Raport tema1

Marcu Ioana -2b –an3

1.Enuntul temei:
Sa se determine minimul pentru urmatoarele functii: Rastrigin, Griewangk, Rosenbrock, Sixhump camel back. Algoritmii utilizati sunt : a)hill climbing si b)simulated annealing.
Datorita faptului ca spatiul problemei este mare( k dimensiuni) o cautare deternimista a
minimului ar costa mult timp si in unele cazuri nu ar fi solutia cea mai potrivita.
a) Hill climbing este folosit atunci cand problema are mai multe solutii dar unele dintre
ele sunt mai bune. Algoritmul porneste de la o solutie initiala generata random si
incearca sa o imbunatateasca secvnetial. La un moment dat, algoritmul ajunge la o
solutie pe care nu o mai poate imbunatatii si atunci se opreste. Algoritmul nu ne
garanteaza ca solutia finala este neaparat optima, aceasta poate fi undeva in
aproprierea ei.
b) Simulated annealing este un meta-algoritm probabilistisc pentru aflarea
minimului/maximului global. Numele este dupa procesul metalurgic de „annealing”
din metalurgie, un proces de incalzire si racire controlata a materialul cu scopul de a
creste dimensiunea cristalelor si de a reduce defectele. Algoritmul la fiecare pas
inlocuieste solutia curenta cu o solutie apropriata generata ‚random’ aleasa cu o
probabilitate ce depinde de diferenta dintre valoarile functiilor raportata la parametrul
globat T (numit temperatura).
2. Algoritmul utilizat
2.2 Detalii de implementare -comune
In rezolvarea problemei am ales reprezentarea binara a solutiei. Cele k variabile de intrare
(x1…xk) vor fi reprezentate in binar si concatenate rezultand un sir de biti de dimensiune n*k
unde n=parte_intreaga_superioara(log2((b-a)*10d)), precizie=pow(10,-d);
Am facut functii auxiliare de transformare a unui numar in binar si a solutiei in numere reale.
Urmatoarea functie este pentru transformarea solutiei din binar in double, folosind formula:
a+decimal(xbiti)*(b-a)/(2n-1)
double[] TransformToDouble(byte[] vector)
{
double[] rezultat=new double[k];
for (int i = 0; i < k; i++)
{
StringBuilder numberBase2 = new StringBuilder();
for (int j = i * n; j < i * n + n; j++)
numberBase2.Append(vector[j].ToString()); decimal(xbiti)
rezultat[i]=
a+Convert.ToInt32(numberBase2.ToString(),2)*(b-a)/(Math.Pow(2,n)-1);
}
return rezultat;
}

t = 0. n) 1)). byte[] numberDecimal=new byte[n].generam vecinii eval_vn=RastriginFunction(TransformToDouble(neighbourhood[0])).  vom memora vecinii do { local = false.DateTime. } } .NextDouble() * (Math. fiecare variabila de intrare e generata pe n biti.Millisecond . i++) { Random rand = new Random(ticker). trebuie sa determinam minimul dintre vecinii obtinuti best improving for (i = 1. byte[] betterNeighbour = neighbourhood[0]. betterNeighbour = neighbourhood[i].Pow(2. transformam in binar for (int j = 0. } return rezultat. spatiulSolutiei = GenerateRandom(). do { neighbourhood = Neighbourhood(spatiulSolutiei). i < neighbourhood.Hill climbing Hill climbing local = false.1 Pseudocod . Avand in vedere ca avem k variabile de intrare atunci vom avea nevoie n*k biti in urma concatenarii tuturor variabilelor ticker+= 10.Now. numberDecimal=DecToBinary(decimalNumber). i < k. } 2.MaxValue. byte[] rezultat = new byte[n * k]. j < n. byte[][] neighbourhood. byte[] GenerateRandom() { int decimalNumber.Length. este o variabila statica a clasei declarata ca mai sus for (int i = 0. minim=Double.TMAX=50.Procedura de initializare a solutiei de pornire este : private static int ticker = System. decimalNumber = (int)(rand. eval_vc = RastriginFunction(TransformToDouble(spatiulSolutiei)). i++) { if(eval_vn> RastriginFunction(TransformToDouble(neighbourhood[i]))) { eval_vn= RastriginFunction(TransformToDouble(neighbourhood[i ])). j++) il adaugam la spatiul solutiei rezultat[i * n + j] = numberDecimal[j].

atunci cand se efectueaza numarul total de iteratii alocate algoritmului. celalalte neschimbate rezultat[i] = SetBit(vector. }while (t <= TMAX). altfel pe 0 rezultat[pozitie] = (byte)((vector[pozitie] == 0) ? 1 : 0). si este adevarata atat timp cat nu s-a atins un minim local. } pozitii le lasa byte[] SetBit(byte[] vector. i++) rezultat[i] = vector[i]. } else local = true.if (eval_vn < eval_vc) mai putem imbunatati solutia { spatiulSolutiei = betterNeighbour. am gasit un minim local } while (local == false).Length]. . Daca s-a atins un minim local s-a terminat o iteratie(t++) si local=false si se genereaza o noua solutie curenta care se incearca sa se imbunateasca. } Conditia de oprire pentru algoritm este while (t <= TMAX). i < vector. i++) schimba valoare bitului de pe pozitia i. La while din interiorul algorimului conditia de oprire este while (local == false). return rezultat.  am terminat de iterat return minim. for (int i = 0.  algoritmul returneaza minimul gasit Detalii de implementare Vecinii pentru algoritmul hill climbing sunt obtinuti din vectorul de baza(solutie la pasul curent) prin schimbarea unui singur bit.Length.Length. atata timp cat nu am ajuns la un min local t++. i < vector. int pozitie) { byte[] rezultat = new byte[vector. i). if (eval_vc <minim)  comparam cu minimul obtinut anterior minim = eval_vc. daca bitul era 0 il pune pe 1 . for (int i = 0. Procedura este urmatoarea: byte[][] Neighbourhood(byte[] vector) { byte[][] rezultat = new byte[vector. return rezultat. eval_vc = eval_vn.Length][].

MaxValue. } while (t2<iteratii). initializam temperatura cu o valoare mare (Infinit eventual) int t=0. i+=n) { Random rand = new Random(System. int iteratii =2000. for (int i = 0. evaluam functia in punctul initializat do { do { neighboor = Neighbour(spatiulSolutiei). t++.Abs(eval_vn-eval_vc)/ T)) spatiulSolutiei = neighboor. initializam spatiul solutiei eval_vc = RastriginFunction(TransformToDouble(spatiulSolutiei)).Next(0..1 Pseudocod . spatiulSolutiei = GenerateRandom().1)). vecinul este mai bun.DateTime. return minim. } while (T>precizie).Millisecond * ticker). byte[] neighboor.2.NextDouble()<Math. i < vector. am mai facut o iteratie if (eval_vn < eval_vc) spatiulSolutiei = neighboor.Length.t2=0. double minim = Double. (n . } Detalii de implementare Vecinii pentru algoritmul simulated annealing sunt obtinuti prin generarea unei pozitii random pe care facem schimbarea bitului byte[] Neighbour(byte[] vector) { byte[] rezultat = new byte[vector.t). if (eval_vc<minim) am gasit un nou minim minim=eval_vc.Now. double eval_vc. T=g(T. t2++. sau while(t<TMAX) cand T tinde la 0. eval_vc = RastriginFunction(TransformToDouble(spatiulSolutiei)).Exp(-Math. eval_vn.il salvam else chiar daca vecinul este mai prost ii mai dam o sansa if (rand.Simulated anneling double AlgoritmSimulatedAnnealing() { double T = 40000. generam un vecin aleator eval_vn = RastriginFunction(TransformToDouble(neighboor)). .Length]. int pozitie = rand.

int t) { return T*0.rezultat[i+pozitie] = (byte)(rezultat[i+pozitie] == 0 ? 1 : 0). La inceput va scadea mai brusc si va lua in considerare valori mai proaste pentru solutia cautata. Am scazut si numarul de iteratii la 500 si rezultatele erau putin mai proaste. si este adevarata atat timp cat solutia nu mai poate fi imbunatatie conform principiului de racire/incalzire. deoarece temperatura tinde la 0. iar spre final va accepta numai valori bune. A doua varianta mi-a dat solutii mai bune. La while din interiorul algorimului conditia de oprire este while(t <= TMAX) sau while(T>precizie). negam bitul de pe pozitie din fiecare coordonata a vectorului } return rezultat. . } Am ales aceasta formula pentru ca am observat ca folosind 2 scheme de racire nu obtin rezultate bune.98. } Conditia de oprire pentru algoritm este while (t2 < iteratii) atunci cand se efectueaza numarul total de iteratii alocate algoritmului. Se faceau ~4000 de apeluri de functie. Functia de calculare a temperaturii: double g(double T. Asa am considerat ca T va scadea treptat si va tinde intr-un final spre 0. ( iteratii = 50000 pt rezultatele de mai jos).

Rezultate experimentale: Rastrigin's function f6(x)=10·n+sum(x(i)^2-10·cos(2·pi·x(i))).99496852850745 1.00021186848819 1.90627980255687E-05 -3.91997558575123 0.0432666428247863 0.0159423980163558 -0.99005424540898 .993033173592733 o worst fit 17.00930176668335569 -2. i=1:n.98445013470663 -1. -5.98990912428772 -4.00341308919247485 0.00000679016761 -0.98488238209633 punct: 1.00001 -30 rulari Folosind hill climbing: o best fit 2.00000679016761 o averrage 0.74256532362156 o apeluri 401000 10 dimensiuni –precizia 0.98989799421688 -1.98991901168799 punct:2.95999603271106 o worst fit 1.0000543217035 -3.959968261476605 2.95999603271106 1.88281715682604E-06 -2.91695983596786 1.9190399160765828 o averrage 8.91997558575123 1.91999694823928 0.001 -30 rularari Folosind hill climbing o best fit : 2.98989799421688 0. 5 dimensiuni precizia – 0.12<=x(i)<=5.88281715682604E-06 -1.0100244236225357 0.12.4374365421188 punct: -0.99000678063086 -1.36502231132363E-08 punct : -2.90627980255687E-05 1.9579038145367 punct : -0.84988768508265 o nr de apeluri medie : 3726 Folosind simulated annealing o best fit 1.00000679016761 4.

879556502872947 -1.8948031496063 0.10069929189614 -1.96418644350666 0.83903983978256 1.46242215899608 o nr apeluri medie: 5972 o Folosind simulated annealing o best fit : 17.05686326681449 0.01884374508261 -0.13591416922967 0.0598584555229715 -1.927244094488189 0.927244094488189 -0.8948031496063 1.2493074245454 punct: 0.0403149606299209 o averrage 42.21613794672807 punct: -1.00787401574803 o worst fit: 54.927244094488189 -0.01553319505043 .00787401574803 1.999869117611997 0.959968261476604 0.00787401574803 -1.00787401574803 0.0403149606299209 -0.90627980255687E-05 1.0403149606299209 -1.92310146627566 -1.00787401574803 -0.0403149606299209 1.97543307086614 -0.995046654103501 o averrage: 5.2980777113206 punct:1.7516136093673 punct 0.8948031496063 -0.97543307086614 -1.0403149606299209 -1.0403149606299209 1.96726261831533 -0.97543307086614 -1.97543307086614 -1.927244094488189 1.97543307086614 0.8948031496063 1.93401158715399 0.00787401574803 -1.940904217628687 -0.927244094488189 -0.97543307086614 1.0360889016045585 -2.05365823140929 -1.1 -30 rulari Folosind hill climbing o best fit : 38.04031496062 99209 -1.0186181818181819 0.927244094488189 -0.00787401574803 1.01302438070715 -0.0403149606299209 1.889527215506759 -3.994400362396586 -0.860747891185657 0.0537939966144529 -0.112651474620319 -0.97543307086614 0.767998926993 punct: 1.95664737381685 -2.00806153112557517 1.6031647285314 o nr apeluri medie: 5972 30 dimensiuni – precizia 0.66425547051951 0.90704771713993 1.00787401574803 -1.00787401574803 1.729448937844217 0.worst fit : 6.0403149606299209 1.0403149606299209 0.91997558575123 -0.0210498247621773 1.00004669225076 -1.927244094488189 -0.7585578984314 punct:1.8948031496063 -1.7543307086614 0.995046654103501 -2.00787401574803 -1.1092920964165652.8948031496063 1.0000543217035 3.927244094488189 1.96832707245548 1.00787401574803 1.0470361776696944 0.00787401574803 1.00787401574803 -1.97543307086614 0.9762565810512 o nr apeluri mediu: 4260 Folosind simulated annealing o best fit 189.0403149606299209 0.0403149606299209 -1.00570801325608539 2.68561195908733 0.733289693155 -1.858970545740648 -3.8948031496063 -0.92036804234318 0.8948031496063 1.89165707746227 o averrage: .0536572777340671 0.8948031496063 0.00115722766611892 o worst fit : 38.959968261476605 -0.9879755286937 -0.00570801325608628 -1.8948031496063 -0.334595045657202 -0.0403149606299209 -0.927244094488189 -1.00787401574803 1.8948031496063 -1.864478363493313 -1.05376660706197 -2.00787401574803 -1.927244094488189 -0.91997558575123 0.92177334000906 0.8948031496063 -1.927244094488189 -0.955328059509334 -1.93729284028324 0.92611023531936 -1.959968261476604 0.49599168395203 0.

3938245272235 -16.91997558575123 1.83948394381673 0.00457767164357392 -0.10938094080061 -1.10451860858785 3.00484685150971395 o nr apeluri medie: 32987 .14746001001359 -1.5610716677351 -13.155903468993634 -1.835348780432 -0.91997558575123 0.92513218026875 8.46176415416477E-09 punct -15.7338964169537 -35.28750801802446 averrage 42.01 -30 rularari –iteratii 50 Folosind hill climbing o best fit : 3.68746451660775 12.0000543217035 -3.906763560069619 0.78455188409339 -10.3095153158614 -4.959968261476605 2.299136027465847 -4.0400830460386716 2.0261065550270132 0.00457767164357392 o averrage: 0.0601747705219 2.009822249998 o worst fit 0.1623322047118 o averrage 0.87517364041676 -4.18518998249681 44.899273318551368 1.0640210422767241 punct: -6.8205251507999 -3.24889629252664 -0.379649197763 -8.875699077319219 -1.18053335240684 -0.98989799421688 0.9762565810512 nr apeluri mediu: 52954 o Griewangk's function 5 dimensiuni precizia – 0.08244922871516 0.748149903853 punct: 3.90627980255687E-05 1.1905743318313 -0.251645747800587 2.68746451660775 -32.99496852850745 1.98989799421688 -1.8125377185665 7.00457767164357392 -7.8906615311301 14.862681486779677 0.950367117278211 0.14707819660015 -3.57627890252843E-05 4.0281207720428881 o nr de apeluri medie : 3726 Folosind simulated annealing o best fit 0.968857801000817 punct 3.37117997282026 0.0001 -30 rulari Folosind hill climbing: o best fit 1.0213400460878574 -0.17700891209499 0.309790334501585 -3.o worst fit: 289.5076087305823 18.8203492057531 3.07403521566663E-05 punct: 1.92677429845266 0.2895480819207 2.99005424540898 o worst fit 0.00457767164357392 -0.0797056002147472 punct: 12.00800789175563799 punct:-2.00204685406385 2.87267268435734 -0.7908073719095 1.9391278258589 0.61266794332846 -9.90627980255687E-05 -3.2189736544243 o worst fit 0.03128618188418 o averrage 0.0166607089417994 14.163960117302053 1.369478792543493 o apeluri 37650 10 dimensiuni –precizia 0.

33297716841707 -7.33876906351134 -8.2195755085999 9.234299060066405 -10.665872118796164 punct: -9.52741201199933 0.3375697938435 -7.63150906964745 8.0019840390631 1.15238748178184 o worst fit 8.01 -30 rularari –iteratii 50 Folosind hill climbing o best fit : 0.000570800917339742 averrage 3.26842270850591 1.98164680413049 -6.24253919405976 4.384037109941253 -3.768650085604211 0.01604675364309 1.512067993180273 -0.13821247226474 0.08689380488108 o nr apeluri medie: 32880 30 dimensiuni – precizie 0.261556217598 Medie 245.47818912702026 punct 8.8782752248823 o averrage: 1.800043457694362 0.497441962273 2.1250476844491E-05 o averrage 0.1372019434987 o worst fit : 1.00398406958114 1.0698370037167332 punct: 1.001 -30 rulari Folosind hill climbing: o best fit 0.898797577571291 0.47435265848151 -3.43199002669746 5.00798413061723 1.000341097363936539 punct 1.Folosind simulated annealing o best fit : 0.54621492165427 0.1 Folosind simulated annealing Minim 150.06992945430981 1.682352364981506 .640041016250859 0.962568100587869 0.1250476844491E05 3.03235950255589 worst fit 3.85657048982242 o apeluri 62370 o 10 dimensiuni –precizia 0.0236423338991 1.4949911050131 punct -0.01123412781575 1.32695320962318 38.474897120369064 0.497362297259883 -4.01375365966646 1.5 Rosenbrock's valley (De Jong's function 2) 5 dimensiuni precizia – 0.03404056887791 11.140203864162 Maxim 318.458056117383685 o nr de apeluri medie : 31364 Folosind simulated annealing o best fit 0.18722863092262 punct: -0.

00400782778864972 o averrage: 4.49609728624756 0.00562451305973832 -0.0120234833659492 0.444868884540117 -0.0492800353241 1.0323657303728413 -0.5655158167394 o nr apeluri medie: 27018 Folosind simulated annealing o best fit : 8.364712328767123 0.0120234833659492 0.0322475662821691 0.00856006063462722 0.78516510955149 punct: 1.767601257229151 1.513234009083273 0.03001174168297 1.0634839018544917 0.0120234833659492 0.00470971219771 1.0157065467134823 0.03001174168297 1.5583525431347 o nr apeluri medie: 47342 .03001174168297 1.01398043052838 1.03001174168297 0.0120234833659492 0.0120234833659492 0.124242661448141 -0.00403002453566 o averrage: 22.punct: 0.189713424137455 -0.276171452563155 0.00400782778864972 0.46636804961079 punct: 0.03001174168297 1.00860302939487223 -0.03001174168297 1.424265237871465 0.01798705911328 1.03877417344431 1.781526418786692 0.00782666202227134 o worst fit : 79.0120234833659492 0.000384277435368841 0.00400782778864972 o worst fit 8.6963931530733 punct -0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful