ÎMPĂRŢIREA VERBELOR DUPĂ CONJUGARE Pentru a conjuga un verb la toate modurile şi timpurile, este necesar să-i cunoaştem cele trei

forme de bază (fundamentale) (Grundformen), şi anume: 1) infinitivul prezent: fahren, lernen, nennen 2) imperfectul indicativ (pers. I sg.) : fuhr, lernte, nannte 3) participiul II: gefahren, gelernt, genannt. • • După felul în care verbele formează formele lor de bază, le împărţim în verbe tari şi slabe. Un număr relativ mic de verbe se conjugă neregulat. La verbele tari vocala radicală se schimbă în cursul conjugării, la cele slabe vocala radicală nu se schimbă în cursul conjugării. VERBELE TARI Caracteristici principale: - Schimbarea vocalei radicale care se produce a) intotdeauna la imperfect: inf. prez. : fahren ; imperf. : fuhr b) de multe ori şi la participiul II: inf. prez. schwimmen; imperf. schwamm; part. II.geschwommen. Această schimbare a vocalei radicale a verbelor tari se numeşte Ablaut. Grupa I. Vocalele radicale diferă toate. (1-2-3) Infinitiv i i i ie e ä
(1 -

Imperfect a a a a a a
2 3)

Participiul II o u e e o o

Infinitiv beginnen finden bitten liegen werfen gebären

Imperfect begann fand bat lag warf gebar

Participiul II begonnen gefunden gebeten gelegen geworfen geboren

Grupa a II-a. Vocala radicală a infinitivului este identică cu vocala radicală a participiului II, dar diferă de vocala radicală a imperfectului (1-2-1): Infinitiv a a a e o o Imperfect u i ie a a ie Participiul II a a a e o o Infinitiv tragen fangen halten lesen kommen stoßen Imperfect trug fing hielt las kam stieß Participiul II getragen gefangen gehalten gelesen gekommen gestoßen

gekommen VERBELE SLABE • Nu schimbă niciodată vocala radicală: lernen – lernte . en. en) ich lernte. . lerntest. et. müssen. est. Vocala radicală a imperfectului este identică cu vocala radicală a participiului II. Participiul II se termină în -(e)t: gelernt. verbele auxiliare de timp: haben. wollen. lernten. sollen. sein.gelernt ordnen – ordnete – geordnet • La imperfect primesc -(e)t + desinenţele imperfectului (e. La imperfect indicativ la persoana I şi a III-a singular nu se adaugă nici un fel de desinenenţe: Ich gab Er Er Ich kam 3.werden. 2. lerntet. geordnet VERBELE NEREGULATE Neregulat se conjugă: 1. mögen. geschrieben. lernten 3. Participiul II (perfect) se termină în -en: gegeben.u au ei ie ie ie u au ei ruf en laufen heißen rief lief hieß gerufen gelaufen geheißen (1 2 1) Grupa a III-a. lernte. dürfen. verbele auxiliare de mod: können. e. dar diferă de vocala radicală a infinitivului (1-2-2): Infinitiv e i i ie ä ö ü au ei ei (1 Imperfect o u o o o o o o ie i 2 Participiul II o u o o o o o o ie i 2) Infinitiv schwellen schinden glimmen fließen gären schwören lügen saugen scheinen gleichen Imperfect schwoll schund glomm floß gor schwor log sog schien glich Participiul II geschwollen geschunden geglommen geflossen gegoren geschworen gelogen gesogen geschienen geglichen - - 2.

gesandt Conjugarea verbelor (minimalizat) INDICATIVUL – PREZENT • La prezent verbele de orice categorie (afară decîteva verbe neregulate) primesc următoarele desinenţe: Sg. au (de ex. pers. wir finden. cîteva verbe de conjugare slabă: brennen – brannte .rannte . ihr findet. tragen).dünkte – gedünkt Vocala e se intercalează la persoanele a II-a şi a III-a singular şi la persoana a II-a plural la acele verbe a căror rădăcină se termină în: -chn (rechnen) -ckn (trocknen) -d (finden) -dm (widmen) -ffn (öffnen) -gn (begegnen) -t (bieten) -tm (atmen) Spre exemplu: ich finde.gekannt nennen .genannt rennen . du findest. a III-a Pl. verbul wissen. tun. sie finden. • Verbele tari suferă uneori modificări în rădăcină.3.gerannt senden . I pers a II-a pers a III-a • -e -(e)st -(e)t -en -(e)t -en wenden . verbele: gehen. I pers.brachte .gebracht denken .gewandt bringen .kannte . verbele tari care au a (de ex. stoßen) în rădăcină primesc Umlaut la persoana a II-a şi a III-a singular: tragen ich trage du trägst er trägt etc. laufen ich laufe du läufst er läuft etc. er findet.gebrannt kennen . Astfel. .sandte . 5. stoßen ich stoße du stößt er stößt etc.dachte – gedacht dünken . pers.wandte . laufen) sau o (de ex. a II-a pers.nannte . 4. stehen.

sitzen. • Nu transformă pe e în i(e) următoarele verbe : bewegen (a îndupleca). wir nehmen. nu t si primeste terminatie. gehen. • Verbele slabe nu primesc Umlaut nici dacă la baza lor stă un verb tare. -z. saugen. wir sehen. • • La verbele derivate cu sufixele -eln (zweifeln) şi -ern (zittern)... er hält. -tz. scheren. er gibt. -ß. la baza căruia stă verbul tare lassen. wir sehen. schnauben. sehen: ich sehe. schallen. dacă la persoana a II-a şi a IlI-a singular a indicativului primesc Umlaut sau schimbă pe e în i(e). ( pentru ca radacina este in d. du liest. fiind astfel identice: Ich lese. Ich grüβe. formează astfel prezentul indicativ: ich veranlasse.. • Verbele tari cu rădăcina terminată în t (de ex. Verbele. er grüβt. stehen. du siehst. de exemplu lesen. grüssen. du lädst. du gibst. laden) nu intercalează la prezent vocala e. er nimmt. genesen. a căror rădăcină se termină în -s. du nimmst. sehen. verbul slab veranlassen. ! Atentie la „nehmen” care dubleaza si pe „m”: nehmen: ich nehme. er tritt. -x. du iβt. nehmen). ihr seht. au sau o în rădăcină verbele : hauen. -dar laden: ich lade.. fie tari. wir geben. deşi au a. sie geben.Nu primesc Umlaut. heben. -ss. persoanele a II-a şi a III-a sg. halten) sau d (de ex. • Verbele tari care au vocale e în rădăcină (de ex. fie slabe. er sieht. kommen. weben. schimbă. du hältst. er liest. er lädt.) • • Verbul treten dublează pe t la persoana a II-a şi a III-a singular. De exemplu.. la persoana I singular prezent poate fi omisă vocala „e” din sufix. zweifeln ich zweif(e)le du zweifelst er sie > zweifelt es wir zweifelen ihr zweifelt sie sweifelen zittern ich zitt(e)re du zitterst er sie > zittert es wir zitteren ihr zittert sie zitteren Ich esse. schaffen. ihr gebt. salzen. er iβt. du veranlaßt. du grüβt. essen. pflegen. du trittst. geben. stecken. de la caz la caz pe e în i sau ie la persoana a II-a şi a IlI-a singular. geben: ich gebe. wir nehmen. • Verbele cu rădăcina terminată în t nu primesc la persoana a IlI-a singular indicativ nici o desinenţă: halten:ich halte. treten: ich trete. ihr nehmt. boxen.. denken. er veranlaßt etc. primesc la persoana a II-a singular numai desinenţa -t. iar la persoana I şi a III-a plural trebuie omisă vocala „e” din desinenţă: .

tust. sollen Ich will. care a primit sens de prezent. haben sein: bin. primesc „-n”) Ich tue. weiβt. wollen. sollen. wirst. können Ich mag. hat. hast. wird. ist.• Verbele auxiliare de timp formează prezentul în mod neregulat : haben: habe. sollst. weiβ. mögen Ich darf. müβt. darfst. kann. können. muβ. wiβen. tut. muβt. Ich kann. sind werden: werde. könnt. wollen. wiβen • Verbul „tun” (a face) are o conjugare neregulata (pers. habt. tut. wollt. kannst. tun. werden • Prezentul verbelor preteritoprezente este de fapt un vechi imperfect (preterit). I si a III-a pl. haben. astfel se şi explică denumirea preteritoprezente dată acestui grup de verbe format din: können. sollt. müβen Ich soll. müssen. darf. mag. mögt. wissen. dürfen. sind. sollen. wollen Ich weiβ. bist. werden. müβen. werdet. mögen. magst. soll. wiβt. mögen. willst. dürft. dürfen. dürfen Ich muβ. will. tun . seid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful