You are on page 1of 1

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỌ PHẦN MỀM

MELSOFT APPLICATION
(Dùng cho lập trình & thiết kế giao diện - mô phỏng PLC Mitsubishi)

Thực hiện Setup theo trình tự các bước:

Bước 1: Cài Enviroment


Gx Developer V8 \ Environment \ SETUP.EXE

Bước 2: Cài GX-Developer (để lập trình)


Gx Developer V8 \ SETUP.EXE
Chọn OK
Nhập CD key: 170 – 974813410 (Mã này dùng cài các phần sau)
Các mục tùy chọn theo mặc định

Bước 3: Cài GX Simulator (để mô phỏng khi không có PLC)


GX Simulator V7 \ SETUP.EXE
….
Nhập CD key: 170 – 974813410

Bước 4: Cài GT Designer 2 (để thiết kế giao diện HMI)


GT Designer 2 \ SETUP.EXE
….
Nhập CD key: 170 – 974813410

Bước 5: Cài GT Simulator (để mô phỏng HMI)


GT Simulator 2 \ SETUP.EXE
….
Nhập CD key: 170 – 974813410

Chúc thành công !


Nguyễn Ngọc Điệp - BM Cơ điện tử - HUI
11/2008

You might also like