CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU

Obrazac P-15

POPIS STANOVNIŠTVA, STANOVA I DOMAĆINSTAVA U 2011. GODINI

PRIJAVA ZA UČESNIKE U POPISU
Popunjenu Prijavu za učesnike u popisu poslati na e-mail: popis2011prijava@monstat.org

Ime i prezime
Adresa Telefon E-mail Jedinstveni matični broj Pol Prijavljujem se za Državljanstvo srednja škola Muški INSTRUKTORA Crnogorsko viša škola Ženski POPISIVAČA Mobilni telefon:

Najviša završena škola

visoka škola

Status lica Poznavanje jezika
*Iskustvo u statističkim istraživanjima (popis, anketa isl.) Mjesto-naselje u kome je kandidat zainteresovan da radi poslove Popisa (zbog dobrog poznavanja terena i blizine mjesta stanovanja)

Zaposlen albanski
Ima

Nezaposlen romski
*Sposobnost i iskustvo u održavanju treningaobuke, kao i upravljanja

Student ruski engleski

Ima

Nema

Nema

Kratka radna biografija

* Odgovara samo kandidat koji se prijavljuje za instruktora

__________________________ br. Datum ________ 2011. marta 2011.marta-15. LK ____________________ .aprila 2011.godine (važi za sve kandidate) biti dostupan/dostupna svakog dana u vremenu od 7-21 časova. godine (važi samo za instruktore) i u periodu održavanja instruktaže za popisivače i sprovođenja popisa 27.IZJAVA Pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću izjavljujem da ću u periodu održavanja instruktaže za instruktore 19-21.godine Svojeručan potpis kandidata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful