ / ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ESTE 1600 LEI; TAXA SE ACHITĂ ÎN 4 (PATRU) RATE EGALE
(CONFORM CONTRACTULUI DE STUDII).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful