Sheet1

ANALISIS HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) KELAS : VII.1 (TUJUH SATU) SEMESTER / TAHUN PELAJARAN: GENAP / 2010-2011 SEKOLAH : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE Score Max No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NIS Nama Siswa AMIRULLAH ANDI HARIS HENGKY ALDO ALIAS ALIAH ALMA HARDIYANTI ARMANDA ANDI MUTIARA BASO IRMAYANTI DIRAYANTI IKA MANDA I MULA INDAH ASRI AYU RAMAYANA FILJA KUMAR LA TUWO INDAH SARI MEUWA KARLIN. K ARUNG MUH. FADLY TENRI SUKKI WELYN N NIZAAR NASRUN NUKE PUTRI A WINDA. W NANNU RIFAN AQUARISTA RIUH WARDHANI WINTA INDA S SRI HANDAYANI WITRIANI TUTY ALAWIAH JUMAINI 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 2
Score yang diperoleh untuk nomor soal

% 7 6 2 6 4 5 6 5 6 10 8 1 8 8 6 8 1 10 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 2 Score 42 33 39 38 29 37 40 41 48 44 39 44 45 38 42 21 48 32 34 44 40 46 43 42 36 46 45 30 39 43 43 15
ketercapaian

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 5 4 6 5 6 5 6 6 5 5 6 5 1

4 5 1 5 7 3 1 5 5 7 7 7 7 7 5 7 1 7 4 5 7 4 7 6 5 3 7 7 3 3 5 7 1

5 6 5 5 5 2 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5 6 5 2 5 5 6 5 6 4 6 5 6 5 6 5 2

6 6 6 4 3 4 6 6 6 6 5 6 5 5 3 3 3 6 2 3 6 6 6 6 4 3 6 6 2 5 5 5 2

Ketuntasan Belajar
Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tuntas Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tuntas Tuntas Tidak Tuntas

84 66 78 76 58 74 80 82 96 88 78 88 90 76 84 42 96 64 68 88 80 92 86 84 72 92 90 60 78 86 86 30

Tellu LimpoE, 14 Maret 2011 Guru Mata Pelajaran, ttd S U T I, S.Pd.

Page 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful