C1e1mento

OCITI_,',Z

(JiB, 'TrE 'IrlUQ':: ~

~'I!i!I", Ly '~' ~

Qi!.!Iit cjJ;gJ~q'ui'e:r pei"SQ~a iiilUIt d'~S'ee:, '~'(.H ... ~'h·~~r :5U IPf"OP'lg vi'i{lielilda (auto, CQMt,F'\J~'t"Oi"',) pued~, hahtU' !Jlno; ,ClOiSlilI, naibitOiClio'rl di,grJai", ,~.c~n($micCi: y bie: I'll coiilSt'f'\J rda, Ceme:ntos MadeZLli'fiil eonsc~e:!Ilt~, ,d.e, lti pr'(l:br~matlrc~ if de I' d4ifi~if' de til '!iuv[e'-ilQ;,a en Mr£l<i'~, d~Slea (IIlPOrhli'" ~llement~s QU~ !!Y~tn~1'i III la c'QtiSfrue~ioi'l d~ Ung cOSa (Ii las ,qlJie, :11Le:i'lOS tiil1:ru~,n"

C'4men'tu:s" Mocte:~~ma; c;t! 1'II,e5ta, ~tiforrn!lil,e16i'L, proP0II'\C;[,O'li:ll al p~blleQ. el'! 9~ner{lll. ~~i$ '~:cI'fWcrmi~ntos y Ih~r,r~ffllierllfc,-J$ b6$'1 r.;~. d~ f!'!iliili'1~ral p~;,!'iJ~ y ~rgtyrftJ. ~r''' "iI~~ ~;'""~, ~'iTrI_,O '9yr~, g,el'!ugl y mi~' ,~~ecr'f~c'(!, en 1'(Ij ,~d~f!~~ciQn d~ ~rt~, ~i~erlld~ 'tll,~i

E I y~ 'i ~plii ~edQn de Ig Illnfli:!I"m~e:16r! c.Qrvh,~rt iC!i!I 1m e:$'h~ 'TI!:;IWlY~ I '~$ e$-tr ie t(lli1'!!~nte r~s~l!'Is~b~ I i d~'d de ,qW!~e!:il II~, uti I i,iW, ')I'G q ue ~(II ,~di'flicilliClid:n p!JJ~de vm"iar Si~WiI'! 1M cm"Qef'eri~tic05 d~ II prny~ct'O, les eortthCI!i"~ de 'h~;rf\~fI~' y 'I~ !c~ i~ I~dd,n (II~UeCilb~e, IPOt'" 10 ~y~ 'C'~mel'rto(ilS M,Qc,t-e~Qml;l li'\tl' :s'-e ~a~e r-e-spof'!SIOMe, de ~os yi(:jO$ que pl!I(heron r;esuU'C!r de 10 e.d i f fc;(l.(io'n. n~ de to,! d(lJki<$ q~e (O~ elle pl.!!dier.on iC!i,illI;I~r:'$e (I: 'qyim 10 eo",~rtf'I4YO 0. iO t~!"'(:uo.~.

La, lunl100 'fi!l'iilli 11'!lag de lias slig,iRlmncias. Gonterilidil'~ ~f! el pre;s€iI1't,e lnar.iHili:d es: I~~ ICInOr,ir'CI' ,1l1I'i ~a €li:Oll'KlmliCi NmilIQlf",.

,',0 NITI: NI 1!1) 0

1 PO'Y'elCt,'O" l"r"{Ijmi~~0;9r~ ''I pNp~!r~cli',6:n d:el "SIN" eilnQ " 1_~ [lI'lit~clllJ{ici61r"_

2.- PIi''Oyeehll ,Ar<;jlJlirfec:ltonico_

3,.' .. A ll "-e!lmi~ I'tito,r In-il'm~rill' oficial "i ~so dl!} :$ygl'a. 4,- ulm:pr,e~G del t~"!!}M.

5.- T;rilitZo.

,6.- CbnS"<:I,IIid-ceior.l del tur..enQ.

:0: Cim~MIl1~~6,n, Mur~~ y ~~;~'i Cilm!~n~~~6n •

'1 ," 1e-1'i:'l:~'ij\tlti61'1. 2.- QI$t¢r~,

3, .. C'lmi ~I'!te:s cle ma~PGs 'erl!!li.

~,,, R~III~M5 a~ C:~!pcoS de. cimrnnfaci61'1,

~ ... A r'm~do • .c rmD rd~O ~l ,oottldo ,~~ {!_(jd~nrui d~ cim~nt'(jc,i,6r'i ~, de.sp I~jll't~.

6.~ Co'l(lo@ d'e flrm~$,

,M.~ro.s,.

1,~ Ai rmarlo de C1:lBTillos y ooI!JJ!mlflasc, 2.,~ Ml!f\i}.5; rl2, fab5qiUe yfo vtl!b~c6,h.

3.~ CHm1brnrno y co IlCIiII® dil!i ciEti Ilos y OO~!1!mIl'HlS~,

4i,.r ~l1l"m_lldo r cimhl"ilrlo de oo~enrn; d~ rlemote '13 ,e-e.ri'1amiei'liTo.

~i$'i:Ul~.

l.~· Cimbrudo dg trab~ y r.l).m~.

''';l _ A.p,""'_",I.." ~'" + ,.....,,11-,-"" .. ill I"'~ri)~ ~,~ ~~In~~ ~!~ I wlU~ / ~~~~

.:9 ...... Colado -y descimibMao ,~e Tii"ab~ -y IQ5'~_

AN'JElS. a:!iE'lN[:Q.AR [iJI; aQr.45TI!:1JCCI,'ON. sE' De'ilE' T'ENER mw EN 'WENifA ~~iJNOS AS!1'Cl'OS :mt~:'[~~TE:S.

lJj, ~'S,. tie ~~ I!iE o;e IERiA 1t:iE" il'JRfJ A A OOe:JA.

'n 1ENm1j.n:5~ IfJE' ,DON"", p,e~ 6R~ iCONtAG.oI'OSO.

I I JijQ~l NlA_£l.\ MAs, '

_"II~!;litJ1

~ . •

. I Gf;l\iil~itS III COt-:! J.~ GUSTO '. WS ~Y!!Jb$e; I bfSb'E l,~. (iN .. EftlC1iQ I-I'JI'IJI QUe' ,f!'eNsm ~ ..... i!.!;1JCH;,~, Cd;9J11s..

Y';iij, :5~I~. W;i\NOO' ~ ME' ~su. v NOS VEMOS ~ ViZ

Ai ~iA!.,p,Eiit_MnjljM_EiI.'O 'DON lOt", , •

AQUt. brce' mr)~,o, i!'R)t~lA 'iii ' ~EF~~~ IDa 'fEfUtEt!.iCt IG;sO Qutf~li D'E'~ que U5TEI)" DE BE TEN9 UNjIj IbEA O'E" .cdMo ,QiJHlrii CON.S "JfA!J;M~ S'IJ CAS~ p~~;!iij b':t:WJ,~!:t.l.~ EN UN !PAP-ED. 'V C!JJML.:m C{NI.Il,.O$ ~m$ "" " NEtE';S~IQ.S; P~~i!, ESO.

ERmV~MENTE ~ V v.i-.' .

cON ~i.. P:ROY«10 fiEF1N~O. TE~ WE 'PI! .AI:, ~~O. ~I'4TiiS! QUE NA!i).!it, ,~

~AA I.,Q..,$. 1P9Wtr..50i5.

l!"'JeCi'E5AMQ~. ~"'r.iIIi

.s.1 bON IR.Uifll1.O· fSOcS P,~~S SON El ,iIi(~~~"'O'" 'i El!. NiJM~ OFlQ:Al.. ,Ilsi OOMfJ [1, UOO I~I:.. S"I..IaO V ~ !)E:

CCN~'nU.'t,q.dN'. t.JI. roA!. $E iPA._~ Pm ME'mO C!J~~DO DE WN:~rmUCCI6N

. . .

8«0fi;jC[,s~ v.,;j! TE'NlENI;;JO moos ~ P,~~,;(; ~eoo 6fAA~l:A~ A ~mu.m 00' C;iIj:5A J'

~ ~p:eNO,~ I ~'!:li~ iII'!AS NO ~ LE CiL~_1t!E ~1Ot &11'4 OJSMlFA .NI.G\!Ihl~S roN~J~Jt(fOIillE'S, EN :sO ~oy[C'fO. OOMO Q\Je:

LOS ~,TO$ ~ IJi ~'«JB; l1.UNi.IN~ N~,~l. QUE $E F':i.ieb.A.~!.m:IiR. qye' !lOS IB~FiJoS ifE~ veNT~N\A ilJ.

IE;('mt[OA" Jj:$f ctJIi'iD QUE' 6AS ~IfAii'4A5 .~n IC!ESM tie l.A CAS~ :$i.AN Itl\e WSN, 'TA~.A'OO_ tiE ,EST" ~!"4el!tA ,A~M ~lJl.

IELEcm1rA, lI'END'Rl !Al4A CI'!:$A ,mill WhI~~~. ~Ni;!lllM "f mfO~;$;_1 ii!lM~'" sf. ~"CCIN:S1R!lJ.m :£U C.AS~ ~

"''''~~ ~,I A~ il'H~~ I'!.i"iN I

"'~~II~ iiIJ •• ~IJ~ ~

iAU'1"II..tO M eN BO-~ .'

Del. I!M.E';5.mQ ME#,O. I

M.'mE ~ llWiin:W" '(;\'0' ~Nj}() IJ.t.'.II,P<X'O ,

AJ~f}CIl f}E m~M~" lP:e;ro GCIN M!lJCi-i'O ;QW:s'!iO ' , 11.0 ,;!j,U\K.1L.U~ ~ .$fA NBCi.s.AA,IO" ~ ElSTeI. US1ilb ME roMiNT6 que VA m~ ~ m. . '~OFIPlIiO'4._'\IA 'm ... EI.,m~o 11 . /"

4 VA ~Q'mD Ul-51M,'f6t~ iii .

IWNllbO.S '-OfN~E:.lOS QUE 1J,S;1'ED ~~ hlCl Y CONi Il.A J1II.f'OBh~6N '. ~'i!i6 ,r::i~ #LUT~~,6N 'W C~, ~A iSNIl o· ~' 'IK'!..~UI !!ON ,Cf~fT05, ~'lJM. ,~.E' ,'I'II'Uf:iE' IBAS'li'ANiTi, 'rAt. ~ tE'HiEN1iOS

~OC'ViE'~lJIM !.O SUGJ!'8li, OOMF'I,iUl; UN I:IJEN "JIEQUWO. m:w OP.n:NT~OO. ~()fJMs ~,~ i'sc~t IUt'4Jj Eli LAS ees CHilCtoNE\5 De C~~ ,~ue ~~JJ!IM .' ilE'ro~N!l:I~\o P;0Jl, 11.,0 ~ QUJ:ERO :~~JlR:.LA C'O~~~6N EL MES .. ' .. '

. QUE' B'J~A ~TO QUE VA l:ON~ul: ~"l,OS JlERMlOOS •. ' .. '

n.O' :Fvmo', E!!. '1iiNI~ UN'" '.

C!t$A mopiI:A E$ iI,)I\4 ~MI P~m:rMON1Q,p~ lllSlilt:!, Y $U IFAM11..VI. (. cv~'~ NnS ~ p.:A'Il!AmA~'~l

'lTIE~EJ40 ?

PR'OY1rilCTO, llP,C' :2

~

:

-.lj:r

I

:

~ 6!W IO:~ i:.A TF~'. c.'CmO 14111e:~ M~OO, ss ~ 1Il4UEV;,;MSNI"IiiE' ~N I!.A ~SQ.VII!'4A ea, ~

"I

,e Qt.re TAl. MJlt,s'mO Mfffl(;J ';/' c: C6.MO t.i ruE [L., ~ be ~E'~rtJ\iIIt ? AQVI TIM:rGO • f'1.4NO Ibe COt4S'ifJ::~, P,;ItR.}!j 1ElJ.. ''!'6mENIGI, ~=:::I

1'QI)O MLJillmN ~ 1't1JfIUO. v,,,,,v~, D_("TO ,q, TEaENQ P:'*G'UE' a, ~ Jt~E.Mi[;iij, \j SE

NOS ~ ,~i!JY t\i:IlXNE

~l. l\.!LEl~.NR AI. 88EMO, SE ;;!j:50M/B:lt.iI~ tIE' 'II"Ot1O EI. iiRIIB~UO QUE a.i' .... 8fjlll, .. , "at ~R:. "",.;(~ ~i\40 II)E iJI~. tMm:tt'AS.lblS:if9LtlilttOJ.. e:~ .'

"'I' I~TA UN i\lNWiA~ Mvt.ll.'TQ. ~.F.IIg;;;~:.--:;;:"",,""""" ••

I QUE V~, l'!QN ,~O IIEl'S'1iO . E'S, MW ,OOMUN t:!.M'NOO :se tJeJ'A UN ~1'L_iI"i I,," j'l if":'rb-- ~ ;II'i PA~O ...u';;;:: !~·~~~:L.ulll.V ~~

TtEl'i·;tE'MCi5 QUE IMJIjCER, ,E'S ~ I~ZJI. fiCl!: E'SO ~100 MI..A. 'leo. ,~,

I~JIj!3!:!ETIlD.Jj, e:~!lA.l!'l'A5mruo.

y eoui'!S t;E' iD.A$iJf!l:A.

". ~ Iff:! TP.M.m~t!1I. ~~, ~E~; .. CIS ,i\m.GGls ~ ~E'T"!R,~ l.It4 POCO U,NSAbOS "I S~mnCH'OS tin. ';!j e~JO iit'EII~f}CI f:iUP.~MTE IEL ~ ~E: ~f:AN b~ ~MI};~ Qiue At. bf..~ 5mYrs;'-re: :lE vmtAN A LA M~ ~ iPAA.!ii.Il.LEiIAA A e ... 10 EL'~ Ii NiVB..JlG:OONI 'bEL '~.

~I;: ~llRtmilo. F,i;!.M~!- 1'Mzo'oe;n. ~ Niit:EsnNt'105 GI!I!.. UN OOrf !CHl11l.-fiIi!O ;;!IG~aoi!loo. hV!~i:m.O. ESTMoiII:$" H~O\!ii,. m;iill:5; be IM~~. c:l.A'I{Os.

FLE>i:~ "t IE~J'~. B. ~~J'O «ANSfsTE EiM Milb'~ ,~ m{~~il) rn "f.iEAA~ttI!O y ~~~ $!iJS ~'S. AJD'ENlA5, SE' !Z:I[@ENI fN!):['CM !AS &reS sa~E EL, ~ ~ se VIA A [;J[SPlANTAA'!LA Co!ii:iiJj.

NO I'I~'" QUE ~\I~' :ii~AI"J!l't ,OO;~E' :5f ~~li'tAI!.M~, !.A TO~ iJE ~',iII V I.A SA'I.IIJ" 00. b.tErt;,lIiUE..

,;i!I~ II)ON IlIJtILIO "IIPMtjlj ,~,CONI [bmEMS '1"J.ltj\~ DOS ~:5 '~i:A!Jl,fTE;$,. ~ iOOf.;;IllAeS'ECfO ~ ~NO 'if 'C~ 'Yi~!\, "I,O'lfllA ~~5P£CiO"· LA~.~NOO!..n'f,J'A E~t:If!I'~ ~E' s,. I "I ~, i\'f'l1ROS" b()NOE !.It- :' _sc

NL~ m'A EN e. ~bO ~' ~ ('jiljl1.E, .

OloGiA ,~~,1RO ,~E~~.IE:\I1C "i,,;!!, f5"A ""~i'<t'lNDO cQ.,OR" ~ eST A ~:STitNj}Ol." Q~ ij,IA~ ,i'I, tUim. ,1Y~t\Noi'!, iii r-.cRQl,UE: COMO I.E ttJll. f'iIA'~AI::!O A ji\.'f ~!J\J6R:. y~ 'Q'IJimJilE ~.;!!.

'!ft «»ro 'iljjMO~ ~VAt'4~t'400,

mI~~ '!Ii!M."~ ,~ :s~c.m ,a NU!\E1l.It!E 'lA ~tJET'A OOE oa; IE' . 5E1'1: ,1§,C}iI!5,. AHI\IlIA ea ~ ~!,,)I.~. 6J';4.S'Q6!J1jM C(Jt.~:.MiO\$, Q. QiN PJlt~ ~6A; ~ V' lM.RCM~.as ~ a !ucot.~ jIj, UN MfllRO Ii'QR ~]'e;!!l IilEL ,NJ.VEL DE Ui. 1B4NQUEl"'A. a, ~ DO. first')< IL:!E , lJ!. C'~SAi 1.0 liliEJ'A~,$. ZQ aM, ,POR: ENaMA tie IJL I9JlNql.ifT;;(I. CON ~ ~"'i.J.bA'!) t:JE' 'QUE WiO :$E' ~O;i META Iii!:., ,~GIJA, DIE iLL'IJ!Il1lI

'. ~ 1Ui!lJlJ,O Qi.PiE 'II",_S . Al~~.t)'~ ~gm~ ~~S'~ ibi' '~,:

~.~,,~V ~A~~, ~ ~~, 1ll!'O~ ~ a.,AV~.Dil

lAo ~~Y~ ... ' ~! .~~r-"l

""

'J emiTell11D' en Construccjonl

~ ,~~ MeMlO" YA. if,I~~ ~ ~~M~ l~ a ' ~~ DE ~4!. ,~_~. C' ~ "I ~6WJ W~~ i' ~ qJ.g VA ~ [~, ¢:~I ~ i.OS MJL~ll&L

,

-, ,

.

Terreno en 'Con:stru:coion

'~

~'to'iIlP!l ~ - : ~ _ - iI!'h '!ill m,~ ~

~C!i!lil.

l[jl Ha~J I fiLadO de Aoero

~

' ......... ~

~, 5~ENn";5 TIi~i5 ~'[~ US ,Mf~s GlUE .SE U'T1UUl!!!AW EM ~ G~TRuacrliN I}:E t!.A '!(:I:~E'~Jj ~E:I!i.bf lQ~ ~iNt,OS; H~Sf", I!..' L"a~, !tie: ~ZQTE,;!I; lbEliEM05 U:11U~~ i.'O~ JlVlTE!t1A.~S nlE u, ME"JOl!i: ('AU Mb P;Or5tr.BLe, ~~:N'VO If ~TEJb~ ,~_~~ iP.i!!!!tJj, fjl!~I~ U.S iM.EZ'_Q.JI~ A'fl£,cu",~~s,

!5:!!: QW~_EoS C;ll~' lV:5< ~EzaJi,S. GONSIJ!., TjIj NYE's"ITt_~ 't~BbA ]iN'liEA:J!C'mI',.jj Ibi: OOS~"~",~.6N ,ENI ~i~~~1!'I!.li:

B~IE11!a:~ IP~,

C'ONCETO ~M3,
KO.!'CD AGIJA AReJU. GMVA (V6GIIII)
," 2'~ .' r S
"tOO 2 Ie ~
200 11'K ~ S 7'
:a~
11'~ i3J~ ,'~, ,~
3aO 1 '~ 2~ 4 :9'
3SO :n~ 3~ 10 mASESY I~I!.AS

OOU1:IMN,g, '1 TECHOS

A~TA iAESISlENaA

uses

MtJROS'V' ~l~OS

l~, l!l;Kc 11, I!.I'nlOS,
IFAJU
ro~Q rL~
HGilClrlll AG~ A.~ 'GRAVA (Vi.tOJ,
~'" ~ I~-"::'''''' ,.,
1100 2:'K 71 a
15Q ~ 1jfJ, IS 7- S'
:2Ot ~'~ iiiIi,~ 5~ 1Plo!50
,250 ,2 ,3~ I, '.fIO
,~ ~~ 3 4~ 8..~
~ 1 ~ ~~ .' Q,~ 'fRAIBES 'IIf 'liMJ.As - ,

~~S;y ~iA;'rJiiS

IOOIl.UMI'ib\S Y' TECHOS

A!,.TA RES~SlENC~,

Al-,T;A, RIiSHi1'~C~,

,MaRTEllO

,OOSErE'ACION PA'ru\ UNllBUlTOi IlE M,OATBRO I( 60 IkG' )

PMA
~llls!
,~, dUA Wo'Katl
:l 1 1iJ
15- '1 %
~ ~
e. ~Hli 8
,e, 2:K 8 MUROlS" t.WIili!'OSlCftlA 'f , ,j!!PiAI'U!OO.S! ESPECUi&m

NOTA: tA_ C~;NillD-AC, IID,E AReNA Y AlGUA PAlRA a, MOR'TERO I~$T,A EN fU NClEON DE' LA, CALID:AI[)

'V' DIE L.A WUMIEDAD, At, MOMENTO bE U'S;AIilSE

A~AltJ.Ct ia·MD!~Alt>O,. ~OL-ADO [)E CAD.JI!lNAl~; ,bE' aME~ AaON ~i 'OLAlla tJ-'E IfJRNi!E,s,.

'Y"Ij, MW ~~1!'IsFiE'r;HCii$, fQA EI!.,TMII;i!!JO R6!!.U~oo. WS 'OO'!· ~Ml~S' ,se ~\If--J\,j ~ ~TM~ ~AA;iIL ~NnWM. !'XiN 11.0\5 ~~o:s ee ~E$J!'I!AM'I"l!' I~ COMS1if;llK'Q6INi (iBN E!.T;A ecr~PJj, ea, 'mAelMO ~ V;A ,;Ij.

1.lf'I"I'Il·~"ii'.,,'" I'''' -=""'""I.I'IIP"~- 'UIEi'1I'I1' ,", ... e .", .. _ d .. ~.ihl"~-A",, .~. ".u.i':Il'"t~

lI!.iI'II~_~K l~_~ ,~~~-"'JjIl;'_PI'I!!"~" .... ~~ l~ ~l~. n~~~I'""I!!r L~-;t.fllll.;i

.~caa-bO. a-A~ T~U tif ~(! ~ ~ ,t,m -~ ~s bE· M~. ,MJlHnu..o,. ~$, $iGtlET.~:S Y la:f.tJ

Mm~~~I.~~' ~:AMO~ I~ '!JjilJljlJIL;tI:$ IbE ~ N;E~

RJt~.J~~i' ~~ LOs ~ bE

:1.1 eM I?m. ].1 eM ,. WS ~iN15 ,CON .A'~ I~I A. ,~~ :U~ CM

VA; QlJIi ~$ ~bi!! 'i! ~b~ M C~ liif!:~~, ,4 ,OOI!.AOO lbE ~ ~. ~ llA ~ r.E 'f~o.!m !tt7/CM2 ~ ~ I~ lENl a IP'~ ~ ~., 1~~~'Ttm~~' bUE'~ ~~"Lvt.tA: I.JL ~1\~Jij, ,~1OtA 1~;iIiJt

~ie~~be;s~~~~~1_~~~' l~ ~l """ ,,'

~ 'ij CAR'r-otN! ~t4~,. """

..... =: ~-

. '"--

cambra 'r- ' '~iliiiUiiIiIiI~

· '.

W.J'ii F.ia+.. ~~_UJN~EtrO ~F"~~}. W~ . iOO.,f~ I:l/,!; ~., .;!j~~ tIOW~. gu~

~~!';171=~~=~:

~ ,Coladloi de, tesa

~

I"

V:~ ~~-~

H- la ~JI-I'I'lt"~d:"--'D:-- -d-,B loss

_ .:_'-_U' __ .~g _ .. :_. .. _ ~ ~I .. , ~ I

'~~Ioo-~, (loatlil~l'Els)

P'Ollnfimp.o~,)

'.

EJ;,,~ E'<slI:l!. In:~~ !;)E I!.Ai ro.r~_u~etQJ ~EUEiIIlt'!S ~Ci!:tUiR QVe MJl;fiJt1'~'5 u'II'Il..:tuREMOs ~r..a ~~, ,MIJ.!MIS,. 'II";lU..i!l'S IOOMO T:~~tqU!'il: ~OJ'O ~aJal!:!O. ~,OITAI9<'f.~

~~~~~

lal~~~~,,~g. ,i:l: YA m~ ~ Lit ~~~?

5l!:: bON ~. ''VAMCls ~WS!,~~~

l~~~~

'~~ t,:.iO ~ ~~I "i1., ~~~.

0'l'G~, ~I ~. Y .

~~'I'I,'" ...... PC' i~' ;.~II ~ i"IIl ~

~~.,~~17;A""MCc5 .'

. A mCSt ~' .

I.r()S ¢~S'Il'U.O$ SON tes ~ru~Os ~ ~ ~.;i;N ~ W'S ~51DEi !.,i_OS, MIlJR.CI'S '" UIS iESiQlANjj;S .. 'If :$1' E"'!, 1~~.!::O :liE MM!;N :rJM'I'E~bOO-;$ CUi~NI'J!OI ~ ti.~rn.Jl:! DEI1. M~ ~~Jj ~, _:5 !¥.Enos" I.;;!l, E~~ .A ~ ,p~ L45 USnu.a iE~' DE ~: l'~' ~/€M.2. f~r(:1~~,!I..!\S aNl!lAA$ ss b6~N, ~w~ CON iI$.lIE' ~""OO PMA !Em~iiIi ~ oi!ibte:EMC!I:A, v iWMSNifM':5!J. '!flO;i\ ~L,

• •

• !

, •

• •

Tebton.~, t~d1Iel'QS')

v,!iuilt~s Ariillos

~J!>CII. ,~~ y ,o~' IDE ~,~ IR~TE'iO ~

IJIS ,'lI;cEN;>!;S DE ~~'"'-teWIfl"(:iI ~TjI!jN' W:5 fll:KI"Sl ~~ V i.J;:$ , LOS,iill. EL. ,;!I~llih"bQ tlEU SEa ,i:ON'~ 'I,!I'ilIlUWS DE' 3Ie-, E'S,'I1riI',!!Io,$ bi '!ill ~ I p;ep: 1!.A!)Q """I'XA~os. ,A C.Jit!Ii, l.!h tM..Df:! L.o~:r"",I).

C1iScm V',iii1nl:i&!i,

T'!-_l~;r,OI1l;:_ (,cl(;h 8'tOI)

.' ;jfMMcAii'li!tO DOi'i!.iIII!!.U"l'iU'O. ,jil' .... kJII, ~ 'n=IN'..i::'MOIS· 'Q',U"iE' ~~,T,AUR ,I.A ClMEIIA, ~~Nr).Qi 'QUE '~tUaJ\~ .... ,P:W;;:cr.'~NTIE' '~~b~ '\I N[(!~'dEMOS, T.ittll .. ~_5' ,bE' :to. c'M iPO,R: ~.!!!i, M. Mu-NES DEi :~O CM fGl~, J,iill eM. "If ~A&, lttlii: (!1,~5 M ,P,OJiIl ~ M Y 'mAS, ./ .. '

{ii~ I.!'IJ!jlilmJlo iP,,iljIl;!llt cQNrm '-VIane.

i1f'!D!ti1QJi!i)j!; I~s~ei!!o'~,!!;ll

EN ~ IPASO N'.J ,0000ll.IlD;(R; ~~ ~, 'II' ~U1NiiW !P.~~" M lN$'i~n.A~ ~A 1f'~ 1P'A,ti BA;:J~A5. lJ!liEi ~ ~~A'~~~Jj~~, '']i~.I~R:I~ !I'i'~ ~ 1r;iE~O cAl ;~ 'V~D.jjJ,~4S .. ~ ~ De.J:;!I!~ U;4!j~ AI IW VAAllJlil~ IP .... , ,'OLAitiO ro,~ ~ LA ~~ '~,a~~

•• .11; ,.,

r

I

"

•• III"

;

i

•• G"

i

- I

.t,1

.. Ii ..

~

.. ~ ..

:-

. ~'

•• ~ •. _ j,

.

,." c. ••

i

I -

1.1-

.. , ..

.

.. , ..

I

" c ..

I

"f'Ti

'.~

7

,

.. ~ ..

,

~(IQ • 7 ~

.' r" e ~ IF.===:;!!II

.. ~.~ ~ J~~~~~~=F~~~;

: .~ .- ~ ·~-I-II1;-~:---

.,

! j
.'. A," ., S •• ..e .. ·
; j
, ~ 'r
... ",1 ::II, ~~
t _,
. , tB! " . ~,
,~ I I~ -ll:'C~ /' 1,,\ ,!t~'1 /
UI'I J
.L II 1-11 ~J lL: ~
•• ' ,50 .. I 0- ~ /
r-, lL ~ ,1-'1
n~
r. JL: i!:.~ ~
., ~, I,l' r I . ~~~ n
t I~- ~ ... , '.
I !!.l ~,[
:I: I 101 /
.. ::I. .. I
l ['\. .. /
i'..l':1 l_ 101
:i: LL ill - ~ ~~ :Z .,f, _::'),
.. I I . l:
.. '2
,I, 1\ I .• I
. '~

a 'I I III!

,t

,I: ,;.

.' 99 .

. ·1

. ,~ •• i! •. ~ ~

:

l

•• :J ••

;

.. i , .. ,, 'iI I

,

•• 1 .!

I

:j:

.. ;Ii. ..

'j

c

'" ill"

i

". C ..

i

II",!

~ ~C J..._lil
1 ID..[ !:J1'I!iDi3lII r!I.IM r-I;I
~ 1:11"""1
J ~ II ~'~ J__
~ hr
1
1 ,
I~ I , h J..-
..
-, ,- I ., .~
4 t I . ~ 'C:
'.
~
, IJrll
1
"'\ 0
to
0
rv 0
I~
,
-- 1.!I

...

1M!1,- ~ ~:iII"'-~w CLUID.

14

o

~ICE~~ r.w.LJ\'l!i4lN.[!j, 'Y'~,DE 'I#IJitI~ DEl f!Q. :3 SBN ~ ES-~ CIE~

:S~ A'C!i!I~A,'!!lO~j

~ W$iI.~Y~i'C~~Y~~Q ~!~

-, L

~ Iro:s!EI~~IEN~,~!D!lS\ !H~S e:1!I.~,tOii!, LAS 'V~1IJ;Si DE,~a w:H:)S ,6£ '!IIffJ.i~ ,a.,j ~'IfIlO.

~ ~I~ LS>(;i$I!XI.OS~S. .. ' ~~ V~~Iw.Y»n ~RUb:~~'~

~ ~ml!OSA,~Lji:ii:a(ll

-~

/IIIi!I!;i!;1fII!iIIio! ~!'!I;;;!;I~ lllli.!iI!I!I''''_

---. ~""-I'! - .!'z--_"'~ '''''''_It 1!!'I"1iIoo!,

:a:. ~"YiJ 1;., il\UVi"l

!I-. aJeHJjM 6\ "J'ii'iRIMS "I. IBOfE"S v

~~'. E;M'J'RE

O~~S' W5~:!ii,

Dibujo 119

A ll.A MJjt1i.lJ!l;NA ,SlWlEN1i. VA e~ 'f:O~, 1.00$ -_- .... TaU'JWE:$, ,C~~l}ClS J'OA iill~~t~$;r;!!j. V ~5m ~N "O.MP;'~A DEL. MAeS-,~ MEMO "i lOON

"'1 , ...... ,~.... ,II!I:' _[l .... '""."' ~"" ~1 I.~ ""'II'''.~' .. ""'.~, HtIi'_ Ii '" '""~f-IIJi ~ "",,;1;.0,,,

..... ' ,"'!-II; .... ""'" .-_....::.;;"", I:~ I ..... ,,;,"',,"", 'r~ _ -__:-_-"lIO'!'I!: ,o..;Fo ,!!:.\Qi ..._ ... .!ill;,l!:'\!

ru&ItaC~. (£5 ~~~fi ~~'Alit que: ,ew EST~ t1JisE ~ ~1~I!,J'O;§i li'l1a~~'Jj""'~TE un:u~s M~NO DE ~ ~~Al.I~bA. Y,A (;!!JE' MlB:E ~MR ~~N~I>Q a. 1'rUI!fjAJiO atcn:J'iCo" Pt!.!fSi DE' lLO ~r;;J~O POtJrlt~5 ~R: !m~ I~Cf~~ro,

--~'""""ji!o-'='~"""""""

. . '

iM,'iJI1!' I!UeN - JiI;;;,5"1iJ!O ,~'MO. MJi~S o!I, 1Ji, (It~~. lNICl;il'_p,EM(;I:i MEnE~D:O !UNA ~A ~ it~eru; ~E' i!.CiE~ ~~~, f!Ob:!!Q: :A~IiI: ~a5 U~i5i POR IS. I~ DEL T1iiI.O Q,UE" .se ca..0a6 .;II_N'f£_!lr~E~Ti', DE ,Acuemo 4 ~ ru~~ ~ ~ C-A$A,

:t,AJi~!l1iA'~S ~'. ~At'fO'.s ~.~ ,. ,4.1N'I1gUP'f0,!iil: I

~L.

.. ~ .... _ ..

II~ Ii ~ . ~

." ir! Ii

IBN EL ;i\~SO 'P!'I!I~p.A1. ,~' l!)f;aE rof!Gl utM !i)~ i~JtO tiE !IiG ~ t(iiit ,~C' jjj, 'lJ' P!AM 'VEN'1'~ EX1"Em~ DEi tOO m POJIi '1.0 ifi.. iNI B. :r ' !'J"SJUm ,poJi8, ~!l:TjijS fJ.E ~ DE' I'!$ (I§'I PC.A: 2,10 Iij'Ii "I Ef.'I,I EL" B\iIi~ I~ CiE 15 ~ POi!! ,g,IL;j) m W!:lt!jjNj)O QUE ~WI\4 Wj~a'A W~ !'4(J E'.51tN 1..0$ ,lY'jlit~~eSL (fQfrj .... s ~'5T~S ~fAS 'I '!.i'El1\rfT",N~5 li~iiNI ENI a. iM9:CAW ''fA Itiie' IF'AMl"~ e !it! PU'Il!rn.EI'i!.! M"'~,,A ~~ A I,JI, ~bll!)~ "i IDl!lID:IPf,EBel'!fiiES, M~,li6~.~,].i,sl

'1.1.5.

IbAS m.rr'~N~S ~Vt1~ 1i..JtS IijljMO'5,.;!l.

I~ST.l~ DE ~tiRO ~QlIE ~~ ~J:$ Q!!.jE llt[5.1{)'E ~A:c.:gR~ ~'~aJi:'M!O.S, WMmARl!.Ai$ ,;.Ntif,S DE DE"J,;4~ ISL. ~O 1PJ!!J!tA Q!JJf ~.s, QlJe!ZH~NI .AlbA ~bi!:~~

.... : ._

-

.-

D- lii-b liil 2' "0" _11_:~I:a '-I ' _

~ ~'~~

~ il,ilJSOO QUE 'I", iFW: '11E~t 111M ~~ ttF.« MW 80MlW leS'fIL.O :ti~!.lljwo. D'E 30' 1<: .JIO,,~, ,~~I'iii~ , j -15' VCNtt::rB:ON ,59'~MDO'RES p:~u, lJL ,otO:'~cr~M 'I '_ ~ NOS qul1:b&.~ LJlS 3Uf.ilJf~, if#,'!; LA "'U~ .MEiibl!l;;ii!j, 'ii / /

, se ~A ~'Oft. "

E~E"4rE roIIiIA"~RSiM,Wi, MUY IIt"EN lSI:. P"I:$:O", f-lilvEWtM.0.5 ~"JIj.NDO UN Jil!.lW.E .!II 191<!SE De ,~~ MocttLUMJ!!i. ~''';!I! "IodlEi\l;ij" n~1iE' MOi:lSt:lEnMOS ~ ~GitA: LO$ MOSi\'l'CO$. CON UNA MEUI.JIICle iMORfI!H~tO'" ME~. unU:~N:1:IO LJi PQ~6N ~~~D~ I!ii'\I t.A f:.t~ bE' MOCill:VJIi!lA,

NO OLwD'E'M0,5 .' I.IIE i.tOS MQ$_;(fOOS :se .o:EecNi M03iAR ,~~ tie' C~~Q5 Y.iJj, ;QUE: 51: MO' sE: H;!jCi: ",asO.ill!IDil ~ t-IU~if) ~E' l.Jj, 1i/!E:l'CbA V iSiE pu~~1N. ~~ 'fJjMe:rEN:sf .JlIE VNCS 00,5 18:JA.lOSi DE ~t;!IliOI~~I~lrU~IP'-.IiM ~ iNlJiI:S, JlIJ'NifAiS I!l!W~ ~Jj]'WS_ ~S i)! QI...!E :5E~ Et, a'ME"r.4rO ,Bb;\'NOC' lDfaEili\Q.S L.I_~AL~ LOS.;{ 05-A,[~5 'MA ~ NO :5iE M~~N\,

I

--

Diib~Jo,22

i'Fiif~-il1 (OLOv'tCtDt'04 DE: MVI::i!l~; PAM BA~O'. COCINA. fTC.. M'lJU1B DFJ; !I.AI.~.o.

~EB~~05, ~ ~iSE;),fJE QiJE'Ib(E !J.O$ iilJUElltI!;,s:DE ~JiW' 't 1.05, . ;!I,~~'CI:5 QUE ~~051E!(f$.TtEW' lIJNiJj Y:.AN !ljIj~D,;!ID IDE ;Q,~:S!i':S, 'II F'iit1i'!'!TOS .. PQI MJ QUfi D&iBQILOS 'i'e1'U1. M~~tJO e~1 ~ CQ~ I;)E ~'S.'fOS, M~i6i~t~S. b!!PEl'IlblEN!)O !')E 1\NE':5'1l11taS ,Rf~SOS, ~l~ V Ni.lESntO GU,5"f,o.

a,[SA DON 1W11UO" 1iNE~$ QUE

,P'O~1l ElL. ~Z'IAiJ'O ~ a l!l~t*> P'~9':A QUE~ i'!fI' ~ ,ibIll1~~rn';!\M ~s P';!!ii!£D:E:5, ~ w~o a Pf5.t!' wt-.i IJri.{iA !;'€QI!I~ft;'iA !PE~'t!IEi'rlTi ,~~ .... ~ ~~ P.Ml~ .. ~'NO ~,e«HA'RgUe EL ,;Ij~~ •.......

Ehl~!E5YltiiA fIONJm:E.M'os iEI!. ii.l!V..;I!I~ 'if I(!lA~ ISN I!..A$ . mEF.AA\iila~ lDIEJ·~It).AS (~ ;!jNi<iEM')l;!t1i:!Jj[). l'E~ MblibO ~ a Ui\l'AIO ·'!1!N5;i!1.IH~:srJ\ 51.!!

IPAATE 5'1J.P1EtlQ:lll iIIiD mI 'if ~E UI T,i!!~, QYEi:!~ ~N ilNaI.JlDA Y ,$LUE:i~ ~N a P'150 f!'~M 1E!,,"~Ill; i~'"'1~, 'Y FWii!lS.

NO 1'1 A 'if (li1J'e OI...'llii:tJAA: ~e.:rJlliA lJNA I!UI!i~ ~ua6N. .pUf"SJO.quE IE$T"'S 1IA1~"'S ,CfIj~bAi;,i, MV'f f~L LOS Ql,meS 'V rt.:IO E;S ~!s~JjOil&E UN Eli\r.1i'JO "ON Ii:STA5 c..utI\CW1;:!.s;VICJI:5 •.....

1E.f,"1ic:mJ'4~NliiE ~ IE:5 LA fi~i;:!M~'. ~~ A'~:S oo~Cf~E:MOS ~ E$T!Ufil. A bA Lf~Jj, D'~ ~:S. ,~s:i: ""MO Q. F 6&AI'l'ERO A LA UNE'oiIi DB..~ L[~ Y ill. ~~. 'NO Ci\,WDJlhlOO iSL., d!'.sPQL" PAb 001'Am: MAI!.Ij5 CIti~S 'r T~M'~ffN 'O~05I!J,," '1'ifJi'W:A p~~, lcE~- 1..0:$ ,

RE ~I 1)!JCI<.,5, Ibf c)!)!i/ij;u~b '" '

[i;iiiiij~7"'. MIJJi!' ~NaM.O. !.fT'Il.l:zilI'lE'n.Os, E'L ~~'$"III!Q ea, p,Ana ~ ~EAWClC. ~.AAfl!liOS IS!., ;!i!,~I!<. ,[)E$~ U ~, IMEDf;;llNT'!"e U ~fA,f~'~~!i ~~~NTili!''f. ~it\'eMASS~MOS 161.- ,~M.I~ ti!;! !.lJJil,1IJi DS!.,PJ\UO IDE :siR'Ifl~Q, Ii).j~il1:e I!.eVE' ~""".L.."''''''. ct6N A1, ~ IDe.!.,AS iE~f14A5 M.Jta~ Q. ~E~I\5,'11Ii:o.

IEm VA !llNIIJl.i~, ,!:!E' ~51t~S I!)in p~t!o DE' ",~I "I $E' GaN:e'CT';;!, a D'E!I~tiQE jIj LA Li~" DE: ,CiOi££QdN !)IE ~jlljS SUCI'J\S QiUE V'lENE jj, ILQ l,Ji~ ee Mli'lIii UI. "AS~. NO O:I..'IIIiilJ!NDO ...

QiJl1 ~~ QVEtJ.JIR ~ ~ A!:,"fllJift" ~E' ,B-O (m cQ.~ Rf~ ,It!.. ~1. ~EI!., P,it:o.

~ !i)el!H~ 'TE'~ LJt iPJfl:C .... lJ~ iD-E: !IKl!' ~.,IiA! !?~ POll! ALT.'O ~"""' .... ~, .... ""'~", ... ""'''' ~ "'-~'O t~~~ II';,!! ool'rli)!i!!! roN ~iSi,

1fIILI.~rr. ~~I!'U,;~ ~-~-ti-~ I[ "_. ~ _ ~ _ _ _ _ _ _

iPiIJA NO ~ASJI.Jl: C.,;Na~ ,0 ~ri01i>Ir,'S I~Licnu'c~ IPOI!!: TOI>A, l.,Ji, ~~IjIj. '1Fe~1~ IP~ Ii!.A IlJitJc~.(:IdN t;i~, P.~lV!bOti', "~,",:AMA ~M. 1~Fl:Jij", lEU,

PGls,~_nl&!NENTE' ~jjM.C.5 ,A IREl,JI,£MAR (jj ilZGl~A DEJj~i:IOLE ~ ps~bn!~rre Del:21. ,I"fJIQiI" lI}Uj ~8Mi\M~ P,i!1!!tA. DE:$C,,~A!A: ee ~G!JIjIj.,~ UL'!J\i1"'. ~'" ~ i'm.J!JCNO PO'~~~ UM eNrmftT~W'. que' IEs UN~ Me~ IcE c~ ~~110 y ARENA :~~A a. ~lNjj_CCJ'. w~~i)O ,,' i'!'E~jWl,EN11! ,p~ EIIrt~~ fI~~

DE',ge' :sEIit YN Mit'ViAl".;i(t..l~;QRO. ,eOMO ifE~ON'!IU". .1A:L, ,0 ~Ji'4 iI'~ Ql!.IE" 1i'40 n;Na~ TANTO if';E50 LA LOSo\. NO 'Cl.VlI:!~R ,;l~~_A1Jj: LaS M~:.s ~0:1i:' a I!.'JCiO !li'E' LJj, .!!<~~I! ,~e:NOO !"IN OOfI,)iN ~~ .M.URE'I'E: '!f' AmfTE~.

I~ fST~ efjllj1! DE i.JII~s~6N II)E!!!E~h'la:\i lReJjD.ll:.d reees L.t!s ~l;iliJ"O$ tiE: 1..4 ~NS.".4'I..Aa!iiN IbB- TlN;it(Q.

-

· V~A.5E" ,A (,4;i~ LA iPJ~ D'EI:. ,~~ QUE Il.lE 6l1J'SlIEi. 1'IEai':.Su'''MOs ",N~ ~~(Um" P,;l_JU tN'fBtlCilE',5, "I ~ p~~ iEXTflRf(!RE:S.

lea/DuiiE QUE ~MliRf ,MA.s ~ 6eA ElL. .'

,Cr.:!I.O!O!.;. ,_ ;!j~'d".~ ,iM;A"IOJ: i!~1) V l-Uz:.. .' ....

,~~ li$TO 'If.!!lM.05 jiIj, iI'.£>aEsn:~1t T,iI[MEJ:rtN_~ .. '

I. ~w.tl5 ~, ~$ 3, ~:5C;;!,I!.IEIi!_~ :' HOm.ntO $, ,~l"~ CJlNaA

" E)l:1'!EN$l~..5

iFjiliRj\ I

I~Obru.o~

7'. 'E'$P-J~

NO ,!l1.VltJIIA, 't';~Bfi!!N ~ I:.A iWli'i6;lNAC'ltiN D~ Got~:s DENi'FRO'r flI'lM ~ LA CJI!:!i,;!lo INO~ PR.~a~ MfJ'O~i'$ e~'i.\~_O$. MA;:s §U .. Clt~-y' JlI~6NI~Os. r)..cs;, ~ :n;,lp:bYVEN POj)fOO5~ BIt !!A MSMTE D:a "CIIWB'!I!i5.IPOR: 1.0 QUE E's.I'~~l'~ PiEti'IIlt ,~'YYi)A I!I. ~R;'VO IP~R,l\ U1¥'IU'~ I~S ME'J~J:S Gf~Si,)

IbAS ~ReM ,'tEJitcE.S ~~N w;il ~i'iI~Nre: ,A~Mat.e, 5Jjl.utI~~' 'V ~DE'M.£~ O~~Mo,s, ~ I~ E'~A_, UN\II, ~ ,ro~ asres DeTili.!.E"S ;5]JE~ 'D-~ UN ~UO!iit j!j~na ~L 1CNl"~1 qtl!E NOS !Ra~~ 't/ IPQIl TIIN,'r-o, eEt4"~OS ~s' j!\ 1i"..A.S Fi!!;~Ujiij~, "I \lFcrnos.

IP~~ QJA'I.ql.!Il_~ ~E'flE~U. ~Q.M.eNl'l'Jt'M:Q I ~ OUi&EM!'~4N. qUEl}.tMQS,'

A W,s. A!PiiI!~Jl~',!l! '

OFmE;NI;5 ~'-IIi[f'JiI,rm 'A'RA ji.,~FI;nc~Afii: ibM :!iUS a~ 'V P.RQY'iiCf~ V&ai!iliEA(t~\;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful