You are on page 1of 4

Hej, jag har nu kommit så långt med examensarbetet att det är dags att välja ut vilka faktorer

som är relevanta i en modell för totalkostnad. Eftersom du är expert är jag tacksam för din
hjälp med att identifiera faktorerna genom följande frågor:

1. Vilka faktorer är viktiga vid inköp ur ett totalkostnadsperspektiv?


(börja med att lista faktorer, max 10 st. Rangordna därefter faktorerna genom att
markera med siffror från 1 och uppåt där 1 är viktigast)

Viktiga faktorer vid inköp ur ett totalkostnadsperspektiv? Rang


1

5
6

10

2. Vilka övriga faktorer är viktiga vid inköp?


(börja med att lista faktorer, max 10 st. Rangordna därefter faktorerna genom att
markera med siffror från 1 och uppåt där 1 är viktigast)

Övriga viktiga faktorer vid inköp? Rang


1

6
7

10

Svar utan rang

3. Övrigt att tillägga? (tips, synpunkter, frågor)