‫י"ב אדר ב' תשע"א‬

‫הדלקת נרות‪6:46 :‬‬
‫יציאת שבת‪7:51 :‬‬

‫גליון אלקטרוני מספר ‪19‬‬
‫העורך האחראי‪ :‬מר יעקב ברגד‬
‫המשנה לעורך‪ :‬נדב בשארי‪,‬‬
‫שירלי שוורץ‬
‫משתתפי הגליון‪:‬הרב אילן‬
‫שימל‪ ,‬צבי דיין‪ ,‬זאב יפת‪ ,‬ריחן‬
‫משולם‬

‫(מבוסס על תנ"ך סימנים ‪ +‬האתר ‪)education.gov.il -‬‬

‫‪1‬‬

‫תורת העולה‬

‫‪2‬‬

‫סדר הקרבת העולה (ו'‪ ,‬א‪-‬ב)‬

‫תורת המנחה‬
‫הקטרת המנחה ואכילתה (ו'‪ ,‬ז‪-‬יא)‬

‫תרומת הדשן (ו'‪ ,‬ג‪-‬ד)‬

‫מנחת חביתין – מנחת חינוך (ו'‪ ,‬יב‪-‬טז)‬

‫אש תמיד (ו'‪ ,‬ה‪-‬ו)‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫תורת האשם‬
‫תורת החטאת‬

‫סדר הקרבת האשם (ז'‪ ,‬א‪-‬ז)‬

‫סדר הקרבת החטאת (ו'‪ ,‬יז‪-‬כג)‬

‫‪5‬‬

‫תורת השלמים והתודה‬

‫מתנות כהונה מעולה ומנחה (ז'‪ ,‬ח‪-‬י)‬

‫‪6‬‬
‫סיכום לכל דיני הקורבנות (ז'‪ ,‬לז‪-‬לח)‬

‫סדר הקרבת השלמים (ז'‪ ,‬יא‪-‬טז)‬
‫דין הפיגול והטמא (ז'‪ ,‬יז‪-‬כא)‬
‫אסור חלב ודם (ז'‪ ,‬כב‪-‬כז)‬
‫מתנות כהונה מקורבן השלמים (ז‪ ,‬כח‪-‬לו)‬

‫‪7‬‬
‫אהרון ובניו וקידוש המזבח (ח'‪ ,‬א‪-‬יג)‬
‫הקרבת קורבנות המילואים (ח'‪ ,‬יד‪-‬כט)‬
‫מינוי אהרון ובניו על ידי משה (ח'‪ ,‬ל‪-‬לו)‬

‫הגמרא במסכת מגילה לומדת מהפסוק "דברי שלום ואמת" שמגילה צריכה שרטוט כאמיתה של‬
‫תורה‪ .‬לגבי המשפט "אמיתה של תורה" ישנה מחלוקת בין רשי ור"ת האם הכוונה לספר תורה‬
‫(רש"י) או כפרוש ר"ת שמסביר שהכוונה למזוזה שיש בה מלכות שמים ולא כספר תורה‪.‬‬

‫וכאן עולה השאלה מדוע לפי ר"ת דווקא מגילת אסתר ומזוזה יוצאי דופן מכל שאר‬
‫התורה שצריכים שרטוט בכל שורה ושורה‪.‬האם שאר התורה לא מדברת על עניינים‬
‫חשובים כמו אילו של המזוזה?‬
‫אלא מהסברו של ר"ת עולה שהרבה פרשיות בתורה מדברות על ה׳ והשגחתו אבל בפרשיות "שמע" ו‪-‬‬
‫"והיה" ישנה קבלת עול מלכות שמים‪ .‬למעשה כל התורה מובילה ליסודות שמודגשים ומתומצתים‬
‫בפרשיות אלו‪ :‬מציאות ה׳‪ ,‬יחודו‪,‬אהבת ה' השגחתו‪ ,‬שכר וענש ועוד‪.‬‬

‫אם זוהי ההבנה הנכונה בדברי ר"ת מדוע המגילה יותר חשובה משאר התורה?‬
‫אם נמשיך באותו קו יש להבין שכל אדם שקורא במגילה ולומד אותה פוגש דמויות שונות כגון אסתר‬
‫ומרדכי שמסרו נפשם על קדושת ה׳ בדרכים שונות‪ .‬והקורא אפילו יכול לראות שאין מקרה במגילה אלא‬
‫הכל תחת השגחת ה׳‪ .‬דהינו כל היסודות שראינו במזוזה מודגשים גם פה‪.‬‬
‫ועל כן גם הרמב"ם בסוף פרק ב׳ מהלכות מגילה פוסק ש"כל ספרי הנביאים וכל הכתובים‪ ,‬עתידין‬
‫ליבטל לימות המשיח‪ ,‬חוץ ממגילת אסתר והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה‪ ,‬וכהלכות של‬
‫תורה שבעל פה‪ ,‬שאינן בטילין ‪,‬לעולם‪(".‬הלכות מגילה ב‪,‬יח)‬

‫הרב אילן שימל‬

‫בפרשת השבוע‪ ,‬פרשת צו לומדים על עוד קרבנות ועל ההכנות להקרבתם‬
‫על המזבח‪ .‬הפסוק הראשון שמדבר על המזבח נראה קצת מוזר‪ :‬״אש‬
‫תמיד תוקד על המזבח לא תכבה״‪ .‬אם זה אומר אש תמיד תוקד למה‬
‫היה צריך לכתוב לא תכבה? הלא זה כבר מובן מהמילה ״תמיד״‪ .‬אלא‬
‫זה בא למד אותנו לקח חשוב בחיים שלנו‪ .‬זה לא מדבר רק על האש של‬
‫המזבח‪ .‬גם יכולים להסתכל על זה כמו האש שבוערת בתוכינו‪ .‬צריכים‬
‫ללמד תורה‪ -‬והתורה גורמת לאש של התלהבות ואהבה לבעור בלבנו‪.‬‬
‫בהתחלה אנחנו חושבים שהאש הזאת תבער לנצח אבל לפעמים האדם‬
‫יוצא מהדרך שהכי מתאימה לו אז אפשר ללמוד מהפסוק שתמיד צריכים‬
‫לשמור על ההתלהבות והאהבה לתורה הזאת ולא לתת לה לכבות אחרי‬
‫שמגיעים לשלב שהאש בוערת חזק‪.‬‬
‫צבי דיין‬
‫‪4-HN‬‬

‫אין זו חובה אלא דרך ארץ (ו'‪ ,‬ד)‬

‫בגדים שבשל בהן קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו (ו'‪ ,‬ד)‬
‫זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את מרובה (ח'‪ ,‬ג)‬
‫חסרון כיס (ו'‪ ,‬ב)‬
‫יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם (ט'‪ ,‬כז)‬

‫להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל (ח'‪ ,‬לו)‬
‫לכבודי ולכבוד אחי אני עושה (ח'‪ ,‬ה)‬
‫מוליך ומביא מעלה ומוריד (ז'‪ ,‬לד)‬
‫קחנו בדברים ומשכנו (ח'‪ ,‬ב)‬

‫(מבוסס על רש"י פירושי התורה מאת הרב שעוועל)‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful