1.

ETAPELE DEZVOLTĂRII BIOTEHNOLOGIILOR INDUSTRIALE

Abordarea analizei, chiar sumară, a etapelor de dezvoltare a biotehnologiilor nu se poate face fără a remarca faptul că procesele biotehnologice nu reprezintă o achiziţie nouă, întrucât lumea microorganismelor a existat dintotdeauna. De exemplu, încă din antichitate a fost posibilă fabricarea brânzeturilor prin fermentaţia laptelui, fabricarea berii şi a vinului prin procese fermentative. Dezvoltarea în timp a proceselor biotehnologice s-a realizat în 5 etape, sau 5 ere: 1. Era pre-Pasteur, care s-a desfăşurat din antichitate până în 1857, s-a concretizat prin folosirea proceselor fermentative în mod primitiv, pe baza observaţiilor practice pentru obţinerea de brânzeturi prin fermentaţia laptelui, a băuturilor alcoolice (vin şi bere) şi a altor preparate alimentare, inclusiv pâine. Indienii din America Centrală foloseau fungi pentru tratarea rănilor infectate, iar în China se foloseau tratamente contra infecţiilor cu culturi microbiene din laptele acru. 2. Era Pasteur este extinsă pe perioada 1857-1940. Pasteur a observat în 1857 că fermentaţia alcoolică este provocată de microorganismele din drojdie (Saccharomyces cerevisiae), mult răspândite în natură, şi că o soluţie de zahăr, sterilizată prin încălzire, poate fi păstrată o perioadă de timp nedeterminată, fără să fermenteze dacă este izolată de aer printr-un dop de vată sterilă. Pasteur a postulat că fermentaţia zaharurilor din fructe sau alte surse este un proces legat de funcţia vitală a celulelor de drojdii, iar Liebig a susţinut că fermentaţia se

1

datorează descompunerii proteinelor din celulele drojdiei, proces care antrenează şi descompunerea zaharurilor. În 1897 Buchner a demonstrat că în celule există o substanţă care reacţionează independent de celula vie şi care produce fermentaţia. S-a pus în evidenţă faptul că fermentaţia este un proces enzimatic, Buchner denumind enzima din drojdia producătoare de fermentaţii zimază. În această perioadă s-a evidenţiat că prin fermentaţia butanolică cu Bacterium acetobutylicum se obţine un amestec de 60% butanol, 30% acetonă, 10% etanol, iar prin fermentaţia zaharurilor cu diferite tulpini de Citromyces sau cu fungi din specia Penicillium şi Aspergillus niger se obţine acidul citric. Astfel că era Pasteur se caracterizează prin extinderea dirijată a proceselor fermentative în scopul obţinerii alcoolilor (butanol, etanol, glicerol), a unor solvenţi (acetonă), a acizilor organici (acid citric), dar şi printr-o serie de descoperiri epocale, precum cea a lui Fleming, descoperitorul penicilinelor naturale în anul 1928. Acesta a descoperit faptul că unele specii de Penicillium (în mod deosebit P. Chrysogenum) produc o serie de substanţe (penicilinele) care sunt mai active decât sulfamidele în tratarea infecţiilor produse de diverse microorganisme, utilizate pe scară largă în terapeutică. Această observaţie a pus problema cultivării speciilor de Penicillium la nivel industrial, inaugurându-se astfel, era antibioticelor. 3. Era antibioticelor (1940-1960). A debutat în anul în care în Anglia a intrat în funcţiune prima fabrică de fermentaţie submersă, pentru obţinerea penicilinei G. Astfel s-au pus bazele unei noi industrii, care a impus pe de-o parte, dezvoltarea unei noi ştiinţe, şi anume: ingineria biochimică, iar pe de altă parte a aporfundat şi dezvoltat procese cunoscute pentru separarea produselor de biosinteză. Au apărut studii precum sterilizarea mediilor

2

fermentaţia etc. 5. Era post-antibioticelor include perioada 19601975 şi se caracterizează în prima parte prin biosinteza de aminoacizi esenţiali. Au fost concepute noi tehnologii pentru obţinerea proteinelor microbiene (single cell protein. iar a doua parte prin obţinerea enzimelor care au revoluţionat tehnologia de producere a aminoacizilor. enzime pentru uz industrial. Era antibioticelor se caracterizează prin descoperirea şi introducerea în fabricarea curenta a unei game largi de medicamente de biosinteză. cât şi prin transformări chimice în clasa steroidelor cu microorganisme. 4. cu largi utilizări în diferite domenii. de biotehnologie şi informatică. dar şi pe suport de parafine şi motorină. de vaccinuri. procese din care rezultă întotdeauna amestecuri racemice. dar şi biotehnologii pentru polizaharide microbiene (xantan. În acelaşi timp. Era noilor tehnologii a debutat în 1975 şi se desfăşoară cu mult succes în prezent. mileniul III va fi dominat. s-a dezvoltat puternic producţia de enzime pentru industria detergenţilor. alcooli. prin procedee microbiologice. De asemenea. SCP) pe substrat de hidraţi de carbon. ape bisulfitice din industria prelucrării celulozei. sterilizarea aerului. pasteurizarea. liofilizarea. de vitamine. Această eră se 3 . pullulan). enzime utilizate în medicină etc. Au fost perfecţionate tehnicile de tratare a apelor reziduale. deşeuri alimentare.de cultură. deşeuri din industrializarea produselor agricole. conform previziunilor specialiştilor futurologi. De altfel. permiţând separarea economică a steroizomerilor aminoacizilor sintetizaţi chimic prin procedee rentabile. s-au dezvoltat tehnologiile de imobilizare a enzimelor şi a celulelor microbiene conţinând (glucozizomeraza).

S-au obţinut biosenzori. oferind posibilitatea atingerii.caracterizează prin dezvoltarea ingineriei genetice şi a donării de gene. De asemenea. a fost utilizarea sistemelor computerizate în conducerea şi controlul proceselor biotehnologice. 4 . În acest context. la preţuri modice. ingineria proteinelor (pentru modificări structurale prestabilite). Biotehnologiile constituie baza viitoarelor tehnologii neconvenţionale şi conceperea acestor noi biotehnologii nu poate fi realizată fără dezvoltarea simultană a ingineriei biochimice. pot fi amintite biosinteza insulinei umane şi a hormonului creşterii. în paralel cu conceperea de noi tipuri de bioreactoare şi noi procedee de separare. tehnici noi de imobilizare a enzimelor. care reprezintă fundamentul biotehnologiilor cu performanţe economice deosebite. anticorpi monoclonali. ceea ce a permis obţinerea suşelor microbiene cu proprietăţi genetice prestabilite. s-au dezvoltat culturile de ţesuri. a unor performanţe ridicate ale biosintezei produselor de mare utilitate. Toate acestea demonstrează că biotehnologiile sunt chemate să reprezinte alternativa viabilă a acestor tehnologii neperformante şi poluante din diverse sectoare ale activităţii. vaccinul antidiareic.

Reprezentarea schematică a unui proces de biosinteză Treapta de prelucrare A include procesele premergătoare fermentaţiei biochimice. O tehnologie de biosinteză poate fi reprezentată printro schemă bloc (figura 1. culturilor de celule etc. ceea ce a făcut ca el să aparţină unui nou domeniu. hormonilor. dacă nu au fost epuizate în totalitate componentele mediului de cultură (aceste 5 . transpus la scară industrială. proteinelor. sterilizarea aerului tehnologic şi sterilizarea aparaturii. vitaminelor. alcoolilor. domeniu care studiază procese de fermentaţie aerobe şi anaerobe şi elaborează tehnologiile pentru obţinerea antibioticelor. Etapele elaborării tehnologiilor de biosinteză Procesul de bază din tehnologiile de biosinteză este un "proces biologic” (de fermentaţie). respectiv: pregătirea mediilor de cultură. a produselor destinate agriculturii. sterilizarea mediilor. incluzând eventuala recirculare a unei părţi din biomasă sau recircularea fazei lichide. iar treapta de prelucrare C cuprinde procesele prin care se realizează separarea produselor obţinute prin biosinteză.1) ca o succesiune de trepte specifice în care rolul central îl deţine treapta de fermentaţie biochimică. cel al ingineriei biochimice.1. Suşă Treapta A Treapta B Aer steril Treapta C Materii prime Figura 1.1.1.

de performanţele proceselor specifice ingineriei biochimice care intervin în conducerea fermentaţiei (transfer de masă. pe baza determinării componentelor din mediul de cultură.). Conceperea. geneticieni.timp. tehnologiile cu productivitate 6 . criterii geometrice etc. pe de o parte. iar implicarea se face într-o anumită etapă. de productivitatea suşei folosite. compoziţia mediului şi gradul de sterilitate. domeniu interdisciplinar prin excelenţă. iar aceste diferenţe sunt determinate de cele două caracteristici prezentate mai sus (productivitatea suşei şi performanţele proceselor bioinginereşti). căldură. care oferă informaţiile necesare privind stadiul şi direcţia de biosinteză. Rolul fiecăruia este bine determinat. legată direct de potenţa acesteia. diferă de la un producător la alt producător în limite foarte largi (40-90%). Dacă microbiologii şi geneticienii trebuie să ofere o suşă înalt productivă. reprezentând treapta determinantă pentru performanţele biotehnologiei. În treapta B de prelucrare biochimică are loc procesul de biosinteză prin fermentaţie aerobă sau anaerobă. În acelaşi. şi inginerul biochimist. elaborarea şi aplicarea tehnologiilor biochimice. impuls. iar pe de altă parte. care urmăreşte evoluţia proceselor specifice biosintezei. biochimişti. performanţe dependente. cu aproximativ aceleaşi cheltuieli. Aceşti trei specialişti nu pot fi substituiţi unul cu celălalt.recirculări sunt specifice proceselor continue de fermentaţie). Prin urmare. biochimist. astfel încât să fie atinse performanţele aşteptate. ingineri biochimişti. ingineri automatişti şi specialişti în conducerea computerizată a proceselor industriale. caracteristica fundamentală a biotehnologiilor constă în aceea că productivitatea obţinută pe m3 de bioreactor. în faza de fermentaţie trebuie să existe o colaborare strânsă între microbiolog. se poate realiza numai printr-o colaborare strânsă între microbiologi.

impuls. astăzi. Mutanţii apar spontan printr-un mecanism de modificare la nivelul genelor. căldură. definindu-se. ca o nouă ramură a ştiinţei care tinde să domine lumea. Selecţia şi ameliorarea genetică a suşelor Tulpinile de microorganisme.ridicată nu pot fi realizate fără a se apela la controlul automat al parametrilor şi fără a fi asistate de calculator. 4. La acest proces este afectat 7 . sunt supuse unui proces de selecţie în scopul obţinerii unei suşe active. separarea produselor biosintetizate. cereale. rezultă că tehnologiile biochimice aparţin unui domeniu de graniţă între biologie şi ştiinţele inginereşti. Cea mai eficientă metodă de obţinere a suşelor înalt productive o reprezintă selecţia sub influenţa factorilor mutageni. şi anume ingineria biochimică. Selecţia mutanţilor se face prin metode repetate de tratament mutagen. izolarea tulpinilor de microorganisme utile. respectiv chimici. În elaborarea tehnologiilor de biosinteză se parcurg următoarele etape: 1. 3. Mutanţii sunt acele microorganisme care apar întâmplător. caracterizarea şi utilizarea produselor biosintetizate. deşeuri alimentare. care a preluat din biologie legile de izolare prin selecţie şi mutaţie a tulpinilor active. 5. iar din ingineria chimică legile transferului de masă.1. 2. 1. la care şi-a adăugat legi şi procese proprii. ridicarea productivităţii tulpinilor prin mutaţie şi selecţie repetată. izolate de pe fructe.1. Din cele prezentate mai sus. şi care se disting prin caractere diferite faţă de masa microorganismelor din care provin. sau ca rezultat al tratării cu diferiţi factori fizici. din sol. cultivarea microorganismelor pe medii potrivite în bioreactoare adecvate. în mod natural. urmat de selecţia celor mai viguroşi mutanţi.

1. agenţi nonalchilanţi 8 . mutaţiet. Dependenţa dintre numărul de cicluri de ameliorare şi pacitatea de producţie a suşei. care în condiţii naturale produce 1-20 mg/l. precum: razele UV.600 5 40 9.1. pentru biosinteza leucomicinei Număr de Nr. Creşterea productivităţii suşei este dependentă de numărul de cicluri mutaţie-selecţie. Capacitatea cicluri de de producţie.un număr foarte mic de celule.200 3 20 2. agenţi chimici.000 Tratamentele mutagene se fac cu agenţi fizici. raze ionizate. N-metil-N'nitro-N-nitrozoguanidină). prin tratamente şi selecţie s-a ajuns la o producţie de 55-60 g/l. ca de exemplu: agenţi alchilanţi (metil-etil-sulfonat. raze X.200 6 50 11. mg/l selecţie Suşa 1 70 originală 2 10 1. şi anume 10-10 – 10 -6 celule în mutaţia naturală. respectiv 10-3 – 10-2 celule sub acţiunea agenţilor mutageni. din numărul total de celule supuse mutaţiei. Astfel. pentru suşa producătoare de penicilină (Penicillium chrysogenum). Tabel 1. raze γ. dependenţa dintre numărul de cicluri de ameliorare-selecţie şi capacitatea de producţie este prezentată în tabelul 1. Suşele obţinute prin repetarea proceselor de tratare mutagenă-selecţie a permis creşteri impresionante ale randamentului în produse utile. pentru suşa producătoare de leucomicină.800 4 30 5. Astfel.

• dependenţa rezistenţei de concentraţia precursorului. Toţi agenţii mutageni sunt cancerigeni. ceea ce sugerează că rata de creştere variază progresiv pe toată perioada multiplicării până la o concentraţie maximă. μ. precum şi tratamente combinate. oxigen. iar timpul necesar constituie o măsură a duratei de apariţie a unei noi generaţii. Principalii indicatori de creştere ai microorganismelor sunt: a. • rezistenţa la acţiunea produsului biosintetizat şi a enzimelor de degradare. pH. Acest număr este estimat la 50 – 2 000 pentru o ameliorare de 5% şi la 1 000 – 20 000 pentru o ameliorare de 10%. • rezistenţa la factorii externi (lumină. Numărul de suşe tratate care se examinează pentru un mutant ameliorat este variabil. trebuiesc determinate principalele caracteristici: • indicatorii de creştere ai microorganismelor. ce caracterizează starea de creştere constantă a culturii microbiene. n. 4-nitrochinolin-l-oxid). 2-aminopurină-analog al adeninei). numărul de generaţii. Astfel. etidium bromură). b. Pentru caracterizarea completă a suşei înalt productive. şi agenţi de intercalare (acridin-orange.hidroxilamina. Suşa obţinută prin mutaţie-selecţie trebuie să posede câteva calităţi deosebite. ceea ce impune măsuri deosebite de protecţie în procesul de selecţie a tulpinilor înalt productive. reprezintă intervalul de timp în care numărul de microorganisme se dublează. şi anume productivitatea ridicată simultan cu conservarea calităţilor obţinute prin selecţie. prin diviziune celulară în prima treaptă numărul devine Xi = 2Xo. definită prin raportul dintre numărul de generaţii apărute în unitatea de timp (μ = n/t). rata de creştere. dacă la un moment dat numărul de microorganisme este Xo. temperatură) în procesul de conservare. baze analoage (5bromuracil-analog al imidinei. Repetarea 9 .

c. se poate afirma că este posibil de calculat cantitatea de celule acumulate după un timp de fermentaţie fie în funcţie de numărul de generaţii. Luând exemplul biosintezei leucomicinei. fie în funcţie de timpul de generaţii. Deci.1) această ecuaţie permiţând determinarea numărului de generaţii. cu expresia: Xt = 2 ⋅ Xo = 2 n − t Td ⋅ Xo (1.Xo (1. Analizând aceste date.procesului de diviziune înseamnă creşterea numărului de generaţii. cunoscut şi ca timp de dublare a masei celulare. Td. astfel încât. se constată că există o corelaţie directă între gradul de rezistenţă a masei microbiene la leucomicină şi productivitatea în acest antibiotic. timpul de generaţii. constituie două condiţii de bază pentru programul de ameliorare a suşei. numărul de microorganisme devine: Xn=2n . Acest indicator se exprimă în ore sau minute şi poate fi determinat cu relaţia: Td = t n (1.2) Admiţându-se că procesul de fermentaţie se analizează după 20 ore. dublarea masei celulare se face după 4 ore. timp în care au apărut 5 generaţii. este definit ca timpul necesar dublării masei celulare a populaţiei microbiene raportat la momentul declanşării procesului de creştere. 10 .3) Obţinerea de suşe rezistente la produsul biosintetizat şi negenerarea enzimelor care pot degrada antibioticele. după un timp oarecare. rezultă că Td = 20/5 = 4 ore.

se desprinde concluzia că în stabilirea numărului de cicluri de mutaţie-selecţie trebuie luată în consideraţie şi această corelaţie. în absenţa acidului fenoxiacetic. ci şi pentru alte fermentaţii în care produsul biosintetizat poate juca rolul de inhibitor. Marea majoritate a studiilor existente în literatura de specialitate subliniază faptul că obţinerea unor suşe înalt productive este dificilă şi nu la îndemâna oricui. se pune problema analizei influenţelor pe care le poate avea precursorul asupra procesului de biosinteză. Prin adăugarea acidului fenilacetic în mediu. Din cele prezentate. de obicei. penicilina DF 15%. este necesar să se aplice un program de experimentare care să reflecte influenţele produse de precursor asupra fermentaţiei diferiţilor mutanţi. Se pare că această conservare a calităţilor dobândite prin mutaţie-selecţie şi prevenirea apariţiei unor noi variante mai slabe (tulpina selectată devine extrem de labilă la factorii externi datorită tratărilor 11 . iar proporţia de acid 6-aminopenicilanic şi penicilină DF a scăzut sub 3%. Pentru a avea răspunsul. constituie secretele producătorilor de suşe ameliorate înalt productive. absenţa acestora conducând la reducerea drastică a concentraţiei finale a produselor utile. respectiv fenilacetic. în timp ce penicilina K a reprezentat sub 10% din total. exprimaţi prin suşele corespunzătoare.Această dependenţă este extrem de importantă. Deoarece în foarte multe tehnologii de fermentaţie se utilizează precursori. Adăugarea precursorilor în mediul de cultură permite dirijarea fermentaţiilor spre obţinerea anumitor produse. nu numai pentru antibiotice. s-a obţinut cu precădere penicilină G. alte molecule neidentificate (probabil penicilina F) 4-5%. dar conservarea calităţilor mutantelor este şi mai dificilă şi. chrysogenum şi proporţiile acestora au fost: acid 6-aminopenicilanic 50%. antibioticele βlactamice biosintetizate de P. Astfel. penicilina K 30%.

Din aceştia se iau spori care se însămânţează pe un mediu de geloză (agar-agar). la temperatura ambiantă. din nou. mediile de cultură sunt: sintetice. Se examinează. într-o măsură mai mare. să dea mutanţi. rezultatele fazei de 12 . 1% peptonă). iar peste restul de material biologic se adaugă 100 ml mediu de cultură utilizat industrial şi se menţine 24 ore sub agitare la 23°C. curent. Indiferent de mediul utilizat. Mediile de cultură sunt formate din soluţii apoase care conţin substanţele necesare creşterii microorganismului cultivat şi elaborării produsului dorit. 20% glicerol. fungii permiţând obţinerea mutanţilor cu productivităţi de 20 000 – 45 000 de ori mai mari comparativ cu tulpina naturală. bacteriile şi fungii sunt predispuse. se menţin la incubat 4 zile la 23°C. după care se selecţionează mutantele cele mai viguroase. În practică se folosesc. O parte din acest material biologic se conservă pe un mediu de protecţie (de exemplu. Datorită inconstanţei proprietăţilor şi compoziţiei extractului de porumb. cultura microbiană. azot. semisintetice şi organice. după care se examinează omogenitatea coloniei apărute.2. oligoelemente. Medii de cultură Suşa activă obţinută este cultivată pe un mediu nutritiv steril. care constituie materialul de inoculare pentru cultivare la nivel industrial. mediile semisintetice pe bază de extract de porumb cu adaos de hidraţi de carbon şi săruri minerale. 1. care conservă capacitatea vitală şi productivitatea sporilor.1.mutagene) se poate face prin liofilizare. pentru dezvoltarea microorganismelor trebuie asigurate sursele de energie. În funcţie de natura componentelor care intră în compoziţia lor. săruri minerale. fosfor. Dintre microorganismele utilizate în industria de biosinteză.

3. Procedee de fermentaţie Adoptarea unui anumit procedeu de fermentaţie este condiţionată de asigurarea celor mai bune condiţii de dezvoltare a microorganismelor. ceea ce constituie marele inconvenient al acestor medii. se cercetează intens extinderea mediilor sintetice. perfect reproductibile la scară industrială. cultivabile în sistem septic sau aseptic etc).fermentaţie nu sunt reproductibile. Utilizarea ca precursor a unor substanţe chimice este dependentă de stabilitatea lor în timpul fermentaţiei. influenţa precursorilor. dar rezultatele obţinute sunt mai puţin cunoscute. Procedeele de fermentaţie pot fi clasificate în funcţie de: 1. aceste fragmente poartă.1. ele constituind secretul de fabricaţie al firmelor care le-au experimentat. respectiv de uşurinţa oxidării lor de către miceliu. ceea ce face ca eficienţa lor să se reducă puternic. Nu toate tulpinile au acelaşi mod de a reacţiona sub.sisteme de fermentaţie anaerobe 13 . Pentru ridicarea randamentelor în faza de biosinteză. fără a fi neglijate caracteristicile tipurilor de microorganisme cultivate (aerobe sau anaerobe. este necesară adăugarea în mediul de cultură a anumitor substanţe care conţin porţiuni structurale ale moleculei produsului de biosinteză.culturi în suprafaţă . necesarul de oxigen: . modul de realizare a culturilor microbiene: . denumirea de precursori. Eficacitatea precursorului depinde de compoziţia mediului de cultură. În prezent.culturi în profunzime 2.sisteme de fermentaţie aerobe . iar produsele de oxidare pot avea efect contrar. 1. aeraţie şi agitare.

 realizarea mai eficientă a proceselor de transfer de masă. oferă o serie de avantaje comparativ cu procedeul discontinuu:  utilizarea bioreactoarelor de capacitate mai redusă. întâlnită în literatura de specialitate şi sub denumirea de "sistem de cultivare batch".fermentaţii discontinue . studiată foarte mult în ultimii ani.3. pe parcursul procesului fermentativ. pentru microorganisme anaerobe. cu un debit constant (viteză de diluţie constantă). modul de funcţionare a instalaţiei de fermentaţie: . Procesul de fermentaţie continuă poate fi realizat întrun singur bioreactor sau într-o baterie de bioreactoare.fermentaţii continue. precum şi de precursori. Fermentaţia continuă. fenomen cunoscut sub denumirea de inhibiţie de substrat).  epuizarea mai avansată a componentelor mediului de cultură. de obicei. Deoarece în acest sistem de fermentaţie nu se poate asigura de la început întreaga cantitate de substrat limitativ (o concentraţie mare a acestuia în mediul de cultură manifestă un efect inhibitor pentru creşterea microorganismelor. căldură şi impuls. Industrial. se impune adăugarea de substrat. se caracterizează prin aceea că microorganismele parcurg într-un singur bioreactor toate etapele de dezvoltare. Fermentaţiile în profunzime se utilizează la majoritatea proceselor de creştere a microorganismelor. caz în care acest sistem mai este întâlnit în literatură sub denumirea 14 .  productivitate sporită. Fermentaţia discontinuă. Fermentaţiile în suprafaţă se practică mai rar şi. după care procesul se reia de la capăt. fapt care generează probleme suplimentare în menţinerea sterilităţii în bioreactor. acest tip de fermentaţie poate fi realizat prin procedee de fermentaţie discontinuă şi procedee de fermentaţie continuă.

Tehnicile şi metodele cele mai folosite pentru obţinerea unui sistem de cultivare sincron sunt: • filtrarea biomasei cultivate un anumit timp printr-o membrană care permite trecerea. dimensiuni şi productivitate. Se mai remarcă un sistem de fermentaţie continuă cunoscut sub denumirea de "sistem de cultivare sincronă". în funcţie de stadiul de dezvoltare al microorganismului. acelaşi proces continuu poate fi realizat în mai multe bioreactoare aranjate liniar. Ambele sisteme pot funcţiona fie cu recircularea unei părţi din biomasă. apoi. • centrifugarea unei culturi microbiene cu gradienţi de densitate. bazate pe modificări ale mediului şi ale condiţiilor de cultivare. se filtrează culturile aflate în etapa creşterii exponenţiale). dacă aceasta conţine cantităţi apreciabile din componentele nutritive."cultivare continuă tip turbidistat sau chemostat". biosinteza produsului activ. folosite ulterior pentru obţinerea culturilor sincrone (de obicei. cu variaţie a vitezei de diluţie sau a debitului de alimentare prin baterie. în mod special exploatându-se influenţa temperaturii într-un anumit stadiu de diviziune celulară. Există şi alte procedee de obţinere a culturilor sincrone. caracterizat prin aceea că întreaga populaţie de microorganisme din bioreactor este foarte asemănătoare ca vârstă. numai a microorganismelor de anumite dimensiuni. Sistemul de fermentaţie sincronă se utilizează atunci când biosinteza decurge în două etape distincte: creşterea biomasei şi. precum şi influenţa anumitor tratamente chimice. situaţie în care produsele elaborate pot manifesta un efect inhibant pentru dezvoltarea populaţiei microbiene tinere. procedeu bazat pe aceea că microorganismele de dimensiuni mai mici (aflate la începutul etapei de diviziune) sedimentează mai greu şi sunt antrenate în lichidul separat. apoi. 15 . supus fermentaţiei. De asemenea. odată cu faza lichidă. acesta fiind. fie cu recircularea fazei apoase.

alcaloizi. catalaze. acizi organici. lipaze.). substanţe antitumorale). biosinteză Separarea produselor obţinute prin Scopul proceselor de fermentaţie îl reprezintă fie obţinerea biomasei microbiene. Pentru separarea masei microbiene se utilizează filtrarea. xantani.4. în cea mai mare parte. au fost dezvoltate procedee care realizează separarea biomasei simultan cu extracţia 16 . pectinaze. precum şi de cantitatea de mediu care trebuie prelucrată. amilaze. procedeele de separare utilizate în tehnologiile de biosinteză se pot clasifica în două grupe principale:  procedee de separare a fazei solide (masă microbiană). invertaze etc. utilizabilă ca sursă de proteine SCP. Din aceste motive. în faza lichidă. a polizaharidelor microbiene (dextrani. din soluţia apoasă. dar există şi numeroase cazuri în care produsele utile sunt localizate intracelular. În ultimul timp. butan acetonă.  procedee de separare a antiboticelor. Aceste produse se găsesc. cu sau fără modificarea proprietăţilor reologice ale suspensiei de biomasă. pullulan) etc. Alegerea procedeului de separare a fazei solide se face în funcţie de proprietăţile fizice. hormoni de creştere de tip gibereline. realizabilă prin centrifugare sau cu ajutorul filtrelor rotative. fie a metaboliţilor primari (aminoacizi.1.1. nucleotide purinice şi pirimidinice. vitamine) şi a metaboliţilor secundari (antibiotice. antifungice. care se folosesc apoi ca atare sau se prelucrează pentru separarea produselor utile intracelulare. cu sau fără adaos de substanţe filtrante. polizaharidelor microbiene etc. etanol. a enzimelor microbiene (proteaze. enzimelor. chimice şi biologice ale mediului.

. stabilitatea în stare solidă: . hidrocarburi). după îndepărtarea fazei solide. . se macină. prin diferite procedee.efectul temperaturii.dializabilitatea prin membrane. . butanol). .migrarea în câmp electric funcţie de valoarea pH-ului.în solvenţi polari (metanol. Separarea produselor utile din soluţia rezultată de la fermentaţie.produselor extracelulare.domeniul optim de pH.efectul temperaturii. Principalele proprietăţi care se impun a fi cunoscute sunt: 1. 17 . . 2. ca şi comportarea lui în anumite condiţii de mediu ambiant. după care se supun extracţiei cu solvenţi. 4. Pentru a se putea alege cel mai adecvat procedeu.efectul oxigenului şi al umidităţii. . datorită labilităţii structurale a produselor biosintetizate. .efectul soluţiilor-tampon. separarea fazei solide se face prin atomizare. acetonă. solubilitatea: .adsorbţia pe suporturi solide. este necesară cunoaşterea proprietăţilor fizicochimice ale produsului care urmează a fi separat din soluţia apoasă. principalele proprietăţi fizice si chimice în soluţie: .efectul liofilizării. stabilitatea în soluţie: .efectul solvenţilor organici. Dacă scopul fermentaţiei a constat în obţinerea de proteine microbiene (SCP) de uz veterinar.în apă şi soluţii diluate de săruri.în solvenţi slab polari (cloroform. constituie o problemă dificilă. în scopul distrugerii membranei celulare. biomasa separată se usucă. . . 3. În cazul în care produsele de metabolism (primar sau secundar) şi enzimele sunt localizate intracelular.

cum ar fi adăugarea unor săruri..stabilitatea la acţiunea diverselor enzime. • cromatografia. distrugerea complexului şi extracţia cu solvenţi. pentru a favoriza grade de extracţie ridicate şi un consum cât mai redus de solvent. . pentru mărirea coeficientului repartiţie se apelează la o serie de metode de reducere a solubilităţii produsului în faza apoasă. În extracţia fizică direct din soluţie sau după eliberarea din complex. • extracţia în sisteme apoase bifazice.stabilitatea la acţiunea unor agenţi chimici. Extractanţii sunt compuşi organici cu structuri voluminoase.sedimentarea în ultracentrifugare. de preferinţă.. electrodializa). este necesar ca produsul să treacă prefenţial în solvent. în faza organică. respectiv valoarea coeficientului de repartiţie K (definit ca raportul concentraţiei produsului din solvent şi concentraţia sa în faza apoasă după stabilirea echilibrului dintre faze trebuie să fie cât mai mare. procedeu în care solubilizarea produselor de biosinteză într-un solvent organic se realizează pe baza unei reacţii chimice cu un agent de extracţie (denumit şi extractant. osmoză inversă. • sorbţia pe schimbători de ioni. • separarea şi concentrarea prin tehnici membranare (ultrafiltrare. . agent purtător). Uneori. Pentru separarea produselor utile din faza lichidă rezultată de la fermentaţie. • complexarea produsului biosintetizat cu reactivi specifici. În ultimii ani se studiază din ce în ce mai intens utilizarea extracţiei reactive. • distilarea. capabili să reacţioneze cu 18 . solubili. • extracţia reactivă în solvenţi organici cu diferiţi extractanţi. • precipitarea etc. se pot aplica următoarele tehnici: • extracţia fizică cu solvenţi organici. • extracţia cu fluide supercritice.

pentru anumite valori ale concentraţiei componenţilor. au fost propuse sisteme de extracţie bifazice apoase. concentraţie electrolit.produsul util şi să formeze compuşi solubili numai în faza organică. fizică şi reactivă la realizarea separării. devin două faze distincte. în principal. constituite din amestecuri de două soluţii apoase ale unor polimeri diferiţi sau dintre o soluţie apoasă a unui polimer şi a unei sări. Performanţele extracţiei reactive. sunt posibile separări selective din amestecuri a produselor biosintetizate. cu conservarea caracteristicilor acestora. evitarea degradării produselor extrase. pentru purificarea produselor brute obţinute prin utilizarea anterioară a celorlalte procedee de separare. Metodele cromatografice prezintă importanţă mai redusă. Fluidele supercritice prezintă avantajul îmbinării puterii de solubilizare specifice lichidelor cu capacitatea de transport a gazelor. Extracţia cu schimbători de ioni. comparativ cu cea fizică. oferă eficienţă sporită. Utilizarea extracţiei cu fluide supercritice permite. stabilitatea în condiţiile extracţiei şi eluţiei. ele fiind aplicate. un caz special de absorbţie. 19 . se bazează pe schimbul dintre ionii aflaţi în soluţie şi cei reţinuţi de particulele solubile. Capacitatea mare de absorbţie şi selectivitatea ridicată a răşinilor au impus folosirea lor pe scară largă. Alegerea unui anumit schimbător de ioni se face în funcţie de caracterul chimic al produsului care se separă. datorită condiţiilor termice blânde de operare. Această tehnică de separare evită folosirea solvenţilor costisitori şi oferă randamente ridicate. în special. Pentru separarea. care. iar pe de altă parte. comparativ cu alte procedee de separare. temperatură). Prin modificarea concentraţiei componenţilor sau a valorii acestor parametri (pH. mărimea lui moleculară. pe de o parte. a moleculelor proteice. sunt superioare ca rezultat al participării simultane a celor două tipuri de extracţie.

cu valoarea pH-ului şi a rH-ului. În concluzie.2. astfel încât modificarea unuia provoacă modificarea indirectă a celorlalţi. dirijarea şi controlul lor. regimul de agitare cu aportul de oxigen. Rolul ingineriei biochimice în dezvoltarea biotehnologiilor Studiul mecanismelor de biosinteză. precum şi studiul proceselor care influenţează sensul de desfăşurare şi performanţele fermentaţiei sunt doar câteva din problemele majore ale tehnologiilor de biosinteză. pe tot parcursul fermentaţiei. în strânsă legătură cu condiţiile impuse de atingerea unei productivităţi maxime. 20 .1. pentru perfecţionarea formelor constructive ale bioreactoarelor şi pentru determinarea corelaţiei dintre forma constructivă a bioreactorului şi performanţele proceselor de transfer (de masă. căldură. În acest sens. în condiţiile în care acumularea biomasei produce o modificare permanentă a parametrilor reologici din bioreactor. optimizarea procesului de biosinteză poate fi realizată nu prin stabilirea condiţiilor concrete de aerare şi agitare. ci prin întocmirea programelor care să coreleze parametrii tehnologici în continuă modificare (ca rezultat al modificării vâscozitătii biomasei) cu parametrii care caracterizează activitatea biologică a microorganismului. rH-ului etc. ale valorii pH-ului. trebuiesc stabilite programe care să coreleze. pentru un regim normal de biosinteză. Spre deosebire de tehnologiile chimice. Explicarea mecanismului prin care regimul hidrodinamic influenţează dezvoltarea microorganismelor reprezintă o altă problemă extrem de importantă pentru stabilirea regimului tehnologic. este suficientă afirmaţia că. în biotehnologie factorii determinanţi ai procesului sunt numeroşi şi legaţi organic între ei. la care numărul de factori determinanţi este redus. cu regimul optim de temperatură. impuls).

iar. se poate afirma că ingineria biochimică este solicitată să dea soluţii în problemele fundamentale ale fiecărui proces biotehnologie. în acest mod. stabilirea ecuaţiilor modelelor de creştere microbiană combinate cu ecuaţiile care descriu performanţele tehnologice oferind.În aceste condiţii. proiectarea tehnologiilor şi a tehnicilor de separare a produselor obţinute prin biosinteză. în condiţiile conservării compoziţiei şi calităţii sale. 2. pe de altă parte. care devine din ce în ce mai complicată odată cu obţinerea prin 21 . De asemenea. a proceselor biotehnologice. ingineria biochimică trebuie să dea soluţii la problemele enunţate anterior. şi anume: 1. asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea biotehnologiilor în regim aseptic. luând în considerare şi problemele proceselor care urmează fazei de fermentaţie . proiectarea biotehnologiilor şi a bioreactoarelor pentru atingerea unor performanţe maxime. simultan cu asigurarea sistemelor sterile de transvazare şi însămânţare. pe de o parte dezvoltarea tehnicilor de sterilizare avansată a mediului de cultură. modele matematice care să permită conducerea automată asistată de calculator. În proiectarea biotehnologiilor.fază de maximă importanţă în orice biotehnologie. dezvoltarea tehnicilor de sterilizare a aerului şi a instalaţiilor. la care se mai adaugă conceperea procedeelor eficiente şi a tehnicilor de mare performanţă pentru realizarea proceselor de transfer în regim reologic nestaţionar. tot ingineria biochimică trebuie să ofere căile prin care se poate realiza transpunerea sistemelor de biosinteză la o scară superioară. Separarea produselor obţinute prin biosinteză constituie o altă problemă extrem de importantă. 3. O însemnată contribuţie adusă de ingineria biochimică în realizarea tehnologiilor biochimice în regim aseptic a reprezentat-o.

Toate aceste aspecte sunt detaliate în capitolele următoare ale prezentei lucrări.procedee biochimice. lucrare care şi-a propus să aducă contribuţii la înţelegerea şi dezvoltarea problemelor specifice biotehnologiilor şi să evidenţieze statutul. uneori. ingineria biochimică trebuie să ofere soluţii tehnologice şi tehnice care să facă rentabilă separarea produselor de biosinteză. creând astfel. rolul şi sarcinile inginerului biochimist în elaborarea. proiectarea şi conducerea tehnologiei biochimice. posibilităţi noi de separare. Această ultimă situaţie a determinat. 22 . a unor produse valoroase cu o structură mai complexă. mai labile termic sau chimic. modificări în conducerea fazei de fermentaţie în sensul utilizării unor mutanţi care pot bloca formarea membranei celulare. Şi în acest caz. de multe ori localizate intracelular.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful