P. 1
Adendum2

Adendum2

|Views: 2,037|Likes:
Published by Adinuk Curly

More info:

Published by: Adinuk Curly on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Sections

  • A. STRUCTURA PIELII
  • B. FUNCTIILE PIELI
  • L. (Solanaceae)

Adendum2

EMULSIONES - EMULSII.

Definiţie. Conform FR X: emulsiile sunt preparate farmaceutice lichide, mai mult sau
mai puţin vâscoase constituite dintr-un sistem dispers, formata din doua faze lichide
nemiscibile, realizat cu ajutorul unor emulgatori si sunt destinata administrarii interne sau
externe. Această definiţie se referă la emulsie ca formă farmaceutică lichidă.
După FR X, emulsiile pot fi;
-emulsii în care faza lipofilă este dispersată in faza hidrofilă, este o emulsie de tip
L/H, respectiv ulei in apa, U/A, după notare veche;
-emulsii în care faza hidrofilă este dispersată in faza lipofilă, este o emulsie de tip
H/L, respectiv apa in ulei, A/U, după notare veche.
Linimente. In conformitate cu FR X, emulsiile in compoziţia cărora intra săpunuri sau
alte substanţe cu acţiune emolientă, analgezică sau revulsivă si care sunt destinate aplicării
pe piele intactă se numesc linimente.
Componentele emulsiilor: se deosebesc 3 componente importante:
a) -lichidul dispersat, respectiv emulsionat sub formă de picături foarte fine,
denumit şi fază internă, dispersată sau discomtinuă;
b) -lichidul dispersant, mediul de dispersie, faza externă, faza dispersantă sau

continuă;

c) -emulgatorul sau agentul emulsiv, care favorizează dispersarea fazei interne şi
asigură stabilitatea emulsiei pentru o anumită perioadă de timp.
Faţă de cele trei componente menţionate, emulsiile pot conţine şi substanţe auxiliare
ca: stabilizanţi, agenţi pentru creşterea vâscozităţii, conservanţi antimicrobieni.
Substanţele auxiliare adăugate la emulsie, contribuie la asigurarea stabilităţii
preparatului şi conservabilităţii în timp.
Una dintre fazele emulsiei este constituită întotdeauna dintr-un lichid polar sau hidrofil
ca de exemplu apa, în care pot fi dizolvate substanţe medicamentoase hidrosolubile,
constituind faza hidrofilă, respectiv ,,faza apoasă” a emulsiei; iar cealaltă fază este constituită
dintr-un lichid nepolar, lipofil, ca de exemplu un ulei gras vegetal, numită fază lipofilă,
respectiv ,,faza uleioasă” în care în schimb putem dizolva substanţe medicamentoase
liposolubile, de exemplu: hormoni, vitamine liposolubile etc.
Emulgatorul:
-este o substanţă care intervine la două lichide nemiscibile (una hidrofilă, alta
lipofilă) să devină o emulsie, formând un sistem dispers eterogen;
-deternimă tipul emulsiei (de ex. faza în care este solubil devine faza externă →
Regula lui Bankroft) ;
-asigură stabilitatea emulsiei, acţionând prin diferite mecanisme.
Mod de acţiune. Emulgatorii, în realizarea emulsiei, acţionează prin:
-scăderea tensiunii interfaciale între cele două faze, favorizând astfel emulsionarea
fazei interne şi la formarea emulsiei. Astfel acţionează emulgatorii adevăraţi sau
primari, respectiv substanţele cu caracter polar respectiv, amfifili din categoria
emulgatorilor; sau
-prin creşterea vâscozităţii mediului de dispersie, datorită interacţiunii între faza
continuu şi emulgator. Substanţele din această categorie sunt numiţi: emulgatori
secundari, pseudoemulgatori sau cvasiemulgatori, denumiţi şi stabilizatori de
emulsii.

Emulgatorii adevăraţi, aparţin grupei substanţelor tensioactive sau tenside de care fac
parte şi agenţii de umectare, solubilizanţi, detergenţi, antispumanţi, agenţi de suspendare ş.a.

1

Aceste substanţe au caracter amfifili, molecula lor conţin grupări fidrofile şi lipofile sau
oleofile.

Grupările hidrofile, sunt responsabili de hidrosolubilitatea substenţei, cum sunt de

exemplu:

-

gruparea hidroxil –OH;

-

carboxil –COOH, carboxil cu un cation monovalent –COOMe;

-

sulfat –CH2–O3S–OH, sulfat cu un cation monovalent –CH2–O3S–OMe;

-

sulfonat –CH2–O2S–OH, sulfonat cu un metal monovalent –CH2–O2S–OMe;

-

nitro – NO2; amino –NH2;

-

oxigen eteric –H2C–O–CH2–; dupla legătură –H2C=CH2– şi altele.
Grupările lipofile, sunt responsabili de liposolubilitatea substanţei, sunt constituite din:

-

lanţuri de hidrocarburi saturate (ex. lauril –C12H25, stearil –

C18H37),
-

cicluri de atomi de carbon (ex. naftil C10H7–); şi

-

grupe de carboxili cu cation bivalenţi (–CH2–COO)2Me, unde Me

= Ca, Mg, Zn, sau
-

trivalenţi (–CH2–COO)3Me, unde Me = Al şi altele.
Raportul dintre cele două tipuri de grupări: fidrofili şi lipofili, din molecula unei
substanţe tensioactive, se exprimă prin balanţa hidrofil-hipofilă, adică: HLB (Hydrophil-
Lypophil-Balance) şi se exprimă cu cifre cuprinse între 1 – 40. Valorile HLB se determină
experimental, prin emulsii test, sau prin calcul, ţinându-se seamă de numărul grupărilor polare
sau lipofile conţinute în molecula lor.

Întrebuinţarea substanţelor amfifili după valoarea HLB, conceput de W. C. Griffin:
Valoare HLB

Întrebuinţarea

1,5 – 3

Antisupmanţi

4 – 6

Emulgatori de tip A/U

7 – 9

Umctanţi

8 – 18

Emulgatori de tip U/A

13 – 15

Detergenţi

15 – 18

Solubilizanţi

Emulgatorii cu valori HLB identice se pot comporta diferit sub aspectul solubilităţii,
deoarece aceste valori nu se referă la solubilitatea substanţei.
Clasificarea emulgatorilor după disocierea electrolitică:
● Emulgatori anionactivi: sunt substanţe disociabile în apă la care partea activă, care
contribuie la formarea emulsiei este anionul.
Astfel de emulgatori sunt:
Săpunurile - respectiv sărurile ale acizilor graşi cu metale monovalente, bivalente sau
trivalente. Monovalente: K, Na; ionul de amoniu; trietanolanime etc., dau emulsii de tip U/A.
Formula generală: R–COOMe, de exemplu: stearat de potasiu. Sărurile cu metale bi- şi
trivalente sunt emulgatori de tip A/U. Ex stearat de calciu.
Sărurile – esterilor ai alcoolilor superiori cu acidul sulfuric. Ex. laurilsulfat de sodiu;
cetilsulfat de sodiu etc. sunt emulgatori de tip U/A.
● Emulgatori cationactivi: sunt substanţe disociabile în apă la care partea activă, care
contribuie la formarea emulsiei este cationul.
Aceşti emulgatori sunt combinaţii de amoniu cuaternar, numite şi săpunuri inverse la
care cationului îi revine proprietăţile emulsionante, formează emulsii de tip U/A, de exemplu:
clorura de benzalconiu (este folosit ca şi conservant pentru soluţii medicamentoase de uz
extern), bromura de cetilpiridiniu, bromura de trimetilcetilamoniu etc. Aceste substanţe au

2

proprietăţi bactericide puternice şi sunt folosite şi la prepararea emulsiilor dezinfectante
(pentru păr, instrumente chirurgicale, mâini etc).
● Emulgatori neionogen: sunt emulgatori indiferenţi la disocierea electrolitică. Au o
utilizare largă în practică farmaceutică. Posedă o serie de avantaje: sunt stabile faţă de variaţii
de pH, de electroliţi, reacţionează neutru, prezintă compatibilitate faţă majoritatea
substanţelor.

Din această grupă fac parte:

-

substanţe cu caracter pronunţat hidrofobi;

-

emulgatori care produc emulsii de tip A/U;

-

emulgatori care produc emulsii de tip UA;

-

substanţe cu caracter pronunţat hidrofili.
● Emulgatori amfoteri: sunt substanţe care pot funcţiona în soluţie fie sub formă de
anioni, fie sub formă de cation, iar la punctul izoelectric coexistă cele două forme.

Formularea emulsiilor.
Pentru formularea unei emulsii sunt necesare trei elemente de bază: o fază hidrofilă; o

fază lipofilă şi emulgatorul.

Obiectivele principale la formularea emulsiilor: emulsionarea celor două faze lichide
şi stabilizarea emulsiei formate; asigurarea stabilităţii fizice, chimice şi microbiologice a
emulsiei în timp; realizarea caracterelor subiective ale emulsiei; inocuitate, toleranţă şi
eficacitate terapeutică.

La formularea emulsiilor se va avea în vedere stabilirea corespunzătoare a raportului
dintre componenţi, în special a unui raport optim între fazele nemiscibile. În mod obişnuit
faza internă de regulă să nu depăşească 50 % din masa sau volumul total prevăzut.
La formulare se va ţine seama de următoarele:

-

natura şi proprietăţile fizico - chimice a substanţelor

medicamentoase;
-

natura si proprietăţile fizico-chimice a fazelor hidrofile si lipofile;

-

natura şi proprietăţile fizico-chimice a emulgatorului si a

diferitelor substanţe ajutătoare (auxiliare);
-

alegerea tipului de emulsie (A/U, U/A, sau emulsie multiplă);

-

stabilirea emulgatorului(lor);

-

asigurarea stabilităţii emulsiilor;

-

asigurarea repartizării uniforme a dozelor terapeutice;

-

stabilirea căii de administrare în funcţie de scopul terapeutic;

-

tehnica de preparare/tehnologia de fabricare optimă;

-

asigurarea raportului optim intre faze, emulgatori si substante

auxiliare;
-

condiţionare, stocare, depozitare, conservare şi transport optim.

Producţie (Preparare/Fabricare).
Emulsiile sunt sisteme disperse eterogene, prepararea constă din două faze: • un proces
de dispersare, de divizare a fazei interne, în mediul de dispersie, printr-un mecanism de
forfecare a celor două faze nemiscibile, numit emulsionare, cu formarea unui sistem fizic
instabil din punct de vedere termodinamic; • un proces de stabilizare, concomitent cu primul,
realizat de emulgator prin diferite mecanisme.
Emulgatorul se dizolvă în faza externă si in aceasta se dispersează, printr-o metodă
adecvată, faza internă; emulsia formată se completează cu faza externă la masa prevăzută
(m/m). În fiecare din cele două faze se pot dizolva una sau mai multe substanţe active.

3

Daca în prescripţia medicala se prevede ca vehicul emulsia uleioasa (Emulsio oleosa),
aceasta se prepară prin triturarea la mojar a 10 părţi ulei de floarea soarelui, 5 părţi guma
arabică desenzimată, sub formă de pulbere şi 7,5 părţi apă. După formarea emulsiei primare,
se adaugă treptat in porţiuni mici, apa până la 100 părţi.
In cazul unor prescripţii medicale pentru prepararea emulsiilor se poate opta pentru:

-

metoda gumei uscate sau continentală, numită si metoda 4 : 2 : 3,
(raport pentru emulsia primară) indicat de FR X, la prepararea Emulsio oleosa;
-

metoda gumei umede sau metoda engleză, in care pentru emulsia
U/A faza dispersată se triturează cu mucilag si apoi se diluează cu faza apoasă la
masa prescrisă, iar pentru emulsia U/A emulgatorul (de exemplu colesterol) se
dizolvă in faza uleioasă iar in această fază lipofilă se dispersează faza apoasă.
In industrie metodele de fabricare a emulsiilor prezintă variaţii foarte mari, folosind
aparatură specifică prevăzut rezervoare cu sistem de încălzire, recipiente cu agitatoare adaptat
tancului de preparare, sisteme automate de condiţionare, ambalare, etichetare etc.
Alte metode de preparare: metoda seringii; metoda flaconului sau borcanului; metoda
maionezei (metodă inspirată din bucătărie).
Descriere. Emulsiile au aspect lăptos şi omogen. Culoarea, mirosul şi gustul sunt
caracteristice componentelor. Diluate cu faza externă 1 : 10, conform FR X, emulsiile trebuie
să rămână omogene examinare cu lupa 4,5 ori.
Emulsiile denumite microemulsii sau emulsii transparente, sunt caracterizate prin
dimensiunile foarte mici ale picăturilor fazei interne de circa 0,05μm, iar lichidele care
constituie cel două faze au acelaşi indice de refracţie.
In practica farmaceutică emulsii, ca formă farmaceutică medicamentoasă sunt
considerate de regulă preparatele lichide. Diametrul particulelor, de regulă este cuprins intre
0,1 – 100 μm.
Control .
Masa totala pe recipient; conţinut in substanţa activa; omogenitatea.
Metode de control prevăzute de FR X:
-

aspectul: emulsiile au aspect lăptos şi omogen. Culoarea, mirosul şi
gustul sunt caracteristice componentelor. Diluate cu faza externă, în proporţie de
1:10 emulsiile trebuie să rămână omogene (examinare cu lupă 4,5x);
Alte metode de control al emulsiilor:
-

determinarea tipului de emulsie prin metoda colorării, metoda

diluării, metoda conductibilităţii electrice;
-

determinarea tipului de dezemulsionare;

-

determinarea dimensiunii particulelor;

-

determinarea stabilităţii emulsiilor (prin centrifugare).

Conservare.

Se conservă in recipiente bine închise, la 8 – 15 °C (loc răcoros).
Pe etichetele recipientelor care conţin emulsii trebuie sa se menţioneze ,,A se agita

înainte de administrare”.

Observaţii. Sub aspect fizico – chimic sunt considerate ca emulsii toate preparatele
lichide sau semisolide, formate din două componente nemiscibile stabilizate cu ajutorul unor
agenţi emulsivi.

Datorită conţinutului mare în apă, emulsiile pot fi uşor invadate de microorganisme,
mai ales că unii emulgatori (gumă arabică, gelatina) creează medii corespunzătoare pentru
dezvoltarea lor. Prin adăugare de conservanţi se poate asigura o protecţie de câteva zile cu
condiţia să fie ţinute la loc răcoros (8 – 150

C), în recipiente bine închise (FR X).

4

Ca substanţe conservante pentru emulsii de uz intern se preconizează acid sorbic 0,1%,
acid benzoic 0,1% (au acţiune antimicrobiană şi antifungică numai în mediu acid), amestecuri
de nipaesteri 0,1%, benzoat de sodiu 0,2%.
Pentru emulsii externe un conservant potrivit este boratul fenilmercuric 0,002 –
0,005%. Se mai utilizează cloretona 0,5% şi săpunuri de amoniu cuaternar 0,01 – 0,02%.
Pentru a asigura o stabilitate chimică uleiurilor emulsionate, respectiv pentru
prevenirea autooxidării uleiurilor, se pot adăuga fazei uleioase antioxidanţi ca α-tocoferol,
acid nordihidroguaiaretic, hidrochinonă, butilhidroxianisol, esteri ai acidului galic (progaline).
În vederea asigurării unei dozări precise înainte de întrebuinţare emulsiile se agită
pentru reomogenizare, motiv pentru care FR X indică eliberarea a etichetei “A se agita înainte
de folosire
!”.

Clasificarea emulsiilor.

Clasificarea emulsiilor ca formă farmaceutică, se poate face după diferite criterii si anume:
după provenienţă:
-

naturale sau adevărate, de exemplu: - laptele de mamifer, unele
sucuri si exudate din plante, preparate din oleoginoase (emulsie din sămânţă de
dovleac) etc;
-

artificiale sau false: se obţin artificial cu ajutorul unor emulgatori.

● după structura dispersiei:
-

emulsii tipul I, sau ulei in apă: U/A, respectiv lipofil in hidrofil:

L/H, in care picătura de ulei este dispersat in apă;
-

emulsii tipul II, sau apă in ulei: A/U, respectiv hidrofil in lipofil:

H/L, in care picătura de apă este dispersată in ulei;
-

emulsii multiple de exemplu A/U/A, in care picături de soluţii
apoase sunt dispersate in picături de ulei care la rândul lor sunt dispersate in mediul
apos. Acest sistem de emulsii asigură o administrare cu acţiune prelungită, per oral
sau parenteral.
● după modul de întrebuinţare distingem emulsii destinate administrării pentru:

-

uz intern – pe cale orală de exemplu, ca vehicule pentru substanţe
medicamentoase insolubile in apă cum sunt vitaminele liposolubile, uleiuri cu rol
nutritiv, laxativ ş.a.;
-

uz extern: preparate topice: - dermatologice, cosmetice etc.;

-

parenteral (emulsii injectabile pe diferite căi de administrare,
inclusiv emulsii foarte fine cu Ø particulelor sub 1 μm cu ulei gras vegetal de tip
U/A pentru alimentare parenterală, sub formă de perfuzii).

Determinarea tipului de emulsie.

Procedee pentru determinarea tipului de emulsie:
● Testul diluării: se bazează pe principiul că o emulsie este miscibilă cu un lichid

asemănător cu faza continuă.

● Testul colorării: se bazează pe principiul că o substanţă colorantă care se dizolvă în
faza continuă colorează uniform emulsia, şi invers.
● Testul conductibilităţii electrice: soluţiile apoase conduc bine curentul electric, de
aceea emulsiile tip U/A permit trecerea curentului electric, astfel serveşte la identificarea
tipului de emulsie.

● Testul fluorescenţei: se bazează pe principiul că o serie uleiuri dau fluorescenţă în
lumina ultravioletă. Prin examinarea unei picături de emulsie la un microscop cu fluorescenţă
se poate identifica tipul de emulsie. Câmpul microscopic este fluorescent în cazul emulsiei de
tip A/U, iar în cazul emulsiilor de tip U/A apar numai câteva pete fluorescente.
● Testul direcţiei de separare: se bazează pe principiul densităţii. Sedimentarea sau
cremarea au loc în funcţie de densităţile relative ale celor două faze care alcătuiesc emulsia.

5

In cazul cremării emulsia este de tipul U/A, în cazul sedimentării de tipul A/U, cu excepţia
emulsiei cu bromoform, datorită densităţii bromoformului care are o densitate mai mare ca şi
apa, astfel are tendinţa de sedimentare deşi este o emulsie de tipul A/U.

Instabilitatea emulsilor .

Instabilitatea emulsiilor – de regulă se manifestă în 3 procese distincte: - cremarea,
ruperea (dezemulsionarea) şi inversarea fazelor.
● Cremarea – creaming = smântănire, respectiv: ecremarea, este un proces prin care o
emulsie se separă în două emulsii, din care una este mai concentrată în picături dispersate
decât cealaltă.

Cremarea nu reprezintă o rupere definitivă a emulsiei, astfel printr-o agitare puternică
emulsia revine la starea iniţială. Această uniformizare este posibilă deoarece particulele sunt
încă înconjurate de un strat de emulgator.
● Dezemulsionarea – este un proces care conduce la separarea fazelor, are loc ruperea
sau desfacerea unei emulsii şi separarea completă a celor două faze.
Acest proces are loc:
-

când se observă sedimentarea sau cremarea urmată de

dezemulsionare;
-

floculare, urmat de cremare sau sedimentare, apoi de

dezemulsionare;
-

fenomene de floculare, urmat de coalescenţă, apoi de

dezemulsionare.
● Inversarea fazelor – este o formă particulară de instabilitate, proces prin care o
emulsie de tip A/U se va transforma în cel de tip U/A sau viceversa. Astfel de fenomene pot
avea loc când se modifică raportul între faze, sau se schimbă caracterul emulgatorului.

Emulgatorii, si mecanismul de acţiune.
Emulgatorii sunt substanţe active, care au capacitatea de a migra la interfaţa unui
amestec eterogen de lichide nepolare si polare, stabilizându-l.
Natura amfifilică a emulgatorilor se bazează pe structura lor mixtă, având o parte
lipofilă respectiv hidrofobă şi una hidrofilă respectiv lipofobă. Capacitatea de stabilizare a
diverselor amestecuri de lichide polare si nepolare este determinată de afinitatea moleculelor
emulgatorilor de a se orienta cu părţile hidrofile către lichidul polar (de exemplu apa) şi cu
părţile hidrofobe către lichidul neopolar (de exemplu uleiul). Rezultatul este o scădere a
energiei termodinamice libere a amestecului (a tensiunii superficiale apărute la interfaţa celor
două faze) şi prin urmare o creştere a stabilităţii acestuia.

Rolul şi modul de acţiune al emulgatorilor.

Dispersarea mecanică a uleiului în apă sub formă de sfere mici în cazul preparării unei
emulsii necesită o cheltuială de energie pentru a înfrânge forţele de coeziune dintre
moleculele uleiului. Cu cât energia va fi mai mare, dispersarea va fi mai avansată. După un
anumit timp însă, sferele vor căuta să revină la starea iniţială, se vor contopi, aglomera şi
fazele se vor separa. Dacă se adaugă un emulgator (de exemplu, o cantitate mică de săpun),
emulsionarea se realizează mult mai uşor şi separarea intervine mult mai încet. Acest lucru se
explică prin faptul că cele două lichide nemiscibile posedă tensiuni superficiale diferite.
Emulgatorul are rolul de a reduce tensiunea superficială dintre cele două faze lichide, uşurând
dispersarea.

Concentrându-se la interfază, emulgatorul formează un strat monomolecular în jurul
particulelor dispersate protejându-le de contopire. Emulgatorul mai acţionează şi prin
încărcătura sa electrică. De exemplu, anionii care se formează la dizolvarea în apă a unor
emulgatori de tipul săpunurilor alcaline, conţinând restul de acid gras cu caracter lipofil şi

6

formează un înveliş în jurul particulelor de ulei. Astfel particulele de ulei dispersate devin
electronegative şi rămân dispersate datorită respingerii electrostatice. Emulgatorii măresc într-
o oarecare măsură şi vâscozitatea mediului, astfel mobilitatea particulelor devine mai scăzută,
apropierea şi contopirea picăturilor este îngreunată.

Emulgatorii propriu-zişi (agenţi tensioactivi)
Sunt substanţe organice, care conţin în molecula lor atât grupări hidrofile cât şi lipofile.
Datorită acestui caracter amfifili, sunt substanţe tensioactive, scad tensiunea superficială.
Gruparea sau grupările lipofile ale acestor substanţe sunt formate din lanţuri parafinice,
cicluri aromatice sau hidroaromatice. Grupările hidrofile, care pot disocia în ioni (emulgatori
ionogeni) sau nu (emulgatori neionogeni) constau din grupări ca: hidroxil, carboxil, sulfat,
sulfonat, nitro, amino.

Mulţi emulgatori sintetici sunt esteri sau eteri ai acizilor graşi, respectiv al alcoolilor

superiori.

Aceste substanţe, în amestec de lichide nemiscibile se concentrează la interfază şi
grupările se orientează conform afinităţii lor. Datorită acestei concentrări la interfază,
tensiunea interfacială se reduce. Dacă proprietăţile hidrofile domină, este un emulgator de tip
U/A. Dacă proprietăţile lipofile sunt dominante, avem de a face cu un emulgator de tip A/U.
Capacitatea emulgatorului de a da emulsii A/U sau U/A depinde deci de raportul dintre
grupările hidrofile şi hidrofobe ale moleculei. Dacă cele hidrofobe predomină va fi solubil în
ulei şi se va comporta ca un emulgator de tip A/U. Dacă cele hidrofile au pondere mai mare,
se va dizolva în apă şi se va comporta ca un emulgator de tip U/A.

Emulgatori sub formă de pulberi fine.

Sunt substanţe insolubile, care dispersate coloidal în faza apoasă (substanţe cu caracter
hidrofil) sau în faza uleioasă (emulgatori lipofili) asigură o stabilitate mai bună emulsiilor. Se
consideră că aceste pulberi foarte fine se concentrează la interfaza apă/ulei formând o a treia
fază sub formă de peliculă, care se va încovoia în jurul picăturilor de apă sau ulei, în funcţie
de afinitatea mai mare faţă de ulei (primul caz) formând emulsii A/U, sau dacă are caracter
hidrofil, picăturile de ulei vor fi înconjurate de aceste pelicule.
Ca emulgatori hidrofili se utilizează bentonita, aerosilul, iar ca substanţe care
stabilizează emulsiile de tipul A/U se folosesc grafitul, cărbunele animal, pigmenţii de anilină.

Formarea filmului interfacial:
Cerinţa majoră pentru capacitatea unui emulgator constă în formarea rapidă a unui
film în jurul fiecărei picături de lichid dispersat, prin absorbţia emulgatorului la interfaţa.
Scopul acestui film este de a forma o barieră mecanică, care să prevină coalescenţa
picăturilor, dar şi contactul uneia cu alta.
Pentru ca filmul sa devină o barieră eficientă, el trebuie sa fie suficient de elastic,
rezistent, să nu fie subţire, dacă se rupe, să se refacă rapid.
Tipul de film format la interfaţa dintre cele două faze de lichide se datorează structurii
şi naturii chimice a emulgatorului, şi poate fi:
strat monomolecular;
strat multimolecular;
strat de particule anorganice, solide, divizate fin.

Avantajele emulsiilor:
• formularea ca emulsie elimină unele probleme de solubilitate limitată şi nemiscibilitate.

7

• oferă posibilitatea de rezolvare a problemelor de formulare pentru medicamentele formate
din două lichide nemiscibile sau a unor substanţe medicamentoase solubile într-un lichid
nemiscibil cu un al doilea lichid;
• acceptabilitatea pacientului este cel mai important motiv pentru care emulsiile orale şi topice
sunt atât de larg folosite;
• datorită gradului de dispersie mare, emulsiile permit o absorbţie crescută a substanţelor
medicamentoase liposolubile;
• administrarea topică, mult mai uşor de efectuat sub formă de emulsie, este mult acceptată de
pacienţi;

• emulsiile pot oferi un potenţial mare în designul sistemelor farmaceutice capabile să
elibereze substanţa medicamentoasă în mod controlat.
Dezavantajele emulsiilor:
• în unele cazuri, preparare dificilă şi procese tehnologice de fabricare speciale, dar şi
emulgatori adecvaţi;
• stabilitate fizică mai mică decât a formelor lichide, suferă fenomene de: coalescenţă,
cremare, separare a fazelor, inversarea tipului de emulsie;
• stabilitate microbiologică asigurată prin asociere de conservanţi antimicrobieni (în faza
hidrofilă).

Emulsiile pot fi grupate in felul următor:
• în funcţie de origine în: o emulsii naturale: laptele, sucurile latescente (latexuri) emulsii
preformate în plante, emulsii din seminţele unor plante oleaginoase (dovleac, migdale,
arahide); la care emulsionarea are loc datorită prezenţei unor emulgatori în aceste seminţe; o
emulsii artificiale sau emulsii uleioase, obţinute prin emulsionarea uleiurilor cu ajutorul
emulgatorilor;
• în funcţie de tipul emulsiei, determinat de polaritatea fazelor: o emulsii de tipul L/H, în care
faza dispersată internă este un lichid nepolar, lipofil (L): ulei vegetal sau mineral şi faza
dispersantă, externă este hidrofilă (H), numite şi emulsii directe;
• o emulsii de tipul H/L, numite şi emulsii inverse.
• o emulsii adsorbite, uscate, pulverulente care sunt comprimate sau sunt introduse în capsule
gelatinoase.
• emulsii concentrate: monodisperse şi polidisperse: o monodisperse, cazul ideal, în care faza
internă este dispersată sub formă de sfere regulate; faza internă nu poate depăşi volumul de
74% şi aranjarea sferelor regulate nu se poate realiza decât în două dispoziţii: romboedrică şi
cubică. O polidisperse, când emulsiile prezintă o mare eterogenitate globulară.
tipuri de emulsii: emulsii orale sau de uz intern, de tipul L/H; emulsii administrate pe piele
(topice): dermatologice, linimente, cosmetice, de tip L/H sau H/L; emulsii administrate pe
mucoase: rinofarigiene, otice, oftalmice, rectale, vaginale; o emulsii parentale: injecţii i.m.,
L/H şi H/L depot; perfuzii i.v., numai L/H.
• În funcţie de rolul şi acţiunea farmacologică: o emulsii medicamentoase, pentru
administrare pe cale orală, pe mucoase, dermatologice şi parenterale; o emulsii cosmetice - cu
rol emolient, fotoprotector, de întreţinere, demachiante etc.

8

SUSPENSIONES - SUSPENSII.

In conformitate cu definiţia menţionată în FR X, ca forma farmaceutica, suspensiile
sunt preparate farmaceutice lichide, constituite din una sau mai multe substanţe active
insolubile, suspendate intr-un mediu de dispersie lichid şi destinate administrării interne sau
externe. Suspensiile oftalmice respectiv suspensiile injectabile sunt prevăzute la monografiile:
Oculoguttae, sau la Iniectabilia, din FR X.
Suspensiile, ca formă farmaceutică prezinta unele avantaje şi dezavanteje.
Avantaje:
-

permite preparare şi administrarea unor substanţe
medicamentoase insolubile sau puţin solubile în solvenţi obişnuiţi in concentraţii
terapeutice;
-

maschează gustul neplăcut al unor substanţe medicamentoase prin
suspendarea derivaţilor lor, insolubili dar fără gust neplăcut;
-

asigură modificarea resobţiei şi/sau eliminarea prea rapidă din
organism a unor substanţe medicamentoase, prin suspendarea într-un solvent care
asigură acest deziderat;
-

asigură compleanţă pentru copii, deorece este mai uşor
administrat o suspensie decât de ex. comprimatul;
-

asigură o mai bună stabilitate chimică pentru unele substanţe

medicamentoase decât o soluţie.

Dezavantaje:
-

prezintă o instabilitate fizică, particulele se pot sedimenta uşor.
Acest inconvenient se poate elimina prin realizarea pulberilor sau granulelor
pentru suspensii.

Componenti:

-

substanţa medicamentoasă insolubilă, respectiv faza dispersată; faza

discontinuă;
-

faza dispersantă; mediu de dispersie;

-

vehicul; faza lichidă de ex. apa, alcool, glicerol, ulei gras vegetal

etc;
-

agenţi de suspensie, respectiv agenti de suspendare;

-

după caz şi substanţe auxiliare prevăzute: umectanti, agenti pentru
cresterea viscozitatii, agenti de flocularae, coloranti, conservanti antimicrobieni
etc.

Suspensiile destinate uzului intern pot contine: agenti pentru corectarea gustului si a

mirosului.

Preparare/fabricare.
Tehnica de preparare dupa FR X: substantele solide insolubile aduse la un grad de
finete scopului si modului de administrare, se disperseaza in mediu de dispersie lichid printr-o
metoda adecvata si se completeaza la masa prevazuta (m/m).

9

Substantele auxiliare sunt folosite dupa tehnica de preparare adoptata.
Suspensiile pot fi preparate prin două căi principale:

-

prin dispresarea substanţei medicamentoase sub formă de pulbere
la un grad de pulverizare avansat într-un vehicul adecvat;
-

prin condensarea, sau precipitarea substanţelor insolubile în

vehicul.

Prepararea prin dispersare – metoda constă în pulverizarea substanţei insolubile sau
greu solubile la gradul de mărunţire prevăzut şi sunt aduse într-un vehicul în care particulele
se umectează şi se dispersează uşor. În farmacie se realizează cu ajutorul mijloacelor simple:
moară electrică (râşniţă), mojar şi pistil.
În mod obişnuit prepararea suspensiei presupune următoarele etape: pulverizarea
substanţei, umectarea, dispersarea fezei solide în vehicul şi stabilizarea sistemului eterogen.
Prepararea prin precipitare – se poate realiza prin:

-

reacţii de dublu schimb sau dublă descompunere, ce are loc în

urma unei reacţii chimice;
-

modificarea pH-ului mediului. Metoda se aplică la substanţele a
căror solubilitatese modifică dependent de pH. Mărimea particulelor (cristalelor)
rezultaţi, este în funcţie de codiţiile de lucru, raportul concentraţiilor soluţiilor de
acid şi bază, de vehicul, alte componente ale vehiculului. Ex. prepararea suspensiei
de insulină;
-

precipitarea cu solvenţi organici. Tehnica de preparare:
substanţele insolubile în apă se dizolvă în solvenţi organici miscibili cu apa (etanol,
propilenglicol, polietilenglicol) apoi se adaugă la vehiculul apos în care se găseşte
dispersat agentul de suspensie. Calitate suspensiei sub aspectul omogenităţii şi
stabilităţii depinde de raportul dintre volume care se amestecă, viteza şi de modul de
adăugare, de condiţiile de lucru: temperatura.
În conformitate cu FR X, în cazul sbstantelor puternic active (Separanda) sau toxice
(Venena), masa prelucrata sub forma de suspensie nu trebuie sa depaseasca doza maxima
pentru 24 h.

Suspensiile care se aplica pe pielea grav lezată (plăgi, arsuri) se prepara prin metode
care sa asigure sterilitatea şi care permit evitarea unei contaminari ulterioare cu
microorganisme.

In procesul de preparare/fabricare, ambalare, conservare şi distribuţie trebuie luate
măsuri corespunzătoare pentru asigurarea calităţii lor microbiologice.
Preparatele sterile sunt obţinute din materii prime şi metode de preparare care le
asigură sterilitate şi care evită contaminarea microbiană.
Condiţionare: - în recipiente unidoză sau multidoză, după caz.
Descriere.
Conform FR în vigoare, suspensiile sunt preparate farmaceutice fluide, opace,
omogene, pot prezenta un sediment, care este uşor redispersabil prin agitatre (1 – 2 min.),
astfel încât să se obţină o suspensie stabilă, care permite administrarare unei doze corecte.
Culoarea, mirosul si gustul sunt caracteristice componentelor.

Controlul.

Controlul formei farmaceutice suspensii se refera la:

-

uniformitatea conţinutului şi uniformitatea masei;

-

doza şi uniformitatea dozei picăturilor;

-

masa sau volumul eliberat;

-

uniformitatea masei dozelor eliberate din recipiente multidoză.
Alte determinări, se referă la: stabilitate, sterilitate, mărimea particulelor.

10

Sterilitate: - atunci când pe etichetă se menţionează că preparatul este ,,steril” trebuie
să corespundă prevederilor din FR in vigoare cestei determinări.
Etichetare. Pe eticheta se menţionează:

-

denumirea tuturor conservanţilor utilizaţi;

-

preparatul este steril, atunci când este cazul;

-

atenţionări: ,,a se agita înainte de întrebuinţare!”, etc.
Conservare. In recipiente bine închise.
Dacă preparatul este steril se conservă într-un recipient steril, închis etanş, securizat.
Stabilitate. Sedimentarea – este o tendinţa normala a particulelor dispersate cu
densitate mai mare decât a mediului de dispersant sa sedimenteze sub acţiunea gravitaţiei.
Viteza de sedimentare poate fi dedusa din relaţia lui Stokes, după care:

2 r²(dp – dm)
v = ------------------- · g
9· η

in care:

v = viteza de sedimentare;
r = raza medie a particulelor;
dm = densitatea mediului;
dp = densitatea particulei;
g = constanta de acceleratie a gravitatiei;
η = viscozitatea mediului.
In funcţie de excipienţi utilizaţi se pot obţine suspensii floculate si defloculate.
Modul in care acţionează excipienţii stabilizanţi, este complex si se manifesta prin
mărirea viscozitaţii mediului de dispersie, formarea de pelicule in jurul particulelor de
substanţa insolubila, scaderea tensiunii interfaciale la nivelul celor doua faze si conferirea de
sarcini electrice particulelor in suspensie, astfel printr-o tehnica de preparare adecvata,
obţinem suspensii floculate sau defloculate.

Principalele caracteristici:

Defloculate:

Floculate:

-particule solide se află in suspensie ca
entităţi distincte; sediment: compact dens

-particulele solide formează agregate laxe;
sediment lax voluminos
-lipsa unei limite nete intre lichid si sediment -delimitare neta intre lichidul separat si
sediment
-lichidul de deasupra sedimentului opalescent -lichidul deasupra sedimentului limpede
-sedimentare inceata

-sedimentare mai rapida

-particulele dispersate individual

-particulele sunt legate in flocon

-potential ζ (zeta) ridicat (respectiv, potential
electrocinetic)

-potential ζ (zeta) scăzut.

-redispersare dificila

-redispersare usoara.

La suspensiile floculate la particulele cele mai mici sunt incorporate în flocon ceea ce
face ca zona supernatantă să fie limpede. Volumul sedimentului în suspensiile floculate
permite evaluarea gradului de floculare. Prepararea suspensiilor floculate se face in special
industrial.

Suspensile sub formă de pulberi sau granule, numite şi suspensii uscate
(Suspensiones siccae) – formeaza o categorie aparte si sunt amestecuri de pulberi sau granule

11

la care se adauga in momentul utilizarii un anumit volum de apa. Dupa agitatre rezulta o
suspensie omogena.

Aceste tipuri de suspensii se pot condiţiona în recipiente multidoză sau unidoză.
In acest mod de condiţionare se elimina o serie inconveniente datorita instabilitatii
fizice la aceasta forma farmaceutica.
Pulberile şi granulele destinate obţinerii de suspensii, trebuie să corespundă sub
aspectul calităţii prevederilor pentru pulberi şi granule, iar după realizarea suspensiei → la
această formă farmaceutică.

AEROSOLI.

Aerosolii, din punct de vedere fizico-chimic sunt dispersii eterogene, sunt alcătuiţi din
particule foarte fine, lichide sau solide, ale căror raze, de regulă sunt mai nici de 50 μm,
dispersate în aer sai într-un alt gaz în general ambalat într-un recipient presurizat, echipat cu
o valvă.

Dintre tipurile de dispozitive de preparat aerosoli cele mai uzuale sunt cele de
condiţionare si preparare, în care se condiţionează produsul sub presiune (spray). Aceste
preparate contin un propulsor si concentratul cu substanţa medicamentoasă. Formarea
aerosolului având loc în momentul utilizării prin apăsare pe butonul recipientului cu ajutorul
valvei.

Avantajele ca formă farmaceutică:
-

protejat faţă de agenţii exteriori conţinutul preparatului;

-

administrarea preparatului se face fără contact direct cu mâna de
cel care administrează, astfel se evită o eventuală contaminare microbiană;
-

administrare la nivelul alveolelor pulmonare se apropie de calea
parenterală (suprafaţa pulmonară: 70 – 95 m²);
-

prin administrare pulmonară se evită primul pasaj hepatic;

-

asigură localizarea acţiunii aerosolului, după locul de aplicare si
in funcţie de gradul de dispersie a particulelor, administrat pe calea respiratorie
(vezi tabelul de mai jos);
-

administrare comodă pe piele, mucoase, inclusiv in cazul unor

lezuni grave de ex. răni; arsuri; ulceraţii;
-

pot conţine substanţe active din diferite grupe terapeutice, pentru

efect local si/sau sistemic (general);
-

complianţă pozitivă din partea pacientului.
Clasificarea aerosolilor după domeniile de utilizare:
-

aerosoli pentru căi respiratorii, inclusiv aerosoli de inhalaţii;

-

aerosoli folosiţi în dermatologie (piele, mucoase);

-

aerosoli folosiţi în ORL;

-

aerosoli folosiţi în ginecologie;

-

aerosoli anestezici (local si/sau general).

Penetraţia aerosolilor în căile respiratorii.
Căile aeriene se împart în:
a). – căile aeriene superioare: fosele nazale; gura; faringele;
b). – căile aeriene inferioare: plămânii precum şi diferite niveluri.
Nivelul de pătrundere al particulelor în plămâni în funcţie de diametru:

Diametrul particulelor:

Nivel maxim de pătrundere:

> 30 μm

Fosele nazale; faringe; laringe; glota

20 – 30 μm

Trahee

12

10 – 20 μm

Bronhii şi bronhiole

3 – 5 μm

Bronhiole terminale

< 3 μm

Canal alveolar, alveole pulmonare

0,1 – 20 μm

Efect terapeutic optim, pentru efect general

0,8 – 1 μm

Acţiune redusă, deoarece pot fi expirate (se previne
expirarea prin reţinerea temporară a respiraţiei)
Preparatele farmaceutice presurizate sunt preparate condiţionate în recipiente speciale
sub presiunea unui gaz. Conţin una sau mai multe substanţe active. Conţinutul preparatului
este eliberat din recipient cu ajutorul unei valve corespunzătoare sub formă de aerosol.
Presiunea necesară evacuării preparatului este realizată de către gaze propulsaore.

Componenţii:

-

substanţa (e) medicamentoasă(e), răspunzător de efect terapeutic;

-

excipienţi: solvenţi; solubilizanţi; după caz: emulgator sau agent de
suspendare; lubrifianţi (pentru a asigura buna funcţionare a valvei la valve
dozatoare);
-

propulsor;

-

recipient;

-

dispozitiv de pulverizare (valve);

-

dispozitiv de administrare.

Substanţe medicamentoase:
-

pentru efect local: anestezice, dezinfectante; antipruriginoase,
antibiotice, chimioterapice, antiinflamatoare, vasoconstrictoare vasodilatatoare
ş.a;
-

pentru efect sistemic (general): antianginoase; bronhodilatatoare,

antispastice ş.a;

Excipienţi,
– se aleg după natura substanţei medicamentoase si a scopului terapeutic urmărit.
Propulsori, gaze propulsoare:

-

gaze lichefiate: hidrocarburi cu masă moleculară mică; hidrocarburi fluorate;

-

gaze comprimate: dioxod de carbon; azot; protoxid de azot.

-

gaze propulsoare lichide: cu punct de fierbere scăzut ex. propan, butan;

-

amestecuri de gaze propulsoare.
La formularea aerosolilor se aleg un propulsor ţinând seama de următoarele aspecte:

-

solubilitate;

-

presiune;

-

expulzare;

-

pulverizare.

Recipiente: metal (staniu, plunb etc. învelit cu lac, strat izolator); sticlă învelit cu
material plastic; material plastic; amestec al acestor materiale.
Cerinţe pentru recipient: - rezistenţă la presiune; compatibilitate cu preparat; protejarea

conţinutului.

Dispozitiv de pulverizare – valva.
Rolul valvei:

-asigură închiderea;
-reglează eliberarea.
Clasificarea valvelor după cantitatea de produs eliberat:
-valvă cu eliberare continuu;
-valvă dozatoare (cantitate dozată).
Umplerea recipientelor se realizează prin:

13

a). -umplerea sub presiune la temperatura obişnuită:
-se într-o duce în recipient substanţa activă sub formă de soluţie;
emulsie sau suspensie;
-se aplică valva prin sertizare (etanş);
-se într-o duce propulsorul în sens opus funcţionării valvei.

b). –umplerea la rece:

-substanţa activă şi propulsorul lichefiat se într-o duc în recipient
deschis la temperatură scăzută;
-se aplică valva.
Etichetare. Pe eticheta trebuie să menţioneze:
-modul de utilizare a preparatului;
-precauţiile care trebuie luate (condiţii de păstrare; după utilizare
nu se aruncă în foc ş.a.);
-la preparate prevăzute cu valve dozatoare, se menţionează
cantitatea de substanţă activă pe doza pulverizată.

PREPARATE SEMISOLIDE PENTRU APLICATII CUTANATE.

PREPARATIONES MOLLES AD USUM DERMICUM.

ISTORIC.

Preparate semisolide pentru aplicaţii cutanate, ca mijloc terapeutic, sunt menţionate în
papirusul Ebers, considerat ca o parte a farmacopeei Egiptului antic (redactat în jurul anilor
1550 î.e.n., descoperit de Ebers) şi figurează in continuare pe parcursul perioadelor istorice în
farmacopeeile secolelor XVII şi XVIII, inclusiv şi în farmacopeeile zilelor noastre.
În a doua parte a secoluli al XIX-lea, se concretizează noţiunea de unguent pentru
preparatele semisolide destinate aplicaţiilor cutanate. Această noţiune este utilizată şi de FR X
ediţia 1993 pentru preparate semisolide destinate de a fi aplicate în scop terapeutic pe piele
sau pe mucoase. FR X defineşte în felul următor: ,,Unguentele sunt preparate farmaceutice
semisolide destinate aplicării pe piele sau pe mucoase, în scop terapeutic sau de protecţie; sunt
constituite din excipienţi (baze de unguent) în care se pot încorpora substanţele active.”
Ca sistem dispers, în funcţie de încorporarea substanţei medicamentoase în excipient
se obţin: unguente-soluţii, unguente-emulsii, unguente-suspensii sau unguente cu mai multe
faze. FR X, mai face următoarele precizări la această monografie după care dacă:
-faza dispersată depăşeşte 25 % din masa unguentului, unguentele-suspensii sunt
denumite paste;
-faza apoasă depăşeşte 10 % din masa din masa ungunetului, unguentele emulsii sunt
denumite creme.
Denumirea de unguent provine de la cuvântul latin ungo – ungere = a unge, care
sugerează modul de aplicare a preparatelor semisolide pentru administrare cutanată.
Denumirile vechi pentru preparate semisolide destinate căii cutanate sunt: ungeri;

unsori; alefii; pomezi; etc.

Pomezile - sunt preparate de consistenta semisolida care se inmoaie când sunt frecate
pe piele si formeză un film superficial gras.
Ceratele - sunt preparate grase care contin un procent mai ridicat de ceara sau parafina,
având o consistenţă tare si un punct de topire relativ ridicat. Se folosesc pentru protectie. Se
prepara prin topirea componentelor pe baie de apa si turnarea in formele de cerate, prin
tehnica asemanatoare prepararii supozitoarelor. Ex.: cerat pentru buze sau cerat labial Rp.1.
(F.N.) si Rp.2. (Manuale Pharmaceuticum 2002).

14

Rp.1.

Rp.2.

Cera alba 7,00 g
Cetaceum 30,00g
Acid stearic 10,00 g
Adeps solidus 50 12,5 g
Vaselina 53,00 g
Esenta de roze 0,20 g

Cera alba 10,0 g
Cetaceum 10,0 g
Adeps solidus 50 12,5 g
Vaselinum album 30,0 g
Aetheroleum geranii V gtts

Componentele se topesc pe baia de apa, esenta se adauga la sfârşit, se omogenizeaza si
se toarna masa in forme corespunzatoare. Se obtin creioane cilindrice de consistenta tare, alb
sidefii, cu miros slab de roze, se inmoaie la temperatura corpului. Se pastreaza la loc racoros.
Ceratele pot fi indulcite si colorate prin incorporarea in baza de mai sus a unor edulcoranti si
coloranti admisi de Ministerul Sanatatii.
Gelatinele - sunt costituite dintr-un amestec mai ales de gelatina, glecerina şi/sau apă,
cu consistenţă solidă în care se dispersează sunbstanţe active şi care se aplică după
fluidificarea masei prin încălzire.
Glicerolatele - sunt hidrogeluri obtinute din glicerina si amidon si sunt numite:
unguente cu glicerina. Ex.: glicerolat de amidon (Unguentum glyceroli FR X}.
Adezive si emplastre - adezivele, sau emplastre adezive sunt folosite pentru acoperirea
leziunilor epidermului, sau fixarea pansamentelor. Unguentele emplastre sunt pe baza de
sapun de plumb, rezine, ceruri, substante grase ca atare sau asociate cu substante
medicamentoase. In general se aplica pe epiderm. Unele preparate cu o usoara incalzire
inainte de aplicare, formeaza un strat adeziv elastic. Pot fi intinse pe un suport maleabil de
panza sau matase. Exemplu: leucoplast sub forma de rola.
La sfâşitul sec. al XX-lea unguentele oftalmice si unguentele care se aplică pe plăgi,
pe arsuri şi pe pielea sugarilor - reprezinta o categorie speciala de preparat şi FR X, ed. 1993
consideră ca preparate sterile. Această prevedere impune condiţii aseptice de preparare.
În secolul al XXI-lea FR X, Supliment 2004, reconsideră clasificarea preparatelor
farmaceutice, astfel noţiunea de unguent se referă la o subgrupă de preparate în cadrul
produselor semisolide destinate pentru căii cutanate. De altfel FR X, Supliment 2004, include
unguentele în Monografia ,,Preparate semisolide pentru aplicaţii cutanate”.

PREPARATE SEMISOLIDE PENTRU APLICŢII CUTANATE

FR X, Supliment 2004.

In general sub denumirea de preparate semisolide pentru aplicaţii cutanate întelegem
toate preparatele care au consistenta semisolida, sau structura de gel plastic ce se aplica pe
piele sau pe mucoase indiferent de natura excipientului, componentelor terapeutice active sau
modului de preparare
Definitie.
Preparatele semisolide pentru aplicatii cutanate sunt preparate farmaceutice semisolide
cu aspect omogen constituita dintr-o baza, respectiv excipient, simpla sau compusa, in care
sunt dizolvate sau dispersate una sau mai multe substante active in scopul administrarii caii
cutanate, şi sunt destinate absorbtiei locale sau transdermice a substantelor active sau pentru
actiunea lor emolienta sau protectoare.
Categorii de preparate semisolide :

15

-unguente,
-creme,
-gel,
-paste,
-cataplasme,
-emplastre medicamentoase.

Aspecte fizico-chimice, reologice.
În funcţie de structura lor, unguentele, cremele şi gelurile prezintă în general un
comportament vâscoelastic şi proprietăţi nenewtoniene de curgere, de exemplu tip plastic,
pseudoplastic sau tixotrop, la forţele de forfecare crescute, pastele prezintă o curgere dilatantă.

Clasificare.

Clasificarea preparatelor semisolide destinate căii cutanate se pot face după diferite

criterii:

a.- După acţiune terapeutică distingem preparate semisolide:

-

de acoperire, de suprafaţă sau epidermice: - unguente protectoare,

fotoprotectoare;
-

cosmetice: - coldcremele, cremele evanescente (dispare treptat),
emoliente, hidratante, hidratante acide, demachiante, etc;
-

antimicrobiene: - cu antibiotice, chimioterapice, dezinfectante,

antiseptice;
-

antiinflamatoare: - cu derivaţi corticosteroidici, cu substanţe
antiinflamatoare nesteroidiene (organice sau anorganice);
-

astringente: - cu săruri de zinc sau de bismut, cu tanin;

-

cu acţiune reducătoare – conţin: gudroane, ihtiol;

-

cheratolitice: cu sulf (coloidal sau precipitat), cu acid salicilic, acid

benzoic;
-

citostatice şi antiproliferative: care conţin metotrexat, podofilină,

colchicimă;
-

antiparazitare: - cu sulf, tiosulfat de sodiu, benzoat de benzil,

betanaftol;
-

cu acţiune anestezică: - conţin xilină, anestezină, procaină;

-

cu acţiune trofică locală: - pantotenat de calciu, vitamina A; β-

carotene, vitamine din complexul B;
-

antiseboreice şi antiacneice: - cu sulf, camfor, ihtiol;

-

răcorire – conţin de regulă apă, soluţie alcolică, substanţe volatile,
care prin evaporare produc senzaţie de răcorire a pielii;
-

revulsive – produc o hiperemie locală (vasodilataţie).
b.După locul de aplicare distingem preparate:
- cutanate sau dermice;

-

oftalmice;

-

nazale (erine);

-

rectale (anale);

-

vaginale.

c.După gradul de pătrundere se clasifică în preparate:

-

epidermice sau de suprafaţă – sunt utilizate pentru acţiunea lor de
suprafaţă, în scop protector al pielii sănătoase sau pentru tratamentul unor afecţiuni
dermice de suprafaţă;
-

endodermice, de penetraţie sau de profunzime – se aplică în
tratamentul pielii lezate, afecţiuni acute, subacute sau cronice, când se urmăreşte

16

pătrunderea substanţelor active în straturile mai profunde ale pielii: epiderm, derm.
Ex. preparate antiinflamatoare, cu antibiotice, antimicrobiene, reducătoare etc.;
-

diadermice, de resorbţie sau sistemice: - facilitează pătrunderea
substanţei active prin tegument până la sistemul limfatic sanguin prin hipoderm
exercitând prin resorbţia lor un efect sistemic, efect la distanţă. Ex. preparate
vasodilatatoare, antibronşice, antireumatice. Aici se încadrează preparatele numite
sisteme transdermice (STT), care asigură o cedare controlată a substantei active.
d.După tehnologia de preparare aplicată, ţinând cont de gradul de dispersie (FR
X), distingem preparate:

-

tip soluţie;

-

tip emulsie;

-

tip suspensie;

-

tip mixt (soluţie-emulsie-suspensie).
e.După structura fizico-chimică a gelului, K. Münzel face următoarea clasificare în

grupe de:

-

gel de hidrocarburi;

-

lipogeluri;

-

hidrogeluri;

-

polietilenglicolgeluri;

-

silicongeluri.

Fiecare din aceste grupe pot cuprinde: gel simplu; gel soluţie; gel emulsie tip L/H, sau

H/L; gel suspensie; gel mixt.

Excipientul sau baza

Excipientul sau baza de unguent, reprezinta vehiculul in care se incorporeaza
substantele active prescrise si poate fi constituita din substante de origine naturala sau
sintetica cu proprietati hidrofile sau lipofile.
In functie de compozitia sa, baza de unguent (excipient) poate avea o influenta asupra

activitatii preparatului.

Formularea preparatelor semisolide.

Formularea preparatelor semisolide destinate pentru aplicaţii cutanate, pe mucoase, pe
piele grav lezată, se face în funcţie de scopul terapeutic urmărit şi de proprietăţile substanţelor
active, inclusiv al excipienţilor.

Excipientul sau baza, în funcţie de compoziţia sa, poate avea o influenţă asupra

activităţii preparatului.
Compozitia.
Preparatele semisolide pentru aplicaţii cutanate sunt constituite dintr-o bază simplă sau
compusă, în care sunt dispersate una sau mai multe substanţe active.
Preparatele semisolide pentru aplicatii cutanate pe lângă substanta(e) activa(e) si
compozitia bazei mai pot contine: conservanti antimicrobieni, antioxidanti, stabilizanţi,
emulgatori, agenţi de creşterea vâscozităţii şi agenţi de penetrare.
Cerinte.
- calitate microbiologica → presupune conditii de preparare adecvata;
- sterilitate - preparatele semisolide pentru aplicatii cutanate destinate aplicarii pe

pielea grav lezata → vor fi sterile;
- marimea particulelor dispersate → prin metodele de preparare sa asigure o marime
a particulelor controlata si adecvata modului de utilizare prevazut;
- omogenitatea → prin metode de preparare si conservare trebuie sa asigure
omogenitatea preparatului administrat;
- proprietati reologice adecvate:

- masurarea consistentei prin penetrometrie;

17

- masurarea vascozitatii (vascozitatea aparenta).

Determinari.
Sterilitate, la produsul steril. Masa sau volumul eliberat pentru preparate conditionate

in recipiente unidoza.
Etichetare.
Pe eticheta se mentioneaza denumirea conservatilor antimicrobieni utilizati. Pentru
preparat steril → acest fapt se mentioneaza pe eticheta.
Conservare.
Preparatele care contin apa sau substante volatile se conserva in recipiente inchise
etanşi. Preparatele sterile se conserva in recipiente sterile, inchise etansi, securizate.

UNGUENTE. UNGUENTA.
Unguentele sunt preparate farmaceutice semisolide cu aplicatii cutanate, contin o bază
de unguent monofazică in care se pot dispersa componentele lichide sau solide.
Categorii de unguente:

-unguente hidrofobe;
-unguente – emulsii,
-unguente hidrofile.

Unguente hidrofobe

Unguente hidrofobe - pot absorbi numai cantitati mici de apa. Componentele acestor
baze de unguente sunt constituite din produse sau substante de natura hidrofobe.
Hidrofob (gr. hidro- = apa + gr. phobos = frica) sinonim: lipofil (gr. lipos = grasime +
gr. philein = a iubi) → reprezinta substanta nepolara cu proprietatea de a nu avea afinitate fata
de apa si vehicule apoase, ci invers, pentru substante grase sau lipofile. Substante hidrofobe
(lipofile) nu sunt solubile in apa, ci in substante grase sau lipofile.
Componentele bazelor de unguent utilizate in mod obisnuit pentru unguente hidrofobe
sunt urmatoarele substante cu caracter lipofil, de ex.: parafinele solide si lichide; gliceridele ca
uleiurile vegetale si grasimi de animale; gliceridele solide de semisinteza de ex. monostearat
de glicerol; cerurile si polialchilsiloxanii lichizi.

Unguente emulsii

Unguente emulsii – pot absorbi cantitai mai mari de apa, prin formare de emulsii, in
functie de matura si proprietatea emulgatorului folosit, astfel ia mastere emulsia de tipul L/H
sau U/A respectiv H/L sau A/U.

Emulgatorii in tehnologia farmaceutica sunt substante care intervin la un sistem
dispers format din doua faze nemiscibile, in genaral lichid-lichid, eventual semisolid, sa
devina o emulsie. Sinonimele emulgatorului: agenti de emulsionare, stabilizatori de emulsie.
Dupa regula lui Bankroft, solubilitatea emulgatorului determina tipul de emulsie
format, si anume: emulgatorul emulsioneaza faza in care nu este solubila.
Emulgatori folosiţi care stabilizeaza emulsiile de tipul H/L adica A/U, sunt: alcooli de
lănă; esteri ai sorbitanului (Spanuri = esteri ai sorbitanului cu acizi grasi); monogliceride;
alcoli grasi etc., respectiv emulgatori cu valori HLB = 4 – 6.
Emulgatori folositi care stabilizeaza emulsiile de tipul L/H adica U/A, sunt: alcooli
grasi sulfatati (esteri ai alcoolilor superior cu acidul sulfuric R–O–SO2–O–Me, in care R= rest
alchilic, cum sunt de ex. Laurilsulfat de sodiu C12H25–O–SO2–O–Na, Cetilsulfat de sodiu
C16H33–O–SO2–O–Na); polisorbati (ex. Polisorbatum 80, sinonome: Tween 80, monooleat de
polioxietilen-80 sorbitan → este un tensioactiv neionic format dintr-un amestec de monoesteri
ai acidului oleic cu sorbitolul sau cu anhidrida acestuia numit sorbitan, copolimerizati cu

18

aproximativ 20 molecule de oxid de etilen pentru fiecare molecula de sorbitol sas sorbitan);
eteri ai alcoolilor grasi cu macrogoli (Brij), ca de ex. cetilstearil de macrogoli sau esteri ai
acizilor grasi cu macrogoli (Myrj), de ex. monostearat de macrogoli (400), etc. Acesti
emulgatori au valoare HLB intre 8 – 18.

Unguente hidrofile

Unguente hidrofile – sunt preparate farmaceutice a caror baze de unguent sunt
miscibile cu apa si solutiile apoase. In compozitia lor intra in general amestecuri de macrogoli
(solizi si lichizi cu continut corespunzator de apa), sinonime: polietilenglicoli, carbowax →
sunt polimeri de condensare ai oxidului de etilen cu apa, avand formula generala, mai jos
mentionata in care ,,n” este numarul mediu al gruparilor de oxietilen:
HO–CH2–(CH2–O–CH2)n –CH2–OH.

CREME.

Cremele sunt preparate farmaceutice polifazice pentru aplicatii cutanate, compuse
dintr-o faza lipofila si o faza hidrofila.
Categorii de creme:

-creme lipofile;
-creme hidrofile.

Creme lipofile

Cremele lipofile – sunt preparate farmaceutice din categoria cremelor care au ca faza
externa faza lipofila si contin emulgatori de tip H/L adică A/U (Alcooli de lana, esteri ai
sorbitanului cu acizi grasi, monogliceride etc.).

Cremele hidrofile

Cremele hidrofile – sunt preparate farmaceutice din categoria cremelor care au ca fază
externa faza apoasa si contin emulgatori de tip L/H, adică U/A (Săpunuri alcaline, sunt
emulgatori anionactivi, cu formulă generală R–COOMe, în care R = radical al unui acid gras,
Me=Na+, K+, NH4+, cum este de ex., C17H35 –COO–K → stearat de posiu; oleat de potasiu
sau sodiu; palmitat de potasiu; trietanolamina; alcooli grasi sulfataţi; polisorbaţi; acizi graşi
polioxietilenici; esteri ai alcoolilor graşi etc. asociaţi dacă este cazul, cu emulgatori tip H/L
(A/U).

GELURI.

Gelurile fac parte din categoria preparatelor farmaceutice semisolide cu aplicaţii
cutanate care sunt constituite din lichide gelificate cu ajutorul unor agenţi de gelificare
corespunzători.

Categorii de geluri:

- geluri lipofile;
-geluri hidrofile.

Gelurile lipofile

Geluri lipofile – numiţi si oleogeluri, sunt preparate farmaceutice cu aplicatii cutanate
ale caror baze conţin, de regula, parafina lichida cu polietilena; uleiuri grase gelificate cu
dioxid de siliciu coloidal sau sapunuri de aluminiu sau zinc.

Geluri hidrofile

19

Geluri hidrofilenumiţi si hidrogeluri, sunt preparate farmaceutice cu aplicatii
cutanate ale caror baze conţin, de regula apa, glicerol sau propilenglicol, gelificate cu ajutorul
unor agenţi de gelificare corespunzator de ex. cum sunt: amidon, derivaţi de celuloza
(metilceluloza, etilceluloza, carboximetilceluloza etc.), carbomeri, silicaţi de aluminiu si
magneziu.

PASTE.
Pastele –
sunt preparate farmaceutice semisolide cu aplicaţii cutanate, care conţin
proporţii crescute de pulbere fin dispersate intr-o baza adecvata scopului terapeutic.
După FR X, ed. 1993 pastele sunt sistene dispersii eterogene in care faza dispersată in
general depaseste 25 %, fata de masa totala a preparatului. Suplimentul 2004, nu se referă la
această prevedere.

CATAPLASME.

Cataplasmele (gr. kataplasma = aplicatie) se compun dintr-o baza hidrofila capabila sa
retina caldura, in care sunt dispersate substante active solide sau lichide, de regula dispuse in
straturi groase pe un suport pansament corespunzator, incalzit inainte de aplicare pe piele
intacta.

Prin alte cuvinte, cataplasmele (prisnite) ca preparate cu actiune topica au consistenta
semisolida, seamana cu o pasta moale, pot fi compuse din pulberi, fainuri cu substante
mucilaginoase sau amilacee si alte substante destinate a fi aplicate in scop terapeutic, pe
diverse regiuni ale corpului. Ex. cataplasme cu faina de mustar are efect revulsiv. Se pot
aplica si cataplasme uscate – care nu intra in categoria preparatelor semisolide – de. ex.
cataplasme cu sare, tărâţe, nisip etc.

EMPLASTRE MEDICAMENTOASE.
Emplastrele
– (gr. emplastron) medicamentoase sunt preparate flexibile care contin
una sau mai multe substante active destinate aplicarii cutanate, in scopul mentinerii unui
contact direct intre acesta si substantele active astfel incat acestea pot fi absorbite lent sau pot
actionaca protectori sau cheratolitici cand contin substante active responsabili pentru aceste
efecte. In cazul emplastrelor medicamentoase substanta(e) activa(e) sunt dispersate in strat
uniform pe un suport corespunzator dintr-un material natural sau sintetic. De regula, straturile
adezive sunt acoperite cu cu o banda protectoare, care nu antreneaza substanta activa si este
indepartat inaintea aplicarii emplastrului pe piele. Emplastrele adera pe piele printr-o simpla
apasare si pot fi usor indepartate. Forma si dimensiunea lor difera, poate fi contnuu, taiate la
utilizare sau sa fie fabricata cu marime potrivata.
Emplastrele adezive (leucoplast, pansaplast) folosite pentru fixarea pansamentelor nu
intra la categoria emplastrelor medicamentoase.

STRUCTURA SI FUNTIILE PIELII .
In scopul de a inţelege mai bine interacţiunile si efectul terapeutic a substanţelor active
dispersate intr-un preparat semisolid pentru aplicaţii cutanate, este nevoie de a trece in revista
structura si funcţiile pielii, fiind vorba de un organ deosebit de important pentru organismul
uman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->