Tübitak-Teydeb, TTGV, KOSGEB destek-teşvikleri, Teknogirişim sermayesi, Teknopark’a kabul ve AB 7.

Çerçeve Programı
Ekim Nazım Kaya / @ekimnazimkaya / linkedin.com/in/ekimkaya / ekim.kaya@botego.com / ekimkaya.com.tr / botego.com

Bu yazıda Tübitak-Teydeb, TTGV, KOSGEB destek-teşvikleri, Teknogirişim sermayesi, Teknopark’a kabul ve AB 7. Çerçeve Programı hakkındaki deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bunların (Teknogirişim hariç) hepsi için ayrı ayrı yaptığımız en az bir başvuru kabul edildi. Dolayısıyla, çoğunda kabul almış, birinde reddedilmiş bir firma olarak, deneyimlerimizin faydalı olacağını umuyorum. Süreci etkileyen pek çok parametre var. Danışman kullanıp kullanmamak, danışmanınızın konu hakkında yetkin olup olmaması, projelerinize atanan hakemlerin özellikleri, projenizin AR-GE niteliğini ne kadar taşıdığı gibi, yaşayacağınız deneyimi belirgin şekilde farklılaştırabilecek değişkenler sözkonusu. O yüzden, yazdıklarım konu hakkında fikir edinmenizi sağlayabilir, ama sizin yaşayacağınız sürecin de böyle gelişeceğine dair bir garanti yok. Bölüm 1/2: TÜBİTAK-TEYDEB hibe desteği: Öncelikle, şunu bilmek gerekiyor: Hibe (karşılıksız) bile olsa, devlet size bu teşvikleri “durup dururken” vermiyor. Örneğin, 5746 no’lu “Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”, adı üstünde, AR-GE faaliyetlerini destekliyor. Yani resimdeki tabloda resmedildiği gibi, “orada koskoca bir hibe fonu var, gidip payımızı alalım” denecek bir durum yok, çünkü araştırma geliştirme kriterlerini yerine getirmiyorsanız, o fonda bir “payınız” yok. Tüm bu fonlar, sizin-benim vergilerimizle oluşturuluyor, ve amacı birilerini zengin etmek değil, Türkiye’de pek çok ülkenin gerisinde olan araştırma geliştirme faaliyetlerinin artmasını sağlamak. Bizim deneyimimiz, hem ön değerlendirme sürecinde, hem de projenin kabulü sonrası ortaya çıkardığımız ürünü değerlendirmede hakemlerin bu kriteri sonuna kadar gözettiği yönünde oldu. Projemize izleyici olarak atanan hocanın “Bence gerçekten varolan ve önemli bir sorunu ortaya koymuşsunuz ve buna çözüm üretmeye çalışıyorsunuz, bu açıdan benim bu projenin desteği hak ettiğini onaylamak konusunda vicdanım çok rahat” demesi, bu değerlendirmenin hangi bakış açısıyla yapıldığının kanıtı niteliğinde.
Hibelerde payımız varmış da haberimiz mi yokmuş?

© İsim, kaynak ve asıl dökümana aktif link verilerek kısmen yayınlanabilir. Yazılı izin olmadan tamamının yayınlanması yasaktır.

soruya “elbette yeni bir ürün ürettim” diye subjektif bir yaklaşım geliştirmesi çok muhtemel. ve cevap verip veremediğinizi önceden görün.. Yazılı izin olmadan tamamının yayınlanması yasaktır. danışmanlar da şirketleri yanlış yönlendirebiliyor. sağlayabileceğiniz kriterler öngören teşviklere başvurarak şansınızı arttırmanızı öneririm. kaynak ve asıl dökümana aktif link verilerek kısmen yayınlanabilir. yorucu ve maliyetli bir hukuki süreci. “bunu hangi yöntemle. Projeniz bir teşviğin kriterlerini karşılamıyor. Teknopark’a kabul ve AB 7. bir AR-GE faaliyetini şöyle tanımlıyor: “Yeni bir ürün üretilmesi.com. ve danışmanlık ücretlerini. KOSGEB destek-teşvikleri.doc adresinde bulunan dökümana bir göz atalım. Çünkü bazen kaybedecek bir şeyi olmayan avukatların dava açmak konusunda müvekkillerini heveslendirip. TTGV. “Yeni bir ürün üretilmesi” ifadesini okuyan bir girişimcinin. Çünkü onların kaybedecek bir şeyi yok. ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin. projesi ne olursa olsun.kaya@botego. ne kadar çözebilecek?”. somutlamak için. Elbette ortada bir ürün var. Zaman-para kaybetmemek ve projenin reddedilmesi nedeniyle üzülmemek için. ürünümüzün bir AR-GE faaliyeti sayılıp sayılamayacağı sorusunu cevaplayamadığı durumlar olabilir.) © İsim. “Bir sosyal medya ürünü.. Tübitak sitesinde http://www. . yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi” (http://www.tubitak.Tübitak-Teydeb.tr/tubitak_content_files//TEYDEB/1507/basvuru/AGY201-02. bir web sitesi AR-GE projesi olarak değerlendirilebilir mi?” Can sıkıcı.com Peki biz AR-GE yapıyor muyuz? Bu noktada. İsterseniz. ama sorulması gereken sorular bunlar. ama “acaba ne kadar yeni?”. Tübitak. bir e-ticaret uygulaması. sonuç alma ihtimalleri az olduğu halde başlatmaları gibi.gov. mevcut bir ürünün geliştirilmesi. Teknogirişim sermayesi.tubitak.com / ekimkaya. “bu sorunu daha önce başkaları çözmeye çalışmış mı?”. “siz neyi farklı yapacaksınız da başaracaksınız?”.gov. Çerçeve Programı Ekim Nazım Kaya / @ekimnazimkaya / linkedin. projenize bu konuda güvenmiyorsanız. Dolayısıyla. “AR-GE nedir?” ve “bizim projemiz AR-GE projesi sayılır mı?” sorularını soruyor olabilirsiniz.tr/home. “çalışmışsa neden başaramamış?”.do?sid=696&pid=478) Bu tanımın.com/in/ekimkaya / ekim.. teşvik onaylanmasa da alıyorlar. ya da “hangi sorunu nasıl çözmeyi amaçlıyor?”. ama bir diğerininkini karşılıyor olabilir..tr / botego. o gün gelip hakemler değerlendirme raporunu hazırlamadan önce hangi sorulara yanıt arayacaklarını görmek için. iyileştirilmesi. (Bunları erkenden görmek önemli. hakemin karşısında sizi terletebilecek soruları bilin.

. Neyse ki hakemlerimiz ve Tübitak da bunun farkında ki. çalıştığımız alanda akademik çalışmalar yapan iki hocayla ürünü nasıl © İsim.com/in/ekimkaya / ekim. Elbette. şansınız yüksek olmayabilir. “uluslararası bazda yenilik içermesi”. Teknopark’a kabul ve AB 7.com Hepsi bu kadar değil. bir projenin “çok iyi” olarak değerlendirilmesi için. bu kriterleri sağlayan proje sayısı da çok çok az. Bugüne kadar altı farklı hakem tarafından ziyaret edildik. “iyi” tablosundaki kriterlerin sağlanması da projeden beklenen inovasyonun karşılanması konusunda yeterli olabiliyor.com / ekimkaya. Danışman kullanmalı mıyız? Kriterleri büyük oranda sağladığınızı düşünüyorsunuz.. kullanmayalım mı?” olacaktır. KOSGEB destek-teşvikleri. “projenin yazımı için danışman kullanalım mı. Teknogirişim sermayesi.tr / botego... ... TTGV. “teknoloji düzeyini ileri götürmek”. Çerçeve Programı Ekim Nazım Kaya / @ekimnazimkaya / linkedin. Şimdi projenize bu “iyi” tablosundaki kriterler açısından bakıp tekrar değerlendirin: Bunların kaçına “evet” diye yanıt verebiliyorsunuz? Durumunuz “iyi değilyetersiz” tablosundakilere daha yakınsa. ve başvurmaya karar verdiniz. “Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu”. AR-GE projelerinin sayıca oldukça az olduğu bir ülkede. Bu aşamada yanıtlanması gereken soru. kaynak ve asıl dökümana aktif link verilerek kısmen yayınlanabilir.kaya@botego. toplam 19 hocadan oluşan iki komisyona sunum yaptık. Yukarıdaki tablolarda gördüğünüz gibi.Tübitak-Teydeb. “Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği” gibi farklı başlıklardaki kriterleri görmek için yukarıda linkini verdiğim belgeyi mutlaka incelemenizi öneririm.com. teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak ya da ortadan kaldırmak” gibi oldukça iddialı kriterler var. Yazılı izin olmadan tamamının yayınlanması yasaktır.

Örnek olarak. doktorada ise daha önce söylenmemiş bir şey söylemeleri gerektiğini ifade etmişti. © İsim. Yani bu forma bir kompozisyon yarışması muamelesi yapmayın..000 TL arasında olabilir.. işiniz daha kolay olabilir. araştırma sürecinin kendisi. “savunamayacağınız. ekstra avantaj sağlayacak bir strateji geliştirmeleri sözkonusu değildir. sistem ve süreç tasarımı. çünkü bu sayede artık insanlar 2+2’nin çözümünü ararken. Çünkü akademik hayatta.com. KOSGEB destek-teşvikleri.) İşte bu noktada. metodoloji.com / ekimkaya. yüksek lisans tezinde öğrencilerden varolan bilgiyi sentezlemelerinin beklendiğini. kaynak ve asıl dökümana aktif link verilerek kısmen yayınlanabilir. Proje kabul edilmezse. ve plan-program yapmaktansa işe koyulmayı tercih eden bir yaklaşıma sahipseniz.tubitak. iş zaman çubuk grafiği gibi pek çok alanda çalışmalar yapmanız ve bu konu başlıklarının altını doldurarak somutlaştırmanız gerekli. ya da endüstri mühendisleri varsa. Burada önerim. hakemler o ürünün tasarım ve üretim aşamalarının. boşlukları etkileyici bir şekilde dolduralım” derseniz. ya da o yetkinlikte olduğunuzu gösteremeyeceğiniz hiçbir şeyi yazmayın” olacaktır. Yazdığınız her şeyi yapmanız gerekecek. Teknopark’a kabul ve AB 7.com/in/ekimkaya / ekim. hakem denetiminde o masalı nasıl gerçekleştire(meye)ceğinizi anlatmak zorunda kalabilirsiniz.tr/tubitak_content_files//TEYDEB/1507/basvuru/AGY101-01. literatürü inceleyip. “bir alanda 2+2’nin 5 etmediğini ortaya koymak da bir doktora tezi olabilir. ne kadar inovatif olursa olsun. kullanılacak araçlar ve yöntemler. Ama yoksa.tr / botego. bunları hazırlamak çoğumuza bürokrasi gibi geliyor. akademik bir çalışmada yapılması gerektiği gibi. danışmana ihtiyacınız olup olmadığına karar vermelisiniz. Projenin onaylanması halinde bu bedelin dörtte üçü. üretilen çıktılar kadar. Oysa ticarette. Oysa bunlar zaten yapılması gereken şeyler.gov. Ancak ellerinden çok sayıda proje geçtiği için. sizin de yardımınızla. Teknogirişim sermayesi. Yazılı izin olmadan tamamının yayınlanması yasaktır.kaya@botego.Tübitak-Teydeb. Bu kağıt üstündeki planları hayata geçirebileceğinizi yüzyüze görüşmede göstermek. ve sonra da bunu gerçekleştirmek. rapordaki konu başlıklarının altını daha iyi doldurmanızı sağlayabilirler. mutlaka iyi bir danışmandan yardım almanızı öneririm.com birlikte geliştirebileceğimizi saatlerce görüştük. (Pek çok girişimci daha pazar analizi bile yapmadan işe giriştiği için. Tübitak tarafından karşılanacaktır. bilime yıllarını veren akademisyenlerin bakış açısının farklı olduğunu görüyorsunuz. “Masal yazıp. Uzun lafın kısası. “Amerika’yı yeniden keşfetmeden”. temelde ticari amaçları olan bir şirketi değerlendirirken. Danışmanınız hakem değerlendirmesi sırasında orada bulunarak size destek olabilir. Ayrıca hakemlerin çoğunu tanımaları mümkün olmadığından. SWOT analizi. ve ara basamaklar da önemli. iş paketleri listesi. ekonomik öngörüler. yine sizin yükümlülüğünüzdür. . projenizin süresine ve kapsamına göre. iş paketi çıktılarının ve başarı kriterlerinin belirlenmesi. Çerçeve Programı Ekim Nazım Kaya / @ekimnazimkaya / linkedin. daha önce bu konuda neler yapıldığına bakarak ve bir sistematiğe bağlı kalınarak gerçekleştirilmesini bekliyor. bu miktar kayıp hanesine yazılacaktır. Tüm bu deneyimler sonunda. Bu yüzden. Standart bir fiyat olmamakla birlikte. Bu aslında çok doğal. ürününüzü satılabilir hale getirmek birinci önceliğiniz durumunda. TTGV. danışmana ödeyeceğiniz bedel 5000-10. bu bahsettiklerime ne kadar aşina olduğunuza göre. ve teşvik ödemeleriniz ancak vaad ettiklerinizi yaptığınız oranda onaylanacak.doc adresindeki proje başvuru dökümanı yeterince açık. ürün ne kadar ticari olursa olsun. sonucun 5 olup olmadığını tespit etmeye zaman harcamazlar” demişti. ve değerlendirmede işler pek kişisel ilişkiler üzerinden yürümediğinden. Danışmanlar size sihirli değnek sağlamaz. Projemizi yazıyoruz Proje yazımı konusunda Tübitak sitesinde http://www. Bir hocam. Ekibinizde yüksek lisans veya doktora yapmış insanlar.

tüm kalemlerin onaylanması halinde Tübitak’tan 300. proje yazım danışmanlığı dahil. alınan danışmanlıklar. bütçenizi dörtte üç oranında destekliyor. bu inovasyonun sizin şirketinize fayda sağlıyor olması kesinlikle bir çekince sebebi değil. bu teşvik. proje konunuza hakim alanlarda görev yapan akademisyenler olması genellikle sağlanıyor. Yani aslında o çözümü sağlamak kadar. ileriki bölümlerde değineceğiz) Hakem ziyaretleri Ön değerlendirme sonrasında. kurum bunların hangilerinin gerçek. bazen kurunun yanında yaşın da yanmasına yol açabiliyor. sizi farklı düzeylerde zorlayabilir. Yalnızca projenizi değil. Seçilen hakemlerin. Ancak endişe etmeyin. konuya bir akademisyenin penceresinden bakan birinin soruları olacak. Teknopark’a kabul ve AB 7. Ama bu sizi fazla sevindirmesin. ve destek dışı bırakılmasına yol açabilirsiniz. %10 gibi..Tübitak-Teydeb. epey sıradışı bir profili temsil ediyor olacaksınız. Hakemler başka şehirlerde görev yapan hocalar da olabilir.000 TL) yaklaştırmak için. Örneğin bizim projemiz.000 TL’lik bir proje sunduğunuzda. Süreçte gerçek bir inovasyon sağladığınız sürece. TTGV. Hakemler. Dolayısıyla kendinizi okul sıralarındaki öğrenci gibi hissedebilirsiniz. ve hazırlayacakları raporun daha olumlu olmasını sağlarsınız. Teknogirişim sermayesi. bunda çekinecek bir şey yok!” Mutlaka bir sunum hazırlayın. tahminimce yazdığınız kalemlerin gerçek giderler olduğuna dair inancı kuvvetlendirecek. Bu da. ekipman. ama karşınızda projeyle ilk defa karşılaşan biri olduğunu unutmayın.tr / botego. bu sorular. toplam miktarı desteğin tavan miktarına (400. Bu yüzden. Bir de. tanımladığımız sorun için bulduğumuz çözümün insan yerine yazılım tarafından gerçekleştirilmesini öngöryordu. ama yine de çok temel sorularla karşılaşabilirsiniz.. Bu da. zenginleşeceksiniz. ve herkes hangi konuda uzmansa. Çünkü bütçe.com. Bu yüzden “şansımızı deneyelim. KOSGEB destek-teşvikleri. projeniz hakemlere iletilir. tek bir sözcü seçip onu konuşturmak iyi bir fikir olmayacaktır. Yazılı izin olmadan tamamının yayınlanması yasaktır. Sizden randevu alırlar.990 gibi. bizim şirketimiz tarafından sağlanmasına yönelik bir proje sözkonusuydu. onu gerçekleştirme iddiasında olan ekibi de değerlendirdiklerini unutmayın. hangilerinin “ek fayda” sağlamak üzere yazıldığını tespit etmek durumunda kalıyor. Konu sizin kafanızda oldukça net. (bir hakemin ifade ettiği şekilde) “bir inovasyon sağlıyorsanız elbette büyüyecek. “bu ekip bu işi yapar” algısını oluşturur. daha önce belirttiğim gibi. projede kullanılan yazılım. Yani laf olsun diye yazdığınız bir harcama kalemi yüzünden. Eminim projelerin %90’ında. Projede çalışacak personelin maaşı. o konudaki uzmanlığını sergilesin. Aksine. ve giderlerinizin daha fazlasının onaylanma ihtimalini arttıracaktır. (Ödeme alma kısmı da hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Konuya dışarıdan bakan birinin kafasında uyanacak soru işaretlerinin neler olduğunu görmüş olacaksınız. tavan miktara süper yaklaşık bir rakam oluyordur. kaynak ve asıl dökümana aktif link verilerek kısmen yayınlanabilir. Projenin hangi yeniliği getirdiğine odaklanmaya çalışın. Bize Tübitak değerlendirmesi için gelen üç hocadan ikisinin yapay zeka alanında uzmanlaşmış akademisyenler olması bizi şaşırtmıştı. (Gelmeden önce genellikle dosyayı okumuş ve sorularını hazırlamış olurlar. . Böylece. Çerçeve Programı Ekim Nazım Kaya / @ekimnazimkaya / linkedin.com / ekimkaya. bu çözümün münhasıran (exclusive olarak).kaya@botego. yurt dışı gezileri. gerçekten ihtiyacınız olan bir donanım ya da eğitime de kuşkuyla yaklaşılmasına. sizi ve projenizi dinlemek üzere birer gün geçirirler. gereksin-gerekmesin. Mümkün olduğunca. bu değerin epey altında kalacak olursanız.com/in/ekimkaya / ekim. ve ofisinizde ekibinizle tanışmak. tuttuğu kadarını götürelim” demek yerine. “bir de yurt dışı gezisi yazalım” diye “şişirildiği” için. Bu arada. herkes söz almaya çalışsın. “amcaoğlundan danışmanlık alalım”. diğer şirketlerden alınacak hizmetler. patent başvuru ücretleri destek kapsamında. proje için gereken eğitimler.) © İsim. projenin hesaplanan bütçesi 399. şaşırmayın. Bu yeniliğin mutlaka dünyayı değiştirecek kadar büyük olması gerekmez. “şu kadar bilgisayar alalım”.com Gelelim nelerin destek kapsamında olduğuna.000 TL alacaksınız. Yani 400. gerçekten ihtiyacınız olan kalemleri yazıp. yayınlar.

ekipte öngördüğünüz üç kişinin maaşı dört ay boyunca.com/in/ekimkaya / ekim. İzleyici hakem olarak projemize atanan hocamız. sonra vaad ettiğiniz ilerlemeyi sağlamışsanız. Bunlar itiraz etme hakkınızın olmadığı kesintilerdir. Üçüne de sunum yaptıktan sonra beklemeye başlıyorsunuz. Çerçeve Programı Ekim Nazım Kaya / @ekimnazimkaya / linkedin. Yazılı izin olmadan tamamının yayınlanması yasaktır. Son karar Tübitak’a ait. o 18 ay boyunca 400. Yani 18 aylık bir proje için 400.Tübitak-Teydeb.000 TL demiştik. Projenizi yazarken belirlediğiniz iş paketleri. teşvikler yeni işe başlamış bir girişimcinin giderlerini karşılamak için değil. İşte bu yüzden. Tam kabul ya da red durumunda ne olduğu açık: Bu yüzden kısmi kabulü ele alalım: Bütçede üst sınır 400. artık “hak ediş” işleyişine geçilmiş. seyahat giderlerinde de kısıntıya gidildiğini görebilirsiniz. Daha önce belirttiğim gibi. altı ayda (3*6=18 adam-ay) bitiririz” dediniz. 60 günün bitiminden yaklaşık altı ay sonra bizi tekrar ziyaret ederek. ama elbette değerlendirmede tek kriter hakemlerin raporları olduğu için. ödediğiniz miktarın dörtte üçünü geri alıyorsunuz. onaylanan ödemenin hesabınıza geçmesi. TTGV. Öneri niteliğindeki raporlarını yazıyorlar. Eskiden onaylanan miktar peşin olarak ödenirken. hiçbir Yeminli Mali Müşavir. Süreci özetlemem gerekirse. Adam-ay’da olduğu gibi. “projeyi üç adamla. o 60 günde sağladığımız ilerlemeyi ve yaptığımız harcamaları rapor haline getirip sunduk. bir anlamda üç hocanın notlarının ortalaması. kısmi kabul ya da red. Ödemeler artık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın onayına tabi tutulduğundan. Onayı alabilmek için. Kabul? Red? Aylar değilse bile haftalar süren değerlendirme sürecinin sonunda yanıt geliyor: Kabul. . İlerleme raporu Harcama beyanlarınız bir Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenip onaylanacak. Ayrıca maaşını ödediğiniz personelin SSK’sını da gerçek maaş miktarı üzerinden ödemeniz gerekecek. Yani diyelim ki.. ancak bir nakit akışı yaratmış bir şirketin büyümesine katkıda bulunmak için faydalı olabilir. vaad ettiğimiz ilerlemeyi sağladığımıza kanaat getirirse bunu raporunda belirtiyor. Şirketinizin banka hesabından çıkmayan hiçbir ödemeyi gider gösteremezsiniz. dörtte üç oranında geri ödenecek demektir.ilk 60 günde sistem ve sınıf tasarımını öngörmüştük. KOSGEB destek-teşvikleri. dolayısıyla biz 18 değil. Teknogirişim sermayesi.000 liralık teşvikten faydalandıysanız. harcama beyanında bulunamazsınız.com. 6+5=11 ayı bulabiliyor. Biz. Aslında bu epey yaygın bir durum. ve adım adım. Ancak süreyi adam-ay birimiyle değerlendirmelisiniz. Bu yüzden. ve kendinizi buna göre ayarlamak durumundasınız. “bu proje üç adamla dört ayda (3*4=12 adam-ay) bitirilir. sanırım genel uygulama da bu şekilde.000 lirasını geri alacaksınız. sizin projeyi hangi safhaların sonunda tamamlayacağınızı da belirleyecek. Usulsüz bir durum olması halinde. danışmanlık. bu durumu gözardı ederek kendi mesleğini riske etmeyecektir. Kesintiye uğrayan kalemler için harcama yapsanız bile. Teknopark’a kabul ve AB 7.tr / botego.000 lira sizin kasanızdan çıkacak.com / ekimkaya. kaynak ve asıl dökümana aktif link verilerek kısmen yayınlanabilir. 300. Bu 60 günün sonunda. Bu gecikmeler nedeniyle.kaya@botego. Bu. tüm para trafiğinizin bankadan geçmesine özen gösterin. 12 adam-ay destekliyoruz” diyebilir. © İsim. Yani siz önce öngördüğünüz bütçe çerçevesinde harcamalarınızı yapıyor. altı aylık gecikmenin ardından hakemimiz tekrar ofisimize gelerek yaptıklarımızı değerlendiriyor. sürede ise 18 ay. kötüye kullanım nedeniyle. kesintiler o kadar az olacaktır.. sonucu belirliyor. vaad ettiğiniz maaş ödemelerini zamanında yapmış olmanız gerekiyor.com Bize üç hakem gelmişti. Tübitak bunu kısmen kabul edip. ne kadar mantıklı taleplerde bulunursanız. Siz bu süreçte projeyi bitirmiş bile olabilirsiniz. ilerleme durumumuzu denetledi.

süreç işlemeye devam ediyor. (Bu bir dezavantaj değil. Teknogirişim. AR-GE teşvikleri size. belki teşviğin kendisinden de fazla fayda sağlayacak olan bir yarar sağlıyor: AR-GE projenize konu olan üründen elde edilen gelirlerin. AB projelerine ikinci dosyada yer vereceğim. bunu tek bir dosyada ayrıntılı olarak ele almaya çalıştım.com. Teknogirişim sermayesi. Yazılı izin olmadan tamamının yayınlanması yasaktır. Bu bilgiyi danışmanımıza ve mali müşavirimize biz ilettik ve bilinmeyen bir konu olduğu için önceleri Maliye nezdinde epey dirençle karşılaştık.kaya@botego..gov. © İsim. kaynak ve asıl dökümana aktif link verilerek kısmen yayınlanabilir.tr / botego. Teknokent.gib.com/in/ekimkaya / ekim. TTGV.com / ekimkaya. KOSGEB destek-teşvikleri.) Müthiş bir ek bilgi: Bunu pek çok danışman bile bilmiyor. KOSGEB. . projenin sürdüğü süre boyunca kurumlar vergisinden muaf olması. Çerçeve Programı Ekim Nazım Kaya / @ekimnazimkaya / linkedin.htm (“Ar-Ge İndirimi :” ibaresini aratın) Sonraki bölümler TTGV ve Teknokent süreçleri nispeten Tübitak-Teydeb sürecine benzediğinden..tr/fileadmin/beyannamerehberi/kurumvergisirehber. TTGV.Tübitak-Teydeb. şurada görebilirsiniz: http://www.com hakemin ikinci ziyaretinde projelerin çoğu bitmiş oluyor. gecikmeli de olsa. Ancak yasa çok açık. Teknopark’a kabul ve AB 7.