CONSTRUCTII PENTRU AMATORle PUBLICATIE Ă Ă DE REVISTA Ş Ţ Ă Ş Ă

aiia: i2 al lSEi ii'! 2 .&&22
SDNBRIB
ELECTRONIC!
P.OEWAlO
U=UUD
SURSI
DE TENSIUNE
STABILIZAT.
GRUIA MIRCEA
Montajul pe care îl propunem
este destinat
ă ă bateria de 6 V
ă de majoritatea
aparatelor de radio
tranzistorizate portabile
oferite în ţ
1
\
Constructorul electronist poate înlocui ba-
nala sonerie ă (buzer) cu o so-
nerie ă ă ă ş cu un ton
ă Pentru o astfel de ţ se ş
un singur tranzistor lucrînd ca blocking. ş
cum se vede din figura 1, ă presupunem ă
comutatorul K se ă în ţ 1. În acest caz.
butonul de sonerie se ă la bornele A 1.
A 3. Atunci cînd butonul de sonerie nu este
ă baza tranzistorului Tz nu este ă
ş tranzistorul este blocat. La ă butonu-
lui, tranzistorul este polarizat ş montajul începe
ă intre periodic în ţ ş blocare. In
timpul ţ montajul ă pe o frec-
ţ ă ă ă ţ pozitive
prin condensatorul C 2. În acest timp începe
ă condensatorului C 2 prin tranzistorul
Tz, ceea ce face ca ţ bazei ă se apro-
pie de cel al emitorului. La un moment dat,
tranzistorul se ă ş oscilatiile se între-
rup. Începe ă condensato;ului C 2 prin
ţ R 3, ceea ce face ca baza ă fie chiar
ă ţ ă de emitor. La ş ă ă
baza devine din nou ă ş deci reîncep
ţ ş ş mai departe. În difuzorul Dif
se aude fenomenul de ţ ş blocare
ă fenomen a ă ă este invers
ţ ă cu ţ R 3 ş condensa-
torul C 2.
tajului, sistemul nu ă ă functioneZE ... ----------------------.
chiar la desfacerea contactului între A 2
Ceea ce este interesant e faptul ă sistemul
poate fi folosit ş ca sistem de semnalizare pentru
sosirea ţ ă mominJ la
capacul cutiei de scrisori (fig. 2) un ă
care se ă la bornele A 2, A 3, la in-
troducerea ţ în cutia de scrisori
se face un scurtcircuit Între bornele A 2 ş A 3.
în acest fel, baza tranzistorului Tz se polarizea7fl
prin ţ R 1, R 2, R 3 ş dioda D; el
începe ă ă ş ă în· ţ ţ
de ţ a tranzistorului, de data aceasta.
este mult mai ă decît în cazul anteriol
cînd sistemul era folosit ca «sonerie». În afarft
de aceasta. se ă ă condensatorul C 1 de
25 ţ se ă la punerea în ţ a mon-
FIG.'
Tr
II
ş A 3, ci ă ă cînd condensatorul C 1
se ă Este interesant faptul ă spre ş
ă ă condensatorului C 1 se produce o
ă a frecventei de oscilatie, ceea ce ne atrage
ţ ş în fel, ă în' cutia de scrisori
ă ş ţ ă Dioda D este ă
pentru a evita încercarea condensatorului C 1
atunci cînd sistemul este folosit în chip de
nerie, ă atunci cînd se face scurtcÎrcui1
Între bornele A 1 ş A 2. Sistemul este foarte
util ş poate fi folosit ş ca indicator pentru unI
plerea rezervoarelor. ş cum se vede din fig_ 'l ..
la bornele A 2, A 3 se ă electn \7 i
speciali. Cînd rezervorul s-a umplut,
format din bateria Ec, ţ Rl, R2, RJ.
dioda D ş ţ apei între electrozi deter-
ă tranzistorului Tz, care începc
ă oscIleze. In acest caz frecventa de oscilatic
este mai ă decît în cazul de
sori», ceea ce ne atrage ţ ă rezervorul s-a
umplut. În timpul ţ comutatorul K se
trece în ţ 2, deoarece nu avem nevoie decit
de «sonerie». Ş acum cîteva detalii constructive.
Se ă a se folosi un difuzor Dif de radio-
ficare cu cutia ă în care se ă
ş restul montajului. Întreg montajul se va realiza
pe o ă ţ ă de circuit imprimat cu dimensiunile
. 1 (lO x: 60 mm. Tranzistorul Tz va fi de tip EFT 351-
353. MP 39-42, P 14. P 16, EFT 321-323. OC 71
OC 72, OC 75, AC 122, AC 125 etc., iar dioeh
1) e de tip EFD. Transformatorul Tr este UfI
transformator ş de ş de la radio
receptoarele ş cu etajul final simplu_
Tensiunea de alimentare va fi Ec=6 V. Ea
poate fi de la o baterie sau de la un redresor
În ceea ce ş electrozii pentru rezervor
se va folosi o de textolit pe care se vor fiXe
ă bare din ă sau aluminiu. Capetele
barelor vor fi unite prin conductor cu bornele
:\ t. A 3, iar placa se va monta în rezervor la
ţ ă la care trebuie ă ă nivelul
hchidului.
BUTON SONERIE

Ee C3- 50,O/12V
1
K
FIG.2
2
MONTAJE
ELECTRONICE
Ing. SERGIU Ă
Montajele pe care le ă desigur ă le
ţ ă în multe scheme electronice. Cu toate
acestea, o parte dintre ele pot fi experimentate
ş utilizate ca de sine ă ă dînd mari sa-
ţ tinerilor constructori (recomandate, în
special, atelierelor din ş cu care ocazie pot
ă ă ş o ţ ă ă în ţ
montajelor electronice.
Pentru realizarea acestor montaje, ă propu-
nem mai întîi ă executati un «banc electronic
de probe» care ă dintr-o ă din material
plastic (fig. 1), în care se introduc ă baterii
de cîte 4,5 V. Tensiunea va fi ă cu ajutorul
unui comutator basculant 1, folosit la aparatele
« Electronica» pentru schimbarea gamelor de
unde.
Pe ă ă se ă 4 piese, 2 din
ă pe care se va fixa o ă ţ ă cu circuit
Imprimat, ă conform fig. 2. Montarea
tranzistoarelor se face în soduri de tranzistoare
rde la magnetofoanele «Tesla»-B 41). ă
dintre terminalele tranzistoarelor ş ţ
lor de cupru realizîndu-se cu conductor de cupru
cu diametrul de 0,4 mm.
Tot pe ă se mai ă un ă
3 cu care se întrerupe tensiunea de alimentare a
intregului montaj.
Pe acest banc de ă ă se pot mcepe
ă
Lampa de semnalizare (fig. 3) ă un,
circuit basculant astabil cu ă tranzistoare
MP 35 (n.p.n.) ş EFT 124 (p.n.p.). Condensa-
torul C 1 (1OJ.lF) se ă la închiderea circui-
tului, pozitivînd baza primului tranzistor, care
se ă obligînd ca ş cel de-al doilea
tranzistor ă ă ş deci ă se ă
ţ 3,5 V/lOO mA. în acest timp, conden-
satorul se va ă blocînd primul tranzistor,
deci becul se va stinge. ă ă poate fi
ă la pomul de ă sau ca semnalizare
la machetele telecomandate.
4


J
,
\
Redresorul ă ţ
rea ă cu alimentare de
la ţ de curent alternativ.
ă ă ă fie afectate ţ
radioreceptoarelor. în acest fel se
ă ş durata de ţ ă a bate-
riilor. care se vor folosi numai
pentru modul de ţ por-
tabil al receptoarelor.
tensiune ă de aproxima-
tiv 10 V.
Partea de stabilizator cuprinde
tensiune de ş 5,8 V;
- tensiune de brum mai ă
decît 1 mV ;
o tensiune de ă de 6 V ob-
ţ ă pe ţ ă
ter a unui tranzistor BF 167 (T 2)
ş un tranzistor regula tor EFT
125 sau 131 (T 1).
- ă tensiunii de ş
la variatia curentului de ă
de la 10'rnA la 50 mA, mai ă
de 50 mV.
Tensiunea de ă este
ă suplimentar de' grupul
R
1
,C
2
în scopul ş ă ten-
siunii de brum la ş stabili-
zatorului; ţ Rl ă
cu R
2
ă curentul de ă
al tranzistorului regulator serie
ş de asemenea curen tui prin
ţ ă a tran-
zistorului BF 167 (aceasta pre-
ă caracteristicile unei diode
Zenner).
Aceste ţ se ţ
ş la un curent de ă mai
Tensiunea ă de 8 V ,
b
. ei
o ţ ă de la un transformator
de sonerie ş este ă
cu ajutorul unui redresor cu se-
leniu sau a unei ţ cu diode
D7J, D 226 sau cu oricare dintre
diodele din seria ă de
I.P .R.S. ă cu indicativul
DR.

50Hz

Filtrajul se ă cu con-
densatorul electrolitic CI de 500
J.LF' 115 V, pe care se ţ în
ă ă de 50 mA o
ţ ţ sînt ur-
ă
Folosind un circuit basculant astabil, echipat
cu ă tranzistoare EFT 124, ă cu ă
ţ (4 VjO,l A) colorate diferit, se poate
ţ o ă de semnalizare cu ă spoturi
luminoase (fig. 4). Perioadele de timp ş frec-
ţ ă pot fi modificate cu ajutorul
ţ P 1 ş P 2·
Stabilizatorul de tensiune (fig. 5) este ă
cu un tranzistor EFT 152 ş o ă Zenner
DZ 309 ş poate fi ţ la alimentarea
radioreceptoarelor sau a oscilatoarelor. Pentru
radioreceptoare se va mai ă ş un redresor,
care ă tensiunea din ţ 110 VJ220 V
în 12 V/O,1 A ş ă curentul cu o punte
de diode D7J.
Transformatorul . se va executa pe un miez de
1,5 cm
2
, avînd în primar 2 x 3 500 de spire cu
ă de Cu-Em if> 0,1 mm, iar în secundar 400
de spire cu ă de Cu-Em de if> 0,25 mm.
Cu un set de tranzistoare, ă conform
ţ de mai sus, se poate realiza un citi-
tor de ă ă Tranzistoarele se mon-
ă pe o ă din material plastic transparent,
în fata ă un mecanism de ceasornic deru-
ă o ă de hîrtie, pe care o vom perfora
ă ţ programatorului (de exemplu, în
ore, minute). Prin închiderea releelor R 10 R2 , R3 ,
se pun în ţ diverse aparate electro-
casnice (fig. 7).
FIG.3
electronic ă cu ă tranzistoare (fig. 8) 220V
tip p.n.p. EFT 321. Prin ă procentului
de umiditate dintre cele ă ă metalice, 1
mare (de cca l00rnA), cu conditia
ă ca tranzistorul regulator
rie ă ă un factor de amplifi-
care în curent suficient de mare
(13) 50).
-IOV
11
[fT125
....-4_..._----..
R1
270.Q.
C
3
100jJf
aV
3,svjO,1A
FIG.5
EFT124
Releu} cu ţ ă (fig. 6) poate fi utili-
zat fie la aprinderea becului electric într-o în-
ă la ă întunericului ă fie pentru
ţ ş unui garaj de automobil. În locul
ţ se poate utiliza ş un tranzistor
MP 41, ă i se ş carcasa în ş fel
Traductorul de umiditate este un comutator 3
Tr
ş 2, se ş ă ţ mediului izolant.
(Continuare în pag. 6)
r--------r---...
încît ă ă luminii în dreptul
acest caz, tranzistorul se va intro-
de pvc, in zona
a nu
2
FIG.1
3
I
CONST
NUM
Aparatul electronic a ă ă es·e
ă în fig. 1 are mult mai multe
ă decît diapazonul ş ş ceea
ce este mai important, faptul ă ă
simplu unele dirl cele mai spinoase pro-
bleme ale tehnicii, muzicii, oscilometriei,
electroacusticii etc., domenii în care poate
fi de un real folos.
Aparatul ă dintr-un multivibrator
simetric realizat cu tranzistoarele TI ş
T 2' Principiul producerii ţ elec-
trice de ă un astfel de montaj este
simplu. În timp ce tranzistorul TI este
blocat ş tranzistorul T 2 conduce, unul
din condensatoarele de ţ C 7 - CII
se ă ă aproape de tensiunea sur-
sei de alimentare prin circuitul format de
R
2
R
4
ş ţ CE a tranzistorului T 2'
Cînd condensatorul s-a ă ţ
de ţ între ă lui este su-
ficient de mare pentru a debloca (prin-
tr-un impuls negativ aplicat pe ă
tranzistorul TI' Deblocarea lui TI are
ca rezultat ă ă de tensiune
pe ţ R l' ceea ce se traduce
printr-un impuls pozitiv aplicat prin unul
din condensatoarele C
2
-C
6
pe baza tran-
zistorului T 2 care se închide. Condensa-
torul care l-a deschis pe TI se ă
prin ţ EB a lui TI' iar condensa-
torul care l-a închis pe T 2 se ă
prin R 2 ş R 3' Cînd ţ de poten-
ţ de pe ă lui va fi suficient de
mare, acest condensator va deschide iar
pe T 2' basculînd circuitul. Fenomenul se
ă ritmic. Viteza de ă a con-
densatoarelor depinde de constanta de
timp pe care acestea o ă cu grupul
de ţ R 2R3 (sau R 2R 4)' ă
ă variind ă ţ ş valorile acestor
ţ se pot ţ diferite intervale
de basculare, ă diferite ţ ale
împulsurilor generate. ţ ă
între rezistentele introduse în circuitul
bazelor, ă ţ cuplate Între baze
ş colectoare ş timpul de basculare ă
surat în secunde este:
T = .)2 (Rb Cb c + Rb Cb c )
2 1 12 221
în care R este dat în ohmi ş C în farazi.
Deoarece ne sînt necesare impulsuri
simetrice, Rb =Rb =Rb ş Cb C =C
1 2 1 1
FIG.1

/ RS-ZOO.n. ,
,
Cei ce vor ă ţ la avantajele termo-
stabilizatorului realizat cu tranzistorul T 4 îl pot
exclude din ă conectÎnd ţ Rz între
priza ă a ă ş ă secundare Tr 1 ş ă
cu valoarea de 30.n. ş ş valoarea lui
R
7
la 1 kn.. ,
Pent"ru ţ tonului se poate monta între
colectoarele tranzistoarelor T 5 ş T 6 un conden-
sator de 10-50 nF la 25-50 V. De asemenea,
se poate suprima etajul final în contratimp,
eliminînd din schema tranzistoarelor T
4
, T
5
ş TI>
ş transformatorul Tr 1> ş înscriind colectorul
tranzistorului T 3 cu o ă din ă ş
ă a transformatorului Tr 2: se reduc astfel
volumul sonor fii consumul aparatului.
R5
10K
Trl.---4-__ +-i.-I
Tr;;!
I
1
T6 EFT 323
FIG.2
o
'\.41
,5
-l
-
+
n
Ing. 1. ZAHARIA
.. /i
ă T(s)=T (RbC+RbC)=
J2 1
=2- RbC sau înlocuind pe T=-,
2 f
1
ţ F
H
=-_--.
IlO z J2 RbC
ţ de colector R
1
ş Rs se
aleg astfel încît curentul de colector al
tranzistorului în stare de conductie ă
nu fie prea mare pentru a nu distruge jonc-
ţ EC, iar multivibratorul ă nu con-
sume inutil din sursa de alimentare. Re-
ţ R 3 ş R 4 au rol de limitare a
timpului maxim de ă a conden-
satoarelor ţ ă ă precum ş
a tensiunii de polarizare a bazelor (limi-
tînd curentul de colector al tranzistorului
blocat).
Cu valorile din ă se poate cal-
cula valoarea ţ reziduale a po-
ţ R 2 pentru orice ţ ă
de basculare, pentru o pereche de con-
densatoare date sau, ă ş frec-
ţ ş valoarea ţ ă în
circuit de ţ R 2' putem cal-'
cula ă ţ necesare în circuitul de
reactie.
De exel)1plu, ă ă valorile capa-
ă ţ necesare pentru ca multivibra-
torul ă oscileze pe ţ de 261,63 Hz
ă sunetului do octava I.
Vom avea Rh = R
2
+ R3 = 100 39 =
= 139 k fi 1,39 . 10
5
il. ă
1
C=--=
V2R
b
f
1
--------....... 2.10-
8
F=
1,41 . 1,39 . 10
5
• 261,63
=20nF
Si ă ă valoarea ţ
metrulm R
2
pentru ca prin deschiderea
lui ă ă acoperim banda de frec-
ţ ă octavei I-a cu ca-
ă ţ ţ de cîte 20 nF fiecare. Sunetului
1-5 5,1-18 kHz de la frecvente medii e!Uuio
ă la Înalte; 1) 16-60 Hz de la do sub contra-
ă la si bemol ă 2) 51-180 Hz
de la sol diez ă la fa diez ă
ă 3) 173-600 Hz de la fa diez ă ă la
re octava 2; 4) 510-1 &Of} Hz de la si octava 1
la la octava 3: 5) 1 730-6 l100 Hz de la la octava
3 ă la ş sunetelor muzicale.
SPRE Rff
Ş Ă
T1
si, ultimul din octava I-a, îi corespunde
ţ de 493,88 Hz.
1
R =--.-=
b J2 C.f
1
--------'-71.10
4
=
1,41·2· 10-
8
.493,88 '
=71 kQ
sau stiind ă R
3
= R 4 =71 kSl ă
valoarea ă a ţ ca ă
acopere banda de ţ ă
toare octavei I-a:
139 kil-71 k_Q =68 k..o..
În acest fel au fost calculate condensa-
toarele C 2 - C 11 conectabile cîte o pereche
prin intermediul comutatorului Ka - Kb
pentru a acoperi banda de ţ co-
ă tuturor sunetelor muzicale.
ţ comutatorului K îi corespund
ţ ă cum ă ţ 1
de la 16 Hz la 60 Hz (do sub ă
- si bemol ă ţ 2 de
la 51 Hz la 180 Hz (fa diez ă
fa diez ă ă ţ 3 de la
173 Hz la 600 Hz (fa diez ă ă -
re octava 2); ţ 4 de la 510 Hz la
1 800 Hz (si octava l-a -la octava aHi-a);
ţ 5 de la 1 730 Hz la 6 000 Hz (la
octava a HI-a si dincolo de si octava a
IV-a - 3951,07 Hz).
Evident, pentru acoperirea întregii benzi
de audio ţ ă s-a montat si ţ a
6-a, ă punctat pe ă cu con-
densatoarele Ca ş Cb de cîte 1 nF fie-
care, ă benzii de ţ
5 100 Hz-18 000 Hz (deoarece ă
ţ obisnuite au ţ de circa 10%).
Scala ţ R 2 se poate grada
direct în ţ în total pe ă rîn-
duri de ţ - 1 rînd (a) de la 51 Hz
la 200 Hz si al doilea rînd (b) de la 170 Hz
la 600 Hz, iar pe scala comutatorului K
notîndu-se doar coeficientul de demulti-
plicare ă
ţ 1 - X 0,1 pe scala b
ţ 2 X 1 pe scala a
ţ 3 - X 1 pe scala b
ţ 4 - X 1 ° pe scala a
ţ 5 - X IOpe scala b
ţ 6 - X 100 pe scala a.
Gradarea se face ă valo-
rilor ţ rezultate din calcul ş
ă ă cu un ohmetru între baza unuia
din tranzistoarele T 1 sau T 2 si cursorul
ţ R
2
(de axul ă se
ă un ac indicator). E bine ă se uti-
lizeze un ţ tip A cu ţ
ă a ţ în ţ de unghiul
de rotire în grade al axului.
ţ de audio ţ ă produse
de multivibrator sînt culese din emitorul
tranzistorului T 2' montat ca repetor pe
emitor, ş cuplat galvanic cu un amplifica-
tor de audio ţ ă realizat cu ă
etaje cuplate prin transformator. Etajul
final este În contratimp, ă B, stabilizat
de ă tranzistorul T 4 montat cu rol de
termocompensator. Modul în care tran-
zistorul T 4 ă parametrii etajului
final la ţ de ă ale me-
diului ambiant sau la fluctuatiile tensiunii
de alimentare este ă cînd creste
temperatura, intensitatea curentului de
ă si deci ş curentul de colector al
tranzistorului T 4 cresc, dar ş ş ă
derea de tensiune pe ţ R 7 care
ă colectorul tranzistorului T 4,
ceea ce face ca tensiunea EC pe T 4 ă
I "\
ă ă aproape ă deci si ten-
siunea de polarizare a bazelor tranzistoa-
relor finale T 5 si T 6 se ţ ă
La ă temperaturii mediului am-
biant sau la ă tensiunii de ali-
mentare, fenomenul se ă în sens
invers.
Pentru producerea sunetului, diapazo-
nul a fost ă cu un difuzor minia-
ă (cu diametrul de 50- 55 mm) si o
putere de 0,1-0,15 W. Prin intermediul
jacului de micro ă sau a unui jac de
alimentare de la radioreceptoarele «Ma-
maia» de tip nou (care întrerupe automat
circuitul baterii lor de alimentare din ra-
dioreceptor cînd se introduce fisa de ali-
mentare cu energie ă dintr-o ă
ă se poate culege semnalul pen-
tru a fi introdus la intrarea unui amplifi-
cator de ţ ă a ă ă
ă se ă sau pentru intra-
rea la bornele unui osciloscop, pentru
reglarea si acordarea unui instrument
muzical, pe baza figurilor Lissajoux. Ast-
fel, pe ecranul osciloscopului, în cazul
ă ţ ţ de baleiaj, pe cele
ă axe de coordonate se va obtine o
ă ă la 45° ţ ă de ă
ă defazajul între cele ă tensiuni de
baleiaj este de 0° sau 180 0, o ă cu
axa mare ă la 45° ă defazajul
este de 45°, 135°, 225
0
sau 315" ş în
sfirsit, un cerc ă defazajul este de
90 sau 270°.
Instrumentele muzicale neelectrice se
ă cu ajutorul prezentului aparat
fie prin intermediul unui amplificator de
audio ţ ă la intrarea ă se cu-
ă un microfon, iar ş ă
pe un divizor rezistiv cuplat cu bornele de
deflexie ale osciloscopului, fie prin metoda
audierii directe a frecventei. Pentru aceas-
ta se porneste instrumentul muzical care
trebuie acordat si diapazonul electronic
astfel încît sunetul ă fie redat de difuzorul
lui sau altul cuplat prin intermediul ja-
cului de la ş Se învîrt este ţ
metrul R 2 ă ce la urechea ă
ajunge cel mai jos sunet la unison (even-
tual, niste pocnituri rare). Atunci citim
pe scala ţ R 2 ţ
la care a avut loc interferenta. ă
ţ ă corespunde aproape exact cu
ţ ă de instrumentul mu-
zical.
Prin ă ă se pot grada su-
ficient de precis generatoarele de audio-
ţ ă aparatele electromuzicale, dar
se poate aprecia destul de exact Ş ţ
micromotoraselor cu explozie folosite pen-
tru aeromodele. Stabilirea turatiei se face
chiar în timpul zborului, cînd aeromo-
delul este la ă de 15 - 20 m de
operator, cu ţ ca acesta ă ă
clar sunetul produs de exploziile ce au
loc în cilindrul motorasului.
ţ la care se produc ă ă
ţ ă cu 60 ă ă de
ture pe minut ale volantei micromoton.i-
lui (în cazul ă acesta ă dintr-un
singur cilindru).
Prin ă ă se poate aprecia
si turatia motorului unui autovehicul,
ţ ţ la care se produc
ă ă între sunetul produs de esapamen-
tul autovehiculuJui si sunetul diapazonu-
lui cu 60 si ă ţ la ă cilin·
drilor motorului.
Montajul nu a fost ă cu dispozi·
tiv pentru reglarea ă ţ sonore.
Trebuie ş ţ ă presiunea
ă ă de difuzorul miniatur[l
scade atît cu cresterea ţ peste
7 - 8 kHz cît cu ă frecven lei
sub 100-150 ă benzii
înguste de redare a difuzorului. La frec-
venta de ă de circa 180-300 Hz
este' pericol ă se ă difuzorul de
c
oarece amplitudinea ţ membra-
nei creste foarte mult. Aparatul se ali-
ă dintr-o baterie si ă tip
2R 10 (3 elemente RlO de cîte 1, 5 V fie-
care, legate în serie). Un set nou de baterii
poate asigura ţ în ţ a
diapazonului timp de circa 5-6 ore.
Printr-un jac similar cu cel din cirCUItul
de ş diapazonul poate fi allmentat
si din surse exterioare cu tensiune con-
ă de 4,5 V (de exemplu, de la un re-
dresor stabilizat sau o baterie de lan-
ă 3R12.
Drept comutator al gamelor de frec-
ţ ă s-a folosit o ă cu 5 clape
de la radioreceptoarele «Mamaia» sau «Al-
batros». Conexiunile ă ce-
lor 6 ţ (5 prin ţ ă
a clapelor ş a 6-a cînd nici o ă nu este
ţ ă sînt prezentate în fig. 2.
Comutatorul se ă prin inter-
mediul unei ă din carton sau ş
pe o ă de textolit gros de 1 - 2 mm.
Pe aceeasi parte a ă se ă ş
piesele amplificatorului de ţ ă
conform fig. 3. Pe partea ă se mon-
Ţ ÎN Hz. Ă PENTRU
..
-1 Sub contra- Ţ
I
Sunetul ă ă
I
ă mare ă ă
Do 16,35 32,7
Do diez 17,32 34,65
Re 18.35 36.71
Re diez 19.45 38,89
Mi 20,6 41,2
Fa 21,83 43,65
Sol 24,15 49
Soi diez 25.96 51,91
I La 27.5 55
Si bemol 29,14 55.27
Si 30,87 61,74
140
ă pe axa ă de simetrie a
pl[lCii, În dreptul comutatoruluL poten-
ţ R Î. prin intermediul unei scoabe
din ă de fler sau alummiu groasa de
1 -1,5 mm, ă în ă de dublu
«Z». La centru, scoaba are o ă de
fb 10-12 mm prin care trece bucsa de
prindere a ţ Axul po-
ţ este scurt, si pe el se în-
ă un disc din ă sau textolit
gros de 2 - 3 mm (pe margini) cu diame-
trul de 80 mm. Pe disc se va lipi scala
ă în ţ sau în sunete muzi-
cale a diapazonului. E bine ă se folo-
ă un ţ cît mai «plat»
pentru a nu ă inutil grosimea apa-
ratului. Pe placa de montaj, ue ş
parte cu potenpometrul, se ă mOI1-
tajul multivibratorului conform fig. 4.
Condensatoarele de ţ pot fi de orice
tip la o tensiune de lucru mai mare de
15 V. ă ţ C
2
ş C
7
, de 0,3 MF.
se ă legînd paralel cîte 3 con-
densatoare de 0,1 MF.
Tot ansamblul, inclusiv bateriile de ali-
mentare, se introduce într-o cutie de masa
ă ă (de ţ ă o cutie
din plexiglas transparent care se ă
la magazinele de articole de menaj). În
fundul cutiei se ă niste ă în
dreptul membranei difuzorullll, .se mon-
ă apoi o ă transsonori'i numai în
dreptul difuzorului. În dreptul discului
scalei se face un riz care ă rolul de ac
indicator. Pe ţ ă ă bateriilor.
65.41 130.81
I
69,3
-- 0----
Ş
73,42 146,83
77,78 155,56
82,41 164,81
87,31 174,61
98 196
103,83 207,65
110 220
116,54 233,08
123.47 246,94
se face o ă ă ă prin
care trec clapele comutatorului, si una
aproape de fundul cutiei, prin care trece
un sector mic al discului ă prin inter-
mediul ă acesta poate fi ţ
Aspectul diapazonului astfel construit
se vede în fig. 5. Deoarece ţ
ă sunetelor muzicale cu-
prinse în octavele 1-4 au fost publicate
in ă 11/72 al revistei în cadrul ar-
ticolului «Pian electronic», ă În
tabelul nr.I ţ ă
celorlalte octave, numite si sunete muzi-
cale joase (grave). ă acestor
tabele, gradarea ţ R 2 se
face simplu cu ajutorul unui ohmetru.
Ca ă ă ţ ţ din
calcul sînt distincte, vom calcula dife-
rentele de ţ ă (din valoarea poten-
1iometrului R ,) care corespund sunetelor
mi si fa, între ă doar o ţ ă
de un semiton în cadrul ă octave.
Astfel, pentru sub ă pentru
sunetul mi comutatorul K în ţ 1
avem:
=----------. = 116 kQ
1,41 . 20,6.3 .
ş pentru fa
-.--=------------=109kO
1,4· 21,83 . 3 . 10
(Continuare în pag. 15)
5
(Urmare din pag. 3)
ceea ce duce la ş ă bazei tran-
zistorului MP 39, provocînd deschiderea celui
de-al doilea tranzistor care ă un releu.
Astfel, se poate pune sub ten'siune un bec sau
un multivibrator, care prin semnalul ă alar-
ă asupra ş ă ţ în locul cer-
cetat. Dispozitivul poate fi folosit ca sesizoL
plasat în ă ţ copiilor.
PIESA DIN
PLASTIC
6

il Il.
Ă DE HIRTIE
4.5V
UNDAMETRU
DE REZONANTA
Ajutor ţ în executarea circuitelor oscilante, un-
dametrul permite ă la rece a ţ de re-
a circuitelor oscilante (inclusiv ţ Tot-
ă se poate folosi ş ca ţ ş capaci-
metru.
Instrumentul a fost conceput în ş fel încît ş ama-
torul cu mijloace modeste ă ş ă procura piesele
necesare atunci cînd ele nu ă de ă vreme
în ţ sa, încorporate în categoria pieselor care
«nu se ş cînd o ă fie bune la ceva».
Instrumentul (fig. 1) se ă pe principiul unui
oscilator acordat atît pe circuitul de ă cît ş pe anoL!
Pe circuitul de ă se ş un circuit oscilant ela-
lonat iar pe anod se ă circuitul oscilant nCll;
noscut. Cînd cele ă circuite sînt acordate pe
ţ ă tubul electronIC cu circuitele oscilante ,II\:
!:ente ă în ţ ş ă înalta frecvent;1
in vederea unei ţ simple ş economice, tubul eb:·
tronic folosit este un ochi magic. Partea de ă ,1
tubului este ă ca oscilatoare. iar fasciculul IUllll-
nos ă ţ ş ă ţ ţ
ă ţ este ă pe de o parte pentru
mdicarea ă a punctului de ţ ă pe de alt,-l
rarte. cu ţ ă ţ ă din amplitudinea
poate determina - ă ţ s-a ă la !Il'':
ţ de ă ţ celor ă ClfCUJlc c'>te Iden-
ă sau pe una din armonici - amplitudinea mai ă
(Un maXlill mai ţ ţ Sistemul de osciblU!
folosit ă armonici ţ trebuind ă se ţ ă
cont ş de ă posibilitate pentru a evita ă
ă eronate.
În locul tubului EM 80, indicat în ă se poate
folosi ş alt tip. La tipurile mai vechi ă (EM4, EM Il.
6 ES) de obicei nu mai este ă legarea ă ţ
de 10 pF Între ă ş ă capacitatea ă a
acestor tuburi fiind mai mare ca la EM 80. De asemenea
la acele tuburi care au ă triode (EM 4) se ş
cea mai ă iar anoda triodei nefolosite se ă
..
N. GAlAMBOS
printr-o ţ ă de 1 M la plusul de alimentare
ă
Datele transformatorului de alimentare:
Sectiunea tole: 4 cm
2
Întretesute
Primar: 20 V =2 090 spire' Cu-Em ci> 0,12 mm
Secundar r: 150 V = 1 575 spire Cu-Em ci> 0,08 mm
Secundar II: 6,3 V=66 spire Cu-Em ci> 0,50 mm.
Bobinele de ă ţ ă se ă pe carcase
cu miez de ă de ci> 8 mm reglabil.
A = L 1 100 - 300 kHz = 600 spire Cu-Em c/> 0,1
mm fagure.
B = L2 = 300 kHz -1 MHz = 195 spire ţ ă 10 x 0,06
fagure.
C=L3=1-3 MHz=60 spire ţ ă IOxO,06 fagure.
D = L4 = 3 -9 MHz=25 spire Cu-Em </> 0,6 mm
ă mlez ă pe un singur rînd.
L=Ls -,,9 30 MHz=S spire Cu-Em c/> 0,6 mm
miez ă pe un singur rînd.
Bobinele se vor executa în ă exemplare identice.
al doilea exemplar fiind necesar la etalonarea Înstru-
mentului. Tot ş pentru etalonare este necesar ş un
condensator variabil identic cu cel folosit în instru-
ment.
ETALONAREA INSTRUMENTULUI
î nainte de a începe etalonarea trebuie ă posi-
htlitatea de trasare ă ş ă a cadra-
nului. De asemenea, o ă demontare a butonului
de ă a variabil ă nu greveze
asupra ă ţ acest scop, se ă
astfel:
Se ă un buton de aproximativ 2 cm diametru,
care se poate fixa rigid cu un ş de fixare pe axul
condensatorului variabil. Înainte de a fixa pe ax, se
ă tm disc de 10 cm diametru. Discul se ă
ş la centru pentru ţ unui orificiu în care
ă exact axul condensatorului. Discul va fi confec-
MULTIMETRU
ELBCTRONIC
Multimetrul electronic realizat de maistrul Constan-
tin Grigorescu este destinat ă ă tensiunilor con-
tinue ş alternative, curentului continuu ş ţ
DOMENII DE Ă
Tensiuni continue: 1 V - 1 000 V în 6 subgame: 1 V,
10 V, 25 V, 100 V, 250 V, 1 000 V, tensiuni alternative:
1 V - 250 V în 5 subgame: 1 V, 10 V, 25 V, 100 V, 250 V:
curent tontinuu: 0,1-1 000 mA în 5 subgame: 0,1,
10, 100, 1 000 mA; ţ 10 ohmi -10 MO în
5 subgame: xl, x 10, xl0
2
, x10
3
, x10
4

PRECIZIA: 5'/"
Aparatul este realizat ă schema de principiu
ă în fig. 1.
Instrumentul de 100 /lA este montat în emitoarele
tranzistoarelor TI ş 1
2
într-llll montaj cvasidiferenttal
cu colector comun. Rezistentele mari din emitoa;ele
celor ă tranzistoare ă montajului o ă sta-
bilitate cu temperatura.
ţ P 1 montat Între cele ă baze asi-
ă echilibrarea montajului în cazul unei nesimetril
a celor ă tranzistoare în ceea ce ş factorul
de amplificare în curent sau în cazul nesimetriei celor
ă rezistente de ă
ţ R
Z9
ş ă reglajul capului de
ă pentru ă pe ă de tensiuni continue.
alternativ ş curentul continuu.
ţ P 6 ă reglajul de zero pentru
ă ţ
Pentru realizarea ţ de intrare constante de
M.o.. ne toate ă a !e'1uatorul de intrare este
I"calizat cu un divizor ţ -'-uma tuturor
lezistentelor din divizor fii nd 1 M.o.. Pentru divizarea
ă ţ de intrare în arnplificator este mult
mai mare decît suma ţ R2, R3, R4, RS. R6,
Pentru ă curenti lor. ă de ă ă sînt
ă cu shunturi. ă de tensiune pe shunturi
tlU ă ş ş 1 V.
Pentru ă tensiunilor alternative s-a ă
zut un detector cu dioda 2 ..N 4148. care are un bun
randament la ţ (pentru 0,8 Vef ă 1 V
tensiune ă Aparatul se ă în valori
eficace.
Aparatul încasetat într-o cutie ă este dotat
ClI componente care ă manevrabilitatea ă
toate ă ş reglajul de zero fiind pe panoul
Irontal.
Pe acest panou se ă
1. Comutatorul de ţ (pe un comutator cla-
ă cu ţ U -pentru tensiuni continue.
U -- pentru tensiuni alternative, I - pentru curent con-
tinuu, R -pentru ă a ţ ş bat.-
pentru verificarea bateriei.
2. Comutatorul de ă pentru alegerea gamei de
lucru dorite pentm cele 4 ţ ale comutatoruluÎ
ă
3. ţ pentru reglajul de zero pe pozi-
ţ U =, I=, U ş pentru R.
4. ţ pentru reglajul de zero pe ă
l
ţ din material plastic transparent de aproximativ
1-2 mm. Din centrul discului se ă prin zgîriere
o linie de reper pe diametru (fig. 2 a). Se ă apoi.
prin lipire sau alte metode, butonul mic de discul trans-
parent. Se ă din carton un disc cu diametru
identic cu discul transparent. Se ş discul de carton
pe panoul instrumentului. Pe linia de reper a discului
transparent se gâuresc, la o ţ ă de aproxImatIv
10 mm între ele, cinci orificii de 1.5 mm. Trei din aceste
orificii vor fi pe o ă a reperului, iar ă pe raza
ă " , f d
În aceste orificll se introduce pe nnd CIte un Vlr e
de culoare ă ş se ă cîte un semlcen:
axul condensatorului variabil, Linia
toare a celor ă ă ă ţ va fi o linie
2 b).
de ă
5. Cele ă borne de intrare (-+) ş
botna ă
este
6. ă de intrare tensiuni alternative cu
ă mai mare de MHz.
Aparatul este realizat cu ă tranzistoare siliciu
pe imprimat
Se
v ia ă pentru alegerea ţ
pe COJlnULalior
Ţ PROBLEME TEHNOLOGICI:
pe
10n
ş ş de manevrat.
Pentru a evita. traseele
la intrare.
pe comutator,
foarte scurte.
Pentru
tatorului
montat forma de
bite subansambluri.
care poate
este montat
cu fire
apoi s-a
'rn, ... cu cele-
100K
FIG.'
D7E
1
150V
ă de aluminiu: una ca
ă din ă de aluminiu
ă prin pantografiere.
liSTA OF '\IA TFRL\! r
ş o
În circuitele de acord ale receptoarelor de radio-TV
elementele electronice se substituie tot mai mult cla-
sicelor condensatoare variabile; În ţ ă se folosesc
diode varicap.
Pentru a ţ principiul lor de ţ ă
ă ă materiale semiconductoare de tip P
ş N «lipite» printr-un procedeu oarecare.
Golurile din regiunea P din imediata ă a
ţ de ţ dintre cele ă semiconduc-
toare trec În regiunea N, iar electronii din imediata ve-
ă a ţ de ţ trec În regiunea P.
De o parte ş de alta a ţ de ţ au luat
ş ă zone lipsite de ă de ă
ă regiune ă de ă de ă se nu-
ş regiune de trecere, ş va juca rol de dielectric
pentru dioda varicap (fig. 1a).
ă ă acum dioda ă În sens direct
(fij).1 b).
In ă ţ dioda conduce regiunea de trece-
re Îngustîndu-se ă la ţ Drept ţ ă
regiunea fiind ă intuitiv ca dielectric, ă o
ă a ă ţ diodei. Pentru a ş ă
capacitate ar trebui ă ă regiunea de trecere. Aceasta
se poate realiza prin polarizarea diodei În sens invers
a
[I[J
- . +-
- +
- +
ă
ă
Regiune ele "trecerI?
ă
c
+
-E-
b
oE- -
.. -
-
--
2
.""
'","
it
+-lI»
+...,..
+-
-+
ă ă
inve/"s
+
ă ă
direct
, _____ Regiune de trecere
ş ă
j
I
-6 -5 -- -3-2
Cd
(pF)
70
SO
50
40
30
NEGRU MARCEL
(fig. 1 c). Acest tip de polarizare ne ă pentru
obtinerea ă ţ variabile utile. În fig. 2 este re-
ă variatia ă ţ În ţ de tensiunea
ă ă diode; (graficul este trasat ,experimen-
tal). Se ă ă atuncI cind tensiunea de polarizare
este ă capacitatea diodei este În jur de 70 pF (în
ţ de dioda varicap ă ă capacitate
poate ajunge chiar ă la valoarea de 150 pF). Pola-
rîzînd dioda În sens invers, capacitatea diodei va scade
aproximativ la valoarea 8-10 pF, O valoare mai ă ă
diodei varicap (tensiunea la bornele ţ
P
I
poate fi ă ă consumului eventual prea
mare al etajului amplificator de AF folosit).
Cu ajutorul ţ P
2
se poate regla am·
plitudinea semnalului La acest etaj constructorul
poate cupla orice etai ă ă ţ
Bobina L+ introduce etajul echipat cu tranzistorul T,
In ţ prin aaucerea unei ţ de semnal din co-
lectorul acestuia pe bara de ă deci de ă Aceas-
ta este absolut ă pentru a ă sensibilitatea re-
ceptorului. Ş de RF (ls) ş componentele
cu ţ ă ă mai ă pe baza lui T , ă
du-le doar pe cele elA AF ă fie amplificate dininou de
ţ de ampliticare compus din TI + T
2
care ă
acum ca amplificator de AF; condensatorul C" are
rolul de a scurge la ă eventualele componente
de RF.
Pentru a împiedica intrarea În ţ a montajului,
s-a introdus În emiterul tranzistorului TI filtrul de decu-
plare R,C+.
Bobinele circuitului de intrare se vor realiza c.'\nstruc-
tiv pe o ă de ă cu diametrul de 8-10 mm ş de
lungime cît mai mare. Sîrma ă la bobinaj va fi
Cu + Em (eventual ş ă bobinajul va avea ă
toarele date: L =100 spire; spire În sec-
ţ de cîte 30 spire; La =5';'-10 spire; l4 =1';'-3 spire.
Se va ă desenul ain fig. 4.

c -
16nF
OZ

I

Li
I
I
Lj
I
I
I L4
I
.,
I
I
5QOl<
EfT.317
I
I
I
T
2
EFT
317
ş
C
s
-
10nF
C7- tDnF
8mm
+
\.) fig.4

nu este ă întrucît aceasta ar implica o tensiune
ă ă ă peste tensiunea ă de ă
re a diodei.
Din cele ă mai sus ă o ţ de capaci-
tate pF, ă pentru a se folosi la acordul
unui receptor pe o ţ a UM ş Ul, În stare
posturilor radio ţ
o DZ 312. Se
i.P.R.S. ă
D 810,
de
LQ.
ă exact de
ţ de dioda varicap
utilizate (L
3
-L4).
va fi ales de constructor În
- Lz) ş de calitatea pieselor
Bobina ş de RF va avea 350-:-400 spire, bobi-
nate cu ă de 0,1 mm pe o ă cu ţ care se
poate procura În mod curent de la toate magazinele de
specialitate.
Sensibil itatea rr!(iior,:>('pr,tnn lilli
iru a ţ r,,,,,,t,,ri!,,,
Prin
ă cum se poate observa din schema elec-
ă .amplificatorul pe care-l ă mai jos
este echipat cu trei ă pentru radio, mag-
netofon ş picup. Puterea de ş a amplificato-
rului este de circa 5 W. Schema ă permite
reglarea într-o ă foarte ă a tonurilor
înalte ş joase.
Pentru preamplificare ş mixare este obliga-
torie o ordine de cuplare a celor trei ă
Astfel, intrarea 1 este ă pentru conectarea
magnetofonului ş a aparatului de radio. Cu aju-
torul comutatorului Kl sau K2, putem conecta
intrarea ă Nivelul acestei ă de semnal
poate fi reglat cu ajutorul ţ Pl.
Intrarea a doua este ă semnalului ce
provine de la picup.
Semnalul al ă nivel a fost reglat cu ajuto-
rul unuia din ţ Pl sau P2 este
aplicat, prin intermediul unui condensator de
cuplaj de 10 nF, pe una din grilele de ă
ale dublei triode ECC 82 sau ECC 83. ă
ă preamplificare ş mixare, semnalul este
aplicat pe grila celui de-al doilea tub amplificator
6AB4 sau EC92. Amplificarea sa este ş ă
de atenuarea ă cu ajutorul ţ
metrului P3. Ca amplificator final se ă
utilizarea unui tub EL 81 sau El 84. Condensa-
torui din catodul ă nu trebuie ă ă o capa-
citate mai mica de 100 ...u.F deoarece, în caz
contrar, nu poate asigura o ă redare a ş
Indicatorul optic de acord de tipul EM84
ş la controlul nivelului semnalului de la
ş amplificatorului. Tensiunea sa de co-
ă este ă din anor.ul tubului final.
Sensibilitatea tubului indicator optic de acord
se ă cu ajutorul ţ P4.
Redresorul amplificatorului trebuie ă per-
ă obtinerea unei tensiuni continui de 250 V.
la un de 75 mA, ş a unei tensiuni pentru
De foarte multe ori folosim antene foarte
scurte sau prost plasate, ceea ce face ca radio-
receptorul ă nu ţ cu randamentul
normal. Amintim, printre acestea. aparatele
cu ă ă sau radioreceptoarele
auto. Utilizarea unui preamplificator de
ă simplu ş robust, ne va oferi un plu:-
de sensibilitate, ceea ce constituie un mare
avantaj. În cele ce ă ă ă
schema unui amplificator cu 1 tranzistor, cu
ă ă ceea ce face ca pericolul
de autooscilare ă fie foarte mic. Acest etaj fo-
ş un tranzistor T de tip BC 107, 2 N 708,
Ing. S. GHINDEANV
ş in2. A. Ă Ş
ă filamentelor de 6,3 V, la un consum
de 1,5 A. Pentru a ţ un gabarit al aparatului
cît mai redus, s-a adoptat ţ folosirii unei
diode redresoare de tipul D 205.
Pentru controlul ă amplificatorului
de la ţ se ş o ă cu neon de genul
celor folosite la indicatoare le de tensiune.
Pentru o ă ecranare este necesar ca întreg
montajul ă fie închis Într-o ă ă
care ă fie ă la borna de ă a prizei de
alimentare prin intermediul cordonului ş folo-
sindu-se un ş de tipul cu ă
Intrare
2N2 222, BCY 56, BSY 20, BSY 19 ş O ă
Zenner de tip DZ 307. Utilizarea diodei
Zenner ă punctul de ţ
ă alimentarea Ea = 12 V, sistemul poa-
te fi utilizat ş la receptoarele auto; în acest
caz) Rs are valoarea 1,5 k.D.. În cazul în
care alimentarea receptorului se face de la o
baterie de 9 V sau 7,5 V, se exclude dioda
Zenner iar ţ Rs va fi de 240.Q ,
Consumul este de circa 1 mA, deci foarte
mic. Intrarea se face cu un cablu coaxial
ş la fel ş ş La receptoarele auto se
va folosi o muIa ă de tip «Berlin».
LISTA PIESELOR FOLOSITE:
C 1 - condensator fix 10 nF
C
2
- condensator fix 10 nF
C 3 condensator fix 22 oF
C 4 - condensator electroUtic 5 p.F/250 V
C 5 - condeosator fix 1 nF
C 6 - condeosator fix 15 :oF
C
7
- condensator fix 10 oF
C 8 - condensator fix 4,7 oF
C <) - condensator fix 4,7 nF
C 10 - coodensator fix 10 oF
CII - co:odensator electrolitic 100 p.F/50 V
C
12
- condensator fix 0,1 p.F
C 1 3 - coodensator fix 5 :oF
C 14 - condensator nx 0,1 p.F
C 15' C 16 - condensator electrolitic 50 p.F/385 V
P 1, P 2 ţ 1 Ma log
p 3 - ţ 1 Ma
p 4 - ţ 0.5 Ma
R 1 - ţ ă ă 470 kajO,25 W
R 2 - ţ ă ă 2 kajO,5 W
R 3 - ţ ă ă 470 k.%,25 W
R
4
- ţ ă ă 120 k.%,5 W
R 5 - ţ ă ă 120 k.%,5 W
R6 - ţ ă ă 33 k.%,25 W
R
7
- ţ ă ă 5 M.%,25 W
R 8 - ţ ă ă 220 k.ojO,5 W
R9 - ţ ă ă 47 k.%,25 W
R 10 - ţ ă ă 0,1 MO/O,25 W
R 11 - ţ ă ă 1 M.o/o,25 W
R 12 - ţ ă ă 160 0/1,5 W
R 13 - ţ ă ă 100 kO/O,25 W
R 14 - ţ ă ă 22 k.o/O,25 W
R 1 5 - ţ ă ă 2 MO/O,25 W
R 1 6 - ţ ă ă 500 kO/O,25 W
R 1 7 - ţ ă ă 470 .0/5 W
R 1 8 - ţ ă ă 100 ka/O,25 W
1
1--4 -O + Ea
T
ă 1 este chiar ă
torul radioreceptorului, ceea ce face
ca preamplificatorul ă fie conectat chiar de
la punerea în ţ a radioreceptorului.
In montaj, condensatoarele ce se vor folosi
vor fi ceramice, de tip ă Montajul
se va realiza pe o ă ă de circuit
imprimat, cu dimensiunea de 50 x 50 nun
ş se va introduce într-o ă cutie de mate-
rial plastic sau metal. La receptoarele auto
ă cutie se va monta undeva sub bordul
automobilului, cît mai aproape de radio-
receptor.
9
autodotarea scolii
.PANOUL RELEULUI
ELECfROMAGNETIC
• ETAJUL DE AIJIMENTARE
A MACHETELOR
4. Panoul demonstrativ functional al releului elec-
se ă ca ş celelalte
ă loc tubului electronic se
ă reieui electromagnetic prezentat în .fig. /5.
R'2leul se_ ă pe o ă ă de 10 mm, in
afara frontal ş ă a fi acoperit cu un
capac plexiglas transparent, care se ă prin
intermediul unor ş pe muchia ramei ă de
10 mm. Corpul ş releu lui) se ţ ă din
ă de fier moale (sau ă ă ş ă în foc ă
la culoarea ş ş ş ă ă apoi lent sub un strat
de care a fost ă în prealabil la o ă
de grade Celsius. Datele pentru ţ
se ă în 7 fi.
pe acesta prin
din ă de
a schemei 10 a se
va de argint, de ruptorul
de1coului auto-moto. i se vor ajusta ambele
capete astfel ca ele ă ă contact electric cu
ă (Se pot monta ă nituri atunci este
necesar ca cele ă rînduri de contacte ă nu ă nici
un punct electric comun.)
în plasaW la 27 mm de cea mai sus
(.fig. b) se va nitui o ă de ă cupru astfel
ca partea ă aceleia spre care sînt îndoite ă S:1
prezmte o ţ ă de 0,3--U,6 mm pentru d
reduce ţ ă o eliberare mai ă a
paletei cind ă ţ ţ de ţ
Carcasa bobinei se ă dintr-un tub de
material izolant cu grosimea' ţ de I mm ş cu
dia metrul exterior de 12 mm. La capetele lui se lipesc Cll
un clei tare cei doi ţ din .fig. 11, ţ ţ din
textolit gros de 1 ,S - 2 mm. In gaura ă din
margine se ă o ă printr-un nit de argint (even-
tual ă ă s-au montat cîte ă nituri de contact
pe ă Pe peretele de jos se ă un nit 'olmplu
dintr-un material care permite lipirea cu co'olloL În
ă laterale din mar!!inea peretelui de IllS se ă
de asemenea cîte o ă ă ă cu cea ă în
gaura ă (fig. 13).
Pe peretele dinspre ă se ă contactul normal
deschis din fig. 12, ţ din ă de ă ş
ă în gaura ă cu un nit de argint cu capul de
contact îndreptat spre interiorul ă ţ - fig. 15 (în
cazul ă ă s-au montat ă nituri de contact ş pe
COJntaLctllJ normal deschis se vor monta ă nituri de
contact, realizînd puntea ă a contactului din
12 din material izolant).
releu lui se va realiza sistem mosor din conduc-
toare de cupru emailat de O,OS mm diametru ş ţ
2 /, 8800 de splre. Capetele Ş priza (eventuaL
capete separate) se ă la cosele fixate pe peretele
de jos al carcasei. Bobina are ţ ă de
cca 82 k iL Pentru a permite conectarea în paralel a
celor ă ă ă ţ este ă montarea a
cose pe peretele interior al carcasei. Se pot
astfel o de 2. k fi ş un curent de ţ
dublu al
Axul paletei este un ac de cusut sau o ă de sîrma
de otel cu diametrul de 1 mm. Pe marginile lui. în
atam 'celor ă lagare ale paietci 1:\). se ă
ă care ţ ă
ţ ă miezul bobinei. sînt segmentele de
ă de la vîrful unei mine de din care s-a scos bila
au fost ajustate la dimensiuni.
În de jos a se ă placa de fier dm
flg, ă în ţ care ţ miezul bobinei).
Rolul ei este de a permite preSIUnii resortulU!
spiraL care ţ paleta ţ de repaus prin
intermediul unui ş M 4 x 20 cu ţ ă pentru
blocare. Se ă astfel sensibilitatea releului Între
6 ş 20 mA.
Paleta poate fi ă ş dintr-o ă de ă de
ras. cu ţ ca prin intermediul nitului antirema-
nent ă se fixeze ş o ă de ă eventual de la cutii
de conserve, care ă paleta pe o lungime de cea
IS mm ă în partea dinspre miezul bobinei). Fixarea
acestei palete se jaLe prm ă mtun in cele ă ă
aflate sub axul paletei oscilante ă anterior.
Becurile de semnalizare a ă celor ă
contacte ale releului sînt ş de la radioreceptoare
de 6,3 V, 0,28 A, montate sub ş vizoare colorate.
fixate pe panoul frontat Pentru realizarea unora dintre
machete sînt necesare ă panouri ca cele prezentate
în fig. 6, ale ă borne vor fi montate pentru unul. spre
iar pentru ă dreapta.
5. Etajul de alimentare (.fig. 17) este un redresor a
c(lrUl ă este ă înjig. 16.
Pentru furnizarea tensiunii de 250 V ă ca
redresor în contratimp al ambelor ţ cu cele
ă diode ale tuburilor T 5 ş T 6 ai ă anozi sînt
ţ în ţ tubul T 4 nefiind utilizat. Tuburile
T ), T 6 pot fi înlocuite cu CÎte un tub PY 88. cu conditia ca
cele ă ă ş ă pentru ă tuburilor ă fie
FIG.7
FfG.6
106 19 19 106
:::;,
B l
llL
2
1
1 ) 3
1
U ":l
82 81
'> 1
2 " 3
-
\(.Jf
Pf>C
p'<pl
'Of
1
:?
ţ

t-
o
-r
I
1113
r- - r-- . --_. ---'-- -
'--' I

t;
T
)
----
o r
,,1 '- 2
'r-Y"
3\ 4,
i' f'
1
'\ '\
>
Arl
11
,1 f]
J
1
Lll

C\I

N
a;

20 19 J ne 19 20
I
250
I
1.0

Autodotarea ş ă
o ţ ă a ă ţ materialul
didactic-instructzv din laboratoare
ţ în felul acesta o cît mai ă
predare a diverselor d1,'scipline
cu caracter practic.
Suita de articole pe care le ă
înlesnesc profesorilor ă execute
cu elevii machetele cu care apoi pot construi
de exemplu:
27 35
,.
o
21
dimensionate la tensiunea ă ă (30 y).
Pentru furnizarea tensiunii de SOO V redresorul functio-
ă în punte, redresînd ambele ţ ţ
ţ fiind formate din tuburile T S ş T 6 ş din cele ă
diode ale tubului T 4, reglajul tensiunii de ş (numai
pentru tensiunea de 2S0 V) se face cu ajutorul poten-
ţ bobinat R 10 care poate fi un ţ
de la circuitul de focalizare a tuburilor cinescop cu
focalizare ă ă redresorul nu este ă
cu un voltmetru propriu pentru indicarea tensiunii de
ş se va grada scala ţ R 1 în ţ
I fig. 17), ş ă tensiuni continue fiind ă ă
FIG.9
FIG.8
• Amplificator de audio frec-
ţ ă cu cuplaj Re
• Radioreceptor l-V-2
• Radioreceptor ţ
• Generator de audiofrecven-
ţ ă cu ţ de defazare
• Multivibrator cu indicator
auto blocate in
mai multe variante
• Diferite relee electronice
în sene
60 v ........ sau, eventual, va fi o
spire conductor de cupru
diametru. La bornele 2 ş se va
ă ş V-a contine 2 1 900 de
de izolat cu de Ij) mm. Carcasa
tr",n"·!"r..,.,,,,tA·r,,ln' poate fi ţ ă din textolit de
1-1,5 mm grosime sau se ooate folosi o ă din
ă de la un automat trifazat în
ulei (ditu) de 25 A reJresoruiui se va realiza
metalic conform fig. 17, cu dimensiunile de
35 mm. Bornele de 500 V cele ă borne
2 r-..t ale uneia din ă ş ă III sau se ă
marginile uneia din ţ laterale de 90 mm ă ţ
centrul acestei se ă vizorul becului B 3 de
6,3 V, 0,3 A de functionare. Pe fata ă
ă tot de 90 mm ţ Se ă bornele de
ş de 250 V reglabili, ş 6,3 V curent alternativ
(capetele ă ş ă a V-a). Acestea pot fi montate
simetric, spre marginile ţ respective sau în centrul
ţ în ţ ă (fig. 17). Bornele de 63 V curent
alternativ ca ş bornele 2.......... de ă
ale capetelor ă ş ă In (sau se ă la dis-
ţ ă de 19 mm Între axe. În felul acesta permit prelun",
circuitului prin intermediul unei ş ş de
alll,ne11tare de la ţ
ş
marcind
tuburi lor sau T 6 - nu are
masa aparatului
pentru tuburile T
<h..estor tuburi nu
rare, deoarece între filament
ă ă de tensiunea ă pe cei
500
24
FIG.19
Conta,ct
normal
Închis
dintr-o ă de textolit sau
ă (fig. 21 în care se fac
diametru. în fiecare aceste
ş de ă de ă
mensiunile de 25-30 x mm. care se îndoaie 'ca în
fig. 21 b. Soclul astfel ţ se ă in centrul
figurii schematlce de pe panoulm. liind fixat chiar
prin intermediul acestor de ă din ă care
ă alte ă de 4> mm ă in placa ă a
panoului. Contactele arcuite, descrise mai se pot
monta ş direct în placa panoului demonstrativ 22),
ă ă intermediul suportului 21 a.
ă se alege convenabil
emiterpe
se pot monta diferite tranzistoare desenul
corespunde naturii lor), printre care ş tranzistoare de
(Continuare în pag. 15 J
m
I
cum se ş acum sînt «la
casetofoanele. Multe dintre ele
sînt cu alimentare de la baterii, ceea ce
face ca autonomia lor ă fie destul de
ă iar costul ă fie relativ ridicat.
Pentru ş ă ţ
unui alimentator simplu ş eficace, care
constitui o ţ ă Este
de un alimentator ce se poate
la ţ de 110/220 V. ş
se vede din figura ă ă ten-
ă de ă cele ă
diode D 1. se ă unei diode
Z. care ă la intrarea unui
pe emitor o tensiune ă
cu tensiunea ă de diode
Ca urmare a acestui fapt la
unui repetor), la bornele
R2 se ţ o tensiune
constantfl. indiferent de valoarea sar-
cinii pe care o ă
acum datele constructive de care
avem nevoie. În primul rînd, transfor-
matorul Tr. El se ă pe tole
cu grosimea pachetului de tole
mm. Primarul are 910 spire cu
de cupru-email cu r/J 02 mm
tensiunea de 110 V ş ă
Ing. J. GORY
910 spire (în serie ca în ă cu
ă cupru-email cur/J0.15mm.la
tensiunea de 225 V. Secundarul are
200 de spire cu ă la mijloc; se
ş ă de Cu-Em cu r/J 0,4 mm.
Oiodele O 1 ş O 2 sînt diode de tip 07 J.
DR 300, F 107 etc. în montaj se mai
ş un tranzistor Tz de tip
AC 181K, AC 187, 2 N 2243 ş o ă
Zenner. ă tensiunea ă pen-
tru casetofon este de 7,5 V, atunci se
va folosi o ă Z de tip OZ 307,
iar ă tensiunea ă este de
9 V se va folosi DZ 308 sau DZ 309.
A vînd în vedere ă majoritatea caseto-
foanelor sînt ă cu o ă
ă pentru alimentare ex-
ă alimentatorul va avea la ie-
ş o ă joek ă care
se ă ş la magazinul «Dioda».
întreg montajul se va realiza pe o
ă ţ ă de circuit imprimat sau pe o
ă de pertinax cu capse ş se va
introduce într-o cutie ă sau de
plastic de dimensiuni convenabile. Se
mai ă ca tranzistorul Tz ă
fie ă cu un ecran pentru ă
T
z
• . Ij 1111-- ".
U
M
2
PALPATOR
FATA
. Rt t
2
FI 1
FIG.3
PALPATOR
SPATE
I/o
J;IG.5
I L@e@
Pentru amatorii de ţ care doresc realizarea unor modele func-
ţ ă mai jos constructia unui model de automobil, ş de exe-
cutat ş de un efect deosebit.
ş modelul pe ă ş închizînd ă (un ă de
ă motorul M ş tensiunea în sens normal de la bateria de 4,5 V,
prin contactul b (ffg. 1). Automobilul ş înainte, ţ ş direc-
ţ rectilinie, ă ajunge la marginea mesei. Inainte ca ţ din ţ ă ale mode-
lului ă ă de marginea mesei, palpatorul din ţ automobilului cade în
gol (fig. 4) ş închide contactul F. Acest contact trimite tensiunea din bateria
de 3 V ă releul polarizat Rei, care ş închide imediat contactul R
1
• Motorul
M este astfel alimentat din bateria de 3 V ş ţ ă rapid, prin interme-
diLI unui angrenaj, asupra ţ din ţ ă ale modelului, schimbînd ţ
de mers. Motorul M este alimentat ă în momentul în care lamela ă
cu plusul bateriei 3 V (fig. 2) atinge contactul a, moment în care se între-
rupe alimentarea motorului prin contactul LI care se deschide. Prin contactul
a, motorul ş tensiune de 3 V, de sens invers, ş astfel automobilul
ş înapoi, executînd o întoarcere ă ă ajunge din nou la o
margine a mesei. Acum palpatorul S (din spatele automobilului) cade în gol
si se Închide contactul S. Releul Rei este alimentat cu tensiune de sens opus
din bateria de 4,5 ş ş închide contactul R . Motorul de ţ M ş schim-
ă sensul de ţ ş readuce axul ţ <fin ţ ă în ţ ă Motorul
principal M
2
ş acum tensiune din bateria de 4,5 V, prin intermediul
contactului b, care se Închide ă readucerea ţ În ţ ă de
mers. Automobilul ş din nou înainte, ă ajunge la ă margine
a mesei
Piesa ă a modelului o constituie releul Rei, de tipul releelor pola-
rizate. Releul se compune în principal dintr-un magnet permanent de ă
ă cu piesele polare ş bobipele de 60 fi fixate pe o ă de pertinax
sau direct pe caroseria modelului. In ţ pieselor polare (fig. 5) se ă
o ă ţ ă de ă de fier de 0,5 mm grosime, ă ţ ă care se poate roti în
jurul punctului O. Cînd prin ă trece un curent, o ă ă tinde ă se
demagnetizeze, iar ă se ă mai puternic. ă ţ de ă
este ă de una din piesele polare ş apoi ă în ă ţ dato-
ă magnetului permanent. ă se ă prin ă curent în sens invers,
ă ţ de ă ă o ş de sens opus ş închide ă contact.
Ansamblul ă ţ ă trebuie reglat astfel Încît releul ă exe-
cute corect închiderea ş deschiderea contactelor la tensiunea de 3 V (ori-
entativ, între contactul central ş R
1
sau R
2
nu trebuie ă fie o ţ ă mai mare
de 1 mm, iar între ă ţ ă ş piesele polare maximum 1,5 mm).
Motoarele de ţ MI ş M
2
pot fi de orice tip, în ţ de ţ lor
alegîndu-se raportul transmisiilor. Se ă folosirea motoarelor de
1 500 rot/min. Ia 3,5 V. Pentru ţ se va folosi o ţ cu melc sau cu
ţ ţ iar pentru ţ modelului o ţ cu role ş curea de
transmisie de tipul celor folosite la magnetofoane.
Contactele LI' L2' a, b-se ă din larnele de cupru de 0,1 mm grosime
fixate prin lipire de placa de ă a modelului. Cele ă lamele de contact
se ţ ă tot djn folie de cupru de 0,08-0,1 mm ş ş se ă
astfel pe axul ţ încît ă fie izolate din punct de vedere electric.
Palpatoarele F ş S se ă conform fig. 4, cu ţ ca rolele, care
sînt în permanent contact cu masa, ă se ă ş în ă ş ă ă o
greutate suficient de mare pentru a putea închide contactele respective.
Construit ş reglat atent, ansamblul electric ş mecanic ă o ţ
nare ă modelul eXE?cutînd în felul acesta manevrele prompt ş corect.
I ITI
Dimensiunile geometrice ale oalei ati
o pondere mai ă ş se pot folosi
alte dimensiuni în jurul acestei valon
ă ă de spire calculat încape
La chitara ă pentru execu-
tarea pieselor muzicale moderne, se fo-
losesc aparate ă care schimM
tonul ş al chitarei. Astfel, apara-
tele W AH -W AH dau o mod ulatie so-
ă cu un efect deosebit, iar FUZZ o
distorsiune ă a sunetelor clare.
tip ă avînd dimensiumle 13 x 18 mm
ş AL = 1 800. ă de spire 670.
ţ trimer P 1 permite re-
glarea domeniului de ţ ă de la
comportamentul W AH-W AH. Coman-
da aparatului prin ţ P 2, în
locul sistemului uzual de ă de ac-
ţ de ş ă ş o ă
ă ă de ţ (vezi
fig. 2) ş ţ ă cu talpa piciorului
(tocul pantofului este ridicat). ţ
ş ţ de ritmul mu-
zicii, fac ş ă ş
ă ă a fi nevoie ă ţ un mstru-
ment sau aparat.
Cu-Em </J 0.1 mm.
ă ferita ă are ă cali-
tate, se ă ă formula:
2 • L
L = n Au respectIV n = AL
Schema din fig. 1 ă un astfel
de aparat care permite producerea con-
ă sau ă a efectelor so-
nore mentionate. Schema este destul de
ă ş ă pentru a fi ă
de amatori, ă ă condi-
ţ de exploatare, destul de grele, ne-
cesare pcntru o ă în deplasare.
Bobina L are o inductivitate- de 800 mH
ş este ţ ă pe un miez de ferit[\
De exemplu) pentru AL = 1000,
L=800 mH
Efectul FUZZ este de o amplitudine
ceva mai mare deCÎt cel de W AH-W AH.
ă ă acest lucru, se poate
înlocui ţ de 470 K, ă cu
asterisc, cu un ţ de 250 K,
legat între ă Ş condensatorul de
100 nF, iar cursorul se ă la comu-
tatorul K 2' ţ poate fi semi-
reglabil ş ă ă ţ ş
gustul
oivozeanu -Zimnicea
Schemele electrice ale televizoru-
lui «Rubin» 102 cît ş cele ale magne-
tofonului «Tesla» 83 le ă ţ În lu-
«Scheme de televizoare, mag-
n"tr>1"",nn ş picupuri» ă ă În
Editura ă sub ă lui
ş ş 1. ă
43 LK 3 S, despre care ne
nu mai poate avea Q imagine
de calitate chiar ş supravoltat. Acu-
mulatorul poate fi reparat la o co-
care îi va înlocui ă
ă ţ ă de aprin-
dere ă a ă În revista
ă nr. 4/1973.
_
n - 1000 . 10- 9
J80'10
4
=J80' 10
2
=8,96' 100=896=900
de spire.
A. Constantinescu - Bistrita
Asupra ţ pieselor' din
schemele electronice am publicat CÎ-
teva articole ş vom mai publica).
Desenele publicate se fac conform
normelor de desen tehnic.
l. Poliacov-Giurgiu
ţ ă ţ radiorecep-
torulla o ă de specialitate;
chiar si cu schema În ţ ă este dificil
pentru un amator.
E. ş de Vede
Chiar În acest ă ţ ă pu-
blicate schemele care ă interesea-
ă
A. ă ş
Nu ţ construi o ţ de tele-
ă ă ă a fi posesorul unei au-
torizatii.
Radioreceptorul dv. are ţ de
intensitate sau din cauza unui con-
tact imperfect sau tubul EL 84, cînd
se ă ş face scurtcircuit Între
electrozi.
c. popescu - ş
Televizorul «Rubin» 102 are defec-
ă dioda ce ă tensiunea de
negativare pentru tubul final sincro
cadre.
Televizorul «Olimp» are ă
una din piesele aferente etajului os-
cilator sau chiar tubul electronic este
defect.
Costel Luca-Teleorman
Nu reiese clar din scrisoare la ce
ţ ă ţ hidroglisorul ş nici
ce ă ţ de ţ ţ
N. Dobrescu - Bucuresti
ş ă ţ pentru ama-
tori În special.
ă În aparatura profesio-
ă le pot executa doar cei ţ
ţ
A. ă
Nu ă materi'alele, fie ş
ţ ă în alte reviste.
ş ă celelalte ă ale dv.
D. lam bru -:- Crai o v a
ş ă la care ă ţ
face ă obiectul unui do-
sar de inventie.
I
OPRIT
111 -ollg- FUZZ K3
v+
Ţ
FIG.l
FOAIE CAUC.IUC SiRIAT
II
Pentru ca timbrele ă fie ferite de orice contact care le-ar
putea deteriora sau ă ă ă un mod original ş
simplu de ă care ă În ş timp ş ţ de
ordin estetic.
ţ nevoie doar de un ciocan electric de lipit, semicarton
colorat, un sac de plastic, o ă de metal, o ţ ă ţ ă ş ...
ţ ă ă
Roata ţ ă se ă de ciocanul electric, ă cum se
vede În ă De profilul ţ depinde ş ţ «sudu-
rii», care va Înconjura ca o ă timbru!.
În lipsa ciocan ului electric de lipit, ţ poate fi fixilfa Într-o
ă de metal ă ă cu un mîner. Se poate ă pe un
ş sau la ă gazului.
Se ă cartonul colorat la o dimensiune care ă ă
ş ă cu 1-2 mm marginea ţ ă a timbrului. Pe acest carton
se ş ă timbrul (nu se ş întreg ansamblul fiind pus Între
ă folii de plastic care sînt apoi sudate cu ajutorul riglei ş
rotitei dintate. Plusul de folie se taie cu lama.
Seria de timbre astfel ă ă se ş pe o foaie de carton
sau În album, ş În ă ă gustul ş fantezia fie-
ă Lipitura se face cu ă ă ă
În felul acesta timbrul este ferit de. orice contact deteriorant.
In plus, contrastul dintre culoarea ş pe care sint ş
zate timbrele ş fondul paginii ă privirea ş scoate În ă
ţ timbrului. Se ă În felul acesta monotonia la care
te ă sistemul ă ă timbrelor În clasoare.
ION PETRAN
C]
FOLln D6
PC.ifsTli:"----
LIN/EO€"
-siiO(iiiil

UI-TEIIUOR
'16YUl§ __
METAL
I
OBIECTIV DUBLU ANASTIGMAT
SIMETRIC «MEYER>l
Obiectivul ă corectarea tuturor
ţ importante. ă faptului
ă ă doar patru suprafete
ă ş are 6 lentile, obiectivul
bine contrastele de ă foarte puter-
nice. Constructia, destul de ă ă
ă ă azi este pe cale abando-
ă din cauza
(maximum 1
pentru
Ing. M. LAURIC
OBIECTIV DUBLU ANA.STIGMAT
SiMETRIC RODENSTOCK
«EURYNAR»
Se ă ă În locul lentilelor me-
diane din ă din cele ă elemente
s-au folosit lentile din ... aer. ş apar
Clcum 8 suprafete tendinta
ia reflexie este ă .
alunge ă la 1:3,5. Asemenea obiec-
el
OBiECT-IV DUBLU
SIMETRIC TIP "", .. ... ,.::II""
CU Ş
NESIMETRmc
E
ş Domiplan,
L8ISS:-!'I!ov.on.ar LO.R. Triocfar etc.
C realizare din seria obiec-
tivelor triolet cu trei lentile
constituie obiectivul
produs la ş
"' .... ""t,"",..ti"i sale extrem de simple, 0-
este foarte bine corectat, !umi-
noz itafea sa fiind de 1 :2,8 (pentru o dis-
ROlUl
OGllNIllOH
Oamenii de ş ţ ă ne ă ă
din interiorul unui aparta-
ment ar avea un important rol psi-
hologic, conferind - prin simpla lor
........ ,o.-u,."...1-... - un plus de luminozitate,
si, ca efect o
ă de ă ţ un
remediu contra melancoliei. Dar ş
mai neîndoielnic e faptul ă aceste
oglinzi pot adesea ă corijeze unele
ţ ale ă Astfel,
un ă într-o ă în-
ă face ca aceasta ă ă mult
mai ţ ă ă o ă este
de dimensiuni normale, ă a-
cestui artificiu ea va ă de-a
ă
ă ă unui
culoar ă laI'
sursele de ă se apli-
ă pe unei ă ă
unei ă ţ ş ă
pe ă ă
peretele ş ă peisajul. ă
se ă in ţ unei ferestre,
camera ă se ă ş ş se ă
iluzia unei ferestre în plus. ă
ă ş ş ş unei biblioteci, se
naste iluzia ă se ă zidul
pe' ă ţ ş în ş ă
este ă ca o ă orizon-
ă în partea de sus sau de jos a
peretelui, ş plafonul sau
pardoseala.
Cele spuse mai sus pot servi drept
sugestii pentru cei care (indiferent
ă locuiesc într-o ă veche sau
ă la ş sau la ţ ă doresc ă
ţ ă anumite efecte de ă a
ţ sau a ă ţ În felul
acesta vor reusi ă dea interioarelor
lor amprenta 'unei arhitecturi mo··
deme, care va aduce ă sine,
pentru întreaga ţ ă ş o re-
ă a ă ţ
(Urmare
din
pag. 5)
antodotarea scolii
(Urmare din pag. 11)
putere ca EFT 213 sau EFI 214, cu sau ă ă radiatoare
termice suplimentare. Electrodul colector al acestor
tranzistoare se va confectiona dintr-o ă de ă
ş ă ă cu ă ţ M 3 pe corpul tranzis-
torului în gaura special ă pentru fixare, ă la
ă mai mare de cele ă contacte ă ş emiter
decît s'ora ei ă ă În panoul demonstrativ se poate
prevedea o ş ă care ă ă contact cu ă ă
Un contact mai perfect cu reuforii tranzistorului se
poate realiza cu soclul reprezentat în fig. 24. Suportul
din material plastic sau plexiglas poate fi de ă
ă (fig. 24 a) sau chiar ă în acest
ultim caz, ă se vor dispune radial, ţ
fiind ă ţ ă în trei ă ţ sub un unghi de 120 de grade
Între centrele ă ş de ă din ă din
Ilg. 13 a. ă de 0.1-0,2 mm, de ţ ă ţ ă ş
ă se poate, ă (prin introducerea, ă o
ă ţ ă într-o baie de fixaj foto), se îndoaie
sub forma W 23 b) ş se introduce în ă
de 2.7 mm executate suport. Pentru ţ
clemei de în partea ă a suportului ă se
ă cu ă de clei, fixarea suportului pe
panou ă intermediul coselor de conexiuni
ale demelor din :}3 h.
Ahmentarea machetelor cu semiconductoare se poate
face din blocul de alimentare ă acesta a fost prn[l/ut
cu redresoare ale tensiunii de 6.3 V destinate ă
tuburilor.
Redresoarele, ale ă scheme sînt prezentate În
lig. 25 26. permit ţ unor tensiuni continue
filtrate printr-un montaj electronic. realizat
('li TI montate ca repeto!" pe emitel
Montajul din fig. 25 permite unor tensiuni
stabilizate sub un curent de de 150-- 200 mA ş
de valoare foarte ă (între 1 ş 5 ă ă a necesita
diode stabilizatoare de tip Zenner tensiuni mici.
Practic, tensiunea de ş de polarizarea
ă pe baza tranzistorului intermediul
Rz. Ca element de este utilizatf\
ţ Ee a tranzistorului TI' a ţ ă de
de polarizarea acestui tranzistor, asigu-
l:11[\ la ei de ţ ţ EC a tranzistoru·
lui H. în cazul în care curentul de ă al tranzistorului
! esle mai mare de 15 mA. se vor monta în derivatie
tran/istoare de T 2' care ă factori de amplii'i-
care beta egali.
Tensiunea ş ă la ş ţ un coeficient mic
de ţ ş este aproape ă de ţ
curentului de ă sau ale tensiunii de alimentare în
limitele de ± 20/
0
, Scala ţ R
2
poate fi
astfel ă direct În ţ Montajul dinflg. 25 poate fi
utilizat pentru alimentarea circuitelor de ă il
tuhurilor electrometrice folosite în machetele functio-
nale ale unor instrumente de ă ă În loc de tuburi
electrometrice se pot folosi ş tuburi ş utilizate în
mod curent la radioreceptoare1e alimentate din baterii,
cu ţ ca la unele exemplare ă se ă corespun-
z[ltor tensiunea ă ş în special tensiunea de ă
zire a filamentelor. Se poate ţ astfel un curent de
ă de ordinul a 10-11 A sau chiar mai mic, curent
caracteristic regimului electrometric de ţ
Metoda este ă în general pentru toate tuburile
Întîlnite în ă dar ă rezultate mai slabe la
tuburile cu ă ă unde fotocomponenta
ă a curentului de ă are o ă ă
ca ş termocomponenta.
Montajul din fig. 26, construit pe ş principiu ca
ş cel descris anterior, ă la ş o tensiune ă
de 9 sau 12 V, în ţ de ţ comutatorului K.
Specificul montajului ă în posibilitatea ţ
unor tensiuni stabilizate prin intermediul diodei Zenner
D 3, a ă tensiune de lucru este mai ă decît tensiu-
nea ţ ă la ş Alimentarea montajului este
ă de un redresor dublor al tensiunii de ă
de 6,3 V sau se poate folosi pentru alimentare ş un
FiG.2'2.
rv
6,3+8V
SOHz
FiG.26
t§\
transformator ş de sonerie. conectÎnd capetele
ş ă secundare pentru )\ V
AmplItudmea ţ la ş montajului dinfig. l6
nu ă ş ş 5-7 mV.
Necesitatea panounlor suplimentare prezentate în
fig. 18-24 ş chiar a redresoarelor de ă tensiune din
fig. 25 ş 26 decurge din programele analitice ale ş
de specialitate. Realizarea acestor panouri ş montaje
ă interes pentru grupul mult mai restrîns de cadre
didactice ş elevi ai acestor ş Nu ă mai mult
asupra montajelor prezentate în fig. 18-26, deoarece
pentru realizarea machetelor functionale care vor fi
prezentate în continuare, aferente programelor analitice
ale ş de ă ă panourile suplimentare
nu sînt necesare.'
D
I
A
p
OI'. 0 ă de 116 109-7 kQ,
reprezentînd circa 1/14 din valoarea po-
ţ (7 poate fi w;or sesi-
ă cu un ohmetru, chiar dac[\ Cl-:(>,,(;J dm
ă nu-si ă ţ de -:<llitak.
deci o ţ ă de 90 g5 5 k 12, adic[\
1/20 din valoarea ţ R 2
(5%), dealtfel, tot usor de sesizat pe scala
ohmetrului. In acest fel, diapazonul pre-
ă un real folos În acordarea instru-
mentelor muzicale. Audioamatorii care
doresc ă utilizeze diapazonul exclusiv În
scopuri corale pot suprima comutatorul K,
conectînd în circuitul de reactie al multi-
v!bratorului o pereche de condensatoare
de CÎte 20 nF fiecare si ajustÎnd \alorile
R 2. si la CÎte 70 k fi fiecare. \0111
ţ astfel sunetele de la do la s!
ta aproximativ ă unui pachet de
ă «Snagov».
Montînd În locul ă I al
sursei de alimentare un buton normal des-
chis (poate fi si de sonerie), aparatul va
ţ numai cît se va ţ ă
butonul, ă atît timp cît e necesar
urechii ca ă se ă cu sunetul
muzical pe care este fixat diapazonuL
ţ atinge 80 Iinii/mm. ă aceeasI
ă este construit si obiectivul Leitz·
Elmar 2,8/50 mm. .
1. ă ă ă sînt con·
struite obiective devenite celebre ca
Zeiss-Ţ essar, Leitz-Elmar, Schnei.der-
Xenar, Industar-U.R.S.S. etc. sau obiec
ti ve special corectate pentru fotografld
color ca ă Color Skoper.
A
Z
O
N
Analog avem pentru octayCl a 1\'-;1
comutatorul K În ţ a 5-'1.
1
RmiIV
1,41, 2537,12' 3.10-
9
= 90kQ ş
1,41 . 2793,83 . 3 .
=85 kQ,
octav:a I-a, gradat pe scala ţ
{rUlUl R 2 • Astfel se pot reduce dimensiu-
nile aparatului la 80 x 53 x 30 mm, ă
Aparatul '" fost conceput ă ă fi
realizat din detaliile radioreceptorului por-
: al IV I ranzistorizat S 631 T. Astfel, trans-
formatorul Tr 1 este defazorul, iar trans-
t"Mmatorul Tr 2 este de iesire de la acest
aparat. De asemenea, si difuzorul cu im-
ţ bobine; mobile de 8 il.
1.5

ă am montat la aparatul foto-
grafic un teleobiectiv mai puternic
apar imediat probleme de stabilitate.
ă ă În cazul ă
unor obiective normale (cu unghiuri
de ă de ordinul a 45-60°), micile
ă unghiulare ale aparatului fo-
tografic, ţ În ă nu. au o impor-
ţ ă ă prea mare. In cazul unui
teleobiectiv problema se ă De
exemplu, în cazul folosirii unui tele-
obiectiv cu o ă ă de 300 mm
(pentru format «Lelca»), cu un unghi
de ă de circa 8'0, o deplasare un-
ă a aparatului foto În plan ori-
zontal de numai 15\ deplasare cores-
punzînd unei ş ş ă de tre-
murare a mîinii, ă deplasarea
imaginii formate de ă cu peste
0,1 mm, valoare ă pentru ca
80
50
ş ţ ă ă inutilizabil.
Adoptarea unor timpi de expunere
foarte ţ nu ă de cele mai
multe ori situatia.
Cu astfel de 'obiective fotografierea
trebuie ă se execute de pe trepied.
Trepiedul constituie ă de aseme-
nea, o ţ ă mai ales pen-
tru cei ce-si doresc «instantanee» si
nu «poze» fotografice. '
Unele fabrici ă de apa-
rate fotografice ă asemenea e-
chipamente ş fotografice»), ca
de exemplu, Zenith-FS-Fotosneiper.
ţ unor astfel de dispozitive, avînd
în vedere ţ ă ă a folosirii
lor de ă un fotoamator, le face ă
nerentabile.
ţ ă mai jos consti-
tuie un sistem simplu ş ş de reali-
20
32.5
VIRGil
zat. ă fiind diversitatea ă
ţ fotoamatorilor, nu s-au •• indicat
absolut toate detaliile constructive,
acestea ă nÎnd la latitudinea «bene-
ficiarului».
Suportul (1) se ă din aliaj de
aluminiu ă de 20 mm grosime).
Orificiul 0 trebuie ă ă exact
cu diametrul tubului prelungitor (2),
modificîndu-se eventual În functie de
acesta. Filetul se ă În ţ de
dimensiunea filetului pentru stativ de
la aparatul fotografic sau teleobiectiv,
filet care poate fi 3/8" sau 1/4", tot de
aici rezultînd ş diametrul 9flUriior prin
care trec ş de fixare (!l1 10
pentru 3/8" s-au 6,5 pentru 1/4").
ă pentru cele ă ş de
asamblare cu tubul prelungifor (2x
4) se dau la ambele piese ă
Tubul prelungitor (2) se. ă din
ţ ă de ă rj:J 16x 14 ><170 mm. La
cota 50 se îndoaie sub un unghi de
15°. Cele ă ă 4) se dau
la montaj. Asamblarea cu reperul 1
se face cu ajutorul a ă stifturi p 4
Ilo nituite. În ă opus se 'introduce
ş ă (3) care se ă
prin lipire moale cu aliaj de staniu.
Prin strunjire, din ă se ă
ş ă (3) cu filet interior M 8,
care apoi se ş În interiorul tubu-
lui prelungitor pe ş 2x45°.
Patul se ă tot din ă de
ă !2l16x r/; 14x150 mm: ă
cu R=100 mm (deci pe un ş cilin-
dric cu diametrul de 184 mm). La mij-
loc se va lipi tija ă 6, iar la capete
dopurile 5.
În cazul În care filetul pentru stativ
din corpul aparatului fotografic este
de 1/4" În loc de 3/8", dimensiunile
reperului (7) se vor modifica cores-
ă Pentru mînerul de pistol nu
s-au indicat detalii de ţ În-
trucît acesta poate fi procurat direct
ca ă de schimb pentru aparatele
de filmat sau fi improvizat din-
tr-o ă etc. ă va ţ
În orice caz asupra unui ş
flexibil de lungime ă ă
montaj, Întreg ansamblul se poate
vopsi, ă ţ ă cu o vopsea nea-
ă pe ă de ulei.
:--"---&.------.l ... (ALA Ă
JC'---t--''-'--='-___ -t----,,.,j'S DE REPERU L 2 R:: a
SE AJ us rEA Ă
Ă REPERUl4
15
4
RANDAUNAT
(ALAMA)
ATENTIE! CONCURS! ATENTIE! CONCURS! ATENTIE!
, , ,
În ă viitor al revistei . . "1,!lI
i
l il --3
noul concurs de ă partlczpare:
Schi pe ă ă un sport ţ ă oarecare antrenament ş ţ
ă ţ ş ă ă Dar ţ sale le poate atinge orice copil care
ă ă ş ă ă
OI
ţ ei nu ă nici un fel de probleme. Din placaj de 8 mm se vor decupa ă ş
CÎrma conform ţ nr. 1 ş 2, ca ş derivorul ş CÎrma (3 ş 4). Corpul este o cutie ţ ă
din doi ţ iaterali (placaj 3 ş ţ din lemn. Desigur, atît ş CÎt ş ghidonul nu nece-
ă ţ suplimentare. Ne vom opri doar asupra ă trotinetei.
Schiul principal se va curba la aburi cu dispozitivul din fig. 5. Se ş ă piesa deasupra unUi vas
cu ă ă unde va ă ă ce se va deforma atingînCI o deviere de cea 25°. Uscarea se face
tot sub tensiunea ă de greutate, de data aceasta, ă departe de foc.
ă fixe se vor realiza prin îndeiere cu «Prenadez:» - dei plastic, insolubii În ă Axul
drmei, reaHz:at din ţ ă 14 (preferabil din aluminiu), se introduce pur ş simplu prin orificiile
practicate În ţ din lemn ale corpului. Ş ă in locul pe unde axul iese din corp În partea
de sus "il ă ă coboare. Pentru a-I împiedica ă se ridice, deasupra drmei ă la extre-
mitatea ă a se introduce o a doua ş ă ă La se vor asigura CÎt
mai mici, evitînd ă posibilitatea ă În eventualitatea ă la ă
Pentru manevrarea mai ă i se ă un de ă
I
în completarea articolulm« ă ne construim un panto-
graf», dînd curs cererilor unor cititori, ă materia-
lul de ţ ă care ă un dlSpozitIv pentru inscrip-
ţ cu pantografuL
ş cum spuneam, este ă înlocuirea creionului
inscriptor cu o ă ă ă prelucreze materialul
ce ă gravarea. Scula e ă cu cîteva sute de
ţ pe minut (400-600 r.p.m.), ţ unui ş
electric, ş are posibilitatea de a fi ă ş ă
cu cîtiva milimetri.
e de presupus ă amatorul va prelucra
materiale uzuale - mase plastlce, aluminiu, ţ moi
ş deoarece procurarea unor scule fabricate uzinal
nu e la îndemîna oricui, ni le vom ţ singuri
ROATA
DE CUREA
Ing. V.
MOTOR
ţ DB cu ajutorul unui cadru (vezi fig. 1 ş 2) sau alt-
fel, ă cum permite forma sa. Important este ca roata
de curea ce se ă pe arborele ă ă fie la ş
ă ţ ţ ă de ţ pantografului, ca ş ţ ă de
roata de curea de pe tija ă
Analiza ţ ş ţ ă dispozitivului se
face pe baza figurilor 1 ş 2. în ş ă în locul creionului
MOro R --tl----t-
se pune o ă ă avînd la ă inferior un
orificiu filetat pentru scula ă pe ş ca-
ă se prinde o ş ă cu ajutorul a ă ş filetate
M
3
· Pe ş ş ă ă se pun ă ş înguste,
din ă sau bronz, pe ş ă sprijinindu-se
partea ă a unui arc de comprimare. Arcul
ă numai contactul ă în timpul lucru-
lui se intervine manual, pentru ca scula ă ă ă
în masa materialului. ţ sa este de 300-600 gf ş
are CÎteva spire suficiente pentru ţ
ţ la o ă mm. Diametrul arcului nu tre-
buie ă ă ş ă 15 mm, dar ă fie mai mare de 9 mm.
ţ în se ung cu o unsoare ă
rp"np{'fnT ţ inferioare ş superioare ale ş
II
I
I
Ol<imetr'cle celor ă ţ de curea.
""r.t",""h" se tine cont de diametru! arbo-
ş ş d = + 10 .. .12.
«D» ţ tijei se ă
pe care vrem o ţ «o» ş de
mc)torului «N ».
D N d.
n
Se observa ă de curea are un butuc 111ll' eu un
canal semirotund. acest canal capetele a
ă ş rotunjite la 2.5-- 2,8). ş uri
sudate sau prinse cu mici un cadru-pîrghie
(vezi fig. 1 ş 2). Pîrghia se în jurul unui ax ce se
ă între ă Este evident ă
prin manevrarea liber al se \;1 ohtine
o ş de avans sau de retragere a sculei în sau din
material. Pentru sistemul pîrghie- piese--- suport nu
s-au dat cote. sistemul se ă cu construc-
tiv ă ce se ă restul elementelor ansam-
blu. ş ş ţ sînt realizate deja în cadrul con-
ţ pantografului. Restul pieselor executate din
ţ au desenele de ă cum urmeal;l:
Roata de curea a motorului este în fig. 4.
iar cea a tijei port ă in fig. 5. ă e repre-
ă in fig. 8, în timp ce fig. 7 ş ă iar fig. 6
ş ă Fig. 9 ă pîrghia de ţ a
tijei ă
Cota «Z» trebuie ă fie de 2-6 mm, ea reprezentînd
cursa ă a scuIei.
Se ă C;l se poate ţ la arc ş de.:i
:;oi la ş ţ ă avînd ă o ţ
Il,,!"e care se ă printr-o manevrabilitate
ă
Cu ajutorul descris se pot ţ
cifre. litere, Lemnul ş masa ă se pre-
ă foarte bine de ă
PAPILI
ă un timp oarecare de utilizare.
În functionarea motoare lor În patru timpi
apar ă ă autoaprÎn-
deri, ţ ă porni re grea,
mers neregulat, reducerea puterii s'
cresterea consumului de ă Pentru
a le' ă se ă uneori ţ di-
ferite, cum ar fi, de exemplu, reducerea
avansului la aprindere, cînd motorul deto-
ă sau schimbarea benzinei cu un com-
bustibil cu ă ă ă ă
sura se dovedeste ă numai un paliativ,
deoarece ă ă sînt doar
atenuate, ă ă a dispare cu totul. Mai mult
chiar, cu o ă ă motorul
Începe ă se ă ă ş ă semne alar-
mante de ă In ţ acestei ţ
omul neavizat ă neputincios din umeri
ă ă a ă ă «boala» trebuie ă ă
Într-un loc unde se ş ă cel mai ţ
ş anume la supape. Dar, de fapt, despre
ce este vorba?
Se ş ă supapele ş mai ales, cele de
evacuare, ă unele dintre cele ma'
solicitate organe ale motorului. Pe ă
o
\1: 1
O
II
G;.
li:
1'1
::n
II
,II'
I
II
I
1
®
@
eforturile mecanice la care sînt supuse,
ele mai ă efectul corosiv al gazelor
din cilindru, iar temperatura ă în-
ă Îndelung, ă ă ă ţ
de ţ ă a materia-
lului din care sînt ţ Regimul
termic Înalt al supapei se ă prin ob-
ţ ă ea ş ă ă pe Întreaga
ţ ă a talerului, dar nu o ă
deCÎt prin ă ş prin ţ de ş
ă pe aceasta din ă se ă cu
vremea un strat calaminos (prin care ă
dura trece de 50 de ori mai greu decît prin
metal), atunci ă supapei se ă ă
teste si mai mult, temperatura ei atingÎnd
ţ ce ţ regimul
de autoaprinderi ş ă ţ
detonatiei.
Continuarea ă motorului În
aceste conditii conduce la arderea si defor-
marea supapelor ş la deteriorarea etan-
ă cilindrului. Toate acestea ă
pierderi de ă ă ă care ă
porniri dificile, reducerea vitezei de ardere,
ş deci a puterii motorului, ş tem-
peraturii de regim a acestuia, ca ş a con-
sumului de ă ş ulei. ţ ă
ă deosebite mai ales iarna, cînd mo-
torul ă ă mai ă altfel deCÎt
prin Împingerea ş
ă de a remedia defectul prin
simpla rotire a supapei pe scaun se ă
infructuoase. De aceea restabilirea func-
ă normale a ţ trebuie ă
ă prin demontarea supapelor. Pentru
a vedea cum se ă În principiu
o astfel de ţ vom indica succe-
siunea ă de demontare la motorul
au;:oturismuluÎ «Dacia»-1100.
Tn acest scop, se ă filtrul de
aer, se scot ş le din capetele bujiilor ca
si din sesizorul termic, ă care se desfac
ş ţ ce ă ansamblul co-
lectiv de admisie-evacuare-carburator, si
se ă ă acest ansamblu. ă apoi
demontarea pompei de ă ş a ă de
desablai, chiu/asa devenind acum debara-
ă de organele anexe. ă depunerea
pe o ţ ă ă ă se ă
rampa culbutorilor prin desfacerea celor
patru ţ de fixare.
Cu ajutorul unui dispozitiv simplu, a
ă ţ este ă ă rat
(fig. 1), se ă succesiv arcurile de
ă se scot pastilele de fixare, talerul,
arcul ş rondela de ă (fig. 2).
Toate aceste se ă În petrol ş
se ă absolut necesar ă se
ţ ă de unde au fost scoase diversele
piese pentru a montate În acelasi loc,
ş fiind ă nu este permis pie-
selor de la un cilindru la altul. Pe de ă
parte, pastilele de la supapele de evacuare
sînt diferite de cele ale supapelor de ad-
misie si deci nu trebuie ă fie amestecate.
se ă ă de pe ă
de sediu cu o ă de ă ş ă
efectuÎndu-se ă cu ă
pentru a nu leza ţ ă
toare. ă ă ă ţ se ă ă
nu este ă atunci ea ă
ă ă numai ţ de ă
(ajustare). In cazul unei uzuri ţ
este absolut ă trimiterea ei la recti-
ficat, ţ care nu se poate face
decît Într-un atelier dotat cu ş de
rectificat supape.
Uzura supapelor se ă pe supra-
ţ de ş ş pe ă O ă ă
ă ca În fig. 3; ţ de ş a
talerului ă ă o ă ă În timp
ce sediul se ă Tija supapei se
ă mai cu ă spre capete, ă ă
pragu,'i. Pentru corectarea sediului su-
papei e,·te necesar un set de trei freze
conice: una cu unghi de ă de 15
Q
, alta
cu unghi de 45° ş o a treia cu unghi de 75?
ţ de rectificare începe cu freza
de 45", ă cu cea de 15" ş ş ş
cu cea de 75(1; (fig. 4).
Ultimele ă ă se ă astfel
ÎnCÎt, În final, ă rezulte o ţ ă de
etansare ă de maximum 1,4 mm la supape-
le de' admisie si maximum 1,7 mm la cele de
evacuare. trebuie ă se ă ş ă
aceste valori maxime deoarece, În caz
contrar, ă ţ de sprijin
conduce la ă ă ţ ş ă ş ă
suirea supapei pe sedii se face mai
greu, La toate acestea mai ă ă ă
ţ de ş trebuie ă fie reali-
ă spre diametrul mare al talerului (fig. 5)
pentru a reduce cît mai mult ţ
de contact dintre gazele ţ ş taler,
fapt care ă ă ţ ş regimul termic
al supapei. ă ă este ş
irea, rodarea supapei pe sediu, ţ
care se ă În ă faze. La Început se
ă o ă cu ţ mai mare,
cu ajutorul ă se ă ă rizurile
AMBREIAJ
t BLOC MOTOR
CD
®
®
@

4
2 RUPTOR-
G
D. ISTR1BU1TOR
, 1
ROTOR
3 (lUlEA)
FIG.8
VENTILATOR
adînci, ă care se ş ş cu o ă
mai ă ă CÎnd ţ de ş
ă ă aspectul unei dungi mate, uniforme,
ă ă rizuri. ţ se poate executa
cu ajutorul unei ş de ă sau cu o
ă ă acestea lipsesc, se poate folosi
o ş ţ ă În cazul în care supapa este
ă ă cu ş ţ sau cu ajutorul unei ven'-
tuze de cauciuc cu prelungitor. Pentru
rod are, se introduce supapa În sediu ă
ce sub ea s-a montat eventual un arc slab.
ţ de ş se ă prin
rotiri de cea 120" Într-un sens, intercalate
cu rotiri de 600 În sens contrar, Între care
supapa trebuie ă de pe sediu. Se
interzice rodarea Într-un singur sens de-
oarece pot apare riduri pe ţ de
etansare. Cînd slefuirea s-a terminat, su-
papa; ghidul ş 'sediul se ă cu petrol
sau ă ş ă ce se ung cu ulei, ro-
darea mai ă un timp oarecare.
Calitatea ă efectuate se ă
ă linii radiale atît pe ă CÎt ş
pe sediu În zona ă ş rotind supapa
pe sediu printr-o ă ş ă ă ro-
dajul a fost corect executat, toate liniile
trasate se ş În caz ă s-au ş
numai liniile de pe sediu ă ă su-
papa este ă (fig. 6) ş ea trebuie
ă ş ă ă care ţ
(Continuare în pag. 22)
19
II
I
Dificul ă le
care se cer ă ş
atunci cînd ne propunem
amenajarea unei mansarde
sau chiar a unui pod,
sînt cele legate,
în primul rînd,
de unghiurile ş
ă ţ mici,
grinzile interioare rezultate
din ţ formelor.
ă ă se ţ ă o ţ ă
cît mai ă ă
propunem ă se transforme
în elemente ţ
ş chiar estetice
tocmai elementele
care la prima vedere
ar ă jenante ş ă ă
Trebuie ă avem ă ă
ă se remedieze ţ
luminii naturale,
prin folosirea culorilor deschise
ş printr-o ă ţ
a corpurilor de iluminat.
.: ..
1. În ă ă ţ __ .... __
se ă optim panta ş
creindu-se un ţ [j--;;;;'
pentru depozitare
În adîncime ş ă !:::tII
un ţ suficient . ;:!
pentru ă ş televizor.
3
20
J. Canapea ă cu loc
pentru depozitarea ş
- care seara se ă În pat ...
(O ţ ă
din punct de vedere
al ţ ş ă
o ă fo/os{re a ş
Înclinat).
. "
"... 0; " .. ....... .11'
"
\
/
4
1
2. În cazul În care ţ
ş vrem ă ă
Într-o ă de copii:
pat cuplat cu sertar
pentru ş
ş "loc de depozitat ă
(folosirea grinzi/or ş a lojii/or
În acest scop).
4. Noptiere-sertar;
blatul vertical
care Închide sertarul se rabate.
transformÎndu-se În ă
ă
dispozitivul pentru luminat,
montat in capul noptierei.
ă o ă ţ
a luminii.
Vaze/e de flori - ă ani la rînd la o
linie ă ţ mai curînd prin
dimensiuni deCÎt printr-o Înnoire mai pro-
ţ ă a formei) - par ă ă În
ş o ă revitalizare. Continuînd
ă adopte forme relativ simple, vaze/e noi
dobîndesc ă o linie prin ţ ă mo-
ă mai ţ ă ă
astfel o ă varietate de ă de des-
chideri, de ă de culoare.
Vaze/e, mai exact noile forme de vaze -
ă cum ă cunoscuta ă
«Maison Francaise» - vor Înnoi ş linia (de
ani ş ani ş a buchete/or. Dispu-
nerea florilor) ţ mai ă ş
chiar asocierea lor mult mai ş ă
par a fi ţ ş Un
motiv În plus pentru a afiFma - vezi foto-
DAR NU NUMAI ATÎT
Ă BU,N GUST Slp·ERSO,NAlITAT·E
• Ia
grafia din stînga - ă vaze/e fac prin ex-
ţ ă buchete/e. Cu un amendament: ş
alegerea vazei ş alegerea florilor ş for-.
marea buchete/or) ă nu ă o ţ
mai mult sau mai ţ corect ă ţ ă ă
ă ă loc notei de personalitate ...
ţ de noul «des igm> , vaze/e nu
sînt ă nici de o anume geometrizare.
Tehnologiile de ţ - ă cu accep-
tarea materialelor noi - au cunoscut ş ele
o ă Înnoire. Dar, În acest domeniu,
Folosirea CÎt mai ţ ă a ţ
pare a fi condus, chiar ş În camera copiilor,
la Înnoiri ş ă de-a dreptul spec-
taculoase. ş paturi suprapuse
li s-a substituit - vezi ţ ă ă -
o ă ă ă încorporînd un
mic ş o ă pentru ă ţ etc.;
ca o ţ ă ă ţ de joc, spa-
ţ liber din centrul ă a sporit
ţ ă mai ă ă ă pentru a
avea imaginea ă a acestei reamena-
ă ş ă ă culoare. Ş ă ă nu
ă de aici Începînd. rolul fanteziei
ş ă ţ dv.!
imaginea ă a vaze/or - vezi foto-
grafiile ă - se va dovedi mai con-
ă ă deCÎt orice pledoarie ă
ă la nivelul cuvîntului.
21
RIIIVI
PINTKU·TDTI
,
C. DUMITRESCU
În acest ă ă cîteva ţ pentru ţ
rea unor ţ cu ajutorul ă radioamatorii
pot executa ţ de dezizolare a conductoare-
lor ş ă ţ a contactelor la o serie de piese,
precum ş de ţ a unor ţ ş paste pentru
lipit. cositorit ş pentru ermetizarea unor piese.
DEZIZOlAREA CONDUCTOARElOR
Deoarece dezizolarea ă nu poate fi
ă În cazul unor conductoare foarte ţ
se ă cu succes dezizolarea ă Aceasta
se ă prin ungerea conductoarelor respec-
tive cu ajutorul unei ţ ţ prin ameste-
carea Într-un vas de ă a 20 cm
3
amoniac 25%
(concentrat) cu 25 cm
3
alcool etilic, ă care se
ă 25 cm
3
ă (benzol).
Ă CONTACTELOR
ă ţ se face foarte simplu, apliCînd
pe contacte, cu ajutorul unei pensule mici sau a
unui tampon de tifon cu ă ă ş pe ă
unei baghete, o ţ ţ ă prin amestecarea
a 50 cm
3
spirt tehnic ş 50 cm
3
ă de
carbon.
LIPIREA PIESELOR
Dezizolarea ş decaparea sint ţ pe care
orice radioamator, În practica sa, trebuie ă le
aplice inainte de a executa o ă Cine ş
ş ă corect dezizolarea ş decaparea va
ţ intotdeauna o ă ă ş ă a
pieselor. Pentru lipituri se poate folosi cu succes
o ă ce se poate ţ prin amestecarea, in-
tr-un vas de ă a 30 9 pulbere de cositor cu 50 9
pulbere de plumb ş cu 15 9 ă de amoniu sub
ă de praf (praf de ţ Se ă apoi
5 9 ă omogenizindu-se foarte bine. Prin
aplicarea, cu letconul ă a paste; pe locul
unde se fac conexiunile se ă o ă
ă
COSITORI REA PIESELOR
ţ de cositorire ă În acoperirea
ţ cu cositor. utilizînd o serie de ţ
specifice pentru metalul din care este confectio-
ă piesa (cupru ş aliaje de cupru, aluminiu ş
aHaje de aluminiu, ţ
a) ţ de cositorire pentru piesele din cupru
ş aHaje de cupru se ă prin dizolvare într-un
litru de ă a 30 9 ă de staniu, 25 9 tarirat
dublu de sodiu ş potasiu (sare Seignette) ş 65 9
hidroxid de sodiu. Piesele ce ă a Ji cosi-
torite se introduc Într-un mic ş ţ ţ
de ă din ă de zinc ş se ă
intr-un vas cu ţ de cositori re ă ă Între
95' ş 100"C, în care s-au introdus ă ţ de
zinc. Durata cositoririi: 2-3 ore, timp În care
ş se ă pentru a realiza o cositori re
cît mai' ă
b) ţ de cositori re pentru piesele din alu-
miniu ş aliaje de aluminiu se ţ prin utilizarea
a 30 9 ă de staniu ş 20 9 hidroxid de sodiu
care se ă într-un litru de ă Aici ă ş
timpul de cositori re (3-5 minute) ş temperatura
de ă a ţ (10-8o"C).
c) Pentru piesele din ţ se ă ţ
ţ ă din 5 9 ă de staniu, 20 cm
3
solutie
foarte ă de tartrat dublu de sodiu ş
potasiU (s are Seignette) ş 1 litru de ă
Durata de contact: 5-10 minute; temperatura:
95-100
o
C.
ă cositori re piesele se ă cu ă ă
ş se ă În ş
22
Încheiem capitOlul destinat studiului tehnicilor
tsuki, prezentînd succint cîteva variante ş tehnici
derivate din choku-zuki, principiul fundamental al
tuturor tehnicilor tsuki. Majoritatea se pot aplica
practic, la fel ca ş choku-zuki, În formele oi, gyaku
etc.
SEIKEN-TATE-ZUKI. Pumnul descrie o traiec-
torie rectilinie pe care se ş numai cu 90°. la
impact, pumnul este În ţ ă cu ţ
ă În jos. Se ă la semi-
ţ ă In fig. 1: Seiken - tate - oi - zuki.
SEIKEN-URA-ZUKI. Pumnul este lansat din
hikite pe o traiectorie rectilinie ş lejer ă
ă ă a se roti; la impact, pumnul este tot in ţ
iar ţ ş flexat, cu cotut ă bust. Se ş
într-o angajare corp la corp. In fig. 2: Seiken-ura-zuki
În ţ kiba-dachi.
SPIRIT
PRAC
Text ş desen: ing. N. G. BIALOKUR
SEIKEN-AGE-ZUKI. Pumnul ş din hikite
spre nivelul jodan, rotindu-se cu 18d' pe () traiec-
torie ă ă ă Într-un plan verti-
cal. in fig. 3: Seiken-age-gyaku-zuki.
SEIKEN-MAWASHI-ZUKI. Pumnul se ş
ă pe o traiectorie ă ă Într-un plan
orizontal sau apropiat de orizontal. Simultan, ş
rile se rotesc scurt În sensul loviturii. la impact,
pumnul ş din lateral planul sagital-median,
ţ este flexat, iar bustul În ă ă
(fig. 4).
SEIKEN-KAGI-ZUKI. Pornind din hikite, pumnul
este lansat lateral, pe o traiectorie ă ă
de corp ş ă într-un plan frontal. Pe traiec-
toria sa, pumnul se ş cu 9cf sau cu 18<1. La
impact, pumnul este vertical sau În ţ ş ă
ş ţ planul sagital-median; cotul este Îndoit
VA Ă
Automobilul este una din sursele de emiSIe În
ă a hidrocarburilor, a oxidului de carbon, a
gazului carbonic ş a oxizilor de azot. În fapt, concen-
ţ acestor produse emise de ş unei
ş este ă dar multiplicate de ă
mii de vehicule într-un trafic urban, emisiile sînt ă
rate În tone pe zi.
În ţ acestei probleme, care este destul de ă
pentru ă orice combustie Într-un motor cu ardere
ă este ţ ă au fost sugerate ş
cu combustie ă unde combustia poate fi ă
separat.
ă trecem În ă ă ţ oferite ă
de ă vom ă
- Turbine cu gaz
- Motorul Stirling
- Motorul cu aburi
- Pilele cu combustibil sau baterii cu motor elec-
continuare vom Încerca ă ă motorul
Stirling, care este mai ţ cunoscut.
Motorul Stirling poate fi definit ca o ş ă ă
ce ţ ă ă un ciclu termodinamic regene-
rator cu ă ş destinderi succesive ale flui-
dului motor la diferite nivele de ă Procesele
de curgere sînt controlate prin ă volumului
astfel încît apare o conversiune ă a ă lucru
mecanic sau invers.
De obicei, motorul Stirling a fost ş mai este ă
denum it motor cu aer cald sau cu gaze calde.
Ciclul ideal de ţ a moiorului Stirling este
compus din ă izoterme ţ la temperatura
ă ş ă izocore ţ la volum con-
stant). Pentru ţ modului de ţ a
motorului Stirling ă ne inchipuim un cilindru În care
ă ă pistoane opuse ce au Între ele un
regenerator. Acesta din ă poate fi Închipuit ca un
({burete termic», eliminînd ş absorbind ă ă În
mod alternativ (fig. 1).
Am numit unul dintre cele ă volume dintre rege-
nerator ş pistoane «spatiul de destindere» ce este
ţ la temperatura ă T, iar ă spatiu
este denumit «de comprimare» ş este ţ la
temperatura ă t. Pentru a Începe ciclul de ţ
nare, În (1) vom presupune pistonul din ţ de
comprimare la punctul ă mort exterior (în extrema
ă
În ş moment, al doilea piston se ă ş la
punctul ă mort interior.
Întreg fluidul de lucru (aer sau alt gaz) se ă ş În
ţ mai rece de comprimare, volumul este maxim
Ing. D. V Ă U
ş deci presiunea este ă
În timpul ă (1-2), pistonul de compri-
mare se ş ă spre ş ă trebuie
ă din fluidul motor pentru a-i ţ tempe-
ratura t ă
În timpul transferului regenerativ la volum constant
(2-3), ambele pistoane se ş ă simultan, iar fluidul
motor trece prin regeneratorul, presupus poros, din
ţ de comprimare În ţ de destindere,
bind ă ă ş ca urmare. ă ş temperatura
ş presiunea.
În timpul destinderii (3-4), pistonul de destindere
se ş ă spre punctul ă mort exterior (spre stînga),
presiunea scade, iar pentru a-i ţ temperatura
T ă trebuie ă i se furnizeze ă din
exterior.
În ultima ţ de transfer regenerativ de ă
ă la volum constant (4-H. ambele pistoane se
simultan spre ţ lor ţ ă astfel
de lUCrU ă ă Înapoi prin regenerator
de comprimare. ă trece acum de la
regenerator va fi ă În ciclul ă
Temperatura scade de la T la t, ceea ce se
traduce prin ă presiunii ia valoarea ţ ă
ă ă ă ă 'in ă nu se va putea realiza
acest ciciu ă cum dealtfel nici celebrul ciclu Car-
not nu este realizabil), deoarece nu se pot ă
ţ ideale la ă lIolum con-
stant.
De asemenea, pistoanele ş conti-
nuu, fluidul motor nu poate în întregime numai
Într-unul din cele ă ţ iar ţ ă
a regeneratorului este ă de cel ţ ă
ţ separate: camera de ardere ş ă
rele de ă ă
În concluzie: elementele componente ale motoru-
lui Stirling cuprind ă ţ (Ia nivele diferite de
ă de ă variabile ciclic ş care sînt
cuplate printr-un ă de ă ă regenerativ
ş ă auxiliare de ă ă Aceste elemen-
te simple pot fi combinate într-un nou ă de
variante (fig. 2).
Se cunosc ă ă ţ principale de realizare
a motorului Stirling:
a) cu pistoane separate;
b) cu pistoane În ş cilindru.
Ultima ă este cea mai ă ă De obicei, În
ă ţ unul din pistoane transmite ener-
gia ă ă iar ă se ş «de
transfer».
B
...
'. ,
A
1
'"
5
"-
În unghi drept, iar linia ă a ţ este
ă Kagi-zuki se ă În special În
ţ kiba-dachi (fig. 5). Se ş astfel, un
adversar aflat În profil.
rului avansat ş gedan (sau chudan), ă
În ţ iar pumnul ă piciorului din
spate ş chudan (sau jodan), rotindu-se cu
180° pe traiectoria sa. La impact, ţ sînt Întinse,
iar bustul frontal (fig. 7). Ca ş În heiko-zuki, un pumn
ş oi-zuki, iar ă gyaku-zuki.
ş La impact, ţ sînt lejer flexate,
trunchiul aplecat înainte ş bustul În ă
ă (fig. 9). ă ă permite blocarea unui
atac jodan, simultan cu contraatacul.
SEIKEN-HEIKO-ZUKI este un dublu choku-zuki,
tate-zuki sau ura-zuki, executat la ş nivel.
Pumnii sînt ţ simultan din hikite, cu ţ ş
viteze egale. La impact, pumnii sînt ş În ş
plan orizontal ş se ating de o parte ş de alta a pIa-
nului sagital-median; bustul este frontal (fig. 6).
SEIKEN-YAMA-ZUKI. Pumnii lovesc simultan,
la nivele diferite, În planul sagital-median, fiind lan-
ţ de la nivelul ş ş (fig. 8). Pumnul cores-
ă piciorului avansat ş chudan-ura-zuki.
iar ă jodan-mawashi-zuki. Simultan, bustul
se ă lejer Înainte, iar ş se rotesc În
plan orizontal. Sînt astfel combinate ţ de transla-
ţ rectilinie a corpului cu ţ ă prin rotirea
SEIKEN-HASAMI-ZUKlesteundublumawashi-
zuki, executat simultan la ş nivel. La impact
bustul este frontal (fig. 10).
*
Arma ă ă de obicei În tsuki-waza
este pumnul (seiken). Similar se pot executa tsuki
ş cu alte arme naturale: nakadaka-ken, ippon-ken,
nihon-ken, hiraken, ryuto-ken, teisho, kumade, sei-
ryuto, koko, nu kite etc. Principiul de ă ă
ş
SEIKEN-AW ASE-ZUKI este o ă ă
la nivele diferite. Pumnii sînt lansati simultan din
hikite pe traiectorii rectilinii, la nivele diferite, În
planul sagital-median. Pumnul ă picio-
3
Volum
Regeneratol"
ţ
compr.mal'e
1-
7
ACTUALITATEA COSMONAUTICA
• În a doua ă a anului 1973 va
fi plasat pe o ă În jurul Lunii sate-
litul RAE-B (Radio Astronomy Explo-
rer-B) destinat ă radio a sem-
nalelor provenite de la Soare, Jupiter,
din Calea Lactee ş din alte galaxii.
ş de la Centrul ţ God-
dard, care au Început testele la sol ale
satelitului (în greutate de 26 kg) ă
din martie a.c., sînt ş in ce pri-
veste rezultatele ce se vor ţ Ei
stiu aceasta din ţ primului
RAE (botezat Explorer-38) care a fost
satelizat În jurul Terrei ş a transmis
numeroase ţ in perioada iulie
1968 - noiembrie 1972.
• ţ ţ europene
Star, Mesh ş Cosmos ă În folo-
sul ţ ESRO la satelitul OTS,
destinat ă asigure in 1976 traficul euro-
pean În problemele telefoniei (80%) ş
sistemelor radio-TV.
• Europa va participa la programul
de utilizare a navetei ţ Aceasta
este ă ţ ă membre ale orga-
ţ ESRO. In ceea ce ş Fran-
ta si R.F. Germania, ele vor participa la
programul «Laboratorul ţ care
va beneficia de aparatul «Navetei». De
fapt, la Congresul de la Frescati (ita-
lia), din 1973, aceasta a ş fost linia
directoare a ă lor.
• Asteroizii vor constitui În curînd
Dr, ing. FL. Ă Ă
o ţ ă pentru tirul cosmonautic; 11
ţ au recomandat ţ
N,A.S.A. studiul intensiv al cometelor
ş asteroizilor care ar da ă asu-
pra originii ş lor Marte ş Luna.
• ă ce În martie 1970 dr. Wernher
von Braun fusese avansat director În
N.A.S.A., iar În locul lui, la conducerea
centrului ţ Marshall de la Hunts-
viile (Alabama), fusese numit dr. Eber-
hard F.M. Rees, ă ă «regatul rache-
telor» a primit recent un nou ă
tor: este vorba de dr. Rocco A. Petrone.
Fostul ş al programului «Apollo» a
devenit diriguitorul centrului din Hunts-
viile la 19 ianuarie a.c., preluînd un pro-
gram destul de complex, legat în spe-
cial de «Skylab» ş de motoarele nave-
tei ţ
• ă primele luni de functionare
ă satelitul canadian' de te-
ţ ANIK a dat ă sa-
ţ la fel ca ş prima convorbire
ă de acest sistem: O convorbire
<\Via satelit» a avut loc între ş
Resolute (dincolo de cercul polar) ş
ă ţ din Otawa.
• Prin ţ la ţ pro-
iect de ă lansatoare de sateliti
«Europa»-3 (cost 275 milioane de lire')
ş abordarea programului «Europa»-L3S
(cost 175 milioane de lire), ţ
vest-europene vor rlispune În 1979 de o
ă ă ă ă plaseze
pe o ă ă un satelit de
750 kg. Primul etaj al rachetei, greu de
13,5 tone, va fi dotat cu patru motoare
«Vi king» (U DMH + perhidrol4 x 675kN);
al doilea, greu de 4 tone, va avea un
singur «Viking», iar al treilea va fi în-
zestrat cu motor criogenic (LOx+ LH;
59 kN), intregul ansamblu fiind înalt de
45m ş avînd la decolare o greutate de
200 t ş o ţ de 2360 kW.
• Primul din cei doi ţ de tele-
ţ «Symphonie», care urmea-
ă a fi ţ de ţ franco-ger-
man CIF AS În ă anului 1974,
va fi p lasat pe ă de o ă «Eu-
ropa»-2 de la centrul ţ din Guiana.
Satelitul, cu panou riie solare pliate (vezi
foto), are greutatea de 220 kg ş va
transmite de pe o ă ţ ă
În benzile de ţ ă de 4 ş 6 GHz,
fiecare ă de 800 circuite telefo-
nice. Durata· ţ satelitului; 5· ani!
SUPAPELE
(Urmare
de rodaj se ă
ă ţ de montare a pie-
setor pe chiu ă
Inainte de a monta chiulasa pe bloc, se
mai ă o ă verificare, care
ă În a turna ă pe una din ţ
supapei. ă ă 15 minute de ş
sub ţ de ş nu apar scurgeri,
ă ă totul este În ă
Reglarea jocului culbutorilor se face
utilizînd un set de lere, o cheie ă sau
ă cu deschiderea de 10 mm ş o cheie
cu ş ţ pentru ţ ş de strîn-
gere. Jocurile la rece sînt 0,15 mm la admi-
sie ş 0,20 mm la evacuare.
din pag. 19)
Montarea chiulasei pe motor se face
folosind o ă ă ş strîngînd piuli-
ţ de prindere, din centru ă margini
{fig. 7), cu ajutorul unei chei dinamome-
trice la un cuplu de 6 kgfrn.
Pentru ă ţ se aduce pis-
tonul respectiv la punctul mort interior
la aprindere, cînd ambele supape sînt des-
chise. ă ţ a pistonului poate fi
ă cu ajutorul rotorului distribuito-
rului {Iulea), care atunci cînd se ă În
ţ din fig. 8 ă ţ pistoanelor
la punctul rryort interior la aprindere.
23
Folosindu-ne talentul, ă ş pa-
siunea, utilizînd cu pricepere ş ingenio-
zitate mobilierul, covoarele, mochetele,
materialele textile de orice ă ma-
terialele de ţ puse la dispozi-
ţ de ţ putem realiza interioare
ă de elegante ş de bun gust.
Interiorul modern este de neconceput
ă ă elemente decorative. Un element
decorativ poate fi ş o ă ă de
lemn care ă un ţ sau o
ţ ă sau o lucrare ă cu carac-
ter pictural, sculptural.
Lucrarea ă are În principiu
un rol artistic, dar cel mai adesea acesta
se ă cu ă ţ ţ Ine-
puizabilul ţ posibile per-
mite fanteziei ă manifeste astfel
originalitatea. '
Desigur ă lucrarea ă tre-
buie ă se încadreze în ţ gene-
ă a interiorului astfel încît trebuie
ţ ţ factorii ce intervin: cu-
loarea, forma, stilul, ă textura
materialului folosit.
Elementul decorativ trebuie ă ş ă
ă astfel locul pe ă perete,
ă încît cadrul imediat apro-
piat ă fie pus În valoare, ţ
ă de dimensiuni mai mari sînt
ă ă mobilelor, fiind tributare
locului ocupat În ţ ş volumului
propriu. ă de mici se
ă În cadrul pieselor eXistente,
contextului general, ă ţ arhi-
tectura sau mobilierul, putînd deveni
veritabile ţ Înnobilînd ş persona-
lizînd cadrul.
La îndemîna ă revista
va pune tehnici ş metode noi, utilizate
de creatorii de ă ş ţ me-
tode care permit utilizarea materiale-
lor clasice sau moderne.
Pornind de la o idee ţ ă
veti putea ă ă ţ ţ singuri
apartamentele ă '
Se ş azi, din ce În ce mai mult
1n decoratiuni, vitraliul sau ă ase-
ă ă care ă ca suport
sticla.
Cele mal vechi despre exis-
tenta vitraliu lui ă de la începutul
erei noastre. Epoca de Înflorire e ă
de Renastere, avînd un caracter pre-
dominant' religios. Azi, în Întreaga lume,
vitraliul ş o ă valoare ca
element decorativ al ă interior.
Revista ă a prezentat tehnica
ă de realizare a unui vitraliu, teh-
ă ce ă un efort amplu ş mult
timp. În acest ă cititorii vor ă
ă ă de realizare a vitraliilor, acce-
slbilp ă amator prin simplitatea
lor, ş ţ ă materialelor ş
ţ de cost mic. "
Fotogratiile din aceste pagini vor fi,
credem, un îndemn ş o ţ Tova-
ă Dorina ă ş
de culoare, machete de
la Scoala de ă din
ş ne-a oferit rîndurile ce ur-
ă
Cititorii d in ă ă pot face abona-
mente ad resÎndu-se intreprinderii «ROM-
PRESfILATELiA» - Serviciul import-export
ă ş Calea ţ nr. 64-66,
P.O. Box 2001.
La realizarea acestui ă au colaborat:
ing. R. COMAN, ing. 1. CADELCU. ing. V.
CALINESCU, ing. C. COTERBIC, ing. SER-
GIU Ă N. GALAMBOS, ing. M.
IVANCIOViCI, ing. V. LAURIC, ing. 1. MI-
Ă ing. D. PETROPOL. fiz. M.
SCHMOL, ing. 1. ZAHARIA.
Prezentarea ă ADRiAN MATEESCU
ARCADIE DANELIUC
APARTAIENTEIO'R NOASTRI
Prof. DORINA Ă
TEHNICA Ă A VITRALIULUI
Unde îsi poate ă loc vitraliul? ă numai cîteva ă ţ o ă
un glasvand, o ş ă un paravan v,or ă ă pe ro.lu! I?r ţ
bite ă decorative. Blatul unuI ghendon ţ mica, J9asa), suportul unuI
platou sau al unei ă pot fi realizate în tehnica vitraliului. In ţ iibere ale
unei biblioteci moderne sau direct, simplu, pe un perete, vitraliul este o deco-
ţ ă . " ..•
De unde se-ncepe? ţ e nevoie de <? Idee ţ ,matenallzata
Într-o ă ă prin desen. La rîndul lUi, desenul trebUie sa fie clar expn-
mat prin linii simple de contur, din care Desenul. trebUie
ă fie pus în valoare ş prin culoare, cromatica fIInd aleasa potriVit ţ
Se folosesc culori vii, calde, pure, de contrast, transparente, pentru ,ca
mai ă ă la vitraliu o constituje tran,sparentel stlclel
colorate prin puritatea culorilor. Ca urmare, se vor eVita culOrile mult ameste-
cate între ele.
Procedeul/. Este recomandat ă geamurilor de la ferestre, ş panou-
rilor decorative si altor ă ă ă .
Este de dorit ca geamul ă ă grosimea mai mare de 4 mm, restul dimen-
siunilor fiind, evident, dictate de ţ În care lucrarea va fi ă
ă unei ţ de aproximativ 30 x 40 cm, ne vom procura
ă materiale:
- culori de ă (de ulei) sau ani,Jine, ţ de cromatica ţ
- 200-300 g praf de ă
- 50-100 g aracet. Aracetul e un adeziv sintetic ce poate fi ă în maga-
zinele cu materiale de ţ
- ă ă ă de 5-10 mm;
- tus negru, tempera sau negru de fum (ulei);
- o ă ă ă ac, veche, sau o ă (pistol) pentru ă ă la
ornarea torturllor. Se poate apela la nevoie la un cornet de hîrtie sau ă în
câre caz, vîrful se face dintr-o ă ţ ă de ă ţ
1. Sticla se ă ţ ă cu alcool pentru degresare, ă care se ş ă la
perfecta uscare. Ca o ă ă ă se poate freca ş cu talc.
2. Se transcrie desenul pe ă Pentru aceasta se pune placa de ă pe
foaia de desen si se ă cu un pix cu ă
3. Se ă pasta de lucru (care ă rosturile de metal) Într-un vas emailat.
Deoarece ă ţ acestuia e greoaie, se ă ţ unui
cancioc, improvizat dintr-o minge ă ă pe ă ă ţ acestuia pre-
supune o ă modificare prin ă bolului de cauciuc.
Pasta se obtine prin amestecarea prafului de ă cu aracetul, culoarea
ă ş ţ ă ă încît ţ amestecului ă fie ă ă
cu cea a pastei de ţ ă ă
ă În ţ punem negru de fum-ulei, pasta o ă cu ulei de
in care este un bun liant. ă pe geam, pasta nu trebuie ă se iase decît foarte
ţ cît ă imite plumbul topit, folosit În tehnica ă pentru legarea ă
tilor de ă ă
, 4. Cu ajutorul seringii ă ă ac) se ă pasta pe sticia ă desenul,
astfel încît ă ţ o ă ţ a ţ CÎt mai ş ă Lucrarea e ă ă
ă se usuce si ă se ă ă
5. Colorarea ă presupune ţ În prealabil a unei palete
dintr-o ă de geam cam de 30-40 cm, pe care se pun culorile de ulei, ă
tate unele de altele, pe ă rînduri, În ă ordine: galben, oranj, ş
ţ ă ş albastru, verde, n·egru.
Se pot culorile ş în capace de borcane prinse pe un carton sau
geam.
Culorile astfel le ă cu lac
cu ti ner, Încît ă ţ
mai clare ş ă se usuce bine.
diluînd ă e nevoie
pe ă în culori cît
6. e ultima ă de lucru. În e vorba de realizarea
unei rame adecvate, ă ş are rostul este ă
Se ă sfoara de ă ă cu ş negru. uscare sereimpreg-
ă cu lac incolor sau vopsea «duco» ă
Sfoara se ş ă lacului) pe marginea sticlei, de jur-împrejur, În
de sus ă un ochi pentru ă ţ Se poate, pe parcurs, ă se
mici ă din ă
ă ţ se face ţ geamul orizontal pe o ă
Procedeu/II. Acest procedeu este potrivit pentru ă de dimensiuni rela-
tiv mici, gheridoane, platouri, elemente independente etc.
La dimensiunile cerute se taie ă sau trei geamuri.
1. Se ă ţ pe unul din geamuri cu un creion cu ă
Geamul se ă ţ ă ca ş la primul procedeu. ..
2. AI doilea geam se pune Între ă cartoane ş întreg ansamblul se ş ă
pe o ă sau pe podea. Prin presare (cu mîinile) se sparge geamul, ţ
du-se ă ţ mai mari sau mai mici, ă ţ ă
3. Se ă primul geam cu ş sau culori de ulei diluate cu tiner, con-
form ţ ţ Se ă ă se usuce.
4. Se ă un strat de lac incolor destul de gros (nediluat) pe placa de ă
ă CioburUe se ş ă pe stratul de lac În ş ordine În care au rezultat
ă fisurare. Intre cioburi se ă o ă ă de 1-3 mm ca ă obtine
rosturile. ă uscare se înnegresc rosturile cu (, ă folosind o cu'loa
ă de ulei sau ş negru. '
In tot timpul lucrului, geamul se va ţ orizontal pe masa de lucru, pent
ca ă se elimine riscul curgerii culorilor sau ă lor.
Pentru ca ă obtinem o ţ ă ă a ă putem pune un alt gea
deasupra, fixîndu-I CLI Lin nou strat de lac,
5, Finisarea ă se poate face In mai multe moduri. ă dorim ca lucran
ă fie pur ă îi vom ţ o ă ca la procedeul " din stoa
ă cu ş ş lac.
Prin acest procedeu putem ţ blatul pentru gheridoane, azi ml
ă ş apreciate În decorarea interioare folosi geamuri mai groa:
de entru dimensiuni mai 50-70 cm.
ca

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful