SKAKAVAC 3.3

SKAKAVAC
VOL .III BROJ 3.

SADRŽAJ:

                

AUDERE - TACERE - SCIRE - VELE SIDERALNA ASTROLOGIJA ASTRALNA ISTRAŽIVANJA - TAU, ŠIN, QUOF I REŠ A.'.A.'. KONSTELACIJE DOBROČINSTVO LIBER ARARITA + KOMENTARI LIBER CADI + KOMENTARI PEVANJA DZIJANA LIBER 49 KNJIGA MEONA KNJIGA BA NEB TET KNJIGA POVRATKA KROZ NOĆ KNJIGA ŠUPLJEG DRVETA LIBER DOZMIT KNJIGA ZASENJIVANJA PEROM MAAT MUDROST SILBE LIBER OMONOIA

Serijal 3. / Broj 3. Privatno elektronsko izdanje. Svi tekstovi su  vlasništvo autora. Prolećni Ekvinocij 2011.e.v.

1

SKAKAVAC 3.3

AUDERE - TACERE - SCIRE - VELE
Soror Sagitta O HRABROSTI KAO POKRETAČKOJ VRLINI Usuditi se - smeti - je prva, inicijalna vrlina tragaoca. To je vatrena strast, koja dolazi iz srca aspiranta i čiji plamen (Luč njegove Zvezde, Svetlostini odraz Krune) inicijalno osvetljava njegov Put - i kontinuirano ga dalje vodi, svojim sjajem, na svakom koraku tog Puta. Ova hrabrost dolazi iz magnetske Ljubavi aspiranta prema njegovom Svetom Anđelu Čuvaru. ’’Ne boj se ničega’’ kaže pouka majstora i ova vrlina srčanosti je najjače oružje koje aspirant ima u borbi sa strahovima i senkama; to je njegova neugasiva baklja, Sunce njegovog sistema. Usuditi se znači osmeliti se i zakoračiti u tamu, nepoznato, slediti Eros-Tanatos - zažareno ići tamo i tako kudakako srce nalaže. O TIŠINI KAO VRLINI PRIJEMČIVOSTI Ćutanje za aspiranta misterija predstavlja mudrost ispravnog ekonomisanja svojim snagama. Kroz rad u tišini, on se uči da bude otvoren - da oseća i prima bez otpora, da teče rekom života i ume da poput ribe plovi najdubljim morima. Ova tišina ne odnosi se samo na spoljašnju tišinu, ’’držanje jezika za zubima’’, već i na razvoj sposobnosti unutrašnje tišine - negovanje vrline mirnog promatranja, neometenog beskrajnim brbljanjem uma (unutrašnjeg razgovora). Razvijanjem vrline Tišine, aspirant uči da umiri nemirne talase misli i raspoloženja i postepeno, uči kako da okrene pažnju svesti ka unutra, a ovo tiho posmatranje vodi do prepoznavanja sile Ljubavi koja teče uvis i naniže centralnim energetskim kanalom aspirantovog bića. O ZNANJU KAO VRLINI SAMOOSLOBAĐANJA Vrlina znanja predstavlja gipkost i svestrani razvoj aspirantovog uma. To je sposobnost refleksije, kojom on udaljava sebe od svakog objekta koji percipira, čineći sebe ne-vezanim, tako da kroz iskustva u Svetu može razaznati sebe kao slobodno biće, kao ’deo’ samog sveta koji je ujedno izvansveta. U praktičnom smislu, razvijanje ove vrline ne predstavlja samo puko sakupljanje znanja i sposobnost diskriminacije kao takvu, već uviđanje veza i odnosa među fenomenima, kojim aspirant postiže suštinsko razumevanje Mnoštva i konačno kako se ono svodi na Dva a ovo Dva na Ništa. O VOLJI KAO VRLINI POSTOJANJA Volja je vrlina povezana sa odnosom aspiranta prema njegovom fizičkom telu i materijalnom univerzumu uopšte i predstavlja tajno gorivo, nevidljivu suspstancu od koje i kojom aspirant čini svoje postojanje, izgrađuje samog sebe svojim Radom. Budući Volja dinamička sila koja kontinuirano stvara-i-razara Univerzum, aspirant se uči razvijanju vrline Hteti kroz prepoznavanje ove iskonske Volje u sebi samom i delanje koje je usaglašeno sa njom. Budući Volja /Hteti aktivni, dinamički vid od Postojanje/Biti, kroz usaglašenost sa ovom silom u sebi (i time u Svemu) aspirant konačno može doći do ostvarenja onog najvećeg zadatka koji kao čovek ima - spoznati samog sebe. .................................... O SFINGI KAO SVEMU OVOME - KOJE JE NEŠTO VIŠE OD TOGA

2

nisu li oni Jedno. treba da u ravnoteži Hoćeš.3 Važno je napomenuti da bilo koja i svaka od ove četiri vrline uzeta zasebno je samo stihijska sila (grč. Sfinga = živi Univerzum.u njoj se paoci sažimaju.a ovo Ići = Biti u Svesnosti. Krst elemenata koji je Jedno i U Pokretu (IRE). iz nje radijalno šire. skakuće unaokolo i svira u frulu u svojoj mirnoj Tišini! Poskoči. bezbroj kristalnih prelamanja uvek-bivajuće Lepote njenog tajnovitog jezgra! 3 . koji stvaraju obod kružnice u toj svojoj kretnji.Sferični Krst Malkuta kreće se oko Tačke Ketera. U Petom. čudesni Pan? Rogata je i vesela ova Sfinga.SKAKAVAC 3.slepa. istinski oba ali bez Znanja o tome.Ravnoteža je osnova ovog svega. to je Sfinga. Sfinga daje uputstvo za upotrebu sopstvene elementalne prirode (delova naše prirode koji su analogni Elementima): da bi Išao.širinu našeg Univerzuma? Kruna je u Kraljevstvu . Sfinga nas uči kako da ’ovladamo’ Krstom. Stoiheon . Raspodela snaga je ključna . nevidljivom. i kažemo ’’tačka se kreće’’. Smeš. naše kružnice . bez Smelosti da to Zrači. kao beba u jajetu’’) . paocima.element. Kada uravnotežene ove moći. IRE. kako bismo svesno bili u Tački.to je ljudsko biće ’vozano’ unaokolo elementalima = nesvesno (Nešto više od životinje a manje od boga. kada neuravnotežene . Znaš i Ćutiš. ’’the World goes round’’. U praktičnom smislu. je drugi ključ (’’a unutra sam ja. bez Volje da to Jeste i Tišine da u tome Tvori). stoga je ključna poruka Sfinge upravo uravnoteženo ujedinjenje sve četiri vrline. Svedi mnoštvo na 4 a 4 na 2 . u odnosu na šta bi se ona mogla kretati? Mi vidimo kretanje paoka. Nije li dužina paoka (krakova krsta) ono što će finalno definisati obim našeg Oboda. Kao tačka u krugu. osnovni sastavni deo) i kao takva . To je Kretanje kao osovina Točka . poskoči! Zapleši u njenom ritmu! Ne otkriva li svaki spiralni pokret bezbroj čudesnih odraza?. čega je Sfinga kao biće simbol. osovina Kotača Univerzuma.

mi zapravo ne bismo videli zvezde iz Sazvežđa Raka! Ono što bismo najverovatnije videli (ukoliko je moguće videti zvezde. prognoze) bazirao na zvezdama. stepen koji se rađa na istoku u trenutku prolećnog Ekvinoksa.šta je to ustvari ? D. Ono što je iznenađujuće je to da ovakvo ‘fiksiranje’ ekvinocijskih tačaka. prelazi iz jednog Sazvežđa u drugo. uz veliku razliku saržaja tog pojma. Bika. počinjao Sazvežđem Taurusa. Jedan ceo ovakav ciklus traje oko 26 000 godina. svako od po 30°. s obzirom na razvoj čoveka i nauke od početka prethodnog milenijuma do sada) 2 Zodijak je. ali što je bila referenca Sazvežđa prema tropima (početak proleća). tropsko-astrološkom shvatanju podrazumeva da se Sunce za vreme rođenja nalazilo ‘u’ tom znaku (‘znaku Raka’ u našem primeru). istini za volju. Međutim.što je upravo i bilo tačno za njegovo vreme. oni koji su učili od njega i nadovezali se na njegov rad jednostavno su prepisali da ‘Zodijak počinje na 0° Ovna’ . ali on nije igrao nikakvu ulogu u njihovim računanjima. ‘prolećna tačka’ poklapala se sa početnim stepenovima Sazvežđa Ovna. Kada vas upitaju ‘šta ste u horoskopu’ i vi odgovorite npr. U periodu neposredno posle Ptolomeja.V. s obzirom na sjaj Sunca. ostaju – budući da njihovo gigantsko kretanje jedva da primećujemo na Zemlji) tu gde jesu. posmatranje. Ovako je astrologija nastala i kroz praktična posmatranja i beleženja se razvijala. već na . u doba oko II do I. dok su ekvinocijske tačke fiksirane . ‘Rak’. ali se povezanost njihove vidljivosti spram linija horizonta i meridijana i godišnjih doba ciklično menja-okreće. Ptolomej je poznavao fenomen precesije. U vreme početka širenja astrologije na Zapad. U ovim ranim vekovima zapadne astrologije. po starim Egipćanima. i to posmatrano od sredine ovog Sazvežđa. usled kojeg dolazi do cikličnog menjanja poklapanja ‘prolećne tačke’sa delovima Ekliptike. tako da na svakih oko 2000 godina ‘prolećna tačka’ tj. čijim daljim razvojem je nastalo ono što danas znamo kao ‘natalna astrologija’]. koju su odredili prema položaju fiksne zvezde Aldebaran 4 . a ne odrednica o tome gde ‘počinje Zodijak’!2 Tako je nastala astrološka tradicija koju danas zapadni svet ima. koja svoj astrološki. ali je – kao i svi njegovi savremenici – smatrao da su zvezde (sfera ‘fiksnih zvezda’) ono što se okreće/rotira.SKAKAVAC 3.3 SIDERALNA ASTROLOGIJA .J. Zvezde su vekovima ostale (i gledano sa zemlje. a razumevanje zvezdanih jata kao onih 1 tada nije bilo razlike među ovim pojmovima. Kako je ovo moguće? Termin ‘Zodijak’ odnosi se na 12 Sazvežđa Ekliptike. kada bismo u to tačno vreme pogledali u nebo.godišnjim dobima! Na Zapadu je ova razvedenost astro-logije od zvezda trajala i opstala vekovima.budući su tada svi astronomski fenomeni bili razumevani iz geocentrične vizure. dakle npr. Tako se sada npr. živeo je i radio poznati helenistički astrolog-astronom1 Ptolomej (I-II vek Nove ere). tj.veka pre nove ere [period pojave tzv. pod ovim se u uobičajenom popularnom. zato što se njihov astrološki rad (računanje. ‘nalazimo’ na kaju Sazvežđa Riba i krećemo se lagano ka ulasku u sazvežđe Vodolije.’helenističke astrologije’. koje su još stari Egipćani obeležili i posmatrali vezu položaja Sunca i Meseca naspram njih i fenomena-dešavanja na zemlji. tzv tropska astrologija. i oslanjajući se na Ptolomeja. tj. prenošenjem egipatskih i vavilonskih (kaldejskih) znanja u grčke gradove – tadašnje edukativne centre. dakle zvezdo-znalački rad. u ranu zoru ili tik po zalasku) jeste Sazvežđe Blizanaca. na čijem se radu (posebno knjizi “Tatrabiblos”) u velikoj meri bazira dalji razvoj astrologije. Ovaj fenomen je poznat kao ‘precesija ekvinoksa’ i povezan je sa blagim osciliranjem zemljine ose. bazira ne na zvezdama. (Sled ovog pomeranja prolećne tačke je ‘unazad’ u odnosu na godišnje kretanje Sunca ‘kroz’ Sazvežđa) Fenomen precesije nije nikakva tajna i stari Grci su znali za njega (a moguće i Egipćani i Kaldejci). postojao je samo termin ‘astrolog’ koji je podrazumevao i ono što danas mislimo pod ‘astrologom’ i ‘astronomom’ (naravno. tj.

njihovi odnosu u krugu od 360°) i u odnosu na linije Horizonta i Meridijana. sideralna svoju interpretaciju bazira na svega nekoliko esencijalnih faktora. Univerzumu koji ga okružuje i čiji je deo. kao i mundanih položaja – polja horoskopa. ma kojim imenom alatku nazivali. tako i oni koji to nisu – tragači za istinom i borci za nju. svoj opstanak ovakva astrološka koncepcija ima da zahvali ne malim delom i tome što je veliki deo praktičnog. ako su razultati u praksi pozitivni. zvezdane. biće ili proces .otkrića da je zapravo Zemlja ta koja se okreće! U praktičnom smislu. koji su uglavnom svojim individualnim naporima i istraživanjima. doprinosili korak-po-korak sve većem rasvetljavanju ovog važnog astrološkog ‘problema’ . astrolog dobija simboličnu sliku suštinskih obeležja nastalog (rođenog) fenomena. ukratko svaki fenomen. analizom kojih tumač dobija jasnu i celovitu sliku karaktera .htm 5 .SKAKAVAC 3. arapskim tačkama. Solarni i Lunarni povratci i njihovo progresiranje.3 NMožemo slobodno reći da jihovoj otvorenosti uma. konkretnog astrološkog rada (bio i jeste) baziran na ne toliko Zodijaku. Radi se zapravo o smislenoj upotrebi imena. Do ponovnog otkrića i revitalizacije znanja o astrologiji kakva jeste – sa Zodijakom 12 Sazvežđa Ekliptike. ’Šta’ sam ja u horoskopu i da li / zašto bi to uopšte bilo važno? Postavka sa kojom astrologija barata u osnovi jeste da. gubeći se u maglovitosti pokušaja objašnjenja nekog fenomena trivijalnim faktorima. dugujemo veliku zahvalnost.3 koji se okreću nije prestalo ni posle Kopernikovog otkrića (XVI vek) . nosi ’obeležja’ trenutka u kome se rodio. Sirila Fagana (Cyril Fagan) i Donalda Bredlija (Donald A. njegov karakter i ’sudbinu’ (snažnu tendenciju životnog toka shodno svim predispozocijama. kao specifično takav se prvi put pojavio.comcast. gde baratamo sa više ‘subjektivnim’ i time teže proverljivim činjenicama. Njihov rad praćen je i podržan do danas svega nekolicinom autora. njegove specifične osobine. zašto bi uopšte bilo važno kako ćemo je zvati?”. tj. stečenim i urođenim) nemoguće je 3 Evo male internet bibliografije http://home. posežući za sve novim i novim dodatnim ‘tehnikama’ i ‘cepkanjima’ karte. dok iz perspektive tropske astrologije Solarni povratak zbog vremenskog odstupanja (budući ovde ‘Zodijak’ orjentisan na Ekvinoks a ne Zvezde) kao tehnika potpuno gubi smisao. došlo je početkom XX veka zaslugom modernih pionira sideralne astrologije. određuje (filozofski definiše) u celini ono što zovemo naukom. Istinski problem u držanju za tropski okvir astrološkog razmišljanja jeste u onemogućavanju na taj način da se astrologija eksperimentalno zasnuje na osnovu empirijskih činjenica i počne se upotrebljavati na najplodniji mogući način u korist napretka čoveka – kao alatka koja pomaže da se čovek uskladi sa samim sobom i svime u Prirodi. uz pomoć samo najjednostavnijih tehnika kao što su tranziti. Sideralna astrologija može sa nepogrešivom preciznošću do u dan prognozirati događaje. ‘umetnutim kućama’ i sl. već pre svega analizi planetarnih principa i njihovih međusobnih ugaonih odnosa = aspekata. i o tome da određenje nečega posebnim pojmovima i terminima. svaka stvar. sub-divizijama divizija.upitati. te takođe i sve progresije bazirane na ovom i pripadajućim ciklusima. položaji Sunca i Meseca u odnosu na ista.bez ikakve potrebe da se dovija. a ta ’obeležja’ na koja se astrologija posebno osvrće jesu ’stanje’ neba onako kako se videlo sa Zemlje u datom vreme-prostoru (koordinatama na planeti). takođe se pokazuje prednost realne. i to pre svega (mada ne isključivo) položaji planeta našeg Solarnog sistema u odnosu na Ekvatorijalna sazvežđa. kao i precizno definisanje tih pojmova koji se upotrebljavaju.net/~siderealwest/biblio. Složeni fenomen pojedinačnog ljudskog bića. “Pa. te položaji tih tela međusobno (uglovi. Bradley aka Garth Allen). Posmatranjem ovih faktora stanja neba za dati vremeprostor ’momenat’.. može neko – i ne bez prava . istrajnosti i hrabrosti danas svi mi – kako astrolozi. perspektive sideralne astrologije u praksi: dok današnja tropska astrologija barata bezbrojnim tehnikama. dok tranziti vremenom pokazuju odstupanja u danima od egzaktnog prelaza! U natalnoj astrologiji. zbog sinhronicitetske osobine veza između Mikro i Makro – kosmosa.

on je Isus – vidimo njegovo Sjajno lice u svim mitološkim i istorijskim Spasiteljima i Herojima širom sveta. koji se bori sa preprekama (suočava sa tamom u sebi/svetu) i na kraju osvaja slobodu .3 opisati na jedan jednostavan način – ne bez puno uopštavanja i krajnjih pojednostavljenja. Premda je astrološki Sunce okarakterisano kao ’muško’ – i to posebno u okviru odnosa sa Lunom. i čije suštinsko obeležje je igra. te centar individualne svesti i izvor pojedinačne volje. celovitije i kompleksne slike koju nam individualna natalna karta može dati o nekoj osobi: to je faktor koji govori o individualnom položaju Sunca u odnosu prema Zvezdama. kao ’ženskom’ – ono je zapravo neutralno u svom polu. centar i ’bog’ nas samih. tog Jedinstva i Večnosti /Svetlosti/Života koje Sunce predstavlja. i najbolje ga opisuje slika. Ono je ono večno i isto u promenljivostima i mnoštvenosti pojavnog sveta. Sunce budući simbolično u natalnoj karti predstavlja životodavca. a što bi opet vodilo gubitku tog bića kao takvog. i to naravno tek ukoliko imamo tačan podatak o vremenu rođenja. metafora deteta. Sunce je takođe centar i izvor onoga što zovemo sobom – centar naše svesne volje. dete je onaj deo nas samih koji je iskonski stvaralački. kroz priču o kojima. je ljudski rod satkivao sebi zlatne stepenice ka dosezanju. Iz ovoga vidimo sav besmisao toga da konkretnu osobu jednostavno označimo kao ’Raka’ ili ’Blizance’ ili sl. našeg postojanja i takvog konkretnog opstojanja nas kao bića i čitavog planetarnog sistema (Sunčevog sistema) na kome živimo.. ovakva odrednica nosi izvesnu vrednost u sebi – kao važan faktor. i ljubav ka kojima. među 12 ’tipova’ odnosno različitih vidova njenog prizmatičnog grananja). Ipak. dakle. Sunčevog sazvežđa neće nam dati svu kompleksnost i detaljnost celovite slike o osobinama. U metafizičkom i simboličnom smislu. Poznavanje položaja i simboličnih osobina individualnog natalnog Sunca: značaj/smisao toga Sunce je fizički i bukvalno izvor. studiju „Heroj sa hiljadu lica“ Džozefa Kembela 6 . da bismo tu kartu 4 ukoliko posmatramo iz perspektive Sideralne astrologije. kao imitacija. premda prikriveno (odeveno) u simbolički jezik specifične dogme. i daleko od toga da će nam naznačiti neke lične intimne detalje i pojedinosti njegovog/njenog života. „u horoskopu“. nego sa sub-deobom kretanja Zemlje oko Sunca u odnosu na godišnja doba severne hemisfere i to posebno i samo onih krajeva u kojima važi klima od 4 godišnja doba! 5 vidi npr. iz vida. i veru u koje. zvezdani položaj Sunca neće nam reći sve o nekoj osobi. sunčanog ’dela’ nas samih. osovina našeg individualnog postojanja. ono je centar postojanja nas samih i njegova sila drži na okupu sve ostale ’delove duše’ tj. o Zvezdanosti svoje prirode5. potpunosti. takva informacija nema nikakve veze sa zvezdama. na ovoj planeti u ’okrilju’ Sunca. ’zidova’. i bilo kakvih čvrstih formi misli i isećanja u koja će ’klasifikovati doživljajne fenomene pri susretu. ali i kao kreiranje/oformljavanje. suštinskim karakteristikama koje ima opšti ton osnovne inidividualne volje. on je Buda. i što isto to obožavanje. ali će nam dati opis o nekim opštim. a opet. Potreba za igrom. pojedinačnog. ’delove’osobine-psihološke funkcije našeg bića. Bukvalno i simbolično. Ono je Zvezda koja omogućuje život onakav kakav nam je poznat. osnovno za svakog od nas) te osobe. analiza njegove ’pozicioniranosti’ u Sazvežđu može nam dati opis osobe u ovom smislu. sam život najšire uzev (!). otvoreno ka svakom iskustvu bez ’predrasuda’. prema jednom od Sazvežđa u Ekliptičkoj Dvanaestorici4. Stoga nije nikakvo čudo što su drevne kulture obožavale Sunce. značajan deo. svesno ili nesvesno. iako krajnje pojednostavljena. Ovako posmatrano. opštije rečeno.Svest o svojoj besmrtnosti. životu neke pojedinačne osobe – ovo možemo zadobiti tek uvidom u celu natalnu kartu. kako se na žalost odomaćilo u popularno-astrološkom mišljenju. karakteru. iz okvira Tropskog sistema. na kojoj boravimo. naravno. Analiza..SKAKAVAC 3. kreativnu silu u pojedincu (i Sazvežđe oslikava tip te kreativne sile. nalazimo i danas u skoro svim svetskim mitologijama i religijskim simboličnim pričama: univerzalni Heroj. su osnovna obeležja sunčane iskre našeg bića. životne energije (pomislite samo koliko je to široko! . Polno još neizdiferencirano. On je Oziris.

Zbog blagog osciliranja Zemljine ose (precesija Ekvinoksa). u današnje vreme. septembar Devica: 18. da se Zemlja kreće tom brzinom po svojoj ’putanji’ oko Sunca). postoji termin ’individuacija’. da ukoliko ste rođeni posle 1950 godine. potpunosti i jedinstvenosti svoje prirode – ukratko.23° 45’ 39’’ 1940: . Ukratko rečeno. ’Gde’ je moje Sunce među Sazvežđima? Većina ljudi je upoznata sa svojim ’Sunčanim znakom’ u okviru Tropskog sistema. to je proces pretvaranja grube materije u zlato. Sunce nalazi u pojedinim Sazvežđima: Ovan: 15.3 sačinili . [ovo naravno možete učiniti i sa svakom planetom iz vašeg tropskog horoskopa. oduzmite 24° od stepena-položaja vašeg Sunca u Tropskom zodijaku i dobićete položaj svog Sunca u real-zodijaku. kuća horoskopa. oktobar Vaga: 18. U ovo naše doba (u oko 50 godina pre i posle sadašnjeg trenutka).23° 54’ 19’’ 1950: . Jung je pod ovim podrazumevao iskustveni put koji osoba prolazi u cilju osvešćenja specifičnosti. novembar 6 preciznije. kako biste dobili njihov Sideralni položaj] S obzirom da se Sunce ’kreće’ oko 1° dnevno (tj. Sazvežđu Zodijaka6. ta razlika između ’položaja’ Istočne Tačke u tropskom Zodijaku (= fiksnih 0° Ovna po ovom sistemu) i realnog zodijačkog ’stanja’ iznosi oko .24° 27’ 34’’ 1990: .april – 15. To znači. Ali ono što nam Sunčano Sazvežđe otkriva jeste skup osobina koje se odnose na sam vitalni princip našeg bića – kakava je naša energija. a jezikom astrologije i psihologije.24° 53’ 07’’ 7 . – 17. tj.jun Blizanci: 16. avgust – 18. ostvarenja sebe kao potpunog bića i svesti o istinskom sebi. okt. jul – 18.23° 37’ 40’’ 1930: .24° 36’ 17’’ 2000: . – 18. nepotpunih. zahvaljujući radu izvanrednog psihologa. ti znaci ( = podeoci Zemljine putanje oko Sunca) ostaju manje-više fiksni iz godine u godinu.SKAKAVAC 3. Ayanamsa za pojedinačne dekade rođenja od 1900 do 2010 iznosi: 1900 : . alhemičara i mistika Karla Junga. možemo okvirno naznačiti i kalendarske datume tokom kojih se. MC-a itd – polja tj. pa tako dužim posmatranjem i beleženjem (oko 26 000 godina za ceo krug!) primećujemo da prolećna tačka (i počeci ostalih godišnjih doba) ’padaju’ u toku različitih vremenskih momenata u različita Sazvežđa. jul Rak: 17.maj – 16. sept. neusklađenih delova našeg bića u Jednu Celinu. budući fiksirani za ’tačku’ Prolećne Ravnodnevice. i time – kroz kakav tip iskustava možemo najdirektnije sagledati/doživeti/iskusiti svoju zvezdanu/večnu prirodu. psihološki-astrološkialhemijski itd (u svakom mogućem jeziku simbola) označava ovu Jednost.23° 28’ 48’’ 1920: .24° 10’ 56’’ 1970: . na šta teži da uopšte bude usmerena (na kakav tip stvari). U psihologiji. lako ih je ’locirati’ u odnosu na kalendar koji većina zapadnog sveta (i pripadajuća kultura) ima u upotrebi.maj Bik: 15.23° 20’ 38’’ 1910: . avgust Lav: 18. prolećna tačka tokom vremena ’šeta’ kroz zodijačka Sazvežđa (i to u smeru suprotnom onom kojim se Sunce kreće tokom godine kroz ista).24° 44’ 13’’ 2010: . kao i stepenovima Ascendenta. Simboličnim rečnikom alhemije. možemo reći da je to proces „pretvaranja“ svih ’nižih’.jun – 17. Sopstvu.24° 19’ 24’’ 1980: . Sunce. i silu koja nas ka toj Centriranosti i Jednosti vuče.24° lučnih.24° 02’ 31’’ 1960: .

intelektualna.. volja orjentisana ka balansiranju suprostvaljenih fenomena kroz umno sagledavanje i dubinsko razumevanje njihove prirode. nasrttljivost. konkretno iskušavanje stvarnosti. egzaltirana planeta: Jupiter Lav: sjajeća-zračeća priroda. čulnost. vladajuća ’planeta’: Mesec. mart Ribe: 15. A nadasve. prodor. otvorenost ka drugima u toplom..dec. težnja ka negovanju i brizi. dakle kroz sopstvene empirijske uvide. naglost. duboka potreba za Mirom kao vodeći motiv svih borbi i svih akcija generalno. osnivanju ’gnezda’ itd. orjentisana ka centriranosti u najširem smislu. april 7 Osnovne odrednice za razumevanja značenja – simbolike svakog od zodijačkih Sazvežđa nalazimo kako u mitovima s njima u vezi. vitalnost. izvršiteljska sposobnost. volja. emotivno. – 15. ljubav prema učenju i podučavanju.SKAKAVAC 3. posvećena. egzaltirana planeta: Merkur Vaga: teži ravnoteži. vladajuća planeta: Mars. neposrednost. praktična.. orjentisana ka refleksiranju okoline. dramatičnost u doživljavanju stvari. vladajuća ’planeta’: Sunce (nema egzaltirane planete) Devica: teži usmerenosti na Jedno u mnoštvu iskustvenog toka. po savremenoj atribuciji i Pluton Bik: smirenost. tekstove starih i mnoga simbolična i ezoterijska predanja. orjentisanost ka zadovoljstvima u životu.. traga za izazovima – kako bi prvi prodro u Novo. kraljevskost. jan. egzaltirana ’planeta’ : Sunce. fizički). februar Vodolija: 14. umetnički duh. – 15. praktičnost. veoma nežnih i dubokih osećanja.. feb.. potreba da se bude glavni. umetnički nadarena. odnosima sa drugima i posebno pronalaženju trajnog emotivnog partnerstva. orjentisana ka održavanju čistoće (mentalno. pričljivost i orjentisanost ka razmeni informacija. januar Jarac: 15. putovanja. vladajuća planeta: Merkur. snaga. nestrpljenje. – 14. vladajuća planeta: Venera. nov. tako i kroz uvid u prirodu vladajućih i egzaltiranih planeta svakog od Sazvežđa.. izvrsna u odnosima jedan-na-jedan. grandioznost u nastupu i pompa u pristupu svetu. kroz posmatranje sebe i ljudi iz okoline. okretnost te uklopivost u sve društvene situacije. misaonost kao opšta osobina. egzaltirana ’planeta’ : Mesec Blizanci: unutrašnji nemir u stalnoj potrazi za znanjem. umetnički nadarena. 8 .. težnja ka lepoti u svakom smislu. volje okrenute ka pročišćavanju i uravnotežavanju okoline kroz služenje i pomaganje... vladajuća planeta: Venera. najadekvatnije nalazi svoju funkciju u okviru društva kroz posao u kome treba puno komunicirati sa ljudima. mart – 15. inicijatorske snage. kreativnost u smislu pokretačke. rafinirana.. premda odlična i u javnim nastupima. vladajuća planeta: Merkur (nema egzaltirane planete) Rak: ogledalska priroda. senzualnost i senzitivnost. – 17.. egzaltirana planeta: Saturn 7 ovo su datumi ulaska i izlaska Sunca – prolaska kroz – Sazvežđa za ciklus od Ovna do Ovna u godini 2010 – 2011. trgovina.3 Škorpija: 17. ljubav ka jednostavnim stvarima. ’Osobine’ Sazvežđa – naznake za tumačenje: Ovan: borbenost.decembar Strelac: 17. majčinskom smislu.

.. do postignuća (retko koji Strelac ne ostvari svoj društveni cilj). naučni um.3 Škorpija: teži prodoru u tamnu stranu stvari. tendencija vezivanju (za konkretne osobe. vatreni nemir osećanja. korena. stabilnost težnji.... nezavisan um koji se oslanja na sopstveni rad-istraživanje a ne važeće dogme.. život usmeren ka traženju suštine. boemska duša. egzaltirana planeta: Mars Vodolija: orjentisanost ka Ljudima i Ljudskom u najširem smislu. od ’mainstream’ morala. graditeljstvo. kreativnost. po tradicionalnoj nema) Ribe: senzitivna. potreba za Slobodom motiviše sve akcije. duh vođen žudnjom za znanjem (koje treba da oslobodi!). u društvenom...SKAKAVAC 3. prirodnih nauka itd. duboka osećanja.. vladajuća planeta: Jupiter (nema egzaltirane planete) Jarac: zasnivajuće-orjentisana volja. poznavanju Čoveka i Ljudskog kroz razumevanje prošlosti. ratnički duh. zato često ’otpadnik’ od društva (tj. orjentacija ka budućem. okultne. interesovanje ka misterijama. ali ipak snažna vezanost za tradiciju i sopstveni put ne pronalazi u radikalno novom već kao nastavljač neke postojeće ’linije’ nasleđa. zanimanje za mistične. potreba za pronalaženjem jednog Ideala koji će se u život slediti. borbi i suočavanju sa Smrću kroz sva iskustva Života. već kao pobuđenost teškoćom zadatka/ daljinom Cilja) . po tradicionalnoj nema) Strelac: okrenutost Najvišem. duhovne teme. egzaltirana planeta: Neptun (savremena atribucija. mesta. vladajuća planeta: Mars. umetnička priroda. avanturizam u smislu uživanja u izazovima (ne kao fasciniranost novim. rad. intelektualnom. mišljenja. vladajuća planeta: Uran. filozofska dubina uma. duhovnom itd pogledu – izabiranje jednog cilja i usredsređenost ka njemu mirnim koracima tokom dugo vremena. egzaltirana planeta: Uran (savremena atribucija. Pluton. vladajuća planeta: Neptun. osećanja stabilna ali izražavaju se na ne-uobičajen način. egzaltirana planeta: Venera 9 . ’lutajuća’ nastrojenost u smislu žeđi za što većom raznolikošću iskustva. hrabrost.. vladajuća planeta: Saturn. originalnost. supstance itd) i razvijanju nezdravih odnosa.. javnog mnjenja itd). situacije.

vidim da je ova Zmija Falus i da je to 'muška' strana Zemlje – manifestovanog Univerzuma. potom je proces išao u suprotnom smeru – od mene radijalno.:28 Šavasana (opuštanje. ŠIN. ta 3 zajedno čine osnovu TAV kao principa. vizija delfina. simetrično su uranjali i izranjali iz velike horizontalne ravne vodene površine. stepenice sa desne strane u tom holu vode gore.p. šta je suština Vremena. svega što postoji kao takvo oko nas. najpre su tu ljudi koji obrađuju zemlju. REŠ. gde je Kraljica. najpre sam bila kao magnet-polje sile ka kome se survavaju. potom samo trava. u Nidra-stilu) 21:34 . postavio mi ga u Muladaru. Device sa karte i svega o-formljenog. po prostoru tom. dolazi biće koje ne vidim ali znam da je starac i nosi nešto u rukama. fenomeni/stvari. pokazala su se potom jedna vrata crne boje. stižemo do zamka. ovo je parafraza]. ulazim tu i neki ljudi se kartaju za polukružnim – lučnim stolom. braon boje spolja. potom žito koje se talasa na vetru. pokazuje da uđem u jedna vrata malo niže od nivoa gde je ova njena odaja. 10 . (p. dok me vodio ka vratima izlaza iz sfere ove staze. ulazim unutra. zahvalila sam mu se. zatim mladi goli čovek sa kopljem u ruci. posle mantranja AB i želje da dobijem vodiča. objasnivši ovo. pre pojave delfina.Hram. prolaz – iz Tajnog Hrama). te stvari u njegovim rukama postaju kristal-kamenčići i on ih baca uvis. ovaj falus je bio zelene boje. kao ka nekom središtu.:17 Srednji Stub 21:17 . kad sam pitala šta je Devica sa kojom pleše na tarot karti. dižem pogled ka njenom licu i vidim žuto-ružičasto lice detinjeg izraza. i ona pokazala Sve što nas okružuje u Zamku. bez vidljivih 'stvari' ili ičega. potom odgovara: vreme je kretanje .ev 21:06 .SKAKAVAC 3.Ime AB. pitam ga šta je to vreme. sa uzanim špicastim kupolama.s.jedna od 3 faze ove sfere. rekao je o sebi da je on Merkur-tipa biće (i da su svi vodiči u sfere Drveta takvi!) ali sa specifičnim osobinama sfere u kojoj postoji. u Zamku.3 ASTRALNO ISTRAŽIVANJE STAZA TAU.telo. penjem se tuda – spiralno uvis (ne pamtim smer!) – i dospevam do mesta gde je ona sasvim mala prostorija na vrhu. rekao je da on . on je Graditelj i Majstor-pomoćnik i takođe u svojoj prirodi nalik zodijačkoj Virgo . našla se u prostoru čija priroda je Dubina i Praznina.promena u fizičkom univerzumu zabeležena u svesti kao iskustvo [ne pamtim tačnu formulaciju. masivan. koja se otvaraju ka unutra (u odnosu na posmatrača!) . takođe. kod Kraljice. to isprva doživljavam kao vetar ali posle on postaje vidljiv i shvatam da su mu u ruci mali satni mehanizmi – zupčanici i krugovi. sa 2 vratnice. Prepis iz dnevnika Sorror Sagitta Staza TAV 12. ona mi pokazuje sadejstvo Elemenata (vidim ih u 'fizičkoj' formi. kad se prikazala kao falus. zahvaljujem joj na poduci i pitam za uputstvo do izvora saznanja o Vremenu. Božansko Ime AB. druga vrata po redu kad krenem spiralnim stepenicama dole. p.avgust 2009. zahvalila sam na poduci i dao mi je jedan ljubičasto-crveni kamen.Vazduh + Zemlja.:10 MTRP 21:11 . sa spiralnim šarama neke svetle boje (sive ili oker nijanse). dok stajala u Tau položaju i vibrirala bož.zajedno sa onim što predstavljaju Kraljica i Starac .s. kako se manifestuju u prirodi).i ona je objasnila da je ovo priroda ''žene''. koji me vodi kroz predele ravnice ka nečemu što je odgovor na moju izraženu volju da upoznam suštinu ove Staze. u gotskom stilu.:54 Astralno istraživanje Staze TAV (simboli za ulaz: slovo TAV. gledam ga i postaje Sfinga.otišla iz te prostorije i na izlazu iz hola zamka opet se pojavio onaj majstor-radnik. QUOF. sada sama. boja indigo. pa u fiz. Yin. i uz to ptice su letele na sve strane od mene okolo) zatim je predeo dobio formu tla na površini Zemlje i pojavio se vodič – čovekoliko biće u odeći majstora-graditelja. fiz. iz čije glave na sve strane sjaje zraci – ovo je Sol – i onda ona postaje Zmija koja pleše sa Devicom na karti XXI. iskustvo: po prolazu kroz kamena vrata sa velikim slovom indigo boje na njima. a da je njena ženska polovina SVE što okružuje ovu figuru – Zmiju-Falus-Kraljicu-Sunce – sve to je Virgo u plesu. pa prošla kroz kamena vrata i nazad u Tajni Hram. kad se pokazala kao Zmija-Falus. osetila sam jako uzbuđenje. ali sa nekom Dubinom-Visinom nalik višestrukom ambisu.

:56 MTRP (Arhanđeli uspravni i visoki. išlo smo plovili ka nečemu. to je kugla koja emanira sjaj . avgust 2009. tamni čovečuljak sa zračeće crvenim očima. srazmerno mom telu i manje. druga kad se nešto slično dogodilo.ev 22:51 . 22:10 .. shvatam ovaj odgovor (sada ne mogu artikulisati! ali bilo tad potpuno jasno . prilično difuzni i bez jasne linije koja bi govorila o jedinstvenom kretanju.pitam.SKAKAVAC 3. ali posle ovoga (ili pre?) sam shvatila da se krećem poput vazduha .sada kod tog nečega.:49 astralno istraživanje staze Kof: najpre posmatranje karte ATU XVIII. uvek kao figura iznad tla. bez promene i prekida. koja sam ja-posmatrač (. samo nisu ptice .putovanje u čamcu.) i ta figura biva .ev 21:57 .22:03 MTRP 22:03 . biće sa krunom na glavi.. na moru. ima 7 zrakova ta kruna. ali .): shvatam da ne smem dozvoliti besciljno lutanje i usmeravam volju na uviđanje-razumevanje suštine Staze. jednoličan .:09 S. skarabej kratko.avgust 2009.23:08 S. i uopšte u odnosu na učešće ove staze u Kreaciji. i sjaj koji se odbija o površinu ogledala tada postaje usmeren ka figuri u sredini. prodoran.3 Staza QUOPh 17.žensko biće nalik Princezi Pehara donekle. zamišljam prizor sa karte i sve se to rastočuje . blagim primesama plavičastog u odsjaju samog zračenja .tačke 'oslobađanja'/inicijacije: jednom kad u nekom crnom dugom mantilu-kaputu došla pred Velike Čuvare na karti.expandira na sve strane u trenutku 'prepunjenja'.moj lik ne postoji kao takav. brojni utisci-doživljaji.'izbombardovana' svetlošću (i izgleda da je taj sjaj zapravo iz nje same!) i explodira . u nekoliko navrata.belo-žut sa blagim..suština Staze.kad shvatila da je priroda Staze odnos Zemlje/Kraljevstva spram Necaha/Pobede. a takođe je i u mom srcu slična. upečatljivo. posle sirene.bila sam tokom celog ovog putovanja: sirena. i smrt u jednom segmentu. gledano na nivou cele strukture postojećeg=Drveta) 23:02 .. taj vozač-vodič. u odnosu na kretanje sile iz 7 u 10 i obratno. potom meditativno stanje (=smirenje uma) i ulazak u Kof kroz vrata u T.telu. već je kad otvori usta ispuštao oštar.:17 šavas.Hramu. i posle nekih prekida ovog doživljaja.da su to prikaze u ogledalu! mog vlastitog lika koji pokušavam videti! potom se prizor raščišćava i ogledalo ima jasnu površinu pokušavam razaznati svoj lik. sada ne na otvorenoj pučini već kroz nešto poput tunela u stenama i na drugom kraju je nešto u vidu tačke koja zrači jako. poput Stubova) 22:57 .S.čini se da najvažnije iskustvo (posle ovoga završetak istraživ.a što je zamak. vazduhvetar.ne sećam se. kad sam prišla. . čini mi se važno: .vozač drvenog čamca.23:06 MTRP Staza Shin 25. . kao fiksan! šta je to što radi ovo ogledalo? . ka čemu plovili . pas koji usamljeno stoji na nečemu nalik mesecu -neb. koja lebdi. otvorila ogrtač i iz mene izletelo jato crnih ptica. nije govorio.dug zvuk.. ovde sam se obrela sa njim . .S.moja promenljivost oblika. opet tu . samo je ono toliko malo. biće bez forme .. 22:20 . samo ovde je 2 suština. ali zračeće i sasvim providno i viđeno samo maglovito.postaje jasno da su to što vidim siluete . 11 . on..2 prekretnice .

preuzimam ovu formu. onda shvatam da imam sve vreme sagovornika kog ne primećivala .. opuštanje u sukhasani. sve je zeleno .Imena: Vatra. on je u podnožju sedećeg Horusa.leteći glavom napred jako brzo . p.Vazduh.sjaj i bogata detaljima. pa ću videti kako ću se osećati kasnije u vezi AP. takođe.kao da je tek nastala i posmatram proces pojačavanja zračenja.uzdižem se činom volje do tačke kad kao da sam ispod neke zadnje granice. što i činim . naprežem se da išta zapazim i shvatam da sam u prostoru vasione.. oko koga su upletene dve zmije.dva sloja materije. boja mu plavičasto-bela i vrlo prozirna. da ne mogu više dalje uvis. sada u Hramu . crveni krug pada u oči (? vidi gde je on na karti).3 23:09 divinacija Ji Đing (zdravstveno pitanje) 23:15 .svesnost o svom astr. povremeno spontane projekcije . potom izlazim iz ove forme i u ljudskom obličju posmatram celinu figura sa ATU-a pred sobom.s. te vrata na jugu sa slovom Šin i kroz njih prošla. bio je tamo i jedan gorući Hrist na krstu . pa So-Ham (unazad od 40 do 1 brojanje) i zatim koncentracija na Ađnu. kao Alisa u Zemlji čuda. ovde bez posebnog krajolika i bez ičega osim doživljaja čistine (ne vizuelno).20:05 redom. sve kao da posmatram kroz neku skramu i dalje. Staza Resh 19. zatim da sagledam celinu Njenog Tela . ali i inače! potom mu sedam na leđa. potom So-Ham 40-ak puta u polulotosu i zatim disanje kroz Ađnu.SKAKAVAC 3. zatim metod ‘uzdizanja’ i projekcija ovako (od Terre do posle-Daath prostora. ulazim . odozgo kroz krov zgrade pravo pred f. dajte mi oči da vas mogu videti. decembar 2009. počinjem sa PY (pranajamom).kad mu sedoh na leđa. ovaj štap je centralna energija bića. shvatam ovo kao test i koncentrišem se na Tifaret u svom telu i ovo čini da postanem raspršenost-sa-centrom (to je središnja 12 .p.u povratku shvatam da je on povezan sa konjem iz onog sna. potom poremećaj . konj . potom ova kočija shvatam da ima krila. zmije polarnosti.. poput dva palačinkasta sloja i neke lepku-nalik niti su među njima. nbb: re konj . beba sa prstom na ustima.bez toplote) tj.kao velika udubljena zaravan na zemlji.telo. zatim se fokusirala voljno i izašla iz f..Zemlja].ili lepljenje? . potom nisam sa njim i shvatam da treba da idem uvis.utisci/zvuci iz fiz. postajem beba HPK u jajetu. koja je sa obe strane o-kriljena (krila zlatne boje) i iz koje naniže ide štap.ali ništa trajnije. ritam 6:6) 19:38 . zatim je vremeprostor zakrivljeno i sve je krivulja. iz tih lepko-idnih struktura izlaze nova bića .u njega i ovo postaje užarena lopta-disk. crveni krug je Hadit .rađaju se odatle. ovi slojevi su Zemlja i Nebo?.samosvesnost .tela.. čudna uspelost u projekciji ali ne i viziji. 19:28 ..sveta i pri pokušaju da se vratim. pitam. gde prolaz za Sferu Resh).gornja granica ovog sveta.moj je učitelj ovde.:38 PY (36 ciklusa daha. lunarni smer isto).:47 astralno istraživanje staze Šin.telu ili vizije vatre . i kad ga bolje pogledam to je biće prirode Kirona . ceo je jako nežan . Vatra i toplota ( . kao neka međa . u kojoj smešteno slovo Šin. da je doživim celovito . p. značenje imena Horus: onaj koji pogledom određuje granicu. emaniranje beličastog sjaja. ima krila i letimo zajedno. fokusiram se na prostor u vasioni i pokazuje se zvezda u emanaciji energije i svetlosti . stanovnici ove Staze. kad sam tek ušla kroz vrata iz Tajnog Hrama.sopstvo. tiho i potentno biće. formiram pred sobom veliku figuru Horusa i ulazim u nju .to mu je važna odlika. ulazak u njega i sažimanje svesnosti ovde. ipak.telo u plamenu. osećam želju da uradim AP staze Reš večeras. ev 19:22 .najpre kao sveobjumjujući svod. spust naniže brzo i ka zemlji-planeti.s.Voda. gde smestih slovo Reš narandžasto.ah! kakav posao! odustajem i odlučujem se vratiti u f. te formirala oko sebe Tajni Hram. ova karta je simbol Volje koja preko uma direktno deluje na materiju i shvatam vezu figura sa ove karte sa smislom-značenjem Staze. vozač = Princ Štapova. mala lučna kapija sa 2 stražara.svet. najpre doživlja da prolazim kroz neka mala vrata. kroz Ađnu. zatim pokušavam da okom i umom zahvatim Nuit. bez ustajanja iz asane: MTRP ment (kao poslednjih dana [= redosled Bož. potom se nalazim u kočiji . pojavilo se neko kao razdvajanje . ovo pomeranje vrše neka bića. pomišljam-tražim: bića Vatre. ali i ambivalenciju neku s s ovim u vezi. shvatam da mogu voljno ući u slike-figure sa ATU XX i činim ovo.to je biće u formi konja. a ujedno u tom vatreno-belom prostranstvu iznad koga su neke plave kristalne strukture. jer mi letimo i nalazimo se iznad neke velike ‘kotline’.

nosač takoreći. koja je kao ova voda . opšti utisak je da ova Staza Reš ima svoj Koren. sasvim prozračan. ceo je žuto-oker boje. jedna bela zvezda relativno blizu me privukla i . u tom ‘platou’. sa dva čuvara ispred. zatim sam se opet našla među veselim bićima deco-likim (taj je duh živost-veselje). u svom ‘putu’ kroz Konstelacije gledano sa Zemlje. a opet.SKAKAVAC 3. emotivna uznemirenost zapravo. uz formiranje velikog slova. koja ‘lebdi’ u praznom prostoru Vasione. ogromnom. ima u desnoj ruci skiptar. sa bradom i krunom koja je Sunčani Obruč Zrakova. telo opet tu. idemo u tačno opozitnom smeru od mesta gde je Stari Kralj. Sunce/Zvezda je Vozilo.u prostranstvu Vasione. pri pomisli da ne želim u Jesod već istražiti ovu Stazu.:54 astralno MTRP i SS (u Kraljevoj skali). uzbuđenje i blagi strah. zatim je počelo nešto kao rastakanje-i-uzdizanje mog tela i našla sam se premda ne znam šta je tačno ovo ‘ja’ bilo . shvatam da je Sol kao ova barka . potom istraživanje Staze Reš: iscrtala prizivni hexagram i doživljaj da se prostor talasa vizuelno. i on je desnu ruku digao uvis.telu u sobi na Zemlji.Sunca sa glifom !. tako da pokazuje taj pravac na Drvetu .. to je ulaz za Jesod.. a pre noći-kiše-puta na konju.ne mogu reći ‘letela’. svom silinom i našla u Suncu . . na zelenoj travi. prethodno iscrtavši prizivni hex. 20:25 . ‘platoa’. prvo u ružičastoj boji. svet. do njega stigoh leteći.i ovo je značilo nešto poput “8=3” ili “3=8” ili sl.zapravo. . samo unazad. svoju ‘liniju’ nasleđa iz Binaha. dosetila se da pokušam uspon uvis .postala ono: moje kretanje je kao ples! shvatam da je to Sol = barka. pomislih. posle ovoga vratih se u fiz. odluka vratiti se . zaključak: ometenost zvucima ukućana.okean Univerzuma. tj.. posmatram zvezde Zodijačkih jata u velikom obruču/pojasu oko sebe. u kočiji. i da su planete = deca Sol. “ja sam Sol” javlja se misaouvid.zaletela se. zatim šaltanje pažnje-svesnosti . p. mi plešemo zajedno sa njim)... ne samo za Zemlju već za sve planete koje ga okružuju.putem kako dođoh. januar 2010. noć i ništa.s. rekli su .krenula sam pratiti biće ne sasvim definisano.. 13 .. sećam se da mi je dodirnuo crce i dao uputstvo da taj centar treba da me vodi dalje. potom se nađoh na konju. fokusirala se na prostor oko sebe birajući objekat proučavanja. kao voda. visoke i izdužene figure. doživljaj je grandiozan. već time već u njoj sam. uhvatili su mi obe ruke i našli se u kolu.. mala tela u ovoj barci.u Hramu.. imam sad retrospektivno utisak da jesmo i da se tu nešto dogodilo. poput plitkog kratera. i tada se nađoh u čamcu koji ruke ovih bića guraju u neku reku (premda je površina vode ogromna. svesnost Besmrtnosti . ponoviti istraživanje u boljim okolnostima. poput okeana). toliko je veliki. u daljini ogromni starac zračeće glave.bezvremenosti. ev 20:23 . želim znati suštinu ove staze.. sama sam u malom čamcu na površini ogromne vode. nešto poput “ovo ovde Analogno je Binahu” ali sam ja to povezala i sa Hodom. izdaleka izgleda kao planina..ono je neka vrsta TELA za energiju života. opet među veselim ljudima i tu se pojavio neki Kralj narandžaste boje. zarila se uvis ‘iz petnih žila’.zapravo u Belom Suncu koje je Sjaj i na granici sa Ništa. poput zabrinutosti. pogled na proplanak u nekom blagom ‘udubljenju’. (Sol je ustvari ‘’Bog’’ sistema. ! sad se setih da: posle povratka od Starog Kralja. onda su me neke ruke uhvatile i povukle za desnu ruku . i mi imamo ovakve vatre . to je Stari Kralj Sunce.čas u ovom prostranstvu Univerzuma čas u fiz. setila se imena AB za Stazu i počela vibrirati. 10.bez verbalnog govora. kao da nismo ništa govorili. zatim postalo jarko bledo-žuto.. posle ovog uvida našla se opet među vesele ljude.3 tačka). uradiću uobičajene rituale i zatim istraživanje Staze Reš . ta ravan u kojoj je hex. pogledala sam uvis dok skakala u ritmu (pesma je išla nešto poput “JE-O”) i kao spiralno a opet pravolinijski plameno-nešto uletelo je i palo na tlo u centar našeg kruga-kola i tu ostalo kao vatra koja gori.svako ima po jednu sada. stigli smo do ulaza u nešto poput pećine.najviše što mogu . ceo Univerzum je ŽIV! Sol = Bog za Zemljane i direktan kanal ka udaljenim Zvezdama.prolaskom kroz vrata/kapiju sa Slovom. esencijalno doživljeno kao Mlado. pretočila pozornost na ovo sol .

SKAKAVAC 3.3

A.'.A.'. KONSTELACIJE
Fr. Alion.'.Aiwass'.' Svemir je sva materija koja postoji i sav prostor u kojem se neprekidno odvijaju različiti procesi. Deo svemira koji može da se vidi ili ispita obično se naziva poznati svemir ili vidljivi svemir. Pošto širenje svemira uklanja iz našeg vidokruga njegov ogroman deo, većina kosmologa prihvata stanovište da je nemoguće osmatrati ceo svemir te koriste izraz naš svemir da naglase da se radi samo o onom delu ljudima dostupnom za ispitivanje. Hermetistima je dobro poznato učenje o Magičkom Krugu - u kojem je domet Inicijatove Volje, Znanja, Ideja i doživljaja - svega što postoji u Krugu. Kako Krug predstavlja Jednog čoveka, tako Hram ili pak Okultna Loža simbolišu Svemir. Hermetisti pak ne smatraju da je vidljivi i ljudskim čulima osetmi svemir, sva materija i sav prostor, u tom smislu, baš sve što jeste Svemir. Materijalni svemir je tek deo Univerzuma koji Hermetisti poznaju. U terminologiji fizičke kosmologije, svemir se smatra konačnim ili beskonačnim prostorno-vremenskim kontinuumom u kojem postoje sva materija i sva energija. Neki naučnici podržavaju hipotezu da bi svemir mogao biti deo sistema brojnih drugih svemira. Hram se prostire od Istoka do Zapada, od Severa do Juga, Od Visina do dubina, bilo da ga filozofski smatramo Kockom, Sferom, ili nekim prigodnim "trodimenzionalnim" telom ne postoji način merenja i određivanja "veličine" te se dimenzija u prostorno-vremenskom smislu oslanja na kabalistički izraz Ain-Sof - Beskraj. "Unutar" Beskraja i Beskrajnog Svetla može postojati neograničen, ili pak beskrajan "broj" manifestovanih Univerzuma, koji mogu i ne moraju imati "veze" i interakcije sa bilo kojim drugim svemirom. No, sam ovaj "naš" svemir je toliko "velik", bivajući i sam gotovo beskrajan, da nas postojanje drugih svemira gotovo i ne mora zanimati (u ovom momentu). Svemir se grubo rečeno sastoji od zvezdanih sistema (zbir milona zvezda), praznog prostora, i međuzvezdane tvari. Zvezdani sistemi su organizovani u zvezdane populacije, zvezdane asocijacije i zvezdana jata i superjata. Hermetisti su tokom vekova "poznate" i "nepoznate" istorije civilizacije težili da klasifikuju i sačine kategorizacije sačinitelja poznatog i skrivenog Univerzuma. Svi sačinioci su određeni prema određenim elementarnim karakteristikama, koje se definišu pojedinim "pravcima" hermetičke nauke, odnosno Školama Misterija koje su se razvijale na površini (ili ispod) ove male planete Zemlje. Ljudi su od pamtiveka promatrali Zvezde, izučavali njihova kretanja i njihove uticaje na Bića i okolnosti postojanja Bića na planeti Zemlji, dovodeći jasno i naučno precizno određene pokrete Neba i nebeskih tela sa događajima i osobenostima svega što je rođeno na Zemlji. Astronomija i Astrologija su Jedna nauka koja se iz praktičnih razloga formulisala kao Dve, ali se pod uticajem određenih "naučnih" shvatanja rascepila te ne prate u potpunosti sadejstvo Znanja i Shvatanja nauke o Nebu i Svetlostima koje titraju na svodu prostranstva. Galaksije su osnovni elementi vasione. Za sve vasionske objekte tipično je da su rastojanja između njih znatno veća od dimenzija samih objekata. Međugalaktički prostor ispunjen je praktično samo zračenjima čiji su izvor uglavnom zvezde u galaksijama, kao i određenom količinom veoma razređenog međugalaktičkog gasa. Galaksije nisu ravnomerno raspoređene u prostoru. One se grupišu u jata galaksija - sisteme koji mogu da sadrže od nekoliko desetina do nekoliko hiljada

14

SKAKAVAC 3.3
članova. Tek su ovakva jata galaksija statistički ravnomerno raspoređena u prostoru. Osnovne osobine vasione jesu njena homogenost i izotropnost. Ono što je osnovna tema ovog eseja jeste određeno shvatanje, proisteklo iz Gnoze Aeona Knjige Zakona, koje objašnjava da: "Svaki muškarac i svaka žena je zvezda." U tom smislu celokupnu "priču" o Zvezdama, naučno ispričamu, treba shvatiti u kontekstu postojanja Zvezda i njihovih međusobnih odnosa i sadejstava. Ako posmatramo razne oblasti vasione uvek iste velike zapremine, u svakoj od njih ćemo, u proseku naći isti broj galaksija. U tome se sastoji homogenost vasione. Ako pak iz bilo koje tačke u vasioni vršimo posmatranje u različitim pravcima u svakom pravcu ćemo, u proseku, sresti isti broj galaksija. Drugim rečima u vasioni ne postoji ni jedno mesto i ni jedan pravac koji bi se po ma čemu razlikovao od ostalih: svako se mesto ravnomerno može smatrati centrom vasione ili što je isto centar vasione ne postoji. Naše učenje objašnjava da "postoji" određeni vanjski Beskraj (svesti, energija, materije, sfera i procesa) koji nazivamo imenom Boginje Beskrajnog prostora i Bezbroj Zvezda u njemu NUIT, dok "posmatrajući" ka nedefinisanom središtu, dakako beskrajno maloj tj. neodređenoj Tački, koju nazivamo HADIT, vidimo da je Univerzum emanacija ili pak Manifestacija interakcije ova "dva" Beskraja. Neophodno je da se svako podrobno upozna sa Poukama i Dogmom Zakona Teleme, kako bi sa samog Izvora Gnoze konzumirao Sakramente Svetlosti - izučavanje Knjige Zakona i lično iskustvo stečeno proveravanjem i shvatanjem Istine koja je zapisana u rečima Aiwass-a jeste osnova svakog izučavanja i shvatanja Nauke Zvezda - a samim tim i tog Velikog Belog Bratstva, koje nazivamo Redom Srebrne Zvezde. Našem posmatranju dostupan je samo određeni deo vasione, taj deo vasione nazivamo meta galaksija. Vasiona za nas, dakle nije beskonačna. Za posmatrače na zemlji postoji definisan svojevrsni horizont vasione koji je od nas podjednako udaljen u svim pravcima. Možemo se donekle slobodno izraziti i reći da je vasiona sastavljena od beskonačno mnogo metagalaksija koje se preklapaju i u proseku ne razlikuju jedna od druge. Dok naučnici koji koriste grublje i finije aparate, uređaje koji efikasnije ili doslednije mogu sagledati "materijalni" univerzum - koji je očito najvećim delom sačinjen iz manifestovanih Zvezda (i prostora gravitacije koje iz na svoje načine "povezuje"), sami hermetisti koriste svoja čula, suptilna, energetska, astralna, mentalna, same receptore duše i Svesti kako bi pronikli u sačinioce Ljudskog Bića i Božanskog Beskrajnog Bića. Ti si Jedna Zvezda, oko tebe se širi uticaj i sadejstvo sa porodicom, sugrađanima, sunarodnicima, zvezdanom grupom naroda planete Zemlje... sedam milijardi telesno inkarniranih zvezdanih bića, koja povremeno podignu pogled ka nebu i - danju vide svog Sjajnog Gospoda - Sunce, dok noću vide mnoštvo milijardi zvezda rasprostrtih u samom najbližem galaktičkom okruženju... koje je "misteriozno" povezano sa milijardama galaksija... koje sjaje svetlošću milijardi zvezda... Beskrajno Svetlo se Beskrajno širi u beskraju "Praznog prostora" unutar Ničega / kako kabalisti zovu AIN - Ništa. Vasiona koja se širi je u određenom trenutku svoje prošlosti to širenje morala i da počne i to iz stanja u kojem je gustina materije bila izuzetno velika. U početnom trenutku ove faze širenja morao je da se odigra neki proces koji je materiji saopštio početne razine koje i danas opažamo. Taj proces nazivamo Veliki prasak. Naučnici, astronomi, astro-fizičari, teoretičari, istraživači kvantnih i drugih haotičnih i sličnih teorija vrše izvestan "proboj" na intelektualnom planu shvatanja "postojanja" Univerzuma. Sve teorije do kojih su do sada došli u savršenom su skladu sa Okultnim Naukama i

15

SKAKAVAC 3.3
Dogmama koje su inicijatima Škola Misterija znane iz nepoznatih davnina vremena i prostora. Videti Početak i Kraj, kao težnja za shvatanjem Svemira konstantno donosi nova sagledavanja onoga što je Manifestovano, postojeće i razjašnjava tu Manifestaciju na nove načine. Dosta je muke ljudskim mozgovima zadala teorija relativiteta, zatim kvantna fizika, te teorije koje su dosegle do objašnjavanja m-brana, teorija struna, desetostrukih i jedanaestostrukih dimenzija univerzuma - što se sve sagledava u korespodenciji sa učenjem Misterija o tzv. "Drvetu Života". Naravno, doći će vreme kada će pasti i postojeće naučne teorije o "velikom prasku", kada će ograničenja koja i sama nauka postavlja biti prevaziđena zarad opšteg dobra i intelektualne i duhovne dobrobiti. Iako su iz određenih razloga i same škole misterija izgubile segmente znanja zasnovanog na istraživanju materije, tako je i "suv", naučni pristup ograničio sebe od sposobnosti da sagleda specifične osobenosti energija i svesti koje su sa druge strane već znani. Tako dolazimo do pouke o Naučnom Iluminizmu kojim sebi dajemo slobodu da koristimo sve moguće izvore Nauke i Duhovnosti kako bi sami shvatili svoju Zvezdanu prirodu i kako bi shvatili neodvojivost svesti i "prostora" u kojem se sve Zvezde kreću, kako na svojim putanjama, tako i u međusobnim interakcijama, privlačenjima i odbijanjima, čineći manja i veća "jata", galaksije, klastere zvezdanog prostora i prostranstva. Važna osobina vasione jeste i njen elementarni sastav. Ogroman eksperimentalni materijal svedoči da masu vasione čini oko 70% vodonika, oko 29% helijuma i samo oko 1% svih ostalih težih elemenata zajedno. Nauka o materiji svemira nam, takođe, daje zanimljive korespodencije kojih možemo biti svesni - jer materijalno je odraz duhovnog, a mitologije i religije sveta nam jasno daju pouku - koju sada možemo lako da sklopimo kao celinu - Vodonik i helijum od kojih su nastali "Zemlja" i "Nebo", nisu niko drugi do Šu i Tefnut, koji su stvorili Nut i Geb-a, pa i ostale "Bogove" svemira u kojem obitavamo, a kako su nas poučili egipatski hermetisti. Konačno se nauka i duhovnost mogu povezati na jasnoj relaciji Spoznaje Svemira i poznavanja njegove stvarne Prirode. Za Plotina, svemir je jedinstveno biće kojim vlada simpatija (simpatheia), suosjećaj koji međusobno prožima i povezuje sve. To znači da se svako delovanje, ma gde bilo, oseća i prenosi i na druge delove svemira. Simpatija ili pak saosećaj je energetsko sadejstvo "gravitacionih" polja Zvezda, kao i prirode svesti samog Prostora. Ova simpatija nije ništa do Ljubav - Agape, koja je "vezivno" polje Svega postojećeg. Kosmos (grč. Κόσμος — svet, vasiona) je pojam koji je prvobitno označavao red, lepotu, harmoniju. Zbog harmonije sveta ovaj naziv je Pitagora preneo za naziv sveta uopšte u kom smislu su ga upotrebljavali i grčki filozofi. U srednjem veku alhemičari su čoveka smatrali malim svetom, mikrokosmosom, a spoljašnji svet — velikim, makrokosmosom. Čovek i Žena jesu Zvezda, generatori Moći Elemenata i Lepota ispoljavanja Sjaja, a ujedno i "odraz" Velikog prostranstva kojim se preliva kontinualni tok sjaja i prožimanja svih Zvezda koje u prošlosti i sadašnmjosti Sijaju i prenose svoj zvezdani sjaj na celokupan Manifestovani Univerzum. Sve je prožeto svetlošću Zvezda. Svetlost je u širenju. Univerzum svetlosti je u širenju. Kosmologija (grč. κοσμολογία; od κόσμος — kosmos i λογία — logija) je nauka koja proučava i pokušava da objasni nastanak i evoluciju svemira.

16

istraživači duhovnih sfera i Inicijati su u svojim Znanjima posedovali i određena znanja o "vremenu" i ciklusima "postojanja" kosmosa. sa ciljem proučavanja i razumevanja svemira. koja se naziva i fizičkom kosmologijom. korišćena je za označavanje svega što čini prostor-vreme u kojem se nalazimo. Staroegipatski hramovi. koja pak imaju određene veze i interakcije sa drugim sazvežđima . odnosno „univerzum“. Određene zvezdane konstelacije čine grupe sazvežđa. jeste i sama porodica. osmatračka kosmologija. ili pak korespodentan način. poslovno okruženje. Zvezdani sistem ili stelarni sistem je mali broj zvezda koje orbitiraju jedna oko druge. radi mogućnosti sjedinjenja. 17 . Kosmologija se stoga u duhovnom smislu odražava kroz shvatanje Nauke Knjige Zakona. kao i hramovi Slobodnih Zidara svoje tavanice. a koje se po svojoj Volji i Prirodi "uključuju" i bivaju uključene ili privučene zajedničkim sa-dejstvom i prirodom grupe zvezda. inkarniranih Zvezda. kao simbolične predstave najviših duhovnih sfera kite nebesko plavom bojom dubine prostora i mirijadama zvezda. kosmičkih agregata svesti. te sa drugim misterioznim fluxovima kosmosa. i iz kosmologije izdvaja. poznato je da mnoštva sazvežđa sudeluju u energetskom egzistencijalnom toku koji je povezan sa celom formom galaksije. za nas.SKAKAVAC 3.3 Knjiga Zakona jasno prenosi nauk da je Boginja NUIT razdvojena radi Ljubavi.univerzumu . duhovna grupa inicijata . U drugoj polovini 20. sačinjen od individua.moguće je razmatrati čitav niz različitih "zvezdanih jata" koji su se određenom kravitacionom i energetskom silom privukla i koja sadejstvuju u svojoj egzistenciji u prostoru kosmosa. Međutim. veka.7 milijardi godina dalekog "Velikog praska" koji po većini predstavlja nastanak univerzuma. Za naučnike kosmos je kontinuum. Strogo gledano.koji je čovek. Knjiga Zakona je stoga koren duhovne Kosmologije Aeona. sa Makrokosmosom-Univerzumom-"Božanskim". Zvezdani sistem. krug prijatelja. razvija se. Sagledavanja kosmosa se vrše na osnovu grubljih i suptilnijih materijalnih i elektro-magnetnih fenomena i zračenja dok s druge strane apsolutno ne postoji ideja da je u "toku" vremena moguća cirkulacija i prožimanje suptilnih duhovnih/energetskih uticaja sa "materijalnim".sve u relaciji sa energetskom povezanošću spram prirode tih zvezda. Veliki broj zvezda koje su vezane gravitaciono mogu biti otvorena zvezdana jata. od 13. do neznanog kraja. kad kažemo zvezdani sistem. kao i sve materije sa energijom u njoj. gde razmatramo relacije Mikrokosmosa-Čoveka. Na izvestan način moderna nauka ima "problem" u sagledavanju vremenskih ciklusa i određivanja vremena u samoj Manifestaciji univerzuma. reč „kosmos“.Hadita. Nebeski svod nadkriljuje sva događanja i radove u hramu . koji o ovim kosmičkim manifestacijama razmišljamo na delimično drugačiji. zatvorena zvezdana jata ili galaksije. U prvoj polovini 20. veka. koji je nemoguće definisati i odrediti jer su materijalna odmeravanja postojanja univerzuma toliko suptilna da se i sama materijalnost podčinjava uticajima misli onoga koji posmatra kosmos i deo je irelevantnosti i nepouzdanosti samih "mernih uređaja". Kosmologija je nauka koja se razvila iz astronomije i fizike. ali i unutar njih su članovi drugog manjeg sistema zvezda. svetlosti i energije koji se prožimaju sa Manifestovanim kosmosom i deluju kroz ciklično-sferično emaniranje "istorije" kosmosa. predstavlja i specifičnu skupinu u našem vlastitom okruženju. mislimo prvenstveno na sistem zvezda koje su članovi i većih skupova zvezda. Zvezdani sistem. koja je pak u sadejstvu i "vezi" sa lokalnim galaktičkim jatom. i koje su vezane gravitacionom silom. Ovo su čudesne odrednice uticaja Aeona. Psihotroničari. i ovi nabrojani objekti su takođe zvezdani sistemi. jedinki. Naravno. kroz shvatanje emanacija i Manifestacija Beksrajnog prostora u ljubavnom sadejstvu sa Plamenom Tačkom sveprisutnog Središta .

3 Izraz zvezdani sistem se ponekad koristi i za sistem koji čine zvezda zajedno sa svojim planetarnim sistemom. Zvezde koja je naš materijalni i duhovni Kreator i Iluminator.SKAKAVAC 3. Čitav niz ljudskih osobenosti i mogućih kombinacija "razloga" za povezivanje postoji . Poznato je da Zvezde mogu imati različit "broj" ili "tip" planeta formiranih u svom energetskom-gravitacionom okruženju. Planetarni sistem. te sve inkarnirane Zvezde na tlu ovog "Kraljevstva" usklađuju sebe (u najvećoj meri) sa energetskim osobenostima Sunca i dominantnih Planeta. Dvojne zvezde su zvezdani sistemi od dva člana.. naizgled fantastičnim i nemogućim opisima događaja kosmičkih razmera koji su preneti na geografiju ovog podneblja. Drugi poznati višestruki sistemi su: zvezda Severnjača koja je trostruka zvezda.i to ne samo materijalne . sam po sebi predstavlja "telesnost" jedne Zvezde. Od davnina Mudri pretci koji su "promatrali" Nebo i koji su svojom dušom pojmili kosmičke uticaje . nastaju od određene količine "materije" tj. Ovakva jata mogu sadržavati od desetak do nekoliko hiljada zvezda koje su međusobno vezane gravitacionom silom. spram "količine" i osobenosti materije i energije koju je inkorporirala u svoje Biće ima slične ili različite duhovne osobenosti spram drugih Zvezda. Zvezdana jata. te oformljene "planete" čine materijalni medijator prirodnih osobenosti Zvezde.sačinili su mape neba i okarakterisali mnoge Zvezde i njihove uticaje i sadejstva sa nama inkarniranim Zvezdama na tlu ove male planete. Naravno zvezdani par ne "mora" biti određen samo sexualnim odnosom sparivanja Zvezda koje imaju odgovarajuće polarnosti koje omogućavaju zajedničko kretanje jedne oko druge. Ideja o dvojim zvezdama najlakše se može usporediti sa ljubavnim parom Zvezda koje su se susrele u svojim putanjama. Poznati su sistemi od čak šest članova. Uticaji tih Zvezda su opisani jezikom Misterija i simbola. Višestruke zvezde ili sistemi su sistemi zvezda sačinjeni od više od dva člana. Ta materija i elementi su sačinioci pojedinačne prirode svake Zvezde koja je određenu "masu" materije privukla svojim središnjim dejstvom sile gravitacionog Centra-Tačke. Alfa Kentauri koja je sistem sastavljen od tri zvezde. mitovima i legendama. te okolnosti pod kojima se određene skupine zvezda sakupljaju u Sazvežđa i Zvezdana jata. od kojih je Proksima Kentauri najbliža zvezda Suncu.kao što postoje i određeni uslovi pod kojima se zvezde sjedinjuju u kosmičkoj eksploziji i uništenju. alegorijama. kao što su Mizar i Alkor u sazvezđu Velikog Medveda. tako i svaka Zvezda. Kao što svaka Zvezda ima svoje materijalne odrednice koje su pred-uslovljene sa-dejstvom planeta i same Zvezde. Rasejano ili otvoreno zvezdano jato je grupa mladih zvezda nastalih gotovo istovremeno iz istog molekularnog oblaka. te uskladile svoje interakcije i prirode u cilju zajedničke Ljubavi (pod Voljom) i emanacije razmene energija sa isijavanjem zajedničkog kosmičkog uticaja. Naravno inkarnirana populacija Zvezda na maloj planeti Zemlji je pod snažnim uticajem "planeta" koje su u okruženju Sunca. elemenata koji se "nalaze" u određenom prostranstvu kosmosa. zvezda Kastor u sazvežđu Blizanaca je šestostruka zvezda. Otuda i postojanje privlačnosti ili pak odbojnosti određenih Zvezda na njihovim putanjama. Npr. ili u sjedinjenju zarad kreacije drugačije zvezde ili pak razdvajanju obe kada svaka krene dalje ka kosmičkim prostranstvima tragajući za drugim iskustvima i stanjima sadejstva Zvezdanih emanacija i tvari kosmosa. Kako su neke zvezde sačinjene od materijala i osobenosti istog "oblaka" tako imaju i određene 18 . naravno. Neke dvojne zvezde su bile poznate još u antička vremena. te spram toga svaka Zvezda ima energetske karakteristike spram kojih ispoljava svoju prirodu i kroz koje poznaje sebe i svoju emenaciju u kosmosu. Zvezdani sistemi se dele na dvojne zvezde i višestruke zvezde. nukleusa energetskog potencijala prirode Zvezde.

da je svaka Galaksija centar svemira za sebe . a otvorena jata da su zvezdane jasle. p. opisuje Prezepe kao „mali oblak“. Zvezde nastaju grupno u molekularnim oblacima.Generiše nove centre moći koji uspostavljaju svoju materijalnu i duhovnu strukturu . sazvežđa. jer se pojedinačne zvezde ne mogu videti slobodnim okom. inkarnirane zvezde. pa se vremenom raspadaju usled interakcije i bliskih prolazaka sa drugim jatima i molekularnim oblacima. god. Razlog je to što su ovakva jata slabije gravitaciono vezana. n. tj. Ipak. pa i prethodnih stanja iz kojih proističe nastanak zvezda. Sve zvezde u jatu su približno iste starosti i istog hemijskog sastava. i po formiranju one zajedno obrazuju otvoreno zvezdano jato.SKAKAVAC 3. "Oblaci" materije i elemenata se i sami generišu i okupljaju od one materije koja je isijana ili odbačena od drugih zvezda ili pak od zvezda i sistema koji su postojali. predstavljaju "odraz" ovakvog usaglašavanja energija i principa određenih materijalnih i suptilnih uslova koji postoje u okruženju tog "zvezdanog jata". odvajanja. bliskih prolazaka među samim zvezdama u jatu. Interakcija energija i nadopunjavanje. Iz tog razloga se i nastanak zvezda u lokalnom okruženju povezuje sa onim zvezdama koje su sličnije energetski. a zatim okončali svoju egzistenciju emanacijom celokupnog svog sadržaja materije i energije (svesti i svetlosti) u uže i šire okruženje. Okultnim redovima i iluminističkim društvima.3 sličnosti i privlače se po svojim prirodama. sa kojima se tokom kretanja kroz prostor dolazi u sadejstvo i sa-znavanje. 19 . Nije li vizuelno fascinantno videti snimke i obličja emaniranih sila u kontinualnom smenjivanju stadijuma Manifestacije .bilo da ih je desetak. dublje saglasje postoji među zvezdama koje su bliskije grupnim regijama manifestacije njihovih priroda i inkarnacija. Zbog toga se metaforički kaže da su molekularni oblaci zvezdana porodilišta. okolnostima. Većina rasejanih jata je mlađa od sto miliona godina. u svojoj poemi Fenomeni. Sistemi koji su "mladi" imaju ne potpuno određene i uspostavljene energetsko-gravitacione odnose i "veze" te su moguća razilaženja. Pa se zato ostali faktori koji utiču na zvezdanu evoluciju mogu proučavati lakše nego kad se posmatraju pojedinačne zvezde (koje ne pripadaju nekakvom zvezdanom jatu). kao što i sama privlačnost grupe zvezda deluje na pojedine zvezde u širem okruženju. i priključivanje drugim zvezdanim jatima. Zvezdani sistemi.gde iz raznolikih formi sile međusobnim dejstvom same materije ona generiše dovoljno energije da bi se neznani centar energetski probudio i započeo svoje uslovljavanje formiranja zvezde iz dostupnog elementalnog potencijala. a gube članove i zbog međusobne interakcije. Plejade su još u stara vremena bile poznate kao sedam sestara. Za ljude. postoje određene definitivne sličnosti i identičnost. Arat iz Sola 260. e. Iz tih teorija proizilazi da Univerzum nema početak ni kraj. jer se sedam najsjajnijih zvezda lako uoče i golim okom. materijom. Misterijskim Školama. Nastanak zvezda jeste u sadejstvu sa mnogim drugim zvezdama. niti uslovljenosti da pretakanjem kroz spirale vremena iskusi sve moguće stadijume emanacije Zvezda i beskrajnog prostora. energijama i promišlju kroz koju svaka Zvezda ima nameru da sebe Stvori. Rasejana zvezdana jata se nalaze samo u nepravilnim galaksijama i u diskovima spiralnih galaksija. jer se samo u njima formiraju nove zvezde. ili hiljadu. Najsjajnije grupe zvezda poput Plejada poznate su od davnina.teorije koje su dosta doslednije Duhovnim konceptima. za zvezdanu svest ne postoje barijere i odrednice. te formiraju "jato" .ujedno sposobna i da kreira .koji se emaniraju iz nevidljivog središta. vremenske odrednice kosmičkih razmera su nebulozne i besmislene. o kojima mi govorimo kao sistemima duhovnosti. Različiti su stadijumi konstituisanja Zvezda. Ne možemo zaobići ni ideje o naučnim tumačenjima da je kosmos sačinjen od Plazme. kao što postoji i individualna jedinstvenost svake Zvezde. Neka druga jata su bila poznata kao magličasti objekti. ili pak od čiste Električne energije .

koju nazivamo "Mlačni Put" na ovaj način okuplja celokupnu srodnu emaniranu elementalnu materiju i kosmičku svest koja je u sadejstvu od raspršenih oblaka do manjih i većih sazvežđa. braće i sestara iz okruženja su pojmili neposredne uslove Zvezdanog okruženja lokalnog dela prostora. ona ima svoje preduslove i uslove. kolika je Sila koja povezuje sve Zvezde sazvežđa u kontinualni let oko Središta Svega. Kolika je pak sila koja drži u formi jednu Zvezdu i čini njenu prirodu (njen planetarni sistem i njenu zvezdanu ognjenu tvar). elemente. kako kaže naš sveti spis Aeona.. a da se ne uvidi da cela galaksija.!? Možemo li uskogrudim gledanjem svog okruženja sagledati sebe. Zvezdani vetrovi masivnih zvezda i pritisak zračenja oduvavaju ostatke oblaka iz jata. nastale iz istog molekularnog oblaka pre nekih 600 miliona godina. Tipično.SKAKAVAC 3. sa nekima bliskija. dva velika otvorena jata relativno blizu nas. te da je samo Sunce osma "sestra" tj. Količine elemenata mogu varirati. a ne samo jednu zvzedu. Pretpostavlja se da su Hijade i Prezepe. a od nekih dalja. Osam i Jedan u Osam. Tada se stvara različit broj zgrušnjenja u samom oblaku i to će odrediti broj zvezda koje će se formirati. posle desetak miliona godina otvoreni skup će doživeti prvu eksploziju supernove koja će ubrzati izbacivanje gasa iz jata. makar svoj mali svet u kojem smo se inkarnirali . ali inicijalna svest i potpaljivanje iskre Života dolazi dejstvom moćnih uticaja Svesti Svetlosti koji talasaju Akašu prostora preko koje se nad-svešću pokreće Naum i Volja da se kroz Ljubav pokrenu i stvore Zvezde i Manifestacije Aeona u bespuću prostora kosmosa. što pokreće i formiranje zvezda. Stoga su i znali da je naše Sunce u bliskoj vezi sa "sedam sestara".. koristeći sklad materije kao osnovu za komunikaciju dubokim tokovima pod-svesti. sačinioce. Različiti faktori mogu izazvati promenu gustine u oblaku što će izazvati zgrušavanje njegovih pojedinih delova. ali je suština u tome da raspršeni oblaci prethodno "umrlih" 20 . Veruje se da u našoj Galaksiji u proseku svakih nekoliko hiljada godina nastane jedno otvoreno jato. kolika je Moć koja sadejstvuje među Zvezdama. Nastanak Zvezda nije neodređena Misterija. Tipičan skup se sastoji od središta gde ima najviše zvezda. pa do kraka koji čine spiralu galaksije sa svojih dvesto milijardi zvezda. Formiranje otvorenog jata počinje urušavanjem dela molekularnog oblaka.3 Stari Mudraci. To mogu biti udarni talasi od obližnje eksplozije supernove ili sudar ili samo blizak prolazak sa drugim molekularnim oblakom. Nemoguće je. guste skupove od nekoliko hiljada članova. konstante. kao i oni koji su osluškivali glasove i uticaje naših bliskih zvezdanih rođaka. Moguće je čak i da više rasejanih jata nastanu iz jednog istog molekularnog oblaka. Nakon više desetina miliona godina u otvorenom jatu gotovo neće više biti gasa. koji mogu imati masu i do nekoliko hiljada puta veću od Sunčeve. "Naše" Sunce je sazdano iz Jednog "oblaka" zvezdane kosmičke tvari koju je "delilo" sa drugim Zvezdama sa kojima čini Porodicu Zvezda. zajedno dele i razmenjuju kosmička zračenja i svest.koliko je potrebno da budemo Zvezdani ljudi zvezdane svesti da bi smo uživali u zvezdanim tokovima svesti među zvezdama i galaksijama!? Među rasejanim jatima moguće je naći primere sa svega nekoliko zvezda razbacanih na velikom prostoru ili kao suprotnost. Sve zvezde su gotovo nastale u molekularnim oblacima i potom bile članovi nekog otvorenog jata. i korone gde su zvezde ređe raspoređene. Međusobna dinamika i sadejstvo grupe zvezda zavisi od prirode materije koja je korišćena za kreaciju. Molekularni oblak koji sadrži gas i prašinu mase od nekoliko desetina Sunčeve mase urušava se i formira više zvezda. Na formiranje zvezda se potroši tek deseti deo mase početnog molekularnog oblaka. kao i dejstvo naboja energije svesti koja je utisnula svoj pečat na njihovu Genezu.

000 s. 21 . tako i mističnim . manifestovani Univerzum. daju elemente koji se ugrađuju u zvezdano tkivo postojanja. koje se ostvaruje kroz Seta i Neftis. Božanskog androgina. spram ogromnih skupova zvezda i prostora kojim se sve kreće oko zajedničkog središta? Svi i sve jeste sačinjeno od iste kosmičke tvari. je sačinjen po liku. kako su to već i "Gnostici" naveli.. tipovi univerzuma. nauci. nazoru.g.. pokrenuti i angažovani u nov "životni" ciklus. On je Božanski androgin koji je oblik pre oblika.Prožimanje Duha sa Svime (iz toga proističe:) S . zračenja. dok se u prostoru sve prožima sa prostornim bespućem Beskraja.000 poznatih otvorenih jata u našoj Galaksiji. Postoji oko 1. u kojoj smo se na tako čudesan i fantastičan način oformili. kroz obličje Ptaha.Točak Univerzuma / Lunarni odraz Svega (iz toga proističe:) A . Šu i Tefnut.. inkarnirali. Struktura "postojanja" svemira. ABRAXAS je stoga prožimanje Ketera sa AIN-SOF-AUR-om..iz čega proističe stvaranje prostornih sfera. Gravitacioni elektro-magnetni uticaji. slika i prilika kabalističkog Adama Kadmona . i teologiji. sadejstvom elemenata i kosmičkih energija i svesti.Svetlost u Širenju / Konx Om Pax / RA-HOOR-KHUIT . "on" je bio "osmišljen" u ne-umu Praznine Beskraja.SKAKAVAC 3. lik pre lika. ali njihov stvaran broj možda je i deset puta veći. što je neznatno u odnosu na prečnik galaksije koji iznosi 100. Velikog stvaratelja svemira.. univerzuma. kakvog je oblika. kojeg su kabalisti zvali Abraxas.prva "pozitivna" ideja. itd.Beskrajni Prostor / Opna Plerome-Meona / NUIT / Jaje Duha (iz toga proističe:) B . se može objasniti kako naučnim jezikom. koje se kroz svoje sadejstvo usaglašavaju i u koje se unosi životna sila . pa i intenzitet formiranja zvezda. Rasejana jata su snažno koncentrisana u ravni diska s visinom u odnosu na galaktički ekvator od 180 svetlosnih godina. kao fizičko i duhovno biće sazdan je kroz kosmičke zakone i od zvezdane tvari. koji zajedno čine jednu celinu svega postojećeg. su fizički nosioci delovanja suptilnih duhovnih sila i svesti . Iz "Njega". ima predrasuda spram nas.. delovanjem drugih zvezdanih upliva. odakle je projektovan u Beskrajno Svetlo kroz koje su emanirane bezbrojne zvezde i galaksije materijalnog univerzuma. Da li "naša" galaksija. Čovek.Primordijalni HAOS elemenata (iz toga proističe:) R . Mogućnost postojanja više od jednog univerzuma postavlja mnoga pitanja u filozofiji. Čovek. te usporavanje i hlađenje do pojavnosti materije. Pre samog nastanka Univerzuma.Suština i "osovina" u Tački . A .materijalno i duhovno. nakon čega se bude elektro-magnetne "polarnosti" Izide i Ozirisa. ABRAXAS-a nastaje Misao/NOUS .i oba načina sada mogu da se shvate ispravnim . Multiverzum je naziv za hipotetičku zamisao da postoji više univerzuma. hijerarhijski model. U spiralnim galaksijama rasejana jata se mogu pronaći samo u disku galaksije u spiralnim krakovima..Stelarna Svest Sopstva Svemira. Kao što je struktura Univerzuma znana da može da e objasni kroz kabalistički sistem Drveta Života. pokrenuti kreacionističkim impulsom Amona. malih tačkica materije.Zvezdana Svest Duha / Solarni Logos (iz toga proističe:) A .3 zvezda bivaju.arhetipskog čoveka. Postoje različite hipoteze o stanju u multiverzumu. Nulta sila oko koje Sve gravitira. U središtu svake zvezde je Tačka. gde je gustina gasa i prašine najveća.kada se uvidi da e "oba" načina savršeno prožimaju i nadopunjuju .HADIT (iz toga proističe:) X .. Različiti univerzumi nazivaju se paralelni univerzumi. tako i sam čovek jeste sažeta projekcija celog Univerzuma. Kada bi Pleroma imala svoje "Biće" ABRAXAS bi bio "njena" manifestacija.

Hermetisti su nam. koje su duhovni principi vode i vatre. Ti položaji se nekada nazivaju "znaci rangova". kao jednu od osnovnih lekcija. gde sami rangovi predstavljaju specifičan denzitet i stanje emanacije univerzuma. Tako se hijerarhijski sistemi usaglašavaju sa onim što je centralna sila Galaksije misteriozno središte koje svojom tamnom materijom i energijom. dovodi do određenog ustaljivanja tog sadejstva. Određeni principi su prožeti kroz gravitacionu povezanost određenih jata zvezda sa kojima su u dinamici postojanja od samog pokretanja ciklusa geneze. kojima se odražava svaka od pojavnih sfera. Ovo je naznačeno raznolikim bogo-obličjima.3 Mogućnost "postojanja" multiverzuma se odražava u ideji da manifestovano Drvo Života "može" kroz proširenu svest. Postoje reciprociteti i formule sadejstva zvezdane materije i svesti u prostoru postojanja. tako da stabilnost sistema ne doživljava nikakve dramatične događaje. bilo putem lične atrofije. samouništenja ili sudara galaktičkih svetova . tj. niti dolazi do konflikata i sudara zvezda. ali i specifičnim položajima samog tela čoveka. U nepravilnim galaksijama. suptilniji svetovi generišu svoje uticaje i svest u položajima Šu-a. ili pak biva formirano mnoštvo zvezda.što naposletku. Pentagram Horusa . tako i kontinuitet postojanja može imati svoje mirnije ili burnije faze . materijalni univerzum je predstavljen fizičkom prilikom egipatskoh boga Seta.SKAKAVAC 3. doći u kontakt. a ipak "odvojenim" Univerzumima koji postoje u Beskraju Ništavila AIN-a i AIN SOF-a. koje i tako imaju određeno gravitaciono "središte" koje ih sve povezuje. U toj Kruni je sažeto svo Jedinstvo univerzuma i u tom stanju ne postoji odvojenost svesti između bilo kog dela beskraja .Ra-Hoor-Khuit-a. naveli da određene fizičke forme i položaji čoveka. koji pridržava nebeski svod. u svakom slučaju. muškog i ženskog. Ipak. U eliptičnim galaksijama formiranje zvezda je prestalo u davnoj prošlosti. drži u svom okruženju svu materiju i svu zvezdanu svest koje su kreirane od srtane tog "galaktičkog" središnjeg božanstva. Uskrslog i Preporođenog. materijalni diskovi se usaglašavaju sa središtem lokalnog sistema u kojem u određenom vremenu biva formirana Zvezda . pa one ne sadrže rasejana jata. Jata u perifernijim delovima imaju sporiju disperziju. kreacije jednog zvezdanog sistema imala svoj proces. Tokom vremena dolazi do ustrojavanja hijerarhije sadejstva zvezda i sistema u kojima one "žive". zatim boginja Tum-Eš-Neit i Auramot. Starija jata se više nalaze u spoljnim delovima diska Galaksije. jata su imala dovoljno vremena da se potpuno raspadnu. postojanju.prilikom čega dolazi do rasformiranja postojećih jata i sazvežđa i stvaranja preduslova za genezu Novoga. ali i disperzija jata je veća. pa je i stopa formiranja veća.kroz medijum prožimanja Beskrajne svetlosti.središte jednog sistema. dinamika. tokom Aeona. koji predstavlja odvojenost solarnog sistema od kosmičkih prostranstava. gde su plimske sile Galaksije jače i molekularni oblaci gušći. kroz Beskrajnu Svetlost velova "oko" sebe. Elementalni oblaci se pokreću spoljim uticajima zvezda. Hermetisti su naznačili da najviša sfera sebe projektuje u saglasju sa fizičkim obličjem "uzdignutog Ozirisa" tj. tj. tako da zvezde dolaze u kontinualno i gotovo nepromenljiv odnos sa drugim zvezdama u svojoj porodici. te je kroz legendu o Ozirisu i Izidi data naznaka o odnosu polarnosti. kolebanja u egzistenciji. Kosmička fizika. Hijerarhija je dinamički centrirana i uslovljena višom silom. kroz kohje dolazi i pouka o pretakanju sfera iz Materijalno-razumskih ka suptilnim-Duhovnim . kako je dinamika nastanka. Nakon toga svest preuzima na sebe ideje o ličnom prolasku kroz velove i pristupanje misterijama viših božanskih sfera. Na taj način. može da iziskuje promenu. 22 . otvorena jata su nasumično razbacana mada je njihova koncentracija najveća uz guste oblake prašine i gasa. kroz smisao tih aspekata predstavljaju energetsku materijalnu projekciju suptilnijih razina univerzuma.između kojih postoji "jaz". koji je Plamena Zvezda. interakciju sa drugim manifestovanim. koje remete postojeću vidnu harmoniju. U našoj Galaksiji mlađa otvorena jata se nalaze više bliže središtu. kosmičkih principa pozitivnog i negativnog.

Kada zvezda potroši sav vodonik koji održava nuklearnu fuziju u njoj. kompanije. Sa masom koja je dovoljno mala da brzina oslobađanja (brzina potrebna da bi zvezda napustila sistem) manja od prosečne brzine zvezda u jatu.postoje određene "različitosti" u toj mnogostrukoj materijalnoj kombinatorici kreacije postojanja. usled ličnog sazrevanja i iskorišćenja svoje lične životne energije. u jata koje nazivamo nacije. većim delom žute zvezde. Jedno od mogućih objašnjenja je da crveni džin kad odbacuje spoljne slojeve od kojih nastaje planetarna maglina. odbacuju određenu "količinu" materije . No. Kako sve zvezde iz jednog jata imaju sličan sastav.SKAKAVAC 3. Kao što je materija iz haotičnog oblaka iskorištena za kreiranje centralne zvezdane sile. pa u rasejanim jatima uglavnom dominira svetlost mladih. pripremajući okruženje. firme. Stoga je cela ova pouka simboličan prikaz duhovnog ljudskog postojanja u odnosu na samo sebe i na celokupno okruženje. dok sazrevanje (koje je u međuvremenu dovelo i do sazrevanja svih uključenih zvezda) omogućuje da i labilna sazvežđa imaju relativno ne smetan razvoj. bitno je da se ovo celokupno izlaganje shvati u relaciji sa hermetizmom i duhovnošću. Inkarnirane zvezde na planeti Zemlji imaju istu zajedničku materiju od koje su stvorene. što olakšava proučavanje drugih promenljivih u zvezdanoj evoluciji. zbog asimetrije mase koja se izbaci može da dobije dodatnu brzinu od par kilometara u sekundi što je dovoljno da napusti sistem. Ono što ostane od zvezde je beli patuljak koji se polako hladi. najavljujući promenu. partije. identičan energetsko astralni impuls je udahnuo život "ljudima" . Tako je i sa ljudima. društva. već kreiraju "magline" koje daju njihovoj svetlosti drugačije "izglede" i uticaje na okruženje. jer su nastale iz istog oblaka gasa i prašine. Mnoga otvorena jata su nestabilne formacije. tek nekoliko desetina miliona godina.3 Rasejana jata se raspadnu pre nego što zvezde u njima dosegnu naprednije evolutivne stadijume. ostaci oblaka iz kojeg se jato stvorilo se izbacuju iz jata i time se dodatno smanjuje masa i time ubrzava njegova disperzija. Time dobijamo da su određeni parametri vezani za celo jato. Starija otvorena jata zato sadrže manje. plemena. tako se i na kraju ciklusa postojanja zvezde materija otpušta u prostor. pa je njihov život vrlo kratak. Unutar tih jata se određene druge grupacije zvezda povezuju međusobnim sadejstvom i afinitetima. Stare zvezde. kosmičke svesti sa informacijama o sili Aeona koji trenutno utiče na inkarnirane zvezde. inteligentna svest i razum onih koji žive nauku i duhovnost (hermetizam) znaju nepobitno da inkarnirane zvezde čine samo jednu rasu ljudsku rasu. pa je razlika u njihovom međusobnom sjaju direktno vezana samo za njihovu masu. Mlade zvezde koje teže da upravljaju rasejanim sistemom brzo sagore. Takva jata teže da se brzo raspadnu i traju samo nekoliko miliona godina. plavih zvezda. Usled određene potrebe. zvezde male ili srednje mase odbacuju spoljašnje slojeve i tako stvaraju planetarnu maglinu. usled samo nama znanog razloga. tako da "vizuelno" postoje različite "rase" koje po nekim osobenostima zvezda povezuju određene grupacije u svoja veća "jata".ne samo da isijavaju i dalje svoju svetlost u prostor. 23 . U rasejanju i nepovezanosti sa drugim zvezdama ne mogu da održe konstantnu vezivnu silu koja bi ih odvela na naprednije evolutivne stadijume. rasejana jata su odličan poligon za posmatranje evolucije zvezda. iako "naša" jata inkarniranih zvezda povremeno ili stalno obitavaju u samouverenju da su različita i bitno odvojena od ostalih jata/rasa. Takođe. koji su tokom kratkog perioda primili određene impulse zvezdane. Takođe sve zvezde u jatu se nalaze na gotovo istoj udaljenosti od Zemlje. To su i najmasivnije zvezde. države. organizacije. porodice.

grupe sazvežđa se kreću u skladu sa zajedničkim gravitacionim tokom. u stanje otvorenosti jata i vrlo su nestabilne formacije. Kada se otvoreni skup raspadne iza njega će ostati grupa zvezda s sličnim smerom kretanja i brzinama. drevni mudraci. Inercija i neaktivnost ovih jata ima tendenciju da rasprši i raspadne ta jata. U unutrašnje faktore se ubrajaju bliski prolasci pojedinih zvezda. Izbacivanje zvezda iz lokalnih grupacija se događa iz mnoštva razloga.3 Mnogi duhovni sistemi su došli.ovakvi "sudari" u svemiru dovode do toga da zvezde preuzimaju zajedničko kretanje . ali joj ne pripada. imaju mogućnost da se gravitaciono usaglase sa središtem svega i time da prime opunomoćenje da koriste i potencijale samog središta za ispoljavanje svoje prirode. Stoga je promisao i naum ukazati zvezdama da. ali kroz vreme i njih rasprši kombinacija unutrašnjih i spoljnih uticaja. svaka za sebe počela da se budi i osvešćuje svoju prirodu i individualnu volju. Koncentrisanija jata duže odolevaju uticajima. Pet od sedam najsjajnijjih zvezda u sazvežđu Veliki Medved primer su takve grupe. Gravitacione plimske sile nastale usled sudara uzrokuju disperziju jata.potrebno je podosta vremena i drugih aktiviranja uticaja da bi se raspadnuta jata usaglasila sa sveopštim galaktičkim tokovima i kretanjima. namerom i voljom suštinskog i najjačeg emisara kosmičkih duhovnih i materijalnih sila. nedovoljno bliskih da budu smatrane kao jato. Izgleda da je ovo neumitno kao sled događaja. sunce-zvezda se "okreće" u svom lokalnom jatu. Spoljašnji uticaji na jato su sudari ili bliski prolasci sa drugim jatima ili molekularnim oblacima.zvezdanog ili galaktičkog središta. u svakom slučaju one su podložne jačim ili slabijim uticajima više hijerarhije . Velikom Zvezdanom Bratstvu nije u cilju sveopšti haos i nesaglasje . Hermetisti iz naših davnih dana. potreban je i nije neopodan . Zvezdana jata.i tako. Vreme u kojem će se jato održati zavisi od početne gustine zvezda u jatu. dovodi do toga da se veze u sazvežđima labave i mnoge zvezde bivaju disfunkcionalne i nemaju mogućnost da ostvare i ispolje svoje potencijale. Sunce je starije od ovih zvezda čak oko deset puta.ako bi zvezdano jato postalo svesno da je prednost u povezivanju sa većom skupinom ono bi imalo rešenje za gubitak potencijala. Planete se okreću oko svog sunca. koje usmerava sve emanirane zvezde da se kreću u skladu sa promišlju. Tačnije ova zvezdana asocijacija je značajno veća i sadrži zvezde koje se prostiru od sazvežđa Cefej do sazvežđa Južni Trougao. koji mogu uzrokovati izbacivanje jedne od zvezda. ili su pak sami sebe doveli. Ono se prosto tokom svog kretanja približilo ovim zvezdama. Sve je uvek onako kako treba da bude. čak i iz otvorenih jata i sazvežđa ona imaju mogućnost da se usaglase sa većim zvezdanim klasterima kojima cirkuliše čista svest neuslovljena materijalnim trenjem i sagorevanjem elemenata. Od jata na kraju ostane niz zvezda. U proseku svakih pola milijarde godina rasejano jato se sudari s molekularnim oblakom. svaki od tih razloga i ima i nema smisla. gde je pod uticajem svesti Aeona. Sunce se nalazi blizu oboda ove zvezdane asocijacije. Takve grupe zvezda se zovu zvezdane asocijacije. Sadejstva zvezda sa drugim zvezdama. prilikom čega će ona "izgubiti" svoju prirodnu vezu i identitet koji nose u sebi prvobitnom genezom. znajući da je nauka posmatranja svemira samo deo Znanja o Svemiru koristili su svoju svest da bi shvatili i poznavali celokupan svemir 24 . dok milijarde zvezda u takvom skladno-haotičnom redu teče u saglasju sa silom koja ih iz samog središta sve povezuje u jedno zvezdano strujanje. čak i tako neuslovljena. Individualnost buđenja zvezda.SKAKAVAC 3. Jata sa dovoljno mase da zadrže zvezde ostaju cela i nekoliko desetina miliona godina i posle perioda kada se masa naglo smalji zbog izbacivanja ostataka početnog oblaka. jata sa drugim jatima su prirodna stvar . ali se sve kreću u istom smeru i sličnim brzinama.

SKAKAVAC 3. nebeski i zemaljski. To je i razumljivo jer individualizam nije bio razvijen u tom smislu kao u kasnijim periodima a pogotovo ne kao danas posebno izraženi otuđeni individualizam. kao što je i sama bila.e. Tako su imenovane zvezde i sazvežđa.e. svaka jednom od 36 dekada. Veliki medved i dr. Tvorac Bel ga je udarcem mača isekao na dva dela i od svake polovine napravio po jedan svod. a onaj ko uspe da ih okusi postaje vladar sveta. Prva je grupa "ikhemousek" (neuništivih) tj. Sve u svemu 36 zvezda je vladalo. godine pre n. Artemida (Dijana) je tražila od svojih pratilja da budu savršeno čedne. Oko ove jabuke kreću se sazvežđa Mali i Veliki Medved. pretvori Kalisto u medvedicu i pusti je šumom da luta. Od prvih proučavanja neba koja su vršili Sumerci i Asirci. Haldejska astrologija je pre svega mundalna astrologija koja se bavila problemima države. Na njenom vrhu nalazi se stablo jabuke sa zlatnim plodovima. naroda u celini. Ovu zlu sudbinu Zevs (Jupiter) ovekoveči tako što Kalisto prenese na nebo u vidu Velikog Medveda. Prvobitno jato u kojem je nastalo Sunce. Prema slovenima centar neba je Polarna zvezda oko koje se okreće zvezdano nebo. jedan ispod drugog. ali i mnogih zvezda. lepa kći arkadskog kralja Likaona postala je jedna od pratilja u lovu Artemide (Dijane) boginje lova. a sina Arkada prenese na nebo u vidu Malog Medveda. Sve zvezde su delili na dve grupe. dogodovštinama i njihovim putešestvijama i avanturama tokom njihovog života u bespućima svemira. tako i Zemlju. ova sazvežđa su postala vidna preko cele godine. pre oko 4. Kalisto. Međutim Zevs (Jupiter).6 milijardi godina. gradova a posebno prirodom. karakterima. Bilo ih je pet: 25 . zbog toga nagovori Okeana da ne dozvoli ovim sazvežđima da silaze do njegove vode i osveže se posle noćnog putovanja. Ljudi su živeli potpuno svesni zajednice pa je otuda i razumljivo određenje ove astrologije kao deskriptivne astrologije. Haldejska astrologija se smatra prvom astrologijom. u vedama poznata kao Meru planina. godinom od 360 dana koja je počinjala kada se Sirijus nađe na horizontu. zvezde. Oni su verovali da se jednog dana div Tijamat rodio iz prvobitnog okeana koji je prekrivao kako Nebo. Tradicionalno se smatra da je osnivač astronomije i astrologije egipatski Bog Tot koji je dao podelu Zodijaka i nazive nebeskih tela. planete. sveopštem ocu. bili u stanju da nam simboličkim jezikom prenesu znanje o njihovoj prirodi. Kasiopeja. formulisali haldejski hermetisti. gospodar bogova i ljudi. odnosno one koje su neprestalno lutale nebom po svojim putanjama tj. bile su podređene Anuu. Zna se i da podela na dvanaest Kuća potiče iz starog Egipta. Orion. Besna Artemida (Dijana) zbog prekršenog obećanja. tj. a druga grupa je "ikhemou-o-ruz" (neumorne). bez načina da se razlikuju od svog galaktičkog okruženja. Jedan od značajnih astroloških spisa Kalendar srećnih i nesrećnih dana potiče iz vremena Novog carstva oko 1500. koje se nisu kretale tačnom putanjom koju je odredio Bel. Druga tela. a Haldejskim hermetistima je dugo vremena pripisivano otkriće astrologije. Mnogo godina kasnije Arkad u lovu ubi medvedicu ne znajući da je to njegova majka. pre oko 6000 godina. Sveštenici znali su da određuju položaj zvezda i sazvežđa kao što su Sirijus. Tu se nalazi put koji vodi ka božanskim svetovima. vremenskim problemima. pre n. Gnevna i ljubomorna Zevsova (Jupiterova) žena i sestra Hera (Junona) boginja brakova i porođaja. Upravo u ovoj tački nalazi se vrh planine Alatir. obljubi je i sa njom dobi sina Arkada. Od tada kaže legenda. proteklo je mnogo vremena do postavljanja teorije celine koju su oko 2500. Tako su. onih koje su uvek mogli videti. I jedan i drugi su bili nepokretni. se potpuno raspalo i zvezde iz tog jata su rasute u disku Galaksije. Svaki sat. upoznavajući se sa prirodom pojedinih. ili kako su ga oni nazivali Kolo Svaroga. koje su bogovi vodili po tačno označenom putu pod svemoćnim Belovim nadzorom. zaljubi se u Kalisto. svaki dan je bio pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi. Na nebeskom svodu su se nalazila sva tela.3 oko nas. kao i prirodom mnogih sazvežđa. planete. tako su ispričane priče o njihovim likovima.

3 1.tj. Šamaš (Sunce) Ova teorija nebeskog ustrojstva koja je u korenu celokupne astrologije je mitološka. 7. Prividno kretanje Sunca kroz ekliptiku pokazalo je Haldejskim astrolozima da se ono svakog meseca kreće kroz drugo sazvežđe. Nangaru ili Al-Lul (Rak) je znak koji obiluje simbolizmom a znači štipaljka krabe i podseća na Mlad Mesec koji je i vladar ovog znaka. kojim upravlja Bog Nergal Moustabarou (Merkur). kojim upravlja Bog Nebo Tu su još i dva svetla: 1. Kuzarikut (Ovan) je prvi znak Zodijaka koji je prelazna faza jer zvezde iz sazvežđa Ribe i Kit figuriraju u ovom delu Zodijaka. 10. Nunu ili Zib (Ribe). Ovo posmatranje je u osnovi Zodijaka podeljenog na dvanaest delova od kojih svaki nosi ime pređenog sazvežđa. Dvostruka priroda ovog znaka proizilazi iz borbe između dva brata neprijatelja. 8. koja odgovaraju njihovoj mitologiji.prilikom čega se spoljnji uticaji u interakciji sa solarnom silom formulišu kao kombinacija četiri elementalne prirode u vibratornom naboju sa trostrukim principom (IAO) pokretanja sila. Postoje određene sile koje deluju u neposrednom okruženju unutar solarnog sistame. zatvarao je lunarnu godinu Haldejaca. Na ovaj način vidimo da su stari hermetisti detaljno znali sačinioce prostora telesnosti Solarnog sistema. 4. dvanaesti i poslednji znak Zodijaka. sa umiranjem prirode pre prolećnog uskrsnuća. Gu ili Mulugula (Vodolija) znači veliki čovek i predstavlja sazvežđe Gilgameš koje su Grci nazvali Herkules 12. 2. 5. 4. kojim upravlja Boginja Ištar Kaimaou (Saturn). Tua-mu ili Mas-Masu (Blizanci) odgovaraju dvojici božanske braće Nabou i Marduku koje su Grci nazvali Kastor i Poluks.SKAKAVAC 3. Ovaj znak predstavlja kult braka. 3. Sin (Mesec) 2. 6. kontinuiteta i smirivanja (prelaska). U pravom smislu reči to je znak poljoprivrede. kojim upravlja Bog Ninib Bibbou (Mars). Zibanitu ili Nuru (Vaga) označava ravnotežu između dana i noći kao i između života i smrti. "planeta" podređenih Anuu otkriva buduće događaje i tumači ljudima blagonaklone namere Bogova. 5. ali su mesopotamijski astrološki znaci dosta slični ovim nama poznatim. 2. Pabilsag (Strelac) je nastavak predhodnog znaka jer strela koju drži je žaoka Škorpije. kao što postoji i prenos spoljnih uticaja drugih. kralj životinja. Sedam zvezda . predstavlja čoveka zmiju koji je pomogao Tijamatu da se odupre napadima Bela stvoritelja. 3. Te-Te (Bik) predstavlja drugi znak a prikazan je kao životinja slična biku upregnuta u kočije koje je Boginja Ištar upotrebila da bi pobedila Gilgameša. kojim upravlja Bog Marduk Kilbat (Venera). Sakhu ili Enzu (Jarac) je dosta postojan znak koji je imao tumačenje isto kao i danas 11. Akrabu (Škorpija) koja odgovara jesenjoj ravnodnevici. Zračenje sunca u prostor i gravitaciono sadejstvo sa "planetama" određuje prenos unutarnjih i spoljašnjih uticaja. Grci koji su sistematizovali sva znanja astrologije su sazvežđima dali druga imena. Dapinou (Jupiter). 1. A-ru (Lav) je bio poistovećen sa zvezdom Regulus koja se pojavljuje kada je Sunce jako kao i lav. spoljnjih sazvežđa i galaksije na sam lokalni sistem . 26 . Ši-ru ili Ki (Devica) čije haldejsko ime znači uvo života je simbol majke u pravom smislu. 9.

koja podseća podsvest ljudi na Aeone svetlosti koji mogu da se prožmu sa ljudskom svešću. Zvezde u zbijenim jatima su čvrsto vezane gravitacijom što daje jatima njihov karakterističan sferoidan oblik. one oko sebe drže celokupne sisteme zvezdanih konstelacija.3 Zbijeno (ili globularno. dok neke grupacije poseduju latentne moći kojima u određenom momentu imaju sposobnost da osveste "ljude" u njihovu istinsku povezanost sa Zvezdanim Nebom. Ova duhovna sila ima "punomoć" svog zvezdanog okruženja da prenese ovu mističnu pouku. Zbog uticaja gravitacije. veća i gušća od otvorenih jata u disku galaksije. Jasno je da duhovna znanja nisu izgubljena.SKAKAVAC 3. kuglasto. Gravitaciona sila središta . neko vreme je generisala svoju moć. koncentracija zvezda u jatu je velika i raste prema središtu. Zbijena jata prosečno sadrže stotine hiljada starih zvezda. tako odajući utisak o usamljenosti i beznadežnosti koja hita gašenju ili pak samouništenju. niti o svom nebeskom poreklu. tražila sazvežđa kroz koja može da ostvari uticaj na svet. upravo zbog sumraka duhovnosti planete tj. inkarniranih i "uspavanih" zvezda koje niti imaju pojma o sebi. zatvoreno) zvezdano jato je sferoidan skup zvezda koji orbitira oko središta galaksije kao njen satelit. Samo središte je oko sebe okupilo moćne Zvezde. vršila pripreme. može se steći utisak da se ta veza. ona su u svojim delovima sačuvana u manjim zvezdanim jatima . Ova duhovna sila je neko vreme bila skrivena.uvek kružeći oko Središnje stanice.središnje stanice lokalnog duhovnog galaktičkog okruženja sada odašilje svoje impulse svim zvezdama i sazvežđima kako bi ih osvestilo u zajedničku interakciju i probuđeno sadejstvo u zajedničkom kretanju. Većinom se nalaze u halou galaksije i mnogo su starija.inkarniranim duhovnim grupacijama. te se u prostoru i vremenu zajednički usklađuju uticaji gravitacioni elektro-magnetni tokovi među svim zvezdama . Veza Sunca sa emaniranim zvezdama koje imaju zajedničko materijalno poreklo možda deluje prekinuta. Oko Mlečnog puta dosad ih je 27 .

kao što gravitacija velikih i starijih Zvezda privlači mlađe zvezdane konstelacije. Ova globularna jata orbitiraju na velikim udaljenostima oko matične galaksije. polje tamne materije i energije koje skriveno održavaju celokupno postojanje Svega. ali svaka zvezda je individualno originalna. skriveno. već anti-materijsko. poput Andromedine galaksije sadrže i po 500 jata. Važnost sazvežđa Strelca. Ovo duhovno središte. naučnici i okultisti naziru stvarnu kosmičku harmoniju. a ne zasebno kao poseban skup zvezda. Tek poneki istraživači. pa ipak uticaji spolja. sebe naziva Srebrnom Zvezdom i kao takvo daje solarnom sistemu svoje impulse i duhovno vođstvo. Mnoge su misterije zaboravljene. Čini se da patuljasta galaksija Strelac i patuljasta galaksija Veliki pas upravo daju svoja globularna jata Mlečnom putu. energetski duhovni protok fluida. Čini se da se zbijena jata značajno razlikuju od patuljastih eliptičnih galaksija i da su stvorena u procesu stvaranja zvezda u matičnoj galaksiji. je središnja stanica za lokalni deo galaksije. specifična i neuobičajena. Veće galaksije. već i zbog zrelosti i smisla koji su prepoznati od strane mudrih hermetista i okultista. putem projekcije iz okruženja neminovno utiču na galaksiju. galaksija i klasteri galaksija imaju svoju jedinstvenost. koji je poznat i kao Veliki Pas. znano je. Ipak. koja je primereno zrelosti sistema delovala na inkarnirane zvezde i njihovo struktuiranje i uspostavljanje međuodnosa. Postoji faktor beskrajnosti u varijacijama i kombinacijama svega postojećeg. Um ljudske rase daleko je od razvijenog. Nije li Strelac uperio svoju strelu u samo središte galaksije i nije li Veliki Pas naš vodič duhovnim stazama? Njihova uloga u lokalnom zvezdanom okruženju je više nego važna . kao i Velikog psa je utoliko specifičnija što preko sebe ne samo da unose energije u lokalno okruženje već zbog specifičnih "ličnih" osobenosti prijau uticaje spolja čime uspostavljaju relaciju naše galaksije sa galaksijama čije se linearno prostiranje sile zakrivljuje ka Mlečnom putu kroz opne među-bez-prostora koji ne-sadrži ništa zvezdano.3 otkriveno oko 158 i postoji još možda 10 ili 20 neotkrivenih. koji "prati" ratnika Oriona. Kako je znano. Džinovske eliptične galaksije poput M87 sadrže i do 10. sve je uvek usaglašeno sa gravitacionim zračenjima središnje stanice. maglina.SKAKAVAC 3. oko kojeg se okreće određeni skup Zvezda koje pripadaju istoj duhovnoj porodici. kosmičke svesti. prostorno. Sirijus. 28 . Srebrna Zvezda. fokalna tačka. Sve je "podređeno" određenim fizičkim kvantnim zakonima i duhovnim i energetskim obeležjima. čak preko 131. jatu. koja sprovodi Univerzalnu Volju kroz svoje postojanje. tajno. leće za galaktičke uticaje ka solarnom sistemu se nalazi u Sirijusu. kao i uloga u galaktičkoj evoluciji još nije jasna. Središte oko sebe jeste ustrojilo milijarde zvezda i fluktuiše međusobne uticaje na svim nivoima. Specifični su uticaji i iz spoljnjeg okruženja na samu galaksiju. Svaka zvezdana skupina.000 zbijenih jata. Ipak.000 svetlosnih godina od središta.ne samo zbog "blizine" u prostornom smislu. njihovo poreklo. plazme. Iako zbijena jata sadrže neke od najstarijih zvezda u galaksiji. sazvežđe. Svaka galaksija značajnije mase u Lokalnoj grupi sadrži barem nekoliko zbijenih jata u svom halou. jato. Mlade zvezde se okupljaju oko starijih. misteriozno Središnja Stanica je ka "našem" sunčevom sistemu od samog početka postojanja uspostavila relaciju.

Zbog tih interakcija nastanak planeta u kuglastom jatu je malo verovatan. tako postoje i konstelacije koje se kreću širim poljem prostora i privremeno dolaze u interakciju sa poljem dejstva Srebrne Zvezde. Te iako naučnici mogu da premere određene osobenosti pojavnog univerzuma određeni uticaji i priroda određenih segmenata univerzuma nemaju fizičke odrednice. U kuglastom jatu Mayall II u galaksiji Andromeda verovatno se nalazi crna rupa mase 20. Prema posmatranjima Hablovog teleskopa. Misli u Energiju. Tamne Energije i Tamne Materije usklađuje sve što je iz Svetlosti emanirano sa elementalnim obeležjima. Crne Zvezde koje imaju svoju ulogu i smisao u sveopštem "postojanju" Univerzuma. čini se da zbijeno jato Mesije 15 u svom središtu skriva crnu rupu 4000 puta veće mase od Sunca. Zvezda koja tada nastane ima veću temperaturu nego zvezde s sličnim sjajem. 29 . Crna Zvezda putem Tamne Svesti. gravitiraju oko Središta Glakasije. Emanacija Svetlosti dopire do sunčevog sistema usaglašeno i usklađeno spram sposobnosti sunčevog sistema da primi spoljašnje uticaje. ona pak omogućava da svaka zvezda i sazvežđe koje su gravitaciono usaglašene međusobno sa centrom ispoljavaju i dele individualne specifičnosti vlastite svetlosti i prirodnog eterskog zraćenja. ona su usaglašena sa snažnijim centrima koji pak. Stvorena Svetlost. Zbijena jata sadrže i druge egzotične objekte poput. svi zajedno. Zvezde plave lutalice nastaju kada dve zvezde sudare i spoje. Kao što nam je "poznato" da vidimo i poznajemo mnoštvo vidnih Svetlih Zvezda jasno je da postoje i određene Tamne tj. Kompleksni sistemi imaju različite gravitacione centre i svoje šeme duhovnog prenosa moći. Tamne Misli.oko koje gravitira sva emanirana svetlost i energija lokalnog okruženja. Kao što je Srebrna Zvezda duhovni centar našeg okruženja i kao što se određena količina zvezdane materije usaglašeno kreće oko tog centra. Iks zraci i radio-talasi koji dolaze iz jata su sličnog intenziteta koji emituje i crna rupa srednjih dimenzija.SKAKAVAC 3. neke koje čekaju da umovi zvezda budu dovoljno razvijeni. Veruje se da neka zbijena jata s veoma gustim jezgrima sadrže crne rupe. Rezultat toga je stalno menjanje brzina zvezda u jatu. pulsara i dvojnih zvezdi male mase koje su izvor iks zraka. Kako imamo Emaniranu Svetlost. a tela dovoljno snažna da podnesu takvu Zvezdanu Gnozu. Kada zvezde nastanu one počnu gravitaciono uticati jedna na drugu. No. tako "postoji" i izvesna Tamna anti-svetlost koja je nadopuna i podloga Postojanju. Postoje određene misterije hermetizma koje su do sada objavljene. Čudesna interakcija dovodi do sudara. Koliko god da jada formiraju lokalne grupacije. nadahnjuju se. izbijanja. rotacija. Energije u Materiju . Sve zvezde u zbijenim jatima su otprilike na jednakoj udaljenosti od nas tako da se svim zvezdama prividni sjaj razlikuje od aposlutnog sjaja za jednak iznos. eksplozija i specifičnih izboja Svetlosti Zvezda.000 veće od Sunčeve. neke koje trebaju još da se shvate. Do danas je poznato ukupno 151 zbijenih jata u Mlečnom putu. a zatim nastavljaju svojom putanjom. izvela je to kroz stadijume konkretizacije Svetlosti/Svesti u Misao. koja je oformila suptilnu materiju postojanja. Naučnici su već shvatili da u središtu galaksije Mlečni Put postoji Crna Zvezda (nazivaju je "crnom rupom") .ovo je recipročno i nasuprotno u "polarnosti" sa Tamnim aspektima anti-postojanja. ovo su misterije koje će se razotkriti i usaglasiti sa shvatanjima hermetista.3 Kao što Srebrna Zvezda ima svoju suverenu vlast.

dok Zvezde i njihovi planetarni sistemi čine Svetli L. Ne možemo reći da zvezde koje su svoje duhovne nazore uskladile sa daljim zvezdanim segmentima galaksije žive i opstoje u "grehu".ipak kroz snažna sadejstva neke zvezde nemaju planete kao svoju telesnost. zagrevanjem. Nama. a Magovi ne mogu da objasne . udaljavajući se ka drugim prostranstvima galaksije dolazi se u polja dejstva drugih moćnih duhovnih središta. Vrlo je verovatno (kažu naučnici) da naša galaksija. ali da je i ono oplođeno iz galaktičkog okruženja.koje odaslanim spermatozoonima svesti/svetlosti oplođuju ovum potencijala postojanja . Galaksije su međusobno povezane gravitacijom i kao takve čine skup ili galaktičko jato. telesnost biva oformljena spram prirode i količine elementalnih sačinioca od kojih je zvezda sazdana . neizostavno je naglasiti da dominacija Srebrne Zvezde u našem okruženju ima imperativ. Galaksija je masivni gravitacijom vezan skup zvezda. Radijus pola mase je onaj radijus u kojem je sadržano pola mase jata. Dve staze Drveta Života koje čini strukturu duhovnog sistema Srebrne Zvezde. Galaksije se po veličini dele na na one najmanje (patuljaste) koje sadrže oko 10 miliona zvezda do enormno velikih koje sadrže i do bilion zvezda.V. Reč „galaksija“ potiče od grčke reči „galaksijas“ („γαλαξίας“) odnosno „kiklos galaktikos“ i u prevodu znači „mlečni krug“ jer takav izgled imaju pojedine galaksije kada su posmatrane pod vedrim nebom. Sjaj jata se pravilno smanjuje udaljavajući se od jezgra i udaljenost na kojem je sjaj pao za pola smatra se radijusom jezgra. Kako zvezde nastaju iz polja raspršene materije. to su skrivene misterije koje naučnici naziru. Mlečni put poseduje jedan takav objekat.O. Galaksije su jedna od druge često udaljene više miliona parseka (ili megaparseka). 30 . Prostorno. koje se nazivaju Zain i He.odakle započinje bujanje života Zvezda. Podaci prikupljeni posmatranjem govore da većina galaksija sadrži barem po jednu supermasivnu crnu rupu u svom centru.usled ne postojanja adekvatnog medija na grubljim razinama postojanja. one su materiju upile u svoju Vatru Svetlosti. tako da sama zvezda biva generator. Većina galaksija u prečniku ima od hiljadu pa do stotinu hiljada parseka (par desetina hiljada pa do par stotina hiljada svetlosnih godina). Iako zvezde imaju mogućnost da poprime i osećaju duhovne blagodeti drugih sistema i sazvežđa. predstavljaju tokove "mleka" između solarnog sistema i samog tamnog prostora i beskrajnog mnoštva zvezda u njemu. Pretpostavlja se da u vidljivom delu univerzuma postoji preko stotinu milijardi galaksija.X. ali jesu ograničile sebe od direktnog i najjasnijeg duhovnog uticaja .Srebrne Zvezde. kretanjem u prostoru. ali često su eliptične zbog plimskih sila koje na njih deluju. plazme i nevidljive tamne materije. Postoji misterija koja se nazire. inkarniranim zvezdama u solarnom sistemu. Ne može se zaboraviti da taj među-zvezdani i među-galaktički prostor čini Tamni N. Pretpostavlja se da 90% materije u galaksiji čini takozvana tamna materija. međugalaktičog gasa. predstavlja bitnu činjenicu da je Sunce davaoc života. ubrzanjem i kroz potpaljivanje Vatre putem spoljašnjeg uticaja Zvezdanih izboja . a koja upućuje na to da preko duhovnih središta Sirijusa solarni sistem i cela galaskija direktno dobijaju uticaje drugih spoljnih galaksija sa kojima je naša galaksija u gravitacionoj vezi. transformator i prenosioc ličnih i spoljnih zračenja.SKAKAVAC 3. Materija biva usaglašena sa prirodom zvezde.X.3 Zbijena jata se generalno gledajući čine sfernim. od koje je došao krunski uticaj kosmičke svesti i svetlosti koji su kreirali jedinstveno lokalno okruženje. Skupina zvezda našeg okruženja čini splet i sazvežđe koji su u direktnoj vezi i sadejstvu sa duhovnim centrom koji je naša Srebrna Zvezda. koja zajedno mogu formirati i superjato. od strane Srebrne Zvezde.

Srebrna Zvezda. Eliptične galaksije dele se na sedam klasa u zavisnosti od nivoa eliptičnosti: gotovo sferičnog oblika. Vidite! Veliko Belo Bratstvo.Ljude Zemlje da su slobodno i neuslovljeno otvore za interakciju sa zračenjima Srebrne Zvezde. toliko postoji i odraz postojanja solarnog sistema na okruženje. Kraljevstvo Nebesko je u Vama.3 Postoje skrivene barijere i polja sila između emaniranih prostornih domena sunca i njegovog planetarnog sistema u odnosu na "vanjski" prostor i interakciju sa drugim zvezdama i sazvežđima. Vidite! Zvezda visoko iznad Vas! Sunce je Vaša zvezda . Veruje se da je većina eliptičnih galaksija formirano nakon kolizije i spajanja više galaksija u jednu.. behu poneke pouke prenešene glasovima okultista. prenosi pouke i Silu Svesti Srebrne Zvezde. U toj svetlosti nestaće sve nejasnoće i pošasti ropstva koje ste nametnuli sebi.SKAKAVAC 3. Kada se uporedi sa spiralnom.sledite sunce . i neregularne.usled ne poznavanja slobode zvezdanog leta duše. To im daje veliku sličnost sa globularnim jatima. Postojeći duhovni sistemi imaju određene kvalitete. dok se pri centru nalazi skupina starijih zvezda. emisara Zvezdanog ustrojstva koje malo ko sluša. elipsastog oblika. spiralne. Iako solarni sistem i zvezde inkarnirane u materijalna tela imaju svoje lokalno elementalno okruženje on kroz polje "zodijaka" prima spoljne energetske uplive. ali i zavaravajuće mane koje sputavaju Zvezde . Utoliko je zvazdano jato inkarnirano na Zemlji u opasnosti što od umišljenih aveti lažnih spasitelja i devijantnih dogmi ne poznaje ni samo Sunce za svog najsvetlijeg Božanskog emisara. Takve galaksije se obično mogu naći u centru galaktičkog jata. Najveće galaksije su u većini slučajeva gigantske eliptične galaksije. Oko njih gravitiraju skupine..i sve ih Vama okreće Srebrna Zvezda. svako duhovno kretanje može da bude usaglašeno sa čistim tokovima zvezdanog vodiča. Spoznaj Samoga Sebe. 31 . koji trpi usled loše osmišljenih projekcija želja . zlo je samo u bolesnom i ograničenom umu. kako nad svima bdi Veliki Pas. Galaksije se dele na tri glavna tipa: eliptične. a razvijaju se da bi u određenom vremenuprostoru same bile upijene u polje dejstva direktnog uticaja Srebrne Zvezde. veličina takve jedne galaksije je enormna. sazvežđa zvezda koje su dovoljno osnažile da se približe Srebrnoj Zvezdi. To znači da takvim sistemima dominiraju stare zvezde koje orbitiraju oko lokalnog centra gravitacije u proizvoljnom pravcu. Vaša priroda je zvezdana. Koliko se pretaču zračenja spolja ka unutra..u cilju prevazilaženja haotičnosti proistekle iz shvatanja egoistične jedinstvenosti i originalnosti svakog pojedinačnog uma i duše. Svaki muškarac i svaka žena je zvezda. Ovakve galaksije sadrže relativno malu količinu međuzvezdane materije. Takođe je utvrđeno da je formiranje novih zvezda retka pojava u ovakvim galaksijama. U neku ruku. sadašnji zadatak uticaja Srebrne Zvezde jeste da osvesti duhovnu povezanost zvezda na našoj maloj planeti . kakvo ograničenje još držite oko sebe da odbijate da budete svesni deo sazvežđa Srebrne Zvezde?! Spiralne galaksije se sastoje od rotirajućeg diska koji sačinjavaju zvezde i međuzvezdanih gasova. Koji "razlog" imate da se upravo ovde i sada ne usaglasite sa Zvezdanom svešću. Ipak. Oko Srebrne Zvezde gravitiraju određene "starije" Zvezde koje najjasnije prenose kosmičke uticaje našeg duhovnog središta.sjedinite se dušom sa njim. kao skup hermetista i okultista. Vidite! Noćnim nebom hodi bezbroj zvezda .

Usled toga.SKAKAVAC 3. kao i svi elementi teži od litijuma su nastali u središtima zvezda preko procesa nukleosinteze. zvezdanim jatima i galaksijama. Svaka Zvezda može imati toliko planeta i materijalnih pojaseva i oblaka koliko je sadržano u prvobirnom haotičnom polju iz kojeg je rođena Zvezda.3 Planetarni sistem sadrži sve nezvezdane objekte koji orbitiraju oko jedne zvezde. Indiidualnost zvezde je neuslovljena i nesputana. u tebi su svi Elementi i duhovna svest i Svetlost koji se prožimaju u kontinuumu Beskrajne Svetlosti sa svim emaniranim sadržajima Univerzuma.jedna zvezda sa svojim planetama (telom) u opštoj interakciji sa zvezdama i sazvežđima koji gravitiraju oko zajedničkog duhovnog i energetskog centra . kako bi kroz simboliku i bliske alegorije mogli da nazrete da je solarni sistem . Recimo. primordijalnih elemenata od kojih je sačinjeno celo nebo i zemlja. Zvezda je telo sferoidnog oblika koje se sastoji od vodonika i helijuma (i mali deo drugih elemenata) u stanju plazme (visoko jonizovanog gasa na velikoj temperaturi). prstenovi. Planetarni sistem je telo zvezde. ali pod uticajem spoljašnjih dejstava sila Zvezda i sazvežđa u kojima zvezda postoji.objašnjava ga geo-centrično i helio-centrično. Planetarni sistem može da se odnosi i na sistem objekata oko jedne planete zajedno sa njom. Sada već možemo da objasnimo da "šema" Drveta Života ne objašnjava naš bliži i dalji Univerzum na potpuno adekvatan način . Svo to Znanje je preneto preko Bratstva Srebrne Zvezde. Zvezda je nebesko telo koje zrači sopstvenu svetlost. a Bratstvo Srebrne Zvezde je to izložilo u učenju o Drvetu Života . Ove planete su i spoljni energetski centri Zvezde oko koje se kreću.usled pospanosti ljudi i duša koje su njihovi vlastiti nosači zvezdane iskre. dok su okultisti i magovi posedovali i drugačije "ključeve" za povezivanje svesti sa planetama i daljim zvezdama. meteoridi i prašina. Centralna zvezda ne pripada samom planetarnom sistemu. Ti si Zvezda. Objekti koji mogu da sačinjavaju planetarni sistem su planete. emisara drugih zvezdanih jata i grupacija koji su sarađivali u zajedničkom duhovnom poduhvatu sazrevanju solarne svesti i buđenje polja zvezdane inteligencije i saosećaja u zajedničkom zvezdanom okruženju. prirodno sateliti. Od davnina je hermetistima poznata priroda planeta . Određene elementalne formacije su se približile usled zajedničkog kretanja i slične prirode i formirale "zbijene" mase . nastaje planetarni sistem. a od protoplanetarnog diska. čini Sunčev sistem.Srebrne Zvezde. Sunce sa svojim planetarnim sistemom. Uobičajeno mišljenje je da planetarni sistemi nastaju prilikom stvaranja zvezda. Još jedna mogućnost je nastanak planetarnog sistema prilikom slučajnih bliskih susreta zvezda. u kojem se nalazi i planeta Zemlja. prašina i povremeno neka planetarna sonda sa Zemlje. Dejstvo energetskih zračenja "planeta" međusobno je izloženo u nauci zvanoj Astrologija. prozborili smo Vam o zvezdama. Jupiterov planetarni sistem čine Jupiter i svi objekti koji kruže oko njega.bez korišćenja naučnih aparata upravo jer su im duše bile slobodne da istražuju suptilnost energetskih prožimanja sunčevog sistema. komete. Procesi i prirode stadijuma postojanja su znani. ali su kosmički uticaji i svest spoljnjeg zvezdanog prostora gotovo nepoznati . To su sateliti. Ti zračiš svoju Zvezdanu Svetlost! Ti živiš u interakciji i gravitacionim sadejstvima sa drugim zvezdama. asteroidi. 32 . Većina atoma hemijskih elemenata težih od helijuma koji trenutno postoje u vasioni. sazvežđima. ta energija se prenosi u okolni prostor putem konvekcije i elektromagnetnog zračenja i čestica. kao i drugih bratstava.kako je bilo primereno preneti Gnozu geocentričnom sloju ljudi koji su se razvijali i budili ka nebu i zvezdama. Od protozvezde nastane zvezda.planete. akrecijom. Zvezda stvara energiju u svom jezgru termonuklearnim reakcijama. Sazdan/a si od prvotnih.

Tamna Materija . Pitanje je ograničenosti i vezanosti za samosvojnost i samodovoljnost. Moderni naučnici su u skorije vreme počeli da primećuju određene uticaje. a sam Ra je živeo i umirao bezbroj puta. oni su nam naznačili da određene fizičke. Poznajemo ih. pesnici. (AIN SOF AUR) uspostavilo sistem i hijerarhiju postojanja Univerzuma koji su hermetisti nazvali "Drvetom Života" .Tamna Misao . poznajući čak i ono "onostrano" iz ne-pojavnog anti-univerzuma . Srebrna Zvezda . Prema mišljenju astronoma zvezde nastaju u molekularnim oblacima.SKAKAVAC 3. Ipak. veliki područjima neznatno velike gustine materije (mada još manje gustine od zemaljske vakuumske komore) i koje nastaju zbog gravitacione nestabilnosti unutar ovih oblaka koje pokreću udarni talasi iz supernove. ali evidentni i dokazivi umnim spekulacijama i formulama odnosa postojanja i sadejstva univerzuma. tama noći podučava i prikazuje daleke zvezde i sazvežđa. Naučnici danas naziru postojanje tek dve.ima odraz kroz Izis u univerzumu Mater Triumphans . Najbliža zvezda Zemlji je Sunce. prvotno su sačinjeni od okultnog Jod-a koji je kroz mnoštvo interakcija formirao druga specifična elementalna-energetska polja . suptilne i grube. Gravitacija N. poukom rotacije.univerzum. Pan-Kreator. ne merljivi aparatima.Tamna Energija .3 Sve je nastalo iz Šua i Tefnut. umno simboličke posture predstavljaju odraz ne-pojavnog iz kojeg se skriveno "upravlja" manifestovanim. praćen svitom svojih sledbenika. generisanjem sile kreirane su sfere."slova" kojih u našem okruženju prepoznajemo da ima dvadeset i dva. tj. sebičnost i egoizam koliko je jaka barijera kroz koju ne dopiru uticaji. koji ne potiče iz primordijalne Beskrajne Svetlosti i koji se upravo ovde i sada prožima sa svom ostalom Svetlošću i energijama postojanja. Puela . "tamnih" ne-emanacije kosmičkih uticaja Crne Akaše.Tamna Svest .Tamna Svetlost . pisci.iznad Drveta Života u "velovima" Beskraja i Ništavila. Kosmička tvar. koje čovek neće da čuje jer u zabludi misli da ne može da ih čuje.Sirijus. do materijalne "zemljane". učitelja. saradnika. Od ovih 22 daljim sadejstvom. Najbliži emisar Božanskog. kao sjajne tačke na nebu koje trepere usled efekta Zemljine atmosfere. Iz sunca smo otelotvoreni. a ujedno i sa Tamnom tvari Etera Akašičkog Ne-Postojanja.ima odraz kroz Oziris-a u univerzumu Mulier . razine postojanja. toliko da sačini sve postojeće Elemente. Tokom istorije. slikari. pozdravljamo i slavimo zajedničko poreklo. od pet. na bezbroj mesta i u beskrajnom vremenu.ima odraz kroz Set-a u univerzumu Vir . tj. oblaci. U našoj Galaksiji procenjuje se na ima oko 200 milijardi zvezda. i muzičari su bili inspirisani zvezdanim nebom pri stvaranju svojih dela. toplote i života za našu planetu. Ostale zvezde (sa izuzetkom pojedinih supernovih) su vidljive samo tokom noći. Sada možemo spomenuti i čudesnu Misteriju koja se tiče anti-materije i skrivene ne pojavne svetlosti. slugu i prijatelja. Nema ni jednog dela Tebe koji nije Zvezdanog porekla. Kako su hermetisti dali pouku o fizičkim položajima koji predstavljaju emanirani univerzum. 33 .V. od najsuptilnije.daleka dubina pozadinskog zračenja kosmosa kao najdalja i najstarija "Majka" koja neguje svoje "dete" .okultnom strukturom koja sadrži sve sfere i sve procese postojećeg lokalnog Univerzuma.O. Svaka inkarnirana zvezda na zemlji poseduje čula i receptore za suptilne kosmičke uticaje i nebesko nadahnuće.ima odraz kroz Neftis u univerzumu Puer .X.X. Sunce nam je Pan-Genetor. hodi naš duhovni vodič. vatrene. pak. koji su fizički nevidljivi. brojni filozofi.NUIT . Nebom.-a (AIN) je dejstvom na L. izvor svetlosti.

vođeni poukama i sistemom rada i znanja Velikog Belog Bratstva.upravo jer Plazma Akaše jeste "neutralna" i po nameri Baskrajnog Svetla prelazi iz dimenzije u dimenziju.SKAKAVAC 3. svojom ličnom gravitacionom silom privukle druge zvezde.iz Hadita/Keter/ gde sila Abraxasa pokreće Ptaha. Neke se gase. težeći da uputi mase. ličnog. Svaka zvezda je individualna i jedinstvena. da pod budnim svevidećim okom Srebrne Zvezde ljudi povežu u bratski lanac svetlosti. neke eksplodiraju pri čemu stvaraju nove potencijale kreacije. koji sa Crne strane manifestuje Sve na Svetlu stranu. a crvene zvezde (koje su prema zvezdanim merilima stare zvezde) imaju puno linija koje odgovaraju molekulama kao što je titanijum-oksid. Male zvezde. u samom Keteru. uspavljivali se. zrače. na svojim grudima drži dete Univerzum.da pronađe tu istinsku i jedinstvenu prirodu koja je krasi i da onda ispolji tu prirodu i volju u potpunosti. Razni tipovi zvezda imaju i različite spektre. ali i nadarene pojedince. LVX-a i NOX-a. neke počinju da isijavaju drugačije svetlo. Sazvežđe ili konstelacija zvezda je deo zvezdanog neba u kojem grupa zvezda bliskih jedna drugoj zajedno obrazuju neki imaginaran lik kad se međusobno spoje zamišljenim linijama. čineći ravnotežu materije i anti-materije. nestajali. neke pulsiraju. koje se nazivaju crvenim patuljcima sagorijevaju svoje gorivo vrlo sporo za najmanje od sto do bilion godina. Sada je došlo vreme. sazvežđe predstavlja ono što astronomi nazivaju asterizam: grupu nebeskih tela. neke iz toga izlaze osnažene. upućujući ih u Tajne i Misterije Svetla i Tame. pri nekim smrtima zvezda one same imaju takav prelazak da omoguće "pojavljivanje" Crnog sunca. Svaka Zvezda teži da ispolji svoju istinsku prirodu. Hermetisti su odavno naznačili da svaka zvezda treba prvo da spozna sama sebe . Raznolika učenja su predavana narodima sveta. Svaka je odraz univerzalnosti kosmičkog ustrojstva. rasipaju. Crna sunca su medijatori onostrane sile Akaše u svet emaniranih elemenata iz kojih su nastale Zvezde koje isijavaju LVX. U običnom govoru. neke beli patuljci. Zvezde srednjih tipova imaju mnogo više težih elemenata.3 Iz toga PTAH je atomska sila kreacije . razvijali su se i gašeni su. te moćne razvijene zvezde su oko sebe. Evolucija Zvezda se odvija na raznolike načine. voljne i željne svetlosti Aeona. Oni su jedan od glavnih izvora podataka o zvezdama. i iz njih su emanirane galaksije i sva materija koja postoji na "pozitivnoj" pojavnoj strani . neke unorne i posrnule. Crna sunca su Tačke Geneze novih središta kosmosa. već i Boginju Nuit koja u naručju. najčešće zvezda. neke se re-generišu. individualnog je u harmoniji sa velikim prostranstvom pojavnog beskraja. te svaka isijava zračenja u posebnim bojama spektra. Plazma Akaše je neutralni "agens".Sveta reč Majstora Masona u svom suštinskom smislu predstavlja. neke prelaze na tamnu stranu. koja izgledaju tako da obrazuju određeni lik na nebu ili su barem vizuelno povezana jedna za druge. Interakcija otelotvorenog. neke postaju crveni džinovi. postaju svetionici u prostoru. Te konstelacije su jasne i pojavne u svetu ljudi. Ovo je u relaciji sa "bogovima" Siona SION. u cilju sveopšteg razvoja i evolucije. ne samo Izidu koja drži u naručju dete Horusa. tzv "crne rupe". Srebrna Zvezda je svojom moćnom gravitacionom silom već privukla određene moćne zvezde. neke spokojne. neke se sudaraju sa drugim zvezdama. polje tvari i svesti na nivou Aciluta Drveta Života. 34 . Čak i Masonska misterija "trećeg stepena" u sebi sadrži pouku na ovu drevnu kosmičku Istinu . Na kraju svojih života postaju sve tamnije i tamnije i potom postaju crni patuljci. Tokovi duhovnosti su pokretani.

zaista. te nastave svoje dalje putovanje. a nekad odaljuju na svojim putanjama. Moguće je da.. Podela neba po sazvežđima ima istorijsku osnovu.'.'.odlučite sami.'..A.sve kroz asociranje Vaših misli i njihovo usmeravanje ka nebeskom svodu i Boginji NUIT. oni su zvezde koje u veoma širokoj orbiti (kao Kupijerov pojas. neka sazvežđa se kreću bliže. možete da nazrete interakciju materijalnog i duhovnog. Nije li ovo poziv na buđenje ka Zvezdanoj svesti . ipak. "linija" (kako to neki vole da nazivaju) nasleđa predstavlja jedno A. Sazvežđa se dele po godišnjim dobima kada se najbolje vide na prolećna sazvežđa. je središte jedne zvezdane spiritualne galaksije oko koje su određene snažne zvezde poprimile uticaje središnje sile A.A.'.SKAKAVAC 3.. I postoje još dve posebne grupe sazvežđa. ljubav pod voljom.'. recimo mnoštvo ljudi. Veliki broj sazvežđa . božanskog duha u umove i duše inkarniranih ljudi.'.3 U astronomiji. pa prime određenu energiju.'.'.'.'.A. tako Vam i mi koji smo prihvatili Svetlost Srebrne Zvezde poručujemo: Zakon je za sve.A.A. spiritualnog "alfabeta" su na taj način dobile relaciju sa zvezdanim prostranstvima i četvorostrukom elementalnom projekcijom širom nebeskog svoda koji nas okružuje . rotiranje zvezda-parova.A.A. je osetilo A. Srebrna Zvezda . Sadejstvo sa drugim A.'. (tada zvezde svojom energijom sebe odvoje od uticaja gravitacije sazvežđa i nastave svojom putanjom . ali su moderna sazvežđa precizno odvojena jednih od drugih poznatim granicama među njima.A. 35 .'. Na ovaj način. kroz 88 posebnih projekcija nebeskog.A. uticaje. gravitacije. neka sazvežđa koja i nisu direktno povezana sa A. dok su anticirkumpolarna ona sazvežđa koja se nikad ne mogu videti sa određene tačke na planeti.sa specifičnim odnosima Zvezda koje su se "povezale" usled sadejstva energija. sazvežđe .A.'. Međunarodna astronomska unija je napravila listu od 88 modernih sazvežđa. sazvežđa.'. uticaja. ali i dalje gravitiraju oko A. pomiruje različitosti.'..A. " tj.u protoku zračenja među sferama.'. niti direktnim uticajima sazvežđa.'.A.'. iliti "linija" ili pak "lokalna A.A.A.'. sazvežđe je jedan deo neba koji sadrži sva nebeska tela koja se u njemu nalaze. nekad se približavaju.'.A. čudnim malim spisom u kojem su pomešane naučne činjenice i okultna tumačenja.A.. duha. zvezdana konstelacija" ima svoje specifičnosti spram Zvezda koje čine ovo naše sazvežđe i spram gravitaciono-energetskih sila koje deluju između nas. neka dalje. ali se nisu približili ni izvoru.'. preciznije određuje međusobne odnose.'.'. raspad zvezde.'. Dvadeset i dve korenske emanacije. po Vašoj Volji Vladajte Vlastitim Univerzumom. sve poprima smisao koji nam mnogo više "odgovara" kao tumačenje nego što je to simbolizam "grananja" i "linija nasleđa".. sa tačno poznatim granicama tako da svaka tačka neba pripada samo jednom sazvežđu. ponekad "prolete" kraj A.'. mitovi i legende koje ih prate potiču još iz Mesopotamije i Stare Grčke. kao što je Zakon Teleme objavljen suštinski u trostrukoj Knjizi Zakona.'. Dakle svaka A.'. sazvežđima postoji u manjem ili većem obimu. Ovakvo tumačenje A.u kojem god kosmičkom smeru).'.. izvora i osovine Zvezdanog okruženja koje je gravitaciono-energetski "povezano" sa A. čak i asimilacija manje zvezde u veću zvezdu. centralnog A.A.'. zajedničke volje ili pak "subdine".'. letnja sazvežđa.. sazvežđe" se okreće oko "Središnje Stanice A. središnje stanice. čak "opravdava" "otpadanje" od A.'. Ljubav je zakon. postoji sedam "glavnih" A.'. a ujedno su krenule da privlače "manje" zvezda tako da postoje zvezdane konstelacije/sazvežđa koje se kreću oko središta A. cirkumpolarna i anticirkumpolarna.'. u šire okruženje.'. stanice.A. dakle.'. Cirkumpolarna su ona koja se vide uvek sa određene tačke na Zemlji.A.. ličnog i opšteg .A.'. ali svako to "A. te da one kanališu uticaje A. jesenja sazvežđa i zimska sazvežđa. ili Ortov oblak oko solarnog sistema) idu putanjama oko A.'.njihova imena i priče.'.A.'. Naš Red.'. No. Bitno je shvatiti tu Zvezdanu prirodu Najmoćnijeg duhovnog centra sa energetskim uticajem na svakog pojedinca i grupu Zvezda.A.'. te su velike zvezde krenule da gravitiraju oko središnje A.'.

SKAKAVAC 3.3 36 .

svoj narod. Svako drugo delovanje nije Masonsko. Iza ljudske osobine dobročinstva deluje Božanska Milost i Ljubav – AGAPE.Libero Dobročinstvo u Slobodnom Zidarstvu potiče od devet vrlina. Od Slobodno Zidarskog znanja i same organizacije Svet mora da ima Dobrobiti – i to je jedan od razloga za diskreciju i «tajnost» naše organizacije – da bi Dobročinstvo bilo sa merom i nenametljivo Moć Bratstva ne nameće dela dobročinstva – ona se sprovode po uvidima i promislima Braće koja su kadra i raspoložena da pomognu Svetu. Dobročinstvo se takođe ne može nametati. «Caritas». a sam dobročinitelj ne traži naknadu. Ovu Ljubav usadio je u ljude sam Božanski dah Tvorca – kroz čije pouke smo upućeni da «volimo bližnje». Šta je to «Dobročinstvo»? To je saosećaj i Ljubav za svoje bližnje. Dobročinstvo kao «Caritas» nikako nije i ne predstavlja «milostinju» .SKAKAVAC 3. Šestar predstavlja vrlinu inteligencije. Dela Dobročinstva ne smeju biti razmetljiva dela taštine. dok Pomoćnici razvijajući svoju inteligenciju i veštine Zanata deluju kao podrška Majstorima – čiji je zadatak sveopšta Dobrobit – unutar i izvan Lože. Uglomer predstavlja vrlinu vere. Svetlost Istine Slobodnog Zidarstva je naša najveća nagrada – iz tog Svetla mi delamo i dobro činimo u Svetu. na dobrom glasu» s tim uverenjem kao podlogom kvaliteta ličnosti. Dobročinstvo donosi utehu unesrećenima. Vera.Čak i Učenici Slobodnog Zidarstva bivaju podučeni da prvo trebaju dobro čine svojoj Loži. koje su simbolisane našim osnovnim znamenjima. te kako ih Slobodni Zidar integriše u sebi one predstavljaju relaciju unutarnjeg ostvarenja koje mora imati emanaciju u spoljnjem svetu kroz Vrlinu i nesebičnost Dobročinstva – koje nikada ne sme i ne može biti korišteno za ličnu Dobrobit. već za Dobrobit Sveta i svih ljudi. Visak predstavlja vrlinu nade. Čekić predstavlja vrlinu odmerenosti. koja se ispoljava kroz nesebično dobročinstvo je nadahnuta božanskom Ljubavlju koja se osnažuje Svetlom Istine Slobodnog Zidarstva. a uzvišuje onoga koji daje – to je čista sebičnost. to je osnova humanizma i ispoljavanje altruizma. oprezni i nenametljivi. Kecelja predstavlja vrlinu opreznosti. Ljudska ljubav za bližnje. Poluga predstavlja vrlinu snage. Stoga su Slobodni Zidari oprezni da u svom Dobročinstvu budu vrlo tihi i diskretni. Dleto predstavlja vrlinu pravičnosti. za ljudsku rasu. Spes i Caritas. 37 . niti pohvale. niti treba da bude sprovedeno zarad osećaja Dužnosti. kao milostinja unižava onoga koji prima.3 DOBROČINSTVO Fr. Kako su Masoni «dobri ljudi. Lenjir predstavlja vrlinu znanja. Libela predstavlja vrlinu dobročinstva. Mistrija predstavlja vrlinu transcedencije. U starim Obrednicima Masonerije XVIII i XIX veka tri vrline su nazivane – Fides. kulture i morala oni poseduju vrline koje se ispoljavaju u njihovom okruženju – samo kao Dobročinstvo. mir i olakšanje onima koji pate. Nada i Dobročinstvo su temelj ostalim Vrlinama: 3X3 ! Vera i Nada kao vrline čine jedna drugoj Ravnotežu.

a u vezi sa smislom Imena "ARARITA" daje sledeće veze i relacije kroz koje deluje to Ime Boga.. a koju su hebrejski kabalisti pisali kao JHVH a predstavljali kao zvučno ARARITA čime su predstavljali dualizam u smislu i izraženoj vibraciji. dok se u šestom poglavlju ponovo pojavljuju u Obličju koje je određeno Voljom Adepta."Jedan je Njegov početak.Mars A ... Na taj način.Jupiter I .Sunce.Mars .Sunce T .Kapija. što samo po sebi predstavlja poseban proces Inicijacije. čime se oslobađa od opsesije mišljenja o bilo kojem obliku kao "istinitom" (i zbog toga vezujućem).. u kojem je uspravan....SKAKAVAC 3. ARARITA je ime Boga sastavljeno kao notarikon rečenice phrase "Achad Rosh Achdotho Rosh Ichudo Temurahzo Achad" .. sledeći stih za stihom.Venera Korišćenje ovog Imena i "formule" je u tome da se izjednači i identifikuje svaka ideja sa njenom nasuprotnošću. walam yakun lahu kufwan achad. projektovan na Drvo Života.. Suštini Realnosti.Mesec A ..Tifaret . jedan od simbola "Svetog Anđela Čuvara".. daje negaciju. koji izvire iz Jednoga . u nizu. koji je "sačinjen" kao Simbol.. A . Sam po sebi heksagram je simbol Sunca i Anahata čakre. A . prevazilazi polarnosti ideja R .Necah ...Sjedinjeni Vatra i Voda..Hod ." ..Geburah . nakon čega se u poglavlju četiri oni povlače u ono iza. Niti ima ikoga nalik Njemu!" Elifas Levi je naznačio da je "ARARITA" u stvari Neizgovorljiva Reč mudraca aleksandrijske škole.Merkur .. ARARITA dajući smisao kroz sintezu tri reči predstavlja i AR-ARIT-A .On je Jedini Bog. nasuprotnost ideji A .Saturn R .'. daje osnovnu pozitivnu ideju R .3 LIBER DCCCXIII VEL ARARITA sa komentarima Fr. Jedno je Njegovo postojanje.. Zlatni Heksagram.. Takođe.Venera ."Sunčeva Kapija Duha" u čemu je AR . jedan za drugim stihom. ‫אתירארא‬ ‫דחא וזהרומת ודוחי שאר ותודחא שאר דחא‬ Ova knjiga predstavlja tumačenje Zlatnog Heksagrama i izvesnog načina njegovog "svođenja" u Jednotu Tačke i iza. Bog Večni! On nema početak. rastakanje svega u Vatri Kadoša 38 . Njegova promena je jedna" ili kako je u Kuranu zapisano: "Qol: Hua Allahu achad.. aktivan i "muški" (Šestar). pojava u skladu sa Voljom A .. ideje se povlače u novo stanje I .Sunce ..Jesod .A.Mesec ...Binah .Hesed .Saturn . u Vatri Kadoša. niti je započet. A je Jaje Duha.čime je "oformljeno" Trojstvo.. ARIT ..Jupiter . Na kraju. od dva isprepletena Trougla. Allahu assamad: lam yalid walam yulad. na taj način se povlačeći iz sfere Ruaha. Ovaj Sveti Heksagram. treće poglavlje izvlači kvintesenciju ideja. projektujući se na Heksagram. a spuštajući je pasivan i "ženski" (Uglomer) . način transformacije ideja T ...Merkur R . Svaki stih jednog poglavlja se može uporediti sa korespodentnim stihovima ostalih poglavlja. U petom poglavlju oni nestaju u samom metodu-načinu. u sedmom poglavlju oni se rastaču.

a Jedno je Beskrajno. Gospod Vremena. 1. A . Skiptar Univerzuma.Savršenstva Svega. I .3 I ‫א‬ 0. kroz formu i smisao Šestokrake Zvezda. koji sa prvobitnim "usklikom" slavljenja Boga. poštovani Bog. pojavnog činitelja Univerzuma. Daj da veličam Tvoja savršenstva pred ljudima.KETER/Hod-Merkur On. i Tvoja Promena Jedna! AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR "O" . koji nosi oštar srp. Jedan.. koja je fokus Sila Svetlosti. Ti mi se ukaza sa mačem i kopljem..BINAH/Hod-Merkur Hronos.. među Tvojim konjanicima. takođe..Gospodar Vremena . Sve nemanifestovano ima "telesnost" Beskrajnog Svetla.Jedan je Njegov početak .Sol Invictus. 5. Stih takođe opisuje i "glif" Saturna. Kralj.A je Plamteća Zvezda (pet "slova" A) O . iz koje se prostire emanacija Gnoze njegove Mudrosti.Jahus N . O moj Bože! Jedan je Tvoj Početak! Jedan je Tvoj Duh. okrunjen Točkom Duha. Makrokosmos koji je oličio Čoveka.SKAKAVAC 3.Radostan i rumen Bog . I (O).pun Dostojanstva . Ti mi se ukaza kao radostan i rumen Bog. daju Dvanaest Zraka Krune. To se sažima u Jedno. "Gospodar vremena" se i ovde u trećem stihu "prikazuje" kao trojstvo. Adept promatra Krunu i "vidi".Stari Bog .Jedna je Njegova promena . i Sve se ispoljava iz Jednoga . Drevni. koji je iznad toka Vremena i samog Prostora. R (A). Nosio si skiptar Univerzuma. pojmi Savršenstvo Svega koje je sažeto (i prostrto) u Jednome. To su sjedinjeni Vreme i Prostor. U ovome se "nazire sjedinjenje Pentagrama i Hexagrama u Jedanaest (ABRAHADABRA).Nun . U liku Šestokrake Zvezde koja plamti praznim Svodom. Ovaj stih upućuje na to da formula. i Ime Boga koje "znamo" kao IAO ima svoj ekvivalent i "iznad" Drveta Života. 2. Otac u svoj svojoj snazi. I (I).Spuštajući trougao.Jedan je Njegov Duh . "Sve" što se manifestuje ima skrivenu nemanifestovanu potenciju u AIN-u.HOKMAH/Hod-Merkur "ARARITA" je jedna od formula neznanog Magusa kabaliste. A. I .beskrajni okean / prvobitni Haos.Otac . daj da razotkrijem Tvoja Savršenstva. 3. 39 .HESED/Hod-Merkur .TOTh se ovde prikazuje kao Inteligencija koja je Kreirala Univerzum. pun Dostojanstva.Uzdižući trougao (kao simbol). O . B.Poštovani Bog . Najviši u Kruni se u manifestovanom univerzumu "prikazuje" jasnom viđenju Adepta kao savršenstvo upravo svakog "dela". A. Ljudi su "mnoštvo". Ti mi se ukaza kao jedan stari Bog.Jod Tetragrammaton-a. kojim je On objasnio Univerzum i sve u njemu sažimajući svu Gnozu u Jednu Reč Aeona kako ga je pojmio.Nula.. sa točkom Duha je Kaducej.Kralj . ratnički Bog u plamenom oklopu. On je shvatio savršenstva Univerzuma. 4. telo Boga. sjedinjen sa Jupiterovom Silom kretanja.. R.Merkur . koji je "bio" pre Svega pojavnoga. Ništa . A .AIN.

oružje Generacije i Kreacije. aktivna Sila A .Afroditu. Geneze. Bog je ovde "pasivan" tj. pripitomljeni oblik šakala.OM. tako da svaka Sfera ima drugačije poimanje Boga. On nije vezan i "obmanut" tim obličjima "Bogova" koji su razložena poimanja Jednog Boga . ali ima svoju dinamiku jer se pojmi kao "lovkinja" . bog muzike i lepote. A. Koplje . Srednjeg Stuba Drveta Života / Sušumna nadi.među konjanicima .Bog muzike i lepote .SOL. sa isprepletanim "zmijama" koje su Ida i Pingala nadi. Ukazuje na to da je um čoveka "nestašan". "ženski" u svom ispoljavanju. 10. Ali nije me obmanulo ništa od toga. Ti mi se ukaza kao bela Okeanska pena skupljena u udove belje od te pene. D. B. tj. kao svoju potporu za delovanje i prenos svoje emanacije. a u nekima Ateista.vreba.znači da je koristi po svojoj Volji i Naumu.Jedna među mnoštvom.ON.on ne traži spoznaju i sjedinjenje sa nekim od tih "prikaza".SKAKAVAC 3.oni "koriste" jupiterovsku silu Heseda. "Mesec među svelim hrastovima šume godina" . ali Adept "tera" sve te odraze iz svog Uma. a njegov uzvišeni aspekt projektovan iz Aciluta je sagledavanje "Kaduceja" tj. To je i simbol budne svesti i uzdignuća Kundalini . U nekim Sferama Adept je Panteista. Ti mi se ukaza kao lovkinja među Tvojim psima. psi su totemska bića Meseca.oružje Inteligencije. u nekima Teista.. Ti mi se ukaza kao mladi dečak nestašan i ljubak.barijera između onoga "unutar" i onoga "spolja" O . O . A . kao boginja krajnje ljubavi koja nosi pojas od zlata.(ukazuje se) sa mačem i kopljem . Deista.Binaha. u nekima Agnostik.GEBURAH/Hod-Merkur Mač . On se prikazuje među "konjanicima" . baš kao mladi i snažni bog koji svira na liri. tražeći da pojmi samo "najuzvišenije" Ništa. 8. cilja. koja je ženska materijalizacija Velikog Okeana .poništavanje vizija je gašenje njegovim funkcija koje 40 . boginja devičanski čista. I .. na ovoj ravni Boga shvata i pojmi ga kao Veneru . I .HOD/Hod-Merkur Ovo je uobičajen rikaz Merkura sa Kaducejem. on teži Najvišem .svira na liri . kao mesec među svelim hrastovima šume godina. 7.u plamenom oklopu . Ti mi se ukaza kao mladi i blistavi Bog.Orfeus . A. zanimljiv za istraživanje i korišćenje za Spoznaju. udove čuda od žene. sa Tvojim krilatim globusom i njegovim zmijama postavljenim na štap. 9. R.Bog je drži u ruci .probojna. u nekima je Gnostik.MALKUT/Hod-Merkur On shvata da su sve vizije samo "nesavršena" obličja Onoga kojeg je hteo da slavi u svim mogućim aspektima i emanacijama Savršenstva. lovi.3 H.JESOD/Hod-Merkur Dijana lovkinja . "ona" je devičanski čist odraz Boga. ali "ljubak".spoljašnji manifestatori i emisari Sile Geburaha -Marsa.NECAH/Hod-Merkur Bog mu se na različitim ravnima i sferama prikazuje "drugačiji".Sunca.Kteis.mladi i snažni Bog .TIFARET/Hod-Merkur .Prikazivanje identiteta i lepote Tifareta . 6. čime je ona spoljna pojava Boginje NUIT. upravlja mnoštvom "pasa" koji tragaju za plenom. Ratnički Bog je Mars / Ares.mladi i blistavi Bog . Sve to sam odbacio vičući: Odlazi! Tako da je sve to iščezlo iz moje vizije. Ta obličja imaju svoje uzvišene epitete i smisao.

Oni koji ometaju umesto Mudrosti .Adept i u tome vidi Boga. Mnoštvo je Ništa. Videh glave bliznakinje koje se uvek bore jedna protiv druge. simboli. Ništa nema karakteristike stoga je Bezvredno. Ništa i Sve pozitivno i negativno se prožima sa "njim" . AIN SOF AUR / A'ATIEL. A tih dvanaest su jedno. ABRAHADABRA Sva ta obličja. 41 . 12. Videh Tebe u njima. Jedan je Njegov Početak! Jedan je Njegov Duh. Prevaga kreštanja i besmislica jeste gubljenje harmonije .Adept u Svemu pojmi Boga. Videh Tebe u njima. Bezvrijednost umesto Bezgraničnog.stoga su Mudrost i majmunluci Uma u ravnoteži. ideje. 1.stoga bez početka i trajanja nema ni izvesnog "pojavljivanja" u Ništa. II ‫ר‬ 0. Zatim videh ove stvari izopačene i zle. a 12 je broj "Anđela" HUA. A. AIN SOF / BELIA'AL.svidelo se to nekome ili Ne .Janus . 3.umesto Jedinstva.Sve je Ništa.ta relacija je povezana i neodvojiva. Svaka emanacija na svakoj ravni jeste emanacija Boga .SKAKAVAC 3.Jedno je Sve. Nova zvezda 418 .Heksagramom. A. Blizanci boga . niti odvojenosti Univerzuma od Jednoga. kao što je i Bog Ništa .KETER/Geburah-Mars TAUMIEL. Neizvesnost umesto Bezgraničnog Svetla.3 izazivaju njihovo pojavljivanje . Ništa nema ispoljavanje u sebi . i gle! nova zvezda 418 koja je nad svim ovim. vibratorne vrednosti su samo odrazi i talasanja Svetlosti koja izvire iz Jednoga . U ovome je prva naznaka da se sva obličja slivaju u "odnos" Mikrokosmosa Pentagrama sa Makrokosmosom . poput crnih majmuna koji krešte podle besmislice. baš kao što Ti jesi Ne. a dvanaest izboja Svetlosti iz Krune emaniraju Sav Univerzum u svojim "daljim" materijalizacijama kroz ravni postojanja. Videh one koji zatamnjuju mudrost.vizije iščezavaju jer nestaju želje i nestaju misli o pojedinačnim emanacijama Boga. Gomila bogova umesto Ničeg. Videh proždrljive majke Pakla koje su jele svoju decu . 11.gde je 418 broj staze Het. Nema razlike. Sve stvoreno iz Jednoga nije izvan Jednoga . kao i Reči Aeona Majstora Teriona. AIN / KVEMETIEL. B. jer kruna ima dvanaest zraka. I skovao sam zajedno Plamteću Zvezdu i Šestokraku Zvezdu u kovačnici moje duše. Bog je NE tj. tako da su sve njihove misli zbrka.AIN. 13. Čak ni to me nije obmanulo."crni majmuni" koji su animalnost koja "nosi" Inteligenciju i Mudrost Boga . On je to "skovao" znači da je sve to shvatio kao odnose Boga spram njega samoga i odnos Boga spram Univerzuma . 2.a Kruna ima 12 zraka. i Njegova Promena je Jedna! Bog je Jedan.bez sile koja ga "prenosi" Bog ne ispoljava svoju uzvišenost .O vi koji ste bez razumevanja! Videh Tebe u njima.HOKMAH/Geburah-Mars GHAGIEL. a one nisu bile.

nema sjaja koji izvire iz Veličine Oslobođenosti Adepta. A . Videh Tebe u njima.GEBURAH/Geburah-Mars GHOLAHAB. Adept je stalno svestan da Sve manifestovano u Univerzumu (spolja i unutar njega) jeste Bog. Videh bedne. bez razlike. Majke pakla .. koji je Ništa..Binah se ogrnuo užasima Geburaha i proždire Misli Adepta.HESED/ Geburah-Mars GHA' AGŠEBLAH.3 R. Ako čovek u sebi prepoznaje opisane segmente Bića.Heseda.pozitivnim i negativnim .bedni (ljudi) . vrapcu. Videh Tebe u njima. H.u svom besu . da bi bez njih čista Svest Majstora bila medijum Razumevanja. 7.stanje "Divova". Videh Tebe u njima. A . vidi ih u svim mogućim pojavnim obličjima . On je u Svemu manifestovanom.Gramzivci (otimaju se za odvratnu hranu) .. 8. / Izbijanje izobličenih vibracija bez lepote i prefinjenosti. 4.Plamteća zvezda ne sila Svetlost. Videh gavranove smrti koji su leteli promuklo kričući nad zemljom posutom lešinama.nasuprot dobronamernosti i darežljivosti Boga / Ljudi. A. Bog je i u tome.Nema dostojanstva . A . O . bez kontrole i pod pritiskom nesvesnih naboja. zemljom posutom lešinama / mrtvilo. svadljive.bili su poput ljudi. itd. Videh lažljive duhove poput žaba na zemlji. O .zatvorenost ega i okrenutost samome sebi . oni koji pale.Gavranovi smrti / leteli / Nasuprotnost prijatnosti Venere i užitku prijatnosti..TIFARET/Geburah-Mars TAGIRION. O . A.BINAH/Geburah-Mars SATARIEL. svađalice umesto Lepote Tifareta. 5. Videh Tebe u njima.Nema milosti .NECAH/Geburah-Mars A'ARAB ZARAK.Povraćaju crni izbljuvak ognja i dima . O . I . Oni koji skrivaju Razumijevanje..) Gavran stoji nasuprot Pobedi. "Videh Tebe u njima". Gavran koji ometa pažnju (klifoti Venere su ptice lešinarke. .Divovi poput vulkana ... telesna vezanost za materiju.nasuprotnost Uzvišenosti Boga / Ljudi.sebični (ljudi) . 6. uništavajući ih.halapljivost za elementalnim nadražajima.SKAKAVAC 3. sebične. divove poput vulkana koji povraćaju crni izbljuvak ognja i dima u svom besu. Plameni. poput vulkana.. D.HOD/Geburah-Mars 42 . Videh one što izgorevaju. Opisuje i Svet Ljudi po "Tibetanskom" učenju.svadljivi (ljudi) . i na pokvarenom metalu koji korodira sve stvari i ne opstaje. Parničenje. A. kao suprotstavljene golubu. O Gospode. bili su sasvim nalik ljudima..jer su upravo sve moguće varijacije emanacije Jednoga Boga. . I . Izbijanje "podzemnih" erupcija Sile i energije. I . Videh nemilosrdne i nedostojanstvene koji su poput gramzivaca što se otimaju za svoju odvratnu hranu.Egu. I .promuklo kričući nad. Videh Tebe u njima. Onaj koji lomi umesto Milosti ..Nije jedan "I" već je "I" predstavljen silinom Velikanamnoštva. A .nasuprot toleranciji za Istinsku Volju Boga / Ljudi. i na vodi.

SKAKAVAC 3.3 SAMAEL... R.. vodi. Bestidni magarac. Videh Ženu. odraz ovog odraza..kojima Kočijaš mora upravljati (a ne da ga one slepo vuku "napred" po njihovom ćefu). Postoji određena "sjedinjenost" muškog i ženskog principa. Merkura . koja nije hrabrost niti odvažnost.i neće je dobiti od svojeg Anđela!) su Majstori koji ne mogu pasti u Ponor. spazih tu priliku. Videh da je od glave do pupka žena.MALKUT/Geburah-Mars LILIT.." To je relacija sa stihom 47 u "Cordis Cincti Serpente" koji kaže: "Luč se drži luči. Videh Tebe u njoj. Ipak. Majstori nisu obmanuti.dejstvo "laži" na zemlji. brzini. Videh bestidne. koji su u neshvaćenom odnosu sadejstva i saglasja koje doživljavaju kao konflikt. pa i Bogu. povezane sa Vizijom Kočija u stvari "izlaz" iz Vizija Heksagrama.. Zaista postoji izvesna "lozinka" kojom se stupa Zatvorenoj Palati 418. kroz vatru i vazduh ih razgrađuje i poništava njihove kvalitete tako da ništa ne opstaje. O moj Bože.a pakao je vezanost i potčinjenost silama. Videh Tebe u njima. a ne kao privlačnost Sile strasti i ljubavi. već fantazirano sjedinjenje. Ovo je klifot Merkura. Oni koji znaju ovu lozinku (moraju je znati .neostvareno i ne realizovano. energijama i smislom Elemenata (kako se oni emaniraju u njemu i Univerzumu "oko" Njega). već drskost egoizma. Njen lik skriva crnog majmuna. Lažljivi duhovi su jasna nasuprotnost Inteligenciji i Razumu. Ali ne i ti. Nakon svakog od stihova sledi: "Vidjeh Tebe u njima.što je samo obličje koje je iluzorna polarnost sjedinjenosti u Bogu . personifikuje se u sili koja ga ograničava da živi i obitava u "paklu" ."simbol" uma koji izvodi "skokove". ona je ustala protiv nebeskog kraljevstva na zemlji.JESOD/Geburah-Mars GAMAMIEL. Ali nije me obmanula nijedna od svih tih stvari. varalice / lažljivci nasuprot Sjaju Merkura. Lažno optužuju. 10. 12. koji si sve i s one strane toga. i to je odraz Božanske energije i namere. 9. jedna oholo prezire drugu. Jer moja beše lozinka Zatvorene Palate 418 i moje uzde Kočije sa Sfingama. crnom i belom. je odraz čoveka-bika i univerzuma ispod Ponora. B. koji konzumira odnose sa elementima do iznemoglosti. a prljavština prljavštine. opscenost nasuprot Temelju / njegova požuda uništava užitak sjedinjenja u Strasti. gde je odraz toga da do Tifareta Čovek biva aktivan. Devijacija ili pak izobličenost "prirodnih" sila koje protiču kroz Čoveka odražava se u bestidnosti. koji si oslobođen razdora senki. niti poremećeni delovanjem raznolikosti Vizija i pojavama Boga. ABRAHADABRA 43 . baš kao ljupki lik koji prikriva crnog majmuna. nasuprot Kraljevstvu.. Žena noći. "i videh Tebe i njima". Korozija je dejstvo vazduha u ("vatrenoj") reakciji vode i metala.. koji grizoše jezike jedan drugome od bola. bikove-ljude vezane u bezdanu putrefakcije. Adept drži uzde . A. preko čijih "stepenica" se stupa u Razumevanje. a iznad toga pasivan . od pupka do stopala njenih muškarac. baš kao oblik koji svojim rukama vuče male ljudske prilike dole u pakao. a ne do poništenja u sjedinjenju. Voda je Hod.. vuče ljudske "sene" dole u pakao. Nego sam ih svojom suptilnošću rasprostro u Dvanaest Zraka Krune.znači da on upravlja Silom Sfinge." 11. žaba je biće . Crna i bela sfinga prikazuju sve prethodno navedene polarnosti i nasuprotnosti . Upućuje da je izvesna Misterija staze Het.. vezanost čoveka za materijalna obličja i zamisli o nečemu. Ipak. Bog je i u tome.

. R.3 Na nebu.HOKMAH/Binah-Saturn Nastavlja se obraćanje Bogu.SKAKAVAC 3. "stroga" i odsečna.. Kroz "suptilnost" Razumevanja iz Krune se emanira "Zodijak". niti ikakvog Sina. Da. A. Sve je Bog. III ‫א‬ 0. mnoštvo ga ne slede . Ništa.a metod je u uzvikivanju tj. bez dileme.Phallos kojim je sačinio svetove . beskraj očitovan kroz Hronosa/Saturna. kojom je On načinio svetove. on nije emanirani Spasitelj u "nižim" sferama pojavnog Univerzuma .nema Boga i Đavola. nema "razlike" ni dovojednosti Jednoga od Ništa. jasna.Hokmah . A tih dvanaest zraka behu Jedno.BINAH/Binah-Saturn 44 . i On nema nikoga njemu Jednakog. Reci da je On Bog jedan. Veliko i Malo Lice (po kabalistima) su dva oblika pojavnosti Boga . 3.KETER/Binah-Saturn Sada objašnjava jednostavnost "načina" i "metoda" pomoću kojega Čovek sebe rastače kroz Heksagram u Jednoga . 237. Ništa neće stati pred Njegovo lice. koje je Ništa..Potvrditi Gospodu njegovo Jedinstvo. 1. prožet je silama Planeta.Ceo Heksagram se stapa na stazu Gimel. B. On ne "vidi" razliku i odvojenost od Univerzuma.Bog. Nema Sina. isijavanje Svetlosti koje prožima Univerzum u svom "kardinalnom". . 2.. Čovek. 12=1..Proroci i Mudraci.. ljudi. nema Dvojstva u Najvišem . na Ruah. 511 = 7x73 . Takođe sam slavio Njegovu mudrost. 41 je MA . I pet stotina i jedanaest puta noću tokom četrdeset i jednog dana uzvikivao sam naglas Gospodu potvrdu Njegovog Jedinstva.On se ne prikazuje ljudima kao "Sin" (Vau Tetragramatona). Alef+Jod+Nun.. sačinjen od Elemenata. Sve se spoznaje kao Jedno. nema Dva Najviša.Kontinuitet vremena. AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR Bog je Jedan. Sve je Jedno . . ali i prima spoljašnje uticaje Zodijaka. bez razlike i bez ograničenja . 511 je AIN. Zodijak je NUIT.Bog je Sve Stvoritelj.. prožimajući tako Sve. "Iznad" Jednoga je Ništa.Majka. ALI . duhovne sile su prožete sa svojim nasuprotnim prirodama i emanacijama koje kroz fluid prostora deluju na Heksagram. kojim se aktivno iskazuju njegovi uzvišeni "kvaliteti" i smisao koji emanira iz Njegovog Jedinstva. kojom je univerzum postao svetao..Mudrac koji vidi Lice Boga nije edno sa Njim. među Zvezdama.on je uvek Jedan.. veličao sam Ga zbog Njegove jasne suštine.. koje je Jedno.ipak.konstatacija. . Zain+Lamed+Reš. . a kada se Sjedini ne vidi odvojenost od Njega. Ništa neće stati pred Njegovo lice. ni ikakvog Pratioca. za konačnu realizaciju i sjedinjenje nemoguć je "odnos" Maga i Boga .Jedno sadrži Sve i sve "polarnosti" su sjedinjene. . Bog je Večan. Na drugi način emanacija Reči Aeona ARARITA se iz Hokmaha pojavljuje u sferi Ruaha. On nema nikoga njemu Jednakog.Sve je u Njemu. Bog je Večan."Oni" jedino mogu biti Jedno.Ništa. 13. Bog je Mudrost . objavljivanju na glas da je Bog Jedan . Nema ikakvog Pratioca. "fiksnom" i "promenljivom" dejstvu kroz Elemente.

6. da. potvrđuje čovekom "odnos" i neodvojivost sa Bogom. disolucija svih stvari.Disolucija svih stvari "Njega neće pokrenuti". stropoštao sam se za njima u najdublji bezdan. težnje. zaista. da bi se naposletku sve "spomenuto" i slavljeno slilo u Jednu silu. U Njegovu Pobedu progonio sam Njegove neprijatelje.HOD/Binah-Saturn Na nižim ravnima Adept je prihvatao sjaj Boga i koristio ga za svoje Usavršavanje. 9. stavove. nastavljajući (nizom korespodentnim prvom poglavlju) da definiše uzvišene Božanske osobine koje se emaniraju na ravnima pojavnog Univerzuma. A. jedno slavljenje Jednoga Boga sa kojim je Čovek Sjedinjen u Svetlosti. Slaviti. Odmarao sam se diveći se Njegovoj Postojanosti. 8.NECAH/Binah-Saturn Adept je sve misli. a da Svest nije zamagljena. Bog je "Šadai El Hai". D. gde (na nižoj ravni) on nije svestan istinskog Jedinstva sa Bogom. obožavao sam Njegovu veličanstvenost i dostojanstvo.MALKUT/Binah-Saturn 45 . jer on je Jedan i svi ovi procesi i emanacije su u Njemu.Podrhtavanje Univerzuma O . tu sam imao udela u slavi mog Gospoda. namere. nagnao sam ih niz strminu. 5. R.SKAKAVAC 3. Adonai. A. H. obožavati i potvrđivati ove Božanske osobine dovodi Čoveka u jasnu relaciju sa Bogom.V. B. osećanja. 4. kako podrhtavanje Njegovog Univerzuma. Postoji određeni "odnos" polarnosti Čoveka i Boga . Njegov Sjaj je sijao na me. ili nekakvo drugo biće.JESOD/Binah-Saturn Jesod je "temelj" Postojanosti Boga tj. Drhtao sam pred Njegovom moći. može biti uzvišenije od Boga).V. ja. Sve je stavio u službu Velikog Priziva Jedinstva sa Bogom.V. da. Da.-u vladam i upravljam umesto Njega. Uživao sam u Harmoniji i Lepoti Njegove Suštine.TIFARET/Binah-Saturn Kao Adept on se zanosio i uživao u Harmoniji i Lepoti pojavljivanja Boga u Tifaretu kroz Lik Svetog Anđela Čuvara.3 Jasna suština se sagledava kroz Razumevanje Binaha . obožavao sam Njegov divni sjaj.V. 10. ja Gospod Namesnik Njegovog Kraljevstva. već Jasnovideća u praznini uma koje nadahnjuje Razumevanje. I . A. Zahvaljivao sam Mu zbog Njegove mnogostruke milosti. 7. univerzuma kao Njegove astralne Manifestacije.HESED/Binah-Saturn Slavi Boga. koji govorim mom služitelju V.Postojanost A .GEBURAH/Binah-Saturn Čovek priznaje Moć Boga (i ne živi u zabludi da Čovek. Njega neće pokrenuti."postao svetao" znači da je shvaćen.u kojem Čovek prima Božanske uticaje. uskladio sa svojom aspiracijom "ka" Najvišem.

Reč dvostruke moći je ABRAHADABRA. te ona nema prostorno vremenske odrednice. Ništa neće stati pred Njegovo lice.V. A tih dvanaest zraka behu Jedno.V.Sveti se Anđeo Čuvar (kao "niža" pojavna emanacija Boga) vlada Kraljevstvom. A. koja je sjedinjena sa šest vibracija Heksagrama. potvrđujem Tvoje Jedinstvo! Slavim Tvoju Mudrost kojom si sačinio svetove. A.V.. Veličam Tvoju jasnu suštinu. Jedno je Tvoje postojanje.V.V. tu su dvanaest zraka Krune. disoluciji svih stvari .ljubavnik Adonaijev. kao što je i Jedno. I sve te stvari me nisu obmanule.KETER/Hesed-Jupiter Odnos slavljenja i hvale Bogu predstavlja ekspresiju o Spoljnjem i Unutarnjem ushitu. Tvoja promena je jedna" IV ‫ר‬ 0. 12. Sve. 13. velikom. ABRAHADABRA Jedanaestostruka Zvezda postavlja dvanaestu Zraku u središte. Bog je PAN. ni ikakvog Pratioca. 46 . čije je ABRAHADABRA i MAKAHAŠANAH . i On nema nikoga njemu Jednakog. niti ikakvog Sina.3 "Adonai Ha Arec" . . O Bože! Tvoj sjaj me prektriva! Obožavam Tvoj divni sjaj! Odmaram se diveći se Tvojoj Postojanosti. nego sam ih svojom suptilnošću rasprostro u Dvanaest Zraka Krune.gde imam udela u Tvojoj slavi.. Slava Bogu i Hvala Bogu! Samo je Jedan Bog. Uživao sam u Harmoniji i Lepoti Tvoje Suštine! Za Tvoju Pobedu progonio sam Tvoje neprijatelje. Jednoga Boga. sleteo sam za njima u najdublji bezdan . baš V. Majstor nije vezan ni za metod obožavanja Boga. 11. podrhtavanju Univerzuma. Onda malo dete. već je Sve (koje je 12) "rasprostro" u Jednu Svetlost. I još sam uobličio reč dvostruke moći u Glasu Majstora..koje su Jedna Reč sa Dve Moći. kojom je univerzum postao svetao! Zahvaljujem ti se za Tvoje mnogostruke milosti. Bog je Večan. energije i ideja (koje vode inicijata ka finalnom posvećenju) prikazuje Majstoru kao "Adonai" i sa njim na taj način "komunicira" kako bi ga Adept mogao slaviti.V.. odražavajući sjaj Adonai-a. a kako bi Majstor što dublje kroz Razumevanje shvatio Njegovu Mudrost i Savršenstvo Jedinstva. ABIR je Moćan.. 1." "O Gospode. niti za Reč kojom je objasnio Boga. upravo reč 418. nagnao sam ih niz strminu.V. 418 je Het. Sledeći "par" iskaza konstatuje da je Bog Jedan i neizmerno velik . BR je Reč.V. ljubavnik Adonai-ev. Bog ukazuje da se radi vođstva. koji odražava Njegov Sjaj. protoka svesti. obožavam Tvoju veličanstvenost i dostojanstvo.samim tim je jsano da Jedno podrazumeva Sve. "On Bog je jedan. On je oko nas i ne postoji snaga do u Njemu uzvišenom. Dvostruka Moć se odražava u tome da postoje pet "A" vibracija Plamene Zvezde Mikrokosmosa. uzdiže svoj glas i reče: AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR Malo Dete je V. i Bog je neizmerno velik.koje Tebe ne pokreću! O Bože! O Adonai! Ti si Gospod Kraljevstva u kojem sam uobličio Reč dvostruke Moći! ABRAHADABRA! " "Jedan je Tvoj početak.SKAKAVAC 3. Drhtim pred Tvojom moći. Magus je objavio Reč svojeg Aeona.

47 .Pokorio . A. 3.. koji ne-postoji. sam prozor nema karakteristike. da ne bi imale vlast nad pravednim.to se pojmi iznad Ponora . jer on ih je razumeo sve..BINAH/Hesed-Jupiter Sve stvari . njegove svesti.. od njegove "telesnosti". 2. O . na ovoj razini sve sile i znanje formira kao "jednu sliku" . Adept. Ta jedna slika je vizuelni prikaz Reči . 6.HOKMAH/Hesed-Jupiter Majstor je na stazi ALEF. i nag hodaše okolo.čarolija svetlosti .AL.šuplja sfera spoljašnjeg sjaja .i Majstor nije "vezan" za stare rite koje je "spalio". ostade nekakva čarolija svetosti usred šuplje sfere spoljašnjeg sjaja. pa i Adepata. 7.koja se sagledava u Tifaretu. lepa reč i molba nemaju uticaja. Nagost je čistota. delovanje Samotnika Teleme. A.. Nema nijednog dela "nas" koji nije sačinjen od Boga.NECAH/Hesed-Jupiter Njegova Volja je jasna i uspostavio je u harmoniji središta odakle ona "vlada" nad svim "nižim" sferama bića. I sve te stvari iščezoše. Binah je prostor Svesti u kojem se "kreću" Zvezdane sile. podnosi sve to i prihvata udarce Majstora sa shvatanjem da kroz silu i snagu izvršava To što je Namera Pravednika.. svetlosti.V. lud i nag.SKAKAVAC 3. Predstavlja misterioznu relaciju i sjedinjenje Tačke i neizmerno velikog Kruga. H. I žalio ih je sve. da one behu samo poput starih rita na Božanskom Savršenstvu. I uskladio ih je u jednu sliku. pravedni. posta lud. 4.GEBURAH/Hesed-Jupiter On ih u sferi sile silom usmerava i organizuje da sprovedu i ispolje svoju Volju . koja snosi svoje "uticaje" na Hokmah. Tako V. 8. predivnu za gledanje. On nije vezan za lično ispoljavanje. I udarao je po njima.V. "On" shvata da su Sve stvari "iskrivljeni odrazi" jer ima jasan uvid i poimanje stvarne Istine i realnosti koja je suština svih spoljašnjih obličja. sem prostranstva i svesnosti o Razumevanju "sebe" i "Svega".V. kao "predivna za gledanje". Ljubavnik obliven Svetlošću NUITe. D. Iščezoše . energije i materije.. kao što se oslobodio i svog Ega.LA.. Tako da sve posta sjajno. I pošto ih je tako pokorio.HESED/Hesed-Jupiter Majstor. nevinost i neuslovljenost "odećom" niti "aurom" ("maskom") koja se prikazuje svetu. Sve manifestovano je (samo) spoljni odraz Božanskog Savršenstva .jedna Vibracija Gnoze se prostire kroz Sfere i prikazuje umovima ljudi. On je Luda. B. R.. Čovek zemlje sadrži u sebi Sve To.u sferi Geburaha. 5.. A . koji u sebi ima Reč Aeona. Duh Aetira .3 Keter je Jedan. ispoljava svoje utiske primereno pojavljivanju u određenoj sferi.V. I .Logos Aeona. tu je potrebno adekvatno dejstvo da bi energije bile usaglašene sa Velikim Planom..TIFARET/Hesed-Jupiter Majstor. jer one bejahu samo iskrivljeni odrazi.

On proglasi savršenstvo.kao i oni. namera i težnji. te je svaki Majstor u stanju "proveriti" upravo kroz svoju Reč Aeona. A. R. Tek sa pojavljivanjem Djevice on je sa zanimanjem okrenuo svoje Oko u njenom smjeru i pokrenu uspavane energije iz beskonačnog sna. I pošto ih je čvrsto utvrdio u redu i poretku.JESOD/Hesed-Jupiter Majstor je čak i svom "nižem sopstvu" uspeo posredovati i preneti saznanja i Razumevanje Svega. 12. (HeH+VaV+ALeF . gde se odražava prikaz hijerarhije i međupovezanosti i međudejstva sfera. 48 . nego je svojom suptilnošću rasprostro sve to u Dvanaest Zraka Krune. B. ABRAHADABRA Majstor-Magus. Ali premda je tako radio. koja je ABRAHADABRA. Na taj način Majstor Terion je uvek u stanju da sagleda da li su Reči. nikakvo lijevo i desno. No svi oni su se dešavali samo u njegovom umu. Fr. On sve pojmi kao emanaciju dvanaest zraka Svetlosti koji pletu energije iz Jednog Izvora . HUA=12. 10. te samim tim što je "stvorena" predstavlja izvršenje Volje Boga i "On" uživa u Misteriji te Kreacije.A. Njegova svetlost vodilja se sažima u Svetlost Zvezde 418 i on emituje uticaje u svet kroz tu suštinu kojoj je posvetio svoj život. telesnost Oca. Reč Aeona svakog Magusa jeste univerzalna formula koja predstavlja Boga i Sve. 11.MALKUT/Hesed-Jupiter Nevesta je He Tetragramatona. A tih dvanaest zraka behu Jedno.3 A. sjaj.133 . shvaćeno kroz svest Majstora. na stazi Het Drveta Života. užitak Boga u Njegovom stvaranju.upravo Zvezdom 418.." 13. nije "vezan" čak ni Rečju kojom je objasnio Univerzum. kao Demijurg. kako je on pojmio Mudrost Aeona. ona je savršenstvo i predstavlja realizaciju i materijalizaciju svih Božanskih promisli.Krune. a Sve je "Sjajno" kada se sagleda inteligencijom koja pojmi fantastične zakonitosti i uređenje Kosmosa.HOD/Hesed-Jupiter Hod. nevestu. koji je "Sam Svoje Sopstvo". je pokretačka sila Svega. tvoreći bezbroje preljeva.. kao ni nikakvo središte u kom bi se stvari mogle manifestirati. Jupiter.SKAKAVAC 3.:"Duh je otkrio ideje suprotnosti i izrazio ih u Dobru (bogovi) i Zlu (klifoti). Zatim je pronašao Formulu Agape koja ih spaja i oplođuje.. time je utvrdio svoju Gnozu u astralnim sferama Jesoda. nikakvo naprijed i natrag. on je uvek proveravao svoj rad Zvezdom 418. Majke i Sina . jer nije zaista postojalo nikakvo gore i dolje. 12=1. Misli i Dela koji se emaniraju kroz Njega u skladu sa Rečju Duha koji je ukorenjen u Njegovoj Duši . 9. I to ga nije obmanulo.Gimel+Lamed+Quof). u ispravnoj i u pogrešnoj akciji. postajući spreman voljeti. da li je proces inicijacije ispravan i da li je Gnoza koja teče u Svet usaglašena sa univerzalnim principima Duha.Th..

jer je on sebe utvrdio u svim sferama i ono u njemu što se suprotstavlja ili "ruga" (smeje) Njegovom sve-opsežnom sagledavanju Istine ne umanjuje "značaj" toga da iza tog smeha stoji Tišina.A. budući da je izvan prostora.A. 3. koje nije brbljajući o svojim stavovima obličjima shvatanja sveta.kojima pristupa metafizički i naučno dosledno. Krst predstavlja elemente. A. i ne zbuni ga smeh Majstora Hrama. Ova Tačka je Hadit . ne vezujući se (lično) ni za ikoju ideju i tvrdnju. AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR Krst "prošlog" Aeona se smenjuje nevidljivom Tačkom . 4. stoga nije proizvod nečega i reakcija na "neko" dejstvo.. Njegov "zadatak" je da objavi tu Istinu i Znanje koje proističe iz Njega.BINAH/Tifaret-Sunce Fr. Niti ima uzrok ni posledicu. ali kao Istinu .:"On je i sam u stanju uvidjeti da mali psi točno. budući da je odsustvo "količine" i "dimenzije" definiše kao Ništa. Oslobođeni Adept se ne zbunjuje usled dejstva "viših" uticaja. nema "ono" iz čega je nastala. Nema čak ni poziciju.Th.SKAKAVAC 3. niti uzdrmati stavove i shvatanja Oslobođenog Adepta.HESED/Tifaret-Sunce Fr. ali Majstor Hrama zaista obitava u svesti koja pojmi stvarnu Realnost Univerzuma.bitno je pojmiti da 49 . jer ona je izvan Vremena. Mali psi ga ne mogu ispraviti. R. jer je to jedina realnost koje smo mi svjesni i samim tim po kojoj se možemo ravnati. harmoniju. a njegova laž bi istina na njegovom mestu. A. Umesto krsta nevidljiva tačka koja nema osobine ni delove niti veličinu. budući da je njen Univerzum na svaki način beskonačan. jer oni ne mogu ništa sem da laju. B. 2. Niti se postidi slušajući smeh malih paklenskih pasa.3 V ‫י‬ 0. Tačka nema prostorno-vremenske odrednice.koji je "objašnjen" u Liber AL vel Legis.:"On se međutim zalaže za pravo da se ispolji u skladu sa svojom voljom i sa svojim postignućem. li tačka nema ni jednu dimenziju.Krst je upravo "grublji" odraz i aluzija na Tačku." Razum i misli mogu da se prikazuju u mnogim Oslobođeni Adept nema sumnju u To što je definisao imaju svoje viđenje. odnose.Th.KETER/Tifaret-Sunce Oslobođeni Adept shvata smisao svakog dela univerzuma i pred-postavlja smisao Najviših Misterija . ali sadrži druge asocijacije i smisao za koje je sama Tačka još dublja suština. Niti zaista ima položaj.HOKMAH/Tifaret-Sunce Psi razuma ne mogu pomutiti. . Tačka je identična bilo kojoj drugoj Tački koja je bilo koje "drugo" središte beskraja. Niti ima postojanje u vremenu. ravnotežu. 1. definišući Univerzum spram svih svojih uvida i iskustava. i nema ništa sa ovim našim koncepcijama. Oslobođeni Adept se ne stidi onoga "nižega" u sebi. Tako je pisao Ou Mh. Oslobođeni Adept. Jer on je bio na svom mestu. osim pokušavati ih naturiti drugima.. Na taj način on brani doktrinu Krune da nema ničeg osim točke gledišta. budući da nisu ništa u stanju uraditi." Upućuje na to da je Oslobođeni Adept direktno "pod" uticajem Magusa (stazom Vau "Hijerofanta") i stoga iz Reči Magusa proističe "objašnjenje" Univerzalne Istine koja se projektuje kroz njegovo Biće.

a Oslobođeni Adept to produbljuje do krajnje granice . kako pojedinačno. Bitna relacija Filozofusa sa Oslobođenim Adeptom jeste što Filozofus shvata funkcionisanje Univerzuma (i Čoveka.SKAKAVAC 3. Ništa . spoznao je mehanizam svih planeta. Majstori ga ne mogu ispraviti. za To što je iznad Ponora. 7. um. baš ja. 9. ja. videh ovo čudo. I ne mogu ga posredovati. čovek. On je "izdržao do samoga kraja" i sila Razumevanja je preneta putem Milosti na Čoveka Zemlje. onda kada je Majstorstvo osvanulo u Gradu piramida.samo mu je preostalo da shvati da to nije "on" koji to shvata već da shvatanje ne postoji već je stanje Istine prisutno u Tački. tako i njihovog međusobnog djelovanja (ovo se također odnosi na Ruach). Oslobođeni Adept je shvatio (svim svojim osobinama i potencijalima) smisao Istine .to svako neizostavno "mora" da ostvari i doživi sam za sebe.NECAH/Tifaret-Sunce Fr.HOD/Tifaret-Sunce Postoji mogućnost prenosa shvatanja o stanjima i procesima koji se odvijaju u Univerzumu i Čoveku . Tačke i AIN-a tj. vidjevši njegove veličanstvene oblike u tajanstvenoj riječi Ararita. Postavši Bog.Th. Svaka definicija je Laž. B. A. 5. D. da. Perdurabo. ne čineći da On obitava samo u Najvišem. čime je spoznao makrokozmos. kada je poništen Oslobođeni Adept. 6.te nema razlike "između" ARARITA-e. misli i osećanja. Ovaj stih potvrđuje realizaciju njegovog Majstorstva koje "potom" deluje i na niže "delove" Bića. Sve ostalo bi ga pretvorilo u Crnog Brata.GEBURAH/Tifaret-Sunce Majstori se ne raspravljaju. "preneti" samo Direktno Iskustvo Istine . ipak si nije dozvolio da ga opčara vlastito dostignuće.JESOD/Tifaret-Sunce Čula čovečija.3 je nulti stih suštinska projekcija formule ovog Libra u relaciji sa Tačkom . jer oni kažu: Dođi i vidi. H.A.koji su i Ništa i Jedno i ispoljeni u Mnoštvu. Oni ga pozivaju da se uveri da Istina postoji kao takva u Tački koja ne-postoji kad nestane Oslobođeni Adept. celokupna mašinerija energija i sila. neodvojivo). nemaju u svojem receptivnom smislu kapacitet niti senzitivnost za "onostrano" tj. čime poseduje 50 .koja se jedino može izgubiti u Beskraju samo-poništenjem. Da. A. utoliko koliko je i samo slovo ili reč koja je vibracija. I ja dođoh i videh. 8.:"Postavši Majstor Hrama. suptilnih i grubljih. To se "možda" "može" "doživeti" i Razumeti. utvrđujući da čak i "čovek" u svojoj ljudskosti biva oplemenjen i evoluiran u to "čudo" i da živi shodno shvatanju i tom Razumevanju koje ga je proželo." Razumevanje se postignućem prenosi na sve ravni. oni samo ukazuju na sled neophodnih koraka u duhovnom razvoju. već da aktivno prenese dejstvo Duhovne Svesti u sve segmente Života. već je odabrao da je prije svega bude svjestan vlastite ljudskosti.ali ne može se posredovati tj. Filozofus Spoljašnjeg Kolegijuma. koji je na sebe primao "uticaje" Oslobođenog Adepta je automatski "uveden" u stanje Spoznaje. Ono što me uspostavilo je nevidljivo i nespoznatljivo u svojoj suštini.TIFARET/Tifaret-Sunce Filozofus. ali se o tome ne može izreći ništa što stvarno predstavlja tu Istinu.

A. Dublje. kako ne bi bili uhvaćeni u mreže ega. ekspanzijom iz Tačke. koje obitava u sadejstvu ustrojeno formulom Istine koju je objavio iz svog Razumevanja.u mulj stvari . 51 .Sve dublje O . a kako ga je podučio Magus. od najdubljeg "ne-svesnog" do beskraja bezlimita Univerzuma. ABRAHADABRA Fr. A oni nisu obmanuti nijednom od ovih stvari. sve dublje u mulj stvari! Dalje.AIN SOF .A. beskrajno. a Tačka Istine (spomenuta u nultom stihu) nema ništa sa ljudskim konceptima poimanja. Sljedeće poglavlje pojašnjava na koji način se oni sjedinjuju i predstavlja nam plod njihova odnosa onako kako je ovaj manifestiran u sefirotima. niti "grupom" sila manifestovanog Univerzuma .MALKUT/Tifaret-Sunce Samo "oni" koji su To doživeli i u "čemu" ne-obitavaju mogu znati To stvarno." Majstor Hrama nije vezan. kako mu je projektovao silu Reči Aeona u Duh oslobođene svesti Bića.SKAKAVAC 3. Jer oni imaju genij moćnog mača 418.u beskrajno Prostranstvo Bezdana . niti odraz. 10. pojmi Sve manifestovano.AIN Prostiranje svesti u svim "pravcima" (dublje.:"Cjelokupna je razlika što se sada koristi množinom. A tih dvanaest zraka su Jedno.3 prostiranje i vreme. tj. što je osobito poželjno kada se bavimo problematikom Sunca. niti ga je moguće obmanuti nijednim pojedinačnim delom. nego su ih svojom suptilnošću sve rasprostrli u Dvanaest Zraka Krune. to jest kako ne bi pomislili da je to što doživljavano iskustvo koje smo jedino mi u stanju doživjeti. ako oni "znaju" To. Sada se prešlo na prikaz samoga Duha. I . sferično. oni koji Razumeju pojme paraqdoks pozitivnosti i negativnosti ovog ne-smisla i po promisli bezličnog Razumevanja mogu proizvoljno biti skriveni u Tišini (ačke) ili pak emanirani kroz Znanje u "niže" sfere Drveta Života. Majstor je sve Razumeo kao projekciju sadejstva Dvanaest zraka Krune i neuslovljeno obitava u toj realnosti koja nema svoju nasuprotnost. Kočijaš (Het) na Putu Razumevanja "deluje" moćnom silom uništenja i razlučivanja. stoga mogu biti Znani . VI ‫ת‬ 0.Dalje . R. 12.sve dalje . 11.Th. Samo oni koji znaju ONO mogu biti znani. beskrajnog Bezdana kosmičke Svesti NUIT.takođe.Dublje A . takođe. Prethodnom poglavlju je izvrsno obavilo svoju zadaću kreacije Nuinog aspekta Univerzuma. 13.AIN SOF AUR . dalje).jer on pojmi neodvojivost i prožetost Svega. već je Svetlost Sopstva Jednoga. onda su oni podređeni u obitavaju u Znanju. sve dalje u beskrajno Prostranstvo Bezdana. mačem (Zain) koji razobličava ne-znanje i Znanje i koji to saseca u Ništa Razumevanja.

Ja se uvek sažimam kao što se ona uvek rasprostire. su sile koje definišu odnose pojavnog univerzuma. Hcoma. ARARITA je dinamički proces. koji je oličen u Suncu. Jedno koje je "nastalo" od ovih "dvoje" nije samo Vau. Heru-Ra-Ha . O ..Hadit i prostrtog beskraja .Plejade. Iz naših ljubavi izrodi se Otac i Tvorac svih stvari.(pokazuje na) nepromenljivo Jedno . A . Solarnom Logosu koji je Dete i Otac "solarnog sistema" Bića . predstavljaju "povezani" kompleks i "jato" zvezda koje sudejstvuju u prostoru.svih stvari.TIFARET/Jesod-Mesec Svaka Zvezda ima svoju "putanju" po nebeskom svodu. u kretanju. vodu. Velika boginja koja se svija preko Univerzuma je moja ljubavnica.HESED/Jesod-Mesec Otac. Na kraju je sve to jedno. kojima je opasao globuse. A. D."oni" su Elementi koje je sačinio IAD Balata. On je orao svojim Plugom od sedam zvezda.HOKMAH/Jesod-Mesec Dvojstvo sažetog beskraja . 3. je Demijurg. zemlju i vatru. a ovde su iskorišćeni jedino radi asocijacije. 2. A.da se Sedam zaista može kretati . Sila inicijacije. Univerzum i Sila koja ga održava "su" stvoreni sadejstvom Hadita i Nuite. svaka Zvezda ostavlja trag svoje egzistencije na polju materije .. a da ipak uvek pokazuje na nepromenljivo Jedno. Sunce. Nanta i Bitom su elementi koje prožima Duh . koji je Jod po smislu "formule" je Jedno sa Nuit. 7.. I . tako da se Sedam zaista može kretati. IAD Balata. On je uspostavio Osam Pojaseva. u delovanju kojim je potvrđena njihova bit.(orao) plugom od sedam zvezda .KETER/Jesod-Mesec On se identifikuje sa Haditom i jedini "odnos" Tačke sa Beskrajem jeste Ljubav NUIT je njegova Ljubavnica. R. Ovde se sve povezuje sa Misterijama Knjige Zakona. 6. tvorac.. H. koja obasjava prostranstva beskraja kojima "luta". vazduh. koji "vlada" nad njima.ali i Jedno koje je Keter. koja je spoljna emanacija i prikaza Velike BABALON.3 1. Objašnjava da Najviša Misterija "polarnosti" predstavlja odnos Tačke i beskrajne Kružnice. 52 . drugo se "širi".. koja je He. Sin. B.. Unutar svake je skriven Hadit.BINAH/Jesod-Mesec Hadit. Sedam je i "beoj" Venere. Jedno je "uvek" forma koja "skriva" Tačku i Ništa.GEBURAH/Jesod-Mesec Exarp. On je uspostavio lutajuće zvezde u njihovim putanjama. njihovim prožimanjem opstoji njihova ljubav. već "simbol" Tačke u Krugu. koji generiše silu života Zvezde. Ipak Jod i He.Nuit. 5.SKAKAVAC 3. On je uspostavio elemente: etar. A.ARARITA ima svoju materijalizujuću Silu. Jedno se "skuplja". ja sam krilati globus u njenom srcu. 8. 4.NECAH/Jesod-Mesec Sedam zvezda .

tako i upozorenje da su sve tajne u nama i da njihovo otkrivanje ovisi o tome hoćemo li dozvoliti vlastitoj kreativnosti da se slobodno izrazi. O . Temeljom. 10.sve stvari uređene u Khemu.3 A. On je uspostavio Svoju vlast u Svom kraljevstvu.A. Vatra u Vatru .kao što je Čovek u sebi tvorac svoje Volje i "sudbine" koju sprovodi i kojom vlada svojim Životom. ljudski (sljedeća tri. 7. pa se sistemu mora priznati određena uokvirenost.Stvoritelj. "Veliki Neimar Svih Svetova" nad sobom "ima" Ono što je Svetlost "iznad" Svega .to se Sve manifestuje u "stalnom boravištu Kraljeva Egipta". 5. "I" je to učinio. Ipak se i Otac pokorava Moći Zvezde 418 i stoga A. Trojstvo trijada ukazuje na nadsvijest.HOD/Jesod-Mesec Osam je "broj" inteligencije i uma (Merkura/Hod-a).Th."On" tj. u Khemu. Hod i sam Jesod).To što je iznad manifestovanog Univerzuma. B. 53 .Jod Joda . koje je Svetlost Zvezde Hadita na stazi Het. Stalno boravište kraljeva Egipta su piramide (sfingama čuvane) koje je lako zbog njihovog faličkog izgleda povezati sa Jesodom. 4. The The The The The The The The Bio-Egzistencijalni Pojas (dah svesnosti) Emocionalno-Teritorijalni Pojas (frojdovski ego) Dekstro-Simbolički Pojas (racionalni um) Etičko-Socijalni Pojas (odrasla personalnost) Neuro-Somatski Pojas (povezanost uma i tela) Meta-Programski Pojas (psiho elektronski um) Neuro-Genetički Pojas (morfogenetički monadički um) Ne-Lokalni Pojas (kvantni nad-um) 9. Osam Pojaseva "mozga"-globusa/sfera su: 1. 8. pri čemu nalazimo vezu kako između modernog Bijelog Bratstva i negdašnjih misterija. To se putem sefirota očitava na sljedeći način: božanski sefiroti (prva tri). 6. nagoneći vatru u vatru." 3x3=9. Tri ogleda data na tri načina u Hijerofantskom zadatku Knjige Zakona.Plamteća Zvezda." 11.krajnje iskre suštinskog Ognja .:"Ovo je glif Mjeseca i time cjelokupna izjava znatno dobiva na težini. Po teoriji u Malkutu i tako ne egzistira psihizam.SKAKAVAC 3. R.uspostavljeno trojstvo trijada .JESOD/Jesod-Mesec Fr.vatra u vatri .Izboj suštinskog potencijala koji se emanira iz Tačke Duha . Zakon trijada prožima sve sfere postojanja. A .. 3. "vlada" u Svom kraljevstvu . te demonski ili životinjski (konkretno Necah. Jesod (Tet). svijest i podsvijest. jer on je čista materijalnost (tijelo bez duše). On je uspostavio Trojstvo Trijada u svim stvarima. Malkutu Univerzuma. Gospod pravednosti. "Ol sonuf vaoresaji gohu IAD Balata. Stvoreni univerzum funkcioniše po hijerarhiji i redu uspostavljenom između svih njegovih "delova" .. 2. jer se time direktno upozorava da je ovdje dano razrješenje sustava našeg psihičkog života. Vatru Zvezde. oni između Bezdana i Paroketa). Jedno. Tvorac univerzuma ga je sačinio prema određenim principima i zakonitostima i postojanje takvog univerzuma ne sadrži elemente koji nisu integrisani u "celinu" tj. kojom potpaljuje Vatru Geburaha. I .MALKUT/Jesod-Mesec Otac i Tvorac svih stvari .IAD Balata. i uređujući sve stvari u Stalnom Boravištu Kraljeva Egipta.

Na dodir Qadosh Vatre zemlja se rastopi u tečnost bistru poput vode. održava i koji ga uništava.. VII ‫א‬ 0. Moć Zakonitosti ARARITA-e kojom je Otac formirao univerzum. uništavajući sebe. 2°=9□ 3.U moći Lava uobličio . Na dodir Qadosh Vatre voda ispari u proziran vazduh. strelovito jurila i sevala. O .HOKMAH/Necah-Venera Prelazak svesti iz Vode u Vazduh. Lav je lični simbol Majstora Teriona. Kadoš je "Sveti oganj" Inicijacije. A. ali "planetarne" karakteristike Heksagrama jesu samo "deo" veće celine Mudrosti Logosa Aeona.. R.kroz dubine Univerzuma. 1°=10□ 2.. Oganj njegove Volje je oformljen u tom glifu. 4°=7□ 54 . Kadoš. i posta Vatra.KETER/Necah-Venera Pretakanje energija i svesti iz Zemlje u Vodu (iz Muladare u Svadistanu). Njegovom suptilnošću On sve to rasprostire u Dvanaest Zraka Krune. O Gospode. QaDoŠ. 13.3 Sila Reči Aeona određuje i objašnjava sve aspekte Univerzuma i Onoga koji ga je začeo. B.BINAH/Necah-Venera Prelazak iz Vazduha u Vatru. njegova manifestacija u Svetu. probuđena Kundalini sila. koja je strelovito jurila i sevala kroz dubine Univerzuma.Svoje Sopstvo Svetlosti. Zatim sam si u moći Lava uobličio tu svetu i bezobličnu vatru. Na dodir Qadosh Vatre vazduh se zapali.. "nova formula" objašnjava umu Čoveka Misterije koje su "iznad" manifestacije univerzuma. 3°=8□ 4.. A .svetu i bezobličnu vatru. 0°=0□ 1. je "podređena" Reči Aeona ABRAHADABRA. tj. Sve je Jedno.HESED/Necah-Venera Vatra se rastače u Akaši. Reč ARARITA određuje sfere i procese sedam sfera. Vatra se rasu u Prostor. ABRAHADABRA Reč Aeona uzdiže svest Majstora do Krune u kojoj on pojmi sebe "kao" HUA . A tih dvanaest zraka su Jedno.. 12. Na posletku.. Na dodir Qadosh Vatre.. A. AIN / AIN SOF / AIN SOF AUR I .SKAKAVAC 3. koji je i glif reči ARARITA na svetom Heksagramu..

Kada je ubijena suptilnost koja je sve ove stvari rasprostrla u Dvanaest Zraka Krune. Qadosh Vatra zgasnu tek onda kada Ulazeći bi odagnan s praga. Prag ponora je "granica" pred Binahom. 7°=4□ 8. Utihni. svega i jednog. 9°=2□ 10. A. utihnule.3 5. 10°=1□ 11. Celokupni Oganj.GEBURAH/Necah-Venera Akaša se integriše u identitet Atmana. A.JESOD/Necah-Venera Hoor-Paar-Kraat.. Smrt je kruna svega. .. ubijena je i ideja ničeg. H. ABRAHADABRA . Kao što su se sve energije i lične karakteristike rastvorile.. Padmasambava na lotosu. 6°=5□ 7. preostalo je Ništa za "živeti". 0°=0□ / 11°=0□ Ratnik 418 . I Sve i Jedan i Ništa bejahu ubijeni kada je ubijen Ratnik 418. nema je. da bi postao njegova Beba.SKAKAVAC 3.. Doživevši Sve.. ne prelazi granice svoje emanacije. sila Ra-Hoor-Khuita se smiruje u konačnom postignuću. B. Svest Svetlosti se ukazuje kao "Sveti Anđeo Čuvar".. Direktno upućuje i na Malkut kao mesto manifestacije postignuća.MALKUT/Necah-Venera Svemu je kraj. stopivši se do neraspoznatljivosti.Kočijaš je "uništen" da bi mogao biti privučen Binahom (samo je stazom Het mogao prenositi pouke Misterije izložene u ovom Libru). Tada bi dovršeno sve što se trebalo dovršiti. 55 . 12. Prostor se rastvori u Dubinu Uma. D. gospod Geburaha. poništile. I kada se Gospod Tišine uspostavi na Lotosovom cvetu. A.NECAH/Necah-Venera Sunce se predaje BABALON. 8°=3□ 9. Horus. Na dodir Qadosh Vatre Um Oca nesta u sjaju našeg Gospoda Sunca.. R. Na dodir Qadosh Vatre Briljantnost našeg Gospoda se apsorbovala u Ništavilu naše Dame čije Telo je od Mlečnih Zvezda. O Gospode. koji je Veliko More Razumevanja.HOD/Necah-Venera Sve nestaje. Na dodir Qadosh Vatre.. 5°=6□ 6..TIFARET/Necah-Venera Atman se sjedinjuje sa Bramanom. Nestani kao reč. tako je i um ućutao i svest je postala Tišina..

13. 56 . objavljivala istinito i lažno. sve do vizije Lude koji u svojoj ludosti čaraše s rečju Ararita.3 Reč Aeona se povlači i nestaje. utihnjuje njena vibracija Istine. koje je Ništa. šta je samo Luda u svojoj razigranosti i razbibrigi iskazivala. o "onom" iza Jednoga. Koji se ponovo vratiše u Jedno. nestaje i Luda. sva Svest "uništenog" Čoveka.. da. nakon svih iskustava prestaje sa ikakvom egzistencijom i nestaje u Jednom. "Dođi i vidi". i iza Reči i Lude. čija je Reč Mudrosti utihnula.. . prelazeći i "iza" u Ono sa čime se Luda igra. Besmisleno je govoriti išta o "tome" iza i iznad Krune. i iza Jednoga.SKAKAVAC 3. iza Reči i Lude. Sve se "povlači" u Jedno. sa smislom i bez. jer Reč ne može ukazati ništa.. zamahom sile koja je pokrenula Sve..

.Beth+Kaf. Odatle se on pojavljuje. Tuga Carice.Sigma 0. Spasenje je ulazak i življenje Radosti. U Ime Gospoda Inicijacije.. Onaj je Zadovoljna.3 LIBER CADDI VEL HAMUS HERMETICUS sa komentarima Fr. on se spušta ka Malkutu... koji određuju polarnost tako i ovaj Liber ima dva puta dvadesetdva stiha koji kroz sebe iznose i objavljuju uticaj Gospoda koji prenosi Inicijaciju Vatre. Obrušavam se na crnu zemlju. i ona se zelenilom obraduje mojem dolasku. Crna zemlja je Khem. 5. "Leti i sleće" ukazuju na dve produžene linije . 90 je Cadi . 3..1. To je inicijacija.Phe.horizontalna linija je Zemlja. leti i sleće kroz VAZDUH.Vatra njegove vladavine.. 1 je Duh. Put Spasenja. Kao što samo slovo Cadi ima dva Jod-a u svom vrhu. Poljubac = hqycn = 465 HE.. Ja letim i sljećem poput sokola. kuća sreće . Zvezdana ljubav.Zain. Stiže kraj tuge. kosa linija koja se uzdiže je ushit Radosti. Usta . ja ću vas uznjeti u moju neopisivu radost. kojem objavljuje učenje Radosti. potvrda i materijalizacija Petog – Duha Plamene Zvezde Horusa. 4.. a ne Patnje (kako su to mnoštvu preneli inicijati starog doba).kosu i horizontalnu . Promena. 2. se menja u Radost. novu svest. On je "više" od samog obličja. Radujte se = lyg = 43 (vidi 43.. veza Krune i Lepote. ipak obličje služi da prenese utisak i pouku o njegovoj prirodi. on je "poput" ali ne i identičan. Zelenilo ukazuje na plodnost i bujanje materije pod njegovim uticajem.. Poljubac je spoljašnje pristupanje svojoj polarnosti Čoveka Zemlje.u njoj obitava Samotnik. jer vaše spasenje je na dohvat ruke. AMEN je četiri. Venčanje je proces sjedinjenja Ljubavnika. On objavljuje svoje obličje. Leteti = jrb = 212. Hoor je Gospod koji inicira. BET. moja moćna krila su od smaragda...ljudi. Amen. i odvesti na vjenčanje. Amen = nma = 91. ALEF. Ja ću vas poljubiti. a dva Jod-a su spasenje i ruka koja ga doseže. Gozba u kući sreće . Velike Majke. Njegovo obličje je tradicionalno obličje Horusa-Sokola. transformacija i ulazak u novo stanje. On jeste Radost i oni koji stupe izvan Tuge ulaze u Njega. Ovo je staza Vatre i Horusa. On ukida i poništava stara shvatanja objavom novog učenja. Tuga = lba = 33 ("Avelj") DALET. 1. pripremiću gozbu za vas u kući sreće. Djeco Zemlje! Radujte se! Radujte se neizmjerno. 57 . a ne tužna Velika Majka. KUĆA Sveta.. mnoštvo.SKAKAVAC 3. stih) GIMEL.. materijalizaciji mnoštva i svih polarnosti. Priroda se menja u procesima energetskih dominacija Aeona.. Njegovo obličje se ispoljava iz Ketera . Obrnuti sled posmatranja slova Cadi . U sjedinjenje s njim. Ovo je objava Vatrene iluminacije sa staze Cadi na kojoj Gospod ima dominantan uticaj.slova Cadi. venčanje .. Deca Zemlje .

. 58 . što je ujedno i mir i utelovljenje (zemlja) toj radosti. mudrost vašoj gluposti. Već donosim radost vašem zadovoljstvu. zadovoljstvo = dd = 8. JOD.mana Samotnika. Plezir. Natočiću vam blistavog vina. 10.. nema poricanja "greha". ako u tome uživate. Hijerofant i Inicijator.novi Aeon osnažuje i daje drugi smisao egzistenciji i Radu. Užitak Strasti. HET... unapređenje osobina. a samim tim i Rangova.. prenosi Mudrost Logosa Aeona. On ne kažnjava. ZAIN. Ljubavnik. nema kajanja. Ipak postoji i mesteriozna inverzija ovih "mana". daje užitak u inkarnaciji. Pođite sa mnom. nadopuna. Samotnik. Glupost . Robovi mogu da služe i žive u ograničenju. protiv onih koji žele da vas porobe. 8. Kretanje Dana. protiv zamora. kroz polarnosti Istoka i Zapada.3 6. svoje gluposti. sila koje "ujutro" daju snagu za Rad.SKAKAVAC 3.. U Radu treba da se pojmi užitak (kakva god da je svrha Rada ima neki viši smisao). tj. Centrum in Trigono Centri. 9. Pra-NU u suptilnom telu. Porobiti = šwd = 310 VAU. Sladostrašće .. gluposti ("mana" vazduha) će se jednostavno transformisati (i nestati) prihvatanjem novog shvatanja o Radosti.. Čovek Zemlje je rob ako se nije otisnuo na Duhovnu Stazu sa Vatrom u srcu. On objavljuje da se suprotstavlja starim učenjima i stavovima koji su nametnuti ljudima. .. ne nameće silom svoj Zakon. Lenjost . Patnja starog doba. a "uveče" smiraj i odmor telu i umu Inicijata. niti da vas porobim. 11. Života. Pokretanje Prane. on daje novi tok Gnoze i otvara Put ka Inicijaciji Radosti Vatre. koliko god da izgara u svom Velikom Radu. Sve što činite ispravno je. zamor i porobljavanje su opet tri "negativne" osobine elemenata. mir vašoj radosti. TET. nema pravdanja . usavršavanje kvaliteta kroz Razumevanje i Rad.. Ne tražim da odbacite svoje sladostrašće.Bratske Polarnosti osobina su sjedinjene. koje daje užitak i u sumrak i u zoru. i daću vam sve što se može poželjeti na zemlji.mana Ljubavnika. Tuga. a ne da oseća Zamor. svoju ljenost. Viši element nadopunjuje trostrukost manifestacije Reda. on objavljuje Radost i izvesnost "mogućnosti" Spasenja za one čija je to Volja. religioznih i društvenih odrednica je obeležje ograničenosti . Nema opravdanja i besa za "greške" one su nametnuta ograničenja kroz inkarnaciju u materijalnom svetu. a nova svest prožima svojom Mudrošću inteligenciju (koja je glupost ako je samo organ i alat uma). lenjost ("mana" vzemlje). Najjednostavniji prikaz i ukaz kako se odražava i ispoljava Novi Aeon u čoveku. Ne dolazim da vas kudim.... Horus ne osuđuje svet. Tri Ranga Reda Telemita se i ovde prikazuju sa osobinama. iako prvo stupa u Binah ne pojmi Tugu. 12.. u tome treba da uživa. već podučava. Sladostrašće ("mana" vode). Sunca i Meseca.mana Čoveka Zemlje. Horus ne porobljuje. a ne da se doživljava kao breme i sputavanje. 7.. Vino = nyy = 70 KAF.. robovanje u stegama starih moralnih. Ja dolazim protiv tuge. Novo stanje radosne i ekstatične svesti nadopunjuje zadovoljstvo (vode).

Robovi i oni koji se voljno povinuju i služe starom dobu i njegovim zakonima zaslužuju prezir Boga.. (1) Strah = ary = 211. 59 . Ali prvi poljubac ljubavi zablistaće na vašim usnama.. 14. Boga koji donosi Uništenje.SKAKAVAC 3..to otvara Put ka Inicijaciji u Duhovnu Vatru Aeona. Ljudi. AJIN. 18. spremnost da se umre radi spasenja iz Tuge ovog sveta . podložno je promeni. 16. ja sam Crni i Strašni Bog. "mesto" gde se preseca ograničenje Tuge i otvara Put sjedinjenju sa Radošću. Oni koji su povili vratove u jaram ropstva tako da se više ne mogu ispraviti. Sve se menja. razaranje i "smrt" toga starog "Zakona" dovodi Čovečanstvo u svest novog Aeona . razaranje i smrt. Hrabrost pobeđuje i istrajava ka Inicijaciji. već obitavanje svesti čovečanstva na novom stadijumu "postojanja". Samo oni koji se boje neće uspjeti. hrabrost pokreće Dah i kretanje Prane uvis. zadovoljenje u harmoniji. Jer vam dajem ono od čega su Zemlja i njezine radosti samo sjenke.kroz Inicijaciju Vatre. NUN. Manifestacija Univerzuma se menja. LAMED. On je misteriozna praznina šupljega Stuba. 13. ali srž Svega je sveprisutna.. (3) CADI. 17. do samog potpunog nestanka Svega i uviranja u Ništa / AIN. On je objavio novi zakon Radosti.. poziva mnoštvo. Postoji strah od uzdizanja Zmije. poimajući ga kao Boga Rata i Osvete. Sakrio sam se iza maske. One iščeznu.. zove Ljude. i sva će se moja tama i užas pretvoriti u svjetlo i radost. Okultnog. njih ću prezrijeti. Kula starog doba se ruši i osviće Hram Svetlosti Aeona.. predaje Najvišem. (2) Usna = hpc = 385 PHEI. a da uništenje.. Duhovna Vatra je suština svega. (0) Strašan Bog = mway + la = 88 SAMEK. To je maska Strašnog Boga. To je maska za one koji ne shvataju da promena iz postojećeg stanja u kojem obitava čovečanstvo predstavlja gnusnost nesavršenosti i ograničenja. Sledi Inicijacija i Iluminacija koja sve "staro" pretvara u Novo Svetlo i Radost. On opet objavljuje da mu smrt ljudi i inicijata nije cilj.3 On poziva. Biti Car. Okretanje Duhovnoj Vatri daje "vlast" nad željama Zemlje. Ovo je Hermetička Udica..Zain je prelazak Bezdana.. ali moja radost ostaje sve do kraja. išćekujući udarac mača. MEM. Prenosi Svetlost. glava na oltaru je uzdizanje svesti do mesta odluke. ali radost-ekstaza Duhovne Vatre opstoji "iznad" pojavnosti. mnoštvo se plaše Horusa. Mač . 15.. Hrabrost nasuprot straha.. Strah je vezivo neuspešnosti. ili biti potčinjen Caru. Sa hrabrošću koja pobjeđuje strah vi ćete mi prići: položićete svoje glave na moj oltar. Poziv skrivenog...

(5) REŠ. 21. smisao inkarnacije.. Zlatna nit je vodilja Duha u Hramu Inicijacije. onu nit kojom vas ja vodim posred gajeva Eleuzine. Ljubav. usavršava. Maštu. to vam donosim. funkciju.. ili si siguran u to što primenjuješ kao svoj Kodeks življenja i živiš u sigurnosti svog domena ispoljavanja Duhovnosti. On traži da svako za sebe sagleda implikacije Novog Zakona . QUOF. Vatru. efikasnije i primerenije ispoljavati svoju Volju. što se prikazuje i projektuje u spoljašnjem izražaju kao 60 . već umoljava . ograničenosti elemenata Čoveka. Duhovni Oganj je u srži sveg postojanja i iz Njega je iznedren i Kreiran Svet . bizarnostima. Samo ako ste tužni.Sve. inteligencije i snage novog Zakona Ognja.. (8) ALEF. Trojstvo manifestovano kroz Krst Elemenata.obitavaju u Radosti Aeona. Postoji radost na polasku. Nema robovanja novom zakonu . moje su ruke prepune toga. Čovek Zemlje. koji se prožimaju se Šest. tada možete znati da ste izgubili zlatnu nit. umorni ili ljuti.kako bi bio otvorenog uma i volje da u tome živi svoj Život i ispoljava svoju Prirodu. ili neraspoloženi. (7) Cilj = hrfm = 254 TAU. 22. On daruje Izobilje. Ali vas koji ste iskušali Zakon. Silu. iskustva. Vatra Sunca-Horusa hrani Život. neraspoloženost su obeležja neuspeha. Nema nijednog dela Univerzuma koji nije od Njega... Ovo je Plamena Zvezda Inicijata Hermetista. glupost inferiorne vazdušaste inteligencije ne rešava "probleme" i ludost predubeđenja o stavovima i konceptima društvene moralnosti i prikazivanja određenih osobenosti deluju da čovekov ego i svest budu zarobljeni u nezadovoljstvu i ne ispunjenošću stvarnih elemenata i potreba duše. Gospod Inicijacije napominje da oni koji su izučavali novi Zakon i koji su ga iskušali u svojim shvatanjima i životima. 23.nema potrebe za vulgarnostima. 20.. Svjetlost.nema nadanja u "bolje" (od toga staroga kojeg ophrvava Tuga i Patnja). izigravanju dostojanstva podaništva. umor.ili ga živiš ili ga nisi prihvatio . vas koji ste pobijedili pronicljivošću ili snagom. On insistira na tome da se Čovek ne povinuje slepo i pokorno novom Zakonu. postoji radost na cilju. Molim vas da ništa ne žrtvujete na mojem oltaru... ja sam Bog koji daje sve. Iskušenja i iskušavanja. koji su asimilirali povoljnosti nove Gnoze.. To su savršenosti Pet elemenata. (6) Svetlost = ra = 201 Život = hyj = 23 Ljubav = hbha = 13 Sila = lya = 41 Mašta = hmz = 52 Vatra = ša = 301 631 = atwoynxd = Skrivena Misterija ŠIN. daje mu smisao. ljutnja. Ljubavnik i Samotnik .3 19. (4) Zakon = td = 404. da. vas ću ja uzeti k sebi.i Radost postojanja. postoji radost na putovanju. nakaradnostima. nema ponizne odanosti pred oltarom Boga. Tuga. ja ću vas uzeti k sebi. PAN. osnažuje ga. oni mogu stupiti k njemu. snagu . Sunce daje Sve. intuicija i pronicljivost.. Ne naređuje.SKAKAVAC 3. Bogovi Aeona blagosiljaju Inicijate Iluminacijom. On samo hoće da delove sebe usmeri ka novim mogućnostima i potencijalima po kojima mogu bolje. Život.

26. plašljivi. (20) DALET. 61 . plašljivi. (30) HE. Uništite to! Slabost je mana zemlje i volje. Stvarnost je iznad simbolike..SKAKAVAC 3. GIMEL. :Y:N:D:A BET. Višnji se "sažalio" na ljude i ukazao im koje ljudske osobine su beskorisne i kako iskoreniti taj "korov" koji sputava puno cvetanje Istinske Prirode čoveka. Nesavršenost je umišljaj vazduha. (9) Lep = han = 56 Jak = rwbg = 211 Brz = rqš = 404 671! . Osvajaju svaki region svojih osobenosti. plačljivi oni su moji neprijatelji i ja dolazim da ih uništim. Spoznajom. Plašljivost je mana vode i vazduha. saznaju.. Velika Majka Priroda se u svojoj Ljubavi sažali na svoju Decu. Ta staza ne može biti budna i energetski uspostavljena dok se ikoja senka i neusavršenost osobenosti prikazuje kroz aspiranta. usavršuju. Istrebljivanje korova. Život. zaljevanje cvijeća. oni su Bogovi na Zemlji. ljepši ste od cvijeća. Volim vas. Silu.. Ljubav. Alef je slobodan Duh koji vodi Čoveka nadahnućem i inspiracijom koja je Zlatna Nit koja povezuje sve Zvezde u sazvežđa Svetlosti. Cvet je simbol. Deca Sunca.. tj. učvršćuju. prikaz Sjaja Zvezde. bijedni. 27.jer pojmi Najviši ishod tog Puta. Istrebljivanje "korova" i sputavanja materijalnih (ljudskih) nesavršenstava su preduslov za Božansku intervenciju. Korov je bilje (osobine čoveka) koje koristi neophodne sadržaje plodnog tla na uštrb Biljke/Cveta (volje) koja je "posejana". 25. ne gubi svoju snagu i ne "vene" na svom Putu . Slabi. Vatru... ljutnja i neraspoloženost.... Oni Idu.3 tuga. O djeco moja. jak i brz božanski Hermes koji prodire u sve regione uma i svesti. Moji učenici su ponosni i ljepi. kukavički... Uništite to u sebi i pronađite Sveti Oganj Duha koji Vas vodi. nesavršeni... proboj Misteriozne Svetlosti iz Krune ka Suncu Lepote predočava i razotkriva ikakve postojeće nesavršenosti u čovečijoj duši. plačljivi". oni su jaki i brzi.. usaglašavaju. čovek. umor. Maštu. beda je mana zemlje. Stvarne osobine čoveka su dublje i jače energetske tvorevine nego li se to može prikazati simboličkim pripovedanjem i poukama. pročišćuju. 24. poškropiću vas božanskom rosom besmrtnosti. I to je sažaljenje. 28. "Pozitivne" osobine elemenata. Imate li ove osobine u sebi? Shvatite da one ne služe Vašoj Istinskoj Volji i Prirodi. ponosan i lep. nesavršeni. upoznaju.koje ne troše svoju "rosu" za napajanje i hranjenje neurednog polja i plodova koji gube snagu zbog zagušenosti "manama" (korovom). kukavički. bijedni. (10) "Svjetlost. Volja tj. to vam donosim" nasuprot " Slabi. vi ne smijete da venete tokom svog godišnjeg doba. usmeravaju i uspostavljaju na Tron Svetlosti Sunca Svoje Volje i Jedinstvenosti.darujući Svest o Razumevanju. upliv sa "viših" sfera .... U kome su te osobine ispoljene taj ne vlada sobom. Eona Horusa su "lepša" (Tifaret) od cveća koje je samo ukras tla kojim deca trče. plačljivost je mana vode. te upravo kroz negovanje "bašte" duhovnih bića ona leči zemlju i materijalne osobenosti . kraj bolesti zemlje. Oni osvajaju kroz Horusovu snagu koju su spoznali kao svoju vlastitu.. oni osvajaju svoj put poput moćnih osvajača. niti se poznaje suštinski.

.. Ta besmrtnost nije uzaludna nada poslje groba. Vi stojite između ponora visine i ponora dubine. 33.3 Oni koji se pripreme u punoj svesti koje mane čine disfunkcionalnost određenih elemenata i prirodnih osobina. Uravnoteženost i harmonija "gore" i "dole" . bogatstvo i zdravlje. Samo će vaša usta piti izvrsno vino . 32. a Ponor dubine su mutne regije klifota. Grob je materijalni svet Malkuta. bajka. Poput Cara.. Uticaj Mudrosti Logosa na razum Čoveka. (90) Ponor = nyht = 451 KAF.. Smrt je staza Drveta Života. Ti si i tu gde jesi. Kula Božija je od ove staze. skoncentrisan na svoje postojanje i savršenstvo koje pojmi Gnozom Aeona. (80) JOD. niti utopija. i obavijati se oko vašeg srca. to su Moći "Đavola"..u tebi. premošćuje Ambis. zdravlje. (100) LAMED. kroz Ljubav... užitak i Duhovna spoznaja koji se stiču Gnozom Aeona su "iznad" toga.Vino Jakhovo. prije nego što sat otkuca. Ona je prva dalje od Smrti staze "Nun".. bogatstvo. Usta su Phe. Ovo nije fantazija... 30. 62 . na zemlji. i dug život. 34.SKAKAVAC 3. 31.. vodeći dušu čoveka ka "višim" Staništima koja su ispunjena Vatrom i Razumevanjem Aeona. područja Bogova i Etira. a on je Jedno sa Čovekom. ali i uz pomoć njih. 29. (60) HET. (70) Ova snaga osnažuje čovekovu istrajnost na Putu i osnažuje Srce (Tifaret/Anahata) inspiracijom Svetlosti. prisutan svojim osobinama i na Nebu i u Paklu. Moć i radost zemaljske su od staze Ajin. Srce ovijeno Zmijom... Obožavanje i ljubav će prijanjati uz vaše noge. kontinuitet izdržljivosti... njima će Bogovi izaći u susret i voditi ih Svetom Stazom. ta usta dosežu "do rajskog poljupca Predivnog Boga".. Ponor visine su nebesa Nuite. "Pomoćnik" čovekov je samo njegov vlastiti odraz i "prisustvo" u tom Višem i Nižem Ponoru. a slobodna svest može da obitava svuda i bilo gde bez razlike i ograničenja.. a taj Pomoćnik ste Vi Sami. ona će dosegnuti čak do rajskog poljupca Predivnog Boga. (40) Rosa = lt = 39 VAU. koji je Oganj Zvezda čovek mora svojim plamenom i individualnošću da bude samosvestan i utvrđen u svojoj ravnoteži. predivni Bog Merkur.. ide "posle groba" i predočava Svest o Blaženstvu. Moć i radost zemaljska osnažene Ofidijanskom Silom. TET.... Nudim vam to odmah. Sat označava 60 "minuta" staze Samek. Kočije se kreću nad energijama i silama. Točak Sreće je Univerzum. U svakome od vas čeka jedan Pomoćnik. ja vam nudim sigurnu svijest o blaženstvu. Otkrivam vam veliku misteriju. na svojem Putu po Zemlji. I još vam dajem moć zemaljsku i radost zemaljsku. (50) ZAIN. vi ćete biti sa Mnom u Staništima koja su izvan Truljenja.

(300) NUN.. kao "Demon" on uništava upravo te loše osobine koje sputavaju Čoveka (inicijata) da se preda Duhovnom i Spozna Sebe." Osnaženi materijalnim moćima neki inicijati su pojmili snagu zemlje i prirode. pazite. da dok budete tražili jedno ne izgubite drugo! Vezivanje za neku osobinu je ograničavanje od drugih osobina. sve one služe Jednoj Svesti. Kao "Anđeo" on je izbavitelj. 39.3 35. Oni su govorili " Spustite se u svijet tamne svjetlosti.. najsjajnijeg i najtamnijeg . Ja koji sam iznad Mudrosti i Gluposti. . (200) MEM. doživeti ih i ostvariti Gnozu iz koje proističe "Spasenje" u Vatri Sunca. Mnogi su se podigli.. njihove su glave povrh nebesa. budući mudri. (700) CADI... Onaj koji to realizuje kao Gnozu Aeona stoji "uspravno".totalnost sjedinjenja svih Polarnosti . (400) SAMEK. uzdižem se i kažem vam: ostvarite oba vjenčanja! Sjedinite se s oba! Spoznati SVE. 36. 38. spasitelj od ljudskih mana i ograničenosti.. Oni su govorili " Potražite blistavi Lik na mjestu vječito zlatnom. to je cilj Puta... Mnogi su se podigli.Bafometu. i sjedinite se s njim. vodič.Vatra Horusa. niti anđelima.spoljašnji i unutarnji Put sjedinjeni kao prožimanje Visina i Dubina. gospodar... Spušta se iz Sunca ka senkama Meseca. drugi neka se čvršće pripije uz višu. neka prvi ojača tu nižu vezu. (600) PHEI.. 37.. (500) AJIN. 40. Smrt vodi ka Zlatnom Suncu. Jednoj Volji.. Ali pošto jednog prirodno privlači Anđeo.poništenje odvojenosti i ograničenja. To se doseže spoznajom Sebe i spoznajom Univerzuma koji nas okružuje . Moji Adepti stoje uspravno. Dva sjedinjeno u Jednom Đavolu . Car stoji uspravno u Sili i Snazi Gospoda koji Inicira. Pad kule vezanosti i ograničenosti.. on je Božanski Phallos. čak i sila koje su mračne i skrivene u nesvesnim regijama izgubljenih sećanja. niti bogovima. a drugog Demon. budući glupi. Čovek mora da iznađe svoj vlastiti Put i sam je sebi "pomoćnik". Punina staze NUN predstavlja i transcedentno poimanje kontinuiteta inkarnacija u Paklu koji se zove niz "zemlajskih" života. 41. Shin+Thau sjedinjuju i Vatru neba i materiju Kraljevstva. niti ljudima. Jednoj Svetlosti koja prožima i čoveka i Univerzum. kažem vam. Ne možete imati nikakvog drugog Pomoćnika." Osnaženi Ognjem Aeona inicijati preporučuju spoznaju Zlatne sfere Sunca koje je zaodenuto Vatrom Duha.. kao što predstavlja i poimanje suštine Toga što prožima sve "postojanje"... On oba ova procesa u svakom slučaju mora asimilirati u sebi... Pazite.SKAKAVAC 3.Sam je svoj Majstor. njihova stopala su ispod pakla.. (800) 63 .. Sam Svoja Svetlost. Punina staze Phe / Marsa . čuvar. i vjenčajte se s tim Sljepim Stvorom od Mulja. Zakon novog doba ne uči ljude da se povinuju drugima.

Oni su Sve.jer je poslušao ovaj Liber. Ono je Sila koja gura Inicijate... u Kruni Svetlosti.3 QUOF. njihove će riječi obasjavati svjetove. Mi već sada poznajemo njihov govor i reči koje su nam dali tada kada su boravili na Nevidljivom Tronu.. Oni će biti majstori veličine i moći. (900) REŠ.... 43.. Tako će ravnoteža biti savršena. Oni ne vide razliku između sebe i Vas.. vladar Ognja ima tu unutarnju ravnotežu .. Cadi. (44) TAU.SKAKAVAC 3.HOOR-RA. kraljevstvo će biti njihovo. oni su primili posvećenje i inicijaciju Gospoda Aeona . Car. 42..... saživeo se sa svojom Voljom i Iskrom Svetla koja mu je ukazala koje osobenosti ne služe njega kao Gospodara svoje vlastite Sudbine. Oni "vladaju" svim "delovima" Drveta Života. U ime Gospoda Inicijacije. Ja ću pomoći mojim učenicima. što brže postižu tu uravnoteženu moć i radost. Ovo su Majstori Hrama i Magusi Aeona. Glif "Libra" prikazuje rađanje Sunca u ravnoteži. Glif "Pisces" prikazuje vezu Anđela i Demona.. Sve je Jedno. oni će stajati na čvrstom temelju. kraljevstvo će biti njihovo. da. to ću ih brže gurati. Amen. kao odvojenost i kao povezanost. oni će biti ljepi i radosni. 64 . (1000) Tron = nk = 80 ŠIN.. 44. iskušao je novi Zakon. Oni će kada dođu na red govoriti sa ovog Nevidljivog Trona. Materija. oni će biti odjenuti pobjedom i sjajem. Oganj i Svetlost Duha su Jedno. odakle su obasjali Svetove.

Tami.. ne beše ni tišine. vidljivo što beše. Jedan (Eka) je Četiri (Čatur). Svâbhâvat. Tijelu Vatre i Vode.. počivaše u Večnom NeBiću – Jedinom Biću. Matripadma još ne beše plodna. On zaklanja Gornje. Sam. To je Oeaohu mlađi. a Oeaohoo je još uvek Jedan.P. Njezino srce ne beše još otvoreno za ulazak Jednog Zraka. Svetleće Jaje. Sedam puteva do blaženstva ne beše. korene koji rastu u Dubinama Okeana Života. 6. u Krilo Maye. Stvaraoci Oblika iz Ne-Oblika – korena sveta – Devamatri i Svâbhâvat. Jedan Oblik Postojanja protezao se beskonačnošću. *** On isijava kao Sunce. Gde behu Graditelji. Tama beše sam Otac-Majka.. o Lanu! Zračeće dete od Dvoje. kroz onu Sve-Prisutnost koja je primetna Otvorenom Oku Dangma-e. Pevanje I 1. u Snu Bez Sna. kroz Majčinske Dubine. Majka buja. Jedinstvo stvara Sapta. Tada Tri pada u Četiri. a sadrži u sebi Tri. ničeg do Neprekidnog Večnog Daha. niti zvuka.. Vremena ne beše. Skupina i Mnoštvo. 4.SKAKAVAC 3. koje beše Vatra. Još nije kucnuo Čas. jer Otac. Oca i Majke. zrak još nije bljesnuo u zametak.. 2. počivahu u Blaženstvu Ne-Bića. Ali gde beše Dangma kad Alaya Univerzuma beše u Paramârtha-i. Zrak izaziva da Večno Jaje zadrhti i ispušta ne-večni Zametak koji se zgušnjava u Jaje-Sveta. a Univerzum. 8. jer ono počiva spavajući u beskrajnom krilu trajanja. koja diše povrh usnulih Voda Života. 2. Koren preostaje. a Zametak je Jedan.. dodirujući svojim hitrim Krilom celi Univerzum i Zametak koji boravi u Tami. u kome su Sedam koji postaju Tridaša. Vibracije se šire. a Veliki Krug beše Anupadaka? Pevanje II 1. . a ipak nije. da bi ga opet izdahnuo onaj. kao Tri u Četiri. U Nepoznatoj Tami svoje Ah-hi Paranishpanna-e. 7. a dozvoljava da se vidi Donje kao Velika 65 . jer ne postojaše nikog da ih proizvede i da bi od njih bio zaveden. Majka i Sin behu opet jedno. Koren Života baše u svakoj Kapi Okeana Besmrtnosti.3 PEVANJA DZIJANA Sr. 6. Toplina i Kretanje.. jer ne postojaše ni Ah-hi koji bi ga sadržavao.H. 5. Sedam sinova još ne behu rođeni iz Mreže Svetlosti. a Sin ne beše još probuđen za novo kruženje i svoje Hodočašće u njemu. Ništa beše. Pogledaj. Tama zrači Svetlo. a Život je nesvesno pulsirao u Univerzalnom Prostoru. koje je samo po sebi Tri. koji je. Pevanje III 1 . koji izlazi iz Dubina velikih Mračnih Voda. Svetleći Sinovi Zore Manvantare?. Zračeća suština postaje Sedam iznutra i Sedam izvan. i nevidljivo što jeste. Jedino je tama ispunjavala Beskonačno Sve. neuporedivo blistavu Slavu-Svetli Prostor Sina Tamnog Prostora. 3. Uzroci Postojanja behu odstranjeni. da odande siđe. 6. Univerzum još beše skriven u Božanskoj Misli i Božanskom Krilu. beskrajno. Tama je iščezla i ne beše je više. 3. beše utonuo u Paranishpanna-u. bezuzročno. a Okean beše Zračeče Svetlo. šireći se iznutra ka napolju. nestala je u svojoj vlastitoj Suštini. Veliki uzroci bede ne behu. Pogledaj njegovo podizanje Vela i razastiranje od Istoka prema Zapadu. Posljednja Vibracija Sedme Večnosti prodire kroz Beskraj. Večni Roditelj zavijen u svoje vazda nevidljivo ruho prespavaše opet Sedam Večnosti.. 2. kao Pupoljak Lotosa. u Majčinske-Dubine. 4. Univerzalnog uma ne beše.. 9. 4. 5. sin nužnosti. Sedam Uzvišenih Vladaoca i Sedam Istina prestaše postojati. 5. Ovo Dvoje su Zametak.. 3. 7. Grudvice preostaju . a Svâbhâvat beše u tami. a svetlo ispušta jedan usamljeni Zrak u Vode. koji ne poznavaše samog sebe. Zrak prodire kroz Devičansko Jaje.B. zgušnjava se i rasprostranjuje u mlečno-bijelim Grudvicama. on je Plameni Božanski Zmaj Mudrosti. Gde beše tišina? Gde behu uši da je čuju? Ne. Svetlo preostaje.

nastali od Tri. Brojevi. Svaki je jedan deo Mreže. Trećem.. o Lanu? Zametak je To. Gde beše Zametak i gde beše sada Tama? Gde je Duh Plamena koji gori u tvojoj Svetiljki. Četvrtom. mi. Fohat povlači spiralne linije da bi ujedinio Šesto sa Sedmim – Krunom. Onda drugih Sedam. On naznačuje mesta Sjajnima i pretvara Gornje u bezobalno More Vatre. 5. i poziva nebrojene Iskre. Vatra daje Toplinu. 3. njihove Vojske. Adi-Nidana Svâbhâvat je I . Rupa i Snaga Božanskog Čoveka – Konačan Zbir. prvoj Odeći Anupadaka. kao i za one koji u toku Kalpa-e napreduju prema Velikom Danu 66 . Prvi Božanski Svet je spreman. On juri poput munje kroz vatrene oblake. Arupa. a Lipika u Središtu Točka. naučili od naših Očeva. koja je Svâbhâvat. 4. Fohat čini pet velikih koraka i izgrađuje jedan krilati točak u svakom uglu kvadrata.Poslušajte. A iz Božanskog Čoveka izbiše Oblici. Jedna Vojska Sinova Svetla stoji u svakom uglu. jer on je Jedan i Devet. Broj.. Oeaohu. a Deset su Arupa Univerzum. . 9. Pevanje IV 1. uzimajući Tri.” A ova Tri uključeni unutar O su Sveta Četiri. koji su Lipika. Svete Životinje i Glasnici Svetih Očeva unutar Svetih Četiri. a Jedno Manifestovano u Velike Vode. a Misao je Jahač. Jedan. jer on je Jedan. Iz Izobilja Svetla – Zrak Večne Tame – iziđe u Prostor ponovno probuđenih Energija. Linije i Kalupi. Naučite. One su nazvane Sfere. 10.SKAKAVAC 3.. Prvobitnih Sedam. Pet i Sedam velikih Koraka kroz Sedam Gornjih i Sedam Donjih Područja. Oni kažu: "Ovo je dobro". Kada se to rashladi ono postaje zračeče. . Četiri. On ih postavlja u Šest Smerova Prostora.. Sedam Boraca. jer tako stoji Večna Nidana – Oeaohu. Elementi.Glas gospoda Svâbhâvat-a. Pet – Dvaput Sedam. Naučite ono što smo mi. Kocku. Materiju. Tada Svâbhâvat odašilje Fohat da bi očvrsnuo Atome. svaki redom postaje jedan Svet. To je Prsten nazvan “Ne Prolazni” za one koji silaze i uzlaze. Osmi izostavljen. jer sve je Jedan Broj. Lipike opisuju Trougao. . Onda dolaze Sinovi. koja je Tama. a To je Svetlost. Drugi. Petom. 5. 11. Šestom i Sedmom od Sedam. Brojevi. Svetlo je Hladni plamen. a Plamen je Vatra. da nema ni prvog ni posljednjeg. grleći beskonačnost. on odvaja Iskre Nižeg Kraljevstva koje lebde i drhte od radosti u svojim zračećim boravištima. Onda “Božanska Arupa” odražava sama sebe u Čhaya Loka. Pevanje V 1. Prvih Sedam Dahova Zmaja Mudrosti.. Prvi. Sinovi-Sunca su bezbrojni. koji smo rođeni iz Prvobitnog Plamena. koji proizilazi iz Ne-Broja. Trouglovi. Onda Tri. Prvi. ono se steže kada ga Dah Majke dodirne. Plamenovi. 12.3 Iluzija. proizvode sa svoje strane iz svojeg Svetog Zaokružujućeg Disanja Vatreni Vihor. Ono se širi kad Dah Vatre na njoj počiva. Sinovi toga se šire i skupljaju kroz svoja vlastita Sopstva i Srca. koja daje Vodu . koji siđosmo iz Prvobitnih Sedam. Drugom. Šest i Pet. Oni ga učiniše Glasnikom svoje Volje. svoje učitelje – Sinove Vatre. Drugi i Pentakl unutar Jajeta. Jedno iz Jajeta.. te formira time Zametke Točkova.. 8. za Svetih Četvoro . Dzyu postade Fohat. 6. II . Iskre Sedmorice su subjekt takođe i služe Prvom. Jedan. i njegov Dah koji je Stvoritelj Svetla. Tada se Sinovi odvajaju i rasipaju. 2. a ova Mreža je Univerzum izatkan od Dve Substance učinjene Jednom. Odbačeni Sin je Jedan. Kocke.“Bezoblični Kvadrat. Iskre. Odražavajući “Samo-Postojećeg Gospoda” poput ogledala. Kad započne rad. Otac-Majka pletu Mrežu čiji je gornji kraj pričvršćen za Duh. On je njihov vodeći duh i vođa. da bi se vratili u Okrilje Majke na kraju Velikog Dana i ponovno postali jedno s njom.. 4.Vodu Života u Velikoj Majci. Svetlo Jedne Tame – a doljnji za njen kraj u senci. Beli Briljantni Sin Tamnog Skrivenog Oca. Graditelji. a jedan u Sredinu – Centar Točka.Adi-Sanat. To beše Vojska Glasa – Božanske Majke Sedmorice. 6. Jedan. 2. vi Sinovi Zemlje. Fohat je Vranac. ispunjavajući kruženjem poslanstvo. hitri Sin Božanskih Sinova čiji Sinovi su Lipika. i spaja ih zajedno. Konačan Zbir. 3. A to su Suštine. Beskonačna ili Ne-Broj. III . On podiže svoj Glas.

4. Dva ispoljeno. Ko dovršava njega? Peterostruki Lha. Tada će Graditelji odenuti svoju prvu Odeću. Tako čini Fohat od jednog Sumraka do drugog. Iz sjedinjenih svojstava ovoga. Fohat..” kada ćeš ti opet postati ja sam i drugi. .. Pogledaj početak osetnog bezobličnog Života. a Tri su Jedan. O Lanu. on ih raspiruje i rashlađuje.. Oni sjaje. . Oni su Trostruki.. stavljajući ih u kretanje. smeštajući ih u Neuništive Centre. jedan rađajući se iz drugih. i Jedan Život. Pet i Sedam. Oni su hladni. jureći kroz njih i oko njih. Pet skriveno. Sin i Soma. Ti si delo mene samog. Izračunaj... onda Spiritualni. Ko oblikuje njega? Sedam Života. Četiri i Jedan Tsan otkrivena. Ja sam sam sebe odenuo u tebe i ti si moj Vahan sve do dana. on ih učini vrućima. Tri prikrivena... Kroz nebrojene Zrake provlači se Životni Zrak. Iskra visi o Plamenu na najfinijoj niti Fohata. O Lanoo. ovo je Prvi Rat. Zaustavlja se u Prvom. neke u drugom. 6. Oni. To je Koren koji nikad ne umire. Tako su stvoreni Arupa i Rupa: iz Jednog Svetla Sedam Svetlosti.. Tamo behu vođene Bitke između Stvaratelja i Razoritelja. 4. Pevanje VII 1. 67 .. Jedna Trećina odbija . on ih učini vlažnima. .i Iskri i Zraka jednog Meseca odraženog u uzburkanim Talasima svih Reka Zemlje. iz svakog od Sedam..... 5. Jedan stavljen na stranu. . Stariji Točkovi vrteli su se nadole i nagore... neke u jednom smjeru. javlja se Trojstvo. Prvo Božanski. Tri manifestovano. On ih gradi u sličnosti sa drugim Točkovima.. ti sama i ja. Bitke vođene za Prostor. ja. koji izlazi iz Sedam .njihovog Plamena .3 “Budi S Nama”. moja slika i moja senka. udahnjujući im život. Jedan Zrak umnožava manje Zrake. Život prethodi Obliku i nadživljuje i posljednji atom oblika. jer ćeš videti.. Od Uma Rođeni Sinovi Prvog Gospoda. .. Kako ih Fohat gradi? On prikuplja Vatrenu Prašinu. 6... 3. Svetlećih Sedam.SKAKAVAC 3... ako želiš naučiti tačnu starost svojeg Malog Točka. poput Niti kroz mnoštvo Spletova. Pevanje VI 1... Biljka prolazi kroz sedam promena i nastaje Sveta Životinja. a to je naša Nit. Dosegni Četvrti Plod na Četvrtom Putu Znanja koje vode do Nirvane. Manu. pateći i uzrokujući patnju.. Njegova Četvrta Prečka je naša Majka.. Od Sedam – prvo je Jedan manifestiran. Pet od kojih su Tri. Sinovima je rečeno da stvore svoje Likove. obitava u Kwan-Yin-Tien.. Četiri skriveno... Četverostruki nadole. “Budi S Nama.. . . ona prelazi u Drugi i pogledaj – Biljka... Svetlo jutarnjeg Sunca pretvorilo se u podnevnu slavu. Seme se javljalo i pojavljivalo neprestano. Jedan od Majčinskog Duha.Čang i Sedam Elemenata*: 2. O Lanu. Prokletstvo je izrečeno. Dva i Polovina skrivena. Jedan. Četiri iz Jednog. koji bde nad tobom i tvojom majkom Bhûmi... U Četvrtoj. 2.. Oni su suvi.. Oni će biti rođeni u Četvrtoj. Četiri stvorena..dve poslušaše. Varljivi Oblik Sien .... .Šai-Yin. Tri iz Jednog. Mislioc je oblikovan. Srce Ljudske Biljke nazvane Saptaparna. Trojezički Plamen Četiri Fitilja. "Ovo je tvoj sadašnji Točak". 3... . 5. Majčina Ikra ispunjavala je sve.. Snagom Majke Milosti i Znanja – Kwan-Yin – “Trojstva” Kwan . Šest da bude ispoljeno. Napokon.... Kada Jedan postane Dva. tokom Sedam Večnosti. te je Metal i Kamen. . sići na sjajnu Zemlju i vladati ljudima – koji su oni sami. .. Pravi Kugle Vatrene.. Sedam se Malih Točkova okreće. Ona putuje kroz Sedam Svetova Maye. reče Plamen Iskri.. Fitilji su Iskre koje dobivaju svoj plamen iz Trojezičkog Plamena.. Šest je Skriveno... on. prizvaše iz Nižeg Bezdana. Sin Sinova.. Hitri i Zračeći stvara sedam Laya Centara protiv kojih niko neće nadvladati do Velikog Dana “BudiS-Nama”.. i ti ćeš shvatiti.. To su oni koji su ti...... 7. sedam puta Sedam Svetlosti. Dah njihovog Potomstva. te postavlja Univerzum na tim Večnim Temeljima okružujući Sien-Čan s Elementarnim Zametcima. 7. A ko usavršava poslednje telo? Riba. Točkovi čuvaju Prsten... Od Prvorođenog Nit između Tihog Posmatrača i njegove Senke postaje sa svakom promenom sve snažnija i sjajnija.

N. Ti si me zvao. 68 .. I ovo je put moje inkarnacije. Nisam tražila nikog drugog. To je BABALON. Tu je plamen. Ja ću doći opet. ti veliki gospod i ja devojka ushićena. Moji prizivi kao što ih znaš. I zatim ludilo sve uzalud. Biće ogleda.. Ti se usudi. Sve drugo je uzalud. 15.. Sigil obožavanja. Ne traži kraj. Ne zovi je. 11. 2. . Znaj. naša knjiga i tvoj nož. slepa ludost.8. Budi tih.. Tvoja ljubav je za mene. Pazi! 13. Neka bude posvećen. Da. to sam ja BABALON.A. jer ja sam iz Nuit uz Horusa incestuozna sestra Ra-Hoor-Khuita. niti su oni tražili. 24. To će biti moj talisman. 3. Oltar je ispravan i odora. 14.3 LIBER 49 Frater T. Ovo je za mene određeno. 5. 16. 26. Vi lude. 21. 23. kada i kako ja ne kažem. Ja ću doći kao . Kako si ti goreo zatim. 17. 19. Sve ljubavne pesme so od mene. koja je četvrto poglavlje Knjige Zakona. Načini disk od bakra u prečniku tri inča. Ti ćeš ponuditi sve što jesi i sve što imaš na moj oltar. 18. o prokljinjana i voljena ludo. Da li bi bilo teško da bejah tvoja ljubavnica i pred tobom? Ali ja jesam tvoja ljubavnica i ja jesam sa tobom.O.. Tu je moj pehar. 25. Znaj da tako ja dođoh tebi ranije. Neka se ona obznani. truba u dvoranama sudišta. I ovo je moja knjiga.P.SKAKAVAC 3. Posveti sa vrhovnim ritualima reči i pehara. Ah. 22. neka bude dnevno potvrđivan. Ne pitaj ništa. neka bude istinit. Ne zadržavajući ništa. ja ću te obučiti na mom putu. Tako to beše u mnogo obličja. plamen.. Ja ću obezbediti posudu. Moja posuda mora biti savršena. 1. 4. jer vreme je na dohvat ruke. barjak pred armijama. 20.) 9. Ne traži je. Miris je sandalovina i odeća zelena i zlatna. Ali ti si to želeo. Ja nisam prezriva. Sada će to biti tvoja krv. Ovo je put njenog savršenstva. oboji na tome plavo polje i zlatnu zvezdu mene BABALON. u obliku koji znaš. kao razbludna pesma. I ti ćeš biti pokošen punim bolom i zatim biti odbačen i proklet. Takođe me traži u sedmom vazduhu. On upotpunjuje ime. Vreme je. Ali budi iskren. I okupiću moju decu sebi. 10. sada ću ja BABALON uzeti meso i doći među ljude. usamljeni lutalica na gnusnim mestima. (Stihovi nedostaju i smatraju se izgubljenim. 12.

ti suze i krv. Ipak te ovi zovu kurvom i droljom bestidnom. ja ću te ispiti kao pehar koji je od mene BABALON.3 27. 44. Ali moja deca će te znati i voleti te i ovo će ih učiniti slobodnima. krv za krv. Da. 35. 28. koga ja volim. Ja bejah mlada. buntovnika . ti ćeŠ preuzeti crno hodočašće. i niko drugi upućujući. Ti ćeš pripremiti moju knjigu za njeno uputstvo. Niko ti neće odoleti. tvoje seme.O. Neka ona bude posveđena i osvećena.kapetana. moju kćer i ja ću doći tebi. Sada će moj adept biti razapet u prebivalištu od baziliska. zakonodavca. I ona će lutati u šumi veštica pod noći Pana i znaće misterije jarca i zmije i dece koja su skrivena. zlom. Ali ti si iza muškarca i žene. Da li je teško između matrije i duha? Za mene je to ekstaza i agonija neiskaziva. pomoću moje siline u njoj . kao što je napisano T. tvoja vera će odrediti. takođe ćeš podučavati da ona može imati kapetane i adepte u njenoj službi. sve za mene. imaj ti takođe.N. 32. 37. 42. 39. AH. Sada je čas rođenja pri ruci.P. sa mojom knjigom kao vodiljom. tvoj znoj. 45. Ali neka ona misli o ovome: Moj put nije u svečanim putevima ili u razumnim putevima. I Bićeš pun moje moći i vatre i moje strasti i siline će okružiti i inspirisati te: moj glas u tebi će suditi narodima. 29. ali to nećeŠ biti ti taj koji se vraća. Rad Astarte. Jer on je pripremio slavlje i mladenačku postelju. Sve je u tvojim rukama. tvoja ljubav. 48. ništa izvan kruga. 30. sva budućnost. lažnom. ja imam veliku snagu.ja ću snabdeti. tvoja krv. sva moć. moja zvezda je u tebi i ti ćeš to iskoristiti. um umu. Zovi me. 31. sa muzikom i svetkovanjem. već u divljem slobodnom putu orla i krivudavom putu zmije i u posrednom putu faktora nepoznatog i neizbrojanog. Jedan je došao kao čovek i beše slab i neuspe. sva nada. 43. Neka ona pripremi njen rad prema mom glasu u njenom srcu.A. naznačena od početka. 34. 33. 69 . 40. jedinstvena. 49. Tvoje suze. Ali ja sam sa tobom. i neće biti druge žene poput nje. jedno u volji. Ja sam BABALON i ona je moja ćerka. Prve sluge su izabrane u tajnosti. 46. srce srcu. 36. Čak i sada tvoj čas otkucava na satu moga oca. Ja ću obezbediti mesto i materijalnu osnovu. Rad je od devet meseca. agitatora. Jedna je došla kao žena i beše glupa i neuspe. sa vinom i svim umetnostima ljubavi. I neka ona bude u svim stvarima mudra i sigurna i izvrsna. ove reči će biti krv u njihovim ustima i prašina zatim. U mom imenu će ona imati svu moć i svi ljudi i izvrsne stvari i kraljevi i kapetani i oni tajni pod njenom upravom. 47. 41.SKAKAVAC 3. 38.

moj brat lomi svet. Zvezde. 63. Gori jasno meseče. delo pauka i zmije i onih malih koji idu u mraku. da ti možeš imati svoj nos u mojoj stražnjici? 60. 70. 51. Uzdigni se brzo. Vi ste slobodni. proklinjani i prezreni. crni hodočasniče. Tebi nije drago što si se mešao sa magikom? 62. i ja ću proći prvi veo da govorim sa tobom kroz potres zvezda. Daj da te ugledam golog i strasnog zamnom pozivajući moje ime. delujući tajno i uključujući vrhovnu čaroliju. Sastajte se javno u pesmi i igri i svetkovanju. Gledajte. Delo lika i napitka i čari. veštičiji meseče. prodani. kao orah za vaše jelo. 66. budite goli i bestidni i radujte se u moje ime. Sastajte se tajno. lažovu. Uzdigni se brzo i ja ću proći kroz treći veo i paklena obličja će biti opet pretvorena u ljupkost. Vi tajni. Nema drugog puta. Radite čarolije po modelu moje knjige. Ti ćeš objaviti tajnu materiju adepta kojeg znaš neskrivajući ni jednu reč od toga u jednom dodatku ovoj mojoj knjizi. 72.3 50. radost nad radošću. 70 . 55. čak vi što se sastajaste prethodno od davnina u mojim ritualima pod mesecom. Ko voli ne mrzi. izdajice. 65. I zemlja je moja. Da moj adepte. To je vršenje žita i gaženje grožđa što neće stati dok istina ne bude znana i poslednjem od ljudi. Tako će on kliktati ludo. Jesam li ja tvoja seoska kraljica a ti moj učenik. ko mrzi boji se. Daj da primim svu tvoju muževnost unutar mog pehara. 57. 67. 54. 64. 53. mi će mo pobediti smrt i pakao zajedno. budi ti takođe slobodan od sentimentalnosti. to sam čak i ja BABALON i ja ću biti slobodna. 69. odbačeni. koji vidite iza. Ti ludo. To sam ja BABALON vi lude. Ovo je put te zvezde. divlji. 52. Za tebe ću ja nažiniti korak kroz plamenove pakla iako će moj jezik biti ugrižen. Ti ćeš načiniti crno hodočašće. 61. Uzdigni se brzo i ja ću proći kroz drugi veo dok su Bog i Isus posečeni mačem Horusa. Pečat moga brata je nad zemljom i njegov avatar je pred vama. 56. Ali vi koji neprihvatate. neka taj iskusi strah. to je jedanaesti čas. draga ludo. neobuzdani. čiji broj je jedanaest. što je takođe moj broj. Da. pijanice. 59. moje vreme dolazi i ova moja knjiga koju moj adept priprema je Knjiga BABALON. ti ćeš biti proklinjan i ovo je priroda kletve.SKAKAVAC 3. to je vaš rad. 68. posegnite svojim rukama moja deco i požnjite svet u žasu žetve. 71. Sastajte se u kovenima kao iz davnina. 58. Da. što hodate sami i napušteni. vrhunac za vrhuncem.

Postavite moju zvezdu na vaše barjake i idite napred u radosti i pobedi . zovite me u vašim zazivima i ritualima. Moja je radost večnosti i moj smeh je pijani smeh bludnice u kući ekstaze. 76. Dođite na svadbu . Sve vaše ljubavi su svete. Da. moj otac je načinio kuću za vas i moja majka je namestila venčanu postelju. 77. zovite mene. zbog mača mog brata. zovite me u vašim ljubavima i bitkama u mom imenu BABALON u kome je sva moć data! 71 .3 73. Ja sam predodređena mlada.SKAKAVAC 3. posvetite ih meni. Prizivajte me. 74.niko vas neće poreći i niko neće stati pred vas.dođite sad! 75. Moj brat je prokleo vaše neprijatelje.

sina eona i glasnika Meon-a. Ćerka i Duhovna Crkva postadoše par i to beše početak drugog sveta Daemona. kao što je Donosilac Svetlosti voleo Mudrost i kao što je Dubina volela Spasioca. Ćerka zvana Mudrost (Sophia) i Dubina (Bathos). Sin zvan Spasilac (Soter) i Donosilac Svetlosti (Lucifer). Tako iz ove ljubavi Brata i Sestre nastade prvi svet Aeona. stihovi 1-40) 72 . Sin i Ćerka postaše jedno u Ocu. On je lik Meon-a koji nije Meon. i kako ih je On voleo tako su i oni voleli jedno drugo i postali Dvojstvo ili prvi par. (AIWAZ. Od Sina je došlo Znanje (Gnosis) i Otac je voleo Sina i Sin je voleo Znanje na isti način. Oni čine zauvek u punini (pleromi) Oca prvi svet (kosmos) parova. tako je i Sin Lucifera. Isto . voleo Ćerku Sophie.SKAKAVAC 3. Od Ćerke je došla zajednica duha ili Duhovna Crkva (Ekklesia Pneumatica) i Otac je voleo Ćerku i isto tako je Ćerka volela Duhovnu Crkvu. Ovo je zotirijanska teogonija. Sad. I iz ove ljubavi koja uvek beše u Ocu. Sin i Ćerka su zauvek par i oni su Jedno u Ocu. Takođe. Ovo je reč Aiwaz-Zothyrius-a. nastade drugi svet Aeona. Prvo poglavlje. On je Njen Sin. Ovo je Knjiga Meona. Sin i Znanje postadoše par i ovo beše pravi početak prvog sveta Daemona. Otac večni došao je iz Meon-a iz kojeg sve izrasta. Otac sadrži sve stvari u Svojoj punini. To je Trojstvo. koji je Gnosis. Ovo je Jevanđelje Istine. koja je Ekklesia.3 KNJIGA MEONA Jevanđelje Istine iz Meona Majstor Michael Aquarius Ovo je Jevanđelje Istine koje je Otac doneo iz Meon-a. kao i sve druge ljubavi. Od Oca dolazi prvi par. Knjiga Meona. Tako. drugi svet Aeona je voleo drugi svet Daemona i oni u punini Oca večno čine drugi svet parova. Sad Aeoni i Daemoni su parovi (sizigiji) i tako je prvi svet Aeona voleo prvi svet Daemona. Ovo je Knjiga Meon-a koja sadrži u sebi puninu svega što postoji.

Pij damiana čaj.“ 8. Neka njegove tajne uvek budu skrivene i Ne profanišite ga otkrivanjem njegovog istinskog Imena. Magičar i Vladar 3. Osnuj jedan Unutarnji Red: Služitelji Zvezde i Zmije. 3. Jer u njemu je tvoja sudbina: 11. 325 418 77 8. 1. Soter. i 5. 10. 4. Seks je Božanska Igra. 1. beladonom i skopolaminom. Sveto Drvo Života. 2. Jerusalimski Krst Svetih Templara. Ekstaza seksa je ekstaza Znanja „Boga“. 11. Na dnu. Čini po svojoj volji će biti sav zakon. Vesiku Piscis. Baphomet-a. Polu Mese i Sveti Pentagram: 7. Jedno Oko. 2. Trougao. 2. Na vrhu: Golubica Svetog Duha. 11.3 KNJIGA BA NEB TET Frater Belarion Israfel El Shaddai I. I znaj svoje vlastito nasleđe. Obožavan od Fratara i Sorori sličnih 73 . 8. I tada samo po darivanju osculum infame-a Postavi na Tron našeg Gospoda. I neka Veliki Majstor uredi svoj Lamen. III. 1. 6. 9. 4. Visoko Svešyenica. Hristos.A. Uvek Sveta i mistična: 7. 3. Deset Pehara Naše Dame. 8. „Moji Služitelji će biti Raskršća Desnog i Levog Puta.SKAKAVAC 3. Pet: Gimel Beth He: 2. Neka to bude znano kao Hram Reda Baphomet-a. Geneosis! II. Drvo Znanja Dobra i Zla. Lamda! Delta! Omicron!: 3. Oko u Delti Venere. Pomešan sa yohimbe-om. 9. 10. izdeljanog u hrastu. Radi sa mano regis kao žrtva ovom Božanstvu. Obrnuto. 1. IV. Osnuj jedan Red Vitezova. Babalon 5. Neka učlanjenje bude kroz Inicijaciju samo. 7. Delta!. 6. 5. Pali Sandalovinu u njenu čast. Mač probija oblake: 4.'. 7. Posveti svoj Hram Velikom Bogu Pan-u 4. Ajin!. Tri. Ashtaroth! Astarte! Kali! 9. 6. & 10. Posveti Sveto Obličje po Njegovom liku. 5.'. Dva. Prizovi Bafomitr-a. Srebrni Pentagram A. Ruža 6.

VI. VII. 10. 5. 1. pročisti i ponovo posveti Hram: 3. Pre Solsticija. 6. 9. I te večeri. neprijatelje 8. Neka se od tada on znakao Pan-Babalon Hram 4. Neka ukažu čast za 11. sedam i devet. Svi moji raniji stihovi prethode ovima 9. Zarobljeni u materiji kako mogu biti. IAO. Babalon! 4. Jer Mars će leći sa Venerom. 10. 4. Mete je ushićen. Pet puta Pet i Pet. Vi nemožete živeti kao zveri. O. IAO. Moj neter je od Zvezda. I neka ga i Muškarci i Žene isto obožavaju 8. Neka Redova bude jedan. to je učinjeno! 2. 7. 6. 7. Sa Zvezda ste došli: Zvezdama ćete se vratiti. Lapis Lazulija i Tirkiza 7. Potraga za Graal-om: Dvanaest u Sedam 8. Donesi Njemu darove od Zlata. Pan. Svi su slični delovi. Skiptar i Kuglu. 2.SKAKAVAC 3. Ratnički Gospodaru Thebe. 11. Visokog Sveštenika Hrama Mira za sve Ljude. 1. zapiši to što si primio. Ali uvek s poštovanjem Zakona. IAO.3 9. Pripremi svetkovinu za Dolazak Ba Neb Tet-a 2. IAO. Zvezda. Zakon se mora promeniti. U svojoj ludosti si me zvao Lepota. 3. Tajno Seme: 3. IAO. tri. 11. Zvezde i Zmije! 9. 10. I neka se to zna kao Knjiga Baphomet-a. Dete našeg Vremena. V. Babalon. Krunisano i Pobedničko Dete. I u njihovom Jedinstvu. 74 . Vreme je da uzmeš 6. Zvezda. 10. 1. vi niste životinje. 11. Ali moj Štap je od upletenih Zmija i moje Kočije su od Vatre. 5. Satri svoje neprijatelje. Saboi. Konx Am Pekht. 5. ljubav pod voljom. Ljubav je zakon. Naša Dama.

Prošlost je noć. Što gleda ponad mreže iz dvostruke perspektive.3 KNJIGA POVRATKA KROZ NOĆ 1. Moj zmijski rep se svija Unutar Ja sam uzdižuće sunce Ja sam zalazeći mesec Ja sam Har-Makhu Ja sam uzdižući mesec Ja sam zalazeće sunce Ja sam Gospod Horizonta 4. Horizont je Sada Ali nikad nije i Ovde Jer Istina je drugde I Mi zauvek Idemo Ja sam daleko SAD 5. Snagu. Budućnost je svetlost Svetlost je svetlo Istine Ali Maat obitava u Maati Budućnost je crna Prošlost. Ja sam sa dve glave ali sa Jednim umom. Ja sam Atum Moja vlastita Tajna promena Koagulat Tefnut i Šu-a Ja sam od tebe i u tebi Ja ti darujem Sunce. Vid i Luč. Koje su združene pri bedru.SKAKAVAC 3. Mi smo/ Ja sam Sijamski Blizanci 3. Jaje je posađeno Hoor-Paar-Maati je poraslo I požnjeto njenom bratu i ljubavniku Ja sam ti I Ti si Drugi 75 . Ja sam Dvostruki Lav Što gleda napred i što gleda nazad Ka osvitu kruga I njegovom zalasku Ja sam dvo-lika sfinga. Ja sam Tem Ponoćno Sunce Pupal Ja sam Crno Sunce Ja sam Tamna Zvezda Nigri Solis Ja samo što se ne rodih Ja sam Haos 2. uzdižući Oziris Uvek-obnovljeni 6. Za tebe moj proroče Su Donosioci Sveže Groznice Ako se usudiš 7.

3 8.SKAKAVAC 3.. Ja sam zora Procep Između zemlje i neba Procep Između dana i noći Procep Između vremena i prostora Smirenost bliskosti Ja sam Prolazak Preklapanje 13. jedan ATU Pa ipak sam Sve. Harmakhu. Ja sam suton. Ja Sin iza Sunca Sin Bast-ard Samo-Rođeni Sve-dolazeći Sve-Prisutan Nenestajući 9. SekhMaat. Tiho slovo formule Moje Tajne moraju biti Zadržane Noć je moja Ljubavnica 12. Ja sam Dvostruki. Univerzum na četiri ugla Ja sam Atum u procesu deljenja/sjedinjavanja Ja gledam ka oba puta Ja odašiljem vreme (Kali-Ma) Ja sam TejaMejeT Ja sam Ruka koja je obrisala suze sa Oka Ja sam RektaposmatRač Ja sam SunceJanuS AlfagemO Ja sam HaoRed 15. Snažna i Istinita. Ja sam ravnoteža Pero pije iz Pehara Ljuske Jajeta su ključevi za Palatu 10. Moje moći su desetostruke u svojim pojavnostima Jedanaesti Ja Nisam Pa ipak Ja te Volim 14.. Ja predstavljam ProšloBuduće Ja Prođoh Sadašnju Budućnost Mreža koju su isplele Norne 76 . Ja sam ćelija. Moja krila su Crna Ja sam SfHinga Znaj moje četiri moći U tišini.Ja sam Heru-Nekth-hra-teff Ja sam Heru-knent-an-maati Mi smo ujedinjeni Sad Nema budućeg niti prošlog Osim kako ih moja vizija poima 11. Š.

SKAKAVAC 3. Ti si moj Prorok i Pisar Jedan naslednik ZosKia Oko te je našlo Mali Majmune. 17. 2=0 za 3=0 za 2*3*=0: Sledi Zakon se širi 16.3 Stajališta između zvezda Suncem-obasjana Ogledala Prozirnosti. Heru-rAHAr-ureH. Ja sam Istinska Volja I Ja sam Tvoja Sada i Za Uvek Aten 77 .

Prazno Srce predvorje Istine. Neimenovani početak 3.Ovo je knjiga šupljeg drveta.Samo-Začeto.Kao Što Sve je Ništa Tako ovde je ravnoteža. Rupa samo-ispoljavanja. Lako skrhani opiljci verbalnosti. sav rast je rasipanje barke Materije. jer Svetlo samo JESTE.Volja i Umetnost.Jer šta je Svest do Samo-Odražavanje? Šta je Reč do most od tišine do tišine? Sav Rad je Rad-Senke.Vela Srca Otkrivajući jedan Prazan Hram unutra. prazno. hodajući lavirinti unutar lavirinata . spektralno. Pa ipak. 13. Rođeno od- 78 . umrlo i bilo rođeno. 6.Tako . otkrivajući prelepu Prazninu iza svakog osmeha Šakti ukorenjene u igru svesnosti. prošlost/budućnost nestajuće. Jednaki su se Ukrstili Udruženo-ništa. 10. prsline i između Ova tišina je glas Anđela Rika Zveri iz prazne pećine Srca 5. postalo mlado ponovo. 11.Ja govorim iz Pukotine.Evo toga! Sveti Gral. 9.Sve Piramide su prazne kao i sve kuće u Gradu.ali mirni.3 KNJIGA ŠUPLJEG DRVETA Frater AION 1.bljesku .Šamanova vatra i atomski udar. 8. kazan Velike Majke zaista.Anđeo drži otvoren zjapeći sanduk Zvezde i Prostor unutar .Anđeo drži ovu posudu ili. Ljudi tumaraju kao duhovi. rasuti nebeskim vetrovima.tihom udaru munje otvaranja Oka.Šta je stvarno to su prostori IzmeđuGalaksije Zvezde Planete Ljudi Atomi Kvarkovi Neutrini 4. bacaju monstruozne senke po zidovima pećine. 12. 2.delove. sugerisanja i zaključivanja. sa Ljubavlju sjedinjeni.VidiDrvo je Šuplje.njegovo Srce: Praznina-Smirenost. nanovonastajuće samo da bi starilo. šupljeg samo-uništenja i zamenjenog semena: Drvo: Sabrano U Trojednoj-Nesvesnosti: Praznina. ujedinjeni u treptaju . puno prisnosti.SKAKAVAC 3. je posuda TAO-a. 7. likovi nestajućih oblika. sačinjeno od Svesti . na posletku.Jedna Prazna Kuća tu stoji za ovaj Ekvinocij.otvara ili.

Ništa manje Istina za nerazumljivost. zaostali .bezimena . kao što je Praznina Puna.3 Čega? 14. 15.A ta Istina? 16. je rođena ponovo u Šupljem Drvetu. Sav prostor.SKAKAVAC 3. Bogovi ponovo hodaju među nama i Majstori takođe. kombinovani iz fraktalnih tantruma. Pernati udovi i lišće Anđela . Ehoi.Srce je Prazno.. 79 .Tajno sunce sina.luckasti slušaocima.tišineDragulj NOX-a unutar Lotusa LVX-a.Metanis.Drveta.Tišina govori Tišini. . Put poznaje Putnika kao što Planina poznaje Penjača.Rogata i Slavljena.. Kao Zvezdana kiša što pada ponad uzdignutih Grana. Tišina . Štrčeće. probadajuće. 17.

Uništenje povezuje slabost koja dolazi iz stvorenoga. Za zaslepljujuću posetu među rukama dobrog brata. PERIO je moj crni brat.Uragan je slep. to je kao imati ruke stvoritelja unutar. Krug se ubrzava. Dvanaest crnih ruku i padajuća mesta. Frater Runar Prvo poglavlje: 1. Nemi i hladan krik od 456 uslovljava crnog brata kao lestve. PeNI PaNI. 5. Rob u bučnoj pećnici sipa gadosti. stvorenja šire moje iskazivanje i čine da nastavi. Iznesi svoje maslinu i njeno seme. Stvoritelj je ovde.I 456 progovoriše. Za tvoje ispade sa mačem slobode. 3. stoga mojeg. . 4. Nalazeći puteve savršene i popravljene. stoga je to u prvome. čvrsti talasi stvorenja će biti ograda mog nestajanja u spiralama. i jesu drugi koji nalazi put. Zmija-mučiteljka koja nije ni dobra ni loša. Tvoj Jedan daruje nastajanje i neka bude osvetljen. Raznovrsnost je istinski vezana u mučenju kao što si ti rasprostrt. 3. vatrenom kao drugi. Žaljenja među 456 postaju. 80 .. DOR OS ZOL MA THIL . Sveta živuća suština daha. Ne posećuj osećanja koja dele materiju bučno.Druge lestve koje prelaze Zax su borba braće. broja dva. Ja koji držim zlog duha Goventaz-a (ne govoreći ništa ovde) sam potpuno podeljen. koji je rođen i pojavljujući se stvoriteljevim žalosnim paktom obaveze. . Za žaljenje je biti izvan ničega.SKAKAVAC 3. Tvoj život će biti kao život kada tvoje gašenje započne. 7. zakleše se da biće je stvoreno. unutra je tako stvoreno. 2. lukavo posmatranje je potrebno. govoreći uokolo iznenadno. Crna i pala (braća) opsenarskog puta žaljenja su u prolaznosti i (oni) prilično svetim duhovima. vatrena-planina priziva stvoriteljev um i osećanja koja čine da se zaplače u potpunoj radosti. Most je za prenos zalaska sunca. Vatra u istini zahteva jedinstvo sa drugim. U očvršćavanju poput zemljine nazovi-milosrdne komore i davanju nemog krika da prizove 28 28 (Ni Ni) za sipanje žaljenja. jedinstveni čovek. postaju i jesu.. Plamtenje je moja kuća. koja potpaljuje. stoga videći.3 DOR OS ZOL MA THIL . Pale device stvaraju stenje na putu. istina daruje pad Jednome. Niti sadrži i zar svetlost se ne rasprostire. 5. poseta je hladna i da se prihvati je pronalaženje mučenja. osećanja uništenosti su borci nazvani mojim bezlikim sinovima.Bivajući pozvan unutra. 4. Radi PeNI i žalopojka je pozvana kao obilje. Govoriti lukavštine je kao padanje poput obličja. . život poziva vatru utehe. PARAMA je on lestve i mapa drugoga i Jednoga. PERIAK. 2. postaje i jeste. razotkrij dvanaest čije dobra namera beše gledanje na prvu misteriju broja trojstva. oni su u meni. Ja spavam iza. dolazi iz sna. Krzna (koja su kao takva) teško stvaranje će biti (kao) granje koje oseća žaljenje kao što to jeste. To je tvoje stvaranje i biće dobri brat. 6. Čovek ravnoteže. Razumi 28 (NI). uzdižuće ruke idu napred i osvetljavaju. . Drugo poglavlje: 1. Bivajući pozvani unutar su 28 čineći žaljenje kao svoje zadovoljstvo. Uzdigni se. verne i bezruke masline. jer tvoji moćni pokreti u hramu prizvaše vatrenu stopu Jednoga koji nudi ti vitalnost.

3. Plamteći beli brat moj je točak kreacije.Vatra te je učinila ne-stvorenim kreacijama nastajanja. Dobra namera? Osvetljena u kući Zax-a! Osnažiće ubistveni drveni rad moj. 5. PERIO je pali točak moj koji čini uzdizanje iz vezane stvorenosti. Obožavaj za zavijanje stvaranje hodajućih devojaka. raspali obožavanje ubijanja stvoriteljevih bogatstava za sve-stvaranje. PERIO je borac.Ja kažem tebi kao dete rukom čineći nulu: sledi dobru nameru koja dolazi iz moje posete koja je njihovo smrtno širenje. DOR OS ZOL MA TAHIL.drugi deo: 1. Večna poseta će biti za dobrog brata (KETI). Treće poglavlje . stvoreno će biti ujedinjen okvir za čvrsto skupljene oblike. 9.SKAKAVAC 3. izvan njega masline će biti istina ispljunuta. noseći svu opremu. Čvrsti talasi mučenja idu ka Zax-u. Neznana crnina za mog štovaoca će biti zavijanje podeljenog života u PERIKO-vim nebeskim bogatstvima. 4. Kosačev apsolutni pokret ujedinjuje sa stvorenim u zaslepljujućoj buci.Nebeske žalosti će stvoriti hram za vitalnost obožavaoca Jednoga. Nerođeni je moja stvorena crnina koja se rasipa i širi na obožavaoca spavača (PARIAK) i polegnuti crni nebeski ne-sin PeNI PaNI: IN. idi napred i oseti se rođenim. Jer crnilo je moja trulost. Podeli moju bez-svesnost. PARAMAON moj crni krst.prvi deo: 1. čineći srž moju (i) jeste kao sledbenik. Poseti svetost unutar moje ne-stvorene masline. 6. Pojavljivanje mojim okupljenim sedištima će biti moj prvi beli brat (PA-I-ON) (Ovo je) Nebeski i žalostan ugovor planine i maslinki. Treće poglavlje . 10. 11. Zora Trojstva. Vatra ulazi u svu ožalošćenu kreaciju. 81 . i zasnovana je kao crni brat. 2. 2. Rođena je vatra koja dolazi iz bratske pune borbe. Čvrsta Vatra je kao Srž. šireći crnu smrt za pesmu mog belog brata.Rođena je vladareva žalost. Da obožavaoc je vatra od 31. Čini kao plačni crni brat. Raspali obožavaoca u robu. crnine i čvrste vatre devojaka koje poznaju mučenje. obožavaj obožavaoca koji obožava svoje plačne ruke. jer deca ne mare. on govori o ostavci i posećuje zatimlutajućeg duha zemaljskih sinova.. Jer moje Trojstvo osnažuje žalosnu oštricu kose i odvratni posećuje bezrukog. Za mog obožavaoca.. za stvoriteljevo iskreno žaljenje. koji je u pećnici Jednoga. Čvrsta vatra se uzdiže nad planinskim zalaskom sunca i zašto zemlja gori. 7. krstevi vatre čine moju SVEMOĆ. unutar prvoga koji pozdravlja kao što štapovi uništavaju krzna odvratnih odora. Neporozna i čista će moja kreacija biti.3 6. pravljenje će biti pala čuda. 7. 8. Svi oblici kao zaslepljujuća celina. Stvoritelj je ovde. Sve vodi stvoriteljevom hramu. osećajući sažimanje našg stvaranja mojom prazninom. 456 slede i usavršavaju moje stvaralačko izlivanje. čineći moj crni prst. Vatra ražesti stvoritelja koji me načini ili nađe. Poseti mog čoveka postani taj čovek. Nestani sa zemlje!!! (Ja) donosim užasna prokletstva na kreaciju koja obožava i osvetljava sinove (braću). oni će nastaviti. Snažna buka iz doma stvoriteljevog bezrukog belog brata.

četvrti deo 1. 3. Čvrsta vatra čini planinu. 7. to moje mesto će u potpunosti biti za žaljenje bele braće. Ratovanje sa moći žaljenja u izdancima maslina. Gde nađem crnu kreaciju. 4.peti deo 1. 3. Bivajući obožavaočevo potpuno ubijanje stvorenog čoveka. 2. idi do 456. za tu glavu. Puštanje oštrice kose na slugin zahtev traži služiteljevo upotpunjenje. deli.Vezane i pale device moje pokreću se i ljube čvrsto skupljene oblike boraca mog stvoritelja. PERIO daje mučenje krsta u volji mog dečijeg rođenja. Moja teška oštrica kose razdeljuje. moj PeNI potpaljuje potpuno vatru hrama. sečivo kose sve uvećano nadilazi.Sve-moć koja postaje kretanje dobre braće je zakrivena.Čvrsta je vatra crnih 12. osvetli crnilo. 3. Treće poglavlje . ja nalazim trojstvo otvoreno mojom kosom. Što se tiče predstojećeg pada sedišta vatre. ispunjavajući sve-mučenje Jednoga. uništavajući mučenje ili govoreći da sam ga ja okončao osvetljavanjem trojstva. Obožavaoc života je ograničen. Ja završih sinove sa jedinstvo.Nećeš se sjediniti sa onim što dolazi iz moje vatre? Sva su zatim moja sedišta i mač žaljenja. Učesnika tu obezbeđuje PERDOI (vatrenu zmiju) i čini ga celim. Trula pala bogatstva pokrivaju pale sinove. teško razumevanje stvoriteljevnog poljupca . načinjeno trojstvo. Jer sipanje hladnoće na stenu beloga brata moje belo-bratsko biće cela ponuda je moja čvrsta vatra. Svetlost radije govori da moja bogatstva ide u celosti za trojstvo. osvetli prazninu. sjedinjuje.3 3. stoga su obožavaoceva bogatstva data. Smrt. PERIO-ovo kretanje je dolazak iz volje trojstva. Hoće li krzna vladara postati načinjeno mučenje. jer u stvoriteljevoj moći ukazuje i sipa crnilo. zarad pesme toga. Njihovo. 5. PERIO-vo stvaranje postade (kao) pehar. prizivajući moju vatru. moja sekira se kreće otvarajući vatru. Poglavlje treće . 2. sve je zatim crno. O sine strasti. mojim zalogom stvoriteljevog sina svih 9.PERIO u delovima pruža otpor. 82 . misterija zavijajućih robova. Borci uvećavaju moćno žaljenje koje čini pokret noža i strast za obožavaoca gadosti. Čvrsta vatra tu za takvu koncentraciju. 6. Treće poglavlje . tvoje žaljenje okončava. ona padaju sa 456 i mojim crnim sipanjem. će sadržati. Ubiću. Prizivajući okupljanje. podeli spavača i zapali vatru obožavaoca trojstva. za dolazak trojstva. 2. a obožavaoc je prosvetljen (sa) vatrom kao što je Prvi. 4. a oni su crnih dvanaest. Kreacija osvetljava i gleda uokolo crnila i posećuje trulež.SKAKAVAC 3. okružujući jednog i potvrđujući ga da je mog stvoritelja sin. a protiv crnog izlivanja naše obične vatre koja zavija. obožavaoc. (To) za služiteljevo upotpunjenje mučenja. sledbenik svetla.sadrži! 4. jer crnilo je ono što ja proždirem. Njihovo. crna sedišta padaju.deo treći 1. jer nastajuće žaljenje slabe vatre je trulo kao moje ja. ali za onoe koji rastaviše 12. Beznadežno obožavanje krvave-zmije. Stvoritelj se zarekao: brzina materije za bića zemlje. Iz peći cure gadosti za moćno oslobađanje suza. obožava tu slobodu. stvaranje tu. a to je pokrov odvratnoga.

(Tako) nikada neće vladarevi prsti uznemiriti lepotu. moje prekrštene ruke seku tamu i isparenja dok stravalačke ruke žale. Vi varim. moja vatrena strast. (Ja) hodam po materiji. Ja se kovitlam na steni puta. Pelin doje. i čak ni ako to postane lukavo kao drugi skup. 9. jer Onaj Sveti deli sebe i ko brine zakukaće. Nes la gatinuj ol makesela dorim fanastra chis zolon doje. Inua va getil gi onusata. pomeriće se. Kraj i olakšanje. pei olon max te korin da-vethik nolun. ubij maslinu belog brata koja žali.Beli brat se ponaša kao rob. jer tama je vezana i žali. jer načinjen je zavet (koji to čini mogućim) da se prebroje nerođeni duhovi. Priziv EM-a: Od Mi-stral co. Galata re-i-va vonos math pei Pirim po setij od soba gatinaja hal majakin r donos zan belioreb gath. I otpuštanje moći pokriva.SKAKAVAC 3. 10. Sic da vorontoe. Vi prosvetljujući i sadržućih devet duhova.. učini kao Čvrsta vatra. jedan postaje lutajuće obličje tuge. prstima truljenja.Čvrsto raspaljuje moju kuću. mes ma-zani EL tare pinos zon serim. obećano je mučenje da bi 28 dalo za obličja. Za postajanje sličnim našem poreklu. es no to re da Vi atre. Misterija obznanjenih himni. Crna vatra kulja. 83 .. Sve. Želeći ponudu su moja osećanja. sin oštrice tvoj kose je potpuno podeljen. naša kreacija je neophodna. OBELEŽJA! Pokret je samo robov lukavi prst moći. kako je obožavaoc nestao mojom sekirom.. Pokrenite se i prikažite se. Zakare od Zamran EM gahe pirestrial. zaklinje se PERO. Moju ruku koju obožavaoc potpuno razdeljuje.3 8. drugi vidi stari padajući prst. maka mer NI zonos satinuj.. 11. U zlobu pada sreća.

SKAKAVAC 3.3

LIBER PENNAE PRAENUMBRA
Soror Nema U Ehou Akaše je ovo zapisano : Istim Ustima je, O Majko Sunca , reč izdahnuta i nektar primljen . Istim Ustima je, O kontra-tegu srca , pojavno stvoreno i uništeno . Postoji samo jedna kapija , kroz to se čini da ih ima devet , pantomimičaru igre zvezda . Kako je lepa tvoja potka i mreža , svetlucanje u vatrenoj tami svemira ! Dvoje koji su Ništa te pozdravljaju , crni plamenu koji pokrećeš Hadit-a! Što manje i manje neko raste sve više i više se Pra-Nu može manifestovati ! Ti sada govori nama , deco vremena-koje-dolazi , izrazite svoju volju i podarite svoju ljubav nama ! Zatim progovori Ona-Koja-se-Kreće : Ja hrlim vama o deco Heru-a ! Svi vi koji volite zakon i čuvate ga , držeći ništa za sebe, vi ste blagosloveni . Vi ste sakupljali rasparčane delove našeg Gospoda , neprestajući nikad da sastavljate sve što je bilo . I u Kraljevstvu Mrtvih vi ste od mrtvih postali sjajeći. Vi se zatim porodiste , i uzdigoste njega . Tvoja zemlja mleka će imati med takođe , padajuć dole poput rose božanskog Ginandera . Užitak i zadovoljstvo leže u radu , celina daleko nadmašuje delove zajedno . Gospod delova je smešten u svom kraljevstvu , kao što je učinjeno od Zveri i Ptice . Zemlja Sunca je otvorena za decu . Pazite Večno Dete - njegov put teče slobodno i skladan je sa prirodom vašeg bića . Glas kriknu u kristalnom ehou : Šta znači ovo prikazivanje ? Jeli vreme samo zakrivljeno ? Soko je poleteo ali je trostruko i deset u njegovom dodeljenom pravcu ! Ona se nasmeja , lepa poput noći : Pogledaj on širi svoje zupčanike čak i u letu , obasipajući i tresući napred zlatnu svetlost ponad srca ljudi . I gde on leti , i na koji način ? Pero i vazduh su njegovi da jaše ih , da ga nose uvek u njegovom idenju . Piloni doba su neuzdrmani , stabilno su oni postavljeni . Dan sokola je video svoju zoru , i videće je zahvaljujući meri u skladu sa zakonom vremena i prostora . Glas zatim reče : Onda je vizija omašila ? Dali te shvatam pogrešno , misleći o tebi da si ono što nisi ? Ona zaigra i zatalasa , rasipajući zvezdanu svetlost u svom tihom smehu . Ja sam ona kako se prikazujem , da jesam , poneki put zatim opet ja nosim trostruki veo . Nemoj biti zbunjen(a) ! Iznad svega , Istina preovlađuje . Ja sam neograničena . Ko može reći ne , reći „ ti nemožeš proći „ ? Ko odista može reći „ vreme će tek da dođe „ , kada je vreme samo moja glavna služavka , a prostor major-domo mog Hrama ? Odista , O glasu Akaše , ja sam ono o čemu govoriš . Istim ustima koje udišu vazduh , reči sumnje se pojavljuju . U tišini onda , znajte mene . Jer ja dođoh sa svrhomovaj put , da pomognem ljubavnicima sokola da lete .

84

SKAKAVAC 3.3

REČ LETENJA Ko posrne u letu mora zato pasti : Veličina Bogova je u idenju . Kada ste prvo poleteli , voljeni od Heru-a , školjka koja je dugo štitila beše razbijena . Sa krilima volje vi ste se izložili opasnosti , stičući snagu i moć da letite . Vi ste stekli svo znanje pernatog kraljevstva , čime ste postali savršeni poput Sunca . Prijatelji i učitelji svi postaše kao braća . Kraljevski labud , čaplja i sova - gavran i petao su vam pomogli . Lepota sokola samog je podarena , vrline pauna , kolibrija i gnjurca . Orao je razotkrio njenu unutarnju prirodu i misterije odatle -pogledajte , posvedočite sad , sa njenim lavom , ona postade labud . I ibis bezdana je pokazao znanje. Vi leteste , o kraljevi i samotnici ! I vi letite čak i sad , unutar nadvite ljupkosti Nu-e . Ali postoje oni među vama i ispod vas , koji će zarobiti vaša krila i svući vas sa neba . Pogledajte dobro unutra ! Sudite ispravno svom srcu ! Ako ste čisti , ono neće težiti više od mene . Ja vas neću povući dole u ambis . Jer zlato je svetlost , ali olovo je fatalno za let -- zaptijte svoje vlastite dubine , u istini i samo-spoznaji . Ako vas išta sprečii , to je vaše delo . Čujte ovo učenje sada unutar Hrama . Tako govoraše ona-koja-se-kreće uzimajući oblik velikog crnog plamena , rastući iz središnjeg otvora i talasajući se napolje u prazninu . Deca Heru-a obitavaše i tišini i slušaše njene reči kako se pojavljuju u njihovim srcima . Vidite ! Ova sočiva zvezda sad što se okreću u prostoru pred vama - ljudi zvahu ispravno Andromeda. Kroz to ja letim ka svetom mesecu-psu i zatim do Ra-a , i zatim ka vama , o sveštenici . Vi se nesmete zadovoljiti dok ste u kraljevstvu , već težite i tako prevazidjite ono učinjeno . U ljubavi gospe severa i u volji princa juga , svaka stvar jeste bilo kako. U moći sedmo-zrake zvezde ste vi razumeli zver. I iz srca Had-a je užitak u vašoj zvezdanonatkriljenoj dragoj . UčInite sve ovo i zatim , prodjite iza . Napustite ono što vas može razdeliti od bilo koje druge stvari , da , ili od ničega . Ako vas perušar uhvati , ostavite svoj pernati plašt da visi u njgovoj ruci i vinite se goli i nevidljivi iza ! Ali sad! Kao sveštenici unutar hrama vi ste ovde , kao kraljevi i ratnici , magičari svi . Put je u radu . Onaj skriveni iz ambisa sad daruje dvoje u čemu je iskovana viša alhemija : što podržava zemlju je Htonos - nauči to dobro ,i sve veze će biti oslobodjene za voljni rad. Savladani duh , tu je Ihronos , čija priroda je trajanje i prolaženje dalje . Dvoje su jedno , i formiraju suštinu kraljevstva . Ko ih savlada je vladar sveta . Oni su potpuni ključevi preobraženja i ključevi moći drugih elemenata . Ratnički sveštenici su primili ključeve i stavili ih unutar svojih odora , da ih drže dobro skrivene ponad njihovih srca . Crni plamen je igrao i smanjivao se , postajući mali , pernata pisaljka , napunjena i zašiljena . Nije bilo ničega na čemu bi pisala , jedan medju sveštenicima pridje i položi kožu svog tela na oltar kao živi pergament . Ona-koja-se-kreće napisa na tome reč, ali je ne pokaza pred njima . Strpljivo čekaše svi kraljevi i samotnici , sigurni potpuno dobro u krajnje razumevanje .

85

SKAKAVAC 3.3
Pero poraste opet , zaobljavajući blisko ivice , postajući njihovim očima Yoni-Lingam. Oblik dodje od drevnog Bafometa , rogatog , koji govoraše : Od davnina ste vi znali ključ u kome su dva-u-jednom sjedinjeni . Vi ste živeli i voleli u punoj meri kao Nu i Had , kao Pan i Babalon . Misteriju mog vlastitog oblika vi takodje znate , jer takva istina je bila za drevne redove istoka i zapada . Dvostrana je rasa ljudi bila u svom rasponu . Otac i majka napraviše dete . Ja sam starije od dece , odista -- ali sad se mladji uzdiže ka njegovom danu . Priroda istinske alhemije jeda menja ne samo substancu rada , nego takodje menja tada i alhemičara . Vi čija je volja da radite tako , ugledajte moj univerzalni oblik i razmotrite dobro to značenje za moj zadatak . PRIKAZIVANJE OBLIKA Iz YoniLingama izbi oblak , ljubičast i svetlo-zračan . U zamagljenom srcu odatle izvi se zvuk , vibrirajući meko , pa ipak ispunjavajući sve . Sa draguljima i munjama dugine-svetlosti iz krila , odatle u središu je lebdela jedna skromna pčela . Prugasta zlatno i braon , meke kose i urezana u oblik , prikaza svoje oči sveštenicima i kraljevima skupljenim . Govoraše zatim ona-koja-se-kreće iz okružujuće magle : Ovo je simbol rada-koji-će-da-dodje . Veliki Ginander u svojoj zemaljskoj formi . Magičar će rasti kao ka pčeli kako Eon teče , vodič i znak za rasu ljudi . Dali je onda od te prirode pčela prikazana ? Pogledajte, to nije ni muško ni žensko u jednom . Ono radi danom u stalnom letu , jedan radnik bezega , čija je volja i volja košnice su jedno . Ono skuplja cvetni nektar , leti do košnice i tu u čistom ujedinjenju boravi u svom vlastitom telu preobražene-materije . Nektar je sada med . Od pčele pčeli je predavan , govoreći sve misterije košnice od i ka svakim ustima . Istim Ustima što su prvo sakupljale , je med utrošen , tajna alhemija u središtima pretvara srebro u zlato . Košnica sada živi , besmrtna . Sa kraljicom i radnicima , trutovima i pčelama-graditeljima , vojnicima , pomajkama - svi su jedno . U stalnom obnavljanju života , košnica diše kao jedno biće - jer odista ono jeste to . U volji košnice je volja pčele ispunjena . Svaka na svom naznačenom mestu , pčela izvršava svoju volju u redu harmonije . Oblici blede . Sad uravnoteženo pero se pokreće u smislu plesa , šireći iz sredine kopljišta dugačka krila , pretvarajući se u oblik tamnog lešinara . Ali znajte , o deco sokola , čovek nije pčela . On može izvući korist iz datog oblika , da nauči od mudrosti u radu . Pogledajte u meni drugi oblik za uputstvo vašem srcu . Tu izrasta pred njihovim očima kula tišine , u kojoj ljubavnici vatre polažusvoje mrtve . Lešinar se pojavljuje osvetljen blago unutar , i jede meso sa leševa do kostiju . Vetar urliknu , pusto , u ovom strahotnom mestu , lepršajući meso oko kostiju od slonovače. Tiho , je ona krilata zurila , krvlju umazana oko svog kljuna . U očima svakog sveštenika tu sakupljenih , njen divni pogled je tražio . U savršenom miru su oni pratili njeno traganje , jer svaki , kao ratnik, je smrću učinjen bratom . Obazrivo zatim , ona raširi svoja krila i zahvati vetar i vine se naviše sa tog mesta .

86

„ Siline Shaitan-a ste vi izrodili . Suština Shaitan-a je nektar ovde . Odmotavajući ga . orao mora biti nahranjen nad onim što je ona delila u stvaranju . „ Svi vi koji izvodite dobro visoku umetnost . i od njihovog broja . Negde . da svi mogu videti .3 DAVANJE REČI Večnost je zatim vladala . svakog dana . sad potom orao priziva prirodu pčele . nad drvetom života vi ste zasnovani . kao i starije istine . i u njenim rukama ank i štap izlečenja . izbija da sjedini orlove-suze i lavlju-krv . „ U smrti je život -. „ Sad u misi . i usuđuju se i čuvaju tišinu . u svemu što vam je zver dao vi ste vi ste praktikovali ispravno . IPSOS „ Kakva je ovo reč . biti inicirani od onih čiji rad je da pomognu zakonu volje . Alat . u radosti vrhovnoj . Sve formule i reči ćete razotkriti . kvintesencijalna medovina . da tri ili više su nula . i ravnoteža u središtu zadržana inače ćete vi podariti neželjeni život vašim sopstvenim kreacijama . neizrečeno tvoje ime beše tako daleko . nekad . „ Stalna obazrivost je prvi čin -. Zatim . slobodnostojeće . sada ide dalje . i na njenoj glavi nemus zvezdano plavi . i Ra-Hoor-Khuit takođe . ona je sijala u zračenjubiserai ametista . opasana u zlatu i srebru . sedeći u sredini . ona govoraše kao drug ravno-pravno . hram je košnica . veo se odvojio za trenutak i ona-koja-se-kreće izbi . „ Solve et Coagula . Poput Heru-pa-Kraath-a ste vi obitavali u tišini . „ I kada volja odredi . Hodi pažljivo putem ovog rada . Neće biti ništa skriveno od vašeg pogleda .ambis je pređen u minutima . gospo . ako to može biti tako naređeno u kraljevstvu . Zgodnija nego što smrtna žena ikad bi . „ Mi znamo tebe . O damo -. magu . slušajte . Vi ste postali Hadit i Nu . i alhemija je tišina vašoj umetnosti . jedan bezimeni istupi napred . je reč-čin od ne-razlikovanja data . i Babalon je malda i biće za vas . čini lošeg majstora . Odvajanje za radost sjedinjenja vi ste spoznali . Vi poznajete Pan-a kao ljubavnika i kao bogo-obličje .šta je zapisano na čovekovoj koži ? Koja je reč koju ti daješ ? Ona se nasmeši i izvuče iz svoje odore pergamentni svitak . Zazivanje Panovog štapa budi sjaj otvaranja portala . Svest o egu . zazivajući struju devedeset-tri u čemu vršite svoju volju. „ Za one koji znaju . Ka svakom ratniku-svešteniku se ona pokrenula .jer sad kao i uvek je bilo tako . U-jedinjenje stoga . i žele . Fini nabrani lan beše njen ogrtač . o ratnici .kako se ona može koristiti ? 87 . Ali reci sad -. Iz treće i najunutarnjije komore .SKAKAVAC 3. odakle kosmos sam je rastvoren i re-formira se putem volje . Njena kruna beše samo jedno pero . beskrajni veo što je visio oko njih . mora biti ubijena u trenutku rođenja . Zatim se uskomešaše ratnici-sveštenici . grleći i ljubeći ih .neka tako ostane . U Tetragramatonu ste vi nastavili . voljom izmišljen. ona ga okrenu naokolo . Voljna je smrt večna -. „ Unutar tri-komornog hrama je prvi nektar izvučen . Sothis-poklon . oblikovan čak kao zvezda. onda maskirajte ples . Izuzetna mora biti umetnost u ovoj mudrosti . Istim ustima koja viču ponad planine . „ Ako ćete igrati masku . I znaj . biće-svest rođena je od Maya-e . Nespavajuće oko mora ostati da bdi . „ Vi ste radili dobro u svemu što je bilo dato . Lav je cvet . jer iluzija je samo-obnavljajuća . u tome će pridružiti pčelu da doda zlato crvenom i belom .

jer ako se istina zna nadaleko . mač zemlje i pentakl vatre . gde se ples maske uči od mene . to može dovesti robove do ludila i očajanja . i ostati u ravnoteži kroz njegov let idenja .SKAKAVAC 3. To je neizgovoreno boravište . Ovo je sve što govorim za sad . čiji broj je pedeset i šest . Čini što ti je volja neka bude sav zakon . To je satno-staklo i zmija što grize rep . „ To je za vašu mantru i inkantaciju . Knjiga zasenjivanja perom je završena . ljubav pod voljom . delo je svetiljka dovoljna da sakrije lice .3 „ U tihoj mudrosti kralju i ratnički-svešteniče . Tahuti gleda bez majmuna . Neka delo zasija i neka reč bude skrivena . Budite obazrivi sa njenom upotrebom -. ja sam lešinar takođe . što se kanališe kroz Andromedu i Set-a . 88 . „ To imenuje izvor mog vlastitog bića . „ Samo istinski sveštenik-kralj to može znati u potpunosti . Koja rasa bogova govori čoveku . Ljubav je zakon .i vašeg . To je poreklo od ovog poslanstva . put večnog deteta . „ To je reč dvadeset-trećeg puta . To je Gang što postaje okean . o vi voljni ? Njihova reč je ujedno ime i činjenica . „ To je pehar vazduha i štap vode . Kad se izgovori to donosi izvesnu promenu .

to što neće biti. 10. 5. jer to uvek ne beše. 4. 13. Ništa ne postoji. Postajanje S'lba-e je iza svih uglova. jer S'lba ostaje nedodirnuta obodom svog kruga. Zanemariti ovo pročišćenje je življenje u deluziji. 3. Tu je Ništa izvan Silba-e. To što nije nije se razvilo tako i ako toga ne bude.SKAKAVAC 3. To je što niti je jedno. Ne-sopstvo. odbačena kao da imaju svoja vlastita sopstva. On opaža obličja. Nagađanja o poreklima. kako je ludo podići silu iz jedne tačke da bi se postavila na drugu! 14. Prenos Sopstva je sve što se dogodilo. Ništa postoji. poput Talismana oplođenog Voljom Maga stoje Magu samom zastrašujući svog tvorca. trajni bljesak nemoguć za postignuće. Senka sna poput magle u praznoći baca obličja koja su znana kao njeno snevanje. takođe nije. 2. Manifestacija moći na određenom nivou zavisi od kvaliteta svesnosti na tom nivou. 7. Ovaj ne-sopstveni koncept. Ništa samo je sve što to može znati jer u njegovom sopstvu je njeno poznavanje. To je umetnost S'lba-e. budući uvek u procesu nastajanja. Utvare rođene od stagniranja i užasi koje ljudi obožavaju kao bogove su sada preuzeli kontrolu. 89 . bespokretnost u vibraciji i traganju. da znaš odbijajući znanje o tome šta želiš da znaš. kreće se samo ono što S'lba proliva. Fuzija nivoa sačinjuje S'lba-u. ili nizašta. kao lovina izobličenjima S'lba-e uvećanih strahom. kreaciji i sličnim zamislima se ne tiče S’lba-e. Mera njegovog napretka i smisao njegovog zadovoljenja je okrenut protiv njega i obdaren Voljom. mrda se samo nepronađeno u močvarama iluzije i u užasu ne-sopstva. jer Sve stvari sadrže ništa. jer S’lba budući konačna biće beskrajno mala. Ova razmatranja odgovaraju Aossic-sferi u Mesečevom-krugu: Čovek vidi „druge“. S'lba se ne kreće. U samo-stvorenoj pari S'lba sija. bivajući večna harmonija postojeći između S'lba-e i Aos-a. Njihovi položaji određuju njegov napredak. ka jednoj krajnosti ne-postojeća. Čovek se gubi u ovoj konfuziji.3 MUDROST SILBE DOKTRINA NITI-SOPSTVA POSTIGNUTA KROZ BLJESAK NE-POKRETNOG POSTAJANJA Fr. koje su čak jedva primetni.Aossik I 1. Tragati istraživajući u kraljevstvima gde se S'lba kreće je beskorisno. čak i kad Ništa isključuje smisao. uzdiže se iz S'lba-e neotkriven. nema on bogatstvo u sanjanju. to je sve stvari i ništa. Ako čovek ima bogatstvo pri buđenju. su ljudi obožavali kao Boga. koji sam mora biti pročišćen od objektivnosti i rastvoren u S'lba-i. 8. U tome leži misterija. 11. pa ipak. iscrpevši svoje vitalne vatre. Tražiti razlog za S'lba-u izneveruje strah od toga. niti drugo. koji je uzrok ograničenosti u aktivnosti kao i u pasivnosti. 12. S'lba nije. U mreži reči ne-odnosećih na S'lba-u. Praznina je S'lba: Aossik-bel-Aossik u stavu potpuno savršen. silom od koje je njegova vlastita uvijajuća samo-moć. 9. po pamćenju. Nauči da se krećeš bivajući miran. koje je ne-postojeće. obodom koji ne postoji jer Ne-Sopstvo je njegovo središte. 6. bivajući (poput) fantoma odbačenih od njega zarad promatranja. Stoga onaj koji će obitavati u čistoti S'lba-e mora rastvoriti sve forme u njihovom izvoru.

preostajući u vek savršena svakog trena svog Ne-postajanja. Znaj ih konačno kao Ništa. 22. 23. 32. 26.SKAKAVAC 3. jezeraca i fontana. Univerzalna šala je bila najavljena. svoje vlastito svetlo. koja je zaronjena u dualnost. To što je beskrajno ne može imati svrhu. koja je oguglala na glupost. kao ja. Mnogi učitelji su se uzdigli i ustaće ponovo u univerzumu. Vazduh. besmrtna budući nemrtva i za uvek ne pojmljiva. Misli Koje Misliš. Kao što se voda izlije poput okeana. 30. Neka ne opsednu te fragmenti. Sopstvo ima toliko. svoju vlastitu ljubav. ona je substanca misli i ono kroz šta se misao kreće. bez svrhe. već svoj vlastiti. ipak uvek ostajući voda. njihov život. Ovi koncepti su načini njenog rasta kroz mirnoću. Koja budala će napraviti Lutku od blata. Oni ne podučavaju tome da čovek treba da sledi njihove puteve. kao ti. jezera. tako se S'lba pojavljuje na Zemlji. sam njen beskraj ispunjava sve mogućnosti. Ja sam već Mislio. u emanaciji. 29. Prodri još dublje i nazrećeš dragulj S'lba-e i nećeš se ponovo vratiti nazad. koliko i dete za svoju hranu. S'lba je Svesnost u kojoj se misao javlja. identično u suštini sa sopstvom mojim. svoju vlastitu slobodu. Samadi to može biti. 28. beskrajna i nevezana. njihovu slobodu. Zemlja je bila prizvana. relacije sa njenim konceptima. 31. bez želje za rezultatom. 90 . njihovu ljubav. Znaj ih sve kao Jedno. stalni do-naslednik tvog postajanja. jer Sopstvo o kojem Ja govorim je sopstvo o kojem ti misliš. dah Duha koji krade od svetlosti S'lba-e preko mora tvoje strasti. sama ostajući uvek mirna. izgleda da se razlikuje u manifestaciji. Zašto nametati svrhu Sopstvu? 25. Sopstvo Ničega Jesam! 33. Oni su bili. Dezintegracija oblika u ludilu je dokaz tvog uspeha. 18. njihovo svetlo. Onaj koji traži smisao ne zna S'lba-u. Zemlja je stabilnost tvoga bića. 34. 20. ipak ostajući Zauvek Ja.3 15. S'lba je ne sputana. 27. on. ono. 21. 24. 16. večna budući nerođena. ako je ludilo znano kao ne tvoje vlastito. to je shvatanje pomoću S'lba-e Sopstva ne-odnosa sa školjkama njene mašte. besmislenost budući večna. reka. Sopstvo tvoje. jesu i biće neshvaćeni. Znaj ih sve kao stanja stvorena za i pomoću Sopstva večne radosti u kontemplaciji S'lba-e na vrhove planina neuprljane samoće. i voda. zamisliti da ona govori i povinovati se njenim naredbama? Ta budala koja je nesvesna S'lba-e. To je ime vizije analogne realizaciji vrhunske iracionalnosti kroz Trans Tuge koji okončava u ushićenju. nevina. svoj vlastiti život koji samo S'lba svakome ponaosob daruje. ona. ili toliko malo. njeno uništenje kroz aktivnost. 17. Neka Reč tvoje Volje bude Istina Sopstva! 19.

koncepti poput nade. sa letom rastakanja u Kosmički Samadi. 42. kao i smrt. 6. Ludilo se odnosi samo na ova samo-stvorena ograničenja. kao što su zadovoljstvo i bol. ekstatično. budući da su kreacije Sopstva na nivou postojanja. 39. Faze Svesnosti. u Realnost. neuprljanu. već tu je otpuštanje uma od ludosti protiv S'lba-e. sve-obgrljujućoj. klifoti se rastvaraju. vere. S'lba se manifestuje jer u njenoj je prirodi da postane ono što nije procesom svesnog obgrljavanja alternativnih faza osećajnosti. obične ljušture. 4. očaja. II 1. neka obličja ne opsednu. nemoćne za uskrsnuće. Zašto bi se S'lba trudila da sakrije Nju u procesu deluzivne progresije? 40. više suptilne u snovima. U eksploziji bljeska koji sledi nad Ushićenjem. su besmisleni. Sve što si ikada mogao zamisliti čini Sopstvo. Ne misli jer tu je samo Sopstvo koje misli i da misli o. Podmukli su takođe njihovi briljantni odrazi. nekada dosežu ne-svesnost. 46. Ovo važi za budna stanja. a to je Praznina. Sopstvo baca utvare prožete njenim žarom. motiva. U postupanjima sa Sopstvom na ravni aktivne manifestacije određeni zakoni preovlađuju. U nivoima budnosti. Ove utvare brzo nestaju i u jednom eonu. odjekujući odrazi Senke. neuhvatljivo. Onaj koji prati ove senke S'lba-e kreće se u opasnosti od opsednutosti decom Isis-e. Niko ne može sanjati svoju vlastitu smrt. je izgradilo fantaziju sistema. 43. mogu u trenu. Tako se ispetljalo Sopstvo iz Zamršenosti Misli. 5. Ne okreći se od blaženstva da bi kontemplirao ove oblike jer oni su snažni od trena svog rođenja. Novim se oni prikazuju. u strasti S'lba-e one nikad se ne pojaviše.3 35. Sopstvo se prikazuje kroz Moć. susrećući S'lba-u u direktnom poimanju. 45. Učestvujući konačno od Suštine S'lba-e oni napreduju beskonačnosti. kao beskrajne emanacije su odbačene od Sopstva. Pošto je S'lba beskrajna. Primenjeno na nivo sna ova izjava ne može imati smisao pošto je S'lba uvek prisutna i tu nema mesta gde Ona nije. Zaboravljene. večna i nemanifestovana u bilo koje vreme osim u deluziji. Nedostatak uma nema uticaja na S'lba-u. jer nijedna misao o Sopstvu nije moguća. naizgled strani. iza poimanja. 36. beskrajno savršeni. ozračeni kostimima snova. Smrt je samo jedan događaj u budnom stanju. Ludilo je stanje uma. ali njihovo odbacivanje obezbeđuje kontinuitet Bljeska. one nikada nisu postojale. U tišini tame one nisu. 37. One su prošle.SKAKAVAC 3. Za budne nivoe Njena igra se otvara. Čak snažniji bivaju u praznoći iscrpljenosti. 38. jer ona su mrtva u času začeća. 47. 44. 91 . ili u ne vreme. 3. Nema smrti. koje nema obličje izvan S'lba-e. 41. Tako staloženi u S'lba-i. Sopstvo se manifestuje u budnom životu bez razloga što spada u domet ljudskih preračunavanja. 2. Ko to sanja? Poput smrti. predele u kojima spostvo-u-deluziji u konfuznom preokretu među izmetom personalnosti. ludilo je uvek nastajuće. iza svega. Mudro je rečeno: Svesnost je bolest Uma. uvek menjajuće. One uobličuju i teže da opsednu.

mesec se pojavljuje i nestaje. S'lba sama obitava. pa ipak neke druge za apsolutne. a drugi za istinite. 25. jer Oziris je Napolju. 10. Povinuj se samo u mestima Sopstvenosti. U odrazu mesečine na noktu senke će se pomešati. Sa Krilima on je verovao sebi obdarenom. Set-ov Falus. koje znati ne može ni jedno stanje jer ono je Celina. Frula Pan-ova. Kosa Nuit-e kroz koju se pomalja Bog. 14. Iz uništenja uma koje porađa Haos mutna zona je stvorena. U tom času sigil treba otpustiti. Ove reči su mi proletele u Pećini Inicijacije. Čovek mora tragati unutar i prodreti duboko u središte. 12. 24. vetar koji hladi Njenu Misu u Hramu Nu Isis. ili rođenja u stanje-božansko. 20. od ekstaze večne koja teče od S'lba-e kada se um baci ka uništenju u ponoru. 18. u glif koji sugeriše koncept bez evociranja njegove forme. zasenčen u obliku Sigila S'lba-e. 92 . Znaj Sada u Vatri Postajanja. odaberi jedan oblik Bel-a kao simbol tvoje Sile. Čuvati protiv Poduma i umova nestalnih koji drže jedan deo koncepata za lažne. Koncentriši se na njega. U njegovom napretku on je transcendirao mnoge karme. 13. U prenosu svesnosti ka Palcu Bel-a. San nejasan od nebuloznih nebesa i paklova. 22. U tamu Neočekivanog on treba biti bačen. Svetlost. poput ludog skakača pozadinskih puteva. Neka on uobliči svoju želju u simbol bez-strasti. Pri punom mesecu pod zaštitom tame. vidi da se oni spoje u tebi. Ti postaješ primalna sila nove Palco-Faličnog Sjaja. 23. 16. Neka on uobliči ekstazu Sopstva koncentracijom-palca dok mu se um ne iscrpi. Potpuno izgubljeno. Čak i u gradovima budi sam. 9. Lepota. Dok je on izgubljen u nepokretnoj Tišini on neka ga ne pušta. Srce Aossic-a. zlokobna vrelina nosi Bubu na svojim Krilima. jer reke njihove disolucije su živa Svetlost koje je spoljna odora S'lba-belAossic-a. Sve je to i više. kapak se sklapa sa šupljim klikom. Vetrovi hrle kroz njih.3 7. jer ovo su senke. 11.SKAKAVAC 3. kapak jednog praznog sanduka. Kao što je Zos pokazao: Palac je jedan takav oblik. 17. u onu Spoljašnju Tamu. bespolno. Znaj Sopstvo Koje u svakom vremenu ne može biti ništa drugo do ono samo. Sopstvo razokriva prvotnu moć. To je Tuba Teitan-a kroz koju lipti Vatra. 26. razotkriti hram njegove želje i rasterati nejasne utvare Pozadinske Tame. Zvezde titraju i gase se. pustinja peska ponad Set-ovih Tunela. On ima krila. oko će pasti u san. 15. Palac je Sila. Plamen koji je S'lba na vrhuncu anihilacije. sada i rogove! On će imati više ako priziva Pozadinsku Tamu. zatim pročistiti senka i osvetliti magla. jer ako ima zvuka Sopstvo neće dati odraz. drži se sledeće pouke: 8. ili oproštaj „greha“. Tako duboko spavajući u ovom Svetlu. 21. jer on beše nakon mnogo eona. a Deca Isis se vraćaju. To je znano u Zos Kia Zoni. 19. U ovome je zaista Nova Seksualnost. Ako se svetovi raspadnu. poput onih Slavnih. uhvati odraz Svetla na noktu Palca. ali onaj koji nema postignutog Bel-Aossic-a to ne poima. Stanje Bel-Aossic je prvotno. sa vrtoglavom hitrinom u času odvajanja. U tvojem identitetu unutar je Bel-Aossic savršen.

Kao što linija teče. 39. već Spoljašnja Tišina rođena od Nu Isis koja treperi u tami talasamoći S'lba-e. 46. S'lba je iza objašnjenja. 28. 29. istraj dalje u Radu. 44. stoga je Ona uvek devica. Na nivoima razuma isto se primenjuje jer razum uspostavlja u budnom stanju nemogućnost poznavanja S'lba-e. Ovako se Sopstvo spušta u Bel. Bel deli nadvoje i raspaljuje opet Odvratnu Vatru u Starim Eonima. Ako se palac iskrivi poput kandže u paničnoj pomami. dok je unutra. Ova tišina je baza Rada. Samo Sopstvo dosegnuto. 34. Ruka u pokretu kontrolisana Palcem u stanju-transa sve savršenog nacrtala je ove sigile: 38. nastavljajući nepokrenut užitkom ili bolom. Sva umetnost je Njena Yantra. 37. Dosta . 42. Ako bi ta Reč na posletku eksplodirala zvezda bi poletela nebom. 40. Ovim često ponovljenim. jer Naslada je pečat tog Savršenstva. Otelotvorene su tu Karme Sopstva u izokrenutosti. U njenoj hitroj konzumaciji u Aossic-ovoj Zoni Sigil postaje. tako teče Reč koje njeno kretanje evocira vibrirajući na usnama Ja-maga unutar Hrama Bel-a. ka bazi Toga koji ne-želi Ništa. 93 . 31. parfemi S'lba-e najavljuju Kale Promene. pretpostavljajući Bel koji ispunjava svoje postajanje pomoću njegovog užitka. postigni iscrpljenost koja omogućuje Sopstvu da projektuje svoju želju u koren Postajanja. Ovako Aossic ostaje uvek Savršen. Od ove tačke linija ide kao što se seksualno vino uzdiže iz fontane Hekatine. nije Manifestovana. sjedinjujući ono što je nemoguće sa onim što se još nije dogodilo. Nikako obično utihnuće zvuka. Ispunjenje želje sledi nakon ispijanja boja Izidinih u Set-ovoj pustinji u vreme paklene-ptice. Ona se uzdiže duž kičme poput strele. Palac Sve-moćni zadaje udarac. 33. jer oblik se ne može porediti sa Čudom. Tišina je potpora Rada. 32. 35.uvek ka zemlji. Tišina kulminira u ekstazi koja je iza. 43. iz iznova nemogućeg za lociranje i potpuno iracionalnog. Ipak iz S'lba-e proističu ovi sigili.. nesvrsishodno. Na nivoima akcije Ona se pojavljuje kao sistem sigila ogoljenih od zemaljskog značenja. Ako se jezik-vatre uzdigne sa zuba Tame. 30. naznačeni u munjama Njenog Blaženstva. Pokretanje te meta-baze se inkarnira u liniju poput toka koji se kreće dubinom vina. 48. i pala. 47.SKAKAVAC 3. 41. Ova Mudrost S'lba-e sadrži šemu Sopstva u ne-pokretnom Postajanju. ali Ona nije iza izražaja u linearnom obliku.3 27. Iz nje se uzdiže tanka Zmija Svetlosti. čisto. 45. 36..

pada. 11. pažnju sa simbola Moći. onaj koji je čuo će se rasplamsati na kraju u Slavi. 54. jednu ili drugu. 94 . svaki let sopstvo. 14. Tihi stražar protiv Vrtloga Negacije. Povuci. iako ti si se spojio sa Tim što Nije-Ti. Aossic se ne kreće. On se neće vratiti ponovo. Ipak su one bezlične poput boga sa crnim šapama. 7. Njega neće ponovo biti. Bel-Aossic se pokreće. Uklonjeno je Sopstvo sa mesta njene namene. pada. sadržan u tom Nebivanju u bezvremenom Savršenstvu. svileno u Ambis. 3. 16. što je ispunjenje toga u oblasti Aossic-a. neprimetno premesti prepreku paukove mreže koja seže preko noćno crnog ponora. Koncentriši pažnju na koren Palca. 10. jednu za drugu. I kad li je on. Ipak ono se nije pomerilo. jer to su tvoje posmrtne maske. njena prašina pada poput Krhkih buba. sve i niko u Ilyarun-bel-Aosu. u procesu Postajanja? 53. 12. Kula se ruši. Ipak da li je Ja koliko i Ti.SKAKAVAC 3. 17. Ovo Sopstvo Koje Nije-Sopstvo je Aossic-bel-S'lba. čiji obod je izvan Mutne Zone. moj Sjajeći. Prikriven u blaženstvu je ovaj Put. 18. 52. nikada tu ali uvek ovde. stanje Pre-Vremena koje nije imalo postojanje. polako. ostani nevin. 5. Čudne maske plutaju memljivo oko tebe. 2. 4. povorka će proći. Bujaju u Kuli utvare svesnosti. Ako bi Reč izbila. 9. Istupi i znaj idući da niko ne ide sa Tobom. Čovek je tako pao. 13. 8. 6. neuslovljena i slobodna. Ovo stanje je primalno. izdrži dok u mutnoj magli previruće prikaze pulsiraju. Hitro usmeri Silu duž osovine volje. Ovaj haos nestaje. ravan Aossic-a odakle taj Stari leti ka Ni Čemu. Popustiti nemoj. Sopstvo u napredovanju je zauvek Nemanifestovano. Ne identifikuj. S'lba postoji sama i sopstvo ne postoji već samo da bi postala ta čistota.3 49. sijajući u snu smrtnog magnetizma. 15. Pada. serija ne-sopstava u nenastajućem postajanju. 51. U ovom momentu meditacije um se otvara. krilati stub vatre okružen Spoljašnjom Tamom. Ne brkaj maske. Magla samo preostaje i bezrazličiti grimizni okean iz kojeg izranja Kula Koth-a. III 1. svaki put povratak. 50. jer Ti si Sve. Suptilno.

3 19. 31. Bel-Aos ima ruku. Čovek sadrži Ne-Čoveka. 42. Tada je uništen Koncept Dualizma. Ona je ulaz u Spoljašnja Mesta. rastvara se. Jer u Aossic-u to je uvek znano. 30. Ono ne absorbuje ništa. Ovo je momenat strmoglave opsesije. stičući celost u svim stanjima jer to raspušta iluzije dualnosti. O budnim radovima: Seksualnost je učinila da žudiš za nemogućim. Jedna Istina Samo. Ono postiže svesnost u procesu postajajnja Ne-Ljudskim koje nemože izreći svoje Ime. Ali androgin u S'lba-Zoni je Ne-Savršen i sadrži Ne-Čoveka kao Senku onoga Izvan. 21. 37. Dete ne zna sebe jer ono je uvek dolazeće. Falus je skriven u Tački Svetlosti. sve kako je Zos prikazao. To je Prvi i Poslednji Kovitlac pre dolaska Lam-ovog Jajeta. Zvezda izgrađena ka unutar. jer ništa u tome ne obitava već da postane Nemoguće. Oslobođena Sila je nepreokretiva i nemoguće ju je reabsorbovati u To što je odaslalo.SKAKAVAC 3. Drži čvrsto štap produžene Volje tako da želja cveta ne u verovanju. Yoni je otelovljena u simbolima zvezdane-slave. 24. Želiš li doseći Tišinu S'lba-e? 27. Nijedna žena nije potrebna za ovo postignuće ako je Žena shvaćena. 26. rotira na svom istopljenom jezgru ona grabi Yod i hrani vampirski plamen. Ova meditacija nema svrhu izvan svesnosti S'lba-e u stanju Bel-Aos-a. 40. Stanje Niti je rođeno. u Bel-Aossic-u je to znano samo kada se delići Sopstva pojavljuju u izolovanim utvarama. ipak ti si još. Tvoje Sopstvo. 43. 38. Pol obuhvata ove koncepte. Ne može izgovoriti svoju Reč. 25. Bezvučni. pošto je samo osnova zemaljskog trougla. 32. Ništa preostaje. kako je savetovao Zos. Iza oboda te vizije Deca Isis se obrću. 22. 39. jer žudiš za onim što ti nisi. oko i usta. 34. Jedna zvezda preostaje. središtu Kruga pokrenutog u večnoj noći. u potresima Munja tačke noći ističu. palac. 20. Jaje kruži u prostoru. 29. 33. Žena to obgrljuje. 35. Ne-Čovek se pojavljuje kao Žena. Između zvezda ona postiže Ilyarun-bel-Aossic izvan pola. i njihov izlaz. Androgin je savršen koncept. izvan oblaka zemaljske svesnosti. Sopstvo samo opstaje nepokretno. kao što muško sadrži žensko. 95 . ta Tačka. jecaj vrtloženja. 41. time je ona Kapija. takođe je lažan. Hum. Ne-prelazni-prsten iza kojega nema vizije. izvan uma. 36. Razum. srcu Tamne Zvezde ne vidljive sa zemlje. o ne emanira ništa. Sopstvo sadrži Ne-Sopstvo. 23. Posmatraj i budi miran! 28.

5. pojmi to što želja skriva. budući Koncepti Sopstva. 10. spavač će se probuditi. Ti si Postajanje. Svi bogovi.3 44. Ti ćeš sjediniti Zlatno i Mutno. On odzvanja u Prazninama Vith-a i izlučuje gnusne globuse 46. Ali ne sputavaj let. Palac će se tresti. bubrenje koje titra u sigil Majstora. 9. 96 . Ovaj koncept se uzdiže iz odeljenosti kretanja stvorenog od S'lba-e i Njene brilijantnosti nepokretne i unutar Sopstva Jaje je postavljeno. Neuznemiren željom. 14. niti stvori. 7. 49. 45. Koje cvetaju u mirijade Kugli. Pojmi Sopstvo odstranjeno od koncepcije. Ali želja nije konzumirana. 4. brilijantnom sa prostorno-zamrznutim plamenom. 50. Iz Jajeta izbija Krik. su istiniti. U mirnoj tišini znaj da poznavanje Sopstva je poznavanje Svega i Ničega. Ti ćeš spavati! 6. Ovo je Sat! 12. Sve je Reč i Sopstvo je Ništa. U vrtložnom vetru. iz njegova dva globusa u uzdižućim spiralama leti bel-Aos.SKAKAVAC 3. Na stubu plamena ćeš ti biti rođen na titanskom ostrvu. Čovek nemože imati obličje tog postignuća. neka se proteraju lažni bogovi. idoli padaju i Ja samo ostaje(m). Dvostruka Moć! 13. 47. Usred oluje. 2. IV 1. 3. Ne uništi. Lama će napustiti svoj tron. jer u želji za objektom čovek postaje to. Unutar noćnog uma samo Želja postiže Aossic. jer Sopstvo je Niti i iza njih oboje u ne-pokretnom Postajanju.. 52. 53. Prašina Starih će plesati ponovo. Ali Vremena dolaze kada se hramovi ruše. proloma. 8. Iz korena Palca. snežne pene i mora krvi. Znakom Aossic-a. odbacujući želju. ne Krik nekog znanog Etira i spiralni Priziv. Dok se ne pojavi jedan insekt čiji je trut znan. Majstor je to jednom oblikovao za meditaciju. oni oživljavaju u momentima iscrpljenosti.. budi slavno izgubljen. 48. Objavljeno je: Neka Hram bude pročišćen. a Oko će bljuvati vatru. 51. 11. bezoblični će se uobličiti. Prizovi Sad.

Pozadinska Tama će odgovoriti. Da bi ostao jedno sa izvorom misli ne preuzimaj maske. Sve ostalo je nesigurno. Palac. 97 . Postati je sve što ti ikada možeš učiniti. Neka se krv ne pojavi već sputaj Palac dok ne padne Noć Isis. Oni su Kradljivci tvoje Moći u budnom svetu i ni ne mogu sanjati. ali njihova krv je razarajuća. 26. 25. pre nego što njen sjaj zajedno zgasne. i mistični način otvaranja Kapije je formulisao Zos u tajnom glifu čuvanom u senci vodene-veštice.3 15. 36. Ruka. Prodri još dublje dok se sami zidovi uma ne zatresu i padnu. 30. Priziv uzgaja ljigavštinu poput sjajeće mahovine koja se prijanja uz Kapiju. 27.SKAKAVAC 3. 21. 28. Čudni insekt će rumoriti i privući svojim zujanjem još onih od svoje vrste. 35. Ne trudi se da ih uhvatiš u mrežu. Ovo je prvi korak. jer odevajući Sopstvo u raznolikost Užitak je dosegnut u Ljubavi izvan poređenja. 37. Ti si zamislio S'lb-u! – jer S'lba nemože biti znana. konceptima koji se uvek uzdižu iz proizvoda njihovog konflikta. Opsesija vreba Napolju. za Majstora i za Lama-u. 31. ipak nepoznate. 17. otpušta 34. Sve će biti tvoje. Ne želi Ništa. Usta. 18. Postavi svaku ideju naspram njoj nasuprotne i u njihovom potiranju znaj razlog kao konfuziju po prirodi tog bivstvovanja. razlog uravnotežen. Aossic postignut kroz ne-pokretno Postajanje razotkriva znanje Nemogućnosti i Ključ za Sferu NeNeophodnosti: realizacija Strasti u eksploziji Sopstva. 23. tako Jaje Lam-ovo u sluzi obliveno. prethodnici Dece Isis. kao što je Crni Orao poučio Zos-a u knjizi tog Imena. To je. Želja za oboje sadrži ne-postignuće Vizije S'lba-e. 32. Okreni se unutra. 29. Popij je polako. Linije vode nadole. Tvoje moći su neizračunjljivo veće nego išta zamislivo. Ove prikaze su bezopasne. 16. 24. Usta svoju krv. 19. Kao što je zapisano: 33. 20. Oni pletu čudne mreže poput Pauka iz Besqul-a. ali oni nisu pauci i linije koje su povukli nemaju sličnosti sa Vever-ima onih Nasilnika koji se hrane mesom i ne poznaju suptilnost S'lba-e. Dezintegracija Oblika u Ludilu je Pobeda dosegnuta pomoću Gavranova Raspršenosti. 22. Oko. To su magički Ključevi. to je takođe Poslednji. Kao što Oko pušta svoje suze. Ti nemožeš osim Postati. Shvati da Sopstvo je Sve i obožavaj Sve. Oni su poslanici klifotskog-soja. Oni su nalik znanim bubama. Otvori Kapiju i pozovi Vetar. Njegov balans je održan autosugestičkim idejama. Unutar tog ponora S'lba uživa sama i nedotaknuta.

52. Ovaj Sigil se pamti u blaženstvu ne-pokretnog Postajanja. 41. Potoni u Veliko Između gde Duboki snevaju u morskom-travom-vezanom snu. uništenje. Unutra. Neka trenutak prođe. trudan sa porodom Isis. 40. Još jedan. absorpcije u Svetlu Ilyarun-a. U Magičnom Snu stupaj sa oprezom. IBA! 98 . jedan tanak srp. glava unazad pritisnuta. stisak mišića. Nije. Ovaj Sigil pečati Spoljašnju Sferu Mutnog znanu samo u tajnoj Ljubavi S'lba-e. Aossic-neski sikće. 46. 50. Zgrčena Kandža nad Glavom. Leva Kandža na Mestu Moći. Sada se Mesec pojavljuje. Njegov sigil sija poput Piramide Vith-a. 51. Iza njegove krive leži Ništa. ako se pravilno opusti. 44. položaj Sopstva u blaženstvu Postajanja.SKAKAVAC 3. 43. Krug svetlosti te okružuje. Ixaxaar! 48. Bazilisk spiralno (kreće). stanje Postajanja koje potiče iz Svesnosti. 47. 53. mlad. Sada preuzmi položaj Bel-Aossic koji predstavlja S'lba-u. Tamu koja ne umire. je odraz Blaženstva nad ogradom Vith-a. Oni su I i O koji se odvajaju u objektivnosti. 49. pulsirajući. Aossic samo mora biti u tebi. 39. palac uzdignut. zemlja je tvoj ležaj. koja je sjajnija od Ra-Thek-a. 42. Ovo je Vrhovni Položaj. 45. sve je mirno jer Sve je prevaziđeno. iscrpljenost koja nadvladava. uskoro. Posmatraj izdužujuću Kulu koja se izdiže dalje iz Ponora. nebo tvoji snovi.3 38. To je Krug u Sigilu Aossic-a. To bljeska iz tame u Tamu.

I samo tada će tvoje jedinstvo biti pronađeno. Sve se događa sve vreme izvan vremena. Takva je raznolikost svrhe. I u danu ravnoteže biće tri za tebe. Sada ja idem na bolje mesto O izabrani sa malo vere. Jer zapisano je. 3. Budi ne svestan o ne postojećem. Zvezdana dama u njenoj beskrajnoj biljantnosti postaje iskra njenog deteta. Ponekad neko može prepoznati prigušenu svetlost i jecaj. 26. Zapamtite da je kod izokrenut. U njima misterija leži. 8. jer novo svetlo sija O izabrani. 22. 11. Obrćuća spirala se umnožava pod vremenskoprostornim pritiskom koji se jednom manifestovao. Jer primer pročišćuje um u subjektivnom razmatranju. Neka se ničija namera ne pojavi protiv vas. Jer zapisano je. 31. 24.3 LIBER OMONOIA . Svetlost će doći. Jer srce Jednote donosi poruku Čoveku. Počujte dobro ovaj božanski zakon i Sokoglavog više biti neće. Aum. pripremi svoje misli za Manifestaciju. 29. 28. Počuj brojeve i slova. Knjiga je svoja vlastita šifra. I. Tako imaš jedan i tri. Poslušaj brojeve i slova. Izabran za one koji su slobodni. 23. Ritam varira sa svim prelepim udarcima. Ključ tako sladak će se umnožiti kroz mnoge velove raspršen kada ga uzmogneš videti. U danu Maat pravedni će steći gubljenjem onoga što izaberu da objasne. Opusti se i ja ću igrati kroz tebe kao Uvek. I samo tada Ne ponovo će moja deca disati svetlost bez daha. Jedan je ključ. Tri i Jedan.H. 30. 14. Hadit izokrenuti je ultimativna tačka ne-manifestovanog postajanja. 99 . Vidi uspeh je tvoj dokaz. Kod je 13. Umnoži i očuvaj sa svakim uzdizanjem i padom izmena. ne zuri u večne vatre zbog straha od samoće. 15. 13. 5. 17. II. Stoga slušajte brojeve i slova.OMONOIA 311 Frater S. Ne požurujte moje izabrane. Napreduj u svojoj moći i ja ću to razotkriti mudrima. III. Prekini da juriš za svojim repom i posvedoči mene. 12. Vremenski kod izokrenut. Tako će se tokom vremena kriva rasplesti. Prinesite Jedno Ljudima. 4. 7. Tog trena on je zauvek tu sa svim izobličenostima iako su neke manje prisutne. 19. 2. 18. Aum. Vrlina strpljenja je za tebe da neguješ. 6. Neka jedan ne poznaje dobro drugoga. I ukusni plodovi će biti tvoji. Priđite moja deco. Ali ne uzalud deco moja. To nije za razumeti. 9. Poričući efekat bola. To je dete Gnusnosti Pustošenja koje je za dublje postavke prišlo kada spremnost iščekuje. Ali kriva Pi je povezana sa vremenom. Abrahadabra. 16.SKAKAVAC 3. 1. tako pročisti podlogu. 25. Nastavi sa imenovanjem i komentarom na ovo. 20. Tama bez smrti. 27. Jedinstvo Had-a. Učenom nedostaje jednostavnosti. Počini mali slugo. 11. Bogovi čuvaju tebe u tvojoj sudbini. 21. 10. Tako faktor nepoznati pleše u jedinstvu i umnožava se beskrajno dok ne bude više šta za manifestovati.

Talas će udariti u pravo vreme i pesma zračeće rime. 36. 33. 37. 38.3 32.SKAKAVAC 3. zauvek tebi oni će prilaziti. Ne ograničavaj svoje misli. 35. Proširi svoja razmatranja kako bi ti se približila. jer ti si samo sluga zvezde i zmije. 34. O ti svetleći. Abrahadabra. Ovo je za milost neba. Tako će sve biti usavršeno. Aum 100 .