P. 1
Ivan_Ferencak-Pocela_ekonomike

Ivan_Ferencak-Pocela_ekonomike

|Views: 22,380|Likes:
Published by Ivan Jurjević

More info:

Published by: Ivan Jurjević on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Funkcija neto izvoza jest odnos između realnog neto izvoza i
domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda.

Podsjećamo da je izvoz autonoman u odnosu na promjene
(domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. Uvoz, međutim, reagira
na promjene (domaćeg) realnog GNP-a. On je funkcija realnog bruto
nacionalnog proizvoda, budući da rast realnog bruto nacionalnog
proizvoda izaziva rast realnog uvoza. Zaključujemo, dakle, da je i neto

13. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA

310

izvoz (razlika između izvoza i uvoza) funkcija realnog bruto nacionalnog
proizvoda.

Slike 130.

13. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA

311

Kada je izvoz veći od uvoza, neto je izvoz pozitivan. Neto je
izvoz jednak nuli kada je izvoz jednak uvozu. Rast realnog bruto nacio-
nalnog proizvoda, ceteris paribus, izaziva rast uvoza pri neizmijenje-
nom izvozu, te neto izvoz postaje negativan.

Funkcija neto izvoza (predstavljena je na slici 130. b) može biti
pomaknuta prema gore i udesno ili, pak, nadolje i ulijevo. Rast će
inozemnog realnog bruto nacionalnog proizvoda ili, devalvacija, npr.,
povećati neto izvoz pri svim razinama domaćeg realnog GNP-a.
Obrnuto, sve ono što povećava uvoz (revalvacija, više cijene domaćih
dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara) smanjuje
neto izvoz i pomiče funkciju neto izvoza prema dolje i ulijevo.

Slika 131.

Kao što je već rečeno, rast će uvoza, ceteris paribus, smanjiti
neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema dolje i ulijevo.
Nasuprot tomu, rast će izvoza, uz ostale neizmijenjene uvjete, povećati
neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema gore i udesno.

14. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA
RAVNOTEŽA

313

1144.. AAGGRREEGGAATTNNOO TTRROOŠŠEENNJJEE II
MMAAKKRROOEEKKOONNOOMMSSKKAA RRAAVVNNOOTTEEŽŽAA

Do sada smo odvojenu jednu od druge proučavali komponente
agregatnog trošenja. Sada smo, međutim, u stanju analizirati kako svi
sastavni dijelovi agregatnog trošenja zajednički određuju agregatno
trošenje, te kako promjene agregatnog trošenja izazivaju i određuju
promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->