CodeR.N.

Name

% of 10 BatchP1 C1 M1 TM1

36 00229 Sarvesh Padia

86.3

C8

39 31 96 166

36 00181 Pravar Umale

94.3

C8

36 32 92 160

36 00166 Poonam Thakare

95.69

C8

32 35 92 159

36 00136 Nikhil D. Dhake

91.46

C8

32 37 88 157

36 00231 Sayali Khanzode

91.53

C8

30 34 92 156

36 00137 Nikhil Gajare

93.07

C8

36 30 90 156

36 00293 Yashodeep Takore

88

C8

33 30 90 153

36 00280 Tejas Chumbalkar

83

C8

30 35 88 153

36 00004 Abhijit Rajput

94.76

TS

34 31 86 151

36 00143 Nikita Pohare

91.69

C8

24 31 94 149

36 00173 Prashant Dhore

90.3

C8

30 32 80 142

36 00247 Shruti Relkar

82.63

C8

21 25 92 138

36 00288 Vaishnavi Potdukhe

92.3

C8

27 25 86 138

36 00235 Shailesh Ghanmode 89.07

C8

26 28 84 138

36 00113 Mayur Ingle

C8

33 24 80 137

C8

31 31 74 136

92.61

36 00014 Aditya Patki
36 00171 Pranali Sabale

90.76

C8

23 30 82 135

36 00272 Swapnil Borle

84

C8

26 29 80 135

36 00236 Shashank Revekar

84.69

IB7

24 25 84 133

35 00079 Gaurav Chhaparwal

89.53

IB7

24 27 80 131

36 00185 Priya Tayde

91.23

C8

27 26 78 131

36 00012 Aditya Laddha

76.61

C8

16 29 84 129

36 00301 Rutvik Pensionwar

88.15

NB

32 21 76 129

36 00228 Sanket Ihare

89.84

C8

24 22 82 128

36 00099 Komal Rekhate

85.07

TS

26 22 80 128

36 00086 Kalyani Apte

90.46

C8

22 28 78 128

36 00291 Yash Gandhi

83.07

C8

19 26 82 127

36 00243 Shraddha Surve

85.07

C8

19 30 76 125

36 00192 Rajesh Kharche

89

C8

26 26 72 124

36 00090 Karan Shah

84

C8

27 18 78 123

36 00189 Rahul Thakare

91.06

C8

22 16 84 122

36 00300 Akshay Shah

91.53

NB

30 19 72 121

35 00252 Shubham Ujjainkar

87.23%

IB7

23 23 72 118

36 00305 Siddhesh U Vaze

90.78

NB

31 11 74 116

IB7

14 23 78 115

36 00091 Karishma Mahajan
34 00292 Yash Agrawal

86

IB7

23 21 70 114

36 00031 Amit Kulkarni

86.63

C8

23 26 62 111

35 00080 Gaurav Khadse

86

TS

13 18 78 109

36 00021 Ajinkya Mahure

87.53

C8

15 33 60 108

36 00008 Abhishek Nilapwar

83.59

C8

23 29 52 104

36 00262 Sonal Agashe

88.15

C8

15 26 62 103

36 00115 Mayuri Patki

91.52

C8

16 22 64 102

36 00221 Rutuja Patkhedkar

88

C8

11 21 68 100

36 00103 Kushal Sattiwale

77.69

TS

17 13 66

96

36 00023 Akash Sukalkar

84.3

TS

14 17 64

95

36 00302 Saurabh Khandelwal

85.38

NB

25 20 42

87

36 00153 Pallavi Wanare

89.69

C8

7 20 54

81

36 00074 Dipika Malani

86.16

TS

9 10 60

79

36 00030 Ameya Padhye

86.61

C8

12 13 54

79

36 00108 Manegsh Mohade

78.92

C8

11 16 52

79

36 00233 Saurabh Tandulkar

80

TS

12 21 38

71

36 00267 Supriya Taksale

81

C8

10 24 32

66

40 00212 Rucha Ghaisas

80.46

TS

16 11 38

65

35 00296 Yogesh Navale

65

TS

13 15 34

62

38 00218 Ruprani Thakur

75.69

TS

12

8 36

56

36 00089 Karan Sayani

70

TS

9 13 34

56

00055 Ashlesh Kharbade

C8

0

36 00096 Kedar Shahane

C8

0

00112 Mayank Thanvi

IB7

0

00024 Akash Wadgaonkar

IB7

36 00304 Leena C. Madhani

70

TS

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.