You are on page 1of 322

,

"0'
-

...

'8·'·
, ,

WlllIYr! &ertmii!' l'~OlilCi: '!till~J 1!1 'Kb~1Ui;:t 1l1il:lliQt~OOE!I 'Krilj):tik. Etirol Yhvi I :&it~'k: B::iS'k!l.!3I. ~-. rnm l\JIa,t'h34sL J D~gL ~B~k!., Ya:yt~k M'ol.tia'2lSl ! t. "I'-ekRm 'Fie;:l:~t I ~Ui'lib~ V'a~lm11l:rf!,:n. ri'e~a.n :!l~D~\ti. ..\n'kBm O!:iil_ 'I'IQ.. 43 ~ bt. Tc~.~ §2"l00 is?

-m'-.

en

I, D E ~'

l~-,MD 4!fpm!Ci:
II. 1I• .-J.II1 1011 II. 1I1I.1ii .. 1I 1II1'101'!.'' ••• IOn III.

Ordluia MD(h~Tn:~.om, OOG'~CrnJ •


II ..
!II

'Ii''e To~!~Jfla,
liB III! 1111I!
!II

sa- 19
al-Jagl
l~8--~M:

IIPI ...

1111Il.

11<11111111111. II.

I.

I!:.".
••••

G~n·,e' :g!ii:3et ~(I gli~e:ni~frdm~~a 5Ql'~U Jw~u..~ biF'i~nde ~in:e


J:.'k.

1~;rU,
~a:: BtrmEil

....

, ••

••••

••

••

••

••

••

••••

••

••

••••

... ••

~i'a]n!'il!r3

v.e M'Ii!~~

l!S'J-ltOl

,~m

Jdlil

I1lrmd' Sk
12
u •• • .. ••••

~le i\;m!ir lM~~:' llli! m-,ar-R ,. . ,Bir:'i'H~ ~m


'1!/,1:JlJjmut

:E1JW,
••'

e-e ·' •• u·

:!~J,~a:

IriJI.~Ii"kret;

ltind iFJk Ko!lll~ '9ie Biz:lh:mM Kl:"in:H ~. ~4''g-~


~

:u

&gtlb

B~

nt
~~
~

lem. 117:~~,
Btu'sa
.~._

,ft d~ ,.Iill. ~
m. " ••• ~ , •• '....

NntkrJ:
•• ,••••••••••••

2515-280

Bii1zd' S.!mm tf~

,~ J,~

mat
.....
Bit'
n •••• n~.

Ul.md: iBr*!!jb~ Son ~~~

26o..Ml

,1~n.,~
~ .. e~Ja ii:1b1t.,)tlldc:1. •••••••

'JI!fum &cll~!i.'IiIln

Cl.ttu. :a~-:2fiS

~.~n ••'-'r •...••• ~.~·,·i." ., •• "•

:5

iOtfd,WIl:'~ ~IHll.1itl'
~rY.8"DE

"lie SA'lfM

UG! Y:Jilln(]a ':f:Il:ll~1¥C IWl,B nllwd@, ·r1bJ::~¥1!t ~! Vol t~.~1I,t~ 'D'MH:. '!j!',e~ml1[
II~ I\IIII.~ PI!'''· ;~.".cll; 10 II. ill
IJ.II

, ,""= ,- --" " •••• ". '!ii~2..t'a:, ,••....•~.-.._.-, --_••• 47,a'oJ~'rill!


.....

'1.

;"-'I.~ 1l.1I -~

--

.,_

,!iili'jJ'=(Q9i':I. ~~~t2

'010

B.t~im mi d~ ge~~~ }I'!Il~ som~t ,ge~. m:t DaOO ge~ek1 ,Bill1n. e.,je.fl bfl~m (}Mb"dlyon~. ~"ud .g\~F'" ~~k~~ CQ~ ~M 9&~ei··di;r. ~k:. d~ oQiehlJ£., b;u~ ~~fi'~~Or~m, Btl:lg~~.dar-mm1. ulI"'ti.a§ dO.rn~'e1'!~eriitt. ~i~ m&~ ~l\llt:'~n~~ u.gmm;g$,~' i,stj"o~);' kUi~;uz. lJlJ:...kucum~nn. ~'(II~~ridm RYtJ~a- ka ~lJ~erin.i diU-·
Y.Qniil'l'~.

lif~n(';il. BtI~'~m J'¢n, .Bil"llM(i 'T.'K.P. 112- Ey:lur@ K~i!ii

»~
tlkj!1li
II. I .11.n.~

':IDW~

KlJHrj~:Ji Clk:D'"Qi': •

m'
'!.,II" ~'E ~'~

'ii'C
--;;;,

Jo.nAAa~

,lan:n'\i ilE~_Mn

B!d~ta:~~

lltfr

)'.urlw~ d~etH~~Il!!:r.in. :)1!ofda, bfe~~V(i[~~

y~ad!aRil

~gl~tl~:rOrul11L

1!urnHn.

b't· .MliMi~lik
~Bi~m.1I Yl-~ y:a~~~

.olabif'0~~jjnj g6reb~u,.omr1i:."

b~ rii~b i9'~~'OItemJf:

al'lll~

b~

tt~?:tC;1 BJlil1iIt,

!'~

J.tmcovi· ~~

D(:'Iltlm~L Y6'l~ l?a'EtiiJve

liW1i;L.Ji; '_L'..... mBfi.2B

:r:lle~~ ... 1!iL~~ Ib~~ M~a iJo"(lT; itf y~ .. ;su~or'~ "'Bl~", L~ati\ey~ a~ll )ltal.d~-T~ •. ~~ ~~~lQnnl':r, U51:;i.i~ ,~nd hmf,~wun ,i'$:m1nd~R:• l1lWUr M~ geen)'l;qe ~~~O.r,~ ""O~:;r'lIo. l'?tl#~ kUl~~ N~~~ U:it~yo:thf. . ..~~ "U:Unen.r.t~t~~ f-;:efflKk .~ti;yo:ruz. 'lIIOlnJg W"lII.
Djjflll~pi .YQk ed~. po.~~ .Y~J"f~qe ~~llvldlf' ... 'II;1giz.. l~u$t~",iel~ktriiW6ndiffll613 i.sliycrw. ~lI~r-3

13le'~tri~ ''II'erj'yonaT'_

**:p;
",1ij~, cahfl:lliiJj~Zi' ~b~l~ ~'Gi;abklf-t:tlJOJ'UZ,. ""O~10"""

~~*'

1:1.11'" Mm:.en ~. lD/.cfh~~ Y.'H'~tyOrl;glt".

...B~, e:-yr.engn e,~ i~ 1~Fa,.fiimmim't];wut:1 bi:ll~lE' ::v,M~laiJ!" iO.[duy~Ha ~ty!l)l'l~. G~~ ~rn,sq'l ~, f~JU da;hQ,_ dlQ; lJ~'lZJ~JM~·te:irm6'j)tl,: '~~J!omz" O,zQrdT ,"~n:. OOrUl~n [en;, ll1Uzelt ord~it~u,. ~~~YQmz..· ,fJ'I~~~~'~UrID[J2ti ~~rletlil'mC!lli ~i'a,i'"-ak, a;~OFR.i'l. .;Onla:rr... IQuj Ig~U~mm~ ~~~ b~ll!ifnltu ~f~JQ.r~r, ~~~~~ b,~r gcc,.
~;r,

s~~

,yek dli!A-rnl;yo:r:. ill:i MJjtnm:.o, var: bu ~nl~


.:.....:'~1i

B~ ~~a

J~n,.

~~reMi 'OlMiSl~ ~.si.m

ON mn ~«T-a Id1r_

Wili'lU1tlZJA wt-.eirUJW~

lJJr HZ ~

~m_

1"11 oz"g ;iodi'RbB:lI'Dr~


"enm. ~.
I~

iliri~n

yefdip.

'liT,

~~~~miglbaj,un~a UI.:yCirror,
~OJ1~~$'!o.. .,g;Qze~

~Vrif!!'~-e

~'_.d

.A -

~~~Q,""'!!lP.,

. ....11_

·ii!IIl.~~.i"~""iiii ~JY'M"UY

~"Jc:JI-'~.

,~'...: .... -l

~~,

:L--

~--.

,,,,,,in};

)Tai1(olc!aim4

Oaf~n

~~tl~:r:.
';ii,;' ,:,.

t:dam
_ _ _ ,_

11

h."n-al: aktr~~ ~ob bn~wh: ·~n~iidelP ~,u;d~iI'"-C~ ,~m~ ,ft i~knl!e bngla)l\~n. tli!ro~e~ k4r~TmM ... 'jil;uder.ce ~6 ,b~l'1le!fOe h4:p!iS it.:M,),en ,i'ditia~~, I~~"e. ~\Ol5 hajlhfMlda mittd~~m ~.aMrtf~ y~p~. S'u~~ ve ft.a~m be1gdl~.rihd€'n ka:Fe~~ e:~R~ ,i~ !mianJmr'': Go, ~ucl;aJ.lla:m1.~nde ~uct~M1!~)J'c 6~ tt~s.t~rdtm. !~~{;t~ i;tJn fl~j~t Bu~qJ>l:~ i~im tUJ?1lo~1~~~lu4m rdan olJ.unJ'u QIa~ I,tln 'i,'::~rma:yQ. ~"6l~1Ttmlao!U:Y ir. 0 tmb~kte~ ue~~e~ I~~~~~yor-Uim·;~ pcooy~ abP\Jo mitCiIt9' Q!I~P~i'ia: 'il:har,~" .d4mli'o~m.
~~~~~~iL

au,

ot~

,~l

ttJil§l'~'aJan '\I!!~ beM~n.eritd t¥l~JRliml~M. ilg,ui IO~ jo1~T_, Be!lti daka SW'1N ~ de:nu:e ~ ~~rle'II.. irl :....i'J~I'" .Jt ........... ',...';jp,in;;;O:''''' I' gere~WI\'V'li",,=:~utwn. """:I'"",,.il.-l'~;"'" ~~--I!n,I;e,yC ¥,~n ;.ac..; 1!..... INUiMw v,eJ!,I'N;~ ~iIli" dlWj~ iP:n her haqi ~ fu:zurl;_ §e~ -:r du:y~~~ tki~e1f, ~)t.rI itii,w; y4>5:0; ~.f.Mu71m~ IO~Ula 'Ve" ~k d&Im. liJu.v[i~ ezil"~tJ.E:riJl Ul1Q'IlIlsJilD;16.sn~.a; ~!JI", let~~cj 'ViS OOYU~M ~n.eJuik ser&vmJeri de d~R.f~ ~lillK,. Gm~' im"GnJ'grm~~R oo~ ~k 9j -,Ydubae ... \CC"k il\la~~it::rnn~ biiyktine ldr- inat life £~ ~ylG ~~,~~ ma:fan" ,Mt' tIlrl&' ~g\w.~ii ~,Ol". Bu:J1H.... i~tiI_~~ ~p ~ll¢.~~n ,y,ur~f 1~f Q:r~kt~ SUFiIU-)l:onrm_,

d'an..emiflflt.

,aemtho~be'tler'

f~~fi

QDS--

@o_m~'

,ru:1'~1li1t-,
~Uim

~tr ~ro~1.a~, tu: ~ia.~ isr,~~UHrltm ]9uJ9;uLanm~~ Q~r t~r~l§ma. g,~~J»i V.lt b~t turn.,-, m.a: ~m:~Q1rJ, su<tuThatt t.s~·il'Qr~- ,~u.ZguIGnm, ir~n J.mJl;i!J: _huyU1.t bi:F' h~l'8'!m y.o~. Yttn:Ptf}Bimin, e.~et-, tif'~yi I>:Jrtl~jU1) b~tlin1~e" 6~ar' Ilfite1:Fir~k ~i1i~-G!lr~m 'IJ!~ b£~§mimi:,~ dQ:hc. anemt-i ol~lJ;~ ~rtil~~mm. Y,~elt:~;~~'n· ~ol ~lie~ NS bwe~'m!;;rn ~~OO!~ o~w ,dE--

~:Gpmay-a

oc:e~~:ru;m..

~~~enm~

l'~;)10il",um,; ~nan~On'MJ'i:_

,B~ulilinm iCiift- ~a b:~yim bir hJT.5kn yri1t:;; l:J;uJg~!,~'r' ge,,-t(i.£ ~lOb:tUyor. 'ym.e ~ bdy~~. biJF 1~~~Yl yap ..' m~ .!',:dd~gum ~Ci~ $Q~ derecet m:~~JiI~. iii\8aJ:lcl~H---~~~~n:l !(l'omu.:rn" Y[l~J'1!ide:~ gilrdam~, Nms~l bir l:n):w~b dir,eWii:~}' . -

]kyi oJlhrnaa inSmlin. )'~,I ,l-rg~flm'1 ~ rgl~ w"'gl~Winin ~dG .. Mi'" ~n bill'" defi'U~ula" aWu~r_ E'zyi ,~~ in.san, ~~l)Irarr m hep ,y~ du-y.u~jI' v,g, ;gq flih)"&f'_

:va ~,

,a~

,Bir P""'~mt-_wf'.

,S' kua~:e Ri -fik ~Bkil$:-~~ &Iiii'll ~lrma ' mUarJWm. 10 fleti)'Or~ llwniri .soI.I. ~tlmwJt 'ep ~~_ .. moh16 orO, 01' • .insao.&csot'la§.llrnl ruB .f' Y (I'
),oJ'!f.ii Ill;' elef_·'Fd-en. g~or. (

_ r-

nnw ne. b
PIr¥O'E',,·

Ii gLl,

!:dmQ8~ nttdeni' ~ )MIlJ1~.; fl$ll ,da ,,;u1U~,Q~ . ~ gel; "ri£:i #i ...


~I'

10m
c' ~

fSj

Yo

. ~., ogde.ne
,~'mizi

~n

R ~ri

.g ilIUm

:**

cle§:ti~

,~-~",,~,_

"m~~r",
if,~-~e

hep kQ.r-i~nft
ES.
WfQn

&Io.yol".
~"

~"im~m~kj :YaMncJ '7' -del' V'e ap I(I-~"II bw ooi~mU. ~8U3;iQkaeJ"ln.


l'gt~.efU ~~.,
""'Y'

,_

. ri UJ1f

Db"'-

1sn
Q-'

m~~.

K'enBUnia sf~1l< '-~~ ''','IR:i~i

i~it1~1010 r,

r~kile.ri

eJg

re-

f"eni yoUaf' dlneJ'il~y'Gl". 1'"d,r'rlJJgm~f,I. Hri~ Jum :f mr, n', _ d'tJI, _ a .~. ,!lIS' Idejeue,-a-$)"OI1l :_, _ c;_rleriGi .. b;u/ndi:¥~'u., W.. a W a~ kola¥~fh, -~ 'V<E! '~ bem' Ie Uerek.", ytlp~o.l':. .ii~riei- ~~ laiyk ' .dawo' n r.1ist.. Y9;r9~Im-N ~l4)r.Qlilfial _ 6 ituun ee= Jj~ ,d:w1l1 bltllfbh:trarl ,~1anJ-B ~ zutda-n. ,aJma.. j;G-u~bi ydiono ~ Ml'le~renrte dB:)"~m1lrCl"Q'" eWllU,.. iOiWkIti insCiI,lQ nglJ'eflnl~i." .sA·l:!',lDU1'lG ~a.ma]\',M. ~ rn ~nrnkJ~ H,Bm '([ . :vcr Ie Itan \1lla, ~gr. 61.f'. Silll9ll1l!i1. ile.rici. h!tI'~'~l:do" · _,b~r ~~n-mn;ii.Q Il~,. Mi" gi~ ii~,.e onQ1lmRamB 'n ~ de aw~ka k y .lJGUlV1t.:. ge,i~fiim. ~gzt;lJU~l1¥lJl:lilIlkl~.ml1.m ,m.ohl 'mm... Alu ,~m' \t ~~nt1 OO.2D1 ~, Ora'NIe )"a'OO m ~
I~ I I -

bElnie. hoZi

rl,oJ"kgnl
I~~~

\l.I't~

·$W]JJ-A ,0 dlll;jDm b.i


90

dow'

g~ml\Wi a -femes .. kI~ ,. ri ~J'effirm e~i ~I6m;ek 0: 'uy,or~K~Rd.im _ t.ete .. J'1'I1eyi ~. h,pnnmiO!_ ~r "n;mkhyo:r~
.. ;It:

Xe~

v,UI1mQ

eoo-iimi:zi
12 IyJ

~k UUmrba-.- - bir lie hulur~ S!I'~ "~UD'msl!aIM] ~~_J gtide· __ ~ . pJl: . mm . ~nfIdejemlrn ,em", B'n; if:Olz ~ OYubGtf.la;n defW'leFe e'. · ..llen-cllP oiVl:.fb~ ~sin.in ro I" - £mil: ~'Mi.l' po.s:asrn.1 .~~ ~~ bh" _ '. - _ dahD. ll~ ~ '. Il, ,g\6t~Ue.fli.
,60
I -_ •

le-lePi

".~m:m"

'm; ~ illa.l'l£l' RH ~''Qz.m:omgere~or. Bir' WLmu ire- B)'IB ~-da m~ mk- Q! - ,m-em utra~A!i!~gunthGAr!~y.omm .. Jhl;nJoo ,bonum. ~h ' ii'FS'ri9i· ;B .'.gun 0:' r: mt. ·ihfnciil!l ~U~Ult kU~~~ ,g'(fid o.rom ~ II! ,itifl'5i~unde.·
ihWa r oru,)"O(J".
uP'ekkaJtI

mm
~r"

mllb ~e'If..r.wJr. Inrb.t


~~n

~"h1

Q"Iil',Llb.~)!rR

t.ii

kl\slrM'

mgki!lfrii'n, bir' 'Y.,a,nm~~hasb n.ze i- . i'Jk gi .e I.I&""

,S~i" B,..~nma $
sD'\J\O'l1J .'

~um~

OO(NOriUnI.

$amk Eianl1.dle ya'Jl"al'tigl


_e ,d,dcfil!Ci

o~,

daha

bi

fIiI'.1 !1'_n.LI

sornmlu&Jb.

ire

,Mj-y-

~ _sum' biClklJ'" )'6.1" o.ld;...

'Y RI!fi

.,!I\j

, .tt;-

Bash _n~ 'de.g;i§b.t~·mda dIll ,~IJ'anIYOl".

m-

~I

IttaTlm§
.P'Ifl

yo'

Kola)" (lk ReIII'" zomGI'l dei:e~'


a(;ly.Ql'~ ']':!! ByJm

ve

RaitlUJllmlfO
I

~~oRjdiJ'H,

M~_mU~WiJid
I~. ~r
Q

n~~n

a~~JI'

b_~lr$Om ~ 0/00_ IhlfDu. ~91rgl

.- ~

Pt'il~1Jarn.G~ - m de"'~'
"P€ - -I" "

..ile.ri.ei
"'ill_

u~

ciddi)r~l

,-

Ja-

Her ~~I m. biF Mr ,~'I!&' '11;"Q.<~'.deJ!lebia~ oon. iten, • ,f.rukd~ ~ mh. ed:i '.'(U·'tI~"il" Onem do G1a • e. ,oorselerdg JJ. '~!.fDmWOiP'u» ,51 )Vmm.. Ge.n.el om~J3. }\1(1·~Mm: -iNrk:j~ f.llilil.t . f.ann; liT , 'f >Q, d'OsYlI!' okunmdon oo~ta _-~Ir~ bi ,- B',hittud,lilllll!ft.WM~ ~ ..~nmn Baibla _ ~D:nnam~ist: ,_den .sDz e eT. "'r dB: It. -un CUD JlIilri ~, Gaze1s de )'~"'~~ilRl; .s:P'gfClj(l!lJ'i#.i~; blfer~ .1iUr Wi _ 'de ldG5ya, okusQ. da omDmaz; :9K "amH§ I" b- nz da (iii,., Ql~ud. rm~ r, a

'm

~C>_,

11

D~n!@lwJl!~T$6 .. ~~ ,ta ~ 'Var. Dti:v~ b1,-. ~n.,~~~ _ tlfUi )'8rg1plor yah,; aslaiUn ajzm:dan.: Ito r,tor,g'O c)'v,""itKt" m- 'Wlff'_ ~n -\Urd;ann ar~~ biy&k WI' W.ie~'e1Fm;;y~n vaur:. Um~'YGFUJJ1l: ~ku'td ,:s.fIY\' __ 00_ lou b;mm~ ~opwm mn#nl~~ ve ,t:.i.d.di, c, d' zeyI'_ i ..,~~~ riZ>. So~ liIe .cl:t'Wilet P'N'gUU,. blr Q1'IUf ~- 00 ~u~~ oUlU.tJarma y,lk , ..y~.efr£!riiZa~ He~ Qlando. el00ju SQ __ ~ Ru~U abil'!rUlb do ~ tze~ ~ 'h, 'IIl09 4bi76~ J!"'i'I' _ n _.ya:'ln~ : nwktugi ~ o~UJ'$Q, rO,Is~ ,1toki:ylt'J.bja' we tembellij l:a~mQM4k ,.,lduyunu,. .soroDllulu. \'Ife ~_ _ i ,- he 6ilnf.m.t1-

Rilmll rerr;d~J~~I'''. C, 4J9:~nd4. elWiibU,RieF


'SIl!Ch:~:r.

• ,tfl'tg~fi-l-ektf~mm.

.,momn u _ v.e. ' iUG:nna iJa~bdtiel', m. 'Ola~ om.D- pka:o'oon~~ tu:;a,~ ,'rl 9' ~~B ~rD oL,dtlr._",

9altf.m~l&nn;n Y.~YM
'~

Uilmmlmm d4 ~tMfe

"'yOr

.wi

bir 8Oir1;IDIl(rR ror~ A:r~lIde: q, : ~-krrnJU i'W etii-gw ad. ,.,~ SO~ _. bu ~m; -lJek -YQrl:Q.f' _ _• .:;uk ,Wsfl blr ~,n ~llra h.ut1~
Orner
r,~'

'-, T.a~ifi..

r.:am~T·f,

nu,z :9G'mldigini .. GDliD

"':

-it. __

o.vle

- YOJ'UJ'l1.

a' ~, • .dm:uYDTum
En.
ktdk.:l

hUl~

Ibtr,ef'-~~l'q-a;
Vi~ ,dijn.

ill,," _",_ ~

U~

relcm

iTo"

Qne:~-

a~.

, Bu_~~~h:fm,a-. hu~ule.n:Wn col b;MyUk )i'ard~ TtG~tJlmurlenmi qH -c J!' so: I~ yOlzt~'Orom. Bu,.. ~ ,JI,ill~rk>sn." 50n on- be§ lid ~ rOnenl y.eniden ~'~ mUleunmQ IlukH_ U s-lG1DI1d:a 'e, 1zetl':'~'e: $0"" ~un_a ~~~Im_ iJeria P" ,- m.6nl~m delenera.s~&ndgfl, $~~ ,~k ,~iRi ' )' .
JO

IiOUs' ,f i~ sw:~rum .. Dnemti ClaA ,MJl~Y~lU' de!','tiQ~

YI~¢i.jl~

iJi

-70fUDt._ llJutD

.sW~l.

~1leJ1.5r

l.eFimi ya~1§

bu rs:r~.

_~IfWB:-

ede:~ i;{ -kt8' ~(IrJ)"" l~n .twin- he:yei -- .J 'V~ m _tu~u d,iifit:iU,y.otum. B :r-. lik.re if: yapm4)!n duyd"' \~, "' f"" 'fill ,di:e getiriyonun ... , . ~f

alane ~~r"d ~r:. BetJ\" ~~~~ ~.' m M~

onpr " 'w.yu~;" i'n$m , eJQA p~m(t~,fd~~- if 'v;QJrts,.,c IWzUiAZe J?a~Cln


ml& V,(Q:ir5Q;

oon dQlsy.,

,ka_pnn,a ~t,a

hi, -

, '~
Q

~nn
~
'Y'

flleJ"-

YCi-

Ob)l'-a~nm n ",jre:cejUti mnu 'orwrt; 12 By.IUX' Y!-!l,.an i~s j~U' ellllra ~4hp biT hyuh :topbyab ~lmil ~~yuu._ ' ¥lsi-' ,".,. Iiridsmte)Ii "Dn'h-yontffl"..; gid~reb 12 ' k ilgw: ig~M"lannu. do M~ ~4m, yn:mrl~ okloo - ,t.MfiinuyOI"iUn. Kiltap M~'n ifinde: 12 '-~~liJBiIU;m ,"niU. '~ ~.ai& iatl.yoTUm. BuRI:ann lHr Ilta:dsI Ii) ~rnn bf,. Um ~~ni1a D'.r&. ~. 'bui -~ e VB azeli'kw -U!i.'M(" doS;)l'~kJIl"UUAr ~16f'G, ~ _ lniy~ Jwla~l k,~r' ,SIl ,ilayabif.eeegm:B' i -~. B,W-nd:e il~lI'S~ lid~ g(t.Te~ h;£i'iJRjm. SfJrgu; .. ~'VunmG tu;n1~11 ,~y.oo6 ol~, mU"mkilm"e' e'c ~)Fg\~ gam:al'1eri ij~e.. nil.. ,_'_ dennererin:' diM.. rorum. $or-g,m ""8 ~~Vllnmo:krnJ'l m~esmm. ~M'~ niall. i'leUrtifl'n!Ssi ''Vel WinJikre ' -Mi'-Ja m lJevmiJ oi
10

,llIn i~fen.-)'4

..Dl~ .. 4i~
'I,

,~ra

'1Ii'\'Jr$il,.

. .if ,:va
T_

b-~

g,idfc:Urom-·

",

~.e

,ito.l!£hti.1 iii' y,apmtd. tir'.

If

***
)ij6I-pRm~. rgey~~.
-1".

dak.s-

ta _l'ille hi.

,se-nIi~-" ~

12

13

,CwDb tt;'e. is:~-II:bWl"dan Deniz Twte 'e • . nka - "da, 'Nur"cmn Yal!i;;l-n'a, Kad.a.r
'Cl

. e:r zaman Ta

Ankara B'Q:ro.su.·na~

hakla-r' hzamtli.a:mia m~Jl


T~§9

~ zS~~nda bitirobilmern QQ'k - lU~ ~., am~ mam ve 1'~ran.r1 ~l>imJkte y_m lltilD!il"'fF

E5yle bir caJ:JJ~~y1. bu. ~dar


l

'OkJb1¥an)~

:0

~[

'Gijr-ilii

iiri~ j,mi -~ak

Qldu. istiyorum..

BilcllrB~

BefiUnI S0V1g'W GUlQ'~nCa,a'1811.

G-iI1r}dQtdu~ Filaff

ku.k~8nm.. ~.eVD", AkyUz.

lkrn'e'.

lbay nn, ~w:-

b~bll,![rda - I ~1JlI t.Qu ~ _ ar. N~lbt Bar as. 'ebme '.]] E:reo et Ali Qzpo.l.at·a_ iln"~-'m SiDem:ilmiGgJQ"na.
An karai'da 8e

.e;e_-

Zahme erine DiliyOJ"U'm. \I' 1 i:m:.i

Ur ediyo:rum~

tm:i OIm.s'5.1n
YA~!L)l'Crum.

ekirar

rbr

1::1 iII

·IlJa~Ayku

Te3:ln; Zeki Ta.


B~
J

~DG

MWaI."rn

Ahm~t

ta'

Ugu:r:'lu'_)~.

ehm

Hu kuk(nl Dost] arrd an . m. S®l' i .&'rl.ogm 'a, M8J~m.ut Oumbw "a. Hal~ A.gabePIg ~ u'ns, Mu rat Sllzal'"a '.'" . oillllJ~EI n a
Uj ~

15

TOrI.
DaViet mo

mnhtM
ri ~

He nemM):1<J'us'l omS'J noo 1I'l1te1ik, '~a ifkil ''fok~, de· _ at tf Cim n Q u,or. Aynl kQyn~,kt(l" \!Ie ,a~JiU ne1iyon [II r: Ijjii fo 'k~CI.d~rmlR1flG<si. bui1!l!Fllazli'r.i n 'g~!i. t
'~1Jdur_ Redd'editlVG '.

'_r.---

er1[ 11iyo~ SQnrodan :5GiI1Q~ ~e{ill ililiu kctoloaUir.l Ci bir k:amrlDr I ~~ ~Ql1USII!I OIom ,Of.. _ J'iOO '!I01'; 9'r Oitiu de. ,dij]m a ~fl;Jtf~Cilizmi~in III . bl.,rrill1lhm11 ,dinemiNte. fr.l~~mi sergiliy'O ro Ii. Dev e1 F. e 'hll~: a 'C1~tMO bir I'm Ik ,tQrki~VOk: folliz!il1!1I' bir ,devl~t blc:lmi GiUyOL Iil8 .Jl rGSi ve 'hlflzlIn UU aeV~e-t tJ,'·c:imdir: ko-p"r.oliZmin azgul1tGk Pooor~I1Tl1AU1 Q~itliliglli'1i
[IQII

IKapiilQlizrnin ,&Iyasal reiitrni ~n u ~ClIImt yokSll restoresm _= sOf!lll~un $orulmo zamam geli)",Qr" KQ;p.UtJ1lizmi.nil, Uk, prognmi[I"Url\.;- nil s~ M'G.n~1'oo~oslll'llifihllkl anl@mJI mlIlU~ iM nd! ncr.~lglnl yi ~rmi$ oJd~ 1Jj.l!uJn kaibul Efi'Jlimesi m· _ I dm ~o.Ji\'tDn 9 I . gecIyoy. Kal!)~~QI zml• ,lI{omOnlst Mo.· nif~ AUn VOZtmlnrj'aJll senra, ItlHlruPQ~As, Kut,~s.~ndi.'!ll . " I _ hli1I W r M, ede egernelino~ ikJl!Jlmu. ~..e.lm.a ,ClI 8' itolyD, ~i~lik:~rg:.!iinl S l1lr.yOIDkmooe-m devl~' i)ldw~O r~ Jo~ _~_ i RestrosYQmll Ue en~~8$%I. CIl fie so IiNOViO ~ i v SQJ1QVi~eJrneftJI1 s nl ,t(nflnl zoriodl. Bir ;ng fiz Dem5msisrndElJitl ttl/a F.riC[II~,!~Demokmmik ynn

me de\,-JetJn

'I"n,~

mn de~sjj

wz

'II

by , IThlr

U.. o~l]nma n anlmtna a§ ·Umi

ll'airlill ~in!UIlll do. ins-an tiellej~ tNftldefil Itep defOI~~

or. R-es-tora:s.yctI1.

b~nk

~:2

• kw

III: I ~

I~ huullrlnnjolf.

,1O'film., !riIe,p,. :s~:emjn

dl~~ ~d'c" bjrr

~~'klrnror;;.!\"C!ltIr., . lin mI!l}o nKl I OfUleJeen 1~~IQr.. '~e'JQ en f"WiliIlSili k.obus, 0111]~~, rGlk 010 ~Jilllivor. ,A:nook he~ MliIilOn, vog~d'a' hIG ll' lHmkll1i!O~ vmn e kZ'oll;::FI ot~ar G'Jomk; ~1ynr~ Bty-lilik ~I'i1ClUill1lr dQ~yi' H~hy,o.n'. ~nll'l;iU'~ rte-r ~irn iii h'ic d~RilmmyorlQ.r. ~okJl[lI!)JISI '''fa rml~oot..OJiiU e'll1S1[~ jj{1 yUzU ,m~[J.,
IUCB armSlrUllillkii ~1lIrg,u,. ¢:e1~Jti meJ\i~1 ~~ n.JYM,.- Dei,v-

""mh

II k 1i~1 ella ~t'lJ hsRzlik, M.illUOllli)dQ on~!l]i

iO;nlG~, $"1\"0SJjI'! 1~tisef ile l~tC)ji ~.~ftli;!1l1 ftrl kQ~1~ mdtl'~ ·~zcf~~ir~ ilgisJ' y-ok. KGIiI'~~crnsln tUrevj)jRi'~ -f{[~iZIm ilm b~~rJ~JI]ru~tnuje bJrlfJ.uwJ ll!i>f!iPd~1 oID~

,ret 'C'f!fl"kt11llen' dog11l1[O,II'';" il~~umdo' 'cei~ki 'ii!'~i" rnhil;J!1"U1~~"'m .. dev1erln, iki ayg-lh. lOrd!:.! 'ye ~t.i'Ci Ik:oofatm!if', buf1l1(rOsi 0'9= ni,(O'J", ~U;imdl!ln !JYnllllJM- Haell se:'e~n'rnfe he,r MfQJi1i k$1di ,5ij l"i:m,lfg~ 'fl~QIfI ne SDvg~1 totJ!'~~ 100nronhl",IiII n v~ ,s~H~ine ,~IJ!d'a'. 1iilrnillf' ,$kLe;mine (f~~11 ~i~hl ,~Td~n. erdill!' giO~iihil qll 00 IiailifM'. Silr;gJtln amu. ,fI{I~m SUtiihH1D \I!'e asl~eJ~'fDe' sa1lljji) OhnSId1~liE ,stIiln~11
fHlFtnJ!lildol ':0ftm/fl 'J{lrG~lhvor.

'V.,~
du"ils'

o!_~r~ DeJorl~t ee'l~iyr

ye'

1J~ri~en ,~Ifi]'~l

durd'I!IAll!i)1oJt :tOJ:~

Denilo&l~Sli;

d(ii 11Th ftiQ~dl

milil)

dSlIJietin ~f~IYI'(]1 y,~ ;' r~ ,ceS.i r_,i ooa .. Sli~llU3\, ~ $ureein ~Ufii m~~n:,l!u oori$k'i!8-' Ve
QnI!Uni;ar~ ~I,.kll
:srlliml~;;;

'flJlijm!i~ k"Ot~e;sefi~tjnw~ lein 'gm:;;fii@n oos,'U~ttm:8 ~' bolof:ll.bilimsel hmkJ!tln k'!ElJllnj~_iQi 'Wh~_p, ~l~t: (:JUlJU,11~n!!lN\iJd!r. F'!tIi$.i~t~,~~'tolm(Hnm !her- mmoo dluyulur §iI'"dd'e\J'e, ef;'~' , g ~k;1 ~JiiJl-e$l gemkflli~r~ id€l010,T~. bi~liD1ii ~~Bli ~rym. 1~~oIQlilk:> boskinu1. ,!tJJ:p.l ~mtde1ie. I~<ltek dYyu~~~ G:k, tI~~ k!l]'~l 11mjst~~ini orlit.lMCtii!l, ka~dJ1'Qb.i~dt;li J~ glltiiuJiiIym'~ ~~ 1f)~DinJ; ~olilfm1_. em$km~' ~iin' g8rd~i. bntlil SlnmM' ,1(& G :!?cm. I:m~hllO \fa Itmil hm ic:iFl ,bml, Ik.gldllf.tlEktnt, lJJa$giiy9'S1I:ISQI.. rl rtUi' oommhl 'YUrltl§F. 't.urun!1l 'tiJ!it~il~. Biy18' durum!~rd(l H~ ~~t!lm(nil1 I~Tmge;~k!Ili ned'en de, O\tt:Cidtrnn ~1kimi~ ar.IlII¥Of", '~ruIJfiVOW': ~ta~~flil 've dem;OR:~ d~et1n ~kli GJ11 ~dC' Ilh!olr~l'etmI~ ~mi a~aa1C1y~r" 1r3.i'Jf; ~~'l.lie~teb~ o~lmi!il. hem de p:IpOZ ,g;etl'let~.
~ 1'(1~ Q~,tIl" oelr.,k~fe'Jii ttiJJ}ii~mayJJ ra~. PlatJi!'Ji!., 'giOJieVI ¥,&riWlle' ~~tBHriJOf'. Aulcok y~inl~_~ bUnlm tQ'in d'egiID prrl!iOZ. d'iinjiL ~ il'ul1t.lClim t!I'~,~e~ ,~:Z!rMrrder uyd:Ulmll'lllt ip:in de ,p.~ ..Kc:SQ'~'

,ti~, siUtekWilinl

JDIm.~

~1Iif~'H~iIl1iBrGm~ilncg

~.

~i;j:kt~ ~I mijj~ _Fa,~,

do, 'ili'(met~:nJ9'Jj' ~ mSl6QC ~Ji!5~~ler


-

_m ~moM~

VOlllet~~
~I

~u~;..

V~J· oIlu'-

yQ:R!i):klUer iilii'lii]:$lnt1Oki ~J1Jkile(:[n eJJ{iSi2:I~Io' tjWU;d_I~~'",d'~~s~_ ~YmlrHj!yj!lJ~r. ~ffi'Jun:Q':Rrs:r '~IRda ~li~;kin~\ii1 ellk,nUI '"' ,devl~1iE~~ ,i~lel'J.~'e"lRJfi ,hoyHklon~n 'OW~kite-.,

1[te:l'B1Qk~. il~ t~f~zm. H! d~elm~, ~kiov.,.' ha"e'k~~ " ~-iij'j~tnf~ a M(ltlli h~ 'fQw,k11 Vllf.. IRi ~.IJ 'temlSiU: :smemde. ~kl me~1 ns. QQ~ _dll!l 'deniB'ebU~,ar" 'WllrGSl"Jild'o' 'g~ ,Sfif~d0,'. '~ h,:JllIfUJm i ~esitjer,imin ibil!lilsnrm:es:i sm' 'WnuSUdlil'i b;fl-, 19j1e~1iI')£\.kn1l! hf.iQ~f;I jlil!l: aprnD$[lnH' meyd;!l]lDgj (Ie 'iilr:ifor. i'd:' , :m~Ii:~m '~~1~J'iiD iJg'tim~li de k«rllltm !lll1almjll:ti yo,_~tubm!'" YQr. T~m sisliemin l04mU[mrm' ~PQtm(lk I~m~~k:luf~ IfUJn It®"JI'ii, i.m:e:,.-'vOne1ieJil etin ik~mdi D.h:ilfUilltd-Q'~1 ee:I~!kiler:. de:n QE-fUem~i ge!iCl(JiyQr~ Fg'~i . .blfli:-Q[~tm kall11: 'ti!~;B~S~ ~G'llIi; QlgJ~
I~

Ii, ~l!U'iIll!'~l'inrJ ~~! !iI

Ik_~E~

w-

pltq~~~ mtlflii'Il~In' 'hiln~ ~~'nd~ ilerjjlj~'~fi., YlRIkIl _~_IeM",," fW3i ;Q ks<l!ft!€:., ~pnz, ilirtiyO(Hrn o~i1El~l~ ~ t&~I18' ~glbVfHt'_Qn DliJk,wmuril0~ Viz 'Y,ilin Gttn'sl Mian iti~ g;en dunWOln ~lI'loyg m:arlm~i ih'lI;4Jll'te:~e. liIiJlllHI loo~J1lMnl(ti!l. bifliil'liIl' AmJ-' PQ;'tQ rg1e1'ide tUrok~il 'il\e' ~,~gnQ ~·irtH. :~omoJljC ItJiOSl~!'Q{n~I~~Jn !k(tpiM]~~ ~ltt~ _:~, dumm~ mmo,~ii'II'- No.~nVolii yurfiiiJEiM tfiriimellite;k 'yt'Bde UerJi\'tr~{j~ ~1;ey~i_leJtMliI gero:ek'Ci' :mynilQdl" IKG;, t~llS.t ISIit.!. ~, iliC:~1I r'9io~fill ¥~n'ileiti~~ de .. kenQli m:s.~nt'~ ~jni 'v~vmn((I ~~, bii,ol!i zi~lIil f ~~ileW. ._, z:~glQ:... fiI'mI, ihmdl edllm1!1' ,o'Rrmml. 'f~Gm~' an]CJUm]mn. 1lI0Fi1i'li1m1 ~&$iCW!¥el·~'~ ~~~~lmJ IvIw1Iil1~Sj;rndrJXI ~i!D!kla]!1l¥or. ,Secr.f caii ~fl!l~ r~ biY,i)'k f~eWlet~nll. m~MJ,ii!.. OOj;iQ:!I1;" '!!)ICIlIl df[m~miginde yolt_gyar. 1,b~1 t1I,:eUI'm ~"I~ ,b5r 'S((plGnmS<1i1t] ,akm~k ,d'uwR'ulI'wda-

lert!llf

YI~

ii~ill ~ ih~ltiJII. SJekie:1m1 YII

1.

Wt~1

'HbI.anda

ea~l:akl!l"

rl~~ ~;~ V~Z ~1Ii yd sOfilroki, fmrlS~~ '1IU.ilaU tih1iliL'C!ran~ lbir ~:e,iJ,I~I" bn~~al~~riFEUvlill ~~Iod'i ~:1. 1!CilJrdlh~el bir 'gJ5zillem. de-, ~r,me mahhiJn!!;ll p:~k tOok UYU:yO,!I'. Y,o RetFll1 G:r::. blr ,SO:r'IJ1~Il!!JlUk~ur 'V,,, ~~ istilii'Dr; b~rSil'.

nm_,

~J9nn 1~~k~Bi ffiriJ.JlI1a~.n_gltmed~~rl'ill aMeI'~ yeni ~mte-1i" Otic::!IWI;(j Ihtlvo'c'ru I!(~b~ e:t;m.e~Jdin b~t-([fiIl IimJllHmnr~!I'1n lOO~ilfl." alC'1 rldo tm sapt,Qme wr. ,Bail'"yO'Jm~i~eR'ffM'i~ dcifartlll1lll1 'kill=
m CUll ll~ tlJglli(ifjr~ iikiililci ~~l:Il'llii' '0'1'C _k!lJrl1fo;r . . , BIlI'ifjU'!.iiClI devfli mc~ obJ'eklilVilles'l'lli! In' tame.! n~feUgi. ~em VOr.t~mnrefrillii \Ii~ h~m ,~e '~5I!i1etilQr:rI;e.rinl ar:odd~atm'lliwU ve na n@ft~.yeb 9 i,tfHkr~miw.iItlt~Ili'IeIilfQ~~~,G!am~ ~nrt~fiI~~n ytJfaeten~ ler, D~r '(lrOl!1mll '~ ¢~Itli c5zrljli!'ll~reva~k~flhk 'e{;ii~'i1m~ Ifl'tmls: ,gJfiVO~la11". Be'n~e:i~lme, vgl!.!Ji!SGL ~t,~Qifd~kll: '~.elin ~ii"' Mlumiu n~p, 'Qirif'f(al}!:)!fdar1'l!ili' o~roj~. 1(teros' di8i~Jlilit~ ehn~rl' yin~ ,cdr '~~:t:I ~fIiI~etr:ru:~'1f~.,s~eak, bi:D'S1 ~Ol .. emril fret ~~P~J;;~ nann! hei.ftf ~ ~!a I(tll ~'Otk, dl~~lf~~' werme, yOI!iI at~enillill kendi ar'!lI'U.rlnd'Jl_tirtr~tl~l(!Ifj ~tf,k,it:Jl!CJr oruyor~, fbitilt::ill '01fQ'fl~liiu:le. ~ ~rI e:enf:~'rr l<ies~i~i'lIlrJlt!~ 'kendi~ Q,f1{I! rc nn-d1!i' m m~mah~hll1 ger~ gift ~ll~'I{Qrr,tliJr-. Voil&r:i renlerl fir tep~i!Sin~ ct!I]Urnill1iIk 'lie 1t~lRlr,m;o¥1 1',1'iI4~w,m;~t LOin. a~.Jl;;t'~!jj I)d~'n JI~mk, blf W1GmlJliI i!i illl~ ,mlul :t-C~~IUi~almayl lliIC'Jn~rnn-<az g~Xefilef Radar' bU!iI'!Ul ,~eretg~ Vf!i eo:k IbUylrJk rJ$&:;le:r M~I CI~ liill'l iI~~ .s~k~Iii~\eride wkl~ .,.-....!~,
b@Ml'iClSl V8J 'kOt!\! ii!liil 8~gill1l]
t'@!jIQ}

_ __,~ell,lfim<?~J!k ~iVli1e:!i~in ,bii_rifl.'eii' ~ldu.

'VOlit~te~Ueinim '! ~~

yijnt~i .oldlll1 I~'" . Hell" ye:rde, bmjU"ilGd. Jalt0ti8:n~, J k:ot:kIfS~nu '~~GVJ. 'ikfidorwn:l '9U;v~~ ili;a1ibu :ml~nl' en g~nmlr ~lU' :sOy~l. IDerm(dt_tjk deV!fim. ~o~lit~mt it~rgk ~ ndigiiilli, g,~ I~me

.nif:k,Q'benimn.

"ranD

IkU:da!JilnlJil ~~i<, tm4ebi~m ge~=, ve

nv~Ci~~lyOf~
trc
~l
tdll§

iAnlilM1L l~iJJ!Id:aliJ ~ ,~J:D.. !.:f~1i:tif..t;:l; lliumu·n'bilIMIil 1:am.(tI Hfi~1in C::mi.i Bl~ $1Xnl~ b:Ydatl!yor: ''lliliirnsreli. iIirI e<JIlIll" edl1;m~j gQzl~ bQr ,m~~ke~~ ![~liIm~. ~ ""'e. lnglj 'nlrA_n 1IIm~

(~) .,J.Ili:IXm~n.n 'l"ot~rn mr~ ~~e_fnllls'...etWtlM,rn!l,

g~~Y:Ji !!J1It'p j~_n

aew1mJw 'wthirnfe ~ iM1' Jin 'T1lI1t1~J" :J;;

~mr~~

~ 'Dire ~lm:m gaS'~_ OmIt edJJmlst G-ldWii~ ibir sem:1)'Atl] ~srerllill_ ,Fa:!,.~ dH'haID ~,
IruttliJ;,ht)1I ~mi, YiI!: t®lJ~llt ~

m,

TD.IriM~~
inl!'b),

'1I'~i'akk§ aQq!JJ"ne ctPlId k.a:Hw-; se1E-Dil!'If. Jitiil:rb~!n j4J. 1fI'Il~P~

~1:nU-

.E!Lij1enn

difbrJiB

tu.1lmt

lffil:Btb:u.Q

_I TQJr
'Ye ~,

:!i:i~

COD Iode
~l4m

~I!I

~~l'ItIig. baklmiJr.e1:i.n.li ~
ill!iU.:1lfi .H:lQj

ae tm~li_

a'!!l1lDllE:m

bl!ll1-~:LilJlt[j :IlD,ti!b}~rli ~

l'S1ilkl:li! :Lstl.fOn::liu.. :nD1~~~~ eeb.1Ji1~ ~p.JdtiL c(lfcel'kk' g;endl!i' a!ejb!l ..

.t"i1 .at i('~"d1m

dU'

fj'~fn Cah:~! ya.rltl~. gliii' ftztO'. ,!~Ii'., .3" Ji.. UiLlWb~~~~~1:: IJe. Tilr~ ~~ l~be:liIl. Jen ~J' ~~ '~k1 'Iil3Ab.ntl. !li:lmOO1l ik'U;alJi~ 5'er' ~1u'or~.. I..Dm.. ....1;.... . hbenlzm· ~i J51.mfmll 'K.orltul!Ltitlir 1mlJ.'h- ~1!1, :if~:a
'iil.:nhC~l'!Idgn, :;l!'dlarme; :yRP!)"iiU'_ H'l!I~ '~t.1km Dr~,ni' a1'dlthn ~ ,!IiOOLf! ;)!tt!!~~~nm coJ;: ~k lO\tdu&m'llu.. 1ltD.lel'l ;a:m.b~nea&liu·. Ian ~kI.e.f ~~~, lillrnlillmllEJi:'lJi11 ~ srn~; :iI~lII~~fmJ! ~q;rn.TBk, giide¥~ ~ruJi!;!:hI~_I' .~. Bill .. ~b :S:I!!fDiJi ~F dabz oned~,I:IJ'I!' ~e:llme. OruqT~ J~M~C u r!.edtJilmlE ~a~ mJil e;!eeekl 11:'. 5'o"ba 4HbL MI ~ 'kmll' mi l\uUC:a.tJ::u:,? .!\.s;J;1 ~;ru Ilmdur. bl &lin 1~.J!i(l.e''ban Q!._'k~~LenIl1n. ~~:lntD 'btll ~&~h!fUnlw ~, ~ ,~::5"W: ~urJuva. it.aJt1l:li~D!!t;r., J~:(!j'beDlzm'_1l. blr' ':Dl~. ·tBitz2im"
~tt.ii1-ila

:f'U~"

~.!Sl~'~

bIB' Rm

¥<1ICllk ~4r ~(]tJ:-enln '9~lI'mek ir~oorn9'5i~t~,oo~h~. GJrifVG,r,. y~_

!llilH~I~ lQ~i~On I~Ut;l[~ ~C])i:!I:k~!fa. 'br4Nilll1 'b(jmOne, slgrJUll~'

mo~l :i~

f3.Zi~:'

.:!jg,~'u

r<!yor.

ve ~~ ~

@~J:iJ

Bl))ltlu~o ihl~!!J;1 te:nnln !i5zil Dumdo yatf~rO'J"V~ JbuotJ. EIItVI~~~t on GB',~~'Vle f(}fIIliIiiI~ ~~(HvoJ~~~leror SC!I.lllilifllotJ d\Q(fIem~tule.Po rtl~J,i 11'·',mgl~"'·mi]:IIIi:Ul Olmt:J¥~ 1'lI~ ki ~Ielerri; blr l~ra y6;nemmi Clltdl'~1:;1 ""'ei ,t0ylt!aeJ' bu![f'iUl~,mt~G ifllFI ~11rj\ire:rine, 1I'..c;g. r ~en bUlrlu~~ ihtilotin! zQfe~eul~lln;jll r~ rrli'~. Bu'¥®k ~f,g!1S1\Z [IhtJ 10 1,['l1rle~ Q:smerde.~ blJ;rjuV(l~iVeo Ik:l1dann devrinl. ..hlkEilban DJiki'i::!!torvC[cS~ '~:!i!J!'~ektB~1ird ,au tar~hin kavd,~t'mTg'~'~ l, g:~H~I!rII~ b!:l~ll!!IlIg, ~h~i la~:i IliId@", 'tn:!'fj'uVO:t1i, Utti~r;:!'n (!;j'Tn~ bi~i~ mnnijjen, k~Hmdisl 1~lrk®i].
F

:m:r

ol:a:ral ~rEWGiJ~!r_, ~pl'~:l t:-Mth~'erl jW'~1. mmlm ~lU .. to _eatle.leis:iIlh'iD en '~ ~: rno~ ~rlrn:'_ J'eL!kP'beiD:~m. :~:ra. !dS',mill!~1Ii d:~

:!Ij[~et'>e ~,hll ~_Mt rimmnl~ m~l1im:nW:m


':stm

~~~
nlm

mllmfij[:U.a.r

~o:a~CnilU.a

!IJi1r. db:~ ~ ~,.. '~ eum-

~mB.m

Et..i

V. ,~fn. AdlfJ..l. R~i!b~p-~

"Qf1~:
'liE!'

tm:ma:nw '~

Wmb.. '~ot. 2i5. :s.. ,J~f._ arli:ad~brn!J.l.n lo:p~dmhn liI.tGRc tak1)'ImlIinl. 'b1mf']tt~lll, ]D..e-~n~~

21

l~iWl~U~Oi:-D~mo~ri(iJtr:r:: .d~¥riiiifilt~\n. v6ft1,ete!li!~er a~llSlndll [bJr lba~lc'Ocl'(fJ Iil V~ ~efd'~!iile uJI~ w§ III IfrJQ~I" bU'mn~bif' piilllrl(jmiml~ nI!!1I ~'Z'h:mllru3i~,t «t1~~1' i!l~IftIJ, 'olillrnll~~~~' burr[~Wli l~g~l!\m1lm,. !~I'!Uiil~ e~CI)~ 'e'~!~e~i,~~~l t!Ue~ tgm~ film!llmlna 1nq M "hin~-e IFran:S!J~~ • 1&18 \ulmdlC!J ~ i!iiIOIl:Y\~·.ft~,@ldugUl gibi, ihmOi~'1I1 ,6~m~\r ,it:IWfte aal'iCli ilerY~1 g5liNl~ rorunh'!!!lu~~.. 18il!i... taPS·,in, s~I~:ri~le," ~ir Q:j![:;ri (te:kllmey,~ deli ~~®Jm~ffiOx vop~ .. 'YQ1i'. ';~'r,"QG11al. do lilJ:qt~llma, yopm~ ,ge~I~""~ dl!iJYllil'!!lfOli& fft1l~ c4'!ite t.!{j\l'~el :nht~nC'11 &~i~minh~ 00 g~IW~III. ~li'z'~1i1nel"~ri!!Ul-iu @h::""e-'~,

,Si'ril T.o,p']lILQliIl.cavar_plan
~~ ~~~J.!\t.da;n.;
OOU'~i&Jl,

,("')1

b~ijl~zJnin

'l~f,O;b;fr~b~ nQ"klGnlin
'gen~"9'a,

~mttk
I'i!lill

lmlll~m-c\l;

I~~er:ive'iJ~l(il~~'!fOJ1al!i~~ln~IiiIJm, tUifllt.:5el O'JQrmlk, ItwfjlWg

(f~m. hem, ileii'iiye dlO9r:iUl Vie. ~!§ftJl Gl~,g,er~e ~_ hiJe:ncl1n9,lr)i i:l~~rQ.if. ~lrjU'!fQ'CU'O!EU ,zgp~edebUme-tf;~iIi1,fu~e B
d\r:::!l'

mtl~f1~fi!'

(~J.,Tee~r'tu1IVM'~IIl1;blJl1]UMV(11

da 'Wer15ine; :g~.e1l ~a,r:;J~


1i1it?

~ldgnnln

'C'Ok ,ger~"sw:& cekmvor.

UMfQJ ~ m{ler,1 Gk·'~:..r;1~rn~~ltilll' e~1lIr~l'e~ s:o,yaHst .• , lI,er ~~¥,IIC~~m"iJJ. ~ij,nceQ 'If~mi¥t)r:'lor. F~Iz.. il!!: ;Dev.wimi. R:e:_.boo.-. ilJ~'el'im!~~ 1l'!l~.k:G~1miOQH. ~ln~lI~ ~I~iddlle v~iatr~~. ~1~iij!M 'Oumf1lIJ~,riye1l~ !lUU!rYI tP:r[r!!i!IuV;\in BWJe.umli"i: de 9l~otiIilEiI g~\er .. 4!:;1il! m~kMn gQrti~koU mJ~If, IEU:.!rllWQ4emt~~'-9t Bat! A¥I1.Ip~j; Qmll lDok~~uljteu yw; 'y.j~~11i111~1&t, 'rilJFfSll'lld(J~, Ib~ik, fkm1ru,l.l. 500:;. en y\alis~erden deo~I, ,~emQ~Nrlil£i'~1llI m '~UYM~\~r" flmGGl'!<: ikllM~ ~~ndafl, OOJilf~ ,$OOl!"(:!Ilis~e..~ k,orJ!ttfil!i4lml! d~fiUJmurt~ 'Weilgfler,.

.D~mojhm$i 'V~! G.ec~iJmglt ,irec:i'u:.du. l~plh ,~mm.:mL\Iii'l ~~~i ,91M~nde'. ~~~ S~~~~,. ~~~m,.. OO-~ ,be~ M~'~t.rt,~·,de",S'onLTa ·~w~~ : ;5ff~JI"~. .J'.enaen. ,;Si~ M U~r M'!l\t~~ iZ:Bki TJP ~ Y·d'l~ ,~ IL_'_,._~Ji._ ~.II"Il':.~:',.,....:~ p~ 've Mi:U~G~t, ~"A,~~~ Ullap~~~r' ve. atm-li cwmm ,S~ ~rdt. ~~RI~ ~, J1Ht§m~m bmate,. S~ ,~ns,. ~i~et~~D kn.;~~r;i; c~~~I~m 'lie m~il t,MfUhr1.mi
J.,

'<!iSW,~ ~pt...

'tWl;"~m
do.
j'~~

b3, !M:~

~~

o~.

T,&nkEU,ed'rm; ~~ <6~GP~m~
~iij;iGm;m,

i&lr~
It!!~'

!!llliiJ\1, ,tltNi"'

, g:Of:i;~~U
da~~
d~!L~IU~,

'&iim.~d~m' SlRmitdi~1I
MJ'~~i'm,

mn-

~e$~':~~

'~Oii'H~JiI!aldir:; e~':deij!e'J" yoCSQS4wuln redd,e d@:nk ,du~u¥\Qr. liflt ,emtll~N~ I m:~r~ ~it d'et~~~:4!~lni cmla~·Dn b"'l y.tlS"~I;;; Rl~(lf(h) mr:of~<nil" ~,~ 1!l1" ,fij{i' Imlilhil: sa nti{lVfCilelri~e, bil1lkte~ '~~mk ImMfn. teplO"flll(J m~J!k oohl~tlE!irulIi1i6 ;k~~~1 tlir e~'Phe ~tiir<fflQlarnf!l111ll {oori.:k 'lei" ~I~ olD~k Iklll~~ I\(liJmdldtl'&;!tan sorim~, QIm'GB ,Rr,oarno v.a d~I:LIl OOInffl dG ~~IQr iktt~J~I~~jr~r 1tgtrQitm;dQr~' md,Lir:~dnhfW. m~~: e fJejli3f' va~a~~. bi!J!'fjuw~if8 ~J¢tidl;jin g'@Me:~~ ~i~$'Ill ilktiu[ 'Cf:SCil;SDCIllr.~ Hti~~d~u'~ ~mldl &i:mn +msc :bir ~f.lmelFb 00I1i1f:iL'Y ~~d9 Il!Jiaruy,~Ii'.

tn

I~U

blr· ~1'V'9 ~1lI' ~Iileme

~~~ ve ~u.\rp i~P!


,~lr1.t]lnmJl'dao~m~
1Ilii!': '..:.,..-... ~~. .... ,t~~~li~~ ·6'Aiv1UI'''''',~I·,.;ii'b~'m Mi-I!l_~~~

;S~'lI'und~
~o""~ ~:

«~~M"~n~
_

~~¥a.si D1i~Jl' rt:G!~~_~


~. gmci_~we

~nde

:mes~.~

~~

of~i.F

~~nJil

B:e~k~~~

.jr

~~U~t, ~YrJ~2)ill~n

d,~r~:u~;t,s~ooc!'11 iktB~mft. ovn~ yif!J,~!Jd'J iiar; 'QooJC!ll!k~lJk -g\Onemifb[nl ~l!JIklfU1 ~1~~ol1'(Jr.

~{md]an. NlS:il.D ,~, '~]lda ~s'~dliil['1!Ia ~~~:~IiIOi iS5vl~ l,.~:r)Jum sempgU~1Ji·:fi!ll, IT.-C~ :e{IJm~TIi ~~J :ii:f.l'ii, bill'" iiJllI~m ''i!elId.1l. ,Jla.:IlI, Te.tc:Bmftn GMe tes I ISe-!lIeJ V3~,m MliltiLlli'~, T:ib:a. .._~\ yg:9. G'tiOOt:'bm '~mr~ N~ D~, \'e dljii!.i1'· ,y~]:rI:F iE'l YJ3.-7..Lll:l.'f:Jylla" tarl~pi!I3Y1 :!;,mtUnrl'Utl~r~, ' '~, . ':F'e!t't~n 'bg~Mr-a.d~ c<W ~'aZI!1l ],Uta.:UJ:[r.ylh HI ~ ICUntfi~ll'11Jo bW'tikJJ; btr d'kl :!i'3wml:1l''Q~i1fU" . Talle. ~J(mil. ,aBn t1J&2lJilD;t, ~ld.i1tel M,t8J_ ~rn. '01-

'(;)':B~~,

u.

,:sem..~

~~

Tabla Bel1".Lm_ !la'!] b.W..iklU'I!lI~;


ekleil:Um.
:rer'cilm:d~

du!M. \g~liil tTi!&~IlJiL-!!:.R, ~

O1uak

V~f~fUm.._,~ b_ajl1"kbrr ':!i'1II1ruzea .len i!1 b_II.@1. M.rii •

(,,) ,Mat'k:£,_, Enge'ls. ~]e0-md W~l'k~. :$. a69~

10~,13 Nhlln

1:9&",

J,

22

mo,

~rin;de

.. ~

.lmTju.vu Idiidlaldo.rnlYu. de_ _. _ ,klG:nyl" 1mb.


t, •

mw e~le. ~jtI1c.ulu1dal!' dEWle'Un. ha~~~jm ~~uh.al.e1et etme UIkkfi)'ls YGimnda.n iJ.litimir'_ .lhmun d; ,:temef(, Pm.-let 9~~Un'jj,B ,ill\O,:nflIR
festo eJ!. e,
fie

d.{fjiniz li6fm1Jenfe "I'Bni"".. ~ Si .- to. , _, . • ,ins fi

'~w_

, . '.

le. e fD'r;um.:afa b~, do

n~Q

- 'n ilia _ IT' ¥\(f- bg fiplmlar' d'a'b ' d,erindel!: ,fa~,~

r.dUlfil~(r 'Vill..llMl d_nmci SQB~j~ ., ~ fm-~~ g{iiru, fi'

!*-.

,..

)for: J(mm 10rll-rumUz lQ~j bWm ,g. jjm~ 'IiITIm.. ilUlJA 'f!:O~U: ·f~r~. ~ilmc'" ym: garU§U~ ,,~~ ~r.e~ .~~' nii~ rQrMJ,~ ~ - eolojUerim.z laf'J __ ~••• ,Ilu- 'or~nn t.lml- v . ,te&diter~be'nrld sosJ''(JJ'k.m;in 8JW;UlUU~ yO e.tik: elegtirirqri~ ?,Qp ~ b . t~ ~ b~j:nW ,Y~I ¥aflJ,g. Kg~lI.iiD WZC .ep,_m:_ ,e-fu_rirenm cew;Q-pl,@ndlm~

iJo~h
m)U3'Jfdlr

u~rom.

YO:~_R ,WdiWen. MQ'rD.

KufOk. bmiD1< .. iY'


- abl

~~~Ilml»
_h;~~~A ikJ"le'j,

- bilmq;or:. ben liJjmt_:iW1

:~=
~ul~
I

..

i$iyQI ""1-Wr ,ko)lnag' li!)lag, sisletnim izo'h ederheA Itut-MRRi!~. KD~iili.B gare btl aeyin~ OftC6 Ana"...· lor T,ul"'i-ter ~n AulIlmnu, ..:son-ra b~ilI1 .dev~e~ m ~ _ .:ag, 1R"I __. "alpn. u~. nwI.Mlfu~ fuk ,)'I1J~u·bn. bem ,itillgmlama ·.c ,me.lI,e ~irbedl_, Ben HlD IlQkeni-re i$ol'ie; e:tm.emi'f, oma ":(1m liiul-lemldilfmJ be:linmii~ hj bmli.fE de ~'"' ~ derken dojroiadl! ¥,gkm R~I!,. ml:~n 'i~r.en, ,w.it ,:~;s;n:gi~IOWu.ju Umn _' ip /$4ja veMUgint S'Q,y_s," V,!! r ISOldQn . ja g'~ ~D iSim r.er ,say,i!I~," OM,M, ~6'-' 'Vi1Jp '1M1'LI'Qe imAdnw 0 . ~;ydI ~ ,c~1 'er.oo~tim: .Deli~ - • ~a.rimdeu Itu.~u:p (d§un.~

~,

~gM~

deN ~;nne-k#lk_

--gcjj

ure~*rin

bJfdmtl~ ~.vi~i~1 ~ledi._&n eu deyunl.

,~de

a'~

W*

'j

't~iI'" ,ih~~, A3',bai'"'i~ filldf.j;9u~ Pt~,\P'I'pRda ;i5i~t Kenili ~~Q (i:W~1 l\I,e'reJ!~m B~ ,hvw-4rli) il.i!:6 bu ~ ~ ,WN_ ~~~S! ,k,QfiUr l~nQlmeJ1 ,.!ilia-hi Mrlmtb 7Qrlm-Jt:~ Zi~~ 061;lai~p"t~I!, Wlf ,1{'O.\P:mw·I~' ·iit~ :AhnI>et ~ Hum.d'£ .~~d'!ll 'vamJ.J'· ~~ .bglt ~~nl.imn y,oAlt, p~

,.n

~,guku ire W'Y.F biib '1!iWI!~Yl§::tma ve ~lin..,u$Q:~~n.eko.~~mi~iJ) ~{)loiihni, ,~a,n: Qij!~h--, wJFi~£ _l'f~;ya:nwr~, ~vet.!t bj~e ,ge'i;Ylllriho, -l~~ft
C~~~

e~

1(,~i1~", b6tWm .~~1tulu~

b~~~~m

~~!h~jalm~., $;phtn. a~i:ib ~

S~11~~T.hJ1. 08~'-~,

>S~.

~y£wm

I.' iSl*~.

.A_j(ll~w'-

:~

~efl .lJitJ], Nd'cu;.· o:RJ'Cf:5~01Itl,iF l'I)Ie ojfJP'mf.Qf.e~ Ya.l9\lA K~.ned2J'l, bu ,~1" :iDl~iU"fiI_jI'" H:~l,.

Qplb1'

~ ~r," ,~,file.n &l~plen4~indl1p.:, ~Fp. cu~rio;'8un. 1f'(;6~'q iVe:~nd:.Q~j

dtif-ijl~

~'k

,rRlIimZidaum ~~
!I;t~

'~eyQ CUJt1huR)f-.!fJ.e 1~1",bl~'


d'U'~da: ~J'ifi.oo~",n

__i.di:tsi~, ~1

~Y.
~

alnl ,~'tJlu,fs,d.'fi§man~n ~fm;sitli:r ..,

gid-~

.•

da ~1l'~1F
I

~.

~J"~

Ia;~. J'fl~b,eru_z~

~g;~D:tifty,a,)1i, '1E~~;.rbm.:.' 1iti~tl. ~e.~ hQ~I'r-tii1~.:re~~'lt~a:yllnl(SJ~lZ'VB ''"'!lfpl: )!\I'JBu!' ..we~l 9'e'll'6kle$tiF7Hte:1t ~i~i!'lb~J'I~1lJ. dqiMG ~n qr §e'"

m.a~,

B'~Qk,

tolRlc~md~ ~n ~t6f(!!l, dlti~~,OOnHhm~n. bin, de ,'!oiIe~tph~,. ~~Qlfti-Ji-

ted'~r:. J:i!lU~~'iB .
~ .~!Si

~~. ,aia
~M ~

~ ,.~I.\
rtiW,

:"~ki

J'aloJJ€nJ'e,rii\l. ,_~I: lia,mnJ jI,,!\~PW:Ieh-' fliS'j'" ,~i bu· siZJ~:rde YaJm~l' ..

mnA:ia hr lilfev;J1nde:~ ilIl'e d[ij;n.ya_IVI'1


.I~hhnleF:~f'
~lm~
'",e

hol:kll,

ILm~~

de ~r,e7'

oohil oi~u

,ii. :fererk o~~. If~'· '~':Y~n;:flU~


:J"AlI..,A' .. ·. . ,uillil.'l1ili'lS\~

,~a1'd~y~
,iI":&'
,lC-- -

.• meg~·.

h;a;Wi- ~ga ..
._'li~",;j,,"";Il=:-

1t1~l~Mc,. Frtlm~
gi!w~'Y:!U!\if'-"
. .... -... -

..I: ~~~:

m'

iJ1;titt~'~~~
~~~~
'-MmJH

,iI1:,.,,-l 'If!llJrOi.!.nl~-i'

.J'.ciiol)e~\rtIf.~T h~
i!)I:~!!'!:i~!I;IU.r'

&~3:P£~XTIS o~alt ,}Q~b~~ri ~~'~~n 'blma,,-· y~nc hSl-',U5e ~r~ UlNT ~~g~dmj,rar'. Pa:ns ,.blEk.&;n~, C(Jeu"~Qr' m.S.~n~ 1~.uele;nJIIle tpp ~.GY!l1 \iIl'e,mr ~~~1," ldetioofi ne 'O~'~r8m~!'s.U:ll., u .tF-ekU.d!e' b df~~ i!1;erkes. :JeBel mii~a. JakobfJll':fii"~ cNft,e~ n-[Pttli ffJj_~h!!iJ;1R)i M~Mmme.d Eb~ Zeh-lD., l:';trii m 'Tiarihf:n~ d~~i,HfllW~J~l"jJIll~be~f'~ h~~lj.r. 4s ~en:dii$iJi1i'l't ,1~~~n ofdugu!'iW. O:~ e,:R~r. .A~'jik ~mm-da Y~fl If['a~, .J~-~ni~1 IJQ,v!llJtdu. l)~ti~ 'ey,~~t~';d(!!rij1'le lIobe:s __ efl"e"'11 I~di. hat:M W~Ri. ~t~~~rol" Napo~"'a ~~ fi& ttbrltt 8'~Qfist Y;fil!!im,K'&cMk,',~~ ~l:u,\triU'1!.lm- ~b-e\S.piI~N~~;,.
~ ....,_1· ~

~Imo_r di~ffi~ b~I~,c;F"~ ,lmm J:alwbe;R, ~ri~~ Ij;re ,de [h:QJb 08lfd'a-fr~,se~ey~ ~~ ~,..-&usm"dOmWiu... 1\*; ~. B~riCl'il~gi ~U~:I!ri hori~iU'ilm~J~ ~'_:mu~ biro ~jvgttGnr i~ remf'. ,~,l~nm.mo'Ga ·Yo,rtlR.. ir~~ de", tbUihin, '!O~~(.I..-. to~mn ,IfI~.~~ ~yd.JlDiF~
~~F'
~_n ~'

1I!1e;rihnem;e:'lidir ~e ~eU biih'i~

O'm'aF' ib-!\I;Q:.srdl~»dl'~ .. lie 4in. ,omara se~8Vj'~

~JM'~k;iII':'

'l1'

,~'6~ine
'"

d'..,'

~~jII~n.

:-

JJi:1r t.e,_row

'Vt:e' ~

I~~_"
cn-n~

da\h(l] ~-Y

,a~maili lei" Jah1JenJ~r',rle


,~ydlmap. ~

'Ii!"~n!Ilmlqfl~'

I~~

bite· 'm~.o,·:da;, la~.


~11"' ...~eJ'dQ

,ibJ; Ijr:aJ'l£'e
~iJjj

:y£mt~~f~

,h A4P:ntljll~,.~, ,a
:F·lUlltgl~ jH~

'®~~",

le' :I;M'lr' ~J!d;lcn ~m~~,mn. ,S()iJlUCU ilifuJ; ,mf~f~n:1i:I\t Q(~~ ,o~l\tr:'0 kad'.Qir(ilt~ ~J.J!rt~~ J~ bfad.(l ~~n IUmdir? .~pi\<E'FriB: Oyleb~~ is rtf ~eri~~ ft£ ~[~~~~~b ,,,,-c,ermen. 1IlriaJ.. vey~ '''PN~i!Il,",' ,~-flm.esim m.-. ~ ~JnEi!~ NlQi lnU~f""ve .~·i_k .LBn~n de Sm~~: ·~C~~r:6ydn ~-"_"l.o fl iDdeee kj!i'\.lfar

iI'or

IC'EKA ;te"rQ!~e:n,

,o~"..P

'1!1'€

,H'~G"d.am

:gifl;i' lKiY~

'~&n\mn~
~':rt-

wn

yeri~,

,28

,)!'~l1. ner14'efli'r,iI
Ftm~n

degU,. pa-8if~ iWi,si$; cla1V'mcnan, ~th~

b'u.~lt~mt'P

ben) BQb~rT-e teroS'tldee.e' hrnredan degU~ ,cvmh!.urt:),,~'t(;t16ri de' r~nton ornetli} ,Ews,ufw., b.u teror 9m;~t;~j~jJfijm ftl'U io,pZruntt m'Y!lf:~th&l~ iftiJi3.JJu,. mdl oritlmlnGan. h:~apatQr .. iClpo~yal\·~n ~ ltS'ke:rZ di~t-lt.O\rhl'4JUln I v~~fi,gim ,ii0r,t~mifijm., Y,g:~~n~Kacuk-~t3.-n.. tmpa.mr tor N~p-OI.:Y~'1~/'un 4r~4mn. ~yrgp«i3'~ 'O:f'dulcir~yl'B Iltlf.Ti)'lEil! ;ba"ralil~r. .6C1;nd'~m. da. ,Q.grend£la.l Bum biUan- ans&h1ope(n~e:r ~U~ ~,az~YP'rm.-Uf do impa.MtD,r Napot!ltQ~9tb£ ma'9te--v.~£ hb dik.t~w.run· n.ClS~-' btr- hum)l\sf ,~hrqm4m. a~~'U belli. bi!miy,ar.-, ,BiLSAK :tb,vk1nl1i~
ti'UgUmJ

'11~t;.e~a~~. B~I1m- bJ,r ,rej.inun ,de' ,-.ellml.Q'FU16R ~Jlli5j; o'~Qunu iL-i_ ~$oot edemB~ Cuf1h:u Te'imtte:rl~~)1i V\s:v~ Mtu dJ~mas~. Ufmle ,dejit f,eJ;sele IV·!!',~li1tihb. dSg~T' )IIilu'glkln31to. ~[g,~tibiT oJoydtr. _ Ah!4&~~fiBl:s<eI1de:ye;r ole:rah, 18mt,.. ,ooJt lIe hilt'r$}!\~t~erln'. tn$~.:nirtrdesini. mli$D~l" ~~nl~ ve .f~~.b1e.rm y@lHJa~~ltie9in: Un,.... ~but ,~-

nn
~

yar8CJ!1ltZ b", d~ge:r 'a.(9~t'lc~

reUe"bU'i:rs~ 41B.Fti\1o,~nsaniiir v,e ~'nuhn,o~ ~ori.~e.r lilllG~~mu. t.hjf~neWf.rSil;ljz. tElO'.ri~6''i',. fe~Sii1felert~. ae:,ge,,. ~B.r.;.. g~ki)'U;ll '!Ii:bii!;nb zaf"tn.edeJ~~ltrg,mz", B~ m.~!.rde tmanf,a, 1!l; tt'tlrr~).t,j3t mm~t, ,onMfi.n hl.:r «',YO'" lNb;Qc~·me;rkez wa~n. .pf.Q,ram~P1lm~mb'~

rat ~~u.'f.st£nu_z. BWlt~n

~ahipBem.:z. ~enwll.--

de8'''.

ofIp~nlan~,m;_

,(tviuiUif8.Ufi.U,z..

ner.:e,y.e g~r"!' Eh m~m ii 'i!!ill_,rk;it. Ww6:rk:r 'II~ ..i!~i'!1 i.s~ ttM~r. t,~ldLr3r ~,~'r- ,M .. r~n.'d4ki ba~~ "yi\lk~ 14~G$m~~ .. Prawtdt'tk~, lJ>ah.ann, Ce~ww'~~~l'dAIii .hUT ~~p;~ Mreb~f~n~J'l. va Afg~uni!d4 hur' bir m-it~ttn ,~"r.l4 Fi'bnesj;" M',PaJ!mMl'ia mahve.~ anme$i.: '.' «fa.~il.etU:~~ 'ilU6\n;,cil! JJ~T da.V~lft;lr-1' Bu,. ...Be,ooen G~-Y'a.n bana. ~nd 'fl;; hQ.;oo ra$'~,_ ,faM~U:k i.i'$ f-en~lt da~,~ g6ru,a.. i~JKi4ril bu fleAr-$~ ~",!' g;~n1r-l4nd;rdw.: jn.8lini ,btd~lan.. bu.rnyeU'eri mu':udef~t ha~~~'~'rJVv~hk<l, hfl,r OO~ ,.,:w. n .sd (wwn<tbiUt? Zat~n ~'h O~U~ ~d,w'nm'~i-den1lO,h:~ ,~m. orlkt'ulcnm*n ,suun: ne omca1i?

Btt nm:1itlk

m;s~

,1:l~~ g,off ,~'ol'~v.ic~ 1"nIlyoma,mfl jJ\$'fli~ 1$._. ru-nL i~Uji ~~jn MtlltMT. C~ai, ~~ d'e-ger' ,~~. ren bir Q.ltf4k. ffi!fs£fe~in~ j~r.ur,~, B~l" "()lJe,,,,~€ gowe BolJ~;q1~~~~t'\ mi"y.on~if·'Ca Itn.sam ~ktar~., atmn.sl. «,i'Yiltl mr; gu.n'Wi Bclf..e~i1Ile'J" ,~-u.rh.aWl~nA'ili:gerre.~. ,rev~o~tt e.~ry.al~~ ailfnl<- VS, f.lhiu-

9u~. onlw1l oldmm-€nln .;jfJI~re.WijlM. i1imll:1~~'. ,Q;nJann aN,ahr ~l.sEl'e£~ri~ fS;rdiQ, .. yani ~lJ_.f . Ms' f '!8>jjnt~ .de.gI;H1 YOihtur. o,n~t'Jr "~lJrjHv,~" Prof.P3-"'" :~a.1" inion gtbt '!!I!I~~~e,gori.ler~ ,diitf8n1ir:-~r}"-

.sOmma ~wap ~e:r~dt, BUai~nn ~w~t to.pl~m;... ~~~ M l:n~rn,.. OOn geU)!PT" Cilnk4 si'1f'i~ topht.,mr, ,aslVleti" &~"',mllld~ slCf$y'at ,8i~i ''Vie ktUt4r.eJ ea~ll'., D~v,ri'm
ls~U.FI1'U~' .e~(~dtr.

felsefiiSR£, v,e' ,~,g2r -,1l1r,g",kln ~d'" Qi!"mm~ DU far,hJr. '~nlJ~r ;u.J~~ .iilndn: .~eri_ nedir?-, rUm ,md-et,Je ~e$b1,~lIB,ar: BolJeV\~ kG~ hi') ityt. cJ4ard.ti? &n~~", $Q.m_r~ .dJ4h"VS f1~.~'8de.'!.~ ncLdBgsr ,)'argr~an ®.Vre,y€! QU',s:r • .B~ ~aM 5!dUil"· .met'~ keom em" B~eY!ktel"~'Ei! "are (ildi17lwlde iy~

,Ah~

m,e.

e.tti.

toplumu. i9pt,ti~ ..r8S'R1fle~tirme.. y(.t.m tOk!Ufer-

NtteWnl,

BUSAR-m q

hen~1.',&n, ilde.t"~~i

Bu Ja~bgn, lall'a:mn. Ill' arnemJ'i i1~ 'Kg,am~h!ij. kaynaUit'vaM'tT' hi. ,0 ,da- 1.9.p,linri~ galtw.t~ 1t6h.-.n<6me:; ,htu"{l1eLe'f~ bj'lim an~l1Sui~r~

t~rOrlar" do,t~t'9ll'Ula Y;-il~m. 0, hU1W ~f:Ylh. ded-ii ];jell iIIKQ;~ :29

JCa~"~"~~ ,~~b1t.,

Ii, ,o.tu,~M(l U<'Y{1Ulf.itbilJJida,

Jnlwi~~n~

gijjfm" 'C'lnell M,r

Ama:

IJ'e<.mo~inin

,en i).'l l'-eihn. ,o.W~jut\U ;fUm is--

J16nlfM'rim;iz" ~ .S'~f,,!.erinU~ ,t(l~~ ~a;&QjftJII at1lt_ lJm~tlteknQbjik Q~~' a:nll- n, ih~mii]Jl.


Gr

,(,u'9 klnmtz;

d~~

"e~
~,~

~~~Plda .Wr~l~ b:u~'!l1i.rn "J\1~r .Ytfrylt~~.


Ii! •• ~OO~y,t

!Kwm~

:11'.:

~n",el!):~",,,~;reflt.N'J"~_

4'...o'~ili<1 -..iJ:,

l''.~_
Ii'fj,

~r-hd$cleJ'i~.
.....i1' ~

m~:n1tn. b~Um' ~ifll

,l\H~u~ 19fnaln6~ Mh_~l~ , .f'" .i , ~e'5j.)'~l wp.l.U~ hu· d.e~ti1"_ Mg,yks \1'$ Leniti. lwncU,mm~n.kl:nndah;j ~v,~ti. ycJni Banap«JiUm'-li Bism~rk ,~rltlV~~firlii:.It'a~l~Md~:[Je;Jm tfJriJ, iii.M."tltr~ y (J$~ l(u~k '0 ·ta.mteri gUR 'm«mn. ~vJ,e,th:i.e' tt.

~p~n;~p M~ml4' ki:if:fda~ h.61~ sG7u)'O:r, M,esel4 l:leg~l. kenai .iUU1U~f.uf!daki 4f~1~ ~lt ,~, . rif

va~ b~~~

,w. diej!Bf'

'\I,e.'

a;~~~

)",EU'iJit\'

)'Qf-'9Mt

~:n~ilJn,esJ. 0 «oS J"da

JWv.~ ~~.

QSU'

.........

~'

,~t-mtijjr.Ya~uJ

:b,,,,,~ ,a,......, ','_ at"~ra:ra~ i", [W'L~lf~Fash1i>I'1 - D~~ gu g,m~gOil"1rui~r . . ,CaDun~ bil'fm fe!s,e"esi

'L, -j,~.r..

",~rjlUva

"..Ji!,L..oL..

wfi"'~If~:U-

i1~

ldtg,~W". neno:~~mni~. s;~Y4~. $IJ\.~ fiG-. dl~" .~ «hki-mn. fefs€!'femn ,sM~*. Q~ m ~f.21'Mi. fel$~lee~i .Karl! Popper, bili~'lgn,J-eryelt f ~~~JI't'El!Uni !Om:y,~ 1.w'yMli!f.. ,E"b~Hqe~a¥'lai' Leniilt. ,~l:Q1i1S,n,fl bilim;le ~a~JZ, .liiir" ke1lOlWi' "fJ:t ,fe~~fe.si (h~ro~mlJ o~tlm;U ''Ye ~~ ~plum:.-

Bi~

ar[td~ ~~

densftebiUT.~lnlJnata-

d6 9i'k dej~mi~ti.

~mn

:1" "'" ~~n. K-110m.. t6Cf~e'Ji ~umen.. ~;r ~r!lt1; ~~y _'--~ve M5YM hobh !a:q mao ~J"UN. 'raJa~,p. toM~te.r dil~~.r-. & ~~Mrkeen '~41:V~~1J1. 'Q,~WAi.t4,., 1"6 ~pr",Je~4:r:v-~F.l G&t.i~m~: ~ezleTlntWp Mf~~.- IGtm.iFti. Bs~ :£oplwn~

~)',rnl\lab~ eftil'n:i: or; iby~r:. Ka lUll· de' d'1.a.rks~ in. bunsl~ ~[,mGz» de~R.e~... 'Mar~,izm e.~J" ,bfl~» ,ekimdr6 bl::r 1~. OSlr fe~r.rl~jnl. S"av~yor. Iu v.e),a, bu ideolo'ii, l)iUm ~e. loJiWitnfl diWB.,.

z~

:r~

~,.,a

"-!!:,-'iI!' ••.of..

Il;.u;r-a.~,iif~.t.-"IJJ!~~

~~II'.t'

'.

A::b_.;I;

1!!-~~!!WIeU"""~

"";t~;r~jJ"

~ f)mM~L'(!-".

1'_

L.4l.

.J'l!',_~~

:II... -=oi .... L.~· lk ~ , ,.', ,CGif1II>'-UImiI;.

de', ·hj[lm~BQ,~e1j,iit.Rl~T";Q.Ji!chli1$mn:.~:r. t Y«I'~l~ KiU4t11a, . UY1~ biT bJ~ ,0Jda~~m.da

"",uYUC~fl

..~1_

Vel

,f... ~'~H,I'tfl;;l!"
_:10.1.

g~'U1\" ~iil'61W~

,~[~!.

iCi.....!I'.,,··

,I'~.

'goe'

'

,fo'Me£yona

~~''P,NbleJni vard:~r. Ca~m.l_zdt.llti· .lliY.a '~WlltOmfb~',r~R~ ~~et In.r ,s6;yti"C't dej.t~", ~~ ~:en., p,aro 1I)ie· ~.al~~ pJo'itlkemrlPJ'ia Pyti!ttlY,l ~~Alenmr.iitt~ 13'1" Tar~

,I

Eb~ Y-ucSuf, ,~S'lIl':tr~Rr ~ks!~..e, rm::r.ifj."1l. $(JliI,~Hm~" nQr~ l",gwem€lla-nntJ. Fe-wa v.ernlif~1'"~ , 18'1~m,aUn:jiasilWQ'a mer,~.ai..biirokmilb: tmpa=
ra~oJ"JukkJr 9Q\I'Je~ik~e: nark
!II:;l1!;gu~j];nut8J

Ie ,di3\1'~e;~nre¥onomiy~ f.P:ilQdahiiillesii't~ ohunlu. i&~rnta.m~ 've· flam (devletlln. ':~t :tesbUi) u:y,~~$~M oor:.f't vtJinnt'fb" 1~~ ~ iit~le~ gOTev ,al1namlf~ya:n~h~roC)l;zrot· oJJnflmlJt'r~ T.~lebesll Eb~ ~.w~f ~se 1Mtk, ~1ri b!inllli~m 've ~ .oo;»Uln Jnerk,s..~. imptit:r~to',rlula14r cild:m, f~! ,elf«imIU e.~.

S:tm~~~~cts{Jildir.. ,

S'a~#t~tir, '!ppk eaid.i~ 'Ve: BaU ~i1~~~:Yl~'


.'·itektm
inulmN

A~m

Ebu B

','r:-

'

!jr -k.~ t.DWrl ,jfa~le yijr.i!8ti1~sini Qa'u;ru'ilur.lUn. merilezi p/4f;11o:n~ay...00. .s(l.\II',tlt:am~ w~ U;,gulamBlilBIr.. SC:mJiYiJesme;mR SJJDN_ oJd~ ID~r,:e~rn4e bu ya:nBtim", &u·~ '~potiIlJ us. ~rle, ,mav. iWJ'riyeJleri b6~~k, ~leriD ~iiIr v,e ,6~J'OA '\1'0 btlldmtar .~Ba be . tm SQ c-yileme solita .... ~m~,ge:lmi§ r, Iktwa"da .Lenin Jle smt-ill .. f;IA dB MQ"o dbJl.6~ri ~~. s~fhQ" ~~m~ ,eul'i. ItL. : emrmm i ~e elil'.fl(lifJ,1, ~ b,i,.. kotma~l~ IiCl.!Rme sanayi+bUmwyJ'e pla-J1~~~ ~,j,m" kii n o!~ g.,Wa_r .. lite bu noktad'Y a~n Ktl,.
-ta;J1iU":SIZ

dall t.ep -,_. un.~art&lR_

~r

k:um~ hQ..1'm.e ~cfmirlir-. En ,~,r,gBa:ndlr.3oS'yofug W·uttO,9~Z.Len -m,n deYktm ,QUr-ohmti~' y~'~ybll ~rirJlJItJ bii,rokmtiJit _ <t.esIP,otlk )Nl~.ns, C1!asmd~k~ ~m.)"~' d~t ce~J1i1j~
W'J1I!kJ'eri.n '~8~i b~mkM~ gel~JM.ib!e:l'Ze ~J_~ de aLr~#o1lm,~yg, mUAt~ lJitr ionudur ..
,SQ. Jlfla , Yaf.Qu\ K~, ukjun. S(J}VUTi Il.iR~ lumu plbnlon~a:a teum G.h·ebitfl',~. Yal~~n.K1lg4h ,e gpre ~Um e,~ttiTMa3"\ttt~~ 8~fa'Ma$1; gew:er!l oiduiu i9in "Ve', luiUk ·"'M·"" QId.;filJ, i'9;i-n ·«biUrn~rS snltipl ~lnhnn top-lumu ~l4n,.. j'aJn~~b, l~J;If.. A,a otuTU~a b!~ .tQplumu p!G.!1kl~~ saplcntti~Ul1Jl mt:.hfYe'tl1<l'6 cFl\eh~ air tG:)I'(l. kO,nu-lmad,z. Br~ s:osy;alt'zm"n, !U.& noWada red~n O~l~lJMl'tj!p'€ 9~m,:t:i:,in~ e~e aflfUillk'is.teriz. Mg,rkS'izm,~Leni'm,zmr~. En~mD~,ia tiQfl«YiP Ref;'ei'ae.n ge~~~ e.ijt~s.tQizai u.ze.'rmde bu[~.ndu<ku i{:{ft,

~la

' ~:- ... - piymsa.,~ I~U .grS_~ ~:':'t;lT'_ .' i~Mm R " 'd'_a MW bfl~ reJ'on-»!o n ,lie g,u.ntt~;1_" gden ~l~nl.e'leri-m. ri~. (Iuu::~' J. ~ »i ek ml-. ;mi~1n. nwrke.ii p anJontWf«n msbt s-ef\beiSltfibi, me.C'.--~QT &uV'II' (leT"

fUk'~n

bendtnt 9'Wid,~

.-enu

tJof' •.

l$ild-m dUll)l\a-stMIil .hij",JarnR~ iln:er"*~

~UTerl,'

dUdll,'"

9e:"~~M.)a.J'B aiksi:s:' ~ mm5' butm... .s:ar~1H ~rn ~ e:Wm I!mnl'nlsi~ A:rnil5'j",mn. elaobom;fdeti. ,d,ftfe:tirn. ~Ili. O<Za~mab.~~

.d@h&e~

c{i1ki

RtyaSlIwuA rmidll i~e buriO,~.nBik d~kt

u~~,~t"i farkh. m.eae:rwi.v~~liSms

,i\lr.BJ,-

hUlba~f~~ gOlF-

_.p_

n,.

.t·-=-=~

MZhl\~

__ ~~~

6m: vem.,mr~~~ ;s:dNbi ,ola.mG~I-~~1 __ __ ==-=~ __ ~~

a yaz~ _)I

Bur;w- (I' hi .. §U:o T:elmlJfoii. k,Q),"cj. diAta.Uliri,~~~~u.edil!Je:r a:.pDinJ'~ rur . Polon11,a~dak j~i . !reb " Ce'ko.srlmr -, )". "daiW D,~~8 ,~re i, a do,'· - r.Jj MU ,p~-d~"i!Qy e:t.D.n.mni~ demrdlVli40~l!P"", flerulen ble~ plafikl:.mGn_ _ e:tk~,pirilme&ill1' 9'11;' Wlun.a vb" In..~.ni.q tarihi geu,me i~nd8 _e-~e' 'Vel ,ca~i' liI.I bll~Jo;ria,. MMt Gedijin.. ,lilii:,utiilmie'si 1116 ,~m ~R: lui , e~ pliFnlBma:l'laI., IKIitl.nsRl"U'U Rw8Y!!l"dO~ .$Q.?UU orGda ds ~c.t~etc;:UI1~ )I',s3iU. "rnwJ"-' bezi "I.tirRb.il - .' - n, uzalJD,Jffl(I bIJ, 'Ce~lo- achy" iilai.$(Jb 1Otf,m S1U1t;. mer,iezE, ~I,
+,

,~r.

'"

~,e".~ .

pJ'o:n~

VUlHtH1· _~

b1.f'$ M ..

qJ'

eso,

.~~

nj

....

lli"iEi~lil\1deM

mok !Ie 'K~:mml$1: ile¥,rim"den ,5D.r;n\&l'~tJi:fdtklefi SClJJTliilIa[l giderrflEt'k :rein ijQtCID ('4~lor~ TiHfdye"de IUinartkun B_ID!i:;~' cJllii'n~e dl)10'J"nQ't iQ!;&l(Ik O11!~k C!A '~~ 1m g~,. 't1nil'PJl 'y,og'IM;l1 'Qjz,Ji d~n GetorgeHQii'iis.. 131 M~s'·I.1iiI O:ll!!r

,~I.~.

orrdu kuf1!!llM'fu ictrnde pn'ii ifiIiIr d~ei SGgfayari kilC[k bif ii~i ~Jrgut;ilil ~.GVfal. Lthl«!!1Iblrlf;g koruma adlna. ,!ol1f1timi I~h' ,~Idl"~.' IF(!i1:iat ereu r!:yryl'lIiUJI1yn ZJ lMayl:sr'~ B'8lI!'ice~clh3"" tlrenleoo' desteji SllilJilr1ti]:g:afid'aJTI dahliill t.OOI SiIlif:itibi: '~Cim lbir Jij~GaIi1l •• H'tm'IiitIiBn'" Itml'hiKle, SUch!1 i(uw,a:Uu Z1 ,Ma,~i~ getJc~'kl~n~terde~ ~ifii tUmUyle· ,tektj. 1It9M ,dleH'fIMln jlk ,don em" He son kesitili1de. O.!lIl tSfi Iiiir dJ~ ~11.1 ~OOlllle'!~r! i'h)phmuJJlII ~liE'f IJIiiI!rneh~rlr;Jd~kl Ihtlla~~ !C~ 1e;liU~Jmqefle dl~ va d~ IQO'k, tMlgltlmdnr ichlde~, h@ fD y Ma~s'n~ ebi~il1i IOrtadm kakl~vrobilrneJi lein ~ktld'a1l'l cd:'1U"W1lillJrnI ,~1h]nml {iI ni!mIlllmr~ l~ l~ ~1Ii!I~tklOT,dlIil ~ Ib:rrj:'" ~i¥Ie;. 9 Millin: 19"111 tuihinoma Q~ilo~:tIj:ar.9, Mort gh'j~ilm~i ~Tr oe~' $UbtiJry'l!)f tnmeke1Jij 'oIfImrmtlkm ~n1iMe. 002il kuY\feet il:CmtJi!tGli1iiTilfi'i1llFi ft_~ konbmJ ioirnde!o lcesinliklle :b'~r ~Qlil!url:Q! k~ifemss1 dPiI miid-ooa1s ~1r1[~jl IcDCllIu. MQ.ur~ 12 'tw" ~lllllll~O dm~yj Im.~M~k ~I.'ef;;eo d~ger mernsWi'lPlnfl11Il]1 dlilJ ~e:rnj ill'S ~ Omu bimiinlQl1".ii Cilxu:!1e 'MI ~~

~l!Imllli

tClilra

~u gorzJeml VClPf,or: ,.21 _ aJlS ~960 t(!ffLhIllIde..

*,

M~n,~Wl' ~nJline ~~r ' lfiii: ~jtl1Gtal~f~'iIilepek~ ,sik l!amaiMlorotQ' pqfnde k.oi1U]~II':. 1~1i~~~~r iIi!h~r¥l~littfk ~mv!llm 'iIllln'iOrdl:d~l~ 'lOJ'lZlmotcllar', do'YIflIli!Ia~l. Itm({ll!:: de.t:ldetrnn I~tli lefinde, buldmh:llr~ Vale] iii zorm!ml~r ~u J~1m~I!l!'rde~_.llwp I):j d'-GyclJ1-Uklbnrll, l bj.rrs~ !:!l~s!m~'a Ifd~p gel~iler,: C.HLP_ ""~ Kiygm~t O'llv~tlitcenh Irn tlren m~ko~izm verW:r. rI Mqls", ~!J.I'liIun ~lV~Ii(I~iIt YU1$Ul1,~ i(tiI 11~iQfDfl!1gll1 'v.li?i)c.JI!o:I.P_ ite IUdel1iis~l PimI~. <tedi: deSteli reddeHigil i(eiin., dol'lm mdio1 ,geti~ndi. Nimn 1I91J1 rihirde Millet Moo" tli!il ~isl·ntt~.is!!Mt Pa~~ :~IiIl~ Cl}.~ hiikJirm:::tin~ llIem tlTr ihtilol' tI(i~' i~Jr:Qde ~I~]i 11iU ~s6ytey~, ~e:ndi~trn:] gmvmce Glllamill dlirorifliJ' 'lie hS'J'n1 Idee bOylE!l' 101r hlt!!rHe'!:in la~l!!'~.~ IIiII!J' ~abe.'f ·\n~DiGJiek;'_~lt wiJo:rdu~ If!,litP l1~gfi ~Sl~t ~flfillQ.' l~r:..M'e1Jd~Ij\BS 'sUl~EuWl :~unli!M1'1OOll~u: il:BWII'~ tUn"
]2;

I~ltir.,~j ~o~~k

miidntrOOi sIll.

'Y

hid l. ;Jit':1;~1tit; 1.1 llIE1,! 'Ci~ ~Q . ," r-mm .mlil D~f~h.l d~hn :m:il. Qlzl~ li;tm,.a:;Q'. , BWirJ ~~~ifIJ [1o!ltl~illC1<S:1 m;· :g1t'i'Elij :.'iIin~!!n t'Olt'1III il'1 n," ~ ='. ,n, t v~ ~:lm an za D, c:9, aUeUt ~ ,I~I G] ,~ II :una bU '0 m. 1~,~h~t~CI,l_ de :9cd5'l6~'Cbl!lla:lm; !'L{i,"~~ i1Uf!I'l.iJ-llG. ~duw, :po'I~tllCl!lil.m UI g,e Uim I ~1~11lt~~BHd E:rlfi!!I:I'. au D .. ,~nl 'IUIi:-~, 2f 1lJt'iiml. - .. .,
I ~ublll'l!!rl

d~·r".

( -) B-'DvIItl. pOU'~lk Inn

~Uh) -

.01'1.

Ol'Qlrg

,~

c_OClrolWlfitielt d~. 'brr"I]'1C kDm~1~n11~f: b1r ~.3'm 11 ,~'t 'Mlnt,l1H~


'l,l'C,:hfJI·

r:mnlil.!f.'1 ~~u

klez. SIlIlL~i b!!!_gll~r t~U!'i-mele~IIjL_e.t:""crm_cm~.ir~. .38

1m mli!!:rh~

.,

mdm

~'JIil92l

•~

D-nn1

iln

l1Iu-

Viim CMr.r.tCw.lgo, .s. U:3 j\fll ,- 81 - ,lI~.


QUi
p

$iUirJ;5i ~U'nr~~ _

l~mn~.

~91~.

391

lb4.i~'l;h;m AnktftJ'Q"Y<I '~~

[Ie ~rh!}mliJll 1_l1orut ~avDfiaf.ll ure ne e!~' trenl)z: diploml:;!rtik' tI[e-~etii' saSe DI!JIIIJ.!!'~liI ~cinde: lb~CI iTIJ' Go(!'(l~m~h~r~·fJlDf.. B~,I'iII'CilA i~~O n~ Hist:or~grafli"f1iIj:n (lb Clll1tl'laior! $a~D'''Q1k' 9e.\reklilgJ ~ ~ d!~flI~ llI!yzyrl\:lllI1l. . ~IjM'lIt-~ .r~~II'1~eair-(1l1"J (Jfl~ CI!li~'iOrurril~,~. ~ mlfiAIJ S~f:Il~rbr~ .... IFU ill.Uirkllye U2i~Fine Tr~jiei'lr'i! [klm:;[ -ki·tablli!d',a [el~,' Ohlll m., ~;ze!IUk'l!~,.~Irri~~rSi"de .r!~~~1blif Z'Qfe.r:. b'j If ~J1iVJI]i br,~e yO'k~ a oo!f1nu:rdilr.. IrI'~nl(jj·lI'ld>l3rr ~Ol'iIl~11~:orn!!!lnU1d(ij M:ec~i$,. j:slmef ~eV.U t1~9i~ F&VZ~ P9~Q Yi fIll~re,{]1 yc.i~!JIlOr. lO£,tul!!"in dg '~'_ ~~2. bir- ;S~~.tz9~~F:Ig~~,rr~ fmes! ~a IITI;O m geh:it H~ft9V Yi~' Mooll!l'u k,gn:IJIfO btI~la\l'~IiIiIOvall\" Ege AdClIQiV·~ m panl1uJti; ipl~!li~*o~Jlpy~ I!iI"BtJJgQzlor'da b ooru'n II!tLri~UreD. gumrok Qtbpom~SJncfe Z(ij,mo-n iC'~f!decQ~om fj ko.bu~ ederm.. AmaifiklQ,l'il .BcO¥~ ~el C~I[~ijnin yer~n U OsllnaJJlrn I'u ,oo~ketFil'tli 'is:ttln~'
IC

g~,:!€ltrme.'1i oh~glll~r. lQr-~Li1 ~el~Ff'iI CJe\i'~e~ ~~p~~ n i!C~li1d!Slde~ ~ r!llo'k~GlS~ 'I:rlJ!" ~rl!tJjJnG1l 0'10 r~k Oi1O"IQ Q.k.nvor., _ . ll~me~ Ptr'G!l~i .iS~~tin illr bu riu'l~ ~OIi~Ji_~ctO.ie1 'VQP~,~"

~~~'('I b(n~:nii"'ilib~fo;ifil reti

lI{1ll"

oluyw.

de~,m~'

QeJ r~k~~er,~

lour:J

II!lI ij1Z~~jn~

y~n-e12i 1iule.ii:H b!l!lr[U\I'a miIJh~I~~ete m


]Q5~1

~idde'~l~ ;g ~al~:r~~. VGl1If.i:~mo. BaY«f~lMeme~

pii.ln~s[~. g:nla~rpal~ ~Uiif1U.

VI n~1'1IiiilCIi katl~r

k~jlD n~CJk

'b.I!l~o:[.,
l]ir,r~llZildii
mil ~~'.

lJeliIi1gkto.f F\a!f1:trlill ICIM!Il ,somlttt

nQkh:;H'n~Qr., ismet p~ ~ml'il :pf):H;I:~k beaen&l. bioI Vo:TLill ka~! Qlkan, ~unr 'Qni~c!J'rdtr um ~~US1. t '~ Pake".r V8 ~in'iimQ tU::IfCCly~P. bnJ!lllrnFnnVlf:rk~ 'K.g:mal ,~o\iQ·n!n ar1fb I~Jano ,Mi~i. bu ne-denle hir ~lOt"(ij_&)~r~n d~nemr~del 'teirn:sm O~ '~1{]!:Im
omlUlrrhineJ

h~f1i\l1 ~:cu:JIlom~dO!su

v~"e

,oU:.luju alJl~om~~!!Jlfll :b:1lD PI~ ..


e3gUhJili'UEIl

Qic;;dO~ ill~OJi1, !~1'1f i~t~'m-an, 'gelitieTil;I~~ l~ali nde kcrVgls~ MSYO k:ork~su '~ii~ ise.. hQy'DrGyGr.
mon

AU Fuel Pra~o VE!!ii«t:lm ,K(!!!I';QI~ir PO~ ~ runden A'110dQ~'u r.1iJ.tilillUnin ekfibiailifu YDmn;p [0hyot,.. ~s.met I?CI$o. Deml'ilRn:n ~Il\llm'~ i'1'iI_, iktidar.a gelmes~ lh'tr~J ~ [kilJl~!$~nd:o ~e d ~;~ lIiI'il,orl' Brull$OfU)'(lI iln~ iblw soru~l!ll eev,,)p v~[mer.: ge.m!<ifPr:. 'En~ iIii\. bi~ ih1ii'Ti!ill ~ ~e Z_j]~

k(;llr~I~'lg) lllIihl

tJ lET' wi'1.1l1 ve dkesjz~_ dM~I~

hB'II",

bUMYI'1

1Y.C1'Ilfl!fYOil

blr

tlril~~¥'I'

«::;';grer:i!' Ue

l1i;OOre~~n mb, dn'l,fJti~hulm!i;!;SB ~re:f,e~li~~ i'iI~ '~@Q[fIlil.fi~1OF\~ lmil" CU~huliye:1: t(lr~iii~ifIld~~ 'faJffi;P~~kgs;,onlall'~~ e~~Jiiiti1:Si1ri~ tllJ 1ili!~OCl Turlld~a~tl'il' j;!:l!~.' te:rnih pro~~o:r~e:~h1eb~r:a~m~_rril,lriI tlilli' tUlki"'~1'1i dJdu~Yrh!lJlii'il ~o,bul ecm~bfIJeto€:grmJ~ L\!I rr:U,J\\,Ol'ilJ.lijif:)',

~I ulikQ~Ml~1yopC!lrn; li,Bet. 1~sm 1~' Vd II;i:iIffli'lin dgftiQg~., ~1Jt!,!, ~ I ~!'l~r~ M 19\1\1ijYilnQlrj'~da :Mli':fh ~ ne::;ine cBlajfor; Bir ~EstOro~YOJ1unr mj.mond1Lr; 1:sY4Q. yrlhlr~ftd''C1 ~mnn bUllllU1IQ QQY~~QJdiQ.rm~Ci,ii1kOY'Qllarnyor", SoiJIl~a gii'M1mesi. (l~l'!h!l!!'" • :n~n $CllV.(J~ 19Iil'CQn~ ~, l~a,ltlrun bu~i'tJI""(lI dev,l!eil:e ~cujt]k!lilr.dn~ g~~venl~rne'3~r1iG1~n i~e,f!grG~i~;r. _ ,~~~Ifij. iGumfiil ~J"iy.el' pa i)~r.k'Q~lndCl1 urn Lu'Sm~Lt~W!1 S'rmgle':1~UY0r. U01U. f'sM'e,t PQ~:(d;c~ ~ ie 1~~r:''Qmly-o;r:. , Bu [cd)e~ene~~littm~",11 ~'9!_.lsm~_ .,'~nomll~ re;il~m~~uvenee, illlll10 G'iIrnl,I:JJFmek ~UI~~ Ikl,h ,I)ir :yall~u del1ayor~ 5unlord'an bi ... ~:s'i Tllrr~iye/YHJ -.m.rnliwun en g~11[j :i(opilalis,t. ~!8\r.la~i~ -,Am ilr1ko Biflel~U( ~~!~!erF~riIlin ,k(iJmp~WI~ve §eJnsiy~~n~ :SOk:(JL , bil~e~ al,!llIyO~'~G',iQeT~ Too reUhlIe: '~.~sljljligl. g[tveriJpJir' 'Ij'~r 'mll!llh!lJ~efe:t~, ~:(nt~~i~e Mil"f'L~ n~lifor; eaitiin lViul!ma~etel Cidaik,;o I
I

. I)ey,o

mr ed1ITVOrum: llS;m~t: P;CI;$CIf",1a~~~m! ~;rr ~~r~~IIIW'

v,~~

Sir YQksull!i1l :k~pJSu'y -kjliUem6J!S' ~aml g5~wdTli ht!i g(;j,jlulmlili, mM'? %eilQ:allJ. ~~Pi {jz,r{f:ine ~lU. ~ilJf ~nne ~i~ _ ~~t uro¥O;r. H~OIb!J.!!~d durslZ!I! kQvW'l!!nn~, hoon y~_su1 InsuAi'Jct ~ V,B ,~em, d~ z;engiMe' ILiJryru otC'lliIda- W,~ dit kl!llf~mmdn~' VB CY'"~ dm &u.,IIIO rlgyo;r [i:lf![. VQ~ul. '!l:hllrSl~. ihtimQ'lil!'li YJU~k
brim
iJ~O'J'= hlf.SWd'c I'D
lI

bit 1k!1J¥g]c~q 'V~~.

,tnl&l'iJiu Dem(:OOrat iP-llriU!fn~!r1 ~!9~~ ~~i'nn[erimte tJIii'ilt~ ,me'te' ge~m~i, ih~jmol~rili ~'''iG''V~sek gormOvor,; C'!fljllCO bilr tl'r,in 'b'frr U :s~hoewrU lie C~:n~J D~ ~if~rtIll!11'lI'IJ_·nun~Jm~& __ . 19;e,1en bi fI" 'brlim iGIda nii1mrn\l, Ctilmh !Juhr'e't. denemY u;ah51l de lOP;fI'~i';; 9,QO-SIIflUl ~iderljjindr~i btl' mll1ll111~efeti~. hOkrifne.'t Ofmi.'1il5m(hjf()'~ koVg~ 1i::u~rfmJOif'. tslilllE!lt ~II"IlIl' ~~OO MOVIS ~ljir~akJ1f kavg}sgz;tlgl. :s~ l~yjfJ{Ul n~lITI1irei'~i Mart 'l'S1~ ~a EylQI 1~ 1m boi~a~lliL-tiJall1(J k,:ti'!f~I~:zil~ittf.!r, Detnire~i ~Jah~~ K"'~elJb~.r 'KomuJt:a ~lbeYi cerc~~s:j-rade fj.fi: midahlillooen ~]e le1'1c1i;§~~Jnmy~r:. ne8~ ,deraBe Gr~ I~I. ' Man' 191~,tg rihirl~Sl rcdikoll v6ne1irn I!ilD~I_f"9 h(b ij:tl~im'Ol[ anodiCr:. ka~trd{Miil SO:i1r-a,. Ib<l~mda bulundJ ~gu hQkQmere ioo~~1 ~1Ks:i'3k rot;be:'~1 $_U!!tlo"lIQ[~ CilC.~'·, 'sovdcbUe41:1
bUJju-v!,l\

muhCll'te:l-eti;n,

rJlSmIJ !i1I~1 ~'ltihl!lJt 'Vel

"lero~s

'Q'eT'iye-.

4]0

¥1iI,pl!ill'ita!'lltell, bumtlill ra ilij~~ ttu1abllij;yoJ", ,A.,.. I~Ui]l (ftYundn da !Q~ieniyor~ Demj ~el._~~Irgll~~Kuwe:tJ'er tii\H~m~ir IdJ'ld~i; bfr m [j.• -daliliiJl aIDfJ'Il -Sbnuw:nda Bnd"lSiiilifill tliHblmeitJf!n I~O~~im:~'tHillma$~iI'1a. ~ ~1('i l)'ir s~m_'~ b' f SUreI k:in liIuk~en . Q'!tfll'~ ml!!l Ute!,~de!p tutllf,-or;. Bml A\I',rupo'~illi ~1I ~ ~;$m1: Ve muh~f~~ir porUler orGSiMllDki ~im Efrle, llIfikllmaot le:1I11~:rtllr

to"I':I]

iliIi' ~liQ:'i'smlikli 1'000 YI~]

~:JIf!IIlliJhJ_ mil. -orbilJli!lM ,m1'!J \1'9 10:~ iitHeM,le S(i tc I truH'eijt~r '(6tIetnmi [ot~mk bir 'limen "f~ev.~INl'e' ge:r~I~1yor~ ,SQl a,'(mi!lfJ'il Dflmife1 d'e _ ~11 e' EyitiJJ KamtItGnlClFo)'nd~ml lI]~n ~e:_ooj k:es1lOJ'ltd~nni' (lIJTIQ~Qnrn bskHyar., 'V M~II!;!lon wn. s~ ~ al IlmIJ ~ifil:lClf;e. '''lid r:(I~ ,ol(fu~ 'g~mlll ilJfkin ~'k!IgtD ~3n.:F~ Eyfi'lr'den sorUGI it.'ekU'"Grila:mnk is,'Wi!tiV(lr~ ,~k bnum ImliSlerde V81 aTko ooilltorda pn:ii:lrllr~(I!f~
'~a!iAiAS1.111 pt!I

ii~a:rnH. lmiirJdye"d~., yokim

'lit'ii§, v~mtlGflf1ii!l nm of~Il!l'~IiIfil:rtl..:i f~~erned~fI bir d Il11Q :gehiJIre:ilFI:ek lRere ba~kal1hlrt:cm trp,iIldl. _, U M1l!yd'1:on hetDM ence • GYl$.1iEiO tDrnh_~~j, .. · ~ yeA t~,p~~[Cli!n ~et1i'id~ ·$tlt.'Mmt u~ JQpa~. Ar:rue~hl(l_1ii J,J~2 ~~ ~OO~I~ dOw-yniiidlflll i¥Ci ~ Ql'lhl Sb\!iyetJ~r ~1a~ f~~!c:1liI oon1i dGllnllit· yok.ol'!'J]\(h. l~mJS ~~~ VG~n ~ [nl~h ~~~¥. wsus!ut u~~t[!I ~ .Tirtiye ~s _ ,~~ik~~ kl(!jriJnde'1liI1 h~\flili1t~naFOk yqp'tJglm111 11INllf' ~~ 8~~ 11(, Dev-

letlef ~

~1t~1f

BirUiilGlllrnswda

-d:en d~(!Ji1iJJ 'DClk!tam1ltGli'" €aBline Blr1~~, bu IlBvt~er U - 2, U~!lithlrtnl thlmi"dur;du:iumu ihi.n ~ mliFJlnda km'Ddl. ~lmet BOI$1mkii!lA ,m:D:r~~ 1197lm ''f!llool] 'va~m~ ~ld:u-

oolftW( t~~hl~

I'ife;-

glllJ

I~ 'VIillP~~lsectyar. ,SUleyfniirnl [Ie.mJ~1 YU]i8t"s~ ,~ Ii~il~~e:i tjpanB ,RfgT[i¥,or_ Demirr18~ _ ,oodc or"n~m~_nrii!1 yQOk l!}~~~tle va ~~JI me5(li~~n:rfl~1!')tfa Wll~orw Her ikiai da~, rtJ em inemi V8 hem, De:mireJ. an-lmne ~~f!;;~!IlI1 eng~l renh isUlfitel ymnime'k, ye-nne', ~mgn iciNte btl efilJlre,1t'€~i dOIQi:~g

,lJI'nlllll!u ,~~u:: ~Dah~. 0000' mkl~lIrnt' iJir u1~i!lI mijs!~il 1~~fQ"!t ~e~'" 10111 A{hjle~ Pmi:r11115i'.nln i!did'fJ! r ,seliVimll.!!'l~,Wlnu d:~ml~gSJ 1111-

bir bOOlFI ~a]liOO;n"W~

mmJ

i~_

~JiJ1!lrt:"'~

d¥~ '~1Sa bit" m:~ddel ~rra;. ~ Arlit~k .1~9ti5ooli'~~'~'d_~~ dl!lJrul~Wi' ve 00 ol~' ~uii[li'nI3~~ ~Ifi ~ ~m(l l'eryl~~ lerMe iJ;a'ili bl110 Qf:il~molonn ~zd:en. 1_li1lme:~~. ,t~LlI1I' itr ~i\~SiU~ 'ittit,lez ~Iilmii-'O\~ 1'"~rlhci Om Saftd':ex.bu oO~k~
1~~Wll] \t~ f[MiII~ Birl~ yfiM1imlnm 'bu ko.mwda y~ ~u~~gnn 'vaSilJ~~i'Jfli,d rilllll Iilt!~'ir liliC bir' aQi~le~'d-Q1 ~I~~nmfl~~~ ,ge~~ o~illd en hall!~_t ed~_, ~bu dufiilm"l bl~. Ist:er ISl~m~ IU _~ lIGu~~(I'E'IInln MilH B3~ . yim.el.i ~-'"" d&:,Q~ t.~1!'"

'~aro1l:: "l' - --

'!lP',dAlAII'U'!Ii .....""" li'liil!tm1i"ii .. VVh.uno!JI'!.i!1'ti u'll;'~.'~~

1..;1-' Y!I

I. ~ym, r~ o

Moot Sam tr"'1tJ'Il1Ifi(i~1l ~ ,Se?;>lEF"g VQJfIle~ ~~iyor; De.. mlre-l'l~ fij n\ki~e"de ~ml btlr[nn polit.Jikacllorn OrRm;~ ~O>-= l~aA bit tCiI:¢;llJ vdilr~ 1962 Yllu;u:lo TO:rtiye,"de;ki Jy piI_Ji Fu~ ~e~elil ilgJH roktrdk lie ~l!!~~ ve ~tJe r Sir·

m.

~i;gD,po~ml'"J'~mll~1 lJl!1Z!Imlii we lM4· Y

aU1~ '.

'iJlhJl!ldIiJ Birt_~_ik

Ilevietleri

iZleyen l-smgt lIia-onu bO'SOO konhit~A .znmnmmlltt!l U ,_2 'OOSIifS uoofdornmn l"iit.kiiye"den 'iit~~I~f!rO;" 'mGt;; '~et t®roklm R8r~rnd~ rlsJHhtMIUllt YIl91lLg afllojah~ i lW· "ill _,~!Il'l100!J1 TQ~'de ',b~f y~lis~ PQtU k1!J_m.~ 'IS' Om .ygUlk ~~alilrm:a
119fm

tBi!~ml' m~1~i Mm! EUr,jik dOrieminl

oon1!f0IUlWj

l~~-edll·')'

dtyoJ1"".:

Oil'~i]m Jdb~n:(I!Ili!'l ~«n 1~ k O(!'1ri rJ~er:!m OOoyl Olflli'i~lil~

yardJ mIl SErniL~J IJIll'ln EUlrle·· ~gll~m~h!Jf!!I:QJe:~gun Cii 1iiI1~~ 'mnilfi ~mbn ~t d@~y blf< ~u.liiw_n BtI~n wtJro'k mnG1tJrbl o][m~,. tnsmet yg! ~il" yoIu iie~ltt~1i1 den!:!Jlek leri~~ ,So~~~ I Bii1liuine~ !mrl~1k Dev!e:1jer1 ~~mlh]ili;h~ rona.gHlo mandlil, gHl19~n ZJiy!l[re1i plf~mlOIl\1 dw~rat[e"rmek~'e' yeilitCn. Kemfiil ~"I11J11j iUrJ!l'jj:ndem 0(2;: 'ooc@: uzl~kla,1l~~! Bta~h"Ji'Ii~Iij~iriiil ,~' .~: i:htlliU sonn1~f.!i~ W, MII!Ti' Bilf'lik ~'OfiI1iteSi"'ndeJIJ ~ ,'dnn a'am SUihll IK~etler Blwli~~'1nl~, Jxi!~lsm SOfttUCU~ 'gQlJl!'f" !g~ 1s.~'tt ~~ gecfk-

':apI.

~,lr ,AmBT1'1!;}GIii ~en y~n BCI~~cm Mllltilil

Vi

~o!!!Iloot led~~fijn
1[." :~tQi -doo kiLl E'Uild

1"~~iJel: ~~ m.~ Mend~rn ,SovyE.1.11eir 8~TIL§ini IO~ kh:m.m«~, 'her h@kil!a1 lfu' lI1llIi&tlalnu ~i" dlanl hsll~ '~i~·ld.en,_
,~i'"

r~

YOM~

..
bI'Ii" ~

:ID~~, cK:~tmJmrm
,segm. iJ.ITIirllll~,

.. '~ ~

Oem
~.!l~
,blr

~ ,Auf ~_ D~ 'l~ra'full'h1mdaD, :s;gni'i3. sel ~lU.1Jmgjfi_ ~l'nDI16lOmO ~ .so1 'pri.m~ 2f1 .:Ua~OOIn
ettL

~&

~"d.e

~~

4S

momoh~ nil1kiyeJ,ch~! Sl~scl y.Qrurnlar4~ ~n de.reoe: ¥&m~ :stf, C!le a~lndL Bu .se¥cIliO" IkilJmn ilmrlne AdWlot1 M"~:nde~ res·in ClA tt1i!"t1rhm:lan d ,u~uh:lg~j(]. $1% 6:1 k iieJ: suroldO. MQl~llti~ tt:mtWn ~1'1s.ine. 't'EV~nilflek ,gt9'rekuy.alf: ,of:IJ!'k ~tI v&Y'Oi,mu ¥"'OUil SOJtlillr:IJl.!Nl yo k1a~tilg'nrill IgQrsrraJli: Bl~rte§l* ~~tIIe(ln. s;ad~k;. dOl1ru AdnOn M€nderesj~ 'fOZ,gIGW~QI har~b~,a a blr-~kmQya ,kOIl]i:" 'IIefd'f~1 {Ha"~I'iiQ~melidir. B~rle~ik O~I;e.1= ler'~~' OlA koruJI~y,~L] t~la.:1·d,GJl:i rg ~2rl p,r.;gmlerden h~b~rd!ilr O ~1~'i.:Ig'lJniU~Dhr,ltUn stmek '~or d~jil,. AYrJCQ g~~Uo.:Fgilt1eFd~, on p~qil1d~ ~r G1 f'mt~ Q~lJmSedr K;o~f'ln [lcndr.cr·YGI rue I[JUDdol' SeyhOln'm de 'Washin9lon"o oskw-,i Olt'et@ loiOlmk QteJl~ molar![ sJjJ~ilQnml~ bllJl'l:JiIi'Itlyar•. Alboy' Seyhan, 9otevini. 1B'!rl'le~i:k D~v~etller'~e. gerekli lillfk"1~1 -kurm.ak bjeiminde anIlly-or. ~ Adrian Mernd'€i,!,res"in d~,. blr 'tflifi;tfOrl,. '1'95'Y. lfJ~lnd!!1jd .sf~'trtl! sana-a Wosl!iI r~iQ,1DriI·t,m· S~'I.i'"tiler BJlfi~tUHe ~ k~'1J£I~ ,!th dl'tClIOOioF (lr'Cllllrl:f:lyo ha~l~d~g~!lil SSIZ linn§! 0,1nOl6. \r.@ ~ryc"" noo Wa$~J~g'ml~ neU rlilde' hem ,tencI:_! hilltf]m~i"ln VEil Q i., derek ~'e l~rkiy.e'·~ ijmjf\mit \i\~ stratej ik '1liIl9Ir~I~IAI a_zo:tr~h~I'" hi ]i) I Q,filt(Jlll1iOO, m(hnkun g.or,Ull'Ul,or~ ~vle bir' Allll!rumdc::Jl f:dmd~:!1 ~:dllt ktumiJ!!i1I gCleriekse~ 've, Qrt(~ Br.i1lll"dO wk iyi bHinen mon,eYrolar CEn"~erv:esllitlde. heoJill b"r SQ.s'l{fJl:iSt p(lrti kur-~ d~r~GWl ve h~~ de: SOlIyetl',EW Bi~n~I'n~ gez.1 d:~aenlemesi Clllida LlfV9Ulil gehy..or. .Ptli"iL1mJ~ ioinCfe: w'zH ~~y~rum: iSI!net P.I Mlende... If',e.s,~ D~m i.rre'l iIf~ 'Eoo1liI;t.be;~,~ b~r~ Tullk ~'I!?- PQtrtik~fi :site1C:~ Ii TOr:k"Dye..~tlfl ~~,Uk ()nefiiiinin crm,IIlQ dOVQlu:llr. ~ki G¥uIfill;!! v Clr-,: IbJ!ti~ejsi. YO'kltrnblil:g eda. IDjr Uetic devrii'rn Q;1~:hjiu lOman ~~~iY~'f.!~n strool ~ M~mlnin olttJ!;4!~hlfUbciigrl1mfi:!'k QIUrO • Iklfleisl~ aer In', ko.nar-GI ve, SO'!liHra'W'ashlngb}R' bl!Jli1!'IJ~'qTlra'm~'f< i~_tem~ince. ~ye.ljer Sir-Jlg'li ile yOkIOIOW'tAl Igoote't1len 'Ib<at~IV'OT. ,. 21 MQy~s~'n' by: ;;cns~ y!{Jk~ C.J;.' a~r:r Iilt[UCf;r.lI d~ dEW ~ClI'I,a •, len b(lkafl1~!~I~ ~JlSIhI ~l!iIgllo.liitlU!f,iI es'~J!1i 9Q\!'er:t"~ 5ah~l!) t(]~ k ~j~el'e.lIe,r'~ve o~e~ ._g)5$~~r.tv~- Sonullt:::1;a$?tiI. Ey Uil , Ibu i~ffi W,C!shllngt'i:;U11 CJTti en g ~venU~r d.l-P~iO,l!l;!Qtll rifler T!JirXkrrnerre !;u,rok.tll, Mail'1. ijkl~t;,i:Si, NATO .Gs.nel $ek1lii9tell' V~rdll mcmSirll1 CC'0udJ; T-Qrkuye'y'e d~~ m,ler,nb!lk'illirl~ YClPtl. Bij rinciBi, Mayrs~
<

on:o& yomlcll; DefiJ,j,z J(;nn"i,et~~ri'KIO mOUH oIomk 21 MloyIS'Q kO~1 Olkrno,m l'i f«Im Iii :h,llftiild:·uo dJ~ ',-g-ri 00 I(amllgwf:u Iiltin e:~ij,. Ait~$91J . SOIU·C., SG(juk ,SC!VatrfaI!iI mimQr\!I. Sovyetler Bll!rI ~i lle- ,du$nilmn UfikHmrin 4;J!~hwtMl11'm SaUro Stlrrpet bukon 'IQ ptJ frJm. I!u~i Sa'llG$~mn ,I!ri~me~ som,III1Kl{!l" M'osk-@\fCl erri/lik,,,· ~lc.iiSN' StlI[rn SQ1Fpsr ile memezd':fi'J geiille'l Sgkrle-ter Fe;ndun Carmerl Er.1!i:en, hem bQ:r ~l!Jk 'saw~ kl~kllrlrc~ ~[jlnda ~e-hem Ide truman Dol<~ ini~ne \Ione:len gel Ifslte1 arim hC'llA1~llIlm~· s,md1o. ism@t Pc\lil'liJllil IWiI yokllll YQ~llhmcalon O1dulaf. l~met p.a~jl. '96D Ile~r~liI1i SOrlundQkJ b, ~bakanh'tdlonll~O. 'once Sellm S~rper" 2'1 MayfrSirton "ffi~· ald. \Ie kendi DI:$ ,i~eri 8(1~!llliLn'yOp~1 \!\. OOIlil SorperiA yeriq. ddhAl' mil bir :80" Rl '9uk" Shi]Ij,t''''~ ~flis"eAi F~rJdun Carnal ~rt(in'~ 'G~irdl.V MOVi!s v:e: j smel lPiJ~a, S~vvene.r Bir~lgi, lie' 1l'~kiileliliiiil nor,.. moi I~~i ni~Ilitijl$ji ,~OPI$Hlll b~ftam kQ,acll tli r. Me ru:le~s;, uW! valdan gereekten 'yuf'llii Ii m_d~1l: b6VI~ Sor;~I'Glr'tan~e:z~otuyor Clddlvet;~ 'IrI''Ok. Kesin ,olQI) 27 MaYls 'v'e ismet PQ~~ ~o etimlennlT1! d iFiil,YO: oll/:tDsllirndeki ':!iUmu!iGmEl ~HlfJika-a.nnln To kive'va geU,inl gooikHrmt$' ,o~nm1'llnchI:'. El~ yQllJ ger<:ek,ten de.liemelc, ,SU eymo:n :Demir~l'Lm bqbok:Olilbgl lP •. ~Iadl" ~ii1~lmo" l)e:mr~er'in 1m~llildll~1 1187 TDfiId¥e ~.slv-

rki

yetter

ni bJr biil ifbc'&l:an !,I!1I1!cmretU blf

Sirli~ E~tlm!lmik

'iI~

Tek~-k 1~~rll~1AfliIC~mo~n., yeaOllll1i1~lIr~'],: Qneml a"nSU1-

rt.e.li:lk t.I:SJsL n~ dJte:r 'St.:l!l1~1 ,r.a~i(!l


~~~iDifJJ

(it) c'YeJ'd y(jne 1m. o.fi~ ~£u.·,i!a!kil SoV:J.et abbmml liiJz,.. J.aJ[ldIr~a 'bQ~:!i,1ifil.c.a. tit 'kaU~:r I:l:k ne KJ'Il:2Qy ~iIJ~m iU~C:ltTIl"l~ ( at::E;l1l tle . rkiye. Ir:am ".til Ipnwt::m 8nlai Dr. 'iI Jt.) ~.i!-;O1"].IiI, 1"t r e us' I1~Ued ~.mCk 19lfi b:1linr;U ~, harean d. e $tU's1;u', Tlltkle:rtn IliEQSi~~' 2U!_1l)JImek .e KJLbru J'AlInlj~un1lta gitU~Im-Jl:Dj (Ill!~il$t,· el. 1"966 y,D1I :ayt~da KOSlgh~ .t\nJ1.i:Bra)t1 ~_~ et\ ~'f!' "T.ID;k~~Iie: b1r -t!emk -

.,1m
t'k -

ch;d$,fh'k

lw'i!d.rs~ l!a~lan~lt • R. Q_ F~mi!m,. S{;ovtet ,pG~ Ear Sl~' Jl5Ii"" •. N. V_, 1:175.
;Yt!1...

:so.

!nt

~~est1.1I7D!I9(

~k'lI .200

:roumra
&.

Uw m'iddtllil
'li'el

~2'.

44,

G~o:r ldi!l.. ,8" aif'liD b,!jU 'blh5.1 III ., d . e k..e.lld, ~.e btI..1Y'Cilder a tiD. i(1n b8yUilUer amsmi± ' yet abfO;'fd:u~. y
~I

.] S6.'1 lml~DUk:SjyJB.. Tir~:!1e"::Ii!.\. So /lJ'eL t'lil~ ya~'ll'Uil ile btr 'oo't s:;rna:;i i.§lMmt':S! (ae

eton~milli:.

_ ~5ID1n 'ku.rul

46

tUn.!lILffor; flo(km: g~'~lgi bWEl~ ac:~SI He: ,Illf.a genir~ ~lpftffHl 8tU<H&¥ebiliyor. 1110 Bul d"inP'den. WR" IhjJ!lgton~~a'_oold1 RMgon"llfI va Tlu~y.e_"de. O.~ner(U h,mmtrftll d~~et J.tra~~!il o'[m,e]\W'f 'tDrfhlli'e kfild'aw.. TW1kiye,l'nln m 'toolumsal p~onUMillva g~ii[pQ41Uka~il1da 1I'!~,t 1id.1 t~il tezrr '6th i Irdr4trl'i yt~ifi,yor:, klt:]cilk \"8 ,Er'~is~ ~~.f:,r h~ fiI~ @rkrd'an 1m tknlO:t, ""FilM bi.l1fI;iuvrJI poiJ1Ji'kfiCI Oml. ee;nn ~lmij]~J(\~r ~lfil!lSI!'lo;a "1r,SGlt tiembl 'va~eil tijr d.uIDIlIi'iD
olafUCllt(lO Slmr1l'R

dan. QJI'!wl\:: 1~11 ,Mil'g,mcSi~ lie k"!l'r§u ~~tJmh:lb~lir"~ ~~

giriv-oriar:

bir Ifll m~,

fianemi

1Cil1e'gjjj] Lyor~

~efl;;t:ench~n;enmeslll~' ~1i!itiYC1

PClloonte2!l

~'eJJ'Kl;t~¥orum;

~W!~kusuz blil!e 'hir ~

'lie' y;cl·ct lI!!finl!lunikhlrlrl1!l'~ W11 i!tQ-liliooe e~'IIe-fiija[ ~ufil!Jfll!W ekll'eme"m !le'mrdym. Km:ey' Ametii'" ~a ilfe l~tm ,A~Q",un ,lnier rLiniVe-rsrte kenililde' ve 'w erndo oo~~~:t1tl1er'm:l'e Qniverni1:e f:Jg MMilerffi ufii!.r,eJf:5liter W;.., ~ mJ(II feodal CD II~nJ\lll klarwl'l~ ,kor$! C!!ClmosfZ b1r Uitle 1iIg,..

U]i)1ge:r-

lbu ~tm~(!!r 'bJlinm1y:ordtl~ Litln A'm,~ikQ!dol b6'lmi GIl& S~mj; :OO~5!Z ~e~!.!!J liden' Cns-tfO',miillUl lOO§llnSJn~Clrn I~ ~l2im:e yOrL'eJI '&to' U! IlhsLz "gnitial( tkfsttJlMl ,w;ri$bn:1':eHfI;~$OhM1:edilerc;. Asy!Dl"!tQ Amew~Cli 8h1e~] 1Je'!t,~et-, Ii( !:eli'.. ye.nHme.'.tJlk iiillll¥omru we P~l~pfl i il'Jl"liuda bllf~ ~orok ''iJiLltu.orr({I:@.fiIl 'ceku11mtk ::!owndn t'okh. Gun:w·d~ Fill isUn Hatllu'run ,mooH'e:~] he~ ,e-klips~Di t(lmU1ml~t~ ''Q'B.AifriJr kQ~da f!lQ:Slr' Irnz,g,jn ~~ de~om, cdiyor~ N!,Jk ~lJrlll~hi ,d#mlifiesini slD_mlll'l1i'!fcm(l!.I~ Tmtkiye;"~e 1'l!Blk~ye I~~i :~r1ISI lieP bQflgyn!l t:~¥nU$l d€nnlifmJ' ;~g'~$1 ~iII1~en~lUe~ cek~ci'lDm glmi ',nbrimen., srJI. lecnil!i: s:[jhgg veJM~mer,)lin ,&HlI"?Ii.t1l]ulo, ~~QI bir Ioo¥g.aO:lllk !i:o~r(!1nrvo.rclW" 5;);tvDllzlll1l Qfh ~o., t~~ Ir~ ohu~ k g.eiti rue ~emfltWu i'r:e 21 MoI.1rY1['3'IA e£(sUdeJ1nl

t-ci:mfJmJa~1 .ornco
~x~,Dml,

-edirmr,~, ~f'1f
~oJ'~Q

'li~k1t¥iIB ~f'IllIklafln!

,$olll~1d~. ver,mr;;~erro 1:9i01 Ylllw:man dij,,'_

min

~;emok ~J(

~e\II"!!IiJ

l(I\ef<;elh)l~ ~laltl!OT': Kii&tll omrulliliJ o'l{h.l'.

mes.ailafttn:~ UJfiwef.S!b:: dl~llI(1 oir deierL:ern~yMti u~m~: I!Jf!I~


!'lo-n(Jm ~o
S9UcmmrllQ

tdi1dl ar;

he:nk

ldeCm{J iiid'e lIn- e U;:'fm clell1~ll(tJ~gi'rl~Mifli!~ ~'I~, €i'l!.Ig;wlUI1'Il liIDiJ'!;IbJ,IlmolffU.15r gerekl,YQr~ SOsyollzmln. ~~'Gulu~umt ve. devnmciligim ~tii ii ~ri~,k' Rmitlr ~€md:Lt1 diln'f;al~!lor

ya 1!feTurtive
U'~a

Se:UI!r",I~ h(l~1

'N.G. Ya.l:tl:bDrr,
1I,i!'ts.~

n io;:P.dwo,

{ Te'hirl ~~

E'!'a

- TEll'''''

SDJrcuf-

,dwrim

·~r.yCifrCiJlT~

Jl. ,M" S~1mid:r1i~ red.tr m"r :PlIlilfrlil ~ -:!1:;l1'{k SI!lIrn-tm i!m1WMi r'UTI •• 19Ft lcfr.!R,. .:3~, "'8.IlI1m4:t~1 ~b1. ~lrr;I'I::1 ~ Srin.g ~.m.: ~.rU:L1. ~ '''''''',IoU.II'~ &- '1Em:!Jf'IH'- l.. Me~dne:s: Relkm1 ~llIHI;~b ,1~ii~hiJitn lli1l-fl 'lIe 3:1iite1"-~J'~l I~blrllfl. !..e~ :73.t'l:1! ~ poUt:l::.ta l 1I;l1~ t~([{!.rnsI ~atJ;;t Tilb:kiye·!lm durumlJrli1;l btU C~Ml'!lR: ik~'liI:l d!8.r~ mdli'dll v,c irGt! m.ti.l~i C'i~~rttb_ 'Bu 1:1E!! d I~i' -ril:tU'irl!~rlrl ~t.1o~~. :H1mlil: ~gso ~~h Ti!hr:1i; yOJlIli;!th;~W~l'ti[~i. 'So\<ye:t i!ll plO11ll-'t.":'I'I i1L~ hn4aD - i!'1iiI= tim ili-:tl1.'I'1l'Cfi. SSDB, fie- IH~e:ri pil$ir.me yo]DmI. gbdJl!!H'.
r

enms.

B.. 'V. PO.t<~4. "

Om01~'f.i]lS:

aajJ~ ~~7U'j'-

~Jdh CJ~fjl" _ A,. M. ~~NinoD. :fWa._~DF. hoo:l~ '''orO Tm:rii~ M,. ,Mg. s, 1'2. c.Ame:r1lmn ya:rdgm 'PWg~:a:IDI 1!§S Jitlmd::.. ib b3...~ ~~ dJ;i.ntti' g(i:i~erdl: h:l5l1mil:li hamltl po-titftM'li!l:iL, p:mlq 'of bl!!n~ ~I)[i,~ n~~U~ }I'O;aeld!U_ G, 5. nallTfif. 'f~ Ali~ '~~jt~ D. C", 19(iS. S. 17,iiL

12 \011 1€J(i1 i.$m tiGyte! 'blr D:! D1W,mdp g~!dl. [;)c~f'fm u-mU1[l!!!ii1m~1li"~bU~~ t~h~t rle\tfj mel lilr:ii mlli1'I:e,~' ~gereRtJ. fOOhJ~'~ prtl~itM:ott:'1 i~; ¥ft!IO V(JllUcve b!l!l rj"!!l"t1 mUM"", letet, de 12 MQrt'o kQ~L 11(1 yllW ~ '~!llvPilWl~~h-, Man Komulonial1 'r~~lIrJd!3J ~~le.s.fm", yuksek: oJOfal~~ Hlcii-, vg KINIl~lmelf1 ieOrill'iut!IHU Orgen~~ ~~tnihGin, ~t!!lllf'·'~ur. Hi'e .Uinse CUi':'1!iJj BdwT' ka~r ~B~ mI ~~mi!rfQWj: i~eg;5aiinii'~ '{Ql:_ ArurCln mdo bile, .YDzl1'Kfkton eEi,kJmmiy;or,; OrgeMIIl"(!I~ Bet-, w~ ,cfevrimcH,e if III[,asl~l!!)itr Jgijroimelefllllli 've :ktJ!ikJI1J~!(j2.I(:en~, d~'St~jl.,UQlha l~r'~.!l1ne bCfiHiIf v~riy"'Of. 'Yht;e e bM ~ez" vonte:mie i1.~ m PIlitMnle2 a eMil'! m ,g~r&' ~d'Qr~ :AkWJ.rler :3R1!1lilrmltf.(ilt!II tJ":: umUlt Vce~~$k.~ dQlliIemlen~n~, blrbirinii: iZtsrnesi. [ner ~'k~mUl ~Ir s.<!i'rn:lhl ~I~cal~ Iga)l~~ ~ Inl, tqltu_:mJ!ln: iner Uti kQtll1{ill d~ yerl~~lrjiV,or~, Tnrin le.i~1 ~~.~ '1IIklm~ m¥unm-rl!!. ItIlli" '1iJ~!!lt~, nUrilfokU!l'l!:li pli~= inelerm D:m'lI:lamo '!te' bir' V(jJn~-alll1, @!i] 5;lrel![lmo Q~G!FXlk' g~T'C.ek,~ I~; ,__ Btn lII100eJil~e'ba~jkill wrlfulcrd'e Uii!!illi$i, (i~hl eliJll~ti!riI,a ..
~'

oldug ~Ii!~ ItnlH:HIi'!i" ~drr k«o $01:1 r d'do \I',tUdl, Oitij-R~n. :11tteJgr(lif. 'C"ekilrmege MeetUJJredilen kab!lI'le~lnl ~jr . ,esin,'d~n gelh(O'fdllJ.~-:. lD!JhlZll do ~nem'lls.I" ·s~ ll"'fllEfB'lfllr bir ookanlof :kul1l.a1JtD aves I dlegl~:gG'r,~[nl 'bln::JJlI~(ln ba~b oom ya:Zgl5 er,HtlilZllF

$onllrlm W1g~oft.a bi, de ~oildlkJ' y"'O do kUlliidisfiillr:1l Vo.r:dHT~

k(lda~1~,OooglaYfll1gil deRek va gaJlislI SruflmUydr:. 8i1~ SOmiJ.!ll."l,on iSOVU "Ill akJ,o.r.. BUlm" hi~ bir 2:0IilUCin. m(, csomub d.egUe!lumsel ,~lbto! SOlflllJt mgy~,u pilro~UmrImOlda Ibol~[yOf. Her olgUl'dO iki yon V(Jr., scmrUJld go,(urit va soyut OZ bi'r 101·gu'"UI ve.riry,or. 'B\W! '9iijmlGe~ kobuk V0 knB'I'I~1Oi; d~ nra", de

~mnmuk olJlmk g8I'c'ekle~iy~r,

milmkOn: b~Uli!!ljgunooJ. k;Qwgu

pc rolll~y,arok

kg

r~t~ol"le

onlllRlJo . 'Demird ve~~'ili" 1:2 MJ'Jrt IMUhtJN$~ ire ~~f~Y~17Il dQi"em~~. M£!IhtHD~VO M~'I ,ci~' ._ Ign .goriiMusOnil ~l'imeVe: ·Qi'i\!ribir Qn-em loog~"m.l!ll~r\i'8i ' ozen gfilsterdJ1eT". DIZlfl'ili[-'.a'l. :2' Mort'" ~~i(lte, (!i1'iaslndtl gird}; ~idell~~] ~:elt1 U\e ~Ie kolr~1 kO~yCl kab:l~. 1910 Ibo,~ mdo Ie. ell p'(lrti~i ie~~de bir. bo~ kc It! i rme Ue r:.ollrkH~f-t~il mlD11b~tte ~edfilM dj., porusl h@IOndO. IIrMlkiUn~ du,Ui. Em!'ya~1 lanmn kurrJua IJ ¥iifli !~Fi,oti, Cemi~J 'h~ k~~illgh"lal vs ydTIS limin e, '~m 'bir t,o~ral~ SClcto k(rt~ilzill g,~ i~eSCi! Irdn. Bu.. sol m'l1halefaUIl r:at birr m ~ ~ilic~mltlllrHi Ill! rh:i rl~t 12 Mo r.t Dem.ire "e bj'li' bU!~ 'Vfik, ppor'tiinuta. bir tJUVOk ·l!tl;lrt~l.la'.~~ClI role:ge1dl. 8irtOn ,cc"" OOS~lru~ b~r yo IliIdan -iids'" I:, 11Tr' "iOR 1~k SG Id 1nrkil!l1 p1 ~ku:r:t· rnek" Vri;' dJ9'.er yandan do. MClrt.'ln muhtmne~ rcd~,tilk 1I1m1'~~ rml'[ kO'Jltro~ altm!jJ almok icin !kulla~dl. M(lrt'·o ~Ql'il otdl!![ u Fz'feninfll fairll ¥clyllm~s1dQn aync!llIl h~nut 01.m.(mSbg;~reki'i!'cr.. !iliUm - gu'yu ~QlI'1ltnlamaklol oo~lrvQ'n ,$MilIIrKilo a.:Iu kQ~ bH. 'IIUlgtHf mek(Jnilfilltdtann vorol:iifuyla. lblll~lz kii~lelere] oklt'l!1~rv,or. C'trnllill Oz, sQm~a .~eltv91'e ooih vulg. r ~Qfl~ooJj I!:lordo.. ~~d(uJo vcrtm IYor. MaVIi!il~ bir rolf politi~gJ(:J, JdUlestr.t'i slraset l(!Irt(lFr:I~llLta,"
1$.] 1Il@
1"

p@Utl 'atW'I*~1ltn·. H

cef k£lhuk lie oymIomnYl 6~1,o.,r. 9o'mut ild V('atutumunu

amm'J' olgy'Vo ~icfc:et l!i!ygl!:lfEtmakbr: ayfJJt lrIyW, BU!li I!IlW poll~k'~cJ. oh;~ude:5e9kr~ o!UlrSI]] olsun. ga. Imle

o(:lQooumgunu.

Wt'kiIJlSIlIl.

b _~IlIVO

anil~li1'/is~DnlplpdffngeciL ~II~

F.:: 4i

!fInd~ ,dQze~:tririeter va d:~. ~Hkl eft yQJi ' k T.:l1"kiYo'_· Vi ~~ifUl!~'lii!n.ekle -eiddi g~likle11l' kG~lhJiOJi1 rbltI]UV'a -_- ,ar~ail'ff'Un yon m $Om I [I 'ijI)l ,koJG,Ifr.i~ Pl ' • ae- ~ ml" n MOr;1,·o k~I~' O. C'J5, iR5ii1m "hV\!a kOVIGll'IgbiJal mi'Q! IBilHefilit Eceviit, Ml!Jh' m·Vil., pa h;inde. _JmG.JiUJfnum b DrGGI mara.1( pfdu. Ad!] ,,J~nn bil\biJt1yie _' . _:_eleri gibe IC:l ImMrJln GOOlUCU II1da blr d~flI( horse- ,010 ,if !kGm II1dlg] ',: nel ~t&te:J1ikWn, SM~ Mu.lli'bra i!e ~ayan sWtee leinde b m' portt !b:Il"Onll U'U ~e fiem de b!lIFJba btl I eld~ eW. Mu 1Il1M Kownn(f'alolilnttll' -uhsmn EkiI~ - . u, ~:ndD bUhlMG fJiliu ,ani tmit@.. de'wtet bO,kanhg. ~ ,oftrinnm . 9~Nte]( '\I'e wm.r ederek" 2 .-'a fUkre _ (11',11:11 _ ..... l~ 00 II left. 1971. MO)!\l~ lile E-y UI (u'Oslnd~ fer a'hyOf. Ktenoz 2!J M~VI$,·'a to,t«n ~iI" .k01'i1~Ik iJi .r lley 1-, . bu. Jarnda "ej.'M~'mjfrnc m,.yaf. Ol~gUer bulClJriUI( V'eI ~rr e.lmCkliCHII ~'k JklJ IYOr~ HtlIiR toP uBBlll m ill' ie bas". kiI' l!Iygul~abnmek 'Gin i kti&iJro' J(Q~I 9:- i: ' 111mil zorurUu ' 9CfYfYQr~
1

:21 Mil;JjlW. ~mctJi i'Q1 ~11i pOll ikot;1I0fiUiU s;ll.. di; &rnire3 '0 ver Gcrl. DetnlnirCm :21 _ Q:I~u iOWA .• u.. ~rtl bj',!I'" ' oi'fJtJlll soz ~u$u olG._ Ir mfi? 'mit ~.n n(tllll., Ar:!oJet Portisi ie.lnden ClbnJ, Demo'hrGl! ,Pam h~ti .mEl ~I¥,. e:tJlji. Demalet ~e-J!ldi kGmplI"i:dliil nd., , - 01 ~lti1dl. B~~lJnlg' b1f1t~kite M'ay'~:S' ,g' • dKj W. e"uQ _ W .. !1 Iii
I

"oldafllUllh.

II

EyJIlI. Mil '0 gOre, -d 'Q 9e1i¥RiJtir~ (I'Db ~jddetJi ~ eJrllJ ''119 dah9 IIliM el~lIe ~ serg]ltrcr" art Ile ~r I!iJJidSlfi:dQ~don ,.1(fa. gefek Biilel!Il: Ece;,rl' Q ge: !kse S'_ e~n Celi!!dret andc mev1:u! bulwklil ve sl,~1 fapt iC '. T:jjir;., ik.iy.e'"yi '~6Rf3teml3:dJ" tar iii on odlio .~ 19~ ynliarnitd'a v~llar:t pO'IiI'omentb- ~rJj .: EllI.e-JM IrlemINI'in Mi'4lotPaisl '~j\n 'll.l'e 'Il~ ~irin H, lk A)Tt.'Srtn illl 9UirJf1lut ~:tay.a1M'moSI do. yune~ .. -Ie ill eriJj1t~filIB bUr gGst.ergesU'd r; tef.Sinii down gere:kil'Y'OT. [J~j'lI"e~ ve,. ECr¥IIil·iR ~Bk bO§ilmliUiI,fJ :it _, t 110"001... ,lecekJeril bail" Q~J!!i1'i!iaa' ,e'kd:a 'iKI, ~Ie"n ned'en : •

y.s.,r..

Mrnfit'. Il1r aau~ill1f rbtlil$h1I11g1C'mJIf:: oJiem.i !wrathln

181

,50

51

119 1 AooryOSQSI. cfrt 'bclmeii punr,U'II1sn,. oZE-rf 11'f1Umlofil 'Y6 t!I;rgOlellllm$ IiIGk;~G1nVlrn.,c;tev1et {lucUn n ~U'Hfimmllilda ·k(llt,lnnl g6Z~tme1.!::ll9n g~rt lIro lm 1fOi~ Ol ',mk ko '1m•. deljl'l'~ gUeCllilun i"leY ,ir.llbil '~ nil vel n'heJiginr: • i$tii(~ milll~&k~e b~r'ni:k~"Q!ilJ~lfll o~~rrtJJO'r. ""_kj, _ , ',ilKJrti":nln parrom~nrrodb ooO-unllUk sggioyacot;, 'tgbor!'trulm -y~~rm eri a do bUl~01mtlrmC1r-ea:ndo. tljZU'II Gzaimasl ~oo'YDU!nQ ik.a rS,-1 iIlru-=
~;llInYiVQr.

U;i buJijk pClrti. 'yonetim ~~~rm'.lStll1ldg. , nil ,~ lbelli deg ffi~~ler rs1ihIOl'h::rl"~ ICHP e ,AP. 12 Ey~ m
(ioltrr IortYiik b~r ~iddet ~iVor ver,' ,- b.~ bl!it'yfik'1i&dden~ 11Iiy-guloliiI'VO;f:' ,k:fdet lrilell'ik otllVQr' va ,_ i ,iid' -ctIiO ~QI"Hl'tllnyo . CHP va AP. ~2' Marti.to ,sil, Qre, ld . &V-ofl'llt.

'i:2

EYJ 1l'u1.

wi ~'ki,~IY dmrnlrl'l~ '~al'll1ll:Umlanlnl. 12 EVJOI". SUT.d~Mmi'yonQr:. 12' fiV1U1 Ibeklev~inrt. sah 1'iey8 kond'ukwn iSOlim~ • iii desl!ek~JI'i\l'te tomoJnn~VO;lihlr. . Bmm. U~rQArQO a~m~k Clfe _. ,oIuy 0 r, UIlljO. dG_. I,

I'I:tmr·O\. d\o!llme 9or~nmslii Veffltl or. ~mm. dOfld'i~ ilen ,s(irluy·or. BUg,ljjn dlliiU1ytu:nlml pek ,kal@balrk lfI.1ffldor. ,UiI d(1IiI1'~Cillrrg ~5!n:l~illnu J;(,owl .Ln'leJl!lfiHimln .. oo.k ~ bil" UI ell'idin bU m.. 'htllk'illil basil: ml'i~ll!okTnru orl'Gdilllil ikG'td'Hl Ti!i'l\'kliy"e'~<Il!I' bUlm ylGlpd'J.r: Va:pmak: ,is'eyenl::en n e<tinel
gel~!. DIiilr'iViDl~ iiiI evl~!min merke:z:~ 10'['(11',1)U inill!ii!Ccl. :!iiligliIlm va I 1~~ndiUilnGfen bir l~ij1'[f1ItUGIljJl1 l'itaf-ekesl~ bir dilrtyo:d'tI. Or'M ~g Im,porot@ ~Utl z{D,manm.da. horeketsiZ Vi' , e2i bit ddln,o gnl~t'~. Ylll,:on'tHii dfnaamter ~ets _asine lfrJ.gun dl~~ Wlyer. eu girull'tumlliil yrkdnll![S'J ,;1Om~J1 Illryolr., bi~;- 0~lrJ~II\~I' 'liar,

Maler Po rt;Jsj: R~e H(:I1ik 1~'G[msi·nD'lL GYl:li:Q D. irel Ire Ecevif,illil 11:2 e,IQ~'e ,kDn;;i 10dukJrnn :&0111 dereoe ,fQ -ay b2f !;{),fO~,'w~hJIr;ttsr ik~:Po1~UkQ';C'flin bitEllitOiIalb ilk .' .• stedikierl l~i~' i:rue:nlmdlen Ik'(IlyrnoWdarnYO-f. Virkdmosl 00' 1«;;.Ildy~~yrad!l ~k~llYi:lr. ISir Il!1ok:m we ,bi.r :SON 'lJQr amp I cJ[canol bekI i1fCl'~Ne~e'Jil f(uir,~1Vel'dea~lka'l KJar by ~dor hlZ:l;o Of'taYmil CI Nerf.en.. 112 :eylO ~ MlIItMgm - he~Uz IEyliiUst DaMI1I oon-a erp

52

tilll GiiYefliTik KeMefl''me' gO~eHlli bJUIMklQf:, tJ.u goveJill dJ, :endil1'Jile'YB ,0 I iVot~ , '. 12 E. Iil'~ Ue' bQPJOktlfll1 koliUiliu~jj - ~Jkfa. nlnll_~ I~. - nyffi, 1981 lQ]'it'Hilde Ud va'l)!lmc~ i~~va' g ~ 1~I1Hl lu'lvnO "~crnnda jiJl!Ii$(lin ooy!Uyo ~ 1I*"Si-' IObII Kuvveti'e looJiin <t:rtl§1ijU mili~el'OOeml ba§on iJe ,otkI

.'jmd~
n1Qlil

~tnO

d. -nm 'MIOri A'IiflUpQ Ii!on· sari ASa ' b',fi'ii 8i!!!ikjimfnm EyJOI K0lBl1tanlarfn] f~a srkI3\1ITtMUmn'(j~uusal~ e.]'fyor \r,e ~14~~~z. JJ~anall ~~ I ' n ol'l!lCillgLJ,T;-tm1 QrgsJilelNil: E"'Ili~1 e J~iyw l ~. iful'ki=
-lmDliII'IiZH:! I~
'Irifi'~·
,I

IIII Uti ~IZ. Tfir1kiye~

tlTl

zooffiQ' ugra m'

illlifl1l);m

v~

'lei ~Ii~

!'a~,

.Jli1>Ia-n:. ~'
I~

80hJCm

:s~

SQJl!t1JJ IJ

gilSteny.o.t; veri~
bJUmilli'4ilJtJ!I_

g~itln1 ib'rr~~~p I EyIOI l{oOmtll'Q]i'1] ~l. billl ~da-[J Is eUli De.l!nfm1 ve E.oe'W'ifi' railo 1'.'kltJ, :all ,n 01,0-

yOM -'~mlere hOY1~Ii1:m.y(lj sllredenfen rlIi

toot E"'WITfi;Ul 'iJllJ I(~ iHiJ. $iiI ey,rnQ n [0, ml fEd ire B~ IeJiIt
m ~¢Ik voe dat'io bUyiikd.'
-itlfM$bclUtOnllk

&e.¥it"tfl

12 IEyIQI',e "
D

ikOllWguflllII va E!faen - e de'ii.te1: kifbjr .illa mQt ~nuraJiYil 1[£1'1; CHP lei c:e- If' "".. In te i'ddlQklrl ~CIIJl'iliiJlt:. ~enliz b winerini ye;te i - C!iJde ~= ~
"~l1rrtm.Q
'jill -

edt

_ vermestm W"

(,. )1

Dhs;~11

'. ,ewel:sek~~ii1~t~i !;cev1fQ lI'EtMUer.Ec.ey,~. ~.':r d{U'k"oorss o· rot '0' i _genel ,s;eli:r;etel'llikt '- if<~lh'Q~Rb.I 1 ,i -. ', ~ reno kttltem \l'e SiltHtda Kuvvetler f~ndekji kcmuliI'iIlJ ~ _~y<Nice Komi Kuwetler Bo$k~HiI'LIn. dOillneofL _ 'Ilfior rum«iml ~it~'i~ dark 1h000e m"ek.llflli.ZflIm.Sl b, mdm l\ilf, _I.. E~il, oo;bukonlddo.. ttmt'lOptl,ll 'YO H k6y1 I de ,~ I~ _ tiiiru'lilon 'r~JlItGi!ileri~e ugmfll. Ev,teD" ~~ayo ~F lWIlMIe. !lIn uk ''iUIDmJ!tQ hi (: olleroli GI'mo:yo1il _~ rim is ,ill - J;lko ': dl. VlJiil1llo~J:a_f kanV! 'e ~. tI 1iIJI, Ev-ren'!!!irlmllii diln!er dtlulo " 12 E'i1 ~Olilrullt~1iIn, OSmill', _e ~i to yalmm::a 12" E'yIiil-'e -llJnjil G1:d)u~I~l'l jlh:1!JIITlIfI'ln] \fiUlnek lStedUd' I f!li ~ ~iler. [. g:iirrl l~ . ,~t~ O,S iji' leUll gWitc.el om =1i(Ji-en .omllalli ve abOrIlJ Ilim!IiSln~ ~.. or4'W1 er, -: ~1iIJ cemg ·i~ 12 e,lll!I_ G:~JI[" fi'~nQ !Ill k, bu ·-''''''m I iO. be gese'l ~Iii tl Ol~r~ Homm ICegtJ. gi' iEe1 olftmlt ymamru:lll{tolrifll ~Ird ~ i gfinln. no tan 1!11 0., TYr.. kJ "tie den:w Ileli ' lIin e«d:ele in 1'1~1III_. lll8nrI fJ: 1E11!Seev~rin t, etollu.Ii!d'(I VjjJ do e, imfe (I ,(!f,Dr. *,k-:ad'Q~unH._~ a I' ., lanm b· _,] bi t~i mi'" \fer ve.rh.c¥4lI _ ,J, H~l d~ ( _ ~~~m llen bl~QiU'or. ,:2 EY I G "'lIllll~i~nmf;ede~~slnln m'bIil iI.~Jt r-ed=
~J~

temedllkh!n

Qh"

gerf Qlobil~er-j

IL

I: , 10.

~Jn8'"

2W,

(Ii'

wr_

«O;r;g.. .hIiIru:i ~,

'_ mh 1f~'

f »1 k ha~l"

Ku,1'Y'U eli Komu.it'3m OltllH-. ,.:u,A411~ m~ b

m~

51

~Sh!_e. ltIober 'liere~~b dl~ VOIf, Deml rel.'i III (h~ i~I~lri bQf(Dn~ih~~ Ekab:;r,i ecag~ayGng~~ I 9.\i EVirtm"e. dfl§lm 1c'1mbi'~im .,opamar&mklQ1il mw Do'fCr.Jiffi.'lnil. ~oofllobrm!!v~lfi.,of3!J. E "in tiurofio ki m~h gmg:dlgl CiJa~/L1~jlllvor; ~~~e-t hnist, Dernirel 've APk~dfiJflGln., 12 A fv.lillili'l'h~1il1 y'tiil)l ~maslnl imBd IMen. anMlk. YQJIm.mQthkitim III III yGl~nm;SJlIl ~J~~fiy.crilar. AftI«ilICh::J9Irtil, dflSQl~. QIRdt Ista 1JJ],"d~; Srnz:ere:',llIrin beim'tGio ve bir gun OJ. t~'e:fo:rI g;eliv,ot. t:,G&zjerind'en ~~m k('ljlf'd~~Im, ni;ll~II;s.lliIf:I'.. t)moer !luAU ~iUIQ(. '11;001: l!I!Ilf'VOir OC:"" ttl hkta , [eo . ~'1 b:l( ,11" ge; de :;G11e tMc !orI0J(!i:tltibl. etB'fonf HM:Omt'~ laflomQ'!.I"(I ~!EhnVQII". Hillson d, 2U Agustos· ,.W~: oorfltii llilide T!nIQtVrJ, SJ}leYfflolill Damim1"e oflQmtI' (I 'gi~ diY{pr" IDvllil1irel. [HIlSOn'ol ~yle UJ'miIYO'r. ,90 QiiR~'" . 195mtll SiiJreai lie ibEilm 1M~C1ii-S~ilii ~~"~iSlnlill ~j ~~ mezcdJm. Vtii O~· dlliFl. ,o:iniull b&Y~ff ~&~D~i Bu lot"11iI1 Ti.·'c r e ,StyOS8t lllr,ililb'lr ods Q1'u~mlii ~Q~Urfille:n'WIe;~ yol • engm Ilil '. enmk "'r~ini dU!V~YOf,~ a:!st:emem, }I\!ifiiiil 10 . ilil"rlB 1t'0V1! si:zfirm de' m~ dOc

~a" ~:ela;rQnr 'a.:tt~~nrlij' vo~~Qr.

HOS(;l ~ Cema. S@:rdOjll'tu1e., 12 E~ En 9H1 $r:a1KinLd KEmClml Po§u;JI'mn ~ OU§I~l!rrrtgll"e ..,~ I~lir d~1l1Ye.n I • r I· (lVD-

_~ ..

~ nr'ftcl'i ~'r

,Q~e'

reI·"t, 'mplmt mru'(lIli11 kc~m eM du . UI i~~1lDlmJ,fI "18~e yE!:"lli).yn ~ BIm::Id; iIliIJku.~1m H(asan·tn SfliUkkJ. nhllal~lin·va yer 'J'~W (Ie· m _-Q!abi ~~, I«nrim dYli'~lf$;Jzhfllnln ~ 'yQmdtglnl ~,..,
.' OfUm-

dJ::;nnyo mz.d~IIl('J:a, D011-

[Demirel"in

, ~,-;,' mrfgynm '. lardalilYDfilm: ..30-4<111 ' " 4d~1 t~rd~[. Ylti~~.a ' .I 'A 1m) 0 m'. lYlmQ$on ne Clitlrt IBugUrnl, btrok~ smt Q ~. De-mim{.~M isin 'Ill, '1'!i.!t{lfll1l!ilf."~U!'U brr~koslri I iil
lHDnflS1II11

1:0'ltu. SOnJ

I.

Q"fI's'p

eJdu1,1)J gib~ a'Jdo=

-l:iyOr~
00

«Bin,e yalnl!1 ~a m iSll&lj; VO r, Su bU;v I ' CIImmiz. AU:ui.. ~ dtHI nosdkaikllLr bOyU~,bir:teyin:t. [~f. bO¥B' sir ..-" ~-40 oi I\1l [l(1,~ werde~ VI~~oroci: 1l.Utsam na e W', 'ilYtmoStilrn WI!!! ,Glur?~ IlLah lJZ.(lJt~ycr ~;u~. S!lUii FI bVlillaf. ~ iilrgcelll!iJI 9cimde",

,Q~or.

m 'gelelll v.e H, S{l ntllil' rrrn:ak 1~111l¥'eR1ll.~ r ~ka hi I f vor b[r tlffJfIl! Il"IClq, iain at1ull' deg;9i'" ~e brr' mf Q~!1gtlm!ll HUl1Uyof:1lt1ln. De.mlliei. !Ibm i!j1ek~e .. ri kotiruoorru:hl" yDiln!\!C01 I:.in ~'il:iyi idlili.metilmi!!I'lITj11,:~ol1ugn:rnl~' dan lof ediyor ~ Ce, JIll d~ldumfl~!ZI r ic,iR Ell c'B~9Qn-b~~ rok,son QIQ'!.(Itz riiftm 'lela~ir~ BimiJin bunLflE'fdol SO(Jral e· "ii SO; I.IC '" I IiVh31: e;Brutgifl 1Q,'a1til iktililliarl dweler i(]~liI11lUl~'~~ etnltillfrl .slmdcllili brr Ifft' Q~,m:hglm{a '!ilJal d~IIFIi::al!;:lm1Z ~lflr., 'b:mlkmlll' g~ifite_delieriM blrr lilt ,cut!:l:~lilJniiii. ~~ e, . _URI . ~v:nm, Oinkil: bu.. e'mU lot"' lie D€!;.. mirel. buuk! nm, CLsslnla ve b~mk;!Iflfflt, IifIi::Slllh~jD 6;z,gOri! ~ ~ I~ n:WiI S:O'\I'UJilYeY~ o:ra'uilll!iU k(lInI~I~l!fcr.
" 'I

He-, .n kI tltt1J '

- ti'e.f'. ~ilI!J:c_ gQv~!!j~1 ~ft;r:m~ B~1:'Z.lIii:[, :!If'X~Jlt;I!y" -"il, bur d mo:~ ~IlJl. mil:~~hll . Ull~ de- paSb I-r balin!!: ~ :Dt:mhel~e;ncj Y.I!I1Ii1rian ,1lI9tlan!lD btl: MWl ~pal~luladE!!fl ir.'IIit t;mfI\3;1!'1

1m v.e

~l::m.a~·
-

];Eu:Kb,

J ...

~ ~IJ.TQ

c:Bh:Im iI1l:':E£i lU]. ~ '~':!i dA _tin TRw.

!Ii.t_ll.

rld~

'Eied _ ~n
h~

ki

50aJr dl:~ ~pal::::tim

Ii::

1II It ~fllJla

~'P.

Eli. :s£f."fi"i'.~n:I.IO\!E':lml~DI ~QlaJWll


]e

lOll!! Nimh

~Ifrtllidbm_
~I

Nl'adI.· :~dl·Ihcak.·W dem~RftI.~ ~aii:;!~a;[!]ml ~titi[i ~t.:m~k,.,

:z.wluinlltfillJlil!.

t~ bile d~mo.k:rM1i

.mClt~lH~: INv...ib

II a;geti.l:i!j
UII'!
. Ii

di.f' S!bc ib~l.tiyQ . • .. ~ ~.Zo 'b'~1' ge't:~ gJ;!'" il.t uk. N:iiIiEI.L~.:: ~ M~brn.'C~ olm ¥ac-llk~ h'kbmet IJ"~ ,Ia!i~: ~~ra!l:!<D N:az'fi",a. ~1j;:'UInQ~ b Cl'fl!:blldJ!m: 'N~lli B{llUrndad :imZ3. iS~~ iDut:]:l1lra MtiUDt ]Mr]n 't;a.Jll [6:.\ !I:~.tanm -, I lni II rl rd1lm... Jftlrfrll' aal~ [" Y·il:rnlrm yeti;t1· Rll .mnz.a~ imzal'am~tuu W';JmlrL • I~

all

_,

III' -

,mO.?

~rl".i!l:

, "sm~

Dem1reIUc

1Ill'll

' ~J11JimDu.

:ragm-

N.MiJl lheD~'m. l'lIl~U';t'h' ~lr ~m, d~~

DC!mireT-in bir 1.2 Eyil bI!kf,ey,- "oJl"Id'e D1dugu ~ k' [Clelk o!cf1IliIik Cirt~ G,,- nyOi";' bumdo -'--11JkW(JtUm [~W"~ ,im:di J sim Eeailit"f!; ge! 0 ve \Ii-me IiIlrson Gamont] Gun fl'Q,u"'n.. den- :bfr crk'll:m1iLtill IIVS IIQ d~ Of~, E Onem~t mesele '~eiUtt \Ire ,an~ifiiVdl De fe.i~ gjj 19. '~k fOO:'b mes(lf~ ill! mlno:tno,chg ~nI bell rIt1ti. Bu 0100(10" tip I ~i ' 9 ibi. OOO~i He mica' ~e;~ede lbciivul'illl'lan bo.l yCl:en:d':e.rt ~,imsedgtni d~' !~l<rni. !... SHim. se~i d:tr~ ger.~kl. ~f' 'l!€lOriJc bJt(1r~lg~1 kavl~UiilCOj dU de IlIfVU1f'ng:3s1ert;or. HrlHi't Demlml"d'en sin edef'keTit dl~J Ecevi, gill:; 1idi!fo,r: tersi t ~ 'Yo 'fliltdi 'lie '12 EylRliI bog ~m ~. I cevi~ len sOl: ede _ .'bpkm Dc, millliel gwbf,. ,diye'hili Indi'
I

Qkt,anyo;rum

y,@r:.

Her miioode1~

(J

_I

wm~ndQ. t(r ic mooad,e.:I~e o:rl!!l~

ICe_eye: Ij~ 'Sf~yeni~, OYU9lnO Jll '1ilP iSeM¥8'rril_ ,dgr.1l1 n kil1" col m~~, ,~ede 909,imMen u\lliI'r ..
ri!\'Ull [stay-en d'i;fTI1ICmlJ'n
bill

6nlem5:J
Holik

kinliilii ut~JW'".

Bo,lI:ia

01( Dlmr.rU]1Y~pJrorum

'i,e

_,(11\1 ~Oril:tlil!l.

i2 Ey ijlf ,-WI ~ g,1h'8nl ger1'eik~yle oy dint -me ~liSiD([e i~, de mu, bulunuyor; IB"h]Tk· P!1lInisl Jom~Ormill'OO Do;'ent - 'II in evim!d~
Parti&:i 1~~IlI,

gOJ1deril~hlj_ IEiflnlZQ
I!!I-

to' ismet Pa~!!ll riGs.! birt§Jk~ gns er,rr.:,?~~1iI ill by We. is,B ,met ~al~O elIl ,,.II~lr olmu," ,In,Junuyor V8 HalJ: lFu'1knsI Ka", n itib:J :1j!,nlUlmisi bir o:w.n~di$]! rolYflu d'i'lt¥Df~ iliiS\met Pa~Q"-' fII ~n ·0'· '~orilllllevnp1.iiO~ totiu9mlo h 0 radIi;;, 8u l(-cnu~mrJlannf ~!r] mOle is mer p.~~o gyne_~ lfijyle ~ho:r.: •~e e: neek QQ:!?onll rn~;ulaliSl) .k~O,-a1 don _ r~ b I mill cok di" ft, ,stmet g:e,Mk. yani: OJirlon" OO~r[1I 0 . n ,e lkend[[er Oi t"il~fJliI;11 hlssehlte1erineJ. BY ,SOui n Ifzii Dlad~ 1mIll. c:~l1lrJ'~ri slklmll VO ~mmOl!.«k [ge.: , yo Ianni cOtk tllltfWG~, gemk .: He ,kndor ,~J$Q sur8!te be ... I oIdufdong j]r~a.nirJers~. 0 k,~dt1r. kl~ ,sij 1f1e' 'j~~nde'~i~ ilmla:nm.a de .erh!"h., 'Jl!J]m bi r ~!eSJnmi¥et ~1lti~jl vow: Inom! IIl!lll Dfr denmk1r'aSl inancs 2!1Oi ,ii}rt'~ [ 'cl3i(IV&r~ _, -ke1l1erin .,.., Anlinlyo®~ kil1RUmllU'U1l'11ortQ.tt~p .0 ·1 1 Ictn, :: ,1iim1 ald'~k~~n bHlITIlvor~ HoU, Fuk'oSl1 gJik'iru .. yllll.l!.OO buMIiIJ ibir CUiI -Qnc~ [geroek~Bit .ilme&J i';in (!!Iid] JIllaY1 d'9!;On - r..
1 •

ve ta~t:tmrke.m UI'JIlIU!b'W'UrrL IHa k Po.s"j KQtf :i Umum lsi M I!!f:stofa OS:~. m-liL'1lIi. bir SUnulo yap, "01'. 9"ir e ibe~ge5i Q1am'k '- r:G~ tli!hyorom::' .Efendim.. se yu' ke • bi\l JI] ~l1e bjr:; de.Aerlendil"1l'nE! yfll) 'k_. 10. -ee, :fU til MIktlk e 1«iII-, rer \(er.R~en Iismet Pa¥Di"don yaM _~flI!jllm 'eedik~12 ' ort:=
I

doo-~

toplo

,(011011".

'"

fJa~m 'l'ulOJIl DcgGO"IM 1111'

CQII~mnslndllJ!11

'-iyoo: ~Bu gi}r-o,tern ~.cFrtlJ(et . "Gmt uQ _rna '. elik _'Or s'bubfl gell~[jidik Sir; 12 EVliUJ kOQlmlllmtm.1i. k!i: Tijlfik 0 usu ,t.lr G1!iJley ,Alme..
MpoI

O$tarldcrlj"dan. Ecavlt"e

devollll

r.Hc1e!l

ero!l\S1.!! d\l!'Indrr~ ,geleneii

v(]t:i(h:r•. 'gelsnegiJld':e

dleJnok~ 00 d'et ~5'tra-'

~(!1'rek·etle bi:z. P<l fLH ol«rok ~sf::e_"_efe- YUm'li1Ki1 !liI~ I'r¥llz»- [S I 6e ~'V,L] do . imih, Qn_· I~ IU... teUI:D [~t"kG,t:uy.'lilIp~~nii1'llil k~Gn 9 en' [ljjolmIYW.

Irrt1s~vtlrorrf. See:ml~[,ek] IMIiQI~hQlej _ bI ",- (Jlmllido It~ ,si3:z(ind8' dlllf'mu§, vie k~JIQlt\~ OOnmi$tiir. Oc; bunl'ardo111
,~mJ

V'it·nC~1IiIl DQjj611\'1;O'tUl1"dQ~rln b.1I: teslimliV8t 'wate.:iu;ine Ece'il'~ri~1 CeVGlblniiUl Ozer1we. d.!!JlrmLllf~ l~~. CevUbl.,~. :a
'vlit'n E,fhll KQ'm~t.aIillBD·.n1lfi it.:ebll,g. ill ''Vln<JJnIL ya~l", CD Gellel Se~, ]I!
t:'im~'Q;l~~:
om:

'('~) Ha;aall Cerna.' dle :mnm~d;ll'Q


lI)l"m·~ .... ~]!tm,

met,. 'tift~'l~m_Je lem,et; QI~2i1h.

c; de D

611

derQi cdt rntEJk iStirJ(H'", bun I ~l1IlQmok Im~ktUI'li!ll. _, ~.t.~ ~ 12 EyUlI K: ,', 1fr'llIlnl ~~I1~rfi ~to¥Io".rm.a~ I~ln t\l~r Imoond - e Q ,~~ otUM p.artlslnrnl boljinradan ~iYn'hll'or. Burnt ' :scmroyO:ln~(I ki~_1 ,.~nm l1'iiOOIl§~'m~lval'l we fie ., 'R oil, au lei bm nmepn KIM ,&1 Ie Ii 'l~I!uIdQlii1"l1ID-, ''ei

m1yfikeloi

nw. :-111! , . l~"m ~ll!Jd~n. ~~l~n:m;a'lI_~~r.,y~pm_oslfi. lit, pe~,! iC'£.IIittu" ' o'rre51,. ,sOz edll)ybi~ -, Oyfe rtm - .' 1- lte" lEa!¥I' YL~]i '''itt"l ~ ~n 12 1e,lill - I mDJj~If;"" OOsrum"' 1= ~. igine. ili1atl(hk~JIJ SID;m'![J] tut,illrd~FimD rOiJlilI Onemsl% bo. fJ e!te1r vam~'~JUilJ \IIlamz.ged'~II". 1'2 Eyl ~e ,c~ e "ll :Iit[t; bir 1~1t.,o oVa ,tepk~belir~ , . .e'k '. Olm~dmi ftlild~ 111 kll_u dU\mil.onwk: gerekll:'yM: ~u WhtilMG:' "an t&S~imiyet. S'trQ'tejiSil!ljl ,a~Ekl,.,n1ioSI"r:lln ItSOm'Q ~e.J1!Ilf1i DldujUl ~ifi!1f.elli1 (&Ci(_~ej!l illj, W~filllY@r~ les)oo

led", (W). 2 Eyf: "liIi! ' CIA me:IiJR~U AlMr ~an de ,bun -lQrk-e1ml, l-a.~ niiyo,~ IIi5ml:'m WWklLlollro,

I.

!lD:n ,ysrr,lma. d;i;JorJa lUfede yol41Mio.

.. ,f~a

ll~

Cent91. 1Z.l]rl ' G -. 52

!fit...

I. !"it

Stir tiyStfO S(lihIlU'~ dQ~Qrdr;l' n~nO}'lll iiI,CUlGn'. howr':SI ~e: I~ke$ slnirU., h6lke.t ~;m fKn. IMk(J~ 'geoedir., kl:mSe¥i d* uyk.WJ lutmllllfelidul'Ul,. lBiyfe b.ir dwumd~ ~iln 00, 10; IilOIQ'ta bGilamo$lnJo u.,gun oIOC49t1ll1l g;~un~ mm. JM:: Bon,Q ®:'~c dUfum QOk VQbjm. ~n /MfjM "liZ gibi bir 'U~'kJOmtl ',opllm., Beni ';irndj YQ',uz. biroknm~ ~na. ge.fe'kjpo Biii~ncJ,OfuM.U ~eM r s.msm I SJmiM' ,1M rmmomtl: ~ yiikt.e.rnak is~iVQf. oncok. ikinei ~ oou. • me I. kQCIi- yo.'UOi:1lli1 Gn.,Of~ _bet rCDil'llllJ. I}'kiinrd~Y~1n 011_l •• Bun roan' 'eobililfi'Ci IQjllUlOU. Qereet ~:rndQ m-· I:eat E, i~.Il-d ~hte Ii,Cstertltwa ~ aU,amemti' ,~- de GQJ9l$'LlZ ~fdem 'efkjbmfiQEtfIi}i, ~Dniiyo~: ikiJ'ooj OVUflUll" n~. ,gafOek ¥g~aft1d!l Mustafa Ostri C rpwti ~_ -, SoL' ko lli &e¥it·~m ,1b~l:atlisl1ii!in ifrIIic biT 'yeme r~Jlt' m d.gl.iitl, sbylemesin'e oldnrmrvor, ' ",I Reri:me, Id~8i • Qpbm di;yc '. :S.,OS~,liU 5oll'di!)niit duiOn M. I,illnd. ·ftJ ~'" b!£j :On 6r:g i!liiUZ8B (te;" p€n1Ji kOpUJh'fI,QSU1Q ~, uygar e. ,il[:(ldl;;bir t,epkjl gas~rmenll;i n~nJmll., 80, ~ c • ~k'Z ,b.r.a1<tlgl klbtWelTli liamk-e' bekr~li"~ VClJIJ"'IXF -OfSG?' 8; rillCt Q)fumen hmn'Cn ~o iJlIiOVl ,a~,o: EO.er bU.. ,

ve

g~n

,0, _ro.
au;,

kG' Pnnd'a Ibirbilgij, sdhibi

,o'lmcmn

IM~O

I ••

ormm

'I

[flU YDPiif,WIZ5QfllZ.,

re~fftin. Du tehdft ~oouk .1Ili '~ oyu ~ Of Il,ze I e olumlu e.V<i I~:e'l!'iyor. ~k'ncl OjI1JIfIGl.I. UstOI'lld:{lQ'o bj"" ttlP i 9'00'1>e I I e hozuVCr:: fGkGt i~t PQ~,Q ,a~Qm ~ we bd neden e ya;pocogg m /bitlemirVQ'r., Blii fied~n e Ins; 'IfOpaCQ~[n', ken, (SIM bir tepkl ,g&st\(mes~ml w1le,ei e, ~CJ.fi v~ Ece.ri lie em at: cTepkmilit IlfcillllJi kQ:Iilusuf'Kt1lDJblr 6 ' IJI1 . ~CI J 11UJ1:. (klfQdo blJl!luoop bvt n ~~:tOr1eiin b :SOI't!I, lRi & 8 er
l
l I

1t'efJ'4e: OQIWkt'CImrU~D btH1\m

heoo.hmru

00

Ulfil([ilktfll1filf.ll

d_illleb

IfyOnl'l!n:

biJlLmci

&pftCil!l

un

"LI~

h~silJl:'i.B Bc5ndefrl'gUirneye: b.o!)t~l' 8i1iftCi oytl1DG'IlI!iU O)f.Mi'fCrni OOtent E~ ~~aA1i1f11o. yoso 'M.ahke.mesl'ne dOViJ O(mflJ. dill,(}fillltJrwrlt",' degi'l; footezl 'bile saymll'k, mrlintkin degiL tin :SublJl\-~tJ. oliveri' 'Ve bePl\'e,~ ~R'on sO¥:blyor: ~ Glen' I Boi!jk1ifrl\lm AiTlQ"Q&Q ;, m'hkemes.f'fte dav~ co;"

rtD _, m

biNlew

GQIiU"€!!1is8

eeY~-' JIIli

OSI

F :.5

l _k ~Gin bir :~nfottman\l' Qfme gerekit. Parti l~btdl. .1( vetl( Ii OroClTfl ,oggfrz. CLnii SJIGtTJllllZ yaK .. 0 .~ c Bii AnQYOSo M!;i'fl emesrnil'l koplSJn on O!jVinr1efli~ SO. eodrkferi pek verifiC1~; Qn~k aMP ,:aneNe-is] SOmuncU'"nu bInnci QyunCH~ii'lUn geneeltej\j} oy.im' oyno, f trn ern on-wtl ~J on ~,.hyQ.t. 8irJn~i OVUncllfVU ,OO-moMrran Ecevi' b r :~ .. ne$CQ OYUr.lu-ndan bjr ecv<ip'lo. roJ· J1lj yaplvor: cSiz gid" AnoI'fCsO Mohkemesi"ne, QfiiOf" cev'rslnierJ. _nero i lakin oyunl 'oyoomak ,de~iJ mj?' Erot Tuneer·h~1 bu 0yulldon \$ddD'n~.. o{dUg'lf ankrsrJl"Io'r-; RffgeSU·,f:mn hena2: yct.tmQfAfto-' mdUJ}Y ,iso t Oyu'"
i

mrltn~. AncQk, EcceVit hemen devcm ediYOf; «Amo g,ene-I, v&tileflm' kurutu ilrye 'erjnin lamammrn il1'lZQSr1\l istet"ln'P,. at,. rifiCr ofl:r-"cunun yole,UJO sfirmekt'er::ll VGflQ ctduyu S;-O'zl&-InI,or. Nedef1? ,Kims.eye ,hgber vel"h't!eden paRJ ~a ~JgUidon oy on bir g€'lr'U;Jl lbO~kGn!long) io&oni va siyosi ge.. feJo-.~e'flrte biitlllin genet VOO ',fill urulu Oy,g eri;(' ~ebl~V01? 'Caf<' d.Qho filsipJ 1Itt" SiYas:i ol\lUt!enme erde b1.e kQ~ pon.,tQn SQfir(i' OOyle$'!,nebk t)i ik o(o'nmqor 'lie QrQfiSQ r 1m butunrtJuyor •. au tr~ wY.llf,Jl1 rCffide oytinl "ada SMa ermyor.. K~ kQhnU me'diU10l MMS«do' U-st,Qntifa ,~ yj.ne evf;~d· «val doly .. (f,6zil' v.,~~ ve YQhmn~ll bir herul,nm U'e GyUlW ,Qcdtbl bir OOtlQ ge&ifiyor. e~ok. td~ '&%erlne .,are;meyin cevabi¥u 'v~jyQri ~'Wil!Gn SPyJiyt)!": .(Saytn ,Sen '_ B~CiDJ~ ~1iI"atr:mJ, bir ~ -'" AII11khichirirrnlin &Jl yoJ(~, 00 le' lir ko~ kif 1i1rn bjr QlO¥o gete:.rtek b1k11ri Y.QymliirilQSI. 'itti ilrgit o'IQ(lOk tJUe d~Qrhafniir' ~mr~ 1141 ve 142"'-dlaft b ·suc!'«Vabilif_~r.. A.ri(ada,blllnmJZifl he,p.sinin eo ~(f. ~. U lifo; ev g:ec.Jnditiy,g I 'gi',,, ,Kendnerl '81 gOre' -bk ," bUlfiulCF., Qft 1 tQ "genD ,lfll'Ukle bit' ~ey}e,. ,hezu1o-y.nfr,m"' a-emek h Idttlll kn

ulk~§uJ1ClM esin'fene.tek Qrtayo ,.ioY<1r.: «SaYIA Gene UQG'k.antfft. b.Ir ~ko G.JlW1niZdtd'Io ver mJ. tl-Iiirn yagmom~ ist, riflitiZ1.1 hno:r 'Ie -s ,_0.11 Eski Bal(onl ['roj Tuncer"lnt bu e¥kJ'iiBi vermde \bUluy;owm. au.no ba, ~ktodjn Ceytlbl~~fe Q,IU,on_Sir lbitfliri _4Ylfitf& YUII0' ~oml'Jjtt. G,tbeH Parti kopo ltma. y6netJc.Uer III erevti geJ:ef~ tlir bitd i:11:10yr Qry«biU1er ve sonuwnu I«r ,0,tnu'mf11ki
OVUfi f;tkGtOltli

i,~

6i

c!Uy.a:r., Htm-~·~ telef~ti et..:: i"ne1zd!emr: t~r , ~iyQ1IJ I!I\ IH!mmn (j:e1frll)1. ~u :~Oiykdam 'i(m,(hgl g~jinmL\Cj1 ~1ll1 beU~ ,.;Ci"iPO bUtID!l1 l~QfiQ.n 'Fm~~~ b{n'l(t1m' I~IIlU:IlJ~ sanltl K~' ¥I!1IDdllh3nne.l!J,~n""· ~Itvo.:rdil::lll., 'BU. b,riooi rli, ~t. HOS4[liI. ~ri'lfi h~ 1.e'!IrjlG kon~Iiii\ili!£S1Ull ,af.ii~d_~1 Gun1i§a·ll~ b[f 'i kin ltii di)) tliQt Id~]lm l(f~iQy~l'. ~Ie: .DQW11 son~1i 'V IlIa ni!!]1 ICI!1«lIJi1~1Il~~k· va:erf]
¥D~ ~ BLllIlMlI ~[:evlt- ~UImllk>of'd'all;.
~OmJ$e}f"le

~ord!ll 'tey_ claiJrooi'

p~m;an--

llii y~:

'Devam ediVaFW~ Dilhmil ~rnsu HD.SS_' d~.Qm ed~· 1I'00m ,~_ooh stiot O'J!I 'btai '1c~'iyOJiid'U'_ VOI~1 Jill ~on _-l1li;m.tI1 .pJip'. iEOOYfl 'oon[m 1u~~~i;mdo~ S'eft!i i~liyOr' dGtlj", Bunl'ititm sonoo l~fI yl~' d'w~m ~ijf«: ~j'iJ( ke:z ~endisl 0]1'1" y.rJ!(fJ;J:., 1FJu~.Q:n b!ili Hn!!lC o~kGll¥OfII.\Im~m'emek. ~1~1: Ece~t" I~Qrn ~-m~"e llilr h-mJei 1I5Ifiide;~ ~~liYQ". iBulWD ~in jHemznkoy"dGn Mko.m~D HMo., enyOf" Illi'B hd!ermi. H~tklld 't~ ~Q'Qr~ y~

leQlyO:. r~ i"'llC1~m.

'mfi~Drliide ~Iuftmot i-cirlil HMit!-n"'a ,.wor, 11"!(D:!illlmasl~k ~ 2001


Ut~l

'te~&fcn

on:Im'.

_~1:

~n

~~e ·yordmum. Itfosoo ~I·ie teldoo e1Jirled~n. ru~ Rm dog auy,ol Hom2:tik:o,~1ti Mf' :te:1'{Pe Qkumu~ o_'I(h~ ,.~ ~Ill' ~dbll Conk. ~uj~ t~g'km ~~ b-~IlIOn ~reliUlne:k • r:n:kQnl dmoy~ rd.. l6,;re IliHII1~If1iYG't: 'OYUlll1
Cji1lQ~1

~kl:JS~

1!l11e.-1!I1 Eoovit. lbim

iduli1l

lif!lVmJ!'Ulbil&e:

'VSl

,ilfi!jfi Ekim 10011 ~9fi;{fQ OM Gettel Bfl'ik~riIjJEooP' ·mfll!l., 'ter~, olI(tI¥lIrmt. Mm~ 6wEmlik ~rlJl18~&ldp',," ~, '@IIiUJgu ~O QJ<t'i!J-~m. Hl'lwn ~nm ClfIl[r:lIln,· ~G ~ .Eee;viT idmrijUfQ, do 'fiI';egiM~~, dQmJol'll1i'l ~,:. dlrnelJlglMQll s&: ,elti 'Ie ,.1' ItiiOOitG'~ yQllb" 'Kendl hBl~i'f1'HMJen; ~de tmzJJ:t~nOA V·8 l5:jjj~mt ~~II!:!TjjnIO:[~r 'yo:fM:UfoEli: te~'arirt nimft~ IlnJIUI!'U;lIlkaJlln ~~aMnn~ 'BIlIdlIltiI -~... ~ , ,... a _. ........._ ,",,,,,,. ,....~ "1fflI{~ H'oscnill Io.•• .,_, .. t.... , 1.~_YII,IJ 1J" IliYoO!l'l!l!n~n ~ $'!;i!jjiD~ llIU~~V lid "'II1(1g: '~:jIo" . bT YlUGRiIa 'c~_m IPi~~hk ~t. 1"UI1t _'Willllmd:1!J1 ~even P~ntRk "'t~1m
~I

'~rfQT.,

ediYw.. ~l!Jo ·~fQkJ

VEl! ,.:d'ahil:l s.ortW~~ D:IJo.r~ OOyi'e!:e MlelliE b~k (!Jl'Ir6k1 bul1lfl~lwrd'Oll :seml.. ~~rlaIil!ti!!lFiin &ncOilim!l"Q_nI ki'dlill YlIJ'a:rtI'm.- LSM Oft" g.ht:n~'eri'fI1I:en

Y~rrl

ME ~

es

nvor~ flkilt'JniY('fIUm~ . GeUoolllll" HQfti1i:ako:v osl(.a:J t€lSiSIe.rl, Btillent. e"Y.\Ii~" 'iI\I"~V(Jn, HQSCIIlI IGeIiJriQI. Ol;lm~uriJi9t 'SCItVl.. 'basi Aliilrhiortl T,taimsih~is~~:' By ktu:lnr bQlSlt lie'lluin ClEJV01P r[J6~,i'iJQII,:IiB~I1I~. ben S~le I EoevU»., KI)I"inll~~m nez(l~el ~Ieru' ~JJaUilll£: ed~yor.lar.; Sonrol [Hason, ,t'F}ilillq~nlu yaxIIvcr: o:!B~ ,111i~teJ1 ~{);l1rQ ECB'!/Iit. :(!!iy.larGft1n :tJerifl r(lk!nd.xlon. IVOrd.lld~Jl~ re}:oMmlk modenn bu ~§: ordij r@'1~e uYlJU~C!~)~ , II'JItoya tiD _'~tD naoa,~n1~ h~:c ~et An,oO,k, b~Iif.IfOi ItLlske:rle.rl'~ di~ On$( O'CI~ ve daha do ,oClJlWlk ge.re !dyof' .. [Bi~\ent E00v'l't. ~Qk 'W980 wrih FlI"tder Ba~b~kom Cell1ij,~1 tQro'~Illdg n J tOiA _-rlnel'il yen r ~rtQmik: ~uJ ~likol k:Q'jf'~rrl~rlll:h~ano~lk, ~J,r',~skJ~rl Vonatrlmr:~ YmuIQt((lb\lI\e~e~lniva bWi ~~dellli9.1 Iiill Amern~ III ItI hlOOe.U Q'[r;gl l!Dr ivelve <1& ,_lecegJ irtl ~ Ueri siriy,or;(ia, A~" k ri y,5fiLllJllm gclcli '\lie I~k (J~lk IQlmad~~ Oeak Kuro ~Ioin ,1ftI~ L I'! rp ;,;.:rd~;klol'ln'ii'~ t0~ Iruttier. 12 Ev.I[lI'den torn bir' homo S!l:JI"I1I'Q,. !CH;ij lent Ece.v1't bij:tOIft!I Ii ~"I!Bifide aske~le;l'ilnr llius.unr bul nm(ldl{J~ I!iI ~ W lel:e,nl'ile~ ,-¥eee1der~!II] ir ~$kerl '~~pe! Oklllyo:r, By teyp .• ken YQb l:timJn u lo.mu~on~~mn~ gOli1d'e.,"n,or. l'h:'Hj,{!JTh, bu eleft!l rr;ll'e,mezIJk SQVHlm 1 (I kaSJllilthlUl E~einn. mM(lIl !li1'Iln eerQ{w'Hindre. kQ,rH.I'~uOUo~ do kornJai

IH(Jfum'hll

OlmD,(i',~Q, IrH s6y~ed va

~~~'i

·onlone~"Urmey~tI[l' de~

I yor'.

()Qkmll.ilr'o. 1,2' ~HH'Qn, k, I"!crHCli5111da dathtFm VO~J'WlS~ tCrlll CJI,~~te, Ijrmifi~ 'mEl'SaliI' e n, 12 EVi 1 fitomutanlafl'·lfilt,i.lerirru;: -ba~.l.CI~='JiI., ~bmet'me ,de ~nla~'I'IIYO~; y'ijks€lrll

Oyre.

,rd1@nu~ O~Q1r.c~ ord;ij m{tdn a~M i JkOc:mllmog iCf~'rulrno , t tllrlcH. 'Ord')!I'lml!J.IIl ,kusurt,iM d.' U. Ordu tCOOIr edUdi, ¥1~~0i~ ~ftldci'lloorl~ I!IVlj)H'am'm~lkta ai{aJl1r ekMO,mlk llillOdQllm g"_'~~11 InOcf;;jf\~sldQI1 V61 i$(;I' hakil'Ci!'nlndOIli kurUJlmakll. Bunu. bamdort bar sij1ylnyan~m. Ildt" 1m .old":J. Pell fie O~flI[] k? C:iJ1,iID t~pe al(uflIan iIIegQI tt!il~Unde ¥er !l!l'~~y))i"i «t?u tado b.u geh_i'wn~letle kQ'rfl:mtM m,t.Gf]cihsf,a ocmak do 'VO~ JfSlUIu:". Ol!inkim 'h;oik, OCl!!1 gflvenllltMldefU 1I:Ki~~ 'bh· ~eV Q~On'ij)meI f1~~.e getlrilmi~llir'l pta1il!1ij son~.u:;~ 'OIOfo.kJ! .. GelP" h~'1I''liih,m Jijllilcadele ~Qp-dOrrllnm kQpaII1iiO]~ o.UilIUI· belll'rl
U'

mClean.

iOO:f,IrVOI',

HerhollilO_

blr

Y{!l fH~~ onloQI!mOry,a


1"1

mQvdmm qrfiSm~R

niiBSfinda ,00mUrlil"iJn b!~ k\l5.tlJU yok'tut. 0 rdUYl!i kl~"lml~D 01 maClf~1ii'!,lie '~~:~Hr:gtr:rl at.Men mtle,~;e1em1zj su-rcmlrmeye 1110 hwmGh~tlD. As~1firi miidmhmteniin b~r IilIOhQsi colm.adan, b~ Qn~~l (ji1&ene SQ'ti1 vefen kom;utolil~~n bllm,k;ad.a.' lSifjiGi'I V6 blil kQdo:t ,e;c:n~bl;r ~Ii;.imde kus,u~11l!1JIfZU,fiJll1 eden 'bur bel kQ. ,.dQmokmtlk ,gnc·~( I \!leyo btlrjlUl'Vl!I d0fflckrot 'bur pa tl Uderi, ~J\'IJ !Or bulullQbllflC _, 11fi! dO,Q nQyo ,UIlIIl.
aFllla:tund'EE"., S:nrott'a ~i:t"lIklerID i}.I6'\'1. ne '~l.m. 1)11lmde ,ta. ,f[YmJSlJr FO~'ll i»'~(!lf: NIi¥t.. ItnsJrplU1 I. b.iU'l.l:'kttll 'Ti'(,: ~mn olmak
~lUJll.tJjWkHyJ

g~,'~,ek fO~:, Bil!em: c0\fi~. kili&a me-sah'Dildo. bunu 'i:e:kM~lmm(lik g,eNOJ~Jm' dUY'Ulyor. .1ilIIlddya'rdn b'u dUA!lmol '9911111

mcw • .g6rev b fl W. 1 ' EVIJ' ~ t"~n '~ey.~e, k' U,' U om O

Sulent ..-=.' "vit'. dOlheil 12EtifG '~1iI ~tk hQ'ftg~wmmQ~ e~ki-I le,y-eblitUti~ ;IQG:d~1os~erll r i~me kOJrel bir nlgis:iaoo~ kit.. '-J~Hk
'(j

oklota1il Ei E~1t,
I

rUOin,'lesl;,; eeen gun. \!IOP, 'Ig,"

,tuweconil' \lie (k~9Iklc 8osft) Baa rn ' ',sol 'cakmllJl f. Seevif Ce ge


f~d,&

'0

Gn'~I~ll\deH06.(2fr1 oem!l1-.

Eoe~·rU..
III!

,.:

Ye

lKlmn dest,

Cumtu!u'l\, et (oinlU<' Qcily'~(illya¥'IInla:m;dn ~e t\e.1m~. O;z€uil,~ "


elii'I

'os kef: I m@da, ~mlfJ'i lli,. taJ'tulili) plt1i'LOY. lamr

m~soa'ilerimt1e.n
li'EU"Ii{O'.

oo,yar,

Deif\iei! 0h.f~ ~

BILl, • •

i'U~

'ifIl8fl,S"

(".'), .aUlm, kQvrru~lani9.

d1YM(l~;t,U;, nJ!3t sine

~rL7al'i:aD
:[i

Ibtr a:skef[ Ido

d k~ 'VCisok,k'

sOre., ,cal~,mam.t~ ~ei' (1110mb Eetl\!it~1m ~ bek~.ey'l'~ liiB urrUJdu 11e.:~,tl!dB Oll1W1', UI ,i5nCbn- ~

. 'rr.r,ro.ll:fcU., bu ill~tatre hie ~m YOI'. ~UlFili lim tuU]! ~Q ' nr~III:1~1J'UJl.. ~:rfrvtn\ BW) or. H,'hrn, Q,,h i1 k ¥Ill: L irI g(!rnYiIlr; ellv. III ]10k.
T!fUr r3:llor. ysymlanlY'or~
,(!.!liP,

, '" ma '1'~tnz :ga~1

'k'ar,ali

11;;['!.Q4)'l8.

buhnrl;k)'t1f.

detl g(l)rtuli~ri' umu.n d'ra~D;yor. I Ecev'ft: _112 vliWqn Qq~.nlm Oo1i',ge~~f\Q~ e,rr.~n,EII~"·'9 : K vorolimQVI bir pQiilj,ka ,SCJiYi'!jlef. B~ po.~mko$lndQn11 e ~'Cl~~' I Im~V911g6nJ1tGy_ 1["']10 H~mnkQy"dil] V>9l gerek;oo da-'

~~'rtr~

V8i~: ~Q.&m_i" "OU" SCf'I!9.'OO;SU tibI lInr",d'O.T[IQiQ'i:' ttl!SO Mal!' tm~ll1il ~)'Ii)~. Sir o.U-iIJl'Iile al{fiil.

cSon ;y,dllu'Q!a1" 1'~lse'nlll t;;;;tn.d'1!:: t&~ICJhl! d~ftlu:i'LIIi :!r'~.$S.1 bU!labm." r.tlk 'Olkedc~~ dc:~M:rI;};ti'k g1k:l8dn. Af.emoet f'I!1I:rc~ o(lilldD. bU m~ft'n 0 "1.WI.I~ii." ~,~t ve .... c:r.J~ i1(! k n BUHdilli3d tiomQt ~', i'!th:::r"tlIicn. ee b!r' Ie de CH~ IM1t9!u1l)JI1W, , ' 'u lII®J;lOI'iJII:l '9fo1J'S))j], 'li:'dml~:2lt[i~idA!

') l!: O:z rll!tdcl« If.eU1<filii!l i! Ii:'TQ1':k~' ~t~J;S.nl ~ bl:r !tat.. .. d fi1~f1.L:iUlC boHrlf'LJ:t!. b::u!!ln. "Ji;Te! 'Roi u.UlJm~ m -~JW~''C' k,. r;.t b:!r. 1f:ampnD¥rt : ~t. Jl(l.~ Drllk (lilrd~ III I" lJ! Lf1i toiJ~i;W.~IS{ ya\pa.t'oiI~ ~fk '!l1a1S.11IHl1d~ ~1,' n !!iJatJ 'U~rio TtbJd)rre DI;I~~ !crj ma:t~Olt 11 JIU:li"fimdan ~1',jjnm~4t\'I~t~lD'ri oldtlBu1np, dn.lr bn.g~ler b'lItl l.[Ulr:mak'l\.a.tip dedi, Anl,ea. ,Slillml~:rl r!la eg:[ecU·· ;.'liJWtIb~'i'ib:a'il

~111k, 'C'mJ~e bllenl,dn!lI1~ ~r hn.il! z~ilr~.y~, lil

au

rI',

hh

'Kru,v!J.If)tlQr. t:S:.ow

U Gu'1i!13E the: /t(!Jrmi

Ro.~n> :fM~s In Ihd~ ,1fof# un ~ehle,v'i;:: B '{~iftCll'lt 1])1,Qroe.k, rremit:(Blntli.on lniOO, 'N "TO", tl'iir:n 8; MltJo",tJe'PelU. S. 'flUo,rt maa '!be rr,egijlt'oed M ml~ 'tha:.~ (:ul'lI'r ~;p:(!C" illo~ tbe a~·1i'u k!iiI.'h. ~I!ijm're uut 1n ,'hie 'i.:!~. • to :ril;;:m'~UW ;iUIi r nI:lR:o~bl;,Moniit'" too e~Urmllk NiA"f,O' R,rm.mQ:tl\'tl1. ~g.B'm'1 iit~re\ln.,cfl~I~!$or., Ro:e~l's'.n l,li !5l~ k1illlm~1 brci.l'lll~e. ''iE'tlif_, ~e Orek ~1:)ajmni'ain';n."l Was t9~"'a,., 1;!3l1UkiW. ~a'ttrma:j'J pl~Ilb;yQrlM. Ra-ge-rs. h3~B.1'.lik o:lQJrM:, '~~J!J't1:e ~"2. 'Bl.iilOl ~acp,~'
",.,

01J! _ ny~;rl'lm.:

ne )' 21k s6rll:2dllkJ.,r.1 dnil'udu·. 'l'"'~r:!U,e'd~ d~ ,,~u~Ire IigJU a::rll'~ilD,'W,lD Joa~Q¥aJa!mll dl'31:Merl ~~~~ln!i~ ~~:;'lI~t1rr. ~Wlt 'Iile .i:ste()rit~ ':!t.'fl ~ ~r,. 'll"il:rk ba~nmjim {!1IJJ ]Jo.Ut~~ aJarllimib~. liu!lbJli!;.Tle~tle w ~a'r,j'81a'r.d:l l1l~ l!!~ ba~ tiiYtH'tlm::

'~@m :~WreJJ'dl!:ll '~hS!MIe1"~;cn i~ttu ~,yl,em,li!:: !ljJ!;edJII. Ke-nilhlsL 'b5r ~'kn.d;~J):lmi!hr. Vr: e~ar. b4f~'~m ~!1I'in:a Y'Ql\relltl} un k'8impa~iIt.Hin 'fn).~etW 1Ols;.'J" ut~a.t::[!J ~'lJirdutullii!l't!l.. R~3J{.."f'S. hD .:atlnda,k.i IWm~mnN"" H mb '~LZ ohJyo-r. ~ CJlim'JI\l'u:r'(;tJcl:. :~ , -9111' 19:18. »Otflltrll blf ,N',A:M I(;Ol"ti'~IlL_ "D'L CfOijliYWdl M tlil!n, itU ..

un

~,80 b~1rnd~ Wr&3b~fI it4i!1J1 Ol'C"k'o -'fOrk lrunQD l~ift d.oe dGmakiJ',t~H g'l!twlcrl lrare
1

:wrm

l{J;l'l,

'(I

,a1l~alf'CH MChJt]Iict 'tun 1. 'b'una. Uk, 'P8'ITfWLlil ,"n1[u::tli;'!n billl'll9~~Ur. ,0 1t"lU:! ~ !I!In~r.{l . '1I ttrt;. dl:.u.ljj,tI;U."~ ~. km:d 1 - DI D~I' H~n s,o.~'t'il ~~K JI, b{lwazna.YJ b!\c, Inectl: 11 QkU(luM pnm'DJ'O'r" B,'I,'L, Mr

• iIFL'lrgL~'hitL _~",

[l;rnle:n6k. S.d'1}

AbdJiU'fulifflU:"

~:mall

ttlrmil'llJ. F

,~f

Pi:\$JI...1

Pflii~.

~ricY.

1I}t~!i)M ,r.!!:n

.4 !Jiall

G~e

ii'Htd
,tf:rilf~..t

pe:wl.tQ

1.HO ,,', 2f

t ,-

i1e

d.

tl~6 OfltPRffl Ii _ rMI! .f01C'fqtI S~!il,~ ~ r a;t~" D,C.,

ltiI':JlT'-O,: Iul! .s~{.Ij'n"ctl T

fla.,.
I'Ir

~le ~DgUlYeb~"I¥fimu. I;''.akal R~e1'£,'e '']['[1[' 'lye'd;~m ineP~3i'fJ!~!~'O'r" En ;$'l!!ldet-l.1 ;tep.~ k~ 'lileklelllie'bll~ei~l l:lbt. ' ~e:Q{U.·~ I~. j~O'r vliT .~'r'J.![i'IJ ~ komu~f mnllkwl'fl, tekUm.eiini ~~¥Gr. ~e¥l't $oolQr.~~_ ifJaDte.; Olafak :~Ikl:IYOi'~ -..Ce~cmJ :Roget:s., "Ci@:mt'h,~l)aP~1 .rm .k.a(JJaI,

71

72

Wmn1 9 «tll[g~ Amfkaro'd slit.klll, lair meDl' vt,lyor. 29 ~Uiil 1~O: '~arIF 1ruj'6' Heoorl mcH. rH~m~ak' .~r.J. Eoe'!ii'U'IE:I ~ llOru.r,uY~f. K~~~U9UZ".lt'~10~nl 1':;. vp kOr]u. '--y~(J(l!lQrV9 EGalwm ': t" Cu~h u,rj,e.l e Illr 'Vtlyu'J p. rtlkas ~1.~''f(I ,\I!:l'f!JflfYOn.! m: ml 'ICUlmluJltIY~l·ln on if1de 1,Qri..'"e~bir f raot'·~, • ,'\klol1¥cn!lm,~ h~ -yoZ~IQ~,I~ee.~.[~" ~e, ~ar.'_ sftiGz,aydle yW: gflook. ~$'~ ,{l~ ,k~r[le.r Iyi ~I¥j~n,iiOlS~riI~r~ ' on~OriWr~ 1(l1l~Clt eli< Qe:rek on .. w ~.g~ ch:U: ~ In GuV&~n~ Ko'rm"~ uyelenl Ih}u_ . ,pi dlnlefi~&ff~ k~ ~m. «VI ~jly'8f:lb~ :rte~imQSUll'l1denh~n~rt '0.1' Ultllfdl n ttlh~ U ml i~ ,d~ ill ".~IH'i1iJft1~ r1YGt:[l:iu [dan :m I,. ~f "hQroo~1 ~k OIJ!!II Sir OO,luau r. dol'dlUroeQk: blr ,ClVI! I1i 0i1~fkQSI ~sapta mgk . g*i't~i lielllQl $QJptanal\ll'u:u:tII!j1 Clii1!!I!a,d _ r::J k,~:o, TIIIllIllfllZ ii, (I~, .~~selm:i'_ BUnt! es(u·d~,~ek iQin de. 4e1n"eJdi IbJr pohtd~i'JISl,. Ashe1[hH1 €lYchn~o1H~{1 ,n~ 1111 'fPC'1 itik:rJJiS... Bunu I)-j r -QlWlivor; '~:uln'iltlU"ri.,.et"~.~ sk ~JirBiimli iktld.~r 90z' ,tfiTi rfJa r mlUfflnft te~1rf odi¥,or. ~ . .. Sdn_ent Ec~~t. :u~n~fei!1l~tl: ;tUV)J8 "til KUltor ask ~ Boko ~I Ir ~~at, r ~., U(y,~. KI~~oil. IQ V.r~r~~E Bi)lkcUlH I rro In cn'Oydltliil,111 va. ,O~Vdlnh IHqsan eemo"'9[. sOy.l for: lly'CI,r,3, ImClk: !Q}€';fflk kOJ1i!'UJlnla 1;Et!!". VOYII~1iI liDu O~I)j~or V8 her hOA-' J ~I IbrI:" 'ka~ I kQ,lIlitUlI k~e51flll ~k"he ya~'J( ~!ily•.lII'OiI' ~~~. K'm:~1 • ,~o¥ma~! dij§;ltlnewru bile O~Qro-z e!!illyc.r'.

'ihliil

~!fJ

I'

va~

'~'II'I

f!!Uyaf!1l~k gerek ikQmUltOlnIOri':lI;' ~.(h\kt1 l'imik!lID rhu I'll 1'11fe.tU In~ll1nrtirdlr~. Pe:kl ,I n,fryatll cU!l ks,n1allien fIJ~ ,1ij>~'k~9i'11i~ 'vc'r? ,Mit Hosor" [CBlln~I'ij Btilenl. Ece~tt'~JIlI nM~de lee sir HOlUb renne ko,rd,ug,umm b.HlijH)fum. lerde de talrihcllarh~1 .blr d:ij:nemil va~:OIf'f<.en utMl!llrM OO~QCC:rdQfl bu QurULl,k nMIon allU~rm(g,r<zorrunlulugtmu ~uv~,omm., K(gllTIz(!jko"d~n g;eUljlce. b k.ez~ Hcmsmwm ~rnal Or-An Mahiililes I'ndl~ Eo. vil,l' l'iV~f1i t ~dliVQf~ H~lm b~~,I'ai\il kJJydetmek~ei,1 tm~: ~JIl VMI~. TI.J,~lVe~de E~' ~iiL'~' aborhVIiY Or·,A 11 2,lylam~1 kOll~sOfQd'a ,bUgi 'ite~meilen ranee blr grn~ ~p~Vel' 'lie' ~y~ Ie'} '"H~rmmkO~"dc ~ ooAdo Qkud)u~,~r ~iM!:a t.f!D1i'~ Vijiksel COk~ mur el~Y1e'dO~ljUllfCdI~'11 "bu:ir de.me~ degndl( diV!ll bo,:la101M! d~erlefichn)1e ~"e'Qrk(ls~lfllda rirI ·~$l~fa9~ 8itdl1il"l tmnlor ibir ... ;tlil1lc1rin ~1llI ~kD'larl gJbl .•» De(jfU, jl~C7l'J.r ason CefifiCilI. h~BH
J j

!~~

3
I

;smmr'. B'lf'1i" b~ I~ ,!'jiIih m nUll,


o~ nrWltl[\to. dllmlJr'l1r<~u'
r,

dl~lorm deml:ZUk bekliJor. SiJahh :Kuwe~ler\te ve ~o.p~' tm'me,ye'Jl[:tI~ h~mllltOOa.I': SQ,1[l, CW!litti1:t1~:sk';(I:ltll]fja, b~~e. bll~ 1~~OOl ~f!!lmd_~. dceMiZilk. y.l!llplld~rrt:,all :$Onm k~taloNmiar 'I"~ cSlIi,)'IgJ$J$IIKla 'btilunmu~ lD)illJ,;lI, tadY. BI,!li ~JIID.Slzbl~, iii, h;;t!d Cl~mJ me~ermi bek Ifrvor. blfimetilll~e P-:1i'tk.~G ~~lmIm Cuml1.lb':Jtk:ru:t~li,t;~ea ~;rn@-Ne lit(T)oor b&~~VQr1ar? Bir. Bu QNJlr;f@l her' liklsi de, ClS~ 1I:el1m ti :um.!f'im1.~ C~'l\'" 11 i\1'l" 16 ~foV¥$ .I H'. I H.er1 JufKI'o' aile lie mO dur Q. d!;iklarn ve osker~ Idor~ lkia1r .. 811": mu ~tJHlm MdliU)i okw IIttri1!l~or:,I.'I,I'''' 111. 'Ttir'tl$ • I ~I ~f;Q(mbrQmfl~cil»' m _C(ltief I ~nl~tiil'n nz ~Jrun~nl v,G'rmevQ ,~ ~ ~ nAn] ;r.Urnlll e f!I('T ,I~C:t'~111e l1ep If~ I:'klld~,n'bu, Y'G,)!(I, C'd(li~0%0n ,g~-9rer1iyOrllC!l!'. !ill!!II1IY" iOln iiOmana l'lii,Jill'tlle!t-tllrll \l1 Ir. Ud~ _um to (I1;ym. tit..~ . meil:'l'lro f1I Gan, ml ';'1114'3, .Jon' !Ii ttl n, Ibm 0 fI bi'IJrneUdlr.. ZOlmanp:r~~trliiy.flr. lic: «1Ie'or ~Iiliili" 00l'iww!:«1l11~iI'lalJC, :[l;5;t. Je'di'Po ,A.iii'l.a ~b'lll 'b' kcb~~ll~1r':lfId BI: ~eml3k~ r:~n1~Zim{ Qi U3lJIi!:' y~ eo:..:hllt;t olu~dr. tJ9j~ JOO~'ftt'm rept I:s;~.blr UooU 'ilii-,
J,

-:'hu bu: k9lmlJfinf~H,IM~r~ h,le d~. 'Fth'k tOullilllliJUllb;! lam_I. Ik-I!$~ I do~U kJ1 ~_ ~e'm ~:O' y..1!W1iilI.1 rl:JJ ~!IJ~I 1!:IQ5i'tilUl!: rn 1IJ!1u!!a.i .f,Q.ra:d~n,di,l . Os'M_n' taeler 'I;1'.e,,!!(:~ Q'h~klmst:: ~ 5. ~-

~om

,f[

m,ivor• !alml ,Ec.eNit"~~ J1!8"d ij~ ~ liiid ~ ~fQ9 aCI~('I!Vo:r:: f.!lTef1ij,.. ~tiin,09~Qn 'k!c1rolr'~~I~I'OI gJd'ltIIyor olmCllSlndon m9.mru.nnl:O. ~'a,r~' o;eh;.~~ GQIl( aCI1< ~'11jj ,VOr.. Oemm ed lYon: 29, Elklm Cumli!lllJla rl¥et BoVf"Oml ~Q!!Ul~!1i!.(iil:J1Id'(D Evre:n P;tl~~·'nln orat~ylOf is'.i,t~ IlfUllor"d<I I sOz l~tn1l.~;l'iI!il1i imtQnd\~ dl~l'idu. U ~()j'iuhun ~idS ('Uy,eUe :;~I@I:DlJmeS'!!f;ilan, VOrim' ~~lmafi1,gsllllfmm billC~ inQm 1la~ l ~1~:"lnul~o.rot etUi • l[la : ([elk OiI[O"bmr mi' Ecevit: d'e' ihlr:v~n·o,r.,i~ d~~enl Iclllli1l SII(!hh ,K:~v\l8'tlet~1fiyl!ine'J~ml alm~~ 11111,_JIIf!U_ ~DeMlr~:1 Ull'i_.llltien. son d'Gf!ooe } mU3tl'illll' .silly Iyor.
S~I~al~'~1KlWVo~18~den. G'HP v-e A~ yaneUmle"hillin rapOl!i!1~·

'£II ~nfilc.ifln hal~hlul

o~dlrjlll1 I(OI'!IllIB!lJIllCf~ gi~,IEn'lni Qlk el~. O

ljj(llnii:hi ~1'm)I!¥~']". llB:!it.: ~r.pjd8'1!'!1, r,QI~ rnlel iKJi'JrUnilior. f') M,u.~ta fn 'O$liIJ ndart. ffi, Hr~lll lSS! 'e.arn'l!md~ Cum b.mi~ yat.·lfII Mlikara B 'ros.u fiR Ulnlygf.·' 1f!W;Ud, t~lhMlI~C!~ti Q~dokll"nu b_r k ' h ,~t ~~or'1\" d'W,l'Of'

.. ~AHhr tI, ~tl~iL'l.C ,giaUmelllt'"SJi 1~~~l9'~ tacQ:lmnda. nuda. Drmltel JUiIlIYOf"Demittertm ,iIS~ 1'1 kl,kllIl:i'I!Ii1r;L;lIuldnm.

au

,kll](.h~.

.to:r,ij-

74

1l(;f-M;t;t CGi'n!lllJ

12

BllllJl. ,Gll~~~, •

iJ'

,fl~..

3'. N~.

1:51

clem gQiZlij ollllr». Y'oneiimleri1r.1!1fl ~~riksili~uklerl"hil', yOfie,.,. 1:1m:le.ri:rJ,j iIiI, yo'l$~zllUk~t1lruin r~nuIUlIfili'imlil!ll d ijjj,unOyoo'C! r:ZIll'" mil B!l.il'flim itind,~r~ [De!cnife~. 12' E;yhi'"deiil sonrg bir z«muo. «uugQn !i;l~ 01 ikl~<!I'a;n'.deset\er ,alm!ilffll' ,di'lj'eblUyor,. Hason C~mQI. Ece~lf~1l ohlUQlEl kiadar ~emmrel'~ til d,e sir k,Qijb· ~,ol(jnij 0YUlufV'0r. B1 ~ir~s'rimt~'I11 o'!lrlillm lyoF,lorr JiI(lnc}~GI'~11m,-e$'~,!'11 ,olilce, ge~en 'k~~m e.le;m.q .1~!IljrnleJ~1l1iIi OrkJlye '~OIf1~ T lloiU'id 'FOFlgU~ Eoe,vit'h:i 9.Qr,imf'uyor va ~~1;e1u1~lerilml KGg'm"'a o ~latlv.Dr. H~G~ n C~JJ,t~~ >CfeG.QnIUQO'n~ mlly.or: 1L)~id lion!" glJ!je'un EGev~ deQlerle~dJ ml~~fllm ok'taJimilllil1 ge.r:cld¥~r:. cevit OU feiimin d;1JI~ha IlZlIJIn sOirm£:Slndellil' vana g:icziitt;.. Vor' M~kt. Cinki knoo sQfe,d~,SOnD eFmes" i k'l1di lcil~'sel p~rU fr;al Ine~ptQln 'IilQISlndol1l l!IIV'lU:~' gQ'J'U'iOy.oll". K~lsel b!r yokl{J~lm vemn. BJt i gRtz ent'ell~1dGetr elen [[tQ'filiQ 'fQ~guei ~k II. 'iI@ k;l,i'~1 ol~ I'IlJ tok! Irvor: soYl!JtJia¥Orok bir 'S@IiIJ~ le:~ kOlfiJm!lk~, gQ~1ijfl( JQekiiyo'lI". HQ~g!'h bir top'~u~~ ~lullt e!kIIi~r~' ,«ugtli1l(f. ,blT' 'it2Jlenlm'D«vh:J'inkb· d:ed~k eim ~ro ~u.n~ ~c ltoz:rv~r: i:Bo r;lQ gO;1'\1i!!1 de' Ec.~lit riJiSkeru vo~,e,ti 1f1 mTIlJ ~I~ :fIj:(] rede' "gitm'~iM!eJ" ,ana ,d:.e{iU gliilt '01J81'~ikJe. teromm1 ~ fll1U:code!Ie.\I!il y;~u'ilm b~rdJk:IP 'mi~sf!!iiTi ~cSte iVa' Ilfier ili:jsi ,dre~~ 90k .y;-eYi de; amo bd kndar ml1 D~mirel ve Ecevit. S!jy,aoo~ ~tle"ilni. 1'900 - 1900 Me1iilr dares, D-anemi~'noe yO,adl~of. 197"G'ydl(lnM,(Ij huk,ijl1lll:8te1;U~e'r ve 19611 Sistsmi lie. T'Uri

mOIn

hsti.yootJOt.

Bilim -ImU iID$e Uk: . lorkin 1:" b Q~~ Y:erl~ '. I,' i in d[reD ti e' ka I-ICJ¥ElGSI i!Ie ilic 'olla·, ~n1iJm y' " b_', 11.11 bJJl!Ti!ut . bUt ... '1 yenHilin. p 'k.
1:estlerini S(ighyo:r.,

De~Dm 00{Wlwm' V M'aylIS. T£!. e"~el d6~tlk d~rim sll~fliilim en lIer.i .1iI'm1~~aillr.."2 ~ylm., lmilti ~ bir get1¥e, ce.kUii 'lie ,~ operasyomu ot rPM. IJaliUlSl v,lmr:

_pa.mr
~Ci1

e;'(I@1 ikll IbU¥rU btl,," ';jjllim Mhk .onG)1'1!I 1(::'1 ; yePiYla Til ,i -yl 'v;ijli\€:te~~iniln, Qml~llmgsIVlal"l'l1i:r1tiD~& ),filil;8··1lQ i ,i 1980 YlllaJflf'lli'i SDIiLI!U1~mn OO~G~ ok:

u r,k

hhktan ~ ,0 ~k C a o. i e . ml~ . ya M, 1,0". t2: E¥IUI·d~ .. Ad\Ole PaJl.$ii1 ve I .den 10- I) '18 tHalk Po:rti i ve, lideCi Ecev1 t'ln, h~~l'$tk dme Ii kocru:yun :~nWlh !Ku~tle.r'in 1~'Qm~ d~el'i ne kim bif' QIl 'Q,,~II~m v@r..
t~lIiIde. ceelipilerin', VijOO~fI
S JlJiioy

Teri ymJIVG'rulill1~ fG~i2m.. yEmelie\n sinii


IIii! ml1 ~r.

Viii do enele mesini

hI!' 'hllmf 'l-dH eo. ,oaodon kf.a:krU"l 11im.51

va

dm slnlJIGr

Tezin

IBItlI n:BsI

vor; fa~izw.

9.l'1l!JP-lan ici",e~ LI@f i[Eke to,prck ~fJJ .0:11de ve jSle'rse di~M('Jj ots:~Il. y,em~ manlal" m;tetmel J~u:e',enI8rin I" jI, i o'IyO,T. Bu. ~ . ,- e .SlmfJ ;~. wni tllOn
~O-An~'
lr!lji I

,mlllitCJ

Q'JIo:!iI demo'kf(ll'Si. ',113' Inl ~rk er i,or~ y Ilt~ Q~gm'qr Z'Q,p'l~t.. '~. de~ler giicifil..IlY., hlZ:la ve enqelsiz IlWiYgu~~ mu~ l;erek-

gekUgi Mc~.·r

devte1 d

I'

k:1¥e'vi ,f~ru:~tJj,1mm~larinl '9.:QmDler. r5ca\i'lt ~II~Detrrnlimilin ¥~R1I,lI:lar~.VOlnk~,o 12 E,~ i)~le~eIl· 'tlks,Jrz bir d:e.&tBk ~Jkmmc, d~ II~;!tu_ vaj". lBu ~~ptoJil:P1amJe l
S!)Il1i,ut
IliI ~rvQf'.

d(l!'hu Qn~-rnn g6ri

Q,6rule't)1'Ien

Jbj- o~lglJ.idur. BY 0' gMifiitln 'gill:ediO~ 6z

Camirel 'lEe Eo ' It. blr fJevlet bl~ blr p.c mnlei. 'ijcm

'~lmil O~GI:l d~IDf'Mr'4]s;l ils bag~gnAl ~patrymil:c!lIr. Solt Cev-let"e dirn!I~~E~r.

D;e.':'!Jam ,.et1medet'fl fin

00:

m yo mr

gorQJly~'~m,
¥QT.

DiU m b.mm$e~ '1yewh;'flJc;!! bilimin Idlr.eni'~¥1e. IWrtd~iB,j li~liI:l. y,~in autnl


Qs.t;Qn9
''J'tlj

OlktCfnr. Somra ',er IlJIlbniiJ

ij]~

Vo.f,

,·u

t~m,or'm Tlirkf:ve"e d6nllyorurn; 12 EyIQI" e.Jl1'" ~ . 'd~E:'finiCUmhud¥St ~e:iimj':i(e va;.n: ve ~ sayQn. tC~ sefD'i~r-e G 00. d€:msnEio ni •• L; ~1lm'itI (II1'a . k e.1 ~f'~ ~ . K~ Serm'Oye G. Imtnun uy,' ~ e lUG tir ',' ,~tn1i, t ,n Ec'o ~(a~1 ,Sa 't!lJyes:JJ de' esk" aglrt~guiLl Y:m, riyor.~· de sayle'n ·IlJlr; 12 Eylil"d:e ~Ilay:i 6eJmIQI ~n'in !StV'so:l "'. :pISI mDllI.fi1~tik. Q.z.e'IU ini !iendht b3lE'okI,p ,. Barar - Mew.t-· res, Rej,im. lie dogOlil ,ScfbL1ii'icl kn Bl 'Grubu.. eCk dQ~(I ye1jilimotDCI we cu'qcuiIJ blr ~iUkO i~i.,or~ I 2 EyIOI yOl r.e~· Ie iyJe rd~.~1l!!1 YOkluul [klt;on yam I'an rak W6 _fp Kill] oliliiehmeUIN $ermo. e (;-00 tl~ _ ~ . sin yllilrgl' ~'O . M'E'lQ kudor . .0 Koc: Gru 1· , , : -T' vur":kOc- t .;ftI'I'i::>II • tig~!I11~!J~h .. wor~ Till m bir Ey1- j;Q 1<. .' ~ ojan 'I . G_, :1

-'rorken.

71

bu Ire bhfkl~ SObOfiCI Senrn!lil'i/',~l ~.J.bltZi(U 'v:e,e~ge siz; i$", levra n devl~tt mekgAiZ:l'Ii1Cs~r .. n iste.kl i ierrJ1l rill va d~l_lt'SrflCl dCll ha_oo'lcn~trrnmn ba~mdill ',er OJ'I;YiQ!i10 -~ Dohrn ollD.(i;lki "f~lIorn ge:1iyo;rum; TOri( dij~r)Cesl henOz V!lJzev&~1 olon t ve ,SOm ~~y ~Q' byall". y~~ Iii. 19W sa"" cim~ He Ti1~ijye~niflj !bir den'ilokirQtlk d()mleme gIrdi)l. 1::-0-. fYrnOu~qr)! 'f0 YOf-umlfavcnll;ff ~aro II iiildon. b~r pa_JQQQ~ 13l'iKlI'Ci n Ih3 f 't!ekmr'JOIl'iI\ltOr.. BaHlil ~~4111V>O 've OOLlon Y4ZdlIiI'w¥'o:r~ {JjJil ~Ujvfjk k;oJ'ut OJ'U1 Ido 1951al \l'lm'lri[l iIi~ rfl:ive"nill Jf,g~ I.Iek ve ilk ;:;;~ill d~vler 'bQ~lmn i gDJeVe geklf ~ ile n sij1rilll116lfilgis.~ y'Ok:, denw.krasl b r ~!11' fOlimO Qi¥Mile SW'URU' defgil. :Boy(lr·Merfl{h~lim ReHm~.ismet P'Qf!ll·1l1 I ,eo dQh~ Ofl= (:;eg~ :bo!i\ilom~1 rrestor.e:i5ypl"i Sfifl~C~ if"QIn(le: IbjlJi"W son ~~rnadmr~ devnet gucu. -erugelsiz ve ih Iia uV§wloIilO:_ myor~ v~ r ~, Mer:ld~rit3i'S dcnem i'nde ~m~~ikO" I!Jskel1&FJi Tlil1f;;;iye'" ~ d!i1ld~r'~..~; ~e fk H~oou. Iel(f eo,l!mor. Mihli Rem. Sev,il1'l t 'Tori. RllJ~ r S u, EiIl'ile,. IOOklQ9. 5t&d[1 'o QJ Ifo!'e dJlYe· &k rrr i~rde.d rlr. Bu d6nerrn" m~:'um ,,51 leMkife miltffill be : 1-' vor~' grey Ih~WJ{J] yak; sa1'lidilkJ:dar yeni doOllIVOr. 8~ dJitm9min ~~kytli"I'smda. s~u oone.bilir 9111~ITlth] !tiff _ erno ralii p.;; mii~ code I!" b~liSo"IO~; Soiul!< ,St:!! !iin1 MGCG tI i~mr a F. Su m

oem

~ III

~l';f!!r~

MCHc16r~ lba"J ooi!l~ml!.Hitolir; 19'1O ,ulll1J.~ft. petrnd·o1adar. a ,1L:r:~p :l.Ufu:,.:UtIfi:r;UlilcH~mM'm,dll mt ::dlyor. ia Qmm ~IE lbbli te r,..~kra.r i~(.'1'ir~ tEij:ne:relll. bl-J1roda Y~5'l]_n:m~~ !liir. :l).tr~ettlml!1 l k:;)ZfW'lYGl:' ve ItYM' ~ :M.mdere3' : lOO't:l.H'IilbU:l:l, _ I '

i$TEFA, :s",u.1

ue'$ -

FeR]. .J!Uf ay;a

,!ilrk

'b.iI'

ns-

kaliilJ" Ckllj1,fO.f.

~III )! Ai 'C~1j.sodllat~ a

Ame'.fIHsl'l 3Sterlt1''i ~liJ.r~, b~rulI:iI 'f, ~Jrt., lb_:f kO:se blqilbld:R t:iUII'UY.M~ elb.'lde 'btr 'e:fIl (lio-li:l!f !o'Qc. S!;lkslt1! ~-~ 11l:1tI $k~lP. 1lI01nYJ: Yfl:kMlIIlJllll;lI' ~~r~ dB'ltiiC~. elln ,y~:k::LI:'U''ft 'kfiidU'lY;l);r. CWIJ,lk({li1' S!I~1iC:lt. delilLlii'iC1~Ien O"Ji"a audIAil1'l" km~r.llk~R ll:ien!~l a!ilii.~a~ W en - Yl. fll~:'I!a!

11k okUl

bl'rma'\!: tan ~
~

m"[J.liD:;}~[

'i,~ !,>3Z'rn

B.Yt

:sev.ml5lorum:

~ilnE' llil' blw.1 n -e

e:-ell! ~

IIdI!tllJliiil,yor;uro., tIlIkul ddnemhn biJ' lima:n

keglt

.:a.

I,

!311,f'la li;!lltlrmS[ili~ei'l;:ifmeY'e. li)m~r.,


(}o~U}nli~Um~ ,_m

'brJ,~e jU:!!iM ~J~orUl:-m. Dundl~ I'll J')e ,~~"'R Q!lJ¥lll)'JB~': btr

tit:!'n

::I~k.erlet'1nIn T
ii,\.

tiy.t!l·~e-

.j

rfr~ li'JInla,-,am

mm..

18

· Teztl1l if' de W~l~rltlG C1sfi~e::mebih; (til, po.ti~JRQd~lt• .A.meriko Bi.:tEsii, beY. ,__RI!1e be :Ih~'~'"5.ola kaF"iJIaim kl(] 8 II f1I!\!D .g,eli 0., iii!un!llc.. biiJl~lIll lui! 'l8:zLlmiri1:en ~l:Ji1!( blr s~l Eo ci igrsUm rn:iyes. n lfI co11,mo~ll'Ildmn _ir' I~mr rnM!!i e gis.[lQ' ile.£.6k; d' rumd~IlIllt~, 'Tift, Arneiikon Ih:tkH~" rri &ze' 00 'eoJI§nKJ,.' itlIstllng'l_·un nitu ~eme~~5rr" G:21'
e

Gu¥e.n1i~ i,1elii D.1J~'Ul~ IDUIlgl:1~WiIl Om fOI E.B. GraR'tirt'lllm! 18.59 N.iiMlllh"MO 'OIfI.;gi''e,lde ytJIp..1JI b~r 1!:.orw~8l ... Tii,k O~d~su'nui!l son deft:lc.e.! II _~liIm:r ~llIno.. :s~1 dU$iiKe:~Ii!l' ~e ~areket' e Efi,hu. D'LUb~~.e' f IJjliOm.5TrUm ise. k1J\l1lle Ii komQrt~m ka~b b tllt1l.l_ rCtgjl.de 'tiJtlluftl!ltl9IlU •. 1iIe:r 'i~' bitySk ~lfIinin de d, pOtitittod iIiJ;yn1~~UI ~.tGl,liJkl!lJn:li" ~ mnuli'i bu ~n~elfle~ FIe ofl!~ .rJ1;M.!!') TUi~~e'liIl~ .. ~oo~tci ~t$ poIlUkmil- helhonlgi tnr ~~ijf·· ik 'ohr!:tiYil~am~ beUIIrtm ~ tifji- '~1Burm, ,'I sitile.n, 'CHp·DP 'veyQ A!P~o.rcltI y;ijmUim lm:sni .' dli - :kImhmr ,[J;e.lSlmKh!Il[I~ BiJf~1( IlfNfeloor fO~ fG ' .:. 0' iflnee :seg,lM il'i~ll!lUido'IIIrYor~ So'~~ [~Itl Ofmok,· 1(1 Bil'lefik ~~Her "iItO MO mok, ~~E ·o.llfOk, ,du'
WiiI'II1I15li1-]

tu:mreketinde: 'llIie.' ,oygll(lnlf(Qdl~lm cSaptryor 've ,unJJ1 ~He. ~d-ea OMQ.. lmitenkun \!,OMttQl terll'll Ill. er!iEf~re5 Re In isle. H~im. IS1:er'oo~ vo~mtlo dOpUIll., we ~ i dor.ir.n IiLnwrtkon - ;Q1i u 1QLifif,ll'fllVlln;;trglm tfii1rlmin e ,"klVIi ~l:efl.OOmf~ IMmlCf~ues lRe;lllf!'~·'rAJfI izlsdJit peiUko ken' _ndQI l.meli1k::on Ke .gtf:Si"nde belifJ'~m elild.~fmri Maym

'~M:
nM

'ltm1fiClII

M, lUuSfa

~I

~1"I.Of~

,I ~
'i'i1

21 - m ,1960
.ei!) ~Iar"
U [e:

Q'n ,

me _Q

'N"rorva 'i118 blr An'leri~[{illilcm arlO CBNTO"lIIra llOlIIIIIl.;lhlll1 ~n H:€In €Jt_'0·,' a • b"r iibtiJatdfB.~, 'iCI !l'!e bile itJl1r1~lI'ileTjni".
~.,
Il ..
~R

' •.lila

YOOe'linti' la~ n QiiZJi firgut-

~r ~r

IBeJ.:U,iirif!l.
~

IRjlplSrlfi o~tJn~[ Mm"1 II'IJIfi:eI elmi! e:rf~G'e _YlI !Ol\.tlllli Djr I~QII~ffltlii i~'

IBIii

F.,: 6

atc!~ yornet cHert. , Oevrimi"nln I:ile iNAfO'l'Ill ,ne <:I'i Bid -§i 11;; Dw~ iet~er'e' ](011 mdugun I" 6~r-el'HinakWiJij memlilun kdldl~rur.. 27 MaY'ls 1OO~, uu:rttl,rmld'e. sa_b(ah "(l:t dortte rgdyod~n o1<iWfF fiOlI"ll s~~llil'l'.r kl!1wetter mOlrmHl~~tosurn!!1i1Ibl.r kop\!e!ii. Ankoi· re ''dokl A_me~k~1i1I"~y nkGlQiIIgi"lnilrl Q f.rii? ikClip\I$Hi! Imil '~ltlnili!iE!l1l: ,IlI.lth;: bllll,fI]do, ihti!a~JCI cu m1;~. TUIl]l;;I'!i1e."mn tQm i11~fak.hJrDIitf1, sed Ik 11l<C!J[ctCIi]~n'u Cl~1 ~f"oJdIU»~. Si~i otQlit(l;u ,sldl~l~r~ Arne rikcill1 EJcm§i rIl'e.nsU1pr.c,nrnn mdVtlv" d imllelili1E!'mt1~eril jhi" tillfJloliol!!Ilar, ~nle:rrn01mG~ Ulvlll!!J D'iIJ DlIltWl¥Oirltlf, Mellilderes R~i~lfIiIij1iIiil~" son QVlorJIldfl~ F!iferin (llfltlJ k: e~~ I<ls~ g! b~, SlCinll;Q:rOleme.y-ooeglm'i. ,01'1-mektuDla b~ldjr!ft1lek _g:ereg ~rl!i d I1Vdu9 91 i:~lnl izmir',dek I' &simncttlln dian ~llnorak,' Y"eIftIt l!o:;uruJAJrI 'MU~ Birll~k Kom~tesi~nin bQ~llr'Aa 'g~Unlem cernal I IG~,r.se "in •• ~~]zm QOI9 ~n9a d8J111l~k'Ii"Gllik Ih'tlrekat~er~rtIQilntU...:&oSV(lI~~t ~12gUerl iii [r.n baS.!k;1 sr.n.aa~ klJl'ti!JI'l ~ r.11I(lygr~k, [lev·· i~ lBJa~kCli!illl ma'~tlli!ilni ~$90,~ Ql't19.J birzGI mGlilda bl!e.\l Ko.miniZmle M ~o.ldel&' h~rMlRur~'1c n ibJIf ~ernege dOh riJi;bQ,kan olmliJk:~ml kend,jSiHliJ1 Or~ClI!ntll~lIg~ Jb]HITh~y&r.0,('\ en&r: I G~l"se~, gOf{tiJ~O mpkt 'l1ze 1ne~. lJiiI(!OllTh 19lffilJi cefdll!1il~ uyum~ 1'iI'!J g:&.s'. b
lI'ok,

AmEH1k.an

brr,{lYoo Jffiitnr€iJ~ iCf.n1J

BlDly1[Umh::isi~nin

kaplStllllr'i

(]lt~lli1cQn bU~'irJ (.)

ew

:~unIClln YOF21¥Or:'

tJ.\merU,cmn

tereibiliYor.

GOlf-sal'lnki ~ir ,00ze]i!llzlllUir. 27 MD~I$R~Lhn'~'"A~liJ,~ ,e;ol~ ~;ldll,lk ~OI1l'llS-tuid-rJ. Otllk, dctho 6zool1 V~ sist~inrlatlk· ct~ron~'I) 31 N~YIS. ijineeswd.e An1WiI';fIj:'\d~~~ Amg~B Bo.!'ilk-el-, ¢isi F, 'W,aU!1I1, M{:~(fDh~.s Hc.:limi 'ttL t{:cs'I.'iel:lcm~l ~il: a-t-Ii:: 00-

'!l\!"nca. AskeJl: Gmlte. ~ eJ'k.eJ!l 5~tle !fide .~ i; i¥ l::el~151P. Wa«,e ":a :b~l'<cketJn r R:tiY "'otH m~ e,rtkJmne :9ijn.clDlt:~ olmI)J, 81 JW U3U11Ld!abmln verm1!Sti.ur... !YBn i ~j,imllJh, .ll)i~I~IEtfi, Sakaw £1i411m i!iu.'pl!r l;$e. 1 'HUll,r~titla vqro figl Qle.m~w~, ew ''fQfj T.Lmes.:2' 'IIiZ ran ))900", J".k.) '!JU) 11e a.slt,erl l't~ill;:: tD'n dE:Lhll (lo}OUlk 'bOf ' 'Mi~liLdc:.r~ Be.I~ml 'ISa.rafllliilCa'l!'a bD,~blinRtf!l. lIiU·Un 'liit~a't:'afa:Sj :at1tla~riiI~HiU$, ~f.II~l[ F!::.nlmn~"'i'"r.l!.i>]1'lt>lmt'LI;j: '\Ie, 1;l-2 t)~qr,ti1l1i. ':i!ilm:ni!NJ' _thlta blj_s 1'i,:llfIma:l{. 4ni1e;C'-1kWrw 'iia~(lklarm G. TUrk 'jh:LertTh~ kUBllI1Ilma'tnr] :00I'MY~U 'I!tUJ !1!i1:e_f.lJn s.j)"'l'~~tl E!J'. trUli tm."a:rmiltao oomn!af'l!a..ea, te:hc:ltdIJl]:~, ~e dlJt:k~W ~ iII~KlJlrr1l!U, ~1id:nlI'hil!:'i ...... , lJW;- Dr. ,Or:al Sander fi(lrlli:: - AtnuiJuln, liit.tflerj

51tl;tJaf~ 'Ll]a$tu-tv.r~

ne~@'JI ~lB

~Il]i'k:

el~I:.U!I(Id:j.

k.oymak 2Qr ()lmlJllvn~! U'9U IF KDCOOO$~IIJI~'" nun rodyo ta, !Ae dOktom CIllII~masl.,.:,:, de.getJ bir kay.. noili lil'mtel is~ kozo myot~ Dt.. KOC'IJDC,ogl u Z1 M ~,JS Re\j'ml oltJodal Il'Qt;$IiQ'i~ !l1IoEJlelikemOnce ~1!iI s~mmta"· ~llPr:tOr '. a:27 ,MOYIS h!Clreke -nin rtfijvova ilifkin Olt~md II b.uyr ~an1'll~ d~1iI brnSl ~Rli:ldlyo:rmJZd:a V'~U'llQnmo: ,to o'Jan - rekfmmlar (tAl Idlifiti_f,1~ b.ii!tun ProjWI!lli m;1-ai;1d!JF..,iirl etd~,. hiRDn. kOOell'. mertn t \i'elic~ kilslm va !.rnsurJ:ar tnllJl1ffrl nmycor.rktlr" ,e.!l:Hnde 'iNieiU ve ,mwrJ~~'ni( b~Vlrukrun~". Ihtih]~ci.er htarlJ<ijjlfcsok IVQrlar. H!ilkijmet~ o~montn .' ~1fJ11 ~killlsll!l ,IG ani ,Glru-z:oo in~el ~ gonferin geldiwni d~ull1ebiliyQTiIClir. ihltJl(ilc· CO§ik,osunllll mil1ra1a l'lifVomm. Vulnll):' ill duk.co geclklyol1ar; Itt emimnme.. 5 l-Io:UIiOI1 "B 001 klrfhlnl W;!'" "f(}'f. H~ 9ecik'm _nin. ,cirIno ge eI s6ylendiljr.nde her s po. rmu'al'f1. bir a~r~la'lclhk i~3hi Olufor~ btJnllln d'll vJ:Jrr. Dr.. l(,oooOO:$QQ't~"~U!l1 bill' tic~'Q sap~{[mfa~nn:1 ,tltkUlrm{lJ( dlJrul1lfll!lT~dayllrm~«i·~oeIe.d~~91mtz qanelilll~ (1!6Q~19611~ r(J. -yo Y'~!i 11I~ ~ . CI gon'llelil' oxelUlkJe_an birisl de ·Dnti-Mmbi~ A nlst' T~erik~1 pTog;rom~(im~ ~mi~ dOl1e'Qll€:r',e kUYQSI~l1tma .. yc:cak derecede arw; gO"51erme-s ir ..... Gene) a 'unllm -;e, 'l,J'U gar WKI~ QCllOfil1i}Q $Q1lI1 de ~ec;etel'$ y, ~ dQlerU b'ir 'S!llpMma ile ~jJ:a~ihvar. Uygur 'Kooaha~lu. b yDzeV.sd be:~tentH'8rli3len sQpan onemTi ~~1;Qmoy~ IIJ1r UfJIk;iIQHQ4lI ~;eti f\"iiI1ageregini duyuyor: g~erllifi (lk'b.Il"I~m: ..ail g~I~'ni!e.'. ro~VOI'itI[Im g.id~f1Fik (f;iJ'ha 'r~I'a t4r' ql~ncell~" aM· lmmm d6n il~il:erQlmesi ,ge.lf~i tie tmilitle. genel r(}'lm-ak 'ge· rut kit~el~llin bl nlil.cjem:m€31nta. Q,ze'l okI!!,(J~ S8 SQI dihi1-IiI!" C8I1i1JngliQJenip W'rguUenm&sine ,t'«Ji1¥1 Dr irlnlem ~grnk dgedmlmf riit~bililif. -'-I,teklm.. d6D nyado ant -lo;mj:nl:mil S aluwu I'U e1ikisini 'Vi mere t.a~!([jdl~,. sogu .,:;D~mi!ltln gided tu", ,2: In1 klOl!f'tnitrltHglbtr d6n~m:de. TurfdyfJ"di 'mmtt~illl~s va ymlMn !iin1iml~ lolfM61 ~HeQini da 0 oo1t mU;:,erii'llIl OcH 0'" ~ m li~lertln~ ~~m;pe-lVOn~ ~rij,~Sl!.lflUWI:nutm~'g n) oro mOil);; d:~
(hgl1J'il IOi"1.Oya
~ mUf:D.

lNT ~ ~91"~, AtrcAW;a.

•.. Ml79., ~..- ,ZOO

tic 20..;[ ••

82

Jem]yoJrlar.

Rtid'iJlil dl~(]n mmafl bj,1i 001 p:ifIl1~Q:R1O 've bir 1Iillc'~al de,.. !I]~T~oolcu 9 l1i:¢Ie:nn ~ mt1TJGS1 t, rQ . g,eli~eler ,I

T:li'jmij~e katl ~1Y€Jrum~ lGetilemeleliinin ~0diB:n~fUlitldmrm 'pIlVW:'

21' MIlIYlS'Ii

f'ruI¥OIi". Btl~~1 Y:~iI'IBrd'e YClj:uldu 'l~kl/i(lllll!' ~c~n blr

I~ ~ Ii

Ovn.nll~ ~ ,e:r.t~i~

,"edenl

~k ..,~u km~ftil'UIlstJilk:le, :ro,i

Wzlm~~r
ik

I~Y~bll.e,Cek G,~,i1'Umday~ 1960 ytHorml1l m:'

yOkSle-'JI::. ~c:et d.'!li!zev~ $t[iljlo'fon SB~:d jlo!io~ 'e<ill ~$rm1laIl'1 Q[mtii~ soyd1~~ ~uy~k .sei'.m~ve. G(ilY'Qr.ii~k-rJ'ttU'kietim million ,!W:!1letiffi1JiJI'" ~e buW:k (lClllm,; r:u "g\®'WQe)klqtiremrr~m L ~f M~VISd' ilitirJ.::iye' apiW liUll1inini, rm:!tll\f ve real k

:Iiifi!~.~Q~e.~~Eif?~~~it.~e,

1,!'lll'lfU (Qc,'CIlvan. 'viik;sek ij'cr-et ~'e;,nrrl~J~ k09-'l1~ ~~U'eJ!in ew~ f~ndo ~~fJet~en~~j. mrkiye :kop:foo lizm~'NlliH bir. bihl'li] k lil'FI'J~!' ':r'l;il _;-I;_~ 'oI!I;.;:j "..;1\"" lbot ' ........ '. _ k(ll~,f:*"i'esl l"'ln iI'!'I"""".... itl:ll ""'~ ... '1::'1i'i,~~ 1!J'~!!.i'U., ,1I'"!!!;r Y!l:Pl~e~.!!Jtr..-\r I!!.i!'~r ~,OJiI'Il)!II. """ ~'!iiI~ il'i J!j,'U' ... ,~, II~~

t~PJu ~Ie~me

ve, g,rev' d1Erzm'Ji.'~irl~'nn~l ClfY'!!lllnlor:m 00k~e

~~Qn

r:e,i Iml»;-

~aH~lni

dmrdu~k

iEdm

seJ.'enMf' Okh.Liu.~ey

gieler-

iCJ,~~

g6stermeys,. ~DIi~l1uin:, oi~K,·jjrill

~urrl:~itaf v.e ie, 1:nlyuk lLi!rtQpJ,tt~. FouJie::r. ~ in1-SiJmllll ve Owe--fII\. i~ billy.Dk devnq,p\.. FilimFDSlZS~L Llevriimi ~!e, 1ngm~ SUrKfYi [)~riMi'OIllen d~r~11 h~[jl kUilkh_g1 nl n ijrij:~ n[! oigWon; hgya_ ,kJ nlI:h~Jl!(ln ~kla:m IOIOniitk b&\!iiltfller. Doho o!ii.'Ce d~ bir' :scS¥tli m11i~eWl\e]' 'lorlili \1'0[,: !1'l~;CI;' Jor ooSYJIIlizmIIfi g.efl$mesine bU'{I1jl ~'~t~l'd'a buIUr.lduIU.r (~J. Aytllnl.!.Mllr. s~lIeni ~l~mii1ffi. on:~M dUydlhlf11il'r~

~if'"

EY~I!.lfI. ~ml!'", uer'~~~5.~ S~flIlli:Eii!JI!lIIiIi;, v,rurrt dl~IWidQ 'Cz~~ de~e.mesi OI~G1fOk ,ii1jj1~uil'(lii'Ht~ve '1ii1~~ti.~1 M_cgy,r;~. Ilir metklClmll~~tpoli'llli killyU v.e ,uJks~ I::;;QI ~aretle:rJ.'_, rre' ~~YQI~,rnta1\ 'z-Ql'\llnil:hl~r; .a,ag:ltn~dJ. 12 I~VlYt. ,he.r ·:to:r;h~ i~~nt~~ S[~~e.~i~i' ~~e~ 'Ie ~~n derec!3' Id~ uo:re~le ~J.lIIfIi~Uf~~~1l:Ii '~ltim bur vapi~'rn!;jl mUhtc,u; /bu. ina.orlill re~~tJierml "vudsu mt:!rVI !d~ onl!llltlljfou. slJgJo!l1mora Cij]~ Ifla~~. , __ SUI kodor dawl. Va~mh2'bu 1k~Clr ~Isa, b!!dritllvQzjhil'~n. ~~~Iki .l? ~ L~inl red~s.t-nire ~~Ii:!lS! nil Z1 !MaYI!S,·g bir ~j'lI sir:.. d ~ rcme,s~~! ool1tle-meme-k !gferQkiVO;Ir. oC:l[;.emg~rrQftik ISQ(:ft:e,[»., bti:" burju'iff.l ~o~~re~' O!Ja,n ve' II'II~r m~n, eldugu MIItI~rnl bl1.ru:~~ m Wiru d.El'v.j~l'"1:I:iIg Ij,f~ienme~une'V~ l~~liI 21 MiilVIs":!a· k!~n ifiz!I ~or:" ~~ ~~'I~11I1I h1 (j c~:klanrnail ,~eiroir'UludrJIn deneme' ya,l!)~k I~Urum!~,U1nh]i!~im1. , 'COnk,i1]1 :21 ,~!ilY.~~,kunrlU[!)lliI ;~ KOltkJldrJ bulLllnd!lXju uiln ~ A1fQyosasl' ve Uir&v ~M Iltgml;Qny,~clg'egil. Idoh!!l ~. ~rCftltli, • 1~'Lili1f~1 ,k~ fIr~9~ r v~ 'w~,bse] ,01a mk' ~Q~1r'foi:DSi! iii I :SfjgiQd~il ~ffJ~u gJ;lcl~~rrle gercek1~J.¥.QIl'_ D~hOi ,da a~I' ,sOyU~ebiliJf'; "2V' M{]Vj~;'l(orejbgff:iruq ~Il!il:lllifilru 'lMmftl.. oolemek, tstm&ii"
ia>lriI{wct.O~Y'_,~a
I

r~,rnSOfY.li!lnCU'",lru: yu~_r,pj'niJl\!!'

oo.zi'm mcYO'fl hi.. d:IilRemfr:f

rzass

oor

lle'iM'nlill1. ~~Odlllr~' dan bir-ey1fe:r-.~~mi$,,"

dotn]' C(!$: i'lli&lD n1l;a,ml\i~, :&iJ'~1 'gUC"" tenD'!i sen !'Se:rrece :crbi:!! rt;gn., her ~evi, YOplil1layg ~Dldir. TOfU!]] J«iJhlm YGlkll iI, ~ rot klulf GlOMI!:; !l31lt'rrOffar. Armdolu ~D IfimJjP~iriil m90ltSI ~percii'il!eliid~k:b!n =rrra 1~ yJllmir'1n~@ ,bOyle Mli ,itfmie-m.. 'Ie Tnillih T~~j Il~ilJ ittm\. l''fI§Qnl= Ib'~11
Y;Dr.. irl( BQ VIUII( SiImQ¥i ~IClnlj"jjln ~Flyt(ll Y~U~~.nJll(l~ 6",1\1 b1Jlg~e ~~J.@-r .EUr1nfji,"mude., c~T9Jlu \f,e m!a ntJ!ili "-sl :OlkJ~I\1!r ~i'it~r. MuUQk.(jjI. ib~r[~iI sir~ I ve son~i ~;eynmh3(nnden ~m do ortn"g l~k~'O·L 27' 'M!IfiYls Gimid'. hi'll· bUyuk' ~ !!tGllnd:en.di_ 1861 Ekim 'ClJlllttlCl! 'ya~1!t~n ~~mler~ ~r ~@'wms:(dllgilll ort~~ G[~O!f41;,

yD~n'lgn do

(f~f'tinvor. ~mm"-,

em

Mtirdi

o ~hlY~
'Ie'

Btl B.wda- ~]:(IJ_]il!al.m.

j st~1¥iOO;t. ,1g,S. Jt,~r G~[emleY-l .Ilk 'O'JtOO

Y'a~'~

_K!t~mi; Pl;g:n:f~ •.
b·Y

H~~

!Nt

~r,~
_

_ 191m1 VII ~~n nlrn "~ YQH~liII1da'm~~yllJjn 'v--e, Ilf"kpe ivms k~(ll1Ion. ii(ino.l yom'~ TOt.khs d~m'i sw-son. ~iJltl8$e1 eylemb::>r. hem biT 'gOv~j1i"n ve' IiJer;q d~ bil!l hovieJl"l kIll1~ru1h:liiiiTiliI ~U'C!limosu'1'11 do -ofll:c('_~r~ 1960 Vll]finnm aklliL€ffi ,CU'1SHit", d~., mVj]' :sohn88~r:1l..',ani ,tOr ~'DSill!'D~~r do!du~: . 1900 ,~IIO:!i1f.1Ullli'in~ 'PJFI$t"t\ii'~ ~ol:rst: devr:t111 le'in ,010 lc:tkj]Ji'i~ 1Onm'f<.bnu:1lI'ili: Vnm~h)YOIMk de.~FGtik ~Ii:m i hed'e1 wvon blr ~~t'IClr k!IlUesi Osil rllk, k~_IiiW€it. B-Il
,..
fil-. :~

~m.~Ili~

~usunu

\I'~

tlO¥€ii'~

hI n[l(hg~ rn "ClOk i

(iQ~JiI~

..

~aI.r.;.millmm HITS ~_

Y:.al~~~ Kilr,tlk. ~uo .l{fttl-:nbd. ,1',mr-s,

l'Mimui ~ Nitt'eue- Gi~Wn!£.

OkU1!l'Cu1!:arnm"" ~ .olara.l:, Q,!.&pJf3. ifie" 1n-tl~(a1.a,= w :HPp.ts"m~ di!!m c:dk 1:i1llllm 1mB ~~ !jOk dai.m J'~", ~i ~ j)~t.mUD. 'bl]," j'~F 'lii~flDU t[:8rd~l~dlY~T'-' diu'; 1~1l: IIlDt'll!t eifI~~ V\eNWm 6ne:m.ln ,e.~M,~ ij,fQ RfiC~Ln d__aMi U iI!!'!.lIJiIl1IWf y.inll1a!n~ :Dl.i!!i;trmp1~_eo. 1ml~,-. b1Jl~oN.lll.,

JeSJ RrJJSln o. b'"

dcnemde ayru zamfJInuQ hetwl l<tido~oo j It alet. fmiS- ve It .~ ,de mflJl gll~letiJtekm Ht!lf ., Po " Si. b!).ll Em- S(I~ r - iit': ',~Il' ~P:lnfqk or iniilil dernol<ra Uk s rec;ls 1iiI' d6n~
e
1 •

,r.
IiLI

- bOyifi::
-

J?I,e btl zamanda 'OO,lryo


Hi)!]

amyJ~il!f

l'!JOO l(1rUanJ'lJlnikiflO,~

Y'fInt;S1

00 Tn

- ~d'e d~Hi-

1(elfdTsi bill'" StrlA1; ye oe.ilifme: k01l1J5.iJ o:tU¥or~ IS r ~et dlJ!rUlIi'HJ ~CIi~1 d' ffI:G:kro\Si [Inca • 00. ~ ro QY 2'C:iI'ilill., duVtlla~JllivoJ. I:~ae 't~m by ~mmn"'(!J. iWrtit rd\ "IJ:;Jrtirtln oofk.CJru \to bDiOOk~l'IIl. lynllOf yiirii:rne' _ ~1 - denwk ZClfU ,~k JyOr [kFo SOrlf,fJl • y.:Jlortt.. n dlBmdCliirO. til rdlUiJiIllHnuH...tu I Ji'i'iSQ1 oIom~ OJ1Ud' " Ikrfl I 1 1-. sQreoi ~e~lIiIdf:1 biirGk et~Util'ere onu vagtrQn . w.. bir dOoQlt ~em h::~in. ir oe~!:Uti h dUllUmull '!I:arb,g ms ~r' oIu-,oo.
I

.,w~

yUl cctlgl Ilimj,o: knnk ItglllilJ ~ ik~~kl~1 ~~ yO C11 ,c-dl~ &tIe d~fiy~um..e,'IIfnms.el '~~C~fl.IIH~I!1, q.o. _ ~ ,de¥r~1llOE s~mue de tek l;9k 1~~fQ'!f_ tlQI bUryuy~r U TIe. guCJeliiir,or~ 'Oogolmj, "Ie e din 9~V"Hi!~ 'Olfl~limJ;' tuIeYin Itaya t II II, yeni yol Cl:D n!ililftculn I. ~r[lJ¥~r. _~ 21 MQIl$"' bit 'bm,ko g~n lI'& Ilovalt ~lli"lldl~~ n ID I.!I euni ,oIoiJ1il)k:glij UyOI'UJlTLt.
C' n Ii!! ,
I"

va

lS110 'lillh.1flnddn tiafh~li!il'Qmk 'l:ikedeye "Dk~r8¥e ,iterieven g'~i QJiigU~:COs tlM¥I Of;, p.r~rdJi"(J!ormji. 2'1 • avillS 1 SIfO ~lllIlrrf!iliOO'{t te.f(:_~rif 'mr,fll'll)rJr. Bu p,rogTrGTn. de' (] $0 ,_ ,r(ik~"llIa~lJl.. T~e. i~ ~ rtrsi. Yoo ,Ho ,I•• , llr6 ~~ ra Uk .O'e\i'tiJli1~:ner"d'en 01';, Ilrlill i:ogellin '~OTbl mlJlQ. tIIe~:~~me sllrecf ..1i or Bu d~ &Jfn., 85Il) 1Jij;ne.. mi_ .' elil'. To.~kiye·de d rOlik dUN!t]fi_ , 1) c, drnoya ~~_ IOl'ldl~ I tJ I,r 1~Q.rte.Fii1 O~lF:iO ; 12 , ~crt Re' -; e:mJe ~ a ruyor" . 1!HO Ydla~nlil1 orkil$~I1Cif~ SrJlcf:I 9 in '~$II·Klo .. ,oir yftili!lilimi 'Ql~a~agJ e~~nin Itl.] V,!liIim"lg~',gOven ~. 000"-

,~r"

r)~

a-~e:

Gill m org.iIH~lin (den I~·~IMli I e- rim k KO'ttl it€Sm Qyes i., Kwilm 960 ' ..e Krnnne'den, UllClkll~~tlrlltHiI (i)rtit!UlI I?I"-MV!thi'Q'~n i'lf oMormo i!e ba~h¥.onun: ,«27' lMa¥t:;irl~ ClabQ d.0.9rusu II'I'Hlim ~ ,etin ib:il!' ihtirti]e sO . klenme'Siom ~~~As, l~rimi tilm~(m ~ "~fJ 11!1.. Atuii:rk;"Uin fijlitJqijm:len ~!iJrokl d5 . fltemden ~e:mGk g~r:~litI[r_, eli ~il'.2ft May-reS.. 1~~~'e~ il9tiO·~ ~adar 9e(:;e' yil"llfi'ti iki selil.ehk tori ,~ige!i~~~~~I~ ,-I" ~elflfUl l:"'. ()neml1 tiddkle kGiUII"ofum~ -"0 M'G¥cs~ tQ. . U"Sto a I'. plt!"~a·don s-on~ ~SI1!1l rt rp.~.i!l ~nbo~ roli 0'(00 'I RJ8stcl.lrosyen :Su;n~il'llh~, yamttllill_ unuf~su~~ t~ 'lP'1 Ibl.ll su~ce '~ilili~~ biViik ~n tsi V~ r. ml,le bakJ~l~ ImRSI.. ff1 -mjilSil' :sd ' bili' 'DskJE! d ho~ let oimakt~11' rCiI kolJ:'I\I''Qr~ " QIiiI'f'tG'k rge:fekl~yor~ ,

limy. eG'er ml1ll1 y~'lunu ~m:cf1li~~, ~dQ


10

~m

,~k.. g,ert~ ~~ ...

E!1I1F'1.

r.... 'l!'iIi.iII!

•.nrr~_~1!· ma~~~r".~

_,~

O!l1e=.

veyo, en 'mu\Zi'age~t dalil:e_~llii1d~.k!j.1~uu, u' uvcr. lS)q1 ,11I:a:r1i1d!l:l G!?du SQiiUliil lu1k.0iM C, 1OO~[~ Ke:moliS:t ~" "~'U!lIIil ~kr!an o~u~ ~r~ IU:. 20 . ' _Ado eak ~e ' " '. ~ filer ~aJeln'tml~,~dtlgQ
SIDl1I
I

te ~iHerir:Jl

1 Ibtr dtioerne ,wp

hng:

'eilt~~ Ite$§~-«

~-e b1JLb:U.
Dr1i-d!'i

~m,

..

'_IDlJ:

le~lm1~rn
lIitH~ltlMl'

- '_d:IJ. [I;d~ililmll!: letmE" m~]a .. i)nm:.amadlk,~cltieJ'_retlmJz odl ..~i;l.:re~ll1ltT~1li

8;¥rlIll11m.a.iZllI,u~:. ;HRbli!l'~

v:t13l~lyla

.'Q!n:!n!ll. . m. 8l. l1:.. . '0;;;) cI11-Uiii1J'e-i'iIin., a~k:H'~ 'lJ:trl!'iHt 'm, ' e smez rindlf~. '1« W3f , pli:ekJ_ldhl'i'l:j; OImUfQi D. BrkGmr,.. fbfd~ ;s,

EFI:G1UI.4nlfiU·...

iliieroil!ll edlJ,i,yon.t~... . ~1Y1l!!'o:r " - £~m~~lt1T, •••

_• g~l

891

IU

h_i~'r1 rak SiddtJI II Ku~ve;t~er·de, 9®MVhn:Pm:e t:);J]JIII!/O.~'CilIf. []

195.~ YIUoif1noo ~Urtl1.iJl"II Vii 11960 V1Hnd€J ~kUdllln cf.tln I)r.g ~ldJ'lf.LIlk ceklrd~leri~n birjS, liIr~n IID.Ont!ar ey'harJI S m I a~,mpr'OIIl1 kili(uldlilg~ b.iIj'lmiiYiOr; 9~Z'li 5rgjj~c.mer 'J.e ~"Jj d@ne. Inin uzerin'd,ey·~~anIOf.bu ookto O~erIm(;b:~' amrc]'lyio.r~t:Ilr" O~. ~ Q 80111"0_ A!brnlY~i.indar .S~rhGln·'C. AJU:}o~ J:~I~ Avdel1Mr"del1 ~ onc~ 2'1-22 eubat t9S2 atut:!e giritfmJrtj'jil l'id.Sirn9irl~ ve~«l1~er'!lOll'. En a~lll')dGI'iI Olll U;:i O:~boY'1 glizU !tom ftelerQe' ook '()flleO:H~1 Oy..t:I,~c)f 0: 27 Movrs"'Et:l' brrisj WQ$hlngt<YJ!lI(-,~a Vll' d~g~1fd Kon~(de' buluwntlUg~ loita. ~In BI~U~ ,Ko,mi~esrl dl~ $.mdo, bnro'ulllV~r!Qf'. HOI~YQ]n 1001 y.llilndo. MUH EUrilk V'@~ 118ljmi·~in ~ikflda'~ula ,$Ofll vereli1l SHah11 IKiUwall~r Bmrl1~r~ ~~n IhjerU3i~ d ~ rum ~n<fC~Gl,r:;a l!bol¥iO't ktJi$Qlu,Ii1.!!iiI,~nde gfe~~11iI1
r~~ ''I

d I ~mll'ildQI'alr; 1km,~ntaIZ' 'giri~iJiA1eril1 f;:In~e.Je~~ ni b:I,ro!<myo(;llc:r., Gnuil aOOiU:(li,ij' gene ::iiuOoy IlllinA ·dar!!' <Se-vhan •. SlItJol'lrglnl Hit QIl V~II s~nIQt';, i(:'in. GlnlilcC!'rfIllCl. dtj.~e!'lJOO~irmt;y. uygt.r,n bWllI.uvor:. «O'Rjudakl sybQ'I\I~lk ~ay;otlm 10 ,sen~ve' It:OflY.OrdU. Ne umuC '9.ltmj3trm. Neler

J.!~lmJe1i O1u'!f@\rtar. . 8,a,apll !Jy'rJ,lm;i.1IiI

,tJ

~UilftJy,tum~ Ad~.
tlillil~~:

"Yuk Idleol'>piiik Silfih~a' d,@nQt~lml' o.idtl~OnlLlOI jn~nly.or.~UJm.tQlIn. do. "X~x"!fO:r.~ (I:'8i~~.)\UJj-tur;k iH('elerryle bilrlik~e ~l!1lm _ , 1 :'11.,. bUyliJlm~~ od 0 Ill' ~jll{ ko~Jt~jk-. B~Vi1rmiz O"nu\f1. id~Q;lII~rgdeJMI @lda~J!l~G forOk tom O'n un tsted'l~i gIb.i d'U-1iunebU .• I rJnek; kiym~llendllr;ebilm~"k tu i tle,~iiji me ,UIO$tl. .0 -Irrtllim 'Ifri'rdir do"" klLl;sudl,llldoM her h~ktl lin v,e m,o,nb k bJ~bmk:~,agQm"J"'s, ,geIIi'!{Cl,rduj'Ioi4! BUM! I"CI1r.1, i$tanbul":(jcg Bogil~;,de~ lJ~umrru Ko. Y'~'fii:!a i~k SUI;Ulyhk: d'€!'lleyl lii1inin' 'I'ik yll form.n 11a'le.;IUl1iifliWiil~ rl(lJ'~ fiQifuJIl"O'r. D~vafi!'l ~iVOf: ~B(jJ1!l. taburliJlit\lilun ie se\1'ile. J~te.ri$~;D11deJd' 'k~II~,t:lIr:, ~e:k~_)l, u¥tZme-f gib~ ~6lihlllirltdi ise· loile. en CIlZJlil:rJOO. f bi2l1 ~d'IJTj3-<ed~~!erf!1 +dlQ.~ms'iIi!mlve~Cel!k' lbir gOltret 've, eehen~ i,~inde bldu~dug!!JI1 ha~~ndg iI(01ri' t>Jr Wi>k[1ivermr,t!i;o. Ern' buV~~ U{)l!:!l r. kllr,1k~lgu1iI~. gUIlIOk, it·I'9tijn.de 'yc'~V,~nltu:r~rQlt!I'-. Q l ~ etiJ~ ·Im u~ t~_~ Ik V~ 1~;Q~lumdLliz.eViifll gomVO(1ar, 1941)'¥lllIolfllf1i ttl ortolQrmd(JI g~U1C Si~d~llJylor. A10lufJ<:"jnonY ..CUk'
e

r~~QvO(- COnk;u biit b,u;rOk bCli9f.D'I'i::lon d~dlddCli"'Dn~. Blir

HCIty01k,rd{h~~l\"Idlln dOl o'te~e.bll" ~k

be~gjwa ~l_1i .ruh 1lfl!~~,ifItGYfll tmt~~I~U'e

O~laltlmr ge..

00-

rnnR 'Trijasl!Ji1ile J Jgn'~ bir' dUtan ,OO:9btY.~ti ih3' bUyOm [i$,~er_· Osmonll dOneO'illniltjn buvUksek: nltbelil UC suooYI!Cl1nnbulil}yet'd6;nenifmLEfl i k l$ubc1 ,l!!;u$QQInIJ' o~der'OII:.I,or., Fa~Q~ pro~i&t, ~'~~mlijk~'!lz in!] rtU;;lor1 Ylk,lllblnYOT. Gem:; suboy Ili'llllltlor 5e;vnoJil", ~'d[k~uldon be.rll A;1Otfjr&r'~e ber.c'MI!' I~Qra V0 'CakhuJat ~rinsu ·~e min i 'kG lua ... Ii 'm9J1lLorl oICilrak; ;Ulililjtll,llfi~tu dedllktellill senre, sOf(h~~k ~reJiI8~iiWl ~uV1lJyor: o:lDdho CDgUint~u d!IIj1':,g@i" '9umGzlIe. TO'I!"k ord~sl!JIrrI~II1lIba§o8ndm<i MOJi"a.I·i~ YI!laIiC~ n~saa bilyilk .b'ir g~f· ~Je:t a~l!l'«defirk SiUih11 Kuwetlen·.oi " J U Mijeo~eleyil yop lllHjl %C1lfliilndcm da '~iilbaihmol ,~'ilmfit blr d,u rulmd'j) turCilk;t~~ gnili!)drak erm!!1na~e irr$)llin ~kl~u')o MQ ~I Kal JRm. Sti ih~ h ,K~V'li\el'ler'_e kQtlll mQ!sIV~EI bir.1ikte 'VIkl~ "@f. tM tur!fVile~ llil'rztile ~iIi1:SClln QUi 'l.!"Orili'tdl:Olr'Ok. vo~tlrtlVd.iduk Ma~~w~ . BIl~ til,riI bUnl.flr ocil( rJmOklitatlemr~! om,41ll~ i,-te 1!!lM!IJ rU1tlml Tfj~k '''I OfldUSiLi "iJiIUnib roe{i$.o D11J1aL de. ,otnk bilr ,ger,~tl. Yop,l!ooOlk 1 ~ yoktu. (tIIIJ. 'G.izlu o.rgUt. Iht:Jya~r\, Qnliil~ y.m~omd:Il""~. g bireyin li!Ilesle~lnQdeki. eksikl1lk iSQ,pl~m~si I!.!!e:L1ue!1t em, ih~y,ac~JlIlg don d~uyor. L'hJllJa' b~ilko ~Ir sOyle'Yi,~e. gtzll- Q:Di;9wr1l hel!lt. .f bireyin glUi Mt~~k ytj~Qm~nd~kldell~ilkrlt ihtil/G:'C'J ,001 il'i~· liU mekjj:e. 'b~11 ~r. K~~llIsilz bin~ysel ~, 'top!UJI'ilSol dg $tiwm.e Oziem _e

..

T rk O.rdu.su'':uUIl. durnM'Ill~IU eJ[I '!;ok De'IiI'let B:qJf~l!i] isms;'t Pais him i,ywdu. :bn:re~ w~ sa:~ bOYull'i~ S!t31In'e" Clnloohlll1'e !!Ie d _,eirhHr,m~.b!i'~~~ _QQ' R'UZ, sa:v,~. i1!.'ntll.'!! tmtJII.itl~Mb1tle' l'loiJillCllu.du.; [tu1)'~~lld;e b~-l" ibaltume 11.(:: ,.a.zg~r;._ sav:;!,~ b1~ki DI ism!2t. :p. ve' T'iJlJ' Jye .. mUttetlk]e:r-ji a.nSlf:l.de. :st[~ijil'l(:! gih enjlmez bh" illit!2' ,!li'lllfEimiR'r!I9I, g@:]mi~tl: Im~ iiI:l;ljh:(l!~nJr k IP ooos: :rut ... yml!L$'f'.tr.I.I;1~.lmet 'Y t:bilr ~k cU'pI,OI:lIl~b mtel~~i ·mesl.a:u lti,y,:iiI;lldil"_ ___ 'l'Ulrklye l1zerine 'II~3,et11i1 lkm.c: ·It'l\.bJ 'u:l:o~ bu Qcz:(S;mJLeme~ :tllJtll ueun ","e S:Yl'JD.tIJl.iJ u!)I'llMklait'l 'I!l',ail.". • otts.mel!. ~,6aslre l lbtI:tr I[ftirru:;r~ 'h:iU'~ glrme.mek t~n d.1(ill), nirl'lC!i ,ifl!'M:!!1Ol'i(lUi, OI{I~!n.w:Jj . d. ' l!LiU\S$:l.

00]1. ii. :sa'!i~I'lltl3

~·Jilnili )1'i!Ir~ltlI ~:l I!;I11'u,f9.bi:l.mi$·

hattp kabUIY~tJ l"Oki u, OrdU.'nu: rPa= em lliaY'll1I J~'i DfinY9i H:a'fm be-t'lmllibln "ntTkbi'e'!iU Il'QJI,;i;S'tu
Sey~
~.

ro~~

~m::llnllilnll. jgr

]n;a.ld.e,

P.1il'H

.I!,,~.

Ib'n. Lf(Ir-

DftR~

8: ,14"

Gmpd~kJ

A.dam.

l'~t~ulbur.. ;t:9S5',

90

91

~~~-~,
dutiumu
tltlkr.C!lr[~lmak,
1_

laiOn 011mil If! ~") ~~r omdQ 0 hr..o 3;1 J;all'eklk (IllJCok ~UOO~IUI tera 11U;)1 ~Ulkm~i oir 'cMijliTlr'~mG 'vl;n1~m~ ol'~lfflk yOlllorl1 bul-

d!llli1nl~9

(iuiI'umtJndoyulin. Bu n~elThh3
-

~T~d'~', m@d~l~i'iI id$f'on

~tuU'!l~{i~irll'! SIml,pllIlnfJ1l~ riI~ m

'mOS~:eI'iIW'~k

~rdniJ~

,.,~!cil A~~ir il'e' l~unLtll~f !;.eyh(U;"I~, 1K~~en ,;i!.\sikel"ill LJ= se>.sl!·nd~,S!nI~ cn1u:nj['(l~1 (DlduRlan l(ihlo~lhIYQr" 11~OOyunoiiln~n ~i:z~i orgiilUt ~uflW!YQrlalr V\9 Ib~IiI'e$~: '10 ~Iar, 2'7 M Q'V.~·I 'btll~J~yei"lliledEm yun (_1I=ii'~ gQir~V '~Imaik d'fJl ihel' ~ IP~ de
~rr)1

d. ~ozgll.Qlrl1 'blrle:~~li~ VillUdo donrEi~oe~ k.el1ldtllar1n1:m ha ~e1t,e1teri'lI1I i bGlil(lt~ it ~~~ tllfSGI~hl r G ny6r~ li't!! r, 27 MCly~l~ttD IMr~alll'l)"Ilnl y\e~ deflem~!a~ izen~lrmesini ! ~,I' 'H~;:!'~i{~rn~tl{ p;mkiv~r.; ,2f ~~bU ffiOO2tG!lr:Ulin~ek!i dor~ be gllrij'i'rru'llnJh Ikli !lde!"i ~ddj\(]R ;§,Qrij I ulf\or,lil;!! f. 21 Muyas, 1:~: l~im'ii$ftl!)1~ 'i~ IWli9 ~IO!~amrv()ril clr;. A:tooy A:y,demlr v(fl !f!1~Z ba~aRtal ,gldiyor,. Atl~ i '1\'01"
i .

lelA «.eele e'ttrTt~e

t:~f gibl dY~·~ r,'i),lITU~~k: .~omclm Q,eI ml~'~ir,. I\kllde[!lli" '~(iJlhsUI '0Y-lli,tnnu2 butrtiile~ IflJocsf'iedlr, MasUiU,e\llSiz !l!!!] 11l11s'limtz sene srIrm~rir. I@"sl~ oifdlu S'tuiflanmJliJ~ 'V,(ilgi~~ler,irnll~a b-o~I'CilTnak U2i~ ~i!. ~:~ni v~i~~e 'y~rII~r:irri1~e ~)(i kOttJJ o.:ldWJ;ll!IIIDUl:UJ ~ rrm~fkOOI hi1lJ¥a1u.m bizQ 1f:L~"~~Ii' Ifo~Q eM iglini !i:l'nl~l1lllmlm!m Im~~ 'V¢k~~f..~u li1.u~ '~o:tiI¥JUo liJ:SW! .S6vler:lllb1'i~r,hilii kli. Ibl~r,e r (lk~ d:~Hilll '~iij'll6!mmf%11roQ~'1 '~SQ6~Q ~IO g.O:r'B tc,m'iil! mlodlk. V0nl doi~~t1mi'1~ fe nll z~hrdy'e1l1IBilm r ere :s;mhipiliilgfl~R 1i;Grtl~~ k~!(6. BI!Jl ~hrmHICt me!'!y,G!l51 h~~ IOlme,~fh:. l1!UAU, eI~~de mI Iht'l ~ill ~!l>' .~'Z k~~lrqr~~· ~.fiHfllapif!, ~m~lk~!fEll taryerl}$t klj;! fflit,lJIiV ~ll!J~ I LOOiV; truu»da h~~ silahll kJJ.!f\I'i'I,t:e~He 1'I1OO8m~~cr:syonYnd(J1fl rill'f
~l~

~ ~ Ill!' ·tafafa bn·,aki~.1l nlh~ve~'yet~~kJlii'1vel mOne:vvew IdJli'i$&-

k'QIHuQliIla~U1QI

'cg ~~'Qoajl~,z,AAlk ~OmQ UlzuTtlcdn ~

'sQ1i edivo~
kTll.~Ij)!Qlr)1
¥IVQf.,

've lu~rnCii1i~lilJIQ y~U~fI1it~ or~1 'bolr


I'

l 1~1t •.

i A!~

n~~

00r¥9~ d~tmr1l.iVIQ

V~

Amellk~1jfi' uS~~ ~1ikr H"-

dG1IIoi iV~ WI!;;lI~VCle '91~1iIfIQ;::U 11~~1ilI fikre,n ~-1iI1a~tlgHilr 1~lo~ ..~


"_, (,~') ".0 'Ylll!1ljJ'do~ ~UlMD ~n'iliI'J. Y.);.)
~gk~.'nu:t't'C:~_" I1l~Jik hh;
~~. bl~U!l¥1((I11'I"

,ffl m=~B!Jr(JfV(l taplal!!mam'l~lln mnok~mI1lfll h'Pintl~:z blIfiyC'-'" Ii'liZ.. IB~ k,~rliilGY 'S~~~ilU oro lrliiUWIiIi bligunkij dur~Il!IlYfujOI1'i n

OOYUfIIl oi ~,JiVQI'.[~~n-' SI!Z ~~'~'nj]lcUa f1ill!l~i tnmklfVt!!;itlilJt', AIOOy 'ftl! IC!lL cAi,y(h3m~lr. Ilk gJtlli o:rglU tcrplo,ii1I11afll;u1u:llilin ~h:t~ini!l1! ~I' ~ntt!'$m~s~nl C ~:m-· ho £111illed~~~hi kQtded ~~r; bi!.U ~OA"~ nun tfO,llnl j]!kbllf1fV~
~'II"

,Aim~ ¥0\l:1!in~1t. her ih(J I'dr3.l, blr

~e

,01Qf1iilik blr ~rlrnUll!' :$UbOi'ii'olalflak ~k ,~rdWI ~iiJlhillM8 ~u~,llnGE';.1t'J"i~ ya(l(ul, d ~e.1Il 01foo:d4i-' la-flo ~,~~r'~"t~i ~~J,p ~fdi'do[!:"dD blIDlurhln ptmirlilll'ffiin T~ Wk Clmyy !SlI'mlll U,m~1 eder,~'d:ij~tiln'd'lThj b~ 'kM~ dlUr!1!l~n U lu:utUllFrna' ~Q~'9~r~nln lli!eJli~:r 1~lab~'1eeeUrrai '1:6 It'!! ,;;eldlde· '~;(il ~f e

,dJ1r ~rdjfiewer

adllh'sC b,W!'>V'tCl2~'Vetebill' S~rIl 'V$r:llralnE!lI':Qlln~ p'tgIiUOm<l~' OO;ih,uh m~IIOn d:D$Qftc~er-lm I ~u isli~ mM~ y-6MUlp, ~ iIll.

~f.ll.~rifia

sllm(1S~IU [Ifi!:ilJ:r!imJe~emenr~ ~_ ;!;lt~tm'll de~·.R(\',~~ ml1:~C:Virl{l'CI!Itl bl:r ·~.1B'~t;ln r.;:lrltll!l~uffUi 1Iii@llje:riJJ1 ;;'!/i!]y.ordiu~ 1B!i1!i! ~t~.!UW· (II Ila,DUm ~m.liiUil~ •. ~'i1I'b.:;too - .rOz-

~~U:]!::

,rJiH~'!lGI!['~idlnll;ll.mill:inUiI ni!lmtm. bilE' 1itl!Q;1l7AfH, ,1}i5~~n:n;t:!lJAfi. b!mrmm Rc~ Almot'ltr.kiW ba!z:!. ,:)'lgjli)t,B;r :J!ir:;3.:S'Hllda,. nlcv~

tlit.'ltt;~~r:IIc'1iD !;lrtblim'ld'~1

fbtd... s. 1'6'. 0410 ~n.I~arl giJ:ll ~~~1ili :s.11I!ba~:iIi,]", ~1iiID1ll .b;;:hild0 '!if(i! m]'t;U RtL!~"'lin::B~r ~:aq~~JiI~~ Ibnllli ~'G['!lIilda 1ltm.li:u~"tiI,(ne[': blr' l;e.k .Ifmc ~l'm(;R rll~~hIH!~ lMO ,~ld~ .th"~llU~ii: 'kriltil'ilnIE (I1illJJJ lwe:t A !'lh.l~ ~~rm!U,~'0'!1iiiI1lI~ • UJ'6~ M,rlhl:t1c kml~T :vlllirlhUi. ,

~1~!S~a&mr", .'

h~ _iil.l'~b~~Il'l.die~~ ~ ifllMb:l,flliJl' ,UIl! ~z,a lln!"; tnP.'m~n 'Vt IlMiCl;= mOll Or kD:tJJml~~OJrdlI. R(~erlnB'J.~ tB'tHC,I. Pnf:l vrb k:u-'t~fl!J$un III ~r'm! iidllr!) Atf!:t~r.k Int!]ln.~l il.T.JlrilS!. t!lUI~~,UtjUI¥ili-r.dma '~lm i!)'Jr :n~~ ~. ~f:_~li k, 'F~rk i~e""n_I:n. ~ Hlrl~. dJ!:liJ1;t'u~jmc]~mes~.fI~ cibu~11 mJ~1·il"H!Ui= to1"_ ,B·);Iikc$J!!d[~~a. g!lJiiIDh :s'U!~aryla!"'1!!1 fb.lr IoHsml s'liIt!!l f~4:l1.1Ji biztmle:

~elk!1iJmay BG!l~-k1~nhg r ,'Ad]O .~e~ln 'ifdkh1/rlIlffl'~ lJ r~a;dl~~ Of:(I. mOVIill t!ta~I;~ii1uiil'f.:f!~ ~ Qienc ~Ufm(]y' ,Sl!ii~ Ta 1,00t A~WrtlT:r., ~900 'Yf~lJ;lrlm~ ~~Su1~~ g12H' 0ftllID!: em K.ml]~ bQ~~(I! ri<,~ .boyle' (lI1~Qf'iJ1jy('J(f, y~ij]i'lil ill: 0 ~':(hlillil~ lOYilltlltliilJiIn.doo deglil~ ITh bill" 6~· kWJillG ~h~ril~~nillooee 'Y'6~i~fmi~ :61l11tin.Q'il'r::m ~ OOa<li 'otiS i ~<IlII jjIj mhClf~lmll Jk d'IIJ¥IJ¥or. 1850 'YIIIIG 1f.11!lI1 III i ~n Qf9 ~~yi ,sH!.d~Q"llfj n, daha P~e'~~ ,IilYtJay' .~u~~{l iilll g,WN~:if¥or~ran O~lJM~\HJ V'&il:l!l3t~HI]er1n ,0"" n
iH@

_f i!) ~muy.8> fok :b3tl!. Ltl!lm. :J1ir IIl]\'d.illrU"In, yUik~lmts!, l~in ~~iTi!sa :Y,apmaY,B: iti'IUU''dliO'i,• ejj1i:liK!~ bif m~ml~,k(::ljU!i.o:rdliltSu. l ;er'dl~c~ mtUla:fau ~ ~a1[~<.i; d;!HIljGL\dtIIk:~ o ml3m~~ke'1.te tii V-c d 1!!1~;;';:iiU" 1000am.~. I@ l1(!vl~~ 'l'iI]i bUt :IOtI'I!~. ~U;if::-O~~,lijml:~z" ;r.t~m.-· I~l(:t iiln]I~lliiL{lCi ~~~bnl;O!n 'bL'Utlml Illk~IJl(Dlm o.rthl~!Ili tlif'~D:no.rok :!1m-

I"

Pl (lrOnhi ••

:T'~'hih! A:JIdlt'ffi

iw'rn, A:r;rmrkili!'l. btiJt~!ti~d,


~

l,~C8, ~ 22.

~~~meyecakleri~@: Incm~rl~r. Ila.VOii!TI' edjY'@\I!;. IISU lliDomr" gtiJ111Qld kLII.rmay I 1ll'b,(ilfVi hep.sl ,AIk.a(fJl3~u m~Biltmiiil.i e:skli 01. ·s.~steMd~ ~tkl1l1loU "·tml,,f;e:ndj, HIlIl> .AkodemHeriirnln vermi, ordugll tJ:g:skl illtmdon kllilhtlltamo.ml~1'~rd~'" QQmki 0, m~~ t0p ~;yl,~b~r 'Verdi Id IlI1cwdl.@m '~ik~~I)e\r1~ ~nmmorma hie imkilln vam~~z.0 bosk~a~'tmd(i, Cj;l,en suboy~arHyOh IfMry v,(ltH~ettii'lit ktlvbederl' .r, Dl'llmlQ evetereJ1dlm'c] ,(llU~'alr~ Hm~ ,l(tJi;afileri hoykl'rmCilk ls.te.tU~e'ti h~Jot!t. ~"am!!ilz.IQr. OJ I lin 0 bQi'l!!J'fl '~E~l!fJeu ( ). 9~ n.e.denl€Ji AfdraJ'l'ir~ 91~i arg::' lein. yerJi IlnJi~aIkku rmtly subay. (1rOOilllyq. ba,1il\l'ct.
j

,EiS~1ku~ok suboyjJcnu Igivens'IZilllk eve WJlA1a1O duvu~o \\is'J'pkJ C~ ~ ~Iraklr;:.ni Ib~rt:Qn gliitll ,i)rgUtQu :6ubmyiQin III Qr.l~k ~eilll'~itn.1 bal,hiIIYQ:I". '0 'han '!"rkal III dQ fUiil101II 'fO'Zl ~'1: «SI IOt:il ~I IKJi:JwelQer' k,t:Jrlildl hClllI'fIr€JiUJrk QdUmll., d~~ Y'lrdlm1l!1lrla ancm mna:d€lll ,gOctilf'l,Qr [rtI~JmGn. moKl tQmamoo ISQrsl ml§l., Izzet-~ W1efsl r.:i IriIlml, blr ~a td, • VGd6'k U!wytmrh3 oJfdunu I ~dClre ,~dlhlblle~e I, krov,ctll' ~.&-valya'l~nhillur nlow.ln!o kll It'IJrQOG~~gunltl'k :sOy~cr:rUle Qrcm:Slfu~a; m. clime :BuboV ~mn YGtak odalorlrl!:l I' m[~u'h'llg~rlD'O~ktl. ~ le~ Qd~ v'Q hmyo$~l Illr n.J jj] ~ r~I'!d~ ~111:11~u~,mCjk~rJ. i 'Of,du~nulll yaliil'l adl Balttal GMIII O~duslu'd~r ortlk .•• lMlm SCI\! f!l1~ Ba:kanIQn~'lrm~ pO~(Q:SU" In~; hav~lil6LHlU tl 'l(l·oal!: kodar rne~~It~1 va e;g'lilBlve~hl1I1 IWI' U W~ ~umatfi!d«mltlr. dolko'lluklon' ~11 ~1,JI ;e1tlrec&k ~ buntsra T Irk: O,rdU9iU ;irull M m Inlake SQv,,-nmC5J III [ :m~nBt e _,9" de rec.ede sorum ~uluk Ciurlfglllrsl:Indo IilII ulo:klatrrn, 00 _
I'

gill lz!anlm~lJi~i kclydwj,~rRen a'OIl1~k 'bundoR sO'llm yetifeoak ~y sl!:fooylo ro do~ol oak gilYene.bHII ra Ifill' duyor. Yen I it<U'ri(J:ldan r.s't;ijrnl'~onO Am!!tr1lkQII1 stst'@ml 'M4e,Am~€~ 'i!:on so:¥o~ dQk:t~i'jrl fe-nyte. ve~~'tilr1~ ~ine b.Qg !'VV(YF. tttaiilr-A yo.mm: 1&"1 ~u~k. kQlfnilay subeylp Vfei g~ner~U6rin er:J bUytik: e.klSi~1 kle·1. «~1!I1i ~Istemd. ye,tfijen k~fmo.y. sf,lIbg,vlann ytlllilrnda bHgi bc[f.<nfundOlrri ZQY,11 ·1ii::q~muoIJu. ydll. eUl1IfiIWj . V'. i II veJj~'1IiI1 kJlllnnary S Ii!J tl<1rylo r~ Amerlll«nn do!kt1fin le'l"i[l'iu~·g6r . ~e V U,:tirilmrJlerdl. H(jI'~Ji11 lUff!!: OrdILl$!lJl, N.Af'Q devletler e , ..dan ~QI1!Ide. gilrerv (l11!¥orltllrdl.. HG'2:If\!OJ'1;CI!1 bilUh, plaA loi!' "fli Wiitllliete gore. ya~ 1l~Q.rd'llJ1.E's.k:r Arman dakt1rinle I~i J.m1Iil~ AmerliltOr!f doMI'inler4 k,on~~"tu:8;. l~afd kurmCllY'" tar y _ ., .. alll'.er~ Amerik'Ql1 do~.'trr.lfiID C~ ~nfllyorl(lir "lie \IIenl ku,Cl1It killFgnsmndn ooresiiZ ~al~¥orl~II'·. BIlIJnooanla oncak ~s;~ llid tUI~ok SUbQyl'ar(!1:('Jlo. 1i:~&&1:am~'~ k~rSLfl. dOklrin J\:u~su '!l6r.,

m"', of~nlaD yani s,b~8ma'UVOb~ny(llil(llrl fokar, Aiboy AVa demir" It!lufl~"u~ 6ICYi elU 0 ,seneh:iu'da co~ OlIdI[ljo d I'v'Or,
11'11 1

D IlyaleJdl'l<l fbd keel b I r €ft 1(1 ~'~lyg!'1 TO k S Itmlll ~ Klr'Ii-' vetIQr~'nIA Am~flkan ottl!!ri~0 {];C~maSI~ kim,~d~ IclWlldeJJd bu,t~p. ~Lt IOn 'bcRQJI~fII1f1S 1n~ ve prof~roJu~1 rr;ell"k Iler-lin dogma .. s Ilttl, DIW'I:I~· r~n bilvam!j}9i,jih3~ o'n~mH i!)JQ.~d~kQtk~d~ bl,Jl1lu-· fluYOt ~•.J. T(jjll'i~i'!l" Ozer[na Qro,tH'rJfL>Ol!arlvle billln~m CIA LIZ
f" ~ MH-:I'.LliffCf' J\libn;y··dfirl1
)nltl

kliJ,M!.f,t;lrgOIf\Q~,m~kt0,»:I." C.rdu TOJIilId'el b r ikilUt o,';oVOI cnkrryor~ Veni 'f(u~ald~u·f esk~ku~o~ s~'b~~lalm. ve ~omum!l1:cml'illma Q'~

car<

~lrr twi~ keA dJln!ool~hm "0 bl 5}:91a.'1o,t-t;!l1(ti etk lIimd~A"lfn al!jl'''~~ \Inr. I(U lJ!ll '9 Alb!}" ,Mtl~ Uer 'I n]rt ml f. ?; I]:CIl!:I!n . 'e!li6~. I tr.m~ Bn :nI. Orpo.e.lIr lit !51..(l .Erdelbun~lI).n .mtr :iliU, '1.:;1101: v.ilI n.,ratLa· bil" .~ £«il'iIl~ ~il?JI)rl r. :Bu. l'Jlr~a~ k!J:[!,Hdn ~ ndo J;UU:'Oalil\5"l hili' AU:iJ 'irI~:IUl
d

m.~l'

v;9r1;mlVO,nc r.

P.ij~llIb,1

!fl/)L'

f'llU~H'IIf-~ (;i;r(tt.l!leJtd

EL'i(oHII.IlliIl

m:JIIJQ:tlII~. 9.Cv.~flll~m:• .

liJlo~mftUd~
c

AHl!JY A'.'tdemh. ~ :silm 'i;m-l'l '&mlll-n ol'8:rat

1950 yallall1l1filrn bQ'~GmgIO del'lemliyle rn.. ~

a~ Id ... ~6$.tt;ll'll!,·lJflr.~. , 'f'aMlt A,VcJ'iIl?;l\tr. ~bi4..~, :2'3. t AU)" A.Y'demlr. 'Dul;ailla, IllOk d~b.~ ge:llIe! WI' "I m-e p;!Ilr:mak i)iJisl.f'O:Il:', Ol'dl~~jjL'1!1IIlru~irr:J!((ft da:. o~dlC' SLyllrJ IIlIlmall3i. b~:rlll-_ 'f,jjtfii~C!l]1 bl~Qnl iMI,n;lmlm g~~ootJi1~erim C'o-t: :abal:'bJdll~l 01'9:21 M!.yti!i~m Ud eeD~I!I.j C&m:;j,~ GI1rsc1 hll b'llf.'a).'~. drJ.yo:r,
yot',
Y,1l

(. ) dc;JUh'il 11(:' b-u llI~h:ttl 'nlh ;9'eiilC'.n. .s1~nab5hI'1'I ~~

'b'ilIYJ'm~'O:L"L .(rel dio~t 1tt~!I:'.!nd'e:n. ~k:1 kttl!l.tUk: _ iI.l, klyilil'I r: Gme) KlIl'Tno,y .B~~. t!lnbC;nuJil !I.'~8ml llJair,aSI:Dd~1'OIl'Ik: riilit'geD, ml ~t llimerllurn ~mYQ~1l.. tli:'lj(I·hJdll. o.t.LUU[l ~Olhillel. Elillly·ofr.. k ~ _f. tiltH te ,.i\U;\1a,y 'i'lJlrd;\.kiIJIltlf.,,'· ~o~ run Irle:mdf.·o.r- 'ij8f tJ r!llenblr bl~" oit'lillt . gtb:inle kt.,ttr:~p' otLH'U"~;i!'Jy.gr. ,gr~e;nCl"al El"a.elr-·

I 'itO ~trd:4n

ka!'39anr:1II £;3JtIlDf

'R

,8:0'J:'1,W'~l".:

·dl-e' Q~giO:r .• .Alb~

'C'eI!l'mJ]U~IltCf.8:-

~lmlUy(j·:r. :B1r' rArmcrl.kn1ll oOaft~, IllJIL' TiiU,.J( (l,em~] l!::t'llr:,!M,1P" E!lfl§k.aIU·.I'ii;lIrii '~:a:t'.ij'~~ l!il ne ~~ . ,.'M] nu~aSl~n.!l uz."]~Q.T..1't otu]'uriSa, ~.~'F ';Il'ijJ:k f.!::ltLm~y ~itta~lli ,tin. Dl'nkoo[;;;a.h:tmtliZ». W(!l bUll. ~lmu bC'l:cl.Q;li1ii,or ve ~k dl~nlo Jy.OIi';' ~m,11 ~nr[Jlj{.~..1'U~. M'Iiliza:ff.e:r M~nmi ~,Qv])olQj. 1:1 !R:Il.pa~iV. .g,j!l:r~lihritz~ d~ye~k ~llnio1L ;Yhml':I! MUiZt.1Jfj.(l:l!' jl,1~ml

-ee'l;l'.~p 'ljlg~.~'O:f" eB:I!r ~

95

~~~mr,~1itd«n ai~~ p.~.


~i~ 'uYti1:i:Jta"" :at
'W.e'

'TUrk Ordwu.~i

J.K'JitUw·· s' hf,lllsir.wCl~m· ,_ itli. A.ntd1ail'i. '©!RSifa. S'eJl6< pqti.' il~:" a~ g&Z,g*l6~ ; ~Q,\·mn. $.@l [b,ir ihtiJI(J! ~rn.. g~ o'lJut k:u.r.m.G: 'PC devle(f.fn H;}~mm'~ de9ir~inne~ .gilti sD~b~ ~u.:-' "tQ~M~;'. h4b~Jiiikm~'OrUl&i '~I!lM i~~ p ~ goJ1 *jf~n:at~i ern.,s~Ifl4ii"i en, ~~i(l; ge~mi~ ey~mci': 'o~ 12':u~~tu~ Kendi ,t]:~m:li"u':t,t ),u:r-t,; m.,tna s~re.fC't I
1M;trJ~~

b:u )lo~n

M~Ul.

Ogm~e:n~·1pi paffl.WMH B.Qrl t lrendi; ~~mriy~~' ~e.r~ek.12'"e ief' h~

ifumreh6"~

m,al',ifuti.,",'i~J jj)ir '~k1flJMa h~l~.a ~~kkl.F,~Pl o!I!ihtn. ~~k g~ndlfl) 'fti a,,~ dQ"' ~ J)unt~ ,,~lu~~ ~UiiFJ:'~JlPr ,anmT_~, memltlhelin'~ rn:i,g~ kui.~;JI. bH:lt1cu ,Y@P_lh.; lilemen. ~i dB\' rede'lim ~g.tnze ~,~aUm, d£~,. HadiS~t b~ hWialua sii:ri1kJcd-i~ @ll olen. hl'lsn>. m,y.e~tiJ'.. bemm. Juu'eh*t m&n.. h;,isRam.y-e~il ~~ e.l1min- ,~J~~ .s~nnaJeder'~\u icUY8:ft PuiQ. ge~m. ~". $~iQdR; so~ou.b'lr e:!J,ie:m~' gi;mt;s& __ dar ,oondiS~ ,;gti~rm~I~·. f,ih~:rleriRI. .~rr[fn~Pi. PtitF'~n'i @ltQd-J~~t b~ DUT-tflaFlil .;~~U:M~~dL,. ~
,elZemi

umu.mq:ve

.~~,~!~. ~

ra.'Me,'Iii'U~.a:'l.i' va:r.. M~Urui 111.b3'~.; ,.tiik.a~ifl' ll~rrIlR@'e gfmWITI,9 do~oina.J(u·,·. Qn~ itlSS t!Jf' sa.nan .~oml['.il. IOl'"iII.er~~i Rti~l"iJ. E~~l!bilil:n. 't,(JplaniP. K~~a IHLr.p' O~~[UJJl~,e:tlr l:w~l'". 1\;I~~nex IUba;f." B~Y~"' ..Mcfi&ft1'!l!S '~~rnttls~n~fl ,a;'~h:!lua.a;lin, til'ib I

SiYM ."..s, bil' .y>,A,c.:m .s.~TiiW¢di. 21 Mb)lu'~ ,da ~,~esUT1~~'enmigt~ Daha ,liarlm ym-t dquta .HlnUrn:e8,m.t &6'bep <Q.lm~km: minll'letit!j. ye'ri~ getinfi."~suba;IJIl-arDlii,1f'l jr-i~i .. M'~F~ a~~m .ti~r.a~.· b esJ~,", d~fl tarJDdr-,0 P~"y,(I gidere~. @g",~a ho~yQ; gwm~· ~ ilPAJ:am o~ i(fi1VJe ;!;d. bl.t' tg~iIti~~ hm:l~ m.l~~'r. Bu· ts§l2j£lf( el\l." k~ ~mL~ ~ir thtiUil
•• .. II II II ..

.zu,

..... ..J... ji

...l.. ·oo~ru~!,\4i.
....

'.Oheifi

r~..:.,.

..o?J_,' )11E- ~~,

<l!i!'!or ~~;

1.!;cD

-r._··

f,~..v.

10_.;1;;",,,,

:".

..

~,~-

,j",;_

1'1

..

I!

(,

tJt'hini
1,1I'~1l" ••• ,

R'fklmU..

m nlu
Ij,!~

~~De.1 R.IJlrr.m~l' ba~r.m,mr.l!ln kg,t;uluuGu. o-tJr:;\Ja g1_t ~o.r c3(yd~ ktt'1.kl IIIiJr.iH'; "k~, ~I mlliI.,a ·U~lllt"i.le~i~y $ '!ro~. ~

<~all5;t

M'j-I(!:]ivrnl Matta:ulj:I'I.l.

~a~

7111ar... S'Drnn.kf..... . :m'um,,lofllGl!:r.IjfiI~~" 197'2:. l.. J'$9<-.l65 .. :n:l:lltIoIDJeSJ. : fJUl'f'I:Ulll an.: :!;'oiD1:zel!.
smUk'!:l;'!rin
Ilkl~tllm.

F.::

gizli ..rf.dtl. r la_Nfu ~. tYdil; &~ tIl '1l'e' ~J'lJ1mn K~1 ~~ in,~ IHzrte .(<Il J Ve1 ~ fB~nm hJ'1.t:11olUndel .. fI -'- ' \\Ie: tbU~ 'v.enffe' rotoraH' n~ g,me]F~nR. eme' ~_-, " Ji' bu ,ibtlnTr-§ih, ~rla~~ .
nea,.-

mite"n~~if!if"

kam

ih~,. fie .. \mJ. we J:'!6Slmt g~~e ge~YCJ". fIIk~Jlt.. I. --e ., en gfJ ,., ~1i /XJ$a h.olkm, ~em :... in.i As... . .~m;YD~. '~,e ir1ID~U" &:§lGngl ldePt~ gQ'~n.l hba. ~ ~ln, n \g ~nbey iula~ ,tIe ,KO'jft~'t(,., bbu~ ~biH,gmu.. ~.:
e-

~m.k .. Ill" ~ ti" . - ~r .Pap flt}' ell): "da .on4m _-hi~ leT gfi#"dU:. . .' digw . ,f' ~rin4e et&ili GtdIu~~ i1 MayD' 1ft e.n po.lJ~" ~ma . nnda~"
Y~7dnini e~"
SQI';I:I'a '.

U¥,r~bi«,tetk"
~ft-

'I'm.

bUdi.gim iPn bunkr.n ~'~ StlyIDdjm,-_ ~. inoe.. ~im b . Te Imkr enne- oolUle' k4la l'V~. T~_~ m;-:. ~ .lsm Ii"

em. t-ir ,a-dam ol~~


hBk

)',_pmB~ 1!B .m:em1e1ld:e ~ . yo 1'A~~ ArkadCl'f,hr ben .' _.-,de e~ ~el"# ~ ,·e a~ fJ· rmek.-~ ~
.1 _ .

nt.e.m",SHin

do, bilgj' G.~

e .iir'

gUn,

L, -

1tUr.JlQJl.IiI~ . ., ; IlQJICi'MQJll

_ - _nlIll"g _.' c

Eo=-

,~

u:a:." ;I!..ow-""::" - .;il\.r.'t..IIU'.,. . ....~iL ~' ~'~.6me ~~~ lH'II'.-~edi.lQ geR8mHe'nl' aram

,...

Ut.

_me""

bi~

~
__.II

f;Q'bf wob:l\ ,oM,.,! neJ1~ 5&zlu a . ifjp.QW

8lWl~m.

~rdU
~

,generald'en ~, ~ freT', 'R'le' - r YJ'p gD.rDy;Qrd~.. 1mI!1J!. :om ... ~ ,lien~Jej'i= i!e Q~ ~ "jll ~Jdj.i ~b_ ,.,.,. 'J'. 6u bi'lW~ ;irJOr. ,kiArrll mk ~ e -YOF 118 OlUOn ~ igO.n1I-'
deti bir~
'116i

,R .~Dc, .~~ ~

onla -" ~k •. , m'" ,

1.1' .

, lJ

duf'"

O.J"ln"
• • • r. 5 • _ ~ •

. nthdQ; ~
~

bmp~' h

(Je'~

lP'i,)',k_

I~t~cialj~ mnigQ~ a~l~P.llC~ ygpills;cok


ft~VrGdBn~

S€Qtm;i'.e:r'••'. ~ ,aM'uk~a &i]f'~n 'VIe za;.. nUlin. ~~na;ill -~n'I\f~~ji!lo ,S\t3b:~~ Q'on ,~u' f,!tlln~ma,.
B$HJtd~
qe,

b~rU]~itJ SQnl'~ U

!5nc~ d;tu,n'mJe,,,

Ui_~

St'1i(,l~~Bri

')'(lip~tillCQ;t.

U~

~~_ Si1Y,i:,Q. ,~~ji'l. n:l-n .K(I'!Ilj~~·'d~fi 'b:,~~Q; ,(I'$fJ~Y,m "1;fBm'l!'n a~~hla~~ w~~~'er5e: d~ &~~a. nitJn~ ~~duk. ,,~ ',~m~j'a~m~", 1'~~~nH~,
~\~U'., ye'l:tin. 1',3 ,lStbelh' :~ud~f".

Qdn~ed.~, I'g~'~l'k«d~rlaW' IJ;~ ~D:~8Id"g~

fl. 81£ ltg~UrMl~R

a~m :t-r,r~

lfom~teiR!fl

.1l'rl~-e
.id~., ~

~tlB.li~n;. d~pir:~eri.= ~~ ~tp"- h~;.ef,~,

",ont-a PQi~(I ,E'~~U'M;'~'G ~~

b\u QUil1i~ I'd~ ~~(.I;tltl~d ...m'~

gQV~S~U

:yu~t1'i.~

,l"~h~«~tU~,~ hurt~ooi!Wk,

iO~a:n.'~'a~ra~ butl",,~a-

~~tiQF3d@~'null,

RQ'mll

,O;~n. 1~ Rga~ili\i)n g,jJ1\~6'h;

'~i< ~~b~
m~,,,

,;s-.arl'ertl i)~a~ i~r s~Y9!$~lP~' ,~Um,Q,d'I, lIl'Crd~, Oldaf'i'n, r~le~~ "d~J1 1i~W,f' '~~' gtrlfi':QQ~. IGe~ele"," ;re~t ,~de.r:at

Pil~aii ~~~ bD",r;~,.,ym;i!t~~~~~ v!Q e~~~ g~~-'i:rlQ~m bjr ,~~md~1J~ ~~~I:i~t :'!.\!6'~~oo~o~!.\ "'t',p~P\l'li'IQ"lI"bV~ :h ~~d1~tm ,~erit~se 'Ch'dfl~' lf~mand.'Bln, ;Vie:i~fil te'i~~~Yli'l! ta,"~a qyJ:lifU·r 's. s,cck,sm-~M fJ.n1~.ihtilC!lMg~ so~, 00 g~~i"e-GIl~tl~ '~;vm ~"1lI ~~i,"da bgP1lUf~G ,~~ 'e't~§ lIQ (i!inIl'DJ"tRi .£lIlvg!'Usi o.lfflU~~. 'G~em'-~t:~ Ite.rU ebtliji ~M~, ~:r~ll~bu, ~, CQ~~ ,~~dml'o bai~~ QOIl-lel;. ,ra~ ~g.r8~rn. 1ter~oSJ 01,r..il,F ,d~Vij'oe.tkelar sa' \'11,6 .. $a.'m1m~ tdt Pt.ll~,~,I~KWniM f~'i100:e '1'6: d~U\'id4 ,~k~~ n lI;/'~Fo'm.; her 1to~iQ'-'U-6~e ema:r-hi: Uit'-t~ji;,".,~_ &~"ra~I;!a~Jiln "i''erir-di tJMU',~~~ YDka~m!ljl;' -~ttkJt'~ tlB~ mt1s6(1d~e_(U~.. iiU.~~,-ia:ji'~a, ~_ ~ili~'j~m~ d~~C3'k~ ~~ f:QJ~nm6'zd~ 1J~1J(1,"

.ue;~n.

.ww.~~jHlrau..

~1I!

oo~~".

imv"'~.fa

~r~ ~'rtEt$£ g:u.nu. o~~


,PtI§tlll, hDjilat.e~B

n,lltof~~rlii?r:"'1;!e ,~cPol~~~k~c~klrM,

,mp!~~'mi!" 1-

Cdd:lgih~Q,~.

y6r~ 'k-'

,~kcJ.fa, ,mh;mlWa~ Qldi~. ".ilIl.. ~iD'i1 kur,",\~~~a"~iClmstnd~ ,'air ~ 1;;1" M{:t:v~' 11'>0 1'00

m.€$~tt. I1,er :h)(:lrol~Qtt ~Cm,! '96~Ul'o.r(b~.HflJ, p;~~{t"ya S\ j!"'~' It€8Dbt, 0 9C1~~,(ul.hir y.!!ImJmc~ 84~rel!s"de v',e.Jmiiqlemi " It J. Sal .~!il bUfiin. h~~,'_ lc dib§i!i.r.nl':e.i1 ye,nt ~~rtl'dui':YO,h:i Yzeri~ . ~~!-~ yor-.v.~ '011:'.01bit~~t~!" g,~tl"iM flJlUi :)!tnii~re niWI' e:d£lt)!ot~ tktidQ,NG old~p ga~Ne DG,ft-ak;r.t J ,~oklp ettbWlt~"V~ 00 MI!(lr~ ha11d~~I!ndQl Y,QnJ~ bttnileJl' ,mP-l(un~ i914n itsr:Hy4ell ha,:' ,bar-s'i~ 19a'lt)l'llf'e,r~JW de1Ia:!Q, erJf~rdi'ti' -

,m,t

f.

~!

"'a,fJ.

,.~n
~

,rjdqr. ge ~d'fji ;ve',re, iJir hf.,lo.YG gtitil~F. h~~ hu. ~t6;ri ~k y(jlp~ ve Yi1fJ:riJn'DU\'i" •• ,ge~ yanbn <J1·acmmplomii1kt!l oo~nib.) 'If.'crdz.. ~, ilnKIiy.e, k~r-hir,~, tt.t9tt~ myB f~n:ua:itWl(jjtJE~OIp-nu~ v.~ n~'F ~~'~l!lild'4~ ~OM;~ ~'6B~ JI'~Pm:lf' O,b1!l(Ul~n,llltlB

12'

-~rr/t().n san.I"o. Wr' g~'C'!B

.Pttra·~~· tiWl',il'llded

,r'"ru~ . ,du.,,~,t ( ,.. S'f-m4l ,a,..t~~rva. roll.e:r cf~'9~_'"


~~'
'V(J~~n.

k:endis.ii'li ah,tP 90ttl,nni~kr-t'U ". ~~CI1 ~dha:V .k~ ,~iI~, ~utula"taJd'~SO~ ~UlmW'n:m:ya ilat~ tutaWu we b~.,. 9"1'1 .~e,rbei1!t b~ra,lu!dt H'tlm~n 9MQ;t",~~f' 4tmfnu ·~lchlor; ;!If'a~rl~ 1)lindtm on~ n ,y~p ,-'. in d~ SIlffl2uJ'cW'. PB~ ~' ,e 1'IFt ,:y~p:tk Z6~gt.n b~:r Gn d_ fJ'·' ,~r.:!'JtJ rQii,;r ,de .t~~~mQm. !8~lt m~~ vor~ p~iitifM,¥a'I dB'VQ1m ~aej,im:.,.~.~ daylncil gQ~Iec:Uer kenai Q<m'an..ma •• :PQJa e.:l'k~Jdlh ~jn:.UU'B, j~·fj'M~' haRW~ solo~'uk wgrwl'lM ImJU1E1' ~nm,ti~ ~imdc

~n"

yenktan-

jl.rmrnnku",

G:JIU aQl:19U.~(ir'

~'(JI

'III

••

de gc~tm ~~
RU$,mtJ~Mn
~Q~"nl",
II

,ifm~~ortm 1Qll4j,;~JJgr'.
12~crl
Ii
II I

.p.oU~

m~YQ:P"~-ilW!il 4ige ifW'-

tanclh'l)t d.e.nems~f; de' w,l.e 'saM erci ....


iI

b1&Nm(JHn.h~ '!-III'v(iIOn ml:r-

-e

"I

iI

..

'.-

':950 'Yilt. UiW'Q SU6hl~ ~ll(rU\U3 at ioinde, ktAl\Uon b. r cok 'QlzU '~rgite ,ani' ko:tll~n1 sCD'lh'UfUJda" IO~'IIJI'n.n ,JU'O' 'sy,o-

11M

~.rOSlm:lO, dfUllli'u:len. bir oog kurmak~, TOrkiretie b Umhl o.nurujeiki SlO:rtI.I!l~([Ill'd'Q biiifisi alma I mlll!'~ !:let Ikbdml de Ri&$~ot,as,yo. SUii'ecl'n. ' bir 'tmJkl ,ol~Rfk. 916 ol'oook. bit ~'~hjjIii19tO ,~o.Vlliabl lr, O',n7(Iudakl ,eJlI,·meBQrilillll t~~YmdaFd ~O~Lf.$umlor,dar1lba~l:rm9~Z: ~m, il Ilml 'c_ ~eii"Qb.llmak. ·.Ohi~[bOV,K;IlQ'J'illik" ~'E) kO\f1(~&nktOre' 'Y ·IIDIIIlI Q.cClJk rCilr~ o~UYQ~la f. [)umJar S·ey,han. BogiX~QI Uumru K&yu'nQI' tlQJtllr~ 1l'akO'm,UlIrtanl OaQ",~ aton~or~ ~ iMll~vC!!r V€I n gotO~r? CU~kl!li 111m Ii~O .S-Q,k~ikIQflI do:. yalll _ liliJfl~, 1)0',,1 kabQk. Y{lI" m MO.

A~lrd(ln

gfl1idCikl

n SQnra fie: lr'!J1" . eno birlivor~ardJl . ~~m(]~~st TOrkJyetcD OiIi):IDif yoUaln id::h::Uiie8 I;, !glurI! ijk tuv:G~'M ,~tI~'~.I'jlli !81l~ t ,nmci Dij· 'fa $Qr'rl(u;~'odg sIlVer Pg,(lj'mn ,db~a. blln _~5ke~ ,liyla. Q$ClIm~d I,~I SOnkGml' IlcIG,Rul1'aim(lQ"gl~e.r~,~, Q~Or,~~~ Iinii ttannr·m. f!J;;' ce.k QiI;I' e, lubaymn Harp ORy ttl ndo ,,:ak
dahl
rl o ..t~k oelil oyoe.(I~ b1r (Ii'nla~MI[<~IQ ye1~:;~lrilml~, ol\dui~ an la,~hYQr,,- $o'Y~e sBrd, rlyor; .. . . '~te:.m ~Tdd~n b,enlm '. e~~n,mbo.~Oil~,~~.A,totijrk lO~ryss.i ·11iiI.d~ , bay,le,~bill' trenll~ meW'cud~:[ne -tCl]hCImm-~ ~edI\e:miVOfd~m:l •. As' ~nda b'.Jrnl,¥m: 0(1,·' hal bnlyUik $~!IiI~f boDIkllddol11 ~I ~CUi. . , .. .Erz'tl fUm dotgY1GO. ~ 'BQ~Ido.. I!c:Qyfar" Uslku mN .. l'm:
pkl~dlJl veeca 11m ~~al"ll'1iI1 'Y'lllInIIildOJ mOlm!i111' ~~r,n'lllrn., Stall1l~JI '~az.~Q(i U~kumTU tE6yo·ndel<t m(lml.{llm·J~ li!JIlrnrlum~Vafl ~ ,,,enme:yerr gane 'SUDaY', bo ine ~Ok-ret;Dn.i.i_e~ nt. ~~$lJ _~61 Q@rH:lermi9.1~ r,; ~.ill:;e;tm1~r,. ISY0Ii'i(l '~lu,Ulr~Clf:i.!\!\!Jf.J'e1li! nnr _ dek~ hDyct 6ton(h~ifd~llIiln. ~~tIi'nnden pel( 'f,ark~ vokW. Fo~

1 ,0,DII"' bQ~ a·r.QY~~J gm;ek:n


1

gOfW:fB

By,or.

bOryOk u mut~~ rta

Vi.

bu ~ r p1!t,orOlk tlWV'a!~~1trenlo'"

00c.~f:.Ilr· refllM:&~, k(!lh!U;Z, yokc~llI~ kJorYJ1a~~r.. d'ilUl.~ On Ylld!CJ QGk ''lie ,- ,'. i:;let ~rlQlVlm ~il~~'lkIl n ,~@n~ i~ ,~5re~ yel'i~ Us.b1mru~d'oni·~Iif5!.!m~mIBr~nih ~n1 ~ :: k «Tuli':I!Z:ill'!o"t, BI rii ft1;ciM~llrt·,·' at·, klil!il,e I iM'e.$ril1ltiyet ••,~ H~pei" ,11\1 Cfiplok

,hevelsujli'
VoF

kulnsql':1JndGi

bJ ~J{tl [b~

fIIiIliImetin· gonlfJnde'. IGel1Jllsj'oo edd~r!'~'i1ttY~11 mOim Ii bir I '~Grlti»~'I" ~incle ek,llI!VOf \I'> - _:sevi" 'ciec ,m~Ugft ohJ¥orj rus· 'tU!lmru KQy~f.rujn 'i~rc~'!!rl ifil'l 0!II1r,. ~hYQr..«.T~Irk ml'l Ret11"fiI I ii' ·mllc:rrce:ledc, ~Qd,f,J!r1~ Sew_n •• Slvinm •• B'~r,l<ulli Her' sm(n!Cill1iil kGYIII~ d(3' Ii:lCIIls i Oil, Diibil t1~r :6eylilc 111 ,~'fHI' g;H IhUh~h21J t _ .. r ooen, 'yava, Y'!:'l~Q'. Ikeool_« l IY!O I~~Lr.s.ui'uJn y«zgl~ InI ·a:l!c~~dQ~,t~l1l¥~f. Sevnn •• :hvm.. - ~HTkul: leW!: gEH'iQ subayd'~r. Af1IfI€:!a'nk,QI!lI' :BQ~y~e~,iS~. ,_ ,II[~ f111 lr;.ln bill' kJcvf,om l Oil 5:~fd:i!U! hVG~oNQn 11'1Ex 'oo~o~ibn. [8~k~~t~lerde iD8'vrim ''Q''la~lii'ib 'ge.lil"yor: d(inei d""~yo $lilva'lndaJ'l :sonrD insonlir· h:miil daho iy1yi UmJ,lit. ,tme, Ita I~nlkQIllll1dlklmml1 a~la~I'· yor·. Bu, tilr~' 1rU.~1~L~'~ IOISIIlIIl., (fcehD eak birr devltim .~'ijre.cind ~ ge.om~~ irOSfA:rnda gQ:!illu~r: ~nm .. b"lrsve. dah(1'yj' i:si8me gt~O.u[h ~ Via. e:~fkWiki~~ riI gidarel$iltme gJlQV'6l11 ni ven· ~
i

m iIIIetJlln. ¥Oz

',1~11f'QbQsk~LSI r~

Ri,a~: d !f:'
.:

t'e!'

it:bOOriYls,' ..oQ~dj'~.'terii'; bill!' :tiG mur, ~cQ ~~Ili; 'iJll.iI'llmr do ~-·.ilitanda lolonIOrll •. '~ilr dl ' t('I,~~ ~,g ~n a~tinfl gami[}11 mOle' 'Ina ,Ok C~Q ion va ffllr .. MuC'c ~ iii .rvft ~.lil1al1',r!be 'II dflhfl .IiIlSOfiO Y''' tu"U" o~aa1mdQ VOi~I.,
Fo11:at ne
m1~$

g;ordJinu" v~ ,n'lII01If.
iyi

yor.
va

Gene ~~C.ili( D~Il~~r ,Seyltan. brili' bQ~kaSI, do clob:i'lir gi I ~rgtlrt,.- 'Qlmllru :suoo 1 ~rm eoa;IlH~Il.iln ayflll d'er-iH,y.imi 'Oi~dlkl~rln' blll[vonJm" Oog,IW'ya lata -mjfO ve ·:.ldiryOf. 19 III YIII:n:d)a Do.~U"'YCli g6ni1:(f; ri'i Q iii her I/({lm!!l g~wevnsl ycewv.;o:li 'V'9 UlrUlijl vtHIlWIi'IG gllrG. tm k liCll!I~,epk dtlvmoVi bUrne"k ... t IQfl kee d_ ;~ "Velva: .hyordlU~ &.lIe, kli penooJ'isi!:lQn bQtl~n \I'·O'fduk. b.lrr ~ y,rnoU!a r mmden aUi,otlo r, bo~ I ~,ie'rin~ 1'00
rlBiklyor:
,a:S(llnlk:Gfiii! "0

SOiOOI~

'vel' dllkl~~vordlu. Yol d rk;5

g-eoh'm,l~~ nOJ mil,te\fl&kkll •• 1'141 otgl(allll, •• tNe, ,d(iJ'rOst _blf" O"($iO c.ocu~ar~yth ,onlaJr~.. ·1 V~illm d'oz~v1l'lm~ ,a~rrvcr. liZtu! ~¥or. ~nsi[ll nr~QnJ;l~ Se\I'tyor .. $idden s~V'Slilt f: (f,et ''fOlUno OC1!1;YOI' ._ __ Bu ,gann SUbof'i heruK 9id~ QPgiUe ,kc.r(l'r" verrrn~~Ii-, he:J;I,ij~ 'fer (J,~baQ inmsyUi €iluPigilrMlelilll~§o: b.1il llEde.ms, ~~t~ yel' CiiUH'ula YOJ$OM"'ll., b~'r SUbQYCI .~akt~~ro'~.y~r .. KQr,$ !ltD b.i'lpczcnm(:JJ jltiJlycr: ~lQbU~llilru surnlm. KOlrnrrliln k~i_ ~,o . 'ini. tek: kat .~·vil relb!5~1iD' luU ~9pk'Qml, pcU'desl1lmlil 'iiIoe do~u parlOj ~e .JleJ:,;Ik, nwim- v-ar.sn. ~ep91F.'l'i._ KliJrS·i'lIi~ bit ~clnnil odooKillm. Vt0'~dl~lerlni1l'll1 bep '~lbiolna 250 Ili~o S~ " ~o'h A.111]~ mhJQHl!'Iln; eoomclaruffllii EI'I~rumi"a git~IAlm, 2)0 mi' n sok>Cii'tto, ibllrOl<m)i"'; ~gk1i111!io., GQrllml:U'YQr, oi"dlu lie '!PplilIm. blrbllrlfllc:h~:n oY,11I ~mlvor" hm b~tpOl(lrmd(ll~ ErllY n,l'm"O dbI'ilQ~, yaplyor" IiSlmt ~r~do,U:lIi1~~ ,$e'hl:lrhaittin Bg1d'1l'r:~· ~ ilJIl ';Ie MQ,tok KOQmol, herneD glU Ql~'1r .C)loml, bIllf ad IJ Ii: lira"
I.

IWIIStllnia

~I

0 . ClIfin ltd i'bd'e

vg~_~nIGf.Ne~ _g~f

1101

gell~~e Me '~'~ulmlG] iii! ,til r y011H!!I1 bIIOO;l(af(Wh'i. iQ!ir(ily,e'l1ijln iQ'i .. 1 imB., Qlr.d~ lliesmm.~r~n II sQooei~1~b![r f.(l n~on ,Ameri~k~'O ,em" ~rval k~rnrille Y.1lkHlI·I;~~mQllve d ~flef J'i~IftdO!"i1 ~~Iml; ,mu·' ~ hQ~Q'"wka!i' ~IiIIlO~ :s:tn~r OlilfOk Il1iili{e~emldllr1lebl~~el D~mO',k~ f\iijrl" Par~nr'fI~e'l,l!!Kedeb~mik' iOi~ her ~.~ ijAlerbll~rin a~'llil~ I r1wli mOOllrn" ,DmLoRffllt. II?'a rN ml!J.d11!maI8fE'!t~ ~§uldQ tnJ~~ln G ClI1Iuhorletet ,mJ~~lonlml S*lCO ~:e,,~3~~91IetillpQ!tJl111fUiUiliJ Ill" YClt,inIIXOa, U1 K:efiliia'i 'PG;~O'~'nllil'va ~ilS\1 ,6~ z' mmame~ b~~lad i.

SOru'Ylil 'f1il~~yo.~rYml;~e~ I POl~()l, ~940 YI~,la~url!dladCl


1

yOl~(lI,~I~1

il'~soydl. file deill,11id11'

IlE;6!l~f\Cfs,yon Sur'~ Ii ne,

'O!Unhf1'

mu. j(remQUif'rr(~'h ~q_tJb UZlIn


'YI~ ~ml~,~O~,{O~U1U~fllnibo ~;en n

1'~i

Y~'V9~

~H

MillI-!Soo;r~ te~

Ol!d!y. o:Zmi MB Ke!1il!Q]U~t· OO~I~ OQJSIi1,11 n 'd~jllmro eakorrLet'Xdlll orr. il'"IQlrl em iIIlraYL~I~ muha'~9'tetiii1D t~r'nus-.o~ ~fj§r,[11 I@II iilli'jffi:!\r" : b B(J'~lmslx!lk ki1(jbl. I • DW!llim '~i~rHm; ~u mhuriyeu (jlf1due;I;Yr'rum ~oil i~~k;'OI lie ngilsln~ mJ 2.1 MCry.m He tbC~lodta! ,gfir~O g:e'J'IOe'kn,~re: b~e 1.11,1llI'it!!yar. Sf! r bit I!e;!~n"!i'e~ S(df~ll~1 ~ilt:E'lli«u >tro~ly.()r. F'®l itij Imyl~ i:1", gliler'im~k ve rflFi-a:elhoI'e i(;;in ~.QlZrrICli'~ma~.Tlltk G md~$u~!1:~ ~ g.~I'~1ffl qinde, 'mr. j,()p~umdG tartl~~Q \l1a l~utl~nililnc:rurU'il ~G,& kli r~ Il~,~-II ~amt!lnlo r I' S UiJhl~1 IKiIlIDlI'y~tler ~1llI wrll~,lil11U1'lJtln e~i~ n
Mul1Si~nea;t~r, 11946'''J~n.hllli Hiovc I-UClrp AIw~amllsl"'ooI0 ~reir:!lCi I1lr ,.bCl~tdlli';: OIllUIUfilrudo :~UIiiII[~~1 'piZN0r: . '1~46 ~lfJG~ mlerl bo.ymJlk, @,ar'Ubl~eline. y(ijlllm~§,~ wnu~mlr(J iot!l ~(Z r

Tilr:ldve' ~~~1 ~nisii ~,e,ms.Jl~ etrl 'lie Ikl~ng~il!e aUI. Her ~k,llsnlnln de K~.Ifli1iliU$tTanUII'tIi'1! di~~~~ do IzIilr to 1'\111 ~nICDyu~11 01 m"Od~. l'e2~iiII ,~nllill!I!HUm lja2iVomml: 1~9.m"I,llijlifdflil~ klad'or rm~'~ ~,(Jlnf ICfyd!lffiIl dl~i rr1iC:esj'. 'll(f' y.g 'iiP iI~ '1K!Ji$ikmsu~ Von He~J<i'tlti. KemartiSltt' to ri h !]l1IJ~QYlI~1D'll1i1 ~!'Jhrlbi ve suf1dI~·[iWl:cid$U

'JreZli ~zlyornJ!rrm;~ MU~!J!Uf 'ilfuJik d~fuilloes~'rilli, 1l9OO yu,.. II nrn b:~la nno ,k;1Jd~]'r Tuwk 1¥'9! ~oml[U rtlriS':'ttPa,mtt~m \1'8 ~96'O1

,6md'r~u" !OhnQS~1iMliI

I Pa~(g 1~11f! '~~~fl

yoJ Q.c~~.

~JjW·

~~ttl,leJ bOiilnlfiiYOf w' ,;,o'iUze, a'WOr.

~dll~mi.L Bi'Z de, $~n~f'DOl IIl(Jrfl '~i~ij,m.e~'e:~mlJi :ilih~~~~ bCE~ .. 10m!:,:ti!,k, I~~tpOfi1iko lie UR :~lif~Jmf~bo¥llll bQi-dl .. SUi!li~ yuIlfm;ll$o'kC~ IkiIV,e biJllutUl!1ll. e(~r b6Uimu, y.etal k'llI1mhlll1l' 1f)~lliIok'· IlI'fll P~!FU ~idQfhll'ilrrll,r oir I~I CHP¥~ VB lfiifJlr1ilQrllnl lut~

oo-~~

109

mOi;vcJ IbQ,lllf~iil(}. ~~lur bu ~~r H:I~jyol)r~f:(Qnrerislt b~ sJu" Ii b·Qll. ~'~iCQk rtrdllktl,l' '\ii'S. -yurtt SiEWgls'~ yO~~~ ~~bCll)fld IIIf1IJ k;Q,r::§i~liklt f.urlllifll~d!ljl1l' 8e;1lI~rfI. '1~, MGli'$ 1~71 'wrri~~ine dQj:ru ,ii~

'piano brkJo bilhfQr,;,

. Asl ifldlll Qlizll rij~Bitier bu. tarihl"el kJ~J!'UIIFrnli~fatUJ§I~I~ali. Abllj~ ~!p~~~i. O'm~r Sum! C~Il]" He l~i'ril~k~' 'Y~YInIOdil~ vel g.e~~ten p~1C ook de~efr. (I: ~h:tltWaUrtl! i~~~2;ij~ a:d~:!iiI,~ 't~§ay,(Jn Cah,IIIil!llSJ:f1ICO,. yoikln zn lInii•lllilda f!ill.~ !G)f;duslllr'nrlQ ~ ~n ijr-;. . gr(Y;tt , .ktJ,rti;.i1~,h'lf! ,~~.j'ml'i[~4tii ~C~ m~ar:j ~ir da!~ ~ m n@ktgs'l V;lli orolrpk: .i~eri ur~yQr,. !i:21 Temmryz; 1946 g ~li!I:Uoerewa.~ Ie-'d~n s s~tm rexolerti't)ih lttJi~ti!1lUildg: b~fik ii,rdio~9 ,kap;l-iil1nla r me=
'¥.,a~mdo, o rdl:UT'iI'lllIliiI, f!i~ t1,fIS SO gene swr~vJ(ln '\i'IIml~;, !i psk-ci I. \i!~ ~ilr ©~yl 6' lbJr g6xlleml ell oo!!)h~~I~ r~.. Ku,'~ysll!'I: se-

a1"C1:OV~ bl1!l ~ (~). 'i Qii9.1iil.'~jleMden UZD~ bir '~~H~a y'eri bul~mk lloplonillillrnru ~11n.ti,~dJfj, tp:~911 \li9 eo,.ar. ~ SlTIf:I'b:Ul. o~tillii iii ~11iIl l"P.cmll~1I'!IlilJI veroplcmt~ 'v,erl; ~'omJsJUln:(hJ *Illil bUg'Uer'it \I'~¥O'r~ i:TQ'_oQt!~:o[' I~in Min i EIiIi11l1yet Te~kila1lI'nU1 ~ Ii1ffilQ'kkll2! ~'n;d9Iki lOOlta1lifid~;n fgY~Q'tonIYO~Ci rlli1l". Aml;arr,11I"ILiJlOler~(d'i~:lf~lEmni',~tGrl!!thu nun '~~k~ PTh! vpriL;;h.Bu ,SllJ~e~legf)'ru'fn;te~er'i tom ilir emmtt~ yeil: ~.ece(lsinde GereV(l!Wi ed1iJOJ'lduBi I~")., TYi!'~rvf:l"ele cijr:ie .
j.

l&ttH1PUiljrdi:il

(filz]] ,(l~

~'C!lhGf Ic$u~e;!IiIU 01::1 htm yo,Hl!!llr:I ilW Gwenmt ~,~i'l'i1de delflmrl1 astihlXJ~Qt 've'

~t

hijlrtklm i'1iiIJ ~Me, ImeJrm~1 ~~wektiV:ol'. .$~Ie sllilmnr..uyilZll~gf:; ~dE!lii:,"oy S~~''!'I·O J~J'I~ t~'(f,j' ' 1,1'9" my~nlei", Anki(llrt1'dl!l,yu~IJA dL§n 'Un~QflllJifdrJ'liiI ~ e'I'e;m11ve '[HY"r!~",eI-tUd~ dU~I[!,tgen brn:~ Sll!lll),~!jJ n 'K!llIrl~ KUWE!1!1 el1r.' I(tJli',gf!g:tltt;~~oda tlQplarru~~n. Oirt~'k. 'fJ~lrJ~r ,~~.hisla<f, blJnl~Jfl kJl81lli€lllili'ulndn bDr~~tli ~'Ii. $~k; ~rk 1Di~r~ omVQ rg,~afi~r. ffiEimLeket m~3elelervn~ l!rlr.ti~~J'lZ!f.,dertie$:~· YOr'IL';li'th. TQplil:Hl1t~ ¥~r~er'i umum~,etle ~1fmo'f iBtrtl:m'~J $~ f-ik EmMl:e~'~~n e~liJtdlil>\~. '.S~I 6mgll1'Dt~~ b!ri'&il~ A1~~V Sie!fFi ,~ K~~eF(. 1900 -s:et;;'i'ml*t"'ii'r.II 9gronit'iv~ ~ Q~ia:~lll1lfek; loIl~ RMffa ,~tttwild II va DamQII:Iit;il: Po~i 'ili~~~J)d!e;n QBi!,oa, ~lll~t'\l!~tli "'0 m eSM:m "!d\t1l 00 ~Ollil ~cO ~ddn.. Ilep1l~fQ1 P<lIri~:. b,'i1'~~1'11 ii,d:cH~loru'q tef$in~~ ik1"d~u'CI ge= ii;jfkefll. ,SU15hlil KlJIv~lSt1sr icindek.i ,giz~ 'org ~t~ea:'I161~,~h'\j i ~~i v:tlP-l~ '\t& ;gliZii .Qm9iUt 'el!FMftJanlc [I,l:ilt iQine. G 1,0 roik hijkQm~t~-!!1!d~~ bak~n olrolfG II;: &abr'~vleMIII'>dII.
('~) MrIt~tI!, Qf~~:U[niJlii:' ftl S"ib;a~iitr. yfr~ ,:l!~~:r: K:Umn~ All""' ' .K01lllil'1:lJij). K~iim~~ A:1:lM\Y ~n lful'll~~ E::ur~i:l!~ Vnr'f[b~lii"~ec;m, S~n~ F.E;nr~i:lt lBhjiIHU~j, §1~1i~ ~'i1:I)l~ Kumul:¥' :[8;ln~~t: IC'enu!l[ Yli141!t.lfI't'iI, H;u1'rn_aY' :Bimba;g ~~tc~ GoiCr9~. H.~f:1It.l.~ n!n~~~ K_~a.n E§lengjn" .Ku:umty - Eill:rfI~~ Me:Iuln.oe:lo AU A}t~~ I.fu.a:m;;\Jl' "i,iI;l1h~ ~J:¥iJa ErlkaH, ~llfr,lin~~ H~ib,~l '~~q ..

~.1Jmlig,,, !$IIIIUlle. flJ' h~i'ia~mBg~rieil

bur ~l_~ €J;J~t

ve hdr

t!J~, ·&t:iU:!libu:~"~a .aarp A,Di8Jd]m=JDfle:r-Yitu[c HUJJ:'m'a~ AJt!~~· 'WLt~vi""'lD 11iI1.et1.1t1l'ild~ giZH ij(Fgfi'll;le ~ilIitilla:i" :ra :IUI:>'~il': '1[,11t['il'Ija;y iUibii~' ~!til'i AiIf~:~., ;K!Il~m:.t:Y ·:Bln.ba31, NIlicl~I.[ID~ J!lZu:rm&1i' ?'iL~ MI:IDdlJ1'i ~fj;m~~. Ku.l'ma3 '?:ad~y' Te'ir~!1k DQ~rnJl.~n;c Kililrmay E'iIl;tri~l N':!'iznn, ARU:'.i. KUF.nDB1 .Binbas:1 nat'. Pui.I:I!liki, l.:lrmay Yltrllflj~ 1:~e;m BMBiElSU. Kava, ];~Uif.may BinK ~~, N'(!;vzactl GlDt~b'~. ~Vij. J::UITti~y' '~i['i~~~ Zirf'lfl Z~~.k(Jll. &uTnll!..'21 Y,a.rbay [~fl;_M1 G:Ilr:fkm" 1:i AtTU 1(, A~id~, ilihm1f:'t ~til" Afldf ~~~, _. Umiitr ,"i'tim.{ QQftlr. ~. eu, s, .16" UM·O !HI~rt gl~~:itlr'glitil.filU,cr.dlC'll l'tlal 'Y'IiMrun., e:mel~lt 01~ dlQ:i!t, b~lI1" ~m~l!IDa. 195- y1D..omds:. :g Sl.lIba:y O1<L,¥l He b.1.r1lk1be, t~~,tm,~~ ,a.IffllIS!Il1l"D:r... ltllicaK lS1l1j)I~]Ii:aTl. cild! ,Qr,g:Clitle::rme,s;irdl;llillirl ~mrep la'Jr ,I~et r~k" g .Ji]I!!!iiY A'~ilg, ~'~5'l .fl~UlJija~l iizn:~ ~1",wm:-ruJi e.m. yl1ksek Ili"I1~beU :ml.lj]!oo~btl. l'!lt.!¥lol".,~ydemtr, ~esk!de:n 19~ :.vJJbntJa. ~fi o " K'Gi.:Ij'~~:u.b.~~OI:tija1rii '~;!i'I:jI;n~i!] ,~. :~~IITiI~~I2' ,g.O:~'I!' ".aHj~111 b~·11~lImfoon' d1y~l' '!,1'~ IML\UI: bu ~I. :kMn;~c ~[:j,hSD i)l1f'£:ettD~

oa.~

wI!

w-

lr;;1,I~lllli!tmll'4l\iii;"

'

'7'gl,g:t ~tleI1J:ff'r~ il.a.tfr,mtl~ .bt!illI~U~".1'968, 8" i.t:t. Alrha:y 1i.,fj{:$d~tl. l~S'1 ~~n6, QJ'~:lI\a ~JIan 9 l!iul}.av 'O].$.'J.1l1i.Ylil! di''U(ylllyi):f 1,I'e< Op~·>da!ll :l1~l1~r_' n.fiJtulil'r· S~iI:'Ii~D.. Ailme'll Vg{]l~,d,~. ..,w! hb:' U.ii.W~l leSlil'3;~ .ft QIm~kla d~'Pla ~d$11I 'b'~1I" :s;1;IIb:;I;Y illl~r~!I·t s:i~ iJ!d~':!IH)[,~ ~ '1valt'lh'(I[e- ism.!!:! PaSA~\'~, l::~ril .kulrllllmus bJlllimaJili iiitll,g;) Rom~'~~ "t~~d~ ~S1;ha lR~m£P. ~k~, '!i'~'re a.J:iliT;!iIMdail]. - '1l!!~~;,~IJII ,di1r.ll'IUtan

~",~a._r

fb.Mr ~et;,ef

A'til.

A~di

zu,

l:'p~~i f&t~b;!ll.

asi51

~m~if

e~qr. lk~'il&;~,i,n, 1'fl:tI@= !!. :ttl· = lG:.


.s'~mf;

.Dfilt.t>dair S~'IUw. G"lged~1d JlJd'l111i,. QP- ~L ~ 59, 1I:901ll1 ylRail'i, g.,]1 i[rgli~QI;.lriidilnll. :¥,I~lmii2 .eruilt 'nidi2;,'~:~ 1!@i!Kl! DI}'ij,I'Ir.ii:W~tl~ 1J,Icrald~ C;l :SR!ii~b:WJU~ ~~u¥Q'I:'~ "iii.'} 'iJ;~M.1: 1G'l7i12f,:Y' .1f~O:luUo:r.ll, mar'k1:nl~ .~ :Pr:D.gN:.ss:I~fo!i:' :Ph;a,$~ ~D :~t;l: e~ :strumIite.. '~:il(j- pH're'l:y r'e]!lr.e&S.~\I',e c)b,:ract.el" 0(" UrL'e s~tc :power: 3~ O'Ui~ bolder alitiil ¥ldle-.r t~llB!"'. K'k M,\7;r,:~ Tlt~ FIM~ ln~~~J1iiJiii i11'ld At!e.JI",. f'en,,~f.n-'p IW. B~OOfl'

YilI:E'.

1~r'''Jl~

1'~O

'111

HI2

sire mnm,~ ikinCI bir gizl~6$.utle -'lfiOOm k e tN ~k.O,ilPi milt ~:iifii "AWtiitk1Cile.r Cclil:rn\r,eIi '. mJl1~in en, i·i£t gilGi bjr lonltHi1tIDQl HlOtON,
113

¥a~¥o~

I~tgda Ii ~.e~,~l~~~I~fr~ IQ!bI'fn ,am:o;~ "DI~~Q'm <;eg,o Im{]fijI do-

tI~r ~'~~ g 112'11 !&ffi (litler ~d'D t.a ~11iiI~. Ib-:llrD Blr,own,da. 11MJ ~meler '~Ir:l1hi 0.1 1'., 1 ~~ Yilililln ( ",yo. ~~men \Sonflills.~tl)okl t!tUjQ "SIK ik~:lldo~r ,oitriJ:iml or llill fill 101"1 I n ~

t~~ incesl nl~ Sl~c'h~I K~

liolr ede~ Ie i~leri i8Olko'lmlHornik GetHkr~n bllrsIZ~~'1I8 aYllnt!ll' OrO'I~lliioCIB 'yu~ yQ~ClirllarUll ~6'~fi bQkin'fQ~.sellill19't IK~.f~~o. m II~tJ ,ofglMten koJ~,~ II.rJiill(. ~ba'kfln V€ drller ''fe'lt~ IllIe:rd,ul
l

de, ,koQly'Or.

Qlkl¥~Ir" Slxl ~~lllIlorfilr) ij~ WI II1I;CUoyes1 V~:mO'1 h ~y:!l ~tO~.seJ IQI~yor_ Imll1i!J1i ,1p-e.1i!icn M Ofl~(1IIr~Ie ~HI,@ri(W~ tlh~le V-!Ebo~ II Dindor Se,yhQil lie' 'V~G~U Or-hGm ~'hibQy 10' 98eel _uoa Iffillvor. O'kuhtncloki ,ooa~~r~n~galdl~lam ~ ro,r'lI derht!11 ~gt~ik~ b~~I~¥'Ot.hln:. 1956 ylh nu~ geli]!!ld lind'e~ ~stQtQ .. !b,ut r~da. H.a.., ,Akad!;)ml sl~l!iId KUlrfilloy Alboy ~fn;ilk Ate,@'.. ~o.~fh He inI4(l1C;A-sultoy. Kl!lr~oy Vo~v. Foruk 'Sijv'BliMu~kJ NUrJ ~'1~~ri' rNJe~rtJ,~~'Ii:= Rae Ak':cliydm. Kurmoy m~nba~. Il~n!:l~r Se.y;i1I,on, ,$ukrfi Uklf_1, Nec:mi UrtSoIOlfl!!.. AniIJ' 1;;e~Kurmoy Y[~'J _ Su~filI ~ 6t1r.,s~ytr~k. Omon ~r1k~ roJ h.., I(,eOlga G~nejr, MijJl:;tn'If@,~ Elfen~IJ' gl~~-'I: "Or'gJltti oiu~iI~n.J:YOr. Guverr~i~ iHii~k!rJn" ,Sevhorll sekf~teJi w, kld'em1 i i'f.lrtliO~c:'l AtiE:~:d~~ clliu'lliraal o-o,karl OI~orIIClr. h Efu~Gl!lllao devam ed~ Ilabmqr;, ,21 Ma~q5;'0 'g;r"1.te;_~1 ~oldc 9 ,SUOO~ ,(Mayl! bl r d luCl ~dlr. 2' ~ iji191m~iI!r ri\'ly@f 'II~ dafili 1 ~ if?'i'o _U~e rii nd\e d .Mlf",may.l 9 9'1fekU ~~rmoVOll1Jm; li21 ~ ij~~ ~h,klfy:e g~ren blr kumtl!l¥' binliul~!~riI'l~o,.99m:e~ Il'tjllii~$U~nUn k~iI;jII~lliIie' ,~m;-¥'~ndUlJll!Illfrmdujllri~' l~nIC:!jflf1ln~ pmraJ~ ~I;)pnInTn'G!l$llr:I!dcm ve ~b'ool'~ncllgtil fd~uyor~ 8l\U'ilO:rJllt so-nm 21 !M0;' u;;'MI OSI~(l Fl_ ~t)cg~kgn Ad mlpn M ~ ~11fl{1feJ1i' Ue' :27 M\Gi¥I~it.f] tlJ!tu~d'l:J!~u ~-I!I:I1iP 'O'.ktl~~"nun ~a~noereslndenl kBndllll'l ~tQ!Ii'1ll1K,~nlti

~IhlnidlQ ~kmitd\il.ln (JliQWD iJ~I~'~ijJn Ixlfl~' sQrmek M ~6kOnQ bO~I1iIe'Jit ger.1!3ljjllnl dWlli'uyor Itlllzeleci ,A11tJd1 lpefkl¢i ''IIel Orner- S"Oml Ge.JQ[f~ 1~954y~h K)OSlfID orylnd~.!' ltlzl'o'"drJ U~kOO!lltiH QkllJi'h,t!1d~' Ud ykIb~'i~ m ld-ronQ~m.Er~b: k'@ithllf ~miVo,r11llii'~ d!!hl:clell bir (flkln1mVll :kij rr'ik Q~lllmn af1hc~t'i"~ Kon'iJ$DlMYw 1b~f1G1kah ~ m [Iii ~U'~I'Ia'l~ d6Jillenm. lM~oadelB edeJ~,rn.~iyef. ii k:i k 1$1dara ,(leGan-~ tlif'h~~0Iil'mn.e$:1<Ulr 'rg~H'Ol'Im, Mlc(l'de,I'~ ,eid!~lIm. t m!l1-caae1o"a., B~I'~f;~' 11~50 YIHll'IfPn~[! gb:l~ 6rmr.~i 0tt'Qya
u

i$~ bifl~e:memeni,!1 ...'O¥l!'lllmom n v;~ d'~nrnrrelerjn talr;~hi~'1 ljI'~l~,iV@1"· AI!iiAGI~ ~rlil1JCij Ii,~'garip YOf!Mfk,t'IIP bit ~di ~ilU 'Of'gutJU'lt vOir ,@Ild llIin~ :Sii'lI~i'n;ai1l1ilOj(la WI~ fe'Un eml'¥~r", 2' 1~1!m11'.s. 100,0 ta ..

a~~

9 Sl!IOOIY 'Q'I)wYi"noo. xu r'MfRin ~g$:zr~ Uitin OOiko ru~~~(J,inf Q~ Voroo¥ F(g rut Gbvent~ t.'Ik de tull!Mk~,l!lnl~~B~ rn:~ tla 0 ,kg~ flair ~nH111 ,g6fmYyo~~ m. !:mho ~Wle\liAinsl v'CJ~;VafDfllV" GiUl. YOfllUirk oOlMI d iter 'tutuil(lu slioo~ll!Clm, tJUI t~ktr;JmmQ 3~ fI'O$1I1'"' da. lus'~I~~!ilII" ''I!ll.rdu:flU klWdol d~iyar" HlGIDflmli her yerda~, yakseftt fill.oU' slIibn;y:FtJlr, G:~II'5[Qo~ lIlI')e)1Sup4,Qfll m, V.Qf)~rIme 'll€11i11i1€di 'y~ti~mJ~ k.ornHin~!lfllt ~Ji,;oll'l~tr. 8:1 b:.~Ato l'!~nl~11 nil ~utukEt)fI'i!ok icin 'QQlI'evU,A~ MV. j]oo'k ~,i.iil~um Ami" sen~ ~.wkil,edi'lfOniiu diyQ!t'. Tom tll~,u~I!gvaG~~ljln ZOlilfUlf!., yalrga~: jj S't,~ Jil'U3liiiira. b1n'bLl~ i mn O~erini em mllinOlVo 6a§ ~D~aca~ 'za= I l1fI~l'J.; Bl'l1Thb~'1 T(!!fi'i1'llr1I' ii)!B:l) ride, tI t~er 19~:rtl~ .t!\~gl1 1Uiy'~~0rlnl ra tQI ~r'Onill \jie tJQIOy,j;SlyIQ Is1iln'le~lnl bUdlrorlJ (ndter o1'dlliJ ~u SQt ~nyo:n blLl SUM'1nI!il fk I' ,0 kise~ Ili1Mbe'l i Bubo'!, '~CI! 1'"9] ~ QI~~~~ r'lil~~I. crd'ojliJ!M IiIilU~'il:cca~t3? 6~iIi"do1fila liel e'~Qn8b diy~llfIkdr'ij:Jrl.VQ ~lklmrllll'Otld r, S,tl1n[\~ ilk1l Il]~'~ry binbo!?umn De;p!erilli bofc:d:tiJyorlor_ e~ !iO~'pl'~r1 dt~ m'E= 'l(,l'aW$(D 'bG~oib. di'y®r. ]pek:'" ~I rtI o I V~ ~r ya~ll\'fOn' IX Kol!Ordu KJ;I,rrn!lY B~,1i;)m=nI ,~ev~'ed:As~ 1mi iIl~ Ati~ Tca~~ bu ~~ki'ld, ~ilitto, ooerl):'en, AI~, lek!' Ak,~ ~~nI dQ; mo~rnlil IU~ri~d~kl cep d!0fmrlnJ ah¥Q'1I"~ uQrdll g~l~ rill VOI!'llHill,~rCH'1Jii'l r:c:~ne;r~rh:rnvord~'.. Ato Ton'~1l eeplariiFrldo de bO(ii~[Ib:rr :!}~V ypktu ztIltemr., ,~ Bu nYl'ln~mon $Q~ nlJC'il:Ilc~:kon'lorum; 1rgSS ~'llnd'a,fffi ifn:M]~:en Tmr,kiydde bUr btll,k~ QeWi~tm&] obiekliv~G' otl!!ltuYOir.
j

'U

botOlfY!i:I komulo i!1i111~lin-dan S(llll1~Qm 9 ~-, (j ~rkell \mfa~'e1l~cfa~da hI'elid .K:eiillu:i~~st TnJi1f<lye,e ,akl~tlr-, 1 .Im FU K6y'da
IJI['ji'iOn,

IFcl<a;: 'b~radlo dl6Vr:imnci 'otilek~~1'1lavl Ilfliu::elemeil( 'yerino, iUC(ll\i;s(Jvl@1r k~lu "~I~ dCnme!lt gere9~ du~¥ofil!i! fiIIl. U6Q nl

',,'e!

\'Il;Gol ged( k ~ M(il m. V~b.f.lI~n lDun~h!llr S'eyhOil 1f~~~~~ IIT& r'ki~yi


d'a.'k~ soll"iJfflk'i. j)1tiI-!,lilfjrtl(D kloVd

IJig~ bf:l~'r.ldd~,

I!<(iiblbcy ,~i~bb':;;eyre PTIUki~ese redemii{eak kad:<llf (;ok Sti'jJ Ivm'(~ 10. 6pII ~d~'k~' dam. ¥'iabQ~ t Qlma till KobJ bcBv~o s6y" u A H ,¥Oll'; I A'kllmlbVO kQ~~k eQh~Or~i lfa;o'!JrlIa ~0li'ie ,~ilrliJJtuyo.. • u ~ '-;rJI rklve oncal!;, C!llksl~'01liUlie- lku ii1m~ I,llf, 18 akslJonu ,~O's," til,
I

11 4,
1

11'5

ri1'9fit i~Cl:fwe.k

'WfebUooek rOlRlch r~~oo insQn~1iU cldulj1ti D'\UIZU mlinellil'iV~ rum. Btim1A WC1,Jlll1 g~zl. mil" cem ve~ la~unc!nlli'". VI~ b~rOLzJj roe-mi. ',. t en oz, ik~k~ilden tJuruJu:r~ nedMI s.eninh!) bu ceD'iiy :Ii '.H epeil ,i;J(i k~i olnwYQJrw."?~ Om~11 ,(f,,'~" -, Ve:lll11liryor'. B~nlf_n reri', ~§'!!u~lar ,illIuyor: 'I KJ _ ]:~l"l ' ragtll ~luJMJ' .", fllmi ~ttM. bir!Jirj:mize s(]liIl~"([!!k ip, '_.'»~ GQli •
r'l ~

'cof'tJiJOf" I[·)~'
':00; oTl1rno

~IZ' fHlltfesyMe ~Ufi. ~k c W'O' gel


~I

i' -Marl
: Y.

kJes'ne

V4l!IInIllooe

'-

m - OM r, o· i ~n I"f'dnIJ' $01

iht" a~ ~., het na ;Gr' ek: :<_ '--. ~a:r;' otnwzsoJt


irt:llil'iu

m,ijs.tef·OI1"",'

I1;UlI'1l!ll r:UJ't€Df.

UV'-ku tllrtmuyo,r • .g:OiiDo~, t.<.o.bf_ m~ . i~f~~ale k'~u~r veren mi'~,9t (J,. Hangi kOOfar H8 ihlUaU J~~1g;~ do t~a:~1iIIl1!lk gere9~nir dllll"lllfYm'Jar. 12 BOt,Q'w& ,SlklyWlE!t1bj'm Ko._ ani I bu.iu

~kaJ tope

01

seee' &Oboh1l e ~
~mSf'f~

21 Ik ~i vem1l11Lclsinl.n 12 Mart: v,e' 12 E 'UdahaJeteJ1 ~ . dMtek iirllUltlemSlel DmfIq:m..a~(jJ1l bill' nne~ik eel~tni :g:Os1:er:miyw: 'g1~ i bir lila.
-J

: ~ ".~ilIralg,lden y,oIEyl y,lIhtmun ~J" -•.do ~ -

Viuifermizl y~pliJi'i~roo~ .iltirrmiiccslne; .t~ mt,' !tiIr i1j'rnl ~ IllIleti i~iMe b!dunuyo~Yk. Blmf~U"Il.E-, m 'g[UV1~;[!fOr rh~rif:dflfmii:,'e' ~ayoltIlVOC.. bimllimi%j Riil" -,W"' ve .. en 1.'(;lltlISI. flu .g;i:1ve_mi(:;'. btul d,aVClflr(:' 've bu seygi ile Ti_rtiydmfizin !SI~~I:i2'O~~ne, muta'!lI1 ve' ,ay<lllln!&; g.. ~~Jmi~ ifi.rJm'Jo" ukJo. $OM) rmm~ il'l$oniamoo sOz ed·y~:n_ Diiitj1((ar S ryhon hie !d.evrim~'vapmwy-or: eol devtim ,EIlfii,fidtrooa'Vo.~CIl
,m~JlTh e(m
'~:tI~~1

Igee.en'!iIl oo:~_ndQI ~fiYij~ S @ r~ V~ 'smfe a{;trUlv.-~ Mje.-:" 1!e\IIl«il:u.rGOIgfU1eki AdlC'm. Sbeyy-g Vr.~ml,J'~,. ':k~_~ d,~ reGede BQt~ ,ia,fall~ Tur~,ya ruhl'lla'", m~a VI8 ' l:Iiy~ lis'WJ!lt ereOed\~ htti~r e~. d kamk.n stedl' olm~~ ~r suooy 'oloml{ Itonlvor. . fk r,em~l1~ IlciimOz ramsl, da yJ~e arm 00000 edllwtfftl divor:. 0.0 y __'__ ,I r·· i arg it o~u\i:n1i1a: Dunun sevlnc.ini dllJYuyQw r ''lie 9yduklllHlnl yam Z~y'Or. ISmr.tkil-. (I(inya nlmde":tfij yenl i ~ V " arlfjln he-. ~1lk idll'i~k eOO:l!1l ilHnklrm SeYil1ci we. ~il:llm.i{Y ICLooe' id1ko.
1btl.J~~Gj lkiDlranmilZl
I.

- OliIilViU,aUe:

If{OJiCir verdlliim"·

gll11l 'Vtl'2JIIlIfJi":..

KaJ)Woy'., Ibh' ,(::rJ:; denamooen ~~ son roh1 m~ -m:2 Mian Hn~Ju~rtl~ne s.ivasa ~des:.:t t.cr.pI a 001 ifletri'l!iti lime,..
Btlgesl 1&1kJry-O:mIe1!li mml!!!itQrH 0'1uyor", Dilndor $eyhon. lin ZI Mcr{t'~~ kGQmycf !JIG ,22 $' "'r-';to' ye,HdNen &ODin' Sure,:m Yiksei !i.e' Hayar-rr $o~'lIk ~lrfi~8n IIlrkod: ~ IliIlln ~me g,elldiikf~(J' Ey~UiI'e at 12 k, ~u ve destet<O_ mpmnyo

.oman

~.,r'''''111
. Ci

"e- geJ4IT~~ ~\l.i'fllaIt-l

~fiIDi·,lliile.

2?!

rirre ahy,~r:. alrenQ V-ikge~

1~ ~'W·On

l:z.mi'iIf

116

1111

'h!I1llgl'l1 O<.ug(:il ¢.JklliU.1SHilil lItUUUbYOI. 'Y\~rmiaGi yClz: yddo TUfk do.vfirnc~!9ri nil. $, I ltD Ir t,sqr1 ~ ~ [Url~ tit 'Wlem 1'i~l1l' iYQf. lei "dlde:t. P.Q~iCQI\Oilil~~Jt,Qn do{jwyar: ICek~nlel~r1!1pQ~a t I i!li'O'SI ,oek b&:,Uk b'f 'S'l1u~:rihi!lm <totmUI$I~a' Vo~ DOIVO'Ji". I;n,

•un

I filok 'o.fiirlf~rY.(',)r;
fi" I~.I

,'rQt

's6Z00DO ~'lziulfl'O

edilimeslndol

100hlr'dm Ilyor'. Ipekel life ~II'

yUfrOrr VOl', honik

~u,Ok

'flilfmek iswdtk1efi yOR9ftii'inln, teo~, ozone ,t,tt.r:; bir iUmBOln, gQmlm~yQr~ VOh'iUZ:~1 ~gLd~n\1l!~d~k I dmeMI:dlirde~,e~ ID~

~se teQ~k, ay(JeJ~(iln tt~I~~or" e7 MQyl&OIiillflJll1', zalM~nlQnno gOre, (tflJ(nnh ""'I' ~y,n;mlonyd4 IDe"
efl~~'

hSflUl.. ,~II( hedefler1i crdl!Ula' blf :kOSoflo:ll oeroekl~Uflilfle.klti. kJ!lIII!n(!.lOO;!(J1mIOrtlll c.o~u'Jidon m"i:MJ<i ijdliler'; O;ll1:G1f1' ICm'ki Ikllidord'an ge~eGeik emif\l~f;e Iltfirtl ~5Rme itaot 000R ~l'Nr

¥IJptllda riI de~erll a~a~nfi'fill(lda bu silp1'drn~Yl id~[I!ulu,01i'''' car: cO slraloWo ·liltilol te~im~S] it~lafO a11l'!IlmO!llMlktodlili e

all

91:l

ho SI'il'mlk duY,IlII;yor,tcr., $J~o. 'yd I en J1U1iW 'SitU 0'. gflbjQlerii Q\' IlItt daY'ClfttOk ('(IV .. ~ II ,Ori_lndo g. dl,p. gellJoi1or. C"kIIP 'IiI,~ H'~vetar.:~I,k ,KOmWUl

orUam~" Avnca ~'~d<c' sl!Jllst1'mll, ~hllkSI!ZIII\k 'lie' 'I Vll kQ"f!zi~lk~etrln 0.0: ai, I ,I iIiI ~ bijy~,H~, ,1 irld' .. br I '(I~ durVCNJ [ liyo,t!(JIIf'4lllI. IBIllIII"H'.j1 blr sen verJiliie~ gereklvcP' '"
f\

1~liM!tklIr' Ol,orak g,

UCl·f~. IIl,UU,i!rill l'Glilill oo(jO{1!rm

,oUo

co.k olfil¢~iz
'I,m do, fll'sk

~ft

H\€f

dall!lluwllm sofl~,I~yar,.

ikiE dQ~ liIA!lk Q,ffn/~'1 da. teo.r,ik ay,n:~i:lmto,rUlI9 ol~:rndtD'Jl u~e~'~g9.IIVOJr. IHer Iki ooyotlil(mk 'OMi-

IIUJI'fj'~ yc\IIU. blr j'~f<,11'ile '!i~I~ VO~Y'O,tIUr:' :soouAdg tmG,~ v,or" Itu f,', ~ Y-O!UOOt'l' k(UfI,., kl.!!lIfIC!lr r'DCDS_II !kgy.bUlItI t!r:enZQmiYQf': I«!Jr,~den ,~tlh.~~c n.lllbQ~nll a hvO(,lar.. IC1\iP des ::ec,~nl $O\glonook yb. do ,1m "erf.!!'~ k bmuta ,d;Cjzayi' -~n'" if 'Q~tlmet detf>flkl i~ sofi O_IInCllt-., hQfil!im;~~~de.Vir'11We¥f ~ J d :~ijMn :gllzli ~J'lQwil s~JQr ,jein IlDr 1'1/1~amslgortel' I~'I.~I kG '

Tolo,t Ali,~e,mlr a~e DOnd~r SbVl¥~lIril:blr ,g~Q ge.Uy.or\f.(!Ir 'tie ,gizli ll:r;glnlenn bfrl'9\\ime k(llrnr.~ cl'hmyol!" (.). ,1i3!l.mdC1lnseno. 1951 Vililndan iWIiOflEH1I1 ~ihUI{jJb :so.ltig1ij'nU.i; k:G:rulm awrow ~ IlrilGU' teJtiff/'I!a\Z el1JmoyQI tKI!ji'1 ~y'C.wlar'.
1("')' ;IIOrd1it~ ~1'tn fCl:Q:IIt.mll~I)n'I!IU~ t'iu.~ Ij)~~u~uk ~r.\1J ~oP OITIMlt.l~&n'i~IIBt.il1i'bll-:r Ilm"l@il\:: ,IM~li!'n iilt' :hi. ~Hjlt.~ lilOi'iU U lud_td •
4

ni1Jl

aroth'IDr~

oluYcGr.

YQ'~ IIf1 m ,foddetm&.11 ~n ~1il.i!!rnIIllQu.


dEiltifl

lt~rU ~ ij~~e'l' IOMP ~I ce~~. "2 I,: 'an va 12 IC\i1un ,lime Mi(~tl\l!'U1f;§e dCfu]$flYOf~ - mmQo Or-,Jriaflli 1Kohf ... ooy~Ilun~Qr Se-V~UJnve' IEkrem A'eoner i~e ben~f3!JI1er.inin. 'mgOt ~fihi!llm1llrlln yi~urmr, oImalanmlill dUI ,e~r.$.vor.,

. ~eor.~, YliI,!llmJ O

1Xt'~I'lI\j~, r

teoru'k QV1f'l~UitnA ird-

_ <l\Jiile:mh'- k: amJia"n\3£la, wL'IiI.,'tuk~ A,d~Plk., gJ,al1 kapaJ:1Il ~e OO[iti ~,'ll!jlMa\:lt.'!IIl. It€i:iliCZZOili '@ttn!;detl. ti· flO! t.a'f't) '~tl:~:tl[r :!ile1l ~~,r15lntfe ~Hi~k4}9.ik{ll'lWIDUsl'L1!f. Aol<an. \1"e 'st.n:nibilllfl1lfl. bflln I rnk ~r.k\ mlutm.bak ta 'lo1:(il'dtllu:lI, !I:f!r IqldJl~hn tur!lllnuw ,I' 'r. 1m geldl~llI'I1" '~~ltn un gn~~,s;h:l!11t:\ U1i' I U ~])mn'k' Ql!l !,:!'h'
. , btl I~umu me:mJ:
'0:

11"11ii'ii'i'!jlcuM. ~ rUnll'lll~n A1,IlJ~ J

;LI

n~

Ifill llU".
riI

,D«fI',d~T S~h\lll,". 51lU'f'1m1C'k~ ,Aid'o J.fl.. Q1J); ~.,~. ~. " - , Dumm:g e:.n,dn rl.rI!' ,(Drg~t 0, l>el:'lnt, y.k. ,Q!jJ' ~~ U't'~J!!:IlD nkl'hll~ ~'1;a"t a:WI a;!d.Hil; :at{Wli ltntlJima]letl g,yn_ Qn

l'.UtgOt' •. 't!9.§h b1r b~imdQ 'lte'


I

p.:y.GikJ . tuwb~J.~r ..

8i:tn ba.'tilItio~.eli' ib]r.le~mcac7!1i tit. JJI.JIe'I~dllll!'%~1"XU.'fI;a.\ n ~ I Ide nU,'a'Im~ Dlrle$.m~ U~I['ln'L :lm~td iIl'm!lll.'. E!i1J: ,!:illrWDl'U
~\nnrl
I~r d(!1o, ~oftl1a 10: ' , c.m~~l5'em ;j}'IJ!J~'lltmIlidjitl t~~n ~kI, Bi_f , I ~nlU t:s:kl[j~mlltF.1y,;J'fiull,d \ :¥.llJl.!.se~ bk' 1:n::u~a, 'Q~t.. kaJ. mdakl 1;1 I \ Im.oo~ ~u ~rrJm4' ~r.w.' '~o'p~a'Jl'lnlIt.k.: B'4!JI!, Ra:(et., j~J.;.~:!I'~ t Ill, :&e7~\ Olt.a!lft, Fa.'fUk GQveI!'JiWl"R. D;C:n~1' SIlYh GiD. Olbrut'll

lm,J;

1:9$6 'VI~IM 'll, !dik:t r1ndEh-"j


(!I

'gkU ,orgUU.i bO~':

r S~'hmJJ]~f!L ;b~1__I1~mli. Ilc~!l( M Ila~ ~ 'sin 11, "tl ~

r,1r.ttokl ~n!l!l' d,'

l(J~~

nl -,

Ir~

""!V'lf(jIA 1J.r; ~ 'w'r Q u]u'r dill _~,- I ki, ml~ d dJlmiP.'.'{L lU\l'o.f.I _rJI Jd,llr,., P:a:,ilIlC mc'lXldu SI'.! I!UJ;tUIm~u:{~ma.m (k]"d,1iI! Yilk::sc.li: kft,rOO3~'" sinl ~~ erl!!tll"l tnlo dB." '~a: 'slwml!nl;a.l8!NIU. ell. uY,!l11l hal (::3lUi ol!tf'ak" t.."l.V~"1'I1i! OOlI5N~d~la, -

Cot!lll sbr

I I.

I ti~1ms

- tillme~ YJildm, BI!ii~n~b.t-,.


O(i:~I, ,f 00
,'I:Ii"

t.Bll ItiaV~i:y.re $I!'Rll. ~ .cQ: ~t!k n~zaDllll 1~8.i'lIm'9 oi8~]t;I:'rm ~ ... nm! =tnilrli,y.~~. l:llnli!13. Uf, qad'wr... HC'!'~ dC'1i'ecE tli]l[G~e so.fqm.1 LUlu kudll '[;!,tst~'fu;!'~~, , ,klMI~~,C "ml m:-I " ~ ~HlO.~ 1s.l;o:r.,, .

II •

. ~rru '!Ii a~ :1~Jl 11l_m"i!!i f.lllt~~m. ,yerttDc

., l'£(lr.l~"

.Ie 1k.e$ln oltu'iJl.k. tdrmQ;,ItlI;OQ''l: '!lei lkier.! g.el1[lJ;G{lIfe ,"~(I"brd" 1'968'.

:t«1m~'e'

'~1Wl.teIl.~

rill'

S~nl

DUn.d'grleJ/

a" O"JU6d~t_~ ,dI _i, ,op. ,ol~" ". fi~ d

118,

f~M~ Ai/ill',. r"hl ~,Qj'lrnlL'rr". ~!t 39-4!l1',

KleMA ST D,EMOKRA riK


I,

1~~NSHZ VE LiD~cAaiz'IE ~ANSJZ:

fi

c~k. KeD_~tml Um& .tllr doldr~in!ha!:fn,~90~i,t1I~


J'~l

Oaf RIM

P')

,c'eh,
~r,ej

~emed~

bu I~t.b~n. nH~ -~, d",'n4~.r. 'V,fIIllng, 27 Mgy,w''!CI:liI tbi~jj'let Cl¥rl'ffl~/~nn, ~pl ~~IlfQnn (JIJ, /merl'enn ~ttdt'l'e~t v.'e ~htUd~OOJW!!\S\i HM.r!d1::i~ hd-~ kuu1lS b~r f1:~j" ;n~ml 'N,u0e.re',. muh~ilf' e mffl~"" eM- Yi~ roplgntrl' nio el,c.nm;~ alaR ~tf1,:P~ll1 bir j~t£!'U ~Pn'~Fe i-st'6riim IIJ~i.:" ~mii!l'n ~.~llMya-n. !tafanlar,fl I~~mn;en &u PR:l'nB~rJ IMarntlon ~ '~9,," 1. Jh~tk!':k tIlS ~ o,la-o~~" ;U(;"W01 dz I, lJir ~ltr.,2'. M'eclis ooi!PtJlacmk,. 3. B4~~ht G:l"~ileT h.Cj;p~~. p 4 _ As~rf, bir idar.e ~UTU~JA. _ 5'1. ~~[l"GUe bJr iqml(lp. J edlml! te§'kn
"~rQ'~km~c'aflM.r.

27 Mit1.;Y~·nj ~WulaJna 8atha,~ ",itt herhIDF,Q n:m~,!l, -'_'~""i<" u_ 1!UtI~)~W(i. [d'I~II'"it''II'*,ys .v....I!.lil ... "'~\I'lI'''''''''''''__~'" ~ --_ l - ---~m:ucMiI"-. iI!L,. lIi,.""",,,,,,,,,,,,A!:m. 11'1:;9 ;""_A... J' ""~Il~"~ ,~lIoQlr ,;,.... ,~~(lJ. tel~ra:JilJbmmB~ f~~~ ve m~tla\S~ yohft!r" " '

r!€,1UW.t:~gmi

S~kin~t.- ,Kuv¥' •. i'.0y,

do (Jar,: ~i' g,(ll'a-ileD ,refOr1n~!!J:r y ~ll.tlCOlIs. 12. ncd70 '!e afWlet. ida,e edenJer!e ,;adtZsnle;~ a'rasincr.Q~ oop,rmq b~m:r.· idari ,.-e.~rffl; ~~~~ltt&

ord'i,n_..,tt lnr

orl\l!)niz;a.s"a'lta :tab, tut~lat:'M" 11. !\I'a:2lf'~JfMQJ~ Utt r[g;~. M

oom;"

klMI mU~~~~~u~liBrde(Jl bcl;~~r:n1;mfl'it ,WDmfe;~i gor;en ht'UM ~umlufitlr.1iS-

:a_~vI~,~tfel,. ~(l.tUl~ ~sv~;m.

......

,'8~

,, . rna P/?tnii f,~e: rJur' -v.' .lQo9\yaJ ovc eMMmt&, hoRu~r

wle'm:~le' ye.q,jdcn ~W'ukNea~.


se\'l'lyilY~ ge$iJ:";i~cek. Vli;ll ~'~tii$lJ

Me~r,-!Q.~

mil2i88~-r,~~ett ,sa.:g..

~~9_'
~a I

~det(Jll.
7.

cok v)~Aslieri Cuntll


8.. 'Ye'n-t,b~r "

,t.~",e'Mber

JJ

o'm16h~

i!:dIl~I!:-

;rrgns~ t.o.\pm~ difilde ni01rRJ. j)\llllsa~an .m~~ nl«(i1at~ $', Pld~null '_ e'I'WJ~'t, 1~b!r,ulaCGk.En, hfS4 ~~ ; mQnUG: sos.:y.al. (dlo~m.~ve kQJl :_rit'll b.lcfudgw! l~p. I_~n 'iilM~tl K~ilt:1Lma ,Pldnli!li liG:f;I ~veu.y.'" prul1Ja ·.bu pldft d:Ohm~ ~ti;mtulec:.el$", ,9., At'4~u;rk, ~rimle~: mWrllmtlh~!l>:l; u.,g,llflfo,..,

n Itkt~l (ionli£uce,i, UlUSira7iIJ-JUS" b_)'

nt~r.t

uya'.Sa.

f.~

l:i«u~trC,~.

PQltUhsya. ~~~C~.

dtn t.s:t14mG-'

'slam oonf€l-

nil~~ ~gWy.Il1iC!lll r! "~djJi\rte:,r IClli'll1(WtiEi, 14'. MiU~ se.w\8fie.ri'mf.z~tt "Pe' 1W;,yn4~~J'1l1\lm'n;. hf di~,m'n if' ~Ur.rnlzrin ,~n~Ae" g:e~jr-t[~~$i~, Ahs9.la yonelrtfr.me3~ ii~tn )'\'t'~ b'r IdGun ,hur-uM e h. ll'alh ~Cil:nt~ya se1l'~ IB, ''fQ:Cc~. • ]105. SOS)I\9:t 'date;t 11' ' SO~~~, g,i;,ii$nUit t~m'_n edj. lecs'k. l§s,gzlj1t. ih')'ltl:r,~I.i"t 'Ve sfJ'h~ ~lg~r,ta ~~~ BUm,n. va:w;JiJda;$ran i~J1ne'atmcak bte'~ ;te,,~ edf~ Zacek. __ J8. D,l-, PQ~i~.t'Id(J.ji ;~\ftcait ~ilI;Ua_i-~~kn·'I!'i.~IS'-m k(llwna "~k 've dsoo ba:9i~m$1i$bir' pohU,,", lzlBl'lIrs~
i

~ n!lc.a~" J3:. M,~nevZ ""iu;~m~u ool~aN~cd~,~ bBlf1t!' d.i!1f. 'u"k..Mell~p Q"I'1~~hMJf~~n. dogan P~~~"-'~ nUljgn \on~i3~&efl,~1 m<flU, b£rM9li ,I\:: flfi ,If"' 'v~ alhu am~

'm~au~

GO".

IJ

Il

I,

..

Ii

!!

r:Frll !l~rfnt. ~flf;J~Uge 6nceh1~ m~~ iSiB1e:~, 'gy:l~kIJ~G(tlel~

17. O,z~! H§.~bbl1!S '-'6

de"v,lef)f»- ra.~d~}1le~-~~s
~~6n.

hu· e,~W':I.

18. Ag-,al~!ljJ, ,SeJI v,e:M~ec~~l' .tnld~iysC!

bot.~amS:~R411 ~gI~\ mUO~l(.'lGS1 ,~,~'J~l!nl\c~ 11, A,lA c~'rreyonfGt. bQnlanilJ dotf~~$uur. 'v~ y4fQma.smG Be' ep dJ"" or~~u. Mmh e~~fD;~ '~,Il&'I"
'1,21

ooglJf;

Us

itt. Ml;W~ gm,nle.oek, ..


20.

r~tiy,le 6nl~'MCeb;

K~:;m.

devletin Mfflm g:th11c-.


,.ap;Ka,a:~

f~tid-Gr •. ~$n 'lltiu!~ye dw~lepelt iht&l.(ij IOrlLmsi iC.in", )tu<hama ~lo.nr.Ii bdU1ft,Mm 1tb$!lSd~ b~k.t,I. bir ~r:bjrm~. ,plDBJm~o,.tu., Bms,sn ,ol~mazd~;tank ~iW\1Ca h!fb$r eh,.., i!UiI·~tf} FWlun- ku~me-t p.Mlgramlan-..gjjjj, fi~ferm'" atk biT p~n)~ he~e ,.~~~ bl" piam ol;mamlf~. Bw.n~ ~",e)I:' mer M.to:ttI:"n~ ha:yatlan~ki. Me,D1f§Mr'I{fro 22 9ubillt 1!''8 ,U MiJ:YlS «yakiG~R~k" '7"~,(nll.a:r.
b,irnz. da 2.'1 Mil;)'.wda;n,
,~~Q:r

Zg_~m g,e'ince .s.erbel!t se-~mw'r

d~r#l.trl" v\S; tntj,o,cdar


l!Mnlflm~

mT ned:e~iyZe -ma:h.~m
~rl(!ri~ Onc-e meve-ut
k~ni:.

o~mu.(Ja;rdlr. D~'~B W., wb~ ohnaz jlhflMl~e:rm ~U~ d6~ig~ 1-'e


iJl:~Ti ~

b'c' '~?M.Ye9'aYM

YG~ n,~deni;)\I'lG. iJi!,tiW .oonraml ~F~lP~. ~'roYK 'MB'~ t!tmi§lQr ~e sonu;nda lnt, do~ya,-

~·.uan

ih'~

g4;vemlig,ill'JjI.a;~oon~k#r. Y~hd~n ,illtId~nH

w- -hi ·rdlln
8R-

.he.-

.
,

:temlzr.~mt(!'k~ u""upenUgj ,9!1;9h1mulb ~are'Si tpilm6'., i~it1lM- ~re.iS'''ni~ -»f:4nl. ~su ·t;etna:nd~M'\ Elo~tte :f$.e.r ifiti!aUn biro yen.u, ga,eSl O~rh4~rdir'.,'s'~'ce Jf,l;,km~1tve yd~lloif!;ye,roe 0, ~ft ~ lht~'Jaj: ,y(lPH~~' d~nule:m.ea A*ffk b~ y-anu~ ftedefen 'nuUa.~ ,~th m~e.Tra uygu:n ,01am~ ~e OO\g. ,001, orlG ''V ,$... gfbt soz.lfnts, i~rddeedihfJe~iIde gerekti degi!cUr v,~ :bam zamrild~T,. :27Mo)!'tfCmr'tl1, ihtiki! $Q1n'(~S" q;itrll .bj~ pl(tnlQ ... n. ,9ktu., fcmkCt e',~.S1efi)'e:nn fi"krtne eyanan pn!R.-?i,pfe:r:t "",aTod~,.,Kl~ma$1 I~S1l""v·u.r' edilen tn~~dp Moeclisi'" :yem 'Ve [~tlgdGf: biro 1:one~M[ leummh; 1'11rm~.I';rU,i! ,$0,runJan~H ~r :yo~iyle ve Mlde.n; ek!' al~e~k niMUh~\T'e.. hn,inJyeKer'i!' iS~ bi1' jopl~=

Q"r'J'l~:ar.

.ui, o~~kn. .80,1-« bJl" .~",nun ~m~s~ mevcut akiu.gunQ v.~ sma-At ge!irwe :&~ ki~ferin bulu~rJtik .&.izmete' .V.,~t ed~ooC'ehlen~ m:a~I';"

122

~Qf~um'~ 611dV'O = 0\ C- is t PGj$a'y~ M'fOrlOi( kah'lliI~ edIVOJl". Gl'Zr~ !Org'!l.l<to.~ $uoo1~r., 'mMO' yu lannlflli Ilcil1lOi ,otl$fnda Inb-1 'yo dgylrllllilek va. '11950'Y1Jtannlnlk,i:niilfl. !fClIi!Slll'ufo IS~'I' tek,· nu iJ<U'aanJ ge:Mmek kor~nNnJ oi,ly;orlor. Bl!iI'rada .gQl'ih~ rook ~gfJre\R:CG.,1B~FdlMet1 yOrile'tmerbim gUQlfilde'r4 -obibU rj I ep~btlnlQlr i~.i 'liiiJll¥Of. B'Q 9 e r.r:k"NG" [Ij erceiJ.'i y'o 1l1t~, rlmll S(lin:rt1IIIV'Of~m. k1l!JnnQY :subOy (filit" y,arlln bCllan sortlAto n iii bUd! ,'Ilno h''iG,JilI¥Or,; lsme~ POi~(I'"d V~om; sfgOft~:S1 oruy~r~"r., A,vneo' IfIlilllQ ~e ;' ar.tlsf'nln I~I SI~I'l!IiJiidQ $tlvunur ': ~liIdtii~'Q d,OJOnce Sls~em"1 e 'OVI'W dO,m -,yal'iliali'. 195<1 slEe'oro'll fetihdeA tUialOOn ,6ncooir; -'Smet Pa~a~. degU' destelk olmd~ ,go.ru~Vj bile, weddtdi-VOrJi., ~mtl!J!'nl~lfftlaSl zor~ OItC~'k IbHlmi'liJI 'iGjli§~ tnJr~dC) ',g~pV(tir~ i~t Pc.IQl'i1IA r ~8;tmErSine, tOI1'~~ ,o.yup: S£UlU:yor. 'UJ50'{IUO mrn Sanl~fIlr0'1 U't~C1r alooYJi~n IdntJ'e, oton g~'zll Il;)rgit~'i :suboy~(fj'Ii', IkU.. ~ d'(Uld(UiI ,Irmlwml yu, vnJ~ I J\t 0;111 vdl,ndQkl al!Vl:iU\e'r.iM€llrl do· lh~ GYn,lk olmaddd,lIn'll g6-S19fi1yor~an sa~tl liuiJ\Q ,m~ha~ liI1I'f~t Uti :1 fldlQ r ,fe lfge vU~lY'Or. ,$onld partner:. lI!ueniz blr k ~lil~mcn/lr ~t~r,miyO'. Gizli o~iirt iQimtekr ,ortgdld,lan 10m lM1ftcmn «'~1oo'.110$" d£l1l1;lr,e:rlt, $I..mlk O'$gfitlilillU' tiderl (ill, Vitml~y F~l(uk OOvair-k. ',~rti[tiU'n, bn,lno g;smesi ioln. deV'imek l'3tedlkf~~ tI6J(ume:tin M~III SCiltliIunmo EkI~om ~effl' E'litli'~~1m bUloyor. 0iW -. (Irk, d8JiJf,OO:e'.kleri hfikliflfle1til1' MNIlf S(iJvumnul Ekltanl':lIilo' 'klIlJOf 'lI"i',e. l:lIlr' to'oomcum 'War", 01lUI1;r" ", mrlnlzdeyhn» d ~o' • i$'~nr~ IEDlJi Is .'. • _~ baSi~ b;l'tr 'G¥tIlJ(Qtlml" bi,r ~'Ilitllale,Udenlt Vtlf)Gbflooe'k .rrda,m da§mmlio dl,@f'~ 'Y~J\1.@' dB dUi ..~ IOldUkl~'n iel" te~el1:'!c'llh'edlyoi .. 'T~"'j,r1lnY. ~ke.Jldi~i ihll~i~ Iid'61I'U§'l On.e-m_J ,suti)ilys, .. weUil]1(: tuweUmne ,Iurber yellm~~ QPSfentynr. Blr m!uklij metiJf 'ooliltllnmo' ~iilk,om~,Kell!Klndn.e,• ,fhtilfU IId9'filigi~ 'Merenh~fJ ihbc;ar etm'yon Del!lrilmciii 0 _'~ . m1vill). f'ak II 'k,[m itlb.ilf 00 'lor? Sclllf)et KU~\ljl!'ntlm, n ~h~ oyon 9 ,Suba, 01 jJl ''!fe tututlamQ, ,Ii , :, mt£) ~I.c:ept1o V '.:Al'llfid, n blr kG'O, lay \I' I ,emi"j'l E- t~" _Jltn Ader~I!1~1
l I

Iht~,rCi~ J'Clmfl!' v:erHlnC'l' =so,l'lJn elklVOI: IDa~iIlOk. De .. ta1Jo1,dc.yCD,I"i!O'k fjfO YH} I OO$byor. "9001 'YIH-r ,!Ill ',~II 8 rgtitlti. 1MD Vd~annm:9111 a.l{Jm~nClIn f:iI,0:m dev~:nlll ve' ~~'m do

ee

gu-

bo,

' 'bel

1~

125

fiJ'.e.re gerdim.. Cel'fI'hmg. -E1U~bolw.~so; i£D,riJ;le "~ ~-.,~ ll£rpml$. f1 F jn\SQ1DS f1AYQ~ iile ge~~ ~ 'iIl9"QlY f. Olb~., iflG e*.cegim !1m jJ;iOOe.J,e Jz4do muhtl'~
tu.I:lyan.m1-oIliE :lJII'...- ....... _,"'"
~lfP,i.
I~' '

JIz.adar lzaIfef GJ~dililnl..D


,-.

.t:n~~.lJ.l:u.

r-

1«1~-ndG

-' .-_1' f'Jfil:ffl'U§.. ,pinel

~e~

ftYGnr

-~-

.....

§~.e.
. % .. .1

,..

im 'I. --

gi:;Jeyem£YBn

Yar-'

IbGya m.en:dda bm~

'ed'ir~ yMu ~Ze"'M"" .Om.untm. mi.d8halesil gQl~plle iJ1a~~t~ _ ~lemilfi~ ~$9m lJidm lluw\S"ti, bir:felt-' ~ ""'DF_ Bw,liD bu ;mUdofnll~~ ,tlp!bUKeQ, d~~-' .~~ "",~r mmn~1i'
c.s,

".m.:J ... ~..i~-'""r~ uetHglJl

KIUH~,flRH!'"

L. ~.,~~ ...

...... e,u'~_I'

nli.tn,.et"

vtn" IIi1 mJlI~

(lQqilo I'D .'


l&:..':iI: ~~._

,.,~~

-m

,fan J~iI

y~ Wr Mmenim. G sa ,sunK 10,)'= Ie ~~ burm biyJ\e .ede~ d'qe M)1O,l,e dawrun.. Alfm, m~B~:h~n {It}n&n llirinde.' iu ~a-"ft m;.,..., deRhir.e 'okllUd: o~i' J'~idt. ;fimdi J)irden- ~N ~JmJ'!OI''' wreyi'm.'?' S'em . f1II8T guv'emrim. 'CI~ ~et seA Wi!" tube. m1idUriSilR., 114t'i 1112'
I,Q'

o~ bftlmaJ" r:e:S~. kQlml' le~t-arlWd~nm.I11 i,simlen " 'V'eJ"fflIeye ,e't... ...;r,....nr~... ..;I!!i ";YaJW iyi ~ DRIB .• ~ BI!l" Orban .. beD alqtlmr

I.... --

"1:,;

K ~~

1od!lhi!'".... _

ku"...,.,

~ml n.e oL!lujuoo

.... ~"" I!!.'!lIIoQ

111,;_

De

AI_ . 01,M::;Mz. _,. E\I~~.;: .....J ....' ~ -"~ II. bifmBd*'R\ R~ 1m1lBr 'w-

1'''14J1.

i,..,..(.i!'

d:mesfl}1-~, doe

• sr;ey hanr :f.iGL.JG[m~ mz 'hoOk- .e.metriliz de! .btl" J'188fllo~ ppd«,cBb~ Fig ~f .ben, .sizin de ~ml'e berl@kr eJ~ i~ti:v-o",m p' ~
~"~.:jI

oI\PeR ,ahu, kri

1)rr g'eCQ

~lWlle'

e1 de IdAA_~

u~im~n·' ~lm~~
Iwlkl'- I.'r ~i
, ~lU

derlisl karnr' venwelilSlnm, n;u q kreddQt


h~yOrIIaT ... _!Iii

f1e~l:rn:leMe '0idu-

"-

ii~mJ, IN:&~~i'I' Ka~U)""~ neUe 'Vfinn~l.¢ ~~in mt~ b~r ,;vahfti ~Qrm~~.a biT' ,rn:.t.a'hi~r- g,d.rmedL· "fkfl&h;t\~ klmu b:mir"tt ,(!J£d¢rAen .Be,mm YO&~UlUl;DgMQ'dMog':" alm~· d.emilti .b~""~

r~

-s ~'

... ~r&e' a

MatLtJ'@oJu: :

,~Nmtb' ~. n f:~,~m1', •• [i i!Ku.~'v.,eff.'nid., Dlmth~f'-fl.l~ 'o,reni1im\ btJb1m ti ,blln:a !'ty,,(:U'l de9~l~ j)ef~ k~nm ar~.,,,. Agl~ga iSliy,lCi~6y'MU". llccng ~t'dref deh'W.~.. A~ $iB im~c~e,)J\® k~r' el6 -v'ermer~'fe sli£ v,e~Qr~", Al~nJ.~ ~f'1w.da.nn'aeve' 9e.t. ~~l.t.-'il!fm., ,;.. Krd)lbil'f.l'. _lO:(lonol}tij.'nun ~uu 8~lJl;' fI,.kQUi", ISln~fl,im£ &{jIn~~ IU,. t6fl3ddAi! 'WIlM

l"Um•••1i

·.,P:e"~ldtiR~

"di~

,tll1a fltUltl'Ud~k~f.nd ed'£,o-

hll1l er~daf~lrr' htUd~ -du.rumu anl~f\. o gsee Kilbibi1:Y~. ~S;W4litn" Ankalm"d.aa 1I'9:U-Ytt.Jt!ni b'~M Jb:'uner jltl' b.lr~t(i' Mad-:Mjl ...·~ : ~ uitme!erim iV-e'~nd'i.'ftne ~kiQlQR; ~e~kd8~"
~~ llrniM4

Qim",~h~o. dct#'_ !iK tICmt1l!" 1~4cmdli).l{jzdUe'k'Mn, de d~h Ue,i;; J)jr r-mti'Di!!l ~'f:olT>e~,g;je.: be~)fG\tdu" Def'-

~,&

. _O'LknJn~.i BtfiU,I',
14 M~lSP
~mJ

In 1t~V'~ff*r£

t~fQd

.' imha-t 'IIle,,·/RlS"

,l~n KaWJ.hl~' l1e A.cune~. ,P~f!i.":u.tJ1l; ,!t.V. olmad~ m ooyrei~ililgon1YQn~Tt4, Fa:~ h~'~ld'e g®l~EJ,a· girilJ ot~,rmG:'1£ UN,JjQ. bul:cittkr. Bimz sonM M-' d(llMbt~ nfJlel n-" 'sa g,t}Id-l.". 0 fJ' ee tsfanbu,'d.on
cf, . \J1<e,c6'n

M:ad-~W,Qj~II·Il]fD k{ijJ{iSUiit ~-

II. ,D'~$-m-. bckf.es,ele'P' ~aplu~';:ehe'bmrle'.nU, i;;;eri

·mrine ,on«j':r:f,~ahh,,,Eat-a.t e~ tTte!nd~~ ddtn1a~. o ,dG b.irrn. gGcikmi§tt Ka-btba" '\Ii'G' Ac.un r, M~;(:lt.U\loiEu~ p!~n:~~nnl

da:r (Jrmc~a.s,~ ~(:',(n isidqonda hq-a:~m6)ta gimfi-' Ii. .Bt, ,br.dun-te' bllllj,J) liiali'l~ ahlm»la,r;dqn bi"liit4~

ettrdn. ,e:v.aebtJy,~~b~r ,wpAlIlRnall ,ba:ber-

v~ dl~r 'Vtmdalil do bulom.o(hd ifnde ,~~Iiym.~hule ~ EIi~~~~aJ$l!.!z'.'m rb'lldJ~'ln~ ~Ier~r", :dt '~Q'!lld nt)~ be mn M1e ,[fueresm, 6l.·th.i tJl1~ Stt!lte:s or of ,Al1l:1lmoe' 'm ~m;dDmlithe ml~ i€lI5SU;irtbl~d 10 '~941lt~. 1~1 y,nhJrndQ; l'ro:rmJ,f]L D@k= ~:(Ji!~ ~I.~~(lIQ:w11 .. e,1t~1r~'u: l'mfQk~llnl!li!l EtW~,uk Oevtstle:f"t. Y'1l'i1 ~~ rUii'to:rf("1 n. ~~kQ rUo~uraa_uv'njt~'d~~lE ~alZuJ ~v@r-'!.Bin~l~ Dev~~~r, 8(1J~,A;I·mIlll¥-n'null. ~j Ii" «~QfpA\ iQcl!iJmk., bu OOfumJuh,i. liIl.II: Q~~IR'1'~ist'emeY\i~ini~, ~"il,'woll1,ld gpptQ'r r;]Qt lfllltst halr,d blt p~oobl~f- - i~ssib1eJ tD tempL Boon. ,ont:g t:mi~' 'CIiCl1ttY. '9fO~mLd' ~ . Whe.(0 W~S~ ~n'gfton hM ~~ mJ'lfeCJl~ o~:~I_nvle di,l~ ge,. ti~~. e~IIiI:II1I~~~ W'~shi~Wff\J.U'i~ oomuim oo~tI~d~~I ;to¥GOIl1
ill~ ~ged~~'

~jyel'rn~n~1«1,Il'lOJl'~]k kO~tI!1Wi&1 imll1ll 'd~U1Q d~§ ~,~II. IBUlro:d:o ~~'r umlUt gtW'onmUyor. 8@ncllo, RDj:)~rlil~ 'Ju~i¥e lie mim&e:reler.i yuriliii:teTa. Aroe,i k1lWl: C!lSkeri \i\e. siv,I'~ paWrS9'nelln, ·tt61i~~te~ne :Wltf;ggn 6:fg.; r(l!k.. ~[l ~~e~.IlIin. ~lATcO QQt~~"'~ d~'II1t1a b~r!J~du ynpJ:SI~ ru ifJIU~nH'il1lillalllil.!: 6,nil~~iV(}f,BM '~!lYm g1E'I~:I·m. A~~ 1 f{l;PQrda §:IllI'e~m~~ dl~ yer ~ h~ «Hl!e, Ufl~it8d ~~ot,es cannot ~ !l.WQJY flr:@m it'S, r;ol~ in .lthe 1Ii""e~ion ~nd eillulet trhd (I,ti!J ~~f'e$U\Ii~ ~rr~C!fI8!'oi~,. Bl'tl8$ik lDevleller'Jl

b~r eLkin M [;p" s~r:~atei

lI':oUlnu

~1["'QIoo~~N!Jl~(Dli I;

~mkllo(l-m ~ketooel(,

IkiJrneliZ·.gGrQriQ¥@r~ PlaU
I~~. T~f~~¥-8"'jj'e

V(1iiIi!~~ <QJ~ d)~'~lH. nuth)ta~IM


A~'IOOi!J ~~!

im-

:s!V,~ :.sorumlJUl5uk b~m{!i'&t ~~b~!W;dV(lii"" D$V(lIm' ~~dQn, iSnoe. ·Wr p'IJ r-ante:I. ,Ii] (J;N,m· gere'F~iY6Jr. n~~liYea~er~nle r~ler~finT~Jncl ,KibU$~ndCll. ~ r~ bir ba!g&yt;,
d_anmUi!ullon, ml\ailmt~jnel~n YIJ'!IHd~j ,~~r1I~~lt ()_~lf~_~ ,in "]riJr1(i-~'e iSOrum:llWitDl~UlfLilllll B\1'~11 ~1A,yal'1ltl ij~~iratM~'. A1 o,t·· ~1JI~l:ilnYl ~~~i$fu'JVl)utOOnJll. Bu S\l;Jlluoo:. ~I ~t;zeJl leJronom~I!i:. ItsIW:llI~i~leri Ino~J~vel't'k 'lie, cfi~y.Q d~ngeS!ltJdekfl ·geli~me,I;ef:~~o:~fim;l!;; ValOl'n$tllli), 11~ Y,Uhl~Q: Qlt Bir4~~J~ [)~1~tll~f o ~OtQSt.l1 1~ln hOlm~.H'U]n m~,r;, ~ illQ5rW1ryi I:'i~m,dOj!'iu"" ' 1~lIIJor'~e. h.lWm d~, (:h~~-e;U~r. e!J!!li lmlOOHl BtI~s AhwKlll'l1VO! 8o'tIJ 1L1'~II'iI~1 i~in,li)(~iy~· IMQsgS~~~1 dllf:fwll"~r, i$:WI o~oma,tOO -bulgulonm ve "&Xiler~ler.tlm'i, IBur:I,~tik il!)ir.l,lilel!Jef"e ,s,unmuak ~e~rn1 tlu~uy:~,:-. Al1Ccq~ A~ef~kgll'il k.QY!l1lQklmmllll bti tfir bir dejel11ern"" di,wn6 y(lP'l1k~~r:i:ndor;llj eom[mI!oil !J.UiUfHilSml iGtiyooum. Nee yg~k:-.
m.

F.·fl€ilosa1!dQn (:i~i~[m~~ icln.

.i'"'

1'~

'SlOJlUCiJ' ~llko n~ I¥or,

dor kOtk,mV·C!l'lJili'. MIlanI"!! dl€!l!Ostesanden 'gs'ecetlm~~r' dQ~ !JjjjEl9bmr:dDt~ Ama b'Y ieo~pOliUI!I; dOr't:lmd_ai bb!e ,i'~ yQt1m ~'dame~:tI ~oi). :'llmdl~Q 1«x4tilf TijrckJvo'llin ~1~OiIltlk (('lUI ~ll!Imu.ltl11(ld'l' 'nln konntrlrM'ilme ~orlk~nQm&¥~~ ve ~tlWlII!I~ toln Bo,tl'nm 'If,. M IUkle NATQiIlJIUl11 h ~'r tlWlfilu rikS'k' @~e '1:110ca81~ 'G~m'JkUl~eW ~"PIQrdt1!,,Artli( gf!rifilmuJ}ll:e J Ii Ii! i1)eat'Jrdlvoii":, Tilrki!J1le"'n1mJ 18Q~p.on~ Ii: d~rr.lU11lUMdemtyle. lliI:omlllrdzm ~j:n:"J$!rJd.G, BCt~'mm, Tili~i1f~r,y'~ yo-zgl$!Y~O ba~~ bJ roRtl~1 II'·ier Tur~: ~tihll t S retJr'ltJii~&;cegilMl;1 OrdniJSui'I'UilJ NA}O ,tf(o'rm!lrun imkd.
l'~k(Ot'am,!iik d:l!Jrumuna:I!~;""m: AmertklllrlBiri'eflk IDell"m. eln KuweUefl1~'nlftMIA-TO M1:SVQ~llrl V€iriile

tln'lI;Olil~ ~IOlrok aiil't~d[rli VQr'. II imI: t-e~d~dlliie ko~~' :nleY~!ulk

~~: INAfO'nun FErnl d'ollr~nrll'e g6 e" tern. J

aOlki11k!l'mJ \lie ~jnnkle IMf~ yor~ fQr;!!;; IlTAlisyortli IIllIll yet~l!'le ga1i 1ieOek 'b!J dlOz&V~1 IZ ' Ii'' 'g;el' kS"lz o1d'~11IHlU lIeJ1i 9 ',Q,vcr. Caydlrl,cilhk .S" b. SO'Sl'Q;o O~cn'(lk iClftlt!liJ[nl~ ~terWvor.

'-yen c:G!v-

SO~¥~II'~zm tehdldb:n'iil!" dl'ClrdQ~ oJ Sovyet mti(luha~esl b~. 9'!~intf~ 'yG d{l J{:@I.rdel:l Dlr ~o,SV(l~ESt, fktiidQI1' ilCf~ k(3lk~,1l'J(J I.,lfti ~rG$~lIllg\Q' [tom t)~r ac~kl'Ik.'Y>ok; znmrm ZQlman ~kisrOOM b~ri5J ~mterJlmyOt. lOci ,ZrlflliOO1 icinde aynl tmJlrJ ~ k~s,Yrtlnd_I ~,2 Ey!ul_ Reji rnl?:f]ln Bo,~iW'm' 1!'v1r<eIit, 112 liyJ'(U·Qn TUlr1i:tv-e ro.m ~mI' ;'~1l5 lo~dl.!OtJnu 11I'6J!ll Oliy:or 'life 1,2. Eylfil ReHm~ H~kij· O Tet ~~c~lsa'_Pf101_C5r IOz:trQ:k do. I8jrl~ik De,"le'~~e,r M,e]hk~a NATO'tmllli :b\l'r r,eUml di~i~~ ~U'g]'li1Id€l' llla,r:1<;i¥e., nw ~'CI"'Q~JI Trmey,ooejiIf'ilJsoy.ll~yoli'. o.ztoo k BeltI ~illPiw I'izmlnln g TOr~i'l{~' k!Upila~iz~ I:lahine, 'blr S(]\i',O, ,Frstil Qlma~Olil9uli1.11 ~~" riI $yrerke.n l~r'..klrye·nin S~~lreil" 'Bir11~Wliii& Ikp1fil.ii21 ,oIu,u 1'1I!lJI' ger~~ ,ol(lJ"tlkgps,~riV~r, 'an~liIlkna Evren"ln TLirkiyr D.~~fa.ti ni 11'~ma~.is:t~,A' «~od~~mon:Q'fi~M~em~si. '!RI'~ ~.e'Oz· tr,(1,l{ II~ d~ OO~U'HJi'(rOlktalniloS!ll. blr O:~il9it t~JQ'ldb" tor:.u 10~Imlynf,Bu ~o.,rlet s()ptanuldtln c.f~anlgOO.k·$Oii!lU;9jJi~n ya .. blJf rue, IGl!n~e~ Q.rtD~ ,q;.~lcml1lt'Oblooun, ~zamlemesi gerekl'i{Of (")" t Deftremet, ~orundD¥lm. ~~ .. ~n;:m't9i: ~(l'J1.i'anll getel4' iliMi:, Uer.lC:jltri. bOt)oISovyetletr. aJ!i1J~1 olmak UZ!e,re', dlC1ef sO$'!foUs.t lm(ie.ierl.;~Jljzer AmefJ~ kOIl 11l~CliIl,ill1f ~ ~1O.~u ko mp~I'. 'V!lllnllZoCo bir -SM,y-ei Us! ma.~~I Olarait ~le C!rdl~~ir. 'Tek 'b"l~~.Ii-O,b'w:lIIU<F1 von) ~ old'~j~mllt 1 SQ1f~ey,·ooek dUrllOO(llll de~lIim D:So\tvet M'ooeU't her ZOlman! blr lmOOel' g'i'C1fj~iU kllruyer·. Alitc.ak 1~1lJ1. Aktu1or' aElUilj pU'l'iIyrn~a yetlnrne.k klsurrtl'k 've 'Ioree, bir .kiltWr o11l10r. A¥F'lI: 2~m(nuftl kUfllj'!U1la 11~1IU to,ri:ilii VQf: SOVYtt MQd~Ii~rI~II1l00 t'O,"h~n tik .oYrIl ,d9~nAJ~k ZOt. Sovye:fJ'Ii!T Bhifgti~_ I ~alnlzom ihh" tlmo" d~«» ,olan~~ gor:ibf:PI' 0t'I Dok:uiJ.!]~ yDz yfltlClii1'!l b($iIOf-<l!iIiI Qfn,~ ~I ~;n~ar ~mek; ~Ie icm tlQlmkr;tl~'r I~ii'hifli oklsun~luTiu]k y SGYI!'moll~!Ir~: 6y~e wVI'!rum. D~hQ 61 v~r,; AmerfkQl Birts,ik D~leU~Ui~heir ,odlrn Irnl~ a!t,~~elill tttm- h~~etlOO',e~, 1~la

m,at degl~ikn~lrd1i' frnoe~ I'IM~ SiM!!ljCl~, sasteml!! ya~~nhgm ,!f!J


,jjj]I1~\j:O ek ~ 0 aroil;; $tUl!(jua~1!l1 ~j" tanL~mDd(l~ MaskQ\,'G ..) 80~.rQkeICilerindrm lrh,;ison Es~ I,tk: dC!l~1l ~e!Fi ~hler'e. 99-. rorlJyO'If~ be:liiI\r ,Jlll,:lrp'ut~rKrlZ!~n'8! b.]gl.? ~ ~'l1~IiJ(g!n(h~1l'!Ifi' TQr~ IIluri ilfVOI hilk;uMetlerll de. Eylillist IgO.~eITIie Ioodo f~ sosV~lIst si:s~&mln teprdstr.lli dl, ;:alitJlt:ola ~ndo ,oni!cm~i pn r~metr~ ~

lliLokh~I~Jl,la tJQIrt~ya.r,:U~U\!1i1U~U mJ~j'Ir!Yo~. BIiiI~~Iyme t

f!O~"

lerdQI1 !bi'm'JStyap.yQJ. ' _Urk Iemcile.ri.nin tJunu garmem1:;i' ol~ m(lllonni bQyilk bill' ,ek.s.1kllik o\olrtfi!: ,~ r,~,yarum" BUlrUln bir b: eml'j fl;edenl y(fip T~r1r Illel'\iCm:9111~tiidi],r _!l~ misl "~e,mlli$lar~plir.iklidQf pefS;pekUtl yoJiCi d\~Q~mu¥of',.
~ u~1llk. oK~:d~.mlk ~.artl,md!am onee!1rk ve:ifebniyor~ ~k1jidlGllr',o1 ~ikMI., oYf.U zo ml1M:mi biT' s.onQU~'If.

.... T- JI.r "He_"_-i'" iMidof perspelk'~fimle SUlhiP:. @ldugu ~ua fITIi. ar~ ci ligird1n ,b~f 0(11(, :rn edln,. hilda o'l:ocolill!'lC Ifi'KlIfI~Y'~ru m Dev.~ut1i ediyoli'Um. G~Qerken 1isZl,en Y0il)1 'for"1lI Ii'il. B'irij'u~i StlgliJlk, S~\I',Q,Uin ndnc~ sci,gul{ SaliJ~ DOliIem ~"IiilS kod~i. EieenfiL:ow,9ii - M,ffil:nderes l[)_Qne-mm·nd~"n. R1ZlQ;g!ll"~:~I~,re: 'I L'h5n~mi':ne ~~n:l~IIt, SOVyet d~,pI<omal~~~rI~!l ell b:D~~k' bu~, ~Q1!l1SI,. GOinev' KIllI'~I'nd(li Tut,k:L¥e~ ~ron ''lie' Aflg.t[lllii$tsn~ ISowet, 'lietJd'jd". ~IDr run inan~lrlC.~119~ml11".~Jrt~~~n ..~dlr. maSI C1~du~JtU.1fi: 1ijjr'kiy.e~de t:I'l~ bl r e,dch 'fQli1le~I.J;;:!j' bir SIJy .. A VSit 1e11dldinB. mQII1IIin]¥~u'. " . ind'iS. "0001 yuUc:J run .bo~lnda Ju:piler Kln~1nOM 1t~90 y)~IICIrl ~~nda, 1C.~N~fin salvo·do radar JJvkov"l))l ztr;aTiel 8\.,; 'ig'u 'tQf[1n,9 ,RodOlf. Brlln~ _l~mr~esi ~~WAetie.~ler,~~tGlm.~~!. do ~!lJtJul\IDnth, g®ell dOllemde. SOvyN~er SkUg Im~n 6n celiflliliirn Ttlli'kiye ic~n~,ekisoo¥olliS<1i IHlImk~~lllill s~liIllln'
(j),)

l[h~mUIII to,Qblll'l,

yd;ll~ruz~allC1rii~

d~'~~
G~\.4mrj'ild

i~ln. ~,~e;m:ll-

Si~:c

~5

yetiN3~1" BU1i~L, tWifOUlfle, so&y-alFi;st si~temu~te,;pllitist~f,' t(ltilll'lli}]i'~ €:~m~ '!Ie:~OIiCmevt ~'~I'JJyOII. DOrtY:Qmn bat Y9fnlrnded~~hUk,Ii1~

l.

~s
i~: t't

:l-9-82, ta

~:i

~fim~.
·t

StiJl'gm:it1lrnl t1 m, . e II~~IlI~.~

~~t ~akJR1lat~fm al.Ill))' J)1m'at1~l ~ok: un5, ta.urmh~ lildie'. Y'lIffliis .l!)Ai'g .§il',.. )1:;ir.il b1!J.~¥~, cAvru;pal!f~ Q!}~mm Amc.:r:l'k:a .. oo$hl1r:u, t.a~yiiJr. !Uj~1[ b"~11 brg~mR ~~8anIOO).ll.-da. bity,lc::b1t m.c:ilIDmjQ11 ,f,gj;¥Jjlillli~~bflm i~ runialltta'n :fJilurU.l1Llik !tllll~rl:1ti~umu. ~kb}mJYot'um.
f')' D;fIina '1lnecRl ara<f~l.f:~51'a- :mmlilmm
1Un~!l(';

'U)ly,f(ftUlll, _

~knae=:iJ, ,ekir..·a vn ~tu' :p~iii. N!,:rp Hrem." ',. It,~]t::h tru ~1lJ.t, () ~mu

M ~,

.'

-u.ik.,

J:'uDdJll: k~ldl'D!L O~,.~c.'1J<1a:-r.IfMiU:l e]'s.tirm~r1 kilJill.e


1 •

m~ G~ ~'k _. . "Y.a~k" k~ bllrl!lJfat 'Ie: 11}'n ,·WW' ~Y'J~ W:t4D bu" dcAlerU tar~1QnJ. dZW:nulj~. Dedelillfylc ,~ar'rmill ~$IYl')l'l.kinnr!ii!i[J.

l)JiJi16i :Esk B~k~ ~e ~d..u."l~. B_[U-!(tb~=~:::

T~ylan

MeUA·,i\c1

ll!l~

o.mrslk

:!3;i,m:lI,f~'m.

11M~mne'le!bU

4Itlf'O:rum;.

'las,

.Qemu· c,Qku;mlv«.

;Q'lll:!rlerCllIOU'I1 ad sltJrebiUYQrum,. III!Jl'',dorda. lk1IC'c'r P'fSpa U 'Uti Q~~n QIIl~~u bJ II' SOOY!l'JI~s.t hare:tet ile 'uittSlClro ro!SlrIU~*;' .k'itin gemkfe;ri bEwllilerinl b01ii!fl!.~e:m!~r.,~u ,dine.lil"fde. Tltlltk ileri;r;iiniin~!A 6m:eliikler:llV1~ UiIUSiO rrQf.a&i 'Ieil ~m8.Jtin gun~
Dev(ltn &dtyorum~ Tijrk,iye'~lnr sllmreifk cneiini: S~I. kta"" ronll~ta IS,I,f( ,ea IllIIlva beJUiyn.t. AYiJf1II1 zamclnda j rJi( Hen-

val molz
~4, ~

:kglll1iiOmJIl$~ACi ,9?S Y1J . 01. lpa'~ m '1iI.~_ ~ TurltA:ye r:nll Ie e~lk sorunIQrma;~m,. ~>!!ii,fiQ 'aliU'f9tl: lOr\K~~e"n~~ ~hD~' .. ma~ze_ mes~ SONn u 'V8 do t1Y~swkl Si 0 _I ..... 8. ("In gfr.leu OOrtf u, KJbns, 'OtlOOM1MJ~~4fl, oak doho ~8" OO~~I¥M va ~
0' l,!llu'IIii'Ililn

AI

arlnmosU''Ddan

-!

~iH~ln~ ikUdror kaliSazh~,I, enie~e Y'Olrl~cr., iki i~'Ievi @ldU~u OfIC¥:a1 QIk,;F'VQr. 'fij'~ify,e·,rt!,~n. '$trat~,I~k "'fU~Jilr ,Sg'llil~ ~nk:aroollkts 1S.I'lk 'COIkMCllV'O bQ;m!lfUJyie i ni '~IlJutmok oOk ~Qir dejU~ yoltitr~g IBIr. e~Ii [Jevh~tl~r~.1 ~I "Jl"QrJ!i:iye''',!{Iij' ,$Uilh sntJo;r:~su kDJi~(~ml! gkkfmek V,Mer' ',~1roteIiJk iirme.m Ue' sH1l1iI1 ~r9C!'S:i:lfj'llM YI:U'fI '!fG I'l~ gdlr1lf1ek. IlI'lrSCin Q..~In.,f!Th s~fi!l'ilafllm a~llyor ve' WDS'hltJlgmn"'(.j 4tii~nildi CI~orrQJn~111~ !utarll 'b;u-" bT:cimide sowncmo£ ~Ku~k:USI!!I~. Mrotet,l't ~nem SOVIWII W!ltllFRl ~afde.. sifili ·~mOOr90$U ~cin, bilr Qcr~I'tllmal onyor1Qr: b~ Ildl',~lo!i'l. WaS'" ~ ~1lg19n l\-lijkijJi'{iJ3!tfnin once' Gn~:k ve d;an« OOIiil rei d;.Q Ermeni oZIo1 ~lannH'l es'rj oId'ufiw1tlr. Bu ttm,l\1i Us.. Wns, inO'~m"u blJ ~~~Ir.et1len kurtCli'miili1( ,~er8kl,Y'ilr.: ,OOlfiilllll1l lfilli1li pt:J~ tftah v,e 1<0,",1 oosklJru Ql'U$t!l,Hulm!3'V'OI (:Oh*I'I~tflJ hOi rMy.or., Blrl~(k D~letuQrSeliM~, t~J'1iii1 iiI~llrJaom:J~ kei tapo;rd(l :~uJn'~ilt el" ,ohVO'r,: o:l'QrIk 'S$IiI;8~ '1i!01J milOyU,! mWsAla1e-. v ,wi'iIl iC~ind¢, b~llllJirtd ~ d~.lI'Um ,iI1e~eiii1iVle. kl~bfillil"(jti. BTr'J'ei"' u:g ~ilf ~vile:liler' S'IJah Q mbc'frgo$Urlo yOk~:Ilii'for' bu u tum hono Bl~@'H( Os>VJeUoet ~ lurkiye Mk,~~ ~bjrliQii"li OhJfflSuZ yo 1 d~ 'e'tf<mvo.r~. BunCllCllp ImIMen oSonr1(!ldll '~u i1tadehM'~ "Ie. 'vfl~lfvor: o:Fokat. s~fah ,0 liliiibaJrgcrsu1m Ulfi!'ij' ¥almzoo IhriMll ed~[ebUir .QJ'OQde bir 8~~JSi v>GllrJo~ t~ apperar.s.. ~OWRBr:, llilm _ t)~e, crrnns ~mbQlrgo ~t$~rf ,Jn~d o\f'iI~V(II ml rn,firrml iRilJUlot, S~ T1Cl~O 01~ m,kUer- lRC'~ru. Tur,fi:i¥e/lril~1 sov0§i' mOIZem85s '5;Oflll m,u:mtlla IiiI raejje'mlifl;~ beD m.oo,ko '!{erleFd'e: gtilmyor; dQho lelil'tem nooenlere bn.§IIPfor.. Deva I'll' ,00 i¥ar:: "Tli~'nin molzeme sortillf1l-an" onc,enkis. ooItton I'Ilurdu ,oIOi!u," mal· ZiefIiJ~den. Sli la fiI 9 Iderler,flilin 'yuk£sJ mesmndBlil. 81rtBsTk Dey.. let ef-illit. s~eru 'yll]rd'~lifin. dra ilitvt]~ ,al~d~Qnde~hibooul Il::n~di~ ''Ie Qevirmes~rtde'n" Ehii'1e.,rk Devletler·Gte ikullanlla~~~jr ~sa~
till" tiJI'!:JI rumo d~QrUyo.r"

'r-

.gliiruyCf., .' 6U ~liUn. Ame - OJil S. ' .U10_ w! _ 1_ n:_.~,~uxl r Ta(~i"e.· e mptlomiJ iRlCdeme1e1~en \lie lIl~UIII ~~Ij)IViMJ'erute' ~p:Llan (jI r.(lt1.!LMla g~ia'llinden so:tiliiil!!ii y~.Irm, 01du~ulitl)ll' ,eJd,~m ~lie "j Ot'~ IDklye"~~ y~p IDn l~eD ~Jideifll. l2.etin9 i!lil',a;bmilola,lfu''idon sMOO\. 1910 'IfiI_ I M,~~. !lu~da el'de, led~~IIn, ltmtg~1\Qf" ~ $;nlit~~fV@r. B·lr: Illfutki e III eml, us, y~pnJu ,tank [pIlm. !G _.~M'r:!Ii!IIdafitQ y(l~KlI'Ii. v ¥MriLq1irilm ZlS. iQok 1.00 ,blr ~~~~. oJi1l~ nor~ rna~ B!lrt~ik ~~e1!l. dl~ as~eflij :satl,'tIJJ'. ,Wlls .. _$~eml II~ de$teJderu~~ dUi'lUHrWII '9etecerDLId: .Pe-k oz ~man VnJj1-' 'OW f,~ele i . II!mja,. Tlil rtcli,s"Ain anli:;tc ol ~IJa_~~n Jtllfn~W cdC klSQ' :~zjUe:A.ilc ife. '!fd1'O~~- Uc: .lunl{tVe-' n!n ~em !.a~ ~om7llikosyom Gi~Wffll y~.. 00 : Tiil'lk I~MIl~lSl'ooaki UA lOPJmI btlVO, kikuliROO 0,11'1 heps] 3OYlidoll daho ya4hdl~~ ~. _"T-r.rk·¥.e';mm HmL"r,'dll'"KH~ ~otJaflrnR fOfi5Uman (llJ" ihecum e.debmr (W1'I.JIIlF dodll~. MI.~ liliu~ive'nl u.s, vo~nro ;j,]fjJ(j nofdi'lM:. I [jj.rllrun ~~. :no_a I ~'IiI~i Lleviehr ~Ii§ QS~'e:Ii· ~~iI:" loli&Uk $.~~ ile, d~e.ldenemez ,d'iJjrumdOOIr:J., !~r: ~Tl;.nrkJl~·'lI'IiO hll:NCI ,~WUilmQ lIua!adll Sekj~: tIBiltOp ~~de yedek pgr~ SnkL'tlSt ¥oMJr va ~hcr, e stOkM-n ,at!'!'"sJmi!fl~-, Sun1arm serr ~efKe ~[ilcu :SQt(u:n~!W" cklug;u:C • "

*11"

U.'

O&teIlk doh a {lz;kQ $apt~.nnolar d'tai 'Wi·. 1000 11;1110 InilJl TOlik .SU!\iIt.h Ku¥W'~teJ'i ioinn g~~, drgut ktllnim, 'ra d,1J b ~RI 9ilf'ie . elfiill1 oMlrdl r leog,tJllIt P ~B:ir,~ik Davtet(;) d'el ~itim OIonaJdoJi MllP 'Y'Drariaful~' Ikettl.. ~l!fIel ~~G).... mk. TOrk OmuSJi.ll I~el biLl ,imkoJl11Onr.l iIltHaldllJ 1~I~m~ Y'r, SeIilMO Ric!I,pQl'U. 0..0 . d ern ·~~}ki ~oam ~e , or.: __ 911 l• I~fi: e Il~ 'lit Illitd"ll Bil1e9. Devletler'de 6D1 Till ~. iV . itO\nii'1 Vevl~ be~rii kurslor 'oinn~ken.~ ~1. "1~ VIII!ndo 4l3'e.' d ~~QyQ.t. Rope'f. nUl ,0t11k lEUI1-qLk Devld-

.1.1 ,ekiemeye'

eTU ,~n~, o.rum-

.. _ _

138

139

argoo~yh:l loHme'~i gere~~r: pjl~h~k efj~Umlei~Jilil1ok ~ e mdm ~Ii'Ulldil!l m' 81rh~li~k ,Delfletler"'e 'Dpd(hg~ zomDHbnUIlili tn~1m ~rn~lIidQ. !1tGerl~9: @1i~.gll1i kQ1 klJ\M-

ho,;.l!iry.ar,. Iiin'lIe§1 k llav1;a'geJ .. 1Fimt¥e'~y~ w1I . ~ili!!r mwllOfnGk .. hl r pBr.s:p~k'finen OO:'k"Joc. lOlti~ Iqi3W StfmsUk ,6oom'ine gere;k,~~rdil~ Illi(D~m!1hlJr~ ~Pi'il'Ml'1.o h9lr
hlng~oh"!l!I1'iIl ~~klfJ ~a ,izdta!H~liyCf~ !m:ni!y~;r~!3.bunlil. WMIlIITlitQto.nt!f;ll1 {lnl~

8~,rI~ik D;eVild'~:r ~osu IDJ~; Jr~kjleJ" Kom!f5yol1l!Sl lipan h.l;!I~ DliCtQQn Nm:all"~ bir lmott!r(ll ~ (101 !il!4i1!ln:t&: iOC1.ayal

oIma~rdmr:

'~enne:. 'tw~1lm

w.,.·

roR~IV£~~E

,i~UI~~IE;~i~' r)mil~Ji1'

dolBr ,oltUi'Q j
lJ!H"'ii..--:·,
Ln~j!

ASKERi 'YAADJMb ~900 ,_11981 ..

MAP
I.'!IL

Ir_lk: LH)
_

lIlA

FMS ~cjn_lic
Uri:~_)
• "!!'!I'l ••
1:11

T.r.....
3.402.-4· '2'O~M:~, ']119.4 2M,_"! '112:..1
125,01 17'5:2

1'9:5~- '1iS'~
'Utl-:fl 1:$12.

2"9BZ1I
If" . .~

:;"I

483-,8

It'OIlJin')RlI''IIllM ~H· ~~ dm (;;1 rver: m:JIi1U nl-ttonYMlil lin. ~:no~:o DCi~ i~t~m: ~OOIJ ~ hOlZil1illl~' ne 1111' ,too)@, 1'9&0 - 'Ul80 r1l&rJJJ11I ~ra~i!D1 Tu~iye·l'ye' Y~.pakm A01&'n"ij\kg:Ji1l] Qs~err y~rd:llmunl pte~8llUlO !gQm., .1~ .~' 1S'14 y,u!h;u'l a:J'tMlnlIn 1 ·Tiiirtll1e~,~ Glittilcu!tkCI yrl:da 1.85, m5lr VO!ll ,!jjOl(H·~I:1!;; Ame:rJ~mn oskeJi'i YQrdlm.U:UIJ Igird"ij]~ a.ilil -IIid1i" vo:r" ~r>Qo 'v~iUaruutlllise ',II tlk ~~rrii. 31 mrl¥QmG! d~ iii'1 VQi"'. ,Ame~-k!i!ln ~fl btl kcr:j~~HniitiJO 1t1't!iiim~ .. iIl~D"i. ionun ,edi:~5Jmliifi SO\'jtg ~eJ'iOOe OZ, 01dUgliUilll ·ileri 5Or@frm:a1'.
~Jf
1

:BIlJI.

0.;7'
'MiJ}'

19i5
UJ17

1!S.~ 1:974

sas
la~
~,~ I.....

68.1

lmt8
1~1.i

1os.~
37'::2 1~t

•••

'!!

!!!.1II1Ii

1~;S

OIO,_

III

Ill

••

1e.~~
11979

!IlP••••

iII_.

OIl ".~OIO

••

,,2

12S.1J 1125. 0
1

'15,1 75.0

~Jl

15~O
1

~OOA 125-0'

~9~m

5.3

i11:i\5~O
,~ "!!'!MIII_._ III."=:!~~~

3\.4,

1750
~!~

1'aG.~ 2m~4

yo~-

AOllOOm10fa bnkllfillih ndn hiJIbn:, oIdlllk -\iJ§pl1 :~~Jlu~k IIgj:rr ife:rik. ''lfG_W'.11~ ~l mn·filDn ~~'Cii fII H IkM~r AI'IRrlkalil ~~~elrl 9"(11 ~U1~] '!:!l1tii!:i'biP ~'cim'[ilId'e gire k\e,D., ~:el~~l!::le 'Clmt.1lomo, :jlle' ibb1~~ hioo W!m~e du.nJYQf' 'Ve ye~ ~r'9(n'i liel 1000lnan mmeme 'lJifirer.. Tu~iye~,"iu*iye.·nIn~ ~Qiik 'Q~m,[~.d:e JlSrG'f ,Me~. ~~"N:ni_n dev'Oml ,etfDe5Iil1i '!Ie ~.shi~r~1Ii!1 'b(g,gll~~g~O Til!ffi Snitth K~etlerir'Jmli J guchm~ ~Irmooini li$ly"O'J", 'was:~1:mtgto.m Ik€lSlm .... ~I!in ,er~-

lor:

!ln~'

lilli, 'T~e"ntErn bir sav~ :~i Il:Ufl'l1'ti!!l d;e ~[dCUV'9 Qlm~~lij gtk1i]ilJor'O O~ ,btllll!!1 d8tICas,lble;; bl1ilhnOl.g'~'ltho~ IO~~O~ beJ~1 e4Jr'yQ~ ~ 1ooi1U:~ 'lyrfo:.lve k:eoo i :S-~~G~s.~M~.Iini !ku~~ 0: 1lfI"SG.. aniiM hes:m;p Qlktllli1yfJI". eJilf[,fur~1KuwetJ.er Vmk. ~!Dn ·\1"8 tlBlsl[ I«YtG~ ~imlr1lm IUS~ i~im:1le~Iruwm 11!iO mjJ~M dQJn:flllt IiWr Ciifam {jBJnJ ~IrUdl~lni. :~ ,~k~J!; lio!~jB ~lm 2;.5 rilyar ldOloiill1 Vie iiD rkt¥iVjrnT!ill, bunll!rn rti Iml d~ eh, ~ bJ'~Q1iil!SI gerektiiiJ!ln 'okr(jrl'~~O'r" W~hl
tIIglO:m(iI!D

fI ~y\~~~tjni

d$k-eri plltln~·.lgwl" h~d~.DJJIYOko 'h~O~e Uli11ldjjjrdl~n ~t~n~ l o d!llllla brr,Ok ve d€l~a' ~z i~(i!'m mtU~bJI[J"Im!wet dij;ijruJl~rr I!lUi,. B~,' ovnr~kil~lrd(ll~iI~~n:l ~mlatr!~J~f:'. l[)eni~ K!JJ~1.~eru 'nI~e. i.kinois~;~ «t~~ p.1(ljnt~lt!!lm. OYfll M'~lmd~ .h(1r~ @emih;nl i~1J'11ndertii blYUk ~n0Ie[1 id u~'ail!iib1t;e'$eUi1',. Birll~i'k Dev· ~MJer' iRlllAlll! m~ari.,l'~ril![ ~IY'!~ClnndD l!JI~~~dm~'k, fd~eJl',e hlzl. dl~¥f.1f;0 Hi~e '~9I(neler~n)e itHl~ \I'~'riiVO~ r». fJ~~,~e{Js . 'ile e D ~!ilVQ KllUWetJe1t~'mde". !!rll&~ik Devletle~ ~m(lWih~Ji1I, Tirkl~ lI~'-rdn ~ook ~~oo"nnli. her biIJ~tmd(m 'mMlmb1lel,v~p~ I',~tdll mil r~ g()\rm'r~,hIOJ~{I , r
:B!f~~~ik D_letJell"
,S~~JQ:tCi$!] [jJ~

AlliCliil TIOr~~ He Blwle~~!~IDsyleUer ~ ro6'!lnd(a~, l'Ork S~'h!11I111 KllIwe~~!M1';rm gOCII~niI!d'I"'n1Q peFSI!8fd11111 ~\l'EI riumd,i;; e~jl; ~ ~aha ordcn gOuO~. IO¥I~ul'nltl'~lrti Ildlltc!lu '~nla,Hlvor. ~J'!Oi K!J~ ~ v~deF'ln~Q.. blr. i'B111'1eflli: [Ii~\I~elltta\' timflmJl1im til g(linC;!~11 • Skll c:poJk 1~1!~1dj'k ;Ol~id'9 had'a1;& Oy,(J,~I~flile (") it(ulia m1,QII1, doho ~O~ilkiO (jolloJ tnl~e11 fI b3:rT~ r,k: Ki~"Wej'ir~i 04\1 Qfir'itert. Tur,k

A:Vflllpo~yQI

C'6tHen ATIilel'i~k.a

:IIJ~!-i:] be!" I(;Gnlrls~~nlll RQiJw.u'nun bir iffW f1Iitlg~ VO r: 4-l}V'!lkucdu eili1e:~H:: De''ltlefier 'iar'Qihru:h:m TCirt~l~sys :s~~JQIn{i! nIIl 1iIlKI1~'eme,l' gene In 'Ide,. y.illor,11 YQJIii!ln-rm:llr ¥® aJr'l}kfppt~n. ~m ~oc. l1lu~d,~la~~'IiI'()~. B~II"1~~lk ~v~~.~~:r. lo;jiF,~~ilk $'~~tel1ln ort1Jk -bu hurd!iill ffic'llZfMn& nino~ ~!l!Iilonnl it€! ~e~Jjnytitlr~" ~psJ. b1.I ~li*lr ~$!1:. 81~~~ k H ~e'j,ll11e:tJ ,(lnl~ '1Ii'n~k~Yl~~y€l er~ ~erml, ,oIduju S~~Q~ mtll~am!)o fJlrll1 'COJdtlA m~,etlmd~~ koh:hrm~J d~rurndg~: 'Y~Qk (imr~(]c>' ~Qfi! IRUml~,or~. eumur EI It 'Oli!:l~tlk. EHrI~Hj';, G'eVlle'Uer'ijl QS'" kJl3t_ VQ nl~hm prog ~1il::Uli11. dCinll{G ih;=il&amd~ i"n1~bed>e1'ii ~Ii@d IlylHl ~~th:I,. IB'IlI1 ur~mdo BIII'I~!JJ!:OOVil d ~~0r., "ilrtki~~1ref blr far .t::s,111'~I~~lzlm,n1ilo~ ali'U~lrmtk dU!I'umundtll RaJ~¥Of.
~I~

1~.

8~ri~g iib~'ik,_l\!!ilIU~~b·r~~ diM~l~ .empe,,:b JiJ~~~'~- ~'(~ooml ,on. ~ft nti\1,;:lt~-s~~Il1._.~p~~. I'R~~i a~m' J)~~~m,ery,i!ll.is~ :iUJ~l~' oL.a.;go~~mnQUi1.. ~~~,yb.
sn1.~·().t)'N;di8t- ref,ilm·

]:Junu n~p~~ imrne;~ &Jr1.~it~ 8U'Vi~ ,~~. ,~m,. ~~l~~t,i\t~i11. Mffl%. ,ooli!!'! oortJWt ~ir,j. ~...wL'W'~ Do'-

~tdu. ,Bu:y~k

b:ut:lgl!~m "'~

gu.

ttwru~

,e~~w:Ya;J'£:%m~Jt

~1I~t®~u:iJun€l,~
~01'fro

~~n~Mu,. ,B:ii),ulik,e·J«lMm;6~ It,u.n.M!-:~ft Sli.!ilk;r-t:OO ~.n\ deri~ eoo,n.oWle d'.GIidm~~


~'lJPIl
iIJIlJ

,f~jJa. Y~6hUl

bu~ ,n~ ,~a;~l~l{;)t. m8tem ~~~~' ,~*~~~niWrf,e!ka"_~l.l.m~~'

80~l!a~~11!. ,):!olun4fj ~~ni dfl!s:~~f' ~t~Q r: . ?Q ,8o~ ae'rn~~IW'",ye'ld 1~'~~l1ldw:~ ve S4J1l,tl1~~.v l~fJdll ra ~ol 'Ql~j;yOI'. J'fEP-O~a., t~~ ~;!frlde A m?:r:£..
~':JP~ l'ti~illttmm.ya- Wg.~i:-. ile p~trtd ~1~_~~l~I'B

\',c K(lJM'ioe

U~Ii~JI"'l.

~jiim16lJ1:il~

kiye~dQ' !JM
('.]

K:.e~m~ ilde~. cfe~iz va homl j~uwelle!111l1 kl[&clCl~tmeslnl v 't~'!I~i,V·Et oo~yor: i8efUl,to C!!.~ic'~m,k:I,IEir R4IiJJQrl!l~~JJilI S~1llI k~t1Il~1 Ol)Qk1!mJlll mCL~'i~t..ilIul sQmn.I!'clIJ ~rilf9r. i\:$i "Mall RU~1jJ Ku'IfY~tlSll'il' ~ nii n1!1 d~ ~"'ClinJT!~ lfL'~ine 'bllr !tllm~u yok:, olll1cok '!iruIl!llJtillm Tir-

$~ni uzrdt wbw1n", ~ifwm. e.t~RJe~BIl f:fm.. I~~~,~.n~II empe:ry~N$.t 'iHllte dUfi~~~ ~~"' ,lrig.N~e.re

~ID3t'~~BG_,UIi 1~~~!~6'"
$lUllf lem~7:"

m,rU~t'€:i~~;A

bG'f m.:I!!'kQ~met~0 ~O~II'~,,,w!1'i~ i

~~tJi:i!,~o.r.

Yi.1tr:Ul!"O,;" 3 i!f.~1'iIlll ~g~Si; ~;!! :8 ,_. " "l~rril,l~ nrtc, N~81 D~nJa:1 n~ ·~~:l1'-Clw.r m~,l5W ~llr~"" J'fIIUJttuk : tI{IJij y,f!l~ln,", N~liJ;"".g 'W:!i'tlfiJl,y.iJd~m.. ~ ~nl1~.~ •. n 1m ~~dQ l'mlhi,t.lJu.m ~1{)dl!k1~1":~m.~hsi,:niiC ilIilIlkiLyli(rtl!ll •. (li!';'" IlIfl'hifi. :rtt~m!5lm lI;l'!lih~ij'(!lId;lJJm" Eh'1I5 ,Y~!Hl5lnID,'1iL'~~lhu'l:Q lifO.,. ,n1la:rillfl'R Ib1.'!i bTlkiJItl~rDDa i~. :ijyijU\rlOl"um.
~illi!{

!lU'l!::lorlnde.

~m.n

mml1il~,

'ij!lnlm ,il11ill.\lIIlb'U~~,ltl~f~m,il:li

~ei!I~'ht~'

,U:!& Bl',ll'l1l

faze·

~iSl~Jiim~1U:1d~d, mll.il1ih1t:rilll1i~"'C~~t1ri.'; b~fi]l. .Ii!. • ~lrilr.,iIL!{ ~vifnulli!,y! ru_:N,~m ,ribHliHnfli.

1~,2

.,-~~

l'_i\St ti"l~'o~ntGy;a o~n~"Jr~


len lsQ,y~,)itO'~. Amerika".J1l'n

bil~ms8rU~ Mrta:iI1,g&.ye·l1'iii~' air' dost; o~

~u~:yor.,
til

thin e.r.:ft:y.o.rh1.r .. ,J.~ gl'or&v flmdif ~u:nJ'Cra: d' ;rr.r.

~Gi9_1an~~~nq~.datma ~~

9J.«eajL-

m~e~"

G,Iiv,e'J.Uir m~':? Am:erika ,d.QtjB da ~e' kadar' 1trU-,.9," .~r~~"n

YW-*'n ,Be '. ' r tor ,o.'umu ,otsW;Q", h~ olma,~G y,D.sek, iel1lf4d~8nm.t! ),On--i!E

JIIuk 8~n:r' ti ,U talfJF~Ml;f) ,b~ ailQd~1 ,10,," clwWan bitt ,~~I.l1ih·lo. A ftJCiDl d.eJl,gedot:j" l~me 'fI.i" 1d4, - i§me~n &t, mJO!YIl' .- . £ ·rn:~Q,'%Q' - 'liD., I oaroldj, Ic;jf.1~ " (juny,l'l'" dfll~ iu\~l~mlm~'~, Genw~ms~ ve ,;S'OI),Ialtvn., ,-01"' s 11 - f mSian. ~ d'~nGm'~\II, df!inge~~u'-dI: 1 (J 1_ me kdQ r~ da"')'iH-a;lti .",dlm 1'a ' B· ~l.tii' 101'G de.'. "l~. ;niri~:).!'B.,b~ 'II~, . (den rtQ~,uda~ don~

If,&.i"fnlle's" it:~R all.mim.e Jl4y~n.~ar~, ~i(lMr-,"ftCe '~e:rbte,., IP:Ct~--8e~i b£Jli:i\i!lr )ioldur. Sa Mde»- . ~" de'-'1Je~ f1:esCJp O'~w~nbli' bi,. S Zl}" :iti aWu,bu, I).

i~','_ b'r reidd£-)lelle '\fie' &n m~'cPG~& ~ atUt,@ 9~ In':' .0 n,a II1'IUnge:s- JIlin. na!l~l~ olUi"~, Ul'lil.~111,OOif''BJH'"

,d~ngemf\~ V? do:lw [fjiq~Rd~1<. ell' D'J/~ dengeS'~'l(j6~ deg,~fme.!~n ~mtly@ M»IIl. Anaib bu II ,CO& aF. U,kJ; $0= Ral~j, _~ ,N',i;1~n·'"' 'iFiiyijl'·~nU~inci 8Gy~md4
c_~b~ dllny~

iJ''''"t~",kt

ct.,

I'

rgyt1 ~~r',slt,)fO:r.

In'm '1UlI' 1i'!_m din,a d'en-Q,e,!ti, so~nQ, ltgn~ ~~ ,g.r,e~.. ,Dumdabf te~e~ bflgnill\~, or,ta-yQ 1:Wym~d~ ge:r(j~.",~ hltl~ w'ntn. s!I:ldec.{j sis;::wiy,e, bnia.lI~lG~__J;(Ileo~ 1i;f,~ In'i:Jii mmtejt NBtat~r'nm oria.~a
n

~"thJfma. ktId'Qr ert~~ne'meyee6&. ,itt~ onemJ~ Dem~lJfl~A bttgiLel' bcu~ ipu~hz,~ g~ri.Y·or. ~cn 2·5 Y1i~,i~iMC _~n.I1;Y:G ,il4onomist.ma anemlt g,e~I meler. m.pmnr:binp07'. Di",y~ fic(U'etinde~ ku:b ,,~I~n.1~ b\UillaJd n b~rM Fiaoot .5.ntml~ d.ej;f". 'emli (darB ,d'U~)'A ~'·_""felUil.i .eIw,MmiooF v,~ iU-

il!'ko,en~"rin d'@ny~ tl(}fj~i. 114\4.

~,I.e'" ,,.ojunl_rm_s_

S.(.W14y~f~fm;t1 ~it(di.st
i()'\t"MtM
p.tl.~~

J'9StJ

f .. 10 :

,(;o~e' .sa.h~.p be:r iUhe.'. O~~~!i~ .§tmtM~ tf¢mn,~t;~~ V!! 'sos,yaJi,s,t lJiT m:u_Mlefe~t~n, e;t'zim~gl~'n de' :yo~y.n. ir'~~j AMierik~ :i~ cv;s' Ame'fi.M"dtin "'''' oktP ;r.ti~ ,A'VrupQ. i,cin. ,AYW;upfi,'n~", ;~mur'~c,~ede. ,~\em bO,)!!,u:fler"' geUri,or,. lTOB, rn:rMy~·~n buluridu,gD c-agr,Clfya oo!geifi~ ,~mp~,~U:unin vU-n1C:U giltiJ ~m'l'lni~ ,gEl1li)"Dlr'; BURC tste1idl. Bu roide. Ot\l.cW,&~ TUfm~G'de:na!Jn~f o.,}tJlUllUn k"V,flrUJmi' @ bi~'
,9~~~~WU.~o(J"..

e.skt
bu
8,tt

11u ybGen. lnl{,.ankl~


I,

T'_~bll"·'fim.

~b~Jwi;~'ti!'t~ go,~n. ,f1Q\r~vf~ :1.a~~ PPN ra:rkjye


dt;;.
J

mfl\'l4·n

~n

'oC},9,~)ltic!S~Nft

tNn.-

riU1n A'V,~U!P~'Y!l.< ,d,O'gm

If"'

,"e:WkU"~ VI' f't~~.~,. OT ,Ql't,¥J. b oJ" rek ~rla.ndll.ilihir ZCU·~1~n;~ rupa'm-n\ Av 8~tr;mda. Tar~il'e v,~'r~T'urhLyeiinin b~$\t!mr;"tl Mn.~ gi, tttrahnG diU;t ,,~a" ge',~clBh, )',Udrtn :Ueric~ 9i.z-' g,w,t .baJ.t:NiU~' OO'~ ~mtL Ancak T,flrW;)'l\l~.,ni'" dtlnya iO~r;i~/d lWn-um.~nu;R ,f).aUr,~snm-esinde de €tericl QiMliJR~ ~th:inUjfm.n, 'arm~~n ,OMnli Qc1-t bUyi~. B«~ha Q'r-we~~~m. de. ~ttWdt-i,t gib'o, ~C~ lun~l-4~on biri9.;' Q;~ laju·ll.b v,annek ~PYu,mu hi~

'08Ui,j£ ~AM0 dU:ml~'Gl",,, E~Jt, bU-9~~i1l.r§i~ ~~h-~u ~f'.

Ameriba'-

btr ".eif~~ gamrm.ez..

ICroo"(ing 01 ~l1iIall:arh)i'ce WG1liid anow morce feSOO!l1~e.'S tO be' s,p~'riIt on e.quipme:n't mooe~zmion. The' TUri<lS11 army. 'I!i1OWi13\!t:ii". $.QfV e 5, 0 ,~ia I, ffUJiLc'tlOn wh(!iA 1~ ell reUs )fOllIl\fI men 'frOM an ,over 'T1lJ!~ev fhen educates glJ1G astim'jlales

~hQf1i!.,Redlucing, the ,si~e -'of rIOlHllSlrV. the;r;-efo:r9. 'weu~d 00 rnl5t'Erd bv mtmYj. Kn m Ol1ll1liSU;nU1lfI I< l!aog'ltlillfil'\esine. Ord,IlII"Il'IlI!,m g)e'[1'cJlet1 alor<lk e{gKtU9,. gerleill~~¥I9. kO~E i~l~ kl:ku::.o'!§Iln~Ueri sWilii&yor., As.1lrtdo Olftlk ij'T!f~ersilte' m,~Ifj:nIQ~ nmn er vap~1~lgll Jr (Ukede. K(lifU O,mu8~"nLin eli~1im ~ b 1 a~l;njn ,t;-oi!t Q~old~11 'k~(iI'VII'k~iIl ~btll edn~m r,: buruj~ dlr"' ~uldo Ktlm O~dusliJl. 8uk $~k, nan edElen SIIkI,,.;netlll1Jerm:,e !Iid~.'" ~_ , yOlmef~min~ '@stleriiyOf. Ais~'~Hi gUi _'9ifll'~k ve gm!keti yooea _ ITfl ger\ak\!;;eleriy~,eIJ' Ssn:Oria' tRGpmtJ,P--nOO be1 iI1i1d~I '~urdamll. KofQ O~dUSIU~IliOO ku~ilItJil!flimes~. u]~~~mo dll,~na ko nhlYO'JI'~

*"

141

'~fiT hel'. ~~fI


d'1lI'U~

1E!I~"oi:I ",lh..,"", ,_ "~Pll~l"""~Frb.,..tt ~",e1lL!i::Ji In I(') 1 ~.-.. ,~~n~ ~,~~ \re o.Sll~lf1UyQ~., IOyt! ~ ~~I ;or~i1u!'k ~!liCII~n.y~ mZl~ik lJavle:llefin ~~ ~eMi~fI'" !i:tekJ1 m;aIMlamn farli~llIi!iI dml!UfO:l1iiiilf a ~ -'urhmlD cflf'lfC!k ;§temiVoIIDr.. lUrk di' ~\eiil we ~en 'ooe:ftH~. itinci Sliva~ .~NS~nq b:Iilg B:n~ IleVlener iltmClk ii'rz~1 ~~i' .Av-nJp1lJ.1I g_irlicieflim!lcW~ltni AImIad'e q,__lm:i(1 ' Illlil 00,.

__ ",

lBi;III'QoI'~I'.OI""· _. -:--"''''~~~_llml

'.

'Iif,~["

lie Cilmmll Ib1r- yculdtm

tE.:kiiort£lJUJ~j'efTim
p.gIfIik\~:m

N1ATO'"(I(l'ki ~

d,~fiI:iyIDrlC.r.

Bu

'hx_i~e ~M&

Wtllhli ~8il~1t

d~~i J()fi~11

l~'ME.JlIdrrme ~rii!Hlwn-_nm ~8tif",(ut~J" 19GO VlI:Qrn g~'flm1 bQglll:l!S;glh:k dol~dI1ln Ida e!idsfryle- .. tp;liJsot g~. t_~ ~ dcfhif Si1oll!' l{uwe~( roodemrB)~!lI pQ1i'!i~(lIWilna 'rifiruk ol~ I-"'t. 1('~bJwz n poIi1lliktmrUf. !3:ftime SOITIl!U.~ BlirleJi',k lleYIet e((Jen demo tot YGlIrdlun £S'teme He SOnl~J'I!YWL 1966 JIb ~: ~Incra m~l'I~illt Vev ener ~n_1llQ 10'~il '~Q ~1~~~1 ~~ M~aughloo iT.urlkJy-e,I'nin y~~ ~r~Im' iStefdef(1rn ~ geN§mek ~JlI An ~'ro g~iyoJi'. 0 Uin~ t~iti lliW:emizMyOn p~l'Qml ner VJI ,~'ii nlilyDf '~!ii ~ mmlk r.zm~ lMir k(l~ ylll w~ Amen--:MIn "f(tIiMrhU_ Ihti,.. 'VOCe gootef<iyol'~ 'GQrUsme'l'~ti en ~kuld'(i IlJ Itti~ d':J!jn.Q1ri;d~ ·Off)~ Ilir .MterlkIon '~I ::jUnlo!'IU y~; t:Bir ~_' oor~·q, niyefiyle:'. 5o~mo IBlmkDn 'Y~rdl]'i)C1~ ~n Me~~uSht>Om., 1~006 eli~t 1oImy.l ~'",mJl( Ci!deri I.rIBrine.. 1ilirkiy;e lIlr.m W:'Ioellkf-e IbJm III 'lw'lni'eIleiifitiJn i'f'tGdemiH~@nlJ uWI-hitde Itoooo ~1musy:MIlQ oosl"hlek iC~11 ,AntQI-

M'e:ktIilJb;of(~SHWlh ~t!fJJ 'ye .. ~~-eFJ Iil~

Ve

aiier vaOOon ~

tepk .

1~ rt

~'1

:Deni.l._ l'(UW'e'tlertrlfl.e dl!J~Q do m aRm ve(~I~m~ ,t~~ ~-,._~~ AcI ~ ~m' ve- IDeniz 'K~:ette'Jjr:glm 11!lQiK!!1!led! Imaull., ID~d~~JTU~ z.QSYoM~n vOZ{l)OOHrrl~'n~ ~:liU3rWi:i"~JPekffi ~ V8' ileal!: lWWIIetlsl'llo1'nNlllHl~ dUMllImJ lWi immJi ~E 'till rt:ive~e' 00' oItI,oo'l{? 8iTt~k D~1l1e1ill.e]"6m-\!'Unrr:ta Boi«Dnl VQ_r~hmclS3.. 'OOmnii., dO:§oni1iyofz plOMIllI~. hcrvQ ve deiliz kJ!Jl~N;e:ll~ i~in llf., ri ga~ jfg~g.e1:j tltll'i1'i ~-~ tc'lm.Oo M~!!l1~1wtl@.n.IB~If~lk Dew~ riUiW NhftCm Fi~~ilill'Ulft ya~irn del1Wi~ ~est~ ,MIlI~n'Vj \I\~ Imrl~& De'lot~e1!1ecT ~(f'ltli' 'fil04tmnlm klflz Gell ntl'a TOriaye'",~ ye M;ra~ tmilNllItid:DI 'V~r.ebn~StJel'1rlll·~ _vaad ern ~'1';0 ~!." pe~te ~Qr ttl:@:, demejell'Ci@,s, 'iUl1 ~ m'iS,.lu~ .~kI, -~ L1 [n 'the O;lf 'fOrce end flO~ .. MciNo Ul11!1'l'Oll1 prom~sed flo1: 1I1~ 'lM~1o Slj("tm Fleet would ~OO'¥jdre elb5Br ~mI'l su.pPOl1 cmd lhillt U.s'. air ~bJlmd i\dM, wOllllid, 00 oommi't1ted 'tc) l~~; 'itO 'Tuney Wn tlf~ cd' tml$ ..IikIHn Va mllriilDIS~~3 ~ YIiI~n~ Inn ,ijrwrmekl1.e lOOIIJru1Dd'tjl a Ibir del ~n al'llilll ,1~n y~.ak v g811iH~' okIu§u Of1ltl§nl;~,ori Hcwo V~ 1rJ:e9ii~ !<:uvve.tl.er'~ biT kerwMI iMJIIIDOO. hro 0 musu"l11l:lIi iMOOerm ~1ilU _eiml 1610 mUyom lfo~flryetebinYOT; J~nsn' Vi)nell'mi' Wghl~ dO§ilIitUrYf)T. TUflk~ye"'mJ~Sii2fl iIldo' B(iibl~liIi~n ~~~nIIl. k.ol~i kl~~ ~I~., 1B1rteJr~ De~~;ener'H ga.z;~e., OdMtz\H'e.ikJ IJ , Iln~1 Atn, u~ CQ~rOOekl ,Amer,ikoml ut(t!k1mflP ~m1m~ k~' I1.Ill'fUJw!ooek bir 'iiii rk ~e~~s Wln~OyOr~ Vee IitIli. Trii~"!lin str(fl.e~ ~k @nemi Hvl n~l~i ,sWOOiIUyOI::' Tui1kj¥e,·m~ ~n 11l]te:llk Qmlemi S<W'" kG m Ikt,on sOy; e;nen RI tJlifi" 'rsllktlJIfo, SO¥l'eveml ve dDI!I~IBy:eflf:."kcmdl ITIt01ij]' ,.onc!Uvrnr. Tw'rld~de, 'yokli'l z~liIMJ~h::lI:da'~~~t MU~ upg~nl~ ~ ~j ~'e API '¥o€: (iHJWII' ile s:i1~lll Kihfijet~~ ib'1I"' ~iml, O~~lk edemrri:Vmt~r: tliii!Jfk - ~hn mpilefli ~n~ I~' z!llme., ,diS:efltlGge'JMn~~ soreel r~tindH~rTiemel !e9 urn ~ .. ~tilrne SUnlCine :I$ilfet led~01 ve' I!:i!:mun yannwn biiii bI;'Ul-'" lIi!:l~ 'ce:ld11me. ~ce1'w~ lp:l1I]l~il1!It. ~fIi'1Gl&yOfUJ g~.!~.~, yOI' 'f!!I]~ :Ztilmo~,~a If r_ IiI1 WhIG~(!!lrcJitiS!, ll ~terin hll(lllfi'mre'i
~1!iIJ

Rlryo ,'itU.,

K",IJJ!''I~r~!~J:eii'i"nQ' ~k

ve,

.e~

'jjj~
rur:

~ '~ '" 'm~~ lI!lir.e~~d ~e '~lnm~ ~:til3l • 1$.8 ~1m!!~ :~'4'bmllk ~~tD;ittem lOO'O yiliJ ,~~

~ 'JlS: llE-

149

lfek.m. NHlvor .. "ftllr-k d~~ pc~Irti~~,

~oreke'tt.eT:init !lIr~~iIil ~·CII\mk,.IEiU,~Iili;rfi]; te ~ine ~ ll'ici Q@= Il1m_2hu V!IllI 1":, Imm De:vrimi ¥e .A;f:pnist>,aJl'1l, D~r;[Wl~. b~ Hi llil iI" Slms~!fia @ir'ii)!'Qr. ~~k(l'~ lJu t~ r ~Q',Ji11Q;ntJ!i1l" Illl(:i!te~~eij g~nel ~i,"~~ ~Uilil'i'·1'R[f,~I(lttroJlk~CI'mI, ~I?:a bir ~QfUt~ do@UrJirU~!i pJr.' SQD!;,Ig~ .ko~h!oiom .ko~1 QaTg!OtcU" df(Jli'iJm~l1g ,dly,rf'~Qr. iliiilii~l:i)o~i'"it;;an iliekileril'illdek;~ 1d1$en'El;a~!:iIemebllil sure'c~lIIi. ttP, R AP' ire, SUill1lm KW!Jwe.H,e1:" YQII1,etltQiler:r~ mt kim,., C :&elji'esOy~~rrEifflieZblr Sillf o!~roR sQl~~IjJMa ei~~ rm~niule~er.. Bu, iI!Dl~ ~ bebakh~f~Jltreki~~!gCllflrUIIl1!illlIOr~m ~_r-bjrJ mra, gee!C[ri~~il~ {I imm!i.1ha beJJ1~~~ cmooJ;: bwUiig, agif(lru~o r.ak lo·
m

'sQriil!tJO:¥or~ ~i~inr.;;jsi. S~~~er Blfi:ili"m Ilghrik el:memet. ~f" 'itJ..lm~. e~e; ~'" ''faUe:~'Bfrng'if",ni 'b_1j 00 ~t~~. Tmrk dl~ osu'n'~ ~~f d iier IOYlilrn"iJJ.llJ :savdj~J' ("~., Ey( m1$;t OO_ri;elImflnJ 0 1)6r.11I un ,C12Q~si. 'b!JJHHno~ Dl~ll1u. 'lo!li"k dll~ po!illUtOSIIilIil il"Wfifl:"UiGI'1lEill'" 'C(I"k'!1]Jf1n'iIli)ktlr: 11~" Gn~i va sonr.QS1 hikOrriteilsr. son II O'~ 1!J~~da g,d~~n' MJ Mk~ ~'RI k Drta~m!J [tQI dnrdll:ru.
~f

~i!:Irgl~m(I~~l IlBhlevefill

'k,C4iIUIlffill

p:ofi.'

~O!m

sdUTfepiIIi !9gp~tiYI,un.drJ!I!'Il. I ~mba~11 ceHfEjJl1 [kl 1i0f1J11ll~ Citw nyor: Il'd G.liiU~e.lirrUJ(\~y.~r" Bunl![uu~ iIIl blriSl. biJlgedek~ ~er V'EMil g ~~Inlll~" 'fb~l(i,e·~ IlIln $'~m~eli~on; 1ITi'~~1 al"tlf.~CI IliiIr Ill>ltlm~h;'1 kuUanmgk, 01Wlyorr, Berg rlitllkten ~l1r!ia'filmD, gtd~ul;=k;;, TQr.~ (h~, ,~I ntllta~u~1
~c: INm~.

~'i'f~me:

1B5VlebIr bGkJl~ <!!rCtS'l kr;ndiU'Bll11den ~p,o c]~mOdl~ ¥Qlru~eDSQliUI"~tl delll~ ite;~ s.1i lfijlellte fin ~ dlmc~Ii~l1in IW er~Irmak, liCin. :SlWl"eel,~!t;i! Q ~~iillfitemek" chJrumlll rfI-dol~m~ 86$-' IO~ I ~lwuj([IJ.l'i rk.'~ aCls!~IlICjn ,,JIlitiJ!er K!rtzl yer al'ryQr,.

¥~"1i co.!!: riilkJI mI!Ch:u'1 . ~ile.nd:iJiyo'l ~ liWS ya:Zlk. TDfkl'le deId y6r.1O'lic:i ~M"1. oofl~nt~ltJ~ dejn ~.aMf '. '. salined!!' _~i,.,

Ji~~te~' lliltrfzi. KQbQ ~'ril:i icill'~!bur wl'lnoo jr;. TU.Ni;.o·

10 'l"rilmmi,prJaili. KNfI'I. t{eiHilfrViden" _ ,Sovvelire! B1~i~ \l~"In~[rrJ K~'dak,1 tHI!2] fm:,eUUirU sl}~sa lJii[md~III"'O. Bir""
( ,~ L2 :lYI{lJl"bril .An~ tn.·bk i ~l!.iI~m S~klt:l~1.'I 5 in"· In t:~ill[U!l~([kJi~i Iii T., ;tAr lllk .r;Un.1fl!~~, SC\:'Y~B~r"ln _ A:r ~·I '_ _11 ·rttE'lk ~ 'llio ~f,illi: (( II: rnW. B&rllRt:lJI. ;I\1f~., ¥, kin '~I.III~' '\Ie w!rIDiSl!l lntQ:~ filii • " Iir.~ ,j] cu~'hltfn~e'U, min b~s _ Itl ~!:i~t.ril~!3!1l"Dl :fl, ~!:!ill, -I"IJ~ l.c:h~ M:~ Mle:j er-ttu ~ '~y~ 11 ~r 'B111i'AL. ilk' ~A .e~d~ nf!j_d~n' Mal G IreJlj.

~~~L

eiY~:e:m

\l't!

~tlli!Vll:'uh~

Illkl" dH!fmit" ~II~

l!J~dlktc Ji]V;fC'i!)_t~

'

AimerJ!k!illl QFiIll,I'i1}."~I\'I'I~ru'liIil:.1l1lil ~ "'~o.Imo" k~CJlit Eli v~etleL'·ln ~I!i 'L1iIk_m1ok ~ :s't.miL~Jlk ke~~I'II ddl ~ u ~!D~ii ui[tmlQ;lifl1 dil::u'l:ck ~I: IDJl.Fioo~.Tfi:l,'k~;'lt!i Uu:rlillldc 1!it~_II!il1 ol;kt"n~i;::-., !',IlIC'] c::t..ld l/il:Lf'M:.fOL'th.l'i. ,i!'Jtw"~c Uar,r!iS, Tlf'Q1i&l:N ,,tII~l«fle'C·. W'iIi"lil,b~ f1~m~, .D. c.. 1m, ~~lBil1 :tilt Jil. . IIi! ~~ k~,filll~" W2E!;'~IlI'i.lrnl Amul~iul :Eu.n~U~e!~~tU, SliD,In. I !OOS ...~19i!~ -~rn~ nQ)U "f'a'li'kJY6''de,r£1 '11\JI~(!r~k~1'l! ~"Ilkerhl'lln~ltl fij ... S 9.l5Iftl:rtl. ~k' tIi~ l'l!:Illl~~iI!'u 3'li!l1!Yor, HiOO J'II'L ~~'bln:l~h::= 5O!:)!J ~jSI~",,~ WbrQ' i~~~i'lie kn:u.t:lry6f·, i _lBurnum 2iiOOrili. A.¢a:rw =!I:Li;lwIHr~. 100 ~IDIIo1.rou~. -El'ZtI!F!iliIln.· ~ dtll. lfI,'dj;'~"do 0(" s:n:l!liIJl.P",'\IP lJI:n'~~. !trlllll !JtB·UfO;'1". hmh" KfI'rniF:._'fwtn ~I ve' lao ~a.r i!.1·tt d~rek: J~l.e£lil~f ~·~~~y,df·. s~~!ilal, i!!j{nga;!' ~!1I'Ii blil! Sf):j1,~em1llyo:r. K!1umjl't:'glll.··IiIe. '[l)~r amii'!.fIllarr !5'!llOQ '~~r-In. 1!),'tiId.'L]I, ill: UstS.l U(!i yetht~t~IDn oiIiiLB the ecu,'W dU~:!l ([It I. SGlI'L~:l" m b'mn;e' a:m! $.p_:&iCe(!hevelo:p:mmll:t. K!iiJt,~m.l:i!:~·~r~ e(!!Il:~Ujo1!l'" 'U4D :~ 1ilI~lil..!Jei'l.'i;i' hM h!i:e.me]ju:n:mp~, 9oill;yet. liI,.~,. p]··~S:rn,ml.run: ~~13nlll}di8i IsUI'l.mf.~l on,BDI ~ 9~ ·'!!)Ol'Ok. !j)t9;it1 l!::9;iF:;tnrO!Jlier 1m !::lftlit if.hteIn!jJ][!lM ~1~l!Iig:1.nt! 'I,l'ekM~Ml'u.1iIlUliaj!i!l:liQ ool!~t!lJ'~r. TIne die: ~ 'b!i\lKtll:le 1_ k.adm- Am!!li'it~1:!I al9lker.lLnin blillllllMl"d,1ilIgu Iila.:q~

"K\lOII.ltU~ :1iL1i1,1lmj (!1ll,rnk.

'oa 1"11

I'.. '

,5ck1!!!~rdJ. ~~ nr.l If! ~!(W11l 1L1fJJ']1lr.k'i)'c ~:~'U!ul iii.. :IJI".rl11k T!i1f".l:'l$e.~n.t~ !NATO h. _hbgnUII' ~!f f!lWd o;y~.~ Inm de. iIo'!:d. AP,'l!t'M ~m. lU eg
illk'kc,rlcr!h bUl' gOnllll!l' ~D:m~l1IJof:i Uii~1 _ nil

~r~

thtlm .ari~U'"

il'b!)"!ilt Gpe;~nunu lID'~kJe 'btirlIkLe'. nrkaie.r. .. h'

~~"' _elmitC", l\i!d b:EJ.'.I! dti/oimntltt~r.


t

1Ia'Lf.

._ .

. ..

,l\fJJ;;lfi'IUi:\ 'SQ'llry,~il]\er BI["JI$lIinl I,Sihf'ill: • tmd;:. :~_ 'Pli~G.~_r.. ~Ijid ~Ie-T ve ~ova. Ol]mljl~l:.bn'lru· bIl (IIGI. t'tJDe:leli. :k.Q,'!:l~Jilb-·

a'

mm

OdeD

,edkh~b.'iU:r. ~'•. W'• ..s.NIni.

bimmd)l~fd bngtlcl'e

M'i@-~D

DlwIO'mse~' (:0. ,][,ufi"~~. Prptggr,


dn.~~a('iS;f,:l.1t

b~ ~.gt~

~~:t.um.

l'9BoI.,

'1·.l'iIl'rkhr, tJi9l'J;e • !Ii1iIR~ IIt;3;tlb a:Ute1~r ~me. . ~elJ,~n. bllFfjke] ~llr;~1 E:.wl.\!~ WltiPlB~~r Utll~['fIo. _ J•..~!. iSparn.. AmD' ~ ,mp~ 1fl1 Turi'G'. .iP-JI\\lII)oo ~ef', liSf . .!a &2'., :IleJ'ftJ'M]. d'dti.a, 5O.g;$~ C1bimu'"a!liII ~ \Ti~ IiiRI ~~i3I idlI·, "lQti~nU~~fi.:rat.allLm!p~t1Il!I:rn l br$luJI;. ~~ mtb- .~ :5anrrBi~ 12 lb'Hti .Wik~~[Cl'~~ 1:DJgut aMl))_d:l ~ddl~dAWlt ~tm~_
Lil'i2J1'.

f1e~mi~'1I\l)

['II~~d:B,

ir£iB~pa . 1tIi1ili.r.ek6

uM '.~

1\' ~

.IPPQ'Ii'~~llJ.'ilIn. [pi!lIUtilmSll'U '~I.:lW.

150,

111511

81;1 btuu]'!lm 00 ,mtldl'i yOZlTmuyn deget_ •.:... Sa'lJO~Jl. bbr.aQ'OII' £11 cok umxh, \re '~r S1OO'k,~ l~fQi g~!'~ihkrell SOOrll!l yumu~o OOniifru. ~Q_1!iIJ John K>QnIn' '~'f( , ")'11 nbruk_a oldndl. ~ SBV~ g:emiLe1- ~ - • bQ~ dG!:iru i ell u, Bai'D srn fifO ',ra eJ'iRlg"r du!. rtulmundavdr~ btl ~u'Oda ',umAdo en V~ kl nl , WOJt buluM r.t~ dohQ SOON kendmi tUn! ", ,..."'iiV!en Ad 1m; BakCn1l Ro0 ,

bert If(::" '!MI¥.. £ul,lili1:1l: k4f(l~Bin pSikolor~nl de:' gzdl. IJ dliI!:lIiJ.ymMn (j tge.r -bWg,e~:e1l'ine.f 'kay~I.,,. ~rti sf", Ek:rli'n"'e ne ola;cnkn1 IBiz ~~'r~ ~"iPum letse~'. Sovye.tJer ,. I~fy;e ~' If ro k ,K(lUf§11k ',effie,_ Td_TI(rya"d M er dtef. ~ecek m1. IQ~emne,1 i mi1~ Hie dJir ~,yd, hmtel'SlZ irllrtlentelil! b'~r:denhobernlz eli rIrt e. ' 0-"1 1i;000fVl1' or~ I~JlUJled,. bto C!iI1fJ,O'Z~I. "ll1ll'1ldef'i I ilQm ~glS. k~ sind_en bo~~a~Iit'll bl 'IllIkmak it~emifc . E_illnred\ro.r _'e. :(ilr~ cr~i~ doh a W~Iil", YOZIYOr., 'IAtbrm 'oo,hkf' ..e - ~!k:~ I !lI1I1iun, 00 ij'lmesnrni em1iieUi,l 'blf leoeJ!ulFi (] I klIL:. 1 tltoost-, no iznl., ',0 MI2lOGl· keM iiit v,ernbJl' ,_!iii. BlJmC!k:JfI SOIiIIU du§ilnmey, S! utiilllfdC!:' I!~izrm ~{ltnmIZl ~ olutmmslMClI TWJi'kJfQ we ··lAlIO·null ge. i ko f~fU 2 tl I. if _ ~ ~bds n' ~Sfllbir 21'lllm'an:C~lIlde, a!pIm lie ,61 m w ndn if kG er1,

10 ~O~I kGfif,c k€IIlCibii rleD~ .. Hru~m'!


I

Kel1nedlf~l

bill ~>Ctk-

It d;~linM e:Klen kDlm:t dim Robe Ke mnedY. Kitla Bunal'nml SOJUllcundtm ~ I JOZ~ ~h: t:BotJk-Q1fI 'ICieiitlled¥. Soyyetler lSirUii'"fl111 'S«iJDf is1l~~ d;(H i a [rll!jl \lie ,onlor 'bitlm sllGhh Ih' j1« (I . un Ili;QClnmoi i'stled · inrt~i (illnlod m,-, (1- H~f. Kennedy"y~ IBirlCii '" , v~ itat"o·'dcik J .ter FlbBletini ~Delii'!etle ...in Tmril::lye · mesi -:l!Iniill!:i~Ma fr;;ilbo d~' ime.ler'irU, ~a '.law ~l1liU, mlZ:-' a'. 9iJJ1 ICO:k ted Dy 'bir (:OZim yah.! ~d : d T' ~tl, 'I _ K 1m ~ ,oIl't'IiCtf~n Btm~1iIl Kennedy oP1~ pek .tal1lOlf8' old u ,tprm", So.vye.tler 'Bir~ia~'mibllulk e'mekJen f Ik(l 'I ~ ,o~an Tlihl;;i,e''da\i Jup' !If FiiRle nin Sioii mes:inI~ Dl~ i¥leri~ 'Bnk~nhilno ~~r- , ,etmltti. Blina ek otflm_k_ HftI~, ~f. Kellllmwyii, KObG~ra hiiiClU!fm e1Jmey.eoe . n to I himilnde 10 Il!!JOllfSQ. SOl, e' er Bitli_glni I e fOrkiye' 9' Ih, um ,etmeme 1G~hhudaflu 'YOp,1itl.<II51~in u'en:1yor4lP.. BI!II Onen ~ ,&tm deRCe iTiOh(lU~IJ!:a d~. g;e ~ r te~ aerun v@]r~,81-1~4l:, ID· ~ti! Sa ' at t8h(Jjd} aUInM., TOr;Mye'deJ.;Jl'fllzoelefianl ~n bir I'!4A 'fO I '.".,;0 OF
I

W~gt waf, sM Itta. Wla~!IJmI:. :__''i'old ,1lfM.!HI coDfibn"Ji .. R'obDTt F. ,Kmnm,JI .. !"ll1lit .

di'ld

'iI'

not.

i!~t'dCJlt

Ken, . ~'lI.llil,d~ood

"

nkm

~!iirt.

,~l!kW:a' Oiri.f.

'..1:"..

1m. s;

s.

A..

,0

J2:i..

1159

lrak [flO ,,m m~k iSi~lI'rIiiJor~ Bu mfilfiu tim. 1~1t I '.' "i te Wa'Shinlto:n·~k.t ,Sovy:st' tli'y:ij_~elci5i 1[)o:bl1il!tf~1 ~LirWf~(illr. BUln ~lImj il en 9!~ gam:. ~lhIO'tundOj WeshingtoJil''da., l~ert Ker.lrnKlY·) I'ffI Arlol.: Bo ,(Inn n.o IbnItI~UfO a '. Rooert, K,~innedy. I'ehdrt ile, ' Tze SOk,-1 ~ lijirU$.O}' ed'fkt.en son m. IDmf an b " nln btl "ale ln ~ls~lt::~llmesti'Cfl~ dJlJ!,tn,m1.11 ,fRIOO~1 Q 1'lerdijim - ~l~ ,'CQdil'ecegirti s5¥lliiii!fQr {it'~ 6.ereek'lcn d "biT sOre sonm ,s;a.. 1(JR["nln bi' memil I¥DT:: '"rIl, yoz,QlUin. bi : line' k~ -!bi:r bi~imde f.!aglll d.g11L NATi()'"nun lOOZ. _ere-I1_, b NIarada l~lye. biH~n(ine.. cok doho ale SQA le Me btl -.: bu KObol BUrlolum ",rruleNIA,TOiclM~ bOlOfl ilyele
Cllbyor,
Iii,

, . Tirk'ill!

e· in o.emilff UiU.iltmll oJomk ';fJriyo~ ve dertuD! . I in1lIlton'· , hill l)Jfio'lmavo! lk"U}Qr vewi¥() '.

Tul1dye"lII~mIJ bLewda onl' iti:lasI~h!~\flll'!:l' ~~ JC~ ,~~~ k~ rbiif' oyunu or: lNQsh ngtoliltlG 'I~Edernliil SCkmB:G~~~~ m I:lfl l ,iil Twt: Pl1 manto ~um tin ~e' tei; Bt rl i~mJ~ :ziVOIl'et e:d€:cegi .banbO-Su, J)QtJa 1~'II'~r~ 1W ')1'11100(11'1 b~l'l~ n~ ke_z: 1Ei'tl1 , for. "l!!tu~ynltl. Wa~ ingt,on·o IlQrtasmi '11!u1ltaft'~tn-' lacegini ve", • ge :inmUeooiini imIlllfufiiJ¥0r~ Fa - Gt. ne .yml~. Kl.bfltS·"oki i',~tofJlum aros~nd!a 'ii (';0lqii'iOOlor 9' 'Ii fR t~ m~ s vam~nk ka'llIJtllm~Or" ~e~~ne ~1Jrn~ kcim, Ittbn$·;g~DrlL uya lfio.zJr'tQrnr~eF!. 'BIY:I~II( ~J,®'~[~i'[i" BuikDm ,J. RSOff'"Of! I)ir ~l "' getrvor'. JotUitSO-Jl IM~Jtt~fir ,e de, do ill '. ' lfJ~a,." 'OOMb eeml 'lie A:mSfIn~ y.onJ . I ~~JT'llelerln KIDft5i'ta &;;tJH'om~ilfiOS,llll h I~i.!ill WJi' Ir~rQnl!~:oei ini b8lirtme$i nedEU11 ;yllll ~.4!r~1 i!iI ~~r. JolmIl!r~ i'1ltii $01\. 'fifkiiV ,-IBQ~konl ntm,l 've'~ vet y-el", .. t~ mUlsJt ~ell yous• ·'ye ~'p. €b"liVOt~, il[balt $(111(1(. sO'ljlU1vorumll emi!1~iiI1nnliJ 1- ' ebi ¥OJ. ~:~ ',' lvPD liMO OOBrm)1i' ~, ~all~i, V'am v ~I wmle«e topIo 1m "fOr,: tVOOlii NAliO ames haw'e. Mt h!l:ld ~I dliL1!U100 t:e 1~<.mShtEl!r m pfMecl T'l,.I~kev laloinslll' th~ ~!e1 Union i' If ~ tD es (jj step whro' ('(!!Sui. In ,~"iet, f~ ~ e:" n : '(Mut e' wi eOllsent lilUld unlLfell8'k:lrndi at I ': NATO ~]I~. Cok ~clk: Jdbl~soo.! Titkiiy-e"D iii NA1!O'nt[ii'i OMlyJamcdlg'll li}im" I(I.i1IHeliPden d:01J.Jy~ ~'Ij!,etle.r IBbll,i~ ~II Tdrkiy '·~ir~~1 ed,ec~ c(lLUrSOI. bOyle til i dllmrulndo. NAO~nl!n "rij - ,-c :e'li koru ,iThkfimunqCi1 orup, elmochg'! ita 8IlUz It'l! ra" ~w1JI:JJ1C mT~ Ib~tUIOOWJjIl!! n1!!l1ym ~(lr ..
meslnin lV!fi
e'I'II

bir Mirto

gf~med)eJlil." :~LJ<~KJI:Cf:i1 blF

ki iyorto 1".

roltiye..

usmUlIC

I,

Mcok. T-ifk y6 e.1tcii'r.e.:a~ flo, Tunk ~Yli Bi~ M De¥letle-r"e. ba§~Qml~ G:1C11irib Beliin Solller rte isrmn i~ijl! 00y~ lei bl',f SQnwru CJk~1111(!IIDI![k ~~ ilIl diNIlL e r-m r. tteJin Jupi:{eF Fi~e.erii·nin sa~mmes ne i-rt!J~ e(IlryOf er 'Ire, Item dil! es'inQt(!ln He os'k'@\i'(I a lI'D'Suilda fiim aln ~YmU ' 'usun", <6tiil 1b~r mutobokallC itlnldhgu'll j(QIlD.!l'~ e'~ is~s.lf ,iO~f-, Wiil$hi mlg,toni" i5e;, Ku~ IB:!JtnolImt~n ~SIiiIi bit sllJe OOI1ifO .. _:i!9Oeak 1963 tiln:lr1i'n~l. tek Utu"C(l1 03'tlrQ ~" T'I Etti e"d Jfionler FUileteri1lil11nl~ldlfdQcoflU'l1 lilDln led-, 0(_ i~n 'Vi AJg,On De.;vrirnleri'f).GfM ~ftnl~, '"fa iva,., - gOWilSllDn Vie 11m ~iI bir iIl!oodo ineela~me '~'~~I ,duyanbir Amuik'lIn ~ra:su 'I~. 1m H·tjinlnArikn!fll '~(mc!ekj' ~tl(~ini 1!~W1ri' iJlilP neJemes:tyle erlilaUVM. ,.- ~Qm. se,n' i ele c"' C8l'ftOfUnQ ;;QJI1I)llr~ ~ oncQk, QYnI aye:k efor. bu. 'I irk gm:- -~in1n .!ditkm~ri gQzlemCf~M ntlnir;.. hems" ,belli olmGdl- . COn 'D Tfn:k iiVe;. . il~iye'Kn[n Sl:rn_~k 'Qne-mi sQ¥1 ~ SilHS IiIilGZ bit' b~eld9 korumok t1ynr. FUlieT.enn. sQkijitJ1l'l~ b-r - ato
P

Bumnhml iC" '. e


., , ,I

KObO Kriizm ldntre 1',ID"R Bulflahm~ 'ite orkaSdMilJl11! Kltlir~~i J\")Ifg;lilSOD Kti2:I. ,Sovyet 'dip.lam(lsll;lr:uii'!~~1_9.S@ IiJfi u1 &FUiT.mn II. 'ben ~1i1lde QtdlJilldo!l"~In ShVD~lt~ ~

Ii!! ~~kam ~

JOOniSM.

VD'~'~Tur~ BQ,~I((])llJllillm gOilill!ll:-

~II' c' 9M ooi.lbrlJld.@ m:~kb,e',.e ,i:ll-oCfUJI: SiDV-Y,E!t 'PMl~I~~,~ m~ bdU 'bu- td.ii!liime. IQ dl!;!!::50, 'l mmlQd.~. ,li0l' me k'ltIllh3.T ~1!l , ped__~·,nd:t!! d.efJI3 de. K,~::l:l Iii,tatlltt ¥IC Id.~ uI . _.:._ .ma.'JilJ ~I , -~'kall dI::t (!j]ke aFB-Srnidx1d _ I_~!dl:!!r
1

. J'

ultlll r illCirm_~~e

de. Tfl':tkbl'e"lIe'. ttl~Uk bl:r 'ij"!ian~ljJ tt\NlH


I

'i.tl~

154

'... EE I II~

1111 l'mo'k ~~jY0r V,ei Wa"ill!fon~G rteJ!ard!ll r~ o i~jll..l~ k:€!i ~~tt ucmrldC n ~u:f.an birtsinii Anknm""VGl §Om~f~ ~ .. ,e~ler i8ir:Wiji ~ Klbflts, it:e itgilE ~~~~ooe '1im1dye,~¥,1 h~ ,ct!lll[ ,Qdoo~k IdU2;€llme 'Ilfe de,g'i~1.k1I~ 'JOfll1f~ '''':t,. Tllrkf.ve"de kMrllE~elel k)!i'jliki'~ml$ ~el l'iebdi1n. -n,tO IUCIJt kQ.~~ I'Ii1'fJfIt h}'~~~!liVId'~ Sl!ltm'i'll pol1tiktWllr ~ft$l""ii"iIiYOf_ ve ..... .. «. 1111,w1itUV8 ,&oUiif bu i'n~,mrmn ~~_rgli OII'~ M aff.Cl" llIep kc,.aII kahi!fQf, 19ii5. 1'1ttindo ,~M:~ ~ 'Si~n De-mifE:~~ofP;~lon IkOPUjOfll giJiiiVOr 'va btl ymun q!'adJOI J~
~i5filaili1 g~IIiOO~~~~triyo:r.

IKosi;gin'lW1 ~ar!l] ve Demifel"i'1iI1 IM~ s.ey.mrhil!jefi. Tliitr;t(Rye"rnn" ~hj'sfrn'OtMl ~.1DLl po.iltDtg~1'ilJ yekalB.
m(l$[rt~

~cti illOtl. Anknm·tlo

e:rrt~Jml ~~,cql~G1l

ft!Jk.hlfOO. iI~t: moH~ iJiCl'fOry'. o:l{[roJ;::d~Eu1enduM

sfjz: edTIl1le$i" bRI !GlUb "U2f:fi,(J n IIHIy-Gl~plem~lnin zmeffJ<1l CI :~.€,t ~lplO'o


.. SiiJ~ymolill Demirel,
(!!

~YI nlcnG iii Ot1OlIit; 'bi ~

w.-

bi~"ek'01fIomit ~hil1igi

mt~1'1MISiI1 irn:z:a:t!lirfrmI1lJn

iteslnde,

M~k:ovGrdlil!1iiI dcm:Uiiktvrl OOfl! re, seyUG linin, Tu*"&~v!jun 'iii!} ki~iIfHlr1fjQ ~OimarllJ!1!IJn soo tzret!ni cte sRdrgmi iib snt ~llIl~ '~iu·liitlfilmmellar.. '1~ ',"l~l1m" ~llIm rg:ei1.-iginde ,~~'ka~i!!E·Mv.e offnl bk;;imde T>ohfililUl'do. ~~ gelen 1M:r osker~ 't~llke lo!~d',ljlloonOlnlJi1 YN~ini y~a Itia;r
j

fi:U::ll.i ih,',:'3.nih;., iomilD.lst


YO~1.I]"]..

!i!"'~mlm

'iZrtbCUU

~m

0111} S.ur'b~ S!IiID..WnIl'a ,il'Ulmim~ 1DI~-etlrJyg~

in ~i'ie Middle' ~. Aa:ll;i:~t; W ~~ ~


aft.cr ~

W~te

2:'• .l.l!!.qJJ$U.

Lon4~.
v~

Com

iIm IIlft.d , a!mm J'9R. £, ass,


T1bitb'e~~ 'iDm'.b.JJi~~ I.lii:~;!~:jll!F' dN I.aliD bir
$II~

ttIi

(Wre

~= ,ammnd.all:l
~ed~iJJ

yetrl'!lten
['Ii)

'~.

~e

DtrtllU~, ~.t ,~ ~~'U(!j(:I)l

bu: Chli§1tfl.li!lg ,~ :a.u.rlartu de. i -j bCi~ :r,f4't~i1iflda'D


D'UD IItiUUU

he .. bl~ '~,

~lt '('fd't:~~ 50 £'.6t1m':t'b[lm~ ~ m:3nlMj 111 rn ~dll


l!!lalgJii'iBdllD: ¥QJI3 ccl'nl¥l,. ~lm'..

rft1ig ikJI brnlt;eB

'M4 :KB,bm ~t'Ian

1:k1J

~m

:Sl3lU:a"

d.reJdl 0-11Qn" kIlJtrm.":a b~

sn~

f:edl~~~ Bu:FQdo" .,nl dGiii~!'lII i~jn, Y~lffi' li'e yooonci _ ... morUgliln. Tu(kliye"~ e i!(;11i~TEilIrol:V~\Iile.r't,'ho:zlr~ blr ~lDlm' ~rdu~l. ir.:enfifSe.' IJLIliit'01 .. teQilU&:e*de d,ooebmr. go~i~h~'" nni • ,ektemem !leJm.ki~r~ 116~''Ihnita Tifk~et ~,biiftligC !IiiI ftt~~m(]S1ile: TDr= kiy~ l'~I'!JlnOii'Ul(1on MftJJ:O., U~ 'lkeiZ Vel 'GJllem11 ~I[jkle rdllnillj oil ft:'WJya OO~~Ji!VQl". iiOO 5o¥YJ:t I~ni:ll:: 'We ek0Aomit y(U mm bu :S1~CI,. 1 MD y~UOf,llrun Iklill~~ 'yOIl11S4 audr!~IO¥~ Ill! 'lile Iu:f1Wfe ~liWimM'il'iI en 'I;e'mel, ~~nlrfli!:e~~~~rim:leF! bim~: o'hl_nl .Ameri~tQf:I ,ek:U~j( v~fdl~n. H:.mO-:i$'[IiIl·iiliite~emesiyle., 1168 ~',!rnlhJ k§~ml Ibir vilil!lllii '0 hij(O E". ~ ~~ rp u~m ve Idl0lflmU:h ~:nnwn benevolent 1l!i~IMl. d'~jnu~m1JlLe,gj'fiy0 r., Aarenkifli"YIli!ft. ,iM1nkle '1I1e.:fJm 'So'iJiI'iD~1R'ed~"~'!t~9 ~Irrle mmij] Ode;.. m.eler deng88i~ Slklnh!S1[. lbiiittUl~ y!lllfd~ m IprntgJt(jm~111~n ~e-SlnUta'fe y~ IDCry~T:- Anto'k btl kes~otiler em ~t l'ilriiy9 __ :l1lnlll Il(j'~1 k~u:misini dUV:1!i~iliVIJt:'. Vie'IntjM. tnt konUii'rlltQi1I ai1IQ<~TifCl: ~anltin~Orel geU~.. me~er. 'tema! eaUimleri Yil!Il filI!llEan~hnyo:,Ii".va do yQv~latl-' ' yort"lI. Gdmne[@r d€l~e$i, oo.nlmlfllr],. TIif1ldye",~ yfme.1ik yemi .Am'e.rikan ,~UJmifii vallil'i_1\'re!1irlJl~lomdlmo elikiE$aYlrllPIVor, Asbnttlill eok, doho ,&i1~ ~955 'Yi~~1 boh.anooQ. Anko ra"da\l(i Ametiko V-.mmIM Or~!]rllil mrekt6riW G~Qn[. iIil!'~kCti~ Twh1d. . ySi"we yllJ,nT.wflll 'Q:zel ;S;__~QOOIlIi~ V(dlrdlJ!Ji~n krJi bir' ro~,¥l[mftin-, de w~a ,e!,iw~!sii '~Jek~i'iunl ~i ediryGf_, 1980 Y1~lJ]flmn i iTII ~ Ikinei y,gnSll'Idlilni;t~~ren l3.iJ'I~~ i!;: De:vh~'I~e,rr'., il1rl1!: kGlkun-, 1 rna p!onlalilnlA eli'S nMl'il:SrnUln~a smllllrmiuluk \C!I ~mayOCQidlilIn Iblr dM_emllilll 9~!eeegj;nll I!.!!eT~~lye"nin ooel1i'l6lie-r- dellgdi !ill!~IS.fI1!.d'G.n1 ~erni keWl(US~n9t'Q~' lMv ,dum_ 'gel~,~, ~rnoc[lmmQ$1 g~f~~tj;~llii~SiOOillri~ 'd]~YUI'i~OJ'lt~f~Brr! k".o~lml~' auu, 8irl~ik Deltt-eHer Ih~kmlli .J~ ~1l'''Uifili cad'!Jml- lO~i!iIU!~' 111 gQ~iiiliie d:~ondnN!HiJj Sl1IelrMIlil1l Demi~le~;ln ~kgn i!!!ImJmiJoilll O~ Alm:e~lblilJ rrI'LYeUQI'lTl1!!l bild~'~I\'lli~ \1\8 dfld'C.. ,
,i

a~(I~lMc;!ln lkuijJ~u '~ml!iY])fl~m.

DM~, Olitjkc~~ temklhlli p

~tm

~~ Bi:r.fi.W<"Dm
'ilIJI-

~1:wC!Jid:!.1. SO, ~~li!'!'f' ~ 1:"ibi:t1Jli! ~Qhm \1CUIIIeJ1J_ ~emlt itlU.lHI ~Womu. fi-im.di, ~ili'QJ',e;r.. 'bu, ~~ dal'l, mat~li· lilir.Gnibor:I:M: ~~ ~mm..

I~ r b1-ciffld'e' m1r~em(j1ffif o~J'I'Jg~indo bl!H'!l!D MIl ,m~ili~!m(lln: ,c~el II~ra:rrlUymum~ AJii'J.a1( [lemirEiJ!'j!e' ~:e!., "fl1illrk - Affl.eflibUll oo!lIQn_lnIP blr' ~Olme Wf@$i1iT~~irdLji Ibm~(::I"ii!iJ1IQldugl!l~~' sen m~yo.. rum., ~«lIa o.4iasii!' Tilirliy~detW y5n;e,1jm, lleg,eniw~J Ih_i~ IMr

'151:

157

~".~.

~ r Qo.zti]lm~:sijfe~'n

S02il'en'llek, - tem ,y01i1: geltf,tf'I, •

~en~', &zJ.erlni kapo lyo~IClr. g HI'.I~1J~ AMiJfl,kan tarafJ ooyle' ·bir s !lireei. vallni% urn dovlrilIlllliJl,forto (luyurm'ldo J(·olmIVGf: (lynco yGZlyaJf1ar. 'fi ~ k IIV9'r:Je Amefilkon bi~~!'CJ! ~~ind'~ 90-, y~', ~ HarM. •_ ' baskisl 119if2: 'yHmndCU yap:llmn OCillh~~ll1id(J' ook oc,lk ,&1V()" • Gth::~~~leriilill Ill!, ~I~I!:[~l~ :brr ged~ s reclMe O~IM}" ~ s~ ~doll'l d9QuryOr. Bu., (II~O~thg~~III o~\cru' !b r 'te!hdide kO~1 hlr SQWriM~ d~~eJl1'arne.siir.lifJi . Dewm ediyo.r: .Tu NAl'IO'vO kO~JI~t9J ~om;Qn. filecr ikj w:mf ,~~... 'Iloro;,gn tum , ede.1J Ie.. (jIC.I~ iiiid'Cfi. 0 m bj Ii caka Ii eGl I, ' 51 dldugJli _U,UfI Y p~yf~lyofG I!J', ,B!lJ OOkl~ <0 ~Sl. :z,'OmanIWlsrnclma61~ Q davClnflmg(hLD. c.o;lll: aClk; Uf'ki,e ile NIATO AtliI1 he OQldQln ~I:cClr ~nOk'I~919~ORt.Jj?ii 'Z'O JRG 111· IC'nd, lorrudon kICii,boIL~f:.!l,gu ~r'eJ'i sJliJUluyor. lf~eri s~n.::Uell~arflQWulG1cm .bir nok~mlli!!Il 't~m~le ,~'k Ohli1a5~1 g!e,If~: bUttin W ~Gl;,timr,mTIe• .Amenl/J:illiM B5n1efik Dev~ ~e~leru'fJl~rIi 't~<8I!l1 lie 00. I m t~pWyarok lul'l, e'den ~JcJI~t I 'lie c~kill1ilek' Is~w'l~ ·1l::J'lTtI'nc; ,geJlmiYGr_ BOyle ~r cillrum'Cm lemel voH; j~n~j;'Z:. Birr~~1',; Dt!!vletlei""Jn btl t, bir (iekJ]fi. ,~, Anc(lk, lfiiirkhve"d' bi l'eihn de.g",rkfg1vf . b"r1ltk!te attililva Clkatl'lili 'lie ,ge~oek~~bmr. Bunun dl:!j'j'B - 'Cf 'f0 ,ire Bif I'e~ Ik- IDer1iJl1eUerkgmplflda , ko~lifltIik SUror "18 Bir1l~, _ Dev~Jz!~.'let de. Tii":l'o:iye"yi Inder~ oJduQu lliUfi:P'J.1ii d~mf!ta gOTmei= I stemiyor. BAJl'"fJl1JGI oorull ,ok. ,Sooom, fbuiIll.lfn t~r~ i{lI\idddl 01 r::u'(Jko.dellil'lfrteSi ge(ldfllfl iyo1:lCii' C'11C1YOn". K.'GlplW I ~st dQoyl!&.G:fa o.~em. b~r L1f(\! l sOl'll'.ll1uth,llr~ li<apjta'lfsl dOny!lldQ 'Ivc;lt. biro oneil' SORlI!UKlul':_ H rl is ~~ b -n [0 n Yllzlyor: d3ir ~"k . vlIe er ~'e ' ,kiye ortokllgml b'lr bi~imd~ S'Iii'rdurm~ ':n~liyaci.~er i 1 to" 1lI:1f 'Ltu'QflndC'Jtl ([CII tumu-vle ,anht!1il-yor \Ie ka I' edili:yor.• Bu: 't~le ~Ilfeand ~ lll.il of tM 00 labon:nioo hplJI'e ~Vi;;! ire Me: metiers' of d1SJ] u_. AneoK. i~h1riij)IIiI.1 r1 Irleg.eri \roe nileItOI", rhntll'ff ~QI1U!SUI Q~UI,or. 1IW~ith QdI'io!'onr:es ion ,mj!'itary mElillliloh)gy' Turi:e¥"s stre·te~Jl~Q! pos~tCfJn hc;s shtfle!b. Cok (101'((: Ills! I .kll1ol'o~ k,j lien em el ~r 11lIetl!!1Jliiiyt.e HarrIs ygzlyOJF. ur1k:~v~tninsti'Q-, teilk rJI'Zisvonlll1 ,"'Ql'ml!!l1~ • ~om; edliy' r: ISoYye AmeI ,-

15a,

159

~BOJIK4~, &lIrt:(IllIOn.,h rf1hfn~" 6j~ik Devl~ lie 0.. k~riii d~eii~temeteJ' '¥e' Gte leriel osk~m;cl' ~ ~~}i'Gk daha j1iZ Merem.'k. eskisinel gam! dna ,eak d:esteT< ko-p;il1Q~'~):I.rine [1iHl:nJ _ .e:ri~ri'~ OyuFt, bt[jllirot;.. B~J.oo bir 'yelide, oynl m(MOOidD" SOIlOO$m bir 'tOr ~aoo ete$llh'i\(e don~Uyor.' 'II~ fIYe.. rak 'W MU1Jt:mSllilHl 100an T'[tdl:lye~Orttll ~~ ¥'e dl~Ind:QI",Blnlll idm.. JlI!l:'illil!!'Miye'l sU~· : tejik d~€rjnln bil~M;i",e lalmrolt '~~n~] 'Mht eCi'k 'OhlJr(ll'~ Jumu~ e~meyOOle!!li ctilohhilrtler iein ~ah~, 'llifal kH~ W'~yOf.fill]. IBfnBiik 1lJevI8'1e:tln 'lresm3 N;pofU. Tfmkiya"den, tnr ~gfecimt~ s6~ ~ boll~rroF:Bat.l~ik 1flie;1l:te1ireififl TuItiV~'~'mIl 1tM~ 'tiLr ltiI{Qli 'wr,: 1[1"1Ite UmitM Stmtes ~"nolt _u oy. ~iI:'Om i~, mJe [~ 'l~e ir:qJon fJ:r.ld~llIllni1l1 ~ijPlil en e -~livu SU~ 1lEP. Sel11!l= ~:o1R:a~. 8i1Jl1le$'ik ~!e'l!e:(il!i' bern ~!ged _i ~Unij tnRlli: Inilrmf'J'~UI! H i!rem, de etJti1il blu Mip, eHlec-trve :SUiPfOgQ~ lbu kD mo$j_~~ JOkmrrw_ Co1t la~' ctg{~k; Bo~ AIJrKl J'It1!miil~'nln Tii1tkiye ;he iIgJ11 d"atlo o~-d~ SL~ bjli' ID'itI ,00lrmJk is1umwl)jFIlIi~ ya2l~~ Noipi adcrtll V~r: IIlII\C[Qi!'lO Ii~n_ni hbitJ ~ijr,or_ e~'r na~~ bull1l(lllh;lll. Sli)rUmlWugndgn ~HiP' g1t~ mesnrThi ise. NA:m iotntt~ IM~inj S«rSL'Cl1 bUl~;. '12 E¥IQI ge~. (JjI" ~ r '&Ur:e. eln f.~lkIl1C1 etk~Y~PIV:or.· 1~ EyIUi. Turk~den oyft ~~ m.~. Mb d~S(~ ~¥I'iI. de:. I!!;trlWij[( ~:e:'Ulefin :su~ ~:n. Il:det:lik, p,restlil~~ 00 mJrlrm= lu yiftl!ite eU(Utycr~12 Ey,lm'un :IImka~dfli!d ~-G]iJj Bu-'
iIlJliIli

yfik~lsl

(Ii!~ QtiaUl'., 12. Ey'lor[l1 ~'fe:

il:!iOgla::-1an "'I~e-'
kQ"J511t1~a ~on' 18i~"' , ,l]le:¥JeMet'in

d kfttmthl'f,gr"

'Oill!'~r"ij nr ·~O~i€3~i~i.. bir ikide Q,~til

TlJl1ra]ltd~J!i:iA~k(ln

Rtlid'fI:e1'eri

cor;es~~Ug]o~!mJrck ,ofgi.t!mn:U!i,~in·~,~er B1 -igi~l P. ~rih'~e, !i: :~e'z sOO:~ li~t Mr OIkieVe' operterin:i 1!J~nd~ m kar~l'S~li1ifo,. Bi~c1Qfi!t ~e~le~m ~r i't? ,~Mn ve yI~Qm~1 komI)(] !\fOdDlfii cV!luj'lm, umnJll~l. bir blfH UmQ ~~I. onl~ '1lI,~T=112, yliil, ,btl ag~lgnjClfi dQ" m~k E Dtevletler· rem w~ mlillJi!,~!b[r ~Q1i,me S9Jd~YOl". A1iiJ1e]'"i~

rill ~,

Turk i~ ~Id~~riooe 1ilJfi2i:e DOjI1!l1


I~

B.~

"'I!}:IL~

p<n.c:e..,~

;e:fig

~t.'I,

s~n~
~'.

~tH'Ji

~de ~
I

m~

oi£.fi1
etI~ .

!e'j'_ ..-

is ~iIi
~ ~.

)-n~

~0Ili'B"~

,~iI!lUi
Jfiji:r.~

:B1tmt1.an .,ier

'1!1'III1Sim.'Iaii:l

~ ~3~,
iu;ilrJ
1I1IiI:l'161.De

kf;mtloo 'Flldtb'e· 10 !lB! 'h.eat:'1iI R kolonUm ~ ~ edf-, ,~~ ,~d~ 'blr' '~1'SIiht ~4 n!il. ~p 'D1't~ru:n.d,!t "fikk!l:t:r~ den dUl'1Il.la.:iiL :I"ill!I§~UiID iI!Ii -, .~, . n o~du: JIg 'belll~E· e:~
I~

m~D.t-e-"mU1,

ij'~r~ f:~
~jfi1

'G1ma~,

.le:rn!to Ra:j!IOm, Tlllrldai, 'ilfl _ belJfi ~ffi-,


•. Iol:a~

gk'!~i[JI

m.e-

I\~l1:lli

Cliu.n.i'!IIII'.

,~

~i

DEm"~ •.IH.li !IlI:fL !E._Jl.", So.

iCl.
~I

;a]1~mll.1i!1'

;Q'am8::~~l

~1.irlI~Dir_,

lII:r::d:~ed, :sta:~,1~:~li~.

ilI!l.

'1.

161

IF.:: 11

m~tltr'.

rifQilerinde )'~ni bi"r' buhmn dibafkfRgk:! cd "~ 'LT. _; ~~ ~intlto1J B!btUs~~mfz., bu imnudo ~1B"ytf~ dfQl!1'L_ :JT~ _ t~L:f~~~WijK. i!l~.rikan H:ilzlj ~ti M dUn ,ikf..-

~fJumn

l'iirWa - Aj,nertk.on

._',M'

;mest

p;!lifesS'k 6i:r .om1Kfar:t,. hQS~JI l~n",/,g j,r_ If~. ~m .. ri'UI;·l!D~.l~~ll dQ,~n !$8 ~n dQJ~r t~annda ~ i5dernesi l~ap-1mf oJg~ B':y1elirftllej lfl.fJ7 Y·I'~llld@ . mleF1 _ a aMgrm:N JI~~c ~!ktair.,,.ne~ ol.o~ •. 35 ~o", do~_Qm ~n~ ~,olt!m~~fir~ Be,.. Re' ~~ Yi2'7Wm' _oyesmde~~ tl\l,~j1m.l.Z ukelii lJlG~nID f1i~n pi,YUSQ ~ty-a~n~'~ ~1jk~tlndaYS:4 ..... W;yk btr durumu l.~ ~~ ~Tlrt4l. im_ . M~. Asl[~d!A., .bu bo~~nn ~m:ln;~ f(l!.i:drniyfe.bimlbW ip _l [l...
l'~

. 6iU' '"or hi, fJel~q& ,.,~ l'~

.IS ,g,tQi ~l

,~mAJiI"~

.,,1ttuIl7~

geil""elde~tl MMirde~ hg_ ,. .16lil@!I'lcn .. ~ .' !GJlmaf~ 6c~Rr. M:l ~, ~. &1;\I'l~' ~a-,yii' ala.~~. itbiJ'"~~~ de. ~~ ~'~ltIm;~r~ . A,~m. ~~ erika..Turki;y.e"dem. ,elm..F ;1.4 qa.. (j~tale.pJer~: Mr$ttarnQktla SQ - det-«etk WJ'r bu Amerfk~

A~rikan

V~'1rnda

bu §f;p'M.d'e h~r ~a

~'~:r.

· ,S~. de,{1tMi .. :,0.".


O~II~

~~t·. AJn~ 1&f4il_. MlSw. Paki&I!Un. ve .f.r~ l·rrla~.'). ,aniJ-m- ind'Irimk,-W d~ hcrulu;.. e,;s~kipb~ ,dOn d~lette~ hif bin" .: An) l..... yS._

rel1r,n,ee ~Md~ir~hnQ~~ Hm~

till5lkCesi. ,b.u~e'n-ih cmn Ifd'-$§firifnl.es:i KiJil- bnun til?

,JIIDrd-lim~

_-~ !llZQ:bJ'~mL

rrq~

fie-

o14~

g;~ri,.. . .rever,

allt.lo~uk ,~ra:".l-lkb mWn~iind«i"~ Fa,.. NATO .ay~ ~1ai:.ve·11lfn, fj~a ~m . Nmn li:edelt a~fm; I~ e-tme~. tWla ~ G~ ~e:kj 7:li!h 8i~lf.. Bu. : etieri"r'llA ~h&.ot . I'n DZ(Jl~.

~~.u:.

~~o

y,g:rmm

.JllIPllmtiiSmdolU

dlQr~rla:rE_~si

9il1'r~mnMj

~i UI.bJUn mrda-

1,63

lmimlmn SBh~p, ,oItUJi~; l1!ir ikormno ~!>e~e01i,yot [~l. y~: ni kur.utmIff Es~, Ordu-su'jUJI'iIJ 1'UJI"gul, ,S~lliIo1,p"'KlI_11I100 rnr'Ok I hom1f'l.'aJlllIijin-ftm ~knn@fM~ beMemen. Ji!.dn;m:r.Ii E!r~ R~: An IFaUlI E5ene.r I~rnslfldokij KGnJ Kuw~liIle11 IIi{QiffiI!lOOnll~u Mti§~I' rnedfJfI!3;yt:e;,. lari(~:n Deren ~mom~ o-iomA:;, IOIlilD.9 1(_:C'£'i~ Ku-w,e1J1et.i ~~ da~o ~m do GeM KUI1'imGry"a !1Ieh-

rna OOMhlfiHil'l!al 1~,(IlVun. Ib:ft' ~ijJi'$el ya -dill Mi!Jall!l£tl[~ tiill'mril,wa11'l £:el1f$sevg m k~~culml~ VII {f-tl ib3Jr Fom~, 'SOrtw' I!e, '8~' ieni' ~~~t ijn;J~ 1'iin1Jmli13m Om1lllinilil I ..m&l:~Q~, ~1ll~~n1t

dul~

biUil~.

12 EylOl"den ~liLro., pml1'ak ~r kn~e'r_ y~,~

WJr_,

,___ _ '1.2' ~V_lrd"~_'~~r~~~tlr,a~

~r-:

,p.l~II'IQ~ tm- ®ubt!lVk0rYe:tJir:!if!

U~ _~'

'~io,lt ;

n~I~,KUr~,~
('!!)

~O"fk~~~',~In k~rver ,suooylarm Il]ra~~da ,one'rill' e~:sr,kll E,eh !~Qffil~r~ !l5glfie~CmiiftQe ,:SU!I1 ~EIYI:tIEd!Jlfi!~101[f
liil",hl~i,li:~J!~__m ,~O.[l Birincej Ric·!!! ib8IkilatiUh:",.

:~~liUp'goTUIiiI IR!lljOlrlar:_ Ge-

ge~mli~

bir-

~r~1

,~jfl~I!rI i$!B. 15,'I~01 ~OffIU IKomml'biU'iI:oj'(UiDk tclii!i!1ll:6,"O «~on tJrr.tiiler-tmJl kCF~gnl oflm'cSl. illrceneiiiil!llligE!l'yilkmJmesim~ h~mn ~r rei CJYlWY~r- Toll$i'n ~hinkoyolO'lI!IlJI, terti i:se' ~ri Idailitl: M((jlfi~' ~en'.esi"'nde i'!trmo 1t!lI~r;_ E~~e;liIeret yjlf~ g&IiH~ &enl'iinsu. g;e-"et~tif1'i'le apem$,~:mUlbjjf yanu, U~6 -,1911,~m~. Tir.k, Sr~inT~ ~JJ1We-~~Sri:fIlde magcruisriil ~lekSivoo m'nemJ of0rtBil\.':, nitme!'l~ ~rJJ:I~m If. safe&:l~i mu mk k1id'Oftll yQrU~'h:.'mll t10ll'ier~et;[ar ''!Ill' lftl~~ hllm_te~Jer'..~ijJ\~li! Q1'iflI m~~ jclle ~~kQrdJJ:n~ ter.m;ry-m, edelm'r,~Wi'. II~D5-r.ye; 8;lOD~ 'BU 'msf'iy8 :su~j" h9'J('ki CI~mn (la. IIP0i'I 10k; kOPf@1" lSIJ9ylanlilflilJ Sihjhlfi hw-e~ler' d'!iflI[Jfj'Q'lkmmStn!llll ycdl,cCWofT.. l'M~e :suMcifii ac{!d~[1lI1d t~In oo~ R5imler~ dM 'bllOOMhibilirim~ 12 Mart'nl" aee'ld ~J~tmm fadtk,al CWl~~ I:UTIlJ nn ·devle' tn;lm:ru tU!CIi\n OI'l~ReOO~fO~\!ljk Glfiil'l~f~, f2 1 arlitlilJ Uk gunleliWe' Reii:lil!l'isini' iktidor(l] ~dmrek ~l~e1lil ~nc~ IKu~ MeoJ'lft Dtil'lrowi ~M'r;Jr. TGrnge~~rol ,mt~ oj ~tru' ITe M~lAIio ;hllttLiH3lIgU Kam KRltW~~~t11 l[{o;'m.t.rtanllal Plan P\~tP BlmS&i:am '~Dm;gene~1 Ca'I~! ~~knlll·l., AmbIm Ali·va ook~Rl 2'IIIf>Iii e~fu~~~r TUIQ§II' K@nUJUlnl fu ~e"-' i! Mmi Thll!ll«m f;:n~~O ve :m',(I\~rnTlTlm&mIJ Kpml!li'MtiiH l'ihfl~~ n811l1 Atl!duli'JUhm~n Elrgoo 'kanollyfa' tiillSfiyt; Hi¥or", A'~u~~k
K~Jlj ~ 1 M.Iru :Dim'1!h'q~ ~dnD". ~ fi!d Ictndie-. eme:unth ~eak llidlt:l!la~ gll]l'ir~~i!Fm~ :50.~;5U~Wl_j~fJL-ff~ Al!ltliutUii:iU,

K1lilTl(lKUYVe 'eli

NureWilii

K~ft

~1la.Q

'.~:en

~i~._g:uu;

D!t';ep~,

1\&1

1fi

MA'YIS i~TI!D~JI1!i~NIN SONU: silt..,AIHU K~VVeTI..ER R~F.tt:iG,1


d.i;;[i'i.

3jlilU.tll H4~ttdlc.r
jai!'I~i!fQ,1~

2'1 M~Jl\I~!'i. §~~~~~"-en uiUt ~1!~~~kttoorl 11I~hitm;. J,95:1 ;tier.. ~md'C tIhiI.rJ JHMli 4~~,
BmYUiH!nfn.nttg/1l

~b)'arlanl'. B:u gtl.n. ,aev~~,;H,i'l1re: B~~ Ma;S:Qifl,'O·!.tf',. 4n ·.hilUtm·un~ -Ver,". 6 . . Bu y~k.aMo. S.~y(i~jim;·insnnMT~n ~~n1,; '!~~ b.~~ 2..S: . -'IlI:~m.n geOtlsi' ,~rladl~'lBI ~ lIte. ,le yem ,b~r.

un.. d$

sjr "~~

~m~ 8 o:/1'tm. 1,f;l6J'

o~rlJl~r ~bf e~~: V.M~ 'n~'M',~atat'Q~~. ~.~~ . ret v\@.r,~~n.tS~im~i; ',aljub ~ut~U~J' au zrlfe:r.;f. ,clGf"t ~~
wmt Qra ~Ie Jka2a,.dl~, Derha~ ilJ:drm~ g(}~; . ,
a,

~u

O'l~~arl

~Jm fjrtldln~lIl1l'.

'n-t t;;~r «~~'tlfi1''' itif:nlui 11'"' m;i;f~ma Til/at .dii'4~j'fti1' ~t.I/'irl~(i:

t-". htr-

II

SQI'.n,~mQ Bo~nLJ
.A.m.o;

«/{C~f'm
Ha'tilirkl;wSjm,

Turh.: n~

~ Q'4~~tJ~~'i3 ~a~~ pr6'mfplnt 'v~e~ ~. Oc ell'?eld ,bu pw' nslRt(;jr~ Mm.~\~ arlmaQm,rlf.Uat '!:i~rdne, B~~~iilt~~'O12, ~y., t~'llg:m" 1'G'~~n '•. ' ~ ~ar O~ra bgz~ ar~M llaPiLC '.rlem'6,)ro ~ CJ~. J3unbl r Ol~n~.ard~\r; C. 'W:r,S6~,C6'm~,1 .'ad',uw,,~u.'OsUUI'n Ni'~ IeN(l~. S'~m~ O&an. S:NI~1 .U~I Ab~s' SM... Ilarbul$j' bu a:r~ O-&'m~cn Y<e ,S6H"'yB ben. Be ~adB;r bel h~~m~~~M. M6!!ii'~r'tl\Pd~1" _~4' i""~tlllU·~l~rn &u liadar B~l:ij l.atii;pu.· o!m~~T.iZ' Q~~r' bldmt,),'o '6' M~ €,ii'~r gtbt q~:rut1,uler~.g,a:Vj~ IQdktrlW}t1. ftnm: ,in,.... ~U~C$ dgrbe ~»d~n1Wj6 oo!kl'i1br'. raka:t .tB.~ I~tduo Ho"",~ lCu;l'v~t~ifl k0'mulPcnu~u~ >tIm'.. .sUM.),v: .. ,un ri(l;~~iertn. 6'm~r 8.Uba~r, itga-8i ,I!'M J ;mort )f!'" teyle ;tayimHden sonra if ptJtkde V'L'3f'(~t Nmi.r .:.Ult.l1lfiY·L; A~Jug 6!B.n M;~~~ C~mf~fi"e 9i,~"m:~i,dtO'6r~li QI\1Un.mRtUn yu;r'U;YOt"M-1:. H1.,

lattn emrUr),oM al'n»lQ~~ icab edeir'Umi~_' §~ teo 0 CiM fUa:l:r i~aimFrhW'!lg yi~. BBltL lte~'u"ti'fi QC-1I$fleUtm" Bltgun T.Qrh O,*N8UiR~ It tt ...ill . do; btdutw,n bl1hin £~d'U1L~r bUM ,eM'iltktir. A)'ifar-

gore '(I6n,

(j(b~dghk!n. o7On'M

~r'ti:.:-

en ,bajf. 8~ ~U; _ ,_florb Okrli!U Eo:mu'{t/u. KOIUiKted~'

K@m K~1>''II'etoJe:i j) K~~~~ i'e b,.rU~te 1111' itste ta:n~;bn. (?dar. ,I.bu

dtnJe.yj)ice.',Jjt!mz. C-e,ma~ Mal,oonQf~~, ,.M~1l.i.


ld

)tohsa ~~, Ia: s~Jar- \~!~

k«I'g'"

e.dDll" ila aMlaS'ml~'~:r. " _. 2. "wJU:er O'rd'U:Yt~ «,troD '~n[om~:!". _ " 3. Bq ktlt4ai I:OM1lJ1!iS~~~ ~u.z:~~·e(fe,f\1!tard-~r. i~ m . _ It!,t~thjnc~, baS,l\!a-n olen Muh:t~t'n- ~,a ' M~mt:plkJ ~w:umt*"~!!idniil,dg C'C1ro~)1~UI e#t Bu (;Idam~~J'',~~Ja iM .'o'seJ' mt ha~!Blmtfo 96.l~~lPo.'rt.~d~" h:~n.a ~~~'~ ,,,,~oakl~t...0' k~d~r ,uUf'$Uo:i ,_·~ardairdf.. I1Uiln" 'oln c'J1~rtr:uIB b~r :Uj\" g!9l~edl C~ Ar~m, ,~'h~ bir' h!1"li'-Vj!U!~rilfalmor:rn-Fil. lu andCl ~ ,~r;hrd 'r~r,

1,IorcU. O~I" tntyot~m~z

sonmh: ·c,.~tl

M'-

L. .... M

ma~'

Narda 4C11bUrriU 8a.bM,Y.~:djJ,~ld~Y'86mar~~h taM bitUnm",


lJ"'"J'JU'Z~

,dl'iri1i1!d~ Itf1l~~~,:~1fJ.~a mz ~IU~!i1I- 88Vbl 1d btd tllt . ir~ OFd~u; De ~ IJ,a.. 'fI,II'lJi f{ali~~ J:ifiu~-r,mlii bill .o.da, ,ek"-vLoo.ut,fuJ·- ~ir
fjI!1.ce '~~U8l-1Z

·Y'I!'t.it.Qti 11 ~egi

al~
_

II

'"

it

('* J.

I'l......

,a~
:;;:

tirfUl!:. .s-jli~ denlh'" gibill;iz. «mao bu Jtamy. ItJhn~~ tobit.. .E~lli~deQtlr!r.1:adqbnm. Tufkil"rlde' 'he:r : ;~~e h6klmm.rleor. ,&it.at.tJ~ K'~W1ll'iI't!~ va~w~t'fi;~ fwmnm~hr. V" ..... ~~iI.~ if.~m'"r,·· ....."""m ~1.., Y~. fl!!'c'~r-,a"da .~~!i;Jiml!;.~~;jo'Cli·'Ul:<[!~m-"I<"",, '!il'9O"J~ ~n·' Iti l. benjm, le~mimd~n 9~Wi.. Kur,m-a)' B~$~
.n

~u,jg ,b.ubn-~1t G~~t6~ K~r.mict1 ~~. A4irum'g, Kuv"tiH K.onntt'al1Jar;ma., o:ync·a h«bwet-

iii

~. fl,·9fJ.

Talil'at .du4'i!l1nIt.''fif B'at!irjJ\W1.

t;s:~&.Ul~

.1!1&1'.

a~n~~

"lle'1

ya. ,p.klm. Onl«nD . ;lIM. himlSe~i d'Ghtu:u:iu:~~YiZ> ~lf, gtJ.v·veSe<M N~ay.esi~lstYall1"n~ M ~lLLt' lei ~abmmb~btes-n!:giF'. Gntar b~ '\Ie biwre' 'Jw.r~~ v~{;e'lerirB '~m ntd:Ms "le ,ep~l!4'~ " r;fW.!:yen, jciJide' ,i"i ~fudiJ'91mtn1dtu' 1l!~ ~iUW.· ari~- 6t~ berfdoJm, £):1" ~1G:~il,ltr!er~ O·r,.n .K,. b~bfl,y~~ }\I~h. itirarlan Y~J":ib.5aJilt,cu'~~u.m;.. Cew~p J'flzmad-- Sebebi iI'DCItt1lfi; ••• Altlil3,S;en, fl'T'sa;t ,il~r" eM f: Q:~ S'obnazer"'1!! flu mcltubu ... Q ~ Johiw.,. Q~f.(J.,~J~ )IIl!-gdR.e ~RtMH. ~ ,. i1~ $m... bfita: krebet e'~tf3.¥UUr- a'ar' ~in. ~rimntm. M~ "irJr " 'Ii bJi.~ ,b~ra~~r'

~uii

me.reba,

sa' di~siR, "ktised£ ye ,g,~re6b'fi"r. ikJ In:J:~~ s",~irn!'er'.

Kim ne. ld-e.f~r.iz 'V'a.mrT. Sefimler b~~ t.e iiUl.8~


~J!:~lj".

~riti~ ~km

"~~'

rttf1.kemeMri'n

JJij~

biT batt ~}~'ftta:tlM4S1Q~'tflr·. (!J:n~

o ~:rmm; sllf.d:~h h~"'iS~re: I~E .~Mirde ,p14nlanfniW

, celN Il~rvw~e d.t:eiJ"~ _httmLJ iJleT ~ r.e'riij1ie=

ceh.~emif~

Komite!!!iekt v.d«mz a~il.m-J"mll 6A JJtly Jt ~$ bm r ' '~O.f!erdeA Tzll"kiye ,J!.ii a,I3~, lfa:rp k~~u. Ki!1~QlPi'~ ,ap~lM LIftiJ;~ ~~ .. ~n1lP om.JU-iim. lh:~§,rKd-Y,r'." H:'~~pi:i. :Ii"W Yal:f ~i OnGOiJ"\tkr ,tJe f,iT4,z baMlQ ku~ V'eTs.yd.t~trr., i;;MT OO§u.

olu~

to-

turli olurdu..
p.l!~da. bu"~~·

J1;~~

hi. ,;~!mh ~ZD-:rd". ;ot:lrQ:£y£ owr ...


1"

,tn-

III

,'2, MIGn' nil ~em1l!n sO~!Ulth~ dll~ 1!milry~ e(ten1:.eJf

em~1i

!ollllmfii

yor\lor .. M!;iIv~f

&i *1311
sDt~lao

,~t~'dQ a'i m!:!lll: ~'tQ~ girli'tJi k~,e i h!'!J:lfeke'lleme DO ii tl 11 ufJ[nl(h~al Z5MDn4, ymlnlzOiI i!3me1kI~[{1Ilmolkio Ce:l(Dl'"
I'

subo~or. s""il ~Milalcilerel kOn,millJdll~fI!

IDncl.nlr~'~TIa ~, . BlWroda mro,1Ju:mria trill1J\Jlirun bir bwigldUln'-l o.BtIe.m:ek dlll~ tr'lI:imJllndCiVmr M]m GUll~nlnt Ko_e.~t 'Oy,e.Ie.r1';. 1'9401 'VI Ua,~ '1BB

f1,,~dan beti ~(ir~efr~tII '91i~1i QrtQillierill1 hie ~l'lrinln icincfe ,sr a!mJy:orlar, A/V!;fCQ thunla{~ bG'SUMilQ lirii,hnt:el . ~ lite .~1111 p.1~i1d.~ [blr . 1mi' hJifmamDV o.zeflll ~@&leMjk eii 'i!Jilt~IIIY01li. .E:g.~ Ordu5u KO~ Lltonl O~e~~ml' S~rEV'fO V 'k.1r'1 fi r.n~.I~IG~Ir.!~ K~~~y ~'~QOI Nec;_det Urufl~un Cal, 21 OYIS O::.'l1~;f, ~fizl~ Qfgy!tier tcinefe; ve UV<8elaf\c~ gmlitior~ ,2 Eyde' Ud~1 Q,r.,fJuKomu'[CII~m Orneneml !oorettin Dem lwe'II'. n'~~~. W' MoVlS; sonraSu'iIA ee,itU '!t~!ii:e'ijm:J} ~lmDiy'il!I yOlIeti~ I pYO~OkQ.J:tn'fda ver ohVOf" FIl'kUit; MGK uyelerllil;m miloooo ,ro$t~\(JIvpmIY01a1m., . 1961 HaztrQ!1 Qyu [!~e 983 M~yt~, oy~ :6.OJtcmda ,ge~n Iki 'I'll ~k SUIi'e.Vi. rO IllICQk bir t:k(l!'!tlnamail 10' C1traik: l~fil~'eMirebU:5 yorum. B~;td de bu donemrQQ' Triiftlye"nin. I n e.mc troD'VI~~ .ve' .~Qn. k.e.~lmf. Siiahll l(Juwe'tJerj muyor_ ~r.e del -:s~r.en~bl ~Ii'~ bu ~Id vIi. 1MB y~h liiinfversite '~r:in Fo.mm"lu V,lhlrul ile' k{lfcqlla~l~t'll bn r, unweJSn~.. grenfle n fORlm'lJ-n ~~.~a. ~a~ne .Ollf~ \I!'{!I'."Il!dlf: (jJ1iil omdo fQ!Ulifiilllr'il(1 y. 111_'Ji M. ,otlifldtin VIllar e.OCQ ~~Ja;h~I' Kuwetlar d~. d ItCiI 'e:o:k ,albcJy,ttllf ~~~~I~~ln e.gemelITlQ~ulllI, 9/e~e.ronerJ~ ~~Icreil 'ifon.m11m I~~ yQrovo ;'.~i~a.lhl~, K'uwutier. 21 \MaYISGn~ e 1m11l11oy t~,r:~lom~v~cclk~r?U!d~:t_~OI~~l!ze, .1 _ 0 rJ~, Btl do - em. M_ba;~ .AVdem~r'm tClihhslz Qlrl!jl rrn lie &OJ\il er;tyaf., .. ~Iooy TQI~lt AVd!liI'Iir"rnJ' 21 M®I¥IS 1963, dal1:!e 9lri~imI ~liI;flIdjs IIY.f~b~r~~Me SUVilTri 8ini)o~ts; F,rrtJilI GUif\OOn"11'i - em .edUms·fcG'J'i scnucunu dofju mas I OJ!lill ,aruMa.. Smjillil Kwv~~er ~cind"e'mdU\;)o.len f'Ii tacsUye edj~mesJ v~ iiIii' silt'e rod rkoil!m1n Son-o' el'':mes In1 (de iJerobfH'';FJilQe g,e1fll'iyor. SUboy", Jewn 'bi'lF bOlumy', O~li1iaJrl ~nh"'mn 6 nll(Jn~dil." ',[]mG MtJcZ"ooh~"sll- o.!a[ak oo:ziinil e'ttlig '.. Momok Mker.if H~ptSh~nooi'ntr~ ·toplC:1n1vor·.27 MaY1S~ Orlil on Erkonl §"UnlDn a2J?Or: ~'?klrihl,e,. vonJ 21 Mavu;,·t'Or.1 ~, IOr1i~ i'dore [W ro.l~SI, 'nUilOIcile:rin ~okunO kOZlm.oklH"'_ u~~on VQkln~ dun, gehiMl~. e~~ g Ihti1ftl1ere, dQrflelere Cil'egel'il'lerin htm6 tutuk~o Ii1ml'~(illFQI ~. ~'I" 'ce~ 'O~~(I~ k 1!68' ylllli1D .ka dar.. blr dinlSm k(il~)rill'imlf oluYof"_ BI:I! ,~5nem' a H02IrrOIiiiI 1!~ nuihinde OO~~'I¥OIl".esi\fl o.lGJ\I ~ruJl~ bu tCl'~jflten &:Inra MUIi I~irl~~ Kottulesi nln ik1\rdla dljneml son!] eriv0 r". Nf$ 01uyar? II!;' 51 erda. K snU 1000 m1

!~

ilH BiJIlik IKom 'diinde, 'tGSf- e "nen ~,4 gi~i Orgut .. ~ m~ti 'ol\derl ~ii' ib1llIlImuvo.lltQ~. ,oilwk Irn~= ranm _016 kOrIlY~ar. !cerd'._a subi1y Gf.'k:OdqlnnnctfJiiiI d([j zooli bTl. 1. zom.on zom~nl;diQ wpli Qlrva"~,r_ 1 Tem~.U\Z 1961 .;or;][1:1 Ie. dOrt mJ.mOffJ'~ r'fipoma. I.Hazlw Ii!J 071'1 1C3 ~~ e Tu ~ iy'e" .. Di1t' UTa? ' ~ rbesl d m ~ fII di¥e y.QZlyQ'l. Dr . .: WUoU b c rum: tumOyt~ t'littlomf't0ft1~ . Kes Glon bir IRG ~.;Q mr~ H" zfiH:Jln 19.611 'oriiliM'e I ntj.. OOretl. yo e lim SUoH!! Kuw~fler Si. li9~··ne ~~~r_ ~.Qm~ ~I . o. ~ OO~. ~e!f'l'!iD1 M'ad;m;ru~TI!DI '!Ie _ nmliii IKOkSiD t - ng' mo·. ,QklOgUAU Nam test..~Jf!.«bg,m . eRteile blr c kJ~ YOPll'D:lI'lfJr; H'tlwi ~~ fB ~j I'iQm~~1I'l1 illig IQniSd·- 'yurl d~ln"" Q{iI'ete yerllmt~· Ibor b':l,koSrln ,g;eUttplrlar. G-r-s;e ~in Q .".Igi devhi· blj;i_~kfJnl.~lfni.Qke~~lI1l11 . sni' Qlnm. ~ s->[if .I! ,ktl~1< t~n OO~I~'~~r cakJI~a ml§;.~ mos -mkii -; 51. III IWwetier BlIl'~f ~i Qi~IllI'~bu c:tkl'$ . _ I I e IOr"~ Qlk ~r . k.iltHJ1 g,CJluy;'. • Silahh KuweHer Bidllii. z.!\ soot $Ure taruY0rlilK• lOMell"ill g_ir'6; ~ r'I;e desini. verine. rg . ii -len boVu ~Me.rall~11Il1eiT'te.~n IfXh1,2 mesilJ!1~ bu Qakltlm ilgifi g,ontelD is1 ri1b8~i Mr~t:~:SUMiVlonD dOl· ooari a-'PllmasIHI KQJgBI1IAi~mt OemQI M,ad~~o!l1· [!t'nur-w Iuil)tata $1'iitlV:DnEI :m KOIItUIMml1. "JiU. ,AIHy OsmclHlI, K~ 'tn Il.,·fu AloVi (.om tXH'I~'l.'~·JUbiN ~If:ll~ bW!~ , " so.mm M:iU" . lRik IKomJ:eslrmi'o Sitahh K!~@lr BIi"I r,lrlldn i oHmxlan a~tlfQO yQl .~·,?51. bLI'.OI1~mato~. lb cimln \e.. Mill" lB~rUk K~1'I.:esI,·rte ' !d~ rvor~ K~bu1_ ajj:ml,Y~., TDfk1"{e."de IIU Si folik Kormt~1 ~jm '1 rc-Inz~n:n:l 196~

o,s-

y~"P~

r,

life sona. elt1fn ~ l n~ me '9 ~m? G.ernn fiVe gore MJoollar l(u$Qb . n -JlfttJmj I IDe; igi ite.ri ~iI. e~'ir., S[[ftlilT~ 1<:U¥'Ve!ter brrw1u d~lil yO :e' m em ' nyor.. 00rii.n fl g~icidir. Del 991 . LlHin l§. kiyl ~1iflJ~ _J :e~iiI~in '".~I"IiI~ L ~~~~ n (,; ec a ot n Perif' ~ itt ,II gastenyor. GO ulI11:l!!Il koybolulo.
Cl·~

Ye

y. _ VO etimi

I'

•. G,elgo QI ii gi2:li: 6fgitcugen~ $~M'IO~;' _ ollncu'i'Jk ,SUi i KuYvll.ffei'in ,. I[(Oll'litft'G d~,'!fI ~e ok-, om ,]ne5i ~ein.gg.r;:;iai. I!liDk. bit" .~lor ~U~(lgi y{j.I

171L1

17'1

m~inH, 013:11 (j.,rguUo,1 ark.:ot.hl~,r~r~' MIHIIBlrH~ KOmi'hmJII lSI IboVhJ~ch:m. S~ml Klltti.i!::, SiJz.a1Okan, OSIll'l~n K,!)keml.
IEkftlm ,ACLUi!,er, HaVCi'Or flililllekCilllilirJIt va ,dlller,lel"indo!1), Ge~ nel K~lfmav Ebl'~Q mstliIiIQV bQ~~hgnldo ust (dJlheV ~o·m I l(Uii'fo PO lCklO!rn1~rifrellill. kU'II.yorlo~' 'Bmetli f:(JiUy.oriltu· VeTOr,~iye.

notlml ~e ihthf~Q 'duvuIIll'lQ~' 01u yO f.

'1A'loo,~or

&(~~OOI~" "

yo JosJlly'Otlor. R~Sto.ro8YOm,~ sllilr,~oln Q.korRe JlI , blr llUGO ~ernoll~'m ICi~nd- Iblr 'carruOmmo Silt", i a gh,e~erm, SU'_';h1111 KuwGtle kel'ldl Ie III !9.1 blr U&sto ,Qsyan.

r'ame Pr.tr$'U

'QI1i),,'~

O~OY:S1Jl yCl~

c.ekl~ Iy.fill'.
AtbctV

IY,Qr" Tlilim reS~('frQ~OOhlf ,il:lnmla blrJlkl:e

ber-

,ok tr tn·IIy.G~um. :S1i]iIii\,~'1 l!l1ep, 11- r ,on V(U'U1iiI'12~QI k,~mln 111:0 ya, :s6yl ¥~'!f0k ,gec~I!~ :bl!f mi~u~ce j iii tu I~ICI~ek'01;01t1~ , _Inl Qlg,hiVorum, 1001-,,963 DOl1eml, 'r\OlUmla~ 'II~ €IQ.!X. o~~nlnnli:!1r~ 10 yOJiletllen Turk; Silglil,il k!1JlweUeml~l!itl [~~ (;az:~mletken. Ib!!lll hJe.ttetU ,w' c{i'illjm~ lilJ;en'~kG1TgQ~~ okllmlQ g~UfOr., SJD'IlO,", blr « e-ts~lII1 ,eew,esindtdti gc~,keli!illil d(lig~~lklhk a:.1IW¥Or" _ fli.'llli!.1' Ayd\gmIr, 1'9 OCQk '962 Mini hlJi1dQ'II' ~~r W~CA . VI. ClQPk otur~ nn lfCl 0 f~IiI!Hn do ~911l1tB.~~ I; ~ ~etl_ '1~r; £-'II -e~l"QSliII1de (1st, rlUool, subOI' kJiJltdlJO ., Gene'l _K:!lJ~mo~ M,· ka,.. SYM'V. ,one - mlm Bg~o;kpn is1ffl,\e't llln.fb~'yo [esllm Q 00 I'fn;dlilm iml veterll .~ c4ilde b~I'fQk, blr 'bGl,Ql'\Il O:ltJ:Uil'llIrilJl!IIl enlatl¥Of~ ~l~'tJJ!!j ~l(l te iSl:emiVDr. Son'~. k~:mU~D ra so_~~ r.ifla
m

DOI'J,'Ctil'f Seytt~}Ii1I, oril~Q]1rujO'i' ,Sltahh ~Uw.en8r BifUgli'l1li1 flU! ~UIS~ ~QI~~tlgl;~OrlI!ll8lilild~ ~ bUg~k9r ~e!ir.iy,.or.Akllim~ lIi1'(G'IDliII1i Q;Us~IliFli gore yemln et~nl'l!I1iil her r~tbedCln fll· rQ~Jdlp edG!fI1 sUa:h~ ~uW&ner enr;Hil Ge~el KlJrlJ rlllll, Amlca ~ ro"c!'OI JO.lJ1darma iOktl:11lI1 ~mf ~olio!lifU d'cl~ 1S!k!lnlbftl~dltiJ HQIiJ) Alkar;h~tn;tnent'lmde Ifte g ilii rnasatden scn,e c'C~II: otmJf'Um mlloli ~prCirnitmlar ''/OPlyomu. Bu ~,IfJ.\TClI'filLJlorQa" l8~fill'frt·e.,me;n .. ,sup hpr subo" gtilndemindie~I flHmdleterre- gOre ac~~Qfi ,'ikli'¥Jeril1li scru~unl)tp"ord1lJ'~IMQ~(J'ker!~'~'sr 'SOJiitlliido !Kon~ICilr karfOro IiKIg~amvo[(lu» • RO(beferden Ql'lIiCegtlic'Qn. Idlill fit 'va Ud@'Ii'lik V!OtWl'1llBkl'~iiI'IiJl1I on ,pl'QJnc t\rk1tr I bJr tlurum Ya~~IYOI'.

'{or;. A.vdem~r yJaZi~for VEt Qk~01rpiol'tmm: c:Kofi1llJil~MQS~ bl~~k~ len aenra :llnrOSni'~Q h!lJN'01, k(lrel~:d\eii1li!z k!~~~~e~~lkOJ'nU'OO,I1~ Ittlli'ln~ ,so~ ve:rdl. IHmebir flkir tlev,(ulil e1Jm'edner, SU'al '~Ie '0"';.~Q!Ili;III!lre ,SOro:llII" Hlotdr~1 mIle I~i'J - ~y(Jm 'fAii'ilfJd 1:0. BUMn'Hiil

e:anlf~ SIKlI albGylo ~~ gelhl~cJ'.

TIiil,r-k 'Ordlus,I!I"litmJrfjl , 111 cok po.lIl~jl':ze! Dld~lul ~~I!' d~n&mdrr: U}'Qii'iII'k. mrt1=1iUnOJYl] h~~rJ '~eii'igil!11 'Me Il!l1ar:eke:t 11(1I'~1ittfe suboyll0 r dO,~OftiiilebUlf:.
p(:lront~

mu:~ n~ A boy INeooU lInsQlall1 koni::tl. I~ 11'U~~~kiiiJ ilirl:ltlV 'B.o~MIII~ ile. ny-nl fildrde clmJJdlgu~:IJ; 80 ndtiki b~f .[idetin u eml'ekeH li:)lutC IiQmg'{Q~~nl, ftzIikJ! YiiliI,J.i!'ilSl bak IIl.Man lfIel'1jl!Si ttJrli:enmi, :' iMona bid OOilklMmcl1VOmQ'Inl 'lie mem'hSltlleUn Y'@~oml~,aldlrU d WI l'Uiii'ltbl btl _z;lhl1lve~la b~r Hlim idaha lIorll 9 tdlemevece{lln I ",,~,rttl, SCDnr:a KlWrmoy Alba, E.min AiJrclt ~~. 'U. A,n I ~eI!; I~e II!lIlks I t~1 SGlli'LlIlitdl!J, I:urrmov ,AI~v- Seh:;lJJik Atu krJl 1, S0.~ft31 t:i:.uI"miOIY B!l]',~(iIf'il lll\e, 1 gym ,t kirde ol'fm1)~r!:illru be Irt~clt!:ll. A~oo,vtfl:r. 'Selnell KWm:lo¥
!.

t;S!rQI ,glbiDy~,Gfa getdl, Uk O1aHlk JO!lldOr'mOl ()I~uluK()I..

..

',(I'~

dlm'. YCllnl~C(l ki~1 ik lie 1dar-Ilk y,r.h31 ek~-ri kol!illij~DlIty.oD. ru..efk~'Cl'·rl'lnM fl). M 1,lva sana,~ tK'J'11 '~mle i<:tbf!&11 GrkIII. ~'Bfj~ a Ir h_C;]ijOn 'Ifldofi o~ geecuek, T1- u, ,Imdlk~' .Erc~n.. H'(wClalgrn~r:111m 2nf'J'!udUr~lnlnj ''a~?Jk<W"QlGI pClllitneS _~Im I1l11f;1Qti IIII~ kjzg~11\lI1ytrJB!IiII1 l1IiiJnltlz b rok ~p kDQOliitlClfl'. ~Ilfry I.i,miItI \f11lr~trJlnlli1n, ,j.11l(rtlril'lv@mm. (~)" B)_,lk brr «;kb I1,It:I,Q'i! 010'j-

(]C~YOlJ1!Jm:Turk QrdusJjii iC:fnde' ,i('Jva~1 1GWl--

n~k
'"

Jl"ulml$

Disun, bill ' IH1\ m alilbr'J:.!) ,t.mif:Uk

'!.r ' 'm~:i:~l

l~h~~1lJ:Sttl :III'

etlcO'

mil:U ~ 1l'1O

iY'b.:~p 'QlllIliis~

,~fi .

~J]nVII:;!'

In bi;h.)lun b '3'11 'bir' kH. Blill [III ~~ldol;'C' ij!I d'nnrd, b~ I:' :h'liS'ft'I1. !i;¥l iii!!:'

:!I,~ blr ~1"Bt :Ii, :~~t-bllil![' 'IiIe 'bu.!ijdd.e'~Itt.l MlWi~1, ~ ~un. ;{1"r(tm. ijtltltfrln, a¥1IU ~rnnl. m.Uh,~. ~ IIIM $C1cllIC1e IbJr ,!,U' _~a.

:. numl:lJrJo.

('''']' Ch'i:iUSew.l
~'j~

:ilDflI]

m.I:Ld~'i ¢«b

d, Y_lMlIoi:

,1~1iI;

~nlD\.,

'R

.~l'
',,"I[',

, l! riifimMt 5$.'I;I'$.'§.lI ni~lIi1ll1l,e "<}ykU:'ldlP',.

du ~U$:l '!tiiet1m1f9,D'r. Q~li to! 8;l);tu 1r1i: at ndilll!~BUlIlI

Lbl'Ullmll :t!,- _I' ~o-nr.iutlJ.!tii k -

nIMIIUO[',
r

(iii "')

~':a Msr"'ul1ii1l~kfidll::: d!: b!iJ' Aller..' iiJUllill, m ,n,IIi'II~Y~:Im

Ca.rl. .ron, CJ~iU:qJ!,!'wll~ z_ ii-4' -51

Si;lqlJt

O~im~,

l03t~'nlnd •. _ 'wl!llall"it:ilf~trn :f'arp:lIdil I e!n n'lllCir~o ,0:/-« 'fili; • r-

~.s.

'aim;,'ror,

1'1:~

y@iJ ~~o:lI1!!lr.

B~~~(lnIJ~dtln

a:vn

dlfj~,~ndukl~rini; lmelFk.,OOj n Q;niirute~ sOylaI;der d1urum:undCl

OIOnl. p';{OO_1j' Aydg~~tte:r r~IMe ~ ~~I rI d\c lI:;i ~fi'lililal rn01:U u1~ k,I~rim OCI~~ Ivon ~ m ~el!'miyor. S()~e ox b~~~ [l~vlet 80l$kQ.n~ Bumal bir ~hrriliil hozerllYOh diverek 1'1 ~!'Jr, en OOrilurw(;&QJ!FYflU QM:r1~OF: · ,H~,erQ.r~ik sllSt'€1,r.rte bojh orruok, (jjz'e.re ''Vapf~{j bi:r fJ1~ 1'&I e:fiI oil!: .Ziilyua I n .. 1m ~~ memlekete en c;z ~ r0r11~ ~edi~i~de: lur. SH'i~ tI Ku'lio ~etler pilllrC"IUC J1 mGltZ~. ',~" le~ y~tu,:~lUmJ'111 mak iein. ij~tl ,t1-hz-e¥ I<pmutonhllf"'CI1. bjlr ~Jilr 'IIO"~l1~ tefdi~·eGli:YOf, ·Tur~~r.e··[fe. klDdem~~' 'aUwv ¥,e doho oil. mweU !ill~· Si1:~Cl1"~Cilr(ial'l ~enClllerl rlS ihUh]! Q,ner~~sC1u'St f1~ ~dek i suooy!'or v,~ 'crzeUikl,e gifQ1e~erfJ'lr~e1r itnep b]r Ne>cip - NflS1lii ik~ IteJlii I~['}de d(I~ijnuvorl Cl'lr. H~5~ yllh::a r~WD~Mil OOfU\GI1Cll M!s~r"dJ), 'Ord~~ G~~erlaJ ft4eG~p'llnba~ki[]Iii!'!) ~11"da Kmllilk yQlIilet~:.. mlnl ~eviri~'it~p,"~'e.v5n;~t~mffi.geliv.c;r.KU901 .~al'lian SClI!iI!fa Ge.n e 1"'01 Nl'aiC5p ~eyler OO-;.konllg~ l!1!oon IIJI%aldGl,tliFlhvor. y,e;ri M~ A~b~·y NO$~r'\ln yo~etili'iifi' geliYQT. '8 MOY,tS'Nl ,G1ihsen· \!'~~ I:) M(lrt·~(1Glider. 9Tnak ,o~s)Jn. hep bir Alb~'t Nai5~ ! (daR

mil' ~!\Onrt.I§<i:fyo,n IJzun km,u~UlYor. Sll~~h

Sorw'O 'lte en

S'~JJlJ'

1..

00,

j~~ .~a~' 1;f:.3O'·.1~pl~t(Jl" ve 9l.ndBmknMe: ~.e'V~ omu kDnula r1I:. m.~r0kfil1 m~'~f'ie ~nnlirer !U''El! .~t.!ifaMQ 4~;(I\Q:ild.e1.1.f: hur:-a:r-a'va:""~Q mL~: . jJ, ~ .5iMM~ Ru~~.teTi onb!e§ e~m 11:00.1 gtl~ }'Gpd~ OMJ!t\ ~~:mde",~ scnro :lire.l~eft y,~1:tj Tirl.li;y.e ~}I'uk .:f~~ Me~j It@P!0n-rnad,4A .~v"e~ d~~.t\fI~ fiifen' R1I u~~ _ edgcet.ti_r. ,_ __-'" b. l~ti.'d.WI m~~letgT.nha'k~~i.~ ve ehJ~:V8i\'r~.niI~-

T·iirJe. SifdhJiL .R~w'iV~Uefii ~~~p1Qn o!I~di'f~ im.ala:n b'It-lwma- ~l' E'~~~i 1.§61 .~

m.e$silI~n~rn: t'e11411 ed'euaJittir .

cekini~~" . 1~r1el KlI~m<:l.y B@~ktm Ce~de! $urUl'i\'. AI MV AydeFlU mV~i Fl bu a;o~th~~ 6n~fij:s~m~~ ~ViPO~ bel1li bUl Ii!ile'~w! ~iyel~ s~k-mOlt-

:s'~IGnvh~~ ialc:rt Ard~mlF"iin (,fllil'i!UI~rCHlIrillll '90-. V~i'&ridern fulavooo,1j;; ve' ,~QglraMk,. ~1l"~1~1k_~er,iy.()]". fa' (HiI'dn
~IJ ~I

do. im~, ~m~Ir'_ 2J]ekim .1961 p~jo~j'Unu.n lll'md4 m'Ja .S'~'bm;)'lanh i~ton ]ler ([l~[,I:

'ri~tl~~~ri i-l! ~fJ'J-!!~ .,fE'dl~t~~k~.f". BUr b.rar~~ ;W'!)l~, ,IS E~ .1001 ae:P1\ .scni" mM ibir-' g~e' mkil" ~~leCI?k.~r.. _ 2. J§I1i:1 z.a:flx_t ~~~I, He nu.sJUi!l ,ol.gllMlh t:o n.~m ~~ 'WE' ~ fog, u.l~e~r M~_flwtdan 6Jl'Ht M1h,S~pin

,w~~

.' .co: Bi!tu~


,H.

~MJ.

p.aTli£ier.

{([Q~iY~R

M ~-

~u.," irni'l~,m~,

A'ydep1ir~i bIr ~CSI r ad0'!l)

'Qloro;~

;~;tle~il~yarU!m.

;QordugOnu

~:ahnii]n

(..) ..SI~D!li l[Q'Il~t1er'tcl:l. ~~~maD_ 'Ib.:li.illi.ill ";[iidilt Ar~ 4Clf:ItiJir''fi!e gll:',qbu ~k~o:rd!u y,~ f'l:1!d~~e JiJQ:'I:t8, ·do.kul'liUiim~lkltk.n·

E'.m. ~Q~ll~lm ,(h_n~1Jm di:!i1Jitl Is~ [i)iti~lB. IMitlikmi m~~~ 1:l1'1ia1J~I.ibay D.lan .A~de:m:&"~ lhiC'..f o~~ ; !W:~-e'lm ~dlb.
~'~Ji

'~1Jj'Hi::lilrl1ii!meu 'ben di501!lmhs~.ec". :iI~ytJ:l .1R1allnn~. ~£tubm.8rfl::!! u


·i~m!~~~~. ~ki.n.a. b~:!d~))', Xatat
":::u~b'~'}l" ~01:ny.~,

MuiU.~~t BaJ'I't,r, iI:~:u~a:r ~~q., f(B' i!i!p. cit... c. 10,5. -dlu sa;at_:!c;.n ··u,·'l:p~~)~n ~;Ui]~ ::u1;1ik ,[i->"'liIdij.. r~~n~~l·d{ln 5U; ~ailjer aJ~amadlfil. Or.~a da ~,~, al .me.t~Ull"mee M'Mil1 k~b.n
'bq-

~i'l.ma. t:ru ti~~r

,gi:nen~k1:1!! RiU ~;~lar'w'~. ~

blJCm1Y~ lli4·

:rocUl'lh:Ulnt !!!jze. geLen s.'!.llOOY


1It.!f:

.H"org~ne~~ R:e-fwTl#g~~ T~!":eT~~~ 'r~,ct :ElB,e;il~ mmg~'~F'O!~ Rctlet Ufg~H!l:il.ifp. 7'Ur»aml~ .~ haW"" O~ijr.,~l'" 'fHjgeQlem 'u,;ru,!h_ GU~Bf' .. Tt.qlm.. ~ir-al Ce:JQ~ l:6j,ciQg!u., T,ugDeilem~ 'Yf,f$_!J'f' 5'«'. :r~e~"d Jb:nlh, G&ve-~l"~ .. ~U.g~fW. ~ mcif~ .K~"amn;. K'u~,' . AlOOy 8e"~~- ~milF KiUJ'tnls~.Alh) DoIlO'Jl I~~e~), Kilf'llWF A ~y Suat A ~tulgg. Xli! i"ffla.v Alta,Y . .Jie'ilmJ Er:sun-. Ku~~ JUba)!1 Buwh.al1, H':u;~I" K"~)I JUbol" HalliJ1l\H:yra~. K~~t1N A.I!ba.}I!ReQi!Il~ ~'~~P .. Klif'ma)' Alky. ,~~t .f:-a~K,~~f'm.Q'~ A~bay Vecihi A_ iK~~a)' AlNy 1'mM; ~Y~WH, K~lM'''m~, Af0011 l!'~ri EnIo,g,Ii:ilm. .ICu.nnay ~~~)1 Ne-caU l·~. DIl.va K~'l Alrh-tly TUMB 'C'ii!I,~'ar., .l{u:rInQi' .Al-

.~"~~fl\=

J1.Vd~fflJr·:(n H~~~1ai'~' ap• .ii;il'". 1".. 3<55

IS?'

175

1m,
AQilOKO
r; -, ~

~!9I ,3UB ~:Ti,


y8~W""illf'

,', OKOW
~~

,9 ~l' \2l CU_.ma gUml , , qgrdQ~-iitm~lIiPr

imm: edit. g~
~
_e(:Bib'-

~b'I"~ J~ KOf'~~iileMI',Rel~ 'i"taglil Anb--':,a

lIek
r

R4'(J.CI

,F:.

Jtu""e;t,Ie-Ji1
,10

J[o~

lile i£e~
,J962 giIn,u ;,_

'2. PianiST

' ubo

'·:de _

prow,oot
N

~fGtmn miim;g~JU 3. JI'mr.eM,

i"ie' ' ~~ lraj '-.tnl.mll r:


Ifill

Itoordin

ed fel'elt

Thltle:n\(itiritd :tPG~nI,~ Ganer ..l"IJ.#ueneral ¥or GiW'6J1Wi,_,. :rup rmr-m lsmal.1 ,', ~;nt~'.. T:ugmm,. Cef«! ,;E,giICf,o', W'"Tuj~miroJ Kenud Kaya~. ilWt1e.n.erat Z'e: - ~ ;,f-Mr. RpnllO\)l' ,)I lHlJ' 11l~ Un~~l1J. RU-Tma;y A.lM) l!ent B'M " • - '"u~ l~ 00.1' S~~ Atak.aft. lh~fi)cly DU;ntlaJr S.e}M1i" .K'lII,rlfl~lV' JUbG;Y N', IIremal BrMffl" Jr.'H~' A~ baly ,&¥~ Q.ed;emlr" K'[Jm1'B" ~~ Vd~ ,Our,brlJ\l" E1li~,y AU:iGy E,ft~n .A~;teJtinir K;u~, Abo;','~iR Qzg~m.eH. ,Ku,rma;y' AllwiIy Bu,.hem ,HuJlo,J~~'.'",.mu_ Af~y ~Ieoo' ,l~. TQ~ Alh:v. Celm Ba.,lmm .. .K,u~I!r.' AJlbGi: Tu-F" g ~~~- .' KJr.t~ Alba:; FtA[.1'et ~I"~ H-v,o XU.f'UWIl' -.£.. ~ i&mig AI{pIluINdI .. ,A~y. Rifttt Erer:l "'" 'Jfhay ZdlEi' QeftMtliQ" AJbQ;p Nik~ AiS!QD, '",' I~y ,R ,Um lt~ ml.. ,A,~b(il,)'Rooifl~ ,B,du~PJ ' "Uir.nur:y ,4ill!aiy v:~~ Ala HI" .Ki.u-m~ .Af'k)'ieoowt ,i!lz; ,KfJ!~F ,A~b4)t B~~t r:(m~" K[j:nn~, At Bed-mUifi D>emire,t. K~)\' Alb y Cemm Oco_ .. Kutm4y A ba,,' ~j, ~' . _y IS_e. _- _ CdltnkiT. 'Vb. A"~me<. 'Gegq. Yo~;y Osma,' &niz..

kr

"roo-

m~tir_ J'Q:~ he\F ~-as' YQP' - kwn mnSi,~ R;~A""'6_ tel" '·~ft"liDi I~~n elmn iaifU:n , ""iiN bu .hIIm" ',rJ!, d«'€i& 10n lui" H~nd In em.ri ile' ,bm ~ie lRe'V,iiirfe kQJim..

hi~sm~

mtam. bh 1 ,edit-

~m"

ooifdJ:r~ - Si:lOhIlJ._~lIvvetlei,.. ifJir- butumr

m~reh

. ,er'

:I'D

,\,<01",0(;:_

-:_

'

1Ni{ 31 ,$ull!ah 9'efm.eye eMi'Ir~ tlStUOO $I:tba ,1.002.. ,9 'l\i.bM ,~~a ~~p~n~ 'l1N im;m ~n ~ SlJ_~ &IfF' fWllonHI",!, J(o'.ru~ Fefik' TulgOi. _,ene.nd' roJDll'~,Rofiet 0' gmalp. Tiimmnlrm
I -

S!~, XU '., r' wmlIn", en".lfi-cg, em.r~il8ce~: ~Bu Imam lstG--~" ·da~ gmo~l~ MImi: mazl, ~ edJ_JeCe' , .ir'_ Ho:qIE
5. Kafll'""".mnmn

aOlk ,atwRm'l \' fon.rmmrlo bDJU I r pctr~asy_ yl@Jf~'tnlWI ne~e lise her giin lbir Ih kaMr ver.ip, 6~9III~le &Jrclitilly "'6 arkaLf\ ~IDnmn ~knwyla I ~uJ'Q,!l1I1 lI'iiI~9~~n 11I SUahll K~F Dirfgi'nln blr IiOlZ81Ko niOf!I 'WAr,. K: lor;··· I To - -_\ yde ~ A It)(ry ~min ARilt. \fe' Eile~izd a fbCrJ! N ,lll.ml Oz!kQn"llon olU~ UYOi'. He, WiI g,-al~'-_ ~11I*1l1lIJtfrlijm SOIfll 't enen II ruwe1 er Sirii '~ Ikom ·,0fiji] cOzel K fal -:- • 'fonnii 0.1" ve: uyg ~tllliUi1l1mkite.re I~ r 'ftQ bi'kJlrty«. :Sihlhl'~1 ~UWol!!_JI)U'lr I-'J'rl]jlne . r 11JfQ9J'1 .~ atu;yor-Aiooylmr K~~lt'ri1m 'feie,t: Bd11 mes'i ,e:rekiYM~ Ki'liJe e II'.; d ,~ ~1!f omdw Q". on beoo"n ru ~- rode. i:stene~, .ilf~arde Q 'r((J~ yo dm vQ. '-~~-''''
I&lJl d'all~hit:d:e.

lit..

i,

ere

1'78

111

F.: :2

ls,t~dlg~,m ku(i'Wn okl~~ i!iI(!J Meilnt,lk !¢ef@J'1 me(l!:t~:r, miill'ilt,ak I~ akJI? bilt" iS~eij C~II'Q'IDVoi:;

tutonlor

SP:~ kO\!1u$1;!!«tie'lat
1

~lmek»

too til oH:Jll1k$o ~n~i[f!l dll!'n.J¥or. }lie! yonellk: ce:~ I'm ·Q.yunlar ,bul~~LIIyor" ¥ok onpn, umut \1\9 h ~'il!f~ ~IA3 C"lsk:oJe!i~tI ~f.BLl! rnl(l]fll dUvmU\fO,r. .

~p:se. i~mst in~na~lI'!Iljftl ~perIIIt~ia~id~Qll'tcdcl'iIl k;(]lcdllillil[a-

O~~ulI'IIllug t;lI r.lJlIJ 0 Loo:yrOrlrrfcd~tJtymugu 'b3r «H\c\f\QfqJ I)oir QWi !'1-' '~OOI~ lOeli"'i~O'f'.Gl~~1 o['gOtJITIn,esitl: mefi3uplarmtlan h.nI!IIC1~ Gib~IY 1it'!'IIm ~\"e;l:irtl9$j, O!llli eUi100lnUill el'rIl 'e'~km roensubu ,®Ig..r))ll(

1P'~fQ'~II~ ~rlJls'i~tlfd rille ,~IilGl~li"~ I¢YQb~ll(i3Gak dur!JJI mfl)Jjj €teg'! Urnl" Bq~Jlilrll iili[lJ~, ,u~i~~, yQpt I ~tgn SdJ1~ll CHI~ t~S1ie:sln€len, M~I newek!i !li O~Q[il HiGi'!l'CI KuweUiIlwl k,JiJ~Jtn;Cl'!f 'B(IJ~k.~'r'IIl IHlusitil M 'C),zk,Ci] b!lIUIr1~~ ntI lsme~, Pa~~~l1n bill' rolla Q(ltj!r;,ug (;f iZl@~ljJllillru l/ie,r:iyOlr. Te~~w~dE:dlnm~ i~11l e I:&met ~~O\. AI'~yl'CJr ,K1lutcgfrn 00 10,(l),r:, Dlu£elit¢r~, sonllll'c:OIf!d~,. ,1~m0t I?u§(jf"ya y:c m~g\l'!l, Sbllr_oolunmelillin 0'J1C1~'q!elk!-tlgll n';Il~ lIeri~rsOf~btll,fYOJruM. Hij~Itl!,~ O~ka~'·I~. el~ I!.i€lnlmg ~odf:J. b

. mvel,-fi:i~ IIala~r~tm!ll~O h.. ~'t

s~, ..

gijtonOYor ..

lJT!i' kltZQlnll1 ~ O!(Dtriuk G'I'gliClnobUece'lf,. bir gO~ensilzl' ilk 'YlHynll~or. Bu '~lerg}flJllk l~l:'iI~e ~8J<~t 1002: bCIfll!'ldO yel1_id~~ 'II~ to~w ~i ,~r ,mi1~~hloie. ~Iilmril QhW'1l~vor. !!J 00 '1", hlHiu O~f~~1!:: S iei n ~ne\iTO torI rtf! OOi'hyo r_ Bu :mr;:r ~iII\Fil!d(lr !~I ru:!'~ fr:ci~ Q:ynlmr~ SH(i~ Ku~~t~ef e5~uli·ni Ib<i ~birin~' II _ ~(a,~~ ~Ullian-' mOYI ~;rI¥~, ri. Mud!i1l11al'l!:~el1 v~g@~IIm!~ Qlm~SI~1 kaf$H;Jl, .;ergTn,Uk (:Iljr:-miYQ.li. OI_o"i@ll"Iln ~k~~!,T(J~{frt Ay,~~~rr"i Ihi:c - no,x; rhkh V0 lOrvlk' o~m.Q~llgl bilr VelJie ·getHi,o:r~ .cIllh~ $OiiiI.lr.adon ,,,.:dlerin,die~ ikttttilf'J' Q~ooUeoeg: SD)il!)lt :~ullrll,ellrer i1tt '~~il'di1 I!lcl:"ekil3te: gecmesi1fU:Jsp 5noe" gOR€:TM',en 'ba:;tl!' ~a, bit ~1 .\topmok !~J·n~YQr:~. _ '{F{:]1;:;011:yineu de, ,Alf,~g~i"'in blr gilr:i~1m yep!caclil!:ll ii:I OJ ~ I'it(j]:~ mllllly~r vedilJ.! inoncla. iJir t:Qlarml< li,!\erHtyot'- .I'll rJV~~ II Gruba IQ~gJM"I.G g~r¥or· ~'e k;~H1i1d~~in~ blI~1I Iklll~~e~1 h!llrl~1\t~lie' \h~~' ,;l]rl:uVllu," To~ar A,ydem5w Gnibu. IO-oJ( 9YOtu .a~d~~ ~Ir:!, H~rjpI OlfJ~!,tl!'''IiL~'flitop!an I'yorll,ar" AVlfIIl erul?,~roJl1, ~~rhl GUll'CiZln. ~i'i~ W"ieiva :~-k,~"'IIT!O.e1 t~!arfb! ~':G'I Gtrln [h,RI'~et ~~ka!1l 1iI,~. rn~~
Qf'05~IiId(ik~

Bo~~kan~j'

Ge:rilm

KUif,lM¥

'~~~g

DWifldGIt SeYh!iln. l~~art AyrJJem'~r~~1~60 Vlllonndalkj 'gi~1I ~rg!ll~)~t.1I ~~'mGuharl OI(n~k; blill~l~r \i\e kabU!. ed illiV0r. 1NJeGatli OMOlh:nl, H~ niTJi, Menlq bu Qf19 diirter Uk, &t1l:tnli:ilnlar (lJ~f," 'Ita IlQ 11m dl,1(:111", 1961-1 ~~ IDtirtiemu, furum!Cii"ICI' 'yOmr.eJijllen Siljjtn~ ~urv~~ti~1f d ~lfliwg t" ;b~ '\\fa diller bn'Izt{J¥'ioK'IA; y5ne1en Mill i [6j rIii~ Komiitli!$l'rlJin d'~n~(!jCl J<~lmtlG~nC'l bcl~loVta iliI, ,etlillrn Ikn;JJIj~ vetr~idilr. TriijwrtaeJ'l y~'£Il8Im!yol'lulm: ~Ie ~b~ z.arn'OJiiI! "I~lnI200 b!iJl d)Orcf~ I,e'~ ,1i)!J;g[ltlrulA].ay'Ocariu'fl 'llS!! irtn-mil( 'Z~II'~ 11;~~VU'ii, 27 ,Ma¥IIS~ ki~rtJiCllli~m"iwg, ofr H I.ret' V~J\JI !m:liiln ~Urijl mer o~Clr~~, ,~nb..ul ed1lnr:se, AHooyl~~ K~_p~~rl"m 21' MOY1IS'IWI SlliiJlWll '1f(,nJlwstEilBD" ~clnd~k.r (l1'i1(:!i.'Cllflj, olo:rok: 'Q',-ijnlilil~k m1umi'Mltr1 ~9ij-rrlUtil £.iii/ali:': l~lI'nlhnaryo lr:rri\illil;ldli)md~i~j!lrr~ 'VO~'fIlIl~G ta~fh gQ~,W;r'rni'M''O:r. maltt)lrk dill ~;~rerdlir'l'Vl~f,. f't~ro tf'ilJweti>!!rt Ih;,tJt1!:aekJ AHbx!'IIVlolf;"~1ld~fl;g[1 ile IH(l!JlOCI~' ~ilr' (;U)i1nl'illlltilf Oy«:~r k ilJulr!llr1il;G'geliy,oD", tt~ ~ 'fllm1eJrindek _' jjIUi,Iln\':llbl Kciii"de~U'er,~ b:e,~tfQli[~fi 'Bin:dr:Jal1n~,cepleri;m~ m'1t&:.I,erleel<l hilili~},Jm!bojril~fili:inY~il l!'1Cf11k~'Q'I1Q\!'I(lr. Snllhh Ku~'v-e~IJe;r:' B-III"U~~, cJrla~, ~ ¥azmas~ ~e:~ :l'®l" ve QJmcok eli~de siliilb.

Q1cY ,~~m!!J'WiitI'lm tl!Jw~luy()(lf. MutiJat~-z.~1 CliVI Kiomut(]lm Suv-gl'~ -SJnoo!i !51 IF~'fu1:irt GYrI~

~Is:.~! l!V(lr~ liIl1uhoflZ, r ~~"b~t!7fll!~9~Tu~~.p;r. ___ .


nlI'f.

Ii] ~ni

Ci,hQ'it Atp-C!],n IClyru ~ll~de

I,

t'GSl!

IiTI

a~~n

'te$Hm ,tl]I.mb11"'

,sBi!d~JI(j]i",Mn I i IBir~ik Ilitnm~l'€$i~ni,!I1! l~lIldo blll~k'l !~llg d

(.,) ,b.mf!i]__,C.illibiiih'Qafl. l!D_~ 'IiI~~~ b~ }:;aQll:a:Rl1f'Clil'· R~~ ~i b1unu. ~~,QI'IaL ~,S\1~'t ~aH:)~I4_fi.ifi IhJ~l'm~ ll?;t;1nd:.!1' ~,.. bar.!; J'-a. ~ ~l:Rt Al''dI!~r ~(ly_tU.~OD~~da.; ,3<-?JI :~~Tlilbn iblIl'1:iltUle thrtt~ir'btl". OOriAa.r- ~b:am. ,~ .:~'1!Iba't m'IiL llJiernEin i:1:!~;, ,If'@.~ 'H;Nv-eUefl It,o:mllita;r:u Mu'h]Jt.ts_TI. o~,'t1rr'e ,g~.dill,c;kT. Vii!: ~1~n

.ai!ia-m, 'hem 'b$J1)nMiJJ:l e]1~fu Q,u_m~ R~IiIm ~~a_ ~J~' ~.: liL'bd ""'~ ~,'3.~u;r~ 6]J.ilyD.'rum -. R~m.eJlJ. ~!OID-~jj'Qlld gU![IU!I!J~!? mUn 'm't hfl" Uttllal ,1l'iI"h1'!~!4 C'~TI':" EiUIiiI.1!.Ii, (!~j£iilLQlt ve ~'!,1!iV'lf~ c :sa'h ~'p; ooa,l!:~~m ,A1IBThl9~ o ~' Y6:~:!Ii: ]k-f~ b.~MII, :I1'a:!;!l:DIIP. . _ ll&n.d!!V' S~n:,
i"I"'~'_ ..ii:WJ' ..~' Y'I!i'~g~"I'
.rn!'I,j:~~nt.
_~l.,;r..... ...~ '-'II'" """",~

v3n,fl).f:

_""","it;

eo.":I......H

'!oI~"'" ,,-

'"

~~i'i,
,1['1,:1'.

22. i:i~u1Jat:. '.~li" h'$no~"m,. !IIh,'l\U_QI~H~k,: A &efuv,~nl~ ~n .~~~ rb"Ox,.B~r ~~, DQi~Il_A;'~Q'l~: G~ ~~!, ('Eiij",ihlmUjQ;£. b:ml~ SO,~'m H~~m~ ~~; ~6k L'~ 1~mesl :matim'!r.wl~'
,il!nlYi"l!!~._

N·.1, ,nhNt~ U ,M'!iiri l~~n. .. ~I'mn~ lSi".

T'~~,

~""' ·,~.d

178,

*'

nkru,o'dc:!Ii. emrlmi~-d, bulullOD bililik:~eJ' ,~ ,kite' hofE)JetiM git~mek 'lOr'$blln oh.1mlo, _v~rd]~_Ol~ ,gilli kom uooo" J. I' asurQ insanhuilliii ~ IiU dok!J!~~ ,. -:"on ""1mle tst.emiyci'tfllJ r, Ernek i St! ,', seylSll!1l artilmllOk P.It~o.t.\lar' I~II! ~ !Ek~J~d ol!bkt;'r. lumorp $_.Y ,olanmll: horeket, edlyOr.ti:Ir'~ Sir ,alfonlez OCmcmmg:eMkiyo r;, Turk O~~u'Mm k1~ lII\Q;y ,~h' :ku.mli!I'HIIIll, 'yOII QQ1Ij~, bir :~~~~~~4)]1 _i~li"& IE! duwm1 __ dg~ m- H~ ,~r kIll r:or len ,de(ul, ~OIrlilir [~ ~it ~ IIiJIJDO!j" Ie II h: %1' OYQn bl r plOIiiOI ltJi ruMen _"e _- _ l'or~ ICier GP. ,Iit:ep be,k(lsn _f! k!li!lr,or hg~lI'l ¥CHill kl ruse ~ v-or. 'Oii"t!lf"'VGrme 1C!Ii~~~1ii'1~-glljummfllonwfw. " ' Holi'[p 0 amlD~nda ..:0 _ Gece, ~JlluOi1o. Ku~ ,Alba, 00r sean ,n 1;MHm .~~ I' iyOWIllU d~_. if' IMPI ToiOt Aydem'-r. 'It'9mkeml. d{l (i!rl!lmyor. l1)evom led '!yo' m; '1'fJ iii1 ,akJlfllnO mOll'tl 'Mi~
~11~\ilDrum~
___ ijl

o ,uooii'

,-un ' nn sonm le.~i


iifl',

',-

du~(lCQk
€I •

b6' Oyunla Inl. 'lehl1i~s' sdlil'III1~H1HQn ~ ~~ ,Qr. T. ' (jiiilw<ort~r vc Ui'iuh:yo;l1or. II1Cir oe f;rdeilim Iw;nul'ollf ['Qbl' birll_iyOrt.'€Jr \l'tfCl ~o

o.mo.
If

emit-

OYUurll,lOO

k~!.urmov(lIl~"I~~ ~ o~t, i';, '~ h d\e.J Q{IiR edivor:f!!nn b r


I -

__

' _,
.!_

~
.I~-'

ed ~ '[I"' ,~

avgo '",Clm .' 11~f"dQ(O r net~~ c;iCIitBi bilr~'~~ 'v ~::-: ~' br Uill'n oJom:k ;1,kurobRhyorum. TII~I;IY-e' d'e, "Va ite,rid ke:simde CiWlliyetGS~llk It., jkiltGJt~.. ~~kfifi yo l!.I!1:t.t. hap ir g' do ,CrotOyOf__ irez y~lyorum ~P.onUkQ~"I'~. ir yu' I. U b.hnn e.. ve dJb _r 'IUD 1'11'10., 'eloof,e',e' okJf:~,tU:rOn dlm(lmik. tt d~ ~'ne.Ihk oIlYfG&ldlrr POmlk'Gl, U:liciQ a lI'one'tik, d~lI'IomijJlftl kO:ribe.1:r i ZSfflQlit d&t~e1.siilrik ~I~ni,m Ilimitryor. Elt;anU~dJlIll, m' 'I.o~omm~ ciBir : lin h. ~ --r pro.f'eOO :Q fj,,uftlj·:ml en ,b:':¥uk ~", -, <f<!!ft bill "QPlkll:I~ 2 'cr.; S 116.1 ~I1rihini~1iIl 'lInceRi bJr ~(lrnonO fEll - er" ~tu? iJnwuSi~& prot'dO'lr,len Imih~n "" 0l-

Et

iltOi"

"_~I~«'gililtido~'d~OCQk. ,

.,lIrt

o --_

d BOrom, itm, 'Bel 1X:i, E',"e'

un

· ~J o~nrli{iln· all)l!1.~1aphglnl :so,le"erek y e ,on e~ ic~n Iii"!!! rp Q ulu'oo gtliyor 'Ie IHPIl'P OktrlJ!f~ n M Ii'delJ8 p(;i er, A~o ~lOh:rfoo(lIt~m,or,.AoogR Yar:.. 00y - i EJ _~nI i. (tgnB san mk~ "Ufllrdtl, Ty.g;ae:JilfllTo'll olalrl~k 91 110 Ilim KCmullClnhjm MG~~'!T'tes oo~ntr"l yapt., ve niz Gezm"E ~. .Aslon ve IHuseyin Imon"lm fd)omnw I1lf verdi.. kQf~yhldCJ f~O -y If~r ale g,ecirijor ve IHOJcj. ' Kuwe I~ ~I'" YO,Ul0 tw~IYOt. BUAun Uz;etilte , 9~ i5mf O:~ero; IlQr.kWitny n, ft'ffdi ~ll!l t~kr(rr 2iop:t'a.~ d- Of: dam. SlDAII'aI. mdV-O. lillJ[fir( Aydem~r f~e1!bj;lIJdm peiyor- iltu:Ii e· li::uwet!e:.a1. Ef~i'rI;Mgl,[ft·'G I!d V.efi(S'~ t ist(l$ViOOCm-m- mdYOYVI mQgttR~le 'Hi¥orfQr: Iifdemir.Ein Gesi

r(ll,~l1iGI Qldl![gMniIJ til ~m

tip q::~~u.. ~'W ~ Il11liS'tGll'Ie¥ft I!:Qlld'1nl. ge~ia~1fi~ ,~QyOHlIJ. amo. Itml ~j SU:iiKh:~n01m~'ta,Il"Jl!JI. Yale~e ,Su~ ,ort:_llI"lm~ han ~,~~, OOIJeriIlliiI]l1 imine Mini B1riik: ,ft., Mitesl ,Or!OrW!: Y'1lIt'enm~ w ~~ _Hill ~3;Kosimtdcr yurt d[tlftill. Turk BDyi~m 'lei.i~ng doo.limon oJgm~ g~liKfe~~ mi$ {~[r y~ ~illll lbu ~lJrumU'n]ln :oon (fer~' boca ve' ~\Z:
~S;T:on'
IIIWGI

_~w,

~_~m;
'i1fU '~YMti~
d3111l ~

Ilu ,Dfj'!~1
AWnuI

~ m

_1'J'f,SUiH~kilMuzmtellF
m~lodlil

mllil

delft(

O1Id~lrmJ'

~:e~If:,

~il~

CIlh.:nl'ld'tm

tlii.ngur

hii~Lliu

,Cum.ey,i:\ .A l'OQy~. Z4 ' ,istI r.t JS8a 'fa ~ ,KU:rm4}1' 1"U ~ '?IB daM .SQnlnlJ, _12 ~O 1930 tG'ri.hI~ ~i::ldh#j Riiikt~~eJ ila .)<"ii~ ,~ ~~ ~v\ll'~eriri, b~bm-tl O~me:m!' K!!Dafl ~ URI·,e JrJil"' .. ~ IizeJi,.,. vm~:f'~ O~ GmM~lleflA i-§!]' va ,9))J'l'S1Ji 4~~ r..e-tl:. oj,., l)~~r; G.e~ K'U~:y ~~"'l'n_a. ,.... mm ~ 11)1' 'lli'e.rnoei; i!it6:FeiY·J'U.eJ" '~~r. k1h" ''!iPQf"", 02n.ef Kuil"'" Ge~
~;!l ~~~ :;~t ~!.gr,t {;em, ~i'

gUieMYten ilii!;;, 19i1miyon . ~" OJIS~nl iJ"tIidlk:a] 'YO~~ESI. ,AIOOY imi$~~ln 'vuq:i Drfot_g~P.. Y4ll'~' Idc~ 'Viii tlJiililun aline hQrciH ffirqlI-f ~'IIJ"Of~

Q~f4'klr~

pe~_neri

1liS'T:

A:lte_~

insomm

~rsin8

oellHil!S (lhr;.

i'I!.J!Drmlar Ue -htll6lcITer
~9~

¥iS1

r1l1 _tii!!-cil "&1~I:I'Qr


sQl~ql
~ ~~[k

~b[J~
.A1iJ.$k: ~~

~'e ~
'ea.t ~.
b1r

g&..

dJi. n.hlm. '.~Cm:mb~m 'setJt11m=p.ye d~i~ hit: W ~~ !;I.e c~.ntfut. meut ILe .M-on:de !mIiu.lila.l!:lJb" _ 6:~ ~
~ ~~,~I, ~.

~i.!!mt. bana

:!aBll ~iWl, ~n ~C!U;'-

".b:m'll;SlEl2nm

Ib~
,~~~=

d':em«:

~~,

;SCIW"3~

:[]~~l:IJi.lm1!.,

~,i!~'

4tttGJ·
d!

~l'l'tdl
~

:to.U!;j :al

~ ee ~. ~.:

€"Wlm_ ~ dir.,o..]\1iI ~ ~ ~ >Ii!'!had. iiII!Jif ~1!Ii!m!m ~ SWld~~ . ,b~d'~ oJ ,MdW 198-5. arm~
Ii
II! III

~~~_ IItm, ~ ih:el:i!I 'rI~ M:r::tbet Ittf~ didttfim._

A"'l~u:mde~

iJrlcek-l ,yJ1~r:da MWi Rmmym; ~ ydlaif ~rdR~ sclc-ufg.1'11 ~ ,g~bl~Jf'. l 0' ~4l!ln"ds ,I~~,~ :rind;.. :.~'i.*-v~~ngkI(:,m ~I'o::n g~, illlUt'r,. rpploOO." - _. -. -' r.... . -. 19:nm.a:" l5Q1tirt f31 Kr i,)ugll . ijJrc-::~§'~,)1e- f'_ . - eN G~'Uc ,Ba~'L~un hl'lRCi~¢dll'Ri ~ 'IlPm\G~-a; ~yor~ Mj'JJ\[ ,~;Jet",ttl 6~ ~g1l:" l~n '~~Iada s~kI n izlemeli!: yer 'dflU~.r_, ~r a~f,e Ill, 11SB' ya.:nda ,y01t~e orr' ~~ MebfidJl1 vern~ l~re ~~RJJen Ham iftl[b:~~R KQm~bm; O\fge,nte.r;tdGifysef~in idendi:diHi .. gUli '~\rItJUk~ ~rJphfiXGJVJR~Ho·:(iIl' ,~1'fneMllli Em~·1i'e'ffl('l,~ i .tbin J\t~i)er ~i!.rili()l\~r., J9fU ,~,llmtd(!JI'iXe;,fI;~ ~t~lcn,riD 9~~ . ,Sit!, ba~~,.. ~imfh, topJumifaiIU her 'ffin1l: iJienci ill i~w.rd:-e oM!lC1U W~en~ ~le'C ~"imnn ~mlire.,om Wld'C'niJef" al'Ri~n :fJ'6ri Jt4bnfyo$r. utte Ipn.d,em S(!Ik,fl14n dslila ,iy,i i1fJer1mlef'i; r(ln f,Ri iEmm.. ,yeA ~nk~l"fi mode~ Efh~' l,mtfl)"Odmr lij!'e y.e~,J b~r' )"tipt li~nd~' artvWfa!1i ~ra~ iiJli. '1l"'e,t:s~f'e D~nl'Ja aoldu~:por-za f~
bf~llji.U~lC~

.MiT. ~

';s:~

• , '!I!

Mii.~ti1:S".balP'Ot T,1!~~. ~ ydJ'ctr .. ui= CiUf~n: d4U: gtui i.r:guk!l ",uba~" ~em~rjI ,g'~. bii'ijolDT. ,.eu~U;Q ~k ,g~~lergJ'i lirneJii, war;: ~1l(Il" ~ue'rin. ,b~yak ,~l'\Snmjl bmDm~' ~iR Pnive~· te' ,EismD1- ,Mmur' Kayna:h.., ,l"m~ (t~ DE•

114

Hikmi€~ Kli' $Clm.~ yo, ,dij"M'Y so! 6JI9ruib~le.r [izlemeft.; y.erine. " -,[,_~_ X'Q.'WV'e&r ~- in.de ,M,', i:~ ~' majl'a ,~II:g.an:. o.o,g'" A,vcwjtu"rnm btl.,tund~u MQdQno,Q" U ,It :an Se~. - j ~I gmb.umin. ,a:t~krilnR I ~nda a.fn1ayi I ',rcih edt..
y.QT".

.• ~dp ve d' 'rumu bi~ ~ylemi~ti ... lnmrDl~s.I bJir- d'~mm;ow~~_gC;eh bj Clb,.r;u.m degit OrgeJ1:eAH~ - nlg;enen'JU i:d4~,ri~Gfrl
,eIA -

1mn'. da i _ )ftl;PftJj

$e Kofordff Ko~~ "ema~n b~_lyor "V' k.e~i

;,;vn'

'!l!t>,Nze:,Qin

~)'l'I\1~rll1l

Ct2lIU

lIe-IMr",

au

20,.

fI

SikiMI KlIV;jJe 'eiJl"'r..e' ~~ fJ~n ,M~T~ )'!t1'11id'e.:n JitlnllUY ku~', en one-mt.: !i§ :Ii) ra . oS: ::lib uv.wWler ,~Ib g' i 61Vu~riI- bifi.. )'0 Jr. ,Kumla)!' Ya,itI,.' ~ , 0__ -~ ~ :rin b!I'J~ ,to . '1U, . ~kN _ ~te!lm ml¥Ol'.~,'d~n ~.itl[f": T~kne" 'k ~-e -~ teh'b~Uf!We~e knJ'fI1R ra:s;UQntlralr' :son cu ek{..:s; e\fti:~J.eri malroll'Rla n &&ruma giidwe~ ,_. ~nh iQl1an S&li1inj - T(Iljma~. 2$ ,.ubt.U ,~96:2 iUo ~ri "1" ij~llerine ei IQtm~ lie: ~o~ ~n 11 ' ~ya ~ze.n Q'OS:fero1l!i.'<eml J._ aa ,gi ',imBiIin ~$h rd.lthQi tarim IT"in &lI;e-n' gQ.. mOm ~lhna ~lml!ill f'QQ 9l'C~ Ol gos'teriYOT_ umtM\o .- m:d.~ « Tayma -Ii S~a_ 'r _ .': i , d ~JbnJ'!gI~ &C~ .. ':2 Ua o;n~.tinin ve 1'.2' ~;bJ"t d'a'ne-minfn OllJtel KurmOl)' ~Ill of~. oyU ~~iOfB1l,llor; 12 Ma.:r.!z I!1imUJ1 e J, i :E:'11 al~ dlQJl iJUgUgre g r~ ,j;lO'1H!itm,eye CiA' . 9'1 a rk'd~ari n' : . 12 ~_,a~1 u.1r' pak a;~ 0: ' riQk beth'l ~,yOlr. .. 'On~" st. ,aeme,lmn. ,faal,:),e' . hahlBrula p ~, ,~., " .. lardmJ [~W!f1~ hoberlertfe., Gene~ [ u __ ~imiad-e ell f~ at' tfye ~ olandl. 19~ ,e~ tela himin. nIB':yapti:lmll, bii~YD:rdU (,. )1. B ,:' - 'gU.efl n.a.sl'~eWe ,gf; 'i,~~tif de. bit' (imelde.. U!'l~a:h:lfOr:

Anc;gh;

dahaa '~
l'

[O~e'netil~. O'9'ene(N,~'tD ~'J(iJlrt;

ou;. ..

fQ,rihbtdle' ~-' :fVI.Z-flWQ SOl'RJcl.a ncn s~, ;u; 1t~t.r~T'. ht(luuU· . j, ,:e gclentoe 'Aden. C'eltl Pa$IiI, I' (J ~~n, y~ ~'0T: :;aLI ~ odas" J1~ 91' rdi n- elL}. Ce~U Pap POlG'n n odas n' . .ol",-OT. ~Qfmfn:·n aq Ila~k_ \\foe :gel'Nf' od(;iSUltn. iOrtn.cS~ndQ "6 M; ,0, b•. ifi~ ~~i ~ bir ~$(j~ f a ~OF~~IeJ' o"m:r. du~. YIP dI!~a! [Indau b~, (ll\illir:tlf~n 1,910 ~asun 0)1\1,' (d~l:Ql~nu ~~hdr bm)1fD~m: T'Ar&"y.~ CW!ilhilj~e . nne. UU"lI'tiIl Ku~i3lttf!,ri Kpmitktl!l1-flUl e¥~u e. resRti OOIr>Sll -" e um1or-Far. Ma Q~umrken. C' ,PlI~.Q.Y ~~Mlla sO~'a.f: _ _ ~r' &on~m' fda' .~ie. bir e '.. b~:v~j, O. _ ID. '_e ~JU.F'i'ne ~!, B2J Bu faod'ar'. O~ Qen,e O.rg~nerw:in iakJbirw' ba·riL f1I;nl~ ~J~ ,J,i'OT. Odosmd . Bir g~ui,,[ GJ1t'~ do(f~e,;r~ . A . ,A,yUe'mlr'in ya4anlllind'gn ~~i y;bpM~ ~11O ~D ' • Gnl ma~ i~r!l.gmm,. "afat A)tdem~J:, J957)1'd ,a4. Insg"dg. 9~Zi!l OMlJ}itii, g~liIfifi~tr~te-YB ! B,' ~m T&.f'Iu!~ ~~e Oil!"km ~'a!!Ul"qr, a~)IOr:: • _ . d, " iyade ainu" ItUJnilfi~n Indunan .Kiu~ BiR~'" ~s an, T;u me$' if!f!,: da oak sumJ'm~ OhHUft:wm.. hI<{i ~~II" dB~knrR~ aYrI 9~rm"yo,m.u. hJec .sQ'J1ada ~ BfFfat1mWl,£lIik. Otu~n da If,o mf.l~e bnl'l1lQ4l j,,~n DJltu:IilI"'a y~_~m.. ~' II' ~ _ .:iU...
!!jW.

:~Jlu:l.en.,

~eld

IGlrl

.,.ti ,,. ,

!,

'~I

i'

rol

-rite

i- ,
( ;.

TW'a-l I' l'ht:m.. Bomba ~


~. las'.
. .BatiliT.

i
,....JJ ••r.'lI'il', .....

AI miW'.

19'5..

!S.

(}

181

1';~r~~,. Talai~ By.deJtti:r ~na;h~ra

b.~~ !1t~'rQir',

~kiJ

yo-=_

Tbi~(itAyit~f~ir- .. ;bu; ,)I'olaa, iidDm se~a.s;UiIa ~,~~ rll:piJ'J". dME;'!i nia'b~e,rn:.e vil'l1'" TJol"B M.r;n:llai~~ stlt-;QYal"_, B~ ddil'WntlfJ' ~'lUUi ,om:ra;ik.. !LT~!Jma4aJl 6~" ~hI~ n hQ:$i;rhyo~' JddiQ-n.amedle I~n 90~ di~fii feke'l h~~ bu~u's 'V~~L ,0 d~, ,0 ,ec.e YD~~jun:I'Z Mm..., ,~~l .soot ,2t!i ~' ,U~kti~t·'a thtJ~f' ~mr~~; {i,~e Mmi~ U:~cOOl' eUijin~ bUwi)Q1". ,S'tU:2 rQ ~,reniy~r:. ~MBh~t.t~~, &!,fka$~~ ~~ra ,AJpa~~ m:~";j;u ~qi::gubn ~~SUiQ~, ~l£t!~e i~R hi' ,yazii 'i!l~ilt~J",. .. M€,,fJf!.r- ili:ber~ l'~P4ii TUr'b~ im~ {llil J. ,En y,mkm OJ""" i:h,~r ,ed.a~Uqor ... SRt.-_,~ de' CJ(MP pm.r'tt8.~.nti~~ Fuat U,~'a te,~fo» ed6:r-e1i "Q:?ne 0. u,-., ,rn~~ifi~ A~mlJ' ~,u 'H~~e Utrtikil ~~I<)ro'r"'. d:enU.§\. dbf',~m:~, O'KMP ,MiYetvem!t Y~kH~IQD~'M b~ m~, () d@ ~"'n ICJ'MP Liden: \1''e ~ooh~ y~~-. eJ~m1C~~ Ilas~ ~n~r,eJ ~W~'fm;i~ 0 g, &~~ ·1~n~·JI"e.. bfkN ~', Yani hu $,u,relk ~U:U2~lnet! ~ ber®T' iltdilJ)~i~.. ,AJ,ildemu.- ,m~~o,..

Un" ,gen:e hmuu~d .sl~. tuk tUVill'let.e ~fdqo\r'tiu. s.onrra.dQrn, m" t6prgll~lll'llm da lum ~~!1~r;l Ui9 T69Jn(j~'D fntika, :JeM'ji~i l5ir611W6MMiJb. ('II;J'~ D M~~'itn Genet Kg;r'fflQ.lI • .fk~n m;la,w 1Il!'~~ Be)'!"", ~.FgeImRJ~ AW B~(kG~ iW-PQ!'e,~e:~ g.iM.i QJlf.~1it,
.pf,a'f.liu,IJil,io ~)~, I'1L

,1~:IJi',ctl.timhiiln~a:n Celn1 ,~, 0lC1 Ue. 'f~n 1~$ilJ:": ... ht, &e~n:. ooy'~e~~OOi!j~ BnW, soRlU'il'm, l' :Mliln"a .~li!e1"I'e:r·~ b:ji'.r ~~~j'~tl>ft ya,~d',,~ Kuv-ve~dbmm", hDIt kl-Ma' I1tg~~ii.e'"Wi:-gi 1Ol'BMlIieJl'. 0 tcGIpr_~i~ be.r.t.. g~i!lil\fl r.t ~~t~ da \Vorddl. ,H.q'ltrC'Cil'ill~Jronl'lf~;h1!m[l!"' y.~M,,_ ~f1'~'"

,9 MCltinn

ge;~'.rl;}'-l)r ~'8 WltfQ,

G!l!;qql.

1i{'tliF-"

h:~::t~lln~

1~

et.:h~ ,tl'~hef'!.en biU'" a~,il! seije-en. 00,· t1!!1wltte., ~~, ECJJfirl K~v"etf:en &Ql7t~~~ F~ruM, Gi1'i€r~lt! ve ~~~ H~e K~,,' lefr!eri Komg.-, rtafj:~ M~dtSl~ .&t;urun, ~ht~~u S~ll~~ -S~t~h KULIIi'e~'!e,r ~~il1:d'e~i QFi.dlll1 1ttmi11r"' 1~I)'OJ"'. 1m gr'~ta «Srni Be,y~ 1wd a,hy,b .blrui ii1i!}'~tl~op; gt!'" ri~iMitl<· ba§~nh aWi~I, ~"~~. ya,y~~~lliHllaR f~ma~~ gO,F~'.,g,ene! ~~ btq-_n~ ofa~~ ilUlf'a.-, .,-tliI'~0r.
9'

,~ s;t\?U~eJ.ie

~'f~i

nr.gut

M,a'rt iJU::e~nde ikttd'am


"llllilU";

Dctb-aR

3'DMi;e~ ~J$ I~e-A:vcU}~"~1t1 ft~~i'n l~eJi!rt1-

Tajmud'o. biHliri;yar_ G~ orgiitPi!eri'n bii'" 1;r:mn ~f ~~' bQr ~~R:1~ do .b:k~ ~:fj~ Qr~or. Celi~ ~. .bare:I1e~~en ~ tJr ~(Jm(il!K .~ :9lJi\I~ $~~flj11:a Mi. m~m~be" [GeR~l Rz.s:ma(ll ~m Bm ~te ~{Igi 1Venn~te~ Ani Ellnred~r. ',2 ~'1I~~ 'ente.~--U Q:~n, fJj~lul" ,I'm! Bi1bilib ~pRJ~~O'I'!" ~'Tu~~~ cliFt saG:~ B'i~-m ~bJ r.1~ ~y,oooell ~ siya'h poi~u~~ ~h~,~tJS;~. oda, ~ved~nm 1.1~~If~~ (d'" ~ o:tu:,-maYli j,-,.8 ,gDsMffl1!&St'I'!e:' ~'IR.d.eln P4!lb;~!.UJo18ti!i~ ;~"V~!Iem gfhnui fcpan;tJ,JI'Dh' -r.-f-~n~rdil~b'Qwnl'1~"no
~:V ••

I,

y~~n~ 1: M,~rt'~n :g€~,

M'Q~' 1n:!fim~~tne-ne~k~n1~Y' ~n.~ 9 g

,ada,-.

,~,. lDi:lgi' aJ'!IiI111--. bj'J'ka:f- ,ftlhlr ~lit Fa §1e:noid hu~y' ~b;nl"laca91l ~i'l •. ~:( Org~ $.uh~yl!Ili,r' :'az~, hu;k~a M~\hma 5a~p o~madll~mn" IJ d~u,." nA- orill ~~ Bir KergeJ1e~j: be$!t h~r ~1s'h1&ba,mt' ~li· ne heves. edi~r? Kqi~~ ~um!!r. O,rrI~ftI~~~ bflj[eneN.r. yQ. M ,(Urngsnemll 10ltlrs!i!l. mfJU ~me:r:i~ i5'~'m4~ ZIlm.tllU e!'u;yor: iJanu til n1o)iabD.orum .. ,~ki IilM'ert. ~BfCi Be,'3I bu ,'~ ~
asu~~;r?'

m~~

~~

(fijI).

ni~'le'r

1~\1~'m~'"0ma

o~ku cn~~~)'p,'.
(. J 'fMd .• ~"

,~~rma,Y' bajbf'l~n~ l~!im:~,

1\.-..
i(;'dil

~.n
riL.

~·RIlti

1!iI~~" h~~~ :tQJlll~~~


;i-.

r~jI
'( Ii

,11_1'

ce'd'!l Gurlam. • w_ ~ :'. 52's'"

:fia;.

yo ,F.

do 11. Tg9maf'n~ a,l:an J, ,of. ru.· tht~~llc~~~rin C)a-as!lona ,al~rcug.~n~ ,rCU:fYOf'. J:2,lIlTt",UI DIn" Kuvll' t~~ .. J1 Ko~lt~t~Jl B~~t~8lu da, . llnM~~ ~;rQ,~ Bt~~ttt~~11 B~kan.'n'l. I)a&n:. ~ri ve .isrtl:hbDra~ i~in 9idi or9:~tHeri.ft ~iile ,~,~~ttS'ljuf.'lU:' ,ooj~ii--

_!~i' e. ~tlt~n S~~$J ~ BU~Qr._ (ldpll Pan.. Bohanrarwoon T'urMn ~ua~r.. ~ta:,~~,~ ~ ,K~·'m;(ty !kr"f.tat.n rGey,~~~cf.~q.m r-J.
b~M~
'I" 1

b~~,~~r{6"l(jrc~, P€ub: Tlimn,., A

f.i,ivJA~l't'm 1$~ •. nedent)"t6 ,g~Ul~!1,n;~ ~f.

I'

Dewa.m e_yor; ..MIT


I

MilQm'n JI a:mth~'!i ~mJIQm; ~l10~ ~

tkl;lon,

PrQ.i~sinl~ ,

I~illcnil~,.nn ~~ltitad"'fj
jMJbg_~(rlSt

~k' YI~ G:1j.iIvo! omm f0

iYr~'",'

;~c'mas cnulLmr[ii!. Uit;b~1' !Etl~yor. Ar:ullarnll 1 ,Ip rial dUfer,~n. OrhGn. KaliJl&I:'i"~ ,lIDI3l'\em Acrnli~r ~.s MtW'p' IIfc~!IIi;nm 'N-

* luI"

d;eg~~'mit.

~tm-$e'Br b~ii"' bHpk,

m@$ka::r~Mmr.t.SQ~ e ~&.ra Il~Jtd'an :oonr,~ ,ckt .. I;Iih,SJl<dif€Fineve":b~£m csyaJnn . ~e',ei~' ~la' 'f~{te ccie~

bBndi 'J)~Aoouk bar, lda;l;ta


II'J! f i

'1Lo, 1.. ..i!' ,e,{.war -e~~Qr. 25' .'()c;al~ 19:70 tQ~i~dtl,~ ~T M'WOO,~lU'j2.tgJ"'nJn AN~uih, 0 1M~ 'Qr':Ui,1'ndeh,~ to,iP'~ ~~iye'" nli'ld~'. D~1-1~'e~ Bti,~n SI:.IJ'lCW. 14- 'tfbcdMIt DCj;r,,·'td. bCfh'6nM;r~ ~~tJ~!)~ tQm~t4R'~'(iln.'Va M1~rMI'.h~~,m Oone,~!·,ua ,D,o u'~"n ~:.cI,Wd~~ b~r iW"~Cljnt' y,LV pdLy.or, M·~ M ~~n . 'ttl, 'if, ~;ViiT. O'l';~neJ'a;E B~t.r ~~tUlU}'Ot'. ,ZQnmJfun Bofbale;c~~ Jj6mi1:re',~

:iI;;1i~.

ihb.cr e.de.n£ _an1£ml~k .. Muh-Bin Batur~ hel.ldlslfOi ve ar~~~larJn-l"i kead~"i

z.or~ltsa-

umCf~)"o\J".

Ar,t'l~Y&T1lim...

Q~'

b~l.~nJlh dt)1erek ~,~ ed~OiJ"~ D~ad@ bell"OOjk ye'rda Q~mlU' mulh.u"f BKr .Ku,'V'II.',et' K;r1m#iiarf,~. hem::lisine ,y@lfan ihtiM£ (ine'"' J'i~e"in~, M iT Mb~n~BQ:. ,~u~~~~~ Dm'~e,~B~f~7U 1>'6 B'asba;~ a ,~a :..ypr:. RiG bir' te~ ,)10&; ab9~'althh m~ 'Vflr? BctI'U1""u ··k4"di~~n.e, ,yaptfan fh.-, ;tilla'~ oo~~~r'ne 1teRUg~ ~~b~" M~Tto.\p~a.nhsmda,hil\ OO.nUl~~m:ktn. o~tonyQf'~;n'cl.
Q.

"ln~t!(u y~pm' ,o.~ma~

blls' ed~hMz~. b. "l"h'~l . ~ IB~a9lf;b~i"sNap'

~'q

'~'n.~M~al.e,io§
~'tt1t 'Vc: n

. de'

t:lIS'

or.t"

l'i~.&:iUr mis~rdz?,
cig.l'Q-l1~n1., 1t-,~

Olf, ,ron,)'Or; !il~lJ~~ ,e'end. ~mkQn'~maU1n hi.!" oop'y-a8~n~ ii[i)l~'r", ... ugit'ln e~ B t.oJHtda flW~mmM blUlunan ll}il:~e.l", bil' def('l ih:fiUifiQ, ,i~ 'V,e' "'lUl~1tOOo ~kf~ fa da ~hW.~ ilfm~ 't1e ,~,rfm.~!ld~; buht~uk",.

~'!l£.~s'n,Pia~. lDl!m4 m:nu\q'maffln. h~rmetmnt

'.e~

Yazdt ko;ttr~nunum bu ga.'Vcn iB&Qye.h ~t~del6r' ycu~ ~l.~o.r. 21 ' , B1Sti'lf1i "iJ1lde'V6 .22 9~b~t

~rann.

e. !IlBu wr;t'~r' ,.tnufa, Y'ap~~flctde b~ ~ht:ti&i,. r $~jlamli.1 da., rnl"~t:ye 'yt dw. d~y'B mU~D.,ceM$inde: ~S!tehstz. b~raiI'uWti'" 9ibi 6,ilwltJ:(;nn'th ljjJr f;eM:btr·~ de' ~~e;p ,tJEur~. let +lDemokr~ _ re1.i.me emnde iSontuida dO-Ok RiiU®c;e,~~1$.6 ,gOn. b~ffet,lflmepEl!~ lJ~ d;onemle.~~ g\~1te. Y'8~~lec~k ,ci~meM:r., 0 hG~,~. to,~traM!~ ~~
S',Mh gkil, ':l~ b 'r ~n
J ,

lUl'cutlU

r ...

mm

~uvV\8'r,inM~Un.i'B.t8i ,M~'Md'C R¥ l!Mt'U" t'buldG!j,U1r!<Il . ll'~DzAni'C ~B ne.Mr. ",apmn:t ~.m~ lu~k1l~9m~'~~ni,fi~" ~ 31 M031~scd~rl 'i;" tIlr;II1~~~r~la ngru ~ bel h' ~u'd~.lJ1' tDUct~o.r. M~rl.te'Bin oUd~J£&jr, -' ,'61 , .•.. BRlf\i!1 ,hfttlr!a;i1Wl& 96r-,eji d~:y~or,

~,~~_.

~h3c MaQf_LS,l~ 2il

SUQld

.~r'I:9m\lrl:a(i!!(!I1'~~"~ a"r.at~or. B'~

,reie't edt", ,i1eJ,~ '1: tliYilu-,.:n4far:(a6~(l,~Z~hrar ~edtm:elt ~k: ~ bi;, ,!J,i'Ok!:UTcu.

CoJ3 i:[g,~l1i~ GRlP hill' a-[jmr,m;G ,dab" YQJ.uK(I~ \lie .w.r'l~Mu.y.tf»· 4AM4n '.n "£1' ,~m'Gn, sare~i
I •• ,

do_g~
a.

dU-

CS'

pe~, ft:~nl' ,stlt:fmf)t,,,,n, b:Lr ,f,akts, ",_,n i Ue' ~~J~l~~ -il'IK I1tslediyord'um.~ l~). M"nQ~ M'uh· B: a~y.I'! ac~&4. 10~ luru] n ,~IMPII~qr.i Dosto.-

0000

,;-

~,

1I~~n: k,g1tWt(1M~ .Sji,H:SiM!· bli·¢.~l'.i ~rdr.;ru,Jl0 r: .ae/~mt de:§tft1i.rms~ i~'~~~;t.l 8uba.y g\W,~_rmri:n he.pB,i~l, ~ib'i\rj(ti. li~bi'ttW ~~~r W6 .t\Ut.tl~ rm b"~l.8i £)~~,ri.lth 99(lii-l ii~r·. A:ru:nJ~ ~~meI!~, &oijthaJm ~O; d~'~~t b~f~u~~a, MiT"e, kmndl\S, dWtijJ ~~ g,rup:~(ll'!I8Jl.'tt~i· U;d'~lr ,~d~YOf'~U.QW (ri~r~ ~O~ ~~ ,~o'd'C~,~ re:dly~l'~ b~nm:rdtila b$ri~lll l;f}i~ !fo~ffln", I,@;(ii ,'~~ It. l;§t8~ MIli.,j.1\~ g:~'tlJ'~~dlli. U'~~~J~n,~a, C'€!1\~tl~e:,wn:M'I~n ,~ hifj,;v,Il.:~ biT he(Nl1:n,Je ~"'lf,If_i1~~ lJ~~(d,'lY\o:rw lU:Jllm;~~l<g~'Wi?~lii!~ lld~ r nll-, f;ll:dUi,gi1~u. ~~!d~ .f;$~J.i1D.r. .I~lmi y;~n~ndall ~&~nc~GI,$f;~~. r,e·~~iti Ickij'iftfiili'IR'e'k ~st1@Y,G"tfar'inb~.

,ovsh~y'fj~~ 8~~9 'i!Je Cea;o~w~t· oh~n$.' mucl~r-r ~~l;ol"'fkm ~u.~d(W,~'enr~1 lu:rt'r_,z~~ow:. I'U

d~~'~'

,~e

m-a~, A~n S'a[i Imdar QIr1 ,S(),~ ~j)r!1'~ rojtm;~n i[m' J)~ItI'muu_lI\I '''i~, iiQ'kc~ devMIi~itli.i.m 'lie _t~ ,t~t~m~ln il6kC'~~,t a~tsUild~f,tllN,jltl;~ :kiJl1~~it er,:t8~m~&t~:r~ (")", ,Nede,n. '1'8 J\lam~ehn::' y~~m,n; I~~~"mi ~laJnr,.y)or~ ,M:Qrl:~\c. ,GGMM ,hmr:. -l'{)h{ ~l-J" tehli~~ ,got-e,~~r; obb$J.tr. ~~:i'i S08 il\~hlik~ gOIM,-Df' d~of ;~'e,ift~~~'nift, t~~~ !il~ ar~'(il\F?! 5~J 1ir~ g',t1;t~@ ~u~G~rall!ll. ~",' ~~dU~H1ll4~lf~ ,oltJ',u{lu i~ h~n~mlird weJrtvor ;i,e. p~hi \!J'(U~;~o,~' i:l-. #i64eHl d-Q~~ d _ c 1IJ.j' iJ~,~ ""l.....'... .,JIoII1:ii1 .... ~u<'ioO'1< I.......... -"'~ .... ,~..,;i_~. ~hbfttr-son. ra. ~!h'Ii II!h." - 'I;1J~D:I\Y;1)uU"~1I; {,B.!n ~!l<~oN<l'!Y!I'~. '._

,*.

~i'fr.~
~~

d~~,~'ll~ ,t'i\i,len d~"dl~'U:~lI:.. .b~;r,''t'i~!I" ,~~d6r~a~dli~'~Gj'i',c,.. 111; ');IG' ,bunl~"1lIb~~k~~JtQ; «a,yl!:t ~ii':P~j~n~,; ~Ihlt""
f;~enJmht~yQ.!!em~y'a

li1l'ilo ,l;mbn!~1tiw? :lUJ1:u, :p"J!J~tU~O~~.l'~~ ...,~II'JIi~;r ~~1r £~d§~ ,(fi-n~'c~ihHJ~r.~ ~I\lOtJI:~ i~mi~ irJe,er.le~r ~tdumimd-gl\n ,a~a.i1w@~ fJ'iWJ~~ ~e)a~'a""m;,(~..~'. !~r d~@~era~E! ~a~bmmliy(l!lf'iU_.
(tiW." e. 33", iI, :ill ~'Ma'H, e~1Q:n::lskw ~ld:erh::,1'1(IiLt]eJi, KSim Hb~bl'ID'U Wir!!t:Un* 'b; $il1",IJliLilhli:!llii, soml!l~I!IlTaJm 'h;Iik';<1ilrJlC!l!n. fUII.d

(.Ii

6~n

Qo~tniMIF\eh

soy~
.

,~J!i

ar$wbj1;yila ~$,~!~ imQ,i~ "l!Um~.. , :~e ~~f~Gc ,~'et~lr, St/di#illl Ku\i.ol·Veft,J;a7-" m_.JJi dl!;O\F~ ~af \V,e A:~,iu:~'kf'~ og,rettn;il~ ~~~i"li~ lI,ll~ .h·@,\Iigt,; . Vu-l,tu" l1a~
,~~~,IIlJ\ld:Gln,

lH1, K6mU:~l'IilJjl ~l8n ~!tJi~I~ 'f!ifli;i_:t1lJ 'l'll-mll[Cll'gm;1 ,t'elllil Gjj;r'!!:H!f~. 12 ;r:.fk);t·~l!I: ~I):i':: iltasa b1r i5ia~I: 15.11~!!} Ib~ ~~ .. ':lIIlillJe't:,i~1i;!i ~:l.i:l'lkillf.u;;1 iO~lklt~o:r. 1:: 1,2 'MaT:!t'1!i, l!'{Ij'LliI~~~· :iilr.BJl~vdl), Sf¥,t~f:'lJ;J1IlIolil' limY.;] EUI.''!,I\i::libl il:'1 ~1!J.'ll'rilil('Llr'" E1I)~lmnmli rEiDiitlld~iJ:Jj,) O,fB ne'wJ'·lt~,nrt'il;~ ~n ,~~I d~lyctl~~ oJ ;tr.i~ D~~ fit Jij,m,orntn~rlll, '.I ~Ii~ v" ~Ci.'r1llltlllli!!ill. u,'mM:I!IiI:J, bnm~lfim'~, - :';:'~~!"Jr 'tliiJ~rilIt§;U de; bWl'iiU tr~~,~:fr Wl_m:3i1liW 'Qb:iWi~ ~.j}lkta,maJt bl(4meJ"itt!~;~. b~:ni!) ~!!t" g.~zl~ mlHit. ,o'lu1iroruz~ ..\t1ikarr;a"'dlll :IDl'\I~~lla!ii" 1kQ,'MI.at3ru;ulal:~, ! tj;[[!ki1da.:slrur.lJilJl1ZQ~·nl 'b~~»e ~'l'Q1-!!1Ql!'l ~O'!tH ~ ~W', 'QU, ~,-, ~Iy;e al'lina ~~loo:iJn., ~i:sbre.. nmg{j, ~]':II!irgH.'IiL'lfi aa.fIl'i, lii ~iM:1f :!i:i!!ffi~'I'Jl);t:i!; :p_]m$.d~ni ,[I~lm, ~lt.":r.-md~'~3:e 'biIlt: '~.~:;I! C1JU'Ilt1'iiI;.~r·~'"
V0UG'f,i iK~lIli~!

M)u'ti~n:n. B~'1tt·iiUt .Am~l'i1~~ ,lB1rleat1!k:: ;~ev-.

YO:M~u-)tQr V~' dC'Po~ ~d~o:i"': iillJ,@!b~~ ~~glnihi ~tIl rtlli r£ ve f~,r g~~m~.(ii1'~Imr~ls;md~\! bit_" b~c8~r ~uUe~n ~Bte,r:8Wi\Ui: lfI,ol~f1Sr~la,!lg411\1'6',~a-1!t-

{j~' dB )t'fikchn i~
~~~~c

l~P'l'n~

~&Jdl.:r :ki i~~~d~ Mort~~ M~It~tn J:~ur. OeM, ltF/O ,~o-rl't~~i MlT Mn~t~~~·mn. b~fb~~~~,a. ,~v~~t hqk(lii'l~~;~ g~Mrtd~iS;ri~ bl~r3 ~~r :lIa~J!t~li:i~ :rU1OOli le~n-iJend~{N~ G~!:at~yO\f' '~e W~fifi~U'~eriH ,~k~' =" U,or. GB_Re'ni~lerie h.'O~tilljMrH~, ~~,~ ~u",';~e~eT~~i d~lt~$y6 ~ah'''ljjlU '\lie4I'W, n.~t;,l~e~' ~~ h ~~n:ll' ;$a;jfG'dlg~"1 ~nkr'',J;~~ot. ,t,A 50l t~~tu~t,J)r1c~~"trts6m'{l'n~ftrte kg ~dg
!II.

orrrtn o~y,lGl~ 've n~~r IrJlk4n1;f.ilimr~n~ h~~meflr ~e oJ$~, "a:n.~Zlnfi~h,ed6 ~t~~e~w ()~dl~iFiiJ'all\",~n;~Jmlir,~1- 1oto ~

've bu

OOaJR ~',e.kitQpkilN.d:n, it~lt klrafl~ s~~,!'Q.rh!~'"


$!tb~p:r.e~ie' cef,e)t€l,j'l OO~fl~ l"61

Q,l,sa"

tU,9~'~'eJl'i~~in !iib,~u

80~'

,etme~t~,

,~n

Uu RC"&l'den,~oiUa :i;I.r)tilt104!ru:l, ~~Rl!lt,t.o~Irlm'~iUit!1 8!l;~ LtLj"!ti""rII b-tlsl, "l~III'lf.!(L'~;·nl· '!,i'(I; B~"\n ~u. ,k~i!l(!;, bn~l, 'IIlct:l!¥Qr': 4:fjie[ll(im .~~rUff,l)ll, 'IIIiffil'~:tmn 'b~;r k.o!-::te,y'Id:e o:nr~.oJiilJ "IR..,-il.~ Jlo b~~ C!\LtllutJllm;u~ '~~d. Hmm, ~'flI: ~~rl!!ek1 o,1:t&'!b"l" Illl'kt!!cn.3"1n $~I'U~Q:r: ~IJJ life 'fjQ1;.U ~tr-ljill ~S!]jiJ; :osker.IiI:r. llIht ,lJIlllih:lDt.al.ed.e b~lu.n-ma.li!il~ ~l!Iim ...zillllll.a."llI:l CiIDd~ ~dilll~ ilJl~Din;VQt' 1ii~'I)IJIJ)~'(· gib~,' ~ ~t; lfijlda;m_agufL bu]un~'m" ,[E~N~ llIpk '!,I\el"IIilieYi~ln! bl'li" fIlI!~d;:IIi~h}~ (It' 'iH1!1m!l'!lI ml', L OI!lU I :~Bfa, 'bum:llJ'.iI ~iJttJd.~'~~1!:5!i1f!i'rn ~~\tMl n;dIIy'OI':

11.

F. ~ 13

~t,)~l!.4 hazu·~~n :~ il;9Ui; bJr,Jr~nolmGlKi;J'II"'; ~riEl! ultda~.1~r'. Dw~m ed:r.,o:r;;- ",,~kir elr' ilMU,eJ'e.re m!L1~ e.Lfilm-ej'C'· b.;rQrI~ i,7:g,~lf1:e brn~lli¥lr~rg~'I~ hlacre ,~d'l:fm,_1tia Cfl~ ~p g 'v'e' ~W;m~'u ~k !iII·~re~r'jIl. A~i1; oltl,em, ~~QT. b~"~W:!\ll wp,w:aH~ma~ ah~l~T
'\',e ,D'f)im,lT\~~

edd;en. cvd;:~-n IQ~1li ,oMtI8""'1i: Q~~~-' .w~r!m~·. ~ .MIT"'ln, •. 1.2'. M&.rt anc:esifld.e Dn~,n A.vC'tQg!u .. 01'hmt lG~biba.;)! •. ·g~rEm Acu-ne-w gruplaTi; V\~ 5ilfih:l& ~l\l;V'~!t.r~,Q" 'l~~n& Gtirh" ~K. f3S'
,f~~ ~~
I

8o.mtfl: ·B~ setDe"le' Mil' .~3i~_tmtz

II'.Q 1'iQ:-

hJilAliiJ'ln lG.dran,:u, QJ~(Ii4(iilHiO~m wjm. 19hft"e~~~ v.~ !~~)je drg' Udedit: ~_eri~rn,;~im a~~~3IIin·'.

II'

Gen.el

.1!t',IJl:r;mC1~~
~

./J4e,mdtd:t

T.1~-t1~'

,allN~ul'" 'iVre' tlztdi

(@r-Mm. f~~

oftnl, D~ir"~Jt~j.mQ
1ii!\~l'>~m,.e~~

1'~~li\'C.r:

U millhtetmeJ ~!in, irl~~ett9in'be!i.~,ij~r: ... S~gl\ ~'r' tWiMl:~' manE ,o-OOim~. 1JHi!M~30.! bi;r fhflM,~ c~aY"
~:Il"

~z

d.~re.mmse p.Jl'([afi
'Vie

·SifaM R'~v-\\'e~lei"" bir' ihtiI4!~ y.a,~·

,;§h

si'-~

Bu~

,S!~nm

,H N~~'~

J'970 Mri,li;iooE

MiUli:

C'uvef1l1j~ Kuru-

~roji'_
'~'e'

!'tm~
KlltvY'6t
1 .......

nel Ru~,l$' ~m" p~' s-ubay!enn [~~~t100 sol,tjr iiWmirSn ~YfJbn'~I'" Vie in-lb'm ~l~~
sJ~

ge»c;'

SrAB~lft fiibili bM'nm )J'a;tkiln.~'., G~

,[S-i,yor..
J)rEU'Ju:rEd"

'~-~. ~u ~~

,1f'O~lt'-I)~iilr4r,~ktI.'lt~~f'~ Iw,t~~:2! , .M~T. Mw.fep1l ~ .f:Wit PA'rilif:p,;, b~M" ya'PJ<M:"l'i~, R__ >t;;; !!'~ __ F,1IO..,":iI',i.' - """".&!Ii!r.J.. ~":""!!'I' '-:JiI'~' ~~ _I!'~'!'''''''''K' I!I,;P.W>I.~JiIi~Ib!''',. M~$Jit, B~.iF,. ,Iia:ba, BcQJU"Q ,:I!''Bwjl ~nmla .. lfif'lT M~'tIl!i!jan kIroJiW1ttlifi1R ·v'eril.eft mI;gil~ bir ~~m'i __ ~lc ~~~l10r;..jh!~~~ ",e' UgJ;U hoaf!likhr,:rYft ~'~~"I""''I7. ~i;'I<~WjIli ,)flH!:i"'~'.rf,w:n 1Ik:.11L,_ ~ .""" ,r..... . ::,~" m""ii[i'!l,,'''& ':1Ilo.ill;'l,..t.1I' 1..,,,,," ....... I·-,..~ [J1lI;r~~~ ,o!'lIn~ r~i',. d:m&~~r. Bm... IG~vrai~:f.~mJjlu.; ~ , Dn,jan .Avc.rogl«. I~,m' K~ ~ oa.lruma ig:mlBle.r. M'fi'li ,B.ii"ii~i ,EkiP'>?ffl, ·A.C-U~i.F de ·.D~riZmcj ,Ke~3H Gru.hlK oiraJ1~ m!l&~~l 'We ~meM" suhylaf'Ea ,uq:ki: kat~r. ,li'l;.f~1 K:_GfM, 011'\]:1'. O'&rler v,e 01"'geuif_ Batu!r"',ltD'. iil(~I~Jti} ~j'dertf.ffi i~n! ~ «nz,..
1

~e Geil1l!'!~ KiJl.rm:9,"J,l!' ~~Ir>

't~m

SlldA<I~ KU1WN),~jl1Ei!r~n ~~'~

lalnr2~ SOJl"'P;Sunu !~~a. dt ~",h!'

y,~ dg"'~~~ki\Q1hJe i\n'1it ~~O:r p;lik mbla~ dsvet edece,gini ;$6y~g. yet'F. ,DmniJ'l~t'!lmlrlhitJ~~~dfgt' Ri~m btr MaooJ'V(i\jh'~u '~ay.~ A,\!.~t;j!iW·nu OOfG ge~'ri;Ji) desi6sh!tl:JiI~e5il2, 'YB dlI-:ha

~e

O,lCi;)iQ

1"-e~itD~i~.

-M:~i'i'l ~r~ !i~~YOT 'lie I:dr ~rl~K'P1dnki'


• \0

~.rJlm,..
stli-

,~hr:r.erie gO~~~e:ritl*. mm Ounu:o. 1im~~nQ 'l~")"o.'T~ ,~., bi~. lti;f~t g«pt~i.g.wi: O\r',gUt I!aberien i~i"Id,e hi.., bl,Y9~Jn~Ol-". &t' MY'"' ~am; 1ru:r; ra.d,ibl~mi ~g,~ ~-l~erin 1W1gc"'
pil'r~

ile: ,~~nhln; (fO~ntn·. kendile.rim.n Eft -orooj-URtI ,b«nfl~h,Yu:u'·'. hJ'i(ui!lL Ili.~ pa:mn~, "I.YO'm~ D6m~rel. 'oop.. ~m ij(inda ~;ure'W'l}jr anaya.s~.• !p~iH&j~~ 6~ gurilllt:Ze,ri S1mrlil1,~lCi':yai&~~n- t~i'MiiPropalg~. ~~,~

an~or_ Vl"du X;IP..~~-'

~i:!fi~f.,li.l ~Y3n'~.B, b!Ji ~lJI :olzc ojilll'ili~ ,rtili1!ii~h'_ A,!_BD :l:lM1l '?e ;ll~i(l 0i:A ijtg:nt"lil ~ de ve 'T1bk '~I~:iUJJI] :m:)jl1.'V'~llIm ~~~e iOl'u'!p

ber.n :leU...

'mrld,.r~.'b!tc.IIlem~ b.i!1hihitU8S'-

_riD

il!iCr.On-

mD 'Vt'J"'IU~.!!!]e. tim :il1~il il:iUh,. ;n ~ ha_f~ klndc~ C1& ~n~ Rt!lbIl.'hil! ,!EJi!lm~de 'l,el-A,"JI!if:!Ilm 'ilIJ[t_~ d6lierhii:f.II a~lJ&ill~mE::Ly~_n IFrIs:l itltr $aml tif~11!l, An'b~')li! $a. :lflu;t [!!l',a'ilI:tII Ibir- 'b~ dC~Dllil! b~"de ~l~~ ~J.{l. a T~. 1~'MifF/: b ,~ l{a!a. l~ag
Jt\9:i£S ~.

'!!'BQ~J:'I1~ ~I,

~awlhlUrG:F

~,.

12, ~

y.5'Re~ MEl;9)e1rmesiRe' m~jUr~ ;~trni1PDr_ Tam teJVine. b(u I&-c«n.ewu ,olu.:ytJlI'",.sildhJ~K~€.t!e(~ ~Qtnetlffl,(lj ige'lme8i~i i.sfi;Ji~r~ U~: V'€~i:ret ,At~J!i!.y~a" .. :n~' kef d'e-~M,t!en: .~d~ llDt!]J:t~u :y~r,i~'" Sj'_~~ I'uv¥e-l~e¥,bl\ OOMHJi~ ya~d~~~rt!. ,iseSiMi1.te 8efiYG'Fm h ... ~art ~r:iirih~~~ 1:2 aif'jlll:~ GFt~1lI ,'~~
1I:.ali'n,de

~~

ge'meri

.s:~1~~

K~vvetl~~iH

"1

,20.s

'if;!~

,2m'_

'l'e:tmJl\J~'yonr:ft AP've.n'emt~~ ~i!e"CB.PI~~, E'CG"-' 'll!~~. bfr I~rumit bir' ls,i~'d~~,K~~1!Vid'ler ,nl';;y&~r~i.~ ",,0'lE

ma)!'8

~FO\f.

;r1~mmJ!s §~!'l.n )'1iJ-:zJ.)ilQJI": .. Mlr~~eR ~mle 1l!ei'Um. ke'M hi:&'8~Weri;JVde bi'f'-' !kq;tiJasJ'lind.,e~ ~mhh. Hw. \IIetlc'F'" _n i~~ IisQkb I ~i1"_0' , mJI 9Qlljibdn. ,!I11t1; ve eM~ "dna\"' ge~.n.i.n~ nm;v-.c:u, $.iskmtle ~~ye..iI'1;in~~elerl"1Un haUi:l'l.d&n ~- _~_f1'e;i, ~ ~~W~ItiJa:~ Q~ d~",.' 01f\Wi'M Iza tma ~~ ~)'n.dill-t Mbi biT m~ __ ,an ,of.du:, '~kQt. bun:un g ~ geo '~e' a~f~ ordU __ Dill ~ ~ (lg,. anU:m;ezse. T&rktye ,m-m,. ~nJ'1d8 ~~_I on Y;' ~Je dBV~erl"n :it:m;ek ,!l)~ ,dup ,stiI~ftU, m_ mi~, ~,~ e&ieb~fit~m:-, ,MlF il~ '~_hs'j' _~·nm bilgiwn. :Y'Cik.~d$bir' ._ '_8 ~ll til okfcajltt. '~WJe.,.a Jtatter "V~U',,~
)'QT. ~
IJ UH'I'Jif_ .II;!'_~'. _Ii • •• _

~n

let ~M~~gi

He genSl. k~mt4Y ~t.Ilijl,m:t

~mn..d~

bi'ir~ "H;1n. kuv~~t oomUF dA ,t~~ili-

on.

I~

.~Ioo?kleF por: am~ G4rle,l!"~ radtItaUe~tn.~" yl olarok. onuY4 fl-kti. j'!M~ Betl'~uJt" ,s-iiP~Rti~Cwn n. 'e-t mnmnde l~t Jaez b-r ie:u,YV!I1t ,h1fJY'kim dGU4~J doj.mlda-n ,mlidahPfe ·eUi.;: Gli~~ £er'~n, W \81.' ~mgta11i o,f~ ~rcek:~dint M'I(U'" ~~ _FU »edJ .. Gtl,-IeT:. :rQ.dfJ~·ajjJenn lli.te:-vII~ ~kmn UtDI.- adu.

ldojru.su,. afiUk Paf~. m-'-"_~n _~ ~i$~yo:r. ,1.976 .J1jus os·u ,"_ .'''-kind O:niu Komutant idJ 've. , B" 1m OJ'dU Kl'Jm~nlKemaE Am.V·In Kai'a Homu ' IU ~Jmms~ $i1Z ~d -rai. l;~ __ ol~ lI'UiA'Jr' ,~~JiJ1fOr tl'e M 'WMm B«t~1" ~ lan. y~yo:r: ,.,A~ 197[0 to.nJH~ ~ y(!(n;i b; r dej~ -jd-ik ~gpDI''-'. ~i£lmh-u:I"'bA'. hln B'nk-l.\l.mllft -_e G€'nel. X,V:tn'k11( :&l§ham";nm mrolain 1 .' ~e~JI'" cel\~QJI leiti b~ mlftl-i)"QrurR .. ~le:ntU,ere ,'a"!!!Ul~lI-a~!l14 bir §e::v '~!~lJn~'",Q__ ~

vee ~)8n ~1)Il':HU

i~

"fu:mY,fllytl:nwnn

Femk 'Ch'1ri~,

bQ~

'''6 _X'am Kuv-,


,bwfm:u;'Yor;

dtiM

-_~~eUe_.
!

ko~..w~

~u.

'o.~ olm-Dk.~m.

K(!JM

.1tu.v~,at'll~ri Ko~

d:eZa Pop! Ben. GenetaJ N~p

(Jinwd~ is.te,..

1.

iu ~tam ~YmgenBrPt ' I)I.MGA OlellYto V~ :28. "j ,iJ;men _' - --. WmI' ~£ReFiid AJ]dt:a:rmh:rfWin E'r9~ ,f_e de 1m mer. ih1w~i snm~a1€' ,M.zU'~M
in - 01"-

Wk h u~ 1).-" m;n~'mlir1:U oJ'«~_~um:yor:. '" Ce!ll Gurh:M2J .. ,'i.kriil i{Q,s ere §tu., Fa m:k; Gj~ ..· few"in ~ Iflol·' Olu)l'O$'lo.l' ~e Tur.'M", 1000yto ,_ ~,Il!lr~ Bilfl~ de $.'Gy kGfu saylif :VG\rrl~~~ s'or lIDrun.u" sag ~IWlc;, ~ulj;Irl)'Qf.9 ~srtt •. , ~eJU,. r(llT ,,"e 12' .,. ,~ ~Hm- !Qe~i~P11;iCl 'ite Su~rn Pa~ ~ ve: diFr,k!ri eJ1Wi:li o.t£Yod r. TurilDn Ol£a.~~o $l'e rl1~4J1. Ifr:ue~ dO.., 19 ,,!'Qrf~B basf« ,rue ....llzma '~"m hareJtlete :g'GfiJl"iy.or.,iar. ,Cdi. ".. 0 _do n;dD,. ')'\U'yor; .. M M'tJ,rt g.~

B san kiSt. _ "kN·da~

i,

~um41lU

.g,Qf!erui

,.;mar

Ge~e'ti,fnDj Roff, ntI1G ~n5eyi mp~~~. A;n~ 9 - art; .~~ ,S«.Ol H.BB diI!J. ,28 ,~n.€i: Tumem: hral1laWHdan ti... suh"1> .btillIlocem.ftul. ed~''':.&!. birlik are ,~", 'erif,d~i~i fJu ~itQ-nm1i.. fY~~ ~ bill" eh:::l~~d:A1(Juri-er<i Ecuilltla Qil: yOllilefift ,Oi1"M~ •

,u.

r-,eht i~-t1 1l6rikUt9imi s~le.d~ ~ ftodjili:!fJJ'Qr'. ~n.di l~io";Q.ki ~tF alo.rnnn. liderlerini. :. .~kb~~ ~r.e, ~ " ar:iJefir 1'0' . , IUldomCJ) to-btl yeri"imi~ 014uP u §.' n~r -" T~ .:M1J\e ,~8rr_m:6.~ h &litta ynJ\rrIZ alive tEtni ~m'[~;j.~o;r Celi~ ~. G~ ,kJ; .ma)l'1I sjrdiir.ii)'O'F- ..,Dummu (;url,e:r"iln ~tQil'" ,s!P bayow; ik. Yon-i 18 "0 ,f 9· ni malt· Ot:l~81 do, flirlsr',e klefoR edildi.., dU:mlm ;!e'~~·. Boyf~C'~ gereWi ~'II.I,~rilmt§: " ~l~n ,oi,nmt§_,ollJY:or" Oluyo:r 'mu7 G,irflBl'. emj:t ,Slit&' , :na ve e _U'" u~ .. s )",& cia_ Cetn Al§'C(;m ile t,.,o~ '1I'e beD ,d' &UiFG,Y'Qj, ai )FOmm. vet. biFDI ..RI· ,OI&U7D -eriM$_ 6" okilfllU hen vemim. ("un .._ sol,e-- b~J' ih f.UjJ D~lrJlji \/1911'" Bu. lila _-taU oniem.eyi arDt19 _fld'ml-. 83m. biti''"-

I.
d:

m..

yo"".
CdI]' G s, 22£.
rlttliti-.

e. ofu.yo;r1 Ke ,- -, d, ~hrSdlle bullmJDlI~ ~sinde",


1,99

1Z

H ~nlct}l,gnraT

iV~~ Ze¥ay!l)"-'
~h~J;e!r'

mi"?

..