Ο ΘΕΟΣ vs ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

Δεν ξέρω αν πρέπει να εμπλέξουμε τις θεωρίες των θεϊστών με αυτές των αθέων, αλλά, για
κάποιους θεϊστές, ΔΕΝ υπάρχει διαφορά μεταξύ των θεών, πιστεύοντας πως είναι ένα και
το αυτό ‘’πράμα’’. Ενδοσυμπαντικά, εξωσυμπαντικά, συγκριτιστικά, μια σούπα πίστεων,
προσφερόμενη για να καλύψουν την φυσική αδυναμία εξηγήσεων ή επεμβάσεων στα
ασυνείδητα ή και στα υποσυνείδητα/συνειδητά συμβαίνοντα, όλα, στα ‘’εκτός ελέγχου’’
που σαν αστάθμητα ‘’τυχαία’’ ταλανίζουν τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν στην τελική,
να κάνει το θέλημά του.

Τα αντικρουόμενα θελήματα, περιχαρακώνονται και προσδιορίζουν τους ‘’ανθρώπους’’
δημιουργώντας στρατόπεδα που φυλακίζουν τους ‘’πιστούς’’σε αυτά. Κι υπάρχουν φυσικά
άνθρωποι, που κατά το θέλημά τους, δημιουργούν θεούς, θρησκείες ‘’βολικές’’ που μάλλον
υπηρετούν και δικαιολογούν τα θελήματά τους, παρά είναι στην πραγματικότητα υπηρέτες
του ανώτερου θείου, που τάχα πρεσβεύουν.

Κι αυτό το νοιώθουν στο πετσί τους, όσοι αντιστρατεύονται στην συγκεκριμμένη πίστη. Δύο
μοιάζουν οι στάσεις ζωής: γενηθήτω Κύριε το θέλημά Σου, (με τον ορθόδοξο
προσεγγιζόμενο τρόπο, που αγιοποιεί ) και γενηθήτω το θέλημά μου, όλων των άλλων
προσεγγίσεων (που αντίθετα, απομακρύνει τον άνθρωπο από τον αληθινό Θεό).

Λένε, πως τον διάβολο, δεν τον ενοχλεί να πιστεύει κάποιος σε θεό (με μικρό ή μεγάλο) τον
ενοχλεί να πιστεύει στον Τριαδικό Θεό και γιαυτό πολεμά Αυτόν και τους πιστούς Του.

Και ΑΝ αυτός (ο έξω από εδώ) ξέρει την διαφορά, καλό θα ήταν να μάθουμε κι εμείς, με
βοήθεια την ελληνική (ευλογημένη) γλώσσα. Ο ΘΕΟΣ σε σχέση με το, ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ.

Ο ΘΕΟΣ = 354, ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ = 999. Σαν εμότικον (σχηματάκι) το 9 ‘’δείχνει ένα άνθρωπο
όρθιο, σε σύγκριση με το 6 που θυμίζει το δεξί ωτίον, που σαν έμβρυο ανεστραμμένο,
κυοφορείται μέσα στον κόσμο, με την κεφαλή/ λωβό κάτω, και σπονδυλική στήλη
/πτερύγιο.

Μέσα στον κόσμο είμαστε και φωτιζόμαστε εκ περιτροπής, μια από τον φυσικό ήλιο και μια
από την σελήνη και τους αστέρες. Η διαφορά όμως του φωτός του φυσικού ήλιου και της
σελήνης, έγκειται στο ότι το μεν φυσικό φως είναι ευθές, θερμαντικό, αναδεικνύον τα
φυσικά χρώματα, λαμπρύνον αυτά, αίρον τις σκιές σε σχέση με το φως της σελήνης, που
είναι πολωμένο, ψυχρό και γεμίζει σκιές. Παρά τις εναλλαγές μέσα στην φύση, η

συνειδησιακή επιλογή μας μπορεί και καλό θα ήταν, να είναι και πιο μόνιμη.
Προσανατολισμένη στον υπερφυσικό Ήλιο της πίστης, άδυτο και ανέσπερο Αστέρα, παρά
σε εκείνο το ‘’φως’’ της πίστης, που φωτίζοντας τον άνθρωπο, τον πολώνει ενάντια στους
άλλους με τις άλλες πίστεις.

Κι εκεί έρχεται το μη συμπτωματικό της επιλογής ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ από το σκέτο Ο ΘΕΟΣ,
ακόμη και σε μονοθεϊστικές θρησκείες, πολλώ δε μάλλον σε πολυθεϊστικές.

Το άθροισμα 354 που δίδει το Ο ΘΕΟΣ, δεν είναι τυχαίο που συμπίπτει στον σεληνιακό
κύκλο, γιατί μέσω του διάχυτου και εξ αντανακλάσεως φωτός που διαχέει στον κόσμο,
‘’πολώνει’’ τους φωτιζόμενους.

Σε μας εναπόκειται να περάσουμε από την θρησκεία της Ορθοδοξίας στην βιωματική Της
Αλήθεια. Στην ενωτική της Χάρι (πάντα τα έθνη εκάλεσε…) από την προηγούμενη πόλωση
που μπορεί η ίδια στρατοπεδευτικά, συναισθηματικά ή διανοητικά, να αναδείξει.

Εκλήθη ο Αβραάμ περάτης. Καλούμαστε κι εμείς να περάσουμε από τον ένα φωτισμό στον
άλλον. Επιπλέον, …και ου κληθήσεται έτι το όνομα σου άβραμ αλλ’ έσται το όνομα σου
αβραάμ ότι πατέρα πολλών εθνών τέθεικά σε… (Γεν.ιζ’5) και την Σάρα την μετονομάζει
πλέον Σάρρα. Ήταν τότε ο Αβραάμ 99 χρονών… (όταν είδε... τρεις ορθίους άνδρας και
ανεφώνησεν Ο Κύριός μου...)

Προσθέτει Ο Κύριος το Α της Αγάπης στην κεφαλή και το Ρ της δικαιοσύνης, στο σώμα,
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, σε όσους ‘’φιλοξενούν’’ το Τριαδικόν Έν Πνεύμα του Θεού του Ζώντος.

Τη Μονάδα εν Τριάδι και την Τριάδα εν Μονάδι.

Κύριε δόξα Σοι!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful