POBLISKU

od Patrik Marber za Debra

Poblisku be{e prv pat postavena na scenata Koteslo vo Kralskiot nacionalen teatar, London, na 22 maj, 1997 godina.

2

vh\ Gla tvni likovi: ALIS devojka od gradot. Okolu dvaeseti godini DEN ~ovek od predgradieto. Okolu trieset godini

LERI ~ovek od gradot. Docni trieseti/rani ~etirieseti godini ANA Sceni: Dramata se odviva vo London, 1993-1997 godina Scena Scena Scena Scena Scena Scena Scena Scena Scena Scena Scena Scena 1: januari, 19993 godina 2: juni, 1994 godina 3: januari, 1995 godina 4: januari, 1995 godina 5: juni, 1995 godina 6: juni, 1996 godina 7: septemvri, 1996 godina 8: oktomvri, 1996 godina 9: noemvri, 1996 godina 10: dekemvri, 1996 godina 11: januari, 1997 godina 12: juni, 1997 godina `ena od provincija. Rani trieset godini

Gornite datumi se samo za orientacija. Ne bi trebalo da se del od produkcijata ili od scenografijata Scenografijata treba da e minimalna.

3

Akt 1 Scena 1
Bolnica. Rano utro.
ALIS Sedi. Oble~ena e vo crn kaput. Od stranata ima ranec i kafeava aktovka. Pali ~kor~e, go gleda kako gori, go gasi so duvawe. Go soblekuva ~orapot. Na nogata ima isekotina. Dosta raskrvavena. Taa ja gleda ranata i vle~e nekolku volneni vlakna od ranata. Gleda vo aktovkata. Razmisluva. Gleda naokolu. Ja otvara. Prebaruva vo ta{nata. Vadi sendvi~i zavitkani vo aluminiumska folija i edno zeleno jabolko. Gi otvora sendvi~ite i gleda {to ima vo niv, se nasmenuva i povtorno gi vra}a. Go svetnuva jabolkoto. Griznuva. Kako {to po~nuva da xvaka, vleguva Den. Toj e oble~en vo odelo i kaput. Zastanuva, ja gleda kako go jade jabolkoto. Vo racete dr`i dve stiroporski ~a{i so topol pijalok. Izvini. Barav cigara. Gi ostaviv. i go dava pijalokot. Neli treba da si nekade? ALIS DEN

ALIS

DEN Na rabota. Ne ti se dopadnaa sendvi~ite? Ne jadam riba. ALIS DEN

[to raboti{? Novinarstvo. Kako taka. se `ivee od nea. ALIS Ti se dopa|a li. Da ti ja potkrenam nogata? ALIS DEN ALIS DEN ALIS DEN . Molk. DEN ALIS DEN ALIS DEN Pa i decata mo~aat v more. Misli{ deka }e dojde doktorot? Kaj i da e.. umira~kata kako rabota. Kakvo? (negoduva) Nekrolozi. Te boli? ]e pri`iveam.4 Zo{to? ALIS Zatoa {to ribite mo~aat v more. Ne jadam ni deca..

DEN ALIS DEN Ja gleda. DEN ALIS Kakva e ovaa "situacija"? Se poglednuvaat Koj ti gi ise~e korkite? Jas. Imam mobilen. Ja gleda nogata na stolot. . Zo{to ne gleda{e kade odi{? ALIS Nikoga{ ne gledam kade odam. Blagodaram {to me sobra od patot. So zadovolstvo. Treba da gi jade{ korkite. mislam deka be{e taa. DEN Te poglednav vo o~ite koga izleze na patot.vitez. Molk. Ti .5 Zo{to? Taka se pravi vo vakvi situacii. Molk. DEN ALIS Majka ti li ti gi se~e{e koga be{e mal? DEN ALIS Da. DEN Treba da prestane{ da pu{i{. Da ne saka{ da se javi{ nekomu? ALIS Ne poznavam nikogo.

Toj negoduva{e. A potoa? ALIS DEN ALIS DEN ALIS DEN Taksi voza~ot izleze. ve molam". ALIS Poka`i mi go izrazot na indignacija. so doza na indignacija. i mi re~e: "Zdravo. mislam deka se pla{e{e deka }e treba da potpi{uvam mnogu dokumenti i deka nego }e go napravat vinoven. samo prefrlete ne do bolnicata. Pravi izraz na indignacija. "Da ja odneseme vo bolnica". mislev deka ja ubiv". Re~e: "Fala mu na kurov. mu rekov "[tom e taka. nepoznat ~oveku" [mizli{te. Mi gi zabele`a nozete? Vo koj smisol? Vo smisol "ubavi noze"? Najverojatno. Taka {to jas.6 Potoa? ALIS DEN Le`e{e na zemja. intenzivno me pogledna. DEN . Se prekrsti. ALIS DEN Zabele`av deka ima{ isekotina na nogata. Jas rekov.

Te polovinata. Be{e na mostot Blekfraers? ALIS Bev vo eden klub vo blizinata na Smitfild. go kine na dva dela i po~nuva da jade. Taa go odvitkuva lep~eto...7 Odli~no.. ALIS A glavata. Pauza DEN bev fatil okolu ALIS Ova e najta`noto par~e leb~e {to sum go videla dosega. ALIS DEN Te stavivame vo taksito i dojdovme ovde.glavata ti be{e na moeto ramo.mi pa|a{e? Tokmu taka. ]e mi go dade{? ja otvara aktovkata ]e zadocni{ za rabota. Saka{ da si odam? DEN ALIS DEN ALIS Ne. "Izvinete za gu`vata". Saka{ da tancuva{? DEN .. Jas {to pravev? ALIS DEN Mrmore{e.. DEN ]e ti dadam polovinka.. Ja stava rakata vo aktovkata.

. Gluposti. ALIS DEN Prestar sum i za xajv a kamo li za rejv. ili koj znae kako go vikaat toa nedelava.ima i grobi{ta. Na pola pat si. Zo{to? DEN ALIS DEN ALIS Bidej}i se odvratni. Pa. DEN ALIS . Go znae{? Ne. Trupovite meso? Da.. Fala ti. Potoa otkriv eden mal park. Parkot Postman.8 Premnogu sum star za toa.. Da vidam kako go rastovaruvaat mesoto. ALIS DEN ALIS DEN ALIS Bev da se pro{etam.. Kolku godini ima{? Trieset i pet.

.jade{e. ALIS DEN ALIS Kako zavr{i toa so pi{uvawe nekrolozi? [to.pa otidov na mostot Blekfraers za da ja preminam rekata.. koga taa po~ina.(majka mi e po~inata)......se sendvi~ so jajca racete mu tresea od taga. navistina. taa tuka po~ina. Pauza Tatko ti e u{te `iv? Edvaj. vo blizina li e nekade? Da. saka{e da bide{? Pauza... ta toa e samo edno obi~no bajato lep~e. Tatko mi... Molk...spomenik.9 Ima spomenik posveten na obi~nite lu|e koi go zagubile `ivotot spasuvaj}i drugi. Den i go podava drugiot del od lep~eto.ronki od jajceto pa|aa na trevata. sme sedele tamu.tatko mi i jas sedevme tamu. Vsu{nost. Popoleka mu se vra}aat se}avawata..... DEN ALIS DEN Da. ALIS Ima statua? Minotaur. Siguren si? DEN Da.no ne se se}avam deka ima{e...toj na gornata usna ima{e puter. Parkot. znam na koj misli{... Pauza. popladneto. Potoare{iv da odam na Borou. Be{e pu{a~.

toga{ Heri . Sakam da te zamislam vo Sibirija. I taka.nema mesto. vnesuvame nekoi eufeizmi za da se zabavuvame. Heri i Gream. Koj na primer? ALIS DEN . zavr{iv vo novinarskata "Sibirija". Toa zna~i dali nekoj va`en umrel vo tekot na no}ta. Smetaat deka se skrnavi nivnoto ime ako ne se objavi. no nemav glas-nemav talent. po~nuvame da go prebaruvame "sandakot za dlaboko zamrznuvawe". gi pravime poslednite izmeni. ALIS Ka`i mi {to raboti{. razubavuvame tekstovi. t.. DEN Ako nekoj navistina "va`en" skinal. Nekoi denovi razgovaram so vdovci ili vdovici. se javuvame po telefon.. Navistina? Da? DEN ALIS DEN Pa. no. Vo {est ~asot stoime okolu kompjuterot i ja ~itame utre{nata stranica.e. tie sakaat da objavime nekrolozi za nivnite soprugi i sopruzi.. a nie gi proveruvame informaciite.toj ni e urednikot. ja vikame "nekro stranica". za pove}eto od niv.. Trojca sme: Jas. ALIS Nekrolozi za mrtvi lu|e se pi{uvaat dodeka tie se `ivi? DEN Za nekoi.10 Sonuvav da bidam pisatel.. Ako nikoj va`en ne umrel. re{ava kogo }e go stavime na ~elo.. Prvo ne{to {to se pra{uva (naj~esto Gream) e "Koj e na tapet?". Sigurna si deka saka{ da znae{? ALIS Da. kompjuterot {to gi sodr`i site nekrolozi i go nao|ame `ivotot na mrtovecot.

Kako ja dobi rabotata? ALIS DEN DEN ALIS DEN ALIS DEN ALIS DEN . Molk."rezerviran". Ajas? Ti si "razoru`uva~ka". "Ja cene{e sopstvenata privatnost"-peder. {to zna~i deka bil pijavica. Osameno staro aro? Mo`ebi..11 "Toj be{e kafeanski ~ovek". ALIS A {to bi bil eufemizmot za. so pomek ton Za mene? Aha. "U`iva{e vo sopstvenata privatnost"-meraklija. Toj be{e. "Taa be{e vesela hostesa.Alis poleka go gali Den po liceto: nezgodno mu e no ne i neprijatno.. Pauza.." Pijana orospija? ALIS DEN To~no.

ALIS LERI ALIS LERI (Se nasmevnuva) Znam deka e luzna. Minuva Leri oble~en vo bel mantil Den go zastanuva. [to e ova? Luzna.. Gi ~uvstvuvate prstite? Da. LERI Dozvoluvate? Vnimatelno i ja spu{ta nogata. So eden brz pogled ja zabele`uva Alis. ALIS LERI . Ubava devojka. DEN Izvinete. toa ne e. ve}e dolgo ~ekame. Kamion. Dovolno zanimliv nekrolog zna~e{e rabota. [to se slu~i? Me udri avtomobil.. Kako ja dobivte? Vo Amerika. ALIS LERI DEN Edno desetina sekundi be{e vo nesvesna sostojba.12 Treba{e da si napi{eme sopstven nekrolog. Gotov e da zamine. Mislite li deka nekoj naskoro }e dojde? Se izvinuvam. Tie se blisku eden do drug i se gledaat. Zastanuva.

[to e slu~i so toa. Patuvav. Be{e srede nekoja pustelija. ma{ko? Ne znam.13 Lo{o ve za{ile. Leri gi vadi cigarite od xep i i podava edna. Blagodaram.. Taa poka`uva so glavata kon negoviot xep. Cigara. Leri zaminuva. Sama? So . LERI DEN DEN [to prave{e srede taa pustelija.edno ma{ko. Jas pobegnav. ALIS DEN ALIS DEN ALIS DEN . Mo`e edna? ALIS LERI ALIS LERI ja gleda. Ne pu{ete ja ovde. ]e bide se dobro..

14

Kade? Wujork. Tuku-taka? ALIS DEN

ALIS Toa e edinstveniot na~in da se zamine. "Ne te sakam pove}e, prijatno". DEN A da pretpostavime deka se u{te go saka{? Toga{ ne zaminuva{. ALIS

DEN Nikoga{ ne si napu{tila nekoj {to se u{te go saka{? Ne. Pauza Koga se vrati? V~era. Ti se dopadna Wujork? Sekako. Be{e...student? Striptizeta. Molk. Alis se nasmevnuva. ALIS DEN ALIS DEN ALIS DEN ALIS

15

Vidi gi samo o~iwata. DEN Ne mo`am da si gi vidam o~iwata. ALIS ]e ti ispadnat. Kako na crtanite. DEN ALIS DEN ALIS DEN ALIS

Dali be{e...dobra? Isklu~itelna. Zo{to? Znam {to sakaat ma`ite. Navistina? Ah, da.

Ka`i mi...

DEN

ALIS Ma`ite sakaat devojka {to li~i kako mom~e. Sakaat da ja za{tituvaat, no taa mora da e borec. I mora da svr{uva kako lokomotiva no so elegancija. Molk. A ti , {to saka{ ti? Pauza. Koe ti bilo toa... ma{ko? DEN

ALIS Obo`avatel. No {tom me ima{e, ne saka{e da se soblekuvam.

16

Se nasmevnuva Ima{ devojka?

DEN ALIS

DEN (namurteno) Rut. A ti, {to saka{? Da bidam sakana. Toa e se? Toa e golem zalak. Kade ti se ...rabotite? Taa poka`uva kon ranecot. ALIS DEN ALIS DEN

ALIS Jas sum skitnica. Dali gi privlekuvam tvoite ma{ki instikti? Da. DEN

ALIS Saka{ da me za{titi{ od nevolite na svetot? Mo`ebi. DEN

ALIS Ne si prv, batka. No, taka treba da odi{ da vidi{ "koj e na tapet". Pauza DEN ]e se sretne{ so mene po rabota?

Ne bidi tolkav lizurko. Ne mo`am.17 ALIS Sekako. So natmuren glas. Telefonot. Jas se vikam Alis Eirs. ALIS Sum sretnala psihoti~ni li~nosti. A tvoeto? Alis. DEN ALIS Sekako deka mo`e{. So kogo da zboruvam? So Heri Masters. ]e se javam vo tvoe ime i }e ka`am deka si bolen. I go podava mobilniot telefon. DEN DEN Prv vo memorijata. DEN ALIS Jas znam deka ne si . Tvoeto ime? G-din Daniel Vulf. Ti ne si takov. Taa go pritiska kop~eto. Bi mo`elo da sum. DEN Od kaj znae{ kako sum? Bi mo`el da sum nekoja psihoti~na li~nost. ALIS DEN ALIS DEN ALIS . Zo{to ne zeme{ sloboden den.

Ana stoi zad aparatot za slikawe. Zakopanata reka. DEN ANA . Vo 18-iot vek ja zagradija.18 Scena 2 Studioto na Ana. Fotografija DEN ANA Od mostot Blekfraers mo`e da se vidi kade istekuva. U{te edna fotografija. Odli~no. Nema{e li reka na ova mesto? DEN ANA Rekata Flit. Ana go fotografira. Docna popladne. [to e onaa zgrada? ANA DEN ANA Pribe`i{te za padnati `eni. Pa da znae{ deka }e vidam. Den sedi na edno visoko stol~e.

Ana go menuva filmot. Lu|eto veruvale deka pod zemjata se gaele sviwi i deka eden den edna golema. Taa mu podava pepelnik. Mi laska{. Vistina li e? DEN ANA Ne. i. Ja ~itav cela no}. Fotografija. Mi se dopadna tvojata kniga.t. Den ja pali cigarata. me dr`ea budna se do ~etiri ~asot. Fotografija. diva sviwa isplivala po Temza i oti{la nakaj branata. debela. Fotografija. Opu{ti se. Koga e izdadena? DEN ANA DEN Narednata godina. DEN Iznenaduva~ki dobro. DEN ANA Tvojata anonimna heroina ja izgradi vrz vistinit lik? . Fotografija. go prilagoduva svetloto. Toa e ispiracija za edna urbana legenda-sli~na na onaa za aligatorite vo Wujork. Ostani taka. sviwata izbegala od Smitfild. Fala ti.n.19 I treba. Mo`e da zapalam? DEN ANA Aha. Kako toa ti ja pro~ita? ANA Tvojot izdava~ mi go isprati rakopisot.

Dali sum ti jas nepoznat? ANA DEN DEN ANA DEN ANA DEN ANA ANA Ne. DEN ANA [to misli taa za toa {to i go krade{ `ivotot? DEN Go pozajmuvam nejziniot `ivot. Edna slika. Pauza. .. DEN [to mislat tvotite nepoznati za toa {to im gi krade{ `ivotite? Pozajmuvam. Molk. edna `ena po ime Alis. go gleda. Toj ja gleda. Ima{ izlo`bi? Narednoto leto. Taa se vrti.. Ti si rabotna zada~a. Mnogu e zadovolna od toa. Knigata i ja posvetiv nejze. ^ii? Na nepoznati lica.20 Taa e. Portreti? Da.

Ana mu poka`uva povtorno da sedne. Ne krevaj gi ve|ite izgleda{ nadmeno.21 Ti si preubava. Taa gleda vo kamerata. se vitka{ kako kifla. Za {to? DEN ANA Za seksot. Fotografija Vo koj smisol? Fotografija Ti ja napi{a. DEN ANA Ne sum. ANA Ispravi ja bradata. Fotografija. Den gleda kon nea. ne ti se vide malku bezobrazna? ANA Ne. Taa gleda vo so~ivoto od kamerata. DEN Knigata. mislam deka e iskrena. no ti ja pro~ita. Fotografija A dali ti se dopadna? DEN ANA . (Se poprava) Za qubovta. DEN ANA DEN Da.

.. Taa go vadi filmot. mo`ebi }e go smeni{ misleweto. Ima{ nekoja kritika? Lo{ naslov.. Fotografija. Ti se dopadna toj del? Da. Se somnevam ANA DEN . Ima{ podobar? Navistina? Da. Toj ja gali po rakata. no mo`am i bez nea da `iveam.22 Da.. i prio|a Saka{ akvariumi? Ne ba{. DEN ANA DEN ANA DEN ANA DEN ANA DEN ANA DEN Bi trebalo eden den da otide{ vo zoolo{kata gradina.. Akvarium..

Ma`ena si? Da.. Se gldaat eden so drug... Prodol`uva da ja miluva...23 Bi mo`ela.. Toj i go miluva liceto.Elis.. Ti i taa. za doma. Taa ne`no go potturnuva nastrana.pod bukvata d. Taa vo adresarot ima samo edna adresa...da razvedena. DEN ANA DEN ANA DEN .ne. Ni jas.`iveete zaedno? Pauza Da.. Ja izvadiv taa replika Zo{to? DEN ANA DEN Premnogu e sentimentalna.. DEN ANA DEN ANA (ja navednuva glavata) . ANA Ne se baknuvam so nepoznati ma`i. Ima{ deca? Ne. na{ata..

DEN ANA DEN ANA ANA Pa sepak se gomna.. Vsu{nost. taa naskoro }e dojde.taa e .celostno nenapustliva. Treba ovde da se najdeme. ANA I ne saka{ ni~ii drugi valkani race da ja doprat? Mo`ebi.. Ma`ite se gomna. no ne deneska. Dali Alis saka da ima deca? DEN ANA Premlada e. ANA Navistina nema nikakvo semejstvo? DEN Nema nikoj... Pa sepak. Zo{to zaludno i go tro{i{ vremeto? DEN Ne go pravam toa. Sesijata zavr{i. . Tvojata muza.. Jas sum i blagodaren.24 Bi sakala li da ima{? Da. Pa i toa da vidi{. Se slu{a yvon~eto od vleznata vrata. Taa go gasi svetloto i po~nuva da se pakuva..

Den vleguva so Alis.. Yvon~eto povtorno se oglasuva. Zdravo. Be{e li dobar? Pristoen. Cel den go slu`am. Alis.? Navamu Alis izleguva. Bojata na kosata i e razli~na od prvata scena. Ana e zamislena i na`alena. Ima li. Molk.25 DEN (ironi~no) Mi go uni{ti `ivotot. ova e Ana. Se gledaat. ANA ]e pre`ivee{. DEN ANA ALIS Izvinete ako ve prekinav vo rabotata. Den izleguva za da ja otvori vratata. samo {to zavr{ivme. ANA . Saka{ ~aj? ANA ALIS ANA ALIS Ne. Pauza. Alis ja gleda Ana. Ne. fala.

ANA Ne mi e gajle. Ne.]e te slikam. Zo{to bi mi pre~elo? DEN ALIS .26 Taa navistina e prekrasna. Moram da te vidam. Zafaten si. ANA DEN Da. Pauza. DEN ANA DEN Jas ne sum nevola. ]e ti platam.sestrinski? ANA Ne se odnesuvam sestrinski... Vleguva Alis... Pauza. Mora da se vidime. samo ne sakam nevoli. prekrasna e. ALIS (na Ana) ]e me slika{ li? Nikoga{ ne me slikal profesinalec. Nema potreba. ANA ALIS (kon Den) Samo ako tebe ne ti pre~i. ANA DEN Zo{to odedna{ se odnesuva{ tolku. Pauza.

sedni. Podgotvuva{ izlo`ba? ANA DEN ALIS ANA Sosema mala. Alis sednuva. Molk. DEN ]e ve ~ekam vo pabot od kar{i.`ivot si imala. Zabavuvajte se . (Kon Ana) Ne ni treba toj tuka dodeka rabotime. Alis ja gleda. Blagodaram. Neka ti e so sre}a knigata. Ma`ena si? Ne. Ja baknuva Alis. ANA Ja pro~itav knigata na Den. (na Ana). Blagodaram. Blagodaram. Koj ti bil posleden de~ko? Ma`ot mi. Ana se zanimava okolu kamerata.. neli? Molk.27 Bidej}i }e treba da si odi{. Neka ti e so sre}a izlo`bata. Den izleguva. Dosta bogat.. ALIS ALIS ANA ALIS ANA ALIS .

Vo Siti. Tie mesta. . da.... Pauza.28 [to se slu~i so nego? Molk. Izvini. Pauza. No. jas pove}e gi sakav dupkite. Go slu{nav va{iot razgovor. ANA ANA ALIS Koga ja otvori vratata. De~kite od Vol strit. Ti{ina. toj ima{e poseben. Kako se ~uvstvuva{ za toa {to Den go koristi tvojot `ivot za negovata kniga? I~ kur da ne te boli. ANA ALIS ANA ALIS Takvite doa|aat ~esto po klubovite.izraz na liceto. Edna pomlada. ANA Ima{ odli~no lice. Ana ne e sigurna kade sevo ova vodi. Ana se zagleduva vo kamerata.. [to rabote{e toj? Prave{e pari. ANA Zo{to? ALIS Siroma{nite se podare`lilvi od bogatite. Pauza...otmeni li se? ANA ALIS Nekoi od niv.

29 Ne znam {to da ka`am. sedi na edna masa so kompjuter. Digni ja glavata. DEN LERI DEN ^esto go posetuva{ ova mesto? LERI . Zatemnuvawe. Nivniot "dijalog. Leri sedi negovata masa so kompjuter. Leri nosi bel mantil. se odviva na eden golem ekran. Ana ja fokusira kamerata. Ana pravi nekolku snimki. Dobro e. Scenata e nema.. i. Scena 3 Prikve~erina. Zdravo. Alis.t. Se gledaat edna so druga.izgleda{ preubavo. Molk. Na masata ima klatno. ANA ALIS ANA Jas ne sum kradec. Pisatelski nered.. Zdravo.n. Den e vo negoviot stan. istovremeno koga tie gi ot~ukuvaat zborovite. Dvajcata sedat vo posebni prostorii... Poleka svrti se kon mene. Fotografiraj me.

Ti? Molk. golema usta..30 ? Mre`ata. Prv pat. Opi{i se. Ana. Sakam kur. Pauza. (~uka) Dosta si slobodna. LERI DEN LERI DEN LERI LERI DEN Ovoj veb sajt se vika LONDONSKO EBA^EWE. Saka{ da se seksame? Da. (Zboruva) Alo. Milo mi e. Dobre dojde. Kako se vika{? Leri. ma~e. DEN LERI DEN Devica. LARI . temna kosa. Pauza. LERI DEN Okolku triesetina godini. epski cicki. Definiraj mi epski.

31 36 DD Ubavi noze? D. Va`i. Samo poveli. Toj se {treknuva. LERI . Den se nasmevnuva. Yvoni telefonot {to e na masata na Leri. Dobro se optegnati? 9 funti (gotvi) Srawe. DEN Sakam da ti go pu{am do smrt. 9 in~i. Nosi gi moite vla`ni giki~ki. e za da. Leri razmisluva za predlogot. LERI DEN LERI DEN LERI Pauza. D. DEN LERI DEN LERI DEN LERI Aha. Sakam da znam. Yvoni glasno.

ti Leri. ne mi davaat da svr{am.32 (govori) ^ekaj. {est jazici na kurot. i t. LERI LERI go diga telefonot.n. Se tepaat okolu mene.. jajcata. DEN LERI DEN Ka`i mi nekoja tvoja seks-eks fantazija. Alo? Kakva e histologijata. Go vra}a telefonot na mesto i se vra}a na tastaturata. KAJ SI? DEN Ej. na {to misli{ koga drnka{? (Zboruva) Na {to mi dojde. LERI Hotelska soba . mi zvu~i na atrofija. perineumot.. Den pali cigara. (~uka) ANA. (~uka) ^ekaj. Den gi ni{a top~iwata na klatnoto LERI Alo? Leri Ana? (zboruva) Pi~ku mater. si igraat so mene. ^ao. DEN . LERI LERI Ne na sega{nite? Nikoga{. LERI (zboruva). (~uka) Na biv{ite devojki.. Progresivna? Ne.me vrzuvaat.

(zboruva) Gospodi. Na stranci. vo gaz na cicki. po eden vo sekoja dupka. se smee Ana. LERI potoa? DEN Tie mi svr{uvaat vo usta. 5? LERI DEN mmm Yvoni telefonot na Leri. vo kosa. Potoa go ostava telefonot otvoren. i po eden vo sekoja raka. Toj ja diga slu{alkata i ja vra}a na mesto bez da se javi. ti na {to si ja ~e{a{? razmisluva. Detali.33 Se vo slava na Sultanot-eba~. LERI LERI DEN DEN LERI DEN Se redat eden po drug i jas gi zadovoluvam kako prava zagorena ku~ka. (~uka) potoa? LERI LERI DEN . vo pi~ka.

ksdjf. Vistinska li si? Da se sretneme? Seriozno? D. }e moram da ~ukam so edna raka. LERI DEN LERI Ne mo`am.34 Jas li`am sperma kako prava kurva. moram na vizita.svr{uvam (~uka so edna raka) ohohohohoooooo67r867078-retatakljdfoiaigj. RAJOT TREBA DA [OKIRA. Pauza.sdlf. LERI DEN LERI DEN LERI DEN LERI DEN Koga? Sega. Jas sum {okiran. ^ekaj.. Kako be{e? Cela se tresam.. Jas sum doktor. se smee. DEN .

@iveeme kako {to sonuvame. Nekade poblisku? Akvariumot vo zoolo{kata. vo 1 popladne. So mene }e svr{i{ kako lokomotiva. Mo~uri{teto Hekni.35 DEN Ne bidi pi~ka.. Kako }e te prepoznaam? donesi bel mantil. e slu~ajna. A potpa vo hotel. go razgleduva rokovnikot. 1 popladne. Utre. + mantil= znak OK LERI LERI DEN DEN LERI DEN LERI DEN LERI DEN LERI DEN LERI . Najdobriot seks e anonimen. Strasta. @ivotot bez rizik e kako smrt.. kako i svetot. ? Dr. Kade? razmisluva. SAMI.

~ao. ~ao Ana. Vo rakata ima edna crvena roza. Vo rakata ima vodi~ i nejzinata kamera. Go gleda saatot. Se gotvi da zamine. Se nasmevnuva. Taa neodredeno mu se nasmevnuva nemu. Vleguva Ana. Ja stava rozata vo xebot od paltoto. Gi gleda ribite. Leri hhhhhhh hhhhhhh I dvajcata gledaat vo ekranite. SCENA 4 Akvariumot Popladne. Zatemnuvawe. Gi gleda ribite. ? DEN LERI DEN LERI DEN LERI fala ti. LERI ja gleda.36 Ti pra}am roza qubov moja. LERI ~eka vo edna zatemneta prostorija. .

Sultan Taa se nasmevnuva.. iznenadena... bel mantil. Ana se vrti. ANA povtorno klima so glavata. Taa povtorno se vrti nakaj ribite. LERI . Da. gledam. Go nosam mantilot.. ANA LERI ANA LERI Jas sum Leri. Slobodno vikaj me.. ANA LERI Zdravo. nosite. prifa}ajki go nevrzaniot muabet od nepoznatiot. Da.. Sakate ribi? Gi obo`avam? ANA LERI Se nasmevnuva Docni{.... Odozdola nosi bel mantil. Ni{to stra{no. Leri go otkop~uva paltoto i go otvora.(bezobrazno) "doktorot".. doktore Leri. Se nasmevnuva i toj. Ana se vrti.37 LERI Podobro e otkolku vo mo~uri{te.

Navistina ste doktor? Ti rekov deka sum. Kogo? Toa e doverlivo. Spomna hotel. Molk.. se brzame. imam operacija vo tri. epska cicko. ne se brzame. Vsu{nost... Mislev. ti Internet nimfo. jas treba da operiram.. Odedna{ go fa}a panika. ]e se operirate. Vie ste Ana? ANA LERI ANA Da.. Molk.ama ti si neverojatno ubava.deka }e bide{ grda kako no}. Se izvinuvam... Toj i go podava pari~nikot i taa ja gleda legitimacijata vo nego. sme se sretnale li nie nekoga{? LERI Ne igraj si igra~ki so mene..ako se pojavi{. ANA LERI (se smee) Ne.. Jas? ANA . ANA LERI ANA Ne sakam da ve navredam.38 Prosto ne mi se veruva deka vakvi ne{ta navistina se slu~uvaat. V~era be{e navistina bezobrazno perverzna. Golema usto. no imate li nekakva legitimacija? LERI Da..

Pauza.. LERI ANA Ime? . razmisluva. se sretnav so . ANA LERI LERI Mnogu se izvinuvam. ne sakate. LERI Ne. Toga{ zo{to ste rastrevo`en? Ne sum. zastanuva.00 v~era popladne? ANA Bev vo edno kafule. zboruvame preku Internet. Odedna{ se ~uvstvuvam kako perverzen gad. no.. kade bevte me|u 5.sega otkako me vidovte. pa ANA Jas ne ni poseduvam kompjuter. ku~ka gladna za sperma {to ~uka so edna raka. Po~nuva da si odi. ANA Mislam deka ste `rtva na nekakov lekarski trik.prijatelka.. Ne.39 LERI Oble~i gi moite vla`ni gaki~ki.. }e ti go pu{am do smrt.. Nema da se trevo`am zaradi toa.-vo red. Jas sum fotograf.. LERI Toga{ zo{to dozvolivte da lomotam kako nenormalen za seks? ANA Bidej}i mislev deka ste nenormalen. samo sum frustriran.45 i 6.

Toj bil.. Molk. (se nasmevnuva) Ste zboruvale so Daniel Vulf. Od kade go znaete toa? LERI ANA LERI Znam. toa be{e `ena.... Jas razgovarav so `ena. ANA LERI ANA Koj {to se pretstavil deka sum jas.40 Alis Eirs. A vie. bidej}i. Ne.`ena be{e. V~era mi ka`a deka si igra na Internet. kaj bevte vo toa vreme? LERI Bev vrzan na Internet i razgovarav so tebe. So kogo? LERI ANA Toj i mom~eto na Alis. mi se digna. LERI Kakva be{e prirodata na va{ata sredba? ANA Fotografirawe. Razgovarav so nekogo.veruvajte. ANA Ne be{e. .

Ne. LERI Se nadevam deka }e do`ivee fijasko. ANA LERI (veselo) Ima pravda na ovoj svet. Daniel Vulf. Go slikav za edna negova kniga. ne go znam ba{. Od kade go znaete? ANA LERI ANA Pa.. i toa kakva pi~ka.41 Be{e.. Izvinete. Na dobar pat e. Zo{to? Zo{to bi se prepraval deka ste vie? ANA . samo vie pi~ite. be{e. Molk. Toj si pravi reklama. LERI Blagodaram. Toj ~ovek . LERI ANA LERI ANA Vozrasna sum. Kako se vika? "Akvarium" ANA LERI (naluteno) Ebati seqakot.. Molk.

Oh. Posledniot golem demokratski medij. da. Apsolutno. ste zainteresirana na nekoj na~in. LERI ANA Mo`nost za iskrena globalna komunikacija. LERI ANA .. toa e idninata.42 Mu se dopa|am. Neli mo`e da vi isprati bu}et cve}iwa? Leri neute{no i ja vadi zgu`vanata roza od xepot na paltoto. LERI No. Internetot e prekrasna rabota. Pauza. I ja podava na Ana. Ne. Ne. Blagodaram..? ANA Mislam deka e . LERI Toa go poka`uva na mnogu interesen na~in.interesen. Molk Dali e vquben vo vas? Ne znam.. Dali vie ste vqubena vo nego? ANA LERI ANA LERI ANA Skoro i da ne go poznavam.

Imate? Pa da. Pauza. pred da staneme majmuni. No sepak.43 Dvajca nei`iveani pili{tari se palat na Internet. [to pravite vie ovde. navistina znae da se izrazuva.navistina zaslu`uvaat da gi po~ituvame. Molk. Leri ja gleda. ANA Mene ne mi e dozvoleno. Mene mo`e da mi ka`ete. treba da zamine. no re{ava da prodol`i so razgovorot. I nie sme bile ribi. LERI Gleda vo nea. ANA LERI razmisluva Ribite. . Gledam ribi.. Dozvoleno e i pla~ewe. [to? ANA LERI ANA LERI Mnogu odamna. LERI Toj se pale{e. Ama nema {to.. ANA potvrdno klima so glavata. Dobro ste. Bidej}i ste doktor? ANA LERI Bidej}i sum ovde. blagodaram. i gleda deka taa e nesre}na. Pauza.

Ja gleda Alis kako gleda vo fotografijata. Se gledaat eden so drug. na sliki sekoga{ li~am na kriminalec. Sre}en rodenden. ALIS . Nasmevnete se. Den gleda vo fotografijata. ANA LERI Da. (gi spu{ta racete) Navistina? Ana go fotografira. Den dr`i vo rakata ~a{a vino. ANA ja podiga kamerata. Taa se vrti. DEN Nazdravje. navistina. Ovde sum. Izgleda{ odli~no. Dobro izgleda{. SCENA 5 Galerija Kvi~erina ANA LERI Alis gleda edna ogromna nejzina slika. Oble~ena e vo crn fustan. Kralica na sraweto. Pauza. Pivnuvaat. Zatemnuvawe. rodenden mi e. Vo rakata ima {i{e pivo. Ve molam.44 LERI Poznat sum po dobroto odnesuvawe. Oble~en e vo dosta llito crno odelo. LERI (go pokriva liceto) Nemojte.

Pauza.. [to treba da napravam? Da me ostavi{. Toj {to stori? Pobara ~aj so dve {e}er~iwa. {to ~eka{?" Duhovito. Ti ka`av deka sakam da bidam sam. se nasmevnuva. DEN ALIS A jas rekov: "^ekam nekoj kako tebe da vleze i strani~no da me izebe so vakva stra{na finta".. [to e sega ova? Dozvoli mi da dojdam. Celosno te sakam. Zo{to se srami{ od mene? DEN Ne se sramam. ^ekam na tebe.45 Den ja poglednuva Alis. Zo{to? ALIS DEN . ALIS Den ja vrti glavata. Sakam da bidam tamu za tebe.. DEN ALIS DEN ALIS DEN (zagri`eno) Nema da te ostavem. ALIS Eden ~ovek vleze denes vo kafuleto i mi re~e:"Kelnerko.

.... DEN Vidi. DEN ALIS DEN ALIS DEN A pi{uvaweto? Den ja povlekuva glavata vo ramenicite. Oble~en e vo odelo i crn xemper so . va`i batka? Den ja baknuva vo ~elo. da ti ebam budaliot. Mnogu e lut. ]e ti se javam vedna{ {tom }e stignam. Den izleguva.odam nabrzina da se pozdravam so Ana i potoa }e zemam taksi do stanicata. Pa. ALIS Te sakam.46 Da taguvam. Znae{ deka toj e vquben vo tebe. Pauza Heri e ovde. Vleguva Leri.}e bide i toa. DEN ALIS Nikoga{ ne sme pominale vikend zaedno vo priroda. neli? Ne e.da razmisluvam.. Veli deka im nedostasuvam. pali cigara i go koristi {i{eto kako pepelnik. Saka da se vratam na nekrolozite. Alis sedi. Ti saka{ da se vrati{? Nemame pari. Veli{? Da. ALIS Siroma{kiot Heri. Zo{to ne mi dozvoli{ da dojdam? Toa e samo eden vikend.

47

vintjakna od ka{mir. Vo racete ima {i{e vino i edna ~a{a.Malku e cvrcnat. Alis go gleda za~udeno.

LERI Dobro ve~er. U{te eden begalec od sjajot na gluposta? Molk. Leri ja gleda fotografijata i potoa katalogot od izlo`bata. Ne, ti se...Mlada `ena, London...Odli~na fotografija, ti se dopa|a? Da. Zo{to si tolku ta`na? Poradi `ivotot. ALIS LERI ALIS LERI

[to e ova toga{? Alis se nasmevnuva. Leri (poka`uva kon fotografiite ) [to veli{ ti? ALIS Saka{ da zboruvame za umetnosta? LERI Znam deka e vulgarno da se razgovara za "delata" na samoto otvorawe na "delata" no nekoj i toa treba da go stori. Seriozno, {to misli{ za niv? ALIS Se e laga. Cela plejada ta`ni nepoznati likovi fotografirani na ubav na~in. A bogatite idioti, koi ja cenat umetnosta smetaat deka e ubavo, bidej}i tie taka sakaat da gi vidat. Lu|evo na fotografiive se ta`ni i osameni, a na slikite svetot se ~ini ubav. Spore toa, izlo`bata vleva nade`, {to pak ja pravi la`na, a site sakaat da se la`at so golemi, debeli lagi. LARI Jas sum de~ko na umetni~kata.

48

Kopile. Leri. Alis. Ti si i de~ko na Ana?

ALIS LERI ALIS

LERI I princeza mo`e da bakne `abec. @aba. @abec. @aba. ALIS LERI ALIS

LERI Zaebi-`aba, `abec, `ap~e. Se ti e toa edno isto. Kolku vreme se gledate? ALIS

LERI ^etiri meseci. Se u{te go jademe medot, se e kako vo raj, site moi neprijatni naviki i se zabavni. Ne bi trebalo da pu{i{. Ebi se. ALIS

LERI Jas sum doktor. Moja rabota e da ti ka`uvam takvi ne{ta. Na Alis kone~no i teknuva deka go videla porano. Saka{? ALIS LERI

49

Ne. Da. Ne, da go ebam. da. Ne. Gi ostaviv. Ja gleda kako pu{i. Zadovolstvo i samouni{tuvawe - sovr{eniot otrov. Taa go gleda, znae deka toj i se dodvoruva. Ana mi re~e deka de~ko ti napi{al kniga. Dobra e? ALIS LERI ALIS LERI ALIS LERI ALIS

Se razbira. Se raboti za tebe, neli? Za eden del od mene. Ah, taka. [to nedostasuva? Vistinata. Molk. Tuka li e? De~ko ti.

Da. Zboruva so `enska ti. Leri se obiduva da ne poka`uva zagri`enost. Zna~i...ti si striptizeta? LERI ALIS

Da, i kraj na muabetov. Leri ja gleda luznata na nogata na Alis. LERI Smeam da te pra{am kako ja dobi? Edna{ ve}e me pra{a. ALIS

50

Koga?

LERI

ALIS Pred dve..ne pred dve i pol godini. Jas bev povredena, ti mi ja pogledna nogata. LERI

Kako me zapameti?

ALIS Toa be{e den za pametewe. Ne saka{e da zastane{, ama sepak zastana. Be{e trgnat da ispu{i{ edna cigara. Me ponudi i mene. LERI E pa, sega ne pu{am, a ni ti ne bi trebalo. Toga{ ode{e...tajno da pu{i{? ALIS

LERI Da, vo park~eto blisku do bolnicata. Parkot Postmen. Da, tamu. A..luznata? ALIS LERI

ALIS Eden mafija{ki snagotor mi ja skr{i nogata. Navistina? Apsolutno. Ne li~i na skr{enica. LERI ALIS LERI

Vleguva Ana. a Den vleguva na drugo mesto. Dali e ubavo da si dobar? ALIS LERI (se smee) Jas ne sum dobra. I ti. Pauza.... Ne mo`am dolgo da ostanam. a? ANA DEN ANA .. Nervozno ~eka. Alis zaminuva. Ka`i mi deka ne sum zanikade. LERI Izvini. Tie se gledaat eden so drug. Fala ti. Dosta golema gu`va. ALIS LERI ALIS Da.. ^uvaj se. Ne si za nikade. Ne sum na dol`nost. ALIS LERI Kako ne{to da ja penetriralo ko`ata. Leri ja gleda kako zaminuva... ne treba da se me{am.koga zaginaa moite. }e se ~uvam. Leri izleguva.Mo`ebi no`. Ja gleda..edno par~e metal mi vleze vo nogata vo sudirot. Den nosi kaput i ednomalo kufer~e.. ALIS Koga imav osum godini.. Urew treba da se vidam so mojot prv privaten pacient. Zadovolen si sega. A ti? Taa go vrti pogledot.51 A na {to ti li~i.

Razgovara{ so Leri. Ima li ne{to podosadno od toa? Pi{uvawe nekrolozi? ANA DEN Te molam. Romanti~ni gluposti. Mora da napi{e{ u{te edna. pateti~no. @al mi e knigata. toj e dermatolog.Men Rej ili Kar{? Mora da e `iva dosada? ANA . dobro se snao|a{ vo gu`vi. DEN No. Pauza.52 Da. toa i e. mislam deka vinata e vo naslovot. Zna~i.e nad takvi ne{ta. Vistinski pisatel. pa spored toa. Molk. za fotografija? Kogo pretpo~ita . mrazam. ANA DEN Si dobila nekoga{ lo{i kritiki? Toga{ mol~i.. no mi bea potrebni pofalbi. jas sum neuspe{en pisatel. ANA DEN Zo{to neuspehot ne e privle~en? Ne be{e neuspeh. ANA DEN Taka se gleda na toa.. ANA DEN Ti blagodaram.

. ANA DEN Me poznava{. Ne bi mo`el da go ~uvstvuvam ova {to go ~uvstvuvam..tri glupavi mali xuxiwa vo beli mantili. ]e imame deca i se drugo. ANA DEN .]e umirame zaedno..53 Ne.. Kako e Alis? ANA Dobra e.. oma`i se so mene. Vsu{nost.}e se {etame po pla`ite vo izliteni xemperi. Ne sum te videla cela godina. Belki ne saka{ deca od nego. Nemoj da se ma`i{ so nego. Go saka? Da. Misle{e na mene? Ne. ne mi e dosaden. ]e stareeme zaedno. Oma`i se za mene. DEN ANA DEN Nema belki da se oma`i{ za mene? Ne znam.. [to prave{e ti tamu? Molk. dokolku i ti ne go ~uvstvuva{e istoto. Oma`i se za mene.. DEN (o~ajno) Ne mi se veruva deka jas dovedov do ova. (se smee) Ne te poznavam. ANA DEN Nemoj..

Ati samo klimna so glavata. navistina mi se dopa|aat tvoite fotografii. A Alis? ANA DEN ]e pre`ivee. toj e dobar. Inaku. nie sme vqubeni eden vo drug. Ne mo`am pove}e da i bidam tatko. ne po na{a vina. Blagodaram. Se ~uvstvuvav vinoven za Alis. Go mrazev. Toj e dobar ~ovek. pa toga{ re{i. Edna{ jas go iscenirav toa. ANA Go sakam. Tragi~ni se.Go sakam. Zastani. vtoriot pati ti. Ana. .54 Se vidovme.. Odam na pogreb na tatko midojdi so mene..soodvetno. Ne tro{i mu go zaludno vremeto. Ama za ova ne mi e. ANA DEN Znam deka ova ne e. DEN Jas nema da te napu{tam. ]e go pomineme vikendot zaedno. Dojdi so mene. Ne. Tatko ti po~inal? ANA DEN Vo red e. ANA DEN Se pla{ev deka ti gi nema{ istite ~uvstva. Dvapati se udrivme eden od drug na ulica. Saka{ da veruva{ vo toa deka toj e "prviot" toa ne e vistinskoto. Seedno mi e. Nema da me napu{ti. ne go mrazev. ti se pla{i{ od ova. ANA Nema nikakvo "ova".

nema novi zborovi.. Zdravo. Spasi me. Pauza.Te sakam. damo moja. Ne {pionira{e? ... Da se vidime narednata nedela. Potrebna si mi. ANA DEN Toa ne sum jas.55 DEN (obzemen od lutina) Nemoj ti mene "dobar". ne mo`am da rabotam. (ne`no) Ne mo`am da `iveam bez tebe. ne mo`am da di{am.. ANA Paltoto.. `ivee{.. Tie se blisku eden do drug.. Molk. Taa go gleda.. Te molam. Alis e dobra. Den mu klimnuva so glava.. Ka`i mi deka ne me saka{. Seriozen razgovor? LERI ANA LERI ANA Tatko mu po~inal.Jas sum tvojot neznajnik. Site nie }e umreme. Mo`e{. Ti{ina. duri i jas sum dobar. site mo`eme da bideme prokleto dobri. Den go zema paltoto i kuferot i si zaminuva. prokleto te sakam. Pogledni me.skokni. Te molam.Te prokolnuvam.. Den trgnuva da si odi. dobar }e te uni{ti. Vleguva Leri i gi gleda. DEN [totuku izla`a. Ne mo`am da mislam.. Jas ne go pravam toa. Dobar zna~i dosaden. Neli gleda{? Site zborovi se zastareni. ANA Ne te sakam. Ana. Zdravo.

se na se.. bi mo`el da go pobedam. So teleskop. Molk. Dosta `ilavo kopile. Blagodaram. ANA Ne. Se ~uvstvuvam kako Pepela{ka na balot. znam. Povisok e otkolku na slikata. Ana se nasmevnuva. ANA (voodu{evena) Ti se pravi plebeec.. toa e na{a {ega. bidej}i toj vo osnova ima dolgo telo. La`e? ANA LERI Da. no glavata nekako uka`uva{e na ponisko tele. Bi mo`el da go pobedam. Taa go gali po xemperot.. ANA LERI Da.glavata la`e. Ti se dopa|a? LERI ANA .56 LERI So qubov ve nagleduvav. Fotografijata e samo portret.no vsu{nost. Razgovarav so malata Alis. Pauza. LERI Do sega ne sum nosel ka{mir. ANA [to? LERI Ako dojde do toa..

Izvini.."svoja temne strana". Molk.. prijatelite. Pauza.ima i .. Znam {to saka{e da ka`e{.. Se sretnav so tatko ti. da. Ne zaboravaj deka si ima{ rabota so klini~ki nabquduva~ na ~ove~kiot cirkus? Zar? Da.. ANA Mene mi se ~ini dosta otvorena.sepak nema izvinuvawe za toa {to go rekov.. ANA Bo`e. Toa {to go ka`av e u`asno. izvini. LERI Taa taka saka toa da izgleda. Nema pove}e da davam so {epite.57 Se razbira. ANA LERI ANA Mene mi li~i{ pove}e na ma~kata koja go ispila mlekoto. Ne mo`e{ da prestane{ da se li`e{. ne kolku ti. LERI Toa e najbezobraznoto ne{to {to si mi go ka`ala.. LERI Zaboravi...taa e devoj~e. ANA . Molk.so seto semejstvo tuka. Zo{to? LERI ANA LERI Ti si `ena. No. Taa ja ima moronskata ubavina na mladosta... no.

Go nosi kafeaviot kufer od prvata scena. ALIS Kade si dosega? Se zagri`iv. LERI Ti se dopadnaa moite? Ti mnogu im se dopadna. Alis sedi na eden mal kau~. Site te bendisaa. Ne si. bez korki. Od stranata ima ~inija so delovi od jabolko vo nea. Toj duri re~e deka mu se dopa|a{.za bilo koj drug. Tie se vo posebni prostorii. Ma}ea mi misli deka si mnogu zgoden. Re~e:"Ima mnogu ubavi race. Ti nikoga{ ne si se napila so Heri.milo lice. [to? DEN Na rabota. Nikoga{ porano ne go rekol toa. Nosi pi`ami so rigi. Se gledaat. Majka ti ima tolku.ti si ti i ti si prekrasen. DEN . ALIS Jade{e? Napraviv sendvi~i.. prosto mo`e{ da go zamisli{ kako vnimatelno {ie konci". Molk. Bev na edna pija~ka so Heri.. Ne mislea deka sum .. Taa gi macnuva kri{kite jabolko vo edna tegla so med i poleka jade. Vleguva Den.. ANA SCENA 6 Doma{en interier Polnok Ana sedi vo fotelja. Zatemnuvawe. sviwa? LERI ANA Ne.58 Znam.

kesi od djuti-fri. Mi nedostasuva{e. Gospode. [to e? ALIS DEN Ova }e boli. Vo ovoj moment.kolku zaebana rabota. torbi. Leri nosi kufer. Bev so Ana. Kolku e ~asot? Polno}. Mozokot me boli. grogi sum. Sakam da go zapomnam ovoj mig zasekoga{. Toj ja baknuva Ana. Ti bo`ice..59 Ne sum gladen. jas stanav vozrasen ~ovek. Vreme. Eden Germanec so ondulirana frizura spie{e do mene i r~e{e kako pila. Saka{ da jade{? ANA LERI . Na drugiot kraj na binata vleguva Leri. Pauza. vleguvam doma niz vratata kade {to me pre~ekuva soprugata. Ve}e edna godina se gledame. LERI Ne mrdaj. Pauza. ANA LERI Sedum. mila.. Ne spie{e vo avionot? ANA LERI Ne. Alis so raka ja prekriva ustata. Blagodaram {to me do~eka i ne si legna. kako prv pat se vra}am od slu`ben pat. Vquben sum so nea. Glavata mi e na dve mesta.

Gospode Bo`e. Kakov be{e hotelot? Leri vadi od kesite eden sko~ viski i go natega.koja boja e tepihot na Hitrou? Mora da go poslale tamu za da im vleat sigurnost na strancite deka nie ne sme seriozna zemja. i prva rabota {to ja gleda{ koga }e pristigne{ e tepihot. se vra}a{ na Hitrou.. ama ti ne be{e doma. ANA LERI ANA LERI Izvini {to ne se javiv.toj neverojaten tepih.. Dobar li si? ANA .. Da ja napolnam kadata? ]e se istu{iram..60 Ne.Tie ja proslavuvaat rasproda`bata. Kakov grad: dvaeseti ~etri ~asoven pana| ur. devojkite..ti si znaela? ANA Site go znaat toa. To est. Go obo`avam Wujork.. se javiv. potr~kovcite. smrdam. kasnav od grickite od avionot. Kako pana|ur na degradiranost. nare~en "{tukni se od umot".deka site bile kurvi. recepcionerite. Ti. Ona {to mi treba e da se izbawam. ANA LERI Jas ne znaev. LERI Nekoj mi ka`a.. dobra si? Aha.deka prekrasnite lu|e od Hotelot Paramaunt... Saka{? Ana odminuva so glavata. A potoa.

. Ti dobra si? ANA LERI ANA . vo kupatiloto dekorirano spored modnoto spisanie El. Pauza. ANA LERI Da. Ti go odbra kupatiloto. Zo{to si oble~ena? Neli sega si se bawala? Treba{e da zemam mleko. ANA LERI Toga{ }e se pogri`am sam za sebe. ANA LERI Toa ne zna~i i deka mi se dopa|a. Molk. Ima "stav". ANA Da ne ~uvstvuva{ bur`oaska vina? LERI Rabotni~ko-klasna vina.ova. Aha. Ne bi trebalo da go imame. Nejasno poka`uva niz sobata.Po~isto e od mene . i sekojpat koga se mijam vo nego se ~uvstvuvam valkano. Ogledaloto mi veli:"Koj kur si ti?" Ti go izbra..61 LERI Da ne saka{ slu~ajno malku prijatelski da se ebneme? Samo {to se izbawav.

Leri izleguva. Odam. Neli se oma`i taa? ALIS DEN ALIS . Vleguva Alis. I ranecot od prvata scena. Zo{to porano ne mi ka`a? Molk. ANA DEN LERI ALIS Bezpredmetno. Ja nose{e ovde? Da.62 Aha. Molk.. tuku poradi.{to ne i trebam. Se pla{ev.. Za {to se izvinuva{? Zatoa {to te napu{tam. Ti? Aha. Go nosi istoto crno palto od prvata scena. Izvini. DEN ANA DEN ALIS Dali poradi toa {to taa e pametna? DEN Ne.

DEN Docna e. pizdo edna. Odam.Toa ne e dovolno dobro.. ALIS Docna e. Den ja gleda vo o~i. ALIS Kako. Ne e bezbedno nadvor.. ne velam ne. ALIS I se javi? Ja mole{e da ti se vrati? Den povtorno klima so glavata. Ba{ si gomno.63 DEN Edno vreme prestana da se gleda so mene.kako funkcionira toa..kako mo`e{ da mu napravi{ nekomu ne{to vakvo? DEN Ne znam. ALIS Koga ode{e na tvoite samotni pro{etki? Da. A ovde e? ALIS . ALIS Toga{ koga otidovme na selo? Koga ja proslavuvavme tretata godi{nina? Da. DEN ALIS Imaj barem dovolno madiwa da me pogledne{ vo o~i. DEN ALIS DEN Lagata e stra{na.

Moram da se pojavam. I podava na Ana edna kutija so ~evlite. DEN ALIS ANA LERI Bi mo`ela da gi nosi{ vo petok. "Mlada `ena. I ja podava. London". Ja prebaruva torbata i ja ~ita pozadinata. ALIS DA NE SI MI SE PRIBLI@IL. Kupiv edna za da ja zgolemam proda`bata. .. LERI Znae{ {to? Ana be{e vo hotelot. na promocijata. nikade me nema. [to? ANA LERI Prodavaat umetni~ki razglednici vo lobito. Imam tolku privatni pacienti {to ne mo`am da stignam. Prekrasni se. Leri se vra}a istu{iran. oble~en vo bawarka. Ana pravi grimasa. DA NE SI SE DRZNAL DA MI SE PRIBLI@I[.64 A tvoite raboti? DEN ALIS Ne mi trebaat"raboti". Den i se pribli`uva na Alis. Blagodaram. ]ade }e odi{? ]e is~eznam.

Ako se gledame. Te molam premisli se. Vrti so glavata. proveriv dali ja imaat tvojata kniga vo Muzejot na sovremenata umetnost. Se u{te ti se dopa|am? Se razbira. Den.65 I. Se ligave{e nad tvojata slika na vnatre{nata strana-mu se dopa|a{e na kretenot. Sum bila na tvoe mesto. Prekrasen si. eden "umetnik" student so glupavi nao~ari. nema nikoga{ da te napu{tam. ALIS A {to }e pravi{ ako najdam nekoj drug? ]e qubomoram. Pauza. Molk. Leri izleguva. ]e mo`e li i natamu da se gledame? Molk. Ja imaat. ALIS Premisli se. DEN ALIS DEN ANA LERI ALIS La`e{. Nekoj duri i ja kupil. gomno edno. }e mo`e li i natamu da se gledame? Odgovori mi. Da ne si go zaboravila toa. Tolku se gordeev so tebe. Pauza. go osvoi Wujork. DEN Ne mo`am pove}e da se gledam so tebe. . Molk.

Den izleguva. . Vleguva Leri. Molk. Jas sum taa {to zaminuva. Nikoj drug nema da te saka tolku kolku {to te sakam jas. Znam. DEN ALIS Zo{to qubovta ne e dovolna? Pauza.66 ]e me pregrne{? Den ja pregrnuva. Stavi go ~ajot.. Me saka{? ALIS DEN Sekoga{ }e te sakam. Mrazam {to te povreduvam. Ti mi go izmeni `ivotot. Kurva. Pauza. Izvini.. Jas treba{e da te napu{tam tebe. Molk. ALIS Zatoa [to. ALIS Nema.. ]e ti nedostasuvam.kopile edno. Zo{to si oble~en? ANA LERI Bidej}i mislam deka sega }e me ostavi{ i ne sakav da bidam vo bawarka. Ana i Alis se sami. Toj e oble~en vo pantaloni i crniot xemper od pettata scena. Jas sum taa {to zaminuva..mislam deka }e bidam posre}en so nea. Se ebev so edna vo Wujork.

67

Te molam, ne napu{taj me. Zo{to? ANA

LERI Zaradi seks. Sakav da imam seks. Staviv kurton. Kako be{e ...dobro? Da. Kurva od hotel? ANA LERI ANA

LERI Ne...od ~etirieset i nekoja ulica. Kaj bevte? Kaj nea. Ubavo e? ANA LERI ANA

LERI Ne tolku ubavo kako kaj nas. Navistina `alam. Zo{to mi ka`a? Ne mo`am da te la`am. Zo{to ne? Bidej}i te sakam. ANA LERI ANA LERI

68

Molk. Vo red e. Navistina. Zo{to? Zatoa {to... Ana gleda vo ~evlite. Podarok od ~uvstvo na vina. ANA LERI ANA

LERI Podarok od ~uvstvo na qubov. Ne{to ne e vo red... Da. Pauza. Me napu{ta{? Taa kllima so glavata. Zo{to? Den. Molk. Kupidon? Na{iot vic? Go sakam. Pauza. Se gleda{ so nego... Da. ANA

LERI

ANA

LERI ANA

LERI ANA LERI

69

Od koga?

ANA Od otvoraweto na izlo`bata, lani. Odvratna sum. LERI Fenomenalna si... tolku si...bistra. Molk. Zo{to se oma`i za mena? ANA Prestavan da se gledam so nego. Sakav nie da uspeeme. LERI Zo{to mi ka`a deka saka{ deca? Bidej}i sakav. A sega saka{ deca so nego? Da. Ne znam. @al mi e. Molk. Zo{to? Potreben mi e. [to zna~i toa? Toj me razbira. ANA LERI ANA

LERI ANA LERI ANA

LERI Ti si luda. Nie sme sre}ni. Zarem ne? ANA Da. Molk.

me. Ova go napravi i denta koga se sretnavme.. Ti ostani ovde ako saka{.70 ]e `ivee{ so nego? Da. me ostavi da visam. . Razmazeno kopile. Alis stanuva i zaminuva. ANA LERI Zatoa {to si kukavica. [to me misli{ ti mene? Me udrile i porano... Dobar li e? ANA Da.ama ba{ ni{to ne mi zna~i. Pauza. Zo{to ne mi ka`a istiot moment koga vleze? Se pla{ev. ANA LERI ANA LERI Odgovori na pra{aweto. Ne jas. omalova`i za da se zabavuva{. Dobro ebe? Ne pravi go ova. LERI ANA LERI "pqa~kite". I toj zaminuva po nea. Den vleguva so dve {oqi ~aj i gleda deka Alis zaminala. LERI Oble~ena si bidej}i misli{e deka mo`ebi }e te udram.

storeno e. [to e storeno. Ponekoga{. zo{to? Ti{ina.. Ne.71 Podobro od mene? Poinaku.. Podobro? Pone`no. Jas te tretiram kako kurva. LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA @al mi e. Ti si. A {to veli{. [to zna~i toa? Znae{ {to zna~i. Ka`i mi. LERI .

Ebago. No ja zaslu`uva{ Ana. te molam ne ostavaj me. Molk.72 Ne veli ni{to. Se ebevte ovde? Ne. Pauza. Me napu{ta{ bidej}i smeta{ deka ne zaslu`uva{ sre}a. LERI ANA i . nemoj da si ka`ala "premnogu si dobar za mene" Sum. ANA LERI Za da ne mirisa{ na nego? Za da se ~uvstvuva{ pomalku vinovna? Da. Golem kur. ANA LERI ANA LERI ANA LERI LERI Ana. (ne`no) Pravi{ gre{ka vo `ivotot. Se izbawa bidej}i ima{e seks so nego? Da. I kako se ~uvstvuva{? Vinovna. Na drugata strana na binata vleguva Den sednuva. zaslu`uva{. Taa go pregrnuva. no ne veli go toa. Me saka{? Da.

Pomisli na mene? ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI . Da. se ebevme ovde. Molk.73 Zo{to ne? Bi ti se dopadnalo toa? LERI ANA LERI (so tvrd glas) Samo ka`i mi ja vistinata. Na ova? Da. Ovde? Ovde? Da. Kade? Ovde. Kade? Sekade. Nie prv pat se ebevme tuka.

svr{iv. Toga{ svr{i po vtor pat? LERI ANA Da. Kako? LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA Prv pat so li`ewe. Da. Kolku pati? Dva pati. Pauza. a potoa toj me ebe{e od pozadi. ANA (upla{eno) Ve~erva.74 Molk. Svr{i? Zo{to pravi{ vaka? Bidej}i sakam da znam. Koj be{e kade? LERI ANA Jas bev od gore. Koga? Koga se ebevte ovde? ODGOVORI MI NA PRA[AWETO. Zo{to e seksot tolku va`en? . a posle so ebewe.

Svr{i? Zo{to pravi{ vaka? Bidej}i sakam da znam. Koj be{e kade? LERI ANA Jas bev od gore. Toga{ svr{i po vtor pat? LERI ANA Da. Kako? ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA Prv pat so li`ewe. Zo{to e seksot tolku va`en? . a posle so ebewe. Pauza.75 LERI Bidej}i jas sum PE[TERSKI ^OVEK. a potoa toj me ebe{e od pozadi. Kolku pati? Dva pati. Se fa}a{e lli dodeka te ebe{e? (upla{eno) Ve~erva. svr{iv. Da.

A toj? LERI ANA LERI ANA Pravime se {to pravat lu|e koga imaat seks. Da. AMA POSLADOK. Se fa}a{e li dodeka te ebe{e? ANA Da.76 LERI Bidej}i jas sum PE[TERSKI ^OVEK. Mu go drnka{? Ponekoga{. ANA LERI ANA LERI Ti se dopa|a koga ti svr{uva vo lice. Ti se doaa|a negoviot kur? Go obo`uvam. ANA LERI ANA LERI . Kakov vkus ima? KAKO TEBE. LERI Ti se dopa|a koga mu go pu{i{? Da.

debela crta kokain. Toj vadi dvaeset dolari i i gi stava vo podvrzokot. Blagodaram. Okolu ednata noga ima podvrzok i vo nea pari. Taa e oble~ena vo fustan so ~evli so visoki peti. Pred petnaeset minuti pred nego ima{e golema. no ostanuva na tebe dali }e mi dade{ bak{i{.Vo dale~inata se slu{a muzika. Zatemnuvawe. TI BLAGODARAM. A SEGA ODI EBI SE I CRKNI. Taa se nasmevnuva i ubavo se odnesuva kon nego. Alis stoi. Te sakam. Akt vtori Scena 7 No}en klub za igrawe v skut. Leri sedi . Oble~en e vo odelo. Pauza.77 TAKA TREBA. Kako ja vikate ovaa prostorija? Rajski apartman. LERI ALIS LERI ALIS LERI ALIS LERI Treba da ti platam za da razgovara{ so mene? ALIS Ne. TI BLAGODARAM ZA ISKRENOSTA. Tie se nao|aat vo privatna prostorija. Blagodaram. EBANA OROSPIJO. Docni no}ni ~asovi. Nosi perika. Leri ja gleda. Kolku rajski apartmani ima? [est. .

Jas se palev vo peleni. Leri se smee. ALIS LERI Ja vide statijata vo nedelnikot. ALIS LERI Gospode Bo`e. Doa|av navamu pred dvaesetina godini. LERI ALIS LERI Kakov vkus ima tvojata pi~ka? Vkus na rajot.se e verzija na ne{to drugo.{teta za Anglija. Blagodaram. Kolku godini ima{e pred dvaeset godini. jas se palev a ti se u{te si bila vo peleni.78 LERI Bev na edno vakvo mesto vo Wujork. ALIS . Ova e vistinski napredok neli? ALIS Anglija sekoga{ go uvezuva najdobroto od Amerika.. Ima{ lice na angel. Glupava.. Binata be{e. Toga{ be{e pank klub. Ova e otmeno. Toj otpivnuva edna golema goltka od pijalokot. Pornografijata stanuva otmena .edna kurva be{e napi{ala statija za igrawe v skut kako nov rok-en-rol. ^etiri..

Mi se dodvoruva{. ALIS Ne te pali idejata da se miluvam dodeka se soblekuvam pred nepoznati? Koga ve}e taka }e ka`e{. Mi go velil{ toa. Te pali li ova? Ponekoga{. Taa sednuva blisku do nego..da.79 Kolku vreme go raboti{ ova? Tri meseci. bidej}i misli{ deka toa sakam da go ~ujam. Mo`ebi.. Vedna{ otkako te ostavi? Nikoj ne me ostavil. Dozvoleno ti e da flertuva{? Sekako. Misli{ deka mene me pali toa {to tebe te pali. LERI ALIS LERI ALIS LERI ALIS LERI La`e{. LERI LERI ALIS LERI ALIS LERI . Molk.

Dopiraweto ne ni e dozvoleno. LERI Me ismejuva{.80 Navistina? ALIS Ne. LERI ALIS Za da ti gi zemam parite. Se. Za da mi gi zeme{ parite. dozvoleno mi e da flertuvam. ALIS Da. Toa e dobro pravilo. Po{iroko. dozvoleno mi e pravam i da zboruvam se {to sakam. da . osven dopirawe. Molk. {to }e napravat? ALIS LERI . ne ni e. neli? Oh. [to }e se slu~i ako sega te dopram? ]e viknam obezbeduvawe. A tie. no jas gi kr{am site pravila. Taa sednuva kar{i nego. LERI ALIS LERI ALIS LERI R{iri gi nozete. Leri se zagleduva me|u nejzinite noze.

Mi postavi pra{awe.. Jas ne sum kurva.. Ova e dvonase~no ogledalo. LERI Mislam deka najdobro bi bilo da ne se obidam da te dopram. Ne bi ti platil. podocna. Molk. Za koj kur te ostavi? Ti {to raboti{? Pra{awe. Leri gleda nagore i vo publikata. Bi sakal da te dopram. Klimnuva so glavata kon publikata. ALIS LERI ALIS LERI ALIS LERI ALIS LERI .81 ALIS ]e te zamolat da si odi{ i da ne se vra}a{ pove}e. A ako odbijam da si odam? LERI ALIS ]e te otstranat. Pa {to? Edna grebnatinka na oklopot. Na tavanot ima kameri. Molk. Molk. Ne nosam oklop.

Zatoa {to taka se vikam. Drska si. Kako i e pravoto ime? Pluton. Site vie si gi {titite identitetite. se narekuva Venera . ALIS LERI Ti li~am na ~ovek koj ima striptiz klubovi? Da. Definiraj mi go takviot izgled. Ne sum sopstvenik na striptiz klubovi. ALIS LERI ALIS . Bogat. ALIS LERI I dvajcata znaeme deka ne se vika{ taka.82 Nosi{. Ima{ klubovi za striptiz. ALIS LERI ALIS LERI Soberi gi nozete. Dali poseduva{ golf klubovi? ALIS LERI Dobro znae{ {to rabotam. Zo{to se vodi{ pod imeto Xejn. Jas rabotam so ko`a. Onaa devojka onamu. Toj poglednuva vo ogledaloto.

Vistinskoto ime? I dava u{te dvaeset funti. LERI ALIS LERI ALIS LERI ALIS LERI Ti si silna. Kako se vika{ ti? Daniel. Pogodiv.Cicka) koja {to se narekuva Kupidon. I dava dvaeset funti. ALIS LERI . Molk. ALIS LERI Bi sakal da mi go ka`e{ imeto. Daniel Dermatologot. Molk. Ne ti ka`av {to rabotam. Bil malo mom~e. Se vikam Xejn. Pauza. Ima u{te edna tamu (koja spored luznite bila kaj Dr. Te molam. Blagodaram.83 Bi sakal da prestanam da bidam drska? Ne. Koj da i ka`e deka Kupidon bil ma`? Ne bil ma`.

. Pauza. I dava dvaeset funti. Taa se obiduva da mu gi zeme.. LERI ALIS Imam u{te petstotini. Alis.. Imeto mi e se u{te Xejn. LERI . Tvoeto ime. Ajde da ti gi dadam site pari. jas gi sakam bogatite i glupavite. Toj ne gi pu{ta.. I dava dvaeset funti. Vnimavaj. ALIS LERI ALIS Moeto vistinsko ime e prosto.. LERI ALIS Blagodaram.Xons. ALIS [teta doktore. NE ZAEBAVAJ SE TI SO MENE.. Toj i gi nudi parite. Moeto vistinsko ime e Xejn. Xejn. Gi vadi parite.84 ALIS Blagodaram. Vetuvam. Blagodaram Xejn. LERI Mo`ebi sum bogat. no ne sum i glupav. a ti da mi go ka`e{ vistinskoto ime.. Toj i gi dava parite..

Plativ za prostorijava. za da ne se ~uvstvuvate zasrameno koga gi poka`uvate pi~iwata i dup~iwata na kompletno nepoznati lu|e. Se sretnavme lani. znam deka se ~uvstvuva{ taka. Po~nuva da pla~e.uni{tena. LERI .. pnevnati~ni roboti i doterani kukli~ki.85 Se izvinuvam. Nema{ ve}e pari. Ova e ekstra. Ja sakam. Leri pla~e. koristite scenski imiwa za da se zala`ete deka ste nekoja druga. Go sakam se ona na tebe {to te boli. a i ti ne si podruga. ALIS LERI Ka`i mi navistinski. ALIS LERI Se prifa}a. Taa ne saka ni da me vidi. Ja sakam tvojata luzna. Se obiduvam da razgovaram so tebe. Ne znae{e deka }e dojdam. Ka`i ne{to. I ti se ~uvstvuva{ taka. Ti ka`uvam. Ti{ina. Mi nedostasuva. Si ja zgre{il devojkata. Site vie devojki vo ovie dupki. Znam deka .. batka. ALIS LERI ALIS LERI ALIS LERI Znam deka taguva{. Jas te znam koja si. KA@I NE[TO.

LERI Pregrni me. . Pauza. ALIS LERI Dojdi so mene doma Alis. Blagodaram. Ne e dozvoleno dopirawe. Bezbedno e. I toa li vi e nekakvo pravilo? ALIS Se obiduvam da bidam u~tiva. Ne mi se potrebni tvoite pari. dozvoli mi da te pregrnam. LERI ALIS LERI ALIS LERI Blagodaram. blagodaram. Molk. ]e se gri`am za tebe. LERI Na sekogo mu e potrebna gri`a. ]e ti platam. Molk. Moite pari se ve}e kaj tebe.86 ALIS Pla~eweto ne e dozvoleno ovde. ALIS Ne mi e potrebna gri`a. ALIS Jas ne sum ti ebaqka za odmazda.

LERI Hej. Ti{ina. Ne. Da. nie sme vo striptiz klub. Molk. a ne vo debaten klub. Jas bev dosta LERI Blagodaram. Debati? ALIS . ALIS LERI Dali nekoga{ si posakala nekoj mu{terija.. Ti si mu{terijata. Ne te posakuvam. Ti blagodaram na iskrenosta. Tvoite ~uvstva? Toa de. ALIS LERI ALIS li mene. Sledeno pra{awe: dali misli{ deka bi bilo vozmo`no da me zamisli{ kako ne{to dugo osven kako edna nesre}na ma{ina za vadewe pari? ALIS Toa e na{ata razmena.87 LERI Mnogu ma`i doa|aat i ti pla~at ovde? Profesionalen rizik. jas sum uslugata..me posakuva{ iskren okolu moite ~uvstva za tebe. ALIS LERI Po{tedi me od makite.

No sepak si ubava. A{to dobivame za vozvrat. I ve gledame goli. ALIS .88 Si go bara{. Pauza. Ubavo e toa. Ne. Blagodaram. Nie sme fini so vas. LERI ALIS LERI ALIS LERI Osven {to. mislite deka ste pobedile. ubavice. LERI ALIS LERI ALIS LERI ALIS LERI ALIS Pravilo na ku}ata e deka vie ni gi davate nam parite. ]e mi pozajmi{ za taksi? (se smee{) Ne. i so toa {to voop{to ne vi se dopa|ame. ne si baram... ]e ti vratam utre. Mislite deka so toa {to ne ne sakate. vie mislite deka ne ste ni dale ni del od vas samite.

Molk. a nie pravime {to sakame so nea. Ona {to }e proraboti e toa deka ti }e se soble~e{ sega. Site vie ste studeni vo srceto. ka`i mi ne{to {to e vistina. Pauza. vo momentov. se za da u`ivam vo ona {to }e go gledam. poleka }e se svrti{ i }e se natrti{ po podot. LERI Studena si. LERI Ne. . Ti ne ja razbira{ temata. Bi mo`el da pobaram sega vedna{ da se soble~e{.89 Ova ne e vojna Leri se smee. No u{te pozabavno e so soblekuvawe. idniot pat }e porabotam na mojata intimnost.. Toa e se {to saka{? ALIS LERI [to drugo bi mo`el da posakam? Taa go poglednuva pravo vo o~i i poleka po~nuva da se soblekuva.. ALIS La`ewata e najdobrata zabava za edna devojka bez soblekuvawe.. No sepak ni vavate del od sebe. [TO TREBA DA SE NAPRAVI ZA DA SE DOBIE BAREM I NAJMALA DOZA NA INTIMNOST OVDE? ALIS Vidi. Ni davate slika. Saka{ da se soble~am? LERI Ne Alis. jas }e ti ka`am {to }e proraboti ovde. ALIS Sekako. Leri gleda vo dvonaso~noto ogledalo. bidej}i ti si temata.

Taa sednuva. Ja prelistuva programata. Ana pristignuva. Izvini. [to se slu~i? Soobra}ajot. ANA DEN ANA DEN . ^eka.90 Zatemnuvawe. Se slu{a aplauz od salata. ]e se napie{? Poka`uva kon masata.. Da vlezeme sega? DEN ANA DEN Ne sum rasplo`en za Vagner. Vo pozadinata se slu{a muzika. Pijalokot na Ana podgotveno ~eka.. Zo{to ne vleze? ANA DEN ANA Kaj tebe se kartite. Navistina mi e `al.kako be{e? Se sretnavme. Toj stanuva i ja baknuva... Scena 8 Koncertna sala. Pa. Den sedi na edna mala masi~ka so pijalok i pu{i.Ve~er. Blagodaram.

I? I nema drugo. znae{ ve}e. Kako mu odi rabotata? Minal vo "privatnici". Taa gi gr~i ramewata. mu nedostasuva? DEN ANA . nas. Pa. I? I potoa si zaminavme.91 Kade? ANA Vo edno kafean~e blisku do negovata rabota. Za {to zboruvate? ANA Za nego. DEN ANA DEN ANA DEN Ne si go videla ~etiri meseci. DEN ANA DEN ANA ANA Vo momentov premnogu ne se sekira za politikata.. mora da ima nekoe I. Kako e? U`asno.

92 Da. nezgoden? Molk. i toj mi gi vrati. Znae{ zo{to se vidov so nego. ANA Me moli so meseci da se vidime. potpi{a? Da. Jas ne sum se videl so Alis. ANA Ti ne mo`e{ da se vidi{ so Alis. Se luti{ {to se vido so nego? DEN ANA DEN ANA DEN Ne. ANA DEN ANA DEN ... Be{e . DEN Ne mo`e{e da mu go prati{ po po{ta? Mu go prativ. Zna~i. DEN Ne sum se ni obidel da ja pronajdam. potpi{e. Siromav. Se vidovme za da. Ti pla~e{e celo vreme? Ne celo vreme. Samo ne razbiram zo{to. bidej}i ne znae{ kade e.

Kako se ~uvstvuva{? Umorno. [to o~ekuva{ sega da storam? Da razbere{. Go storiv toa {to go saka{e i sega }e ne ostavi. toa e valuta na dene{ninata. . Molk. Popladnevo.? Molk. Izvini. Ne mu dadov ni{to.93 ^estito. Da. Izvini. Zo{to ne me izla`a? ANA DEN ANA DEN ANA DEN ANA DEN ANA Ne sakam nikoga{ da te la`am. Molk. DEN (so lesen ton) [to ima tolku zna~ajno vo vistinata? Obidi se ponekoga{ da la`e{. ANA Rekovme deka sekoga{ }e si ja ka`uvame vistinata. Go storiv toa za da ne ostavi na mira. neli? Pauza.. Se ebevte. Zna~i sega si razvedena-dvojno razvedena. Den ja gleda. Ti{ina. Da odime da jademe nekade? Ne sum gladna..

. Molk. toa e kukavi~ki. Ako bara{ zavet.94 Teloto? DEN ANA Pred tebe ima{e drugi. Toa e drugo.. ti bi go storil toa. Den. toa e ebewe od milost. Za da pomisli deka u`ivav. DEN Zna~i go mraze{e skoj mig so nego.. Se preprava{e? ANA DEN ANA Da.. Moralno siluvawe. site go pravat toa.ebewe od so~uvstvo. Ubavo ti be{e? ANA Ne. DEN ANA Ako ti dojde{e Alis. Molk. DEN Ne. Ni mene nema{e da mi se dopadne.. Den posega po cigarite. o~ajna. so seta qubov {to se u{te postoi me|u vas: ako i be{e potrebno da ja posakuva{ za da te preboli. najdi si devica. za{to inaku? .. no bi ti prostila bidej}i. Toa e dobrina. uplakana. Nema{ hrabrost da mu dozvoli{ da te mrazi. Svr{i? Ne.

Da. Ka`i mi ja vistinata. ANA Docne{e bidej}i doa|a{ pravo od kaj nego. Ti mene me tera{ da svr{am. DEN ANA DEN (so tvrd ton). mi pru`a{ zna~itelna pomo{ vo toj pogled. Ne e toa va`no. Vo red li e sega? Navistina? Ne sum broela to~no. ANA ... Den se nasmevnuva. So mene se preprava{? DEN ANA Da. DEN ANA Ti si ma`. ti bi svr{il i dobrata vila da ti namigne. Edna{ od tri pati. ti samo. se prepravam.. se prepravam. ANA Od vreme na vreme.95 DEN Ako be{e samo za taka. Jas svr{uvam. zo{to mu go pru`i toa zadovolstvo da misli deka u`iva{e? ANA Ne znam. Ti ne si toj koj me svr{uva{. enostavno taka napraviv..

Ti mi sedi{ ovde. DEN [to mo`e da bide pogolemo od qubomorata. Gotovo e . Toj stanuva. Pauza. Ima. Te sakam i ne sakam drug ma` da te ima. Pauza. DEN Boli. Ako me saka{ dovolno }e mi prosti{. ANA Nemoj da prestane{ da me saka{. true{ na eba~ina. Izvini. i mi veli{ da bidam nad toa. nadrasni ja.96 Dolgo traelo.. Molk. zna~i deka se u{te ne si go napu{tila.. toj se trgna. nazdravje. DEN Ako se u{te mo`e{ da se ebe{ so nego. ANA Zo{to ne me baknuva{ koga se ebeme? Ne ti se dopa|a ni koga } e ti ka`am deka te sakam. Znam deka e nelogi~no i navistina razbiram. Pivnuva od pijalokot. Gledam kako se cedi od tebe. Taa se obiduva da go dopre. qubomorata.. ANA Den. Se sramam.. Te molam bidi nad toa. Ima li vo toa vo toa ne{to ~udno? ANA Nema. Ne zna~i ni{to. toa {to go rekov be{e glupost. Aj. Toa be{e samo seks. Molk. Ka`i ne{to. Na tvoja strana sum. ve}e ne sme nevini. Molk. DEN DEN . no sepak te mrazam.

Se {to mo`am da vidam e toj kako ti se ka~uva. Ja poglednuva. Ne. Molk. Te sfa}am. Ubava e? ANA DEN DEN . ANA Saka{e vozbuda. Molk. Bistar e. Taa saka{e da i obratam vnimanie. te sakav tebe. ~udnata familijarnost. Kade odleta? Kaj Alis? ANA DEN (se nasmevnuva) Edna{ ~itav vesnici... Neli e toa naj{armantnoto ne{to? ANA Jas bev {armirana od starite xemperi na pla`a. koga se {to vsu{nost si baral e ebewe? DEN Ne sakam samo da se ebam. Mislam deka u`iva{e.. kade se slu~i toa? Vo negovata nova ordinacija. Qubovta ti dosaduva. tvojot biv{-duri mu se voshituvam. toj sfa}a.97 Me stava{ na test? Ne. Molk.. ANA DEN Ne. Ti{ina. Toj te namamuva v krevet. starite {egi. me razo~aruva. Zo{to se zakolna na ve~na qubov. Klekna na podot i se izmo~a tuka pred mene.

Toa ti e jasno. pra{aj go.. ANA DEN Mislam deka super si si pominala. Vleguva Leri i ja gleda. Zdravo ubavice. Zad nea pretstavena e edna londonska ulica od okolu 1880 godina.98 Pristojna. Vo rakata ima mal paket. DEN Scena 9 Muzej. oble~ena e vo xemper od ka{mir. Od dale~inata se slu{a aplauz od koncertnata sala. Popladene. Alis e sama. Ajde da si odime doma. DEN ANA Ne go storiv toa za da te povredam. Alis se vrti. Staklena vitrina so figura na dete od viktorijansko doba vo poln rast. neli? Da. ANA E pa toga{. deka nikoga{ navistina nema da znam se dodeka ne go pra{am nego. Znam. Go storiv toa bidej}i se ~uvstvuvav vinovna i bidej}i mi be{e `al za nego. ne se raboti za tebe. Devoj~e oble~eno vo partali. Ja gleda izlo`bata. I znae{ {to drugo e vistina. LERI . Vleguva.

Postman za da dojdam do ovde. Zadr`i go. Leri ja razgleduva izlo`bata. taka zna~i. ALIS Da. Ah. prdle edno. I bev da go yirnam spomenikot. taka zna~i. te obo`avam? Mora li da zboruvame za toa. Docnam bidej}i minav niz parkot. ALIS Svetiot Xemper. Pauza. Se baknuvaat ne`no. Me mrazi{? Ne. Alis mu go podava paketot. ]e ti go vratam. ALIS LERI Izvini. Molk. LERI ALIS LERI Blagodaram.99 Docni{. I se nasmevnuva na Alis. Leri go vle~e rakavot od xemperot. Janyo. Sre}en rodenden. Ti odgovara. ALIS LERI ALIS LERI .

LERI ALIS Fala ti.. Gi nosi ~evlite koi {to i gi podari Leri vo scena 6. Leri sednuva. ako ne saka{.100 Ne . A ti? Treba da se sretnam so Alis. Alis go gleda ~asovnikot na Leri. dosaduvam nedela popladne. So Alis? ANA LERI ANA Alis na Den. Go otvora paketot. Ana vleguva i gleda na nejziniot ~asovnik. Ah.. gi saka nejzinite negativi. Imam edno iznenaduvawe za tebe. Molk. [to pravi{ ti ovde? ANA ALIS LERI Se. taka.. Taa ima vodi~ i aparat.. Alis-biv{ata.. Yirnuva vnatre i se nasmevnuva. Pauza. LERI Polna si so iznenaduvawa. Zastanuva. Po~ekaj me ovde. Mi se javi izutrinata vo ateqeto. LERI ANA . Taa go baknuva. Ti ne odi{ po muzei. Taa go zdogleduva Leri.. Leri go diga pogledot i ja zdogleduva.. Alis izleguva.

[to dobi? Klatno. Podarok? Da. Sre}en rodenden. Pomisliv na tebe izutrinata. ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI ANA LERI . Blagodaram. Denes ti e rodenden. Molk. ti? Dobro.101 LERI Od prilo`enoto mo`e da se zaklu~i sprotivnoto. Molk. Znam. Blaze mi. Dobar si? Aha.

Odvratno. zatoa i sum ovde.? LERI ANA LERI ANA LERI (nejasno) Bev vo eden klub. ANA Dobvolno si star da i bide{ predok. Pauza. ANA LERI ANA LERI . ANA LERI ANA LERI Od Alis e. Ti ne odi{ po klubovi. Da. klub. Nemav poim deka treba da se sretne{ so nea. Se ebam so nea.. Od Xo? Ti{ina. Kako.102 Od kogo e? Od tatko mi. (se potsmevnuva) Se sramam. se ebam so Alis. Taa go namesti ova. i taa se najde tamu.. neli? Zasrami se. Klub? Da.

Qubomorna si.103 Povtorno ja `iveam mladosta. Molk. Koga po~navte? Pred okolu eden mesec. ANA LERI Znam. Me natera da se soble~am pred nea. Molk. ANA LERI ANA LERI Ti ka`av deka e najdobro da si iskrena.. a? Pa. ne se se}avam. Dali na tvojot "duhoven partner" mu ka`a za toa popladne? Se razbira. Striptiz klub? Da znae{. .. Ne sakam da znam. Kako go podnese? Taa razmisluva. ANA LERI ANA LERI ANA Pred ili posle moeto doa|awe vo tvojata ordinacija? LERI No}ta pred toa. Kako ma`.

LERI Polesno e otkolku da te sakam. No slatko e? ANA LERI Mnogu. Pauza. Li~i{ na turist. (Na Alis) se gledame podocna janyi~e. ALIS LERI Mislam deka sega }e ve ostavam. Mnogu mi se dopa|aat voda~ite. ^ao. ne e toa ni{to. Se gledaat eden so drug. Ah. ANA LERI Zar? Molk. [tom razgovarame. Alis vlelguva. Te molam ne mrazi me. ANA Taka i se ~uvstvuvam. Kako stana tolku brutalna? ANA .104 Ba{ si ti itar. ALIS Dobra ideja. Jas i Alis. neli? Leri (na Ana).. (Na Ana) Ubavi ~evli. ne ni treba toj dodeka rabotime. sre}nata dvojka. bi mo`ela li da razgovara{ so tvojot advokat? Se u{te ~ekam da go potvrdi razvodot. Leri zaminuva.

Kako toa? Prethodniot urednik po~ina. Den mnogu se potrese. Ba{ si primitivna. sum. Da.105 Pre`iveav malku. . ANA Da. Alis go gali xemperot. Kako mu odi rabotata? Stana urednik. Na nekrolozite? Da. Heri Masters ALIS ANA ALIS ANA ALIS ANA ALIS ANA ALIS ANA ALIS Ana po malku smeknuva i sfa}a deka Ana go poznavala. sede{e so nego cela nedela dodeka umira{e. Alkoholno truewe. Kako e Den? Dobar e.

mi se dopa|a tvojot krevet. [to pravi{ ti so Leri? ANA ALIS Mu poka`uvam {to zna~i da se zabavuva{. Inaku da znae{. ALIS ANA ALIS Ba{ fino. ANA Znam.106 ALIS Mu ka`a deka }e se vidi{ so mene? Ne. Na {to raboti{ sega. Pak sum striptizeta. Ana i podava edno golemo kafeavo pliko. Ana? Na razru{eni zgradi. . Ti gi se~e{ korkite? Molam? Dali mu gi se~e{ korkite? [to saka{? ANA ALIS ANA ALIS ANA ALIS Gi sakam negativite. ubavinata na grdotijata.

da poka`e{ {to ima{. ANA ALIS ANA . ALIS Ti mu se stavi na raspolagawe. Ti Ana. ne se ni obiduvaj da se izvle~e{ od toa. ANA ALIS Sega najgolemiot problem mu e semejstvoto i kolku tie se voznemireni. Znam {to storiv. Da. So ~asovi minuva gledaj}i mi go ~marot. Go vikavme "sre}niot Leri". kako tamu da }e najde nekakov odgovor. Da mo`e{e samo da gi vidi{ od nekade. Mo`ebi }e ti pomogne{e da si ja razvie{ malku sovesta. site go ebat Leri. tresej}i se vo negoviot pepelnik. Pra{aj go. Mo`ebi. Se ~ini deka site te obo`avaat. I toga{ Den bi ti se vratil tebe. Leri edno vreme se {eta{e naokolu kako zombi. ne im e jasno zo{to mora{e se da uni{ti{. Ebeweto so Leri e gre{ka. ANA ALIS ANA ALIS ANA Den sam te ostavi. Jas ne pitam.107 ALIS Treba nekoga{ da dojde{ vo klubot. ima{ nekakva ideja? Zo{to ne mu se vrati{ i site pak }e bideme sre}ni. jas ne go naterav da go stori toa.

Zo{to go stori toa. no se kladam deka postoel. Kako da si nemala izbor. ALIS ANA Zo{to sega. ALIS (se smee) Toa e najsme{niot izraz {to sum go ~ula. Sovr{ena `ena. koga si veli{: ova mo`am da go storam. Molk. ANA ALIS ANA (so tvrd ton) Alis. Ne znam koga ti go po~uvstvuva toj moment. se vqubiv vo nego. .108 Ti si maloto devoj~e na Den. zo{to sega me bara{? ALIS Bidej}i se po~uvstvuvav dovolno silna. nema da mu se dopadne ova. Toga{ predaj se. Mi treba{e pet meseci da se ubedam deka ne si podobra od mene. sekoga{ ima takov moment. DA TI EBAM MATER. Ova ne e natprevar. ALIS Pa toga{ ne ka`uvaj mu mislam deka mi go dol`i{ toa. "Se vqubiv". Ima moment. ALIS Ubava si duri i koga pla~e{. ili }e se predadam ili }e se sprotivstavam. Kone~no komunicirame. Ana go svrtuva pogledot na strana. ANA PRESTANI.

I ti se vqubi vo nego. ALIS . [to? 1 Me pravi nevidliva.sendvi~. toa e najgolem izgovor na novata generacija. pokriva. ANA ALIS Ne. Pauza. toj me... ANA Gluposti.. ti se predade na predizvikot {to te mame{e. ima{e takov moment. Pa da. ANA ALIS Ti ne se vqubi. dosaden. ANA Ti se u{te go posakuva{. ni{to ne e va`no. ti si stara.. Poglednav vo negovata aktovka i najdov. Toa e premnogu lesno. {armanten ~ovek koj {to gi vadi korkite od lebot. po se {to toj ti stori? ALIS Nema da razbere{.. Od {to se krie{? ANA ALIS ANA ALIS Od se.. Ne la`i me.109 Da. i si pomisliv. Jas ne upadnav vo qubovta. jas ja izbrav.sega svoja qubov }e mu ja dadam na ovoj glupav. jas go izbrav. Se e laga. Pauza.

ALIS Site sme sebi~ni.110 ANA Izvini. Jas i go ukradov Den na. Duri i naslovot e srawe.. Popuva{. Pauza. taa be{e pove}e po faksovite. Ne sakam da zvu~am deka te popuvam no ti si se u{te dete. ANA Dali taa nekoga{ dojde da te vidi? ALIS Ne. Kukavica e zatoa. ANA Leri mi ka`a {to misli{ za mojata izlo`ba. Izvini. ne po kavgite. ANA ALIS Taa se raspadna otkako toj ja napu{ti. kako i be{e imeto? Ana razmisluva. Veli{? ANA ALIS Zo{to ne pi{uva za ne{to {to nego go boli. Imav izbor i izbrav da bidam sebi~na. ne se ni pribli`uva do samiot sebe si. ANA Lesno e toa da se ka`e. ALIS . Rut. Kup gluposti. ALIS Barem tvoite sliki se podobri od glupavata kniga na Den.

Nie pra{uvame:"Kade e va{iot baga`?"A tie poreknuvaat deka voop{to im e poznato ne{to sli~no. pristignuvame so baga`. ALIS Den e prisuten. deka se . ALIS ANA ALIS ANA Gluposti. Toga{ odi li`i pi~ka. Molk. ANA Cel vek pominale ebej}i se. {to }e napravi{? ]e razmislam? Pauza.111 ANA A ti si dete. Pa. Izvesno vreme tie se odli~ni. barem Leri e prisuten. [to misli{ zo{to? ANA Dermatologija? Gospod znae. Molk. (zamoreno) Sum li`ela i toa. bez da nau~at da vodat qubov. ALIS ANA ALIS Imam luzna i na nogata. Leri. Ja li`e kako ku~e. znaat da go nosat baga`ot. Toa e toa na {to naiduvame. samo na svoj tivok svojstven na~in. fin e so tebe vo krevet? Da. Den e podobar. Ne ni go slu{a{ tvojot ~asovnik kako odyvonuva. Leri e lud po nea.

Bi trebalo da gi smali{ o~ekuvawata. da. Tie sakaat kako se ~uvstvuvaat so nas ne ne sakaat "nas" Tie sakaat soni{ta. Taa go podava plikoto na Ana. Moram da odam.112 vqubeni. deka nemaat nikakov baga`. Alis zaminuva. Alis se nasmevnuva. Moram da odam. I toga{. Ana zjae vo plikoto. natovarena so nivniot baga`. Stori go toa {to treba Ana. Toa go ka`uva vo son. Fala.. Zatemnuvawe. Ne zaboravaj gi negativite. Koja e Batka? Batka? Nemam poim. }e te pregazi koli~kata. samo {to }e po~ne{ da se opu{ta{. ANA ALIS ANA ALIS ANA ALIS Ah. . ALIS Gi sakame i nie. Se zadr`ala. Najgolemiot mit {to ma`ite go imaat za `enite e deka nie premnogu trpame vo kuferite. Molk.

LERI (prijatelski) Kade e izvinuvaweto. Docno popladne.. vo svetot i da `iveat.. Pauza. Tie sakaat da bidat nesre}ni kako povreda na toa deka se vo depresija. Taa go napravi svojot izbor. }e moraat da izlezat nadvor. toga{ nemo`at pove}e da bidat deprimirani. voznemiren.. DEN DEN LERI Depresivcite ne. i klatno. Na masata na Leri ima lap-top kompjuter.. }e ja pu{ti{ za da toa bide. {to mo`e da bide dosta. sre}na. Vo prostorijata isto taka se nao|a i eden krevet... Den stoi. Se izvinuvam. . Ako se sre}ni. Sakam Ana da mi se vrati.113 Scena 10 Ordinacijata na Leri. Leri e sednat na masata. depresivno. Zna~i. pizdo. Ti{ina. Molk. Ako ja saka{. Site sakame da sme sre}ni. Jas se v`ubiv vo nea. Mojata namera ne be{e da te povredam. telefon. LERI DEN LERI DEN Ti dol`am izvinuvawe.

114 Ana ne e depresivna? DEN Ne e? Pauza. se saka{. zar ne/ Den ja razgleduva novata ordinacija. {mrk. i jas ja sakam. vie sebi~nite lu|e. DEN ]e ja povrdei{. Fino. ti se saka{ samiot sebe si. ti ja saka{ kako {to ku~eto si go saka gazdata. Nikoga{ nema da i prosti{. jas ne se sakam samiot sebe. Taa dojde bidej}i ne mo`e{e da podnese da strada{. Se davi{. DEN Gre{i{. . Jas sakam. ve}e i prostiv. Bez prostuvaweto nie sme divjaci. DEN Ti se sretna so nea preku mene. LERI Sekako deka }e i prostam. LERI DEN LERI [mrk. LERI Da. Ti ne ja poznava{ nea. Ti ne ja saka{ Ana. ova e va{ svet. i znae{ {to -ti pobeduva{. DEN Fina kancelarija. Prijatelstvoto sekoga{ }e bide nad "strasta". LERI I gazdata go saka ku~eto poradi toa.

Eve ti u{te edna. taa u`iva{e.. (so {armanten glas) Alo. LERI Jas sakam {egi. va`i. ne se somnevam deka sum malku obi~en. Aha.LA@LIVECU.Odi proveri si gi faktite dodeka jas gi izvalkam racete. celiot va{ brak za nea e {ega. Pauza. Ako povtorno i se pribli`i{. Dobrata borba nikoga{ ne e ~ista..PISATELU. Leri se nasmevnuva. DEN Misli{ deka taa u`iva{e koga be{e ovde? LERI Ne ja ebev za da i se dopadne. Za eden golem romanti~en heroj kako {to si ti..taa nikoga{ ne gi prati dokumentite za razvod kaj advokatot. I da. Da. Idi ebi se. Leri go svlekuva paltoto. Me ~ekaat pacienti. ti. ti blagodaram. LERI DEN [ega. Deka }e te ubijam. A nie mora da go po~ituvame toa [to `enata go saka.115 Da. Jas ja ebev za da te zaebam tebe. saka ebavawe so vina. no sepak jas sum toj {to taa go izbra.. . Spu{ta slu{alka. se kolnam. a ti {to si? DEN LERI DEN Misli{ deka qubovta e ednostavna? Misli{ deka srceto e kako dijagram? LERI Si videl li nekoga{ ~ove~ko srce? Li~i kako edna tupanica zavitkana vo krv. Ti si `ivotno. taa e vpro~em katol~ka.. Yvoni telefonot. Leri diga slu{alka.

LERI Slu{aj. Den poglednuva nagore. ]e prestaneme so ova? Molk.. kako ja dobila luznata? Koga se vide so nea? Pauza. Ana mi ka`a deka si ja ebel so zatvoreni o~i. cela nedela ja minav slu{aj}i ne{ta za tebe. ponekoga{ i izmet. ja mrazi tvojata ednostavnost. si {pricaat sopstvena urina. Toa e mentalno poremetuvawe {to se manifestira na ko`ata.116 DEN Taa gi mrazi tvoite race. Tie se isturaat so hdirogen si ja gorat ko`ata. LERI Koga }e izleguva{. so isto tolkava dijaboli~na posvetenost na detalite.. Sami ja proizveduvaat bolesta. Molk. bez somenenie }e zabele`i{ edna ubava devojka vo ~ekalnata.. Pauza. Molk.. Molk. Mi ka`a deka se u{te pla~e{ po majka ti. DEN LERI Izlo`bata na Ana... bidej}i ne znae{ {to zna~i kompromis. Ti ne gi znae{ ni osnovnite ne{ta za qubovta. Pacientot sam ja proizveduva sopstvenata ko`na bolet. . Luzna vo forma na pra{alnik. Se se}ava{. ili qubovnik. mamino sin~e. Taa e sledniot pacient. kako i eden umetnik. re{ete ja enigmata? DEN Ja dobila vo sudirot so kolata na nejzinite. Ima bolest {to se vika Dermatitis artefakta. LERI Luznata na primer.

Da. Taa ne saka da bide stavena v kniga. ja vidov gola. Molk. Taa devojka e krevka i ne`na. Lari vadi edna rolna hartija i go prekriva golni~kiot krevet... Taa e ~esta pojava kaj deca {to na rana vozrast gi gubat roditelite. Nemoj sega da po~ne{ da mi pla~e{ ovde. DEN Alis ne e "izmestena". klub. ne znam {to da pravam.. DEN Izvini. Mislam deka Alis sama se povredila. ne is~ezna. Molk. Den gi podiga ramenicite.. tie se izmesteni. LERI Go saka{ mojot sovet? Vrati i se. Den sednuva so glavata v race. taa saka da bide sakana.117 Izgleda " vistinska" no izvorot na bolesta e vo poremetenata li~nost. Ja najdov. ne ja ebev. Nikoga{ ne bi primila. Taa is~ezna. Ti si tolku opsednat so tvoite golemi umetni~ki "~uvstva" {to ne go gleda{ ona {to e pred tebe. Raboti vo eden . Se obvinuvaat samite sebe si. No. LERI No e. Od kade go znae{ sevo ova? DEN LERI Klini~ko nabquduvawe. slu~ajno. LERI Ne. Zboruva{e so nea? DEN .

Leri go otvora laptopot i po~nuva da raboti. Den poka`uva kon klatnoto. Eve ti recept za lekarstvoto {to ti treba. Leri ja diga slu{alkata. Kako e taa? DEN LERI Te saka.118 Da. Aha. mi se dopadna tvojata kniga. Navistina? DEN LERI Ne ti se upikuvam vo pisatelskiot ti zadnik. Tamu raboti. Molk. Odi da ja vidi{. ama navistina mi se dopadna-bidej}i be{e "~ove~na" (za `ivo ~udo). Da. Pauza. Se u{te se ebava{ na Internet? Vo posledno vreme ne. Den go gleda klatnoto.nesfatlivo mnogu. Pi{uva ne{to na tefterot za recepti. Yvoni telefon... DEN LERI DEN LERI Inaku da znae{.. Od kade ti e ova? Podarok go dobiv. Blagodaram.. a mene mi se . Samo moment. Leri ja spu{ta slu{alkata. Za {to? LERI DEN LERI Za tebe.

so semejstvo. ^i~ko Ted. Da. DEN Ne se sretnavme vo sajber spejs. sekoj ~ove~ki `ivot sodr`i milion prikazni. Ima mnogu rabota? DEN LERI DEN Da. Na{eto meso e krvolo~no. Molk. LERI DEN A jas pak mislev deka saka{e da me ebe{. Toj mi be{e. se u{te mi e ~i~ko. LERI Ne misli mnogu.. stari lu|e umiraat zimno vreme... na{ite koski } e ne nad`iveat.. Mu se nasmevnuva na Den. Nemoj da ka`e{ deka nema{ tema. Mi doa|a da ubijam se {to po~nuva so sborot "sajber". LERI . Nemam tema. eden policaec me napastvuva{e. Se u{te pi{uva{ nekrolozi. na{ite tela }e ne ubijat.119 dosadni ne~ove~ni raboti. DEN LERI Koga imav devet godini. Fin ~ovek. I sakav da te ubijam. Fala Bogu {to `ivotot zavr{uva inaku nikoga{ nema da go pre`iveeme. Molk. Treba da napi{e{ u{te edna. igra{e pikado.

. Den se nasmevnuva. Pauza. A tebe? Oh.. Toj e taksist. Allis . Se gledaat eden so drug. Den gleda kon Wutons cradle.. Den: stari lu|e koi eden na drug si mavtaat so tupanici poradi ovie `eni. mi dade edno vakvo. Leri so glavata poka`uva kon den sakaj}i da ka`e "a tvojot"? U~itel. kako vo nekoj prastar ritual... i sego srawe {to sekojdnevno ni minuva niz glava.120 Nie sme stari lu|e. toj saka vakvi gluposti. Leri gi razdvi`uva top~iwata od cradle.. Od Golemata Eksplozija do istro{ena izlitenost. Tatko ti? Da. LERI DEN . Pauza.. Treba da se vratime vo akvariumot i da evoluirame. Navistina. Navistina? Molk. Po istorija. neli? DEN LERI DEN LERI DEN LERI DEN LERI Da. A dokolku `enite samo za edeni mig gi vidat {to filmi~iwa si pro`ektirame vo glavite. toa e istorijata na svetot. tatko mi. }e ne obesat za jajcata.

DEN LERI DEN LERI Jas sum fin. Samo {to. meso.. Den trgnuva da si odi. pauza. Fakturata }e ja dobie{ po po{ta. Za {to? Za toa {to be{e fin. Izvini. von binata. Den se vrti. i go gasne opu{okot vo pepelnikot. sonce. Den. Da. Idi eebi se.. batka. znam. Ti{ina. tie se gledaat eden so drug. Molk. Den stanuva.... Den le`i vo krevet. ubiva. Sepak se ebev so Alis. Zatemnuvawe. Ana e vo bawata. ALIS (vo pozadina) Koj lae i se ebe za Anglija? [to? DEN LERI .. neli? Se ona {to roditelite ni velea deka e dobro za nas.. Blagodaram. Ne treba{e da se zame{a{ so Ana.. ne sum tolku golem ~ovek za da ti prostam. Scena 11 Hotelska soba Docna ve~erni ~asovi.qubov. mleko.. Izvini {to ti ka`av. Molk.121 ^udno.

Skoknuva na krevetot. }e go razbudi{ hotelot. Ka`i barem ne{to? Wujork? DEN ALIS DEN Navistina? Super. Alis vleguva vo pi`amite na rigi. Alis legnuva kraj negovata noga. Kolku trae letot? Sedum saati.. Den ja skokotka. jas gi postavuvam pravilata.122 Alis glasno lae. Pa. kade }e odime? DEN DEN ALIS Jas ~estam. ova e moe iznenaduvawe za odmor. ALIS Pak? Treba da stanam vo {est. DEN (se smee) Dva saatot na sabajle e. DEN ALIS Kako mo`e eden ~ovek tolku beskrajno da razo~aruva? Toa e mojot {arm. Ebi me.. ALIS . Ludo ku~e.

Odam da gi izvadam le}ite. Mi go zede paso{ot? DEN ALIS DEN ALIS Se razbira. A kade se tie paso{i? DEN ALIS Na edno mesto kade {to ti ne smee{ da gleda{. Tvojot paso{ e so mojot paso{. Sre}na godi{nica. Nikoj ne smee da ja vidi mojata slika vo paso{ot. Jas }e te {titam. A. ALIS Avionot }e leta. Ja baknuva. pauzata? DEN ALIS (go isprava) Probno rastavuvawe. ve}e }e ja proslavuvame ~etvrtata godina kako sme zaedno... Batka. Izmi si gi i zabite. koga }e pristigneme vo Wujork.123 DEN Ne mo`am da letam sedum saati. Hej. [to ima{e vo mojot sendvi~? DEN ALIS DEN . So {to? So bezplaten alkohol.

124 Tuna. jas go izedov. nepoznat ~oveku" Jas kaj bev? DEN Vo klubot.. DEN Koi bea prvite zborovi {to mi gi ka`a? ALIS "Zdravo. Den odi vo kupatiloto. Molk. Koja boja be{e jabolkoto? Zeleno. pa vo zakopanata reka. Kade? ALIS DEN Si bila na mostot Blekfriars da ja vidi{ rekata kade {to izronuva. ALIS DEN ALIS DEN ALIS Be{e zeleno. DEN (vo pozadina) I otide na onoj parkon so spomenikot. bi tebalo da znam. ALIS Si ja zbrkal prikaznata kako star dedo. potoa vo Smitfild. sviwata {to pliva. Crveno be{e. ALIS . i t.n.

125 Ti so kogo si si odel tamu? DEN (vo pozadina) So po~inatiot mi tatko. Na odmor ne sum bila. ALIS Toj jadel sendvi~ so jajca. Ne. Krofnata be{e so xem ili so krem? Den vleguva.. DEN (vo pozadina) Kako pomni{ vakvi raboti? ALIS Pomnam. bidej}i glavata ne mi e polna so gluposti. ne pametam od koga. Pauza. ALIS . DEN ALIS Te fativ na trik. koj doktor? ALIS DEN Ima{e eden doktor. Koj be{e tvojot eufemizam. ne krofna. A tvojot? ALIS Razoru`uva~ka.. Ti dade cigara. ima{e lep~e. Se se}ava{ na doktorot? Ne. Nosi o~ila.. Nemam poim. i na bradata imal puter. DEN (vo pozadina) Rezerviran.. DEN Ti si trikot.

Od {to ti e ova? Znae{ od {to. toga{ tajno se javuva{e na onaa orospijana {to nema da ja spomeneme. Navistina? DEN . DEN ALIS Toa ne se broi. Kako uspea da gi otka`e{? Dlaboka vnatre{na sila. Misli{ deka se sre}ni? Koj? Ana i .. Pauza. Molk.. Leri.126 Bevme na selo. Kako? ALIS DEN ALIS DEN ALIS Padnav od velosiped bidej}i ne sakav da vozam so pomo{ni trkala. Me zdobole. Den i ja gali nogata.. DEN ALIS DEN ALIS DEN Mi se pu{i..

Molk. Sama si ja napravi? Ne.. Poka`i mi go paso{ot. Pauza. Ne. Pauza. ALIS . ALIS DEN ALIS DEN ALIS DEN Ne mi e do fotografijata. Den. Pauza. Vquben sum vo tebe.. Ti si navle~ena na toa. ALIS DEN ALIS Ne. ne sum. Ama parite za ova se od tamu.. Bezbedna si. Koga }e prestane{ da bide{ striptizeta? Naskoro. DEN ALIS DEN Nieden zbor {to }e mi go ka`e{ nema da me povredi. grozno izgledam. nemoj. Ka`i mi {to se slu~i.127 Dobro znae{ od kaj mi e.

Kakva perika. taa vizija . Se u{te sum. Ja baknuva vo ~elo i cvrsto ja pregrnuva.. DEN ALIS Mnogu ma`i doa|at vo klubot. Silexija. ALIS DEN Taksistot me vide kako te baknuvam. Na patot kon bolnicata. Da.. go vidov toa lice. Toa be{e momentot na mojot `ivot. Go sakam tvoeto lice. DEN A duri tvojot. Doa|a{e vo klubot. toj doa|a{e vo klubot. me pra{a. ALIS DEN ..128 Ni{to ne se slu~i. }e si naprave{e muabet i toa e se.. te gleda{e kako se soblekuva{. Be{e sovr{ena. No.. Molk. I ti doa|a{e vo klubot.. te baknav vo ~eloto. DEN ALIS DEN Znam. ALIS Ova e momentot na tvojot `ivot. Da si go vidi{e samo izrazot na liceto.... "Tvoja e?" a jas rekov "Da. moja e". koga se u{te ti pa|a{e glavata. i potoa ist~a na patot.. Kakvo lice.

Ti ve}e me razbira{. golema rabota. Bidej}i sum budala. Sakam da te razberam. Ti `ivee{e so druga. Samo sakam da znam. si go ebela. samo ti ka`uvam. Nema da te napu{tam. ALIS .. [to mi ka`uva{? DEN ALIS Ni{to ne ti ka`uvam. Ako si go ebela. Ka`i mi za da znam. nikoga{ ve}e nema da te napu{tam.129 Nema{ doverba vo mene.. Pauza Ka`i mi. ALIS DEN Toga{ imaj doverba vo mene... Zo{to? ALIS DEN (ne`no) Bidej}i sakam se da znam. Pauza ALIS Ni{to ne se slu~i. Toj ti ja ka`uva vistinata.. DEN [to saka{ da opravda{ so toa? ALIS Ni{to ne pravdam. DEN Samo sakam da ja znam vistinata. Te molam ne pla{i me.

Vidi. Vedna{ se vra}am. Veruvaj mi deka te sakam. Zo{to? ALIS DEN Bidej}i sum navle~en na nea.. Den go oblekuva paltoto. Ja gleda.pove}e. dojdi legni si. ]e odam da zemam cigari.. izvini.130 DEN Ti i vistinata ste poznati neznajnici. ALIS DEN ALIS DEN ]e odam na `elezni~kata stanica. Se e zatvoreno. DEN ALIS DEN ALIS Menuvam tema.sakam. [to e? Pauza Ne te sakam pove}e.te . Ne.. Bidej}i bez nea sme kako `ivotni. Koga }e se vratam te molam da mi ja ka`e{ vistinata. Od koga? DEN ALIS .. Dali si mu podarila ne{to? Ne.

Go prebaruva ranecot i mu go dava paso{ot. Morav da go slu{nam toa od tebe. Zo{to? DEN ALIS Bidej}i mi se zdosadi da sakam gomno. Prijatno. Ne sakam da la`am. . Pauza. odi. te pretpo~itam tebe.131 Od sega. DEN Zo{to ne mi ja ka`e{ vistinata? ALIS Za da me mrazi{? Se ebev so Leri. te molam. Odi si. Be{e od sega. Zo{to? ALIS DEN Bidej}o e mo`no toj da me la`el. Toj mi ka`a. mnogu pati. dojdov. Znae{e? DEN Mi be{e potrebno da go slu{nam od tebe. A sega. Odidena sum. Ne te sakam pove}e. a ne mo`am da ti ja ka`am vistinata. ]e me napu{ti{? DEN ALIS Ve}e te napu{tiv. i spored toa gotovo e. u`ivav. DEN ALIS Go znaev toa.

Zo[to ti ka`al? Bidej}i e kopile. e pa. Ka`i ne{to. Jas }e te sakav zasekoga{. mi se zdosadi da sakam idiot. DEN Ne pravi go ova Alis.Ti go napu{ti brodot. ALIS DEN . Ti me napu{ti Den. ne sakav da. Kako mo`el? Zo{to saka{e ova da se slu~i? DEN ALIS DEN ALIS DEN ALIS Toga{. A.. DEN ALIS Da.. odebi se. sega te molam odi si. Ti prostiv. ]e ti prostev.132 ALIS Nikoga{ nema{e da ti ka`am bidej}i nikoga{ nema{e da mi prosti{. ALIS DEN @al mi e. zo{to mene me stavi na ispit? Bidej}i sum idiot.. Ka`uvam. Pogre{no me sfati. Tokmu toa saka{e.

. Ovde nema bezbednost. slu{am nekoi zborovi no {to da pravam jas so tvoite lesno ka`ani zborovi. Te molam odi. ne mo`am da ja dopram. Kade? [to? ALIS DEN ALIS Poka`i mi. Slu{ni me. ALIS Sega {to }e napravi{? ]e me pretepa{? }e me siluva{? Ubie{? Zo{to se ebe{e so nego? Zatoa {to taka sakav. Taa se obiduva da go fati telefonot... ako ne jas }e si odam. ili }e gi viknam od bezbednosta. [to i da ka`e{. DEN ALIS DEN ALIS Napraveno e.. te molam odi si. docna e. DEN ALIS . Den ja frla na krevetot. {to mnogu }e me iznervira so ogled na toa deka jas pla}am za ova. Mo`am da ja slu{nam. DEN Ne si vo triptiz klub. Taka {to. Te molam ne pravi go ova. Se borat. Kade e taa "qubov"? Jas ne ja gledam.. ne ja ~uvstvuvam.133 Te sakam. te molam..

. ALIS Ima{ li barem edna originalna misla vo taa tvoja glava? Zatemnuvawe. Alis mu pluknuva v lice. Toa e toa {to go saka{. La`e{. Pa {to? Koja si ti. po |avolite? DEN ALIS DEN ALIS DEN ALIS DEN ALIS DEN ALIS Nikoj i ni{to. pizdo edna. Ti{ina.134 Zo{to? Go posakuvav. udri me. Taa prodol`uva da go gleda vo o~i. Udri me. Den ja udira. Ti{ina. Toj so edna raka ja fa}a za grlo. Ajde. Zo{to? Ti ne be{e tamu. Zo{to ba{ toj? Ubavo me zamoli. Toj go svrtuva pogledot.

Vo racete ima dve ~a{ki od stiropor.. LERI ANA . 1888 godina. [pionira{? Molk. Popladne. Ana go gleda spomenikot. Blagodaram. Leten den. Ja gleda. Jas sum Leri. Leri stoi i vo raka go dr`i beliot mantil. 20 juni.135 Scena 12 Parkot na po{tarite. ANA LERI ANA LERI ANA Leri i podava edna ~a{ka na Ana. Pauza Kako e Poli? Poli e odli~no.. Doktorot. Zdravo Doktor Leri. Ima vodi~ vo rakata. Da nosam. Si gi pro~ital ovie? Taa poleka go obikoluva Spomenikot Leri sednuva na edna klupa vo parkot i pali cigara. LERI Da. ANA (~ita) Elizabet Boksal od Betnal Grin. Bel mantil. Taa se vrti. po~ina od povredi zdobieni vo obidot da spasi edno dete od besen kow.. Nosi{ mantil. znaev deka }e ti se dopadnat.

. Ja najdov na ulica. ne... no imam eden mal sostanok. ANA LERI Gleda{ deka ne mo`e{ da pobegne{ od medicinski lica. Imam ku~e. Da? Kakva sorta? ALIS LERI ANA LERI ANA Me{ano. "Pravata" li e? LERI Ne znam.. ANA . Da? Kako toa? LERI ANA Taka si mislev. Pauza Se. nikoj ne se menuva. lacen. bez ni{to. ne se gledam so nikogo. So kogo? ]e go ubijam. Molk Vsu{nost. bez gerdan. skitnik..136 Od sekoga{ znaev deka }e zavr{i{ so nekoja ubava sestra. gleda{ so nekogo? Ne.. Site u~ime. Ti ne se menuva{. Molk Izgleda{ odli~no. LERI Veterinar e.

Ebi se. koga ovaa ve~er vlegov vo bawata. Ana se nasmevnuva. Pauza. Se nadevam deka }e bide{ celosno mizerna so toj glupav veterinar. Ne sum. ]e odime na dolgi pro{etki. ANA Sigurna sum deka taka }e bide. [to bi ti dal jas tebe. . LERI Nemoj da stane{. Ogledaloto u`iva{e vo gletkata. ta`en ~ovek. Seriozno. LERI Kako so rabota? ANA Pauziram.. Toj ja gleda. Molk. ]e go odnesam ku~evo kaj moite. Taa ebena bawa me dr`e{e vo zaseda. izleze na krajot deka ti ne ja saka{e. si go udriv kolenoto na tvojata moderna liena kada. LERI ANA LERI Nikoga{ ne sum ti go ka`al ova. Sekoga{ ima nekoj pomlad. ANA Pa.. Nema. Ripav na edna noga vo agonija dodeka ti pla~e{e vo dnevnata. Odebi se i crkni. ANA LERI Nemoj qubovta da mu ja dade{ na edno ku~e. kako navreden kolos. Zaeban kur.137 Ne po~nuvaj. Molk.

[to mu ostanuva drugo na ~oveka? Pauza. Poli odbiva{e da spie so mene dodeka ne se otka`am od privatnata praktika. Umetnikot? ANA LERI ANA LERI . Pauza Milo ti e {to si povtorno ovde? LERI Da. LERI ANA LERI Kako stapile vo kontakt so nego? ANA Mo`ebi vo paso{ot go zapi{ala kako rod. Zna~i ne bile zaedno? Ne. Kako umre? LERI ANA Ne znam. Ana go ~ita vodi~ot i poglednuva nagore. Treba da te izbri{am.Vots. Go gledaat spomenikot. Ti se u{te si zapi{an vo mojot.138 Ti{ina. Koj gi stavil ovie ovde? X.F. Deneska toj odi i re~e deka saka da ne vidi pred da zamine. raskinale vo januari. Se {to mi re~e toj e deka v~erave~er umrela vo Wujork. vo slu~aj na smrt.

mislev deka semejstvata go dogovorile ova? LERI Pretpostavuvam. Leri. Ja nao|a stranata. u`asen si. koja {to so svojata bestra{nost spasi tri deca od po`arot na adresa Junion strit. go mrazam ovoj spomenik.. rabotite ne im se ~inat tolku. Na lu|eto im e potrebno da se se}avaat. Molk. po cena na sopstveniot mlad `ivot. }erka na ciglarski rabotnik. slu~ajni. 18885 godina". ANA Ba{ si ti edno pompezno kopile. LERI (~ita) "Alis Eirs. ova e Votsoviot spomenik. a gi zaboravame `ivite. Toa e kako koga se ostavaat cve}iwa na patot. vo Burou. ANA(~ita) ANA . Pauza Taa se izmisli. LERI A ti si napopravliv romanti~ar.139 Da. Taka. ANA Ne. 24 april. Se se}avame na vrtvite. Leri go zema vodi~ot. Vsu{nost. Pauza Pobaraj dali ima nekoja Alis Eirs. Zo{to? ANA LERI Zatoa {to e eden sentimentalen gest na eden viktorijanski filantrop.

. od devojkata vo opo`arenata ku}a. "Predlagaj}i da napravi eden nacionalen spomenik posveten na obi~nite gra|ani. Izvini me pred Den. Den vleguva so eden mal kufer (kako vo scena 5) i so eden grst cvi}iwa. .. romanti~na smrt. Ova e edinstveniot. no taa za{amatena i iznemo{tena pogre{no ja oceni dale~inata i padna vrz ogradata". za sre}a ne se retki i pove}e od se se na{iot vlog za vo dale~nata idnina da ne smetaat za blagoroden narod. Ne sum najdobar traur. neli? Se gledaat eden so drug. Znam. Vots go navede primerot na Alis Eirs... ANA LERI Ne sakam da bidam ne~uvstvitelelen. tuku delata na nejziniot narod". Ti si kukavica. DEN Izvinete. no nieden toa ne go stori.140 "Taa gi spasi trite deca a potoa zastana na prozorecot na ku}ata {to be{e vo plamen. no me ~ekaat mnogu pacienti. Nacionalniot prosperitet na edna nacija ne e sopstveni{tvoto. masite ja molea da skokne. Taa se nabila na kol. ANA LERI ANA(~ita) "Vots saka{e i drugite gradovi da izgradat sli~ni spomenici. . Se u{te ima 90 prazni mesta. ne mo`ev da izlezam od rabota."Vakvite dela." Pauza Me pomni{.. Dali bil dobar umetnik? Ne ba{. Molk.. LERI Toj se inspiriral od nea.

Si i ka`al na Alis. Mi se javija od policija i mi rekoa deka po~inala moja poznajnica po ime Xejn. se vikala Xejn Xons... Den go gleda spomenikot. Pauza.Ne znam dali taa. Denes otidov na rabota. DEN Xejn. I go na{le adresarot. Jas izlegov na . na 43 ulica i Medison. moram da. Nemalo nikoj da go identifikuva teloto.. Im rekov deka seto toa e gre{ka.141 Den. Ovde sedevme. moraa da mi ja opi{at. pogre{na devojka.. Ja udrilo kola.. Koj? Jas i tatko mi. LERI DEN Vo red e. So gestikulacija go pokanuva da sedne. Ubavo izgleda{.. Se gledaat eden so drug.. Leri zaminuva. DEN ANA DEN(na Ana) ANA Den...... ne sum ti ka`al? DEN ANA DEN ANA Ne.. sakav da se pravam kako se da e normalno. Taa go spmena ovoj.. Ubavo se ~uvstvuvam.... Gream pra{a:"Koj e denes na tapet?...

Pauza Minatata nedela naletav na Rut.142 izlezot za po`ari i pla~ev kako malo dete. Pisatelski nered. Da. Leri ne be{e vo pravo. Na masata ima Wuton Krejdl. Dozvola za toa treba da se bara od zastapnikot na avtorot pri dogovoraweto na pravata za produkcija...n. Zatemnuvawe.. padnala od to~ak. Leri sedi negovata masa so kompjuter. Dogledawe. i t. rekoa deka se obiduvaat da stapat vo kontakt so niv. zo{to li go pravime toa? Nekoj od Ministerstvoto za finansii umrel . Moram da gi polo`am ovie na mostot Blekfriars.. A zbirkata se vikala "Osamenost". ANA . Taa e presre}na. Pauza.Se vqubila vo zbirka pesni... Nema{e dovolno mesto.. Go pokriv liceto. sedi na edna masa so kompjuter. Telefonot zayvoni. Mo`e da se koristi sledniot dijalot: Den e vo negoviot stan. Re~e deka se vqubila vo mene za{to sum gi vadel korkite na lebot. Den gi dr`i cve}iwata. Den i Ana zaminuvaat sekoj na svoja strana. rekoa deka nemaat nikakva evidencija za smrtta na nejzinite roditeli.. Leri nosi bel mantil. Ma`ena e so edno dete i drugo na pat. }e go propu{tam avionot. Stanuvaat.Dogledawe. zatoa {to lebot mi se izroni vo race. Mu gi preveduvala pesnite i se vqubila vo nego. Od policija. Se oma`ila so nekoj {panski poet. Pravi grimasa.. Se gledaat. scenata mo`e da se odigra taka {to akterite }e gi ka`uvaat svoite repliki dodeka ~ukaat. Moram da odam. i cel den go pi{uvav negoviot nekrolog. Nema mesto. Se nasmevnuvaat. Dvajcata sedat vo posebni prostorii.. no toa be{e taka samo toj den. za luznata. Aneks na Scena 3 Vo produkcijata na Poblisku kade {to buxetot ili teatarskata preglednost ne dozvoluva proektirawe. Go ka`uvaat nivniot "dijalog" istovremeno kako {to go ~ukaat.

Dobre dojde. Sakam kur. Pauza. Saka{ da se seksame? .143 Zdravo. DEN Zdravo. Prv pat. Pauza. Milo mi e. (~uka) Dosta si slobodna. Ti? Molk Ana. LERI DEN ^esto go posetuva{ ova mesto? [to? Mre`ata. LERI DEN LERI DEN LERI DEN Ovoj veb sajt se vika "Londonsko eba~ewe". Kako se vika{? Leri. LERI DEN LERI DEN Devica.

taka. Den se nasmevnuva. D. Samo poveli. A. LERI DEN Okolku triesetina godini.. e za da.144 Da. Va`i. LERI DEN LERI DEN LERI DEN LERI DEN Sakam da ti go pu{am do smrt. golema usta. Opi{i se. 36 DD Ubavi noze? D Sakam da znam. Definiraj mi epski. epski cicki. Nosi gi moite vla`ni gaki~ki. Dobro se optegnati? LERI DEN LERI DEN . Temna kosa.

Leri razmisluva {to e predlogot. (Pak ~uka) Ana? Den go gleda ekranot. Go vra}a telefonot na mesto i se vra}a na tastaturata. Toj se {treknuva. na {to misli{ koga drnka{? Da ne ti ka`uvam. Yvoni glasno. ANA. Den gi udira top~iwata na Wjuton krejdl. ^ao. IZVADI GO. Srawe. Den pali cigara. ti Leri.145 9 $(Srawe). Yvoni telefonot {to e na masata na leri. LERI(zboruva) LERI (~uka) . mi zvu~i na atrofija. Progresivna? Ne. 9 in~i. ^ekaj. Leri go diga telefonot. Alo? Den go gleda ekranot. LERI(govori) LERI (~uka) ^ekaj. LERI (zboruva) Alo? Kakva e histologijata. LERI DEN Pauza. KAJ SI? LERI(~uka) LERI LERI (zboruva) DEN Ej.

LERI Hotelska soba. Na stranci Detali. po eden vo sekoja dupka. me vrzuvaat. i po eden vo sekoja raka.n. Se vo slava na Sultanot-eba~. ti na {to si ja ~e{a{? Molk. Ana. ne mi davaat da svr{am. i t. 5? mmm LERI DEN . Se tepaat okolu mene. Ne na sega{ni? Nikoga{. Den razmisluva..146 Na biv{i devojki. Se smee. {est jazici na kurot. perineumot. DEN LERI LERI DEN LERI DEN Se redat eden po drug i jas gi zadovoluvam kako prava zagorena ku~ka. jajcata. si igraat so mene. DEN LERI DEN K`i mi nekoja tvoja seks-eks fantazija.

Jas sum {okiran. Sretni se so mene.. ^ekaj. Toj ja diga slu{alkata i ja vra}a na mesto bez da se javi. Potoa? DEN Ja li`am spermata kako prava kurva.. LERI(zboruva) LERI (~uka) Gospodi.147 Yvoni telefonot na Leri. Vistinska li si? Da. RAJOT TREBA DA [OKIRA. vo gaz. Potoa? LERI DEN Tie mi svr{uvaat vo usta. vo kosa. svr{uvam oh o oh oh ooooooo Pauza Kako be{e? Cela se tresam.. vo pi~ka. }e moram da ~ukam so edna raka. na cicki... LERI DEN LERI DEN LERI DEN LERI . Potoa go ostava telefonot otvoren.

1 popladne A potoa vo hotel. ]e svr{i{ kako lokomotiva so mene. moram na vizita. DEN Ne bidi pi~ka. @ivotot bez rizik e kako smrt. kako i svetot. Strasta. Utre. Koga? Sega. Kade? razmisluva Mo~uri{teto Hekni Nekade poblisku? Akvariumot vo zoolo{kata. DEN LERI DEN LERI Ne mo`am. Jas sum doktor. Najdobriot seks e anonimen. LERI DEN DEN LERI DEN LERI DEN . e slu~ajna. @iveeme kako {to sonuvame. Sami. Den se smee. vo 1 popladne.148 Seriozno? Da. Leri go razgleduva rokovnikot.

cmok LERI ^ao Ana. cmok. cmok. cmok. LERI DEN LERI DEN ^ao Leri. cmok.149 Kako }e te prepoznaam? Donesi bel mantil. . qubov moja. Kako? LERI DEN LERI DEN Doktorot so bel mantil }e bide moj signal. Ti blagodaram. Va`i. cmok. cmok. I dvajcata gledaat vo ekranite. cmok. cmok. Zatemnuvawe. Ti pra}am roza.

150 .

151 .

152 .

153 .

154 .

155 .

156 .