10

~111.~ II

.I!

_T
~ Brli 1'Ii~

A
il'll IDa

B

LEO

-

F_ _

4.::_

-0

N TEN

---

T_ S

Niliisilili -1II;a my.,dJ brilllg.~ in dlollfunk!

2 PunJIl:. Zappa #1912 -lhe ~, 'the only". 3< Pal'!'e. Ko. 'Sa w.aka5 N:al!l!"venilrivriIo Ako Ng Ug~o!II §;a AJap8lilipi D4'!It'i,111 !'IlJatl'llkman 1<0 Angl FnrTkak'9 Ni SHliirl!li)!' 'Wii111l1iA Smll:;e, - A d!:)g-'Air1-log I-OIl;;'! told ~ the- Icg~ifi~~io:: 'o'idor 5 Tii.a stl~~ IHaw-v. F..ari,lt1M ~ A pIOll~by-pllI)" h':lI::k-by-tia.d<:; bh~"'J-bl-blow of the IL:ippy'~ on 'the fu..!lnd"s, sl iok- ~'t ~lti'<J]fJit40"f 'for the soft of hearing, 1;Z Sar.l~f)f - 5i Rooifl d:1~!JIpe-S{he bands pta(8 Qf r fl,lgg • N[] !rti;:kei", t40 !!!n~r)'_ 13 The Continuirn - IlI.-ege:li1d f the '!:Min 1101!Jtt,,r G~M - Thl;) ~(1r;jud .o-~ ~Ir'!o o pfto!Jwell - ~di~1!- it .or else'! 14 A1!ii~ !!J!ii\eIDrea,m '!)S: DelBrJfEdi~tMilst Mi·Viiis':i)Qn ilgR'!!d:$ - ib.n!f":i..!ln '1Ji~s. <lr'1 F t:'IGK'I: bO:lJcl.mt fIIf ~hl!:!b;&r"I~ lal!e~ :;llobal ~rtro!..m~r in 1!tr.rt I~nd .... m~, f
l'.;.m.;;lglJ~hiL

11 BYi!;ihlfi).!::!im A dI.:Inkbble: «!11f.rn.~i:I in a wave flf Im:plr.:rIli'Q11 b;f ~ ...~r~o.ne'~ !bosom b;;'S.szT1;:11n '19 irnm'edibh!! ~~~;~ O"e:(i~ioiill - irrt'Cr~5~ing 1Jt.e~1'<ltiofl~ ~"'''''''J_J abeut (~l!ter-rela~i1:ll'!!i - L'I!;'e<aDd d reet [TOm E~rnClsf.'s po{] 2D D-estl naticm [EllSA - E-xposmlJ tal-e-s i!"bl)I,( E'itr..ricZiI sit.e5. 21 Ne-w Ymllc: 5,mry - All aboltit me E-heads'''~ riLrmph<!lri~:
M

Vi;;l;;;;I1'}';:1M ~nnon·e!Lqw~ >e~pe-riefl({!~ iii'll the iii Ap,pl ,_ Ar. ~cn OIJSl" ~iIy'5 '.l~~ ,2.ij Kn;gifl'thOl3!dl - The tlille on ,",ow tt.~dubbiniJ s,ir R.:..Ihin c.IInno:! ItiI! '1:0 27 G~~t'ill;y,e-:: The 'ntlg Gang ExpgS'B' ,- A ,D.i!n~ e~~II)~i'i'l;; Qn the: '~w5i~ S,UlFiif'll!l SQil.!<'iQ 2'9 SWP lIlpd~R - Avf \'-'i~de:r5.ehe:n Pill (or"JjXlr~tloi'l. GIlItM '!i:.;.g Ui!'1iNCI ,] ~ DeitDli.Il" - t.;oe-I'5,An,.rt9my '!;Iii' II:)E~ 'Iour ~3 E~!fiifUp.at.i€l(ni3i1Hin:;tIirCiiS ,-I[;Ir, D.~:t'$ j'!l1l.!.~I!9S Ar.ef~r Ir !'),mptDm5 i'li?r§oist.wnsult :;.n[]'!hc!1I" d[]o:tox. ~4 pillboK'S Pnima,te of the Month - Intrgd~I.:,i~J19 CooJio teee ihe, h€"JlI'PiI;:~oIld mGVth""""'lIftetir'l9 bliili1'ledm~i? of the 'IR;1jmn! 36 PillmM.e II!)M~ :SM~t ~ E"J.:piHUlIg fac,s aolld ststs 05!!:JI;)~lt gur.

m

E4ingl!:r-Lio::kir"l"gOQd F-lillmater 'Jl SiHlgl!l;Plllre slin - pl'Iotos liloi'!!cw 1!' Qf 'Singapare' olIndIITIOJ'e! :HII HmrwhJltio:n - 'libt:, iIOr'lg-ae-.>lrec:i dccumerr ?I-~i()AQfi iIhe d'eo.rolu~itJFi of iIi'!e ibi:lftd's 11>., ir m. []Iut ion ,40 Sound! Advl«:- _ L;:;mon Aid' len the rrm.t5rd.f!l!·s§.(}II. 41 Wol'king Girft:s .. BiIIl!~~)!.;!IInl IiI'oxes andl Gho-sti - ih,{l
1

Sin gi~.rl!' 'lHUds. 43 SIt:!fe@'1}rpes

;wOO;:rnd lI"!I;lodl!Wed

4'5 'liilde·ok-E - lho<! ;;;rl,ln(h).' in'llm.!i!!! .....enrtd1.edi witb Rg~n dt!1igtrts :!i{]' Gahem ,~'iII: Ely's 6I1.11iit!l~· '6e:;!lh' S11'ihe, tI:;;rt.dliet:s TIn.at W'Ould i'I!Il!l).t; B.~ Blllr\ledli - DI.5QI'\!il'iliO!d
Me«Ib€'f ~ 1; IEly gi$~ ,lin ~e' o.llll'i~ dte'>l: 5<2 D'jiS$.ing ,:I B 'Cle'i.ile.1i' _ lDisgru tied MemblH NU, .£IINUrt.a~ It~:'!:1!iimund's, neni H II'1MI I!-IAr'dr·(QJe sd ist

51 '!Heads !Or Tarl!lil Qf
;Jj

~~1'5 HAII!J.:illK'g~l;ji!!:

i!II"Id H~rr'CI.....tng

~!!~

OlIbDU't me IHAppE'l'Iin~5

!ii~ pyn'k Zi!IIppi!I:iF3 56 Lyriig !J 'CiJiin"it, Filnd Altlywhli!\rre Else 57 FJY!1Ji1;(i1tIE!!!I. RliIimwnd 1It!U:r11&i:'5tfi!H!, fr\JitflJ1 m.<Ili;ill'1gJf "Fruit(;!lk:<f!'~ _ 'f.:Ik'l!'.a bl'ti3, o trs ali right! so DeciSiof1i5 ,61] (i..atlte;ro ;!;I'3~ a1muM'l R tl!:fI!IImI Seit.up 611 NOe'II's ,Ark..,i;1iIE5.- Noel ro<! €'.a~ filii' iJ;\~ ... 0'Fhis
M

Qf

,;:II

!-'iA~,bel!\1i

.:!1(1t1:roma.gJi~ie
M

Oi'g8.n!

64 Gl!'lrietIlliS 1'4&5: Malf~u5'"(jjyii'laT 'G.i:ll' iii 1I\ildllly·s. B.a!!5ls.ilCiit ,6.5 H~~dt; II,Jp~ Tickic your 'funny Mflers wIth 'Ga!>b-y':S, 'f;m~! p.lIg~~! 6' HillIW' fo IM;!;Ik;,-,A '(~ee, Con Banana priit - Ely UI1N€'I!:;thi &l.P-E the- <!I!ntLlI)f !&i Erase:l"-Heardi1 _ Furu:rl€'f tl'lan SOI'l'1lilif'Si, tnQrn absurd !:han JiJigJe-. 69 Em INa :Sha! 7'D IP-iii fi';i) I!J!II "~JCi.,'Pe - P r ~ e'ill ~iw!).._'t 1'1 0 r iidE! oj)'f 1M<:il'\': IJ~ I F' 1Ii\;:IS f Qt1cMr e i 71 D-It-:!tn ,g~1PI~y lB'o!Ek - Thls gc~.j, «wt to ~i~ ~'r(lck~ Ib-~~~ Q'lrt 1 '~e

.0'

il"lWu(J[' II'I'C_

on!.

ea

'E":...

7~ 1E1l!!':5itTa~~Q!n:li- F.QlJr r;:llyq.:rn; 'L'!J[]r:iih []f pimlu!i.ttii'fi~ 74 A:pyan ])(.liDO -1'111!:!a»:WQIJI~!,!'1l. b~ PiIibID: withoot

i'L

I W<!l' jusl ~ m:,r'tI!1iI!/
a
':MiS~ttl::

CUt

or a

("'iM~j ~~

.!If!!!f bU)'T"=i! wl~
I

Ygn

ro.r

tap~ of fh;;- E".r;'Iili'!~M~' ~f~f1';'!"W'le 'thi;! !::~:;;d~ log!) O('!;lgl'I (;om:E!51l,

tEl"

I ~.. w

..

SUit :;1;~rili1'11l ~

~r.;lf

tl!1<i t<l!iP'li I hought

m:f f;:J'o'Qri1)13" I;!';;;fld, ro ~ko!,l,! my to!IIj!I'it,. 'fer (""crid IP'!!:!IOI!'. nd 1111 a thM a.ap.. $.!:. I d".cid.:}i;I t,Q go h,;II:k "!'rill .get ~ OOP)' c,f the DD"rrtest' rl,lll:\!i. Aft.;:r r~l;Iing ~ mg.villllg '#.!l'Q!I,Igm t,ho:; ~rn<l1Ip!"lnt I;I~ ~k.., rules in~id.., 1;1 m(l. ! g!;i1; ~ h ,",~cl;)~ h;:;;_

1l'iI!oY mgnay.. w,;-II, i joon~ W!l)nc;lto ~u~rt

~hr~ FX!'~er-fac!!d monkey 'On the -albL!m ~tk!)~ he',;!.the a;.t'Ite5t,~ i"F"iMI'I 011' ';;(jI,J~ d cculd I~t.jjlrdiI !Vi t/l.I:! mnel" F€'i:'I:;Q~

,;i;'~ j;i

QI'I

my w~ '! h

,'~'::II.lt, I

~St;i.;:k t~ i!t1~ 1'4,loo~ -1:hl)"l: i~ujlit;'lt 1;h~13" -o:If'lre:;,'I!I; :'IIr~.1I11 w'ld ITiI~lf_ E'o'!I'ln w.o.lI'"i [l~ ~.;::.. I ....... '~.'Ioo~ irTll<lginiir.g 1;k.!lt ~hcn!would !;Ic a. do ..... np-c.LIr' cf cnillri~s.. I "~Id m)'s~lf tki!O """"l;Ild 00' .zy11rI;!'"l.'~ !:1;iiHccmpetiliol"l s.iriOl! ~1J1'I1lI!~t3m13 i!!r~ j'r'i!!l!: W to u s.a ~ny miN!! iu man d I h 3d to 'ii9 Ill" OI.J t a 'fflJ1) to 'be d'fff ere n t. I ~n"ln f.:).:;u..,,;;d !XI1;ke- theme - if",; gct too k;w.e' tke- i;-f.a!:tcr. It has to b~ (OO!, "'I;!~~ill;!. "l1Ii~lI.;1. lim;:;;I ...ss, .;If 1,J1'I1I!1m~1 .III.I'l9 .1Ipjl1o!"hIiL ! or:rbed 'W IJ"~ p:i~O!3r.-il~ <i~ rR)' rrli?t:lium. k nl;lwil'l'31 'l;!iIIwl;:-; 'from bI3 tsr .;.rti:;t5 - '!his on",

full 'llel! 'd1a~,tihl!r'€' !Ni)!)!d be had to be rei3lil~~!fterent.
M}.' lim ~ped
~ "'~il'I~i"'I9 ~M

idea~a ~r,oir"l9: -e'ii~

j)a (j

like-.<ir"iIE. 'Tb!:!n r"rI).' ima~il'"iai:ioo wiliil1l 0299I)Jdii"'l't$,

wilth 1o"-li"1~ed 'i'.!~~~ i f'I it beg~i"'I 'm \;';'(!r1::. Ithought
li~r'il!l

(l1:!....er. It:rlllt ..... I'I~ ~ MI~ ~w~ld I ~'I: r.t.ut 1(~ .!1M Mw 1(1ti'li:!INIJrid wnuld l [00111 l!IlI;:h OOC to tnt:! fifyir'lg ~r'l1 r:reg!. But th~r"lr:H ~ the fn:;g9)' ide.:.:. it 13t~r led me- tc thil!1}: of us,jn9 our four n~ pLl,ppi~~!; ~o subjects. Im'm:f head, I b~:!In p~nting ~h!!! picture -! would .arrangll: the- 'four ~I!l; to fu.m1 ~fli!! Ict~!:lr ! ,and' iPl:\Ii~~bty dl".:'Iu.II drde .1Ir>:l'l.m.;iI·~h(]m.

fiilid fr"9~. Fr~.

a DOG- EA1~OGI tall l

by E'ric:~a ntlba

rH:~:,L

1M o, the dog(s; not dea d. N e ithe r is ~t

dlnJlgged_ K i'wl my p~ 'is $~eeping ,alwa"s does ,' __i<ii!'n.~P. p~re., ,"1 _ _ _"Y_ _"_ ..... H:!j;"C"

SOUIl d

hI as he

'WJhetil ! 1irst saW' the p hotcqra p h, I knew fit Wa'S

damn unii(lli..H~ a 1110started wi sh ing that it

'!;!v'Ou'l be p.a rt oi the' mag iiednh~',But: honestly~ d I

th ouqh, before aII th is, I neve r th DUg ht th

th~rr1g:swould

turn QLHt the

way they '0 ld.

I ~ied home and Wi!~ ~rwh,"IIiII!Qd "",h~ I ~ILy reili:l1.iAi!' tett-~ 'from If! MG. This. w<.!~ t{)"t<!ll!lv lfJlol3~~t'!ldll I e~ iI~ 'tlie II.MG ltIifIii~ i'Oi' m!)ri! detaii!J ,and! was 00i:I that

~ ioI!¥ ~d~

~i'I!.!!ft1i!:!g:!lti'l'l!~ The ~ir5.t thing
W-i!'$

p.tId;:;;g!Ol

o:;s. poalitel: tlieo priz~ i:;:!I1.;!1 l;eng;r"'~)I.IIIO!Iitcir)' m~~' from "the.~r,M~d!i;, It w.i!:; ,t! ~hgr:t son~ thst the- !il !Jy5 Il'rli!l'iii~e--d, bllJrt it \i\i0'!~ ~~Drlou~ U5!('- to IfM' and I ~d).'ed It O~-'!l!r M imd oller a~air"l_
OJ IPi}rSl;ln1li1

U9t!t

Whi:!n ,tlrl~ nr:-w~, ef I'T'I!o' wiruning ~l!'o!Il:b!!d IlIIr doz 'friot:lnds, ~1'i'!!I cqr'w.Drker~ 3~ "tIiCl [h,lnpit1'Jl, 1"1; '~rl'!J:9ll>1\~ ~ ~l:"ri,;:l5.ef j;lr.2li~c 1IinJ;l i.'Juc~1\irin~ n Hew di.;! )'I;Iu do ,;;~';rr:Iar..:tJ71I~!} MgNfJiJrt;;,

I,",~'~i! ~~I ~ b..il~y. ;3In M S1!f'"i~lo!'l,. whkti h!3!d FT!~ oo~h eC'5.'Ii:i~k, arid Ibrok.e..
II I::u;!'!;;i:! m ~ oil III
(i~

in~ ..... ~

I!.il'l~ a11l)' '[ftne'oc &.!I!~d

{iii I",

I ...... s

f.:o

t!:..~i!l!!!o::I ell!!! If'll! ideil, o&f 1iI1!:!~,til'lg

!h!!! bana nm:m~. The" !!!io:(i'i.efllii:'IH.:t Ilfll'ileiil 11'1.0 ,~r.ofl. I}-{D-u)' w~ S!!!p-'t~"r'lb,=r 12 wJirI!n I w-.il~ (lWit~ ki thn 'l'i;:10'J"!;' p1lit!)' 0-[ 1 hI;" gr"9l!Jl, wlllr.; won Imo::' MiTV Alii) Vie'Wol!ll"~ ~hl;lil;l!l AWiir,d, 'Th."t night il-t"!:h<l M!.~ MI"I~""'1"r;; Wi!~ Yl'1f(!.r!.1irt~~b!e <is. ! flnO!I~ :;hook h~rid~~

m~ 'ta,

tal ked!

'~-D

the' 1JU!.i~ in "tihe dlrl!!i::;in

t:!!

II" 0'1;1 1'fIi.

su-t flew:5 o:f ijjhe 'Ciliri(ealiiti-on <l}f the ~'1~l3rdjr!~1 ~rem~E-$.&oo theoj)eilii'l~ ctf the art e1I:h!b!1:,.!n1~II'!.;.I!:f ( sd'lJt!IlI'uleiil '~t!F Jjji1l~ i1it!td dat il:em,jlIf'farily I:'iali!:ed the feo:rti"'em;OOd flQo

Mr '.::!I"l'l'Iily.Elr'lfll'li"f02fi!,till ~~ 'It:lF b~ W ol;iI1~ior. bl,!'l; '1'0 \'io\~jt.
"f1ile ~M: fhl'1<!11!I! j;iys.f!..Bd
fIct!.'!re:5,

dat

bu~, e l'lad w

~

fol.lll

pu~.s

wen:!

d:eep lilI ~IUiinbet;. I QlJie~1)' '~riII!r::l to

(ilfiY 000 !'!l)' j;!lan,

9ut damn, the PI!/}i'!ojllJ!!l~ WoOOldn''1. la~ ~tili ootil 'flffirj~" ,flree of l:hem wo~ IJJ:I, I tried KI' mll _C' 00 with ~hI!en!!! I!!!&i!-,Kiliii" ,lUI.:! ~ ,!iJlr'o!!M:i,eo:iIlI1iiS [e~~a~ weil ~ hls h~;j ~_m enol,lgh to F-IrOO~I;;~ 1;h~ lI!<pes~. ThN.i ,quii:~ I ~-llir:defll'iiill1 "."itlli ,ill '9af-den hose, :w if~r; ~ 9Ql;Ig· 1I"h~mI ipull~D up ,III ,ci1lilwr i31i'IId ~ ii blrd"5.-~e-'I4!!w IIl'lrto'tGl cl hUm. BUi WoIIi~'"iI' ..... IISliIot qui~p.: !h~ E: tI~a.t I ..... ~ itiQP'irty ~,Q. '~j)'tljre 'SI"'{J(_e > a ~hedO!ij'"5. h;;.;'Id' wm. shnrter thm i~s l~g5. I Jj\lflh~ ~r.) 'ti'l~ kiMI!I~ .&iiidl ti'ii:!d to rook 'for ~l!'(l;,ing 1;hM 'I',iould oZiJmplete; ~ht!, .ilna I oi!!l'ia!l:!D LIIP..mi:h an iE!9'iji. U::;lfI§ la m:.o maHTil's neil' peli:ili" I PliliFI'bi:d the ~ .....llh ~I' iffi-.er'bedl Ii: ro UalJrui Ine fir i '.r;ctQ.r. ,A !oQ5IO wi1Jhin 1JJ I~e - ,this, w.lIi!O mer!!! II:J":Io:;nI, l'I~d !I~t oot to doill. liJut I W<l!~ !ail'l!r C'iWi~'!o'i?'d whel'l the r,ih(l,tl;l il;,i!1ITiI1l' ,zy1Jl~' - it w,1!~ ~D 5. mple and so dull. N(>t oll1e to 9~e- I..!FJ' ~o (1~i~ j, h<Jod'iIhI3'r,ihJ;il'9 '1NII;:IIrgoo, bljt trimmed wt to ~he size- ,ut a ((impart dlse and ~:>te-dl ltto OM'-6'ighilh 'IJ~:
~ itlu~ualliun iaoaftL

'tnl'Ql.!g,", ii>!l~n d;o"ys. 11!I!'i!:r [plctyrE's, and mOrEi p:!'!:1l1.Jr@, IKi..m-"5 IlF~ SiN, rep4lca wa~ 00 'top- of '~hEi Qilftfir tlfluloo, ibi3l !I}Il;Ig Ol;'Ot;;ll'imly i'lacm~t)le, Foi' a ~~ ~;'""" <lk~i"1~;Iii.i!;;..;! .r.aIN~1 tM~ 'fillmil!{ ~ W~~ wt:tl~ me, .lFidil 'r~~ proud 01 wi'i<rt I hoiid~ooo:mpi i!;hi:"!!I. so

.II: Me~~ma II.

'!NiIi!:!1'i !Dt:' ~I!;I'~ Ii~t 'th.:: ~1I!Pfi'1, (la.~;;'lyai\: .a-.l:!:!' Ii!! S'~!l'w:lI"',' ng ktrhl! kl;!. i!!.~t-e1 'iIIll ~hi!11: hap:rJllGn~,j~ do ,r:iin\i:!ftfil~ OE'MFLf. I"m l:tt5."t :itlcker ~WI,
~I)~H

!'1iF1' -

,;on!Ol

think

I 'rn ,~iIl)"

1Ii:II!cl:iit tl,!!' flelW!lliM'. al'fil~i~ aI, the laMe, r.:.1'1'il5fo ~IKLI!I ,.,fle OOi.lF ~I'I~ j,'i:Opp~ .fIWl'liltil'lg ei'l!Jfii~ 1f1"ll)S~ 6V ..... ieh" IltOt 'lOO !J.J~'lpri~I~QIY., h ~I!" ii'ltill'lid\B'[ir"lg. ~!id,egirI9 ttil!" e~Mt ~Ia~oral~ 'Obffipc~~@,fSir'~pI1ifj, ,uldl ,ilrtwDrk pIJ-Uli'l!D in!D oI!\!IOm l~iI!itr11j;iJw. bl!furl!'

'm!!, JI\~I jeb

9ut 1h11t WZi~ i!_ I'd del'll;! my work.. Arnd and WJ\1!~1i:; ~ gr.'!l~~:1<d shi~~
Ill)ng '!Ielt Wi!!'
~\',t5.

n-t:IW

I n'ilJ;l

to 'ge b~~ tg

~!1;h tt, 'Over dIe, 1lfI;o!l!'l! .a we~ i1ater. m)' dad I~ tba '::0 !"it est I H~-beli-e>iii'"i!il wh.lt I'I~ :;aid, I at>ke(;i ~h ~ I '!;W!:, r!onesti!f,. It WOIilJ';d ih<Iv.e be-en greil'i: plaCiil19 thIH~,ar~ooi1Mli In the- c-l)l¥ille~iltlOi\. ~But no, ~ ~LI wtQIiII 'it5.\ plaee, I otioulcl l"ij5t b~1i,=~!!:
~,

1bro~iC' ~hlJ'~

U

rn~ ea-IS 'NI:1eflft'it!

~ii::II

!li"iaL

"'iIi'~

Old [) i's.clairifleJ': Let'3, wl~ke 50methill'lg dear. M i'r:J~h as. we hate tal iF19ijoout our lyrics, welt;rue to t~llt a bout OUI music ,iIIn;;;jf I"Jo'W sorne other stuff ":'''1''ri0::- o1tJ.01Jt. lHe'le"£a .((iolfe~-·t!g.no'l some tedhn cal i'''l~i9h!j. I'E"tomil')g .tilll'lt''Cdotes, blatant 1'~1elp.:!nce5, and 'Jj,lh,jltnot when we mad the.l>ie' S'DJlIgS. -RaYl'flund] Marasigan
'e<gr,jiflg 5,OF'f

OF

HEARIN,G:

Sir Robiri .alw.ays pl..,~d U'jO diff,l3t"oent !O:uoff ~I'I his e&n''Wll~I~'1"er we'd l'Iill'd"1£t il'id~ wiilh him ito1;he !iWdIQ~ ibi!(aLl'5e f1~ (bI(;~119· 1M0ri of the tim;;-. it 'Aroy!.;! be ,a,J '5om 01 muste !I'IM I'IJ'I!: l'IC~r hMn;I of b:furC'~ but wm~ll'11!es. he- would plfl!o' r~~ll:f intC'l'~~L:ng :!;~llff. fik~ ~Qm~d)' n:'oorg§. ,0114] 1:i 1!'1€'. 1iIE'playe-.d a 1iJlpi!- o~:theme- ~Qng5- fro", TV lligws, Ol~r whQleo album had IlIrMd~' been ifini!;hlitd. :K! 'WI!! il-Ihll=lpea thiili mrf dyrin!3 the fM£.telifig .at ElL Sir ~bin (,.;1mJli! !JII' 'Ii'iti~ ir'lOSiI: 'Dfl iIboll)'JII;'S, and 'fIe caned en Budz and li'lmQl'l to finiSh O1li"lg! up. 1R00y.l'I1!l!Ifld: 8I1ddJ.' 51.J':fge:!otec
.5 l:;utq.Qn

lliif:y:

EI,~ Tl'lb

W~!

one·

of

~1;Is.e

oong::;

r':f-brd~dI li v ~

meai'liflg~o")'"~yk.;o.rrllrw t1J,ltlU9tog.r~ ~lw~ pr-ei~nred it ~Iu ight ...R-d ro'::F::in'!il b~I:,IIU!i;:: ~hoilt'1 Wha'l it'~ .!III .. bout ;:;irww>!!t,l 1M tyria. ~ re jUlit bit; aM .pi~~ I''t(! pj.I;;Ikecd lIP 'from O~ri"'er5IIiiions .and in fu I ,o't imid'e jokes, lik~ "pu-~ Ide-$ ,d'ng rI.!!'tfra." I didl!lf't blOW, unttl S6;1lTIl!:bcc!( 'mid 1l!1i<!, ~t)all. ~he lirse, '·Wi:j!.:;QI"!"I!' ba-dlr: ttJ, ~flo.:: .ag..: caf ji v-e~ W:U from 31 Billy .!lora! 5C11(j. If 'H-!I!i I.JnoDn~i~ pl.!lgi.!lrism.

$ti(tef ,~~y. Or) r;e r.a~tday c~ rrt ;t~~rln'll .:it EJL S~l.Jdi~ W-C' cllmpo.~d ~FTolo~ui!'~anc 'To'Ip5ilcgl,l,",'" Cf1 fl.'Dbln'S 1l1"l'llk"!il ,1yT1!h. WI'- WilntEod It to seune fa -t tI a 11)" ~'O ""~ dedded W f4!Cflrd it emplO)'in9 MII[}J on EriC La ...a'~ pro ~ools (digJ:1:iIIlreco'dir'lg 'iii! oomputl:'l~" J ~1<wE'd the- main n'llelodY;!lm! ~I:f ,mtl ~bin \wott!-llfH! li-'I/<OrdIi,. whim .:!tlually summartze ali the Klngo;; Qn ,h.e illbu 'fl. 11u p.!Iy. at~\Qntion ro 1l11t~ 1!I'l"KS,.IDe, theme cf e;:idh!~!II !~fepr€'Se-JrtISil.

'~hemf teo n.&

f and

end

lAi:llfmU!l!_,g': lbemaii.ll.IIJ.I;t ..!ij: ....rthis.Lo!:<ng ..... e N Il~e In the ~[ufliD. Only th.;! "'-Qy!~ tr~s ~r~ QVE'rdubbed. Itll! !Iow jam in ~h(' ~ whiNi!' ~"'i:" .;t:."IlJ)Ii!';! 'the drwYl ~unc i5 m)' f"-VQrt~E' part. I play.-ro ooy (Uf'Ii'1'!fIIi: fh'Oi'iti~ .ill ....-hi!:h ~ <Ii Vi!!rlatlofl of the 1IIIMed1'm in "Fruitrak;;;" ,(thE' ~olltg~. TI~:l'I! 'Wil'll:' '1111 \'¥II~ irn:;pjrNi bot oil ~gng In the.ib:t:y i'iIOJror P;1c~u_r"!O' 5'11l:1""" '5cund1lr1!~,
~';Qr.:f.q(l'

1:i1i~ IbI(fMa~ pl-arty in KaJilit.mlng and bit d'run k_ I li'lil'Ik :soo'"le peopieo started UI king aoout h!ftie!; ane ri9hrie~ sne sa- 105~ to hep tning5 in1.erd1:ilig._ I liI''ii'lourl(,ed [hall had alr;:::Mly wriuen songs. .about it., 1E!vt!" dloug " I dn't. AI1ld 'NOUJd you i:Jelre..e I EllS;:)~OM ;hem I
~)': I
Woll~.!It ,]

I

Wl!t'.:

INId ,m.z:.thl::r one o:Knirig

-u.Ue4 ~.lJ,mbiill~trQus:u

to ITIroIIke'"the' Irilagy 'Wlrl pM!!lE!7 A~ ...eek ~nN,I k.n~ ... I will.! in 'troLible
~r1! i!-~p~l:in9 'lJ';e.si!-W'f'lGI~ LLlLl:1I!1\- <:I le.~ ,e.i rLiflrlY ~h-I'I[ji~ h:.app~t-dllfl~ "W(!rl!; funny ~~ ~iIJ.l, \PiIri~.e abeur. On~ ni.'!]i'ht, I 'IWI1):~d irrto -tI b.1I and bLilll1ped ;11115., my i:hildhccd idol. lI!ioo J. Flt!II1lO..~ \i'i~ 1'@.8(1)' i'lif<l!' oil n d n. 1m)' ~nd h ~ 9lI'o'C I"Titl!! o!I Iltt Ie pi>! ee (fl iid.' ift· 1;h~1; I'I! n~v~r for'3l~t_ I~'~ in ! he' ~ofl9. Ib~':l!ius~ m:f

fli~nd5;

MILk

¢Om ~.

IH!:'.·.' a·lburrn.

A D MaN 3y
:!Ilcng OlIlr~f1d"J)'.

ijly: ThIs was i:he-Iflrn ~ '~""13'1<l1d;;!o,,.xn nth.; !'lJdm - m Millrdi, i think ... vlth ~5cmp!o P.1:;lng,n wt.ichdh;ln'··rr",1!;13' it ()~ ~lb~lIn. I~~ dllll:t!d
'e'.'1?1"I

M~FWI: r.tr. lFtilX)

j, umi~-p.fJ;rlJ!fU.1::t Dredd,. "i~o

sbeot, MTV, r;tal~"t<hoe""tt~. j!:~;ling, di~fart:ed a(o!J~'I!ic. we (ould~>t dIldd~ wnidh ~ff~t 10 U5C.

If ~~~ ended up II. e Ilha~
11Il~)'muml!: This ~ll!i1 1Jt:!9~1!d tor .a rE!!jlul.aJ I"!:'>dk b'lI:lbl:!~lt, bur I nlllr'l~ed t.r.:;. p!lft 'salne ~ In~'(I' ut, $0 I ml)dif~i:'d one- of !ihl:' m.:!li 11 -ur Lim FI1~$

~in.;:e ~ 'hTOte- Iii: In 1'::185' ~ I ~mlol it ~tila ~"y5i ~!lrnr.1"hin9 ilkut <our f~oIIn; !oday. thc'!.!!!;lh It wa~ ol'iglr"!allY' .. boy'!; n Jtl.;O!u' w.u :1M <1111 tho!ll ~ort of stuff. rm ~rte proud of r~baCilIJ~ lrs one Q·f· hQ WFl9i that I did not p;!fIjJCrn .e'~Dff.fIt"iythiflg, It':> ~ho!'"OOlil Iy or1!Jln;:l~ I., ml'" QpllIIil;ln, Irrdl«ling die grinding riff. (I! ~our'ltll> lik..-e, 'STP; but I wrote thls In '$9. oka!!n Wh;,:;n II p&i~'Ild ill: f.;tI" Ino!! ether 'gu!is, in t9!i1D.rl!:!gg~i!' wSi!i really hot, !i-O we !'E!..... rlangl!!'(l !t iQr tho POP.U rclIr!a,5[;. It SiOumde:d 'fun n~'·. nIl ,gl.. dJ ..... e relJerted It l'O irt~ QI"t.;]lin",l, riJ;l,,,,,o1!iring ·"orm. Fl'oLylilUII'Cfu T~ ls r~eli!!! f!~ Ii:t~, old ~!jj$ '~ha1:h~ '~hi h;:;,bl'~of trRimfurming lntn ~l;"Ii"I;lro']l 'Mrmns - frolli n~:;'~~' to punk I.;:.;j;, I !JU~ r.,.'I;;Il'IJ<I~ :lnd' 1~1y'wen!! tripping QI)! ·!;in th~ f"~c!j'"jr. .:!Ilbvlli ~ Il'ie Cull.; 00 th~ :f..tkhr H;tppy 'l.'1H'$ion ended that 'H!iJy.

~Cnierdri\f0t3 .;tndl (!;harr.e'Je:.sily) !ri<t!.-J'ro. ilr(i,pos.e 'KImi,'! O;W1l' GrcnJ~h ...ihe.

0'

IM~~!.I_S:
'We

I,
E1)i"~ I've- allNa'!.'~ VIol.iIl:li!)l!!dI~ de 011 d'i.oII-ei1i!ii number m::e SanUilfla'S, "lill!M:k i'JI<!gi!l;" arn.3n'" - K'm~~hi1iSl W 'rLlMFI:r .!Ir'ldi s~ ilt the ~~ ti~ll". Tni:;: MaraJ!Si!l:11:I f:!Ii-li2(J ~

hIS!S.j!n.::lld ~qng from the' ( fl.arid ~gafj.:11l' taJ:t~. It WiI';th" deme ar:Ol.!!'1d but it \'IoIn!lIOt pop l5il'tlUgh back in 1900. ~Ir Robin. m~ (II) u~ ill deceillt demo Qf it (lind it Vall 0001 the POP'-[) -!:Ilbum (i\f1'll,ln~11ty ~ ... r'R99"<R ·~h-~. I hag mv guit;'!]" '~lr1i11?do open r ~harlP. tL.fI fHI_ Robin let i1: 5't~ fur t dHI(.fI(~ei'..::taw. Tlle off-J.::IIY '!al,lit,;:Ir bilt got ~~, 1\1-.,.... 'filii I k el"f,ilneer~ ~h.;;kJng their h;!~th,. 5.& Elecuic Lad;,' p.;i n.;:trn.;l". ~ro l"J'NIycr.....i!.1i .~Jia ii'r~e§.t 01'1 <II tunar, ~ ••

made

{.;Ito

I 'ff~!o 'Lirikefll'lg ..... the s~hand ltIh piZiIilO bought and U~r'l1i"lIli:! (J10ru!> Ju~t '!lilt rnA. o:.:lll'1.:hc, my housernate, u<lj around at the time iJM he practicellj fir'li.s.ll~U '[he lyric5- for mE" since hE!':s .:!I,.iirtU010 at b~w~rdspe~k ;:m~ .;:.'t Jumbling werds, (F-"lt! (rut what we're r=11y !lil!lying i I fl(iiOtl~e(~ctJoo 0 'tbls rrilOjig l It \tIllS; 'Sir II!ocbin'!, id~ to l:Ning n ~he flllti:;1;, ""'" ~flu:m[\ji'ln" ~s. ~ liked1 to call ntm, He di.;:l 11·~"'I'iItMtk. job -ilt.,;] ga-... me song Ju~t ~h", lI"ight llIma!.ffit Df rrnE5i~ I ;::.(>2fii ilitJ,'. At e b "the: hd~ [JUt, ]iI:!U !:-lIn ft~~ Ml:lfCU5, Ei'1tel"liJ, and rru:t ~ing .; Pad"'~f'rill'tg Jk:;n.;I. " lHa~e 1I1[]U91J1!!~di 1Nh~t it i'I1e~rrs?
I just

like-

tlil!-

p~J'rect titl@ for it,

I didn-'t knD."W .....hi!il: IfI~ WJ:.IIl'€!:l r'llUi'It ur1tii , re~d the- inl<!!i". boiJ't '~i:M:'! I ICIlE! p~n:u~sion 01\ n, I'IFI g1HII E::I~' it~i"O'te-1:1)1:; sJ IIV dltt)l1!i!!l m;"in d I,iIm g;roel,f[l inspir9 by s.:.nl.!li'l~ IJ',.i5$~.at the Ar<!!!l!'!!ta W"'~ am;:;.~img). ;;;nd I '10'!0'09~ .lI~CI SDo-wbby'~ .sltol.li"lii Wfieri we ,ecorded thls ~ol'lg . Qo4!!I .:!Irti.:!l,Rabli'\. H ~ 11l<1ii"'f!d the basic p@~klllTJ G p.ii~"n IIlvr-ryb".zdy jllmmi:>d 'llIrii the' br'e.:!lkdo.wTI_Scr.:!lr)gely, we c,clLiJdn·tfind ?l ill .. tch~r for' h~ (Ih!l~.:;hlll ,Ji"!::oc, '~o 1ih~t sou; idI wiMi p!.6~d vliil'l"J .. ke~b(lard. ~iml,lndb pr"1!in~ the i5 obvicu:il)' flipping to

Mlaili'fillst .'~~~. iW.<:I n!ji 8>orH" 'rlii::le Ou([-coine--d E!011cl)~HoctI-1.!, Qkl!kd, ...tJ.:.II-i!~.;IIllti Goyip'tekpi!1pe;;d:, yeu hLCi1. likl!'llJlroftij "~', "EiIMia.!;.itfu" !!p~ro I'hiiuiliii yun :>.:! ol-3k ",I,ltt tecn i~_ Ell" ,e rd!O itn 'Sa n eill I) S.:!Iw':ho_ R<f>eor"di i'l~ ·'IEIo-g<h I. Noe! k!!!),bol!lrd:!o, Ta.g!!Ir<L', ',);!!!j'lJ~ .!md Si sa f bo,n9 ;:.ed. Later" ~ .. ...e fo.-~mcl our 'iViI-~ oogchiing m. Nuev.a Y-ork.. ~1~r.Il'~t,. PuHID.!Idtly.
n

BALlksAYAN
M.;Ji~~, MH - f!:~rn!;!ni1:l Muddy ;a.,mks. -of "Sss... Hi 111'11 '

.

i!-iit'

!w~

(in the

B []

~

Tlhi~ !;f!i'lg 'NO!!~ il,~pir~ 1J~!it! r'i'li.!l1I1:f trip-~ oriIrum'nin",m\ p;;!Ir1iii:lwl;un~ ~liidl 6 (i-W! iii '"5. ~1Jsth1h;;!) ·iJi 1I;lIlJr'!ll ~~ he· !o"!Il !N;~. and .;tbil' bFld:g~l. tI<!!!)Kh;:- MOO,=,. (i-i! 1TJ!;3 ~ FoQlJr f~h~ rtJ.ydlorn guitar on thEl 'i,re!'"$e-:!i~, QJr'e (tIL~ ih!l! '!:iiuliliij'j 'l1eil'i.lJ1r9 towalds '~he~, and '~j\e!!Zil!r [I wa~ trtppirigllJri' Pi~·dofl ,81: ~1i'Ii! 'Ilil1lM::).nil!::' thingo;: '1J~I091

[!t.stITiuoo.

I!D)!: 1!l~liIT!Jl:' it or not, '~h!!l ~ning gl,Jltlil'" I lck t"'iI!~ in:iiE'i"cd by :!>i;i1l1 i.:; V'riu1;h yiJ-U
kn[]""t h;:!ilf • ..-hrl,Jmmin£!> h"lf,.pl~flCli;ing i~

d''''!.!I!1i1 ~.i:II.!IlL;j$ oIol1;h m-al'1lJ-<!liv ~ RQ:!;ii!1<.

...~:;

~rI::

IJI~d

:;!Iro ;;111'1'" Q'~: thG> few SQI'!!!I5 i,J!!1 tn<2 oi!lbw~ll !hhere !h-e U9!!d1 ,ai!1otOC~tk. 'iI;1)ji~"ar If ~OII.! . flt:itic"efl, it"s. ~Ii;ere('tii~ ilInd !!'Iectrofli("a.
R.!i!l'rTh'LiIiid .....il~ ,8!:i\~d:t .eEi<"ii1'iIf19IQ I)ur"lti d i d~ulm rrnll;::hint~, ,It(~rj 'li9ur~d I it wf!uldlllJ~ p~l'"f;:;l:t f[]r" tn i~ :!i[]nogr~ 1Iri~~rZllt! iI:;~~it.
.~'Q

I:!!I)': IltiiYlTluifiid .utli"iM~ .di;zll everything . en 'this. ~[]mlYtime!l: i~~ g[]od] 'f[]r' tli~ ~ iiF'~I:1i!!'iWi!~r' 1;i1iIi;r;~ 'ifll,M11 .::on~lrodof the- i:u\l"~n~lli~t~~ '~I1e1 in'!;tII"l,IfI!1~n,t;:wtigl'lo~ ~iJ.:!Cwh;;lil: hoZlp\p~n~d with

rn,o'rt of tba &oon'!]~ .;I,n S:~i.;k "'... 14'.:I'p.gy. M~ rh)'th m Ij;.!!u r 'N~ ~ d~r~'tl¥ lta
in!l{i!'ir~ ~ TIIiI!- Cwre':!l ~Fi~ jfl cairou .aM GaTIlg (jof FOlJils "IO-am.d GDod~," hi!r:; T iI~U~ oZIll ~i!llIy. ,II'~Ul;': ~p~ h Or ri'il1:I:f;be-Ii. ~-...£I$ ju~t be(.;li!.i!<e' tnere "",!!ore- lust too m';!F1:t ::;Qng~ il)hi1rt W~ didn't 9~ tn n:~h~1;IIr~ them .ill I. RO::Iytriur'!~ ju~'i: ~Ilf!w-ed up in the :!i~wlo with tni'!; tuns in hi!: 11;;~.;Il. I-t~ p.:I~)\s r~:IlII)' glOcd guil;:!irlJn it, .IIi: ....-.!!II .II~ :!iin9ie~h.aMedl!l :!i19!J!. t)h.~ h;Jr!'!l'Onl..:!:;;1 Rlgh't: .irf~.Elr~he '!;Qng,. S(i~d:t ' bruru, "W~t,;; 1'1\:'!~ ~iS' ,;!('1!11' "i'.tm~QI" Ttt.at':5 M<uk V11iei'l.:i of il>i"I:;Iaw, HIe W-a3 wl;N. ~ durin.:;:; OLJr Coi!l~~'OI"!"iI-<! 'trip. whkh pr!Jwti!!d Ijjlit~ ir"l6pi~.atiofl 'fo.~ th.e ~t ~f1~_
IJn

the mMt 'fum bit'(oi!lIij;!Iit .itt 1"';;;:1'; IA:! r'ilI~!f 1;iJ ;:u-r';;llr'!!t!e<:; ! CQl;l~ h;:w-l!' th9~19f1t, li~lO:r:ll'lly hlJr.l!::'r~ o-f !J1J1ti!r. !rd~s. 1:;:1.1-' the- gl"!<J Ifm
It, W::Ii!' "I:;g QlLo!'! of

roljtrgrd

Q"

l

most pro ud
AI!!;c, Ijihi!' foflur

c<f

1Lt5,gut 1:0 play

ot 1:5 i1i]'~' 1E!.ad gl!I'tillr! bass, 6!!ldd],' p~.ar.-i:'d
Oft air the pl~y>!!tI ui'l

tihH:- ilitr'O anoii

or'!

I!.t~ rirSt

",n

·tll", thirdl ver~, oilnd R~lJnd pl~~ I;In 1;h!;! I;gda iN outre I~.':; father trLQ'..;yp!i3!~.n!;l It II...~. 1iM!"!!il~ (Jikei m fI'~1I. o·r ~.I"ie !j,Qoflg s OIi1l t h e fI·!!'W a i bum! j,
Wlnileo I o,;"l.it!!. l.!Iyiri9 in In!, .lte.u.i.I~'[i<::9ui'UH, E!ll,Jdd:f 'ioWl~ there wilh m~ irt~id~ the !:tooth '~I... "KJUlil}gl wrlln, hi:;; l"mfJl~1!!I9~ Qrg,;!1110 rmhl;'.r n""i~i1y; ,[]l;ilnoi~'~

oh!:irl.,1Sl;1S ~l'id on th~

ve<J,~e-.I pl~!NI SiCc[]ndi v~ne.. MiiritlJl!;

the ·ftac:t 1!na.tI was·d~.iII t~.e, At t1"teo .... efl' I~~ fI~ j,'ou ean beitr' Il"ie 9i99i'4!!', ~ Ih,idii!·. r:rM;t:i"Jga!1I (iecid-e-!lil 'tc! re~~ it in, Dt!rl"t ·::e.k rIi':: wf'1:f. I j'Zt ~ii1.1LJ1glit it W.fI!' funm~, tha!!;~ IIJIL
Y

M:I!IIrgJI~:: ~Jw::;l'"jt

And''i'lII,J~i.,n

~upW

.lI1I19'~he-'l ,gh1l ~ngL

iIo:'~~

W:r.;l'

;1'119"'~r('

K.r:1.~

n,;;lrnr.r:l ~I}.(I~ W· 1~lm>;l"'.iil l!;Ir'!Ec&'j. LJsL!~II:f, ~i!!g "ii\.I;!'l";;;!"'l"ii F,rr-d;;ll~t>.,'" nd Si!~_rlfOOl"S. k!llb~..-rf lhth~w.1'!i!' p~ "thoo't ~'h J\Ii!~,r;. on the 'food, oi'lJ Rudy. ~ "T'heo New Yark: engJneel'"::1 oompii3llillJl!di O'~. "too much haFl'PMijlt~" _ i~

Fi;;;I!~I;.I!lid::

a

~OO:~

E!f oi!!il ....d ITI~ to DI'€'j:ioir~ h-~ was. i,.,il'i~I1rJ~,He [ust gaveafld! SU9~e:!i~tI'

ii

drum j)itIi for

i'f'I~ a LilIelbulow5-

dt!SiifiPtioo

d'W!' ~en-~pf!'tfl bl!; ar&1.IInd

ik"'~·the ba~~IilllIru a

bi:i!i!i-

:5:.'1:"I'liill., ~ gDM5.

1;ro bprn.
ilJ:r.<fiJi".1; I th.~... rd th.::l :;Qnq. I -Q1I'13'.[Imi<'d Q'D' '" loi;iQal' :l!m:f PI"Q!3J:;I!m:.I!"!!lld !t (lcJ!j~o !'!1~ dmm moilcM ,ne ....F:!;eo I wO-\E! I.!ll', !n the ~tudlo.', the (flUff'! machine 'h~n5l<:!:d 'it;.: fll!'I!f'--dUDb~d :5t1n'1~ .a(I)U!i-tit: drul'tB and ~.!Irn;p.1~ m1 o'bliga~~ ililTll;!l 11LOi:Mit:d "111 Eli!!lw!:?e!I1! D;:,y!i~ fill (I tr:f t[] pillY it ,111; 1~.!I~t '[]nce []Illo e-'o'~r~ album). Qn tbi:;; HI",!:!!, it l!;iOO<!i r~m.:ind!l; rnI!' !:it th~ "M~II>' it;!! "!1I'1I"~ '('S%r"!<!i ~>;!I'1c:h~} !OOD Wit. ~rorded !OfleM

RtI)i'ii'iiuntl!: Thill' iI D!l1i~ oi· IiTJ1f f.a ... []r.'ite !l[]ng::, I'm gl1Jid ...m :run:;!llil" 1r·lK'!l".in:f.l:!d it. Du.rirlgl r~ilil,g\, I WIiS JiJailing oi'I~l,md INith ~ :iOi!mj;ih .. r .;md de(1d\a;j '1:1) D-lI!I!r!!:fu,'b'sl;lm~ I[][]p& .,ift~ I fini'Sh~ l~in!31 Q~n ~. m~ in .;;rol;J~til:drums, It ~ p~imt.llk:i·ng '~[] sy.rrtl;iIlhl:: ~i;l: rh!(1:hm ~1'1:~ !;I"K;:I!I;t!~ I didn't know w.ha.t I 'i'!J.iIiEi dQing.

on

tra6:"
'tl'le

drum

t;OUOO!i- fI'Idli'!Uall!{

.'1<'. '!M:!

andll

e\i1!lI1ItlJa~I:t. iby the .~~IM'the allburn was- 'fiil!i~hecl, I f>Outiid (n,y~ 1j;1~i!~ I ·~liIo!..!!dr"I,;e ilie.rord<i\;:(the i0~ fi~~.!IiiltM ~L:lUll~ 1Ii1'l~li ...e r.:i'rum~_ Th~ d'"rum ~ilTt~ of '~hl~ ~or(gl eflfi'ed iJ.Ip iikJeo.!l ~-'I L eu~.·up\ 1rE~·hip·li[]p g~~_ Vile mlidl;< 'some part:!l roufld :shii:ty I::iy s.amplillii"g .!I~: 11j.....~rt:q,uelTl_~jc:!i i:ind hl!\i3...il:r.-pl"ClO!:zing . ~tltn~ s~di""'iI:!l, Iu:@ ltihe; I::iliitlg_~.

~==------

·ml.

E'... e rylbod!l
Ir·eo:s~(i!'l9!bl<t!fur'UK! !OO'I! "L-'f'ave Me AI0fi-e.
g

p~<i¥,e-d'some

that

b.m _ I'm OOtbi1Ids.like- IteW QfI!IlE!fi

~iei==~~
;!:
J~""!;o-

IEi:y: ';.Wt. had a hafd liffll! r~ift~ 'Qj,i~ emoe·, .....r. iOOi i~ :!iurprising !iinot!! 1I'OO'!,(J!l I}~~"~ p[d:f~rig i~. li~ ~!Jr' i!ilrno~': 5~~n )'~~ n0"lo"'_ I think. '~n~ prl;lble:m 'HI<I~ W2. lti~~ pl.!l~d it the- ~.!Im~ 'HIJ'f twi;:l:'. !;o I!.!n~n thl" 'tim~ ·t-"mg; '~o II"~ it, WI!- did: 't I!:no. ..... h[]w to go. :!Ioout the: ji.nllhf~njo.n! The ~l'il!f oOOIIlr'Si!rt1!ftt thi61.9 W'ZI~ the: gllli~.IIr riff ~nd the: rn~ll;;ldji'. H!~ml.Jnd lhi~oIjI ~ fi«!~ 9~ 'L¥f1;h thli:; O!"iii'· ~ 1!i'1,;;~d" 1I1-Q'~-:pQ-gQOO b~5~.~ ..o.. :)nd I wl:;h I h;:id IT!{H~ 'trm<!! to!) '!'i~I,lNl' Ol,l~ 11'1"!.1! I!!,!<!!~, We I,,!:;:~ .;i!:m0-5t e';'!!!l')' !LI~lt.a!'" efIi~ct In '!)!..I!'" ilM'5«!r"!i!I!!. 1JI!I!:1:d'< W'GlnJ;p1;ed the i);!I!!W 'ttJrk eng '!1eo!!~ ~O':>iI;i th~l: the 9!..11ti!~ are -~.aZ'j,'. ~ \,'oIeti. th;m"!; I.!~!,a~ 1\iI'-i!~1.!;; irBd I pia:.' ._ a.Ei\!}' gJU ita f. And oh., duril1g p!:n:uHi!JD 1lI11!!1.!I~t i:li'rt¥ gU~t::tI """it'h 0'If.r n.O:;~.

~k.

)'CU ot.!lri ~lNF' L~I1I;jij~

andl m!;: doing

You won'it M'ti~ lit bu~'this r. nne

B!I;':'TN!; t'WI~'" !l.w.l'Ii"glll'tFCirn.lflr,oj

~\(!(fJnlifi9

V'.:.e'di a iat of $~IfJJ;)I;:;;~. Ce;[;.!IUM! Wit. !!Oilli'l'lpled tl'lifl'llli !to!.! w(llJidn',!: ~p~t '~D CI!' ~;!IliIlpl~ m;:~ Ibfl(k-urJ ~Is .a'ITJ~, f ~~.H~, o 11Iiughtol:r. Thi:l~'i ir'l~ arid! Si:lr'H:I'IQ". t.:.~ed 10 MlI-l,. l;I~rin.g o!lnc ef DU~' !:E'I!'.:!Ili'l'!!' "~~i;OiH .. n W.e WeII"@' ..... ritin'lJ .[! rli'a,~I:f olUZ],' iooDlig ei!iI~e4 "S)!Iimill M\;)'~.,~ and ';,... . ben W!I! ~(llJld ·~jn;l·thi:;; rCoiJ11)ohJIiln)' T

"ih.,n:

or ~he !iaFi~~'H'i!.erewe'

-

tl'te-

kind

I li~lIl ..

line, \~ woLiicl both cra(~,!.!);', I' did )'!,'~ know ...{1\1!!~·1;o ~I";'!! i~' the ~im~, ,,1:
tll!l

ibl!lt

I

'ti!ip~d

r ~1J'f:ia!,',i~ Gnyw~y,

5!;j!;i!~qtl1lntl)',

t'!.'t'

1;I~..tllm~

plii IfI!i.;l;~I~i~ill a~ai'" and! GlfIl'!! up .....nth 1h~ ror!l1!l..!l~ 'iQa the; m I!'I!! r'I ii~g 01 ~i i.e, ~ H 8 Ha H.£!" Is i!lJbQI;!1; th .. 1;.

I twigil1:!!i11l}' pf.;l;~i"amffiecl a te-dt.no !oop l~r this ~g, bill: Il~:r!I~d IfIlIi!' Ii:(;, ~a~ S6fI1!e 1M:! ):io3!r~§' Imt>e~, . Tt..c- half-time '3Irfl;j""';:' I pl~&;I d ...ni'l~ '~fie ·(hoME'S was i m;pi p~d b)' .II i!:.a'go!! A-9.!1ill ~~ ~ I'll!:! Ma;;:l~ i;le son Q, The ml!'lediUl leap '!N~~ r.1:ot i'f'.:Illy a 1C!(ijI),. bu~ I J;il~d it Il'i!C ;J,5 if i~......~~ k;.t;JiiI!i:I r;;l~' ....~t'I2I~ a leua ~COOV~ word(_'; in one ~~I!'.fiJOI!). I WI!iS· tripp'!'!' en B~[J):·!, Ode-Jdly ... ijh_oi;! 1;im_ol. t
IRayml.llllul:
M;iji'CiQ!ii:.

EI!;': ~

!'>I:'',!I!'II' (l:I~rNll rn.lr~5, g[]cQd iM'1nImi:m2i'f~ .e-spe.;:jg1~ m~ and M.i!1'I!V5, Bl.Jt ! ·.tllnl!; we; Hd: 1I.f5 in thr.s one. te11!T11!' Ii~tr:f

::;ornetl1l~ local that's ~s orQOll'l.;:I:; ·thtJ;, ElM

Jah-~!i!h-~ h ...

ool;il nDi!llll

'I;iU~' <I;!~'

J)A'Ji rjp'Ii" [J~p'.tl·

oos.s. I thought

'WHen I f!m

JIll.3!t ~bl'fl'::J'# n.i} ~·j!'t..O'I" d'1J!'I ~. ~J",;mg' 'r,ereta'r~ .r illdl!'~l'1:;i !'!<;'~t,;;~ with S;:IillPl;hiJ1!ru:lIt:IV g~ing

~"I:'
o[Jo!!I2:~

'Il11t.:!' iaLl~hl~ stfd,;s.,. (;;:Irl~<~i! i!;'fI 11l.y.a. ~18 rl.-!1'J'ilI kE')'bC«!rl;l .-;rnp ,., j p Rgcml' JM!i~r .n:!I rlot.k·.!I-pIHk sa studto. saf.:!ffl.3·[,. h<:!, Hiooi n;!,Jl"Ii"dl 1"1,~'i,r.a_ l'JciIeilly!

en

i'I"H)5l!. tiriilliilflt ~III":: 91.o1iilaF flar~, .a~ ~ !"!!l~11i<1iIth~ 'Ha~ - our c~lil2iAe~, lI"ec:i!~ 611~~!'!

I!lE!'~rd thi~ '5~'ti', th~N1 W~!!; iJrnt'j ilJT.I!. drum:!i Iii:L'i,'.<IS·i1'<:!rrt<!rS:ti.r oo;;~ '~'1;h~ CM5 fin~ !N:!!!!; ~l'Io.:: thlnlJ I''f€' E¥!!I' It.!Iijlrd'llRilliWtlnd 1;'QIQlIII'II! te wh~ .... p

ill' W;!;;

! t~5~nr"r:ll:o

.:;llNt'.'!Id)' p!!:rf>:::!:~f:I! it the; ·tap~ heck
nCl~:i,.

OOrnl>:::, I lM:g-!ltll 'h%rl~ '~I;"j.e9!! Ireo.£! !!~ ~"fI'IfI~~, Ifflt 'gr~y, WJ;;e.n '«"!. gD'I; iIMIek if! 1M s.rud.,;),. I ~ne!'ll rl!iJht oil ..... .)],' '~h~

I w.cnled

to

I,!~~

.. AH
I'

A."

H-'A
'.

:;Q MLIQh.,

oM1:h

·th;::; !Nm 'W,IIh_ I po.::rir:Hii-ai~)'-don't ilk'E!' wln!(l tIM! d~i~ ... 1 ;;Id~ CU!: t,Jikibqo pre~d ~1'Iiit yOu (1)llIld do ~I!!' ~~.;I ~~ it .,mt;heu~· ;,:eumlJl1g lik.t:· tl'l~ Edyeo .

R;Ii)'rn!,i! ..

d~

Thi=!Oi; .:Iceu1: jlJfTi~ ..,.;;ih.o.MtufE:!. I

wn.-en W!lI ....~...., il'i Ll!ilirf.crnfil_ Ii:l!;pl'i!i>!! ..... 'VhiOl m;:;in gra~~ 'is. i:I pril!:~t "re;m nl)' drum f'JIOI;;hin..,.

t'

tload 'W1~n

m~ ;;oQusn

lh[i> ;j;Jme.., I ~cord'li!d ~.~ 11l"f~tf'lIinFully: IflOFl:> lill1~~.liY~' clrlJms ~;.rt, The 'l'i~f!' flf 1tiE: t:1l)rl!J Q<!'iI!! Il'!iil'~ p~J'f.L;Lt !!i>;cujl!!: to (~nallyuse ;:!
'«'

rodi!f;'.

~)';

I dl:lli'!: r!!!II"I~»ei"

a:i"l)'t1'!!fIt!I s,p.e;;i[!1'th!!t

'!N~l.

eli fil..irlr'1g

F!Jl::COrding 'tl1i~ 'SQil~ was- a bit IJ "'OOI1~nti.::t'nlllJ_ I Ci!il1l'lo!:LI'lI and II'lKC>rd~i:I I~ICI!' til ui'l'il p.Eirt~ andl thi1l "Qn9. E:ud~ figured (tilt 1:lI1e !!;bards wl1e;n l'Ie ..:affi~ tn, If's.£! fi!el '91)(1;;:1 Kin!:) - I jl!1=-~ .,."i;Sh I'd thoLiglil1' ef
,lI

the

r~rclE:cl fer !.tkbr I-(,wp),. It'·s a. '!illliliiiF flillmber:. ons in ..."aml'l w-.:!' did our Ll~Yi!I.l)lJittoiif :!l~l,Ip: II guil2l1' 'tr.BI3Jc. luljIgedi ! p inllJ·;!I Mt:~ BooQle .ililf\plifi'!l3r,II'Iling ni'!illillr .. 1oJi.!.toi'iWn,: .a'ld :!I11iOtho.::r9lji~ar wtthout dl1~Qrtien lplugg;edl !.tr'o!ligM inro the: III~iI19 board !>O ·thi!!: '!}'(II,! .;;;;n.. .3~ ro!:~t, W! 21 1J\i;!:flt}le§:. I' Mliliart pr>i::1\::n to JU51I:·orilr!! it ""''p. T1i1!t'i!:~.fi Ii.WI oHhrea ~;;1:rit g';liTl;.ilrs. h=; ~fli!lr~
'~h'il minimum nUI'f.ber or us,

IN;!(gfl;!iil'1g. :5ij~ it wa!> ~il\I!ttl' st .... "'i!]htfi;l~\IIrd. I j'ml. W>il!'1tG"d 1;;;; r;1:~er'lll tin: dilro'r'li'I '~I'iiFl£l !in;;! g;;:ot it Qtlr:r "",,itli. i think this 'W:!!.!i ,1)I'Ie (If tl'le 11M~f>e ..... :.;Qng~ w~

bl!llt~

~itlo.::.

R~~!'mI!!I'td: i w"'11'11)1:dtn pUt !IJ:ioiI'r'l1!: 'Ui lM!.!t {!'ol,!bll? bsss 'tin the (hor~I~~5 oj'this, S'J"n.g, 1:1'1.1 t ;t WlirS taG €Ii! rl\' jn 'thEi ~rning fN me, ~n ~ ri:;!tlr~\:::t1 it - il'i:,rl.i:!ft '(OO'{ W~f'!'~ (QQrdlf)Lrl;il1g. Wh~n !Ne'l>~' .ilIf;(;i'IJt ~t.:I·li'fIi:(, I sUfi f-elt thst 1j"'e'!i.;iIi1'!l1 n"li'd~dI·ilil:i'l!. soCid 11S-IJ~t Flu~h.. ,I d1i:(lded to se IIl'tIt 1:h~ ·i~rt·~DI.Jnding ,!up~ggiate;zl 'k~boll«il rltf_ ..... csn ou lio!!<I!r it irf ~I liit;;-I'i diJllOcl)'.

=

'vl"!!:; ;:;O!'1g h;:_;~ 1;I;:;!k.olil~ tlNO gr·ee'i'l:~ m)!' di.':O!:1:I v;:!'I'inior'l '£!11-dtha ~hi;lrI.J~ FJoIIlr!!I: thi:l! Ely s:pl!'ci'fiO:::di. I trl ir'lik I .....:!Is. . IUrlCQI1ScI';:!>Us.!],'· tr!fin€ll "to ,!;O'Imd Ii kc .lIimrnll' Chamco!:l'li n. E'tid!!llitl~ thi!!' Pilf1T1J;1kln~WIlf"4!' ",n ni:!1W}' <!Iif1Pl~ en my dir'

5ter·oo 'liha~who!e WIC'I3l,

i!l:ii!yrn!!.lJld,:

~t up- the Ut

Bu;;ldl" pi<wed <dPJFf!!5 for ~h[!i sOl"ig_ AJi I did ~ <m'~ p~r,~11i! '~nrll g!J cle- on ~ drum rna.d"Jinte.
ill

EI)I:: ~'malw1li'fS lookiing '.or
I ju~t '~h~hlf.
(t.'I!lJllciiI

~~eo:llfl9ft in '~ry

ftfOf'illir'lg

~i;iI]

~ij, lP~e id~,

~ '9witM"l ,lind ,~n iJrg:m - bOCllitsl! I '~hiJught it ~ ool::n:~ .:!!lrt ~ '1i'IIKfroni.:; 'fi;'lll of ~f1"'l whlll~ .. llh.r.~I1I'1, wh~n w~~= ~y '~b;:rl:time - ~~rc.;:rd:f b~iJrning r::vidor.ni·., ,,~~~ ~ thr; 'firs~'!1!'Ii1i:jl r;lg 'i_h~ I;m;;.:;.1n;;;l hi<'\'!.'I3n~' ~r;;r l '~h~ugh ;;IIl;i.l;llJ~ ~ dnzcn t,orll/c:; I;;r;f~;m;:-I .;Ib~ir;li;'l;il '~h;)"t ~ loWIf.100d
P

r'Ie~!!lilI .til '~~I ing :ta'iiart only I!:wddy !lit! I ,.,. k,(!;d him j ta, p I.IIY tlii eo din,lm!O. 1IIl1,b!!diit tn he .,.,1 strfpp!!d diJwn ~s PiJs~b'leo just
!}fIi'Ig

~,IMJ

do 'full, bi!;;-!; m)'~.e.lf, 1H41 'lIa&- !d!'!r::I!3! plS5otlr:;! ~ m~ for 1iIQ'~' '~:eillilQlh.Sm ~ aw~ .and 9~1fi1{11 Mrn '~he 'troubie.. but he QO'~, over it iM flO' 'tij"j'[~, ~, tllOoIJi"i kM~v Itl'rl<it dW!, "50f191 comas rim,
't'Q

b~fore ~CtIli~e!l~.

Ii~y:i ha;m 'i!!b!oJw~:efi}' 1'1;:) ~de~1 whiirt a:;Ked me- te ~I.!I~ gm~a1 nn '!his OII.o!;:
WlYIote{l

'100

de

to do 1!!:1~'I.'rof'iictr, mignt .<Ii"I(II Rfol:iirr 'thoughl: othE:.I'\'.1i~, So:r Ilcckeii for Ilhe: ~rt :sr:o-ullldl m.y ph;:J~r, ,d:l(ll'1J5, ,~1tddis~etr ti(J[i) rXi'Lllld rr:'lui'br:li ;:ond g~ O!Irrt f%' ,;";l·bo"!. \UhKb I ....
Fla'ymUfiti f~rnilitJu Mth. I beugh'!;

that if IfOO a~ "WoI;:1I1;;;~~ QUt 1;hi3' '!!il)t~<I!r:
~t.I!Il"I:;;lil

"'Jh~n ~ fl?.iI;

i!!:.1:fmr.m:d

~ijjll;wit!ln'i:

th~

9;;iir;l9 e~' n i

'C",!ifuorn~

lilaym.~.I'd_ bet!f1 it::hiflg IID;:I'o I!I dutce: traek whr.:171 'O'!.'Il' :;;!jjJJ1i<':d M tl~r~ Di'tlJi'!(~. Dfo yCJ'!I1 thillik it's ,iJ ~aintid!!ln~~ tlhilt ~S!oo;:lo!; Ro(~Jn' liIei:i'L:t· and ~Th!: 'Si!;int·' ~-..:rJ:j,Iln h~W 1M'll\"mti!~t.;::';1~'~ l'lhtnk lrs dii:~tir'ly - I used tn bn::;]}:d;:mog. ...m.;rn I Wi!~ iJ klld, t;;lJi "'1YY.W<w. . l:ikl!!: ~Hkl·nr'lli!:r.wn,"'thilso.~ has a droom m~hiR.;:!, :;o;imr:r~d !~5 ~i'Hl ~i[I~, .!rnd li .... drums, '111~~..mggty ~:Ql!rn;j~ fo/IlI~)JS fr~S;b'!lI"i' e, clr lihoe- I:l:i!:~o.:!ird. Ha.! ,AnOll;hor;:l'""')!)!;)!)'!iC 1;g r.!~' '~~ \!~(ode!', I ,didn't I:r:nr:oUl hr:ow '~Il ~ 1;hl3',r;o!lP!J, !.~r,kl#.~5~\Jm.'tII!!d entc 1I1 K'~, iIT.:Mrni ,111'1 gld ~"o1ij;i1l' (It nO!i1ii', 'fh~ r:;!1~d drum !3~~ Drr.!g~'

in !i:Qng~ lifoil3'~Bk!! it;Q~tn'~ and in Sii)rn~ ~ljr'rg!l, ~ ~~!lhin!3 lPurn_.i!&il!ll;.it'S !3i g~he'R';!'!na"t. y.;)Li !ii(k r~Mr i1ilii: gwirt.IJr !!:tringl til m.:ik>c i1;lIibr.;rtit". gi~ 'oilf a \ii''[)lil~lil<;e ~r5und. Q~: ~e!.ln;~. th;!o"t'wll~n'~ 1;ruq, :r9!!md I'Wol5 ~Mk.in51 fw. ,On my 'N,iJ'I to the studill;!" I W~ 1I~1:",!"!!n>!J "'~ the tw~fll.i~1 t~p~ IIiIlBt (;;;m~ .;rlr;.ng wi~h ttht:l, ii',b-Qw OlI'1,{1 !lim to,

beaJu!.!! ~ ltrl.'.i:d u,~ ..... i~:snurrdnd ~

illrt:' p~rt wher>!! il: ""'-atstcachi 1il9 th~ mg1;hQ;;! !;if ~tlTil1')g tho? piW1 ClIP till!" ndb!!!l-Iii.:f tilifI!' di!;t3m~~ ef the e"bmN tr;o '~hi;l $"~rbl,'3;;" RJi{iihll:. I r::Ii&r1r'~:,!.m..;li!'H~:.!Imdl it e,i!m!l!l'". Thl!; '3Iuit .. ri~t ....-hor;o Mr(.!r~jJ19 eio:l thM, ~ W"!:I!!.I:ki 'l:.:Ike' ill 11l1:of 1!'If,~cti!l:o;; to!) p-;;:rIi~ !ll"I15, i;·"ft:~OO. ll'lH'=i rue p<I.erc!idllgi en ~E:'i'I;ry1;tringl 'f!m;y' $.;:!II',"
E'o'9J'!hing

w"'~

~;rn'~ ...,.:.:;it fgr hi~

bot 1!M ''''(Irk o-f iIJ1~i!1t~tez:nm, I ",!!:rum to m~e QU~ his ~onQl Yl'er"fecij: on rhe r:,.o:;-!f1ghwa.y !-€i1i.!I1dtr<!(K i$ .abwlul:ely -:a,We:5ome. f
in inwirorll
MW

'~mol! '~fi1.;j1 "'J~

1!o!'Il[lti.i!!l~

'ilQl,I

s~ ~ ~1!Irilplll'J'"h1r~
~muml
r'i"IIl1IiI:

t4Ln(l1 PJEIl'E:
;1.:',1:;,7, ilIlo1lWJ: ;;-r}., k

AYi.l!rrds,~1:I~.d::rw,!ri

~~r

ii'l~tr!JfI"W!iI1t :POL.! ~'I!ar I§. ;:III~ 1'"!\!3' On 't,h;o;!i!>!;IQ'N.. ,3:00 it r~7.:Ii'iile<ll be-<r>ol'!! eilen !l§.{'ef"lea to the 1Juil:Qlrl<!!1 (whi~!1~ whf in I tl:<!p;a 5C~ p~r~5.- i~,'~ a lil'll~ .;):LiIt ;;:r~ tune [I)f(Ci!.J5.e It'§. rei5!I~:itlri.;:io:,y "til) DlllU Qff1i. i Thi!!l !iMg hes .fI, lot ot ~l.Jitilr.!i. Frob~!;i~ :;!;>l"n ~!I. ~1);;I;;I:f p1(1)':S ! 0001 rh:fthm dur'nng ~Lt! .:ho~ijS_ 1iI'trt I ;I1;IFlK what made th!r5 'tl'"ij.;;k oil bit Imel"!! F.r..t~.sting ~Jilte :!III 'tl~!! 'f1thel' ~ on ti"'te a bi.:!i1fI) I::; 'the rub: of !i'!G QrLlms an.;;!! "l:rum Ilbcp!l; - ~!jlnl!<tlii'-l01}1 ~~..,e- i:)I!!i!!ll 'tryii"'l9 to p!!'rf-ect slJ!a! IB~~;''lih~ filu!~-li~e
..Wi!;

"~p~pr;:j)t:f'

...
I fiI.,d ~;;tII1iI1:"

p1'"Qbli!':m~ ...nth

the

v.t't-II~

,a'l:

~il1ot:" i:iJ~d

tpl:lm~ ibe<::.!ILi!-e'

it W;:IJ!; dnr~~llt, tg sil'lg\- ....ding P-if9. •.iOOt J19 munda'" . Q"i,'e;rand 't!~r .ilg-aiii. "fh,q !;_oh,ll~Cin?:ki~ph:: the; .... gcll!s! 80)'. I H!l!Illl!' had fun 'with R~!I!'IIfI!lJI..a':5, ;!;o2;!lTip!!IJ !'1"!1i !pl'gL,ld ,cf thos!!:" bl®c p!I: am d bl!!!!!!~ ,iI'~ ~,h!!! .e-I~d'iug. r. 1F!.yml,ll}i;I'~ I oI)Iidn"t i;lig 1;hi, '~eng II,mti! i~:...uI~ 'finilsh~.
Q!,!~.

s.1lr,;mge~. 'it gj\trwj, Il:".":InIlcc the

Now,

d"_~o Thk INM on~ of the f!l1't ;!;I)ng~,'ro IIxl re~_rdqd ~ jill;: "And~lusio!ln ~"lwasl~ln!J,dowl'lthe~1;r~1:hehan;! w<rj. 'lbi!; !CJng FJIL1t)nbty' has 'fi'iE! drum loops aJ'ildi !I'IEi druens !il~ Ol"i,_ it"!; ;;;Imoo ;:;hl1~i~ i'llFl jIEI: tl'll1i1lktui iihat An!1l€'il:!' (our eri!J!I'"!!Cii?r~w;a.:;- p!i~iEint oQf1"l'>l~1;; '~j.')o ~i;;III; .:M,II1; ~Iliel • 'fi:o_ the iDiU~:>. DUling thls th:"lil!~'. I W~ lii!i~nErt!l to <Ii lat Q'f 'tri[;l.h;;;lF' ~n~m~~ Maool!' Atta;;iJ. Howie B n'.!mbe:;,. and G!3!rb;:l~ >Ot)";_ol)l~l!,I:. ,;;11_00.11 big 11m
'F,[:Ilb

! 1(WIIl

'~O

,r,;I<!IYi~li'o'l:' ~ II '~h;;;i tim'i;;" H;;y.. ~ ~':;I"i

[]j

Il:Llri:Oli Vig and tl~eo D!J~t Broiilllm.

iEiiy,: iM;;.r,(Y5' <!n;j I ~~~ ~I '!.I~I)" ~mi~1I ,iii"i'lpilifier for tihls.I!)!"!~. lit'!; a ~d'er liiror.w,J1:h;'lrt I bcught ~st ;!I Fo'Ii!ii'ld09 $a~ likrt: V>e<:il'. Iit~ the :s,ame' <t!f'll'..P we- ~!IS~ em ~ t:'.lIYI ~1'1:r..!i~jlic"'~~ bull: I neve!" lJielj I~, ofi:ef'l becal<!:;O!;! ..... jl,.l:;o1; IIi practice a mp, 'r~: ~:;;
sancho tl..!~,jl
mii: on tn QI'lI!: rrf U2 IPI'IJdu;;:er

DEiiliie-1 LimOl~~

'formulas, 'f,iJr !ill<!it~r:;: 1Ill1'ld 0!Im;1E:,small .amp t!~V1I~'5 tlig sound, I', i'I\.iIcle ,ab;!.l!rd !-E'l"i'!ie1;0 1mtI'J'. !KJ I .;!IutjJ~~Ul!lll:l a.e!iiyiUltecl dJjs, 10r"lg ~o be the ~.ab- !n \!'ihit;;b ;r,;. 1)1;~1thi~ rormul~. 'i'""u 1iJ.t!, ~he judg~. Thi:!. taKe II!nd\ed lnto ~ ~Jm K~ii:;lI'1 ...mien !.'.II:. tI':fidefi • to lM",e liII '~he f!n",! !iI1!i~ for O! r,;:IlM:Ir 'Il~C~'_ The (CoIff at the e'ffld wa~ ~de!j dl)riDQI thl;l m;:lir~;:;;rj'l1'Ig. I jl!lllt brau.yht ffl~ P"(jj&g-..c.id talklt1!:i camiN,~ <!!~ p'l_fShi<>d tihlll"!;I1,!1;1;gn whi!:h htld ,ii,crvN. ~ Ii: the ,~ <)1'1 'UlEi 'i!:;:;13~ il"il~ ;:::I~':' Ne,
1J1~!!

i~~!J~. Joe].' eJirrulil!tln~>

MaRW:
~tI'iiA.iFid;

llil!-Ifliiilll lit"Jl,thm U"a(lj;~ o-f tnt!; 'song WetiY:i ~;;:! li'Yl!' in the ::;"tudiD qu~ P!\<!)o'ln!iJali at ,~. ~<!!lFieth";ile). I <t!I!;Q '!}I)'~' . '~O' ~y a mile gtJ.f!:iH part A the ~ whl!li'1'Po1-3!,(Ys. '#03'15,tillo!:ing fi< bre&!::. My f2l",(Jti'iil!- 1P<i_f~ i<!; U:te. brea I«fown in lht!, middle when the ~eaui!ll!.if guili:al' (0 Ii"t'I es in. ThiI~ .:lrli.! fIfI tlrei:lik ~~.u bl:!i!.!Iilitl)' ~SBoo~Ei~~L"

A

M B .'

--.....--~;

R!J,~rnl;!flid: ~ g.:)'1;to oiIdd 'sam;:- koC:fbc .. r!:l fl ....... to til is- :ilJn:;j:

s;om!::
0:

QiI!Jlta! pio[lno;:!'. oil d~h .....'i;li!3j~~1 l;i1IJiJr.Ii,Hill. ~ '" ll'J!'i!"l~.!13" ,of digit~1 p,",r~5i9ITi. !i;!Iy, '~IL Ililio;;~ the 'Fir~J'~.gll
(!Ii.E:rWK!be-

i!I

~~!(pticntif

5plth,

file

II~ri""l@.d 5ii Robin b",ok-!!;;! ~ '51(1l<i~ Cili'liOj[!1;;11 A'l.oo5l),. !,")hr,t"!; '-"J~ ~DtiN;l~ 1fr.e IOIlJn9~ i,le-i:!ilon of MJ';;"';'II';-I,i,." be-::".oli115i?th~1" h~l3'.;i gr~ IPi;;ll'tOthcn:l.zlnd l'1:~rJr fli(e arollitic:~. I 5fiowidl ~ ...e- t<1i10¥1.11) thai!: re>lX'fI;ling '!."'o)'~ ditfh:::r~nt from l::ial1giiL~ ~'I.f:I¥ .:!I~ 't11e< keys .!~rn!f aparllm€,lTI't. Ii!: mil: ;}Irnort, fifty ~:.!Ik,~!i" .ilifld bilb""iat tiMe., m:.o 1i1!"!!Jer~ wE're gl!"<QWi!'1!:1 nl,.lIml;i .;:Inqll !AI:!!'S :i-lm!:iitiiVil!lik~ heiJ. li:ucldi and Rot:!~1'1 W!II~ 'th~~, !.Ir.IIi~r;g p3itii!lndy f~ ~n!:: 'ilL" 9i:'t the daii'lfl :sang right, ! ,cQI,!I,j foI:!ll th~~ w~r~ jus.t roD nice !JiJ ~e II me ~!l) [(let ,off' 'till€' D~i3If1Q ot! nd kt!: a I.Jdld)' d.:l' it. In th~ I!M~ 'fie- had! to eo:! t ",Id the good t~ koR~or; the I I;?l:;.mpll!~r ta mml!" up wi~h !.-bfMe-ttiiflg ao:)~pta.'bleo. II ~5 li~Ei nlli!~ing Frankl?'_n.;I;i<iin'~ n;1I;In:;O~.
<!! '~"E'"' dto!)'~r:li, <:1:;. I w.,:;. .1:.;;lrminoo to pin:," the

on rtry pi~:nGo.!I~~'

pi:!lnc 'l1'.:!I,=k niI~lif.

't~""

,5'

1M000~!.t~:

MMi<J11 Sti(!<er A,j)l'Irodl",11K Ja-tl<et, ROI~m,~nd~

Vi:;I.:)!"! !I'!fern:id :;'1;i~kQ

DQyl!!.l1Ij

fr,;'I~k

This. ~§.

~rtl!l

Fig h{el§. ~tbe- !iJ fOO" ... -e), TefideflCIe:!i. afld] ~he Beastie B~,

the Foo

~~Dlffid by ~ !-I~IJrg4i:on!3 ~ (Ilho tln~m~).. the llaJrtl:n';:;'!iI! Su rf'!?'J"§i; 'Sid icidtll!

Again, the- 9fOO~-eI~another one O'~ iih~e- block-reeknr6F'LI!fiiI·ll"Ia-;:h~I"It!·5allflpl\£!d·iQoj:l!i,'i"'i'iili5·li\i'e-a(OU5lil1C·drumbeat~ ~t .-:yr ~~)e ft"'flru~!, ar~ tK~ailf If Ie 5all1e ~I~I~~' 6'r M"'lfule:. ~el;Nfliif'l!il ~s.1:-aa! Ha~tl"!" • (t~ught W~ l1.eeded a bf"idge-, se I 1[lade- Oi~, up' tI rter ~he 5~M·IJID r;t:Inyfglg at the FRilII,

so

liil~!'!d: I w;t'; :;!1fff!ntlg f,r(lIlr) a b~ osld, I p<w};,e;;! UJ) ,!!ar!~ 1''I3~'!,11"1!31i19t1dy, Iii!')'j Robin, .:ifld sa ncho' (E:MG) '~O fin~sh'iljh.E'

tracks,
I!!;I~:~~ as ~1'1'!)~e. '0I"'I1y ~~·ed dO'iMl!. A 11, tho!! wotllfidii:! n 0'1 t,e( h [H) I I) ~~.
u

Ra!li'multa:: ,th~ mlriu r:i@lJ!;~i~ pierril;;:;' pi:i ~ ii"r • Par,;. :5'oil MDI3';'. "'.21 r, ~h i!lo i!!. ,t ill'!!! .:!I[bunll wi! III t.me I ~iU~ ~e-ffi'aJl,e-voke-s. we-'\le Jh~ 'I:Inly 'I1o:'rnr a. le .... ::r~ ie. d~""11fI'lnl!- ~"!Jr'lclbato:!: b~t,ore ~Do ..... rQQwr1." o r
l'M~tW pltr:fl:d ::'}'iU~I~.

s.o

Ely pl~~

n

e",e-r

1I' ...

.;:or.rjed.

ll'1~i~.&[1;.1.11 I :rnr~ Ie.~s. L1i~n '~~I.l!I'I '!hi:! j}j1r!'i'ioiJ~ 'Ol"le-:;. 9 ihii .irfbllllili hili 111WIr!!' arufll~ Ifr<rl'l ilW!· 1j)~!!'!.'i(!iJ~ ones, nli~ a[bLJIiI iil-ll:l, mo::r1i'o2 ib.ii~ ~iiU!l 'Il1Wrr'l th~ pr~iau!l emes... 8uddy let us pl.!rf b~m.

Mal'!tui:

"WAtA NANG SfNSE ANG MIJNOO" .. ht.s'lhe zroid tMt ... Sr:iUfldbi!_~'Frl:lm hr:irT.eWd~ ~lne lI:id~. "']'HI!; MILKIt.lG COW... t.lOT nll~ MILKI~G COW ... N OT! ~ ~ :Soullildbi ~~ fri[] m pd~,,[])'d.

RY
I [lke to think efthe r,eoordi"'l1 rtudio @~ :!i(Iffle l:Ji'!d Qf ~:;!Il'lIl;tual)'. Ha ~he time". it is""~r:r;. VeiRY 'qUiet It :'.rl~t commands its. rnhalbit3:nt5 to rotlilr\r:iyrtot' with"eo ~lirk It I!i= pa!3ible '~D- shut 'IJ.!'!..!t ;jj II thill- busue and 1;i..1J!Otie. the madness and h),pE'" 'the- OIrtifir:f~lit)' ~~ gr~ed t.~t' r:;.fieFl; eng.l.lifs its piflTQn~, y~ (Ii'! tf-~~at'i-reG"hand, It C.3 n also b_e home to a' menag~~Ir:: ¢f:5l;;:!_I)!"1~ S~riF(g '9~ '~hunrjlJring ~r\.lir~:;.. .jJ i'ld ~fe.;rmlli"lg V.aCi!r1lS. ar-e just some of th'" ID'lII"lrj_!j: tt1~'!: e;orn O"'(:(!t one ''Lt~
,13 I'!IW

y.

rouliidly

It i'§.vttr}' Ifi'¥IJ~hi ti-l<e' :r1~Il'm,e ~~tti the !i1e-8pillQ.. eJJjQ:fW~~,Jll._O ~U~·

dltli:.k

i rrto

tEi e ~t!J:d io

.tg.

1II'~(tp ~

ttr

E-heads ...At time5-, I have i:iiliri...l<ld eil!!"ly to Hi;e 'fh~m comfort and isol atioR_ i ha'lE! .atso 'iilitri~r:!Id them ose w h o h a ...e . ret n.e,t. p rEvaq.

Or~:side. fbE! I!!."Mih.:.m be (OT1'Ipa~d tQ could ll;ie o~,;sett-N}!l.~~lf!tlb; and thr:: nerd: !Se'l:1J'lld,; thor"!]lool,.lld bot ir.tSt I on the- ~0'1'.3i tiJillng t'rf'f[gr:! . - • _. t";t~ doesn't tit. I have 5.r2@;n '~he-rrn to" Ity r;:I.iiSalg~W:l~~i.i!1 ar.rangelMlell'lte-ven before- a si~l!:! ~s '§.CI1".I1ld~, on I~ h~ tf'iram 1i!'.i'l~h,a.f19~11A;I after ,21 'few notes have !been recor&!rl:1:JtJese 5O!!ne5 and: ti1~ r~-ulftiAg ri1~:';it (ol.lld M'IIe 'fome< abosrt if the world was Iit€r~~ watchjngi trreir ~f)' move. Th is i.s whY J t!Jin~ tI'I~ Y!r6!al,~--r;;l1 '!i:tud~.Q wOor,k 5,0 mur h: .becaulie' "'tl:rr~re. they ha.ve the privaq to Qe t~m~ ..

SC ATC 'tr tQ<Id~rer.;. .~ a~n.dbfJ:.r:. One
tp

re(t.)fo(:i1tlgj

allo',W,S ttrellJll' d~all. j tr)' e Ifi~i'iIili1fi~Jm QJf' di~ ~c.t~Or:'l!l. TtrJ~ eFiibble~ 'Itrer.'r'lto ~-)!pl ;;!Il"Id te QoJ dill[ g'i) wfi.ere nCr 'dr"l~ M{iI~ ~or'te be-l\Qr
'The lselatlan

t~~enaTIIll(

of 'jjhe ,s,tudiCli:aM
-~

'k,!I

h~:; br;i(g me

'Fe. tile I:roMad~ (11;(:' iltoo iO nC':;' lJe«rmc ITi~r~i rTl0r18 .tJ;" 1'1 <J room wit!;. kit!;; th~il' lI'--tfY9 r::J, p'1o:!yg rou n d1, :.::p~~~ nip, <! Ilod ::;;;]II'IKitU'3lr:fa II ro II

:H'olI'II'

w'!vI:il"'O!! LOl"i!

"'1lI1"1jII

~~

J.k'I. y,,~,l:.
'l!"a<r'1I
II

WIlD

1~,

t..l9o:!i

van"
~1!i1L.;l

.L:n.-4

Y'DLO~ '~o!Ill

i

~fiO~~

'll"IfIQli"1lI :J~u ,;:'.., ;J-..ntlnulill. r
1Ir,(j"

,.b':l~
11"

.7':1'11.
'.!l

:l1!lt.!!"I!i.1lJ.~ UI!ii!i\ '1;.1;11 ~

t"~~d. -~ 0'

1.

i!i ~'f"V"
1'1!1~"D t.M·["!o Ln
nlllI

.T'J'.1

tl.ll

:I.. t..

t.':tfl~
:!!:I
r:J,",'~

"t,.!["
t'"H~

~n.a

~ .'"rI

I'

,R 1 t.U

'.',11.'11..~I.II.~

'1~

tt.l!il!' ·~'>W·t } b!!lelll.lJ!oI!i [If

t

Ell!: !l.fii rly t~Li. 'I!Ib

rlji,,,"{!

.I. r.. "1g t. ~ i n it, '!1.11! i Il~. II;t.e !I D!.3l:d II C:' t.hG ~~ 1...!1,p !n.r:m" 1I>:1:k!l! IIJI:I IIII', :r:: t. _. i!! r,.; ililiy. ~ I!I' Iii ~,:j 'II".u tiu:ngrj1' II t:r-1I\1:!l. lind 't..e 'II""'llItao1, '~D IUl.r;.
1II!!l'

'toa'it fl"Q K.{!;~~ ... b.~ 181,§ 11:111 ilii,~ 'I. :, r. 'it':!! PI 0:::1JI11" ~ l:J:1.. \,ln.§ J'i;lIlJi

-1

I"lTlI

'l':u! i.e

b"

~1LJ..!!IlI(§,

'~I:"lr !I' III ~~I!!!'-iltl!l

i:.

~o'll"nlll!~lI.lplI

~~
i ~

~~

4iD~.
LUI.:ldL

ellrtLl'iH!I.

~h~
~Il! lcUIJ't1.
,II.

caA~~l
.1li1 '

e

Or:r~ ,~
t(l

t:11:II ~ ~8 LIII~~~~~~. It'B
W(lr:rlll

~1.IIIID11;:; -11.11

1 ~I!!'

1l'1!'!!iP;IL!I"~-:!. " :l!iI'!I511. t.

t

:1;:

11)1.: r . Ii!!

'9'
l.~

r8..~ ~..y 1 &
It.b

!:"1i!.:1j,

i.h1r1el:.

rry
:l'IJIU;

::.r...~b"

11'11.11' iIlb!!!I~::' 11;0 blt!':i!, I~ 'll'!l.Oil'l! 'BLlI1M1 iiI'LL!L-\i;iiolf !l!JlIud knl!l' 'II"'!1.!IJ!'eJlIll.!~ - 'JIII.II. I !A ~jijWilli"'."! ~ 0 B!l~'. I

11.0""

1 r

I

010111'

'I:.. ~
!TI~i!"

}'Ol~f'

1I"1Ifoll·it;'l'"

!i O!rotlol. !m!j.
n!l!li:!

'ilhlft.

'L r..

ill 'lilt .!I.IIY to ~,
t;BIt ba'Ta;

~u!"'p1"1,lIio!l
R1~~R ~~

i!1,l,'l."

~~t

t"~~

1!'!3i!.

~1I~ 11, 1 n... ·,el!'l' t. ·1

!"'~'IL:rd

t:P.'o!I;n

~8~e.~~

I 1.l1.O,lilW'1:t 't.;).; m:r'iBr!I~:'. II~ "!!I~pL~ ~il I.Ihr!lr lit.' hil"'~. ~dl. ,:[ t"lg11.~'l'
-

lLBJr'il'I!..1. I

t.1lI.!d

:1-0'-.1

I

1~Cl"1I-!l

blllL ... ~illlo1, i:.'l1
~.;:lQ

Ju..t.

g.
1:.~ ~

• B:I. 'I "

N0U

.J :11.11 i!I

t111!i I!'

E"OO!ll?

"

O:"oiilil 1
iiil;lII " ~D'II!

il'1L'"

1I'!ilIl.':Ith!l.~1!i

'll'1I1.r-ifo"

ohi.! 'II !LIII_I:.'!I o i ~!!IIU! 1M' 1lo-IM.i.JUl'Y \J,,!,!!,. If-D. I ~ dlilm'
tillUll! .~
_a 041

.. 'I. tl:i41 lIid-'!l i!!O iII'i!I lil'd, Ijbcllt.
"l!J,'I",

ot t.'!1.~
'tl':ilLt."t'
_D. t:.'II'1)

NJ..I.!Ii ..

i'~--~....-'!
~
,

IIUl,;:h

1.
!:.t.I.L ~1L.l1

'LO 11. bAlI,

t.hl. t.
1I".1l/! Ii-R

a:.1I.~.

ilhQi

.. "' ..,

-II

and
e ilit"j

I

l1l!iillt

'11'0.11"
f'll;i

1 .aIII

t'!:tl:ll!rll!i

~~
!

1l!~1tJ :I,_,'!, t.'iJ.e !\iIJ),l Iilyll-rj}, ~• '"b
,'I. 'If'!!

H"l"I:.!I.

';.U 1 i!llr!IrliL'P"'~, nlli~ be

n.:L
'-lIilJlI<II

Iit
ti""Vilr

Ii. .e;!l.iUllol:l'il

to

~I!

CIliWD .1illllll:

11:":101

e j;i. 7,;111-

1i!1k'll f'D,
1I!Ih.l~41.

oJI!JiLJr.I'~II'.1.
ILIIII}

t

'".11. 11''

il1d. t.l:oay ~·n 1 t, Ill:' Cvt" :tt, t.l':illt· 0 l!illlt. 'll'Ql,~ t"(1i, I ~::rn. 1 'I.. K.1W!1J!' wllait. 10. l"olIlI!" 1 i:ll!'i!!IlIIllI.~ ~bo1JJt. ~h .. t eco·'i!', 1: l- 1II:11:!! ti!ifl ttl.llI!! dm:' t:.

1Ji'....

,_)"

1:'1,.'111'

t. G!i!;;oJra 1:. "i!Ir ~ !mill· ~ b(i ~o!:i' l.~~!l!in<!l
!!,ll!I' !:!~. !L'Q.

't"lr!!jhrt.
d,1 !;,l!Il. !!II"IJ:1Ii"~

--T

HT
1)1Ir'

j!]

le~'y •
01:r."], !::i!.JJ"r'IIrb.y.
'!ro tit! II!!! IJ~. II.n ~

t~ ~i11
I, ~"lIJ:l1II '~
R AlAI

~J::rt. .. ll. n.,s. l,I~'II)''bo!lo r!!j,ll'!:''1 '111"1t.~iI';SI ::lal"J;!, boLl!;, :u. ,t _ I ~~lI'i' ~ ",'11io1ll It::I e t.hicngo '.lp b.OI!J;J.'IL~"l r!, 'to' f!l 'I1.~'I"~ rr)1" ~ 1. J.~!IIrIi t J'01l. 1ir1L1I'!!' IIJ' WO-E"tI. U'i .. ~ 1o'''''l'"Y1.~~ "~, 'Ii: '!!!'I!,s :L,III
1ib"E" ""II'l"y 1Ii:li.ll@il~ ft-ly;!l.III'
~

x

t

rte

rUl'biin"

ill 11.1:1 fo!"

"l:n.nillil"_

Yr;lill,

Miry

!!! .t.Ii'l.I!Il"

J!J~ll.!I:I.

'br-llll~

!i;,'I111. ~I) !;II t.~ 1~ t. II. ,J~:j{Qlt wl
:[ r!I

'to ilia

'll'1lIil'C

~u,L

I) -

tl:r !Hi. r '11" .. 11. $1:0" 'n.ii n foo1

'jii'I!.".. "Hrun~.

1 ..... ~'r-o!!-Il ~ 11\~' 11
_!]UY'p:rJ.IIII!I.:!I,
11(1

t.il

t.1II -rGlIL'

'!l'9t.'II,L

.. ~d.

'I;'n._at.

(II""IF f~o'lIio

..... 110iI''I:!''l3i.1'.

I

I!D :J

bit: I:,.a; -o:a:r (j!i1liR"1I'!I :It.l'J1I< .Il i_niEl~ ~ kll.IlJ''iIl-ioll.n.YII,'' ~

"'~4i!II\!(.

..r·,;.oa:!'
~_

.j_l~I!l1l(p';
1"qi71!lR

_

1111 '!I'.I'I'"
";I.(j:I

~ j;ii;!"I\"'tIt'!'~:c

.1~1I1:L_

g!l r•.
:1.111

ll'IIiIi~

~I)P

t,blll

t,1;I! ..,

tt

'1Ij,' t;,

iJ.rJit '11'11 l'.. 11'11.1 go!1l1S 110111 ~ _1Qu, i(r1r I'IlI'iII' J IJ~ ~ "'lh_kii'n" '~iI'!:I15. II. I'!!l!'ilril.lI _ II!,,' H ll~" 'II'.II.'klng up 11!II:.fl ,iI. ,~~ ~., "" ["'II. 'r~,!f1I!1.,f. I 'll'1I.1l Ii. 'I"IIIi.ll~)' 1.!I'lJ.lJlI'tOIl!!!1. :to t.he. irl5l _ i,. tit.. '" ["y1:,M 11;; .l~ a·~:r." A ~I'I~-'I 1!J'iI'LII1di. 'til!! !!Ib"l'l~i~d, W'1'1;;':).O •.l.'i., j) 1"':1.(1<1" IHIi i:.:Ii.lll!l,
i:1.,."BI t.'IHI ~,!i[ll!o t.D :f'l5L!ii"'tr 1 ~ 1.0 'IIhl!!lD, ~u' 'nil

: t Imow :L ~ 'II'JlS II. to!lrt. lta'I'" t,1:! bolli Jr-.II,~y t.i;lI
n.1I.~""_la')
i

r"~ :1
~

f'I"ot:ijl~""
b.Q..I."ll!!!1!I

~iL'!i'r; lIon.iII

rol;j,t:, u'!iDl!!llIir ,f." 1.1 , 4 1I!t10'll'l!l1"

il1l:Q'ir~f i:,~1-! ~

1 !"iI1lilllNi'~

'!;l,f !:ohe

~tll;L

~iI!!'Lrar.;;l!I.

."I!!

'!'Ili"
il!:lf.

'II"!!I1II,11l1!5: 'll'IUI q II. 1II1rlgl.Cl 1Il.rJ:II.7'1'.

:L :!.

Jl;, .!l.llId 'b":II'Ut.,m, fu-'. ~ !'!bOlt 'If .. 11 .ill 0 11!"!1,~,
j

~~ l.'lfIl_'r'D

EI!,:It, Looll ~PIII3b~::; It 1 l ~ 1 ~ lit fo t,'!llll L!I. "I: ijIj(l' - l.d lI<Ti!!I
o-f !.l"Qo1Lbol ,l,_iI 'll'1t" ilr •

jun
0 11."I!

1"'I'tll"Ii
III ,

t.h1;:,
Oil!

Iry ;
... il

t.

1'1

i;.:'!iIi! "~'1 ..!! iI'.IlI.!!i' lIi1!l •• ~' !I!ISr.,j,

bia.I!'IlUIi

I

III 1iJ·'

'r.,.,..11 !l.lI ~
C;;:1J1:I !,o;I1II.
1I.T''2iIl1l

!I!~f'1!1

1t"! tor;. til;i!l IIoUlI!I' J"tIQ"_!l, i!:I.d, 'II''!lIl.i!:, ... Y'DD_!l it. W.. R.; l:to U' 11 b III!.J:1;;JJl1!l'1-@i1~ foe .. I!iliil!iillil1l;, TI.oQot !@! 'tr:r I:.t! L It. 'll'1L1l t1~:! Hilty, II. 1I:1~!!:'Itilll!~ ... '!!Ilk kn ,=,lQIII!I'U ... r..al"!"lI.o:i!lli! ill U':~n~ !"qq!:l!." J!,",;!,-~ H ;;OLJ!"'UcII1 1.'1:. '11.,11 C!!i"Llt.:L 1'\;11 ~ 'lco 'WI ......... :II,tul
.... t1!1rr'1II11i
Y

,"Pi.

"!ld.

t

II. II! ,\

~~1"'f',HIJ" '!IJl! ~11' 'l'tt1d 1iU1I4Il:.f llil:'o:r' ~I.Jtr _" poJl:I:II. UIrn ~I:'j ,. '" ["ill d. t t.,f1 llI'h,D I!i 0'_
1

~1II'\1'
II. i111JmUIr' II, 1i''I;I;!,

11. ., ¢\. 1-o.-lJ,
III ~ I'..blll be't'ii'ii!!1!!1II ill

I:(j!i

.ill, Bini! D II.

n

VE!l i:i

I:lJit1'J,1l.

-:III,

'J

~'r!li

ot.Oi!jil' 9't"1·

r.

"i<lri
; Y,ijilJ iII'l!I.
rI.

t.h~ J,

J. ~"_r!r. 1>1(5:
'i'Q

II::n.I:iI'

t,~

1'U'~l'·!;iNn::;!I!I

'l:;i'!I.::::1II

W' b~
1N;)noll,

~r
1

~i!iC:r1rn!jidl SU!l:'HI!III til IIi5iY t.'tJit il,;jd ~'/&n in O!.31!' Uill~ .tidL n • r..

;1;1;. IW"ti!!< 11'0:';

Itimi!;'

d.iJ1'.I' t. .TilU? -'In(l .'lI£I'II'

lh;!,i':! onr!r HI!' :l~rl[]:II1:;91J" 111 a:1>-;}I.!.'1" '1:.-0 beg;tD.· I ::;)'IL lil. 1liiy r t :I,'n,il '!fen t dr;lLi.Ii" il"1)'F" ~ 1J ... .11~ III t. ,I

il.TlII, ,Ii 'I!'(i

!IID[I"'lL

i

~O!)'i''t.-,
I

Jd,

'!I'll!!! IUI..a

1I,[1115.1I't.t1,1'1I;!5

Bill 'fr;; I"~ a&yt.'I!.l.'ng
i

~ 1!IiJ" '!!'i!

ell' 11't',),"dIii,1 ~
cl!-D

tlo1i1t
'Ii".

I I:.r1i!1'!i alii: lI.uc-t1
II.W,II.IID1!· -

illi.

.;o!:lr,11d ~CI Il

i;.4Il'

b"'I1i.!:.Jl

tul.

~'UI!'I!'I:!·L ....L1.l'iIl!.!1 t CU.[lj5i:LIIr

~JII,n
""rIr,!,"R

t.'!to

UJ.II.I!iI:l: !.~!i h.!;k1ll h";l 'I..F.~ I!!!CI~.n o Il!lJl!'lill, _ ';!;;'oR I;"r!r "i!!Ii!! '!II 'l! lllir~J"
qLiIJ

to

'l:

h

'II.

11 ~

t.g,

'~t1.11J

f!I.~".'III!1~y

ju,!1 t.

t.a-l;l1 !po ~
I. 111",:'1.11:1 Il
Ii.

t.J!I'

g._IHI

t:i9,

R tlo'!l
'lI".r;I!.

.,.11

;!I!" ~~

1<1(Ir'f" 'ti'O l (;, • !II!!' l:r kl rilfl; ~o -18 t.'hll'liPJi..
ilIr!:loll

~zy

but.

t'i;!,!II~"

b.)

lI"iu'ULI:JI5.

'bQI;;I'it.

1.111 :t i:' ." - '!Iaa. ;!}.jiU'~~:I: iI3. E>f!ll~J.lIJTlIJ. 'll'r!! :!;r-"'! Icli,
'I

illS.
El.!!!al.lj1'

B:as,ta

1Ir.ta;

_-.' I ,.... IIPO I au jU .....16ue BEER ·
'__,-1 .'.... -.., '_-"
I',·' _ '_"

....

:....'.--.

®

.

r,

0

nE L1l. T btl 'vE' II: 'RUE" ILrRST u
i
r

i

J

''-'-

L.

~

F:ILIOFRCTS

H~

nnv-san

=:;-:'fO F1.. :mECRll.S lIf:i"IL£B"I rnt FI!O i"!HK'5. 'o'ij';!, r;~rr,;:J,.IIm: ~ m~~_I.!P!:. ~~[ P.;:~ F~_::JS TH~~£tlT !liiED [l1lE;J'¥ ~JfR s:: :,:1; ~ Ftr.~t.t: l ur:1IDllE nrJ, I ... ~RnD s ,ILL IA r;.E;~,!R!':: !Oil.S, St:;:I(1';EO ~ :F m:J 0:: 5 -L!l~'f;:~ ~P'Jii1G - ..~;jj,i,:?, " ...::j:m:<i! .ml..lfl~ mUn~!_i!fj'fiT"(JflD, 'IiW ~:T. ~Rt.-a:<1: III':Fr.'JI~ Fl'1!:! ~ ~ Ff: ~r.lI mil A~~ - ... i'Mr' G r. P1!IIll1I rrfI't'A..
--= "r..

-

-~ ~ F-::tII'..L'Y 1!"~:'!KMmc,. Pmt.!;J .dlirEo; IDJ_.lfU ~1'i.R "M ::::re:J'JY L'rJ'f-Lffi:-i'Jrrr. 1:~: "TBR'I, t-nu i:::JLD IS rr 'BP.LT"u.' m )"GK'I{Ii'"]_J;;FJ,J". ';1m" 'F.. RT -:::: Rtr"... ~TTA BE -"'1; R~T e-J l P.liLIi ~ WE; 11l!Jit"Q1SFE!:"_m~ T~R, u.r;: "J:~1.. C:-::E R'~"fI BE '"= -"j E',' ThlE- PH:lH;-J!::Il:'i'" !iI'f")RCL'!li!l ~li;[f[i4 il] 1--{(iJPRi~r.R. ".R,;"RJI~

*~

=iE;I:'-':S .H£P,L 'H:Y.

~T_X;T ,:.<:. ~ ... ·lm·IH"E.- ..~~ HI~Or.:y T5'r' J EX. P;"E Y"5!! :H.c-i ~

~RF

~r.r.m

rfl J;!!J.!i!

It':r: 1>(,:

n!lr.

-.~iii!""',15;THR':' R..L lIRE",Jii Til ClISl(IlllIP.=...Y CIi.. Rr.{l-~", .lL."i ..u, V,P'C,lIl"[I L07 .. ~lIDRRf. P;fI TIWO S;:J en:;. Ie; Pl(N-UP
LfI~1 ~1Ifi¥I"1:"(. ::Tf.l.ETIiI.l1l!"

THE'-' ,;n.OW lliE WI.!. rT'.R~f ~ - een-r ~ 1=:,J.!~71,j Rm Fl...st1 HIO!I!fIDQ rr IS m: nRT;';RJiit::F- THi ..:09...1 CI!EIJIi IfIv £Ii\(, R zt..U[ln· 7rlTl§ F{ijI ~T5, ncsrrs, 1lU'"{'I,. ['.IIIL(Ul~ [JJ.t ro, l.lR...Ai I-Q<!JWLI. I ~a:lIJERT -.Em).. (1IEu)1l(:' .f,UITI, I)Rn;I~, f'(1 PR 1'!:,u;.'1, A~ :rmnl:' Ant:-:An[J Pil-. 'DmRii11<r
(11~'

lH-!IH. ~

rc~.

TRRffiC ..1m. T~;

THr;;HIIrn:: os R~..Eep

•U

i!FLi'I'.flIln rn,J:.1R 'TRY!J...fF.,:,;.:t ;r"J,,':"rH trI!fl. ~rn TfI~ n~!(T FJ.,'E [l~. WE 5mULmrr~w:,I..Y l.l,NP J7A)T TIl: ::LT:mRTl ...:Rp.R11 R(Cf~IlR'i - (1iIIrIER1I5:11.·[l:J..l.,Y (:RV" .... t:iI"LY' llfU!i'.rPR~m::ml ~: M~i""....rn ~.5NA 'r1ff; IY&Blfti: ~,Gl .. [lRi') ..~:"L.Y' ~ ...R~fF.1..JRme5< "I':-.Ij ;',lS,. 'IItlHII.L"lfl:.IlD '<fIT.R.i«~,l 00 rBifIlJI •• ;ii-'IS T TlJ i E{ffl[l TItE P[.Rru;:, UIE '''''Wi RT ..mE'=. ~n DoonE ·1'll r.tl.€ ~JT1 TilE 'i:(IJS!On=IT{lR CHE~1'i"'~!!!_J.:!E:'R.E! ~tHl..,.I-t:ItE!.ffiEFfT11g
~ iillf ~"I~1' ~RJ!!.:J 0; TJof tnl).TTlI·

~

RR IJ,

-C 'fJ '5 Ll::~ ~

• ~.{Fi -

!l1Ii:Ft! III T::r.E • .l..UE ''1'.,= U'J: H:;:':R re ta.YHE;P:o...ffi!: ~ It,t;r.r..r.;:.. - riTI.......THi 8FT':':-s. ~E::P ....f'r.1ES ~ eRTB"!TRm& TJlR..~M"TlTE ..:RPfI ....:vi5 fu'kG
'f{£jI<, I'[fri 1m ~€

T1!E [lIIn[l ~ 1l::JT~~ ~Ln~~.flla.l ~

(;lliHCC'I~

~

~RS~~p_J

FLI..oer OF.f.fll~'lTI:l'l

~5F..

J3;Y Till; en:'lD'~ i1A'f':. 1"0

'JI'N! ~=Am;_.Tf~:Ii.

:11 JnIlU'f'E5TOTo,(H ~:-u I-l':'.": rE"JF~'!ifE~ so mRny FRO: F;;:..:J:::8fl~ lU'l,PfO IILIT!:fIl,.ilSDn B~ 1. TfFlTRlmr..-s..· IT1I1:,lTES Smlll..E LP ~ •• r. rJ ~ .:i:...,;p.m. il.lLil~T:::R":: ..i''':'~~!'lrec m~1Rijcn:D;,m:l~~ -rnnrr;)TI!RT :Y lliln.·H..-E11 IlEED f'tci"LJ: Til ;-::R:'Il'IU, 1I.. f':::flL~:IJrl['IIR;1i]!1 n:n:l-.Rlr...:r:t:rD ~IlLfll'(' ~rL~l...IllDST UlRnTE~' 'rflTR_!l:P-£ }:...ll~~D/(T ~I!IlI'!E~1/511~~ BY al;iiVl'lJ ~en FIlR ~ii:..rE ru:s1l1J!i 1T"I'fT~jij_.~ ,
_ ... AI5 5r.IIUTIlJTlilT~ 1'''' .... Y, ~ FIRST 1i~R!H ~ T'IJ.!i'I'GI fll,HT RR.,({l~!!!~_:lr.E 'IIr.~ II 11 IILf ., .. .RS ~ tiEm :i'"~. ~J_~.LfI"(E I<ITE~, f'E1Ii) C~::; Bt~~ tI!:TfI:II:~ TR m:-. ::K ..l,lH tH....u:E;mi*T jql'rrstJ [8(::"J:' REf', ' Dl:TCRTEfI H~Ur. TREI1~HC:lRTl ..s:r.u Bllw .. U![{,(I)11E TDIiYllr_~":lT5l:I'':RC ~PIt~~ IktRIlJ5 "'J;:IiY::::-'i.-:'Yl.I;.IPE<;:Q ~~O;. o;p.w'l'i'I:n.Ij~E.J,UtlE:'R:~, r.tR. iK.4'lBS-

e ~bethe4'ds.

a

m

m:e ~.,.,

;f' 'it'"",~, ~»'i Po '''ilT':::

-

~Ji~fr~MvE5, roJ.J B(;Jt.....Wa.;:trn~ tn Tt=',','!:!...o-:::rm n£ j;)J)ST JIIPRilES€ WEWIA.f'F.;lIiIR!iI~l'rEE:J rc t:: l!~ ~~r:1I;rnpER,. f-,jA 'l'~T :mrn:!'::!1 FDR TlIIE' (".tXT FW.~ tlJWS.. ..CHE::N-~:':!

:.cm:r::r:.-

T::ili""~K.~D~m 'ij;!lI,!~:e T!I'!'I)" .. "ti~ "R5: IjC~~ FaR R~'1~ 6{ll! P~1 11Flll ..:RI' l'1':~? Fr:R Ff!!fl:[II,SHO PE'S0'5i' !;R~EE_I:EW!i I,NR"R ... III 1JIIr::j, PEIC:-:':. ~1I1': ~tlm 1H: PUIt1E' .• DIJD[\', 'Drm'~ F\.U.. RnYnt:~ :;;':T GF THI;:rn:m-enR - :N A • ~IW!: ~(!u I!.IIlO· r Eir :ilDI.E 1'(1 F'iJT Ii E;,.'1:;;t; ~ F-;;T::!1l:8T.~:;HRRr.E!'".J ::l(~1"11 . WITH 'fHE fl.'l-L~ RlJT(ImP.TED'TLt!.E:"LIlWJ '"TlRI\ ~IH'iiT I::'R55 sER'JlCf ~~ m'l'. l5I, BuT1'_ UlldlT f'l'Ii]Ri! tnn ~ RS" FiiR1 ...'io!.Hl"...I;!Fi:E;Rl'f;FR~'!' 'rC: ~ A'f.g A..'lI. 0:) TIl~ DIlT - TI!E"rF!E nOT 1'I~!lm

lLfI.r;E UP iJl.JY"Slm~iT".e~T "'DlJ [liliJ;r.~TF":1tS ~'Ofj l[jiiEj;NR'j:r .~!!_iTIR"'iI: 1J.iE.1J...1KiI'.A: TB"RPlJRIII fflJi ~fiST1 l~\&'ll-..m
MERJliFFl5T 'Q<lB!.MI~~( 'lll .. rr Ht!FFE"T 8u~(;. IJf") TO ~DIJ~rR !.::JrtJ...IID1!) R ~. ~ f~ mR:i'!: ~nIlC!PtiiTl

TII~.{tn

:03?Fl.ffi

ffifiZ'-',

or "('leI~

m ~I'"(QiIS,

1l'f(l1i1l1l'mr.:PR~T'ER-.I)""RII'. SO TUJi) E RJ it' T Bji:.) ~ T !IIS T 11i11"1 m H Iii''')

IS rr sru, Fi.!JSi-I ~'1)JFL IlR !¥:~ THE JnF-f!d"i5E: RliliR"'i ~~!l(o.1,-m.:..E'tI::;ru;:s.Irl~e P..=le 'i.'T:JlL~, '':'1tE'Y Fi':' I:": 'rl'E 'SiJ PI!L.'l¥.. fir. w.JJI ~ rsur u=rrm, ! Pro (tJT TIE oo.lillS[li (Ci:'lH!.5E Sff{11:n&I.'I1 ~E~ ~I1:;;'~':o t:= ~~~ ~ TKir:' !:n::~... :.: f A (HLL, WJ CRill iTIl:f\I~ mum ''fIiE ~OlIlMffiE ~~ '!'DU ~ERED T:!IE ::;;IU, ~R: "'C;':':";' ~ '::-:;; F.f:~rr:.:~~[!,1~ .'::R::..."":'::H" ~'1::~::1r,. :E :mtli~ R IlEB...ir.E lluT!l" u lH!, ~ rn~tI" ma D!.J;T mrG "'KS ~I::_;';';~:":!..~R:':':" ereo ')1;R6;rF,. ~ .IP 1-'l~1I' L::I~H ::!::T:r.'~i'it:IJlL~ A~ WI-;j:ml~T' HITtES:;c~[ II LA~ lin) 'm=t5'Xi ~ 1"Ii~ Ii':; 5 ~FiCIL~RYm.~;'1::i Ii t:ilnCi;:' C:' ':', H~''; WHI~I:":~ II aJLa~ iPALH'H, [Il"JiO!T[';'II' OF 'Jcmml!'_.~:,:JI'::::-~~

T1l~'I'lJ.101'f(:S _ ['I..ITHR/~RW...eT FIXE. PRI~ ~ m g:,.~w..o..: ~"ilrI._~RP~ mflRGrt17 ffil.Il, unn, fIO!ff~ 'JC:i. RflD~5 ~F T""5M.R1:5.. B~RRR!!!...SIQ" ~::P ~ :~, FI':' LEIIS':',FlmrrJl-IlJi:;' "JOLI1.i4I~,_j[Ii!ID..hl!it.~ _ mi;l'fi;{lf!'"r.I)5 II1lD Cf:OPPED 'ioDcr:s, FU.. m:'r' 'Xfn~:j.I".'" HAJJI '1ll ti~E<f' :,:,mr:': JiH~ ~:fll'ita:"!iLl.uKEfI~':; IliRR(IiS-7, I'LL LC(i': HIII' Ko'fl_,.!"'-f~~'S. I!FM11L'!l'l1~ l'"I,oru tl~V5I: .fIt::;.v F~~ V.L~~],:J !XI 'fC'J ~~ --'!"~LU:"'!"' iI Ji=F1lI1~!l~'_~;; ~,rnE BPI!.!I':1: -mLfT-TF'"'._ ~ ~~K~ 1'},f ~B:.IRI mc'~J::'JS"~"I'.1IT~ ~ L.."i:IlJIEl:..JI5.~ n-c: ~ROER..l!.I!:f1l;!j nrs _,G!I":'TR -:.:::TO '9Jr(., JRI!Ii:f"•• '§DUEElE[i. fnTO iii (R!3.-tu:: ~:,:~ ~!;Js;l sSl:l': sO I'f:AI'.Y 2ml:l5 OCI R ~\!IX; r:lI;'rROI :fi ~:_::;: B'lY:!i:~ ~1,.~!:,! :i:EH .~ !lilT:]: illtiiill. ~ ~R~ OOD!.IJl,i1'.R: 'I'1IiiR ~ll..~, ~. JI~:"I ~C~ Il"I A ~~A'"f-!f.:qw (~ "'~In I.J.."'HR'l \'01.1 ('iI~:" rm,.l,I"I.;..I,. Tl>t~1I i E;; rE;w~Rii
'bl~ PM "K;~

~.u.L.RR:!111 r~'f~J,I!HU II':"" '!'H~ P~in't" llii=r1qjl

Ix;:n:::.I:;. :,.P ~
1111i',m.

':'~,;

':1l ~ Y'-ll:ll

KIfl:;::':":l,. WJ-Fl FSlil:@-,~ r.E~Iii!OO "lUI~fi... 'i' t So1-

Ii1T[fiP!iifTlliI;:I THE,PSfiT'" IS STRR!nr.:;. ~JVI~

~~

1ti.Ri:;i'm "HW.Q!! TH; ~TI'

:';i RS:;:::~ 1'~ ~ ':'~':'.

JiR£. 'r'O..!~'" y(:L~::m,o

lIP'?-

tes p,rn
"l..fl.l.r:! 'THIS f:S H~:::IT'al- "'mit :?IRllTI' ~R.nu~-Oio;,fllR.T L.:,::~T yn::! ~r:.I'Or:<.'U;J,!I :_m~i;.R~e ~~ ~S?-,_::r~1'Jt r T!-01.!"1f!" IT ~ II; 1PR.l\.y!!!_.t'i'TI:;:': :;.:..~ ":""5 R:'IRT'I' ':'::ril". ~~ti.-~~!._II ~Le ;;;= 5PE~t1t~ F:'f.] TRFftSiJITI(]lIS,,(((I FI}OOF!]:OO, 'tifti1!1.. MJ R I_.,')T OF Dt:i.lJrn.1,;..~~-:'Mi' 17m is;a'1 ';H; 1,,'alI .. 1i ~ l,I.I:'u"~ H;f ffiR. ~~i:i':(ra,l'JP J!!lJI!RO.fOfi 'EH IP~F!JRfllli((e Ir a I1I)"1-r:-:US~Fl. Re.ffi~mR.'i'l:}i19t Rtrr..tl"1'~_,
I

!C:!N.: PJ"1'l;
i'i'"l1~JlI1

"1"11"1 OOFi~, iMJ i.I.IE iCiU.I; TO CLC"".:rEW

.. [1pn),~~

000:.. TwlU

n:; IT!RffLI!,

fitP!,~1

IIi1D iVrL.

i!rr ::i'>I'ii afl:.~':fI:J!.:8~..s~!.~ !:~ ~EL~; LJ·}.1fT~\lr:,~ lU':J.:r.:Ee I,1idIT!i,; B 'J:::E::'1.l:FJ";,,. Fh::R m~JtY:m: ~:P"" UiK:::H RE~ ~ F."": ~~~~ m RET~'fJ..'er.ESs._'5rllilE; m;c;~ :T:E~~~r.:,_.m:: r'I~~rmr,_.~Cun~::Hw';_.·JlE"', m-.o :;lRI.%T"lTEC~'~ F.J ~.liL:'_!!!-._CRi':1eRIii jI~Iil"F.Lqo;.:R:"__:il:;:m;: REIlEF.R!IRL.':'lIlTIiIt:.D _ ~! _ o:L":H. BRIIIr:. "5FEN, ....~1:fR1; ':'HE' :::::;!7._41~M ~ O'.. eIL~ SI-G."!!! ~Ifll'Lffi::::F' ~ H:;J."tfIRE:~~~1'I!i.,
mr:"E-fl:PRE H It-m:;FW'-5111:::PP"I:'':L-:::.U~::

~'i'

~

E:. H~ii

[I Toil,

1f~1".P';I

~-:. ,~.'1IJI:;'F:iiF;

T H~

R!l.I,,!~""!i

IGF 'iiiHl~UI"R

I.

JAp'nn:f!;~' JltHlF)Ij~ ~ :H :.ll}ff'~L.!i.._.~mr_,! f:m....:.1]l!lt_~F.jHle t.JIir1rI. ~TJ 'r".;f.t. ~~ W-i?' ~ il1i':I!'f._ilth!.!....:.1I;Te I'1i 1'F:I':::~_~ ~\l' ~p;<tIl fir R 'k.~ iHlR:._~~_::~u..y t~% uMJoi KOITI~_!PR~ '!ill H!I'fE::', 1I:Jf!~~ lIUt

'!."I1'::SJlI ~If-~ :::.mil bt': MO EXPEIi.'f Il'IIIHl:LI:1!' C"Ji, tiii~ :::1-C..:"';~'Y1.:~J~1l1',S ::'JlE ~~::r.Jf [~,J.. ~'iE-J ':'1;1: ':Hf JlRP~r.:l'1' p:!'j~T ~ 'f:!;o:....::....~
~::;:R~I\ H'iLJ.iEP"

RFT:;:R

~l:);_R~~

~l';oln15~' FFrnS/FR.;;:-:n,. ill~U'i 1'0 t'JI15 UJ~fl5 Ilf -rc;."lYO :-;~ 10 IEIEE~~TEfI~t: F';IrJ Fi:i'Nm1';1l;1;I.nt.e ill!:&"':" 1;Ro'._~TU.It:;. ~ r.F- THE E!JS:'![ 1\EmFI.R~_.

rau.s

Ifl!;mm

= 'I I,.:~ ;;; II:.J.... !,.~EE ':!\DI_': c:.;::1.I.I1l~T~S. FG!': =.:cflfl'i,"l'l_~, ruo I)fl ~ rcu;:!'!IRAE In.
-::....,wr._"11! gE~FU"S mE u...'4'H ':"~ll~ ::IF til';:S:Jti: !4l":(,111' !{lu~ u.::TH S;'!I':':l-;.:-I1 i!I!I:!! ~~ f::~'" fI i::~':'il-':rm ~iU'h.W::; ':'mi~,* re .:~ !,E uP ~~"::t .:~:t: til' PIII!.TI, r:lIlJl.V._1I I'~.::- ~-..:J ti L!;. ~ :.J,;1:;l u.: : r 11 II i11!-PI: Ii:SOf"! I='I'c-::T'r"._'ii-:'.IIe~liiJr!::.r.r :JXi1l~';j"'!o 11JiL,s uoo ':- .:,:m::11 fia.6iI~E "SDmE 'TEilio!GfLi:~~(;#IE ~ s.::: ~ ~ mt FUi[P!~.cDIIH~i~IK TRW;~ =s ~<if:Cl!L..E1'"!\ lC"iitJl.JJirf F.: S£Ef:"E Hi:O.'n A af. IT RCI\iRLLy ~:...1' L:l'i~. ~y n':mu1'e. ~~~[cr.r L~.m ..L ~uM Im~ II IJRi'"lPIRE_.
_..t.:-.. -

~1'!i..'>t.~.~ .iNJu:v:.}_~~'';' J'I/O!04"!Il!iH ';WL~ fiUFM ~:.:1 T;

Tm;:l!".~fj?llFiilSTi.~ M a: ~1JU1l ~ .~ C/O TORi! c;,R"'!O Bt.:H.:J'; HRliUID I3J., YH~::.<in.:P:os.~..r:e

- H!;oUO':::!

11. III" D

rm

II:E~E .. H'~

PI(I'l-tij)

rn~

ITLim!i'.'-

~ :r,~~
:.IS'

Fell ~

"J..ET'5

BYl"5!l JI!1l. ~ ;r.m: MH\Illr~ R.'SE I1Al

e-::rupil. n:ml1!...

.II:.lJH''r' ~'"'"i'_.I.': :RU:

f,~

FUlHIIOJ,.

1Ji:~ 1"{B4~S..I!M[j §1IflC::!J::~ R LA ~~~':'._1tFi:'::;::-":' :.:,:t:i.-l TIITfl ':!Cl.H1~, ~fil. l!f'Til!lJj) 1!l.1lC 05S'~ ElJSJ:vafIE E!.!itJ_.ni¥'P::D .n fIKri, ~f'P(:;!' ::1": :;'.'EIl.~":o mna ru,HlIT ELSE 1:1IlEW,J,1 c;;tSIiI ~i1T 'I"(I1l1tf iii I[,IiffRFl'_Jt.Il~1 r.:. fRiIT.1P." ':'bfiLHn".:. E<:!rl fQW"1":;: ';::'Elm r;ro,rr rc Ell!'!' R.?IIt:! ~ '5I-(ifs, .1""ITE.>!l,IEI.l!S~F iJji1[, wRiT _j ~ M r~ w,; r.. P:=:R '"E

~ ~H::es...

~:!J'fL!':"'~!!!...!".{RL'"
H;;~~ ~

mJ R~:1r 5oTIli5 1llIR'.,!E'0 Tl-I o;:au.n::1. 1~ ihllW WlSB Fro Tft'ERE;;:i.1! E!i1JiST 1 a= I'r."f"'~E t«'! TIlE ii'ffif~II'j. ItS Tit(1l' e}:11 ~Joiinu...J1!1l';I1:jij1 'TW:1lI -) \"iJi'Ii]I nm.o !Il TE'l}!~ WE rRI!iT!~ T!lI F.:ET1f.:rt..COIXE';:T!!!.. PRR~LL iPltRTl" ~r f!Jul ~_PIoill"O nrs pn~ MII.I"CIl:._~~'ii) snu n TE.RR'i_!.m::a~ ~P8[{K:';' ~ ':'ltLti ~~ UijE il~..i:F1:': ·S~_~RF.If ~.::"lEI.:~"'?.~ A:'i~ ':"e~ ::":::H ~L-iF::1'i; :¢ 'fKE HtiT E:.._.~F.lI11E s tRL:' ';"_~ur.:. ~:;;-=-~ PRRr... 1,:m!,.lml"T;fiJ; 'IilUF F ~1I::g1

:l.:1~.H[:,!j:L~ :=-;;:"~'lii,. F:'::~F.{~1'r." PffiIlP~nl'lil!;=i,";:FIT·EIIR. TH:;"':.~~ THiS:5,11 !J'!1I1JJ) ~ TJlE ~:ll.IIj"nt5r SllM:R (!Jf::F-.£n3

.£;I:l£WRiTUFC.'!!.!l t:1JT C:I= Fll:.:fI ~JlJiF :'l'!u:n ':'H~ riM!: ':':} ~R,. u:e ~ TIi!Ii 1I_e1ltr.'" c== "l:11i mJ::llr.~ ='... "!iH HIl~_l.::lIl~ ~'rt!lF.,"":' ~ ';':x-o~~ilE~ ~i=lTIfEI!.~.1.RS T -:'R~ s:-I~!,pmfj.TO f;lnt:JI tiP I]IJfi: ~:" _.:..:..KA:' !l111:P!_.:..FZ:: :l1Irr&"" w.!I;_R~~"<:i -::Hf'I' I-:;:;~ au, THE lElT".f'lRR1

~P.I",'"',

11iI~!IffiI('R!iIl"OO Li1!: O:.u~!:.o;.'lLrM CI-:till_ 'J-:;~ ili:;':;> R.'1I! ~ UOi.~ Pi..J1TE I,IFf1? :I~~"" f'i, r.':~ S.IIIi'fI:r.r,.·FJot,.., 5: ';"{::.w:.L~Ii.'1H rf!,! r::i... L T~F:r.....H!A'l' _.·Fir.::JR.r~ 5tiE[I nann eu t; !lS7' ,.EL'o\ '!rnI'" PEffiS ;;n !9R I ~ I1:":"ll~ L.:f1fM 11m P::'IIFI!'"

'T11e old
Hi . JHCW

[nan

lUS u

all Y wo k e u p tr~a rou nd

4;30. But, this time. 'the hour-long de ay on hi eon ee ti me probably Sal. ed the Iife an 1 cost a fil..H'lrune an otherwise unassuming old fisherman, on
~~J1I1~;.';'I'~

,nf "Hlfl~ (HJ)e ~t"I'ilm. r"m• ~'lI:l!_.!Lrl. lhrec-

~",'hill.~b''''~IS ·~)ftancl hrf1;wning (JCl.mfJ.~J F:~t i 11£ oj:!' "'1'ilGII!~~r;;H.e-J.),find i'>lm',il}_ he'd rl II uk ~'adlhi. r-u i t ~Im~~ Fliloi;!!'I.in hb t'"4Iff~ be.fo.r.e' Yl~llll!l;.:hing. ti Then h!l"'[~ l::Lh .dr Ih.f! fin ,C(,ifrFsE!: i11 q I.tkik ~ip..:., 1 1l1.. I anam:l., .!II W~)rs pil-~(~I~-rlill In .:nlll:'~ f,f1l]11 rI
("ruckel'';'" (m.,y. san}, ~Ul I a banana
T

il" dem ;se in fOLli.-1 ~i~ci'"l1iSu, 1

Hi. net. IjIlL'~. uml huuk» \\'~~nam't:!'" (:lnl'" shoulder 41f .!I nlJ1."ly shorn ~hi]"i wi I h • hf! 'L'.urJ "1'lt~E'''''nJ'II thifi fl"fJ11'1. b~U"'Pir rP;;t~Iable
uller (·tmnllc!'C \..·.. !>hill1~. [ Ib
i:LiA

~illt' lur

\Hli!'!

il ~m[NII'-'::'.) II ~'nlO\'t"f" the ~I~h J' :-;hUlLi]d~r-blJi~ 1 ~ (':!I_';'1. :3 ~htu!, ,,,' ~ much Ii k.e 1J ;U"'~~t'ar I, l'f.l-H 11 ~11~ wi t~l ;<J ]l.Jd~lie (1\ 1.:"1" 11is ·d muleler a] ::!'1\rI1Ind 6a
1 \\'lJiultl,

1'h . 1ni r
llim
EI.

10 I hf' hp,,=,
,~

h would 11 \'11" U
'nl
lo.lt~

t.akt'II, fi 'j.'t' m~tlJU'l:1?:!i- h :;It [
~~JOrl. c-ut (:0; i [I) t!n

]w

"hm\"r~

!lJf

[:(JCHI1L1il

41M fintl ~hn.lhe ~~ .. t r~IT1l:-! Ihal. 1~t..4·] 1-1:1 110::;. ~e-[~Jl1f:d
Ihl") ,

1.!.Jo H..'~H'h

k}' )).. lmr

lfl)wJI.

~ UIlf'lfl;h llo;

fl'l ~T1l.I,he treE~.

rinwn
'L\i";!L

thl:' ht::<11·11 I'll' u· n 1 'I I emp,iJ" :~ other ~()1I ~ 0 there, .-\,l.un· 110(1'31off-en ,r! the !~~i.l.liiL1.IIlioll I hal
ntbcr
1m 'ht"t'tmUll

he looked up ~md

f"\,f!J)'

(10'1\ f·8,i:~·h.. -.
~md H'ELP
W.ll,.l,l

h~d lerr! '"ll'lid ~nll!: hdimld the hurrying as he dld to 1i!lilLlncb h u!> b i."Lt
l.htfLll8:l;I!il<li-IDIJt
l

,g.ol a';\'rlY [r'om, 'l'ho!;!!n-thr.·:r(ish ermen, he

h;;11'f'~Y notie

"f! I:l.

ave

~LfllTI'i,lrIi'Towartls t

..

him. A hi?" IAJ~~h·d-lilt ,i.t, ~j e ;..;l.~Wf'lfld (~'!;!, ~ at th . m ijllH of sn muclt t\"IiI:tCIr J:I!.li:ihi ro the hP.oll('"h. ThE: nf,!; word ··I.~tmaml-' fII~I_"}1 ·d thru llt-· mind 'Ll~ I ~ 1'P4; - ~If':d ,~11:1J (Ii~d fi1 ~hlng!; joke. On umi:t~ l. he reacted the \':!'I,~' U(~
iL(I~

~.~lher h.ofiT'I"t1i~l.n [1 wou.ld.

H . ran,

hack t I hI!'! ('"(M"onu L ~1"iJn'". JoWl'!, I hI!'" main ["ij[l,uJl.u.J,Ck 'l'1lf.i'iiTcfp; his hut as the TSUr i'lll1 h i~ Im~d" smashing C'\·rt;.["ylhi ng il t(!llJ("h~!>Il,lreHch Ln;o;r. If e'l!lf':I')'hi L r~rgil"r)_uil1 to rl!-'!l1~t:jh,.o\.ml ju 1 as h enJlr:-lrJ:ri.~] from the g]'(w '!> lu,;'d gone iHl earlier h lm~kc:t1bur k to .,e ' ~hi wlOIli;'!:r ,"un.e. The waH. (If l~I~~e'T s~('Jpp'F.!'fl ~.. 1'~le(!![J;t,I"~mn tI.;e-es. Tho trees uf H~ , h HG. ran
1:1,..:,

n

]3SI

.. he L

CIJ-I]

]ij~-

WaU;;in!!!; hack ,01 the

I.u

check

for

flY ..;!I!I ai'T('.!Jhle: v

item .. he

fOU'lfll fle"r·~ldl:lllioll. Tree

(Ipm .~lBd or

~wk,=n

truak,

The11 he found 2mn~t!:!hi (~I?:,hl)fltil hle. A fellow :fish 'r~mll1':Sbeat, smashed and 1bc~'OiTli~~ft, arion, wa._ p rchcd ~lup

'fPITnd!5 ~~'''I.:.I.)·1.\·hoe -e,

he found pieces r~rmml::' hmiJ ls among the ~\r.(3!ih(·d-:LL!J gELr:h.1~:e were eveD iherre ~'L!'. he fOI!H~d the bea h ;;tl~, sll"F.l\'TJ. wjL~1

ana

~"(11Il;ililg :fl!lJfuer. S ;'I::;.tn{r.. hH ."r:'L'Ilbl.~IIA:::ill, T remean b-s, J boa,,e<L~'o"I~"..{ij and iiopp··.l1gfij;.h (1) the ground.
tree,

hI::: Iound • .\nd .... the. ~JIIl p ·t..k.ed tln'l!J [h ';1 will build ,(IilOlll~'1" ~:JIIJ:!:I:L:'h·, ::ialJ F-H!'o ~WI,~;t
11!111i!'i

nnwhere

Iv

IQufl!il and
1,(~.t}1'lIi("~11e

Ta~'!i

(~fhutpt: feU on the oM man, h~ 'mil

~rnpilllrli(·LI~aJ".

-

I ncre1diblle RIBtroac:tilu8 ICrea'tI'OID
1

-

-=--

--

il: \-\'iJuld be abeui to Radio Qity Music: Hall for 'iJ 'Bfur f'an (00 Ili:trnon' G .AJe:<n; how I W5I!I absolut~ tf~il!~d to be ~t::.!~ wil;!h dsar friends, Caring and Jl3'lme!J,• .(j!o'l!!F art i'-leJI'S t::iitr;:I'Ief.lj ~!OW 'flI1 rtUstLe:d '1X1 Friday rjght shows. of MIs.g 5alg)!)I"I: <indl ~JI tOG other WDME"rfu sighil:s_ You do real ze by the k.UF- d \"!;';):t I erllln'lcr<lt.Gd all tnat, I won't be writingl about the, .
Okay, rna saying that ClUji'"J!i'fp

akay, Mane,. I ~n(Wo'i prorniS.·(j

yDIJI an a . ic;18-sewral

d'.elldlil1e;;l

~.Q(;\i, ~ <llso remember

t~ lNe~... YQrI!: - rhow the: .E;·bsilld'S h8di their inky. W5.t glil:1i1p.ge €It Ci!'!'i'lti'flr the Mer'll AJ.Nairl'lS;' il0W I :stayed !behind! :50 I could further cement my S't;r~!.J::;; as

P rki' how we all treli;ed

Instead, I'm writJing about my rene~\'edl 'f~lend!!h p wi" h Noel !.Hc'u. 'ifup, that vital r k whiorn I fE'll€' all but. gl v en up re~flej:llt fur tfiI.B occassmal important e-rnallsj. Act:ually, all\,e 1be.P..fI doing ~ the P3~t ~ [~eha'tJtiri,gI1lCl3ssamiy. l ;11' I Cih~'t:l!I!'Idi surf dl,li"ln9 t e wee MUT~ of th0 morn·ng. lt's a good tning I ,~, ~Qi'!''t h':l:ve ~I jot; t;:IiOlt reo ires mi;l to be in an. office by iii certain hoor, . '" ..,;#, o'tlierwioo ... An:rw~. ! h;:...,1 <! grCllit ti!'T'1£1 r5illL~ IIl1yse'Jfwhh ths whale chat rigmi1lrll:llob'l, naver tliloljJ';ght rd (;Om8 to mli::;!;,tncfie till-five-inI heo-, mm'nrng (;Mt maRrtm~. Thera are hurodr-ads of channef.s in which ~o'U can chat )'oor heart out, IBut being 8 picky person. I content m)'!i.elf to ,BlrCound t ..... or three c.hannels._ o Quite liml':lI1g, dC:i'I"t yau "hln .., I'rn currently. l!.I!iing sn I~' software callsd P!rcl'!" I~ is ~ I',!(H'!d\ Ii\III st)fil:ware that allow::; me t<;! cennect ..... ;iI bo::u: o,f ur r,er~'111: F)'MF)lc from ~th vsrteus I:!!a:cikgrounds and eeurrtnes {It 1)1'1)' .given time o~ th;:::: d;:!'!{. MIRe ::.oitwsroE: II!!s.hare~o,rare_ 'to!!! ~~l oo",,"rllood tt. m frur'P tooir dC'Sigllat£d sitas frae of charqs. YOUl, of tOOU,se, I.:Ii'rIOW[I))' IfIit1w 't~t mo-st ot the stuff ovar the- Net [are 9FO'1'l-.s ~ee[1t sCt1'it:", I[l;e thnsc aduft sitss that chsrqa l1'1oolan e (Qr ti'l;eif", ,"'r, ,,inerC;h~nJiOO, MQ:,;"~, I'vt; ibecn htlnglna around this p.Brticuf!llr channel tt:"y1ng ~ b(ff;ri ~iid the: :p13O;plawho iabit it. Make 110 mf:5iEake. the' rules .... tJd.dl di ...me (li,II" "ellliS't"Ii ifi RIJ'<II Uifl3:..... are very much the sams :iI!;i: rnose In Ne~ L.i e-, n ..~t·.;l why a lot O'f PGopils start out as. ~Iurke~_ R ihey [j)!J ilfll bl,Jt 'don't l'ieees~i'l j,t.lin in tt~ diisous:soons .. ~ guess. th;aJt'g a gOQd lN1lil 'O'~ :st;Jrltiny th iI'lOS. lCH.! ~i n.1t hillV£i to observe how pl!!'Qpl e li"I,!: rae Ii beforoEi g."'lng e them y.ou r own '!Ie-F~IGfJ·1) tl'l.e yin i1lttr:5ot1. A ella nal is ![IVer~eE'1l by a 13ys.QP'''' (sys~ern:J; <m 'fillWr). They're the nnes whose nfcl<£ are pt'eee~ bey <In @l. Iii: rnaans 'bhilt th 'se IPeople ara not rnere matters, they a e goos:, ArId it yeLl doo't s~de by-mhelr rules, )'00 CoiJii~I~t kicked 'CLrn:',VI'" 'NO.f5l9, be banned by hili:whoile channel, AfITIO~ the more (:Onlll'iiljj1 ru 1J3i ill re: . Co russ 'NI!!Ird!l, 00 yelling (~.:miIi9 in CAP1TALS). no h8rass;mg o.f fello~ ch !l!triiiilitl3i> , no i'tolJaing, and .iii 'i'oi'hole IO"~fI1IOr"~, ~ rthiOlif.lmlr ~t'i its >own eccen.trkltle$, ,For 8l'lamp.J.e,Cyntlhi8. aUF art direeeer, has b' kit:ked out of a channeljust biffC~i,rse Sihc 'commented ehat tha channel WM r'l,IlI Of !:'1yer-ehIlGrFuE peopls. like se:

\'

~c

u

.:;[Iie.e)" Hi Marble!! !!'!J!i !!mri ill'l!" II ,.:;Marllle> H I ~~II ~Deeri I} f f ~~ f. f ~

u

u

88 wemed; soma neti2M!'!, ;:;II) .. thG h:albit of shouting each OEh~f'$ n~r'I'!es. It C;~1'1 g6't pretty annoyinlI'- And' yes. Jl:hefe ts fHlI3 s.llsi3Gh 01'1 the Net rnore I!:h~fl afl,).'1o",I11 rIC else, Out )IOu have to 'fnlow 'uhe ~..s? even if y.Du thi they're 5i1:Upod, Oitherwl!le" yov'u oott:er lorn;; for ilinDther piece ~Q' hMI~ ~ rJV ilQ. 6,oHsr yat. ].'[]!!JI could put Uj;I ;!I ch~ !mel Cif ~ 1J'ffli, where yC!JI could create your ,owfj
wOI'"'1d -

ty ,anny or 1iIb:!Hl!~lill1!le afl~n::hy,

t~ dTfDiciB'is ),00["8,

who- band

Think of '~he 'j,\'I'l~le [IilC s).'$t'~rn <115one big da!5smorn with .hu~red~. (iii even ti1!Jil§!300S, 'of cl~uee - ii:hQ~ ~m.~11 gFQlJp$ tog:etlher ll:ieC:)i,iS 11:1'1(:)" liJ.oc: certain 'things. There are m2li"lt1eb 1[i1;'l'i; eater to fetishES', movieSi, rocl< bands, adi,ilt fI'"I te1l'ial::;;,

Mdi nlIJ!th muDh mare, tf you 'CI3'II1' Imsg)ne It. hei'f!: lIfi..!::lt be a 9!UuP that likes IlL 'feli: :l;oDmati ~ the channels CDufd boe Ftll:;;le;ild !:I. ~ r'eF1fl!.'m!Jarjoinil!lQ #\Smashing,pum~s ,1Jndsomcona whispeli"sdl to 1iTIIE!:,
.r.:Vi:w;s)'1 ;;- Psst.., J thought that

oDF

~omething

""'I they're

dl~:;;lngi

ih s was ill SI't'l~S g Pl.Ji'Ii~!i:in~ !thing. How c;ome' s Ithl<S season' f~lGhion7;)

When YiJuf're .new to' ;jl Ch~tlllel, ~it:{i:S[! ~bar' tID pm your hast foot iI'cll1N:3rd.Ioo't tol)rget ti'i~t ~us [ dictum~ ~VQUc,liIn't r'fI;"Il(e mJ;i)ther' fir~t irnpreaaion unress 5Iite WIiiS drunk the flF-i[ ~Iffle_ F lirlg th~J:, y.olJ oCIllIi H alway::. chan§,e YOI,.li' n!-tl( <)lid dn ....cnil: yourself .as sorne-llne elsJE:. INIi:! e!lIlIe will kfloflw be;!,tt~r'. .

~Ing ~ nlDk 113 very R1p:;rtant. It .give:s ~ ~n in.stOltit ,CfT!®_r<!et~r~ ~:ilreil!Jl, ~i,I~h._ It mlgJ1;t iJ,e, a r,Qn1an!ticname Iiii your .niction;yy, but &tMr.3 t have ~ther ~i"Iingl fer it. I aDl:'e.lcJgged. in as "Candida." ~ 'liked the '5GIITtd <!pQ j];i~D't M ~h:::.tt name, IfI:CJlNe~. the- people I W8ntE'd to cruait.with I!! ,ljpul~Cdl by it. Tl!,!lr'I1!eU ,out "'C'::Iii"Jdl.da" wa:=. a 'stang '~erlill for 8. FelTfliiiila ~t ji'ltt;;::!~iOl'Il" ~:;". 'ell.:9 ~ get ;ji L~:tUrtg for thst, EveC)'OOiB ,ore.Mihad down -_. 1'I~!o; ~I) ch~~e i~~~t w.li'befi Y{lL,II be;gLi"I to get yoor ,g~oove and start ha"';litg re{luta:r ~rs~t:jQns ii"Jith ~.ple, ~I,J begifl ·tin feel the Fe:;iS£lnWITt :50 many peDJ)le e 1Q9~!i9 iF'!I',Jre{;iwii Ift~t hOYt'S_ Drol)J;i< by :."!Tfj Interrrte~ e.::Ife (like Cybel1C'B'fe - ~Ih:ifi;il) ~fiItI eh~l'l!!X!~ :tire )"!i)i..!'~ !Se~ ~eQpIe ,dE!~p, in ~nver.sattojiJl Ii'IIth :herS, possibly 'frOrlll :iliol,rnd the ~0fiC!~ !R( ;,"lr'l~ .t;ne Ne~ in ~ne~~ gave the KllTig uJt's ~ Smi:'!!!1W(;Irld Aft~r' AI!~' ;;I fleS;:)l,.ifidil'!g!tfjlid;Jt'ion.. Tih~it 's "",hy the \
- ~~rhe;ilds
;;.n

D'EST.lNATION U~S A ...
w~

.a. list or, tM ,0001 (e. UflCOOij ~~~ '!lhi:;l 'HI::.~ds-Ih.II;1 their O-'NIllIHlI'c az:hoe1illllli~ m dl!Jrili'ig ltiElir r!r:st U.S. iii81l se ir !fOU are a ~l'IJe ~ -h~(!:; f.;:lnl;!~ t .LI1"iii plilnr;i~ to ,.!is-it 'Itll:! U.s. in"1iflt: future, r"ilabie- ::;W!:' )'001 ..:tl€Iek. out
H'ere"ll 1t1i).(1Ei"1E-&OO!'!C!;II" :;,pql~; 1,The IriI);!mOI)f; e-hlt<,;j~ I~A n;:::;ldG'ru:!1;: ;:r,1' 1I'S'll~ CO]lins sr, Eil"::il'lf!, CAo (MeIblOr!Ei:;' h~ .£I~ n.,}1 ....or.h ~mll'll~':lng~

ha... ' ~ht·~MY dOf~ s:eveml cnets ~

fJ.¥el ~h;;

E'l.!et, li~'S

,:i

, 1:Gfii"iil'>t;tirigwith ·thBir .SIJP.POr't1:!I~ ~Mm 0~eF eeuntrtes (I~ O~T an inltirilOlt.;:, 1£'...81, yet in. ~ l!er)f iri~);per;~i\i'oe !'fI~!lIilllier', Tt),eFl :ilg~lifiI! tl1!e ;;om,IJuter consola alOrie- costs an arm ~Iild !:II ~e9, but ~h(!t'S :31 o,ut'joI)t.e ~w
:;tury.

9000 l,!,Ia.~ p~

2. 'hoe ::H-l'1r neY.<~t!l;Md ,81' Hol!~wol)!j
C;;hul!;r.g1l, Holi!l""ood, CA.

t.

(Rair'l1lU1d is. Budd.,. WElnt browBing-ga!~I)
3. F~"""~ 101 ~ tl'W 'Nhit.e CMk e;.;iijj ~,,;;;mLJn . .,!~~I';:<!I, & lE...m;::5i1I1l-=-ard ~h;:; .~o:! rKim l'iE!l!.'iell aboVoil"._.T8M.B! !e'l' 'I:{} ~M ~~ew~
'A>e'~1!l

linE in the fhilippiuilEcs. 8S 'WE'll 8:; .3lttrood" parties ~JI"Brow Dll!irig fdrl soiE'ly for' fell'ow cha:ttell's... IRe has bacama ~ha CBs 'of the: ·'90s-. n's not ~I'I "Goreto Uiind mit about Doupt-eS who mat Ii!'.ach other 0'0';]1 ith<!! N~t,. Al.s;;) commna ;are ReEl I Life'~ couples :sep.31Ei~inQli some- ev,sn d'Ivordn;g ('TiS. truG! TI:i': 'In.J~I}. !be;;;:~ I,J$~ ~fie of tlhe·ffI rn at 5,0 liIiIe.ooe e~se o ..... the Nat. ar As. ['Or' me, I'm h,Wing fun, ~e~t 0..""1 ~he :;igend';a, is ·to· learn how to' abool3 thG collJoj:; ryf tM r.ain~!)w.on i'!'I,:;' ch~lt f.j)nt::: (:,'lM figure oo~ how to

going dom\lntCi1o'ln!)

4, LJnl~~1 .stur.ilo~,Hi:iliT'""0od (Th~ w(Wt. "i.tlurle::IB~',li'ltes sll..)

f..Th;:: t,Je,w OtiLIli 1-I!!Ite:1,DO~ru;Q""'i\ L.A_ iPi'®i:Ib~ IMuIQf'i!Je~~"~!;:!; L')cmf'ol'!mnDl!' of
t~Iw=!1
~. ~ ~)!.

SlldWp~

[ElY 8, Marclll!' "b;)Qk""I.:;I~~)

~a:~te

8. Guilar Gei1lter, Ho!W~,

(Amps.,

i:if:fE>~

.4.-!r~ r'9ooJdei8. ii more

CA

._.Ol~ 11(t, iI's Bec!';l)

9. G.efl,lemarr"&. Club ['}I;JO!'1!] da rll;;:~D in Gil!t'1dliJloiI, CA .... 1I'i-.e heme dl' 'Ih!li ~L li ...e ·'Clrci.!':lir;;jr..-1,;: - ,il.1lfi. EI'r.' or M6Ii'(;IJ:;'" they I':n~
1ijJi_if!';;::; P&I&GEI,

- 'Ilh~' Er"~~e!rh~' U,S, :sIn(l'.!;'I~

~~hlr;g

to ~rriwd-~liililil

HoIIywooo, CA rif:9t
8li9J'

11. tas VE>!J8.8, N81J~a (Shopping, ...;d~ <.!rotad!!~ alm.-:: $, ·rM~'.'·ThG: , l'Ii9h~ ttto:l~ 8(i"ng al~o!J!Q ~=i!~0 bo:;:.;;n nB.!!i'tli}& ,OIil1' bVAql)iJi.~
12, Embll!.9i;ji'

(91~Dr

5<i.!11ea. :SOI)I;ihJ:;""n FlT<loci5t:o, c..o\ - lh!!ir BiLE !\i'"!';l~ H'afldquaroo!'8J

M'3ke ·t:h!:It damn coofe!!biD_ Artd .iilSide filDm the' fact ~)r1~t ,dofri.9 'thi~ 1$~pei' shan an .;:; e~sea.~ phooe call and is tar morn ijnt~roi!1;we th~!fW e-i'l:1(1t1, Jt also v enables. me ttl eocouriilfle my ima.-gin~tion. You have t~ be on YQ~lr ~~ (Q:r • l'Igers., if' you will) wf.len y~u're chattilitQ. W-ord::; limd ~nt;;i~:l eLlI'I g;ol) by In a bll,Ji' _ By Il:h~ tlme Y>i:lU've thought. of ill very good nilpillrt~®. ~,;,er':f(lol~e oauld h8\i'e mo\.'--ed on to another topic. On ~he Ne·t, II ~l!:Gge~ to meet :iii leilt .of ancbs, faelirtg·c~~b.r'at; • .<I;!lel WIl;,tn6t. !3!lt there are $ome ·gQOO peoJ;!le around; ~o:u jus~ 1fL~¥,fj 10 li:now hw '00 :iJ)O't 'them and H~kie C1)Fe '1)1~hem_ Ai"Id' JI,J:=:;t like Ii!:!Real Lifet:oI, you'll
l.tfI~w i~ il'l~lin~ti ... Jy, ~

~~~;;..-4 k"S.
[P.S.

,~\ J~:'~/~1 ~~ __1v V . - iJI;'~

."(, fi~ ~:/J :~~~~~e~ ~f
- nes:;IIil!;.<! ml,!r.:qio!!~!}

~..~~~

.-::-=--. __,._

~;

r ."....

,,_. T

13.. Tl~e~hl~~ dls.'irlo!:t'·of~ll!Iijll~ & AiihbUry. &an

D::;Il'~ 1'arget to I:i~g home 8."·,t!o;;liI'1t;oa)'~, ~:.

~~

Elg
w;a.-6

W~11! alam na natlng l~~.t na pumunta K~ml a~ ~V0P 81noe we ~.m~ hae~~ we1ve b~an .11'11 C eli a.rSan t ly hj :r."'l'".IIJ,g;€'-~d1. t h the U$ual 'q;IJ:.~ii1 t:1on .: 'IrWIn a t 'W

ApJle~

.1~;-.~ID.o·8i t.

1111

f o·l"'~,e· t.b 1 e t

e;J'i:];!I

qUi, stlon 'because :eJchl~H)l . OUt 'ba1' F'~r.··a 'k:;.. g g;uma~aw.a. ng e;i;!i say on your . n it;ll~,r v. ~.t·1;Q1'1." I:ou ~'I"y bl 'l:"~rn.e[[Jbe1'" i;J I;)III!e ttl 1 ng ~PE!le 1:;. 1 _, ., ..~ J...... ..
a;ns"'~r-lne; th1!.a,

a 't'" 1 ~ ne e ? 11 We h,•. te 1 t '["a~fL1.!l'ida,ua of' h.1~h

;b.. '~'.!ll&'pp'e~~
-~

t.o J·01.! 9V';a~ thougn_

waJLa nalllan

t~:laF5.a ~

}~ ~L·_.

"_~3Of:.-1.'.::'N AWl! .......... to

=~ ~.

tii r, ~~ ~',!o

,.. ..,.;.

e,

t:' ~

~:op~

6J

. - .In . 'b1iJi3:Ldi.J·!II, ~hc fcu.1:" D t:' I.U· 'had III tf'et'>;Ilf,l it. t!x~ .;·lenqj,IIi,s. I ~O!],t3 i",,,,,;ro !fly "i 1111 t.u Utei D.ii::o t.a L 'b\l11;a:t~' ['IIII;\;;ft'e JtI''tl'll '~!1,'ElO~ 'lllIllC I!I b.o·~l ~ he. !':Mi. M,-!~):11~t. 0 tour GIl!J9-.-.;:t(i-II;:;:I1;;,,".r :I!.~ Macha!:. t.i.I:i_. 'Iff!! 'l1'!i l.. I:.€I 11 tl'l.e M&dqUfj:r'"t9'r's GI f IflIt.I!II"Ib"t.iCJllalj n;n.. iii b~a'lll'l:.l !f'u1. hlgh-r:li.89 a'ito -til' 111J~·r'·t i;I r Tlaell!l e ~Uili:t"~, ii;ful .c.'8't,. 11'1'1ttl t.hQ ~~ Elhs, !i!lO!lI!!i!li!;" I 1"91 11y @t ;(i, la~1:l "\!It. of thlll.t. Ani1l. I!.hEiI!i Itb.errel 'II";1,i!l OIJ.!' U.·~tl.g, ., 1.11 1d:, t.iJ .H.1!.1 ~el:l:]i'1x·;!. Bl.Le:fl 1:.1:"1 r.:a!~ e Studl~, Yet
'1;I1;.'!'Ql"I;!,

1 ~an'L 5p~*k fDr
'iII"l!I

t~~

1;,"!:!1.;l

'".:Tv

il,n--1i. !liin'Jl!!
1l.!II

"i!lJ!j~

t,1:li€l!t'"I!J.(.;:)"('

1,l·1iI~~:tIrlQ

"'1If~:Pr1.AJ. I 5Ui!liIi!IJ :Ii. t,. ,!j. UUI {II 111/ ·I:..hi:n~ lIIort.1'1 '!fr-1Il:.i IlS iilb6U t.,

"'~.t·J.. t: Y i WI!! diJL.:tn.' 'I: ~:[p I!!O t I.t.'I.a t . h'll;iI" ~f UB, I'I'c1.!I.ld b~ IIlDl~ to, llit~b '1;. ':;,Ii,'i !IIt'L~ KI!l:'!l.:!' .~. gnly h,lIld '~'ii>ilI '1:.1 "11;19 '~i!I .' nq,n '!II""" .il!!;~~ :lr.j. ~1!!.ha:r.IE'I' t.ri!l'lii ..Ji!l1:'i!!i By m:l.1.::: 1<1 !I;'I!I,(LY ·rr'lllili Nail' :!L':or:Ji:: • 'W9' d Iii ll'"l)ta.zy e 1 ~d I::. hill to ! r G!1_}'" UN 1I'I'01J.1rl be 1rI~1....: 't,Q If!.tt n;l! i:.'!:ie I!Ihl3w~ tliern no 1)'El13I '!II01d.11. ~ 1;;1;. ,,1.1.. 8.!:Il!Iidl'l!l'I!!, Ti!! 'WIJIl"8 JUs t log I·r:!'n~ :rg'~'II'lirl;\ tAr! III~UlPPHI,! @on.1! t 1')"", t''''!,'",I1-,3 G:E' <CUlt" a ~-'I!!I'I? h.tHl I!J I):r t.he fj'l!i.~r::ll. tong d!!l.y h!!! ·~c ir"i!I t. 1:1 ;!Ino'lI·. ttl

- ~ re.

"'lI

7,Hf" ... _.,
(>

r"~
"'(N1i{!(r

f'T'IV

i4r""'~..:J7l'

¥ ...... ~

...

f:_.-' ~

..P. ~

"",.,( ~.,...

"""~.l<: _

s.

Tl.lilli!!i day iIlml '1:.1;1

!W:r'l'iIl11~.

'life:
IJ,~

r

e:o!J.r.I

fl,udy,
·~C

18o!l.i!i Vi s , lOll
i!I

·t.he ro.ut'·

0r

us)

g.o t..

Q:,,:r J.;J

I'.. [";al~iI'~

th~ V'!!I mg:~., R.1ld:.1.. I) ':'1 t.!! f.1:1J Ill:!. ~- ~IQ, l.l _ .ii:'l:Ll!"rH:!I:!i t. Jl!!n~; lIJ~ri '~:y !.:itlill. :llib' t -r:I!IiI'!1tI !l'!fjilj ~';:'I<I tNli t.hl:iy ,""~'Ili t ,{I hJ;l?p l:ng ,and lIIl!! all. li!i9"ee..l to '§iI-IJ!'I;,. ~'tUl[l1 ~.t. ParJih.l.oc ~lIlf·.e rQ[" lU!IlII::Ih.

~~
~'llLl:"E! 0

m~'!:.
th.1:!

-1 ~'!l ~aroU;I},;;l

w~.o Le b1.l11:! ~~ 111"101.0 ~.;!I"t'"t.:1:l) fll8 d IJ f'"r Ian:31 ·t..b~reo 1II'et'ra: .N.;J'I!" lOLk :Hl<!iJ':<! n~n~!!.n5 arOoJ.n<i. T"h~ {L~,,!-fI,!!I I;IU~i!ll:1!e 1'I'f!8 r~aLl~ ~~:<IYr you ~~~ 1 ~~ln8 • l~~A or ~~ulp~9a~ b.~ irIg ·:1111J.LEl"l '}e:N! II.J"l-i thl!! re , h:::';lD t ~j, $!f1,!I. .1 th h-!ioIid6i31"t.8 " II. L:'<'1 \ g; Dr'''':."'1 0..; 1.;, , ~ h 6 IJ. t 1 n ~ fI t I;. ,II.(:! h e t. ':1€I t' , 1db e'l t,[,"li!.n~ , ~1Il[\[] line e ~~ tna r~:~D'~onlmt, II.nn"'1.I.[L~1.n~ tl:1 ~ :<;1,., W.II. 111'1 J:.h the itt",1i!.8i!ll"nl;l~d • 1 '11,11.1:11 I!J x~a c t;:L.n2; I;l lQ·.l.~ "'hal? ! 'b'.L t ,or ~Qi>liil"~l!!. t':..!!Iy 'lro!!r-e aBitii f1!;lt:!lf1!!d .. I ~~Jj. 1 ~:3 JUllit P I. ~1I.11.;) 1-1 (II r 1.'l1I J;LTt :-::;1. t"~ , 1 ·ilJo~L'''' lmOo'!!". tl~ t,. ::. Why I ..., a roeiioll.r lI·.l.I'"pr:1.~c.d t'!)altSlV19l'"yon-e .111 t h.tli ','I:! r'L1l:~ , f1"o'[L t'!t"" ~'['(!.... t.ao t!1e ll1'l,r ~ J)l0t~ l,.., • • "'.~ '=I1,;! ~ J!o ni-::.e .jj, 111. tl"El,1I, J:.J:: t'.I UIII 11 k~ t':1.8Y 'JI!'(i\l1 rt r..n] cthl!!!' 1.il.8 1~ n lIlI't:l.'!3-iI;..!t.. .0 6'1"16 ::J.:a.Llln~ yOIJ. n 1I!!l_·!), or' ~hl nga 11 k.c I!:.hlll·t,. ;) " !Ii JIJ_Y'D8 '!f'Ol ..,..~ 1" I;l J u t1 t. lOt t n e 111"1" J;J n ~ ~ .i. ill: 0 'r i;.o 'If n • Woaen t€il"
'I t...... rc·.l.~

t .LR

r 1 1"'::1

t,

time

r 1l"Q' II.
1II".;t

r::l~1j' "1l-1i11i rWM
tD

l~DI...
l?"he

lII"ent

S

1nga'po·re ).

l~liI~l~g

L~e

&y. 5~n

t.h_ tIl.L~I:!.f

J!!

v

II

j '1'1"": ~11(l

nyw;!lJ' •

t.hey
'
I

~JjI,

»s

'1'

1.1! II.

III ~U':ll.t:

t. ....
11 01. iii

ihH'
1.

e."h:LT'';.tR
9 1;..1:..;(
1~T"Qg

111"1 ~h

-:-~n.1.I!1!!
!J. ... i;..R
"fII1[l~*'

1 :.r.£iu" ILl IJ. t iU, i:,. pll"id.l!I. Iinll1o-, R.1-.r1:!, I.t 'iUI jj. ;::.us. 1 oJlC'" ,
n. 'to ~t.',u:J

:;:'U8
't"loil:

'll'erl!ll'l.

:-1 n 1:(1.....(!,., yf:':' t

tI.':.o;'I'I"

'111,11.""

1I1.J). 0II11~ y,';'j!31 0.",1.1 ''t1n.i::.hJ!J'l &titg..'3l w~a t~~ ~~_ w~e~~ t~a, g~78 ~ul ~hl!! a~.rd~. T·:t.. 1:1 le;. v Vle.Qt [].~:r~ t!Jn. '!!';a J!l III 11"~s;, 1y on. lIII?Jcnl'i ne;. 't.':i.tI!! LDg.CJ!'i IIlni ~ !:our •

J

" .. A.' -

"{"It;"

.J

'JfN.'

.~""'(M:

. "'fA'1

.-.;.::.

(:lC ...""",:) 1-i~1rt(f' '"'"
,,;..(tlIl'I,~

~ff.i i

f'!:.''-.''

~ ~"lU.

I', ~0'" {:::J~"#"'J I>T ~

(>' (~~". 'Ii

[Jf, f3."i'"1'.(>~#~,
I':.J.-("" <"I ~~

.....7'1)P5.~~ '

'fb,D:!1l

I.
!

9~ ~'q(!l(!;
'111"1;1.1'1

I;.h,a;

~Q!I;tr.'
~

1;;.;:;1
olI oJ

"li'l,l,:r' I1i

!'1,~ t,"",

1

i!lP !;;:E"' 1;.mil'n 1:.. ~],'E"'~'~iiy
I!ll:ioJ:on 'i:i~:JI;

c<J'U'E"''!)iT' ~.oi;I

11

'~I;i

Eb;I.YQ'm::]:('i
n"t:;l"'1~;r

'"hlll'E"'q',

ro.~fQ:::"D
~

'" ,',

11 h,'ll~.;:l

i'j,

l~T-' l ~11;(1" !' i!J

"'!;'.iiI''E''l,") ,I' j3)1."'11ng

""r;; ":r'1;i

~'I)

;l;,n-3

r ~ ! I,

t!;~

I;l')[~. ~ 10

1. !D 13.., ;

mlOi

h1~tl'rUVI<I •

'I'~ III"~ ~~ i.1iI trc-au.~~d ite, t.hlli1 SlL 1"',1 11 hq; r r..."!1.r.ioo.i;$?1 It '11;11.;9 .ai"ll 1Il-i!' i!;,~l9!!. btLl. t. 'lII"bq; ·i:..urn~·:l gu.'!;. 1:.q; b~ ~b~, .i'Cit~-1.iP' I:!'r'tl!ll ~. .1-!'tl!!'E"' ....he, PI1J:t ~q;!.J."!!Id.II:t.;i~
en gur

.1 t took me :a:L.ri.uI't.~s bl30f';)l"Ei 1 it all :s~llI~ .l n , .1t11'i .& Si 1,a ,I IB;B.pSo :;,1 •. 113' .1 t b v,it"'O l.hli31 ' i!l 1:1.E! lp I ljjilli:l iIlb!'i!! t,..;:. §f't 'LtJl. ,r 1. 'If;!!, to.! 0 k.ofI t;:i i 'IjJ" 1I'e!l"E1 go. 1 'iii$, ~o 'ii:R't.fi:rt. ,t."r..1'.l 1F.~C1'iii'!
II f11!l1ll Rudy
qJ!..L

r~[]~~,

~B '111"~

W~~~

t~ld
01,],1"

tQ

tni;l' l!I·t.lll5,E:; ~~d

i 1;;

fQT;"

1iI~1ii<!I:t!

8"

L.t!'It 1!y
1II"~~~tt

t~ 1 d
i':i,im

dg.~ ~~~~ t9 b 130 ~i.l1E!:o1"

·'I!'omfi.n !JI'ri ol ,il ~"h :L.JHI'iS9 ~ ~,n~~:p. W'h;Q dI ~,oi .p, 0;: 9 If;J'r' o f iP., Q&l">l11lJ;.flTI'S aOrli@; In 1.:i_.p,n(l,~.t' ~,n. :B~'t.!:I. nl1 1j:6 3iR t.. " bulJloc n i!I f 'blae: Il me~ 11"<1::
i'I!'Q'E"'{;j .'!!' ~ 'Ii;.tI.
1Jj;q.

In

dll.-lIoll

d~e~~ed. ! ~~!4 1 ~[l [;I'~ 1"'~Yi1 t.il:r It" 1:1:a..:i :!o YiI'~'iOoNl,:::: Uon ·tonfl,t 'afe
:;: 1()

toJ;! !5~'~ ~~~~~~~Br but
i[;,1!!

1!1.'1'Eill
lI"ijll"S

tl:1i!

jf";;.L "i'Hily

'th'llfl
I

t"h:ri.

t

'!'!liB 'l!lfOl"tI,

"''8 a I'" 'the s iiilil:J30 tb..9 t.lilliy" 'be J"o"i:"a iiIl t ·r;.t:J..e1 to
:i!Ow::'lJ,

tfi,,,, 1T.I~.
:::: 0 t ;-"'i3I S! 1

,1II1!lQ 8'ij; 1.lJuglfte1!.
'WE! l""e.

'be ~ii1,Ui!!i09 'i:.Mi:lt!'

II.nif 'Pu'E'"r

.-q.ml!l!1,

~:r.j1! ~.I;I[I1C1·'boo1y
ill

tg,l:1l

n;:i'

t~'t.

th.<30,f

lI'I'el"'Ei

LklOlr.'llg,l{"

!t~I'L~~::-!3I.

.(1,1'1;"
1II"~::I

l ~ .,'I t

~.1!!,-;L

l1~t.I' B.1I:tJul i:.thari.1i ;6~OW'eod!, lL-p OtLl!i t,II.@;.i!I 'to 't"ell·ll.~ e. t!:1.e.y ~erEi ,alit"t!iIldy 1~II.·p 1.n,e; .(I;:I;Il';.'I3;r1; B~1,dy '1A!o '".leo the. h.I:. k! [IS hI!!~'iII.U,[j,i!!' I .Ail) 'o\13ll""~""'eJ. 'i'118 'l'llrota '~))7i'[J. ~ U. t.. 11!1 I!lFl!!ell3~ •• b 1. 1;.n~1ilI1( .~ t • as .I~~1"e~:!! woo ti::a.!li2< "Lip, '!I'lL '~h ... ,~ h
IjJ.1.1)!
O'Fj11'f"i~.

r·J. T,j.(lo

1 ii"I,r ! ;;;.und:!";r blll.~! ii !.uc k,lly I' .1. IYrn1.j' 'iI"():i:"9 1 t !r'il'!'" hl;l,l r II!- it!!;.)' 1;i:11!(I. my mom 'ii;i.i!J tM<r-i!! ~iJ 1 E"'q,n 1:i'.,,. ;el1II:t;, L 'Irg.!J.l,q.· 'Io;!' ~frrn~ S~dd~a~ d~~~~ i.f ~h~V tQ11 ~~ 'o~
:a 1 "["·e,~~ 'Wi;!! 11 ~ :!:i.ca'yb~ 1tg.';".
l,i! ,r"~.
C!

1

il31;,-ii. U

i'uw;;:;

seme

';.1 ~i:1.1 tj'

!!!i1J. ~
-:'1:;Jo

t.1;Jo

'lr1;l"H"

J"di:l

r'

5Q.

1;.oQ

'~t.I~ ~-il.m... tl:11'j'Jg '~'I'II1,~ 1 ' a n '1;. t1. (I: A.''I'1'~'f'~s. ~ No iii ~~;)b Ii. eno m

":eQ~!;:iliI:l"

Tiom rJ.I3iX'I;" o:lfi¥. 'l'l'e 1Ife~'~, O!.l'l:' II;O:::'~ OIlra 'I:.I!! 'll'lII,yln, t"!iI;ID. I ''\'!'8 nt 'i'I',1t...b, ollJ" 11I0Jl. '~dI Tl Ul~ ~ S'=!lul;I:E"'e_ I :tI ~ 0:: i"".I t t.he f1.:rs t. fo~ 11..1 --I!I :L.l!ru ~ b"",u'[' !I l,[l!q! It; i.:Il!13 f'Q!" t h l:a 'I 1o:1iB()·~.:£I.e :!!i h·o'~ ift'hl flh I· d onl;r l"C~"" .!!,'I:IQ!'!' '1'., tTil 1JiQ-I:':':-l~e·s. We! :r1l'i.ii lly !IIrPC! t.'t.~di i.t" IOlll!:1, I t,i"\;!o.,..fJ;: 1!I'.Jlo ~~8"'iI'~ ling, 'I'J':l1) le. dlJlly '1:.I:i.fn"'l!I. I 11 1I.r;J'J:j ,t~ ..~tt it-11.~,nkl'fig O'!f '~h8 A.WIii"i'"diio iliirtJl!1eJ'i'~ j III"hJ I:l'l1 lIi1li:!! .. If!, t, 2l","l3in :1.11 tl:1-e ·e\'trlllltl~.. ..ill! 11 t:!l.!l.n'k ~;I' 'I:;ioan4mlOl,oo~ '!'!'9t'iJ :ri.1BlIlli ~'l"e.;)e.e.Ui!l'led ;;or1d,h .:I't.h.i!Jr th.:ins,!II;

tQ

ill

1

1iI'e 'W~l"~ 8'1,1!!:i!~Q'~'" to mei31't, C:iilrol1Lt1.e li!ha il t '!:!I!l ~'<e"" l ~:i; I:, h-A i~'i!'l :;:J:'"8,!!!' :fi..t, U1El 11" ~o '~t!<l lL 1!i orllr.!!~ :Sq1,l~:r"g: i;j, t i1,I'c'\m1. :ae'/Sri. I' b"LII ~ 9uildy' iIlr:J.~, ~,II.'E"' ~ '.L~ '111"13:1"1:: ~ U 11 ()'IJ,'i'., eJ't'J::lI'P'P 1,!I1:~. '!le.IU.. :I:. r 'I;.'!ioe,j' d,.~ ~;I:j • 'to ~Qm ...' 'b:ri.": 11:. S-l)O"Jl ,I ~EiJ d~'"=I:Ii i1ed~, ·~o Sl"C t."!1io:l t.WOI;i t ~,* ts to 'il-0m~,bl)~' I:!J l~ i!I. &iJ:['E"'Y ~€i !tl!l. lJ;i,'!!!g ~ B'U,t, '!'lltlifl t "10 you Moorrr. '~l'I..ej' :a.tr"E"!I.:,jl:!la lII. th~ 1,", rJ::' D1 ~ rn~ ~ !:.\l.~:;.::y ~!AY;Ij, = t· ~t<i

.~ Bua~:lf
..;L:IL~
[!.cl;i 1!I.Il:ll

'Qln i ne

r-e du 101,;1,8~ '5!J. t:..
;M

tn~m ~b~~t ~ae
8

~lo~ne.~ !:I.. 'k,g, iil.Udy
'l'l'iilI,i!j Iil~.

iii 'i:.1:J!!!I, I!! fhl'lliClOn; 'iii!! bl;!th "'_iii::;! t ~'d 00 go bilti'tl: t,Q, 'I:.~ hol:.o!!,l .~ ~t- ~gm~ l"~(It b-;);~l,l_:!!I13l O'Li-1:' f;fj'.::J '!:. 1I"t:1I" i:I' i"I:.! 11 i ~ u.~,. ,,~ 1!'g'Li l4·"/'C gg, ~:I;,li:ll iii. 0. itt!<, bUll- ;ill:. t.'hIll.'1:. n.dll.J.i!"j' i.t.. ''11'1;;,9, impQ;I.'I!II i 1) I!:). ~9 ..e h.,;d. t>iil '!II'I!! lk 'b;g_~k. ,1,lons; 'i:.h.o ..... y; 1!I-e, 'p.1I.11;1 !;I,r;;d " lJy RlildlD ClH.y Mun b HlI!l,l ill.n~ '1t.1"!~ 101 ~1!:)1iJ~' 1I".~:;:J J;i"!IOi'il b1Jl:!l i ~'E"" t '!:.an t.'he oil;!.::r ge fg !",~" A ~u5'J;!: !;:1?g<JI"lj, 'ti,(l;';; f:Q~l~'il 4 Tj :r1"Q~t g.f' t'li!l;l b\:! U~lns. !i!-n.jJ 1 !3I!R,. t:tii!l III tl!l151:! 'I)U,1;.;:;:5, ~>I) '!I't\I;l'~ t~i,J' E"'-!)Q J! ~~.I'1,toJ;!:J:":;:J, '1!!"8't''B to< p!;:J'll'fg'~li:i.J).")'~ 1'!I.;JT.;;J· ~ l()'t -I)f TV ,r!(l.11I;3, &n'tl ~'Ull. !rIQl"~ ~ !;i:!)!iII. I f<lll], t :I!, 8~n8131 o'f' l"€i,sl'i!:t I' 'b e:L.tlg 3Q, By
,n,'/Ej,

'=I:u:!L ~ iI; 1y :ii,'fi,.
1;;Q t

.~ ito(l'~'~·ijI
1)1] (flJl"
'!'II~

1£.1n~
0'Il

';:;U8

a t :l..Qo!,~~
I.t.,

lII.~d U'~'Y
j Ui:I 'i:.
:..iii

,a:"Ld
;!j

t., 130 ~~

".a.ri."rlo!lld

'bT"l,iI1o!3.

O!,;!,;r" C:lI ri.~l":fi.S,.

'1:,,'1:"1::;·~1y

9:1"g~ab~~~d. ....~(1'I!" f
'III'It

~~~'I'I'~wwr

8~611~~OPt~)

~l~~~ ~nd 7~t

~Q

f:l!,~.

y~~ M~~~ ~n~t 1 maan'

mo"l,t, 1,l~'P '1!1 ~:~u 'I'. il.~ Q<'t;.n9t'"i!!! ;IiJ,nilL WEi -..;.111:8!1 tQ t·r..e. :liI.l.i:a 1.~ HiIll .1;;1l!d jQ~I[Q;d. th'll lo~~. Uue '1'. .0 't.a,e e!f.J.t"i:";ii,uee, ~Ylll\'!'l]oj_ 2Ii!l<Q t tlli 11 Iii ·Pull. t':lll,t w,a,s l"e 8'81"'/9111 1"'01" t'~11i E",!iIi~8 of 't-n-e Foo'~.I' to ''be j];i'l:":t~e:1 1,'" te"[': .;lon :I,;J",J :t)-()nt ot ti:lia' a,tli~: ~al~ tM' lfoBWL1EI" iIo 1l1i1i~;'"qUefl). J,;to '~M en't.'I""-i;'t:L~'8. ;iIo ntl&'i' ~'IJq ;II '~;;li()d .1 [I, IIq iii'''¥, :l!,rti1 gal a :1'i'.J II ri""~.i3ff.J,-:lly ''!i'\l) 1 o,j!o, ":t.i)'IJi 'iiil6i.J.ltLr'1. I' ~ SQ"I;,
'I;1iU~

1',,1;::!to:t.l'iI

J

'h...VfI ii ;:i:;ii.iDl!J't"i. '(.1:1~'r~, 1IroQ"U 1.<1 j"'QU:?lL 1:1.11. i,d h;:i, mtl t.l~ifi!!l::=' .n€il 'to ~ r-1iil:!ttt. &tlil;;i!!!,Q, ,:1,'11., fhJI.·~ ~..,;::.~ 111 to 0 r !'.,nair ;!!I 't,;;t""1 ~ 'I;."F.J 9 B-!9. i i;!Q'!!''I!,:r'dl.,y me
'h

,i.nd
'I:.I:l fI
.Do ," L.~['"

nfl-I"..

t.11I.!.J:,:li.i!t!!; IlI.ny

J

han05.

es ,

~~ ZI:II.l d ~rjO~b'y8. to (:'fl.i['"O11 T.I<1l1 !A.liLd 'I;, 'h,e. MT'J 1:!1'1:!i'll'; Ill:!!. lor UI!l iIi~r-i!ltiJ:5. r..g. to meet. tt8i.iI"" :Srj'!;l:wl;. ~!;J,l'~ ;;;,f 1I:.i!! 'i::~1!i i!i h£ilw ~'lf1"HH'8.' '~:n-9 MT1f !),l!.r"I;.Y' lIi1.:!;I '~g t-!l. ki:l' i'" p:a~~). T~~ u~hep~ alr~~C~~ U~ to 'n~ ~~~gn4 ,I:.~ ",.. .:II.~,1 ne , .t W'h 1 ~I:t 1III',iiiJ;B, '!:.I'!IO f.lool":!:! U::;l'. l t '"1.1;1,:1;. ~I'j.r,~,]" dll.'!Il!1l.'1d fl· 1'.;, ifI,e t.1t!.1i iI:. 'il'e '!!Ie t''Ei ~1'11I!!; ·to :!;I,ilI.;:!' -r.~ry 1,:1 t.'i::.Lg· C ~r'~vi!! ~fI,r..;1!! CI n>ii,~iiltg.81. ",,'e dldn' 'to osl'l:" ,t".l ~ht :ii1!'iJ'; t';,;e It9'Z-Z 'I'!I~STil i 'I;. cl'pen !f-.t!J t. go iie Ill:ll.dfl U.mb i'y ii. r.. '1:..'1':1:8 S81I:iOTHl, [l00l" 1 t;bbJ'" '!I,a to h:l:r::!5, t.hi!! cemme t,lon dO'!l!ns:i';.lil t"S,. !~'b,'9t"rOi' 'JII"~~I :II. 10 r. .f! i' pf!O-P la 'Jij;9 0I!~1[..g bl.~~ !-r,o :s. t ll'i'iIfI:!I"Ei! t, bar>1 ~-" !!!J;II,$i:n!~ b~,l j:n ~i!li!i€l e:'~E!'1 e lub i,n il:iJii.I:t~101 ot\ k ;g_ gill. t.u'['day n1!.$h t." ~C! ii-i!j Rudy ;iil."rl1. .I a ::il0t"8.'il seme f:ri30r;:t' :1!!' lnKI!I a t. 'i:.'!l~ 'lJ,II.~1:" u~ 1:..11" :r 1,(i.1illy, 'l:..lltiJ~ te eJ 1!'I"1iJ1"€!: [] peln<l!!Id.. fDlLll-i, f!Ur B;e!;ii.'1:, Ii- iii.mit '~t" l,fj 11 l:1iH"t1, to Ii ~'t .-t.e::"J:t a 1 U'11 ~ [' t. n~ i:il1 i',t,oUIi"i II, 'to a III ~i9;ii,,, ~'ilI;il t lill'iiiil'!i)Iit.n.ElIi} OII.f'il;.~'[' 'to '!:I~, li,s'h, 1:.1!1 lII~'l:d. [I1!1,;:"!'

l1Ie

""!!i

[~'::":'f;M':
~1l;t.t<."IN-J

(~Jt'r£"'"

QF.

Ti'J£ f.'.!.'.i. ... :r;:j ..... Nt:li.:I
J£III.::'i.i!~N4c;(jW;..

~£NIW.'fi

«~

t'&'"J

T~i£

.~,oq,~.

W!'I"

-.<I.;"rT

1'l1i;i

!;!IPgr;l

-:!

ht!!e'l"!!i ii., 'II:!

',],8 ~"H'9 ~'J~:r:";r 'bo,:!, 'i;;, ~I!!I <!i!i:i(":;! IYr...1'" i.s tI.~ ;:'11: (,I;.i'!.~ !'!!I;i 1111;,) ~?~;:;'l!I.l"!!!'d, aT.iil 'l ijifll!.~ i""1~r.. t" B:8. .looiil::~r.::Laa b 19 !fl.::! ,liN t'IH!llb '" ... .,,:Ii. I ::.g'Ii!.i'j. t.!!!Il1 'iiII'ii.i!l ~r:liii.'1:. 'r1'.l 'Wiii.ill b,ll!;:i:li'::" ,i:leg, 11 d ;:Ioml3i 'II":!>~ k~'" 1;IT.i~I- U. rue'~9. j ~j;;9,'1:. 1lli!!IIJDiI:"i:'ijJ,ll!! 0 r. 'I'!I1:1.1 ~n ~iI;8, 1118 obs i:1'""" ~"!;. ~""T!! t.hill.'t; ::"ru~ EJ !;l"~rl:J;!I"ilI!!!ilr-,9. land. iI,'I'Ili;t'T.l:e'9;!1 t'h1s ,l'!'i.:r- ~)!'l1n" ':' be b..,~.'k '!1le,l.d::. ye,III.~. Th;il,1;. :t'"8i:1l1ly ~l'iI;{;,'nEH! IIlIti \lIJ~'. T~fi! t.. .... 1 n~ :1 U I!;~, n$1.'1,t, OII.'b;fill.lt t'i"Je uumor III ti:11;a: ~!II-I' il:o got 'r. ~"" ~ l.o'bo hi t. '!;, t;" t 1L 'is !';, ;ij;-i) l, I'"'~~'!3I'.r 61"8"11i t ~d Tii Il_TII~o.O;;:]il'\!liml~ illg. .h~ib~di;f liJoll!l.l1cl! 'bel ill. tlt'!1;.ei t , gl':i~ ~t. ':!.eiil!! it tU9S9 ~liY1!! ~ 'IIh.11. 1:. '!Ii 'L"~lII.ll'y ,~lrl$ (t'1'iI bel::i'1M r.hel Sll t.i: 1.'1!1!1 gLiJ~ir'. Ttwy ~!II.1l! 1~5h III. 'to 't.M~~! ve~.

n.e 1:n1!;:r-l i!l0ll.Ei.1!l l, t.~~, "1.11. 'Iff! 'Wj!i ~"

a:t'"i)'Ili!l'l!d

ill]!
!!Oi

,fDU ,;

Iil "'IIi

l.U!I

t.'!-.~t"1!!
'JII"tl

''II'it ~

II:.I:-.i!! I!!Ixlil.a.'t. 'I:.'r.. l,fi,! 'ii<l!!! dI.i d.. ona pt!l":rb[i.'iiJlII.r1,;:':!!:j, '.:.!:'t;il. t.,
r it, ii'l'lIii:l,

i::!l 'i:.h,:,
:!"~,II.

!LDn _

d:'J, ::1,;;;."'. I' 11
11

"...ell

(iI'ilIly b 19,8t"", t,jjll,e1l1-l3l1!!'1;l1:" i!I iU:~~d ';)I.lt. rQ:r" ,~ ver:f ~I;i-I!J 1'C!!l .. b"c. lit. 1 t, 1,!III.t'IH"_
IfL1!I

to
,[i;i3I

b9
1II'n-ijl~

'n~ 'II'~~~t
'["{lIl \1;:8"

~ l'

lEI

~~!'II.lt

i nJ5 '(gu." 1;11,1 lI'u rr ~~v~~!~lII.m~~B ~~n~
iii

!llJl!I.ikly

Sot"ry'"

~tI~'I;.·

1III"hy

i 1:.
a9

~r

h.ii1;!j.

'h~

ye~~"
'[ot"

~

t

'iII"g; ~

;;;,

1bl ~

Ie tdiG>1I:I1I

h'll

If,~:I;!.

:~'l!! =t~.;j!ut:::;d

t.. '!:i.::'

i":L.r~ t ~i!J't"'fo1"mE!r",

o t,

lcan"~
];!!Q~f'~pm~
1"11..

E"'Eillfilllb.i9'1r"Ute Ii! ;ol;fj.~t, U"'Ii:I'4~ 'Ii'!!!I ! 1." 1f ,yCl-'U 2lil. '!'11 11;. g'n

,A,r..di. it 11"13 e'l.;;1lrt ,~ b ;%13I3,e1'[' 1,15 ;:'d.IlI'Ii~ ..-ruE! n 1 ili;lil'l' is U1iI~ .:I;i If'!! iiI't" ona 't.lige.. NQIII' 'i;.tJ.:!I. [] i51.i1J( hlll.El OOTil'~ ill. l'i),t (!I f q'~~~t,1o.na'!:!11 e mu,;:!l1.;; !M,l .-'i,I;!~, 1 !jti.Qon!l :l;n th~ 1l1l.'I:. ta,!"'" §lIilI;r"t fI ~[' '!':!1-!1- :l-:Iil'ee~~ ,. 'bUt. ;a,!9"e9;ill.~ tQ ~:I!,!l6 ~n i!I. coyer. aong t.tio!!. t. IlIl1JJa k,.!'l. hit~, @t to b i3I 't.h.'<!l 'IMIt':<I t ~ dD~ I' V!!! 1!J7'flt" no I;!:il"~. "M, t.e, t.h.ii! t ti~'Ill e 'r. 'i:."m~

;l;bU~'I:.O~

l:il'lur'"::i:'b

!l:i:l.;),h""

,iii.t1.il

ho't,i.1i!.g'i3' of

1;,.l!i.e;

~~_~~'II!I!I,eli:l

~Q'I!:.Q,!t"1Loul!i L G. .;)'t!I tlilia b 19 v,1,d"eo 1H~ B. l"~'C:~, ~ t '!I;II.;9 gQ'E'nya!li h.~,Ll t.o ~,It,1t 'I'..h:e 1 e,lIs.t.. '1 1I.'!3:~I"L. Ithl<!~ , ,!'t ng.·!:<'!:i! 'Ii If\fr~ .1.'I:.tt!t ml;!l IS:Lng iii. d:!u.:l fll.~leTII(l f1f1ld&.!!-.y':!' 1'113. t,'t"·iltti:dJ:.!!! IIll!1d la,ll. t. '!;,;a e., 'to 1.1 't. 'IIIt'I!19,n eve ry''bo!1y :iI; t t'l:io !'j h~'II' ~ t,lll' li:.o.j bi!! ha\f lli:$ U. fl..e tll'lll,;!j, !!l:)J.J,'" 'lJ1i,1!l :.:r:o tttl.;;llt"

rut

:;:.,;1'!"'l;tq~

.g~

9il;[lml:i'I*.:il;lg, ,l!:l'IiL, ::tlb,O"-I~d U.

~n

'I:.l'l~. lli!.id1eit1~I;!J· ,IJ

.~~'.'.'"
~

1 •• "lOu"

h.,l'

'.'''05

.'1 .yo •.

\'~

~~
Gorny'

11"3 11..
1

.3\!.fn;.;::
OJ!

oJ.et 1;:;. i;' e t"'fo:rILSI nce , il....... Jj ed:. t'l! [' ~r... ~!!"'1.l!Iol!i. leo' II. liLD't. yl!l:at'. 1 r I ~1~ 'I:. t I;!.d.:!.. :Sq,!" F'y :11.I¥- i.n , :r'Q<.\ ',.:!'I _ ~ h.1:! Sip:ll. ~ g, oJh' 1,!!I. .:)·~l3ln tt ~-IjIl'j Il..!il, t :!i,()TI.Q.l. : t 1;I.;:ty ""·,n .,<1;1:',9.... mo't"~ .. . bo:r-l 'Il~ L:i.'l-a.. :5(lJJ"r.r. 8[.i1 ~e f8.I':I.3., ''bu't- -.:.nl'S 1'6 e .... o r tl:1Ei :IiI.d'al):~ iiJ':1-e,s, 0 t 1:1 v 1i. ag yOU1" OWIII 131 iii. !!IJ,iI.~IIi:r;! afl • 1 iii.111Kj,'Ii- [€I·11 t Ii;;:; 1 Ii!! €I P 'Iiff.l ~ C 'l'\1~ '''lI!l.Lr:t,c'li\I!1t'~ l;i1!:l1"if!:nDI!!I:l - !ill th Ei!!"Uill!I Spr-11f1& t,.el:!ltL~
11111 o,"~a::r !II.{; 0

~et"t:-D'f'lIltLn:::.Ql

t

"1',;0

a Pif

t':1i '" 'Jf&~
~ 1~h t , J~

't-h.e

tne olny e i I!.a."lol!o

'~!:'.iI!n lli1.ni~

'Il!Q<

l,~,t:I!li.

'I'i:te. J'IIlU::.Il. r'o',!]o.llt t.,
1!!:!;I 'l'!'f!,S
iii,

·r-a:IJ.1
awi

.1,].

IOl'll'.!ly ~

s t!l!ln1.Dutol!l U-a, 'Ii'~IJ0 ... a. 'jll€! I'~ wall n' t. .'i U to ...-;
I:!I

tfil:l":::
r-fo:r.s.:i.)~::;

B-a:::: lI:.

.. 111;: 'i;.1;:;;:r~r:!lo,-::!Ill,

t..u t·,

Ei b 1'8'/j r.'!11L'l .uU.1:I.12 i II:..

'l:.1;1.1Ol i'"1:i~.llJ" t.

:LJ:I.!>il"Ql8:<1-1l:i1, M, ·i~fI.'.l

'''Q',~ !!I.~.:!'.,. 1!i7!>:rr'y

E!.:;;~.f't;II'["'::;;l;'[' (..........:w'.~

·th~ 1.1" o'!'!'n
1:1.

,~e~ ~"
~lily
.(ltl,d

e;.Ei iI.'t' ~.1)(I. l;:i'1I,J.;!,,~mI;lT.l '" to ·tl~e 1.~ te ~i"!."L1c 1S1'(1,8 ·Co.., 1'iiI~ r;~ '18':1
oc.l'l1Illt.9:1i

u..... c;,:
·.'1~';I.

1 =N.

~fNO

C/.'."I,7..~

:['e.'iil

to ~Ill!
,. IIl..IIlI.
h~~T"

t~8 1'1"1t h

;1!J1I)I'S U::l:,

~:""_...rr
.!. ..'I.V:

"

·~.JI~~':;')

."':,(;;A.wr-I-7-_(1

d !"'U III

10;: l't,

[Jnl!; t:ll.5!'l

...................

t':l.oug:r.. Y(III,:!,~l;l'ul~~' ouL ~as
~~~1Ag 30~-UD,

~~m~ w~~ ;!IO -=: 18 iiI.:i", t aOIJ.lldEi Ii U:;;:-Qi I(j. '['iI ~Qri11n~ .1 ill th0U.gl:1 tl:1e'ra ~·a::! ThO dol.J.bt t..hi. t ~. t;. ''lflll.tt L 1 va , a h. ell, i:.h.21't"EI· e U.l1. a i:!! 1[Jl'lg way r,C!!" !J ~F' 'LI'.:!::! h l'lo:Jil [J.eJ" ~;j; lOP •

&baol~t~ly

'n~ ~~~~~'n~t
~~~~!n~,

t

an,_:.;'

['I,1;I.L.~e (.·E~:·~ ' ....... tiJ, ,
1"':7l"':l "

1t

IfA.'£ TO :sF.

.i;M·~hl:;lT"

8,1.r,liJ!.1i'!;IOi,rLt!i':ur:;. W'.jI.1J

tho

TI1.'Cy "1)1'0 .f1.~ t..'IJ!g1l,y ill¥11.~8.t h1gh ly .Ii':lit 1" :l~,1; t.e1 ~~·t o'j" t'i1e n1~ne, I ~.a:6 (1iJ'l..l.l:Ily ax ~.1 t.i! d lflHll r."li.!lo FLFLILII :II!}"~fl.1"':; Ii on :g t:i!.~~ to 11~tl:'DJdu.e-e t.I:.... • em .only ·to t1'ftId out; ·t..h.ii t UtEi i 1"" "11 va
'~1"(llIllogy,
II

perro~~~~s~ .a~ ~~ ~h!'!l vld~u ~~~~~I'l. ~~yt "hit r.. l!5i 'l!: r&;? .!i:.... ~n i:. '!!.[J';.!;,~ 1 a i "!n 'to '(:i:lly .(l ~ :i,~;L;::' ::!,~:l!J';" 'f.QJ" my t..l.~ ket, I i'.::: l,~ :;:'h,~.p"~.-?l(1.,
~~',
t.11Y"QoIJ5~ 1;, ~I.'j
'li;:fhlJ

Ry-le::". 8,,1:.u-,lli, 1: 'ii'O'[),"~ !SEll;,. ~v~~ ~5~l['l, ••
~!""c n

':\l.1.:)?
.iI.~O t.-tif!!l' ~II.~ II.

1'~

";!!I

::.ftl;:~~·o:;:

'!-3ISI1"esa :li.1~gt1ll 1t1:11·jfkl:. ~l"'·t,. ~iJ ~I!II!I 'r.l'.:!r In p~E";9Da

bum~~~.
01:' "'!iI~Q 1,].r,.!!".1

~F'a'
!!.~,"'I!I,

~

1;.t~1;!:

flAQ~
1
dQ'n~

.,lI,fI"t.. !H(I
::.

Iou

!)N'D~blj.'

'lll'l;Iu.id'l'i ' ~ [,Q' l :L.~".i,1:

g;~
\III~

!III'!'1""t'!.

rr,

t'~,JIt 1:1.111rJI'.iI.,Y
8illib:i.J"a Siii.'b.Il)"

1'1.€']' u~ 1 n~ BOB i!! .RLI.J}'·. 'n"!'Il11!1 iI:\( ~'t'yb-l!l<l,r 'll'1i,j!J hi. Of i mg rue., 0 f ac U,r'::.1!i .!l.t. W:ll.[I ~h8 j~~l~g th~t ~~ ~tl11 kl:l.dn·t ~~~Qv~T"~d 'fNIIi" boll t 'li'1:'L1I.t DI.adf!! 1 t 'Ir[J!,,!I.~ 'w~!"~ il;.h~ :'COqi3 $ 101.Iji< I!l. !II'! t.h t., t.h.el pl!!!:r. 1'0,[,,11111. n III E!I E::I :'l.u.!!'".§. E1i5 t hl:i O':nll"lli!I.t'c hill. l:n'I!I:II.M. It 'I!I;;'!L i!l 5Q1;I.j n '1~ rr.:!.fl.1J!'i;,<r.:g e r 1If1t! 'I:..h~ _. ,1I.1J.d t.'nl;lutn .H 'lI'1Ol~n' t. J;"ol;:,p,lly t'l,1I. t 1 ';Iln g,. i:..~, 1'1!~~ ~nQ1,l@;t! t.Q !)II,!, t. I;!.!:I '!'!'6.11,Fj' 1..& ~iIII:Ln.iII';:'~Q!LSI 1!iT"!'j t;QI ~'1-~~!,ii.. l:to 'I!'~:I;IfJ'!'1;, MSI,lly '1:.1:1;1'1, bfl.d t il;1 'ttle bee) '!lItling.. 'j1118 ~Ul 'i'i':IIIl::8 ~" eVf!!'ry 'Limf!! Ul<B :lll.rXe..oi!IU~~ a ~~ .ii.na':'I.lr:..:l:~di. 1'.. r..,1I. 'I:. 'I:. h~ ~ h,;;.'!wlll'!;i.1'II 1I!·,l!;.iJ'IlI'" UJ i:'el!l'l.l!It!~. lIlr.kll15 i!I'I~ royb>!!ldy t.o 5,1;1 b.lI.-::11:. 't,a; t..h.1!! 1'F' Ult!I.II.II..D. !t!lu t. La t.!!!!"Dn; !ti;!' I::.h:!.r.j~ ;,bLe. t.[J '!III'ltk~ 1lI.!I. U!p. I !JQu.l<i .'lUll) t lm~:I, [lQ t.M Qtn~~ PQ~ple ~t"~und U~ ~gn~~~.n~ .n~t ~~ '~f!.!",.~.,. ~ l!o'1ll'IP' lJ..J!'Ir>R1" B)!;·t I:i nl!l1'l !!Ii5.f.! ~ t'i, , tnl:6 1II'~ij. NIinI'·:io1"k. i11:t'i3:,f ~ii'>I)b;fj,'b-ly 1':l.1 ''t ~:li.1ill :Iii. 'll1An -1n ' Mliii. ~ f'l V8 ~.u.:rl'!WEI !~e. ili!ll.j3l~P' .1).11 II. t oj) r..;'so!!< l'l!! '1:.1:ti!l Inl full ~ o.·r- :II.[L e~ ~ 1.t,1 r..~ 1l,~:fI'i!I.
t1~:!:.~ U Ii'"

:!;.~13

~'1.e;.",t. b.:t fo r:) :t;.11.~ Iy.., l~.i.'"2-0 a "Ii S 1J9 naxt fop ~~"I't" r~~~~e~~r ll~e t61evls1Dn ~~rro't"~~n:EI. :t tllf.&l.8 .;:IT.101J~cl to ".{e.e!) !JAI. '{!'lfii~. O;:'fJ8 es 8ho·~]{-["o il:::ti!li"1!i ';18."';' e b e ~~ ·~fl.1\1l-e'1 '::I:f ...1~.;:;. ... ;.. o£j;",' Ii!! "'Y II- t:a. ...e ~~~.;r 'of I!!! i:"'1!! sup I:'';)-!l.a.d. 1',..0 p e't' fo ,"'11 1 , They' 'fl',l bl9 E!l n ~ t 1111.11.'1" .... 1 t. h n ~ OJ.rLllti ~tlI ["9 :lI.tl.d r~ 11'151 E:lU ~ O!i;["[Jup ~, mOil t"ly be ~ '!LUi:! ~ .;;r; f' thl!ll [" U.... :mt 1.:! , r []u]!,P'[J C I!I "l :=ltV • ..:n!!l'll 'II'!:.,p. t. ~h'!!!y ' I!!I n
~;-'I'.~~. ~jJI-::

l~!'iO ~~ -:: !)IIT[J~:"~.~

~

1 ~~!J

t;.hi-t ~N

W~["~ in fc[" ~b~n ~~ey lOl~k~d all.n~Qn ~D be th~~!" !iI~!" r'oiZl E"o.;OT" [J r t.h~ ~ 1 e;!1:t.. :.jab 1;1 rty 1TI. t.'t,(!. th:u 'll'h&;."i. to ';:::O::!:I1:1~-::'.
Wh:;jIn

J~~t.

[.I: n ~'III

1:1... f' 1nal

~ ~un~1:1
b;Y

or

~e~

1~

~.y .1i,.1!, T:":::'he'l oni!- ~:Ii.g..a: -es.o:;ol"'t;..e:l. by bl~~~ ~~1ml~kln~ ~l:1.e U,S. Se3:i"et

."!I.

39t.. i.ca ) , 8'/el"yb():"t' v WillS s.l Lent. in;:: blrlU l~ 1'.:·I'.IEIOilllS'!l:f!!l",s, t nti: II. t.~'€I., Ti:'tEi b Iii! r:.-i W:li.1!! t..h1!lr"E1 W !l':i1"o.l. ;u, ;!I h.;.ilii. [1.8. tu;r-... ::"ly, 1I.:L'l ro tr'l)"l)'i'i 1:;1. l!!oiUj' C'ullt.l.;:::il.l ;!!i Latl!!alElil! ~:ii. I'll 1'111f!! U..ey 'i'iltil:re 1:1. ~ .i t.., wi. f..b t.he, .111l;!!I1"i ::!-;;jn hJl.:::!t.lI.Y"dl ".!!In. i.1E.eJ"'ic II:n fl~~ In ~~~ ba~~~~o~n~J ~n~ ~~O~~~~g~ to m~~1!i ~ i!I~~8 ~il ~l1l".,J,;tg; i:1y!N ~;t"l sy '!'I'h111) g:wl.l. tine;. -llIb1j.~;!IlII't 1;.1.8:<1 ;Ii '[, 1:;':':18,iU""tl1l:r1.::'8" tie t..·llEl~1 :i."1!I[OO'?'iII'l '::II s. ~.ol)1I. t. Ii;;. 1.l..:1n r I;. ~ !iI,["'P t" 1-11,'11= m~ II. t.. ;II 11 t. h,iI. t ~~e. I'i'!t;:i 'We:lll ~~l·t:lg .Ii 'to l;i.:!l ~
.h~lI.TJt:lO'I'.I '!!Ill.':"

~"l.

u'!"- ·t;o

II: i?O~l'..I,J:l 1:,.

~(!:~

1

(!If!.

1 t, .II.[I.!1 '!II'.~ t,n

""

SI !;!I"'E!iwl'I~

"ny-a;!,.;
ml;j,~1; 1I.1II'.RJ'I;:

'!iftJ~n 1 W'QIk.c· ·uP. t'li:l;d;.

I

';I;'r;L~

~E"g~iJ.y

by ~IJ.-:t"iy

,!

j:..L:'II:;'

r..i ~:~ 1;10} .1,~9Q.a

l;n t 'ha:r ('&it' 'l!"1!l~ 1 t. 111l-:J'i'} IJ D i)~1!i e 0'''' to rio to w.H h . hi b IJ U. @:t:"!;lIose , Th,r; 1;1 II.nd. "JI h 1:p.p 8 Ii 1;.!-t!!'"Qu.g-'!'!I i!lRl.-l:LS'9 .iI. l'!!)1'1.~;I, t.11;;1·r" 1J:r n Thoe Ii'illIliU ~1 fl.11 i:'.;;Il~])I \1:1" .. b!Lle "b:B 1I:~d.191tl.'=-9. :a :UItl!Il t ly 'l!II. t..~n(i d, I"to .. arl Ob'/lf1 .. · he IJll.a K'l:Ii\I1)ii n ~ himl u ~ 1 r 1tl .:::l:'te:::1-::. !t ftiJ'r' ~ 11.., t. h! t;I WI!!!J; :1l1'1!' III !I.'rlO'il". !lot uls. H~1)ol9~ tho::! ~"r!lg '11'11. t'n mo:r-e ()bl;l~lmi 1:.1el!! aca. !! t~a au 11!1r11:¢ t.h.~ f'!"~~' 'III'h n6 'h 1.~ hitli'!L'l1 ·1;:r&:=.I'!-..-:J d. to he.ll" .eI"=!Ll.1~.d.et'L t i)'III jl. ....s;g.E!,. ,,'ftO'{!IV' tt1.~ to, ;re '!lfl'!lillrl""lly lf9t1t 01.ifl;. t~ f!P tg. 'l:.hi!i iIl·I:''t.1:l :r-'!I.M'i'i' oa:r-ty, 6-;! h~dLl.i,C·d ill t. 0"11 '!nl';Th t..

sa

t'Q;mp't.:tit
"'~,;.."I"'I

r':'I":

1N.J1DP!t

to'b.a:n
""J

~tl11 nl4 som~ 'l~e ~n~ to ~~Do~~l.·~ro~ [J~m~ ~D~r~l!I. 1 150 baaH: to tl:l... ':1.0 t 91 1'.0 I;!;t: t m.1' ~a ...~ 1:"111., t.u ~ 1 1Ifli:fl. t..-lIIo ~{Jo!J'e d ~IJ :li'i;J p. Wi,! 1::13 1o'R'n 1;.0 9T."J an t P';;.rk. 11
1;.0;

w~

l~r~ ~~~~

was
\l!!l

-ti~

r

-

i~~

J: t

1f1ii A;

lH"W 1:1 L. Pill":r.,)O' 1.· ....8 IE! n, t" b 1!19111 I;.Q< .1I.:!t 1 .. 11. ax ~ 1 ~ e:l iii iJ' 11911. 1~ 9 l d !;it 1;.11 i.1I;I '!:.ul3l:1. b ~ 1I.'.1Ili.! '1:''1111 ~.iiJl"·ii: 1n t.ne m:t 1110,:1' o rr II;.h~ ¢ i tl(.. '!lou J>I'H.I.1d S8 e the >lTV 1~5'l' !;;I1) t '_'('!·'!:.u11oii n!;$11 11-1:8 M. Ta ~h!;1i:::o. lor 1:1:;. t,.- II;! :15"",L 'I'h~ r'aod ijj'.., ~ .e~o IlS·:'!. ILQ f"!Io.ao1. !A.tt 1;;l"1IlJ' ;. ~ 1;.~1.I;11l3~ WI!! dl din· I. B:II.l, any. 'rUIJ't''J. ",111-21 !A. P 1"'¥~ t~ ~~0;1:'I, fI,'!! :::11.1 U rI III t i:. i':J03 e:GIJ. t':lE!'t'R ·9rL.:1 olf 'toil" P !l1'!,J:" but I di':=Ii' "t ~011 It- :a Ll:r:'!.an~e to D l.p,y ':;! 0 ~ t h.e·['<!I, 'll'eI"e I!.IlU !til ~y i'ea.!:l19. .l t t"no;!; ~(Iln 1:.1:, ~ I t.h~ re' 'iliaCi a III t.~-e it ilod il b iin1. 88 t-1J.P, ·W... ~ lI,"'Q: j 1;.h:r-l;Iul3.'r. t ':-.e ~ I!!I iii o r p eop 1 e. 100":".:1 ng fo:r- '~@.:r<:;; l, 1 n!:l, b1.l t 'III~ :j(Jo:.11.dn' 1. fl.n1. i:18[,". 1 ~ttli11:!; t'h~T.'1!! WI!!~'·I:! I:.nuu!lIl.Iii!>J. of 1i'i!lQ;p-le iIj,t. 1;.I1.I1J'to 'l).&:r-ty, 1[,:.:: ..,. t.lI:yl!! Ii. ~):r L·r:.1£1 1li1'" ttl s t;!l' B>~ t t"·i!.fL';:~ :tlJr !II. "II'l11.J, D I he,!,!,l [I~ l.o . & t.e'/) '" $11.E1.i)S.;3! -of I;tt· f!ll-IT,I;n,l!1O :!'1II.~135 'lI"!!1 :Udn't gat:. to B~e I:.h.ilt Iliu.::h "-ul'"lIlS t.h.!!! !J;!'!Oillr I bu~ tc OlH" (Lj.5IifI.!J!J'Q~" ~'ln~l1 e , nO. r. ;:1'11'" ".e.1e.b:t"1.t,r :B;'pl)1fo::!-i_ !t~.-], :flJ;;J. k1llOI1r lII'hl:llt";! I Sill'll! t'r...'iI: !3.·~~1 '1',:",;;1, !;I!im3 I!:.nillP.. l:'I..;)v.e1 tjO' I!!Dn~ "ill t:l;'!"l," fl:iElI"adl t n E!r~'3k!3<.; olo~; !;hi!:! WII~ ~liiej{.y. S:-:r'l: 1";;:!'iA-lly r"Llli:II!1i! !'Ilgn t.O' Sh,~ .!!.I;IQ ke d :II.~ :!I t.LI.~ 1'::11 )1'1 con t 1"'-1. '.r~oi al;! ~~ i'" I!I 0 I'I~, Ji:i. VEl yo I.L :8 e: III 11 ho2ll'" '/1-:180? GIJ'iI:~, 'II1nA.t, kll1d [] r a bl 'tCi h i.s t 'hi. 1:.1'" 'Wo':"l, I '11'0 n " '::. apolog;l:i!i ill
trhor:; '11'&;3
!~ ....
I ....

»s

f'QoJ"

t.n..1I.

t..

PE""l

e)~r1a.

1)1110;:1 "l.lll~15

}'[Orl!,1.e

~ tEl

ll!l

8nOI,;L~':1.,

g,k.II._)'?'

.S u.dddt11y,
E"'-Ijol"J"'~!3d tilgEl"

tll'Qlm

c: II. U. fOl'"n.l;rL

Ti:1s:y r 1"~

lI'l1Q1 'II'~'J"a Mln,$

.. a I'l~W 81:'gllP 011.1_ ~d S-iL Vi:! 1II1G-.rly [[;111 e: Dur d 1!!riI.,J .t,..g II:.nol!! !1; ::10k,., 1;Ian-t tb Iii. t. Ml-il.1.t1~'" ,1 me fI. l,() t. g f our veu":f. O'iiffi J:'\IIt.,Slc.Q., t!:"l.ls !lind of' tntn~ t.'!7;'r-rEl~ yaa~~ il'::a!itd of !R.nyl~l;td1 11 tU8 t,il(i 'fII!a:r1;..r
-

b,lI.nd.

riH'

t.h.e

ra~nt

'I!I:&a

1 TIo·t.M1o,J,!:!~d

_

"'I!!

:3 t il1;.B9.
....8,e ~.:'J"!!il!i·iy onE! Ln tua. .~t"fL1P\l3. "'!1.~ no ~r.Jl:n.e. fill'" {Jill. t ~IOlP!licnlns' t "i:rar-Ill WIOI M i!J'~ i 11 110. o::J a 1E1br 1 t l~"lO' l h(;c~ nO 1;1 t.e.)ll;;l:l1ra 0 f IYl t '1;.1 n '.§. <t'!:"U'I'I _ jus t,. to Iicllo ke r..c o!!injf.J.!! t.'!~8 !;I.l!.l"ty mtl·l"~_ M.t I!I to !Lil 0':-' 'tJl.L't";;. !8.lld l 'lr0l.!J. 0518E! PY as nijo1 i. r;lI;l1"'O;u.::I I:1.lIId ~ t t Q!t]; loe-t lr:J .Q.l'1.oi:.h~[' h.l:11at1 &1""'101. ~g.n,l!! .. h.~t"dol so ~~ noiTi·t. bl:!t·~;:!1" loO'l::lng ftl;" ~!m. 'WE! hl;Ll::"ed ill. eiib flm·l lI',..'i". hQllit!l. I·d_ nEl'/ar' b~ 'Tl ='11;1 !!!li:H1.e1. to I!:lI 1:.Q bi;~ in lLy .. ::tole lU'~-

."8

I.~·:o!lhi[l Hh eru I
hod. m ~iJf~1 ,1",1 1 wu- fo .... j .,·f,·rr II.:. """ "_'-r," I ',,-:L..J I" ...... ""I .,r ,·,,11.,) :illtlllmE jU,.1 :.:"It.'J1 a l' a •. 11'1 irT,ln,;-1 '" I .I~ ..... II ~~ pL),I••ILb ~'-IU-" 'It' .,.lop,<l ,I..... ,.,-:; t>:"Il) " ooIJIJol.,.. ~'hJr:. 1l1ll~"""llo.;,,, " ... 1.1",1J 1i·11~.,.,ll.o urd 1 ·il1.=; ....:kIIl'"~ ...1~II:II ,f ... r.;L~ I ""·"I ... ,I.:~.. u-i-d I·.ii. 11'1""11 fli'" 1"1)1'1'1 '.'j""":"!'. -1',·, -s ·1, 1,.Ik..· "["{1 Il1uII11'"'!-('>III,l .. "II,,,,, .....~Ih"'" -1,,·_,....:,,!iL,,11)LT':;IIIJ: ~n Ih.· ..Ia-- H"". jl ,I ,,- . Ja.O; .1>- II,,:~ 1.11.,:.,..., :oil lIIi' "'-I"'rlf!III ... 1....-::1111-:.)",1 ..." .. 11... " .... : II
';'oLl.~

n~I

11,"4>J.,lt-lul'·r_I~J~lIlU'h' 1".... nH' ""! "I",t.-nr :... L .I~111Ii,l:mi'_ I~~ 11,,1l. I lI.otl [.·.·"1".· ':0-;;1" 1"'11. '" .I",J ""i ~ il...- ,·I.:a».!'l()lll • IJ,. ~~,. ""'.' 1"'1"0"0<1.'11· :mel Ill:" ~luriMJl~ Iw-J I~'I'" I.... I'i~p·r. 11..1k,,~ ~,,"O:'..:Ii!Ht II.-.J ,r..\ rl"I"''11 J ''It'N II';,.., I" i.. Ih ... ~I~· f!-.IIIIi'.:. 11f"fllil(r"'I"i~ 'I.... fi..... l lim.· I ....... 11 ,·.... 1..11-.,[11" .. ! l.T.'HJi:U.~rIMJ'JtU;·'~.-rW:flfJf'.' "I "".1 w,,· -:!..r H,)jlin.-I rIJUI11 iL 111,·, ....!TI1 .r.u.l.r..iIl:Z: 1:--".111'" il ,lil"ll ,.~ if 1"':I~" ..... "'L.'" "f il.... nullr:il Tnl,,":. 1 .Im :>till 'i"ir- 1";l(":J!.1boI:' i" m· 'h"~",1 "''' r.L,·. 1",li·IIi.°r' ~I'~H" JII: IIII~ I I) ••;to....·· tt01.i 11- II l'i1I1-". .:.11r rl'l. II nJI ... 11111 'I.J.... B'lISII: i Ijl ( .. -:Io''-'1i11d 1114' t'l Uti-:1ii-n11!1 t d
\y"",I!.l.OI 1 "'I.';u" ..

[1",.ThI..r 'l"JIlII ~lri~ill;J1 -lill.· .. I "" 'II 1",·",·,.,1HII!.. I .,u'''·I!I~ ,~ .Ul!"'II.JU~ lin- P'Lt,] ""''1...1,ln·1 II ". I,) ~'·fI"lr.

n il.ll,,·,," ....

".

(" ',\\
, '\21
Ci' '

STriI!l;:ethe I~:st lSSiue Of [FI'UlI:iOX, tnere li'iii.~ni'e 1J1l:Ien ~s:om@ seri!ti!lJschainges ccncernfn,g, tne, E-heads' iIiJ18in:ag€!ITI!l3nt and stiff due to ~mu$lcal Ciifferences [he, h-el.he~_
l R

1"10 wh om irt ,may ell] ftC~ If~. here' is ene oft! cia'l I ~$t of E ·ltH!laCls. r.liUU'iaqiiutUi3nt. and staff.
W'AE;!NI NO: Bew.,llre of .m iit0r[IOn (OF mr~'ln'l:erpret:lfnLil"ll. Fop Illfloitv low Inlensfty Lam ItedllL~und rv (~lI.U is dI~d_ ~OD 'Sheet bncciI'poratedl {LlIP'SINCl fs. m,~ NEW E-head's cornerarlnn

.

:~'-I" ,
~;.
.,

.An

A rl<~tQ~y ~}fthe D.!:E!Y [Day Ail! ments of l.a nd I..ii'e to
2', Loiiit'!;~~
(h!!;ja:d;i!n:l;~

1. pgs.t~!I ~r.nkN1lr 5yndrol'H1!l; R~idw~1 ~ff=ft Df wJaiiill~1""!e iLI5h ~~F!!rien~d

-d1..1I·"n~a 'iP9' Ener"?Y !'evel:; are eJo:lfi!me.ly hd~h

M!!Ntnory !.OiP5fh bll" 1!!ip51!'!5in m!:!m~

iIha~:

~, ;photo-F.nlah
Pai"anaim The q lJeas;1 nllM,:5 .lind gut-chuming

f.llet:: th2!t the: tit)' n: d!2:IC tel ithcw.orl1:t and; di gra;,.ita~l~ ~11 towards th.e Int-l!rl'flfl: "I'" F'1~~!tOl'il;ln. ~ thl:: d~i~ tD f'1~ ootit the 'sun (tI~ liIP ~J'J(;I iti:!i alf~ -tal! ~it"J'lle ta 1e-iI'fII! for .ano1:her QI,I~-of-tQWn ~i!J
dlH:pire
tnt!

1:he:r-e Is nowhereworth

~Fft[]m:;

ili'Ld:ud~it.:htn-

~o1ng,: ir:tabllttJv to .:sleep

to gimmick ~~

if

It I~ tlme to I\i!a'o\e' .tiP!;.! el!A'!r!,'one does
Rast-rminot~u I it r ~ por·t~nt-

rm
(j

-

ch~

(!i"

(;tIlt-

ol:-ni:ltll!l''::~~l;Inl;',

fe'2"lng wh Ie '!II Ittnc.i n '3 :It ~ w.atch aOO -;t<w11"lQ
.111:

u I et-tl m-eshl;:l"1~

th ~

t,..!lfl i 1:,

w o nd e r l n q
whl:tne:r we: ""';11 mal«!- It <)1"1 tl~ or not. ".!IJral"l(l[.; ~I.nlng tn rTIIl1J d 05 wing aJjl h ontI Ui?O n .!J rl'i'I.LlJII at tile.al{port or venlJri' In tMo nid:: -of 1;imljl~('Irwtut __ 9!)'I'"cidI!! r ;ss ttl!!!: nrd: of 13 MI!!).

,~, uclfi;'iJG Me! rniih ~ Lfirb~r.I~ Hyp e r i!!('! dit~ a!"! d tg,<!Jst r!,
i'rli'it!!~:i""ri
'!1J!:1i!:!n:!l1'ill!!

re:!l!l.il~t~1I'I9 tn
fl;illQw~ng ~yn d r'ttoFi11e·, 'lhg....,
'~I)

{LI!!_

erasste

'hi 11'1 fiII)i

ilchel due· to how rs, Mi:lY
.jj

~O!.;:~ O'~

d~ent
!;._

in 1Ifti!! I5IIr~ mcrlili.llf!j

I!:iOibe due t>;)

iflldigoJil~tiq.n []f in~,pl!!'rop6ate:

br1!;.afo:1-1l&l 'faods. :;udi1. as: . .:5taie ",irilin'l!' ~Ij;s,. !IjI~-ol!t)l Ql;;lnllII;ii;.

classtc

ROO~'D:i5klrtlionirti!5::
'5?'il1l;)tOO"i~

1!1;;:llIrl-eoa !11rn(I'Il'

~CI"-en",:;'5 in

berwo?
p!!rtM~ ............ ._.-

r!!!m:!I3nS of

g;,g ,~Q-;OO tfi.l:!· l'iigbt and ~1r;ot!!'"i!jj-(l'i'I!"rl.;;o-ild 'i"tiitll .!J .eiJ:ti:lon:!llI:!d
UMUlII;r

varicus r,;~ Qf the ~, [plIF1icul!!rl:f in 't§;,~ Ibilck .l!llitd 11!".9!> du'i! 'lIt! tl,e !lili"fIcbliity O'f' thes.e bod:i/ [piiFt> w!:-.il.;s .. ~d ofT in .. lJ"... n "L",ith Uti O"fhcr :;I=py;.
grlll"fli~

leads '00 DOi!r.jJIYii~
'(0

':lI'l;;j nUii91j,i

poopf~. "Jh:l~·OCC~iOnall:.'

06. f'.iri~iIII!I""i
A,~ 1;olI1!~d1h~"~~h"sI'IIiII!-~." oen~tered upon meetl~ con~ wh[] tl'l!;.iJ;.t on .....------------

K1!Irrn:!l'S ..... rtr.jJ..;j~.h

~f 1ToI1J:.;~Im; b';;:~,;IuIO;;: Qf the, ':!:II\ttIT~if!1fu!l ti11! t:i-;)dy M:.(j~es 1111

:il.tr~~~
tl'liu
(I

order
..... ik h

find Imt tlrIeoright PQiiitlo!'l to d(l~

'!;iff

produoers

il'l '~.h(1 .1I'f~rmc nt.ion ~d 11l1..:J\i"ii~9. (C>t'::i5~i"'r'I-illJy ~~;:!Iwlin~

aHi.;:)

v<llFl_

inl'SoC.ldlK:ing

at1le

to

"'~D"'~I'! 'tttthin a , 1)(1 ~r r.,diLl& and

7_'TUkit;li5U!6ia:

r"e-I ntroetucm 9 the m ~"'I;Fy 1!i minutes.

Q" th4:!'

tlwo .....~hi~"/1Ia!- ~ne ,01'~he therapeutic measures '
h017 ..

Mot

;)1'1

I:'Dcup;;rtion:!l1

hal;;.rd.

boI,rt I 00z.icle:d ki

mana'ijemellt person ia:,r.:; 11ali: 00 Ihi:::lher ~~k
oi!'r!(!f

rdI;, Oner: ~;;IIid blilnd'lIi1i:lrmJbl;l:lhtaffl

ibQ1;oo-:r than
3. Aii~re:f!h IEloow: .AQr1;;;- p-1)'in ~ni;1 ::;1;ifm~ j,

in thq. I"IlILI(I:i.m"'I;iI"J:;1;! h""ri4i."1on~:r.;1 p.[]~it ion, "]\jlags.'h!sla~ iii the 1bi:!$1: ~flO" ..... trea~n~ n ei/e.i":I

oi!~",ilj)bl(l

LI !'!i<'~.th~~"

(l'1T!

'It:hi<!

Ir'I~rkoi!-t JOO~ ..

of ball'"!d member,' Sifte;(
si9n inS! .. Ibll.llm ~~you~.:J;

;_).

-f:'1
f

,.
.

~I n Ia :IS).
p[]:;~rdi#i,

!:I'-O ~H' rs,

:-';"'I~::=
...!

T4mpor.uy DUll Too :5pet..ial
!";I,

Bn""*'8ft
~ds:

;00.. UJ!O

~n!OOil<H1t~r1s: e3~

"WOlded mo5it
~l'id d"oDdging Fly i n (:1
O\bj;::;;~,. (LI;".
mj

b!,' the lDlact1c-eo ducking of
~

OCcait,).f'l~~· ~rl,enced
iIIl"6Ult

m;l.l9~:rir.tA:ii, hal'id~~hi-e'fi., t-~irts; .;~ nDI1;·l:il;rf.tk~ arrns, ~e9s, coil fldi ,.,tl~et .1I~"o.rt;:;;oJI bodl!{ ~:;;rt~

o.f ~~pl!!rimll!nt,;dly-

as

rri[':;J;!;UI'I!'I

'1ib11.: I.Jn~rril'iiioo

pha-to~

creal:~ ...e i!lln Un Q staft

d!L.iring ~jgn.il,g~esskini.

-

~,

rnernbees wh[] find d~ligbt IJlo -I!'rl attc Ilgnt shoVl!i and [] ...... "~nthu~i~ti~ I".. ~:,g, of

nerel
r.; I. c r

'"'
C

bc ttles
00

~

fugMad"I~.

....... ------~--........, , 1. ~t'i-G~~B~ol'll With Ii... Yfj,n: !.J:.MIII!:;-the n;!l;l)lt of -;1;~Ip.idt:W of an Il"IdMdLJiIIl (I,ll;!. rTIIlUIroII~ oM l'I~he: ~h~s into 1.11 itlI'tiDCl.llr_r ~hide: .:;;:,u:l!ing. .II Jo bukoli1is" on thIt head and ~ .zO'llnta. tYK..tJol'l stidln 00 lII'le bad; of Ihe"Md:; 1'I'I!!fItia1 '" I~ Q,f iI\~.,m rncm[]1)t i.e, ~Hc!l- whJ::!, o1Rl :fC'I!! gl.JYl

crt! s&-.e:d ti n <a!'i~ .;:hl~ 'm".t!~!n£l:;" 1J~1l:"iE'rrMni:l!bi"'i, ~) .I!I r~ hl.!lrl~d "'for fur~" at or on '!h!! ~t&g~_

s t o n es ,

i n ~ •.

I~.e, -..ran) aoo mmd~rt-e-dl:.' crashes

Into III,.~ce

toot ro

13. liiiii\IlIUi AMII': Th~ t)'p i~,I eJo:p~r'ie !'Ice- o~ a.n~'

damaged

pen-onal

tnt!' fflli.;wirl.y: effect;.; d1!!ilQ\lrliiI !JrQUM crew;: VoIF'

tIi.'

lnuI'l9'(1l~ "L'!!ith nobod;t 1!c1l~d inside {tInll!'"..I~ li[]!.J 'o:fJ"oi!"_.J; G,i'i;MEj iH-dli9J1lt ititIl!!r. ~ tarner.1De- ~ef.!~lfl~; OIlrp~et; 1ha~f"!:l 1,3 I lilt;Q ,11i~;;n:tl;!n~ ;:;ilflimt: fC9Q that'~ rn[]1i'e like:

8j~!!Ie-0t"i;i!" '!jiOOdiol!-bag~ ~m(iikJi'""!' IGut1g:~s f.n!! -s.ze Cif .;! Irl iOIi;i lo1'Ii;;i"t'o ri ~~; AT':!' 1'1'I)ID 1:, not At TITIJ [i E_

BREASTS::

. tj_. .
.J., ~

HEIGHT: WEIIGHT:

T

WJuSl:

'?
,f'r"

~
..I.
t;,n,~

ri {}

N'

. .,~--r. a:
".,f!~.
'

t;;.,._.J.

;~

f,..,.k

MV FAlIORlTE THING:

• C: '0 5 II
Evel',~hirng you wa nit: to hear 1'5· QW 'j n ev'€!nl rnusl c lovers drea m hangout .~~ m Mu sl c One. W"th an extelllsj Vie range of compa ct discs an d cassette ta~es a,11 one sp:aci ces 2~fl cor sh op ju 5[ ri~iht. for browsi rig. YOU] enjoy mot in just the muslc but the wl10lle II~ste~ningucperience-E

o o
~

OVILUt ZOllO 0 1MUSII( TITtlES
loTS, OF IN D l\'riDUAl

(I

CD

LlST~tlJllNG S1iAl'lfiJ NS FOR. INIEV~1JIfRU

WE ORIlEII\ RARE TIlIhES"

No DEJPOS IT N EEDEml
illS Ie POa1ER AN D

A

I?R~ErdlOIl:V SAlES

CRE,W ifi,UT WI N'if I RRJITATE 'IfOU.

Po.SiifARD:S

3 rd Floa.r, CIub Fun, Glmiitta '2 Ay,alal Centel'j A)iala Avenue, Ma kati TeL: 840·3439 Telef~):,~ 83(]-j43.s.

from
to
to

..

DR'EAM POP : to
~~SINOIICAMO?~~
iU10I elMO

...... ROC~
"F,IlOLfS· CIRCLE'~I

C[lLOR IT RED

RIECORDS ( P - LIP I N AS)

BUG

II IN (

a,

.~ :SUGAR H lie CIUP ,I'WD MB"

F'RANIC IISM 1111lHII (lDDWIENTI'RES IF MR. ICIJOL'~

~

iiilin

b8lfldi. alnd Imy d i hioalv' b,ee n

w>I!:quently iLl . d by int,erVleweriS have ,!!in}' adv"!tiE! to, &cspiriir1lgl kiiids .are in nand,. ~Ih~,v neve-r re.allry t'&iiOt!iSht mum ut g~i!il'mRei! advh:c (hE-Y. I.'m jjiust th • .,..nm",.r not the band shrink1 BlfI;dllU'ml we !C.Ould av ma. soml2 pf\!l!'tty h rem. flks. IiIke' "br'wi5h y.our t-ee'th O:If ,r·go to b' do . arl,~·· b'lIllt 0 '1frI~ story rEiln shed some' liglllllt_
r'ny bwna hild'thr. ch~na:' 110m M;;mil~ the rligM befo!"e ~h>liLA. tiho.... t. of g;ig~ in AlilE:rtI:a. Tik~ t.o.'hgloe- FortuMt.e~. l~imllo h;tdi pr~iouSl:)' \'IIOr~.~;j.;:r the

AAlcc.n~
..3Yilig
-1:1

oooJpLe

o.

IllM.'],;; like .!J Silly mo ...lrOI :aaipt - Full 0.1 'fun. ~i.. mi~;!&"'~rrture£. and cll~~r;. TD b~ qui1:~ henll!!.t,. U"\Ie oond ....a~m·t I 0:111!f 't h.:lt l!');.cUed wh en ou r 111<d!ila9",r~ 'r'!OUl"'!c-e-d 'tI!1o.,1: I!! ,,,ere hs...no;J .i!I gigl in tile w i ."'C5. In 1':II:t; til...;:clllcctivl:; 1et:finQ """i'!;> th~t of r eptlnsm inf"~d (J,t·th • lhi!O::iIE!n1lcui::Ji(JlI5.rle9; Til: 'from tfJ..e prR"O!ious US roUI"5 that m:~'e-I ;,tlilriOl li:n::r:I in th-e IP"':;~' Soc rl-fl 0. rre w ... ~ , i(i.a"y" 'Jxdt~d untii eil'@f)';;JII1(' ...... out of .115

pn:x:edur~. ,r.,fter \'l.lQrk.1ng ...... Gary vs. fI'IIOT"!Ste-r ith Mr{lll ~t.up . .:Ilic wiUl !3~'~ ~t~.ed tti02 Phlllp;pinpr; WO:I:: 'frllg.9 S d Pearl! J",m • .clUJ' group 'IiII~:J. eaqy.-aS:-FJi.41 teo Jai rne, 'We ihltd the most bil~h; J~t·1Jp 'olliU1 two ~WitOir'$. 01 b2.~ lil'ld 1.I,.:i1l m ~lt. In fact. ont'" of Ih~ openln~ u ~'.(f!n

engi!!WX! r. .so ho:! .....as SDffi€"\\,h.,t fami H.st .... .riU'! !(for'll€! of 'tfl~ hCW;E:i po::rso.nfie(. equlpm~nrt, and

p11oh:II:t:: (Ilh~concert

'""II11I1,J r- ) <lI5

iii a I 'f ""5 "5(l.lmdl

foreran

tou r i:H spotsan d h III ... i ng D LII :511.£1 rl3' of ~ml:l:Si;:knlE:!l&.andi.«rI!ihBIJ'. ~ f4:J1I 'in!o IDe i.B'Ut!L .... oup!f. ;:t,t trrne§i; '$!e-ttin!3' le~t; go.::rtiD{il on ;;:1!>C:ih oti'I'I!f"o; nm....es; ~11~ abi;urdl],! firR.lple!l.!; .;.nth 00 ,phone., I'IGlIi!.li!3~r. nD co!lr. ::'nd flO C<!~ TV in the m.;cdl~ of flO'..... ,e're; 110ndl ZlIJtl;t.;!,~ mls~ln9 the h
n

WPDClri; 'r;; tho{! Pin'=')' ~ ..... ..... '10 (;;.mo!l cut fur d1 rh~' :!IMUW. Li~.f:ItVt Oti'"l..af tg,,)r. INC h:!li:l r,l.1Jir ~~ of fun - kid:ing b.!rek .....ith (oo.,in~ fricm:l6.,and ~tfal'l.g,e-r~; ,>!!oln!3 ",be!!lt th~ u~Lial.al"!d I,JMUS U.:lI ~elti",g

tourtst didbC;r; Iike:

.!I~n10:5t

;;I1TE':~1:e:d

a

There 'i'Ye"iE' 5J;"I; Qf us. in ttil! grouC);: fl;ll,Jr rnernb r.. nnd bw I'I"IaNgonn;. Fer retll>;)n5i t["ciI:!Li~ to e:q:.1.;.ir.i. oul' crew ...... .nni~!dI <!r!i ~ by thr.: US 1:1 &i.:I~!i (in M,;mil~l, so it ·MOi5.... ~ Lk-C'I)-'tl'l@,-!;.0I5ic!.-DI! f'H:1i,a.-n.'-lI"oc~ .1II"r o::rl iraQe-d~ I~fili'l.'ed ret·up. l\llUlmmd r. 1'10 s<:!wf'l kevbQ;mi pl~r" no fOad!1!'5. ~i!!nE!t""ry. no 5't.H gil! d I rector; n.e sl.!lge nicii:ol'lj., no l£l~t guy, -I!IiLoioI r"I.;J ~Di3Ire '!}ui'kln 1'"';' h,rggl!¢). su tt W{I~'t ;all ttiill bad. With fie luck .rrndi.ll liHf.t: P;,Ej..:te1O eouple af friends. ;;II -~h U 5 \l'1!;,"I~) p ril Iilri~e t(l In.e I p u s. d The 'Irs, WoiI'S J", imo:: God I n'l!1! of (the !.Clulicl c-)~ny). w-..:J ibv i

LJJ3. flgele~ A

""irporL

.nnd i=tru.ire-nt~ ptl.H, .£Ii w~ h'l!.j;lo.")0;1 them *t Up. liext ~ 101l0'i0"l' were tWQ Mcnc5i who ~d ~ It.9g~ l\KllI1id.;.~ ;md dflu~led as gUit;;!f. tNi~5-,. .a1'lQ QIfI,Jn1 techs, SaJKh.;:-, ..... o ;:!Io::li.Llall:t h IHqrhtl!>ar1 Ao&fI m~ml-:J'l!r.stI8M.G p.l!plna!>,.a d M;;.r~ (;:! trii:!nc ..... 10 Wi!'< !1;:wing ;!i til1l02l~ vacatkln 1
1 ~;.r

h~

rncorc h.;gh-ted bunch Q~ friend:!;

am

itl ll'i'"

;m;~;;l).'Hho u:;ed Ire p!ilY
"Ir'e;:!ld~

in the in

Tuflglll- ale .a«<:!'mplish'!:d .......

h", ......

had

':! uttar P ~cr!O o"Il'rtl
COITI("opr1;

!:oem"

E!lep.:;!ric.rH.~

proo",ctl(!(M-

,(!I::"'''',k

pl:ry(!c t-woshr:l\l"{$, ,one in LA. ;and ()nr- in Oakli!II'td_. Clnd II<I".:kilyrtfloi:r"o! wefe M lI1;:rojor ifww~ CD '51:~9e-. B.om :511(1.'o'l"; '!il,JrpI"is,iw~l~ 'li'eFit ... II ~E:£.pi(e u~rr.:o!3o:J'~riti~ft ~ i'l thE' p!'QrJLlcticn_ ~ w-,;;:rc (]~r ..'i.. E'l~ h Ih)' the .... l!Irri'll and ..... · JldI

we

fllghm' hnrne, A 11[:11: ~Jme-'5 Wi:': l'Tl>il~l.:rged '1:-0 of t.allt: 0. U F way (M.It; Cff t'l-iese, '~~f11:i,: 'i,'-'I3' 1i'OI rn '!:d from ~II the Ai1lII!dcan ntoQ ... ies woe- WlW Il<'1(.1;; mnl:!. I h .;.~rt th;:, '5p01)ky. i:ho!.l!iJIotr1: 'I)"f whi!lt ..:oold: 111j'1'o'(! happeMd if 1')12 II'l'I!rE: in China. 1\;k)W., ''!.Ih~J\It.:ices 'fhe ~ad .... ... ilit into ke all this r:;r"p1 Weil .a II GU"i $;:1>")' 11;. in ~p~te .. In of 'lhe proMItlIrI; we h-il d dlJ rlrrrg honie: ~..... o \JnfN'Ni(Ulbie We'3K';'T, ZI fo:reig ~(0 ngy;. the i boiln d s u ro.oio.re d be-.::.a 1II!il& V'1'l"1J(: bel:: n ~hro u £I h W'!:II"I!!!!!l( rtlnrg QI,J r li1:tle: blllrl{i. 1t'lle h.[ld ne 111ir'1n~, nil 11I1QI1E:~ no 'CI'I3~'(' nn gig$, 00 hcmos,
no In:strulf)o;Jnts.
l'Iotltlir wONe tll1i1'35 in thl!: (:rId C-OI.e~o;:d~:.

.... ·hl!:n

..... e

il'l~ - but

we

noO .fIudiefice

sh;;.n;:rdl $omeE.hing ~h.at h;;o~
<!!WlIIYs

- wrall. ,;:rlmoSt been

"W us. ;;Jnd i:t',s dE:'Vlnlteol!J!
iflllp-o~ti31nt Mil:

to'Otbbryllre:5_

!Nf! ~i:5ro!:d l"F.IfiilSK. Now g.r:o ;;;onc WZl5h !he- ,di$'_he;s, b;!! lid
iOn ,1);;;vJ~i{m, !be:h a:5 be~!'1
1a !l,h.fl

hi,orne mo ...i4!'!I;. Il'id'o::di 9i:1i:fI;t:~ ClD:!i, bQQI!;~ 0100 feoo.J

k~O'\'m

re

(1~ l~rr~J ~rII l.!111efl".!I ~e:~io...,g:.:Iw... l~ ~tl."~ $... !I. Fd". ~~. IU,KltiIy. I~ rlgll[J u:.n I", L_"'.: 'I:hrl: PIlS'tIf,=",!:if pit'~i~I:!,1:Ko 1';1'" I(!rl J w~ i,J"j",,,'UI S[ucllo~ 1,:100""':::-) tho:!,P'1I111!:e(U\'ilig \!!::livt'l

pi;;:kGd m:;ow~y t~ijr'9\!9h 'th~ ~tQoJi,id .liii"L1;I fo-ui"Jd vI.;: valen.;:lano O'f BMG R1e~¢r~~ !Pi li~ii"l~~_ "'I i! pe!'lJted at. me.. be,(8,titlgl Me· far m i55jfl!g 'tlli n r'! el' wi ~h tt.~m that fi1Ilght. then q u Iol:ld~ smil pm'IJdly ,i1il"ild] pooiinil:GeiOut !lOl');'i;e !iYlp(li"t.(!jtit-I~Q~ 1i'l9 pi:!ople il"l '!''Uits wha. 'Vic idl3~ifililcl <!:!i fmm BMG Iw~>Ii:"rr~g.t!f:;fi~L ·ill·II~Y~t:o

i'iieF\i\e~to dQi"Ib't~ 'th;~~ th(!·y' ":Qicli d m.l!ltl:;.g~ 'tt;- fill FI,(!Ii"<dI RO~ C~1~. Had peopl:e. Iii'! Slfi1lg,.3lj:iorehe.arril efllflqJgh aoout '~~m ro 6fIii'i1e out 8i1101 watd ....'.And j\!~' IhQ'W ff1at"fy F~I.f;i'lFiA;l~ ef:~ U'If;Fe i W 1fiJ $1fig.a~Qr~ .i!I[i'I:i'i!,!a-y? 19 ad th~ Ei~.;i~~h!'}~!!;W m u~l( r-e:;.t;/tIe-d ~f"t~m?' S;;) methi n~ ~;;),I IT"! (l th (i!'t QI~:1;~ i t(;- these ~ lE·rn~iJi~:li W¢il,.l~~n.!t gQ b.~(:Ity tht!rt ,nt!!l ht, ! cfc~pc:d ~ !Io:tig. dr"lliffli'Yl,I't: m~in9 ,~tthe MT\I' I!)'Hire, :j:¢ld mv
i.t~i"~im~~~ (¢n¢er!'l~ the (tilIJa1.:!~IJ){':lo !.~E"(tol}li:t

Thi!!' b~i'\'dI {8i'Jd the ~l.;Ip~lft. ~k:;fii09l' io'i!"Qi"Il;;;:I ;ilt~i1bl,Jfl;~ the! r .r:.t1i§ I~

sta RFthey bI"QLl!;j ht

the-m <It H<.!rd RIj!ol:;K,

.and got tn;<!Te ha HW.iiiYth rOlllg h the i: rase rheads'
set. rrhe pnac-e w.a!>

packedl. P;eople

we roe stand In!;ll on
ch" i~~,eJi1Id :spolill J1 QI
~f' 'oq'It~ ~h_"e fle.QF

1ire.slar, 11 iC1DbeT 9)

~~:M __;~fifi~P~'Ii:·t~liy ( QlI;;'l;I,.!IiH~(1 '~~Ib les, !
.
.

SlfDwtfme: 1D lOpm,

~

• fou rid the bartd~~ l'1'i'i!lm]igl2'r~ ..:I!y.. D ,11ir~d'W~r\~ ~J ~~, stand beside \It:: to,~ 'introliu;:ed 'to S'OIi1!1e mors BMIG !l=1I;:~pl'e, Fll.!IsnE!d and! ~utP(hCi!j'k tr;om tequila ,and tile prornise M ;'! d~t:ributiCiI'l deCiI1ilDlrtt.e Ehe\3idl;,in Jlapall1l .and AIJI!:ttil!i'.a,. Vit, tel d me' 'Ito spread the- .g;cod rie'!.'& f,here 'Was tail\;. too, of S i m i ~a r glig:!- in other H.alridl Roci';, (.afe,~ acll'O'S:s As ia, The E-ltT.ead!:i we-:re {j)oiil'l-g it - breoaldn9 912'(1~1I',~ph I !toil from ,a stM:!ckil~1y :Smal~ 'st<lge lbl;!r'l3i),' t\W, fe·et ab~ the floor; The ru,ge at: Club Dredd is PfCibabl)l bigger. The effect was,.an atmoopnere of oid! iB:e<ltrni ro.f'te13 k hCo~ ""I-\ere :;iudl.eFlII:e.scould s~1i: the floor;, alnd wtliere on ~erfe.ri'l"ler~ were, so dose 'to you that if y.t:i!U held Ollllt y~lJl' h~nd, ¥i;ioUi' fJngers, ceu Id ~UI~_h their ~t.oes.
{and ~ng!.J.ag:e.~) barriars

.. ~ .. ~~~~

~~5R~

Itt t'fI '
3.hi!ldow:

,~.ar:

P~lnH·I1I·!E!'.i!i5<i,

r~Oi'llid 6o ....ie: ~~rdlling ~ At.a r] J~rl.aEle J,:ig.t 1~!.!I1i1ii lII'l!irDl n ,a;um ,. !I1'1i]o!e-m t.a prj! dO Oieogo ~ Earl'!' !E!!~ct;I!'.g.l<li~ mio.-;rad t<!;Pitl d.o M.l.r11;! iI OJ
,., R.U:.iClOU:5 Jackson: i!Fever il1l fellfe~ mIt
,I

ElIldtr.oill!lUlifl9

~E'd::: Mel f;o!.!ll (]ol!llll

Ii

P,O:I~ 1P.o,lt ~ Toe Ch a rtliII1'3 1'15.. Ti!4~~f!i' 5IlMl1es ~ Smashing Puri1pkll'1l:5. Siamlf!'::lif!" DH'aiffi 1ft ,file ,~fmiUjit:' $"1 uarapusha r, Hard N!D!'m::lJ1 Iw!lllllililily· G!::!idrl!': 1Frmi! Ii!i!);!!, '.. B<l!'n
Folds FI'it!: Iile:r'i! ll'ol;dJ Fi'lUi '. tTI B~kl!l:B: ~k~1 I?Tl!I!g~il<iilil!lI'1 'I' ~~.,k;~r IP.impi: IBeoomnlfi;g X .. Bill r: 8ir.1ii' .. p'1~!:Y!f::!k: MudiJ!l. Opil!'~.jtndi '.. IPtil!ircjo'tlr;:' DiZl!!!,,.I:l' Arid,", ~I .. l'~iJr ¢. Pm~r
lBacli: 'iro Oa.h:iai'id
<I' Bi!'~~tie

Bot!!(S: PlIIiul's ,Bl1Ioutiql!ill

Eli'ai'l!:rlhi!!",,~ ,"rlllite;:! lei!! - rs JJ ~rai19 IfJ fu~'El1'l to yoor OW!] l1iM5ic?' J mJ.5;!1 i,i;;.s .!iJ'bUiVt .. I1:d..:He Mu;rpli!f""':, lG~i!I~~t O;i<,ffil;lllfy ~jg II Mi,,"n~el H;-ii0:iles. - FtN PromcJikmEIJ U8i!? ruy. 1'i.'.fJl Far Str.h ~'Mil!;:::>Dc;wi~
'" P~hoo,jl:
;AW'~i;till;; Blur; The ~iilrt 1Iii~a:pe • clbD Matk!~VIfi,!;B! I.I!i WOmialiil !P;;rii(5h;;a!lll ~ M'tInlty Pythan: life of'IBftI.oiIIlfI .' Jol'ln Lef\fiM ¥01ro Ol'lfl_ DtjL.ibr~
'Ii

F~l!ltillliiY

... K~nn~ I..ogg ins; Re11lTlil till! ~n

(;orne:1l' • Harry G:ii:lt1lfk,

JF.~ lL!l)hy~s. iR>Oi!!ieh

$Qllrtfl~, ,..S:~ Wonder; 1ii!i1lkllll Book "'-.I~i:I' ril~torlOIillY. iIili'L>e Blftjli(I~yCd1\~if!'i'1: ~ Ca,le M'.!:if!.tlJ.)i',a.; F!lO!IIIDIiiIHW • ~ifl~ Out $Ister:; K::alehiloi5.ciope w~d .. I~ky IHoh'li'lOll" Pilifh!re :s1h0'l.i\l
:kIundltro1d • ~til1l[l; Ten 5l!mmCllmlMsr Ti;!Jes '" iting: soul Cales .. ihe fcllice: ~,n!::hrol'lilrflty

£~ BMslIe Uhe (;ow) Original·· r......ili! S;;t1)m;lTl'uk - !m'fDi'lgdJilte5!'''' Bab M;!Ir.I!!~: L~gend - WI' fffit, s~ da,I!.dri1lS'S ~ Th~ Cy'lt'; IHK!!dll'iit • YalJ\;l!iI- ror
W)lr8i;.e--...e,r ~ m'S~ Dcf1g" Bea:stle 80)'5:; OJjcl~:Ywl!'lil1l I' A,t!llim i1'c~.age- R.iet .. JO;l'g~MIIffiOfi Loop ExpliMlon rPQT~:gI1!~ • PQ;pD'J"1.9 Lall'1de~ - ,tOr n.eyIrl frs-HiC .. 1li61:i IDyli!t'l'ii "DMottly (Bessie II} IlDAfJE': I h 11 1;:1 lOO ,m~ !'JIat ... .... 1m!.::.:!! Killiffig M!!!,5lOH1l1'~Da, Rern:l:tes ... lOl:XLoo~5 ,"'F!alilling Gr.;.o ...ir:!~: T.ee-fitilgeHlQ>;:!d E'r~=:I'h%d~ stld€et" liIapp, • .' Fliilmingrlip:s: II- k~lMl !I Jmoliilr.'ili\t!! ir:rklr .. 'Ii'Ifi.,g Ileatl,e~ Botw!SI!'t: ... Jbl.UfI De, La C:ruz SOi'!: Set

by Marie Jarnora

$tcllllTiil:r(KfJ)!i!!I"

the. ~la$'it!rgun-5 !1!fi~li"g and ~:!f'ttu;!dellic di'rel!;,tor,;,' flte 1i1I9imH!- to blam;E! fgl" ~1:iCl'J(y y~'d~5i .and Il'ifIultl;¢hy ·lilei~u;t¥e'rtii5iement5 .•,. = J1IJt5tt illll1!;otb~Ii"'QhiplPY' off 'the E=bl,il)cki~
11t'i!fOdUdng

Ka,IIiw.i2tfe

Pit"ME!,aing the Qre;;rtQr Qf 'the 5l!1aggadelij;1l: ~nd 1;he kalle.do5Wpic:: B'ogm'i 1Re&m:Y:~

~:The Crunchy
The

Cho~en ROS1!n

Int:E!hrview With

=

~;;:!!?n hE!l1:a LI!:1E!' she wanteD to dOl ~ome !bIlk ~I,';~en e1iferu. and so Hilt ~ctl!a Ily !put h(!f ~{lirol.l~1fI w~1i'I ME: ·sQ, that we ~j;}Ulld do effects togeHler_ ,A.'Il'd b"tjust ~O' fcJappem that she IS,oi:Ilw tihe rna n~eF 01 ttli@ ~r~!l~~E1e~el5.ro vmer'ri tne Eihe-.am needled 031111 MW" she i;I~k:edlme t-o do it,

3': Thol,Jg:h ~heir man[:l,9 e~ Day. We. w@'.r€l ..8id:!Ja~llI rkl ~ ng o~ ~11?~tF'1111l9 e-I~e'togetnelr. S;h~ wa$_ GIG! I'lig ~ometn !flg w.rtl1 H~t P,r~U~I~f1ISI and she- a:SOK@d Hit WHo !l:ljljJlld do_6h.JE'

Q: !How didl you li'Mltla,lI~ hook, ~p wi~ ~'be band 1

them cef'OFe'.''We: did' .e Chi~py ~omm~rcI:£! I Jtogf!!i'I'flr, S,? ~ kJ'li(!w ,f! lot abo ~ tlie"lt~i3l1l;d_ An.d itK4:Jl.IilI[ly" 1IJkie the-,I~'mLlSI(:. he- new .;;I~bumrs gre;;it. ~ FtEiALL Y T Hke· 7'trdrer- ~~-PP);;rb~ Cu:t!~r.1~BJ(}WI!>also ~ o~_, 1,_ .... ~~il'fhi::u~a Ilk!:' st Blm.~., rly 1 i~ke,!he M11{ &if EJ fhmoo,
Q; Wlivat oth..er-,1iI'ius i;::: vide.gos hlil'V>e )fO'UI ,directed? ~: ~Id idl Van na V.-mn.a. th.l1l'ttwa~ 'th~ fil"~tfiliTI I d id. li"h~n 1 did 'bJ~E!' E-he~d~r E1n!l:l then I dJd Ji(fj;i" 1'!InIn the midd le of 'Shootmgl eno rig h1 fid\I!J,

i!lI M'm' thl!l blind? ;3: I'V'E!· w~rk.ed w1t~

~

B!E!·mll'l!! m~,g

't:hem.. 'UV:~

did 'YQu ,already know

'Q: 'Wh!(li,t ,dQ YCitU thlmk of the E~Rtead5'

oJ~d'Vid~l'

1)0'

~:o~'~~~n:~~~tlo~~:~~hs101ll~Y~~~~~fl.~lll'~ 1::<0 s~ Y~LI (Quid do oetter' be9a I,lse ,;;I n IMnI, d IIi!Kta rI.i;lUY.~S' ;;II!:;iQUiI;

S:ty~"and dGs® n ~ n.a that! depends oElm~f\I!.lyon tlJ"t;~ irLdivio ua,i. 1 wQI.Iliifj h?:!ve d'Or:t€!,hem ?III ~~ffell"'eF'jtiiy - not tt.;~~~~~ii.¥ better - b':Jt u wou~d M,\i',edoii~' tlhern illIO f\E!' ~~IlIt'l-el!"em!y,e I.lI1 1 WEllS Iiff! pr~ed w!'ttt oi\I! :.o:f them. ectua lIy. They veJere- all g:oo, d_ I'ttey were all, pretit'j good. !?nip' to Jerusalem" W!JC$ spl~nd ld.

~_~

ri(~

Q~ ~o' ~f'(!, }!'auf Influeno:!<S 3:ndJor iMspi'ratloM wken it CO-I1I'U~$ to, d ~r-edLng!' :3.: Diffic.uh to si3Jy.I liKe ~h~ 'IiifO'jk e-f i:lo,....ie- Hi!1: (1.;tr,f: ~ rfUJ&:'ically, I'm thalli: w.,y i ,",lil'led. !Dj!,e.;;liOllt~ l!:y, I likE the- 'IJ!IOrk ,of DE!'Pahila.

Q: W'lilart

::':IIfk~d it_ it's fn1J ki I
~'O

soq '_·iK.O'~'WieM··'

was '~Qur reaction when Y>D'1li fii rst heard the

no of

IIli usic,

,a n.O'illO'n 'hili what !leu wftmcd in 'the v;ideO'? ::: Yes. When I v;.ren1t oo_the '~i'rst mBE!t:in!) 'wi'bh them" I a~Jea.dy

q~ 'What image.5 or idE!a_!!i' QIII1E!! iRnm minill? IDJEi ~ODi ,alre.a.dy
had an I~M for thcrn.Jr's I~!tt ~hetll'l;iH II mfjintalFil~q that
O~

~reatf'nE!nt w.a5 not onlly n'lIlne, I sha red It wrrth 'ttne band!. Slut - W\i;l5 ~rY close. We were really on tile' same 'tracli, althol.1oiJh W@ lia,d 1I'ery d~ffere-:nt ideas aoout "the exerution_ B1,rl:for ii:h~ overall r00~r we both had tile same ideas,
'W~N: tin,i: dam •• In lid I!II as.., In, o <:l.!Iltilloli'll1' ~: Th ere iW'(:!sn't realtrJ i;I di;l15h rn e:(e-:;vltiOfJ- l't W.;!ISin pt;!lnll ilJl;9_ I ~as !o'*.ing for som~hi ltg, I th~l'lk., ~~i9htt~ w8'irdell' _Ar~eI they ...... look_in~1at som_e~lli!l~ more 51ar.:n1_~R ~~I1ilO!"_ I.think what ~le we ~ot was. al 1l"ea!I,ly_good n~ppy mechurri betvP.reel'l tne two. SO "the .'unny bi:ts are 'th~~rnlau;g!ls) and ttre weilfdl bits ar-e mine.

Slot iWtfi!~,wery dose to

rogeth121l" before I k.new ha.d _.:Ii J~!ari, t1t was 't~' make the fiAT\! kind of E Lllrop;E!eJ.IilI'CHJi:mg,. Gwe- It mme of a ba no fee-I. ~nta;i;t, I've been seunded off bv OafY.the manager~ 'that i:ney '!i;,ref'e after i3J perlorrnante 'videa. And actua 11y;,what: we

l hadnr't h E!arn the sounderack a nd I hadn"t spol{,e-T)! them ye·l. from the: mus.i(.~ kJn~vi,f1Fli)mthem to
not,
'CaU:i'E!

e ...en when
I,

1~I2:.a

t~f!'1\o_,! ~d ~n_i~~"

a

nod'fr'om the fact

tini3t we(!/E!o 'worked

wh~l~

i W3~ h1loi::in,9

f~r~ 01:..19 _the tlJ'lth h

0.:, What

8:1.1f!t I rearly
~i"I fact

9.ave'

ttia't 1 the f[r:;l mf-liftlfiQ, _a nd wfth the $i!;l:..Ifi~ on the shot list', I r1i (Quid! ha\le s'tlOit jl,!~t Ii ke t~t (S:fiai» frrtiger5)_ IIwaS 'qu~' ""appy

me ;31 shot 1,lst_lItaymnunrl had brokEn ,mown the g;lIuI'iiDtll":a:ck - w:hi't:l'I n{;ij:'m~~I.· I ha'!,i\~to de. 00 I'~wa.::; a !,~a Ily w~I<O'Jl'1e5agiFio ~r me - and t1 eYd a~reiady b reken dow!'1tile fyii~ and came Ujl witlil a 'well-iPrepar-ed sI"iiDt-ror-sn,at liist_ AlrId '~f"L.e1fl w~,dllsmssl2d

wtrlat .ha~D~n~d on the fjr~t meeting was that they

II!ked tile

]I... e

togethE!LL

wit-h it. ~t w.as Ilre:pa ~dI_~ 'tn~ ~ iJrfillflaiol~ aetu iI_lil!Ji het i't iElu_~ hen (JtI s w t'li~ ~~J1l"I~ ~tI'Ie:shot 111~t; dJdF!l~ h.ave en Q\ief"~I! idea on hOM! 11: wm.J1ld he ~QK'", rt was wsi i.mfiat he .wanilteO to .show. And wl'l.3lt neo wanlt.-ed to ~how w.a~ !JQIJ;' ~he~e1lt... S-D tl1e;re w,as. ri{\i. problem with th~·1t 5{1;'lI'l.le d~!;l.ISS1:!d loa&:~:r il nd at the time, I wa,s pla r1nllllQI to do :s.or11ietthilng Eu rope<1!f1I-

[{;Joking,.,

'g~ Defi:itK!i

3: Unt, '(pa~e) wow (lalJ9h~j;" Okay, IEl;.!fQpei3n·lo~king frs, f{)r me, mare r'!M'lis~k iii'll fi:rle..ah'r'lE!r'lt :s.INglhtty mare d01l!.iTli"'td~~Ittn., mOi:'1! 9il'1iI111~. I 11nd Alroef:JIC:;!'fIi MTV5 more 9l1~~i:~,mJ~)re glitzy, so ! !IlIc;e s-omethm91 more dOVlln-to~!:!"arth and not oveor. Iff in a liJJmormJs MN. American MTV:; iii Foe· Imsy witih the humor !ii 9 'the Eng Iim will be more unoor, more :!:llJlbtile, ~n d will "IBTy lI'arel~ 'Ili.!in ha\i'8' gJ1tz: and glamour_SO that 'Wa~ 'Ii~~

EIilIi"'~iin-loold'~I.

no

"jiMere-n~,

amG1J nt of ~~ - fur '~hi;!' I"Ill;Jmber Qif eq!',H~t:TIlem,. for IIg tHing, wr rno1tIQ!l. AI!I{!j because M'f\ts, .ilir,,!2' ~O'J'J1Qth in'9i e\l(!i"I i"eb~ll'io u.sto a L.3uSe, yOu f~b~1 ~.'9la Ilrt~ :line idea of s;tan;!;i€llr,d 'ml'lfllmaki ng. $0 tth!e MT\!' gr.res you the (Jl:;.nte to de; :5:om@1thlflg 'that 'yo UI'Il~GLlId Ifn~ e~ norma fT:tf do_ ... Jo il;a~~C-Jrab:, w.or{"lI' •.s whiil't J de lfW,st ot th~""tirn'€:,!{oo'[@' F~I!..IJrod 'to Ei~vE a lot -of ~pac,e so thi3it }'OIl,J ,!;all"i b~ I!JI!timately creative, So ~think

WAffi

I ~as, laoki ng for' so~,e<lthiru~ ikind! of .i!~u~ngy, ut NOT 1fE\~ Ily b • e-~lIl1!ent[;!I-!oQt~i1g ..At}d I'm 1i1 ~o-~"@ Wlit:h th~ d~H.l:!1;tt'O¢t>ob~(set, wh (11 I t:hkbk:.a lot of MW' ii:lJI"!;!!;1tor:~ ,;;I FlI;!',. Ithin k ttie rei;liQfJ 'fQT ttl~t i~ ltIe~~use
y-OU,

orWflalt~ r~rk

IIFIi prod.lJttiofJit'l

•.!to UI

fiE!{lti.lir'~ <::In .E!:N.tl'a-I:irg~.

·~I~

)/? ....
w,'h~' _rectcrs - p.articujarly Euro P~,n: directors - .3ir~given a n~.e to. dQ'What they WiI'I'fIt me:;, I[ke~o l'1i!~el.again5IJ:th~ st.;'Jndal'd fi~mmf:!~ing pnx.edlJr'(!' 'f.!\ltJere the d~lUiS1:ropht::lbl~sens ail absolute neve:r-go-near. So I Wtl!'l'lte-ci it to. do scrnoQtihing Wilh .;II clali.l:itrophobic sif:'t,

ma

The .!)'rd DEGR~::l
Q~ Whiillrt di..:i :YDLI think th .. song rP~ann 3: A~~ II~!,1 dle n't thi nk it meant any!::hi fig until I a,sJl:;·edihe,pand that, t Af~1' I' had It tr.;!lns~ated~ t askcd them, .... Wlla,t does. irt m.eo9Jn7" - ib>er;i,'3I1,.f.seit's ,~Q 5""ibli Ill!;!' a rid 5.1UI"tF.eal- i:;I nd they !refu&~d 1:00_'tell, rne-! The)f gigg led a bit but they refused to te-Ilille. I think ttJey d dn't Ibelaus,e tfley. wantedtne Mml to 1bQ- s sublime and as non~ensical as the sDng. Arid a

hilt they de llberat~ty d 1(:1 n't tell 111'1 e. $Q wflat I whai I drew from the ~OFig uswhat you·got on the MN- I tn in~ they were happy with the hod that ,t wa~Fn n~c~lri Iy \r'Ilh at th'?Y ~re talk ing sbeut. B IJt Tar ME., wi"t€1flj I fi rst ~w it, it had sttxual overtones writtoQ . betl.M:!en t~~ I i~~. There Wtl~ (pau5.e) re-I.;.iedl fe<e~I~~, In it - th~'$ ..... at h I go,t ffQn; Iiit - IIrke :!l_lfl.meone. Ih.!;i~:bE!!e1r'1i ~~lt b'lj ? Ig~r]_ And the~~ \lYf:rE; all t!he dm'i_gs she Qed, and now 1'Ii: was kl!ld of like al payback.; whl.:;1rI15 wflat

as we-

n rzy ,actuan)'" meant:,.

'j,lW:::~j'\~

m,ootin'9l thrQugln tfie M1V~_they.were

givi ng

litt~1';!l1111 et nts

~:!!!y'_with 'th'i50. the M"iV Is actuaUy R,I;;ALlY se:o;ist. It'·s 8, IREALty :s.exi~t MT\f, $Q tt.at.·~ ~1~. hfl~fw,ay til rough i_t, we. ,got .;!! p'ay.b~!l. on th~ :gu~ .. wMl;h them s-tr,Bpp'ed to a d-ef'L1:I:!.l'S (_tJalr'andl:he 'Qlrl With the dnlr (l~lI~hs). $0 that 5 'tJhl} payback on 1;ne £I'.J~S a nd 'She gJe-ts. off that, YI2-ah,
WIJ'l~

;3: illil2 girTJ' I il;i;I,n't Il"E!mlE!mb~r. I alw~~ planned to put the g.iTI in it, ever since I neard it. I thin!.;; tE-tat Fr~ncis, tine production desrgnerl". plllt [lay in touch with her, And 'bhe"l)irl Is oess - :she's a,darnc'~r', Q; During th =tbooti !'I!.-gl of thre lI'id~o.. didl you distov-er_ anr cf the band"s wt!UniIiS er n nc ? Al'Il)l' anecdotes, you"d Ilike tiQ
:IhEll f" I!! 1

til,;. Who thought Oof· the ~e~ -

p ~·of the alir'l aftd whfo

toO jpattr~lf
-

~: ili'it!yre crazy (la';:'9 hsl. r:heil'rre ebsol ~ely. ,crazy .. Th~ .iI'Ill have ttJ,e ill" own little per':~o "I jj'j I ties. I, find R.a)_fmundiI ~cl".c;(:£1 CFe-at!VE - 'Ill sua Ily ~ bry a nd h i2' e-Jped 50 mum I the MTV 10 brlif'l9 ~t'!Il ' and Icok, IIi nd e Ely., .)!QU knD''''''. I rould relate Eloy a Lernnoi'i - a Jehn Lennon - in the to' way IFl'" acts, in tne w~y his min (:II works., Her'S a brilliant Q,LlY_I admjre

rJ im i,I kilt - not .~ust ilfl the wa~ that, be wrlt~s, I love thi~ way trh (It Ih~ writ~. but ~ ii1t~~UealJ~lly, hoe'sQ Dri 1'I~~n't Iu~. M a FH.!S is. an absohrte ! n uta! E!, ~nd 50 IS.E udz, actually, 8udz 15 ;~f~o absollJte r urease. 0, .;IiFi actually.~ hII!-' 'th€!' ri~l1d~ien, ~uro. Hle's th.e {!.a~I~st to talk to arrd e 'Ie rytfi! 061, b ut the Ieast. _.wi 10,
Q{:, ~ny.·flaihe$ 'of ~ll'i II iiiilr.'lG lICY WI 1m' led 0111the :5iE!t? 3: The 1.r'iJhole shoet was, fliashes ot Ibri lllance, You n'l}W. we diS(;1J55~d the' shot: list bef'9pe we started r'ollin~ b~eause I worked on it and put in !JlY mnl e Ibit:s i n b~wa~t1 Defore we we:rrt i n, tt's becau!>'e tn.;:· fi.i·glMt befo!'e I shoot, I fj,o~I'!l(:l11y jl"l~t listen to th~ :SCWIQ! for fot! r or fwe hciurs j !io~_(wer~rTI~ ,OVEr aga in, dil ~NiI'5 up ,Fe-any ~ate t'~at night jUSllis1.er~i 119 to It, And I Jus,t h[:ldJ ;a.ome REA..lLY WE!I'pd Ideas ~ like the- :ipe:aker rn tlrle toHet - thl~ stuff _ca m~ lit} .m@ the nig ht beforE!_ I rl?rr"Ie.rr'ilb~~ tf'le 5t1.rft ~e ~e~ doin . w hth~ gllrl, Dess, .a1f~o am~ to me tile rnQlht befor~. .. And ~put tt!ri;1'1; I n so that ~¥.as.a surprrse fer 'them when m pT'e~'!!:~11_eorlIt 'Ito tnem,. They 11~@'d .1;1 nd we ~hot. everyth Ilig. it, . i~'roOu.9ho Jrt 1i;tTII~' shoot we we-r.e· salJiflg,. ... H~. it ~ould be a yood Ideiill! .. .. or e'Yi?r'ybod:;r g01 to 900, "Wnat N I.do "ttl is7 I ~lj, 'Ji.th~ _ don't wllat of rna-terri;! L I think tine shOlt hs.-t tnat "Me E-Jad was a'ltE!8dy ~~y f~) and wen p;robably do ubled the- amo.llnt of !:tJOl]i, And I us;~ EVlEIttYTHING ln me edit. I thiok the-'f"e .....as just one frame that diilllr'(t malb,:'·t. Ofle' frame i Qf OleS's tnat I didn't 1.D:5i"i!J -si ~pl~ be;fa use there was, 11{) room fo~ i..

.!,t1/lE! go andl.,,'" AF'ld1hen when 1lI.rE! '~h061.. n like, "Ah, I 1,'Ke thM, tit 11!.t'oe put this. _"?",, So ~",,~rj!'b;i).dy hi'lQl Q 9-O_ ¥e.ah, it wacs a- very $.pontarneoou~ ~hoort, n fC!lr:;t, 'I.i'!Je !ihot TQN5

,~ t W :ii ·d"'l'i~ng i1lie shoo,1I: '!Ii n ~ ha d W'ai!: mrrfmm(iidi of Wlnt'III1IJ9 the IMTV VI'C'wer"s CIFuk~:Cil;_e rd1' Aw·:3: Yea h.. :5.;Q yo.u ca I'll i ~gl ne the bl.il~z ttJat wetrt up in tile snoor. WDW, !-IV-PEIR! They were so excited. And th 'I c:ouldn' get off tt1~ fIot 0 e. TilQ}!' were 'caning eve:rybody, ere-was; this bIg IBUZZ because the-y

9~, ilt bile· ~h Wi;I$J

-mne'I\.ITV award. S.o f1HA1 wa's a good tRiiF'lg; thQt theo Inte<f18s;tlng 'thlnog oJ} the !$hoot. ,~
Q~ Iif' :YOlill
['C,

w;as,

muld ~plain 'the' 'yj,d'eQ'.b $tyle or ;;U, :~toryJ' i p~pile' who, hat'il'em"t5!i!!@lifi ityM:. !!Bow would you d!i!5aiiJe in There i$ 1'110 5tO r'Y- It is j1lJ6~ a M.A:SS of ';fist.!a1 imlR<8d- The thi~g' tne.iIe' Is, th2Jt it's o!Il :se,~a -;il;1n~rers I'iIO s,t:or:'i_ lif(!; .gut .;Ii ~I !ghlliheme" tlho\J:ghi., But thE!' Ld~ Is,'lb1'I;Bt hen ~t! I'!l<p.k~ w sOllTlethin~ !ikf!' 'that, you ma~e It,1tObe. SE!TI!Si eFicn;f_g1'i to' ble, usea theme ~here 'you 'can !put Ir'i ~ a i1i:f!tJ I Flig you liKe. sc. ,'yQIlJ ea n fii~kone person about ttl I;!' MTI1. "'what do you ttl Ink?"' And they could say, "'''rob! kna:w M'lZit it's., a~otlt"i" lt's about this and that..-,." Then YQU csn 'i':!:i~~Q'JI'I<ebDdy 'E'I~' and it: ceu Id be sorneth i 111» oompletel~ d i'fFit![tf.;mt_ And wnal~E!\i\E!r' they plJll from It. it s 'fine, because ~ don't neec an!;'biJdy to kn(:i"'! w.,~t ~wa$ dioing. AI'ld' 'i!:h~ ~iTIf:! g:ol2'& ~r .IE~;he .dOf!m't ft0CdI.fIfilt.boo~ to krriOV!! wha~ he w,as. $iiY! n:~- '~o If the, saTne gDe-s.la:r In tm, !he ~m.e g(1(!S tOt' me, I dati 'It r'~~dl .Ui'Y'OI""l~' fa krmw ~at It'5 ~bQIJt.

s.:

'T:~k.G
'tttere ~nr'

.... a

~F{\ife55I!l}f'la~ tl'!.ey ,Jjo n't like to, hp:!iyn~ ttl!"!'Y rean'!l :s~~g.~t, Ev en 'thoug h we play~aoi:k - W~ have to p13l1bsd;;' for tlllil1lng .-ea~C1Ili:!i, - WhG"fl W~ edit. we have to mi;lJtA:h 1tn€ maltt:er' MT, 5(1 '~he~ Ih~ ..e 'to' Iilj;l'Syr~'LAnd 'e:ii€11 thOugh tooy IiiiJ1oYIl("~ tiI"!Ie'y $in~ .. They s.ing 1',?uQ 'F<GlaU-y.. . And because It got ~ nO'ls'll"1l tJ~F.:."r~. RQymund~' wtlo .'.'ats:'in the bad - I'X:IIJ ld n't hea F the man itors. And si nee ~ did r-."1 want te put m.on~tor:i OFi the set beCdlU3e! It was 00 crowded ~II r~~d'y. we had tli<E! 11'I6F'1it0f5 I!Jp 50 LOUD ~I"idi w,as right n~no it. 'so I could ntt he-i;Ir ~nyt~iiflg fOif Eli WEIEK ~ft:e.r tnat snooH was a finging 11my ears fOJ" ttl e wi?e-k ~'fl~;:Tw~rn!5;~,. , gUlt. a,tl\.:!<Mise". th~'re IMOREDIBLY lPr\DfE's~f,on~I_ [1iJ!l] ~... oblt;!:m8!t a It .hhjnlc:the~ must b~ used to ~ip6Y!'!I!;;:i)'lg.if et, th~rre naJtuf~I~. But UJ<i::y' foe prob~b Iy 1,J~'E!d" ro ~~. we a~~r,}hat;:lll~Qisti!,';,i;l1 ~ roE.~em:; Oll'1l thil2l shoot beceuse l wag 01'11th~ of trne- typ_tlOOfl, TI'Pi~ were in B:agUl~D th.e di;l( befo.re .a n~ tnGY go'!! _s.phtIIJp Q!1I t~!E! road. So. Rffy~un~ a rtl'o'li:!:d hr5t at 5 o·!!;IQ~k In thE!' IfIOI"F'lIIi'lQ because he c.hOtn't get Ilee!d UF', aFid then lh(!' i'e!.io'il: of them trick led lili lat~i'

¥ d@o? ;i:, _Th~ 'i? 1"1 I)" pmhl-E!m_ ~ had,: t~lrll'ljhl:;;Llly worki:ng wittu ttJetf!~ I~ tl'fli:'ll '~hI("!:.'I k'Q' th<€Hf m'IJ~L-C I S.o tpUD, lille:rre'very _ .

Q: who ,a~ .'th;e W:Q_r\]kit:'9 ,ili~bib af'dle. band? ~:ell':'@ p:roblEms mith the tQ;dh'll'lh:a IItl'!e<.1 Qf tile

'rne-Fe

fir$!;' y.ou make that ~,~ call.air'li "oHlIl t1Q<. t'Ou;9 h cut of 'the '!l!d'oeo tlhi:!lt'5 very ~he:illp 'to IPrQ01,J)i;4;!SCI, that everybody lan mud;: ~bQuil: with it_ ~lI'idi 'tJh~J11wtJer. y~.1.1,i::I("tlU.alli!{Pi;lY f{llf the 'expem;~~ O!f!.I! fle', 'til at ~ It - nob.:}fr!f lIT! e-ss;es, all"OI,IIrnd w~h it, S.O' WE!' made an omi ne a~d 'Woe' sll'OWE!d it"

wn '1o':l'iIlsa

3; \!yell

.ii

oa~

ilei:iIIUiS@ ,of the typhoQFIVI/e:, ai!;!T.i<thad ,~~rDWi"l~l]t

haltway tal rO~J{IIn the slnOatt_ .:md SinCE!' the studio we wer,e- ::;hoohng ~n w.::J~ klnd of.low it's i n '~ol!.!1jhP'~~Qng Taillio - w);13 were lltera Ily Wi;Iist-deep I"j water. SO W~ all j ust had to ~UlH ,a 1110sle~p till the lec;t!ri"it)" ~~mE!- ~ck on, 'i'jhkh _wa~ab(!ilil~J 01',4 o',c'kl>;:l: I"j the mornl n g. 'We 'Shot WQI1IiITNe I n the moMI r'ii9 U l'ful bout four il"l tH"iernorninq. B ut we. an '!;k.·ptQve~ni~hit !:I8C;;llU~e"we -OO!.J~tln·l d)o ,~flytl-.Ii1'g. I !'l'I~II1. 1I:hey dildln t I'i.a';!e r't'l wori1o;;ing Ugtlts in thE! ~,tudlio 'OF anything, 'Sii> when 'tine ghts went .out then, BOOM~.bm~",k5; "~n.:;l) BI!.JKK! Aft~~ ~ whi le~ 00 '9ne (;O~J10'f~Fid their wa,y outt ~nd Cfl.!\e~ne just eJ(I;p.-E!11;11Jj slept wnC!'FIt ~Il€y '\I'!.!'ere, all

and tben e~rybDd>,' narl a Ilit~lii::!bItat lnfluenre ! pa riticllJ1~1'1:t"RQrmUndl, B-liIt fl'Qm Q drin!dof ial IPoint of vi-e'lJi.f,. Si3i~' this. with rnud\ IfH'ide. t'he MDJ tnail: I 'sho~d. them on the offline wa~ not tl\e- MN that: ),O'lJllji'.lW 'because thE!Y dllCiJrlig('ld ~ - not :;. l.at - b ui1: thE::!!;' cha Figed rt, And the f.ilflisned product is mmh ~~r than tne CI..'i~lnal (ldtit th;3rt I dii d. R3!f1!Tl1U put, Ir"i fl' let more rue! ira me!:, doubled up, ~ ~o~ more IT,;u''{1ei1i,1!;ihanI oi'ig~nally IPu:t ln, ~.i~h. m ade .a~ ali't:!.a,d!f.-w~ld .'. MTIf eve.Fi wlld~ r, sut I prefer tu~,~IIt~.. '
J

..
I .. :

. ,,~..

.. ,

:.

:'
.

mean 'Ii!!v~ifY time ')II'Oti shoot ~~t i.i;Jl~iIi:s 24, ho.urs1' _ .No~It's never 24 n06lr.s. P,e:rsonally. E ,only' \N(1/,k urnll_ 'TJ Idmght. then I poilIii:kup an!tl go. II dol'll"i!: I! ke WOr.~1 ng In .h~·wee hOIJIHi - YQ'" diO'nr1t think W€ I~;C!!UI ,dOfi"'t: pr<r;,(:l !JC~ y vP.il1;!but, t'ke-;re 'was, no O':P'~ion. TtI@ guys are REAllY bl!.!s.y; t:s VB;ry ~iffj;cu It: to tie them dO'1A'T!' ~Q toge-tr. O~E di3JV Oi1lt 00 th!E!,1.-liife~ ,I wacs. hJOky. And tD'lil2y Ihad otti(:r,t~H'lig~,'to Q)o ID. YO!J know 'ttJey were' ~p~ed to ~hCiota.ff to (1)0 otlliE!l ~ ilf"g~_ And then another pil'obl !J!'FI1I was that W..f.' woilt;ed wi'tth 11 VERY ~im~ted bud9,et.
Q~ HGW cUfMll"8nt: 'WM (he !Or\pgii~!

9: y~

'Q;:,Wno di~ 't&!i<! Wi~Ui'dl'ObQ'f'or 'l.1i1eb!i!il,d i'l'lIl ViidQo". :3: I'lm nm sure i"i 1;nei r walid robe WtlS, by 'them !, ,Dr' 'tnei~ W,~ r'dt'o~ was ~r;8l1(hi, rr'an(;.~dR\J;1y>E;!'s;) w~s'.. he I);FOd,U(:'UQ Ili de51'91!'1~r._ !HIe"s a n ,ah~Ohj'be t g~II1'I!,I,$. And fJnF.:." $"~yl,~ at th~ t't. ha.d .'Wc8:Ji v..er~ Fi'a.n;;:I~; 'th.!!it's how he VitQrk$. r dDIri't 'moW' If itli'lr..t,'s because tney're all 'fr'i'e-nd:!i, ;9jil'JdlJ II have : 1I:be!!:fI,i'YfIl'2' mit. UF~.1 Qr if Frs nC:i:50. fE~llly designed. wll;;it the~'UOOJ'"e 'm.- the shoot_ I ~I${) li6'Q' &franm. iFi ~oli'l'll'r'l~l'da,l:s.as well and it !Qoks tihe $i;ltml;!'. 'lrhe de1oi'9l!'\l too~~ the Si;lm:4;!as fur '!Ntillt lie do~~, farMTVs_
tlIilllli!l;
l

',.i'.

'. ,~

1

., ..

Q~ So Il1Qw wouih::l

)IlCu de!Kriibe' his, dli!soigM? ;t Oi.di:'&g@ou~ alfi;d ot!tst,mdi~gl, Ti1-e1rE ~~e
d iVferel"l't 1l;:~l"Ids.oif pr.adlucttion d'E!sag'ne-f'!!.. BiJt

tnere

e!fiit: 1FrQm 'H1e tIN:I!i..a~7'

ill(~' only Iii (Oijj~12' that ('SfI. do '!'Fi:lIif fo1!Gtl ion de5i'.gr;" aFlld I tllink hg'$, 'ofi~ .;lIlT~nl;!~_ Y0I;Il,rn_l1w. IriAN I!- IPDWer1ed br fa~hlo,n, M'I'\]I' a nd h~sr.iD'" ! arE!' very «)I~edy ~m!t. Tt"ie)! r~Jn h~I'T!O 'in. ha nd_

.~'f
ern bar'r'ac§Si i'19, Ii! e-c:alJ$eTH EN, the fa:s.htofi 00 that era was effi:Cil:S- men v.ail;ed .. A.nd not 'subtle effects - rE:!ally(hE!oE!sy effeds irkiE!wipes i!lJnd mesa (S, an;:! pi):ell;;l1tiCln~. And in that v~deor I illl k I was 1i:ne fir~t parson e... r to. use~ the Gemini, which, at tine time, WiltS t:he ti!"$t ,~vel'"diigital effe(.~~ r'n2lehh,,!e. Beca use I \i\'as workiing at a oornp.8'1}, th~t was, t~ed up with the Ii!: NlDo dep.art:m;@1I'\ot that M AOE the fl rst d_!gital efie<.t:H'flad"lin:e, And we put mosaic in thi~ MN arid i T.H~N'K ..,Jas. pm~bly it th;r.!fi~:s.t time, AI)d 'i-Io'e rvm~kE!-d this old twiggy dano!;.ng thllllg en ~oyttro~llc.. and th-€' aud!lente go,t up ~I"!td cra,ppeoc! yo 1..1; know. a~1 d I~ was. press. a, b1..l!tt:On! we And It w.ilS the urn t! me th~ ever :SeEitI' Itt, ~OW" you put a (11~i1I~ in an IMTV ~!'IId jt~s considered '-'r'i?tro .."

tn

Just

1L:l'~jO.JI'-e-i::'~
3~ "ii'e.!l!h.~ n;:gTet that we didln"t have more maney.. The buds.et. 'li\taS rDW. Eh1t, you know, tlhe)l're ail I~. What can yO'IJ do?' The pmdUQl:iorll desl gn wa~ b 'm,!!l'1I"t with the limited . amount of mon~y that we h'5l(:1i. But iit c.Gul~ haIJe been TH-AT ff ueh more \lViith a Iitt I e bit more, i ({)lUld tioi!l'.re shot rna -~ 111m stock, tlher~' we~1i::' couple of- '~hilll!;\ls d'iat w~ril' ~ little Fi;lW a "lIntlt went In. And 'these 1NE! re C!'bayQ~8Jiu~e. as It gQes., tne MTV was 'I..i\lTitt:ento o(omp lemens wh at we were C.a pabie ot ·doing·- which 's ::tJF'I ~m~rii:a.nt thin.g to do if you'''ve!3ot.a II mitec! bvd_geL [8ut th@ fact that i W;oiiI~, iml;>BrteG, go~ wlth ~he ~1Yip. f o the MN. There were .a fe.-w th 11fI~ I ,>vou.d ~iiv.e liked to have dona: a few r" ore shots wou Id nave ma-de It bettN, a better ~ll.al~ doU~~~'I m;;lybe have mote II.Yhts 0['1 the set - not that 01' It would rnaxa it an~' b.rlght;er r bv.t It 'INOLJld've a.cld:edl i:J tbffel'cflt kind of ligl1tio9. Mare mot'ilZ), would' h3v.e he~ped. And f.a:5hlon will :5grei3d !;IEca LIse lJ'e.op Ie, [,i ke it. So iryolJ leek ever thE!' MliVs ttirougJno the yearS" what thE!Y mi r'~Oi' i:; 'ttJe fas.n ion of the $od~'tJ' ofthe 't1ime. And I tin I nk what Vi.Ni!"vegot now ilS the- fasliion oif h~ sec ~ of tne time'.. I ~irkeit,
Q; What at. you 1'!Ii10$t. _p!'olitd of in the vldL o.?' 3: The over a. II. I mean. with 8iny video, if you brea k it dO"Ai'Ii to little things. of \i'litJat ),ol!/re proud of, th.eJi"l rws sometbi I'l9 wrong with he_ovE!xaU. For C', tile- (lover", I I feer of an IMTV IS wha!t {~!J. nts, And I~mvery piQue! of o·... rall feel, If )'~IJI a don't oilIch!eve a style In ali MTV and you just work on the visua I ini pa-tt,. it d6I:lSn" work. And I thin'!!.::it's a very. dOO{!~ knit whele style' QTMlV.
III!! 9re'ts; 1

Q~ Now

aite1l1'··tbe viideo"s 'comp

tion.. d~

)'U1lI In,a-ve

flY

'bn~

the M1Vs. -t"at: I did r'I '82: won the (Mnes Fi In'! Feiti'iJiil, but 'to look at them t:oDd..a~ ~ v...euld not dare 'Silow
yO'Ul,

~f"jii!)u!;il'{. _ You. know, ·the first MTV I e'!/lE!f' did was. in 19S2" iI d ~ fooli: back now on. ~"05e MT\Is and I aug {laLilg hs). Yeah; th,(:y'rr-e fCmbarFQ5'5ing and Fd never, sI'lO'l¥ it tea n~'~ n.e~b!i.J~ Q-y WiB'1'lI the ttl Cannes, f 111mlFe:s.tlv,Q1In '82. Two of

R~lffl,"a'
"821' 3: Oh, okay. In '82,.

Q:..What v.illdeos did

)!IOU!

,do

ili1

in the 'Cen !lei:' M'Jsic and' 'Videa festival - I WoOlil IB ast Cli'lematog r",phy fur "'little B olild e E,(lilet Dalice-r" IIJy Electric:: The~t,e,r. And then I got Best Sped aI Eff~ru tQr ""You'" liiy a G erma n grolJlP call(! 8 Oyll: ro 11 1(;.
'o"-iOr'I

th@ two that

Q: A~ IProud of .:eml 3: I.Wil50 et 'die time. I'm i)j"ilib:ab·ly. sti II proud of them now. -but 'i1!Jh E!n you look: alt them NOW. it~~

:r-ou

as W'ell.

If yQlt[~ t j('lKi 1'Il9a'bOl,Jit~E!'IIi n9 ah road=- (parnl2:) rruJ~'i~i3lllly. defilrliitely... Yea~_The' tlling there !~ tha~ thelli' S'ir'engd"l Is thel F Iynes. It's not JI!.J~ the II" music. . ~llr rnus ic is gr-ei1lJ{. b~!t "bhei'r str'E! ngi:h is t:he!!1i' IYF~CS. ~lthQug" they d~ IEl'lgJl~:!ih_ 'gs iI~ well, I do~'t IknQ'IN so If t~e}i i"I.1H/,Q' i ans 'to _ p tu~ mn~f1;;inIQlla If they do. I ith~!'lk; t;j!ley (;Quld do lit_ I de1fI,liIltE!~:.' th nli:: th@Y,'d make' it ftls.tetr .:a~d ea!;~ef i~.they' wT~e i n .~ngI i~h, hut r ~qn't tli"nnk ';'i;I,kln!;l It a~r-Oi3id IS:'bne.li' mann goai .. ! think ti;e:t~ln ~tJl~~ WfI'itQ-IiI"I both Ta,.g8ilog and~llgl'sh, But II t ~nt;rf'th€!f 5IOn91S ii!F'e' TQg~ID9;.. they will de'fin ite~yhi;liVe.atougFier ba rrl ~r to-tJ i'!~"Qk abrQad. T1n~'rre rnlU~1e d'~11 f)iU!:Iy. ca fTI make ~t;tr..eir .~i.:::~I.';:an

"y_

O~ D,p :y.ou think y@",,'Ube ~ki"g ag_ililn'l 3:-1 hope 50. I hope 00.

w,jrth

the band

l

0: lit Y~I ,could dill,., d: ane he,. song Ol!!l Stidre". Hftppy wha-t WQl;lldi it be? ::1: .. Aridid lusian DOg! ~ Wh.n, wo.utd i do with it rig ht now? S.omethirrigi •.• [ps)'tnedel itITtI.!!
~11'II111"i9~ O'f .!!Ilbr~kdBI!OI! 'si1owIIOWr.! {ooscroo ~n 111 b3~rD~m::l S[uffir1111 !J;,Del~

'Q;_[I}O Y~:UI ti'1ink._~at tlifis video.lf ~ the' :!iong, iis, ,of Inteln'lilona'i caliber'? D'Q'you' m~:nk the b' nd '~!il1Ii1 'make it abnlladl 3<: I thl'i"Ik the fa~t 'that th~' WO'11I the ~ a,warrd 'fOf thls yeiilr means ttJey've MAJD~.It. abrced. Now th~y went to the S'tate~. tf'ley picked! up their award" they MADE if abroad.

til~ b n~? 3: bhaking his head) ~d orr't think it l"IeIps. S~e:a US!!" you kn~. MTV I!. flOt ,8 technka I~y- based! ~ia_ it's ()l)mpl@te IV ~reative. SQ fl:h~t cre-ii!fl:iviW in an MTV 1~ mill1e ~lI1d what tne band _fitLlt! in is tt1~ band's, If ~m_ebooy ~I$(l docs 't. lt'll be' h i~.If I,,give .any advice. I~ wltl be ~9rn p~et-el;t ~ ull and veud" Yo LII do what you want. that s the ~sw f\C~.

to: AJn)I .Mt\pj c y.ou~d'wli!lnt to giille W ~e bica.:l1lidl", or-w .i;lifty_m;tur-e d reUlDi' tfhat will woJl'k with

3~D

1. !M(i!tI"iEii' !3!.1~riloi'
50hEI ~iW~h~ us a lat flF ,1!-.:i::;I::m'liallik t.;:~n~, ~ ~!.!I I"I!Hl.!ty G:aII't l.fI:J~t an~bod!lll used to ~hiJ'.k Kii~t ~h~ IIfilli s1ill ~am",l11lng mo!)l!!o WJ,~rrolJl ijhan fillOiMI{l, liltJfl. lo ...e., 'ri~lw!O:hip, hennr; ,::I.n.:ltrut:l!~ eut. c .......£l1l:I ",ron!ij, We wOrk ~;~IIIl~e 'l)r ~1;2y: W!2,'1I di;:: if .....1:: dl;'~l h~ 1'FiQ~, ~'!! !oJ11! tor r"I\'io;)ijje~; W!!i'1l -s1:!!b.;!:I fri~'Id11it1 lhe bMI!: fcIr iii a rm)'. It rn~ :SOyllflj ''fEll)' bll.ilef~

Iha.1.~

~!,::;ro~

tn krla~ 1f1i!1tW.:;l ~I~Q ~!Urg;h,!, her (lne im,pI;'J1;;mt h;:!;1$@11.~';: 'Ifui>!~ l"rn r.lJf'l3I ~e'l! 1I1eti.'W1or-g8t t(IF thf.- r.llJr;!JJiI;m ;;If h~r !:Ol"(ltr.:ssiOOIOii! !!i\!Y. ~ (~K:9:taJ'1i. ~

it i!:l:.. B~t i1'is geo.d

SIW~

'GcIn"'i, go!E l1l'i;:: wrong, W!:l []\~ ~~ '!jI11¥ Ii! I~. ;.~tera!l,ili IM!lpel:i h us ,~eot a re~"'dl ~L ~ut I jUS1 dnn't IP:nl;ll!l' ~~ 119 :;!!;iI;jIlJ!;Ione!;i UE! In 1fiE! IYlitl'ale or ~hl!i re;:;crding fi:lr LliI'mI,!J~i'rum;!~',~ :IiI1d rn;::lp,;.. C1l)r 1irs1. ~lt.fI'I ;!I, lWil~ hell. tI: sounds like it bl!oe. E1.o",r Qndgr 1.'IitJ.:y~"'CI!jnn'" w 'i). ~hli:!' pfOO~lien Grl!;dii:!!:;?"OI!:I1'1"E; ~h"'m, lI~ ~mi. And ~hl;i 111;;:ni<lii I:; I

'''~E!j ~'!!Ii'ifiW&o

O~'r'I~rt'i'

~.ao:;kma,::;k
i:llllJut

.Ii'o/"'H~

'IEI!'!f

5. EeJ!!M~ A~k. R;1imu~

erie. 0:1 ~11J16J i;!m;!

o!VI'!7 ~ knr~~ Jli$JilI.Q roGi'k..a!lRl"~ 2, u." 1(!!S FUrin!l;. now ~h8"i}'r,a. pia;Yi~ ~.:;hoo.. TILe, (lnl)" tl'!liiitD ttlarB. i'"I1'::Ifet::¥8lnles.8 man diB$lfI~ jj9. i!l. ifleitiftlll! kids:!-O i=tK=Kup r«t!..a. aflld tiurt ~D0d~ ffi"!!5 1;}lIIt' tiifrl:!reni tastf!oB ill WIllsi'(; Ulan 'ihe.iiB..l'I'Iis: poOr 1fI;«;oU&:I 211t.!idio '!!l17.J1fon (:!Elts: tna u I. imat.e Sf:aii1I;e~fI. ~wailld ~rj.r die iii'! 9 b~~h.

*

13.Crw:r 11~~ ~tl,!lr;;i;:;l, if~ P-Qtml~!j, If~ ~ gg:m::rl7iIT1;;;;nl; !!j.1'l1!'1IILjb9b1:t<!c!l!",!} N[]w loIlfJ~t will i~~'i'

'N~!;ie

1IT10ne"W

"!"t!oe

U11;1!O:!tI& ~o 111~1lI !c~,

11101 ~....<!r.

:r. (:a~l1;
to

¢lJ!i~

:::;~rr:f HI:<I!I:5O:: f'Ql" o!I 1V prggl7Jm. Fir.;t, ~h~1 Illl'llil~ eJo:i~t,'tt1Er.i 'itlqy- dig Lip !h~ old, dumbsas ,backm:!i!:kimg' !'i~[]ry. Whia1'o!:; 1Up' ~ 'tJ-.... ~?' HQt: ~ ~ -M $'h9!f l"I,Ifo ii'i!ii /jNfft .5.1.1 'min, .::;;;,It'oIII'lS p-il'J".::!~.!I" n(Vo J;'o;I ~ lif¢f.U; ai"1!l:l' !;;f6:J,!I' (li),i'o, ~1 Pcaple - the liIl;ldl,;l, ill; p¥t!W..al' - !l!~&9 W:; or bE!!I'1!il i:l MJj II1I1U[;OC.:! 0.11. '1lM!' y-auth~ &1, "'-\'long ~~f!Ji:! fi1~? S'f"L1I ~f M.Q ~~ 5.lJ' Ganmoo,. ~m.rnJ.'nl o:v'ig rJ.l:Rk l"IfJ ffl.Q-i -I'jjb.!il'ii'.a_ .... ,~I'M-;iltJ; 81'1'01 ~

3.. DilIlibln:!J ,Ii{ An!;jil1er

~I~

~h3t"..-e'

Ii[],

If! a r'!tail:...b~ m;3l1" a .blmch c;~ nl~wfls !l'liill"I8.QEld :tohr.ort-'l:EIrrtparBd l!lt!:idTib6Ji 0-1 s barid miil rna top .[I,!'I~ I!'Il;!iole I;j !Ice!'!;:. 1f"JEll ....ery DIJt:!f~ p'l8.ce, ThE! ei""i1;>IO"!,!ee!l o~ ~1!J1i:J 'iX'mP uts r '!lMI1 e 81:0 fEJ WEi re ine1 r.iClent, IIiTe ar:;M alirtl a, ,0IBOO iK.I:e 0 IJ& • .&.fI d _ .abo'.'a, ,itlj _, tiitooghHfnp~d'. Na!.l!l'iIfI jiBt i\W~ii~', ~ioJ::Ill~~ jiJ911 '~t"I to. pi.::&; t:HfI fr"I!!l er w,aa i~ jl.!Jf!i1 1!:ar.'r'Ia? ilfl~'
S(lIlI,;:I'll'OOr"e mal(e a olJEirta!!'!

mU'ldo, ~

i?lll~;;

i~::;~~ih19

~'m 1m,.. rnli>!:!la

;;i.\;Il'I_.~SlI

'!J91? tro't,1

W~

~'~liT),~.st

krlcr~.

Ittlr &I'!iYJ.!:I~

~

s!rt."tl;!K!dI m!f ssnss <Of $eG!~

~ Th;jj; GW:r WIm'il'tiifeW iiiti!!: Ao.;z:;iI:in 11\I;:)!jIiZI It ~ 1t"lf hDI1iIi!itOMI_ I ,,,,,;:is !born 'i§JfH"a. All lily rl!"l~i~ 1h!!!~_11: 1M;:)S ~hE!i la5f I:;I'I'::I~)!'!' ir. 'b.1", vs l)rh;;1 ..... l:::l".;:1 Er!olp.,;;~""d I·' h I 1'I.;1lJpel1l, A sudden r;> ... in i>!t;iI;r-.,.~rw o<!1€ibro' .... ~nd !)!l)oG! drlpP!Ii"i!ij rJOl,'(i1I r race

1"

"I~

'lbre\rer; PIlICQ1'6 IItIB
Nagli
r'ii,;:!!;j!!l

mv

G4HETO' ~Z:

VOLTES V'

the m!J'3:tacloui:j;
fQ.::k

t~ r(;ow!!or

<>.
I ~

per F!:In'nln'tll
3!i'I)'wlh~r!!i

I!;Plj 6:rabli!i

I~...!!! /' 1~~!Oi.. ' 'r~r ,Ino::_

)

I

'!Ii. The Gill)" 'Wlh.g, 'N1II't!i!.!J!th~ 'RIlJ;;:il; in :s.... lI'"ig«li~ di!3l! :S:!.! r Tnl::. one nurt I!Il 1(;1. I'm;! ~ Scene. s s.:9 hole 111:e-w a re elil. Iiioft iIi<ze 0~ a F ~lIfI!J Mil a1 tr;.,e ;S't9{1E1. ~t w~!:O I~M"'-Y: .lI.!S JJeli. t:ll!1' u :9~III' M~S!Zioed ~o I'~I !fly rigllll i'b[]~ .• I3IlmQ;l5~~Qlrrted ~rom tne pain, hn;:)Qim: if it hit !Al1'TII9(ine In 'IjhEl ~I;;)it' ~w 00 ~hi!i head. TII~ ~aw W>O!&O'i'@!'" e\o--enbeorUl'"EI Iiie ill~Bd .:. !:iimglo:: ncte, Th ~!1e ,peopltl er ~1J(igs(l., w.i!! <!ipo.lo9i:zoi!~ AlII.:!" WBt!3I :£tor&}' ~I).sa";.' 'ifl i!!, ~ ~'rEi I~ pl~g tt-~N!l IlQW or I:IEire.a;lrer: But he.::ok.,..... ; ~~t;: e r..-e &I~W,;Iy
1 (I,

FE!1K.:tii"i;(jfi~ E,

,Mltiirf;..,a;

el1dild.

~.mOf!!l U!re- olhfJr'qliJe~tiDlWbh~·'lillngs ~E! didi, he OOi1lWd sn ~1'Ie Jaj)W"le<o!::.:!! rO'bvt ,!;oo-.,.e; 00. V"'" - IndUd~ VOfiBSV. tl~e IEI",iil.' Of ;!ill gli!.l1' r(lt!(I~a. 'P:!at was In197iZ1. ~ut ba>(;k ''''I~n, ~ iIiiIfl T 110, I~a wl'lirt M'fIl1ial Law '!.\l'Z!~ 'i,V!!!. didn't c;lIrEl. We &frll li"!{ecd ilL a dirl'Elrel~L WOi'tJd. 13..u'i the1tl. like the ,Bozs:nrsfiB,. M.st"eofi. iI~ ~e-d I1I;!!t worM. lh'f! h!i:id t<) !i'ilfo;)"Ji,! LI~ wiiltioot ~ ~r kl~ing liew ihc 8'1.Oi'y endeo::l. , doo', klWw n._,. i~,afrO::Gt~d ~hEi ~!.tie fB~ t! uL at tOOl i"i'li:i(i'M:t....i:" !if! Y t:Ii iItUm 0. d cifil::; iaI tr

Ii

was.

a

I~Hto.t

e;nectl!:

i.ill'o!l'[ oi;;!'II'I~

tob

00011",

,

_.

A.·ll NITS.
-.
.. . -_. .

_.

-

.

-

- - - --

..

-

AlW'A.JS,
.

~

- -.
.

.

-

-

-- -

_.

-

.

:M~AKAl1C]NEMA SQUARE

* HARRrSON

PLAZA·* EVER (lOrE-SeO GRAND CENTRAL

*

AYALA PARK SQUARE,[1 '* SHA1\lGRl·lA .PLAZA lit lUIUHAN CE1\iTER 1\4ALL *
EVER.GOIISCO 'OOMMONVIEALTH
.$:

001 RUF]NO PLAZA

*" EVER GOTESCO RECTO

*

NOVAl]CHES PLAZA MALL

*

OY"lce.

~

ckc1~-Ted
L ..... ~

'o.J~

0;).

'·~r'h~~I'\

ID-f \ ~.f,~.,

"'~~:jo ~e\.e, !"..]i)..S h;.s- w~ ~1s+e~

0.,

~s-e.~E",,+is-t

-to

d~~~~

"'""'no.'\- \ ~f'e l!®0\d ~e e~~\o.\~ ~ (l S~"..,....~ e~!,JO, ~&-:-j jV8-it 'i\:,e + ~o!'v ~"i.Ad ~Y.i?ta lil"i. o...,r., 0.~''1'" e irfi..~ 1,);,f',d 0.. irle;....I!r o!) I.q~:: b'u r- ""'I ('I..'@i".

*e

was

ee;.~I;,I'~~~d

ro,\\ .s.''

'.f\

;""'i~el.f

*e:

'C.uk

®-F~'
0-

~,d

~P(yi,

-\-,,",e'

o..1\d
.,,"iqo.,";;'"

\ived \"
~'\(te.~
loYl.E S€:'f:!.,'r: €..I;;\(..~w
~'

.s&

ne d~d¥'L'..\r
\.ooJ'() 5' "

evel";

W""'~\e
\r2:ihfE.Pff'I. 'he r,eo..c, ~d
~'L5

bic~~J

h~~ ,orr.:; -!hl.J~dI\edth ~. ~;(!.S+o.,\r..i~~~ k(!L,~ed, ~~wbiS"~H~
in4)!f'Ir";,

-t 'r-.~, c,G\, 't:'...e

yse:d -t®

W';_Q

'Y~e.,

*'e
'Cl.il"Ld

difi,i\e,\

-t~\(._ &V-\- 0. f";~,-+~e. ,&.f \~ved eme.s: Oli"d l"-l..J-T ;..ir
~Q,~\e,,,

his -Fo."","'!.~~~ ®t';, .ot~

~v~-+-().,;;;- .If'hu + """~,S' -Fo. -1-~ ~o. ve: hi~ .J Q.'!"i.0 .so.o{';.~ -\1(0. ?~
l!i \ 1

"*~.

-"ritJ..t';1;:,.

~\r\-

"_'I---~

~~'·\'hdG.~ -\-~ ,~&i,J

+e ",\~, ....... .s..e\-f'_.

-

,•.

-TLiU~L-T _!"I~ .,,:;('"
o.i('I~~\oi,}~("

~uddel'\\~J
r

_.p .".~. .-. {,;J _ r
liE:.

;~,

-F
... h~ w'hi9'e

.:r~M ?~e. e('JJ..:::~ / ~,
~f)
• .I
.

*~,+
I 0..

X.,.

Wo..s ~e;.
'~
'W().~

_~::I!!!II~_=~=J.-~

\.,!('i;fL ~

~{Io

o.".}O. ~ ~

.,;vo;~e o...s+ / %"e;;CL\IIe..... ~
(!'G

'F ~!f'!o, \~j \

~\\d

~,d

b-e ~o..ved.. 'r.\.J~D<f",~ ~e; .-..,,;e.('~

--r~,
ro.

w~d

~I'"'I j

I/!A"US+' i:_~ €J-f ".... -~S d~~vil:!!\~! 'If\e """,0\ e .s:v";'-;et,;;; ~I"!£ ~ ~)(~~ 0.-+

eo.o;;-·+-hf

.,);re 'o.;p,. .1.r ~

0-

~'o.f.!\:b~"dJ'

e,()'Eed
GJ.1",d

61~~-+lo'"i;~i'\~

w,~-+e
~~?ir{';

(1)",

;+~

e~\Jo..

'-\;1ne .d&\.,Jt\ ~

5-v-\- o.,s ~, \®t.*'~.ed a.--\- i.-\- ~ 'he .s'Ydde{l, \~, 'q\o.c.t:..ed ~\j-+ 'a.f'ld F~\\ 1Jt\(!Q~5'c:.1~5 -t~ "\JJne f\.t:.,t.~ ..
~~j'\

\n.e

o..io;'J~"Le

~().¥'L~~~

®,f!

\~-Fe.,

-\-~e (!;e'l(""

l'>"Le-\{i ~j'\~'i

~~

1Z'eO!:~~d \

4-'lr.a"'\~ ~e;; \1o.d -F~;;;,~-t-t~~
~\)-T w~e:(!; ~

-+'ne

.s-\~ 'he ,~-\~w..Ar~ er-CL.s~d

-~

~ed
w.h~ ~'~

o.:\- -\te ~Jl\f:_~'r4

~d
~

\,e:;: ,•.:rQ.W --l-\;~o< h,E "'t-

o.'(!.d e\.se: ~;.d~-·h~r.. 5hvl1"\e.

,S~~-\-~~(iI~

¥rOd '~
~,

T-t ~5
;,.. ~

~T\

.S'o..~dh
\.l... -

0.

wo.~;;
li.L-

:c+.
~ .

~"d\~

,-\/t "'1;,1\

'i..l... -

'L'!,A~:_~

.

.

.·.0

..•.•.•

YtluJlrnl:,~a~1gel ~ or 'I~B ~'trJI3l1llr.24 ~ ad~~ At ~olJLa I~ 1~e m~ge~1m ~lJP en NOl" _ ~el)i IfIOC!!19~'~''laS NtidllhiJ ir~mnbJ3llIlnBI ~O~ tml6C, 5ta1f.In II [hOiJlIaiIlallfl'e:sea:rc~ CfJun__
tal?i ~ur~'"

'fIlr' MBIJ!OIrllilllll'a. '!banfl: ~ulllf([r !cWn:g IU~IBn.1B_

!IOU bl ~ 01' fDUJ:I'WBIl1D!Ihnur.s:..

w 'E!~

00 COL':CEDEN'(!jL c.1i.R RAOO ;>J,I~l)sr;i(l; ~'lWu.E::-

M lIJ 511 C
IIF
~T'S
MU811C

Ii(

LA

ND

WE

IT

TAPES

..
'iii'

CD
LASER,DISC ACCES,SORIES

T=SHIRTS
V]D:EOKE

..

• •
,

,NO'VELT]ES :POSTER
'VIDEOCDI

B,LA,NKTAPES

MU'SIC SHE,ETS
I

A

Tet
D"L~

L

1M

'911'1
91

Lac

'.

A

LL 31101
8316!

NIE'W FAIRME:R,S 911i Tel. E,;<t.

11536·

O'.L.

9'11

'

.

IPILA,Z,A 3101

1

8378 1 646
1

,Mad;

getsBah !Cling rek"sl i'l toy'lE! ang milll1ts:a Ra;pa ~ y,ohip wag:a, ni Didihabwbuwe:n
't{CI~aI

ChGSan~hGsa~hG$~n
at!!: Dodai"<Dhi31l1aha~.~

CH 1006

BUIHOX
fl,J~Dk il:a~o n9 lobo

ChibQg 8;uh ok 2~ Gaw'ar'l r'iiatifl IIiIg Ilytic:;,
Iton!J ki;llnt~n 51ito Han a p t~'f) flIg
m~fl~n@

MaF~kina
,i!:i,JiIlb~ngl

$~bay S:UlOit !'iIg IDI'!,II$ 8lglaf'!gl pasok 51SiS8.F M.a.a la~alM.a!fllh"1l Mag ifl!h~wal Mi3in:ingnli ng

Nahtrtas, Here~5the 'guitar~f1u]llu;;hy\i' sagi,ri9"m .... nchy E~ylind Silit'lGho'$ b:aJ~l!IInaJ sp:ne peeled! :So' ship t~ !S_kiill ,iilllld gil;,!"'!2' fl!Je EJ!i iuiu:rlli.ef 'sp; r

tloaldooal--

aiIi.

IBANAlNA'liYlP\E + IRlE:-MEM8ER

I CAN'T!'

Y'O'U

BrUkol'·bukol

ali1g al!::in~1

19-ey~Wh.;rii;'$ YOL!lr'name;?
IF! i,nd i niyo ba Qil1! m na i oI1Ilkory ~a~i'ngl'
~hat-!l.;ilnat ~ ailtng

N 1I[pa t1I ill0 dt 1m0' ba .a ,['Ii 9 "'E-lI,:dimcaw ~a lta'f'liga?'''' IHi nd i ffI iyo baJ '!tEl laga ako nar inni'g?' NgulrI i~Iki.!,Jngl 9usto malig , lITIiiI k Ufl.i;jllll Du rna,10 ka S;3! ,8 mingl hapunan Hindi me. ba i'rh~-'f~~llnal
~1k;Q"y ,;;I<S1ig'?

kama l(as';'ri!1,p rn 0 ~i Iu n Kazama

~agsimU~;3J ~i3J himagsikan
~11'ndl ni)"!!} ea :3118 ria f'ii"I ako'y b,itlfl,?

b;;l Y;;!II'll

Hcryl M9I6i bingi I

~lI;!y~ what's ')l"QLllf" game? IHliind I '(1r~'Q be ;;:IIi;;lm Il1Q akory pran i'ng', L,ihi!i't"'~alnat Fig n ilma.g:;;i~an N ...g!;ii mula !ia ai!il!'lgl bay.an H!ffIid i niyo ba ;;1,1,;;1 m na ilkg'y b~tfill? OOQb ie-docbie-eeobie~oohlifl·d!l}.obl,~dQo,blt;t
H Dy~ Mgi3i bui.;;l9! &1Iindi nilja. b.;ll nl!;ikik it.;ll ~ ;;!Ik!o'y bi;llf71g,ag?

Pan i:!Yna i~n9 b~ ,toyi ang bUik.a'F~g-b ibi gr'
l}oahie--daob~e--dGOb1e-,

d eobje-doobte-dcob
Doo!!;ie-aoobte-doob~e-'

Ie

C!.oobi e-doome-doobied{)ob[~·d)oobi(':·~o0.bie
II-Ioy! M9i31 P ilPi'.! Wi3Ii;11 na b~ b~.;:iga

doobiiG'wdoo
lBANANA!

AmO<]Idag;a {jog akin~ kw..atfflo A'!t an.;;, pan9a!~ali'1iko ayMOii:a'lln

ki;!yo.ng m ~iS.asabi,'

I Gi;If'lI"t rernem bell" 'YQU I C8 F!I't remern bC!!lf },1]U I ea i'li'1 i"~rn@mb€!1" ~OL:l
But ~ I'DIIE! YDU

IJ R Il'IIot 1M)! ~BS"ter U R not my bi'Q'tne<t !J R not !1IlY t~~t;:h~" U ~, not my' P r~ache!F u lR: rliM I'ny 'Iovt:!!t' !J R, nat Imy' spliiilflc.tel" IJ 1Ft not my Ibllist~r U I't not my dinner U R nat Imy' maker' U R not my keepe r U R net IfriY ~lJlrs~r U R 1i'I00t li'i"Iy frng,e\r LJ lR: nM my \f"ger

U IR not

mv fa'tiher

U R, not

ffJ('j

m,ut:e!i"

IJ R. not my matt! er

~'?---------------------------------------------~
,,"_.'

I
;

A

.~ uI1oj~!id:_

...

puttiln.;;a i!t1:;;:; fiE'\\' 'filii gat from the ~ ~r~ p.icWfEI ~N That Mted on thE! 'alll wa~ partl;.- In~.pIN!di by the "-S~1Mkof LlJl'!:~ ir"l'iJ"-.o by lifilf~ 'far ,f,eai"$_ The drlJm '(al'i:?mll!' on '~hE! blrld!JE! bE!1:FE!W!!iiI'" L~rf:t Mull~n" Jr. W2~ ifl'rl uence, I~c-!!dl\'ltl~ 's:eml:! E'rYtrlDlc II;I~!J'" fl~I:i,
I i.l~i~fi
00

A

D

o
~;;Qn:i.;:_:.:jI

Tht=c~irnpl02' flro.HrJ part.. 'for u.1~ :>on!ij,""ec~

lete ~t!P;jra h:mg, but fruitflJl. ~s.s;on. It tool(rn~ qultl!' 3 rnam ber !:If Ul,k.oe-.!: ttl ~jfla!l~' g~t the part down.

In thls album, most 9f tha ~0I105 i WfO~ '~'ie' eut of SOfi'le' ~Ie~1'(l5 00 QIiIi"t:i5 end bess with J\e[l'l;[! (K~t~05!.l at heme, "fhe ~l.-!lital'"1P<ImII plqyem WE're InbLleoc.ed by son c Y-O!..l~ th~ d~1J1rI fill ..... s F'oo s Flgi!1ii!r;,ln~d, and Ine solo i'"ide' mbal rlff Cor. the bl'"l~e wa-s from WH\zE'r. I
('(;..\11"'1.::1 !SIr"I

~e-

ro p.iay ell

li'L:ljEf

~"I'i!i'I'l1'l

(hori:l fat II:l'Io:! ,-I'Ie.ru:i4!"!l:""51 thi:!: !;fI"iil9 ..

I was- "t;ijf-chli:lg mr tl'll~ tremolo effE'ct I., my l!iei:!(J whri:! 1'1 Ari'glE!E! (oer E'P1!J~I'1~l!-r] :sh0'wed rneo~ to do it. I'm ~ltI.d It work~ tlfle b '~i'1E! ~, inE' Mo:!ln ~rlJm 111 11'1- tl-.l5<

:i~g ls

S-OIl,"i'ethll'lgi

I'ore ~ee-...f..-om DenJ1l~ .

Charnbere. llii~o gli!Jllt.U "H'-1:16 the ::,tJ.Jdio I", durirtgl the ~II!Jj'.iI[kilng, !-O I a~ed hifn to 'liillt9 ~mo!! pliI!5. AFid Iii!!: did - .....tb!I\ ::!i nkegu)'- Duri ng Jtni.s f;irrn",. t ..... Vl!!1'"~ rnueh a~ f;"l~cinOl~!::d by !tn.!:: (;.:Irb.tl!3~ sound.

TI1II:; W>iI:; .a rough :;on!ll to record 1b1H"@~I'm \.G'rlf ~G1r: ;;it FJ'lCl'!o.i~ :!l'l.!ing ffiy~.IiWn!-,. ,a~ Ely wan:N!d the 'l/ef~!- to ha .... diff_er~nit ~rUIlTii -e p..t~erl'l '""~[~l&'liOfl~. 'vhf:!-clruiI~ Pi~ttel'fl~ wer't! I,I~ mu-illIFiflu~d ~
Ji«li

[h.t!. Gi[

He>i~1 i;('s ~MSijiic [iOi!Pi'ii:!§iOfl ~ .at:ld 1:he Chili li'epp!N~· ~ srsa I_" III. t~",,1t .EI. lot of 1::Ir'&ii'l!i,tO(liliI19 .!I~ s,.;::.Me MI'I"i:e'N6fk

i~ 00

ptepilt't!, 11'102fur 'l:hi~'C~i~k..

The !-Jitll1!' '!.v"rk 0111' b(id~ \¥&~ pJ&~d II:oi;:l:Jil1. The ~rl :iI!:[~LlQJ 'flr IJl'ii::l :!lflr'l8h~.tI o::ouFile bongo dr"vi(rS;, o~ Mki1)tl I l1ieJ!ill!f pl~e;J during 'IiI:iI!' ".e-M~.

boi

-r a.
drum po!itt.arl1l - thi< ron{! h,n ;;II
Co

JERv

5

AL
lI-.,dI

~

~

Tilis

Io"}~

·Iut~

bL1uyh :;'!:m:-:l IlL:! pl;:sr lOoIi,fI ir~

rlumeroi..l:i

::'~r'lilil1!:i1lr

~lil€' r~.ae

·teE!1.

unrd~too t~PiJ ch,:mg;::s. and p~tw.i'm. The "N~li Iil'ilrl ITI];' t,nils1:~d b[]~3:I"II;I~ gl"O{JV;:;:'~, 1:1)' insis .d th~ tha ~/4 hri~gQ ~hC)uh;1 gO :i1 mt f;:L:S:l;.-:;r.Tb~ iOCJl)gh F!'-,rt 1'1);'5 OO~ I"F!!I b .. d to If!(l 51G111Jt"rIJraginr"l1 t>NT1P[] .tit 4t41;i:rme. ell' -i!r-;O !J.... rIt.a;;i1!l-ieo.gro''''';~ ;'1'I~letl" m the- mu ..ii;cll .;-h:1'ir 'XIiIi'll!?',

ro we- I)lo;.~d tba D~li 10;1 1)1)

Ii!

U14l!lin"

:':-

"""'-_

......

./r:-:_~
u

I~--------------------------------I

i O!;o}il"l'!' rl;"'m;;-mb.:;,r·....tt.cll'lll 11!'o!~ ....m~n th~

mack.cdi thii!..

J

-r
YoI)~h-iI'l$FJil'lJ,1_

A

Ii:

! w.a,5 'trip:;'in" out oh E-fidlnf,1 Wli!~~ od#lnl'l:~

~1jp.;3rgr ...o::.o:: dUlin-g ~l"Ii.;;

tho'lt .....!o[!i:_ Tn~ il'1'1:ro £100 I

l"h1:5 :;Ofl.~ remlnds
lih

eo

me Qf·

Cornm~il:mem:l'"5,

nod

~mi!!

~L1ftf:lrink.

H!miWlE!miBL

i FlI:!i~d: !o[]rrtli!! p~I'~!. arHd rome- k~~Ud5.

G.~J'ili!!
tilml)'

N

T

Y

,€

A

R;

.1
I-ti!r~'~, nc;lh"-'!I' ~~ a ti'.iat e:~IYle O!J.: gf the JIi":i!'19 jarns. o.urin9 thi~ ti ~,S:J1P·~"i?i:IJI M.w-Je WM on ~'i'J i:lirpli:IJY '1"1 I1lI1t ~.::Ir:!o'ere~. 'S~fI1JoI::~ I 'tOIJOO -i!f! i<':ol~IJ:;1;" to 1,1 !ill' oil ~Ciubli:: l;;t.1$'s pl!.Jo::.l ;!lift!:!' the brldQ~ ItIoOO' al~I"IOJ' FI~-.yR(II ~ I!"XiITolI k~b[]1Ird i~'1~.

'!.ong en iIIrlealb:um_The drum poilrt .. WNI)

4.-'iJm th!!! Z~:!i'Y .ftlrJ"¢l~:t-!I;lr~ 1i!-QW1t13 T.j)~ re rolill 1.'I.'~r[".: J iml'!'lY 'Cn-i! mlbE-rlln ("5ma~h~FI'ti pkin5) in::;pil'lhi th'::Il;J~I).

Sol,lnd~ ~(1;I:f 111;",1.::! L!;.-ti (f.:I~ , rnild_e. t:I' .at hom ....Thi~ 'til!T"ll3'rit ......... tI"'i:'j:iTn: OtJ~ s m.;! 00 the .Jon $pe1!1~r 1I11J1t"5 Eo: los len , p R&lnc1l2l~ the Be~5il:IE':5.iiI'Kk, and E'l.J!i>!I G.tI~Oi"e_ tei!ll~ If''.!\!:!I)la:rifig p~r!jJJe~itm I .jIm;1 iI$ w~ []i I)II-:wing .II tr.!lcl.:~

m:e

,Pmasotc
--.·..._~ ....,I "_.... ,

I 10'Ii'i? 11l'1~-yiIil!l1 hi~ron!:! ~ ~t:;rt Gift t I~e :>~~, i.':.IIr foii orire 1l';;IIrtf;, .,~~ m'9' :iCreaml~lQ ~i, 2; 5,. ;&j, $~ft ~111 ~ tif"lie

and E:t)"s hl'lrmOn~e5, I n 'tIRe 'I! nd I a}wll.)!~ rillict a ""''a"~to 'Sneak:In tho !;I(!
~r ib.ii.i

'fl"'0~

~;Ulm

i h e'le'Ty anI um,

Ali l!:!lis,-irl~p"ii~d Pi""'t~:f ~~~!?Ij. Ch~d ut. li~~n~ to snrne 01):1 sotl!lrFfip)' Frir.o:; bcloro
Pl!oni$

tn~ alum

s.D1,mcl'1!i nd' the ~

gl[]m'~.

b

I"h';looroding '~hi:'; ~[jng.

H~r'l3I 'Mc"i'!i

1<I!1'i'I~ I?'K~I,,!:;o!! f!!Jir ['J1~ te 1;.t5~ ~I!)e twin' Pl2dar:s. lhE! fill cameo out of watching .a Cha mbE!""S ,..idE!C-~ r ~Ui!~ ne pla:fE!di iii: in ~Cl1l'l~eof the J!'-fur'lk IIif2lf:k!!:.

;;mQ1:hi!r

A
'"'"'I:" .L!MiI:f.' w;:rlrt~
~e1:JnE!r

R

J

D~

1;0 ~glJ~ 'I:'.\.'!!) dlfMromt $;)ng!> !:':I~e I haard W~E!ad CN!?f Hee-i~~ and ~B:(oben'~ by Te~i"i fu( Fe.:.~. fie~ ilfl.r.loctl'ter ~(!ng ..... here- I .;j:1t 1lD- wi!' thet 91"OOY.f 'efl'l.it;io ell'e(t b!l u

.Arlgee. The- r.:hO;(d pr"g',fS~i;;)1'I "'~ 'thi~ ~[lr'lg """a~ r~)'d ~d fl ttJil <In [J.ld ~~,~~ 1h,:!llt 'i.v i!! h.!l'rl-n't rl!!ocrci!!t:i :fell. I W'!:!i~ pfL'!l:i:!!bly '~rJPpi~( Dut OJl the ~it:l~13 aiHhe: USA. that ~k.. ~'an;i!lI'I9~nt 1!IJ.t!!>

I1cf(R'I Chfi:j.::;'TI'1A.s E:'oIGf.r;&:il.Y/, HA~~j.:y NftW '1P-'AR '7Oq
I had.a bad night - Jeng and I spem illooth~

p;!';::;r~I:.I"

in~pir~'11"

ih:t 1Ff'l:'t

ikl;;j

Fil'l:!;.

'SUpelO'i1i9Iw~Jt~ her'€! .....
9Qt thoe Qrl,lm

r'I~ ,ea;'

broM!

SOuilI'I d!'lin'li. I 'HIiI!;

I:!!~~ !SI!!!!~ .. humg;",,~, I:!".!!mky" ~nc l b.!!ct-t n~EdM "' barth_ It: 1.... ~ on~ [j d!.i;i~;::; r;;;r.:;; mam;:,nt:o ....-h~"l 1;",11:011 f.'liIrf'l3~
'l)f1.

1;~1i>

m 1)n.~1-

CYMBALS: '1. 1.i1"hJ-M1':3 2. ~;B~cra;atl 3. :22"i1da <:I. 1.S"C-J.a.:ilh 5, 1'6"otfi.iiil;1~flpbiClFial) a, D. c, d,

DRUMS;

lG'5nQI'C l2""~iJm :2:2" kW,.o;. 1o"1loortam

I 'liIi1ii'lk~I,"",;!Ii!; t.IIan:;ue; woo 1ii"!lt: :s.uggest-ed thls 88~- !AIJI SCllfl"l~1iI11.e-!;..,iDafb.:I!l. {ahif' ,dr,'L!im tactn sets up two fla~r terns, M'l):!,t 11J~ '~hill'+irne, I '!;min!3 In)' tru:;~y oiJl'lki'c.k, ~edal nat &i~t;hgk:i!3ro.;j,lIf Ifri;lk<e:>. ii'i'I;:' pl3:(aFi al~n kit ,eomfaf'lalli:t Sometime::., if I'm lIc'9t !!lIz.)'i I ~~o bn:l'ii!afT1!f I;hi~ oi,I,liH;It(.1r 1Qo~ ~pla!l;:liI. I :;il:j"t lm1y 51!1-.:!1t m;:ry Io.w b.f:!:oau~ I ifii)i!;1i'j [pla:.- t.l&ei~Ul=h i alro heve IlTIY 'C--ymba.t& 10'0!'f., ! col!1d e;;,!8il;t I'C~CI'i thf!«I_ F'flt' ~'O :;omc l'"(:m;i,1iIii, I 'Q¢ ll{lr.~ 1,,) J;lliI)'ir"l!3 i"fly ti'1-~l e.iflll:ia[~ qulta hlg iii t..-om1lhe :&.f1aJ"iE1 dnrm (which probabl~ IDipl;;;jins whf L c.a ;'1'1 do ill de~el1~ :fii~teen·bl!l~' puU~I1ft(I"' I lik!!:!,1)o run"", df1!.m1~,I ~ ;;! [.til til gI1f1!rt n6'l.eS, go I !uFle, iii\)' di"Un¥.i, qUI~e ilght 8~apt 'rorthe ~ick, which is. QU1.t! ~.l!d Gm ~h<!~ tlj;!' 'fl'Qf"I'iI In(ll ~rl.lm~r '1;11' Sl;i;y Church ~1'I~fl:!o:. ffl-.m). A, WQrd of adviee: ~r:;"IJU I;}:{l' pl;'!1ying IQu!;I, ~e 'FJ' ".:!'B:f!l- - !Near Barna &S~PI!ifiJl!L 'YOI!J esn !jjIet them ·fr.orr. ar.y rnvs C ~.-DP, 91J0'lt:5 shop (the pl!d!;l9 swimm:8~ !J.::ii!') , C'l' hi.~Nj"","~ ~ Wirp~t ~~fiflii\i!'1 and Co.'l'!I!rucUan \!,,'jJmE'1'S usa ~t""3m ~ "l:' chillap. !3l'td hey. a....an Lars WE!13FS'them, II'~ Ia...~rna ;!II'IiiI a'IW.a.)'~ lo~, Y0ur e;Rfj:ilUQB. 80me goo.dI 01' tlSS>:ia ~ r iI1[)o{.1r tam.

UJ~lillli!; the Ql! itar pla,ye-f9-" I n~r, tmng m:t .:!cromp~ny ~i!3e;~ [)I~ i'fIt" '-;1e. /',"J. you Cll.f'I 8e8, I'VB

Ol."n kit (~mI8:;t.; ~ Q!di'ii! 61slmele :::;;:::1:-I,Jp..

~rdlfl~rl. N(~!l!Iay:l;,

The ire\i1IUfI CK" the 8QUJKI rEI~rrf>DrcE!m€ll'1t I prel\er to use; cnl:( one rack tom and a

nOEL.' 5i PI
Ana b8: :B'l1:gk8tlyang mga pil.'M1f.lifJil1tifgan

I-==-' ,...JL.....JI """'1"'-'

_I

-I V·· ....- ~ _ .,/ ~--

Ei
1 '1

M,@i;jlt th e\ ne:w 'Headd it ion to 'tllle! b:aJf!'(j,! Get too kno-w th~ \l'~ry b igl IitUe [Jav Id Boviie' f~n~

sa kanyang br.i'ftajt!?' N,t!l(1iniko D8 siyB' ng mga ''H~ad d~ctedf'anS?' Ar.!'Gba an!} li'1~ ~fliL~ nty;a .f1m!Jfoo1 $a·He8.dnnill"li~~lfatjo.n?' N~nlnj~_go M S'/yEi .sa rugcmg blil'ndzl?

IlJrrgit"Ol

'~~::Z~tT~g,h.~fh·~ ~~~~~ihe'Ch~v;~~:!d!
,~~

Ilf'S the Kf'!o'w~ilBwelll Il.,hlel j:"eve~led!

$&#
(IIf TU!Tllba'i19 Ptl9S0 W8JS suitable (;till' lhi:s p,ill'-good e!1CO!,mn'~.a~·, and. c:oincijd!enta! Iy,';; KaiiwetJi!l' was bel ng p'aye'o OV€! r the radio stereo syste m.
'ft'i>I~::i .aIm osphere Pla:YbO:(~iI-Iow i ronie, PillbO'":(~ Yesh, p!a)!1tll~:Xio:: Well.
h["'lt \'1;19

ironic hi!l!iiJ1~ ~K.£II·i~!~m

QVoeF.

~ll1l!a· plpes.

~he,,"I.We wera 8.11nords then an~~, :3:dmi~)18d]y, MJ !~M a 1 gl!,!l!i on drums w'hos~ name i!;; M:;.nny SaIv-ador. He re~ILy weai""8 thick 'g!aS'Se8, and hi3>tlOO ~Ili$ younger brother: JOnr"l)'i 'i,,,tie. t'!a(!l to. IP-I:;iVthe g!JIi~;a~ filJr U::£" ! pi a)'e~ li{e""yoo8rdla, rtLythm gt!itaf$" find ,i:;hBat!;.up vocal::; [baelit tMn, We h1!!iala rtJ Ei-8si:st nam~(I J(; 133Ldiata, 'i'th,o W8.:8 the m~n<1g.e1l'{I,f Pu~:3Ska. We WefE! i I'I'I!I)Tt!e FIamenes, Th!3 c: la~n, The PI8!!offi;;.tlaB ... Well. 'm! did Ellon~ic, A(I~i~, we did Bkmdii3' .. A ft'e f ail, fJ eb b1e Ha rT~ i ti ~t;!! a ~Q{;'k~ r, r~,ght? 'lJ"Inen I wsa. t i. that's wh !UJ I w;:;!:>, .lIfe~~f!( La S!3.I18: l'Ii!j, •• ,[lilt UJ;i' another ItJ~nd there - ·W~· ~rl ;;:;.ailed inne FlJ.lndarnei1~al~ ·M Fi,.il'l .. We had two f! irla akl ng !,I,!~tn u~ MI~eUe amora. on bass ane Rir.;~ Call~;;. on vocalB, drums, ;;'I"'IQ gultar:s _. and ~.wo'9 uyiii. I r~~"!dle{! 'l'h~ gl,llltar!;; and ",~:;il!!i, and i::obe't Madukd',o.lJ.;; hand !oo, ·t!i;1: MybO;;'i'(i8, 'f,o.r' us, TI)e" musk: w~ piayed back t!he-n W8JE! th~ tv-iDes !!)I YMeit 'Irith 1-Q!;I" bY Mojje-nn IEngliah,"oG h ina" by Hed ROCl1:8 rs, Hle~F!- ~7 •.. !hi51~~ pr6Uy cool, di DEfl

ar '~Ieybox found yoor !iifru:)ie~! bi;lOkgoound so in~)31es1ing 1JhaJ: it w.;!i~ wlX~l) moflre- loon
an I i"i~'e'NIe\-'!.' ..

,n

Pi[lb(iy~ ~iil'l!ere-stlng.H iH-ell, it is in~ar!3'S'ling se I $tilFI"ed I earn I n 91 my fi rat instrument .at ~ll!Ie'ag e of '~I'>!e;E!nd :!II half, I 9Ij)!e::;::;~ My r'i'!OI"r'lm;a..g~ me, go 1.tJrough ttie p:ii!lJiiliJ',. it wM fE!,~!I~ t..e~! tor me aI' <J;nd tirna 'coz ~~ FI!VlE .afi:'eJIa tJaJ1'. y.nLJ'l·emore inil.'E!lres1\ed in 'wah:i1i,r')!11 TV t~:therthan l8\5Imil!Il91 inskwiiJ'!3nt an
bG c au

~"'a-

i iI;Ildln't take Iii:lip agai n until w'h~11 I ~ia:j 1'::l 18uti h ad "It. Bin!-a re:s-t sl ra:ad )."'.;;,0 z w'ii'I ~ r. I na~ 7, tl1 B~\!!: when I IlecEiFned iltia !tiluilEJr, Si '-flple ii'h:;,thm gi),llilai - A. E. D - tha n 'Y'lJ"-! !iI.f;)..dU'1)Je- to C and (l, iIi"Ie 3-Btringedl twa &r G an..;! i'L{Itt car-fi .. My hands I'.re~ $Ijll too little then; actuPllly, 'the!r' $Iill are, And then thaA:'s Wll~i1I I started ~EAULY lifing r1il\l~ 'c~ I h&d ;EI 10'1: £i : it !back th i31n, Y>I)i.!I h ;;.<dl bands liit'a

~"'e'

'Then 'NheFi I <n"{i,'!l 1'13. L "!I.tarted haflling this il1lteres~" in ~hi3"drums. Thiti w~..:s in. 1ge."3 ~ '80S 1)l)'94. it's d ifJiI;r:uIt to '~hink about iij bi3"l:!oos~ it~ ~'!397. Ar1.(!! '(,,-,hel"'l I wa.g; .21, I had ~h18 ~ni:eT8;3~in tna sa.;f;op6lom,'l, !!_:;t;l I "l"(lok it yp. ~ ih;;!O i;! trlend who had this .alto sEIJ';.Ophone and he ~",Ity ..... ,fiaFit using II an!iway. BO I bc,rl'O'Woo It ~r'om hi.l1l"if'Or' .;JI_be.l.J! !~ yeaf!!o and e-'le-I.!'enmanth8, I thil'1l~ ..A.nd it wa::. REALLY,a ~fig 1ime lbe1QiI"e I ·e...el:1lhad ~he· newe to re~urn it, '
When I m o'il'£i,d Ie ;_)Jill!!) t:h e r CilI'BgJEi, AMA CcmptJt-!3F ColI~1jI: ill 11900, 1h.a~'"$ w her.e I rai I~ had this ~fiI:5t" big 1D~;)k" 'Wifh !he liiITIualc scene, Back then, th C reo W,~$, 'thl'S g I r~group who c!3.l~ed

C PE!deooe CI~f!i,i;!i'-er ~i, Glraind Fu nk R~ilrCo;)d_ ... ~:tJo!!;eIWnda. of bands, l put up IV~)'~i!ft~ II}~ i \'!ISiS 15. I 'Na~ in .i"Jioteo-!'ICi ve-aff tilg h aehnol book ttttl iii , INer4~ '~be ~'B'/Bll"lge of thea Nerds, Th:e Nerd iierd we waiEi Th0 Nert::i I'ilelli:! back

wtie-n

ths!i'l!!;e-h,;'~~ Pagafl Away andl they re.ally n~cdt,~ ~ \lQc;~ii~t b8:l::k then .ThBIl"E!WaG ' this. g tl'c.~ 1fie"fi~ O"~ ml ne, 'somB d IJ'rk named i..ot.ar"i,(l $;3Ci'1S, whQ, carne to me and &O!~dlUtal ~u~ k&'le'W ti'LBl Il"Iere wa::.
th ia
{l1·I)Up

's~lli really W'ar1itsd ·to g(;, iIi i,I~e mu ale bU!l:lness nac tllilan. so"Sig& I'~I 'QQ to tn.e aud itlon~ And r, d iel!

looking

rer a

"'"Qc-ai~~t.An d II

WeWi3re aup posed to mea!: In i:hls 81'!,!I-dllo. BlTI d I

't~'aitedltnere lor
a~oot three 1ti1lUi"8 a:;;"td no guy gi'lJoU.p came, '9;f!; i lUStS,

on 'QlU!it3ir:5,and Ifrj8:;' bmh IIJI~y8d rh:.-thiitl Oill"!dloB~ giJi~~J!'S, lKikO BOnliia, !,!,!13,S on baas and I waS en dn..lii:s. l pltJ:fM jazz, and back then. jazz w..tlsn1t really tha J;;fn!llof tl1i~. And '«,8 onl\! M'Ilm iIlhre!3 &i11i~'6 - '~e)t W8.6 "Wa~i3'rllF1£ilon Man: Wi:! did Ohlck Coree'S "Spain," endi W8eli50 hed Sin orig:in.al 'tilh i eh wasn't rn lie h 0 j' an 0 rl gin all b ack then.

we

w~nCle'fifig ir ~Ii'!e'
[j!f!$ "",;:iIi~i~ [!}~

~he
!Noell,

rQ Wo@r(j,

~ h 111

I .j)$ked, 11~ert'!i~'~hey were w~itiil1g f'9' Ar~C! t~!~' ~~~ And ~ WtUe, ~1rt.:3d:r' th0reJ I't rEI'ililly w.a:J -iill'! ae-eidotllt Ae~IJ.;,"i!Iy.lth~ mre r~;j:l$i=ant'~iJ' a'i.'i3tJ ti!l~8' m;e.: in Me~ InOm·to:;::, ~II, '1dv hag te be ~ girl , Am::! ~EI¥ h.atll ~h]::; ~ig GOlfmjil5) up r.1 ,i.lblJ~ 'Jt;roc da)ls and 'iiri!:!:f ~lIy Medea tu IPra;;:;tiel3. ,i.lrid00 did the' ~;;:;alist, whoever it WEL.:!i, 'tllo£iy,\j bl!l ab~1!Ito 'get So I fin.:!ill~ ilIglri3>E1dto :!ii:ng 'for them" it Olily for that gig. ArI'd WEI' swck toga:tt1~r: Andl until now; "ffiT>B 511111 to.gethal'. We'ra not raeJJy ·8 grou p now. - 80mB of I!l!& he,va !3i1rE!8dy 'gattEii!'J marriad. ~'i'i'iJ' alreedy worn In Hoog Kong, one i::, i3.1r!3ady worki"'Q 'f.cr this anlmatliJllil fum. ,lJriEi is, i3. I'iIUr.&CI, and I'm .stilt 81 !bum ~Eiugbsl.
IBack 1!1I 9a:2. U:ia,1~ where, I met Ted(ly ol~:z_ W~ 1 ,had So OCCi'I.Jple'0.1 plloO.iee:~iS, ng:e~tll;!,;'. I S I~I) IPI~yea rl),f Imf!ioC 1 Tr'~!'i'!a - I ~~~O' !s:ll'"!g r,o;r ~MIff!,,aM I orse !S<lfI~ '[tit St<l.il!J. lii3dd:r pull-e;d 0!J~ a 'GOUlD.!:! of ~la)l!:!"~ ~rom Ir<~nic Trauma

~m!.J~, St-,. =i:naJly, il'L '\I'IJ<lJ<lii~.t ITlOO sd

II'li ; 99-41. i9.1laBl,ldo~ a,-g.kad 1l1!I!B bn pfey lGr'the tI1Jral: 'Hme along With! ~lhe,m foQ[f tnel r' 9 19, J:!;!ln1bore~. w hhChi W,i;!8 1'I~ld il"l IF.(JJIi Ai't$. De~m'l;i;ei' .s" '1@~ - GCot!', ! fe~~(fi Doer, ~! ~'50 '~he~i~1''time I ;eve. p~ wiiillli'lol'fl. ~v-:;!)'ood:l $hoU!d !"eiTief.iibct Ul!eir firtt tiriii!J wi=1i1,~ fI">jjniou:;,ib8!lid I ike iihi3:ril. ~I 'ffl!::> eoC\!J 'oM: I OOr'!~led u whOle lot ,ryf insltru manta - I did perol,l~O<f!S, ! a!w did 9Il.!i~;:u:S and p'layed wiln kS:r'b~~rd!5 al ti1Cl' ~r"!~~ tiri'!o!.1,!t w~, Maill:f in"b!:irE:stincg 'coz it '11\3!:; ,iii, big
PFMll!t!i.jI'~,

t!;jja

liMY

th;~~D

BMX

,and! ::;loiai,!:!'b'Darde rs and ~n~line

r!,d1e r&

d oiln'9 l::l-a.d1-flips and ell that :stuff aiOrtQ wit h what W!3' '!.-v.Br!:i' ~~! We
:e.~al:!3~:3

could wll'lat

!hardly

~;Qi"f,I'i!'!'ye$QF!

with GU"Qut Salga'l:Jo of ilhEll now-Iamoua Oata1fpdllara,

MO'lJli'ipook 'Elliiidl

S~pp~t;y on THAT

we were

U!'iIlShllJlm!do fi t~.
W8I:;
.j]

M ,go our n
'B);,plill,i61noe f'{l'r m 8',

! ri3·E!.lly liilkiJ'd it

1'rrI 19188 to 1989., I had thla glrtlu;p with NCl91 Ougtinia = I'le P!~i:;:I ~hedi'lJ~ fQr m ltJ:;ick~hen. I'~hl~!he a~ d06t. MlSSiol)liPi'r~r Co lcor it Red ~$ a dtu mrner now. .Atong with t.,~I"'f"A.t!!'! Arine~ 'Or'i S;l~P-1'!O'_n~, 'm'.i ;)!J~ohoo .;) "'Qe~i:)'l: back. thiYIli'lolIti6>ti LauI~ AJi..Jstrirl, ~n;tI ,;,'j ~~] F!ar"e~Thifcdl Gonzale,:z .. We rea11~'djdln't ha!I'EI ElIiI',t guitar pl!3ii31rE oot~, !f1Ie-n,~ I had ~C! !beaf the bFUliit' oj: it.The belild\S ~liIlel Cfaire Sa.iree. iit'-g, a 'funny name, a.cruell~. It's 'not Bl'iI ordin8J)!"
~~r"fIe, It ~;Ii '1 sao wtlefl PB~1fick RaidElIlilDillCn o~ Club Or.edd called! mE! Uip afiilj hs' a~d, If I could pia)" '9ljJit8JrS ror ahem - the S ka\ilBliigars - ber;au~ ChiclitD~'PturaWl3.8 ie.E!iiJng '!he grol,lp 'ID ,aU:end te !lif3: JilEAl group, The ,JiE!rka ,$Q I pllBY€d f'Of Ihem, Sind I ~:;i$ a m,ernb,er cd the ,$I<:il'i.'d:!'1i'lgers tlli 19ri!1::!.

I :startedl playill"J ,\'ith tn8m NOW f;n Jmrwary. Aciu~]I:r', I ;g..1i3rtad January '; §; !3tt Ch8~~!3roox ..Tihe~ was a reall:!, bad i[!l'ii sha.w 'C02: I nedrtt played any ill1lB'lrulil'ie-nt '~'OF that 10ng 8, peilod, Il:k!!ic;k 'from 1S<9.:!j_I W;;Ia I08~'. Mgliless. i \'I\Ba In ~im:bo, II r-e;;:irty'~llln;!' know wh~t i W;Qn~e<tI to' do, Vl.JBII, ~ E)liD g!i beck re S(::tJCM)I.,~I"I~ ['tl)i1Je: Face£ 8£ked me, '~o be- ~l1IeLf mans_g!3[. n'!wt was wny !I ~i(llf!''I; il"!iliIJ'KHe any mstrument bEiQk ;tlhel1_. ~tli i'li~ E'~ees ;;il!"i~f'd i'ii"i.e 1~ be IhelF 1I1I~~I'i;.l~~eli', 'th~t ~ime. J:;i~1i $i IiBt ~r\~, left, :Jit.i~, ~r'Ou:j} AGLA.IN. ~ haC! to hili ln fur hls shol3t;. 'coz I I'i.£!id ot:Ot(jti(i~t!) 1\l;:1 fulfill. I had to sing f'Or'~hEirii, ~nd 1.fiI~t is really what ;QCClFflied my tirile 5iii1iDi3 'HI.!Q,:l, till 1,ggS. And then in ~9:96, I et8!F~:ed go\:n,g 'baa'k \0 8cno D1.
,';;IlIluary lal;il: YI3\B[" B uddly ;;i$ltled rne 'to, ~ l.o:eyboal'"d3. ferthem ·eo~ Il1!aCl~Oi'!9S illl FI"~~a~ ~he~:i 'me~ re-:ally willn~oo to do 'thal 'ltiO;l ,eoo!~f!'t

('i!F!!!iFflS. 1Ne I~~ M;;l[ly P~F.l,g~y~ - bMk; ~h;eiillI"I~ 'wM .<'l!M PMt '0<1' lli\e SIl:;lil..ei'lglC~ .. Malft';t\'i"!i'"W AFilie: p'lo:;.-ed th{; ~~ y:'_;
(11' IRQ.T. l'I@fflI~lItligi '~I-H~ba$$

,~~"I' .lfie l'i;:ey,I)Q~(f1~,

1-\ r 0 i;HU;:I 1992 iii) 119913,we' j}.ut 1!,!Ij) tl"ll~ b,;)n(l e:8ilec:ll M~rY~i1I,~ 't.g~~~~)el'wi,1fiI Buddy 2:~~fi1!)

'lI~e'l1"b (

- ~he Js illlle f(I@_i'!i;)g:er or ~!nr'!''!ac:[.!!(lte, mild ~hl!:ii!i!Ij<W 1l:t:Iz; :J11ii:s jgZ ,g'~O'lAP ,e~1 !cot! Mar' M~!M:e, WG ;jjl~ t~d G~!Jf it Red'S 'thM,
G,R i~"i/;yi$t" M g1,!i~aJ~.~ ~d i~,IXIPu!arjo3!ZZ. tJiack

'r~~

do live, When I ::!~Bl!"tEid playing will1 m. ectu.slly" I reelly' d idnrt know wn8il: 'Naa better. Th'E! m pi ayi f1Jg 'i'/lthctut a keyh~f.:;iist IOF rna d(i(jngl worse furthem 'aQ:r we li'eai~ ~aul'l;d;ed SAD, and i thlnl:'.: It
~tiEi
'iN;!!!,!,!;

be-e;ji'i,I~~

Or:

'I!len. I i'e.;)!!y
tl~'" "'k"!lbOiiltd:;

W.[j~rl't I.,!~-e(l

my pi ;)~.Fig Ii);['lC~ to. 'PJi1yinc9

H138NV W-sathiolr; We IilEid Edsel Tol.eflltirm 'wiith Ekifii91 Be~lo

~~Is.o iJl<JIyW 1'i~i.1'1:t i<tZZ 'wi1i1l a !heavy lb>3ind calk!d

Olil Ia.:s:I )lear alos,o, I t!l:l ok up the ir\~er"est O'~ pl-Ol~'il'1!gl tile, 'liumpet I boo9'h~' 8lJd~"s trumpe~' tha~ he bm.Jglht ~n

ilI~iJiiJ!'1l,

!-IIl:JFlgK¢r"!g '¢<Iz

'bi!'f!E!-lO &:I!"<;~tieG it, ! wanted!

n~di;t!nl~: ha'olEi

~o

10 !be ~sl[y .::;enoo:s wilh iitia rrnesic lnIsinElsEi. All in all. l'w been an and off illl tha 1'E11J8ic: ness f.Oi about - wei!, bual If .yC!LJI start couliitln@ fmm ;:S when I Btarted m~ ~l"8t groop - i'\r~ teen at I~:or about 1'15 yeera airea-dy! IIUE.1 hope, YOUI f ooo't know how M· add ~Elugil!!l-).

rea Ily,. ;1\1111:;1 rr Y'O u Ih;ave to ()ICl'm~i:!ffi 1'0 ..;.1l1'1e-rI'fII!.D~i(::i;ili'l$, y,I)u.'~ h tIJ\' e It'! ore (:l'r ~ r'!o ~9r1etie"", ~<tll~ "Mti'd have

takG it IJIP 'coz I waa :::'0 ini'ElF6::.i:ed in Ch£i~'Ba.ker arid II em so into jB122 now. I !'E!ally mel'IDII.!'ed do,,,,,, Iast y,ear_ n I 9 U·fi B!!; i!:t'lIat"!!i I ~:_ M!!.!Is.1 c a.lly. thnlll~:;8 my b:!!lCkg'FQ!!,!IfllI;L U.~ no! rnucn,

s Icrl more, Ei.:llsical!y. what I'm 1e.i!lrnil1g! riO'U i~ su P p'l:I!Sed to conduct m:;'!!5i3lt .rillO'ngl.... a,group wheri: 'you\nB . iih not re.5illy part of:ihe group; YOu'd havel to undYers1:and that th'*-'B g !..IIys s ra .[jj q U artet, J U at Ib !3ca:u:sa- you pla:,- '~'or th'Eilliiil doealit mean yoUi're ,8 .q uintel:_ .Ill'!:: aimple 0Ci(Jrte8~. I aCI:ually goO' 1;11 .~he belll(:i;B rL,I1 es .o·t
cCLHte~y (la.tllQ:hBJ. wbi (;11:1 15f1·~ml,lc;h

$lroCp.-I W8$ ~ 'rlu(;!ua~ing type or music 81'11, If lid it t)i§' I'" the !~i.J~i;e Ib!il!3:if!~~!;;:, ! ~!,Je$$ i'(d s,1'111 h'..IN8' leam 1] lot. mere, ~ t(l 'lIlIe "i'telilds;, I still am leamii"!g

......anI t(lo l'I'I:ake

gO wof;)r.:I'Tha~ wa::; Ih~ '~hey ~;;v;;k ·thSn, Mt:lrGw',; nt:ld no sense or ... tWi'liiI:; he -i:1lwa..,.,::;r-:JJtJ~. o it! !;;jy;g gl,.litm-, I thin~ aorne ¢. ua ~tm ~hiifik thillt M CiO>E5, EI)'j willi, 1t!1;!' i'iiii.ilI!!il:!s oErtt'!iif .::;.Qng!S. o(w, Hi:".; R 'l,'QiGO ift:'.illl~ fh;n;;;rit uh, iril~~. You';d Iia'_'~· 'l'Q &tJ~,g.. n ~ ~rt o~· :Ilhg, API? cAL ,ryf -H~Q g fOoI..!P, And e " wsH, Bl.'dtGy· is an e:r.IDeP1iorl, I dorif~ mean to :;13'1i1raglii~e him. b",~ hs is an 9:«!l3lPtkm. B~d~1f'\; siws.),a c..een th is 'ruler t:,opi31 of mu!Sic~[jn, He); more of .~ pEirfiBc:tionist 'Whfil!il it comas to his playing - both on the ~oerds AND 'OD fuEi Ib;N.S.. Ke'a a good ka:tbDB.Kiist. He-s B good IPlaJno-plarer_ Llka you could ask rum to IPlay·lD!.Jngs mU'3iC, and ne'ci do ilt! He·~ FIEALlY good. I admire h:im fur thaI!'. I try to pICk !.1p EI few ~h,jngs 'from h rn, ~'d ley BINa:." i'rom ~Ittlng be$l!d~ ,him 'On :!he plans, though,
~i)$t

k:'eep ~ oeat, a stead:.;' DM~. H~ ·e0~1 {3flo'~'! IH,e"e! $tl..!mblg: i!i 'fl;i>w tiifii1 es, tlflj 10 pie'k. ilt up, arid itltl

were

~'fUW

I .~rit

BlJt i0~!ec~t'feIM,

~hey'\o"P.; ~angecL TI1.ey\!.;!· n?Blly ogjIlOiWt1.~ :)drn iroe them i:Orf that ..

The ill' ~i'Fe~tyl·~~ M'fe' rnc:ai~al'Y charotQ:'BIJ', YOL! QM imaqiT!Q' t~I~t"
'1;:02: ~Ti9)'

Nco. Fia ne, 11'Iebailfll~ ru I~ 001 ceu rte'!J:1 i~ th;:!it ii it bet\ell~'S the group. !hen ;)rJ '!J!~e bette-r_ Ii it I:!oe~e-ri~~ (m'ir.y o;Jrll,!l il"l(!I'i!i:i;I uai, 'then I giltM!S. '!(Ou'd h~ 'bO ~l'Iili* ·t..".ic;e· .jjjMut i~',right? A.rt-d in ~is caSE!" 't/ith pe~~e .~!:~H~i!"I~ i)l;l ·think th8lt ~am re.3l1I:,'a 'i.!'8lid mE!mD!31 of the grOUp, it wClv!d Q!l!I:;oibM91it me, It 'tmnll banafit :ltJem. An Q I !11i'Iil,k. 1,hoot!t~::i; H~~ :s.i WIIIP Ie G,O u rtea y ;he ra.
Plavl:J.O~~ 'Wll~t do ~;;).I..! "ttl illl-;; of ~lh8' csna's 1ihroi,lgh.;)i,) t 1f'1I~:')'e~tr::;,? d8'i'!3~opm!3,n~.

They 1I"!3\sllyweren't ,8 Ii;[lo'i'trll band. and now, they are the blgg:.e~ b;;li'J,;Ilr. the l:I!!nc:l. i uaei;! ~'O l;fi~ tnern home In i'fi!l C:)I1"al'id ! s.1ill u~ U~t ~;y - .und ri.>t;l\';l !htry h-iliiJe' got dliff.Brant 'Ci!ln.; and ·th;a:;,ffiall N~W, I:im1itd new. righ~? 80;.~:98 !hil7ig:srou undarstand. CODI ytm,
~'B:,'box: .A.n:t ~a;at WO'iri!S YQLtd II~ 1.Q !!.h;;ii"{!' P'1~lbiW~~t!.!1i!lly, I W;::iJ'ltM tl~Mk the band fur ,eiien ,,;;ofi~lderi FIg me, J was @It(lad~ ttl is 9 u:;o In, tlrnbo wUr. FlQ wQtk '~~Cleo. ho ~n w st;i]Ji'kd lit;~'I3"Jliliig;:0 Ohe~'lEiakei': An~ ~OineM1eS, ~1I do ~t ~eD~iid lbac"i3JlJl5.e yoU·dl II f::e ~o fi)~, o?! I~~,fi'.Olle ~nil'ilg~ than j!.J~~' hal!'ig around, Arod this 1$ ~'i;lfi'1{1thirt~ ! lIIeall~ app~e~ilI.e, It):; givcen ma i3I whaie. lot mOIle roOPl'l. NOW I g~:!: :b;:;i ,d'g. in.-g!S fla'o'ei u:;edl I 1\!1dO. Well, ~QOO things at IGMt. &p'8ri8n~e . .And I th in~ nih~'I:"5i Nh~t ! r1 eee. I've tt.tld roo muoh -of an eroperieifica. ! Afii~ I $til! M\I'C! n't .·O~r! dl Ihg, rigM 'Elxp9rienc.'9 I want.

were

Ii\.,.thing be-f.(II'8,

IPillt;.Q:;: AeltmJly, if ':f!lJucornpase how ~t.fi.y :E,iJotInd DCWi' .as h.;:.w .i'ii~)' sounded back then. it's a. far fXi/. And i~'i!!i not 1i)~;l!"f.M]: ¢ ~h~ tQ.chnlJ'lc-gr-:::st dew.:lop!1!lBnrt ws!re ha .... lnQ'_
1);)

Th~\'~'

rei]lIy !iI rlYNn, mu:sioally.

The
GOffill3~

h,o!'! r;:$.tim·e.

'0 pe nUlflQl 5yn1;h cho rd s 1'0 F "Hi!lI(,8,ni:1!" onl the same mdiQ station in Iess thalli an

YOUR.

'T LO

o
DIGI.TAL AUDIO

@
.

liRAIDlII(Q)
.
"

,

'..

,.

.

..

.

~
'~.

'C'mITlf
'= ,IB.!

.;:9;;.

~

,

rrr

1~P'~'~

11l

] MUSIC PRODUCTS. SO IF YOU WANT MORE THAN USUAL FANFAIREI

OR VISIT US A
VIIR:RILMAl~ SMI ME~~'mAU ~-

I~:A)D)]I(Q)
. .

enfi
~~~

RI!I'BUfSO:NiS GAU~R ~IL
SHANG~I-lI.A ~i]SA ~,~ 'HrJR1~RS" c~ln SM CE~'ER pm rfl ![l1lJA'll13

, rurrulBAN I~EiNl11R. M~ll ~ S~'iSOUflHMAU AWJ:NGI T10iWH C!EtHER Mi!l.iA~~:N!1\CnliMiD.WL SM ~1T1i 'I1:Ela:u :5Mcln f,I~JRVlfll~

nnlj'8~WIC,EMERMlU~

Trans'ce,nding the ---"""", .......

ASIATEC®
The Mastf,T of Audio and Vidm Tochnology
~SmE( au.tiitl>-¥isI1IlJ hltUlk P.Dpe~ ~1tE: ill! II nno pattll ge_ TI: E! 'ftmJli5.ti[ de5J!)'It d~idj, hil.,4l!1:h t!lt!lIli~ IIn~ n,Pe::rh II'tUlhillly, f!Jf {olor UI!"hl~5.i lind igr:l!l:d :sft,crlpt'lli!i'50 .tt~
plrlpl!fnl p'fE:(i!llofll.

11lt

~ey~D< m!ll:lm

,q;ulity III1dl ,prtlf!l.

WIN !lmR THAlIMP'OmD PRODUas. ~
.. ~ 8LANK 'V!D£O ~PE~ bUlIiIJ1d YHiS F<irmat Wilh 3M :b(l~~
(liSIgmiml Ii)

.. VHS Cln~ 8m RELOADING KH

re~lh ~' ~r

p:rlilfe.rtnte

''iJ CD R,[rlJCRlO~ !;ElVIOE .. ID. U~L100lUH SERVia
1~;,udiH!I'$lBn'e

AUDIO BLANK TAPES With fUeeiirnl m5ScJk: 'IIimdrlllli-sm

· -~

---- ~-

-

G4HETO #5: BUOO'Y:S .SETUP

Color Raimu r.ds hair' & e1. him find his (In" msticks -111 roug h

. arcus's hak-maze 1.0 get j' to lie
con OBn on tl me,

-e~'~". ~.'·c'rm" -OO~~'"
• • •" •• ' ' •• ' _.

",',

.

I

'.

..

.'

-

•I

.

',_'

..•

"

.'..

....

.,",'

'flu'

.

N-'tl·- ~ ...
• L •

:.'

_ ".

I

.
[I

II

.~

.:

e
''!II...

~

..MI

,oo~mi.c and

phnQsQphi~1

ab!l)l!lfi: ~mmgiln.gl

s4metlli!Jing

hO"~ 'with '5.0~j'rsig ,

cfiild ,:!lind

to ~r

Grs.t.. orui!l' a ~f1~f1Si !.Pilt. JM€'J\ ~;)rn,ij ~d wff~r.'_ R~mem~1' ~ OOn;:!ln.;! ,pli'!; first if~' m~11!J" i~ ~IEJj;iC'Ibl!tical~ .ar.r.afi{j.ed,

~he

flillflll,Fli:1I :!i1'J1it ft ·~.i'ldit1Gin~11y; .:;;i'11'1'\~ wi~~tli'if(:!: '~_eflu~, ~C1!' ~<WT"(, I,!~J.I;)1I,!til:.ocl!ll~~. strllMlcest:lJ'," r llao.: ~i'I d1a~,oltm! ~p ~n~'tDp_O1~(k LI' OM b~fI$a I!:'~UtUi\naI1'f!I:]if."p!0!1;~ Ii:"'Clp~rly iJ"Iil: 'IDO'J1l. 'Side:> of 1;hi !;Ig>i!~h:;r.p;;d gp,;u;~ &ibwL ~i .. ~tn~'~hDtJ:ltI bi:! a ~d d1~rr~ on,:fu,p of ~t'ie,.tfli'tl€lle L(~,rz~rn ~axfp.;_itt w~~, the ~~!~' DfI~, lif,~~-e that mtrti~~1)1~1 ~~, f~s~d !f t¢' ~Il !~il~ro IIIi~j, ~Ji'1:f Olile df ~2! req:lliir~Jr'I&'jjts,. p.3;;:k '~DUi" baii§ aJld ~~~ ~...U ~ t hi! r!;te;ii; ,~~~ i~t,.lim\;ot~; h t;l1~ldl ni:llt bi~ ~cnob[] L!lr~gl~;liI:! ;:!,bl ~

I~a..r :

fir,

re ~

'H'Iq-'U 02't.e-i1Ipl!Jrt 1m ~ai'I'J~ ntu slJg!alf' 08ifld (r~tn IIll th!l!v ,Dr~pl'i:il\oJ~i.;P.1~Iol",gililg. E:!,J~)''QLlnDl'1'l. nc:.r.d O!~i'lim lit:'n:! ~ii f yt:!u'~ ui;;t.b@.i;ie etl'iiil rl@OOb},'I~m ,,~)' ~':II~lt. Ow~e-, N iOi!will j;lro. ill€! JI,li't tnt) right ;:t1!T~J,Jn~ Qof ~t~, '~q;w, mqre

.1"«1 fiO~ that p.a!'tlk:trJa!'" ab(M.tt.th;~ ibnlYM:!d ,oof.f,~',~ '~Iil;ort it ~ht:il,Jld be ~t;I .,.,r;rt;;l fn;n'rii ~hit:"fin~! bt;~nef'!/~Ifo!::r', I~:it~,a"i':I~t02rt'i: i'11i~
(IJ~~,

!lthis '~imll". I;I9n i'':iiCIII~ .. n ~RtJulitlll'liI'Ii:!. M!tteo1l ,to ~'.;'~'e't~ the; ~ r ~H~ iC'IlftIiI al;e it ~~11)i" m warm'~ 1j~8:'5aome-·tlmlii, lill~;"'"thiOi'~ _b~bli!.b~~I~ and b[!~ i:I; 1;1;; ),rll.u:; lil'J'!;.If. ~ di(h~r:f.l!hiri:3 ri!iJh~, ·!i1;lU ~II ,1;t~M!'l ta,t~_ 'tlit!' pI:5rlt!(,_i: ble.flfI 6'1 hiEllI!?i1 ,9[Iacli"ie"lt:.'b!OCl~ ~ul', 1ire ,tiM ~~im,~ifl aJiij:~n~, U~hi: ;md:d.a~,l.k.~ oC!!'1d ~.;tn:'.Qrr,;:t"
f:~mtlGi 1Jndl J~!'Illl·'!'?t;1!;!d~J;!~'~II,. 9
wI31 b~ rurlrtl~g ·lMiL11!i~

IJril~~ ~am t;em;:;~

W'4'~

~r 1t'.p:5".Boo ::;Ital'fi~ 00 )lOur ro-Il;i,lue and' .:kwm ":lOlJf'~hroat1n(l,'~pl~r,lh~ 'l)f"IID ~~om!!!dl, ~~
'~t-,oougb
i:lfl,E!.

~

o!ln M~~

Ilit:" ....m~I~ Unt'i!!!r:s~

tli~ I:'t;!lrd ~i1:,

cio1ch otlilcr .. IiT'il!'.l:lning, 1li:1e-CD~ will gEt. ,oola" and '!f~ I~i!! oilreillin" ~~t:JIi., We clOO'{ wafit 'tMt to h.a~jlie-n, .se{\litoe- i5- ~1)od, '~hEin! ~~t;iI)Ii;:l bLJ nc, ~~ bul' if il: s~ ~"O Ikin.gd'om loom!!', y[]U wi[1 hi!l~' ttl te~m to ad dJfl't q IJid:: i1-

tl~.

m~11 ~fte "rlaitflr,

-q;IMEi 15:(iii' the '

c¢ INI'IOev!!f, 1:0 b~I~9l~IJ(,W~(l.
Ji!§.S!!1:1n:!

,ol'der~ ~ tile ~rt\1i!

~)i!})e\ beGi!l!!S9 '!oo:n,.

fne-y ......!I U!JIiI

I~~O'

~,,'ftE:

th@ ;b:nliiifi!! ~pli~aMd the ttllrt!!i:!' '(o~D do.\e to >eaeh oO'the on .aPI\IT"I0'IiIT"F'I,1)l;tlyO:~' t>1lbllii'!j:f~91'1 il!i~rt:. ~i:t nc~' tQ!,JCIi1 tltM:!''rnd di.errv- I dflrl'l e~tII!-~f~Lijj lifll~ ;:;ll~lJ'i~,'flf nm, ji6t. dOfi't t::;;lkh it. ''fQU'li h8'i'f' to trust me now, 'Ne'~ !Jone 'thR'f.m f!!j!IIIW~ 1'I\e-,. AQ1;' 'l3<i!fifl!3 the- fh1!d ,!=h~ will! II"r~;;:: 00 -!;til! .11 YGr)' ilF1~rt~M i~t:taJ" in ),[]U~njd1i'"i1!tliit o.f this d~I~-til~ ,J.e~t.

th!3' ti!~!l;:J,

.Plat:4!!

~

yeu '~iII with mr:? ~
btR;;iI,J~

~k_:1!! [I1"N!!'

0'6~-,;!! !~

wml11a¥o~ ~tM!JJ~h
i.U:i\Il.'~he

l'd ~lJmr!lt'~

it dO' i'I'~ maRES' ~':~i:llliilr" first

1i...... . ~~IiIi~. n

I' 1~;f~rmNb~rrl' cZtl'1cll ~lioe~~J. ~jijdl FAn W~~\·"M¢W':;"fOtl'r!!! .;:h~('I~~1 O-f!h.1i1 Q-f ~~~c~' ~~~lmm~I,!I~. ;troll.wb~H:twt!.~L~ 1~..e:~I'ill .. ~ nm nilel'l)lf1Iq ullt!leq ~he OO'fi1ee'shQI};a:tf~Jii<j\ JIQllft ~Jry. I')n QJJ1I;iji ~r"'~!fL"!. ~.I;! ~':i: ifa~F 'iNn the:

~In~"

i= ,cr=1ffil CID'i ~!.,"'H&vt:J.,~-.itf'!A!0""t hurt if rot?en~k It 'Ofl&i iIrI ,i:!! '!.'i/t1ll'e. lA~e liil~~

W:o

b!;l'<:¥nllhi,~F.l.

Ha If tba 'fun ,ill1lmlst en I fig to tB1e E~He-ad:s.·rrnaslc comoe: from tryirtg ro Uni1e.FStetrl H 'I!I !ior.~ withi>ut look t1~ "Jt 1i1e ly.Tk sheet, so I o1i k£.<!some friends to d;J. lu nho~t, We did come- Lip with ifltere.rtirlg results, - pF(I,'ilrfl9
that: predse pl'"Ofi.1.Ji'lC~on is NOT a prerequ~te M being an u~tJ:aeaeai'"t)m.aGnl;!tiqJopular
FOck b!:'Jfl(l 'l.f0.C!!'!bt.

$On! :e song

oerrect t~ulks, e'ras,e ..·lh,(!alfd III 'ro.~~i!l.m \"l't"'i.c4
'5.0ng Fwltt;.:tkc'

ell"ai5'e'me-ads

th(!

erasE!l"-he,illl"d1 lyrics we:re tabefTI

fTo.l!Il

iio:ngl With A SmiBe
el'il5!1!'rheailfs,

"'Oif the ttl flg~ l1hat cour-dl go wrof.'lSl.e.IOf1g 11hewaiJ/, ..,"

""Take a bite, It.':; o\IIl,ig ht~;.

eras.el'hNlds

,e-,aser-hea.l'!¢l

era!!lel'b.h!!:iard

n'saby ),Oll can put col(J91'!1;i t!JOr\g1 tf'le wa!r'- .. ,,'

"Say. gootlbye, tt's. a~righil:. __" ~HI{'l!' oil! b~, it's so hot,......

"Thin

aJ;KIo\Jt. ..~ouJ' life .:"

song
Shake You r Eofe;pJ

erasellhead "I \iVas born l.IPS~(~ @ry.,',oin " _... iE!'r~ ... hflInI ~I was b~r'ri' a(5 a down. __ '"

so.ngl
Kaliweite iBl'oiIsertleads "B.;:) k .. i ka'y ma-karffloi'i oh, .,"

e raseli'-&eBIII'd "B,aka,lka,'>, fI'I -k1!!ba;ollg",'''

FtJtllri5i:ir::: ·iIlfa 5'i!'J'h e ill OS .... Furturi~tk! Futuns,c r~ le,~~ u]futLl'rE!'!5; art st:ak~'~ FYh1ru'::. <.'rt: stake!'" '·lt~,:;. mi ~k~1 rn a mjstake~"

SOin!f

$Qn9l 'Wi~ A Smilie
uY(tIy

~n i1~r

be too, hap.PI" ,erill!iel'-llieal\d

eroil5.erheads,

""You can nev.er !be

to~'"

jr'l

tnr:lo

lift;l-", ,"

00)' if y<IU .cry... ><

"'laundry
u

laundry

(10:1,

songl Wai'tinQliFOF the 8l erase.r Ilea C&, OJ!! m!l back. u:itr.tr'liolet ra.ys.:" en!l~""od my bt!~ aren"t :fOUl proud of m ~~~

IKalillllete erase rh2;a ds "'Ni:yaya njya kaml SOil kubt;:t~","" era!!llef.,hilu~r:a ""Ni(!{ay,ellF! i:;e! ktlmi sa lLuneta __ ,.

'5On",

U

Ttrp To je'l1Llsalem ~("tlme see me stomp __ .'" 'I!'r,aser-~ "O:I'JTIe see me SflOIlle..,"
,llllriilirPWheillD's

song

5UI'iIog

nilJ 'TQ JemS'allem .1f,~meiHI!i ~n:rieve,r ands, __ wMer-heard
;, It

U

n>e'l-er ~a 11f'I!:. __ "

sg~ O'id FaSt. ofLed O1ristma5 (a 00 ~~1IIiiId5 '''W,e're Ihc~ to singJ the staples .. _~ IiiIraser-h;e.ard "Wt;i·re here to dear. the ~tablU5,., !'

Harana
"'wag! r'l.!!'n9 111'1><111 umbCl)'~ aflg p~Si.ibi9 ko ~W¥J. t'lan~ malui'l99aYj

'SOng

er ..se~"

~ras,,""'"

<!l'Ig pag-ibig

ard

ay

tUI'1l8~_..

n

~(>tj Ii1e 01<lE! f IIifttI e
et'~

@l'iiIiSiS'l!lte!iCls P !'e'tt", I<. itty ey>e_.. or
...

Dowllit:Gwl!'l

Son&!

ko ~

9!.JJtly."

l\.Mn;I

n

"'Come O'Iffl-r l!l'Id look at me in th'e

eJ e ... •

SIl1In,g
Trjp To Jerusalem

e.. aserhea~!il uGtoose r..oly b ood, .. .; eraser-heard ~ !e'f!!'"£ thol-y d-,.a.o.;e- ... ~
;5o:nQ Fruitcake

~i')rth

song ng They. ~
~ad:!!i
u

"Di5 mi2 d"".Jjon~r'Jct me ,!'!IIIthe- way __.
,1

!" __

Ki~ me,

r-h .rod fe@1 miil', h'!..!9 rnl;l ,~I!tt.~
Ot,- ;SO 11

'il/ay __ .

u

g.
'li!~t\f

u~

the t<J5tc. th"t

~t

i!!l'a.sem.e:ads ~]I matl'lefs giggling

_r. ~...,I!",!!a1"d

in shear del'ght",

"

"Taste tMo tiJ~1:13'durt ~n~ ~II rr!(:<tI'L~ io'rJltl n at'l fru:h of delight ... " "Taste the taste that adt- .,111l'!I(~t .i!":t50 ~(reo;lm In endl'eS3 derght ••• " "'T~~tli:'the taste that Santa and all l1I'1otMf'5. rii~d;e- frOIii"l ~'F1 ::tnoefllt delight, .,"

A 'SmiJe e rase ftH!.a d"s "'Who.J;r'1 they.'~eclonslng all tl-ie-jr doors and th~' d''Olflrt alrl~mo~_._'" "Ma'!o:lc

With

:,'oou

theM

el'iHE!r-I:IJ8.ai

open up tine

door; ·they don't want
sl!I!ng F~[~ta5.tl.L:a

rd'

to 1'In)l'!!Ior~

u

(M

I

N'loiI.(!IloIlla!harli n Q.iI'~ .I[s "Ti la I umalarni [;I. n';j)llur"u;:l'Ijsa hil:flQln,

$Ong

m;e;a

-ril!!:t nMl~!!. .... fre:sro '13 ~r ...iHfIo. -_ ... ~I eraslil'if4tNrdi .... Mi3~ presko at plilr"!!o'i:;yo ..• ~ tinltl is,__ '"

il!'fillS'lilr·h ilJrd ~Oil~ luenalarniq. n-3ilunod sa aking :KJJi9,

b1big ...

u

:long
Trip To Jerusalern

Waitirl,9 F~r The 8.1,J~

"'~\fre-Iy

uW"'en the

~1I!rft1!enhe IIQlh1rli ng strike5; rna thrk~", t r than
So

II!! r.:I5'Iaffi - ds, lightning ~trik~ era51IN-hrfil iiIIrd

!lOr:: k,f,.,-~
....

eraser.head5 if Y'!J'U gi& tired .," '~~$el"'hil!a1'd "Don't go D i.:!:,'itlg'!l'Oljr Henll1ri:li: guitar __ . "<Jolden d1air:s tliP~ p~ ri.,g I~ ~ulta~ __ .."
<:;h,fl,ir'!. oil e rhere
I!

Qng ,e'J'.asem1:!aids ~B<igt;.ht! Ho.xoo!" "Eh:;1g(l'1i~ ~gbu'~U
Bogchi t{C'~blJ

to tha de,af" P Ii!CIp '5n8fl'!!,. JOi'-rl,. S«III.t,. TM~i"f#lI!:!'" le: Ang,ela.. J.ertnYr Ri;:o IB, GalE'l• .t!Iri,Q M~r'ie

- !',e,.,heilld

umlier of boy groups 'On MTV ately?
'r~ of 5!lJ:me shows '.;e f:n.·tjn 1;.:;0 ';;111;""ly. la:;1l.~I:'ptemb- ,'I'!Ie tE-ll%d 'W1"rQ" il1 Ct"bu ttl tI' oil f~ sniJ'i'll ill GI mall j:)JI kirl'31lot to p1"U" , -eo St;iI;X0r ilOl py. \Ve were !iUppG'Sed to F,I;:sy fi ...J? ~ong~ . but; .....-c o@"ndoed up do 9 only f{)o.rf ,e;nt,l:::& half', Th'"l" J!il \'I,!~S pn::m;'lt rBI,- art ~ art wJo.en S1)i'r'Il! ,~tl!lpii;;lo '<IQple ...1- _ iJed -'l;Jp the ~"'JI,J:5e~"peakertS, (:-8 W In.g em t9 f rt d 'I! i~ tl1 . ma-!1 pO'o\o.er line.
Hel'""T,-",,

that in 9:9)5, th r'flllyor of wnr::ern due to il2lli1ll!r)ee_ frni~ probah-Iy- 1!:1tjiI.:Jjn~ 'fIo'h~ majGfl1)i' Dfbilln~, il'II:I1Jeiing
W.l:l~ 1111"''3 ~~~k;R

Davao ban.r.Jl!'d

the

'to _ awn

f;tr,n~ h<e1:k;,. e... n the SNUli"Ity- -!!i ow~d ,;ign, Qf e )'in9 to ccrrsole m.e" orle CI!'!-'lJi;lnQ t pr~ ...d~o;;I'tQ t-eJ1 me how two p'feyk.iI.J!; (um'el'ollt tfl: "5.hffiv:li b;,o ~ or@igl1 qrouP and Wo-Jfgan-g ~u~ed a m(J~ ~¥4'!"rl;!" f<J!t~ . EOn the fans trashed ti e V".!flu~. W~~up ,,.,.,i,*, dat :;htt, man.:;' Is· 'that' ~upp6'!/!:!d 1(:; rn~k.i!' rqe na..:1 bet r'!oS~terl ieqwp.me-J'i"r,: brokol!'n
fr u'!:tr~t~I;Jo!1.

t"'~

Evt:!~no fta" billd" ,j'l:sappoln~ .trrEirr, (in$lert n't1.fJleffl ereL. e pmmCtteo.J:>"th~ b1'l'Id.

the lBu:>hOOfl.i::le'.lt at me- '-' Itr.;i, To be- honest I'm J,ot .a .a III of BI.Jsh (no ~ffer'lsc teo .all )'1:;1 Br,:'.>11 m5), but d'u 'I)~ h e la1tter p.<I.'1. Col ~I'I I~ thI::. l-too-farn liar "fl:r-ing debrl5~ ~ t:.~ n:>lthtI!"t~ (rJ:;';:)d: id~or) coobNt faroS The band was .evideIWy pi'P;~ ;.nd (Of'Irus.'e-d. I "Wiii:!i seated behlGld the ilL":lr'1.'9QIl'icolai:jnd I 'oon out from the s:oun.d englrl.e<!:t'J. ~ri!3lI~\ ~;::It R-LI5h cut one :>QI!II!] out of tI1e"SEt. i could perfectl~ :oYfil' f l:re with , htl !;I.md. I W>a5 'illsp at • e Rage Ayal ~50tThe M.~n::hiM
(RATM~ "h-o::MJ ;;tt the ~l'Ieta ~rQdaI"i'le.. i!md1 th~ ~~'1I1'" rootk .n th.i> • o Y"5!£', e WhCi Ie pla..::e ...... a~ Q""~r8

E-head • Ii.., '.. :1'1-:)1: A f-n...fT"1I:m1:h~ ~~

been to

oa vso

,!!tel),.

I <IIaD/Ilpanied a friend

lo

,til"'5, illl;;;! pi~
oil n;:

i~

people ~NO'wonder S{)FnI! ptOr'r'l~, ~ittil'1"9 .......... of gettl ng "'r.odo:" bi!lr'lideo Hl pl(l~ ry Qt the potNl~'4iIIl ci3;m..age ther hlI .... '1.0 in~lvdtl e
'l!'Xpen:s.e5.

-tJo:; 1""'l~"5'U"lj

I;Qlioomlly to ii' iPOlN ,ul RATM 9100'l'1!' l.·m~ns (:" ""5Jl'1-<1rt ijllJ'!dl-E'n~ memlre1c!;" ( :: ;!J1"5,+II::Joh;:;;~ :;;I;;.artoe-d .... hll.~inog rubble at the band. RAlM tdr'l.l~et:l ~ir' fIl't b ~I g id n (lot eye n bo ther ""5iIY 9.0 0 dib}' J::

W· ~i a !.".!oodetful '1((1'1 Q I:i~p~ngi hospftiill it','1 tt~e.l toou!.iIi'lds a;f '~lornetE'f5-to <l Wl;Irl .r=fkJl new p[.aa!'oo ilii!trG' ml"l~i.;, 1;I'4'i1)' ta flilti'l tlIlJ1: 'that th p~l;Iplll: !:,oud:_ 11 h,aPP'B'I15 I, t,ol;l ;a o~ L..... hi!:i!lrd 5' ,fill tal1!s trwn r;Jth~r !!Irtiups Like The 'f !t Mt.re~ ....FI1ln_~M. and COI.."l"I- so "rs: g,Q..... 1'IU2lledor cut" shart dua to !J1i'1J'~1"j 'r,'loience. On Lbr: O1t\er nand, we p,la)' d ,1 CQY p. co ~H ~m"~ 11'1 H~lyIhoOO ~ .o,kl [;,;3 l~ Ma~ and the)r' ~~ or«:;J I)t the ii lore mem.QFr301 :!ih~ e.... .e lJl.!iyt1d in i!i .~Q time. ~ (mwd w:rl! in an ~rh::: itIlrol ~ b i~-~ IiitI irlg,. pi£lmptlng the band 10 elttP.'nd rJ. t 'w\rar 5UdTr B thrill te OT ~~ ~I)' getlng u The kids. W'1 g, 'Si!lJ' ng • .!IF1d gen.e:l'illl)' ust rockln:' out w....!n.~~o C'V~I~loo<:ang

e audie~

fe
~II:!-s.p~cii:

o"s,rll~h, rat.urnad

~.;tt) and '~ b I' P I ~:r'VAg a mo:1,i11 9 $l!!t!L in

I c n peri I.)' Jf''''~1J1l:1I7;.r ,t~t WC~erf:uk !tiM I Wt; f.o ljJ'jati! 'l!:nOLl . too ;(r.",;rit;flo?-it ft"Cim ooitt! s;j;j"esof ;;h~ hcl.l!ioC:l- n ~~gle..ilnd Ii:! floor. ~6'w.. v.dlfllt e.m Ilrrea.l1Y. tryJn~ ~Q :!;>IoJ' hli:Uoi' As .ii rnusida!n 0311 a f ., _I)bd ~hcw..;!; are rare. F!'ic.i2tes~ nwlilriltci~ On ttl!!! Qd1er d, bad 9h~ ,,,;r.Mii:;l,I1i1 !II t'hllie.cue to v'lol~m ,iIIgij d' re$o,'PI!!!l;t)i I
Wit ...

,~Iod

tl!!t'tiIi'I

~gh.tsuck,
So to OIl
iJU

~d: uit .ShJl! I my 9 i::L .aM ruuurr
p.!)J~~1

fool'; VI!OO !!IIttli:llld t:t;lIIW.!!li;!!llook.lng for traubJIdl on't need your mom;)i.. M'E-ilother (001 n' ro tl'..e 'i'1!:ti?, aJ;e y.JJur rnl;Yl.l!']I .,hd 1,ho.... It i.lp;.l3 i!

j: es J l"J(pe~· rop-~e mlri!RU'1 in thl!'.l fir~ fli!gnt:€!. NQ'tIi p y;:ttl Qn; ttl ~ ... I!I'ICI! sh..o.uld stop beo'fut'!3i io prorno~eNst"!rt egF tin .. ck" - frONt ttl bring in uha~free" l:tJlIj QrflOP ,art:; {no ",fte~§.!I3' W 00y !HIOI'\,IIF;J t.iJli~. If yOiJ !hlnic; that ~il'lO'j i"fId( I~5,tlllwortll s-3'o'irtg; better lJ:!am Sf) ~t lid 1'00

!.

Il ~

rt!~

I!ded. i~i:l1~.g0lM0
r.:.!Jl tt;.

l~

a~1 ·rock", (In the broad st H'rtill' ~I!
PeoMt!.

of thq "'''~~~ bintI$ tMrt

th~_